Samsung Galaxy Note10 Lietotāja rokasgrāmata

Samsung Galaxy Note10   Lietotāja rokasgrāmata
LIETOTĀJA
ROKASGRĀMATA
SM-N970F/DS
SM-N975F/DS
SM-N976B
Latvian. 12/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Saturs
Pamatinformācija
4
7
10
17
22
26
29
30
31
32
35
46
48
50
85
89
94
98
100
102
122
127
134
135
137
141
144
147
147
154
158
158
159
161
162
163
164
165
167
168
173
174
Sākumā izlasi mani
Ierīces pārkaršanas situācijas un to
risinājumi
Ierīces izkārtojums un funkcijas
Akumulators
SIM vai USIM karte (nano SIM karte)
Atmiņas karte (microSD karte)
(Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
Sākotnējā iestatīšana
Samsung konts
Datu pārsūtīšana no iepriekšējās ierīces
(Smart Switch)
Izpratne par ekrānu un tā darbību
Paziņojumu panelis
Ekrāna uzņemšana un ekrāna
ierakstīšana
Teksta ievade
Programmas un funkcijas
53
55
55
73
77
80
83
Programmu instalēšana un
atinstalēšana
Meklētājs
S Pen funkcijas
Bixby
Bixby Vision
Bixby Home
Bixby Routines
2
Reminder
Tālrunis
Kontakti
Ziņas
Internets
Kamera
Galerija
AR EMOCIJZĪME
AR skice
Always On Display
Edge ekrāns
Vairāki logi
Samsung Health
Samsung Members
Samsung Notes
PENUP
Galaxy Wearable
Kalendārs
Balss ierakstītājs
Mani faili
Pulkstenis
Kalkulators
Game Launcher
Game Booster
Kids Home
SmartThings
Satura koplietošana
Samsung DeX
Saturs
181 Samsung Global Goals
181 Google apps
203 Biometrijas dati un drošība
204 Sejas atpazīšana
207 Pirkstu nospiedumu atpazīšana
210 Samsung Pass
213 Secure Folder
217 Konti un dublēšana
218 Samsung Cloud
219 Google
220 Papildu funkcijas
221 Saite uz Windows
222 Kustības un žesti
Iestatījumi
183 Ievads
183 Savienojumi
184 Wi-Fi
186 Bluetooth
195
197
197
201
202
187 NFC un maksājumi
189 Datu taupīšana
190 Progr. izm. tikai mob. datus
190 SIM kartes pārvaldnieks (modeļi ar
divām SIM kartēm)
191 Mobilais tīklājs un piesaiste
192 Citi savienojuma iestatījumi
Skaņas un vibrācija
196 Dolby Atmos (telpiska skaņa)
196 Atsevišķa programmas skaņa
Paziņojumi
Displejs
198 Zilās gaismas filtrs
199 Tumsas režīms
199 Ekrāna režīma maiņa vai displeja
krāsas regulēšana
200 Ekrāna izšķirtspēja
(Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
201 Ekrānsaudzētājs
Motīvi
Bloķēšanas ekrāns
203 Smart Lock
224
226
229
229
230
231
231
223 Duālā ziņapmaiņa
Digitālā labsajūta un vecākvadība
224 Digitālā labsajūta
Ierīces apkope
226 Ierīces optimizēšana
227 Akumulators
228 Krātuve
228 Brīvpiekļuves atmiņa
229 Drošība
Programmas
Vispārīga pārvaldība
Pieejamība
Programmatūras atjaun.
Par tālruni
Pielikums
232 Pieejamība
247 Traucējummeklēšana
253 Akumulatora noņemšana
3
Pamatinformācija
Sākumā izlasi mani
Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu
ierīces lietošanu.
• Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
• Noteiktas satura daļas var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu
sniedzēja, modeļa tehniskajiem datiem vai ierīces programmatūras.
• Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams liels CPU un RAM resursu apjoms,
iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi
atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
• Samsung neatbild par programmu, ko piegādājuši citi piegādātāji, izraisītām veiktspējas
problēmām.
• Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru
cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra.
Operētājsistēmas pielāgošana, iespējams, var izraisīt ierīces un programmu darbības
traucējumus.
• Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs
ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem
vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides
nelikumīgu izmantošanu.
• Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi,
automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var
pieprasīt papildu maksu atkarībā no jūsu datu plāna. Liela apjoma datu pārsūtīšanai ir
ieteicams izmantot Wi-Fi funkciju.
• Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un
vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums rodas jautājumi par ierīces
komplektācijā iekļautajām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir
jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
4
Pamatinformācija
• Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem
avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas
darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.
• Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja ekrānam var būt piestiprināts aizsargs, lai
ražošanas un izplatīšanas laikā nodrošinātu aizsardzību. Garantija neattiecas uz ekrānam
piestiprinātā aizsarga bojājumiem.
• Skārienekrānu var skaidri saskatīt pat stiprā saules gaismā, automātiski pielāgojot kontrasta
diapazonu atbilstoši apkārtējai videi. Ilgāku laiku rādot nekustīgu attēlu, var rasties pēcattēls
(ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās produkta īpatnību dēļ.
– – Neatstājiet nevienā no skārienekrāna daļām vai pa visu skārienekrānu nekustīgu attēlu
ilgāku laiku, tai vietā izslēdziet ierīci, kad to neizmantojat.
– – Kad skārienekrāns netiek izmantots, tam var iestatīt automātisko izslēgšanos. Palaidiet
programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Displejs → Ekrāna taimauts un pēc tam
izvēlieties, cik ilgi ierīcei jāgaida, pirms izslēdzas skārienekrāns.
– – Lai iestatītu skārienekrānu automātiskai spilgtuma pielāgošanai atbilstoši apkārtējai videi,
palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Displejs un pēc tam pieskarieties
slēdzim Pielāgojamais spilgtums, lai to aktivizētu.
• Atkarībā no reģiona vai modeļa dažām ierīcēm ir nepieciešams Federālās sakaru komisijas
(Federal Communications Commission — FCC) apstiprinājums.
Ja jūsu ierīci ir apstiprinājusi FCC, varat skatīt ierīces FCC ID. Lai skatītu FCC ID, palaidiet
programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Par tālruni → Statuss. Ja jūsu ierīcei nav FCC ID,
tas nozīmē, ka ierīces pārdošana ASV vai tās teritorijās nav atļauta un ka to drīkst ievest ASV
tikai īpašnieka personīgas lietošanas nolūkā.
5
Pamatinformācija
Ūdens un putekļu pretestības uzturēšana
Jūsu ierīcei ir paredzēta aizsardzība pret ūdeni un putekļiem. Rūpīgi ievērojiet šos padomus,
lai nodrošinātu ierīces aizsardzību pret ūdeni un putekļiem. Pretējā gadījumā iespējams izraisīt
ierīces bojājumus.
• Neiegremdējiet ierīci saldūdenī dziļāk par 1,5 m un neatstājiet to iegremdētu ilgāk par
30 minūtēm. Ja iegremdēsit ierīci jebkurā šķidrumā, kas nav saldūdens, piemēram, sālsūdenī,
jonizētā ūdenī vai alkoholiskajā dzērienā, šķidrums iekļūs ierīcē ātrāk.
• Nepieļaujiet, ka ierīce saskaras ar strauji plūstošu ūdeni.
• Ja ierīce tikusi pakļauta saldūdens ietekmei, viscaur nosusiniet to ar tīru, mīkstu drānu. Ja
ierīce nonākusi saskarē ar citiem šķidrumiem, piemēram, sālsūdeni, peldbaseina ūdeni,
ziepjainu ūdeni, eļļu, smaržām, sauļošanās līdzekli, roku tīrīšanas līdzekli vai ķīmiskiem
produktiem, piemēram, kosmētiku, noskalojiet to ar saldūdeni un rūpīgi nosusiniet ar tīru,
mīkstu drānu. Neievērojot šos norādījumus, iespējams pasliktināt ierīces veiktspēju un
izskatu.
• Ja ierīce tikusi iegremdēta ūdenī un mikrofons vai skaļrunis ir slapjš, iespējams, zvana
laikā skaņa nebūs skaidri sadzirdama. Pirms ierīces lietošanas noslaukiet to ar sausu drānu un
rūpīgi nosusiniet.
• Izmantojot ierīci ūdenī, skārienekrāns un citas funkcijas, iespējams, nedarbosies pareizi.
• Ja ierīce tiek nomesta vai saņem triecienu, ierīces ūdens un putekļu izturīgās funkcijas var
tikt bojātas.
• Jūsu ierīce ir pārbaudīta kontrolētā vidē un sertificēta kā izturīga pret ūdens un putekļu
iedarbību noteiktās situācijās (atbilst aizsardzības klases IP68 klasifikācijas prasībām,
kā norādīts starptautiskajā standartā IEC 60529 — Apvalku nodrošinātas aizsardzības
pakāpes [IP kods]; pārbaudes apstākļi: 15–35 °C, 86–106 kPa, saldūdens, 1,5 metri,
30 minūtes). Neraugoties uz šo klasifikāciju, jūsu ierīci tomēr ir iespējams noteiktos
apstākļos sabojāt.
Instrukciju ikonas
Brīdinājums!: situācijas, kad pastāv lietotāja vai citu personu traumēšanas risks
Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus
Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
6
Pamatinformācija
Ierīces pārkaršanas situācijas un to risinājumi
Ja ierīce uzkarst, lādējot akumulatoru
Uzlādes laikā ierīce un lādētājs var uzkarst. Bezvadu uzlādes vai ātrās uzlādes laikā ierīce
pieskaroties var šķist karstāka. Tas neietekmē ierīces darbmūžu vai veiktspēju, un šī uzkaršana
ir ierīces parastajā darbības diapazonā. Ja akumulators pārmērīgi uzkarst, lādētājs var pārtraukt
uzlādi.
Kad ierīce uzkarst, veiciet tālāk norādītās darbības.
• Atvienojiet lādētāju no ierīces un aizveriet visas atvērtās programmas. Pagaidiet, kamēr
ierīce atdziest, un tad atsāciet tās uzlādi.
• Ja ierīces apakšdaļa pārkarst, iespējams, to izraisījis pievienotā USB kabeļa bojājums.
Nomainiet bojāto USB kabeli pret jaunu, Samsung apstiprinātu kabeli.
• Izmantojot bezvadu lādētāju, starp ierīci un lādētāju nenovietojiet svešķermeņus,
piemēram, metāla priekšmetus, magnētus un magnētiskās joslas kartes.
Bezvadu uzlādes vai ātrās uzlādes funkcija ir pieejama tikai atbalstītajos modeļos.
Ja ierīce uzkarst lietošanas laikā
Kad izmantojat funkcijas vai programmas, kurām nepieciešams vairāk strāvas, vai lietojat tās
ilgstoši, jūsu ierīce palielināta akumulatora strāvas patēriņa dēļ var īslaicīgi uzkarst. Aizveriet visas
atvērtās programmas un kādu brīdi neizmantojiet ierīci.
Tālāk minēti piemēri ar situācijām, kurās iespējama ierīces pārkaršana. Šie piemēri var neattiekties
uz jūsu modeli atkarībā no jūsu izmantotajām funkcijām un programmām.
• Sākotnējās iestatīšanas laikā pēc iegādes vai atjaunojot datus
• Lejupielādējot lielus failus
7
Pamatinformācija
• Izmantojot programmas, kam nepieciešams vairāk strāvas, vai ilgstoši izmantojot
programmas
– – Ilgstoši spēlējot augstas kvalitātes spēles
– – Ilgstoši ierakstot video
– – Straumējot video ar maksimālo spilgtuma iestatījumu
– – Veidojot savienojumu ar televizoru
• Veicot vairākas darbības vienlaicīgi (vai fonā atverot vairākas programmas)
– – Atverot vairākus logus
– – Atjauninot vai instalējot programmas, kamēr tiek ierakstīti video
– – Lejupielādējot lielus failus videozvana laikā
– – Ierakstot video un vienlaikus izmantojot navigācijas programmu
• Izmantojot lielu datu apjomu sinhronizācijai ar mākoni, e-pastu vai citiem kontiem
• Izmantojot navigācijas programmu automašīnā, kad ierīce ir novietota tiešos saules staros
• Izmantojot mobilo tīklāju un piesaistes funkciju
• Izmantojot ierīci zonās ar vāju signālu vai ārpus uztveršanas zonas
• Uzlādējot akumulatoru ar bojātu USB kabeli
• Ja ierīces daudzfunkcionālā kontaktligzda ir bojāta vai tajā iekļuvuši svešķermeņi, piemēram,
šķidrums, putekļi, metāla pulveris vai grafīts
• Ja tiek izmantoti viesabonēšanas pakalpojumi
Kad ierīce uzkarst, veiciet tālāk norādītās darbības.
• Raugieties, lai ierīce būtu atjaunināta ar jaunāko programmatūru.
• Konflikti atvērto programmu starpā var izraisīt ierīces uzkaršanu. Restartējiet ierīci.
• Deaktivizējiet Wi-Fi, GPS un Bluetooth funkcijas, kad tās neizmantojat.
• Aizveriet programmas, kas palielina akumulatora strāvas patēriņu vai kas atvērtas fonā,
kad tās neizmantojat.
• Izdzēsiet nevajadzīgos failus un neizmantotās programmas.
• Samaziniet ekrāna spilgtumu.
• Ja ierīce pārkarst vai ilgstoši ir karsta, uz kādu brīdi pārtrauciet tās lietošanu. Ja ierīce
turpina uzkarst, sazinieties ar Samsung servisa centru.
8
Pamatinformācija
Piesardzības pasākumi ierīces uzkaršanas gadījumā
Ja sākat justies nepatīkami ierīces pārkaršanas dēļ, pārtrauciet izmantot ierīci.
Kad ierīce paliek karsta, tās funkcijas un veiktspēja var būt ierobežota, vai arī ierīce var izslēgties,
lai atdzistu. Šī funkcija ir pieejama tikai atbalstītajos modeļos.
• Ja ierīce pārkarst un sasniedz noteiktu temperatūru, tiek aktivizēts brīdinājuma signāls, lai
novērstu ierīces atteici, ādas kairinājumu un bojājumus, kā arī akumulatora noplūdi. Lai
samazinātu ierīces temperatūru, tiks samazināts ekrāna spilgtums un veiktspējas ātrums,
kā arī pārtraukta akumulatora uzlāde. Aktīvās programmas tiks aizvērtas, un, kamēr ierīce
atdziest, visas zvanu un citas funkcijas, izņemot ārkārtas zvanus, būs ierobežotas.
• Ja turpmākas ierīces temperatūras paaugstināšanās dēļ parādās otrs ziņojums, ierīce
izslēgsies. Neizmantojiet ierīci, kamēr tās temperatūra nenokrītas zem norādītā līmeņa. Ja
ārkārtas zvana laikā parādās otrs ziņojums, piespiedu izslēgšanas process nepārtrauks šo
zvanu.
Piesardzības pasākumi attiecībā uz darbības vidi
Jūsu ierīce vides ietekmē var uzkarst tālāk norādītajos apstākļos. Esiet uzmanīgs, lai nesamazinātu
akumulatora kalpošanas laiku, nesabojātu ierīci un neizraisītu ugunsgrēku.
• Neglabājiet ierīci ļoti aukstā vai karstā temperatūrā.
• Ilgstoši nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem.
• Ilgstoši neizmantojiet un neglabājiet ierīci ļoti karstās vietās, piemēram, automašīnas salonā
vasaras laikā.
• Nenovietojiet ierīci vietās, kas var pārkarst, piemēram, uz elektriski apsildāma paklāja.
• Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves iekārtu vai augstspiediena
konteineru tuvumā.
• Neizmantojiet kabeli, kura apvalks ir nolobījies vai ir bojāts, un neizmantojiet lādētāju vai
akumulatoru, kas ir bojāts vai darbojas nepareizi.
9
Pamatinformācija
Ierīces izkārtojums un funkcijas
Komplekta saturs
Informāciju par komplekta saturu skatiet īsajā lietošanas pamācībā.
• Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā
no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar
citām ierīcēm.
• Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Komplektā ir iekļauts ietvars jūsu ierīces aizsardzībai. Ir ieteicams ierīcei to uzlikt no
augšējiem stūriem un noņemt no apakšējiem stūriem. (Tas, vai ietvars ir iekļauts
komplektā, var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.)
• Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja.
Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
• Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Neapstiprinātu piederumu
lietošana var radīt veiktspējas problēmas un darbības traucējumus, kuras nesedz
garantija.
• Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas
uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung
tīmekļa vietnē.
• Komplektā iekļautās austiņas (C veida USB), kas atbalsta digitālo izeju, ir paredzētas
izmantošanai tikai kopā ar šo ierīci. Tās var nebūt saderīgas ar citām ierīcēm, kas
izmanto atšķirīgu audio izejas metodi.
10
Pamatinformācija
Ierīces izkārtojums
► Galaxy Note10+ 5G, Note10+:
Skaļrunis
SIM kartes/
atmiņas kartes paliktnis
Tuvuma/gaismas sensors
Priekšējā kamera
Skaļuma taustiņš
Sānu taustiņš
Skārienekrāns
Edge ekrāns
Edge ekrāns
Pirkstu nospiedumu
atpazīšanas sensors
Austiņu kontaktligzda/
daudzfunkcionāla
kontaktligzda
(C veida USB)
S Pen
Mikrofons
Zibspuldze
GPS antena
Aizmugurējā kamera
(četrkāršā)
Skaļrunis
NFC antena /
MST antena /
bezvadu uzlades spole
Iekšējā antena
Skaļrunis
Mikrofons
11
Pamatinformācija
► Galaxy Note10:
Skaļrunis
SIM kartes paliktnis
Tuvuma/gaismas sensors
Priekšējā kamera
Skaļuma taustiņš
Sānu taustiņš
Skārienekrāns
Edge ekrāns
Edge ekrāns
Pirkstu nospiedumu
atpazīšanas sensors
Austiņu kontaktligzda/
daudzfunkcionāla
kontaktligzda
(C veida USB)
S Pen
Mikrofons
Skaļrunis
GPS antena
Aizmugurējā kamera
(trīskāršā)
Zibspuldze
NFC antena /
MST antena /
bezvadu uzlades spole
Iekšējā antena
Skaļrunis
Mikrofons
12
Pamatinformācija
• Izmantojot skaļruņus, piemēram, atskaņojot multivides failus vai lietojot skaļruni
sarunā, netuviniet ierīci ausīm.
• Raugieties, lai kameras lēca netiktu pakļauta spēcīgam gaismas avotam, piemēram,
tiešai saules gaismai. Ja kameras lēca tiek pakļauta spēcīgam gaismas avotam,
piemēram, tiešai saules gaismai, var tikt bojāts kameras attēla sensors. Bojāts attēla
sensors nav labojams un attēlos rada punktus vai plankumus.
• Ja jūs izmantojat ierīci, kuras stikliņš vai akrila korpuss ir saplīsis, pastāv risks gūt
ievainojumus. Lietojiet ierīci tikai tad, kad tā ir salabota Samsung servisa centrā.
• Savienojamības problēmas un akumulatora strauja iztukšošanās var rasties tālāk
norādītajās situācijās.
– – Ja pievienojat ierīces antenas zonai metāliskas uzlīmes
– – Ja pievienojat ierīcei pārsegu, kas izgatavots no metāliska materiāla
– – Ja aizsedzat ierīces antenas zonu ar rokām vai citiem priekšmetiem laikā, kad
izmantojat noteiktas funkcijas, piemēram, veicat zvanus vai veidojat mobilo datu
savienojumu
• Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna aizsargu. Neapstiprināti ekrāna
aizsargi var likt sensoriem darboties kļūdaini.
• Nenosedziet tuvuma/gaismas sensora zonu ar ekrāna piederumiem, piemēram,
aizsargplēvi, uzlīmēm vai vāciņu. Šādi rīkojoties, jūs varat izraisīt sensora darbības
traucējumus.
• Edge ekrāna krāsas var atšķirties atkarībā no skatīšanās pozīcijas.
Fiksētas funkcijas taustiņi
Skaļuma taustiņš
Sānu taustiņš
13
Pamatinformācija
Taustiņš
Funkcija
Skaļuma taustiņš
• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.
• Kad ierīce ir izslēgta, vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu
taustiņu, lai to ieslēgtu.
• Nospiediet, lai ieslēgtu vai bloķētu ekrānu.
Sānu taustiņš
• Turiet nospiestu, lai sāktu sarunu ar Bixby. Plašāku informāciju skatiet
sadaļā Bixby izmantošana.
• Nospiediet divreiz vai turiet nospiestu, lai palaistu iestatīto
programmu vai funkciju.
Sānu taustiņš
+ skaļuma
samazināšanas
taustiņš
• Nospiediet vienlaicīgi, lai uzņemtu ekrānuzņēmumu.
• Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un turiet vienlaicīgi.
Sānu taustiņa iestatīšana
Atlasiet programmu vai funkciju, kuru palaist, divreiz nospiežot sānu taustiņu vai nospiežot un
turot nospiestu sānu taustiņu.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu funkcijas → Sānu taustiņš un
izvēlieties vēlamo iespēju.
Izvēles pogas
Pēdējo programmu
poga
Atgriešanās poga
Sākuma poga
Ieslēdzot ekrānu, apakšējā daļā parādās izvēles pogas. Izvēles pogas pēc noklusējuma tiek
iestatītas kā pēdējo programmu poga, sākuma poga un atgriešanās poga. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā Navigācijas josla (izvēles pogas).
14
Pamatinformācija
S Pen
S Pen poga
S Pen uzgalis
Nosaukums
Funkcijas
• Izmantojiet S Pen, lai rakstītu, zīmētu vai veiktu pieskārienus ekrānā.
S Pen uzgalis
S Pen poga
• Turiet S Pen virs ekrānā redzamajiem vienumiem, lai piekļūtu S Pen
papildu funkcijām, piemēram, skatam no augšas.
• Turiet nospiestu S Pen pogu, lai palaistu iepriekš iestatīto programmu.
Lietojot programmas, nospiediet S Pen pogu vai pārvietojiet S Pen,
turot nospiestu pogu, lai palaistu konkrētas funkcijas. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Bezskāriena darbības.
• Turiet S Pen virs ekrāna un nospiediet S Pen pogu, lai redzētu
Bezskāriena komandu funkcijas.
• Turot nospiestu pogu S Pen, velciet S Pen pāri vienumiem, lai tos
atlasītu.
S Pen noņemšana
Nospiediet S Pen galu, lai atvienotu to. Pēc tam izvelciet S Pen no slota. Lai uzglabātu S Pen,
atkārtoti ievietojiet to slotā un bīdiet, līdz tā nofiksējas.
2
1
15
Pamatinformācija
S Pen uzlāde
S Pen ir jāuzlādē, lai varētu attālināti vadīt programmas, izmantojot S Pen pogu.
Ievietojot S Pen slotā, sākas uzlāde.
• Ja jūsu ierīces aizmugure saskaras ar magnētu, ierīce var neatpazīt S Pen un S Pen
nevarēs uzlādēt.
• Pat ja S Pen ir pilnībā izlādējusies, varat izmantot citas S Pen funkcijas, piemēram,
pieskarties skārienekrānam vai Bezskāriena komandu funkcijas.
S Pen uzgaļa nomaiņa
Ja uzgalis ir notrulinājies aizvietojiet to ar jaunu.
1
2
Noņemiet uzgali, stingri to turot ar pinceti.
Ievietojiet jaunu uzgali S Pen.
1
2
Uzmanieties, lai ar pinceti neiekniebtu pirkstos.
• Neizmantojiet vecus uzgaļus atkārtoti. Tas var radīt kļūmes S Pen darbībā.
• Pārmērīgi nespiediet uzgali, kad to ievietojat S Pen.
• Neievietojiet uzgaļa apaļo galu S Pen. Tas var sabojāt S Pen vai jūsu ierīci.
• Lietojot S Pen, nesalieciet to un pārmērīgi nespiediet uz to. Var rasties S Pen bojājumi
vai uzgaļa deformācija.
• Nespiediet ar S Pen stipri uz ekrāna. Tā var sabojāt pildspalvas uzgali.
• Izmantojot S Pen asā leņķī attiecībā pret ekrānu, ierīce var neatpazīt S Pen darbības.
• Ja S Pen slotā iekļūst ūdens, viegli pakratiet ierīci, lai iztīrītu ūdeni no slota, pirms tā
lietošanas.
• Ja S Pen nedarbojas pareizi, nogādājiet to Samsung servisa centrā.
16
Pamatinformācija
Akumulators
Akumulatora uzlāde
Uzlādējiet akumulatoru pirms tā pirmās izmantošanas reizes vai pēc akumulatora ilgstošas
dīkstāves periodiem.
Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu akumulatoru, lādētāju un kabeli, kas ir speciāli
paredzēti jūsu ierīcei. Lietojot nesaderīgu akumulatoru, lādētāju vai kabeli, var nopietni
savainoties vai ierīce var tikt bojāta.
• Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas
lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.
• Izmantojiet tikai ierīces komplektācijā ietverto C veida USB kabeli. Izmantojot micro
USB kabeli, iespējami ierīces bojājumi.
Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots.
Lādētājam nav iesl./izsl. slēdža, tādēļ laikā, kad tas netiek izmantots, atvienojiet to
no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā
lādētājam ir jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā un jābūt viegli pieejamam.
1
2
3
4
Savienojiet USB kabeli ar USB strāvas adapteri.
Pievienojiet USB kabeli ierīces daudzfunkcionālajai kontaktligzdai.
Iespraudiet USB strāvas adapteri elektriskajā kontaktligzdā.
Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet to no lādētāja. Tad atvienojiet lādētāju no elektriskās
kontaktrozetes.
17
Pamatinformācija
Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana
Ierīce nodrošina dažādas iespējas, kas palīdzēs taupīt akumulatora enerģiju.
• Optimizējiet ierīces darbību, izmantojot ierīces apkopes funkciju.
• Kad ierīci nelietojat, izslēdziet ekrānu, nospiežot sānu taustiņu.
• Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu.
• Aizvērt nevajadzīgās programmas.
• Deaktivizējiet Bluetooth funkciju, kad to neizmantojat.
• Deaktivizējiet sinhronizējamo programmu automātisko sinhronizēšanu.
• Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
• Samaziniet ekrāna spilgtumu.
Padomi akumulatora uzlādei un piesardzības pasākumi
• Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
• Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas.
Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
• Ja vienlaicīgi izmantojat vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas
jāsavieno ar citu ierīci, tiek ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu strāvas zudumu datu
pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.
• Cita barošanas avota (piemēram, datora), nevis lādētāja, izmantošana var izraisīt lēnāku
uzlādi nepietiekama elektriskās strāvas apjoma dēļ.
• Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams
ilgāks laiks.
• Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā
gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
• Uzlādes laikā ierīce un lādētājs var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces
kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, lādētājs var
pārtraukt uzlādi. Ja tas notiek bezvadu uzlādes laikā, atvienojiet ierīci no lādētāja, lai ļautu tai
atdzist, un pēc tam atkal veiciet ierīces uzlādi.
• Ja uzlādējat ierīci, kamēr tās daudzfunkcionālā kontaktligzda ir mitra, var rasties ierīces
bojājumi. Pirms ierīces uzlādes rūpīgi izžāvējiet daudzfunkcionālo kontaktligzdu.
• Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar lādētāju nogādājiet to Samsung servisa centrā.
18
Pamatinformācija
Ātrā uzlāde
Ierīcē ir iebūvēta ātrās uzlādes funkcija. Akumulatoru ir iespējams uzlādēt ātrāk, ja ierīce vai tās
ekrāns ir izslēgts.
Uzlādes ātruma palielināšana
Lai palielinātu uzlādes ātrumu, akumulatora uzlādes brīdī izslēdziet ierīci vai tās ekrānu.
Ja ātrās uzlādes funkcija nav aktivizēta, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Ierīces
apkope → Akumulators un tad pieskarieties slēdzim Ātrā uzlāde ar kabeli, lai to aktivizētu.
• Uzlādes laikā jūs nevarat aktivizēt vai deaktivizēt šo funkciju.
• Ja lādējat akumulatoru, izmantojot standarta akumulatora lādētāju, jūs nevarat
izmantot iebūvēto ātrās uzlādes funkciju.
• Ja ierīce uzkarst vai apkārtējā gaisa temperatūra paaugstinās, uzlādes ātrums var
automātiski samazināties. Tie ir ierasti ekspluatācijas apstākļi, kas novērš ierīces
bojājumus.
Bezvadu uzlāde
Ierīcē ir iebūvēta bezvadu uzlādes spole. Varat uzlādēt akumulatoru, izmantojot bezvadu lādētāju
(tiek pārdots atsevišķi).
Ātrā bezvadu uzlāde
Izmantojot ātrās bezvadu uzlādes funkciju, jūs varat uzlādēt savu ierīci ātrāk. Lādētājā esošais
ventilators ātrās bezvadu uzlādes laikā var radīt troksni.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Ierīces apkope → Akumulators → Ātrā
bezvadu uzlāde. Varat izslēgt vai ieslēgt ātrās bezvadu uzlādes funkciju, pieskaroties slēdzim
Ieslēgts vai Izslēgts. Ja izmantojat iespēju Izslēgt kā plānots, varat iestatīt automātisku ātrās
bezvadu uzlādes funkcijas izslēgšanu iepriekš iestatītā laikā. Kad ātrās bezvadu uzlādes funkcija
izslēdzas, lādētāja ventilatora troksnis un indikatora izgaismojums samazinās.
• Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāizmanto lādētājs un komponenti, kas atbalsta ātrās
bezvadu uzlādes funkciju.
• Kad pirmo reizi novietosiet ierīci uz lādētāja, jūsu ierīces iestatījumu izvēlnē tiks
pievienota iespēja Ieslēgt/izslēgt.
• Uzlādes laikā jūs nevarat aktivizēt vai deaktivizēt šo funkciju.
19
Pamatinformācija
Akumulatora uzlāde
1
Novietojiet ierīci ar tās aizmugures centrālo daļu uz bezvadu lādētāja centra.
2
Kad ierīce ir uzlādēta pilnībā, atvienojiet to no bezvadu lādētāja.
Aprēķinātais uzlādes ilgums parādīsies paziņojumu panelī. Faktiskais uzlādes laiks var
atšķirties atkarībā no uzlādes apstākļiem.
Piesardzības pasākumi, veicot bezvadu uzlādi
• Nenovietojiet ierīci uz bezvadu lādētāja, ja starp ierīces aizmuguri un ierīces pārsegu
atrodas kredītkarte vai radiofrekvences identifikācijas (RFID) karte (piem., braukšanas
talons vai durvju atvēršanas karte).
• Nenovietojiet ierīci uz bezvadu lādētāja, ja starp ierīci un bezvadu lādētāju atrodas
strāvu vadoši materiāli, piemēram, metāla priekšmeti vai magnēti.
Ierīce var netikt uzlādēta pareizi, tā var pārkarst vai var tikt bojāta ierīce un kartes.
• Ja bezvadu lādētāju lietojat vietā, kur ir vāji tīkla signāli, varat zaudēt tīkla uztveri.
• Izmantojiet Samsung apstiprinātus bezvadu lādētājus. Ja lietojat citus bezvadu
lādētājus, akumulators var neuzlādēties pareizi.
20
Pamatinformācija
Wireless PowerShare
Izmantojot savas ierīces akumulatoru, jūs varat uzlādēt arī citas ierīces. Jūs varat uzlādēt citu ierīci
arī tad, ja veicat savas ierīces uzlādi. Atkarībā no izmantoto piederumu vai pārsega veida funkcija
Wireless PowerShare var nedarboties pareizi. Pirms šīs funkcijas lietošanas ieteicams atvienot
jebkādus izmantotos piederumus un noņemt pārsegu.
Neizmantojiet austiņas, kamēr koplietojat enerģiju. Tādējādi varat negatīvi ietekmēt
apkārtējo ierīču darbību.
1
2
Atveriet paziņojumu paneli, velciet uz leju un pēc tam pieskarieties pie
PowerShare), lai to aktivizētu.
(Wireless
Novietojiet otru ierīci uz savas ierīces centrālās daļas tā, ka tās ir vērstas viena pret otru ar
mugurām.
• Sākoties uzlādei, tiks aktivizēts paziņojuma skaņas vai vibrējošais signāls.
• Bezvadu uzlādes spoles atrašanās vieta dažādiem ierīču modeļiem var atšķirties.
Pielāgojiet ierīces, lai tās pareizi savienotos.
• Dažas funkcijas nav pieejamas, kamēr kopīgojat enerģiju.
Viedtālrunis
Galaxy Watch
21
Galaxy Buds
Pamatinformācija
3
Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet otru ierīci no savas ierīces.
• Šī funkcija ļauj uzlādēt tikai ierīces, kas atbalsta bezvadu uzlādes funkciju. Dažas ierīces
var nebūt iespējams uzlādēt. Lai skatītu ierīces, kuras atbalsta Wireless PowerShare
funkciju, dodieties uz www.samsung.com.
• Lai uzlāde tiktu veikta pienācīgi, tās laikā nekustiniet un neizmantojiet nevienu no
ierīcēm.
• Otras ierīces uzlādētā enerģija var būt mazāka par to enerģijas daudzumu, ko jūsu
ierīce ir tai nodevusi.
• Ja uzlādējat otru ierīci laikā, kad veicat savas ierīces uzlādi, tās ātrums var samazināties
vai ierīce var tikt neatbilstoši uzlādēta atkarībā no lādētāja veida.
• Uzlādes ātrums vai efektivitāte var mainīties atkarībā no ierīces stāvokļa vai apkārtējās
vides apstākļiem.
• Ja atlikušais akumulatora enerģijas līmenis nokrītas zemāk par konkrētu līmeni,
enerģijas kopīgošana tiks pārtraukta.
SIM vai USIM karte (nano SIM karte)
SIM vai USIM kartes ievietošana
Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru operatora nodrošināto SIM vai USIM karti.
Modeļos ar divām SIM kartēm varat ievietot divas SIM vai USIM kartes, tātad jums var būt divi
tālruņa numuri vai pakalpojumu sniedzēji vienā ierīcē. Dažās teritorijās datu pārraides ātrums var
būt lēnāks, ja ierīcē ir ievietotas divas SIM kartes, nekā tad, ja ir ievietota viena SIM karte.
• Izmantojiet tikai nano SIM karti.
• Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta jūsu SIM vai USIM karte un
neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai
neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.
Daži pakalpojumi, kuriem ir nepieciešams savienojums ar tīklu, var nebūt pieejami
atkarībā no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja.
22
Pamatinformācija
► Modeļi ar vienu SIM karti:
– – Galaxy Note10+ 5G, Note10+:
1
2
3
4
5
– – Galaxy Note10:
1
2
3
4
5
23
Pamatinformācija
► Modeļi ar divām SIM kartēm:
– – Galaxy Note10+:
1
2
3
4
5
– – Galaxy Note10:
1
2
3
4
1
5
Lai izņemtu paliktni, ievietojiet izstumšanas adatu paliktņa atverē.
Pārliecinieties, vai izstumšanas adata ir novietota perpendikulāri atverei. Pretējā
gadījumā ierīce var tikt sabojāta.
2
Uzmanīgi izvelciet paliktni no paliktņa slota.
24
Pamatinformācija
3
4
Ievietojiet SIM vai USIM karti paliktnī tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.
Lai nostiprinātu karti, viegli iespiediet SIM vai USIM karti paliktnī.
Ja SIM karte nav stingri nostiprināta paliktnī, tā var izkustēties vai izkrist no paliktņa.
5
Ievietojiet paliktni atpakaļ paliktņa slotā.
• Ja ierīcē tiek ievietots mitrs paliktnis, jūsu ierīce var tikt sabojāta. Vienmēr
pārliecinieties, vai paliktnis ir sauss.
• Lai nepieļautu šķidruma iekļūšanu ierīcē, pilnībā ievietojiet paliktni paliktņa slotā.
Pareiza kartes ievietošana (modeļi ar divām SIM kartēm)
► Galaxy Note10+:
Nano SIM karte 1
Nano SIM karte
Nano SIM karte 2
MicroSD karte
► Galaxy Note10:
Nano SIM karte 1
Nano SIM karte 2
Nano SIM karti un microSD karti nevar ievietot vienlaikus vienā un tajā pašā vietā.
25
Pamatinformācija
Divu SIM vai USIM karšu izmantošana (modeļiem ar divām SIM
kartēm)
Ja jūs ievietojat divas SIM vai USIM kartes, jums var būt divi tālruņa numuri vai pakalpojumu
sniedzēji vienā ierīcē.
SIM vai USIM karšu aktivizēšana
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Savienojumi → SIM kartes pārvaldnieks.
Izvēlieties SIM vai USIM karti un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
SIM vai USIM karšu pielāgošana
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Savienojumi → SIM kartes pārvaldnieks un
pēc tam izvēlieties SIM vai USIM karti, lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.
• Ikona: mainiet SIM vai USIM kartes ikonu.
• Nosaukums: mainiet SIM vai USIM kartes rādāmo nosaukumu.
• Tīkla režīms: izvēlieties tīkla veidu, kas tiks lietots SIM vai USIM kartei.
Vēlamo SIM vai USIM karšu iestatīšana
Ja ir aktivizētas divas kartes, varat noteiktām kartēm noteikt balss zvanus, ziņojumapmaiņu un
datu pakalpojumus.
Palaidiet programmu Iestatījumi pieskarieties pie Savienojumi → SIM kartes pārvaldnieks un
pēc tam iestatiet funkciju izvēles iestatījumus savām kartēm sadaļā Ieteicamā SIM karte.
Atmiņas karte (microSD karte)
(Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
Atmiņas kartes ievietošana
Jūsu ierīces atmiņas kartes ietilpība var atšķirties no citiem modeļiem, un dažas atmiņas kartes
var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tipa. Lai skatītu jūsu
ierīces atmiņas kartes maksimālo ietilpību, dodieties uz Samsung tīmekļa vietni.
• Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas
kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
• Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.
26
Pamatinformācija
• Ierīce atbalsta FAT un exFAT failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas
formatēta citā failu sistēmā, ierīce prasīs pārformatēt karti vai arī neatpazīs to. Lai
varētu lietot atmiņas karti, tā ir jāformatē. Ja jūsu ierīce nespēj formatēt vai atpazīt
atmiņas karti, sazinieties ar atmiņas kartes ražotāju vai ar Samsung pakalpojumu
centru.
• Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
• Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorijs tiks parādīts mapē Mani
faili → SD karte.
1
2
3
4
1
5
Lai izņemtu paliktni, ievietojiet izstumšanas adatu paliktņa atverē.
Pārliecinieties, vai izstumšanas adata ir novietota perpendikulāri atverei. Pretējā
gadījumā ierīce var tikt sabojāta.
2
Uzmanīgi izvelciet paliktni no paliktņa slota.
Izņemot no ierīces paliktni, mobilo datu savienojums tiek atspējots.
3
Ievietojiet paliktnī atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.
27
Pamatinformācija
4
Lai nostiprinātu atmiņas karti, viegli iespiediet to paliktnī.
Ja atmiņas karte nav stingri nostiprināta paliktnī, tā var izkustēties vai izkrist no paliktņa.
5
Ievietojiet paliktni atpakaļ paliktņa slotā.
• Ja ierīcē tiek ievietots mitrs paliktnis, jūsu ierīce var tikt sabojāta. Vienmēr
pārliecinieties, vai paliktnis ir sauss.
• Lai nepieļautu šķidruma iekļūšanu ierīcē, pilnībā ievietojiet paliktni paliktņa slotā.
Atmiņas kartes izņemšana
Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Ierīces apkope → Krātuve → Pieredzējis
→ SD karte → Atvienot.
Laikā, kad ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, kā arī uzreiz pēc datu pārsūtīšanas
neatvienojiet no ierīces ārējo krātuvi, piemēram, atmiņas karti vai USB atmiņu. Šādas
rīcības rezultātā var bojāt vai pazaudēt datus, vai bojāt ārējo krātuvi vai ierīci. Samsung
nav atbildīgs par zaudējumiem, tostarp datu zudumiem, kas radušies ārēju atmiņas ierīču
nepareizas lietošanas rezultātā.
Atmiņas kartes formatēšana
Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Ierīces apkope → Krātuve → Pieredzējis
→ SD karte → Formatēt.
Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu atmiņas kartē saglabāto
svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas
radušies lietotāja darbības rezultātā.
28
Pamatinformācija
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās,
ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.
Ierīces ieslēgšana
Dažas sekundes turiet nospiestu sānu taustiņu, lai ierīci ieslēgtu.
Kad ierīci ieslēdzat pirmo reizi vai pēc datu atiestates, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai
iestatītu ierīci.
Ierīces izslēgšana
1
Lai izslēgtu ierīci, vienlaikus turiet nospiestu sānu taustiņu un skaļuma samazināšanas
taustiņu. Varat arī atvērt paziņojumu paneli un pieskarties .
Skaļuma
samazināšanas taustiņš
Sānu taustiņš
2
Pieskarieties Izslēgt.
Lai restartētu ierīci, pieskarieties Restartēt.
Varat iestatīt, lai ierīce izslēgtos, turot nospiestu sānu taustiņu. Palaidiet programmu
Iestatījumi, pieskarieties Papildu funkcijas → Sānu taustiņš un pēc tam pieskarieties
Izslēgšanas izvēlne, kas atrodas zem Nospiediet un turiet.
Piespiedu restartēšana
Ja jūsu ierīce ir sasalusi un nereaģē, vienlaikus turiet nospiestu sānu taustiņu un skaļuma
samazināšanas taustiņu ilgāk par 7 sekundēm, lai to restartētu.
29
Pamatinformācija
Ārkārtas režīms
Jūs varat aktivizēt ārkārtas režīmu, lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu. Dažas
programmas un funkcijas tiek ierobežotas. Ārkārtas režīmā varat veikt ārkārtas zvanu, nosūtīt
citiem informāciju par jūsu atrašanās vietu, atskaņot ārkārtas situācijas signālu un veikt citas
darbības.
Lai aktivizētu ārkārtas režīmu, turiet vienlaikus nospiestu sānu taustiņu un skaļuma
→ Ārkārtas režīms.
samazināšanas taustiņu. Varat arī atvērt paziņojumu paneli un pieskarties
Lai deaktivizētu ārkārtas režīmu, pieskarieties pie → Izslēgt ārkārtas režīmu.
Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas izsmelšanai.
Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības
apstākļiem.
Sākotnējā iestatīšana
Kad ierīci ieslēdzat pirmo reizi vai pēc datu atiestates, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai
iestatītu ierīci.
1
2
Dažas sekundes turiet nospiestu sānu taustiņu, lai ierīci ieslēgtu.
Izvēlieties vēlamo ierīces valodu un atlasiet
Izvēlieties valodu
30
.
Pamatinformācija
3
Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Parādīsies sākuma ekrāns.
Ja neizveidosiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu, iespējams, sākotnējās iestatīšanas laikā
nevarēsiet iestatīt dažas ierīces funkcijas.
Samsung konts
Jūsu Samsung konts ir integrēts konta pakalpojums, kas ļauj lietot dažādus Samsung
pakalpojumus, ko nodrošina mobilās ierīces, televizori un Samsung tīmekļa vietne.
Lai skatītu sarakstu ar pakalpojumiem, kas ir pieejami, izmantojot Samsung kontu, apmeklējiet
vietni account.samsung.com. Lai skatītu papildinformāciju par Samsung kontiem, palaidiet
programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti → Samsung account
→ → Palīdzība.
Samsung konta izveidošana
Ja jums nav sava Samsung konta, tas ir jāizveido. Jūs varat izveidot Samsung kontu, izmantojot
savu e-pasta adresi.
1
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti → Konta
pievienošana → Samsung account.
Vai arī palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie
2
3
.
Pieskarieties pie Izveidot kontu.
Lai pabeigtu konta izveidi, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Pierakstīšanās savā Samsung kontā
Ja jums jau ir Samsung konts, pierakstieties tajā.
1
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti → Konta
pievienošana → Samsung account.
Vai arī palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie
2
3
.
Ievadiet sava Samsung konta ID un paroli un pieskarieties pie Pierakstīties.
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu pierakstīšanos savā Samsung kontā.
31
Pamatinformācija
Sava ID atrašana un paroles atiestatīšana
Ja esat aizmirsis sava Samsung konta ID vai paroli, Samsung konta pierakstīšanās ekrānā
pieskarieties Atrast ID vai Atiestatīt paroli. Varat atrast savu ID vai atiestatīt paroli, ievadot
nepieciešamo informāciju.
Samsung konta dzēšana
Ja dzēsīsiet no ierīces savu Samsung kontu, tiks dzēsti arī jūsu dati, piemēram, kontaktpersonu un
notikumu informācija.
1
2
3
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti.
Pieskarieties pie Samsung account → Personas informācija → → Noņemt kontu.
Pieskarieties pie Noņemt, ievadiet sava Samsung konta paroli un tad pieskarieties pie Labi.
Datu pārsūtīšana no iepriekšējās ierīces (Smart
Switch)
Varat izmantot Smart Switch, lai pārsūtītu datus no iepriekšējās ierīces uz jauno ierīci.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana → Smart Switch.
• Dažās ierīcēs vai datoros šī funkcija var nedarboties.
• Ir spēkā ierobežojumi. Apmeklējiet vietni www.samsung.com/smartswitch, lai iegūtu
plašāku informāciju. Samsung nopietni attiecas pret autortiesībām. Pārsūtiet tikai tādu
saturu, kas pieder jums vai kuru jums ir tiesības pārsūtīt.
Datu pārsūtīšana, izmantojot USB savienotāju (C veida USB)
Jūs varat pievienot savu iepriekšējo ierīci pašreizējai ierīcei, izmantojot USB savienotāju (C veida
USB) un USB kabeli, lai vienkārši un ātri pārsūtītu datus.
1
Iespraudiet USB savienotāju (C veida USB) jūsu ierīces daudzfunkcionālajā kontaktligzdā.
32
Pamatinformācija
2
Savienojiet savu ierīci ar iepriekšējo ierīci, izmantojot iepriekšējās ierīces USB kabeli.
Iepriekšējā
ierīce
Jūsu ierīce
USB savienotājs
(C veida USB)
Iepriekšējās ierīces USB
kabelis
3
4
Parādoties programmas izvēles uznirstošajam logam, pieskarieties pie Smart Switch →
Saņemt datus.
Līdzšinējā ierīcē pieskarieties pie Atļaut.
Ja jums nav šīs programmas, lejupielādējiet to no Galaxy Store vai Play veikals.
Jūsu ierīce atpazīs iepriekšējo ierīci, un būs redzams pārsūtīšanai pieejamo datu saraksts.
5
6
Izvēlieties vienumu, ko pārsūtīt, un pieskarieties pie Pārsūtīt.
Veiciet ekrānā norādītās darbības, lai pārsūtītu datus no iepriekšējās ierīces.
Kad datu pārsūtīšana ir pabeigta, varat skatīt uz jūsu ierīci pārsūtīto datu sarakstu.
Neatvienojiet USB kabeli vai USB savienotāju (C veida USB) no ierīces, kad pārsūtāt failus.
Pretējā gadījumā iespējams zaudēt datus vai bojāt ierīci.
• Šis USB savienotājs var nebūt piegādāts atkarībā no reģiona vai modeļa.
• Daži USB savienotāji var nebūt saderīgi ar ierīci, ko vēlaties savienot atkarībā no
darbības apstākļiem un ierīces specifikācijām.
• Datu pārraidīšana palielina jūsu ierīces akumulatora enerģijas patēriņu. Parūpējieties,
lai jūsu ierīce pirms datu pārsūtīšanas būtu uzlādēta pietiekamā apmērā. Ja
akumulatora enerģijas līmenis ir zems, datu pārsūtīšana var pārtrūkt.
33
Pamatinformācija
Datu bezvadu pārsūtīšana
Pārsūtiet datus no savas iepriekšējās ierīces uz jauno ierīci bezvadu režīmā, izmantojot Wi-Fi
Direct.
1
2
3
4
5
6
7
Iepriekšējā ierīcē palaidiet Smart Switch.
Ja jums nav šīs programmas, lejupielādējiet to no Galaxy Store vai Play veikals.
Savā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana →
Smart Switch.
Novietojiet ierīces vienu otras tuvumā.
Iepriekšējā ierīcē pieskarieties pie Sūtīt datus → Bezvadu.
Iepriekšējā ierīcē izvēlieties vienumu, kuru pārsūtīt, un pieskarieties Sūtīt.
Savā ierīcē pieskarieties pie Saņemt.
Veiciet ekrānā norādītās darbības, lai pārsūtītu datus no jūsu iepriekšējās ierīces.
Kad datu pārsūtīšana ir pabeigta, varat skatīt uz jūsu ierīci pārsūtīto datu sarakstu.
Datu dublēšana un atjaunošana, izmantojot ārējo atmiņu
Pārsūtiet datus, izmantojot ārēju atmiņu, piemēram, microSD karti.
1
2
3
4
Dublējiet savas iepriekšējās ierīces datus ārējā atmiņā.
Ievietojiet vai pievienojiet ārējo atmiņas ierīci savai ierīcei.
Savā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana →
Smart Switch → → Atjaunot.
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pārsūtītu datus no ārējās atmiņas.
34
Pamatinformācija
Dublējuma datu pārsūtīšana no datora
Pārsūtiet datus starp savu ierīci un datoru. Lejupielādējiet programmas Smart Switch datora
versiju vietnē www.samsung.com/smartswitch. Dublējiet datus no savas iepriekšējās ierīces
datorā un importējiet tos savā ierīcē.
1
2
Datorā apmeklējiet vietni www.samsung.com/smartswitch, lai lejupielādētu Smart Switch.
Palaidiet datorā Smart Switch programmu.
Ja jūsu iepriekšējā ierīce nav Samsung ierīce, dublējiet datus datorā, izmantojot ierīces
ražotāja nodrošināto programmu. Tad turpiniet ar piekto soli.
3
4
5
6
Savienojiet savu iepriekšējo ierīci ar datoru, izmantojot ierīces USB kabeli.
Lai dublētu datus no ierīces, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Tad atvienojiet
iepriekšējo ierīci no datora.
Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
Lai pārsūtītu datus uz savu ierīci, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Izpratne par ekrānu un tā darbību
Skārienekrāna vadīšana
• Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektroierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt
kļūmi skārienekrāna darbībā.
• Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet
uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.
• Ieteicams neizmantot fiksētus grafikas elementus uz skārienekrāna daļas vai
visa skārienekrāna ilgu laiku. Tādējādi var rasties pēcattēli (ekrāna iedegums) vai
dubultošanās.
• Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus
skārienievades apgabala.
• Lietojot skārienekrānu, ieteicams pieskarties ekrānam ar pirkstiem vai S Pen.
35
Pamatinformācija
Pieskaršanās
Pieskarieties ekrānam.
Pieskaršanās un turēšana
Pieskarieties un turiet ekrānā aptuveni
2 sekundes.
Vilkšana
Pieskarieties un turiet vienumu un
velciet to uz mērķa vietu.
Dubultskāriens
Veiciet dubultskārienu ekrānā.
Pavilkšana
Pavelciet uz augšu, uz leju, pa kreisi vai
pa labi.
Izvēršana un savilkšana
Izvērsiet divus pirkstus vai savelciet tos
uz ekrāna.
36
Pamatinformācija
Navigācijas josla (izvēles pogas)
Kad ieslēdzat ekrānu, izvēles pogas parādās navigācijas joslā ekrāna apakšā. Izvēles pogas pēc
noklusējuma tiek iestatītas kā pēdējo programmu poga, sākuma poga un atgriešanās poga.
Pogu funkcijas var mainīties atkarībā no pašreizējā brīdī izmantotās programmas vai lietošanas
apstākļiem.
Poga
Funkcija
Pēdējās
Sākums
Atpakaļ
• Pieskarieties, lai atvērtu pēdējo programmu sarakstu.
• Pieskarieties, lai atgrieztos sākuma ekrānā.
• Pieskarieties un turiet, lai palaistu programmu Google.
• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Navigācijas joslas paslēpšana
Skatiet failus vai izmantojiet programmas plašākā ekrānā, paslēpjot navigācijas joslu.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Displejs → Navigācijas josla un pēc tam
pieskarieties pie Pilnekrāna žesti, kas atrodas zem Navigācijas veids. Navigācijas josla tiks
paslēpta, un parādīsies žestu norādes. Pieskarieties pie Citas iespējas un izvēlieties vēlamo
iespēju.
• Pavelciet no apakšas: žestu norādes parādīsies vietā, kur atrodas izvēles pogas. Lai
izmantotu izvēles pogas, pavelciet uz augšu nepieciešamās pogas žestu norādi.
• Pavelciet no sāniem un apakšas:
– – velciet uz augšu no ekrāna apakšas, lai pārietu uz sākuma ekrānu;
– – velciet uz augšu un turiet, lai skatītu pēdējo programmu sarakstu;
– – velciet uz ekrāna vidu no jebkura sāna, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā;
– – velciet uz ekrāna vidu no kāda apakšējā stūra, lai palaistu programmu Google.
37
Pamatinformācija
Velciet no apakšas
Velciet no sāniem un apakšas
Ja vēlaties paslēpt žestu norādes ekrāna apakšējā daļā, pieskarieties slēdzim Žestu ieteikumi, lai
deaktivizētu.
Sākuma ekrāns un programmu saraksts
Sākuma ekrāns ir vieta, kur iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā tiek parādīti logrīki,
programmu īsceļi un daudz kas cits.
Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu ikonas, tai skaitā nesen instalētās
programmas.
Ekrāna izskats var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Edge paneļa turis
Logrīks
Ekrāna indikators
Izlases programmas
Navigācijas josla (izvēles pogas)
38
Pamatinformācija
Pārslēgšana no sākuma ekrāna uz programmu sarakstu un pretēji
Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu vai uz leju, lai atvērtu programmu sarakstu.
Lai atgrieztos sākuma ekrānā, pavelciet uz augšu vai uz leju programmu sarakstā. Varat arī
pieskarties sākuma pogai vai atgriešanās pogai.
Sākuma ekrāns
Programmu saraksts
Ja pievienojat sākuma ekrānā programmu pogu, varat atvērt programmu sarakstu, pieskaroties
šai pogai. Sākuma ekrānā pieskarieties pie tukša apgabala un turiet to, pieskarieties pie Sākuma
ekrāna iestatījumi un pēc tam pieskarieties slēdzim Programmu poga, lai to aktivizētu.
Programmu poga tiks pievienota sākuma ekrāna lejasdaļā.
Programmu poga
39
Pamatinformācija
Ekrāna atvēršana ainavas režīmā
Sākuma ekrānā pieskarieties pie tukša apgabala un turiet to, pieskarieties pie Sākuma ekrāna
iestatījumi un pēc tam pieskarieties slēdzim Pagriezt uz ainavas režīmu, lai to aktivizētu.
Grieziet ierīci, līdz tā ir horizontāli, lai skatītu ekrānu ainavas režīmā.
Vienumu pārvietošana
Pieskarieties vienumam un turiet to, pēc tam velciet jaunā vietā. Lai vienumu pārvietotu uz citu
paneli, velciet to uz ekrāna malu.
Lai sākuma ekrānā pievienotu saīsni uz programmu, pieskarieties vienumam programmu
sarakstā un turiet to, un pēc tam pieskarieties pie Piev. sākumam. Programmas saīsne tiks
pievienota sākuma ekrānam.
Varat arī pārvietot bieži lietotās programmas uz īsceļu laukumu sākuma ekrāna apakšpusē.
40
Pamatinformācija
Mapju izveidošana
Izveidojiet mapes un apkopojiet līdzīgas programmas, lai ātri piekļūtu programmām un tās
palaistu.
Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā pieskarieties programmai un turiet to, pēc tam velciet to
virsū citai programmai.
Tiks izveidota jauna mape, kas saturēs izvēlētās programmas. Pieskarieties pie Mapes
nosaukums un ievadiet mapes nosaukumu.
• Citu programmu pievienošana
Pieskarieties pie uz mapes. Atzīmējiet pievienojamās programmas un pieskarieties pie
Gatavs. Programmu varat pievienot, arī velkot to uz attiecīgo mapi.
• Programmu pārvietošana no mapes
Pieskarieties programmai un turiet to, lai to pārvilktu uz citu vietu.
• Mapes dzēšana
Pieskarieties mapei un turiet to, pēc tam pieskarieties pie Dzēst mapi. Tiks izdzēsta tikai
izvēlētā mape. Mapē esošās programmas tiks pārvietotas uz programmu sarakstu.
41
Pamatinformācija
Sākuma ekrāna rediģēšana
Sākuma ekrānā pieskarieties tukšā vietā un turiet to, vai arī savelciet kopā pirkstus uz ekrāna,
lai piekļūtu rediģēšanas iespējām. Varat iestatīt fona attēlu, pievienot logrīkus un veikt citas
darbības. Varat arī pievienot, dzēst vai pārkārtot paneļus sākuma ekrānā.
• Paneļu pievienošana: pavelciet pa kreisi, tad pieskarieties pie
.
• Paneļu pārvietošana: pieskarieties paneļa priekšskatījumam un turiet to, pēc tam velciet to
uz citu atrašanās vietu.
• Paneļu dzēšana: pieskarieties pie
attiecīgajā panelī.
• Fona attēls: mainiet fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.
• Motīvi: mainīt ierīces motīvu. Saskarnes vizuālie elementi, piemēram, krāsas, ikonas un
tapetes, mainīsies atbilstoši izvēlētajai tēmai.
• Logrīki: logrīki ir nelielas programmas, kas aktivizē noteiktas programmu funkcijas, lai
sniegtu informāciju un ērtu piekļuvi jūsu ierīces sākuma ekrānam. Pieskarieties logrīkam un
turiet to, tad velciet to uz sākuma ekrānu. Logrīks tiks pievienots sākuma ekrānam.
• Sākuma ekrāna iestatījumi: konfigurējiet sākuma ekrāna iestatījumus, piemēram, ekrāna
režģi vai izkārtojumu.
42
Pamatinformācija
Visu programmu atveide sākuma ekrānā
Neizmantojot atsevišķu programmu sarakstu, varat iestatīt ierīci rādīt visas programmas sākuma
ekrānā. Sākuma ekrānā pieskarieties tukšā vietā un turiet, tad pieskarieties pie Sākuma ekrāna
iestatījumi → Sākuma ekrāna izkārtojums → Tikai sākuma ekrāns → Lietot.
Tagad varat piekļūt visām savām programmām, pavelkot pa kreisi sākuma ekrānā.
Indikatora ikonas
Indikatora ikonas parādās statusa joslā, ekrāna augšdaļā. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk
izmantotās ikonas.
• Dažās programmās statusa josla ekrāna augšdaļā var neparādīties. Lai parādītu statusa
joslu, velciet uz leju no ekrāna augšdaļas.
• Dažiem indikatoriem ikonas parādās tikai tad, kad ir atvērts paziņojumu panelis.
• Indikatora ikonas var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai modeļa.
Ikona
Nozīme
Nav signāla
Signāla stiprums
Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
GPRS tīkls pievienots
EDGE tīkls pievienots
UMTS tīkls pievienots
HSDPA tīkls pievienots
HSPAP tīkls pievienots
/
LTE tīkls pievienots
5G tīkls pievienots
LTE tīkls pievienots LTE tīklā, kas ietver 5G tīklu
Wi-Fi pievienots
43
Pamatinformācija
Ikona
Nozīme
Bluetooth funkcija ir aktivizēta
S Pen pievienota
S Pen atvienota
S Pen akumulatora uzlādes līmenis
Izmantotie atrašanās vietas pakalpojumi
Notiek saruna
Neatbildēts zvans
Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
Aktivizēts modinātājs
Aktivizēts bez skaņas režīms
Aktivizēts vibrācijas režīms
Aktivizēts lidojuma režīms
Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
Akumulatora uzlāde
Akumulatora uzlādes līmenis
44
Pamatinformācija
Bloķēšanas ekrāns
Nospiežot sānu taustiņu, ekrāns tiek izslēgts un bloķēts. Ekrāns tiek izslēgts un automātiski
bloķēts arī tad, ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota.
Lai atbloķētu ekrānu, velciet jebkurā virzienā brīdī, kad ekrāns ieslēdzas.
Ja ekrāns ir izslēgts, nospiediet sānu taustiņu, lai ieslēgtu ekrānu. Varat arī veikt dubultskārienu
ekrānā.
Bloķēts ekrāns
Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana
Lai mainītu ekrāna bloķēšanas metodi, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie
Bloķēšanas ekrāns → Ekrāna bloķēšanas tips un pēc tam izvēlieties ekrāna bloķēšanas metodi.
Iestatot figūru, PIN kodu, paroli vai savus biometrijas datus kā ekrāna bloķēšanas metodi, jūs
varat aizsargāt savu personīgo informāciju, novēršot citu personu piekļuvi jūsu ierīcei. Pēc ekrāna
bloķēšanas metodes iestatīšanas ierīce pieprasīs ievadīt atbloķēšanas kodu ikreiz, kad vēlēsieties
ierīci atbloķēt.
• Vilkt: pavelciet jebkurā virzienā ekrānā, lai to atbloķētu.
• Figūra: zīmējiet figūru, izmantojot vismaz četrus punktus, lai atbloķētu ekrānu.
45
Pamatinformācija
• PIN kods: ievadiet PIN kodu ar vismaz četriem cipariem, lai atbloķētu ekrānu.
• Parole: ievadiet paroli ar vismaz četrām rakstzīmēm, cipariem vai simboliem, lai atbloķētu
ekrānu.
• Nav: neiestatiet ekrāna bloķēšanas metodi.
• Seja: noskenējiet savu seju, lai atbloķētu ekrānu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Sejas
atpazīšana.
• Pirkstu nospiedumi: reģistrējiet pirkstu nospiedumus, lai atbloķētu ekrānu. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Pirkstu nospiedumu atpazīšana.
Jūs varat iestatīt ierīci veikt rūpnīcas datu atiestatīšanu gadījumā, ja vairākas reizes pēc
kārtas ievadīts nepareizs atbloķēšanas kods un ir sasniegts mēģinājumu skaita limits.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Bloķēšanas ekrāns → Drošās
bloķēšanas iestatījumi, atbloķējiet ekrānu, lietojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas
metodi, un pēc tam pieskarieties slēdzim Aut. rūpnīcas iest. atj., lai to aktivizētu.
Paziņojumu panelis
Ikreiz, kad saņemat jaunus paziņojumus, piemēram, ziņojumus vai neatbildētos zvanus, uz
statusa joslas tiek parādītas indikatoru ikonas. Lai skatītu vairāk informācijas par ikonām, atveriet
paziņojumu paneli un skatiet detaļas.
Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet statusa joslu lejup. Lai aizvērtu paziņojumu paneli,
pavelciet ekrānā uz augšu.
46
Pamatinformācija
Paziņojumu panelī iespējams izmantot turpmāk norādītās funkcijas.
Piekļuve enerģijas iespējām
Ātro iestatījumu pogas
Palaist Iestatījumi
Kontrolējiet apkārtējās savienotās
ierīces un SmartThings ierīces un
ainas
Skatīt paziņojuma
papildinformāciju un veikt
dažādas darbības
Kontrolējiet multividi savā ierīcē
un apkārtējās savienotās ierīces
Piekļūt paziņojumu iestatījumiem
Nodzēst visus paziņojumus
Ātro iestatījumu pogu lietošana
Pieskarieties ātro iestatījumu pogām, lai aktivizētu atsevišķas funkcijas. Velciet uz leju paziņojumu
panelī, lai aplūkotu vairāk pogu.
47
Pamatinformācija
Lai mainītu funkciju iestatījumus, pieskarieties pie teksta, kas redzams zem katras pogas. Lai
skatītu detalizētākus iestatījumus, pieskarieties un turiet pogu.
Lai mainītu pogu izkārtojumu, pieskarieties pie → Pogu secība, pieskarieties pogai un turiet to,
pēc tam velciet uz citu vietu.
Multivides atskaņošanas vadība
Viegli pārvaldiet mūzikas vai video atskaņošanu, izmantojot multivides funkciju. Varat turpināt
atskaņošanu arī citā ierīcē.
1
2
Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties Multivide.
Lai regulētu mūzikas atskaņošanu, pieskarieties ikonām vadāmierīcē.
Lai turpinātu mūzikas atskaņošanu citā ierīcē, pieskarieties
un atlasiet vēlamo ierīci.
Ekrāna uzņemšana un ekrāna ierakstīšana
Ekrāna uzņemšana
Uzņemiet ekrānuzņēmumu, kamēr lietojiet ierīci, un rakstiet uz tā, zīmējiet, apgrieziet vai
koplietojiet ar citiem. Jūs varat veikt pašreizējā ekrāna un ritināmās zonas uzņēmumu.
Lai uzņemtu ekrānuzņēmumu, izmantojiet turpmāk norādītās metodes. Uzņemtie
ekrānuzņēmumi tiks saglabāti mapē Galerija.
• Uzņemšana, nospiežot taustiņu: vienlaikus nospiediet sānu taustiņu un skaļuma
samazināšanas taustiņu.
• Uzņemšana, izmantojot vilkšanas žestus: velciet ar roku pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam.
• Uzņemšana, izmantojot Bezskāriena komandu funkciju: atvienojiet S Pen no slota, lai atvērtu
bezskāriena komandu paneli, un tad pieskarieties Rakstīšana ekrānā. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā Rakstīšana ekrānā.
• Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu un funkciju lietošanas
laikā.
• Ja nav aktivizēta ekrānuzņēmumu uzņemšana, izmantojot vilkšanas žestus, palaidiet
programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu funkcijas → Kustības un žesti un
tad pieskarieties slēdzim Velciet ar plaukstu, lai fotografētu, lai to aktivizētu.
48
Pamatinformācija
Pēc ekrānuzņēmuma uzņemšanas izmantojiet tālāk norādītās rīkjoslas iespējas ekrāna apakšdaļā.
•
: uzņemiet pašreizējo saturu un paslēpto saturu pagarinātā lapā, piemēram, tīmekļa lapā.
Kad jūs pieskaraties pie opcijas , ekrāns tiks automātiski ritināts uz leju, lai uzņemtu vairāk
satura.
•
: rakstiet vai zīmējiet uz ekrānuzņēmuma vai izgrieziet daļu no ekrānuzņēmuma. Kadrētā
zona tiks saglabāta sadaļā Galerija.
•
: pievienojiet ekrānuzņēmumam atzīmes. Lai meklētu ekrānuzņēmumus pēc atzīmes,
pieskarieties pie Meklēt programmu saraksta augšā. Jūs varat aplūkot atzīmju sarakstu un
viegli sameklēt vēlamo ekrānuzņēmumu.
•
: koplietot failu ar citiem.
Ja šīs iespējas nav redzamas uzņemtajā ekrānā, palaidiet Iestatījumi, pieskarieties pie
Papildu funkcijas → Ekrānuzņēmumi un ekrāna ierakstītājs un tad pieskarieties
slēdzim Ekrānuzņēmumu rīkjosla, lai to aktivizētu.
Ekrāna ierakstīšana
Ierakstiet ekrānu ierīces lietošanas laikā.
Atveriet paziņojumu paneli, velciet uz leju un pēc tam pieskarieties pie
aktivizētu. Ierakstīšana sāksies pēc atpakaļskaitīšanas.
• Lai rakstītu vai zīmētu uz ekrāna, pieskarieties
(Ekrāna ierakst.), lai to
.
• Lai ierakstītu ekrānu, izmantojot video pārklājumu ar sevi, pieskarieties
Kad jūs esat beidzis ierakstīt video, pieskarieties
.
. Video tiks saglabāts Galerija.
Lai mainītu ekrāna ierakstītaja iestatījumus, palaidiet Iestatījumi un pieskarieties Papildu
funkcijas → Ekrānuzņēmumi un ekrāna ierakstītājs → Ekrāna ierakstītāja iestatījumi.
49
Pamatinformācija
Teksta ievade
Tastatūras izkārtojums
Tastatūra parādās automātiski, tiklīdz jūs ievadāt tekstu, lai sūtītu ziņojumus, izveidotu piezīmes
u.c.
Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina
uz kādu no atbalstītajām valodām.
Tastatūras papildfunkcijas
Skatīt vairāk tastatūras funkciju
Ievadīt tekstu ar lielajiem burtiem.
Pieskarieties divreiz, lai rakstītu
tikai ar lielajiem burtiem
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi
Ievadīt simbolus
Pāriet uz jaunu rindu
Ievadīt atstarpi
Ievades valodas mainīšana
Pieskarieties → Valodas un veidi → Pārvaldīt ievades valodas un izvēlieties valodas,
ko izmantosiet. Ja jūs izvēlaties divas vai vairākas valodas, jūs varat pārslēgties starp ievades
valodām, velkot uz atstarpes taustiņa pa kreisi vai pa labi.
Tastatūras maiņa
Navigācijas joslā pieskarieties pie
, lai mainītu tastatūru.
50
Pamatinformācija
Lai mainītu tastatūras veidu, pieskarieties pie
tam vajadzīgo tastatūras veidu.
→ Valodas un veidi, izvēlieties valodu un pēc
• Ja tastatūras poga (
) navigācijas joslā nav redzama, palaidiet programmu
Iestatījumi, pieskarieties pie Vispārīga pārvaldība → Valoda un ievade → Ekrāna
tastatūra un pēc tam pieskarieties slēdzim Tastatūra pogas rādīšana, lai to aktivizētu.
• 3x4 tastatūra vienam taustiņam ir trīs vai četras rakstzīmes. Lai ievadītu rakstzīmi,
pieskarieties atbilstošajam taustiņam vairākas reizes, līdz parādās vēlamā rakstzīme.
Tastatūras papildfunkcijas
Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
•
•
•
: jūsu rakstīto vārdu prognozēšana un vārdu piedāvājumu parādīšana. Lai atgrieztos
tastatūras funkciju sarakstā, pieskarieties pie .
: ievadīt emocijzīmes.
: ievadiet uzlīmes. Varat arī ievadīt Manu emocijzīmju uzlīmes, kas līdzinās jums. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Manu emocijzīmju uzlīmju izmantošana tērzētavās.
•
: pievienojiet animētos GIF.
•
: ievadīt tekstu ar balsi.
•
: tastatūras iestatījumu maiņa.
•
→
: pārslēgt rokraksta režīmu.
Pārslēgties uz standarta tastatūru
Skatīt informāciju par rokraksta
rediģēšanu
•
→
: pievienojiet vienumu no starpliktuves.
•
→
: mainiet tastatūras režīmu vai izmēru.
•
→
: atveriet teksta rediģēšanas paneli.
51
Pamatinformācija
Kopēšana un ielīmēšana
1
2
3
4
Pieskarieties un turiet virs teksta.
Velciet
vai
, lai izvēlētos vēlamo tekstu, vai pieskarieties Izv. visu, lai izvēlētos visu tekstu.
Pieskarieties pie Kopēt vai Izgriezt.
Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.
Pieskarieties un turiet vietā, kur jāievieto teksts, un pieskarieties Ielīmēt.
Lai ielīmētu tekstu, kuru jūs esat kopējis iepriekš, pieskarieties Starpliktuve un izvēlieties
tekstu.
Vārdnīca
Meklējiet vārdu definīcijas, kamēr izmantojat konkrētas funkcijas, piemēram, pārlūkojat tīmekļa
lapas.
1
2
3
Pieskarieties un turiet meklējamo vārdu.
Iespēju sarakstā pieskarieties pie Dictionary.
Ja vārdnīca ierīcē nav instalēta, pieskarieties pie Move to Manage dictionaries, pieskarieties
pie
blakus vārdnīcai, pēc tam pie Instalēt, lai to lejupielādētu.
Skatiet definīciju vārdnīcas uznirstošajā logā.
Lai pārslēgtos uz pilnekrāna skatu, pieskarieties pie . Pieskarieties ekrānā redzamajai
definīcijai, lai aplūkotu vairāk definīciju. Lai pievienotu vārdu savam vārdu izlases sarakstam,
detalizētajā skatā pieskarieties vai pieskarieties Search Web, lai izmantotu vārdu kā
meklēšanas vienumu.
52
Programmas un funkcijas
Programmu instalēšana un atinstalēšana
Galaxy Store
Pērciet un lejupielādējiet programmas. Varat lejupielādēt programmas, kas ir īpaši paredzētas
Samsung Galaxy ierīcēm.
Palaidiet programmu Galaxy Store.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Programmu instalēšana
Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties
, lai meklētu atslēgvārdu.
Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas,
pieskarieties Instalēt. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un
izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties → Iestatījumi →
Automātiski atjaunināt programmas un tad izvēlieties iespēju.
Play veikals
Pērciet un lejupielādējiet programmas.
Palaidiet programmu Play veikals.
Programmu instalēšana
Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai meklējiet tās pēc atslēgvārda.
Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas,
pieskarieties Instalēt. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un
izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
→
Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties pie
Iestatījumi → Lietotņu automātiska atjaunināšana un tad izvēlieties iespēju.
53
Programmas un funkcijas
Programmu pārvaldīšana
Programmu atinstalēšana vai atspējošana
Pieskarieties programmai un turiet, tad izvēlieties iespēju.
• Atinstal.: atinstalēt lejupielādētās programmas.
• Deaktiv.: deaktivizēt izvēlētās noklusējuma programmas, kas nevar tikt atinstalētas no
ierīces.
Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.
Programmu iespējošana
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Programmas →
izvēlieties programmu un tad pieskarieties pie Aktivizēt.
→ Deaktivizēta,
Programmu atļauju iestatīšana
Dažu programmu pareizas darbības nodrošināšanai var būt nepieciešama atļauja piekļūt ierīcē
saglabātajiem datiem vai tos lietot.
Lai skatītu savu programmu atļauju iestatījumus, palaidiet programmu Iestatījumi un
pieskarieties pie Programmas. Izvēlieties programmu un pieskarieties pie Atļaujas. Jūs varat
skatīt programmas atļauju sarakstu un mainīt programmas atļaujas.
Lai skatītu vai mainītu programmām piešķirto atļauju iestatījumus atkarībā no piešķirtās atļaujas
kategorijas, palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Programmas → → Atļauju
pārvaldnieks. Izvēlieties vienumu un programmu.
Ja nepiešķirat programmām atļaujas, to pamatfunkcijas var nedarboties pareizi.
54
Programmas un funkcijas
Meklētājs
Ātri sameklējiet saturu ierīcē.
1
2
Programmu sarakstā pieskarieties pie Meklēt. Varat arī atvērt paziņojumu paneli, vilkt uz leju
un pieskarties .
Ievadiet atslēgvārdu.
Tiks meklētas programmas un saturs jūsu ierīcē.
Ja pieskarsieties
uz tastatūras, varat meklēt plašāku saturu.
S Pen funkcijas
Bezskāriena darbības
Kontrolējiet programmas attālināti, izmantojot S Pen, kas savienota ar ierīci, izmantojot
Energotaupīgo tehnoloģiju Bluetooth (BLE).
Piemēram, jūs varat ātri palaist programmas, piemēram, kameras programmu, turot nospiestu
S Pen pogu. Turklāt, lietojot kameras programmu, varat uzņemt fotoattēlu, vienu reizi nospiežot
pogu. Atskaņojot mūziku, varat palielināt skaļumu, paceļot S Pen, kamēr nospiežat un turat
nospiestu S Pen pogu un samazināt skaļumu, ja to nolaidīsiet.
55
Programmas un funkcijas
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu funkcijas → S Pen → Bezskāriena
darbības un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai aktivizētu šo funkciju.
• S Pen ir jāuzlādē, lai varētu lietot Bezskāriena darbību funkciju. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā S Pen uzlāde.
• Atvienojot S Pen no slota, statusa joslā parādīsies ikona . Ja S Pen ir izlādējusies vai
atrodas tālu no ierīces, vai ir šķēršļi, vai starp S Pen un ierīci ir ārēji traucējumi, S Pen
tiks atvienota no ierīces un ikona kļūs pelēka ( ). Lai atkal izmantotu Bezskāriena
darbību funkciju, pievienojiet S Pen ierīcei, no jauna ievietojot S Pen slotā.
Fotoattēlu uzņemšana ar S Pen
Pat ja jūs fotografējat ar ierīci, uzstādot to uz attālumu, varat viegli fotografēt, nospiežot S Pen
pogu, neuzstādot taimeri.
1
2
Palaidiet programmu Kamera.
Nospiediet S Pen pogu vienreiz, lai uzņemtu fotoattēlu.
• Lai uzņemtu fotoattēlu sēriju, pieskarieties S Pen pogai un turiet to.
• Lai mainītu uzņemšanas režīmu, pārvietojiet S Pen uz kreiso vai labo pusi, nospiežot un
turot nospiestu S Pen pogu.
• Lai pārslēgtos starp kamerām, nospiediet S Pen pogu divreiz.
56
Programmas un funkcijas
Lietojamo programmu vai funkciju mainīšana
Mainiet programmu, funkciju vai darbības, ko vēlaties izmantot, ar S Pen funkciju.
Lai mainītu palaižamo programmu, atveriet Bezskāriena darbību iestatījumu ekrānu, pieskarieties
pie Turiet nosp. pildsp. pogu, lai un pēc tam izvēlieties programmu vai funkciju.
Lai mainītu katras programmas darbības, atveriet Bezskāriena darbību iestatīšanas ekrānu un
atlasiet programmu Programmas darbības. Varat mainīt darbības, pieskaroties vienumiem.
S Pen akumulatora uzlādes
līmenis
Izvēlieties programmu vai
funkciju, lai to palaistu
Iestatiet darbības katrai
programmai
Iestatiet darbības kameras un
multivides programmām
57
Programmas un funkcijas
Cita S Pen pievienošana
Pirms S Pen funkciju izmantošanas ar citu S Pen kā, piemēram, Bezskāriena darbības, jums
jāsavieno S Pen ar jūsu ierīci.
1
2
3
Ievietojiet slotā citu S Pen.
Atveriet paziņojumu paneli, velciet uz leju, pieskarieties pie
pēc tam pieskarieties atkal, lai to aktivizētu.
(S Pen bezsk. darbības) un
Pieskarieties pie Pievienot jaunu S Pen.
S Pen tiks pievienota. Iespējama neliela aizkavēšanās, līdz tiek pabeigta savienošana.
• Varat pievienot vienīgi Samsung apstiprinātas S Pen, kas atbalsta Energotaupīgo
tehnoloģiju Bluetooth (BLE).
• Neatvienojiet S Pen no ierīces, kad ar to tiek veidots savienojums. Šādi darot, process
tiks pārtraukts.
• Ja neizdodas izveidot savienojumu vai jūs vēlaties izmantot iepriekšējo S Pen, atkārtoti
savienojiet to, izmantojot iepriekš norādīto paņēmienu.
58
Programmas un funkcijas
S Pen atiestatīšana
Ja S Pen ir radušās savienojuma problēmas vai S Pen bieži atvienojas, atiestatiet S Pen un atkārtoti
savienojiet to.
Ievietojiet S Pen slotā. Pēc tam atveriet Bezskāriena darbību iestatījumu ekrānu un pieskarieties
pie → Atiestatīt S Pen.
Bezskāriena komanda
Bezskāriena komanda ir izvēlne, kas nodrošina S Pen funkcijas un ātru piekļuvi bieži izmantotām
programmām.
Lai atvērtu bezskāriena komandu paneli, izņemiet S Pen no slota vai pārvietojiet S Pen virs ekrāna
un nospiediet S Pen pogu. Tāpat jūs varat pieskarties pie bezskāriena komandas ikonas ( ),
izmantojot S Pen.
Velciet uz augšu vai uz leju bezskāriena komandu panelī un izvēlieties vēlamo funkciju vai
programmu.
Ja ekrāns ir izslēgts vai bloķēts, izmantojot ekrāna bloķēšanas metodi, pēc S Pen
izņemšanas netiks atvērts bezskāriena komandu panelis.
S Pen akumulatora uzlādes
līmenis
Izveidot piezīmi
Skatīt visas piezīmes
Viedā izvēle
Rakstīšana ekrānā
Tiešsaistes ziņojumi
S Pen iestatījumi
AR uzmetums
Tulkot
59
Programmas un funkcijas
Saīšņu pievienošana bezskāriena komandu panelī
Pievienojiet saīsnes uz bieži lietotajām programmām vai funkcijām bezskāriena komandu panelī.
Bezskāriena komandu panelī pieskarieties pie Pievienot īsceļus un atlasiet tās programmas vai
funkcijas, kuras vēlaties atvērt no paneļa.
Kā papildu variantu atveriet bezskāriena komandu paneli un pieskarieties pie
→ Īsceļi.
S Pen funkcijas
No bezskāriena komandu paneļa iespējams aktivizēt dažādas S Pen funkcijas. Saīsnes, kas
neparādās panelī pēc noklusējuma, var pievienot, izmantojot saīšņu pievienošanas funkciju.
• Izveidot piezīmi: veidojiet piezīmes vienkāršā veidā uznirstošajā logā, bez nepieciešamības
palaist programmu Samsung Notes. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Izveidot piezīmi.
• Skatīt visas piezīmes: skatiet visas piezīmes programmā Samsung Notes.
• Viedā izvēle: izmantojiet S Pen, lai izvēlētos zonu un veiktu tādas darbības kā kopīgošanu vai
saglabāšanu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Viedā izvēle.
• Rakstīšana ekrānā: uzņemiet ekrānuzņēmumus, lai uz tiem rakstītu vai zīmētu vai apgrieztu
uzņemto ekrānuzņēmumu. Jūs varat arī uzņemt pašreizējo saturu un paslēpto saturu
pagarinātā lapā, piemēram, tīmekļa lapā. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Rakstīšana
ekrānā.
• Live message ziņas: tā vietā, lai sūtītu teksta ziņojumu, izveidojiet un nosūtiet unikālu
ziņojumu, ierakstot savas darbības laikā, kad zīmējat ar roku, vai tiešā ziņojuma zīmēšanas
procesā un saglabājot to kā animētu failu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Live message
ziņas.
• AR skice: ierakstiet jautrus video ar virtuālo rokrakstu vai zīmējiet uz sejām vai jebkur citur.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā AR skice.
• Tulkot: turiet S Pen virs vārda, lai to iztulkotu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Tulkot.
• PENUP: publicējiet savus mākslas darbus, aplūkojiet citu darbus un iepazīstieties ar
noderīgiem zīmēšanas padomiem. Plašāku informāciju skatiet sadaļā PENUP.
• Bixby Vision: izmantojiet Bixby Vision funkcijas, lai meklētu līdzīgus attēlus, noteiktu un
tulkotu tekstu, kā arī veiktu citas darbības. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Bixby Vision.
• Palielināt: turiet S Pen virs attiecīgās ekrāna daļas, lai to palielinātu. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā Palielināt.
• Apskats: samaziniet programmu līdz sīktēlam un turiet S Pen virs šī sīktēla, lai atvērtu
programmu pilnekrāna skatā. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Apskats.
• Izkrāsošana: pievienojiet krāsas attēliem, ko nodrošina PENUP, izmantojot S Pen.
60
Programmas un funkcijas
• Rakstīt kalendārā: palaidiet programmu Kalendārs un rakstiet vai zīmējiet ekrānā. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Rakstīt kalendārā.
• Pievienot īsceļus: bezskāriena komandu joslā pievieno saīsnes uz bieži lietotajām
programmām.
Bezskāriena komandu ikona
Kad bezskāriena komandu panelis ir aizvērts, uz ekrāna vēl aizvien ir pieejama bezskāriena
komandu ikona. Jūs varat atvērt bezskāriena komandu paneli, pieskaroties ikonai ar S Pen.
Lai pārvietotu ikonu, velciet
Lai noņemtu ikonu, velciet
uz jauno atrašanās vietu.
uz Noņemt ekrāna augšdaļā.
Ja bezskāriena komandu ikona ekrānā neparādās, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties
pie Papildu funkcijas → S Pen un pēc tam pieskarieties slēdzim Rādīt peldošu ikonu, lai to
aktivizētu.
Lietojot programmas, kas atbalsta Bezskāriena darbību funkciju, varat skatīt katrai programmai
pieejamās darbības, norādot ar S Pen virs Bezskāriena komandu ikonas.
Izveidot piezīmi
Veidojiet piezīmes vienkāršā veidā uznirstošajā logā, bez nepieciešamības palaist programmu
Samsung Notes.
1
Atveriet bezskāriena komandu paneli un pieskarieties pie Izveidot piezīmi. Vai arī, turot
nospiestu pogu S Pen, divreiz pieskarieties ekrānam.
Piezīmju ekrāns parādīsies uznirstošajā logā.
2
Veidojiet piezīmi, izmantojot S Pen.
Dzēšgumija
Pielāgot caurredzamības līmeni
Rakstāmspalva
Atsaukt
Atcelt atsaukšanu
3
Kad jūs esat beidzis sacerēti piezīmi, pieskarieties pie Sagl.
Piezīme tiks saglabāta programmā Samsung Notes.
61
Programmas un funkcijas
Viedā izvēle
Izmantojiet S Pen, lai izvēlētos laukumu un veiktu darbības, piemēram, kopīgot vai saglabāt. Jūs
varat arī izvēlēties video laukumu un izveidot no tā GIF animāciju.
1
Atrodot saturu, kuru vēlaties fiksēt, piemēram, daļu attēla, atveriet bezskāriena komandu
paneli un pieskarieties pie Viedā izvēle.
2
Rīkjoslā izvēlieties vēlamās formas ikonu un velciet S Pen pāri saturam, ko vēlaties fiksēt.
3
Izvēlieties iespēju, ko izmantot izvēlētajā laukumā.
• Izvilkt tekstu: izvelciet tekstu no izvēlētās zonas.
• Piespraust ekr.: piespraudiet izvēlēto zonu ekrānam.
•
: automātiski maina izvēlētā laukuma izskatu.
•
: rakstiet vai zīmējiet uz izvēlētā laukuma.
•
: kopīgojiet izvēlēto laukumu ar citiem.
•
: saglabāt izvēlēto laukumu Galerija.
62
Programmas un funkcijas
Laukuma tveršana no videoklipa
Atskaņojot video, jūs varat izvēlēties zonu un uzņemt to kā GIF animāciju.
1
2
3
Atrodot saturu, kuru vēlaties fiksēt video atskaņošanas laikā, atveriet bezskāriena komandu
paneli un pieskarieties pie Viedā izvēle.
Rīkjoslā pieskarieties pie
.
Noregulējiet uzņemamā laukuma pozīciju un izmēru.
Noregulēt pozīciju
Vilkt aiz rāmja
stūra, lai manītu
izmēru
Izvēlieties kvalitāti
4
Pieskarieties Ier., lai sāktu uzņemšanu.
• Pirms uzņemt video, pārliecinieties, ka to ir iespējams demonstrēt.
• Ekrānā tiks attēlots maksimālais laiks lauka uzņemšanai no video.
• Uzņemot lauku no video, tā skaņa netiks ierakstīta.
5
6
Pieskarieties Beigt, lai pārtrauktu uzņemšanu.
Izvēlieties iespēju, ko izmantot izvēlētajā laukumā.
•
: rakstiet vai zīmējiet uz izvēlētā laukuma. Pieskarieties pie
pirms faila saglabāšanas.
•
: kopīgojiet izvēlēto laukumu ar citiem.
•
: saglabāt izvēlēto laukumu Galerija.
63
, lai aplūkotu iznākumu
Programmas un funkcijas
Rakstīšana ekrānā
Uzņemiet ekrānuzņēmumus, lai uz tiem rakstītu vai zīmētu vai apgrieztu uzņemto
ekrānuzņēmumu.
Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.
1
Atrodot saturu, kuru vēlaties uzņemt, atveriet bezskāriena komandu paneli un pieskarieties
Rakstīšana ekrānā.
Pašreizējais ekrāns tiek automātiski uzņemts, un parādās rediģēšanas rīkjosla.
2
3
Ja jūs uzņemat saturu pagarinātā lapā, piemēram, tīmekļa lapā, pieskarieties pie Ritināšanas
tveršana, lai uzņemtu paslēpto saturu. Vairākas reizes pieskarieties pie Ritināšanas tveršana,
līdz ekrāns tiek uzņemts un pēc tam pieskarieties pie Gatavs.
Rakstiet piezīmi uz ekrānuzņēmuma.
Atsaukt
Atcelt atsaukšanu
Pildspalvas rādiuss
Pildspalvas veids
Pildspalvas krāsa
4
Izvēlieties iespēju, ko izmantot ekrānuzņēmumā.
• Kopīgot: kopīgojiet ekrānuzņēmumu ar citiem.
• Saglabāt: saglabāt ekrānuzņēmumu Galerija.
64
Programmas un funkcijas
Live message ziņas
Tā vietā, lai sūtītu teksta ziņojumu, izveidojiet un nosūtiet unikālu ziņojumu, ierakstot savas
darbības laikā, kad zīmējat ar roku, vai tiešā ziņojuma zīmēšanas procesā, un saglabājot to kā
animētu failu.
1
Ja vēlaties nosūtīt animētu ziņojumu, atveriet bezskāriena komandu paneli un pieskarieties
pie Live message ziņas.
Parādīsies tiešā ziņojuma ekrāns.
2
Pielāgojiet fona attēlu un pieskarieties pie Gatavs vai Sākt zīmēt.
• Galerija: iestatiet fotoattēlu vai videoklipu, kas saglabāts Galerija kā fona attēlu.
• Kamera: uzņemiet fotoattēlu vai videoklipu, un tad saglabājiet to kā fona attēlu.
• Krāsa: izvēlieties fona krāsu.
3
Rakstiet vai zīmējiet tiešā ziņojuma ekrānā.
Mainiet faila
formātu
Mainīt
rakstīšanas
efektu
Mainīt
pildspalvas
krāsu
Mainīt
pildspalvas
rādiusu
Priekšskatīt
Ziņojuma
ievades lmits
Sākt no jauna
Atsaukt
4
Pieskarieties Gatavs.
5
Pieskarieties Kopīgot un atlasiet metodi.
Tiešais ziņojums tiks saglabāts programmā Galerija kā animēts GIF fails vai video.
65
Programmas un funkcijas
Tulkot
Turiet S Pen virs teksta, kuru vēlaties tulkot. Teksta sastāvdaļas tiks arī konvertētas.
• Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jābūt savienotai ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
• Šī funkcija dažās valodās netiek atbalstīta.
• Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ekrānā ir noteikšanai piemērots teksts.
1
Atrodot saturu, kuru vēlaties iztulkot, atveriet bezskāriena komandu paneli un pieskarieties
pie Tulkot.
2
Tulkotāja panelī, kas redzams ekrāna augšdaļā, izvēlieties valodas.
3
Turiet S Pen virs teksta, kuru vēlaties iztulkot, vai virs teksta vienuma, kuru vēlaties konvertēt.
Iespējams mainīt tekstu uz vārdiem vai teikumiem, pieskaroties pie
.
Tiks parādīts iztulkotais teksts. Lai noklausītos oriģinālā teksta izrunu, pieskarieties pie
Ikona
var neparādīties atkarībā no izvēlētās valodas.
Izvēlēties valodas
Teksta atlasīšanas
granularitāte
(vārds vai teikums)
Tulkošanas rezultāts
4
vai
Lai aizvērtu tulkotāju, tulkotāja panelī pieskarieties pie
66
.
.
Programmas un funkcijas
Bixby Vision
Turot S Pen virs satura, tas tiks atpazīts un tiks parādītas pieejamās meklēšanas ikonas.
Izmantojiet šīs funkcijas, lai meklētu līdzīgus attēlus, noteiktu un tulkotu tekstu, kā arī veiktu citas
darbības. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Bixby Vision.
1
2
3
4
Atrodot attēlu, par kuru vēlaties meklēt saistīto informāciju vai no kura vēlaties izvilkt tekstu,
atveriet bezskāriena komandu paneli un pieskarieties pie Bixby Vision.
Turiet S Pen virs vajadzīgā satura.
Kad saturs ir atpazīts, parādās pieejamās meklēšanas ikonas.
Izvēlieties atbilstošo ikonu.
Lai aizvērtu Bixby Vision, Bixby Vision panelī pieskarieties pie
67
.
Programmas un funkcijas
Palielināt
Turiet S Pen virs attiecīgās ekrāna daļas, lai to palielinātu.
Atveriet bezskāriena komandu paneli, pieskarieties pie Palielināt un turiet S Pen virs palielināmās
zonas.
Mainīt palielinātāja izmēru
Aizvērt palielinātāju
Mainīt palielinājuma proporcijas
Apskats
Samaziniet programmu līdz sīktēlam un turiet S Pen virs šī sīktēla, lai atvērtu programmu
pilnekrāna skatā.
Piemēram, palaidiet karšu programmu, atveriet bezskāriena komandu paneli un pieskarieties
pie Apskats. Programma tiks samazināta līdz sīkattēlam ekrāna apakšpusē. Pārlūkojot tīmekļa
vietnes, turiet S Pen virs sīkattēla, lai atvērtu karšu programmu pilnekrāna skatā un ātri meklētu
vietas.
Sīkattēls
68
Programmas un funkcijas
Pārvietojiet S Pen tālāk no ekrāna, lai atkal samazinātu programmu līdz sīktēlam.
Lai aizvērtu samazināto programmu, pieskarieties un turiet sīkattēlu un pēc tam velciet to uz
Noņemt ekrāna augšpusē.
Rakstīt kalendārā
Ierakstiet savus plānus viegli un ātri, rakstot vai zīmējot kalendāra ekrānā.
Atveriet bezskāriena komandu paneli, pieskarieties pie Rakstīt kalendārā un tad ierakstiet savus
plānus kalendārā. Kad tas ir pabeigts, pieskarieties pie Saglabāt. Lai rediģētu, pieskarieties .
Pildspalvas iestatījumi
Atcelt atsaukšanu
Dzēšgumija
Atsaukt
Šo funkciju jūs varat izmantot tikai kalendārā ar mēneša skatu.
69
Programmas un funkcijas
Skats no augšas
Turiet S Pen virs vienuma, kas atrodas ekrānā, lai priekšskatītu tā saturu vai skatītu informāciju
uznirstošajā logā.
Dažās programmās priekšskatīšanas logā būs attēlotas darbību pogas.
Darbības pogas
Ja šī funkcija nav aktivizēta, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu
funkcijas → S Pen un pēc tam pieskarieties slēdzim Skats no augšas, lai to aktivizētu.
Pildspalvas izvēle
Turot nospiestu pogu S Pen, velciet S Pen pāri tekstam vai vienumu sarakstiem, lai izvēlētos
dažādus vienumus vai tekstu. Varat arī kopēt un ielīmēt izvēlētos vienumus vai tekstu citā
programmā vai koplietot tos ar citiem.
70
Programmas un funkcijas
Izsl. ekr. atg.
Jūs varat ātri izveidot atgādnes, rakstot uz ekrāna un to neieslēdzot. Varat arī piespraust vai
rediģēt atgādni Always On Display.
Mainīt pildspalvas krāsu
Saglabājiet atgādni
Samsung Notes
Mainīt līnijas biezumu
Piespraudiet atgādni
Always On Display
Dzēšgumija
Ja šī funkcija nav aktivizēta, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu
funkcijas → S Pen un tad pieskarieties slēdzim Izsl. ekr. atg., lai to aktivizētu.
Atgādnes izveide izslēgtā ekrānā
1
2
3
Kad ekrāns ir izslēgts, atvienojiet S Pen vai pārvietojiet S Pen virs ekrāna un nospiediet pogu
S Pen.
Rakstiet vai zīmējiet piezīmi.
Lai paplašinātu lapu, pieskarieties pie
.
Lai piespraustu atgādni Always On Display, pieskarieties pie
Display. Piespraustā atgādne vēl netiks saglabāta.
→ Piespr. Always On
Lai saglabātu atgādni, pieskarieties pie Saglabāt vai ievietojiet S Pen atpakaļ slotā. Atgādne
→ Izslēgta ekrāna atgādne.
tiks saglabāta sadaļā Samsung Notes →
71
Programmas un funkcijas
Always On Display piespraustas atgādnes skatīšana
Ja piespraužat atgādni izslēgtā ekrānā, varat to skatīt Always On Display.
Lai rediģētu piespraustu atgādni, divreiz pieskarieties atgādnei. Ja vēlreiz piespraužat rediģēto
→
atgādni Always On Display, sākotnējā atgādne tiks saglabāta sadaļā Samsung Notes →
Izslēgta ekrāna atgādne.
Lai samazinātu piesprausto atgādni, divreiz pieskarieties pie
. Atgādne tiks rādīta kā
Always On Display. Lai vēlreiz skatītu atgādni, divreiz pieskarieties pie .
Ja pēc atgādnes atvēršanas noteiktu laiku neveiksiet nevienu darbību, atgādne
automātiski tiks samazināta.
Piespraustā atgādne
Samazināt piezīmi
72
ikona
Programmas un funkcijas
Ekrāna atbloķēšana, izmantojot S Pen
Ja ekrāns ir bloķēts, kamēr ir pieslēgts S Pen, varat atbloķēt ekrānu, nospiežot S Pen pogu.
• Funkcija Atbloķēt ar S Pen tālvadību ir pieejama tikai tad, ja ir iestatīts ekrāna
bloķēšanas režīms.
• Lai izmantotu šo funkciju, S Pen jābūt savienotai ar jūsu ierīci.
1
2
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Papildu funkcijas → S Pen → S Pen
atbloķēšana.
Pieskarieties pie Atbloķēt ar S Pen tālvadību → LABI.
Tagad jūs varat atbloķēt ekrānu, piespiežot S Pen pogu.
Bixby
Ievads
Bixby ir lietotāja saskarnes pakalpojums, kas atvieglo ierīces lietošanu.
Varat sarunāties ar Bixby vai rakstīt tekstu. Bixby palaidīs jūsu pieprasīto funkciju vai parādīs jūsu
vēlamo informāciju. Tas arī apgūst jūsu ierīces lietošanas paradumus un apstākļus. Jo vairāk tas
zinās par jums, jo labāk varēs jūs izprast.
• Lai varētu izmantot Bixby, ierīcei ir jābūt savienotai ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
• Lai izmantotu Bixby, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
• Bixby ir pieejams tikai dažās valodās, un dažas funkcijas noteiktos reģionos, iespējams,
nebūs pieejamas.
73
Programmas un funkcijas
Bixby palaišana
Pirmoreiz palaižot Bixby, parādās Bixby ievadinformācijas lapa. Jums jāizvēlas valoda, ko lietosiet,
izmantojot Bixby, jāpierakstās savā Samsung kontā atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem,
un pēc tam jāpiekrīt noteikumiem un nosacījumiem.
1
Turiet nospiestu sānu taustiņu. Vai arī jūs varat palaist programmu Bixby.
Izvēlieties
valodu
Sānu taustiņš
Pierakstieties
savā Samsung
kontā
2
3
Izvēlieties valodu, ko lietot ar Bixby.
Pieskarieties pie Sign in to Samsung account un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai
pierakstītos savā Samsung kontā.
Ja jūs jau esat pierakstījies, ekrānā parādīsies jūsu konta informācija.
4
Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Parādīsies Bixby ekrāns.
74
Programmas un funkcijas
Bixby izmantošana
Pasakot Bixby vēlamo, Bixby palaidīs atbilstošās funkcijas vai parādīs jūsu pieprasīto informāciju.
Turot nospiestu sānu taustiņu, sakiet, ko vēlaties, lai Bixby dara, un pēc tam, kad esat beidzis
runāt, atlaidiet taustiņu. Vai arī pasakiet “Hi, Bixby”, un pēc tam, kad ierīce izdod skaņu sakiet, ko
vēlaties.
Piemēram, nospiežot un turot sānu taustiņu, sakiet: “How’s the weather today?”. Ekrānā parādīsies
laikapstākļu informācija.
Ja vēlaties uzzināt, kāds laiks būs rīt, nospiežot un turot sānu taustiņu, sakiet: “Tomorrow?”. Tā kā
Bixby saprot sarunas kontekstu, tiks rādīti rītdienas laikapstākļi.
“How's the weather
today?”
Sarunas sākšana
Klausīšanās
75
Attiecīgā funkcija
aktivizēta
Programmas un funkcijas
Ja Bixby jums sarunas laikā uzdod jautājumu, turot nospiestu sānu taustiņu, atbildiet Bixby. Vai arī
pieskarieties pie
un atbildiet Bixby.
Ja izmantojat austiņas, Bluetooth audio vai sākat sarunu ar vārdiem: “Hi, Bixby”, jūs varat turpināt
sarunu, nepieskaroties ikonai. Palaidiet programmu Bixby un pieskarieties pie → Settings →
Automatic listening → Hands-free only.
Bixby aktivizācija, izmantojot balsi
Jūs varat sākt sarunu ar Bixby, pasakot vārdus: “Hi, Bixby”. Reģistrējiet savu balsi, lai Bixby reaģētu
uz jūsu balsi, kad sakāt: “Hi, Bixby”.
1
2
3
Palaidiet programmu Bixby un pieskarieties pie → Settings → Voice wake-up.
Pieskarieties slēdzim Wake with “Hi, Bixby”, lai to aktivizētu.
Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Tagad jūs varat pateikt “Hi, Bixby”, un pēc tam, kad ierīce izdos skaņas signālu, sāciet sarunu.
Sazināšanās rakstiski
Ja jūsu balss netiek atpazīta apkārtējā trokšņa dēļ vai ja atrodaties situācijā, kur runāšana ir
apgrūtināta, jūs varat sarunāties ar Bixby, izmantojot tekstu.
Palaidiet programmu Bixby, pieskarieties pie
un pēc tam ierakstiet, ko vēlaties.
Saziņas laikā Bixby jums arī atbildēs rakstiski, nevis sniegs balss atbildes.
76
Programmas un funkcijas
Bixby Vision
Ievads
Bixby Vision ir pakalpojums, kas nodrošina dažādas funkcijas, pamatojoties uz attēlu atpazīšanu.
Bixby Vision var izmantot, lai ātri atrastu informāciju, atpazīstot objektus vai jūsu pašreizējo
atrašanās vietu. Jūs varat lietot arī AR funkciju, kas parāda virtuālos attēlus priekšskatīšanas
ekrānā.
Izmantojiet noderīgu Bixby Vision funkciju klāstu.
Meklēt vietas
Izgūt vai tulkot tekstu
Meklēt attēlus
Iepazīt AR funkciju
• Lai varētu izmantot šo funkciju, ierīcei ir jābūt savienotai ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
• Lai izmantotu atsevišķas pakalpojuma Bixby Vision funkcijas, jums jāpierakstās savā
Samsung kontā.
• Pieejamās funkcijas un meklēšanas rezultāti var atšķirties atkarībā no reģiona vai
pakalpojumu sniedzēja.
• Šī funkcija var nebūt pieejama, vai jūs varat iegūt nepareizus meklēšanas rezultātus
atkarībā no attēla lieluma, formāta vai izšķirtspējas.
• Samsung neatbild par Bixby Vision sniegto produktu informāciju.
77
Programmas un funkcijas
Bixby Vision palaišana
Palaidiet Bixby Vision, lietojot kādu no tālāk norādītajām metodēm.
• Programmā Kamera uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie VAIRĀK un pieskarieties
pie BIXBY VISION.
• Programmā Galerija izvēlieties attēlu un pieskarieties pie
.
• Programmā Internets pieskarieties attēlam un turiet to nospiestu, pēc tam pieskarieties pie
Bixby Vision.
• Ja pievienojāt programmas Bixby Vision ikonu programmu sarakstā, palaidiet programmu
Bixby Vision.
Līdzīgu attēlu meklēšana
Meklējiet tiešsaistē attēlus, kas ir līdzīgi atpazītajam objektam. Varat skatīt dažādus attēlus, kuru
īpašības (piemēram, krāsa vai forma) ir līdzīgas konkrētajam objektam.
Izmantojiet Bixby Vision piedāvātās funkcijas, ja vēlaties, piemēram, noskaidrot fotogrāfijas vai
attēla nosaukumu. Ierīce meklēs un parādīs saistītu informāciju vai attēlus ar līdzīgām iezīmēm.
1
2
3
Palaidiet programmu Kamera, uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie VAIRĀK un
pieskarieties pie BIXBY VISION.
Pieskarieties pie Obj. un turiet objektu ekrānā, lai to atpazītu.
Izvēlieties meklēšanas rezultātu, kas ietver Attēli.
Tiks parādīts līdzīgs attēls.
Teksta tulkošana vai izvilkšana
Atpazīstiet un parādiet tulkoto tekstu ekrānā. Tekstu var izvilkt arī no dokumenta vai attēla faila.
Piemēram, ja, esot ārvalstīs, vēlaties saprast ceļa norādē attēlotu informāciju, izmantojiet Bixby
Vision piedāvātās funkcijas. Ierīce pārtulkos norādes tekstu jūsu izvēlētajā valodā.
1
Palaidiet programmu Kamera, uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie VAIRĀK un
pieskarieties pie BIXBY VISION.
78
Programmas un funkcijas
2
Pieskarieties pie
un turiet tekstu ekrānā, lai to atpazītu.
Pārtulkotais teksts tiks parādīts ekrānā.
• Lai izvilktu tekstu, pieskarieties pie
. Izvilkto tekstu ir iespējams koplietot vai saglabāt.
• Lai saglabātu ekrānu ar tulkoto tekstu kā attēlu, pieskarieties pie
Galerija.
. Ekrāns tiks saglabāts
• Lai mainītu avota vai mērķa valodu, ekrāna augšdaļā pieskarieties valodu iestatīšanas
panelim.
Vietu meklēšana
Meklējiet informāciju par tuvumā esošām vietām, atpazīstot savu pašreizējo atrašanās vietu.
1
2
Palaidiet programmu Kamera, uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie VAIRĀK un
pieskarieties pie BIXBY VISION.
Pieskarieties pie
un vērsiet kameru tajā virzienā, kur vēlaties meklēt vietas.
Ir iespējams skatīt pamatinformāciju par tuvumā esošām vietām.
• Ja vēlaties meklēt vietas citā virzienā, pagrieziet kameru šajā virzienā.
• Varat skatīt savu faktisko atrašanās vietu un informāciju par laikapstākļiem. Lai redzētu
savu pašreizējo atrašanās vietu kartē, vērsiet kameru pret zemi. Lai skatītu savu pašreizējo
laika apstākļu informāciju, vērsiet kameru pret debesīm.
3
Ekrānā izvēlieties meklēšanas rezultātu.
Ierīce parādīs informāciju par tuvumā esošām vietām.
79
Programmas un funkcijas
Dažādu AR funkciju iepazīšana
Dažādas programmas ietver AR funkciju, kas parāda virtuālus attēus uz fona vai personas
priekškatīšanas ekrānā. Varat lietderīgi izmantot produktus un skatīt informāciju, neapmeklējot
veikalus vai personīgi tos neizmēģinot. Iepazīstieties ar Bixby Vision jautro un lietderīgo AR
funkciju.
Pieejamās programmas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
1
2
Palaidiet programmu Kamera, uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie VAIRĀK un
pieskarieties pie BIXBY VISION.
Pieskarieties pie Progr. un izvēlieties atbilstošo funkciju.
Bixby Home
Bixby Home ekrānā varat skatīt Bixby ieteiktos pakalpojumus un informāciju, kas tiek attēlota,
analizējot jūsu ierīces lietošanas paradumus un jūsu ierasto dienas gaitu.
• Lai skatītu vairāk satura, savienojiet ierīci ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
• Lai pilnībā izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
Bixby Home aktivizēšana
Ja Bixby Home neparādās, sākuma ekrānā pieskarieties un turiet nospiestu tukšu zonu vai
savelciet kopā pirkstus uz ekrāna, velciet pa labi un pēc tam pieskarieties slēdzim Bixby Home, lai
to aktivizētu.
Bixby Home
aktivizēšana
80
Programmas un funkcijas
Bixby Home ekrāna atvēršana
1
Sākuma ekrānā pavelciet pa labi.
Parādīsies Bixby Home ekrāns.
Palaižot šo funkciju pirmo reizi pēc datu atiestatīšanas, rīkojieties saskaņā ar ekrānā
redzamajām norādēm, lai pabeigtu iestatīšanu.
2
Pavelciet augšup vai lejup, lai skatītu ieteicamo saturu.
Piekļūt papildiespējām
Gaidāmais atgādinājums
Ieteiktais saturs
3
Lai aizvērtu Bixby Home, velciet ekrānā pa kreisi vai pieskarieties atgriešanās pogai.
81
Programmas un funkcijas
Ieteiktā satura lietošana Bixby Home
Atverot Bixby Home, redzēsiet biežāk atjaunināto saturu, kas attēlots karšu veidā. Lai skatītu
kartes, pavelciet augšup vai lejup.
Piemēram, no rīta pa ceļam uz biroju Bixby Home ekrānā būs pieejams jūsu dienas grafiks un
varēsiet atskaņot savu iecienītāko mūziku. Vakarā varat apskatīt modinātāja signālus, pārskatīt
dienā paveiktos darbus un skatīt draugu ziņu plūsmas.
Karšu saturs un secība tiks automātiski atjaunināta ar iepriekš noteiktu intervālu. Varat
atjaunināt kartes, kad vien vēlaties, velkot ekrānā uz leju.
Karšu saraksta rediģēšana
• Lai Bixby Home ekrāna augšdaļā piespraustu karti, pieskarieties pie
→ Atspraust.
Lai atspraustu karti, pieskarieties pie
→ Piespraust augšā.
• Lai pārtrauktu kartes rādīšanu sarakstā, pavelciet karti pa labi un pieskarieties pie Vairs
nerādīt.
• Lai paslēptu sarakstā kartes rādīšanu, pavelciet karti pa labi un pieskarieties pie Pagaidām
paslēpt.
Kartēs iekļaujamo programmu izvēle
Pievienojiet vai dzēsiet programmas, kas Bixby Home ekrānā tiks attēlotas karšu veidā.
Bixby Home ekrānā pieskarieties pie → Kartītes, atlasiet programmu un pēc tam pieskarieties
blakus vienumiem esošajiem slēdžiem, lai tos pievienotu vai dzēstu.
Bixby Home iestatījumu pielāgošana
Bixby Home ekrānā pieskarieties pie → Iestatījumi.
• Pielāgošanas pakalpojums: lai uzlabotu ierīces lietošanas iespējas, iestatiet ierīci izmantot
Bixby interaktīvos un pielāgotos pakalpojumus.
• Bixby Home satura nodrošinātāji: izlasiet un piekrītiet katra satura sniedzēja noteikumiem
un konfidencialitātes politikai, vai arī atsauciet savu piekrišanu.
• Pievienot Bixby Home ikonu: pievienojiet Bixby Home programmu sarakstam.
• Par Bixby Home: skatiet Bixby Home versiju un juridisko informāciju.
82
Programmas un funkcijas
Bixby Routines
Bixby Routines ir pakalpojums, kas automatizē jūsu bieži izmantotos iestatījumus un iesaka
noderīgas funkcijas, ņemot vērā jūsu biežāk veiktās darbības, ko tas nosaka, analizējot jūsu
lietošanas darbības.
Piemēram, “pirms gulētiešanas” veiks tādas darbības kā klusā režīmā un aptumšošanas režīma
ieslēgšana, lai pārāk nenoslogotu acis un ausis, ja ierīci lietojat pirms gulētiešanas.
Rutīnu pievienošana
Pievienojiet rutīnas, lai padarītu ierīces lietošanu vēl ērtāku. Pievienojot rutīnu, varat iestatīt, vai tā
darbosies automātiski vai manuāli.
Ieteikto rutīnu pievienošana
Kad ierīce apgūst jūsu lietošanas uzvedību, tā ieteiks pievienot noderīgas vai bieži izmantotas
funkcijas kā rutīnas.
Parādoties ieteikuma paziņojumam, pieskarieties pie Skatīt visu un pievienojiet to kā savu rutīnu.
Rutīnu pievienošana no ieteikumu saraksta
Skatiet noderīgu funkciju sarakstu un pievienojiet tās, kā savas rutīnas.
83
Programmas un funkcijas
1
2
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Papildu funkcijas → Bixby Routines.
Sarakstā Atklāt izvēlieties vēlamo rutīnu un pieskarieties pie Saglabāt.
• Lai iestatītu rutīnas nosacījumus un darbības, pieskarieties pie Rediģēt. Vai arī
pieskarieties stāvoklim vai darbībai, ko vēlaties rediģēt.
• Ja vēlaties iestatīt rutīnas darbību manuālā režīmā, pieskarieties pie Pieskaršanās
sākuma pogai. Šī iespēja parādīsies tikai tad, ja netiks iestatīts neviens darba nosacījums.
Jūs varat pievienot manuālas rutīnas sākuma ekrānā kā logrīkus, lai varētu tām ātri
piekļūt. Kad parādās uznirstošais logs, pieskarieties pie Pievienot.
Savu rutīnu pievienošana
Pievienojiet funkcijas, kuras vēlaties izmantot regulāri.
1
2
3
4
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Papildu funkcijas → Bixby Routines
→ .
Pieskarieties pie
, iestatiet nosacījumus un tad pieskarieties Tālāk.
Ja vēlaties iestatīt rutīnas darbību manuālā režīmā, pieskarieties pie Pieskaršanās sākuma
pogai.
Pieskarieties pie
, iestatiet darbības un tad pieskarieties Gatavs.
Ievadiet rutīnas nosaukumu un pieskarieties pie Gatavs.
Jūs varat pievienot manuālas rutīnas sākuma ekrānā kā logrīkus, lai varētu tām ātri piekļūt.
Kad parādās uznirstošie logi, pieskarieties pie Pievienot.
Rutīnu lietošana
Automātisko rutīnu darbināšana
Automātiskās rutīnas darbosies automātiski, kad izpildās to nosacījumi.
Manuālo rutīnu darbināšana
Manuālās rutīnas, kurām iestatāt darbības nosacījumu Pieskaršanās sākuma pogai, varat palaist
manuāli jebkurā brīdī nospiežot šo pogu.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu funkcijas → Bixby Routines →
Manas rutīnas, un tad pieskarieties , kas atrodas blakus rutīnai, ko vēlaties palaist. Varat arī
pieskarieties rutīnas logrīkam sākuma ekrānā.
84
Programmas un funkcijas
Palaisto rutīnu skatīšana
Rutīnas, kas attiecīgajā brīdī darbojas, ir redzamas paziņojumu panelī. Lai skatītu rutīnas
informāciju, pieskarieties pie paziņojuma.
Palaisto rutīnu apturēšana
Palaistās rutīnas var ātri apturēt. Paziņojumu panelī izvēlieties rutīnu un pieskarieties pie Apturēt.
Rutīnu pārvaldīšana
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Papildu funkcijas → Bixby Routines →
Manas rutīnas. Parādīsies jūsu rutīnas.
Lai deaktivizētu rutīnu, pieskarieties pie tās slēdža vai
.
Lai rediģētu rutīnu, izvēlieties to un pieskarieties pie Rediģēt. Vai arī pieskarieties stāvoklim vai
darbībai, ko vēlaties rediģēt.
Lai dzēstu rutīnas, pieskarieties pie → Dzēst, izvēlieties izdzēšamās rutīnas un pēc tam
pieskarieties pie Dzēst.
Reminder
Veidojiet atgādinājumus, lai ieplānotu veicamos darbus vai skatītu saturu vēlāk. Jūs saņemsiet
paziņojumus konkrētajam atgādinājumam iepriekš noteiktajā laikā vai vietā.
• Lai saņemtu precīzākus paziņojumus, savienojiet ierīci ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
• Lai pilnībā izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
• Lai varētu lietot atrašanās vietas atgādinājumus, jābūt aktivizētai GPS funkcijai.
Programmas Reminder palaišana
Reminder aktivizēšana Bixby Home ekrānā
1
Sākuma ekrānā pavelciet pa labi.
Parādīsies Bixby Home ekrāns.
85
Programmas un funkcijas
2
Sākt darbu kartē pieskarieties pie Reminder.
Tiks parādīts Reminder ekrāns un Reminder programmas ikona (
programmu sarakstam.
) tiks pievienota
Reminder aktivizēšana kalendārā
Palaidiet programmu Kalendārs un pieskarieties pie → Reminder. Tiks parādīts Reminder
ekrāns un Reminder programmas ikona ( ) tiks pievienota programmu sarakstam.
Atgādinājumu izveide
Veidojiet atgādinājumus, izmantojot dažādas metodes. Izveidojot atgādinājumu un iestatot laiku
vai atrašanās vietu, jūs attiecīgajā brīdī saņemsiet Reminder paziņojumu. Tāpat jūs varat saglabāt
dažādu saturu, piemēram, atsevišķas piezīmes vai tīmekļa vietnes adreses, un aplūkot tās vēlāk.
Piemēram, izveidojiet atgādinājumu, ka, pārnākot mājās, jāaplaista puķes.
1
2
Palaidiet programmu Reminder.
Pieskarieties pie Rakstīt atgādinājumu vai
un ievadiet “Apliet puķes”.
86
Programmas un funkcijas
3
4
5
Pieskarieties pie Vieta → Izvēlieties vietu un iestatiet mājas atrašanās vietu.
Pieskarieties pie Kad es ierodos → Gatavs.
Pieskarieties pie Saglabāt, lai saglabātu atgādinājumu.
Pārnākot mājās, tiks parādīts paziņojums: “Apliet puķes”.
Atgādinājumu paziņojumu pārbaudīšana
Iepriekš iestatītajā laikā vai vietā parādīsies paziņojuma uznirstošais logs. Pieskarieties pie
Pabeigt vai Atlikt.
Atgādinājumu saraksta skatīšana
Lai skatītu atgādinājumu sarakstu, palaidiet programmu Reminder. Lai skatītu detalizētu
informāciju par atgādinājumu, izvēlieties atgādinājumu.
87
Programmas un funkcijas
Atgādinājuma papildinformācijas rediģēšana
Pievienojiet vai rediģējiet atgādinājuma papildinformāciju, piemēram, parādīšanas biežumu,
datumu, laiku vai vietu.
1
2
Atgādinājumu sarakstā izvēlieties atgādinājumu, ko vēlaties rediģēt, un pieskarieties pie
Rediģēt.
Rediģējiet nosacījumus un pieskarieties pie Saglabāt.
Pievienot kontrolsarakstu
Pievienot attēlu
Atgādinājuma informācija
Mainīt atgādinājuma krāsu
Atgādinājuma nosacījumi
Atgādinājumu izbeigšana
Atzīmējiet kā izbeigtus atgādinājumus, kas jums vairs nav vajadzīgi.
Atgādinājumu sarakstā izvēlieties atgādinājumu un pieskarieties pie Pabeigt.
Atgādinājumu atjaunošana
Atjaunojiet atgādinājumus, kas ir atzīmēti kā pabeigti.
1
2
Atgādinājumu sarakstā pieskarieties pie → Pabeigts → Rediģēt.
Atzīmējiet atjaunojamos atgādinājumus un pieskarieties pie Atjaunot.
Šie atgādinājumi tiks pievienoti atgādinājumu sarakstam, un jums par tiem atgādinās
iepriekš iestatītajos laikos.
Atgādinājumu dzēšana
Lai dzēstu atgādinājumu, izvēlieties atgādinājumu un pieskarieties pie Dzēst. Lai dzēstu vairākus
atgādinājumus, pieskarieties atgādinājumam un turiet, atzīmējiet dzēšamos atgādinājumus un
tad pieskarieties pie Dzēst.
88
Programmas un funkcijas
Tālrunis
Ievads
Veiciet balss vai video zvanus vai atbildiet uz tiem.
Zvanu veikšana
1
2
3
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie Cipart.
Ievadiet tālruņa numuru.
Pieskarieties
, lai veiktu balss zvanu, vai pieskarieties
, lai veiktu videozvanu.
Piekļūt papildiespējām
Pievienot numuru kontaktu
sarakstam
Meklēt kontaktpersonu
Priekšskatīt tālruņa numuru
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi
Zvanu veikšana no zvanu žurnāliem vai kontaktu saraksta
Palaidiet programmu Tālrunis pieskarieties pie Pēd.liet. vai Kontakti, pēc tam velciet pa labi uz
kontaktpersonu vai tālruņa numuru, lai veiktu zvanu.
Ja ir aktivizēta šī funkcija, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu funkcijas →
Kustības un žesti un tad pieskarieties pie slēdža Velciet, lai zv. vai sūt. ziņas, lai to aktivizētu.
89
Programmas un funkcijas
Ātrās numura sastādīšanas taustiņu izmantošana
Iestatiet ātrās numura sastādīšanas taustiņus, lai ātri veiktu zvanus.
Lai iestatītu ātrās numura sastādīšanas taustiņu, palaidiet programmu Tālrunis pieskarieties pie
Cipart. vai Kontakti → → Ātro zvanu numuri, izvēlieties ātrās numura sastādīšanas taustiņu
un pēc tam pievienojiet tālruņa numuru.
Lai veiktu zvanu, pieskarieties un turiet cipartastatūras ātrās numura sastādīšanas taustiņu. Lai
iestatītu ātrās numura sastādīšanas taustiņus ar skaitli 10 un vairāk, pieskarieties pirmajam(-iem)
skaitļa ciparam(-iem) un pēc tam pieskarieties un turiet pēdējo ciparu.
Piemēram, ja kā ātrā numura sastādīšanas taustiņu iestatāt 123, pieskarieties 1, pieskarieties 2 un
pēc tam pieskarieties un turiet 3.
Zvanu veikšana no bloķēšanas ekrāna
Bloķētajā ekrānā velciet
ārpus apļa.
Zvanīšana, kamēr meklējat tuvumā esošās vietas
Varat vienkārši piezvanīt vietām, kas atrodas tuvumā jūsu pašreizējai atrašanās vietai, kad
meklējat informāciju par tām. Varat meklēt tuvumā esošās vietas pēc kategorijas, piemēram,
restorānus vai veikalus, vai izvēloties ieteiktās atzītās vietas.
Palaidiet programmu Tālrunis, pieskarieties pie Vietas un izvēlieties kādu kategoriju vai
pieskarieties pie un ievadiet uzņēmuma nosaukumu meklēšanas laukā. Varat arī izvēlēties
kādu no ieteiktajām atzītajām vietām. Parādīsies informācija par uzņēmumu, piemēram, tā
tālruņa numurs vai adrese.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Starptautiska zvana veikšana
1
2
3
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie Cipart.
Pieskarieties pie 0 un turiet to, līdz parādās + zīme.
Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru un pēc tam pieskarieties
90
.
Programmas un funkcijas
Zvanu saņemšana
Atbildēšana uz zvanu
Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet
ārpus lielā apļa.
Zvana atteikšana
Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet
ārpus lielā apļa.
Lai nosūtītu ziņojumu, noraidot ienākošo zvanu, velciet joslu Sūtīt ziņu augšup un izvēlieties
nosūtāmo ziņojumu. Ja ir aktivizēts slēdzis Pievienot atgādinājumu, tiks saglabāts atgādinājums,
lai brīdinātu jūs pēc stundas par noraidītu zvanu.
Lai izveidotu dažādus noraidīšanas ziņojumus, palaidiet programmu Tālrunis, pieskarieties pie
→ Iestatījumi → Ātrā ziņu noraidīšana, ievadiet ziņojumu un tad pieskarieties pie .
Neatbildētie zvani
Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās
ikona. Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu
neatbildēto zvanu sarakstu. Vai arī palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie Pēd.liet., lai
skatītu neatbildētos zvanus.
Tālruņa numuru bloķēšana
Bloķējiet zvanus no konkrētiem numuriem, kas pievienoti jūsu bloķēšanas sarakstam.
1
2
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie → Iestatījumi → Numuru bloķēšana.
Pieskarieties pie Pēd.liet. vai Kontakti, izvēlieties kontaktpersonas vai tālruņu numurus un
tad pieskarieties pie Gatavs.
Lai manuāli ievadītu numuru, pieskarieties pie Pievienot tālruņa numuru, ievadiet tālruņa
numuru un pēc tam pieskarieties pie .
Kad bloķētie numuri mēģinās ar jums sazināties, jūs nesaņemsiet paziņojumus. Zvani tiks
reģistrēti zvanu žurnālā.
Varat bloķēt arī ienākošos zvanus no personām, kas neuzrāda savu zvanītāja ID.
Pieskarieties slēdzim Nezināmu zvanītāju bloķēšana, lai aktivizētu šo funkciju.
91
Programmas un funkcijas
Iespējas zvana laikā
Ja aizmugurējās kameras tuvumā esošā zona ir aizsegta, zvana laikā var rasties nevēlami
trokšņi. Noņemiet no aizmugurējās kameras zonas jebkādus piederumus, piemēram,
ekrāna aizsarguzlīmes vai citas uzlīmes.
Balss zvana laikā
Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:
•
: piekļūt papildiespējām.
• Pievienot zvanu: veiciet otru zvanu. Pirmais zvans tiks aizturēts. Kad izbeigsiet otru zvanu,
pirmais zvans tiks atjaunots.
• Aizturēt sarunu: aizturiet zvanu. Pieskarieties Atsākt zvanu, lai izgūtu aizturēto zvanu.
• Bluetooth: pārslēdzieties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir savienotas ar ierīci.
• Skaļrunis: ieslēdziet vai izslēdziet skaļruni. Ja izmantojat skaļruni, turiet ierīci tālāk no ausīm.
• Izslēgt mikrofonu: izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
• Cipartast. / Paslēpt: atvērt vai aizvērt cipartastatūru.
•
: beigt pašreizējo zvanu.
Video zvana laikā
Pieskarieties ekrānam, lai izmantotu sekojošās iespējas:
•
: piekļūt papildiespējām.
• Kamera: izslēdziet kameru, lai sarunas biedrs jūs neredzētu.
• Pārsl.: pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
•
: beigt pašreizējo zvanu.
• Izsl. sk.: izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
• Skaļrunis: ieslēdziet vai izslēdziet skaļruni. Ja izmantojat skaļruni, turiet ierīci tālāk no ausīm.
92
Programmas un funkcijas
Tālruņa numura pievienošana kontaktpersonai
Tālruņa numura pievienošana kontaktpersonām, izmantojot cipartastatūru
1
2
3
4
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie Cipart.
Ievadiet numuru.
Pieskarieties pie Pievienošana kontaktiem.
Pieskarieties pie Izveidot jaunu kontaktu, lai izveidotu jaunu kontaktu, vai pie Atjaunināt
esošu kontaktu, lai pievienotu numuru esošai kontaktpersonai.
Tālruņa numura pievienošana kontaktpersonai no zvanu saraksta
1
2
3
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie Pēd.liet.
Pieskarieties pie zvanītāja attēla un pēc tam pie Pievienot, vai arī pieskarieties pie tālruņa
numura un tad pie Pievienošana kontaktiem.
Pieskarieties pie Izveidot jaunu kontaktu, lai izveidotu jaunu kontaktu, vai pie Atjaunināt
esošu kontaktu, lai pievienotu numuru esošai kontaktpersonai.
Atzīmes pievienošana tālruņa numuram
Varat pievienot atzīmes numuriem, nesaglabājot tos mapē Kontakti. Tādējādi varēsit skatīt
zvanītāju informāciju zvana laikā arī tad, ja zvanītāji nav uzskaitīti mapē Kontakti.
1
2
3
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie Pēd.liet.
Pieskarieties tālruņa numuram →
.
Pieskarieties pie Piev. piezīmi, ievadiet atzīmi un pēc tam pieskarieties pie Pievienot.
Saņemot zvanu no šī numura, atzīme būs redzama zem numura.
93
Programmas un funkcijas
Kontakti
Ievads
Veidojiet jaunus kontaktus vai pārvaldiet esošos kontaktus savā ierīcē.
Kontaktu pievienošana
Jauna kontakta izveidošana
1
2
3
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie
.
Izvēlēties krātuves vietu.
Ievadiet kontaktpersonas datus.
Izvēlēties krātuves vietu
Pievienot attēlu
Ievadiet kontaktpersonas datus
Atvērt vairāk informācijas lauku
Atkarībā no izvēlētās saglabāšanas vietas informācija, kuru jūs varat saglabāt, var
atšķirties.
4
Pieskarieties Saglabāt.
94
Programmas un funkcijas
Kontaktu importēšana
Pievienojiet kontaktus, importējot tos no citām krātuvēm savā ierīcē.
1
2
3
4
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie
vai eksportēt kontaktus → Importēt.
→ Pārvaldīt kontaktus → Importēt
Izvēlieties krātuves vietu, no kuras kontakti tiks importēti.
Atzīmējiet VCF failus vai kontaktus, kas jāimportē, un pieskarieties pie Gatavs.
Izvēlieties saglabāšanas vietu, kur tiks saglabāti kontakti, un pieskarieties pie Importēt.
Kontaktu sinhronizēšana ar jūsu tīmekļa kontiem
Sinhronizējiet ierīces kontaktpersonu sarakstu ar tiešsaistē esošajiem kontaktiem, kas saglabāti
jūsu tīmekļa kontos, piemēram, Samsung kontā.
1
2
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti un
izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties veikt sinhronizāciju.
Pieskarieties pie Sinhronizēt kontu un pieskarieties slēdzim Kontakti, lai to aktivizētu.
Sadaļā Samsung konts pieskarieties pie → Sinhroniz. iestatījumi un pieskarieties slēdzim
Kontakti, lai to aktivizētu.
Kontaktu meklēšana
Palaidiet programmu Kontakti.
Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:
• Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
• Velciet pirkstu gar indeksu kontaktpersonu saraksta labajā pusē, lai to ātri ritinātu.
• Pieskarieties pie
kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.
95
Programmas un funkcijas
Pieskarieties pie kontakta. Pēc tam veiciet kādu no turpmāk norādītajām darbībām.
•
: pievienot kontaktu izlasei.
•
/
•
: sastādiet ziņojumu.
•
: sastādiet e-pastu.
: veikt balss vai video zvanu.
Kontaktu kopīgošana
Jūs varat koplietot kontaktpersonas ar citiem, izmantojot dažādas koplietošanas iespējas.
1
2
3
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie → Koplietot.
Izvēlieties kontaktpersonas un pieskarieties pie Koplietot.
Izvēlieties koplietošanas metodi.
Profila saglabāšana un koplietošana
Saglabājiet un koplietojiet ar citiem sava profila informāciju, piemēram, savu fotoattēlu un
statusa ziņojumu, izmantojot profila koplietošanas funkciju.
• Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
• Profila koplietošanas funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai
pakalpojumu sniedzēja.
• Profila koplietošanas funkcija ir pieejama tikai kontaktiem, kas ir aktivizējuši profila
koplietošanas funkciju savā ierīcē.
1
2
Palaidiet programmu Kontakti un izvēlieties savu profilu.
Pieskarieties pie Pieskar. šeit, lai kopīgotu savu profilu un pēc tam pieskarieties pie slēdža,
lai to aktivizētu.
• Lai izmantotu profila koplietošanas funkciju, jūsu tālruņa numuram ir jābūt verificētam.
Kontaktpersonu atjaunoto profila informāciju jūs varat apskatīt sadaļā Kontakti.
• Lai mainītu kontaktus, ar kuriem vēlaties koplietot savu profilu, pieskarieties pie
Izvēlieties, ko kopīgot, izvēlieties kopīgojamo vienumu un tad izvēlieties attiecīgo
iespēju.
96
Programmas un funkcijas
Grupu izveidošana
Varat pievienot grupas, piemēram, draugu vai ģimenes grupas, un pārvaldīt grupās esošos
kontaktus.
1
2
3
4
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie
→ Grupas → Izveidot grupu.
Ievadiet grupas nosaukumu.
Lai iestatītu grupai zvana signālu, pieskarieties pie Grupas zv. sign. un izvēlieties zvana
signālu.
Pieskarieties pie Pievienot dalībnieku, izvēlieties grupai pievienojamos kontaktus un pēc
tam pieskarieties pie Gatavs.
Pieskarieties Saglabāt.
Ziņojuma sūtīšana grupai
Varat nosūtīt grupas ziņojumu uzreiz visiem grupas dalībniekiem.
Palaidiet programmu Kontakti, pieskarieties pie
pieskarieties pie → Sūtīt ziņu.
→ Grupas, izvēlieties grupu un pēc tam
Kontaktpersonu dublikātu sapludināšana
Importējot kontaktus no citām krātuvēm, kā arī sinhronizējot tos ar citiem kontiem, jūsu
kontaktu sarakstā dažas kontaktpersonas var parādīties divas reizes. Sapludiniet kontaktpersonas
dublikātus vienā vienumā, lai racionalizētu savu kontaktu sarakstu.
1
2
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie
kontaktus.
→ Pārvaldīt kontaktus → Apvienot
Atzīmējiet kontaktpersonas un pieskarieties pie Saplud.
Kontaktu dzēšana
1
2
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie → Dzēst.
Izvēlieties kontaktpersonas un pieskarieties pie Dzēst.
Lai dzēstu katru kontaktpersonu atsevišķi, atveriet kontaktu sarakstu, pieskarieties pie kontakta.
Tad pieskarieties pie → Dzēst.
97
Programmas un funkcijas
Ziņas
Ievads
Sūtīt un apskatīt sarunas ziņojumus.
Ziņojumu sūtīšana
Par ziņojumu sūtīšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu
maksa.
1
2
Palaidiet programmu Ziņas un pieskarieties pie
Pievienot saņēmējus un ievadīt ziņojumu.
Lai ierakstītu un nosūtītu balss ziņojumu, pieskarieties pie un turiet to, ierunājiet
ziņojumu un pēc tam atlaidiet pirkstu. Ieraksta ikona tiks parādīta tikai, kamēr ziņojuma
ievades lauks būs tukšs.
Saņēmējs
Ievadīt saņēmējus
Pievienot failus
Nosūtīt ziņojumu
Ievadīt ziņojumu
3
.
Pieskarieties
Ievadīt uzlīmes
, lai sūtītu ziņojumu.
98
Programmas un funkcijas
Ziņojumu skatīšana
Ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam.
Par ziņojumu saņemšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu
maksa.
1
2
Palaidiet programmu Ziņas un pieskarieties pie Sarunas.
Ziņojumu sarakstā izvēlieties kontaktpersonu vai tālruņa numuru.
• Lai atbildētu uz ziņojumu, pieskarieties ziņojuma ievades zonai, ievadiet ziņojumu un pēc
tam pieskarieties pie .
• Lai pielāgotu fonta izmēru, izvērsiet divus pirkstus vai savelciet tos uz ekrāna.
Nevēlamo ziņojumu bloķēšana
Bloķējiet ziņas no konkrētiem numuriem, kas pievienoti jūsu bloķēšanas sarakstam.
1
2
Palaidiet programmu Ziņas un pieskarieties pie → Iestatījumi → Bloķēt numurus un
ziņas → Numuru bloķēšana.
Pieskarieties pie Sarunas un izvēlieties kontaktu vai tālruņa numuru. Vai arī pieskarieties pie
Kontakti, izvēlieties kontaktus un pēc tam pieskarieties pie Gatavs.
Lai manuāli ievadītu numuru, pieskarieties pie Ievadiet tālruņa numuru, ievadiet tālruņa
numuru un pēc tam pieskarieties pie .
Ziņas paziņojuma iestatīšana
Jūs varat mainīt paziņojuma skaņu, rādīšanas iespējas un vēl daudz ko citu.
1
2
Palaidiet programmu Ziņas, pieskarieties pie → Iestatījumi → Paziņojumi un tad
pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Mainiet paziņojumu iestatījumus.
99
Programmas un funkcijas
Ziņojuma atgādinājuma iestatīšana
Jūs varat iestatīt brīdinājuma intervālu, lai jums tiktu paziņots, ka ir neapskatīti paziņojumi. Ja šī
funkcija nav aktivizēta, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Papildu
iestatījumi → Paziņojumu atgādinājumi un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Ziņojumu dzēšana
1
2
3
4
Palaidiet programmu Ziņas un pieskarieties pie Sarunas.
Ziņojumu sarakstā izvēlieties kontaktpersonu vai tālruņa numuru.
Pieskarieties pie ziņojuma un turiet to, pēc tam pieskarieties pie Dzēst.
Lai dzēstu vairākus ziņojumus, atzīmējiet ziņojumus, kurus vēlaties dzēst.
Pieskarieties Dzēst.
Internets
Ievads
Pārlūkojiet internetu, lai meklētu informāciju un izveidotu jūsu iecienītāko tīmekļa vietņu
grāmatzīmes ērtai piekļuvei tām.
Tīmekļa lapu pārlūkošana
1
2
3
Palaidiet programmu Internets.
Pieskarieties adreses laukam.
Ievadiet adresi vai atslēgvārdu un tad pieskarieties Aiziet!.
100
Programmas un funkcijas
Lai skatītu rīkjoslas, velciet savu pirkstu ekrānā nedaudz uz leju.
Lai ātri pārslēgtu cilnes, pavelciet uz adreses lauka pa kreisi vai pa labi.
Pievienot grāmatzīmi pašreizējai
tīmekļa lapai
Atsvaidzināt pašreizējo
tīmekļa lapu
Skatīt grāmatzīmes
Pārvietoties pa lapām
Piekļūt papildiespējām
Atvērt mājas lapu
Atvērt pārlūka ciļņu pārvaldnieku
Slepenā režīma izmantošana
Slepenajā režīmā varat atsevišķi pārvaldīt atvērtās cilnes, grāmatzīmes un saglabātās lapas. Varat
bloķēt slepeno režīmu, izmantojot paroli un savus biometrijas datus.
Slepenā režīma aktivizēšana
→ Ieslēgt slepeno režīmu. Ja izmantojat šo
Rīkjoslā ekrāna apakšpusē pieskarieties pie
funkciju pirmoreiz, iestatiet, vai slepenajā režīmā lietot paroli.
Slepenajā režīmā ierīce maina rīkjoslu krāsu.
Slepenajā režīmā nevarat lietot dažas funkcijas, piemēram, ekrāna tveršanu.
101
Programmas un funkcijas
Drošības iestatījumu mainīšana
Varat mainīt savu paroli vai bloķēšanas metodi.
Pieskarieties pie → Iestatījumi → Konfidencialitāte un drošība → Slepenā režīma
iestatījumi → Mainīt paroli. Lai kopā ar paroli lietotu reģistrētos biometrijas datus kā bloķēšanas
metodi, pieskarieties iespēju slēdzim Biometrija, lai to aktivizētu.
Slepenā režīma deaktivizēšana
Rīkjoslā ekrāna apakšpusē pieskarieties pie
→ Izslēgt slepeno režīmu.
Kamera
Ievads
Uzņemiet fotoattēlus un ierakstiet video, izmantojot dažādus režīmus un iestatījumus.
Kameras lietošanas etiķete
• Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
• Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
• Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.
Kameras palaišana
Lai palaistu Kamera, izmantojiet tālāk norādītās metodes.
• Palaidiet programmu Kamera.
• Divas reizes ātri nospiediet sānu taustiņu.
• Bloķētajā ekrānā velciet
ārpus apļa.
• Dažas metodes var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Ja programma Kamera tiek palaista no nobloķēta ekrāna vai ja ekrāns tiek izslēgts un
ir aktivizēta kāda ekrāna bloķēšanas metode, dažas kameras funkcijas nav pieejamas.
• Ja uzņemtie fotoattēli ir miglaini, notīriet kameras lēcu un mēģiniet vēlreiz.
102
Programmas un funkcijas
Fotoattēlu uzņemšana
1
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.
• Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai
tālinātu. Varat arī vilkt lēcas izvēles ikonu uz kreiso vai labo pusi. Tālummaiņas funkcijas ir
pieejamas tikai tad, kad izmantojat aizmugurējo kameru.
• Lai pielāgotu fotoattēlu spilgtumu, pieskarieties ekrānam. Kad parādās regulēšanas josla,
velciet to virzienā uz vai .
2
Pieskarieties pie
, lai uzņemtu fotoattēlu.
Kameras iestatījumi
Pašreizējā uzņemšanas režīma
iespējas
Atlasīt lēcu
Ainas optimizētāja poga
Uzņemšanas režīmi
Pašreizējais režīms
Priekšskatījuma sīktēls
Uzņemiet fotoattēlu
Pārslēgšanās starp priekšējo un
aizmugurējo kameru
• Priekšskatījuma ekrāns var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma un izmantotās
kameras.
• Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
• Pārliecinieties, ka kameras lēca nav bojāts vai netīrs. Pretējā gadījumā ierīce var
nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.
• Jūsu ierīces kamera ir aprīkota ar platleņķa lēcu. Platleņķa fotoattēlos vai video var būt
nelieli izkropļojumi, un tas nenorāda uz ierīces darbības problēmām.
103
Programmas un funkcijas
Fotografēšanas lēcas izvēle
Priekšskatījuma ekrānā izvēlieties nepieciešamo lēcu un uzņemiet fotoattēlu vai ierakstiet video.
Šī funkcija ir pieejama tikai dažos uzņemšanas režīmos.
•
: ļoti platā lēca ļauj uzņemt platleņķa fotoattēlus vai ierakstīt platleņķa video, kas pilnībā
atspoguļo reālo skatu. Izmantojiet šo funkciju, lai uzņemtu ainavu fotoattēlus.
Lai koriģētu izkropļojumus fotoattēlos, kas uzņemti ar ļoti plato lēcu, priekšskatījuma ekrānā
pieskarieties pie , pieskarieties pie Saglabāšanas iespējas un pēc tam pieskarieties pie
slēdža Īpaši platās formas korekcija, lai to aktivizētu.
•
: platleņķa lēca ļauj uzņemt parastus fotoattēlus vai ierakstīt parastus video.
•
: telefoto lēca (2x optiskā tālummaiņa) ļauj uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video,
palielinot objektu.
Ļoti platā leņķa
uzņemšanas režīms
Pamata uzņemšana
104
Uzņemšana ar 2x
optisko tālummaiņu
Programmas un funkcijas
Uzņemšanas režīmu izmantošana
Lai mainītu uzņemšanas režīmu, velciet uzņemšanas režīmus pa kreisi vai pa labi vai
priekšskatījuma ekrānā pavelciet pa kreisi vai pa labi.
Izvēlieties vēlamo uzņemšanas režīmu.
Uzņemšanas režīmu saraksts
Fotoattēla režīms (inteliģentā kamera)
Kamera automātiski pielāgo uzņemšanas iespējas, ņemot vērā apkārtējo vidi, lai jūs varētu
vienkārši uzņemt fotoattēlus. Inteliģentās kameras funkcija automātiski atpazīst objektu un
pielāgo krāsu un citus efektus.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie FOTO un pieskarieties pie
fotoattēlu.
, lai uzņemtu
Ainas optimizētājs
Atpazīstot objektu, kamera automātiski pielāgo krāsu iestatījumus un piemēro uzlaboto efektu.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie FOTO. Kad kamera atpazīs objektu, ainas
optimizētāja poga izmainīsies un tiks piemērota optimizētā krāsa.
105
Programmas un funkcijas
• Ja šī funkcija nav aktivizēta, priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie
pieskarieties slēdzim Ainas optimizētājs, lai to aktivizētu.
un
• Lai izmantotu citas funkcijas, priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie , pieskarieties
pie Ainas optimizētājs un pēc tam pieskarieties pie slēdžiem, kas atrodas blakus jums
nepieciešamajām funkcijām.
• Ja nevēlaties izmantot šo funkciju, priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie ainavas
optimizētāja pogas.
Fotouzņēmumu ieteikumi
Kamera iesaka ideālo kompozīciju attiecīgajam fotoattēlam, atpazīstot objekta novietojumu un
leņķi.
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie
lai to aktivizētu.
un pieskarieties slēdzim Fotouzņēmumu ieteikumi,
1
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie FOTO.
2
Vērsiet rokasgrāmatu uz objektu.
Priekšskatījuma ekrānā parādīsies rokasgrāmata.
Kamera atpazīst kompozīciju, un priekšskatījuma ekrānā parādās kompozīcijas ieteikumi.
106
Programmas un funkcijas
3
Pielāgojiet kameras novietojumu un leņķi, lai iekļautos kompozīcijā.
4
Pieskarieties pie
Kad iegūta ideālā kompozīcija, vednes krāsa mainīsies uz dzeltenu.
, lai uzņemtu fotoattēlu.
Ideāla kompozīcija
Ceļvedis
Pašfoto uzņemšana
Jūs varat uzņemt pašportretus, izmantojot priekšējo kameru.
1
2
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie FOTO.
Priekšskatījuma ekrānā velciet uz augšu vai leju vai pieskarieties pie
priekšējo kameru pašportreta uzņemšanai.
3
Pagriezieties pret priekšējās kameras objektīvu.
4
Pieskarieties pie
, lai pārslēgtos uz
Lai uzņemtu pašportretus, izmantojot ainavu un cilvēku fotografēšanai paredzēto platleņķa
režīmu, pieskarieties .
, lai uzņemtu fotoattēlu.
107
Programmas un funkcijas
Filtru un citu skaistuma efektu piešķiršana
Pirms fotoattēla uzņemšanas varat izvēlēties filtra efektu un mainīt sejas iezīmes, piemēram, ādas
toni vai sejas formu.
1
2
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties
.
Izvēlieties filtra efektu vai skaistuma efektu un uzņemiet fotoattēlu.
Fiksēta fokusa (AF) un ekspozīcijas (AE) iestatīšana
Jūs varat nofiksēt fokusu vai ekspozīciju izvēlētā zonā, lai novērstu, ka kamera automātiski veic
pielāgošanu, ņemot vērā izmaiņas subjektos vai gaismas avotos.
Pieskarieties un turiet vēlamo fokusa zonu, tajā parādīsies AF/AE rāmis un tiks nofiksēts fokusa un
ekspozīcijas iestatījums. Iestatījums paliks fiksēts arī pēc fotoattēla uzņemšanas.
Video režīms
Kamera automātiski pielāgo uzņemšanas iespējas, ņemot vērā apkārtējo vidi, lai jūs varētu
vienkārši ierakstīt video.
1
2
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie VIDEO.
Pieskarieties pie
, lai ierakstītu video.
• Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties
.
• Lai mainītu fokusu video ierakstīšanas laikā, pieskarieties vietai, kuru vēlaties iestatīt
fokusā. Lai izmantotu automātiskās fokusēšanas režīmu un atceltu manuāli iestatīto
fokusu, pieskarieties pie AF.
• Lai ierakstītu skaņu no noteikta virziena lielākā skaļumā, vērsiet kameru šajā virzienā un
palieliniet ekrānu, izvēršot uz tā divus pirkstus.
3
Pieskarieties
, lai pārtrauktu video ierakstīšanu.
• Ja ilgstoši izmantojat video tālummaiņas funkciju video ierakstīšanas laikā, video
kvalitāte var pasliktināties, lai novērstu ierīces pārkaršanu.
• 2x optiskā tālummaiņa var nedarboties vāja apgaismojuma apstākļos.
108
Programmas un funkcijas
Tiešā fokusa režīms
Kamera ļauj uzņemt fotoattēlus ar nelielu fokusa dziļumu, kad fons ir izplūdis un fotografējamais
objekts ir skaidri izcelts. Tāpat varat pievienot fona efektu un rediģēt to pēc fotoattēla
uzņemšanas.
Aizmiglošana
Liels aplis
Tālummaiņa
Sagriešana
Krāsas punkts
• Izmantojiet šo funkciju apstākļos ar pietiekamu apgaismojumu.
• Izplūduša fona iespēja var netikt nodrošināta šādos apstākļos.
– – Ierīce vai objekts kustas.
– – Objekts ir plāns vai caurspīdīgs.
– – Objektam ir tāda pati krāsa kā fonam.
– – Objekts vai fons ir līdzens.
109
Programmas un funkcijas
Satriecošu portretu uzņemšana, izmantojot tiešā fokusa funkciju
1
2
3
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie REDIĢ. FOKUSS.
Pieskarieties pie
un izvēlieties vēlamo fona efektu.
Lai pielāgotu fona efekta intensitāti, velciet regulēšanas joslu uz kreiso vai labo pusi.
Kad priekšskatījuma ekrānā parādās paziņojums Gatavs, pieskarieties pie
fotoattēlu.
, lai uzņemtu
Fona efekti
Fona efektu intensitātes
regulēšanas josla
Fona rediģēšana tiešā fokusa fotoattēlos
Fotoattēlam, kas uzņemts ar tiešā fokusa funkciju, varat arī mainīt fona efektu un šī fona efekta
intensitāti.
1
2
Izvēlieties fotoattēlu, kas uzņemts, izmantojot tiešās fokusēšanas funkciju, un pieskarieties
pie Mainīt fona efektu.
Izvēlieties nepieciešamo fona efektu.
• Lai pielāgotu fona efekta intensitāti, velciet regulēšanas joslu uz kreiso vai labo pusi.
110
Programmas un funkcijas
• Kad fona apgaismojums parādās aizmiglotās vietās, efektu sarakstā parādīsies ikona
(Māksliniecisks). Lai mainītu fona aizmiglojuma formu, pieskarieties pie
un atlasiet
vēlamo formu.
Regulēt fona efekta
intensitāti
Mainiet fona efektu
3
Pieskarieties pie Lietot, lai saglabātu fotoattēlu.
Tiešā fokusa video režīms
Kamera automātiski atpazīst objektu un ļauj ierakstīt video, kur fons ir izplūdis un fotografējamais
objekts ir skaidri izcelts.
1
2
3
4
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie RED. FOK. VIDEO.
Pieskarieties pie
un izvēlieties vēlamo fona efektu.
Lai pielāgotu fona efekta intensitāti, velciet regulēšanas joslu uz kreiso vai labo pusi.
Pieskarieties pie
Pieskarieties
, lai ierakstītu video.
, lai pārtrauktu video ierakstīšanu.
• Izmantojiet šo funkciju apstākļos ar pietiekamu apgaismojumu.
• Izplūduša fona iespēja var netikt nodrošināta šādos apstākļos.
– – Ierīce vai objekts kustas.
– – Objekts ir plāns vai caurspīdīgs.
– – Objektam ir tāda pati krāsa kā fonam.
– – Objekts vai fons ir līdzens.
111
Programmas un funkcijas
Īpašs palēninājums
Īpašs palēninājums ir funkcija, kas ieraksta ātri gaistošu mirkli lēnā režīmā, lai jums būtu iespēja
par to priecāties vēlāk. Pēc video ierakstīšanas tiks automātiski pievienota fona mūzika.
• Dažas īpašā palēninājuma funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.
• Izmantojiet šo funkciju apstākļos ar pietiekamu apgaismojumu. Ierakstot video telpās
ar nepietiekamu vai sliktu apgaismojumu, var rasties dažas no tālāk norādītajām
situācijām.
– – Ekrāns var būt tumšs nepietiekamā gaismas daudzuma dēļ.
– – Dažos apgaismojuma apstākļos ekrāns var mirgot, piemēram, vietās ar fluorescēu
apgaismojumu.
– – Var rasties trokšņi.
Īpašā palēninājuma video ierakstīšana
Ierakstiet video, tverot vienu kustīga objekta darbību.
1
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie VAIRĀK → ĪP.LĒNA KUST.
Kameras iestatījumi
Sākt video uzņemšanu
2
Pieskarieties pie
.
Ierīce tvers darbību īpašā palēninājumā un saglabās to kā video.
112
Programmas un funkcijas
Automātiska īpašā palēninājuma video ierakstīšana
Nosakot kustību kustības noteikšanas zonā, ierīce tvers darbību īpašā palēninājumā.
Ierakstīšana īpašā palēninājumā var sākties nevēlamā brīdī, rodoties tālāk norādītajiem
apstākļiem.
• Ierīce izkustas.
• Kustības noteikšanas zonas tuvumā pārvietojas cits objekts.
• Veicot ierakstu mirgojošā gaismā, piemēram, vietās ar fluorescējošu apgaismojumu.
1
2
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie VAIRĀK → ĪP.LĒNA KUST.
Pieskarieties pie
.
Kustību noteikšanas funkcija tiks aktivizēta, un priekšskatīšanas ekrānā parādīsies kustību
noteikšanas zona.
Lai pārvietotu kustības noteikšanas zonu, pieskarieties zonai rāmja iekšpusē un velciet uz
citu vietu. Lai pielāgotu zonas lielumu, pieskarieties rāmja stūrim un pēc tam velciet to.
Kustības noteikšana
Kustības noteikšanas zona
3
Pieskarieties pie
.
Nosakot kustību, ierīce sāks ierakstu īpašā palēninājuma režīmā un saglabās to kā video.
113
Programmas un funkcijas
Īpašā palēninājuma video demonstrēšana
Izvēlieties īpaša palēninājuma video un pieskarieties pie Dem. īpaši lēnas kust. video.
Video demonstrēšanas laikā tiks automātiski atskaņota nejauši izvēlēta fona mūzika.
Lai video atskaņošanas laikā fiksētu attēlu, pieskarieties pie
.
Īpašā palēninājuma video rediģēšana
Demonstrēšanas ekrānā varat rediģēt video un saglabāt to kā citu failu vai koplietot to.
Lai izgrieztu atsevišķu video fragmentu, velciet sākuma atzīmi un beigu atzīmi līdz izvēlētajām
vietām, lai atlasītu saglabājamo daļu.
Lai rediģētu īpašā palēninājuma fragmentu, velciet
uz kreiso vai labo pusi.
Mainiet fona mūziku
Sākuma atzīme
Beigu atzīme
Īpašā palēninājuma
fragments
Palēninājuma režīms
Ierakstiet video skatīšanai palēninājumā. Varat norādīt, kuras jūsu uzņemto video daļas atskaņot
palēninājumā.
1
2
3
4
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie VAIRĀK → PALĒNINĀJUMS.
Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie
.
Kad esat beiguši ierakstīšanu, pieskarieties
, lai apturētu.
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam.
114
Programmas un funkcijas
5
Pieskarieties pie Demonstr. lēnas kustības video.
Video ātrākais fragments tiks iestatīts kā palēninājums, un tiks sākta video atskaņošana.
Balstoties uz video, tiks izveidoti ne vairāk kā divi palēninājuma fragmenti.
Lai rediģētu palēninājuma daļu, velciet
pa kreisi vai pa labi.
Sākuma atzīme
Beigu atzīme
Fragments palēninājumā
Pārtikas režīms
Uzņemiet ēdienu fotoattēlus košākās krāsās.
1
2
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie VAIRĀK → PĀRTIKA.
Pieskarieties ekrānam un velciet apaļo rāmi pāri zonai, lai to izceltu.
Ārpus apļveida rāmja esošā zona tiks aizmiglota.
Lai mainītu apļveida rāmja lielumu, velciet aiz tā stūra.
3
4
Pieskarieties pie
un velciet regulēšanas joslu, lai mainītu krāsas toni.
Pieskarieties pie
, lai uzņemtu fotoattēlu.
115
Programmas un funkcijas
Nakts režīms
Uzņemiet fotoattēlu vājā apgaismojumā, nelietojot zibspuldzi.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie VAIRĀK → NAKTS.
Panorāmas režīms
Lietojiet panorāmas režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu sēriju un savienotu tos, izveidojot platekrāna
ainavu.
Lai iegūtu labākos uzņēmumus, izmantojot panorāmas režīmu, ņemiet vērā šos
padomus:
• Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
• Saglabājiet attēlu rāmja ietvaros kameras skatu meklētājā. Ja priekšskatījuma attēls
neietilpst rāmī vai arī jūs nepārvietojat ierīci, ierīce automātiski pārtrauks fotoattēlu
uzņemšanu.
• Izvairieties no fotoattēlu uzņemšanas ar nenoteiktu fonu, piemēram, klajām debesīm
vai parastu sienu.
1
2
3
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie VAIRĀK → PANORĀMA.
Pieskarieties
un lēni pārvietojiet ierīci vienā virzienā.
Pieskarieties pie
, lai pārtrauktu uzņemt fotoattēlus.
Pro režīms
Fotografēšanas laikā pielāgojiet uzņemšanas iespējas, piemēram, ekspozīcijas vērtību un ISO
vērtību.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie VAIRĀK → PRO. Izvēlieties iespējas un pielāgojiet
iestatījumus, tad pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu.
Pieejamās iespējas
•
: izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Mazākas vērtības ir
piemērotas nekustīgiem vai spilgti apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas
objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji apgaismoti. Tomēr augstāki ISO iestatījumi var
radīt trokšņus fotoattēlos.
Ja aizslēga ātrums ir iestatīts manuāli, jūs nevarat iestatīt ISO uz AUTO.
116
Programmas un funkcijas
•
•
: aizslēga ātruma pielāgošana. Ja aizslēga ātrums ir mazs, piekļūst lielāks gaismas
daudzums, tāpēc fotoattēls kļūst gaišāks. Šis iestatījums ir lieliski piemērots, lai uzņemtu
ainavu fotoattēlus vai fotografētu naktī. Ja aizslēga ātrums ir liels, piekļūst mazāks gaismas
daudzums. Šis iestatījums ir lieliski piemērots, lai uzņemtu fotoattēlus ar objektiem, kas ātri
kustās. Varat izvēlēties diafragmas atvēruma vērtību, kas noteiks attēla spilgtumu un lauka
dziļumu. Pieskarieties pie F1.5 vai F2.4.
: pielāgojiet krāsas toni.
•
: mainiet fokusa režīmu. Velciet pielāgošanas joslu virzienā uz vai , lai manuāli
pielāgotu fokusu. Lai pārslēgtos automātiskās fokusēšanas režīmā, pieskarieties MANUAL.
•
: izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai
situācijai. Jūs varat iestatīt krāsas temperatūru.
•
: mainiet ekspozīcijas vērtību. Tā nosaka, cik daudz gaismas uztver kameras sensors.
Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
Ja aizslēga ātrums ir iestatīts manuāli, jūs nevarat mainīt ekspozīcijas vērtību.
Ekspozīcijas vērtība mainīsies un tiks parādīta, pamatojoties uz aizslēga ātruma
iestatījumu.
Fokusa un ekspozīcijas apgabalu nošķiršana
Jūs varat nošķirt fokusa un ekspozīcijas apgabalu.
Pieskarieties un turiet priekšskatījuma ekrānu. Ekrānā parādīsies AF/AE rāmis. Velciet rāmi uz
laukumu, kurā vēlaties nošķirt fokusēšanas apgabalu un ekspozīcijas apgabalu.
117
Programmas un funkcijas
Intervālu uzņemšanas režīms
Ierakstiet ainavas, piemēram, cilvēku vai automobiļu pārvietošanos, un skatiet tās kā paātrinātus
video.
1
2
3
4
5
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie VAIRĀK → HIPERLĒCIENS.
Pieskarieties pie
un izvēlieties kadru maiņas ātruma iespēju.
Ja iestatīsiet kadru maiņas ātrumu uz Automātiski, ierīce automātiski pielāgos kadru maiņas
ātrumu atbilstoši ainavas mainīgajam ātrumam.
Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie
.
Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie
.
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie priekšskatīšanas sīktēla un pieskarieties pie
Demonstrēt hiperlēcienu, lai skatītu video.
Kameras iestatījumu pielāgošana
Pašreizējā uzņemšanas režīma iespējas
Priekšskatījuma ekrānā lietojiet tālāk norādītās iespējas.
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā uzņemšanas režīma.
•
: zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
•
: izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera automātiski uzņem fotoattēlu.
•
: izvēlieties fotoattēlu malu attiecību.
•
: iestatiet ierīci uzņemt videoklipu vairākas sekundes pirms pieskaršanās
•
: izmantojiet filtra efektu vai skaistuma efektus.
•
: izvēlieties kadru maiņas ātrumu.
•
: stabilizējiet video.
•
: izvēlieties videoklipa malu attiecību.
118
.
Programmas un funkcijas
•
: ierakstiet jautrus video ar virtuālo rokrakstu vai zīmējiet uz sejām vai jebkur citur. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā AR skice.
•
: izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu.
Centrēts — kadra ekspozīcijas aprēķināšanai tiek izmantots kadra centrālajā daļā
esošais gaismas daudzums.
Punkts — kadra ekspozīcijas aprēķināšanai tiek izmantots
koncentrētā kadra centrā zonā esošais gaismas daudzums.
Matrica aprēķina kopējās
ainas vidējo vērtību.
•
: mainiet fokusa zonu automātiskā fokusa režīmā.
Vairāki — iestata fokusu vairākās
zonās kadra ietvaros. Parādīsies vairāki taisnstūri, identificējot fokusa zonas.
Centrēt —
iestata fokusu kadra centrā.
•
: režīmā PĀRTIKA iestatiet fokusu uz objekta apļveida rāmī un izpludiniet attēlu, kas
atrodas ārpus šī rāmja.
•
•
: pielāgojiet krāsu toņus režīmā PĀRTIKA.
: aktivizējiet vai deaktivizējiet kustību uztveršanas funkciju īpašā palēninājuma video
ierakstīšanas laikā.
•
: mainiet video ierakstīšanas laiku ar īpašā palēninājuma funkciju.
Kameras iestatījumi
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties
var nebūt pieejamas.
. Atkarībā no izvēlētā uzņemšanas režīma dažas iespējas
Inteliģentās funkcijas
• Ainas optimizētājs: iestatiet ierīci, lai tā automātiski pielāgotu krāsu iestatījumus un
piemērotu optimizēto efektu, ņemot vērā objektu vai ainu.
• Fotouzņēmumu ieteikumi: iestatiet kameru, lai tā piedāvātu ideālo kompozīciju
attiecīgajam fotoattēlam, atpazīstot objekta novietojumu un leņķi.
• QR kodu skenēšana: QR koda lasītāja iespējošana vai atspējošana.
Attēli
• Turiet aizslēga pogu, lai: izvēlieties darbību, kas jāveic, pieskaroties kameras pogai un turot
to.
119
Programmas un funkcijas
• Saglabāšanas iespējas: atlasiet, kā vēlaties saglabāt fotoattēlus.
Pieskarieties slēdzim Saglabāt RAW kopijas, lai iestatītu ierīci profesionālajā režīmā saglabāt
fotoattēlus kā nesaspiestus RAW failus (DNG failu formāts). RAW faili saglabā visus fotoattēla
datus, tādējādi nodrošinot labāko attēla kvalitāti, bet tie aizņem vairāk vietas atmiņā.
Izmantojot funkciju Saglabāt RAW kopijas, katrs fotoattēls tiek saglabāts divos
formātos: DNG un JPG.
Videoklipi
• Aizmug. kameras video lielums: atlasiet izšķirtspēju video, kurus vēlaties uzņemt ar
aizmugurējo kameru. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet augstākas kvalitātes video,
taču tie aizņems vairāk atmiņas.
• Priekš. kameras video lielums: atlasiet izšķirtspēju video, kuru vēlaties uzņemt ar priekšējo
kameru. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet augstākas kvalitātes video, taču tie
aizņems vairāk atmiņas.
• Papildu ierakstīšanas iespējas: iestatiet ierīci, lai tā izmantotu papildu ierakstīšanas iespēju.
Ieslēdzot funkciju Augstas efektivitātes video, varat ierakstīt video HEVC (High Efficiency
Video Codec — augstas efektivitātes video kodeks) formātā. HEVC video tiks saglabāti kā
saspiesti faili, lai taupītu ierīces atmiņu.
Ja aktivizējat funkciju HDR10+ video, jūs varat ierakstīt video, kur katras ainas kontrasts un
krāsas tiks uzlabotas.
• HEVC video nevarēs demonstrēt citās ierīcēs vai koplietot tos tiešsaistē.
• HEVC formātā nevar ierakstīt īpašā palēninājuma vai palēninājuma video.
• Lai pareizi atskaņotu HDR10+ video, ierīcei jāatbalsta HDR10+.
• Video stabilizācija: aktivizējiet prettrīcēšanas funkciju, lai mazinātu vai novērstu attēla
miglainību, ko rada kameras trīcēšana video ierakstīšanas laikā.
Šo funkciju nav iespējams izmantot, ja ir aktivizēta Sekošana automātiskajam
fokusam funkcija.
120
Programmas un funkcijas
Noderīgas funkcijas
• HDR (bagātīgs tonis): uzņemiet fotoattēlus ar bagātīgām krāsām un atveidojiet detalizāciju
pat spilgtās un tumšās vidēs.
• Sekošana automātiskajam fokusam: iestatiet, lai ierīce izsekotu un automātiski fokusētos
uz izvēlēto objektu. Kad priekšskatījuma ekrānā izvēlaties objektu, ierīce fokusējas uz objektu
arī tad, ja objekts kustas vai jūs maināt kameras novietojumu.
• Kad šī funkcija ir aktivizēta, jūs nevarat izmantot funkciju Video stabilizācija.
• Sekošana līdzi objektam var neizdoties šādos apstākļos:
– – Objekts ir pārāk liels vai pārāk mazs.
– – Objekts pārāk daudz kustas.
– – Objekts tiek apgaismots no aizmugures vai jūs uzņemat tumšā vietā.
– – Krāsas vai raksti uz objekta, un fonā ir vienādi.
– – Ja objekts ietver horizontālus rakstus, piemēram, žalūzijas.
– – Kamera pārāk daudz kustas.
– – Video izšķirtspēja ir augsta.
– – Pietuvinot vai attālinot, izmantojot 2x optisko tālummaiņu.
• Attēli kā priekšskatījumā: iestatiet ierīci, lai tā saglabātu fotogrāfijas tādā pašā izskatā, kā tās
tiek parādītas priekšskatījuma ekrānā, uzņemot tās ar priekšējo kameru un nepagriežot tās.
• Režģa līnijas: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas
atvieglošanai, izvēloties objektus.
• Atr. vietas atzīmes: pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku.
• GPS signāla stiprums var samazināties vietās, kur signāls ir traucēts, piemēram,
starp ēkām, zemās vietās vai sliktos laikapstākļos.
• Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti
internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet atrašanās vietas birkas iestatījumu.
• Uzņemšanas metodes: izvēlieties papildu metodes fotografiju uzņemšanai vai video
ierakstīšanai.
• Krātuves atr. vieta: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus. Šī funkcija ir redzama brīdī, kad
ievietojat atmiņas karti. (Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
• Atjaunot iestatījumus: atiestatīt kameras iestatījumus.
• Sazinieties ar mums: uzdodiet jautājumus vai skatiet biežāk uzdotos jautājumus.
• Par Kameru: skatiet Kameras versiju un juridisko informāciju.
121
Programmas un funkcijas
Galerija
Ievads
Skatiet jūsu ierīcē saglabātos attēlus un video. Jūs varat arī pārvaldīt attēlus un video albumos vai
izveidot stāstus.
Attēlu skatīšana
1
2
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie Attēli.
Izvēlieties attēlu.
Piekļūt papildiespējām
Bixby Vision
Modificēt attēlu
Koplietot attēlu ar citiem
Pievienot attēlu izlasei
Izdzēst attēlu
Varat izveidot filmu, GIF animāciju vai kolāžu no vairākiem attēliem. Sarakstā pieskarieties
pie vai pieskarieties pie → Izveidot GIF vai Izveid. kolāžu un pēc tam izvēlieties
attēlus.
Attēlu meklēšana
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie
kategorijas, piemēram, veidi vai atrašanās vietas.
, lai skatītu attēlus, kas sakārtoti pēc
Lai meklētu attēlus, ievadot atslēgvārdus, pieskarieties meklēšanas laukam.
122
Programmas un funkcijas
Video skatīšana
1
2
3
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie Attēli.
Izvēlieties atskaņojamo video.
Pieskarieties pie Demonstrēt videoklipu, lai atskaņotu video.
Patīt uz priekšu vai
atpakaļ, velkot joslu
Piekļūt
papildiespējām
Tvert pašreizējo
ekrānu
Izveidot animētu
GIF
Pārslēgties uz
uznirstošo
videoatskaņotāju
Mainīt ekrāna
proporcijas
Pagriezt ekrānu
Bloķēt
atskaņošanas
ekrānu
Pāriet uz nākamo
videoklipu.
Pieskarties un turēt,
lai patītu uz priekšu
Pāriet uz
iepriekšējo
videoklipu.
Pieskarties un turēt,
lai attītu atpakaļ
Pauzēt un atsākt
atskaņošanu
Velciet pirkstu augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna kreisajā pusē, lai pielāgotu spilgtumu, vai
velciet pirkstu augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna labajā pusē, lai pielāgotu skaļumu.
Lai patītu atpakaļ vai pārtītu uz priekšu, velciet atskaņošanas ekrānā pa kreisi vai pa labi.
Video uzlabotāja funkcijas lietošana
Uzlabojiet savu video attēla kvalitāti, lai izbaudītu gaišākas un daudz spilgtākas krāsas. Palaidiet
programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu funkcijas un pieskarieties slēdzim Video
uzlabotājs, lai to aktivizētu.
• Šī funkcija ir pieejama tikai dažās programmās.
• Lietojot šo funkciju, palielināsies akumulatora enerģijas patēriņš.
123
Programmas un funkcijas
Attēlu un video detaļu apskate
Skatot attēlu vai video priekšskatījuma ekrānu, velciet ekrānā uz augšu. Tiks parādīts faila saturs.
Saistīto saturu varat skatīt, arī pieskaroties informācijai ekrānā.
Faila detaļas
Atrašanās vietas
informācija
Fotoattēlu vai video skatīšana pēc to kategorijām
Jūs varat skatīt fotoattēlus un videoierakstus pēc to kategorijas.
Palaidiet programmu Galerija, pieskarieties pie Attēli vai Albumi un tad izvēlieties kategoriju.
• Videoklipi: skatiet ierīcē saglabātos video.
• Izlase: skatiet savus iecienītākos fotoattēlus un video.
• Jaunākie: skatīt nesen uzņemtus fotoattēlus un video.
• Ieteiktie: skatiet ieteikto saturu.
124
Programmas un funkcijas
Albumu skatīšanās
Jūs varat skatīt fotoattēlus un video, sašķirotus mapēs vai albumos.
Palaidiet programmu Galerija, pieskarieties pie Albumi un izvēlieties albumu.
Albumu paslēpšana
Albumus ir iespējams paslēpt.
Nevar paslēpt albumus, kas izveidoti pēc noklusējuma, piemēram, Kamera un
Ekrānuzņēmumi.
1
2
3
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie Albumi.
Pieskarieties pie → Slēpt vai rādīt albumus.
Pieskarieties albuma slēdzim, lai paslēptu.
Stāstu skatīšana
Kad jūs uzņemat vai saglabājat attēlus un video, ierīce nolasa to datuma un atrašanās vietas
atzīmes, sakārto attēlus un video un pēc tam izveido stāstus. Lai automātiski izveidotu stāstus,
jums jāuzņem vai jāsaglabā vairāki attēli un video.
Palaidiet programmu Galerija, pieskarieties pie Stāsti un izvēlieties stāstu.
Stāstu izveide
Izveidojiet stāstus ar dažādām tēmām.
1
2
3
4
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie Stāsti.
Pieskarieties pie → Izveidot stāstu.
Ievadiet stāsta nosaukumu un pieskarieties Izv.
Atzīmējiet attēlus vai video, kurus vēlaties iekļaut stāstā, un pieskarieties pie Gatavs.
Lai stāstam pievienotu attēlus vai videi, izvēlieties stāstu un pieskarieties → Pievienot.
Lai izņemtu attēlus vai video no stāsta, izvēlieties stāstu, pieskarieties pie → Rediģēt, atzīmējiet
attēlus vai video, kurus vēlaties izņemt, un pēc tam pieskarieties pie Noņemt no stāsta.
125
Programmas un funkcijas
Stāstu dzēšana
1
2
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie Stāsti.
Pieskarieties un turiet stāstu, kuru vēlaties dzēst, un pieskarieties pie Dzēst.
Attēlu vai video sinhronizēšana
Sinhronizējot programmu Galerija ar Samsung Cloud, jūsu uzņemtie fotoattēli un ierakstītie
video arī tiks saglabāti Samsung Cloud. Varat skatīt attēlus un video, kas saglabāti Samsung
Cloud programmā Galerija un izmantojot citas ierīces.
Palaidiet programmu Galerija, pieskarieties pie → Iestatījumi un pēc tam pieskarieties slēdzim
Sinhronizācija mākonī, lai to aktivizētu. Programma Galerija un Samsung Cloud tiks sinhronizēti.
Attēlu vai video dzēšana
1
2
3
Palaidiet programmu Galerija.
Izvēlieties attēlu vai video, kuru vēlaties dzēst.
Lai dzēstu vairākus failus, pieskarieties un turiet saraksta failu, kuru vēlaties dzēst, un
atzīmējiet vairākus dzēšamos failus.
Pieskarieties
vai pie Dzēst.
Atkritnes funkciju izmantošana
Dzēstos attēlus un video var uzglabāt atkritnē. Šie faili tiks dzēsti pēc noteikta laika perioda.
Palaidiet programmu Galerija, pieskarieties pie → Iestatījumi un pēc tam pieskarieties slēdzim
Atkritne, lai to aktivizētu.
Lai skatītu atkritnes failus, palaidiet programmu Galerija un pieskarieties → Atkritne.
126
Programmas un funkcijas
AR EMOCIJZĪME
Ievads
Izveidojiet savu emocijzīmi programmā Mana emocijzīme, tāpat uzņemiet fotoattēlu vai
ierakstiet video, izmantojot Mana emocijzīme, rakstzīmju emocijzīmes vai uzlīmes.
Jūs varat individuāli pielāgot Manu emocijzīmju funkcijas, piemēram, sejas formu vai frizūru, un
papildināt Manu emocijzīmi ar dažādiem aksesuāriem. Varat arī radoši izpausties, izmantojot
pakalpojuma Mana emocijzīme uzlīmes sarunas laikā.
Manas emocijzīmes
Rakstura emocijzīmes
127
Uzlīmes
Programmas un funkcijas
Manas emocijzīmes izveide
Izmantojot iespēju Mana emocijzīme, izveidojiet emocijzīmi, kas izskatās gluži kā jūs. Tiks
automātiski ģenerētas Manu emocijzīmju uzlīmes ar dažādām izteiksmēm.
1
2
3
4
5
Palaidiet programmu Kamera, uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie VAIRĀK un
pieskarieties pie AR EMOCIJZĪME → Izv. Manu emoc.
Salāgojiet ekrānā savu seju un pieskarieties
, lai uzņemtu fotoattēlu.
Izvēlieties Manas emocijzīmes dzimumu un vecuma grupu un pieskarieties pie Tālāk.
Papildiniet Manu emocijzīmi un pieskarieties pie Tālāk.
Pieskarieties Gatavs.
Mana emocijzīme un Manas emocijzīmes uzlīmes tagad ir izveidotas. Jūs varat iepazīties ar
Manas emocijzīmes uzlīmēm Manas emocijzīmes studijā. Plašāku informāciju skatiet sadaļā
Manu emocijzīmju uzlīmes.
Izveidot
Manu
emocijzīmi
Varat izmantot AR EMOCIJZĪME funkciju gan priekšējā, gan aizmugurējā kamerā. Ja
izmantojat aizmugurējo kameru, tā automātiski pārslēgsies uz priekšējo kameru. Lai
pārslēgtos starp kamerām, priekšskatīšanas ekrānā velciet uz augšu vai uz leju.
Manas emocijzīmes dzēšana
Palaidiet programmu Kamera, uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie VAIRĀK un
pieskarieties pie AR EMOCIJZĪME. Pieskarieties dzēšamajai Manai emocijzīmei un turiet to, bet
pēc tam pieskarieties . Mana emocijzīme un Manas emocijzīmes uzlīmes tiks izdzēstas.
128
Programmas un funkcijas
Manas emocijzīmes individuāla pielāgošana
Manas emocijzīmes studijā rediģēšana vai izrotāšana Manas emocijzīmes studijā. Tāpat jūs varat
izveidot savas Manas emocijzīmes uzlīmes.
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Manas emocijzīmes studija
Palaidiet programmu Kamera, uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie VAIRĀK un
pieskarieties pie AR EMOCIJZĪME → Studija. Tiks parādīta Manu emocijzīmju studija.
Izvēlēties rediģējamo Manu
emocijzīmi
Tvert pašreizējo ekrānu
Mainīt Manas emocijzīmes
studijas fonu
Rediģēt Manu emocijzīmi
Izveidot uzlīmes
129
Programmas un funkcijas
Manu emocijzīmju uzlīmes
Izveidojiet savas uzlīmes, izmantojot Manas emocijzīmes izteiksmes un darbības. Varat izmantot
Manu emocijzīmju uzlīmes, sūtot ziņojumus vai sociālo tīklu pakalpojumos.
Manu emocijzīmju uzlīmju skatīšana
Manu emocijzīmju studijā pieskarieties pie Uzlīmes. Pēc tam varat skatīt Manu emocijzīmju
uzlīmes.
Izveidojiet savas uzlīmes
Savu uzlīmju izveidošana
1
2
3
Manu emocijzīmju studijā pieskarieties pie Uzlīmes → Veidot piel. uzlīmes.
Rediģējiet uzlīmes atbilstoši savām vēlmēm.
•
: pievienot uzlīmes.
•
: izvēlēties uzlīmes fonu.
•
: izvēlēties izteiksmi.
•
: izvēlēties darbību.
•
: ievadīt tekstu.
•
: rakstiet vai zīmējiet uz uzlīmēm.
Pieskarieties Saglabāt.
130
Programmas un funkcijas
Manu emocijzīmju uzlīmju izmantošana tērzētavās
Varat izmantot Manu emocijzīmju uzlīmes, sazinoties ar ziņojumiem vai sociālo tīklu
pakalpojumos. Tālāk norādītās darbības ir piemērs Manu emocijzīmju uzlīmju izmantošanai
programmā Ziņas.
1
2
3
Veidojot ziņojumu programmā Ziņas, pieskarieties pie
uz Samsung tastatūras.
Pieskarieties ikonai Mana Emocijikona.
Izvēlieties kādu no Manas emocijzīmes uzlīmēm.
Tiks ievietota Manas emocijzīmes uzlīme.
Manas emocijzīmes
ikona
Manu emocijzīmju uzlīmju dzēšana
Samsung tastatūrā pieskarieties pie un pēc tam pieskarieties pie tastatūras lejasdaļā.
Izvēlieties Manu emocijzīmju uzlīmes, ko vēlaties dzēst, un pieskarieties Dzēst.
131
Programmas un funkcijas
Fotoattēlu vai video uzņemšana ar Manām emocijzīmēm
Izveidojiet jautrus fotoattēlus vai video ar Manām emocijzīmēm, izmantojot dažādus
uzņemšanas režīmus.
Maska
1
2
Pamatfunkcijas
Mini kustība
Palaidiet programmu Kamera, uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie VAIRĀK un
pieskarieties pie AR EMOCIJZĪME.
Izvēlieties Manu emocijzīmi, kuru vēlaties lietot.
Mana emocijzīme
132
Programmas un funkcijas
3
Izvēlieties režīmu, kuru vēlaties lietot.
•
4
(Maska): Manas emocijzīmes seja parādās virs jūsu sejas, radot iespaidu, ka valkājat
masku.
•
(Pamata): Mana emocijzīme atveido jūsu izteiksmes.
•
(Mini kustība): Mana emocijzīme atveido jūsu ķermeņa kustības.
Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu, vai priekšskatījuma ekrānā velciet uz kreiso pusi
un pieskarieties pie , lai ierakstītu video.
Jūs varat aplūkot uzņemtos fotoattēlus un video, kā arī kopīgot tos no Galerija.
Attēlu vai video uzņemšana ar rakstura emocijzīmēm vai
uzlīmēm
Rakstura emocijzīmes atspoguļo jūsu izteiksmes. Varat arī iestatīt, lai uzlīmju efekti sekotu jūsu
sejai.
1
2
Palaidiet programmu Kamera, uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie VAIRĀK un
pieskarieties pie AR EMOCIJZĪME.
Izvēlieties rakstua emocijzīmi vai pieskarieties pie Uzlīmes un atlasiet vēlamo uzlīmi.
Uzlīmes
Rakstura emocijzīme
3
Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu, vai priekšskatījuma ekrānā velciet uz kreiso pusi
un pieskarieties pie , lai ierakstītu video.
Jūs varat aplūkot uzņemtos fotoattēlus un video, kā arī kopīgot tos no Galerija.
133
Programmas un funkcijas
AR skice
Ierakstiet jautrus video ar virtuālo rokrakstu vai zīmējiet uz sejām vai jebkur citur. Kad kamera
atpazīst seju vai telpu, sejas uzmetumi sekos sejai, tai kustoties, un telpas uzmetumi tiks fiksēti
tajā pašā vietā, pat kamerai kustoties.
1
2
Palaidiet programmu Kamera un pieskarieties pie VIDEO uzņemšanas režīmu sarakstā.
Pieskarieties pie
un izvēlieties vajadzīgo režīmu.
Kad kamera atpazīs objektu, ekrānā parādīsies atpazīšanas zona.
• Seja: uzzīmējiet uz sejas.
• Visur: zīmējiet visur.
3
Rakstiet vai zīmējiet atpazīšanas zonā.
Ja pieskarsieties pie
un pēc tam sāksiet zīmēt uzmetumus, varat ierakstīt sevi, to darot.
Atpazīšanas
zonā
Atsaukt
Atcelt
atsaukšanu
Mainiet
pildspalvas
veidu un krāsu
4
5
Pieskarieties pie
Pieskarieties
, lai ierakstītu video.
, lai pārtrauktu video ierakstīšanu.
Video var apskatīt un koplietot sadaļā Galerija.
134
Programmas un funkcijas
Always On Display
Jūs varat apskatīt informāciju, piemēram, pulksteni vai kalendāru, kā arī kontrolēt mūzikas
atskaņošanu, kad ekrāns ir izslēgts.
Jūs varat arī apskatīt paziņojumus par jauniem ziņojumiem un neatbildētiem zvaniem.
Always On Display spilgtums var automātiski mainīties atkarībā no apgaismojuma.
Iestatījums, kā rādīt Always On Display.
Jūs varat izvēlēties, kā ierīcei parādīt Always On Display. Always On Display var iestatīt gan
nepārtrauktai rādīšanai, gan arī tikai tad, kad pieskaras ekrānam, kamēr tas ir izslēgts. Tāpat jūs
varat iestatīt laiku, kad parādīt Always On Display.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Bloķēšanas ekrāns → Always On Display un
tad atlasiet vēlamo režīmu.
• Pieskarties, lai rādītu: pieskaroties ekrānam, uz 10 sekundēm parādās Always On Display.
• Vienmēr rādīt: Always On Display parādās visu laiku.
• Rādīt kā ieplānots: Always On Display parādās noteiktajā laikā. Pieskarieties pie Iestatīt
grafiku un iestatiet sākuma un beigu laikus.
Paziņojumu atvēršana Always On Display
Ikreiz, kad saņemat ziņojumu, ziņojumus par neatbildētiem zvaniem vai programmu
paziņojumus, Always On Display ir redzamas paziņojumu ikonas. Veiciet dubultskārienu uz
paziņojuma ikonas, lai skatītu attiecīgo paziņojumu.
Lai skatītu paziņojumus, kad ekrāns ir bloķēts, tas ir jāatbloķē.
135
Programmas un funkcijas
Mūzikas atskaņošanas vadība Always On Display
1
2
3
4
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Bloķēšanas ekrāns → FaceWidgets un
pēc tam pieskarieties slēdzim Mūzika, lai to aktivizētu.
Lai regulētu mūzikas atskaņošanu Always On Display, divreiz pieskarieties pulkstenim.
Uz pulksteņa pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotu mūzikas kontrolleri.
Lai regulētu mūzikas atskaņošanu, pieskarieties ikonām.
Attēla parādīšana Always On Display
1
2
3
4
Palaidiet programmu Iestatījumi → Bloķēšanas ekrāns → Pulksteņa stils → Always On
Display.
Velciet veidu sarakstu pa kreisi un izvēlieties veidu ar attēlu uz tā.
Pieskarieties pie
un izvēlieties attēlu.
Lai ievietotu animētu GIF, pieskarieties pie GIF un izvēlieties failu.
Pieskarieties Gatavs.
Always On Display funkcijas deaktivizēšana
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Bloķēšanas ekrāns un pēc tam pieskarieties
slēdzim Always On Display, lai to deaktivizētu.
136
Programmas un funkcijas
Edge ekrāns
Ievads
Jūs varat ātri piekļūt savām iecienītākajām programmām un funkcijām, izmantojot Edge paneļus.
Edge paneļu izmantošana
Velciet Edge paneļa turi uz ekrāna centru.
Ja Edge paneļa turis nav redzams, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Displejs →
Edge ekrāns un tad pieskarieties slēdzim Edge paneļi, lai to aktivizētu.
Edge paneļa turis
Edge panelis
Edge paneļa
iestatījumi
137
Programmas un funkcijas
Edge paneļu rediģēšana
Izvēlieties paneļus, kas tiks rādīti Edge ekrānā, vai veiciet to rediģēšanu.
1
2
3
Velciet Edge paneļa turi uz ekrāna centru.
Pieskarieties pie
, lai atvērtu Edge paneļa iestatījumu ekrānu.
Atzīmējiet rādāmos Edge paneļus.
• Lai rediģētu paneli, pieskarieties pie Rediģēt.
• Lai lejupielādētu vairāk paneļu, pieskarieties pie Galaxy Store.
• Lai pārkārtotu paneļus, pieskarieties pie → Pārkārtot un velciet
uz citu vietu.
Edge paneļa tura iestatīšana
Jūs varat mainīt tura novietojumu, izmēru, caurspīdīgumu vai vibrācijas iestatījumus.
Velciet Edge paneļa turi uz ekrāna centru. Tad pieskarieties pie
→ → Tura iestatījumi.
Programmu mala
Ātri piekļūstiet bieži lietotām programmām.
1
2
Velciet Edge paneļa turi uz ekrāna centru.
Programmu malas panelī izvēlieties programmu, lai to palaistu.
Programmu malas paneļa rediģēšana
• Lai pievienotu programmu, panelī pieskarieties
programmu saraksta.
un pieskarieties kādai programmai no
• Lai panelī izveidotu mapi, panelī pieskarieties , programmu sarakstā pieskarieties
programmai un turiet to, tad uzvelciet to virs citas Programmu malas panelī esošas
programmas.
• Lai dzēstu programmu, panelī pieskarieties programmai un turiet to, pēc tam velciet uz
Noņemt paneļa augšdaļā.
• Lai mainītu programmu secību, pieskarieties un turiet programmu un velciet to uz citu vietu.
Programmu malas paneli var rediģēt, arī pieskaroties pie Rediģēt.
138
Programmas un funkcijas
Programmu pāru pievienošana
Pievienojiet divas visbiežāk izmantotās programmas, piemēram, video atskaņotāju un
ziņojumapmaiņas programmu, Programmu malas panelim, lai tās ar vienu pieskārienu vienlaikus
palaistu dalītā ekrāna skatā. Lai iegūtu plašāku informāciju par dalītā ekrāna skatu, skatiet sadaļu
Dalītā ekrāna skats.
1
2
3
4
Velciet Edge paneļa turi uz ekrāna centru.
Programmu malas panelī pieskarieties pie
→ Izv. Programmu pāri.
Izvēlieties sarakstā divas programmas.
Pirmā programma pēc dalītā ekrāna skata atvēršanas ir redzama augšdaļā, bet otrā —
lejasdaļā.
Pieskarieties Gatavs.
Edge lighting
Varat iestatīt, lai ierīce izgaismo ekrāna malas un parāda uznirstošo logu, saņemot paziņojumus,
piemēram, jaunus ziņojumus.
Ja programmas izmantošanas laikā parādās uznirstošais logs, velciet to uz leju, lai ātri iepazītos ar
saturu un veiktu iespējamās darbības.
Ar malu apgaismojumu rādāmo paziņojumu pārvaldīšana
1
2
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Displejs → Edge ekrāns → Edge
lighting un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Pieskarieties pie Izvēlēties programmas un pēc tam pieskarieties slēdžiem blakus
programmām, no kurām vēlaties saņemt paziņojumus malu apgaismojuma veidā.
Daži paziņojumi var netikt parādīti, jo malas apgaismojums ir atkarīgs no paziņojuma
veida.
139
Programmas un funkcijas
Paziņojumu skatīšana uznirstošajā logā
Saņemot paziņojumu ar Edge izgaismojumu, varat ātri skatīt tā saturu un veikt pieejamās
darbības, atverot uznirstošo logu. Piemēram, ja saņemat ziņojumu, skatoties video vai spēlējot
spēli, varat skatīt ziņojumu un atbildēt uz to, nepārslēdzot ekrānus.
Saņemot paziņojumu ar Edge izgaismojumu programmas lietošanas laikā, velciet paziņojumu uz
leju.
Šī funkcija ir pieejama tikai tām programmām, kas atbalsta vairāku logu un malu
apgaismojuma funkciju. Lai skatītu atbalstītās programmas, palaidiet programmu
Iestatījumi, pieskarieties pie Displejs → Edge ekrāns → Edge lighting → Izvēlēties
programmas.
140
Programmas un funkcijas
Vairāki logi
Ievads
Vairāku logu funkcija ļauj darbināt divas programmas vienlaicīgi dalītā ekrāna skatā. Iespējams arī
vienlaicīgi darbināt vairākas programmas uznirstošajā skatā.
Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.
Dalītā ekrāna skats
Uznirstošais skats
141
Programmas un funkcijas
Dalītā ekrāna skats
1
2
Pieskarieties pēdējo programmu pogai, lai atvērtu pēdējo lietoto programmu sarakstu.
Velciet pa kreisi vai pa labi, pieskarieties programmas ikonai un pēc tam pieskarieties pie
Atvērt dalītā ekrāna skatā.
Izvēlētā programma tiks palaista augšējā logā.
3
Lai izvēlētos citu programmu palaišanai, apakšējā logā velciet pa kreisi vai labi.
Lai palaistu programmas, kuru nav nesen lietoto programmu sarakstā, pieskarieties pie
Sākuma pogas vai Atgriešanās pogas un izvēlieties programmu.
Loga izmēra pielāgošana
Velciet joslu starp programmu logiem uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu logu izmēru.
Kad velkat joslu starp programmas logiem uz ekrāna augšējo vai apakšējo malu, logs tiek
maksimizēts.
142
Programmas un funkcijas
Uznirstošais skats
1
2
Pieskarieties pēdējo programmu pogai, lai atvērtu pēdējo lietoto programmu sarakstu.
Velciet pa kreisi vai pa labi, pieskarieties programmas ikonai un pēc tam pieskarieties pie
Atvērt uznirstošajā skatā.
Programmu saraksts parādīsies uznirstošajā skatā.
Samazināt logu
Maksimizēt logu
Aizvērt
programmu
Pielāgot
caurredzamības
līmeni
Uznirstošo logu pārvietošana
Lai pārvietotu uznirstošo logu, pieskarieties loga rīkjoslai un velciet to uz citu vietu.
143
Programmas un funkcijas
Samsung Health
Ievads
Samsung Health palīdz rūpēties par jūsu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Iestatiet
veselīga dzīvesveida mērķus, pārbaudiet sasniegto un esiet informēts par savu vispārējo
veselības stāvokli un fizisko sagatavotības līmeni. Jūs varat arī salīdzināt savus reģistrētos soļu
skaitītāja datus ar citu Samsung Health lietotāju datiem, sacensties ar draugiem un skatīt ar
veselību saistītus padomus.
Samsung Health izmantošana
Palaidiet programmu Samsung Health. Darbinot šo programmu pirmo reizi vai restartējot to pēc
datu atiestatīšanas, ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai pabeigtu iestatīšanu.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.
Lai Samsung Health sākuma ekrānā pievienotu vienumus, pieskarieties pie Pārvaldīt objektus
pārraudzības logrīku saraksta apakšā un pieskarieties
uz vienumiem, lai pievienotu.
Skatiet un pārvaldiet
pārraudzības logrīkus
Skatiet ar veselību saistītus
padomus
Pārraugiet savu veselības stāvokli
un fizisko sagatavotību
Salīdziniet savus reģistrētos soļu
skaitītāja datus ar citu Samsung
Health lietotāju datiem vai
sacentieties ar draugiem
144
Programmas un funkcijas
Together
Together ļauj iestatīt noieto soļu daudzuma mērķus un sacensties ar draugiem. Varat aicināt
draugus doties kopīgās pastaigās, iestatīt mērķa soļu daudzumu, sacensties un apskatīt savu
rezultātu.
Samsung Health sākuma ekrānā pieskarieties pie Together.
Soļi
Ierīce skaita jūsu soļus un mēra noieto attālumu.
Samsung Health sākuma ekrānā pieskarieties soļu pārraudzības logrīkam.
Kopējais pašreizējo soļu skaits
Mērķis
• Var notikt neliela aizkave, kamēr soļu pārraudzības logrīks uzrauga jūsu soļus un tad
parāda soļu skaitu. Jūs varat saskarties arī ar īsu aizkavi, pirms uznirstošais logs norāda,
ka jūsu mērķis ir sasniegts.
• Vibrācijas var ietekmēt jūsu soļu skaitu, ja jūs, izmantojot soļu pārraudzības logrīku,
pārvietojaties ar automobili vai vilcienu.
• Paziņojumu panelī iespējams pārbaudīt šī brīža darbības. Lai izslēgtu paziņojumus,
→ → Paziņojumi un pēc tam
Samsung Health sākuma ekrānā pieskarieties pie
pieskarieties slēdzim Soļi sadaļā Kategorijas, lai to deaktivizētu.
145
Programmas un funkcijas
Papildu informācija
• Samsung Health ir paredzēts tikai fizisko aktivitāšu un labsajūtas mērķiem, bet nav paredzēta
slimības vai citu apstākļu diagnostikai vai slimības izārstēšanai, mazināšanai, ārstēšanai vai
novēršanai.
• Samsung Health pieejamās funkcijas, iespējas un pievienojamās programmas dažādās valstīs
var atšķirties vietējo normatīvo aktu dēļ. Pirms lietošanas jums vajadzētu pārbaudīt funkcijas
un programmas, kas ir pieejamas jūsu reģionā.
• Samsung Health programmas un to pakalpojums var tikt mainīti vai pārtraukti bez
iepriekšēja brīdinājuma.
• Datu apkopošanas mērķis aprobežojas ar jūsu pieprasītā pakalpojuma sniegšanu, ieskaitot
papildinformācijas sniegšanu, lai veicinātu jūsu labsajūtu, veiktu datu sinhronizēšanu, datu
analīzi un statistikas datu apkopošanu vai izstrādātu un nodrošinātu labākus pakalpojumus.
(Bet, ja pierakstāties savā Samsung kontā no Samsung Health, jūsu dati var tikt saglabāti
serverī dublēšanas nolūkā.) Personiskā informācija var tikt saglabāta tik ilgi, kamēr tiek
sasniegti šie mērķi. Samsung Health programmas uzkrāto personisko informāciju varat
dzēst, izmantojot personiskās informācijas dzēšanas iespēju izvēlnē “Iestatījumi”. Lai dzēstu
jebkādus datus, kurus jūs esat koplietojis ar sociālajiem tīkliem vai pārsūtījis uz glabāšanas
ierīci, jums tie ir jāizdzēš atsevišķi.
• Varat kopīgot un/vai sinhronizēt savus datus ar papildu Samsung pakalpojumiem vai jūsu
izvēlētiem saderīgiem trešo pušu pakalpojumiem, kā arī jebkuru citu jūsu pieslēgto ierīci.
Piekļuve Samsung Health informācijai šādiem papildu pakalpojumiem vai trešo pušu ierīcēm
tiks atļauta tikai ar jūsu skaidri izteiktu piekrišanu.
• Jūs uzņematies pilnu atbildību par sociālajos tīklos kopīgotās vai citiem nodotās informācijas
nepiemērotu izmantošanu. Uzmanieties, kopīgojot savu personīgo informāciju ar citiem.
• Ja izmantojat bezvadu savienojumu, piemēram, ar Bluetooth, ierīci var ietekmēt citu ierīču
radītie elektroniskie traucējumi. Izvairieties izmantot ierīci līdzās citām ierīcēm, kas pārraida
radioviļņus.
• Pirms Samsung Health lietošanas uzmanīgi izlasiet noteikumus un nosacījumus, kā arī
privātuma politiku.
146
Programmas un funkcijas
Samsung Members
Programma Samsung Members piedāvā klientiem tādus atbalsta pakalpojumus kā ierīces
problēmu diagnostika, kā arī ļauj lietotājiem iesniegt jautājumus un kļūdu ziņojumus. Tāpat
jūs varat dalīties informācijā ar citiem Galaxy lietotāju kopienā vai skatīt jaunāko informāciju
un ieteikumus attiecībā uz Galaxy. Programma Samsung Members var palīdzēt jums atrisināt
jebkādas problēmas, ar kurām jūs varat saskarties ierīces lietošanas laikā.
Lai iesniegtu savas atsauksmes vai publicētu komentārus, jums ir jāpierakstās savā
Samsung kontā. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Samsung konts.
Samsung Notes
Ievads
Izveidojiet piezīmes, ievadot tekstu ar tastatūru vai rakstot un zīmējot uz ekrāna ar pirkstu. Tāpat
jūs piezīmēs varat iekļaut attēlus vai balss ierakstus.
Piezīmju izveidošana
1
2
Palaidiet programmu Samsung Notes un pieskarieties pie
.
Ekrāna augšpusē esošajā rīkjoslā izvelieties ievades metodi un izveidojiet piezīmi.
Ievadiet tekstu, izmantojot
tastatūru
Rakstīt vai zīmēt ar pildspalvu
Ievadiet failus
Gleznot ar otām
3
Kad jūs esat beidzis sacerēti piezīmi, pieskarieties pie Saglabāt.
147
Programmas un funkcijas
Piezīmju sastādīšana rokrakstā
Piezīmju sacerēšanas ekrānā pieskarieties pie
, lai rakstītu vai zīmētu ar S Pen.
Varat ērti ievadīt tekstu rokrakstu, ja palielināsiet ekrānu, izvēršot uz tā divus pirkstus.
Pildspalvu
izlase
Dzēšgumija
Rakstāms
palva
Atcelt
atsaukšanu
Izvēlieties un
rediģējiet
Pārveidot
rokrakstu
tekstā
Atsaukt
148
Mainīt
stilus
Mainīt fona
krāsu
Programmas un funkcijas
Jūsu pildspalvu izlases rediģēšana
Pievienojiet dažādus pildspalvu stilus izlasei, un tad tos varat izvēlēties un izmantot ātrāk.
Piezīmes sastādīšanas ekrānā pieskarieties pie
.
Pievienot iecienītāko pildspalvu
Dzēst pildspalvas
Jūsu pildspalvu izlase
Pildspalvas iestatījumu mainīšana
Rakstot vai zīmējot piezīmi uz ekrāna, pieskarieties pie
biezumu vai pildspalvas krāsu.
, lai mainītu pildspalvas veidu, līnijas
Mainīt līnijas biezumu
Mainīt pildspalvas veidu
Izvēlieties jaunu krāsu ar krāsu
atlasītāju
Mainīt pildspalvas krāsu
Izvēlieties rādāmās krāsas
Dzēšgumijas izmantošana
Ja vēlaties dzēst rokrakstu no piezīmes, pieskarieties pie
un izvēlieties dzēšamo laukumu. Vai
arī, turot nospiestu pogu S Pen, izvēlieties dzēšamo laukumu.
Lai mainītu dzēšgumijas veidu, vēlreiz pieskarieties pie
• Dzēst pa rindai: dzēsiet izvēlēto rindiņu.
149
.
Programmas un funkcijas
• Dzēst pa laukumam: dzēsiet tikai izvēlēto laukumu. Varat pielāgot dzēšgumijas izmēru,
velkot izmēra pielāgošanas joslu.
• Dzēst visu: dzēsiet visu piezīmi.
Pat ar mazāko dzēšgumiju var neizdoties precīzi izdzēst vēlamo daļu.
Vienkāršā rakstāmbloka izmantošana
Izmantojiet vienkāršo rakstāmbloku, lai ātri un ērti ievadītu tekstu rokrakstā.
Rakstot vai zīmējot vienkāršajā rakstāmblokā, jūsu rokraksts tiek automātiski pielāgots un
ievadīts starp līnijām ievades laukā.
1
2
→ → Pievienojumprogrammas
Samsung Notes galvenajā ekrānā pieskarieties pie
un pieskarieties slēdzim Vienkāršais bloknots, lai to aktivizētu.
Piezīmju sacerēšanas ekrānā pavelciet pa kreisi rīkjoslā ekrāna apakšā un pieskarieties pie
Ievades lauks tiek palielināts un ir redzams kā vienkāršais rakstāmbloks.
Vienkāršais
rakstāmbloks
150
.
Programmas un funkcijas
Rokraksta piezīmju rediģēšana
Rediģējiet ar roku rakstītās piezīmes, izmantojot dažādas rediģēšanas iespējas, piemēram,
griešanu, pārvietošanu, izmēru maiņu vai pārveidošanu.
1
2
Ja uz piezīmes ir rokraksts, pieskarieties pie
.
Lai mainītu izvēles formu, vēlreiz pieskarieties
.
Pieskarieties vai apvelciet līniju ap ievadi, lai to izvēlētos.
• Lai pārvietotu ievadi uz citu vietu, izvēlieties ievadi un velciet to uz citu vietu.
• Lai mainītu izvēlētā laukuma izmēru, pieskarieties ievadei un velciet rāmja, kas parādās,
stūri.
3
Rediģējiet ievadi, izmantojot pieejamās iespējas.
• Izgriezt: izgriezt ievades saturu. Lai to ielīmētu citā vietā, pieskarieties un turiet vietu, un
tad pieskarieties Ielīmēt.
• Kopēt: kopēt ievades saturu. Lai to ielīmētu citā vietā, pieskarieties un turiet vietu, un tad
pieskarieties Ielīmēt.
• Dzēst: dzēst ievades saturu.
• Mainīt stilu: mainīt stilus. Izvēlieties krāsu vai līnijas biezumu un pieskarieties pie Gatavs.
•
→ Izv. tekstu: izvelciet tekstu no izvēlētās zonas. Lai ielīmētu vai kopētu tekstu piezīmē,
pieskarieties pie Ielīmēt vai Kopēt.
•
→ Priekšā: nosūtīt ievadi uz priekšu.
•
→ Fonā: nosūtīt ievadi uz aizmuguri.
151
Programmas un funkcijas
Stilu maiņa
Varat mainīt rokraksta un zīmējumu stilu.
1
2
3
4
Pēc rakstīšanas vai zīmēšanas uz ekrāna, divreiz pieskarieties pie
.
Izvēlieties krāsu vai līnijas biezumu pēc izvēles.
Vērsiet S Pen tur, kur vēlaties lietot stilu.
Parādīsies
ikona.
Pieskarieties tur, kur vēlaties stilu mainīt.
Rokraksta pārveidošana tekstā
Pēc rakstīšanas uz ekrāna pieskarieties tam ar pirkstu. Lai atlasītu visu rokrakstu pašreizējā lapā,
pieskarieties . Priekšskatījuma ekrānā parādīsies iespējas. Lai samainītu rokrakstu ar tekstu,
pieskarieties pie Pārveidot.
152
Programmas un funkcijas
Gleznošana ar otām
Piezīmes sacerēšanas ekrānā pieskarieties pie
, lai gleznotu ar dažādām otām.
Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie Gatavs, lai iekļautu gleznu piezīmē.
Ir iespējams publicēt savu gleznu PENUP vietnē, lai parādītu to citiem.
Izvēlieties jaunu krāsu ar krāsu
atlasītāju
Mainīt otas iestatījumus
Izvēlieties rādāmās krāsas
Mainīt otas veidu
Mainīt otas krāsu
Atsaukt
Dzēšgumija
Atcelt atsaukšanu
Publicēt gleznu PENUP
Ievietot gleznu piezīmē
Atgādņu piespraušana sākuma ekrānam
Piespraudiet piezīmi sākuma ekrānam, lai to ātri apskatītu, atvērtu vai rediģētu.
1
2
Palaidiet programmu Samsung Notes.
Izvēlieties piezīmi un pieskarieties → Piespraust sākuma ekrānam.
Piezīme tiks pievienota sākuma ekrānam.
Piezīmes kā atgādinājuma saglabāšana
Varat saglabāt piezīmi kā atgādinājumu, lai to skatītu vēlāk.
1
2
Palaidiet programmu Samsung Notes.
Izvēlieties piezīmi un pieskarieties pie → Sūtīt uz Reminder.
Piezīme tiks saglabāta kā atgādinājums.
153
Programmas un funkcijas
Piezīmju dzēšana
1
2
3
Palaidiet programmu Samsung Notes.
Pieskarieties un turiet piezīmi, kuru vēlaties dzēst.
Lai dzēstu vairākas piezīmes, atzīmējiet vairākas piezīmes, kuras dzēst.
Pieskarieties Dzēst.
PENUP
Ievads
PENUP ir sociālo tīklu pakalpojums tādu mākslas darbu kopīgošanai, kas radīti ar S Pen.
Publicējiet savus mākslas darbus, aplūkojiet citu darbus un iepazīstieties ar noderīgiem
zīmēšanas padomiem.
Jūsu profils
Jūsu darbības
Publicēt savu mākslas darbu
Skatīt mākslas darbus pēc
kategorijām
Jūs varat pierakstīties PENUP ar savu Samsung kontu vai citu SNS kontu.
154
Programmas un funkcijas
Mākslas darba publicēšana
1
2
Palaidiet programmu PENUP un pieskarieties pie
.
Izvēlieties iespēju.
• Pieskarieties pie Melnraksti, atlasiet mākslas darbu un tad pieskarieties pie Gatavs.
• Pieskarieties No galerijas, izvēlieties mākslas darbu un pēc tam pieskarieties pie Gatavs.
• Pieskarieties Fotoattēla zīmējums, izvēlieties iespēju uzņemt fotoattēlu vai izvēlēties
fotoattēlu, zīmējiet uz tā un pēc tam pieskarieties pie Gatavs.
• Pieskarieties pie Zīmēšana, uzzīmējiet mākslas darbu un tad pieskarieties pie Gatavs.
3
Pieskarieties pie Saglabāt un izlikt.
Ja vēlaties piemērot filtru savam mākslas darbam, pieskarieties Izvēlēties filtru, izvēlieties
filtru, kādu vēlaties, un tad pieskarieties pie Nākamais.
Šī iespēja neparādīsies, ja izvēlēsieties No galerijas.
4
5
Ievadiet nosaukumu, aprakstu un tēmturi.
Pieskarieties pie Izlikt.
Mākslas darbu publicēšana no citām programmām
Lai publicētu mākslas darbu no programmas Galerija vai citām zīmēšanas programmām,
izvēlieties mākslas darbu no programmas un pieskarieties pie → PENUP.
Attēlu krāsošana
Veidojiet savus mākslas darbus, izmantojot dažādas krāsas.
1
2
3
4
Palaidiet programmu PENUP un pieskarieties pie Izkrāsošana.
Izvēlieties attēlu.
Pieskarieties pie Sākt krāsošanu.
Kad tas ir pabeigts, pieskarieties pie Gatavs.
155
Programmas un funkcijas
Zīmēšana tiešraidē
Zīmējiet līdzi, kamēr skatāties tiešās zīmēšanas video, kas parāda attēla zīmēšanas procesu. Jums
viegli izdosies uzzīmēt jauku attēlu.
1
2
3
4
5
Palaidiet programmu PENUP un pieskarieties pie Zīmēšana tiešraidē.
Izvēlieties attēlu.
Pieskarieties pie Mācīties zīmēt.
Zīmējot attēlu, pieskarieties pie
, lai pauzētu atskaņošanu.
Jūs varat mainīt atskaņošanas ātrumu, pieskaroties pie
Kad tas ir pabeigts, pieskarieties pie
.
.
Oriģinālais attēls tiks paslēpts, un jūs varat redzēt savu zīmēto attēlu.
156
Programmas un funkcijas
Zīmēšana uz fotoattēla
Zīmējiet attēlus uz saviem fotoattēliem un saglabājiet tos kā savus mākslas darbus. Izvēlieties
fotoattēlu no Galerija vai uzņemiet fotoattēlu un zīmējiet uz tā. Kad zīmēšana pabeigta, savu
zīmēto attēlu varat redzēt, paslēpjot fotoattēlu.
1
2
3
4
Palaidiet programmu PENUP.
Pieskarieties pie
→ Fotoattēla zīmējums.
Pieskarieties pie Fotografēt, nofotografējiet un pēc tam pieskarieties pie Labi.
Vai arī pieskarieties pie Izvēlēties no galerijas un izvēlieties fotoattēlu.
Izvēlieties laukumu, kurā vēlaties zīmēt, pielāgojiet caurspīdīguma līmeni vai izmantojiet
skices filtru un pēc tam pieskarieties pie Gatavs.
Izvēlētā daļa tiks pievienota kā fons.
5
6
Zīmēt uz fotoattēla.
Kad tas ir pabeigts, pieskarieties pie
.
Fotoattēls tiks paslēpts, un jūs varat redzēt savu zīmēto attēlu.
157
Programmas un funkcijas
Galaxy Wearable
Galaxy Wearable ir programma, kas ļauj pārvaldīt jūsu valkājamās ierīces. Savienojot savu ierīci ar
valkājamo ierīci, varat pielāgot valkājamās ierīces iestatījumus un programmas.
Palaidiet programmu Galaxy Wearable.
Pieskarieties pie Sākt darbu, lai savienotu ierīci ar valkājamo ierīci. Lai pabeigtu iestatīšanu,
izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Papildinformāciju par valkājamās ierīces pievienošanu
jūsu ierīcei un lietošanu kopā ar to skatiet valkājamās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
Kalendārs
Pārvaldiet savu grafiku, ievadot plānotājā paredzētos pasākumus vai atgādinājumus.
Notikumu izveide
1
2
Palaidiet programmu Kalendārs un pieskarieties pie
vai divreiz pieskarieties datumam.
Ja datumā jau ir saglabāti notikumi vai uzdevumi, pieskarieties datumam un pieskarieties
.
Ievadiet notikuma datus.
Izvēlieties uzlīmi, kas jāparāda
kopā ar notikumu
Ievadīt nosaukumu
Mainīt pasākuma krāsu
Iestatīt ilgumu
Ievadīt atrašanās vietu
Izvēlieties kalendāru, kurā
saglabāt notikumu
Iestatīt modinātāju
Pievienot piezīmi
Pievienot vairāk informācijas
158
Programmas un funkcijas
3
Pieskarieties Saglabāt, lai saglabātu notikumu.
Atgādinājumu izveide
Jūs varat izveidot uzdevumus kā atgādinājumus un saņemt paziņojumus konkrētajam
atgādinājumam noteiktajā laikā vai vietā. Palaidiet programmu Kalendārs un pieskarieties pie
→ Reminder. Tiks palaista programma Reminder. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Reminder.
Notikumu sinhronizēšana ar jūsu kontiem
1
2
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti un pēc tam
izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties veikt sinhronizāciju.
Pieskarieties pie Sinhronizēt kontu un pieskarieties slēdzim Kalendārs, lai to aktivizētu.
Sadaļā Samsung konts pieskarieties pie → Sinhroniz. iestatījumi un pieskarieties slēdzim
Kalendārs, lai to aktivizētu.
Lai pievienotu sinhronizējamos kontus, palaidiet programmu Kalendārs un pieskarieties pie
→ → Pievienot jaunu kontu. Tad izvēlieties kontu, ar ko sinhronizēt, un pierakstieties. Kad
konts ir pievienots, blakus konta nosaukumam parādās zils aplis.
Balss ierakstītājs
Ievads
Atšķirīgās situācijās izmantojiet dažādus ieraksta režīmus. Ierīce var pārveidot jūsu balsi tekstā un
atšķirt dažādus skaņas avotus.
Balss ierakstīšana
1
Palaidiet programmu Balss ierakstītājs.
159
Programmas un funkcijas
2
Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie
. Runājiet mikrofonā.
• Lai pauzētu ierakstīšanu, pieskarieties pie
.
• Veicot balss ierakstīšanu, pieskarieties pie GRĀMATZĪME, lai ievietotu grāmatzīmi.
Mainīt ierakstīšanas režīmu
Sākt ierakstu
3
4
Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie
.
Ievadiet faila nosaukumu un pieskarieties Saglabāt.
Ierakstīšanas režīma mainīšana
Palaidiet programmu Balss ierakstītājs.
Izvēlieties režīmu balss ierakstītāja ekrāna augšdaļā.
• Standarts: šis ir parastais ierakstīšanas režīms.
• Intervija: ierīce ieraksta skaņu no augšas un apakšas lielā skaļumā, samazinot skaņu no
sāniem.
• Runa uz tekstu: ierīce ieraksta jūsu balsi un vienlaikus pārveido to ekrāna tekstā. Labākiem
rezultātiem turiet ierīci pie mutes un runājiet skaļi un skaidri klusā vietā.
Ja balss piezīmju sistēmas valoda neatbilst valodai, kurā runājat, ierīce neatpazīs jūsu
balsi. Pirms šīs funkcijas lietošanas pieskarieties esošajai valodai, lai iestatītu balss
atgādņu sistēmas valodu.
160
Programmas un funkcijas
Izvēlēto balss ierakstu atskaņošana
Kad pārskatāt interviju ierakstus, varat izslēgt vai ieslēgt noteiktus skaņas avotus ierakstā.
1
2
3
Palaidiet programmu Balss ierakstītājs.
Pieskarieties pie Saraksts un izvēlieties balss ierakstu, kas ir izveidots intervijas režīmā.
Lai izslēgtu noteikta skaņas avota skaņu, pieskarieties
skaņa.
Ikona mainīsies uz
, lai tiktu izslēgta attiecīgā virziena
, un skaņa tiks izslēgta.
Klusinātās skaņas avots
Neklusinātās skaņas avots
Mani faili
Piekļūstiet un pārvaldiet dažādus failus, kas ir saglabāti ierīcē vai citās atrašanās vietās, piemēram,
mākoņkrātuves pakalpojumos.
Palaidiet programmu Mani faili.
Skatiet katrā krātuvē saglabātos failus.
Lai apskatītu nevajadzīgos datus un atbrīvotu vietu ierīces krātuvē, pieskarieties pie Analizēt
krātuvi.
Lai meklētu failus vai mapes, pieskarieties pie
.
161
Programmas un funkcijas
Pulkstenis
Ievads
Iestatiet modinātāja signālus, pārbaudiet pašreizējo laiku dažādās pasaules pilsētās, uzņemiet
notiekošā laiku vai iestatiet noteiktu ilgumu.
Signāls
Palaidiet programmu Pulkstenis un pieskarieties pie Signāls.
Modinātāja iestatīšana
Pieskarieties modinātāju sarakstā, iestatiet modinātāja laiku, izvēlieties dienas, kurās atkārtot
modinātāju, iestatiet dažādas iespējas un tad pieskarieties Saglabāt.
Lai atvērtu cipartastatūru modinātāja signāla laika ievadīšanai, pieskarieties laika ievades laukam.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātājus, pieskarieties slēdzim blakus attiecīgajam modinātājam
sarakstā.
Modinātāja izslēgšana
Pieskarieties pie Noraid., lai apturētu modinātāja signālu. Ja esat iepriekš iespējojis snaudas
iespēju, pieskarieties Atlikt, lai atkārtotu modinātāju pēc noteikta laika.
Modinātāja signālu dzēšana
Pieskarieties un turiet modinātāju, atzīmējiet modinātājus, kurus vēlaties dzēst, un pieskarieties
pie Dzēst.
Pasaules pulkstenis
Palaidiet programmu Pulkstenis un pieskarieties pie Pasaules pulkstenis.
Pulksteņu izveidošana
Pieskarieties pie , ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties pilsētu kartē un pēc tam
pieskarieties pie Pievienot.
Lai izmantotu laika joslas pārveidotāju, pieskarieties pie → Laika joslas konvertētājs.
Pulksteņu dzēšana
Pieskarieties un turiet pulksteni, atzīmējiet dzēšamos pulksteņus un tad pieskarieties pie Dzēst.
162
Programmas un funkcijas
Hronometrs
1
2
3
Palaidiet programmu Pulkstenis un pieskarieties pie Hronometrs.
Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties pie Sākt.
Lai ierakstītu apļu laikus, kamēr uzņemat notikuma laiku, pieskarieties Aplis.
Pieskarieties Apt., lai pārtrauktu laika uzņemšanu.
• Lai restartētu laikus, pieskarieties Atsākt.
• Lai notīrītu apļu laikus, pieskarieties Atiestatīt.
Taimeris
1
Palaidiet programmu Pulkstenis un pieskarieties pie Taimeris.
Lai pievienotu bieži izmantoto taimeri, pieskarieties pie
un pēc tam pieskarieties pie Pievienot.
2
Iestatiet ilgumu un pieskarieties pie Sākt.
3
Pieskarieties Noraid. kad ieslēdzas taimeris.
, uzstādiet ilgumu un nosaukumu
Lai atvērtu cipartastatūru ilguma ievadīšanai, pieskarieties ilguma ievades laukam.
Kalkulators
Veiciet vienkāršus vai sarežģītus aprēķinus.
Palaidiet programmu Kalkulators.
•
: skatīt lejupielāžu vēsturi. Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie Notīrīt vēsturi. Lai aizvērtu
aprēķinu vēstures paneli, pieskarieties pie .
•
: izmantojiet vienību konvertācijas rīku. Varat konvertēt dažādas vērtības, piemēram,
laukuma, garuma, temperatūrasmērvienības, citās mērvienībās.
•
: parādīt zinātnisko kalkulatoru.
163
Programmas un funkcijas
Game Launcher
Ievads
Game Launcher vienuviet apkopo spēles, ko lejupielādējat no Play veikals un Galaxy Store, lai
jūs varētu tām viegli piekļūt. Jūs varat iestatīt ierīci spēļu režīmā, lai atvieglotu spēļu spēlēšanu.
Atvērt spēles ar skaņu vai bez tās
Piekļūt papildiespējām
Lejupielādētās programmas
Skatīt spēles informāciju
Bibliotēkas panelis
Game Launcher lietošana
1
Palaidiet programmu Game Launcher.
Ja Game Launcher neparādās, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie
Papildu funkcijas, un pēc tam pieskarieties slēdzim Game Launcher, lai to aktivizētu.
2
Velciet Bibliotēkas paneli uz augšu un pieskarieties spēlei.
No Play veikals un Galaxy Store lejupielādētās spēles tiks automātiski rādītas Game
Launcher ekrānā. Ja neredzat savas spēles, pavelciet Bibliotēkas paneli uz augšu un
pieskarieties pie → Pievienot programmas.
164
Programmas un funkcijas
Spēļu noņemšana no Game Launcher
Velciet Bibliotēkas paneli uz augšu, pieskarieties spēlei un turiet un pēc tam pieskarieties pie
Noņemt no Game Launcher.
Veiktspējas režīma maiņa
Varat mainīt spēles veiktspējas režīmu.
Palaidiet programmu Game Launcher, pieskarieties pie → Spēles darbība un pēc tam
izvēlieties vēlamo režīmu.
• Fokuss uz enerģ. taup.: ļauj ietaupīt akumulatora enerģiju, spēlējot spēles.
• Līdzsvarā: tas līdzsvaro veiktspēju un akumulatora lietošanas laiku.
• Fokuss uz veiktspēju: galvenā uzmanība ir pievērsta labākajam iespējamajam sniegumam,
spēlējot spēles.
Akumulatora enerģijas patēriņa efektivitāte var atšķirties atkarībā no spēles.
Game Booster
Ievads
Spēļu paātrinātājs ļauj spēlēt spēles labākā vidē, un Spēļu paātrinātāja panelī sniedz jums
noderīgas iespējas.
Spēļu paātrinātāja lietošana
Lai atvērtu Spēļu paātrinātāja paneli, spēlējot spēles, pieskarieties pie
navigācijas joslā. Ja
navigācijas josla ir paslēpta, velciet no ekrāna apakšmalas uz augšu, lai parādītu šo joslu.
Pieejamo iespēju klāsts var atšķirties atkarībā no spēles.
165
Programmas un funkcijas
•
: konfigurējiet Spēļu paātrinātāja iestatījumus.
• Pārrauga temperatūru/Pārrauga atmiņu: iestatiet ierīci automātiski pielāgot iestatījumus,
lai novērstu ierīces pārkaršanu un apturētu programmas, kas darbojas fonā, lai uzlabotu
atmiņas pārvaldību.
• Bloķēt spēles laikā: bloķēt atsevišķas funkcijas spēļu laikā.
• Navigācijas pogas bloķ.: paslēpt pogas navigācijas joslā. Lai parādītu pogas, pieskarties pie
navigācijas joslā.
• Ekrāna skārienbloķēšana: bloķēt skārienekrānu spēles laikā. Lai atbloķētu skārienekrānu,
velciet bloķēšanas ikonu jebkurā virzienā.
• Ekrānuzņēmums: uzņemt ekrānšāviņus.
Programmu palaišana uznirstošajos logos spēļu spēlēšanas laikā
Jūs varat palaist programmas uznirstošajos logos, kamēr spēlējat spēles.
Pieskarieties pie
un izvēlieties programmu no to saraksta.
Lai rediģētu programmu sarakstu, pieskarieties .
166
Programmas un funkcijas
Kids Home
Ievads
Noteiktām programmām iespējams ierobežot bērnu piekļuvi, kā arī iestatīt šādu programmu
lietošanas ilgumu un konfigurēt iestatījumus, lai bērniem, lietojot ierīci, nodrošinātu jautru un
drošu vidi.
Kids Home lietošana
Atveriet paziņojumu paneli, velciet uz leju un pēc tam pieskarieties pie
(Kids Home),
lai to aktivizētu. Parādīsies Kids Home ekrāns. Palaižot Kids Home pirmo reizi vai pēc datu
atiestatīšanas, rīkojieties saskaņā ar ekrānā redzamajiem norādījumiem, lai pabeigtu iestatīšanu.
Ekrānā Kids Home izvēlieties programmu, kuru vēlaties lietot.
Piekļūt papildiespējām
Pieejamās programmas
Bērnu tālrunis
Bērnu galerija
Bērnu kamera
Iepriekš iestatītā ekrāna bloķēšanas metode vai izveidotais PIN tiks izmantots, lai
aktivizētu funkciju Vecākvadība vai arī aizvērtu Kids Home.
167
Programmas un funkcijas
Vecāku kontroles funkcijas izmantošana
Varat konfigurēt Kids Home iestatījumus un skatīt lietojuma vēsturi.
Kids Home ekrānā pieskarieties → Vecākvadība un ievadiet atbloķēšanas kodu.
• Bērna vārds: pārvaldiet sava bērna profilu.
• Iestatīt dienas spēlēšanas laiku: ierobežojiet Kids Home izmantošanas ilgumu.
• Dienas lietojums: apskatiet, cik ilgi ikdienā tiek lietots Kids Home.
• Darbība: aplūkojiet Kids Home aktivitāšu vēsturi.
• Bieži lietotie kontakti: apskatiet, kādi ir Kids Home biežāk lietotie kontakti.
• Mana bērna materiāli: apskatiet darbus, kādi izveidoti, izmantojot Kids Home programmas.
• Atļautais saturs: apskatiet Kids Home atbalstītās programmas vai saturu un pievienojiet tos.
• Satura lapas rādīšana: iestatiet ierīci parādīt Samsung partnera satura lapu Kids Home
ekrānā.
Kids Home aizvēršana
Lai aizvērtu Kids Home, pieskarieties Atgriešanās pogai vai pieskarieties → Aizvērt Kids Home
un pēc tam ievadiet savu atbloķēšanas kodu.
SmartThings
Ievads
Vadiet un pārvaldiet viedierīces un lietiskā interneta izstrādājumus, izmantojot savu viedtālruni.
• Savienojuma izveide ar tuvumā esošām ierīcēm: viegli un ātri izveidojiet savienojumu ar
tuvumā esošām ierīcēm, piemēram, Bluetooth austiņām vai valkājamām ierīcēm.
• Sadzīves iekārtu, televizoru un IoT izstrādājumu reģistrēšana un vadība: reģistrējiet
savā viedtālrunī viedos ledusskapjus, veļas mazgāšanas mašīnas, gaisa kondicionētājus, gaisa
attīrītājus, televizorus un lietu interneta (IoT) izstrādājumus un skatiet to statusu, kā arī vadiet
tos no sava viedtālruņa ekrāna.
168
Programmas un funkcijas
• Paziņojumu saņemšana: saņemiet paziņojumus savā viedtālrunī no pievienotām ierīcēm.
Piemēram, kad veļa ir izmazgāta, varat saņemt paziņojumu savā viedtālrunī.
• Lai izmantotu SmartThings, jūsu viedtālrunim un pārējām ierīcēm ir jābūt savienotām
ar Wi-Fi vai mobilo tīklu. Lai pilnībā izmantotu SmartThings, ir jāpierakstās savā
Samsung kontā.
• Pievienojamās ierīces var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no pievienotās ierīces.
• Samsung garantija neattiecas uz pievienoto ierīču kļūdām vai bojājumiem. Ja kādai
pievienotajai ierīcei konstatējat kļūdas vai bojājumus, sazinieties ar šīs ierīces ražotāju.
Savienojuma izveide ar tuvumā esošām ierīcēm
Vienkārši un ātri izveidojiet savienojumu ar tuvumā esošām ierīcēm, piemēram, Bluetooth
austiņām.
Savienojuma metodes var atšķirties atkarībā no savienoto ierīču veida vai koplietotā
satura.
1
2
3
4
Palaidiet programmu SmartThings.
Pieskarieties pie Pievienot ierīci vai pieskarieties pie
→ Pievienot ierīci.
Pieskarieties pie Meklēt.
Izvēlieties no saraksta ierīci un izveidojiet savienojumu ar to, ievērojot turpmāk dotās
norādes ekrānā.
169
Programmas un funkcijas
Sadzīves iekārtu, televizoru un IoT izstrādājumu izmantošana
Skatiet jūsu viedierīču, televizoru un IoT izstrādājumu statusu no viedtālruņa ekrāna. Varat grupēt
ierīces pēc atrašanās vietas un pievienot noteikumus ierīču vienkāršai un ērtai vadībai.
Ierīču savienošana
1
2
3
4
Palaidiet programmu SmartThings.
Pieskarieties pie Pievienot ierīci vai pieskarieties pie
→ Pievienot ierīci.
Izvēlieties ierīces veidu.
Vai pieskarieties pie Meklēt vai pieskarieties pie meklēšanas lauka, lai meklētu pēc ierīcēm.
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai savienotu ierīces.
Pievienoto ierīču skatīšana un vadība
Varat skatīt un vadīt ierīces. Piemēram: varat pārbaudīt sava ledusskapja saturu vai noregulēt
televizora skaļumu.
1
2
Palaidiet programmu SmartThings.
Tiks parādīts pievienoto ierīču saraksts.
Skatiet sarakstā norādīto ierīču statusu.
Lai vadītu ierīces, izvēlieties kādu no tām. Pēc izvēlētās ierīces vadības programmas
lejupielādes varēsit vadīt ierīci.
Ierīču un ainu pievienošana pēc atrašanās vietas
Pievienojiet ierīces pēc atrašanās vietas, skatiet ierīču sarakstu noteiktā atrašanās vietā un vadiet
ierīces. Varat arī pievienot ainu konkrētai atrašanās vietai, lai vadītu vairākas ierīces vienlaikus.
170
Programmas un funkcijas
Atrašanās vietu pievienošana
1
2
Palaidiet programmu SmartThings un pieskarieties pie
vietu.
→
→ Pievienot atrašanās
Ievadiet atrašanās vietas nosaukumu.
• Lai iestatītu atrašanās vietu, pieskarieties pie Ģeogrāfiskā atrašanās vieta, lai izvēlētos
atrašanās vietu kartē, un pieskarieties pie Gatavs.
• Lai atrašanās vietā pievientu telpas, pieskarieties pie Telpas, atzīmējiet istabas, ko vēlaties
pievienot, un pieskarieties pie Gatavs.
3
Pieskarieties Gatavs.
Tiks pievienota jūsu atrašanās vieta.
Lai pievienotu ierīces atrašanās vietai, pieskarieties pie Pievienot ierīci vai pieskarieties pie
→ Pievienot ierīci un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Ainu pievienošana
Pievienojiet ainu un reģistrējiet ierīces, lai vienlaikus vadītu vairākas ierīces.
1
2
3
4
5
6
Palaidiet programmu SmartThings.
Pieskarieties pie
→
Pieskarieties pie
→ Ainas → Pievienot ainu.
un izvēlieties atrašanās vietu.
Ievadiet ainas nosaukumu.
Sadaļā Darbības pieskarieties pie
, lai pievienotu veicamās darbības.
Pieskarieties Saglabāt.
171
Programmas un funkcijas
Automatizētu darbību pievienošana
Jūs varat arī iestatīt automatizētu darbību, lai darbinātu ierīces automātiski atkarībā no iepriekš
iestatītā laika, ierīču statusa un cita.
Piemēram, pievienojiet automatizētu darbību automātiskai audio ieslēgšanai ik rītu plkst. 7:00.
1
2
3
4
5
6
Palaidiet programmu SmartThings.
Pieskarieties pie
→
Pieskarieties pie
→ Automatizācijas → Pievienot automatizāciju.
un izvēlieties atrašanās vietu.
Sadaļā Ja pieskarieties pie
tam pieskarieties pie Tālāk.
, iestatiet automatizācijas aktivizēšanas nosacījumus un pēc
Sadaļā Tad pieskarieties pie
, iestatiet veicamās darbības un tad pieskarieties Gatavs.
Ievadiet automatizācijas nosaukumu un pieskarieties pie Labi.
Paziņojumu saņemšana
Varat saņemt paziņojumus savā viedtālrunī no pievienotām ierīcēm. Piemēram, kad veļa ir
izmazgāta, varat saņemt paziņojumu savā viedtālrunī.
Lai iestatītu ierīces paziņojumu saņemšanai, palaidiet programmu SmartThings, pieskarieties
→ → Paziņojumi, un pēc tam pieskarieties slēdžiem blakus vajadzīgajām ierīcēm.
172
Programmas un funkcijas
Satura koplietošana
Koplietojiet saturu, izmantojot dažādas koplietošanas iespējas. Turpmāk norādītās darbības ir
attēlu koplietošanas piemērs.
Var tikt piemērota papildu maksa, ja koplietojat failus, izmantojot mobilo tīklu.
1
2
Palaidiet programmu Galerija un izvēlieties attēlu.
Pieskarieties pie
un izvēlieties koplietošanas metodi, piemēram, ziņojumu vai e-pastu.
Ja ierīcē ir saglabāta saziņas vai kopīgošanas vēsture, cilvēki, ar kuriem jūs esat
sazinājušies, būs redzami kopīgošanas iespēju panelī. Lai kopīgotu saturu tieši ar viņiem,
izmantojot attiecīgo programmu, izvēlieties personas ikonu. Ja šī funkcija nav aktivizēta,
palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu funkcijas un tad pieskarieties
slēdzim Direct share, lai to aktivizētu.
173
Programmas un funkcijas
Papildfunkciju izmantošana
• Sūtīt uz ierīci: koplietojiet saturu ar tuvumā esošām ierīcēm, izmantojot Wi-Fi Direct vai
Bluetooth, vai ar SmartThings atbalstītām ierīcēm.
• Smart View: skatiet savā ierīcē redzamo saturu uz liela ekrāna, pievienojot savu ierīci
televizoram vai monitoram ar aktivizētu ekrāna spoguļošanas funkciju.
• Link Sharing: koplietojiet lielus failus. Augšupielādējiet failus Samsung krātuves serverī un
koplietojiet tos ar citiem, izmantojot tīmekļa saiti. Lai izmantotu šo funkciju, jūsu tālruņa
numuram ir jābūt verificētam.
Samsung DeX
Ievads
Samsung DeX ir pakalpojums, kas ļauj jums lietot viedtālruni kā datoru, pievienojot viedtālruni
ārējam displejam, piemēram, televizoram vai monitoram, vai datoram. Izpildiet tos uzdevumus,
ko vēlaties paveikt savā viedtālrunī, ātri un ērti uz liela ekrāna, izmantojot tastatūru un peli.
Izmantojot Samsung DeX, jūs varat vienlaicīgi lietot savu viedtālruni.
174
Programmas un funkcijas
Ierīču pievienošana un Samsung DeX uzsākšana
Savienošana ar ārēju displeju
Jūs varat pieslēgt viedtālruni ārējam displejam, izmantojot HDMI adapteri (C veida USB
pārveidotājs uz HDMI) vai DeX Pad. Turpmākais saturs apraksta to, kā izmantot HDMI adapteri.
HDMI adapters (C veida USB
pārveidotājs uz HDMI)
DeX Pad
• Visi piederumi tiek pārdoti atsevišķi.
• Izmantojiet tikai oficiālos Samsung DeX atbalstītos piederumus, ko piedāvā Samsung.
Garantija neattiecas uz ierīces darbības problēmām un traucējumiem, kas ir radušies,
lietojot oficiāli neatbalstītus piederumus.
1
2
Pievienojiet HDMI adapteri viedtālrunim.
Pievienojiet HDMI kabeli HDMI adapterim un televizora vai monitora HDMI portam.
175
Programmas un funkcijas
3
Viedtālruņa ekrānā pieskarieties pie Turpināt → Sākt.
Nemainot viedtālruņa ekrānu, Samsung DeX ekrāns parādīsies savienotajā televizorā vai
monitorā.
HDMI kabelis
HDMI adapters
(C veida USB
pārveidotājs uz HDMI)
Pievienošana datoram
Varat izmantot Samsung DeX, savienojot viedtālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
1
2
Savienojiet viedtālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie Samsung DeX.
Tiks parādīts ekrāns ar programmas instalēšanas instrukcijām.
176
Programmas un funkcijas
3
4
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai savā datorā lejupielādētu programmu Samsung
DeX.
Kad programma ir instalēta, vēlreiz savienojiet ierīci ar USB kabeli.
Parādīsies Samsung DeX ekrāns.
Samsung DeX ekrāna vadība
Vadība no ārēja displeja
Vadība ar ārēju tastatūru un peli
Jūs varat izmantot bezvadu tastatūru/peli. Papildinformāciju skatiet attiecīgās ierīces
rokasgrāmatā.
• Jūs varat iestatīt peles kursoru, lai pārslēgtos no ārējā displeja uz viedtālruņa ekrānu.
Palaidiet programmu Iestatījumi, izvēlieties Samsung DeX → Pele/kursorpaliktnis
un pēc tam izvēlieties slēdzi Virz. rādītāju uz tālr. ekrānu, lai to aktivizētu.
• Varat arī izmantot ārējo tastatūru viedtālruņa ekrānā.
177
Programmas un funkcijas
Viedtālruņa izmantošana par skārienpaliktni
Varat izmantot viedtālruni kā skārienpaliktni un vadīt to ar pirkstiem vai S Pen.
Viedtālrunī velciet uz leju no ekrāna augšdaļas, lai atvērtu paziņojumu paneli, un pieskarieties pie
Tālr. izm. skārienpal. vietā.
• Skārienpaliktni ir iespējams lietot, tikai izmantojot režīmu Samsung DeX.
• Ja viedtālruņa ietvaram ir priekšējais pārsegs, atveriet to, lai izmantotu viedtālruni
kā skārienpaliktni. Ja priekšējais pārsegs ir aizvērts, skārienpaliktnis var nedarboties
pareizi.
• Ja jūsu viedtālruņa ekrāns izslēdzas, nospiediet sānu taustiņu vai veiciet
dubultskārienu uz ekrāna, lai ieslēgtu ekrānu.
Ekrāna tastatūras lietošana
Kad ievadāt tekstu, lai nosūtītu ziņas, izveidojat piezīmes vai veicat citus uzdevumus, viedtālruņa
ekrānā automātiski parādīsies ekrāna tastatūra, nepievienojot ārējo tastatūru.
Ja tastatūra neparādās, atlasiet
ātrās piekļuves rīkjoslā.
178
Programmas un funkcijas
Vadība no datora
Vadiet Samsung DeX ekrānu, izmantojot tastatūru un peli, kas pievienota datoram.
Starp datoru un Samsung DeX iespējams viegli pārvietot failus, velkot un nometot, un varat arī
kopēt un ielīmēt tekstu.
Lai skatītu tastatūras saīsnes, kas ir pieejamas, izmantojot Samsung DeX, izvēlieties
→ Lietošana → Izmantot tastatūras īsinājumt. → Tastatūras īsinājumt.
Samsung DeX izmantošana
Izmantojiet sava viedtālruņa funkcijas saskarnes vidē, kas līdzīga datora videi. Jūs varat veikt
vairākus darbus uzreiz, vienlaikus palaižot vairākas programmas. Jūs varat arī skatīt viedtālruņa
paziņojumus un statusu.
Izlases
programmas
Samsung DeX
sākuma ekrāns
Uzdevumjosla
Ātrās piekļuves
rīkjosla
Samsung DeX
panelis
Statusa josla
Programmu poga
• Samsung DeX ekrāna izkārtojums var atšķirties atkarībā no pievienotās ierīces.
• Startējot vai izslēdzot Samsung DeX var tikt izslēgtas programmas, kas darbojas.
• Samsung DeX lietošanas laikā dažas programmas vai funkcijas var nebūt pieejamas.
• Lai pielāgotu ekrāna iestatījumus, izmantojiet pievienotā televizora vai monitora
displeja iestatījumus.
• Lai nomainītu audio izvadu, statusa joslā izvēlieties
tam sadaļā Audio izvade izvēlieties ierīci.
179
, izvēlieties Multivide un pēc
Programmas un funkcijas
• Izlases programmas: pievienojiet bieži izmantotās programmas sākuma ekrānam un
piekļūstiet tām ātrāk.
• Samsung DeX panelis: varat izmantot dažādas noderīgas funkcijas, piemēram, Samsung DeX
ekrāna bloķēšana, aplūkot, kā lietot Samsung DeX, un pārslēgties uz ekrāna spoguļošanas
režīmu.
• Programmu poga: skatiet un palaidiet viedtālruņa programmas.
• Uzdevumjosla: skatiet programmas, kas pašlaik darbojas.
• Statusa josla: skatiet viedtālruņa paziņojumus un statusu. Statusa ikonas var tikt attēlotas
atšķirīgi atkarībā no jūsu viedtālruņa statusa. Izvēloties , parādīsies ātro iestatījumu
pogas. Ar ātro iestatījuma pogu palīdzību varat aktivizēt vai deaktivizēt noteiktas viedtālruņa
funkcijas.
• Ātrās piekļuves rīkjosla: lietojiet ātros rīkus, piemēram, ekrāna tastatūru, skaļuma regulēšanas
vai meklēšanas funkciju.
Samsung DeX un viedtālruņa lietošana vienlaikus
Lietojot Samsung DeX, ārējā displejā vai datorā un viedtālrunī vienlaicīgi varat izmantot
atsevišķas programmas.
Piemēram, skatoties video pievienotajā televizorā vai monitorā, varat viedtālrunī izveidot piezīmi.
Palaidiet programmu pievienotajā televizorā vai monitorā, lai tā darbotos Samsung DeX ekrānā.
Pēc tam palaidiet programmu savā viedtālrunī.
Samsung DeX ekrāna bloķēšana
Ja, lietojot Samsung DeX, vēlaties, lai ārējais displejs un viedtālruņa ekrāns tiktu bloķēts,
→ Bloķēt DeX.
izvēlieties
Izmantojot Samsung DeX, nevarat bloķēt ārējo displeju un viedtālruņa ekrānu, nospiežot
sānu taustiņu.
Datu pārsūtīšana ar datoru
Failu pārvietošana
Samsung DeX ekrānā noklikšķiniet un turiet failu, lai to izvēlētos programmā Mani faili vai
programmā Galerija, un pārvelciet to uz datora ekrāna. Datora ekrānā izvēlieties failu un
pārvelciet to uz Samsung DeX ekrānu, programmu Mani faili vai programmu Galerija.
180
Programmas un funkcijas
Teksta kopēšana un ielīmēšana
Izmantojot tastatūras taustiņu saīsnes vai peli, nokopējiet tekstu Samsung DeX ekrānā vai datora
ekrānā un ielīmējiet to teksta ievades lauciņā otrā ekrānā.
Samsung DeX pārtraukšana
Atvienojot viedtālruni no ārējā displeja, piemēram, televizora vai monitora, vai datora, Samsung
DeX darbu beigs.
Atvienojiet viedtālruni no HDMI adaptera vai USB kabeļa.
Samsung Global Goals
Globālie mērķi, kurus 2015. gadā noteica Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja,
sastāv no tādiem, kuru uzdevums ir izveidot ilgtspējīgu sabiedrību. Šiem mērķiem ir vērsti uz
nabadzības izskaušanu, cīņu pret nevienlīdzību un klimata pārmaiņu apturēšanu.
Iepazīstoties ar Samsung Global Goals, uzziniet vairāk par globālajiem mērķiem un pievienojieties
kustībai par labāku nākotni.
Google apps
Google nodrošina izklaides, sociālo tīklu un biznesa programmas. Jums var būt nepieciešamas
Google konts, lai piekļūtu dažām programmām.
Lai skatītu programmas papildinformāciju, piekļūstiet katras programmas palīdzības izvēlnei.
Dažas programmas var nebūt pieejamas vai var būt nosauktas savādāk atkarībā no
reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Chrome
Meklēt informāciju un pārlūkot tīmekļa lapas.
181
Programmas un funkcijas
Gmail
Sūtīt vai saņemt e-pastus, izmantojot Google Mail pakalpojumu.
Maps
Atrodiet savu atrašanās vietu kartē, meklējiet vietas pasaules kartē un skatiet dažādu, jums
tuvumā esošu vietu atrašanās vietas informāciju.
Play mūzika
Atklāt, klausīties un koplietot mūziku savā ierīcē. Jūs varat augšupielādēt jūsu ierīcē uzglabātās
mūzikas kolekcijas mākonī un piekļūt tām vēlāk.
Play filmas un TV
Iegādājieties vai īrējiet videofailus, piemēram, filmas un TV pārraides no Play veikals.
Disks
Saglabāt savu saturu mākoņkrātuvē, piekļūt tai no jebkuras vietas un koplietot to ar citiem.
YouTube
Skatīties vai izveidot video un koplietot tos ar citiem.
Fotoattēli
Vienuviet meklējiet, pārvaldiet un rediģējiet savus fotoattēlus un videoklipus no dažādiem
avotiem.
Google
Ātri meklēt vienumus internetā vai jūsu ierīcē.
Duo
Veiciet vienkāršu video zvanu.
182
Iestatījumi
Ievads
Pielāgot ierīces iestatījumus. Varat personalizēt ierīci, konfigurējot dažādas iestatījumu iespējas.
Palaidiet programmu Iestatījumi.
Lai meklētu iestatījumus, ievadot atslēgvārdus, pieskarieties
.
Savienojumi
Iespējas
Mainiet iestatījumus dažādiem savienojumiem, piemēram, Wi-Fi funkcijai un Bluetooth.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi.
• Wi-Fi: aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu
internetam vai citām tīkla ierīcēm. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Wi-Fi.
• Bluetooth: izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multivides failiem ar citām
ierīcēm, kurās ir iespējota Bluetooth funkcija. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Bluetooth.
• Tālruņa redzamība: ļaujiet citām ierīcēm atrast jūsu ierīci, lai tās varētu kopīgot saturu
ar jūsu ierīci. Aktivizējot šo funkciju, citas ierīces varēs atrast jūsu ierīci, kad tās meklēs
pieejamās ierīces, izmantojot iespēju pārsūtīt failus uz citu ierīci.
• NFC un maksājumi: jūsu ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir
ietverta informācija par produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī
izmantot šo funkciju, lai veiktu maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā NFC un maksājumi.
183
Iestatījumi
• Lidmašīnas režīms: iestatiet ierīci atspējot visas bezvadu funkcijas ierīcē. Iespējams lietot
tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.
Ievērojiet aviokompānijas paredzētos noteikumus un lidmašīnas apkalpojošā
personāla norādījumus. Gadījumos, kad ir atļauts izmantot ierīci, vienmēr lietojiet to
lidojuma režīmā.
• Mobilie tīkli: konfigurējiet sava mobilā tīkla iestatījumus.
• Datu lietošana: sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu
iestatījumus. Iestatiet ierīci automātiski atspējot mobilo datu savienojumu, ja izmantoto
mobilo datu apjoms sasniedz jūsu noteikto robežlielumu.
Varat arī aktivizēt datu sargāšanas funkciju, lai novērstu situāciju, kad programmas, kas
darbojas fonā, nosūta vai saņem datus. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Datu taupīšana.
• SIM kartes pārvaldnieks (modeļiem ar divām SIM kartēm): aktivizējiet savas SIM vai USIM
kartes un pielāgojiet SIM kartes iestatījumus. Plašāku informāciju skatiet sadaļā SIM kartes
pārvaldnieks (modeļi ar divām SIM kartēm).
• Mobilais tīklājs un piesaiste: izmantojiet ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu ierīces mobilo
datu savienojumu ar citām ierīcēm, ja nav pieejams tīkla savienojums. Savienojumus var
izveidot, izmantojot Wi-Fi, USB vai Bluetooth. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Mobilais
tīklājs un piesaiste.
• Citi savienojuma iestatījumi: pielāgojiet iestatījumus citu funkciju vadīšanai. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Citi savienojuma iestatījumi.
Wi-Fi
Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai
citām tīkla ierīcēm.
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Wi-Fi un pieskarieties slēdzim, lai to
aktivizētu.
Izvēlieties tīklu no Wi-Fi tīklu saraksta.
Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu. Ievadiet paroli un pieskarieties pie
Savienot.
184
Iestatījumi
• Kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, tā atkārtoti izveidos savienojumu ar šo
tīklu ikreiz, kad tas būs pieejams, neprasot paroli. Lai novērstu ierīces automātisku
savienošanu ar tīklu, pieskarieties pie blakus tīklam un pieskarieties pie Aizmirst.
• Ja nevarat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, restartējiet ierīces Wi-Fi funkciju vai
bezvadu maršrutētāju.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct savieno ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Wi-Fi un pieskarieties slēdzim, lai to
aktivizētu.
Pieskarieties Wi-Fi Direct.
Tiek uzrādītas atrastās ierīces.
Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienoties, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās Wi-Fi Direct
funkciju.
3
Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.
Ierīces tiek savienotas, kad otra ierīce pieņem Wi-Fi Direct savienojuma pieprasījumu.
Datu sūtīšana un saņemšana
Jūs varat koplietot datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām ierīcēm.
Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.
1
2
3
Palaidiet programmu Galerija un izvēlieties attēlu.
Pieskarieties pie
→ Wi-Fi Direct un pēc tam izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu.
Pieņemiet Wi-Fi Direct savienojuma pieprasījumu otrā ierīcē.
Ja ierīces jau ir savienotas, attēls tiks nosūtīts uz otru ierīci bez savienojuma pieprasījuma
procedūras.
185
Iestatījumi
Ierīces savienojuma pārtraukšana
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Wi-Fi.
Pieskarieties Wi-Fi Direct.
Ierīce sarakstā parāda savienotās ierīces.
Pieskarieties ierīces nosaukumam, lai atvienotu ierīces.
Bluetooth
Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multivides failiem ar citām ierīcēm, kurās ir
iespējots Bluetooth.
• Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu
izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth.
• Vienmēr pārliecinieties, vai jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un
atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var
samazināties.
• Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var
nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
• Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu
pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sarunas komerciāliem mērķiem). Samsung
neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā
radītajiem zaudējumiem.
Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Bluetooth un pieskarieties slēdzim, lai to
aktivizētu.
Tiks uzrādītas atrastās ierīces.
2
Izvēlieties ierīci, ar ko savienot pārī.
Ja ierīce, kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, iestatiet, lai ierīce pārslēdzas Bluetooth
pāra savienojuma izveides režīmā. Skatiet otras ierīces lietotāja rokasgrāmatas.
Kad Bluetooth iestatījumu ekrāns ir atvērts, jūsu ierīce ir redzama citām ierīcēm.
186
Iestatījumi
3
Lai apstiprinātu, pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu savā ierīcē.
Ierīces tiks savienotas, kad otra ierīce pieņems Bluetooth savienojuma pieprasījumu.
Datu sūtīšana un saņemšana
Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Jūs varat koplietot
datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām Bluetooth ierīcēm. Sekojošās
darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.
1
2
3
Palaidiet programmu Galerija un izvēlieties attēlu.
Pieskarieties
→ Bluetooth un izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu.
Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās
redzamības iespēju.
Pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu otrā ierīcē.
Bluetooth ierīču savienojuma pārī atcelšana
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Bluetooth.
Ierīce sarakstā parāda sapārotās ierīces.
Pieskarieties
blakus ierīces nosaukumam, lai atceltu tās savienojumu pārī.
Pieskarieties Nesavienot pārī.
NFC un maksājumi
Jūsu ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir ietverta informācija par
produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī izmantot šo funkciju, lai veiktu
maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.
Ierīcē ir iebūvēta NFC antena. Esiet uzmanīgs, kad rīkojaties ar ierīci, lai nesabojātu NFC
antenu.
187
Iestatījumi
Informācijas nolasīšana no NFC birkām
Izmantojiet NFC funkciju, lai nolasītu informāciju par produktu no NFC birkām.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi un pēc tam pieskarieties slēdzim NFC un
maksājumi, lai to aktivizētu.
Novietojiet NFC antenas zonu ierīces aizmugurē, blakus NFC birkai.
Parādās no atzīmes iegūtā informācija.
Pārliecinieties, vai ierīces ekrāns ir ieslēgts un atbloķēts. Pretējā gadījumā ierīce nelasīs
NFC birkas un nesaņems datus.
Maksāšana, izmantojot NFC funkciju
Lai NFC funkciju varētu izmantot maksājumu veikšanai, Jums ir jāreģistrējas mobilo maksājumu
pakalpojumam. Lai reģistrētos vai iegūtu vairāk informācijas par pakalpojumu, sazinieties ar savu
pakalpojumu sniedzēju.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi un pēc tam pieskarieties slēdzim NFC un
maksājumi, lai to aktivizētu.
Pieskarieties ar NFC antenas zonu, kas atrodas ierīces aizmugurē, pie NFC karšu lasītāja.
Lai iestatītu noklusējuma maksāšanas programmu, atveriet iestatījumu ekrānu un pieskarieties
pie Savienojumi → NFC un maksājumi → Maksāšana ar pieskārienu → MAKSĀJUMS un pēc
tam izvēlieties programmu.
Maksājumu pakalpojumu sarakstā var nebūt iekļautas visas pieejamās maksas
programmas.
188
Iestatījumi
Datu nosūtīšana, izmantojot NFC funkciju
Pārsūtiet tādus datus kā attēli vai kontaktpersonas uz citām ierīcēm, ar savas ierīces NFC antenu
pieskaroties otras ierīces NFC antenai.
1
2
3
4
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → NFC un maksājumi un tad pieskarieties
slēdzim, lai to aktivizētu.
Pieskarieties slēdzim Android Beam, lai to aktivizētu.
Izvēlieties vienumu un pieskarieties otras ierīces NFC antenai ar savas ierīces NFC antenu.
Kad ekrānā parādās Pieskarieties, lai sūtītu. pieskarieties savas ierīces ekrānam, lai sūtītu
vienumu.
Ja abas ierīces mēģinās nosūtīt datus vienlaicīgi, failu pārsūtīšana var neizdoties.
Datu taupīšana
Samaziniet datu lietojumu, neļaujot programmām, kas darbojas fonā, nosūtīt vai saņemt datus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Datu lietošana → Datu taupīšana un
pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Ja datu sargāšanas funkcija ir aktivizēta, ikona
ir redzama statusa joslā.
Aktivizēta datu taupīšanas
funkcija
Lai izvēlētos programmas, kurām datu lietojums nav ierobežots, pieskarieties pie Atļ. pr.,
ja iesl. Datu taup. un izvēlieties programmas.
189
Iestatījumi
Progr. izm. tikai mob. datus
Izvēlieties programmas, kurām vienmēr ļauts izmantot mobilos datus, tostarp gadījumos, kad
jūsu ierīce ir savienota ar Wi-Fi tīklu.
Piemēram, variestatīt, lai ierīce izmanto mobilos datus programmām, kurām vēlaties saglabāt
drošību, vai straumēšanas programmām, kas var tikt atvienotas. Arī gadījumā, ja nedeaktivizējat
Wi-Fi tīkla funkciju, šīs programmas tiks palaistas, izmantojot mobilos datus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Datu lietošana → Progr. izm. tikai mob.
datus, pieskarieties pie slēdža, lai to aktivizētu, un pēc tam pieskarieties pie vēlamo programmu
slēdžiem.
Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja izmantosit šo funkciju.
SIM kartes pārvaldnieks (modeļi ar divām SIM kartēm)
Aktivizējiet savas SIM vai USIM kartes un pielāgojiet SIM kartes iestatījumus. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā Divu SIM vai USIM karšu izmantošana (modeļiem ar divām SIM kartēm).
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → SIM kartes pārvaldnieks.
• Zvani: izvēlieties SIM vai USIM karti balss zvaniem.
• Īsziņas: izvēlieties SIM vai USIM karti ziņojumapmaiņai.
• Mobilie dati: izvēlieties SIM vai USIM karti datu pakalpojumiem.
• Apstiprināt SIM karti zvaniem: iestatiet, lai ierīce jautātu, kuru SIM vai USIM karti izmantot
nākamā zvana veikšanai, ja veicat zvanus, neizmantojot savu iecienīto SIM vai USIM karti.
• Divu SIM karšu aktīvais režīms: iestatiet ierīci atļaut ienākošos zvanus no otras SIM vai USIM
kartes sarunas laikā.
Kad šī funkcija ir ieslēgta, jums var tikt piemērotas papildus izmaksas par zvanu
pāradresāciju atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
190
Iestatījumi
Mobilais tīklājs un piesaiste
Izmantojiet ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar citām
ierīcēm, ja nav pieejams tīkla savienojums. Savienojumus var izveidot, izmantojot Wi-Fi, USB vai
Bluetooth.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Mobilais tīklājs un piesaiste.
Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja izmantosit šo funkciju.
• Mobilais tīklājs: izmantojiet mobilo tīklāju ierīces mobilo datu savienojuma koplietošanai ar
datoriem vai citām ierīcēm.
• Bluetooth piesaiste: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu
savienojumu ar datoru vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.
• USB piesaiste: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu
ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā
bezvadu datora modems.
Mobilā tīklāja izmantošana
Izmantojiet savu ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu savas ierīces mobilo datu savienojumu ar
citām ierīcēm.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Mobilais tīklājs un piesaiste →
Mobilais tīklājs.
Pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Statusa joslā parādās ikona
. Citas ierīces var atrast jūsu ierīci Wi-Fi tīklu sarakstā.
Lai iestatītu mobilā tīklāja paroli, pieskarieties pie → Konfigurēt mobilo tīklāju un
izvēlieties drošības līmeni. Pēc tam ievadiet paroli un pieskarieties Saglabāt.
191
Iestatījumi
3
Otras ierīces ekrānā meklējiet un izvēlieties savu ierīci no Wi-Fi tīklu saraksta.
Lai izveidotu savienojumu, neievadot paroli, pieskarieties pie
otru ierīci.
un skenējiet QR kodu ar
Ja mobilo tīklāju nevar atrast, savā ierīcē iestatiet Josla uz 2.4 GHz, pieskarieties pie →
Konfigurēt mobilo tīklāju un pēc tam atceliet atlasīto iespēju Slēpt manu ierīci.
4
Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu
internetam.
Automātiskais tīklājs
Jūs savas ierīces mobilo datu savienojumu var kopīgot ar citām ierīcēm, kas pierakstītas jūsu
Samsung kontā, neievadot paroli.
Pieskarieties slēdzim Automātiskais tīklājs, lai to aktivizētu.
Citi savienojuma iestatījumi
Pielāgojiet iestatījumus citu savienojuma funkciju vadīšanai.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Citi savienojuma iestatījumi.
• Tuvumā esošo ierīču mekl.: iestatiet ierīci meklēt tuvumā esošas ierīces savienojuma
izveidei.
• Drukāšana: konfigurējiet ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Lai drukātu failus,
jūs varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot tos manuāli. Plašāku informāciju skatiet
sadaļā Drukāšana.
• MirrorLink: izmantojiet MirrorLink funkciju, lai vadītu ierīces MirrorLink programmas
transportlīdzekļa galvenās ierīces monitorā. Plašāku informāciju skatiet sadaļā MirrorLink.
• Lejupielādes paātrinātājs: iestatiet ierīci ātrāk lejupielādēt failus, kas ir lielāki par 30 MB,
vienlaicīgi izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Lejupielādes
paātrinātājs.
• VPN: iestatiet ierīcē virtuālos privātos tīklus (VPN), lai izveidotu savienojumu ar skolas vai
uzņēmuma privāto tīklu.
• Privātā DNS: iestatiet, lai ierīce izmantotu privāto DNS, kas sniedz lielāku drošību.
• Ethernet: pievienojot Ethernet adapteri, varat izveidot pieslēgumu tīklam ar vadu un
konfigurēt tīkla iestatījumus.
192
Iestatījumi
Drukāšana
Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Varat savienot ierīci ar printeri,
izmantojot Wi-Fi vai Wi-Fi Direct, un drukāt attēlus vai dokumentus.
Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
Printeru spraudņu pievienošana
Pievienojiet printeru spraudņus, printeriem, kurus jūs vēlaties savienot ar ierīci.
1
2
3
4
5
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Citi savienojuma iestatījumi →
Drukāšana → Lejupielādēt spraudni.
Meklēt printera spraudni Play veikals.
Izvēlieties printera spraudni un instalējiet to.
Atlasiet instalētā printera spraudni.
Ierīce automātiski meklē printerus, kas savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru savienota jūsu
ierīce.
Izvēlieties pievienojamo printeri.
Lai manuāli pievienotu printerus, pieskarieties → Pievienot printeri.
Satura drukāšana
Skatot saturu, piemēram, attēlus vai dokumentus, atveriet iespēju sarakstu, pieskarieties pie
→ Visi printeri… un pēc tam izvēlieties printeri.
Drukāt →
Drukāšanas metodes var atšķirties atkarībā no satura veida.
193
Iestatījumi
MirrorLink
Varat iestatīt, lai ierīces ekrāns tiktu parādīts automobiļa borta monitorā.
Savienojiet savu ierīci ar transportlīdzekli, lai vadītu ierīces MirrorLink programmas
transportlīdzekļa galvenās ierīces monitorā.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Citi savienojuma iestatījumi → MirrorLink.
Jūsu ierīce ir saderīga ar transportlīdzekļiem, kas atbalsta MirrorLink versiju 1.1 vai
jaunāku.
Ierīces savienošana ar transportlīdzekli, izmantojot MirrorLink
Izmantojot šo funkciju pirmoreiz, savienojiet ierīci ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
1
Savienojiet savu ierīci pārī ar transportlīdzekli, izmantojot Bluetooth.
2
Savienojiet ierīci ar transportlīdzekli, izmantojot USB kabeli.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm.
Kad tās savienotas, piekļūstiet ierīces MirrorLink programmām galvenās ierīces monitorā.
MirrorLink savienojuma pārtraukšana
Izraujiet USB kabeli no ierīces un transportlīdzekļa.
194
Iestatījumi
Lejupielādes paātrinātājs
Iestatiet ierīci ātrāk lejupielādēt failus, kas ir lielāki par 30 MB, vienlaicīgi izmantojot Wi-Fi un
mobilos tīklus. Spēcīgāks Wi-Fi signāls nodrošinās lielāku lejupielādes ātrumu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Citi savienojuma iestatījumi →
Lejupielādes paātrinātājs.
• Dažas ierīces var neatbalstīt šo funkciju.
• Var tikt piemērota papildu maksa, ja lejupielādējat failus, izmantojot mobilo tīklu.
• Kad jūs lejupielādējat lielus failus, ierīce var uzkarst. Ja ierīce pārsniedz iestatīto
temperatūru, tā izslēdzas.
• Ja tīkla signāli ir nestabili, tas var ietekmēt šīs funkcijas ātrumu un veiktspēju.
• Ja Wi-Fi un mobilo tīklu savienojumiem ir ievērojami atšķirīgi datu pārraides ātrumi,
ierīce var izmantot tikai ātrāko savienojumu.
• Šī funkcija atbalsta hiperteksta pārneses protokolu (HTTP) 1.1 un hiperteksta drošas
pārneses protokolu (HTTPS). Šī funkcija nevar tikt izmantota ar citiem protokoliem,
piemēram, FTP.
Skaņas un vibrācija
Iespējas
Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Skaņas un vibrācija.
• Skaņas režīms: iestatīt ierīci izmantot skaņas režīmu, vibrozvana režīmu vai klusuma režīmu.
• Vibrēt zvana laikā: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
• Īslaicīgi izslēgt skaņu: iestatiet ierīci izmantot kluso režīmu noteiktu laiku.
• Zvana signāls: mainiet zvana signālu.
• Paziņojuma skaņa: mainiet paziņojuma skaņu.
• Skaļums: regulējiet ierīces skaļuma līmeni.
195
Iestatījumi
• Vibrācijas veids: izvēlieties vibrācijas veidu.
• Vibrācijas intensitāte: noregulējiet vibrozvana stiprumu.
• Sistēmas skaņas/vibr. vadība: iestatiet, lai ierīce atskaņo skaņu vai vibrē, kad tiek veikta kāda
darbība, piemēram, vadīts skārienekrāns.
• Skaņas kvalit. un efekti: iestatiet skaņas kvalitāti un efektus. Plašāku informāciju skatiet
sadaļā Dolby Atmos (telpiska skaņa).
• Atsevišķa programmas skaņa: iestatiet ierīci atskaņot multivides skaņu no konkrētām
programmām atsevišķi citā audio ierīcē. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Atsevišķa
programmas skaņa.
Dolby Atmos (telpiska skaņa)
Izvēlieties telpiskas skaņas režīmu, kas optimizēts dažādu veidu audio, piemēram, filmas, mūzika
un balss. Izmantojot Dolby Atmos, varēsit dzirdēt mainīgas skaņas, kas plūst ap jums.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Skaņas un vibrācija → Skaņas kvalit. un efekti → Dolby
Atmos, pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu, un pēc tam izvēlieties režīmu.
Atsevišķa programmas skaņa
Iestatiet ierīci atskaņot konkrētas programmas multivides skaņu pievienotajā Bluetooth skaļrunī
vai austiņās atsevišķi no citu programmu skaņām.
Piemēram, varat klausīties navigācijas programmas norādījumus ierīces skaļrunī, vienlaikus
klausoties mūzikas programmas atskaņotos skaņdarbus transportlīdzekļa Bluetooth skaļrunī.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Skaņas un vibrācija → Atsevišķa programmas skaņa
un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Atlasiet, kurai programmai ir jāatskaņo multivides saturs, un pieskarieties pogai Atpakaļ.
Atlasiet ierīci, lai atskaņotu atlasītās programmas multivides skaņu.
196
Iestatījumi
Paziņojumi
Mainiet paziņojumu iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Paziņojumi.
• Ieteiktās darbības un atbildes: iestatiet ierīci ieteikt darbības un atbildes paziņojumiem.
• Rādīt atlikšanas opciju: iestatiet, vai rādīt snaudas iespēju.
• Programmu ikonu emblēmas: mainiet programmu ikonu emblēmas iestatījumus.
• Statusa josla: iestatiet, kā rādīt paziņojumu ikonas, kā arī to, vai statusa joslā ir jāparāda
akumulatora uzlādes līmenis procentos.
• Netraucēt: iestatiet ierīci izslēgt ienākošo zvanu, paziņojumu un multivides skaņas, izņemot
atļautajiem izņēmumiem.
• Nesen nosūtīti: apskatiet programmas, kurās tika saņemti nesenie paziņojumi, un mainiet
paziņojumu iestatījumus. Lai pielāgotu paziņojumu iestatījumus vairākām programmām,
→ Visi un no Programmu saraksta atlasiet programmu.
pieskarieties pie Skatīt visu →
Displejs
Iespējas
Mainiet displeja un sākuma ekrāna iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Displejs.
• Spilgtums: pielāgojiet ekrāna spilgtumu.
• Pielāgojamais spilgtums: iestatiet ierīci atcerēties jūsu spilgtuma iestatījumus un lietot tos
automātiski līdzīgos apgaismojuma apstākļos.
• Zilās gaismas filtrs: aktivizēt zilās gaismas filtru un mainīt filtra iestatījumus. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Zilās gaismas filtrs.
• Tumsas režīms: izmantojot ierīci naktī vai tumšā vidē, samaziniet slodzi acīm, izmantojot
tumšo dizainu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Tumsas režīms.
• Ekrāna režīms: mainiet ekrāna režīmu, pielāgojot displeja krāsas un kontrastu. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Ekrāna režīma maiņa vai displeja krāsas regulēšana.
• Fonta lielums un stils: mainiet fonta izmēru un stilu.
197
Iestatījumi
• Ekrāna tālummaiņa: mainiet ekrāna tālummaiņas iestatījumu.
• Ekrāna izšķirtspēja: mainiet ekrāna izšķirtspēju. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Ekrāna
izšķirtspēja (Galaxy Note10+ 5G, Note10+). (Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
• Pilnekrāna programmas: izvēlieties programmas, kuras vēlaties izmantot, piemērojot
pilnekrāna proporcijas. Varat arī iestatīt ierīci, lai tā slēptu priekšējo kameru no ekrāna.
• Ekrāna taimauts: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīcei jāizslēdz displeja apgaismojums.
• Sākuma ekrāns: konfigurējiet sākuma ekrāna iestatījumus, piemēram, ekrāna režģi vai
izkārtojumu.
• Vienkāršais režīms: ieslēdziet vienkāršo režīmu, lai sākuma ekrānā parādītu lielākas ikonas
un izmantotu vienkāršāku izkārtojumu.
• Edge ekrāns: mainiet Edge ekrāna iestatījumus. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Edge
ekrāns.
• Navigācijas josla: mainiet navigācijas joslas iestatījumus. Plašāku informāciju skatiet sadaļā
Navigācijas josla (izvēles pogas).
• Aizsardzība pret nejaušiem pieskārieniem: iestatiet ierīci, lai ekrāns neuztvertu
skārienievadi, ierīcei atrodoties tumšās vietās, piemēram, kabatā vai somā.
• Skārienjutība: palieliniet ekrāna skārienjutību, izmantojot ekrāna aizsargus.
• Uzlādes informācijas rādīšana: iestatiet ierīci rādīt akumulatora uzlādes līmeni procentos un
aptuveno laiku, līdz akumulators ir pilnībā uzlādēts, kad ekrāns ir izslēgts.
• Ekrānsaudzētājs: iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad ierīce tiek uzlādēta. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Ekrānsaudzētājs.
Zilās gaismas filtrs
Samaziniet slodzi acīm, samazinot ekrāna izstaroto zilās gaismas apjomu.
Skatot HDR video pakalpojumu nodrošinātāju piedāvātos HDR video, zilās gaismas filtrs,
iespējams, netiks lietots.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Displejs → Zilās gaismas filtrs un pēc tam pieskarieties
slēdzim Ieslēgt tūlīt, lai to aktivizētu.
Velciet pielāgošanas joslu, lai pielāgotu filtra necaurlaidību.
198
Iestatījumi
3
Lai iestatītu grafiku ekrāna zilās gaismas filtra funkcijas aktivizācijai, pieskarieties slēdzim
Ieslēgt kā plānots, lai to aktivizētu, un izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām.
• No saulrieta līdz saullēktam: iestatiet, lai ierīce lietotu zilās gaismas filtru naktī un
izslēgtu to no rīta atkarībā no jūsu pašreizējās atrašanās vietas.
• Pielāgots grafiks: iestata konkrētu laiku, kad ierīce piemēro zilās gaismas filtru.
Tumsas režīms
Izmantojot ierīci naktī vai tumšā vidē, samaziniet slodzi acīm, izmantojot tumšo tēmu.
• Dažās programmās tumšā tēma var nebūt pieejama.
• Paziņojumu panelī varat ātri aktivizēt vai deaktivizēt tumšo režīmu. Atveriet
paziņojumu paneli, velciet uz leju un pēc tam pieskarieties pie
(Tumsas režīms).
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Displejs → Tumsas režīms un tad pieskarieties slēdzim
Ieslēgt tūlīt, lai to aktivizētu.
Lai iestatītu grafiku tumšā režīma aktivizācijai, pieskarieties slēdzim Ieslēgt kā plānots, lai to
aktivizētu, un izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām.
• No saulrieta līdz saullēktam: iestatiet, lai ierīce aktivizē tumšo režīmu naktī un izslēdz to
no rīta atkarībā no jūsu pašreizējās atrašanās vietas.
• Pielāgots grafiks: iestatiet konkrētu laiku, kad ieslēgt un izslēgt tumšo režīmu.
Ekrāna režīma maiņa vai displeja krāsas regulēšana
Mainiet ekrāna režīmu vai noregulējiet displeja krāsas atbilstoši savām vēlmēm.
Ekrāna režīma maiņa
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Displejs → Ekrāna režīms un izvēlieties režīmu.
• Dzīvīgs: optimizē ierīces displeja krāsu diapazonu, piesātinājumu un asumu. Varat arī
pielāgot displeja krāsu līdzsvaru, izmantojot krāsu vērtības.
• Dabisks: iestata ekrānam dabisko toni.
• Displeja krāsu pielāgošana ir iespējama tikai režīmā Dzīvīgs.
• Režīms Dzīvīgs var nebūt savietojams ar trešo pušu piedāvātajām programmām.
• Ekrāna režīmu nav iespējams mainīt zilās gaismas filtra izmantošanas laikā.
199
Iestatījumi
Pilnekrāna krāsu balansa optimizēšana
Optimizējiet displeja krāsas, pielāgojot krāsu toņus atbilstoši savām vēlmēm.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Displejs → Ekrāna režīms → Dzīvīgs un veiciet izmaiņas
sadaļas Baltās krāsas balanss krāsu regulēšanas joslā.
Pārbīdot krāsu regulēšanas joslu virzienā uz Vēss, tiks palielināta zilā krāsas toņa intensitāte.
Pārbīdot joslu virzienā uz Silts, tiks palielināta sarkanā krāsas toņa intensitāte.
Ekrāna toņa regulēšana, izvēloties krāsu vērtības
Palieliniet vai samaziniet konkrētu krāsu toņu intensitāti, atsevišķi regulējot sarkanās, zaļās vai
zilās krāsas toņa vērtības.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Displejs → Ekrāna režīms → Dzīvīgs.
Pieskarieties pie Papildu iestatījumi.
Noregulējiet R (sarkano), G (zaļo) vai B (zilo) krāsas joslu atbilstoši vēlmēm.
Tiks pielāgots ekrāna tonis.
Ekrāna izšķirtspēja (Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
Mainiet ekrāna izšķirtspēju. Pēc noklusējuma tam ir iestatīta FHD+ izšķirtspēja. Augstāka
izšķirtspēja padara displeja attēlu reālistiskāku, taču tas palielina arī akumulatora enerģijas
patēriņu.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Displejs → Ekrāna izšķirtspēja.
Izvēlieties izšķirtspējas iespēju un pieskarieties Lietot.
Dažas konkrētajā brīdī darbībā esošas programmas var tikt aizvērtas brīdī, kad mainīsiet
izšķirtspēju.
200
Iestatījumi
Ekrānsaudzētājs
Varat iestatīt rādīt attēlus kā ekrānsaudzētāju, kad ekrāns automātiski izslēdzas. Ekrānsaudzētājs
ir redzams laikā, kad ierīce tiek lādēta.
1
2
3
4
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Displejs → Ekrānsaudzētājs.
Izvēlieties iespēju.
Ja izvēlaties Fotoattēla rāmis vai Fotoattēli, tiek sākta slīdrāde ar izvēlētajiem attēliem. Ja
izvēlaties Fotoattēlu tabula, izvēlētie attēli ir redzami kā nelielas kartītes, kas pārklājas.
Pieskarieties pie
, lai izvēlētos albumus attēlu rādīšanai.
Pēc pabeigšanas pieskarieties atgriešanās pogai.
Lai priekšskatītu izvēlēto iespēju, pieskarieties pie Priekšskatījums.
Pieskaroties ekrānam, kamēr tiek rādīts ekrānsaudzētājs, ekrāns ieslēdzas.
Motīvi
Mainiet sākuma vai bloķēšanas ekrāna fona tapetes iestatījumus vai iestatiet ierīcei dažādas
tēmas.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Motīvi.
• Motīvi: mainīt ierīces motīvu.
• Fona attēli: mainiet fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.
• Ikonas: mainiet ikonas stilu.
• AOD: izvēlieties attēlu rādīšanai Always On Display (AOD).
201
Iestatījumi
Bloķēšanas ekrāns
Iespējas
Mainiet bloķēšanas ekrāna iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Bloķēšanas ekrāns.
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā ekrāna bloķēšanas veida.
• Ekrāna bloķēšanas tips: mainiet ekrāna bloķēšanas veidu.
• Smart Lock: iestatiet ierīci atbloķēties, ja tiek noteiktas drošas atrašanās vietas vai ierīces.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Smart Lock.
• Drošās bloķēšanas iestatījumi: mainiet izvēlētās bloķēšanas metodes ekrāna bloķēšanas
iestatījumus.
• Always On Display: iestatiet ierīci rādīt informāciju, kamēr ekrāns ir izslēgts. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Always On Display.
• Fona attēlu pakalpojumi: iestatiet ierīci, lai lietotu fona attēla pakalpojumus, piemēram,
Dinamisko bloķēšanas ekrānu.
• Pulksteņa stils: mainiet pulksteņa veidu un krāsu bloķētā ekrānā.
• Viesabonēšanas pulkstenis: mainiet pulksteni, lai viesabonēšanas laikā tas parādītu gan
vietējo, gan mājas laika joslu bloķētā ekrānā.
• FaceWidgets: mainiet iestatījumus vienumiem, kas ir redzami bloķētā ekrānā.
• Kontaktinformācija: iestatiet ierīci, lai tā rādītu kontaktinformāciju, piemēram, jūsu e-pasta
adresi bloķētā ekrānā.
• Paziņojumi: iestatiet, kā bloķētā ekrānā parādīt paziņojumus.
• Īsceļi: izvēlieties programmas, kuru saīsnes būs redzamas bloķētā ekrānā.
• Par bloķēšanas ekrānu: skatiet Bloķēšanas ekrāna versiju un juridisko informāciju.
202
Iestatījumi
Smart Lock
Varat iestatīt ierīci atbloķēties un palikt atbloķētā stāvoklī, ja tiek noteiktas drošas atrašanās vietas
vai ierīces.
Piemēram, ja esat iestatījis savas mājas kā drošu atrašanās vietu, tad brīdī, kad pārnākat mājās,
jūsu ierīce noteiks šo atrašanās vietu un automātiski atbloķēsies.
• Šo funkciju būs iespējams izmantot pēc tam, kad iestatīsiet ekrāna bloķēšanas metodi.
• Ja neizmantojat ierīci četras stundas vai brīdī, kad ieslēdzat ierīci, jums ir jāatbloķē
ekrāns, izmantojot jūsu iestatīto figūru, PIN kodu vai paroli.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Bloķēšanas ekrāns → Smart Lock.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Izvēlieties iespēju un sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem, lai pabeigtu iestatīšanu.
Biometrijas dati un drošība
Iespējas
Mainiet ierīces drošības iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Biometrijas dati un drošība.
• Sejas atpazīšana: iestatiet ierīci atbloķēt ekrānu, atpazīstot jūsu seju. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā Sejas atpazīšana.
• Pirkstu nospiedumi: reģistrējiet pirkstu nospiedumus, lai atbloķētu ekrānu. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Pirkstu nospiedumu atpazīšana.
• Biometrijas datu preferences: mainiet biometrijas datu iestatījumus.
• Biometrijas drošības ielāps: skatiet ierīces biometriskās drošības ielāpa versiju un meklējiet
atjauninājumus.
• Google Play Protect: iestatiet, lai ierīce pārbauda kaitīgas programmas un rīcību, brīdina par
iespējamo kaitējumu un izdzēš šīs programmas.
• Atrast manu tālruni: aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju Atrast manu tālruni. Piekļūstiet
tīmekļa vietnei Atrast manu tālruni (findmymobile.samsung.com), lai izsekotu un kontrolētu
savu pazaudēto vai nozagto ierīci.
203
Iestatījumi
• Drošības atjauninājums: skatiet ierīces programmatūras versiju un meklējiet
atjauninājumus.
• Google Play sistēmas atjauninājums: skatiet Google Play sistēmas versiju un pārbaudiet,
vai nav pieejami atjauninājumi.
• Samsung Pass: vienkārši un droši verificējiet savu identitāti, izmantojot biometrijas datus.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Samsung Pass.
• Instalēt nezināmas programmas: iestatiet ierīci ļaut programmu instalēšanu no
nezināmiem avotiem.
• Secure Folder: izveidojiet drošo mapi, lai aizsargātu savu privāto saturu un programmas no
citiem. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Secure Folder.
• Drošs Wi-Fi: iestatiet ierīci aizsargāt jūsu datus, kamēr izmantojat nedrošus Wi-Fi tīklus.
• Šifrēt vai atšifrēt SD karti: iestatiet ierīci šifrēt failus atmiņas kartē. (Galaxy Note10+ 5G,
Note10+)
Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce
nevarēs nolasīt jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo
iestatījumu.
• Citi drošības iestatījumi: konfigurējiet papildu drošības iestatījumus.
Sejas atpazīšana
Varat iestatīt ierīci atbloķēt ekrānu, atpazīstot jūsu seju.
• Ja par ekrāna bloķēšanas metodi izmantojat savu seju, to nevarēs lietot ekrāna
atbloķēšanai pirmo reizi pēc ierīces ieslēgšanas. Lai izmantotu ierīci, ekrāns jāatbloķē,
izmantojot figūru, PIN kodu vai paroli, ko iestatījāt, reģistrējot sejas attēlu. Noteikti
neaizmirstiet figūru, PIN kodu vai paroli.
• Ja maināt ekrāna bloķēšanas metodi uz Vilkt vai Nav, kas nav droša, visi jūsu
biometriskie dati tiks izdzēsti. Ja programmās vai funkcijās vēlaties izmantot savus
biometriskos datus, jums savi biometriskie dati jāreģistrē vēlreiz.
Sejas atpazīšanas funkcijas izmantošanas norādījumi
Pirms sejas atpazīšanas ierīces atbloķēšanai ievērojiet turpmāk minētos drošības norādījumus.
• Jūsu ierīci var atbloķēt persona vai objekts, kas līdzinās jūsu attēlam.
• Sejas atpazīšanas funkcijas drošības līmenis ir zemāks nekā figūra, PIN kods vai parole.
204
Iestatījumi
Labākai sejas atpazīšanai
Izmantojot sejas atpazīšanas funkciju, ņemiet vērā šādus apstākļus:
• pievērsiet uzmanību apstākļiem sejas reģistrēšanas laikā, piemēram, to, vai valkājat brilles,
cepuri, masku, bārdu vai lielu daudzumu kosmētikas;
• pārliecinieties, ka atrodaties labi apgaismotā vietā, un ka sejas reģistrēšanas laikā kameras
lēca ir tīra;
• lai nodrošinātu labāku atpazīšanas rezultātu, pārliecinieties, ka jūsu attēls nav izplūdis.
Jūsu sejas reģistrēšana
Lai sekmētu sejas reģistrēšanas procesu, reģistrējiet seju iekštelpās un vietā bez tiešas saules
gaismas.
1
2
3
4
5
6
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Biometrijas dati un drošība → Sejas atpazīšana.
Izlasiet ekrānā redzamos norādījumus un pieskarieties Turpināt.
Iestatīt ekrāna bloķēšanas metodi.
Izvēlieties, vai valkājat brilles vai ne, un pieskarieties pie Turpināt.
Turiet ierīci tā, lai ekrāns būtu vērsts pret jums, un skatieties uz ekrānu.
Novietojiet seju, lai tā būtu saskatāma ekrānā redzamajā rāmī.
Kamera skenēs jūsu seju.
• Ja ekrāna atbloķēšana, izmantojot jūsu seju, nedarbojas atbilstoši, pieskarieties pie
Noņemt sejas datus, lai dzēstu jūsu reģistrēto seju un reģistrētu savu seju no jauna.
• Lai uzlabotu sejas atpazīšanas funkciju, pieskarieties pie Pievienot alternatīvu izskatu
un pievienojiet citu izskatu.
205
Iestatījumi
Reģistrēto sejas datu dzēšana
Reģistrētos sejas datus ir iespējams arī izdzēst.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Biometrijas dati un drošība → Sejas atpazīšana.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Pieskarieties pie Noņemt sejas datus → Noņemt.
Kad reģistrētā seja izdzēsta, tiks deaktivizētas arī visas saistītās funkcijas.
Ekrāna atbloķēšana ar seju
Tā vietā, lai izmantotu figūru, PIN kodu vai paroli, jūs varat atbloķēt ierīces ekrānu ar sejas
atpazīšanas funkciju.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Biometrijas dati un drošība → Sejas atpazīšana.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Pieskarieties slēdzim Sejas atbloķēšana, lai to aktivizētu.
• Ja vēlaties iestatīt, lai ierīce atbloķētu ekrānu bez vilkšanas kustībām bloķētajā ekrānā
pēc jūsu sejas atpazīšanas, pieskarieties pie slēdža Palikt bloķēšanas ekrānā, lai to
deaktivizētu.
• Ja vēlaties samazināt iespējamību, ka seja tiks atpazīta no fotoattēliem vai video,
pieskarieties slēdzim Ātrāka atpazīšana, lai to deaktivizētu. Tas var samazināt sejas
atpazīšanas ātrumu.
• Ja vēlaties palielināt atpazīšanas iespējamību tumšā vietā, pieskarieties pie slēdža
Padarīt ekrānu gaišāku, lai to aktivizētu.
4
Kamēr ir redzams bloķētais ekrāns, skatieties tieši uz ekrānu.
Ja jūsu seja ir atpazīta, varat atbloķēt ekrānu, neizmantojot nekādas papildu atbloķēšanas
metodes. Ja jūsu seja netiek atpazīta, izmantojiet iepriekš iestatīto ekrāna atbloķēšanas
metodi.
206
Iestatījumi
Pirkstu nospiedumu atpazīšana
Pirkstu nospiedumu atpazīšanas funkcijas darbībai nepieciešams reģistrēt jūsu pirkstu
nospiedumu informāciju un saglabāt to ierīcē. Pēc tās reģistrēšanas varat iestatīt ierīci izmantot
jūsu pirkstu nospiedumus šādām funkcijām:
• Bloķēt ekrānu
• Secure Folder
• Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Pirksta nospiedumu atpazīšanas funkcija izmanto katra pirksta nospieduma unikālās
iezīmes, lai uzlabotu jūsu ierīces drošību. Iespēja, ka pirkstu nospiedumu sensors
sajauks divus dažādus pirkstu nospiedumus, ir ļoti neliela. Taču retos gadījumos
dažādus pirksta nospiedumus, kas ir ļoti līdzīgi, sensors var atpazīt kā identiskus.
• Ja par ekrāna bloķēšanas metodi izmantojat pirksta nospiedumu, to nevarēs lietot
ekrāna atbloķēšanai pirmo reizi pēc ierīces ieslēgšanas. Lai izmantotu ierīci, ekrāns
jāatbloķē, izmantojot figūru, PIN kodu vai paroli, ko iestatījāt, reģistrējot pirkstu
nospiedumu. Noteikti neaizmirstiet figūru, PIN kodu vai paroli.
• Ja jūsu pirksta nospiedums netiek atpazīts, atbloķējiet ierīci, izmantojot figūru, PIN
kodu vai paroli, ko iestatījāt, reģistrējot pirksta nospiedumu, un tad vēlreiz reģistrējiet
pirksta nospiedumus. Ja figūra, PIN kods vai parole ir aizmirsta, jūs nevarēsiet izmantot
ierīci, to neatiestatot. Samsung neuzņemsies atbildību par datu zaudēšanu vai
traucējumiem aizmirstu atbloķēšanas kodu dēļ.
• Ja maināt ekrāna bloķēšanas metodi uz Vilkt vai Nav, kas nav droša, visi jūsu
biometriskie dati tiks izdzēsti. Ja programmās vai funkcijās vēlaties izmantot savus
biometriskos datus, jums savi biometriskie dati jāreģistrē vēlreiz.
Labākai pirkstu nospiedumu atpazīšanai
Kad ierīcē skenējat savu pirkstu nospiedumus, ievērojiet, ka sekojošie apstākļi var ietekmēt
funkcijas veiktspēju:
• Ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus ar grumbām vai rētām.
• Ierīce var neatpazīt mazu vai tievu pirkstu nospiedumus.
• Lai uzlabotu atpazīšanas veiktspēju, reģistrējiet tās rokas pirkstu nospiedumus, ar kuru
visbiežāk veicat darbības ar ierīci.
207
Iestatījumi
• Jūsu ierīcē ir iebūvēts pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensors, kas atrodas ekrāna apakšējās
malas centrālajā daļā. Nodrošiniet, ka ekrāna aizsargs vai skārienekrāns pirkstu nospiedumu
atpazīšanas sensora zonā nav saskrāpēts vai to nav sabojājuši citi priekšmeti, piemēram,
monētas, atslēgas, pildspalvas un kaklarotas.
• Raugieties, lai pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora zona ekrāna apakšējās malas
centrālajā daļā un jūsu pirksti būtu tīri un sausi.
• Ja saliecat savu pirkstu vai izmantojat pirksta galu, ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus.
Nospiediet ekrānu tā, lai jūsu pirksta gals nosegtu plašo pirkstu nospiedumu atpazīšanas
zonu.
Pirkstu nospiedumu reģistrēšana
1
2
3
4
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Biometrijas dati un drošība → Pirkstu nospiedumi.
Izlasiet ekrānā redzamos norādījumus un pieskarieties Turpināt.
Iestatīt ekrāna bloķēšanas metodi.
Novietojiet pirkstu uz pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora ekrāna lejasdaļā. Kad ierīce ir
noteikusi jūsu pirkstu, paceliet pirkstu un vēlreiz uzlieciet uz pirkstu nospiedumu atpazīšanas
sensora.
Atkārtojiet šo darbību, līdz pirksta nospiedums ir reģistrēts.
5
Pēc pirkstu nospiedumu reģistrēšanas pabeigšanas pieskarieties pie Gatavs.
208
Iestatījumi
Reģistrēto pirkstu nospiedumu pārbaude
Varat pārliecināties, vai jūsu pirkstu nospiedums ir reģistrēts, novietojot pirkstu uz pirkstu
nospiedumu atpazīšanas sensora.
1
2
3
4
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Biometrijas dati un drošība → Pirkstu nospiedumi.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Pieskarieties pie Skatīt pievienotos pirkstu nospiedumus.
Novietojiet savu pirkstu uz pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora.
Tiks parādīts atpazīšanas rezultāts.
Reģistrēto pirkstu nospiedumu dzēšana
Reģistrētos pirkstu nospiedumus ir iespējams dzēst.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Biometrijas dati un drošība → Pirkstu nospiedumi.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Atzīmējiet pirkstu nospiedumus, kurus vēlaties dzēst, un pieskarieties pie Noņemt.
Ekrāna atbloķēšana ar pirkstu nospiedumiem
Tā vietā, lai izmantotu figūru, PIN kodu vai paroli, jūs varat atbloķēt ierīces ekrānu ar pirksta
nospiedumu.
1
2
3
4
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Biometrijas dati un drošība → Pirkstu nospiedumi.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Pieskarieties slēdzim Atbloķ. ar pirksta nosp., lai to aktivizētu.
Bloķētajā ekrānā novietojiet pirkstu uz pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora un skenējiet
pirksta nospiedumu.
209
Iestatījumi
Samsung Pass
Reģistrējiet savus biometrijas datus Samsung Pass un vienkārši verificējiet savu identitāti,
izmantojot pakalpojumus, kuriem nepieciešama jūsu pieteikšanās vai personīgā informācija.
• Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jābūt savienotai ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
• Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā Samsung konts.
• Tīmekļa vietņu pierakstīšanās funkcija ir pieejama tikai tām tīmekļa vietnēm, kurām
piekļūstat, izmantojot programmu Internets. Dažas tīmekļa vietnes var neatbalstīt šo
funkciju.
• Reģistrētie biometrijas dati tiek saglabāti tikai jūsu ierīcē un netiek sinhronizēti ar
citām ierīcēm vai serveriem.
Samsung Pass reģistrēšana
Pirms Samsung Pass izmantošanas reģistrējiet savus biometrijas datus Samsung Pass.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Biometrijas dati un drošība → Samsung Pass. Lai pabeigtu
iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Samsung konta paroles pārbaudīšana
Tā vietā, lai ievadītu savu Samsung konta paroli, kas jūs identificē, piemēram, iegādājoties saturu
no Galaxy Store, varat izmantot savus biometrijas datus.
Samsung Pass galvenajā ekrānā pieskarieties pie → Iestatījumi → Samsung account un pēc
tam pieskarieties slēdzim Verificēt, izmantojot Samsung Pass, lai to aktivizētu.
Samsung Pass izmantošana, lai pierakstītos tīmekļa vietnēs
Jūs varat izmantot Samsung Pass, lai vienkārši pierakstītos tīmekļa vietnēs, kuras atbalsta ID un
paroļu automātisko aizpildīšanu.
1
2
3
Atveriet tīmekļa vietni, kurā vēlaties pierakstīties.
Ievadiet savu ID un paroli un tad pieskarieties tīmekļa vietnes pierakstīšanās pogai.
Ja parādās uznirstošais logs, kurā tiek jautāts, vai vēlaties saglabāt pierakstīšanās informāciju,
atzīmējiet vienumu Pierakstīties, izmantojot Samsung Pass un pieskarieties pie Iegaumēt.
210
Iestatījumi
Samsung Pass izmantošana, lai pierakstītos programmās
Jūs varat izmantot Samsung Pass, lai vienkārši pierakstītos programmās, kuras atbalsta ID un
paroļu automātisko aizpildīšanu.
1
2
3
Atveriet programmu, kurā vēlaties pierakstīties.
Ievadiet savu ID un paroli un tad pieskarieties programmas pierakstīšanās pogai.
Ja parādās uznirstošais logs, kurā tiek jautāts, vai vēlaties saglabāt pierakstīšanās informāciju,
pieskarieties pie Saglabāt.
Pierakstīšanās informācijas pārvaldība
Skatiet sarakstu ar tīmekļa vietnēm un programmām, ko iestatījāt izmantošanai ar Samsung Pass,
un pārvaldiet savu pierakstīšanās informāciju.
1
2
Samsung Pass galvenajā ekrānā pieskarieties pie Pierakstīties un programmu sarakstā
izvēlieties tīmekļa vietni vai programmu.
Pieskarieties pie Rediģēt un mainiet savu ID, paroli un tīmekļa vietnes vai programmas
nosaukumu.
Lai dzēstu savu pierakstīšanās informāciju, pieskarieties pie Dzēst.
Samsung Pass izmantošana ar tīmekļa vietnēm un programmām
Izmantojot tīmekļa vietnes vai programmas, kas atbalsta Samsung Pass, varat vienkārši
pierakstīties ar Samsung Pass.
Lai aplūkotu to vietņu un programmu sarakstu, kas atbalsta Samsung Pass, Samsung Pass
galvenajā ekrānā pieskarieties pie → Partneri. Ja nav tīmekļa vietņu vai programmu, kas
atbalsta Samsung Pass, cilne Partneri neparādās.
• Pieejamās tīmekļa vietnes un programmas var atšķirties atkarībā no reģiona vai
pakalpojumu sniedzēja.
• Samsung neatbild par jebkādiem zaudējumiem vai traucējumiem, ko izraisījusi
pierakstīšanās tīmekļa vietnēs vai programmās, izmantojot Samsung Pass.
211
Iestatījumi
Personas datu automātiska ievadīšana
Samsung Pass var izmantot vieglai adreses vai maksājumu kartes informācijas ievadīšanai
programmās, kurās tiek atbalstīta personas datu automātiskā aizpildīšana.
1
2
Samsung Pass galvenajā ekrānā pieskarieties pie Aut. veidlapu aizpild. un atlasiet Pievienot
adresi vai Pievienot karti.
Ievadiet informāciju un pieskarieties pie Saglabāt.
Ievadot savus personas datus programmās, kuras atbalsta automātiskās aizpildīšanas
funkciju, varat izmantot savus biometrijas datus, ko reģistrējāt pakalpojumā Samsung Pass.
Samsung Pass datu dzēšana
Jūs varat izdzēst savus biometrijas datus, pierakstīšanās informāciju un programmu datus, kas
reģistrēti Samsung Pass.
• Jūsu piekrišana noteikumiem un nosacījumiem un jūsu Samsung konts saglabāsies
aktīvi.
• Samsung Pass dati citās ierīcēs, kas pierakstītas jūsu Samsung kontā, netiks dzēsti.
1
2
Samsung Pass galvenajā ekrānā pieskarieties pie → Iestatījumi → Dzēst datus.
Ievadiet Samsung konta paroli un pieskarieties Labi.
Jūsu Samsung Pass dati tiks izdzēsti.
212
Iestatījumi
Secure Folder
Secure Folder aizsargā jūsu privāto saturu un programmas, piemēram, fotoattēlus un
kontaktpersonas, no citu piekļuves. Par sava privātā satura un programmu drošību varat gādāt
pat tad, kad ierīce ir atbloķēta.
Secure Folder ir atsevišķa, aizsargāta uzglabāšanas vieta. Drošības mapē esošos datus
nav iespējams pārsūtīt uz citām ierīcēm, izmantojot neapstiprinātus kopīgošanas veidus,
piemēram, USB vai Wi-Fi Direct. Mēģinājumi pielāgot operētājsistēmu vai izmainīt
programmatūru automātiski radīs Secure Folder bloķēšanu, kā rezultātā tai nevarēs
piekļūt. Pirms datu saglabāšanas Secure Folder noteikti dublējiet tos citā drošā vietā.
Lai izmantotu drošības mapi, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
Secure Folder iestatīšana
1
2
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarties pie Biometrijas dati un drošība → Secure
Folder.
Jums ir jāakceptē Secure Folder noteikumi.
213
Iestatījumi
3
4
Ievadiet sava Samsung konta ID un paroli un pieskarieties pie Pierakstīties.
Izvēlieties bloķēšanas veidu, kuru vēlaties lietot drošības mapei, un ievērojiet ekrānā
redzamās norādes, lai pabeigtu iestatīšanu.
Tiks parādīts drošās mapes ekrāns, un drošās mapes programmas ikona (
programmu sarakstam.
) tiks pievienota
Lai mainītu drošās mapes nosaukumu vai ikonas krāsu, pieskarieties pie → Pielāgot.
• Palaižot programmu Secure Folder, tā ir jāatbloķē, izmantojot jūsu iepriekš iestatīto
bloķēšanas metodi.
• Ja aizmirsāt Secure Folder atbloķēšanas kodu, varat to atiestatīt, izmantojot savu
Samsung kontu. Pieskarieties pogai, kas atrodas bloķētā ekrāna lejasdaļā, un ievadiet
sava Samsung konta paroli.
Automātiskās bloķēšanas iestatīšana Secure Folder
Iestatiet, lai ierīce automātiski bloķētu Secure Folder, kad tā netiek izmantota.
1
2
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie → Iestatījumi → Automātiska
Secure Folder bloķēšana.
Izvēlieties bloķēšanas iespēju.
Lai manuāli bloķētu savu Secure Folder, pieskarieties pie → Bloķēt un iziet.
Satura pārvietošana uz Secure Folder
Pārvietojiet saturu, piemēram, fotoattēlus un kontaktus, uz drošo mapi. Turpmāk norādītās
darbības ir piemēri attēla pārvietošanai no noklusējuma krātuves uz Secure Folder.
1
2
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie Pievienot failus.
Pieskarieties pie Attēli, izvēlieties attēlus, kurus vēlaties pārvietot, un tad pieskarieties pie
Gatavs.
214
Iestatījumi
3
Pieskarieties pie Pārvietot.
Izvēlētie vienumi tiks dzēsti no to sākotnējās mapes un tiks ievietoti drošajā mapē. Lai
kopētu vienumus, pieskarieties pie Kopēt.
Satura pārvietošanas metode var atšķirties atkarībā no satura veida.
Satura pārvietošana no Secure Folder
Pārvietojiet saturu no Secure Folder uz atbilstošo programmu noklusējuma krātuvē. Tālāk
norādītās darbības ir piemēri attēla pārvietošanai no Secure Folder uz noklusējuma krātuvi.
1
2
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie Galerija.
Izvēlieties attēlu un pieskarieties pie → Pārvietot ārpus Secure Folder.
Izvēlētie vienumi tiks pārvietoti uz sadaļu Galerija noklusējuma krātuvē.
Programmu pievienošana
Pievienojiet programmu, kuru lietot mapē Secure Folder.
1
2
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie Pievienot programmas.
Atzīmējiet vienu vai vairākas no ierīcē instalētajām programmām un pieskarieties pie
Pievienot.
Lai instalētu programmas no pakalpojuma Play veikals vai Galaxy Store, pieskarieties pie
Lejupiel. no Play veikala vai Lejupiel. no Galaxy Store.
Programmu izņemšana no Secure Folder
Pieskarieties un turiet programmu, kuru vēlaties dzēst, un pieskarieties pie Atinstalēt.
215
Iestatījumi
Kontu pievienošana
Pievienojiet savus Samsung, Google vai citus kontus, kurus vēlaties sinhronizēt ar Secure Folder
esošajām programmām.
1
2
3
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie → Iestatījumi → Konti → Konta
pievienošana.
Izvēlieties konta pakalpojumu.
Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Secure Folder paslēpšana
Jūs varat paslēpt drošās mapes saīsni no programmu saraksta.
Palaidiet programmu Secure Folder, pieskarieties pie → Iestatījumi un pēc tam pieskarieties
slēdzim Rādīt ikonu programmu ekrānā, lai to deaktivizētu.
Varat arī atvērt paziņojumu paneli, vilkt uz leju un pēc tam pieskarties pie
šo funkciju aktivizētu.
(Secure Folder), lai
Secure Folder dublēšana un atjaunošana
Dublējiet Drošajā mapē esošo saturu un programmas uz Samsung Cloud, izmantojot savu
Samsung kontu, un atjaunojiet to vēlāk.
Datu dublēšana
1
2
3
4
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties → Iestatījumi → Dublēšana un
atjaunošana.
Pieskarieties pie Pievienot kontu un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu
pierakstīšanos savā Samsung kontā.
Pieskarieties Dublēt Secure Folder datus.
Atzīmējiet vienumus, kurus vēlaties dublēt, un pieskarieties pie Dublēt.
Dati tiks dublēti Samsung Cloud.
216
Iestatījumi
Datu atjaunošana
1
2
3
4
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties → Iestatījumi → Dublēšana un
atjaunošana.
Pieskarieties pie Atjaunot.
Pieskarieties pie
, lai atlasītu ierīci datu dublēšanai.
Atzīmējiet vienumus, kurus vēlaties atjaunot, un pieskarieties pie Atjaunot.
Ierīcē tiks atjaunoti dublētie dati.
Secure Folder atinstalēšana
Jūs varat atinstalēt Secure Folder, tostarp tajā esošo saturu un programmas.
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie → Iestatījumi → Citi iestatījumi →
Atinstalēt.
Lai pirms drošības mapes atinstalēšanas dublētu tajā esošo saturu, atzīmējiet Pārvietot
multivides failus ārpus Secure Folder un pieskarieties Atinstalēt. Lai piekļūtu datiem, kas
dublēti no drošības mapes, palaidiet programmu Mani faili un pieskarieties pie Iekšējā krātuve
→ Secure Folder.
Programmā Samsung Notes saglabātās piezīmes netiks dublētas.
Konti un dublēšana
Iespējas
Sinhronizējiet, dublējiet vai atjaunojiet savas ierīces datus, izmantojot Samsung Cloud. Varat arī
pierakstīties kontos, piemēram, savā Samsung vai Google kontā, vai veikt datu pārsūtīšanu uz/vai
no citām ierīcēm, izmantojot funkciju Smart Switch.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Konti un dublēšana.
• Konti: pievienojiet Samsung, Google vai citus kontus, ar kuriem vēlaties veikt sinhronizāciju.
• Dublēšana un atjaunošana: saglabājiet savu personīgo informāciju, programmu datus un
iestatījumus droši savā ierīcē. Jūs varat dublēt savu sensitīvo informāciju un piekļūt tai vēlāk.
Lai dublētu vai atjaunotu datus, jāpierakstās Google vai Samsung kontā.
217
Iestatījumi
• Samsung Cloud: pārvaldiet saturu, ko vēlaties droši saglabāt pakalpojumā Samsung Cloud.
Pārbaudiet savu Samsung Cloud krātuves lietošanas statusu, kā arī sinhronizējiet, dublējiet
un atjaunojiet savus datus. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Samsung Cloud.
• Smart Switch: palaidiet Smart Switch un pārsūtiet datus no savas iepriekšējās ierīces. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Datu pārsūtīšana no iepriekšējās ierīces (Smart Switch).
Regulāri dublējiet savus datus drošā vietā, piemēram, Samsung Cloud vai datorā, lai jūs
varētu atjaunot datus, ja tie ir bojāti vai pazūd neparedzētas rūpnīcas datu atiestatīšanas
gadījumā.
Samsung Cloud
Sinhronizējiet savā ierīcē saglabātos datus, piemēram, attēlus un video, ar Samsung Cloud, kā arī
skatiet Samsung Cloud saglabātos datus. Varat arī dublēt savas ierīces datus Samsung Cloud un
vēlāk tos atjaunot.
Lai izmantotu Samsung Cloud, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
Datu sinhronizēšana
Jūs varat sinhronizēt jūsu ierīcē saglabātos datus, piemēram, attēlus, video un notikumus ar
Samsung Cloud, un piekļūt tiem, izmantojot citas ierīces.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Konti un dublēšana → Samsung Cloud.
Pieskarieties pie → Iestatījumi → Sinhr. un aut. dublēšanas iest. → Sinhronizēt.
218
Iestatījumi
3
Pieskarieties slēdžiem blakus vienumiem, ar kuriem vēlaties sinhronizēt.
Jūs varat pārbaudīt saglabātos datus vai mainīt iestatījumus, pieskaroties pie Galerija,
Citi sinhronizētie dati vai Samsung Cloud Drive.
Datu dublēšana
Jūs varat dublēt savas ierīces datus Samsung Cloud.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Konti un dublēšana → Samsung Cloud → Dublēt šo
tālruni.
Atzīmējiet vienumus, kurus vēlaties dublēt, un pieskarieties pie Dublēt.
Pieskarieties Gatavs.
• Daži dati netiks dublēti. Lai atzīmētu, kurus datus dublēt, iestatījumu ekrānā
pieskarieties pie Konti un dublēšana → Samsung Cloud → Dublēt šo tālruni.
• Lai apskatītu citu ierīču dublētos datus savā Samsung Cloud, iestatījumu ekrānā
pieskarieties pie Konti un dublēšana → Samsung Cloud → Atjaunot datus →
un pēc tam atlasiet vajadzīgo ierīci.
Datu atjaunošana
Jūs varat atjaunot Samsung Cloud dublētos datus savā ierīcē.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Konti un dublēšana → Samsung Cloud.
Pieskarieties pie Atjaunot datus →
un izvēlieties atbilstošo ierīci.
Atzīmējiet vienumus, kurus vēlaties atjaunot, un pieskarieties pie Atjaunot.
Google
Konfigurēt iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Google.
219
Iestatījumi
Papildu funkcijas
Iespējas
Aktivizējiet papildu funkcijas un mainiet tās regulējošos iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Papildu funkcijas.
Pārmērīga ierīces kratīšana vai trieciens var izraisīt nejaušu ievadi dažās funkcijās, kurām
tiek izmantoti sensori.
• S Pen: mainiet S Pen lietošanas iestatījumus. Skatiet sadaļu S Pen funkcijas, lai iegūtu vairāk
informācijas par Bezskāriena darbības, Bezskāriena komanda, Skats no augšas un Izsl.
ekr. atg.
• Sānu taustiņš: atlasiet lietotni vai funkciju, ko vēlaties palaist, izmantojot sānu taustiņu.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Sānu taustiņa iestatīšana.
• Bixby Routines: pievienojiet rutīnu, lai automatizētu bieži izmantotus iestatījumus. Ierīce arī
iesaka noderīgas rutīnas, ņemot vērā jūsu biežāk veiktās darbības. Plašāku informāciju skatiet
sadaļā Bixby Routines.
• Zvani un ziņas citās ierīcēs: izmantojiet savas ierīces zvanīšanas un ziņojumapmaiņas
funkcijas arī citās ierīcēs, kurās esat pierakstījušies savā Samsung kontā.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Saite uz Windows: nekavējoties piekļūstiet datorā ierīcē saglabātajiem datiem. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Saite uz Windows.
• Viedais uznirstošais skats: atlasiet programmas, lai apskatītu savus paziņojumus, izmantojot
uznirstošos logus. Izmantojot šo funkciju, uznirstošajos logos varat ātri apskatīt saturu,
pieskaroties ekrānā pie ikonas.
Šī funkcija ir pieejama tikai tām programmām, kas atbalsta vairāku logu funkciju.
• Ekrānuzņēmumi un ekrāna ierakstītājs: mainiet ekrānuzņēmumu un ekrāna ierakstītāja
iestatījumus.
• Direct share: kopīgošanas panelī iestatiet, lai ierīce attēlo kontaktpersonas, ar kurām esat
sazinājies, lai ļautu jums tieši kopīgot saturu.
220
Iestatījumi
• Samazināt animācijas: iestatiet, lai ierīce samazinātu atsevišķu darbību ekrāna efektus,
piemēram, programmu atvēršanas vai aizvēršanas efektus.
• Kustības un žesti: aktivizējiet kustības funkciju un konfigurējiet iestatījumus. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Kustības un žesti.
• Vienas rokas režīms: savām ērtībām aktivizējiet darbības ar vienu roku režīmu, ja ierīce tiek
izmantota ar vienu roku.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Game Launcher: aktivizējiet Game Launcher. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Game
Launcher.
• Duālā ziņapmaiņa: instalējiet otro programmu un izmantojiet divus atsevišķus kontus
vienai un tai pašai ziņojumapmaiņas programmai. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Duālā
ziņapmaiņa.
• Video uzlabotājs: uzlabojiet savu video attēla kvalitāti, lai izbaudītu gaišākas un daudz
spilgtākas krāsas.
Dažās programmās šī funkcija var nebūt pieejama.
• SOS ziņu sūtīšana: iestatiet ierīci sūtīt palīdzības ziņojumus, trīs reizes nospiežot sānu
taustiņu.
Saite uz Windows
Nekavējoties piekļūstiet datorā ierīcē saglabātajiem datiem, piemēram, fotogrāfijām un
ziņojumiem, izmantojot savā datorā to pašu Microsoft kontu kā ierīcē.
Šī funkcija ir pieejama tikai Windows 10 versijai 1803 vai jaunākai versijai, un ieteicams
izmantot 1903 vai jaunāku versiju.
1
2
3
4
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Papildu funkcijas → Saite uz Windows.
Pieskarieties pie Pierakstīšanās ar Microsoft kontu, pierakstieties savā Microsoft konta un
tad pieskarieties pie Turpināt.
Pieskarieties pie Rādīt, kā tas darāms, lai skatītu datora iestatīšanas procedūras, izpildiet
ekrānā redzamās instrukcijas, lai pierakstītos datorā, un pēc tam lejupielādējiet programmu
Jūsu tālrunis.
Pieskarieties pie Turpināt, lai pabeigtu uzstādīšanu.
221
Iestatījumi
Kustības un žesti
Aktivizējiet kustības funkciju un konfigurējiet iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Papildu funkcijas → Kustības un žesti.
• Pacelt, lai aktivizētu: iestatiet, lai ierīce ieslēgtu ekrānu, kad to paceļat.
• Veiciet dubultskār., lai aktiv.: iestatiet, lai ierīce ieslēgtu ekrānu, kad veicat dubulskārienu uz
jebkuras ekrāna vietas, kamēr tas ir izslēgts.
• Viedā sekošana: iestatiet ierīci nepieļaut displeja izslēgšanu, kamēr vien lūkojaties uz
displeju.
• Viedais signāls: iestatiet ierīci brīdināt Jūs par neatbildētajiem zvaniem vai jauniem
ziņojumiem, kad paņemat rokā ierīci.
Šī funkcija var nestrādāt, ja ekrāns ir ieslēgts vai ja ierīce nav uz līdzenas virsmas.
• Ērtā skaņas izslēgšana: iestatiet ierīci izslēgt ienākošo zvanu vai modinātāju signālu,
izmantojot plaukstas kustību vai novietojot ierīci ar ekrānu uz leju.
• Velciet ar plaukstu, lai fotografētu: iestatiet ierīci uzņemt ekrānuzņēmumu, kad velkat
plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam. Uzņemtos attēlus varat apskatīt sadaļā Galerija.
Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu un funkciju lietošanas
laikā.
• Velciet, lai zv. vai sūt. ziņas: iestatiet ierīci veikt zvanu vai sūtīt ziņojumu, kad pavelkat
kontaktu vai tālruņa numuru pa kreisi vai pa labi programmās Tālrunis vai Kontakti.
222
Iestatījumi
Duālā ziņapmaiņa
Instalējiet otro programmu un izmantojiet divus atsevišķus kontus vienai un tai pašai
ziņojumapmaiņas programmai.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Papildu funkcijas → Duālā ziņapmaiņa.
Būs redzamas atbalstītās programmas.
Pieskarieties programmas slēdzim, lai instalētu otro programmu.
Tiks instalēta otrā programma. Otrās programmas ikona ir redzama ar . Brīdī, kad
saņemsiet paziņojumus no otrās programmas, šie paziņojumi būs redzami ar , lai tos
atšķirtu no pirmās programmas paziņojumiem.
Otrā programma
• Duālās ziņojumapmaiņas funkcija var nebūt pieejama atkarībā no izmantotās
programmas.
• Dažas programmas funkcijas var būt ierobežotas otrajai programmai.
Otrās programmas atinstalēšana
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Papildu funkcijas → Duālā ziņapmaiņa.
Pieskarieties tās programmas slēdzim, kuru vēlaties atinstalēt, un pieskarieties pie
Deaktivizēt vai Atinstalēt.
Visi ar otro programmu saistītie dati tiks dzēsti.
Atinstalējot pirmo programmu, tiek dzēsta arī otrā programma.
223
Iestatījumi
Digitālā labsajūta un vecākvadība
Iespējas
Skatiet ierīces lietojuma vēsturi un izmantojiet funkcijas, lai nepieļautu, ka ierīce iejaucas jūsu
dzīvē. Varat iestatīt arī vecāku kontroli saviem bērniem un pārvaldīt viņu darbības digitālajā vidē.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Digitālā labsajūta un vecākvadība.
• Digitālā labsajūta: skatiet savas ierīces ikdienas lietojuma vēsturi. Plašāku informāciju skatiet
sadaļā Digitālā labsajūta.
• Vecākvadība: pārvaldiet savu bērnu darbības digitālajā vidē.
Digitālā labsajūta
Skatiet savas ierīces ikdienas lietošanas vēsturi. Varat arī ierobežot katras programmas lietošanas
laiku vai mainīt to paziņojumu iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Digitālā labsajūta un vecākvadība → Digitālā labsajūta.
Ekrāna darbības ilgums
Paziņojumu skaits
Atbloķēšanas reižu skaits
Programmu taimeri
224
Iestatījumi
Taimeru iestatīšana programmām
Varat ierobežot katras programmas izmantošanas laiku, iestatot taimeri. Sasniedzot maksimālo
laiku, programma tiks deaktivizēta un jūs nevarēsiet to lietot.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Digitālā labsajūta un vecākvadība → Programmu
taimeri.
Pieskarieties pie Nav taimera, kas atrodas pie attiecīgās programmas, un iestatiet laiku.
Nomierināšanās režīma aktivizēšana
Varat aktivizēt nomierināšanās režīmu, lai samazinātu uz acīm radīto stresu pirms miega un
novērstu miega traucējumus.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Digitālā labsajūta un vecākvadība → Atpūta.
Lai iestatītu nomierināšanās režīma aktivizēšanas grafiku, pieskarieties pie Iestatīt grafiku,
pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu, un pēc tam iestatiet dienas un laiku.
225
Iestatījumi
Ierīces apkope
Ievads
Ierīces apkopes funkcija sniedz pārskatu par ierīces akumulatora statusu, krātuvi, atmiņu un
sistēmas drošību. Varat arī automātiski optimizēt ierīci ar pirksta pieskārienu.
Akumulators
Krātuve
Brīvpiekļuves atmiņa
Drošība
Ierīces optimizēšana
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Optimizēt tūlīt.
Ātrās optimizēšanas funkcija uzlabo ierīces veiktspēju, veicot tālāk norādītās darbības.
• Dzēšot daļu atmiņas.
• Dzēšot nevajadzīgos failus un aizverot programmas, kas darbojas fonā.
• Neparasta akumulatora lietojuma pārvaldība.
• Skenēšana, meklējot avarējušas programmas un ļaunprogrammatūru.
226
Iestatījumi
Automātiskās optimizēšanas funkcijas izmantošana
Varat iestatīt, lai ierīce automātiski veiktu optimizēšanu, kamēr tā netiek izmantota. Pieskarieties
pie → Pieredzējis → Automātiskā optimizācija un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Ja
vēlaties iestatīt konkrētu automātiskās optimizēšanas veikšanas laiku, pieskarieties pie Laiks.
Akumulators
Pārbaudiet atlikušo akumulatora uzlādes līmeni un ierīces lietošanas laiku. Ierīcēs ar zemu
akumulatora uzlādes līmeni akumulatora enerģiju iespējams ekonomēt, aktivizējot enerģijas
taupīšanas funkcijas.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Akumulators.
• Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas
izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces
iestatījumiem un darbības apstākļiem.
• Jūs, iespējams, nevarēsiet saņemt paziņojumus no dažām programmām, kas izmanto
enerģijas taupīšanas režīmu.
Enerģijas režīms
Izvēlieties enerģijas režīmu, kas ir piemērots jūsu ierīces lietošanas mērķiem.
Pieskarieties pie Enerģijas režīms, un izvēlieties iespēju.
• Augsta veiktspēja: ekrāns ir tik gaišs, cik iespējams, un tam ir maksimālā izšķirtspēja.
Akumulators var ātri izlādēties.
• Optimizēts: optimizēts, lai nodrošinātu līdzsvaru starp ierīces veiktspēju un akumulatora
lietojumu.
• Vid. enerģijas taup.: aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu, lai palielinātu akumulatora
lietošanas laiku.
• Maks. enerģ. taup.: maksimālas enerģijas taupīšanas režīmā ierīce samazina akumulatora
enerģijas patēriņu, aktivizējot tumšo režīmu un ierobežojot pieejamās programmas un
funkcijas. Tīkla savienojumi, izņemot mobilā tīkla, tiks deaktivizēti.
Varat iestatīt ierīci ātrāk veikt akumulatora uzlādi. Pieskarieties slēdzim Ātrā uzlāde ar kabeli, lai
to aktivizētu.
227
Iestatījumi
Adaptīvā enerģijas taupīšana
Varat iestatīt, lai ierīce aktivizē enerģijas taupīšanas režīmu automātiski, pamatojoties uz jūsu
lietošanas uzvedību un atlikušo akumulatora enerģijas līmeni.
Pieskarieties pie Enerģijas režīms un pieskarieties slēdzim Adaptīvā enerģijas taupīšana, lai
to aktivizētu. Jūsu ierīce aktivizēs enerģijas taupīšanas režīmu, pamatojoties uz situāciju, lai
palielinātu akumulatora lietošanas laiku.
Akumulatora lietošanas pārvaldība katrai programmai
Jūs varat ietaupīt akumulatora enerģiju, neļaujot fonā strādājošām programmām, brīžos, kad
tās netiek izmantotas, patērēt akumulatora enerģiju. Pieskarieties pie Akumulatora lietojums,
izvēlieties Programmu sarakstā programmas un pieskarieties slēdzim Deaktivizēt programmu,
lai aktivizētu funkciju.
Krātuve
Pārbaudiet izmantotos un pieejamos atmiņas resursus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Krātuve.
• Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka, nekā norādīts, jo daļu atmiņas
aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Atjauninot ierīci, pieejamā
kapacitāte var mainīties.
• Pieejamo ierīces iekšējās atmiņas ietilpību varat apskatīt Samsung mājas lapā sadaļā
Specifikācijas.
Atmiņas pārvaldība
Lai dzēstu liekos failus, piemēram, kešatmiņas datus, pieskarieties pie Iztīrīt. Lai dzēstu failus vai
atinstalētu programmas, ko vairs nelietojat, izvēlieties kategoriju. Pēc tam atzīmējiet vienumus,
lai izvēlētos, un pieskarieties pie Dzēst.
Brīvpiekļuves atmiņa
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Brīvpiekļuves atmiņa.
Lai paātrinātu ierīces darbību, izslēdzot programmas, kas darbojas fonā, programmu sarakstā
atzīmējiet programmas un pieskarieties Iztīrīt.
228
Iestatījumi
Drošība
Pārbaudiet ierīces drošības situāciju. Šī funkcija meklē ierīcē ļaunprogrammatūru.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Drošība → Skenēt tālruni.
Programmas
Pārvaldiet ierīces programmas un mainiet to iestatījumus. Jūs varat skatīt programmas lietošanas
informāciju, mainīt to paziņojumu vai piešķirto atļauju iestatījumus, kā arī atinstalēt vai
deaktivizēt nevajadzīgās programmas.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Programmas.
Vispārīga pārvaldība
Pielāgojiet ierīces sistēmas iestatījumus vai atiestatiet ierīci.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Vispārīga pārvaldība.
• Valoda un ievade: izvēlieties ierīces valodas un mainiet iestatījumus, piemēram, tastatūras
un balss ievades veidus. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Ierīces valodu pievienošana.
• Datums un laiks: piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku
un datumu.
Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts, tiek atiestatīts datums un laiks.
• Sazinieties ar mums: uzdodiet jautājumus vai skatiet biežāk uzdotos jautājumus.
• Atiestatīt: atiestatiet ierīces iestatījumus vai veiciet sākotnējo datu atiestatīšanu. Varat
atiestatīt visus ierīces iestatījumus vai tikai tīkla iestatījumus, vai pieejamības iestatījumus.
Varat arī iestatīt ierīci restartēties iepriekš iestatītā laikā, lai nodrošinātu ierīces optimizāciju.
229
Iestatījumi
Ierīces valodu pievienošana
Jūs varat pievienot valodas, kas tiks izmantotas jūsu ierīcē.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Vispārīga pārvaldība → Valoda un ievade → Valoda →
Valodas pievienošana.
Lai skatītu visas valodas, ko iespējams pievienot, pieskarieties pie → Visas valodas.
2
3
Izvēlieties pievienojamo valodu.
Lai izvēlēto valodu iestatītu kā noklusēto valodu, pieskarieties Iest. kā nokl. Lai paturētu
pašreizējos valodas iestatījumus, pieskarieties Paturēt pašr.
Izvēlētā valoda tiks pievienota jūsu valodu sarakstam. Nomainot noklusēto valodu, izvēlētā
valoda tiks pievienota saraksta augšpusē.
Lai valodu sarakstā nomainītu noklusējuma valodu, izvēlieties valodu un pieskarieties pie Lietot.
Ja programma neatbalsta noklusējuma valodu, tiks izmantota nākamā sarakstā esošā valoda, kas
tiek atbalstīta.
Pieejamība
Konfigurējiet dažādus iestatījumus, lai uzlabotu ierīces pieejamību. Plašāku informāciju skatiet
sadaļā Pieejamība.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Pieejamība.
230
Iestatījumi
Programmatūras atjaun.
Atjauniniet savas ierīces programmatūru, izmantojot programmaparatūras bezvadu (FOTA)
pakalpojumu. Varat arī ieplānot programmatūras atjauninājumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Programmatūras atjaun.
Ja jūsu ierīces drošības un jauna veida apdraudējumu bloķēšanas nolūkā tiek izlaisti
programmatūras ārkārtas atjauninājumi, tie tiek instalēti automātiski, neprasot jūsu
piekrišanu.
• Lejupielādēt un instalēt: manuāli pārbaudiet, vai nav pieejami atjauninājumi, un instalējiet
tos.
• Autom. lejupielādēt, izm. Wi-Fi: iestatiet, lai ierīce automātiski lejupielādē atjauninājumus,
kad tā ir savienota ar Wi-Fi tīklu.
• Pēdējā atjaunināšana: skatiet informāciju par pēdējo programmatūras atjauninājumu.
Informācija par drošības atjauninājumiem
Drošības atjauninājumi ir paredzēti jūsu ierīces drošības uzlabošanai un jūsu personīgās
informācijas aizsargāšanai. Lai iegūtu jūsu ierīces modelim paredzētos drošības atjauninājumus,
apmeklējiet vietni security.samsungmobile.com.
Šī interneta vietne ir pieejama tikai dažās valodās.
Par tālruni
Piekļūstiet informācijai par ierīci.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Par tālruni.
Lai mainītu ierīces nosaukumu, pieskarieties pie Rediģēt.
• Statuss: skatīt dažādu informāciju par ierīci, piemēram, SIM kartes statusu, Wi-Fi MAC adresi
un sērijas numuru.
• Juridiskā informācija: skatīt ar ierīci saistīto juridisko informāciju, piemēram, informāciju par
drošību un atvērtā koda licenci.
• Programmatūras informācija: skatīt informāciju par ierīces programmatūru, piemēram,
operētājsistēmas versiju un aparātprogrammatūras versiju.
• Informācija par akumulatoru: skatīt ierīces akumulatora statusu un informāciju.
231
Pielikums
Pieejamība
Par pieejamību
Uzlabojiet pieejamību funkcijām, atvieglojot ierīces lietošanu lietotājiem ar vāju redzi, dzirdes
traucējumiem vai ierobežotām prasmēm.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Pieejamība. Ekrāna augšdaļā varat apskatīt
pieejamības funkciju, kuru izmantojat. Pieskarieties pie
, lai apskatītu pašlaik izmantojamās
funkcijas, vai pieskarieties pie Izslēgt, lai ātri atspējotu funkcijas.
Voice Assistant (atbilde ar balsi)
Voice Assistant aktivizēšana vai deaktivizēšana
Aktivizējot Voice Assistant, ierīce aktivizēs atbildi ar balsi. Vienreiz pieskaroties pie izvēlētās
funkcijas, ierīce skaļi nolasīs ekrānā redzamo tekstu. Pieskaroties funkcijai divreiz, tā tiks
aktivizēta.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Ekrāna lasītājs, un pēc tam
pieskarieties slēdzim Voice Assistant, lai to aktivizētu.
Lai deaktivizētu Voice Assistant, pieskarieties slēdzim un ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz
ekrāna.
Lai skatītu, kā lietot Voice Assistant, pieskarieties pie Apmācība.
Dažas funkcijas nav pieejamas Voice Assistant lietošanas laikā.
232
Pielikums
Ekrāna vadīšana ar pirkstu žestiem
Varat izmantot dažādus pirkstu žestus, lai vadītu ekrānu Voice Assistant lietošanas laikā.
Viena pirksta žesti
• Pieskaršanās: skaļi nolasīt zem pirksta esošo vienumu. Lai pārlūkotu ekrānu, novietojiet
pirkstu uz ekrāna un pārvietojiet to pa ekrānu.
• Pieskaršanās divreiz: atvērt izvēlēto vienumu. Kamēr izvēlētie vienumi tiek skaļi nolasīti,
ja izdzirdat sev vajadzīgo vienumu, atlaidiet savu pirkstu no vienuma. Pēc tam ātri divreiz
pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.
• Pieskaršanās divreiz un ekrāna turēšana: pārvietot vienumu vai piekļūt pieejamai iespējai.
• Pavilkšana pa kreisi: izlasiet iepriekšējo vienumu.
• Pavilkšana pa labi: izlasiet nākamo vienumu.
• Pavilkšana augšup vai lejup: mainīt nesenākos kontekstizvēlnes iestatījumus.
• Pavilkšana pa kreisi, tad pa labi ar vienu kustību: ritināt ekrānu uz augšu.
• Pavilkšana pa labi, tad pa kreisi ar vienu kustību: ritināt ekrānu uz leju.
• Pavilkšana uz augšu, tad uz leju ar vienu kustību: pāriet uz pirmo vienumu ekrānā.
• Pavilkšana uz leju, tad uz augšu ar vienu kustību: pāriet uz pēdējo vienumu ekrānā.
Divu pirkstu žesti
• Pieskaršanās divreiz: sākt, apturēt vai atsākt pašreizējo darbību.
• Pieskaršanās trīsreiz: uzzināt laiku, atlikušo akumulatora uzlādes līmeni un citu informāciju.
Lai mainītu vienumus, kas tiek skaļi nolasīti, palaidiet programmu Iestatījumi un
pieskarieties pie Pieejamība → Ekrāna lasītājs → Iestatījumi → Statusa joslas informācija.
• Pieskaršanās četras reizes: ieslēdziet vai izslēdziet balss atbildi.
• Pavilkšana pa kreisi: pāriet uz nākamo lapu.
• Pavilkšana pa labi: pāriet uz iepriekšējo lapu.
• Pavilkšana uz augšu: ritināt sarakstu uz leju.
• Pavilkšana uz leju: ritināt sarakstu uz augšu.
• Pavilkšana uz augšu vai uz leju sākuma ekrānā: atvērt programmu sarakstu.
• Pavilkšana uz augšu vai uz leju programmu sarakstā: atgriezties sākuma ekrānā.
• Pavilkšana jebkurā virzienā bloķēšanas ekrānā: atbloķēt ekrānu.
• Pavilkšana uz leju no ekrāna augšdaļas: atvērt paziņojumu paneli.
233
Pielikums
Triju pirkstu žesti
• Pieskaršanās: sākt skaļi lasīt vienumus, sākot no augšas.
• Pieskaršanās divreiz: sākt lasīt no nākamā vienuma.
• Pieskaršanās trīsreiz: lasīt pēdējo izvēlēto tekstu un kopēt to starpliktuvē.
• Pavilkšana pa kreisi vai pa labi: atvērt kontekstizvēlni un ritināt pa iespējām.
• Pavilkšana lejup vai augšup: mainīt teksta lasīšanas un izvēlēšanās granularitāti.
• Pavilkšana uz augšu un uz leju ar vienu kustību: atgriezties iepriekšējā ekrānā.
• Pavilkšana uz leju un uz augšu ar vienu kustību: atgriezties sākuma ekrānā.
Četru pirkstu žesti
• Pieskaršanās: atgriezties iepriekšējā ekrānā.
• Pieskaršanās divreiz: atgriezties sākuma ekrānā.
• Pieskaršanās trīs reizes: atvērt pēdējo programmu sarakstu.
Kontekstizvēlnes lietošana
Voice Assistant lietošanas laikā velciet pa kreisi vai pa labi ar trīs pirkstiem. Parādīsies
kontekstizvēlne, un ierīce skaļi nolasīs iespējas. Velciet pa kreisi vai pa labi ar trīs pirkstiem, lai
ritinātu pa iespējām. Kad dzirdat vajadzīgo iespēju, velciet uz augšu vai uz leju, lai pielietotu šo
iespēju vai pielāgotu iespējas iestatījumus. Piemēram, kad dzirdat Runas ātrums, varat pielāgot
ātrumu, pavelkot uz augšu vai uz leju.
Attēlu marķējumu pievienošana un pārvaldīšana
Jūs varat piešķirt marķējumus attēliem uz ekrāna. Ierīce skaļi nolasa marķējumus, kad attēli tiek
izvēlēti. Pievienojiet marķējumu nemarķētiem attēliem, divreiz pieskaroties ekrānam ar trim
pirkstiem un turot.
Lai pārvaldītu marķējumus, palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Pieejamība →
Ekrāna lasītājs → Iestatījumi → Pielāgoto iezīmju pārvaldība.
234
Pielikums
Voice Assistant konfigurācijas iestatījumi
Konfigurējiet Voice Assistant iestatījumus ērtākai lietošanai.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties Pieejamība → Ekrāna lasītājs → Iestatījumi.
• Teksta pārveide runā: mainiet teksta pārveides runā funkciju iestatījumus, kas tiek
izmantoti, kad ir aktivizēts Voice Assistant, piemēram, valodas, ātrumu u. c.
• Liekvārdība: pielāgojiet detalizētus balss atbildes iestatījumus.
• Sakratiet, lai turpinātu lasīt: iestatīt ierīci skaļi nolasīt ekrānā redzamo tekstu, kad pakratāt
ierīci. Jūs varat izvēlēties dažādas kratīšanas intensitātes.
• Paroļu izrunāšana: iestatiet ierīci skaļi nolasīt rakstzīmes, kad ievadāt savu paroli.
• Zvanītāja ID nolasīšana: iestatīt ierīci skaļi nolasīt zvanītāja vārdu, kad jums ir ienākošais
zvans.
• Atbilde ar vibrāciju: iestatiet ierīci vibrēt, kad tiek veiktas darbības ekrānā, piemēram,
vienuma izvēlēšanās.
• Atbilde ar skaņu: iestatiet ierīci atskaņot skaņu, kad tiek veiktas darbības ekrānā, piemēram,
vienuma izvēlēšanās. Varat pielāgot arī skaņas skaļumu, kas tiek atskaņota kad Jūs
pieskaraties ekrānam, lai to vadītu.
• Koncentrēšanās uz runas audio: iestatīt ierīci pagriezt klusāk multivides skaļumu, kad ierīce
skaļi nolasa vienumu.
• Fokusa indikators: iestatiet ierīci palielināt malas biezumu fokusēšanas indikatoram, kas
parādās, kad pieskaraties vienumiem. Jūs varat arī mainīt indikatora krāsu.
• Viena pieskāriena aktivizācija: iestatiet ierīci aktivizēt izvēlēto vienumu ar vienu
pieskārienu.
• Viena pieskāriena navig. josla: iestatiet ierīci izmantot navigācijas joslas pogas ar vienu
pieskārienu.
• Ātrā izvēlne: izvēlēties rādīt kontekstizvēlnes opcijas, kad pavelkat pa labi vai pa kreisi ar trīs
pirkstiem.
• Pielāgoto iezīmju pārvaldība: pārvaldīt jūsu pievienotos marķējumus.
• Tastatūras īsinājumt.: iestatīt taustiņu saīsnes, ko izmantot ar ārējo tastatūru.
• Tumšs ekrāns ar sānu taustiņu: privātuma nodrošināšanai varat iestatīt, lai ierīce darbojas
normāli, ja ekrāns ir izslēgts.
• Statusa joslas informācija: izvēlēties vienumus, ko skaļi nolasīt, kad trīsreiz pieskaraties
ekrānam ar diviem pirkstiem.
• Izstrādātāja iespējas: iestatīt iespējas programmu izveidei.
235
Pielikums
Ierīces izmantošana ar izslēgtu ekrānu
Privātuma nodrošināšanai varat iestatīt, lai ierīce darbotos normāli, ja ekrāns ir izslēgts. Nospiežot
taustiņus vai pieskaroties ekrānam, ekrāns neieslēgsies. Pašreiz aktivizētās funkcijas neizslēdzas,
ja ekrāns ir izslēgts.
Palaidiet programmu Iestatījumi pieskarieties pie Pieejamība → Ekrāna lasītājs → Iestatījumi
un pēc tam pieskarieties slēdzim Tumšs ekrāns ar sānu taustiņu, lai to aktivizētu. Jūs varat
aktivizēt vai deaktivizēt šo funkciju, divreiz ātri nospiežot sānu taustiņu.
Šī funkcija parādīsies tikai tad, kad būs aktivizēts Voice Assistant.
Teksta ievadīšana, izmantojot tastatūru
Lai parādītu tastatūru, pieskarieties blakus teksta ievades lauciņam un tad ātri divreiz
pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.
Lai aktivizētu ātrās taustiņu ievades funkciju, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie
Pieejamība → Ekrāna lasītājs, tad pieskarieties slēdzim Ātrā rakstīšana, lai to aktivizētu.
Kad pieskaraties tastatūrai ar pirkstu, ierīce skaļi nolasa rakstzīmju taustiņus, kas atrodas zem
jūsu pirksta. Kad jūs izdzirdat vajadzīgo rakstzīmi, atlaidiet pirkstu no ekrāna, lai to izvēlētos. Tiek
ievadīta rakstzīme, un ierīce skaļi nolasa tekstu.
Ja Ātrā rakstīšana nav aktivizēta, atlaidiet savu pirkstu no vēlamās rakstzīmes un tad ātri divreiz
pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.
Šī funkcija parādīsies tikai tad, kad būs aktivizēts Voice Assistant.
Papildu rakstzīmju ievadīšana
Pieskarieties un turiet taustiņu uz tastatūras, lai ievadītu papildu rakstzīmes, kas pieejamas šim
taustiņam. Virs taustiņa parādās uznirstošais logs, rādot pieejamās rakstzīmes. Lai izvēlētos
rakstzīmi, velciet ar savu pirkstu uz uznirstošā loga, līdz izdzirdat rakstzīmi, kuru vēlaties ievietot,
un tad atlaidiet.
236
Pielikums
Redzamības uzlabojumi
Augsta kontrasta motīva lietošana
Izmantojiet skaidru motīvu, kas gaišas krāsas saturu parāda uz tumša fona.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Redzamības uzlabojumi →
Augsta kontrasta motīvs un pēc tam izvēlieties motīvu.
Augsta kontrasta fontu lietošana
Mainiet fontu krāsu un kontūru, lai palielinātu kontrastu starp tekstu un fonu.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Redzamības uzlabojumi un
tad pieskarieties slēdzim Augsta kontrasta fonti, lai to aktivizētu.
Augsta kontrasta tastatūras lietošana
Mainiet Samsung tastatūras krāsu, lai paaugstinātu kontrastu starp tekstu un fonu.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Redzamības uzlabojumi un
tad pieskarieties slēdzim Augsta kontrasta tastat., lai to aktivizētu.
Pogu formu attēlošana
Attēlojiet pogu formas ar rāmjiem, lai tās izceltu.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Redzamības uzlabojumi un
tad pieskarieties slēdzim Pogu formu rādīšana, lai to aktivizētu.
Ekrāna krāsu apgriešana
Uzlabojiet ekrāna redzamību, lai palīdzētu lietotājiem vienkāršāk atpazīt ekrānā attēloto tekstu.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Redzamības uzlabojumi un
tad pieskarieties slēdzim Krāsu apvēršana, lai to aktivizētu.
237
Pielikums
Krāsu pielāgošana
Pielāgojiet krāsu parādīšanas veidu ekrānā, ja jums ir grūtības atšķirt krāsas. Ierīce maina krāsas
uz vieglāk atpazīstamām krāsām.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Redzamības uzlabojumi →
Krāsu pielāgošana un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Izvēlieties iespēju.
Lai pielāgotu krāsas intensitāti, velciet regulēšanas joslu sadaļā Intensitāte.
Izvēloties režīmu Personalizēta krāsa, jūs varat personalizēt ekrāna krāsu. Lai pabeigtu krāsu
pielāgošanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Krāsu objektīvs
Pielāgojiet ekrāna krāsas, ja teksta lasīšana sagādā grūtības.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Redzamības uzlabojumi →
Krāsu objektīvs un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Izvēlieties atbilstošo krāsu.
Lai pielāgotu caurspīdīguma līmeni, velciet regulēšanas joslu sadaļā Necaurredzamība.
Ekrāna kustības efektu samazināšana
Samaziniet atsevišķus ekrāna efektus, ja esat jutīgs pret animācijām vai ekrāna kustību.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Redzamības uzlabojumi un
tad pieskarieties slēdzim Noņemt animācijas, lai to aktivizētu.
Lupas izmantošana
Aktivizējiet lupu, lai tuvinātu ekrānu un tā saturu skatītu palielinājumā.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Redzamības uzlabojumi un
tad pieskarieties slēdzim Lupas logs, lai to aktivizētu. Ekrānā parādīsies lupa.
Lai pārvietotu lupu uz vietu ekrānā, kur vēlaties veikt pietuvināšanu, pavelciet aiz lupas rāmja
malas.
238
Pielikums
Ekrāna palielināšana
Palieliniet ekrānu un tuviniet noteiktu zonu.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties Pieejamība → Redzamības uzlabojumi →
Palielinājums.
• Trīsreiz piesk. ekr., lai pal.: veiciet pietuvināšanu, trīsreiz pieskaroties ekrānam. Lai atgrieztos
parastajā skatā, atkal trīsreiz pieskarieties ekrānam.
• Lai palielinātu, izmant. īsceļu: veiciet pietuvināšanu, navigācijas joslā pieskaroties pie
un pēc tam pieskaroties vietai, kurā vēlaties palielināt ekrānu. Lai atgrieztos parastajā skatā,
pieskarieties pie .
Lai pārlūkotu ekrānu, velciet divus vai vairākus pirkstus pāri palielinātajam ekrānam.
Lai pielāgotu tālummaiņas attiecību, savelciet vai izpletiet divus vai vairākus pirkstus uz
palielinātā ekrāna.
Varat arī uz laiku palielināt ekrānu, pieskaroties ekrānam trīs reizes un turot. Vai arī pieskarieties
pie , pēc tam pieskarieties pie ekrāna un turiet to. Turot ekrānu, velciet pirkstu, lai palielinātu
ekrānu. Atlaidiet pirkstu, lai atgrieztos parastajā skatā.
• Cipartastatūru un navigācijas joslu ekrānā nevar palielināt.
• Kad šī funkcija ir aktivizēta, var tikt ietekmēta dažu programmu veiktspēja.
Peles vai skārienpaneļa kursora palielināšana
Palieliniet kursoru, kad izmantojat ārēju peli vai skārienpaneli.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Redzamības uzlabojumi un
tad pieskarieties slēdzim Liels peles/skārienpaneļa rādītājs, lai to aktivizētu.
Fonta mainīšana
Mainiet fonta izmēru un stilu.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties Pieejamība → Redzamības uzlabojumi →
Fonta lielums un stils.
Ekrāna tālummaiņa
Mainiet ekrāna tālummaiņas iestatījumu.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties Pieejamība → Redzamības uzlabojumi →
Ekrāna tālummaiņa.
239
Pielikums
Dzirdes aparāti
Skaņas detektori
Iestatiet ierīci, lai tā uztvertu mazuļa raudas vai durvju zvanu. Uztverot skaņu, ierīce ievibrēs un
žurnālā tiks saglabāts brīdinājums.
Kad šī funkcija ir iespējota, balss atpazīšana nedarbojas.
Bērna raudāš. detektors
Palaidiet Iestatījumi un pieskarieties pie Pieejamība → Dzirdes aparāti → Skaņas detektori →
Bērna raudāš. detektors → Sākt.
Durvju zvana detektors
1
2
3
Palaidiet Iestatījumi un pieskarieties pie Pieejamība → Dzirdes aparāti → Skaņas
detektori → Durvju zvana detektors.
Pieskarieties pie Ierakst., lai ierakstītu durvju zvana skaņu.
Ierīce atpazīs un ierakstīs durvju zvanu.
Pieskarieties pie Pārbaudīt un piespiediet durvju zvanu, lai pārbaudītu, vai tā skaņa ir pareizi
ierakstīta. Kad ierīce atpazīst durvju zvana skaņu, pieskarieties pie Sākt.
Lai mainītu durvju zvana skaņu, pieskarieties Mainīt durvju zvana skaņu.
Visu skaņu izslēgšana
Iestatiet ierīci izslēgt visas ierīces skaņas kā, piemēram, multivides skaņas un zvanītāja balsi
sarunas laikā.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Dzirdes aparāti un tad
pieskarieties slēdzim Izslēgt visas skaņas, lai to aktivizētu.
240
Pielikums
Dzirdes aparātu atbalsts
Iestatiet, lai ierīce uzlabotu skaņas kvalitāti un tā labāk atbilstu dzirdes aparātu prasībām.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Dzirdes aparāti → Dzirdes
aparātu atbalsts un pēc tam pieskarieties slēdzim Dzirdes aparāta saderība, lai to aktivizētu.
Skaņas līdzsvara pielāgošana
Iestatiet ierīci pielāgot skaņas līdzsvaru, kad izmantojat austiņas.
1
2
3
Savienojiet austiņas ar ierīci un uzlieciet tās.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Pieejamība → Dzirdes aparāti.
Izvēlnē Kr./labās p. skaņas bal. velciet pielāgošanas joslu pa kreisi vai pa labi un pielāgojiet
skaņas balansu.
Mono audio
Mono izvade apvieno stereoskaņu vienā signālā, kas tiek atskaņots visos austiņu skaļruņos.
Izmantojiet šo, ja jums ir dzirdes traucējumi vai ja viena ieauša lietošana ir ērtāka.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Dzirdes aparāti un tad
pieskarieties slēdzim Mono audio, lai to aktivizētu.
Subtitru iestatījumi
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Dzirdes aparāti → Subtitru
iestatījumi → Samsung subtitri(slēptie titri) vai Google subtitri (CC), tad pieskarieties slēdzim,
lai to aktivizētu.
Izvēlieties kādu no subtitru iestatījumu konfigurēšanas iespējām.
241
Pielikums
Saziņa un izveicība
Universālais slēdzis
Skārienekrānu var pārvaldīt, pievienojot ārējo slēdzi, pieskaroties ekrānam vai izmantojot galvas
kustības un sejas žestus.
1
2
3
4
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Pieejamība → Saziņa un izveicība →
Universālais slēdzis.
Izlasiet ekrānā redzamās instrukcijas un pieskarieties pie Gatavs.
Pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Ja universālais slēdzis ierīcē nav reģistrēts, pieskarieties Slēdža pievienošana un iestatiet
slēdžus ierīces vadīšanai.
Lai aktivizētu universālā slēdža funkciju, ierīcē jābūt reģistrētam vismaz vienam slēdzim.
Lai iestatītu slēdžus ierīces vadībai, pieskarieties pie Slēdži.
Lai deaktivizētu šo funkciju, vienlaikus nospiediet sānu taustiņu un skaļuma palielināšanas
taustiņu.
Palīgizvēlne
Palīga īsceļa ikonas rādīšana
Iestatiet ierīci rādīt palīga īsceļa ikonu, lai piekļūtu programmām, funkcijām un iestatījumiem.
Pieskaroties palīga izvēlnēm šajā ikonā, varat vienkāršā veidā vadīt savu ierīci.
1
2
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Pieejamība → Saziņa un izveicība →
Palīgizvēlne.
Pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Palīga īsceļa ikona parādās ekrāna labajā apakšējā daļā.
Lai mainītu palīga saīsnes ikonas caurspīdīguma līmeni, pavelciet zem opcijas
Caurspīdīgums esošo regulēšanas joslu.
242
Pielikums
Piekļūšana palīga izvēlnēm
Palīga īsceļa ikona parādās kā peldoša ikona vieglai piekļuvei palīga izvēlnēm no jebkura ekrāna.
Kad jūs pieskaraties palīga īsceļa ikonai, ikona nedaudz palielinās, un uz tās parādās palīga
izvēlnes. Pieskarieties pa labi vai pa kreisi vērstai bultai, lai dotos uz citiem paneļiem, vai pavelciet
pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos citas izvēlnes.
Kursora lietošana
Palīga izvēlnē pieskarieties Kursors. Jūs varat vadīt ekrānu ar nelielām pirkstu kustībām uz
skāriena zonas. Velciet savu pirkstu uz skāriena zonas, lai pārvietotu kursoru. Tāpat pieskarieties
ekrānam, lai izvēlētos vienumus zem kursora.
Izmantojiet šādas iespējas:
•
/
: ritināt ekrānā pa kreisi vai pa labi.
•
/
: ritināt ekrānā uz augšu vai uz leju.
•
: palieliniet laukumu, kurā ir novietots kursors.
•
: mainiet skārienpaneļa un kursora iestatījumus.
•
: pārvietot skāriena zonu uz citu vietu.
•
: aizvērt skāriena zonu.
Papildināto palīdzības izvēļņu lietošana
Iestatiet ierīci parādīt papildu palīdzības izvēlnes izvēlētām programmām.
Palaidiet Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Saziņa un izveicība → Palīgizvēlne
→ Assistant plus un tad pieskarieties slēdžiem, kas atrodas pie programmām, kuras vēlaties
aktivizēt.
Noklikšķ., kad rādīt. apstājies
Iestatiet ierīci, lai, novietojot uz vienuma peles kursoru, tā vienumu izvēlētos automātiski.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Saziņa un izveicība un tad
pieskarieties slēdzim Noklikšķ., kad rādīt. apstājies, lai to aktivizētu.
Atbildēšana vai sarunas beigšana
Mainiet zvanu atbildēšanas vai zvanu beigšanas metodi.
Palaidiet Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Saziņa un izveicība → Atbildēšana un
sarunu beigšana un tad pieskarieties vēlamās metodes slēdzim.
243
Pielikums
Saziņas vadība
Aktivizējiet mijiedarbības kontroles režīmu, lai ierobežotu ierīces reakciju uz ievadēm, kad lietojat
programmas.
1
2
3
4
5
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Pieejamība → Saziņa un izveicība →
Saziņas vadība.
Pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Programmas izmantošanas laikā vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu sānu taustiņu un
skaļuma palielināšanas taustiņu.
Pielāgojiet rāmja izmēru vai apvelciet līniju ap zonu, kuru jūs vēlaties ierobežot.
Pieskarieties Gatavs.
Ierīce parāda ierobežoto zonu. Ierobežotā zona nereaģēs uz pieskārieniem, un ierīces taustiņi
tiks atspējoti. Tomēr jūs varat iespējot funkcijas sānu taustiņam, skaļuma taustiņam un
tastatūrai saziņas vadības režīmā.
Lai deaktivizētu mijiedarbības kontroles režīmu, turiet nospiestu sānu taustiņu un skaļuma
palielināšanas taustiņu.
Lai iestatītu ierīci bloķēt ekrānu pēc mijiedarbības vadības režīma deaktivizēšanas, palaidiet
Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Saziņa un izveicība → Saziņas vadība un tad
pieskarieties slēdzim Bloķēt ekrānu, kad deaktivizēta, lai to aktivizētu.
Skāriena un turēšanas aizkave
Iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Saziņa un izveicība →
Skāriena un turēšanas aizkave un tad izvēlieties iespēju.
Pieskāriena ilgums
Iestatiet laiku, cik ilgi ir jāpieskaras ekrānam, lai ierīce to atpazītu kā skārienu.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Saziņa un izveicība →
Pieskāriena ilgums, pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu, un tad izvēlieties programmas.
244
Pielikums
Ignorēt atkārtotus pieskārienus
Iestatiet ierīci, lai tiktu atpazīts tikai pirmais skāriens iestatītajā ilgumā, ja esat pieskāries ekrānam
vēlreiz.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Saziņa un izveicība → Ignorēt
atkārtotus pieskārienus, pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu, un tad izvēlieties programmas.
Papildu iestatījumi
Ātrā pieejamības funkciju palaišana
Iestatiet, lai ātri piekļūtu pieejamības funkcijām.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Papildu iestatījumi → Sānu
un skaļuma pal. taustiņi un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Pēc tam izvēlieties
pieejamības funkciju, kas tiks atvērta, kad vienlaicīgi nospiedīsiet sānu taustiņu un skaļuma
palielināšanas taustiņu.
Jūs varat piekļūt tālāk norādītajām pieejamības funkcijām:
• Pieejamība
• Voice Assistant
• Universālais slēdzis
• Lupas logs
• Krāsu apvēršana
• Krāsu pielāgošana
• Krāsu objektīvs
• Saziņas vadība
Ātra īsceļa pakalpojumu palaišana
Iestatiet, lai ātri palaistu īsceļa pakalpojumu.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Papildu iestatījumi → Skaļ.
paliel. un samaz. taust. un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Pēc tam pieskarieties
Izvēlētais pakalpojums un izvēlieties īsceļa pakalpojumu, lai sāktu, kad vienlaikus trīs sekundes
turat nospiestu skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņu.
Varat piekļūt šādiem īsceļu pakalpojumiem:
• Jūsu tālruņa palīgs
• Universālais slēdzis
• Voice Assistant
245
Pielikums
Gaismas paziņojuma iestatīšana
Iestatiet ierīci, lai zibspuldze vai ekrāns mirgotu, atskanot modinātāja signālam vai saņemot
paziņojumus, piemēram, par ienākošajiem zvaniem vai jauniem ziņojumiem.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Papildu iestatījumi →
Zibspuldzes paziņojums un pēc tam pieskarieties slēdžiem, kas atrodas līdzās aktivizējamajām
iespējām.
Paziņojumu atgādinājumi
Iestatiet ierīci jūs brīdināt par paziņojumiem, kurus neesat pārbaudījis noteiktā laika posmā.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Papildu iestatījumi →
Paziņojumu atgādinājumi un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
• Vibrēt, kad atskaņo skaņu: iestatiet, lai ierīce vibrētu un atskaņotu paziņojuma skaņu, kad
jums ir neizlasīti paziņojumi.
• Atgādināt ik pēc: iestatīt intervālu starp atgādinājumiem.
• Izvēlēties programmas: iestatiet programmas brīdināt par paziņojumiem.
Balss ierakstu pievienošana balss etiķetēm
Lai atšķirtu līdzīgas formas objektus, varat pievienot tiem balss etiķetes. Varat ierakstīt un piešķirt
balss ierakstu balss etiķetei, kam iespējota NFC funkcija. Balss ieraksts tiek atskaņots, kad savu
ierīci novietojat etiķetes tuvumā.
Pirms šīs funkcijas lietošanas, ieslēdziet NFC funkciju.
1
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Pieejamība → Papildu iestatījumi →
Balss NFC atzīme.
Tiks palaists balss ierakstītājs.
2
3
4
Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie
. Runājiet mikrofonā.
Kad esat beidzis ierakstīšanu, pieskarieties pie Gatavs, lai apturētu.
Turiet savas ierīces aizmuguri virs balss etiķetes.
Balss ierakstā esošā informācija tiks uzrakstīta uz balss etiķetes.
246
Pielikums
Instalētie pakalpojumi
Skatīt pieejamības pakalpojumus, kas instalēti šajā ierīcē.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Pieejamība → Instalētie pakalpojumi.
Traucējummeklēšana
Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas
situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.
Kad ieslēdzat ierīci vai kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no
šiem kodiem:
• Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet ierīcei iestatīto paroli.
• PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ievadiet
komplektā ar SIM vai USIM karti iekļauto PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni
Bloķēt SIM karti.
• PUK: parasti jūsu SIM vai USIM karte ir tiek nobloķēta, jo vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts
nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
• PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar
SIM vai USIM karti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus
• Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari.
Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties
kļūdu ziņojumi.
• Dažas iespējas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar
pakalpojumu sniedzēju.
Jūsu ierīci nevar ieslēgt
Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru pirms
ierīces ieslēgšanas.
247
Pielikums
Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi
• Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildu aksesuārus, tas var nefunkcionēt
pareizi.
• Ja valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam, vai ja pieskaraties
skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
• Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
• Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
• Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
• Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz Samsung servisa centru.
Ierīce sasalst vai rodas fatāla kļūda
Pamēģiniet tālāk norādītos risinājumus. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung
servisa centru.
Ierīces restartēšana
Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai izslēgt ierīci un ieslēgt
to no jauna.
Piespiedu restartēšana
Ja jūsu ierīce ir sasalusi un nereaģē, vienlaikus turiet nospiestu sānu taustiņu un skaļuma
samazināšanas taustiņu ilgāk par 7 sekundēm, lai to restartētu.
Ierīces atiestatīšana
Ja iepriekš minētās metodes nepalīdz novērst problēmu, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Vispārīga pārvaldība → Atiestatīt →
Sākotnējo datu atiestate → Atiestatīt → Dzēst visu. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu,
atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas.
248
Pielikums
Zvani netiek savienoti
• Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
• Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
• Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
Sarunas laikā citi jūs nevar sadzirdēt
• Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
• Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu jūsu mutei.
• Ja izmantojat austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.
Zvana laikā atbalsojas skaņa
Pielāgojiet skaļumu, nospiežot skaļuma taustiņu, vai pārvietojieties uz citu vietu.
Mobilo sakaru tīkls vai internets bieži tiek atvienots, vai skaņas
kvalitāte ir vāja
• Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
• Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams,
jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā.
Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
• Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar
problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.
Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem
lādētājiem)
• Pārliecinieties, vai lādētājs ir savienots pareizi.
• Apmeklējiet Samsung servisa centru un nomainiet akumulatoru.
249
Pielikums
Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz
• Ierīcei vai tās akumulatoram atrodoties ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras ietekmē,
derīgā uzlāde var būt samazināta.
• Izmantojot noteiktas funkcijas vai programmas, piemēram, GPS, spēles vai internetu,
akumulatora enerģijas patēriņš palielinās.
• Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.
Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi
Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai
darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet
veikt tālāk aprakstītās darbības:
• Uzlādējiet akumulatoru.
• Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
• Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā
problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.
Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā
• Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu
uzņemšanas metodes.
• Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu
iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.
Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi
Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad jūs atverat tos savā
ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:
• Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
• Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital
Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu
rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
• Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts, piemēram, DivX vai AC3,
netiek atbalstīts, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus
atbalsta jūsu ierīce, apmeklējiet www.samsung.com.
250
Pielikums
• Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas
uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
• Jūsu ierīce atbalsta multivides failus, kurus autorizējis jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai
papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams internetā, piemēram, zvanu
signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.
Bluetooth nedarbojas, kā paredzēts
Ja nevar sameklēt otru Bluetooth ierīci, pastāv savienojuma problēmas vai darbības traucējumi,
rīkojieties, kā norādīts tālāk.
• Pārbaudiet, vai ierīce, ar ko vēlaties izveidot savienojumu, ir gatava meklēšanai vai
savienojuma izveidei.
• Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā
sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.
• Savā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Savienojumi un pēc tam
pieskarieties Bluetooth slēdzim, lai to aktivizētu.
• Savā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Vispārīga pārvaldība →
Atiestatīt → Atiestatīt tīkla iestatījumus → Atjaunot iestatījumus → Atiestatīt, lai
atiestatītu tīkla iestatījumus. Veicot atiestatīšanu, varat zaudēt reģistrēto informāciju.
Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung servisa centru.
Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums
• Pārliecinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
• Pārliecinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
• Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, pārliecinieties, lai datorā būtu instalēta 3. vai
jaunāka Windows XP servisa pakotne.
Ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašanās vietu
GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci,
lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.
251
Pielikums
Dati, kas saglabāti ierīcē, ir zuduši
Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā
gadījumā jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību
par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.
Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga
• Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija, un var rasties neliela daļu drebēšana vai
vibrēšana.
• Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.
Ierīces krātuvē nepietiek vietas
Izdzēsiet nevajadzīgos datus, piemēram, datus kešatmiņā, izmantojot ierīces apkopes funkciju,
vai arī manuāli izdzēsiet nelietotās programmas vai failus, lai atbrīvotu vietu krātuvē.
Nav redzama sākuma poga
Atsevišķu programmu vai funkciju izmantošanas laikā navigācijas josla ar tajā esošo sākuma
pogu var nebūt redzama. Lai parādītu navigācijas joslu, velciet uz augšu no ekrāna apakšdaļas.
Paziņojumu panelī neparādās ekrāna spilgtuma pielāgošanas josla
Atveriet paziņojumu paneli, pavelkot statusa joslu lejup. Pēc tam pavelciet uz leju paziņojumu
paneli. Pieskarieties pie → Ātrā paneļa izkārtojums un pieskarieties slēdzim Rādīt spilgtumu
augšdaļā, lai to ieslēgtu.
252
Pielikums
Akumulatora noņemšana
• Lai izņemtu akumulatoru, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Lai
saņemtu akumulatora izņemšanas norādījumus, lūdzu, apmeklējiet vietni
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Jūsu drošībai nemēģiniet izņemt akumulatoru pats. Ja akumulators netiek pareizi izņemts,
tas var izraisīt akumulatora un ierīces bojājumus, ievainojumus un/vai padarīt ierīci nedrošu
lietošanai.
• Samsung neuzņemas atbildību par kaitējumu un zaudējumiem (saistībā ar līguma
noteikumiem vai deliktu, tostarp nolaidību), kas varētu rasties, ja netiek precīzi ievēroti šie
brīdinājumi un norādījumi, izņemot nāvi vai miesas bojājumus, ja tie radušies Samsung
nolaidības dēļ.
253
Autortiesības
Autortiesības © 2019 Samsung Electronics
Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.
Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā,
elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā
informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā.
Preču zīmes
• SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
• Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir reģistrētas preču zīmes, kas
pieder Wi-Fi Alliance.
• Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. Dolby, Dolby Atmos un dubultais D ir Dolby
Laboratories tirdzniecības zīmes.
• Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement