Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Kasutusjuhend

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Kasutusjuhend
KASUTUSJUHEND
SM-G980F
SM-G980F/DS
SM-G981B
SM-G981B/DS
SM-G985F
SM-G985F/DS
SM-G986B
SM-G986B/DS
SM-G988B
SM-G988B/DS
Estonian. 03/2020. Rev.1.1
www.samsung.com
Sisukord
Põhiline
4
7
10
16
23
26
28
30
30
32
35
46
48
50
80
102
110
122
123
127
130
131
135
135
136
136
137
139
142
142
144
144
146
147
148
152
155
156
163
165
165
Üldteave
Olukorrad ja lahendused, kui seade üle
kuumeneb
Seadme paigutus ja funktsioonid
Aku
Nano-SIM kaart ja eSIM
Mälukaart (microSD kaart)
Seadme sisse- ja väljalülitamine
Algseadistamine
Samsungi konto
Edastage andmeid oma eelmiselt
seadmelt uuele seadmele (Smart
Switch)
Ekraani mõistmine
Teavituste paneel
Kuvahõive ja ekraani salvestamine
Teksti sisestamine
Rakendused ja funktsioonid
53
55
60
63
66
71
75
78
Rakenduste installimine ja
deinstallimine
Bixby
Bixby Vision
Bixby Routines
Telefon
Kontaktid
Sõnumid
Internet
2
Kaamera
Galerii
AR-i tsoon
Always On Display
Servaekraan
Mitmikaken
Samsung Daily
Samsung Health
Samsung Members
Samsung Notes
Galaxy Wearable
Kalender
Reminder
Helisalvesti
Minu Failid
Kell
Kalkulaator
Game Launcher
Game Booster
Laste-liides
SmartThings
Sisu jagamine
Music Share
Samsung DeX
Windowsiga linkimine
Samsung Global Goals
Google rakendused
Sisukord
Seaded
167 Sissejuhatus
167 Ühendused
168 Wi-Fi
170 Bluetooth
171 NFC ja maksed
173 Andmesäästja
174 Ainult mob. andmeside rak.-d
174 SIM-kaardi haldur (topelt-SIM-iga
mudelid)
175 Mobiilne kuumkoht ja modem
176 Veel ühenduseseadeid
178 Helid ja värinad
179 Dolby Atmos (ruumiline heli)
179 Rakenduse heli eraldamine
180 Teavitused
180 Rakenduste ikoonimärgid
181 Ekraan
182 Tumeda režiimi seaded
183 Sujuv liikumine
183 Sinise valguse filter
184 Ekraani režiimi vahetamine või
ekraani värvi reguleerimine
185 Fondi suurus ja laad
186
186
186
188
204
205
205
207
208
211
213
216
216
217
217
218
185 Ekraani eraldusvõime
185 Ekraanisäästja
Taustpilt
Teemad
Lukustusekraan
187 Smart Lock
Biomeetria ja turvalisus
189 Näotuvastus
192 Sõrmejäljetuvastus
196 Samsung Pass
199 Turvaline kaust
203 Turvaline Wi-Fi
Privaatsus
Asukoht
Kontod ja varundamine
206 Samsung Cloud
Google
Täpsemad funktsioonid
209 Liigutused
210 Dual Messenger
Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll
211 Digitaalne heaolu
Seadmehooldus
213 Seadme optimeerimine
214 Aku
215 Hoiundamine
215 Mälu
215 Turvalisus
Rakendused
Üldine haldus
Juurdepääs
Tarkvara värskendamine
Teave telefoni kohta
Lisa
219
237
244
249
3
Juurdepääs
KKK
Tõrkeotsing
Aku eemaldamine
Põhiline
Üldteave
Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne
seadme kasutama hakkamist läbi.
• Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
• Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast, mudeli üksikasjadest või
seadme tarkvarast osaliselt erineda.
• Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja muutmälukasutust, mõjutab
seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei
pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
• Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud
probleemide eest.
• Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on
tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras.
Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste
tööd.
• Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on
litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine
müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on
täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
• Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne
sünkroonimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketist kaasa tuua
lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi funktsiooni.
• Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma
eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust
Samsungi Teeninduskeskusega. Kasutaja paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust
teenusepakkujaga.
• Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine
võib kaasa tuua rikkeid, andmete riknemist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi
litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.
4
Põhiline
• Sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast on tootmise ja levitamise ajal seadmele kinnitatud
ekraanikaitse. Ekraanikaitse kahjustused ei ole garantiiga kaetud.
• Puuteekraan on selgelt nähtav ka tugevas päikesevalguses, kui kontrastsust reguleeritakse
vastavalt ümbristevale keskkonnale automaatselt. Toote iseloomust tulenevalt võib
fikseeritud graafika kuvamine või pikemaajaline ootele jätmine põhjustada järelhelendust
või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
– – Puuteekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja
jooksul ning puuteekraan on soovitatud välja lülitada, kui seadet ei kasutata.
– – Puuteekraani saab seadistada automaatselt välja lülituma, kui seda ei kasutata. Avage
rakendus Seaded toksake Ekraan → Ekraani kuvalõpp ja määrake aeg, kui kaua seade
peaks ootama enne puuteekraani välja lülitamist.
– – Puuteekraani heleduse automaatseks reguleerimiseks vastavalt ümbritsevale
keskkonnale avage rakendus Seaded toksake Ekraan ja aktiveerige lüliti Kohanduv
heledus.
• Olenevalt piirkonnast või mudelist vajavad mõned seadmed Föderaalse Sidekomisjoni (FCC)
heakskiitu.
Kui teie seadmel on FCC heakskiit, saate vaadata seadme FCC ID-d. Seadme FCC ID
vaatamiseks käivitage rakendus Seaded ja toksake Teave telefoni kohta → Olek. Kui teie
seadmel pole FCC ID-d, tähendab see, et seadet ei tohi USA-s ega selle territooriumidel
müüa ja selle võib USA-sse tuua ainult omaniku isiklikuks kasutuseks.
5
Põhiline
Vee-ja tolmukindluse säilitamine
Teie seade toetab vee- ja tolmukindlust. Seadme vee- ja tolmukindluse säilitamiseks järgige
hoolikalt käesolevaid nõuandeid. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
• Ärge kastke seadet sügavamasse magevette kui 1,5 m või hoidke seda vee all kauem
kui 30 minutit. Kui te kastate seadme mingisse muusse vedelikku kui magevette, näiteks
soolasesse vette, ioniseeritud vette või alkohoolsete jookide sisse, siseneb vedelik kiiremini
seadmesse.
• Ärge laske seadmel kokku puutuda jõuliselt liikuva veega.
• Kui seade puutub kokku mageveega, kuivatage see põhjalikult puhta ja pehme riidega.
Kui seade puutub kokku muu vedelikuga, näiteks soolase vee, basseinivee, seebivee,
õli, parfüümi, päikesekaitsekreemi, kätepuhastusvahendi või keemiliste toodete, nt.
kosmeetikaga, loputage seda puhta veega ja kuivatage põhjalikult puhta ja pehme riidega.
Kui te neid juhiseid ei järgi, võib see mõjutada seadme jõudlust ja välimust.
• Kui seadet on sattunud vette või mikrofon või kõlar on märjad, ei pruugi kõne ajal heli
korralikult kostuda. Pärast seadme pühkimist kuiva lapiga kuivatage seda enne kasutamist
põhjalikult.
• Puuteekraan ja teised funktsioonid ei pruugi korralikult toimida, kui seadet kasutatakse
vees.
• Kui seade kukub või saab löögi, võivad seadme vee- ja tolmukindlad funktsioonid
kahjustuda.
• Teie seadet on katsetatud kontrollitud keskkonnas ning selle vee- ja tolmukindlus teatud
olukordades on tõestatud (vastab rahvusvahelises standardis IEC 60529-Ümbristega
tagatavad kaitseastmed [IP-kood]–kirjeldatud IP68 klassifikatsiooni nõuetele; katse
tingimused: 15–35 °C, 86–106 kPa, magevesi, 1,5 meetrit, 30 minutit). Olenemata
nimetatud klassifikatsioonist, on siiski võimalik, et teatud olukordades võib teie seade
kahjustuda.
Juhendavad ikoonid
Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui ka teistele
Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid
Märkus: märkused, nõuanded või lisainfo
6
Põhiline
Olukorrad ja lahendused, kui seade üle
kuumeneb
Kui seade aku laadimisel kuumeneb
Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumaks muutuda. Juhtmevaba või kiirlaadimise ajal
võib seade tunduda katsudes kuumem. See ei mõjuta seadme eluiga või tööd ja jääb seadme
tavapärasesse töövahemikku selle laadimisel. Kui aku muutub liiga kuumaks, võib laadimiskiirus
aeglustuda või laadur laadimise lõpetada.
Käitumine seadme kuumenemisel:
• Ühendage laadur seadmest lahti ja sulgege kõik töötavad rakendused. Oodake, et
seade maha jahtuks, ja alustage laadimist uuesti.
• Põhjus, miks seadme alumine osa üle kuumeneb, võib olla, et ühendatud USB-kaabel
on katki. Vahetage katkine USB-kaabel välja uue kaabli vastu, mille Samsung on heaks
kiitnud.
• Juhtmevaba laaduri kasutamisel ärge asetage võõrkehi, näiteks metallist esemeid,
magneteid ja magnetribaga kaarte seadme ja juhtmevaba laaduri vahele.
Juhtmevaba laadimise või kiirlaadimise funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite
puhul.
Kui seade kasutamise ajal kuumeneb
Kui te kasutate funktsioone või rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või te kasutate neid
pikema aja vältel, võib suurenenud akukasutuse tõttu teie seade ajutiselt kuumaks muutuda.
Sulgege kõik töötavad rakendused ja ärge seadet mõnda aega kasutage.
Olukorrad, kus seade võib üle kuumeneda. Olenevalt funktsioonidest ja rakendustest, mida
kasutate, ei pruugi need näited teie mudeli kohta käia.
• peale ostu algse häälestuse käigus või andmete taastamisel;
• suurte failide allalaadimisel;
7
Põhiline
• kasutades rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutades neid pikema aja vältel;
– – mängides hea kvaliteediga mänge pikema aja vältel;
– – salvestades videoid pikema aja vältel;
– – vaadates voogvideoid kuvari maksimaalse heledusega;
– – teleriga ühendamisel;
• multitegumtöö puhul (või kui taustal töötavad paljud rakendused);
– – kasutades mitmikakent;
– – värskendades või installeerides rakendusi video salvestamise ajal;
– – suurte failide allalaadimisel videokõne ajal;
– – salvestades videoid sirvimise rakenduse kasutamise ajal;
• sünkroonides suurt andmehulka pilvega, meiliga või teiste kontodega;
• kasutades autos sirvimise rakendust, kui seade on otsese päikese käes;
• kasutades mobiilse kuumkoha või jagamise funktsiooni;
• kasutades seadet leviaugus või alas, kus on nõrk signaal;
• laadides akut katkise USB-kaabliga;
• kui seadme mitmeotstarbeline pesa on katki või puutunud kokku võõrkehadega, nagu
vedelik, tolm, metallipuru ja pliiatsi grafiit;
• kasutades rändlust.
Käitumine seadme kuumenemisel:
• Hoidke seade kõige uuema tarkvaraga ajakohastatud.
• Seadme kuumenemise võivad põhjustada vastuolud rakenduste vahel. Taaskäivitage
seade.
• Desaktiveerige Wi-Fi, GPSi ja Bluetoothi funktsioonid, kui te neid ei kasuta.
• Sulgege rakendused, mis akukasutust suurendavad, või mis taustal töötavad ja mida te
ei kasuta.
• Kustutage failid, mida te ei vaja, või rakendused, mida te ei kasuta.
• Vähendage ekraani heledust.
• Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, ärge seda mõnda aega kasutage.
Kui seade jätkuvalt üle kuumeneb, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.
8
Põhiline
Seadme ülekuumenemise ettevaatusabinõud
Kui seadme kasutamine hakkab muutuma ebamugavaks, kuna seade on üle kuumenemas,
lõpetage seadme kasutamine.
Seadme kuumenemisel võidakse selle funktsioone ja jõudlust piirata või seade võib jahtumiseks
välja lülituda. Funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.
• Kui seade üle kuumeneb ja saavutab kindla temperatuuri, kuvatakse hoiatusteade, et
vältida seadme riket, nahaärritust ja -kahjustusi ning aku lekkimist. Seadme temperatuuri
langetamiseks piiratakse ekraani heledust ja toimivuskiirust, samuti peatub aku laadimine.
Töötavad rakendused suletakse ja kõik kõne- ja muud funktsioonid peale hädaabikõnede on
piiratud, kuni seade on maha jahtunud.
• Kui seadme temperatuuri edasine tõus põhjustab teise teate kuvamist, lülitub seade
välja. Ärge kasutage seadet, kuni seadme temperatuur langeb allapoole kindlat taset. Kui
teine hoiatusteade kuvatakse hädaabikõne tegemise ajal, ei katkestata kõnet sunnitud
väljalülitumisega.
Töökeskkonna ettevaatusabinõud
Teie seade võib töökeskkonnast tulenevalt kuumeneda järgnevatel põhjustel. Olge ettevaatlik, et
vältida aku eluea lühendamist, seadme kahjustamist või tulekahju puhkemist.
• Ärge hoidke oma seadet väga kuuma või külma temperatuuri käes.
• Ärge jätke seadet pikalt päikese kätte.
• Ärge hoidke oma seadet pikalt väga kuumas kohtas (nt suvel autos).
• Ärge asetage oma seadet alale, mis võib üle kuumeneda, nagu elektriline soojendusmatt.
• Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete
või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees.
• Ärge kasutage juhet, mille kate on maha koorunud või kahjustunud, ning ärge kasutage
ühtegi laadurit ega akut, mis on kahjustunud või ei toimi korralikult.
9
Põhiline
Seadme paigutus ja funktsioonid
Pakendi sisu
Pakendi sisuga tutvumiseks vaadake kiirjuhendit.
• Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt
regioonist või teenusepakkujast erineda.
• Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste
seadmetega.
• Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
• Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et
need sobivad teie seadmele.
• Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute
kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
• Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval
olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.
• Kaasasolevad kõrvaklapid (C-tüüpi USB), mis toetavad digitaalset väljundit, on
mõeldud ainult selle seadme jaoks. Need ei pruugi sobituda teiste seadmetega, mis
kasutavad teisi audioväljundi meetodeid.
10
Põhiline
Seadme osad
► Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra:
Kõlar
SIM-kaart/
Mälukaardi salv
Lähedus-/
valgussensor
Eesmine kaamera
Helitugevusnupp
Puuteekraan
Küljeklahv (toide/
Bixby)
Servaekraan
Servaekraan
Sõrmejälje
tuvastussensor
Kuulari pesa/
mitmeotstarbeline pesa
(C-tüüpi USB)
Välk
Mikrofon
GPS antenn
Tagakaamera
(neljakordne)
NFC-antenn /
MST antenn /
juhtmevaba laadimise
mähis
Põhiantenn
Kõlar
Mikrofon
11
Põhiline
► Galaxy S20+ 5G, S20+:
Kõlar
SIM-kaart/
Mälukaardi salv
Lähedus-/
valgussensor
Eesmine kaamera
Helitugevusnupp
Puuteekraan
Küljeklahv (toide/
Bixby)
Servaekraan
Servaekraan
Sõrmejälje
tuvastussensor
Kuulari pesa/
mitmeotstarbeline pesa
(C-tüüpi USB)
GPS antenn
Mikrofon
Välk
Tagakaamera
(neljakordne)
Mikrofon
NFC-antenn /
MST antenn /
juhtmevaba laadimise
mähis
Põhiantenn
Kõlar
Mikrofon
12
Põhiline
► Galaxy S20 5G, S20:
Kõlar
SIM-kaart/
Mälukaardi salv
Lähedus-/
valgussensor
Eesmine kaamera
Helitugevusnupp
Puuteekraan
Küljeklahv (toide/
Bixby)
Servaekraan
Servaekraan
Sõrmejälje
tuvastussensor
Kuulari pesa/
mitmeotstarbeline pesa
(C-tüüpi USB)
Välk
Mikrofon
GPS antenn
Tagakaamera
(kolmekordne)
Mikrofon
NFC-antenn /
MST antenn /
juhtmevaba laadimise
mähis
Põhiantenn
Kõlar
Mikrofon
13
Põhiline
• Kõlareid kasutades, näiteks meediafaile esitades või valjuhääldit kasutades, ärge
pange seadet oma kõrvade lähedale.
• Vältige kaamera objektiivi kokkupuudet tugeva valgusallika, nt. otsese
päikesevalgusega. Kui kaamera objektiiv puutub kokku tugeva valgusallika, nt. otsese
päikesevalgusega, võib kaamera pildiandur kahjustuda. Kahjustunud pildiandurit ei
ole võimalik parandada ja see põhjustab täppe ja laike piltidel.
• Kui kasutate seadet katkise klaasi või akrüülist korpusega, võib tekkida vigastuse oht.
Kasutage seadet uuesti ainult pärast seda, kui see on Samsungi teeninduskeskuses ära
parandatud.
• Kui mikrofoni, kõlarisse või vastuvõtjasse pääsevad tolm või võõrmaterjalid, võib
seadme heli vaikseks muutuda või teatud funktsioonid ei pruugi toimida. Kui üritate
tolmu või võõrmaterjale terava esemega eemaldada, võib seade kahjustuda ja selle
välimus kannatada saada.
• Ühenduvusprobleemid ja aku tühjenemine võivad tekkida järgnevates olukordades:
– – Kui kinnitate seadme antenni lähedusse metalli sisaldava kleebise
– – Kui paigaldate seadmele katte, mis sisaldab metalli
– – Kui katate teatud funktsioonide, nagu helistamine või mobiilne andmeside,
kasutamise ajal seadme antenni oma kätega või mõne muu esemega
• Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata
ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
• Ärge katke lähedus-/valgussensori ala ekraani tarvikute, näiteks ekraanikaitsme,
kleebiste või kattega. See hoiab ära sensori talitlushäired.
• Lähedussensori töötamise tõttu võib kõnede ajal võib seadme ülaservas valgus
vilkuda.
• Servaekraani värvid võivad vaateasendis sõltuvalt erineda.
14
Põhiline
Nupud
Helitugevusnupp
Küljeklahv (toide/Bixby)
Klahv
Funktsioon
Helitugevusnupp
• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.
• Kui seade on väljalülitatud, vajutage ja hoidke all, et seda sisse
lülitada.
• Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks.
Küljeklahv
• Bixbyga vestluse alustamiseks vajutage ja hoidke all. Lisateavet
vaadake jaotisest Bixby kasutamine.
• Vajutage kaks korda või vajutage ja hoidke all, et seadistatud
rakendust või funktsiooni käivitada.
Küljeklahv +
helitugevuse
vähendusnupp
• Vajutage korraga, et ekraanitõmmist jäädvustada.
• Vajutage ja hoidke korraga all, et seadet välja lülitada.
Küljeklahvi seadistamine
Valige rakendus või funktsioon, mida kaks korda küljeklahvi vajutades või küljeklahvi vajutades ja
all hoides käivitada.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Täpsemad funktsioonid → Küljenupp ja seejärel valige
soovitav valik.
15
Põhiline
Tarkvara nupud
Tagasi-nupp
Viimaste
rakenduste nupp
Avakuva nupp
Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa. Vaikimisi on tarkvara
nupud viimaste rakenduste nupp, avakuva nupp ja Tagasi-nupp. Lisateavet vaadake jaotisest
Navigatsiooniriba (tarkvaranupud).
Aku
Aku laadimine
Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.
Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud akut, laadurit ja juhet, mis on loodud
konkreetselt teie seadme jaoks. Sobimatu aku, laadur ja juhe võivad põhjustada tõsiseid
vigastusi või teie seadme rikkuda.
• Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest
tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
• Kasutage ainult seadmega kaasas olevat C-tüüpi USB-kaablit. Seade võib kahjustuda,
kui kasutate Mikro USB-kaablit.
Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laaduril
puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks
pistikupesast välja võtma. Laadur peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja
lihtsalt ligipääsetav.
16
Põhiline
1
2
3
4
Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga.
Sisestage USB-kaabel seadme mitmeotstarbelisse pessa.
Ühendage USB-toiteadapter pistikupessa.
Peale aku täislaadimist ühendage laadur seadme küljest lahti. Seejärel eemaldage laadija
elektrokontakti küljest.
Akuenergia tarbimise vähendamine
Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.
• Optimeerige seadet, kasutades seadme hoolduse funktsiooni.
• Kui te seadet ei kasuta, lülitage ekraan küljeklahvi vajutusega välja.
• Aktiveerige energiasäästurežiim.
• Sulgege ebavajalikud rakendused.
• Deaktiveerige Bluetooth, kui te seda ei kasuta.
• Deaktiveerige sünkroniseeritavate rakenduste automaatne sünkroniseerimine.
• Vähendage taustavalguse põlemisaega.
• Vähendage ekraani heledust.
17
Põhiline
Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud
• Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
• Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul
mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
• Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad
ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Elektritoite kadumise vältimiseks
andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
• Laadurist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib madalama voolutugevuse tõttu
pikendada laadimisele kuluvat aega.
• Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
• Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda.
Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
• Laadimise ajal võivad seade ja laadija kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie
seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise
lõpetada. Kui see juhtub juhtmevaba laadimise ajal, ühendage seade laadurist lahti, et see
saaks maha jahtuda ja laadige seadet hiljem uuesti.
• Seadme laadimine märja mitmeotstarbelise pesaga võib seadet kahjustada. Enne seadme
laadimist, kuivatage mitmeotstarbeline pesa põhjalikult.
• Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.
18
Põhiline
Ülikiirlaadimine
Seadmel on sisseehitatud ülikiirlaadimise funktsioon, seega saate akut veelgi kiiremini laadida.
Ülikiirlaadimise funktsiooni kasutamiseks peate kasutama seadmega kaasas olevat akulaadurit ja
ülikiirlaadimise funktsioon peab olema aktiveeritud.
Kui ülikiirlaadimise funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus Seaded, toksake Seadme
hooldus → Aku → Laadimine ja seejärel toksake lülitit Ülikiire laadimine, et see aktiveerida.
Kui ühendate kiire akulaaduri, saate akut laadida kiirlaadimise funktsiooniga. Kui seadmes ilmub
hüpikaken, toksake Lül. sisse.
Teise võimalusena käivitage rakendus Seaded, toksake Seadmehooldus → Aku → Laadimine ja
seejärel toksake lülitit Kiirlaadimine, et seda aktiveerida.
• Laadimise ajal pole võimalik seda funktsiooni aktiveerida ega deaktiveerida.
• Ülikiirlaadimise funktsiooni kasutamiseks kasutage USB PD (Power Delivery) laadurit,
mis toetab ülikiirlaadimist.
• Kiirlaadimise funktsiooni kasutamiseks kasutage akulaadurit, mis toetab kohanduvat
kiirlaadimist.
• Te ei saa kiirlaadimise funktsiooni ega ülikiirlaadimise funktsiooni kasutada, kui laete
akut tavalist akulaadurit kasutades.
• Kui seade kuumeneb või ümbritseva keskkonna temperatuur tõuseb, või
laadimiskiirus automaatselt väheneda. See on tavaline tööolukord, mis väldib seadme
kahjustumist.
• Te saate akut kiiremini laadida, kui seade või selle ekraan on välja lülitatud.
19
Põhiline
Juhtmevaba laadimine
Seadmesse on sisse ehitatud juhtmevaba laadimise mähis. Võite akut laadida juhtmevaba laadija
abil (müügil eraldi).
Juhtmevaba kiirlaadimine
Saate laadida oma seadet kiiremini, kasutades juhtmevaba kiirlaadimise funktsiooni. Laadija sees
asuv ventilaator võib tekitada juhtmevaba kiirlaadimise ajal müra.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Seadmehooldus → Aku → Laadimine → Kiire
juhtmevaba laad. Saate juhtmevaba kiirlaadimise funktsiooni sisse või välja lülitada, kui toksate
lülitile Sees või Väljas. Kui kasutate valikut Planeeritud väljalülitamine, saate seadistada
juhtmevaba kiirlaadimise funktsiooni eelseadistatud ajal automaatselt välja lülituma. Kui
juhtmevaba kiirlaadimise funktsioon välja lülitub, väheneb laaduri ventilaatori müra ja märgutule
eredus.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peate kasutama laadurit ja juhtmevaba kiirlaadimise
funktsiooni toetavaid komponente.
• Laadimise ajal pole võimalik seda funktsiooni aktiveerida ega deaktiveerida.
Aku laadimine
1
Asetage seadme tagakülje keskosa juhtmevaba laadija keskele.
Teavituste paneelile ilmub umbkaudne laadimisaeg. Tegelik laadimisaeg võib
laadimistingimustest sõltuvalt erineda.
20
Põhiline
2
Peale aku täielikku laadimist eemaldage seade juhtmevabalt laadijalt.
Ettevaatusabinõud juhtmevabal laadimisel
• Ärge jätke juhtmevaba laadimise ajaks seadme katte ja seadme tagumise külje vahele
krediitkaarte või RFID-kaarte (näiteks ühistranspordi- või uksekaart).
• Ärge pange seadet juhtmevabale laadijale, kui seadme ja juhtmevaba laadija vahel on
elektrit juhtivaid materjale, näiteks metallesemeid või magneteid.
Seade ei pruugi korralikult laadida ja võib üle kuumeneda ning seade ja kaardid võivad
kahjustatud saada.
• Kui kasutate juhtmevaba laadijat piirkondades, kus võrgusignaal on nõrk, võib
võrguühendus kaduda.
• Kasutage Samsungi poolt heaks kiidetud juhtmevabasid laadureid. Kui kasutate muid
juhtmevabu laadijaid, ei pruugi aku laadimine korralikult toimuda.
Wireless PowerShare
Saate oma seadme akuga laadida muud seadet. Saate teist seadet laadida ka siis, kui laete oma
seadet. Sõltuvalt kasutatavatest tarvikutest või kattest ei pruugi funktsioon Wireless PowerShare
korrektselt töötada. Enne selle funktsiooni kasutamist on soovitatav kõik kasutatavad tarvikud ja
kate eemaldada.
Ärge kasutage toite jagamise ajal kõrvaklappe. See võib läheduses asuvaid seadmeid
mõjutada.
1
Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel
aktiveerida.
21
(Wireless PowerShare), et seda
Põhiline
2
Asetage teine seade oma seadme keskele nii, et nende tagaküljed on vastakuti.
• Kui laadimine algab, teavitatakse sellest heli või vibratsiooniga.
• Juhtmevaba laadimise mähise asukoht võib sõltuvalt seadme mudelist erineda.
Reguleerige seadmeid, et need üksteisega korrektselt ühenduks.
• Mõned funktsioonid ei ole toite jagamise ajal kättesaadavad.
Nutitelefon
3
Galaxy Watch
Galaxy Buds
Kui olete laadimise lõpetanud, ühendage teine seade oma seadme küljest lahti.
• Selle funktsiooni abil saab laadida üksnes neid seadmeid, mis toetavad juhtmevaba
laadimise funktsiooni. Mõnesid seadmeid ei saa laadida. Et näha, millised seadmed
toetavad funktsiooni Wireless PowerShare, külastage veebilehte www.samsung.com.
• Et korrektselt laadida, ärge liigutage ega kasutage laadimise ajal kumbagi seadet.
• Toite hulk, mille teine seade laadimise teel saab, võib olla väiksem kui hulk, mida teie
seade sellega jagas.
• Kui te laete teist seadet samal ajal, kui laete oma seadet, võib sõltuvalt laaduri tüübist
laadimise kiirus väheneda või seade ei pruugi korralikult laadida.
• Laadimise kiirus või tõhusus võib sõltuvalt seadme olukorrast või ümbritsevast
keskkonnast erineda.
Toitejagamise piirangu seadistamine
Saate seadistada seadme toitejagamist lõpetama, kui alles olev akutase langeb alla teatud
taseme.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Seadmehooldus → Aku → Wireless PowerShare → Aku
limiit ja seadistage seejärel piirang.
22
Põhiline
Nano-SIM kaart ja eSIM
Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.
Et ühe seadme jaoks oleks kaks telefoninumbrit või teenusepakkujat, aktiveerige eSIM. eSIM, mis
erineb füüsilisest nano-SIM kaardist, on sisseehitatud digitaalne SIM. Nii nano-SIM kaardi kui ka
eSIMi kasutamine võib mõnes piirkonnas kaasa tuua aeglasemad andmeedastuskiirused.
• eSIM ei pruugi piirkonnast, teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.
• Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi mõned võrguühendust vajavad teenused
saadaval olla.
SIM- või USIM-kaardi paigaldamine
• Kasutage ainult nano-SIM kaarti.
• Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta
kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.
► Ühe SIM-kaardiga mudelid:
1
2
3
4
5
23
Põhiline
► Topelt-SIM mudelid:
1
2
3
4
1
5
Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
2
3
4
Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
Asetage SIM- või USIM-kaart salve nii, et kaardi kuldset värvi kontaktpinnad on alla suunatud.
Vajutage SIM või USIM kaart õrnalt salve, et seda kinnitada.
Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib SIM kaart salvest välja tulla või kukkuda.
5
Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
• Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge
alati, et salv on kuiv.
• Sisestage salv täielikult salve pessa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.
24
Põhiline
Kaardi õige paigaldamine (topelt-SIM-iga mudelid)
Nano-SIM kaart 1
Nano-SIM kaart
Nano-SIM kaart 2
MicroSD kaart
Samasse kohta ei ole võimalik samaaegselt sisestada nano-SIM kaarti ja microSD kaarti.
eSIMi aktiveerimine
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Ühendused → SIM-kaardi haldur → Mobiilsidepaketi
lisamine. Kui mobiilipakett on leitud, järgige eSIMi aktiveerimiseks ekraanil toodud juhiseid.
Kui teie teenusepakkuja on teile QR-koodi andnud, käivitage rakendus Seaded, toksake
Ühendused → SIM-kaardi haldur → Mobiilsidepaketi lisamine → QR-koodiga lisamine ja
seejärel skannige QR-kood.
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
eSIMi ja nano-SIM kaardi kasutamine (topelt-SIM-iga mudelid)
Kui te paigaldate nano-SIM kaardi ja aktiveerite eSIMi, on teil ühe seadme peale kaks
telefoninumbrit või teenusepakkujat.
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
SIM-või USIM-kaartide aktiveerimine
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Ühendused → SIM-kaardi haldur. Valige SIM- või USIMkaart ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
25
Põhiline
eSIMi ja nano-SIM kaardi kohandamine
Käivitage rakendus Seaded, toksake Ühendused → SIM-kaardi haldur ning valige seejärel eSIM
või nano-SIM kaart, et pääseda ligi järgnevatele valikutele.
• Ikoon: muutke eSIMi või nano-SIM kaardi ikooni.
• Nimi: muutke eSIMi või nano-SIM kaardi kuvatavat nime.
• Võrgurežiim: valige eSIMi või nano-SIM kaardi jaoks kasutatav võrgutüüp.
eSIMi või nano-SIM kaardi eelistatavaks variandiks seadistamine
Kahe kaardi aktiveerimisel võite määrata kõned, sõnumivahetuse ja andmesideteenused kindlale
kaardile.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Ühendused → SIM-kaardi haldur ning seadistage seejärel
eelistatud kaardid valiku Eelistatud SIM-kaart alt.
Mälukaart (microSD kaart)
Mälukaardi paigaldamine
Teie seadme mälukaardi maht võib erineda teiste mudelite mälukaartidest ja mõned
mälukaardid, olenevalt mälukaardi tootjast ja tüübist, ei pruugi teie seadmega ühilduda. Oma
seadme mälukaardi maksimaalse mahu vaatamiseks minge Samsungi veebilehele.
• Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi
kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
• Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.
• Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne
muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada või ei tuvasta
kaarti. Mälukaardi kasutamiseks tuleb see vormindada. Kui Teie seade ei suuda
mälukaarti vormindada või ära tunda, võtke ühendust mälukaardi tootja või Samsungi
teeninduskeskusega.
• Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
• Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas Minu
Failid → SD-kaart.
26
Põhiline
1
2
3
4
1
5
Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
2
Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
Salve seadmest eemaldamisel katkestatakse mobiilne andmeside.
3
4
Asetage mälukaart salve nii, et kaardi kuldset värvi kontaktpinnad on alla suunatud.
Vajutage mälukaart õrnalt salve, et seda kinnitada.
Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib mälukaart salvest välja tulla või kukkuda.
5
Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
• Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge
alati, et salv on kuiv.
• Sisestage salv täielikult salve pessa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.
27
Põhiline
Mälukaardi eemaldamine
Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Seadmehooldus → Hoiundamine → Täpsem → SDkaart → Katkesta ühendus.
Ärge eemaldage välist mälu, nagu mälukaart või USB mälu, kui seade kannab üle või
kasutab andmeid või kohe pärast andmete ülekandmist. See võib põhjustada andmete
rikkumist või kaotust või kahjustada välist mälu või teie seadet. Samsung ei vastuta
kaotuste, kaasa arvatud andmekaotuse eest, mis tuleneb väliste mäluseadmete vääriti
kasutamisest.
Mälukaardi vormindamine
Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult
seadmes.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Seadmehooldus → Hoiundamine → Täpsem → SDkaart → Vorming.
Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles mälukaardil olevatest olulistest
andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat
andmekadu.
Seadme sisse- ja väljalülitamine
Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu
lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
Seadme sisselülitamine
Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke küljeklahvi mõni sekund all.
Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid
oma seadme seadistamiseks.
28
Põhiline
Seadme väljalülitamine
1
Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnuppu
korraga all. Samuti võite avada teavituste paneeli ja toksata .
Helitugevuse
vähendusnupp
Küljeklahv
2
Toksake Toide VÄLJA.
Seadme taaskäivitamiseks toksake Taaskäivita.
Saate seadet küljeklahvi vajutamisel ja allhoidmisel välja lülituma seadistada. Käivitage
rakendus Seaded, toksake Täpsemad funktsioonid → Küljenupp ja seejärel toksake
Väljalülitamise menüü valiku all Vajutage ja hoidke all.
Taaskäivitama sundimine
Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljeklahvi ja helitugevuse
vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.
Hädaabirežiim
Aku säästmiseks võite seadme lülitada energiasäästu režiimi. Mõningaid rakendusi ja funktsioone
ei saa kasutada. Hädaabirežiimis saate teha hädaabikõnesid, saata teavet oma praeguse asukoha
kohta teistele, käivitada hädaabialarmi jm.
Hädaabirežiimi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke korraga all küljeklahvi ja helitugevuse
vähendusnuppu ning seejärel toksake valikule Hädaabirežiim. Samuti võite avada teavituste
paneeli ja toksata → Hädaabirežiim.
Hädaabirežiimi deaktiveerimiseks toksake → Lülita hädaabirež. välja.
Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev
kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
29
Põhiline
Algseadistamine
Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid
oma seadme seadistamiseks.
1
2
3
4
Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke küljeklahvi mõni sekund all.
Toksake
.
Valige seadme jaoks soovitud keel ja toksake Järgmine.
Seadistuse lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Seejärel näete avalehte.
Kui te ei loo Wi-Fi võrguühendust, ei pruugi algseadistamise ajal olla võimalik mõnda
seadme funktsiooni seadistada.
Samsungi konto
Teie Samsungi konto on integreeritud kontoteenus, mis võimaldab teil kasutada mitmesuguseid
Samsungi teenuseid, mida pakuvad mobiilsed seadmed, telerid ning Samsungi veebileht.
Et näha loendit teenustest, mida saab teie Samsungi konto abil kasutada, käivitage rakendus
Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod → Samsung Account → Rakendused ja
teenused. Või külastage veebisaiti account.samsung.com.
Samsungi konto loomine
Kui teil pole Samsungi kontot, peaksite selle looma. Saate luua Samsungi konto, kasutades oma
e-posti aadressi.
1
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod → Lisa konto →
Samsung Account.
Võite ka käivitada rakenduse Seaded ja toksata
2
3
.
Toksake Loo konto.
Järgige konto lõplikuks loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
30
Põhiline
Oma Samsungi kontole sisse logimine
Kui teil juba on Samsungi konto, logige oma Samsungi kontole sisse. Saate ka oma Google'i
konto abil sisse logida.
1
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod → Lisa konto →
Samsung Account.
Võite ka käivitada rakenduse Seaded ja toksata
2
3
.
Sisestage oma Samsungi konto kasutajanimi ja parool ning toksake Logi sisse.
Kui soovite oma Google'i konto abil sisse logida, toksake Jätka Google’iga.
Järgige oma Samsungi kontosse sisselogimise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Oma kasutajanime leidmine ja parooli lähtestamine
Kui te unustate oma Samsungi konto kasutajanime või parooli, toksake Samsungi konto
sisselogimisekraanil Leia tunnus või Lähtesta parool. Te saate leida oma kasutajanime või
lähtestada oma parooli pärast seda, kui sisestate vajaliku teabe.
Samsungi konto eemaldamine
Kui eemaldate seadmest oma Samsungi konto, eemaldatakse ka teie andmed, nagu kontaktid
või sündmused.
1
2
3
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod.
Toksake Samsung Account → Isiklikud andmed → → Eemalda konto.
Toksake Eemalda, sisestage oma Samsungi konto parool ja toksake siis OK.
31
Põhiline
Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele
seadmele (Smart Switch)
Saate kasutada rakendust Smart Switch andmete ülekandmiseks eelmiselt seadmelt uuele
seadmele.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Smart Switch.
• Mõned seadmed või arvutid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
• Kehtivad piirangud. Lisateabe jaoks külastage veebilehte
www.samsung.com/smartswitch. Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage
ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.
Andmete edastamine USB-kaabli kaudu
Te saate oma eelmise seadme uue seadmega ühendada USB-kaabli abil ning kiirelt andmeid
edastada.
1
Ühendage oma seade eelmise seadmega oma seadme USB-kaabli abil.
Eelmine seade
2
3
Teie seade
Kui ekraanile ilmub rakenduse valimise hüpikaken, toksake Smart Switch → Andmete
vastuvõtmine.
Toksake eelmises seadmes Luba.
Kui teil nimetatud rakendust ei ole, laadige see alla poest Galaxy Store või Play pood.
Teie seade tunneb eelmise seadme ära ning kuvab nimekirja andmetest, mida saate üle
kanda.
32
Põhiline
4
5
Valige üle kantav üksus ja toksake Edasta.
Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et eelmiselt seadmelt andmed üle kanda.
Kui andmete ülekanne on lõpetatud, saate oma seadmes vaadata üle kantud andmete
loendit.
Ärge eemaldage seadmelt failiedastuse ajal USB-kaablit. See võib põhjustada
andmekadu või seadme kahjustusi.
• Eelmisest seadmest olenevalt võib vajalik olla USB-ühenduspesa.
• Andmete ülekanne suurendab teie seadme aku energiatarvet. Enne andmete
ülekandmist veenduge, et teie seadme aku on piisavalt laetud. Kui aku hakkab
tühjenema, võib see katkestada andmete ülekandmise.
Andmete üle kandmine juhtmevabalt
Kandke andmeid oma eelmisest seadmest uude seadmesse üle juhtmevabalt, Wi-Fi Directi
kaudu.
1
2
3
4
5
6
7
Käivitage eelmises seadmes rakendus Smart Switch.
Kui teil nimetatud rakendust ei ole, laadige see alla poest Galaxy Store või Play pood.
Käivitage oma seadmes rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Smart
Switch.
Asetage seadmed üksteise lähedale.
Toksake eelmisel seadmel Saada andmed → Juhtmevaba.
Toksake eelmises seadmes Luba.
Valige seadmest edastatav üksus ja toksake Edasta.
Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et oma eelmiselt seadmelt andmed üle kanda.
Kui andmete ülekanne on lõpetatud, saate oma seadmes vaadata üle kantud andmete
loendit.
33
Põhiline
Andmete varundamine ja taastamine, kasutades välismälu
Kopeerige andmeid välismälu, nagu näiteks microSD kaart, abil.
1
2
3
4
Varundage eelmise seadme andmed välismällu.
Sisestage või ühendage välismälu enda seadmega.
Käivitage oma seadmes rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Smart
Switch → → Uuenda.
Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et välismälust andmed üle kanda.
Varundamisandmete ülekandmine arvutist
Oma seadme ja arvuti vahel andmete edastamine. Peate laadima alla Smart Switchi
arvutiversiooni aadressilt www.samsung.com/smartswitch. Tehke oma eelmise seadme
andmetes varukoopia arvutisse ja importige andmed uude seadmesse.
1
2
Arvutis külastage rakenduse Smart Switch allalaadimiseks lehte
www.samsung.com/smartswitch.
Käivitage arvutis Smart Switch.
Kui teie eelmine seade ei olnud Samsungi seade, tehke andmetest arvutisse varukoopia
seadme tootja poolt pakutava programmi abil. Seejärel liikuge edasi viienda sammu
juurde.
3
4
5
6
Ühendage oma eelmine seade arvutiga seadme USB-kaabli abil.
Seadmest andmete varundamiseks järgige arvuti ekraanil toodud juhiseid.
Seejärel ühendage oma eelmine seade arvutist lahti.
Ühendage oma uus seade arvutiga USB-kaabli abil.
Andmete seadmesse edastamiseks järgige arvuti ekraanil toodud juhiseid.
34
Põhiline
Ekraani mõistmine
Puuteekraani kontrollimine
• Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised
laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
• Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega
ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
• Puuteekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema
aja jooksul. See võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
• Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool
puutetundlikku piirkonda.
• Puuteekraani kasutamiseks on soovitatav kasutada sõrmi.
Toksamine
Toksake ekraanil.
Toksamine ja hoidmine
Toksake ja hoidke umbes 2 sekundit.
Lohistamine
Toksake ja hoidke üksust ning lohistage
see sihtkohta.
35
Põhiline
Kaks korda toksamine
Toksake ekraanil kaks korda.
Libistamine
Libistage üles, alla, vasakule või
paremale.
Sõrmede laiali- ja
kokkusurumine
Libistage ekraanil kahte sõrme laiali või
suruge neid kokku.
Navigatsiooniriba (tarkvaranupud)
Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa navigatsiooniribale.
Vaikimisi on tarkvara nupud viimaste rakenduste nupp, avakuva nupp ja Tagasi-nupp. Nuppude
funktsioonid võivad muutuda vastavalt kasutatavale rakendusele või kasutuskeskkonnale.
Nupp
Funktsioon
Viimased
rakendused
Avakuva
Tagasi
• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
• Toksake avalehele naasmiseks.
• Toksake ja hoidke all, et käivitada rakendus Google.
• Toksake eelmisele lehele naasmiseks.
36
Põhiline
Navigatsiooniriba peitmine
Navigatsiooniriba peitmisel saate faile kuvada või rakendusi kasutada laiemal ekraanil.
Käivitage rakendus Seaded toksake Ekraan → Navigatsiooniriba ja seejärel toksake Täisekraani
liigutused jaotise Navigeerimisviis all. Navigatsiooniriba peidetakse ja kuvatakse žestide
näpunäited. Toksake Veel valikuid ja valige soovitud valik.
• Alt libistamine: tarkvaranuppude asemel kuvatakse žestide näpunäited. Tarkvara nuppude
kasutamiseks lohistage soovitud nupu žesti näpunäide üles.
• Külgedelt ja alt libistamine:
– – libistage ekraani altosast üles, et avalehele liikuda;
– – libistage üles ja hoidke, et hiljutiste rakenduste loendit avada;
– – libistage ekraani ühelt küljelt sissepoole, et eelmisele ekraanile naasta;
– – libistage ühest alumisest nurgast sissepoole, et käivitada rakendust Google.
Altotsast libistamine
Külgedelt ja altotsast libistamine
Kui soovite ekraani alaosas asuvad žestide näpunäited peita, toksake Liigutuste vihjed lülitit.
37
Põhiline
Avaleht ja rakenduste ekraan
Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste
otseteid jne.
Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud
rakenduste ikoonid.
Ekraan võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
Servapaneeli link
Vidin
Ekraani näidik
Lemmikrakendused
Navigatsiooniriba (tarkvaranupud)
38
Põhiline
Avalehe ja rakenduste ekraani vahel liikumine
Rakenduste ekraani avamiseks libistage avalehel üles või alla.
Avalehele naasmiseks libistage rakenduste ekraanil üles või alla. Samuti saate toksata kasutada
avakuva nuppu või Tagasi-nuppu.
Otsija
Avaleht
Rakenduste ekraan
Kui lisate avalehele rakenduste nupu, saate rakenduste ekraani nupu toksamisega avada. Toksake
ja hoidke avalehel all tühja piirkonda, toksake Avaekraani seaded ja seejärel aktiveerimiseks
Rakenduste nupp lülitit. Rakenduste nupp lisatakse avalehe allossa.
Rakenduste nupp
39
Põhiline
Rakenduse Finder käivitamine
Sisu kiire otsing seadmes.
1
2
Toksake rakenduste ekraanil Otsing. Samuti võite avada teavituste paneeli, libistada alla ja
toksata .
Sisestage märksõna.
Otsitakse teie seadmes olevatest rakendustest ja sisust.
Kui toksate klaviatuuril
, saate rohkem sisu otsida.
Ekraani kuvamine maastikurežiimis
Toksake ja hoidke avalehel all tühja piirkonda, toksake Avaekraani seaded ja seejärel toksake
lülitit Rõhtpaigutusrežiimi pööramine, et see aktiveerida.
Pöörake seade maastikurežiimi aktiveerimiseks horisontaalasendisse.
40
Põhiline
Üksuste teisaldamine
Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Üksuse teisele paneelile liigutamiseks
lohistage see ekraani serva.
Avalehel rakenduse otsetee lisamiseks toksake ja hoidke rakenduste ekraanil üksust all ning
seejärel toksake Lisa avaek.-le. Rakenduse otsetee lisatakse avalehele.
Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.
Kaustade loomine
Looge kaustu ning koguge sarnased rakendused kokku, et neid kiirelt leida ja käivitada.
Toksake ja hoidke avalehel või rakenduste ekraanil rakendust all ning seejärel lohistage see teise
rakenduse peale.
Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi. Toksake Kausta nimi ja sisestage kausta nimi.
• Rakenduste lisamine
Toksake kaustal . Tähistage lisatavad rakendused ja toksake Valmis. Rakendusi on võimalik
lisada ka neid kausta lohistades.
• Rakenduste kaustast teisaldamine.
Toksake ja hoidke rakendust, et see teise kohta lohistada.
• Kausta kustutamine
Toksake ja hoidke kausta ja seejärel toksake Kustuta kaust. Kustutatakse ainult kaust.
Kaustas olevad rakendused viiakse üle rakenduste ekraanile.
41
Põhiline
Avalehe muutmine
Muutmisvalikutele ligipääsuks toksake ja hoidke avalehel tühja ala või suruge sõrmed ekraanil
kokku. Saate seada taustapildi, lisada vidinaid jne. Saate ka avalehe paneele lisada, kustutada või
ümber korraldada.
• Paneeli lisamine: libistage vasakule ja toksake seejärel
.
• Paneeli teisaldamine: toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude kohta.
• Paneeli kustutamine: toksake paneelil
.
• Taustpilt: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
• Teemad: seadme teema muutmine. Liidese visuaalsed elemendid, näiteks värvid, ikoonid ja
taustapildid, muutuvad valitud teemast sõltuvalt.
• Vidinad: vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad väiksemad rakendused, mis
pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt. Toksake ja hoidke vidinat ning lohistage
see avalehele. Vidin lisatakse avalehele.
• Avaekraani seaded: seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani ruudustikku ja paigutust.
42
Põhiline
Avalehel kõigi rakenduste kuvamine
Saate panna seadme kõiki rakendusi avalehel kuvama, kasutamata eraldi rakenduste ekraani.
Toksake ja hoidke avalehel tühja ala ning seejärel toksake Avaekraani seaded → Avaekraani
paigutus → Ainult avaekraan → Rakenda.
Nüüd saate kõigile rakendustele ligi pääseda, libistades avalehel vasakule.
Indikaatorikoonid
Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud
enimkasutatavad ikoonid.
• Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks
lohistage see ekraani ülaosast alla.
• Mõned indikaatoriikoonid kuvatakse ainult teavituste paneeli avamisel.
• Indikaatoriikoonid võivad sõltuvalt teenusepakkujast või mudelist erineda.
Ikoon
Tähendus
Signaali pole
Signaali tugevus
Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
GPRS-võrk ühendatud
EDGE-võrk ühendatud
UMTS-võrk ühendatud
HSDPA-võrk ühendatud
HSPA+-võrk ühendatud
/
LTE-võrk ühendatud
5G-võrk ühendatud
LTE-võrk ühendatud LTE-võrgus, mis hõlmab 5G-võrku
Wi-Fi ühendatud
Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
Asukohateenused on kasutusel
Kõne pooleli
Vastamata kõne
Uus teksti- või multimeediasõnum
43
Põhiline
Ikoon
Tähendus
Alarm aktiveeritud
Vaigistusrežiim aktiveeritud
Vibratsioonirežiim aktiveeritud
Lennurežiim aktiveeritud
Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
Aku laadimine
Aku laetuse tase
Lukustusekraan
Küljeklahvile vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning
lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.
Ekraani avamiseks libistage ekraani sisse lülitudes ükskõik mis suunas.
Kui ekraan on välja lülitatud, vajutage ekraani sisselülitamiseks küljeklahvi. Või siis teise
variandina toksake ekraanil kaks korda.
Lukustatud ekraan
44
Põhiline
Ekraanilukustuse tüübi muutmine
Ekraanilukustuse tüübi muutmiseks käivitage rakendus Seaded, toksake Lukustusekraan →
Ekraaniluku tüüp ja valige seejärel tüüp.
Mustri, PINi, parooli või oma biomeetriliste andmete seadistamisel ekraaniluku tüübiks saate
kaitsta oma isiklikke andmeid, ennetades teiste ligipääsu teie seadmele. Pärast ekraaniluku tüübi
seadistamist nõuab seade avamiseks alati avamiskoodi.
• Libistamine: ekraani avamiseks libista ekraanil mis tahes suunas.
• Muster: ekraani avamiseks joonista ekraanile muster neljast või enamast punktist.
• PIN-kood: ekraani avamiseks sisestage vähemalt neljast numbrist koosnev PIN.
• Parool: ekraani avamiseks sisestage vähemalt neljast tähemärgist, numbrist või sümbolist
koosnev parool.
• Puudub: ärge seadistage ekraani lukustamise meetodit.
• Nägu: registreerige ekraani lukustuse avamiseks nägu. Lisateavet vaadake jaotisest
Näotuvastus.
• Sõrmejäljed: registreerige ekraani lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Lisateavet vaadake
jaotisest Sõrmejäljetuvastus.
Saate määrata oma seadme tehaseseadeid taastama, kui sisestate avamiskoodi mitu
korda järjest valesti ja lubatud katsete piirmäär saab täis. Käivitage rakendus Seaded,
toksake Lukustusekraan → Turvaluku seaded, avage ekraan aktiivse ekraanilukuga
ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülitil Aut. tehaseseadete läht.
45
Põhiline
Teavituste paneel
Kui saate uusi teavitusi, nagu sõnumid või vastamata kõned, ilmuvad olekuribal
indikaatorikoonid. Ikoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage
üksikasju.
Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks
libistage ekraanil sõrmega ülespoole.
Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.
Kiirseadete nupud
Juurdepääs toite valikutele.
Menüü Seaded käivitamine.
Lähedalasuvate ühendatud
seadmete ja SmartThingsi
seadmete ja stseenide juhtimine.
Vaadake teavituste üksikasju ja
teostage erinevaid toiminguid.
Oma seadme ja lähedalasuvate
ühendatud seadmete meedia
juhtimine.
Juurdepääs teavituste seadetele.
Kõigi teavituste kustutamine.
46
Põhiline
Kiirseadete nuppude kasutamine
Toksake kindlate funktsioonide aktiveerimiseks kiirseadete nuppudel. Rohkemate nuppude
vaatamiseks libistage teavituste paneelil allapoole.
Otsija
Ligipääs lisavalikutele.
Reguleerige ekraani eredust.
Funktsioonide seadete muutmiseks toksake iga nupu all oleval tekstil. Üksikasjalikumate seadete
kuvamiseks toksake nupul ja hoidke seda all.
Nuppude ümberkorraldamiseks toksake → Nuppude järjestus, toksake nupul ja hoidke seda
all ning seejärel lohistage nupp teise kohta.
Meediaesituse juhtimine
Juhtige meedia funktsiooni kasutades lihtsasti muusika ja videote esitust. Saate esitust ka teises
seadmes jätkata.
1
2
Avage teavituste paneel ja toksake Meedium.
Esituse reguleerimiseks toksake kontrolleri ikoonidel.
Esituse teises seadmes jätkamiseks toksake
47
ja valige soovitud seade.
Põhiline
Läheduses olevate seadmete juhtimine
Käivitage läheduses olevaid ühendatud seadmeid ja sagedasti kasutatavaid SmartThingsi
seadmeid ja stseene teavituste paneelil kiiresti ning juhtige neid.
1
2
Avage teavituste paneel ja toksake Seadmed.
Kuvatakse läheduses olevad ühendatud seadmed ja SmartThingsi seadmed ja stseenid.
Valige läheduses olev seade või SmartThingsi seade, et seda juhtida, või valige stseen, et
seda käivitada.
Kuvahõive ja ekraani salvestamine
Kuvahõive
Tehke seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis ning kirjutage või joonistage kuvahõivele või
lõigake või jagage seda. Võimalik on jäädvustada hetke ekraanipilti ja keritavat ala.
Ekraanitõmmise jäädvustamine
Ekraanitõmmise jäädvustamiseks kasutage järgnevaid viise. Jäädvustatud ekraanitõmmiseid
saate näha rakenduses Galerii.
1. meetod – klahviga jäädvustamine: vajutage samal ajal küljeklahvi ja helitugevuse
vähendusnuppu.
2. meetod – libistamisega jäädvustamine: libistage käega üle ekraani vasakule või paremale.
• Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist
teha.
• Kui libistamisega jäädvustamine ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus Seaded,
toksake Täpsemad funktsioonid → Liigutused ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit
Pihuga libistamine, et jäädvustada.
48
Põhiline
Pärast ekraanitõmmise tegemist kasutage järgmisi ekraani all oleval tööriistaribal olevaid
valikuid.
•
: jäädvustage väljavenitatud lehekülje (näiteks veebilehe) näha olevat ja peidetud sisu.
Kui toksate , keritakse ekraani automaatselt alla ning jäädvustatakse rohkem sisu.
•
: kirjutage või joonistage ekraanitõmmisele või lõigake osa ekraanitõmmisest välja.
Lõigatud osa saate vaadata rakenduses Galerii.
•
: lisage ekraanitõmmisele silte. Ekraanitõmmiste sildi järgi otsimiseks toksake rakenduste
ekraani ülaosas Otsing. Saate vaadata siltide loendit ja kergesti soovitud ekraanitõmmist
otsida.
•
: ekraanitõmmise jagamine teistega.
Kui jäädvustatud ekraanil ei ole valikud nähtaval, käivitage rakendus Seaded,
toksake Täpsemad funktsioonid → Ekraanipildid ja ekraanisalvesti ja toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Ekraanipildi tööriistariba.
Ekraani salvestamine
Salvestage seadme kasutamise ajal ekraanitegevust.
1
2
Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel
aktiveerida.
(Ekraanisalvesti), et seda
Valige heliseadistus ja toksake Alusta salvestamist.
Pärast loendust algab salvestamine.
• Ekraanile kirjutamiseks või joonistamiseks toksake
.
• Ekraani iseenda videoülekattega salvestamiseks toksake
3
Kui te olete video salvestamise lõpetanud, toksake
.
.
Saate videot näha rakenduses Galerii.
Ekraanisalvestaja seadete muutmiseks käivitage rakendus Seaded ja toksake Täpsemad
funktsioonid → Ekraanipildid ja ekraanisalvesti → Ekraanisalvesti seaded.
49
Põhiline
Teksti sisestamine
Klaviatuuri paigutus
Sõnumite saatmiseks, märgete loomiseks ja muudel eesmärkidel teksti sisestamisel ilmub
klaviatuur automaatselt.
Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma
mõnele toetatud keelele.
Klaviatuuri lisafunktsioonid
Klaviatuuri rohkemate
funktsioonide vaatamine.
Suure tähe sisestamine. Kõigi
tähtede suureks muutmiseks
toksake kaks korda.
Eelneva tähemärgi kustutamine.
Sümbolite sisestamine.
Järgmisele reale hüppamine.
Tühiku sisestamine.
Sisestuskeele muutmine
Toksake → Keeled ja tüübid → Halda sisestuskeeli ja valige kasutatavad keeled. Kui valite
kaks või enam keelt, saate tühikuklahvi vasakule või paremale libistades ühelt sisestuskeelelt
teisele lülituda.
Klaviatuuri muutmine
Klaviatuuri muutmiseks toksake navigatsiooniribal
50
.
Põhiline
Klaviatuuri tüübi muutmiseks toksake
tüüp.
→ Keeled ja tüübid, valige keel ja soovitud klaviatuuri
• Kui navigatsiooniribale ei ilmu klaviatuuri nuppu (
), käivitage rakendus Seaded,
toksake Üldine haldus → Keel ja sisestus → Ekraanil kuvatav klaviatuur ning
toksake aktiveerimiseks lülitil Kuva klaviatuurinupp.
• 3x4 klaviatuur on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähemärgi sisestamiseks toksake
vastavat klahvi korduvalt, kuni kuvatakse soovitud tähemärk.
Klaviatuuri lisafunktsioonid
Mõni funktsioon võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
•
•
: emotikonide sisestamine.
: kleebiste sisestamine. Saate sisestada ka oma emoji kleebiseid, mis on teie välimusega.
Lisateavet vaadake jaotisest Oma emoji kleebiste kasutamine vestlustes.
•
: animeeritud GIF-ide lisamine.
•
: teksti häälsisestus.
•
: klaviatuuri seadete muutmine.
•
→
: sisu kiire otsing seadmes ja selle sisestamine.
•
→
: teksti tõlkimine ja selle sisestamine.
•
→
: oma Samsung Passi registreeritud isikuandmete sisestamine.
•
→
: lõikelaualt üksuse lisamine.
•
→
: avage teksti muutmise paneel.
•
→
: klaviatuuri režiimi muutmine.
•
→
: klaviatuuri suuruse muutmine.
•
→
/
/
: kleebiste sisestamine.
51
Põhiline
Kopeerimine ja kleepimine
1
2
3
4
Toksake ja hoidke teksti kohal.
Lohistage soovitud teksti valimiseks
, või toksake kogu teksti valimiseks Vali kõik.
või
Toksake Kopeeri või Lõika.
Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
Toksake ja hoidke kohta, kuhu tekst sisestada ja toksake Kleebi.
Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake Lõikelaud ja valige teksti.
Sõnaraamat
Otsige teatavaid funktsioone kasutades sõnade definitsioone, näiteks veebilehti sirvides.
1
2
3
Toksake ja hoidke sõna, mida soovite otsida.
Toksake valikute nimekirjas Dictionary.
Kui sõnastikku ei ole eelnevalt seadmesse paigaldatud, toksake Move to Manage
dictionaries, toksake sõnastiku kõrval valikul
ja seejärel toksake Installi, et see alla
laadida.
Vaadake tähendust sõnastiku hüpikaknas.
Täisekraanile lülitumiseks toksake . Toksake ekraanil olevale definitsioonile, et kuvada
rohkem definitsioone. Sõna lisamiseks oma lemmiksõnade loendisse toksake üksikasjalikul
kuval või toksake Search Web, et kasutada sõna otsingusõnana.
52
Rakendused ja funktsioonid
Rakenduste installimine ja deinstallimine
Galaxy Store
Ostke ja laadige alla rakendusi. Saate laadida alla rakendusi, mis on mõeldud spetsiaalselt
Samsung Galaxy seadmetele.
Käivitage rakendus Galaxy Store.
See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
Rakenduste installimine
Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks
.
Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks Installi.
Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake
rakendusi automaatselt ja valige seejärel suvand.
→
→ Värskenda
Play pood
Ostke ja laadige alla rakendusi.
Käivitage rakendus Play pood.
Rakenduste installimine
Sirvige rakendusi kategooriate järgi või otsige neid märksõnade abil.
Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks Installi.
Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
→ Seaded →
Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake
Rakenduste automaatne värskendamine ja valige seejärel suvand.
53
Rakendused ja funktsioonid
Rakenduste haldamine
Rakenduste desinstallimine või keelamine
Toksake ja hoidke rakendust ning tehke valik.
• Desinstal.: deinstallige alla laaditud rakendused.
• Inaktiv.: blokeerige valitud vaikerakendused, mida ei saa seadmest eemaldada.
Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.
Rakenduste lubamine
Käivitage rakendus Seaded, toksake Rakendused →
toksake Aktiveeri.
→ Inaktiveeritud, valige rakendus ja
Rakenduse lubade seadistamine
Mõned rakendused vajavad õigesti toimimiseks luba kasutada teie seadmel olevaid andmeid.
Rakenduste lubade seadete vaatamiseks käivitage rakendus Seaded ja toksake Rakendused.
Valige rakendus ja toksake Õigused. Saate vaadata rakenduse lubade nimekirja ja muuta
rakenduse lube.
Rakenduste lubade seadete vaatamiseks või muutmiseks loa kategooria alusel käivitage
rakendus Seaded ja toksake Rakendused → → Lubade haldur. Valige üksus ja valige
rakendus.
Kui te rakendustele lubasid ei anna, ei pruugi rakenduste põhifunktsioonid õigesti
funktsioneerida.
54
Rakendused ja funktsioonid
Bixby
Sissejuhatus
Bixby on kasutajaliides, mis aitab teil oma seadet mugavamalt kasutada.
Te võite Bixby'ga rääkida või trükkida teksti. Bixby käivitab soovitud funktsiooni või näitab
soovitud teavet. See õpib ka teie kasutusmustreid ja keskkondi tundma. Mida rohkem see teie
kohta õpib, seda täpsemalt suudab see teid mõista.
• Bixby kasutamiseks peab teie seade olema ühendatud Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
• Bixby kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontosse.
• Bixby on saadaval ainult teatud keeltes ning mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt
regioonist saadaval olla.
Bixby käivitamine
Bixbyt esimest korda käivitades kuvatakse Bixby sissejuhatuse lehekülg. Te peate valima Bixbyga
kasutatava keele, vastavalt ekraanil kuvatavatele juhistele oma Samsungi kontole sisse logima ja
seejärel tingimustega nõustuma.
1
Vajutage küljeklahvi ja hoidke seda all. Teise võimalusena käivitage rakendus Bixby.
Küljeklahv
Valige keel.
Logige oma
Samsungi
kontosse sisse.
55
Rakendused ja funktsioonid
2
3
Valige Bixby kasutamise keel.
Toksake Sign in to Samsung account ja järgige oma Samsungi kontosse sisselogimiseks
ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui olete juba sisse logitud, ilmub ekraanile teie konto teave.
4
Seadistuse lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Seejärel näete Bixby kuva.
Bixby kasutamine
Kui te ütlete Bixby'le, mida te soovite, käivitab Bixby vastavad funktsioonid või näitab küsitud
teavet.
Öelge Bixby'le, mida soovite, vajutades samal ajal küljeklahvi ja hoides seda all, seejärel, kui olete
rääkimise lõpetanud, eemaldage oma sõrm klahvilt. Selle asemel võite ka öelda „Hi, Bixby” ja kui
seadmest kostub heli, öelge, mida vaja.
Näiteks vajutage küljeklahvi ja hoidke seda all ning öelge „How's the weather today?”. Ilma teave
kuvatakse ekraanile.
Kui soovite homset ilma teada, vajutage küljeklahvi ja hoidke seda all ning öelge lihtsalt
„Tomorrow?”. Kuna Bixby mõistab vestluse konteksti, näitab see teile homset ilma.
56
Rakendused ja funktsioonid
„How's the weather
today?”
Vestluse alustamine
Kuulamine
Vastav funktsioon
käivitatud
Kui Bixby küsib teilt vestluse käigus küsimusi, siis vastake Bixby'le samal ajal küljeklahvi vajutades
ja all hoides. Või toksake
ja vastakse Bixby'le.
Kui kasutate kõrvaklappe või Bluetoothi heliseadmeid või alustate vestlust, öeldes „Hi, Bixby”,
saate vestlust jätkata ilma ikoonile toksamata. Käivitage rakendus Bixby ja toksake → Settings
→ Automatic listening → Hands-free only.
57
Rakendused ja funktsioonid
Bixby käivitamine häält kasutades
Saate Bixbyga vestlust alustada, öeldes „Hi, Bixby”. Registreerige oma hääl, et Bixby teie häälele
reageeriks, kui ütlete „Hi, Bixby”.
1
2
3
Käivitage rakendus Bixby ja toksake → Settings → Voice wake-up.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Wake with “Hi, Bixby”.
Seadistuse lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Nüüd saate öelda „Hi, Bixby” ja kui seadmest kostub heli, alustage vestlust.
Teksti trükkimise kaudu info vahetamine
Kui teie häält ei tuvastata mürarikka ümbruse tõttu või olete olukorras, kus rääkimine on
raskendatud, saate Bixbyga suhelda teksti vahendusel.
Käivitage rakendus Bixby, toksake
ja seejärel trükkige, mida soovite.
Infovahetuse ajal vastab Bixby teile samuti teksti kaudu häältagasiside asemel.
Bixby kasutusviisid
Rakenduste või teenuste käivitamine
Bixby abil saate funktsioone kiiresti käivitada. Samuti saate kasutada mitmesuguseid mugavaid
teenuseid, näiteks tellida kohvi või otsida läheduses olevaid restorane või hotelle ja sinna
broneeringuid teha.
Näiteks vajutades Bixby klahvi ja hoides seda all öelge „Helista emale” ja seejärel eemaldage oma
sõrm Bixby klahvilt. Bixby helistab nüüd kontaktile, kes on ema nime all salvestatud.
58
Rakendused ja funktsioonid
Rohkemate Bixby kasutusviiside vaatamine
Rohkemate Bixby kasutusviiside vaatamiseks käivitage rakendus Bixby ja toksake All capsules
(või Marketplace).
Võite uurida Bixby toetatud teenuseid ja käskude näiteid.
Mõni funktsioon võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
59
Rakendused ja funktsioonid
Bixby Vision
Sissejuhatus
Bixby Vision on teenus, mis pakub erinevaid pildituvastusel põhinevaid funktsioone.
Saate kasutada Bixby Visionit, et objektide tuvastamise abil kiiresti teavet otsida. Kasutage
mitmesuguseid kasulikke Bixby Visioni funktsioone.
Otsing (sealhulgas sarnaste
piltide)
QR-koodide skannimine.
Ostlemine
Teksti tõlkimine või eraldamine.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud Wi-Fi- või
mobiilsidevõrguga.
• Võimalikud funktsioonid ja otsingutulemused võivad sõltuvalt regioonist või
teenusepakkujast erineda.
• See funktsioon ei pruugi saadaval olla või te ei pruugi saada õigeid otsingutulemusi,
seda olenevalt pildi suurusest, vormingust või eraldusvõimest.
• Samsung ei vastuta Bixby Visioni kaudu kuvatud tooteandmete eest.
60
Rakendused ja funktsioonid
Bixby Visioni käivitamine
Käivitage Bixby Vision järgmiselt.
• Toksake rakenduses Kaamera võtterežiimide loendis VEEL ja toksake BIXBY VISION.
• Galerii rakenduses valige pilt ja toksake
.
• Internet rakenduses toksake ja hoidke pilti ja seejärel toksake Bixby Vision.
• Kui olete rakenduste ekraanile lisanud rakenduse Bixby Vision, käivitage rakendus Bixby
Vision.
Teksti tõlkimine või salvestamine
Tuvastage ja kuvage tõlgitud tekst ekraanil. Samuti saate teksti eraldada dokumendist või
pildifailist.
Kui soovite näiteks välismaal reisides teada saada, mis mingil sildil kirjas on, saate selleks
kasutada Bixby Visionit. Seade tõlgib sildil oleva teksti keelde, mille te valite.
1
2
Käivitage rakendus Kaamera, toksake võtterežiimide loendis VEEL ja seejärel toksake BIXBY
VISION.
Valige
ja hoidke tekst tuvastamiseks ekraanil.
Tõlgitud tekst ilmub ekraanile.
• Teksti tuvastamiseks toksake . Kui toksate , saate eraldatud teksti puhul
lisafunktsioone kasutada, näiteks seda jagada või salvestada.
• Lähte- või sihtkeele muutmiseks toksake ekraani allosas asuvale keele seadete paneelile.
Sarnaste piltide ja seotud teabe otsimine
Otsige veebis tuvastatud objektiga sarnaseid pilte ja seotud teavet. Saate vaadata mitmeid pilte,
millel on objektiga sarnaseid tunnuseid, näiteks värv või kuju, samuti näha seotud teavet.
Näiteks kui soovite saada teavet hoone kohta, kasutage selleks Bixby Visioni funktsioone. Seade
otsib ja kuvab seotud teavet või sarnaste tunnustega kujutisi.
1
Käivitage rakendus Kaamera, toksake võtterežiimide loendis VEEL ja seejärel toksake BIXBY
VISION.
61
Rakendused ja funktsioonid
2
3
Valige
ja hoidke objekt tuvastamiseks ekraanil.
Valige otsingutulemus.
Kuvatakse sarnased pildid ja seotud teave.
Ostuteabe otsimine
Tuvastage toode, et otsida teavet ka ilma toote nime teadmata.
Kui te näiteks soovite veebist toote teavet otsida, kasutage Bixby Visioni funktsioone ja seade
otsib toodet ning näitab teile tulemusi.
1
2
3
Käivitage rakendus Kaamera, toksake võtterežiimide loendis VEEL ja seejärel toksake BIXBY
VISION.
Valige
ja hoidke objekt tuvastamiseks ekraanil.
Valige otsingutulemus.
Kuvatakse teave toote kohta.
QR-koodide lugemine
Tuvastage QR-kood ja vaadake laias ulatuses infot, nagu veebilehed, fotod, videod, kaardid ja
visiitkaardid.
1
2
Käivitage rakendus Kaamera, toksake võtterežiimide loendis VEEL ja seejärel toksake BIXBY
VISION.
Valige
ja hoidke QR-kood tuvastamiseks ekraanil.
Avaneb QR-koodi teave.
62
Rakendused ja funktsioonid
Bixby Routines
Sissejuhatus
Bixby rutiinid on teenus, mis automatiseerib seadistusi, mida korduvalt kasutate, ja mis õpib teie
kasutusmustrit ja soovitab vastavalt teie sagedastele olukordadele kasulikke funktsioone.
Näiteks sooritab magamaminekueelne rutiin selliseid tegevusi nagu vaikse režiimi ja tumeda
režiimi sisselülitamine, et enne magamaminemist seadet kasutades teie silmi ja kõrvu mitte
häirida.
Rutiinide lisamine
Lisage rutiine, et oma seadet veelgi mugavamalt kasutada. Kui te rutiini lisate, saate määrata selle
töötama kas automaatselt või manuaalselt.
Soovitatud rutiinide lisamine
Kui teie seade õpib tundma teie kasutusmustreid, soovitab see kasulike või sagedasti
kasutatavate funktsioonide lisamist rutiinidena.
Kui kuvatakse soovituse teavitus, toksake Kuva kõik ja lisage see enda rutiinina.
63
Rakendused ja funktsioonid
Rutiinide lisamine soovituste loendist
Vaadake kasulike funktsioonide loendit ja lisage neid enda rutiinidena.
1
2
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Täpsemad funktsioonid → Bixby Routines.
Valige loendis Avastamine soovitav rutiin ja toksake Salvesta.
• Rutiini tingimuste ja toimingute määramiseks toksake Redigeeri. Või toksake seisundil või
tegevusel, mida soovite redigeerida.
• Kui soovite määrata rutiini töötingimuse manuaalseks, toksake Nuppu Alusta on
toksatud. See valik kuvatakse vaid siis, kui ühtegi töötingimust ei ole seadistatud.
Manuaalrutiine saate vidinatena avalehele lisada ja neile kiiresti ligi pääseda. Kui
kuvatakse hüpikaken, toksake Lisa.
Oma rutiinide lisamine
Lisage funktsioone, mida soovite rutiinidena kasutada.
1
2
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Täpsemad funktsioonid → Bixby Routines →
Toksake
.
, määrake tingimused ja seejärel toksake Edasi.
Kui soovite määrata rutiini töötingimuse manuaalseks, toksake Nuppu Alusta on toksatud.
64
Rakendused ja funktsioonid
3
4
Toksake
, määrake toimingud ja seejärel toksake Valmis.
Sisestage rutiini nimi ja toksake Valmis.
Manuaalrutiine saate vidinatena avalehele lisada ja neile kiiresti ligi pääseda. Kui kuvatakse
hüpikaken, toksake Lisa.
Rutiinide kasutamine
Automaatrutiinide töö
Automaatrutiinid töötavad automaatselt, kui tuvastatakse nende töötamise tingimused.
Manuaalrutiinide töö
Manuaalrutiine, mille töötingimuseks määrate Nuppu Alusta on toksatud, saate nupule
toksamisega manuaalselt tööle panna siis, kui ise vaid soovite.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Täpsemad funktsioonid → Bixby Routines → Minu
rutiinid ja toksake
rutiini kõrval, mida käivitada soovite. Või siis toksake avalehel rutiini
vidinat.
Töötavate rutiinide vaatamine
Parajasti töötavad rutiinid kuvatakse teavituste paneelil. Rutiini üksikasjade vaatamiseks toksake
teavitusel.
Töötavate rutiinide peatamine
Saate töötavaid rutiine kiiresti peatada. Toksake teavituste paneelil rutiini kõrval
Lõpeta.
ja toksake
Rutiinide haldamine
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Täpsemad funktsioonid → Bixby Routines → Minu
rutiinid. Kuvatakse teie rutiinid.
Rutiini deaktiveerimiseks toksake rutiini lülitit või
.
Rutiini muutmiseks valige rutiin ja toksake Redigeeri. Või toksake seisundil või tegevusel, mida
soovite redigeerida.
Rutiinide kustutamiseks toksake → Kustuta, märgistage kustutatavad rutiinid ja seejärel
toksake Kustuta.
65
Rakendused ja funktsioonid
Telefon
Sissejuhatus
Tehke hääl- ja videokõnesid ning vastake neile.
Helistamine
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Klahvist.
Sisestage telefoninumber.
Toksake häälkõne tegemiseks
või videokõne tegemiseks
.
Ligipääs lisavalikutele.
Kontaktide loendisse numbri
lisamine.
Kontakti otsimine.
Telefoninumbri eelvaatamine.
Eelneva tähemärgi kustutamine.
Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine
Käivitage rakendus Telefon, toksake Hiljut.-d või Kontaktid ning libistage seejärel helistamiseks
kontakti või telefoninumbri peal sõrmega paremale.
Kui see funktsioon on deaktiveeritud, käivitage rakendus Seaded, toksake Täpsemad
funktsioonid → Liigutused ja toksake funktsiooni aktiveerimiseks lülitit Libista helistam. / sõn.
saatm.
66
Rakendused ja funktsioonid
Kiirvalimise kasutamine
Seadke kiirvalimise numbrid, et kiirelt kõnesid teha.
Numbri kiirvalimisse määramiseks käivitage rakendus Telefon, toksake Klahvist. või Kontaktid
→ → Kiirvalimise numbrid, valige kiirvalimise number ja seejärel lisage telefoninumber.
Kõne tegemiseks toksake ja hoidke klaviatuuril kiirvalimisnumbrit. Kui kiirvalimisnumber on
10-kohaline või pikem, toksake selle esimes(t)el numbri(te)l, seejärel toksake ja hoidke viimast
numbrit.
Näiteks kui seate numbrit 123 kiirvalimisnumbriks, toksake 1, toksake 2, seejärel toksake ja
hoidke 3.
Lukustatud ekraaniga helistamine
Lohistage lukustatud ekraanil ikoon
ringist välja.
Kõnede tegemine läheduses asuvaid kohti otsides
Saate oma hetkeasukoha läheduses asuvatesse kohtadesse kergesti kõnesid teha, kui nende
teavet otsite. Saate otsida läheduses asuvaid kohti kategooria alusel, näiteks restoranid või poed,
või kui valite soovitatavad populaarsed kohad.
Käivitage rakendus Telefon, toksake Kohad ja seejärel valige kategooria või toksake ja
sisestage otsinguväljale ettevõtte nimi. Võite ka valida ühe soovitatavatest populaarsetest
kohtadest. Kuvatakse ettevõtte teave, näiteks selle telefoninumber või aadress.
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
Rahvusvahelise kõne tegemine
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Klahvist.
Toksake ja hoidke 0 all, kuni ilmub + märk.
Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake
67
.
Rakendused ja funktsioonid
Sissetulevad kõned
Kõnele vastamine
Sissetuleva kõne puhul lohistage
suurest ringist välja.
Kõnest keeldumine
Sissetuleva kõne puhul lohistage
suurest ringist välja.
Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage riba Saada sõnum üles ja valige saadetav
sõnum. Kui lüliti Lisa meeldetuletus on aktiveeritud, salvestatakse meeldetuletus, mis teile
keeldutud kõnet ühe tunni pärast taas meelde tuletab.
Erinevate keeldumissõnumite loomiseks käivitage rakendus Telefon, toksake → Seaded →
Kiirelt keeldumise sõnumid, sisestage sõnum ja toksake seejärel .
Vastamata kõned
Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal ikoon . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks
avage teavituste paneel. Või käivitage rakendus Telefon ja toksake vastamata kõnede loendi
vaatamiseks Hiljut.-d.
Telefoninumbrite blokeerimine
Keelduge konkreetsetest saabuvatest kõnedest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.
1
2
Käivitage rakendus Telefon ja toksake → Seaded → Numbrite blokeerimine.
Toksake Hiljut.-d või Kontaktid, valige kontaktid või telefoninumbrid ja toksake seejärel
Valmis.
Numbri käsitsi sisestamiseks toksake Telefoninumbri lisamine, sisestage number ja toksake
seejärel .
Kui blokeeritud numbrid üritavad teiega ühendust saada, siis teid sellest ei teavitata. Kõned
logitakse kõnelogisse.
Samuti võite blokeerida sissetulevad kõned inimestelt, kes ei näita oma telefoninumbrit.
Toksake funktsiooni aktiveerimiseks lülitit Tundmatute helistajate blok.
68
Rakendused ja funktsioonid
Valikud kõnede ajal
Kui tagakaamera ümber olev ala on kinni kaetud, võib kõne ajal esineda soovimatuid
helisid. Eemaldage tagakaamera juurest lisatarvikud, nagu ekraanikaitse või kleebised.
Häälkõne ajal
Võimalikud on järgnevad tegevused:
•
: ligipääs lisavalikutele.
• Lisa kõne: teise kõne tegemine. Esimene kõne pannakse ootele. Kui te lõpetate teise kõne,
jätkub esimene kõne.
• Pane kõne ootele: kõne ootele panemine. Toksake ootel kõne ühendamiseks Jätka kõnet.
• Bluetooth: lülitage Bluetoothi peakomplektile, kui see on seadmega ühendatud.
• Kõlar: valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Hoidke valjuhääldit kasutades seade oma
kõrvadest eemal.
• Vaigista: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
• Klahvistik / Peida: avage või sulgege klaviatuur.
•
: kestva kõne lõpetamine.
Videokõne ajal
Toksake ekraani, et kasutada järgmisi suvandeid:
•
: ligipääs lisavalikutele.
• Kaamera: kaamera väljalülitamine, et teine pool teid ei näeks.
• Vaheta: lülitamine eesmisele ja tagakaamerale.
•
: kestva kõne lõpetamine.
• Vaigista: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
• Kõlar: valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Hoidke valjuhääldit kasutades seade oma
kõrvadest eemal.
69
Rakendused ja funktsioonid
Kontaktidesse telefoninumbri lisamine
Kontaktidesse klaviatuurilt telefoninumbri lisamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Klahvist.
Sisestage number.
Toksake Lisa kontaktidesse.
Toksake Loo uus kontakt, et uut kontakti luua, või toksake Värskenda olemasolevat
kontakti, et olemasolevale kontaktile numbrit lisada.
Kontaktidesse kõnede loendist telefoninumbri lisamine
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Hiljut.-d.
Toksake helistaja pildil ja toksake Lisa või toksake telefoninumbril ja toksake Lisa
kontaktidesse.
Toksake Loo uus kontakt, et uut kontakti luua, või toksake Värskenda olemasolevat
kontakti, et olemasolevale kontaktile numbrit lisada.
Telefoninumbrile sildi lisamine
Saate lisada telefoninumbritele silte ka ilma neid kontaktidena salvestamata. Sedasi näete
helistaja teavet ka siis, kui kontakt salvestatud ei ole.
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Hiljut.-d.
Toksake telefoninumbril →
.
Toksake Lisa märkus, sisestage silt ja toksake Lisa.
Silt kuvatakse sissetuleva kõne ajal numbri all.
70
Rakendused ja funktsioonid
Kontaktid
Sissejuhatus
Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.
Kontaktide lisamine
Uue kontakti loomine
1
2
3
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake
.
Valige salvestuskoht.
Sisestage kontaktteave.
Valige salvestuskoht.
Pildi lisamine.
Sisestage kontaktteave.
Avage rohkem teabeväljasid.
Sõltuvalt valitud salvestuskohast võib salvestatava teabe liik varieeruda.
4
Toksake Salvesta.
71
Rakendused ja funktsioonid
Kontaktide importimine
Lisage kontakte, importides neid teistest salvestuskohtadest oma seadmesse.
1
2
3
4
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake → Kontaktide haldamine → Kontaktide
importimine või eksportimine → Impordi.
Valige salvestuskoht, millest kontakte importida.
Märgistage importimiseks VCF failid või kontaktid ning toksake Valmis.
Valige salvestuskoht, kuhu kontakte importida, ja toksake Impordi.
Veebikontodega kontaktide sünkroonimine
Sünkroonige seadme kontakte kontaktidega, mis on salvestatud teie veebikontodesse, näiteks
teie Samsungi kontole.
1
2
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod, seejärel valige
konto, millega sünkroonida soovite.
Toksake Sünkrooni konto ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit Kontaktid.
Samsungi konto jaoks toksake → Sünkroonimise seaded ja toksake selle aktiveerimiseks
lülitit Kontaktid.
Kontaktide otsimine
Käivitage rakendus Kontaktid.
Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:
• Kerige kontaktide loendis üles või alla.
• Lohistage kiireks kerimiseks sõrmega kontaktide loendi parema servas oleval indeksil.
• Toksake kontaktide loendi ülaosas
ja sisestage otsingu kriteeriumid.
72
Rakendused ja funktsioonid
Toksake kontaktil. Seejärel kasutage ühte järgnevatest variantidest.
•
: lemmikkontaktidesse lisamine.
•
/
•
: sõnumi koostamine.
•
: e-kirja koostamine.
: hääl- või videokõne tegemine.
Kontaktide jagamine
Saate jagada teistega kontakte, kasutades erinevaid jagamise võimalusi.
1
2
3
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake → Jaga.
Valige kontaktid ja toksake Jaga.
Valige jagamisviis.
Profiili salvestamine ja jagamine
Salvestage ja jagage teistega oma profiiliteavet, näiteks fotot ja olekusõnumit, kasutades
profiilijagamise funktsiooni.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
• Profiilijagamise funktsioon ei pruugi olenevalt regioonist või teenusepakkujast
saadaval olla.
• Profiilijagamise funktsioon on kasutatav ainult nende kontaktidega, kes on oma
seadmes aktiveerinud profiilijagamise funktsiooni.
1
2
Käivitage rakendus Kontaktid ja valige oma profiil.
Toksake Toksake siia, et jagada oma profiili ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
• Profiilijagamise funktsiooni kasutamiseks peab teie telefoninumber olema kinnitatud.
Saate vaadata oma kontaktide ajakohastatud profiilide teavet Kontaktid alt.
• Et muuta, kui paljude kontaktidega te oma profiili jagate, toksake Valige, mida jagada,
valige jagatav üksus ja seejärel valige valik.
73
Rakendused ja funktsioonid
Gruppide loomine
Võite lisada gruppe nagu näiteks perekond või sõbrad ja hallata kontakte gruppide kaupa.
1
2
3
4
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake
→ Rühmad → Loo rühm.
Sisestage grupi nimi.
Grupile helina seadistamiseks toksake Rühma helin ja valige helin.
Toksake Lisa liige, valige kontaktid, keda soovite gruppi lisada ja toksake seejärel Valmis.
Toksake Salvesta.
Grupisõnumi saatmine
Te saate saata grupisõnumi kõigile grupi liikmetele samaaegselt.
Käivitage rakendus Kontaktid, toksake
Saada sõnum.
→ Rühmad, valige grupp ja toksake seejärel →
Duplikaatkontaktide ühendamine
Kui impordite kontakte teistest salvestuskohtadest või sünkroonite kontakte teistele kontodele,
võib teie kontaktide loend hõlmata duplikaatkontakte. Ühendage duplikaatkontaktid üheks, et
kontaktide loendit lühemaks muuta.
1
2
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake
kontaktid.
→ Kontaktide haldamine → Ühenda
Märgistage kontaktid ja toksake Ühenda.
Kontaktide kustutamine
1
2
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake → Kustuta.
Valige kontaktid ja toksake Kustuta.
Kontaktide ükshaaval kustutamiseks avage kontaktide loend ja toksake kontaktil. Seejärel
toksake → Kustuta.
74
Rakendused ja funktsioonid
Sõnumid
Sissejuhatus
Saatke ja vaadake vestluse ajal sõnumeid.
Sõnumite saatmine
Rändluse ajal võib sõnumite saatmine teile lisakulusid tekitada.
1
2
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake
.
Lisage saajad ja sisestage sõnum.
Helisõnumi salvestamiseks ja saatmiseks toksamine ja hoidke all , rääkige sõnum ja
vabastage sõrm. Salvestamise ikooni kuvatakse vaid seni, kuni sõnumisisestusväli on tühi.
Saaja
Saajate sisestamine.
Failide manustamine.
Sõnumi saatmine.
Sõnumi sisestamine.
3
Toksake sõnumi saatmiseks
Kleebiste sisestamine.
.
75
Rakendused ja funktsioonid
Sõnumite vaatamine
Sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.
Rändluse ajal võib sõnumite vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.
1
2
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake Vestlused.
Valige sõnumiloendist kontakt või telefoninumber.
• Sõnumile vastamiseks toksake sõnumisisestusväljale, sisestage sõnum ja toksake seejärel
.
• Fondi suuruse reguleerimiseks libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.
Sõnumite sorteerimine
Saate sõnumeid kategooriate kaupa sorteerida ja neid kergesti hallata.
1
2
3
4
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake Vestlused.
Toksake Uus kategooria → Lisa kategooria.
Kui kategooria valikut ei ilmu, toksake → Seaded ning toksake lülitit Vestluste
kategooriad, et seda aktiveerida.
Sisestage kategooria nimi ja toksake Valmis.
Valige vestlused, mida kategooriasse lisada soovite, ja toksake Valmis.
Soovimatute sõnumite blokeerimine
Keelduge konkreetsetest saabuvatest sõnumitest, lisades need numbrid oma
blokeerimisnimekirja.
1
2
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake → Seaded → Numbrite ja sõnumite blokeerim.
→ Numbrite blokeerimine.
Toksake Vestlused ja valige kontakt või telefoninumber. Võite ka toksata Kontaktid, valida
kontaktid ja seejärel toksata Valmis.
Numbri käsitsi sisestamiseks sisestage valiku Sisesta telefoninumber alt telefoninumber ja
toksake .
76
Rakendused ja funktsioonid
Sõnumiteatiste seadmine
Saate muuta teavitamise heli, ekraani võimalusi ja muud.
1
2
Käivitage rakendus Sõnumid, toksake → Seaded → Teavitused ja toksake aktiveerimiseks
lülitit.
Teavitamise seadete muutmine.
Sõnumi meeldetuletuse seadistamine
Saate seada alarmsignaali, mis teatab teile intervalliga, et teil on vaatamata teateid. Kui see
funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Täpsemad
seaded → Teavituste meeldetuletused ja toksake aktiveerimiseks lülitit.
Sõnumite kustutamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake Vestlused.
Valige sõnumiloendist kontakt või telefoninumber.
Toksake ja hoidke all teadet, seejärel toksake Kustuta.
Mitme teate kustutamiseks märgistage kustutamiseks valitavad teated.
Toksake Kustuta.
77
Rakendused ja funktsioonid
Internet
Sissejuhatus
Sirvige teabe otsimiseks veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile
mugavalt ligi pääseda.
Veebilehtede sirvimine
1
2
3
Käivitage rakendus Internet.
Toksake aadressivälja.
Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake Ava.
Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.
Vahelehtede kiireks vahetamiseks libistage sõrme aadressiväljal vasakule või paremale.
Lisa praegune veebileht
järjehoidjatesse.
Praeguse veebilehe
värskendamine.
Järjehoidjate vaatamine.
Lehtede vahel liikumine.
Ligipääs lisavalikutele.
Avalehe avamine.
Brauseri vahelehtede halduri
avamine.
78
Rakendused ja funktsioonid
Salarežiimi kasutamine
Salarežiimis saate eraldi hallata avatud vahekaarte, järjehoidjaid ja salvestatud lehekülgi.
Salarežiimi on võimalik lukustada parooli ja biomeetriliste andmete abil.
Salarežiimi aktiveerimine
→ Lülita salarežiim sisse. Kui kasutate seda
Ekraani allosas oleval tööriistaribal toksake
funktsiooni esimest korda, määrake, kes salarežiimi korral kasutatakse ka parooli.
Salarežiimis muudab seade tööriistaribade värvi.
Salarežiimis ei ole võimalik kasutada mõningaid funktsioone nagu näiteks
ekraanitõmmiste tegemine.
Turvalisusseadete muutmine
Parooli või lukutüüpi on võimalik muuta.
Toksake → Seaded → Privaatsus ja turvalisus → Salarežiimi seaded → Muuda parooli.
Selleks, et lisaks salasõnale lukustusmeetodina oma registreeritud biomeetrilisi andmeid
kasutada, toksake valiku Biomeetria all valiku lülitile, et seda aktiveerida.
Salarežiimi deaktiveerimine
Ekraani allosas oleval tööriistaribal toksake
→ Lülita salarežiim välja.
79
Rakendused ja funktsioonid
Kaamera
Sissejuhatus
Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.
Kaamera kasutamise reeglid
• Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
• Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
• Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.
Kaamera käivitamine
Kaamera käivitamiseks kasutage järgnevaid viise.
• Käivitage rakendus Kaamera.
• Vajutage kiirelt kaks korda küljeklahvi.
• Lohistage lukustatud ekraanil ikoon
ringist välja.
• Mõni meetod võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
• Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui valite lukustatud ekraanil rakenduse
Kaamera või kui ekraan on lülitatud välja ning olete valinud ekraanilukustusmeetodi.
• Kui tehtud fotod tunduvad hägused, puhastage kaamera objektiivi ja proovige uuesti.
80
Rakendused ja funktsioonid
Pildistamine
1
Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.
2
Toksake pildistamiseks
Fotode heleduse reguleerimiseks toksake ekraani. Kohandusriba ilmumisel tirige
kohandusriba või poole.
.
Kaamera seaded
Praeguse võtterežiimi valikud
Kaamera valimine.
Stseeni optimaatori nupp
Võtterežiimid
Hetkerežiim
Eelvaate pisipilt
Lülitamine esi- ja tagakaamerate
vahel.
Pildistamine.
• Eelvaate ekraan võib olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.
• Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
• Veenduge, et objektiiv ei oleks katki või kahjustatud. Vastasel juhul ei pruugi seade
mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
• Teie seadme eesmisel kaameral on lainurkobjektiiv. Lainurkfotodele või videodele
võib jäädvustuda vähene müra, mis ei viita seadme talitlusprobleemidele.
• Kui jäädvustate suure eraldusvõimega või suure suumimisteguriga fotosid või videoid
ja objekt on lähedal, ei pruugi fookus terav olla. Jäädvustage fotosid ja videoid
piisavalt kaugelt.
81
Rakendused ja funktsioonid
Suumi funktsioonide kasutamine
Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku. Teise
võimalusena lohistage kaamera valiku ikooni vasakule või paremale. Kui suumimistegur ületab
teatud taseme, ilmub suumimise abikaart, mis näitab, kuhu kohta pildil sisse suumitakse.
Suumi funktsioonid on saadaval ainult tagakaamera kasutamisel.
Suumimise abikaart
Kaameranupu kasutamine
Video salvestamiseks toksake kaameranupule ja hoidke seda all.
Sarivõtete tegemiseks libistage kaameranupul allapoole ja hoidke seda all.
Praeguse võtterežiimi valikud
Kasutage eelvaate ekraanil alljärgnevaid valikuid.
Praeguse võtterežiimi
valikud
Saadaval olevad valikud võivad võtterežiimist sõltuvalt varieeruda.
•
: välgu sisse- või väljalülitamine.
•
: valige viivitusaja pikkus, enne kui kaamera teeb automaatselt pilti.
•
: valige fotode kuvasuhe ja eraldusvõime.
82
Rakendused ja funktsioonid
•
: aktiveerige või deaktiveerige liikuva foto funktsioon. Kui te funktsiooni aktiveerite,
tehakse paarist sekundist enne kaameranupu toksamist ka videoklipp.
•
: stabiliseerige video.
•
: aktiveerige või deaktiveerige kiirendusega öise video funktsioon.
•
: valige kaadrikiirus.
•
: valige videote kuvasuhe ja eraldusvõime.
•
: rakendage filtriefekt või iluefektid.
•
: salvestage vahvaid videoid, millel on virtuaalne käsitsikiri või joonistused nägudel või
kustahes mujal. Lisateavet vaadake jaotisest LR-i kritseldus.
•
: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. Keskmestav
mõõtmine puhul kasutatakse võtte keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.
Punktmõõtmine puhul kasutatakse võtte kontsentreeritud keskosas olevat valgust, et võtte
säri arvutada. Maatriksmõõtmine puhul arvutatakse kogu kaadri keskväärtus.
•
: kui kasutate TOIT, fookustage ringja raami sees olev objekt ja hägustage raamist
väljapoole jääv osa pildist.
•
•
: kohandage režiimis TOIT värvitooni.
: aktiveerige või deaktiveerige liikumise tuvastamise funktsioon, kui super-aegluubis
videoid salvestate.
Võtterežiimide muutmine
Pildistusrežiimi muutmiseks lohistage pildistusrežiimi loendit vasakule või paremale või libistage
paremale või vasakule eelvaate ekraanil.
Valige soovitud võtterežiim.
Võtterežiimide loend
83
Rakendused ja funktsioonid
Pildistamiseks kaamera valimine
Valige eelvaate ekraanil soovitud kaamera ning tehke pilt või salvestage video.
Seda funktsiooni saab kasutada ainult mõnedes võtterežiimides.
•
(Ülilai): ülilai kaamera võimaldab teil teha lainurkfotosid või salvestada lainurkvideoid,
mis näevad välja täpselt samasugused kui päris vaade. Kasutage seda funktsiooni
maastikufotode tegemiseks.
Ülilaia kaameraga tehtud fotode moonutuste korrigeerimiseks toksake eelvaate ekraanil ,
toksake Valikute salvestamine ja seejärel toksake lülitit Ülilaia kuju korrigeerimine, et see
aktiveerida.
•
(Lainurk): lainurkkaamera laseb teil teha tavapäraseid fotosid ja salvestada tavalisi
videoid.
•
(Telefoto): telefotokaamera (optiline suum) võimaldab teil objekti suurendades fotosid
teha ja videoid salvestada.
Ülilai
Lainurk
84
Telefoto
Rakendused ja funktsioonid
Fotorežiim (nutikas kaamera)
Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt, et teil oleks lihtne
pildistada. Nutika kaamera funktsioon tuvastab objekti automaatselt ja optimeerib värvi ja kõik
efektid.
Toksake võtterežiimide loendis FOTO ja toksake pildi jäädvustamiseks
.
Suure eraldusvõimega fotode jäädvustamine
Jäädvustage suure eraldusvõimega fotosid. Saate suure eraldusvõimega fotosid kärpida, kui
suurendate soovitud ala ja salvestate selle suure eraldusvõimega failina.
Eraldusvõime võib sõltuvalt mudelist erineda.
1
2
3
Toksake võtterežiimide loendis FOTO.
Toksake võttevalikutes
→
Toksake pildistamiseks
.
või
.
85
Rakendused ja funktsioonid
Stseeni optimeerija
Kaamera reguleerib objekti tuvastades värviseaded ja rakendab optimeeritud efekti
automaatselt.
Toksake võtterežiimide loendis FOTO. Kui kaamera tuvastab objekti, stseeni optimaatori nupp
muutub ja rakendatakse optimeeritud värvi ja efekti.
• Kui see funktsioon pole aktiveeritud, toksake eelvaate ekraanil
Stseeni optimeerija, et see aktiveerida.
ja toksake lülitit
• Lisafunktsioonide kasutamiseks toksake eelvaate ekraanil , toksake Stseeni
optimeerija ja seejärel toksake soovitavate funktsioonide kõrval olevaid lüliteid.
• Kui te ei soovi seda funktsiooni kasutada, toksake eelvaate ekraanil stseeni
optimaatori nuppu.
Võtte soovitused
Kaamera soovitab foto jaoks parimat kompositsiooni, tuvastades teie objekti asendi ja nurga.
Toksake eelvaate ekraanil
1
ja toksake lülitit Võtte soovitused, et see aktiveerida.
Toksake võtterežiimide loendis FOTO.
Eelvaate ekraanile ilmub juht.
86
Rakendused ja funktsioonid
2
Suunake juht objektile.
3
Kohandage kaamera asendit ja nurka, et kompositsiooni raamidesse mahtuda.
4
Toksake pildistamiseks
Kaamera tuvastab kompositsiooni ja soovitatav kompositsioon kuvatakse eelvaate ekraanil.
Kui parim kompositsioon on saavutatud, muutub juht kollaseks.
.
Parim
kompositsioon
Juhend
Selfide tegemine
Te saate eesmise kaameraga autoportreesid teha.
1
2
Toksake võtterežiimide loendis FOTO.
Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake
eesmisele kaamerale.
3
Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
4
Toksake pildistamiseks
, et lülituda autoportreede tegemiseks
Et teha endast portreesid koos lainurkvõttega maastikust või inimestest, toksake
.
87
.
Rakendused ja funktsioonid
Filtrite ja iluefektide kasutamine
Enne foto tegemist saate valida filtriefekti ja muuta näojooni, näiteks oma nahatooni või näokuju.
1
2
Toksake eelvaate ekraanil
.
Valige filtriefekt või iluefektid ja pildistage.
Filtrite loomine
Valige rakendusest Galerii soovitud värvitooniga pilt ja salvestage pildil kasutatud värvitoon uue
filtrina. Kui jäädvustate seda filtrit kasutades foto, saate sarnase tulemuse.
1
2
3
Toksake eelvaate ekraanil
→ Minu filt.
Kui te esimest korda filtri loote, valige soovitud värvitooniga näidispilt ja toksake Järgmine
→ Salvesta filter.
Toksake
ja valige soovitud värvitooniga näidispilt.
Filtri nime muutmiseks toksake nimel.
Toksake Salvesta filter.
Säri (AE) ja fookuse (AF) lukustamine
Selleks, et vältida kaamera automaatset kohandumist objektidest või valgusallikatest tingitud
muutustele, saate lukustada fookuse või säri kindlale valitud alale.
Fokusseerimiseks toksake alale ja hoidke seda all, ala alla ilmub AF/AE-raam ning fookuse ja säri
sätted lukustatakse. Sätted on lukustatud ka pärast pildi tegemist.
88
Rakendused ja funktsioonid
Videorežiim
Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt, et teil oleks lihtne videoid
salvestada.
1
2
Toksake võtterežiimide loendis VIDEO.
Toksake video salvestamiseks
.
• Salvestades esi- ja tagakaamera vahel liikumiseks libistage eelvaate ekraanil üles või alla
või toksake .
• Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake
.
• Video salvestamise ajal fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida.
Automaatfookuse režiimi kasutamiseks toksake AF, et tühistada käsitsi seadistatud
fookus.
• Teatud suunast tuleva heli suurema helitugevusega salvestamiseks suunake kaamera
sinnapoole ja suurendage ekraani, libistades sellel kahte sõrme laiali.
3
Toksake video jäädvustamise peatamiseks
.
• Kui kasutate video salvestamise ajal video suumimise funktsiooni pikka aega, võib
video kvaliteet teie seadme ülekuumenemise eest kaitsmiseks halveneda.
• Optiline suum ei pruugi vähese valgusega keskkondades toimida.
Suure eraldusvõimega videote salvestamine
Jäädvustage suure eraldusvõimega ehk kuni 8K eraldusvõimega videoid.
Toksake
→
ja salvestage video.
Kui lõpetate 8K video salvestamise, esitage video rakenduses Galerii. Kui toksate teile meeldival
raamil , salvestatakse raam suure eraldusvõimega fotona.
Video salvestamiseks kasutatav suurim mälumaht võib sõltuvalt eraldusvõimest
varieeruda.
Videote stabiliseerimine (Ülim stabiliseerimine)
Videoid salvestades saate neid superstabiilsuse funktsiooni abil stabiliseerida.
Toksake võtterežiimide loendis VIDEO, toksake võttevalikul
salvestage video.
89
, et seda aktiveerida, ning seejärel
Rakendused ja funktsioonid
Ühe võtte režiim
Kui soovite vaid ühe võttega mitmesuguseid tulemusi saada, kasutage fotode ja videote
jäädvustamiseks ühe võtte režiimi. Teie seade jäädvustab automaatselt parima võtte ja videod ja
loob optimeeritud filtritega fotosid või videoid, kus korratakse teatud sektsioone.
1
2
3
Toksake võtterežiimide loendis ÜKSIKVÕTE.
Toksake
ja liigutage kaamerat, et soovitud stseeni jäädvustada.
Kui olete lõpetanud, toksake eelvaate pisipilti.
Ilmuvad mitmed stseeni kohta jäädvustatud optimeeritud tulemused. Rohkemate tulemuste
vaatamiseks lohistage ikooni ülespoole.
Tulemuste ükshaaval salvestamiseks toksake Vali, märgistage soovitud üksused ning seejärel
toksake .
90
Rakendused ja funktsioonid
Pro-režiim/pro-videorežiim
Saate fotode ja videote jäädvustamise ajal käsitsi reguleerida mitmesuguseid võttevalikuid,
näiteks säriväärtust ja ISO-tundlikkust.
Toksake võtterežiimide loendis VEEL → PRO või PROFESSIONAALNE VIDEO. Valige suvandid ja
kohandage seadeid ning seejärel toksake , et teha foto või toksake , et salvestada video.
Saadaolevad valikud
•
: valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Madalad väärtused sobivad
paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti
liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad fotodel
ja videotes müra põhjustada.
Kui katiku kiirus on määratud käsitsi, siis ei saa te seada ISO seadistust AUTO.
•
•
: katiku kiiruse reguleerimine. Pikk säriaeg lubab rohkem valgust sisse ja seega
muutub foto või video heledamaks. See on ideaalne maastiku- või öiste piltide ja videote
jäädvustamiseks. Kiire säriaeg lubab vähem valgust sisse. See on ideaalne kiiresti liikuvate
objektide pildile või videole jäädvustamiseks.
: kohandage värvitooni.
•
: fookusrežiimi muutmine. Lohistage reguleerimisriba valikute või
poole, et
fookust manuaalselt reguleerida. Automaatfookuse režiimi kasutamiseks, toksake MANUAL.
•
: valige sobiv valgetasakaal, et piltide värvid oleksid elutruud. Teil on võimalik määrata
värvi temperatuuri.
•
: muutke säriväärtust. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage
halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.
Kui katiku kiirus on määratud käsitsi, siis ei saa te muuta särituse väärtust. Särituse
väärtus muutub ja kuvatakse vastavalt katiku seatud kiirusele.
91
Rakendused ja funktsioonid
Säriala ja fookusala eraldamine
Saate eraldada fookusala ja säriala.
Toksake eelvaate ekraanil ja hoidke sõrme all. Ekraanile ilmub AF/AE raam. Lohistage raam alale,
kus te fookusala ja säriala eraldada soovite.
Panoraamrežiim
Tehke panoraamrežiimis fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.
Parima võtte saamiseks panoraamrežiimis järgige neid nõuandeid:
• Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
• Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis. Kui eelvaate pilt on juhtraamist väljas või kui te
seadet ei liiguta, lõpetab seade automaatselt pildistamise.
• Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.
1
2
3
Toksake võtterežiimide loendis VEEL → PANORAAM.
Toksake
ja liigutage seadet aeglaselt ühes suunas.
Toksake
pildistamise lõpetamiseks.
92
Rakendused ja funktsioonid
Toidurežiim
Pildistage roogasid värviküllaste toonidega.
1
2
Toksake võtterežiimide loendis VEEL → TOIT.
Toksake ekraanil ja lohistage esile tõstetava piirkonna ümber ring.
Ringjast raamist välja jääv osa udustatakse.
Ringja raami suuruse muutmiseks tirige raami nurka.
3
4
Värvitooni kohandamiseks toksake
Toksake pildistamiseks
ning tirige kohandusriba.
.
Öörežiim
Tehke foto vähese valgusega tingimustes ilma välguta. Kui kasutate statiivi, saate eredamad ja
ühtlasemad tulemused.
1
2
Toksake võtterežiimide loendis VEEL → ÖÖ.
Toksake
ja hoidke oma seadet jäädvustamise lõpuni stabiilselt.
93
Rakendused ja funktsioonid
Liikuva fookuse režiim / liikuva fookusega video režiim
Kaamera võimaldab teil teha fotosid ja videoid, millel on hägune taust ja esiplaanil selgelt eristuv
objekt. Saate taustaefekti lisada ja seda redigeerida ka pärast foto tegemist.
Saadaval olevad valikud võivad võtterežiimist sõltuvalt varieeruda.
Hägusta
Suur ring
Suum
Pööra
Värvipunkt
• Kasutage seda funktsiooni kohas, kus on piisavalt valgust.
• Tausta hägustamine ei pruugi õigesti rakenduda järgmistes tingimustes.
– – Seade või objekt liigub.
– – Objekt on õhuke või läbipaistev.
– – Objekti värv on taustaga sarnane.
– – Objekt või taust on mitte-eristatav.
94
Rakendused ja funktsioonid
Liikuva fookuse funktsiooni abil objektide esiletoomine
1
2
3
Toksake võtterežiimide loendis VEEL → LIVE FOCUS või LIVE FOCUSE VID.
Toksake
ja valige soovitud taustaefekt.
Taustaefekti intensiivsuse reguleerimiseks lohistage reguleerimisriba vasakule või paremale.
Kui eelvaate ekraanile ilmub Valmis, toksake pildistamiseks
või video salvestamiseks
.
Taustaefektid
Taustaefekti intensiivsuse
reguleerimisriba
Liikuva fookusega fotodel tausta redigeerimine
Te saate liikuva fookuse funktsiooniga tehtud fotodel ka taustaefekti ja taustaefekti intensiivsust
muuta.
1
2
Valige liikuva fookuse funktsiooniga tehtud foto ja toksake Muuda taustaefekti.
Valige soovitud taustaefekt.
• Taustaefekti intensiivsuse reguleerimiseks lohistage reguleerimisriba vasakule või
paremale.
95
Rakendused ja funktsioonid
• Kui hägustatud kohtades on taustavalgustus, ilmub efektide loendisse ikoon
(Kunstiline). Tausta hägustamise kuju muutmiseks toksake
ja valige soovitud kuju.
Taustaefekti intensiivsuse
reguleerimine.
Taustaefekti muutmine.
3
Foto salvestamiseks toksake Rakenda.
Super-aegluubi režiim
Super-aegluubis video abil saate kiirelt mööduvad hetked hiljem nautimiseks aeglaselt
salvestada. Pärast video salvestamist lisatakse automaatselt ka taustamuusika.
• Mõned super-aegluubi omadused võivad sõltuvalt mudelist erineda.
• Kasutage seda funktsiooni kohas, kus on piisavalt valgust. Video salvestamisel
ebapiisava või kehva valgustusega siseruumides võib esineda järgnevat.
– – Valguse vähesuse tõttu võib ekraan tunduda tume.
– – Teatud valgustingimustes, nt. fluorestsentsvalgustusega kohtades, võib ekraan
vilkuda.
– – Esineda võib müra.
96
Rakendused ja funktsioonid
1
Toksake võtterežiimide loendis VEEL → ÜLIM AEGLUUP.
Kaamera seaded
Liikumise tuvastamine
Alusta video tegemist.
2
3
4
Toksake
.
Seade salvestab hetke super-aegluubis ja jäädvustab selle videona.
Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipildil.
Toksake Esita ülimas aegluubis video.
Video taustale lisatakse taasesituse ajal juhuslik taustamuusika.
Super-aegluubis sektsiooni muutmiseks lohistage sektsiooni redigeerimisriba vasakule või
paremale.
Taustamuusika muutmine.
Sektsiooni redigeerimisriba
Super-aegluubi
valikusektsioonid
Sulu lõpetamine
Sulu alustamine
97
Rakendused ja funktsioonid
Super-aegluubis videote salvestamine automaatselt
Et tabada hetke super-aegluubis, kui liikumise tuvastamise alas liikumine tuvastatakse, toksake
, et see aktiveerida. Liikumise tuvastamise funktsioon aktiveeritakse ja eelvaate ekraanil
kuvatakse liikumise tuvastamise ala.
Toksake
salvestamise alustamiseks. Liikumise tuvastamisel alustab seade super-aegluubis
salvestamist ja salvestab selle videona.
Super-aegluubis salvestamine võib järgnevatel tingimustel soovimatul hetkel käivituda.
• Kui seade rapub.
• Kui liikumise tuvastamise alas liigub subjekti lähedal mingi muu objekt.
• Kui salvestate vilkuva valguse käes, näiteks fluorestsentsvalgustusega kohtades.
Aegluubis režiim
Salvestage video nii, et saate seda vaadata aegluubis. Saate määrata, milliseid osi oma videotest
soovite esitada aegluubis.
1
2
3
4
5
Toksake võtterežiimide loendis VEEL → AEGLUUBIS.
Toksake
salvestamise alustamiseks.
Kui olete salvestamise lõpetanud, toksake lõpetamiseks
.
Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipildil.
Toksake Esita aegluubis video.
Video kiireim lõik esitatakse aegluubis ja video käivitub. Sõltuvalt videost luuakse kuni kaks
aegluubis osa.
Aegluubis sektsiooni muutmiseks lohistage sektsiooni redigeerimisriba vasakule või
paremale.
Sektsiooni redigeerimisriba
Aegluubis liikumise osa
Sulu lõpetamine
Sulu alustamine
98
Rakendused ja funktsioonid
Kiirendusrežiim
Salvestage stseene, nagu näiteks mööduvad inimesed või autod, ning vaadake neid kiirendusega
videotena.
1
2
3
4
5
Toksake võtterežiimide loendis VEEL → LIIK. STOPPK.
Toksake
ning valige kaadrisagedus.
Kui valite kaadrisageduse seadistuseks Automaatne, kohandab seade kaadrisagedust
automaatselt vastavalt stseeni muutumise kiirusele.
Toksake
salvestamise alustamiseks.
Toksake
salvestamise lõpetamiseks.
Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipilti ning toksake video vaatamiseks Esita liikuv
stoppkaader.
Kaameraseadete kohandamine
Toksake eelvaate ekraanil
võimalikud olla.
. Osad suvandid ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt
Intelligentsed funktsioonid
• Stseeni optimeerija: määrake seade objektist või stseenist sõltuvalt automaatselt värve
reguleerima ja optimeeritud efekti rakendama.
• Võtte soovitused: määrake seade soovitama foto jaoks parimat kompositsiooni, tuvastades
teie objekti asendi ja nurga.
• Nutika selfie nurk: seadistage seade lülituma automaatselt lainurkselfile, kui raamis on
rohkem kui kaks inimest.
• Skanni QR-koodi: aktiveerige või deaktiveerige QR-koodi lugeja.
99
Rakendused ja funktsioonid
Pildid
• Libist. katikunupp servani, et: valige tegevus, mida tehakse, kui libistate kaameranupul
allapoole ja hoiate seda all.
• Valikute salvestamine: valige fotode salvestamise viis.
Toksake lülitile RAW-koopiate salvestamine, et määrata seade pro-režiimis salvestama
fotosid pakkimata RAW-failidena (DNG failivormingus). RAW-failid säilitavad kõik foto
andmed parima kvaliteedi saamiseks, kuid nad võtavad rohkem mälumahtu.
Funktsiooni RAW-koopiate salvestamine kasutamisel salvestatakse iga foto kahes
vormingus, DNG ja JPG-na.
Videod
• Tagumise video suurus: valige tagakaameraga jäädvustatavate fotode resolutsioon.
Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem
mäluruumi.
• Eesmise video suurus: valige eesmise kaameraga jäädvustatavate videote resolutsioon.
Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem
mäluruumi.
• Täpsemad salvestamise valikud: määrake seade kasutama täpsemat salvestusvalikut.
Kui aktiveerite Ruumisäästlik video funktsiooni, saate salvestada HEVC-vormingus
videoklippe. Teie HEVC-videod salvestatakse seadme mälumahu hoidmiseks pakitud
failidena.
Kui aktiveerite funktsiooni HDR10+ video, saate salvestada videoid, mille iga stseeni
kontrastsus ja värv on optimeeritud.
• HEVC-videoid ei saa esitada teistes seadmetes ega netis jagada.
• Super-aegluubis ja aegluubis videoid ei saa HEVC-vormingus salvestada.
• HDR10+ video korralikuks esitamiseks peab seadmel olema HDR10+ tugi.
• Video stabiliseer.: aktiveerige värinakaitse, et vähendada või kõrvaldada video salvestamise
ajal kaamera värinast tulenev hägus kujutis.
100
Rakendused ja funktsioonid
Kasulikud funktsioonid
• Automaatne HDR: jäädvustage rikkalike värvidega fotosid ning talletage isegi eredates ja
tumedates kohtades olevad detailid.
• Selfie toon: määrake toon, mida soovite selfide tegemisel kasutada.
• Automaatfookuse jälitamine: määrake seade valitud objekti jälitama ja sellele automaatselt
fokuseerima. Kui valite eelvaate ekraanil objekti, mida jälgida, siis seade automaatselt
teravustab objekti ka siis, kui objekt liigub või kui kaamera asend muutub.
Subjekti jälgimine võib järgnevatest tingimustest sõltuvalt ebaõnnestuda:
• Objekt on liiga suur või liiga väike.
• Subjekt liigub liiga palju.
• Subjekt on tagant valgustatud või pildistate pimedas kohas.
• Subjekti ja tausta värvid ja mustrid ühtivad.
• Objektil on horisontaalseid mustreid, näiteks ribikardinad.
• Kaamera väriseb liigselt.
• Video resolutsioon on kõrge.
• Sisse ja välja suumides optilise suumi kasutamine.
• Pildid nagu eelvaates: seadistage seade salvestama fotosid nii, nagu need eelvaate ekraanil
ilmuvad, kui need salvestatakse eesmise kaameraga ilma neid ümber pööramata.
• Ruudustik: kuvage pildiotsija juhised, mis abistavad kompositsiooni loomist objektide
valimisel.
• Asukohasildid: lisab fotole GPS-i asukohasildi.
• GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud,
nagu ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
• Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks
lülitage asukohasiltide seade välja.
• Salvestamismeetodid: valige täiendav foto või video salvestamise pildistamismeetod.
• Salvestamiskoht: salvestuskoha valimine. See funktsioon ilmub mälukaardi sisestamisel.
• Lähtesta seaded: kaamera seadete lähtestamine.
• Võtke meiega ühendust: esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.
• Kaamera teave: vaadake kaamera rakenduse versiooni ja õigusalast teavet.
101
Rakendused ja funktsioonid
Galerii
Sissejuhatus
Vaadake oma mobiilseadmes salvestatud pilte ja videoid. Lisaks saate pilte ja videoid albumi
kaupa hallata või luua lugusid.
Galerii kasutamine
Käivitage rakendus Galerii.
• Videod: teie seadmes salvestatud videote vaatamine.
• Lemmikud: teie lemmikfotode ja -videote vaatamine.
• Hiljutised: vaadake uusimaid fotosid ja videoid.
• Soovitatud: soovitatud sisu vaatamine.
102
Rakendused ja funktsioonid
Sarnaste piltide rühmitamine
Käivitage rakendus Galerii ja toksake , et sarnaseid pilte rühmitada ja piltide eelvaatena ainult
parimaid fotosid kuvada. Kui toksate piltide eelvaatel, näete kõiki rühmas olevaid pilte.
Ikoon ilmub ainult siis, kui pildid on sarnased.
Filmide loomine
Looge film, valides pilte või videoid. Käivitage rakendus Galerii, toksake , märgistage failid,
mida kasutada soovite ja toksake seejärel Loo film. Kui valite Esiletõ. näidis., paneb seade
automaatselt kokku piltide ja videote parimad hetked ja loob filmi.
Piltide otsing
Käivitage rakendus Galerii ja toksake
alusel nagu tüübid ja asukohad.
, et näha pilte, mis on sorteeritud selliste kategooriate
Otsisõnade abil piltide otsimiseks toksake otsinguväljale.
103
Rakendused ja funktsioonid
Piltide vaatamine
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Pildid.
Valige pilt.
Ligipääs lisavalikutele.
Bixby Vision
Pildi muutmine.
Pildi jagamine teistega.
Pildi lisamine lemmikutesse.
Pildi kustutamine.
104
Rakendused ja funktsioonid
Ala suurendades piltide kärpimine
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Pildid.
Valige pilt.
Toksake kaks korda alal, mida salvestada soovite, või libistage sellel kahte sõrme laiali ning
toksake .
Kärbitud ala salvestatakse failina.
Salvestatud
pildi pisipilt
105
Rakendused ja funktsioonid
Videote kuvamine
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Pildid.
Valige esitatav videofail.
Toksake video esitamiseks Esita video.
Ligipääs
lisavalikutele.
Aktiivse ekraani
jäädvustamine.
Animeeritud
GIF-i loomine.
Lülitu ümber
hüpikvideopleierile.
Kuvasuhte
muutmine.
Taasesitamise
ekraani
lukustamine.
Ekraani
pööramine.
Järgmisele
videole
hüppamine.
Toksake ja
hoidke
edasikerimiseks.
Riba libistamise
teel edasitagasikerimine.
Eelmisele videole
hüppamine.
Toksake ja hoidke
tagasikerimiseks.
Taasesituse
peatamine ja
jätkamine.
Heleduse reguleerimiseks libistage sõrme taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla,
helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.
Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.
Videovõimendi funktsiooni kasutamine
Täiustage oma videote pildikvaliteeti, et nautida selgemaid ja erksamaid värve. Käivitage
rakendus Seaded, toksake Täpsemad funktsioonid ja toksake seejärel aktiveerimiseks lülitit
Video täiustaja.
• Seda funktsiooni saab kasutada ainult mõnedes rakendustes.
• Funktsiooni kasutamine suurendab akukasutust.
106
Rakendused ja funktsioonid
Albumite kuvamine
Saate vaadata fotosid ja videoid, mis on sorteeritud kaustadesse või albumitesse.
Käivitage rakendus Galerii, toksake Albumid ja valige album.
Albumite loomine
Saate albumeid lisada ja faile sorteerida.
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Albumid.
Toksake → Loo album.
Sisestage albumile nimi ning toksake Loo.
Fotode ja videote albumitesse teisaldamine
1
2
3
4
5
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Albumid.
Valige album ja toksake Lisa üks.
Toksake Pildid või toksake Albumid ja valige soovitud piltide või videotega album.
Märgistage failid ja toksake Valmis.
Toksake Teisalda.
Failid kustutatakse esialgsest kaustast ja teisaldatakse albumisse. Failide kopeerimiseks
toksake Kopeeri.
Albumite kustutamine
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Albumid.
Toksake ja hoidke kustutatavat albumit ja toksake Kustuta.
107
Rakendused ja funktsioonid
Albumite gruppide loomine
Saate gruppe lisada ja albumeid sorteerida.
1
2
3
4
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Albumid.
Toksake → Loo rühm.
Sisestage grupi nimi ning toksake Loo.
Valige grupp, toksake Lisa albumid, märgistage albumid ja toksake seejärel Lisa.
Albumid teisaldatakse gruppi.
Lugude vaatamine
Kui teete või salvestate pilte või videoid, loeb teie seade nende kuupäeva ja asukoha silte,
sorteerib pilte ja videoid ja loob siis lugusid. Lugude automaatseks loomiseks peate tegema või
salvestama mitu pilti ja videot.
Käivitage rakendus Galerii, toksake Lood ja valige lugu.
Lugude muutmine
• Loosse piltide või videote lisamiseks valige lugu ja toksake Loo album → → Lisa.
• Loost piltide või videote eemaldamiseks valige lugu, toksake Loo album → → Muuda,
märgistage eemaldatavad pildid ja videod ning seejärel toksake Eemalda loost.
Lugude kustutamine
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Lood.
Toksake ja hoidke kustutatavat lugu ja toksake Kustuta.
108
Rakendused ja funktsioonid
Piltide ja videote sünkroonimine
Kui sünkroonite oma Galerii rakenduse pilvega, salvestatakse ka järgnevalt tehtavad fotod
ja videod pilve. Pilve salvestatud pilte ja videoid saate vaadata rakendusest Galerii ja teistest
seadmetest.
Käivitage rakendus Galerii, toksake → Seaded → Pilve sünkroonimine ja järgige
seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid, et sünkroonimine lõpule viia. Galerii rakendus ja pilv
sünkroonitakse.
Kui ühendate oma Samsungi konto ja Microsofti konto, saate pilvesalvestusruumiks
seadistada Microsoft OneDrive'i.
Piltide või videote kustutamine
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii.
Valige pilt või video, mida kustutada soovite.
Et kustutada mitut faili, toksake loendis kustutataval failil ja hoidke seda all ning märgistage
rohkem kustutatavaid faile.
Toksake
või Kustuta.
Prügikastifunktsiooni kasutamine
Te saate hoida kustutatud pilte ja videoid prügikastis. Failid kustutatakse teatud aja möödudes.
Käivitage rakendus Galerii, toksake → Seaded ja toksake seejärel lülitit Prügikast, et see
aktiveerida.
Prügikastis olevate failide nägemiseks käivitage rakendus Galerii ja toksake → Prügikast.
109
Rakendused ja funktsioonid
AR-i tsoon
Sissejuhatus
LR-i tsoon pakub LR-i funktsioone, nagu näiteks LR EMOJI ja LR-sirgeldus. Valige funktsioon ning
jäädvustage vahvaid fotosid ja videoid.
LR-i tsooni käivitamine
LR-i tsooni käivitamiseks kasutage järgnevaid viise.
• Käivitage rakendus AR-i tsoon.
• Käivitage rakendus Kaamera ja toksake VEEL → AR-I TSOON.
Saadaval olevad funktsioonid võivad piirkonnast, teenusepakkujast või mudelist
olenevalt erineda.
• LR Emoji kaam.: looge emoji, mis näeb täpselt teie moodi välja, ning tehke pilte ja
salvestage videoid, kasutades oma emojisid või meeleolu-emojisid.
• LR-i kritseldus: salvestage vahvaid videoid, millel on virtuaalne käsitsikiri või joonistused
nägudel või kustahes mujal.
110
Rakendused ja funktsioonid
• LR Emoji stuud.: muutke ja kaunistage oma emojit ning looge oma emoji jaoks soovitud
mustrite ja värvidega riideid.
• LR Emoji kleeb.-d: looge ise oma emoji ilmete ja tegevustega kleebiseid.
• Deco Pic: jäädvustage fotosid ja videoid, kasutades erinevaid kleebiseid.
• 3D-skanner (Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+): looge pildistatud objektidest
3D-pilte ja jagage neid.
• Kiirmõõtmine: mõõtke kergelt ja lihtsalt objekti suurust, inimese pikkust või seadme ja
objekti vahelist kaugust.
• Picture Link: looge oma LR-i markereid, lisades soovitud piltidele sellist teavet nagu lingid ja
muusika. Kui kaamera markerid tuvastab, saate neis sisalduvat teavet vaadata.
LR EMOJI loomine
Looge emoji, mis näeb täpselt teie moodi välja, ning tehke pilte ja salvestage videoid, kasutades
oma emojisid või meeleolu-emojisid.
Te saate muuta oma emoji tunnuseid, näiteks näokuju ja soengut, ning kaunistada oma emojit
erinevate aksessuaaridega. Samuti saate end lõbusatel viisidel väljendada, kasutades oma emoji
kleebiseid vestluses.
Teie emoji
Meeleolu-emoji
111
Rakendused ja funktsioonid
Emoji loomine
Looge emoji, mis näeb teie moodi välja. Mitmesuguste näoilmetega emoji kleebised luuakse
automaatselt.
1
2
3
4
5
Käivitage rakendus AR-i tsoon ja toksake LR Emoji kaam. →
.
Joondage ekraanil oma nägu ja toksake pildi jäävustamiseks
.
Valige oma emoji tüüp ja toksake Järgmine.
Kaunistage oma emojit ja toksake Järgmine.
Toksake Kõik valmis.
Teie emoji ja selle emoji kleebised on nüüd loodud. Emoji kleebiste kohta lisateabe
saamiseks vaadake jaotist LR Emoji kleeb.-d.
Saate kasutada LR Emoji kaam. funktsiooni nii esi- kui ka tagakaameraga. Kaamerate
vahetamiseks libistage eelvaate ekraanil üles või alla.
Emoji kustutamine
Käivitage rakendus AR-i tsoon ja toksake LR Emoji kaam. Toksake → Emojijde haldamine,
märgistage emoji, mida kustutada soovite, ning toksake seejärel valikul Kustuta. Emoji ja selle
emoji kleebised kustutatakse.
112
Rakendused ja funktsioonid
LR Emoji kaam.
Oma emojide kasutamine piltidel ja videotes
Looge oma emojiga lõbusaid pilte või videoid, kasutades erinevaid võtterežiime.
STSEEN
1
2
3
MASK
PEEGEL
ESITAMINE
Käivitage rakendus AR-i tsoon ja toksake LR Emoji kaam.
Valige emoji, mida soovite kasutada.
Valige režiim, mida soovite kasutada.
• STSEEN: teie emoji imiteerib teie näoilmeid.
• MASK: teie emoji nägu kuvatakse teie näo peal, nii et tundub, nagu kannaksite maski.
• PEEGEL: teie emoji imiteerib teie kehaliigutusi.
• ESITA: teie emoji liigub päris taustal.
113
Rakendused ja funktsioonid
4
Toksake pildistamiseks
või toksake video salvestamiseks
ja hoidke seda all.
Jäädvustatud fotosid ja videoid saate vaadata ja jagada Galerii.
Meeleolu-Emojide kasutamine piltidel ja videotes
Meeleolu-Emojid imiteerivad teie näoilmeid.
1
2
3
Käivitage rakendus AR-i tsoon ja toksake LR Emoji kaam.
Valige meeleolu-Emoji, mida kasutada soovite.
Toksake pildistamiseks
või toksake video salvestamiseks
ja hoidke seda all.
Jäädvustatud fotosid ja videoid saate vaadata ja jagada Galerii.
LR Emoji kleeb.-d
Looge ise oma emoji ilmete ja tegevustega kleebiseid. Oma emoji kleebiseid saate kasutada
sõnumeid saates ja sotsiaalvõrgustikes.
114
Rakendused ja funktsioonid
Oma kleebiste loomine
1
2
3
4
Käivitage rakendus AR-i tsoon ja toksake LR Emoji kleeb.-d.
Toksake ekraani alaservas olevat valikut Tee kohand. kleeb.-d.
Muutke kleebiseid, kuidas ise soovite.
•
: lisage kleebiseid.
•
: valige kleebise taust.
•
: valige ilme.
•
: valige tegevus.
•
: sisestage tekst.
•
: kirjutage või joonistage kleebistele.
Toksake Salvesta.
Saate enda loodud kleebiseid vaadata, kui toksate Kohandatud.
115
Rakendused ja funktsioonid
Oma emoji kleebiste kasutamine vestlustes
Oma emoji kleebiseid saate kasutada sõnumites ja sotsiaalvõrgustikes. Alljärgnevad tegevused
on näited oma emoji kleebiste kasutamisest rakenduses Sõnumid.
1
2
3
Sõnumi koostamise ajal rakenduses Sõnumid toksake Samsung klaviatuuril
.
Toksake emoji ikooni.
Valige üks oma emoji kleebistest.
Emoji kleebis lisatakse vestlusesse.
Emoji ikoon
Emoji kleebiste kustutamine
Toksake Samsungi klaviatuuril , toksake klaviatuuri allosas ning seejärel toksake valikule
Kleebiste komplektide haldamine. Valige kustutatavad emoji kleebised ja toksake Kustuta.
116
Rakendused ja funktsioonid
LR Emoji stuud.
Muutke või kaunistage oma emojit LR EMOJI stuudios. Saate ka oma emoji jaoks soovitud
mustrite ja värvidega riideid luua.
Saadaval olevad valikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
Käivitage rakendus AR-i tsoon ja toksake LR Emoji stuud. Näete LR EMOJI stuudiot.
Muudetava emoji valimine.
Emoji muutmine.
Uued asjad
117
Rakendused ja funktsioonid
Oma emoji riiete disainimine
1
2
3
4
Käivitage rakendus AR-i tsoon ja toksake LR Emoji stuud.
Toksake Enda riiete disainimine.
Valige riietusese ning valige pilt või muster, mida kasutada soovite.
Kui toksate rakendusel Galerii, saate disainida riideid oma seadmesse salvestatud piltide
järgi.
Disainige soovitud riietus ja toksake Salvesta.
Kui kuvatakse hüpikaken, toksake Proovi selga. Seejärel näete oma emojit ise disainitud
riietuses.
118
Rakendused ja funktsioonid
LR-i kritseldus
Salvestage vahvaid videoid, millel on virtuaalne käsitsikiri või joonistused inimeste või
lemmikloomade (kasside ja koerte) nägudel või kustahes mujal. Kui kaamera tuvastab näo
või ruumi, liiguvad sirgeldused näo liikudes sellega kaasa ja ruumis olevad sirgeldused jäävad
paigale, isegi kui kaamera liigub.
1
2
Käivitage rakendus AR-i tsoon ja toksake LR-i kritseldus.
Kui kaamera tuvastab objekti, ilmub ekraanile tuvastusala.
Kirjutage või joonistage tuvastusalale.
• Kui võtate kasutusele tagakaamera, saate ka väljapoole tuvastusala kirjutada ja
joonistada.
• Kui toksate
ja alustate seejärel sirgeldamist, saate oma sirgeldamist salvestada.
Pliiatsi
tööriistade
peitmine.
Teksti
sisestamine.
Sirgelduse
kustutamine.
Tuvastusala
Võta tagasi
Tee uuesti
Pliiatsi tüübi ja
värvi
muutmine.
3
4
Toksake video salvestamiseks
.
Toksake video jäädvustamise peatamiseks
.
Saate videot vaadata ja jagada Galerii alt.
119
Rakendused ja funktsioonid
Deco Pic
Jäädvustage fotosid ja videoid, kasutades erinevaid kleebiseid.
1
2
3
Käivitage rakendus AR-i tsoon ja toksake Deco Pic.
Valige kleebis, mida kasutada soovite.
Toksake pildistamiseks
või toksake video salvestamiseks
Jäädvustatud fotosid ja videoid saate vaadata ja jagada Galerii.
120
ja hoidke seda all.
Rakendused ja funktsioonid
Kiirmõõtmine
Mõõtke kergelt ja lihtsalt objekti suurust, inimese pikkust või seadme ja objekti vahelist kaugust.
1
2
Käivitage rakendus AR-i tsoon ja toksake Kiirmõõtmine.
Suunake kaamera objekti suunas, et selle suurust ja kaugust mõõta.
Ekraanile ilmuvad mõõtetulemused.
Kiirmõõtmise kasutamiseks peate oma Google'i kontosse sisse logima.
Ligipääs lisavalikutele.
Inimese pikkuse mõõtmine.
Mõõtetulemuste ekraanile
kinnitamine.
Seadme ja objekti vaheline
kaugus
Käsitsi mõõtmine.
Tulemuste lähtestamine.
Aktiivse ekraani jäädvustamine.
Käsitsi mõõtmine
Saate objekti suurust ja kaugust käsitsi mõõta.
1
2
Käivitage rakendus AR-i tsoon ja toksake Kiirmõõtmine.
Suunake ekraani keskel olev ring objekti alguspunktile.
121
Rakendused ja funktsioonid
3
Toksake
4
Mõõtmise alustamiseks liigutage seadet.
.
Alguspunkt kinnitatakse ekraanile.
Toksake valikul
, et mõõtetulemused ekraanile kinnitada.
Always On Display
Te saate väljalülitatud ekraanil vaadata teavet, nagu kell või kalender, ning kontrollida muusika
esitust.
Saate ka vaadata uute sõnumite ja vastamata kõnede teavitusi.
Always On Display kuva on seadistatud ainult siis ilmuma, kui ekraanil toksate. Seadistuste
muutmiseks ja selle pidevalt või määratud ajal ilmuma panemiseks käivitage rakendus Seaded,
toksake Lukustusekraan → Always On Display ja seejärel valige soovitud režiim.
Sõltuvalt valgustingimustest võib Always On Display kuva heledus automaatselt
muutuda.
Always On Display kuval teavituste avamine
Kui saate teavitusi sõnumite, vastamata kõnede või rakenduste kohta, ilmuvad teavituste ikoonid
Always On Display kuvale. Teavituse vaatamiseks toksake kaks korda teavituse ikoonil.
Kui ekraan on lukus, peate selle avama, et teavitusi vaadata.
122
Rakendused ja funktsioonid
Funktsiooni Always On Display deaktiveerimine
Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel
(Always On Display), et seda
deaktiveerida. Või käivitage rakendus Seaded, toksake Lukustusekraan ning toksake seejärel
lülitit Always On Display, et seda deaktiveerida.
Servaekraan
Sissejuhatus
Erinevate servapaneelidega pääsete kiirelt ligi oma lemmikutele rakendustele ja funktsioonidele.
Servapaneelide kasutamine
Lohistage servapaneeli link ekraani keskele.
Kui servapaneeli pide pole nähtaval, käivitage rakendus Seaded, toksake Ekraan → Servaekraan
ja toksake aktiveerimiseks lülitit Servapaneelid.
Servapaneeli link
Servapaneel
Servapaneeli
seaded
123
Rakendused ja funktsioonid
Servapaneelide muutmine
Valige servaekraanil kuvatavaid paneele või muutke neid.
1
2
3
Lohistage servapaneeli link ekraani keskele.
Toksake
, et servapaneeli seadete ekraani avada.
Märgistage kuvatavad servapaneelid.
• Paneeli redigeerimiseks toksake Redigeeri.
• Rohkemate paneelide allalaadimiseks toksake Galaxy Store.
• Paneelide ümberkorraldamiseks toksake → Järjesta ümber ja lohistage
asukohta.
teise
Servapaneeli lingi seadistamine
Saate valida lingi asukohta, suurust, läbipaistvust ja värinaseadeid.
Lohistage servapaneeli link ekraani keskele. Seejärel toksake
→ → Sanga seaded.
Rakenduste serv
Sagedasti kasutatud rakenduste kiirkäivitus.
1
2
Lohistage servapaneeli link ekraani keskele.
Valige Rakenduste serva paneelil rakendus, millega seda käivitada.
Rakenduste servapaneeli muutmine
• Rakenduse lisamiseks toksake paneelil
ja toksake rakenduste nimekirjas rakendusele.
• Paneelil kausta loomiseks toksake paneelil , toksake rakenduste nimekirjas oleval
rakendusel ja hoidke seda all ning lohistage see teise rakenduse kohale rakenduste
servapaneelil.
• Rakenduse kustutamiseks toksake paneelil rakendusele ja lohistage see paneeli ülaosas
asuvale valikule Eemalda.
• Rakenduste järjekorra muutmiseks toksake rakendusel ja hoidke seda all ning lohistage see
teise kohta.
Rakenduste serva saate muuta ka, kui toksate valikul Muuda.
124
Rakendused ja funktsioonid
Rakendusepaaride lisamine
Lisage kaks sageli kasutatavat rakendust (näiteks videoesitaja ja sõnumisaatja rakendus)
rakenduste serva paneelile, et neid jaotatud ekraani vaatel üheainsa toksamisega käivitada.
Jaotatud ekraani vaate kohta rohkema info saamiseks vaadake jaotist Jaotatud ekraani vaade.
1
2
3
4
Lohistage servapaneeli link ekraani keskele.
Rakenduste serva paneelil toksake
→ Loo rakenduste paar.
Valige loendist kaks rakendust.
Jaotatud ekraani vaate avamisel kuvatakse esimene rakendus ekraani ülaosas ja teine
alaosas.
Toksake Valmis.
Edge lighting
Saate seadistada seadme ekraani servi valgustama, et kuvada teavituste saamisel hüpikaken,
näiteks uute sõnumite puhul.
Rakenduse kasutamise ajal kuvatava hüpikakna puhul lohistage akent allapoole, et sisu kiirelt
vaadata ja kasutada saadaval toiminguid.
Teavituste servade valgustusena haldamine
1
2
Käivitage rakendus Seaded, toksake Ekraan → Servaekraan → Edge lighting ning seejärel
toksake aktiveerimiseks lülitit.
Toksake Vali rakendused ning toksake rakenduste kõrval olevaid lüliteid, et saada teavitusi
serva valgustusena.
Teavituse tüübist olenevalt ei pruugi kõik teavitused ekraani serva valgustusena kuvatud
olla.
125
Rakendused ja funktsioonid
Teavituste vaatamine hüpikakna kaudu
Kui saate serva valgusega teavituse, saate hüpikakent avades kiirelt selle sisu vaadata ja
võimalikke toiminguid teostada. Näiteks saate vastuvõetud sõnumit lugeda video vaatamise või
mängu mängimise ajal ning sellele vastata ilma ekraani vahetamata.
Kui saate serva valgusega teavituse mingi rakenduse kasutamise ajal, lohistage teavitust
allapoole.
See funktsioon on saadaval vaid mitmikakna ja serva valgustuse toeta rakendustes.
Toetatud rakenduste vaatamiseks käivitage rakendus Seaded, toksake Ekraan →
Servaekraan → Edge lighting → Vali rakendused.
126
Rakendused ja funktsioonid
Mitmikaken
Sissejuhatus
Mitmikaken võimaldab teil jaotatud kraani vaates samaaegselt kasutada kaht rakendust. Samuti
saate hüpikakna vaates samaaegselt kasutada mitut rakendust.
Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.
Jaotatud ekraani vaade
Hüpikakna vaade
127
Rakendused ja funktsioonid
Jaotatud ekraani vaade
1
2
Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake Poolitatud ekraani
vaates avamine.
Valitud rakendus käivitatakse ülemises aknas.
3
Alumises aknas libistage vasakule või paremale et valida käivitamiseks mõni muu rakendus.
Et käivitada rakendusi, mida hiljuti kasutatud rakenduste loendis ei leidu, toksake avakuva
nuppu või Tagasi nuppu ja valige sealt rakendus.
Akna suuruse reguleerimine
Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelist riba üles või alla.
Kui lohistate rakenduste akende vahelise riba ekraani üla- või alaserva, maksimeeritakse aken.
128
Rakendused ja funktsioonid
Hüpikakna vaade
1
2
Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake Ava hüpikvaates.
Rakenduse ekraan kuvatakse hüpikakna vaates.
Akna
minimeerimine.
Akna
maksimeerimine.
Rakenduse
sulgemine.
Reguleerige
läbipaistvuse
taset.
Hüpikakende liigutamine
Hüpikakna teisaldamiseks toksake akna tööriistaribal ja lohistage see uude asukohta.
129
Rakendused ja funktsioonid
Samsung Daily
Vaadake värskemaid uudiseid ja erinevat sisu, näiteks videoid ja mänge.
• Samsung Daily kasutamiseks peab teie seade olema ühendatud Wi-Fi- või
mobiilsidevõrguga.
• Selle funktsiooni täielikuks kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
1
Libistage avalehel paremale.
Ilmub Samsung Daily ekraan.
Funktsiooni esmakordsel käivitamisel või pärast andmete lähtestamist järgige seadistuse
lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Ligipääs
lisavalikutele.
Ligipääs
rohkematele
kaardivalikutele.
Sisukord
• Kaardi loendis kuvamise lõpetamiseks toksake kaardi ülaosas
ja toksake Ära näita enam.
• Kaartidena näidatava sisu lisamiseks või kustutamiseks toksake → Kaardid ja toksake
üksuste kõrval olevaid lüliteid, et neid sisse või välja lülitada.
• Kaartide järjekorra muutmiseks toksake → Kaardid → Järjesta ümber ja lohistage
asukohta.
130
teise
Rakendused ja funktsioonid
2
Sisu vaatamiseks libistage üles või alla.
Kaartide sisu värskendatakse automaatselt teatud ajavahemiku tagant. Ekraanil alla
libistades saate kaarte millal iganes uuendada.
3
Samsung Daily sulgemiseks libistage ekraanil vasakule või toksake tagasi-nuppu.
Samsung Health
Sissejuhatus
Samsung Health aitab teil tervislikke eluviise järgida ja oma heaolu eest hoolitseda. Seadke
treeningueesmärke, kontrollige oma edusamme ja jälgige oma üldist heaolu ja seisundit. Saate
ka oma sammulugeja andmeid teiste rakenduse Samsung Health kasutajate ja oma sõpradega
võrrelda ning tervisenippe vaadata.
131
Rakendused ja funktsioonid
Rakenduse Samsung Health kasutamine
Käivitage rakendus Samsung Health. Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel
käivitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.
Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt regioonist saadaval olla.
Samsung Healthi avalehele üksuste lisamiseks toksake jälgimisseadmete loendi allosas Halda
üksusi ja toksake lisatavate üksuste juures .
Jälgimisseadmete kuvamine ja
haldamine.
Tervise nippide kuvamine.
Oma tervise ja sportimise
jälgimine.
Oma sammulugeja andmete
võrdlemine teiste Samsung
Healthi kasutajate ja oma
sõpradega.
132
Rakendused ja funktsioonid
Koos
Funktsioon Koos laseb teil seada sammulugemise eesmärke ja oma sõpradega võistelda. Saate
sõpru koos kõndima kutsuda, seada sammulugemise sihte, võtta osa väljakutsetest ja vaadata
oma kohta pingereas.
Toksake rakenduse Samsung Health avalehel Koos.
Sammud
Seade loendab teie tehtud samme ja mõõdab läbitud vahemaad.
Toksake rakenduse Samsung Health avalehel sammuloenduril.
Sammude koguarv hetkel
Eesmärk
• Sammulugeja sammude lugemisel ja tulemuse kuvamisel võib olla lühike viivitus.
Samuti võib tekkida väike viivitus, enne kui hüpikaken näitab, et teie eesmärk on
saavutatud.
• Kui kasutate sammuloendurit auto- või rongisõidu ajal, võib vibratsioon mõjutada teie
sammude arvu.
• Saate oma hetkesamme teavituste paneelil kontrollida. Teavituste väljalülitamiseks
toksake Samsung Healthi avalehel → → Teavitused ja seejärel toksake lülitit
Sammud valiku Kategooriad all, et seda deaktiveerida. Teise võimalusena avage
teavituste paneel, toksake ja hoidke teavitust all, toksake Üksikasjad ja seejärel
toksake lülitit Sammud, et see deaktiveerida.
133
Rakendused ja funktsioonid
Lisateave
• Rakenduse Samsung Health funktsioonid on ette nähtud kasutamiseks ainult sportimise
ja tervisega seotud eesmärkidel ning ei ole mõeldud haiguste või muude seisundite
diagnoosimiseks, raviks, leevendamiseks ega ennetamiseks.
• Teenuse Samsung Health jaoks saada olevad funktsioonid ja lisatavad rakendused võivad
riigiti erineda erinevate kohalike seaduste ja eeskirjade tõttu. Enne kasutamiseks peaksite
kontrollima, millised funktsioonid ja rakendused on saadaval teie regioonis.
• Samsung Healthi rakendusi ja teenust võidakse muuta või see lõpetada ilma eelneva
etteteatamiseta.
• Andmekogumise eesmärk on pakkuda teile soovitud teenust, sh lisateavet, mis suurendab
teie rahulolu, sünkroonida andmeid, andmeid analüüsida ning koostada statistikat,
et arendada ja pakkuda paremaid teenuseid. (Kuid kui logite oma Samsungi kontosse
sisse rakendusest Samsung Health, võidakse andmete varundamise eesmärgil andmed
serverisse salvestada.) Isikuandmeid võib säilitada kuni selliste eesmärkide lõpetamiseni.
Te saate kustutada rakendusega Samsung Health salvestatud isikliku teabe, kui kasutate
isikuandmete kustutamise valikut seadete menüüs. Kui olete andmeid suhtlusvõrkudes
jaganud või mäluseadmetesse edastanud, peate need eraldi kustutama.
• Võite jagada ja/või sünkroonida oma andmeid teiste Samsungi teenustega või kolmandate
osapoolte sobivate teenustega, mille olete valinud, ning ka mistahes ühendatud
seadmetega. Sellised täiendavad teenused või kolmandate osapoolte seadmed saavad
rakenduses Samsung Health olevale teabele ligi pääseda ainult teie selgesõnalise nõusoleku
korral.
• Teie võtate kogu vastutuse suhtlusvõrgustikes jagatud või teistele edastatud andmete
ebasobiva kasutamise eest. Olge isiklike andmete jagamisel ettevaatlik.
• Kui kasutate juhtmevaba ühendust, nagu Bluetooth, võivad teiste seadmete tekitatud
elektroonilised häired seadet mõjutada. Vältige seadme kasutamist teiste raadiolaineid
edastavate seadmete läheduses.
• Palun lugege rakenduse Samsung Health kasutustingimusi ja privaatsuspoliitikat enne selle
kasutamist hoolikalt.
134
Rakendused ja funktsioonid
Samsung Members
Samsung Members pakub klientidele tugiteenuseid, näiteks seadme probleemide diagnostika,
ja võimaldab kasutajatel esitada küsimusi ning veaaruandeid. Lisaks saate Galaxy kasutajate
kogukonnas teistega teavet jagada ning värskemaid uudiseid ja nõuandeid vaadata. Samsung
Members saab aidata lahendada teil mistahes probleeme, millega võite seadet kasutades kokku
puutuda.
Tagasiside esitamiseks või kommentaaride jätmiseks peate oma Samsungi kontosse sisse
logima. Lisateavet vaadake jaotisest Samsungi konto.
Samsung Notes
Looge märkmeid, sisestades teksti klaviatuurilt või kirjutades või joonistades ekraanile käsitsi.
Lisaks saate oma märkmetesse sisestada pilte või helisalvestisi.
Märkmete loomine
1
2
Käivitage rakendus Samsung Notes ja toksake
.
Valige ekraani ülaosas olevalt tööriistaribalt sisestusmeetod ja koostage märge.
Kasutage teksti sisestamiseks
klaviatuuri.
Pliiatsitega kirjutamine või
joonistamine.
Failide lisamine.
Pintslitega värvimine.
3
Kui te olete märkme tegemise lõpetanud, toksake Salvesta.
Märkmete kustutamine
1
2
3
Käivitage rakendus Samsung Notes.
Toksake ja hoidke all märget, mida soovite kustutada.
Mitme märkme kustutamiseks märgistage rohkem märkmeid kustutamiseks.
Toksake Kustuta.
135
Rakendused ja funktsioonid
Galaxy Wearable
Galaxy Wearable on rakendus, mis võimaldab juhtida ühendatud kantavaid seadmeid. Kui
ühendate oma seadmega kantava seadme, siis saate kohandada selle seadeid ja rakendusi.
Käivitage rakendus Galaxy Wearable.
Toksake Alusta, et oma seade kantava seadmega ühendada. Pärast seda järgige ekraanil
kuvatavaid seadistamise juhiseid. Lisainfot selle kohta, kuidas kantavad seadmed oma seadmega
ühendada ning neid kasutada, leiate kantava seadme kasutusjuhendist.
Kalender
Hallake oma ajakava, sisestades saabuvad sündmused või meeldetuletused oma planeerijasse.
Sündmuste loomine
1
2
Käivitage rakendus Kalender ja toksake
või toksake kaks korda kuupäeval.
Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake
.
Sisestage sündmuste üksikasju.
Sündmusega kuvatava kleebise
valimine.
Pealkirja sisestamine.
Sündmuse värvi muutmine.
Kestuse määramine.
Asukoha sisestamine.
Kalendri valimine sündmuse
salvestamiseks.
Alarmi seadistamine.
Märkme lisamine.
Lisaüksikasjade lisamine.
136
Rakendused ja funktsioonid
3
Sündmuse salvestamiseks toksake Salvesta.
Meeldetuletuste loomine
Saate meeldetuletustena ülesandeid luua ja saada iga meeldetuletuse jaoks eelnevalt
seadistatud ajal või kohas teavituse. Käivitage rakendus Kalender ja toksake → Reminder.
Lisateavet vaadake jaotisest Reminder.
Sündmuste kontodega sünkroonimine
1
2
Käivitage rakendus Seaded, toksake Kontod ja varundamine → Kontod ja valige seejärel
konto, millega sünkroonida soovite.
Toksake Sünkrooni konto ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit Kalender.
Samsungi konto jaoks toksake → Sünkroonimise seaded ja toksake selle aktiveerimiseks
lülitit Kalender.
Sünkroonitavate kontode lisamiseks käivitage rakendus Kalender ja toksake → → Lisa
uus konto. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse
konto nime kõrval sinine ring.
Reminder
Looge meeldetuletusi, et luua tegemist vajavate asjade ajakava või sisu hiljem vaadata. Saate iga
meeldetuletuse jaoks eelnevalt seadistatud ajal või kohas teavituse.
• Täpsemate teavituste saamiseks looge ühendus Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
• Selle funktsiooni täielikuks kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
• Asukohapõhiste meeldetuletuste kasutamiseks tuleb sisse lülitada GPS.
Rakenduse Reminder käivitamine
Käivitage rakendus Kalender ja toksake → Reminder. Kuvatakse Reminderi kuva ja rakenduse
Reminder ikoon ( ) lisatakse rakenduste ekraanile.
137
Rakendused ja funktsioonid
Meeldetuletuste loomine
Looge meeldetuletusi erinevaid meetodeid kasutades. Meeldetuletus annab märku, kui
olete seadistanud kindla aja või asukoha. Saate salvestada ka erinevat sisu, näiteks memo või
veebisaidi aadressi ja seda hiljem vaadata.
Näiteks võite luua meeldetuletuse „Kasta koju saabudes lilli”.
1
2
3
4
5
Käivitage rakendus Reminder.
Toksake Kirjuta meeldetuletus või
ja sisestage meeldetuletuse teabeks „Kasta lilli”.
Toksake Koht → Vali koht ning määrake asukohaks kodu.
Toksake Kui saabun asuk. → Valmis.
Meeldetuletuse salvestamiseks toksake Salvesta.
Koju saabudes kuvatakse meeldetuletus „Kasta lilli”.
138
Rakendused ja funktsioonid
Meeldetuletuste lõpetamine
Märkige meeldetuletused, mida pole enam vaja meelde tuletada, lõpetatuks.
Valige meeldetuletuste loendis meeldetuletus ja toksake Lõpeta.
Meeldetuletuste taastamine
Taastage lõpetatuks märgitud meeldetuletusi.
1
2
Toksake meeldetuletuste loendis → Lõpule viidud → Redigeeri.
Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake Taasta.
Meeldetuletused lisatakse meeldetuletuste loendisse ja te saate eelnevalt seadistatud
ajahetkel meeldetuletuse.
Meeldetuletuste kustutamine
Meeldetuletuse kustutamiseks valige meeldetuletus ja toksake Kustuta. Mitme meeldetuletuse
kustutamiseks toksake ja hoidke meeldetuletust, märgistage meeldetuletused, mida soovite
kustutada, ning seejärel toksake Kustuta.
Helisalvesti
Sissejuhatus
Kasutage erinevate olukordade jaoks erinevaid salvestusrežiime. Seade võib konverteerida teie
hääle tekstiks ja eristada heliallikaid.
Helisalvestuste tegemine
1
Käivitage rakendus Helisalvesti.
139
Rakendused ja funktsioonid
2
Toksake
• Toksake
salvestamise alustamiseks. Rääkige mikrofoni.
salvestamise peatamiseks.
• Toksake heli salvestamise ajal järjehoidja sisestamiseks JÄRJEHOIDJA.
Salvestusrežiimi muutmine.
Salvestamise käivitamine.
3
4
Toksake
salvestamise lõpetamiseks.
Sisestage faili nimi ja toksake Salvesta.
Salvestusrežiimi muutmine
Käivitage rakendus Helisalvesti.
Valige heli salvestamise ekraani ülaservast režiim.
• Standardne: see on tavaline salvestusrežiim.
• Intervjuu: seade salvestab heli nii seadme ülemisest kui alumisest osast suure
helitugevusega, samas vähendades helitugevust seadme külgedelt.
140
Rakendused ja funktsioonid
• Kõne tekstiks: seade salvestab teie häält ja teisendab selle samaaegselt ekraanil kuvatavaks
tekstiks. Parimate tulemuste saavutamiseks hoidke seadet suu lähedal ning rääkige vaikses
kohas valjusti ja selgelt.
Kui häälmemo süsteemi keel ei lange kokku teie räägitava keelega, siis seade teie
häält ära ei tunne. Enne selle funktsiooni kasutamist toksake praegu kasutataval
keelel, et määrata häälmemode süsteemi keel.
Valitud helisalvestuste esitamine
Kui vaatate üle oma intervjuusalvestusi, saate teatavaid heliallikaid salvestuses vaigistada või
võimendada.
1
2
3
Käivitage rakendus Helisalvesti.
Toksake Loend ja valige helisalvestus, mis on salvestatud intervjuurežiimis.
Teatavate heliallikate vaigistamiseks toksake
Ikoon muutub järgmiselt
vaigistatavale heliallikale vastavas suunas.
ja heli vaigistatakse.
Vaigistatud heliallikas
Vaigistamata heliallikas
141
Rakendused ja funktsioonid
Minu Failid
Pääsege ligi ja hallake selles seadmes või muudes asukohtades, näiteks pilvmäluteenustes,
asuvaid erinevaid faile.
Käivitage rakendus Minu Failid.
Kuvage igas salvestuskohas salvestatud faile.
Ebavajalike andmete kontrollimiseks ja seadme mälumahu vabastamiseks toksake Analüüsi
mälu.
Failide või kaustade otsimiseks toksake
.
Kell
Sissejuhatus
Seadistage äratus, vaadake praegust kellaaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või
seadistage konkreetne kestus.
Alarm
Käivitage rakendus Kell ja toksake Alarm.
Alarmide seadistamine
Toksake alarmide loendis , määrake alarmi aeg, valige päevad, mil alarmi korratakse, määrake
muud erinevad alarmi suvandid ja toksake seejärel Salvesta.
Äratuse aja sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake aja sisestamise väljale.
Alarmide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake alarmide loendis alarmi kõrval olevat
lülitit.
Alarmide peatamine
Toksake alarmi peatamiseks Eira. Kui te olete varem lubanud äratuse korduse, toksake valikul
Kordus, et korrata alarmi pärast kindla aja möödumist.
Alarmide kustutamine
Toksake ja hoidke alarmi, märgistage kustutatavad alarmid ning seejärel toksake Kustuta.
142
Rakendused ja funktsioonid
Maailmakell
Käivitage rakendus Kell ja toksake Maailmakell.
Kellade loomine
Toksake
, sisestage linna nimi või valige linn kaardilt ja toksake seejärel Lisa.
Ajavööndi konverteri kasutamiseks toksake → Ajatsooni teisendaja.
Kella kustutamine
Toksake ja hoidke kella, märgistage kustutatavad kellad ning seejärel toksake Kustuta.
Stopper
1
2
3
Käivitage rakendus Kell ja toksake Stopper.
Toksake Alusta sündmuse aja käivitamiseks.
Sündmuse ajavõtul ringiaegade salvestamiseks toksake Ring.
Toksake ajavõtu peatamiseks Lõpeta.
• Ajavõtu taaskäivitamiseks toksake Jätka.
• Ringiaegade kustutamiseks toksake Lähtesta.
Taimer
1
2
3
Käivitage rakendus Kell ja toksake Taimer.
Sagedasti kasutatava taimeri lisamiseks toksake
toksake Lisa.
, määrake kestus ja nimi ja seejärel
Seadistage kestus ja toksake Alusta.
Kestvuse sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake aja sisestamise väljale.
Kui taimer peatub, toksake Eira.
143
Rakendused ja funktsioonid
Kalkulaator
Teostage lihtsaid või keerukaid arvutusi.
Käivitage rakendus Kalkulaator.
•
: arvutuste ajaloo kuvamine. Ajaloo puhastamiseks toksake Kustuta ajalugu. Arvutuste
ajaloo paneeli sulgemiseks toksake .
•
: ühikute teisendamise tööriista kasutamine. Saate mitmeid väärtusi, nagu pindala,
pikkus ja temperatuur, teistesse ühikutesse teisendada.
•
: teadusliku kalkulaatori kuvamine.
Game Launcher
Sissejuhatus
Mängukäivitaja kogub ligipääsu lihtsustamiseks ühte kohta kokku mängud, mille olete alla
laadinud poodidest Play pood ja Galaxy Store. Mängude mängimise lihtsustamiseks võite
seadme seadistada mängude režiimile.
Avage mänge koos või ilma helita.
Ligipääs lisavalikutele.
Allalaaditud rakendused
Oma mängude info vaatamine.
Teegipaneel
144
Rakendused ja funktsioonid
Mängude käivitaja kasutamine
1
Käivitage rakendus Game Launcher.
Kui Game Launcher ei ilmu, käivitage rakendus Seaded, toksake Täpsemad
funktsioonid ja toksake seejärel Game Launcher lülitit, et seda aktiveerida.
2
Lohistage teegipaneeli üles ja toksake mängul.
Poodidest Play pood ja Galaxy Store alla laaditud mänge näidatakse automaatselt
mängukäivitaja ekraanil. Kui te oma mänge ei näe, lohistage teegipaneeli üles ja toksake
→ Rakenduste lisamine.
Mängu eemaldamine mängude käivitaja rakendusest
Lohistage teegipaneeli üles, toksake ja hoidke mängu all ning toksake seejärel Eemalda Game
Launcherist.
Jõudlusrežiimi muutmine
Saate mängu jõudlusrežiimi muuta.
Käivitage rakendus Game Launcher, toksake → Mängu jõudlus → Mängu jõudlus ja seejärel
valige soovitud režiim.
• Keskendu jõudlusele: see keskendub parima jõudluse võimaldamisele mängude
mängimise ajal.
• Tasakaalustatud: see tasakaalustab jõudlust ja aku kasutusaega.
• Kesk. energiasäästule: see säästab akut mängude mängimise ajal.
Akutoite tõhusus võib varieeruda vastavalt mängule.
145
Rakendused ja funktsioonid
Game Booster
Sissejuhatus
Mänguvõimendi võimaldab teil mänge mängida paremas keskkonnas ja pakub teile
mänguvõimendi paneeli kaudu kasulikke valikuid.
Mänguvõimendi kasutamine
Mänguvõimendi paneeli avamiseks mängude mängimise ajal toksake navigatsiooniribal .
Kui navigatsiooniriba on peidetud, tõmmake selle näitamiseks ekraani allosast üles. Kui olete
seadistanud navigatsiooniriba kasutama rakendust Täisekraani liigutused, avage teavituste
paneel ja toksake Toksake, et avada Game Booster.
• Saate seadistada mänguvõimendi paneeli avamise navigatsiooniribalt sel ajal, kui
navigatsiooniriba on seadistatud rakendusele Täisekraani liigutused. Toksake
mänguvõimendi paneelil Mängu ajal blokeerimine ja toksake lülitil Täisekraani
liigutused, et see aktiveerida.
• Võimalikud valikud võivad erineda olenevalt mängust.
•
: konfigureerige mänguvõimendi seadistusi.
• Temperatuuri jälgimine/Mälu jälgimine: seadistage seade automaatselt seadeid
kohandama, et ennetada seadme ülekuumenemist, ja peatama taustal töötavaid rakendusi,
et mälu paremini hallata.
• Mängu ajal blokeerimine: lukustage mängude ajal mõned funktsioonid.
• Sirvimisnupu lukk: peitke navigatsiooniribal olevad nupud. Nuppude kuvamiseks toksake
navigatsiooniribal .
• Ekraani puutelukk: lukustage mängu mängimise ajaks puuteekraan. Puuteekraani
lukustusest vabastamiseks lohistage lukustamise ikooni ükskõik millises suunas.
• Ekraanipilt: jäädvustage ekraanitõmmiseid.
146
Rakendused ja funktsioonid
Mängude mängimise ajal rakenduste käivitamine hüpikakendes
Saate mängu mängimise ajal hüpikakendes rakendusi käivitada.
Toksake
ja valige rakenduste loendist rakendus.
Rakenduste loendi redigeerimiseks toksake .
Laste-liides
Sissejuhatus
Saate piirata laste juurdepääsu teatud rakendustele, määrata kasutamise ajad ja määrata seaded
lõbusaks ja turvaliseks keskkonnaks, kui seadet kasutavad lapsed.
Kids Home'i kasutamine
Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel
(Laste-liides), et seda aktiveerida.
Seejärel näete Kids Home lehte. Kids Home'i esmakordsel käivitamisel või pärast andmete
lähtestamist järgige seadistamise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Valige Kids Home'i ekraanil rakendus, mida kasutada soovite.
Ligipääs lisavalikutele.
Saadaval rakendused
Kids telefon
Kids galerii
Kids kaamera
147
Rakendused ja funktsioonid
Teie varem seadistatud ekraanilukustusmeetodi või teie loodud PINi kasutatakse
funktsiooni Vanemlik kontroll aktiveerimisel või Kids Home'i sulgemisel.
Vanemliku järelevalve funktsioonide kasutamine
Saate Kids Home'i seadistusi konfigureerida ja vaadata kasutamise ajalugu.
Rakenduse Kids Home ekraanil toksake → Vanemlik kontroll ja sisestage oma avamiskood.
• Lapse nimi: hallake oma lapse profiili.
• Igapäevase mängimisaja määramine: Kids Home'i kasutusaja piiramine.
• Igapäevane kasutusaeg: Kids Home'i igapäevase kasutuse kuvamine.
• Tegevus: Kids Home'i tegevuste ajaloo kuvamine.
• Sageli ühendust võetud: Kids Home'i sagedaste kontaktide kuvamine.
• Minu lapse looming: Kids Home'i rakendustes loodud tööde kuvamine.
• Lubatud sisu: Kids Home'i toetatud rakenduste ja sisu kuvamine ja lisamine.
• Näita sisulehte: määrake seade Kids Home'i ekraanil Samsungi partneri sisulehte kuvama.
Kids Home'i sulgemine
Kids Home'i sulgemiseks toksake Tagasi-nuppu või toksake → Sulge laste kas.-liides ja seejärel
sisestage oma avamiskood.
SmartThings
Sissejuhatus
Juhtige ja hallake oma nutitelefoniga nutikaid koduseadmeid ja asjade Interneti (IoT) tooteid.
• Läheduses olevate seadmetega ühenduse loomine: otsige kiiresti ja lihtsalt läheduses
olevaid seadmeid, nagu Bluetoothi peakomplektid või kantavaid seadmeid.
• Koduseadmete, telerite ja asjade interneti (IoT) toodete registreerimine ja juhtimine:
registreerige nutikad külmkapid, pesumasinad, õhukonditsioneerid, õhupuhastajad, telerid
ja asjade interneti (IoT) tooted oma nutitelefonis ja vaadake nende olekut või juhtige neid
oma nutitelefoni ekraanilt.
148
Rakendused ja funktsioonid
• Teavituse saamine: saage nutitelefoniga ühendatud seadmetest teavitusi. Näiteks võite
saada nutitelefoni seadistuse pesumasina töö lõpu kohta.
• SmartThingsi kasutamiseks peab Teie nutitelefon ja muud seadmed olema ühenduses
Wi-Fi või mobiilsidevõrguga. Funktsiooni SmartThings täielikuks kasutamiseks peate
logima sisse oma Samsungi kontole.
• Seadmed, mille saate ühendada, võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast
erineda. Kasutatavad funktsioonid võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.
• Samsungi garantii ei laiene ühendatud seadmete tõrgetele ja defektidele. Ühendatud
seadmete tõrgete ja defektide ilmnemisel võtke ühendust seadme tootjaga.
Teiste läheduses olevate seadmetega ühendamine
Looge kiiresti ja lihtsalt ühendus läheduses olevate seadmetega, nagu näiteks Bluetoothi
peakomplektidega.
Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt
erineda.
1
2
3
4
Käivitage rakendus SmartThings.
Toksake Lisa seade või toksake
→ Seade.
Toksake Skanni.
Valige loendist seade ja looge sellega ekraanile kuvatavaid juhiseid järgides ühendus.
Koduseadmete, telerite ja IoT toodete kasutamine
Vaadake oma nutikate seadmete, telerite ja IoT toodete olekut oma nutitelefoni ekraanilt.
Saate seadmeid asukoha põhjal grupeerida ja lisada reegleid seadmete lihtsaks ja mugavaks
juhtimiseks.
Seadmete ühendamine
1
2
Käivitage rakendus SmartThings.
Toksake Lisa seade või toksake
→ Seade.
149
Rakendused ja funktsioonid
3
Valige seadme tüüp.
4
Seadmete ühendamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Või toksake Skanni või toksake otsinguväljale, et seadmeid otsida.
Ühendatud seadmete vaatamine ja juhtimine
Saate oma seadmeid vaadata ja juhtida. Näiteks saate vaadata külmiku sisu või reguleerida teleri
helitugevust.
1
2
Käivitage rakendus SmartThings.
Kuvatakse ühendatud seadmete loend.
Vaadake loendis olevate seadmete olekut.
Seadmete kontrollimiseks valige seade. Valitud seadme kontroller laetakse alla ning seejärel
saate seda juhtida.
Seadmete ja stseenide asukoha järgi lisamine
Lisage seadmeid asukohtade järgi, vaadake samas kohas olevate seadmete loendit ja juhtige
neid. Saate ka asukohale stseeni lisada, et korraga mitmeid seadmeid juhtida.
Asukohtade lisamine
1
2
Käivitage rakendus SmartThings ja toksake
→
→ Lisa asukoht.
Sisestage asukoha nimi.
• Asukoha määramiseks toksake Asukohatuvastus, et kaardil asukohta valida, ja toksake
Valmis.
• Asukohale tubade lisamiseks toksake Ruumid, märgistage toad, mida lisada soovite, ja
seejärel toksake Valmis.
3
Toksake Valmis.
Teie asukoht lisatakse.
Asukohale seadmete lisamiseks toksake Lisa seade või toksake
seadmete registreerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
150
→ Seade ja järgige
Rakendused ja funktsioonid
Stseenide lisamine
Lisage stseen ja registreerige selle juurde seadmed, et korraga mitmeid seadmeid juhtida.
1
2
3
4
5
6
Käivitage rakendus SmartThings.
Toksake
→
Toksake
→ Stseenid → Lisa stseen.
ja valige asukoht.
Sisestage stseeni nimi.
Toksake
valiku all Toimingud, et teostatavaid toiminguid lisada.
Toksake Salvesta.
Automatiseeringute lisamine
Saate ka määrata automatiseeringu seadmete tööd vastavalt eelnevalt seadistatud ajale või
seadmete olekule automaatselt sooritama.
Te võite näiteks määrata automatiseeringu, et igal hommikul kell 7:00 AM lülitub audio sisse.
1
2
3
4
5
6
Käivitage rakendus SmartThings.
Toksake
→
Toksake
→ Automatiseerimised → Automatiseerimise lisamine.
ja valige asukoht.
valiku all Kui, määrake automatiseeringu aktiveerimistingimused ja toksake
Toksake
seejärel Järgmine.
Toksake
valiku all Siis, määrake teostatavad toimingud ja seejärel toksake Valmis.
Sisestage automatiseeringu nimi ja toksake OK.
Teavituste saamine
Võite saada nutitelefoniga ühendatud seadmetest teavitusi. Näiteks võite saada nutitelefoni
seadistuse pesumasina töö lõpu kohta.
Seadmete teavitusi saama seadistamiseks käivitage rakendus SmartThings, toksake
→ Teavitused ja seejärel toksake soovitud seadmete kõrval olevaid lüliteid.
151
→
Rakendused ja funktsioonid
Sisu jagamine
Jaga sisu, kasutades selleks mitmesuguseid jagamisfunktsioone. Alltoodud toimingud on näide
piltide jagamise kohta.
Failide jagamine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
Toksake
ja valige jagamismeetod, nagu näiteks sõnum ja e-post.
Kui teil on infovahetuse või jagamise ajalugu, ilmuvad inimesed, kellega te ühendust
võtsite, jagamisvalikute paneelile. Selleks, et nendega vastava rakenduse kaudu otse
sisu jagada, valige soovitud isiku ikoon. Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage
rakendus Seaded, toksake Täpsemad funktsioonid ning toksake selle aktiveerimiseks
lülitil Direct share.
152
Rakendused ja funktsioonid
Kiirjagamine
Jagage sisu läheduses olevate seadmetega Wi-Fi Directi või Bluetoothi kaudu või SmartThingsi
toega seadmetega.
See funktsioon ei toeta videote jagamist teleritega ega seadmetega, mis toetavad
SmartThingsi. Videote vaatamiseks telerist kasutage funktsiooni Smart View.
1
2
3
4
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
Avage teises seadmes teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel
et seda aktiveerida.
Toksake
(Kiirjagamine),
ja valige seade, millele soovite pildi edastada.
Aktsepteerige teisel seadmel faili edastamise taotlus.
Selle seadistamine, kes saavad teie seadet leida
Seadistage, kellel on lubatud teie seadet leida ja sellele sisu saata.
1
2
3
Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel
aktiveerida.
Toksake
(Kiirjagamine), et seda
(Kiirjagamine) ja hoidke seda all.
Kuvatakse kiirjagamise seadete ekraan.
Valige suvandi Kes saab teiega jagada? alt valik.
• Ainult kontaktid: ainult teie kontaktidel on lubatud teie seadmega jagada.
• Kõik: kõigil läheduses olevatel seadmetel on lubatud teie seadmega jagada.
153
Rakendused ja funktsioonid
Smart View
Vaadake oma seadmes kuvatavat sisu suurel ekraanil, ühendades oma seadme
ekraanipeegeldust võimaldava teleri või monitoriga.
Kui funktsiooni Smart View abil videot esitate, võib selle eraldusvõime teleri mudelist
olenevalt erineda.
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
Toksake
kuvada.
→ Smart View ja valige seade, et oma seadme ekraani peegeldada või sisu
Link Sharing
Jagage suuri faile. Laadige failid üles Samsungi säilitusserverisse ja jagage neid teistega veebilingi
abil.
Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
Toksake
→ Link Sharing.
Pildi jaoks luuakse link.
Valige jagamisvalik.
Jagat. album
Looge jagatud album, et fotosid või videoid teistega jagada, ja laadige oma faile alla siis, kui ise
seda soovite.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
• Kui esitate jagatud albumist suure eraldusvõimega videot, võib videoühendus
võrgukiirusest olenevalt langeda.
• Sisu, mille maht ületab 1 GB, ei saa jagatud albumisse jagada.
1
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
154
Rakendused ja funktsioonid
2
3
Toksake
→ Jagat. album.
Valige jagamiseks album.
Kui ei ole ühtegi albumit, mida jagada, toksake Loo jagatud album ja järgige albumi
loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Music Share
Muusika jagamise funktsioon võimaldab teil teie Bluetoothi kõlarit või peakomplekti, mis on juba
teie seadmega ühendatud, hõlpsalt teistega jagada. Näiteks saate esitada oma sõbra nutitelefoni
salvestatud muusikat oma Bluetoothi autostereo kaudu, hoides seda ja oma nutitelefoni
ühendatuna.
See funktsioon on saadaval ainult seadmetel, mis toetavad muusika jagamise
funktsiooni.
1
Teie nutitelefon Käivitage rakendus Seaded, toksake Ühendused → Bluetooth, toksake
lülitit, et seda aktiveerida, ja seejärel ühendage nutitelefon oma Bluetoothi autostereoga.
Kui nutitelefon ja teie Bluetoothi autostereo on juba ühendatud, jätkake järgmise
sammuga.
2
Teie nutitelefon Avage teavituste paneel, libistage allapoole ja seejärel toksake
Share), et seda aktiveerida.
(Music
Saate kasutada lisafunktsioone, näiteks seadistada, kellega oma seadet jagate, kui käivitate
rakenduse Seaded ja toksate Ühendused → Bluetooth → → Täpsemalt → Music Share.
155
Rakendused ja funktsioonid
3
Sõbra nutitelefon Avage teavituste paneel, libistage allapoole ja toksake seejärel
(Bluetooth), et seda aktiveerida.
Kuvatakse loend seadmetest, millega saab ühendust luua.
4
5
6
Sõbra nutitelefon Valige teie nutitelefoniga ühendatud Bluetoothi autostereo.
Teie nutitelefon Võtke ühenduse taotlus vastu.
Teie sõbra nutitelefon ja teie nutitelefon ühendatakse.
Sõbra nutitelefon Esitage muusikafail.
Muusika mängib teie Bluetoothi autostereos.
Samsung DeX
Sissejuhatus
Samsung DeX on teenus, mis lubab teil nutitelefoni kasutada nagu arvutit, kui ühendate
nutitelefoni välise ekraaniga, nagu teler või monitor, või arvutiga. Tehke asju, mida soovite oma
nutitelefonis tehtud saada, kiirelt ja lihtsalt suurel ekraanil, kasutades klaviatuuri ja hiirt. Samsung
DeX-i kasutamisel saab samaaegselt kasutada ka nutitelefoni.
156
Rakendused ja funktsioonid
Seadmete ühendamine ja rakenduse Samsung DeX alustamine
Välise ekraani ühendamine
Nutitelefoni välise ekraaniga ühendamiseks saate kasutada HDMI-adapterit (USB C-tüüp HDMIks).
• Kõiki tarvikuid müüakse eraldi.
• Kasutage ainult Samsungi pakutavaid ametlikult heakskiidetud Samsung DeX toega
tarvikuid. Ametlikult heaks kiitmata tarvikute poolt põhjustatud probleeme ja rikkeid
garantii ei kata.
1
2
Ühendage HDMI-adapter nutitelefoniga.
Ühendage HDMI-kaabel HDMI-adapteriga ja teleri või monitori HDMI-pesasse.
157
Rakendused ja funktsioonid
3
Toksake oma nutitelefoni ekraanil Jätka → Alusta.
Nutitelefoni kuva muutmata ilmub Samsung DeX kuva ühendatud telerile või monitorile.
HDMI-kaabel
HDMI-adapter (USB
C-tüüp HDMI-ks)
Arvutiga ühendamine
Saate Samsung DeX-i kasutada, kui ühendate oma nutitelefoni USB-kaabli abil arvutiga.
1
Ühendage oma nutitelefon USB-kaabli abil arvutiga.
Seadmega kaasasoleva USB-kaabli kasutamiseks peab arvutil olema USB C-tüüpi pesa.
2
Avage teavituste paneel, toksake Samsung DeX.
158
Rakendused ja funktsioonid
3
4
Kui nutitelefoni ilmub ekraan rakenduse installimise juhistega, järgige ekraanil olevaid
juhiseid, et rakendus Samsung DeX oma arvutisse alla laadida.
Kui rakendus on installitud, ühendage oma nutitelefon uuesti USB-kaabliga.
Kui need on ühendatud, ilmub arvutisse Samsung DeX-i ekraan.
Samsung DeXi ekraani juhtimine
Välisel ekraanil juhtimine
Välise klaviatuuri ja hiirega juhtimine
Saate kasutada juhtmevaba klaviatuuri/hiirt. Lisateabe saamiseks tutvuge vastava seadme
kasutusjuhendiga.
• Saate seadistada hiirekursori nii, et see liigub väliselt ekraanilt nutitelefoni ekraanile.
Käivitage rakendus Seaded, valige Samsung DeX → Hiir/puutepadi, ja seejärel valige
Kursor telefoniekraanile lüliti, et see aktiveerida.
• Nutitelefoni ekraanil saate kasutada ka välist klaviatuuri.
159
Rakendused ja funktsioonid
Nutitelefoni kasutamine puuteplaadina
Nutitelefoni saab rakendada puutepadjana, kasutades seda sõrmedega.
Lohistage nutitelefoni ekraani ülaosast sõrmedega allapoole ja avage teavituste paneel ning
toksake Telefoni kasutam. puutepadjana.
• Puutepatja saate kasutada ainult Samsung DeX režiimi kasutades.
• Kui teie nutitelefonil on esikaas, avage nutitelefoni puutepadjana kasutamiseks
esikaas. Kui esikaas on suletud ei pruugi puutepadi korrektselt töötada.
• Kui nutitelefoni ekraan lülitub välja, siis vajutage ekraani sisselülitamiseks küljeklahvi
või toksake kaks korda ekraanile.
Ekraani klaviatuuri kasutamine
Kui sisestate teksti, et saata sõnumeid, luua märkmeid või teostada teisi ülesandeid, ilmub
nutitelefoni ekraanile automaatselt ka ekraani klaviatuur, ilma et seadet peaks välise klaviatuuriga
ühendama.
Kui klaviatuur ei ilmu, valige kiirpääsu tööriistaribalt
160
.
Rakendused ja funktsioonid
Arvutis juhtimine
Juhtige Samsung DeX-i ekraani arvutiga ühendatud klaviatuuri ja hiire abil.
Saate faile lohistades ja vabastades neid lihtsalt arvuti ja Samsung DeX-i vahel liigutada, samuti
saate teksti kopeerida ja kleepida.
Samsung DeX- kasutades saadaval olevate klaviatuuri otseteede vaatamiseks valige
→ Kasutamine → Klaviat. otseteede kasutamine → Klaviatuuri otseteed.
Samsung DeX-i kasutamine
Kasutage nutitelefoni funktsioone arvutiga sarnase liidese abil. Saate paralleelselt mitme
asjaga korraga tegeleda, käivitades mitu rakendust samaaegselt. Lisaks saate kontrollida oma
nutitelefoni teavitusi ja olekut.
Lemmikrakendused
Samsung DeX-i
avaleht
Tegumiriba
Kiirpääsu
tööriistariba
Samsung DeX-i
paneel
Olekuriba
Rakenduste nupp
• Samsung DeX-i ekraani paigutus võib olenevalt ühendatud seadmest erineda.
• Samsung DeX-i käivitades ja välja lülitades võivad käivitatud rakendused sulguda.
• Mõned rakendused või funktsioonid ei pruugi Samsung DeX-i kasutades saadaval olla.
• Ekraaniseadete kohandamiseks kasuta ühendatud teleri või monitori ekraaniseadeid.
• Heliväljundi muutmiseks valige olekuribal
valiku Heliväljund alt seade.
, valige Meedium ning seejärel valige
• Lemmikrakendused: lisage sagedasti kasutatavad rakendused avalehele ja käivitage neid
kiirelt.
• Samsung DeX-i paneel: saate kasutada mitmeid kasulikke funktsioone, näiteks Samsung
DeX-i ekraani lukustamist, vaadata, kuidas Samsung DeX-i kasutada, ja lülituda
ekraanipeegelduse režiimile.
161
Rakendused ja funktsioonid
• Rakenduste nupp: vaadake ja käivitage nutitelefoni rakendusi.
• Tegumiriba: vaadake, millised rakendused hetkel töötavad.
• Olekuriba: lisaks saate vaadata oma nutitelefoni teavitusi ja olekut. Olenevalt teie nutitelefoni
olekust võivad olekuikoonid olla erinevad. Kui te valite , ilmuvad ekraanile kiirseadete
nupud. Saate aktiveerida või deaktiveerida kindlaid nutitelefoni funktsioone, kasutades
kiirseadete nuppe.
• Kiirpääsu tööriistariba: kasutage kiirtööriistu, nagu ekraani klaviatuur, helitugevuse
regulaator või otsing.
Samsung DeX-i ja nutitelefoni samaaegne kasutamine
Samsung DeX-i kasutamise ajal saate kasutada välisel ekraanil või arvutis ja nutitelefonis
samaaegselt eraldi rakendusi.
Näiteks saate ühendatud telerist või monitorist video vaatamise ajal oma sõpradega
sõnumirakenduses vestelda.
Käivitage ühendatud teleris või monitoris rakendus, mis töötaks Samsung DeX ekraanil. Seejärel
käivitage nutitelefonis mõni teine rakendus.
Samsung DeXi ekraani lukustamine
Kui soovite Samsung DeX-i kasutamise ajal välist ekraani ja nutitelefoni ekraani lukustada, valige
→ Luk. DeX.
Samsung DeX-i kasutamise ajal ei saa välist ekraani ja nutitelefoni ekraani küljeklahvi
vajutamisega lukustada.
Andmete ülekandmine arvuti abil
Failide kopeerimine
Klõpsake Samsung DeX-i ekraanil faili ja hoidke seda all, et seda rakenduses Minu Failid või
rakenduses Galerii valida ja lohistage see arvuti ekraanile. Arvuti ekraanil valige fail ja lohistage
see Samsung DeX-i ekraanile, rakendusse Minu Failid või rakendusse Galerii.
Teksti kopeerimine ja kleepimine
Kopeerige klaviatuuri kiirklahvide abil Samsung DeX-i ekraanilt või arvuti ekraanilt teksti ja
kleepige see teise ekraani tekstisisestusväljale.
162
Rakendused ja funktsioonid
Rakenduse Samsung DeX peatamine
Samsung DeX peatub, kui ühendate oma nutitelefoni välise ekraani, näiteks teleri või monitori,
või arvuti küljest lahti.
Ühendage oma nutitelefon HDMI-adapteri või USB-kaabli küljest lahti.
Windowsiga linkimine
Sissejuhatus
Kui ühendate oma seadme Windowsi arvutiga, saate kohe seadme andmetele, näiteks fotodele ja
sõnumitele, arvutis ligi pääseda.
Kui saate kõnesid või sõnumeid, saate neid arvutis vastu võtta.
• See funktsioon on saadaval ainult Windows 10 versiooni 1803 ja uuemate puhul
ning selle funktsiooni optimaalseks kasutamiseks on soovituslik kasutada uusimat
versiooni.
• Selle funktsiooni kasutamiseks on vajalik Microsofti konto. Kui te loote Microsofti
konto, saate sisse logida kõikidesse Microsofti seadmetesse ja teenustesse, nagu
Microsoft Office'i programmidesse ja Windows 10-sse.
Arvutiga ühendamine
1
2
3
4
5
Seade Käivitage rakendus Seaded ja toksake Täpsemad funktsioonid → Windowsiga
linkimine.
Seade Toksake Logige sisse Microsofti kontoga, logige oma Microsofti kontole sisse ja
toksake seejärel Jätka.
Seade Toksake Kuva juhised, et vaadata arvuti seadistustoiminguid, ja toksake seadistuse
lõpuleviimiseks Jätka.
Arvuti Käivitage rakendus Microsoft Store, otsige üles rakendus Teie telefon ja laadige see
alla ning seejärel käivitage see.
Seade Võtke ühenduse taotlus vastu.
Teie seade ja arvuti ühendatakse.
163
Rakendused ja funktsioonid
Oma seadme andmete ja teavituste vaatamine arvutis
1
Käivitage arvutis rakendus Teie telefon.
Teie seade
Photos
Sõnumid
Telefoni ekraan
Kõned
Teavitused
Saadaval olevad funktsioonid ja menüüd võivad sõltuvalt tarkvara versioonist või
mudelist erineda.
2
Valige soovitud kategooria.
• Fotod: vaadake seadmesse salvestatud fotosid.
• Teated: vaadake oma seadmesse salvestatud sõnumeid või saatke uusi sõnumeid.
• Teatised: vaadake oma seadme teavitusi arvutist.
• Telefoniekraan: peegeldage oma seadme ekraani arvuti ekraanil. Samuti saate kasutada
seadmes olevaid rakendusi ja funktsioone.
• Kõned: kõnede tegemine või kõnedele vastamine.
164
Rakendused ja funktsioonid
Samsung Global Goals
Ülemaailmsed eesmärgid, mille ÜRO Peaassamblee 2015. aastal vastu võttis, koosnevad
eesmärkidest, mille siht on luua jätkusuutlik ühiskond. Neil eesmärkidel on võim lõpetada vaesus,
võidelda ebavõrdsusega ja peatada kliimamuutused.
Saage Samsung Global Goalsi abil ülemaailmsetest eesmärkidest rohkem teada ja liituge parema
tuleviku nimel liikumisega.
Google rakendused
Google pakub meelelahutuse, sotsiaalvõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnedele rakendustele
ligipääsuks on teil vaja Google kontot.
Rakenduste kohta rohkema teabe saamiseks külastage iga rakenduse abimenüüd.
Mõned rakendused võivad sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval
olla või olla teisiti märgistatud.
Chrome
Otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.
Gmail
Saatke või võtke vastu e-kirju Google Maili teenuse kaudu.
Maps
Leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti maailmakaardilt ja kuvage erinevate lähedal
asuvate kohtade asukohateavet.
YT Music
Saate nautida rakenduse YouTube Music pakutavat muusikat ja videoid. Saate ka vaadata oma
seadmesse salvestatud muusikakogusid ja neid esitada.
Play filmid
Ostke või laenutage videoid, näiteks filme ja telesaateid, Play pood.
165
Rakendused ja funktsioonid
Drive
Salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.
YouTube
Vaadake või looge videosid ning jagage neid teistega.
Photos
Otsige, hallake ja toimetage oma fotosid ja videoid erinevatest allikatest ühes kohas.
Google
Otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.
Duo
Tehke lihtsalt videokõne.
166
Seaded
Sissejuhatus
Seadme seadete kohandamine. Mitmesuguseid seadesuvandeid konfigureerides saate oma
seadet rohkem isikupärastada.
Käivitage rakendus Seaded.
Otsisõnade abil seadete otsimiseks toksake
.
Ühendused
Valikud
Muutke mitmete ühenduste seadeid, nagu Wi-Fi funktsioon ja Bluetooth.
Toksake seadete ekraanil Ühendused.
• Wi-Fi: aktiveerige Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse
võrguseadmetesse pääsemiseks. Lisateavet vaadake jaotisest Wi-Fi.
• Bluetooth: kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega,
kus Bluetooth on sisse lülitatud. Lisateavet vaadake jaotisest Bluetooth.
• NFC ja maksed: seadistage seade võimaldama teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis
sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid
ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist. Lisateavet
vaadake jaotisest NFC ja maksed.
• Lennurežiim: seadistage seade kõiki seadme juhtmevabasid funktsioone välja lülitama.
Saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.
Järgige lennufirma esitatud nõudeid ja lennukipersonali juhiseid. Olukordades, kus
on lubatud seadet kasutada, lülitage see alati lennurežiimile.
• Mobiilsidevõrgud: mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine.
167
Seaded
• Andmekasutus: jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.
Seadistage seade automaatselt mobiilset andmesidet välja lülitama juhul, kui teie poolt
ületatud mobiilse andmeside maht on ületatud.
Saate aktiveerida andmesäästmisfunktsiooni, et takistada mõnda taustal töötavat rakendust
andmeid saatmast ja vastu võtmast. Lisateavet vaadake jaotisest Andmesäästja.
Saate ka valida rakendused, mis kasutavad alati mobiilset andmesidet, isegi siis, kui teie
seade on ühendatud Wi-Fi-võrguga. Lisateavet vaadake jaotisest Ainult mob. andmeside
rak.-d.
• SIM-kaardi haldur (topelt-SIM mudelid): aktiveerige SIM- või USIM-kaardid ja kohandage
SIM-kaardi seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest SIM-kaardi haldur (topelt-SIM-iga mudelid).
• Mobiilne kuumkoht ja modem: kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme
mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega, kui võrguühendus ei ole saadaval. Ühendusi saab
luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi kaudu. Lisateavet vaadake jaotisest Mobiilne kuumkoht ja
modem.
• Veel ühenduseseadeid: kohandage teiste funktsioonide juhtimise seadeid. Lisateavet
vaadake jaotisest Veel ühenduseseadeid.
Wi-Fi
Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse
võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.
Ühendamine Wi-Fi-võrguga
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Wi-Fi ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk.
Parooli vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga. Sisestage parool ja toksake Ühenda.
• Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli
küsimata, kui see on saadaval. Et mitte lasta seadmel võrguga automaatselt ühendust
luua, toksake võrgu kõrval ja toksake lülitit Taasta ühendus automaatselt, t seda
deaktiveerida.
• Kui te ei saa Wi-Fi võrguga korralikult ühendust, taaskäivitage oma seadme Wi-Fi
funktsioon või juhtmevaba marsruuter.
168
Seaded
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Wi-Fi ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Toksake → Wi-Fi Direct.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi
Direct sisselülitamist.
3
Valige ühendamiseks seade.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Wi-Fi Directi ühenduse taotluse.
Andmete saatmine ja vastuvõtmine
Te saate teiste seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad
toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
Toksake
→ Wi-Fi Direct ning valige seade, millele soovite pildi edastada.
Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Directi ühenduse loomise taotlus.
Kui seadmed on juba ühendatud, saadetakse pilt teise seadmesse ilma ühenduse loomise
taotlemiseta.
Seadme ühenduse katkestamine
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Wi-Fi.
Toksake → Wi-Fi Direct.
Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.
Toksake seadmete lahtiühendamiseks seadme nimel.
169
Seaded
Bluetooth
Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on
sisse lülitatud.
• Samsung ei vastuta Bluetooth kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku,
edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
• Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud
seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub
takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
• Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei
pruugi teie seadmega ühilduda.
• Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest
piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).
Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.
Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Bluetooth ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Tuvastatud seadmed kuvatakse loendina.
Valige sidumiseks seade.
Kui seotavat seadet pole loendis, lülitage sisse seadme Bluetooth sidumise režiim. Vaadake
teise seadme kasutusjuhendit.
Teie seade on teistele seadmetele nähtav, kui Bluetoothi seadete ekraan on avatud.
3
Aktsepteerige kinnitamiseks oma seadmes Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Bluetoothi ühenduse loomise taotluse.
170
Seaded
Andmete saatmine ja vastuvõtmine
Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetoothseadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud
näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
Toksake
→ Bluetooth ja valige seade, millele soovite pildi edastada.
Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.
Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.
Bluetooth-seadmete ühenduse lõpetamine
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Bluetooth.
Seade kuvab loendis seotud seadmeid.
Toksake ühenduse katkestamiseks seadme nime kõrval
.
Toksake Seo lahti.
NFC ja maksed
Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta.
Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid
pärast vajalike rakenduste allalaadimist.
Seadmes on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege seadet ettevaatlikult, et vältida NFCantenni kahjustamist.
NFC-siltide teabe lugemine
Kasutage NFC-funktsiooni NFC-siltidelt tootekirjelduste lugemiseks.
1
Toksake seadete ekraanil Ühendused ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit NFC ja
maksed.
171
Seaded
2
Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenni piirkonnd NFC-sildi lähedusse.
Sildil olev teave kuvatakse.
Veenduge, et seadme ekraan on sisse lülitatud ja lukustus on avatud. Muul juhul ei loe
seade NFC-silte ega võta vastu andmeid.
Maksete tegemine NFC-funktsiooni abil
Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse
makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust
oma teenusepakkujaga.
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit NFC ja
maksed.
Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni piirkonnaga NFC-kaardilugejat.
Vaikimisi makserakenduse määramiseks avage seadete ekraan ja toksake Ühendused → NFC ja
maksed → Toksa ja maksa → MAKSE ning seejärel valige rakendus.
Makseteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.
172
Seaded
Andmete saatmine NFC-funktsiooni abil
Kandke andmeid, nagu pilte või kontakte, teise seadmesse üle, puudutades selleks oma seadme
NFC-antenniga teise seadme NFC-antenni.
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Ühendused → NFC ja maksed ja toksake aktiveerimiseks lülitil.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Android Beam.
Valige üksus ja puudutage teise seadme NFC-antenniga oma seadme NFC-antenni.
Kui ekraanile ilmub Puudutage, et üle kanda., toksake üksuse saatmiseks seadme ekraani.
Kui mõlemad seadmed püüavad samaaegselt andmeid saata, siis võib failiedastus
ebaõnnestuda.
Andmesäästja
Saate vähendada andmekasutust, takistades mõnel taustal töötaval rakendusel andmeid
saatmast ja vastu võtmast.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Andmekasutus → Andmesäästja ja toksake
aktiveerimiseks lülitil.
Kui andmesäästmisfunktsioon on aktiveeritud, ilmub olekuribale ikoon
.
Andmesalvestusfunktsioon
aktiveeritud
Et valida rakendusi, mis võivad andmeid piiranguteta kasutada, toksake Rak. lub., kui
andmesääst. sees ja valige rakendused.
173
Seaded
Ainult mob. andmeside rak.-d
Valige rakendused, mis kasutavad alati mobiil-andmesidet, isegi siis, kui teie seade on ühendatud
Wi-Fi-võrku.
Näiteks saate seadistada seadme kasutama ainult mobiil-andmesidet rakendustega, mida
soovite turvalisena hoida, või voograkendustega, mille ühendus võib katkeda. Isegi kui te Wi-Fifunktsiooni ei deaktiveeri, käivituvad rakendused mobiil-andmesidet kasutades.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Andmekasutus → Ainult mob. andmeside rak.-d,
toksake selle aktiveerimiseks lülitit ja seejärel toksake soovitud rakenduste kõrval olevaid lüliteid.
Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.
SIM-kaardi haldur (topelt-SIM-iga mudelid)
Aktiveerige oma eSIM või nano-SIM kaart ja kohandage SIM-kaardi seadeid. Lisateavet vaadake
jaotisest eSIMi ja nano-SIM kaardi kasutamine (topelt-SIM-iga mudelid).
Toksake seadete ekraanil Ühendused → SIM-kaardi haldur.
• Kõned: valige häälkõnede jaoks kas eSIM või nano-SIM kaart.
• Tekstsõnumid: valige sõnumivahetuse jaoks kas eSIM või nano-SIM kaart.
• Mobiilne andmeside: valige andmesideteenuste jaoks kas eSIM või nano-SIM kaart.
• Kõnede SIM-kaardi kinnitamine: seadistage seade küsima, kas kasutada järgmise kõne
jaoks eSIMi või nano-SIM kaarti, kui helistate oma kõnede jaoks eelistatavat eSIMi või nanoSIM kaarti mitte kasutades.
• Alati sisselülitatud kaksik-SIM: määrake seade lubama kõne ajal sissetulevate kõnede
vastuvõtmist eSIMilt või nano-SIM kaardilt, mida hetkel ei kasutata.
Kui see funktsioon on lubatud, võivad olenevalt regioonist või teenusepakkujast
kohalduda kõnesuunamise lisatasud.
174
Seaded
Mobiilne kuumkoht ja modem
Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste
seadmetega, kui võrguühendus ei ole saadaval. Ühendusi saab luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi
kaudu.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Mobiilne kuumkoht ja modem.
Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.
• Mobiilne kuumkoht: mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja
teiste seadmetega.
• Bluetooth-jagamine: Bluetooth-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu
jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.
• USB-modem: USB-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks
arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta
modemina.
Mobiilse kuumkoha kasutamine
Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilandmeside ühendust teiste
seadmetega.
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Mobiilne kuumkoht ja modem → Mobiilne
kuumkoht.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Olekuribale ilmub ikoon
. Teised seadmed leiavad teie seadme Wi-Fi-võrkude loendist.
Mobiilsele kuumkohale salasõna seadistamiseks toksake → Mobiilse kuumkoha
konfigureerimine ja valige turvatase. Seejärel sisestage salasõna ja toksake Salvesta.
175
Seaded
3
Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.
Ilma salasõna sisestamata ühendamiseks toksake
ja skaneerige teise seadmega QR-kood.
Kui mobiilset kuumkohta ei leita, seadistage oma seadmes Riba valikule 2.4 GHz,
toksake → Mobiilse kuumkoha konfigureerimine ja eemaldage märge valiku Peida
minu seade juurest.
4
Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.
Automaatne kuumkoht
Saate jagada oma seadme mobiilset andmesidet teiste teie Samsungi kontosse sisselogitud
seadmetega ilma salasõna sisestamata.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Automaatne kuumkoht.
Veel ühenduseseadeid
Kohandage teiste ühendusfunktsioonide juhtimise seadeid.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Veel ühenduseseadeid.
• Lähedalt seadmete otsim.: laske seadmel otsida lähedalasuvaid seadmeid, millega
ühenduda.
• Printimine: seadmesse installitud printeri pluginate seadete konfigureerimine. Te saate
failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Lisateavet
vaadake jaotisest Printimine.
• MirrorLink: kasutage MirrorLinki funktsiooni oma seadme MirrorLinki rakenduste
juhtimiseks sõiduki pardaarvuti ekraanil. Lisateavet vaadake jaotisest MirrorLink.
• VPN: seadistage oma seadmes virtuaalsed privaatvõrgud (VPN-id), et luua ühendus kooli või
ettevõtte privaatvõrguga.
• Privaatne DNS: seadistage seade kasutama täiendatud turvalisusega privaatset DNS-i.
• Ethernet: kui ühendate Etherneti adapteri, saate kasutada juhtmega võrku ja konfigureerida
võrgu seaded.
176
Seaded
Printimine
Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Võite ühendada seadme
printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printida pilte või dokumente.
Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
Printeri pluginate lisamine
Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.
1
2
3
4
5
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Veel ühenduseseadeid → Printimine → Laadi
lisandmoodul alla.
Otsige printeri pluginat veebipoest Play pood.
Valige printeri plugin ja paigaldage see.
Valige paigaldatud printeri plug-in.
Seade otsib automaatselt printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.
Valige lisatav printer.
Printerite käsitsi lisamiseks toksake → Lisa printer.
Sisu printimine
Toksake sisu, näiteks piltide või dokumentide, kuvamise ajal Prindi →
valige seejärel printer.
Printimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.
177
→ Kõik printerid … ja
Seaded
MirrorLink
Te saate oma seadme ekraani kuvada sõiduki autoraadio monitoril.
Ühendage oma seade sõidukiga, et juhtida oma seadme MirrorLinki rakendusi sõiduki
pardaarvuti ekraanil.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Veel ühenduseseadeid → MirrorLink.
Teie seade ühildub sõidukitega, mis toetavad MirrorLinki versiooni 1.1 või uuemat
versiooni.
Seadme ühendamine sõidukiga MirrorLinki kaudu
Kui kasutate seda funktsiooni esimest korda, ühendage seade Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.
1
Siduge oma seade Bluetoothi abil sõidukiga.
2
Ühendage oma seade sõidukiga USB-kaabli abil.
Lisateavet vaadake jaotisest Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega.
Kui seadmed on ühendatud, avage oma seadme MirrorLinki rakendused pardaarvuti
ekraanil.
MirrorLinki ühenduse katkestamine
Ühendage USB-kaabel oma seadme ja sõiduki küljest lahti.
Helid ja värinad
Valikud
Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.
Toksake seadete ekraanil Helid ja värinad.
• Helirežiim: seadme seadistamine helirežiimi, värinarežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
• Vibr. helistamise ajal: seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja
helisema.
• Ajutine vaigistamine: seadistage seade teatud ajaks vaiksele režiimile.
• Helin: helina muutmine.
• Teavituse heli: teavitamise heli muutmine.
178
Seaded
• Süsteemiheli: muutke heli, mis teatud tegevuste, näiteks seadme laadimise puhul kõlab.
• Helitugevus: reguleerige seadme helitugevust.
• Värina stiil: vibratsioonimustri valimine.
• Värina tugevus: teavitusvibratsiooni tugevuse reguleerimine.
• Süsteemiheli/värina juhtimine: määrake seade erinevate toimingute puhul, näiteks
puuteekraani kasutamisel, helisema või värisema.
• Heli kvaliteet ja efektid: seadistage seadme helikvaliteeti ja efekte. Lisateavet vaadake
jaotisest Dolby Atmos (ruumiline heli).
• Rakenduse heli eraldamine: seadistage seade esitama konkreetse rakenduse meediaheli
eraldi teisest heliseadmest. Lisateavet vaadake jaotisest Rakenduse heli eraldamine.
Dolby Atmos (ruumiline heli)
Valige ruumiline helirežiim, mis on optimeeritud erinevate helitüüpide jaoks nagu näiteks filmid,
muusika ja hääl. Dolby Atmose abil kogete kõikjal enda ümber liikuvat heli.
Toksake seadete ekraanil Helid ja värinad → Heli kvaliteet ja efektid → Dolby Atmos, toksake
aktiveerimiseks lüitit ja valige režiim.
Rakenduse heli eraldamine
Määrake seade mõne konkreetse rakenduse heli esitama Bluetooth kõlaris või peakomplektis ja
eraldi teiste rakenduste helist.
Näiteks saate kuulata seadme kõlarist navigatsiooni rakendust ja muusikat sõiduki Bluetooth
kõlarist.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Helid ja värinad → Rakenduse heli eraldamine ja toksake
aktiveerimiseks lülitit.
Valige eraldi heli esitav rakendus ja toksake Tagasi-nuppu.
Valige valitud rakenduste helide esitamiseks seade.
179
Seaded
Teavitused
Valikud
Teavitamise seadete muutmine.
Toksake seadete ekraanil Teavitused.
• Toimingute ja vastuste soovit.: seadistage seade teavitustele vastamiseks tegevusi ja
vastuseid soovitama.
• Kordamise valiku kuvamine: seadistage, kas soovite äratuse korduse valiku näitamist.
• Rakenduste ikoonimärgid: muutke rakenduse ikoonide märkide seadeid. Lisateavet
vaadake jaotisest Rakenduste ikoonimärgid.
• Olekuriba: seadistage, kuidas teavituste ikoone kuvatakse, ja valige, kas olekuribal kuvatakse
akutaseme protsent.
• Mitte segada: määrake seade vaigistama kõik helid, välja arvatud lubatud erandid.
• Hiljuti saadetud: vaadake viimati teavitusi saatnud rakendusi ja muutke teavituste seadeid.
→
Täiendavate rakenduste teavituste seadete kohandamiseks toksake Vaata kõiki →
Kõik ja valige rakenduste loendist rakendus.
Rakenduste ikoonimärgid
Saate seadistada seadme kuvama numbrit või punktimärki nendel rakendustel, mille kohta on
teavitusi. Saate seadme ka märke mitte kuvama seadistada.
1
2
Toksake seadete ekraanil Teavitused → Rakenduste ikoonimärgid ning seejärel toksake
aktiveerimiseks lülitit.
Valige suvandi Märgi stiil alt valik.
Kui aktiveerite funktsiooni Teavitused rakenduste ikoonidel, saate teavitust vaadata nii, et
toksate rakenduse ikooni ja hoiate seda all.
180
Seaded
Ekraan
Valikud
Muutke ekraani ja avalehe seadeid.
Toksake seadete ekraanil Ekraan.
• Kerge/Tume: tumeda režiimi aktiveerimine ja deaktiveerimine.
• Tumeda režiimi seaded: vähendage silmade koormust öösel ja pimedas tumedat teemat
kasutades. Lisateavet vaadake jaotisest Tumeda režiimi seaded.
• Heledus: ekraani heledusastme reguleerimine.
• Kohanduv heledus: valige, et määrata seade jälgima heleduse muudatusi ja et neid edaspidi
sarnastes olukordades automaatselt kasutada.
• Sujuv liikumine: muutke ekraani värskendamissagedust. Kui ekraani värskendamissagedus
on seatud suurele väärtusele, toimib ekraani kerimine sujuvamalt. Lisateavet vaadake
jaotisest Sujuv liikumine.
• Sinise valguse filter: aktiveerige sinise valguse filter ja muutke filtri seadeid. Lisateavet
vaadake jaotisest Sinise valguse filter.
• Ekraani režiim: ekraani režiimi muutmine, et kohandada ekraani värvi ja kontrastsust.
Lisateavet vaadake jaotisest Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine.
• Fondi suurus ja laad: muutke fondi suurust ja stiili. Lisateavet vaadake jaotisest Fondi suurus
ja laad.
• Ekraani suumimine: ekraani suurenduse seadete muutmine.
• Ekraani eraldusvõime: ekraani eraldusvõime muutmine. Lisateavet vaadake jaotisest
Ekraani eraldusvõime.
• Täisekraani rakendused: valige rakendused, mida kasutada täisekraanil. Saate ka seadistada
seadet eesmist kaamerat ekraanil peitma.
• Ekraani kuvalõpp: seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja
seadistamine.
• Avaekraan: seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani ruudustikku ja paigutust.
• Lihtne režiim: lülituge lihtsale režiimile avalehel lihtsamat paigutuse ja suuremate ikoonide
kuvamiseks.
181
Seaded
• Servaekraan: muutke servaekraani seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest Servaekraan.
• Navigatsiooniriba: muutke sirvimisriba seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest
Navigatsiooniriba (tarkvaranupud).
• Juhupuudutuste kaitse: määrake seade takistama puutesisendi tuvastamist, kui see on
pimedas kohas, nagu taskus või kotis.
• Puutetundlikkus: suurendage ekraanikaitsete kasutamise ajaks ekraani puutetundlikkust.
• Laadimise andmete kuvamine: seadistage seade ekraani väljas olles kuvama allesolevat
akutaseme protsenti ja aku täislaadimiseni jäänud eeldatavat aega.
• Ekraanisäästja: määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui teie seade laeb. Lisateavet
vaadake jaotisest Ekraanisäästja.
Tumeda režiimi seaded
Vähendage silmade koormust, rakendades tumedat teemat, kui kasutate seadet öösel või
pimedas.
• Mõned rakendused tumedat teemat ei kohalda.
• Te saate tumeda režiimi teavituste paneelil kiiresti aktiveerida või deaktiveerida. Avage
teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel
(Tume režiim).
1
2
Toksake seadete ekraanil Ekraan ning toksake aktiveerimiseks lülitit Tume.
Selleks, et määrata tumeda režiimi ekraanil kasutamiseks kindel graafik, toksake Tumeda
režiimi seaded, toksake aktiveerimiseks lülitit Plaani järgi sisselülitamine ning seejärel
valige valik.
• Päikeseloojangust päikesetõusuni: määrake seade öösel tumedat režiimi rakendama ja
seda hommikul välja lülitama, võttes arvesse teie hetkeasukohta.
• Kohandatud ajakava: määrake tumeda režiimi sisse- ja väljalülitamiseks kindel aeg.
182
Seaded
Sujuv liikumine
Ekraani värskendamissagedus näitab, kui mitu korda sekundis teie ekraani värskendatakse.
Kasutage suuremat värskendamissageduse väärtust, et hoida ekraani värelemast,
kui eri ekraanide vahel liigute. Ekraani kerimine toimib sujuvamalt. Kui teie valitud
värskendamissagedus on tavaväärtuse peal, kestab teie aku kauem.
1
2
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Sujuv liikumine.
Valige värskendamissagedus.
• Kõrge kaadrisagedus (120 Hz): kasutage suurt värskendamissageduse väärtust, et
ekraanipildid vahetuksid sujuvamalt.
• Standardne kaadrisagedus (60 Hz): igapäevase kasutamise jaoks valige
värskendamissageduse tavaväärtus, et akut säästa.
Sinise valguse filter
Vähendage koormust silmadele, piirates ekraanilt kiirguva sinise valguse hulka.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Sinise valguse filter ja seejärel toksake lülitit Lülita
kohe sisse.
Lohistage reguleerimisriba, et filtri läbipaistvust reguleerida.
Selleks, et määrata sinise valguse filtri rakendamiseks ekraanil kindel graafik, toksake
aktiveerimiseks lülitil Plaani järgi sisselülitamine ja tehke valik.
• Päikeseloojangust päikesetõusuni: määrake seade öösel sinise valguse filtrit rakendama
ja seda sõltuvalt teie asukohast hommikul välja lülitama.
• Kohandatud ajakava: määrake seade kindlal ajal sinise valguse filtrit rakendama.
183
Seaded
Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine
Vahetage ekraani režiimi või reguleerige ekraani värvi vastavalt oma eelistustele.
Ekraani režiimi muutmine
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Ekraani režiim ja valige soovitud režiim.
• Elav: see optimeerib teie ekraani värviulatust, küllastust ja teravust. Saate ka ekraani
värvitasakaalu värvi väärtuse läbi kohandada.
• Loomulik: see reguleerib ekraani loomulikule toonile.
• Ekraani värve saate reguleerida üksnes režiimis Elav.
• Elav režiim ei pruugi ühilduda teiste tootjate rakendustega.
• Sinise valguse filtri kasutamise ajal ei saa ekraani režiimi muuta.
Terve ekraani värvitasakaalu optimeerimine
Kasutage värvitoonide reguleerimist ekraani värvi meelepäraseks optimeerimiseks.
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Ekraani režiim → Elav ja reguleerige värvide
reguleerimisriba valiku all Valge tasakaal.
Lohistage värvi reguleerimise riba valiku Jahe suunas, et suurendada sinist tooni. Lohistage värvi
reguleerimise riba valiku Soe suunas, et suurendada punast tooni.
Ekraani värvitooni kohandamine üksiku värvi väärtuse kaupa
Suurendage või vähendage kindlaid värvitoone punase, rohelise või sinise värvi väärtuseid eraldi
kohandades.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Ekraani režiim → Elav.
Toksake Täpsemad seaded.
Reguleerige P (punane), R (roheline) või S (sinine) värviriba vastavalt enda eelistustele.
Ekraani toon on reguleeritud.
184
Seaded
Fondi suurus ja laad
Muutke fondi suurust ja stiili.
1
2
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Fondi suurus ja laad.
Muutke fondi stiili ja paksuse seadistusi ning lohistage valiku Suurus all reguleerimisriba, et
suurust muuta.
Ekraani eraldusvõime
Ekraani eraldusvõime muutmine. See on vaikimisi seatud FHD+ peale. Kõrgem eraldusvõime
muudab ekraani eredamaks, aga suurendab aku energiatarvet.
1
2
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Ekraani eraldusvõime.
Valige nähtavuse suvand ja toksake Rakenda.
Mõned tol hetkel töötavad rakendused sulguvad, kui te eraldusvõimet muudate.
Ekraanisäästja
Saate seadistada pilte ekraanisäästjaks, mis kuvatakse siis, kui ekraan automaatselt välja lülitub.
Ekraanisäästja kuvatakse seadme laadimise ajal.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Ekraanisäästja.
Valige suvand.
Kui valite valiku Fotoraam või Fotod, algab valitud piltidega slaidiesitlus. Kui valite
Fotostend, näete valitud pilte väikeste üksteist osaliselt katvate kaartidena.
Et valida piltide kuvamiseks albumeid, toksake
185
.
Seaded
4
Kui olete lõpetanud, toksake Tagasi-nuppu.
Valitud valiku eelvaatamiseks toksake Eelvaade.
Kui toksate ekraanisäästja kuvamise ajal ekraani, lülitub ekraan sisse.
Taustpilt
Avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
Toksake seadete ekraanil Taustpilt.
Teemad
Rakendage seadmes erinevaid teemasid, et muuta avalehe, lukustatud ekraani ja ikoonide
visuaalseid elemente.
Toksake seadete ekraanil Teemad.
• Teemad: seadme teema muutmine.
• Taustpildid: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
• Ikoonid: ikooni stiili muutmine.
• AOD-d: Always On Display pildi valimine.
Lukustusekraan
Valikud
Saate muuta lukustatud ekraani seadeid.
Toksake seadete ekraanil Lukustusekraan.
Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.
• Ekraaniluku tüüp: ekraanilukustuse meetodi muutmine.
• Smart Lock: määrake seade ennast avama, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või
seade. Lisateavet vaadake jaotisest Smart Lock.
186
Seaded
• Turvaluku seaded: ekraaniluku seadistuste muutmine.
• Always On Display: seadistage seade teavet kuvama, kui ekraan on välja lülitatud. Lisateavet
vaadake jaotisest Always On Display.
• Taustpildi teenused: seadistage seade taustapildi teenuseid kasutama, näiteks dünaamilist
lukustusekraani.
• Kella stiil: muutke lukustusekraani kella tüüpi ja värvi.
• Rändluse kell: muutke kella, et see näitaks lukustusekraanil rändluse ajal nii kohalikku kui
kodukoha ajavööndi aega.
• FaceWidgets: muutke lukustatud ekraanil kuvatavate üksuste seadeid.
• Kontaktandmed: seadistage seade, et see näitaks lukustusekraanil teie kontaktandmeid, nt.
teie e-posti aadressi.
• Teavitused: seadistage, kuidas lukustatud ekraanil teavitusi kuvada.
• Otseteed: valige rakendused, mille otseteesid soovite lukustatud ekraanil kuvada.
• Lukustusekraani teave: vaadake lukustusekraani versiooni ja õigusalast teavet.
Smart Lock
Saate määrata seadme ennast avama ja avatuks jääma, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht
või seade.
Näiteks saate oma kodu usaldusväärseks asukohaks määrata; kui jõuate koju, tuvastab teie seade
asukoha ja avab ennast automaatselt.
• See funktsioon on kasutamiseks saadaval, kui olete esmalt määranud ekraaniluku
tüübi.
• Kui te ei ole oma seadet neli tundi kasutanud või kui te lülitate seadme sisse, peate
ekraani avamiseks kasutama valitud mustrit, PINi või salasõna.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Lukustusekraan → Smart Lock.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Valige valik ja järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
187
Seaded
Biomeetria ja turvalisus
Valikud
Seadme turvaliseks muutmiseks muutke seadistusi.
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus.
• Näotuvastus: seadistage seade teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama. Lisateavet
vaadake jaotisest Näotuvastus.
• Sõrmejäljed: registreerige ekraani lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Lisateavet vaadake
jaotisest Sõrmejäljetuvastus.
• Biomeetria eelistused: muutke biomeetriliste andmete seadeid.
• Biomeetria turvaparandus: vaadake biomeetriliste andmete turvaaukude kõrvaldamise
versiooni ja kontrollige võimalikke uuendusi.
• Google Play Protect: seadistage seade kahjulikke rakendusi ja toiminguid otsima ning
võimalike ohtude kohta hoiatama ja neid eemaldama.
• Leia minu telefon: aktiveerige või deaktiveerige funktsioon Find My Mobile. Külastage
rakenduse Find My Mobile veebilehte (findmymobile.samsung.com), et jälitada ja juhtida
oma kadunud või varastatud seadet.
• Turvavärskendus: vaadake, milline on teie seadme tarkvara ja kontrollige, kas sellele on
saadaval värskendusi.
• Google Play süsteemivärskendus: vaadake Google Play süsteemi versiooni ja saadaolevaid
värskendusi.
• Samsung Pass: tõenda oma identiteeti ilma vaevata, kasutades oma biomeetrilisi andmeid.
Lisateavet vaadake jaotisest Samsung Pass.
• Samsung Blockchain Keystore: hoidke oma plokiahela privaatvõtit turvatuna. (Galaxy S20
Ultra 5G, S20 Ultra)
• Tundmatute rak.-te installimine: määrake seade lubama tundmatute allikate rakenduste
paigaldamise.
• Turvaline kaust: looge turvaline kaust, et oma privaatset sisu ja rakendusi teiste eest kaitsta.
Lisateavet vaadake jaotisest Turvaline kaust.
• Turvaline Wi-Fi: seadistage seade mitteturvalisi Wi-Fi-võrke kasutades oma andmeid
kaitsma. Lisateavet vaadake jaotisest Turvaline Wi-Fi.
See funktsioon ei pruugi Wi-Fi-võrgust, piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt
saadaval olla.
188
Seaded
• SD-kaardi krüptimine või dekrüptimine: seadme mälukaardil olevaid faile krüptima
seadistamine.
Kui taastate seadme tehaseväärtused sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei
suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see
seadistus.
• Muud turvaseaded: täiendavate turvaseadete konfigureerimine.
Näotuvastus
Saate seadet seadistada teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama.
• Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma nägu, ei saa teie nägu pärast seadme
sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks
peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite näo
registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
• Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks Libistamine või Puudub, mis
ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed. Kui soovite oma
biomeetrilisi andmeid rakenduste või funktsioonide jaoks kasutada, peate oma
biomeetrilised andmed uuesti registreerima.
Ettevaatusabinõud näotuvastuse kasutamisel
Enne seadme avamiseks näotuvastuse kasutamist pidage silmas järgmisi ettevaatusabinõusid.
• Seadme võib avada keegi või miski, mis näeb teie moodi välja.
• Näotuvastus on mustrist, PIN-koodist või salasõnast vähem turvaline.
Paremaks näotuvastuseks
Näo tuvastamist kasutades mõelge järgnevale.
• Mõelge, mis olukorras te registreerimise hetkel olete, kas teil on prillid, müts, mask, habe või
palju meiki.
• Registreerige oma nägu hästi valgustatud kohas ja pöörake tähelepanu, et kaamera objektiiv
oleks sel ajal puhas.
• Vaadake, et pilt ei oleks hägune, et paremaid tulemusi saada.
189
Seaded
Näo registreerimine
Nägu on parem registreerida siseruumis ning mitte otsese päikesevalguse käes.
1
2
3
4
5
6
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Näotuvastus.
Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake Jätka.
Määrake ekraanilukustusviis.
Valige, kas kannate prille või mitte ja toksake Jätka.
Hoidke seadet ekraan enda poole ja vaadake ekraani.
Asetage nägu ekraanil oleva raami sisse.
Kaamera skaneerib teie nägu.
• Kui näoga ekraani avamine ei tööta korrektselt, toksake Näo andmete eemaldamine,
et oma registreeritud nägu eemaldada ja nägu uuesti registreerida.
• Näotuvastuse parandamiseks toksake Alternatiivse välimuse lisamine ja lisage teine
välimus.
190
Seaded
Registreeritud näo andmete kustutamine
Saate kustutada varem registreeritud näo.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Näotuvastus.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake Näo andmete eemaldamine → Eemalda.
Kui registreeritud nägu on kustutatud, lülitatakse ka kõik seotud funktsioonid välja.
Ekraani avamine näotuvastuse abil
Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka näoga.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Näotuvastus.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Näotuvastusega avamine.
• Kui soovite määrata seadet avama ekraani ilma teie näo tuvastamise järel lukustatud
ekraanil libistamata, toksake lülitit Lukustusekraanil püsimine, et see deaktiveerida.
• Kui soovite vähendada nägude tuvastamise tõenäosust piltide ja videoklippide puhul,
toksake valikule Kiirem tuvastamine ja lülitage see välja. See võib vähendada nägude
tuvastamise kiirust.
• Kui tahate seadistada seadet oma nägu ainult siis tuvastama, kui teie silmad on
avatud, toksake lülitit Avatud silmade nõudmine, et seda aktiveerida.
• Kui soovite pimedas kohas tuvastamise tundlikkust suurendada, toksake lülitit Ekraani
heledamaks muutmine, et seda aktiveerida.
4
Lukustusekraanil vaadake ekraani.
Kui teie nägu tuvastatakse, saate ekraani avada ilma ühtegi teist lukustuse avamise meetodit
kasutamata. Kui teie nägu ei tuvastata, kasutage eelnevalt seadistatud ekraani lukustuse
avamise meetodit.
191
Seaded
Sõrmejäljetuvastus
Selleks, et sõrmejäljetuvastus tööle hakkaks, tuleb teie sõrmejäljeteave seadmes registreerida
ja salvestada. Pärast registreerimist saate seada seadme kasutama teie sõrmejälge alltoodud
eesmärkidel:
• Ekraani lukk
• Kaitstud kaust
• See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
• Sõrmejälje tuvastaja kasutab iga sõrmejälje unikaalseid omadusi, et teie seadme
turvalisust tõsta. Tõenäosus, et sõrmejälje andur kaks sõrmejälge segamini ajab,
on väga väike. Siiski võib harvadel juhtudel andur kahte väga sarnast sõrmejälge
identseteks pidada.
• Teie seadmele on kinnitatud ekraanikaitse. Veenduge selle asendamisel, et
uus ekraanikaitse laseb sõrmejälje ultrahelisensorit kasutada. Piirkonnast või
teenusepakkujast olenevalt ei pruugi seadmele siiski ekraanikaitset kinnitatud olla.
• Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma sõrmejälge, ei saa teie sõrmejälge
pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme
kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite
sõrmejälje registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
• Kui teie sõrmejälge ei tuvastata, avage seade, kasutades mustrit, PINi või parooli,
mille sõrmejälge registreerides määrasite, ning registreerige oma sõrmejälg uuesti.
Kui te oma mustri, PINi või parooli ära unustate, ei saa te seadet ilma lähtestamiseta
kasutada. Samsung ei vastuta ebamugavuste eest, mis tulenevad avamiskoodide ära
unustamisest.
• Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks Libistamine või Puudub, mis
ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed. Kui soovite oma
biomeetrilisi andmeid rakenduste või funktsioonide jaoks kasutada, peate oma
biomeetrilised andmed uuesti registreerima.
192
Seaded
Paremaks sõrmejälje tuvastuseks
Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi,
mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:
• Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.
• Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
• Tuvastuse toimimise parandamiseks registreerige selle käe sõrmejäljed, millega seadet enim
kasutatakse.
• Teie seadmel on ekraani allosa keskel sisseehitatud sõrmejälje tuvastussensor. Veenduge, et
sõrmejälje tuvastussensori alal asuv ekraanikaitse või puuteekraan poleks kriimustatud või
kahjustatud objektidega, nagu mündid, võtmed, pastapliiatsid ja kaelakeed.
• Veenduge, et ekraani allosa keskel asuv sõrmejälje tuvastussensori ala ja teie sõrmed oleksid
puhtad ja kuivad.
• Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada.
Vajutage ekraanile nii, et teie sõrme ots katab sõrmejälje tuvastussensori ala laia pinna.
Sõrmejälgede registreerimine
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Sõrmejäljed.
Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake Jätka.
Määrake ekraanilukustusviis.
Lugege ekraanikatete ja -kaitsmete kohta käivaid juhiseid ja toksake OK.
193
Seaded
5
Asetage sõrm ekraani allosas olevale sõrmejälje tuvastussensorile. Kui seade on teie sõrme
tuvastanud, tõstke see üles ja asetage uuesti sõrmejälje tuvastussensorile.
Korrake seda toimingut, kuni sõrmejälg talletatakse.
6
Kui olete oma sõrmejälgede registreerimise lõpetanud, toksake Valmis.
Registreeritud sõrmejälgede kontrollimine
Te saate kontrollida, kas teie sõrmejälg on registreeritud, kui asetate oma sõrme sõrmejälje
tuvastussensorile.
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Sõrmejäljed.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake Lis. sõrmejälgede kontrollimine.
Pange oma sõrm sõrmejälje tuvastussensorile.
Kuvatakse tuvastamise tulemus.
194
Seaded
Registreeritud sõrmejälgede kustutamine
Registreeritud sõrmejälgi saab kustutada.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Sõrmejäljed.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Valige kustutatav sõrmejälg ja toksake Eemalda.
Ekraani avamine sõrmejälgede abil
Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka sõrmejäljega.
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Sõrmejäljed.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Sõrmejäljega avamine.
Lukustatud ekraanil pange sõrmejälje lugemiseks sõrm sõrmejälje tuvastussensorile.
Sõrmejäljetuvastuse ikooni seadistuse muutmine
Määrake seade väljalülitatud ekraanile toksamise peale sõrmejäljetuvastuse ikooni näitama või
peitma.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Sõrmejäljed.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake Ikooni kuv., kui ekraan väljas ja valige valik.
195
Seaded
Samsung Pass
Registreerige oma biomeetrilised andmed Samsung Passis ja kinnitage sisselogimis- või
isikuandmeid vajavaid teenuseid kasutades oma isik väga lihtsalt.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie seade olema ühendatud Wi-Fi- või
mobiilsidevõrguga.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole. Lisateavet
vaadake jaotisest Samsungi konto.
• Veebisaitidesse sisselogimise funktsioon on saadaval ainult veebisaitidel, millele
pääsete ligi Internet rakendusega. Teatud veebisaidid ei pruugi seda funktsiooni
toetada.
• Registreeritud biomeetrilised andmed ja salvestatud maksekaarditeave salvestatakse
ainult teie seadmesse ning neid ei sünkroonita teiste seadmete ega serveritega.
Samsung Passi andmete lisamine
Enne Samsung Passi kasutamist lisage oma biomeetrilised andmed Samsung Passi.
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Samsung Pass. Seadistuse lõpetamiseks
järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Samsungi konto parooli kinnitamine
Te saate oma Samsungi konto parooli sisestamise asemel kasutada isiku tõendamiseks oma
registreeritud biomeetrilisi andmeid, näiteks siis, kui ostate sisu veebipoest Galaxy Store.
Toksake Samsung Passi peaekraanil → Seaded → Konto ja sünkroonimine ja seejärel toksake
lülitit Rakendusega Samsung Pass kinnitamine, et see aktiveerida.
Samsung Passi kasutamine veebisaitidesse sisselogimiseks
Te saate oma Samsung Passi kasutada, et logida hõlpsalt sisse nendesse veebisaitidesse, mis
toetavad kasutajanime ja parooli automaattäidet.
1
2
3
Avage veebisait, kuhu soovite sisse logida.
Sisestage oma ID ja salasõna ning toksake seejärel veebisaidi sisselogimisnuppu.
Kui ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, märgistage
Logi sisse rakendusega Samsung Pass ja toksake Mäleta.
196
Seaded
Samsung Passi kasutamine rakendustesse sisse logimiseks
Te saate oma Samsung Passi kasutada, et logida hõlpsalt sisse nendesse rakendustesse, mis
toetavad kasutajanime ja parooli automaattäidet.
1
2
3
Avage rakendus, kuhu soovite sisse logida.
Sisestage oma ID ja salasõna ning toksake seejärel rakenduse sisselogimisnuppu.
Kui ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, toksake
Salvesta.
Sisselogimise info haldamine
Kuvage nende veebisaitide ja rakenduste nimekiri, kuhu sisselogimiseks olete valinud Samsung
Passi kasutamise ja hallake oma sisselogimise infot.
1
2
Toksake Samsung Passi peaekraanil Sisselogimine ja valige loendist veebisait või rakendus.
Toksake Redigeeri ja muutke oma kasutajanime, parooli ja veebisaidi või rakenduse nime.
Oma sisselogimisandmete kustutamiseks toksake Kustuta.
Samsung Passi veebisaitide ja rakendustega kasutamine
Kui te kasutate veebisaite või rakendusi, mis Samsung Passi toetavad, saate neisse Samsung
Passiga hõlpsalt sisse logida.
Samsung Passi peaekraanil Samsung Passi lubavate veebisaitide ja rakenduste nägemiseks
toksake → Partnerid. Kui Samsung Passi toetavaid rakendusi või veebisaite ei ole, siis vahelehte
Partnerid ei kuvata.
• Saadaval olevad veebisaidid ja rakendused võivad sõltuvalt regioonist või
teenusepakkujast erineda.
• Samsung ei vastuta kahjude või ebamugavuste eest, mis tulenevad Samsung Passiga
veebisaitidele või rakendustesse sisselogimisest.
197
Seaded
Isikuandmete automaatne sisestamine
Samsung Passi saate kasutada enda isikuteabe, näiteks aadressi ja maksekaarditeabe lihtsaks
sisestamiseks rakendustes, mis toetavad isikuandmete automaatset sisestamist.
1
2
Toksake Samsung Passi peaekraanil Ankeetide aut. täitm. ja valige valik.
Sisestage teave ja toksake Salvesta.
Saate nüüd kasutada Samsung Passi registreeritud biomeetrilisi andmeid, et täita toetatud
rakendustes isikuandmeid.
Oma andmete kustutamine Samsung Passist
Saate oma biomeetrilised andmed, sisselogimise informatsiooni ja Samsung Passiga seotud
rakenduste andmed kustutada.
• Tingimustega nõustumine jääb kehtima ja teie Samsungi konto on endiselt aktiivne.
• Teistes teie Samsungi kontosse sisselogitud seadmetes olevaid Samsung Passi
andmeid ei kustutata.
1
2
Toksake Samsung Passi peaekraanil → Seaded → Andmete kustutamine.
Sisestage oma Samsungi konto parool ja toksake OK.
Teie Samsung Passi andmed kustutatakse.
198
Seaded
Turvaline kaust
Kaitstud kaust kaitseb teie privaatset sisu ja rakendusi, näiteks fotosid ja kontakte, teiste isikute
juurdepääsu eest. Saate oma privaatset sisu ja rakendusi turvaliselt hoida ka siis, kui seade on
lukustatud.
Kaitstud kaust on eraldiseisev turvatud salvestuspiirkond. Kaitstud kaustas olevaid
andmeid ei saa kanda üle teistesse seadmetesse heaks kiitmata jagamismeetodite,
näiteks USB või Wi-Fi Directi kaudu. Püüd operatsioonisüsteemi kohandada või tarkvara
muuta toob kaasa kaitstud kausta automaatse lukustuse ja see muutub ligipääsmatuks.
Enne, kui salvestate andmeid kaitstud kausta, tehke neist kindlasti teise turvalisse kohta
varukoopia.
Kaitstud kausta kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
Kaitstud kausta seadistamine
1
2
Avage rakendus Seaded ja toksake Biomeetria ja turvalisus → Turvaline kaust.
Nõustuge kaitstud kausta reeglite ja tingimustega.
199
Seaded
3
4
Sisestage oma Samsungi konto kasutajanimi ja parool ning toksake Logi sisse.
Valige kaitstud kausta lukustusviis ja järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
Kuvatakse kaitstud kausta ekraan ja kaitstud kausta rakenduse ikoon (
rakenduste ekraanile.
) lisatakse
Kaitstud kausta nime või ikooni värvi muutmiseks toksake → Kohanda.
• Turvaline kaust rakendust käivitades peate selle lukustuse avamiseks kasutama
varem määratud meetodit.
• Kui unustate kaitstud kausta avamise koodi, saate selle oma Samsungi kontot
kasutades lähtestada. Toksake lukustatud ekraani alaosas olevat nuppu ja sisestage
oma Samsungi konto parool.
Kaitstud kaustale automaatse lukustamise seadmine
Määrake seade kaitstud kausta automaatselt lukustama, kui seda ei kasutata.
1
2
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Turvalise kausta
automaatlukustus.
Valige lukustamise suvand.
Kaitstud kausta käsitsi lukustamiseks toksake → Lukusta ja välju.
Sisu kaitstud kausta teisaldamine
Liigutage sisu, näiteks fotosid ja videoid, kaitstud kausta. Järgmised tegevused on näide sellest,
kuidas pilti vaikimisi salvestuskohast kaitstud kausta liigutada.
1
2
3
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake Failide lisamine.
Toksake Pildid, märgistage liigutatavad kujutised ja toksake seejärel Valmis.
Toksake Teisalda.
Valitud kujutised kustutatakse esialgsest kaustast ja liigutatakse kaitstud kausta.
Kopeerimiseks toksake Kopeeri.
Sisu liigutamise viis võib sõltuvalt sisu tüübist erineda.
200
Seaded
Sisu kaitstud kaustast teisaldamine
Liigutage sisu kaitstud kaustast vastavasse rakendusse vaikimisi salvestuskohas. Järgmised
tegevused on näide sellest, kuidas pilti kaitstud kaustast vaikimisi salvestuskohta liigutada.
1
2
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake Galerii.
Valige kujutis ja toksake → Teisalda asukohast Turvaline kaust.
Valitud üksused teisaldatakse Galerii vaikimisi salvestuskohas.
Rakenduste lisamine
Lisage kaitstud kaustas kasutamiseks rakendus.
1
2
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake Rakenduste lisamine.
Märgistage üks või mitu seadmele paigaldatud rakendust ja toksake Lisa.
Rakenduste installimiseks rakendusest Play pood või Galaxy Store toksake Laadi alla Play
Store’ist või Laadi Galaxy Store’ist.
Kaitstud kaustast rakenduse eemaldamine
Toksake ja hoidke kustutatavat rakendust ja toksake Desinstalli.
Kontode lisamine
Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega kaitstud kausta rakendustega
sünkroonida.
1
2
3
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Kontod → Lisa konto.
Valige kontoteenus.
Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
201
Seaded
Kaitstud kausta peitmine
Saate avakuvalt ja rakenduste ekraanidelt kaitstud kausta otsetee ka peita.
Käivitage rakendus Turvaline kaust, toksake → Seaded ning seejärel toksake lülitit Ikooni
kuvamine rak. ekraanil, et see deaktiveerida.
Või avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel
deaktiveerida.
(Turvaline kaust), et funktsiooni
Kaitstud kausta varundamine ja taastamine
Varunda sisu ja rakendusi Samsung Cloudis kaitstud kaustas, kasutades oma Samsungi kontot ja
taastades neid hiljem.
Andmete varundamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Varundamine ja taastamine.
Toksake Lisa konto ja järgige oma Samsungi kontosse sisselogimise lõpuleviimiseks ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
Toksake Varunda üksuse Turvaline kaust andmed.
Märgistage objektid, mida soovite varundada, ja toksake Varunda.
Andmed varundatakse Samsung Cloudi.
Andmete taastamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Varundamine ja taastamine.
Toksake Taastamine.
Toksake
ja valige andmete taastamiseks seade.
Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake Taasta.
Varundatud andmed taastatakse teie seadmes.
202
Seaded
Kaitstud kausta deinstallimine
Saate kaitstud kausta ja selles oleva sisu ning rakendused deinstallida.
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Veel seadeid → Desinstalli.
Sisu varundamiseks enne kaitstud kausta desinstallimist märgistage Teisalda meediumifailid
turvalisest kaustast välja ja toksake Desinstalli. Kaitstud kaustast varundatud andmetele
ligipääsemiseks käivitage rakendus Minu Failid ja toksake Sisemälu → Secure Folder.
Rakendusse Samsung Notes salvestatud märkmeid ei varundata.
Turvaline Wi-Fi
Turvaline Wi-Fi on teenus, mis muudab teie Wi-Fi-võrguühenduse turvaliseks. See krüptib Wi-Fivõrku kasutades andmed ja deaktiveerib rakenduste ja veebisaitide jälgimise, et saaksite Wi-Fivõrke turvaliselt kasutada. Näiteks kui kasutate mitteturvalist Wi-Fi-võrku avalikus kohas, nt
kohvikus või lennujaamas, aktiveeritakse automaatselt turvaline Wi-Fi, et keegi ei saaks häkkides
teie sisselogimisteavet saada ega rakenduste ja veebisaitide kasutamist jälgida.
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Turvaline Wi-Fi ja järgige seadistuse
lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui turvaline Wi-Fi on aktiveeritud, ilmub olekuribale ikoon .
• Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
• Selle funktsiooni kasutamine võib Wi-Fi-võrgu kiirust aeglasemaks muuta.
• See funktsioon ei pruugi Wi-Fi-võrgust, piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt
saadaval olla.
Turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitstavate rakenduste valimine
Valige rakendused, mida turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitstakse, et teie andmed, nt salasõna ja
rakendustes tehtavad toiminguid, oleks teiste isikute ligipääsu eest kaitstud.
Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Turvaline Wi-Fi → Kaitstud rakendused ja
toksake lülititele nende rakenduste kõrval, mida turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitsta tahate.
203
Seaded
Kaitsepaketi ostmine
Iga kuu saate Wi-Fi-võrkude kasutamiseks tasuta kaitsepaketi. Saate ka tasulisi kaitsepakette osta
ja teatud ajaks piiramatu läbilaskevõimega kaitse saada.
1
2
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Turvaline Wi-Fi.
Toksake Kaitsepakett ja valige soovitud pakett.
Teatud kaitsepakettide puhul saate kaitsepaketi üle kanda teise seadmesse, mis on teie
Samsungi kontosse sisse logitud.
3
Ostu lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Privaatsus
Muutke privaatsusseadeid.
Toksake seadete ekraanil Privaatsus.
• Lubade haldur: vaadake nimekirja funktsioonidest ning rakendustest, millel on luba neid
kasutada. Saate kohandada ka lubade seadeid.
• Diagnostikaandmete saatmine: määrake seade automaatselt seadme diagnostilist ja
kasutusteavet Samsungile saatma.
• Turundusteabe vastuvõtmine: määrake, kas saada Samsungi turundusteavet, näiteks
eripakkumisi, liikmete soodustusi ja uudiskirju.
• Samsung Accounti privaatsus: hallake oma Samsungi kontoga seotud isikuandmeid ja
muutke kohandamise teenuse seadeid.
• Täpsemalt: seadistage privaatsusega seotud lisaseaded.
204
Seaded
Asukoht
Muutke asukohateabe lubade seadeid.
Toksake seadete ekraanil Asukoht.
• Rakenduse load: vaadake nimekirja rakendustest, millel on luba seadme asukohta näha, ja
muutke lubade seadeid.
• Täpsuse tõhustamine: määrake seade kasutama Wi-Fi või Bluetoothi funktsiooni, et teie
asukoha teabe täpsust suurendama, isegi kui need funktsioonid on välja lülitatud.
• Hiljutised asukoha taotlused: teie praegust asukohateavet otsivate rakenduste kuvamine.
• Asukoha teenused: seadmel kasutatavate asukohateenuste kuvamine.
Kontod ja varundamine
Valikud
Sünkroonige, varundage või taastage oma seadme andmeid, kasutades selleks Samsung Cloudi.
Samuti võite kontodele, näiteks Samsungi kontole või Google'i kontole, sisse logida või kanda üle
andmeid erinevate seadmete vahel Smart Switchi kaudu.
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine.
• Kontod: lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.
• Varundamine ja taastamine: kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse
andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet ja sinna hiljem juurde pääseda.
Andmete varundamiseks või taastamiseks peate om Google'i või Samsungi kontole sisse
logima.
• Samsung Cloud: saate hallata sisu, mida soovite Samsung Cloudis turvaliselt talletada. Saate
oma andmeid ja seadistusi sünkroonida ja varundada ning eelmisest seadmest andmeid ja
seadistusi taastada isegi siis, kui teil seda enam ei ole. Lisateavet vaadake jaotisest Samsung
Cloud.
• Smart Switch: käivitage Smart Switch ning teisaldage andmed oma eelmisest seadmest.
Lisateavet vaadake jaotisest Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele
(Smart Switch).
Varundage enda andmeid regulaarselt turvalisse asukohta, näiteks Samsung Cloudi
või arvutisse. Sedasi saate need alati taastada, kui andmed peaksid riknema või näiteks
teostate soovimatu tehaseseadmete taastamise.
205
Seaded
Samsung Cloud
Sünkroonige oma seadme andmed pilvega Samsung Cloud ning vaadake iga rakenduse puhul
sünkroonitud andmeid. Samuti saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada ja need
hiljem taastada.
Samsung Cloudi kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
Andmete sünkroonimine
Võite Samsung Cloudi abil sünkroonida oma seadmesse salvestatud andmeid ning pääseda neile
ligi ka teistest seadmetest.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Samsung Cloud.
Toksake → Seaded → Sünkroon. ja autom. var. seaded → Sünkrooni.
Toksake lülititele üksuste kõrval, millega sünkroonida soovite.
• Salvestatud andmete kontrollimiseks või seadete muutmiseks toksake Galerii, Muud
sünkroonitud andmed või Samsung Cloud Drive.
• Kui ühendate oma Samsungi konto ja Microsofti konto, saate pilte ja videoid
sünkroonida Microsoft OneDrive'i abil.
206
Seaded
Andmete varundamine
Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Samsung Cloud → Selle telefoni
varundamine.
Märgistage objektid, mida soovite varundada, ja toksake Varunda.
Toksake Valmis.
• Osasid andmeid ei varundata. Et kontrollida, millised andmed varundatakse, toksake
seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Samsung Cloud → Selle telefoni
varundamine.
• Teie Samsung Cloudis asuvate teiste seadmete varundatud andmete vaatamiseks
toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Samsung Cloud → Taasta
andmed →
ja valige soovitud seade.
Andmete taastamine
Saate oma Samsung Cloudis varundatud andmed oma seadmes taastada.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Samsung Cloud.
Toksake Taasta andmed →
ja valige soovitud seade.
Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake Uuenda.
Google
Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.
Toksake seadete ekraanil Google.
207
Seaded
Täpsemad funktsioonid
Valikud
Aktiveerige lisafunktsioone ning muutke seadeid, mis neid kontrollivad.
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid.
Seadme liigne raputamine või põrutus võivad mõnedele andureid kasutavatele
funktsioonidele soovimatut sisendit anda.
• Küljenupp: valige rakendus või funktsioon, mida küljeklahviga käivitada. Lisateavet vaadake
jaotisest Küljeklahvi seadistamine.
• Bixby Routines: lisage rutiine, et automatiseerida korduvalt kasutatavaid seadistusi.
Vastavalt teie sagedastele olukordadele pakub seade ka ise kasulikke rutiine. Lisateavet
vaadake jaotisest Bixby Routines.
• Kõned ja tekst teistes seadmetes: kasutage oma seadme kõne- ja
sõnumivahetusfunktsioone teistes seadmetes, mis on teie Samsungi kontosse sisse logitud.
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik
olla.
• Windowsiga linkimine: pääsege oma arvutis kohe ligi oma seadmesse salvestatud
andmetele. Lisateavet vaadake jaotisest Windowsiga linkimine.
• Nutikas hüpikvaade: valige rakendused, et kuvada nende teavitused hüpikakendes. Selle
funktsiooni kasutamisel näete ekraanil asuvale ikoonile toksates teavituste sisu kiirelt
hüpikakendes.
See funktsioon on saadaval vaid mitmikakna toega rakendustes.
• Ekraanipildid ja ekraanisalvesti: muutke ekraanitõmmiste ja ekraanisalvestaja seadeid.
• Direct share: määrake seade jagamise valikute paneelil kuvama inimesi, kellega olete
kontakteerunud, et saaksite nendega otse sisu jagada.
• Animatsioonide vähendamine: määrake seade vähendama teatud tegevuste, näiteks
rakenduste avamise või sulgemise, ekraaniefekte.
• Liigutused: aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud. Lisateavet vaadake
jaotisest Liigutused.
208
Seaded
• Ühe käega kasutamise režiim: seadistage seadme mugavaks ühe käega kasutamiseks
ühekäejuhtimisrežiim.
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik
olla.
• Game Launcher: aktiveerige mängukäivitaja. Lisateavet vaadake jaotisest Game Launcher.
• Dual Messenger: installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte
eraldi kontot. Lisateavet vaadake jaotisest Dual Messenger.
• Video täiustaja: täiustage oma videote pildikvaliteeti, et nautida selgemaid ja erksamaid
värve.
See funktsioon ei pruugi mõnedes rakendustes saadaval olla.
• Hädaabisõnumite saatmine: seadme seadistamine saatma hädaabisõnumeid küljeklahvi
kolmekordsel vajutusel.
Liigutused
Aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud.
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid → Liigutused.
• Aktiveerimiseks tõstmine: määrake seade ekraani sisse lülitama, kui selle üles tõstate.
• Topelttoksake, et äratada: määrake seade ekraani sisse lülitama, kui toksate kaks korda
ükskõik kus väljalülitatud ekraanil.
• Nutikas olek: seadke seadme ekraan kasutamise ajal mitte välja lülituma.
• Nutikas märguanne: seadme seadistamine andma ülestõstmisel märku, kui teil on
vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.
See funktsioon ei pruugi töötada, kui ekraan on sisselülitatud või seade ei asu tasasel
pinnal.
• Lihtne vaigistamine: seadme määramine sissetulevaid kõnesid või alarme vaigistama
peopesa liigutamise või seadme ekraani allapoole asetamise abil.
209
Seaded
• Pihuga libistamine, et jäädvustada: seadme seadistamine jäädvustama ekraanitõmmist
peopesa libistamisel üle ekraani vasakule või paremale. Jäädvustatud pilte saate näha Galerii
alt.
Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik
ekraanitõmmist teha.
• Libista helistam. / sõn. saatm.: seadme seadistamine kontakti või telefoninumbri peal
paremale või vasakule libistamisel helistama või sõnumit saatma, kui kasutate rakendust
Telefon või Kontaktid.
Dual Messenger
Installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot.
1
2
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid → Dual Messenger.
Kuvatakse toetatud rakendused.
Toksake teise rakenduse installimiseks vastava rakenduse lülitit.
Installitakse teine rakendus. Teise rakenduse ikooniga kuvatakse . Kui saate teisest
rakendusest teavitusi, kuvatakse need märkega , et neid esimese rakenduse teavitustest
eristada.
Teine rakendus
• Topelt sõnumisaatja funktsioon ei pruugi sõltuvalt rakendusest saadaval olla.
• Mõned rakenduse funktsioonid võivad teise rakenduse jaoks piiratud olla.
Teise rakenduse desinstallimine
1
2
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid → Dual Messenger.
Toksake selle rakenduse lülitit, mida te desinstallida soovite, ja toksake Inaktiveeri või
Desinstalli.
Kogu teise rakendusega seotud teave kustutatakse.
Kui te esimese rakenduse desinstallite, kustutatakse ka teine rakendus.
210
Seaded
Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll
Valikud
Vaadake oma seadme kasutuslogi ja kasutage funktsioone, mis ei lase seadmel teie elu häirida.
Saate ka oma laste jaoks vanemliku järelevalve seadistada ja nende digiseadmete kasutust
hallata.
Toksake seadete ekraanil Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll.
• Digitaalne heaolu: vaadake oma seadme igapäevase kasutamise logi. Lisateavet vaadake
jaotisest Digitaalne heaolu.
• Vanemlik kontroll: hallake oma laste digiseadmete kasutust.
Digitaalne heaolu
Vaadake oma seadme igapäevase kasutamise ajalugu. Samuti saate iga rakenduse kasutusaega
piirata või teavituste seadeid muuta.
Toksake seadete ekraanil Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll → Digitaalne heaolu.
Aeg, kui kaua ekraan oli sisse
lülitatud
Teavituste arv
Avamiste arv
Eesmärkide seadmine.
211
Seaded
Oma eesmärkide seadmine
Saate seada eesmärgid, mis piiravad seda, kui pikalt oma seadet kasutate või kui mitu korda
päevas seda avate.
1
2
Toksake seadete ekraanil Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll.
Toksake Ekraaniaja eesmärk või Eesmärgi lukust avamine valiku Teie eesmärgid all, seadke
eesmärk ja toksake seejärel Määra.
Rakenduste jaoks taimerite määramine
Saate piirata iga rakenduse päevast kasutusaega, määrates talle taimeri. Kui määratud aeg läbi
saab, rakendus deaktiveeritakse ja te ei saa seda kasutada.
1
2
Toksake seadete ekraanil Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll → Rakenduse taimerid.
Toksake soovitava rakenduse kõrval Taimer puudub ja määrake aeg.
Keskendumisrežiimi kasutamine
Saate aktiveerida keskendumisrežiimi, et soovitud tegevusele keskenduda ja et seade teid
kõrvalisega ei häiriks. Seni, kuni keskendumisrežiim on aktiveeritud, saate kasutada ainult
vaikerakendusi ja rakendusi, mille kohta olete erandid lubanud.
Toksake seadete ekraanil Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll. Toksake valiku
Keskendumisrežiim all režiimile, mida soovite aktiveerida, ja toksake Alusta.
Lõõgastusrežiimi aktiveerimine
Saate aktiveerida lõõgastusrežiimi, et enne uinumist silmade koormust vähendada ja hoida ära
rahutut und.
1
2
Toksake seadete ekraanil Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll → Lõdvestumine.
Et lõõgastusrežiimi aktiveerimiseks graafik määrata, toksake Plaani järgi sisselülitamine,
toksake selle aktiveerimiseks lülitit ja seadistage seejärel päevad ja aeg.
212
Seaded
Seadmehooldus
Sissejuhatus
Seadme hooldus annab ülevaate seadme aku, salvestusruumi, mälu ja süsteemi turvalisuse oleku
kohta. Samuti saate seadet automaatselt optimeerida kõigest ühe sõrmeliigutusega.
Aku
Hoiundamine
Mälu
Turvalisus
Seadme optimeerimine
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Optimeeri kohe.
Kiire optimeerimise funktsioon parandab seadme jõudlust järgmiste tegevuste kaudu.
• Taustal töötavate rakenduste sulgemine.
• Ebanormaalse akukasutuse haldamine.
• Kokku jooksnud rakenduste ja pahavara suhtes skannimine.
213
Seaded
Automaatse optimeerimisfunktsiooni kasutamine
Saate määrata seadme automaatset optimeerimist teostama ajal, kui seadet ei kasutata. Toksake
→ Täpsem → Automaatne optimeerimine ja toksake aktiveerimiseks lülitit. Kui soovite
automaatse optimeerimise jaoks aega määrata, toksake Kellaaeg.
Aku
Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala
akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, aktiveerides energiasäästurežiimi.
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Aku.
• Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev
kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
• Te ei pruugi saada teavitusi rakendustelt, mis kasutavad energiasäästurežiimi.
Energiarežiim
Valige toiterežiim, mis sobib teie seadme kasutamise eesmärgiga.
Toksake Energiarežiim ja valige suvand.
• Suur jõudlus: ekraan on maksimaalse heledusega ja suurima resolutsiooniga. Aku võib
kiirelt tühjeneda.
• Optimeeritud: optimeeritud tasakaal seadme jõudluse ja aku kasutuse vahel.
• Keskmine energiasääst: aktiveerige aku kasutusea pikendamiseks.
• Maksim. energiasääst: maksimaalses energiasäästurežiimis vähendab seade akukasutust,
rakendades tumedat režiimi ning piirates saadaolevaid rakendusi ja funktsioone. Kõik
võrguühendused peale mobiilse võrgu inaktiveeritakse.
On võimalik seadistada seadet oma akut kiiremini laadima. Toksake Laadimine ja toksake
soovitud üksuste kõrval olevaid lüliteid.
214
Seaded
Kohanduv energiasääst
Saate määrata seadme teie kasutusmustritest ja alles olevast akutoitest lähtuvalt
energiasäästurežiimi automaatselt aktiveerima.
Toksake Energiarežiim ja toksake lülitit Kohanduv energiasääst, et see aktiveerida. Teie seade
aktiveerib aku kasutusea pikendamiseks olukorrast lähtuvalt energiasäästurežiimi.
Rakenduste peatamine
Saate säästa akut, kui keelate taustal tegutsevatele rakendustele akutoite kasutamise, kui neid
parajasti ei kasutata. Toksake Akukasutus, valige rakenduste loendist rakendused ja toksake
funktsiooni aktiveerimiseks lülitit Lülita rak. ooterež.
Hoiundamine
Kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mälumahu olekut.
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Hoiundamine.
• Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna
operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme
värskendamisel võib saadolev maht muutuda.
• Samsungi veebisaidi tehniliste andmete osast saate vaadata enda seadme vaba
sisemälu mahtu.
Mälu haldamine
Enam mittekasutatavate failide kustutamiseks või rakenduste eemaldamiseks valige kategooria.
Seejärel märgistage valikud ja toksake Kustuta või Desinstalli.
Mälu
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Mälu.
Taustal töötavate rakenduste peatamise arvelt seadme kiirendamiseks märgistage rakenduste
loendis rakendused ja toksake Tüh. kohe.
Turvalisus
Kontrollige seadme turvalisust. Selle funktsiooni abil skannitakse teie seadet pahavara suhtes.
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Turvalisus → Skanni telefoni.
215
Seaded
Rakendused
Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid. Saate vaadata rakenduste kasutusteavet,
muuta nende teavituste või lubade seadeid või ebavajalikke rakendusi deinstallida või välja
lülitada.
Toksake seadete ekraanil Rakendused.
Üldine haldus
Kohandage oma seadme süsteemiseadeid või lähtestage seade.
Toksake seadete ekraanil Üldine haldus.
• Keel ja sisestus: valige seadme keeli ja muutke asetust, näiteks klahvistikke ja häälsisestuse
liike. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla. Lisateavet vaadake
jaotisest Seadme keelte lisamine.
• Kuupäev ja kellaaeg: pääsete juurde seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas
seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.
Kui aku tühjeneb täielikult, lähtestatakse kuupäev ja kellaaeg.
• Võtke meiega ühendust: esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.
• Lähtestamine: lähtestage oma seadme seadeid või teostage tehaseandmete lähtestamine.
Saate lähtestada kõik seaded või ainult võrguseadmed või juurdepääsetavuse seaded. Saate
ka seadme määratud ajal taaskäivituma seadistada, et seadet optimeerida.
Seadme keelte lisamine
Saate lisada seadmes kasutatavaid keeli.
1
2
Toksake seadete ekraanil Üldine haldus → Keel ja sisestus → Keel → Keele lisamine.
Et vaadata keeli, mida lisada saab, toksake → Kõik keeled.
Valige lisatav keel.
216
Seaded
3
Selleks et valitud keelt vaikekeeleks seadistada, toksake Määra vaikimisi. Selleks et praegune
keelesäte alles jätta, toksake Säil. praegune.
Valitud keel lisatakse teie keelte loendisse. Kui te muutsite vaikekeelt, lisatakse valitud keel
loendi algusesse.
Vaikekeele muutmiseks valige keelte loendist soovitud keel ja toksake Rakenda. Kui mingi
rakendus ei toeta vaikekeelt, kasutatakse loendis olevatest järgmist toetatud keelt.
Juurdepääs
Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada seadmele juurdepääsu. Lisateavet vaadake
jaotisest Juurdepääs.
Toksake seadete ekraanil Juurdepääs.
Tarkvara värskendamine
Värskendage seadme tarkvara kasutades FOTA teenust. Saate ka tarkvara värskendusi määratud
ajale seadistada.
Toksake seadete ekraanil Tarkvara värskendamine.
Kui hädaolukorra tarkvarauuendus teie seadme turvamiseks välja tuleb ja selleks, et uut
tüüpi turbeohte blokeerida, installitakse uuendused automaatselt ilma teie nõuolekut
küsimata.
• Allalaadimine ja installimine: kontrollige rakendusi ja laadige neid käsitsi alla.
• Autom. allalaad. Wi-Fi kaudu: määrake seade automaatselt värskendusi alla laadima, kui
ühendate Wi-Fi võrguga.
• Viimane värskendamine: vaadake teavet viimase tarkvaravärskenduse kohta.
Turbevärskenduste teave
Turbevärskendusi pakutakse, et teie seadet turvalisemaks teha ja teie isiklikke andmeid kaitsta.
Teie mudeli turbevärskendused leiate lehelt security.samsungmobile.com.
Veebileht toetab ainult osasid keeli.
217
Seaded
Teave telefoni kohta
Tutvuge teabega oma seadme kohta.
Toksake seadete ekraanil Teave telefoni kohta.
Oma seadme nime muutmiseks toksake Muuda.
• Olek: vaadake erinevat seadme teavet, näiteks SIM-kaardi olekut, Wi-Fi MACi aadressi ja
seerianumbrit.
• Õiguslik teave: vaadake seadmega seotud õigusalast teavet, näiteks ohutusalast teavet ja
avatud lähtekoodiga litsentsi.
• Tarkvara teave: vaadake seadme tarkvara teavet, näiteks selle operatsioonisüsteemi
versiooni ja püsivara versiooni.
• Aku teave: vaadake seadme aku olekut ja teavet.
218
Lisa
Juurdepääs
Juurdepääsetavuse kohta
Parendage kasutatavust funktsioonidega, mis muudavad seadme hõlpsamini kasutatavaks neile,
kellel on nägemis- või kuulmispuue või kohmakad liigutused.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs. Kasutatavat juurdepääsetavuse funktsiooni
näete ekraani ülaosast. Toksake
, et vaadata aktiivseid funktsioone või Lül. välja, et
funktsioonid kiirelt välja lülitada.
Voice Assistant (häälega tagasiside)
Funktsiooni Voice Assistant aktiveerimine ja deaktiveerimine
Kui aktiveerite Voice Assistant funktsiooni, hakkab seade andma häältagasisidet. Valitud
funktsiooni ühekordsel toksamisel loen seade ekraanil kuvatava teksti valjult ette. Funktsiooni
kahekordsel toksamisel aktiveeritakse funktsioon.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Ekraanilugeja, toksake lülitit Voice
Assistant, toksake Luba ning seejärel toksake valitud ala kaks korda, et funktsiooni aktiveerida.
Rakenduse Voice Assistant deaktiveerimiseks toksake lülitit ning toksake kiiresti kaks korda
ekraani mistahes alal.
Voice Assistanti juhiste vaatamiseks toksake Õpetus.
Teatud funktsioonid pole funktsiooni Voice Assistant kasutamise ajal saadaval.
219
Lisa
Sõrmeliigutustega ekraani juhtimine
Te saate Voice Assistanti kasutamise ajal kasutada ekraani juhtimiseks erinevaid sõrmeliigutusi.
Liigutused ühe sõrmega
• Toksamine: sõrme all oleva teksti valjult ettelugemine. Ekraanil olevaga tutvumiseks asetage
sõrm ekraanile ja liigutage seda ekraanil.
• Kahekordne koputus: valitud objekti avamine. Ajal, mil valitud üksusi valjult ette loetakse,
eemaldage sõrm üksuselt, kui kuulete soovitud üksuse nime. Seejärel toksake ekraani
mistahes alal kiiresti kaks korda.
• Kaks korda toksamine ja sõrme ekraanil hoidmine: objekti liigutamine või saadaolevale
valikule ligipääsemine.
• Vasakule libistamine: eelmise objekti lugemine.
• Paremale libistamine: järgmise objekti lugemine.
• Üles või alla libistamine: muutke kõige hiljutisema kontekstimenüü seadeid.
• Libistamine esmalt vasakule ja siis paremale ühe liigutusega: ekraanil üles liikumine.
• Libistamine esmalt paremale ja siis vasakule ühe liigutusega: ekraanil alla liikumine.
• Libistamine esmalt üles ja siis alla ühe liigutusega: esimesele ekraanil olevale objektile
liikumine.
• Libistamine esmalt alla ja siis üles ühe liigutusega: viimasele ekraanil olevale objektile
liikumine.
Liigutused kahe sõrmega
• Kaks korda toksamine: taasesituse käivitamine, peatamine või käimasoleva tegevuse
taaskäivitamine.
• Kolm korda toksamine: praeguse kellaaja, allesjäänud akutoite jms kontrollimine. Et muuta
seda, mida valjusti ette loetakse, käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs →
Ekraanilugeja → Seaded → Olekuriba teave.
• Neli korda toksamine: häältagasiside aktiveerimine või välja lülitamine.
• Vasakule libistamine: järgmisele lehele liikumine.
• Paremale libistamine: eelmisele lehele tagasi liikumine.
• Libistamine üles: nimekirjas alla liikumine.
• Libistamine alla: nimekirjas üles liikumine.
• Avalehel üles või alla libistamine: rakenduste ekraani avamine.
• Rakenduste ekraanil üles või alla libistamine: avalehele naasmine.
• Lukustatud ekraanil mistahes suunas libistamine: ekraani lukust lahti tegemine.
• Ekraani ülaosast sõrmega alla libistamine: teavituste paneeli avamine.
220
Lisa
Liigutused kolme sõrmega
• Toksamine: objektide valjusti ettelugemisega alustamine ülalt alates.
• Kaks korda toksamine: lugemise alustamine järgmisest objektist.
• Kolm korda toksamine: viimati valitud teksti lugemine ja lõikepuhvrisse kopeerimine.
• Libistamine vasakule või paremale: kontekstimenüü avamine ja valikute läbivaatamine.
• Libistamine üles või alla: teksti lugemise ja valimise detailsuse muutmine.
• Libistamine esmalt üles ja siis alla ühe liigutusega: eelmisele kuvale naasmine.
• Libistamine esmalt alla ja siis üles ühe liigutusega: avalehele naasmine.
Liigutused nelja sõrmega
• Toksamine: eelmisele kuvale pöördumine.
• Toksamine kaks korda: avalehele naasmine.
• Toksamine kolm korda: avage hiljutiste rakenduste loend.
Kontekstimenüü kasutamine
Rakenduse Voice Assistant kasutamise ajal libistage kolme sõrmega vasakule või paremale.
Kuvatakse kontekstimenüü ja seade loeb valikud valjusti ette. Valikute läbivaatamiseks libistage
kolme sõrmega vasakule või paremale. Kui kuulete soovitud valikut, libistage sõrmega üles või
alla, et valikut kasutada või reguleerida valiku seadeid. Näiteks kui te kuulete Kõne kiirus, saate te
kõne kiirust reguleerida, kui sõrmega üles või alla libistate.
Pildisiltide lisamine ja haldamine
Te saate ekraanil olevatele piltidele lisada silte. Seade loeb valjusti ette silte, kui need pildid on
valitud. Lisage sildistamata piltidele silte, toksates kolme sõrmega kaks korda ekraanil ja hoides
sõrmi ekraanil.
Siltide haldamiseks käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Ekraanilugeja →
Seaded → Kohandatud siltide haldamine.
221
Lisa
Rakenduse Voice Assistant seadete konfigureerimine
Konfigureerige funktsiooni Voice Assistant seadeid endale mugavamaks.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Ekraanilugeja → Seaded.
• Tekst kõneks: muutke aktiveeritud Voice Assistant funktsiooniga kõnesünteesifunktsioonide
seadeid, nagu keeled, kiirus jne.
• Sõnarohke: kohandage heliga tagasiside üksikasjalikke seadistusi.
• Pideva lugem. jaoks raputamine: seadme seadistamine ekraanil olevat teksti valjult ette
lugema, kui te seadet raputate. Te saate valida erinevate raputusintensiivsuste vahel.
• Öelge paroolid: seadistage seade tähemärke valjult ette lugema, kui sisestate salasõna.
• Loe helistajatunnus ette: seadme seadistamine sissetuleva kõne puhul helistaja nime ette
lugema.
• Värintagasiside: seadme seadistamine vibreerima, kui teete ekraanil erinevaid toiminguid,
näiteks üksuse valimine.
• Heli tagasiside: seadme seadistamine häälitsema, kui teete ekraanil erinevaid toiminguid,
näiteks üksuse valimine. Samuti saate kohandada ekraani puudutamisel kõlava heli
helitugevust.
• Kõne heli on tähtsam: seadme seadistamine meediumi helitugevust vähendama, kui seade
üksust valjult ette loeb.
• Fookuse indikaator: seadistage seade üksuste toksamisel ilmuva fookuse indikaatori piire
paksemaks muutma. Samuti saate muuta indikaatori värvi.
• Ühe toksamisega aktiveerimine: seadme seadistamine ühekordse puudutusega üksust
aktiveerima.
• Ühe toksamisega navig.-riba: seadme seadistamine ühekordse puudutusega
navigatsiooniriba nuppude kasutamiseks.
• Kiirmenüü: valige, milliseid kontekstimenüü suvandeid kuvada, kui kolme sõrmega vasakule
või paremale libistate.
• Kohandatud siltide haldamine: lisatud siltide haldamine.
• Täiustatud fookus: seadistage seade liigutama fookust ekraanide vahetamisel alg- või
eelmisesse asendisse.
• Klaviatuuri otseteed: kui kasutate välist klaviatuuri, seadke kasutamiseks klahvide otseteid.
• Valguse tajumine: seadistage seade valguse tuvastamisel teid teavitama.
222
Lisa
• Tume ekraan küljenupuga: määrake seade väljalülitatud ekraaniga normaalselt
funktsioneerima.
• Olekuriba teave: valige objektid, mida loetakse valjusti ette, kui toksate kahe sõrmega
ekraanil kolm korda.
• Arendaja valikud: rakenduse arendamise suvandite seadistamine.
Väljalülitatud ekraaniga seadme kasutamine
Privaatsuse tagamiseks saate seadistada seadme väljalülitatud ekraaniga tavapäraselt
funktsioneerima. Ekraan ei lülitu sisse klahvidele vajutamisel või ekraani toksamisel. Hetkel
aktiivsed funktsioonid ei lülitu välja, kui ekraan on välja lülitatud.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Ekraanilugeja → Seaded ja seejärel toksake
lülitit Tume ekraan küljenupuga, et see aktiveerida. Te saate seda funktsiooni aktiveerida ja
deaktiveerida, kui vajutate kiirelt kaks korda küljeklahvi.
See funktsioon kuvatakse ainult, kui Voice Assistant on aktiveeritud.
Klaviatuuriga teksti sisestamine
Toksake klaviatuuri kuvamiseks tekstisisestusväljal ja toksake seejärel kiiresti kaks korda ekraani
suvalisel alal.
Kiire klahvisisestuse funktsiooni aktiveerimiseks käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs
→ Ekraanilugeja ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit Kiire trükkimine.
Kui puudutate sõrmega klaviatuuri, loeb seade teie sõrme all olevaid tähemärke valjult ette. Kui
kuulete soovitud tähemärki, eemaldage selle valimiseks sõrm ekraanilt. Tähemärk sisestatakse ja
seade loeb teksti valjult ette.
Kui Kiire trükkimine ei ole aktiveeritud, eemaldage sõrm soovitud tähemärgilt ja toksake kaks
korda kiirelt ekraanil suvalisel alal.
See funktsioon kuvatakse ainult, kui Voice Assistant on aktiveeritud.
Lisatähemärkide sisestamine
Klaviatuuri klahviga ligipääsetavate lisatähemärkide sisestamiseks toksake ja hoidke klahvi. Klahvi
kohale kuvatakse hüpikaken ligipääsetavate tähemärkidega. Tähemärgi valimiseks lohistage oma
sõrme hüpikaknas, kuni kuulete soovitud tähemärki, ning eemaldage sõrm.
223
Lisa
Nähtavuse täiendused
Suure kontrastsusega kujundusteema kasutamine
Kasutage läbipaistvat kujundusteemat, mis kuvab tumedal taustal heledavärvilist sisu.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused → Kõrge
kontrastiga teema ja valige soovitud kujundusteema.
Suure kontrastsusega fondi kasutamine
Reguleerige fontide värvi ja piire, et teksti ja tausta vahelist kontrastsust suurendada.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused ning toksake
seejärel selle aktiveerimiseks lülitit Kõrge kontrastiga fondid.
Suure kontrastsusega klaviatuuri kasutamine
Muutke Samsungi klaviatuuri värve, et teksti ja tausta vahelist kontrastsust suurendada.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused ning toksake
seejärel selle aktiveerimiseks lülitit Kõrge kontr. klaviatuur.
Nuppude kujude kuvamine
Kuvage varjutatud raamidega nuppe, et nupud silma paistaksid.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused ning toksake
seejärel selle aktiveerimiseks lülitit Nuppude kuju kuvamine.
Ekraanivärvide ümberpööramine
Ekraani nähtavuse parandamine, mis muudab kasutajate jaoks lihtsamaks ekraanil oleva teksti
lugemise.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused ning seejärel
toksake aktiveerimiseks lülitit Negatiivsed värvid.
224
Lisa
Värvi reguleerimine
Reguleerige värvide kuvamist ekraanil, kui teil on raskusi värvide eristamisega. Seade muudab
värvid äratuntavamaks.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused → Värvi
reguleerimine ja toksake aktiveerimiseks lülitil. Valige suvand.
Värvi intensiivsuse reguleerimiseks libistage reguleerimisribal valikut Intensiivsus.
Kui valite valiku Isikupärastatud värv, saate te ekraani värvi isikupärastada. Värvide
reguleerimisprotsessi lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Värviline kuva
Kui teil on raskuseid teksti lugemisel, reguleerige ekraani värve.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused → Värviline kuva ja
toksake aktiveerimiseks lülitil. Valige soovitud värv.
Värvi läbipaistvuse reguleerimiseks libistage reguleerimisribal valikut Läbipaistmatus.
Ekraani liikumisefektide vähendamine
Vähendage teatud ekraani efekte, kui olete tundlik animatsioonide või ekraani liikumise suhtes.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused ning seejärel
toksake selle aktiveerimiseks lülitit Animatsioonide eemaldamine.
Suurendusklaasi kasutamine
Aktiveerige suurendusklaas, et suumida ekraani ja näha sisu suuremat versiooni.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused ning seejärel
toksake selle aktiveerimiseks lülitit Suurendusaken. Ekraanile ilmub suurendusklaas.
Libistage suurendusklaasi serva, et liigutada suurendusklaasi sinna, kus ekraanil sisse soovite
suumida.
225
Lisa
Ekraani suurendamine
Suurendage ekraani ja suumige konkreetset ala.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused →
Suurendamine.
• Toks. ekraani 3x, et suurendada: suumige ekraani suuremaks seda kolm korda toksates.
Ekraani tavasuuruse taastamiseks toksake seda uuesti kolm korda.
• Suurend. otsetee kasutamine: suumige ekraani suuremaks, toksates navigatsiooniribal ja
toksates seejärel kohale, kus soovite ekraani suurendada. Ekraani tavasuuruse taastamiseks
toksake .
Ekraani uurimiseks libistage kahe või enama sõrmega üle suurendatud ekraani.
Suumimisteguri reguleerimiseks suruge kaks või rohkem sõrme suurendatud ekraanil kokku või
laiali.
Samuti saate ekraani ajutiselt suurendada, toksates seda kolm korda ja seejärel hoides. Või siis
toksake ja seejärel toksake ekraani ja hoidke all. Ekraani hoides libistage selle uurimiseks
sõrmega. Tavakuvale naasmiseks eemaldage sõrm.
• Klaviatuuri ja navigatsiooniriba ei saa suurendada.
• Kui see funktsioon on aktiveeritud, võib see mõjutada teatud rakenduste jõudlust.
Hiire ja puutepadja kursori suurendamine
Suurendage kursorit, kui te kasutate välist hiirt või puutepatja.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused ning toksake
seejärel selle aktiveerimiseks lülitit Suur hiire/puutepadja kursor.
Fondi muutmine
Muutke fondi suurust ja stiili.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused → Fondi suurus
ja laad.
Ekraani suurenduse muutmine
Ekraani suurenduse seadete muutmine.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused → Ekraani
suumimine.
226
Lisa
Kuulmise arendused
Kuuldeaparaadi tugi
Seadistage seade helikvaliteeti täiustama, et kuuldeaparaatidega paremini töötada.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Kuulmise arendused → Kuuldeaparaadi
tugi ning seejärel toksake aktiveerimiseks lülitit Kuuldeaparaadi ühilduvus.
Ümbritseva heli võimendamine
Seadistage seade teid ümbritsevat heli võimendama, et aidata teil kõrvaklappe kasutades
paremini kuulda.
1
2
3
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Kuulmise arendused → Ümbritseva
heli võimendamine ja toksake aktiveerimiseks lülitit.
Ühendage kõrvaklapid seadmega ja pange need kõrva.
Toksake
.
Adapt Sound
Optimeerige heliseadistust, et leida parim helikvaliteet, ning kasutage seda kõnede ja
meediaesituse jaoks.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Kuulmise arendused → Adapt Sound ja
optimeerige heliseadistust.
Heli tasakaalustamine
Seadistage seadmel kõrvaklappide kasutamise ajal heli tasakaalustamine.
1
2
3
Ühendage kõrvaklapid seadmega ja pange need kõrva.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Kuulmise arendused.
Lohistage heli tasakaalustamiseks reguleerimisriba all olev Vasak/parem helitasakaal
vasakule või paremale.
227
Lisa
Monoheli
Monoväljund kombineerib stereoheli üheks signaaliks, mida mängitakse läbi kõigi kõrvaklappide
kõlarite. Kasutage seda, kui teil on kuulmispuue või üks kõrvakuular on teie jaoks mugavam.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Kuulmise arendused ning seejärel toksake
selle aktiveerimiseks lülitit Monoheli.
Kõigi helide vaigistamine
Seadistage seade vaigistama kõiki seadme helisid, nagu meediumihelid, kaasa arvatud helistaja
hääl kõne aja.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Kuulmise arendused ning seejärel toksake
selle aktiveerimiseks lülitit Kõikide helide vaigistamine.
Reaalajas transkriptsioon
Määrake seade seadme mikrofoni abil kõnelemist jäädvustama ja seda ekraanile tekstiks
teisendama.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Kuulmise arendused → Reaalajas
transkriptsioon ja toksake aktiveerimiseks lülitit. Seejärel toksake , et kõnelemist
transkribeerida.
Reaalajas subtiitrid
Seadistage seade kõnet tuvastama ja automaatselt subtiitreid looma, kui esitate meediasisu,
nagu videoid ja taskuhäälinguid.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Kuulmise arendused → Reaalajas
subtiitrid ja toksake seejärel lülitit Reaalajas subtiitrid, et seda aktiveerida.
Tiitrite seaded
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Kuulmise arendused → Subtiitrite seaded
→ Samsungi subt. (peittiitrid) või Google’i subtiitrid (peittiitrid) ning seejärel toksake lülitit, et
seda aktiveerida.
Valige tiitriseadete konfigureerimissuvand.
Helituvastajad
Seadistage seade tuvastama beebi häälitsemist või teie uksekella helinat. Heli tuvastamise korral
seade väriseb ja märguanne salvestatakse logisse.
Häältuvastus ei tööta, kui see funktsioon on sisse lülitatud.
228
Lisa
Beebimonitor
Avage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Kuulmise arendused → Helituvastajad →
Beebimonitor → Käivita.
Uksekella tuvastaja
1
2
3
Avage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Kuulmise arendused → Helituvastajad
→ Uksekella tuvastaja.
Oma uksekella heli salvestamiseks toksake Salvesta.
Seade tuvastab ja salvestab uksekella heli.
Toksake Test ja helistage oma uksekella kontrollimaks, et see on õigesti salvestatud. Kui
seade tuvastab uksekella heli, toksake Käivita.
Uksekella heli muutmiseks toksake Uksekella heli muutmine.
Infovahetus ja vilumus
Universaallülitamine
Saate puuteekraani kontrollida, ühendades sellega välise lüliti, toksates ekraanil või liigutades
pead ja nägu.
1
2
3
4
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus →
Universaallülitamine.
Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake Valmis.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Kui seadmes ei ole registreeritud universaalseid lüliteid, toksake Lisa lüliti ja määrake lülitid,
millega seadet juhtida.
Universaalse lüliti funktsiooni aktiveerimiseks peab vähemalt üks lüliti olema seadmes
registreeritud.
Seadme juhtimiseks kasutatavate lülitite määramiseks toksake lülitit Lülitid all.
Selle funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage samal ajal küljeklahvi ja helitugevuse
suurendusnuppu.
229
Lisa
Abimenüü
Hõlbustusotsetee ikooni kuvamine
Seadke seade kuvama hõlbustusotsetee ikooni rakendustele, funktsioonidele ja asetustele ligi
pääsemiseks. Te saate seadet hõlpsasti juhtida, toksates ikooni hõlbustusmenüüsid.
1
2
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus →
Abimenüü.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Hõlbustusotsetee ikoon ilmub ekraani paremasse alaserva.
Abi otsetee ikooni läbipaistvuse muutmiseks lohistage reguleerimisriba, mis on valiku
Läbipaistvus all.
Ligipääs hõlbustusmenüüdele
Hõlbustusotsetee ilmub ujuvikoonina, hõlbustades ikoonile juurdepääsu mistahes kuvalt.
Kui te toksate hõlbustusotsetee ikooni, ikoon veidi laieneb ning ikoonile ilmuvad saadavalolevad
hõlbustusmenüüd. Toksake vasakule või paremale noolt, et liikuda teistele paneelidele või
libistage muude menüüde valimiseks vasakule või paremale.
Kursori kasutamine
Toksake abimenüüs Kursor. Te saate juhtida ekraani väikeste sõrmeliigutustega puutealal. Kursori
liigutamiseks lohistage oma sõrme puutealal. Kursori all olevate üksuste valimiseks toksake
ekraani.
Kasutage järgmisi suvandeid:
•
/
: ekraanil vasakule või paremale kerimine.
•
/
: ekraanil üles või alla kerimine.
•
: kursori asukohaala suurendamine.
•
: puutepadja ja kursori seadete muutmine.
•
: puuteala teise asukohta teisaldamine.
•
: puuteala sulgemine.
230
Lisa
Täiustatud abimenüüde kasutamine
Seadistage seade valitud rakendustele täiustatud abimenüüsid kuvama.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus → Abimenüü
→ Assistant plus ja toksake seejärel nende rakenduste kõrval asuvaid lüliteid, mida soovite
aktiveerida.
Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine
Kõnede vastamis- või lõpetamisviisi muutmine.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus → Kõnede
vastuvõtm./lõpetam. ja toksake seejärel soovitud viisi lülitit.
Infovahetuse juhtimine
Aktiveerige suhtluse juhtimisrežiim, mis piirab rakenduste kasutamise ajal seadme reageerimist
sisestustele.
1
2
3
4
5
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus →
Infovahetuse juhtimine.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Vajutage ja hoidke rakenduse kasutamise ajal korraga all küljeklahvi ja helitugevuse
suurendusnuppu.
Reguleerige raami suurust või joonistage ala ümber, mida soovite piirata, joon.
Toksake Valmis.
Seade kuvab piiratud ala. Piiratud ala ei reageeri, kui te seda puudutate ja seadme nupud on
välja lülitatud. Infovahetuse juhtimisrežiimis saate siiski lubada küljeklahvi, helitugevusnupu
ja klahvistiku funktsioonide toimimise.
Infovahetuse juhtimisrežiimi deaktiveerimiseks vajutage ja hoidke korraga all küljeklahvi ja
helitugevuse suurendusnuppu.
Seadet infovahetuse juhtimisrežiimi deaktiveerimise järel ekraani lukustama seadistamaks
käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus → Infovahetuse
juhtimine ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit Ekraani lukust. inaktiv. korral.
231
Lisa
Puudutamise ja hoidmise viivitus
Seadistage ekraani toksamise ja hoidmise tuvastusaeg.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus → Puudutamise ja
hoidmise viivitus, seejärel valige valik.
Toksamise kestus
Määrake puudutuse kestus, mis on vajalik, et seade kontakti puudutusena tuvastaks.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus → Toksamise
kestus, toksake selle aktiveerimiseks lülitit ja valige seejärel rakendusi.
Korduvate puudutuste eiramine
Seadistage seade tuvastama teatud aja jooksul ainult esimest ekraanil tehtud puudutust.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus → Korduvate
puudutuste eiramine, toksake selle aktiveerimiseks lülitit ja määrake aeg.
Klõpsamine kursori seiskumisel
Seadke seade valima üksusi automaatselt, kui te hiirekursori eseme kohale liigutate.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus ning seejärel
toksake selle aktiveerimiseks lülitit Klõpsamine kursori seiskumisel.
Nakkeklahvid
Seadistage välise klaviatuuri muuteklahv, näiteks Shift (Tõsteklahv), Ctrl (Juhtklahv) või Alt
(Muuteklahv), allavajutatuks jääma. See aitab kasutada klaviatuuri kiirklahve, ilma et oleks vaja
korraga kahte klahvi vajutada.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus ning seejärel
toksake lülitit Nakkeklahvid, et seda aktiveerida.
Aeglased klahvid
Määrake välise klaviatuuri klahvi vajutamise jaoks tuvastusaeg.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus → Aeglased
klahvid, toksake aktiveerimiseks lülitit ja seadistage seejärel aeg.
232
Lisa
Põrkekindlad klahvid
Seadistage seade sama klahvi korduval vajutamisel teatud aja jooksul ainult esimest
klahvivajutust tuvastama.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus → Põrkekindlad
klahvid, toksake aktiveerimiseks lülitit ja seadistage seejärel aeg.
Täpsemad seaded
Juurdepääsetavuse funktsioonide kiire avamine
Seadke juurdepääsetavuse funktsioonide kiireks avamiseks.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Täpsemad seaded → Küljenupp ja helit.
suur. nupp ja toksake aktiveerimiseks lülitil. Seejärel valige samal ajal küljeklahvi ja helitugevuse
suurendusnuppu vajutades avatav juurdepääsetavuse funktsioon.
Pääsete ligi järgmistele juurdepääsetavuse funktsioonidele:
• Juurdepääs
• Voice Assistant
• Universaallülitamine
• Suurendusaken
• Negatiivsed värvid
• Värvi reguleerimine
• Värviline kuva
• Kõrge kontrastiga fondid
• Kõikide helide vaigistamine
• Infovahetuse juhtimine
233
Lisa
Otsetee teenuse kiirkäivitus
Määrake otsetee teenuse kiireks käivitamiseks.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Täpsemad seaded → Helitugev. suur.
ja väh. nupud ja toksake aktiveerimiseks lülitil. Seejärel toksake Valitud teenus ja valige
otsetee teenus, mis käivitakse kui vajutate ja hoiate üheaegselt kolm sekundit all helitugevuse
suurendusnuppu ja helitugevuse vähendusnuppu.
Pääsete ligi järgmistele juurdepääsu otsetee teenustele:
• Reaalajas transkriptsioon
• Teie telefoniabiline
• Universaallüliti
• Voice Assistant
Valgusteavituse seadistamine
Seadistage seade välku või ekraani vilgutama alarmi kõlamisel või teavituste korral, näiteks
sissetulevate kõnede või uute sõnumite puhul.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Täpsemad seaded → Vilkuv teavitus ja
toksake seejärel nende valikute kõrval asuvaid lüliteid, mida soovite aktiveerida.
Teavituste meeldetuletused
Seadistage seade teavitama teid teavitustest, mida te pole vahepeal kontrollinud.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Täpsemad seaded → Teavituste
meeldetuletused ja toksake aktiveerimiseks lülitil.
• Vibreeri heli esitamise ajal: seadistage seade vibreerima ja teavitusheli mängima, kui teil on
kontrollimata teavitusi.
• Meeldetuletuse sagedus: seadistage alarmide vaheline ajavahemik.
• Rakenduste valimine: seadistage rakendused teile teavitustest märku andma.
On aeg tegutseda
Määrake aeg, mille jooksul kuvatakse hüpikaknaid, mis teil tegutseda paluvad, näiteks teavitused
ja helitugevuse kontroller.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Täpsemad seaded → On aeg tegutseda ja
seejärel valige valik.
234
Lisa
Häälsiltidele helisalvestiste lisamine
Häälsilte saate kasutada sarnase kujuga objektide eristamiseks, lisades neile sildid. Saate
salvestada ja määrata helisalvestise NFC-toega häälsildile. Helisalvestis esitatakse, kui asetate
oma seadme sildi lähedale.
Aktiveerige enne selle funktsiooni kasutamist NFC-funktsioon.
1
2
3
4
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Täpsemad seaded → Häälsilt.
Käivitatakse diktofon.
Toksake
salvestamise alustamiseks. Rääkige mikrofoni.
Kui olete salvestamise lõpetanud, toksake lõpetamiseks Valmis.
Hoidke oma seadme tagakülge häälsildi kohal.
Helisalvestusel olev teave kirjutatakse häälsildile.
Bixby Vision juurdepääsu jaoks
Kui aktiveerite Bixby Visioni juurdepääsu funktsioonid, suudab Bixby Vision tuvastada ja
kirjeldada stseene, teksti ja objekte, et saaksite nendega seotud teavet kuulda.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Täpsemad seaded → Bixby Vision
juurdepääsu jaoks ning seejärel toksake lülitit, et seda aktiveerida.
Saadaval olevad funktsioonid võivad sõltuvalt regioonist erineda.
Ümbritseva stseeni kirjeldamine
Jäädvustatud stseeni analüüsitakse ja kirjeldatakse kuuldavalt.
1
2
Toksake Ava Bixby Vision.
Valige
ja toksake ekraanil kaks korda, et soovitud stseeni jäädvustada.
235
Lisa
Teksti või objekti teabe ettelugemine
Tekst või objektid tuvastatakse ja neid kirjeldatakse kuuldavalt.
1
2
Toksake Ava Bixby Vision.
Valige
ja hoidke tekst või objekt tuvastamiseks ekraanil.
Installitud teenused
Kuvage seadmesse installitud juurdepääsuteenuseid.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Installitud teenused.
236
Lisa
KKK
Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.
K. Ma ei näe Always On Display kuval kella.
V. Kell ilmub, kui toksate ühe korra Always On Display kuvale. Kui tahate seadistada kella kogu
aeg Always On Display kuval olema, järgige alltoodud juhiseid.
1
2
Avage teavituste paneel ja toksake Always On Display, et seadistusi vaadata.
Toksake Kuva alati → Valmis.
K. Ma tahan ekraanil korraga kahte rakendust kasutada.
V. Kasutage mitmikakna funktsiooni. Saate jaotatud ekraani vaates samaaegselt kahte rakendust
kasutada.
1
2
3
Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
Toksake rakenduse ikoonil ja toksake Poolitatud ekraani vaates avamine.
Alumises aknas valige käivitamiseks mõni muu rakendus.
K. Kõnede ajal vilgub nutitelefoni ülaosas valgus. Miks?
V. Nutitelefoni ülaosas võib valgus vilkuda lähedussensori töö tõttu, kuid see on normaalne.
237
Lisa
K. Kas ma saan oma nutitelefoni arvutiga ühendada ja seda suurel
ekraanil kasutada?
V. Kui ühendate nutitelefoni ja arvuti, saate neid korraga kasutada.
1. meetod – valiku „Ühendus Windowsiga” abil ühendamine
Kui ühendate oma seadme Windowsi arvutiga, saate kohe seadme andmetele, näiteks fotodele ja
sõnumitele, arvutis ligi pääseda.
Kui saate kõnesid või sõnumeid, saate neid arvutis vastu võtta. Vaadake jaotisest Windowsiga
linkimine, kuidas ühendust luua.
2. meetod – valiku „Samsung DeX” abil ühendamine
Saate oma nutitelefoni ja arvuti ühendada, käivitades arvutis rakenduse Samsung DeX. Seejärel
saate oma nutitelefoni toiminguid suurel ekraanil teha. Samsung DeX-i kasutamise ajal saate ka
nutitelefoni kasutada. Vaadake jaotisest Arvutiga ühendamine, kuidas ühendust luua.
K. Soovin oma nutitelefonis olevaid fotosid arvutisse salvestada.
V. Kui ühendate nutitelefoni ja arvuti, saate nutitelefonis olevaid fotosid arvutisse salvestada.
Kasutage alltoodud viisidest teile sobivat.
1. meetod – USB-kaabli kasutamine
Saate oma nutitelefoni USB-kaabli abil arvutiga ühendada ja nutitelefonis olevaid fotosid
arvutisse salvestada.
1
2
3
4
Ühendage oma nutitelefon USB-kaabli abil arvutiga.
Valige arvutis irdketas.
Valige fotode jaoks salvestuskoht.
Toksake ja hoidke faili all ning lohistage see arvuti ekraanile.
238
Lisa
2. meetod – valiku „Ühendus Windowsiga” kasutamine
Saate oma nutitelefoni sama Microsofti kontot kasutades arvutiga ühendada ja nutitelefonis
olevaid fotosid arvutisse salvestada.
1
2
3
4
Ühendage oma nutitelefon arvutiga.
Vaadake jaotisest Arvutiga ühendamine, kuidas ühendust luua.
Käivitage arvutis rakendus Teie telefon.
Toksake Fotod.
Toksake ja hoidke faili all ning lohistage see arvuti ekraanile.
3. meetod – valiku „Samsung DeX” kasutamine
Saate oma nutitelefoni arvutiga ühendada, kui käivitate arvutis rakenduse Samsung DeX, ning
seejärel saate nutitelefonis olevaid fotosid arvutisse salvestada.
1
2
Ühendage oma nutitelefon arvutiga.
Vaadake jaotisest Arvutiga ühendamine, kuidas ühendust luua.
Toksake Samsung DeX-i ekraanil rakenduses Minu Failid või rakenduses Galerii faili ja
hoidke seda all ning lohistage see arvuti ekraanile.
K. Kuidas ma saan oma nutitelefoni videoid telerist vaadata?
V. Ühendage oma nutitelefon rakenduse Smart View abil ekraanipeegeldust võimaldava teleriga.
Siis saate nutitelefoni videoid telerist vaadata.
1
2
3
Avage teavituste paneel ja toksake
(Smart View).
Valige suvandi Telefon → Mõni muu seade alt teler, mida ühendada.
Teie nutitelefoni ekraan ilmub teleriekraanile.
Valige nutitelefonis soovitud video ja pange see mängima.
239
Lisa
K. Nutitelefonist kostab pidevalt „kõll-kõll”. Kuidas seda heli välja
lülitada?
V. Kui nutitelefoni katte vahel on ühistranspordikaart, krediitkaart või uksekaart, võib NFCfunktsioon sisse lülituda. Avage teavituste paneel ja toksake
(NFC), et seda deaktiveerida.
K. Mu nutitelefon on 5G-mudel, aga ma tahaksin LTE-võrku kasutada.
V. 5G-mudeli puhul saate kasutada nii LTE- kui ka 5G-võrku. LTE-võrgu kasutamiseks käivitage
rakendus Seaded ja toksake Ühendused → Mobiilsidevõrgud → Võrgurežiim või Võrgurežiim
SIM 1/Võrgurežiim SIM 2 (topelt-SIM-iga mudelid) → LTE/3G/2G (automaatne ühendamine).
K. Saan andmekasutuse hoiatuse teavituse.
V. Kui seate andmekasutuse piirangu, mõõdetakse andmekasutust iga kuu 1. kuupäevast ning
kui andmekasutus ületab piirangu, saate teavituse. Saate oma andmesidepaketi piirangust
sõltumatult enda jaoks piirangu seadistada.
K. Kuidas ma saan 108 MP fotot või 8K videot jäädvustada?
V. 108 MP foto või 8K video jäädvustamiseks järgige alltoodud juhiseid.
108 MP foto jäädvustamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Kaamera.
Toksake võtterežiimide loendis FOTO.
Toksake võttevalikutes
Valige
.
ja tehke pilt.
240
Lisa
8K video salvestamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Kaamera.
Toksake võtterežiimide loendis VIDEO.
Toksake võttevalikutes
Valige
.
ja salvestage video.
K. Kui eelvaate ekraanil sisse suumida, ilmub ekraani ülaossa
kandiline aken. Mis see on?
V. Kui suumimistegur ületab teatud taseme, ilmub aken, mis näitab, kuhu kohta pildil sisse
suumitakse.
K. Kui toksan ikoonile
juhtus?
rakenduses Galerii, mõned pildid kaovad. Mis
V. Kui toksate ikoonile , rühmitatakse sarnased pildid ja loendis kuvatakse ainult piltide
eelvaade. Kui toksate piltide eelvaatel, näete kõiki rühmas olevaid pilte.
K. Rakenduses Galerii liigutatakse minu kustutatavad pildid
prügikasti, ilma et neid täielikult kustutataks. Kuidas ma saan
prügikastis olevaid üksusi kustutada?
V. Prügikasti liigutatavad üksused kustutatakse teatud ajavahemiku järel automaatselt. Nende
käsitsi kustutamiseks järgige alltoodud juhiseid.
1
2
Toksake rakenduses Galerii → Prügikast.
Toksake ja hoidke kustutatavat üksust all ning toksake Kustuta.
Kõigi prügikastis olevate üksuste kustutamiseks toksake Tühi.
241
Lisa
K. Ma tahaks oma fotode salvestuskohta muuta. Tahan fotosid SDkaardile salvestada.
V. Saate fotosid kas sisemällu või SD-kaardile salvestada.
1
2
Käivitage rakendus Kaamera ja toksake
→ Salvestamiskoht.
Valige salvestuskoht.
K. Rakenduses AR-I TSOON on mingi asi nimega Kaamera. Mis see on?
V. AR-I TSOON on rakendus, kus on ühes kohas koos kõik LR-funktsioonid, nagu LR Emoji, LRsirgeldus ja kaunistatud pilt. Saate funktsiooni valida ning vahvaid fotosid ja videoid jäädvustada.
Vaadake jaotisest AR-i tsoon, kuidas seda kasutada.
K. Mida ma saan minu emoji abil teha?
V. Saate vahvaid fotosid ja videoid jäädvustada ning lisaks end lõbusatel viisidel väljendada,
kasutades emoji kleebiseid vestluses. Vaadake lisateavet jaotistest LR Emoji kaam. või LR Emoji
kleeb.-d.
K. Kuidas ma saan emoji luua?
V. Saate täpselt enda moodi emoji luua LR EMOJI kaamera abil. Vaadake jaotisest Emoji loomine,
kuidas emojit luua.
K. Ma ei saa nutitelefoniga kaasa antud kaablit arvutiga ühendada,
kuna kaabli kumbki ots pole arvutiga ühilduv. Kuidas ma saan
nutitelefoni arvutiga ühendada?
V. Nutitelefoniga antakse kaasa C-tüüpi USB-kaabel, et saaksite nutitelefoni ühendada arvutiga,
millel on C-tüüpi USB-plugina tugi.
Arvuti puhul, mis ei toeta C-tüüpi USB-d, ühendage arvutiga kõigepealt ühilduv kaabel (müüakse
eraldi) või ühilduv ühenduspesa (müüakse eraldi) ning seejärel ühendage nutitelefon arvutiga.
242
Lisa
K. Ma ei saa oma vanasid kõrvaklappe nutitelefoniga ühendada, kuna
sel pole kuulari pesa. Kuidas ma saan need üksteisega ühendada?
V. Nutitelefon toetab C-tüüpi USB kõrvaklappe. Kasutage nutitelefoniga kaasa antud
kõrvaklappe.
Vanade kõrvaklappide kasutamiseks ühendage nutitelefoniga kõigepealt kuulari pesa adapter
(USB C-tüüp 3,5 mm-ks) (müüakse eraldi) ning seejärel ühendage kõrvaklapid nutitelefoniga.
K. Mis on Dual Audio funktsioon?
V. Dual Audio on funktsioon, mis laseb teil oma nutitelefoniga ühendada kuni kaks Bluetoothi
heliseadet. Näiteks saate ühendada kaks Bluetoothi peakomplekti või kõlarit ja neid samal ajal
kasutada. Vaadake jaotisest Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega, kuidas ühendust luua.
K. Mis on muusika jagamise funktsioon?
V. Muusika jagamine on funktsioon, mis võimaldab teil teie nutitelefoniga ühendatud Bluetoothi
kõlari või peakomplekti kaudu teisest nutitelefonist muusikat kuulata. Kasutage muusika
jagamise funktsiooni näiteks siis, kui olete koos sõbraga autos ja tahate oma sõbra muusikat
kuulata. Isegi kui te ei ühenda oma sõbra nutitelefoni oma Bluetoothi autostereoga, mis on juba
teie nutitelefoniga ühendatud, saate ikkagi stereo kaudu oma sõbra muusikat kuulata. Lisateavet
vaadake jaotisest Music Share.
K. Ma unustasin oma nutitelefoni salasõna või mustri. Mida ma
ekraani avamiseks tegema peaksin?
V. Kui teie nutitelefoni nimele on registreeritud Samsungi konto, saate minna veebisaidile Find
My Mobile (findmymobile.samsung.com) ja ekraani kaugavada.
1
2
3
Minge arvutis veebisaidile Find My Mobile (findmymobile.samsung.com).
Logige sisse oma nutitelefoni nimele registreeritud Samsungi kontosse.
Toksake Ava ja järgige ekraani avamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
243
Lisa
Tõrkeotsing
Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud
olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.
Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe
järgnevatest koodidest:
• Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud
parooli.
• PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te
sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta
SIM-kaart.
• PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate
sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
• PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid
• Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja
proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
• Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke
ühendust oma teenusepakkujaga.
Teie seade ei lülitu sisse
Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti
täis.
244
Lisa
Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti
• Kui kinnitate puuteekraanile ekraanikaitsme või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan
korralikult toimida.
• Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate
ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
• Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
• Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
• Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
• Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.
Teie seade hangub või esineb parandamatu viga
Proovige järgmisi lahendusi. Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi
Teeninduskeskusega.
Seadme taaskäivitamine
Kui seade hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja seadme välja ja seejärel uuesti sisse
lülitama.
Taaskäivitama sundimine
Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljeklahvi ja helitugevuse
vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.
Seadme lähtestamine
Kui ülal toodud meetodid probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Üldine haldus → Lähtestamine → Tehaseseadete
lähtestamine → Lähtesta → Kustuta kõik. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles
seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.
Kõnesid ei ühendata
• Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
• Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
• Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.
245
Lisa
Teised ei kuule teid kõnelemas
• Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
• Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
• Kõrvaklappide kasutamisel veenduge, et need on korrektselt ühendatud.
Heli kajab kõne ajal
Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevusnuppu või liikuge teise kohta.
Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli
ebakvaliteetne
• Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
• Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse
probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise
kohta ja proovige uuesti.
• Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja
tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.
Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)
• Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
• Külastage Samsungi teeninduskeskust ja laske aku välja vahetada.
Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt
• Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse
tase väheneda.
• Akuenergia tarbimine suureneb teatud funktsioonide või rakenduste kasutamisel, nagu GPS,
mängud ja internet.
• Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.
246
Lisa
Kaamera käivitamisel ilmub veateade
Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu.
Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:
• Laadige aku.
• Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
• Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt
probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.
Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale
• Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
• Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või
pildid võivad olla fookusest väljas.
Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade
Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane,
proovige järgnevat:
• Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
• Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on
DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
• Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei
ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute
kinnitamiseks külastage veebilehte www.samsung.com.
• Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega
jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
• Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste
pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid
ei pruugi korralikult töötada.
247
Lisa
Bluetooth ei tööta korralikult
Kui teist Bluetooth-seadet ei leita või ühenduse loomisel on probleeme või see ei tööta
korralikult, proovige järgmist:
• Veenduge, et ühendatav seade on leitav või ühendamiseks saadaval.
• Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses
toimimisulatuses (10 m).
• Avage enda seadmes Seaded rakendus, toksake Ühendused ning toksake selle
aktiveerimiseks Bluetooth lülitit.
• Avage enda seadmes rakendus Seaded, toksake Üldine haldus → Lähtestamine →
Võrguseadedete lähtestamine → Lähtesta seaded → Lähtesta, et võrgusätted lähtestada.
Lähtestamise käigus võite kaotada registreeritud andmed.
Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.
Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust
• Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
• Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
Teie seade ei suuda tuvastada asukohta
Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes
olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.
Seadmele salvestatud andmed on kadunud
Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole
kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete
kaotsimineku eest.
Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe
• See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
• Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.
248
Lisa
Seadme mälus ei ole piisavalt ruumi
Kustutage ebavajalikud andmed nagu vahemälu, kasutades seadme hoolduse funktsiooni, või
kustutage käsitsi rakendusi, mida te ei kasuta, et mäluruumi vabastada.
Avakuva nuppu ei kuvata
Teatud rakendusi ja funktsioone kasutades võib avakuva nupp ja navigatsiooniriba ära kaduda.
Navigatsiooniriba vaatamiseks libistage ekraani allosast üles.
Ekraani heleduse reguleerimise riba ei ilmu teavituste paneelile
Avage teavituste paneel lohistades olekuriba alla ja siis lohistage teavituste paneel alla. Toksake
→ Kiirpaneeli paigutus ja toksake aktiveerimiseks lülitit Heleduse kuvamine üleval.
Aku eemaldamine
• Aku eemaldamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Aku eemaldamise
juhiste saamiseks külastage veebilehte www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Ohutuse huvides ei ole lubatud akut ise eemaldada. Valesti eemaldatud aku võib
kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja/või muuta seadme ohtlikuks.
• Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt,
sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata
jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhtumite või vigastuste eest, mille on
põhjustanud Samsungi enda hooletus.
249
Copyright
Copyright © 2020 Samsung Electronics Co., Ltd.
Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.
Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi reprodutseerida, levitada, tõlkida ega edastada mitte mingil
kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas
kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise
süsteemis.
Kaubamärgid
• SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics Co., Ltd. registreeritud kaubamärgid.
• Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud
kaubamärgid.
• Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on
Dolby Laboratories kaubamärgid.
• Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement