Samsung AR09TXFCAWKN Skrócona instrukcja obsługi

Samsung AR09TXFCAWKN Skrócona instrukcja obsługi
Klimatyzator
Skrócona instrukcja obsługi
AR**TXFC*** / AR**TXEA***
•• Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Samsung.
•• Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej
instrukcji obsługi i zachować ją do przyszłego użytku.
DB68-08615A-00_QG_AR9500T(QMD) 무풍GEO_EU_PL_.indd 1
2019-10-16 오후 3:42:15
Szczegółowa instrukcja obsługi
Sprawdzanie na stronie
internetowej
Sprawdzanie w centrum
serwisowym
KROK 1
Sprawdzić nazwę modelu.
KROK 1
Sprawdzić nazwę modelu.
KROK 2
Przejść do strony internetowej firmy
Samsung (http://www.samsung.com) lub
zeskanować kod QR.
KROK 2
Skontaktować się z centrum
serwisowym.
KROK 3
Zapytać o Instrukcję obsługi
przeznaczoną dla tego modelu.
KROK 3
Wyszukać i sprawdzić Instrukcję obsługi:
WSPARCIE > Instrukcje i materiały do
pobrania > Wyszukaj model
Aplikacja SmartThings
Aplikacja SmartThings na smartfona umożliwia sterowanie pracą klimatyzatora przy użyciu
bezprzewodowego połączenia internetowego.
Aby zdalnie sterować pracą klimatyzatora, należy połączyć się z klimatyzatorem za pomocą smartfona.
Krok 1. Sprawdzanie wymagań dotyczących połączenia
Krok 2. Łączenie smartfona z siecią Wi-Fi
Krok 3. Instalowanie aplikacji SmartThings
Krok 4. Konfigurowanie aplikacji SmartThings
Krok 5. Łączenie smartfona z klimatyzatorem
Krok 6. Sterowanie pracą klimatyzatora za pomocą smartfona
2 Polski
DB68-08615A-00_QG_AR9500T(QMD) 무풍GEO_EU_PL_.indd 2
2019-10-16 오후 3:42:15
Opis jednostki wewnętrznej
Rzeczywisty produkt może wyglądać nieco inaczej niż ten, który przedstawiono na poniższym rysunku.
01
02
03
04
05
07
06
08
09
01 Wlot powietrza
02 Filtr powietrza
03 Filtr potrójnie chroniący
(dotyczy modeli AR**TXEA***)
04 Panel Wind-Free
05 Łopatka regulująca kierunek przepływu
powietrza (góra i dół)
06 Łopatka regulująca kierunek przepływu
powietrza (lewo i prawo)
07 Przycisk zasilania /Odbiornik pilota zdalnego
sterowania
08 Czujnik temperatury pomieszczenia
09 Wyświetlacz
UWAGA
•• Do produktu dołączone są dwa filtry potrójnie
chroniący filters oraz instrukcja obsługi.
Wyświetlacz
01 Wskaźnik temperatury (liczbowy)
Wskaźnik resetowania filtra ( )
Wskaźnik zużycia energii elektrycznej (liczbowy / W
przypadku konfiguracji wielosystemowej, wskaźnik
czasu pracy)
Wskaźnik funkcji czyszczenia automatycznego ( )
Wskaźnik funkcji odmrażania ( )
01
02
03
04
02 Wskaźnik funkcji AI Auto
03 Wskaźnik regulatora czasowego
Wskaźnik funkcji good’sleep
04 Wskaźnik łączności Wi-Fi
Polski 3
DB68-08615A-00_QG_AR9500T(QMD) 무풍GEO_EU_PL_.indd 3
2019-10-16 오후 3:42:16
Uruchomienie klimatyzatora
Funkcje i przyciski
01
Funkcja
▶
▶ Wybierz Auto.
Auto
▶
▶ Wybierz Auto.
Cool
▶
▶ Wybierz Cool.
Dry
▶
▶ Wybierz Dry.
Fan
▶
▶ Wybierz Fan.
Heat
▶
▶ Wybierz Heat.
Quiet
Beep
02 Przycisk
W trybie Cool/Dry/Fan ▶
AI Auto
Fast
01 Wyświetlacz
Wyświetlacz
Włączenie wł./
wył.
Wind-Free
Cooling
02
Przyciski i wybór
Podświetlenie
wyświetlacza
W trybie Cool lub Heat ▶
W trybie Cool lub Heat ▶
▶
▶ wybrać Quiet. ▶
▶
▶ Wybierz Beep.
▶
▶ Wybierz
▶
Display. ▶
UWAGA
•• Choć na wyświetlaczu pilota
zdalnego sterowania widoczne
jest oznaczenie funkcji Purify,
Direct, Indirect, to opcja ta nie jest
dostępna w omawianym modelu.
•• Funkcje mogą się różnić w
zależności od modelu.
4 Polski
DB68-08615A-00_QG_AR9500T(QMD) 무풍GEO_EU_PL_.indd 4
2019-10-16 오후 3:42:18
Funkcja
Przyciski i wybór
Wi-Fi
(SmartThings)
W trakcie pracy ▶
Kontrola
zużycia energii
W trakcie pracy ▶
Sprawdzanie
czasu pracy
W trakcie pracy ▶
Eco
Funkcja
czasowego
włączenia/
wyłączenia
Wyświetlacz
▶
przytrzymać przez 4 sekundy.
▶
▶ wybrać Usage. ▶
▶
▶ wybrać Usage. ▶
W trybie Cool lub Heat ▶
▶
▶ wybrać Eco. ▶
▶ Wybrać On lub Off ▶
(ustawić czas działania)
▶
W trybie Cool lub Heat ▶
(wybrać
good'sleep
)▶
(ustawić czas działania)
▶
Polski 5
DB68-08615A-00_QG_AR9500T(QMD) 무풍GEO_EU_PL_.indd 5
2019-10-16 오후 3:42:19
Czyszczenie
Funkcja czyszczenia automatycznego
Funkcji czyszczenia automatycznego należy użyć, gdy jednostka wewnętrzna wydziela woń.
Aktywowanie czyszczenia automatycznego
Aby aktywować czyszczenie automatyczne, nacisnąć i przytrzymać przycisk
(Options) przez co najmniej 3 sekundy.
Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej wyświetlane są następujące informacje:
Anulowanie czyszczenia automatycznego
Aby anulować funkcję czyszczenia automatycznego po jej włączeniu, należy wykonać czynności opisane poniżej:
▶ Nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy.
Dezaktywowanie czyszczenia automatycznego
Aby dezaktywować czyszczenie automatyczne, należy wykonać czynności opisane poniżej, gdy klimatyzator
pracuje lub jest wyłączony:
▶
▶
Wybierz Clean.
▶
Czyszczenie filtra
Filtr powietrza należy czyścić co dwa tygodnie lub po wyświetleniu
(przypomnienie o czyszczeniu filtru) na wyświetlaczu
jednostki wewnętrznej. Odstęp czasu między operacjami czyszczenia może być różny. Zależy on od eksploatacji i warunków
środowiskowych.
Odkurzacz
Miękka szczotka
30 minut
Łagodny detergent
6 Polski
DB68-08615A-00_QG_AR9500T(QMD) 무풍GEO_EU_PL_.indd 6
2019-10-16 오후 3:42:21
1 Wysunąć filtr z jednostki.
2 Za pomocą miękkiej szczotki lub odkurzacza usunąć pył i zanieczyszczenia z filtra.
3 Namaczać filtr w wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu przez 30 minut.
4 Spłukać filtr i pozostawić go do wyschnięcia w dobrze wentylowanym miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
5 Założyć filtr.
6 Zresetować przypomnienie dotyczące czyszczenia filtra:
W trakcie pracy ▶
▶
▶ Wybierz Filter Reset. ▶
Wymiana filtrów potrójnie chroniący (dotyczy modeli AR**TXEA***)
Wsunąć filtr potrójnie chroniący w kierunku, który pokazuje strzałka 2.
Filtry potrójnie chroniący należy wymieniać co trzy lata. Cykl wymiany może się różnić w zależności od
środowiska i czasu użytkowania.
Filtr potrójnie chroniący
PRZESTROGA
•• Filtra potrójnie chroniący nie wolno myć za pomocą wody. W przeciwnym razie może dojść do jego
uszkodzenia.
UWAGA
•• Aby wymienić filtr potrójnie chroniący, należy zakupić jego nowy egzemplarz w centrum serwisowym.
•• Aby korzystać z filtra potrójnie chroniący przez długi czas w środowisku, w którym występują zapachy
przyrządzania ryb lub dym papierosowy, należy zadbać o odpowiednią wentylację przez otworzenie
okna.
Polski 7
DB68-08615A-00_QG_AR9500T(QMD) 무풍GEO_EU_PL_.indd 7
2019-10-16 오후 3:42:22
MASZ PYTANIA LUB UWAGI?
KRAJ
ZADZWOŃ DO NAS
LUB ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ
UK
IRELAND (EIRE)
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
06196 77 555 77
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
91 175 00 15
808 207 267
261 03 710
088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
HUNGARY
AUSTRIA
21629099
707 019 70
030-6227 515
0771 726 786
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych: 801-672-678*
* (opłata według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 786 (0800-SAMSUNG)
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
North Macedonia
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
ALBANIA
800 - SAMSUNG (800-726786)
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
023 207 777
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
045 620 202
*3000 Цена на един градски разговор
0800 111 31 Безплатен за всички оператори
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
Atenţie: Dacă efectuaţi apelul din reţeaua Digi (RCS/RDS),
vă rugăm să ne contactaţi formând numărul Telverde fără
ultimele două cifre, astfel: 0800872678.
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
POLAND
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
http://www.samsung.com/pl/support/
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/mk/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/al/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
W urządzeniu
znajduje się czynnik
chłodniczy R-32.
DB68-08615A-00_QG_AR9500T(QMD) 무풍GEO_EU_PL_.indd 8
2019-10-16 오후 3:42:22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement