Samsung Galaxy Tab S3 (9.7", LTE) Handleiding

Samsung Galaxy Tab S3 (9.7", LTE) Handleiding
GEBRUIKSAANWIJZING
SM-T820
SM-T825
Dutch. 08/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Inhoud
Basisfuncties
Apps en functies
4
6
48
50
61
66
70
73
75
76
87
93
96
98
103
109
111
113
113
115
116
117
10
17
20
23
26
27
28
30
32
43
45
Lees dit eerst
Situaties waarin het apparaat oververhit
kan raken en oplossingen
Apparaatindeling en -functies
Batterij
SIM- of USIM-kaart (nano-SIM-kaart)
(SM-T825)
Geheugenkaart (microSD-kaart)
Het apparaat in- en uitschakelen
Eerste instelling
Samsung-account
Gegevens overzetten vanaf uw vorige
apparaat (Smart Switch)
Het scherm begrijpen
Meldingenvenster
Tekst invoeren
2
Apps installeren of verwijderen
S Pen-functies
Telefoon (SM-T825)
Contacten
Berichten (SM-T825)
Internet
E-mail
Camera
Galerij
Multi window
Game Launcher
Samsung Notes
PENUP
Agenda
Samsung Flow
Mijn bestanden
Klok
Calculator
Inhoud delen
Google-apps
Inhoud
Instellingen
Bijlage
119 Introductie
119 Verbindingen
154 Problemen oplossen
160 De batterij verwijderen
121 Wi-Fi
123 Bluetooth
125 Gegevensbesparing (SM-T825)
125 Mobiele hotspot en tethering (SMT825)
126 Meer verbindingsinstellingen
129 Geluiden en trillen
129 Dolby Atmos (surroundgeluid)
130 Meldingen
130 Display
131 Filter blauw licht
132 Achtergrond
132 Vergrendelscherm
133 Biometrie en beveiliging
134 Vingerafdrukherkenning
138 Veilige map
143 Accounts en back-up
144 Gebruikers (SM-T820)
147
148
149
151
151
152
152
153
153
146 Samsung Cloud
Google
Geavanceerde functies
Apparaatonderhoud
Apps
Algemeen beheer
Toegankelijkheid
Software-update
Gebruiksaanwijzing
Info tablet
3
Basisfuncties
Lees dit eerst
Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u
het apparaat in gebruik neemt.
• Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
• Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van uw regio, serviceprovider,
modelspecificaties of software van het apparaat.
• Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt gemaakt van de CPU en het RAMgeheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Apps met dergelijke inhoud
werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving
waarin het wordt gebruikt.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door apps die
worden aangeboden door andere providers dan Samsung.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden
veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van
aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te
passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en apps niet correct werken.
• Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit
apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en
gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de
copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van
media.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices, zoals
chatberichten verzenden, uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik
van locatieservices, afhankelijk aan uw abonnement. Voor grote gegevensoverdrachten kunt u
het beste de Wi-Fi-functie gebruiken. (SM-T825)
• Standaard-apps die bij het apparaat worden geleverd, zijn onderhevig aan updates en worden
mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt
over een app die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsung
Servicecenter. Voor apps die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact opnemen met
de serviceproviders.
4
Basisfuncties
• Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software
van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat
gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsunglicentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.
• Afhankelijk van uw regio of serviceprovider wordt het apparaat geleverd met een
screenprotector ter bescherming tijdens de productie en het transport. Schade aan deze
screenprotector valt niet onder de garantie.
• U kunt het aanraakscherm zelfs buitenshuis in fel zonlicht duidelijk zien, omdat het contrast
zich automatisch kan aanpassen aan de omgeving. Vanwege de aard van het product kan het
weergeven van stilstaande beelden voor langere tijd leiden tot nabeelden (ingebrande beelden
op het scherm) of ghosting.
– – Het wordt aanbevolen om geen stilstaande beelden voor langere tijd op een deel van of
het hele aanraakscherm te gebruiken en het aanraakscherm uit te schakelen wanneer u het
apparaat niet gebruikt.
– – U kunt instellen dat het aanraakscherm automatisch wordt uitgeschakeld wanneer u het
niet gebruikt. Start de app Instellingen, tik op Display → Time-out scherm en selecteer
vervolgens na hoeveel tijd het aanraakscherm moet worden uitgeschakeld.
– – Als u wilt instellen dat het aanraakscherm de helderheid automatisch aanpast op basis
van de omgeving, start u de app Instellingen, tikt u op Display en tikt u vervolgens op de
schakelaar Aanpasbare helderheid om deze te activeren.
• Afhankelijk van regio of model moeten sommige apparaten goedkeuring krijgen van de
Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC). Als uw apparaat door de FCC is
goedgekeurd, kunt u de FCC-identificatiecode van het apparaat weergeven. Om de FCC-ID te
bekijken, start u de app Instellingen en tikt u op Info tablet → Status.
5
Basisfuncties
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen
Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
Situaties waarin het apparaat oververhit kan
raken en oplossingen
Het apparaat wordt warm tijdens het opladen van de batterij
Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Tijdens draadloos opladen
of snel opladen kan het apparaat nog warmer aanvoelen. Dit is niet van invloed op de levensduur
of prestaties van het apparaat en valt onder het normale gebruik van het apparaat. Als de batterij te
heet wordt, kan de oplader ophouden met opladen.
Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:
• Koppel de oplader los van het apparaat en sluit eventuele actieve apps. Wacht tot het
apparaat is afgekoeld en ga verder met opladen van het apparaat.
• Als het onderste gedeelte van het apparaat oververhit raakt, kan dit komen doordat de
aangesloten USB-kabel beschadigd is. Vervang de beschadigde USB-kabel door een
nieuwe, door Samsung goedgekeurde kabel.
• Wanneer u een draadloze oplader gebruikt, moet u geen vreemde voorwerpen, zoals
metalen objecten, magneten en kaarten met een magnetische strip, tussen het apparaat
en de draadloze oplader plaatsen.
De functie voor draadloos opladen of snel opladen is alleen beschikbaar op ondersteunde
modellen.
6
Basisfuncties
Het apparaat wordt warm tijdens het gebruik
Wanneer u functies of apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of als u ze lange tijd
gebruikt, kan uw apparaat tijdelijk warm worden vanwege het toegenomen batterijverbruik. Sluit
eventuele actieve apps en gebruik het apparaat enige tijd niet.
Hierna volgen voorbeelden van situaties waarin het apparaat oververhit kan raken. Sommige
voorbeelden gelden mogelijk niet voor uw model. Dit is afhankelijk van de functies en apps die u
gebruikt.
• Tijdens de eerste instelling na aankoop of wanneer u gegevens herstelt
• Er worden grote bestanden gedownload
• Er worden apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of apps worden lange tijd gebruikt
– – U speelt lange tijd games van hoge kwaliteit
– – U neemt lange tijd video's op
– – U streamt video's met de maximale instelling voor helderheid
– – Wanneer u verbinding maakt met een tv
• Tijdens multitasking (of wanneer er veel apps actief zijn op de achtergrond)
– – Multi window wordt gebruikt
– – Apps worden bijgewerkt of geïnstalleerd tijdens het opnemen van video's
– – Er worden grote bestanden gedownload tijdens een video-oproep
– – Er worden video's opgenomen tijdens het gebruik van een navigatie-app
• Er wordt een grote hoeveelheid gegevens gesynchroniseerd met de cloudopslag, e-mail of
andere accounts
• Er wordt een navigatie-app in een auto gebruikt terwijl het apparaat in direct zonlicht is
geplaatst
• De functie voor mobiele hotspots en tethering wordt gebruikt
• Het apparaat wordt gebruikt in een omgeving met een zwak signaal of zonder ontvangst
• De batterij wordt opgeladen met een beschadigde USB-kabel
• De multifunctionele aansluiting van het apparaat is beschadigd of blootgesteld aan vreemde
voorwerpen, zoals vloeistoffen, stof, metaalpoeder of lood uit een potlood
• Tijdens het roamen
7
Basisfuncties
Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:
• Zorg ervoor dat het apparaat is bijgewerkt met de nieuwste software.
• Conflicten tussen actieve apps kunnen ertoe leiden dat het apparaat warm wordt. Start het
apparaat opnieuw op.
• Schakel de functies Wi-Fi, GPS en Bluetooth uit wanneer u ze niet gebruikt.
• Sluit apps die het batterijverbruik verhogen of die op de achtergrond worden uitgevoerd
terwijl ze niet worden gebruikt.
• Verwijder onnodige bestanden of niet-gebruikte apps.
• Verminder de helderheid van het scherm.
• Gebruik het apparaat enige tijd niet wanneer het oververhit raakt of langere tijd heet
aanvoelt. Als het apparaat oververhit blijft raken, neemt u contact op met een Samsung
Servicecenter.
Apparaatbeperkingen wanneer het apparaat oververhit raakt
Wanneer het apparaat oververhit raakt, kunnen de functies en werking beperkt zijn of schakelt het
apparaat uit om af te koelen. De functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.
• Als het apparaat warmer dan normaal wordt, verschijnt een melding dat het apparaat oververhit
raakt. Om de temperatuur van het apparaat te doen zakken, worden de helderheid van het
scherm en de prestatiesnelheid verminderd en stopt het laden van de batterij. Actieve apps
worden afgesloten en u kunt alleen noodoproepen doen tot het apparaat is afgekoeld.
• Als het apparaat oververhit raakt of langdurig warm aanvoelt, verschijnt een melding dat het
apparaat moet worden uitgeschakeld. Schakel het apparaat uit en wacht tot het is afgekoeld.
8
Basisfuncties
Voorzorgsmaatregelen voor de gebruiksomgeving
In de volgende omstandigheden kan uw apparaat warm worden vanwege de omgeving. Wees
voorzichtig zodat u de levensduur van de batterij niet inkort, het apparaat niet beschadigt en geen
brand veroorzaakt.
• Bewaar uw apparaat niet bij zeer lage of zeer hoge temperaturen.
• Stel het apparaat niet lange tijd bloot aan direct zonlicht.
• Gebruik of bewaar het apparaat niet lange tijd op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de
zomer.
• Plaats het apparaat niet op een locatie die oververhit kan raken, zoals een elektrische deken.
• Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme
kooktoestellen of hogedrukcompartimenten.
• Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
9
Basisfuncties
Apparaatindeling en -functies
Inhoud van de verpakking
Raadpleeg de snelstartgids voor de inhoud van de verpakking.
• Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar
zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn
mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
• Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze
compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Het gebruik van nietgoedgekeurde accessoires kan prestatieproblemen veroorzaken en defecten die niet
door de garantie worden gedekt.
• De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig
afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie
over beschikbare accessoires.
10
Basisfuncties
Indeling van het apparaat
Lichtsensor
Camera aan de voorzijde
Aan/uit-toets
Aanraakscherm
Volumetoets
Microfoon
Starttoets (sensor voor
vingerafdrukherkenning)
SIM-kaart-/geheugenkaartlade
Microfoon
Toets Recent
Terugtoets
Luidspreker
Luidspreker
Headsetaansluiting
Multifunctionele aansluiting
(USB Type-C)
11
Basisfuncties
Luidspreker
Luidspreker
GPS-antenne
Camera aan de achterzijde
Hoofdantenne
Flitser
Poort van toetsenborddock
Het apparaat en de toetsenbordcover (afzonderlijk verkrijgbaar) bevatten magneten.
De American Heart Association (Verenigde Staten) en de Medicines and Healthcare
Products Regulatory Agency (Verenigd Koninkrijk) waarschuwen beide dat magneten
binnen een bereik van 15 cm (6 inch) de werking van geïmplanteerde pacemakers,
cardioverters, defibrillatoren, insulinepompen of andere elektromedische apparaten
(gezamenlijk 'medische apparaten') kunnen beïnvloeden. Als u een van deze medische
apparaten gebruikt, MAG U DIT APPARAAT EN DE TOETSENBORDCOVER (AFZONDERLIJK
VERKRIJGBAAR) NIET GEBRUIKEN, TENZIJ U CONTACT MET UW ARTS HEBT OPGENOMEN.
• Bewaar uw apparaat en de toetsenbordcover (afzonderlijk verkrijgbaar) niet in de buurt
van magnetische velden. Kaarten met magnetische strips, waaronder creditcards,
telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische
velden.
• Wanneer u de luidsprekers gebruikt, zoals bij het afspelen van mediabestanden, of als u
de speakerphone gebruikt, moet u het apparaat niet te dicht bij uw oren houden.
• Stel de cameralens niet bloot aan sterke lichtbronnen, zoals rechtstreeks zonlicht. Als de
cameralens wordt blootgesteld aan een sterke lichtbron, zoals rechtstreeks zonlicht, kan
de beeldsensor van de camera beschadigd raken. Beschadigde beeldsensoren kunnen
niet worden gerepareerd en leiden tot puntjes of vlekken in foto's.
• Als u het apparaat gebruikt met een gebroken behuizing in glas of acryl, dan is er
risico op letsel. Gebruik het apparaat pas nadat het is gerepareerd bij een Samsung
Servicecenter.
12
Basisfuncties
• In de volgende gevallen kunnen verbindingsproblemen optreden en kan de batterij leeg
raken:
– – Als u metaalstickers in het antennegebied van het apparaat bevestigt
– – Als u een apparaatcover van metaal op het apparaat bevestigt
– – Als u het antennegebied van het apparaat met uw handen of andere objecten
bedekt terwijl u bepaalde functies gebruikt, zoals oproepen of de mobiele
gegevensverbinding (SM-T825)
• Het gebruik van een door Samsung goedgekeurde screenprotector wordt aanbevolen.
Een niet-goedgekeurde screenprotector kan ervoor zorgen dat de sensoren niet correct
werken.
• Bedek het gebied van de nabijheids-/lichtsensor niet met schermaccessoires, zoals
beschermfolie of stickers. Als u dit wel doet, werkt de sensor mogelijk niet goed.
Toetsen
Toets
Functie
Aan/uit
Recent
Start
• Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen.
• Indrukken om het scherm in te schakelen of te vergrendelen.
• Tik op deze toets om de lijst met recente apps te openen.
• Indrukken om het scherm in te schakelen terwijl het scherm is
vergrendeld.
• Indrukken om terug te keren naar het startscherm.
• Ingedrukt houden om Google Assistent te starten.
• Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.
Terug
• Ingedrukt houden om de extra opties voor het huidige scherm
te openen.
Volume
• Indrukken om het volume van het apparaat aan te passen.
13
Basisfuncties
S Pen
S Pen-klem
S Pen-knop
Punt van S Pen
Pincet
Naam
Functies
Punt van S Pen
• Gebruik de S Pen om te schrijven, tekenen of aanraakbewerkingen op
het scherm uit te voeren. De toets Recent en de toets Terug kunnen met
de S Pen worden gebruikt.
S Pen-knop
Pincet
• Plaats de S Pen boven items op het scherm om extra functies van de
S Pen te kunnen gebruiken, zoals de functie Air view.
• Plaats de S Pen boven het scherm en druk op de S Pen-knop om de Air
command-functies weer te geven.
• Houd de S Pen-knop ingedrukt en sleep de S Pen over items om ze te
selecteren.
• Verwijder de punt van de S Pen met de pincet wanneer u de punt
verwijdert.
14
Basisfuncties
De punt van de S Pen vervangen
Als de punt bot is, vervangt u deze door een nieuwe.
1
Houd de punt stevig vast met de pincet en trek de punt uit de pen.
2
Plaats een nieuwe punt in de S Pen.
15
Basisfuncties
Let erop dat u niet in uw vingers prikt met de pincet.
• Gebruik oude punten niet opnieuw. Als u dit wel doet, werkt de S Pen mogelijk niet goed.
• Duw niet te hard op de punt wanneer u de punt in de S Pen plaatst.
• Schuif het ronde uiteinde van de punt niet in de S Pen. Hierdoor kan de S Pen of uw
apparaat beschadigd raken.
• Buig de S Pen niet en gebruik geen overmatige druk wanneer u deze gebruikt. De S Pen
kan worden beschadigd of de punt kan vervormd raken.
• Druk niet hard op het scherm met de S Pen. Hierdoor kan de punt van de pen vervormd
raken.
• De S Pen is mogelijk niet stevig bevestigd wanneer u deze vastklikt aan voorwerpen die
te dik of te dun zijn.
• Als u de S Pen in een scherpe hoek gebruikt op het scherm, herkent het apparaat de
acties van de S Pen mogelijk niet.
• De toets Recent en de toets Terug kunnen met de S Pen worden gebruikt.
• Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over de S Pen.
• Als uw S Pen niet goed werkt, brengt u deze naar een Samsung Servicecenter.
16
Basisfuncties
Batterij
De batterij opladen
Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt
gebruikt.
Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij
gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft
of dat het apparaat schade oploopt.
• Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat
veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.
• Gebruik alleen de USB Type-C-kabel die bij het apparaat is geleverd. Het apparaat raakt
mogelijk beschadigd als u een micro-USB-kabel gebruikt.
Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De
oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen
van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt.
De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet
eenvoudig te bereiken zijn.
1
2
Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter.
Steek de USB-kabel in de multifunctionele aansluiting van uw apparaat.
17
Basisfuncties
3
4
Steek de USB-voedingsadapter in een stopcontact.
Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de oplader los van het apparaat. Verwijder de
oplader uit het stopcontact.
Batterijverbruik verminderen
Uw apparaat beschikt over verschillende opties waarmee u het verbruik van de batterij kunt
verminderen.
• Optimaliseer het apparaat met de functie voor apparaatonderhoud.
• Schakel het scherm uit door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet wordt
gebruikt.
• Schakel de spaarstand in.
• Sluit overbodige apps.
• Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Schakel de automatische synchronisatie uit voor apps die moeten worden gesynchroniseerd.
• Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
• Verminder de helderheid van het scherm.
Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de batterij
• Als de batterij bijna leeg is, wordt het batterijpictogram leeg weergegeven.
• Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de
oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het
apparaat in te schakelen.
• Als u meerdere apps tegelijk gebruikt, netwerk-apps gebruikt of apps waarvoor een verbinding
met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat er geen
stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze apps altijd gebruiken nadat de
batterij volledig is opgeladen.
• Als u een andere voedingsbron dan de oplader gebruikt, zoals een computer, kan dit zorgen
voor een lagere oplaadsnelheid vanwege een lagere stroomvoorziening.
• U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken, maar hierdoor kan het wel langer
duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
18
Basisfuncties
• Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het
aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat.
• Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Dit is normaal en heeft
geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer
wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.
• Als u het apparaat oplaadt terwijl de multifunctionele aansluiting nat is, kan het apparaat
beschadigd raken. Maak de multifunctionele aansluiting zorgvuldig droog voordat u het
apparaat oplaadt.
• Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een Samsung
Servicecenter gaan.
Snel opladen
Het apparaat is uitgerust met een interne functie voor snel opladen. U kunt de batterij veel sneller
opladen wanneer het apparaat of het scherm is uitgeschakeld.
De oplaadsnelheid verhogen
Als u de oplaadsnelheid wilt verhogen, schakelt u het apparaat of scherm uit wanneer u de
batterij oplaadt. Als de batterij wordt opgeladen wanneer het apparaat is uitgeschakeld, wordt het
pictogram op het scherm weergegeven.
Als de functie voor snel opladen niet is ingeschakeld, start u de app Instellingen, tikt u op
Apparaatonderhoud → Batterij → → Instellingen en tikt u op de schakelaar Snel opladen via
kabel om deze functie in te schakelen.
• U kunt de interne functie voor snel opladen niet gebruiken wanneer u de batterij oplaadt
met een standaard batterijoplader.
• Als het apparaat warm wordt of de omgevingstemperatuur stijgt, kan de oplaadsnelheid
automatisch lager worden. Dit is normaal en wordt gedaan om schade aan het apparaat
te voorkomen.
19
Basisfuncties
SIM- of USIM-kaart (nano-SIM-kaart) (SM-T825)
De SIM- of USIM-kaart plaatsen
Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd.
• Gebruik alleen een nano-SIM-kaart.
• Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt en dat anderen deze niet
gebruiken. Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door
zoekgeraakte of gestolen kaarten.
Sommige 4G-diensten zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de serviceprovider.
Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van diensten contact op met uw
serviceprovider.
20
Basisfuncties
1
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gaatje staan. Anders kunt u het apparaat
beschadigen.
2
3
Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
4
Druk de SIM- of USIM-kaart voorzichtig in de lade om de kaart vast te zetten.
Plaats de SIM- of USIM-kaart op de lade met de goudkleurige contactpunten naar beneden
gericht.
Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de SIM-kaart uit de lade vallen.
5
Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
• Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd
raken. Zorg altijd dat de lade droog is.
• Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw
apparaat terechtkomt.
Juiste plaatsing van de kaart
Nano-SIM-kaart
MicroSD-kaart
21
Basisfuncties
De SIM- of USIM-kaart verwijderen
1
2
3
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
4
Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
Verwijder de SIM- of USIM-kaart.
22
Basisfuncties
Geheugenkaart (microSD-kaart)
Een geheugenkaart installeren
De geheugenkaartcapaciteit van uw apparaat kan verschillen van andere modellen en
sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat afhankelijk van de
fabrikant en het type van de geheugenkaart. Ga naar de website van Samsung om de maximale
geheugenkaartcapaciteit van uw apparaat te bekijken.
• Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het
gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het
apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.
• Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst.
• Uw apparaat ondersteunt het FAT- en het exFAT-bestandssysteem voor geheugenkaarten.
Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd,
vraagt het apparaat u de geheugenkaart opnieuw te formatteren of wordt de
geheugenkaart niet herkend. Als u de geheugenkaart wilt gebruiken, moet u deze
formatteren. Als uw apparaat de geheugenkaart niet kan formatteren of niet herkent,
neemt u contact op met de fabrikant van de geheugenkaart of een Samsungservicecenter.
• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de
geheugenkaart.
• Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de
geheugenkaart weergegeven in de map Mijn bestanden → SD-kaart.
23
Basisfuncties
1
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gaatje staan. Anders kunt u het apparaat
beschadigen.
2
Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
Als u de lade uit het apparaat haalt, wordt de mobiele gegevensverbinding uitgeschakeld.
24
Basisfuncties
3
4
5
Plaats een geheugenkaart op de lade met de goudkleurige contacten naar onderen.
Druk de geheugenkaart voorzichtig in de lade om de kaart vast te zetten.
Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
• Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd
raken. Zorg altijd dat de lade droog is.
• Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw
apparaat terechtkomt.
De geheugenkaart verwijderen
Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de
kaart veilig kunt verwijderen.
Start de app Instellingen en tik op Apparaatonderhoud → Opslag → → Opslaginstellingen →
SD-kaart → Ontkoppelen.
1
2
3
4
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
Verwijder de geheugenkaart.
Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
Zorg ervoor dat u het externe opslagmedium, zoals een geheugenkaart of USBopslagapparaat, niet verwijdert zolang het apparaat gegevens overzet of opent, of direct
na het overzetten van gegevens. Anders kunnen gegevens beschadigd raken of verloren
gaan, of kan het externe opslagmedium of apparaat beschadigd raken. Samsung is niet
verantwoordelijk voor enig verlies, bijvoorbeeld verlies van gegevens, dat voortvloeit uit
verkeerd gebruik van externe opslagapparaten.
De geheugenkaart formatteren
Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het
apparaat. Formatteer de geheugenkaart in het apparaat.
Start de app Instellingen en tik op Apparaatonderhoud → Opslag → → Opslaginstellingen →
SD-kaart → Formatteren.
Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op de geheugenkaart te maken
voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies
van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.
25
Basisfuncties
Het apparaat in- en uitschakelen
Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen,
volgt u de instructies op het scherm om uw apparaat in te stellen.
Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Uitschakelen.
• Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets en de toets
Volume omlaag minstens 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat opnieuw
op te starten.
• Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen
waar het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld
in vliegtuigen en ziekenhuizen.
Het apparaat opnieuw opstarten
Als u het apparaat opnieuw wilt opstarten, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Opnieuw
opstarten.
Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets en de toets Volume
omlaag minstens 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.
Aan/uit-toets
Toets Volume omlaag
26
Basisfuncties
Eerste instelling
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen,
volgt u de instructies op het scherm om uw apparaat in te stellen.
De procedures van de eerste instelling kunnen verschillen, afhankelijk van de software van
het apparaat en uw regio.
1
2
Schakel het apparaat in.
Selecteer de gewenste apparaattaal en selecteer
.
Selecteer een taal.
3
4
5
Lees en accepteer de algemene voorwaarden en tik op Volgende.
Haal uw inhoud op uit een ouder apparaat.
Selecteer een Wi-Fi-netwerk en maak er verbinding mee.
Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk maakt, kunt u mogelijk enkele
apparaatfuncties niet instellen tijdens de eerste instelling.
27
Basisfuncties
6
7
Volg de instructies op het scherm om door te gaan met de eerste instelling.
8
Als het scherm met aanbevolen apps wordt weergegeven, selecteert u de gewenste apps en
downloadt u deze.
9
Meld u aan bij uw Samsung-account. U kunt gebruik maken van de Samsung-services en uw
gegevens bijgewerkt en veilig houden op al uw apparaten. Raadpleeg Samsung-account voor
meer informatie.
Stel een schermvergrendelingsmethode in om uw apparaat te beschermen. U kunt uw
persoonlijke informatie beschermen door te voorkomen dat anderen toegang tot uw apparaat
hebben. Als u de schermvergrendelingsmethode later wilt instellen, tikt u op Niet nu.
10 Tik op Voltooien om de eerste instelling te voltooien.
Het startscherm wordt weergegeven.
Samsung-account
Introductie
Uw Samsung-account is een geïntegreerde accountservice waarmee u verschillende Samsungservices kunt gebruiken die worden aangeboden door mobiele apparaten, tv's en de Samsungwebsite. Zodra uw Samsung-account is geregistreerd, kunt u uw gegevens bijgewerkt en veilig
houden op alle Samsung-apparaten met Samsung Cloud, een verloren of gestolen apparaat volgen
en bedienen, tips en trucs van Samsung Members zien en meer.
Maak uw Samsung-account met uw e-mailadres.
Als u wilt zien welke services u kunt gebruiken met uw Samsung-account, gaat u naar
account.samsung.com. Voor meer informatie over de Samsung-account opent u de app Instellingen
en tikt u op Accounts en back-up → Accounts → Samsung account → → Help.
28
Basisfuncties
Uw Samsung-account registreren
Een nieuwe Samsung-account registreren
Als u geen Samsung-account hebt, moet u er een maken.
1
Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Accounts → Account toevoegen
→ Samsung account.
U kunt ook de app Instellingen starten en op
2
3
tikken.
Tik op Account maken.
Volg de instructies op het scherm om uw account te maken.
Een bestaande Samsung-account registreren
Als u al een Samsung-account hebt, registreert u deze op het apparaat.
1
Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Accounts → Account toevoegen
→ Samsung account.
U kunt ook de app Instellingen starten en op
2
tikken.
Geef de ID en het wachtwoord van uw Samsung-account in en tik op Inloggen.
Als u uw accountinformatie bent vergeten, tikt u op Id zoeken of Wachtwoord resetten. U hebt
toegang tot uw accountinformatie als u de vereiste gegevens ingeeft.
3
Lees en accepteer de algemene voorwaarden en tik op Volgende om de registratie van uw
Samsung-account te voltooien.
29
Basisfuncties
Uw Samsung-account verwijderen
Als u uw geregistreerde Samsung-account van het apparaat verwijdert, worden uw gegevens, zoals
uw contacten of afspraken, ook verwijderd.
1
2
3
Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Accounts.
Tik op Samsung account → → Account wissen.
Tik op Verwijderen, geef het wachtwoord voor uw Samsung-account in en tik op OK.
Gegevens overzetten vanaf uw vorige apparaat
(Smart Switch)
Maak met uw vorige apparaat verbinding via Smart Switch om gegevens over te zetten.
Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Smart Switch.
• Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund op bepaalde apparaten of computers.
• Er zijn beperkingen van toepassing. Ga naar www.samsung.com/smartswitch voor meer
informatie. Samsung neemt copyright uiterst serieus. U mag alleen inhoud overzetten die
uw eigendom is of waarvoor u beschikt over overdrachtsrechten.
Gegevens draadloos overdragen via Wi-Fi Direct
Via Wi-Fi Direct kunt u gegevens van uw vorige apparaat draadloos overdragen naar uw nieuwe
apparaat.
1
Start Smart Switch op het vorige apparaat.
Als u de app niet hebt, downloadt u deze via Galaxy Store of Play Store.
2
3
Open op uw apparaat de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Smart Switch.
Plaats de apparaten bij elkaar in de buurt.
30
Basisfuncties
4
5
6
7
Tik op het vorige apparaat op Gegevens verzenden → Draadloos.
Selecteer op het vorige apparaat een item om over te dragen en tik op Verzenden.
Tik op uw nieuwe apparaat op Ontvangen.
Volg de instructies op het scherm om de gegevens die op uw vorige apparaat staan over te
zetten.
Gegevens overzetten met behulp van externe opslag
Zet gegevens over met behulp van externe opslag zoals een microSD-kaart.
1
2
3
4
Zet gegevens van uw vorige apparaat over naar de externe opslag.
Plaats of sluit het externe opslagapparaat op uw nieuwe apparaat aan.
Open op uw nieuwe apparaat de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Smart
Switch → → Herstel.
Volg de instructies op het scherm om uw gegevens over te zetten vanaf de externe opslag.
31
Basisfuncties
Het scherm begrijpen
Het aanraakscherm bedienen
• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten.
Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm beschadigd raken.
• Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en
oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.
• Het wordt aanbevolen om geen vaste grafische afbeeldingen gedurende langere tijd te
gebruiken op het gehele of een deel van het aanraakscherm. Hierdoor kan het scherm
inbranden of kan beeldschaduw optreden.
• Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van
het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.
• We raden u aan uw vingers of de S Pen te gebruiken om het aanraakscherm te bedienen.
Tikken
Tik op het scherm.
32
Basisfuncties
Tikken en blijven aanraken
Tik op het scherm en blijf het ongeveer 2 seconden aanraken.
Slepen
Blijf een item aanraken en sleep het naar de gewenste locatie.
Dubbeltikken
Dubbeltik op het scherm.
33
Basisfuncties
Vegen
Veeg naar boven, naar beneden, naar links of naar rechts.
Spreiden en samenknijpen
Spreid twee vingers of knijp deze samen op het scherm.
34
Basisfuncties
Startscherm en Apps-scherm
Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden
widgets, snelkoppelingen voor apps en meer weergegeven.
Op het Apps-scherm worden pictogrammen weergegeven voor alle apps, waaronder apps die net
zijn geïnstalleerd.
Het scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Een widget
Schermaanduidingen
Favoriete apps
35
Basisfuncties
Schakelen tussen het startscherm en het Apps-scherm
Veeg op het startscherm omhoog of omlaag om het Apps-scherm te openen.
Veeg in het Apps-scherm omhoog of omlaag om terug te gaan naar het startscherm. U kunt ook op
de starttoets of de toets Terug drukken.
Startscherm
Apps-scherm
Als u de Apps-toets op het startscherm toevoegt, kunt u het Apps-scherm openen door op deze
toets te tikken. Houd op het startscherm een leeg gebied ingedrukt, tik op Instellingen startscherm
en tik vervolgens op de schakelaar Apps-knop om deze functie in te schakelen. De Apps-toets wordt
onderaan het startscherm toegevoegd.
Apps-toets
36
Basisfuncties
Items verplaatsen
Blijf een item aanraken en sleep het vervolgens naar een nieuwe locatie. Als u het item naar een
ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.
Als u een snelkoppeling wilt toevoegen aan een app op het startscherm, houdt u een item ingedrukt
in het Apps-scherm en tikt u op Toevoegen aan Start. De snelkoppeling wordt toegevoegd aan het
startscherm.
U kunt ook veelgebruikte apps naar het gedeelte met snelkoppelingen onderaan het startscherm
slepen.
Mappen maken
Maak mappen en verzamel vergelijkbare apps om deze snel te kunnen openen en starten.
Tik op het startscherm of het Apps-scherm, blijf een app aanraken en sleep deze op een andere app.
Er wordt een nieuwe map gemaakt met de geselecteerde apps. Tik op Mapnaam invoeren en geef
een mapnaam op.
• Meer apps toevoegen
Tik op Apps toevoegen op de map. Tik op de toe te voegen apps en tik op Toevoegen. U kunt
een app ook toevoegen door deze naar de map te slepen.
• Apps verplaatsen vanuit een map
Blijf een app aanraken om deze naar een nieuwe locatie te slepen.
• Een map verwijderen
Blijf een map aanraken en tik op Map verwijderen. Alleen de map wordt verwijderd. De apps
van de map worden verplaatst naar het Apps-scherm.
37
Basisfuncties
Het startscherm bewerken
Tik op het startscherm op een leeg gebied en blijf dit aanraken of knijp uw vingers samen om de
bewerkingsopties te openen. U kunt de achtergrond instellen, widgets toevoegen en meer. U kunt
ook startschermvensters toevoegen, verwijderen of opnieuw indelen.
• Vensters toevoegen: veeg naar links en tik op
.
• Vensters verplaatsen: blijf een venstervoorbeeld aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie.
• Vensters verwijderen: tik op
in het venster.
• Achtergronden: de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm
wijzigen.
• Widgets: widgets zijn kleine apps die specifieke functies van apps opstarten om informatie en
gemakkelijk toegang op het startscherm te verlenen. Blijf een widget aanraken en sleep deze
naar het startscherm. De widget wordt toegevoegd op het startscherm.
• Instellingen startscherm: de instellingen van het startscherm wijzigen.
38
Basisfuncties
Alle apps weergeven op het startscherm
U kunt zonder een apart Apps-scherm te gebruiken het apparaat zo instellen dat alle apps worden
weergegeven op het startscherm. Blijf een leeg gebied in het startscherm aanraken en tik vervolgens
op Instellingen startscherm → Lay-out startscherm → Alleen startscherm → Toepassen.
U hebt nu toegang tot al uw apps door op het startscherm naar links te vegen.
Indicatorpictogrammen
Pictogrammen verschijnen in de statusbalk aan de bovenzijde van het scherm. De pictogrammen
die in de onderstaande tabel staan, worden het meest gebruikt.
• De statusbalk verschijnt mogelijk niet aan de bovenkant van het scherm in alle apps.
Sleep van de bovenkant van het scherm naar beneden om de statusbalk weer te geven.
• Sommige indicatorpictogrammen worden alleen weergegeven wanneer u het
meldingenvenster opent.
• Functies met betrekking tot bellen worden op sommige modellen niet ondersteund.
Pictogram
Betekenis
Geen signaal
Signaalsterkte
Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
GPRS-netwerkverbinding
EDGE-netwerkverbinding
3G-netwerkverbinding
HSDPA-netwerkverbinding
HSPA+-netwerkverbinding
/
4G-netwerkverbinding
Wi-Fi-verbinding
Bluetooth-functie ingeschakeld
Locatieservices worden gebruikt
Telefoongesprek gaande
Gemiste oproep
Nieuw SMS- of MMS-bericht
Alarm ingeschakeld
Stand voor dempen ingeschakeld
39
Basisfuncties
Pictogram
Betekenis
Trilstand ingeschakeld
Vliegtuigstand ingeschakeld
Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
Batterij opladen
Batterijlading
Scherm vergrendelen
Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en vergrendeld. Het scherm wordt
ook uitgeschakeld en automatisch vergrendeld als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een
bepaalde periode.
Als u het scherm wilt ontgrendelen, veegt u in een willekeurige richting wanneer het scherm
inschakelt.
Als het scherm uitgeschakeld is, druk dan op de Aan/uit-knop of Starttoets om het scherm in te
schakelen.
Vergrendeld scherm
40
Basisfuncties
De schermvergrendelingsmethode wijzigen
Als u de schermvergrendelingsmethode wilt wijzigen, opent u de app Instellingen, tikt u op
Vergrendelscherm → Type schermvergrendeling en selecteert u een methode.
Als u een patroon, pincode, wachtwoord of uw biometrische gegevens instelt voor de
schermvergrendelingsmethode, kunt u uw persoonlijke gegevens beschermen door te voorkomen
dat anderen toegang hebben tot uw apparaat. Nadat u de schermvergrendelingsmethode hebt
ingesteld, moet u een ontgrendelingscode ingeven op het apparaat om het te ontgrendelen.
• Vegen: veeg in een willekeurige richting op het scherm om het te ontgrendelen.
• Patroon: teken een patroon met vier of meer stippen om het scherm te ontgrendelen.
• Pincode: geef een pincode van minimaal vier cijfers in om het scherm te ontgrendelen.
• Wachtwoord: geef een wachtwoord van minimaal vier tekens, symbolen of cijfers in om het
scherm te ontgrendelen.
• Geen: stel geen schermvergrendelingsmethode in.
• Vingerafdrukken: registreer uw vingerafdrukken om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg
Vingerafdrukherkenning voor meer informatie.
U kunt op uw apparaat instellen dat de fabrieksinstellingen worden hersteld als u de
ontgrendelingscode meerdere keren achter elkaar verkeerd opgeeft en het maximum
aantal pogingen bereikt. Start de app Instellingen, tik op Vergrendelscherm →
Instell. veilige vergrendeling, ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde
schermvergrendelingsmethode en tik vervolgens op de schakelaar Aut. reset fabrieksinst.
om deze functie in te schakelen.
41
Basisfuncties
Schermafbeelding
U kunt terwijl u het apparaat gebruikt een schermafbeelding maken en het vastgelegde scherm
bijsnijden of delen of erin schrijven en tekenen. U kunt het huidige scherm en het gebied waarin u
kunt bladeren vastleggen.
Gebruik een van de volgende methoden om een schermafbeelding te maken. Gemaakte
schermafbeeldingen worden opgeslagen in de Galerij.
• Vastleggen met toetsen: houd de toets Volume omlaag en de aan/uit-toets tegelijkertijd
ingedrukt.
• Vastleggen door te vegen: veeg uw hand naar links of rechts op het scherm.
• Vastleggen met Air command: beweeg de S Pen over het scherm en druk op de knop S Pen om
het paneel van Air command te openen. Tik vervolgens op Schrijven op scherm. Raadpleeg
Schrijven op scherm voor meer informatie.
• Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk om een schermafbeelding
te maken.
• Als de functie voor het maken van een schermafbeelding door middel van vegen niet
is ingeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies →
Bewegingen en gebaren en tikt u op de schakelaar Vegen voor schermafbeelding om
deze functie in te schakelen.
Nadat u een schermafbeelding hebt vastgelegd, kunt u de volgende opties onderaan het scherm
gebruiken:
•
: de huidige inhoud en de verborgen inhoud op een lange pagina (zoals een webpagina)
vastleggen. Wanneer u tikt op , schuift het scherm automatisch omlaag en wordt meer
inhoud vastgelegd.
•
: een deel van de schermafbeelding bijsnijden. Het bijgesneden gebied wordt opgeslagen in
de Galerij.
•
: op het scherm schrijven of tekenen.
•
: de schermafbeelding delen met anderen.
Als de functie voor het maken van een schermafbeelding door middel van vegen niet
is ingeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies en tikt u
vervolgens op de schakelaar Slim vastleggen om deze functie in te schakelen.
42
Basisfuncties
Meldingenvenster
Wanneer u nieuwe meldingen ontvangt, verschijnen pictogrammen in de statusbalk. Als u meer
informatie wilt weergeven over de pictogrammen, opent u het meldingenvenster en bekijkt u de
details.
Sleep de statusbalk omlaag om het meldingenvenster te openen. Veeg omhoog op het scherm om
het meldingenvenster te sluiten.
U kunt de volgende functies in het meldingenvenster gebruiken.
Zoeken naar inhoud of apps die
op uw apparaat zijn opgeslagen.
Instellingen starten.
Toetsen voor Snel instellen
De meldingsdetails weergeven
en verschillende acties
gebruiken.
De meldingsinstellingen openen.
Alle meldingen wissen.
43
Basisfuncties
De toetsen voor snelle instellingen gebruiken
Tik op de toetsen voor snelle instellingen om bepaalde functies in te schakelen. Veeg omlaag in het
meldingenvenster om meer toetsen weer te geven.
Als u functie-instellingen wilt wijzigen, tikt u op de tekst onder elke toets. U kunt meer
gedetailleerdere instellingen bekijken als u een toets blijft aanraken.
Als u de toetsen opnieuw wilt indelen, tikt u op → Knopvolgorde, houdt u een toets ingedrukt en
sleept u deze naar een andere locatie.
44
Basisfuncties
Tekst invoeren
Toetsenbordindeling
Er verschijnt automatisch een toetsenbord wanneer u tekst kunt ingeven om e-mails te versturen,
notities te maken en meer.
Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de
invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.
Meer toetsenbordfuncties
weergeven.
Aanvullende
toetsenbordfuncties gebruiken
Een voorgaand teken verwijderen.
Hoofdletters ingeven. Als u alles
in hoofdletters wilt ingeven, tikt
u twee keer hierop.
Naar de volgende regel gaan.
De cursor verplaatsen.
Symbolen ingeven.
Een spatie ingeven.
De invoertaal wijzigen
Tik op → Talen en typen → Invoertalen beheren en selecteer de talen die u wilt gebruiken. Als
u twee of meer talen selecteert, kunt u schakelen tussen de invoertalen door naar links of rechts te
vegen op de spatiebalk.
45
Basisfuncties
Aanvullende toetsenbordfuncties gebruiken
De beschikbaarheid van sommige functies is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
•
: woorden voorspellen op basis van uw invoer en woordsuggesties weergeven. Tik op
terug te keren naar de lijst met toetsenbordfuncties.
•
: emoticons ingeven.
•
: stickers toevoegen.
•
: GIF's met animatie bijvoegen.
•
•
om
: maak een livebericht. In plaats van een SMS-bericht, kunt u uw handelingen opnemen
wanneer u een bericht met de hand schrijft of tekent en het resultaat opslaan als een
animatiebestand.
: overschakelen naar de handschriftstand.
Overgaan op het
standaardtoetsenbord.
Informatie over bewerken van
met de hand geschreven notities
weergeven.
U kunt snel overschakelen naar de handschriftstand door de S Pen boven het tekstveld
. Als deze functie niet is geactiveerd, start u de app
te plaatsen en te tikken op
Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies → S Pen en tikt u vervolgens op
Rechtstreekse peninvoer om deze functie in te schakelen.
•
: tekst via spraak ingeven.
•
: de toetsenbordinstellingen wijzigen.
•
→
•
→
: de modus of grootte van het toetsenbord wijzigen.
•
→
: het tekstbewerkingspaneel openen.
: een item toevoegen van het klembord.
46
Basisfuncties
Kopiëren en plakken
1
2
3
Blijf de tekst aanraken.
Sleep of
selecteren.
om de gewenste tekst te selecteren, of tik op Alles selecteren om alle tekst te
Tik op Kopiëren of Knippen.
De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
4
Tik en houd vast op het punt waar de tekst moet worden ingevoegd en tik op Plakken.
Als u tekst wilt plakken die u eerder hebt gekopieerd, tikt u op Klembord en selecteert u de
tekst.
47
Apps en functies
Apps installeren of verwijderen
Galaxy Store
Koop en download apps. U kunt apps downloaden die speciaal voor Samsung Galaxy-apparaten zijn
gemaakt.
Open de app Galaxy Store.
De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of tik op het zoekveld om te zoeken met een zoekterm.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op
INSTALLEREN. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht,
tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op → Instellingen →
Apps automatisch bijwerken en selecteert u een optie.
Play Store
Koop en download apps.
Open de app Play Store.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of zoek naar apps met een zoekterm.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op
INSTALLEREN. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht,
tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op
→ Apps automatisch updaten en selecteert u een optie.
48
→ Instellingen
Apps en functies
Apps beheren
Apps verwijderen of uitschakelen
Blijf een app aanraken en selecteer een optie.
• Uitschakelen: zo kunt u geselecteerde standaard-apps uitschakelen die niet van het apparaat
kunnen worden verwijderd.
• Verwijderen: verwijder gedownloade apps.
Apps inschakelen
Start de app Instellingen, tik op Apps →
Inschakelen.
→ Uitgeschakeld, selecteer een app en tik op
App-machtigingen inschakelen
Sommige apps werken alleen goed als ze beschikken over machtigingen om informatie op uw
apparaat te openen of te gebruiken. Als u een app opent, verschijnt mogelijk een pop-upvenster
waarin toegang wordt gevraagd tot bepaalde functies of informatie. Tik op Toestaan op het popupvenster om machtigingen te verlenen aan de app.
Als u de machtigingsinstellingen van de app wilt bekijken, opent u de app Instellingen en tikt u
op Apps. Selecteer een app en tik op Machtigingen. U kunt de lijst met machtigingen voor de app
bekijken en de bijbehorende machtigingen wijzigen.
Als u de instellingen voor app-machtigingen op machtigingscategorie wilt bekijken of wijzigen,
opent u de app Instellingen en tikt u op Apps → → App-machtigingen. Selecteer een item en tik
op de schakelaars naast de apps om machtigingen te verlenen.
Als u geen machtigingen verleent aan apps, werken de basisfuncties van de apps mogelijk
niet goed.
49
Apps en functies
S Pen-functies
Air command
Air command is een menu dat S Pen-functies levert en snel toegang biedt tot vaak gebruikte apps.
Als u het paneel van Air command wilt openen, houd dan de S Pen boven het scherm en druk op de
S Pen-knop. U kunt ook op het Air command-pictogram tikken met de S Pen.
Sleep omhoog of omlaag in het Air command-paneel en selecteer de gewenste functie of app.
S Pen-instellingen
Notitie maken
Alle notities weergeven
Slim selecteren
Air command-pictogram
Schrijven op scherm
Live bericht
Vertalen
PENUP
50
Apps en functies
Snelkoppelingen toevoegen aan het Air command-paneel
Voeg snelkoppelingen aan vaak gebruikte apps of functies aan het Air command-paneel toe.
Tik in het Air command-paneel op
en selecteer apps of functies die u via het paneel wilt openen.
U kunt ook het Air command-paneel openen en op
→ Sneltoets tikken.
S Pen-functies
Activeer verschillende S Pen-functies via het Air command-paneel. De snelkoppelingen die niet
standaard in het paneel worden weergegeven, kunnen met de functie Snelkoppelingen toevoegen
worden toegevoegd.
• Notitie maken: maak eenvoudig notities in een pop-upvenster zonder de app Samsung Notes
te starten. Raadpleeg Notitie maken voor meer informatie.
• Alle notities weergeven: alle notities weergeven in de app Samsung Notes.
• Slim selecteren: gebruik de S Pen om een gebied te selecteren en acties uit te voeren, zoals
delen of opslaan. Raadpleeg Slim selecteren voor meer informatie.
• Schrijven op scherm: maak schermafbeeldingen om erop te schrijven of te tekenen of om
een gebied van de vastgelegde afbeelding bij te snijden. U kunt ook de huidige inhoud en de
verborgen inhoud op een lange pagina (zoals een webpagina) vastleggen. Raadpleeg Schrijven
op scherm voor meer informatie.
• Live bericht: in plaats van een SMS-bericht, kunt u een uniek bericht sturen door uw
handelingen op te nemen wanneer u een livebericht met de hand schrijft of tekent en het
resultaat opslaan als een animatiebestand.
• Vertalen: plaats de S Pen boven een woord om het te vertalen. Raadpleeg Vertalen voor meer
informatie.
• PENUP: post uw kunstwerk, bekijk kunstwerken van anderen en krijg de beschikking over
handige tekentips. Raadpleeg PENUP voor meer informatie.
• Vergroten: plaats de S Pen boven een gebied van het scherm om het te vergroten.
• Snelle blik: verklein een app tot een miniatuur en plaats de S Pen boven de miniatuur om de
app in volledige schermweergave te openen.
• Kleure: door middel van de S Pen kleuren toevoegen aan afbeeldingen die afkomstig zijn van
PENUP.
• Sneltoetsen toevoegen: snelkoppelingen naar vaak gebruikte apps toevoegen aan het Air
command-paneel.
51
Apps en functies
Air command-pictogram
Wanneer het Air command-paneel wordt gesloten, blijft het Air command-pictogram op het scherm.
U kunt het Air command-paneel openen door op het pictogram te tikken met de S Pen.
Als u het pictogram wilt verplaatsen, sleept u
naar een nieuwe locatie.
Als het Air command-pictogram niet bovenaan het scherm verschijnt, start u de app Instellingen,
tikt u op Geavanceerde functies → S Pen en tikt u vervolgens op de schakelaar Zwevend
pictogram om deze functie in te schakelen.
Notitie maken
Maak eenvoudig notities in een pop-upvenster zonder de app Samsung Notes te starten.
1
Open het Air command-paneel en tik op Notitie maken. Of dubbeltik op het scherm terwijl u de
S Pen-knop ingedrukt houdt.
Het notitiescherm wordt geopend in een pop-upvenster.
2
Maak een notitie met de S Pen.
Gum
Pen
Ongedaan maken
Opnieuw uitvoeren
3
Wanneer u klaar bent met het samenstellen van de notitie, tikt u op Opsln.
De notitie wordt opgeslagen in Samsung Notes.
52
Apps en functies
Slim selecteren
Gebruik de S Pen om een gebied te selecteren en acties uit te voeren, zoals delen of opslaan. U kunt
ook een gedeelte van een video selecteren en vastleggen als GIF-animatie.
1
Als er inhoud is die u wilt vastleggen, zoals een gedeelte van een afbeelding, opent u het Air
command-paneel en tikt u op Slim selecteren.
2
Selecteer een gewenst vormpictogram op de werkbalk en sleep de S Pen over de inhoud die u
wilt selecteren.
Tik op , selecteer het gebied en tik vervolgens op Vast aan scherm om het geselecteerde
gebied bovenaan het scherm vast te zetten.
3
Selecteer een optie om te gebruiken met het geselecteerde gebied.
• Tekstextractie: tekst extraheren uit het geselecteerde gebied.
•
: het uiterlijk van het geselecteerde gebied wordt automatisch gewijzigd.
•
: in het geselecteerde gebied schrijven of tekenen.
•
: het geselecteerde gebied met anderen delen.
•
: het geselecteerde gebied opslaan in de Galerij.
53
Apps en functies
Een deel van een video vastleggen
Tijdens het afspelen van een video selecteert u een gebied en legt u het als een GIF-animatie vast.
1
Als er inhoud is die u wilt vastleggen tijdens het afspelen van een video, opent u het Air
command-paneel en tikt u op Slim selecteren.
2
3
Tik op de werkbalk op
.
Pas de positie en de grootte van het vast te leggen gebied aan.
De positie aanpassen.
Een hoek van het
kader slepen om de
grootte ervan aan te
passen.
Een kwaliteit
selecteren.
4
Tik op Opnemen om het vastleggen te starten.
• Voordat u een video vastlegt, controleert u of de video wordt afgespeeld.
• De maximale duur gedurende welke u een gedeelte van de video kunt vastleggen, wordt
in het scherm weergegeven.
• Wanneer een gedeelte van een video wordt vastgelegd, wordt het bijbehorende geluid
niet opgenomen.
5
6
Tik op Stop om het vastleggen te stoppen.
Selecteer een optie om te gebruiken met het geselecteerde gebied.
•
: in het geselecteerde gebied schrijven of tekenen. Tik op
voordat u het bestand opslaat.
•
: het geselecteerde gebied met anderen delen.
•
: het geselecteerde gebied opslaan in de Galerij.
54
om het resultaat te bekijken
Apps en functies
Schrijven op scherm
Maak schermafbeeldingen om erop te schrijven of te tekenen of om een gebied van de vastgelegde
afbeelding bij te snijden.
Het is in sommige apps niet mogelijk een schermafbeelding te maken.
1
Als er inhoud is die u wilt vastleggen, opent u het Air command-paneel en tikt u op Schrijven
op scherm.
Het huidige scherm wordt automatisch vastgelegd en de bewerkingswerkbalk wordt
weergegeven.
2
Als u de inhoud op een lange pagina (zoals een webpagina) wilt vastleggen, tikt u op Scrollen
door afbeelding om te verborgen inhoud vast te leggen. Tik herhaaldelijk op Meer vastleggen
totdat de schermafbeelding is voltooid en tik vervolgens op Gereed.
3
Schrijf een notitie op de schermafbeelding.
Pen
Bijsnijden
Ongedaan maken
Opnieuw uitvoeren
4
Selecteer een optie om te gebruiken met de schermafbeelding.
• Opslaan: de schermafbeelding opslaan in Galerij.
• Delen: de schermafbeelding delen met anderen.
55
Apps en functies
Vertalen
Plaats de S Pen boven de tekst die je wilt vertalen. De eenheden in de tekst worden ook omgezet.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw apparaat zijn verbonden met een Wi-Finetwerk of mobiel netwerk.
• Deze functie wordt niet ondersteund voor sommige talen.
• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer er detecteerbare tekst op het scherm staat.
1
2
Als er tekst staat die u wilt vertalen, opent u het Air command-paneel en tikt u op Vertalen.
Selecteer de talen in het vertaalvenster aan de bovenzijde van het scherm.
U kunt kiezen tussen woorden of hele zinnen door op
3
of
te tikken.
Plaats de S Pen boven de tekst die u wilt vertalen of de eenheid die u wilt omzetten.
De vertaalde tekst verschijnt boven de originele tekst. Als u de uitspraak van de oorspronkelijke
tekst wilt beluisteren, tikt u op .
Of het pictogram
wordt weergegeven is afhankelijk van de geselecteerde taal.
Talen selecteren.
Gedetailleerdheid
van de tekst
selecteren
(woord of zin)
Resultaat vertaling
4
Als u de vertaalfunctie wilt sluiten, tikt u op
in het vertaalvenster.
56
Apps en functies
Air view
Plaats de S Pen boven een item op het scherm om een voorbeeld van de inhoud weer te geven of
informatie in een pop-upvenster weer te geven.
In sommige apps worden actietoetsen in het voorbeeldvenster weergegeven.
Actietoetsen
Als deze functie niet is geactiveerd, start u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde
functies → S Pen en tikt u vervolgens op Air view om deze functie in te schakelen.
57
Apps en functies
Selecteren met pen
Houd de S Pen-knop ingedrukt en sleep de S Pen over tekst of itemlijsten om meerdere items of tekst
te selecteren. U kunt ook de geselecteerde items of tekst in een andere app kopiëren of plakken of ze
delen met anderen.
58
Apps en functies
Rechtstreekse peninvoer
U kunt formulieren invullen en boodschappen schrijven met de S Pen in de hand.
1
2
Houd de S Pen boven een tekstveld.
3
Schrijf met de S Pen.
Tik op
om het veld om in te schrijven te openen.
Als deze functie niet is ingeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde
functies → S Pen → Rechtstreekse peninvoer en vervolgens tikt u op de schakelaar om
deze functie in te schakelen.
59
Apps en functies
Notitie scherm uit
U kunt snel notities maken door op het scherm te schrijven zonder het scherm in te schakelen.
Als deze functie niet is geactiveerd, start u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde
functies → S Pen en tikt u vervolgens op Notitie scherm uit om deze functie in te
schakelen.
Een notitie met het scherm uitgeschakeld maken
1
Wanneer het scherm is uitgeschakeld, houd dan de S Pen boven het scherm en druk op de knop
S Pen.
2
Schrijf of teken de notitie.
Als u de pagina wilt verlengen, tikt u op
3
.
Tik op In Notities om de notitie op te slaan. De notitie wordt opgeslagen in Samsung Notes →
→ Notitie scherm uit.
60
Apps en functies
Telefoon (SM-T825)
Introductie
U kunt spraak- en video-oproepen plaatsen en aannemen.
Zelf bellen
1
2
3
Start de app Telefoon en tik op Toetsen.
Geef een telefoonnummer in.
Tik op
om een spraakoproep te doen of tik op
om een video-oproep te doen.
Extra opties weergeven.
Het nummer toevoegen aan de
lijst met contacten.
Het telefoonnummer
weergeven.
Een voorgaand teken
verwijderen.
61
Apps en functies
Bellen vanuit logboeken of lijsten met contacten
Tik op Recent of Contacten en veeg naar rechts op een contact of telefoonnummer om een oproep
te starten.
Als deze functie is uitgeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies →
Bewegingen en gebaren en vervolgens op de schakelaar Veeg voor oproep/bericht verz. om deze
functie in te schakelen.
Snelkiesnummers gebruiken
Stel snelkiesnummers in om snel contacten te bellen.
Als u een snelkiesnummer wilt instellen, tikt u op Toetsen of Contacten → → Snelkiesnummers,
selecteert u een snelkiesnummer en voegt u een telefoonnummer toe.
Als u wilt bellen, tikt u op een snelkiesnummer op het toetsenbord en blijft u dit aanraken. Voor
snelkiesnummers 10 en hoger tikt u op het eerste cijfer/de eerste cijfers van het nummer en tikt u
vervolgens op het laatste cijfer en blijft u dit aanraken.
Als u bijvoorbeeld het nummer 123 instelt als snelkiesnummer, tikt u op 1, tikt u op 2 en tikt u
vervolgens op 3 en blijft u dit aanraken.
Bellen vanaf het vergrendelscherm
Sleep op het vergrendelscherm
buiten de cirkel.
Bellen naar het buitenland
1
2
3
Start de app Telefoon en tik op Toetsen.
Tik op 0 en blijf dit aanraken totdat het teken + wordt weergegeven.
Geef het landnummer, netnummer en telefoonnummer in en tik op
62
.
Apps en functies
Oproepen ontvangen
Een oproep aannemen
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Een oproep weigeren
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Als u bij het weigeren van een inkomende oproep een bericht wilt terugsturen, sleept u de balk
Bericht verzenden omhoog. Als de schakelaar Herinnering toevoegen is ingeschakeld, wordt er
een herinnering opgeslagen die u een uur later waarschuwt dat u een oproep hebt geweigerd.
Als u verschillende weigerberichten wilt maken, opent u de app Telefoon, tikt u op → Instellingen
→ Berichten snel weigeren, voert u een bericht in en tikt u vervolgens op .
Gemiste oproepen
Als u een oproep hebt gemist, wordt het pictogram
weergegeven op de statusbalk. Open het
meldingenvenster om een lijst met gemiste oproepen weer te geven. U kunt ook de app Telefoon
openen en tikken op Recent om de gemiste oproepen te bekijken.
Telefoonnummers blokkeren
U kunt oproepen blokkeren van specifieke nummers die zijn toegevoegd aan uw blokkeerlijst.
1
2
Start de app Telefoon en tik op → Instellingen → Nummers blokkeren.
Tik op Recent of Contacten, selecteer contacten en tik vervolgens op Gereed.
Als u handmatig een nummer wilt ingeven, tikt u op Telefoonnummer toevoegen, geeft u een
telefoonnummer in en tikt u op .
Wanneer via geblokkeerde nummers wordt geprobeerd contact met u op te nemen, ontvangt u
geen meldingen. De oproepen worden geregistreerd in het oproeplogbestand.
U kunt ook oproepen blokkeren van personen die hun beller-id hebben uitgeschakeld. Tik
op de schakelaar Onbekende bellers blokkeren om de functie in te schakelen.
63
Apps en functies
Opties tijdens gesprekken
Tijdens een spraakoproep
De volgende opties zijn beschikbaar:
•
: extra opties weergeven.
• Oproep toevoegen: een tweede nummer bellen. De eerste oproep wordt in de wacht geplaatst.
Wanneer u de tweede oproep beëindigt, wordt de eerste oproep automatisch hervat.
• Bericht: een bericht verzenden.
• Bluetooth: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is verbonden met het apparaat.
• In wacht: een oproep in de wacht zetten. Tik op Oproep hervatten om de oproep uit de wacht
te halen.
• Stil: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Toetsen / Verbergen: het toetsenblok openen of sluiten.
•
: beëindiging van de huidige oproep.
Tijdens een video-oproep
Tik op het scherm om de volgende opties te gebruiken:
•
: extra opties weergeven.
• Camera: de camera uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan zien.
• Schakel: schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde.
•
: beëindiging van de huidige oproep.
• Stil: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Bluetooth: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is verbonden met het apparaat.
64
Apps en functies
Een telefoonnummer aan contacten toevoegen
Een telefoonnummer aan contacten toevoegen via het toetsenblok
1
2
3
4
Start de app Telefoon en tik op Toetsen.
Geef het nummer in.
Tik op Toevoegen aan Contacten.
Tik op Contact toevoegen om een nieuw contact te maken of tik op Bestaande bijwerken om
het nummer aan een bestaand contact toe te voegen.
Een telefoonnummer aan contacten toevoegen via de oproepenlijst
1
2
3
Start de app Telefoon en tik op Recent.
Tik op een telefoonnummer → Toevoegen.
Tik op Contact toevoegen om een nieuw contact te maken of tik op Bestaande bijwerken om
het nummer aan een bestaand contact toe te voegen.
Een tag toevoegen aan een telefoonnummer
U kunt tags toevoegen aan nummers zonder deze op te slaan in Contacten. Zo kunt u de gegevens
van de beller bekijken als deze u belt zonder de beller in Contacten op te slaan.
1
2
3
Start de app Telefoon en tik op Recent.
Tik op het contact.
Tik op Tag toevoegen, voer een tag in en tik op Toevoegen.
Als dat nummer u belt, wordt de tag weergegeven onder het nummer.
65
Apps en functies
Contacten
Introductie
U kunt nieuwe contacten toevoegen of contacten beheren op het apparaat.
Contacten toevoegen
Een nieuw contact maken
1
2
3
Start de app Contacten en tik op
.
Selecteer een opslaglocatie en tik op Selecteren.
Geef de contactgegevens in.
Een opslaglocatie selecteren.
Een afbeelding toevoegen.
Geef de contactgegevens in.
Meer informatievelden openen.
Afhankelijk van de geselecteerde opslaglocatie kunnen de typen informatie die u opslaat
verschillen.
4
Tik op Opslaan.
66
Apps en functies
Contacten importeren
Voeg contacten toe door deze uit andere opslagruimten naar uw apparaat te importeren.
1
Start de app Contacten en tik op
Importeren.
2
3
4
Selecteer een opslaglocatie waaruit u contacten wilt importeren.
→ Contacten beheren → Contacten im-/exporteren →
Vink VCF-bestanden of contacten aan die u wilt importeren en tik op Gereed.
Selecteer een opslaglocatie waarin u contacten wilt opslaan en tik op Importeren.
Contacten synchroniseren met uw webaccounts
Synchroniseer uw apparaatcontacten met online contacten die zijn opgeslagen in uw webaccounts,
zoals uw Samsung-account.
1
Start de app Instellingen, tik op Accounts en back-up → Accounts en selecteer de account
waarmee u wilt synchroniseren.
2
Tik op Account synchroniseren en tik op de schakelaar Contacten om deze functie in te
schakelen.
Tik voor de Samsung-account op → Synchr.instellingen en tik op de schakelaar Contacten
om deze functie in te schakelen.
67
Apps en functies
Zoeken naar contacten
Open de app Contacten.
Gebruik een van de volgende zoekmethoden:
• Scrol omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
• Sleep met een vinger langs de index op de rechterzijde van de lijst met contacten om er snel
doorheen te scrollen.
• Tik op
bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekterm in.
Tik op het contact. Voer vervolgens een van deze acties uit:
•
: toevoegen aan favoriete contacten.
•
/
: een spraak- of video-oproep starten.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van het model.
•
: een bericht samenstellen.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van het model.
•
: een e-mail schrijven.
Contacten delen
U kunt contacten met anderen delen via verschillende opties voor delen.
1
2
3
Start de app Contacten en tik op → Delen.
Selecteer contacten en tik op Delen.
Selecteer een methode voor delen.
68
Apps en functies
Dubbele contacten samenvoegen
Wanneer u contacten uit andere opslagruimten importeert of contacten synchroniseert met andere
accounts, kan uw lijst met contacten dubbele contacten bevatten. Voeg dubbele contacten samen
om uw lijst met contacten te stroomlijnen.
1
2
Start de app Contacten en tik op
→ Contacten beheren → Contacten samenvoegen.
Vink contacten aan en tik op Samenvoegen.
Contacten verwijderen
1
2
Start de app Contacten en tik op → Wissen.
Selecteer contacten en tik op Wissen.
Als u contacten een voor een wilt verwijderen, opent u de lijst met contacten en tikt u op een
contact. Tik vervolgens op → Wissen.
69
Apps en functies
Berichten (SM-T825)
Introductie
U kunt berichten verzenden en weergeven op conversatie.
Berichten verzenden
Voor berichten die u tijdens het roamen verstuurt, moet u wellicht extra betalen.
1
2
Start de app Berichten en tik op
.
Voeg ontvangers toe en geef een bericht in.
ingedrukt, spreekt u uw
Als u een spraakbericht wilt opnemen en verzenden, houdt u
bericht in en laat u los. Het opnamepictogram wordt alleen weergegeven als het toetsenbord is
verborgen.
Ontvanger
Ontvangers ingeven.
Bestanden toevoegen.
Het bericht verzenden.
Stickers toevoegen.
Een bericht ingeven.
3
Tik op
om het bericht te verzenden.
70
Apps en functies
Berichten bekijken
Berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact.
Voor berichten die u tijdens het roamen ontvangt, moet u wellicht extra betalen.
1
2
3
Start de app Berichten en tik op Gesprekken.
Selecteer een contact in de lijst met berichten.
Bekijk het gesprek.
Als u op het bericht wilt reageren, tikt u op Bericht invoeren, voert u een bericht in en tikt u op
.
Als u de lettertypegrootte wilt aanpassen, spreidt u twee vingers of knijpt u deze samen op het
scherm.
Ongewenste berichten blokkeren
U kunt berichten blokkeren van specifieke nummers die zijn toegevoegd aan uw blokkeerlijst.
1
Start de app Berichten en tik op → Instellingen → Nummers en berichten blokkeren →
Nummers blokkeren.
2
Tik op Postvak IN en selecteer een contact. U kunt ook op Contacten tikken, contacten
selecteren en vervolgens op Gereed tikken.
Als u handmatig een nummer wilt ingeven, geeft u een nummer in onder Nummer ingeven en
tikt u op .
71
Apps en functies
De berichtmelding instellen
U kunt het meldingsgeluid, weergaveopties en meer wijzigen.
1
Start de app Berichten, tik op → Instellingen → Meldingen en tik vervolgens op de
schakelaar om deze functie in te schakelen.
2
De instellingen voor meldingen wijzigen.
Een meldingsherinnering instellen
U kunt een melding op een bepaald interval instellen om u te laten weten dat u niet-bekeken
meldingen hebt. Als deze functie niet is ingeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op
Toegankelijkheid → Geavanceerde instellingen → Meldingsherinneringen en tikt u op de
schakelaar om deze functie in te schakelen.
Berichten verwijderen
1
2
3
Start de app Berichten en tik op Gesprekken.
Selecteer een contact in de lijst met berichten.
Blijf een bericht aanraken en tik op Verwijderen.
Als u meerdere berichten wilt verwijderen, vinkt u de berichten aan die u wilt verwijderen.
4
Tik op Wissen.
72
Apps en functies
Internet
Introductie
U kunt op internet bladeren om informatie te zoeken en pagina's die u vaak bezoekt als favoriet
instellen zodat u ze gemakkelijk weer kunt openen.
Webpagina's bekijken
1
2
3
Open de app Internet.
Tik op het adresveld.
Geef het webadres of een zoekterm in en tik op Ga.
Als u de werkbalken wilt weergeven, sleept u uw vinger enigszins omlaag op het scherm.
Huidige pagina als favoriet
instellen.
Wisselen tussen pagina's.
Extra opties weergeven.
De startpagina openen.
Het tabblad sluiten.
De huidige webpagina vernieuwen.
Een nieuw tabblad openen.
73
Apps en functies
Geheime stand gebruiken
In de geheime stand kunt u geopende tabbladen, favorieten en opgeslagen pagina's afzonderlijk
beheren. U kunt de geheime stand vergrendelen met een wachtwoord en uw biometrische
gegevens.
Geheime stand inschakelen
Tik op → Geheime stand insch. Als u deze functie voor de eerste keer gebruikt, stelt u in of u een
wachtwoord wilt gebruiken voor de geheime stand.
In de geheime stand wordt de kleur van de werkbalken op het apparaat veranderd.
In de geheime stand kunt u sommige functies, zoals schermafbeelding, niet gebruiken.
De beveiligingsinstellingen wijzigen
U kunt uw wachtwoord of de vergrendelstand wijzigen.
Tik op → Instellingen → Privacy en beveiliging → Instellingen Geheime stand →
Wachtwoord wijzigen.
Als u uw vastgelegde biometrische gegevens wilt instellen als de vergrendelingsmethode samen
met het wachtwoord, tikt u op de schakelaar Vingerafdrukken om deze functie in te schakelen.
Raadpleeg Vingerafdrukherkenning voor meer informatie over het gebruik van uw biometrische
gegevens.
Geheime stand uitschakelen
Tik op
→ Geheime stand uitschakelen.
74
Apps en functies
E-mail
E-mailaccounts instellen
Stel een e-mailaccount in wanneer u E-mail voor het eerst opent.
1
2
3
Open de app E-mail.
Selecteer een e-mailservice in de lijst of tik op Overige.
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Als u een andere e-mailaccount wilt instellen, tikt u op
→
→ Account toevoegen.
Als u verschillende e-mailaccounts hebt, kunt u een account instellen als standaardaccount. Tik op
→ → → Standaardaccount instellen.
E-mails verzenden
1
2
3
Tik op
om een e-mail te schrijven.
Voeg ontvangers toe en voer een onderwerp en tekst in.
Tik op
om de e-mail te verzenden.
E-mails lezen
Wanneer E-mail is geopend, haalt het apparaat nieuwe e-mails automatisch op. Als u e-mails
handmatig wilt ophalen, veegt u omlaag bovenaan de lijst met e-mails.
Tik op een e-mail op het scherm om deze te lezen.
Als e-mailsynchronisatie is uitgeschakeld, kunnen nieuwe e-mails niet worden opgehaald.
Als u e-mailsynchronisatie wilt inschakelen, tikt u op → → uw accountnaam en tikt u
vervolgens op de schakelaar Account synchroniseren om deze functie in te schakelen.
75
Apps en functies
Camera
Introductie
U kunt foto's maken en video's opnemen met verschillende standen en instellingen.
Cameragebruik
• Maak geen foto's of video's van andere personen zonder hun toestemming.
• Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
• Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.
Camera starten
Open de app Camera.
• De beschikbaarheid van sommige methoden is afhankelijk van uw regio of
serviceprovider.
• Als de foto's die u maakt onscherp lijken, maakt u de cameralens schoon en probeert u
het opnieuw.
Standaardopname
Foto's of video's maken
1
2
Tik op Foto of Video in de lijst met camerastanden.
Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.
76
Apps en functies
3
Tik op
om een foto te maken of op
om een video te maken.
Opties voor de huidige
camerastand
Lijst met stickers
Camera-instellingen
Schakelen tussen de
camera aan de voorzijde
en de camera aan de
achterzijde.
Een foto maken.
Voorbeeldminiatuur
Camerastanden
Huidige stand
• Tik op het scherm om de helderheid van foto's of video's aan te passen. Wanneer de
aanpassingsbalk verschijnt, sleept u op de aanpassingsbalk naar of .
• Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op
.
• Als u het gedeelte waarop wordt scherpgesteld wilt wijzigen terwijl u een video maakt, tikt u
om de autofocusstand te gebruiken.
op de locatie waarop u wilt scherpstellen. Tik op
• Het voorbeeldscherm kan verschillen afhankelijk van de camerastand en camera die
worden gebruikt.
• De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Zorg dat de lens niet beschadigd of vuil is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet
correct in bepaalde standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.
• De camera van uw apparaat is uitgerust met een groothoeklens. Er kan een
kleine vervorming optreden in groothoekfoto's of -video's, wat niet duidt op
prestatieproblemen van het apparaat.
77
Apps en functies
In- en uitzoomen
Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen.
• Zoomfuncties zijn alleen beschikbaar wanneer de camera aan de achterzijde wordt
gebruikt.
• De 2x optische zoom werkt mogelijk niet in omgevingen met weinig licht.
De functies voor scherpstelling en belichting gebruiken
U kunt de scherpstelling of belichting vergrendelen op een geselecteerd gebied om te voorkomen
dat de camera deze automatisch aanpast op basis van veranderingen in de onderwerpen of
lichtbronnen.
Blijf het gebied aanraken waarop u wilt scherpstellen; het AF/AE-kader wordt weergegeven op het
gebied en de instellingen voor scherpstelling en belichting worden vergrendeld. De instellingen
blijven vergrendeld, ook nadat u een foto hebt gemaakt.
Deze functie is alleen beschikbaar in de standen Foto en PRO.
Camerastanden gebruiken
Als u de camerastand wilt wijzigen, sleept u de lijst met camerastanden naar links of rechts of veegt
u naar links of rechts op het voorbeeldscherm.
Selecteer de gewenste camerastand.
U kunt de lijst met camerastanden bewerken. Tik op het voorbeeldscherm op →
Camerastanden → Bewerkstanden. U kunt ook de lijst met camerastanden op het
voorbeeldscherm blijven aanraken.
Fotostand
De camera past de opnameopties automatisch aan op basis van de omgeving zodat u eenvoudig
foto's kunt maken.
Tik op Foto in de lijst met camerastanden.
Als u een zelfportret wilt maken met de camera aan de voorzijde, veegt u in het voorbeeldscherm
om naar de camera aan de voorzijde te schakelen.
omhoog of omlaag of tikt u op
78
Apps en functies
Beauty-effecten toepassen
U kunt een filtereffect selecteren en uw gezichtskenmerken, zoals uw huidtint of gezichtsvorm,
aanpassen voordat u selfies maakt.
1
2
Tik op
op het voorbeeldscherm.
Selecteer een filtereffect of beautyeffecten en maak een foto.
Videostand
De camera past de opnameopties automatisch aan op basis van de omgeving zodat u eenvoudig
video's kunt maken.
Tik op Video in de lijst met camerastanden.
Stand Eten
Maak foto's van voedsel met levendigere kleuren.
1
2
Tik op Voedsel in de lijst met camerastanden.
Tik op het scherm en versleep het ronde kader op het gedeelte dat u wilt markeren.
Het gebied buiten het ronde kader wordt wazig gemaakt.
Als u het formaat van het ronde kader opnieuw wilt instellen, versleept u een hoek van het
kader.
3
4
Tik op
en versleep de aanpassingsbalk om de kleurtoon aan te passen.
Tik op
om een foto te maken.
79
Apps en functies
Virtuele opnamestand
U kunt een reeks foto's maken terwijl u om een onderwerp heen loopt, om een weergave van het
onderwerp te maken vanuit meerdere hoeken. U kunt het onderwerp bekijken vanuit meerdere
hoeken door uw vinger naar links of rechts te slepen op de foto.
1
2
3
Tik op Virtuele opname in de lijst met camerastanden.
Plaats het onderwerp in het midden van het voorbeeldscherm en tik op
.
Beweeg het apparaat langzaam rond het onderwerp in één richting om meer foto's te maken.
Wanneer de pijl helemaal geel wordt of wanneer u niet meer om het onderwerp heen draait,
houdt het apparaat automatisch op met het maken van foto's.
Virtuele opnamen bekijken
1
2
3
Tik op het voorbeeldscherm op de voorbeeldminiatuur.
Tik op Virtuele opname weergeven.
Sleep uw vinger naar links of rechts op het scherm of draai het apparaat naar links of rechts om
het onderwerp te bekijken vanuit verschillende hoeken.
80
Apps en functies
HDR-stand
Foto's maken met warme kleuren, en details zelfs in lichte en donkere omgevingen vastleggen.
Tik op HDR in de lijst met camerastanden.
Zonder effect
Met effect
Continu-stand
Een serie foto's maken van bewegende onderwerpen.
Tik op Continuopn. in de lijst met camerastanden.
Blijf
aanraken om meerdere foto's achter elkaar te maken.
81
Apps en functies
PRO-stand
U kunt foto's maken terwijl u verschillende opnameopties aanpast, zoals belichtingswaarde en ISOwaarde.
Tik op PRO in de lijst met camerastanden. Selecteer opties, pas de instellingen aan en tik op
een foto te maken.
om
Beschikbare opties
•
: een ISO-waarde selecteren. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend.
Lage waarden zijn voor stilstaande of helder verlichte objecten. Hogere waarden zijn voor
snelbewegende of helder verlichte onderwerpen. Hogere ISO-waarden kunnen echter tot
beeldruis op foto's leiden.
•
: een geschikte witbalans selecteren, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik
hebben. U kunt de kleurtemperatuur instellen.
•
: de belichtingswaarde wijzigen. Hiermee wordt bepaald hoeveel licht de sensor van de
camera ontvangt. Voor omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere belichting
gebruiken.
Hyperlapse-stand
Neem scènes, zoals voorbijlopende personen of voorbijrijdende auto's, op en bekijk deze als
snelbewegende video's.
1
2
Tik op Hyperlapse in de lijst met camerastanden.
Tik op
en selecteer een framesnelheidoptie.
Als u de framesnelheid instelt op Auto, past het apparaat de framesnelheid automatisch aan
volgens de veranderende snelheid van de scène.
3
4
5
Tik op
om de opname te starten.
Tik op
om de opname te voltooien.
Op het voorbeeldscherm tikt u op de voorbeeldminiatuur en vervolgens op Hyperlapse
afspelen om de video te bekijken.
82
Apps en functies
Panoramastand
Maak in de panoramastand een serie foto's en voeg deze samen om een brede scène te maken.
Volg deze tips om de beste opnamen in de panoramastand te maken:
• Beweeg de camera langzaam in één richting.
• Zorg ervoor dat het beeld binnen het kader van de zoeker van de camera blijft. Als de
voorbeeldafbeelding buiten het lijnkader ligt of als u het apparaat niet beweegt, stopt
het apparaat automatisch met foto's maken.
• Vermijd het maken van foto's met onduidelijke achtergronden, zoals een lege lucht of
een kale muur.
1
2
3
Tik op Panorama in de lijst met camerastanden.
Tik op
en beweeg het apparaat langzaam in één richting.
Tik op
om te stoppen met foto's maken.
Brede selfiestand
U kunt een brede selfie maken met meerdere personen op de foto om te voorkomen dat personen
buiten beeld vallen.
1
Veeg in het voorbeeldscherm omhoog of omlaag of tik op
voorzijde te schakelen voor selfies.
2
3
4
Tik op Brede selfie in de lijst met camerastanden.
om naar de camera aan de
Kijk naar de cameralens aan de voorzijde.
Tik op
om een foto te maken.
U kunt ook uw handpalm voor de camera aan de voorzijde houden. Als uw handpalm is
herkend, verschijnt een afteltimer. Als de tijd om is, maakt het apparaat een foto.
Als u verschillende opnameopties voor de camera aan de voorzijde wilt gebruiken, tikt u op
→ Opnamemethoden en tikt u vervolgens op de schakelaars om deze in te schakelen.
83
Apps en functies
5
Draai het apparaat langzaam naar links en vervolgens naar rechts of omgekeerd om een brede
selfie te maken.
Het apparaat maakt aanvullende foto's wanneer het witte kader naar elk uiteinde van het
zoekervenster wordt bewogen.
• Zorg ervoor dat u het witte kader binnen het zoekervenster houdt.
• De onderwerpen moeten stil blijven staan terwijl u een brede selfie maakt.
• De bovenste en onderste delen van de afbeelding die op het voorbeeldscherm
wordt weergegeven, vallen mogelijk buiten de foto afhankelijk van de opnameomstandigheden.
Camera-instellingen aanpassen
Opties voor de huidige camerastand
Gebruik de volgende opties op het voorbeeldscherm.
De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de camerastand.
•
: de flitser in- of uitschakelen.
•
: de vertraging selecteren voordat de camera automatisch een foto maakt.
•
: een hoogte-breedteverhouding voor foto's selecteren.
•
: beauty-effecten of een filtereffect toepassen.
•
: een hoogte-breedteverhouding voor video's selecteren.
•
: een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden worden
berekend. Centrumgericht gebruikt het licht in het middelste gedeelte van de opname
Spotmeting gebruikt het licht op een
om de belichting van de opname te berekenen.
geconcentreerd gebied in het midden van de opname om de belichting van de opname te
Matrix stelt de volledige scène in op gemiddeld.
berekenen.
84
Apps en functies
Camera-instellingen
Tik op op het voorbeeldscherm. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar, afhankelijk van de
camerastand.
Foto's
• Fotogrootte achter: selecteer een resolutie voor foto's die u maakt met de camera aan de
achterzijde. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in foto's van hogere kwaliteit, maar
neemt meer geheugen in beslag.
• Fotogrootte voor: selecteer een resolutie voor foto's die u maakt met de camera aan de
voorzijde. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in foto's van hogere kwaliteit, maar neemt
meer geheugen in beslag.
Video's
• Videogrootte achter: selecteer een resolutie voor video's die u maakt met de camera aan de
achterzijde. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in video's van hogere kwaliteit, maar
neemt meer geheugen in beslag.
• Videogrootte voor: selecteer een resolutie voor video's die u maakt met de camera aan de
voorzijde. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in video's van hogere kwaliteit, maar
neemt meer geheugen in beslag.
• Video hoge efficiëntie: activeer de functie Video met hoge efficiëntie. U kunt video's opnemen
in de indeling High Efficiency Video Codec (HEVC). Uw HEVC-video's worden opgeslagen als
gecomprimeerde bestanden om het geheugen van het apparaat te sparen.
U kunt HEVC-video's niet op andere apparaten afspelen of online delen.
• Videostabilisatie: de functie Anti-trilling inschakelen om vage beelden als gevolg van het trillen
van de camera tijdens het opnemen van een video te beperken of te voorkomen.
85
Apps en functies
Nuttige functies
• Hulplijnen: rasterlijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het
beeld bij de selectie van onderwerpen.
• Locatietags: een GPS-locatietag toevoegen aan de foto.
• De sterkte van het GPS-signaal kan afnemen op locaties waar het signaal wordt
geblokkeerd, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte
weersomstandigheden.
• Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar
internet. Schakel de instelling voor locatietags uit om dit te voorkomen.
• Camerastanden: beschikbare camerastanden weergeven of de lijst met camerastanden
bewerken.
• Opnamemethoden: een opnamemethode selecteren om een foto te maken of een video op te
nemen.
• Opslaglocatie: de geheugenlocatie selecteren voor opslag. Deze functie verschijnt wanneer u
een geheugenkaart plaatst.
• Snel beoordelen: het apparaat instellen zodat foto's worden weergegeven nadat ze zijn
gemaakt.
• Volledig scherm (16:9): stel het apparaat in om een voorbeeld van foto's of video's
schermvullend weer te geven.
• Foto's als voorbeeld (Selfie): de afbeelding omkeren om een spiegelbeeld van de
oorspronkelijke scène te maken wanneer u foto's maakt met de camera aan de voorzijde.
• Instellingen resetten: de camera-instellingen resetten.
• Neem contact op: vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken.
• Info Camera: de versie van de Camera-app en juridische informatie weergeven.
86
Apps en functies
Galerij
Introductie
U kunt afbeeldingen en video's bekijken die op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen. U kunt
afbeeldingen en video's ook per album beheren of verhalen maken.
Afbeeldingen weergeven
1
2
Start de app Galerij en tik op Foto's.
Selecteer een afbeelding.
Extra opties weergeven.
De afbeelding toevoegen aan
Favorieten.
Voorbeeldminiaturen van
afbeeldingen en video's
De afbeelding verwijderen.
De afbeelding wijzigen.
De afbeelding delen met
anderen.
U kunt een geanimeerde GIF of collage maken op basis van meerdere afbeeldingen. Tik in
de lijst op → GIF maken of Collage maken en selecteer vervolgens afbeeldingen.
Zoeken naar afbeeldingen
Start de app Galerij en tik op om afbeeldingen weer te geven die zijn gesorteerd op categorie,
zoals typen, locaties of documenten.
Tik op het zoekveld om naar afbeeldingen te zoeken met zoektermen.
87
Apps en functies
Video's bekijken
1
2
3
Start de app Galerij en tik op Foto's.
Selecteer een video om af te spelen.
Tik op Video afspelen om de video af te spelen.
Uw video's weergeven.
Terug- of vooruitspoelen
door de balk te slepen.
Extra opties weergeven.
Het huidige scherm
vastleggen.
Een geanimeerde GIF
maken.
Schermverhouding
wijzigen.
Overschakelen naar de
pop-upvideospeler.
Het scherm draaien
Het afspeelscherm
vergrendelen.
Naar de volgende video
gaan. Blijven aanraken om
snel vooruit te spoelen.
Naar de vorige video gaan.
Blijven aanraken om terug
te spoelen.
Het afspelen onderbreken
en hervatten.
Sleep uw vinger omhoog of omlaag aan de linkerzijde van het afspeelscherm om de helderheid aan
te passen of sleep uw vinger omhoog of omlaag aan de rechterzijde van het afspeelscherm om het
volume aan te passen.
Als u terug of snel vooruit wilt spoelen, veegt u naar links of rechts op het afspeelscherm.
88
Apps en functies
De details van afbeeldingen en video's weergeven
U kunt bestandsdetails zoals personen, locatie en basisinformatie weergeven. Als er automatisch
gemaakte inhoud aanwezig is, zoals een verhaal of een GIF, wordt die inhoud ook weergegeven.
Sleep omhoog op het scherm wanneer u een afbeelding bekijkt of in het videovoorbeeldscherm
bent. De bestandsdetails worden weergegeven.
U kunt ook verwante inhoud bekijken door op de informatie op het scherm te tikken.
Gegevens
bewerken
Bestandsdetails
Informatie over de
persoon
Locatiegegevens
Automatisch
gemaakte inhoud
Tags
89
Apps en functies
Albums weergeven
U kunt uw foto's en video's gesorteerd op map of album bekijken.
Start de app Galerij, tik op Albums en selecteer een album.
Albums verbergen
U kunt albums verbergen.
U kunt albums die standaard worden gemaakt, zoals de albums Camera en
Schermafbeeldingen, niet verbergen.
1
2
3
Start de app Galerij en tik op Albums.
Tik op → Albums verbergen/weergeven.
Tik op de schakelaar van een album om het te verbergen.
Verhalen weergeven
Wanneer u afbeeldingen en video's vastlegt of opslaat, worden op het apparaat de datum- en
locatietags ervan gelezen, de afbeeldingen en video's gesorteerd en vervolgens verhalen gemaakt.
Als u automatisch verhalen wilt laten maken, moet u meerdere afbeeldingen en video's vastleggen
of opslaan.
Start de app Galerij, tik op Verhalen en selecteer een verhaal.
Verhalen maken
Maak verhalen met verschillende thema's.
1
2
3
4
Start de app Galerij en tik op Verhalen.
Tik op → Verhaal maken.
Geef een titel voor het verhaal in en tik op Nieuw.
Vink afbeeldingen of video's aan die u in het verhaal wilt opnemen en tik op Klaar.
90
Apps en functies
Als u afbeeldingen of video's wilt toevoegen aan een verhaal, selecteert u een verhaal en tikt u op
→ Toevoegen.
Als u afbeeldingen of video's uit een verhaal wilt verwijderen, selecteert u een verhaal, tikt u op
→ Bewerken, vinkt u afbeeldingen of video's aan die u wilt verwijderen en tikt u vervolgens op
Verwijderen uit verhaal.
Verhalen verwijderen
1
2
Start de app Galerij en tik op Verhalen.
Blijf een verhaal dat u wilt verwijderen aanraken en tik op Wissen.
Albums delen
Maak albums en deel ze met de familieleden en vrienden die in uw contacten zijn opgeslagen.
Ze kunnen gedeelde albums bekijken op apparaten waarop ze zijn aangemeld bij hun Samsungaccount, zoals een smartphone, tv of koelkast.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw telefoonnummer geverifieerd zijn. (SM-T825)
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich registreren en aanmelden bij uw Samsungaccount.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden deelt via het
mobiele netwerk. (SM-T825)
Albums maken om te delen
1
2
Start de app Galerij en tik op Gedeeld.
Tik op Gedeeld album maken.
Wanneer u deze functie voor het eerst gebruikt, moet u eerst akkoord gaan met de algemene
voorwaarden van Samsung Social.
3
4
5
Voer een titel voor het album in en tik op Nieuw.
Selecteer een groep om mee te delen.
Tik op OK.
De ontvangers krijgen een melding te zien.
91
Apps en functies
Afbeeldingen of video's toevoegen aan een album
1
2
3
4
Start de app Galerij en tik op Gedeeld.
Selecteer een album om afbeeldingen of video's aan toe te voegen.
Tik op
en vink de afbeeldingen of video's Aanpasbare helderheid die u wilt toevoegen.
Tik op Klaar.
Afbeeldingen en video's synchroniseren met Samsung Cloud
Als u de app Galerij synchroniseert met Samsung Cloud, worden alle afbeeldingen en video's die u
maakt ook opgeslagen in Samsung Cloud. U kunt in de app Galerij en via andere apparaten bekijken
welke afbeeldingen en video's zijn opgeslagen in Samsung Cloud.
Start de app Galerij, tik op → Instellingen en tik op de schakelaar Synchroniseren met Samsung
Cloud om deze functie in te schakelen. De app Galerij en Samsung Cloud worden met elkaar
gesynchroniseerd.
Afbeeldingen of video's verwijderen
Een afbeelding of video verwijderen
Selecteer een afbeelding of een video en tik op
onderaan het scherm.
Meerdere afbeeldingen en video's verwijderen
1
2
3
Blijf op het scherm Galerij een afbeelding of video aanraken die u wilt verwijderen.
Vink de afbeeldingen of video's aan die u wilt verwijderen.
Tik op Wissen.
92
Apps en functies
Multi window
Introductie
Met de functie Multi window kunt u twee apps tegelijkertijd uitvoeren in een gesplitst scherm. U
kunt ook meerdere apps tegelijk in de pop-upweergave uitvoeren.
Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.
Weergave met gesplitst
scherm
Pop-upweergave
Weergave met gesplitst scherm
1
2
Druk op de toets 'Recents' (Recent gebruikt) om de lijst met onlangs geopende apps te openen.
Veeg naar links of rechts, tik op het pictogram van een app en tik vervolgens op Openen in
gesplitste schermweergave.
De geselecteerde app wordt geopend in het bovenste venster.
93
Apps en functies
3
Veeg in het onderste venster naar links of rechts om een andere app te selecteren om te starten.
Als u apps wilt starten die niet in de lijst met onlangs gebruikte apps staan, drukt u op de
starttoets of terugtoets en selecteert u een app.
De venstergrootte aanpassen
Sleep de balk tussen de app-vensters omhoog of omlaag om het formaat van de vensters aan te
passen.
Als u de balk tussen de app-vensters versleept naar de boven- of onderkant van het scherm, wordt
het venster gemaximaliseerd.
94
Apps en functies
Pop-upweergave
1
2
Druk op de toets 'Recents' (Recent gebruikt) om de lijst met onlangs geopende apps te openen.
Veeg naar links of rechts, tik op het pictogram van een app en tik vervolgens op Openen in
pop-upweergave.
Het app-scherm wordt geopend in de pop-upweergave.
Het venster
minimaliseren.
Het venster
maximaliseren.
De app sluiten.
Het transparantieniveau aanpassen.
Pop-upvensters verplaatsen
Als u een pop-upvenster wilt verplaatsen, tikt u op de werkbalk van het venster en sleept u het naar
een nieuwe locatie.
95
Apps en functies
Game Launcher
Introductie
Game Launcher verzamelt de games die u hebt gedownload via Play Store en Galaxy Store op één
plek, zodat u deze eenvoudig kunt vinden. U kunt het apparaat instellen op de gamestand zodat u
eenvoudiger games kunt spelen.
Extra opties weergeven.
Uw gameplayinformatie weergeven.
Gedownloade apps.
De prestatiestand wijzigen.
Games met of zonder geluid
openen.
Game Launcher gebruiken
1
Open de app Game Launcher.
Als Game Launcher niet wordt weergegeven, opent u de app Instellingen, tikt u op
Geavanceerde functies en tikt u vervolgens op de schakelaar Game Launcher om deze
functie in te schakelen.
2
Tik op een game in de lijst met games.
Veeg op het scherm naar links om meer spellen te vinden.
Games die u via de Play Store en Galaxy Store hebt gedownload, worden automatisch
weergegeven op het Game Launcher-scherm. Als u uw games niet ziet, tikt u op → Apps
toevoegen.
96
Apps en functies
Een game verwijderen uit Game Launcher
Blijf een game aanraken en tik op Verwijder uit Game Launcher.
De prestatiestand wijzigen
U kunt de gameprestatiestand wijzigen.
Start de app Game Launcher, tik op
en versleep de balk om de gewenste stand te selecteren.
• Focus op energiebesparing: hiermee wordt energie bespaard tijdens het spelen van games.
• In balans: hiermee worden de prestaties en het batterijgebruik op elkaar afgestemd.
• Focus op prestaties: hiermee ligt de focus op het bieden van de best mogelijke prestaties
tijdens het spelen van games.
Als u voor games de instellingen afzonderlijk wilt veranderen, vinkt u Instellingen voor elke game
aan en tikt u op Toepassen.
De efficiëntie van het batterijvermogen varieert per game.
Game Tools gebruiken
U kunt instellen dat het Game Tools-pictogram wordt weergegeven als een zwevend pictogram op
gameschermen.
Start de app Instellingen, tik op Geavanceerde functies en tik op de schakelaar Game Tools om
deze functie in te schakelen.
Tik tijdens het spelen van een game op
om de gametools weer te geven.
Als u het pictogram wilt verplaatsen, tikt u op
en sleept u het naar een nieuwe locatie.
De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de game.
• Oproepen en meldingen: instellen hoe binnenkomende oproepen en meldingen tijdens het
spelen van games moeten worden weergegeven. Raadpleeg Instellen hoe binnenkomende
oproepen en meldingen tijdens het spelen van games moeten worden weergegeven voor meer
informatie.
• Blokkeren tijdens game: enkele functies tijdens het spelen van games vergrendelen.
• Geavanceerde gamefuncties: aanvullende functies instellen.
97
Apps en functies
• Aanraakvergrendeling scherm: het aanraakscherm vergrendelen wanneer een game wordt
gespeeld. Als u het aanraakscherm wilt ontgrendelen, sleept u het slotpictogram in een
willekeurige richting.
• Schermafbeelding: schermafbeeldingen maken.
• Opnemen: uw gamesessies opnemen. Tik op Tik om te stoppen met opnemen. op het
meldingsvenster om de opname te beëindigen.
Instellen hoe binnenkomende oproepen en meldingen tijdens het spelen van
games moeten worden weergegeven
U kunt van uw games genieten zonder te worden gestoord, zelfs wanneer u een oproep of melding
ontvangt.
Tik op
→ Oproepen en meldingen en selecteer een optie om deze functie in te schakelen.
• Geminimaliseerde bellermeldingen: een kleine melding wordt bovenaan het scherm
weergegeven als u een oproep ontvangt tijdens het spelen van games. (SM-T825)
• Geen meldingen weergeven: alleen meldingen van sommige apps of noodmeldingen worden
tijdens games weergegeven.
Samsung Notes
Maak notities door tekst in te geven via het toetsenbord of door te schrijven of te tekenen op het
scherm. U kunt ook afbeeldingen of spraakopnamen in uw notities invoegen.
Notities maken
1
2
Start de app Samsung Notes en tik op
.
Selecteer een invoermethode op de werkbalk bovenaan het scherm en stel een notitie op.
Tekst ingeven via
het toetsenbord.
Een afbeelding of een
spraakopname toevoegen.
Schrijven of tekenen met
pennen.
Verven met kwasten.
3
Wanneer u klaar bent met het samenstellen van de notitie, tikt u op Opslaan.
98
Apps en functies
Notities maken door te schrijven
Tik in het scherm voor het maken van notities op Pen om met de S Pen te schrijven of te tekenen.
Ongedaan maken
Opnieuw uitvoeren
Selecteren en bewerken
Gum
Gemakkelijk schrijfblok
Pen
De peninstellingen wijzigen
Wanneer u op het scherm schrijft of tekent, tikt u op
penkleur te wijzigen.
om het pentype, de dikte van de lijn of de
Het pentype aanpassen.
De lijndikte aanpassen.
Een nieuwe kleur selecteren met
de kleurkiezer.
De penkleur aanpassen.
Selecteer de weer te geven
kleurreeksen.
99
Apps en functies
De gum gebruiken
Wanneer u met de hand geschreven tekst in een notitie wilt wissen, tikt u op
en selecteert u een
gebied dat u wilt wissen. Of selecteer een gebied terwijl u de S Pen-knop ingedrukt houdt.
Als u het type gum wilt wijzigen, tikt u nogmaals op
.
• Wissen per regel: de regel wissen die u selecteert.
• Wissen per gebied: alleen het gebied wissen dat u selecteert. U kunt het formaat van de gum
aanpassen door de instelbalk voor het formaat te slepen.
• Alles wissen: de notitie wissen.
Zelfs met een kleinere gum kunt u het bedoelde deel mogelijk niet precies wissen.
Met de hand geschreven notities bewerken
U kunt met de hand geschreven notities bewerken met verschillende opties, zoals knippen,
verplaatsen, formaat wijzigen of transformeren.
1
Als de notitie handgeschreven tekst bevat, tikt u op
.
Als u de vorm van de selectie wilt wijzigen, tikt u nogmaals op
2
.
Tik op de invoer of teken een lijn rondom de invoer om deze te selecteren.
Als u de invoer naar een andere locatie wilt verplaatsen, selecteert u de invoer en sleept u deze
naar een nieuwe locatie.
Als u de grootte van de selectie wilt wijzigen, tikt u op de invoer en sleept u een hoek van het
frame dat verschijnt.
100
Apps en functies
3
Bewerk de invoer met de beschikbare opties.
• Knippen: de invoer knippen. Als u de notitie daarna wilt invoegen op een andere locatie,
blijft u de locatie aanraken en tikt u op Plakken.
• Kopiëren: de invoer kopiëren. Als u de notitie daarna wilt invoegen op een andere locatie,
blijft u de locatie aanraken en tikt u op Plakken.
• Wissen: de invoer verwijderen.
• Tekstextractie: tekst extraheren uit het geselecteerde gebied. Als u de tekst in een notitie
wilt plakken of kopiëren, tikt u op Plakken of Kopiëren.
• Naar voren: naar voren verplaatsen.
• Naar achter: de invoer naar achteren verplaatsen.
Verven met kwasten
Tik in het scherm voor het maken van notities op Kwast om met verschillende kwasten te verven.
Wanneer u klaar bent, tikt u op Gereed om uw schilderwerk in de notitie in te voegen.
U kunt uw schilderij plaatsen in PENUP om het met anderen te delen.
Een nieuwe kleur selecteren met
de kleurkiezer.
Het schilderij in de notitie
invoegen.
Selecteer de weer te geven
kleurreeksen.
De kwastkleur wijzigen.
Ongedaan maken.
Opnieuw uitvoeren.
Gum
Het schilderij in PENUP plaatsen.
101
Apps en functies
Afbeeldingen in een notitie invoegen
→ Afbeeld. Tik op Camera → om een foto
Tik in het scherm voor het maken van notities op
te maken of tik op Galerij of Overig om een afbeelding te selecteren. De afbeelding wordt in uw
notitie ingevoegd.
Spraakopnamen in een notitie invoegen
→ Spraakopnames om een
Tik in het scherm voor het samenstellen van notities op
spraakopname te maken. Tik op om de opname te beëindigen. De spraakopname wordt in uw
notitie ingevoegd.
Een notitie vastmaken aan het startscherm
Maak een notitie vast aan het startscherm om deze snel weer te geven of te openen en te bewerken.
1
2
Open de app Samsung Notes.
Selecteer een notitie en tik op → Vastzetten op startscherm.
De notitie wordt automatisch toegevoegd aan het startscherm.
Notities verwijderen
1
2
Open de app Samsung Notes.
Blijf een notitie aanraken die u wilt verwijderen.
Als u meerdere notities wilt verwijderen, vinkt u meer notities aan die u wilt verwijderen.
3
Tik op Wissen.
102
Apps en functies
PENUP
Introductie
PENUP is een sociaal netwerk-service voor het delen van kunstwerken die zijn getekend met de
S Pen. Post uw kunstwerk, bekijk kunstwerken van anderen en krijg de beschikking over handige
tekentips.
Uw profiel
Uw activiteiten
Uw kunstwerk posten.
Kunstwerken per categorie
weergeven.
U kunt zich aanmelden bij PENUP met uw Samsung-account of andere SNS-accounts.
103
Apps en functies
Uw kunstwerk posten
Post uw kunstwerk dat is gemaakt in Samsung Notes of andere tekenapps in PENUP.
1
2
Start de app PENUP en tik op
.
Als u een kunstwerk wilt plaatsen vanuit de Galerij tikt u op Uit Galerij, selecteert u het
kunstwerk dat u wilt plaatsen en tikt u op Gereed.
Als u een nieuw kunstwerk wilt plaatsen, tikt u op Tekening, maakt u een tekening en tikt u
vervolgens op Gereed → Opslaan en posten.
Als u een concept wilt plaatsen, tikt u op Concepten, maakt u het kunstwerk af en tikt u
vervolgens op Gereed → Opslaan en posten.
3
Geef een titel, een beschrijving en een hashtag in.
Uw kunstwerk toevoegen om te
posten.
Een titel ingeven.
Een beschrijving ingeven.
4
Selecteren waar het kunstwerk
moet worden gepost.
Een categorie selecteren.
Uw kunstwerk met uw andere
SNS-accounts delen.
Extern zoeken toestaan.
Tik op Plaatsen.
Kunstwerken vanuit andere apps posten
Als u uw kunstwerk vanuit Galerij of andere teken-apps wilt plaatsen, selecteert u het kunstwerk in
een app en tikt u op → PENUP.
104
Apps en functies
Kunstwerk bekijken
U kunt de kunstwerken van anderen bekijken, reacties plaatsen en kunstwerken in uw favorieten
opslaan. U kunt een kunstwerk ook downloaden of als achtergrond instellen.
Start de app PENUP en selecteer een kunstwerk dat u wilt bekijken.
Het kunstwerk als favoriet
instellen.
De gebruikers weergeven die
het kunstwerk leuk vinden.
Opmerkingen weergeven en
een opmerking toevoegen.
Het kunstwerk opnieuw posten.
U kunt ook bekijken welke
gebruikers het kunstwerk
opnieuw hebben gepost.
Als u kunstwerken wilt downloaden, tikt u op → Downloaden. Gedownloade kunstwerken
worden opgeslagen in de Galerij. U kunt alleen kunstwerken downloaden waarvoor de eigenaren
toestemming hebben gegeven.
105
Apps en functies
Afbeeldingen inkleuren
U kunt met de verschillende kleuren zelf kunstwerken maken.
1
2
3
Start de app PENUP en tik op Kleuren.
Selecteer een afbeelding.
Tik op Begin met kleuren.
Beginnen met inkleuren.
4
Tik op Gereed als u klaar bent.
106
Apps en functies
Live tekening
Teken mee tijdens het bekijken van de video over tekenen. Hierin ziet u hoe een afbeelding kan
worden voltooid. Het is eenvoudig om een mooie afbeelding te maken.
1
2
3
4
Start de app PENUP en tik op Live tekening.
Selecteer een afbeelding.
Tik op Leren tekenen.
Als u op de afbeelding wilt tekenen, tikt u op
U kunt de afspeelsnelheid wijzigen door op
5
Tik op
om het afspelen te onderbreken.
te tikken.
wanneer u klaar bent.
De oorspronkelijke afbeelding wordt verborgen en u ziet wat u hebt getekend.
107
Apps en functies
Tekenen op foto's
Teken afbeeldingen op uw foto's en bewaar ze als uw eigen kunstwerken. Selecteer een foto in de
Galerij of maak een foto en teken erop. Wanneer u klaar bent met uw tekening kunt u het resultaat
bekijken door de foto te verbergen.
1
2
3
Start de app PENUP.
Tik op
→ Tekening →
.
Tik op Foto maken, maak een foto en tik op OK.
U kunt ook tikken op Selecteren uit Galerij en een foto selecteren.
4
Selecteer het gebied waarin u wilt tekenen, wijzig het transparantieniveau en tik op Opslaan.
Het geselecteerde gebied wordt als achtergrond toegevoegd.
5
6
Teken op de foto.
Tik op
wanneer u klaar bent.
De foto wordt verborgen en u ziet wat u hebt getekend.
108
Apps en functies
Agenda
U kunt uw agenda beheren door aankomende gebeurtenissen of herinneringen in te geven in uw
agenda.
Agenda-items maken
1
Start de app Agenda en tik op
Tik op de datum en tik op
2
of dubbeltik op een datum.
als de datum al opgeslagen agenda-items of taken bevat.
Geef de details van het agenda-item in.
Een titel ingeven.
Kleur van het agenda-item
wijzigen.
De duur instellen.
Een agenda selecteren om het
agenda-item in op te slaan.
Een alarm instellen.
De locatie ingeven.
Een notitie toevoegen.
Meer gegevens toevoegen.
3
Tik op Opslaan om het agenda-item in op te slaan.
109
Apps en functies
Gebeurtenissen synchroniseren met uw accounts
1
Start de app Instellingen, tik op Accounts en back-up → Accounts en selecteer de account
waarmee u wilt synchroniseren.
2
Tik op Account synchroniseren en tik op de schakelaar Agenda om deze functie in te
schakelen.
Tik voor de Samsung-account op → Synchr.instellingen en tik op de schakelaar Agenda om
deze functie in te schakelen.
Als u accounts wilt toevoegen waarmee moet worden gesynchroniseerd, opent u de app Agenda en
tikt u op → → Nieuw account toevoegen. Selecteer een account om mee te synchroniseren
en meld u aan. Wanneer de account is toegevoegd, wordt deze weergegeven in de lijst.
110
Apps en functies
Samsung Flow
Introductie
Met Samsung Flow kunt u uw tablet eenvoudig verbinden met uw smartphone en er vervolgens
handig gebruik van maken, zoals voor het controleren van meldingen of delen van inhoud.
Samsung Flow moet op beide apparaten geïnstalleerd zijn als u een verbinding tot stand wilt
brengen. Als Samsung Flow niet geïnstalleerd is, download het dan uit Galaxy Store of Play Store.
• Deze functie is alleen beschikbaar op enkele Android-apparaten van Samsung.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de Bluetooth-functie op uw tablet en
smartphone inschakelen.
Uw tablet en smartphone verbinden
1
2
Start Samsung Flow op uw smartphone.
Start de app Samsung Flow op uw tablet.
Als u deze functie voor het eerst gebruikt, tikt u op Start.
3
4
5
Selecteer uw smartphone in de lijst met gedetecteerde apparaten.
Accepteer het verbindingsverzoek op beide apparaten.
Bevestig het wachtwoord op beide apparaten.
De apparaten worden verbonden.
Als uw smartphone de functie vingerafdrukherkenning ondersteunt, installeer dan
Samsung Pass op uw smartphone om de apparaten met behulp van uw vingerafdruk
eenvoudiger en veilig te verbinden.
111
Apps en functies
Mobiele dataverbinding delen
Deel de mobiele dataverbinding van uw smartphone met uw tablet met behulp van een mobiele
hotspot wanneer er op uw tablet geen internetverbinding is.
1
2
Start de app Samsung Flow op uw tablet.
Tik op
.
U hebt op uw tablet een internetverbinding via de mobiele dataverbinding van uw smartphone.
• Uw smartphone moet de functie mobiele dataverbinding ondersteunen.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie op uw
smartphone gebruikt.
Meldingen op uw tablet controleren
Wanneer u nieuwe meldingen op uw smartphone ontvangt, controleer dan de meldingen in het
pop-upvenster op uw tablet.
Inhoud delen
U kunt de inhoud van uw smartphone met uw tablet delen.
112
Apps en functies
Mijn bestanden
U kunt verschillende bestanden openen die zijn opgeslagen op het apparaat of andere locaties zoals
services voor cloudopslag.
Open de app Mijn bestanden.
Bekijk bestanden die zijn opgeslagen in elke opslagruimte.
Als u wilt controleren op overbodige gegevens om uw apparaatopslag op te schonen, tikt u op →
Opslaganalyse.
Als u bestanden of mappen wilt zoeken, tikt u op
.
Klok
Introductie
U kunt alarmopdrachten instellen, de huidige tijd in veel steden over de gehele wereld bekijken, de
tijd bijhouden voor een evenement of een specifieke duur instellen.
Alarm
Start de app Klok en tik op Alarm.
Alarmen instellen
Tik in de lijst met alarmen op , stel een alarmtijd in, selecteer de dagen waarop het alarm moet
afgaan, stel andere alarmopties in en tik vervolgens op Opslaan.
Als u het toetsenblok wilt openen om een alarmtijd in te geven, tikt u op het invoerveld voor de tijd.
Als u alarmen wilt in- of uitschakelen, tikt u op de schakelaar naast het alarm in de lijst met alarmen.
Alarmen stoppen
Tik op Sluiten om een alarm te stoppen. Als u eerder de optie voor sluimeren hebt ingeschakeld, tikt
u op Sluimeren om het alarm na een bepaalde tijd te herhalen.
Alarmen verwijderen
Blijf een alarm aanraken, vink alarmen aan die u wilt verwijderen en tik op Verwijderen.
113
Apps en functies
Wereldklok
Start de app Klok en tik op Wereldklok.
Klokken maken
Tik op
, geef de naam van een stad in of selecteer een stad op de kaart en tik op Toevoegen.
Als u de tijdzone-omzetter wilt gebruiken, tikt u op → Tijdzone omrekenen.
Klokken verwijderen
Blijf een klok aanraken, vink klokken aan die u wilt verwijderen en tik op Verwijderen.
Stopwatch
1
2
Start de app Klok en tik op Stopwatch.
Tik op Start om de tijd van een gebeurtenis bij te houden.
Als u rondetijden wilt opnemen terwijl u een gebeurtenis timet, tikt u op Ronde.
3
Tik op Stop om het timen te stoppen.
Als u het timen opnieuw wilt starten, tikt u op Hervatten.
Als u rondetijden wilt wissen, tikt u op Resetten.
114
Apps en functies
Timer
1
Start de app Klok en tik op Timer.
Als u een vaak gebruikte timer wilt toevoegen, tikt u op
op Toevoegen.
2
. Stel de duur en een naam in en tik
Stel de duur in en tik op Start.
Als u het toetsenblok wilt openen om de duur in te geven, tikt u op het invoerveld voor de duur.
3
Tik op Sluiten als de timer afgaat.
Calculator
U kunt eenvoudige of complexe berekeningen uitvoeren.
Open de app Calculator.
De geschiedenis van de calculator wordt in het bovenste deel van het scherm weergegeven.
Als u de historie wilt wissen, tikt u op Historie wissen.
om de eenheidconversietool te gebruiken. U kunt verschillende waarden converteren
Tik op
naar andere eenheden, bijvoorbeeld oppervlakte, lengte of temperatuur.
115
Apps en functies
Inhoud delen
Deel inhoud met verschillende deelopties. De volgende acties zijn een voorbeeld van het delen van
afbeeldingen.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden deelt via het mobiele
netwerk. (SM-T825)
1
2
Start de app Galerij en selecteer een afbeelding.
Tik op
en selecteer een deelmethode, zoals e-mail.
Als u een communicatie- of deel-historie hebt, worden de personen waarmee u contact
hebt opgenomen, weergegeven in het venster met opties voor delen. Selecteer het
pictogram van een persoon om inhoud direct met ze te delen via de desbetreffende app.
Als de functie niet is ingeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde
functies en tikt u vervolgens op de schakelaar Direct share om deze functie in te schakelen.
116
Apps en functies
Aanvullende functies gebruiken
• Grote bestanden delen: u kunt grote bestanden delen door ze te uploaden naar de Samsungopslagserver en ze vervolgens delen met anderen via een webkoppeling. Als u deze functie wilt
gebruiken, moet uw telefoonnummer geverifieerd zijn. (SM-T825)
• Smart View: inhoud delen met apparaten in de buurt via Wi-Fi Direct of Bluetooth of met
apparaten waarop SmartThings wordt ondersteund. U kunt ook de weergegeven inhoud
van uw apparaat bekijken op een groot scherm door uw apparaat te verbinden met een tv of
monitor die de functie Scherm spiegelen ondersteunt.
Wanneer de afbeelding wordt verzonden naar de apparaten van de ontvangers, wordt een melding
weergegeven op hun apparaten. Tik op de melding om de afbeelding te bekijken of te downloaden.
Google-apps
Google biedt apps voor entertainment, sociale netwerken en bedrijven. U hebt mogelijk een
Google-account nodig om bepaalde apps te kunnen gebruiken.
Als u meer app-informatie wilt weergeven, opent u het Help-menu van de betreffende app.
Sommige apps zijn mogelijk niet beschikbaar of hebben een andere naam afhankelijk van
uw regio of serviceprovider.
Chrome
Zoeken naar informatie en webpagina's weergeven.
Gmail
E-mail verzenden of ontvangen via de Google Mail-service.
Maps
Uw locatie op de kaart vinden, zoeken op de wereldkaart en locatiegegevens weergeven voor
verschillende plaatsen bij u in de buurt.
117
Apps en functies
Play Muziek
Muziek ontdekken, beluisteren en delen op uw apparaat. U kunt muziekverzamelingen die zijn
opgeslagen op uw apparaat, uploaden naar de cloud en later openen.
Play Films
Video's, zoals films en tv-programma's, kopen of huren in de Play Store.
Drive
Uw inhoud in de cloud opslaan, overal gebruiken en met anderen delen.
YouTube
Video's kijken of maken en delen met anderen.
Foto's
U kunt al uw foto's en video's vanaf verschillende bronnen op één locatie doorzoeken, beheren en
bewerken.
Google
Snel zoeken naar items op internet of op uw apparaat.
Duo (SM-T825)
Een eenvoudige video-oproep tot stand brengen.
Hangouts (SM-T820)
Berichten, afbeeldingen en emoticons naar uw vrienden verzenden en video-oproepen met ze
voeren.
118
Instellingen
Introductie
Apparaatinstellingen aanpassen. U kunt uw apparaat personaliseren door de verschillende
instelopties te configureren.
Open de app Instellingen.
Tik op
om naar instellingen te zoeken met zoektermen.
Verbindingen
Opties
Instellingen wijzigen voor verschillende verbindingen, bijvoorbeeld de Wi-Fi-functie en Bluetooth.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen.
• Wi-Fi: schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te
krijgen tot internet of andere netwerkapparaten. Raadpleeg Wi-Fi voor meer informatie.
• Bluetooth: gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere
apparaten waarop Bluetooth is ingeschakeld. Raadpleeg Bluetooth voor meer informatie.
• Zichtbaarheid tablet: andere apparaten toestaan uw apparaat te vinden om inhoud met u
te delen. Als deze functie is ingeschakeld, is uw apparaat zichtbaar voor andere apparaten
wanneer ze zoeken naar beschikbare apparaten via de optie Bestanden overzetten naar
apparaat.
119
Instellingen
• Vliegtuigstand: schakel de Vliegtuigstand in om alle draadloze functies uit te schakelen. U kunt
alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.
Houd u aan de regelgeving verstrekt door de luchtvaartmaatschappij en de instructies
van het personeel in het vliegtuig. Als u het apparaat mag gebruiken, moet u het altijd
gebruiken in de vliegtuigstand.
• Mobiele netwerken: uw instellingen voor mobiele netwerken configureren. (SM-T825)
• Gegevensgebruik
► SM-T825: u kunt uw gegevensgebruik bijhouden en limietinstellingen aanpassen. U kunt
instellen dat het apparaat de mobiele gegevensverbinding automatisch uitschakelt als de
hoeveelheid gebruikte mobiele gegevens de ingestelde limiet bereikt.
U kunt ook de gegevensbesparingsfunctie inschakelen om te voorkomen dat apps die
op de achtergrond worden uitgevoerd gegevens versturen of ontvangen. Raadpleeg
Gegevensbesparing (SM-T825) voor meer informatie.
► SM-T820: uw gegevensgebruik bijhouden.
• Mobiele hotspot en tethering: gebruik het apparaat als een mobiele hotspot om de
mobiele gegevensverbinding van uw apparaat met andere apparaten te delen als er geen
netwerkverbinding beschikbaar is. U kunt verbinding maken via Wi-Fi, USB of Bluetooth.
Raadpleeg Mobiele hotspot en tethering (SM-T825) voor meer informatie. (SM-T825)
• Meer verbindingsinstellingen: hier kunt u instellingen aanpassen om andere functies aan te
sturen. Raadpleeg Meer verbindingsinstellingen voor meer informatie.
120
Instellingen
Wi-Fi
Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot
internet of andere netwerkapparaten.
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi en tik vervolgens op de schakelaar om
deze functie in te schakelen.
2
Selecteer een netwerk in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven met een slotpictogram.
Geef het wachtwoord in en tik op Verbinden.
• Wanneer het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het
elke keer opnieuw verbinding met dat netwerk als het beschikbaar is, zonder dat
een wachtwoord hoeft te worden opgegeven. Om te voorkomen dat het apparaat
automatisch verbinding maakt met het netwerk, selecteert u het in de lijst met
netwerken en tikt u op Vergeten.
• Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk kunt maken, start u de functie Wi-Fi van uw
apparaat of de draadloze router opnieuw.
Wi-Fi Direct
De functie Wi-Fi Direct verbindt apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een
toegangspunt.
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi en tik vervolgens op de schakelaar om
deze functie in te schakelen.
2
Tik op Wi-Fi Direct.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, niet in de lijst staat, moet u dat apparaat
vragen de Wi-Fi Direct-functie in te schakelen.
3
Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek
accepteert.
121
Instellingen
Gegevens verzenden en ontvangen
U kunt gegevens, zoals contacten of mediabestanden, met andere apparaten delen. De volgende
handelingen zijn een voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
1
2
Start de app Galerij en selecteer een afbeelding.
3
Accepteer het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek op het andere apparaat.
Tik op → Wi-Fi Direct en selecteer een apparaat waar de afbeelding naar moet worden
verstuurd.
Als de apparaten al zijn verbonden, wordt de afbeelding verzonden naar het andere apparaat
zonder de procedure voor verbindingsverzoeken.
De apparaatverbinding beëindigen
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi.
Tik op Wi-Fi Direct.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
3
Tik op de apparaatnaam om de verbinding tussen de apparaten te verbreken.
122
Instellingen
Bluetooth
Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten waarop
Bluetooth is ingeschakeld.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik
van gegevens die via Bluetooth zijn verzonden of ontvangen.
• Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed
zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de
afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
• Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of
goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale kopieën
maken van bestanden of illegaal gesprekken opnemen voor commerciële doeleinden).
Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van illegaal gebruik van de
Bluetooth-functie.
Koppelen met andere Bluetooth-apparaten
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Bluetooth en tik vervolgens op de
schakelaar om deze functie in te schakelen.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
2
Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, stelt u het apparaat in om naar
de Bluetooth-koppelstand te schakelen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het andere
apparaat.
Uw apparaat is zichtbaar voor andere apparaten als het scherm Instellingen van Bluetooth is
geopend.
3
Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op uw apparaat om het verzoek te bevestigen.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Bluetooth-verbindingsverzoek
accepteert.
123
Instellingen
Gegevens verzenden en ontvangen
Veel apps ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. U kunt gegevens, zoals contacten
of mediabestanden, met andere Bluetooth-apparaten delen. De volgende handelingen zijn een
voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
1
2
Start de app Galerij en selecteer een afbeelding.
Tik op
→ Bluetooth en selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de
zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen.
3
Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op het andere apparaat.
Bluetooth-apparaten loskoppelen
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Bluetooth.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
2
3
Tik op
naast de naam van het apparaat om te ontkoppelen.
Tik op Koppeling opheffen.
124
Instellingen
Gegevensbesparing (SM-T825)
Beperk uw gegevensgebruik door te voorkomen dat bepaalde apps die op de achtergrond worden
uitgevoerd gegevens versturen of ontvangen.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Gegevensgebruik → Gegevensbesparing en
tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Als de gegevensbesparingsfunctie is ingeschakeld, wordt het pictogram
statusbalk.
weergegeven op de
Functie Gegevensbesparing
ingeschakeld
Als u apps wilt selecteren waarvoor u geen gegevensbeperking wilt inschakelen, tikt u op
App toestaan bij Geg.besp. aan en selecteert u apps.
Mobiele hotspot en tethering (SM-T825)
Gebruik het apparaat als een mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat
met andere apparaten te delen als er geen netwerkverbinding beschikbaar is. U kunt verbinding
maken via Wi-Fi, USB of Bluetooth.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Mobiele hotspot en tethering.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie gebruikt.
• Mobiele hotspot: gebruik de mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van het
apparaat te delen met computers of andere apparaten.
• Bluetooth-tethering: gebruik Bluetooth-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het
apparaat te delen met computers of andere apparaten via Bluetooth.
• USB-tethering: gebruik USB-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het apparaat
te delen met een computer via USB. Wanneer het apparaat vervolgens op een computer is
aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de computer gebruikt.
125
Instellingen
De mobiele hotspot gebruiken
Gebruik uw apparaat als mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat met
andere apparaten te delen.
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Mobiele hotspot en tethering → Mobiele
hotspot.
2
Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Het pictogram wordt weergegeven op de statusbalk. Andere apparaten kunnen uw apparaat
vinden in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
Als u een wachtwoord voor de mobiele hotspot wilt instellen, tikt u op → Mobiele hotspot
configureren en selecteert u het beveiligingsniveau. Geef een wachtwoord in en tik op
Opslaan.
3
Zoek op het scherm van het andere apparaat naar uw apparaat in de lijst met Wi-Fi-netwerken
en selecteer het.
• Als de mobiele hotspot niet wordt gevonden, tikt u op uw apparaat op → Mobiele
hotspot configureren en schakelt u Mijn apparaat verbergen uit.
• Als het andere apparaat geen verbinding kan maken met de mobiele hotspot, tikt u op
uw apparaat op → Toegestane apparaten. Tik vervolgens op de schakelaar Alleen
toegestane apparaten om deze functie uit te schakelen.
4
Gebruik op het aangesloten apparaat de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat om
verbinding te maken met internet.
Meer verbindingsinstellingen
Instellingen aanpassen om andere verbindingsfuncties aan te sturen.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen.
• Apparaten in de buurt: instellen dat het apparaat zoekt naar apparaten in de buurt waarmee
verbinding kan worden gemaakt.
• Afdrukken: hier kunt u instellingen configureren voor printerinvoegtoepassingen die zijn
geïnstalleerd op het apparaat. U kunt beschikbare printers zoeken of handmatig een printer
toevoegen om bestanden af te drukken. Raadpleeg Afdrukken voor meer informatie.
• Downloadbooster: stel het apparaat zo in dat bestanden groter dan 30 MB sneller worden
gedownload via Wi-Fi en mobiele netwerken gelijktijdig. Raadpleeg Downloadbooster (SMT825) voor meer informatie. (SM-T825)
126
Instellingen
• VPN: stel een VPN (virtueel privénetwerk) in op uw apparaat om verbinding te maken met het
privénetwerk van een school of bedrijf.
• Privé-DNS: gebruik het betrouwbare domeinnaamsysteem (DNS) voor het interne privénetwerk
van een school of bedrijf in plaats van het externe hostingnetwerk. Er wordt automatisch
gezocht naar het DNS en er wordt automatisch verbinding mee gemaakt, of u kunt zoeken naar
het DNS en handmatig verbinding ermee maken.
• Ethernet: wanneer u een Ethernet-adapter aansluit, kunt u een bedraad netwerk gebruiken en
netwerkinstellingen configureren.
Afdrukken
Hier kunt u instellingen configureren voor printerinvoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op het
apparaat. U kunt het apparaat aan een printer koppelen via Wi-Fi of Wi-Fi Direct en afbeeldingen of
documenten afdrukken.
Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
Printerinvoegtoepassingen toevoegen
U kunt printerinvoegtoepassingen toevoegen voor printers waarmee u het apparaat wilt verbinden.
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen →
Afdrukken → Invoegtoepassing downloaden.
2
3
4
Zoek een printerinvoegtoepassing in de Play Store.
Selecteer een printerinvoegtoepassing en installeer deze.
Selecteer de geïnstalleerde printerinvoegtoepassing.
Het apparaat zoekt automatisch naar printers die zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk
als uw apparaat.
5
Selecteer een printer die u wilt toevoegen.
Als u handmatig printers wilt toevoegen, tikt u op → Printer toevoegen.
127
Instellingen
Inhoud afdrukken
Terwijl u inhoud, zoals afbeeldingen of documenten, bekijkt, opent u de lijst met opties, tikt u op
→ Alle printers en selecteert u een printer.
Afdrukken →
Afdrukmethoden kunnen verschillen afhankelijk van het type inhoud.
Downloadbooster (SM-T825)
Stel het apparaat zo in dat bestanden groter dan 30 MB sneller worden gedownload via Wi-Fi en
mobiele netwerken gelijktijdig. Een sterker Wi-Fi-signaal geeft een snellere downloadsnelheid.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen →
Downloadbooster.
• Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund op bepaalde apparaten.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden downloadt via het
mobiele netwerk.
• Wanneer u grote bestanden downloadt, wordt het apparaat mogelijk warm. Wanneer
de temperatuur van het apparaat boven de ingestelde temperatuur stijgt, zal de functie
worden uitgeschakeld.
• Als de netwerksignalen onstabiel zijn, kunnen de snelheid en prestaties van deze functie
worden aangetast.
• Als de gegevensoverdrachtsnelheden van de Wi-Fi- en mobiele netwerkverbindingen
sterk verschillen, gebruikt het apparaat mogelijk alleen de snelste verbinding.
• Deze functie ondersteunt Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 en Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). De functie kan niet worden gebruikt met andere
protocollen, zoals FTP.
128
Instellingen
Geluiden en trillen
Opties
U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Geluiden en trillen.
• Geluidstand: instellen dat het apparaat de geluidstand, de trilstand of de stille stand gebruikt.
• Trillen bij inkomende oproep: instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een
trilsignaal wordt gebruikt door het apparaat. (SM-T825)
• Beltoon: de beltoon voor oproepen wijzigen. (SM-T825)
• Trilpatroon: een trilpatroon selecteren. (SM-T825)
• Meldingsgeluiden: het meldingsgeluid wijzigen.
• Volume
► SM-T825: het volume voor beltonen, muziek, video's, systeemgeluiden en meldingen
instellen.
► SM-T820: het volume voor beltonen, muziek, video's, systeemgeluiden en meldingen
instellen.
• Intensiteit trilsignaal: de sterkte van het trilsignaal aanpassen.
• Gebruik volumetoetsen voor media: het apparaat instellen voor het aanpassen van het
volumeniveau van media bij het indrukken van de volumetoets.
• Systeemgeluiden en trillen: instellen dat het apparaat geluid maakt of trilt bij acties zoals het
scherm in- of uitschakelen of het aanraakscherm bedienen.
• Geavanceerde geluidsinstellingen: hiermee kunt u de instellingen beheren voor tijdens het
afspelen van media. Voor meer informatie raadpleeg Dolby Atmos (surroundgeluid).
Dolby Atmos (surroundgeluid)
Selecteer een surround sound-stand die is geoptimaliseerd voor verschillende typen audio, zoals
films, muziek en spraak. Met Dolby Atmos hoort u bewegende audiogeluiden die om u heen
stromen.
Tik op het scherm Instellingen op Geluiden en trillen → Geavanceerde geluidsinstellingen →
Geluidskwal. en -effecten → Dolby Atmos, tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen en
selecteer een stand.
129
Instellingen
Meldingen
De instellingen voor meldingen wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Meldingen.
• App-pictogrambadges: hiermee kunt u de instellingen voor app-pictogrambadges wijzigen.
• Niet storen: u kunt instellen dat het apparaat geluiden voor meldingen en media dempt,
behalve voor toegestane uitzonderingen.
• Statusbalk: stel het apparaat zo in dat alleen de drie meest recente meldingen worden
weergegeven en bepaal of het resterende batterijniveau op de statusbalk wordt weergegeven.
• Recent verzonden: hiermee geeft u de apps weer die recent meldingen hebben gehad en kunt
u de instellingen voor meldingen wijzigen. Als u de instellingen voor meldingen voor meer apps
→ Alle en selecteert u een app in de app-lijst.
wilt aanpassen, tikt u op Alles weergeven →
Display
Opties
U kunt de instellingen voor het display en het startscherm wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Display.
• Helderheid: de helderheid van het scherm aanpassen.
• Aanpasbare helderheid: instellen dat het apparaat stroom bespaart door de helderheid van het
scherm automatisch aan te passen.
• Filter blauw licht: het blauw licht-filter activeren en de filterinstellingen wijzigen. Raadpleeg
Filter blauw licht voor meer informatie.
• Nachtstand: u kunt oogvermoeidheid beperken door het donkere thema toe te passen
wanneer u het apparaat ‘s nachts of op een donkere plaats gebruikt.
• Schakel de GPS-functie in om het apparaat zo in te stellen dat de nachtstand 's
nachts wordt toegepast en 's morgens wordt uitgeschakeld, op basis van uw huidige
locatie.
• In sommige apps wordt het donkere thema mogelijk niet toegepast.
• Scherm-modus: de schermstand wijzigen om de kleuren en contrasten op het scherm aan te
passen.
130
Instellingen
• Tekstgrootte en opmaak: u kunt de lettergrootte en het lettertype wijzigen.
• Inzoomen op scherm: u kunt de zoominstellingen voor het scherm wijzigen.
• Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet
worden uitgeschakeld door het apparaat.
• Startscherm: de instellingen van het startscherm wijzigen.
• Screensaver: instellen dat het apparaat een screensaver weergeeft wanneer het apparaat is
verbonden met een dock of bezig is met opladen.
Filter blauw licht
Zorg voor minder vermoeide ogen door de hoeveelheid blauw licht te beperken die het scherm
uitstraalt.
Terwijl u HDR-video's bekijkt van HDR-exclusieve videoservices, wordt het filter voor blauw
licht mogelijk niet toegepast.
1
Tik op het scherm Instellingen op Display → Filter blauw licht en tik op de schakelaar Nu
inschakelen om deze functie in te schakelen.
2
3
Sleep de aanpassingsbalk om de ondoorzichtigheid van het filter aan te passen.
Als u een tijdsplanning wilt instellen om het filter voor blauw licht toe te passen op het scherm,
tikt u op de schakelaar Inschak. als gepland om deze in te schakelen en selecteert u een optie.
• Zonsondergang tot zonsopkomst: hiermee stelt u het apparaat zo in dat het filter voor
blauw licht 's nachts wordt toegepast en 's morgens wordt uitgeschakeld, op basis van uw
huidige locatie.
• Aangepaste planning: stel een specifieke tijd in om het filter voor blauw licht toe te passen.
131
Instellingen
Achtergrond
De achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Achtergrond.
Vergrendelscherm
De instellingen wijzigen voor het vergrendelscherm.
Tik op het scherm Instellingen op Vergrendelscherm.
De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde methode voor
schermvergrendeling.
• Type schermvergrendeling: de methode voor schermvergrendeling wijzigen.
• Smart Lock: het apparaat instellen om zichzelf te ontgrendelen wanneer vertrouwde locaties of
apparaten worden gedetecteerd.
• Instell. veilige vergrendeling: de schermvergrendelingsinstellingen voor de geselecteerde
vergrendelingsmethode wijzigen.
• Klokstijl: de stijl en kleur van de klok op het vergrendelscherm wijzigen.
• Klok roaming: de klok wijzigen zodat deze bij roaming zowel de lokale tijdzone als die van thuis
op het vergrendelscherm weergeeft. (SM-T825)
• FaceWidgets: de instellingen wijzigen van op het vergrendelscherm weergegeven items.
• Contactgegevens: het apparaat instellen om op het vergrendelscherm contactgegevens te
tonen, zoals uw e-mailadres.
• Meldingen: instellen hoe meldingen worden weergegeven op het vergrendelscherm.
• App-sneltoetsen: apps selecteren waar snelkoppelingen naar toe moeten worden
weergegeven op het vergrendelscherm.
• Over Vergrendelscherm: de versie van het vergrendelscherm en juridische informatie
weergeven.
132
Instellingen
Biometrie en beveiliging
Opties
U kunt de instellingen voor de beveiliging van uw apparaat wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging.
• Vingerafdrukken: registreer uw vingerafdrukken om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg
Vingerafdrukherkenning voor meer informatie.
• Voorkeuren biometrie: de instellingen voor biometrische gegevens wijzigen.
• Google Play Protect: instellen dat het apparaat controleert op schadelijke apps en schadelijk
gedrag, u waarschuwt voor potentiële schade en de apps verwijdert.
• Zoek mijn mobiel: schakel de functie Mijn telefoon zoeken in of uit. Ga naar de website Mijn
mobiel traceren (findmymobile.samsung.com) om uw verloren of gestolen apparaat op te
sporen en te beheren.
U kunt de Google-locatieservice toestaan meer nauwkeurige informatie te leveren over de
locatie van uw apparaat.
• Beveiligingsupdate: de versie van de software van uw apparaat weergeven en controleren op
updates.
• Samsung Pass: uw identiteit gemakkelijk en veilig verifiëren via uw biometrische gegevens.
• Onbekende apps installeren: het apparaat instellen om de installatie van applicaties van
onbekende bronnen toe te staan.
• Veilige map: een veilige map maken om uw persoonlijke inhoud en apps te beveiligen.
Raadpleeg Veilige map voor meer informatie.
• Veilig opstarten: uw apparaat beschermen door in te stellen dat een
schermontgrendelingscode is vereist wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. U moet de
ontgrendelingscode ingeven om het apparaat op te starten en alarmen en meldingen te
ontvangen.
• SD-kaart coderen: instellen dat het apparaat alle bestanden op een geheugenkaart codeert.
Als u met deze instelling ingeschakeld besluit tot resetten van de standaardwaarden,
zal het apparaat de versleutelde bestanden niet meer kunnen lezen. Schakel deze
instelling dus altijd uit voordat u het apparaat reset.
• Andere beveiligingsinstellingen: aanvullende beveiligingsinstellingen configureren.
133
Instellingen
• Locatie: de instellingen voor machtigingen voor locatiegegevens wijzigen.
• App-machtigingen: de lijst bekijken met functies en apps die beschikken over rechten om ze te
gebruiken. U kunt ook de instellingen voor rechten bewerken.
• Diagnostische gegevens verzenden: instellen dat het apparaat automatisch diagnostische en
gebruiksgegevens naar Samsung stuurt.
• Marketinginformatie ontvangen: instellen of u Samsung-marketinginformatie wilt ontvangen,
zoals speciale aanbiedingen, lidmaatschapsvoordelen en nieuwsbrieven.
Vingerafdrukherkenning
Voor een correcte werking van vingerafdrukherkenning moeten uw vingerafdrukgegevens worden
geregistreerd en opgeslagen op het apparaat. Na registratie kunt u instellen dat het apparaat uw
vingerafdruk gebruikt voor de onderstaande functies:
• Schermvergrendeling
• Veilige map
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Vingerafdrukherkenning gebruikt de unieke kenmerken van elke vingerafdruk om
de beveiliging van uw apparaat te verbeteren. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de
vingerafdruksensor twee verschillende vingerafdrukken niet kan onderscheiden. In zeer
zeldzame gevallen waarin afzonderlijke vingerafdrukken zeer op elkaar lijken, kan de
sensor ze echter als identiek herkennen.
• Als u uw vingerafdruk gebruikt als schermvergrendelingsmethode, kan uw vingerafdruk
niet worden gebruikt om het scherm te ontgrendelen wanneer u het apparaat voor het
eerst inschakelt. Als u het apparaat wilt gebruiken, moet u het scherm ontgrendelen
met het patroon, de pincode of het wachtwoord dat u instelt wanneer u de vingerafdruk
registreert. Zorg ervoor dat u uw patroon, pincode of het wachtwoord niet vergeet.
• Als uw vingerafdruk niet wordt herkend, kunt u het apparaat ontgrendelen met het
patroon, de pincode of het wachtwoord dat u hebt ingesteld bij het registreren van de
vingerafdruk, en vervolgens kunt u uw vingerafdrukken opnieuw registreren. Als u uw
patroon, pincode of het wachtwoord bent vergeten, kunt u het apparaat niet gebruiken
als u het niet opnieuw instelt. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van
gegevens of ongemak veroorzaakt door vergeten ontgrendelingscodes.
• Als u de schermvergrendelingsmethode wijzigt in Vegen of Geen, die niet veilig zijn,
worden al uw biometrische gegevens verwijderd. Als u uw biometrische gegevens wilt
gebruiken in apps of functies, moet u uw biometrische gegevens opnieuw registreren.
134
Instellingen
Voor een betere herkenning van vingerafdrukken
Wanneer u uw vingerafdrukken scant op het apparaat, moet u rekening houden met de volgende
omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de prestaties van het apparaat:
• Het apparaat herkent mogelijk vingerafdrukken niet als deze zijn veranderd door rimpels of
littekens.
• Het apparaat herkent mogelijk geen vingerafdrukken van kleine of dunne vingers.
• Om de prestaties van herkenning te verbeteren, registreert u vingerafdrukken van de hand die
het meest wordt gebruikt om taken uit te voeren op het apparaat.
• De starttoets heeft een sensor voor vingerafdrukherkenning. Controleer of de sensor voor
vingerafdrukherkenning niet is bekrast of beschadigd door metalen voorwerpen, zoals munten,
sleutels en kettingen.
• Als de sensor voor vingerafdrukherkenning wordt bedekt met beschermende folie, stickers of
andere accessoires, wordt de vingerafdruk mogelijk minder goed herkend. Als de sensor voor
vingerafdrukherkenning al is bedekt met een beschermende folie, verwijder deze dan voordat u
de sensor voor vingerafdrukherkenning gebruikt.
• Zorg dat de sensor voor vingerafdrukherkenning en uw vingers schoon en droog zijn.
• Als u uw vinger buigt of uw vingertop gebruikt, herkent het apparaat uw vingerafdrukken
mogelijk niet. Zorg ervoor dat u de hele starttoets met uw vinger bedekt.
• In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in het apparaat. Vermijd het
gebruik van deze functie in droge omgevingen of zorg dat u statische elektriciteit kwijtraakt
door een metalen voorwerp aan te raken voordat u de functie gebruikt.
135
Instellingen
Vingerafdrukken vastleggen
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Vingerafdrukken.
Lees de instructies op het scherm en tik op Doorgaan.
Stel een schermvergrendelingsmethode in.
Uw vingerafdruk registreren.
Plaats uw vinger op de starttoets. Nadat het apparaat uw vinger heeft gedetecteerd, tilt u deze
op en plaatst u deze weer op de starttoets.
Herhaal deze actie totdat de vingerafdruk is geregistreerd.
5
Wanneer u klaar bent met het registreren van de vingerafdrukken, tikt u op Gereed.
Geregistreerde vingerafdrukken controleren
U kunt controleren of uw vingerafdruk is geregistreerd door uw vinger op de sensor voor
vingerafdrukherkenning te plaatsen.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op Toegevoegde vingerafdrukken bekijken.
Plaats uw vinger op de sensor voor vingerafdrukherkenning.
Het herkenningsresultaat wordt weergegeven.
136
Instellingen
Geregistreerde vingerafdrukken verwijderen
U kunt geregistreerde vingerafdrukken verwijderen.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Selecteer een vingerafdruk die u wilt verwijderen en tik op Verwijder.
Het scherm ontgrendelen met uw vingerafdruk
U kunt het scherm ontgrendelen met uw vingerafdruk in plaats van een patroon, pincode of het
wachtwoord.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op de schakelaar Ontgrendelen met vingerafdruk om deze functie in te schakelen.
Plaats uw vinger op het vergrendelscherm op de sensor voor vingerafdrukherkenning om uw
vingerafdruk te scannen.
137
Instellingen
Veilige map
Met Veilige map worden uw persoonlijke inhoud en apps, zoals foto's en contacten, beveiligd zodat
anderen er geen toegang toe hebben. U kunt uw persoonlijke inhoud en apps beschermen, zelfs
wanneer het apparaat is ontgrendeld.
Veilige map is een apart, beveiligd opslaggebied. De gegevens in de Veilige map kunnen
niet worden overgedragen naar andere apparaten via niet-goedgekeurde methoden voor
delen, zoals USB of Wi-Fi Direct. Als u probeert het besturingssysteem aan te passen of
software te wijzigen, wordt de Veilige map automatisch vergrendeld en ontoegankelijk.
Voordat u gegevens opslaat in de Veilige map, moet u een back-up maken van de gegevens
op een andere veilige locatie.
138
Instellingen
Veilige map instellen
1
2
3
4
Start de app Instellingen en tik op Biometrie en beveiliging → Veilige map.
Lees en accepteer de algemene voorwaarden en tik op Akkoord.
Geef de ID en het wachtwoord van uw Samsung-account in en tik op Inloggen.
Selecteer een vergrendelmethode voor de Veilige map en volg de instructies op het scherm om
de installatie te voltooien.
Als u de naam of kleur van het pictogram van de Veilige map wilt wijzigen, tikt u op →
Aanpassen.
• Wanneer u de app Veilige map start, moet u de app ontgrendelen met de vooraf
ingestelde vergrendelmethode.
• Als u uw ontgrendelingscode voor de Veilige map vergeet, kunt u deze opnieuw instellen
met uw Samsung-account. Tik op de toets onderaan het vergrendelscherm en geef het
wachtwoord van uw Samsung-account in.
Automatische vergrendeling instellen voor de Veilige map
Stel het apparaat zo in dat de Veilige map automatisch wordt vergrendeld wanneer deze niet wordt
gebruikt.
1
2
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Veilige map automat. vergrendelen.
Selecteer een vergrendeloptie.
Tik op → Vergrendelen als u uw Veilige map handmatig wilt vergrendelen.
139
Instellingen
Inhoud naar de Veilige map verplaatsen
U kunt inhoud, zoals foto's en contacten, naar de Veilige map verplaatsen. De volgende acties zijn
een voorbeeld van de verplaatsing van een afbeelding vanuit de standaardopslag naar de Veilige
map.
1
2
3
Start de app Veilige map en tik op Bestanden toevoegen.
Tik op Afbeeldingen, vink de afbeeldingen aan die u wilt verplaatsen en tik op Klaar.
Tik op Verplaatsen.
De geselecteerde items worden verwijderd uit de oorspronkelijke map en verplaatst naar de
Veilige map. Als u items wilt kopiëren, tikt u op Kopiëren.
De methode voor het verplaatsen van inhoud kan verschillen afhankelijk van het
inhoudstype.
Inhoud uit de Veilige map verplaatsen
U kunt inhoud vanuit de Veilige map naar de desbetreffende app in de standaardopslag verplaatsen.
De volgende acties zijn een voorbeeld van de verplaatsing van een afbeelding vanuit de Veilige map
naar de standaardopslag.
1
2
Start de app Veilige map en tik op Galerij.
Selecteer een afbeelding en tik op → Verplaatsen uit Veilige map.
De geselecteerde items worden verplaatst naar de Galerij in de standaardopslag.
140
Instellingen
Apps toevoegen
Voeg een app toe die u wilt gebruiken in de Veilige map.
1
2
Start de app Veilige map en tik op Apps toevoegen.
Vink een of meer apps aan die zijn geïnstalleerd op het apparaat en tik op Toevoegen.
Voor het installeren van apps uit Play Store of Galaxy Store, tikt u op Downloaden uit Play
Store of Downloaden uit Galaxy Store.
Apps verwijderen uit de Veilige map
Blijf een app die u wilt verwijderen aanraken en tik op Verwijderen.
Accounts toevoegen
Voeg uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toe om deze te synchroniseren met de
apps in de Veilige map.
1
2
3
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Accounts → Account toevoegen.
Selecteer een accountservice.
Volg de instructies op het scherm om de installatie van de account te voltooien.
Veilige map verbergen
U kunt de snelkoppeling Veilige map verbergen op het Apps-scherm.
Start de app Veilige map, tik op → Instellingen en tik op de schakelaar Veilige map weergeven
om deze functie uit te schakelen.
U kunt ook de statusbalk omlaag slepen om het meldingenvenster te openen. Veeg vervolgens
omlaag in het meldingenvenster en tik op Veilige map om de functie uit te schakelen.
141
Instellingen
Een back-up van de Veilige map maken en deze terugzetten
Maak via uw Samsung-account een back-up van inhoud en apps in de Veilige map in Samsung
Cloud zodat u deze later kunt terugzetten.
Back-up maken van gegevens
1
2
3
4
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Back-up en herstel.
Tik op Account toevoegen en meld u aan bij uw Samsung-account.
Tik op Back-up gegevens van Veilige map.
Vink de items aan waarvan u een back-up wilt maken en tik op Back-up.
Van de gegevens wordt een back-up gemaakt in Samsung Cloud.
Gegevens herstellen
1
2
3
4
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Back-up en herstel.
Tik op Herstellen.
Tik op
om een apparaat te selecteren om de gegevens terug te zetten.
Selecteer de gegevenstypen die u wilt terugzetten en tik op Herstellen.
De gegevens in de back-up worden teruggezet op het apparaat.
Veilige map verwijderen
U kunt de app Veilige map verwijderen, inclusief de inhoud en apps ervan.
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Meer instellingen → Verwijderen.
U kunt een back-up maken van inhoud voordat u de app Veilige map verwijdert door te tikken op
Mediabestanden uit Veilige map verplaatsen en te tikken op Verwijderen. De gegevens die u uit
de Veilige map hebt verplaatst, zijn toegankelijk door de app Mijn bestanden te starten en te tikken
op Interne opslag → Secure Folder.
Er wordt geen back-up gemaakt van notities die zijn opgeslagen in Samsung Notes.
142
Instellingen
Accounts en back-up
Opties
U kunt de gegevens van uw apparaat synchroniseren, hiervan een back-up maken of ze terugzetten
via Samsung Cloud. U kunt ook accounts, zoals uw Samsung-account of Google-account, registreren
en beheren of via Smart Switch gegevens overdragen naar of van andere apparaten.
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up.
• Accounts: u kunt uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toevoegen om deze te
synchroniseren.
• Gebruikers: u kunt extra gebruikersaccounts instellen voor andere gebruikers die het apparaat
gebruiken met gepersonaliseerde instellingen zoals e-mailaccounts, achtergrondvoorkeuren en
meer. Raadpleeg Gebruikers (SM-T820) voor meer informatie. (SM-T820)
• Back-up en herstel: bewaar uw persoonlijke informatie, app-gegevens en instellingen veilig
op uw apparaat. U kunt een back-up van uw gevoelige informatie maken en deze later openen.
U moet zich aanmelden bij uw Google- of Samsung-account om een back-up van gegevens te
maken of te herstellen.
• Samsung Cloud: u kunt de inhoud beheren die u veilig wilt opslaan in Samsung Cloud. U kunt
de gebruiksstatus van uw Samsung Cloud-opslag controleren en uw gegevens synchroniseren,
er een back-up van maken en herstellen. Raadpleeg Samsung Cloud voor meer informatie.
• Smart Switch: start Smart Switch en zet gegevens van uw oude apparaat over. Raadpleeg
Gegevens overzetten vanaf uw vorige apparaat (Smart Switch) voor meer informatie.
Maak regelmatig een back-up van uw gegevens op een veilige locatie, zoals Samsung
Cloud of een computer, zodat u deze kunt terugzetten als de gegevens beschadigd raken of
verloren gaan als het apparaat per ongeluk wordt teruggezet op de fabrieksinstellingen.
143
Instellingen
Gebruikers (SM-T820)
U kunt extra gebruikersaccounts instellen voor andere gebruikers die het apparaat gebruiken met
gepersonaliseerde instellingen zoals e-mailaccounts, achtergrondvoorkeuren en meer. De volgende
typen gebruikersaccounts zijn beschikbaar:
• Beheerder: de beheerdersaccount wordt alleen gemaakt wanneer u het apparaat voor de eerste
keer instelt en er kan er maar één van worden gemaakt. Deze account heeft volledige controle
over het apparaat waaronder het beheer van het gebruikersaccount. U kunt gebruikersaccounts
alleen toevoegen of wissen wanneer u deze account gebruikt.
• Guest: met deze account kunnen gasten toegang krijgen tot het apparaat. De informatie en
gegevens die tijdens een gastsessie worden gebruikt, worden tijdelijk opgeslagen. Telkens als u
deze account gebruikt, wordt u gevraagd of u de vorige gastsessie wilt voortzetten of resetten.
• Gebruiker: deze account staat gebruikers toe hun eigen apps en inhoud te openen, en om de
apparaatinstellingen aan te passen die alle accounts beïnvloeden.
• Gebruiker (beperkt profiel): een beperkt account kan alleen de door de beheerdersaccount
toegestane apps en inhoud openen en kan geen services gebruiken waarvoor aanmelding is
vereist.
Gebruikers toevoegen
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Gebruikers.
Tik op Gebruiker of profiel toevoegen → Gebruiker → OK → Nu instellen.
Het apparaat schakelt over naar een nieuwe gebruikersaccount en het standaard
vergrendelscherm verschijnt op het scherm.
3
Ontgrendel het apparaat en volg de instructies op het scherm om de installatie van de account
te voltooien.
144
Instellingen
Beperkte profielen toevoegen
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Gebruikers.
Tik op Gebruiker of profiel toevoegen → Gebr. (beperkt profiel).
Als u voor de beheerdersaccount geen methode voor beveiligde schermvergrendeling gebruikt,
volg de instructies op het scherm om er een te installeren.
3
Selecteer de apps en inhoud waartoe gebruikers met beperkte rechten toegang mogen krijgen.
Wisselen tussen gebruikers
Tik op het pictogram van de gebruikersaccount bovenaan het vergrendelscherm en selecteer een
account die moet worden gebruikt.
Vergrendeld scherm
Gebruikers beheren
Als u de beheerdersaccount gebruikt, kunt u accounts verwijderen of de instellingen wijzigen voor
beperkte accounts.
Als u een gebruikersaccount wilt verwijderen, tikt u op
Verwijderen.
naast de account en vervolgens op
Om de instellingen van een beperkte account te wijzigen, tik op
account wissen door te tikken op .
145
naast een account. U kunt de
Instellingen
Samsung Cloud
Maak een back-up van gegevens op uw vorige apparaat in Samsung Cloud en zet de gegevens terug
naar uw nieuwe apparaat. U kunt ook gegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat synchroniseren
met Samsung Cloud en de gegevens uit Samsung Cloud openen. Om Samsung Cloud te gebruiken,
moet u zich registreren en aanmelden bij uw Samsung-account. Raadpleeg Samsung-account voor
meer informatie.
Een back-up maken van uw vorige apparaat
1
2
Meld u op uw vorige apparaat aan bij uw Samsung-account.
Start de app Instellingen, selecteer de back-upoptie en maak een back-up van uw gegevens.
• Als uw apparaat Samsung Cloud ondersteunt, start u de app Instellingen, tikt u op
Accounts en back-up → Samsung Cloud → Back-up maken van deze tablet, vinkt u
de items aan waarvan u een back-up wilt maken en tikt u vervolgens op Back-up om een
back-up te maken van uw gegevens.
• De methode voor het maken van back-ups van gegevens kan verschillen, afhankelijk van
het model.
• Van bepaalde gegevens wordt geen back-up gemaakt. Als u wilt controleren van
welke gegevens een back-up wordt gemaakt, opent u de app Instellingen en tikt u op
Accounts en back-up → Samsung Cloud → Back-up maken van deze tablet.
• Als u de back-upgegevens voor elk apparaat in uw Samsung Cloud wilt weergeven, start
u de app Instellingen, tikt u op Accounts en back-up → Samsung Cloud → Gegevens
en selecteert u het gewenste apparaat.
herstellen →
146
Instellingen
Gegevens herstellen van uw vorige apparaat
1
Open op uw nieuwe apparaat de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Samsung
Cloud.
2
3
Tik op Gegevens herstellen →
en selecteer uw vorige apparaat.
Vink de gegevenstypen aan die u wilt terugzetten en tik op Herst.
Gegevens van uw apparaat synchroniseren
U kunt gegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat (zoals afbeeldingen, video's en evenementen),
synchroniseren met Samsung Cloud en ze openen op andere apparaten.
1
Open op uw nieuwe apparaat de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Samsung
Cloud.
2
3
Tik op → Instellingen → Inst. synch. en autom. back-up → Synchroniseren.
Tik op de schakelaars naast de items die u wilt synchroniseren.
U kunt de opgeslagen gegevens te allen tijde bekijken en de instellingen wijzigen door te
tikken op Galerij, Overige gesynchronis. gegevens of Samsung Cloud Drive.
Google
U kunt instellingen configureren voor bepaalde functies van Google.
Tik op het scherm Instellingen op Google.
147
Instellingen
Geavanceerde functies
U kunt geavanceerde functies inschakelen en de instellingen wijzigen waarmee ze worden beheerd.
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies.
Overmatig schudden van of stoten tegen het apparaat kan leiden tot onbedoelde invoer
voor bepaalde functies die gebruikmaken van sensoren.
• S Pen: de instellingen voor het gebruik van de S Pen wijzigen. Raadpleeg S Pen-functies voor
meer informatie over Air command, Air view en Notitie scherm uit.
• Accessoires: de accessoire-instellingen wijzigen.
• Slimme pop-upweergave: hiermee kunt u apps selecteren om meldingen via pop-upvensters
weer te geven. Als u gebruikmaakt van deze functie, kunt u de inhoud snel via pop-upvensters
bekijken door op het pictogram op het scherm te tikken.
Deze functie is alleen beschikbaar voor apps die de functie Multi window
ondersteunen.
• Slim vastleggen: hiermee stelt u het apparaat zo in dat dit het huidige scherm en schuifgebied
vastlegt en de schermafbeelding onmiddellijk bijsnijdt en deelt.
• Direct share: instellen dat het apparaat de personen met wie u contact hebt opgenomen,
weergeeft in het venster met opties voor delen zodat u uw inhoud direct kunt delen.
• Animaties verkleinen: hiermee kunt u bepaalde schermeffecten verwijderen als u gevoelig
bent voor animaties of bewegingen op het scherm.
• Bewegingen en gebaren: hiermee kunt u de bewegingsfunctie inschakelen en instellingen
configureren.
• Game Launcher: Game Launcher starten. Raadpleeg Game Launcher voor meer informatie.
• Game Tools: activeer Game Tools voor toegang tot nuttige opties en functies tijdens het spelen
van games.
148
Instellingen
Apparaatonderhoud
De functie voor apparaatonderhoud geeft een overzicht van de status van de batterij, de opslag,
het geheugen en de systeembeveiliging van uw apparaat. U kunt het apparaat ook automatisch
optimaliseren met een tik van uw vinger.
Batterij
Beveiliging
Opslag
Geheugen
De snelle optimalisatiefunctie gebruiken
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Nu optimaliseren.
De snelle optimalisatiefunctie verbetert de apparaatprestaties met de volgende acties.
• Wat geheugen leegmaken.
• Overbodige bestanden verwijderen en apps sluiten die op de achtergrond worden uitgevoerd.
• Abnormaal batterijgebruik beheren.
• Scannen op vastgelopen apps en malware.
149
Instellingen
Batterij
Controleer de resterende batterijlading en hoe lang u het apparaat nog kunt gebruiken.
Voor apparaten die een laag batterijniveau hebben, kunt u de batterij sparen door de
energiebesparingsfuncties in te schakelen.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Batterij.
• De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan
verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
• U ontvangt mogelijk geen meldingen van sommige apps die de energiebesparende
stand gebruiken.
Batterijgebruik voor elke app beheren
U kunt de batterij sparen door te voorkomen dat apps die op de achtergrond worden uitgevoerd,
batterijlading gebruiken wanneer ze niet worden gebruikt. Selecteer apps in de app-lijst en tik op de
schakelaar App in sluimerstand om de functie in te schakelen. Tik ook op → Instellingen en stel
de opties onder Energiebeheer app in.
Opslag
Hier kunt u de status van het gebruikte en beschikbare geheugen controleren.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Opslag.
• De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de
gespecificeerde capaciteit. Een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt door
het besturingssysteem en de standaard-apps. De beschikbare capaciteit kan veranderen
wanneer u het apparaat bijwerkt.
• U kunt de beschikbare capaciteit van het interne geheugen bekijken in het gedeelte
Specificatie voor uw apparaat op de Samsung-website.
Het geheugen beheren
Als u overbodige bestanden wilt verwijderen of het cachegeheugen wilt legen, tikt u op Opschonen.
Als u bestanden of apps die u niet meer gebruikt wilt verwijderen, selecteert u een categorie onder
Gebruikergegevens. Vink vervolgens items aan om te selecteren en tik op VERWIJDEREN.
150
Instellingen
Geheugen
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Geheugen.
Als u uw apparaat wilt versnellen door apps te stoppen die op de achtergrond worden uitgevoerd,
vinkt u apps in de lijst met apps aan en tikt u op Opschonen.
Beveiliging
Hier kunt u de beveiligingsstatus van het apparaat controleren. Deze functie scant uw apparaat op
malware.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Beveiliging → Tablet scannen.
Apps
Hiermee kunt u de apps op het apparaat beheren en de app-instellingen wijzigen. U kunt de
gebruiksgegevens van de apps bekijken, de bijbehorende meldings- of machtigingsinstellingen
wijzigen of onnodige apps verwijderen of uitschakelen.
Tik op het scherm Instellingen op Apps.
Algemeen beheer
Hier kunt u de systeeminstellingen van uw apparaat aanpassen of het apparaat opnieuw instellen.
Tik op het scherm Instellingen op Algemeen beheer.
• Taal en invoer: apparaattalen selecteren en instellingen wijzigen, zoals toetsenborden
en spraakinvoertypen. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de
geselecteerde taal.
• Datum en tijd: toegang krijgen tot de instellingen en deze aanpassen om te bepalen hoe het
apparaat de tijd en datum weergeeft.
Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is, worden de tijd en datum gereset.
• Neem contact op: vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken.
• Resetten: de instellingen van uw apparaat opnieuw instellen of het apparaat terugzetten op
de fabrieksinstellingen. U kunt al uw instellingen terugzetten of alleen netwerkinstellingen of
toegankelijkheidsinstellingen. U kunt ook het apparaat instellen om opnieuw te starten op een
vooraf ingesteld tijdstip voor optimalisatie van het apparaat.
151
Instellingen
Toegankelijkheid
Hier kunt u verschillende instellingen configureren om de toegankelijkheid van het apparaat te
verbeteren.
Tik op het scherm Instellingen op Toegankelijkheid.
• Schermlezer: schakel Voice Assistant in voor gesproken feedback. Als u informatie over het
gebruik van deze functie wilt weergeven, tikt u op Zelfstudie.
• Verbeteringen zichtbaarheid: de instellingen aanpassen voor een betere toegankelijkheid voor
gebruikers met een visuele beperking.
• Gehoorverbeteringen: de instellingen aanpassen voor een betere toegankelijkheid voor
gebruikers met een gehoorbeperking.
• Interactie en behendigheid: de instellingen aanpassen voor een betere toegankelijkheid voor
gebruikers met een verminderde behendigheid.
• Geavanceerde instellingen: u kunt instellingen configureren voor rechtstreekse toegang en
meldingsfuncties.
• Geïnstalleerde services: toegankelijkheidsservices weergeven die zijn geïnstalleerd op het
apparaat.
Software-update
Deze functie werkt de software van het apparaat bij via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air). U
kunt ook software-updates plannen.
Tik op het scherm Instellingen op Software-update.
Als noodsoftware-updates worden uitgebracht voor de veiligheid van uw apparaat en
om nieuwe typen beveiligingsrisico's te blokkeren, worden deze automatisch zonder uw
goedkeuring geïnstalleerd.
• Downloaden en installeren: controleren op updates en updates handmatig installeren.
• Automat. downloaden via Wi-Fi: het apparaat instellen om updates automatisch te
downloaden indien verbonden met een Wi-Fi-netwerk.
• Laatste update: informatie over de laatste software-update weergeven.
Informatie over beveiligingsupdates
Beveiligingsupdates worden geleverd om de veiligheid van uw apparaat te vergroten en
uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ga naar security.samsungmobile.com voor
beveiligingsupdates voor uw model.
De website ondersteunt alleen bepaalde talen.
152
Instellingen
Gebruiksaanwijzing
Hiermee kunt u informatie weergeven over het gebruik van het apparaat en apps of voor het
configureren van belangrijke instellingen.
Tik op het scherm Instellingen op Gebruiksaanwijzing.
Info tablet
U kunt informatie over uw apparaat openen.
Tik op het scherm Instellingen op Info tablet.
Als u de naam van uw apparaat wilt wijzigen, tikt u op Bewerken.
• Status
► SM-T825: verschillende apparaatgegevens bekijken, zoals de SIM-kaartstatus, MAC-adres van
Wi-Fi en serienummer.
► SM-T820: verschillende apparaatgegevens bekijken, zoals het MAC-adres van Wi-Fi en
serienummer.
• Juridische informatie: juridische informatie met betrekking tot het apparaat bekijken, zoals
veiligheidsinformatie en de open source-licentie.
• Softwaregegevens: de softwaregegevens van het apparaat bekijken, zoals de versie van het
besturingssysteem en de firmwareversie.
• Batterijgegevens: de status en gegevens van de batterij bekijken.
153
Bijlage
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen.
Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.
Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt,
wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:
• Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven
dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
• PIN: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een
pincode is ingeschakeld, moet u de pincode ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U
kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.
• PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw pincode meerdere keren
onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.
• PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code
ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met
uw serviceprovider.
Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer
• Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar een
andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutmeldingen worden weergegeven.
• U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem voor meer informatie
contact op met uw serviceprovider.
Uw apparaat wordt niet ingeschakeld
Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij
volledig op voordat u het apparaat inschakelt.
154
Bijlage
Het aanraakscherm reageert traag of niet goed
• Als u beschermfolie of optionele accessoires op het aanraakscherm bevestigt, functioneert het
aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het aanraakscherm
bedient of als u met scherpe voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, functioneert
het aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water
beschadigd raken.
• Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
• Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt naar de nieuwste versie.
• Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung Servicecenter.
Het apparaat loopt vast of heeft een ernstige fout
Probeer de volgende oplossingen. Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact
op met een Samsung Servicecenter.
Het apparaat opnieuw opstarten
Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk apps sluiten of het apparaat uitschakelen en weer
inschakelen.
Geforceerd opnieuw opstarten
Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets en de toets Volume
omlaag minstens 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.
Het apparaat resetten
Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen herstellen.
Start de app Instellingen en tik op Algemeen beheer → Resetten → Fabrieksgegevens herstellen
→ Resetten → Alles verwijderen. Voordat u de fabrieksinstellingen van het apparaat herstelt, moet
u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.
155
Bijlage
Oproepen worden niet verbonden (SM-T825)
• Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.
Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep (SM-T825)
• Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.
• Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
• Als u een oortelefoon gebruikt, controleert u of deze correct is aangesloten.
Er zijn geluidsecho's tijdens een oproep (SM-T825)
Pas het volume aan door op de volumetoets te drukken of ga naar een andere locatie.
► SM-T825: de verbinding met een mobiel netwerk of internet wordt
vaak verbroken of de audiokwaliteit is slecht
► SM-T820: de internetverbinding wordt vaak verbroken
• Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
• Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. U kunt verbindingsproblemen hebben wegens problemen met het
basisstation van de serviceprovider. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
• Als u het apparaat gebruikt terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen draadloze
netwerkservices worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de
serviceprovider.
Het batterijpictogram is leeg
Uw batterij is bijna leeg. Laad de batterij op.
156
Bijlage
De batterij laadt niet goed op (bij gebruik van een door Samsung
goedgekeurde oplader)
• Controleer of de oplader correct is aangesloten.
• Ga naar een Samsung Servicecenter en laat de batterij vervangen.
De batterij raakt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht
• Wanneer u het apparaat of de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan
de bruikbare lading van de batterij afnemen.
• Het batterijverbruik neemt toe wanneer u bepaalde functies of apps, zoals GPS, games of
internet, gebruikt.
• De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.
Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera
Uw apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de camera-app
te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt u het
volgende proberen:
• Laad de batterij op.
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de cameraapp nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsung
Servicecenter.
De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld
• De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken
die u gebruikt.
• Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of
kunnen de foto's onscherp zijn.
157
Bijlage
Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van
multimediabestanden
Als er foutberichten worden weergegeven of multimediabestanden niet worden afgespeeld
wanneer u deze opent op uw apparaat, probeert u het volgende:
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRMbeveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het
bestand af te spelen.
• Controleer of de bestandsindelingen worden ondersteund door het apparaat. Als een
bestandsindeling niet wordt ondersteund, zoals DivX of AC3, installeert u een app die deze
wel ondersteunt. Om te controleren welke bestandsindelingen worden ondersteund door uw
apparaat, gaat u naar www.samsung.com.
• Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en
video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.
• Uw apparaat ondersteunt multimediabestanden die zijn geautoriseerd door uw
netwerkserviceprovider of providers van aanvullende services. Bepaalde inhoud die afkomstig is
van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.
Bluetooth werkt niet goed
Als een ander Bluetooth-apparaat niet wordt gevonden of er verbindingsproblemen of storingen
optreden, probeert u het volgende:
• Zorg ervoor dat het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, gescand kan worden of dat er
verbinding mee kan worden gemaakt.
• Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale
Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.
• Start op uw apparaat de app Instellingen, tik op Verbindingen en tik op de schakelaar
Bluetooth om deze weer in te schakelen.
• Start op uw apparaat de app Instellingen, tik op Algemeen beheer → Resetten →
Netwerkinstellingen resetten → Instellingen resetten om de netwerkinstellingen te resetten.
Mogelijk gaat geregistreerde informatie verloren bij het resetten.
Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, moet u contact opnemen met een
Samsung Servicecenter.
158
Bijlage
Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit op
een computer
• Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
• Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.
• Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is
geïnstalleerd op uw computer.
Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen
GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het
apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in
dergelijke situaties.
Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren gegaan
Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders
kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is
niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.
Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de
apparaatbehuizing
• Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of
trillen.
• De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd
enigszins groter wordt.
Er is onvoldoende opslagruimte beschikbaar op het apparaat
Verwijder onnodige gegevens, zoals gecachte gegevens, met de functie voor apparaatbeheer of
verwijder niet-gebruikte apps of bestanden handmatig om opslagruimte vrij te maken.
159
Bijlage
De toets Apps wordt niet weergegeven op het startscherm
U kunt het Apps-scherm zonder gebruik van de toets Apps openen door omhoog of omlaag te
vegen op het startscherm. Als u de toets Apps onderaan het startscherm wilt weergeven, start u de
app Instellingen en tikt u op Display → Startscherm en tikt u vervolgens op de schakelaar Appsknop om deze functie in te schakelen.
De balk om de schermhelderheid aan te passen wordt niet weergegeven
op het meldingenvenster
Open het meldingenvenster door de statusbalk omlaag te slepen en sleep het meldingenvenster
naast de balk om de helderheid aan te passen en tik op de schakelaar
vervolgens omlaag. Tik op
Bediening bovenaan weergeven om de functie in te schakelen.
Samsung Cloud werkt niet
• Zorg ervoor dat u bent verbonden met een netwerk.
• Tijdens een servicecontrole van Samsung Cloud kunt u geen gebruik maken van Samsung
Cloud. Probeer het later opnieuw.
De batterij verwijderen
• Als u de batterij wilt verwijderen, neemt u contact op met een goedgekeurd servicecenter.
Ga naar www.samsung.com/global/ecodesign_energy voor instructies voor het
verwijderen van de batterij.
• Voor uw eigen veiligheid moet u niet proberen de batterij te verwijderen. Als de batterij
niet correct wordt verwijderd, kan dit schade aan de batterij en het apparaat veroorzaken,
persoonlijk letsel veroorzaken en/of ervoor zorgen dat het apparaat niet meer veilig is.
• Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (noch contractueel, noch uit
onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid) die kan voortvloeien uit het niet nauwkeurig volgen
van deze waarschuwingen en instructies, tenzij de dood of persoonlijk letsel is veroorzaakt door
nalatigheid van Samsung.
160
Drukfouten voorbehouden.
Copyright
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale copyrightwetten.
Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd,
vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze
dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het
opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics.
Handelsmerken
• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
®
• Bluetooth is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
®
™
™
™ en het Wi-Fi-logo zijn
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
• Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos en het dubbele-Dsymbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
• Alle overige handelsmerken en copyrights zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement