Samsung RB50RS334SA, RB50RS334WW User manual

Samsung RB50RS334SA, RB50RS334WW User manual

Buzdolabı

Kullanım Kılavuzu

RB50RS*

İçindekiler

Güvenlik Bilgisi

Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler

Önemli güvenlik sembolleri ve tedbirler:

Önemli güvenlik önlemleri

Ulaşım ve kurulum için ciddi uyarı işaretleri

Kritik kurulum uyarıları

Kurulum uyarıları

Kritik kullanım uyarıları

Kullanım uyarıları

Temizlik uyarıları

Kritik bertaraf uyarıları

Doğru kullanım için ek ipuçları

WEEE ile ilgili talimatlar

Kurulum 26

Bir bakışta buzdolabı

Adım adım kurulum

Teknik özellikler

27

28

29

Kullanım 30

Yeni Nesil Soğutma Teknolojisi Hakkında Bilgi

Gösterge ve Kontrol Paneli

Buzdolabınızın çalıştırılması

Sıcaklık Ayarlarının Yapılması

Sıcaklık Ayarları İle İlgili Uyarılar

Aksesuar Bilgileri

Yiyeceklerin Yerleştirilmesi

30

31

32

37

38

39

41

Bakım 46

Temizlik ve Bakım 46

Sorun Giderme

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

Eski ve Kullanım Dışı Buzdolapları

Müşterinin Seçimlik Hakları

48

53

54

55

3

12

13

18

20

22

23

25

3

8

9

4

5

2 Türkçe

Güvenlik Bilgisi

Yeni Samsung Buzdolabınızı kullanmadan önce, yeni cihazınızın sunduğu özellikleri ve işlevleri nasıl güvenli ve verimli şekilde kullanacağınızı bildiğinizden emin olmak için lütfen bu kılavuzu okuyun.

Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler

•  Bu kılavuzdaki uyarılara ve önemli güvenlik talimatlarına tüm olası şartlar ve durumlar dahil değildir.

Cihazınızı kurarken, bakımını yaparken ve kullanırken sağduyu, dikkat ve özen göstermek sizin sorumluluğunuzdadır.

•  Bu aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığından, buzdolabınızın özellikleri bu kılavuzda açıklananlardan biraz farklı olabilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, en yakın servis merkezinize başvurun veya çevrimiçi olarak www.samsung.com adresinden yardım ve bilgi bulun.

•  R-600a veya R-134a bir soğutucu olarak kullanılır.

Cihazınız için hangi soğutucunun kullanıldığını görmek için cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya buzdolabının içindeki derecelendirme etiketini kontrol edin. Bu ürün yanıcı gaz içerdiğinde (Soğutucu

R-600a), bu ürünün güvenli bir şekilde imhası için yerel yetkilinize başvurun.

•  Soğutma devresinde bir sızıntı meydana gelirse, yanıcı bir gaz-hava karışımı oluşmasını önlemek için, cihazın yerleştirilebileceği odanın büyüklüğü kullanılan soğutucu akışkan miktarına bağlıdır.

•  Herhangi bir hasar belirtisi gösteren bir cihazı asla

çalıştırmayın. Herhangi bir şüpheniz varsa satıcınıza danışın. Oda, cihazın içindeki her 8 g’lık R-600a için

1 m3 boyutunda olmalıdır.

Türkçe 3

Güvenlik Bilgisi

Özel cihazınızdaki soğutucu madde miktarı, cihazın içindeki tanıtım künyesinde gösterilir.

•  Borulardan dolaşan soğutucu gaz tutuşabilir veya göz hasarına neden olabilir. Soğutucu akışkan borudan sızdığında, çıplak alevden kaçının ve yanıcı herhangi bir şeyi üründen uzaklaştırın ve odayı hemen havalandırın.

olabilir.

Önemli güvenlik sembolleri ve tedbirler:

Lütfen bu kılavuzdaki tüm güvenlik talimatlarını izleyin.

Bu kılavuz aşağıdaki güvenlik sembollerini kullanır.

UYARI

Ciddi kişisel yaralanmalara, maddi hasara ve/veya

ölüme neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

DİKKAT

Ciddi kişisel yaralanmalara ve/veya maddi zarara yol açabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

NOT

Kullanıcıların buzdolabını anlamalarını veya bunlardan faydalanmalarını sağlayan faydalı bilgiler.

Bu uyarı işaretleri sizin ve diğer kişilerin zarar görmesini önlemek için buradadır.

Lütfen onları dikkatlice takip edin.

Bu bölümü okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

4 Türkçe

Önemli güvenlik önlemleri

Uyarı; Yangın/yanıcı madde riski

UYARI

•  Cihazı yerleştirirken, besleme kablosunun sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.

•  Cihazın arkasında birden fazla portatif priz veya taşınabilir güç kaynağı kullanmayın.

•  Sadece içme suyu ile doldurun.

•  Sadece içme suyu kaynağına bağlayın.

•  Yeterince havalandırma boşluğu bıraktığınızdan emin olun

•  Buz çözme işlemini hızlandırmak için, imalatçı tarafından önerilenler dışında mekanik cihazlar veya başka herhangi bir yöntem kullanmayın.

•  Soğutucu akışkan devresine hasar vermeyin.

•  Üreticinin tavsiye ettiği türde olmadıkça, cihazın yiyecek saklama bölmelerinde elektrikli aletler kullanmayın.

•  Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili denetim veya talimat verilmiş olmadığı sürece fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanım için uygun değildir.

Türkçe 5

Güvenlik Bilgisi

•  Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve güvenlikten sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili denetim veya talimat verilmesi durumunda ve ilgili tehlikeleri anladığından emin olarak zayıflayan bedensel, algısal ya da zihinsel yeteneklere sahip ya da deneyim veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından kullanılabilir.

•  Çocuklardan uzak tutun. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında tutulmadığında çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

•  Kablo arızalıysa, tehlikeye mahal vermemek amacıyla

üretici, yetkili servis ya da benzer yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.

•  Priz kolayca erişilebilir olmalıdır, böylece acil bir durumda cihazın güç kaynağı ile hızlı bir şekilde bağlantısı kesilebilir.

•  Aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeleri bu cihazda yanıcı itici gazlarla birlikte saklamayın.

•  Üründe LED lambalar varsa, lamba kapaklarını ve LED lambaları kendiniz sökmeyin.

- Yalnızca üretici veya servis temsilcileri tarafından sağlanan LED lambaları kullanın.

•  Cihazla birlikte verilen yeni hortum setleri kullanılmalı ve eski hortum setleri tekrar kullanılmamalıdır.

•  Buzdolabının su kaynağını sadece içilebilir su kaynağına bağlayın. Buz yapıcının düzgün çalışması için 206 ~ 861 kPa (30 ~ 125 psi) su basıncı gerekir.

6 Türkçe

•  En verimli enerji kullanımı için, lütfen sepet, çekmece, raf gibi tüm iç donanımları üreticinin sağladığı pozisyonda tutun.

•  Bu ürünün en iyi enerji verimliliğini elde etmek için, lütfen tüm rafları, çekmeceleri ve sepetleri orijinal konumlarında bırakın.

Enerji tüketimi nasıl en aza indirilir?

•  Cihazı yeterli havalandırmaya sahip serin ve kuru bir odaya yerleştirin.

•  Doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun ve asla doğrudan bir ısı kaynağının yanına koymayın (örneğin, radyatör).

- Herhangi bir havalandırma boşluğunu veya ızgarayı kapatmamak, enerji verimliliği için önerilir.

- Sıcak yiyecekleri cihaza yerleştirmeden önce soğumalarını bekleyin.

- Donmuş yiyecekleri eritmek için buzdolabına koyun. Dondurulmuş ürünlerin düşük sıcaklıklarını buzdolabındaki yiyecekleri soğutmak için kullanabilirsiniz.

çıkarırken cihazın kapağını çok uzun süre açık tutmayın.

- Kapı daha kısa süre açık kalırsa, dondurucuda daha az buz oluşacaktır.

- Buzdolabının arkasını düzenli olarak temizleyin. Toz enerji tüketimini arttırır.

Türkçe 7

Güvenlik Bilgisi

- Buzdolabının tabanında ve buzdolabının arka duvarında yeterli hava çıkışını sağlayın.

Havalandırma kanallarını kapatmayın.

doğru boşluk bırakın. Bu, güç tüketimini azaltmanıza ve enerji faturalarınızı düşük tutmanıza yardımcı olur.

Bu cihaz aşağıdaki gibi ev ve benzer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır

çalışanlar mutfak alanları.

ortamlardaki müşteriler tarafından.

- toplu yemek ve benzeri perakende satış yapılmayan uygulamalar;

Ulaşım ve kurulum için ciddi uyarı işaretleri

UYARI

•  Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının zarar görmemesine dikkat edin.

- Borulardan sızan soğutucu gaz tutuşabilir veya göz yaralanmasına neden olabilir. Herhangi bir sızıntı tespit edilirse, alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazın bulunduğu odada birkaç dakika bekletin.

- Bu cihaz az miktarda izobütan soğutucu akışkan

(R-600a) içerir, ancak aynı zamanda yanıcı olan ve

8 Türkçe

yüksek çevresel uyumluluğa sahip doğal bir gazdır.

Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının zarar görmemesine dikkat edin.

•  Buzdolabını taşırken ve montaj sağlanırken, buzdolabının arka tarafındaki su hortumuna dokunmayın.

- Bu, buzdolabına zarar verebilir ve bunun sonucunda su pınarı kullanılamaz hale gelir.

Kritik kurulum uyarıları

UYARI

•  Buzdolabını nemli bir yere ya da suyla temas edebileceği bir yere kurmayın.

•  Elektrikli parçalardaki bozulmuş izolasyon, elektrik

çarpmasına veya yangına neden olabilir.

•  Bu buzdolabını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın veya ocak, oda ısıtıcıları veya diğer cihazlardan gelen ısıya maruz bırakmayın.

•  Aynı çoklu güç kablosuna birkaç cihaz takmayın.

Buzdolabının her zaman, buzdolabının sınıf künyesi listelenen gerilime uygun bir voltaj derecesine sahip kendi elektrik prizine takılması gerekir.

tellerden kaynaklanan bir yangın tehlikesine neden olabilecek ev kablolarının aşırı yüklenmesini önler.

•  Duvar prizi gevşekse, elektrik fişini takmayın.

•  Uzunluğu boyunca veya her iki ucunda çatlak veya aşınma hasarı olan bir elektrik kablosu kullanmayın.

Türkçe 9

Güvenlik Bilgisi

•  Güç kablosunu aşırı derecede bükmeyin veya üzerine ağır nesneler koymayın.

•  Elektrik kablosunu çekmeyin veya fazla kıvırmayın.

•  Elektrik kablosunu bükmeyin veya dolamayın.

•  Elektrik kablosunu metal bir nesne üzerine asmayın,

üzerine ağır nesneler koymayın, nesneler arasından geçirmeyin veya cihazın arkasındaki boşluğa itmeyin.

•  Buzdolabını taşırken, dönmemeye veya güç kablosuna zarar vermemeye dikkat edin.

•  Buzdolabınızı kesinlikle güç kablosunu çekerek

çıkarmayın. Her zaman fişi sıkıca tutun ve doğrudan prizden çekin.

veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

•  Buzdolabının yanında aerosol kullanmayın.

- Buzdolabının yanında aerosol kullanılması patlamaya veya yangına neden olabilir.

•  Bu cihazı bir ısıtıcının, alev alabilen bir malzemenin yakınına monte etmeyin.

•  Bu cihazı gaz kaçağı verebilecek bir yere monte etmeyin.

•  Bu buzdolabı, kullanmadan önce bu kılavuzdaki talimatlara uygun olarak düzgün bir şekilde yerleştirilmeli ve kurulmalıdır.

•  Elektrik fişini, kablo asılı durumdayken uygun konumda takın.

yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

10 Türkçe

•  Elektrik fişinin buzdolabının arkasından ezilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.

•  Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

- Eğer bir çocuk ambalaj malzemesini başına geçirirse boğulma tehlikesi vardır.

•  Bu cihazı nemli, yağlı veya tozlu yerlere, doğrudan güneş ışığı ve su (yağmur damlası) alan yerlere monte etmeyin.

elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

•  Buzdolabında herhangi bir toz veya su varsa, fişi çekin ve Samsung Electronics servis merkezinize başvurun.

•  Cihazın üzerine çıkmayın veya cihaz üzerine çamaşır, yanan mum, yanan sigara, tabak, kimyasal madde, metal nesne gibi nesneler koymayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, üründe sorunlara veya yaralanmaya neden olabilir.

•  Ürünü ilk önce prize takmadan önce tüm koruyucu plastik filmi çıkarmanız gerekir.

•  Çocukların kapı ayarı için kullanılan halkalarla veya su borusu klipsleriyle oynamamalarını sağlamak için denetlenmelidir.

- Bir çocuk bir halka veya su borusu klipsini yutarsa boğulma nedeniyle ölüm tehlikesi vardır.

Geçmeli halkaları ve su tüpü klipslerini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

•  Buzdolabı güvenli bir şekilde topraklanmalıdır.

onarmaya çalışmadan önce daima buzdolabını

Türkçe 11

Güvenlik Bilgisi toprakladığınızdan emin olun. Elektrik kaçağı ciddi elektrik çarpmasına neden olabilir.

•  Asla gaz boruları, telefon hatları veya diğer potansiyel yıldırım tutucular elektrik topraklaması olarak kullanılmamalıdır.

kaynaklı elektrik çarpmalarını önlemek için buzdolabını topraklamanız gerekir.

- Bu, elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya

ürünle ilgili sorunlara neden olabilir.

•  Fişi prize düzgün bir şekilde takın. Hasarlı fiş, hasarlı elektrik kablosu veya gevşek duvar prizi kullanmayın.

•  Buzdolabındaki sigorta yetkili bir teknisyen veya servis şirketi tarafından değiştirilmelidir.

- Bunu yapmamak, elektrik çarpmasına veya kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Kurulum uyarıları

DİKKAT

•  Buzdolabının çevresinde yeterli boşluk bırakın ve düz bir yüzeye yerleştirin.

- Buzdolabınız düz değilse soğutma verimliliği ve dayanıklılığı düşebilir.

•  Takma ve açma işleminden sonra yiyecekleri yerleştirmeden önce cihazın 2-3 saat beklemesini sağlayın.

•  Buzdolabını kurması için yetkili bir teknisyeni veya servis şirketi çağırmanızı önemle tavsiye ederiz.

12 Türkçe

- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, üründe sorunlara veya yaralanmaya neden olabilir.

Kritik kullanım uyarıları

UYARI

•  Elektrik fişini ıslak ellerle prize takmayın.

•  Eşyaları cihazın üstünde saklamayın.

- Kapıyı açtığınızda veya kapattığınızda, eşyalar düşebilir ve kişisel yaralanmalara ve/veya maddi hasara neden olabilir.

•  Ellerinizi, ayaklarınızı veya metal nesneleri (yemek

çubukları vb.) buzdolabının altına veya arkasına sokmayın.

- Bu, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.

sebep olabilir.

•  Dondurucunun iç duvarlarına veya dondurucuda saklanan ürünlere ıslak ellerle dokunmayın.

•  Buzdolabının üzerine suyla dolu bir kap koymayın.

vardır.

•  Buzdolabında uçucu veya yanıcı nesneler veya maddeler (benzen, tiner, propan gazı, alkol, eter, LP gazı ve benzeri diğer ürünler) bulundurmayın.

Türkçe 13

Güvenlik Bilgisi

•  Çocukların cihazla oynamadığından emin olunması için gözetim altında tutulması gereklidir.

- Parmaklarınızı “sıkışma noktası” alanlarından uzak tutun. Kapı ve kabin arasındaki boşluklara mutlaka dikkat edilmelidir. Bölgede çocuklar varsa kapıları açarken dikkatli olun.

•  Parmaklarınızı veya çocukların parmaklarını kapılar arasında bırakmayın.

- Parmaklarınızı sol ve sağ kapı boşluklarından uzak tutun. Parmaklarınız kapılar arasında ise, kapıyı açarken dikkatli olun.

•  Çocukların kapılara veya kapılara asılmasına izin vermeyin. Ciddi bir yaralanma meydana gelebilir.

•  Çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin.

Bu durum çocuklar için tehlike oluşturabilir.

•  Ellerinizi cihazın altındaki alt alana sokmayın.

sebep olabilir.

•  Buzdolabında farmasötik ürünler, bilimsel malzemeler veya sıcaklığa duyarlı ürünler saklamayın.

buzdolabında saklanmamalıdır.

•  İlaç veya duman kokusu alırsanız, fişi derhal çekin ve

Samsung Electronics servis merkezinize başvurun.

•  Buzdolabında herhangi bir toz veya su varsa, fişi çekin ve Samsung Electronics servis merkezinize başvurun.

14 Türkçe

•  Çocukların çekmeceye basmalarına izin vermeyin.

•  Buzdolabının yanında değil iken buzdolabının kapılarını açık bırakmayın ve çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin.

•  Bebeklerin veya çocukların çekmecenin içine girmesine izin vermeyin.

ölüme neden olabilir.

•  Buzdolabını yiyeceklerle fazla doldurmayın.

- Kapıyı açtığınızda, bir öğe düşebilir ve kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.

•  Cihazın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu maddeler sıkmayın.

- İnsan sağlığına zararlı olmaktan başka, elektrik

çarpmasına, yangına veya üründe sorunlara da neden olabilir.

•  Parmaklarınızı veya başka cisimleri asla su haznesi deliğine, buz oluğuna ve buz haznesine koymayın.

- Kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.

•  Yanıcı spreyler, yanıcı nesneler, kuru buz, ilaç veya buzdolabının yakınında veya içinde bulunan kimyasal maddeler gibi sıcaklığa duyarlı herhangi bir madde kullanmayın veya yerleştirmeyin.

•  Buzdolabının içini kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın. Kötü kokuları gidermek için buzdolabına yanan bir mum koymayın.

Türkçe 15

Güvenlik Bilgisi

•  Su haznesini, buz tepsisini ve su küplerini yalnızca içme suyuyla (maden suyu veya arıtılmış su) doldurun.

- Depoyu çay, meyve suyu veya spor içeceği ile doldurmayın; bu buzdolabına zarar verebilir.

•  Cihazın üzerine çıkmayın veya cihaz üzerine

çamaşır, yanan mum, yanan sigara, tabak, kimyasal madde, metal nesne gibi nesneler koymayın. Bu elektrik çarpmasına, yangına, üründe sorunlara veya yaralanmaya neden olabilir. Cihazın üzerine suyla dolu bir kap koymayın.

vardır.

•  UV LED lambasına asla uzun süre doğrudan bakmayın.

- Bu, ultraviyole ışınlarından dolayı göz yorgunluğuna neden olabilir.

•  Rafı baş aşağı yerleştirmeyin. Raf durdurucunun

çalışmasını egellemiş olursunuz.

- Cam rafın düşmesi nedeniyle kişisel yaralanmalara neden olabilir.

•  Parmaklarınızı “sıkışma noktası” alanlarından uzak tutun. Kapı ve kabin arasındaki boşluklara mutlaka dikkat edilmelidir. Bölgede çocuklar varsa kapıları açarken dikkatli olun.

•  Herhangi bir gaz sızıntısı tespit edilirse, alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazın bulunduğu odada birkaç dakika bekletin.

16 Türkçe

•  Şişeler birlikte düşmemeleri için sıkıca birlikte depolanmalıdır.

•  Bu ürün sadece yiyecekleri ev ortamında saklamak için tasarlanmıştır.

•  Parmaklarınızı veya başka cisimleri asla su haznesi deliğine, buz oluğuna ve buz haznesine koymayın.

- Kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.

•  Buzdolabını kendiniz onarmayı, sökmeyi veya değişiklik yapmayı denemeyin.

•  Standart sigortadan farklı (bakır, çelik kablo, vb.) bir sigorta kullanmayın.

•  Buzdolabınızın onarılması veya yeniden kurulması gerekirse, en yakın servis merkezinizle iletişim kurun.

- Bu yapılmazsa elektrik çarpmasına, yangına, üründe sorunlara veya yaralanmaya neden olabilir.

•  Buzdolabında yanma kokusu veya duman çıkarsa, buzdolabını hemen fişten çekin ve Samsung

Electronics servis merkezinize başvurun.

- Bunu yapmamak, elektrik veya yangın tehlikesine neden olabilir.

•  Buzdolabının iç lambalarını değiştirmeden önce fişi prizden çekin.

•  LED ışığını değiştirme konusunda zorluk yaşıyorsanız, bir Samsung servis merkezine başvurun.

•  Fişi prize düzgün bir şekilde takın.

•  Hasarlı fiş, hasarlı elektrik kablosu veya gevşek duvar prizi kullanmayın.

Türkçe 17

Güvenlik Bilgisi

Kullanım uyarıları

DİKKAT

• Çözülmüş yiyecekleri dondurmayınız.

- Dondurulmuş ve çözülmüş yiyecekler, yenilerden daha hızlı zararlı bakteriler geliştirir.

- İkinci çözülme daha fazla hücreyi parçalayacak, nemi dışarı aktaracak ve ürünün bütünlüğünü değiştirecektir.

•  Etleri oda sıcaklığında eritmeyin.

kullanılmadığına bağlı olacaktır.

•  Dondurucuya cam şişeler veya gazlı içecekler koymayın.

yaralanmalara neden olabilir.

•  Sadece buzdolabı ile birlikte verilen buz yapıcıları kullanın.

•  Uzun süre evden uzakta kalacaksanız (örneğin tatildeyken) ve suyu veya buz püskürteçlerini kullanmayacaksanız, su vanasını kapatın.

•  Buzdolabını çok uzun süre kullanmayacaksanız, (3 hafta veya daha fazla) buz kovası dahil buzdolabını boşaltın, fişini çekin, su vanasını kapatın, iç duvarlardaki fazla nemi silin ve koku ve küflenmeyi

önlemek için kapıları açık bırakın.

•  Üründen en iyi performansı almak için:

- Yiyecekleri buzdolabının arkasındaki hava kanallarına çok yakın koymayın; bu, buzdolabındaki serbest hava sirkülasyonunu engelleyebilir.

18 Türkçe

- Yiyecekleri iyice sarın veya buzdolabına koymadan

önce hava geçirmez kaplara koyun.

- Lütfen maksimum saklama sürelerine ve donmuş

ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat edin.

- Üç haftadan daha az bir süre uzakta kalacaksanız, buzdolabını elektrik şebekesinden ayırmanıza gerek yoktur. Ancak, üç haftadan daha uzun süre kalacaksanız, buz kovasındaki tüm yiyecek ve buzları temizleyin, buzdolabının fişini çekin, su vanasını kapatın, iç duvarlardaki fazla nemi silin ve kokuları önlemek için kapıları ve kalıbı açık bırakın.

•  Servis Garantisi ve Değiştirme.

bir değişiklik veya tadilat, Samsung garanti hizmeti kapsamında değildir ve 3. taraf tadilatlarından kaynaklanan güvenlik sorunlarından Samsung sorumlu değildir.

•  Buzdolabının içindeki hava kanallarını tıkamayın.

- Hava menfezleri, özellikle plastik bir torba ile tıkanırsa, buzdolabı aşırı derecede soğutulabilir.

Bir soğutma süresi çok uzun sürerse, su filtresi kırılabilir ve su sızıntısına neden olabilir.

•  Sadece buzdolabı ile birlikte verilen buz yapıcıları kullanın.

•  İçerideki fazla nemi silin ve kapıları açık bırakın.

•  Buzdolabının güç kaynağı ile bağlantısı kesilirse, tekrar takmadan önce en az beş dakika beklemelisiniz.

•  Buzdolabı suyla ıslandığında, fişini çekin ve Samsung

Electronics servis merkezinize başvurun.

Türkçe 19

Güvenlik Bilgisi

•  Herhangi bir cam yüzeye çarpmayın veya aşırı güç uygulamayın.

- Cam kırılması kişisel yaralanmalara sebep olabilir ve/veya eşyaya zarar verebilir.

•  Su haznesini ve buzlukları yalnızca içme suyuyla

(musluk suyu, maden suyu veya arıtılmış su) doldurun.

- Depoyu çay veya spor içeceği ile doldurmayın. Bu, buzdolabına zarar verebilir.

•  Parmaklarınızın sıkışmamasına dikkat edin.

•  Buzdolabının su basması durumunda, en yakın servis merkeziyle iletişim kurduğunuzdan emin olun.

•  Bitkisel yağları buzdolabınızın kapı bölmelerinde tutmayın. Yağ katılaşarak kirletici bir tat verebilir ve kullanımı zorlaştırır. Ek olarak, açık kap sızıntı yapabilir ve sızan yağ kapı bölmesinin çatlamasına neden olabilir. Bir yağ kabını açtıktan sonra, kabı bir dolap veya kiler gibi serin ve gölgeli bir yerde tutmak en iyisidir.

- Bitkisel yağ örnekleri: zeytinyağı, mısır yağı, üzüm

çekirdeği yağı vb.

Temizlik uyarıları

DİKKAT

•  Doğrudan buzdolabının içine veya dışına su püskürtmeyin.

•  Buzdolabının içini kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın.

20 Türkçe

•  Kötü kokuları gidermek için buzdolabına yanan bir mum koymayın.

•  Temizleme ürünlerini doğrudan ekrana püskürtmeyin.

•  Cihaza su gibi yabancı maddeler girerse, fişi prizden

çekin ve en yakın servis merkezinize başvurun.

- Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

•  Elektrik fişi gibi yabancı maddeleri veya tozu

çıkarmak için temiz, kuru bir bez kullanın. Fişi temizlerken ıslak veya nemli bir bez kullanmayın.

- Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması riski vardır.

•  Cihazı, doğrudan üzerine su sıkarak temizlemeyin.

•  Temizlik için benzen, tiner veya Clorox, klorid kullanmayın.

neden olabilirler.

•  Dağıtıcı deliğine asla parmak veya başka cisimler sokmayın.

- Kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.

•  Temizlemeden veya bakım yapmadan önce, cihazı duvardaki prizden çıkarın.

- Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

•  Buzdolabını temizlemek için temiz bir sünger veya yumuşak bir bez ve ılık suda yumuşak bir deterjan kullanın.

Türkçe 21

Güvenlik Bilgisi

•  Pencere spreyleri, ovalama temizleyicileri, yanıcı sıvılar, muriatik asit, temizleme cilaları, konsantre deterjanlar, ağartıcılar veya dış yüzeylerde petrol

ürünleri içeren temizleyiciler, kapılar ve kabin kaplamaları, plastik parçalar, kapı ve iç kaplamalar gibi aşındırıcı veya sert temizleyiciler ve contalar kullanmayın.

•  Cam rafları veya kapakları soğukken ılık suyla temizlemeyin. Cam raflar ve kapaklar ani sıcaklık değişikliklerine veya çarpma veya düşme gibi etkilere maruz kaldığında kırılabilir.

Kritik bertaraf uyarıları

UYARI

•  Lütfen ambalaj malzemesini bu üründen çevre dostu bir şekilde atın.

•  İmha etmeden önce buzdolabının arkasındaki hiçbir borunun hasar görmediğinden emin olun.

•  R-600a veya R-134a bir soğutucu olarak kullanılır.

Buzdolabınız için hangi soğutucunun kullanıldığını görmek için cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya buzdolabının içindeki derecelendirme etiketini kontrol edin. Bu buzdolabı yanıcı gaz içerdiğinde

(Soğutucu R-600a), bu ürünün güvenli bir şekilde imhası için yerel yetkilinize başvurun.

•  Bu buzdolabını atarken, küçük çocukların veya hayvanların içeride sıkışıp kalmaması için kapı/kapı contalarını ve kapı mandalını çıkarın. Çocukların cihazla oynamadığından emin olunması için gözetim

22 Türkçe

altında tutulması gereklidir.

- İçeride sıkışırsa, çocuk yaralanabilir ve boğularak

ölebilir.

•  İzolasyonda siklopentan kullanılır. Yalıtım malzemesindeki gazlar özel bir imha prosedürü gerektirir. Lütfen bu ürünün çevreye zarar vermeden elden çıkarılmasıyla ilgili olarak yerel yetkililerle iletişime geçin.

•  Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabileceğinden dolayı tüm ambalaj malzemelerini

çocukların erişmeyeceği bir yerde tutun.

- Bir çocuk kafasına ambalaj malzemesi geçirirse boğulabilir.

Doğru kullanım için ek ipuçları

•  Elektrik kesintisi durumunda, elektrik şirketinizin yerel ofisini arayın ve hatanın ne kadar süreceğini sorun.

kesintisi, buzdolabı sıcaklığınızı etkilemeyecektir.

Ancak, güç kapalıyken kapı açıklıklarının sayısını en aza indirmelisiniz.

- Elektrik kesintisi 24 saatten fazla sürerse, donmuş tüm yiyecekleri çıkarın ve atın.

•  Ortamdaki hava sıcaklıklarının cihazın tasarım sıcaklığının sürekli altında olduğu bir yerde uzun süre bekletilirse, buzdolabı sürekli çalışmayabilir (donmuş içerikler donmuş yiyecek bölmesinde çözülebilir veya donmuş ürün bölümünde sıcaklıklar çok fazla olabilir).

Türkçe 23

Güvenlik Bilgisi

•  Belirli yiyeceklerde, soğutma altında tutulması,

özellikleri nedeniyle muhafazayı olumsuz yönde etkileyebilir.

•  Cihazınız donmaya karşı korumalıdır, yani cihazınızı manuel olarak çözmenize gerek yoktur. Bu otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

•  Buz çözme sırasındaki sıcaklık artışı ISO gerekliliklerine uygundur. Cihazın buzunu çözerken donmuş yiyeceklerin sıcaklığının artmasını önlemek istiyorsanız, donmuş yiyecekleri birkaç gazete katmanına sarın.

•  Tamamen çözülmüş dondurulmuş gıdaları tekrar dondurmayınız.

•  İki yıldız sembolünün ( ) olduğu iki yıldız bölümünün (bölümlerinin) veya gözünün (gözlerinin) sıcaklığı, diğer dondurucu bölmeden (bölümlerinden) biraz daha yüksektir. İki yıldız bölümü (bölümler) veya gözü (gözleri) talimatlara ve/veya belirtilen koşullara dayanmaktadır.

24 Türkçe

WEEE ile ilgili talimatlar

Bu Ürünün Doğru İmhası (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. sarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık imhasından kaynaklanan çevre veya insan sağlığı üzerindeki olası tehlikeleri

önlemek için, lütfen bu ürünleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasını ilerletmek için sorumlu şekilde geri dönüştürün.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve elektronik aksesuarları imha için diğer ticari atıklar ile karıştırılmamalıdır.

Samsung’un çevre taahhütleri ve ürüne özel düzenleyici yükümlülükler hakkında bilgi için, örn. REACH şurayı ziyaret ediniz: samsung.com/uk/aboutsamsung/ samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.

html

(Sadece Avrupa Ülkelerinde satılan ürünler içindir.)

Türkçe 25

Buzdolabının doğru şekilde monte edilmesini sağlamak ve kullanmadan önce kazaları

önlemek için bu talimatları dikkatlice izleyin.

UYARI

•  Buzdolabını sadece bu kılavuzda belirtilen amaçlanan amaç için kullanın.

•  Servis işlemleri kalifiye bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir.

•  Ürün ambalaj malzemesini yerel düzenlemelere uygun şekilde atın.

•  Elektrik çarpmasını önlemek için, bakım yapmadan veya değiştirmeden önce güç kablosunu prizden çekin.

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

•  Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.

Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.

• Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.

•  Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.

•  Ürünü yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.

•  Ürününüzün temizliğini periyodik bakımını rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

26 Türkçe

5

6

2

3

4

Bir bakışta buzdolabı

Buzdolabınızın gerçek görünümü, modele ve ülkeye bağlı olarak değişebilir.

A

1

9

8

B

7

10

11

A. Soğutucu bölme

B. Dondurucu bölme

1. Soğutucu bölme rafları

2. Sıfır derece bölmesi / Kahvaltılık

3. Sebzelik üstü cam raf

4. Sebzelik

5. Dondurucu bölme üst sepet

6. Dondurucu bölme alt sepet

7. Dondurucu bölme cam rafı

8. Kapı şişelik rafı

9. Kapı üst rafları

10. Buzluklar

11. Yumurtalıklar

Türkçe 27

Kurulum

Adım adım kurulum

Alan gereksinimleri:

• Havalandırmayı engelleyebilecek, halı veya zeminsiz, düz yüzey

• Doğrudan güneş ışığından uzak

• Kapıyı açmak ve kapatmak için yeterli alan

• Bir ısı kaynağından uzakta

• Bakım ve servis için alan

• Sıcaklık aralığı: 10 °C ila 43 °C

Etkili sıcaklık aralığı

Bu cihaz, zorlu iklim koşullarında çalışmak üzere tasarlanmıştır ve ‘Dondurucu Kalkanı’ teknolojisi ile donatılmıştır. Bu sayede, ortam sıcaklığı -15 °C kadar düştüğünde bile dondurucuda donmuş gıdaların çözülmemesini sağlanır ve cihazınızı ısıtılmış bir ortamda çalıştırmanıza gerek kalmaz. Ortam sıcaklığı normale döndüğünde, cihazı her zamanki gibi kullanmaya devam edebilirsiniz.

Sınıf Sembol

Ortam sıcaklığı aralığı ( o

C)

IEC 62552 (ISO 15502)

+10 ila +32

ISO 8561

+10 ila +32 Genişletilmiş Sıcaklık SN

Sıcaklık

Astropikal

Tropikal

N

ST

T

+16 ila +32

+16 ila +38

+16 ila +43

+16 ila +32

+18 ila +38

+18 ila +43

NOT

Buzdolabının soğutma performansı ve güç tüketimi, ortam sıcaklığından, kapı açma sıklığından ve buzdolabının konumundan etkilenebilir. Sıcaklık ayarlarını uygun şekilde ayarlamanızı öneririz.

28 Türkçe

Teknik özellikler

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Model adı

Enerji sınıfı

Enerji tüketimi

Toplam Net hacim

Soğutucu bölme Net hacim

Soğutma bölmesi Net hacim

Dondurucu bölme Net Hacim

Yıldız Sınıfı

Dondurma kapasitesi

İklim sınıfı

(Y) Yükseklik

(G) Genişlik

(D) Derinlik

Ürün ağırlığı

Elektrik girişi

RB50RS*

A ++

0,893 (kW / 24 saat) / 326 (kW / yıl)

(Gerçek tüketim, cihazın nerede ve nasıl kullanıldığına bağlıdır.)

500 lt

363 lt

25 lt

112 lt

(-18°C ve daha soğuk)

6 kg / 24 saat

T/SN (10 o

C - 43 o

C)

1860 mm

760 mm

737 mm

97 kg

220-240 V / 50 Hz

Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Uyumluluk Bilgileri

•  Cihazınız 10°C ile 43°C arasındaki ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır.

• Ürün “AEEE” yönetmeliğine uygundur.

• Ürün PCB içermez.

Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/

EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği ) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

Türkçe 29

Yeni Nesil Soğutma Teknolojisi Hakkında Bilgi

Yeni nesil soğutma sistemli buzdolaplarının, çalışma sistemi diğer statik buzdolaplarının çalışma sisteminden farklıdır.

Normal buzdolaplarında, dondurucu bölümde kapı açılmalarında buzdolabının içine giren nem ile gıdaların nemi, dondurucu bölme içerisinde buz oluşumuna neden olur. Oluşan bu kar ve buzun belirli zaman aralıklarında eritilmesi için buzdolabının durdurulması ve bu işlem sırasında soğukluğunun korunması gereken yiyeceklerin dışarı çıkarılması, biriken karın ve buzun temizlenmesi gibi işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Yeni nesil soğutma sistemli dolaplarda ise, dondurucu bölmede durum tamamen farklıdır. Fan yardımı ile kuru ve soğuk hava dondurucu bölümlere birçok noktadan homojen olarak

üflenir. Raf aralarına dahi homojen olarak dağılan soğuk hava sayesinde bütün yiyecekleriniz eşit oranda ve düzgün olarak soğutulması sağlandığı gibi, nem ve buz oluşumuna da olanak verilmez.

Soğutucu bölmede ise yine dondurucu bölmeye benzer bir yapı olacaktır. Soğutucu bölmenin üst tarafında bulunan fan yardımıyla emilen hava, soğutucu hava kanalının arkasından geçerken soğutulur ve yine hava kanalı boyunca bulunan deliklerden tekrar dışarı verilir. Böylece soğutucu bölümde soğutma işlemi gerçekleştirilmiş olur. Hava kanalında bulunan delikler en uygun noktalara yerleştirilerek, soğutucu bölümün sıcaklık dağılımının homojen olmasına dikkat edilmiştir.

Bölmeler arası hava geçişi olmadığı için buzdolabınızın 2 ayrı bölümündeki kokular birbirine karışmaz.

30 Türkçe

Gösterge ve Kontrol Paneli

1

3

2 7 8

4

5 6

12 10 9 11 13

Kontrol Panosunun Kullanımı

1. Süper dondurma modunun sembolü ( ).

2. Süper soğutma modunun sembolü ( ).

3. Dondurucu bölmenin ayarlanmış sıcaklık değeri gösterilir.

4. Soğutucu bölmenin ayarlanmış sıcaklık değeri gösterilir.

5. Tatil modunun sembolü ( ).

6. Ekonomi modunun sembolü ( ).

7. Alarm / Arıza sembolü ( ).

8. Çocuk kilidi fonksiyonunun sembolü ( ).

9. Soğutucu / Dondurucu bölme seçmek için (sıcaklık ayarlarında) ( ).

10. Sıcaklık ayarı değişecek bölmenin sıcaklığını daha düşük bir sıcaklığa ayarlanır.

Aynı zamanda Hızlı soğutma / Hızlı dondurma modunun seçilmesini sağlar ( ).

11. Sıcaklık ayarı değişecek bölmenin sıcaklığını daha yüksek bir sıcaklığa ayarlanır

( ).

12. Mod butonu ( ).

13. Çocuk kilidi fonksiyonunun aktif edilmesini sağlayan buton ( ).

Kontrol panosunun görüntüsü, modele göre değişkenlik gösterebilir.

Türkçe 31

Kullanım

Buzdolabınızın çalıştırılması

Hızlı Dondurma Modu

Ne zaman kullanılmalı?

• Hızlı dondurma rafına sığmayan miktarda yiyecekleri dondurmak için

• Yiyecekleri daha hızlı dondurmak gerektiğinde

• Yiyeceklerin tazeliğini korumak için hızlı dondurma yapmak için

Nasıl kullanılır?

•  Öncelikle Soğutucu / Dondurucu bölme seçme butonuna ( ) (Pano görselindeki 9 nolu gösterim) basın ve ayar yapmak için dondurucu bölmeyi seçin.

•  Hızlı dondurma modu sembolü ( ) görününe kadar sıcaklık değerini azaltma tuşuna basın ( ) (Pano görselindeki 10 nolu gösterim)

• Mod seçildiğinde cihaz bip sesi verir.

•  Bip sesinden sonra soğutucu ve dondurucunun mevcut ayarlanmış son sıcaklık değeri görüntülenir.

Mod Çalışırken Neler Yapılabilir?

•  Soğutucu bölmenin sıcaklık ayarları yapılabilir. Hızlı dondurma modu çalışmasına devam eder.

• Hızlı dondurma modunu aktif ettiğiniz gibi aynı işlemlerle sonlandırabilirsiniz.

NOT:

Bu mod çalışırken ekonomi ve tatil modu seçilemez.

32 Türkçe

Hızlı Soğutma Modu

Kullanım amacı:

• Buzdolabınızda daha çok yiyeceği daha çabuk soğutmak istediğinizde,

• İçeceklerin daha hızlı soğutulması istendiğinde bu mod kullanılabilir.

Nasıl kullanılır?

•  Öncelikle Soğutucu / Dondurucu bölme seçme butonuna ( ) (Pano görselindeki 9 nolu gösterim) basın ve ayar yapmak için soğutucu bölmeyi seçin.

•  Hızlı soğutma sembolü ( ) görünene kadar sıcaklık azaltma butonuna basınız ( )

(Pano görselindeki 10 nolu gösterim).

• Hızlı soğutma modu seçildiğinde buzdolabınız sesli uyarı verir (bip).

•  Bip sesinden sonra soğutucu ve dondurucunun mevcut ayarlanmış son sıcaklık değeri görüntülenir.

Mod Çalışırken Neler Yapılabilir?

•  Dondurucu bölmenin sıcaklık ayarları yapılabilir. Hızlı soğutma modu çalışmasına devam eder.

• Hızlı soğutma modunu aktif ettiğiniz gibi aynı işlemlerle sonlandırabilirsiniz.

NOT:

Bu mod çalışırken ekonomi ve tatil modu seçilemez.

Ekonomi Modu

Kullanım amacı:

Enerji tasarrufu amaçlı kullanılır. Buzdolabınızın kapılarının daha az açıldığı dönemlerde (buzdolabınızda yiyecek varken bir süre evde olmadığınız zamanda) buzdolabınızın en uygun sıcaklıkta çalışmasını ve enerji tasarrufu yapılmasını sağlar.

Nasıl kullanılır?

•  Ekonomi modu sembolü ( ) görününceye kadar mod butonuna basınız ( ) (Pano görselindeki 12 nolu gösterim).

•  1 saniye içinde başka bir butona basılmadığı takdirde ekonomi modu seçilecek, ekonomi modu sembolü 3 defa yanıp sönecek, bip sesi duyulacaktır.

Türkçe 33

Kullanım

•  Ekonomi modu seçili iken soğutucu ve dondurucu bölme sıcaklık göstergesinde “E” harfi görünecektir.

Mod Çalışırken Neler Yapılabilir?

•  Dondurucu bölme sıcaklık değerleri değiştirilebilir. bu durumda ekonomi modu iptal edilir ve buzdolabınız ayarlanmış sıcaklık değerlerinde çalışmaya devam eder.

•  Soğutucu bölme sıcaklık değerleri değiştirilebilir. Ancak ekonomi modu iptal edildikten sonra buzdolabınız ayarlanmış değerlerde çalışır.

•  Hızlı dondurma ve hızlı soğutma modu seçilebilir. Bu durumda ekonomi modu otomatik olarak iptal edilecek, seçilen mod aktif olacaktır.

•  Mod butonuna ( ) basıldıktan sonra 1 saniye içinde başka bir butona basılmadığı takdirde bu mod iptal olacaktır.

NOT:

Tatil modu aktif yapılması istenirse ekonomi modu iptal edilmelidir.

Tatil Modu

Kullanım amacı:

Buzolabınızın kapıları uzun süre açılmayacaksa ve dondurucu bölmesinde saklanması gereken yiyecekler varsa bu modu kullanabilirsiniz.

Nasıl kullanılır?

•  Tatil modu sembolü ( ) görününceye kadar mod butonuna basınız ( ) (Pano görselindeki 12 nolu gösterim).

•  1 saniye içinde başka bir butona basılmadığı takdirde tatil modu sembolü 3 kez yanıp sönecek ve mod bip sesi ile beraber mod aktif edilmiş olacaktır.

•  Tatil modu aktif edildiğinde soğutucu bölme sıcaklık gösterge alanında “--” görünür ve mod süresince görünmeye devam eder.

Mod Çalışırken Neler Yapılabilir?

•  Dondurucu bölme sıcaklık ayarı yapılabilir. Tatil modu iptal edildikten sonra buzdolabınız ayarlanmış sıcaklık değeri ile çalışmasına devam eder.

•  Soğutucu bölme sıcaklık ayarı yapılabilir. Tatil modu iptal edildikten sonra buzdolabınız ayarlanmış sıcaklık değeri ile çalışmasına devam eder.

•  Hızlı soğutma veya hızlı dondurma modu aktif edilebilir. bu durumda tatil modu otomatikman iptal edilip buzdolabınız ayarlanmış modda çalışmasına devam eder.

•  Mod butonuna ( ) basıldıktan sonra 1 saniye içinde başka bir butona basılmadığı takdirde bu mod iptal olacaktır.

NOT:

Ekonomi modu aktif yapılması istenirse tatil modu iptal edilmelidir.

34 Türkçe

İçecek Soğutma Modu

Kullanım amacı:

İçeceklerinizin daha çabuk sürede soğutulmasını istediğinizde bu modu kullanabilirsiniz.

Nasıl kullanılır?

• Mod ( ) ve bölme seçme ( ) butonuna aynı anda 5 saniye süresince basınız.

•  Dondurucu bölme sıcaklık değer gösterim alanında içecek soğutma için özel işaret görünürken, soğutucu bölme sıcaklık gösterim alanında 05 değeri yanıp sönerek gösterilir.

•  Sıcaklık azaltma ( ) ve arttırma ( ) butonlarına basarak süreyi değiştirebilirsiniz.

Değiştirebileceğiniz süreler: 05 - 10 - 15 - 20 - 25 ve 30 dakikadır.

•  Süreyi seçtikten sonra ekranda 3 kez yanıp söner ve bip sesi duyulur. 2 saniye hiçbir tuşa basmazsanız içecek soğutma süresi seçilmiş olur.

• Bu andan itibaren süre boyunca dakika dakika geri sayım başlar.

• Geri kalan soğutma süresi ekranda yanıp sönerek görünür.

• Süre sona erdiğinde alarm sesi duyulur.

•  İçecek soğutma modu aktif iken çocuk kilidi de aktif ise, süre sonu duyulan alarmı durdurmak için çocuk kilidinin iptal edilmesi gerekir.

•  Modu iptal etmek için mod ( ) ve bölme seçme ( ) butonuna aynı anda 5 saniye süresince basınız.

Türkçe 35

Kullanım

Ekran Koruma Modu

Kullanım amacı:

Bu mod, ekran ışıklarının kapatılması ile enerji tasarrufu yapılması için kullanılır.

Nasıl kullanılır?

Buzdolabınız ilk çalıştırıldığında 30 saniye sonra otomatikman ekran koruma modu ile çalışır.

Herhangi bir tuşa bastığınızda ekran aydınlatması çalışır. Eğer ekran koruma modu iptal edilmezse son tuşa basıldıktan 30 saniye sonra tekrar ekran aydınlatması söner.

Ekran Koruma Modunu Kapatma

Öncelikle ekranı aktif yapmak için herhangi bir tuşa basın. Ekran ışıkları yandıktan sonra mod seçme butonuna ( ) 3 saniye basın.

Ekran Koruma Modunu Aktif Yapma

Ekran koruma modunu aktif etmek için mod seçme butonuna ( ) 3 saniye basın.

Ekran koruma modu aktif iken çocuk kilidi modunu da aktif yapabilirsiniz. Çocuk kilidini aktif yaptıktan 30 saniye hiç bir tuşa basmazsanız, ekran ışıkları tekrar söner. Herhangi bir tuşa basıldığında ekranda çocuk kilidi simgesi ( ) görünür. Çocuk kilidini iptal etmek için 5 saniye çocuk kilidi butonuna ( ) basmalısınız.

Çocuk Kilidinin Fonksiyonu

Kullanım amacı:

Çocukların düğmelerle oynamalarını ve yapmış olduğunuz ayarları değiştirmelerini

önlemek için cihazın çocuk kilidi özelliği vardır.

Çocuk Kilidinin Etkinleştirilmesi

•  Çocuk kilidi butonuna ( ) 5 saniye süresince basınız. Çocuk kilidi aktif olduğunda ekranda çocuk kilidi simgesi ( ) görünür.

Çocuk Kilidinin Devreden Çıkarılması

• Çocuk kilidi butonuna ( ) 5 saniye süresince basınız.

36 Türkçe

Kapı açık alarm fonksiyonu

Buzdolabınızın kapısının 2 dakikadan uzun süre açık kalması durumunda, “bip-bip” şeklinde sesli alarm duyulur.

Sıcaklık Ayarlarının Yapılması

Soğutucu Bölmenin Sıcaklık Ayarlarının Yapılması

• Öncelikle bölme seçme butonuna ( ) basarak soğutucu bölmeyi seçiniz.

•  Soğutucu bölmenin sıcaklığını değiştirmek için sıcaklık azaltma ( ) / arttırma ( ) butonlarına basınız.

•  Sıcaklık azaltma butonuna ( ) basarsanız yüksek değerden düşük değere doğru değişiklik yapabilirsiniz (8, 6, 5, 4, 2 °C ve Hızlı soğutma).

•  Sıcaklık arttırma butonuna ( ) basarsanız düşük değerden yüksek değere doğru değişiklik yapabilirsiniz (Hızlı soğutma, 2, 4, 5, 6, 8 °C).

Hızlı soğutma modu ve ekonomi modu aktif iken soğutucu bölme sıcaklık değeri ayarlanırsa, ilgili modlar tamamlandıktan sonra ya da sonlandırıldıktan sonra devreye girecektir.

Dondurucu Bölmenin Sıcaklık Ayarlarının Yapılması

• Öncelikle bölme seçme butonuna ( ) basarak dondurucu bölmeyi seçiniz.

•  Dondurucu bölmenin sıcaklığını değiştirmek için sıcaklık azaltma ( ) / arttırma ( ) butonlarına basınız.

•  Sıcaklık azaltma butonuna ( ) basarsanız yüksek değerden düşük değere doğru değişiklik yapabilirsiniz (-16, -18, -20, -22, -24 °C ve Hızlı dondurma).

•  Sıcaklık arttırma butonuna ( ) basarsanız düşük değerden yüksek değere doğru değişiklik yapabilirsiniz (Hızlı dondurma, -24, -22, -20, -18, -16 °C).

Hızlı dondurma modu ve ekonomi modu aktif iken soğutucu bölme sıcaklık değeri ayarlanırsa, ilgili modlar tamamlandıktan sonra ya da sonlandırıldıktan sonra devreye girecektir.

Türkçe 37

Kullanım

Cihazınızın soğutucu ve dondurucu bölmesinin sıcaklık ayarlarının kullanılması hakkında;

Dondurucu Bölme Soğutucu Bölme Açıklamalar

-18 °C

-20 °C,-22 °C veya

-24 °C

4 °C

4 °C

Normal kullanım içindir ve en iyi performansı bu konumda alabilirsiniz.

Ortam sıcaklığı 30 °C'yi geçtiğinde tavsiye edilir.

Hızlı dondurma modu

-18 °C, -20 °C,-22 °C veya -24 °C

-18 °C, -20 °C,-22 °C veya -24 °C

4 °C

2 °C

Hızlı soğutma modu

Yiyecekleri kısa zamanda dondurmak istediğinizde kullanılmalıdır.

Ortamın sıcak olması veya çok kapı açıp kapamadan dolayı soğutucu bölmenizin yeterince soğuk olmadığını düşündüğünüz takdirde bu sıcaklık ayarları kullanılmalıdır.

Soğutucu bölme yiyeceklerle fazla yüklediğinde veya hızlı soğuması istenilen besinler olduğunda kullanılmalıdır.

Sıcaklık Ayarları İle İlgili Uyarılar

•  Buzdolabınızın 10 °C den daha soğuk ortamlarda çalıştırılması verimliliği açısından tavsiye edilmez.

•  Sıcaklık ayarları, soğutucu ve dondurucu kapısının ne kadar sıklıkla açılıp kapandığı, içerisinde ne kadar yiyecek saklandığı ve buzdolabınızın bulunduğu ortam sıcaklığı göz önüne alınarak yapılmalıdır.

•  Buzdolabınızın, prize ilk takıldıktan sonra tamamen soğuyabilmesi için, ortam sıcaklığına bağlı olarak 24 saate kadar kesintisiz çalışması gerekir.Bu süre zarfında, buzdolabınızın kapılarını sık açıp kapamayınız ve aşırı doldurmayınız.

•  Buzdolabınızın fişini prizden çektikten sonra tekrar çalıştırmak istediğinizde veya enerjinin kesilip gelmesi durumunda; buzdolabınızın kompresörünün zarar görmesini engellemek için, buzdolabınızın 5 dakika gecikmeyle çalışmasını sağlayan bir fonksiyon bulunmaktadır. Buzdolabınız 5 dakika sonra normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.

•  Buzdolabınız, bilgi etiketinde belirtilen iklim sınıfına göre, standartlarda belirtilmiş ortam sıcaklık aralıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Buzdolabının belirtilen sıcaklık değerlerinin dışındaki ortamlarda çalıştırılması, soğutma verimliliği açısından tavsiye edilmez.

38 Türkçe

Aksesuar Bilgileri

Dondurucu Sepet

•  Bu bölme, besinlerinizin daha düzenli muhafaza edilmesini ve onlara daha rahat ulaşmanızı sağlar.

•  Dondurucu sepetleri çıkarmak için; dayandığı yere kadar kendinize doğru

çekiniz, sepetin yanlarında bulunan tutamaklardan tutarak ön kısmını yukarı doğru kaldırıp çıkarınız.

• Dondurucu sepetleri takmak için; aynı işlemin tersini yapınız.

ÖNEMLİ:

Dondurucunun kapısını kapatırken, dondurucu sepetlerin tamamen kapalı olduğundan emin olunuz.

ÖNEMLİ:

Dondurucu sepetleri

çıkarırken, mutlaka sepetin yanlarında bulunan tutamaklardan tutunuz.

ÖNEMLİ:

Dondurucu üst sepete en

çok 25 kg yüklenme yapılmalıdır.

Buzluk

•  Buz kabını yerinden çıkartmak için

önce üst sepeti sonuna kadar çekiniz.

Daha sonra buzluğu ön kısmınından tutarak çıkarınız.

•  Buz kabının 3/4’nü su ile doldurup yerine yerleştiriniz.

•  Yaklaşık 2 saat sonra buzlarınızı alabilirsiniz.

•  Buz kabını çıkartarak servis yapabilirsiniz.

ÖNEMLİ UYARI:

Buz kabını su ile doldurup tekrar dolaba yerleştirirken, buz kabına eğim vermeden, yatay pozisyonda yerleştirmeye dikkat ediniz. Aksi taktirde buz kabının içindeki su sepete dökülebilir.

Dondurucu sepetler

Gizli Buzluklar

Türkçe 39

Kullanım

Kahvaltılık / Sıfır Derece Bölmesi

Derin dondurucu bölmesinden

çıkardığınız donmuş gıdaların çözülmesi için veya 1-2 gün içerisinde tüketeceğiniz et ve temizlenmiş balıkları (plastik torba veya paketler halinde) bu bölmede ayrıca dondurmaya gerek duymadan saklayabilirsiniz. (Su 0 °C’de donar ancak, tuz veya şeker içeren yiyecekler daha soğuk ortamlarda donabilir. )

ÖNEMLİ UYARI:

Bu bölmeye donmasını istediğiniz gıdaları veya buzlukları koymayınız.

Bölmeyi çıkartmak için;

•  Rafı kendinize doğru hareket ettiği ray

üzerinde çekin.

•  Öne geldikten sonra yukarı kaldırıp

çıkartın. Raydan çıkacaktır.

Sebzelik Nem Kontrol Klapesi

Sebzelikteki yiyeceklerinizin daha uzun süre dayanması için, sebzeliğin ön tarafında bulunan sebzelik klapesi kapalı konuma alınmalıdır. Bu sayede sebzeliğin içindeki nem korunur ve yiyeceklerin dayanım ömürleri arttırılır.

Sebzelerin daha soğuk olmasını istediğinizde, sürgüleri açık konuma, sebzelerin nemini koruyarak daha uzun süre dayanmasını istediğiniz koşullarda ise kapalı konuma getirebilirsiniz.

ÖNEMLİ UYARI:

Sebzelik üzerinde bulunan cam rafta yoğuşma görürseniz klapeyi açık konuma getirmelisiniz.

Kahvaltılık / Sıfır Derece Bölmesi

Sebzelik nem kontrol klapesi

Aksesuarlar bölümündeki tüm yazılı ve görsel anlatımlar, cihazınızın modeline göre değişkenlik gösterebilir. Açıklanan aksesuarların hepsi ürününüzde bulunmayabilir.

Ürününüzde bulunmayan aksesuarlar için yapılan açıklamaları dikkate almayınız.

40 Türkçe

Yiyeceklerin Yerleştirilmesi

Soğutucu Bölme

•  Normal çalışma koşulları için buzdolabınızın soğutucu bölme sıcaklık ayarının +4 o

C konumuna ayarlamak yeterli olacaktır.

•  Nem ve koku oluşmasını önlemek için besinlerin buzdolabına kapalı kaplarda veya

üzerleri örtülerek yerleştirilmelidir.

•  Sıcak yiyecek ve içeceklerin buzdolabına yerleştirilmeden önce oda sıcaklığına soğutulması gerekir.

• Meyve ve sebzeler ayrıca sarmadan doğrudan sebzelik bölmesine yerleştirilebilir.

•  Soğutucu hava kanalı, soğutucu bölüme soğuk hava dağıtır. Kanalların önünün yiyeceklerle kapatılıp, hava akışının engellenmesinden kaçınılmalıdır. Paketlenmiş yiyecekleri ve kapları soğutucu bölümün lamba ve kapağına dayamayınız.

Önemli Not:

•  Buzdolabına konan sıvıların ve sulu yiyeceklerin üstü kapatılmalıdır. Aksi takdirde dolabın içindeki nem oranı artar. Bu da buzdolabının daha fazla çalışmasına sebep olur. Yiyeceklerin ve içeceklerin üstlerinin kapatılması ile ayrıca tat ve lezzetlerinin de korunması sağlanmış olur.

•  Buzdolabının arka kısmına nemli yiyecekleri koymaktan kaçının, soğuk havayla temas edince donabilir. Bunu önlemek için yiyecekleri kapalı bir kapta muhafaza ediniz.

•  Patates, soğan ve sarımsak buzdolabında saklanmamalıdır.

Yiyeceklerinizin soğutucu bölüm içine yerleştirilmesi ve saklanması için aşağıda bazı

öneriler verilmiştir:

Yumurta

Yiyecek

Meyve ve sebzeler

Et ve Balık

Taze peynir

Tereyağ ve Margarin

Şişelenmiş ürünler

(Süt ve diğer içecekler)

Pişmiş yiyecekler

En uzun Depolama süresi

1 Hafta

2 Gün

3 - 4 Gün

1 Hafta

Üreticinin tavsiye süresi kadar

Üreticinin tavsiye süresi kadar

2 Gün

Soğutucu bölümde yerleştirileceği yer

Sebzelik bölmesinde

Plastik folyo veya torbalara sarılmış olarak

(Cam raf üzerinde)

Peynir-Tereyağ raflarında

Peynir-Tereyağ raflarında

Kapı raflarında

Yumurtalıklarda

Her rafta

Türkçe 41

Kullanım

Derin Dondurucu Bölme

•  Dondurucu, derin dondurulmuş ya da dondurulmuş yiyecekleri uzun süre saklamak ve buz üretmek için kullanılır.

•  Normal çalışma koşulları için buzdolabınızın dondurucu bölme sıcaklık ayarının -18 o C konumuna ayarlamak yeterli olacaktır.

•  Taze ve sıcak yiyecekleri dondurulmuş yiyeceklerle yan yana koymayın, dondurulmuş yiyecekler eriyebilir.

•  Taze yiyecekleri dondururken; 24 saat içerisinde dondurulabilecek maksimum yiyecek miktarı cihazın etiketinde (kg cinsinden) gösterilmiştir.

•  Dondurucu bölmenin kapasitesini maksimum kullanabilmek için, dondurucu bölme

üst ve alt sepetin (orta sepet) yerine cam rafları kullanabilirsiniz. Ancak en altta alt sepet kullanılmalıdır.

•  Buzdolabını maksimum dondurma kapasitesinde kullanmak istiyorsanız:

Dondurulmuş yiyecekleri diğer sepetlerden üst sepete yerleştirdikten sonra

Hızlı Dondurma modunu çalıştırın. Hızlı Dondurma modu aktif olduktan 24 saat ya da dondurucu bölme sıcaklığı optimum sıcaklığa eriştiğinde otomatik olarak durdurulacaktır.

dondurucu bölmesinin alt sepetine yerleştirin.

- Hızlı Dondurma modunu kullanırken dondurmak istediğiniz taze yiyeceklerin yanına önceden dondurulmuş yiyecekler koymamalısınız.

Bunları ayrı yerlere koyduktan sonra Hızlı Dondurma modunu yeniden etkinleştirin.

Yiyeceklerinizi dondurulduktan sonra diğer dondurulmuş yiyeceklerin yanına koyabilirsiniz (Hızlı Dondurma modunun 2nci aktivasyonundan en az 24 saat sonrası için).

•  Dikkat: Az miktarlardaki yiyecekleri dondururken Hızlı dondurma modunu kullanmanız gerekmez. Bu enerji tasarrufu yapmanızı sağlayacaktır.

•  Uzun süreli elektrik kesintilerinde, derin dondurucu bölmesinin kapısını açmayın.

Yiyecekleriniz eriyecek düzeyde enerji kesintisi olduğunda, erimiş yiyeceklerinizi tekrar dondurmayınız ve en kısa zamanda tüketiniz.

•  Taze yiyeceği dondururken (örn., et, balık ve kıyma) bunları bir kerede kullanacağınız miktarlara bölün.

•  Dondurulmuş yiyecekleri saklamak için; dondurulmuş yiyecek paketlerinin üstündeki talimatlara dikkatle uyulmalıdır, yiyecek üzerinde bir talimat yoksa satın alınma tarihinden itibaren en fazla 3 ay saklanmalıdır.

•  Dondurulmuş yiyecek satın alırken bunların uygun sıcaklıklarda dondurulduğundan ve paketlerinin bozulmadığından emin olun.

•  Dondurulmuş yiyecekler, kalitenin korunması için uygun kaplarda taşınmalı ve mümkün olan en kısa zamanda cihazın dondurucu bölmesine yerleştirilmelidir.

•  Dondurulmuş yiyeceğin paketinde nem ve anormal şişme işaretleri varsa, muhtemelen daha önce uygun olmayan bir sıcaklıkta saklanmıştır ve içeriği bozulmuştur.

•  Dondurulmuş yiyeceğin saklama ömrü oda sıcaklığına, dondurucu bölmeninsıcaklık ayarına, buzdolabı kapağının açılma sıklığına, yiyeceğin türüne ve yiyeceğin marketten eve taşınması için geçen süreye bağlıdır. Her zaman paket üzerindeki talimatlara uyun ve belirtilen saklama süresini hiçbir zaman geçirmeyin.

42 Türkçe

Önemli Not:

•  Buzdolabındaki derin dondurucudan çıkarılan donmuş yiyecekler, bir gün önceden soğutucu bölmeye konulursa, orada çözülerek buzdolabında soğutmaya destek olur. Enerji tasarrufu sağlanır. Buzluktaki malzeme doğrudan açığa konulursa enerji kaybına sebep olur.

•  Dondurulmuş et çözüldüğünde aynen taze et gibi pişirilmelidir. Etler, çözüldükten sonra pişirilmemişse kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır.

•  Pişmiş yemeklerde bulunan bazı baharatların (anason, fesleğen, dereotu, sirke, baharat karışımı, zencefil, sarımsak, soğan, hardal, kekik, mercanköşk, karabiber vb.) uzun süre saklandığında tadları değişir ve kuvvetli bir tad kazanır. Bu yüzden dondurulacak yiyecekler az baharatlanmalı ya da arzu edilen baharat, yiyecek

çözüldükten sonra eklenmelidir.

•  Yiyeceklerin depolanma süresi kullanılan yağa bağlıdır. Uygun olan yağlar; margarin, dana yağı, zeytinyağı ve tereyağ, uygun olmayan yağlar ise yerfıstığı yağı ve domuz yağıdır.

•  Sıvı şekilde olan yemekler plastik kaplarda, diğer yiyecekler ise plastik folyo veya torbada dondurulmalıdır.

Yiyeceklerinizin derin dondurucu bölüm içine yerleştirilmesi ve depolanması için aşağıda bazı öneriler verilmiştir.

Biftek

Et ve Balık

Kuzu Eti

Dana Rosto

Dana Kuşbaşı

Koyun Kuşbaşı

Kıyma

Sakatat (parça)

Sucuk - Salam

Tavuk ve Hindi

Kaz ve Ördek

Geyik - Tavşan

Hazırlama

Folyo içine sararak

Folyo içine sararak

Folyo içine sararak

Ufak parçalar halinde

Parçalar halinde

Baharatlanmadan, yassı paketler halinde

Parçalar halinde

Zararlı olsa da paketlenmelidir.

Folyo içine sararak

Folyo içine sararak

Porsiyonlar 2.5Kg. ve kemiksiz olarak

En uzun depolama süresi

(ay)

6 - 8

6 - 8

6 - 8

6 - 8

4 - 8

1 - 3

1 - 3

4 - 6

4 - 6

6 - 8

Türkçe 43

Kullanım

Et ve Balık Hazırlama

Tatlısu balıkları (Alabalık,

Sazan, Turna, Yayın)

Yağsız balıklar (Levrek,

Kalkan, Dil)

Yağlı balıklar (Plamut,

Uskumru, Lüfer, Hamsi)

Kabuklu deniz ürünleri

Havyar

Temizlenmiş ve torbalar içinde

Ambalajında, alüminyum ya da plastik kab içinde

Sebzeler ve Meyveler

Ayşekadın ve Sırık fasulye

Bezelye

Lahana

Havuç

Biber

Ispanak

Karnabahar

Patlıcan

Mısır

En uzun depolama süresi

(ay)

2

4

2 - 4

4 - 6

2 - 3

Hazırlama

Yıkayıp küçük parçalar halinde kestikten sonra şok haşlama yaparak

Ayıklayıp yıkadıktan sonra şok haşlama yaparak

Temizlendikten sonra şok haşlama yaparak

Temizleyip dilimler halinde kestikten sonra şok haşlama yaparak

Sapını kesin, ikiye bölün ve çekirdeklerini ayırın.

Ardından şok haşlama yapınız

Yıkayıp temizledikten sonra şok haşlama yaparak

Yapraklarını ayırın, göbeğini de parçalara ayırdıktan sonra az limonlu suda bekletin

Yıkandıktan sonra 2cm.’lik parçalar halinde kesin

Temizleyip koçanıyla veya taneli olarak paketleyin

En uzun depolama süresi

(ay)

10 - 13

12

6 - 8

12

8 - 10

6 - 9

10 - 12

10 - 12

12

44 Türkçe

Sebzeler ve Meyveler

Elma ve Armut

Kayısı ve şeftali

Çilek ve Ahududu

Pişmiş meyve

Erik, Kiraz, Vişne katarak

Hazırlama

Kabuğunu soyarak dilimleyin

İkiye bölüp çekirdeklerini

çıkartın

Yıkayıp ayıklayın

Kap içinde %10 şeker

Yıkayıp, saplarını ayıklayın

En uzun depolama süresi

(ay)

8 - 10

4 - 6

8 - 12

12

8 - 12

Süt Ürünleri

Paket (homojenize) süt

Peynir

(beyaz peynir hariç)

Hazırlama

Kendi paketinde

Dilimler halinde

Tereyağ, margarin

Kendi ambalajında

En uzun

Depolama Süresi

(Ay)

2 - 3

6 - 8

6

Depolama Koşulları

Sade süt - Kendi paketinde

Kısa süreli depolamalarda orijinal paketinde bırakılabilir. Uzun süreli depolamalarda ayrıca plastik folyoda saklanmalıdır.

Kendi ambalajında

Hamur işleri

Ekmek

Bisküvi

Börek

Turta

Yufka

Pizza

En uzun Depolama süresi

(ay)

4 - 6

3 - 6

1 - 3

1 - 1,5

2 - 3

2 - 3

Oda sıcaklığında

çözülme süresi

(saat)

2 - 3

1 - 1,5

2 - 3

3 - 4

1 - 1,5

2 - 4

Fırında çözülme süresi (dakika)

4-5 (220-225 °C)

5-8 (190-200 °C)

5-10 (200-225 °C)

5-8 (190-200 °C)

5-8 (190-200 °C)

15-20 (200 °C)

Türkçe 45

Temizlik ve Bakım

Cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden

çekin.

• Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin.

• Cihazınızı su dökerek yıkamayın.

•  Bir çay kaşığı karbonatı yarım litre suda eritin. Bir bezi bu sıvıyla ıslatıp iyice sıkın.

Bu bezle cihazınızın içini silin ve ardından iyice kurulayın.

•  Ürünün dış yüzey temizliğinde ve krom kaplı parçaların temizliğinde asla klor içeren su ya da temizlik maddesi kullanmayınız. Klor, bu tür metal yüzeylerde paslanmaya neden olur.

• Parçaları tek tek çıkartıp, sabunlu su ile temizleyin. Bulaşık makinasında yıkamayın.

•  Temizlik için keskin ve aşındırıcı aletler, sabun, ev temizlik maddeleri, deterjan, gaz, benzin, cila,tiner, asit gibi yanıcı, parlayıcı ve eritici malzemeler asla kullanmayın.

•  Cihazınızın içini, parçalarını ve aksesuarlarını temizledikten sonra iyice kurulayıp dolabınıza yerleştirin. Cihazınızı çalıştıracağınız zaman cihazınızın, aksesuarlarının ve parçalarının kuru olduğundan emin olun.

•  Yılda en az bir kere kondenser (arkada siyah kanatlı kısım) kuru ye yumuşak bir fırça kullanılarak temizlenmelidir. Bu, buzdolabınızın daha verimli çalışmasını ve enerji tasarrufu yapmanızı sağlayacaktır.

Kötü kokuların önlenmesi

Ürününüzün üretiminde kokuya neden olacak hiçbir madde kullanılmamaktadır.

Ancak uygun olmayan yiyecek saklamaya ve ürün iç yüzeyinin gerektiği şekilde temizlenmemesine bağlı olarak koku ortaya çıkabilir. Bu sorunu önlemek için:

•  15 günde bir karbonatlı suyla temizleyin.

•  Yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın. Ağzı açık saklanan gıdalardan yayılan mikroorganizmalar kötü kokuya neden olur.

• Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaları kesinlikle buzdolabınızda saklamayın.

NOT:

Çay bilinen en iyi koku alıcılardan biridir. Demlemiş olduğunuz çay posasını ağzı açık bir kap içinde ürün içine yerleştirin ve en geç 12 saat sonra alın. Çay posasını 12 saatten fazla ürün içerisinde tutarsanız kokuya sebep olan organizmaları bünyesinde toplayacağı için kokunun kaynağı haline gelebilir.

UYARI:

Elektrik çarpma tehlikesi! Cihazınızın içini, parçalarını ve aksesuarlarını temizledikten sonra iyice kurulayıp dolabınıza yerleştirin. Cihazınızı

çalıştıracağınız zaman cihazınızın, aksesuarlarının ve parçalarının kuru olduğundan emin olun. cihazınızın elektrikli parçalarının içine su girmesi cihazınızda ciddi hasarlara sebep olacaktır.

Eritme

Buzdolabınız tam otomatik eritme yapar. Eritme sonucu oluşan su, su toplama oluğundan geçerek buzdolabınızın arkasındaki buharlaştırma kabına akar ve burada kendiliğinden buharlaşır.

46 Türkçe

Led Lambaların Değiştirilmesi

LED lambaların değişmesi gerektiğinde Samsung Electronics servis merkezinizi arayıp teknik destek talep ediniz.

LED lambalar

Türkçe 47

Kontrol uyarıları ;

Eğer soğutucu ve dondurucu bölümlerinin sıcaklıkları uygun olmayan seviyelerde ise veya cihazla ilgili herhangi bir problem varsa buzdolabınız sizi uyarır. Uyarılar gösterge panosundaki dondurucu ve soğutucu bölme ayar göstergelerinde uyarı kodları ile yapılır.

Hata Kodu Anlamı

E01

E02

E03

E06

E07

E08

Sensör hatası uyarısı

Sensör hatası uyarısı

Sensör hatası uyarısı

Sensör hatası uyarısı

Sensör hatası uyarısı

"Düşük Voltaj" uyarısı

Oluşma Sebebi

Buzdolabınızı besleyen gerilim

170 Voltun altına düştüğünde, buzdolabınız bekleme konumuna geçer.

Ne Yapmalı

En kısa zamanda Samsung iletişim merkezini arayıp teknik destek talep ediniz.

En kısa zamanda Samsung iletişim merkezini arayıp teknik destek talep ediniz.

En kısa zamanda Samsung iletişim merkezini arayıp teknik destek talep ediniz.

En kısa zamanda Samsung iletişim merkezini arayıp teknik destek talep ediniz.

En kısa zamanda Samsung iletişim merkezini arayıp teknik destek talep ediniz.

•  Bu bir arıza değildir. Cihaza gelen elektrik enerjisinin düşük voltajda olmasından dolayı oluşan bir hata kodudur.

Buzdolabınızın kompresörün arızalanması engellenir.

Gerilim, tekrar istenen düzeye geldiğinde, buzdolabınız otomatik olarak çalışmaya başlayacak, bu uyarı kalkacaktır.

•  Voltajlar normal konuma geldiği halde bu hata vermeye devam ediyorsa, en kısa zamanda

Samsung iletişim merkezini arayıp teknik destek talep ediniz.

48 Türkçe

Hata Kodu

E09

E10

Anlamı

Dondurucunuzun sıcaklık değeri yeteri kadar soğuk değil

Buzdolabınızın sıcaklık değeri yeteri kadar soğuk değil

Oluşma Sebebi

Bu uyarı, özellikle uzun süreli elektrik kesintilerinden sonra görünür.

Ne Yapmalı

1. Çözülmüş gıdaları tekrar dondurmayın. Bozulmamışlarsa en kısa sürede tüketin.

2. Dondurucunuzun sıcaklığını daha soğuk bir değerde

çalıştırın ya da yeterli sıcaklığa erişene kadar hızlı dondurma modunu çalıştırın.

3. Bu hata düzelene kadar dondurucunuza yiyecek yüklemesi yapmayın

4. Hata geçene kadar dondurucunuzun kapısını sıkça açmayın.

5. Eğer hata hala devam ediyorsa, en kısa zamanda Samsung iletişim merkezini arayıp teknik destek talep ediniz.

•  Buzdolabınızın ideal çalışma sıcaklığı +4  o

C'dir.

Buzdolabınızda bu uyarıyı gördüğünüzde yiyeceklerinizin bozulma riski vardır.

•  Bu uyarı genellikle uzun süreli elektrik kesintisi olduğunda ya da buzdolabınız ilk

çalıştırıldığında ya da sıcak yiyeceklerin buzdolabına yüklenmesi durumunda görünür.

1.  Buzdolabınız normal çalışma sıcaklığına gelene kadar hızlı soğutma modunda çalıştırın.

2.  Buzdolabınızın kapısını çok sık açıp kapatmayın.

3.  Hava sirkülasyonunu engelleyecek şekilde yiyecek yerleştirmeyin.

4.  Hata geçene kadar buzdolabınızın kapısını sıkça açmayın.

5.  Eğer hata hala devam ediyorsa, en kısa zamanda Samsung iletişim merkezini arayıp teknik destek talep ediniz.

Türkçe 49

Sorun Giderme

Hata Kodu

E11

Anlamı

Buzdolabınızın sıcaklık değeri gereğinden fazla soğuk

Oluşma Sebebi

Buzdolabınız normal çalışma aralığından daha düşük bir değerde soğutma yapmış ise bu hata görünür. Bu hata görüldüğünde buzdolabınızdaki yiyecekler donmaya başlar.

Ne Yapmalı

1.  Buzdolabınız süper soğutma modunda çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Süper soğutma modunda çalışıyorsa moddan

çıkartıp daha yüksek bir sıcaklıkta çalışmasını devam ettirin.

2.  Buzdolabınızın sıcaklık değerini arttırın.

3.  Eğer hata hala devam ediyorsa, en kısa zamanda Samsung iletişim merkezini arayıp teknik destek talep ediniz.

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Samsung yetkili teknik servisi ile irtibata geçiniz. Yetkili teknik servis listesi doküman torbasındadır.

Sorun Sebebi

Elektrik arızası olabilir.

Çözüm

Uzman bir elektrikçi ile iletişime geçin.

Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış

Fişin takıldığı prizin sigortası ya da ana sigorta atmış olabilir.

Sıkıca prize takın.

Sigortanın çalışır konuma getirilmesini sağlayın.

Buzdolabınız çalışmıyor.

Buzdolabınız yeterli soğutma yapmıyor.

Prizde arıza olabilir.

Sıcaklık ayarları doğru yapılmamış olabilir.

Buzdolabınızın kapıları sık açılıyor veya uzun süreli açık kalıyor olabilir.

Prizde arıza olup olmadığını kontrol etmek için buzdolabınızın fişinin

çalıştığına emin olduğunuz bir başka prize tekrar takıp deneyin.

Çalışan başka bir prizde

çalıştırmaya devam edin ya da ehliyetli bir elektrik teknisyenine prizini zi değiştirtin.

Sıcaklık ayarlarını daha soğuk konuma getirin.

Kapıları sık açıp kapatmayın.

Özellikle bu durumda birkaç saat kapıları açıp kapatmayın.

50 Türkçe

Sorun

Buzdolabınız yeterli soğutma yapmıyor.

Buzdolabınızda yiyecekler gereğinden fazla soğuyor.

Buzdolabınız sesli çalışıyor.

Sebebi

Buzdolabınızın kapıları tam olarak kapanmamış olabilir.

Çözüm

Dolabın içine yüklenen yiyecekler kapıya temas ediyor olabilir. Bu durumu düzelttiğiniz halde kapılar kapanmıyorsa yetkili teknik servisten yardım talep ediniz.

Buzdolabınıza, hava dolaşımını engelleyecek şekilde arka duvarına temas eden kap veya yiyecek yerleştirilmiş olabilir.

Buzdolabınız aşırı derece de dolu olabilir.

Dolabınızın içine yiyecekleri yerleştirirken bu duruma dikkat ediniz.

Buzdolabınız ile arka duvar arasında yeterli mesafe olmayabilir.

Çalışma ortam sıcaklığı

ürününüzün standartlarına uygun olmayabilir.

Sıcaklık ayarları doğru yapılmamış olabilir.

Derin dondurucu bölmesinde çok miktarda yeni yerleştirilmiş yiyecek olabilir.

Fazla yüklenmiş yiyecekleri dolaptan çıkartmalısınız.

“Buzdolabınızı kullanmadan

önce” kısmında açıklanan mesafe ayar plastiği ile gerekli boşluğu bırakabilirsiniz.

Çalışma ortam sıcaklığının kılavuzda belirtilen limitler içinde olduğundan emin olun.

Sıcaklık ayarlarını bir konum daha sıcak konuma getirin.

Bu durumda, onları dondurmak için kompresör daha uzun çalışacağından soğutma bölmesindeki yiyecekleri de gereğinden fazla soğutması mümkün olabilir. Bir süre sonra sorun kendiliğinden düzelebilir.

Ayarlanan sıcaklık seviyesinin sabit kalabilmesi için, kompresör zaman zaman devreye girecektir.

Bu sıra da buzdolabınızdan gelecek sesler fonksiyon gereği normaldir.

Gereken sıcaklık seviyesine ulaştığı zaman, sesler otomatik olarak azalacaktır.

Türkçe 51

Sorun Giderme

Buzdolabınız sesli

çalışmaya devam ediyor olabilir.*

Sorun

Buzdolabınızın içinde nem oluşuyor.

Buzdolabınızda bazı yiyecekler donuyor.

Kapılar düzgün bir biçimde açılıp kapanmıyor.

Sebebi

Cihazınız dengede olmayabilir. Ayarlı ayaklar ayarlanmamış olabilir.

Cihazınızın arkasında bir şey var olabilir.

Cihazınızdaki raflar veya raflardaki tabaklar titreşim kaynaklı gürültüye sebep olabilir.

Cihazınızın üstüne konan eşyalar titreşim kaynaklı gürültüye sebep olabilir.

Yiyecekler düzgün ambalajlanmamış olabilir.

Buzdolabınıza koymadan

önce kaplar iyi ce kurulanmamış olabilir.

Buzdolabınızın kapıları çok sık açılıyor olabilir. Kapı açıldığında, odadaki havada bulunan nem buzdolabına girer. Özellikle odanın nem oranı çok yük sek ise, kapıyı ne kadar sık açarsanız, nem birikimi o kadar hızlı olur.

Buzdolabının arka kısmına koyulan nemli yiyecekler soğuk havayla temas etmiş olabilir.

Yiyecek paketleri kapıların kapanmasını engelliyor olabilir.

Kapı bölmeleri, raflar ve

çekmeceler düzgün yerleştirilmemiş olabilir.

Kapı contaları bozuk veya yırtılmış olabilir.

Buzdolabınız düz bir zeminde olmayabilir.

Çözüm

Cihazınızın ayaklarını kullanma kılavuzunda anlatıldığı biçimde ayarlayın.

Cihazın arkasındaki eşyaları kaldırın.

Rafları ve/veya tabakları yeniden yerleştirin.

Cihazın üzerine eşya koymayınız.

Yiyecekleri kuru bir kapta ağzı kapalı olarak buzdolabınıza yerleştirin.

Buzdolabınızın kapılarını daha seyrek açmaya dikkat ediniz.

Arka kısma nemli yiyecekleri koymaktan kaçınınız. Kapalı bir kapta muhafaza ediniz.

Dolabınıza yiyecekleri yüklerken bu duruma dikkat edin.

Rafların ve bölmelerin düzgün yerleşmesini sağlayın.

Bu durumda yetkili teknik servisten yardım talep edin.

Buzdolabınızın kurulumunu ve çalışmasını düz bir zeminde gerçekleştirin.

52 Türkçe

Sorun

Kapı contasının temas ettiği kabinin kenarı sıcak olabilir.

Sebebi

Özellikle yaz aylarında

(sıcak hava larda), kompresör

çalışması esnasın da, dolap

üzerinde contanın temas ettiği yüzeylerde ısınma oluşabilir.

Çözüm

Normal bir durumdur.

* Normal Sesler;

Çıtırtı (Buz kırılma) sesi:

• Otomatik buz çözme işlemi esnasında.

• Cihaz soğuduğu veya ısındığı zaman (cihaz malzemesindeki genleşmeler).

Kısa çıtlama: Kompresör devreye girdiğinde veya devreden çıktığında duyulur.

Kompresör sesi (Normal motor sesi): Bu ses, kompresörün normal çalıştığı anlamına gelir. Kompresör, devreye girerken, kısa süreli olarak biraz daha sesli çalışabilir.

Fokurtu ve şırıltı sesi: Bu ses, sistemdeki soğutucu akışkanın borular içinde akması esnasında oluşur.

Su akış sesi: Buz çözme işlemi esnasında, buharlaştırma kabına akan suyun normal sesidir. Cihazda buz çözme işlemi yapılırken bu ses duyulabilir.

Hava üfleme sesi (Normal fan sesi): Fan bulunan cihazlarda sistem normal çalışırken hava sirkülasyonundan dolayı bu ses duyulabilir.

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler kalmasından ve ısı kaynaklarının (radyatör, fırın ....vb.) yakınına koymaktan sakının.

Aksi takdirde yalıtım plakası kullanın.

- Donmuş gıdaları, çözülmesi için buzdolabına koyun. Donmuş bir gıda çözülürken mevcut düşük ısısı buzdolabının soğumasına yardımcı olur. Böylece enerjiden tasarruf edilmiş olur. Donmuş gıdanın dışarıya konulması enerji israfına neden olur.

- İçecekleri ve sulu yemekleri buzdolabına koyarken kapalı bir kapta olmalarına dikkat edin. Aksi takdirde cihaz içindeki nem artacaktır. Bu ise çalışma süresini uzatır. İçeceklerin ve sulu yemeklerin kapalı kaplarda muhafaza edilmeleri ayrıca kokularının ve tatlarının bozulmasını engeller.

süre açık tutun.

- Cihaz içinde farklı sıcaklık değerlerine sahip bölümleri kapalı tutun. (sebzelik, chiller bölümü ....vb.)

*  Contalar değişebilen tipteyse contaları değiştirin.

*  Contalar değişemeyen tipteyse dolabın kapısını değiştirmeniz gerekiyor.

- Enerji tüketiminin artmasını önlemek için, arada sırada cihazın arkasını yumuşak ve kuru bir boya fırçası veya benzeri bir alet yardımıyla temizleyin.

Türkçe 53

Sorun Giderme

Önemli Notlar

•  Ani elektrik kesilmesinde veya fişi prizden takıp çıkarmalarda buzdolabınızın soğutma sistemindeki gazın basıncı henüz dengelenmemiş olduğu için, kompresör koruyucu termiği atacaktır. 5-10 dakika sonra buzdolabınız çalışmaya başlayacaktır, endişe edilecek bir durum yoktur.

•  Buzdolabınızı uzun bir süre kullanmayacaksanız (yaz tatillerinde gibi), fişi prizden

çıkartın ve, eritme işleminden sonra

Temizlik ve bakım

bölümünde anlatılan uyarıları dikkate alarak temizleyip nem ve koku oluşmasını engellemek için kapıyı açık bırakın.

Bu uyarıların hepsini yerine getirdiğiniz halde buzdolabınızda hala sorun varsa, lütfen İletişim Merkezi numarasını arayıp teknik destek talep ediniz.

ÖNEMLİ UYARI:

Aldığınız cihaz, ev tipi kullanım için üretilmiş olup, sadece evde ve belirtilen amaçlar için kullanılabilir. Ticari yada toplu kullanıma uygun değildir. Tüketicinin buna aykırı kullanımında, TKHK hükümlerinde belirlenmiş,

ücretsiz onarım ve garanti süresi içinde arızalardan üretici ve satıcının mesuliyetinin kalktığını önemle belirtiriz.

Eski ve Kullanım Dışı Buzdolapları

Cihazın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması

•  Eski buzdolabınız kilidi olan bir buzdolabıysa, atmadan önce kilidini kırın veya

çıkartın; çünkü çocuklar oynarken içine girerek kendilerini kilitleyebilir ve bir kazaya neden olabilir.

•  Eski Soğutucu ve dondurucular, izolasyon malzemeleri ve CFC içeren soğutma gazı ihtiva etmektedirler. Bu nedenle eski buzdolabınızı elden çıkarırken çevreye zarar vermemeye özen gösterin.

Elektrikli ve elektronik ev eşyalarında bulunabilecek zararlı maddelerin

çevre ve insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla atık haline gelmiş olan ürününüzü, katkıda bulunmak için belirlenen toplama noktalarına götürünüz,

Toplama noktaları ile ilgili olarak bağlı bulunduğunuz belediyeler veya

ürünü satın aldığınız dağıtıcı ile görüşünüz.

Ambalaj Bilgisi

Ürün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

54 Türkçe

Müşterinin Seçimlik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin

Korunması Hakkında Kanun'un 11 nci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değişen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsisen sorumludur.

Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın beden iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya yüketici işlemlerinin yapıldığı yerdeki Tüketici

Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. mddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanılabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır."

Türkçe 55

Sorun Giderme

Model Numarası

İklil sınıfı Ortam sıcaklığı

Anma güç tüketimi

Sıcaklık artış zamanı

Çalışma süresi yüzdesi

Buz üretme kapasitesi

Raf alanı

Ürün net ağırlığı

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

o

C

RB50RS*

10 o

C - 43 o

C kWh / 24 saat 0,893 kWh / 24 saat

Saat 21 saat

% kg / 24 saat

63%

6 kg / 24 saat m

2 kg

1,54 m

97 kg

Ürün Şeması

2

1

7

56 Türkçe

2

4

3

1 50mm'den fazla önerilir

2 140 o

3 606 mm

4 1318 mm

5 662 mm

6 682 mm

7 760 mm

8 1447 mm

A

B

Derinlik (A)

Genişlik (B)

737 mm

760 mm

Yükseklik (C) 1820 mm

Toplam yükseklik (D) 1860 mm

Türkçe 57

58 Türkçe

Türkçe 59

ÇAĞRI MERKEZİ

444 77 11

ÇAĞRI MERKEZİ

444 77 11

ÜRETİCİ

Samsung Electronics Co., Ltd.

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,

Gyeonggi-do 16677, Korea

LVD:

TÜV Rheinland Uluslararasi Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.S.

Saniye Ermutlu Sokak, Colakoglu Plaza B Blok No: 12

TR-34742 Istanbul Turkey

EMC:

VESTEL ELEKTRONIK A.S. EMC LABORATORY

Organize Sanayi Bölgesi 45030 MANİSA TÜRKİYE

AEEE Yönetmeliğine uygundur

İthalatçı firma

SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI

Flatofis İstanbul İş merkezi, Ortakçılar Cad.

Bina No: 78, Kat: 3, No: B3, 34050 Eyüp, İstanbul / Türkiye

Tel: 0212 4670600 E-mail: [email protected]

İrtibat SAMSUNG WORLD WIDE

Eğer Samsung ürünleri hakkında kafanıza takılan soru veya sormak istediğiniz bir konu varsa, lütfen SAMSUNG müşteri bakım merkezi ile temas ageçin.

Ülke

TÜRKİYE

İrtibat Merkezi

444 77 11

Web Sitesi www.samsung.com/tr/support

52291452 DA68-03843R-00

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement