Samsung WM65R Kasutusjuhend

Add to My manuals
70 Pages

advertisement

Samsung WM65R Kasutusjuhend | Manualzz

Käyttöopas

WM55R WM65R

Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Tuotteen suositeltu päivittäinen käyttöaika on alle 16 tuntia. Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 16 tuntia päivässä, takuu voi raueta.

Palvelumaksu saatetaan veloittaa seuraavissa tapauksissa:

(a) Kutsut asentajan paikalle, mutta laitteesta ei löydy vikaa (eli et ole lukenut käyttöopasta).

(b) Viet laitteen huoltoon, mutta siitä ei löydy vikaa (eli et ole lukenut käyttöopasta).

Sinulle kerrotaan palvelumaksuista ennen asentajan käyntiä.

© Samsung Electronics

Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics. Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung Electronicsin lupaa on kielletty.

Muut tavaramerkit kuin Samsung Electronics ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.

Sisällysluettelo

Ennen laitteen käyttöä

Turvallisuusohjeet 4

Säilytys 4

Sähköturvallisuus 4

Asennus 5

Käyttö 6

Käyttöön liittyviä huomautuksia 8

Valmistelut

Osien tarkistaminen 9

Osat 10

Portit 11

Kelkka (valinnainen lisävaruste) 12

Ennen laitteen asentamista (asennusopas) 13

WM55R 13

WM65R 14

Seinätelineen asentaminen

Seinätelineen asentaminen

15

15

Seinätelineen tekniset ominaisuudet

(VESA) 15

Yhdistäminen verkkoon

Verkon asetukset (langallinen)

16

16

Verkon asetukset (langaton) 18

Käytä WPS:ää 20

Kirjoittaminen

Mitä luettelolla tarkoitetaan? 21

KYNÄTILA 22

Näytön osat 22

Piirtäminen 23

Pyyhkiminen 23

Kynän leveyden ja värin vaihtaminen 23

SIVELLINTILA 24

Näytön osat 24

Sivellintilan ja värin vaihtaminen 25

Luetteloiden hallinta 26

RULLASELAIN 27

Sivunäyttö 28

Muistiinpano käytössä / ei käytössä 29

Valintatyökalujen käyttäminen 30

TUO

Yhdistäminen mobiililaitteeseen

Yhdistäminen Smart View- tai Screen

Mirroring -toiminnon avulla

Yhdistäminen NFC-tunnistuksen avulla

32

32

32

Kytkeminen tietokoneeseen

Yhdistäminen kaapelin avulla

33

33

Yhdistäminen WiFi Display -toiminnon avulla 33

Tuonti USB-laitteesta 34

Internet-yhteyden muodostaminen 34

Yhdistäminen SAMSUNG WORKSPACE

-tilaan 34

Yhdistäminen CISCO WEBEX -tilaan 34

Lähdeikkuna 35

Asiakirjanäkymä 36

Kuvanäkymä 37

Videonäkymä 38

2

Sisällysluettelo

VIE

Sähköpostin lähettäminen 40

Tulostaminen 41

Flip Printing Software -ohjelmiston asentaminen 41

Tulostimen määrittäminen 41

Vienti USB-laitteeseen 43

Näytön jakaminen

Vienti verkkoasemasta

Lähettäminen mobiililaitteeseen

44

45

45

Menu

Yhdistä 46

Järjestelmä 54

Kuva 58

Tuki 60

Vianmääritysopas

Ongelmia ja ratkaisuja 61

Tekniset tiedot

Yleiset 66

Esiasetetut ajastustilat 68

Liite

Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan kustannukset) 69

Tuote ei ole viallinen 69

Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta 69

Muuta 69

Jälkikuvien esto

Mitä jälkikuvilla tarkoitetaan?

Suositeltavat estokäytännöt

70

70

70

Lisenssi 70

3

Luku 01

Ennen laitteen käyttöä

Turvallisuusohjeet

Varoitus

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.

Vaara

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

Tällä symbolilla merkityt toiminnot ovat kiellettyjä.

Tällä symbolilla merkittyjä ohjeita on noudatettava.

Säilytys

Kiiltävien tuotteiden ominaisuuksista johtuen lähellä olevat ultraäänikostuttimet voivat aiheuttaa tuotteessa valkoisia tahroja.

" Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos tuote on puhdistettava sisältä

(palvelusta peritään maksu).

Sähköturvallisuus

Varoitus

Älä käytä viallista virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Älä kytke montaa laitetta yhteen pistorasiaan.

Ylikuumentuneet pistorasiat voivat aiheuttaa tulipalon.

Älä kosketa virtapistoketta märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.

Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä jätä virtajohtoa raskaan esineen alle.

Johdon vioittuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

4

Vaara

Työnnä virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.

Epävakaa liitäntä voi aiheuttaa tulipalon.

Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan (koskee vain tyypin 1 eristettyjä laitteita).

Seurauksena voi olla sähköisku tai henkilövahinkoja.

Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ympärillä oleva pöly kuivalla liinalla.

Seurauksena voi olla tulipalo.

Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.

Laite voi vahingoittua sähköiskun seurauksena.

Käytä vain Samsungin toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muiden laitteiden kanssa.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.

Virtajohto on ongelmantapauksessa irrotettava pistorasiasta, jotta laitteen virransyöttö katkeaa.

Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemällä kiinni pistokkeesta.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Asennus

Varoitus

Älä aseta kynttilöitä, hyönteiskarkottimia tai savukkeita laitteen päälle. Älä asenna laitetta lämmönlähteiden lähelle.

Seurauksena voi olla tulipalo.

Älä asenna laitetta huonosti tuuletettuihin tiloihin, kuten kirjahyllyyn tai komeroon.

Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.

Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi epävakaalle hyllylle tai kaltevalle pinnalle).

• Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

• Laitteen käyttäminen alueella, jolla on voimakasta tärinää, voi vahingoittaa laitetta tai johtaa tulipaloon.

Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä asenna sitä lämmönlähteiden tai kuumien esineiden, esimerkiksi uunin, läheisyyteen.

Tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai johtaa tulipaloon.

Älä asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset pääsevät siihen käsiksi.

• Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.

• Laitteen etuosa on painava, joten asenna laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle.

Ruokaöljy, kuten soijaöljy, voi vahingoittaa laitetta tai muuttaa sen muotoa. Älä asenna laitetta keittiöön tai keittiön työtason lähelle.

Jätä seinäkiinnikkeen asentaminen teknikon tehtäväksi.

• Epäpätevän henkilön suorittama asennus voi johtaa henkilövahinkoihin.

• Käytä vain hyväksyttyjä kaappeja.

Asenna laite tuuletuksen varmistamiseksi vähintään 10 cm:n etäisyydelle seinästä.

Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.

5

Vaara

Pidä pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.

Lapset voivat tukehtua.

Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi pölylle, kosteudelle

(esimerkiksi vesipisaroille), öljylle tai savulle.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Älä aseta laitetta ylösalaisin.

Näyttö voi vioittua.

Älä pudota laitetta siirtämisen aikana.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.

Laske laite varovasti.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.

Laitteen asentaminen epätavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan, jossa on paljon hienoa pölyä, kemiallisia aineita, äärilämpötiloja tai paljon kosteutta, tai paikkaan, jossa laite toimii jatkuvasti pitkän aikaa) voi merkittävästi heikentää laitteen suorituskykyä.

Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat asentaa laitteen tällaiseen paikkaan.

Käyttö

Varoitus

Laitteessa on korkea jännite. Älä koskaan pura, korjaa tai muuta laitetta itse.

• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

• Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite vaatii huoltoa.

Älä anna lasten roikkua laitteesta tai kiivetä sen päälle.

Lapsesi voivat vahingoittua.

Jos laite putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, sammuta laite virtakytkimestä ja irrota virtajohto. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

Jatkuva käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä jätä raskaita tai lasten pitämiä esineitä (esimerkiksi leluja tai makeisia) laitteen päälle.

Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittävät tavoitella leluja tai makeisia, ja seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.

Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.

Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen, sähköiskuun tai tulipaloon.

Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.

Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen, sähköiskuun tai tulipaloon.

Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki tuuletusaukkoja.

Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.

Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi syömäpuikkoja, kolikoita tai hiussolkia) tai herkästi syttyviä esineitä (esimerkiksi paperia tai tulitikkuja) laitteeseen (esimerkiksi sen tuuletusaukkoihin tai tulo- ja lähtöportteihin).

• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.

6

Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä (esimerkiksi maljakoita, ruukkuja tai pulloja) tai metalliesineitä laitteen päälle.

• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.

Sammuta laite virtakytkimestä ja irrota virtajohto sekä muut kytketyt kaapelit ennen laitteen siirtämistä.

Johdon vioittuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneen hajua tai savua, irrota virtajohto välittömästi ja ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto salamoinnin tai ukkosmyrskyn aikana.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Älä pudota esineitä laitteen päälle tai kohdista siihen iskuja.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Vältä kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen koskettamista. Tuuleta myös alue välittömästi.

Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.

Seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo.

Vaara

Älä käytä ilmankostuttimia tai uuneja laitteen lähellä.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Älä kosketa näyttöä, jos laitteen virta on ollut kytkettynä pitkän aikaa, sillä näyttö kuumenee.

Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.

Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva tai viallisia kuvapisteitä.

Ota virransäästötila tai liikkuva näytönsäästäjä käyttöön, jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan.

Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan (esimerkiksi loman vuoksi).

Pölyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai sähkövuotoa.

Käytä laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.

Näkösi voi heiketä.

Näytön katseleminen liian läheltä pitkän aikaa voi heikentää näköä.

Lepuuta silmiäsi laitteen käytön aikana tunnissa yli 5 minuutin ajan.

Tämä vähentää silmien rasittumista.

Pidä pienet lisätarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.

7

Käyttöön liittyviä huomautuksia

Huomaa, että jos painat näytön pintaa mukana toimitetulla kynällä yli 2,5 kg:n paineella, suojalasiin voi tulla naarmuja.

Huomaa, että jos käytät muuta kuulakärkikynää kuin mukana toimitettua kynää, näyttöön voi tulla mustetahroja tai se voi vahingoittua.

Älä käytä likaista harjaa, jotta näyttö ei vahingoitu.

" On suositeltavaa käyttää mukana toimitettua kynää. Älä käytä muita teräväkärkisiä esineitä kuin kynää.

" Jos mukana toimitetusta kynästä jää pölyä tai likaa suojalasiin, puhdista se seuraavien ohjeiden mukaan.

Ulkopinnan ja näytön puhdistaminen

Pyyhi pinta kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla ja pyyhi sitten kuivalla liinalla.

1 2 3

8

Luku 02

Valmistelut

Osien tarkistaminen

"

Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

"

Osat voivat olla erilaisia kuin kuvissa.

"

Katso asennusoppaasta tiedot WMRtelineestä tai seinän vahvuudesta

(saatavana lisävarusteena).

Pika-asetusopas

USB-kaapeli

Takuukortti

(Ei saatavilla joillain alueilla)

Säädösopas

Kosketuskynä x 2

Virtajohto

Liitinsuojus, ruuvi (M4 x L10) x 2 Kaapelikansi, ruuvi (M4 x L10)

9

Osat

Virran merkkivalo

Virtapainike

Kaiutin

" Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.

Osat

Virtapainike

Kuvaus

• Sammuta tuote painamalla painiketta jonkin aikaa.

• Kirjoitustilassa virtapainikkeen painaminen lyhyesti siirtää laitteen näytönsäästötilaan.

• Kynä on magneettinen. Säilytä se kiinnittämällä se merkittyyn paikkaan.

" : WM55R, : WM65R

10

Portit

USB

(1.0A)

LAN

SERVICE

HDMI IN 2

HDMI IN 1

TOUCH

OUT

AUDIO

OUT

" Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.

Portit

USB (1.0A)

LAN

SERVICE

Kuvaus

USB-muistilaitteen liitäntä.

" Laitteen USB-porttien sallima jatkuva enimmäisvirta on 1,0 A. Jos enimmäisarvo ylitetään, USB-portit eivät ehkä toimi.

Yhdistäminen verkkoon lähiverkkokaapelin avulla. (10/100 Mbps)

" Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP) -kaapelia.

*Shielded Twist Pair.

Tarkoitettu huoltoteknikoille.

" Tämä portti on tarkoitettu vain huoltoa varten, eikä sillä ole käyttäjätoimintoja. Älä kytke kaapelia tähän porttiin.

Yhdistäminen lähdelaitteeseen HDMI-kaapelin avulla.

HDMI IN 2

HDMI IN 1

TOUCH OUT

AUDIO OUT

Mahdollistaa HDMI IN 1 - tai HDMI IN 2 -portin kautta kytketyn tietokonenäytön kosketuspohjaisen ohjauksen. Kytke tuotteen takaosan TOUCH OUT -portti ja tietokone

USB-kaapelilla.

Lähettää äänen äänilaitteeseen äänikaapelin kautta.

11

Kelkka (valinnainen lisävaruste)

" Kelkat myydään erikseen. Ota yhteyttä jälleenmyyjään lisävarusteen ostamista varten.

" Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.

Portit

USB

USB IN

USB OUT

TOUCH OUT

HDMI IN 3

SCREEN SHARE

Kuvaus

USB-muistilaitteen liitäntä.

Kytkeminen USB-kaapelilla tietokoneeseen.

1

Kytke tuotteen USB OUT -portti tietokoneen USB-porttiin USB-kaapelilla.

2

Kytke USB-tallennuslaite USB IN -porttiin.

3

Voit tarkistaa kelkkaan liitetyn USB-laitteen tietokoneesta.

Mahdollistaa HDMI IN 3 -portin kautta kytketyn tietokonenäytön kosketuspohjaisen ohjauksen.

Kytke kelkan TOUCH OUT -portti ja tietokone USB-kaapelilla.

HDMI-portti ulkoisen lähteen tulon näyttämistä varten.

HDMI-portti ulkoiseen näyttöön liittämistä varten.

• Yhdistä matkapuhelin laitteeseen viemällä älypuhelin lähelle NFC-alustaa.

" Kirjoitustilassa NFC-tunnistus voi käynnistää automaattisesti Smart View -tai

Screen Mirroring -toiminnon mobiililaitteessa.

" Tämä toiminto on tuettu vain Samsung-mobiililaitteiden Android 8.0 Oreo versiossa tai uudemmissa.

• Anna sähköpostiosoite automaattisesti viemällä NFC-kortti lähelle NFC-alustaa.

" Sähköpostiviestiä luotaessa sähköpostiosoite syötetään automaattisesti, jos se luetaan koodatusta NFC-tunnisteesta.

" Tietoja sähköpostiosoitteen syöttämisestä NFC-korttiin on kohdassa

Sähköpostin lähettäminen .

12

Ennen laitteen asentamista (asennusopas)

Tämä tuote voidaan asentaa seinään. Samsung-erikoisteline (mallille WM55R) ja seinäteline

(mallille WM65R) ovat saatavina lisävarusteina.

" Älä asenna tai käytä tuotetta sen etuosa ylöspäin. Kosketuspohjaiset toiminnot eivät ehkä toimi oikein.

WM55R

Kierto

" Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.

• Jos haluat käyttää tuotetta vaakasuunnassa, käännä sitä vastapäivään ja varmista, että virran merkkivalo on oikealla kääntämisen jälkeen.

Ilmanvaihto

" Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.

Asennus pystysuoralle seinälle

A Vähintään 15 mm

B Ympäristön lämpötila: Enintään 35 °C

" Kun asennat laitteen pystysuoralle seinälle, jätä vähintään 15 mm tilaa laitteen ja seinän väliin laitteen ilmanvaihtoa varten. Varmista, että ympäristön lämpötila pysyy alle 35 °C:ssa.

Asennus seinäsyvennykseen

A Vähintään 15 mm

B Vähintään 25 mm

C Ympäristön lämpötila: Enintään 35 °C

" Kun asennat laitteen seinäsyvennykseen, jätä vähintään yllä mainitun verran tilaa laitteen ja seinän väliin laitteen ilmanvaihtoa varten.

Varmista, että ympäristön lämpötila pysyy alle 35 °C:ssa.

B

A

B

A

C

B

13

WM65R

Ilmanvaihto

" Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.

Asennus pystysuoralle seinälle

A Vähintään 0 mm

B Ympäristön lämpötila: Enintään 35 °C

A

B

Asennus seinäsyvennykseen

A Vähintään 0 mm

B Vähintään 25 mm

C Ympäristön lämpötila: Enintään 35 °C

" Kun asennat laitteen seinäsyvennykseen, jätä vähintään yllä mainitun verran tilaa laitteen ja seinän väliin laitteen ilmanvaihtoa varten.

Varmista, että ympäristön lämpötila pysyy alle 35 °C:ssa.

B

C

B

A

14

Seinätelineen asentaminen

Seinätelineen asentaminen

• Seinätelineellä tuotteen voi kiinnittää seinälle.

• Tarkat tiedot seinätelineen asentamisesta ovat seinätelineen mukana toimitetuissa ohjeissa.

• Pyydä teknikolta apua seinätelineen asentamisessa.

• Samsung Electronics ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, jos päätät asentaa seinätelineen itse.

Seinätelineen tekniset ominaisuudet

(VESA)

" Asenna seinäteline kiinteälle seinälle kohtisuorassa lattiaan nähden.

Jos haluat asentaa tuotteen toisenlaiseen seinään, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään.

Jos tuote asennetaan vinolle seinällä, tuote voi pudota ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

• Samsungin seinätelineiden mukana tulee yksityiskohtainen asennusopas sekä kaikki tarvittavat osat.

• Älä käytä tavallista pidempiä ruuveja tai ruuveja, jotka eivät täytä VESA-standardia. Liian pitkät ruuvit voivat vaurioittaa tuotteen sisäosia.

• Jos seinätelineessä ei käytetä VESA-standardin täyttäviä ruuveja, ruuvien pituus voi vaihdella seinätelineen ominaisuuksien mukaan.

• Älä ylikiristä ruuveja. Se voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa tuotteen putoamisen ja henkilövahinkoja.

Samsung ei vastaa tällaisista onnettomuuksista.

• Samsung ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, kun käytetään muita kuin VESA-standardin tai määrittämätöntä seinätelinettä tai kun asiakas ei noudata tuotteen asennusohjeita.

• Vähintään kahden henkilön on aina osallistuttava tuotteen seinäasennukseen.

• Seinätelineiden vakiomitat ovat oheisessa taulukossa.

Mallin nimi

VESA-ruuvinreikien koko (A * B) millimetreinä

Vakioruuvi Määrä

WM55R

WM65R

400 × 400 M8 4

" Älä asenna seinätelinettä tuotteen ollessa käynnissä. Tuloksena voi olla sähköisku ja henkilövahinkoja.

15

Yhdistäminen verkkoon

Verkon asetukset (langallinen)

Langallisen verkkoyhteyden muodostaminen

Tuotteen voi yhdistää lähiverkkoon kaapelilla kolmella eri tavalla.

• Voit yhdistää tuotteen lähiverkkoon kytkemällä lähiverkkokaapelin tuotteen takana olevaan lähiverkkoporttiin ja ulkoiseen modeemiin. Katso oheinen kaavio.

LAN

Modeemi-portti seinässä

Ulkoinen modeemi

(ADSL / VDSL)

RJ45

• Verkon määritysten mukaan tuotteen voi ehkä yhdistää lähiverkkoon myös kytkemällä lähiverkkokaapelin suoraan tuotteen takana olevaan lähiverkkoporttiin ja verkkoseinäpistokkeeseen.

Katso oheinen kaavio. Huomaa, että seinäpistoke on yhdistetty modeemiin tai reitittimeen muualla asunnossa.

Modeemi-portti seinässä

LAN

RJ45

Modeemikaapeli Lähiverkkokaapeli

• Voit yhdistää tuotteen lähiverkkoon kytkemällä tuotteen takana olevan lähiverkkoportin

IP-jakolaitteeseen, joka on kytketty ulkoiseen modeemiin. Käytä kytkennässä lähiverkkokaapelia. Katso oheinen kaavio.

Modeemi-portti seinässä

Ulkoinen modeemi

(ADSL / VDSL)

IP-jakaja

(jossa DHCP-palvelin)

LAN

RJ45

Lähiverkkokaapeli

Jos käytössä on dynaaminen verkko, käytä ADSL-modeemia tai -reititintä, joka tukee DHCPprotokollaa (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP:tä tukevat modeemit ja reitittimet antavat automaattisesti IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän ja DNS-arvot, jotka tuote tarvitsee Internet-yhteyden muodostamiseen. Tietoja ei siis tarvitse syöttää manuaalisesti. Useimmat kotiverkot ovat dynaamisia verkkoja.

Joissakin verkoissa on käytettävä staattista IP-osoitetta. Jos verkko vaatii staattisen IPosoitteen, IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS-arvot on annettava manuaalisesti tuotteen kaapeliasetusten ruudussa verkkoyhteyttä muodostettaessa. Pyydä Internetpalveluntarjoajalta IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän ja DNS-arvojen tiedot.

Jos käytössä on Windows-tietokone, arvot saa myös tietokoneelta.

" Voit käyttää DHCP:tä tukevia ADSL-modeemeja, jos verkko vaatii staattisen IP-osoitteen.

" DHCP:tä tukevat ADSL-modeemit sallivat myös staattisten IP-osoitteiden käytön.

Modeemikaapeli Lähiverkkokaapeli Lähiverkkokaapeli

16

Aseta verkkoyhteys käyttämään Internet-palveluita, joita ovat esimerkiksi ohjelmistopäivitykset.

Automaattinen Avaa verkkoasetukset (langallinen)

Muodosta verkkoyhteys lähiverkkokaapelin avulla.

Varmista ensin, että lähiverkkokaapeli on kytketty.

Automaattinen määrittäminen

1

Määritä Avaa verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Kaapeli .

2

Verkon testiruutu tulee näkyviin ja varmistaa verkkoyhteyden.

Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ” Onnistui! Laitteesta on muodostettu

Internet-yhteys. Jos sinulla on ongelmia verkkopalveluiden käytössä, ota yhteyttä

Internet-palveluntarjoajaan.

”.

" Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, tarkista lähiverkkoportin liitäntä.

" Jos automaattinen toiminto ei löydä verkkoyhteyden arvoja tai haluat määrittää yhteyden manuaalisesti, siirry seuraavaan osioon (Manuaalinen Open Network Settings (langallinen)).

Manuaalinen Avaa verkkoasetukset (langallinen)

Toimistoissa voidaan käyttää staattisia IP-osoitteita.

Pyydä tällöin IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS-palvelimen osoite verkonvalvojalta. Anna nämä arvot manuaalisesti.

Verkkoyhteyden arvojen hankkiminen

Voit tarkastella verkkoyhteyden arvoja useimmissa Windows-tietokoneissa seuraavasti.

1

Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa Verkko-kuvaketta kakkospainikkeella.

2

Napsauta avautuvassa valikossa Tila-vaihtoehtoa.

3

Napsauta avautuvassa valintaikkunassa Support -välilehteä.

4

Napsauta Support -välilehdessä Details -painiketta. Verkkoyhteyden arvot tulevat näkyviin.

Manuaalinen määrittäminen

1

Määritä Avaa verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Kaapeli .

2

Verkon testiruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa. Paina Peruuta . Varmistus päättyy.

3

Valitse verkkoyhteysnäytöstä IP-asetukset . IP-asetukset -ruutu tulee näkyviin.

4

Valitse ylhäältä kenttä ja määritä sitten IP-asetus -asetukseksi Anna manuaalisesti Kirjoita muut tiedot IP-osoite -kohdan muihin kenttiin.

" Jos IP-asetus -asetukseksi valitaan Anna manuaalisesti , DNS-asetus -asetukseksi muutetaan automaattisesti Anna manuaalisesti .

5

Kun tämä on tehty, valitse sivun alalaidasta OK . Verkon testiruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa.

6

Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ” Onnistui! Laitteesta on muodostettu

Internet-yhteys. Jos sinulla on ongelmia verkkopalveluiden käytössä, ota yhteyttä

Internet-palveluntarjoajaan.

”.

17

Verkon asetukset (langaton)

Langattoman verkkoyhteyden muodostaminen

Langaton IP-jakolaite

(reititin, jossa on DHCP-palvelin)

Seinässä oleva lähiverkkoportti

Lähiverkkokaapeli

Samsung suosittelee IEEE 802.11n -protokollaa. Kun videota toistetaan verkkoyhteyden kautta, video ei ehkä toistu sulavasti.

" Valitse langattomalle IP-jakolaitteelle kanava, jota ei käytetä tällä hetkellä. Jos langattomalle IP-jakolaitteelle asetettu kanava on tällä hetkellä toisen lähistöllä olevan laitteen käytössä, tuloksena on häiriöitä ja yhteysvirhe.

" Tuote tukee vain seuraavia langattoman verkon suojausprotokollia.

Jos valitset Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n -tilan ja AP:n tai langattoman reitittimen salaustavaksi on asetettu WEP, TKIP tai TKIP AES (WPS2Mixed), Samsungtuotteet eivät tue yhteyttä uusien Wi-Fi-sertifiointiominaisuuksien mukaisesti.

" Jos langaton reititin tukee WPS (Wi-Fi Protected Setup) -toimintoa, voit muodostaa yhteyden verkkoon PBC (Push Button Configuration)- tai PIN (Personal Identification

Number) -toiminnolla. WPS määrittää automaattisesti SSID:n ja WPA-avaimen kummassakin tilassa.

" Yhteystavat: Langattoman verkkoyhteyden voi määrittää kolmella tavalla.

Automaattiset asetukset (automaattisen verkkohakutoiminnon käyttö), Manuaalinen määritys, Käytä WPS:ää

" Tämä tuote tukee salauksia Enterprise WPA2 (TLS/TTLS/PEAP).

Automaattinen verkkomääritys (langaton)

Useimmissa langattomissa verkoissa on valinnainen turvallisuusjärjestelmä, joka edellyttää, että verkkoa käyttävät laitteet lähettävät salatun turvakoodin, josta käytetään nimitystä salaus- tai suojausavain. Salausavain käyttää salalauseita, jotka tavallisesti muodostuvat joko tietynmittaisista sanoista tai kirjain- ja numerosarjoista. Sinulta pyydettiin näitä tietoja silloin, kun teit langattoman verkkosi suojausasetuksia. Jos käytössä on tämä verkkoyhteyden määritystapa ja langaton verkko on suojattu Security Key -avaimella, salasana on annettava automaattisen tai manuaalisen määrityksen aikana.

Automaattinen määrittäminen

1

Määritä Avaa verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Langaton .

2

Verkko -toiminto etsii käytettävissä olevat langattomat verkot. Kun haku on valmis, toiminto näyttää luettelon käytettävissä olevista verkoista.

3

Valitse verkkoluettelosta haluamasi verkko.

" Jos haluttu langaton reititin ei ilmesty näyttöön, hae uudelleen valitsemalla Päivitä .

" Jos reititintä ei löydy uudelleenyrityksen jälkeen, valitse Lisää verkko .

4

Jos Anna kohteen (Tukiaseman nimi) salasana.

-ruutu tulee näkyviin, siirry vaiheeseen 5.

Jos valitsit langattoman reitittimen, jossa ei käytetä suojausta, siirry vaiheeseen 7.

5

Jos reitittimessä käytetään suojausta, anna Anna kohteen (Tukiaseman nimi) salasana.

(suojausavain tai PIN-koodi).

6

Kun olet valmis, valitse Valmis . Verkon yhteysruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa.

" Reitittimeen muodostetaan yhteys, mutta Internetiä ei voi käyttää. Ota tällöin yhteyttä

Internet-palveluntarjoajaasi.

7

Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ” Onnistui! Laitteesta on muodostettu

Internet-yhteys. Jos sinulla on ongelmia verkkopalveluiden käytössä, ota yhteyttä

Internet-palveluntarjoajaan.

”.

18

Manuaalinen verkkomääritys (langaton)

Toimistoissa voidaan käyttää staattisia IP-osoitteita.

Pyydä tällöin IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS-palvelimen osoite verkonvalvojalta. Anna nämä arvot manuaalisesti.

Verkkoyhteyden arvojen hankkiminen

Voit tarkastella verkkoyhteyden arvoja useimmissa Windows-tietokoneissa seuraavasti.

1

Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa Verkko-kuvaketta kakkospainikkeella.

2

Napsauta avautuvassa valikossa Tila-vaihtoehtoa.

3

Napsauta avautuvassa valintaikkunassa Support -välilehteä.

4

Napsauta Support -välilehdessä Details -painiketta. Verkkoyhteyden arvot tulevat näkyviin.

Manuaalinen määrittäminen

1

Määritä Avaa verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Langaton .

2

Verkko -toiminto etsii käytettävissä olevat langattomat verkot. Kun haku on valmis, toiminto näyttää luettelon käytettävissä olevista verkoista.

3

Valitse verkkoluettelosta haluamasi verkko.

" Jos haluttu langaton reititin ei ilmesty näyttöön, hae uudelleen valitsemalla Päivitä .

" Jos reititintä ei löydy uudelleenyrityksen jälkeen, paina Pysäytä -painiketta.

Lisää verkko -painike ilmestyy näyttöön.

4

Jos Anna kohteen (Tukiaseman nimi) salasana.

-ruutu tulee näkyviin, siirry vaiheeseen 5.

Jos valitsit langattoman reitittimen, jossa ei käytetä suojausta, siirry vaiheeseen 7.

5

Jos reitittimessä käytetään suojausta, anna Anna kohteen (Tukiaseman nimi) salasana.

(suojausavain tai PIN-koodi).

6

Kun olet valmis, valitse Valmis . Verkon yhteysruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa.

7

Valitse verkkoyhteyden muodostamisyrityksen aikana Peruuta . Yhteys katkaistaan.

8

Valitse verkkoyhteysnäytöstä IP-asetukset . IP-asetukset -ruutu tulee näkyviin.

9

Valitse ylhäältä kenttä ja valitse sitten IP-asetus -asetukseksi Anna manuaalisesti . Kirjoita muut tiedot IP-osoite -kohdan muihin kenttiin.

" Jos IP-asetus -asetukseksi valitaan Anna manuaalisesti , DNS-asetus -asetukseksi muutetaan automaattisesti Anna manuaalisesti .

10

Kun tämä on tehty, valitse sivun alalaidasta OK . Verkon testiruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa.

11

Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ” Onnistui! Laitteesta on muodostettu

Internet-yhteys. Jos sinulla on ongelmia verkkopalveluiden käytössä, ota yhteyttä

Internet-palveluntarjoajaan.

”.

19

Käytä WPS:ää

Asetusten määrittäminen Käytä WPS:ää-toiminnolla

Jos reitittimessä on Käytä WPS:ää -painike, toimi seuraavasti.

1

Määritä Avaa verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Langaton .

2

Valitse Käytä WPS:ää .

3

Paina langattoman reitittimen WPS- tai PBC-painiketta kahden seuraavan minuutin kuluessa. Tuote saa automaattisesti kaikki tarvittavat verkon asetusarvot ja muodostaa yhteyden verkkoon.

4

Verkkoyhteysruutu tulee näkyviin ja verkko on määritetty.

20

Luku 03

Kirjoittaminen

Mitä luettelolla tarkoitetaan?

• Tiedostoja kutsutaan tässä tuotteessa luetteloiksi. Luettelo on tiedosto, jossa on useita yhteen linkitettyjä sivuja.

• Luettelossa voi olla enintään 20 yhteen linkitettyä sivua.

" SIVELLINTILA tukee vain yhtä sivua.

• Sivut linkitetään vaakasuuntaisesti tuotteen vaaka-asennossa ja pystysuuntaisesti pystyasennossa.

"

Voit avata vain yhden luettelon näyttöön. Lisätietoja on kohdassa Luetteloiden hallinta

.

Pystysuunta Vaakasuunta

Sivu 1

Sivu 2

Sivu 1 Sivu 2

21

KYNÄTILA

Näytön osat

TUO VIE

Painikkeet

TUO

VIE

Sivunvaihtoviiva

Reunavieritys

Kuvaus

Näytä tuotteeseen yhdistetyn mobiililaitteen tai tietokoneen näyttökuva, tai tuo kuvia tai muita tietoja yhdistetystä USB- tai verkkoasemasta.

Voit jakaa luomuksiasi useilla tavoilla.

Hallitse ja muuta luetteloita ja asetuksia.

Siirrä luomasi jokaisen sivun luettelot tai muokkaa niitä.

Luo näyttöön kirjoittamista tai piirtämistä varten taso, joka voidaan myös kaapata ja tallentaa.

Valitse ja muokkaa, tallenna, lähetä sähköpostilla tai tulosta kynän tai siveltimen sisältö.

Kumoa tai tee uudelleen edellinen toiminto.

• Jos olemassa on sivunmuokkaustoimintoja, kuten sivun lisäämisiä, poistamisia ja siirtämisiä, nollautuu.

" -toimintoja voidaan suorittaa enintään 20 kertaa kumpaakin.

Sulje nykyinen luettelo ja luo uusi luettelo.

Näytä sivunvaihtoviivat.

Selaa sivuja.

Siirrä sivuja vierittämällä mustaa aluetta.

22

Piirtäminen

Voit kirjoittaa mukana toimitetulla kynällä mitä haluat.

• Ohut kärki ( ): kynätoiminto

• Paksu kärki ( ): korostuskynätoiminto

Pyyhkiminen

Voit pyyhkiä kirjoitusta sormella tai kämmenellä.

Kynän leveyden ja värin vaihtaminen

Voit muuttaa kynän väriä koskettamalla näyttöä kynällä jonkin aikaa.

23

SIVELLINTILA

Näytön osat

TUO VIE

Painikkeet

TUO

VIE

Kuvaus

Näytä tuotteeseen yhdistetyn mobiililaitteen tai tietokoneen näyttökuva, tai tuo kuvia tai muita tietoja yhdistetystä USB- tai verkkoasemasta.

Voit jakaa luomuksiasi useilla tavoilla.

Hallitse ja muuta luetteloita ja asetuksia.

Valitse ja muokkaa, tallenna, lähetä sähköpostilla tai tulosta kynän tai siveltimen sisältö.

Kumoa tai tee uudelleen edellinen toiminto.

• Jos olemassa on sivunmuokkaustoimintoja, kuten sivun lisäämisiä, poistamisia ja siirtämisiä, nollautuu.

" -toimintoja voidaan suorittaa enintään 5 kertaa kumpaakin.

Sulje nykyinen luettelo ja luo uusi luettelo.

" Leveyden muutokset ovat voimassa heti sen mukaan, mikä alue koskettaa näyttöä. (enintään 3,5 cm)

" Siveltimen käyttäminen on suositeltavaa.

" SIVELLINTILA tukee vain yhtä kosketusta.

24

Sivellintilan ja värin vaihtaminen

1

Valitse

¬

→ SIVELLINTILA ja valitse sitten VESI - tai ÖLJY -tila.

SIVELLINTILA

Valitse maalauksen tyyli

VESI ÖLJY

2

Kosketa näytössä.

3

Vaihda väriä tai muokkaa sitä. Valitse vaihtoehto / / sen mukaan, minkä tehtävän haluat suorittaa.

" Seuraava näyttö tulee näkyviin, kun ÖLJY -tila on valittuna.

ÖLJY

: Kuivaa värit sekoittumisen lopettamiseksi.

: Poimi väri valitusta pisteestä.

: Poista valittu alue.

25

Luetteloiden hallinta

UUSI

TALLENNA

RULLASELAAJA

SIVELLINTILA

LOMAKKEET

RULLAN LUKITUS

ÄÄNENVOIMAKKUUS

ASETUKSET

KÄYTTÄMINEN

Painikkeet

UUSI

Kuvaus

Luo uusi luettelo.

TALLENNA

RULLASELAAJA

Tallenna nykyinen luettelo.

Avaa, poista tai vie tallennetut luettelot.

KYNÄTILA /

SIVELLINTILA

Valitse tila.

LOMAKKEET Muuta taustan muotoa.

" Tämä valikko on näkyvissä vain KYNÄTILA -tilassa.

RULLAN LUKITUS

POISTA LUKITUS

/ • RULLAN LUKITUS : Anna kuusinumeroinen salasana nykyisen luettelon lukitsemista varten.

• POISTA LUKITUS : Voit avata lukitun luettelon antamalla kuusinumeroisen salasanan, jonka määritit lukitessasi luettelon.

" Kun nykyisen luettelon lukitus on poistettu, se pysyy lukitsemattomana, kunnes se lukitaan uudelleen.

ÄÄNENVOIMAKKUUS Säädä äänenvoimakkuutta.

ASETUKSET

KÄYTTÄMINEN

Saat näkyviin asetusvalikon.

Saat näkyviin ohjeen.

26

RULLASELAIN

→ RULLASELAAJA

Avaa, selaa ja hallitse rullia rullaselaimella.

RULLASELAAJA

Kaikki

Nimen mukaan

Päiväm. mukaan Valitse

OCKED L

OCKED

OCKED

OCKED L

OCKED L OCKED L

OCKED

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED

OCKED L OCKED L OCKED L

OCKED L OCKED

LOCKED L

LOCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED

OCKED

LOCKED L

LOCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L OCKED L

LOCKED L

LOCKED L

OCKED L

OCKED L

OCKED L

LOCKED L

Osat

Kaikki

Kuvaus

Voit tarkastella luetteloa haluamassasi tilassa.

• Kaikki / Kynätila / Sivellintila

Määritä tiedostojen lajittelujärjestys.

Nimen mukaan ↔

Päiväm. mukaan

Valitse

Tiedostonimi

Rullat

Valitse useita luetteloita vietäviksi tai poistettaviksi.

Muuta tiedoston nimeä.

Selaa haluttua rullaa ja avaa se.

" Voit avata lukitun luettelon ( ) antamalla kuusinumeroisen salasanan.

" Luettelot lajitellaan päivämääräjärjestyksessä uusimmasta alkaen.

Luetteloiden poistaminen tai vienti

Valitse

→ RULLASELAAJA → Valitse

Voit valita useita luetteloita vietäväksi tai poistettavaksi.

Vie Poista Peruuta

L

OCKE

D L

LOCKED

LOCKED

L

OCKE

OCKE

D L

L

D L

OCKE

D L

OCKE

OCKE

D L

OCKE

LOCKED

L

D L

LOCKED

LOCKED

L

OCKE

OCKE

D L

OCKE

D L

OCKE

D L

OCKE

D L

OCKED

L

L

OCKE

D L

OCKE

LOCKED

LOCKED

L

D L

D L

OCKE

OCKE

D L

OCKE

D L

D L

OCKED

L

OCKE

D L

OCKED

L

OCKE

OCKE

OCKE

D L

D L

D

OCKE

D L

OCKE

D

OCKE

D L

OCKE

D L

OCKE

OCKE

OCKE

D L

D

D L

OCKE

D

OCKE

D

D L

OCKE

D

OCKE

LOCK

ED

OCKE

D

D L

D L

OCKED

L

OCKE

D L

OCKE

D L

OCKE

D L

Osat

Vie

Poista

Peruuta

Kuvaus

Jaa valitut luettelot haluamallasi tavalla.

• Sähköposti ( ) / USB( ) / Verkkoasema ( )

Poista valitut luettelot.

Peruuta luettelon valinta.

27

Sivunäyttö

Voit siirtää luomasi jokaisen sivun luettelot tai muokata niitä.

TUO VIE

" Tämä valikko on näkyvissä vain KYNÄTILA -tilassa.

Osat

Sivunumero

Kohdistus

Kuvaus

Näyttää sivunumeron.

Näyttää sivun, jota parhaillaan katselet.

• Kun napautat sivua, kohdistus siirtyy siihen.

Poista kohdistuksen osoittama sivu.

Lisää uusi sivu kohdistuksen osoittamaan paikkaan.

" Voit luoda enintään 20 sivua yhteen luetteloon.

01 02 03 04 05

Sivunäyttöalue

28

Muistiinpano käytössä / ei käytössä

Voit lisätä tason näyttöön kirjoittamista tai piirtämistä varten. Tästä voi olla hyötyä lisättäessä huomautus ulkoisesta lähteestä peräisin olevaan sisältöön.

" Tämä valikko on näkyvissä vain KYNÄTILA -tilassa.

1

Lisää uusi muistiinpanotaso näyttöön napauttamalla .

2

Kirjoita muistiinpano tasoon.

3

Napauta ja sulje.

• Tallenna / Älä tallenna / Peruuta

29

Valintatyökalujen käyttäminen

Valitse ja muokkaa, tallenna, lähetä sähköpostilla tai tulosta kynän tai siveltimen sisältö. Siirrä tai kierrä valintaa tai muuta sen kokoa valitsemalla .

Muuta kokoa

Siirrä

MUOKKAA

Muuta kokoa

Ota kuva / lähetä sähköposti / tulosta

1

Napauta näytön alareunassa. Näyttöön tulee valintaruutu.

" Muuta valintaruudun kokoa vetämällä ruudun kohdasta .

2

Valitse alue ja valitse vaihtoehdoista / / .

" Tuotteen on oltava kytkettynä verkkoon, jotta sähköposti- tai tulostusvaihtoehtoa voidaan käyttää.

Kynän ja siveltimen sisällön muokkaaminen

" Muutokset koskevat vain kynän ja siveltimen sisältöä.

1

Napauta näytön alareunassa. Näyttöön tulee valintaruutu.

" Muuta valintaruudun kokoa vetämällä ruudun kohdasta .

2

Ota valitun alueen muokkaus käyttöön napauttamalla .

3

Siirrä tai kierrä valittua aluetta tai muuta sen kokoa ja napauta .

" Keskeytä muutokset napauttamalla .

Kierto

30

Luku 04

TUO

Voit näyttää tuotteeseen yhdistetyn mobiililaitteen tai tietokoneen näyttökuvan, tai tuoda kuvia tai muita tietoja yhdistetystä USB- tai verkkoasemasta.

• Kosketa TUO näytön yläreunassa ja valitse haluamasi laite.

TUO

MOBIILILAITE PC USB

TUO

INTERNET

VIE

SAMSUNG

WORKSPACE

CISCO WEBEX

Kuvakkeet Kuvaus

Näyttää mobiililaitteen näyttökuvan Smart View - tai Screen Mirroring

-toiminnon avulla.

Näyttää tietokoneen näyttökuvan, joka tuodaan HDMI-yhteydellä tai WiFi display -toiminnolla.

Tuo videoita, kuvia, alkuperäisiä FLIP-tiedostoja tai asiakirjatiedostoja USBlaitteesta.

Kytke laite verkkoon, jos haluat käyttää laitteesta Internetiä samaan tapaan kuin tietokoneesta.

Tällä toiminnolla voit käyttää etätietokonetta ja työresurssejasi.

Kun liität CISCO WebEx Room Kit Minin ensimmäisen kerran, luo kuvake valitsemalla TUO → PC → HDMI . Kun napautat kuvaketta, se siirtyy CISCO

WebEx -tilaan.

" Alkuperäisellä FLIP-muodolla (.iwb) tarkoitetaan tiedostoja, jotka tallennetaan suoraan laitteesta ja joita vain FLIP-laitteet tukevat.

" Tuetut videotiedostomuodot: avi, mkv, asf, wmv, .mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, flv, vob, svi, m2ts, mts, .webm, .rmvb

" Tuetut kuvatiedostomuodot: JPG, BMP, PNG, MPO

" Tuetut asiakirjatiedostomuodot: DOC, PPT, PDF, XLS, XLSX

31

Yhdistäminen mobiililaitteeseen

TUO → MOBIILILAITE

Yhdistäminen Smart View- tai Screen Mirroring

-toiminnon avulla

Yhdistäminen NFC-tunnistuksen avulla

" Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos tuotteessa on kelkka (lisävaruste).

" Tämä toiminto on tuettu vain Samsung-mobiililaitteiden Android 8.0 Oreo -versiossa tai uudemmissa.

" Kirjoitustilassa NFC-tunnistus voi käynnistää automaattisesti Smart View -tai Screen

Mirroring -toiminnon mobiililaitteessa.

Smart View

1

Vedä yläpalkki alas mobiililaitteen näytössä ja käynnistä Smart View - tai Screen Mirroring

-toiminto.

2

Valitse tämä tuote näytössä näkyvästä laiteluettelosta.

– Laitteen nimen tehdasasetus on [FLIP] Samsung WMR Series .

" Voit ohjata mobiililaitetta tuotteen näytöstä.

" HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) -sisältö ei näy näytössä, jos PIPsieppaus -asetuksena on Käytössä .

1

Ota NFC -toiminto käyttöön tuetussa mobiililaitteessa.

2

Vie mobiililaite lähelle NFC -alustaa.

" Voit ohjata mobiililaitetta tuotteen näytöstä.

32

Kytkeminen tietokoneeseen

TUO → PC

USB

TUO

INTERNET MOBIILILAITE

PC

PC

SAMSUNG

WORKSPACE

CISCO WEBEX

HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 Langaton

"

HDMI 3 on käytettävissä, jos tuotteessa on kelkka (lisävaruste).

Yhdistäminen kaapelin avulla

1

Yhdistä tuote tietokoneeseen HDMI-kaapelin avulla.

" HDCP -sisältö ei näy näytössä, jos PIP-sieppaus -asetuksena on Käytössä .

HDMI IN

2

Valitse TUO → PC → HDMI näytön yläreunassa.

3

Voit ohjata tietokonetta tuotteen näytöstä kytkemällä mukana toimitetun USB-kaapelin tuotteen TOUCH OUT -porttiin.

" Jos käytät useita näyttöjä, varmista, että FLIP on määritetty päänäytöksi.

TOUCH OUT

Yhdistäminen WiFi Display -toiminnon avulla

" Tämä toiminto on tuettu vain niissä tietokoneissa, jotka tukevat WiFi Display -toimintoa.

STEP. 02

STEP. 01

1

Valitse Toimintokeskus tai Laitteet tietokoneen tehtäväpalkin ilmoitusalueella.

2

Napsauta Yhdistä tai Projisoi ja muodosta yhteys valitsemalla [Flip] Samsung WMR Series

-laite.

" Yhteydenmuodostamistapa voi vaihdella tietokoneen mukaan.

" Kun WiFi Display -yhteys on muodostettu, voit ohjata tietokonetta tuotteen näytöstä.

" Tämä toiminto on tuettu vain Windows 10 :ssä.

33

Tuonti USB-laitteesta

TUO → USB

MOBIILILAITE

USB-LEVY

USB1 USB2

PC USB

TUO

INTERNET

SAMSUNG

WORKSPACE

CISCO WEBEX

Kytke ulkoinen kiintolevy tai USB-tallennuslaite.

" Tuo videoita, kuvia, alkuperäisiä FLIP-tiedostoja (.iwb) tai asiakirjatiedostoja.

Yhdistäminen SAMSUNG WORKSPACE

-tilaan

TUO → SAMSUNG WORKSPACE

Tällä toiminnolla voit käyttää etätietokonetta ja työresurssejasi.

• ETÄTIETOKONE : Tämän toiminnon avulla voit yhdistää tuotteen tietokoneeseen pilvipalvelimen kautta.

" Vain tietokoneet tai pilvipalvelimet, joiden käyttöjärjestelmä on macOS tai Windows 7

Pro tai uudempi versio, ovat tuettuja.

• VERKKOASEMA : Muodosta yhteys verkkoasemaan tiedostojen tuomista varten.

" Voit rekisteröidä verkkoaseman, kun verkkoyhteys on olemassa.

Tietoja verkkoyhteyden muodostamisesta on kohdassa Yhdistäminen verkkoon

.

" Voit rekisteröidä verkkoasematilin valitsemalla

¬

→ ASETUKSET → Yhdistä →

Lisäasetukset → Verkkoasema → Lisää tili .

Osoite , Käyttäjänimi ja Salasana on annettava, jotta verkkoasema voidaan rekisteröidä.

Tietoja verkkoasematilin rekisteröimisestä on kohdassa

Lisää tili (

Verkkoasema ).

" Tuo videoita, kuvia, alkuperäisiä FLIP-tiedostoja (.iwb) tai asiakirjatiedostoja.

• Office 365 : Mahdollistaa Microsoftin Office 365 :n toimintojen käytön.

• VMware : VMware-infrastruktuurin saaneet yritysasiakkaat voivat käyttää VMware infrastruktuuria.

Internet-yhteyden muodostaminen

TUO → INTERNET

Kytke laite verkkoon, jos haluat käyttää laitteesta Internetiä samaan tapaan kuin tietokoneesta.

Voit kaapata selainikkunan, muuttaa sen paikkaa tai näyttää sen koko näytön kokoisena.

Yhdistäminen CISCO WEBEX -tilaan

Kun CISCO WebEx Room Kit Mini on liitetty, CISCO WEBEX -kuvake näkyy TUO -valikossa.

CISCO WebEx -tila toimii aina koko näytön kokoisena ja tukee vain CISCO WebEx -toimintoa.

CISCO WebEx -tilassa voit siirtyä Flip-tilaan Flip-kuvakkeen avulla.

" Jos kyseessä on ensimmäinen asennus, liitä se kuitenkin liitännän TUO → PC → HDMI kautta.

34

Lähdeikkuna

Laitteen nimi

Kun yhdistät tietokoneen tai mobiililaitteen tuotteeseen, lähdeikkuna tulee näkyviin.

Osat

Valikkorivi

Laitteen nimi

Kuvaus

Siirry haluamaasi paikkaan vetämällä lähdeikkunaa.

Näyttää yhdistetyn laitteen nimen.

Keskeytä syöttönäyttö.

Kaappaa lähdeikkunan kuva.

" Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun PIP-sieppaus -asetuksena on Ei käytössä .

Kierrä lähdeikkunaa.

" Tämä toiminto on tuettu vain Samsung-mobiililaitteiden Android 8.0 Oreo versiossa tai uudemmissa.

Muuta syöttönäytön paikkaa tai näytä se koko näytön kokoisena.

• / / / /

" Kun tuote on pystysuuntaisessa tilassa, kokonäyttötila on tuettu vain Samsungmobiililaitteiden Android 8.0 Oreo -versiossa tai uudemmissa.

Sulje katseluohjelma.

Säädä lähdeikkunan kokoa.

35

Asiakirjanäkymä

Tiedostonimi

Näyttää asiakirjatiedoston, joka on valittu tuotavaksi USB- tai verkkoasemasta.

" Tuetut asiakirjatiedostomuodot: DOC, PPT, PDF, XLS, XLSX

Osat

Valikkorivi

Tiedostonimi

Kuvaus

Siirrä asiakirjojen katseluohjelma haluamaasi paikkaan vetämällä valikkoriviä.

Parhaillaan katseltavan tiedoston nimi.

Kaappaa näyttökuva katseluohjelmasta.

Muuta syöttönäytön paikkaa tai näytä se koko näytön kokoisena.

• / / / /

Sulje katseluohjelma.

/ / /

Napauttamalla / / / voit siirtyä sivulta toiselle.

Säädä katseluohjelman kokoa.

9/11

36

Kuvanäkymä

Tiedostonimi

Valitse USB-laitteesta tai verkkoasemasta tuotava tiedosto.

Osat

Valikkorivi

Tiedostonimi

Kuvaus

Siirrä asiakirjojen katseluohjelma haluamaasi paikkaan vetämällä valikkoriviä.

Parhaillaan katseltavan tiedoston nimi.

Kaappaa näyttökuva kuvienkatseluohjelmasta.

Liitä kuva luetteloon napauttamalla .

Kierrä kuvaa.

Muuta syöttönäytön paikkaa tai näytä se koko näytön kokoisena.

• / / / /

Sulje katseluohjelma.

Säädä katseluohjelman kokoa.

37

Videonäkymä

Tiedostonimi

**:**:** **:**:**

Valitse videotiedosto, jonka haluat tuoda USB- tai verkkolaitteesta ja tuoda näyttöön.

" Tuetut videotiedostomuodot: avi, mkv, asf, wmv, .mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, flv, vob, svi, m2ts, mts, .webm, .rmvb

Osat

Valikkorivi

Tiedostonimi

Kuvaus

Siirrä asiakirjojen katseluohjelma haluamaasi paikkaan vetämällä valikkoriviä.

Parhaillaan katseltavan tiedoston nimi.

Kierrä videonäyttöä.

Muuta syöttönäytön paikkaa tai näytä se koko näytön kokoisena.

• / / / /

Sulje katseluohjelma.

Aloita videon toisto tai keskeytä se.

Toiston liukusäädin ja aikatiedot

Selaa videota ja tarkastele tiedoston aikatietoja.

Säädä katseluohjelman kokoa.

38

Luku 05

VIE

Voit viedä luomasi luettelot useilla tavoilla.

VIE

SÄHKÖPOSTI TULOSTA USB

TUO

NÄYTÖN JAKO VERKKOASEMA

MOBIILILAITE

VIE

Kuvakkeet Kuvaus

Lähetä luomasi luettelot sähköpostin kautta.

Tulosta luomasi luettelot.

Vie luomasi luettelot kytkettyyn USB-laitteeseen.

Jaa näyttö valittujen laitteiden kanssa.

Vie luomasi luettelot rekisteröityyn ja yhdistettyyn verkkoasemaan.

Lähetä luettelo mobiililaitteeseen.

39

Sähköpostin lähettäminen

VIE → SÄHKÖPOSTI

1

SÄHKÖPOSTI

Vastaanottaja

*****@***. ***

Aihe [FLIP] Samsung WMR Series ****-**-**, **:**

2

Lähetä

Jos haluat lähettää luomasi luettelot sähköpostin kautta, rekisteröi ensin sähköpostitilisi.

" Voit rekisteröidä sähköpostitilisi valitsemalla

¬

→ ASETUKSET → Yhdistä → Lisäasetukset → Sähköposti .

" Jos määrität Lähettäjän todennus -asetukseksi Oma tili valitsemalla

¬

→ ASETUKSET → Yhdistä →

Lisäasetukset → Sähköposti , sinun on todennettava tilisi joka kerta, kun lähetät sähköpostiviestin. Katso lisätiedot seuraavassa.

– Voit lähettää sähköpostiviestejä, kun Lähettäjän todennus -asetuksena on Oma tili , kunhan sinulla on tili kyseisessä postipalvelimessa ( SMTP-palvelimen nimi ja SMTP-porttinumero ).

Huomaa, että lähettäjän on annettava SMTP-tilin tunnus ja salasana ja lähettäjän osoite jokaista sähköpostiviestiä varten.

– Jos määrität Lähettäjän todennus -asetukseksi vaihtoehdon Oletustili , voit lähettää sähköpostiviestejä käyttämällä Oletustili -tiliä varten tallentamaasi SMTP-tunnusta ja -salasanaa. (Lähettäjän osoite on yleensä sama kuin SMTP-tunnus, lukuun ottamatta joitakin SMTP-palvelimen mukaan määräytyviä poikkeuksia.)

– Pyydä sähköpostipalvelimen järjestelmänvalvojalta sähköpostipalvelimen rekisteröinnissä tarvittavat

SMTP-tiedot.

" Erikoistiedostoiksi tallennetut tiedostot muunnetaan PDF-tiedostoiksi ja lähetetään.

Osat

Vastaanottaja

Aihe

Kuvaus

Anna vastaanottajan sähköpostiosoite.

• Paina ja kirjoita tekstiä virtuaalinäppäimistöllä.

" Painamalla voit kirjoittaa tekstiä käsinkirjoituksella.

" Etsi vastaanottaja Paikallinen osoitekirja -osoitekirjasta tai LDAP -palvelimesta.

" Lisää tuotteeseen kelkka (lisävaruste), jos haluat antaa osoitteen automaattisesti lukemalla tiedot sisältävä NFC-kortti tai tarra.

– : Kertoo, mihin NFC-kortti tulee asettaa.

– Rekisteröi esimerkiksi mobiililaitteen tai tietokoneen NFC Writing App

-sovelluksen avulla sähköpostiosoite ja NDEF Standard <Text> Record Type kaupoissa myytävään NFC Forum Type 2 Card -korttiin.

Sähköpostiviestin aiheeksi tulee automaattisesti laitteen nimi ja nykyinen päivämäärä.

Lähetä

Lähetä sähköpostiviesti.

Vaihda sivunäyttötilaa lähetettävää luetteloa varten.

Valitse lähetettävät sivut.

40

Tulostaminen

Tulostaminen edellyttää, että Tulostuspalvelin - ja Kellon asetus -asetukset on määritetty.

Tulostuspalvelin -asetuksen määrittäminen edellyttää, että tuote, haluamasi tulostin ja tietokone on yhdistetty samaan verkkoon.

Flip Printing Software on myös asennettava ensin tietokoneeseen.

"

Tietoja verkkoyhteyden muodostamisesta on kohdassa Yhdistäminen verkkoon

.

" Voit määrittää Tulostuspalvelin -asetuksen valitsemalla

¬

→ ASETUKSET → Yhdistä →

Lisäasetukset → Tulostuspalvelin .

" Voit määrittää Kellon asetus -asetuksen valitsemalla

¬

→ ASETUKSET → Järjestelmä →

Aika → Kellon asetus .

" Flip Printing Software on saatavissa sivustossa

– http://displaysolutions.samsung.com

– http://www.samsung.com

" Tiedostoja siirtävät laitteet, kuten virtuaalitulostimet (esimerkiksi PDF , XPS ja One note ) ja faksilaitteet, eivät ole tuettuja, vaan tuettuja ovat vain tulostimet, jotka voivat tulostaa paperille.

" Ainoa tuettu tulostuspaperikoko on A4.

Flip Printing Software -ohjelmiston asentaminen

Asenna Flip Printing Software -ohjelma noudattamalla näytön ohjeita.

" Asentaminen kestää noin 10 minuuttia, ja kuluva aika voi määräytyä tietokoneympäristön mukaan.

Tietokoneasennuksen vaatimukset

• Tuetut käyttöjärjestelmät:

Windows 7(32-/64-bittinen), Windows 10(32-/64-bittinen), MAC

" Varmista ennen ohjelmiston asentamista, että kriittiset Windows-päivitykset on jo asennettu. Päivitä Windows uusimpaan versioon ennen asennuksen aloittamista.

" Jos käyttöjärjestelmä on Windows 7, varmista, että Service Pack 1 on jo asennettu.

Tulostimen määrittäminen

Kun Flip Printing Software on asennettu, määritä seuraavat asetukset tuotteen näyttövalikossa.

Automaattinen määritys

1

Valitse ¬ → ASETUKSET → Yhdistä → Lisäasetukset -valikko.

2

Valitse Tulostuspalvelin → Yhdistä palvelimeen → Automaattinen .

Manuaalinen määritys

1

Valitse

¬

→ ASETUKSET → Yhdistä → Lisäasetukset -valikko.

2

Valitse Tulostuspalvelin → Yhdistä palvelimeen → Manuaal.

ja anna sitten sen tietokoneen

Palvelimen IP-osoite -osoite, johon Flip Printing Software -ohjelma on asennettu.

41

VIE → TULOSTA

1

TULOSTA

Tulostin

Kopiomäärä

01

2

Väritila

Tulosta

Osat

Tulostin

Kopiomäärä

Esikatselualue

Tulosta

Väritila

Kuvaus

Näyttää yhdistettyjen tulostimien luettelon. Valitse tulostin, jolla haluat tulostaa luettelon.

Määritä tulosteiden määrä.

Esikatsele tulostettavaa luetteloa.

Aloita tulostaminen.

Valitse väri, jolla haluat tulostaa luettelon.

Vaihda tulostettavan luettelon sivunäyttötilaa.

Valitse tulostettavat sivut.

42

Vienti USB-laitteeseen

VIE → USB

SÄHKÖPOSTI

USB-LEVY

TULOSTA USB

VIE

NÄYTÖN JAKO VERKKOASEMA MOBIILILAITE

TALLENNA

USB1 USB2

Kytke ulkoinen kiintolevy tai USB-tallennuslaite.

" Laite tallentaa tiedostoista kaksi versiota (IWB- ja PDF-muotoisina).

43

Näytön jakaminen

VIE → NÄYTÖN JAKO

USB

VIE

NÄYTÖN JAKO VERKKOASEMA MOBIILILAITE SÄHKÖPOSTI

NÄYTÖN JAKO

TULOSTA

Kaapeli Langaton

Jaa näyttö valittujen laitteiden kanssa.

Kytkeminen HDMI-kaapeleilla

1

Liitä tietokone HDMI-kaapelilla tuotteen tai kelkan (lisävaruste) HDMI IN -porttiin.

2

Liitä näyttö SCREEN SHARE -porttiin HDMI-kaapelilla.

3

Valitse näytön yläreunasta VIE → NÄYTÖN JAKO → Kaapeli .

" Jos tietokone on liitetty kelkan (lisävaruste) HDMI IN 3 -porttiin määrittämättä sitä, näyttöön jaetaan sen sijaan tietokoneen näyttökuva.

4

Näyttökuva jaetaan näyttöön.

" Tämä vaihtoehto tukee vain UHD (50 Hz / 60 Hz) -tarkkuutta ja FHD (50 Hz / 60 Hz)

-tarkkuutta.

" Näyttö voi vilkkua kerran tai kahdesti, kun yhteys muodostetaan ensimmäisen kerran tai kun WMR-tuotteen tai lähteen tila muuttuu.

Yhdistäminen langattomasti

Valitse näytön yläreunasta VIE → NÄYTÖN JAKO → Langaton ja sitten laite, jonka kanssa näyttö jaetaan.

" NÄYTÖN JAKO -toiminto toimii parhaiten, kun FLIP-laitetta käytetään vaakasuuntaisena.

" Laitteiden on tuettava Screen Mirroring -toimintoa, jotta NÄYTÖN JAKO -toimintoa voidaan käyttää.

Painikkeet

Vaihda laite

Katkaise

Kuvaus

Vaihda laitteita, joiden kanssa näyttö jaetaan.

Lopeta jakaminen.

44

Vienti verkkoasemasta

VIE → VERKKOASEMA

USB

VIE

NÄYTÖN JAKO VERKKOASEMA MOBIILILAITE SÄHKÖPOSTI

VERKKOASEMA

TULOSTA

NETWORK1 NETWORK2 Lisää

Muodosta yhteys verkkoasemaan tiedostojen tallentamista varten.

" Voit rekisteröidä verkkoaseman, kun verkkoyhteys on olemassa.

Tietoja verkkoyhteyden muodostamisesta on kohdassa Yhdistäminen verkkoon

.

" Voit rekisteröidä verkkoasematilin valitsemalla

¬

→ ASETUKSET → Yhdistä →

Lisäasetukset → Verkkoasema → Lisää tili .

Osoite , Käyttäjänimi ja Salasana on annettava, jotta verkkoasema voidaan rekisteröidä.

Tietoja verkkoasematilin rekisteröimisestä on kohdassa

Lisää tili (

Verkkoasema ).

" Laite tallentaa tiedostoista kaksi versiota (IWB- ja PDF-muotoisina).

Lähettäminen mobiililaitteeseen

VIE → MOBIILILAITE

Tarkastele tuotteen näyttöä mobiililaitteesta.

" Jakaminen on tällä hetkellä käytettävissä vain luetteloita varten.

Lataa Samba-asiakasohjelma mobiililaitteeseesi ja anna seuraavat tiedot, jotka näkyvät tuotteen näytössä.

• Wi-Fi:n nimi , Wi-Fi:n salasana , Palvelimen IP-osoite

45

Luku 06

Menu

→ ASETUKSET

Yhdistä

2.

Verkko

3.

Ulkoisten laitteiden hallinta

Verkon tila

Avaa verkkoasetukset

Palauta verkko

Syöttölaitteiden hallinta

Laiteyhteyksien hallinta

Anynet+(HDMI-CEC)

Kuvaus

Määritä laitteesi verkkoasetukset.

Näytä verkko- ja Internet-yhteyden nykyinen tila.

Määritä verkkoasetukset käytettävissä olevaan verkkoon yhdistämistä varten.

Palauta verkkoasetukset tehdasasetuksiin.

Määritä Signagen kanssa käytettävät näppäimistöt. Voit lisätä näppäimistöjä ja määrittää niiden asetukset.

• Bluetooth-laitelista

• Näppäimistön aset.

• Hiiren asetukset

Salli verkossa olevien laitteiden, kuten älypuhelimien ja tablet-laitteiden, jakaa sisältöjä Signage-tuotteesi kanssa.

• Käyttöilmoitus

• Laitelista

Ottaa Anynet+ -toiminnon (HDMI-CEC) käyttöön tai poistaa sen käytöstä

• Ei käytössä ( ) / Käytössä ( )

46

2.

Lisäasetukset

3.

Sähköposti

Kuvaus

Määritä sähköpostitili sähköpostiviestien lähettämistä varten.

• SMTP-palvelimen nimi : SMTP-palvelimen osoite

• SMTP-porttinumero : SMTP-palvelimen portti

• SSL/TLS : Ota SSL/TLS käyttöön tai poista se käytöstä.

• Lähettäjän todennus : Valitse todennustila, jota käytetään sähköpostiviestejä lähetettäessä

– Oma tili / Oletustili

• Oletustili : Oletus-SMTP-tili

• Salasana : Oletus-SMTP-tilin salasana

• Lähettäjän sähköpostiosoite : Lähettäjän sähköpostiosoite

• Vastaanottajan osoite : Valitse sähköpostiyhteyshenkilöiden hallinnan vaihtoehdoista, kun olet lähettänyt sähköpostiviestejä onnistuneesti

– Automaattinen tallennus / Älä tallenna / Poista kaikki

• Paikallinen osoitekirja : Tuo yhteystietoja USB-laitteesta tai poista ne.

– Tuo / Poista

"

Lisätietoja on kohdassa Paikallinen osoitekirja -osoitekirjan yhteystietojen tuonti .

47

Paikallinen osoitekirja -osoitekirjan yhteystietojen tuonti

Jotta voit käyttää FLIP-laitteen Paikallinen osoitekirja -osoitekirjaa, tuo ensin Tuo -toiminnolla yhteystietoja CSV-tiedostosta USB-laitteesta.

1

Käytä LDAP:tä : Määritä Älä käytä .

¬

→ ASETUKSET → Yhdistä → Lisäasetukset → Kirjoita salasana → LDAP → Määritä LDAPyhteys → Käytä LDAP:tä → Älä käytä

2

Määritä tiedot Sähköposti -valikossa.

¬

→ ASETUKSET → Yhdistä → Lisäasetukset → Kirjoita salasana → Sähköposti

3

Muokkaa Paikallinen osoitekirja -osoitekirjaa ja tallenna se USB-laitteeseen.

Tee yhteystiedoista luettelo, jossa on seuraavassa kuvattu rakenne, ja tallenna se juurihakemistoon nimellä RecentSearchList.csv.

– RecentSearchList.csv-tiedoston rakenne (esimerkki) [email protected]

Name1 [email protected]

Name2

Level1

Level2

Team1

Team2

Company1

Company2 [email protected]

Name3 Level3

4

Kytke USB-laite FLIP-laitteeseen yhteystietojen tuontia varten.

Team3 Company3

¬

→ ASETUKSET → Yhdistä → Lisäasetukset → Kirjoita salasana → Sähköposti → Paikallinen osoitekirja → Tuo

" USB-laitetta ja sen sisältöä ei ehkä tunnisteta oikein, jos käytetään USB-jatkokaapelia.

(USB-keskittimet eivät ole tuettuja.)

" Älä irrota USB-laitetta lataamisen aikana.

" Jos kytkettyjä USB-laitteita on vähintään kolme, joitakin niistä ei ehkä tunnisteta.

" Suurta käyttövirtaa vaativat USB-laitteet on kytkettävä takaosan USB (1.0A)

-porttiin.

" Tiedostojärjestelmä tukee FAT-, exFAT- ja NTFS-muotoja.

Paikallinen osoitekirja -osoitekirjan yhteystietojen käyttäminen

Voit etsiä yhteystietoja yhteystietojen luettelosta ja saada niistä ehdotuksia, kun valitset vastaanottajia valinnalla VIE → SÄHKÖPOSTI .

" Jotta voit käyttää tätä toimintoa, määritä asetustiedot Sähköposti -valikossa.

Paikallinen osoitekirja -yhteystietojen poistaminen

¬

→ ASETUKSET → Yhdistä → Lisäasetukset → Kirjoita salasana → Sähköposti → Paikallinen osoitekirja → Poista

48

2.

Lisäasetukset

3.

Tulostuspalvelin

Verkkoasema

Kuvaus

Määritä Tulostuspalvelin tulostustoiminnon käyttöä varten.

"

Lisätietoja on kohdassa Tulostaminen .

• Yhdistä palvelimeen

– Automaattinen : Näytä luettelo niiden tietokoneiden palvelin-IP-osoitteista, joihin Flip Printing Software -ohjelma on asennettu, ja valitse jokin niistä.

– Manuaal.

: Anna sen tietokoneen Palvelimen IP-osoite -osoite, johon Flip Printing Software on asennettu.

• Palvelimen IP-osoite : Anna sen tietokoneen Palvelimen IP-osoite -osoite, johon Flip Printing Software on asennettu.

• Palvelin Portti : Anna sen tietokoneen Palvelin Portti -osoite, johon Flip Printing Software on asennettu.

Lisää tai muokkaa verkkoasematilejä. Voit lisätä verkkoasemia vain Samba avulla.

• Lisää tili : Lisää uusia verkkoasematilejä. Vain Samba voidaan lisätä verkkoasemaan.

" SAMBA 2.0 tai uudempi on tuettu. Jos et voi muodostaa yhteyttä verkkoasemaan, päivitä SAMBA uusimpaan versioon.

" Osoite , Käyttäjänimi ja Salasana on annettava, jotta verkkoasema voidaan rekisteröidä.

– Osoite : //tietokoneen IP-osoite/jaetun kansion nimi

"

Kun kirjoitat osoitteen, käytä merkkiä / merkin ₩ tai \ sijaan.

Jos esimerkiksi tietokoneessa, jonka IP-osoite on

12.34.56.789, on kansio nimeltä "sharedfolder" ja jaat kansion, kirjoita osoite muotoon

"//12.34.56.789/sharedfolder".

– Käyttäjänimi : Windows-tili, jolla on jaetun kansion käyttöoikeus

"

Kun kirjoitat toimialueen, käytä merkkiä ₩ tai \.

Esimerkki: DomainName₩WindowsAccount

– Salasana : Windows-tilille määrittämäsi salasana

• Muokkaa tiliä : Muokkaa verkkoasematilejä.

Osoite

Käyttäjänimi

Salasana

Tallenna

Lisää tili

//12.34.56.789/sharedfolder

DomainName\WindowsAccount

********

Peruuta

49

2.

Lisäasetukset

3.

LDAP

Kuvaus

Määritä LDAP tai määritä yhdistetyt LDAP-kyselyt.

• Määritä LDAP-yhteys

Määritä uusi LDAP -yhteys.

– Käytä LDAP:tä : Määritä, käytetäänkö LDAP -yhteyttä

– Tuo määritysarvo : Voit hakea seuraavat asetukset LDAPConnectionConfig.txt-tiedostosta, joka on tallennettu USBmuistiin ( Salasana pois lukien)

"

Lisätietoja on kohdassa Tekstitiedoston luominen LDAP-yhteyden käyttöä varten .

– Todennustyyppi : Kerberos , Anonyymi tai Perus sen mukaan, mitä LDAP-palvelin tukee

– Käyttäjätunnus : Sen Käyttäjätunnus -tunnuksen DN-nimi (luokiteltu nimi), jota käytetään LDAP-palvelimessa

"

Käyttäjätunnus -tunnuksen muoto on LDAP -palvelimen DN-nimen mukainen.

esimerkki: cn=admin, dc=myldap, dc=com

– Salasana : Salasana, jota käytetään LDAP-palvelimen todentamiseen.

– Palvelimen osoite : LDAP-palvelimen IP- tai URL-osoite.

– Palvelimen porttinumero : LDAP-palvelimen porttinumero.

– DN-perusnimi : Tärkein DN-nimi, jota käytetään haussa DIT (Directory Information Tree) -puussa, kun LDAP -yhteys muodostetaan

– SSL/TLS : Määritä, käytetäänkö SSL/TLS -yhteyttä

"

Kun SSL/TLS -asetuksena on Käytä , salattu tiedonsiirtoyhteys on käytössä.

– Käytä varmenteita, joihin ei luoteta : Määritä, sallitaanko ei-luotetut varmenteet

" Seuraava valikko aktivoituu, kun Authentication Type -asetukseksi määritetään Kerberos .

– Kerberos-alue : Kerberos -aluetiedot

– KDC-isäntä : KDC Host URL

– KDC-portti : KDC Host -porttinumero

50

2.

Lisäasetukset

3.

LDAP

Palvelimen verkkoaset.

Varmenteiden hallinta

Kuvaus

• LDAP-kyselymääritys

Määritä kysely yhdistettyä LDAP -palvelinta varten.

– UID : Muuta UID -tunnusta, jota käytetään LDAP -yhteydessä.

– Sähköposti : Muuta Sähköposti -osoitetta, jota käytetään LDAP -yhteydessä.

– Nimi : Muuta käyttäjänimeä (yleistä nimeä), jota käytetään LDAP -yhteydessä.

– Sukunimi : Muuta käyttäjän sukunimeä, jota käytetään LDAP -yhteydessä.

– Sijainti : Muuta otsikkoa, jota käytetään LDAP -kohdassa.

– Yrityksen nimi : Muuta yrityksen nimeä, jota käytetään LDAP -yhteydessä.

– Osasto : Muuta osaston nimeä, jota käytetään LDAP -yhteydessä.

– Käytä mukautettua kyselyä : Noutaa käyttäjän määrittämän kyselyn LDAPQuery.txt-tiedostosta (kirjainkoolla on merkitys), joka on tallennettu USB-muistiin.

"

Lisätietoja on kohdassa Tekstitiedoston luominen LDAP-yhteyden käyttöä varten

" Voit palauttaa asetukset tehtaan oletusarvoihin painamalla Palauta -painiketta.

.

" Jos määritys ei täsmää, hakutulos ei sisällä määritteitä.

Määritä palvelimen verkkoyhteys ja siihen liittyvät toiminnot.

• Yhdistä palvelimeen : Yhdistä MagicInfo-palvelimeen.

• Palv. käyttö : Salli tai kiellä MagicInfo-palvelimen käyttö.

• Välityspalvelin : Määritä välityspalvelinyhteytesi ja liittyvät toiminnot.

Hallitse tämän laitteen varmennetiedostoja.

• Sovellusvarmenne : Tarkastele ja hallitse tähän laitteeseen asennettuja sovellusvarmenteita. Kytke varmenteita sisältävä

USB-muistitikku niiden asentamiseksi tähän laitteeseen.

• WPA-varmenteiden hallinta : Hallitse tähän laitteeseen asennettuja varmenteita.Päivitä tuotteeseen asennettu ohjelmisto.

– Asenna varmenne : Kytke varmenteita sisältävä USB-muistitikku niiden asentamiseksi tähän laitteeseen.

– Poista varmenne : Tarkastele ja hallitse tähän laitteeseen asennettuja varmenteita.

51

Tekstitiedoston luominen LDAP-yhteyden käyttöä varten

LDAP-määritys sisältää periaatteessa monta pitkää virkettä.

LDAP-määrityksen aikana FLIP voidaan noutaa tekstitiedostoa käyttämällä, jolloin voidaan välttää näppäilyvirheet ja käyttää eräasetusta.

" Kirjaintasolla on oltava merkitys tiedostonimen ja sisällön syöttämisessä, jotta toiminta on oikea.

• LDAPConnectionConfig.txt-tiedoston muoto

(1) Esimerkki tekstitiedostosta

User ID=cn=Manager, dc=example, dc=com

Server Address=123.456.789.012

Server Port Number=12345

Base DN=dc=samsung, dc=example, dc=com

SSL/TLS=Don't Use

Use Untrusted Certificates=Don't Use

Authentication Type=Basic

Kerberos Realm=MYLDAP.COM

KDC Host=krb1.myldap.com

KDC Port=88

(2) Eri avainten varausarvot (VAL)

User ID: Anna User ID.

Server Address: Anna LDAP-palvelimen IP- tai URL-osoite.

Server Port Number: Anna LDAP-palvelimen Port-arvo.

SSL/TLS: Anna Use tai Don't Use.

Use Untrusted Certificates: Anna Use tai Don't Use.

Authentication Type: Anna Basic tai Anonymous.

‒ Seuraavat kolme kohdetta lisätään, jos valitset Kerberos-tyyppisen tarkistuksen.

Kerberos Realm: Täytä Kerberos-kenttä (esimerkki: MYLDAP.LDAP)

KDC Host: Kirjoita KDC Host URL -osoite (esimerkki: krb1.myldap.com)

KDC Port: Kirjoita KDC Host Port -portti (esimerkki: 88)

"

Jos valitset Kerberos-tyyppisen tarkistuksen, käytä alkuperäistä Kerberos User ID

-tunnusta User ID -tunnuksena User ID -tunnuksen sijaan DN(Distinguished Name)

-muodossa. (Esimerkki: Mirko)

52

• LDAPQuery.txt-tiedoston muoto

(1) Esimerkki tekstitiedostosta

UID=uid

Email=mail

Name=cn

Last Name=sn

Position=title

Company Name=o

Department=departmentNumber

Query=(|(mail=*<A>*)(cn=*<A>*))

(2) Eri avainten varausarvot (VAL)

1) Määritysosa (kaikki rivit viimeistä lukuun ottamatta)

Sisältää kaikki rivit viimeistä lukuun ottamatta, järjestyksessä UID , Sähköposti ,

Nimi , Sukunimi , Sijainti , Yrityksen nimi ja Osasto .

Arvot määritetään seuraavalla tavalla.

Merkin "=" vasemmalla puolella syntaksi on nimi, joka näkyy LDAP-kyselymääritys

-valikossa (samoin vasemmalla) ja joka määritetään arvoihin merkin "=" oikealla puolella (varsinaiset LDAP-palvelimen määritteet).

Voit valita määritteet arvojen muuttamista varten. Voit esimerkiksi muuttaa oikealla puolella olevia arvoja muuttamatta vasemmalla puolella olevia arvoja.

2) Query-osa

<A> on Keyword-avainsana, jota käytetään hakutoiminnoissa Search-komennolla.

Mukautetun Use Custom Query -kyselyn syntaksi on LDAP Query -säännön mukainen <A> pois lukien.

Kun esimerkiksi <A> sisältyy mail- tai cn-määritteeseen, voit luoda sen seuraavasti.

Query=(|(mail=*<A>*)(cn=*<A>*))

53

Järjestelmä

2.

Kieli

Rullat

Aika

Älykäs suojaus

Vaihda PIN

3.

Automaattinen tallennus

Poista kaikki

Poista kaikki -toiminnon aikaväli

Kellon asetus

Kesäaika

Skannaus

Eristysluettelo

Kuvaus

Muuta Kieli -asetuksia.

Tallenna kaikki tiedot automaattisesti.

Poista kaikki tiedot laitteesta lukitut tiedot mukaan lukien.

Aseta palautusaikaväli, jonka mukaan kaikki sisäisessä tallennustilassa olevat tiedot poistetaan säännöllisesti.

Määritä aikaan liittyviä asetuksia.

Määritä nykyinen päivämäärä ja kellonaika.

Säädä kello kesäaikaan.

" Alkamispäivä , Päättymispäivä ja Aikapoikkeama otetaan käyttöön vain silloin, kun Kesäaika -asetuksena on Käytössä .

Näyttölaite ja kytketyt tallennuslaitteet on suojattu viruksilta seuraavilla suojaustoiminnoilla.

Tarkista näyttölaite ja kytketyt tallennuslaitteet virusten varalta.

Tarkista luettelosta kohteet, jotka on eristetty, koska niissä on viruksia.

Muuta kuusinumeroista henkilökohtaista tunnuslukua (PIN-koodia).

" Oletus-PIN-koodi on 000000.

" Pidä laitteesi suojattuna vaihtamalla PIN-koodi.

54

2.

Laitteen nimi

Ota käyttöön napauttamalla

Äänilähtö

Äänipalaute

3.

Kuvaus

Anna laitteen nimi.

Tämä nimi löytyy verkossa käytettävästä laitteesta.

Ota Tap to Turn On -asetus käyttöön tai poista se käytöstä. Voit käynnistää näytön yhdellä napautuksella.

Valitse kaiuttimet äänen toistamista varten.

• Flip-kaiutin / Äänilähtö / Näytön jako (langallinen)

Toista ääni valikkoa tai asetusta valittaessa.

55

2.

Lisäasetukset

3.

Näytönsäästäjä

Kosketushall. lukitus

USB-lukitus

Verkon lukitus

Aut. sammutus

Kaukosäätimen valmiustila

PIP-sieppaus

Lähteen määritys virrankytkennän yhteydessä

Autom. lähteen vaihto

PIP-näytön oletuskoko

Kuvaus

Määritä lisäasetukset, kuten USB-lukitus , Verkon lukitus ja Poista kaikki tiedostot .

Anna kuusinumeroinen PIN-koodi. Oletus-PIN-koodi on “000000”.

" Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, käytä Vaihda PIN -toimintoa.

" Pidä laitteesi suojattuna vaihtamalla PIN-koodi.

Määritä näytönsäästäjä. Valittua kuvaa voidaan käyttää mukautettuna näytönsäästäjänä.

Suorita Kosketushall. lukitus .

" Avaa Kosketushall. lukitus koskettamalla näyttöä jonkin aikaa.

Määritä USB-lukitus . Määrittämisen jälkeen laite käynnistyy uudelleen asetusten käyttöönottoa varten.

• Ei käytössä / Vain luku / Kaikki käytössä

Määritä Verkon lukitus .

Valitse, miten pitkään näyttö pysyy käytössä ennen sammumistaan, kun käyttäjä ei tee mitään toimia.

Ota Kaukosäätimen valmiustila -asetus käyttöön tai poista se käytöstä. Kun tämä toiminto aktivoidaan, verkkoyhteys säilyy myös tuotteen ollessa sammutettuna.

Ota PIP-sieppaus käyttöön tai poista se käytöstä.

" HDCP -sisältö ei näy näytössä, jos PIP-sieppaus -asetuksena on Käytössä .

Määritä oletuslähde, joka tulee käyttöön tuotteen käynnistyessä. Kun määrität tämän asetuksen, luettelo tai lähde otetaan käyttöön tuotteen käynnistyessä.

Määritä Autom. lähteen vaihto . Kun tämä toiminto aktivoidaan, juuri yhdistetyt lähteet näytetään automaattisesti.

Määritä PIP-näytön oletuskoko.

• Koko näyttö / Osittainen näyttö

56

2.

Lisäasetukset

3.

Kloonaa tuote

Itsediagnoosi

Käynnistä määritys

Kuvaus

Vie tämän laitteen asetukset tai tuo asetukset toisesta laitteesta.

Suorita sähköpostin, LDAP-palvelimen tai tulostuspalvelimen itsediagnoosi. Itsediagnoosin suorittamista varten on liitettävä

USB-tallennuslaite.

" Voit ladata USB-laitteeseen tähän tuotteeseen tallennetun yksityiskohtaisen itsetestausraportin, joka sisältää tietoja sähköposteista, LDAP:stä ja tulostuspalvelimista sekä muita tietoja.

Suorita alkuasennus samalla tavalla kuin silloin, kun käytit laitetta ensimmäisen kerran.

57

Kuva

2.

Taustavalo

Värilämpötila

Valkotasapaino

Syöttösignaali plus

3.

R-Gain / G-Gain / B-Gain / P-Siirtymä /

V-Siirtymä / S-Siirtymä / Palauta

Kuvaus

Säädä taustavalon kirkkaus haluamaksesi. Asetus 100 vastaa kirkkainta valaistusta.

Määrittää värilämpötilan. Arvo ja lämpötila nousevat yhdessä, jolloin sinisen määrä kasvaa.

(Välillä: 2800K - 16000K)

Säädä kuvan värilämpötilaa, jotta valkoiset objektit näkyvät kirkkaampina.

Laajentaa syöttösignaalin aluetta HDMI-liitäntöjä käytettäessä.

" Tukee enintään tarkkuutta 3840 x 2160 taajuudella 60 Hz, kun Syöttösignaali plus -laajennuksen asetuksena on Käytössä .

Tukee enintään tarkkuutta 3840 x 2160 taajuudella 30 Hz, kun Syöttösignaali plus -laajennuksen asetuksena on Ei käytössä .

UHD-tulosignaaleille tuetut resoluutiot

Tarkista UHD-kuvasignaalien tukemat resoluutiot.

• Tarkkuus: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Jos Syöttösignaali plus -asetuksena on Ei käytössä

Kuvanopeus (fps) Värien määrä / Chroma-näytteenotto RGB 4:4:4

50 / 60 8 bittiä -

Jos Syöttösignaali plus -asetuksena on Käytössä

Kuvanopeus (fps) Värien määrä / Chroma-näytteenotto RGB 4:4:4

50 / 60 8 bittiä

10 bittiä -

O

12 bittiä -

-

YCbCr 4:4:4

-

YCbCr 4:4:4

-

O

-

YCbCr 4:2:2

YCbCr 4:2:2

O

O

O

YCbCr 4:2:0

O

YCbCr 4:2:0

O

O

O

58

2.

HDMI musta

3.

Näytön jako (langallinen) -toiminnon tarkkuus

Palauta kuva

Kuvaus

Optimoi HDMI-kuvan kirkkaus ja kontrasti säätämällä mustan tasoa.

" Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun tuote on kytketty tietokoneeseen HDMI-kaapelilla ja lähdeikkuna on käytössä.

Määritä tarkkuus näyttöä jaettaessa (langallinen).

• Automaattinen / FHD / UHD

Palauta kaikki kuva-asetukset oletusasetuksiin.

59

Tuki

2.

Ohjelmistopäivitys

Samsung-yhteystiedot

Palauta kaikki

3.

Päivitä nyt

Automaattinen päivitys

Kuvaus

Päivitä tuotteeseen asennettu ohjelmisto.

Päivitä ohjelmisto lataamalla tiedostot.

– Online-päivitys

"

Vaatii Internet-yhteyden.

– Päivitys USB-laitteen avulla

Kun olet ladannut päivitystiedoston Samsungin sivustosta ja tallentanut sen USB-laitteeseen, tee päivitys kytkemällä

USB-laite tuotteeseen.

"

Varmista, että tallennat päivitystiedoston päätason kansioon.

• Nykyinen versio : Tämä on tuotteeseen jo asennetun ohjelmiston versio.

Aloita ohjelmistopäivitykset automaattisesti, kun laitteen virta katkaistaan.

" Vaatii Internet-yhteyden.

Yhteystiedot laitteen liittyvään opastukseen.

" Siirry Samsung-yhteystiedot -kohtaan ja etsi Mallikoodi ja Ohjelmistoversio .

Alustaa koko valikon kaikki kohteet.

60

Luku 07

Vianmääritysopas

"

Testaa laite alla kuvatulla tavalla, ennen kuin soitat Samsungin asiakaspalveluun. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.

"

Jos tuote ei käynnisty tai sammu tuotteen painikkeita tai liiketunnistinta käytettäessä, voit käynnistää tai sammuttaa sen Samsung-kaukosäätimellä tai Samsung-kaukoohjaussovelluksella.

Ongelmia ja ratkaisuja

Lähdeikkunan (HDMI) ongelma

Näytön kaikissa reunoissa näkyy tyhjää tilaa, kun HDMIkaapeli on kytketty tuotteeseen ja tietokoneeseen.

Näytön kuva on vääristynyt.

Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.

Kuva tuntuu epävakaalta ja se värisee.

Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.

Näytöllä näkyvä tyhjä tila ei johdu tuotteesta.

Näytöllä näkyvä tyhjä tila johtuu tietokoneen näytönohjaimesta. Ratkaise ongelma säätämällä näytön kokoa näytönohjaimen HDMI-asetuksissa.

Jos näytönohjaimen asetusvalikossa ei ole näytön koon asetusvaihtoehtoa, päivitä näytönohjaimen ohjain sen viimeisimpään versioon.

(Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka näytön asetuksia säädetään, ota yhteyttä näytönohjaimen tai tietokoneen valmistajaan.)

Tarkista laitteen johdon kytkentä.

Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.

Tarkista, että tietokoneen ja näytönohjaimen tarkkuus ja taajuus ovat laitteen tukemalla alueella. Muuta sitten näyttöasetuksia tarvittaessa Esiasetetut ajastustilat -kohdan ohjeiden mukaan.

61

Lähdeikkunan (HDMI) ongelma

Valkoinen ei näytä valkoiselta.

Laite sammutetaan automaattisesti.

Näyttö ei näytä normaalilta.

Kirkkaus ja värit eivät näytä normaaleilta.

Näyttö näyttää epävakaalta ja sitten jäätyy.

Kuvaa ei voi näyttää koko näytön tilassa.

Siirry Kuva -kohtaan ja säädä Valkotasapaino -asetuksia.

Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla laitteeseen ja pistorasiaan.

Koodattu videosisältö voi saada näytön näyttämään vioittuneelta nopeasti liikkuvia kohteita sisältäviä kohtauksia, kuten urheilutapahtumia tai toimintavideoita, katsottaessa.

Heikko signaalitaso tai huono kuvanlaatu voivat saada näytön näyttämään vioittuneelta. Tämä ei merkitse sitä, että tuote olisi viallinen.

Enintään yhden metrin etäisyydellä oleva matkapuhelin voi aiheuttaa häiriöitä analogisissa ja digitaalisissa laitteissa.

Yritä nollata näyttö valitsemalla valikosta

¬

→ ASETUKSET → Tuki → Palauta kaikki .

Näyttö voi jäätyä muuta kuin suositeltua tarkkuutta käytettäessä tai kun signaali on epävakaa.

Voit ratkaista ongelman siirtymällä tietokoneella käyttämään suositeltua tarkkuutta.

Jos lähdeikkuna on määritetty kokonäyttötilaan ja tuote on pystysuuntaisessa asennossa, ylä- ja alareunassa näkyy musta palkki.

Aseta tuote pystysuuntaiseen asentoon ja aseta sitten lähdeikkuna kokonäyttötilaan.

62

Ääniongelma

Ääni ei kuulu.

Äänenvoimakkuus on liian hiljainen.

Kuva näkyy, mutta ääntä ei kuulu.

Kaiuttimista kuuluu kohinaa.

Ääntä mykistettäessä kuuluu ääntä.

Tarkista äänenvoimakkuus.

Säädä äänenvoimakkuutta.

Jos äänenvoimakkuus on edelleenkin liian hiljainen, vaikka olet säätänyt äänenvoimakkuuden korkeimmalle mahdolliselle tasolle, säädä tietokoneen äänikortin tai ohjelmiston

äänenvoimakkuutta.

Jos HDMI-kaapeli on kytketty, tarkista tietokoneen äänilähtöasetukset.

Lähdelaitetta käytettäessä

• Tarkista lähdelaitteen äänilähtöasetukset.

(Jos näyttö on esimerkiksi kytketty HDMI-liitäntään, sinun on ehkä vaihdettava videolähtölaitteen ääniasetukseksi HDMI.)

Kytke virtajohto uudelleen laitteeseen ja käynnistä laite uudelleen.

Heikko signaalitaso voi johtaa heikkoon äänenlaatuun.

Pääkaiuttimien ja laitteen sisäisten kaiuttimien ääniasetuksia säädetään erikseen.

Laitteen äänenvoimakkuuden muuttaminen tai äänen mykistäminen ei vaikuta ulkoiseen vahvistimeen(dekooderiin).

63

Kosketustoimintoihin liittyvät ongelmat

Kuvakkeita voi koskettaa, mutta piirroksia ei.

Kosketus ei toimi HDMI-yhteyttä käytettäessä.

Käytän kahta kynää, mutta ne eivät toimi hyvin.

Kosketukset ovat katkonaisia, vastenopeus on hidas jne.

Käytä mukana toimitettua tuotekohtaista kynää.

Varmista, että tuotteen TOUCH OUT -portti on kytketty tietokoneen USB-porttiin USBkaapelilla.

• HDMI IN 1 tai HDMI IN 2 → TOUCH OUT tuotteen takaosassa

• HDMI IN 3 → TOUCH OUT kelkassa

Varmista, että kahden kynän välissä on tarpeeksi tilaa monikosketusta käytettäessä.

Varmista, ettei näytön pinnalla ole mitään vieraita aineita.

Varmista, ettei näyttö ole rikkoutunut.

Varmista, ettei tuote ole alttiina suoralle auringonvalolle.

64

Muut ongelmat

Laite haisee muovilta.

Laitteen reunoilla on pieniä hiukkasia.

Kun yritän muuttaa tietokoneen tarkkuutta, näyttöön tulee viesti " Tarkkuutta ei tällä hetkellä tueta.

".

Muovin haju on normaalia ja se katoaa ajan myötä.

Hiukkaset kuuluvat laitteen muotoiluun. Laite ei ole viallinen.

Näkyviin tulee viesti Tarkkuutta ei tällä hetkellä tueta.

, jos syöttölähteen tarkkuus ylittää tuotteen enimmäistarkkuuden.

Voit ratkaista ongelman muuttamalla tietokoneen tarkkuuden tuotteen tukemaan tarkkuuteen.

DVI-kaapelit eivät siirrä äänitietoja.

Kaiuttimista ei kuulu ääntä HDMI-tilassa, kun DVI-HDMIkaapeli on kytkettynä.

HDMI-laitteen YCbCr-lähtöä käytettäessä HDMI musta ei toimi oikein.

HDMI-tilassa ei kuulu ääntä.

Tämä toiminto toimii vain, kun ulkoisen laitteen HDMI-signaalin asetuksena on RGB-lähtö.

Näytön värit eivät ehkä näytä normaaleilta. Kuvaa tai ääntä ei ehkä ole. Tämä ongelma voi ilmetä, jos laitteeseen kytketään lähdelaite, joka tukee vain HDMI-standardin vanhempaa versiota.

65

Luku 08

Tekniset tiedot

"

Vaakataajuus

Yhden, näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus.

Vaakataajuus ilmaistaan kilohertseinä, kHz.

"

Pystytaajuus

Kuva näytetään katsojalle näyttämällä samaa kuvaa useita kertoja sekunnissa (samalla tavoin kuin välkkyvässä loisteputkivalossa).

Saman kuvan näyttönopeus sekunnissa tunnetaan nimillä pystytaajuus ja virkistystaajuus.

Pystytaajuus ilmaistaan hertseinä,

Hz.

Yleiset

Mallin nimi

Näyttö

Synkronointi

Tarkkuus

Virtalähde

Käyttö- ja säilytysympäristö

Koko

Näyttöalue

WM55R

Luokka 55 (54,6 tuumaa / 138,7 cm)

WM65R

Luokka 65 (64,5 tuumaa / 163,9 cm)

Vaakataajuus

1209,6 mm (V) x 680,4 mm (P)

30 - 90 kHz

1428,48 mm (V) x 803,52 mm (P)

Pystytaajuus 24 - 75 Hz

Optimaalinen tarkkuus 3840 x 2160

Enimmäistarkkuus

AC100-240V~ 50/60Hz

Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinnöistä, sillä eri maissa käytetään erilaisia vakiojännitteitä.

Käyttö

Säilytys

Lämpötila : 0–40 °C (32–104 °F)

* Kotelon asentamista varten pidä sisäinen lämpötila enintään 40 °C:ssa.

Kosteus : 10% – 80%, tiivistymätön

Lämpötila : -20–45 °C (-4–113 °F)

Kosteus : 5% – 95%, tiivistymätön

* Koskee avaamatonta tuotepakkausta.

66

" Laitteen valmistustavasta johtuen noin yksi miljoonasta (1 ppm) näytön pikselistä voi näyttää muita kirkkaammalta tai tummemmalta. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.

" Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Muun kuin suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset tuotteelle suositellun ihannetarkkuuden.

" Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin verkkosivustossa.

67

Esiasetetut ajastustilat

Tarkkuus

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA CVT, 3840 x 2160RB

VESA CVT, 3840 x 2160RB

VESA DMT, 640 x 480

VESA DMT, 640 x 480

VESA DMT, 640 x 480

VESA DMT, 800 x 600

VESA DMT, 800 x 600

VESA DMT, 800 x 600

VESA DMT, 1024 x 768

VESA DMT, 1024 x 768

VESA DMT, 1024 x 768

VESA DMT, 1152 x 864

VESA DMT, 1280 x 720

VESA DMT, 1280 x 800

VESA DMT, 1280 x 1024

VESA DMT, 1280 x 1024

VESA DMT, 1366 x 768

Kuvaruutu säädetään automaattisesti, jos tietokone lähettää jotakin alla mainituista vakiosignaaleista. Jos tietokoneesta lähetettävät signaalit poikkeavat vakiotilasta, näyttökuvaa ei ehkä näy. Jos näin käy, säädä asetuksia seuraavan taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Pikselikello

(MHz)

25,175

31,500

31,500

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

74,250

83,500

108,000

135,000

85,500

28,322

30,240

57,284

100,000

442,000

533,250

Pystytaajuus

(Hz)

59,940

72,809

75,000

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

70,087

66,667

74,551

75,062

49,977

59,997

75,000

60,000

59,810

60,020

75,025

59,790

Vaakataajuus

(kHz)

31,469

37,861

37,500

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

31,469

35,000

49,726

68,681

110,500

133,313

67,500

45,000

49,702

63,981

79,976

47,712

Liitäntä

HDMI IN

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

-

-

O

O

O

O

O

O

+/+

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

Tahdistuksen polaarisuus

(H/V)

-/+

-/-

-/-

-/-

+/-

+/-

-/-

-/-

-/-

+/+

Tarkkuus

VESA DMT, 1440 x 900

VESA DMT, 1600 x 900RB

VESA DMT, 1680 x 1050

VESA DMT, 1920 x 1080

VESA DMT, 2560 x 1440RB

CTA-861, 720(1440) x 576i

CTA-861, 720(1440) x 480i

CTA-861, 720 x 576

CTA-861, 720 x 480

CTA-861, 1280 x 720

CTA-861, 1280 x 720

CTA-861, 1920 x 1080i

CTA-861, 1920 x 1080i

CTA-861, 1920 x 1080

CTA-861, 1920 x 1080

CTA-861, 1920 x 1080

CTA-861, 1920 x 1080

CTA-861, 1920 x 1080

CTA-861, 3840 x 2160

CTA-861, 3840 x 2160

CTA-861, 3840 x 2160

CTA-861, 3840 x 2160

CTA-861, 3840 x 2160

CTA-861, 4096 x 2160

CTA-861, 4096 x 2160

CTA-861, 4096 x 2160

CTA-861, 4096 x 2160

Vaakataajuus

(kHz)

56,250

67,500

112,500

135,000

54,000

67,500

112,500

135,000

33,750

27,000

28,125

33,750

56,250

67,500

54,000

55,935

60,000

65,290

67,500

88,787

15,625

15,734

31,250

31,469

37,500

45,000

28,125

Pystytaajuus

(Hz)

25,000

30,000

50,000

60,000

24,000

30,000

50,000

60,000

60,000

24,000

25,000

30,000

50,000

60,000

24,000

59,887

60,000

59,954

60,000

59,951

50,000

59,940

50,000

59,940

50,000

60,000

50,000

Pikselikello

(MHz)

297,000

297,000

594,000

594,000

297,000

297,000

594,000

594,000

74,250

74,250

74,250

74,250

148,500

148,500

297,000

106,500

108,000

146,250

148,500

241,500

27,000

27,000

27,000

27,000

74,250

74,250

74,250

Liitäntä

HDMI IN

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

Tahdistuksen polaarisuus

(H/V)

-/+

+/+

-/+

+/+

+/-

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

68

Luku 09

Liite

Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan kustannukset)

" Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa maksun huoltoteknikon käynnistä.

Tuote ei ole viallinen

Tuotteen puhdistaminen, säätäminen, selittäminen, uudelleenasennus jne.

• Huoltoteknikkoa pyydetään antamaan laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai hän säätää asetuksia laitetta purkamatta.

• Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne).

• Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketään sen jälkeen, kun ostettu laite on asennettu ensimmäisen kerran.

• Tuote asennetaan uudelleen sen siirtämiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.

• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten tuotetta käytetään toisen valmistajan tuotteen kanssa.

• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa käytetään.

• Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja asetusten määrittämistä laitetta varten.

• Huoltoteknikko poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai vieraat esineet.

• Asiakas pyytää asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.

Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta

Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai korjauksesta.

Laitteen vioittuminen johtuu

• ulkoisesta iskusta tai putoamisesta

• muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden käytöstä

• muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai kumppanin suorittamasta korjauksesta

• asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta

• käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen

• käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.

Muuta

• Jos luonnonvoimat vikaannuttavat tuotteen. (esimerkiksi salama, tulipalo, maanjäristys tai tulvavahinko)

• Kulutustarvikkeet (akku, väriaine, loistelamppu, pää, tärytin, lamppu, suodatin, nauha jne.) ovat kuluneet loppuun.

" Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laite ei ole vioittunut. Lue siis käyttöopas ensin.

69

Jälkikuvien esto Lisenssi

Mitä jälkikuvilla tarkoitetaan?

Jälkikuvia ei pitäisi esiintyä, kun näyttöä käytetään normaalisti. Normaalikäytöllä tarkoitetaan jatkuvasti vaihtuvaa videokuvaa. Jos näytössä näytetään liikkumatonta kuvaa pitkään, kuvapisteiden nestekiteitä ohjaavien elektrodien välinen jännite saattaa hieman muuttua.

Jännite-ero kasvaa ajan myötä ja tekee nestekiteistä ohuempia. Jos näin käy, edellinen kuva saattaa pysyä näytöllä kuvan vaihtuessa.

Nämä tiedot on tarkoitettu oppaaksi jälkikuvien välttämiseen. Liikkumattoman kuvan näyttäminen pitkään voi aiheuttaa jälkikuvia. Takuu ei kata tätä ongelmaa.

Suositeltavat estokäytännöt

Liikkumattoman kuvan näyttäminen pitkään voi aiheuttaa jälkikuvia tai haamukuvia.

Sammuta tuote, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan, ota virransäästötila käyttöön tai ota siirtyvä näytönsäästökuva käyttöön.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI

Licensing LLC in the United States and other countries.

Avoimen koodin lisenssitiedote

Jos käytät avoimen koodin ohjelmistoja, laitteen valikossa näkyvät avoimen koodin lisenssit.

Avoimen koodin lisenssitiedotteen teksti on ainoastaan englanniksi.

Lisätietoja avoimen koodin lisenssitiedotteesta saat Samsungin asiakaspalvelukeskuksesta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

70

advertisement

Key Features

  • Draw, write & inspire new ideas with a smooth and familiar passive pen
  • Create a masterpiece on brush mode
  • Write on any background on any background source
  • Flexible image editing with selection tool and merge to roll

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents