Samsung Galaxy A80 Handleiding

Samsung Galaxy A80 Handleiding
GEBRUIKSAANWIJZING
SM-A805F/DS
Dutch. 03/2020. Rev.1.0
www.samsung.com
Inhoud
Basisfuncties
4
6
10
14
17
20
22
23
24
26
37
39
65
66
82
87
94
96
99
100
104
104
105
106
107
109
110
111
112
113
114
116
117
118
123
124
Lees dit eerst
Situaties waarin het apparaat oververhit
kan raken en oplossingen
Apparaatindeling en -functies
Batterij
SIM- of USIM-kaart (nano-SIM-kaart)
Het apparaat in- en uitschakelen
Eerste instelling
Samsung-account
Gegevens overzetten vanaf uw vorige
apparaat (Smart Switch)
Het scherm begrijpen
Meldingenvenster
Tekst ingeven
Apps en functies
42
43
47
50
55
60
63
Apps installeren of verwijderen
Bixby
Bixby Vision
Telefoon
Contacten
Berichten
Internet
2
E-mail
Camera
Galerij
AR EMOJI
Always On Display
Multi window
Samsung Daily
Samsung Health
Galaxy Wearable
Samsung Members
Samsung Notes
Agenda
Reminder
Spraakrecorder
Mijn bestanden
Klok
Calculator
Radio
Game Launcher
Game Booster
Kids Home
SmartThings
Inhoud delen
Google-apps
Inhoud
Instellingen
160 Google
161 Geavanceerde functies
126 Introductie
126 Verbindingen
162 Bixby Routines
165 Bewegingen en gebaren
127 Wi-Fi
166 Dual Messenger
167 Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht
129 Bluetooth
131 NFC en betaling
167 Digitaal welzijn
169 Apparaatonderhoud
133 Gegevensbesparing
133 Apps alleen met mobiele gegevens
169 Uw apparaat optimaliseren
134 SIM-kaartbeheer (dubbele SIMmodellen)
170 Batterij
171 Opslag
134 Mobiele hotspot en tethering
171 Geheugen
135 Meer verbindingsinstellingen
137 Geluiden en trillen
172
172
173
174
174
175
138 Dolby Atmos (surround sound)
138 Afzonderlijk app-geluid
139 Meldingen
139 Display
140 Filter blauw licht
141 Donkere stand
141 De schermstand wijzigen of de
displaykleur aanpassen
172 Beveiliging
Apps
Algemeen beheer
Toegankelijkheid
Software-update
Tips en gebruikershandleiding
Info telefoon
Bijlage
143 Screensaver
143 Thema's
144 Vergrendelscherm
176 Problemen oplossen
182 De batterij verwijderen
145 Smart Lock
145 Biometrie en beveiliging
146 Vingerafdrukherkenning
150 Samsung Pass
153 Veilige map
158 Accounts en back-up
159 Samsung Cloud
3
Basisfuncties
Lees dit eerst
Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u
het apparaat in gebruik neemt.
• Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
• Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van uw regio, serviceprovider,
modelspecificaties of software van het apparaat.
• Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt gemaakt van de CPU en het RAMgeheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Apps met dergelijke inhoud
werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving
waarin het wordt gebruikt.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door apps die
worden aangeboden door andere providers dan Samsung.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden
veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van
aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te
passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en apps niet correct werken.
• Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit
apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en
gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de
copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van
media.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices, zoals
chatberichten verzenden, uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik
van locatieservices, afhankelijk aan uw abonnement. Voor grote gegevensoverdrachten kunt u
het beste de Wi-Fi-functie gebruiken.
• Standaard-apps die bij het apparaat worden geleverd, zijn onderhevig aan updates en worden
mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt
over een app die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsung
Servicecenter. Voor apps die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, kunt u contact opnemen met
de serviceproviders.
4
Basisfuncties
• Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software
van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat
gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsunglicentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.
• Uw apparaat wordt geleverd met een bevestigde screenprotector. Als u de screenprotector
wilt vervangen, kunt u het beste een product van Samsung gebruiken voor betere
vingerafdrukherkenning.
• Afhankelijk van uw regio of serviceprovider wordt het apparaat geleverd met een
screenprotector ter bescherming tijdens de productie en het transport. Schade aan deze
screenprotector valt niet onder de garantie.
• U kunt het aanraakscherm zelfs buitenshuis in fel zonlicht duidelijk zien, omdat het contrast
zich automatisch kan aanpassen aan de omgeving. Vanwege de aard van het product kan het
weergeven van stilstaande beelden voor langere tijd leiden tot nabeelden (ingebrande beelden
op het scherm) of ghosting.
– – Het wordt aanbevolen om geen stilstaande beelden voor langere tijd op een deel van of
het hele aanraakscherm te gebruiken en het aanraakscherm uit te schakelen wanneer u het
apparaat niet gebruikt.
– – U kunt instellen dat het aanraakscherm automatisch wordt uitgeschakeld wanneer u het
niet gebruikt. Start de app Instellingen, tik op Display → Time-out scherm en selecteer
vervolgens na hoeveel tijd het aanraakscherm moet worden uitgeschakeld.
– – Als u wilt instellen dat het aanraakscherm de helderheid automatisch aanpast op basis
van de omgeving, start u de app Instellingen, tikt u op Display en tikt u vervolgens op de
schakelaar Aanpasbare helderheid om deze functie in te schakelen.
• Afhankelijk van uw regio of model moeten sommige apparaten goedkeuring krijgen van de
Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC).
Als uw apparaat door de FCC is goedgekeurd, kunt u de FCC-identificatiecode van het apparaat
weergeven. Om de FCC-ID te bekijken, start u de app Instellingen en tikt u op Info telefoon →
Status. Als uw apparaat geen FCC-identificatiecode heeft, dan is het apparaat niet te koop in
de V.S. en mag het apparaat alleen naar de V.S. worden meegenomen voor persoonlijk gebruik
door de eigenaar.
5
Basisfuncties
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen
Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
Situaties waarin het apparaat oververhit kan
raken en oplossingen
Het apparaat wordt warm tijdens het opladen van de batterij
Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Tijdens draadloos opladen
of snel opladen kan het apparaat nog warmer aanvoelen. Dit is niet van invloed op de levensduur
of prestaties van het apparaat en valt onder het normale gebruik van het apparaat. Als de batterij te
heet wordt, kan de oplader ophouden met opladen.
Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:
• Koppel de oplader los van het apparaat en sluit eventuele actieve apps. Wacht tot het
apparaat is afgekoeld en ga verder met opladen van het apparaat.
• Als het onderste gedeelte van het apparaat oververhit raakt, kan dit komen doordat de
aangesloten USB-kabel beschadigd is. Vervang de beschadigde USB-kabel door een
nieuwe, door Samsung goedgekeurde kabel.
• Wanneer u een draadloze oplader gebruikt, moet u geen vreemde voorwerpen, zoals
metalen objecten, magneten en kaarten met een magnetische strip, tussen het apparaat
en de draadloze oplader plaatsen.
De functie voor draadloos opladen of snel opladen is alleen beschikbaar op ondersteunde
modellen.
6
Basisfuncties
Het apparaat wordt warm tijdens het gebruik
Wanneer u functies of apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of als u ze lange tijd
gebruikt, kan uw apparaat tijdelijk warm worden vanwege het toegenomen batterijverbruik. Sluit
eventuele actieve apps en gebruik het apparaat enige tijd niet.
Hierna volgen voorbeelden van situaties waarin het apparaat oververhit kan raken. Sommige
voorbeelden gelden mogelijk niet voor uw model. Dit is afhankelijk van de functies en apps die u
gebruikt.
• Tijdens de eerste instelling na aankoop of wanneer u gegevens herstelt
• Er worden grote bestanden gedownload
• Er worden apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of apps worden lange tijd gebruikt
– – U speelt lange tijd games van hoge kwaliteit
– – U neemt lange tijd video's op
– – U streamt video's met de maximale instelling voor helderheid
– – Wanneer u verbinding maakt met een tv
• Tijdens multitasking (of wanneer er veel apps actief zijn op de achtergrond)
– – Multi window wordt gebruikt
– – Apps worden bijgewerkt of geïnstalleerd tijdens het opnemen van video's
– – Er worden grote bestanden gedownload tijdens een video-oproep
– – Er worden video's opgenomen tijdens het gebruik van een navigatie-app
• Er wordt een grote hoeveelheid gegevens gesynchroniseerd met de cloudopslag, e-mail of
andere accounts
• Er wordt een navigatie-app in een auto gebruikt terwijl het apparaat in direct zonlicht is
geplaatst
• De functie voor mobiele hotspots en tethering wordt gebruikt
• Het apparaat wordt gebruikt in een omgeving met een zwak signaal of zonder ontvangst
• De batterij wordt opgeladen met een beschadigde USB-kabel
• De multifunctionele aansluiting van het apparaat is beschadigd of blootgesteld aan vreemde
voorwerpen, zoals vloeistoffen, stof, metaalpoeder of lood uit een potlood
• Tijdens het roamen
7
Basisfuncties
Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:
• Zorg ervoor dat het apparaat is bijgewerkt met de nieuwste software.
• Conflicten tussen actieve apps kunnen ertoe leiden dat het apparaat warm wordt. Start het
apparaat opnieuw op.
• Schakel de functies Wi-Fi, GPS en Bluetooth uit wanneer u ze niet gebruikt.
• Sluit apps die het batterijverbruik verhogen of die op de achtergrond worden uitgevoerd
terwijl ze niet worden gebruikt.
• Verwijder onnodige bestanden of niet-gebruikte apps.
• Verminder de helderheid van het scherm.
• Gebruik het apparaat enige tijd niet wanneer het oververhit raakt of langere tijd heet
aanvoelt. Als het apparaat oververhit blijft raken, neemt u contact op met een Samsung
Servicecenter.
Voorzorgsmaatregelen voor oververhitting van het apparaat
Als u zich zorgen maakt als het apparaat te warm wordt, stopt u met het gebruik van het apparaat.
Wanneer het apparaat oververhit raakt, kunnen de functies en werking beperkt zijn of schakelt het
apparaat uit om af te koelen. De functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.
• Als het apparaat oververhit raakt en een bepaalde temperatuur wordt bereikt, verschijnt er een
waarschuwingsbericht om te voorkomen dat het apparaat defect raakt, huidirritaties en schade
ontstaan en de batterij gaat lekken. Om de temperatuur van het apparaat te doen zakken,
worden de helderheid van het scherm en de prestatiesnelheid verminderd en stopt het laden
van de batterij. Actieve apps worden afgesloten en alle bel- en andere functies worden beperkt,
behalve voor noodoproepen, totdat het apparaat is afgekoeld.
• Als de tweede melding verschijnt als gevolg van een verdere verhoging van de temperatuur
van het apparaat, wordt het apparaat uitgeschakeld. Gebruik het apparaat niet totdat de
temperatuur van het apparaat tot onder het opgegeven niveau is gedaald. Als een tweede
waarschuwing verschijnt tijdens een noodoproep, wordt de oproep niet verbroken door een
gedwongen uitschakeling.
8
Basisfuncties
Voorzorgsmaatregelen voor de gebruiksomgeving
In de volgende omstandigheden kan uw apparaat warm worden vanwege de omgeving. Wees
voorzichtig zodat u de levensduur van de batterij niet inkort, het apparaat niet beschadigt en geen
brand veroorzaakt.
• Bewaar uw apparaat niet bij zeer lage of zeer hoge temperaturen.
• Stel het apparaat niet lange tijd bloot aan direct zonlicht.
• Gebruik of bewaar het apparaat niet lange tijd op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de
zomer.
• Plaats het apparaat niet op een locatie die oververhit kan raken, zoals een elektrische deken.
• Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme
kooktoestellen of hogedrukcompartimenten.
• Gebruik geen kabel waarvan het omhulsel verwijderd of beschadigd is en gebruik geen oplader
of batterij die beschadigd of defect is.
9
Basisfuncties
Apparaatindeling en -functies
Inhoud van de verpakking
Raadpleeg de snelstartgids voor de inhoud van de verpakking.
• Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar
zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn
mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
• Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze
compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Het gebruik van nietgoedgekeurde accessoires kan prestatieproblemen veroorzaken en defecten die niet
door de garantie worden gedekt.
• De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig
afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie
over beschikbare accessoires.
• De meegeleverde oortelefoon (USB Type-C) die digitale uitvoer ondersteunt, is alleen
voor dit apparaat ontworpen. De oortelefoon is mogelijk niet compatibel met andere
apparaten die een andere audio-uitvoermethode gebruiken.
10
Basisfuncties
Indeling van het apparaat
Microfoon
Geluid op het scherm
Volumetoets
Zijtoets (Power/
Bixby)
Nabijheids-/
lichtsensor
Aanraakscherm
Sensor voor vingerafdrukherkenning
Luidspreker
SIM-kaartlade
Microfoon
Oortelefoonaansluiting/
Multifunctionele
aansluiting (USB Type-C)
Roterende camera
Camera aan de voorzijde/
achterzijde (drie)
Flitser
NFC-antenne
GPS-antenne
MST-antenne (modellen
met MST-functionaliteit)
Hoofdantenne
11
Basisfuncties
• Wanneer u de luidsprekers gebruikt, zoals bij het afspelen van mediabestanden of als u
de speakerphone gebruikt, moet u het apparaat niet te dicht bij uw oren houden.
• Stel de cameralens niet bloot aan sterke lichtbronnen, zoals rechtstreeks zonlicht. Als de
cameralens wordt blootgesteld aan een sterke lichtbron, zoals rechtstreeks zonlicht, kan
de beeldsensor van de camera beschadigd raken. Beschadigde beeldsensoren kunnen
niet worden gerepareerd en leiden tot puntjes of vlekken in foto's.
• Als u het apparaat gebruikt wanneer het glas of het hoofdgedeelte van acryl gebroken is,
riskeert u verwondingen. Gebruik het apparaat pas weer nadat het is gerepareerd bij een
Samsung Servicecenter.
• In de volgende gevallen kunnen verbindingsproblemen optreden en kan de batterij leeg
raken:
– – Als u metaalstickers in het antennegebied van het apparaat bevestigt
– – Als u een apparaatcover van metaal op het apparaat bevestigt
– – Als u het antennegebied van het apparaat met uw handen of andere objecten
bedekt terwijl u bepaalde functies gebruikt, zoals oproepen of de mobiele
gegevensverbinding
• Het gebruik van een door Samsung goedgekeurde screenprotector wordt aanbevolen.
Een niet-goedgekeurde screenprotector kan ervoor zorgen dat de sensoren niet correct
werken.
• Bedek het gebied van de nabijheids-/lichtsensor niet met schermaccessoires, zoals
beschermfolie of stickers. Als u dit wel doet, werkt de sensor mogelijk niet goed.
• Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm
kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water beschadigd raken.
• Dit apparaat ondersteunt de functie Geluid op het scherm om geluid via trillingen te
verzenden. Hierdoor kunt u tijdens gesprekken trillingen voelen.
• De roterende camera werkt mogelijk niet correct als een andere vloeistof dan water op
het apparaat is terechtgekomen. Veeg in dat geval het apparaat zorgvuldig droog en
neem het vervolgens mee naar een Samsung Servicecenter.
12
Basisfuncties
Toetsen
Volumetoets
Zijtoets (Power/
Bixby)
Toets
Functie
Volumetoets
• Indrukken om het volume van het apparaat aan te passen.
• Als het apparaat uit staat, houdt u deze toets ingedrukt om het
apparaat aan te zetten.
• Indrukken om het scherm in te schakelen of te vergrendelen.
Zijtoets
Zijtoets + toets
Volume omlaag
• Houd deze toets ingedrukt om een gesprek met Bixby te starten.
Raadpleeg Bixby gebruiken voor meer informatie.
• Twee keer indrukken of ingedrukt houden om de app of functie die u
instelt te starten.
• Gelijktijdig indrukken om een schermafbeelding te maken.
• Gelijktijdig ingedrukt houden om het apparaat uit te schakelen.
De zijtoets instellen
Selecteer een app of functie door twee keer op de zijtoets te drukken of de zijtoets ingedrukt te
houden.
Open de app Instellingen, tik op Geavanceerde functies → Zijtoets en selecteer de gewenste
optie.
13
Basisfuncties
Softkeys
Toets Recent
Terugtoets
Starttoets
Wanneer u het scherm inschakelt, worden de softkeys aan de onderzijde van het scherm
weergegeven. De softkeys zijn standaard ingesteld op de toets Recent, de starttoets en de
terugtoets. Raadpleeg Navigatiebalk (softkeys) voor meer informatie.
Batterij
De batterij opladen
Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt
gebruikt.
Gebruik alleen een door Samsung goedgekeurde batterij, oplader en kabel die speciaal zijn
ontworpen voor uw apparaat. Als u een incompatibele batterij, oplader of kabel gebruikt,
kan dit ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.
• Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat
veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.
• Gebruik alleen de USB Type-C-kabel die bij het apparaat is geleverd. Het apparaat raakt
mogelijk beschadigd als u een micro-USB-kabel gebruikt.
Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De
oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen
van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt.
De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en eenvoudig
te bereiken zijn.
14
Basisfuncties
1
2
3
4
Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter.
Steek de USB-kabel in de multifunctionele aansluiting van uw apparaat.
Steek de USB-voedingsadapter in een stopcontact.
Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de oplader los van het apparaat. Verwijder de
oplader uit het stopcontact.
Batterijverbruik verminderen
Uw apparaat beschikt over verschillende opties waarmee u het verbruik van de batterij kunt
verminderen.
• Optimaliseer het apparaat met de functie voor apparaatonderhoud.
• Schakel het scherm uit door op de zijtoets te drukken wanneer het apparaat niet wordt
gebruikt.
• Schakel de spaarstand in.
• Sluit overbodige apps.
• Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Schakel de automatische synchronisatie uit voor apps die moeten worden gesynchroniseerd.
• Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
• Verminder de helderheid van het scherm.
15
Basisfuncties
Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de batterij
• Als de batterij bijna leeg is, wordt het batterijpictogram leeg weergegeven.
• Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de
oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het
apparaat in te schakelen.
• Als u meerdere apps tegelijk gebruikt, netwerk-apps gebruikt of apps waarvoor een verbinding
met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat er geen
stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze apps pas gebruiken nadat de
batterij volledig is opgeladen.
• Als u een andere voedingsbron dan de oplader gebruikt, zoals een computer, kan dit zorgen
voor een lagere oplaadsnelheid vanwege een lagere stroomvoorziening.
• U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken, maar hierdoor kan het wel langer
duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
• Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het
aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat.
• Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Dit is normaal en heeft
geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer
wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen. Als dit gebeurt tijdens het
draadloos opladen, koppelt u het apparaat los van de oplader om het af te laten koelen en laadt
u het apparaat later opnieuw op.
• Als u het apparaat oplaadt terwijl de multifunctionele aansluiting nat is, kan het apparaat
beschadigd raken. Maak de multifunctionele aansluiting zorgvuldig droog voordat u het
apparaat oplaadt.
• Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een Samsung
Servicecenter gaan.
16
Basisfuncties
Snel opladen
Het apparaat is uitgerust met een interne functie voor snel opladen. U kunt de batterij veel sneller
opladen terwijl het apparaat of het scherm is uitgeschakeld.
De oplaadsnelheid verhogen
Als u de oplaadsnelheid wilt verhogen, schakelt u het apparaat of scherm uit wanneer u de batterij
oplaadt.
Als de functie voor snel opladen niet is ingeschakeld, start u de app Instellingen, tikt u op
Apparaatonderhoud → Batterij → Opladen en tikt u op de schakelaar Snel opladen om deze
functie in te schakelen.
• Tijdens het opladen kunt u deze functie niet in- of uitschakelen.
• U kunt de interne functie voor snel opladen niet gebruiken wanneer u de batterij oplaadt
met een standaard batterijoplader.
• Als het apparaat warm wordt of de omgevingstemperatuur stijgt, kan de oplaadsnelheid
automatisch lager worden. Dit is normaal en wordt gedaan om schade aan het apparaat
te voorkomen.
SIM- of USIM-kaart (nano-SIM-kaart)
De SIM- of USIM-kaart plaatsen
Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd.
Bij Dual SIM-modellen kunt u twee SIM-of USIM-kaarten plaatsen, zodat u twee telefoonnummers
of serviceproviders voor één apparaat kunt gebruiken. In bepaalde gebieden kunnen de
gegevensoverdrachtssnelheden langzamer zijn als er twee SIM-kaarten in het apparaat zijn geplaatst
dan wanneer er één SIM-kaart is geplaatst.
• Gebruik alleen een nano-SIM-kaart.
• Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt en dat anderen deze niet
gebruiken. Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door
zoekgeraakte of gestolen kaarten.
Sommige 4G-diensten zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de serviceprovider.
Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van diensten contact op met uw
serviceprovider.
17
Basisfuncties
► Single SIM-modellen:
1
2
3
4
5
► Dual SIM-modellen:
1
4
1
2
3
SIM 1
<Achterzijde>
5
SIM 2
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje naast de lade om de lade te ontgrendelen.
De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gaatje staan. Anders kunt u het apparaat
beschadigen.
2
3
Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
Plaats de SIM- of USIM-kaart in de lade met de goudkleurige contactpunten omhoog gericht.
18
Basisfuncties
4
Druk de SIM- of USIM-kaart voorzichtig in de lade om de kaart vast te zetten.
Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de SIM-kaart uit de lade vallen.
5
Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
• Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd
raken. Zorg altijd dat de lade droog is.
• Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw
apparaat terechtkomt.
Dual-SIM- of USIM-kaarten gebruiken (Dual-SIM-modellen)
Als u twee SIM-of USIM-kaarten plaatst, kunt u twee telefoonnummers of serviceproviders gebruiken
voor één apparaat.
SIM- of USIM-kaarten activeren
Start de app Instellingen en tik op Verbindingen → SIM-kaartbeheer. Selecteer een SIM- of USIMkaart en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
SIM- of USIM-kaarten aanpassen
Start de app Instellingen, tik op Verbindingen → SIM-kaartbeheer en selecteer een SIM- of USIMkaart voor toegang tot de volgende opties:
• Pictogram: verander het pictogram van de SIM- of USIM-kaart.
• Naam: verander de weergavenaam van de SIM- of USIM-kaart.
• Netwerkmodus: selecteer een netwerktype om met de SIM- of USIM-kaart te gebruiken.
Voorkeur SIM- of USIM-kaart instellen
Als twee kaarten zijn geactiveerd, kunt u spraakoproepen, berichten en gegevensservices toewijzen
aan specifieke kaarten.
Start de app Instellingen, tik op Verbindingen → SIM-kaartbeheer en stel de functievoorkeuren
voor uw kaarten in Gewenste SIM-kaart in.
19
Basisfuncties
Het apparaat in- en uitschakelen
Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar
het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in
vliegtuigen en ziekenhuizen.
Het apparaat inschakelen
Houd de zijtoets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen,
volgt u de instructies op het scherm om uw apparaat in te stellen.
Het apparaat uitschakelen
1
Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de zijtoets en de toets Volume omlaag
tegelijkertijd ingedrukt. Of open het meldingenvenster en tik op .
Toets Volume omlaag
2
Zijtoets
Tik op Uitschakelen.
Als u het apparaat opnieuw wilt opstarten, tikt u op Opnieuw opstarten.
U kunt instellen dat het apparaat wordt uitgeschakeld als u de zijtoets ingedrukt houdt.
Start de app Instellingen, tik op Geavanceerde functies → Zijtoets en tik op het menu
Menu Uitschakelen onder Houd ingedrukt.
20
Basisfuncties
Geforceerd opnieuw opstarten
Als uw apparaat vastloopt en niet reageert, houdt u de zijtoets en de toets Volume omlaag meer dan
7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het opnieuw op te starten.
Alarmstand
U kunt het apparaat overschakelen naar de stand voor noodgevallen om het batterijverbruik te
beperken. Bepaalde apps en functies worden beperkt. In de alarmstand kunt u een alarmoproep
uitvoeren, uw huidige locatiegegevens verzenden naar anderen, een alarm laten afgaan en meer.
Als u de alarmstand wilt inschakelen, houd u de zijtoets en de toets Volume omlaag tegelijkertijd
→ Alarmstand.
ingedrukt. U kunt ook het meldingenvenster openen en tikken op
Tik op → Alarmstand uitschakelen om de alarmstand uit te schakelen.
De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan
verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
21
Basisfuncties
Eerste instelling
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen,
volgt u de instructies op het scherm om uw apparaat in te stellen.
1
2
Houd de zijtoets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Selecteer de gewenste apparaattaal en selecteer
.
Selecteer een taal.
3
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Het startscherm wordt weergegeven.
Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk maakt, kunt u mogelijk enkele
apparaatfuncties niet instellen tijdens de eerste installatie.
22
Basisfuncties
Samsung-account
Uw Samsung-account is een geïntegreerde accountservice waarmee u verschillende Samsungservices kunt gebruiken die worden aangeboden door mobiele apparaten, tv's en de Samsungwebsite.
Als u wilt zien welke services u kunt gebruiken met uw Samsung-account, gaat u naar
account.samsung.com. Voor meer informatie over de Samsung-accounts opent u de app
Instellingen en tikt u op Accounts en back-up → Accounts → Samsung account → → Help.
Een Samsung-account maken
Als u geen Samsung-account hebt, moet u er een maken.
1
Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Accounts → Account toevoegen
→ Samsung account.
U kunt ook de app Instellingen starten en op
2
3
tikken.
Tik op Account maken.
Volg de instructies op het scherm om uw account te maken.
Aanmelden bij uw Samsung-account
Als u al een Samsung-account hebt, meldt u zich aan bij uw Samsung-account.
1
Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Accounts → Account toevoegen
→ Samsung account.
U kunt ook de app Instellingen starten en op
2
3
tikken.
Geef de ID en het wachtwoord van uw Samsung-account in en tik op Inloggen.
Volg de instructies op het scherm om de aanmelding bij uw Samsung-account te voltooien.
Uw ID opzoeken en uw wachtwoord resetten
Als u uw Samsung-account-ID of wachtwoord bent vergeten, tikt u op Id zoeken of Wachtwoord
resetten op het aanmeldingsscherm van uw Samsung-account. U kunt uw ID zoeken of uw
wachtwoord resetten nadat u de vereiste informatie hebt ingegeven.
23
Basisfuncties
Uw Samsung-account verwijderen
Als u uw Samsung-account van het apparaat verwijdert, worden uw gegevens, zoals uw contacten
of afspraken, ook verwijderd.
1
2
3
Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Accounts.
Tik op Samsung account → Persoonsgegevens → → Account wissen.
Tik op Verwijderen, geef het wachtwoord voor uw Samsung-account in en tik op OK.
Gegevens overzetten vanaf uw vorige apparaat
(Smart Switch)
U kunt Smart Switch gebruiken om gegevens van uw vorige apparaat over te zetten naar uw nieuwe
apparaat.
Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Smart Switch.
• Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund op bepaalde apparaten of computers.
• Er zijn beperkingen van toepassing. Ga naar www.samsung.com/smartswitch voor meer
informatie. Samsung neemt copyright uiterst serieus. U mag alleen inhoud overzetten die
uw eigendom is of waarvoor u beschikt over overdrachtsrechten.
Draadloos gegevens overdragen
Via Wi-Fi Direct kunt u gegevens van uw vorige apparaat draadloos overdragen naar uw nieuwe
apparaat.
1
2
3
4
Start Smart Switch op het vorige apparaat.
Als u de app niet hebt, downloadt u deze via Galaxy Store of Play Store.
Open op uw nieuwe apparaat de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Smart
Switch.
Plaats de apparaten bij elkaar in de buurt.
Tik op het vorige apparaat op Gegevens verzenden → Draadloos.
24
Basisfuncties
5
6
Selecteer op uw apparaat een item dat u wilt overzetten en tik op Overzetten.
Volg de instructies op het scherm om de gegevens die op uw vorige apparaat staan over te
zetten.
Zodra de gegevensoverdracht is voltooid, kunt u een lijst met de overgedragen gegevens op uw
apparaat bekijken.
Back-upgegevens vanaf een computer overzetten
U kunt gegevens overzetten tussen uw apparaat en een computer. U moet de computerversie
van de Smart Switch-app downloaden van www.samsung.com/smartswitch. Maak een back-up
van gegevens op uw vorige apparaat op een computer en importeer de gegevens op uw nieuwe
apparaat.
1
2
Ga op de computer naar www.samsung.com/smartswitch om Smart Switch te downloaden.
Start Smart Switch op de computer.
Als uw vorige apparaat geen Samsung-apparaat is, maakt u een back-up van de gegevens
op een computer met een programma dat wordt geleverd door de fabrikant van het
apparaat. Ga vervolgens door naar de vijfde stap.
3
4
5
6
Sluit uw vorige apparaat met de USB-kabel van het apparaat aan op de computer.
Volg de instructies op het scherm van de computer om een back-up van de gegevens op het
apparaat te maken. Koppel uw vorige apparaat vervolgens los van de computer.
Sluit uw nieuwe apparaat met de USB-kabel aan op de computer.
Volg de instructies op het scherm van de computer om de gegevens over te zetten naar uw
apparaat.
25
Basisfuncties
Het scherm begrijpen
Het aanraakscherm bedienen
• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten.
Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm beschadigd raken.
• Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en
oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.
• Het wordt aanbevolen om geen vaste grafische afbeeldingen gedurende langere tijd
weer te geven op het gehele of een deel van het aanraakscherm. Hierdoor kunnen
nabeelden ontstaan (ingebrand scherm) of kan beeldschaduw optreden.
• Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van
het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.
• Gebruik alleen uw vingers om het aanraakscherm te bedienen.
Tikken
Tik op het scherm.
Tikken en blijven aanraken
Tik op het scherm en blijf het ongeveer
2 seconden aanraken.
26
Basisfuncties
Slepen
Blijf een item aanraken en sleep het naar de
gewenste locatie.
Dubbeltikken
Dubbeltik op het scherm.
Vegen
Veeg naar boven, naar beneden, naar links of
naar rechts.
Spreiden en samenknijpen
Spreid twee vingers of knijp deze samen op
het scherm.
27
Basisfuncties
Navigatiebalk (softkeys)
Wanneer u het scherm inschakelt, worden de softkeys op de navigatiebalk aan de onderzijde van het
scherm weergegeven. De softkeys zijn standaard ingesteld op de toets Recent, de starttoets en de
terugtoets. De functies van de toetsen kunnen variëren aan de hand van de momenteel gebruikte
app of de gebruiksomgeving.
Toets
Functie
Recent
Start
Terug
• Tik op deze toets om de lijst met recente apps te openen.
• Tik hierop om terug te gaan naar het startscherm.
• Tik en houd vast om de app Google Assistent te starten.
• Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.
De navigatiebalk verbergen
U kunt op een breder scherm bestanden weergeven of apps gebruiken door de navigatiebalk te
verbergen.
Start de app Instellingen, tik op Display → Navigatiebalk en tik vervolgens op Gebaren op
volledig scherm onder Navigatietype. De navigatiebalk wordt verborgen en de gebarenhints
worden weergegeven. Tik op Meer opties en selecteer een gewenste optie.
Veeg van onderkant
Veeg van de zijkanten en onderkant
28
Basisfuncties
• Vegen vanaf onderkant: de gebarenhints worden weergegeven op de plek waar de softkeys
zich bevinden. Als u de softkeys wilt gebruiken, sleept u de gebarenhint van de gewenste knop
omhoog.
• Vegen vanaf zijkanten en onderkant:
– – Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm om naar het startscherm te gaan.
– – Veeg omhoog en houd vast om de lijst met recente applicaties weer te geven.
– – Veeg naar binnen vanaf een van beide kanten van het scherm om naar het vorige scherm
terug te gaan.
– – Veeg naar binnen vanaf een van de onderste hoeken om de app Google Assistent te starten.
Als u de gebarenhints onderaan het scherm wilt verbergen, tikt u op de schakelaar Gebarenhints
om deze functie uit te schakelen.
Startscherm en Apps-scherm
Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden
widgets, sneltoetsen voor apps en meer weergegeven.
Op het Apps-scherm worden pictogrammen weergegeven voor alle apps, waaronder apps die net
zijn geïnstalleerd.
Het scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Een widget
Schermaanduiding
Favoriete apps
Navigatiebalk (softkeys)
29
Basisfuncties
Schakelen tussen het startscherm en het Apps-scherm
Veeg op het startscherm omhoog of omlaag om het Apps-scherm te openen.
Veeg in het Apps-scherm omhoog of omlaag om terug te gaan naar het startscherm. U kunt ook op
de starttoets of de terugtoets tikken.
Startscherm
Apps-scherm
Als u de Apps-toets op het startscherm toevoegt, kunt u het Apps-scherm openen door op deze
toets te tikken. Houd op het startscherm een leeg gebied ingedrukt, tik op Instellingen Startscherm
en tik vervolgens op de schakelaar Apps-knop om deze functie in te schakelen. De Apps-toets wordt
onderaan het startscherm toegevoegd.
Apps-toets
30
Basisfuncties
Het scherm wordt weergeven in de liggende stand
Houd op het startscherm een leeg gebied ingedrukt, tik op Instellingen Startscherm en tik
vervolgens op de schakelaar Draaien naar liggende stand om deze functie in te schakelen.
Draai het apparaat naar de horizontale stand om het scherm in de liggende stand weer te geven.
Items verplaatsen
Blijf een item aanraken en sleep het vervolgens naar een nieuwe locatie. Als u het item naar een
ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.
Als u een sneltoets voor een app wilt toevoegen aan het startscherm houdt u een item ingedrukt
in het Apps-scherm en tikt u op Toevoegen aan Start. De sneltoets wordt toegevoegd aan het
startscherm.
U kunt ook veelgebruikte apps naar het gedeelte met sneltoetsen onderaan het startscherm slepen.
31
Basisfuncties
Mappen maken
Maak mappen en verzamel vergelijkbare apps om deze snel te kunnen openen en starten.
Tik op het startscherm of het Apps-scherm, blijf een app aanraken en sleep deze op een andere app.
Er wordt een nieuwe map gemaakt met de geselecteerde apps. Tik op Mapnaam en geef een
mapnaam op.
• Meer apps toevoegen
Tik op op de map. Tik op de toe te voegen apps en tik op Gereed. U kunt een app ook
toevoegen door deze naar de map te slepen.
• Apps verplaatsen uit een map
Blijf een app aanraken om deze naar een nieuwe locatie te slepen.
• Een map verwijderen
Blijf een map aanraken en tik op Map verwijderen. Alleen de map wordt verwijderd. De apps
van de map worden verplaatst naar het Apps-scherm.
32
Basisfuncties
Het startscherm bewerken
Tik op het startscherm op een leeg gebied en blijf dit aanraken of knijp uw vingers samen om de
bewerkingsopties te openen. U kunt de achtergrond instellen, widgets toevoegen en meer. U kunt
ook startschermvensters toevoegen, verwijderen of opnieuw indelen.
• Vensters toevoegen: veeg naar links en tik op
.
• Vensters verplaatsen: blijf een venstervoorbeeld aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie.
• Vensters verwijderen: tik op
in het venster.
• Achtergrond: de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm wijzigen.
• Thema's: het thema van het apparaat wijzigen. Visuele elementen van de interface, zoals
kleuren, pictogrammen en achtergronden worden gewijzigd afhankelijk van het geselecteerde
thema.
• Widgets: widgets zijn kleine apps die specifieke functies van apps opstarten om informatie en
gemakkelijk toegang op het startscherm te verlenen. Blijf een widget aanraken en sleep deze
naar het startscherm. De widget wordt toegevoegd op het startscherm.
• Instellingen Startscherm: instellingen configureren voor het startscherm, zoals het
schermraster of de indeling.
33
Basisfuncties
Alle apps weergeven op het startscherm
U kunt zonder een apart Apps-scherm te gebruiken het apparaat zo instellen dat alle apps worden
weergegeven op het startscherm. Blijf een leeg gebied in het startscherm aanraken en tik vervolgens
op Instellingen Startscherm → Lay-out startscherm → Alleen startscherm → Toepassen.
U hebt nu toegang tot al uw apps door op het startscherm naar links te vegen.
Indicatorpictogrammen
Pictogrammen verschijnen in de statusbalk aan de bovenzijde van het scherm. De pictogrammen
die in de onderstaande tabel staan, worden het meest gebruikt.
• De statusbalk verschijnt mogelijk niet aan de bovenkant van het scherm in alle apps.
Sleep van de bovenkant van het scherm naar beneden om de statusbalk weer te geven.
• Sommige indicatorpictogrammen worden alleen weergegeven wanneer u het
meldingenvenster opent.
• De indicatorpictogrammen kunnen er anders uitzien, afhankelijk van de serviceprovider
of het model.
Pictogram
Betekenis
Geen signaal
Signaalsterkte
Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
GPRS-netwerkverbinding
EDGE-netwerkverbinding
3G/UMTS-netwerkverbinding
HSDPA-netwerkverbinding
HSPA+-netwerkverbinding
/
4G/LTE-netwerkverbinding
Wi-Fi-verbinding
Bluetooth-functie ingeschakeld
Locatieservices worden gebruikt
Telefoongesprek gaande
Gemiste oproep
Nieuw SMS- of MMS-bericht
34
Basisfuncties
Pictogram
Betekenis
Alarm ingeschakeld
Stand voor dempen ingeschakeld
Trilstand ingeschakeld
Vliegtuigstand ingeschakeld
Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
Batterij opladen
Batterijlading
Vergrendelscherm
Als u op de zijtoets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en vergrendeld. Het scherm wordt ook
uitgeschakeld en automatisch vergrendeld als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een
bepaalde periode.
Als u het scherm wilt ontgrendelen, veegt u in een willekeurige richting wanneer het scherm wordt
ingeschakeld.
Als het scherm is uitgeschakeld, drukt u op de zijtoets of houdt u het apparaat omhoog om het
scherm te activeren. U kunt ook dubbeltikken op het scherm.
Vergrendelscherm
35
Basisfuncties
De schermvergrendelingsmethode wijzigen
Als u de schermvergrendelingsmethode wilt wijzigen, opent u de app Instellingen, tikt u op
Vergrendelscherm → Type schermvergrendeling en selecteert u een methode.
Als u een patroon, pincode, wachtwoord of biometrische gegevens instelt voor de
schermvergrendelingsmethode, kunt u uw persoonlijke gegevens beschermen door te voorkomen
dat anderen toegang hebben tot uw apparaat. Nadat u de schermvergrendelingsmethode hebt
ingesteld, moet u een ontgrendelingscode ingeven op het apparaat om het te ontgrendelen.
• Vegen: veeg in een willekeurige richting op het scherm om het te ontgrendelen.
• Patroon: teken een patroon met vier of meer stippen om het scherm te ontgrendelen.
• Pincode: geef een pincode van minimaal vier cijfers in om het scherm te ontgrendelen.
• Wachtwoord: geef een wachtwoord van minimaal vier tekens, symbolen of cijfers in om het
scherm te ontgrendelen.
• Geen: stel geen schermvergrendelingsmethode in.
• Vingerafdrukken: registreer uw vingerafdrukken om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg
Vingerafdrukherkenning voor meer informatie.
U kunt op uw apparaat instellen dat de fabrieksinstellingen worden hersteld als u de
ontgrendelingscode meerdere keren achter elkaar verkeerd opgeeft en het maximum
aantal pogingen bereikt. Start de app Instellingen, tik op Vergrendelscherm →
Instell. veilige vergrendeling, ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde
schermvergrendelingsmethode en tik vervolgens op de schakelaar Aut. reset fabrieksinst.
om deze functie in te schakelen.
Schermafbeelding
Maak een schermafbeelding terwijl u het apparaat gebruikt en dan kunt u het vastgelegde scherm
bijsnijden of delen of erin schrijven en tekenen. U kunt het huidige scherm en het gebied waarin u
kunt bladeren vastleggen.
Gebruik een van de volgende methoden om een schermafbeelding te maken. Gemaakte
schermafbeeldingen worden opgeslagen in Galerij.
• Vastleggen met toetsen: houd de zijtoets en de toets Volume omlaag tegelijkertijd ingedrukt.
• Vastleggen door te vegen: veeg uw hand naar links of rechts op het scherm.
• Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te
maken.
• Als de functie voor het maken van een schermafbeelding door middel van vegen niet
is ingeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies →
Bewegingen en gebaren en tikt u op de schakelaar Vegen voor schermafbeelding om
deze functie in te schakelen.
36
Basisfuncties
Nadat u een schermafbeelding hebt vastgelegd, kunt u de volgende opties onderaan het scherm
gebruiken:
•
: u kunt de huidige inhoud en de verborgen inhoud op een lange pagina (zoals een
webpagina) vastleggen. Wanneer u tikt op , schuift het scherm automatisch omlaag en wordt
meer inhoud vastgelegd.
•
: teken of schrijf op de schermafbeelding of snijd een deel van de schermafbeelding bij. Het
bijgesneden gebied wordt opgeslagen in Galerij.
•
: de schermafbeelding delen met anderen.
Als de opties niet zichtbaar zijn op het vastgelegde scherm, start u de app Instellingen,
tikt u op Geavanceerde functies → Schermafbeeldingen en schermrecorder en tikt u
vervolgens op de schakelaar Werkbalk Schermafbeelding om deze functie in te schakelen.
Meldingenvenster
Wanneer u meldingen ontvangt, zoals berichten of gemiste oproepen, verschijnen
indicatorpictogrammen in de statusbalk. Als u meer informatie wilt weergeven over de
pictogrammen, opent u het meldingenvenster en bekijkt u de details.
Sleep de statusbalk omlaag om het meldingenvenster te openen. Veeg omhoog op het scherm om
het meldingenvenster te sluiten.
37
Basisfuncties
U kunt de volgende functies in het meldingenvenster gebruiken.
De stroomopties openen.
Instellingen starten.
Toetsen voor snel instellen
De meldingsdetails weergeven en
verschillende acties gebruiken.
De meldingsinstellingen openen.
Alle meldingen wissen.
De toetsen voor snelle instellingen gebruiken
Tik op de toetsen voor snelle instellingen om bepaalde functies in te schakelen. Veeg omlaag in het
meldingenvenster om meer toetsen weer te geven.
Als u functie-instellingen wilt wijzigen, tikt u op de tekst onder de betreffende toets. U kunt meer
gedetailleerdere instellingen bekijken als u een toets blijft aanraken.
Als u de toetsen opnieuw wilt indelen, tikt u op → Knopvolgorde, blijft u een toets aanraken en
sleept u deze naar een andere locatie.
38
Basisfuncties
Tekst ingeven
Toetsenbordindeling
Er verschijnt automatisch een toetsenbord wanneer u tekst ingeeft om berichten te versturen,
notities te maken en meer.
Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de
invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.
Aanvullende toetsenbordfuncties
gebruiken
Meer toetsenbordfuncties
weergeven.
Hoofdletters ingeven. Als u alles in
hoofdletters wilt ingeven, tikt u
twee keer hierop.
Een voorgaand teken verwijderen.
Symbolen ingeven.
Naar de volgende regel gaan.
Een spatie ingeven.
De invoertaal wijzigen
Tik op → Talen en typen → Invoertalen beheren en selecteer de talen die u wilt gebruiken. Als
u twee of meer talen selecteert, kunt u schakelen tussen de invoertalen door naar links of rechts te
vegen op de spatiebalk.
Het toetsenbord wijzigen
Tik in de navigatiebalk op
om het toetsenbord te wijzigen.
39
Basisfuncties
→ Talen en typen, selecteert u een taal en
Als u het toetsenbordtype wilt wijzigen, tikt u op
selecteert u het gewenste toetsenbordtype.
• Als de toets (
) niet op de navigatiebalk wordt weergegeven, start u de app
Instellingen, tikt u op Algemeen beheer → Taal en invoer → Schermtoetsenbord, en
tik vervolgens op de schakelaar voor Knop Toetsenbord weergeven om deze functie in
te schakelen.
• Op een 3x4 toetsenbord heeft een toets drie of vier tekens. Als u een teken wilt
invoeren, tikt u herhaaldelijk op de betreffende toets totdat het gewenste teken wordt
weergegeven.
Aanvullende toetsenbordfuncties gebruiken
De beschikbaarheid van sommige functies is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
•
•
•
: woorden voorspellen op basis van uw invoer en woordsuggesties weergeven. Tik op
terug te keren naar de lijst met toetsenbordfuncties.
: emoticons ingeven.
: stickers ingeven. U kunt ook Mijn Emoji-stickers ingeven die op u lijken. Raadpleeg Mijn
Emoji-stickers in chats gebruiken voor meer informatie.
•
: GIF's met animatie bijvoegen.
•
: tekst via spraak ingeven.
•
: de toetsenbordinstellingen wijzigen.
•
→
•
→
: de modus of grootte van het toetsenbord wijzigen.
•
→
: het venster voor tekst bewerken openen.
: een item toevoegen van het klembord.
40
om
Basisfuncties
Kopiëren en plakken
1
2
Blijf de tekst aanraken.
Sleep of
selecteren.
om de gewenste tekst te selecteren, of tik op Alles selecteren om alle tekst te
3
Tik op Kopiëren of Knippen.
4
Tik en houd vast op het punt waar de tekst moet worden ingevoegd en tik op Plakken.
De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
Als u tekst wilt plakken die u eerder hebt gekopieerd, tikt u op Klembord en selecteert u de
tekst.
Woordenboek
U kunt definities van woorden opzoeken wanneer u bepaalde functies gebruikt, zoals bij het
bladeren door webpagina's.
1
2
3
Blijf een woord aanraken dat u wilt opzoeken.
Tik op Woordenboek in de lijst met opties.
Als er geen woordenboek is geïnstalleerd op het apparaat, tikt u op Verplaatsen naar
naast een woordenboek en tikt u vervolgens op Install.
Woordenboeken beheren, tikt u op
om het te downloaden.
Bekijk de definitie in het pop-upvenster met het woordenboek.
Als u wilt overschakelen naar volledige schermweergave, tikt u op . Tik op de definitie op
het scherm om meer definities weer te geven. Tik in de gedetailleerde weergave op om het
woord toe te voegen aan uw lijst met favoriete woorden of tik op Zoeken op internet om het
woord te gebruiken als zoekterm.
41
Apps en functies
Apps installeren of verwijderen
Galaxy Store
Hier kunt u apps kopen en downloaden. U kunt apps downloaden die speciaal voor Samsung
Galaxy-apparaten zijn gemaakt.
Open de app Galaxy Store.
De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of tik op
om te zoeken met een zoekterm.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op
Installeren. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht, tikt
u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op
automatisch bijwerken en selecteert u een optie.
→
→ Apps
Play Store
Hier kunt u apps kopen en downloaden.
Open de app Play Store.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of zoek naar apps met een zoekterm.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op
Installeren. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht, tikt
u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op
→ Apps automatisch updaten en selecteert u een optie.
42
→ Instellingen
Apps en functies
Apps beheren
Apps verwijderen of uitschakelen
Blijf een app aanraken en selecteer een optie.
• Verwijderen: verwijder gedownloade apps.
• Uitschakelen: zo kunt u geselecteerde standaard-apps uitschakelen die niet van het apparaat
kunnen worden verwijderd.
Apps inschakelen
Start de app Instellingen, tik op Apps →
Inschakelen.
→ Uitgeschakeld, selecteer een app en tik op
App-machtigingen inschakelen
Sommige apps werken alleen goed als ze beschikken over machtigingen om informatie op uw
apparaat te openen of te gebruiken.
Als u de machtigingsinstellingen van de app wilt bekijken, opent u de app Instellingen en tikt u
op Apps. Selecteer een app en tik op Machtigingen. U kunt de lijst met machtigingen voor de app
bekijken en de bijbehorende machtigingen wijzigen.
Als u de instellingen voor app-machtigingen op machtigingscategorie wilt bekijken of wijzigen,
opent u de app Instellingen en tikt u op Apps → → Machtigingbeheer. Selecteer een item en
selecteer een app.
Als u geen machtigingen verleent aan apps, werken de basisfuncties van de apps mogelijk
niet goed.
Bixby
Introductie
Bixby is een gebruikersinterface die u helpt uw apparaat efficiënter te gebruiken.
U kunt tegen Bixby praten of tekst typen. Bixby start de gevraagde functie of geeft de gewenste
informatie weer. Ook leert de voice assistant uw gebruikspatronen en omgevingen. Hoe meer hij
over u te weten komt, hoe beter hij u begrijpt.
• Als u Bixby wilt gebruiken, moet uw apparaat zijn verbonden met een Wi-Fi-netwerk of
mobiel netwerk.
• Als u Bixby wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
• Bixby is slechts in enkele talen beschikbaar en bepaalde functies zijn alleen afhankelijk
van uw regio beschikbaar.
43
Apps en functies
Bixby starten
Wanneer u Bixby voor de eerste keer start, wordt de Bixby-intropagina weergegeven. Selecteer
de taal die u voor Bixby wilt gebruiken. Daarna moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account
volgens de instructies op het scherm en akkoord gaan met de voorwaarden.
1
Houd de zijtoets ingedrukt. U kunt ook de app Bixby starten.
Zijtoets
Selecteer een
taal.
Meld u aan bij uw
Samsungaccount.
2
3
Selecteer de taal die u voor Bixby wilt gebruiken.
Tik op Sign in to Samsung account en volg de instructie op het scherm om u aan te melden bij
uw Samsung-account.
Als u al bent aangemeld, verschijnen uw accountgegevens op het scherm.
4
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Het Bixby-scherm wordt weergegeven.
44
Apps en functies
Bixby gebruiken
Als u iets tegen Bixby zegt, start Bixby bijbehorende functies of geeft het de gevraagde informatie
weer.
Houd de zijtoets ingedrukt, zeg iets tegen Bixby en laat de toets vervolgens los wanneer u klaar bent
met spreken. U kunt ook 'Hi, Bixby' zeggen en, als het apparaat een geluid maakt, zeggen wat u wilt.
Zeg bijvoorbeeld 'How’s the weather today?' terwijl u de zijtoets ingedrukt houdt. Het weerbericht
wordt weergegeven op het scherm.
Als u het weer van morgen wilt weten, zegt u 'Tomorrow?' terwijl u de zijtoets ingedrukt houdt.
Omdat Bixby de context van het gesprek begrijpt, wordt het weer van morgen weergegeven.
'How's the weather
today?'
Er wordt een gesprek
gestart
Bezig met luisteren
45
Bijbehorende functie
gestart
Apps en functies
Als Bixby u tijdens een gesprek, terwijl u de zijtoets ingedrukt houdt, een vraag stelt, geeft u
tikken om antwoord te geven.
antwoord. U kunt ook op
Als u een koptelefoon of Bluetooth-audio gebruikt, of een gesprek start door 'Hi, Bixby' te zeggen,
kunt u het gesprek voortzetten zonder op het pictogram te tikken. Start de Bixby-app en tik op
→ → Automatic listening → Hands-free only.
Bixby wekken met uw stem
U kunt een gesprek starten met Bixby door 'Hi, Bixby' te zeggen. Registreer uw stem zodat Bixby op
uw stem reageert als u 'Hi, Bixby' zegt.
1
2
3
Start de Bixby-app en tik op
→
→ Voice wake-up.
Tik op de schakelaar Wake with “Hi, Bixby” om deze functie in te schakelen.
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Nu kunt u 'Hi, Bixby' zeggen en, als het apparaat een geluid maakt, een gesprek starten.
Communiceren met getypte tekst
Als uw stem niet wordt herkend wegens luidruchtige omgevingen of als u zich in een situatie
bevindt waarin u niet kunt spreken, kunt u communiceren met Bixby via getypte tekst.
Start de Bixby-app, tik op
en typ wat u wilt.
Tijdens de communicatie antwoordt Bixby ook via tekst in plaats van via gesproken feedback.
46
Apps en functies
Bixby Vision
Introductie
Bixby Vision is een service die verschillende functies biedt op basis van beeldherkenning.
U kunt Bixby Vision gebruiken om snel naar informatie te zoeken door herkenning van objecten of
uw huidige locatie. Bij de AR-functie verschijnen virtuele beelden op het voorbeeldscherm.
Gebruik een verscheidenheid aan handige Bixby Vision-functies.
Tekst extraheren of vertalen.
Plaatsen in de buurt zoeken.
Vergelijkbare afbeeldingen zoeken.
AR-functies gebruiken.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet het apparaat zijn verbonden met een Wi-Finetwerk of mobiel netwerk.
• De beschikbare functies en zoekresultaten kunnen afwijken, afhankelijk van uw regio of
serviceprovider.
• Deze functie is mogelijk niet beschikbaar of u ontvangt mogelijk geen correcte
zoekresultaten afhankelijk van de afbeeldingsgrootte, -indeling of -resolutie.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor de productinformatie die door Bixby Vision wordt
aangeboden.
47
Apps en functies
Bixby Vision starten
Start Bixby Vision met behulp van een van deze methoden.
• Tik in de app Camera op MEER op de lijst met fotostanden en tik op BIXBY VISION.
• Selecteer in de app Galerij een afbeelding en tik op
.
• Tik in de app Internet op een afbeelding, blijf deze aanraken en tik op Bixby Vision.
• Als u het pictogram van de Bixby Vision-app aan het Apps-scherm hebt toegevoegd, start u de
app Bixby Vision.
Vergelijkbare afbeeldingen zoeken
Zoek afbeeldingen die lijken op het online herkende object. U kunt verschillende afbeeldingen
bekijken met eigenschappen die overeenkomen met het object, bijvoorbeeld kleur en vorm.
Als u bijvoorbeeld de titel van een foto of afbeelding wilt weten, gebruikt u de functies van Bixby
Vision. Het apparaat zoekt naar gerelateerde informatie of afbeeldingen met soortgelijke kenmerken
en geeft deze weer.
1
2
3
Start de app Camera, tik op MEER op de lijst met fotostanden en tik vervolgens op BIXBY
VISION.
Tik op Lens en houd het voorwerp binnen het scherm om dit te herkennen.
Selecteer een zoekresultaat met Afbeeldingen erop.
De vergelijkbare afbeeldingen worden weergegeven.
Tekst vertalen of extraheren
U kunt het apparaat tekst laten vertalen. De vertaling wordt op het scherm weergegeven. U kunt ook
tekst uit een document of afbeeldingsbestand halen.
Als u bijvoorbeeld tijdens een buitenlandse reis wilt weten wat een bepaald bord betekent,
gebruikt u de functies van Bixby Vision. Het apparaat vertaalt de tekst op het bord naar de taal die u
selecteert.
1
Start de app Camera, tik op MEER op de lijst met fotostanden en tik vervolgens op BIXBY
VISION.
48
Apps en functies
2
Tik op
en houd de tekst binnen het scherm om deze te herkennen.
De vertaalde tekst wordt op het scherm weergegeven.
• Als u tekst wilt extraheren, tikt u op
. U kunt de geëxtraheerde tekst delen of opslaan.
• Als u het scherm met de vertaalde tekst als afbeelding wilt opslaan, tikt u op
wordt opgeslagen in Galerij.
. Het scherm
• Als u de bron- of doeltaal wilt wijzigen, tikt u op het deelvenster taalinstellingen boven in het
scherm.
Plaatsen zoeken
Zoek naar informatie over plaatsen in de buurt door uw huidige locatie te herkennen.
1
2
Start de app Camera, tik op MEER op de lijst met fotostanden en tik vervolgens op BIXBY
VISION.
Tik op
en houd de camera in de richting waarin u wilt zoeken naar plaatsen.
U kunt basisinformatie bekijken over plaatsen in de buurt.
• Als u in een andere richting naar locaties wilt zoeken, houdt u de camera in die richting.
• U kunt uw huidige locatie en weersinformatie bekijken. Als u uw huidige locatie op de
kaart wilt bekijken, richt u uw camera naar de grond. Als u de huidige weersinformatie wilt
bekijken, richt u uw camera naar de lucht.
3
Selecteer een zoekresultaat op het scherm.
Er wordt informatie over plaatsen in de buurt op het apparaat weergegeven.
49
Apps en functies
Gebruikmaken van verschillende AR-functies
Diverse apps bevatten de AR-functie, waarmee virtuele beelden op de achtergrond of een persoon
op het voorbeeldscherm verschijnen. U kunt heel gemakkelijk producten en informatie bekijken
zonder winkels te bezoeken of deze persoonlijk uit te proberen. Gebruik deze leuke en handige ARfunctie van Bixby Vision.
Beschikbare apps kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
1
2
Start de app Camera, tik op MEER op de lijst met fotostanden en tik vervolgens op BIXBY
VISION.
Tik op Apps en selecteer de gewenste functie.
Telefoon
Introductie
U kunt spraak- en video-oproepen plaatsen en aannemen.
Zelf bellen
1
2
Start de app Telefoon en tik op Toetsen.
Geef een telefoonnummer in.
50
Apps en functies
3
Tik op
om een spraakoproep te doen of tik op
om een video-oproep te doen.
Extra opties weergeven.
Het nummer toevoegen aan de lijst
met contacten.
Zoeken naar contacten of plaatsen.
Het telefoonnummer weergeven.
Een voorgaand teken verwijderen.
Bellen vanuit logboeken of lijsten met contacten
Start de app Telefoon, tik op Recent of Contacten en veeg naar rechts op een contact of
telefoonnummer om een oproep te starten.
Als deze functie is uitgeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies →
Bewegingen en gebaren en vervolgens op de schakelaar Veeg voor oproep/bericht verz. om deze
functie in te schakelen.
Snelkiesnummers gebruiken
Stel snelkiesnummers in om snel contacten te bellen.
Als u een snelkiesnummer wilt instellen, opent u de app Telefoon, tikt u op Toetsen of Contacten →
→ Snelkiesnummers, selecteert u een snelkiesnummer en voegt u een telefoonnummer toe.
Als u wilt bellen, tikt u op een snelkiesnummer op het toetsenbord en blijft u dit aanraken. Voor
snelkiesnummers 10 en hoger tikt u op het eerste cijfer/de eerste cijfers van het nummer en tikt u
vervolgens op het laatste cijfer en blijft u dit aanraken.
Als u bijvoorbeeld het nummer 123 instelt als snelkiesnummer, tikt u op 1, tikt u op 2 en tikt u
vervolgens op 3 en blijft u dit aanraken.
51
Apps en functies
Bellen vanaf het vergrendelscherm
Sleep op het vergrendelscherm
buiten de cirkel.
Bellen door te zoeken naar plaatsen in de buurt
U kunt eenvoudig bellen naar plaatsen in de buurt van uw huidige locatie door te zoeken naar
informatie hierover. U kunt zoeken naar plaatsen in de buurt op categorie, zoals restaurants of
winkels, of door het selecteren van aanbevolen populaire plaatsen.
Start de app Telefoon, tik op Plaatsen en selecteer een categorie of typ en geef een bedrijfsnaam
in het zoekveld in. Of selecteer een optie in de aanbevolen populaire plaatsen. De bedrijfsgegevens,
zoals telefoonnummer of adres, worden weergegeven.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Bellen naar het buitenland
1
2
3
Start de app Telefoon en tik op Toetsen.
Tik op 0 en blijf dit aanraken totdat het teken + wordt weergegeven.
Geef het landnummer, netnummer en telefoonnummer in en tik op
.
Oproepen ontvangen
Een oproep aannemen
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Een oproep weigeren
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Als u bij het weigeren van een inkomende oproep een bericht wilt terugsturen, sleept u de balk
Bericht verzenden omhoog en selecteert u een bericht om te verzenden. Als de functie Herinnering
toevoegen is ingeschakeld, wordt er een herinnering opgeslagen die u een uur later waarschuwt dat
u een oproep hebt geweigerd.
Als u verschillende weigerberichten wilt maken, opent u de app Telefoon, tikt u op → Instellingen
→ Berichten snel weigeren, voert u een bericht in en tikt u vervolgens op .
52
Apps en functies
Gemiste oproepen
Als u een oproep hebt gemist, wordt het pictogram
weergegeven op de statusbalk. Open het
meldingenvenster om een lijst met gemiste oproepen weer te geven. U kunt ook de app Telefoon
openen en tikken op Recent om de gemiste oproepen te bekijken.
Telefoonnummers blokkeren
U kunt oproepen blokkeren van specifieke nummers die zijn toegevoegd aan uw blokkeerlijst.
1
2
Start de app Telefoon en tik op → Instellingen → Nummers blokkeren.
Tik op Recent of Contacten, selecteer contacten of telefoonnummers en tik vervolgens op
Gereed.
Als u handmatig een nummer wilt ingeven, tikt u op Telefoonnummer toevoegen, geeft u een
telefoonnummer in en tikt u op .
Wanneer via geblokkeerde nummers wordt geprobeerd contact met u op te nemen, ontvangt u
geen meldingen. De oproepen worden geregistreerd in het oproeplogbestand.
U kunt ook oproepen blokkeren van personen die hun beller-id hebben uitgeschakeld. Tik
op de schakelaar Onbekende bellers blokkeren om de functie in te schakelen.
Opties tijdens gesprekken
Tijdens een spraakoproep
De volgende opties zijn beschikbaar:
•
: extra opties openen.
• Oproep toevoegen: een tweede nummer bellen. De eerste oproep wordt in de wacht geplaatst.
Wanneer u de tweede oproep beëindigt, wordt de eerste oproep automatisch hervat.
• In wacht: hiermee plaatst u een oproep in de wacht. Tik op Oproep hervatten om de oproep uit
de wacht te halen.
• Bluetooth: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is verbonden met het apparaat.
• Luidspreker: de luidsprekerfunctie in- of uitschakelen. Als u de luidspreker gebruikt, houd het
apparaat dan niet te dicht bij uw oor.
• Stil: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
53
Apps en functies
• Toetsen / Verbergen: het toetsenblok openen of sluiten.
•
: beëindiging van de huidige oproep.
Als u de stem van de andere beller tijdens een oproep beter wilt horen, houdt u uw oor
dicht bij het gebied Geluid op het scherm.
Tijdens een video-oproep
Tik op het scherm om de volgende opties te gebruiken:
•
: extra opties openen.
• Camera: de camera uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan zien.
• Schakel: schakelen tussen de camera aan de voor- en achterzijde.
•
: beëindiging van de huidige oproep.
• Stil: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Luidspreker: de luidsprekerfunctie in- of uitschakelen. Als u de luidspreker gebruikt, houd het
apparaat dan niet te dicht bij uw oor.
Een telefoonnummer aan contacten toevoegen
Een telefoonnummer aan contacten toevoegen via het toetsenblok
1
2
3
4
Start de app Telefoon en tik op Toetsen.
Geef het nummer in.
Tik op Toevoegen aan Contacten.
Tik op Nieuw contact maken om een nieuw contact te maken of tik op Bestaand contact
bijwerken om het nummer aan een bestaand contact toe te voegen.
Een telefoonnummer aan contacten toevoegen via de oproepenlijst
1
2
3
Start de app Telefoon en tik op Recent.
Tik op de afbeelding van een beller en tik op Toevoegen of tik op een telefoonnummer en
vervolgens op Toevoegen aan Contacten.
Tik op Nieuw contact maken om een nieuw contact te maken of tik op Bestaand contact
bijwerken om het nummer aan een bestaand contact toe te voegen.
54
Apps en functies
Een tag toevoegen aan een telefoonnummer
U kunt tags toevoegen aan nummers zonder deze op te slaan in Contacten. Zo kunt u de gegevens
van de beller bekijken als deze u belt zonder de beller in Contacten op te slaan.
1
2
3
Start de app Telefoon en tik op Recent.
Tik op een telefoonnummer →
.
Tik op Opm. toevoegen, voer een tag in en tik op Toevoegen.
Als dat nummer u belt, wordt de tag weergegeven onder het nummer.
Contacten
Introductie
U kunt nieuwe contacten toevoegen of contacten beheren op het apparaat.
Contacten toevoegen
Een nieuw contact maken
1
2
Start de app Contacten en tik op
.
Een opslaglocatie selecteren.
55
Apps en functies
3
Geef hier de contactgegevens in.
Een opslaglocatie selecteren.
Een afbeelding toevoegen.
Geef hier de contactgegevens in.
Meer informatievelden openen.
Afhankelijk van de geselecteerde opslaglocatie kunnen de typen informatie die u opslaat
verschillen.
4
Tik op Opslaan.
Contacten importeren
Voeg contacten toe door deze uit andere opslagruimten naar uw apparaat te importeren.
1
2
Start de app Contacten en tik op
Importeren.
→ Contacten beheren → Contacten im- of exporteren →
Selecteer een opslaglocatie waaruit u contacten wilt importeren.
56
Apps en functies
3
4
Vink VCF-bestanden of contacten aan die u wilt importeren en tik op Gereed.
Selecteer een opslaglocatie waarin u contacten wilt opslaan en tik op Importeren.
Contacten synchroniseren met uw webaccounts
Synchroniseer uw apparaatcontacten met online contacten die zijn opgeslagen in uw webaccounts,
zoals uw Samsung-account.
1
2
Start de app Instellingen, tik op Accounts en back-up → Accounts en selecteer de account
waarmee u wilt synchroniseren.
Tik op Account synchroniseren en tik op de schakelaar Contacten om deze functie in te
schakelen.
Tik voor het Samsung-account op → Synchr.instellingen en tik op de schakelaar Contacten
om deze functie in te schakelen.
Zoeken naar contacten
Open de app Contacten.
Gebruik een van de volgende zoekmethoden:
• Scrol omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
• Sleep met een vinger langs de index op de rechterzijde van de lijst met contacten om er snel
doorheen te scrollen.
• Tik op
bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekterm in.
Tik op het contact. Voer vervolgens een van deze acties uit:
•
: toevoegen aan favoriete contacten.
•
/
•
: een bericht samenstellen.
•
: een e-mail schrijven.
: een spraak- of video-oproep starten.
57
Apps en functies
Contacten delen
U kunt contacten met anderen delen via verschillende opties voor delen.
1
2
3
Start de app Contacten en tik op → Delen.
Selecteer contacten en tik op Delen.
Selecteer een methode voor delen.
Profiel opslaan en delen
U kunt uw profielgegevens, zoals uw foto en statusbericht, opslaan en delen met anderen die de
functie voor profiel delen gebruiken.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
• De functie voor profiel delen is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw regio of
serviceprovider.
• De functie voor profiel delen is alleen beschikbaar voor contacten die de functie voor
profiel delen hebben ingeschakeld op hun apparaat.
1
2
Start de app Contacten en selecteer uw profiel.
Tik op Tik hier om uw profiel te delen en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
• Als u de functie voor profiel delen wilt gebruiken, moet uw telefoonnummer geverifieerd
zijn. U kunt de bijgewerkte profielgegevens van uw contacten bekijken in Contacten.
• Als u het bereik van contacten wilt wijzigen waarmee u uw profiel wilt delen, tikt u op
Selecteer wat is gedeeld, selecteert u een item om te delen en selecteert u vervolgens een
optie.
58
Apps en functies
Groepen maken
U kunt groepen toevoegen, zoals familie of vrienden, en contacten per groep beheren.
1
2
3
4
Start de app Contacten en tik op
→ Groepen → Nieuwe groep.
Geef een naam in voor de groep.
Voor het instellen van een groepsbeltoon tikt u op Groepsbeltoon en selecteert u een beltoon.
Tik op Lid toevoegen, selecteer contacten om aan de groep toe te voegen en tik vervolgens op
Gereed.
Tik op Opslaan.
Een groepsbericht sturen
U kunt een groepsbericht sturen naar alle leden van een groep tegelijk.
Start de app Contacten, tik op
verzenden.
→ Groepen, selecteer een groep en tik vervolgens op → Bericht
Dubbele contacten samenvoegen
Wanneer u contacten uit andere opslagruimten importeert of contacten synchroniseert met andere
accounts, kan uw lijst met contacten dubbele contacten bevatten. Voeg dubbele contacten samen
om uw lijst met contacten te stroomlijnen.
1
2
Start de app Contacten en tik op
→ Contacten beheren → Contacten samenvoegen.
Vink contacten aan en tik op Samenvoegen.
Contacten verwijderen
1
2
Start de app Contacten en tik op → Wissen.
Selecteer contacten en tik op Wissen.
Als u contacten een voor een wilt verwijderen, opent u de lijst met contacten en tikt u op een
contact. Tik vervolgens op → Wissen.
59
Apps en functies
Berichten
Introductie
U kunt berichten verzenden en weergeven op conversatie.
Berichten verzenden
Voor berichten die u tijdens het roamen verstuurt, moet u wellicht extra betalen.
1
2
Start de app Berichten en tik op
.
Voeg ontvangers toe en geef een bericht in.
Als u een spraakbericht wilt opnemen en verzenden, houdt u ingedrukt, spreekt u uw bericht
in en laat u los. Het opnamepictogram wordt alleen weergegeven als het berichtinvoerveld
verborgen is.
Ontvanger
Ontvangers ingeven.
Een bericht ingeven.
Stickers toevoegen.
Bestanden toevoegen.
3
Tik op
Het bericht verzenden.
om het bericht te verzenden.
60
Apps en functies
Berichten bekijken
Berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact.
Voor berichten die u tijdens het roamen ontvangt, moet u wellicht extra betalen.
1
2
Start de app Berichten en tik op Gesprekken.
Selecteer een contact of telefoonnummer in de lijst met berichten.
• Als u op het bericht wilt reageren, tikt u op het berichtinvoerveld, voert u een bericht in en
tikt u op .
• Als u de lettertypegrootte wilt aanpassen, spreidt u twee vingers of knijpt u deze samen op
het scherm.
Ongewenste berichten blokkeren
U kunt berichten blokkeren van specifieke nummers die zijn toegevoegd aan uw blokkeerlijst.
1
2
Start de app Berichten en tik op → Instellingen → Nummers en berichten blokkeren →
Nummers blokkeren.
Tik op Gesprekken en selecteer een contact of telefoonnummer. U kunt ook op Contacten
tikken, contacten selecteren en vervolgens op Gereed tikken.
Als u handmatig een nummer wilt ingeven, geeft u een nummer in onder Telefoonnummer
.
invoeren en tikt u op
61
Apps en functies
De berichtmelding instellen
U kunt het meldingsgeluid, weergaveopties en meer wijzigen.
1
2
Start de app Berichten, tik op → Instellingen → Meldingen en tik vervolgens op de
schakelaar om deze functie in te schakelen.
De instellingen voor meldingen wijzigen.
Een meldingsherinnering instellen
U kunt een melding op een bepaald interval instellen om u te laten weten dat u niet-bekeken
meldingen hebt. Als deze functie niet is ingeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op
Toegankelijkheid → Geavanceerde instellingen → Meldingsherinneringen en tikt u op de
schakelaar om deze functie in te schakelen.
Berichten verwijderen
1
2
3
4
Start de app Berichten en tik op Gesprekken.
Selecteer een contact of telefoonnummer in de lijst met berichten.
Blijf een bericht aanraken en tik op Verwijderen.
Als u meerdere berichten wilt verwijderen, vinkt u de berichten aan die u wilt verwijderen.
Tik op Wissen.
62
Apps en functies
Internet
Introductie
U kunt op internet bladeren om informatie te zoeken en pagina's die u vaak bezoekt als favoriet
instellen zodat u ze gemakkelijk weer kunt openen.
Webpagina's bekijken
1
2
3
Open de app Internet.
Tik op het adresveld.
Geef het webadres of een zoekterm in en tik op Ga.
Als u de werkbalken wilt weergeven, sleept u uw vinger enigszins omlaag op het scherm.
Als u snel tussen tabbladen wilt schakelen, veegt u naar links of naar rechts op het adresveld.
Huidige pagina als favoriet
instellen.
De huidige webpagina vernieuwen.
Uw bladwijzers weergeven.
Tabbladbeheer van de browser
openen.
De startpagina openen.
Wisselen tussen pagina's.
Extra opties weergeven.
63
Apps en functies
Geheime stand gebruiken
In de geheime stand kunt u geopende tabbladen, favorieten en opgeslagen pagina's afzonderlijk
beheren. U kunt de geheime stand vergrendelen met een wachtwoord en uw biometrische
gegevens.
Geheime stand inschakelen
→ Geheime stand inschakelen. Als u deze functie
Tik op de werkbalk onderaan het scherm op
voor de eerste keer gebruikt, stelt u in of u een wachtwoord wilt gebruiken voor de geheime stand.
In de geheime stand wordt de kleur van de werkbalken op het apparaat veranderd.
In de geheime stand kunt u sommige functies, zoals schermafbeelding, niet gebruiken.
De beveiligingsinstellingen wijzigen
U kunt uw wachtwoord of de vergrendelstand wijzigen.
Tik op → Instellingen → Privacy en beveiliging → Instellingen Geheime stand →
Wachtwoord wijzigen. Als u uw geregistreerde biometrische gegevens wilt instellen als de
vergrendelingsmethode samen met het wachtwoord, tikt u op de schakelaar Vingerafdrukken om
deze functie in te schakelen. Raadpleeg Vingerafdrukherkenning voor meer informatie over het
gebruik van uw biometrische gegevens.
Geheime stand uitschakelen
Tik op de werkbalk onderaan het scherm op
→ Geheime stand uitschakelen.
64
Apps en functies
E-mail
E-mailaccounts instellen
Stel een e-mailaccount in wanneer u E-mail voor het eerst opent.
1
2
3
Open de app E-mail.
Selecteer een e-mailservice in de lijst of tik op Overige.
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Als u een andere e-mailaccount wilt instellen, tikt u op
→
→ Account toevoegen.
Als u verschillende e-mailaccounts hebt, kunt u een account instellen als standaardaccount. Tik op
→ → → Standaardaccount instellen.
E-mails verzenden
1
2
3
Tik op
om een e-mail te schrijven.
Voeg ontvangers toe en voer een onderwerp en tekst in.
Tik op
om de e-mail te verzenden.
E-mails lezen
Wanneer E-mail is geopend, haalt het apparaat nieuwe e-mails automatisch op. Als u e-mails
handmatig wilt ophalen, veegt u omlaag bovenaan de lijst met e-mails.
Tik op een e-mail op het scherm om deze te lezen.
Als e-mailsynchronisatie is uitgeschakeld, kunnen nieuwe e-mails niet worden opgehaald.
Als u e-mailsynchronisatie wilt inschakelen, tikt u op → → uw accountnaam en tikt u
vervolgens op de schakelaar E-mails synchroniseren om deze functie in te schakelen.
65
Apps en functies
Camera
Introductie
U kunt foto's maken en video's opnemen met verschillende standen en instellingen.
Cameragebruik
• Maak geen foto's of video's van andere personen zonder hun toestemming.
• Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
• Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.
Camera starten
Gebruik de volgende methoden om Camera te starten:
• Open de app Camera.
• Druk twee keer snel op de zijtoets.
• Sleep op het vergrendelscherm
buiten de cirkel.
• De beschikbaarheid van sommige methoden is afhankelijk van uw regio of
serviceprovider.
• Sommige camerafuncties zijn niet beschikbaar als u de app Camera start
vanuit het vergrendelscherm of als het scherm is uitgeschakeld terwijl de
schermvergrendelingsmethode is ingeschakeld.
• Als de foto's die u maakt onscherp lijken, maakt u de cameralens schoon en probeert u
het opnieuw.
Foto's maken
1
Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.
• Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen. U
kunt het pictogram Lensselectie ook naar links of rechts slepen. Zoomfuncties zijn alleen
beschikbaar wanneer de camera aan de achterzijde wordt gebruikt.
• Tik op het scherm om de helderheid van foto's aan te passen. Wanneer de aanpassingsbalk
verschijnt, sleept u aanpassingsbalk naar of .
66
Apps en functies
2
Tik op
om een foto te maken.
Camera-instellingen
Opties voor de huidige fotostand
Een lens selecteren.
Toets Scène-optimalisatie
fotostanden
Huidige stand
Voorbeeldminiatuur
Een foto maken.
Schakelen tussen de camera aan de
voorzijde en de camera aan de
achterzijde.
• Het voorbeeldscherm kan verschillen afhankelijk van de fotostand en camera die worden
gebruikt.
• De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Zorg dat de lens niet beschadigd of vuil is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet
correct in bepaalde standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.
• De camera van uw apparaat is uitgerust met een groothoeklens. Er kan een
kleine vervorming optreden in groothoekfoto's of -video's, wat niet duidt op
prestatieproblemen van het apparaat.
67
Apps en functies
Camera schakelen
Uw apparaat heeft een roterende camera die omhoog en omlaag kan bewegen en automatisch
roteert om te schakelen tussen de voor- en achterzijde, afhankelijk van de fotostand.
Veeg omhoog of omlaag op het voorbeeldscherm of tik op
.
Wanneer u portretten maakt met de camera aan de voorzijde, schuift de roterende camera omhoog
en richt zich automatisch naar de voorzijde. Wanneer u weer overschakelt naar de camera aan
de achterzijde, draait de camera automatisch naar de achterkant en schuift de roterende camera
omlaag.
De camera roteert.
Bij schakelen naar de camera aan de
achterzijde
Bij schakelen naar de camera aan de
voorzijde
68
Apps en functies
• Trek de draaiende camera niet naar buiten of druk er niet hard op waanneer deze
omhoog schuift. Het apparaat kan beschadigd raken.
• Zorg ervoor dat er geen stukjes of stof op de roterende camera komen wanneer deze
omhoog schuift, zodat de camera op correcte wijze kan blijven schuiven. Houd de
roterende camera in het apparaat wanneer u deze niet gebruikt.
• Verander niet handmatig de richting van de camera en behandel de camera voorzichtig.
Het apparaat kan beschadigd raken.
• Gebruik de roterende camera niet wanneer het apparaat op de grond is geplaatst. De
roterende camera kan mogelijk niet omhoog schuiven en de camera kan mogelijk niet op
correcte wijze tussen richtingen schakelen. Gebruik de roterende camera wanneer u het
apparaat in uw handen hebt.
Een lens voor opnamen selecteren
Selecteer op het voorbeeldscherm de lens die u wilt gebruiken en neem een foto of maak een videoopname.
Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde fotostanden.
•
•
: met de ultrabrede lens kunt u groothoekfoto's maken of groothoekvideo's opnemen die er
net zo uitzien als het werkelijke beeld. Gebruik deze functie om landschapsfoto's te maken.
: met de groothoeklens kunt u standaardfoto's maken of gewone video's opnemen.
Ultrabrede opname
Normale opname
69
Apps en functies
Fotostand (intelligente camera)
De camera past de opnameopties automatisch aan op basis van de omgeving om eenvoudig foto's
te maken. De intelligente camerafunctie herkent het onderwerp automatisch en optimaliseert de
kleur en eventuele effecten.
Tik op FOTO in de lijst met fotostanden en tik op
om een foto te maken.
Scène-optimalisatie
De camera past de kleurinstellingen aan en past het geoptimaliseerde effect automatisch toe bij
herkenning van het onderwerp.
Tik op FOTO in de lijst met opnamestanden. Wanneer de camera een onderwerp heeft herkend,
wijzigt de toets voor scèneoptimalisatie en wordt de optimale kleur en het effect toegepast.
• Als deze functie niet is ingeschakeld, tikt u op op het voorbeeldscherm en tikt u op de
toets voor Scène-optimalisatie om deze functie in te schakelen.
• Als u extra functies wilt gebruiken, tikt u op op het voorbeeldscherm, tikt u op Scèneoptimalisatie en vervolgens op de schakelaars naast de gewenste functies.
• Als u deze functie niet wilt gebruiken, tikt u op de toets voor scèneoptimalisatie op het
voorbeeldscherm.
70
Apps en functies
Selfies maken
U kunt selfies maken met de camera aan de voorzijde.
1
2
Tik op FOTO in de lijst met opnamestanden.
Veeg in het voorbeeldscherm omhoog of omlaag of tik op
voorzijde te schakelen voor selfies.
3
Kijk naar de cameralens aan de voorzijde.
4
Tik op
om naar de camera aan de
Als u zelfportretten wilt maken met een groothoekopname van het landschap of mensen, tikt u
of
.
op
om een foto te maken.
Filters en beauty-effecten toepassen
U kunt een filtereffect selecteren en gezichtskenmerken, zoals uw huidtint of gezichtsvorm,
aanpassen voordat u een foto maakt.
1
2
Tik op
op het voorbeeldscherm.
Selecteer een filtereffect of beautyeffecten en maak een foto.
De scherpstelling (AF) en belichting (AE) vergrendelen
U kunt de scherpstelling of belichting vergrendelen op een geselecteerd gebied om te voorkomen
dat de camera deze automatisch aanpast op basis van veranderingen in de onderwerpen of
lichtbronnen.
Blijf het gebied aanraken waarop u wilt scherpstellen; het AF/AE-kader wordt weergegeven op het
gebied en de instellingen voor scherpstelling en belichting worden vergrendeld. De instellingen
blijven vergrendeld, ook nadat u een foto hebt gemaakt.
Deze functie is alleen beschikbaar in de standen FOTO en PRO.
71
Apps en functies
Videostand
De camera past de opnameopties automatisch aan op basis van de omgeving om eenvoudig video's
te maken.
1
2
Tik op VIDEO in de lijst met opnamestanden.
Tik op
om een video te maken.
• Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op
.
• Als u het gedeelte waarop wordt scherpgesteld wilt wijzigen terwijl u een video maakt, tikt
u op de locatie waarop u wilt scherpstellen. Als u de autofocusstand wilt gebruiken, tikt u op
AF om de handmatig ingestelde scherpstelling te annuleren.
3
Tik op
om de opname van de video te stoppen.
De schermverhouding wijzigen voor een video
Tik op het voorbeeldscherm op
en selecteer een schermverhouding.
Live focus-stand
Met de camera kunt u foto's maken waarbij de achtergrond is vervaagd en het onderwerp scherp in
beeld is. U kunt ook een achtergrondeffect toevoegen en na het maken van een foto bewerken.
Vervagen
Draaien
In-/uitzoomen
72
Kleurpunt
Apps en functies
• Gebruik deze functie op een plaats met voldoende licht.
• In de volgende omstandigheden wordt de achtergrondvervaging mogelijk niet correct
toegepast:
– – Het apparaat of het onderwerp beweegt.
– – Het onderwerp is dun of transparant.
– – Het onderwerp heeft een vergelijkbare kleur als de achtergrond.
– – Het onderwerp of de achtergrond is effen.
Opvallende portretfoto's maken met de functie Live focus
1
2
3
Tik op LIVE FOCUS in de lijst met fotostanden.
Sleep de aanpassingsbalk voor de achtergrondvervaging naar links of rechts om het
vervagingsniveau aan te passen.
Wanneer Gereed wordt weergegeven op het voorbeeldscherm, tik op
maken.
Aanpassingsbalk voor achtergrondvervaging
73
om een foto te
Apps en functies
De achtergrond van foto's met Live focus bewerken
U kunt ook het achtergrondeffect en de intensiteit van het achtergrondeffect bewerken van een foto
die is gemaakt met de functie Live focus.
1
2
Selecteer een foto met de functie Live focus en tik op Achtergrondeffect wijzigen.
Selecteer het gewenste achtergrondeffect.
• Als u de intensiteit van het achtergrondeffect aan wilt passen, sleept u de aanpassingsbalk
naar links of rechts.
• Als de achtergrondverlichting in wazige punten wordt weergegeven, verschijnt het
(Artistiek) in de lijst met effecten. Als u de vorm van de achtergrondvervaging
pictogram
en selecteert u de gewenste vorm.
wilt wijzigen, tikt u op
De intensiteit van het
achtergrondeffect wijzigen.
Het achtergrondeffect
wijzigen.
3
Tik op Toepassen om de foto op te slaan.
74
Apps en functies
Videostand met live focus
Hiermee herkent de camera automatisch het onderwerp, zodat u video's kunt opnemen met een
wazige achtergrond waarin het onderwerp opvalt.
• Gebruik deze functie op een plaats met voldoende licht.
• In de volgende omstandigheden wordt de achtergrondvervaging mogelijk niet correct
toegepast:
– – Het apparaat of het onderwerp beweegt.
– – Het onderwerp is dun of transparant.
– – Het onderwerp heeft een vergelijkbare kleur als de achtergrond.
– – Het onderwerp of de achtergrond is effen.
1
2
3
4
Tik op LIVE FOCUS-VIDEO in de lijst met fotostanden.
Sleep de aanpassingsbalk voor de achtergrondvervaging naar links of rechts om het
vervagingsniveau aan te passen.
Wanneer Gereed wordt weergegeven op het voorbeeldscherm, tikt u op
maken.
Tik op
om een video te
om de opname van de video te stoppen.
Super Slow-mo-stand
Super Slowmotion is een functie waarmee u een vluchtig moment langzaam kunt opnemen,
zodat u er later extra van kunt genieten. Nadat u de video hebt opgenomen, wordt automatisch
achtergrondmuziek toegevoegd.
Gebruik deze functie op een plaats met voldoende licht. Als u binnenshuis een video
opneemt met onvoldoende of slecht licht, kunnen enkele van de volgende situaties
optreden:
• Het scherm kan er donker uitzien door de beperkte hoeveelheid licht.
• Het scherm kan onder bepaalde lichtomstandigheden knipperen, bijvoorbeeld op
plaatsen met tl-licht.
• Er kan ruis optreden.
75
Apps en functies
Super Slow motion-video's opnemen
Neem een video op door één moment vast te leggen waarin het onderwerp beweegt.
1
Tik in de lijst met fotostanden op MEER → SUPER SLOW-MO.
Camera-instellingen
Een video opnemen.
2
Tik op
.
Het apparaat legt het moment vast in super slow motion en de opname wordt opgeslagen als
een video.
76
Apps en functies
Super slow motion-video's afspelen
Selecteer een super slow motion-video en tik op Super slow-mo-video afspelen.
Tijdens het afspelen van de video wordt automatisch willekeurige achtergrondmuziek afgespeeld.
Tik op
om een schermafbeelding te maken tijdens het afspelen van een video.
Super slow motion-video's bewerken
Op het afspeelscherm kunt u de video bewerken en deze opslaan als een ander bestand. Ook kunt u
de video delen.
Als u een bepaald deel van de video wilt uitsnijden, sleept u het beginhekje en het eindhekje naar de
gewenste punten om het gedeelte te selecteren dat u wilt behouden.
Als u het super slow motion-gedeelte wilt bewerken, sleept u de bewerkingsbalk van het gedeelte
naar links of rechts.
De achtergrondmuziek
wijzigen.
Bewerkingsbalk van sectie
Gedeelte voor slow motion
Startgreep
Eindgreep
Fotostanden gebruiken
Als u de fotostand wilt wijzigen, sleept u de lijst met fotostanden naar links of rechts of veegt u naar
links of rechts op het voorbeeldscherm.
Selecteer de gewenste fotostand.
Lijst met fotostanden
77
Apps en functies
PRO-stand
U kunt foto's maken terwijl u verschillende opname-opties aanpast, zoals belichtingswaarde en ISOwaarde.
Tik in de lijst met fotostanden op MEER → PRO. Selecteer opties, pas de instellingen aan en tik op
om een foto te maken.
Beschikbare opties
•
: een ISO-waarde selecteren. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend.
Lage waarden zijn voor stilstaande of helder verlichte objecten. Hogere waarden zijn voor snel
bewegende of helder verlichte onderwerpen. Hogere ISO-waarden kunnen echter tot beeldruis
op foto's leiden.
•
: een geschikte witbalans selecteren, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik
hebben. U kunt de kleurtemperatuur instellen.
•
: de belichtingswaarde wijzigen. Hiermee wordt bepaald hoeveel licht de sensor van de
camera ontvangt. Voor omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere belichting
gebruiken.
Panoramastand
Maak in de panoramastand een serie foto's en voeg deze samen om een brede scène te maken.
Volg deze tips om de beste opnamen in de panoramastand te maken:
• Beweeg de camera langzaam in één richting.
• Zorg ervoor dat het beeld binnen het kader van de zoeker van de camera blijft. Als de
voorbeeldafbeelding buiten het lijnkader ligt of als u het apparaat niet beweegt, stopt
het apparaat automatisch met foto's maken.
• Vermijd het maken van foto's met onduidelijke achtergronden, zoals een lege lucht of
een kale muur.
1
2
3
Tik in de lijst met fotostanden op MEER → PANORAMA.
Tik op
en beweeg het apparaat langzaam in één richting.
Tik op
om te stoppen met foto's maken.
78
Apps en functies
Nachtstand
Maak foto's zonder de flitser te gebruiken wanneer er weinig licht is.
Tik in de lijst met fotostanden op MEER → NACHT.
Slow motionstand
Een video opnemen voor weergave in slow motion. U kunt delen van uw video opgeven die moeten
worden afgespeeld in slow motion.
1
2
3
4
5
Tik in de lijst met fotostanden op MEER → SLOW MOTION.
Tik op
om de opname te starten.
Tik op
wanneer u klaar bent met de opname.
Tik op het voorbeeldscherm op de voorbeeldminiatuur.
Tik op Slow motion-video afspelen.
Als u het slow motion-gedeelte wilt bewerken, sleept u de bewerkingsbalk van het gedeelte
naar links of rechts.
Bewerkingsbalk van sectie
Slow motion-gedeelte
Startgreep
Eindgreep
79
Apps en functies
Hyperlapse-stand
Neem scènes, zoals voorbijlopende personen of voorbijrijdende auto's, op en bekijk deze als snel
bewegende video's.
1
2
3
4
5
Tik in de lijst met fotostanden op MEER → HYPERLAPSE.
Tik op
en selecteer een framesnelheidoptie.
Als u de framesnelheid instelt op Auto, past het apparaat de framesnelheid automatisch aan
volgens de veranderende snelheid van de scène.
Tik op
om de opname te starten.
Tik op
om de opname te voltooien.
Op het voorbeeldscherm tikt u op de voorbeeldminiatuur en vervolgens op Hyperlapse
afspelen om de video te bekijken.
Camera-instellingen aanpassen
Opties voor de huidige fotostand
Gebruik de volgende opties op het voorbeeldscherm.
De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de fotostand.
•
: de flitser in- of uitschakelen.
•
: de vertraging selecteren voordat de camera automatisch een foto maakt.
•
: een hoogte-breedteverhouding voor foto's selecteren.
•
: een filter- of beauty-effect toepassen.
•
: een framesnelheid selecteren.
•
: een hoogte-breedteverhouding voor video's selecteren.
•
: een video stabiliseren.
•
: neem grappige video's op met virtueel handgeschreven tekst of tekeningen op gezichten
of andere plaatsen.
•
: een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden worden
berekend. Centrumgericht gebruikt het licht in het middelste gedeelte van de opname
om de belichting van de opname te berekenen. Spotmeting gebruikt het licht op een
geconcentreerd gebied in het midden van de opname om de belichting van de opname te
berekenen. Matrix stelt de volledige scène in op gemiddeld.
80
Apps en functies
Camera-instellingen
Tik op op het voorbeeldscherm. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar, afhankelijk van de
fotostand.
Intelligente functies
• Scène-optimalisatie: instellen dat de kleurinstellingen worden aangepast en het
geoptimaliseerde effect automatisch wordt toegepast op basis van het onderwerp of de scène.
• QR-codes scannen: de QR-code-lezer in- of uitschakelen.
Foto's
• Sluiterknop vasthouden voor: een actie te selecteren die u wilt uitvoeren wanneer u de
cameraknop ingedrukt houdt.
• Opties opslaan: selecteer hoe u foto's wilt opslaan.
Video's
• Videogrootte achter: selecteer een resolutie voor video's die u maakt met de camera aan de
achterzijde. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in video's van hogere kwaliteit, maar
neemt meer geheugen in beslag.
• Videogrootte voor: selecteer een resolutie voor video's die u maakt met de camera aan de
voorzijde. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in video's van hogere kwaliteit, maar
neemt meer geheugen in beslag.
• Video hoge efficiëntie: video's opnemen in de indeling High Efficiency Video Codec (HEVC). Uw
HEVC-video's worden opgeslagen als gecomprimeerde bestanden om het geheugen van het
apparaat te sparen.
• U kunt HEVC-video's niet op andere apparaten afspelen of online delen.
• Super slow motion- en slow motion-video's kunnen niet worden opgenomen in de
HEVC-indeling.
• Videostabilisatie: de functie Anti-trilling inschakelen om vage beelden als gevolg van het trillen
van de camera tijdens het opnemen van een video te beperken of te voorkomen.
81
Apps en functies
Nuttige functies
• HDR (rijke toon): foto's maken met warme kleuren, en details zelfs in lichte en donkere
omgevingen vastleggen.
• Voorbeeldweergave foto's: instellen dat het apparaat foto's opslaat zoals ze worden
weergegeven op het voorbeeldscherm wanneer ze met de camera aan de voorzijde worden
gemaakt zonder ze te draaien.
• Hulplijnen: rasterlijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het
beeld bij de selectie van onderwerpen.
• Locatietags: een GPS-locatietag toevoegen aan de foto.
• De sterkte van het GPS-signaal kan afnemen op locaties waar het signaal wordt
geblokkeerd, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte
weersomstandigheden.
• Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar
internet. Schakel de instelling voor locatietags uit om dit te voorkomen.
• Stand achter gebruiken in selfie: stel deze optie in als u dezelfde opnamestand en -instellingen
wilt gebruiken als u schakelt tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de
achterzijde.
• Opnamemethoden: extra opnamemethoden selecteren om een foto te maken of een video op
te nemen.
• Watermerk: hiermee wordt bij het nemen van foto's een watermerk toegevoegd in de linker
benedenhoek.
• Instellingen resetten: de camera-instellingen resetten.
• Neem contact op: vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken.
• Info Camera: de versie van de Camera-app en juridische informatie weergeven.
Galerij
Introductie
U kunt afbeeldingen en video's bekijken die op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen. U kunt
afbeeldingen en video's ook per album beheren of verhalen maken.
Afbeeldingen weergeven
1
Start de app Galerij en tik op Foto's.
82
Apps en functies
2
Selecteer een afbeelding.
Extra opties weergeven.
Bixby Vision
De afbeelding wijzigen.
De afbeelding delen met anderen.
De afbeelding toevoegen aan
Favorieten.
De afbeelding verwijderen.
U kunt een film, geanimeerde GIF of collage maken op basis van meerdere afbeeldingen. Tik
in de lijst op of tik op → GIF maken of Collage maken en selecteer afbeeldingen.
Zoeken naar afbeeldingen
Start de app Galerij en tik op
zoals typen of locaties.
om afbeeldingen weer te geven die zijn gesorteerd op categorie,
Tik op het zoekveld om naar afbeeldingen te zoeken met zoektermen.
83
Apps en functies
Video's bekijken
1
2
3
Start de app Galerij en tik op Foto's.
Selecteer een video om af te spelen.
Tik op Video afspelen om de video af te spelen.
Terug- of
vooruitspoelen
door de balk te
slepen.
Extra opties
weergeven.
Het huidige
scherm
vastleggen.
Een geanimeerde
GIF maken.
Overschakelen
naar de
popupvideospeler.
De
schermverhouding wijzigen.
Het scherm
draaien.
Het
afspeelscherm
vergrendelen.
Naar de volgende
video gaan.
Blijven aanraken
om snel vooruit
te spoelen.
Naar de vorige
video gaan.
Blijven aanraken
om terug te
spoelen.
Het afspelen
onderbreken en
hervatten.
Sleep uw vinger omhoog of omlaag aan de linkerzijde van het afspeelscherm om de helderheid aan
te passen of sleep uw vinger omhoog of omlaag aan de rechterzijde van het afspeelscherm om het
volume aan te passen.
Als u terug of snel vooruit wilt spoelen, veegt u naar links of rechts op het afspeelscherm.
84
Apps en functies
Albums weergeven
U kunt uw foto's en video's gesorteerd op map of album bekijken.
Start de app Galerij, tik op Albums en selecteer een album.
Albums verbergen
U kunt albums verbergen.
U kunt albums die standaard worden gemaakt, zoals de albums Camera en
Schermafbeeldingen, niet verbergen.
1
2
3
Start de app Galerij en tik op Albums.
Tik op → Albums verbergen/weergeven.
Tik op de schakelaar van een album om het te verbergen.
Verhalen weergeven
Wanneer u afbeeldingen en video's vastlegt of opslaat, worden op het apparaat de datum- en
locatietags ervan gelezen, de afbeeldingen en video's gesorteerd en vervolgens verhalen gemaakt.
Als u automatisch verhalen wilt laten maken, moet u meerdere afbeeldingen en video's vastleggen
of opslaan.
Start de app Galerij, tik op Verhalen en selecteer een verhaal.
Verhalen maken
Maak verhalen met verschillende thema's.
1
2
3
4
Start de app Galerij en tik op Verhalen.
Tik op → Verhaal maken.
Geef een titel voor het verhaal in en tik op Nieuw.
Vink afbeeldingen of video's aan die u in het verhaal wilt opnemen en tik op Klaar.
85
Apps en functies
Als u afbeeldingen of video's wilt toevoegen aan een verhaal, selecteert u een verhaal en tikt u op
→ Toevoegen.
Als u afbeeldingen of video's uit een verhaal wilt verwijderen, selecteert u een verhaal, tikt u op
→ Bewerken, vinkt u afbeeldingen of video's aan die u wilt verwijderen en tikt u vervolgens op
Verwijderen uit verhaal.
Verhalen verwijderen
1
2
Start de app Galerij en tik op Verhalen.
Blijf een verhaal dat u wilt verwijderen aanraken en tik op Wissen.
Foto's en video's synchroniseren
Als u de app Galerij synchroniseert met Samsung Cloud, worden alle afbeeldingen en video's die u
maakt ook opgeslagen in Samsung Cloud. U kunt in de app Galerij en via andere apparaten bekijken
welke afbeeldingen en video's zijn opgeslagen in Samsung Cloud.
Open de app Galerij, tik op → Instellingen en tik op Cloud synchroniseren om de instructies op
het scherm te volgen om de synchronisatie te voltooien. De app Galerij en Samsung Cloud worden
met elkaar gesynchroniseerd.
Afbeeldingen of video's verwijderen
1
2
3
Open de app Galerij.
Selecteer een afbeelding of video om te verwijderen.
Als u meerdere bestanden wilt verwijderen, houdt u een bestand dat u wilt verwijderen vast in
de lijst en vinkt u meer bestanden aan om te verwijderen.
Tik op
of Wissen.
De prullenbakfunctie gebruiken
U kunt verwijderde afbeeldingen en video's in de prullenbak bewaren. De bestanden worden na een
bepaalde periode verwijderd.
Start de app Galerij, tik op → Instellingen en tik op de schakelaar Prullenbak om deze functie in te
schakelen.
Als u de bestanden in de prullenbak wilt weergeven, start u de app Galerij en tikt u op →
Prullenbak.
86
Apps en functies
AR EMOJI
Introductie
Maak een Mijn Emoji die er net zo uitziet als uzelf en maak foto's en neem video's op met Mijn
Emoji's, Karakter-emoji's of stickers.
U kunt de kenmerken van Mijn Emoji aanpassen, zoals de gezichtsvorm of het kapsel, en Mijn Emoji
versieren met verschillende accessoires. U kunt uzelf ook op een leuke manier uitdrukken met
behulp van Mijn Emoji-stickers tijdens een gesprek.
Mijn Emoji's
Karakter-emoji's
87
Stickers
Apps en functies
Mijn Emoji maken
Maak een Mijn Emoji die op u lijkt. Er worden automatisch Mijn Emoji-stickers met verschillende
gezichtsuitdrukkingen gegenereerd.
1
2
3
4
5
Start de app Camera, tik op MEER op de lijst met fotostanden en tik vervolgens op AR EMOJI →
Mijn Emoji maken.
Lijn uw gezicht uit op het scherm en tik op
om een foto te maken.
Selecteer het geslacht en de leeftijd voor uw Mijn Emoji en tik op Volgende.
Versier een Mijn Emoji en tik op Volgende.
Tik op Gereed.
De Mijn Emoji en Mijn Emoji-stickers worden nu gemaakt. U kunt Mijn Emoji-stickers bekijken in
de Mijn Emoji-studio. Raadpleeg Mijn Emoji-stickers voor meer informatie.
Mijn Emoji
maken.
U kunt de functie AR EMOJI zowel bij de camera aan de voor- als aan de achterzijde
gebruiken. Als u de camera aan de achterzijde gebruikt, wordt er automatisch
overgeschakeld naar de camera aan de voorzijde. Als u tussen de camera's wilt wisselen,
veegt u omhoog of omlaag op het voorbeeldscherm.
88
Apps en functies
Mijn Emoji verwijderen
Start de app Camera, tik op MEER op de lijst met fotostanden en tik vervolgens op AR EMOJI. Blijf
een Mijn Emoji die u wilt verwijderen aanraken en tik op . De Mijn Emoji en Mijn Emoji-stickers
worden verwijderd.
Mijn Emoji aanpassen
Bewerk of versier een Mijn Emoji in de Mijn Emoji-studio. U kunt ook uw eigen Mijn Emoji-stickers
maken.
Beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Mijn Emoji-studio
Start de app Camera, tik op MEER op de lijst met fotostanden en tik vervolgens op AR EMOJI →
Studio. Mijn Emoji-studio wordt weergegeven.
Een Mijn Emoji selecteren om te
bewerken.
Het huidige scherm vastleggen.
Wijzig de achtergrond van Mijn
Emoji-studio.
Stickers maken.
Mijn Emoji bewerken.
89
Apps en functies
Mijn Emoji-stickers
Maak uw eigen stickers met Mijn Emoji-gezichtsuitdrukkingen en handelingen. U kunt Mijn Emojistickers gebruiken tijdens het verzenden van berichten of op sociale media.
Mijn Emoji-stickers bekijken
Tik in de Mijn Emoji-studio op Stickers. Hier kunt u uw Mijn Emoji-stickers bekijken.
Stickers toevoegen.
Maak uw eigen stickers.
Uw eigen stickers maken
1
2
3
Tik in de Mijn Emoji-studio op Stickers → Aangep. stickers maken.
Bewerk stickers zoals u wilt.
•
: stickers toevoegen.
•
: de achtergrond van de sticker selecteren.
•
: een uitdrukking selecteren.
•
: een handeling selecteren.
•
: tekst ingeven.
•
: hiermee kunt u op stickers tekenen of schrijven.
Tik op Opslaan.
90
Apps en functies
Mijn Emoji-stickers in chats gebruiken
U kunt Mijn Emoji-stickers gebruiken tijdens een gesprek of op sociale media. De volgende acties
zijn een voorbeeld van het gebruik van Mijn Emoji-stickers in de app Berichten.
1
2
3
Tik tijdens het opstellen van een bericht in de app Berichten op
toetsenbord.
op het Samsung-
Tik op het Mijn Emoji-pictogram.
Selecteer een van de Mijn Emoji-stickers.
De Mijn Emoji-sticker wordt ingevoegd.
Mijn Emoji-pictogram
Mijn Emoji-stickers verwijderen
Tik op het Samsung-toetsenbord op en tik op onder aan het toetsenbord. Selecteer de Mijn
Emoji-stickers die u wilt verwijderen en tik op Wissen.
91
Apps en functies
Foto's of video's vastleggen met Mijn Emoji
Maak leuke foto's of video's met Mijn Emoji met behulp van verschillende fotostanden.
Masker
1
2
Basisinformatie
Minibeweging
Start de app Camera, tik op MEER op de lijst met fotostanden en tik vervolgens op AR EMOJI.
Selecteer een Mijn Emoji die u wilt gebruiken.
Mijn Emoji
92
Apps en functies
3
Selecteer de stand die u wilt gebruiken.
•
4
(Masker): het gezicht van Mijn Emoji verschijnt over uw gezicht zodat het lijkt alsof u een
masker draagt.
•
(Basis): Mijn Emoji bootst uw uitdrukkingen na.
•
(Minibeweging): Mijn Emoji bootst uw lichaamsbewegingen na.
Tik op
om een foto te maken, of veeg naar links op het voorbeeldscherm en tik op
een video op te nemen.
om
U kunt de foto's en video's die u in de Galerij hebt vastgelegd, bekijken en delen.
Foto's of video's vastleggen met Emoji's of stickers
Karakter-emoji's bootsen uw uitdrukkingen na. U kunt ook stickereffecten aanbrengen die uw
gezicht volgen.
1
2
Start de app Camera, tik op MEER op de lijst met fotostanden en tik vervolgens op AR EMOJI.
Selecteer een karakter-emoji of tik op Stickers en selecteer een sticker die u wilt gebruiken.
Stickers
Karakter-emoji
3
Tik op
om een foto te maken, of veeg naar links op het voorbeeldscherm en tik op
een video op te nemen.
U kunt de foto's en video's die u in de Galerij hebt vastgelegd, bekijken en delen.
93
om
Apps en functies
Always On Display
U kunt informatie, zoals de klok of agenda, bekijken of het afspelen van muziek bedienen op het
scherm wanneer dit is uitgeschakeld.
U kunt ook meldingen bekijken voor nieuwe berichten of gemiste oproepen.
De helderheid op het Always On Display kan automatisch veranderen afhankelijk van de
hoeveelheid licht in de omgeving.
Instellen hoe het Always On Display moet worden weergegeven
U kunt selecteren hoe het Always On Display wordt weergegeven. Het Always On Display kan zo
worden ingesteld dat het constant wordt weergegeven of alleen wanneer op het scherm wordt
getikt wanneer het is uitgeschakeld. U kunt ook de tijd selecteren wanneer het Always On Display
wordt weergegeven.
Start de app Instellingen, tik op Vergrendelscherm → Always On Display en selecteer vervolgens
de gewenste stand.
• Tikken om weer te geven: het Always On Display verschijnt gedurende 10 seconden wanneer u
op het scherm tikt.
• Altijd weergeven: het Always On Display wordt constant weergegeven.
• Weergeven als gepland: het Always On Display verschijnt gedurende de tijd die u hebt
ingesteld. Tik op Schema instellen om de begintijd en eindtijd in te stellen.
Meldingen openen op het scherm Always On Display
Wanneer u een bericht, gemiste oproep of app-meldingen ontvangt, verschijnen er
meldingspictogrammen op het Always On Display. Dubbeltik op een meldingspictogram om de
bijbehorende melding te bekijken.
Als het scherm is vergrendeld, moet u het ontgrendelen om meldingen te bekijken.
94
Apps en functies
Het afspelen van muziek regelen op het Always On Display
1
2
3
4
Open de app Instellingen, tik op Vergrendelscherm → FaceWidgets en tik vervolgens op de
schakelaar Muziek om deze functie in te schakelen.
Dubbeltik op de klok om het afspelen van muziek te regelen op het Always On Display.
Veeg naar links of rechts op de klok om naar de muziekcontroller te gaan.
Tik op de pictogrammen om het afspelen te regelen.
Een afbeelding weergeven op het Always On Display
1
2
3
4
Open de app Instellingen → Vergrendelscherm → Klokstijl → Always On Display.
Sleep de lijst met typen naar links en selecteer het type met de afbeelding.
Tik op
en selecteer een afbeelding.
Als u een geanimeerde GIF wilt invoegen, tikt u op GIF en selecteert u een bestand.
Tik op Gereed.
De functie Always On Display uitschakelen
Start de app Instellingen, tik op Vergrendelscherm en tik vervolgens op de schakelaar Always On
Display om deze functie uit te schakelen.
95
Apps en functies
Multi window
Introductie
Met de functie Multi window kunt u twee apps tegelijkertijd uitvoeren in een gesplitst scherm. U
kunt ook meerdere apps tegelijk in de pop-upweergave uitvoeren.
Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.
Weergave met gesplitst scherm
Pop-upweergave
96
Apps en functies
Weergave met gesplitst scherm
1
2
Tik op de toets Recent om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen.
Veeg naar links of rechts, tik op het pictogram van een app en tik vervolgens op Openen in
gesplitste schermweergave.
De geselecteerde app wordt geopend in het bovenste venster.
3
Veeg in het onderste venster naar links of rechts om een andere app te selecteren om te starten.
Als u apps wilt selecteren die niet in de lijst met onlangs gebruikte apps staan, tikt u op de
starttoets of terugtoets en selecteert u een app.
De venstergrootte aanpassen
Sleep de balk tussen de app-vensters omhoog of omlaag om het formaat van de vensters aan te
passen.
Als u de balk tussen de app-vensters versleept naar de boven- of onderkant van het scherm, wordt
het venster gemaximaliseerd.
97
Apps en functies
Pop-upweergave
1
2
Tik op de toets Recent om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen.
Veeg naar links of rechts, tik op het pictogram van een app en tik vervolgens op Openen in
pop-upweergave.
Het app-scherm wordt geopend in de pop-upweergave.
Het venster
minimaliseren.
Het venster
maximaliseren.
De app sluiten.
Het transparantieniveau aanpassen.
Pop-upvensters verplaatsen
Als u een pop-upvenster wilt verplaatsen, tikt u op de werkbalk van het venster en sleept u het naar
een nieuwe locatie.
98
Apps en functies
Samsung Daily
Bekijk het laatste nieuws en andere inhoud, zoals video's en games.
• Als u Samsung Daily wilt gebruiken, moet uw apparaat zijn verbonden met een Wi-Finetwerk of mobiel netwerk.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
1
Veeg op het startscherm naar rechts.
Het Samsung Daily-scherm wordt weergegeven.
Wanneer u deze functie voor het eerst gebruikt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen,
volgt u de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Extra opties
weergeven.
Inhoudsopgave
• Als u een kaart niet langer in de lijst wilt weergeven, tikt u bovenaan de kaart op
daarna op Niet opnieuw weergeven.
en tikt u
• Als u content wilt toevoegen of verwijderen voor weergave als kaarten, tikt u op →
Kaarten en tikt u op de schakelaars naast de items om ze in of uit te schakelen.
• Als u de volgorde van de kaarten wilt wijzigen, tikt u op → Kaarten → Opnieuw indelen
and sleept u naar een andere locatie.
99
Apps en functies
2
Veeg omhoog of omlaag om de inhoud te bekijken.
De inhoud van de kaarten worden automatisch vernieuwd na een opgegeven interval. U
kunt kaarten bijwerken wanneer u wilt door op het scherm omlaag te vegen.
3
Veeg naar links op het scherm of tik op de terugtoets om Samsung Daily te sluiten.
Samsung Health
Introductie
Met Samsung Health kunt u uw gezondheid en conditie beheren. U kunt fitnessdoelen instellen,
uw voortgang bijhouden en uw algehele gezondheid en conditie in de gaten houden. U kunt
vastgelegde stappenaantallen ook vergelijken met andere Samsung Health-gebruikers, een
wedstrijdje doen met uw vrienden en gezondheidstips bekijken.
100
Apps en functies
Samsung Health gebruiken
Open de app Samsung Health. Wanneer u deze app voor het eerst uitvoert of na het herstellen van
de fabrieksinstellingen, volgt u de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van uw regio.
Als u items aan het startscherm van Samsung Health wilt toevoegen, tikt u op Items beheren
op de items om ze toe te voegen.
onderaan de lijst met trackers en tikt u op
Trackers weergeven en beheren.
Uw gezondheid en conditie
bijhouden.
Gezondheidstips weergeven.
Uw geregistreerde stappenaantallen vergelijken met Samsung
Health-gebruikers of een
wedstrijdje houden met uw
vrienden.
101
Apps en functies
Together
Met Together kunt u doelwaarden voor het aantal stappen instellen en een wedstrijdje doen met uw
vrienden. U kunt vrienden uitnodigen om samen te lopen, stappenaantallen als doel instellen en uw
positie weergeven.
Tik in het Samsung Health-startscherm op Together.
Stappen
Het apparaat telt het aantal stappen en meet de afgelegde afstand.
Tik in het Samsung Health-startscherm op de stappenteller.
Huidige totaalaantal stappen
Doel
• Er kan een korte vertraging optreden terwijl de stappenteller uw stappen meet en
vervolgens uw aantal stappen weergeeft. Er kan een korte vertraging optreden voordat
het pop-upvenster aangeeft dat uw doel is bereikt.
• Als u de stappenteller gebruikt terwijl u met de auto of de trein reist, kunnen trillingen
van invloed zijn op uw stappentelling.
• U kunt de huidige stappen in het meldingenvenster controleren. Als u meldingen wilt
→ → Meldingen
uitschakelen, tikt u in het startscherm van Samsung Health op
en tikt u op de schakelaar Stappen onder Categorieën om deze te deactiveren.
102
Apps en functies
Aanvullende informatie
• Samsung Health is alleen bedoeld voor fitness- en informatiedoeleinden en is niet bedoeld
voor gebruik bij het stellen van een diagnose van ziekten of andere aandoeningen, of bij het
genezen, verlichten, behandelen of voorkomen van ziekten.
• De beschikbare functies en toe te voegen applicaties voor Samsung Health kunnen verschillen
van land tot land vanwege verschillende lokale wetten en regels. U moet de functies en
applicaties die beschikbaar zijn in uw regio controleren voordat u Samsung Health gaat
gebruiken.
• Samsung Health-applicaties en de service kunnen worden gewijzigd of gestopt zonder
voorafgaande kennisgeving.
• Het doel van het verzamelen van gegevens is beperkt tot het leveren van de service die u
hebt aangevraagd, inclusief het leveren van aanvullende informatie om uw gezondheid te
verbeteren, gegevens te synchroniseren, gegevensanalyse en statistieken of om betere services
te ontwikkelen en leveren. (Maar als u zich aanmeldt bij uw Samsung-account vanuit Samsung
Health, worden gegevens mogelijk op de server opgeslagen voor back-updoeleinden.)
Persoonlijke gegevens kunnen bewaard blijven totdat dergelijke doeleinden zijn bereikt. U
kunt persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door Samsung Health wissen met de optie
Persoonlijke gegevens wissen in het menu Instellingen. Als u gegevens wilt verwijderen die u
hebt gedeeld met sociale netwerken of die u hebt overgedragen naar opslagapparaten, moet u
deze gegevens apart verwijderen.
• U kunt uw gegevens delen en/of synchroniseren met aanvullende Samsung-services of
compatibele services van derden die u selecteert, en met veel van uw andere verbonden
apparaten. Toegang tot Samsung Health-gegevens door dergelijke aanvullende services of
apparaten van derden is alleen toegestaan met uw uitdrukkelijke toestemming.
• U bent volledig verantwoordelijk voor het onjuiste gebruik van gegevens die zijn gedeeld op
sociale netwerken of die naar anderen zijn verzonden. Wees voorzichtig bij het delen van uw
persoonlijke gegevens met anderen.
• Als u een draadloze verbinding gebruikt, zoals Bluetooth, kan het apparaat worden beïnvloed
door elektronische storing van andere apparaten. Vermijd het gebruik van het apparaat in de
buurt van andere apparaten die radiogolven uitzenden.
• Lees de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van Samsung Health voordat u het gaat
gebruiken.
103
Apps en functies
Galaxy Wearable
Galaxy Wearable is een app waarmee u uw draagbare apparaten kunt beheren. Wanneer u uw
apparaat verbindt met het draagbare apparaat, kunt u de instellingen en apps van het draagbare
apparaat aanpassen.
Open de Galaxy Wearable-app.
Tik op Aan de slag om uw apparaat te verbinden met het draagbare apparaat. Volg de instructies
op het scherm om de installatie te voltooien. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het draagbare
apparaat voor meer informatie over hoe u verbinding maakt met het draagbare apparaat en hoe u
dit gebruikt met uw apparaat.
Samsung Members
Samsung Members biedt ondersteuningsservices aan klanten, zoals apparaatprobleemdiagnose,
en gebruikers kunnen hier vragen stellen en foutrapporten indienen. U kunt ook informatie delen
met anderen in de community van de Galaxy-gebruikers of het laatste nieuws en tips van de
Galaxy bekijken. Samsung Members kan u helpen met het oplossen van problemen die u kunt
tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat.
Start de Samsung Members-app.
Als u uw feedback wilt indienen of uw opmerkingen wilt plaatsen, moet u zich aanmelden
bij uw Samsung-account. Raadpleeg Samsung-account voor meer informatie.
104
Apps en functies
Samsung Notes
Maak notities door tekst in te geven via het toetsenbord of door te schrijven of te tekenen op het
scherm. U kunt ook afbeeldingen of spraakopnamen in uw notities invoegen.
Notities maken
1
2
Start de app Samsung Notes en tik op
.
Selecteer een invoermethode op de werkbalk bovenaan het scherm en stel een notitie op.
Tekst ingeven via het toetsenbord.
Bestanden invoegen.
Schrijven of tekenen met pennen.
Schilderen met kwasten.
3
Wanneer u klaar bent met het samenstellen van de notitie, tikt u op Opslaan.
Notities verwijderen
1
2
3
Open de app Samsung Notes.
Blijf een notitie aanraken die u wilt verwijderen.
Als u meerdere notities wilt verwijderen, vinkt u meer notities aan die u wilt verwijderen.
Tik op Wissen.
105
Apps en functies
Agenda
U kunt uw agenda beheren door aankomende gebeurtenissen of herinneringen in te geven in uw
agenda.
Agenda-items maken
1
Start de app Agenda en tik op
2
Geef de details van het agenda-item in.
Tik op de datum en tik op
of dubbeltik op een datum.
als de datum al opgeslagen agenda-items of taken bevat.
Een sticker selecteren om weer te
geven bij de gebeurtenis.
Een titel ingeven.
Kleur van het agenda-item wijzigen.
De duur instellen.
De locatie ingeven.
Een agenda selecteren om het
agenda-item op te slaan.
Een alarm instellen.
Een notitie toevoegen.
Meer gegevens toevoegen.
3
Tik op Opslaan om het agenda-item op te slaan.
Herinneringen maken
U kunt taken maken als herinneringen en voor elke herinnering een melding ontvangen op
de vooraf ingestelde tijd of locatie. Start de app Agenda en tik op → Reminder. Raadpleeg
Reminder voor meer informatie.
106
Apps en functies
Gebeurtenissen synchroniseren met uw accounts
1
2
Start de app Instellingen, tik op Accounts en back-up → Accounts en selecteer de account
waarmee u wilt synchroniseren.
Tik op Account synchroniseren en tik op de schakelaar Agenda om deze functie in te
schakelen.
Tik voor de Samsung-account op → Synchr.instellingen en tik op de schakelaar Agenda om
deze functie in te schakelen.
Als u accounts wilt toevoegen waarmee moet worden gesynchroniseerd, opent u de app Agenda en
tikt u op → → Nieuw account toevoegen. Selecteer een account om mee te synchroniseren
en meld u aan. Wanneer de account is toegevoegd, wordt een blauwe cirkel weergegeven naast de
accountnaam.
Reminder
Gebruik Reminder om taken te plannen of om inhoud later te bekijken. Op de vooraf ingestelde tijd
krijgt u voor elke herinnering een melding.
• As u nauwkeurigere meldingen wilt ontvangen, verbindt u het apparaat met een Wi-Finetwerk of mobiel netwerk.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
• Als u locatieherinneringen wilt gebruiken, moet de GPS-functie zijn ingeschakeld.
Reminder starten
Start de app Agenda en tik op → Reminder. Het scherm Reminder wordt weergegeven en het
pictogram Reminder ( ) wordt toegevoegd aan het Apps-scherm.
Herinneringen maken
U kunt op verschillende manieren herinneringen maken. Reminder waarschuwt u als u een
herinnering maakt met een opgegeven tijd of locatie-instelling. U kunt ook verschillende soorten
inhoud opslaan, zoals een notitie of een adres van een webpagina en deze later bekijken.
Maak bijvoorbeeld een herinnering om u te waarschuwen dat u 'de bloemen water moet geven als u
thuiskomt'.
1
2
Open de app Reminder.
Tik op Een herinnering schrijven of
en geef 'Bloemen water geven' in.
107
Apps en functies
3
4
5
Tik op Plaats → Een plaats kiezen en stel de locatie in op thuis.
Tik op Als ik aankom bij → Gereed.
Tik op Opslaan om de herinnering op te slaan.
Als u thuiskomt, wordt de melding 'Bloemen water geven' weergegeven.
Herinneringen voltooien
Markeer herinneringen die u niet meer hoeft te onthouden als ze zijn voltooid.
Selecteer een herinnering in de lijst en tik op Voltooien.
Herinneringen herstellen
U kunt voltooide herinneringen herstellen.
1
2
Tik in de lijst met herinneringen op → Voltooid → Bewerken.
Vink de items aan die u wilt herstellen en tik op Herstellen.
Er worden herinneringen toegevoegd aan de lijst en u ontvangt op de ingestelde tijden een
herinnering.
Herinneringen verwijderen
Als u een herinnering wilt verwijderen, selecteert u de herinnering en tikt u op Wissen. Als u
meerdere herinneringen wilt verwijderen, blijf u een herinnering aanraken, vinkt u de te verwijderen
herinneringen aan en tikt u op Wissen.
108
Apps en functies
Spraakrecorder
Introductie
Gebruik verschillende opnamestanden voor verschillende situaties. Het apparaat kan uw stem
converteren naar tekst en verschillende geluidsbronnen onderscheiden.
Spraakopnamen maken
1
2
Open de app Spraakrecorder.
Tik op
• Tik op
om de opname te starten. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
om de opname te pauzeren.
• Terwijl u een spraakopname maakt, tikt u op FAVORIETEN om een bladwijzer in te voegen.
De opnamestand wijzigen.
Opname starten.
109
Apps en functies
3
4
Tik op
om de opname te voltooien.
Geef een bestandsnaam in en tik op Opslaan.
De opnamestand wijzigen
Open de app Spraakrecorder.
Selecteer een stand bovenaan het scherm van de spraakrecorder.
• Standaard: dit is de normale opnamestand.
• Spraak nr tekst: het apparaat neemt uw stem op en converteert deze gelijktijdig naar tekst
op het scherm. Voor de beste resultaten houdt u het apparaat in de buurt van uw mond en
spreekt u luid en duidelijk op een rustige plaats.
Als de taal van het spraakmemosysteem niet overeenkomt met de taal die u spreekt,
herkent het apparaat uw stem niet. Voordat u deze functie gebruikt, tikt u op de huidige
taal om de taal voor het spraakmemosysteem in te stellen.
Mijn bestanden
U kunt verschillende bestanden openen die zijn opgeslagen op het apparaat of andere locaties zoals
services voor cloudopslag.
Open de app Mijn bestanden.
Bekijk bestanden die zijn opgeslagen in elke opslagruimte.
Als u wilt controleren op overbodige gegevens om uw apparaatopslag op te schonen, tikt u op
Opslag analyseren.
Als u bestanden of mappen wilt zoeken, tikt u op
.
110
Apps en functies
Klok
Introductie
U kunt alarmopdrachten instellen, de huidige tijd in veel steden over de gehele wereld bekijken, de
tijd bijhouden voor een evenement of een specifieke duur instellen.
Alarm
Start de app Klok en tik op Alarm.
Alarmen instellen
Tik in de lijst met alarmen op , stel een alarmtijd in, selecteer de dagen waarop het alarm moet
afgaan, stel andere alarmopties in en tik vervolgens op Opslaan.
Als u het toetsenblok wilt openen om een alarmtijd in te geven, tikt u op het invoerveld voor de tijd.
Als u alarmen wilt in- of uitschakelen, tikt u op de schakelaar naast het alarm in de lijst met alarmen.
Alarmen stoppen
Tik op Sluiten om een alarm te stoppen. Als u eerder de optie voor sluimeren hebt ingeschakeld, tikt
u op Sluimeren om het alarm na een bepaalde tijd te herhalen.
Alarmen verwijderen
Blijf een alarm aanraken, vink alarmen aan die u wilt verwijderen en tik op Verwijderen.
Wereldklok
Start de app Klok en tik op Wereldklok.
Klokken maken
Tik op
, geef de naam van een stad in of selecteer een stad op de kaart en tik op Toevoegen.
Als u de tijdzone-omzetter wilt gebruiken, tikt u op → Tijdzone omrekenen.
Klokken verwijderen
Blijf een klok aanraken, vink klokken aan die u wilt verwijderen en tik op Verwijderen.
111
Apps en functies
Stopwatch
1
2
3
Start de app Klok en tik op Stopwatch.
Tik op Start om de tijd van een gebeurtenis bij te houden.
Als u rondetijden wilt opnemen terwijl u een gebeurtenis timet, tikt u op Ronde.
Tik op Stop om het timen te stoppen.
• Als u het timen opnieuw wilt starten, tikt u op Hervatten.
• Als u rondetijden wilt wissen, tikt u op Resetten.
Timer
1
Start de app Klok en tik op Timer.
2
Stel de duur in en tik op Start.
3
Tik op Sluiten als de timer afgaat.
Als u een vaak gebruikte timer wilt toevoegen, tikt u op
dan op Toevoegen.
. Stel de duur en een naam in en tik
Als u het toetsenblok wilt openen om de duur in te geven, tikt u op het invoerveld voor de duur.
Calculator
U kunt eenvoudige of complexe berekeningen uitvoeren.
Open de app Calculator.
•
: de calculatiegeschiedenis bekijken. Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op Historie
wissen. Als u het venster met de calculatiegeschiedenis wilt sluiten, tikt u op .
•
: de eenhedenconverter gebruiken. U kunt verschillende waarden converteren naar andere
eenheden, bijvoorbeeld oppervlakte, lengte of temperatuur.
•
: de wetenschappelijke calculator weergeven.
112
Apps en functies
Radio
Naar de FM-radio luisteren
Open de app Radio.
Voordat u deze app gebruikt, moet u een oortelefoon, die dienst doet als antenne, op het apparaat
aansluiten.
• De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• De FM-radio scant de beschikbare zenders en slaat ze automatisch op wanneer u de FMradio de eerste keer gebruikt.
Selecteer de gewenste radiozender in de lijst met zenders.
Beschikbare zenders automatisch
scannen en opslaan.
De frequentie van de radiozender
handmatig opgeven.
Extra opties weergeven.
Audio opnemen vanaf de FM-radio.
De huidige radiozender aan de lijst
met favorieten toevoegen.
De FM-radio in- of uitschakelen.
Zoeken naar een beschikbare
radiozender.
Nauwkeurig afstemmen op de
frequentie.
De lijst met favoriete zenders
weergeven.
De lijst met beschikbare zenders
weergeven.
Afspelen via de luidspreker
U kunt de radio beluisteren via de luidspreker in plaats van de aangesloten oortelefoon.
Tik op → Afspelen via luidspreker.
113
Apps en functies
Radiozenders scannen
Open de app Radio.
Tik op Scannen. De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden op het apparaat
opgeslagen.
Selecteer de gewenste radiozender in de lijst met zenders.
Game Launcher
Introductie
Game Launcher verzamelt de games die u hebt gedownload via Play Store en Galaxy Store op één
plek, zodat u deze eenvoudig kunt vinden. U kunt het apparaat instellen op de gamestand zodat u
eenvoudiger games kunt spelen.
Games met of zonder geluid
openen.
Extra opties weergeven.
Gedownloade apps
Uw gameplay-informatie
weergeven.
Bibliotheekvenster
114
Apps en functies
Game Launcher gebruiken
1
Open de app Game Launcher.
Als Game Launcher niet wordt weergegeven, opent u de app Instellingen, tikt u op
Geavanceerde functies en tikt u vervolgens op de schakelaar Game Launcher om deze
functie in te schakelen.
2
Sleep het bibliotheekvenster omhoog en tik op een game.
Games die u via de Play Store en Galaxy Store hebt gedownload, worden automatisch
weergegeven op het Game Launcher-scherm. Als u uw games niet kunt zien, sleept u het
bibliotheekvenster omhoog en tikt u op → Apps toevoegen.
Een game verwijderen uit Game Launcher
Sleep het bibliotheekvenster omhoog, tik op een game en houd dit vast en tik vervolgens op
Verwijder uit Game Launcher.
De prestatiestand wijzigen
U kunt de gameprestatiestand wijzigen.
Start de app Game Launcher, tik op → Gameprestaties → Gameprestaties en selecteer de
modus die u wilt gebruiken.
• Focus op prestaties: hiermee ligt de focus op het bieden van de best mogelijke prestaties
tijdens het spelen van games.
• In balans: hiermee worden de prestaties en het batterijgebruik op elkaar afgestemd.
• Focus op energiebesparing: hiermee wordt energie van de batterij bespaard tijdens het spelen
van games.
De efficiëntie van batterijvermogen varieert per game.
115
Apps en functies
Game Booster
Introductie
Met Game Booster kunt u games in een betere omgeving spelen en beschikt u over nuttige opties in
het Game Booster-venster.
Game Booster gebruiken
Tik op
op de navigatiebalk om het venster Game Booster te openen tijdens het spelen van
games. Als de navigatiebalk verborgen is, sleept u van de onderkant naar boven om deze weer te
geven. Als u de navigatiebalk hebt ingesteld om Gebaren op volledig scherm te gebruiken, opent u
het meldingenpaneel en tikt u op Tik om Game Booster te openen.
• U kunt instellen dat het venster Game Booster wordt geopend vanaf de navigatiebalk
terwijl de navigatiebalk is ingesteld op Gebaren op volledig scherm. Tik in het venster
Game Booster op Blokkeren tijdens game en tik op de schakelaar Gebaren op volledig
scherm om deze te activeren.
• De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de game.
•
: instellingen voor Game Booster configureren.
• Temperatuur bewaken/Geheugen bewaken: stel het apparaat in op het automatisch
aanpassen van instellingen om oververhitting van het apparaat te voorkomen en te voorkomen
dat apps op de achtergrond actief blijven om het geheugen beter te beheren.
• Blokkeren tijdens game: enkele functies tijdens het spelen vergrendelen.
• Navigatieknop vergrendelen: de toetsen op de navigatiebalk verbergen. Tik op
navigatiebalk om de toetsen weer te geven.
op de
• Aanraakvergr. scherm: het aanraakscherm vergrendelen wanneer een game wordt gespeeld.
Als u het aanraakscherm wilt ontgrendelen, sleept u het slotpictogram in een willekeurige
richting.
• Schermafbeelding: schermafbeeldingen maken.
116
Apps en functies
Apps in pop-upvensters openen tijdens het spelen van games
U kunt apps in pop-upvensters openen tijdens het spelen van een game.
Tik op
en selecteer een app in de lijst met apps.
Tik op om de lijst met apps te bewerken.
Kids Home
Introductie
U kunt de toegang van kinderen tot bepaalde apps beperken, gebruikstijden instellen en
instellingen configureren om een leuke en veilige omgeving te maken voor kinderen wanneer ze het
apparaat gebruiken.
Kids Home gebruiken
Open het meldingenvenster, veeg omlaag en tik vervolgens op
(Kids Home) om deze functie
in te schakelen. Het scherm Kids Home wordt weergegeven. Wanneer u Kids Home voor het eerst
gebruikt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, volgt u de instructies op het scherm om de
installatie te voltooien.
Selecteer in het Kids Home-scherm de app die u wilt gebruiken.
Extra opties weergeven.
Beschikbare apps
Kids-telefoon
Kids-galerij
Kids-camera
117
Apps en functies
Uw vooringestelde methode voor schermontgrendeling of uw gemaakte pincode wordt
gebruikt wanneer de functie Ouderlijk toezicht wordt ingeschakeld of Kids Home wordt
afgesloten.
Functies voor ouderlijk toezicht gebruiken
U kunt de instellingen voor Kids Home configureren en de gebruiksgeschiedenis bekijken.
Tik op het Kids Home-scherm op → Ouderlijk toezicht en geef de ontgrendelingscode in.
• Naam van kind: het profiel van uw kind beheren.
• Dagelijkse speeltijd instellen: hiermee kunt u het gebruik van Kids Home beperken.
• Dagelijks gebruik: hier kunt u het dagelijks gebruik van Kids Home weergeven.
• Activiteit: hier kunt u de activiteitengeschiedenis van Kids Home weergeven.
• Frequent contact: hier kunt u de veelgebruikte contacten in Kids Home weergeven.
• Creaties van mijn kind: hier kunt u de werken weergeven die in de apps in Kids Home zijn
gemaakt.
• Toegestane inhoud: hier kunt u de apps of inhoud controleren die door Kids Home wordt
ondersteund en deze toevoegen.
• Inhoudspagina weergeven: instellen dat de inhoudspagina van de partner van Samsung wordt
weergegeven op het startscherm Kids.
Kids Home sluiten
Als u Kids Home wilt sluiten, tikt u op de terugtoets of tikt u op → Kids Home sluiten en geeft u de
ontgrendelingscode in.
SmartThings
Introductie
U kunt slimme huishoudelijke apparaten en IoT-producten (Internet of Things) bedienen en beheren
met uw smartphone.
• Verbinding maken met apparaten in de buurt: snel en eenvoudig verbinding maken met
apparaten in de buurt, bijvoorbeeld Bluetooth-headsets of draagbare apparaten.
• Huishoudelijke apparaten, tv's en IoT-producten registreren en bedienen: slimme
koelkasten, wasmachines, airconditioners, luchtverversers, tv's en IoT-producten (Internet
of Things) registreren op uw smartphone en hun status bekijken op het scherm van de
smartphone of ze hiervandaan bedienen.
118
Apps en functies
• Melding ontvangen: meldingen van verbonden apparaten ontvangen op uw smartphone. Als
de was bijvoorbeeld klaar is, kunt u hiervan een melding op uw smartphone ontvangen.
• Als u SmartThings wilt gebruiken, moeten uw smartphone en andere apparaten zijn
verbonden met een Wi-Fi- of mobiel netwerk. Als u SmartThings wilt gebruiken, moet u
zich aanmelden bij uw Samsung-account.
• De apparaten die u kunt verbinden kunnen verschillen afhankelijk van uw regio of
serviceprovider. De beschikbare functies verschillen, afhankelijk van het verbonden
apparaat.
• De storingen en defecten van de aangesloten apparaten zelf vallen niet onder de
garantie van Samsung. Wanneer zich storingen of defecten op de aangesloten apparaten
voordoen, neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat.
Verbinding maken met apparaten in de buurt
Maak snel en eenvoudig verbinding met apparaten in de buurt, bijvoorbeeld Bluetooth-headsets.
De methode voor het koppelen kan verschillen afhankelijk van het gekoppelde apparaat of
de gedeelde inhoud.
1
2
3
4
Open de app SmartThings.
Tik op Apparaat toevoegen of tik op
→ Apparaat.
Tik op Scannen.
Selecteer een apparaat in de lijst en maak hiermee verbinding door de instructies op het scherm
te volgen.
119
Apps en functies
Huishoudelijke apparaten, tv's en IoT-producten gebruiken
U kunt de status van uw slimme apparaten, tv's en IoT-producten weergeven op het scherm van
uw smartphone. U kunt apparaten groeperen op locatie en regels toevoegen om de apparaten
eenvoudig en handig te bedienen.
Apparaten verbinden
1
2
3
4
Open de app SmartThings.
Tik op Apparaat toevoegen of tik op
→ Apparaat.
Selecteer een apparaattype.
Of tik op Scannen of op het zoekveld om apparaten te zoeken.
Volg de instructies op het scherm om apparaten te verbinden.
Verbonden apparaten weergeven en besturen
U kunt de apparaten weergeven en besturen. U kunt bijvoorbeeld bekijken wat er in uw koelkast
staat of het volume van de tv aanpassen.
1
2
Open de app SmartThings.
De lijst met verbonden apparaten wordt weergegeven.
Bekijk de status van de apparaten in de lijst.
Selecteer het apparaat dat u wilt bedienen. Als de bij het geselecteerde apparaat geleverde
apparaatbediening wordt gedownload, kunt u het apparaat bedienen.
120
Apps en functies
Apparaten en scènes toevoegen op basis van locaties
U kunt apparaten toevoegen op basis van locaties, de lijst met apparaten op dezelfde locatie
weergeven en deze besturen. U kunt ook een scène aan een locatie toevoegen om meerdere
apparaten tegelijkertijd te besturen.
Locaties toevoegen
1
2
Start de app SmartThings en tik op
→
→ Locatie toevoegen.
Geef de naam van de locatie in.
• Als u een locatie wilt instellen, tikt u op Geolocatie om een locatie op de kaart te selecteren
en tikt u op Gereed.
• Als u kamers aan de locatie wilt toevoegen, tikt u op Kamers, vinkt u de kamers aan die u
wilt toevoegen en tikt u op Gereed.
3
Tik op Gereed.
Uw locatie wordt toegevoegd.
Als u apparaten aan de locatie wilt toevoegen, tikt u op Apparaat toevoegen of op
Apparaat en volgt u de instructies op het scherm om apparaten te registreren.
Scènes toevoegen
U kunt een scène toevoegen en hiervoor apparaten registreren om meerdere apparaten
tegelijkertijd te besturen.
1
2
3
4
5
6
Open de app SmartThings.
Tik op
→
Tik op
→ Scènes → Scène toevoegen.
en selecteer een locatie.
Geef de naam van de scène in.
Tik op
onder Acties om acties toe te voegen die moeten worden uitgevoerd.
Tik op Opslaan.
121
→
Apps en functies
Automatische instellingen toevoegen
U kunt ook een instelling toevoegen om automatisch apparaten te bedienen, afhankelijk van de
vooraf ingestelde tijd, de status van apparaten en meer.
Voeg bijvoorbeeld een instelling toe om automatisch elke dag om 7:00 uur 's ochtends de audio in te
schakelen.
1
2
3
4
5
6
Open de app SmartThings.
Tik op
→
Tik op
→ Automatische instellingen → Automatische instelling toevoegen.
en selecteer een locatie.
Tik op
onder Als, stel de activeringsvoorwaarden voor de automatische instelling in en tik
op Volgende.
Tik op
onder Dan, stel acties in die moeten worden uitgevoerd en tik op Gereed.
Voer de automatiseringsnaam in en tik op OK.
Meldingen ontvangen
U kunt meldingen van verbonden apparaten ontvangen op uw smartphone. Als de was bijvoorbeeld
klaar is, kunt u hiervan een melding op uw smartphone ontvangen.
Als u op uw smartphone meldingen wilt ontvangen van de verbonden apparaten, start u de app
→
→ Meldingen en tikt u op de schakelaars naast de gewenste
SmartThings, tikt u op
apparaten.
122
Apps en functies
Inhoud delen
U kunt inhoud delen met verschillende deelopties. De volgende acties zijn een voorbeeld van het
delen van afbeeldingen.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden deelt via het mobiele
netwerk.
1
2
Start de app Galerij en selecteer een afbeelding.
Tik op
en selecteer een deelmethode, zoals berichten en e-mail.
Als u een communicatie- of deelhistorie hebt, worden de personen waarmee u contact hebt
opgenomen, weergegeven in het venster met opties voor delen. Selecteer het pictogram
van een persoon om inhoud direct met ze te delen via de desbetreffende app. Als de functie
niet is ingeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies en tikt u
vervolgens op de schakelaar Direct share om deze functie in te schakelen.
Aanvullende functies gebruiken
• Verz. naar apparaat: inhoud delen met apparaten in de buurt via Wi-Fi Direct of Bluetooth of
met apparaten waarop SmartThings wordt ondersteund.
• Smart View: u kunt ook de weergegeven inhoud van uw apparaat bekijken op een groot
scherm door uw apparaat te verbinden met een tv of monitor die de functie Screen Mirroring
ondersteunt.
123
Apps en functies
• Koppeling delen: grote bestanden delen. U kunt bestanden uploaden naar de Samsungopslagserver en deze delen met anderen via een webkoppeling. Als u deze functie wilt
gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
• Gedeeld album: een gedeeld album maken of foto's of video's met anderen te delen en uw
bestanden te delen wanneer u wilt. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij
uw Samsung-account.
Google-apps
Google biedt apps voor entertainment, sociale netwerken en bedrijven. U hebt mogelijk een
Google-account nodig om bepaalde apps te kunnen gebruiken.
Als u meer app-informatie wilt weergeven, opent u het Help-menu van de betreffende app.
Sommige apps zijn mogelijk niet beschikbaar of hebben een andere naam afhankelijk van
uw regio of serviceprovider.
Chrome
Zoeken naar informatie en webpagina's weergeven.
Gmail
E-mail verzenden of ontvangen via de Google Mail-service.
Maps
Uw locatie op de kaart vinden, zoeken op de wereldkaart en locatiegegevens weergeven voor
verschillende plaatsen bij u in de buurt.
Play Muziek
Muziek ontdekken, beluisteren en delen op uw apparaat.
Play Films
Video's, zoals films en tv-programma's, kopen of huren in de Play Store.
124
Apps en functies
Drive
Uw inhoud in de cloud opslaan, overal gebruiken en met anderen delen.
YouTube
Video's kijken of maken en delen met anderen.
Foto's
U kunt al uw foto's en video's vanaf verschillende bronnen op één locatie doorzoeken, beheren en
bewerken.
Google
Snel zoeken naar items op internet of op uw apparaat.
Duo
Een eenvoudige video-oproep tot stand brengen.
125
Instellingen
Introductie
Hier kunt u de apparaatinstellingen aanpassen. U kunt uw apparaat personaliseren door de
verschillende instelopties te configureren.
Open de app Instellingen.
Tik op
om naar instellingen te zoeken met zoektermen.
Verbindingen
Opties
Hier kunt u de instellingen wijzigen voor verschillende verbindingen, bijvoorbeeld de Wi-Fi-functie
en Bluetooth.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen.
• Wi-Fi: schakel de functie Wi-Fi in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en ga het
internet op of maak verbinding met andere netwerkapparaten. Raadpleeg Wi-Fi voor meer
informatie.
• Bluetooth: gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere
apparaten waarop Bluetooth is ingeschakeld. Raadpleeg Bluetooth voor meer informatie.
• Zichtbaarheid telefoon: andere apparaten toestaan uw apparaat te vinden om inhoud met u
te delen. Wanneer deze functie is ingeschakeld is uw apparaat zichtbaar voor andere apparaten
wanneer ze zoeken naar beschikbare apparaten.
• NFC en betaling: u kunt met uw apparaat productinformatie in NFC-tags (near field
communication) lezen. U kunt deze functie ook gebruiken voor betalingen en om bijvoorbeeld
treinkaartjes of tickets voor evenementen te kopen. U moet dan wel eerst de daarvoor vereiste
apps downloaden. Raadpleeg NFC en betaling voor meer informatie.
• Vliegtuigstand: hiermee schakelt het apparaat alle draadloze functies uit. U kunt alleen
diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.
Houd u aan de regelgeving verstrekt door de luchtvaartmaatschappij en de instructies
van het personeel in het vliegtuig. Als u het apparaat mag gebruiken, moet u het altijd
gebruiken in de vliegtuigstand.
126
Instellingen
• Mobiele netwerken: uw instellingen voor mobiele netwerken configureren.
• Gegevensgebruik: u kunt uw gegevensgebruik bijhouden en limietinstellingen aanpassen. U
kunt instellen dat het apparaat de mobiele gegevensverbinding automatisch uitschakelt als de
hoeveelheid gebruikte mobiele gegevens de ingestelde limiet bereikt.
U kunt ook de gegevensbesparingsfunctie inschakelen om te voorkomen dat apps die
op de achtergrond worden uitgevoerd gegevens versturen of ontvangen. Raadpleeg
Gegevensbesparing voor meer informatie.
• SIM-kaartbeheer (Dual SIM-modellen): uw SIM- of USIM-kaarten activeren en de SIMkaartinstellingen aanpassen. Raadpleeg SIM-kaartbeheer (dubbele SIM-modellen) voor meer
informatie.
• Mobiele hotspot en tethering: gebruik het apparaat als een mobiele hotspot om de
mobiele gegevensverbinding van uw apparaat met andere apparaten te delen als er geen
netwerkverbinding beschikbaar is. U kunt verbinding maken via Wi-Fi, USB of Bluetooth.
Raadpleeg Mobiele hotspot en tethering voor meer informatie.
• Meer verbindingsinstellingen: hier kunt u instellingen aanpassen om andere functies aan te
sturen. Raadpleeg Meer verbindingsinstellingen voor meer informatie.
Wi-Fi
Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot
internet of andere netwerkapparaten.
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi en tik vervolgens op de schakelaar om
deze functie in te schakelen.
Selecteer een netwerk in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven met een slotpictogram.
Geef het wachtwoord in en tik op Verbinden.
• Wanneer het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het
elke keer opnieuw verbinding met dat netwerk als het beschikbaar is, zonder dat een
naast het netwerk en tik op de
wachtwoord hoeft te worden opgegeven. Tik op
schakelaar Automatisch opnieuw verbinden om te voorkomen dat het apparaat
automatisch verbinding maakt met het netwerk.
• Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk kunt maken, start u de functie Wi-Fi van uw
apparaat of de draadloze router opnieuw.
127
Instellingen
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct verbindt apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een toegangspunt.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi en tik vervolgens op de schakelaar om
deze functie in te schakelen.
Tik op Wi-Fi Direct.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, niet in de lijst staat, moet u dat apparaat
vragen de Wi-Fi Direct-functie in te schakelen.
3
Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek
accepteert.
Gegevens verzenden en ontvangen
U kunt gegevens, zoals contacten of mediabestanden, met andere apparaten delen. De volgende
handelingen zijn een voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
1
2
3
Start de app Galerij en selecteer een afbeelding.
Tik op → Wi-Fi Direct en selecteer een apparaat waar de afbeelding naar moet worden
verstuurd.
Accepteer het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek op het andere apparaat.
Als de apparaten al zijn verbonden, wordt de afbeelding verzonden naar het andere apparaat
zonder de procedure voor verbindingsverzoeken.
De apparaatverbinding beëindigen
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi.
Tik op Wi-Fi Direct.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
Tik op de apparaatnaam om de verbinding tussen de apparaten te verbreken.
128
Instellingen
Bluetooth
Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten waarop
Bluetooth is ingeschakeld.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik
van gegevens die via Bluetooth zijn verzonden of ontvangen.
• Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed
zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de
afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
• Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of
goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale kopieën
maken van bestanden of illegaal gesprekken opnemen voor commerciële doeleinden).
Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van illegaal gebruik van de
Bluetooth-functie.
Koppelen met andere Bluetooth-apparaten
1
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Bluetooth en tik vervolgens op de
schakelaar om deze functie in te schakelen.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
2
Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, stelt u het apparaat in om naar
de Bluetooth-koppelstand te schakelen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het andere
apparaat.
Uw apparaat is zichtbaar voor andere apparaten als het scherm Instellingen van Bluetooth is
geopend.
3
Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op uw apparaat om het verzoek te bevestigen.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Bluetooth-verbindingsverzoek
accepteert.
129
Instellingen
Gegevens verzenden en ontvangen
Veel apps ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. U kunt gegevens, zoals contacten
of mediabestanden, met andere Bluetooth-apparaten delen. De volgende handelingen zijn een
voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
1
2
3
Start de app Galerij en selecteer een afbeelding.
Tik op
→ Bluetooth en selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de
zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen.
Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op het andere apparaat.
Bluetooth-apparaten loskoppelen
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Bluetooth.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
Tik op
naast de naam van het apparaat om te ontkoppelen.
Tik op Koppeling opheffen.
130
Instellingen
NFC en betaling
Met uw apparaat kunt u productinformatie bevattende NFC-tags lezen. U kunt deze functie ook
gebruiken voor betalingen en om bijvoorbeeld treinkaartjes of tickets voor evenementen te kopen.
U moet dan wel eerst de daarvoor vereiste apps downloaden.
Het apparaat bevat een ingebouwde NFC-antenne. Behandel het apparaat altijd voorzichtig
om beschadiging van de NFC-antenne te voorkomen.
Informatie in NFC-tags lezen
Gebruik de NFC-functie om productinformatie van NFC-tags te lezen.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen en tik op de schakelaar NFC en betaling om
deze functie in te schakelen.
Houd het NFC-antennegebied op de achterkant van uw apparaat in de buurt van een NFC-tag.
De informatie uit de tag wordt weergegeven.
Zorg ervoor dat het scherm van het apparaat is ingeschakeld en ontgrendeld. Anders leest
het apparaat geen NFC-tags en ontvangt het geen gegevens.
131
Instellingen
Betalen met de NFC-functie
Voordat u de NFC-functie kunt gebruiken om een betaling te doen, moet u zich aanmelden bij een
service voor mobiele betalingen. Neem voor aanmelding of meer informatie over de service contact
op met uw serviceprovider.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen en tik op de schakelaar NFC en betaling om
deze functie in te schakelen.
Plaats het NFC-antennegebied op de achterkant van uw apparaat tegen de NFC-kaartlezer.
Als u de standaardapp voor betalingen wilt instellen, opent u het scherm Instellingen en tikt u op
Verbindingen → NFC en betaling → Tikken en betalen → BETALING en selecteert u een app.
De lijst met betalingsservices omvat mogelijk niet alle beschikbare betaalapps.
Gegevens versturen met de NFC-functie
Gegevens, zoals afbeeldingen of contacten, overdragen naar andere apparaten door met de NFCantenne van uw apparaat de NFC-antenne van het andere apparaat aan te raken.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → NFC en betaling en tik op de schakelaar om
deze functie in te schakelen.
Tik op de schakelaar Android Beam om deze functie in te schakelen.
Selecteer een item en raak met de NFC-antenne van uw apparaat de NFC-antenne van het
andere apparaat aan.
Wanneer Raak aan om over te brengen. op het scherm verschijnt, tikt u op het scherm van uw
apparaat om het item te verzenden.
Als beide apparaten tegelijk proberen gegevens te verzenden, mislukt de
gegevensoverdracht mogelijk.
132
Instellingen
Gegevensbesparing
Beperk uw gegevensgebruik door te voorkomen dat bepaalde apps die op de achtergrond worden
uitgevoerd gegevens versturen of ontvangen.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Gegevensgebruik → Gegevensbesparing en
tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Als de gegevensbesparingsfunctie is ingeschakeld, wordt het pictogram
statusbalk.
weergegeven op de
Gegevensbesparing ingeschakeld
Als u apps wilt selecteren waarvoor u geen gegevensbeperking wilt inschakelen, tikt u op
App toestaan bij Geg.besp. aan en selecteert u apps.
Apps alleen met mobiele gegevens
Selecteer apps die altijd gebruik moeten maken van mobiele gegevens, zelfs wanneer uw apparaat
is verbonden met een Wi-Fi-netwerk.
U kunt bijvoorbeeld instellen dat het apparaat alleen mobiele gegevens gebruikt voor apps die u
veilig wilt houden of voor het streamen van apps die kunnen worden losgekoppeld. Zelfs als u de
Wi-Fi-functie niet uitschakelt worden de apps gestart met behulp van de mobiele gegevens.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Gegevensgebruik → Apps alleen met mobiele
gegevens, tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen en tik vervolgens op de schakelaars
naast de gewenste apps.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie gebruikt.
133
Instellingen
SIM-kaartbeheer (dubbele SIM-modellen)
Uw SIM- of USIM-kaarten activeren en de SIM-kaartinstellingen aanpassen. Raadpleeg Dual-SIM- of
USIM-kaarten gebruiken (Dual-SIM-modellen) voor meer informatie.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → SIM-kaartbeheer.
• Oproepen: een SIM- of USIM-kaart selecteren voor spraakoproepen.
• Sms-berichten: een SIM- of USIM-kaart selecteren voor berichten.
• Mobiele geg: een SIM- of USIM-kaart selecteren voor gegevensservices.
• SIM-kaart oproepen bevestigen: stel het apparaat zo in dat het vraagt welke SIM- of USIMkaart u wilt gebruiken voor het volgende gesprek wanneer u belt zonder uw voorkeur SIM- of
USIM-kaart te gebruiken voor gesprekken.
• Dubbele SIM altijd aan: instellen dat het apparaat inkomende oproepen van de andere SIM- of
USIM-kaart toestaat tijdens een oproep.
Als deze functie is ingeschakeld, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht
voor oproepen doorschakelen afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Mobiele hotspot en tethering
Gebruik het apparaat als een mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat
met andere apparaten te delen als de netwerkverbinding niet beschikbaar is. U kunt verbinding
maken via Wi-Fi, USB of Bluetooth.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Mobiele hotspot en tethering.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie gebruikt.
• Mobiele hotspot: gebruik de mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw
apparaat te delen met computers of andere apparaten.
• Bluetooth-tethering: gebruik Bluetooth-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het
apparaat te delen met computers of andere apparaten via Bluetooth.
• USB-tethering: gebruik USB-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het apparaat
te delen met een computer via USB. Wanneer het apparaat vervolgens op een computer is
aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de computer gebruikt.
134
Instellingen
De mobiele hotspot gebruiken
Gebruik uw apparaat als mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat met
andere apparaten te delen.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Mobiele hotspot en tethering → Mobiele
hotspot.
Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Het pictogram wordt weergegeven op de statusbalk. Andere apparaten kunnen uw apparaat
vinden in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
Als u een wachtwoord voor de mobiele hotspot wilt instellen, tikt u op → Mobiele hotspot
configureren en selecteert u het beveiligingsniveau. Geef een wachtwoord in en tik op
Opslaan.
3
Zoek op het scherm van het andere apparaat naar uw apparaat in de lijst met Wi-Fi-netwerken
en selecteer het.
Als de mobiele hotspot niet wordt gevonden, stelt u Band in op 2,4 GHz, tikt u op →
Mobiele hotspot configureren en schakelt u Mijn apparaat verbergen uit.
4
Gebruik op het aangesloten apparaat de mobiele gegevensverbinding van het apparaat om
verbinding te maken met internet.
Meer verbindingsinstellingen
Instellingen aanpassen om andere verbindingsfuncties aan te sturen.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen.
• Apparaten in de buurt: instellen dat het apparaat scant naar apparaten in de buurt waarmee
verbinding kan worden gemaakt.
• Afdrukken: instellingen voor printerinvoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op het apparaat.
U kunt beschikbare printers zoeken of handmatig een printer toevoegen om bestanden af te
drukken. Raadpleeg Afdrukken voor meer informatie.
• MirrorLink: gebruik de functie MirrorLink om de MirrorLink-apps van uw apparaat te bedienen
op het beeldscherm van een voertuig. Raadpleeg MirrorLink voor meer informatie.
• VPN: virtuele netwerken (VPN's) instellen op uw apparaat om verbinding te maken met het
privénetwerk van een school of bedrijf.
• Privé-DNS: stel het apparaat in op het gebruik van de qua beveiliging verbeterde privé-DNS.
• Ethernet: wanneer u een Ethernet-adapter aansluit, kunt u een bedraad netwerk gebruiken en
netwerkinstellingen configureren.
135
Instellingen
Afdrukken
Hier kunt u instellingen configureren voor printerinvoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op het
apparaat. U kunt het apparaat aan een printer koppelen via Wi-Fi of Wi-Fi Direct en afbeeldingen of
documenten afdrukken.
Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
Printerinvoegtoepassingen toevoegen
U kunt printerinvoegtoepassingen toevoegen voor printers waarmee u het apparaat wilt verbinden.
1
2
3
4
5
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen →
Afdrukken → Invoegtoepassing downloaden.
Zoek een printerinvoegtoepassing in de Play Store.
Selecteer een printerinvoegtoepassing en installeer deze.
Selecteer de geïnstalleerde printerinvoegtoepassing.
Het apparaat zoekt automatisch naar printers die zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk
als uw apparaat.
Selecteer een printer die u wilt toevoegen.
Als u handmatig printers wilt toevoegen, tikt u op → Printer toevoegen.
Inhoud afdrukken
Terwijl u inhoud, zoals afbeeldingen of documenten, bekijkt, opent u de lijst met opties, tikt u op
→ Alle printers… en selecteert u een printer.
Afdrukken →
Afdrukmethoden kunnen verschillen afhankelijk van het type inhoud.
136
Instellingen
MirrorLink
U kunt het scherm van uw apparaat weergeven op de monitor van de hoofdeenheid van het
voertuig.
U kunt uw apparaat verbinden met een voertuig om de MirrorLink-apps van uw apparaat te
bedienen via het beeldscherm van het voertuig.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen → MirrorLink.
Uw apparaat is compatibel met voertuigen die ondersteuning bieden voor MirrorLink-versie
1.1 en hoger.
Uw apparaat via MirrorLink verbinden met een voertuig
Wanneer u deze functie voor het eerst gebruikt, verbindt u het apparaat met een Wi-Fi- of mobiel
netwerk.
1
Koppel uw apparaat via Bluetooth met een voertuig.
2
Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op het voertuig.
Raadpleeg Koppelen met andere Bluetooth-apparaten voor meer informatie.
Wanneer ze op elkaar zijn aangesloten, kunt u de MirrorLink-apps van uw apparaat openen via
het beeldscherm van uw voertuig.
De MirrorLink-verbinding verbreken
Koppel de USB-kabel los van uw apparaat en het voertuig.
Geluiden en trillen
Opties
U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Geluiden en trillen.
• Geluidstand: instellen dat het apparaat de geluidstand, de trilstand of de stille stand gebruikt.
• Trillen bij inkomende oproep: instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een
trilsignaal wordt gebruikt door het apparaat.
• Tijdelijk dempen: instellen dat het apparaat gedurende een bepaalde periode de stille stand
gebruikt.
• Beltoon: de beltoon wijzigen.
• Meldingsgeluid: het meldingsgeluid wijzigen.
137
Instellingen
• Volume: het volume voor beltonen, muziek, video's, systeemgeluiden en meldingen instellen.
• Trilpatroon: een trilpatroon selecteren.
• Intensiteit trilsignaal: de sterkte van het trilsignaal aanpassen.
• Bediening systeemgeluid/trillen: instellen dat het apparaat geluid maakt of trilt bij acties zoals
het aanraakscherm bedienen.
• Geluidskwal. en -effecten: de geluidskwaliteit en -effecten van het apparaat instellen.
Raadpleeg Dolby Atmos (surround sound) voor meer informatie.
• Afzonderlijk app-geluid: instellen dat mediageluid van een specifieke app afzonderlijk op
het andere audio-apparaat wordt afgespeeld. Raadpleeg Afzonderlijk app-geluid voor meer
informatie.
Dolby Atmos (surround sound)
Selecteer een surround sound-stand die is geoptimaliseerd voor verschillende typen audio, zoals
films, muziek en spraak. Met Dolby Atmos ervaart u bewegende audiogeluiden om u heen.
Tik op het scherm Instellingen op Geluiden en trillen → Geluidskwal. en -effecten → Dolby
Atmos, tik op de schakelaar om deze in te schakelen en selecteer een stand.
Voordat u deze functie gebruikt, moet u een oortelefoon aansluiten.
Afzonderlijk app-geluid
Instellen dat mediageluid van een specifieke app afzonderlijk van het geluid van andere apps wordt
afgespeeld op de verbonden Bluetooth-luidspreker of headset.
U kunt bijvoorbeeld naar de app Navigatie luisteren via de luidspreker van uw apparaat terwijl u de
app Muziek beluistert via de Bluetooth-luidspreker van een voertuig.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Geluiden en trillen → Afzonderlijk app-geluid en tik op de
schakelaar om deze functie in te schakelen.
Selecteer de app die mediageluiden afzonderlijk moet afspelen en tik op de terugtoets.
Selecteer het apparaat dat het mediageluid van de geselecteerde app moet afspelen.
138
Instellingen
Meldingen
De instellingen voor meldingen wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Meldingen.
• Acties en antwoorden voorstellen: instellen dat het apparaat acties en antwoorden voor
meldingen voorstelt.
• Optie Sluimeren weergeven: instellen of de sluimeroptie getoond moet worden.
• App-pictogrambadges: wijzig de instellingen voor app-pictogrambadges.
• Statusbalk: stel het apparaat zo in dat alleen de drie meest recente meldingen worden
weergegeven en bepaal of het resterende batterijniveau op de statusbalk wordt weergegeven.
• Niet storen: instellen dat het apparaat geluiden voor inkomende oproepen, meldingen en
media dempt, behalve voor toegestane uitzonderingen.
• Recent verzonden: hiermee geeft u de apps weer die recent meldingen hebben gehad en kunt
u de instellingen voor meldingen wijzigen. Als u de instellingen voor meldingen voor meer apps
→ Alle en selecteert u een app in de app-lijst.
wilt aanpassen, tikt u op Alles weergeven →
Display
Opties
U kunt de instellingen voor het display en het startscherm wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Display.
• Helderheid: de helderheid van het scherm aanpassen.
• Aanpasbare helderheid: hiermee stelt u het apparaat in om uw helderheidsinstellingen bij te
houden en ze automatisch toe te passen in soortgelijke verlichtingsomstandigheden.
• Filter blauw licht: het blauw licht-filter activeren en de filterinstellingen wijzigen. Raadpleeg
Filter blauw licht voor meer informatie.
• Donkere stand: u kunt oogvermoeidheid beperken door het donkere thema toe te passen
wanneer u het apparaat 's nachts of op een donkere plaats gebruikt. Raadpleeg Donkere stand
voor meer informatie.
• Scherm-modus: de schermstand wijzigen om de kleuren en contrasten op het scherm aan te
passen. Raadpleeg De schermstand wijzigen of de displaykleur aanpassen voor meer informatie.
• Tekstgrootte en opmaak: de lettergrootte en het lettertype wijzigen.
139
Instellingen
• Inzoomen op scherm: de zoominstellingen voor het scherm wijzigen.
• Apps op volledig scherm: apps selecteren die kunnen worden gebruikt op volledig scherm.
• Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet
worden uitgeschakeld door het apparaat.
• Startscherm: hiermee kunt u onder andere het formaat van het raster wijzigen om meer of
minder items op het startscherm weer te geven.
• Eenvoudige stand: overschakelen naar de eenvoudige stand om grotere pictogrammen weer
te geven en een eenvoudigere indeling toe te passen op het startscherm.
• Navigatiebalk: de instellingen van de navigatiebalk wijzigen. Raadpleeg Navigatiebalk
(softkeys) voor meer informatie.
• Bescherming tegen onbedoeld aanraken: instellen dat het scherm van het apparaat
aanraakinvoer niet detecteert op een donkere plaats, zoals in een broekzak of tas.
• Aanraakgevoeligheid: verhoog de aanraakgevoeligheid van het scherm om met screensaver te
gebruiken.
• Oplaadinformatie weergeven: instellen dat het apparaat het resterende batterijpercentage
weergeeft en de geschatte tijd tot deze volledig is opgeladen als het scherm uit staat.
• Screensaver: instellen dat het apparaat de screensaver weergeeft wanneer uw apparaat wordt
opgeladen. Raadpleeg Screensaver voor meer informatie.
Filter blauw licht
Zorg voor minder vermoeide ogen door de hoeveelheid blauw licht te beperken die het scherm
afgeeft.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Display → Filter blauw licht en tik op de schakelaar Nu
inschakelen om deze functie in te schakelen.
Sleep de aanpassingsbalk om de ondoorzichtigheid van het filter aan te passen.
Als u het schema wilt instellen om het filter voor blauw licht toe te passen op het scherm, tikt
u op de schakelaar Inschak. als gepland om deze functie in te schakelen en selecteert u een
optie.
• Zonsondergang tot zonsopkomst: hiermee stelt u het apparaat zo in dat het filter voor
blauw licht 's nachts wordt toegepast en 's morgens wordt uitgeschakeld, op basis van uw
huidige locatie.
• Aangepaste planning: stel een specifieke tijd in om het filter voor blauw licht toe te passen.
140
Instellingen
Donkere stand
U kunt oogvermoeidheid beperken door het donkere thema toe te passen wanneer u het apparaat 's
nachts of op een donkere plaats gebruikt.
• In sommige apps wordt het donkere thema mogelijk niet toegepast.
• U kunt de donkere stand snel in- en uitschakelen in het meldingenvenster. Open het
meldingenvenster, veeg omlaag in het meldingenvenster en tik vervolgens op
(Donkere stand).
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Display → Donkere stand en tik op de schakelaar Nu
inschakelen om deze functie in te schakelen.
Als u het schema wilt instellen om de donkere stand toe te passen op het scherm, tikt u op de
schakelaar Inschak. als gepland om deze functie in te schakelen en selecteert u een optie.
• Zonsondergang tot zonsopkomst: hiermee stelt u het apparaat zo in dat de donkere stand
's nachts wordt toegepast en 's morgens wordt uitgeschakeld, op basis van uw huidige
locatie.
• Aangepaste planning: stel een specifieke tijd in om de donkere stand in en uit te schakelen.
De schermstand wijzigen of de displaykleur aanpassen
Wijzig de schermstand of pas de displaykleur geheel naar wens aan.
De schermstand wijzigen
Tik op het scherm Instellingen op Display → Scherm-modus en selecteer de gewenste stand.
• Levendig: hiermee worden het kleurbereik, de verzadiging en de scherpte van uw display
geoptimaliseerd. U kunt ook de displaykleurbalans aanpassen op basis van kleurwaarde.
• Natuurlijk: dit past het scherm aan naar natuurlijke kleuren.
• U kunt de displaykleur alleen aanpassen in de stand Levendig.
• De stand Levendig is mogelijk niet compatibel met apps van derden.
• U kunt de schermstand niet wijzigen terwijl het blauw licht-filter is toegepast.
141
Instellingen
De kleurbalans voor volledig scherm optimaliseren
Optimaliseer de displaykleur door de kleurtinten aan uw voorkeur aan te passen.
Tik op het scherm Instellingen op Display → Scherm-modus → Levendig en pas de kleurenbalk
aan onder Witbalans.
Wanneer u de kleuraanpassingsbalk naar Koel sleept, neemt de blauwe kleurtint toe. Wanneer u de
balk naar Warm sleept, neemt de rode kleurtint toe.
De schermtint aanpassen op basis van kleurwaarde
U kunt bepaalde kleurtinten verhogen of verlagen door de waarde Rood, Groen of Blauw
afzonderlijk aan te passen.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Display → Scherm-modus → Levendig.
Tik op Geavanceerde instellingen.
Pas de kleurbalk voor R (rood), G (groen) of B (blauw) aan uw voorkeur aan.
De schermtint wordt aangepast.
142
Instellingen
Screensaver
U kunt afbeeldingen instellen om te gebruiken als screensaver wanneer het scherm automatisch
wordt uitgeschakeld. De screensaver wordt weergegeven als het apparaat wordt opgeladen.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Display → Screensaver.
Selecteer een optie.
Als u Fotolijst of Foto's selecteert, wordt er een diapresentatie met geselecteerde afbeeldingen
gestart. Als u Fototafel selecteert, worden er geselecteerde afbeeldingen als kleine kaarten
weergegeven die elkaar overlappen.
Tik op
om albums voor het weergeven van afbeeldingen te selecteren.
Tik op de terugtoets als u klaar bent.
Als u een voorbeeld wilt bekijken van de geselecteerde optie, tikt u op Voorbeeld.
Als u op het scherm tikt terwijl uw screensaver actief is, wordt het scherm ingeschakeld.
Thema's
Wijzig de achtergrondinstellingen voor het startscherm en het vergrendelscherm of pas
verschillende thema's op het apparaat toe.
Tik op het scherm Instellingen op Thema's.
• Thema's: het thema van het apparaat wijzigen.
• Achtergronden: de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm
wijzigen.
• Pictogrammen: de pictogramstijl wijzigen.
• AOD's: een afbeelding selecteren om weer te geven op het Always On Display.
143
Instellingen
Vergrendelscherm
Opties
De instellingen wijzigen voor het vergrendelscherm.
Tik op het scherm Instellingen op Vergrendelscherm.
De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde methode voor
schermvergrendeling.
• Type schermvergrendeling: de methode voor schermvergrendeling wijzigen.
• Smart Lock: instellen dat het apparaat zichzelf ontgrendelt wanneer vertrouwde locaties of
apparaten worden gedetecteerd. Raadpleeg Smart Lock voor meer informatie.
• Instell. veilige vergrendeling: de schermvergrendelingsinstellingen voor de geselecteerde
vergrendelmethode wijzigen.
• Always On Display: stel in dat het apparaat informatie weergeeft als het scherm is
uitgeschakeld. Raadpleeg Always On Display voor meer informatie.
• Achtergrondservices: stel het apparaat in om achtergrondafbeeldingsservices te gebruiken,
zoals Dynamisch vergrendelscherm.
• Klokstijl: het type en de kleur van de klok op het vergrendelscherm wijzigen.
• Klok roaming: de klok wijzigen zodat zowel de lokale tijd als de tijd thuis worden weergegeven
op het vergrendelscherm tijdens het roamen.
• FaceWidgets: de instellingen wijzigen voor de items die worden weergegeven op het
vergrendelscherm.
• Contactgegevens: instellen dat het apparaat contactgegevens, zoals uw e-mailadres, weergeeft
op het vergrendelscherm.
• Meldingen: instellen hoe meldingen worden weergegeven op het vergrendelscherm.
• Sneltoetsen: apps selecteren om sneltoetsen voor te maken, die worden weergegeven op het
vergrendelscherm.
• Over Vergrendelscherm: de versie van het vergrendelscherm en juridische informatie
weergeven.
144
Instellingen
Smart Lock
U kunt instellen dat het apparaat zichzelf ontgrendelt en ontgrendeld blijft wanneer vertrouwde
locaties of apparaten worden gedetecteerd.
Als u bijvoorbeeld uw huis als vertrouwde locatie hebt ingesteld, detecteert uw apparaat de locatie
wanneer u thuis komt en ontgrendelt automatisch.
• Deze functie is beschikbaar nadat u een schermvergrendelingsmethode hebt ingesteld.
• Als u het apparaat vier uur lang niet gebruikt of wanneer u het apparaat inschakelt, moet
u het scherm ontgrendelen met het ingestelde patroon, de pincode of het wachtwoord.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Vergrendelscherm → Smart Lock.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Selecteer een optie en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Biometrie en beveiliging
Opties
U kunt de instellingen voor de beveiliging van het apparaat wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging
• Vingerafdrukken: registreer uw vingerafdrukken om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg
Vingerafdrukherkenning voor meer informatie.
• Voorkeuren biometrie: de instellingen voor biometrische gegevens wijzigen.
• Biometrie en beveiligingspatch: de versie van de biometrische beveiligingspatch bekijken en
controleren op updates.
• Google Play Protect: instellen dat het apparaat controleert op schadelijke apps en schadelijk
gedrag, u waarschuwt voor potentiële schade en de apps verwijdert.
• Zoek mijn mobiel: schakel de functie Mijn telefoon zoeken in of uit. Ga naar de website Mijn
mobiel zoeken (findmymobile.samsung.com) om uw verloren of gestolen apparaat op te sporen
en te beheren.
• Beveiligingsupdate: de versie van de software van uw apparaat weergeven en controleren op
updates.
145
Instellingen
• Samsung Pass: uw identiteit gemakkelijk en veilig verifiëren via uw biometrische gegevens.
Raadpleeg Samsung Pass voor meer informatie.
• Onbekende apps installeren: instellen dat het apparaat de installatie van applicaties van
onbekende bronnen toestaat.
• Veilige map: een veilige map maken om uw persoonlijke inhoud en apps te beveiligen.
Raadpleeg Veilige map voor meer informatie.
• Veilige Wi-Fi: instellen dat het apparaat uw gegevens beschermt bij gebruik van onbeveiligde
Wi-Fi-netwerken.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw Wi-Fi-netwerk, regio of
serviceprovider.
• Andere beveiligingsinstellingen: aanvullende beveiligingsinstellingen configureren.
Vingerafdrukherkenning
Voor een correcte werking van vingerafdrukherkenning moeten uw vingerafdrukgegevens worden
geregistreerd en opgeslagen op het apparaat. Na registratie kunt u instellen dat het apparaat uw
vingerafdruk gebruikt voor de onderstaande functies:
• Schermvergrendeling
• Veilige map
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Vingerafdrukherkenning gebruikt de unieke kenmerken van elke vingerafdruk om
de beveiliging van uw apparaat te verbeteren. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de
vingerafdruksensor twee verschillende vingerafdrukken niet kan onderscheiden. In zeer
zeldzame gevallen waarin afzonderlijke vingerafdrukken zeer op elkaar lijken, kan de
sensor ze echter als identiek herkennen.
• Als u uw vingerafdruk gebruikt als schermvergrendelingsmethode, kan uw vingerafdruk
niet worden gebruikt om het scherm te ontgrendelen wanneer u het apparaat voor het
eerst inschakelt. Als u het apparaat wilt gebruiken, moet u het scherm ontgrendelen met
het patroon, pincode of wachtwoord dat u instelt wanneer u de vingerafdruk registreert.
Zorg ervoor dat u uw patroon, pincode of wachtwoord niet vergeet.
• Als uw vingerafdruk niet wordt herkend, kunt u het apparaat ontgrendelen met het
patroon, de pincode of het wachtwoord dat u hebt ingesteld bij het registreren van de
vingerafdruk, en vervolgens kunt u uw vingerafdrukken opnieuw registreren. Als u uw
patroon, pincode of wachtwoord bent vergeten, kunt u het apparaat niet gebruiken als u
het niet opnieuw instelt. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens
of ongemak veroorzaakt door vergeten ontgrendelingscodes.
• Als u de schermvergrendelingsmethode wijzigt in Vegen of Geen, die niet veilig zijn,
worden al uw biometrische gegevens verwijderd. Als u uw biometrische gegevens wilt
gebruiken in apps of functies, moet u uw biometrische gegevens opnieuw registreren.
146
Instellingen
Voor een betere herkenning van vingerafdrukken
Wanneer u uw vingerafdrukken scant op het apparaat, moet u rekening houden met de volgende
omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de prestaties van het apparaat:
• Het apparaat herkent mogelijk vingerafdrukken niet als deze zijn veranderd door rimpels of
littekens.
• Het apparaat herkent mogelijk geen vingerafdrukken van kleine of dunne vingers.
• Om de prestaties van herkenning te verbeteren, registreert u vingerafdrukken van de hand die
het meest wordt gebruikt om taken uit te voeren op het apparaat.
• Uw apparaat bevat een sensor voor vingerafdrukherkenning onderaan in het midden van het
scherm. Controleer of de screenprotector of het aanraakscherm op de plek van de sensor voor
vingerafdrukherkenning niet is bekrast of beschadigd door voorwerpen, zoals munten, sleutels,
pennen en kettingen.
• Zorg dat het gebied rondom de sensor voor vingerafdrukherkenning en uw vingers schoon en
droog zijn.
• Als u uw vinger buigt of uw vingertop gebruikt, herkent het apparaat uw vingerafdrukken
mogelijk niet. Druk op het scherm zodat uw vingertop over het brede oppervlak van het gebied
voor de vingerafdrukherkenning ligt.
Vingerafdrukken vastleggen
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Vingerafdrukken.
Lees de instructies op het scherm en tik op Doorgaan.
147
Instellingen
3
4
Stel een schermvergrendelingsmethode in.
Plaats uw vinger op de sensor voor vingerafdrukherkenning onderaan het scherm. Nadat het
apparaat uw vinger heeft gedetecteerd, tilt u deze op en plaatst u deze weer op de sensor voor
vingerafdrukherkenning.
Herhaal deze actie totdat de vingerafdruk is geregistreerd.
5
Wanneer u klaar bent met het registreren van de vingerafdrukken, tikt u op Gereed.
Geregistreerde vingerafdrukken controleren
U kunt controleren of uw vingerafdruk is geregistreerd door uw vinger op de sensor voor
vingerafdrukherkenning te plaatsen.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op Toegev. vingerafdrukken bekijken.
Plaats uw vinger op de sensor voor vingerafdrukherkenning.
Het herkenningsresultaat wordt weergegeven.
148
Instellingen
Geregistreerde vingerafdrukken verwijderen
U kunt geregistreerde vingerafdrukken verwijderen.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Selecteer een vingerafdruk die u wilt verwijderen en tik op Verwijder.
Het scherm ontgrendelen met uw vingerafdruk
U kunt het scherm ontgrendelen met uw vingerafdruk in plaats van een patroon, pincode of
wachtwoord.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op de schakelaar Ontgrendelen met vingerafdruk om deze functie in te schakelen.
Plaats uw vinger op het vergrendelscherm op de sensor voor vingerafdrukherkenning om uw
vingerafdruk te scannen.
De instelling voor het pictogram voor vingerafdrukherkenning wijzigen
Stel het apparaat zo in dat het pictogram voor vingerafdrukherkenning wordt weergegeven of
verborgen wanneer u op het scherm tikt terwijl het scherm is uitgeschakeld.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Vingerafdrukken.
Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Tik op de schakelaar Pictogram bij scherm uit om deze functie in of uit te schakelen.
149
Instellingen
Samsung Pass
Registreer uw biometrische gegevens in Samsung Pass en verifieer uw identiteit op een eenvoudige
manier als u diensten gebruikt waarvoor uw login- of persoonlijke informatie vereist is.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw apparaat zijn verbonden met een Wi-Finetwerk of mobiel netwerk.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
Raadpleeg Samsung-account voor meer informatie.
• De functie voor aanmelden bij websites is alleen beschikbaar voor websites die u opent
via de app Internet. Bepaalde websites bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze
functie.
• Geregistreerde biometrische gegevens en opgeslagen betaalkaartgegevens worden
alleen op uw apparaat opgeslagen en niet gesynchroniseerd met andere apparaten of
servers.
Samsung Pass registreren
Voordat u Samsung Pass gebruikt, registreert u uw biometrische gegevens bij Samsung Pass.
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Samsung Pass. Volg de instructies
op het scherm om de installatie te voltooien.
Het wachtwoord van de Samsung-account verifiëren
U kunt uw geregistreerde biometrische gegevens gebruiken om uw identiteit te verifiëren in plaats
van uw Samsung-accountwachtwoord in te geven, bijvoorbeeld wanneer u inhoud aanschaft in
Galaxy Store.
Tik in het hoofdscherm van Samsung Pass op → Instellingen → Account en synchroniseren en tik
op de schakelaar Verifiëren met Samsung Pass om deze functie in te schakelen.
Samsung Pass gebruiken om aan te melden bij websites
U kunt Samsung Pass gebruiken om u gemakkelijk aan te melden bij websites die ondersteuning
bieden voor het automatisch aanvullen van ID's en wachtwoorden.
1
2
3
Open een website waarbij u zich wilt aanmelden.
Geef uw ID en wachtwoord in en tik dan op de toets Aanmelden op de website.
Wanneer een pop-upscherm wordt geopend waarin u wordt gevraagd of u de
aanmeldgegevens wilt opslaan, tikt u op Inloggen bij Samsung Pass en vervolgens op
Onthouden.
150
Instellingen
Samsung Pass gebruiken om aan te melden bij apps
U kunt Samsung Pass gebruiken om u gemakkelijk aan te melden bij apps die ondersteuning bieden
voor het automatisch aanvullen van ID's en wachtwoorden.
1
2
3
Open een app waarbij u zich wilt aanmelden.
Geef uw ID en wachtwoord in en tik op de toets Aanmelden van de app.
Wanneer een pop-upscherm wordt geopend waarin u wordt gevraagd of u de
aanmeldgegevens wilt opslaan, tikt u op Opslaan.
Aanmeldgegevens beheren
Bekijk de lijst met websites en apps die u hebt ingesteld voor het gebruik van Samsung Pass en
beheer uw aanmeldgegevens.
1
2
Tik in het hoofdscherm van Samsung Pass op Aanmelden en selecteer een website of app in de
lijst.
Tik op Bewerk en pas uw ID, wachtwoord en de naam van de website of app aan.
Als u de website of app wilt verwijderen, tikt u op Wissen.
Samsung Pass gebruiken met websites en apps
Wanneer u websites of apps gebruikt die Samsung Pass ondersteunen, kunt u zich gemakkelijk
aanmelden met Samsung Pass.
Om de lijst met websites en apps te zien die Samsung Pass ondersteunen, tikt u in het hoofdscherm
van Samsung Pass op → Partners. Als er geen websites of apps zijn die Samsung Pass
ondersteunen, wordt Partners niet weergegeven.
• Beschikbare websites en apps kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio of
serviceprovider.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies of ongemak als gevolg van
aanmelden bij websites of apps via Samsung Pass.
151
Instellingen
Uw persoonlijke informatie automatisch invoeren
U kunt Samsung Pass gebruiken om uw adres of betaalkaartgegevens eenvoudig in te geven in apps
die het automatisch aanvullen van persoonlijke informatie ondersteunen.
1
2
Tik in het hoofdscherm van Samsung Pass op Automatisch invullen en selecteer Adres
toevoegen of Kaart toevoegen.
Voer de informatie in en tik op Opslaan.
U kunt de biometrische gegevens die u hebt geregistreerd bij Samsung Pass nu gebruiken
wanneer uw persoonlijke informatie automatisch op ondersteunde apps wordt ingevoerd.
Uw Samsung Pass-gegevens verwijderen
U kunt uw biometrische gegevens, aanmeldgegevens en app-gegevens verwijderen die zijn
geregistreerd bij Samsung Pass.
• Uw acceptatie van de algemene voorwaarden en uw Samsung-account blijven actief.
• De Samsung Pass-gegevens op andere apparaten die zijn aangemeld bij uw Samsungaccount, worden niet verwijderd.
1
2
Tik in het hoofdscherm van Samsung Pass op → Instellingen → Gegevens verwijderen.
Geef het wachtwoord voor uw Samsung-account in en tik op OK.
Uw Samsung Pass-gegevens worden verwijderd.
152
Instellingen
Veilige map
Met Veilige map worden uw persoonlijke inhoud en apps, zoals foto's en contacten, beveiligd zodat
anderen er geen toegang toe hebben. U kunt uw persoonlijke inhoud en apps beschermen, zelfs
wanneer het apparaat is ontgrendeld.
Veilige map is een apart, beveiligd opslaggebied. De gegevens in Veilige map kunnen niet
worden overgedragen naar andere apparaten via niet-goedgekeurde methoden voor delen,
zoals USB of Wi-Fi Direct. Als u probeert het besturingssysteem aan te passen of software
te wijzigen, wordt Veilige map automatisch vergrendeld en ontoegankelijk. Voordat u
gegevens opslaat in Veilige map, moet u een back-up maken van de gegevens op een
andere veilige locatie.
Als u de functie Veilige map wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsungaccount.
153
Instellingen
Veilige map instellen
1
2
3
4
Start de app Instellingen en tik op Biometrie en beveiliging → Veilige map.
Accepteer de algemene voorwaarden van Veilige map.
Geef de ID en het wachtwoord van uw Samsung-account in en tik op Inloggen.
Selecteer een vergrendelmethode voor de Veilige map en volg de instructies op het scherm om
de installatie te voltooien.
Als u de naam of kleur van het pictogram van de Veilige map wilt wijzigen, tikt u op →
Aanpassen.
• Wanneer u de app Veilige map start, moet u de app ontgrendelen met de vooraf
ingestelde vergrendelmethode.
• Als u uw ontgrendelingscode voor de Veilige map vergeet, kunt u deze opnieuw instellen
met uw Samsung-account. Tik op de toets onderaan het vergrendelscherm en geef het
wachtwoord van uw Samsung-account in.
Automatische vergrendeling instellen voor de Veilige map
Stel het apparaat zo in dat de Veilige map automatisch wordt vergrendeld wanneer deze niet wordt
gebruikt.
1
2
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Veilige map automat. vergrendelen.
Selecteer een vergrendeloptie.
Tik op → Vergrendelen en afsluiten als u uw Veilige map handmatig wilt vergrendelen.
154
Instellingen
Inhoud naar de Veilige map verplaatsen
U kunt inhoud, zoals foto's en video's, naar de Veilige map verplaatsen. De volgende acties zijn een
voorbeeld van de verplaatsing van een afbeelding vanuit de standaardopslag naar de Veilige map.
1
2
3
Start de app Veilige map en tik op Bestanden toevoegen.
Tik op Afbeeldingen, vink de afbeeldingen aan die u wilt verplaatsen en tik op Klaar.
Tik op Verplaatsen.
De geselecteerde items worden verwijderd uit de oorspronkelijke map en verplaatst naar de
Veilige map. Als u items wilt kopiëren, tikt u op Kopiëren.
De methode voor het verplaatsen van inhoud kan verschillen afhankelijk van het
inhoudstype.
Inhoud uit Veilige map verplaatsen
U kunt inhoud vanuit de Veilige map naar de desbetreffende app in de standaardopslag verplaatsen.
De volgende acties zijn een voorbeeld van de verplaatsing van een afbeelding vanuit de Veilige map
naar de standaardopslag.
1
2
Start de app Veilige map en tik op Galerij.
Selecteer een afbeelding en tik op → Verplaatsen uit Veilige map.
De geselecteerde items worden verplaatst naar Galerij in de standaardopslag.
155
Instellingen
Apps toevoegen
Voeg een app toe die u wilt gebruiken in de Veilige map.
1
2
Start de app Veilige map en tik op Apps toevoegen.
Vink een of meer apps aan die zijn geïnstalleerd op het apparaat en tik op Voeg toe.
Voor het installeren van apps uit Play Store of Galaxy Store, tikt u op Downloaden uit Play
Store of Downloaden uit Galaxy Store.
Apps verwijderen uit de Veilige map
Blijf een app die u wilt verwijderen aanraken en tik op Verwijderen.
Accounts toevoegen
Voeg uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toe om deze te synchroniseren met de
in de Veilige map.
1
2
3
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Accounts → Account toevoegen.
Selecteer een accountservice.
Volg de instructies op het scherm om de installatie van de account te voltooien.
Veilige map verbergen
U kunt de sneltoets Veilige map verbergen op het Apps-scherm.
Start de app Veilige map, tik op → Instellingen en tik op de schakelaar Pictogram weergeven in
Apps om deze functie uit te schakelen.
Of open het meldingenvenster, veeg omlaag en tik vervolgens op Veilige map om deze functie uit
te schakelen.
156
Instellingen
Een back-up van de Veilige map maken en deze terugzetten
Maak via uw Samsung-account een back-up van inhoud en apps in de Veilige map in Samsung
Cloud zodat u deze later kunt terugzetten.
Back-up maken van gegevens
1
2
3
4
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Back-up en herstel.
Tik op Account toevoegen en meld u aan bij uw Samsung-account.
Tik op Back-up gegevens van Veilige map.
Vink de items aan waarvan u een back-up wilt maken en tik op Back-up.
Van de gegevens wordt een back-up gemaakt in Samsung Cloud.
Gegevens herstellen
1
2
3
4
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Back-up en herstel.
Tik op Herstellen.
Tik op
om een apparaat te selecteren om de gegevens terug te zetten.
Vink de items aan die u wilt herstellen en tik op Herstellen.
De gegevens in de back-up worden teruggezet op het apparaat.
Veilige map verwijderen
U kunt de app Veilige map verwijderen, inclusief de inhoud en apps ervan.
Start de app Veilige map en tik op → Instellingen → Meer instellingen → Verwijderen.
U kunt een back-up maken van inhoud voordat u de app Veilige map verwijdert door te tikken
op Mediabestanden uit Veilige map verplaatsen en te tikken op Verwijderen. Voor toegang tot
gegevens waarvan een back-up uit de Veilige map is gemaakt, start u de app Mijn bestanden en tikt
u op Interne opslag → Secure Folder.
Er wordt geen back-up gemaakt van notities die zijn opgeslagen in Samsung Notes.
157
Instellingen
Accounts en back-up
Opties
U kunt de gegevens van uw apparaat synchroniseren, hiervan een back-up maken of ze terugzetten
via Samsung Cloud. U kunt zich ook aanmelden bij accounts, zoals uw Samsung-account of Googleaccount of via Smart Switch gegevens overdragen naar of van andere apparaten.
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up.
• Accounts: u kunt uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toevoegen om deze te
synchroniseren.
• Back-up en herstel: bewaar uw persoonlijke informatie, app-gegevens en instellingen veilig
op uw apparaat. U kunt een back-up van uw gevoelige gegevens maken en deze later openen.
U moet zich aanmelden bij uw Google- of Samsung-account om een back-up van gegevens te
maken of te herstellen.
• Samsung Cloud: u kunt de inhoud beheren die u veilig wilt opslaan in Samsung Cloud. U kunt
de gebruiksstatus van uw Samsung Cloud-opslag controleren en uw gegevens synchroniseren,
er een back-up van maken en herstellen. Raadpleeg Samsung Cloud voor meer informatie.
• Smart Switch: start Smart Switch en zet gegevens van uw vorige apparaat over. Raadpleeg
Gegevens overzetten vanaf uw vorige apparaat (Smart Switch) voor meer informatie.
Maak regelmatig een back-up van uw gegevens op een veilige locatie, zoals Samsung
Cloud of een computer, zodat u deze kunt terugzetten als de gegevens beschadigd raken of
verloren gaan als het apparaat per ongeluk wordt teruggezet op de fabrieksinstellingen.
158
Instellingen
Samsung Cloud
Synchroniseer de gegevens die op uw apparaat zijn opgeslagen, zoals afbeeldingen en video's, met
Samsung Cloud en bekijk de gegevens die u hebt opgeslagen op Samsung Cloud. U kunt ook een
back-up maken van de gegevens van uw apparaat naar Samsung Cloud en deze later herstellen.
Als u Samsung Cloud wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
Gegevens synchroniseren
U kunt gegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat (zoals afbeeldingen, video's en evenementen),
synchroniseren met Samsung Cloud en ze openen op andere apparaten.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Samsung Cloud.
Tik op → Instellingen → Inst. synch. en autom. back-up → Synchroniseren.
Tik op de schakelaars naast de items die u wilt synchroniseren.
U kunt de opgeslagen gegevens te allen tijde bekijken en de instellingen wijzigen door te
tikken op Galerij, Overige gesynchronis. gegevens of Samsung Cloud Drive.
159
Instellingen
Back-up maken van gegevens
U kunt een back-up maken van de gegevens van uw apparaat naar Samsung Cloud.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Samsung Cloud → Back-up maken
van deze telefoon.
Vink de items aan waarvan u een back-up wilt maken en tik op Back-up.
Tik op Gereed.
• Van bepaalde gegevens wordt geen back-up gemaakt. Als u wilt controleren van welke
gegevens een back-up wordt gemaakt, tikt u op het scherm Instellingen op Accounts en
back-up → Samsung Cloud → Back-up maken van deze telefoon.
• Als u de back-upgegevens voor overige apparaten in uw Samsung Cloud wilt weergeven,
tikt u op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Samsung Cloud →
Gegevens herstellen →
en selecteert u het gewenste apparaat.
Gegevens herstellen
U kunt uw back-upgegevens van Samsung Cloud terugzetten naar uw apparaat.
1
2
3
Tik op het scherm Instellingen op Accounts en back-up → Samsung Cloud.
Tik op Gegevens herstellen →
en selecteer een apparaat.
Vink de items aan die u wilt herstellen en tik op Herstel.
Google
U kunt instellingen configureren voor bepaalde functies van Google.
Tik op het scherm Instellingen op Google.
160
Instellingen
Geavanceerde functies
Opties
U kunt geavanceerde functies inschakelen en de instellingen wijzigen waarmee ze worden beheerd.
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies.
Overmatig schudden van of stoten tegen het apparaat kan leiden tot onbedoelde invoer
voor bepaalde functies die gebruikmaken van sensoren.
• Zijtoets: selecteer een app of functie die u wilt starten met behulp van de zijtoets. Raadpleeg De
zijtoets instellen voor meer informatie.
• Bixby Routines: routines toevoegen om instellingen die u herhaaldelijk gebruikt te
automatiseren. Het apparaat stelt ook handige routines voor aan de hand van uw frequente
situaties. Raadpleeg Bixby Routines voor meer informatie.
• Bel/sms op andere apparaten: gebruik de bel- en berichtenfuncties van uw apparaat op andere
apparaten die zijn aangemeld bij uw Samsung-account.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Koppelen met Windows: open gegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat direct op uw
computer.
• Slimme pop-upweergave: hiermee kunt u apps selecteren om meldingen via pop-upvensters
weer te geven. Als u gebruikmaakt van deze functie, kunt u de inhoud snel via pop-upvensters
bekijken door op het pictogram op het scherm te tikken.
Deze functie is alleen beschikbaar voor apps die de functie Multi window
ondersteunen.
• Schermafbeeldingen en schermrecorder: de instellingen voor schermafbeeldingen en de
schermrecorder wijzigen.
• Direct share: instellen dat het apparaat de personen met wie u contact hebt opgenomen,
weergeeft in het venster met opties voor delen zodat u uw inhoud direct kunt delen.
• Animaties verkleinen: het apparaat zo instellen dat de schermeffecten van bepaalde acties,
zoals het openen of sluiten van apps, worden verminderd.
• Bewegingen en gebaren: hiermee kunt u de bewegingsfunctie inschakelen en instellingen
configureren. Raadpleeg Bewegingen en gebaren voor meer informatie.
161
Instellingen
• Bediening met één hand: bediening met één hand inschakelen voor gebruiksgemak wanneer
u het apparaat gebruikt met één hand.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Game Launcher: de Game Launcher starten. Raadpleeg Game Launcher voor meer informatie.
• Dual Messenger: een tweede app installeren en twee verschillende accounts gebruiken voor
dezelfde messenger-app. Raadpleeg Dual Messenger voor meer informatie.
• SOS-berichten verzenden: instellen dat het apparaat SOS-berichten verstuurt wanneer u de
zijtoets drie keer indrukt.
Bixby Routines
Bixby Routines is een service die instellingen die u herhaaldelijk gebruikt automatiseert en nuttige
functies suggereert op basis van uw frequente situaties door uw gebruikspatronen te leren kennen.
De routine 'Voor bedtijd' voert acties uit zoals stille stand en nachtstand inschakelen, zodat uw ogen
en oren minder belast worden wanneer u het apparaat gebruikt voordat u naar bed gaat.
Routines toevoegen
Voeg routines toe om uw apparaat gemakkelijker te gebruiken. Wanneer u een routine toevoegt,
kunt u de werking ervan instellen op automatisch of handmatig.
Aanbevolen routines toevoegen
Wanneer uw apparaat uw gebruikspatronen leert kennen, zal het aanbevelen om nuttige of
veelgebruikte functies als routine toe te voegen.
Wanneer de aanbevelingsmelding wordt weergegeven, tikt u op Alles weergeven en voegt u deze
toe als uw eigen routine.
162
Instellingen
Toevoegen van routines uit de lijst met aanbevelingen
Bekijk de lijst met nuttige functies en voeg deze toe als uw eigen routines.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies → Bixby Routines.
Selecteer in de lijst Verder lezen een gewenste routine en tik op Opslaan.
• Om de voorwaarden en acties van de routine in te stellen, tikt u op Bewerken. Of tik op de
voorwaarde of actie die u wilt bewerken.
• Als u de werking van de routine wilt instellen op handmatig, tikt u op Getikt op startknop.
Deze optie verschijnt alleen als er geen werkingsvoorwaarden zijn ingesteld.
Handmatige routines kunt u als widgets aan het startscherm toevoegen en op deze manier
snel openen. Als er een pop-upvenster verschijnt, tikt u op Toevoegen.
163
Instellingen
Uw eigen routines toevoegen
Voeg functies toe die u wilt gebruiken als routines.
1
2
3
4
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies → Bixby Routines →
Tik op
.
, stel de werkingsvoorwaarden in en tik op Volgende.
Als u de werking van de routine wilt instellen op handmatig, tikt u op Getikt op startknop.
Tik op
, stel acties in en tik op Gereed.
Geef een routinenaam in en tik op Gereed.
Handmatige routines kunt u als widgets aan het startscherm toevoegen en op deze manier snel
openen. Als er een pop-upvenster verschijnt, tikt u op Toevoegen.
Gebruik van routines
Automatische routines uitvoeren
Automatische routines worden automatisch uitgevoerd wanneer aan de voorwaarden wordt
voldaan.
Handmatige routines uitvoeren
Handmatige routines waarvoor u Getikt op startknop hebt ingesteld als werkingsvoorwaarde kunt
u handmatig uitvoeren door op de toets te tikken wanneer u maar wilt.
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies → Bixby Routines → Mijn routines
naast de routine die u wilt uitvoeren. U kunt ook op de widget van de routine op het
en tik op
startscherm tikken.
Weergave van routines die worden uitgevoerd
De routines die momenteel worden uitgevoerd, verschijnen op het meldingenvenster. Als u de
details van een routine wilt bekijken, tikt u op de melding.
Stoppen van routines die worden uitgevoerd
U kunt routines die worden uitgevoerd snel stoppen. Selecteer een routine op het meldingenvenster
en tik op Stoppen.
164
Instellingen
Routines beheren
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies → Bixby Routines → Mijn routines. Uw
routines worden weergegeven.
Als u een routine wilt deactiveren, tikt u op de schakelaar van de routine of op
.
Als u een routine wilt bewerken, selecteert u een routine en tikt u op Bewerken. Of tik op de
voorwaarde of actie die u wilt bewerken.
Als u routines wilt verwijderen, tikt u op → Verwijderen, vinkt u de routines aan die u wilt
verwijderen en tikt u vervolgens op Wissen.
Bewegingen en gebaren
Hiermee kunt u de bewegingsfunctie inschakelen en instellingen configureren.
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies → Bewegingen en gebaren.
• Optillen om te activeren: hiermee kunt u het apparaat zo instellen dat het scherm wordt
ingeschakeld als u het optilt.
• Twee keer tikken om te wekken: hiermee kunt u het apparaat zo instellen dat het scherm
wordt ingeschakeld door willekeurig op het scherm dubbel te tikken als het scherm is
uitgeschakeld.
• Slim melden: instellen dat het apparaat meldingen over gemiste oproepen of nieuwe berichten
weergeeft wanneer u het apparaat oppakt.
Deze functie werkt mogelijk niet als het scherm is ingeschakeld of het apparaat zich
niet op een vlakke ondergrond bevindt.
• Eenvoudig dempen: instellen dat inkomende oproepen of alarmen worden gedempt via
handbewegingen of door het apparaat met het scherm omlaag neer te leggen.
• Vegen voor schermafbeelding: instellen dat er een schermafbeelding wordt gemaakt door
het apparaat wanneer u met uw hand naar links of rechts over het scherm veegt. U kunt de
gemaakte afbeeldingen bekijken in Galerij.
Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te
maken.
• Veeg voor oproep/bericht verz.: instellen dat het apparaat belt of een bericht stuurt wanneer
u naar links of rechts veegt op een contact of een telefoonnummer in de app Telefoon of
Contacten.
165
Instellingen
Dual Messenger
Installeer een tweede app en gebruik twee verschillende accounts voor dezelfde messenger-app.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies → Dual Messenger.
Ondersteunde apps worden weergegeven.
Tik op de schakelaar van een app om de tweede app te installeren.
De tweede app wordt geïnstalleerd. Het pictogram van de tweede app wordt weergegeven met
. Wanneer u meldingen van de tweede app ontvangt, worden deze weergegeven met om
ze te onderscheiden van de meldingen van de eerste app.
Tweede app
• De beschikbaarheid van de Dual Messenger-functie is afhankelijk van de app.
• Bepaalde functies van de app zijn mogelijk beperkt voor de tweede app.
De tweede app verwijderen
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies → Dual Messenger.
Tik op de schakelaar van de app die u wilt verwijderen en tik op Uitschakelen.
Alle gegevens die zijn gekoppeld met de tweede app worden verwijderd.
Als u de eerste app verwijdert, wordt de tweede app ook verwijderd.
166
Instellingen
Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht
Opties
Bekijk de gebruiksgeschiedenis van uw apparaat en gebruik functies om te voorkomen dat uw
apparaat uw leven verstoort. U kunt ook ouderlijk toezicht voor uw kinderen instellen en hun
digitale gebruik beheren.
Tik op het scherm Instellingen op Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht.
• Digitaal welzijn: bekijk de dagelijkse gebruiksgeschiedenis van uw apparaat. Raadpleeg
Digitaal welzijn voor meer informatie.
• Ouderlijk toezicht: beheer het gebruik van digitale media door uw kinderen.
Digitaal welzijn
Bekijk de dagelijkse gebruiksgeschiedenis van uw apparaat. U kunt ook de gebruikstijd beperken of
meldingsinstellingen voor elke app wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht → Digitaal welzijn.
De tijd dat het scherm was
ingeschakeld
Aantal meldingen
Aantal ontgrendelingen
App-timers
Scherpstelstand
167
Instellingen
Timers voor apps instellen
U kunt de dagelijkse gebruikstijd voor elke app beperken door een timer in te stellen. Wanneer u de
limiet bereikt, wordt de app gedeactiveerd en kunt u deze niet meer gebruiken.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht → App-timers.
Tik op Geen timer naast de gewenste app en stel de tijd in.
De functie Ontspannen inschakelen
U kunt de functie Ontspannen inschakelen om de belasting van uw ogen voor het slapen gaan te
verminderen en te voorkomen dat uw nachtrust wordt verstoord.
1
2
Tik op het scherm Instellingen op Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht → Ontspannen.
Als u het schema wilt instellen om de functie Ontspannen in te schakelen, tikt u op Een schema
instellen, vervolgens tikt u op de schakelaar om deze functie in te schakelen en stelt u de dagen
en tijden in.
168
Instellingen
Apparaatonderhoud
Introductie
De functie voor apparaatonderhoud geeft een overzicht van de status van de batterij, de opslag,
het geheugen en de systeembeveiliging van uw apparaat. U kunt het apparaat ook automatisch
optimaliseren met een tik van uw vinger.
Batterij
Opslag
Geheugen
Beveiliging
Uw apparaat optimaliseren
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Nu optimaliseren.
De snelle optimalisatiefunctie verbetert de apparaatprestaties met de volgende acties.
• Apps sluiten die op de achtergrond actief zijn.
• Abnormaal batterijgebruik beheren.
• Scannen op vastgelopen apps en malware.
169
Instellingen
De optimalisatiefunctie gebruiken
U kunt het apparaat zo instellen dat het automatisch wordt geoptimaliseerd wanneer uw apparaat
niet in gebruik is. Tik op → Geavanceerd → Automatische optimalisatie en tik op de schakelaar
om deze functie in te schakelen. Als u de tijd wilt instellen voor het uitvoeren van automatische
optimalisatie, tikt u op Tijd.
Batterij
Controleer de resterende batterijlading en hoe lang u het apparaat nog kunt gebruiken.
Voor apparaten die een laag batterijniveau hebben, kunt u de batterij sparen door de
energiebesparingsfuncties in te schakelen.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Batterij.
• De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan
verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
• U ontvangt mogelijk geen meldingen van sommige apps die de energiebesparende
stand gebruiken.
Energiestand
Selecteer de energiestand die past bij uw apparaatgebruik.
Tik op Energiestand en selecteer een optie.
• Geoptimaliseerd: geoptimaliseerd voor een balans tussen apparaatprestaties en
batterijgebruik.
• Gemidd. energiebespar.: de spaarstand inschakelen om de gebruiksduur van de batterij te
verlengen.
• Max. energiebesparing: in de maximale spaarstand is het batterijverbruik van het apparaat
minder dankzij inschakeling van de donkere stand en beperking van de beschikbare apps
en functies. Netwerkverbindingen, met uitzondering van het mobiele netwerk, worden
uitgeschakeld.
U kunt instellen dat het apparaat sneller de batterij oplaadt. Tik op Opladen en tik op de schakelaar
Snel opladen om deze functie in te schakelen.
170
Instellingen
Aangepaste spaarstand
U kunt het apparaat zo instellen dat de energiebesparingsstand automatisch wordt geactiveerd op
basis van uw gebruikspatronen en het resterende batterijvermogen.
Tik op Energiestand en tik op de schakelaar Aangepaste spaarstand om deze functie in te
schakelen. Uw apparaat zal de energiebesparingsstand activeren op basis van de situatie om de
gebruiksduur van de batterij te verlengen.
Batterijgebruik voor elke app beheren
U kunt de batterij sparen door te voorkomen dat apps die op de achtergrond worden uitgevoerd,
batterijlading gebruiken wanneer ze niet worden gebruikt. Tik op Batterijverbruik, selecteer apps in
de app-lijst en tik op de schakelaar App in sluimerstand om de functie in te schakelen.
Opslag
Hier kunt u de status van het gebruikte en beschikbare geheugen controleren.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Opslag.
• De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de
gespecificeerde capaciteit. Een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt door
het besturingssysteem en de standaard-apps. De beschikbare capaciteit kan veranderen
wanneer u het apparaat bijwerkt.
• U kunt de beschikbare capaciteit van het interne geheugen bekijken in het gedeelte
Specificatie voor uw apparaat op de Samsung-website.
Het geheugen beheren
Als u bestanden of apps die u niet meer gebruikt wilt verwijderen, selecteert u een categorie. Vink
vervolgens items aan om ze te selecteren en tik op Verwijderen.
Geheugen
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Geheugen.
Als u uw apparaat wilt versnellen door apps te stoppen die op de achtergrond worden uitgevoerd,
vinkt u apps in de lijst met apps aan en tikt u op Opschonen.
171
Instellingen
Beveiliging
Hier kunt u de beveiligingsstatus van het apparaat controleren. Deze functie scant uw apparaat op
malware.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Beveiliging → Telefoon scannen.
Apps
Hiermee kunt u de apps op het apparaat beheren en de app-instellingen wijzigen. U kunt de
gebruiksgegevens van de apps bekijken, de bijbehorende meldings- of machtigingsinstellingen
wijzigen of onnodige apps verwijderen of uitschakelen.
Tik op het scherm Instellingen op Apps.
Algemeen beheer
Hier kunt u de systeeminstellingen van uw apparaat aanpassen of het apparaat opnieuw instellen.
Tik op het scherm Instellingen op Algemeen beheer.
• Taal en invoer: apparaattalen selecteren en instellingen wijzigen, zoals toetsenborden
en spraakinvoertypen. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de
geselecteerde taal. Raadpleeg Apparaattalen toevoegen voor meer informatie.
• Datum en tijd: toegang krijgen tot de instellingen en deze aanpassen om te bepalen hoe het
apparaat de tijd en datum weergeeft.
Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is, worden de tijd en datum gereset.
• Neem contact op: vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken.
• Resetten: de instellingen van uw apparaat opnieuw instellen of het apparaat terugzetten op
de fabrieksinstellingen. U kunt al uw instellingen terugzetten of alleen netwerkinstellingen of
toegankelijkheidsinstellingen. U kunt ook instellen dat het apparaat op een vooraf ingesteld
tijdstip opnieuw wordt gestart voor optimalisatie van het apparaat.
172
Instellingen
Apparaattalen toevoegen
U kunt talen toevoegen die op uw apparaat gebruikt moeten worden.
1
Tik op het scherm Instellingen op Algemeen beheer → Taal en invoer → Taal → Taal
toevoegen.
Tik op → Alle talen om alle talen die kunnen worden toegevoegd weer te geven.
2
3
Selecteer een taal die u wilt toevoegen.
Als u de geselecteerde taal wilt instellen als standaardtaal, tikt u op Standaard. Als u de huidige
taalinstelling wilt behouden, tikt u op Huidige houden.
De geselecteerde taal wordt toegevoegd aan de lijst met talen. Als u de standaardtaal hebt
gewijzigd, wordt de geselecteerde taal bovenaan de lijst toegevoegd.
Als u de standaardtaal van uw lijst met talen wilt wijzigen, selecteert u een taal en tik op Toepassen.
Als een app de standaardtaal niet ondersteunt, wordt de volgende ondersteunde taal in de lijst
gebruikt.
Toegankelijkheid
Hier kunt u verschillende instellingen configureren om de toegankelijkheid van het apparaat te
verbeteren.
Tik op het scherm Instellingen op Toegankelijkheid.
• Schermlezer: hiermee activeert u Voice Assistant, die spraakfeedback biedt. Tik op Zelfstudie
voor helpinformatie over het gebruik van deze functie.
• Verbeteringen zichtbaarheid: hiermee kunt u instellingen aanpassen voor een verbeterde
toegankelijkheid voor slechtziende gebruikers.
• Gehoorverbeteringen: hiermee kunt u instellingen aanpassen voor een verbeterde
toegankelijkheid voor dove en slechthorende gebruikers.
• Interactie en behendigheid: hiermee kunt u instellingen aanpassen voor een verbeterde
toegankelijkheid voor gebruikers met verminderd gebruik van hun handen.
• Geavanceerde instellingen: hiermee kunt u instellingen configureren voor directe toegang en
meldingsfuncties.
• Geïnstalleerde services: hier kunt u toegankelijkheidsservices weergeven die op het apparaat
zijn geïnstalleerd.
• Over toegankelijkheid: bekijk de toegankelijkheidsinformatie.
• Neem contact op: vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken.
173
Instellingen
Software-update
Deze functie werkt de software van het apparaat bij via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air). U
kunt ook software-updates plannen.
Tik op het scherm Instellingen op Software-update.
Als noodsoftware-updates worden uitgebracht voor de veiligheid van uw apparaat en
om nieuwe typen beveiligingsrisico's te blokkeren, worden deze automatisch zonder uw
goedkeuring geïnstalleerd.
• Downloaden en installeren: controleer op updates en installeer deze updates handmatig.
• Automat. downloaden via Wi-Fi: instellen dat updates automatisch worden gedownload als
het apparaat verbonden is met een Wi-Fi-netwerk.
• Laatste update: geef informatie weer over de laatste software-update.
Informatie over beveiligingsupdates
Beveiligingsupdates worden geleverd om de veiligheid van uw apparaat te vergroten en
uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ga naar security.samsungmobile.com voor
beveiligingsupdates voor uw model.
De website ondersteunt alleen bepaalde talen.
Tips en gebruikershandleiding
Hiermee kunt u informatie weergeven over het gebruik van het apparaat en apps of voor het
configureren van belangrijke instellingen.
Tik op het scherm Instellingen op Tips en gebruikershandleiding.
174
Instellingen
Info telefoon
U kunt informatie over uw apparaat openen.
Tik op het scherm Instellingen op Info telefoon.
Als u de naam van uw apparaat wilt wijzigen, tikt u op Bewerken.
• Status: verschillende apparaatgegevens bekijken, zoals de SIM-kaartstatus, MAC-adres van Wi-Fi
en serienummer.
• Juridische informatie: juridische informatie met betrekking tot het apparaat bekijken, zoals
veiligheidsinformatie en de open source-licentie.
• Softwaregegevens: de softwaregegevens van het apparaat bekijken, zoals de versie van het
besturingssysteem en de firmwareversie.
• Batterijgegevens: de status en gegevens van de batterij bekijken.
175
Bijlage
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen.
Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.
Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt,
wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:
• Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven
dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
• PIN: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een
pincode is ingeschakeld, moet u de pincode ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U
kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.
• PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw pincode meerdere keren
onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.
• PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code
ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met
uw serviceprovider.
Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer
• Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar een
andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutmeldingen worden weergegeven.
• U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem voor meer informatie
contact op met uw serviceprovider.
Uw apparaat wordt niet ingeschakeld
Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij
volledig op voordat u het apparaat inschakelt.
176
Bijlage
Het aanraakscherm reageert traag of niet goed
• Als u beschermfolie of optionele accessoires op het aanraakscherm zijn bevestigd, functioneert
het aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het aanraakscherm
bedient of als u met scherpe voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, functioneert
het aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water
beschadigd raken.
• Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
• Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt naar de nieuwste versie.
• Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung Servicecenter.
Het apparaat loopt vast of heeft een ernstige fout
Probeer de volgende oplossingen. Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact
op met een Samsung Servicecenter.
Het apparaat opnieuw opstarten
Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk apps sluiten of het apparaat uitschakelen en weer
inschakelen.
Geforceerd opnieuw opstarten
Als uw apparaat vastloopt en niet reageert, houdt u de zijtoets en de toets Volume omlaag meer dan
7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het opnieuw op te starten.
Het apparaat resetten
Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen herstellen.
Start de app Instellingen en tik op Algemeen beheer → Resetten → Fabrieksgegevens herstellen
→ Resetten → Alles verwijderen. Voordat u de fabrieksinstellingen van het apparaat herstelt, moet
u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.
177
Bijlage
Oproepen worden niet verbonden
• Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.
Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep
• Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.
• Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
• Als u een oortelefoon gebruikt, controleert u of deze correct is aangesloten.
Er zijn geluidsecho's tijdens een oproep
Pas het volume aan door op de volumetoets te drukken of ga naar een andere locatie.
De verbinding met een mobiel netwerk of internet wordt vaak
verbroken of de audiokwaliteit is slecht
• Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
• Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. U kunt verbindingsproblemen hebben wegens problemen met het
basisstation van de serviceprovider. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
• Als u het apparaat gebruikt terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen draadloze
netwerkservices worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de
serviceprovider.
De batterij laadt niet goed op (bij gebruik van een door Samsung
goedgekeurde oplader)
• Controleer of de oplader correct is aangesloten.
• Ga naar een Samsung Servicecenter en laat de batterij vervangen.
178
Bijlage
De batterij raakt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht
• Wanneer u het apparaat of de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan
de bruikbare lading van de batterij afnemen.
• Het batterijverbruik neemt toe wanneer u bepaalde functies of apps, zoals GPS, games of
internet, gebruikt.
• De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.
Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera
Uw apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de camera-app
te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt u het
volgende proberen:
• Laad de batterij op.
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de cameraapp nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsung
Servicecenter.
De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld
• De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken
die u gebruikt.
• Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of
kunnen de foto's onscherp zijn.
Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van
multimediabestanden
Als er foutmeldingen worden weergegeven of multimediabestanden niet worden afgespeeld
wanneer u deze opent op uw apparaat, probeert u het volgende:
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRMbeveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het
bestand af te spelen.
179
Bijlage
• Controleer of de bestandsindelingen worden ondersteund door het apparaat. Als een
bestandsindeling niet wordt ondersteund, zoals DivX of AC3, installeert u een app die deze
wel ondersteunt. Om te controleren welke bestandsindelingen worden ondersteund door uw
apparaat, gaat u naar www.samsung.com.
• Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en
video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.
• Uw apparaat ondersteunt multimediabestanden die zijn geautoriseerd door uw
netwerkserviceprovider of providers van aanvullende services. Bepaalde inhoud die afkomstig is
van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.
Bluetooth werkt niet goed
Als een ander Bluetooth-apparaat niet wordt gevonden of er verbindingsproblemen of storingen
optreden, probeert u het volgende:
• Zorg ervoor dat het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, gescand kan worden of dat er
verbinding mee kan worden gemaakt.
• Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale
Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.
• Start op uw apparaat de app Instellingen, tik op Verbindingen en tik op de schakelaar
Bluetooth om deze weer in te schakelen.
• Start op uw apparaat de app Instellingen, tik op Algemeen beheer → Resetten →
Netwerkinstellingen resetten → Instellingen resetten → Resetten om de netwerkinstellingen
te resetten. Mogelijk gaat geregistreerde informatie verloren bij het resetten.
Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, kunt u contact opnemen met een
Samsung Servicecenter.
Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit
op een computer
• Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
• Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.
180
Bijlage
Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen
GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het
apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in
dergelijke situaties.
Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren
gegaan
Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders
kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is
niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.
Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de
apparaatbehuizing
• Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of
trillen.
• De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd
enigszins groter wordt.
Er is onvoldoende opslagruimte beschikbaar op het apparaat
Verwijder onnodige gegevens, zoals gecachte gegevens, met de functie voor apparaatbeheer of
verwijder niet-gebruikte apps of bestanden handmatig om opslagruimte vrij te maken.
De starttoets wordt niet weergegeven
De navigatiebalk met de starttoets wordt tijdens het gebruik van bepaalde apps of functies mogelijk
niet weergegeven. Sleep van de onderkant van het scherm naar boven om de navigatiebalk weer te
geven.
De balk om de schermhelderheid aan te passen wordt niet
weergegeven op het meldingenvenster
Open het meldingenvenster door de statusbalk omlaag te slepen en sleep het meldingenvenster
vervolgens omlaag. Tik op → Lay-out Quick panel en tik op de schakelaar Helderheid bovenop
weergeven om dit te activeren.
181
Bijlage
De batterij verwijderen
• Als u de batterij wilt verwijderen, neemt u contact op met een goedgekeurd servicecenter.
Ga naar www.samsung.com/global/ecodesign_energy voor instructies voor het
verwijderen van de batterij.
• Voor uw eigen veiligheid moet u niet proberen de batterij te verwijderen. Als de batterij
niet correct wordt verwijderd, kan dit schade aan de batterij en het apparaat veroorzaken,
persoonlijk letsel veroorzaken en/of ervoor zorgen dat het apparaat niet meer veilig is.
• Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (noch contractueel, noch uit
onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid) die kan voortvloeien uit het niet nauwkeurig volgen
van deze waarschuwingen en instructies, tenzij de dood of persoonlijk letsel is veroorzaakt door
nalatigheid van Samsung.
182
Drukfouten voorbehouden.
Copyright
Copyright © 2020 Samsung Electronics Co., Ltd.
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale copyrightwetten.
Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd,
vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan
ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan
en ophalen van informatie.
Handelsmerken
• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics
Co., Ltd.
®
• Bluetooth is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
®
™
™ en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken
• Wi-Fi , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
van de Wi-Fi Alliance.
• Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos en het dubbele-Dsymbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
• Alle overige handelsmerken en copyrights zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement