Samsung IW008R User manual
Gebruikershandleiding
IWR (IW008R)
De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de
handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
(a) Als op uw verzoek een monteur wordt gestuurd, maar het product niet defect is (wanneer
u hebt nagelaten deze gebruiksaanwijzing te lezen).
(b) Als u het toestel naar een reparatiecentrum brengt, maar het product niet defect is
(wanneer u hebt nagelaten deze gebruiksaanwijzing te lezen).
Voordat de monteur u bezoekt, krijgt u informatie over de administratiekosten.
© Samsung Electronics
Het auteursrecht op deze handleiding is eigendom van Samsung Electronics. Gebruik of vermenigvuldiging van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van Samsung Electronics niet toegestaan. Andere
handelsmerken dan die van Samsung Electronics zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
Inhoudsopgave
Voordat u het product
in gebruik neemt
Veiligheidsvoorzorgen
Veiligheidssymbolen
Elektriciteit en veiligheid
Installatie
Bediening
Reiniging
Bijlage
3
3
4
5
6
7
Dienstverlening tegen betaling (door klanten)
Geen productdefect
Productschade als gevolg van een fout van de
klant
Overig
14
14
Licentie
15
14
14
Voorbereidingen
Poorten
8
Apparaten verbinden
Hanteren van de panelen
9
De panelen installeren
De beschermlijsten verwijderen
10
10
Aansluiten op panelen
Ondersteunde resoluties per installatie
11
11
De stroomkabel aansluiten
12
Specificaties
Algemeen
13
2
Hoofdstuk 01
Voordat u het product in gebruik neemt
Veiligheidsvoorzorgen
Lees de volgende veiligheidsinstructies in verband met uw persoonlijke veiligheid en om
schade aan eigendom te voorkomen. Lees de volgende informatie door om ervoor te zorgen dat
u het product correct gebruikt.
Naam
Waarschuwing
Betekenis
Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit ernstig
letsel of de dood tot gevolg hebben.
Let op
Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit lichamelijk
letsel of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.
Verbod
NIET proberen.
Instructie
Volg de aanwijzingen.
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK. NIET OPENEN.
LET OP: OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN MAG U HET PANEEL NIET
VERWIJDEREN (OF DE ACHTERZIJDE). BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN.
LAAT REPARATIE EN ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.
Veiligheidssymbolen
Symbool
LET OP
Dit symbool geeft aan dat de
spanning binnen in het apparaat
hoog is. Elk contact met onderdelen
binnen in het product is gevaarlijk.
Wisselspanning: dit symbool geeft
aan dat de nominale spanning
wisselspanning is.
Dit symbool geeft aan dat er
belangrijke informatie over
het gebruik en onderhoud is
meegeleverd met dit product.
Gelijkspanning: dit symbool geeft
aan dat de nominale spanning
gelijkspanning is.
Klasse II-product: Dit symbool
geeft aan dat voor dit toestel geen
veiligheidsaansluiting op aarde
(massa) is vereist. Als dit symbool
niet aanwezig is op een product met
een voedingskabel, MOET het product
een betrouwbare aardverbinding
hebben (aarding).
Let op. Raadpleeg de instructies voor
gebruik: Dit symbool geeft aan dat
de gebruiker de handleiding moet
raadplegen voor meer informatie
over de veiligheid.
3
Elektriciteit en veiligheid
Waarschuwing
Let op
Trek de stekker niet uit het stopcontact wanneer het product in gebruik is.
Het product kan schade oplopen door een elektrische schok.
Gebruik geen beschadigd netsnoer of beschadigde stekker en gebruik geen loszittend
stopcontact.
Gebruik alleen het netsnoer dat Samsung met uw product heeft meegeleverd. Gebruik
het netsnoer niet voor andere producten.
Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Sluit niet meerdere producten aan op één stopcontact.
Houd voldoende ruimte vrij rond het stopcontact waarop het netsnoer is aangesloten.
Oververhitte stopcontacten kunnen brand veroorzaken.
Bij problemen moet u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunnen trekken om
de stroom naar het product volledig uit te schakelen.
Kom niet met natte handen aan de stekker. Anders kan een elektrische schok worden
veroorzaakt.
Buig het netsnoer niet te sterk en trek nooit te hard aan het snoer. Let erop dat het
netsnoer niet onder een zwaar voorwerp komt.
Trek het netsnoer altijd aan de stekker uit het stopcontact.
Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
Schade aan het snoer kan leiden tot brand of een elektrische schok.
Houd het netsnoer en product uit de buurt van warmtebronnen.
Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Steek de stekker helemaal in het stopcontact (moet goed vastzitten).
Een slechte verbinding kan brand veroorzaken.
Steek de stekker in een geaard stopcontact (alleen voor apparaten met isolatie van type
1).
Dit zou een elektrische schok of letsel kunnen veroorzaken.
Verwijder stof van de pennen van de stekker of het stopcontact met een droge doek.
Er kan brand ontstaan.
4
Installatie
Waarschuwing
Zet geen kaarsen, insectenwerende middelen of sigaretten boven op het product. Plaats
het product niet in de buurt van een warmtebron.
Na de installatie wordt aanbevolen om het LED Signage-product vóór gebruik te
ontvochtigen.
•• Dit verhindert schade door vocht en zorgt voor optimale prestaties.
•• Raadpleeg de meegeleverde installatiehandleiding voor het ontvochtigen van
het product.
U kunt de installatiehandleiding downloaden via www.samsung.com/
displaysolutions.
Er kan brand ontstaan.
Plaats het product niet in een slecht geventileerde ruimte, zoals een (boeken)kast.
Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.
Plaats het product niet op een instabiele of trillende ondergrond (bijvoorbeeld een
plank die niet goed vastzit of een tafel die niet goed recht staat).
•• Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.
•• Wanneer het product wordt gebruikt in een ruimte met erg veel trillingen, kan
het product schade oplopen of brand veroorzaken.
Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, warmte of warme voorwerpen, zoals een
kachel.
De levensduur van het product kan korter worden of er kan brand ontstaan.
Zorg ervoor dat jonge kinderen niet bij het product kunnen.
Het product kan omvallen en letsel veroorzaken bij kinderen.
Olie die als voedingsproduct wordt gebruikt, sojaolie bijvoorbeeld, kan het product
beschadigen of vervormen. Installeer het project niet in een keuken of in de buurt van
een aanrecht.
Laat de wandbevestiging monteren door daartoe gekwalificeerde mensen.
•• Installatie door ongekwalificeerde personen kan tot letsel leiden.
•• Gebruik alleen geschikte kasten.
Houd tussen het product en de muur een afstand van minimaal 10 cm aan voor ventilatie.
Let op
Leg het product niet op de voorkant.
U zou het scherm kunnen beschadigen.
Zorg er bij plaatsing van het product in een kast of op een plank voor dat de onderrand
van de voorkant van het product niet uitsteekt.
•• Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.
•• Plaats het product alleen in een kast of op een plank van het juiste formaat.
Laat het product niet vallen wanneer u het verplaatst. Het product kan defect raken of er
kan lichamelijk letsel ontstaan.
Zet het product voorzichtig neer.
Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.
Als u het product op een ongebruikelijke plek plaatst (blootgesteld aan veel fijne
stofdeeltjes, chemische stoffen, extreme temperaturen, veel vocht of een plek waar het
product lange tijd achter elkaar continu in gebruik is), kan dit ernstige gevolgen hebben
voor de prestaties.
Neem contact op met een Samsung-servicecentrum als u het product op een
dergelijke plek wilt plaatsen.
Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.
Houd de plastic verpakking buiten bereik van kinderen.
Kinderen kunnen stikken.
Plaats het product niet in een voertuig of op een locatie waar het blootstaat aan stof,
vocht (waterdruppels bijvoorbeeld), olie of rook.
Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
5
Bediening
Waarschuwing
In het product komt hoogspanning voor. Haal het product niet uit elkaar en repareer of
wijzig het product niet zelf.
Zet geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een vaas, bloempot of fles, boven op
het product.
•• Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of vreemde substanties
in het product komen. Neem vervolgens contact op met een Samsungservicecentrum.
•• Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het gevolg zijn.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Voordat u het product verplaatst, moet u het product uitzetten met de aan-uitschakelaar
en het netsnoer en alle overige aangesloten kabels losmaken.
•• Neem voor reparatie contact op met een Samsung-servicecentrum.
Schade aan het snoer kan leiden tot brand of een elektrische schok.
Als u het product laat vallen of als de behuizing beschadigd raakt, moet u het product
uitzetten en het netsnoer losmaken. Neem vervolgens contact op met een Samsungservicecentrum.
Langdurig gebruik kan leiden tot brand of een elektrische schok.
Leg geen zware voorwerpen of voorwerpen die de aandacht trekken van kinderen, zoals
speelgoed of snoep, boven op het product.
Het product of de zware voorwerpen kunnen vallen wanneer kinderen dat speelgoed
of snoep proberen te pakken, met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.
Verplaats het product niet door aan het netsnoer of ander kabels te trekken.
Een beschadigde kabel kan leiden tot een defect in het product, een elektrische
schok of brand.
Verplaats het product niet en til het niet op door aan het netsnoer of andere kabels te
trekken.
Een beschadigde kabel kan leiden tot een defect in het product, een elektrische
schok of brand.
Als het product vreemde geluiden, een brandgeur of rook produceert, moet u
onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een
Samsung-servicecentrum.
Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
Zet bij onweer het product uit en trek de stekker uit het stopcontact.
Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Laat geen voorwerpen op het product vallen en stoot niet tegen het product.
Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Raak het product of de stekker niet aan als er een gaslek is. Laat de ruimte onmiddellijk
goed luchten.
Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken.
Gebruik en bewaar geen brandbare sprays of ontvlambare stoffen in de buurt van het
product.
Dit zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door een tafelkleed of
gordijn.
Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.
Steek geen metalen voorwerpen (een mes, muntstuk of haarspeld bijvoorbeeld)
of ontvlambare voorwerpen (papier, lucifers en dergelijke) in het product (via de
ventilatieopeningen of in- en uitgangen en dergelijke).
•• Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of vreemde substanties
in het product komen. Neem vervolgens contact op met een Samsungservicecentrum.
•• Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het gevolg zijn.
6
Let op
Het scherm is helder. Houd voldoende afstand van het scherm.
•• Voortdurend van dichtbij op het scherm kijken is slecht voor uw ogen.
•• Aanbevolen kijkafstand (ITU-R.BT1845-1: Behoud een kijkafstand van pixel pitch
x ca. 3,5 m) or meer.
bijv. Voor IW008R: 0,84 x 3,5 m = een afstand van ten minste 2,9 m is aanbevolen
Gebruik geen luchtbevochtiger of waterkoker in de buurt van het product.
Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Het product wordt na verloop van tijd warm. Raak het beeldscherm niet aan wanneer
het product al geruime tijd is ingeschakeld.
Reiniging
De led-structuur wordt zichtbaar aan de voorkant van de monitor. Wees voorzichtig en zorg ervoor
dat u de structuur niet aanraakt. Het risico bestaat dat het led-element valt of beschadigd raakt.
Maak de buitenkant van de monitor voorzichtig schoon met de zachte schoonmaakdoek die bij de
monitor is meegeleverd.
(U kunt de installatiehandleiding downloaden via www.samsung.com/displaysolutions.)
Neem contact op met ons servicecentrum als het product binnenin moet worden gereinigd (niet
gratis).
Zet geen zware voorwerpen op het product.
Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.
Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het product lang niet te
gebruiken (tijdens een vakantie bijvoorbeeld).
Een teveel aan stof kan in combinatie met warmte een elektrische schok of een
stroomlek veroorzaken.
Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.
7
Hoofdstuk 02
Voorbereidingen
Poorten
"" De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
SWITCH
SWITCH
SERVICE
SERVICE
DATA OUT2
Onderdelen
POWER OUT / 6.6A
Omschrijving
SWITCH
Houd gedurende 5 seconden ingedrukt om de systeeminformatie te
zien, of 10 seconden om naar de fabrieksinstellingen te resetten.
SERVICE
Alleen voor monteurs.
L/S
Alleen voor monteurs.
DATA OUT1, DATA OUT2
Hiermee sluit u het apparaat aan op de DATA IN-poort op het
volgende paneel.
POWER OUT
Hiermee sluit u de stroomkabel aan op het volgende paneel om
wisselstroom te ondersteunen.
SENSOR
Hiermee sluit u het apparaat op een externe sensor aan.
DATA IN
Hiermee sluit u het apparaat aan op de DATA OUT-poort op een
omvormer of op het vorige paneel om videogegevens te ontvangen.
BLUETOOTH WIFI
Hiermee sluit u het apparaat op een externe Bluetooth/wifi-module
aan.
POWER IN
Hiermee sluit u het apparaat op wisselstroom aan.
POWER OUT / 6.6A
SWITCH
SENSOR
SERVICE
DATA IN
SWITCH
DATA OUT1
SERVICE
DATA OUT2
BLUETOOTH
WIFI
POWER IN
SENSOR
DATA IN
DATA OUT1
BLUETOOTH
WIFI
POWER IN
8
Hoofdstuk 03
Apparaten verbinden
Hanteren van de panelen
[Voorzichtig: schokken en laten vallen van het product]
[Let op dat u de led niet beschadigt]
Na verwijdering van de beschermlijsten mag het
product niet worden blootgesteld aan schokken of
trillingen. Zorg ervoor dat het product niet kan vallen,
ongeacht van welke hoogte.
Leg het product niet met de LED-zijde op een
ondergrond nadat de beschermlijsten zijn verwijderd.
[Let op dat u de led niet beschadigt]
[Voorzichtig: beschadiging van de LED's door statische
elektriciteit]
Stel het product niet bloot aan schokken of trillingen
wanneer het plat op een ondergrond ligt.
Draag altijd antistatische handschoenen wanneer u
het product aanraakt of hanteert.
•• Draag antistatische handschoenen wanneer u het
product aanraakt.
[Voorzichtig: beschadiging van hoeken]
Let er vooral op dat de hoeken van een paneel niet
worden beschadigd.
9
De panelen installeren
•• Vertrouw de installatie toe aan een professionele installateur. Voor meer informatie over de
installatie neemt u contact op met de dealer bij wie u het product hebt gekocht.
•• Installeer het paneel met behulp van het door de fabrikant meegeleverde framekit.
Meer informatie over de installatie van het framekit vindt u in de gebruikershandleiding die
erbij geleverd is.
•• Samsung Electronics is niet aansprakelijk voor schade aan het product of letsels bij
gebruikers of anderen wanneer gebruikers het product zelf installeren.
De beschermlijsten verwijderen
Verwijder de veiligheidsbeugel voordat u met de installatie begint.
10
Aansluiten op panelen
1 Sluit de HDBT-aansluitingen op de M-Box en BRIDGE BOX aan met een LAN-kabel.
Sluit de M-Box (SBB-MBOX) en het paneel (IW008R) aan op het geïnstalleerde paneel voor de
videosignaaltransmissie.
"" Sluit de M-Box aan op het externe apparaat voordat u de M-Box op het paneel aansluit.
"" Voordat u de panelen van stroom voorziet, sluit u eerst de BRIDGE BOX op de panelen aan.
"" Sluit slechts één type "led pitch"-panelen aan op één enkele M-Box. Als meerdere types
panelen aangesloten zijn, is de beeldkwaliteit mogelijk niet normaal. Plaats GEEN
verschillende types "led pitch"-panelen samen.
Laatste paneel (verticale pijler)
(IW008R)
LAN
ONE CONNECT
HDBT OUT
HDBT IN
Eerste paneel
(IW008R)
BLUETOOTH
WI-FI
DATA IN
"" Gebruik de LAN-kabels die worden aanbevolen op de website HDBaseT (http://hdbaset.
org/hdbaset-recommended-cables). Als een niet-aanbevolen LAN-kabel wordt gebruikt,
kunnen de HDBT-signalen instabiel worden.
2 Gebruik de bij de M-Box(SBB-MBOX) meegeleverde kabels om de BRIDGE BOX en panelen
aan te sluiten.
Resolutie
1920 x 1080
3840 x 2160
7680 x 4320 (8K)
Aantal panelen
2x2
4x4
8x8
"" De M-Box(SBB-MBOX) beschikt over 8 ONE CONNECT-poorten die een resolutie van
maximaal 8K ondersteunen.
DATA OUT2
BRIDGE BOX
"" Sluit de HDBT aan met een LAN-kabel die 15-100 m lang is. Als u een kortere of langere
kabel gebruikt, dan kan de kwaliteit van het signaal onstabiel zijn.
Ondersteunde resoluties per installatie
DATA IN
M-Box
(SBB-MBOX)
"" Gebruik een kabel van type CAT6 (*type STP) of hoger.
*STP: Shielded Twisted Pair
DATA OUT 1
Laatste paneel (horizontale pijler)
(IW008R)
DATA IN
11
De stroomkabel aansluiten
•• Sluit de stroomkabel aan zodra alle kabels aangesloten zijn.
•• Ontkoppel de stroomkabel voordat u externe apparaten aansluit.
Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van de stroom
Er zijn maximaal 4 panelen toegestaan voor aansluiting op een voeding van 110 V of 220 V.
"" Als het aanbevolen maximumaantal apparaten wordt overschreden, kan dit leiden tot
overspanning. Daardoor kan de stroomonderbreker activeren of kan het product beschadigd
raken. Zorg ervoor dat het aantal aangesloten apparaten niet groter is dan het aanbevolen
maximumaantal.
"" Samsung Electronics is niet aansprakelijk voor problemen door het aansluiten van meer
apparaten dan aanbevolen.
Eerste paneel
POWER IN
POWER OUT / 6.6A
Tweede kast
POWER IN
POWER OUT / 6.6A
Laatste paneel
POWER IN
POWER OUT / 6.6A
Gebruik geen
12
Hoofdstuk 04
Specificaties
Algemeen
Modelnaam
IW008R
Pixel Pitch
Paneel
Synchronisatie
Pixelconfiguratie LED's
Pixels (rij x kolom)
"" Raadpleeg de website van Samsung Electronics voor de gedetailleerde specificaties van het
apparaat.
0,84 mm
Flip Chip LED
960 x 540 pixels
Beeldverhouding (B x H)
16:9
Verniewingsfrequentie
3840Hz
Videoframefrequentie
100/120Hz
AC100-240V~ 50/60Hz
Raadpleeg het label op de achterkant van het
product, aangezien het standaardvoltage per
land kan verschillen.
Stroomtoevoer
In bedrijf
Temperatuur : 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Luchtvochtigheid : 10 % tot 80 %, niet
condenserend
Opslag
Temperatuur : -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Luchtvochtigheid : 5 % tot 95 %, niet
condenserend
* Van toepassing voordat het product wordt
uitgepakt.
Omgevingsvereisten
13
Hoofdstuk 05
Bijlage
Dienstverlening tegen betaling (door
klanten)
"" Wanneer u om service vraagt, kunnen wij in de volgende gevallen ondanks de garantie
kosten in rekening brengen voor een bezoek van een monteur.
Geen productdefect
Reiniging van het product, afstelling, uitleg, herinstallatie enzovoort.
•• Als een monteur aanwijzingen geeft voor het gebruik van het product of gewoon enkele
opties aanpast zonder het product te demonteren.
•• Als een defect het gevolg is van externe omgevingsfactoren (internet, antenne, signaal van
kabel enzovoort).
•• Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd of als er extra apparaten worden aangesloten
na de eerste installatie van het aangeschafte product.
•• Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd op een andere locatie of na een verhuizing.
•• Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik vraagt vanwege een product van een ander
bedrijf.
•• Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik van het netwerk of een programma van een
ander bedrijf vraagt.
•• Als de klant vraagt om de software voor het product te installeren en te configureren.
Productschade als gevolg van een fout van de klant
Productschade als gevolg van een verkeerde handeling of verkeerde reparatie door de klant.
Als het product schade heeft opgelopen als gevolg van:
•• impact van buitenaf of laten vallen;
•• het gebruik van verbruiksartikelen of apart verkochte producten die niet voldoen aan de
eisen van Samsung;
•• reparatie door een persoon die geen monteur is van een erkend servicebedrijf of partner
van Samsung Electronics Co., Ltd.
•• wijziging van het model of reparatie van het product door de klant;
•• gebruik van het product op een verkeerde spanning of via niet-goedgekeurde elektrische
aansluitingen;
•• het niet volgen van de voorzorgsmaatregelen uit de gebruikershandleiding.
Overig
•• Als het product defect raakt als gevolg van een natuurramp. (onweer, brand, aardbeving,
overstroming enzovoort)
•• Als verbruiksartikelen op zijn. (batterij, toner, verlichting, kop, trilmechanisme, lamp, filter,
lint enzovoort)
"" Als de klant om service vraagt terwijl het product niet defect is, kunnen servicekosten in
rekening worden gebracht. Lees daarom eerst de gebruikershandleiding.
•• Als een monteur de binnenzijde van het product moet ontdoen van stof of vreemde stoffen.
•• Als de klant om een extra installatie vraagt na aanschaf van het product bij een
postorderbedrijf of online.
14
Licentie
Open Source Announcement
Some software components of this product incorporate source code covered under the GNU
General Public License (GPL), the GNU Lesser General Public License (LGPL) etc.
Acknowledgement:
The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under
the GPL/LGPL etc. You may obtain the complete Corresponding Source code from us for
a period of three years after our last shipment of this product by sending email to: oss.
[email protected]
If you want to obtain the complete Corresponding Source code in the physical medium such
as CD-ROM, the cost of physically performing source distribution may be charged.
You may also find a copy of the source at following website.
http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM335X/latest/exports/software_
manifest.htm
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement