Samsung Samsung VC07M3110VB/TR Antitangle Elektrikli Süpürge Kullanım kılavuzu

Samsung Samsung VC07M3110VB/TR Antitangle Elektrikli Süpürge Kullanım kılavuzu
Elektrik süpürgesi
Kullanıcı el kitabı
SC07M31**** Serisi
• Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.
• Yalnızca iç mekan kullanımı içindir.
VC3100_TR_00753L-03_TR.indd 1
2019-06-22 오후 9:30:30
İçindekiler
HAZIRLIK
EKLER
Güvenlik bilgileri
3
Notlar ve ikazlar
17
Önemli güvenlik talimatları
4
Kullanım sırasında
17
Temizleme ve bakım
17
Sorun Giderme
18
KURULUM
Parçaların adları
10
Yetkili servis listesi
20
Aksesuarlar
11
Ürün bilgileri
23
İŞLEMLER
Elektrik süpürgesini kullanma
12
Gövdeyi kullanma
12
Tutacağı kullanma
12
Fırçaları kullanma
13
BAKIM
Temizleme ve bakım
14
Toz haznesi ne zaman boşaltılır
14
Toz haznesini temizleme
14
Toz filtresini temizleme
15
Çıkış filtresini temizleme
15
Boruyu temizleme
15
Fırçayı temizleme
16
Hortumu temizleme
16
Elektrik süpürgesini depolama
16
2 Türkçe
VC3100_TR_00753L-03_TR.indd 2
2019-06-22 오후 9:30:30
HAZIRLIK
Güvenlik bilgileri
Hazırlık
• Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyun ve
gerektiğinde başvurmak üzere saklayın.
• Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için elektrik
süpürgenizin özellikleri bu el kitabında açıklanandan biraz farklı
olabilir.
Kullanılan ikaz/uyarı sembolleri
UYARI
Bir ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesi olduğunu gösterir.
IKAZ
Kişisel bir yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir.
Kullanılan diğer semboller
NOT
Aşağıdaki metnin önemli ek bilgiler içerdiğini gösterir.
• Samsung'un çevre taahhütleri ve REACH (WEEE, Piller) gibi ürüne
özgü düzenleme zorunlulukları hakkında bilgi almak için şu adresi
ziyaret edin: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.htm
Türkçe 3
VC3100_TR_00753L-03_TR.indd 3
2019-06-22 오후 9:30:31
Önemli güvenlik talimatları
Hazırlık
Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel
önlemler alınmalıdır:
UYARI
Bu elektrik süpürgesi yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır.
Elektrik süpürgesini bu talimatlarda açıklandığı gibi yalnızca amacına
yönelik olarak kullanın.
Filtreleri her zaman bu kılavuzda gösterildiği gibi doğru konuma takın.
Bu gereksinimlerin yerine getirilmemesi iç parçalarda hasara yol açabilir
ve garantinizi geçersiz kılabilir.
Lütfen değişim için üretici veya servise danışın.
Genel
• Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce, elektrik
şebekenizin voltajının elektrik süpürgesinin altındaki anma plakasında
belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.
• Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel
becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler
tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili
talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda
kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar. Temizlik ve kullanıcı
bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
• Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
Elektrik süpürgesinin hiçbir zaman gözetimsiz çalıştırılmasına izin
vermeyin.
4 Türkçe
VC3100_TR_00753L-03_TR.indd 4
2019-06-22 오후 9:30:31
Güçle ilgili
Hazırlık
• Fişi prizden çekmeden önce, elektrik süpürgesini makine gövdesi
üzerinde kapatın. Toz haznesini boşaltmadan önce, fişi prizden çıkarın.
Hasarı önlemek için lütfen fişi kabloyu çekerek değil, fişi tutarak
çıkarın.
• Makineyi temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden
çıkarılmış olmalıdır.
• Uzatma kablosunun kullanılması önerilmez.
• Lütfen elektrik çarpması veya yangın riskini önleyin.
––Güç kablosuna hasar vermeyin.
––Güç kablosunu çok hızlı çekmeyin veya fişe ıslak ellerle dokunmayın.
––Ulusal anma gerilimi dışında bir güç kaynağı kullanmayın ve ayrıca
aynı anda birden çok aygıta güç sağlayan çoklu priz kullanmayın.
––Güç kablosunu zeminde dikkatsiz bir şekilde bırakmayın.
––Hasar görmüş fiş, güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.
––Fişi prize bağlamadan veya çıkarmadan önce gücü kapatın ve
parmaklarınızı fişin uçlarıyla temas ettirmeyin.
––Elektrik süpürgesini sökmeyin veya değiştirmeyin. Güç kablosu hasar
gördüğünde, sertifikalı bir tamircinin değiştirmesi için üreticiye veya
servise başvurun.
––Uçtaki ve fişin temas bölümündeki toz veya yabancı maddeleri
temizleyin.
• Kullanılmadığı zamanlarda elektrik süpürgesinin fişini çıkarın. Fişi
prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.
• Güç kablosu hasar görmüşse bir tehlikeyi önlemek için üretici veya
servis acentesi tarafından veya benzer kalifiye bir kişi tarafından
değiştirilmelidir.
Türkçe 5
VC3100_TR_00753L-03_TR.indd 5
2019-06-22 오후 9:30:31
Kullanım sırasında
Hazırlık
• Elektrik süpürgesini hortumdan tutarak taşımayın. Elektrik süpürgesini
kaldırmak veya taşımak için elektrik süpürgesi setindeki kolu kullanın.
• Kullanılmadığı zamanlarda elektrik süpürgesinin fişini çıkarın. Fişi
prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.
• Dış mekanlarda veya ıslak halı veya yüzeyler üzerinde kullanmayın.
• Yalnızca evde kullanım için tasarlandığından bu ürünü dış mekanda
kullanmayın.
––Arızalanma veya hasar görme tehlikesi vardır.
❇❇ Dış mekan temizleme: Taş, Beton
❇❇ Bilardo odası: Tebeşir tozu
❇❇ Hastanenin steril odası
• Elektrik süpürgesini sıvıları (su gibi), bıçakları, iğneleri veya közü
çekmek için kullanmayın.
––Arızalanma veya hasar görme tehlikesi vardır.
• Siz kullanırken çocukların elektrik süpürgesine dokunmadıklarından
emin olun.
––Çocukların vücutları çok ısınırsa yanabilirler.
• Gövdeye takmayın veya gövdeye herhangi bir şekilde fiziki darbe
uygulamayın.
––Yaralanmaya veya hasara yol açabilir.
• Elektrik süpürgesini kibritleri, ateşli külleri veya sigara izmaritlerini
toplamak için kullanmayın. Elektrik süpürgesini sobalardan veya diğer
ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı, ünitenin plastik parçalarının deforme
olmasına ve renk değiştirmesine neden olabilir.
• Temizleyici parçalarına hasar verebileceği için sert, keskin nesneleri
elektrik süpürgesi ile toplamaktan kaçının.
6 Türkçe
VC3100_TR_00753L-03_TR.indd 6
2019-06-22 오후 9:30:31
• Emiş ya da çıkış ağzını tıkamayın.
Hazırlık
• Elektrik süpürgesini toz haznesini veya filtrelerini takmadan
kullanmayın.
• Yırtık, deforme olmuş veya hasarlı filtreleri kullanmayın. Filtreyi
düzgün takın.
––Aksi halde toz ve kalıntının motor içine girmesine neden olabilir.
• Gaz sızıntısı varsa veya toz giderici gibi kolay tutuşan spreyler
kullanırken, prize dokunmayın ve odanın havalanması için pencereleri
açın.
––Patlama veya yangın riski vardır.
• Bu elektrik süpürgesini bina atıklarını ve enkazlarını, lazer yazıcının
tonerini temizlemek için kullanmayın. İçlerinde ince toz birikmesini
önlemek için filtrelerin düzenli olarak temiz bir durumda olmasını
sağlayın.
• Kuru halı temizleyicileri veya parfümleri, tozlar ve un gibi ince toz
yalnızca çok az miktardaysa vakumlanmalıdır.
• Merdivenleri temizlerken ayrıca özen gösterin.
• Suyu çekmek için kullanmayın.
• Temizlemek için suyun içine batırmayın.
• Hortum düzenli olarak kontrol edilmeli ve hasarlıysa kullanılmamalıdır.
• Kablo makarasına sararken fişi tutun. Sararken fişin çarpmasına izin
vermeyin.
Türkçe 7
VC3100_TR_00753L-03_TR.indd 7
2019-06-22 오후 9:30:31
Temizleme ve bakım
Hazırlık
• Elektrik süpürgesini depolama için oyuğa fırçayı koyarak kaldırmayın
veya taşımayın.
• Toz filtresini yıkadıktan sonra kesinlikle sıkmayın.
––Filtrenin deformasyonuna veya hasar görmesine neden olabilir.
• Gövdeyi temizlemek için kuru bir bez veya havlu kullanın ve
temizlemeden önce elektrik süpürgesinin fişini çıkardığınızdan emin
olun. Temizlemek için üzerine doğrudan su püskürtmeyin veya uçucu
maddeler (benzen, tiner veya alkol gibi) veya kolay uçuşan spreyler
(toz çıkarıcı gibi) kullanmayın.
––Su veya başka sıvı ürünün içine girerse ve arızaya neden olursa
elektrik süpürgesini kapatın, fişi çekin ve sonra bir servise başvurun.
• Elektrik süpürgesinin yıkanabilir parçalarını yıkarken alkalin veya
endüstriyel deterjanlar, oda parfümü veya (asetik) asit kullanmayın.
(Aşağıdaki tabloya bakın.)
––Plastik parçaların hasarına, deformasyonuna veya renklerinin
kaçmasına neden olabilir.
Yıkanabilir parçalar
Kullanılabilir deterjan
Gövdenin toz haznesi, Toz filtresi
Nötr deterjan
Kullanılamayan deterjan Alkalin deterjan
Mutfak temizleyicisi
Ağartıcı, küf temizleyici vb.
Asit deterjan
Parafin yağı, Emülsiyonlaştırıcı
vb.
Endüstriyel deterjan
NV-I, PB-I, Opti, Alkol, Aseton,
Benzen, Tiner vb.
Oda parfümü
Oda parfümü (Sprey)
Yağ
Hayvansal veya bitkisel yağ
Vb.
Yenebilir asetik asit, Sirke,
Glasiyal asetik asit vb.
• Hortum düzeneğinin üzerine basmayın. Hortumun üzerine ağırlık
koymayın.
8 Türkçe
VC3100_TR_00753L-03_TR.indd 8
2019-06-22 오후 9:30:31
IKAZ
Hazırlık
Kullanım sırasında
• Boruyu amaçlanan kullanımı dışında bir şey için kullanmayın.
––Yaralanmaya veya hasara yol açabilir.
• Güç kablosunu tamamen çekmeyin ve sararken güç kablosunu bir elle
tutun.
––Tamamen çekmeye çalışırsanız ve sararken güç kablosunu
tutmazsanız güç kablosu hasar görebilir, kontrolü kaybedip
etrafındaki kişilerin yaralanmalarına veya hasara yol açabilir.
• Elektrik süpürgesinden anormal bir ses, koku veya duman gelirse
hemen fişi prizden çıkarın ve bir servise başvurun.
––Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Elektrik süpürgesini ısıtıcı cihazların (soba gibi), kolay tutuşan
spreylerin veya yanıcı malzemelerin yakınında kullanmayın.
––Yangına veya ürünün deformasyonuna neden olabilir.
• En iyi verimliliği sağlamak için toz haznesini dolmadan boşaltın.
Temizleme ve bakım
• Uzun süre kullanmayacaksanız elektrik süpürgesinin fişini çıkarın.
––Bu elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Türkçe 9
VC3100_TR_00753L-03_TR.indd 9
2019-06-22 오후 9:30:31
KURULUM
Parçaların adları
Ürün tasarımı modellere bağlı olarak değişebilir.
02
06
Kurulum
03
04
07
05
01
08
09
01
02
03
04
05
Boru
Tutacaktan kontrol
Hortum
Toz haznesi
Güç düğmesi
06 K
ablo sarma düğmesi / Taşıma
tutacağı
07 Güç kablosu
08 Çıkış filtresi
09 Dolaşmayı Önleyici Türbin (Siklon Güç)
10 Türkçe
VC3100_TR_00753L-03_TR.indd 10
2019-06-22 오후 9:30:32
Aksesuarlar
Aksesuarlar modellere bağlı olarak değişebilir.
Hortum
Boru
2 adımlı fırça
Evcil Hayvan Fırçası
Parke ana fırçası
Balkon fırçası
Dolaşmayı önleyici alet
2'si 1 arada aksesuar
Kurulum
Hortum
Kullanıcı el kitabı
Türkçe 11
VC3100_TR_00753L-03_TR.indd 11
2019-06-22 오후 9:30:33
İŞLEMLER
Elektrik süpürgesini kullanma
Emiş kontrolü modellere bağlı olarak değişebilir.
Gövdeyi kullanma
Tutacağı kullanma
Güç kablosu
NOT
• Elektrik süpürgesini kumaşlar üzerinde
çalıştırırken, emişi azaltmak için kapağı
aşağı doğru itin.
• Tutacaklar ürünün gücünü kontrol
edemez.
İşlemler
03
Açma/Kapatma
02
01
İletim
01 Güç AÇMA/KAPATMA
02 Minimum / Orta emiş gücü
03 Maksimum emiş gücü
Emiş kontrolü
NOT
01
02
MIN
MAX
• İletim düğmelerini elinizle kapatmayın.
Engellenirse ürün çalışmayacaktır.
01 Düşük emiş gücü
02 Yüksek emiş gücü
12 Türkçe
VC3100_TR_00753L-03_TR.indd 12
2019-06-22 오후 9:30:34
Fırçaları kullanma
❻
❼
❹
❶❺
❷
❶
❸
Fırçaların kullanılacağı yerler
İşlemler
❶ 2 adımlı fırça
❇❇
Zemin
❷ Evcil Hayvan
Fırçası
❸ Dolaşmayı
önleyici alet
❻ Toz fırçası
❼ Oluk aracı
❹ Balkon fırçası
Halı
❺P
arke ana
fırçası
Türkçe 13
VC3100_TR_00753L-03_TR.indd 13
2019-06-22 오후 9:30:36
BAKIM
Temizleme ve bakım
Temizlemeden önce elektrik süpürgesinin fişini prizden çıkarmanız gerekir.
Toz haznesi ne zaman
boşaltılır
7
8
02
01
10
9
02
sh
Pu
Toz haznesini temizleme
Haznede çok fazla toz varsa toz haznesini
temizleyin.
1
01
Klik
a
❇❇ Dolaşmayı Önleyici Türbin (Siklon Güç)
2
––Dahili teste göredir. Zeminde saç,
evcil hayvan kılı karışımı kullanılarak
türbin fanında test edildi.
IKAZ
Bakım
3
4
02
01
5
• Temizlik için alet gerekirse lütfen
ağa zarar vermemek için dikkatli
olun.
Toz haznesi kolayca nasıl boşaltılır
6
14 Türkçe
VC3100_TR_00753L-03_TR.indd 14
2019-06-22 오후 9:30:43
Toz filtresini temizleme
1
Çıkış filtresini temizleme
1
2
2
01
02
4
3
4
5
6
5
6
7
8
Klik
Bakım
3
Boruyu temizleme
Klik
IKAZ
• Elektrik süpürgesine geri
yerleştirmeden önce, toz filtresinin
tamamen kurumuş olduğundan emin
olun. Kuruması için 12 saat bekleyin.
Türkçe 15
VC3100_TR_00753L-03_TR.indd 15
2019-06-22 오후 9:30:48
Fırçayı temizleme
2 adımlı fırça
❇❇ [2 adımlı fırça], [Parke ana fırçası],
[Dolaşmayı önleyici alet] ve [Balkon
fırçası] için temizleme yöntemi aynıdır.
2
3
4
Bakım
1
Hortumu temizleme
Elektrik süpürgesini
depolama
Evcil hayvan fırçası
16 Türkçe
VC3100_TR_00753L-03_TR.indd 16
2019-06-22 오후 9:30:50
EKLER
Notlar ve ikazlar
Kullanım sırasında
NOT
• Ürün özellikleri modele bağlı olarak
değişebilir.
• Tutacak kontrolü çalışmıyorsa elektrik
süpürgesi gövdedeki [Güç] düğmesi
kullanılarak çalıştırılabilir.
• Toz fırçasını veya oluk aracını
kullanırken, elektrik süpürgesinin
titreştiğini hissedebilirsiniz.
• Elektrik süpürgesi çalışmıyorsa pilleri
değiştirin. Sorun devam ederse lütfen
yetkili temsilcimizle temasa geçin. AA
boyutunda 2 adet pil kullanın.
IKAZ
• Elektrik fişini prizden çıkarırken, kabloyu
değil, fişi tutun.
• Elektrik süpürgesini taşırken, toz haznesi
tutacağının düğmesine lütfen basmayın.
• Ürünü depolamak için zemin başlığını
gövdenin en altındaki küçük oyuğa
yerleştirin.
Temizleme ve bakım
NOT
• Toz filtresini temizlemek için soğuk su
içine nötr deterjan ekleyin ve yıkamadan
önce filtreyi 30 dakika kadar içine
batırın.
• Çıkış filtresini su ile yıkamayın.
• Zeminin çizilmesini önlemek için
fırçanın durumuna bakın ve yıpranmışsa
değiştirin.
• Yedek filtreler, yerel Samsung
servisinizde mevcuttur.
• Güç kablosu iyi sarılmazsa güç kablosunu
yaklaşık 2 ~ 3 m çektikten sonra Kablo
sarma düğmesine yeniden basın.
• Toz haznesini boşaltmak ve temizlemek
için toz haznesini soğuk suyla
çalkalayabilirsiniz.
• Emiş gücü belirgin şekilde sürekli
olarak düşüyorsa lütfen "Toz filtresini
temizleme" kısmına bakarak toz filtresini
temizleyin.
IKAZ
• Elektrik süpürgesine geri yerleştirmeden
önce, toz filtresinin tamamen kurumuş
olduğundan emin olun.
––Kuruması için 12 saat bekleyin.
• Şekil bozulmasını veya renk bozulmasını
önlemek için toz filtresini güneş ışığı
altında değil gölgede kurutun.
• Emiş gücü belirgin şekilde sürekli olarak
düşüyorsa veya elektrik süpürgesi
anormal şekilde aşırı ısınıyorsa lütfen dış
filtreyi temizleyin.
• Toz filtresinin yanlış montajı nedeniyle
emiş belirgin şekilde azalabilir.
• Yabancı maddeleri hortumdan
çıkaramıyorsanız lütfen en yakın servise
başvurun.
• Deformasyonu veya renk bozulmasını
önlemek için elektrik süpürgesini
gölgede depolayın.
• Elektrik süpürgesinin pillerini
değiştirirken aşağıdaki talimatları izleyin.
Ekler
• Çıkış filtresinden en iyi performansını
korumak için yılda bir kez değiştirin.
• Güç kablosu sarılırken kontrolsüz
olacağından güç kablosunu basılı tutun
ve sonra Kablo sarma düğmesine basın.
––Pilleri kesinlikle parçalarına ayırmayın
veya yeniden şarj etmeyin.
––Pilleri kesinlikle ısıtmayın veya ateşe
atmayın.
––(+), (-) kutupları değiştirmeyin.
––Pilleri düzgün bir şekilde atın.
Türkçe 17
VC3100_TR_00753L-03_TR.indd 17
2019-06-22 오후 9:30:50
Sorun Giderme
Belirti
Kontrol listesi
Motor çalışmıyor.
• Kabloyu, fişi ve prizi kontrol edin.
• Engel olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse çıkarın.
Emiş gücü yavaş yavaş
azalıyor.
• Lütfen filtreleri kontrol edin ve gerekirse bu kılavuzda
belirtildiği şekilde temizleyin.
––Filtreler kullanılmayacak durumdaysa yenileriyle
değiştirin.
Kablo tamamen
sarılmıyor.
• Kabloyu 2 - 3 m dışarı çekin ve Kablo sarma düğmesine
basın.
Gövde aşırı ısınıyor
• Filtreleri kontrol edin ve gerekirse bu kılavuzda
gösterilen şekilde temizleyin.
• Emişi düşürün.
Statik elektrik
boşalması.
• Bu, odadaki hava çok kuru olduğunda da gerçekleşebilir.
Havanın nemi normalleşene kadar odayı havalandırın.
Kullanım sırasında
üniteyi durdurun
• Bu elektrik süpürgesinde motoru aşırı ısınmaya
karşı koruyan özel bir termostat bulunur. Elektrik
süpürgesi aniden kapanırsa anahtarı kapatın ve elektrik
süpürgesinin fişini prizden çekin. Elektrik süpürgesini
dolu toz haznesi, engellenen hortum, boru veya tıkalı
filtre gibi olası aşırı ısınma kaynakları için kontrol
edin. Bu koşullar varsa düzeltin ve elektrik süpürgesini
kullanmaya çalışmadan önce en az 30 dakika bekleyin.
• Bu Elektrik süpürgesi aşağıdakiler için onaylıdır.
––Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi: 2004/108/EEC
––Düşük Voltaj Direktifi: 2006/95/EC
Kullanım ömrü 10 yıldır.
Teknik Özellikler
Ekler
MODEL NO
Boyutlari
(E*B*Y)
Net Maximum Nominal Emiş Toz Siklon
Boru Tipi
ağirlik
güç
güç
gücü hacmi Filtre
SC07M3110VB 272x407x234 4.5 kg
700 W
650 W 190 W 2.0 lt Hayır teleskobik
SC07M3130V1 272x407x234 4.5 kg
700 W
650 W 190 W 2.0 lt Hayır teleskobik
SC07M31A0HP 272x407x234 4.5 kg
700 W
650 W 190 W 2.0 lt Hayır teleskobik
SC07M31B0HN 272x407x234 4.5 kg
700 W
650 W 190 W 2.0 lt Hayır teleskobik
18 Türkçe
VC3100_TR_00753L-03_TR.indd 18
2019-06-22 오후 9:30:50
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- S
atılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen
sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici
veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın
ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda
satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
Ekler
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici
taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme
şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında
kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
Türkçe 19
VC3100_TR_00753L-03_TR.indd 19
2019-06-22 오후 9:30:50
Yetkili servis listesi
1 İL
SERVİS ÜNVANI
SAKARYA
ADA EKSEN ELEKTRIK ELEK EV ALET
11 İL
SERVİS ÜNVANI
TELEFON NUMARASI 0(264) 274 29 75
ADDRESS
2 İL
SERVİS ÜNVANI
YENIGUN MAH HASIRCILAR CAD NO
7/F SAKARYA
MEHMET BEYAZAY-BEYAZAY
SOGUTMA
TELEFON NUMARASI 0(344) 221 33 33
ADDRESS
MERSİN
ALİ YILDIZ
KAHRAMANMARAŞ
12 İL
CENGİZ TOPEL MAH. 3. CADDE
NO:104/A
BALIKESİR
TELEFON NUMARASI 0(324) 328 88 47
SERVİS ÜNVANI
ADDRESS
TELEFON NUMARASI 0(266) 762 78 11
3 İL
SERVİS ÜNVANI
H.OKAN MEZECİ BLV. NO:476-1
YENİŞEHİR/MERSİN
ADDRESS
İSTANBUL
ATASER ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK
EV
13 İL
SERVİS ÜNVANI
TELEFON NUMARASI 0(216) 469 76 04 05
ADDRESS
4 İL
SERVİS ÜNVANI
KARSLI AHMET CAD.AHMET TARIK
SOK. NO : 18 A ATAŞEHİR/ İSTANBUL
TELEFON NUMARASI 0(284) 235 28 37
ADDRESS
5 İL
SERVİS ÜNVANI
MALKOÇ MH M SEVKET CD NO 60 D
BALIKESİR GÖNEN
IĞDIR
CAN ELEKTRIK GIDA INS NAK LTD
STI
TELEFON NUMARASI 0(476) 226 52 24
ADDRESS
EDİRNE
OZCAN ATES - ATES ELEKTRONIK
AYTEK CINAR-BIRLIK TEKNIK
14 İL
SERVİS ÜNVANI
14 KASIM MAH NIHAT POLAT CAD.
743 SK. ATA APT.2 /B IĞDIR
MERSİN
KASIM CÜCELER - CUCELER
SOGUTMA
FATİH MAH İBRAHİM AY CAD PEMBE
KÖŞK APT NO:1
TELEFON NUMARASI 0(324) 625 79 44
ANTALYA
ADDRESS
MEHMET BASARAN - BASARAN
SOGUTMA
15 İL
ANIT MAH. 0338 SK. ÇİLEM APT
ZEMİN KAT NO:15 TARSUS/MERSİN
AFYON
TELEFON NUMARASI 0(242) 722 05 48
SERVİS ÜNVANI
ADDRESS
TELEFON NUMARASI 0(272) 212 48 27
6 İL
SERVİS ÜNVANI
KÖRFEZ MAH. BURMAHANCI CAD.
NO:104/C ANTALYA / SERİK
ADDRESS
SAMSUN
BAYRAK ELEKTRONIK TAMIR BAKIM
16 İL
MURAT DAMAR
CUMHURİYET MAHALLESİ YEŞİL YOL
NO: 47/A
İZMİR
TELEFON NUMARASI 0(362) 231 77 27-28-29
SERVİS ÜNVANI
ADDRESS
TELEFON NUMARASI 0(232) 616 16 00
7 İL
SERVİS ÜNVANI
ONDOKUZ MAYIS MAH. AĞABALİ
CAD. NO:38 İLKADIM/SAMSUN
ADDRESS
KOCAELİ
HASAN BAYRAKTAR
17 İL
BAHADIR TUZUN - DEREN TEKNİK
ESAT PAŞA MH. İKİNCİ İSTASYONALTI
GEÇİDİ CAD. NO:14 MENEMEN İZMİR
ANKARA
TELEFON NUMARASI 0(262) 641 64 77
SERVİS ÜNVANI
ADDRESS
TELEFON NUMARASI 0(312) 434 36 42
8 İL
SERVİS ÜNVANI
OSMAN YILMAZ MH KIZILAY CD
NO:3/A
ANTALYA
BERTUN KLIMA SISTEMLERI SAN
ADDRESS
18 İL
SERVİS ÜNVANI
TELEFON NUMARASI 0(242) 241 60 03
ADDRESS
9 İL
Ekler
SERVİS ÜNVANI
10 İL
SERVİS ÜNVANI
ŞANLIURFA
AHMET DOGRUDAG-DOGUS
ELEKTRONIK
TELEFON NUMARASI 0(414) 215 30 76
KIRŞEHİR
ADDRESS
FUAT SIPEROGLU-BEST ELEKTRONIK
AHI EVRAN MH. ZUBEYDE HANIM
CAD. NO:11 ONAT APT.
KÜTAHYA
RAMAZAN ERDOGMUS - BEYAZ
SERVIS
TELEFON NUMARASI 0(274) 513 65 60
ADDRESS
BAHÇELİEVLER MH 281 CD NO:94/B
FENER MAH 1971 SK NO:68
TELEFON NUMARASI 0(386) 213 73 88
ADDRESS
ISMAIL SAVAS EVIRGEN
TABAKHANE MH TABAKHANE CD
NO:34
19 İL
SERVİS ÜNVANI
EMNİYET CAD. HAMİDİYE MAH. 263
SOKAK NO:27/A ŞANLIURFA
ERZURUM
SECATTIN AYLANC - EMİR
ELEKTRONİK
TELEFON NUMARASI 0(442) 237 37 01
ADDRESS
20 İL
SERVİS ÜNVANI
ÇAYKARA CAD. GEZ MAH.NO/44/14
ERZURUM
ANKARA
MELIHA IDRISOGLU
TELEFON NUMARASI 0(312) 328 76 15
ADDRESS
MERKEZ MH. KARACA CAD. NO:5/B
20 Türkçe
VC3100_TR_00753L-03_TR.indd 20
2019-06-22 오후 9:30:51
21 İL
SERVİS ÜNVANI
OSMANİYE
EMRAH KORUYUCU
31 İL
SERVİS ÜNVANI
VAN
ADNAN MELTEM - IZMIR ELEKTRONIK
TELEFON NUMARASI 0(328) 812 57 66
TELEFON NUMARASI 0(432) 216 57 46
ADDRESS
ADDRESS
22 İL
SERVİS ÜNVANI
YEDI OCAK MAH DR AHMET ALKAN
CD NO132/C OSMANIYE
ÇANAKKALE
ERCAN KARAKAS-ERCAN
ELEKTRONIK
TELEFON NUMARASI 0(286) 316 48 27
ADDRESS
23 İL
SERVİS ÜNVANI
İSTİKLAL CD. NO: 198
KAYSERİ
EMRAH OZDEMIR
32 İL
SERVİS ÜNVANI
24 İL
SERVİS ÜNVANI
KILIÇASLAN MAH. KIZILIRMAK CAD.
NO:27/A
ADDRESS
33 İL
SERVİS ÜNVANI
YAŞAR AVCI
TABAKHANE CD. NO:4/A
İSTANBUL
MAKSA ELEKTRONIK OTO INS
MEDIKAL
TELEFON NUMARASI 0(212) 698-8802
ADDRESS
İSTANBUL
GARANTI SERVIS DAY.TÜK.MAL.PAZ.
MUĞLA
TELEFON NUMARASI 0(252) 512 25 64
TELEFON NUMARASI 0(352) 235 35 38
ADDRESS
ŞEREFİYE MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD.
DEMİCİLER SK. CANER İŞ MERKEZİ
ALTI NO:30 MERKEZ /VAN
34 İL
HALKALI MERKEZ MAH. FATİH CAD.
FİLİZ SOK.NO:21/A
AYDIN
TELEFON NUMARASI 0(212) 625 06 25
SERVİS ÜNVANI
ADDRESS
GÜZELTEPE MH AVCI SK NO:8/B
TELEFON NUMARASI 0(256) 811 66 55
KİLİS
ADDRESS
25 İL
SERVİS ÜNVANI
HALIL ABBASOGLU-GENERAL
SOĞUTMA
35 İL
ISHAK PINTI
YENİ MAH. PINAR CADDESİ NO:3/A
BERRA APT.
GAZİANTEP
YUSUF KEMIK - MEGA TEKNIK SERVIS
TELEFON NUMARASI 0(348) 814 38 66
SERVİS ÜNVANI
ADDRESS
TELEFON NUMARASI 0(342) 338 10 70
26 İL
SERVİS ÜNVANI
ŞIHABDULLAH MAH. NEMİKA CAD.
NO:73 KİLİS
EKREM MANDAL - GUVEN TEKNIK
TELEFON NUMARASI 0(422) 324 21 45
ADDRESS
27 İL
SERVİS ÜNVANI
UCBAGLAR MAH YUNUS EMRE CD
MEHMET BUGDAYCI AP NO.25
KARS
HAYRETTIN OMAK
TELEFON NUMARASI 0(472) 223 07 70
ADDRESS
28 İL
SERVİS ÜNVANI
MERKEZ MAHALLESİ FAİKBEY CAD.
NO:209 KARS
ELAZIĞ
FATIH TURK - HAZAR SOGUTMA
TELEFON NUMARASI 0(424) 218 66 21
ADDRESS
29 İL
RÜSTEMPAŞA MH.HACIHAYRİ CD.
100/E
DİYARBAKIR
HIZMET ELEKTRONIK SUBE
TELEFON NUMARASI 0(412) 257 51 72
ADDRESS
30 İL
SERVİS ÜNVANI
DİCLEKENT BLV. 153 SOK. SEÇKİN
SİTESİ ALTI NO:5
MERSİN
NİLÜFER ALIÇ
TELEFON NUMARASI 0(324) 774 55 03
ADDRESS
PINARBAŞI MAH. ATATÜRK BUL
NO:61/C 33600 MUT/MERSIN
36 İL
SERVİS ÜNVANI
İNCİLİ PINAR MH MUAMMER AKSOY
BULVARI KEPKEP PLAZA ALTI NO.8
SEHITKAMIL
AYDIN
NAILE KABASAKAL
TELEFON NUMARASI 0(256) 313 62 66
ADDRESS
37 İL
SERVİS ÜNVANI
ALTINTAŞ MH FEVZİ ÇAKMAK CD
NO:22/A
AYDIN
MURAT CALISKAN - MURAT
SOĞUTMA
TELEFON NUMARASI 0(256) 512 77 74
ADDRESS
38 İL
SERVİS ÜNVANI
ÇELTİKÇİ MAH.ALBAYRAK CAD.
NO:38/C SÖKE/ AYDIN
GİRESUN
AYHAN MUTLU-MUTLU ELEKTRONIK
TELEFON NUMARASI 0(454) 216 2712
ADDRESS
39 İL
SERVİS ÜNVANI
NİZAMİYE MH. ORHAN YILMAZ CD.
NO:52
ESKİŞEHİR
NILKAN ELEKTRONIK DAYANIKLI
TUKETIM
Ekler
SERVİS ÜNVANI
ADDRESS
MALATYA
TELEFON NUMARASI 0(222) 202 01 00
ADDRESS
40 İL
SERVİS ÜNVANI
M.K.PAŞA MAH. SİVRİHİSAR 1 CAD.
NO:49 ESKİŞEHİR
DİYARBAKIR
HAKAN GUZEL
TELEFON NUMARASI 0(412) 415 21 11
ADDRESS
ALTIOK MAH. İSMAİL BEŞİKÇİ CAD.
NO:97/B
Türkçe 21
VC3100_TR_00753L-03_TR.indd 21
2019-06-22 오후 9:30:51
41 İL
SERVİS ÜNVANI
TELEFON NUMARASI
ADDRESS
42 İL
SERVİS ÜNVANI
TELEFON NUMARASI
ADDRESS
43 İL
SERVİS ÜNVANI
TELEFON NUMARASI
ADDRESS
44 İL
SERVİS ÜNVANI
TELEFON NUMARASI
ADDRESS
45 İL
SERVİS ÜNVANI
TELEFON NUMARASI
ADDRESS
46 İL
SERVİS ÜNVANI
TELEFON NUMARASI
ADDRESS
47 İL
SERVİS ÜNVANI
TELEFON NUMARASI
ADDRESS
48 İL
SERVİS ÜNVANI
TELEFON NUMARASI
ADDRESS
Ekler
49 İL
SERVİS ÜNVANI
TELEFON NUMARASI
ADDRESS
50 İL
SERVİS ÜNVANI
TELEFON NUMARASI
ADDRESS
ERZİNCAN
IBRAHIM OZTURK-OZTURK
ELEKTRONIK
0(446) 212 11 77
MERKEZ ÇARŞI 6.SK NO:11
MERSİN
YAKUP TANRISEVSIN - PINAR
ELEKTRONI
0(324) 336 82 98
MAHMUDİYE MH 108 CD. NO:32/B
AKDENİZ
İZMİR
ASKIN GURCAN-REIS TEKNIK
0(232) 878 39 39
SEKIZ EYLUL MH IZMIR CD NO 80 A
KEMALPAŞA IZMIR
MANİSA
TIMUR ACAR - SALİHLİ TEKNİK
0(236) 715 43 47
CUMUHRİYET MH ATATÜRK CD NO:
194/A SALİHLİ/ MANİSA
KONYA
SAMTIT ELEKTRIK ELEKTRONIK LTD
STI
0(332) 238 84 84
MUSALLA BAĞLARI MAH. TELGRAFCI
HAMDİBEY CAD. NO:10A
BALIKESİR
GOKSEL SARFAKLAR - SARFAKLAR
ELEKTR
0(266) 244 73 31
HACI ILBEY MAH. ANAFARTALAR
CAD. NO:80/A ALTIEYLUL
ANKARA
YASAR ALAR-SIMGE ELEKTRONIK
0(312) 322 77 44
HALİL SEZAİ ERKUT CD.MARTI
SK.NO:B3/16-18 ETLİK K.ÖREN/
ANKARA
ANKARA
SISTEM GRUP ELEKTRONIK TIC.
TAAHHUT
0(312)212 01 43
GMK BULVARI NO:104/A MALTEPE/
ANKARA
TRABZON
STAR ELEKTRONIK-SHIP TO
0(462) 321 62 24
İNÖNÜ MAH. YAVUZ SELİM
BULVARI YAVUZ SELİM APT. NO:164
ORTAHİSAR
KAHRAMANMARAŞ
NEDİM ÇİÇEK
0(344) 212 28 71
SARAYALTI CD PLATİN SİTESİ ALTI
NO42/B
51 İL
SERVİS ÜNVANI
TELEFON NUMARASI
ADDRESS
52 İL
SERVİS ÜNVANI
TELEFON NUMARASI
ADDRESS
53 İL
SERVİS ÜNVANI
TELEFON NUMARASI
ADDRESS
54 İL
SERVİS ÜNVANI
TELEFON NUMARASI
ADDRESS
55 İL
SERVİS ÜNVANI
TELEFON NUMARASI
ADDRESS
56 İL
SERVİS ÜNVANI
TELEFON NUMARASI
ADDRESS
57 İL
SERVİS ÜNVANI
TELEFON NUMARASI
ADDRESS
58 İL
SERVİS ÜNVANI
TELEFON NUMARASI
ADDRESS
59 İL
SERVİS ÜNVANI
TELEFON NUMARASI
ADDRESS
60 İL
SERVİS ÜNVANI
TELEFON NUMARASI
ADDRESS
ÇORUM
AHMET TANER CERİT
0(364) 224 67 21
ULUKAVAK MAH. TARAKÇI 8. SK.
NO:18/A
AKSARAY
SERKAN DAG-TEKNIK SOGUTMA
0(382) 213 02 93
BÜYÜKBÖLCEL MH. 2431.SK. DUYGU
APT. NO:9 AKSARAY
ANTALYA
ENVER TURGUT
0(242) 344 23 33
YÜKSELİŞ MH GAZİ BULVARI 2130
SK NO1/1-2 KALVA APT
DİYARBAKIR
UFUK NEBI TEMEL
0(412) 611 20 43
ADNAN MENDERES MAH. SİRMEN
CAD. NO:26
ÇANAKKALE
UGUR TULUMEN-UGUR ELEKTRONIK
0(286) 566 80 30
CAMİKEBİR MAH GAZİ
SÜLEYMANPAŞA CAD NO:46
HATAY
AKİF UN - UN SOGUTMA
0(326) 712 16 60
YEŞİL MAH. ATATÜRK CAD. KERVAN
SOK. NO:4 DÖRTYOL / HATAY
NEVŞEHİR
MUSTAFA UNAL-UNAL ELEKTRONIK
0(384) 212 20 75
GÜZELYURT MH ÜRGÜP CD NO:37/A
TEKİRDAĞ
SACIT SEN-WEGA ELEKTRONIK
0(282) 653 82 81
CAMİ ATİK MH. ÇALIŞKAN SK.
NO:8/A
MUĞLA
MUZAFFER YEREKER-YEREKER
ELEKTRONIK
0(252) 614 39 31
ÇARŞI CD. ESKİ İTFAİYE YANI NO
302\A
KOCAELİ
NECATI YILMAZ-YILDIRIM
ELEKTRONIK
0(262) 641 35 88
H.HALİL MH 1209 SK NO:27/E
Belirtilen Servis Merkezleri iletişim bilgileri
02.06.2017 tarihinde güncellenmiştir ve bu tarihten
sonra değişiklik gösterebilir. Bilgilere istinaden,
bölgenizdeki servis merkezlerimize ulaşamadığınız
durumlarda 444 77 11 numaralı Çağrı
Merkezimizden size en yakın Servis Merkezimizi
öğrenebilirsiniz.
22 Türkçe
VC3100_TR_00753L-03_TR.indd 22
2019-06-22 오후 9:30:51
Ürün bilgileri
[Türkçe]
Komisyon Yönetmeliği (AB) No 666/2013 ile uyumlu
A
Sağlayıcı
B
Model
C
Yıllık Enerji Sarfiyatı (kWh/yıl)
D
Ses Gücü Seviyesi (dBA)
E
Nominal Güç Seviyesi (W)
F
Tip
Samsung Electronics Co., Ltd.
SC07M31**V*
SC07M31**H*
28,0
28,0
80
80
650
650
Genel kullanım elektrikli süpürge
1 50 temizlik görevine dayalı gösterge yıllık enerji tüketimi (yıllık kW saat).
Gerçek yıllık enerji sarfiyatı, cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.
2 Güç sarfiyatı ve performans ölçümleri, EN 60312 - 1 ve EN 60704
yöntemlerini baz almaktadır.
Ekler
Türkçe 23
VC3100_TR_00753L-03_TR.indd 23
2019-06-22 오후 9:30:52
ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com
Urunun kullanım omru : 10 yıldır.
Samsung ürünleri hakkında soru veya yorumunuz varsa
lütfen SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
Ülke
Müşteri Hizmetleri Merkezi
Web Sitesi
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
Bu ürün RoHS uyumludur
DJ68-00753L-03
VC3100_TR_00753L-03_TR.indd 24
2019-06-22 오후 9:30:52
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement