Samsung AR09TXFYAWKN Instrukcja obsługi

Samsung AR09TXFYAWKN Instrukcja obsługi
Klimatyzator
Skrócona instrukcja obsługi
AR**TXFY***
•• Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Samsung.
•• Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej
instrukcji obsługi i zachować ją do przyszłego użytku.
Szczegółowa instrukcja obsługi
Sprawdzanie na stronie
internetowej
Sprawdzanie w centrum
serwisowym
KROK 1
Sprawdzić nazwę modelu.
KROK 1
Sprawdzić nazwę modelu.
KROK 2
Przejść do strony internetowej firmy
Samsung (http://www.samsung.com) lub
zeskanować kod QR.
KROK 2
Skontaktować się z centrum
serwisowym.
KROK 3
Zapytać o Instrukcję obsługi
przeznaczoną dla tego modelu.
KROK 3
Wyszukać i sprawdzić Instrukcję obsługi:
WSPARCIE > Centrum Pobierania >
Wyszukaj model
Aplikacja SmartThings
Aplikacja SmartThings na smartfona umożliwia sterowanie pracą klimatyzatora przy użyciu
bezprzewodowego połączenia internetowego.
Aby zdalnie sterować pracą klimatyzatora, należy połączyć się z klimatyzatorem za pomocą smartfona.
Krok 1. Sprawdzanie wymagań dotyczących połączenia
Krok 2. Łączenie smartfona z siecią Wi-Fi
Krok 3. Instalowanie aplikacji SmartThings
Krok 4. Konfigurowanie aplikacji SmartThings
Krok 5. Łączenie smartfona z klimatyzatorem
Krok 6. Sterowanie pracą klimatyzatora za pomocą smartfona
UWAGA
•• Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania aplikacji SmartThings, przypisywania do niej
urządzenia oraz sterowania nim za pomocą aplikacji, należy zeskanować powyższy kod QR i zapoznać się
ze wskazówkami w instrukcji obsługi.
2 Polski
Opis jednostki wewnętrznej
Rzeczywisty wygląd produktu możę odbiegać od przedstawionego na poniższym rysunku.
01
02
03
04
06
05
07
08
01 Wlot powietrza
02 Filtr powietrza
05 Łopatka regulująca kierunek przepływu
powietrza (lewo i prawo)
03 Panel przedni
06 Przycisk zasilania /Odbiornik pilota zdalnego
sterowania
04 Łopatka regulująca kierunek przepływu
powietrza (góra i dół)
07 Czujnik temperatury pomieszczenia
08 Wyświetlacz
Wyświetlacz
01 Wskaźnik temperatury (liczbowy)
Wskaźnik resetowania filtra ( )
Wskaźnik zużycia energii elektrycznej (liczbowy / W
przypadku konfiguracji wielosystemowej, wskaźnik
czasu pracy)
Wskaźnik funkcji czyszczenia automatycznego ( )
Wskaźnik funkcji odszraniania ( )
01
02
03
04
02 Wskaźnik funkcji AI Auto
03 Wskaźnik regulatora czasowego
Wskaźnik funkcji good’sleep
04 Wskaźnik łączności Wi-Fi
Polski 3
Obsługa klimatyzatora
Funkcje i przyciski
01
02
Funkcja
AI Auto
▶
▶ Wybierz Auto.
Auto
▶
▶ Wybierz Auto.
Cool
▶
▶ Wybierz Cool.
Dry
▶
▶ Wybierz Dry.
Fan
▶
▶ Wybierz Fan.
Heat
▶
▶ Wybierz Heat.
Quiet
Beep
Podświetlenie
wyświetlacza
02 Przycisk
UWAGA
•• Choć na wyświetlaczu pilota
zdalnego sterowania widoczne jest
oznaczenie funkcji Poziomy przepływ
powietrza ( ), Purify, Direct i
Indirect to opcja ta nie jest dostępna
w omawianym modelu.
•• Funkcje mogą się różnić w zależności
od modelu.
4 Polski
Wyświetlacz
Włączenie wł./
wył.
Fast
01 Wyświetlacz
Przyciski i wybór
W trybie Cool lub Heat ▶
W trybie Cool lub Heat ▶
▶
▶ wybrać Quiet. ▶
▶
▶ Wybierz Beep.
▶
▶ Wybierz
▶
Display. ▶
Funkcja
Przyciski i wybór
Wi-Fi
(SmartThings)
W trakcie pracy ▶
Kontrola
zużycia energii
W trakcie pracy ▶
Sprawdzanie
czasu pracy
W trakcie pracy ▶
Eco
Funkcja
czasowego
włączenia/
wyłączenia
Wyświetlacz
▶
przytrzymać przez 4 sekundy.
▶
▶ wybrać Usage. ▶
▶
▶ wybrać Usage. ▶
W trybie Cool lub Heat ▶
▶ Wybrać On lub Off ▶
(ustawić czas działania)
▶
W trybie Cool lub Heat ▶
(wybrać
good'sleep
)▶
(ustawić czas działania)
▶
Polski 5
Czyszczenie
Funkcja czyszczenia automatycznego
Funkcji czyszczenia automatycznego należy użyć, gdy jednostka wewnętrzna wydziela woń.
Aktywowanie czyszczenia automatycznego
Aby aktywować czyszczenie automatyczne, nacisnąć i przytrzymać przycisk
(Options) przez co najmniej 3 sekundy.
Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej wyświetlane są następujące informacje:
Anulowanie czyszczenia automatycznego
Aby anulować funkcję czyszczenia automatycznego po jej włączeniu, należy wykonać czynności opisane poniżej:
▶ Nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy.
Dezaktywowanie czyszczenia automatycznego
Aby dezaktywować czyszczenie automatyczne, należy wykonać czynności opisane poniżej, gdy klimatyzator
pracuje lub jest wyłączony:
▶
▶
Wybierz Clean.
▶
Czyszczenie filtra
Filtr powietrza należy czyścić co dwa tygodnie lub po wyświetleniu
(przypomnienie o czyszczeniu filtru) na wyświetlaczu
jednostki wewnętrznej. Odstęp czasu między operacjami czyszczenia może być różny. Zależy on od eksploatacji i warunków
środowiskowych.
Odkurzacz
Miękka szczotka
30 minut
Łagodny detergent
6 Polski
1 Wysunąć filtr z jednostki.
2 Za pomocą miękkiej szczotki lub odkurzacza usunąć pył i zanieczyszczenia z filtra.
3 Namaczać filtr w wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu przez 30 minut.
4 Spłukać filtr i pozostawić go do wyschnięcia w dobrze wentylowanym miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
5 Założyć filtr.
6 Zresetować przypomnienie dotyczące czyszczenia filtra:
W trakcie pracy ▶
▶
▶ Wybierz Filter Reset. ▶
Polski 7
MASZ PYTANIA LUB UWAGI?
KRAJ
ZADZWOŃ DO NAS
LUB ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ
UK
IRELAND (EIRE)
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
06196 77 555 77
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
91 175 00 15
808 207 267
261 03 710
088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
HUNGARY
AUSTRIA
21629099
707 019 70
030-6227 515
0771 726 786
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych: 801-672-678*
* (opłata według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 786 (0800-SAMSUNG)
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
North Macedonia
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
ALBANIA
800 - SAMSUNG (800-726786)
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
023 207 777
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
045 620 202
*3000 Цена на един градски разговор
0800 111 31 Безплатен за всички оператори
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
Atenţie: Dacă efectuaţi apelul din reţeaua Digi (RCS/RDS),
vă rugăm să ne contactaţi formând numărul Telverde fără
ultimele două cifre, astfel: 0800872678.
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
POLAND
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
http://www.samsung.com/pl/support/
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/mk/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/al/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
W urządzeniu
znajduje się czynnik
chłodniczy R-32.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement