Samsung Galaxy A5 2016 Handleiding

advertisement

Samsung Galaxy A5 2016 Handleiding
SM-A510F
Gebruiksaanwijzing
Dutch. 07/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Inhoud
Basisfuncties
Applicaties
4
5
6
8
11
13
16
16
19
25
26
28
30
30
31
33
41
42
46
48
51
52
53
60
62
64
65
68
70
71
72
73
74
74
76
77
78
35
38
39
40
Lees dit eerst
Inhoud van de verpakking
Indeling van het apparaat
Batterij
SIM- of USIM-kaart
Geheugenkaart
Het apparaat in- en uitschakelen
Aanraakscherm
Startscherm
Vergrendelscherm
Meldingenvenster
Tekst ingeven
Schermafbeelding
Apps openen
Multi window
Gegevens overdragen van uw vorige
apparaat
Apparaat- en gegevensbeheer
Snel verbinden
Bestanden delen met contacten
Alarmstand
2
Apps installeren of verwijderen
Telefoon
Contacten
Berichten
Internet
E-mail
Camera
Galerij
Smart Manager
S Planner
S Health
S Voice
Muziek
Video
Spraak recorder
Mijn bestanden
Notitie
Klok
Calculator
Radio
Google-apps
Inhoud
Instellingen
80
80
82
84
84
85
86
86
89
91
92
93
93
94
94
95
99
100
101
102
103
103
104
104
105
105
105
Introductie
Wi-Fi
Bluetooth
Vliegtuigstand
Mobiele hotspot en tethering
Gegevensgebruik
Mobiele netwerken
NFC en betaling
Meer verbindingsinstellingen
Applicaties
Geluiden en trillingen
Display
Geavanceerde functies
Achtergrond
Thema's
Schermvergr. en beveilig.
Privacy en veiligheid
Eenvoudige stand
Toegankelijkheid
Accounts
Back-up maken en terugzetten
Taal en invoer
Batterij
Opslag
Datum en tijd
Gebruiksaanwijzing
Toestel-info
Bijlage
106 Problemen oplossen
112 De batterij verwijderen
3
Basisfuncties
Lees dit eerst
Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u
het apparaat in gebruik neemt.
• Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
• Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van de regio, serviceprovider,
modelspecificaties of software van het apparaat.
• Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt gemaakt van de CPU en het RAMgeheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Apps met dergelijke inhoud
werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving
waarin het wordt gebruikt.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door apps die
worden aangeboden door andere providers dan Samsung.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden
veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van
aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te
passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en apps niet correct werken.
• Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit
apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en
gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de
copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van
media.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices, zoals
chatberichten verzenden, uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik
van locatieservices, afhankelijk aan uw abonnement. Voor grote gegevensoverdrachten kunt u
het beste de Wi-Fi-functie gebruiken.
• Standaard-apps die bij het apparaat worden geleverd, zijn onderhevig aan updates en worden
mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt
over een app die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsung
Servicecenter. Voor apps die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact opnemen met
de serviceproviders.
• Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software
van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat
gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsunglicentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.
4
Basisfuncties
• Afhankelijk van regio of model moeten sommige apparaten goedkeuring krijgen van de
Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC). Als uw apparaat door de FCC
is goedgekeurd, kunt u de FCC-identificatiecode van het apparaat weergeven. Als u de
FCC-identificatiecode wilt weergeven, tikt u op Apps → Instellingen → Toestel-info →
Batterijgegevens.
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen
Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
Inhoud van de verpakking
Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:
• Apparaat
• Snelstartgids
• Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar
zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn
mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
• Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze
compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Het gebruik van nietgoedgekeurde accessoires kan prestatieproblemen veroorzaken en defecten die niet
door de garantie worden gedekt.
• De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig
afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie
over beschikbare accessoires.
5
Basisfuncties
Indeling van het apparaat
Luidspreker
Microfoon
SIM-kaartlade (alleen de
modellen SM-A510FD en
SM-A710FD)
Camera aan de voorzijde
Nabijheids-/lichtsensor
Aan/uit-toets
Aanraakscherm
SIM-kaart-/
geheugenkaartlade
Starttoets (sensor voor
vingerafdrukherkenning)
Toets Recent
Terugtoets
Headsetaansluiting
Microfoon
Multifunctionele
aansluiting
Luidspreker
Camera aan de achterzijde
GPS-antenne
Volumetoets
NFC-antenne
Flitser
Hoofdantenne
6
Basisfuncties
• Bedek het gedeelte met de antenne niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan
verbindingsproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij leeg raakt.
• Het gebruik van een door Samsung goedgekeurde schermbeveiliging wordt aanbevolen.
Een niet-goedgekeurde schermbeveiliging kan ervoor zorgen dat de sensoren niet
correct werken.
• Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm
kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.
Toetsen
Toets
Functie
Aan/uit
Recent
Start
• Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen.
• Indrukken om het scherm in te schakelen of te vergrendelen.
• Tik op deze toets om de lijst met recente apps te openen.
• Ingedrukt houden om de schermweergave te splitsen.
• Indrukken om het scherm in te schakelen terwijl het scherm is
vergrendeld.
• Indrukken om terug te keren naar het startscherm.
• Ingedrukt houden om Google te starten.
Terug
• Hierop tikken om terug te keren naar het vorige scherm.
Volume
• Indrukken om het volume van het apparaat aan te passen.
7
Basisfuncties
Batterij
De batterij opladen
Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt
gebruikt.
Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij
gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft
of dat het apparaat schade oploopt.
1
Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter en sluit het uiteinde van de USB-kabel aan
op de multifunctionele aansluiting.
Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken.
Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.
2
3
Steek de USB-voedingsadapter in een stopcontact.
Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de oplader. Koppel de
oplader eerst los van het apparaat en vervolgens van het stopcontact.
Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De
oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen
van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt.
De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet
eenvoudig te bereiken zijn.
8
Basisfuncties
De resterende oplaadtijd bekijken
Tijdens het opladen kunt u het startscherm openen en op Apps → Instellingen → Batterij tikken.
De werkelijke oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de status van uw apparaat en
de oplaadomstandigheden. De resterende oplaadtijd wordt mogelijk niet weergegeven
wanneer u het apparaat oplaadt in zeer koude of zeer hete omstandigheden.
Batterijverbruik verminderen
Uw apparaat beschikt over verschillende opties waarmee u het verbruik van de batterij kunt
verminderen.
• Optimaliseer het apparaat met Smart Manager.
• Schakel over naar de slaapstand door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet
wordt gebruikt.
• Schakel de spaarstand in.
• Sluit overbodige apps.
• Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Schakel de Wi-Fi-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Schakel automatisch synchroniseren van apps uit.
• Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
• Verminder de helderheid van het scherm.
Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de batterij
• Als de batterij bijna leeg is, wordt het batterijpictogram leeg weergegeven.
• Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de
oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het
apparaat in te schakelen.
• Als u meerdere apps tegelijk gebruikt, netwerk-apps gebruikt of apps waarvoor een verbinding
met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat er geen
stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze apps altijd gebruiken nadat de
batterij volledig is opgeladen.
• Als u een andere voedingsbron dan de oplader gebruikt, zoals een computer, kan dit zorgen
voor een lagere oplaadsnelheid vanwege een lagere elektrische stroom.
9
Basisfuncties
• U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken maar hierdoor kan het wel langer
duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
• Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het
aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat.
• Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Dit is normaal en heeft
geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer
wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.
• Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een Samsung
Servicecenter gaan.
Spaarstand
Bespaar het batterijniveau door de functies van het apparaat te beperken.
Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Batterij → Spaarstand en tik dan op de
schakelaar om deze in te schakelen.
Als u automatisch de spaarstand wilt inschakelen wanneer de resterende batterijduur het vooraf
ingestelde niveau gebruikt, tikt u op Spaarstand starten en selecteert u een optie.
Extra energiebesparende stand
Gebruik deze stand om de batterijvoeding van het apparaat uit te breiden. In de extra
energiespaarstand wordt het volgende uitgevoerd op het apparaat:
• Kleuren op het scherm worden weergeven als grijstinten.
• De beschikbare apps worden beperkt tot essentiële en geselecteerde apps.
• De mobiele gegevensverbinding wordt uitgeschakeld wanneer het scherm is uitgeschakeld.
• Wi-Fi en Bluetooth-functies worden uitgeschakeld.
Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Batterij → Extra energiebesparende stand en
tik dan op de schakelaar om deze in te schakelen.
Als u de Extra energiebesparende stand wilt uitschakelen, tikt u op MEER → Extra energiebespar.
stand uit.
De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan
verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
10
Basisfuncties
SIM- of USIM-kaart
De SIM- of USIM-kaart plaatsen
Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd.
• Alleen nano-SIM-kaarten kunnen worden gebruikt met het apparaat.
• Sommige LTE-diensten zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de serviceprovider.
Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van services contact op met uw
serviceprovider.
1
1
2
3
4
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de SIM-kaartlade om de lade te ontgrendelen.
De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gat staan. Anders kunt u het apparaat
beschadigen.
2
Trek de SIM-kaartlade voorzichtig uit de sleuf van de SIM-kaartlade.
11
Basisfuncties
3
Plaats de SIM- of USIM-kaart op de SIM-kaartlade met de goudkleurige contactpunten naar
beneden gericht.
Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt of dat anderen deze niet gebruiken.
Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door zoekgeraakte
of gestolen kaarten.
4
Schuif de SIM-kaartlade terug in de sleuf van de SIM-kaartlade.
Plaats de SIM-kaartlade voorzichtig om te voorkomen dat de SIM-kaarten uit de lade
schuiven of vallen.
De SIM- of USIM-kaart verwijderen
1
2
3
4
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de SIM-kaartlade om de lade te ontgrendelen.
Trek de SIM-kaartlade voorzichtig uit de sleuf van de SIM-kaartlade.
Verwijder de SIM- of USIM-kaart.
Schuif de SIM-kaartlade terug in de sleuf van de SIM-kaartlade.
12
Basisfuncties
Geheugenkaart
Een geheugenkaart installeren
U kunt geheugenkaarten met een maximale capaciteit van 128 GB gebruiken in het apparaat.
Afhankelijk van de fabrikant van de geheugenkaart en het type geheugenkaart, zijn sommige
geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het
gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het
apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.
• Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst.
• Uw apparaat ondersteunt het FAT- en het exFAT-bestandssysteem voor geheugenkaarten.
Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd,
wordt u gevraagd door het apparaat om de geheugenkaart opnieuw te formatteren.
• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de
geheugenkaart.
• Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de
geheugenkaart weergegeven in de map Mijn bestanden → SD-kaart.
13
Basisfuncties
1
1
2
3
4
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de geheugenkaartlade om de lade te
ontgrendelen.
De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gat staan. Anders kunt u het apparaat
beschadigen.
2
3
4
Trek de geheugenkaartlade voorzichtig uit de sleuf van de geheugenkaartlade.
Plaats een geheugenkaart op de geheugenkaartlade met de goudkleurige contacten naar
onderen.
Schuif de geheugenkaartlade terug in de sleuf van de geheugenkaartlade.
14
Basisfuncties
De geheugenkaart verwijderen
Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de
kaart veilig kunt verwijderen.
Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Opslag → SD-kaart → Ontkopp.
1
2
3
4
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de geheugenkaartlade om de lade te
ontgrendelen.
Trek de geheugenkaartlade voorzichtig uit de sleuf van de geheugenkaartlade.
Verwijder de geheugenkaart.
Schuif de geheugenkaartlade terug in de sleuf van de geheugenkaartlade.
Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het apparaat gegevens overdraagt of gegevens
gebruikt. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd raken of kan de
geheugenkaart of het apparaat beschadigd raken. Samsung is niet verantwoordelijk voor
verliezen die het resultaat zijn van het onjuiste gebruik van beschadigde geheugenkaarten,
waaronder het verlies van gegevens.
De geheugenkaart formatteren
Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het
apparaat. Formatteer de geheugenkaart in het apparaat.
Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Opslag → SD-kaart → Formatteren →
FORMATTEREN.
Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op de geheugenkaart te maken
voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies
van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.
15
Basisfuncties
Het apparaat in- en uitschakelen
Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen,
moet u de instructies op het scherm volgen om uw apparaat in te stellen.
Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Uitschakelen.
Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar
het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in
vliegtuigen en ziekenhuizen.
Het apparaat opnieuw opstarten
Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets en de toets Volume
omlaag minstens 7 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.
Toets Volume omlaag
Aan/uit-toets
Aanraakscherm
• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten.
Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
• Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en
oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.
• Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van
het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.
• AAls het aanraakscherm langere tijd op standby staat, kan dit leiden tot nabeelden
(ingebrande beelden op het scherm) of ghosting. Schakel het aanraakscherm uit
wanneer u het apparaat niet gebruikt.
• Gebruik alleen uw vingers om het aanraakscherm te bedienen.
16
Basisfuncties
Tikken
Als u een app wilt openen, een menu-item wilt selecteren, een schermtoetsenbordtoets wilt
indrukken of een teken wilt ingeven met het schermtoetsenbord, tikt u erop met uw vinger.
Tikken en blijven aanraken
Tik op een item of het scherm en blijf dit langer dan 2 seconden aanraken om beschikbare opties
weer te geven.
Slepen
Als u een item wilt verplaatsen, blijft u het vasthouden en sleept u het naar de gewenste positie.
17
Basisfuncties
Dubbeltikken
Dubbeltik op een webpagina of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Dubbeltik opnieuw
om terug te gaan.
Vegen
Veeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm Apps om andere vensters weer te geven.
Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of lijst met items, zoals contacten, te scrollen.
Spreiden en samenknijpen
Spreid twee vingers op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Knijp
samen om uit te zoomen.
18
Basisfuncties
Startscherm
Startscherm
Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden
widgets, snelkoppelingen voor apps en meer weergegeven.
Als u andere vensters wilt weergeven, veegt u naar links of rechts.
Het startscherm kan er anders uitzien, afhankelijk van de regio of serviceprovider.
Een widget
Een app
Een map
Schermaanduidingen
Nieuwsschermaanduiding. U kunt
de nieuwste artikelen in
verschillende categorieën bekijken.
Pictogram scherm Apps
Favoriete apps
19
Basisfuncties
Startschermopties
Tik op het startscherm op een leeg gebied en blijf dit aanraken of knijp uw vingers samen om de
beschikbare opties te openen. U kunt het startscherm aanpassen door startschermvensters toe te
voegen, te verwijderen of te verplaatsen. U kunt ook de achtergrond van het startscherm instellen,
widgets toevoegen aan het startscherm, en meer.
• Achtergrond: de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm wijzigen.
• Widgets: widgets toevoegen aan het startscherm. Widgets zijn kleine apps die specifieke
functies van apps opstarten om informatie en gemakkelijk toegang op het startscherm te
verlenen.
• Thema's: het thema van het apparaat wijzigen. Visuele elementen van de interface, zoals
kleuren, pictogrammen en achtergronden worden gewijzigd afhankelijk van het geselecteerde
thema.
• Scherm-raster: het formaat van het raster wijzigen om meer of minder items weer te geven op
het startscherm en het scherm Apps.
20
Basisfuncties
Items toevoegen
Blijf een app of een map aanraken in het scherm Apps en sleep deze naar het startscherm.
Als u widgets wilt toevoegen, blijft u een leeg gedeelte op het startscherm aanraken, tikt u op
Widgets, blijft u een widget aanraken en sleept u deze naar het startscherm.
Een item verplaatsen en verwijderen
Blijf een item aanraken op het startscherm en sleep het naar een nieuwe locatie.
Als u het item naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.
U kunt ook veelgebruikte apps naar het gedeelte met snelkoppelingen onderaan het startscherm
slepen.
Als u een item wilt verwijderen, blijft u het item aanraken. Sleep het vervolgens naar Wissen
bovenaan het scherm.
Mappen maken
1
2
Tik op het startscherm, blijf een app aanraken en sleep deze op een andere app.
Zet de app neer wanneer een mapkader wordt weergegeven om de apps.
Er wordt een nieuwe map gemaakt met de geselecteerde apps.
21
Basisfuncties
3
Tik op Mapnaam invoeren en geef een mapnaam op.
Als u de mapkleur wilt wijzigen, tikt u op
.
Als u meer apps aan de map wilt toevoegen, blijft u een andere app aanraken en sleept u deze naar
de map.
Als u apps vanuit een map naar het startscherm wilt verplaatsen, tikt u op de map en sleept u een
app naar het startscherm.
Als u apps in een map wilt verwijderen, tikt u op de map en sleept u de app die u wilt verwijderen
naar Wissen bovenaan het scherm.
Vensters beheren
Blijf op het startscherm een leeg gebied aanraken als u een venster wilt toevoegen, verplaatsen of
verwijderen.
Als u een venster wilt toevoegen, veegt u naar links en tikt u op
.
Als u een venster wilt verplaatsen, blijft u een venstervoorbeeld aanraken en sleept u het naar een
nieuwe locatie.
Als u een venster wilt verwijderen, blijft u een venstervoorbeeld aanraken en sleept u dit naar
Wissen bovenaan het scherm.
Als u een venster wilt instellen als startscherm, tikt u op
.
Scherm Apps
Op het scherm Apps worden pictogrammen weergegeven voor alle apps, waaronder apps die net
zijn geïnstalleerd.
Tik op het startscherm op Apps om het scherm Apps te openen. Als u andere vensters wilt
weergeven, veegt u naar links of rechts.
Items verplaatsen
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Tik op het scherm Apps op BEWERKEN. Blijf een item aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie.
Als u het item naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.
22
Basisfuncties
Mappen maken
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
1
2
3
4
Tik op het scherm Apps op BEWERKEN.
Blijf een app aanraken en sleep deze naar een andere app.
Zet de app neer wanneer een mapkader wordt weergegeven om de apps.
Er wordt een nieuwe map gemaakt met de geselecteerde apps.
Tik op Mapnaam invoeren en geef een mapnaam op.
Als u de mapkleur wilt wijzigen, tikt u op
.
Als u meer apps aan de map wilt toevoegen, blijft u een andere app aanraken en sleept u deze naar
de map.
Als u een map wilt verwijderen, selecteert u een map met . Alleen de map wordt verwijderd. De
apps van de map worden verplaatst naar het scherm Apps.
Items verplaatsen
U kunt items in alfabetische volgorde sorteren op het scherm Apps.
Tik op het scherm Apps op A-Z → OPSLAAN.
23
Basisfuncties
Indicatorpictogrammen
Pictogrammen verschijnen in de statusbalk aan de bovenzijde van het scherm. De pictogrammen
die in de onderstaande tabel staan, worden het meest gebruikt.
De statusbalk verschijnt mogelijk niet aan de bovenkant van het scherm in alle apps. Sleep
van de bovenkant van het scherm naar beneden om de statusbalk weer te geven.
Pictogram
Betekenis
Geen signaal
Signaalsterkte
Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
GPRS-netwerkverbinding
EDGE-netwerkverbinding
UMTS-netwerkverbinding
HSDPA-netwerkverbinding
HSPA+-netwerkverbinding
/
LTE-netwerkverbinding (modellen met LTE-functionaliteit)
Wi-Fi-verbinding
Bluetooth-functie ingeschakeld
GPS ingeschakeld
Oproep ingeschakeld
Gemiste oproep
Nieuw SMS- of MMS-bericht
Alarm ingeschakeld
Stand voor dempen ingeschakeld
Trilstand ingeschakeld
24
Basisfuncties
Pictogram
Betekenis
Vliegtuigstand ingeschakeld
Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
Batterijlading
Vergrendelscherm
Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en vergrendeld. Het scherm wordt
ook uitgeschakeld en automatisch vergrendeld als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een
bepaalde periode.
Als u het scherm wilt ontgrendelen, drukt u op de aan/uit-toets of de starttoets en veegt u in een
willekeurige richting.
U kunt de manier wijzigen waarop het scherm wordt vergrendeld om te voorkomen dat anderen
toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Schermvergr. en beveilig. → Type
schermvergrendeling en selecteer een schermvergrendelingsmethode. Een ontgrendelingscode is
vereist wanneer u het apparaat ontgrendelt.
Als u uw ontgrendelingscode vergeet, moet u uw apparaat naar een Samsung Servicecenter
brengen om het te laten resetten.
Patroon
Teken een patroon door minstens vier stippen te verbinden en teken het patroon opnieuw om het
te bevestigen. Stel een back-up-PIN-code in om het scherm te ontgrendelen wanneer u het patroon
bent vergeten.
25
Basisfuncties
Pincode
Een PIN-code bestaat uit alleen cijfers. Geef minstens vier cijfers in en geef de PIN-code nogmaals in
om deze te bevestigen.
Wachtwoord
Een wachtwoord bestaat uit tekens en cijfers. Geef minstens vier tekens waaronder cijfers en
symbolen in en geef het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen.
Vingerafdrukken
Registreer uw vingerafdrukken om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg Vingerafdrukherkenning
voor meer informatie.
Meldingenvenster
Het meldingenvenster gebruiken
Wanneer u meldingen ontvangt, zoals berichten of gemiste oproepen, verschijnen
indicatorpictogrammen in de statusbalk. Als u meer informatie wilt weergeven over de
pictogrammen, opent u het meldingenvenster en bekijkt u de details.
Sleep de statusbalk omlaag om het meldingenvenster te openen. Veeg omhoog op het scherm om
het meldingenvenster te sluiten.
26
Basisfuncties
U kunt de volgende functies in het meldingenvenster gebruiken.
Instellingen starten.
Toetsen voor Snel instellen
Meer toetsen voor snelle
instellingen weergeven.
De helderheid aanpassen.
Snel verbinden starten.
Op een melding tikken en
verschillende acties gebruiken.
Alle meldingen wissen.
U kunt Snel verbinden verbergen via het menu Bewerken in het meldingenvenster.
De toetsen voor snelle instellingen gebruiken
Tik op de toetsen voor snelle instellingen om bepaalde functies te gebruiken. Veeg naar links of
om meer toetsen weer te geven. U kunt meer gedetailleerdere
rechts op de toetsen of tik op
instellingen bekijken als u een toets blijft aanraken.
→ BEWERKEN, blijft u een toets aanraken en
Als u de toetsen opnieuw wilt indelen, tikt u op
sleept u deze naar een andere locatie.
S Finder
U kunt met zoekwoorden zoeken naar veel soorten inhoud.
Zoeken naar inhoud op het apparaat
Open het meldingenvenster en tik op
→ S Finder.
Geef een zoekwoord in het zoekveld in of tik op
en spreek een zoekwoord uit.
Voor nauwkeurigere resultaten tikt u op Filteren onder het zoekveld en selecteert u filterdetails.
Zoekcategorieën instellen
U kunt zoekcategorieën instellen om te zoeken naar inhoud in specifieke zoekvelden.
Tik op MEER → Zoeklocaties selecteren en selecteer categorieën.
27
Basisfuncties
Tekst ingeven
Toetsenbordindeling
Er verschijnt automatisch een toetsenbord wanneer u tekst ingeeft om berichten te versturen,
notities te maken en meer.
Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de
invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.
Een voorgaand teken verwijderen.
Hoofdletters ingeven. Als u alles in
hoofdletters wilt ingeven, tikt u
twee keer hierop.
Leestekens ingeven.
Naar de volgende regel gaan.
De toetsenbordinstellingen
wijzigen.
Een spatie ingeven.
De invoertaal wijzigen
Tik op → Talen en typen → Invoertalen toevoegen, en selecteer de talen die u wilt gebruiken.
Als u twee of meer talen selecteert, kunt u schakelen tussen de invoertalen door naar links of rechts
te vegen op de spatiebalk.
De toetsenbordindeling wijzigen
Tik op → Talen en typen, selecteer een taal en selecteer vervolgens een toetsenbordindeling om
te gebruiken.
Op het 3x4 toetsenbord heeft een toets drie of vier tekens. Als u een teken wilt invoeren,
tikt u herhaaldelijk op de betreffende toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
28
Basisfuncties
Aanvullende toetsenbordfuncties gebruiken
Blijf aanraken om de volgende functies te gebruiken. Andere pictogrammen die kunnen worden
weergegeven in plaats van het pictogram , zijn afhankelijk van de laatst gebruikte functie.
•
: tekst via spraak ingeven.
Ingeven van tekst met stem starten
of pauzeren.
•
: een item toevoegen van het klembord.
•
: emoticons ingeven.
•
: de toetsenbordinstellingen wijzigen.
Kopiëren en plakken
1
2
Blijf de tekst aanraken.
Sleep of
selecteren.
om de gewenste tekst te selecteren, of tik op Alles selecteren om alle tekst te
3
Tik op Kopiëren of Knippen.
4
Tik en houd vast op het punt waar de tekst moeten worden ingevoegd en tik op Plakken.
De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
Als u tekst wilt plakken die u eerder hebt gekopieerd, tikt u op Klembord en selecteert u de
tekst.
Woordenboek
U kunt definities van woorden opzoeken wanneer u bepaalde functies gebruikt, zoals bij het
bladeren door webpagina's.
1
Blijf een woord aanraken dat u wilt opzoeken.
Als het woord dat u wilt opzoeken niet is geselecteerd, sleept u
selecteren.
29
of
om de gewenste tekst te
Basisfuncties
2
Tik op Woordenboek in de lijst met opties.
3
Bekijk de definitie in het pop-upvenster met het woordenboek.
Als er geen woordenboek is geïnstalleerd op het apparaat, tikt u op Woordenlijsten beheren →
naast een woordenboek om dit te downloaden.
Als u wilt overschakelen naar volledige schermweergave, tikt u op . Tik op de definitie op
het scherm om meer definities weer te geven. Tik in de gedetailleerde weergave op om het
woord toe te voegen aan uw lijst met favoriete woorden of tik op Zoeken op internet om het
woord te gebruiken als zoekterm.
Schermafbeelding
Terwijl u het apparaat gebruikt, kunt u een schermafbeelding maken.
Houd de starttoets en de aan/uit-toets tegelijkertijd ingedrukt. U kunt opgeslagen afbeeldingen
bekijken in de Galerij.
U kunt ook schermopnamen maken door uw hand naar links of rechts te vegen op het scherm.
Raadpleeg Geavanceerde functies voor meer informatie.
Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te
maken.
Apps openen
Selecteer op het startscherm of het scherm Apps een applicatiepictogram om de app te openen.
Als u een app wilt openen vanuit de lijst met onlangs geopende apps, tikt u op
een recent app-venster.
en selecteert u
Een app sluiten
Tik op
en sleep een recent app-venster naar links of rechts om het te sluiten. Als u alle actieve
apps wilt sluiten, tikt u op ALLES SLUITEN.
30
Basisfuncties
Multi window
Introductie
Met de functie Multi window kunt u twee apps tegelijkertijd uitvoeren in een gesplitst scherm.
Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.
Weergave met gesplitst scherm
1
2
3
Tik op
om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen.
Veeg omhoog of omlaag en tik op
op een recent app-venster.
De geselecteerde app wordt geopend in het bovenste venster.
Veeg naar links of rechts om een andere app te selecteren om te starten.
U kunt de gesplitste schermweergave ook openen door
31
te blijven aanraken.
Basisfuncties
Extra opties gebruiken
Als u apps gebruikt in de gesplitste schermweergave, selecteert u een app-venster en tikt u op de
cirkel tussen de app-vensters om de volgende opties te gebruiken:
•
•
: locaties verwisselen van app-vensters.
: tekst of gekopieerde afbeeldingen van het ene venster naar het andere slepen. Tik op een
item en blijf dit aanraken in het geselecteerde venster en sleep het naar een locatie in een ander
venster.
Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.
32
Basisfuncties
•
: het venster minimaliseren.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
•
: het venster maximaliseren.
•
: de app sluiten.
De venstergrootte aanpassen
Sleep de cirkel tussen de app-vensters omhoog of omlaag om het formaat van de vensters aan te
passen.
Gegevens overdragen van uw vorige apparaat
U kunt gegevens van een vorig apparaat overzetten naar uw nieuwe apparaat via Samsung Smart
Switch.
De volgende versies van Samsung Smart Switch zijn beschikbaar.
• Mobiele versie: gegevens overzetten tussen mobiele apparaten. U kunt de app downloaden via
Galaxy Apps of Play Store.
• Computerversie: gegevens overzetten tussen uw apparaat en een computer. U kunt de app
downloaden van www.samsung.com/smartswitch.
• Samsung Smart Switch wordt niet ondersteund op sommige apparaten of computers.
• Er zijn beperkingen van toepassing. Ga naar www.samsung.com/smartswitch voor
informatie. Samsung neemt copyright uiterst serieus. U mag alleen inhoud overzetten die
uw eigendom is of waarvoor u beschikt over overdrachtsrechten.
33
Basisfuncties
Gegevens van een mobiel apparaat overzetten
Zet gegevens van uw vorige apparaat over naar uw nieuwe apparaat.
1
2
3
4
5
Download en installeer Smart Switch via Galaxy Apps of de Play Store op beide apparaten.
Plaats de apparaten bij elkaar in de buurt.
Start Smart Switch op beide apparaten.
Selecteer op uw nieuwe apparaat het vorige apparaattype in de lijst en tik op START.
Volg de instructies op het scherm om uw gegevens over te zetten van uw vorige apparaat.
Back-upgegevens van een computer overzetten
Maak een back-up van gegevens op uw vorige apparaat op een computer en importeer de
gegevens op uw nieuwe apparaat.
1
Ga op de computer naar www.samsung.com/smartswitch om Smart Switch te downloaden.
34
Basisfuncties
2
Start Smart Switch op de computer.
Als uw vorige apparaat geen Samsung-apparaat is, maakt u een back-up van de gegevens
op een computer met een programma dat wordt geleverd door de fabrikant van het
apparaat. Ga vervolgens door naar de vijfde stap.
3
4
5
6
Sluit uw vorige apparaat met de USB-kabel aan op de computer.
Volg de instructies op het scherm van de computer om een back-up van de gegevens op het
apparaat te maken. Koppel uw vorige apparaat vervolgens los van de computer.
Sluit uw nieuwe apparaat met de USB-kabel aan op de computer.
Volg de instructies op het scherm van de computer om de gegevens over te zetten naar uw
nieuwe apparaat.
Apparaat- en gegevensbeheer
Het apparaat gebruiken als verwisselbare schijf voor
gegevensoverdracht
U kunt audio, video, afbeeldingen of andere soorten bestanden overbrengen van het apparaat naar
de computer of andersom.
Verwijder de USB-kabel van het apparaat niet tijdens de overdracht van bestanden.
Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of kan het apparaat worden beschadigd.
De apparaten kunnen mogelijk niet correct worden gekoppeld als ze via een USB-hub zijn
gekoppeld. Sluit het apparaat rechtstreeks aan op de USB-poort van de computer.
1
2
Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
Open het meldingenvenster en tik op Mediabestanden overdragen via USB →
Mediabestanden overdragen.
Als de computer uw apparaat niet herkent, tikt u op Afbeeldingen overdragen.
3
4
Tik op TOESTAAN om de computer toegang te geven tot de gegevens op uw apparaat.
Als de computer uw apparaat herkent, wordt het apparaat weergegeven in Mijn computer.
Breng bestanden over tussen uw apparaat en de computer.
35
Basisfuncties
Het apparaat bijwerken
Het apparaat kan worden bijgewerkt met de nieuwste software.
Bijwerken via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air)
Het apparaat kan rechtstreeks worden bijgewerkt met de nieuwste software via de FOTA-service
(Firmware Over-The-Air).
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toestel-info → Updates handmatig downloaden.
Wanneer u op de schakelaar Updates automatisch downloaden tikt om deze functie in te
schakelen, worden updates gedownload wanneer het apparaat is verbonden met een Wi-Finetwerk.
Bijwerken met Smart Switch
Sluit het apparaat aan op een computer en werk het apparaat bij met de nieuwste software.
1
2
3
4
Ga op de computer naar www.samsung.com/smartswitch om Smart Switch te downloaden en
te installeren.
Start Smart Switch op de computer.
Sluit het apparaat met een USB-kabel aan op de computer.
Als er een software-update beschikbaar is, volgt u de instructies op het scherm om het apparaat
bij te werken.
• Schakel de computer niet uit en maak de USB-kabel niet los terwijl het apparaat bezig is
met bijwerken.
• Sluit geen andere media-apparaten aan op de computer terwijl het apparaat wordt
bijgewerkt. Dit kan het bijwerkproces verstoren. Voordat u bijwerkt, koppelt u alle andere
media-apparaten los van de computer.
36
Basisfuncties
Back-ups maken en gegevens herstellen
Bewaar uw persoonlijke informatie, app-gegevens en instellingen veilig op uw apparaat. U kunt een
back-up van uw gevoelige informatie op een back-upaccount zetten en deze later oproepen. U moet
zich aanmelden bij uw Google- of Samsung-account om een back-up van gegevens te maken of te
herstellen. Raadpleeg Accounts voor meer informatie.
Een Samsung-account gebruiken
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Back-up maken en terugzetten → Back-up van mijn
gegevens voor het Samsung-account, tik op de schakelaars naast de items waarvan u een back-up
wilt maken om deze functie in te schakelen en tik op NU BACK-UP MAKEN.
Als u wilt instellen dat het apparaat automatisch een back-up van gegevens maakt, tikt u op de
schakelaar Automatische back-up om deze in te schakelen.
Als u gegevens wilt herstellen met een Samsung-account, tikt u op Herstel. De huidige gegevens
worden verwijderd van het apparaat om de geselecteerde items te herstellen.
Een Google-account gebruiken
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Back-up maken en terugzetten → Back-up van mijn
gegevens voor het Google-account en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Als u gegevens wilt herstellen met een Google-account, tikt u op de schakelaar Automatisch
herstellen om deze in te schakelen. Wanneer u apps opnieuw installeert, worden de instellingen en
gegevens waarvan een back-up is gemaakt, hersteld.
Fabrieksinstellingen herstellen
Hiermee wist u alle instellingen en gegevens op het apparaat. Voordat u de fabrieksinstellingen van
het apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.
Raadpleeg Back-ups maken en gegevens herstellen voor meer informatie.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Back-up maken en terugzetten → Fabrieksgegevens
herstellen → APPARAAT RESETTEN → ALLES VERWIJDEREN. Het apparaat wordt automatisch
opnieuw gestart.
37
Basisfuncties
Snel verbinden
Via de functie Snel verbinden kunt u snel zoeken naar en verbinding maken met apparaten in de
buurt, zoals Bluetooth-headsets of tv's.
• Als het apparaat waarmee u wilt verbinden geen ondersteuning biedt voor de Quick
connect-functie, activeert u de Wi-Fi Direct- of Bluetooth-functie voordat u Snel
verbinden start op uw apparaat.
• De methode voor het koppelen kan verschillen afhankelijk van het gekoppelde apparaat
of de gedeelde inhoud.
Verbinding maken met andere apparaten
1
Open het meldingenvenster en tik op Snel verbinden.
De functies Wi-Fi en Bluetooth worden automatisch geactiveerd.
→
Als Snel verbinden niet wordt weergegeven in het meldingenvenster, tikt u op
BEWERKEN en tikt u op de schakelaar Snel verbinden om deze functie in te schakelen.
2
3
Tik op Appar. in de buurt zoeken.
Als er geen eerder verbonden apparaat is, zoekt het apparaat automatisch naar apparaten in de
buurt.
Selecteer een apparaat in de lijst en maak hiermee verbinding door de instructies op het scherm
te volgen.
De volgende stappen kunnen verschillen afhankelijk van het gekoppelde apparaat.
Als u de zichtbaarheidsinstelling van uw apparaat wilt wijzigen, tikt u op MEER → Zichtbaarheid
apparaat instellen, en selecteert u een optie.
Inhoud delen
Inhouden delen met de gekoppelde apparaten.
1
2
Open het meldingenvenster en tik op Snel verbinden.
Tik op Appar. in de buurt zoeken.
38
Basisfuncties
3
4
5
Selecteer een apparaat uit de lijst met gedetecteerde apparaten.
Tik op Inhoud delen en selecteer een mediacategorie.
Volg de instructies op het scherm om inhoud naar het verbonden apparaat te verzenden.
De volgende stappen kunnen verschillen afhankelijk van de geselecteerde mediacategorie.
Bestanden delen met contacten
Deel bestanden met uw contacten met de functie voor eenvoudig delen. De volgende acties zijn een
voorbeeld van het delen van afbeeldingen.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
1
2
3
4
Tik op Galerij op het scherm Apps.
Selecteer een afbeelding.
Tik op Delen → Eenvoudig delen.
Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw telefoonnummer geverifieerd zijn.
Selecteer ontvangers en tik op GEREED.
Wanneer de afbeelding wordt verzonden naar het apparaat van de ontvangers, wordt een
melding weergegeven op hun apparaten. Tik op de melding om de afbeelding te bekijken en te
downloaden.
• Als de ontvangers hun telefoonnummers niet hebben geverifieerd of als hun apparaten
geen ondersteuning bieden voor de functie voor eenvoudig delen, wordt een koppeling
naar de bestanden naar deze persoon verzonden in een SMS-bericht. De koppeling
verloopt na een bepaalde periode.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden deelt via het
mobiele netwerk.
39
Basisfuncties
Alarmstand
In de alarmstand wordt het scherm overgeschakeld om het batterijverbruik te verminderen.
Bepaalde apps en functies worden beperkt. In de alarmstand kunt u een alarmoproep uitvoeren, uw
huidige locatiegegevens verzenden naar anderen, een alarm laten afgaan en meer.
Houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik op Alarmstand.
Extra opties weergeven.
Geluidsalarmen.
De flitser inschakelen.
Uw huidige locatie-informatie
verzenden in een bericht.
Bellen.
Zoeken op internet.
Meer apps toevoegen.
Resterende batterijduur en
gebruiksduur
Een noodoproep plaatsen.
De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan
verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
Alarmstand uitschakelen
Als u de alarmstand wilt uitschakelen, tikt u op MEER → Alarmstand uitschakelen. U kunt ook de
aan/uit-toets ingedrukt houden en op Alarmstand tikken.
40
Applicaties
Apps installeren of verwijderen
Galaxy Apps
Koop en download apps. U kunt apps downloaden die speciaal voor Samsung Galaxy-apparaten zijn
gemaakt.
Tik op Galaxy Apps op het scherm Apps.
De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of tik op ZOEKEN om te zoeken met een zoekwoord.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op
INSTALLEREN. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht,
tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op MEER →
Instellingen → Apps automatisch bijwerken en selecteert u een optie.
Play Store
Koop en download apps.
Tik op Play Store op het scherm Apps.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of zoek naar apps met een zoekwoord.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op
INSTALLEREN. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht,
tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op
→ Apps automatisch updaten en selecteert u een optie.
41
→ Instellingen
Applicaties
Apps beheren
Apps verwijderen of uitschakelen
Tik op het scherm Apps op BEWERKEN. Het pictogram
verschijnt op de apps die u kunt
uitschakelen of verwijderen. Selecteer een app en tik op UITZETTEN of op OK. U kunt op het scherm
Apps ook tikken op Instellingen → Applicaties → Applicatiebeheer, een app selecteren en dan op
UITSCHAKELEN of op VERWIJDEREN tikken.
• UITSCHAKELEN: zo kunt u geselecteerde standaard-apps uitschakelen die niet van het apparaat
kunnen worden verwijderd.
• VERWIJDEREN: verwijder gedownloade apps.
Apps inschakelen
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Applicaties → Applicatiebeheer →
Uitgeschakeld, selecteer een app en tik op INSCHAKELEN.
→
Telefoon
Introductie
U kunt spraak- en video-oproepen plaatsen en beantwoorden.
Zelf bellen
1
2
Tik op Telefoon op het scherm Apps.
Geef een telefoonnummer in.
Als het toetsenbord niet wordt weergegeven op het scherm, tikt u op
openen.
42
om het toetsenbord te
Applicaties
3
Tik op
om een spraakoproep te starten of tik op
om een video-oproep te starten.
Extra opties weergeven.
Het nummer toevoegen aan de lijst
met contacten.
Het telefoonnummer weergeven.
Een voorgaand teken verwijderen.
Het toetsenbord verbergen.
Snelkiesnummers gebruiken
Stel snelkiesnummers in om snel contacten te bellen.
Als u een snelkiesnummer wilt instellen, tikt u op MEER → Snelkiesnummer, selecteert u een
snelkiesnummer en selecteert u een contact.
Als u wilt bellen, tikt u op een snelkiesnummer op het toetsenbord en blijft u dit aanraken. Voor
snelkiesnummers 10 en hoger tikt u op het eerste cijfer/de eerste cijfers van het nummer en tikt u
vervolgens op het laatste cijfer en blijft u dit aanraken.
Als u bijvoorbeeld het nummer 123 instelt als snelkiesnummer, tikt u op 1, tikt u op 2 en tikt u
vervolgens op 3 en blijft u dit aanraken.
Bellen vanaf het vergrendelscherm
Sleep op het vergrendelscherm
buiten de grote cirkel.
Bellen vanuit logboeken of lijsten met contacten
Tik op LOGBESTAND of CONTACTEN en veeg naar rechts op een contact of telefoonnummer om
een oproep te maken.
43
Applicaties
Bellen naar het buitenland
1
2
3
Tik op
om het toetsenbord te openen als het niet wordt weergegeven op het scherm.
Tik op 0 en blijf dit aanraken totdat het teken + wordt weergegeven.
Geef het landnummer, netnummer en telefoonnummer in en tik op
.
Oproepen ontvangen
Een oproep aannemen
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Een oproep weigeren
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Als u bij het weigeren van een inkomende oproep een bericht wilt terugsturen, sleept u de balk voor
bericht weigeren omhoog.
Als u verschillende weigerberichten wilt maken, opent u het scherm Apps en tikt u op Telefoon →
MEER → Instellingen → Berichten snel afwijzen, geeft u een bericht in en tikt u op .
Telefoonnummers blokkeren
U kunt oproepen weigeren van specifieke nummers die zijn toegevoegd aan uw blokkeerlijst.
1
2
Tik op het scherm Apps op Telefoon → MEER → Instellingen → Blokkeerlijst.
Tik op
, vink contacten aan en tik op GEREED.
Als u handmatig een nummer wilt ingeven, tikt u op Telefoonnummer invoeren, geeft u een
telefoonnummer in en tikt u op .
Wanneer via geblokkeerde nummers wordt geprobeerd contact met u op te nemen, ontvangt u
geen meldingen. De oproepen worden geregistreerd in het oproeplogbestand.
U kunt ook elk telefoonnummer weigeren dat niet is opgeslagen als contact. Tik op de
schakelaar Anonieme oproepen blokk. om de functie te activeren.
44
Applicaties
Gemiste oproepen
Als u een oproep hebt gemist, wordt het pictogram
weergegeven op de statusbalk. Open het
meldingenvenster om een lijst met gemiste oproepen weer te geven. U kunt ook op het scherm
Apps op Telefoon → LOGBESTAND tikken om gemiste oproepen te bekijken.
Opties tijdens gesprekken
Tijdens een spraakoproep
De volgende opties zijn beschikbaar:
• IN WACHT: een oproep in de wacht plaatsen. Tik op OPROEP HERVATTEN om de oproep uit de
wacht te halen.
• Oproep toevoegen: een tweede nummer bellen.
• Extra volume: het volume verhogen.
• Bluetooth: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is verbonden met het apparaat.
• Luidspreker: de luidsprekerfunctie in- of uitschakelen. Wanneer u de luidsprekerfunctie
gebruikt, spreekt u in de microfoon onderaan het apparaat en houdt u het apparaat uit de buurt
van uw oren.
• Toetsen / Verbergen: het toetsenbord openen of sluiten.
• Stil: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• E-mail: een e-mail verzenden.
• Bericht: een bericht verzenden.
• Internet: door webpagina's bladeren.
• Contacten: de lijst met contacten openen.
• S Planner: de agenda openen.
• Notitie: een notitie maken.
•
: beëindiging van de huidige oproep.
Tijdens een video-oproep
Tik op het scherm om de volgende opties te gebruiken:
• MEER: extra opties openen.
• Schakel: schakelen tussen de camera aan de voorzijde en aan de achterzijde.
•
: beëindiging van de huidige oproep.
• Stil: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
45
Applicaties
Contacten
Introductie
U kunt nieuwe contacten toevoegen of contacten beheren op het apparaat.
Contacten toevoegen
Handmatig contacten toevoegen
1
2
3
4
Tik op Contacten op het scherm Apps.
en selecteer een opslaglocatie.
Tik op
Geef de contactgegevens in.
•
: een afbeelding toevoegen.
•
/
: een contactveld toevoegen of verwijderen.
Tik op OPSLAAN.
Als u met het toetsenbord een telefoonnummer wilt toevoegen aan de lijst met contacten, opent
u het scherm Apps en tikt u op Telefoon. Als het toetsenbord niet wordt weergegeven op het
om het toetsenbord te openen. Geef het nummer in en tik op Toevoegen aan
scherm, tikt u op
Contacten.
Als u een telefoonnummer uit ontvangen oproepen wilt toevoegen aan de lijst met contacten,
opent u het scherm Apps en tikt u op Telefoon → LOGBESTAND → een contact.
Contacten importeren
Contacten van andere opslagapparaten naar uw apparaat importeren.
Tik op het scherm Apps op Contacten → MEER → Instellingen → Contacten importeren/
exporteren → IMPORTEREN en selecteer een optie voor importeren.
46
Applicaties
Zoeken naar contacten
Tik op het scherm Apps op Contacten.
Gebruik een van de volgende zoekmethoden:
• Scrol omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
• Sleep met een vinger langs de index op de rechterzijde van de lijst met contacten om er snel
doorheen te scrollen.
• Tik op het zoekveld bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekterm in.
Voer een van de volgende acties uit wanneer een contact is geselecteerd:
•
: toevoegen aan favoriete contacten.
•
/
•
: een bericht samenstellen.
•
: een spraak- of video-oproep starten.
: een e-mail schrijven.
Profiel delen
U kunt uw profielgegevens, zoals uw foto en statusbericht, delen met anderen die de functie voor
profiel delen gebruiken.
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Deze functie is alleen beschikbaar voor contacten die de functie voor delen hebben
ingeschakeld op hun apparaat.
Tik op het scherm Apps op Contacten → uw profiel → Profiel delen en tik op de schakelaar
om deze functie in te schakelen. Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw telefoonnummer
geverifieerd zijn. U kunt de bijgewerkte profielgegevens van uw contacten bekijken in Contacten.
Als u aanvullende items wilt instellen om te delen, tikt u op Gedeelde profielgegevens en selecteert
u items.
Als u een groep met contacten wilt instellen waarmee u uw profiel wilt delen, tikt u op Delen met en
selecteert u een optie.
47
Applicaties
Contacten delen
U kunt contacten met anderen delen via verschillende opties voor delen.
1
2
3
4
Tik op Contacten op het scherm Apps.
Tik op MEER → Delen.
Vink contacten aan en tik op DELEN.
Selecteer een methode voor delen.
Berichten
Introductie
Berichten verzenden en weergeven op conversatie.
Berichten verzenden
Voor berichten die u tijdens het roamen verstuurt, moet u wellicht extra betalen.
1
2
Tik op Berichten op het scherm Apps.
Tik op
.
48
Applicaties
3
Voeg ontvangers toe en geef een bericht in.
Extra opties weergeven.
Ontvangers ingeven.
Contacten uit de lijst met contacten
selecteren.
Een bericht ingeven.
Emoticons ingeven.
Bestanden toevoegen.
4
Het bericht verzenden.
Tik op VERZ. om het bericht te verzenden.
Berichten bekijken
Berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact.
Voor berichten die u tijdens het roamen ontvangt, moet u wellicht extra betalen.
1
2
3
Tik op Berichten op het scherm Apps.
Selecteer een contact in de lijst met berichten.
Bekijk het gesprek.
49
Applicaties
Ongewenste berichten blokkeren
U kunt berichten van specifieke nummers blokkeren of berichten met zinnen die zijn toegevoegd
aan uw blokkeerlijst.
1
2
3
4
Tik op Berichten op het scherm Apps.
Tik op MEER → Instellingen → Berichten blokkeren.
Tik op Blokkeerlijst.
Tik op Zinnen blokkeren om zinnen toe te voegen om te blokkeren.
Tik op POSTVAK IN of CONTACTEN om contacten te selecteren en tik op
.
Als u handmatig een nummer wilt ingeven, tikt u op Nummer invoeren en geeft u een
telefoonnummer in.
Wanneer u berichten van de geblokkeerde nummers of berichten met de geblokkeerde zinnen
ontvangt, krijgt u geen melding. Als u geblokkeerde berichten wilt bekijken, tikt u op MEER →
Instellingen → Berichten blokkeren → Geblokkeerde berichten.
50
Applicaties
De berichtmelding instellen
U kunt het meldingsgeluid, weergaveopties en meer wijzigen.
1
2
3
Tik op Berichten op het scherm Apps.
Tik op MEER → Instellingen → Meldingen en tik op de schakelaar om deze te activeren.
Wijzig de instellingen voor meldingen.
• Meldingsgeluid: het meldingsgeluid wijzigen.
• Trilstand: instellen dat het apparaat trilt wanneer u berichten ontvangt.
• Pop-up weergeven: instellen dat het apparaat berichten weergeeft in pop-upvensters.
• Berichtvoorbeeld: instellen dat het apparaat berichtinhoud weergeeft op het
vergrendelscherm en in pop-upvensters.
U kunt een melding op een bepaald interval instellen om u te laten weten dat u nietbekeken meldingen hebt. Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toegankelijkheid →
Meldingsherinnering en tik op de schakelaar om deze in te schakelen. Tik vervolgens op de
schakelaar Berichten om deze te activeren.
Internet
U kunt op internet bladeren om informatie te zoeken en een bladwijzer maken voor uw favoriete
webpagina's zodat u ze gemakkelijk weer kunt openen.
1
2
3
Tik op Internet op het scherm Apps.
Tik op het adresveld.
Geef het webadres of een zoekwoord in en tik op Ga.
51
Applicaties
Als u de werkbalken wilt weergeven, sleept u uw vinger enigszins omlaag op het scherm.
Extra opties weergeven.
De huidige webpagina vernieuwen.
Favorieten, opgeslagen
webpagina's en recente
geschiedenis weergeven.
De startpagina openen.
Tabbladbeheer van de browser
openen.
Naar de eerder bezochte pagina
gaan.
E-mail
E-mailaccounts instellen
Stel een e-mailaccount in wanneer u E-mail voor het eerst opent.
1
2
3
Tik op E-mail op het scherm Apps.
Geef het e-mailadres en wachtwoord in en tik op INLOGGEN.
Als u een e-mailaccount voor een bedrijf handmatig wilt registreren, tikt u op HANDM. INSTELL.
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Als u een ander e-mailaccount wilt instellen, tikt u op MEER → Instellingen → Account toev.
Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u een account instellen als standaardaccount. Tik op MEER
→ Instellingen → MEER → Standaardaccount instellen.
52
Applicaties
E-mails verzenden
1
2
3
Tik op
om een e-mail te schrijven.
Voeg ontvangers toe en voer een tekst voor de e-mail in.
Tik op VERZENDEN om de e-mail te verzenden.
E-mails lezen
Wanneer E-mail is geopend, haalt het apparaat nieuwe e-mails automatisch op. Als u e-mails
handmatig wilt ophalen, veegt u omlaag op het scherm.
Tik op een e-mail op het scherm om deze te lezen.
Als e-mailsynchronisatie is uitgeschakeld, kunnen nieuwe e-mails niet worden opgehaald.
Als u e-mailsynchronisatie wilt inschakelen, tikt u op MEER → Instellingen → uw
accountnaam en tikt u op de schakelaar Account synchroniseren om deze functie in te
schakelen.
Camera
Introductie
U kunt foto's maken en video's opnemen met verschillende standen en instellingen.
Basisinformatie over foto's en video's maken
U kunt foto's maken of video's opnemen. Bekijk uw foto's en video's in Galerij.
Tik op Camera op het scherm Apps.
Cameragebruik
• Maak geen foto's of video's van andere personen zonder hun toestemming.
• Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
• Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.
53
Applicaties
Foto's of video's maken
1
2
Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.
Tik op
om een foto te maken of op
om een video te maken.
• Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen.
• Tik op het scherm om de helderheid van foto's of video's aan te passen. Wanneer de
aanpassingsbalk wordt weergegeven, blijft u aanraken en sleept u dit naar de
aanpassingsbalk.
• Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op Opname.
• Als u de focus wilt wijzigen terwijl u een video maakt, tikt u op de locatie waarop u wilt
scherpstellen. Als u wilt scherpstellen op het midden van het scherm, tikt u op .
Huidige stand
Voorbeeldminiatuur
De
instelpictogrammen
verbergen of
weergeven.
Een video maken.
Snelle instellingen
Een foto maken.
Schakelen tussen de
camera aan de
voorzijde en de camera
aan de achterzijde.
Camera-instellingen
Opnamestanden
Veeg op het voorbeeldscherm naar rechts om de lijst met opnamestanden te openen. Of veeg naar
links om foto's of video's weer te geven die u hebt vastgelegd.
• Het voorbeeldscherm kan verschillen afhankelijk van de opnamestand en camera die
worden gebruikt.
• De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Zorg dat de lens schoon is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet correct in bepaalde
standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.
• De camera aan de voorzijde is uitgerust met een groothoeklens. Er kan een kleine
vervorming optreden in groothoekfoto's wat niet duidt op prestatieproblemen.
54
Applicaties
Camera starten met vergrendeld scherm
Als u snel foto's wilt maken, start u Camera in het vergrendelscherm.
Sleep op het vergrendelscherm
buiten de grote cirkel.
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Sommige camerafuncties zijn niet beschikbaar als u Camera start vanuit het
vergrendelscherm als de beveiligingsfuncties zijn geactiveerd.
Camera snel starten
Druk twee keer snel op de starttoets om Camera te starten.
Sommige camerafuncties zijn niet beschikbaar als u Camera start vanuit het
vergrendelscherm of als het scherm is uitgeschakeld als de beveiligingsfuncties zijn
geactiveerd.
De scherpstelling en belichting vergrendelen
Als er een groot contrast tussen licht/donker is en het onderwerp zich buiten het automatische
scherpstelgebied bevindt, kan het moeilijk zijn een juiste belichting te verkrijgen. Vergrendel de
scherpstelling of belichting en maak vervolgens een foto. Blijf het gebied aanraken waarop u
wilt scherpstellen; het AF/AE-kader wordt weergegeven op het gebied en de instellingen voor
scherpstelling en belichting worden vergrendeld. De instellingen blijven vergrendeld, ook nadat u
een foto hebt gemaakt.
Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde opnamestanden.
Automatische stand
Met de Automatische stand kan de camera de omgeving evalueren en de ideale stand bepalen voor
de foto.
Tik op het voorbeeldscherm op STAND → Auto.
55
Applicaties
Prof-stand
U kunt foto's maken terwijl u verschillende opname-opties aanpast, zoals belichtingswaarde en ISOwaarde.
Tik op het voorbeeldscherm op STAND → Prof. Selecteer opties, pas de instellingen aan en tik op
om een foto te maken.
•
: een geschikte witbalans selecteren, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik
hebben.
•
: een ISO-waarde selecteren. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend.
Lage waarden zijn voor stilstaande of helder verlichte objecten. Hogere waarden zijn voor
snelbewegende of helder verlichte onderwerpen. Hogere ISO-waarden kunnen echter tot
beeldruis op foto's leiden.
•
: de belichtingswaarde wijzigen. Hiermee wordt bepaald hoeveel licht de sensor van de
camera ontvangt. Voor omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere belichting
gebruiken.
Panorama
Maak een horizontale of verticale serie foto's en voeg deze samen om een brede scène te maken.
Tik op het voorbeeldscherm op STAND → Panorama.
Volg deze tips om de beste opnamen in de panoramastand te maken:
• Beweeg de camera langzaam in één richting.
• Zorg ervoor dat het beeld binnen het kader van de zoeker van de camera blijft.
• Vermijd het maken van foto's met onduidelijke achtergronden, zoals een lege lucht of
een kale muur.
Continuopn.
Maak een serie foto's van bewegende onderwerpen.
Tik op het voorbeeldscherm op STAND → Continuopn.
Tik op
en blijf dit vasthouden om meerdere foto's achter elkaar te maken.
56
Applicaties
HDR (rijke toon)
Maak foto's met warme kleuren en leg details zelfs in lichte en donkere omgevingen vast.
Tik op het voorbeeldscherm op STAND → HDR (rijke toon).
Zonder effect
Met effect
Nacht
Maak foto's zonder de flitser te gebruiken wanneer er weinig licht is.
Tik op het voorbeeldscherm op STAND → Nacht.
Selfie
U kunt zelfportretten maken met de camera aan de voorzijde.
1
2
3
4
Tik op het voorbeeldscherm op
zelfportretten.
om naar de camera aan de voorzijde te schakelen voor
Tik op STAND → Selfie.
Kijk naar de cameralens aan de voorzijde.
Als het apparaat uw gezicht detecteert, tikt u op het scherm om een foto van uzelf te maken.
Als u een foto wilt maken met uw handpalm, tikt u op en tikt u op de schakelaar voor
Gebaren instellen om deze functie in te schakelen. Houd uw handpalm voor de camera aan de
voorzijde. Nadat uw handpalm is herkend, maakt het apparaat na enkele seconden een foto.
57
Applicaties
Brede selfie
Maak een breed zelfportret om meer mensen op de foto te zetten en te voorkomen dat mensen
buiten beeld vallen.
1
2
3
4
5
Tik op het voorbeeldscherm op
zelfportretten.
om naar de camera aan de voorzijde te schakelen voor
Tik op STAND → Brede selfie.
Kijk naar de cameralens aan de voorzijde.
Als het apparaat uw gezicht detecteert, tikt u op het scherm om een foto van uzelf te maken.
Als u een foto wilt maken met uw handpalm, tikt u op en tikt u op de schakelaar voor
Gebaren instellen om deze functie in te schakelen. Houd uw handpalm voor de camera aan de
voorzijde. Nadat uw handpalm is herkend, maakt het apparaat na enkele seconden een foto.
Draai het apparaat langzaam naar links en vervolgens naar rechts of omgekeerd om een breed
zelfportret te maken.
Het apparaat maakt aanvullende foto's wanneer het witte kader naar elk uiteinde van het
zoekervenster wordt bewogen.
• Zorg ervoor dat u het witte kader binnen het zoekervenster houdt.
• De onderwerpen moeten stil blijven staan terwijl u brede zelfportretten maakt.
• De bovenste en onderste delen van de afbeelding die op het voorbeeldscherm
wordt weergegeven, vallen mogelijk buiten de foto afhankelijk van de opnameomstandigheden.
58
Applicaties
Standen downloaden
U kunt meer opnamestanden downloaden op Galaxy Apps.
Tik op het voorbeeldscherm op STAND → Downloaden.
Bepaalde gedownloade opnamestanden hebben geen toegang tot alle functies. Het is
mogelijk dat naar rechts vegen om de lijst met standen te bekijken en naar links vegen om
de vastgelegde afbeeldingen en video's te bekijken, niet beschikbaar zijn.
Camera-instellingen
Snelle instellingen
Gebruik de volgende snelle instellingen op het voorbeeldscherm.
De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de opnamestand en camera die
worden gebruikt.
•
•
: een filtereffect selecteren om te gebruiken wanneer u foto's of video's maakt.
: een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden worden
berekend. Centrumgericht gebruikt het licht in het middelste gedeelte van de opname om de
belichting van de opname te berekenen. Spotmeting gebruikt het licht op een geconcentreerd
gebied in het midden van de opname om de belichting van de opname te berekenen. Matrix
stelt de volledige scène in op gemiddeld.
•
: de vertraging selecteren voordat de camera automatisch een foto maakt.
•
: de flitser in- of uitschakelen.
•
: beauty-effecten toepassen op zelfportretten op het voorbeeldscherm. U kunt de huidtint
aanpassen, de gezichtsvorm corrigeren en meer.
•
/
: een resolutie voor foto's selecteren. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in
foto's van hogere kwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag.
De resolutie van een foto kan worden beïnvloed door de lichtomstandigheden.
Camera-instellingen
Tik op
op het voorbeeldscherm.
De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de opnamestand en camera die
worden gebruikt.
59
Applicaties
• Videogrootte (achter) / Videogrootte (voor): een resolutie selecteren voor video's. Gebruik van
een hogere resolutie resulteert in video's van hogere kwaliteit, maar neemt meer geheugen in
beslag.
• Gebaren instellen: het apparaat instellen om uw handpalm te detecteren, zodat u deze kunt
gebruiken voor het nemen van zelfportretten.
• Voorbeeldweerg. foto opslaan: de afbeelding omkeren om een spiegelbeeld van de
oorspronkelijke scène te maken wanneer u foto's maakt met de camera aan de voorzijde.
• Hulplijnen: rasterlijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het
beeld bij de selectie van onderwerpen.
• Locatietags: een GPS-locatietag toevoegen aan de foto.
• De sterkte van het GPS-signaal kan afnemen op locaties waar het signaal wordt
geblokkeerd, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte
weersomstandigheden.
• Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar het
internet. Schakel de instelling voor locatietags uit om dit te voorkomen.
• Foto's bekijken: het apparaat instellen zodat foto's worden weergegeven nadat ze zijn gemaakt.
• Snel starten: het apparaat instellen om de camera te starten door twee keer snel op de
starttoets te drukken.
• Spraakopdracht: instellen dat het apparaat foto's maakt of video's opneemt met
spraakopdrachten. U kunt 'Smile', 'Cheese', 'Capture' of 'Shoot' zeggen om een foto te maken. Als
u een video wilt opnemen, zegt u 'Record video'.
• Opslaglocatie: de geheugenlocatie selecteren voor opslag.
• Functie volumetoetsen: instellen dat het apparaat de volumetoets gebruikt om de sluiter of
zoomfunctie te bedienen.
• Instellingen resetten: de camera-instellingen resetten.
Galerij
Introductie
U kunt afbeeldingen en video's bekijken en beheren die op het apparaat zijn opgeslagen.
Afbeeldingen of video's weergeven
1
Tik op Galerij op het scherm Apps.
60
Applicaties
2
Selecteer een afbeelding of video.
Bij videobestanden wordt het pictogram
om een video af te spelen.
weergegeven op de voorbeeldminiatuur. Tik op
Naar het vorige scherm gaan.
Extra opties weergeven.
De afbeelding wijzigen.
De afbeelding delen met anderen.
De afbeelding verwijderen.
Als u de menu's wilt weergeven of verbergen, tikt u op het scherm.
Afbeeldingen of video's verwijderen
Een afbeelding of video verwijderen
Selecteer een afbeelding of een video en tik op Wissen bovenaan het scherm.
Meerdere afbeeldingen en video's verwijderen
1
2
3
Blijf op het hoofdscherm van Galerij een afbeelding of video aanraken die u wilt verwijderen.
Vink de afbeeldingen of video's aan die u wilt verwijderen.
Tik op WISSEN.
61
Applicaties
Afbeeldingen of video's delen
Selecteer een afbeelding of een video, tik op Delen onderaan het scherm en selecteer een methode
voor delen.
Smart Manager
Introductie
De Smart Manager geeft een overzicht van de status van de batterij, opslag, RAM en
systeembeveiliging van uw apparaat. U kunt het apparaat ook automatisch optimaliseren met één
tik van uw vinger.
Bepaalde functies van deze app zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van uw regio of
serviceprovider.
62
Applicaties
De snelle optimalisatiefunctie gebruiken
Tik op het scherm Apps op Smart Manager → ALLES SCHOONMAKEN.
De snelle optimalisatiefunctie verbetert de apparaatprestaties met de volgende acties.
• Apps identificeren die overmatig veel batterijlading gebruiken en geheugen beschikbaar
maken.
• Overbodige bestanden verwijderen en apps sluiten die op de achtergrond worden uitgevoerd.
• Scannen op malware.
Apparaatprestaties beheren
Tik op het scherm Apps op Smart Manager en selecteer een functie.
Batterij
Controleer de resterende batterijlading en tijd die het apparaat nog kan worden gebruikt. Voor
apparaten met een laag batterijniveau, kunt u de batterijlading besparen door de spaarstandfuncties
in te schakelen en apps te sluiten die overmatig veel batterijlading gebruiken.
De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan
verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
Opslag
De status van gebruikte en beschikbare geheugencapaciteit controleren. U kunt ongebruikte of
achtergebleven bestanden verwijderen of apps deïnstalleren die u niet meer gebruikt.
RAM
De hoeveelheid beschikbare RAM controleren. U kunt apps op de achtergrond sluiten en de
hoeveelheid RAM die wordt gebruikt verminderen om uw apparaat te versnellen.
Apparaatbeveiliging
De beveiligingsstatus van het apparaat controleren. Deze functie scant uw apparaat op malware.
63
Applicaties
S Planner
Introductie
U kunt uw planning beheren door aankomende gebeurtenissen of taken in te geven in uw planner.
Gebeurtenissen maken
1
2
3
Tik op S Planner op het scherm Apps.
Tik op
of dubbeltik op een datum.
Tik op de datum en tik op
als de datum al opgeslagen gebeurtenissen of taken bevat.
Geef evenementdetails in.
Een titel ingeven.
Een begin- en einddatum instellen
voor de gebeurtenis.
Een agenda selecteren om te
gebruiken of om mee te
synchroniseren.
Een alarm instellen.
Een kaart toevoegen met de locatie
van de gebeurtenis.
De locatie van de afspraak ingeven.
Meer gegevens toevoegen.
4
Tik op OPSLAAN om het evenement op te slaan.
64
Applicaties
Taken maken
1
2
3
4
Tik op S Planner op het scherm Apps.
Tik op
→ Taken.
Geef de details van de taak in en tik op VANDAAG of MORGEN om een einddatum in te stellen.
Als u meer details wilt toevoegen, tikt u op
.
Tik op OPSLAAN om de taak op te slaan.
Gebeurtenissen en taken synchroniseren met uw accounts
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Accounts, selecteer accountservice en tik op de
schakelaar Agenda synchroniseren om evenementen en taken te synchroniseren met het account.
Als u accounts wilt toevoegen waarmee moet worden gesynchroniseerd, opent u het scherm
Apps en tikt u op S Planner → MEER → Agenda's beheren → Account toevoegen. Selecteer een
account om mee te synchroniseren en meld u aan. Wanneer het account is toegevoegd, wordt een
blauwe cirkel weergegeven naast de accountnaam.
S Health
Introductie
Met S Health kunt u uw gezondheid en fitness beheren. U kunt fitnessdoelen instellen, uw
voortgang bijhouden en uw algehele gezondheid en fitness in de gaten houden.
S Health starten
Wanneer u deze app voor het eerst uitvoert of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, moet u
de instructies op het scherm volgen om de installatie te voltooien.
1
2
Tik op S Health op het scherm Apps.
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
65
Applicaties
S Health gebruiken
U kunt de belangrijkste informatie uit S Health-menu's en trackers bekijken om uw gezondheid en
fitness te controleren.
Tik op S Health op het scherm Apps.
Doelen en programma's
Trackers
• DOELEN: uw dagelijkse fitnessdoelen instellen en uw voortgang bekijken.
• PROGRAMMA'S: aanpasbare oefeningprogramma's gebruiken.
• TRACKERS: uw activiteiten, voedselinname en lichaamsafmetingen controleren.
Als u trackers, doelen of programma's wilt toevoegen aan het S Health-scherm, tikt u op MEER →
Items beheren en selecteert u items onder TRACKERS, DOELEN of PROGRAMMA'S.
Als u informatie wilt weergeven over de functies van S Health, tikt u op MEER →
Instellingen → Help.
66
Applicaties
Aanvullende informatie
• S Health is alleen bedoeld voor fitness- en informatiedoeleinden en is niet bedoeld voor gebruik
bij het stellen van een diagnose van ziekten of andere aandoeningen, of bij het genezen,
verlichten, behandelen of voorkomen van ziekten.
• De beschikbare functies en toe te voegen applicaties voor S Health kunnen verschillen van land
tot land vanwege verschillende lokale wetten en regels. U moet de functies en applicaties die
beschikbaar zijn in uw regio controleren voordat u het gaat gebruiken.
• S Health-applicaties en de service kunnen worden gewijzigd of gestopt zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Het doel van het verzamelen van gegevens is beperkt tot het leveren van de service die u
hebt aangevraagd, inclusief het leveren van aanvullende informatie om uw gezondheid
te verbeteren, gegevens te synchroniseren, gegevensanalyse en statistieken of om betere
services te ontwikkelen en leveren. (Maar als u zich aanmeldt bij uw Samsung-account vanuit
S Health, worden gegevens mogelijk op de server opgeslagen voor back-updoeleinden.)
Persoonlijke gegevens kunnen bewaard blijven totdat dergelijke doeleinden zijn behaald. U
kunt persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door S Health wissen met de optie Gegevens
resetten in het menu Instellingen. Als u gegevens wilt verwijderen die u hebt gedeeld met
sociale netwerken of die u hebt overgedragen naar opslagapparaten, moet u deze gegevens
apart verwijderen.
• U kunt uw gegevens delen en/of synchroniseren met aanvullende Samsung-services of
compatibele services van derden die u selecteert, en met veel van uw andere verbonden
apparaten. Toegang tot S Health-gegevens door dergelijke aanvullende services of apparaten
van derden is alleen toegestaan met uw uitdrukkelijke toestemming.
• U bent volledig verantwoordelijk voor het onjuiste gebruik van gegevens die zijn gedeeld op
sociale netwerken of die naar anderen zijn verzonden. Wees voorzichtig bij het delen van uw
persoonlijke gegevens met anderen.
• Als het apparaat is aangesloten op meetapparatuur, controleert u het communicatieprotocol
om de juiste werking te bevestigen. Als u een draadloze verbinding gebruikt, zoals Bluetooth,
kan het apparaat worden beïnvloed door elektronische storing van andere apparaten. Vermijd
het gebruik van het apparaat in de buurt van andere apparaten die radiogolven uitzenden.
• Lees de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van S Health voordat u het gaat gebruiken.
67
Applicaties
S Voice
Introductie
U kunt verschillende taken uitvoeren via spraakopdrachten.
Een wake-upopdracht instellen
U kunt S Voice starten met uw eigen wake-upopdracht.
Als u S Voice voor het eerst start, tikt u op START en stelt u uw eigen wake-upopdracht in.
Als u de wake-upopdracht wilt wijzigen, opent u het scherm Apps en tikt u op S Voice. Tik vervolgens
op → Gespr. wake-up → Wake-upopdracht wijzigen → START en volg de instructies op het
scherm.
Als u wilt instellen dat het apparaat S Voice start met de wake-upopdracht terwijl het apparaat is
vergrendeld, tikt u op en tikt u op de schakelaar Wake-up bij bev. vergr. om deze te activeren.
S Voice gebruiken
1
Tik op het scherm Apps op S Voice.
Wanneer S Voice wordt gestart, begint het apparaat met spraakherkenning.
De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
S Voice-instellingen
Voorbeelden van spraakoproepen
bekijken.
68
Applicaties
2
Geef een spraakopdracht.
Als het apparaat de opdracht herkent, voert het apparaat de bijbehorende actie uit. Als u een
spraakopdracht wilt herhalen of een andere opdracht wilt uitspreken, tikt u op .
Deze app wordt automatisch gesloten als het apparaat een bepaalde tijd niet wordt
gebruikt.
Tips voor betere stemherkenning
• Spreek duidelijk.
• Spreek op plekken met weinig lawaai.
• Gebruik geen aanstootgevende taal of streektaal.
• Gebruik geen dialect.
Het apparaat herkent uw opdrachten mogelijk niet of kan ongewenste opdrachten uitvoeren
afhankelijk van uw omgeving of de manier waarop u de opdrachten uitspreekt.
De taal instellen
Tik op het scherm Apps op S Voice →
→ Language en selecteer een taal.
De geselecteerde taal wordt alleen toegepast op S Voice, niet op de weergavetaal van het
apparaat.
69
Applicaties
Muziek
U kunt luisteren naar muziek, gesorteerd op categorie, en afspeelinstellingen aanpassen.
Tik op Muziek op het scherm Apps.
Selecteer een categorie en selecteer een nummer dat u wilt afspelen.
Tik op de albumafbeelding onder op het scherm om het scherm Muziekspeler te openen.
Extra opties weergeven.
De afspeellijst openen.
Instellingen voor de
geluidskwaliteit en -effecten
openen.
Het bestand instellen als favoriet
nummer.
Het volume aanpassen.
In willekeurige volgorde afspelen.
De herhaalstand wijzigen.
Naar het vorige nummer gaan.
Blijven aanraken om terug te
spoelen.
Naar het volgende nummer gaan.
Blijven aanraken om snel vooruit te
spoelen.
Het afspelen onderbreken en
hervatten.
70
Applicaties
Video
U kunt video's bekijken die op het apparaat zijn opgeslagen en afspeelinstellingen aanpassen.
Tik op Video op het scherm Apps.
Selecteer een video om af te spelen.
Extra opties
weergeven.
Terug- of
vooruitspoelen door
de balk te slepen.
Het volume
aanpassen.
Schermverhouding
wijzigen.
Overschakelen naar
de pop-upvideospeler.
Naar de vorige video
gaan. Blijven aanraken
om terug te spoelen.
Naar de volgende
video gaan. Blijven
aanraken om snel
vooruit te spoelen.
Het afspelen
onderbreken en
hervatten.
Sleep uw vinger omhoog of omlaag aan de linkerzijde van het afspeelscherm om de helderheid aan
te passen of sleep uw vinger omhoog of omlaag aan de rechterzijde van het afspeelscherm om het
volume aan te passen.
Als u terug of snel vooruit wilt spoelen, veegt u naar links of rechts op het afspeelscherm.
71
Applicaties
Spraak recorder
Introductie
Gebruik verschillende opnamemodi voor verschillende situaties. Het apparaat kan uw spraak
converteren naar tekst.
Spraakmemo's opnemen
1
2
Tik op het scherm Apps op Tools → Spraak recorder.
Tik op
om de opname te starten. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
Tik op
om de opname te onderbreken.
Terwijl u een spraakmemo opneemt, tikt u op FAVORIETEN om een bladwijzer in te voegen.
De opnamestand wijzigen.
Opname starten.
3
Tik op OPSLAAN om de opname te voltooien.
72
Applicaties
De opnamestand wijzigen
Tik op het scherm Apps op Tools → Spraak recorder.
Selecteer een stand bovenaan het scherm van de spraakrecorder.
• STANDAARD: dit is de normale opnamestand.
• SPRAAKMEMO: het apparaat neemt uw stem op en converteert deze gelijktijdig naar tekst op
het scherm. Voor de beste resultaten houdt u het apparaat in de buurt van uw mond en spreekt
u luid en duidelijk op een rustige plaats.
Als de taal van het spraakmemosysteem niet overeenkomt met de taal die u spreekt,
herkent het apparaat uw stem niet. Voordat u deze functie gebruikt, tikt u op de huidige taal
om de taal voor het spraakmemosysteem in te stellen.
Mijn bestanden
U kunt verschillende bestanden openen die zijn opgeslagen op het apparaat of andere locaties zoals
services voor cloudopslag.
Tik op het scherm Apps op Tools → Mijn bestanden.
Bekijk bestanden op categorie of bekijk bestanden die zijn opgeslagen op het apparaat of in een
service voor cloudopslag.
Als u de gebruikte en het beschikbare geheugen wilt bekijken, tikt u op GEBRUIKTE OPSLAG.
Als u bestanden of mappen wilt zoeken, tikt u op ZOEKEN.
73
Applicaties
Notitie
Notities maken en ze indelen op categorie.
Tik op het scherm Apps op Tools → Notitie.
Notities opstellen
Tik in de lijst van notities op
volgende opties:
en geef een notitie in. Terwijl u een notitie opstelt, hebt u de
• Categorie: een categorie maken of een categorie instellen.
• Taken: voeg selectievakjes toe aan het begin van elke rij om een lijst met taken te maken.
• Afbeeld.: afbeeldingen invoegen.
• Tekening: notities schrijven of tekenen om in te voegen. U kunt pendikte en kleur selecteren.
• Spraak: een spraakopname maken om in te voegen.
Tik op OPSLAAN om de notitie op te slaan.
Als u een notitie wilt bewerken, tikt u op een notitie en tikt u op de inhoud van de notitie.
Zoeken naar notities
Tik op ZOEKEN in de lijst met notities en geef een zoekwoord in om te zoeken naar notities die het
zoekwoord bevatten.
Klok
Introductie
U kunt alarmopdrachten instellen, de huidige tijd in veel steden over de gehele wereld controleren,
tijd bijhouden voor een evenement of een specifieke duur instellen.
Alarm
Tik op het scherm Apps op Klok → Alarm.
74
Applicaties
Alarmen instellen
Stel een alarmtijd in en tik op OPSLAAN.
Als u het toetsenblok wilt openen om een alarmtijd in te geven, tikt u op het invoerveld voor de tijd.
Als u een alarm wilt instellen met verschillende alarmopties, tikt u op OPTIES, stelt u alarmopties in
en tikt u op OPSLAAN.
Als u alarmen wilt in- of uitschakelen, tikt u op het klokpictogram naast het alarm in de lijst met
alarmen.
Alarmen stoppen
Tik op UITZETTEN om een alarm te stoppen. Als u eerder de optie voor sluimeren hebt ingeschakeld,
tikt u op SLUIMEREN om het alarm na een bepaalde tijd te herhalen.
Alarmen verwijderen
Tik op
op een alarm in de lijst met alarmen.
Wereldklok
Tik op het scherm Apps op Klok → Wereldklok.
Klokken maken
Geef een naam van een stad in of selecteer een stad op de wereldbol en tik op
Klokken verwijderen
Tik op
op een klok.
75
.
Applicaties
Stopwatch
1
2
3
Tik op het scherm Apps op Klok → Stopwatch.
Tik op START om de tijd van een gebeurtenis bij te houden.
Als u rondetijden wilt opnemen terwijl u een gebeurtenis timet, tikt u op RONDE.
Tik op STOPPEN om het timen te stoppen.
Als u het timen opnieuw wilt starten, tikt u op HERVATTEN.
Als u rondetijden wilt wissen, tikt u op RESETTEN.
Timer
1
2
3
Tik op het scherm Apps op Klok → Timer.
Stel de duur in en tik op START.
Als u het toetsenblok wilt openen om de duur in te geven, tikt u op het invoerveld voor de duur.
Tik op UITZETTEN als de timer afgaat.
Calculator
U kunt eenvoudige of complexe berekeningen uitvoeren.
Tik op Calculator op het scherm Apps.
Draai het apparaat naar de liggende stand om de wetenschappelijke calculator te gebruiken. Als
Autom. draaien is uitgeschakeld, tikt u op om de wetenschappelijke calculator weer te geven.
Als u de calculatiegeschiedenis wilt weergeven, tikt u op HISTORIE. Als u de calculatiegeschiedenis
wilt sluiten, tikt u op TOETSEN.
Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op HISTORIE → HISTORIE WISSEN.
76
Applicaties
Radio
Naar de FM-radio luisteren
Tik op Radio op het scherm Apps.
Voordat u deze app gebruikt, moet u een headset, die dienst doet als antenne, op het apparaat
aansluiten.
De FM-radio scant de beschikbare zenders en slaat ze automatisch op wanneer u de FMradio de eerste keer gebruikt.
Tik op
om de FM-radio in te schakelen. Selecteer de gewenste radiozender in de lijst met zenders.
De frequentie van de radiozender
handmatig opgeven.
De huidige radiozender aan de lijst
met favorieten toevoegen.
De FM-radio in- of uitschakelen.
Extra opties weergeven.
Nummers van de FM-radio
opnemen.
Zoeken naar een beschikbare
radiozender.
Nauwkeurig afstemmen op de
frequentie.
De lijst met beschikbare zenders
weergeven.
Beschikbare zenders automatisch
scannen en opslaan.
77
Applicaties
Radiozenders scannen
Tik op Radio op het scherm Apps.
Tik op SCANNEN en selecteer een scanoptie. De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare zenders
worden op het apparaat opgeslagen.
Selecteer de gewenste radiozender in de lijst met zenders.
Google-apps
Google biedt apps voor entertainment, sociale netwerken en bedrijven. U hebt mogelijk een
Google-account nodig om bepaalde apps te kunnen gebruiken. Raadpleeg Accounts voor meer
informatie.
Als u meer app-informatie wilt weergeven, opent u het Help-menu van elke app.
Sommige apps zijn mogelijk niet beschikbaar of hebben een andere naam afhankelijk van
uw regio of serviceprovider.
Chrome
Zoeken naar informatie en webpagina's weergeven.
Gmail
E-mail verzenden of ontvangen via de Google Mail-service.
Maps
Uw locatie op de kaart vinden, zoeken naar locaties en locatiegegevens weergeven voor
verschillende plaatsen.
Play Muziek
Muziek ontdekken, beluisteren en delen op uw apparaat.
78
Applicaties
Play Films
Video's die u wilt bekijken downloaden uit Play Store.
Google Drive
Uw inhoud in de cloud opslaan, overal gebruiken en met anderen delen.
YouTube
Video's kijken of maken en delen met anderen.
Foto's
U kunt al uw foto's en video's vanaf verschillende bronnen op één locatie doorzoeken, beheren en
bewerken.
Hangouts
Chatten met vrienden alleen of in groepen en afbeeldingen, emoticons en videogesprekken
gebruiken tijdens het chatten.
Google
Snel zoeken naar items op internet of op uw apparaat.
Gesproken zoekopdrachten
Snel zoeken naar items door een zoekwoord of woordgroep te zeggen.
79
Instellingen
Introductie
Pas instellingen aan voor functies en apps. U kunt uw apparaat personaliseren door de verschillende
instelopties te configureren.
Tik op het scherm Apps op Instellingen.
Tik op ZOEKEN om naar instellingen te zoeken met zoekwoorden.
Als u de lijst met veelgebruikte instellingen wilt bewerken, tikt u op BEWERKEN. Vink items aan die u
wilt toevoegen of deselecteer items om ze te verwijderen.
Wi-Fi
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot
internet of andere netwerkapparaten.
• Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik
in alle Europese landen. WLAN kan in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden
gebruikt, maar niet buitenshuis.
• Schakel Wi-Fi uit om de batterij te sparen wanneer u deze functie niet gebruikt.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Wi-Fi en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te
schakelen.
Selecteer een netwerk in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven met een slotpictogram.
80
Instellingen
3
Tik op VERBINDEN.
• Wanneer het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het
elke keer opnieuw verbinding met dat netwerk als het beschikbaar is, zonder dat
een wachtwoord hoeft te worden opgegeven. Om te voorkomen dat het apparaat
automatisch verbinding maakt met het netwerk, selecteert u het in de lijst met
netwerken en tikt u op VERGETEN.
• Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk kunt maken, start u de functie Wi-Fi van uw
apparaat of de draadloze router opnieuw.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct verbindt apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een toegangspunt.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Wi-Fi en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te
schakelen.
Tik op Wi-Fi Direct.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, niet in de lijst staat, moet u dat apparaat
vragen de Wi-Fi Direct-functie in te schakelen.
3
Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek
accepteert.
Gegevens verzenden en ontvangen
U kunt gegevens, zoals contacten of mediabestanden, met andere apparaten delen. De volgende
handelingen zijn een voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
1
2
3
4
Tik op Galerij op het scherm Apps.
Selecteer een afbeelding.
Tik op Delen → Wi-Fi Direct en selecteer een apparaat waarnaar u de afbeelding wilt
overzetten.
Accepteer het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek op het andere apparaat.
Als de apparaten al zijn verbonden, wordt de afbeelding verzonden naar het andere apparaat
zonder de procedure voor verbindingsverzoeken.
81
Instellingen
De apparaatverbinding beëindigen
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Wi-Fi.
Tik op Wi-Fi Direct.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
Tik op de apparaatnaam om de verbinding tussen de apparaten te verbreken.
Bluetooth
Introductie
Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten waarop
Bluetooth is ingeschakeld.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik
van gegevens die via Bluetooth zijn verzonden of ontvangen.
• Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed
zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de
afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
• Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of
goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale kopieën
maken van bestanden of illegaal gesprekken opnemen voor commerciële doeleinden).
Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van illegaal gebruik van de
Bluetooth-functie.
82
Instellingen
Koppelen met andere Bluetooth-apparaten
1
Tik op het scherm Instellingen op Bluetooth en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie
in te schakelen.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
2
Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de
zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
andere apparaat.
Uw apparaat is zichtbaar voor andere apparaten als het scherm Instellingen van Bluetooth is
geopend.
3
Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op uw apparaten om te bevestigen.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Bluetooth-verbindingsverzoek
accepteert.
Gegevens verzenden en ontvangen
Veel apps ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. U kunt gegevens, zoals contacten
of mediabestanden, met andere Bluetooth-apparaten delen. De volgende handelingen zijn een
voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
1
2
3
Tik op Galerij op het scherm Apps.
Selecteer een afbeelding.
Tik op Delen → Bluetooth en selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten.
Als uw apparaat al eens met het apparaat werd gekoppeld, tikt u op de naam van het apparaat
zonder het automatisch gegenereerde wachtwoord te bevestigen.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de
zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen.
4
Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op het andere apparaat.
83
Instellingen
Bluetooth-apparaten loskoppelen
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Bluetooth.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
Tik op
naast de naam van het apparaat om te ontkoppelen.
Tik op Koppeling opheffen.
Vliegtuigstand
Alle draadloze functies van het apparaat uitschakelen. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor
geen netwerk vereist is.
Tik op het scherm Instellingen op Vliegtuigstand.
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld tijdens het opstijgen en landen. Nadat het
vliegtuig is opgestegen, kunt u het apparaat in de vliegtuigmodus gebruiken als dit wordt
toegestaan door het cabinepersoneel van het vliegtuig.
Mobiele hotspot en tethering
Gebruik het apparaat als een mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat
met andere apparaten te delen als de netwerkverbinding niet beschikbaar is. U kunt verbinding
maken via Wi-Fi, USB of Bluetooth.
Tik op het scherm Instellingen op Mobiele hotspot en tethering.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie gebruikt.
• Mobiele hotspot: gebruik de mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van het
apparaat te delen met computers of andere apparaten.
• Bluetooth-tethering: gebruik Bluetooth-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het
apparaat te delen met computers of andere apparaten via Bluetooth.
• USB-tethering: gebruik USB-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het apparaat
te delen met een computer via USB. Wanneer het apparaat vervolgens op een computer is
aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de computer gebruikt.
84
Instellingen
De mobiele hotspot gebruiken
Gebruik uw apparaat als mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat met
andere apparaten te delen.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Mobiele hotspot en tethering → Mobiele hotspot.
Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Het pictogram wordt weergegeven op de statusbalk. Andere apparaten kunnen uw apparaat
vinden in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
Als u een wachtwoord voor de mobiele hotspot wilt instellen, tikt u op MEER → Mobiele
hotspot configureren en selecteert u het beveiligingsniveau. Geef een wachtwoord in en tik op
OPSLAAN.
3
4
Zoek op het scherm van het andere apparaat naar uw apparaat in de lijst met Wi-Fi-netwerken
en selecteer het.
Gebruik op het aangesloten apparaat de mobiele gegevensverbinding van het apparaat om
verbinding te maken met internet.
Gegevensgebruik
U kunt uw gegevensgebruik bijhouden en limietinstellingen aanpassen.
Tik op het scherm Instellingen op Gegevensgebruik.
• Mobiele gegevens: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen op alle mobiele
netwerken gebruikt.
• Op achtergrond synchroniseren: voorkomen dat apps die worden uitgevoerd op de
achtergrond, gebruikmaken van mobiele gegevensverbindingen.
• Limiet mobiele gegevens instellen: een limiet instellen voor het gebruik van mobiele
gegevens.
Als u de maandelijkse resetdatum opnieuw wilt instellen voor de controleperiode, tikt u op
Cyclus wijzigen.
85
→
Instellingen
Gegevensgebruik beperken
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Gegevensgebruik en tik op de schakelaar Limiet mobiele
gegevens instellen om deze in te schakelen.
Sleep de regelaar voor de limiet omhoog of omlaag om de limiet in te stellen.
Sleep de regelaar voor het waarschuwingsniveau omhoog of omlaag om een
waarschuwingsniveau voor het gegevensgebruik in te stellen.
Het apparaat laat het u weten als het waarschuwingsniveau is bereikt.
Mobiele netwerken
Hiermee kunt u de instellingen voor uw mobiele netwerken configureren.
Tik op het scherm Instellingen op Mobiele netwerken.
• Roaming: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen gebruikt tijdens roaming.
• Netwerkmodus: een netwerktype selecteren.
• Namen toegangspunten: de namen van toegangspunten (APN's) instellen.
• Netwerkoperators: zoeken naar beschikbare netwerken en een netwerk handmatig registreren.
NFC en betaling
Introductie
Met uw apparaat kunt u productinformatie bevattende NFC-tags lezen. U kunt deze functie ook
gebruiken voor betalingen en om bijvoorbeeld treinkaartjes of tickets voor evenementen te kopen.
U moet dan wel eerst de daarvoor vereiste apps downloaden.
Het apparaat bevat een ingebouwde NFC-antenne. Behandel het apparaat altijd voorzichtig
om beschadiging van de NFC-antenne te voorkomen.
86
Instellingen
De NFC-functie gebruiken
Gebruik de NFC-functie om afbeeldingen of contacten naar andere apparaten te sturen en
productinformatie van NFC-tags te lezen.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op NFC en betaling en tik vervolgens op de schakelaar om deze
te activeren.
Houd het gedeelte met de NFC-antenne op de achterkant van uw apparaat in de buurt van een
NFC-tag.
De informatie uit de tag wordt weergegeven.
Zorg ervoor dat het scherm van het apparaat is ontgrendeld. Anders leest het apparaat geen
NFC-tags en ontvangt het geen gegevens.
Betalen met de NFC-functie
Voordat u de NFC-functie kunt gebruiken om een betaling te doen, moet u zich aanmelden bij een
service voor mobiele betalingen. Neem voor aanmelding of meer informatie voer de service contact
op met uw serviceprovider.
1
Tik op het scherm Instellingen op NFC en betaling en tik vervolgens op de schakelaar om deze
te activeren.
87
Instellingen
2
Plaats het gedeelte met de NFC-antenne op de achterkant van uw apparaat tegen de NFCkaartlezer.
Als u de standaardbetaalapp wilt instellen, open u het scherm Instellingen, tikt u op NFC en
betalingen → Tikken en betalen en selecteert u een app.
De lijst met betalingsservices omvat mogelijke niet alle beschikbare betalingsapps.
Gegevens verzenden
U kunt toestaan dat gegevens worden uitgewisseld wanneer de NFC-antenne van uw apparaat de
NFC-antenne van het andere apparaat aanraakt.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op NFC en betaling en tik vervolgens op de schakelaar om deze
te activeren.
Tik op Android Beam en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Selecteer een item en raak de NFC-antenne van het andere apparaat naar de NFC-antenne van
uw apparaat aan.
Wanneer Raak aan om over te brengen. op het scherm verschijnt, tikt u op het scherm van uw
apparaat om het item te verzenden.
Als beide apparaten tegelijk proberen gegevens te verzenden, mislukt de
gegevensoverdracht mogelijk.
88
Instellingen
Meer verbindingsinstellingen
Opties
Hier kunt u instellingen aanpassen om andere functies aan te sturen.
Tik op het scherm Instellingen op Meer verbindingsinstellingen.
• Apparaten in de buurt: instellen dat het apparaat scant naar apparaten in de buurt waarmee
verbinding kan worden gemaakt.
• Afdrukken: instellingen voor printerinvoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op het apparaat.
U kunt beschikbare printers zoeken of handmatig een printer toevoegen om bestanden af te
drukken. Raadpleeg Afdrukken voor meer informatie.
• MirrorLink: gebruik de functie MirrorLink feature om de MirrorLink-apps van uw apparaat te
bedienen op het beeldscherm van een voertuig. Raadpleeg MirrorLink voor meer informatie.
• Downloadbooster: instellen dat het apparaat bestanden die groter dan 30 MB zijn, sneller
tegelijk via Wi-Fi en mobiele netwerken downloadt. Raadpleeg Downloadbooster voor meer
informatie.
• VPN: Virtual Private Networks (VPN’s) instellen en hiermee verbinding maken.
Afdrukken
Hier kunt u instellingen configureren voor printerplug-ins die zijn geïnstalleerd op het apparaat. U
kunt het apparaat aan een printer koppelen via Wi-Fi of Wi-Fi Direct en afbeeldingen of documenten
afdrukken.
Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
Printerinvoegtoepassingen toevoegen
U kunt printerinvoegtoepassingen toevoegen voor printers waarmee u het apparaat wilt verbinden.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Meer verbindingsinstellingen → Afdrukken →
Invoegtoepass. downloaden.
Een printerinvoegtoepassing zoeken in de Play Store.
Selecteer een printerinvoegtoepassing en installeer deze.
89
Instellingen
4
Selecteer de printerinvoegtoepassing en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Het apparaat zoekt naar printers die zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw
apparaat.
Als u printers handmatig wilt toevoegen, tikt u op MEER → Printer toevoegen → PRINTER
TOEVOEGEN.
Tik op MEER → Afdrukinstellingen om de printinstellingen te wijzigen.
Inhoud afdrukken
Terwijl u inhoud, zoals afbeeldingen of documenten, bekijkt, tikt u op Delen → Afdrukken →
Alle printers en selecteert u een printer.
→
MirrorLink
U kunt uw apparaat verbinden met een voertuig om de MirrorLink-apps van uw apparaat te
bedienen via het beeldscherm van het voertuig.
Tik op het scherm Instellingen op Meer verbindingsinstellingen → MirrorLink.
Uw apparaat is compatibel met voertuigen die ondersteuning bieden voor MirrorLink-versie
1.1 en hoger.
Uw apparaat via MirrorLink verbinden met een voertuig
Wanneer u deze functie voor het eerst gebruikt, verbindt u het apparaat met een Wi-Fi- of mobiel
netwerk.
1
Koppel uw apparaat via Bluetooth met een voertuig.
2
Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op het voertuig.
Raadpleeg Koppelen met andere Bluetooth-apparaten voor meer informatie.
Wanneer ze op elkaar zijn aangesloten, kunt u de MirrorLink-apps van uw apparaat openen via
het beeldscherm van uw voertuig.
De MirrorLink-verbinding verbreken
Koppel de USB-kabel los van uw apparaat en het voertuig.
90
Instellingen
Downloadbooster
Stel het apparaat in om sneller bestanden groter dan 30 MB gelijktijdig te downloaden via Wi-Fi en
mobiele netwerken. Een sterker Wi-Fi-signaal geeft een snellere downloadsnelheid.
Tik op het scherm Instellingen op Meer verbindingsinstellingen → Downloadbooster.
• Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund op bepaalde apparaten.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden downloadt via het
mobiele netwerk.
• Wanneer u grote bestanden downloadt, wordt het apparaat mogelijk warm. Wanneer
de temperatuur van het apparaat boven de ingestelde temperatuur stijgt, zal de functie
worden uitgeschakeld.
• Als de netwerksignalen onstabiel zijn, kunnen de snelheid en prestaties van deze functie
worden aangetast.
• Als de gegevensoverdrachtsnelheden van de Wi-Fi- en mobiele netwerkverbindingen
sterk verschillen, gebruikt het apparaat mogelijk alleen de snelste verbinding.
• Deze functie ondersteunt Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 en Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). De functie kan niet worden gebruikt met andere
protocollen, zoals FTP.
Applicaties
Hiermee kunt u de apps op het apparaat beheren en de app-instellingen wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Applicaties.
• Applicatiebeheer: apps op uw apparaat bekijken en beheren.
• Standaardapplicaties: een standaardinstelling selecteren voor het gebruik van apps.
• Applicaties: de instellingen aanpassen voor elke app.
91
Instellingen
Geluiden en trillingen
U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Geluiden en trillingen.
• Geluidstand: instellen dat het apparaat de stille of geluidsstand gebruikt.
• Trillen bij overgaan: instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een trilsignaal
wordt gebruikt door het apparaat.
• Volume: het volume voor beltonen, muziek, video's, systeemgeluiden en meldingen instellen.
• Beltoon: de beltooninstellingen wijzigen.
• Trilpatroon: een trilpatroon selecteren.
• Meldingsgeluiden: een standaard meldingsgeluid selecteren. U kunt ook de
meldingsinstellingen voor elke app wijzigen.
• Aanrkgeluid: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u een app of een optie
op het aanraakscherm selecteert.
• Geluiden schermvergrend.: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u het
aanraakscherm vergrendelt of ontgrendelt.
• Geluid voor oplader: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer het wordt
aangesloten op een oplader.
• Tonen kiestoetsenblok: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u tikt op
toetsen van het toetsenbord.
• Toetsenbordgeluid: het apparaat zo instellen dat een geluid wordt afgespeeld bij elke toets die
u aanraakt.
• Geluidskwal. en -effecten: aanvullende geluidsinstellingen configureren.
92
Instellingen
Display
De display-instellingen wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Display.
• Helderheid: de helderheid van het scherm aanpassen.
• Lettertype: het lettertype en de lettergrootte wijzigen.
• Pictogramachtergronden: instellen of gearceerde achtergronden moeten worden
weergegeven om pictogrammen beter te laten opvallen.
• Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet
worden uitgeschakeld door het apparaat.
• Slim sluimeren: instellen dat het apparaat voorkomt dat de achtergrondverlichting wordt
uitgeschakeld terwijl u naar het scherm kijkt.
• Scherm-modus: de schermstand wijzigen om de kleuren en contrasten op het scherm aan te
passen.
• Screensaver: instellen dat het apparaat een schermbeveiliging weergeeft wanneer het apparaat
is verbonden met een dock of bezig is met opladen.
Geavanceerde functies
U kunt geavanceerde functies activeren en de instellingen wijzigen waarmee ze worden beheerd.
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies.
Overmatig schudden van of harde klappen tegen het apparaat, kunnen ongewenste invoer
veroorzaken. Voer bewegingen correct uit.
• Bediening met één hand: bediening met één hand inschakelen voor gebruiksgemak wanneer
u het apparaat gebruikt met één hand.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
93
Instellingen
• Camera snel starten: het apparaat instellen om de camera te starten door twee keer snel op de
starttoets te drukken.
• Slim vastleggen: instellen dat het apparaat inhoud vastlegt die over meerdere schermen wordt
weergegeven en de schermafbeelding onmiddellijk bijsnijden en delen.
• Vegen voor schermafbeelding: instellen dat er een schermafbeelding wordt gemaakt door
het apparaat wanneer u met uw hand naar links of rechts over het scherm veegt. U kunt de
gemaakte afbeeldingen bekijken in Galerij.
Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te
maken.
• Slim melden: instellen dat het apparaat meldingen over gemiste oproepen of nieuwe berichten
weergeeft wanneer u het apparaat oppakt.
Deze functie werkt mogelijk niet als het scherm is ingeschakeld of het apparaat zich niet op
een vlakke ondergrond bevindt.
• Eenvoudig dempen: het apparaat instellen om inkomende oproepen of alarmen te dempen
met handbewegingen of door het apparaat met het scherm omlaag neer te leggen.
Achtergrond
Hier kunt u de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Achtergrond.
Thema's
U kunt op het apparaat verschillende thema's toepassen om de visuele elementen van het
startscherm, het vergrendelscherm en de pictogrammen aan te passen.
Tik op het scherm Instellingen op Thema's.
Tik op MEER THEMA'S om meer thema's te downloaden.
94
Instellingen
Schermvergr. en beveilig.
Opties
Hier kunt u de instellingen voor het beveiligen van het apparaat en de SIM- of USIM-kaart wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig.
De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde methode voor
schermvergrendeling.
• Type schermvergrendeling: de methode voor schermvergrendeling wijzigen.
• Info en app-sneltoetsen: instellingen wijzigen voor de items die worden weergegeven op het
vergrendelscherm.
• Meldingen op vergrendelscherm: instellen of inhoud van meldingen moet worden
weergegeven op het vergrendelscherm en selecteren welke meldingen moeten worden
weergegeven.
• Instell. veilige vergrendeling: de schermvergrendelingsinstellingen voor de geselecteerde
vergrendelingsmethode wijzigen.
• Vingerafdrukken: uw vingerafdruk op het apparaat opslaan om het apparaat te beveiligen
of u aan te melden bij uw Samsung-account. Raadpleeg Vingerafdrukherkenning voor meer
informatie.
• Zoek mijn mobiel: schakel de functie Mijn telefoon zoeken in of uit. Ga naar de website Mijn
mobiel zoeken (findmymobile.samsung.com) om uw verloren of gestolen apparaat op te sporen
en te beheren.
• Onbekende bronnen: het apparaat instellen om de installatie van applicaties van onbekende
bronnen toe te staan.
• Apparaat coderen: de gegevens van uw apparaat versleutelen om te voorkomen dat anderen
deze kunnen openen in geval van een verloren of gestolen apparaat. Als u uw versleutelde
apparaat wilt gebruiken, moet u de gegevens van het apparaat elke keer ontsleutelen wanneer
u het apparaat inschakelt. U kunt instellen of de gegevens van uw apparaat automatisch
worden ontsleuteld of dat er een ontgrendelingscode is vereist. Het is niet mogelijk een
back-up te maken of gegevens te herstellen wanneer het apparaat is versleuteld. Als u de
ontgrendelingscode een aantal keer achter elkaar verkeerd ingeeft en de pogingslimiet bereikt,
gaat uw apparaat terug naar de fabrieksinstellingen.
• SD-kaart coderen: instellen dat het apparaat alle bestanden op een geheugenkaart codeert.
Als u met deze instelling ingeschakeld besluit tot resetten van de standaardwaarden, zal het
apparaat de versleutelde bestanden niet meer kunnen lezen. Schakel deze instelling dus
altijd uit voordat u het apparaat reset.
• Andere beveiligingsinstellingen: aanvullende beveiligingsinstellingen configureren.
95
Instellingen
Vingerafdrukherkenning
Voor een correcte werking van vingerafdrukherkenning moeten uw vingerafdrukgegevens worden
geregistreerd en opgeslagen op het apparaat. Na registratie kunt u instellen dat het apparaat uw
vingerafdruk gebruikt voor de onderstaande functies:
• Schermvergrendeling
• Inloggen via internet
• Verifieer Samsung-account
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Vingerafdrukherkenning gebruikt de unieke kenmerken van elke vingerafdruk om
de beveiliging van uw apparaat te verbeteren. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de
vingerafdruksensor twee verschillende vingerafdrukken niet kan onderscheiden. In zeer
zeldzame gevallen waarin afzonderlijke vingerafdrukken zeer op elkaar lijken, kan de
sensor ze echter als identiek herkennen.
• Als u uw vingerafdruk gebruikt als methode voor schermvergrendeling, kan uw
vingerafdruk niet worden gebruikt om het scherm te ontgrendelen nadat het apparaat
opnieuw is opgestart. U moet het apparaat ontgrendelen met een patroon, PIN-code of
wachtwoord dat u instelt wanneer u de vingerafdruk vastlegt.
• Als uw vingerafdruk niet wordt herkend en u uw reservewachtwoord bent vergeten,
moet u het apparaat naar een Samsung Servicecenter brengen om het opnieuw te laten
instellen. Vervolgens moet u uw vingerafdrukken opnieuw registreren en een nieuw
reservewachtwoord instellen.
Voor een betere herkenning van vingerafdrukken
Wanneer u uw vingerafdrukken scant op het apparaat, moet u rekening houden met de volgende
omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de prestaties van het apparaat:
• De starttoets bevat een sensor voor vingerafdrukherkenning. Controleer of de starttoets niet is
bekrast of beschadigd door metalen voorwerpen, zoals munten, sleutels en kettingen.
• De schermbeschermer die bij het apparaat is geleverd, kan ervoor zorgen dat de sensor
voor vingerafdrukherkenning niet correct werkt. Verwijder de schermbescherming om de
herkenningsgevoeligheid van de vingerafdrukken te verhogen.
• Zorg dat het herkenningsgebied voor vingerafdrukken en uw vingers schoon en droog zijn.
• Het apparaat herkent mogelijk vingerafdrukken niet als deze zijn veranderd door rimpels of
littekens.
• Het apparaat herkent mogelijk geen vingerafdrukken van kleine of dunne vingers.
• Als u uw vinger buigt of uw vingertop gebruikt, herkent het apparaat uw vingerafdrukken
mogelijk niet. Zorg ervoor dat u de hele starttoets met uw vinger bedekt.
96
Instellingen
• Om de prestaties van herkenning te verbeteren, registreert u vingerafdrukken van de hand die
het meest wordt gebruikt om taken uit te voeren op het apparaat.
• In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in het apparaat. Vermijd het
gebruik van deze functie in droge omgevingen of zorg dat u statische elektriciteit kwijtraakt
door een metalen voorwerp aan te raken voordat u de functie gebruikt.
Vingerafdrukken vastleggen
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Als u geen methode voor schermvergrendeling hebt ingesteld, stelt u nu een methode in.
Tik op Vingerafdruk toevoegen.
Nadat het apparaat uw vinger heeft gedetecteerd, tilt u deze op en plaatst u deze weer op de
starttoets.
Herhaal deze actie door uw vinger omhoog of omlaag te bewegen totdat de vingerafdruk is
geregistreerd.
Als een pop-upvenster voor vingerafdrukvergrendeling wordt weergegeven, tikt u op
AANZETTEN om uw vingerafdruk te gebruiken om het scherm te ontgrendelen.
Vingerafdrukken verwijderen
U kunt geregistreerde vingerafdrukken verwijderen.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op BEWERKEN.
Vink vingerafdrukken aan om te verwijderen en tik op MEER → Verwijder.
97
Instellingen
Het wachtwoord van het Samsung-account verifiëren
Gebruik uw vingerafdrukken om het wachtwoord van uw Samsung-account te verifiëren. U kunt een
vingerafdruk gebruiken in plaats van uw wachtwoord in te geven, bijvoorbeeld wanneer u inhoud
aanschaft op Galaxy Apps.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op de schakelaar Verifieer Samsung account om deze in te schakelen.
Meld u aan bij uw Samsung-account.
Vingerafdrukken gebruiken om aan te melden bij accounts
U kunt uw vingerafdrukken gebruiken om u aan te melden bij webpagina's die wachtwoorden
kunnen opslaan.
Deze functie is alleen beschikbaar voor webpagina's die u opent via de app Internet.
1
2
3
4
5
6
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op de schakelaar Inloggen via internet om deze in te schakelen.
Open een website waarbij u wilt inloggen met een vingerafdruk.
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en tik dan op de toets 'Aanmelden' op de website.
Vink Inloggen met uw vingerafdruk aan en tik op JA.
U kunt met uw vingerafdruk uw account en wachtwoord verifiëren om u aan te melden op de
webpagina.
98
Instellingen
Het scherm ontgrendelen met vingerafdrukken
U kunt het scherm ontgrendelen met uw vingerafdruk in plaats van een patroon, PIN-code of
wachtwoord.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Schermvergr. en beveilig. → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op de schakelaar Ontgrendelen met vingerafdruk om deze in te schakelen.
Plaats uw vinger op het vergrendelde scherm op de starttoets om uw vingerafdruk te scannen.
Privacy en veiligheid
Opties
Hier kunt u de instellingen voor het beheren van privacy en veiligheid wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Privacy en veiligheid.
• Locatie: de instellingen voor machtigingen voor locatiegegevens wijzigen.
• App-machtigingen: de lijst bekijken met functies en apps die beschikken over rechten om ze te
gebruiken. U kunt ook de instellingen voor rechten bewerken.
• Diagnose rapporteren: instellen dat het apparaat automatisch diagnostische en
gebruiksgegevens naar Samsung stuurt.
• SOS-berichten verzenden: instellen dat het apparaat SOS-berichten verstuurd wanneer u drie
keer op de aan/uit-toets drukt. U kunt ook geluidsopnamen samen met het bericht naar de
ontvangers verzenden. Raadpleeg SOS-berichten verzenden voor meer informatie.
99
Instellingen
SOS-berichten verzenden
Druk in een noodgeval drie keer snel op de aan/uit-toets. Het apparaat verzendt berichten naar uw
contacten voor noodgevallen. Het bericht bevat informatie over uw locatie.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Privacy en veiligheid → SOS-berichten verzenden en tik op
de schakelaar om deze te activeren.
Volg de instructies op het scherm om primaire contacten toe te voegen als u dit nog niet hebt
gedaan.
Als u SOS-berichten wilt sturen met geluidsopnamen of foto's, tikt u op de schakelaar
Geluidsopname bijvoegen of op Foto's bijvoegen om deze functie in te schakelen.
De optie Foto's bijvoegen is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de regio of
serviceprovider.
Contacten voor noodgevallen toevoegen
Tik op het scherm Instellingen op Privacy en veiligheid → SOS-berichten verzenden → Berichten
verzenden naar → TOEVOEGEN. Tik op Contact toevoegen en geef contactinformatie in of
tik op Selecteren uit contacten om een bestaand contact toe te voegen als een contact voor
noodgevallen.
Eenvoudige stand
De eenvoudige stand biedt meer gebruikscomfort met een eenvoudige rangschikking en grotere
pictogrammen op het startscherm.
Sommige app-functies zijn mogelijk niet beschikbaar in de eenvoudige stand.
Overschakelen naar de eenvoudige stand
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Eenvoudige stand → Eenvoudige stand.
Selecteer apps onder Eenvoudige applicaties om een eenvoudigere indeling toe te passen.
Tik op GEREED.
100
Instellingen
Terugkeren naar de standaardstand
Veeg naar links op het startscherm en tik op Instellingen → Eenvoudige stand → Standaardstand
→ GEREED.
Snelkoppelingen beheren
Als u een snelkoppeling voor een app wilt toevoegen aan het startscherm, veegt u naar links, tikt u
en selecteert u een app.
op
Als u een snelkoppeling voor een contactpersoon wilt toevoegen op het startscherm, veegt u naar
rechts en tikt u op .
Als u een snelkoppeling wilt verwijderen van het startscherm, tikt u op BEWERK en selecteert u een
app of contactpersoon met .
Toegankelijkheid
Hier kunt u verschillende instellingen configureren om de toegankelijkheid van het apparaat te
verbeteren.
Tik op het scherm Instellingen op Toegankelijkheid.
• Zicht: instellingen aanpassen om de toegankelijkheid voor slechtzienden te verbeteren.
• Gehoor: instellingen aanpassen om de toegankelijkheid voor slechthorenden te verbeteren.
• Behendigheid en interactie: pas instellingen aan om de toegankelijkheid voor gebruikers met
verminderde behendigheid te verbeteren.
• Richtingvergrendeling: de richtingsinstellingen voor het ontgrendelen van het scherm
wijzigen.
• Rechtstreekse toegang: instellen dat het apparaat geselecteerde toegankelijkheidsmenu's
opent wanneer u drie keer snel op de starttoets drukt.
• Meldingsherinnering: stel het apparaat in om u te waarschuwen wanneer u meldingen hebt
ontvangen die u tijdens de interval niet hebt gecontroleerd.
• Oproepen aannemen en beëindigen: de methode wijzigen voor het aannemen of beëindigen
van oproepen.
• Eén keer tikken: instellen dat u inkomende oproepen of meldingen op het apparaat kunt
beheren door op de toets te tikken in plaats van deze te slepen.
• Toegankelijkheid beheren: de toegankelijkheidsinstellingen exporteren of importeren om ze
te delen met andere apparaten.
• Services: toegankelijkheidsservices weergeven die zijn geïnstalleerd op het apparaat.
101
Instellingen
Accounts
U kunt uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toevoegen om deze te
synchroniseren.
Accounts toevoegen
Voor bepaalde apps op uw apparaat is een geregistreerd account vereist. Maak accounts om het
meeste uit uw apparaat te halen.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Accounts → Account toevoegen.
Selecteer een accountservice.
Volg de instructies op het scherm om de installatie van het account te voltooien.
Als u inhoud wilt synchroniseren met uw accounts, selecteert u een account en selecteert u items
aan die u wilt synchroniseren.
Samsung-accounts registreren
U hebt een Samsung-account nodig wanneer u bepaalde Samsung apps gebruikt. U kunt in een
Samsung-account een back-up maken van gegevens op uw apparaat en deze gegevens herstellen.
Registreer uw Samsung-account op het apparaat om Samsung-services eenvoudig te gebruiken.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Accounts → Account toevoegen.
Tik op Samsung account.
Volg de instructies op het scherm om de installatie van het account te voltooien.
Wanneer uw Samsung-account is geregistreerd, kunt u apps gebruiken waarvoor uw
Samsungaccount vereist is zonder dat u zich hoeft aan te melden.
Account verwijderen
Tik op het scherm Instellingen op Accounts, selecteer een accountnaam, selecteer het account dat u
wilt verwijderen en tik dan op MEER → Account wissen.
102
Instellingen
Back-up maken en terugzetten
Hier kunt u de instellingen wijzigen voor het beheren van instellingen en gegevens.
Tik op het scherm Instellingen op Back-up maken en terugzetten.
• Back-up van mijn gegevens: maak een back-up van uw persoonlijke gegevens en
applicatiegegevens naar de server van Samsung. U kunt ook instellen dat het apparaat
automatisch een back-up maakt.
• Herstel: u kunt persoonlijke gegevens en app-gegevens waarvan u eerder een back-up hebt
gemaakt in uw Samsung-account terugzetten.
• Back-up van mijn gegevens: instellen dat het apparaat een back-up van uw instellingen en
app-gegevens maakt op de server van Google.
• Back-upaccount: account voor back-ups bij Google instellen of aanpassen.
• Automatisch herstellen: instellen dat het apparaat uw instellingen en app-gegevens terugzet
uit de Google-server wanneer de apps opnieuw worden geïnstalleerd.
• Autom. opnieuw starten: instellen dat het apparaat automatisch wordt geoptimaliseerd en
zichzelf op vooraf ingestelde tijden opnieuw opstart voor optimale prestaties.
• Instellingen resetten: de instellingen van het apparaat terugzette naar de fabrieksinstellingen
zonder de gegevens te verwijderen.
• Netwerkinstellingen resetten: de netwerkverbindingsinstellingen terugzetten op de
fabrieksinstellingen.
• Fabrieksgegevens herstellen: uw instellingen naar de fabriekswaarden resetten en al uw
gegevens wissen.
Taal en invoer
U kunt apparaattalen selecteren en instellingen wijzigen, zoals toetsenborden en spraakinvoertypen.
Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde taal.
Tik op het scherm Instellingen op Taal en invoer.
• Taal: een displaytaal voor alle menu's en apps selecteren.
• Standaard toetsenbord: selecteer een standaardtoetsenbordtype voor tekstinvoer.
• Samsung-toetsenbord: de instellingen voor het Samsung-toetsenbord wijzigen.
• Google Spraakgestuurd typen: de instellingen voor spraakinvoer wijzigen.
• Tekst naar spraak: de instellingen voor tekst-naar-spraak wijzigen.
• Snelheid aanwijzer: de snelheid aanpassen voor de muis of trackpad aangesloten op uw
apparaat.
103
Instellingen
Batterij
Bekijk gegevens over de resterende batterijduur en wijzig opties voor besparen van energie.
Tik op het scherm Instellingen op Batterij.
De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan
verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
• BATTERIJVERBRUIK: weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt door de batterij van uw
apparaat.
• Spaarstand: de spaarstand inschakelen en de instellingen wijzigen voor de spaarstand.
Raadpleeg Spaarstand voor meer informatie.
• Extra energiebesparende stand: de standby-tijd van het apparaat uitbreiden en batterijgebruik
verminderen door het weergeven van een eenvoudigere indeling en het toestaan van beperkte
toegang tot een app. Raadpleeg Extra energiebesparende stand voor meer informatie.
• Energiebesparing app: batterijlading besparen door uw apps te beheren. U kunt ook een lijst
met apps weergeven die extreem veel batterijlading gebruiken.
• Percentage op statusbalk: instellen dat het apparaat de resterende batterijduur weergeeft.
Opslag
Geheugeninformatie van uw apparaat weergeven.
Tik op het scherm Instellingen op Opslag.
De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de
gespecificeerde capaciteit. Een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt door
het besturingssysteem en de standaard-apps. De beschikbare capaciteit kan veranderen
wanneer u het apparaat bijwerkt.
104
Instellingen
Datum en tijd
De volgende instellingen weergeven en aanpassen om te bepalen hoe het apparaat de tijd en
datum weergeeft.
Tik op het scherm Instellingen op Datum en tijd.
Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is of wordt verwijderd uit het apparaat,
worden de tijd en datum gereset.
• Automatisch datum en tijd: automatisch de tijd en datum bijwerken wanneer u naar een
andere tijdzone reist. Wanneer deze functie is uitgeschakeld, kunt u de datum, tijd en tijdzone
handmatig instellen.
• 24-uurs indeling gebruiken: tijd weergeven in de 24-uurs indeling.
Gebruiksaanwijzing
Hiermee kunt u informatie weergeven over het gebruik van het apparaat en apps of voor het
configureren van belangrijke instellingen.
Tik op het scherm Instellingen op Gebruiksaanwijzing.
Toestel-info
Apparaatgegevens openen, de apparaatnaam bewerken of apparaatsoftware bijwerken.
Tik op het scherm Instellingen op Toestel-info.
105
Bijlage
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen.
Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.
Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt,
wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:
• Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven
dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
• PIN: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PINcode is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U
kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.
• PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw PIN-code meerdere keren
onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.
• PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code
ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met
uw serviceprovider.
Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer
• Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar een
andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutberichten worden weergegeven.
• U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem voor meer informatie
contact op met uw serviceprovider.
Uw apparaat wordt niet ingeschakeld
Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij
volledig op voordat u het apparaat inschakelt.
106
Bijlage
Het aanraakscherm reageert traag of onjuist
• Als u beschermfolie of optionele accessoires op het aanraakscherm bevestigt, functioneert het
aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het aanraakscherm
bedient of als u met scherpe voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, functioneert
het aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden
beschadigd.
• Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
• Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt naar de nieuwste versie.
• Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung Servicecenter.
Het apparaat loopt vast of heeft een ernstige fout
Probeer de volgende oplossingen. Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact
op met een Samsung Servicecenter.
Het apparaat opnieuw opstarten
Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk apps sluiten of het apparaat uitschakelen en weer
inschakelen.
Geforceerd opnieuw opstarten
Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets en de toets Volume
omlaag minstens 7 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.
Het apparaat resetten
Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen herstellen.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Back-up maken en terugzetten → Fabrieksgegevens
herstellen → APPARAAT RESETTEN → ALLES VERWIJDEREN. Voordat u de fabrieksinstellingen van
het apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.
107
Bijlage
Oproepen worden niet verbonden
• Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.
Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep
• Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.
• Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
• Als u een headset gebruikt, controleert u of deze correct is aangesloten.
Er zijn geluidsecho's tijdens een oproep
Pas het volume aan door op de volumetoets te drukken of ga naar een andere locatie.
De verbinding met een mobiel netwerk of internet wordt vaak
verbroken of de audiokwaliteit is slecht
• Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
• Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. U kunt verbindingsproblemen hebben wegens problemen met het
basisstation van de serviceprovider. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
• Als u het apparaat gebruikt terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen draadloze
netwerkservices worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de
serviceprovider.
Het batterijpictogram is leeg
Uw batterij is bijna leeg. Laad de batterij op.
De batterij laadt niet goed op (bij gebruik van een door Samsung
goedgekeurde oplader)
• Controleer of de oplader correct is aangesloten.
• Ga naar een Samsung Servicecenter en laat de batterij vervangen.
108
Bijlage
De batterij loopt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht
• Wanneer u het apparaat of de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan
de bruikbare lading van de batterij afnemen.
• Het batterijverbruik neemt toe wanneer u berichtfuncties of bepaalde apps, zoals games of
internet, gebruikt.
• De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.
Uw apparaat is warm wanneer u het aanraakt
Wanneer u apps gebruikt waarvoor meer stroom is vereist of langere tijd apps gebruikt op uw
apparaat, kan uw apparaat warm aanvoelen. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de
levensduur of prestaties van het apparaat.
Gebruik het apparaat enige tijd niet wanneer deze oververhit raakt of langere tijd heet aanvoelt. Als
het apparaat oververhit blijft raken, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.
Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera
Uw apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de camera-app
te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt u het
volgende proberen:
• Laad de batterij op.
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de cameraapp nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsung
Servicecenter.
De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld
• De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken
die u gebruikt.
• Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of
kunnen de foto's onscherp zijn.
109
Bijlage
Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van
multimediabestanden
Als er foutberichten worden weergegeven of multimediabestanden niet worden afgespeeld
wanneer u deze opent op uw apparaat, probeert u het volgende:
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRMbeveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het
bestand af te spelen.
• Controleer of de bestandsindelingen worden ondersteund door het apparaat. Als een
bestandsindeling niet wordt ondersteund, zoals DivX of AC3, installeert u een app die deze
wel ondersteunt. Om te controleren welke bestandsindelingen worden ondersteund door uw
apparaat, gaat u naar www.samsung.com.
• Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en
video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.
• Uw apparaat ondersteunt multimediabestanden die zijn geautoriseerd door uw
netwerkserviceprovider of providers van aanvullende services. Bepaalde inhoud die afkomstig is
van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.
Kan een ander Bluetooth-apparaat niet vinden
• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat.
• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op het apparaat waarmee u
verbinding wilt maken.
• Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale
Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.
Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, moet u contact opnemen met een
Samsung Servicecenter.
Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit
op een computer
• Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
• Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.
• Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is
geïnstalleerd op uw computer.
110
Bijlage
Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen
GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het
apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in
dergelijke situaties.
Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren
gegaan
Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders
kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is
niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.
Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de
apparaatbehuizing
• Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of
trillen.
• De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd
enigszins groter wordt.
111
Bijlage
De batterij verwijderen
• Als u de batterij wilt verwijderen, moet u naar een goedgekeurd servicecenter gaan met de
meegeleverde instructies.
• Voor uw eigen veiligheid, moet u niet proberen de batterij te verwijderen. Als de batterij
niet correct wordt verwijderd, kan dit schade aan de batterij en het apparaat veroorzaken,
persoonlijk letsel veroorzaken en/of ervoor zorgen dat het apparaat niet meer veilig is.
• Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (noch contractueel, noch uit
onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid) die kan voortvloeien uit het niet nauwkeurig volgen
van deze waarschuwingen en instructies, tenzij de dood of persoonlijk letsel is veroorzaakt door
nalatigheid van Samsung.
1
2
Verwijder de SIM-kaartlade uit het apparaat.
Het apparaat moeten worden opgewarmd tot een bepaalde temperatuur in een speciale
temperatuurgecontroleerde ruimte om het hechtmiddel zachter te maken waarmee de
achterklep op het hoofdapparaat is bevestigd.
Bevestig een verwijderhulpmiddel met een zuignap op het onderste gedeelte van de klep aan
de achterkant, houd het apparaat stevig vast en trek de achterklep van onder naar boven los.
3
4
Draai de schroeven op de locatiepunten los en verwijder deze en verwijder de behuizing.
Maak de batterijaansluiting los en haal de batterij voorzichtig uit het hoofdgedeelte van de
eenheid.
112
Drukfouten voorbehouden.
Copyright
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale copyrightwetten.
Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd,
vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze
dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het
opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics.
Handelsmerken
• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
®
• Bluetooth is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
®
™
™
™ en het Wi-Fi-logo zijn
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
• Alle overige handelsmerken en copyrights zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement