Samsung Galaxy A30s Instrukcja obsługi

Samsung Galaxy A30s Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SM-A307FN/DS
www.samsung.pl
Polish. 09/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Spis treści
Podstawowe informacje
4
6
9
13
16
18
21
22
23
25
27
38
40
59
72
77
82
85
88
88
89
90
92
93
94
94
96
96
98
100
103
107
109
113
114
114
Przeczytaj najpierw
Przypadki przegrzewania się urządzenia
i rozwiązania tego problemu
Układ i funkcje w urządzeniu
Bateria
Karta SIM lub USIM (karta nano-SIM)
Karta pamięci (karta microSD)
Włączanie i wyłączanie urządzenia
Konfiguracja wstępna
Konto Samsung
Przenoszenie danych z poprzednio
używanego urządzenia (Smart Switch)
Informacje o działaniu ekranu
Panel powiadomień
Wprowadzanie tekstu
Aplikacje i funkcje
43
45
46
51
55
57
Instalowanie lub odinstalowywanie
aplikacji
Aplikacja Finder
Telefon
Kontakty
Wiadomości
Internet
2
Aparat
Galeria
Ik. emoji AR
Wiele okien
Samsung Health
Galaxy Wearable
Samsung Members
Samsung Notes
Kalendarz
Radio
Dyktafon
Moje pliki
Zegar
Kalkulator
Game Launcher
Przyspieszenie gier
Bixby Home
Reminder
Ekran startowy dzieci
SmartThings
Udostępnianie zawartości
Samsung Global Goals
Aplikacje Google
Spis treści
Ustawienia
154 Google
154 Zaawansowane funkcje
116 Wstęp
116 Połączenia
155 Łącze do Windows
156 Ruchy i gesty
118 Wi-Fi
157 Podwójny komunikator
158 Cyfrowy dobrostan
160 Pielęgnacja urządzenia
120 Bluetooth
122 NFC i płatności
124 Oszczędzanie danych
160 Optymalizacja pracy urządzenia
124 Apl. używające tylko dan. kom.
161 Bateria
125 Menedżer kart SIM
162 Domyślna pamięć
125 Router Wi-Fi i udost. internetu
162 Pamięć RAM
126 Więcej ustawień połączenia
129 Dźwięki i wibracja
163
163
164
165
165
166
129 Dolby Atmos (dźwięk surround)
130 Osobny dźwięk aplikacji
130 Powiadomienia
131 Wyświetlacz
132 Filtr światła niebiesk.
132 Tryb nocny
133 Zmiana trybu ekranu lub
dostosowywania koloru
wyświetlacza
162 Zabezpieczenia
Aplikacje
Zarządzanie ogólne
Dostępność
Aktualizacja oprogramow.
Instrukcja obsługi
Telefon — informacje
Załącznik
167 Rozwiązywanie problemów
172 Wyjmowanie baterii
134 Wygaszacz ekranu
134 Tapety i motywy
135 Ekran blokady
136 Smart Lock
136 Biometria i zabezpieczenia
138 Rozpoznawanie twarzy
141 Rozpoznawanie odcisków palców
144 Samsung Pass
147 Mój sejf
152 Konta i kopia zapasowa
153 Samsung Cloud
3
Podstawowe informacje
Przeczytaj najpierw
Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
• Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
• W zależności od regionu, operatora sieci, specyfikacji modelu lub oprogramowania urządzenia
opisana w instrukcji zawartość może być inna od wyświetlanej na urządzeniu.
• Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i
pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością
mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska,
w jakim uruchomiono aplikacje.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z działaniem aplikacji dostarczonych
przez firmy inne niż Samsung.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością,
wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego.
Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia lub aplikacji.
• Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z
urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie
tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie
praw autorskich. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za niezgodne z prawem
korzystanie z multimediów.
• Za usługi transmisji danych, takie jak przesyłanie wiadomości, przekazywanie i pobieranie
danych, automatyczną synchronizację lub używanie usług lokalizacji, mogą być naliczane
dodatkowe opłaty, zależnie od posiadanej taryfy. Duże ilości danych lepiej jest przesyłać za
pomocą funkcji Wi-Fi.
• Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi
aktualizacji, ale ich wsparcie może zakończyć się bez wcześniejszego powiadomienia. W
przypadku pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o
kontakt z centrum serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji
instalowanych przez użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
4
Podstawowe informacje
• Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania
z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub
utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują
unieważnienie gwarancji.
• W zależności od regionu lub operatora sieci na ekranie umieszczana jest folia ochronna
zabezpieczająca urządzenie w trakcie produkcji i dystrybucji. Uszkodzenia folii ochronnej nie są
objęte gwarancją.
• Obraz na ekranie dotykowym jest wyraźny nawet przy silnym świetle słonecznym dzięki funkcji
automatycznej regulacji zakresu kontrastu na podstawie warunków otoczenia. Ze względu na
cechy tego produktu wyświetlanie nieruchomych obrazów przez długi czas może doprowadzić
do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia.
– – Zaleca się powstrzymanie od wyświetlania nieruchomych obrazów na części lub całości
ekranu dotykowego przez długi okres oraz wyłączanie ekranu dotykowego, gdy urządzenie
nie jest używane.
– – Możliwe jest skonfigurowanie automatycznego wyłączania ekranu dotykowego, gdy ekran
nie jest używany. Uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Wyświetlacz → Wygaszenie
ekranu, a następnie wybierz okres, po którym urządzenie ma wyłączyć ekran dotykowy.
– – Aby włączyć automatyczne dostosowywanie jasności ekranu dotykowego na podstawie
warunków otoczenia, uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Wyświetlacz, a następnie
dotknij przełącznika Jasność adaptacyjna, aby włączyć tę funkcję.
• W zależności od regionu lub modelu niektóre urządzenia wymagają homologacji Federalnej
Komisji Łączności (FCC).
Jeśli urządzenie posiada homologację FCC, można wyświetlić jego identyfikator FCC. Aby
wyświetlić identyfikator FCC, uruchom aplikację Ustawienia i dotknij Telefon — informacje
→ Stan. Urządzenia, które nie ma identyfikatora FCC, nie można sprzedawać na terenie i
terytoriach Stanów Zjednoczonych, a na te obszary można urządzenie sprowadzać wyłącznie na
własny użytek.
Ikony pomocnicze
Ostrzeżenie: sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób
Przestroga: sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu
Uwaga: wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje
5
Podstawowe informacje
Przypadki przegrzewania się urządzenia
i rozwiązania tego problemu
Nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania baterii
Podczas ładowania urządzenie i ładowarka mogą się nagrzewać. W trakcie ładowania
bezprzewodowego lub szybkiego ładowania urządzenie może być cieplejsze w dotyku. Nie wpływa
to negatywnie na okres użytkowania urządzenia ani na wydajność i wchodzi w zakres normalnego
użytkowania urządzenia. Jeżeli bateria nagrzeje się zbyt mocno, ładowarka może przerwać
ładowanie.
Kiedy urządzenie się nagrzeje, trzeba wykonać następujące czynności:
• Odłączyć ładowarkę od urządzenia i zamknąć wszystkie pracujące aplikacje. Poczekać, aż
urządzenie ostygnie, a dopiero potem rozpocząć ładowanie.
• Jeżeli dolna część urządzenia się przegrzewa, może być to spowodowane podłączeniem
uszkodzonego kabla USB. Wymienić uszkodzony kabel USB na nowy kabel dopuszczony do
użytkowania przez firmę Samsung.
• Podczas korzystania z ładowarki bezprzewodowej nie należy umieszczać innych
przedmiotów, takich jak metalowe obiekty, magnesy czy karty z paskiem magnetycznym,
między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową.
Funkcja ładowania bezprzewodowego lub szybkiego ładowania jest dostępna tylko w
wybranych modelach.
Kiedy urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania
W przypadku korzystania z funkcji lub aplikacji zużywających dużo energii lub używania ich przez
długi czas urządzenie może tymczasowo nagrzewać się ze względu na większe zużycie energii
baterii. Zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje i nie używać urządzenia przez pewien czas.
Poniżej przedstawiono przykładowe sytuacje, w których urządzenie może się przegrzewać. W
zależności od wykorzystywanych funkcji i aplikacji, podane przykłady mogą nie dotyczyć Twojego
modelu urządzenia.
• Początkowa konfiguracja po zakupie lub przywracanie danych
• Pobieranie dużych plików
6
Podstawowe informacje
• Używanie aplikacji zużywających dużo energii lub korzystanie z aplikacji przez długi czas
– – Granie w wymagające gry przez długi czas
– – Rejestrowanie wideo przez długi czas
– – Strumieniowanie wideo przy ustawieniu maksymalnej jasności ekranu
– – Łączenie z telewizorem.
• Korzystanie z wielozadaniowości systemu (korzystanie z wielu aplikacji pracujących w tle)
– – Używanie widoku Wiele okien
– – Aktualizowanie lub instalowanie aplikacji podczas nagrywania wideo
– – Pobieranie dużych plików podczas połączenia wideo
– – Nagrywanie wideo podczas korzystania z aplikacji do nawigacji
• Przesyłanie dużej ilości danych podczas synchronizacji z chmurą, wysyłania wiadomości e-mail
lub synchronizacji z innymi kontami
• Korzystanie z aplikacji do nawigacji w samochodzie, kiedy urządzenie jest w miejscu
nasłonecznionym
• Używanie funkcji routera Wi-Fi i tetheringu
• Używanie urządzenia w miejscu o słabym zasięgu sieci lub bez zasięgu
• Ładowanie baterii uszkodzonym kablem USB
• Uszkodzone złącze wielofunkcyjne urządzenia lub narażone na działanie ciał obcych, takich jak
ciecze, pył, proszek metalowy i grafit z ołówka
• Korzystanie z roamingu
Kiedy urządzenie się nagrzeje, trzeba wykonać następujące czynności:
• Dbać o stałą aktualizację oprogramowania urządzenia.
• Konflikty między aplikacjami mogą powodować nagrzewanie się urządzenia. Ponownie
uruchom urządzenie.
• Dezaktywować funkcje Wi-Fi, GPS i Bluetooth, jeżeli nie są używane.
• Zamknąć aplikacje o dużym zużyciu energii baterii lub pracujące w tle, kiedy nie są
używane.
• Usunąć niepotrzebne pliki lub nieużywane aplikacje.
• Zmniejsz jasność ekranu.
• Jeśli urządzenie przegrzewa się lub jest ciepłe przez długi okres czasu, nie używaj go przez
jakiś czas. Jeśli urządzenie nadal się przegrzewa, skontaktuj się z centrum serwisowym
firmy Samsung.
7
Podstawowe informacje
Środki ostrożności dotyczące przegrzewania urządzenia
Zaprzestań korzystania z urządzenia, jeśli poczujesz dyskomfort z powodu jego przegrzania.
W przypadku przegrzania funkcjonalność urządzenia może ulec ograniczeniu lub urządzenie może
się wyłączyć w celu ostygnięcia. Ta funkcja dostępna jest tylko w wybranych modelach.
• Jeśli urządzenie przegrzeje się i osiągnie pewną temperaturę, pojawi się komunikat ostrzeżenia,
aby zapobiec awarii urządzenia, podrażnieniu lub uszkodzeniu skóry oraz wycieku baterii. W
celu obniżenia temperatury ulegną ograniczeniu jasność ekranu i szybkość działania urządzenia.
Nie będzie również możliwe ładowanie baterii. Uruchomione aplikacje zostaną zamknięte
i zostaną ograniczone inne funkcje. Do momentu ostygnięcia urządzenia będzie można
nawiązywać wyłącznie połączenia alarmowe.
• Jeśli po dalszym wzroście temperatury urządzenia pojawi się druki komunikat, urządzenie
wyłączy się. Nie korzystać z urządzenia, dopóki jego temperatura nie spadnie poniżej
określonego poziomu. Jeśli drugi komunikat pojawi się podczas połączenia awaryjnego, nie
zostanie ono rozłączone poprzez wymuszone wyłączenie.
Środki ostrożności dotyczące środowiska pracy
Urządzenie może się nagrzewać ze względu na warunki środowiska pracy. Należy zachować
ostrożność, by nie doprowadzić do skrócenia żywotności baterii ani do uszkodzenia lub zapalenia się
urządzenia.
• Nie przechowywać urządzenia w bardzo gorących lub bardzo zimnych miejscach.
• Nie narażać urządzenia na długotrwałe nasłonecznienie.
• Nie należy używać ani trzymać urządzenia przez długi czas w miejscach bardzo rozgrzanych, jak
samochód w porze letniej.
• Nie umieszczać urządzenia w miejscach, w których może dojść do przegrzania, np. elektryczna
mata grzejna.
• Nie wolno przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, gorących
urządzeń kuchennych ani pojemników pod wysokim ciśnieniem.
• Nie używać kabla z łuszczącą się lub uszkodzoną warstwą zewnętrzną, oraz nie używać
uszkodzonych czy źle działających ładowarek lub baterii.
8
Podstawowe informacje
Układ i funkcje w urządzeniu
Zawartość opakowania
Więcej informacji o zawartości opakowania można znaleźć w instrukcji obsługi.
• Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić
w zależności od kraju lub operatora sieci.
• Dostarczone akcesoria są przeznaczone tylko dla tego urządzenia i mogą być niezgodne
z innymi urządzeniami.
• Wygląd urządzenia i jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
• Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego dystrybutora firmy Samsung. Przed
zakupieniem należy upewnić się, że są zgodne z urządzeniem.
• Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z
niezatwierdzonych akcesoriów może spowodować problemy z wydajnością oraz usterki
nieobjęte gwarancją.
• Dostępność akcesoriów może ulec zmianie i zależy wyłącznie od ich producentów. Więcej
informacji na temat dostępnych akcesoriów można znaleźć w witrynie internetowej firmy
Samsung.
9
Podstawowe informacje
Wygląd urządzenia
Czujnik zbliżeniowy
Głośnik
Czujnik oświetlenia
Kieszeń karty SIM/karty
pamięci
Klawisz głośności
Przedni aparat
Boczny klawisz (klawisz
zasilania)
Ekran dotykowy
Czujnik odcisków palców
Złącze wielofunkcyjne
(USB typu C)
Wbudowana antena GPS
Mikrofon
Tylny aparat
(potrójny)
Wewnętrzna antena
Flesz
Antena NFC
Wewnętrzna antena
Głośnik
Złącze słuchawkowe
Mikrofon
10
Podstawowe informacje
• W przypadku korzystania z głośników, np. podczas odtwarzania plików multimedialnych
lub używania zestawu głośnomówiącego, nie wolno umieszczać urządzenia blisko uszu.
• Należy uważać, aby nie naświetlić obiektywu aparatu silnym źródłem światła, takim
jak bezpośrednie światło słoneczne. W przypadku wystawienia obiektywu aparatu na
działanie silnego źródła światła, takiego jak bezpośrednie światło słoneczne, może dojść
do uszkodzenia matrycy aparatu. Uszkodzenie matrycy jest nieodwracalne i powoduje
kropki lub plamy na zdjęciach.
• W przypadku korzystania z urządzenia z pękniętym szkłem lub akrylem, może pojawić
się ryzyko spowodowania obrażenia. Urządzenia można używać tylko po naprawie w
Centrum serwisowym firmy Samsung.
• Przypadki problemów z połączeniem i rozładowaniem się baterii mogą zdarzyć się w
następujących sytuacjach:
– – Umieszczenie metalicznych naklejek w okolicach anteny urządzenia
– – Założenie na urządzenie pokrywy wykonanej z materiału metalicznego
– – Zakrycie obszaru anteny rękoma lub innymi przedmiotami podczas korzystania
z pewnych funkcji, takich jak połączenia telefoniczne lub połączenia danych
mobilnych.
• Wskazane jest naklejenie na ekranie folii ochronnej atestowanej przez firmę Samsung.
Stosowanie folii ochronnych bez atestu może spowodować wadliwe działanie czujników.
• Nie zakrywaj obszaru czujnika zbliżeniowego/oświetlenia dodatkowymi osłonami, takimi
jak folia lub naklejki zabezpieczające ekran. Może to doprowadzić do wadliwego działania
czujnika.
• Nie należy dopuścić do kontaktu ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może
działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.
11
Podstawowe informacje
Przyciski stałe
Klawisz głośności
Boczny klawisz (klawisz
zasilania)
Klawisz
Funkcja
Boczny klawisz
Klawisz głośności
• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
• Naciśnij, aby włączyć lub zablokować ekran.
• Naciśnij, aby dostosować głośność urządzenia.
Przyciski
Przycisk ostatnie
Przycisk Wstecz
Przycisk ekranu
startowego
Po włączeniu ekranu przyciski zostaną wyświetlone na dole ekranu. Przyciski są domyślnie ustawione
jako przycisk ostatnie, przycisk ekranu startowego oraz przycisk Wstecz. Więcej informacji można
znaleźć w części Pasek nawigacji (przyciski).
12
Podstawowe informacje
Bateria
Ładowanie baterii
Przed pierwszym użyciem baterii lub jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas naładuj ją.
Należy korzystać tylko z baterii, ładowarek i kabli zaakceptowanych przez firmę Samsung i
przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii, ładowarek i kabli
może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
• Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie
urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte
gwarancją.
• Używaj wyłącznie kabla z wtyczką USB typu C dostarczonego z urządzeniem. Użycie
kabla micro USB może spowodować uszkodzenie urządzenia.
• 4000 mAh (typowo)*
*Typowa pojemność została sprawdzona w warunkach laboratoryjnych zapewnianych
przez firmę zewnętrzną.
Typowa pojemność to szacowana średnia wartość uwzględniająca odchylenia w
pojemnościach poszczególnych baterii z próby testowanej zgodnie z normą IEC 61960.
Znamionowa (minimalna) pojemność to 3900 mAh. Rzeczywisty czas eksploatacji baterii
może różnić się w zależności od otoczenia sieciowego, sposobu korzystania z urządzenia i
innych czynników.
Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest
używana. Ładowarka nie jest wyposażona w przełącznik zasilania, dlatego dla oszczędności
energii też należy ją odłączać od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Ładowarka
powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo dostępna podczas
ładowania.
13
Podstawowe informacje
1
2
Podłącz kabel USB do zasilacza USB.
3
4
Podłącz zasilacz USB do gniazdka elektrycznego.
Podłącz kabel USB do złącza wielofunkcyjnego w urządzeniu.
Po pełnym naładowaniu baterii odłącz ładowarkę od urządzenia. Następnie odłącz ładowarkę
od gniazdka elektrycznego.
Ograniczanie zużycia energii baterii
Urządzenie oferuje różne opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii.
• Możesz zoptymalizować pracę urządzenia przy użyciu funkcji obsługi.
• Gdy nie używasz urządzenia, wyłącz ekran, naciskając boczny klawisz.
• Włącz tryb oszczędzania energii.
• Zamknij niepotrzebne aplikacje.
• Wyłącz funkcję Bluetooth, jeśli z niej nie korzystasz.
• Wyłącz automatyczną synchronizację aplikacji, które muszą zostać zsynchronizowane.
• Skróć czas podświetlenia.
• Zmniejsz jasność ekranu.
14
Podstawowe informacje
Porady i środki ostrożności dla ładowania baterii
• Gdy stan naładowania baterii jest niski, ikona baterii jest wyświetlana jako pusta.
• Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu go do
ładowarki. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy ładować wyczerpaną baterię przez
kilka minut.
• Bateria może ulec szybkiemu rozładowaniu, jeśli jednocześnie używa się kilku aplikacji, aplikacji
sieciowych lub takich, które wymagają połączenia z innym urządzeniem. Aby zapobiec zanikowi
zasilania podczas transmisji danych, należy używać tych aplikacji po naładowaniu baterii
urządzenia do pełna.
• Użycie źródła zasilania innego niż ładowarka, takiego jak np. komputer, może spowodować
wydłużenie czasu ładowania ze względu na niższe natężenie prądu.
• Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu
ładowania baterii do pełna.
• Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii ekran
dotykowy może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
• Podczas ładowania urządzenie i ładowarka może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko,
które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Jeśli bateria nagrzeje się
bardziej niż zwykle, ładowarka może przerwać ładowanie. Jeśli wystąpi to podczas ładowania
bezprzewodowego, odłącz urządzenie od ładowarki, aby ostygło, a następnie ładuj je ponownie.
• Jeżeli podczas ładowania urządzenia złącze wielofunkcyjne jest mokre, urządzenie może być
uszkodzone. Przed naładowaniem urządzenia dokładnie wytrzyj złącze wielofunkcyjne.
• Jeżeli ładowanie urządzenia nie przebiega prawidłowo, należy je zanieść wraz z ładowarką do
centrum serwisowego firmy Samsung.
15
Podstawowe informacje
Szybkie ładowanie
Urządzenie jest wyposażone w funkcję szybkiego ładowania. Proces ładowania baterii jest szybszy,
gdy urządzenie lub jego ekran jest wyłączone.
Zwiększanie szybkości ładowania
Aby przyśpieszyć ładowanie, należy wyłączyć urządzenie lub jego ekran podczas ładowania baterii.
Jeśli opcja szybkiego ładowania nie jest włączona, uruchom aplikację Ustawienia, dotknij
Pielęgnacja urządzenia → Bateria → → Ustawienia, a następnie dotknij przełącznika Szybkie
ładowanie przew., aby włączyć funkcję.
• Podczas ładowania nie możesz włączyć czy wyłączyć tej funkcji.
• Nie można używać wbudowanej funkcji szybkiego ładowania w przypadku ładowania
baterii za pomocą zwykłej ładowarki.
• Jeżeli urządzenie się nagrzeje lub wzrośnie temperatura otoczenia, szybkość ładowania
może zostać obniżona automatycznie. Jest to prawidłowe działanie mające na celu
zapobieganie uszkodzeniu urządzenia.
Karta SIM lub USIM (karta nano-SIM)
Instalowanie karty SIM lub USIM
Włóż dostarczoną przez operatora sieci kartę SIM lub USIM.
Możesz włożyć dwie karty SIM lub USIM, by na jednym urządzeniu korzystać z dwóch numerów lub
operatorów. W niektórych obszarach szybkości transferu danych mogą być niższe, jeśli do urządzenia
włożone są dwie karty SIM, niż w przypadku gdy włożona jest tylko jedna karta SIM.
• Używaj wyłącznie kart nano-SIM.
• Należy uważać, aby nie zgubić karty SIM lub USIM. Firma Samsung nie ponosi
odpowiedzialności za wszelkie szkody lub problemy związane z zagubieniem lub
kradzieżą kart.
Niektóre usługi wymagające połączenia sieciowego mogą nie być dostępne w zależności od
operatora sieci.
16
Podstawowe informacje
1
Włóż szpilkę do wyjmowania karty SIM do otworu obok kieszeni karty, aby poluzować kieszeń.
Upewnij się, że szpilka do wyjmowania karty SIM jest ustawiona prostopadle do otworu. W
przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia.
2
3
4
Ostrożnie wyjmij kieszeń z gniazda kieszeni.
Umieść kartę SIM lub USIM w kieszeni, tak aby złote styki były skierowane w dół.
Delikatnie wciśnij kartę SIM lub USIM do kieszeni, aby została w niej zablokowana.
Jeśli karta SIM nie jest zablokowana w kieszeni, może wypaść z niej wypaść lub się wysunąć.
5
Włóż kieszeń z powrotem do gniazda kieszeni.
• Jeżeli umieścisz w swoim urządzeniu mokrą kieszeń, może ono zostać uszkodzone.
Koniecznie sprawdzaj, czy kieszeń jest sucha.
• Wsuń dokładnie kieszeń do przeznaczonego dla niej gniazda, żeby woda nie dostawała
się do urządzenia.
17
Podstawowe informacje
Korzystanie z dwóch kart SIM lub USIM
Jeśli włożysz dwie karty SIM lub USIM, możesz na jednym urządzeniu korzystać z dwóch numerów
lub operatorów.
Aktywowanie kart SIM lub USIM
Uruchom aplikację Ustawienia i dotknij Połączenia → Menedżer kart SIM. Wybierz kartę SIM lub
USIM i dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję.
Dostosowanie kart SIM lub USIM
Uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Połączenia → Menedżer kart SIM i wybierz kartę SIM lub
USIM, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:
• Ikona: zmień ikonę karty SIM lub USIM.
• Nazwa: zmień nazwę wyświetlacza karty SIM lub USIM.
• Tryb pracy sieci: wybierz typ sieci do użytku z kartą SIM lub USIM.
Ustawianie preferowanych kart SIM lub USIM
Kiedy zostaną aktywowane obie karty, możesz konkretnym kartom przypisać połączenia głosowe,
wiadomości i przesyłanie danych.
Uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Połączenia → Menedżer kart SIM, a następnie ustaw
preferencje funkcji kart w obszarze Preferowana karta SIM.
Karta pamięci (karta microSD)
Wkładanie karty pamięci
Pojemność karty pamięci w urządzeniu może różnić się od innych modeli, a niektóre karty
pamięci mogą nie być zgodne z urządzeniem w zależności od producenta i rodzaju karty pamięci.
Aby wyświetlić maksymalną pojemność karty pamięci, zapoznaj się z informacjami na stronie
internetowej Samsung.
• Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej
karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty
zapisanych na karcie danych.
• Należy zachować ostrożność i wkładać kartę pamięci skierowaną właściwą stroną do
góry.
18
Podstawowe informacje
• Urządzenie obsługuje karty pamięci z systemem plików FAT i exFAT. Jeżeli zostanie
włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie
wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie bądź karta nie zostanie rozpoznana. Aby
użyć karty pamięci, należy ją sformatować. Jeżeli urządzenie nie może sformatować karty
pamięci lub jej nie rozpoznaje, należy skontaktować się z producentem karty pamięci lub
serwisem firmy Samsung.
• Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
• Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików na karcie będzie widoczny w
folderze Moje pliki → Karta pamięci.
1
Włóż szpilkę do wyjmowania karty SIM do otworu obok kieszeni karty, aby poluzować kieszeń.
Upewnij się, że szpilka do wyjmowania karty SIM jest ustawiona prostopadle do otworu. W
przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia.
2
Ostrożnie wyjmij kieszeń z gniazda kieszeni.
Usunięcie kieszeni z urządzenia spowoduje przerwanie połączenia danych mobilnych.
19
Podstawowe informacje
3
4
Umieść kartę pamięci w kieszeni, tak aby złote styki były skierowane w dół.
Delikatnie wciśnij kartę pamięci do kieszeni, aby została w niej zablokowana.
Jeżeli karta pamięci nie jest zablokowana w kieszeni, może wypaść z niej wypaść lub się
wysunąć.
5
Włóż kieszeń z powrotem do gniazda kieszeni.
• Jeżeli umieścisz w swoim urządzeniu mokrą kieszeń, może ono zostać uszkodzone.
Koniecznie sprawdzaj, czy kieszeń jest sucha.
• Wsuń dokładnie kieszeń do przeznaczonego dla niej gniazda, żeby woda nie dostawała
się do urządzenia.
Wyjmowanie karty pamięci
W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować.
Uruchom aplikację Ustawienia i dotknij Pielęgnacja urządzenia → Domyślna pamięć → →
Ustawienia pamięci → Karta pamięci → Odinstaluj.
Nie usuwaj pamięci zewnętrznych, takich jak karta pamięci lub pamięć USB, podczas
przenoszenia danych, uzyskiwania do nich dostępu oraz tuż po ich przeniesieniu. Może to
spowodować utratę lub uszkodzenie danych, a także uszkodzenie pamięci zewnętrznej bądź
urządzenia. W przypadku nieprawidłowego użycia urządzeń pamięci zewnętrznej firma
Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub powstałe uszkodzenia.
Formatowanie karty pamięci
Karta pamięci sformatowana w innym komputerze może być niezgodna z używanym urządzeniem.
Kartę pamięci należy formatować w urządzeniu.
Uruchom aplikację Ustawienia i dotknij Pielęgnacja urządzenia → Domyślna pamięć → →
Ustawienia pamięci → Karta pamięci → Formatuj.
Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową
wszystkich ważnych danych zapisanych na karcie pamięci. Gwarancja producenta nie
uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.
20
Podstawowe informacje
Włączanie i wyłączanie urządzenia
Naciśnij i przytrzymaj boczny klawisz przez kilka sekund, aby włączyć urządzenie.
Po pierwszym włączeniu urządzenia lub po wymazaniu danych skonfiguruj urządzenie, wykonując
polecenia wyświetlane na ekranie.
Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć i przytrzymać boczny klawisz, a następnie dotknąć Wyłączanie
zasilania.
W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym
ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych
ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.
Ponowne uruchamianie urządzenia
Aby ponownie uruchomić urządzenie, nacisnąć i przytrzymać boczny klawisz, a następnie dotknąć
Uruchom ponownie.
Jeśli urządzenie zawiesi się i nie reaguje, zrestartuj je, jednocześnie naciskając boczny klawisz oraz
klawisz Ciszej i przytrzymując te przyciski przez ponad 7 sekund.
Klawisz Ciszej
Boczny klawisz
Tryb awaryjny
Możesz przełączyć je w tryb awaryjny, aby ograniczyć zużycie baterii. Działanie niektórych aplikacji
i funkcji zostanie ograniczone. W trybie ratunkowym możesz m.in. wykonać połączenie awaryjne,
przesłać informację o swojej bieżącej lokalizacji innym osobom, a także włączyć alarm.
Włączanie trybu ratunkowego
Aby włączyć tryb awaryjny, nacisnąć i przytrzymać boczny klawisz, a następnie dotknąć Tryb
awaryjny.
Pozostały czas zużycia wyświetla czas, jaki pozostał do wyładowania baterii. Czas zużycia
może być inny zależnie od ustawień urządzenia i warunków obsługi.
Wyłączanie trybu ratunkowego
Aby wyłączyć tryb awaryjny, dotknij → Wyłącz Tryb awaryjny. Ewentualnie nacisnąć i przytrzymać
boczny klawisz, a następnie dotknąć Tryb awaryjny.
21
Podstawowe informacje
Konfiguracja wstępna
Po pierwszym włączeniu urządzenia lub po wymazaniu danych skonfiguruj urządzenie, wykonując
polecenia wyświetlane na ekranie.
1
2
Włącz urządzenie.
Wybierz preferowany język urządzenia i wybierz
.
Wybierz język.
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfiguracji.
Wyświetlony zostanie ekran startowy.
W przypadku braku połączenia z siecią Wi-Fi ustawienie niektórych funkcji urządzenia może
być niemożliwe podczas konfiguracji wstępnej.
22
Podstawowe informacje
Konto Samsung
Wstęp
Konto Samsung jest zintegrowaną usługą pozwalającą na korzystanie z wielu usług Samsung
dostępnych na urządzeniach mobilnych, w telewizorach i na stronie internetowej firmy Samsung.
Lista usług dostępnych dla konta Samsung znajduje się na stronie account.samsung.com. Aby
uzyskać więcej informacji o kontach Samsung, uruchom aplikację Ustawienia i dotknij Konta i kopia
zapasowa → Konta → Samsung account → → Pomoc.
Tworzenie konta Samsung
Jeżeli nie masz konta Samsung, warto je stworzyć. Istnieje możliwość utworzenia konta Samsung
przy pomocy adresu e-mail.
1
Uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Konta i kopia zapasowa → Konta → Dodaj konto →
Samsung account.
Ewentualnie uruchom aplikację Ustawienia i dotknij
2
3
.
Dotknij Utwórz konto.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć tworzenie swojego
konta.
23
Podstawowe informacje
Logowanie się do swojego konta Samsung.
Jeżeli masz już konto Samsung, zaloguj się na nie.
1
Uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Konta i kopia zapasowa → Konta → Dodaj konto →
Samsung account.
Ewentualnie uruchom aplikację Ustawienia i dotknij
2
3
.
Wpisz identyfikator i hasło do konta Samsung i dotknij Zaloguj.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zalogować się na swoje konto Samsung.
Odnajdowanie identyfikatora i resetowanie hasła
Jeśli zapomnisz identyfikatora lub hasła konta Samsung, dotknij Znajdź identyfikator lub
Resetuj hasło na ekranie logowania na konto Samsung. Istnieje możliwość odnalezienia swojego
identyfikatora lub resetowania hasła po prowadzeniu wymaganych informacji.
Usuwanie konta Samsung
Usunięcie konta Samsung z urządzenia oznacza jednoczesne usunięcie swoich danych, takich jak
kontakty lub wydarzenia.
1
2
3
Uruchom aplikację Ustawienia i dotknij Konta i kopia zapasowa → Konta.
Dotknij Samsung account → → Usuń konto.
Dotknij Usuń, wpisz hasło do konta Samsung, a następnie dotknij OK.
24
Podstawowe informacje
Przenoszenie danych z poprzednio używanego
urządzenia (Smart Switch)
Istnieje możliwość korzystania ze Smart Switch do przesyłania danych z poprzednio używanego
urządzenia na nowe urządzenie.
Uruchom aplikację Ustawienia i dotknij Konta i kopia zapasowa → Smart Switch.
• Funkcja ta może nie być obsługiwana na niektórych urządzeniach lub komputerach.
• Usługa podlega ograniczeniom. Więcej szczegółów można znaleźć w witrynie
www.samsung.com/smartswitch. Firma Samsung podchodzi poważnie do kwestii
praw autorskich. Kopiuj wyłącznie zawartości będące Twoją własnością lub do których
kopiowania masz prawo.
Przenoszenie danych bezprzewodowo
Przesyłaj dane z poprzednio używanego urządzenia na swoje urządzenie bezprzewodowo, za
pośrednictwem funkcji Wi-Fi Direct.
1
Uruchom aplikację Smart Switch na poprzednim urządzeniu.
Jeśli nie masz tej aplikacji, pobierz ją ze Galaxy Store lub Sklep Play.
2
Na urządzeniu uruchom aplikację Ustawienia i dotknij Konta i kopia zapasowa → Smart
Switch.
3
4
5
6
7
Umieść urządzenia obok siebie.
Na poprzednio używanym urządzeniu dotknij Wyślij dane → Bezprzewodowo.
Na poprzednio używanym urządzeniu wybierz element do przeniesienia i dotknij Wyślij.
Na urządzeniu dotknij Odbierz.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przenieść dane z poprzedniego
urządzenia.
Kiedy zakończy się przesył danych, możesz w swoim urządzeniu wyświetlić listę przeniesionych
danych.
25
Podstawowe informacje
Wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie danych z wykorzystaniem
pamięci zewnętrznej
Przesyłaj dane przy użyciu pamięci zewnętrznej np. karty microSD.
1
2
3
Wykonaj kopię zapasową danych z poprzednio używanego urządzenia pamięci zewnętrznej.
4
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przenieść dane pamięci
zewnętrznej.
Umieść zewnętrzne urządzenie pamięci w urządzeniu lub podłącz je do takiego urządzenia.
Na urządzeniu uruchom aplikację Ustawienia i dotknij Konta i kopia zapasowa → Smart
Switch → → Przywróć.
Przesyłanie danych kopii zapasowych z komputera
Przenoszenie danych między urządzeniem a komputerem. Musisz pobrać komputerową wersję
aplikacji Smart Switch ze strony www.samsung.com/smartswitch. Zapisz na komputerze kopię
zapasową danych z poprzednio używanego urządzenia i importuj je do swojego urządzenia.
1
W komputerze odwiedź stronę www.samsung.com/smartswitch w celu pobrania aplikacji Smart
Switch.
2
W komputerze uruchom aplikację Smart Switch.
Jeśli poprzednio używane urządzenie nie było urządzeniem Samsung, zapisz kopię
zapasową danych na komputerze przy użyciu programu dostarczonego przez producenta
urządzenia. Następnie przejdź do piątego kroku.
3
4
Podłącz poprzednio używane urządzenie do komputera kablem USB urządzenia.
5
6
Podłącz swoje urządzenie do komputera kablem USB.
Na komputerze postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać
kopię zapasową danych z urządzenia. Następnie odłącz poprzednio używane urządzenie od
komputera.
Na komputerze postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przesłać dane
do swojego urządzenia.
26
Podstawowe informacje
Informacje o działaniu ekranu
Sterowanie ekranem dotykowym
• Nie należy dopuszczać do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami
elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe
działanie ekranu dotykowego.
• Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi
przedmiotami ani zbyt mocno naciskać palcami.
• Zaleca się powstrzymanie od wyświetlania nieruchomych obrazów na części lub całości
ekranu dotykowego przez długi okres. W przeciwnym razie może to doprowadzić do
wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia.
• Urządzenie może nie rozpoznawać dotyku w pobliżu krawędzi ekranu, które znajdują się
poza obszarem sterowania dotykiem.
• Zalecana jest obsługa ekranu dotykowego za pomocą palców.
Dotknięcie
Dotknij ekranu.
Dotknięcie i przytrzymanie
Dotknij ekranu i przytrzymaj go przez co
około 2 sekundy.
27
Podstawowe informacje
Przeciąganie
Dotknij elementu i przytrzymaj go, a
następnie przeciągnij w miejsce docelowe.
Dwukrotne dotknięcie
Dotknij dwukrotnie ekranu.
Przesuwanie
Przeciągnij w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
Rozsuwanie i zsuwanie palców
Rozsuń lub zsuń dwa palce na ekranie.
28
Podstawowe informacje
Pasek nawigacji (przyciski)
Po włączeniu ekranu przyciski zostaną wyświetlone na pasku nawigacyjnym na dole ekranu.
Przyciski są domyślnie ustawione jako przycisk ostatnie, przycisk ekranu startowego oraz przycisk
Wstecz. Funkcje przycisków mogą się zmieniać w zależności od aktualnie używanej aplikacji lub
środowiska.
Przycisk
Funkcja
Ostatnie
• Dotknij, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.
• Dotknij, aby powrócić do ekranu startowego.
Ekran startowy
• Dotknij i przytrzymaj, aby uruchomić aplikację Asystentem
Google.
Wstecz
• Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Ukrywanie paska nawigacji
Można zwiększyć ilość miejsca na ekranie na przeglądanie plików lub używanie aplikacji, ukrywając
pasek nawigacji.
Uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Wyświetlacz → Pasek nawigacji, a następnie w Typ
nawigacji dotknij Gesty pełnoekranowe. Pasek nawigacji zostanie ukryty, a w miejscu przycisków
zostaną pokazane podpowiedzi gestów. Aby używać przycisków, przeciągnij podpowiedź gestu
żądanego przycisku w górę.
Aby ukryć podpowiedzi gestów na dole ekranu, dotknij przełącznika Podpowiedzi gestów w celu
wyłączenia tej funkcji.
29
Podstawowe informacje
Ekran startowy oraz ekran aplikacji
Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji
urządzenia. Są na nim wyświetlane widgety, skróty do aplikacji i inne elementy.
Na ekranie aplikacji wyświetlane są ikony aplikacji, w tym także nowo zainstalowanych aplikacji.
Ekran może wyglądać inaczej w zależności od operatora sieci lub regionu.
Widget
Wskaźnik ekranu
Ulubione aplikacje
Pasek nawigacji (przyciski)
30
Podstawowe informacje
Przełączanie pomiędzy ekranem startowym i ekranem aplikacji
Na ekranie startowym przeciągnij palcem w górę lub w dół, aby otworzyć ekran aplikacji.
Aby powrócić na ekran startowy, przeciągnij palcem w górę lub w dół na ekranie aplikacji. Możesz
także dotknąć przycisku ekranu startowego lub przycisku Wstecz.
Ekran startowy
Ekran aplikacji
Po dodaniu przycisku Aplikacje na ekranie startowym można otwierać ekran aplikacje, dotykając
tego przycisku. Na ekranie startowym dotknij pustego obszaru i przytrzymaj go, dotknij Ustaw.
ekranu startowego, a następnie dotknij przełącznika Przycisk Aplikacje, aby włączyć tę funkcję.
Przycisk Aplikacje zostanie dodany na dole ekranu startowego.
Przycisk aplikacji
31
Podstawowe informacje
Wyświetlanie ekranu w trybie krajobrazu
Na ekranie startowym dotknij pustego obszaru i przytrzymaj go, dotknij Ustaw. ekranu startowego,
a następnie dotknij przełącznika Obracaj do trybu poziomego, aby włączyć tę funkcję.
Obróć urządzenie poziomo, żeby wyświetlić ekran w trybie krajobrazu.
Przenoszenie elementów
Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce. Jeśli chcesz przenieść
element do innego panelu, przeciągnij go na bok ekranu.
Aby dodać skrót do aplikacji na ekranie startowym, dotknij elementu na ekranie aplikacji i
przytrzymaj go, a następnie dotknij Dod. do ekr.st. Skrót do aplikacji zostanie dodany na ekranie
startowym.
Często używane aplikacje można przenieść do obszaru skrótów znajdującego się na dole ekranu
startowego.
32
Podstawowe informacje
Tworzenie folderów
Utwórz foldery do zbierania podobnych aplikacji, aby mieć do nich szybki dostęp i szybko je
uruchamiać.
Na ekranie startowym lub ekranie aplikacji dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij
do innej aplikacji.
Utworzony zostanie nowy folder zawierający wybrane aplikacje. Dotknij Wpisz nazwę katalogu i
wprowadź nazwę folderu.
• Dodawanie większej liczby aplikacji
Dotknij Dodaj aplikacje na folderze. Zaznacz aplikacje do dodania i dotknij Dodaj. Możesz
również dodać aplikację, przeciągając ją do folderu.
• Przenoszenie aplikacji z folderu
Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, aby przeciągnąć ją w nowe miejsce.
• Usuwanie folderu
Dotknij folderu i przytrzymaj go, a następnie dotknij Usuń katalog. Usunięty zostanie tylko
folder. Aplikacje z folderu zostaną przeniesione do ekranu aplikacji.
33
Podstawowe informacje
Edytowanie ekranu startowego
Aby uzyskać dostęp do opcji edycji, na ekranie startowym dotknij pustego miejsca i je przytrzymaj
albo zsuń palce. Można ustawić tapetę, dodawać widgety i wykonywać inne czynności. Można
również dodawać i usuwać panele ekranu startowego, a także zmieniać ich ułożenie.
• Dodawanie paneli: przeciągnij w lewo, a następnie dotknij
.
• Przenoszenie paneli: dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w nowe
miejsce.
• Usuwanie paneli: dotknij
na panelu.
• Tapety: zmiana ustawień tapety ekranu startowego oraz ekranu blokady.
• Motywy: zmiana tematu w urządzeniu. Elementy wizualne interfejsu, takie jak kolory, ikony i
tapety, ulegną zmianie w zależności od wybranego tematu.
• Widgety: widgety to małe aplikacje, które wyświetlają informacje z aplikacji i umożliwiają
dostęp do niektórych ich funkcji w wygodny sposób na ekranie startowym. Dotknij widgetu i
przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do ekranu startowego. Widget zostanie dodany do
ekranu startowego.
• Ustaw. ekranu startowego: skonfigurować ustawienia ekranu startowego, takie jak siatka
ekranu lub układ ekranu.
34
Podstawowe informacje
Wyświetlanie wszystkich aplikacji na ekranie startowym
Istnieje możliwość ustawienia urządzenia tak, aby wyświetlało wszystkie aplikacje na ekranie
startowym, bez używania dodatkowego ekranu aplikacji. Na ekranie startowym dotknij pustego
obszaru i przytrzymaj go, a następnie dotknij Ustaw. ekranu startowego → Układ ekranu
startowego → Tylko ekran startowy → Zastosuj.
Teraz można uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji, przeciągając palcem w lewo po ekranie
startowym.
Ikony wskaźników
Ikony wskaźników są wyświetlane na pasku stanu u góry ekranu. W poniższej tabeli przedstawiono
najczęściej spotykane ikony.
• W niektórych aplikacjach u góry ekranu nie jest wyświetlany pasek stanu. Aby pasek
stanu został wyświetlony, przeciągnij palcem w dół od górnej krawędzi ekranu.
• Niektóre ikony pojawiają się tylko po otwarciu panelu powiadomień.
• Ikony wskaźników mogą wyglądać inaczej w zależności od operatora sieci lub modelu.
Ikona
Znaczenie
Brak sygnału
Moc sygnału
Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
Połączenie z siecią GPRS
Połączenie z siecią EDGE
Połączenie z siecią UMTS
Połączenie z siecią HSDPA
Połączenie z siecią HSPA+
Połączono z siecią LTE
Połączenie z siecią Wi-Fi
Aktywna funkcja Bluetooth
Używane usługi lokalizacji
Trwa połączenie
Połączenie nieodebrane
Nowa wiadomość SMS lub MMS
Alarm włączony
35
Podstawowe informacje
Ikona
Znaczenie
Włączony tryb cichy
Włączony tryb wibracji
Włączony tryb offline
Wystąpił błąd lub należy zachować ostrożność
Ładowanie baterii
Poziom naładowania baterii
Ekran blokady
Naciśnięcie bocznego klawisza powoduje wyłączenie i zablokowanie ekranu. Ekran jest również
automatycznie wyłączany i blokowany, gdy urządzenie nie jest używane przez określony czas.
Aby odblokować ekran, przeciągnij w dowolnym kierunku po włączeniu ekranu.
Jeśli ekran jest wyłączony, naciśnij boczny klawisz, aby włączyć ekran. Możesz też dwukrotnie
dotknąć ekranu.
Ekran blokady
36
Podstawowe informacje
Zmiana metody blokowania ekranu
Aby zmienić metodę blokowania ekranu uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Ekran blokady →
Typ blokady ekranu, a następnie wybierz daną metodę.
Kiedy ustawisz wzór, numer PIN, hasło lub dane biometryczne jako metodę blokowania ekranu,
możesz chronić swoje informacje osobiste poprzez zablokowanie innym osobom dostępu do
urządzenia. Po ustawieniu metody blokowania ekranu do każdorazowego jego odblokowania
będzie potrzebny służący do tego kod.
• Przeciągnij: aby odblokować ekran, przeciągnij palcem w dowolnym kierunku.
• Symbol: aby odblokować ekran, narysuj palcem wzór łączący co najmniej cztery kropki.
• Kod PIN: aby odblokować ekran, wprowadź PIN składający się z co najmniej czterech cyfr.
• Hasło: aby odblokować ekran, wprowadź hasło składające się z co najmniej czterech znaków,
cyfr lub symboli.
• Brak: nie ustawiaj metody zablokowania ekranu.
• Twarz: zarejestruj swoją twarz, aby odblokować ekran. Więcej informacji można znaleźć w części
Rozpoznawanie twarzy.
• Odciski palców: zarejestruj swoje odciski palców, aby odblokować ekran. Więcej informacji
można znaleźć w części Rozpoznawanie odcisków palców.
Jeżeli kilka razy z rzędu wprowadzisz kod odblokowania i wyczerpiesz limit prób, możesz
ustawić urządzenie tak, żeby zostały w nim przywrócone dane fabryczne. Uruchom aplikację
Ustawienia, dotknij Ekran blokady → Ustawienia bezpiecznej blokady, odblokuj ekran
wcześniej ustawioną metodą blokowania ekranu, a następnie dotknij przełącznika Autom.
zer. do ust. fabr., aby włączyć tę funkcję.
Zrzut z ekranu
Podczas korzystania z urządzenia można zapisać zrzut ekranu.
Poniżej przedstawiono metody zapisywania zrzutu ekranu. Zrzuty ekranu zostaną zapisane w
aplikacji Galeria.
• Zrzut ekranu klawiszem: nacisnąć jednocześnie klawisz Ciszej i boczny klawisz.
• Zrzut ekranu gestem przeciągnięcia: przeciągnij palcem w lewo lub w prawo po ekranie.
• W niektórych aplikacjach i funkcjach nie można zapisać zrzutu ekranu.
• Jeśli funkcja zapisywania zrzutu ekranu przez przeciągnięcie nie jest włączona, uruchom
aplikację Ustawienia, dotknij Zaawansowane funkcje → Ruchy i gesty, a następnie
dotknij przełącznika Przeciągnij dłonią, aby przechwycić w celu włączenia tej funkcji.
37
Podstawowe informacje
Panel powiadomień
Informacje o otrzymaniu nowych powiadomień, na przykład o wiadomościach lub nieodebranych
połączeniach, są wyświetlane w postaci ikon wskaźników na pasku stanu. Aby dowiedzieć się więcej
o ikonach, otwórz panel powiadomień i przeczytaj informacje szczegółowe.
Aby otworzyć panel powiadomień, przeciągnij pasek stanu w dół. Aby zamknąć panel powiadomień,
przeciągnij w górę palcem po ekranie.
Na panelu powiadomień można korzystać z następujących funkcji.
Wyszukiwanie zawartości lub
aplikacji przechowywanych na
urządzeniu.
Uruchamianie aplikacji Ustawienia.
Przyciski szybkich ustawień
Sterowanie podłączonymi
pobliskimi urządzeniami oraz
urządzeniami SmartThings i
scenami.
Sterowanie multimediami na
urządzeniu i połączonych
pobliskich urządzeniach.
Wyświetlanie szczegółów
powiadomienia i wykonywanie
różnych czynności.
Preferowana karta SIM lub USIM dla
każdej opcji. Dotknij i przytrzymaj,
aby uzyskać dostęp do menedżera
karty SIM.
Uzyskiwanie dostępu do ustawień
powiadomień.
Usuwanie wszystkich
powiadomień.
38
Podstawowe informacje
Korzystanie z przycisków szybkich ustawień
Dotknij przycisków szybkich ustawień, aby włączyć określone funkcje. Przeciągnij w dół na panelu
powiadomień, aby wyświetlić więcej przycisków.
Aby zmienić ustawienia funkcji, dotknij tekstu pod każdym przyciskiem. Bardziej szczegółowe
ustawienia można wyświetlić po dotknięciu i przytrzymaniu przycisku.
Aby zmienić rozmieszczenie przycisków, dotknij → Kolejność przycisków, dotknij przycisku i
przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w inne miejsce.
Sterowanie odtwarzaniem multimediów
Funkcja Multimedia umożliwia łatwe sterowanie odtwarzaniem muzyki lub filmów. Można też
kontynuować odtwarzanie z innego urządzenia.
1
2
Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij Multimedia.
Dotknij ikon na panelu sterowania, aby sterować odtwarzaniem.
Aby wznowić odtwarzanie z innego urządzenia, dotknij
39
i wybierz żądane urządzenie.
Podstawowe informacje
Wprowadzanie tekstu
Wygląd klawiatury
Gdy wysyłasz wiadomości, tworzysz notatki itp., automatycznie wyświetlana jest klawiatura, aby
można było wpisać tekst.
Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy
zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.
Dodatkowe funkcje klawiatury
Wyświetlanie innych funkcji
klawiatury.
Wprowadzanie wielkich liter. Aby
pisać tylko wielkimi literami, dotknij
go dwukrotnie.
Usuwanie poprzedniego znaku.
Przechodzenie do następnej linii.
Wprowadzanie symboli.
Wstawianie odstępu.
Zmienianie języka wprowadzania
Dotknij → Języki i typy → Zarządzaj językami wprow. i wybierz żądane języki. Jeśli wybierzesz
więcej niż jeden język, możesz przełączać języki wpisywania, przesuwając klawisz spacji w lewo lub
w prawo.
Zmiana klawiatury
Żeby zmienić typ klawiatury, dotknij
pożądany typ klawiatury.
→ Języki i typy, wybierz język, a następnie wybierz
W Klawiatura 3x4 do klawisza są przypisane trzy lub cztery znaki. Aby wprowadzić znak,
dotknij odpowiedni klawisz aż do momentu pojawienia się żądanego znaku.
40
Podstawowe informacje
Dodatkowe funkcje klawiatury
Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od regionu i operatora sieci.
•
•
•
: odgadywanie słów na podstawie wprowadzonych liter i wyświetlanie podpowiedzi. Aby
powrócić do listy funkcji klawiatury, dotknij .
: dodawanie emotikon.
: wprowadź naklejki. Istnieje także możliwość wprowadzenia naklejek Moja ikona emoji
wyglądających tak samo jak użytkownik. Więcej informacji zawiera część Używanie naklejek
Moja ikona emoji podczas rozmowy.
•
: dołączaj animowane obrazki GIF.
•
: głosowe wprowadzanie tekstu.
•
: zmiana ustawień klawiatury.
•
→
•
→
: zmiana trybu klawiatury lub jej wielkości.
•
→
: otwieranie panelu edycji tekstu.
: dodawanie elementu ze schowka.
Kopiowanie i wklejanie
1
2
Dotknij tekstu i przytrzymaj na nim palec.
3
Dotknij Kopiuj lub Wytnij.
Przeciągnij
cały tekst.
lub
, aby wybrać fragment tekstu, lub dotknij Zaznacz wszystko, aby wybrać
Wybrany tekst zostaje skopiowany do schowka.
4
Dotknij punktu, w którym ma zostać wstawiony tekst, przytrzymaj go i dotknij Wklej.
Jeśli chcesz wkleić wcześniej skopiowany tekst, dotknij Schowek i wybierz tekst.
41
Podstawowe informacje
Słownik
Ta funkcja umożliwia wyszukiwanie definicji słów podczas korzystania z różnych funkcji, takich jak
przeglądanie stron WWW.
1
2
Dotknij i przytrzymaj słowo, które chcesz wyszukać.
Dotknij Słownik na liście opcji.
Jeśli słownik nie był zainstalowany na urządzeniu, dotknij Przenieś do pozycji Zarządzaj
obok słownika, a następnie dotknij Instaluj, aby go pobrać.
słownikami, dotknij
3
Definicje można przeglądać w wyskakującym oknie.
Aby przełączyć do trybu pełnoekranowego, dotknij . Dotknij definicję na ekranie, aby
zobaczyć więcej definicji. W widoku szczegółowym dotknij , aby dodać słowo do listy
ulubionych słów lub dotknij Wyszukaj w sieci WWW, aby skorzystać ze słowa jako terminu
wyszukiwania.
42
Aplikacje i funkcje
Instalowanie lub odinstalowywanie aplikacji
Galaxy Store
Kupuj i pobieraj aplikacje. Możesz pobierać aplikacje dedykowane dla urządzeń Samsung Galaxy.
Uruchom aplikację Galaxy Store.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
Instalowanie aplikacji
Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć
, aby wyszukiwać słowo kluczowe.
Jeśli chcesz wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz ją. Aby pobrać bezpłatne aplikacje, dotknij
Instaluj. Jeśli aplikacja jest płatna, można ją kupić i pobrać, dotykając ceny i postępując zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Aby zmienić ustawienia automatycznej aktualizacji, dotknij → Ustawienia →
Automatyczne aktualizowanie aplikacji, a następnie wybierz opcję.
Sklep Play
Kupuj i pobieraj aplikacje.
Uruchom aplikację Sklep Play.
Instalowanie aplikacji
Przeglądaj aplikacje według kategorii lub wyszukuj je przy użyciu słów kluczowych.
Jeśli chcesz wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz ją. Aby pobrać bezpłatne aplikacje, dotknij
Zainstaluj. Jeśli aplikacja jest płatna, można ją kupić i pobrać, dotykając ceny i postępując zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
→ Ustawienia →
Aby zmienić ustawienia automatycznej aktualizacji, dotknij
Aktualizuj aplikacje automatycznie, a następnie wybierz opcję.
43
Aplikacje i funkcje
Zarządzanie aplikacjami
Odinstalowywanie lub wyłączanie aplikacji
Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie wybierz opcję.
• Wyłącz: wyłączanie wybranych domyślnych aplikacji, których nie można odinstalować z
urządzenia.
• Odinstal.: odinstalowanie pobranych aplikacji.
Włączanie aplikacji
Uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Aplikacje →
następnie dotknij Włącz.
→ Wyłączono, wybierz aplikację, a
Ustawianie zezwoleń aplikacji
Do poprawnego działania niektóre aplikacje wymagają zezwolenia na dostęp do lub korzystanie
z informacji na Twoim urządzeniu. Po otwarciu przez użytkownika aplikacji może pojawić się
wyskakujące okienko z prośbą o pozwolenie na dostęp do niektórych funkcji lub informacji.
W wyskakującym okienku dotknij Zezwól, aby przydzielić aplikacji uprawnienia.
Aby wyświetlić ustawienia zezwoleń w aplikacjach, uruchom aplikację Ustawienia i dotknij
Aplikacje. Wybierz aplikację i dotknij Zezwolenia. Możesz wyświetlić listę zezwoleń aplikacji i
zmienić je.
Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia zezwoleń aplikacji według kategorii zezwolenia, uruchom
aplikację Ustawienia i dotknij Aplikacje → → Uprawnienia aplikacji. Wybierz element i dotknij
przełączników znajdujących się obok aplikacji, aby udzielić zezwoleń.
Jeżeli nie udzielisz aplikacji zezwoleń, podstawowe jej funkcje mogą działać niepoprawnie.
44
Aplikacje i funkcje
Aplikacja Finder
Umożliwia szybkie wyszukiwanie zawartości na urządzeniu.
1
Na ekranie aplikacji dotknij Wyszukiwanie w aplikacji Szukacz. Ewentualnie otwórz panel
powiadomień i dotknij .
2
Wprowadź słowo kluczowe.
Zostanie wykonane wyszukiwanie aplikacji i zawartości na urządzeniu.
Dotykając
na klawiaturze, można wyszukać więcej zawartości.
45
Aplikacje i funkcje
Telefon
Wstęp
Ta aplikacja służy do wykonywania lub odbierania połączeń głosowych i wideo.
Nawiązywanie połączeń
1
2
3
Uruchom aplikację Telefon i dotknij Klawiat.
Wprowadź numer telefonu.
Dotknij
, aby nawiązać połączenie głosowe, lub dotknij
, aby nawiązać połączenie wideo.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Dodawanie numeru do listy
kontaktów.
Wyszukiwanie kontaktu.
Wyświetlanie podglądu numeru
telefonu.
Usuwanie poprzedniego znaku.
46
Aplikacje i funkcje
Wykonywanie połączeń z dzienników połączeń lub listy kontaktów
Uruchom aplikację Telefon, dotknij Ostatnie lub Kontakty, a następnie przeciągnij palcem w prawo
po kontakcie lub numerze telefonu, aby nawiązać połączenie.
Jeśli ta funkcja jest wyłączona, uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Zaawansowane funkcje →
Ruchy i gesty, a następnie dotknij przełącznika Przeciągnij, aby zadz./wys.wiad. w celu włączenia
tej funkcji.
Korzystanie z szybkiego wybierania
Istnieje możliwość ustawienia numerów szybkiego wybierania, aby szybko nawiązywać połączenia.
Aby ustawić szybkie wybieranie numeru, uruchom aplikację Telefon, dotknij Klawiat. lub Kontakty
→ → Numery szybk. wybierania, wybierz numer szybkiego wybierania, a następnie dodaj numer
telefonu.
Aby nawiązać połączenie, dotknij numeru szybkiego wybierania na klawiaturze i przytrzymaj go.
W przypadku numerów szybkiego wybierania większych od 9 dotknij pierwszych cyfr numeru, a
następnie dotknij ostatniej cyfry i przytrzymaj ją.
Na przykład: jeśli jako numer szybkiego wybierania ustawiono 123, dotknij 1, dotknij 2, a następnie
dotknij i przytrzymaj 3.
Wykonywanie połączeń przy zablokowanym ekranie.
Na zablokowanym ekranie przeciągnij
poza okrąg.
Wykonywanie połączeń poprzez wyszukiwanie pobliskich miejsc
Istnieje możliwość łatwego wykonywania połączeń do lokalizacji w pobliżu miejsca, w którym się
znajdujesz, poprzez wyszukiwanie ich informacji. Możesz wyszukiwać pobliskie miejsca według
kategorii, takie jak restauracje lub sklepy, lub poprzez wybór rekomendowanych popularnych miejsc.
Uruchomić aplikację Telefon, dotknąć Miejsca, a następnie wybrać kategorię lub dotknąć
wprowadzić w polu wyszukiwania nazwę firmy.
i
Możesz też wybrać jedno z polecanych popularnych miejsc. Pojawią się informacje o nich, takie jak
numer telefonu czy adres.
Nawiązywanie połączenia międzynarodowego
1
2
3
Uruchom aplikację Telefon i dotknij Klawiat.
Dotknij i przytrzymaj 0, aż zostanie wyświetlony znak +.
Wpisz numer kierunkowy kraju i miejscowości oraz numer telefonu, a następnie dotknij
47
.
Aplikacje i funkcje
Odbieranie połączeń
Odbieranie połączenia
Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij
poza duży okrąg.
Odrzucanie połączenia
Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij
poza duży okrąg.
Aby wysłać wiadomość po odrzuceniu połączenia przychodzącego, przeciągnij pasek Wyślij
wiadomość w górę i wybierz wiadomość, którą chcesz wysłać. Jeśli przełącznik Dodaj
przypomnienie jest włączony, zostanie dodane przypomnienie o odrzuconym połączeniu na
godzinę do przodu.
Aby utworzyć różne wiadomości o odrzucaniu połączeń, uruchom aplikację Telefon, dotknij →
Ustawienia → Wiadomości szybkiego odrzucania, wprowadź wiadomość i dotknij .
Nieodebrane połączenia
Jeśli nie odbierzesz połączenia, ikona
zostanie wyświetlona na pasku stanu. Otwórz panel
powiadomień, aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń. Możesz też uruchomić aplikację Telefon
i dotknąć Ostatnie, aby wyświetlić nieodebrane połączenia.
Blokowanie numerów telefonu
Istnieje możliwość blokowania połączeń od określonych numerów dodanych do listy blokowania.
1
2
Uruchom aplikację Telefon i dotknij → Ustawienia → Blokuj numery.
Dotknij Ostatnie lub Kontakty, wybierz kontakty lub numery telefonów, a następnie dotknij
Gotowe.
Aby ręcznie wprowadzić numer, dotknij Dodawanie numeru telefonu, wprowadź numer
telefonu, a następnie dotknij .
W przypadku próby kontaktu z zablokowanych numerów nie otrzymasz powiadomień. Połączenia
będą rejestrowane w spisie połączeń.
Można również zablokować połączenia przychodzące od osób, których numer telefonu
nie wyświetla się. Dotknij przełącznika Blokuj nieznanych dzwoniących, aby włączyć tę
funkcję.
48
Aplikacje i funkcje
Opcje dostępne w trakcie połączeń
W trakcie połączenia głosowego
Dostępne są następujące czynności:
•
: dostęp do dodatkowych opcji.
• Dodaj połączenie: nawiązywanie drugiego połączenia. Pierwsze połączenie zostanie
wstrzymane. Po zakończeniu drugiego połączenia pierwsze połączenie zostanie przywrócone.
• Zawieś połączenie: zawieszenie połączenia. Dotknij polecenia Wznów połączenie, aby
przywrócić zawieszone połączenie.
• Bluetooth: przełączanie na zestaw słuchawkowy Bluetooth, jeśli jest połączony z urządzeniem.
• Głośnik: włączanie lub wyłączanie trybu głośnomówiącego. Podczas korzystania z głośnika
trzymaj urządzenie z dala od uszu.
• Wył. mikrofon: wyłączanie mikrofonu, aby nie być słyszanym przez rozmówcę.
• Klawiatura / Ukryj: otwarcie lub zamknięcie klawiatury.
•
: zakończenie bieżącego połączenia.
W trakcie połączenia wideo
Dotknij ekranu, aby użyć następujących opcji:
•
: dostęp do dodatkowych opcji.
• Aparat: wyłączanie aparatu, aby nie być widzianym przez rozmówcę.
• Przeł.: przełączanie między przednim i tylnym aparatem.
•
: zakończenie bieżącego połączenia.
• Wycisz: wyłączanie mikrofonu, aby nie być słyszanym przez rozmówcę.
• Głośnik: włączanie lub wyłączanie trybu głośnomówiącego. Podczas korzystania z głośnika
trzymaj urządzenie z dala od uszu.
49
Aplikacje i funkcje
Dodawanie numeru telefonu do kontaktu
Dodawanie numeru telefonu do kontaktów za pomocą klawiatury
1
2
3
4
Uruchom aplikację Telefon i dotknij Klawiat.
Wprowadź numer.
Dotknij Dodawanie do Kontaktów.
Dotknij Utwórz kontakt, aby utworzyć nowy kontakt, lub Aktualizuj kontakt, aby dodać numer
do istniejącego kontaktu.
Dodawanie numeru telefonu do kontaktów z listy połączeń
1
2
3
Uruchom aplikację Telefon i dotknij Ostatnie.
Dotknij zdjęcia dzwoniącego i dotknij Dodaj lub dotknij numeru telefonu i dotknij Dodaj
kontakt.
Dotknij Utwórz kontakt, aby utworzyć nowy kontakt, lub Aktualizuj kontakt, aby dodać numer
do istniejącego kontaktu.
Dodawanie tagu do numeru telefonu
Istnieje możliwość dodawania znaczników do numerów telefonów bez zapisywania ich w
Kontaktach. Pozwala to na wyświetlanie informacji o dzwoniącym bez zapisywania jego numeru w
Kontaktach.
1
2
3
Uruchom aplikację Telefon i dotknij Ostatnie.
Dotknij numeru telefonu →
.
Dotknij Dodaj etykietę, wprowadź go, a następnie dotknij Dodaj.
Kiedy z tego numeru zostanie wykonane połączenie, tag wyświetli się pod numerem.
50
Aplikacje i funkcje
Kontakty
Wstęp
Ta aplikacja służy do tworzenia nowych kontaktów lub zarządzania kontaktami na urządzeniu.
Dodawanie kontaktów
Tworzenie nowego kontaktu
1
2
3
Uruchom aplikację Kontakty i dotknij
.
Wybierz lokalizację przechowywania i dotknij Wybierz.
Wprowadź informacje o kontakcie.
Wybór pamięci.
Dodawanie obrazu.
Wprowadź informacje o kontakcie.
Otwieranie dodatkowych pól
informacji.
Rodzaje informacji, które można zapisać, różnią się w zależności od wybranej pamięci.
4
Dotknij Zapisz.
51
Aplikacje i funkcje
Importowanie kontaktów
Kontakty możesz dodawać, importując je z innych pamięci do swojego urządzenia.
1
Uruchom aplikację Kontakty i dotknij
kontaktów → Importuj.
2
3
4
Wybierz pamięć, z której mają zostać zaimportowane kontakty.
→ Zarządzanie kontaktami → Import/eksport
Zaznacz pliki VCF lub kontakty, które mają zostać zaimportowane, a następnie dotknij Gotowe.
Wybierz lokalizację przechowywania, w której mają zostać zapisane kontakty, i dotknij Importuj.
Synchronizowanie kontaktów z kontami internetowymi
Kontakty w urządzeniu można zsynchronizować z kontaktami online zapisanymi na kontach
internetowych, takich jak konto Samsung.
1
Uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Konta i kopia zapasowa → Konta i wybierz konto do
synchronizacji.
2
Dotknij Synchronizuj konto i dotknij przełącznika Kontakty, aby włączyć tę funkcję.
W przypadku konta Samsung dotknij → Ustawienia synchronizacji, a następnie dotknij
przełącznika Kontakty, aby włączyć funkcję.
Wyszukiwanie kontaktów
Uruchom aplikację Kontakty.
Użyj jednej z następujących metod wyszukiwania:
• Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
• Przeciągnij palcem po wykazie po prawej stronie listy kontaktów, aby szybko ją przewinąć.
• Dotknij
na górze listy kontaktów i wprowadź kryteria wyszukiwania.
52
Aplikacje i funkcje
Dotknij kontaktu. Następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
•
: dodawanie do ulubionych kontaktów.
•
/
•
: tworzenie wiadomości.
•
: tworzenie wiadomości e-mail.
: nawiązywanie połączenia głosowego lub wideo.
Udostępnianie kontaktów
Istnieje możliwość udostępniania kontaktów innym osobom, korzystając z różnych opcji
udostępniania.
1
2
3
Uruchom aplikację Kontakty i dotknij → Udostępnij.
Wybierz kontakty i dotknij Udostępnij.
Wybierz metodę udostępniania.
Zapisywanie i udostępnianie profilu
Istnieje możliwość zapisywania i udostępniania innym informacji o profilu, takich jak, takich jak
zdjęcie i komunikat statusu, za pomocą funkcji udostępniania profilu.
• Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.
• Funkcja udostępniania profilu może nie być dostępna w zależności od regionu i
operatora sieci.
• Funkcja udostępniania profilu jest dostępna tylko w przypadku osób z kontaktów, które
na swoich urządzeniach włączyły funkcję udostępniania profilu.
1
2
3
Uruchom aplikację Kontakty i wybierz swój profil.
Dotknij Edytuj, edytuj profil i dotknij Zapisz.
Dotknij Dotknij tutaj, aby udostępnić profil i dotknij przycisku, aby go aktywować.
• Aby skorzystać z funkcji udostępniania profilu, numer telefonu musi być zweryfikowany.
Zaktualizowane informacje o profilu kontaktu można wyświetlić w aplikacji Kontakty.
• Aby zmienić zakres kontaktów, którym profil ma być udostępniany, dotknij Wybierz, co
udostępniać, wybierz pozycje do udostępnienia, a następnie wybierz opcję.
53
Aplikacje i funkcje
Tworzenie grup
Można dodawać grupy, takie jak rodzina lub znajomi, oraz zarządzać kontaktami wg grup.
1
2
Uruchom aplikację Kontakty i dotknij
→ Grupy → Utwórz grupę.
Wprowadź nazwę grupy.
Aby ustawić dzwonek grupy, dotknij Dzwonek grupy i wybierz dzwonek.
3
Dotknij Dodaj członka grupy, wybierz kontakty do dodania do grupy, a następnie dotknij
Gotowe.
4
Dotknij Zapisz.
Wysyłanie wiadomości grupowej
Można wysyłać wiadomość grupową do wszystkich członków grupy jednocześnie.
Uruchom aplikację Kontakty, dotknij
Wysyłanie wiadomości.
→ Grupy, wybierz grupę, a następnie dotknij →
Scalanie powielonych kontaktów
Podczas importu kontaktów z innych pamięci lub synchronizacji kontaktów z innymi kontami lista
kontaktów może zawierać powielone kontakty. W celu łatwiejszego zarządzania listą kontaktów
powielone kontakty można scalić.
1
2
Uruchom aplikację Kontakty i dotknij
→ Zarządzanie kontaktami → Scal kontakty.
Zaznacz kontakty i dotknij Scal.
Usuwanie kontaktów
1
2
Uruchom aplikację Kontakty i dotknij → Usuń.
Wybierz kontakty i dotknij Usuń.
Aby usunąć kontakty jeden po drugim, otwórz listę kontaktów i dotknij kontaktu. Następnie dotknij
→ Usuń.
54
Aplikacje i funkcje
Wiadomości
Wstęp
Możesz wysyłać i przeglądać wiadomości pogrupowane według rozmów.
Wysyłanie wiadomości
• Za wysyłanie wiadomości podczas korzystania z roamingu mogą być naliczane
dodatkowe opłaty.
• Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci.
Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, urządzenie ją podzieli.
• Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu
Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z
alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania
Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około
połowę.
1
2
Uruchom aplikację Wiadomości i dotknij
.
Dodaj odbiorców, aby wprowadzić wiadomość.
Żeby nagrać i przesłać wiadomość głosową, dotknij i przytrzymaj , powiedz swoją
wiadomość, a następnie puść palec. Ikona nagrywania jest wyświetlana tylko, gdy pole
wprowadzania wiadomości jest puste.
Odbiorca
Wprowadzanie odbiorców.
Dołączanie plików.
Wysłanie wiadomości.
Wprowadź naklejki.
Wpisywanie wiadomości.
3
Dotknij
, aby wysłać wiadomość.
55
Aplikacje i funkcje
Przeglądanie wiadomości
Wiadomości są grupowane w wątki według kontaktów.
Za odbieranie wiadomości podczas korzystania z roamingu mogą być naliczane dodatkowe
opłaty.
1
2
Uruchom aplikację Wiadomości i dotknij Wątki.
Na liście wiadomości wybierz kontakt lub numer telefonu.
• Aby odpowiedzieć na wiadomość, dotknij pola wprowadzania wiadomości, wprowadź jej
treść, a następnie dotknij .
• Aby dostosować rozmiar czcionki, rozsuń lub zsuń dwa palce na ekranie.
Blokowanie niechcianych wiadomości
Istnieje możliwość blokowania wiadomości od określonych numerów dodanych do listy blokowania.
1
Uruchom aplikację Wiadomości i dotknij → Ustawienia → Blokuj numery i wiadomości →
Blokuj numery.
2
Dotknij Skrzynka odbiorcza i wybierz kontakt lub numer telefonu. Możesz też dotknąć
Kontakty, wybrać je, a następnie dotknąć Gotowe.
Aby ręcznie wprowadzić numer, dotknij Wprowadź numer, wprowadź numer telefonu, a
następnie dotknij .
Ustawianie powiadomień dla wiadomości
Istnieje możliwość zmiany dźwięku, opcji wyświetlania i innych cech powiadomienia.
1
Uruchom aplikację Wiadomości, dotknij → Ustawienia → Powiadomienia, a następnie
dotknij przełącznika, aby włączyć tę funkcję.
2
Zmień ustawienia powiadomień.
Wysyłanie przypomnienia o wiadomości
Istnieje możliwość ustawienia alertu po upływie danego czasu, który przypomina o niesprawdzonych
powiadomieniach. Jeśli ta funkcja nie jest włączona, uruchom aplikację Ustawienia, dotknij
Dostępność → Ustawienia zaawansowane → Przypomnienia o powiadomieniach, a następnie
dotknij przełącznika, aby włączyć tę funkcję.
56
Aplikacje i funkcje
Usuwanie wiadomości
1
2
3
Uruchom aplikację Wiadomości i dotknij Wątki.
Na liście wiadomości wybierz kontakt lub numer telefonu.
Dotknij i przytrzymaj wiadomość, dotknij Usuń.
Aby usunąć kilka wiadomości, zaznacz wiadomości do usunięcia.
4
Dotknij Usuń.
Internet
Wstęp
Wyszukuj informacje w Internecie i oznaczaj ulubione strony, aby móc potem uzyskać łatwiejszy
dostęp do nich.
Przeglądanie stron WWW
1
2
Uruchom aplikację Internet.
Dotknij pola adresu.
Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają
korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym
związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie
synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.
3
Wprowadź adres strony WWW lub słowo kluczowe, a następnie dotknij Idź.
57
Aplikacje i funkcje
Aby wyświetlić paski narzędzi, przeciągnij nieznacznie palcem w dół na ekranie.
Aby szybko przełączać się między kartami, przeciągnij w lewo lub prawo po polu adresu.
Dodawanie zakładki do aktualnie
wyświetlanej strony WWW.
Odświeżanie bieżącej strony WWW.
Wyświetl zakładki.
Otwieranie strony domowej.
Otwieranie zarządzania zakładkami
przeglądarki.
Przechodzenie między stronami.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Korzystanie z trybu prywatnego
W trybie prywatnym możesz osobno zarządzać otwartymi zakładkami, stronami w ulubionych i
zapisanymi stronami. Możesz zabezpieczyć tryb prywatny hasłem i danymi biometrycznymi.
Włączanie trybu prywatnego
→ Włącz tryb chroniony Jeżeli korzystasz z tej funkcji
Na pasku narzędzi na dole ekranu dotknij
po raz pierwszy, ustal, czy w przypadku trybu prywatnego będziesz używać hasła.
W trybie prywatnym urządzenie zmieni kolor pasków narzędzi.
W trybie prywatnym nie możesz korzystać z niektórych funkcji, takich jak przechwytywanie
ekranu.
Zmiana ustawień bezpieczeństwa
Możesz zmienić hasło lub metodę blokowania.
Dotknij → Ustawienia → Prywatność i bezpieczeństwo → Ustawienia trybu chronionego →
Zmień hasło. Aby użyć swoich zarejestrowanych danych biometrycznych jako metody blokowania
używanej oprócz hasła, dotknij przełącznika opcji w Biometria, aby włączyć tę funkcję.
58
Aplikacje i funkcje
Wyłączanie trybu prywatnego
Na pasku narzędzi na dole ekranu dotknij
→ Wyłącz tryb chroniony.
Aparat
Wstęp
Ta aplikacja służy do robienia zdjęć i nagrywania filmów przy użyciu różnych trybów i ustawień.
Zwyczaje przy używaniu aparatu
• Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów z osobami, które nie wyraziły na to zgody.
• Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów, które są prawnie zabronione.
• Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć
czyjąś prywatność.
Uruchamianie aparatu
Poniżej przedstawiono różne sposoby uruchamiania funkcji Aparat:
• Uruchom aplikację Aparat.
• Dwukrotnie szybko naciśnij boczny klawisz.
• Na zablokowanym ekranie przeciągnij
poza okrąg.
• Niektóre metody mogą nie być dostępne w zależności od regionu i operatora sieci.
• Niektóre funkcje aparatu są niedostępne po uruchomieniu aplikacji Aparat z poziomu
ekranu blokady lub wyłączonego ekranu, gdy ustawiona jest metoda blokowania ekranu.
• Jeśli wykonywane zdjęcia wydają się rozmazane, wyczyść obiektyw aparatu i spróbuj
ponownie.
59
Aplikacje i funkcje
Robienie zdjęć
1
Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość.
• Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć jego część, lub zsuń je, aby ją
pomniejszyć. Możesz też przeciągnąć ikonę wyboru obiektywu w lewą lub prawą stronę.
Funkcje powiększania są dostępne tylko podczas posługiwania się tylnym aparatem.
• Aby dostosować jasność zdjęć, dotknij ekranu. Po wyświetleniu paska dostosowania
przeciągnij ikonę na pasku w kierunku lub .
2
Dotknij
, aby zrobić zdjęcie.
IK. EMOJI AR
Ustawienia aparatu
Opcje bieżącego trybu
fotografowania
Wybór obiektywu
Przycisk optymalizatora scen
Tryby fotografowania
Aktualny tryb
Podgląd miniatur
Przełączanie między przednim i
tylnym aparatem.
Robienie zdjęć.
• Ekran podglądu może się różnić w zależności od trybu fotografowania i aparatu, który jest
używany.
• Aparat wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.
• Upewnij się, że obiektyw nie jest uszkodzony ani zabrudzony. W przeciwnym razie
urządzenie może nie działać poprawnie w niektórych trybach wymagających wysokiej
rozdzielczości.
• Aparat tego urządzenia jest wyposażony w obiektyw szerokokątny. Na zdjęciach
szerokokątnych lub filmie mogą pojawić się drobne zniekształcenia i nie są one oznaką
nieprawidłowego działania urządzenia.
60
Aplikacje i funkcje
Wybór obiektywu do robienia zdjęć i nagrywania filmów
Na ekranie podglądu wybrać obiektyw, a następnie zrobić zdjęcie lub nagrać film.
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych trybach fotografowania.
•
: obiektyw szerokokątny pozwala na robienie podstawowych zdjęć lub nagrywanie
zwykłych filmów.
•
: ultraszeroki obiektyw pozwala na robienie szerokokątnych zdjęć lub nagrywanie
szerokokątnych filmów, które wyglądają jak prawdziwe. Funkcję tę można wykorzystać do
robienia zdjęć krajobrazów.
Fotografia podstawowa
Fotografowanie i filmowanie z
użyciem szerokiego obiektywu
61
Aplikacje i funkcje
Używanie trybów fotografowania
Żeby zmienić tryb fotografowania, przeciągnij listę trybów fotografowania w lewo lub prawo albo
przesuń w lewo lub prawo na ekranie podglądu.
Wybierz tryb fotografowania.
Lista trybów fotografowania
Tryb zdjęć (inteligentny aparat)
Aparat ustawia opcje fotografowania automatycznie w zależności od otoczenia, aby w łatwy
sposób wykonywać zdjęcia. Funkcja inteligentnego aparatu automatycznie rozpoznaje obiekt oraz
optymalizuje kolor i ewentualne efekty.
Aby zrobić zdjęcie, na liście trybów robienia zdjęć dotknij Zdjęcie i dotknij
.
Optymalizator scen
Aparat dopasowuje ustawienia koloru i automatycznie stosuje zoptymalizowany efekt po
rozpoznaniu obiektu.
Na liście trybów fotografowania dotknij Zdjęcie. Gdy aparat rozpozna obiekt, przycisk
optymalizatora scen się zmieni i zastosowany zostanie zoptymalizowany kolor.
62
Aplikacje i funkcje
• Jeżeli funkcja ta nie jest włączona, na ekranie podglądu dotknij
przełącznika Optymalizator scenerii, aby włączyć tę funkcję.
, a następnie dotknij
• Jeśli nie chcesz korzystać z tej funkcji, dotknij przycisku optymalizatora scen na ekranie
podglądu.
Wykonywanie autoportretów
Można wykonywać autoportrety przy użyciu przedniego aparatu.
1
2
3
Na liście trybów fotografowania dotknij Zdjęcie.
Na ekranie podglądu przeciągnij palcem w górę lub w dół lub dotknij
przedni aparat w celu wykonania autoportretu.
, aby przełączyć na
Zwróć twarz w kierunku przedniego obiektywu aparatu.
Aby zrobić autoportret w ujęciu szerokokątnym krajobrazu lub ludzi, dotknij
4
Dotknij
, aby zrobić zdjęcie.
63
.
Aplikacje i funkcje
Stosowanie filtra i innych efektów upiększania
Istnieje możliwość zastosowania efektu filtra i modyfikowania cech twarzy, takich jak odcień skóry
czy kształt twarzy, przed wykonaniem zdjęcia.
1
2
Na ekranie podglądu dotknij
.
Wybierz filtr lub efekty urodowe i zrób zdjęcie.
Blokowanie ustawiania ostrości (AF) i ekspozycji (AE)
Możesz zablokować ostrość lub ekspozycję na wybranym obszarze, aby uniemożliwić automatyczne
dostosowywanie aparatu w zależności od zmian obiektów lub źródeł światła.
Dotknij obszaru, w którym ma być ustawiona ostrość, i przytrzymaj go; w obszarze wyświetlona
zostanie ramka AF/AE, a ustawienia ostrości i ekspozycji zostaną zablokowane. Ustawienie
pozostanie zablokowane nawet po wykonaniu zdjęcia.
Tryb Film
Aparat ustawia opcje fotografowania automatycznie w zależności od otoczenia, aby w łatwy sposób
nagrywać filmiki.
1
2
Na liście trybów fotografowania dotknij Wideo.
Dotknij
, aby nagrać film wideo.
• Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknij
.
• Aby zmienić ustawienia ostrości w trakcie nagrywania filmu, dotknij ekranu w miejscu,
w którym ma być ustawiona ostrość. Aby skorzystać z trybu automatycznego ustawiania
ostrości, dotknij , aby anulować ręcznie ustawioną ostrość.
3
Dotknij
, aby zakończyć nagrywanie filmu.
64
Aplikacje i funkcje
Tryb ustawiania ostrości na żywo
Aparat umożliwia robienie zdjęć, na których tło jest rozmyte, a temat zdjęcia jest wyraźnie widoczny.
Istnieje także możliwość zastosowania efektu tła i jego edycji po zrobieniu zdjęcia.
Rozmycie
Obrót
Powiększenie
Kolorowy punkt
• Tej funkcji należy używać w miejscach o wystarczającej ilości światła.
• Rozmycie tła może nie zostać poprawnie zastosowane w następujących warunkach:
– – Urządzenie lub obiekt porusza się.
– – Fotografowany obiekt jest wąski lub przezroczysty.
– – Fotografowany obiekt ma podobny do tła kolor.
– – Fotografowany obiekt lub tło są jednolite.
Robienie niesamowitych portretów za pomocą funkcji LIVE FOCUS
1
2
Na liście trybów nagrywania dotknij Live focus.
Przeciągnij pasek dostosowania rozmycia tła w lewo lub w prawo i dostosuj poziom rozmycia.
65
Aplikacje i funkcje
3
Gdy na ekranie podglądu zostanie wyświetlona Efekt gotowy., dotknij
, aby zrobić zdjęcie.
Pasek regulacji rozmycia tła
Edycja tła zdjęć z ustawianiem ostrości na żywo
Możliwa jest także edycja efektu tła i jego intensywności dla zdjęć robionych za pomocą funkcji
Ustawianie ostrości na żywo.
1
Wybierz zdjęcie zrobione przy użyciu funkcji Ustawianie ostrości na żywo i dotknij Zmień efekt
tła.
2
Wybierz żądany efekt tła.
Aby dostosować intensywność efektu tła, przeciągnij pasek dopasowywania w lewo lub w
prawo.
Dopasuj intensywność
efektu tła.
Zmiana efektu tła.
3
Dotknij Zastosuj, aby zapisać zdjęcie.
66
Aplikacje i funkcje
Tryb profesjonalny
Możesz robić zdjęcia, ręcznie dostosowując różne opcje fotografowania, takie jak wartość ekspozycji
oraz czułość ISO.
Na liście trybów fotografowania dotknij Pro. Wybierz opcje i dostosuj ustawienia, a następnie dotknij
, aby wykonać zdjęcie.
Dostępne opcje
•
: wybór czułości ISO. To ustawienie kontroluje czułość aparatu na światło. Niskie wartości
można stosować do nieruchomych i jasno oświetlonych obiektów. Wyższe wartości można
stosować do poruszających się lub słabo oświetlonych obiektów. Ustawienie wyższej wartości
ISO może jednak spowodować powstanie większego szumu na zdjęciach.
•
: można wybrać właściwy balans bieli, aby obrazy miały realistyczny zakres kolorów. Istnieje
możliwość ustawienia temperatury kolorów.
•
: dostosowanie wartości ekspozycji do warunków oświetleniowych. Służy do określenia
ilości światła, która dociera do przetwornika obrazu w aparacie. Przy słabym oświetleniu należy
wybrać wyższą wartość ekspozycji.
Oddzielanie obszaru ustawiania ostrości od obszaru ekspozycji
Można oddzielać obszar ustawiania ostrości od obszaru ekspozycji.
Dotknij i zablokuj ekran podglądu. Na ekranie pojawi się ramka AF/AE. Przeciągnij ramkę na obszar,
w którym chcesz oddzielić obszar ostrości od obszaru ekspozycji.
67
Aplikacje i funkcje
Tryb panoramy
Używając trybu panoramy, można zrobić serię zdjęć, a następnie połączyć je w celu utworzenia
szerokiego kadru.
Aby uzyskać najlepsze zdjęcia w trybie panoramy, przestrzegaj następujących zasad:
• Przemieszczaj aparat powoli w jednym kierunku.
• Utrzymuj obraz w kadrze na wizjerze aparatu. Jeżeli podglądany obraz nie mieści się w
standardowej ramce lub nie przemieszczasz urządzenia, automatycznie przestanie ono
robić zdjęcia.
• Unikaj fotografowania niewyróżniającego się tła, na przykład czystego nieba lub
jednolitej ściany.
1
2
3
Na liście trybów fotografowania dotknij Panorama.
Dotknij
i powoli przesuń urządzenie w jednym kierunku.
Dotknij
, aby przestać robić zdjęcia.
Tryb Jedzenie
Fotografowanie potraw w żywszych kolorach.
1
2
Na liście trybów fotografowania dotknij Żywność.
Dotknij ekranu i przeciągnij okrągłą ramkę na obszar, aby go podświetlić.
Obszar poza okrągłą ramką będzie niewyraźny.
Aby zmienić rozmiar okrągłej ramki, przeciągnij jej krawędź.
68
Aplikacje i funkcje
3
4
Dotknij
i przeciągnij pasek dostosowania w celu ustawienia tonu koloru.
Dotknij
, aby zrobić zdjęcie.
Tryb spowolnienia ruchu
Nagrywaj pliki wideo do przeglądania w trybie spowolnionym. Możesz określić fragmenty nagrania,
które mają być odtwarzane w spowolnieniu.
1
2
3
4
5
Na liście trybów fotografowania dotknij Zwolnione tempo.
Dotknij
, aby rozpocząć nagrywanie.
Po zakończeniu nagrywania dotknij
, aby zakończyć.
Na ekranie podglądu dotknij miniatury podglądu.
Dotknij Odtwórz wideo w zwoln. tempie.
Najszybsza część filmu zostanie ustawiona jako część spowolniona, po czym zostanie
uruchomione odtwarzanie filmu. W zależności od filmu zostaną utworzone automatycznie
maksymalnie dwa fragmenty spowolnione.
Żeby edytować fragment spowolniony, przeciągnij
Nawias otwierający
w lewo lub prawo.
Nawias zamykający
Sekcja spowolnionego ruchu
69
Aplikacje i funkcje
Dostosowywanie ustawień aparatu
Opcje bieżącego trybu fotografowania
Na ekranie podglądu użyj poniższych opcji.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.
•
: włączenie lub wyłączenie flesza.
•
: wybór długości opóźnienia przed automatycznym wykonaniem zdjęcia przez aparat.
•
: wybór współczynnika obrazu zdjęć.
•
: stosowanie upiększania lub efektu filtru.
•
: wybór współczynnika obrazu filmów.
•
: wybór opcji pomiaru. Ten parametr określa sposób obliczania wartości oświetlenia.
Centralnie-ważony — do obliczenia ekspozycji używane jest światło w centralnej części
Punktowy — do obliczenia ekspozycji używane jest światło w wąskim centralnym
kadru.
Matrycowy umożliwia uśrednienie wartości dla całej sceny.
obszarze kadru.
•
: w trybie Żywność ustawianie ostrości na obiekcie wewnątrz okrągłej ramki i rozmycie
obrazu poza ramką.
•
: w trybie Żywność umożliwia dostosowywanie odcienia koloru.
Ustawienia aparatu
Na ekranie podglądu dotknij
fotografowania.
. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od trybu
Funkcje inteligentne
• Optymalizator scenerii: ustaw urządzenie tak, aby automatycznie dostosowywało ustawienia
kolorów w zależności od obiektu lub sceny.
• Skanuj kody QR: włączanie lub wyłączanie czytnika kodów QR.
Zdjęcia
• Przytrzymaj przycisk Migawka: wybór czynności do wykonania, kiedy dotkniesz przycisku
aparatu i przytrzymasz go.
• Obrazy HEIF (Zdjęcie): robienie zdjęć w formacie High Efficiency Image Format (HEIF). Zdjęcia
HEIF zostaną zapisane jako pliki skompresowane w celu oszczędności pamięci urządzenia. Ta
funkcja jest dostępna tylko w trybie Zdjęcie.
70
Aplikacje i funkcje
Filmy
• Rozmiar filmu z tyłu: wybór rozdzielczości filmów nagrywanych przy użyciu tylnego aparatu.
Ustawienie wyższej rozdzielczości pozwala uzyskać filmy lepszej jakości, ale będą one zajmowały
więcej miejsca w pamięci.
• Rozmiar filmu z przodu: wybór rozdzielczości filmów nagrywanych przy użyciu przedniego
aparatu. Ustawienie wyższej rozdzielczości pozwala uzyskać filmy lepszej jakości, ale będą one
zajmowały więcej miejsca w pamięci.
• Wysoka wydajność wideo: ta funkcja umożliwia nagrywanie filmów w formacie High
Efficiency Video Codec (HEVC). Filmy HEVC zostaną zapisane jako pliki skompresowane w celu
oszczędności pamięci urządzenia.
• Nie ma możliwości odtwarzania filmów HEVC na innych urządzeniach lub
udostępniania ich w sieci.
• Filmów w spowolnieniu nie można nagrywać w formacie HEVC.
Przydatne funkcje
• HDR (bogate kolory): robienie zdjęć w bogatych barwach i z wieloma szczegółami nawet w
jasnych i ciemnych miejscach.
• Obrazy jak na podglądzie: ustawienie urządzenia tak, aby zapisywało zdjęcia zrobione
przednim aparatem w postaci, w jakiej są wyświetlane na ekranie podglądu, bez obracania.
• Linie siatki: wyświetlenie w wizjerze linii pomocniczych ułatwiających skomponowanie zdjęcia
podczas wybierania obiektów.
• Etykiety lokalizacji: dodawanie etykiety GPS do zdjęcia.
• Jakość sygnału GPS może ulec pogorszeniu w miejscach zakłóceń sygnału, na
przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych
warunkach pogodowych.
• Podczas przekazywania zdjęć do Internetu może być na nich widoczna Twoja
lokalizacja. Aby tego uniknąć, wyłącz opcję dodawania etykiet lokalizacji.
• Tryby aparatu: wyświetlanie dostępnych trybów fotografowania lub edycja listy trybów
fotografowania.
• Metody fotografowania: wybór dodatkowych metod fotografowania stosowanych podczas
robienia zdjęć lub nagrywania filmów.
• Położenie pamięci: wybór lokalizacji pamięci do zapisywania. Ta funkcja jest wyświetlana po
włożeniu karty pamięci.
• Znak wodny: dodawanie znaku wodnego w lewym dolnym rogu zdjęcia podczas robienia zdjęć.
• Zeruj ustawienia: resetowanie ustawień aparatu.
• Kontakt z nami: możliwość zadania pytania lub wyświetlenia często zadawanych pytań.
• Aparat — informacje: wyświetlanie wersji aplikacji aparatu oraz informacji prawnych.
71
Aplikacje i funkcje
Galeria
Wstęp
Obrazy i filmy zapisane w urządzeniu można wyświetlać. Obrazy i filmy można również porządkować
w formie albumów lub tworzyć z nich historie.
Przeglądanie obrazów
1
2
Uruchom aplikację Galeria i dotknij Obrazy.
Wybierz obraz.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Dodawanie obrazu do ulubionych.
Udostępnienie obrazu innym
osobom.
Edycja obrazu.
Usuwanie obrazu.
Na podstawie kilku obrazów możesz utworzyć animację GIF lub kolaż. Z listy wybierz funkcję
→ Utwórz plik GIF, lub Utwórz kolaż, a następnie wybierz obrazy.
Wyszukiwanie obrazów
Uruchom aplikację Galeria i dotknij
jak typy lub lokalizacje.
, aby wyświetlić obrazy posortowane według kategorii, takich
Aby wyszukiwać obrazy poprzez wpisywanie słów kluczowych, dotknij pola wyszukiwania.
72
Aplikacje i funkcje
Oglądanie filmów
1
2
3
Uruchom aplikację Galeria i dotknij Obrazy.
Wybierz film, który chcesz odtworzyć.
Dotknij Odtwórz wideo, aby odtworzyć film.
Przewijanie do
przodu lub do tyłu
przez
przeciągnięcie
paska.
Uchwycenie
bieżącego ekranu.
Dostęp do
dodatkowych
opcji.
Tworzenie
animowanego
GIF-u.
Zmiana
współczynnika
kształtu ekranu.
Przełączanie na
podręczny
odtwarzacz wideo.
Obracanie ekranu
Blokowanie ekranu
odtwarzania.
Przechodzenie do
następnego filmu.
Dotknij tekstu i
przytrzymaj go,
aby przewinąć do
przodu.
Wstrzymywanie i
wznawianie
odtwarzania.
Przechodzenie do
poprzedniego
filmu. Dotknij i
przytrzymaj, aby
przewinąć do tyłu.
Przeciągnij palcem w dół lub w górę po lewej stronie ekranu odtwarzania, aby dostosować jasność
lub przeciągnij palcem w górę lub w dół po prawej stronie ekranu odtwarzania, aby dostosować
głośność.
Aby przewinąć do tyłu lub do przodu, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo na ekranie
odtwarzania.
73
Aplikacje i funkcje
Wyświetlanie szczegółów obrazów i filmów
Wyświetlając obraz lub na ekranie podglądu filmu, przeciągnij w górę na ekranie. Pojawią się
szczegóły na temat plików.
Możesz także wyświetlić powiązane treści, dotykając informacji na ekranie.
Edytuj informacje.
Szczegóły pliku
Informacje o
ludziach
Informacje o
lokalizacji
Treść utworzona
automatycznie
Tagi
Wyświetlanie zdjęć i filmów według kategorii
Możesz wyświetlać zdjęcia i filmy według kategorii.
Uruchom aplikację Galeria, dotknij Obrazy lub Albumy, a następnie przeciągnij listę w dół, aby
wybrać kategorię.
• Filmy: wyświetlanie filmów zapisanych w urządzeniu.
• Ulubione: wyświetlanie ulubionych zdjęć i filmów.
• Lokaliz.: wyświetlanie zdjęć i filmów zrobionych w tej samej lokalizacji.
• Sugerowane: wyświetlanie zalecanych treści.
74
Aplikacje i funkcje
Wyświetlanie albumów
Możesz wyświetlać zdjęcia i filmy posortowane według folderów lub albumów.
Uruchom aplikację Galeria, dotknij Albumy, a następnie wybierz album.
Ukrywanie albumów
Istnieje możliwość ukrywania albumów.
Nie możesz ukrywać albumów stworzonych domyślnie, takich jak albumy Aparat i Zrzuty
ekranu.
1
2
3
Uruchom aplikację Galeria i dotknij Albumy.
Dotknij → Ukryj lub odkryj albumy.
Dotknij przełącznika albumu, aby go ukryć.
Wyświetlanie historii
Po uchwyceniu lub zapisaniu obrazów i filmów urządzenie odczyta ich etykiety daty i lokalizacji,
posortuje obrazy i filmy, a następnie utworzy historie. W celu automatycznego utworzenia historii
musisz uchwycić lub zapisać kilka obrazów i filmów.
Uruchom aplikację Galeria, dotknij Historie, a następnie wybierz historię.
Tworzenie historii
Tworzone historie mogą mieć różne motywy.
1
2
3
4
Uruchom aplikację Galeria i dotknij Historie.
Dotknij → Utwórz historię.
Wprowadź tytuł historii i dotknij Utwórz.
Zaznacz obrazy lub filmy, które mają zostać uwzględnione w historii, a następnie dotknij
Gotowe.
75
Aplikacje i funkcje
Aby dodać obrazy lub filmy do historii, wybierz ją i dotknij → Dodaj.
Aby usunąć obrazy lub filmy z historii, wybierz historię, dotknij → Edytuj, zaznacz obrazy lub filmy,
które mają zostać usunięte, a następnie dotknij Usuń z historii.
Usuwanie historii
1
2
Uruchom aplikację Galeria i dotknij Historie.
Dotknij historii do usunięcia i przytrzymaj ją, a następnie dotknij Usuń.
Synchronizacja obrazów i filmów
Podczas synchronizacji aplikacji Galeria z usługą Samsung Cloud w usłudze Samsung Cloud
zapisywane będą również zdjęcia i filmy. Obrazy i filmy zapisane w Samsung Cloud można
wyświetlać w aplikacji Galeria oraz na innych urządzeniach.
Uruchom aplikację Galeria, dotknij → Ustawienia, a następnie dotknij przełącznika Synchronizuj
z Samsung Cloud, aby włączyć tę funkcję. Aplikacja Galeria i Samsung Cloud zostaną
zsynchronizowane.
Usuwanie obrazów lub filmów
1
2
Uruchom aplikację Galeria.
Wybierz obraz lub film do usunięcia.
Aby usunąć wiele plików, na liście dotknij pliku do usunięcia i przytrzymaj go, a następnie
zaznacz więcej plików do usunięcia.
3
Dotknij
lub Usuń.
Korzystanie z funkcji kosza
Można przenosić usuwane obrazy i filmy do kosza zamiast je usuwać. Pliki zostaną usunięte dopiero
po pewnym czasie.
Uruchom aplikację Galeria, dotknij → Ustawienia, a następnie dotknij przełącznika Kosz, aby
włączyć tę funkcję.
Aby wyświetlić pliki z kosza, uruchom aplikację Galeria i dotknij → Kosz.
76
Aplikacje i funkcje
Ik. emoji AR
Wstęp
Możesz utworzyć ikonę Moja ikona emoji, która wygląda tak jak Ty, oraz robić zdjęcia i nagrywać
filmy z użyciem naklejek.
Istnieje możliwość dopasowania funkcji Mojej ikony emoji, takiej jak kształt twarzy czy fryzury oraz
ozdobienie Mojej ikony emoji różnymi akcesoriami. Możesz także wyrażać siebie w zabawny sposób,
korzystając podczas rozmowy z Mojej ikony emoji.
Moja ikona emoji
Naklejki
77
Aplikacje i funkcje
Tworzenie własnych emoji
Stwórz Moją ikonę emoji, która wygląda tak, jak Ty. Naklejki Moja ikona emoji wyrażające różne
emocje zostaną stworzone automatycznie.
1
2
3
4
5
Uruchom aplikację Aparat, następnie dotknij Ik. emoji AR → Utw. Moją emoji.
Dopasuj twarz do ekranu dotknij
, żeby zrobić zdjęcie.
Wybierz płeć i wiek Mojej ikony emoji i dotknij Dalej.
Udekoruj swoje emoji i dotknij Dalej.
Dotknij Gotowe.
Zostaje utworzona Moja ikona emoji i jej naklejki. Istnieje możliwość wyświetlania naklejek w
Studio mojej ikony emoji. Więcej informacji zawiera część Naklejki Moja ikona emoji.
Utwórz
Moją ikonę
emoji.
Ik. emoji AR można stosować zarówno w aparatach przednich, jak i tylnych. Jeśli używasz
tylnego aparatu, automatycznie przełączy się on na przedni aparat. Aby przełączać
pomiędzy aparatami, przeciągnij dłonią w górę lub w dół na ekranie podglądu.
Usuwanie Mojej ikony emoji
Uruchom aplikację Aparat i dotknij Ik. emoji AR → Studio emoji. Dotknij , dotknij Mojej ikony
emoji do usunięcia i przytrzymaj ją, a następnie dotknij Usuń. Zostaje usunięta Moja ikona emoji i jej
naklejki.
78
Aplikacje i funkcje
Dopasowanie Mojej ikony emoji
Aplikacja Studio mojej ikony emoji umożliwia edycję lub dekorowanie Mojej ikony emoji. Można też
dodawać naklejki Moja ikona emoji.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.
Studio mojej ikony emoji
Uruchom aplikację Aparat i dotknij Ik. emoji AR → Studio emoji. Zostanie wyświetlone Studio
mojej ikony emoji.
Wybierz Moją ikonę emoji do edycji.
Uchwycenie bieżącego ekranu.
Zmiana tła ekranu głównego ikony
Moja ikona emoji.
Utwórz naklejki.
Edytuj Moją ikonę emoji.
79
Aplikacje i funkcje
Naklejki Moja ikona emoji
Twórz swoje własne naklejki z wyrazami twarzy i działaniami Mojej ikony emoji. Możesz wykorzystać
naklejki Mojej ikony emoji podczas wysyłania wiadomości lub w serwisie społecznościowym.
Wyświetlanie naklejek Moja ikona emoji
W Studio mojej ikony emoji dotknij Naklejki. Następnie możesz wyświetlić naklejki Mojej ikony
emoji.
Dodaj naklejki.
Tworzenie własnych naklejek.
Tworzenie własnych naklejek
1
2
3
W Studio mojej ikony emoji dotknij Naklejki → Utw. nakl. niestand.
Edytuj naklejki w dowolny sposób.
•
: dodaj naklejki.
•
: wybierz tło naklejki.
•
: wybierz emocję.
•
: wybierz czynność.
•
: wprowadź tekst.
•
: malowanie pędzlami.
Dotknij Zapisz.
80
Aplikacje i funkcje
Używanie naklejek Moja ikona emoji podczas rozmowy
Możesz wykorzystać naklejki Moja ikona emocji podczas rozmowy przez wiadomości lub w serwisie
społecznościowym. Poniższe działania to przykłady wykorzystywania naklejek Mojej ikony emoji w
aplikacji Wiadomości.
1
2
3
Tworząc wiadomość w aplikacji Wiadomości, dotknij
na klawiaturze Samsung.
Dotknij Mojej ikony emoji.
Wybierz jedną z nalepek Moich ikon emoji.
Nalepka Moja ikona emoji zostanie wstawiona w treści.
Moją ikonę emoji
Usuwanie naklejek Moja ikona emoji
Na klawiaturze Samsung dotknij i dotknij
emoji, które chcesz usunąć, i dotknij Usuń.
na dole klawiatury. Wybierz naklejki Moja ikona
81
Aplikacje i funkcje
Wiele okien
Wstęp
Funkcja Wiele okien umożliwia uruchomienie dwóch aplikacji jednocześnie na podzielonym ekranie.
Istnieje również możliwość uruchomienia kilku aplikacji jednocześnie w wyskakujących oknach.
Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.
Widok podzielonego ekranu
Widok wyskakującego okna
82
Aplikacje i funkcje
Widok podzielonego ekranu
1
2
Dotknij przycisk ostatnie, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.
Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, dotknij ikony aplikacji, a następnie dotknij Otwórz w
widoku podzielonego ekranu.
Wybrana aplikacja zostanie uruchomiona w górnym oknie.
3
W dolnym oknie przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać inną aplikację do
uruchomienia.
Aby uruchomić aplikację spoza listy ostatnio używanych aplikacji, dotknij przycisku ekranu
startowego lub przycisku Wstecz, a następnie wybierz aplikację.
Dostosowywanie rozmiaru okna
Przeciągając pasek dzielący dwa okna aplikacji w górę i w dół, można regulować wielkość okien.
Przeciągnięcie paska pomiędzy oknami aplikacji do górnej lub dolnej krawędzi ekranu spowoduje
zmaksymalizowanie okna.
83
Aplikacje i funkcje
Widok wyskakującego okna
1
2
Dotknij przycisk ostatnie, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.
Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, dotknij ikony aplikacji, a następnie dotknij Otwórz w
wyskakującym widoku.
Ekran aplikacji zostanie wyświetlony w wyskakującym oknie.
Minimalizowanie
okna.
Maksymalizowanie
okna.
Zamykanie
aplikacji.
Dopasowanie
poziomu
przezroczystości.
Przesuwanie wyskakujących okien
Aby przenieść wyskakujące okno, dotknij paska narzędzi okna i przeciągnij go do nowej lokalizacji.
84
Aplikacje i funkcje
Samsung Health
Wstęp
Aplikacja Samsung Health pomaga zarządzać swoją formą i kondycją. Umożliwia ona ustalenie celów
treningowych, sprawdzanie postępów oraz śledzenie formy i kondycji. Istnieje również możliwość
porównania zapisów krokomierza z danymi innych użytkowników Samsung Health, rywalizacji ze
znajomymi oraz wyświetlania wskazówek dotyczących zdrowia.
Korzystanie z aplikacji Samsung Health
Uruchom aplikację Samsung Health. W przypadku pierwszego uruchomienia tej aplikacji lub
jej ponownym uruchomieniu po resecie danych postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie w celu ukończenia konfiguracji.
Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od regionu.
Aby dodać elementy do ekranu startowego Samsung Health, dotknąć → Zarządzaj elementami, a
następnie wybrać elementy w każdej zakładce.
Wyświetlanie aplikacji
monitorujących i zarządzanie nimi.
Monitorowanie zdrowia i kondycji.
Wyświetlanie wskazówek
dotyczących zdrowia.
Porównanie wyników licznika
kroków z innymi użytkownikami
aplikacji Samsung Health lub
rywalizacja ze znajomymi.
85
Aplikacje i funkcje
Razem
Funkcja Razem umożliwia skonfigurowanie celów dla liczby kroków oraz rywalizację ze znajomymi.
Możesz zaprosić znajomych na wspólny spacer, ustawić cele liczby kroków, współzawodniczyć w
wyzwaniach i wyświetlać ranking.
Na ekranie startowym Samsung Health dotknij Razem.
Kroki
Dzięki tej funkcji na urządzeniu liczone są wykonane kroki oraz przebyty dystans.
Na ekranie startowym Samsung Health dotknij krokomierza.
Aktualna suma kroków
Cel
• Liczba kroków może być wyświetlana z niewielkim opóźnieniem podczas monitorowania
kroków przez aplikację monitorującą. Może też wystąpić niewielkie opóźnienie, zanim w
okienku wyskakującym zostanie napisane, że cel został osiągnięty.
• W przypadku używania aplikacji monitorującej kroki podczas podróży pociągiem lub
samochodem, wibracje mogą wpływać na liczbę kroków.
• Na panelu powiadomień można sprawdzić swoje bieżące kroki. Aby wyłączyć
powiadomienia, na ekranie startowym Samsung Health dotknij → Ustawienia →
Powiadomienia, a następnie dotknij przełącznika Bieżące kroki w Trwające w celu
jego wyłączenia. Możesz też otworzyć panel powiadomień, dotknąć i przytrzymać
powiadomienie, dotknąć Szczegóły, a następnie dotknąć przełącznika Bieżące kroki w
celu jego wyłączenia.
86
Aplikacje i funkcje
Informacje dodatkowe
• Celem aplikacji Samsung Health jest pomoc w utrzymaniu kondycji i dobrego samopoczucia
i nie powinna być stosowana do diagnozy chorób i innych schorzeń ani do leczenia chorób,
łagodzenia ich objawów i zapobiegania im.
• Dostępne funkcje, właściwości i zastosowania aplikacji Samsung Health mogą różnić się w
zależności od kraju stosowania ze względu na różne miejscowe przepisy i regulacje prawne.
Przed użyciem zapoznaj się z funkcjami i aplikacjami dostępnymi w twoim regionie.
• Aplikacje i obsługa Samsung Health mogą ulec zmianie lub zostać zniesione bez uprzedzenia.
• Dane zbierane są wyłącznie do celów świadczenia żądanych usług, w tym dodatkowe dane
mające decydujące znaczenie dla polepszenia zdrowia, synchronizacji danych, analizy danych
i statystyki, lub w celu rozwoju lub ulepszenia wachlarza usług. (Niemniej jednak w przypadku
logowania się do konta Samsung za pomocą aplikacji Samsung Health dane użytkownika
mogą zostać zapisane na serwerze w charakterze kopii zapasowej.) Dane osobowe mogą
być przechowywane, aż przestanie to być wymagane. Dane osobowe przechowywane przez
Samsung Health można skasować, używając opcji Wymaż dane osobowe w menu Ustawienia.
Wszelkie dane udostępniane za pomocą sieci społecznościowych albo przesyłane do urządzeń
pamięci masowej należy usuwać osobno.
• Możesz udostępniać i/lub synchronizować swoje dane z dodatkowymi usługami Samsung
lub wybranymi kompatybilnymi usługami zewnętrznymi, jak również z wszelkimi innymi
powiązanymi urządzeniami. Dostęp do informacji Samsung Health poprzez dodatkowe usługi
lub urządzenia stron trzecich jest dozwolony jedynie za twoją wyraźną zgodą.
• Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za niewłaściwe użycie danych udostępnionych
w sieciach społecznych lub przeniesionych do innych urządzeń. Udostępniając własne dane
osobowe, należy zachować szczególną ostrożność.
• W przypadku połączenia bezprzewodowego, np. Bluetooth, na pracę urządzenia mogą mieć
wpływ zakłócenia elektroniczne wywoływane przez inne urządzenia. Nie należy używać
urządzenia w pobliżu urządzeń emitujących fale radiowe.
• Przed przystąpieniem do użytkowania należy zapoznać się z warunkami korzystania oraz
polityką prywatności Samsung Health.
87
Aplikacje i funkcje
Galaxy Wearable
Galaxy Wearable to aplikacja umożliwiająca zarządzanie urządzeniami do noszenia. W przypadku
połączenia urządzenia z urządzeniem do noszenia można dostosować ustawienia i aplikacje
urządzenia do noszenia.
Uruchom aplikację Galaxy Wearable.
Dotknij Rozpocznij podróż, aby połączyć urządzenie z urządzeniem do noszenia. Postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację. Więcej informacji na temat
sposobu podłączania urządzenia do noszenia do urządzenia i korzystania z niego można znaleźć
w instrukcji obsługi urządzenia do noszenia.
Samsung Members
Samsung Members oferuje klientom usługi pomocy technicznej, takie jak diagnozowanie
problemów z urządzeniem. Użytkownicy mogą przesyłać pytania i raporty dotyczące błędów. Poza
tym można również wymieniać się informacjami z innymi członkami społeczności użytkowników
telefonów Galaxy lub wyświetlać najnowsze doniesienia i wskazówki dotyczące telefonów Galaxy.
Samsung Members może pomóc w rozwiązywaniu problemów, które mogą wystąpić podczas
korzystania z urządzenia.
Aby przesłać opinię lub umieścić komentarze, musisz zalogować się na swoim koncie
Samsung. Więcej informacji można znaleźć w części Konto Samsung.
88
Aplikacje i funkcje
Samsung Notes
Notatki można tworzyć, wprowadzając tekst przy użyciu klawiatury bądź pisząc odręcznie lub
rysując na ekranie. Do notatek można również wstawiać obrazy lub nagrania głosowe.
Tworzenie notatek
1
2
Uruchom aplikację Samsung Notes i dotknij
.
Wybierz metodę wprowadzania na górze ekranu i napisz notatkę.
Wprowadź tekst za pomocą
klawiatury.
Wstaw obraz lub nagranie głosu.
Pisanie i rysowanie piórem.
Malowanie pędzlami.
3
Po zakończeniu redagowania notatki dotknij Zapisz.
Usuwanie notatek
1
2
Uruchom aplikację Samsung Notes.
Dotknij i przytrzymaj notatkę, która ma zostać usunięta.
Aby usunąć kilka notatek, zaznacz więcej notatek do usunięcia.
3
Dotknij Usuń.
89
Aplikacje i funkcje
Kalendarz
Ta aplikacja umożliwia zarządzanie harmonogramem przez wprowadzanie nadchodzących zdarzeń
lub przypomnień w terminarzu.
Tworzenie zdarzeń
1
Uruchom aplikację Kalendarz i dotknij
lub dotknij dwukrotnie daty.
Jeśli dla daty zapisano już zdarzenia lub zadania, dotknij daty i dotknij
2
.
Wprowadź szczegóły zdarzenia.
Wybierz naklejkę do wyświetlenia z
wydarzeniem.
Wprowadzanie tytułu.
Zmiana koloru zdarzenia.
Ustaw czas trwania.
Wybierz kalendarz, w którym
zapiszesz wydarzenie.
Ustawianie alarmu.
Wprowadź lokalizację.
Dodawanie notatki.
Dodawanie dalszych szczegółów.
3
Dotknij Zapisz, aby zapisać zdarzenie.
90
Aplikacje i funkcje
Tworzenie przypomnień
Istnieje możliwość tworzenia zadań jako przypomnień i otrzymywania powiadomień we wcześniej
ustalonym czasie lub lokalizacji dla każdego przypomnienia. Uruchom aplikację Kalendarz i dotknij
→ Reminder. Zostanie uruchomiona aplikacja Reminder. Więcej informacji zawiera część
Reminder.
Synchronizowanie zdarzeń z kontami
1
Uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Konta i kopia zapasowa → Konta, a następnie wybierz
konto do synchronizacji.
2
Dotknij Synchronizuj konto i dotknij przełącznika Kalendarz, aby włączyć tę funkcję.
W przypadku konta Samsung dotknij → Ustawienia synchronizacji, a następnie dotknij
przełącznika Kalendarz, aby włączyć funkcję.
Aby dodać konta do synchronizacji, uruchom aplikację Kalendarz i dotknij → → Dodaj nowe
konto. Następnie wybierz konto, z którym chcesz synchronizować dane, i zaloguj się na nim. Gdy
konto jest dodane, obok jego nazwy jest wyświetlony niebieski okrąg.
91
Aplikacje i funkcje
Radio
Słuchanie radia FM
Uruchom aplikację Radio.
Przed użyciem tej aplikacji podłącz słuchawkę, która służy jako antena radiowa.
Przy pierwszym uruchomieniu radio FM przeszuka częstotliwości, a następnie zapisze
automatycznie dostępne stacje radiowe.
Wybierz stację radiową z listy.
Nagrywanie dźwięku z radia FM.
Automatyczne skanowanie i
zapisywanie dostępnych stacji.
Włączanie i wyłączanie radia FM.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Ręczne ustawianie częstotliwości
radiowej.
Dodawanie bieżącej stacji radiowej
do listy ulubionych.
Wyszukiwanie dostępnych stacji
radiowych.
Dokładna regulacja częstotliwości.
Wyświetlenie listy ulubionych stacji.
Wyświetlenie listy dostępnych
stacji.
Odtwarzanie dźwięku przez głośnik
Zamiast słuchać radia przez słuchawki, możesz go słuchać przez głośnik.
Dotknij → Odtwórz przez głośnik.
Przeszukiwanie stacji radiowych
Uruchom aplikację Radio.
Dotknij Skanuj. Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną
automatycznie zapisane.
Wybierz stację radiową z listy.
92
Aplikacje i funkcje
Dyktafon
Wstęp
Można użyć tej aplikacji do nagrywania i odtwarzania notatek głosowych.
Nagrywanie głosu
1
2
Uruchom aplikację Dyktafon.
Dotknij
, aby rozpocząć nagrywanie. Powiedz coś do mikrofonu.
• Dotknij
, aby wstrzymać nagrywanie.
• Podczas nagrywania głosu możesz wstawić zakładkę, dotykając ZAKŁADKA.
Rozpoczynanie nagrywania.
3
4
Dotknij
, aby zakończyć nagrywanie.
Wprowadź nazwę pliku i dotknij Zapisz.
93
Aplikacje i funkcje
Moje pliki
Dostęp i zarządzanie plikami zapisanymi na urządzeniu.
Uruchom aplikację Moje pliki.
Wyświetl pliki przechowywane w każdym obszarze pamięci.
Aby wyszukać niepotrzebne dane i zwolnić miejsce w pamięci urządzenia, dotknij → Analiza
pamięci.
Aby wyszukać pliki lub foldery, dotknij
.
Zegar
Wstęp
Ustawiaj alarmy, sprawdź aktualny czas w wielu miastach na całym świecie, zmierz czas wydarzenia
lub ustaw określoną długość.
Alarm
Uruchom aplikację Zegar i dotknij Alarm.
Ustawianie alarmów
Dotknij na liście alarmów, ustaw czas alarmu, wybierz dni, w które alarm ma się powtarzać, ustaw
różne inne opcje alarmu, a następnie dotknij Zapisz.
Aby otworzyć klawiaturę w celu wprowadzenia czasu alarmu, dotknij pola wprowadzania czasu.
Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć alarm, dotknij przełącznika obok alarmu na liście alarmów.
Wyłączanie alarmów
Dotknij Odrzuć, aby zatrzymać alarm. Jeśli wcześniej włączono opcję drzemki, dotknij Drzemka, aby
powtórzyć alarm po upływie określonego czasu.
94
Aplikacje i funkcje
Usuwanie alarmów
Dotknij alarmu do usunięcia i przytrzymaj go, a następnie dotknij Usuń.
Czas na świecie
Uruchom aplikację Zegar i dotknij Czas na świecie.
Tworzenie zegarów
Dotknij
, wpisz nazwę miasta lub wybierz miasto na mapie, a następnie dotknij Dodaj.
Aby skorzystać z konwertera stref czasowych, dotknij → Konwerter strefy czasowej.
Usuwanie zegarów
Dotknij zegara i przytrzymaj go, zaznacz zegary do usunięcia, a następnie dotknij Usuń.
Stoper
1
2
Uruchom aplikację Zegar i dotknij Stoper.
Dotknij Rozpocznij, aby zarejestrować czas zdarzenia.
Aby rejestrować czasy okrążeń podczas mierzenia czasu wydarzenia, dotknij Pomiar.
3
Dotknij Stop, aby zatrzymać liczenie czasu.
• Aby ponownie uruchomić mierzenie czasu, dotknij Wznów.
• Aby wyzerować czasy okrążeń, dotknij Resetuj.
Minutnik
1
Uruchom aplikację Zegar i dotknij Minutnik.
Aby dodać często używany czasomierz, dotknij
dotknij Dodaj.
2
, ustaw czas trwania i nazwę, a następnie
Ustaw czas trwania, a następnie dotknij Rozpocznij.
Aby otworzyć klawiaturę w celu wprowadzenia czasu trwania, dotknij pola wprowadzania czasu
trwania.
3
Dotknij Odrzuć, gdy odliczanie czasu się zakończy.
95
Aplikacje i funkcje
Kalkulator
Wykonuj proste lub skomplikowane obliczenia.
Uruchom aplikację Kalkulator.
•
: wyświetlanie historii obliczania. Aby wyczyścić historię, dotknij Wyczyść historię. Aby
zamknąć panel historii obliczeń, dotknij .
•
: wykorzystywanie narzędzia do konwersji jednostek. Różne wartości, takie jak
powierzchnia, długość lub temperatura, można konwertować na inne jednostki.
•
: wyświetlanie kalkulatora w wersji naukowej.
Game Launcher
Wstęp
Aplikacja Game Launcher zapewnia wspólne miejsce na gry pobrane ze Sklep Play i Galaxy Store w
celu uzyskania do nich łatwego dostępu. Możesz ustawić w urządzeniu tryb gier, żeby łatwiej było w
nie grać.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Otwieranie gry z dźwiękiem lub
bez.
Pobrane aplikacje
Wyświetlanie szczegółów gry.
Panel biblioteki
96
Aplikacje i funkcje
Korzystanie z Game Launcher
1
Uruchom aplikację Game Launcher.
Jeżeli aplikacja Game Launcher nie pojawia się, uruchom aplikację Ustawienia, dotknij
Zaawansowane funkcje, a następnie dotknij przełącznika Game Launcher, aby włączyć tę
funkcję.
2
Przeciągnąć panel biblioteki w górę i dotknąć gry.
Żeby znaleźć więcej gier, przesuń ekran w górę.
Gry pobrane ze Sklep Play i Galaxy Store zostaną automatycznie wyświetlone na ekranie
Game Launcher. Jeżeli gry się nie wyświetlają, przeciągnąć panel biblioteki w górę i dotknąć
→ Dodaj aplikacje.
Usuwanie gry z Game Launcher
Przeciągnąć panel biblioteki w górę, dotknąć gry i przytrzymać ją, a następnie dotknąć Usuń z Game
Launcher.
Zmiana trybu wydajności
Istnieje możliwość zmiany trybu wydajności gry.
Uruchom aplikację Game Launcher dotknij → Wydajność gry i przeciągnij pasek, aby wybrać
żądany tryb.
• Oszczędzanie energii: pozwala oszczędzać energię baterii podczas grania w gry.
• Równowaga: równoważy wydajność i czas pracy baterii.
• Lepsza wydajność (zalecane): koncentruje się na zapewnieniu najlepszej możliwej wydajności
podczas grania w gry.
Aby zmienić ustawienia poszczególnych gier, dotknij przełącznika Indywidualne ustawienia gry,
aby włączyć tę funkcję.
Wydajność baterii może się różnić w zależności od gry.
97
Aplikacje i funkcje
Przyspieszenie gier
Wstęp
Funkcja Przyspieszenie gier poprawia wydajność gier i udostępnia przydatne opcje na panelu
Przyspieszenie gier.
Korzystanie z funkcji Przyspieszenie gier
Aby otworzyć panel Game Booster, dotknąć
na pasku nawigacyjnym. Jeśli pasek nawigacyjny
jest ukryty, przeciągnij palcem z dołu ekranu w górę, aby go wyświetlić. Jeżeli zostało ustawione
używanie przez pasek nawigacyjny Gesty pełnoekranowe, otwórz panel powiadomień i dotknij
Dotknij, aby otworzyć Game Booster.
Dostępność opcji może się różnić w zależności od gry.
•
: konfigurowanie ustawień funkcji Przyspieszenie gier.
• Monitorowanie temperatury / Monitorowanie pamięci: włączenie automatycznego
dostosowywania ustawień w celu zapobiegania przegrzaniu urządzenia i zatrzymywania
aplikacji pracujących w tle w celu lepszego zarządzania pamięcią.
• Blokuj podczas gry: zablokuj niektóre funkcje podczas grania.
98
Aplikacje i funkcje
• Zaawansowane funkcje gier: ustaw ograniczenie dodatkowych funkcji.
• Blokada prz. nawig.: ukrywanie przycisków na pasku nawigacji. Aby wyświetlić przyciski,
na pasku nawigacji.
dotknij
• Blokada dotyku ekranu: blokowanie ekranu dotykowego podczas grania w grę. Aby
odblokować ekran dotykowy, w dowolnym kierunku przeciągnij ikonę blokady.
• Zrzut ekranu: przechwytywanie zrzutów ekranu.
• Nagraj: nagrywanie sesji gry. Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij
na pasku nawigacji.
Ustawianie sposobu wyświetlania połączeń przychodzących
i powiadomień w trakcie grania
Możliwe jest granie w gry bez żadnych zakłóceń, nawet w przypadku odebrania połączeń lub
otrzymania powiadomień.
Dotknij
→ Blokuj podczas gry → Połączenia i powiadomienia i wybierz opcję, aby ją włączyć.
• Zminimaliz. powiad. o rozmówcy: po odebraniu połączenia w trakcie gry na górze ekranu
zostanie wyświetlone małe powiadomienie.
• Bez wyświetlania powiadomień: w trakcie gry wyświetlane są tylko powiadomienia
z wybranych aplikacji lub powiadomienia awaryjne.
Uruchamianie aplikacji w wyskakujących oknach podczas
odtwarzania gier
Istnieje możliwość uruchamiania aplikacji w wyskakujących oknach podczas odtwarzania gry.
Dotknij
i wybierz aplikację na liście aplikacji.
Jeśli chcesz edytować listę aplikacji, dotknij .
99
Aplikacje i funkcje
Bixby Home
Na ekranie Bixby Home wyświetlane są zalecane usługi i informacje udostępniane w usłudze Bixby
na podstawie wzorców użycia i wykonywanych czynności.
• Aby wyświetlić więcej treści, połącz się z siecią Wi-Fi lub komórkową.
• Funkcja jest w pełni dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.
Włączanie Bixby Home
Aby wyświetlić ekran Bixby Home, na ekranie startowym dotknąć pustego miejsca i przytrzymać je
albo zsunąć palce, przesunąć palcem w prawo, a następnie dotknąć przełącznika Bixby Home, aby
go włączyć.
Włączanie
Bixby
Home.
100
Aplikacje i funkcje
Otwieranie ekranu Bixby Home
1
Na ekranie startowym przeciągnij palcem w prawo.
Wyświetlony zostanie ekran Bixby Home.
W przypadku pierwszego uruchomienia tej funkcji lub jej ponownym uruchomieniu po
resecie danych postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia
konfiguracji.
2
Przesuń szybko w górę lub w dół, aby wyświetlić zalecaną zawartość.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Nadchodzące przypomnienia
Zalecana zawartość
3
Przeciągnij palcem w lewo na ekranie lub dotknij przycisku Wstecz, żeby zamknąć ekran Bixby
Home.
101
Aplikacje i funkcje
Korzystanie z polecanych zawartości na ekranie Bixby Home
Po otwarciu ekranu Bixby Home możesz przeglądać często aktualizowaną zawartość, która jest
wyświetlana w postaci kart. Przeciągnij palcem w górę lub w dół, aby wyświetlić karty.
Na przykład: rano w drodze do biura na ekranie Bixby Home można przeglądać harmonogram dnia
i odtwarzać ulubione utwory.
Zawartość oraz kolejność kart jest aktualizowana automatycznie w określonym przedziale
czasowym. Aby ręcznie zaktualizować karty, przeciągnij palcem w dół na ekranie.
Edycja listy kart
• Aby przypiąć kartę na ekranie Bixby Home, dotknij
→ Odepnij.
przypięcie karty, dotknij
→ Przypnij u góry. Aby anulować
• Aby wyłączyć wyświetlanie karty na liście, przeciągnij kartę w prawo i dotknij Nie pokazuj
ponownie.
• Aby ukryć kartę na liście, przeciągnij kartę w prawo i dotknij Ukryj tymczasowo.
Wybór aplikacji do wyświetlenia jako karty
Aplikacje wyświetlane jako karty na ekranie Bixby Home można dodawać i usuwać.
Na ekranie Bixby Home dotknąć → Karty, wybrać aplikację, a następnie dotknąć przełączników
obok pozycji, aby je dodać lub usunąć.
Dostosowywanie ustawień aplikacji Bixby Home
Na ekranie Bixby Home dotknij → Ustawienia.
• Usługa niestandardowa: używanie interaktywnych i dostosowanych usług Bixby do poprawy
funkcjonalności.
• Dostawcy zawartości Bixby Home: zapoznanie się i wyrażenie zgody lub wycofanie zgody na
warunki użytkowania i warunki zachowania poufności każdego dostawcy usług.
• Bixby Home — informacje: wyświetlanie wersji Bixby Home oraz informacji prawnych.
102
Aplikacje i funkcje
Reminder
Można tworzyć przypomnienia na potrzeby planowania zadań do wykonania lub przeglądania
zawartości w późniejszym czasie. O określonej godzinie lub w konkretnej lokalizacji będą
wyświetlane powiadomienia w odniesieniu do każdego przypomnienia.
• Aby otrzymywać bardziej precyzyjne powiadomienia, połącz urządzenie z siecią Wi-Fi lub
siecią telefonii komórkowej.
• Funkcja jest w pełni dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.
• Aby użyć lokalnych przypomnień, funkcja GPS musi być włączona.
Uruchamianie aplikacji Reminder
Uruchamianie aplikacji Reminder z Bixby Home
1
Na ekranie startowym przeciągnij palcem w prawo.
Wyświetlony zostanie ekran Bixby Home.
2
Dotknij Wprowadzenie na karcie Reminder.
Zostanie wyświetlony ekran Reminder a ikona aplikacji Reminder (
ekranu aplikacji.
103
) zostanie dodana do
Aplikacje i funkcje
Uruchamianie aplikacji Reminder z poziomu kalendarza
Uruchom aplikację Kalendarz i dotknij → Reminder. Zostanie wyświetlony ekran Reminder
a ikona aplikacji Reminder ( ) zostanie dodana do ekranu aplikacji.
Tworzenie przypomnień
Przypomnienia można tworzyć różnymi metodami. Aplikacja Przypomnienie wyświetla alerty po
utworzeniu przypomnienia z określonym ustawieniem godziny lub lokalizacji. Możesz też zapisywać
różne zawartości, takie jak pojedyncze notatki lub adresy witryn, i przeglądać je później.
W poniższym przykładzie zostanie utworzone przypomnienie „Podlać kwiaty po powrocie do domu”.
1
2
3
4
Uruchom aplikację Reminder.
5
Dotknij Zapisz, aby zapisać przypomnienie.
Aby wprowadzić „Podlać kwiaty”, dotknij Napisz przypomnienie lub
.
Dotknij Miejsce → Ustaw warunki → Wybierz miejsce i ustaw lokalizację na dom.
Dotknij Kiedy przybywam do → Gotowe.
Kiedy pojawisz się w domu, pojawi się powiadomienie „Podlać kwiaty”.
104
Aplikacje i funkcje
Sprawdzanie powiadomień o przypomnieniach
Wyskakujące okienko z przypomnieniem zostanie wyświetlone w ustawionym czasie lub lokalizacji.
Dotknij Ukończ lub Drzemka.
Wyświetlanie listy przypomnień
Uruchom aplikację Reminder, aby wyświetlić listę przypomnień. Aby wyświetlić szczegóły
przypomnienia, wybierz przypomnienie.
Edytowanie szczegółów przypomnień
Szczegóły przypomnienia, takie jak częstotliwość, data i czas lub lokalizacja, możne dodawać i
edytować.
1
2
Na liście przypomnień wybierz przypomnienie, które chcesz edytować, i dotknij Edytuj.
Edytuj warunki i dotknij Zapisz.
Informacje o przypomnieniu
Zmiana koloru przypomnienia.
Dodaj listę kontrolną.
Dodawanie obrazu.
Warunki przypomnienia
105
Aplikacje i funkcje
Zakańczanie przypomnień
Przypomnienia, o których nie musisz już pamiętać, oznaczaj jako zakończone.
Na liście przypomnień wybierz przypomnienie i dotknij Ukończ. Ewentualnie przeciągnij
przypomnienie w lewo.
Przywracanie przypomnień
Zakończone przypomnienia można przywracać.
1
2
Na liście przypomnień dotknij → Ukończono → Edytuj.
Zaznacz elementy do przywrócenia i dotknij Przywróć.
Przypomnienia zostaną dodane na liście przypomnień i otrzymasz przypomnienie w
ustawionym czasie.
Usuwanie przypomnień
Aby usunąć przypomnienie, przeciągnij je w prawo. Aby usunąć kilka przypomnień, dotknij
przypomnienia i przytrzymaj je, zaznacz przypomnienia do usunięcia, a następnie dotknij Usuń.
106
Aplikacje i funkcje
Ekran startowy dzieci
Wstęp
Możliwe jest ograniczenie dostępu dzieci do konkretnych aplikacji, ustawienie limitów użycia
urządzenia i skonfigurowanie ustawień rozrywki i bezpieczeństwa dzieci w trakcie korzystania
z urządzenia.
Używanie trybu Dziecko
Otwórz panel powiadomień, przeciągnij po nim w dół, a następnie dotknij polecenia
(Ekr.
start.dzieci), aby je aktywować. Zostanie wyświetlony ekran startowy Trybu dziecko. W przypadku
pierwszego uruchomienia Trybu dziecko lub po jego ponownym uruchomieniu po resecie danych
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia konfiguracji.
Na ekranie startowym Trybu dziecko wybierz żądaną aplikację.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Dostępne aplikacje
Galeria dla dzieci
Telefon dla dzieci
Aparat dla dzieci
Twoja wcześniej ustalona metoda blokowania ekranu lub utworzony PIN będą używane
podczas włączania funkcji Kontrola rodzicielska lub zamykania Trybu dziecko.
107
Aplikacje i funkcje
Wykorzystywanie funkcji kontroli rodzicielskiej
Można konfigurować ustawienia dla Trybu dziecko i przeglądać ich historię korzystania.
Na ekranie startowym Trybu dziecko dotknij → Kontrola rodzicielska i wprowadź kod
odblokowania.
• Imię dziecka: zarządzaj profilem dziecka.
• Ustawianie dziennego czasu zabawy: ograniczanie czasu użycia w Trybie dziecko.
• Dzienne użycie: ograniczanie czasu używania urządzenia w Trybie dziecko.
• Aktywność: przeglądanie historii aktywności w Trybie dziecko.
• Częste połączenia z kontaktami: przeglądanie często używanych kontaktów w Trybie dziecko.
• Dzieła mojego dziecka: przeglądanie prac utworzonych w aplikacjach w Trybie dziecko.
• Dozwolona zawartość: sprawdzanie aplikacji lub treści obsługiwanych przez Tryb dziecko
i dodawanie ich.
Zamykanie Trybu dziecko
Aby zamknąć Tryb dziecko, dotknij przycisku Wstecz lub dotknij → Zamknij Ekr.start.dzieci,
a następnie wprowadź kod odblokowania.
108
Aplikacje i funkcje
SmartThings
Wstęp
Istnieje możliwość szybkiego i łatwego łączenia z urządzeniami w pobliżu, takimi jak zestawy
słuchawkowe Bluetooth lub inne smartfony. Z poziomu smartfona można też sterować i zarządzać
telewizorami, urządzeniami domowymi lub produktami Internet rzeczy (IoT).
• Łączenie z urządzeniami w pobliżu: możesz szybko i łatwo połączyć się z urządzeniami w
pobliżu, takimi jak zestawy słuchawkowe Bluetooth i nie tylko.
• Rejestrowanie sprzętów domowych oraz sterowanie nimi: rejestrowanie inteligentnych
lodówek, zmywarek, klimatyzatorów, oczyszczaczy powietrza, telewizorów oraz produktów IoT
na smartfonie oraz wyświetlanie ich stanu lub sterowanie nimi z poziomu ekranu smartfona.
• Otrzymywanie powiadomień: możesz otrzymywać na smartfonie powiadomienia
z połączonych z nim urządzeń. Na przykład po skończonym praniu możesz otrzymać
powiadomienie na smartfon.
• Żeby skorzystać z aplikacji SmartThings, smartfon oraz inne urządzenia muszą być
połączone z siecią Wi-Fi lub siecią komórkową. Funkcja SmartThings jest w pełni dostępna
po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.
• Urządzenia, z którymi możesz się połączyć, mogą się różnić w zależności od operatora
sieci lub regionu. Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od podłączonego
urządzenia.
• Błędy lub usterki podłączonych urządzeń nie są objęte gwarancją firmy Samsung.
W przypadku wystąpienia błędów lub usterek na podłączonych urządzeniach należy
skontaktować się z producentem urządzenia.
109
Aplikacje i funkcje
Łączenie z pobliskimi urządzeniami
Istnieje możliwość szybkiego i łatwego łączenia z urządzeniami w pobliżu, takimi jak zestawy
słuchawkowe Bluetooth.
Metody połączenia mogą różnić się w zależności od typu połączonych urządzeń lub
udostępnionej zawartości.
1
2
3
4
Uruchom aplikację SmartThings.
Dotknij Dodaj urządzenie albo dotknij
→ Dodaj urządzenie.
Dotknij Skanu.
Wybierz urządzenie z listy i nawiąż z nim połączenie, postępując zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie ze sprzętów domowych, telewizorów oraz produktów
IoT
Istnieje możliwość wyświetlania stanu inteligentnych sprzętów domowych, telewizorów oraz
produktów IoT na ekranie smartfona. Urządzenia można grupować wg lokalizacji i dodawać reguły
do łatwego i wygodnego sterowania urządzeniami.
Łączenie urządzeń
1
2
3
Uruchom aplikację SmartThings.
Dotknij Dodaj urządzenie albo dotknij
→ Dodaj urządzenie.
Wybierz typ urządzenia.
Ewentualnie dotknij Skanu lub dotknij pola wyszukiwania, aby wyszukać urządzenia.
4
Aby połączyć urządzenia, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
110
Aplikacje i funkcje
Wyświetlanie podłączonych urządzeń i sterowanie nimi
Urządzenia można wyświetlać i sterować nimi. Na przykład możesz sprawdzić składniki w lodówce
lub zmienić głośność telewizora.
1
Uruchom aplikację SmartThings.
Wyświetlona zostanie lista podłączonych urządzeń.
2
Wyświetl stan urządzeń z listy.
Aby sterować urządzeniami, wybierz urządzenie. Kiedy zostanie pobrany sterownik urządzenia
dostarczany z wybranym urządzeniem, będzie można sterować danym urządzeniem.
Dodawanie urządzeń i scen według lokalizacji
Istnieje możliwość dodawania urządzeń według lokalizacji, wyświetlania listy urządzeń w
danej lokalizacji oraz sterowania nimi. Można również dodać scenę do lokalizacji, aby sterować
jednocześnie kilkoma urządzeniami.
Dodawanie lokalizacji
1
2
Uruchom aplikację SmartThings i dotknij
→
→ Dodaj nową lokalizację.
Wprowadź nazwę lokalizacji.
• Aby ustalić lokalizację, dotknij Położenie geograficzne, żeby wybrać lokalizację na mapie, i
dotknij Gotowe.
• Aby dodać do lokalizacji pomieszczenia, dotknij Pokoje, zaznacz te, które chcesz dodać, a
następnie dotknij Gotowe.
3
Dotknij Gotowe.
Twoja lokalizacja zostanie dodana.
Aby dodać urządzenia do lokalizacji, dotknij Dodaj urządzenie albo dotknij → Dodaj
urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zarejestrowania
urządzeń.
111
Aplikacje i funkcje
Dodawanie scen
Można dodawać sceny i rejestrować w nich urządzenia, aby sterować jednocześnie kilkoma
urządzeniami.
1
2
3
4
5
6
Uruchom aplikację SmartThings.
Dotknąć
Dotknij
→
i wybrać lokalizację.
→ Scenerie → Dodaj scenę.
Wprowadź nazwę sceny.
Dotknąć
pod Czynności, a następnie dodać zadania do wykonania.
Dotknij Zapisz.
Dodawanie automatyzacji
Możesz także ustawić automatyzację, żeby automatycznie obsługiwać urządzenia w zależności od
wcześniej ustawionej godziny, stanu urządzeń lub innych ustawień.
Na przykład można dodać automatyzację tak, aby urządzenia audio włączyły się automatycznie o
7:00 rano.
1
2
3
4
5
6
Uruchom aplikację SmartThings.
Dotknąć
→
i wybrać lokalizację.
Dotknij
→ Automatyzacje → Dodawanie automatyzacji → Automatyzacja niestand.
Dotknąć
pod Jeśli, ustawić warunki aktywacji automatyzacji, a następnie dotknąć Dalej.
Dotknij
w Wtedy, ustaw działania do wykonania, a następnie dotknij Gotowe.
Wprowadź nazwę automatyzacji i dotknij OK.
Otrzymywanie powiadomień
Możesz otrzymywać powiadomienia z podłączonych urządzeń na smartfonie. Na przykład po
skończonym praniu możesz otrzymać powiadomienie na smartfon.
Aby włączyć odbieranie powiadomień na urządzeniach, uruchom aplikację SmartThings, dotknij
→ → Powiadomienia, a następnie dotknij przełączników obok żądanych urządzeń.
112
Aplikacje i funkcje
Udostępnianie zawartości
Udostępnij treści, korzystając z różnych opcji udostępniania. Poniżej przedstawiono przykładowe
czynności związane z udostępnianiem obrazów.
Za udostępnianie pobieranie plików za pomocą sieci telefonii komórkowej mogą zostać
naliczone dodatkowe opłaty.
1
2
Uruchom aplikację Galeria i wybierz obraz.
Dotknij
i wybierz sposób udostępnienia, np. wiadomość lub e-mail.
Jeśli dysponujesz historią komunikacji lub udostępniania, osoby, z którymi się
kontaktowano, zostaną wyświetlone w panelu opcji udostępniania. Aby bezpośrednio
udostępnić im treści za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji, wybierz ikonę osoby. Jeśli
funkcja nie jest włączona, uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Zaawansowane funkcje, a
następnie dotknij przełącznika Udostępnianie bezpośrednie, aby włączyć funkcję.
Korzystanie z dodatkowych funkcji
• Udostępnij duże pliki: udostępnianie dużych plików. Wczytaj pliki na serwer do
przechowywania danych firmy Samsung i udostępniaj je innym za pomocą łącza. Numer
telefonu musi być zweryfikowany, żeby można było skorzystać z tej funkcji.
• Smart View: udostępnianie zawartości urządzeniom znajdującym się w pobliżu przy użyciu
technologii Wi-Fi Direct lub Bluetooth lub urządzeń obsługujących SmartThings. Można też
wyświetlać zawartość z urządzenia na dużym ekranie, podłączając urządzenie do telewizora lub
monitora obsługującego funkcję Screen Mirroring.
113
Aplikacje i funkcje
Samsung Global Goals
Inicjatywa Cele globalne, która została powołana przez Ogólne Zgromadzenie Organizacji Narodów
Zjednoczonych w 2015 r., obejmuje cele mające na celu zrównoważony rozwój społeczeństwa.
Cele te mogą przyczynić się do zwalczania ubóstwa, zmniejszania nierówności społecznych
i zapobiegania zmianom klimatu.
Dzięki aplikacji Cele globalne Samsung dowiesz się więcej o celach globalnych i możesz dołączyć do
tej inicjatywy, aby walczyć o lepszą przyszłość.
Aplikacje Google
Firma Google dostarcza aplikacje rozrywkowe, społecznościowe i biznesowe. Do dostępu do
niektórych aplikacji może być wymagane konto Google.
Aby wyświetlić więcej informacji na temat aplikacji, skorzystaj z menu pomocy każdej aplikacji.
Niektóre aplikacje mogą być niedostępne lub mieć inne nazwy w zależności od regionu i
operatora sieci.
Chrome
Ta aplikacja umożliwia wyszukiwanie informacji i przeglądanie stron internetowych.
Gmail
Ta aplikacja umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail za pośrednictwem usługi Google
Mail.
Mapy
Ta aplikacja umożliwia znalezienie własnej lokalizacji na mapie świata i wyświetlanie informacji o
lokalizacji dla różnych miejsc wokół Ciebie.
Muzyka Play
Ta aplikacja umożliwia odkrywanie, słuchanie i udostępnianie muzyki na urządzeniu. Możesz
przesłać do chmury kolekcje muzyki znajdujące się na Twoim urządzeniu i uzyskać do nich dostęp
później.
114
Aplikacje i funkcje
Filmy i TV Play
Kupuj lub wypożyczaj filmy, na przykład filmy fabularne i programy telewizyjne, w sklepie Sklep
Play.
Dysk
Ta aplikacja umożliwia przechowywanie zawartości w chmurze, uzyskiwanie do niej dostępu z
dowolnego miejsca i udostępnianie jej innym.
YouTube
Ta aplikacja umożliwia oglądanie oraz tworzenie filmów, a także udostępnianie ich innym.
Zdjęcia
Z jednego miejsca możesz zarządzać zdjęciami i filmami z różnych źródeł, a także wyszukiwać je i
edytować.
Google
Ta aplikacja umożliwia szybkie wyszukiwanie elementów w Internecie lub na urządzeniu.
Duo
Nawiązywanie prostych połączeń wideo.
115
Ustawienia
Wstęp
Dostosuj ustawienia urządzenia. Możesz bardziej spersonalizować swoje urządzenie poprzez
skonfigurowanie różnych opcji ustawień.
Uruchom aplikację Ustawienia.
Aby wyszukiwać ustawienia poprzez wpisywanie słów kluczowych, dotknij
.
Połączenia
Opcje
Ustawienia można zmieniać dla różnych połączeń, np. funkcji Wi-Fi i Bluetooth.
Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia.
• Wi-Fi: aktywacja funkcji Wi-Fi umożliwia połączenie z punktem dostępu sieci Wi-Fi, zapewniając
dostęp do Internetu i innych urządzeń sieciowych. Więcej informacji można znaleźć w części
Wi-Fi.
• Bluetooth: funkcji Bluetooth można użyć do wymiany danych lub plików multimedialnych z
innymi urządzeniami z włączoną funkcją Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć w części
Bluetooth.
• Widoczność telefonu: umożliwienie innym urządzeniom wyszukanie tego urządzenia w celu
udostępniania treści. Po włączeniu tej funkcji urządzenie będzie widoczne dla innych urządzeń,
na których wybrano opcję Przesyłanie plików na urządzenie.
• NFC i płatności: ustawienie urządzenia, tak aby możliwy był odczyt znaczników komunikacji
o krótkim zasięgu (NFC, Near Field Communication), które zawierają informacje o produkcie.
Ta funkcja może również służyć do dokonywania płatności, np. kupowania biletów w środkach
komunikacji lub na imprezy, po pobraniu właściwej aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w
części NFC i płatności.
116
Ustawienia
• Tryb offline: ustawienie urządzenia tak, aby wszystkie jego funkcje bezprzewodowe były
wyłączone. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.
Należy przestrzegać przepisów linii lotniczych oraz poleceń personelu samolotu.
Jeśli używanie urządzenia jest dozwolone, należy pamiętać o włączeniu trybu
samolotowego.
• Sieci komórkowe: konfigurowanie ustawień sieci komórkowej.
• Licznik danych: śledzenie ilości przesyłanych danych i dostosowanie ustawienia limitu danych.
Ustaw urządzenie tak, aby automatycznie wyłączało połączenie danych mobilnych, jeżeli ilość
wykorzystanych danych osiągnie określony limit.
Można też aktywować funkcję oszczędzania danych, aby uniemożliwić niektórym aplikacjom
działającym w tle wysyłanie lub odbieranie danych. Więcej informacji można znaleźć w części
Oszczędzanie danych.
• Menedżer kart SIM: służy do aktywowania kart SIM lub USIM oraz zmieniania ustawień karty
SIM. Więcej informacji można znaleźć w części Menedżer kart SIM.
• Router Wi-Fi i udost. internetu: urządzenie może pełnić funkcję routera Wi-Fi, co umożliwia
udostępnianie transmisji danych sieci komórkowych innym urządzeniom, jeśli dostępne jest
połączenie sieciowe. Połączenia można nawiązywać za pomocą Wi-Fi, USB lub Bluetooth. Więcej
informacji można znaleźć w części Router Wi-Fi i udost. internetu.
• Więcej ustawień połączenia: dostosowanie ustawień umożliwia sterowanie innymi funkcjami.
Więcej informacji można znaleźć w części Więcej ustawień połączenia.
117
Ustawienia
Wi-Fi
Aktywacja funkcji Wi-Fi umożliwia połączenie z punktem dostępu sieci Wi-Fi, zapewniając dostęp do
Internetu i innych urządzeń sieciowych.
Podłączanie do sieci Wi-Fi
1
Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia → Wi-Fi, a następnie dotknij przełącznika, aby go
włączyć.
2
Wybierz sieć z listy sieci Wi-Fi.
Sieci, w których jest wymagane podanie hasła, są wyświetlane z ikoną kłódki. Wprowadź hasło i
dotknij Połącz.
• Gdy urządzenie raz połączy się z pewną siecią Wi-Fi, będzie łączyło się z nią ponownie
za każdym razem, gdy ta sieć będzie dostępna, bez konieczności podawania hasła. Aby
uniemożliwić automatyczne łączenie urządzenia z siecią, wybierz sieć z listy sieci i dotknij
Zapomnij.
• Jeśli nie można połączyć się z siecią Wi-Fi, uruchom ponownie funkcję Wi-Fi urządzenia
lub bezprzewodowy ruter.
Wi-Fi Direct
Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia bezpośrednie połączenie dwóch urządzeń przez sieć Wi-Fi bez
konieczności stosowania punktu dostępu.
1
Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia → Wi-Fi, a następnie dotknij przełącznika, aby go
włączyć.
2
Dotknij Wi-Fi Direct.
Wyszczególnione zostaną wykryte urządzenia.
Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie znajduje się na liście, zażądaj włączenia na
nim funkcji Wi-Fi Direct.
3
Wybierz urządzenie do połączenia.
Urządzenia zostaną podłączone, gdy drugie urządzenie zaakceptuje połączenie przez Wi-Fi
Direct.
118
Ustawienia
Wysyłanie i odbieranie danych
Istnieje możliwość udostępniania danych, takich kontakty lub pliki multimedialne, innym
urządzeniom. Następujące działania stanowią przykład wysyłania obrazu do innego urządzenia.
1
2
3
Uruchom aplikację Galeria i wybierz obraz.
Dotknij
→ Wi-Fi Direct, a następnie wybierz urządzenie, na które chcesz przesłać obraz.
Zaakceptuj żądanie połączenia funkcji Wi-Fi Direct na drugim urządzeniu.
Jeśli urządzenia są już połączone, obraz zostanie przesłany do innego urządzenia bez
przechodzenia przez procedurę żądania połączenia.
Kończenie połączenia z urządzeniem
1
2
Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia → Wi-Fi.
Dotknij Wi-Fi Direct.
Na urządzeniu w formie listy wyświetlane zostaną połączone urządzenia.
3
Dotknij nazwę urządzenia, aby rozłączyć urządzenia.
119
Ustawienia
Bluetooth
Funkcji Bluetooth można użyć do wymiany danych lub plików multimedialnych z innymi
urządzeniami z włączoną funkcją Bluetooth.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani
nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem łączności
Bluetooth.
• Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz
odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się
przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
• Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała
grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
• Nie należy używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia
pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych. Firma
Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania
funkcji Bluetooth.
Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth
1
Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia → Bluetooth, a następnie dotknij przełącznika, aby
go włączyć.
Wyszczególnione zostaną wykryte urządzenia.
2
Wybierz urządzenie do połączenia.
Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie znajduje się na liście, ustaw urządzenie tak,
żeby weszło w tryb parowania Bluetooth. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji
obsługi innego urządzenia.
Twoje urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń w momencie otwarcia ekranu ustawień
Bluetooth.
3
Zaakceptuj połączenie Bluetooth na swoim urządzeniu, aby potwierdzić.
Urządzenia zostaną podłączone, gdy drugie urządzenie zaakceptuje połączenie Bluetooth.
120
Ustawienia
Wysyłanie i odbieranie danych
W wielu aplikacjach jest obsługiwane przesyłanie danych za pomocą funkcji Bluetooth. Istnieje
możliwość udostępniania danych, takich kontakty lub pliki multimedialne, innym urządzeniom
Bluetooth. Następujące działania stanowią przykład wysyłania obrazu do innego urządzenia.
1
2
Uruchom aplikację Galeria i wybierz obraz.
Dotknij
→ Bluetooth, a następnie wybierz urządzenie, na które chcesz przesłać obraz.
Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie znajduje się na liście, zażądaj włączenia opcji
widoczności na urządzeniu.
3
Zaakceptuj żądanie połączenia Bluetooth na drugim urządzeniu.
Anulowanie połączenia urządzeń Bluetooth
1
Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia → Bluetooth.
Na urządzeniu w formie listy wyświetlane są połączone urządzenia.
2
3
Dotknij
obok nazwy urządzenia, aby anulować połączenie.
Dotknij Anuluj powiązanie.
121
Ustawienia
NFC i płatności
To urządzenie umożliwia odczyt znaczników komunikacji o krótkim zasięgu (NFC, Near Field
Communication), które zawierają informacje o produkcie. Ta funkcja może również służyć do
dokonywania płatności, np. kupowania biletów w środkach komunikacji lub na imprezy, po pobraniu
właściwej aplikacji.
Urządzenie zawiera wbudowaną antenę NFC. Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie,
aby nie uszkodzić anteny NFC.
Odczytywanie informacji z tagów NFC
Skorzystaj z funkcji NFC do odczytywania informacji o produktach z tagów NFC.
1
Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia, a następnie dotknij przełącznika NFC i płatności, aby
go włączyć.
2
Umieść obszar anteny NFC znajdujący się z tyłu urządzenia w pobliżu tagu NFC.
Pojawią się informacje z tagu.
Upewnij się, że ekran urządzenia jest odblokowany. W przeciwnym razie urządzenie nie
będzie odczytywało tagów NFC ani odbierało danych.
122
Ustawienia
Dokonywanie płatności przy użyciu funkcji NFC
Aby można było używać funkcji NFC podczas zakupów, należy zarejestrować się w usłudze
mobilnych płatności. Aby się zarejestrować lub uzyskać szczegółowe informacje na temat usługi,
skontaktuj się z operatorem sieci.
1
Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia, a następnie dotknij przełącznika NFC i płatności, aby
go włączyć.
2
Dotknij obszarem anteny NFC z tyłu urządzenia czytnika kard NFC.
Aby określić domyślną aplikację do obsługi płatności, otwórz ekran ustawień i dotknij Połączenia →
NFC i płatności → Dotknij i zapłać → PŁATNOŚĆ, a następnie wybierz aplikację.
Lista usług płatności może nie zawierać wszystkich dostępnych aplikacji płatniczych.
Wysyłanie danych za pomocą funkcji NFC
Przesyłaj dane, takie jak obrazy czy kontakty do innych urządzeń poprzez przyłożenie anteny NFC do
anteny NFC innego urządzenia.
1
Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia → NFC i płatności, a następnie dotknij przełącznika,
aby go włączyć.
2
3
4
Dotknij przełącznika Android Beam, aby włączyć funkcje.
Wybierz element i dotknij anteny NFC drugiego urządzenia anteną NFC swojego urządzenia.
Gdy na ekranie zostanie wyświetlony komunikat Dotknij, aby przesłać., dotknij ekranu
urządzenia, aby wysłać element.
Jeśli oba urządzenia podejmą próbę jednoczesnego wysyłania danych, przesyłanie może się
nie powieść.
123
Ustawienia
Oszczędzanie danych
Użycie danych można obniżyć, uniemożliwiając niektórym aplikacjom działającym w tle wysyłanie
lub odbieranie danych.
Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia → Licznik danych → Oszczędzanie danych i dotknij
przełącznika, aby włączyć funkcję.
Po włączeniu funkcji oszczędzania danych na pasku stanu wyświetlana będzie ikona
.
Aktywowano funkcję oszczędzania
danych
Aby wybrać aplikacje, które będą mogły używać danych bez ograniczeń, dotknij Zezw. apl.
przy wł. Oszcz. dan.
Apl. używające tylko dan. kom.
Wybierz aplikacje, aby zawsze wykorzystywać dane mobilne, nawet jeśli urządzenie jest podłączone
do sieci Wi-Fi.
Na przykład istnieje możliwość ustawienia urządzenia tak, aby wykorzystywało dane mobilne do
aplikacji, które chcesz chronić, lub aplikacji streamingowych, które można odłączać. Nawet jeśli nie
wyłączysz funkcji Wi-Fi, aplikacje rozpoczną korzystanie z danych mobilnych.
Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia → Licznik danych → Apl. używające tylko dan. kom.,
dotknij przełącznika, aby włączyć tę funkcję, a następnie dotknij przełączników koło żądanych
aplikacji.
Za korzystanie z tej funkcji mogą być naliczane dodatkowe opłaty.
124
Ustawienia
Menedżer kart SIM
Służy do aktywowania kart SIM lub USIM oraz zmieniania ustawień karty SIM. Więcej informacji
można znaleźć w części Korzystanie z dwóch kart SIM lub USIM.
Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia → Menedżer kart SIM.
• Połączenia: wybór karty SIM lub USIM do połączeń głosowych.
• SMS: wybór karty SIM lub USIM do wysyłania wiadomości.
• Dane komórkowe: wybór karty SIM lub USIM, która będzie używana przez usługi transmisji
danych.
• Potwierdź kartę SIM do połączeń: ustawianie urządzenia, aby pytało, której użyć karty SIM lub
USIM dla kolejnego połączenia wykonywanego bez korzystania z preferowanej karty SIM lub
USIM do połączeń.
• Dwie karty SIM zawsze włączone: to ustawienie zezwala urządzeniu na wykrywanie połączeń
przychodzących z drugiej karty SIM lub USIM w trakcie połączenia.
Kiedy ta funkcja jest włączona, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty za
przekazywanie połączeń w zależności od kraju lub operatora sieci.
Router Wi-Fi i udost. internetu
Urządzenie może pełnić funkcję routera Wi-Fi, co umożliwia udostępnianie transmisji danych sieci
komórkowych innym urządzeniom, jeśli dostępne jest połączenie sieciowe. Połączenia można
nawiązywać za pomocą Wi-Fi, USB lub Bluetooth.
Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia → Router Wi-Fi i udost. internetu.
Za korzystanie z tej funkcji mogą być naliczane dodatkowe opłaty.
• Router Wi-Fi: router Wi-Fi umożliwia udostępnianie połączenia transmisji danych komputerom
lub innym urządzeniom.
• Router Bluetooth: po włączeniu funkcji udostępniania transmisji danych sieci komórkowych
przez Bluetooth można udostępniać transmisję danych innym urządzeniom za pomocą funkcji
Bluetooth.
• Router USB: po włączeniu funkcji udostępniania transmisji danych przez USB można
udostępniać transmisję danych sieci komórkowych komputerom za pomocą funkcji USB.
Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni dla komputera funkcję bezprzewodowego
modemu.
125
Ustawienia
Korzystanie z routera Wi-Fi
Urządzenie może pełnić funkcję routera Wi-Fi, co umożliwia udostępnianie transmisji danych sieci
komórkowych innym urządzeniom.
1
2
Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia → Router Wi-Fi i udost. internetu → Router Wi-Fi.
Dotknij przełącznik, aby go włączyć.
Ikona zostanie wyświetlone na pasku stanu. Twoje urządzenie będzie wyświetlane na liście
sieci Wi-Fi w innych urządzeniach.
Aby ustawić hasło do routera Wi-Fi, dotknij → Konfiguracja Routera Wi-Fi i wybierz poziom
zabezpieczeń. Następnie wpisz hasło i dotknij Zapisz.
3
Na ekranie drugiego urządzenia wyszukaj i wybierz swoje urządzenie na liście sieci Wi-Fi.
• Jeśli router Wi-Fi nie został odnaleziony, na urządzeniu dotknij → Konfiguracja Routera
Wi-Fi, zaznacz Pokaż opcje zaawansowane, a następnie odznacz Ukryj urządzenie i
Użyj pasma 5 GHz, gdy jest dostępne.
• Jeśli inne urządzenie nie może się połączyć z routerem Wi-Fi, na urządzeniu dotknij
→ Dozwolone urządzenia i dotknij przełącznik Tylko dozwolone urządzenia, aby je
wyłączyć.
4
Podłączone urządzenie zostanie połączone z Internetem za pośrednictwem transmisji danych
sieci komórkowych.
Więcej ustawień połączenia
Dostosowanie ustawień umożliwia sterowanie innymi funkcjami połączenia.
Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia → Więcej ustawień połączenia.
• Skanow. urządz. w pobliżu: ustawianie urządzenia tak, aby znalazło w pobliżu urządzenia, z
którymi będzie mogło się połączyć.
• Drukowanie: skonfiguruj ustawienia dla wtyczek drukarki zainstalowanych na urządzeniu.
Aby drukować pliki, możesz wyszukiwać dostępne drukarki lub dodać drukarkę ręcznie. Więcej
informacji można znaleźć w części Drukowanie.
• MirrorLink: ta funkcja służy do sterowania aplikacjami standardu MirrorLink na monitorze
centralnym samochodu. Więcej informacji można znaleźć w części MirrorLink.
126
Ustawienia
• VPN: aby połączyć się z prywatną siecią szkoły lub firmy, skonfiguruj sieci wirtualne (VPN).
• Prywatny DNS: ustawienie urządzenia, aby korzystało z zabezpieczonego prywatnego DNS.
• Ethernet: po podłączeniu adaptera Ethernet możesz korzystać z sieci przewodowej i
konfigurować jej ustawienia.
Drukowanie
Skonfiguruj ustawienia dla wtyczek drukarki zainstalowanych na urządzeniu. Możesz połączyć
urządzenie z drukarką za pomocą połączenia Wi-Fi lub Wi-Fi Direct w celu drukowania obrazów lub
dokumentów.
Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
Dodawanie dodatków plug-in drukarki
W celu połączenia drukarek z urządzeniem należy dodać dodatki plug-in dla drukarek.
1
Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia → Więcej ustawień połączenia → Drukowanie →
Pobierz dodatek plug-in.
2
3
4
Wyszukaj dodatek plug-in drukarki w Sklep Play.
Wybierz dodatek plug-in drukarki.
Wybierz zainstalowany dodatek drukarki.
Urządzenie automatycznie wyszuka drukarki podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co urządzenie.
5
Wybierz drukarkę do dodania.
Aby dodać drukarki ręcznie, dotknij → Dodaj drukarkę.
127
Ustawienia
Drukowanie zawartości
Podczas przeglądania zawartości, np. obrazów lub dokumentów, otwórz listę opcji, dotknij Drukuj
→
→ Wszystkie drukarki, a następnie wybierz drukarkę.
Metody drukowania mogą różnić się w zależności od typu zawartości.
MirrorLink
Ekran urządzenia można wyświetlić na monitorze jednostki głównej pojazdu.
Ta funkcja służy do połączenia urządzenia z pojazdem w celu sterowania aplikacjami standardu
MirrorLink na monitorze centralnym samochodu.
Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia → Więcej ustawień połączenia → MirrorLink.
Twoje urządzenie jest zgodne z samochodami, które obsługują wersję 1.1 standardu
MirrorLink lub nowsze.
Łączenie urządzenia z samochodem za pomocą standardu MirrorLink
W przypadku korzystania z tej funkcji po raz pierwszy połącz urządzenie z siecią Wi-Fi lub siecią
telefonii komórkowej.
1
Połącz swoje urządzenie z samochodem za pomocą funkcji Bluetooth.
Więcej informacji można znaleźć w części Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth.
2
Połącz urządzenie z samochodem za pomocą kabla USB.
Po podłączeniu możesz uzyskiwać dostęp do aplikacji obsługujących standard MirrorLink na
swoim urządzeniu za pomocą monitora centralnego samochodu.
Kończenie połączenia MirrorLink
Odłącz kabel USB od urządzenia i samochodu.
128
Ustawienia
Dźwięki i wibracja
Opcje
W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.
Na ekranie Ustawienia dotknij Dźwięki i wibracja.
• Tryb dźwięku: ustawienie korzystania z trybu dźwięku, trybu wibracji lub trybu cichego.
• Wibr. podczas dzwonienia: ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i
odtworzeniem dźwięku dzwonka.
• Dzwonek: zmiana dzwonka połączenia.
• Wzór wibracji: wybieranie wzoru wibracji.
• Dźwięki powiadomień: zmiana dźwięku powiadomienia.
• Głośność: wyregulować poziom głośności urządzenia.
• Użyj klaw. głośn. dla multimed.: włączenie regulacji poziomu głośności multimediów po
naciśnięciu klawisza głośności.
• Dźwięki systemowe: ustawienie emitowania dźwięku w przypadku wystąpienia zdarzeń, takich
jak włączenie lub wyłączenie ekranu albo sterowanie ekranem dotykowym.
• Zaawansowane ustawienia dźwięku: optymalizowanie ustawień stosowanych podczas
odtwarzania multimediów. Więcej informacji zawiera część Dolby Atmos (dźwięk surround) lub
Osobny dźwięk aplikacji.
Dolby Atmos (dźwięk surround)
Wybierz tryb dźwięku surround zoptymalizowany do różnych typów dźwięku, takich jak filmów,
muzyki i głosu. Dzięki Dolby Atmos możesz doświadczyć dźwięku przepływającego dokoła Ciebie.
Na ekranie ustawień dotknij Dźwięki i wibracja → Zaawansowane ustawienia dźwięku → Jakość
dźwięku i efekty → Dolby Atmos, dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję, a następnie wybierz
tryb.
Przed użyciem tej funkcji, podłącz zestaw słuchawkowy.
129
Ustawienia
Osobny dźwięk aplikacji
Ustawianie odtwarzania dźwięku multimediów z konkretnej aplikacji na podłączonym głośniku
Bluetooth lub osobnym zestawie słuchawkowym, niezależnie od dźwięku z innych aplikacji.
Na przykład można słuchać aplikacji Nawigacja za pośrednictwem głośnika urządzenia, a słuchać
dźwięku z aplikacji Muzyka na głośniku Bluetooth pojazdu.
1
Na ekranie ustawień dotknij Dźwięki i wibracja → Zaawansowane ustawienia dźwięku →
Osobny dźwięk aplikacji, dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję.
2
3
Wybierz aplikację do osobnego odtwarzania dźwięków multimediów i dotknij przycisku Wstecz.
Wybierz urządzenie do odtwarzania dźwięku multimediów z wybranej aplikacji.
Powiadomienia
Zmień ustawienia powiadomień.
Na ekranie Ustawienia dotknij Powiadomienia.
• Wskaźniki ikon aplikacji: można zmieniać ustawienia odznak ikon aplikacji.
• Nie przeszkadzać: ustawienie urządzenia tak, aby wyciszane były połączenia przychodzące,
dźwięki powiadomień oraz multimediów, z uwzględnieniem określonych wyjątków.
• Pasek stanu: ustawienie wyświetlania na pasku stanu tylko trzech najnowszych powiadomień
i pokazywania pozostałego poziomu naładowania baterii w procentach.
• Ostatnio wysłane: wyświetlanie aplikacji, które ostatnio otrzymały powiadomienia, i zmiana
ustawień powiadomień. Aby dostosować ustawienia powiadomień dla wielu aplikacji, dotknij
→ Wszystkie i z listy aplikacji wybierz aplikację.
Zobacz wszystkie →
130
Ustawienia
Wyświetlacz
Opcje
Istnieje możliwość zmiany ustawień wyświetlacza i ekranu startowego.
Na ekranie Ustawienia dotknij Wyświetlacz.
• Jasność: regulowanie jasności wyświetlacza.
• Jasność adaptacyjna: ustawienie urządzenia na oszczędzanie energii przez automatyczną
zmianę jasności wyświetlacza.
• Filtr światła niebiesk.: możliwość włączenia filtra niebieskiego światła i zmiany jego ustawień.
Więcej informacji można znaleźć w części Filtr światła niebiesk..
• Tryb nocny: obniżanie zmęczenia oczu przez zastosowanie ciemnego motywu podczas
korzystania z urządzenia w nocy lub ciemnych miejscach. Więcej informacji można znaleźć w
części Tryb nocny.
• Tryb ekranu: zmiana trybu ekranu, aby dostosować kolor i kontrast wyświetlacza. Więcej
informacji można znaleźć w części Zmiana trybu ekranu lub dostosowywania koloru
wyświetlacza.
• Rozmiar i styl czcionki: można zmieniać rozmiar i styl czcionki.
• Powiększenie ekranu: istnieje możliwość zmiany ustawień powiększenia ekranu.
• Aplikacje na pełnym ekranie: wybór aplikacji, które używane będą na pełnym ekranie. Możesz
również zmienić ustawienie urządzenia, aby ukryć przedni aparat umieszczony w ekranie.
• Wygaszenie ekranu: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem
podświetlenia wyświetlacza.
• Ekran startowy: skonfigurować ustawienia ekranu startowego, takie jak siatka ekranu lub układ
ekranu.
• Tryb ułatwienia: przełączenie na prostszy wygląd z możliwością wyświetlenia większych ikon i
prostszego układu na ekranie startowym.
• Pasek nawigacji: zmiana ustawień paska nawigacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w
części Pasek nawigacji (przyciski).
• Ochrona przed przypadkowym dotknięciem: zabezpieczenie ekranu urządzenia przed
wykrywaniem dotykania, kiedy znajduje się w zaciemnionym miejscu np. kieszeni lub torbie.
• Czułość dotyku: zwiększanie czułości dotyku ekranu do stosowania z foliami ochronnymi na
ekran.
• Wygaszacz ekranu: ustawienie urządzenia, tak aby podczas ładowania wyświetlany był
wygaszacz ekranu. Więcej informacji można znaleźć w części Wygaszacz ekranu.
131
Ustawienia
Filtr światła niebiesk.
Zmniejsz zmęczenie oczu redukując ilość błękitnego światła emitowanego przez ekran.
Podczas oglądania filmów HDR za pośrednictwem ekskluzywnych usług wideo HDR filtr
niebieskiego światła nie zostanie zastosowany.
1
Na ekranie Ustawienia dotknij Wyświetlacz → Filtr światła niebiesk. i dotknij przełącznika
Włącz teraz, aby włączyć funkcję.
2
3
Przeciągnij suwak, aby dostosować przezroczystość filtra.
Aby ustawić harmonogram stosowania filtra błękitnego światła, dotknij przełącznika Włączanie
według planu, aby go aktywować i wybierz opcję.
• Od zachodu do wschodu słońca: stosowanie filtra niebieskiego światła w nocy i wyłączanie
go nad ranem, w zależności od bieżącej lokalizacji.
• Harmonogram niestandardowy: ustawienie określonych godzin stosowania filtra
niebieskiego światła.
Tryb nocny
Obniżanie zmęczenia oczu przez zastosowanie ciemnego motywu podczas korzystania z urządzenia
w nocy lub ciemnych miejscach.
• Ciemny motyw może być stosowany w niektórych aplikacjach.
• Tryb nocny na panelu powiadomień można szybko włączać lub wyłączać. Otwórz panel
(Tryb nocny).
powiadomień, przeciągnij po nim w dół, a następnie dotknij polecenia
1
Na ekranie Ustawienia dotknij Wyświetlacz → Tryb nocny i dotknij przełącznika Włącz teraz,
aby włączyć funkcję.
2
Aby ustawić harmonogram stosowania trybu nocnego, dotknij przełącznika Włączanie według
planu, aby go aktywować i wybierz opcję.
• Od zachodu do wschodu słońca: ustawianie urządzenia, aby przechodziło w tryb nocny w
nocy i wyłączało go rano w zależności od bieżącej lokalizacji.
• Harmonogram niestandardowy: ustawianie konkretnej godziny włączania i wyłączania
trybu nocnego.
132
Ustawienia
Zmiana trybu ekranu lub dostosowywania koloru wyświetlacza
Możesz zmieniać tryb ekranu lub dostosować kolor wyświetlacza zgodnie ze swoimi preferencjami.
Zmiana trybu ekranu
Na ekranie Ustawienia dotknij Wyświetlacz → Tryb ekranu i wybierz żądany tryb.
• Żywy: optymalizacja zakresu kolorów, nasycenia i ostrości wyświetlacza. Balas kolorów
wyświetlacza można też dostosowywać przy użyciu wartości kolorów.
• Naturalny: ustawianie ekranu do naturalnego odcienia.
• Kolory wyświetlacza można dostosowywać wyłączenie w trybie Żywy.
• Tryb Żywy może być niezgodny z aplikacjami innych firm.
• Nie można zmieniać trybu ekranu podczas stosowania filtra jasnoniebieskiego.
Optymalizowanie balansu kolorów trybu pełnoekranowego
Możliwe jest zoptymalizowanie kolorów wyświetlacza przez regulację odcieni kolorów zgodnie
z preferencjami.
Na ekranie Ustawienia dotknij Wyświetlacz → Tryb ekranu → Żywy i dopasuj pasek
dopasowywania koloru w Balans bieli.
Po przeciągnięciu paska regulacji kolorów w kierunku Zimny zwiększy się odcień koloru
niebieskiego. Po przeciągnięciu paska w kierunku Ciepły zwiększy się odcień koloru czerwonego.
Regulowanie odcienia ekranu według wartości koloru
Zwiększ lub obniż określone odcienie kolorów, regulując osobno wartości Czerwony, Zielony lub
Niebieski.
1
2
3
Na ekranie Ustawienia dotknij Wyświetlacz → Tryb ekranu → Żywy.
Dotknij Ustawienia zaawansowane.
Dostosuj pasek koloru R (czerwony), G (zielony) lub B (niebieski) do swoich preferencji.
Odcień ekranu zostanie wyregulowany.
133
Ustawienia
Wygaszacz ekranu
Możliwe jest skonfigurowanie wyświetlania obrazów jako wygaszacza ekranu, gdy ekran wyłączy się
automatycznie. Wygaszacz ekranu będzie wyświetlany podczas ładowania urządzenia.
1
Na ekranie Ustawienia dotknij Wyświetlacz → Wygaszacz ekranu i dotknij przełącznika, aby
włączyć funkcję.
2
Wybierz opcję.
Po wybraniu Ramka do zdjęć lub Zdjęcia rozpocznie się pokaz slajdów z wybranymi obrazami.
Jeżeli zostanie wybrana Tablica ze zdjęciami, wybrane obrazy będą wyświetlane jako małe
karty nakładające się na siebie.
3
4
Dotknij
, aby wybrać albumy do wyświetlania obrazów.
Po zakończeniu dotknij przycisku Wstecz.
Aby wyświetlić podgląd opcji, dotknij Podgląd.
Po dotknięciu ekranu, gdy wyświetlany jest wygaszacz ekranu, ekran się włączy.
Tapety i motywy
Istnieje możliwość zmiany ustawień tapety ekranu startowego i ekranu blokady, jak również
zastosowania różnych motywów w urządzeniu.
Na ekranie Ustawienia dotknij Tapety i motywy.
• Tapety: zmiana ustawień tapety ekranu startowego oraz ekranu blokady.
• Motywy: zmiana tematu w urządzeniu.
• Ikony: zmiana stylu ikon.
134
Ustawienia
Ekran blokady
Opcje
Ustawienia ekranu blokady można zmieniać.
Na ekranie Ustawienia dotknij Ekran blokady.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranej metody blokady ekranu.
• Typ blokady ekranu: zmiana metody blokowania ekranu.
• Smart Lock: ustawianie urządzenia, aby się odblokowywało po wykryciu zaufanych lokalizacji
lub urządzeń. Więcej informacji można znaleźć w części Smart Lock.
• Ustawienia bezpiecznej blokady: zmień ustawienia blokady ekranu dla wybranej metody
blokowania.
• Styl zegara: zmiana typu i koloru zegara na ekranie blokady.
• Zegar dla roamingu: konfiguruje zegar tak, by pokazywał zarówno czas lokalny jak i czas
innego miejsca.
• Elementy FaceWidget: zmiana ustawień elementów wyświetlanych na ekranie blokady.
• Informacje kontaktowe: konfiguruje urządzenia tak, aby wyświetlało informacje o kontakcie, na
przykład adres e-mail na ekranie blokady.
• Powiadomienia: ustawianie sposobu wyświetlania powiadomień na ekranie blokady.
• Skróty aplikacji: wybór aplikacji, których skróty mają być wyświetlane na ekranie blokady.
• Dynamiczny ekran blokady: wybierz pakiet obrazów spośród różnych kategorii i użyj go jako
tapety na ekranie blokady.
• Ekran blokady — informacje: wyświetlanie wersji ekranu blokady oraz informacji prawnych.
135
Ustawienia
Smart Lock
Urządzenie można skonfigurować tak, aby odblokowywało się automatycznie i pozostawało
odblokowane po wykryciu zaufanych lokalizacji lub urządzeń.
Przykładowo, jeżeli dom zostanie ustawiony jako zaufana lokalizacja, po przybyciu do domu
urządzenie wykryje lokalizację i odblokuje się automatycznie.
• Ta funkcja będzie dostępna po ustawieniu metody blokowania ekranu.
• Jeżeli urządzenie nie było używane przez cztery godziny lub po włączeniu urządzenia,
musisz odblokować ekran, używając wzoru, kodu PIN lub hasła.
1
2
3
Na ekranie Ustawienia dotknij Ekran blokady → Smart Lock.
Odblokuj ekran, używając ustawionej wcześniej metody.
Wybierz opcję i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć
konfigurację.
Biometria i zabezpieczenia
Opcje
Zmiana ustawień zabezpieczania urządzenia.
Na ekranie Ustawienia dotknij Biometria i zabezpieczenia.
• Rozpoznawanie twarzy: ustawienie urządzenia tak, aby ekran był odblokowywany po
rozpoznaniu twarzy. Więcej informacji można znaleźć w części Rozpoznawanie twarzy.
• Odciski palców: zarejestruj swoje odciski palców, aby odblokować ekran. Więcej informacji
można znaleźć w części Rozpoznawanie odcisków palców.
• Preferencje dotyczące biometrii: zmiana ustawień danych biometrycznych.
• Google Play Protect: włączenie sprawdzania pod kątem złośliwych aplikacji i zachowania oraz
ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach i ich usuwania.
136
Ustawienia
• Znajdź mój telefon: włączenie lub wyłączenie funkcji Znajdź mój telefon. Wejdź na stronę Find
My Mobile (findmymobile.samsung.com), aby śledzić i kontrolować zagubione lub skradzione
urządzenie.
• Aktualizacja zabezpieczeń: wyświetlanie wersji oprogramowania urządzenia i sprawdzanie
dostępności aktualizacji.
• Samsung Pass: weryfikacja tożsamości w prosty i bezpieczny sposób przy użyciu danych
biometrycznych. Więcej informacji można znaleźć w części Samsung Pass.
• Zainstaluj nieznane aplikacje: zezwolenie urządzeniu na instalowanie aplikacji z nieznanych
źródeł.
• Mój sejf: możliwość utworzenia folderu zabezpieczonego chroniącego prywatne treści i
aplikacje przed osobami postronnymi. Więcej informacji można znaleźć w części Mój sejf.
• Szyfrowanie karty pamięci: włączenie w urządzeniu szyfrowania wszystkich plików na karcie
pamięci.
Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia przy włączonym tym ustawieniu,
urządzenie nie odczyta zaszyfrowanych plików. Wyłącz to ustawienie przed
przywróceniem ustawień fabrycznych urządzenia.
• Inne ustawienia zabezpieczeń: konfiguracja dodatkowych ustawień bezpieczeństwa.
• Lokalizacja: zmiana ustawienia uprawnień związanych z informacjami o lokalizacji.
• Uprawnienia aplikacji: wyświetlanie listy funkcji oraz aplikacji, które mają uprawnienia do
korzystania z tych funkcji. Można także zmienić ustawienia zezwoleń.
• Wyślij dane diagnostyczne: ustawienie urządzenia, aby automatycznie przesyłało raport z
diagnostyki i użytkowania urządzenia do firmy Samsung.
137
Ustawienia
Rozpoznawanie twarzy
Istnieje możliwość ustawienia urządzenia tak, aby ekran był odblokowywany po rozpoznaniu twarzy.
• Jeśli metoda blokowania ekranu jest ustawiona na twarz, nie można użyć twarzy do
odblokowania ekranu po pierwszym włączeniu urządzenia. Aby użyć urządzenia, należy
je odblokować przy użyciu wzoru, kodu PIN lub hasła ustalonego podczas rejestrowania
twarzy. Dobrze zapamiętaj swój wzór, kod PIN lub hasło.
• Jeśli metoda blokowania ekranu zostanie zmieniona na Przeciągnij lub Brak, które nie
są bezpieczne, wszystkie dane biometryczne zostaną usunięte. Aby móc używać danych
biometrycznych w aplikacjach lub funkcjach, musisz ponownie zarejestrować dane
biometryczne.
Środki ostrożności dotyczące rozpoznawania twarzy
Przed użyciem rozpoznawania twarzy do odblokowania urządzenia weź pod uwagę następujące
środki ostrożności.
• Urządzenie może być odblokowane przez osobę lub przedmiot podobny do użytkownika.
• Funkcja rozpoznawania twarzy jest mniej bezpieczna od wzoru, kodu PIN lub hasła.
Jak zapewnić lepsze rozpoznawanie twarzy?
W przypadku korzystania z funkcji rozpoznawania twarzy pamiętaj o następujących kwestiach:
• Podczas rejestrowania zwróć uwagę na okulary, nakrycie głowy, maskę, brodę lub intensywny
makijaż.
• Upewnij się, że jesteś w dobrze oświetlonym miejscu i że obiektyw aparatu jest czysty podczas
rejestrowania.
• W celu uzyskania lepszych rezultatów upewnij się, że obraz nie jest zamazany.
138
Ustawienia
Rejestracja twarzy
Aby lepiej zarejestrować obraz twarzy, należy to wykonać w pomieszczeniu, z dala od
bezpośredniego światła słonecznego.
1
2
3
4
5
Na ekranie Ustawienia dotknij Biometria i zabezpieczenia → Rozpoznawanie twarzy.
6
Umieść twarz wewnątrz ramki na ekranie.
Przeczytaj instrukcje podane na ekranie i dotknij Kontynuuj.
Ustaw metodę blokowania ekranu.
Wybierz, czy nosisz okulary i dotknij Kontynuuj.
Przytrzymaj urządzenie tak, aby ekran był skierowany w twoją stronę. Spójrz na ekran.
Aparat zeskanuje Twoją twarz.
Jeśli odblokowywanie za pomocą rysów twarzy nie działa prawidłowo, dotknij Usuń dane
twarzy, aby usunąć zarejestrowaną twarz, i zarejestruj twarz ponownie.
139
Ustawienia
Usuwanie zarejestrowanych danych twarzy
Istnieje możliwość usunięcia zarejestrowanych danych twarzy.
1
2
3
Na ekranie Ustawienia dotknij Biometria i zabezpieczenia → Rozpoznawanie twarzy.
Odblokuj ekran, używając ustawionej wcześniej metody.
Dotknij Usuń dane twarzy → Usuń.
Po usunięciu zarejestrowanej twarzy wszystkie związane z nią funkcje zostaną również
wyłączone.
Odblokowywanie ekranu za pomocą rozpoznawania twarzy
Możesz odblokować ekran za pomocą swoich rysów twarzy, zamiast używać wzoru, kodu PIN lub
hasła.
1
2
3
Na ekranie Ustawienia dotknij Biometria i zabezpieczenia → Rozpoznawanie twarzy.
Odblokuj ekran, używając ustawionej wcześniej metody.
Dotknij przełącznika Odblokuj za pomocą twarzy, aby włączyć funkcję.
• Jeśli chcesz ustawić urządzenie, aby odblokowywać ekran bez przeciągania po ekranie
blokady po rozpoznaniu twarzy, dotknij przełącznika Pozostań na ekranie blokady w
celu wyłączenia funkcji.
• Aby ograniczyć możliwość rozpoznawania twarzy ze zdjęć lub filmów, dotknij
przełącznika Szybsze rozpoznawanie aby wyłączyć funkcję. Może to spowodować
zmniejszenie prędkości rozpoznawania twarzy.
• Jeśli chcesz wydłużyć czas rozpoznawania w ciemnym miejscu, dotknij przełącznika
Rozjaśnij ekran w celu włączenia funkcji.
4
Spójrz na zablokowany ekran.
Po rozpoznaniu twarzy można odblokować ekran bez korzystania z żadnych innych metod
blokowania ekranu. Jeśli twarz nie zostanie rozpoznana, użyj wcześniej ustawionej metody
blokowania ekranu.
140
Ustawienia
Rozpoznawanie odcisków palców
Aby rozpoznawanie odcisków palców działało, należy zapisać informacje o odcisku palcu w
urządzeniu. Po zapisaniu można ustawić wykorzystywanie odcisków palców w urządzeniu do
następujących funkcji:
• Blokada ekranu
• Folder zabezpieczony
• Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
• Do rozpoznawania odcisków palców wykorzystywane są unikatowe cechy każdego
odcisku palca w celu zwiększenia bezpieczeństwa urządzenia. Prawdopodobieństwo
pomylenia przez skaner odcisków dwóch różnych palców jest bardzo małe. Jednak w
rzadkich przypadkach odciski różnych palców mogą być do siebie na tyle podobne, że
zostaną rozpoznane jako identyczne.
• Jeśli metoda blokowania ekranu jest ustawiona na odcisk palca, nie można użyć
odcisku palca do odblokowania ekranu po pierwszym włączeniu urządzenia. Aby użyć
urządzenia, należy je odblokować przy użyciu wzoru, kodu PIN lub hasła ustalonego
podczas rejestrowania odcisku palca. Dobrze zapamiętaj swój wzór, kod PIN lub hasło.
• Jeśli urządzenie nie rozpozna twojego odcisku palca, odblokuj urządzenie przy użyciu
wzoru, kodu PIN lub hasła ustawionego podczas rejestrowania odcisku palca, a następnie
ponownie zarejestruj odcisk palca. Jeśli nie pamiętasz wzoru, kodu PIN lub hasła, z
urządzenia można będzie skorzystać dopiero po jego zresetowaniu. Samsung nie
ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych lub problemy wynikające z
zapomnienia kodów odblokowania.
• Jeśli metoda blokowania ekranu zostanie zmieniona na Przeciągnij lub Brak, które nie
są bezpieczne, wszystkie dane biometryczne zostaną usunięte. Aby móc używać danych
biometrycznych w aplikacjach lub funkcjach, musisz ponownie zarejestrować dane
biometryczne.
Jak zapewnić lepsze rozpoznanie odcisków palców
Podczas skanowania odcisków palców na urządzeniu pamiętaj o następujących kwestiach, które
mogą wpłynąć na wydajność funkcji:
• Na urządzeniu mogą nie być rozpoznawane odciski palców, na których są zmarszczki lub blizny.
• Na urządzeniu mogą nie być rozpoznawane odciski małych lub wąskich palców.
• Aby rozpoznawanie działało lepiej, zarejestruj odciski palców dłoni, którą najczęściej obsługujesz
urządzenie.
141
Ustawienia
• Urządzenie jest wyposażone we wbudowany czujnik odcisków palców umieszczony na dole w
połowie ekranu. Upewnij się, że folia ochronna na ekran lub ekran dotykowy czujnika odcisków
palców nie jest zarysowany lub uszkodzony przedmiotami, takimi jak monety, klucze, długopisy
czy naszyjniki.
• Upewnij się, że czujnik odcisków palców umieszczony na dole w połowie ekranu i Twoje palce są
czyste oraz suche.
• Jeśli zegniesz palec lub dotkniesz ekranu tylko czubkiem palca, odciski palców mogą nie zostać
rozpoznane na urządzeniu. Naciśnij ekran tak, aby koniuszek palca znajdował się na szerokim
obszarze obszaru rozpoznawania odcisków palców.
Rejestrowanie odcisków palców
1
2
3
4
Na ekranie Ustawienia dotknij Biometria i zabezpieczenia → Odciski palców.
Przeczytaj instrukcje wyświetlane na ekranie i dotknij Kontynuuj.
Ustaw metodę blokowania ekranu.
Zarejestruj odcisk palca.
Umieść palec na czujniku rozpoznawania odcisków palców w dolnej części ekranu. Po wykryciu
palca przez urządzenie unieś go i ponownie umieść ponownie na czujniku do rozpoznawania
odcisków palców.
Powtarzaj to działanie do momentu zarejestrowania odcisku palca.
5
Po zakończeniu rejestrowania odcisków palców dotknij Gotowe.
142
Ustawienia
Sprawdzanie zarejestrowanych odcisków palców
Umieszczając palec na czujniku odcisków palców, możesz sprawdzić, czy Twój odcisk palca jest
zarejestrowany.
1
2
3
4
Na ekranie Ustawienia dotknij Biometria i zabezpieczenia → Odciski palców.
Odblokuj ekran, używając ustawionej wcześniej metody.
Dotknij Sprawdzanie dodanych odcisków palców.
Umieść palec na czujniku rozpoznawania odcisków palców.
Pojawi się wynik rozpoznania.
Usuwanie zarejestrowanych odcisków palców
Istnieje możliwość usunięcia zarejestrowanych odcisków palców.
1
2
3
Na ekranie Ustawienia dotknij Biometria i zabezpieczenia → Odciski palców.
Odblokuj ekran, używając ustawionej wcześniej metody.
Wybierz odcisk palca do usunięcia i dotknij Usuń → Usuń.
Odblokowanie ekranu odciskami palców
Możesz odblokować ekran za pomocą odcisku palca, zamiast używać wzoru, PIN-u, czy hasła.
1
2
3
4
Na ekranie Ustawienia dotknij Biometria i zabezpieczenia → Odciski palców.
Odblokuj ekran, używając ustawionej wcześniej metody.
Dotknij przełącznik Odblokow. odciskiem palca, aby ją włączyć.
Gdy ekran jest zablokowany, umieść palec na czujniku rozpoznawania odcisków palców i
przeskanuj swój odcisk palca.
143
Ustawienia
Samsung Pass
Rejestrując swoje dane biometryczne w usłudze Samsung Pass, można łatwo weryfikować swoją
tożsamość podczas korzystania z usług wymagających danych logowania lub danych osobowych.
• Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi lub siecią
komórkową.
• Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung. Więcej informacji
można znaleźć w części Konto Samsung.
• Funkcja logowania w witrynie internetowej jest dostępna tylko w przypadku witryn
internetowych, do których dostęp uzyskano za pośrednictwem aplikacji Internet.
Niektóre witryny internetowe mogą nie obsługiwać tej funkcji.
• Zarejestrowane dane biometryczne są przechowywane tylko na urządzeniu. Nie są
synchronizowane z innymi urządzeniami ani serwerami.
Rejestrowanie Samsung Pass
Przed użyciem Samsung Pass zarejestruj dane biometryczne w Samsung Pass.
Na ekranie Ustawienia dotknij Biometria i zabezpieczenia → Samsung Pass. Postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfiguracji.
Weryfikowanie hasła do konta Samsung
Zamiast hasła do konta Samsung do weryfikacji tożsamości można używać zarejestrowanych danych
biometrycznych, między innymi podczas kupowania zawartości ze Galaxy Store.
Na ekranie głównym Samsung Pass dotknij → Ustawienia → Konto Samsung account, a
następnie dotknij przełącznika Weryfikuj przy użyciu usługi Samsung Pass, aby włączyć tę funkcję.
Korzystanie z Samsung Pass do logowania w witrynach internetowych
Istnieje możliwość łatwego korzystania z aplikacji Samsung Pass w celu logowania się w witrynach
internetowych, które obsługują automatyczne wypełnianie identyfikatorów i haseł.
1
2
Otwórz witrynę internetową, do której chcesz się zalogować.
3
Po wyświetleniu wyskakującego okna z pytaniem o zapisanie danych logowania, zaznacz Loguj
przy użyciu usługi Samsung Pass i dotknij Pamiętaj.
Wprowadź identyfikator i hasło, a następnie dotknij przycisku logowania w witrynie
internetowej.
144
Ustawienia
Korzystanie z Samsung Pass do logowania w aplikacjach
Istnieje możliwość łatwego korzystania z aplikacji Samsung Pass w celu logowania się w aplikacjach,
które obsługują automatyczne wypełnianie identyfikatorów i haseł.
1
2
3
Otwórz aplikację, do której chcesz się zalogować.
Wprowadź identyfikator i hasło, a następnie dotknij przycisku logowania w aplikacji.
Po wyświetleniu wyskakującego okna z pytaniem o zapisanie danych logowania, dotknij Zapisz.
Zarządzanie informacjami logowanie
Wyświetl listę witryn internetowych i aplikacji, które powiązano z aplikacją Samsung Pass oraz
zarządzaj danymi logowania.
1
Na ekranie głównym Samsung Pass dotknij Logowanie i z listy wybierz stronę internetową lub
aplikację.
2
Dotknij Edytuj i zmień identyfikator, hasło i nazwę witryny internetowej lub aplikacji.
Aby usunąć informacje logowania, dotknij Usuń.
Korzystanie z Samsung Pass z witrynami internetowymi i aplikacjami
Podczas korzystania z witryn internetowych lub aplikacji obsługujących Samsung Pass można w
łatwy sposób zalogować się przy użyciu Samsung Pass.
Aby wyświetlić listę witryn i aplikacji obsługujących usługę Samsung Pass, na ekranie głównym
Samsung Pass dotknij → Partnerzy. W przypadku braku stron lub aplikacji umożliwiających
korzystanie z Samsung Pass Partnerzy nie będzie wyświetlana.
• Dostępne witryny internetowe i aplikacje mogą się różnić w zależności od operatora sieci
lub regionu.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub niedogodności
wynikające z logowania do witryn lub aplikacji za pomocą Samsung Pass.
145
Ustawienia
Automatyczne wprowadzanie danych osobowych
Istnieje możliwość łatwego korzystania z aplikacji Samsung Pass do wprowadzania adresu lub
informacji o karcie płatniczej w aplikacjach obsługujących automatyczne uzupełnianie danych
osobowych.
1
Na ekranie głównym Samsung Pass dotknij Automat. wypełn. form. i wybierz Dodaj adres lub
Dodaj kartę.
2
Wprowadź informacje i dotknij Zapisz.
Teraz możesz użyć danych biometrycznych zarejestrowanych w Samsung Pass podczas
automatycznego wprowadzania danych osobowych w obsługiwanych aplikacjach.
Usuwanie danych Samsung Pass
Możesz usunąć dane biometryczne, dane logowania oraz dane aplikacji zarejestrowane w Samsung
Pass.
• Zgoda na warunki będzie dalej obowiązywać, a konto Samsung pozostanie aktywne.
• Dane usługi Samsung Pass przechowywane na innych urządzeniach zalogowanych na
koncie Samsung nie będą usuwane.
1
2
Na ekranie głównym Samsung Pass dotknij → Ustawienia → Usuń dane.
Wpisz hasło do konta Samsung i dotknij OK.
Dane Samsung Pass zostaną usunięte.
146
Ustawienia
Mój sejf
Folder zabezpieczony chroni prywatne treści i aplikacje użytkownika, takie jak zdjęcia i kontakty,
przed dostępem osób postronnych. Treści i aplikacje prywatne są chronione nawet po odblokowaniu
urządzenia.
Folder zabezpieczony jest osobnym, chronionym obszarem pamięci. Danych znajdujących
się w folderze zabezpieczonym nie można przenosić na inne urządzenia za pośrednictwem
niezatwierdzonych metod udostępniania, takich jak USB lub Wi-Fi Direct. Próba
dostosowania systemu operacyjnego lub zmodyfikowania oprogramowania spowoduje
automatyczne zablokowanie folderu zabezpieczonego i uniemożliwienie dostępu do
niego. Przed zapisaniem danych w folderze zabezpieczonym pamiętaj o wykonaniu kopii
zapasowej w innej bezpiecznej lokalizacji.
Aby korzystać z folderu zabezpieczonego, konieczne jest zalogowanie się do swojego konta
Samsung.
147
Ustawienia
Ustawianie folderu zabezpieczonego
1
2
3
4
Uruchom aplikację Ustawienia i dotknij Biometria i zabezpieczenia → Mój sejf.
Zaakceptuj warunki użytkowania usługi folderu zabezpieczonego.
Wpisz identyfikator i hasło do konta Samsung i dotknij Zaloguj.
Wybierz metodę blokowania folderu zabezpieczonego i postępuj zgodnie ze wskazówkami
wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.
Zostanie wyświetlony ekran Mój sejf, a ikona aplikacji Mój sejf (
aplikacji.
) zostanie dodana do ekranu
Aby zmienić nazwę lub kolor ikony aplikacji Folder zabezpieczony, dotknij → Dostosuj.
• Po uruchomieniu aplikacji Mój sejf musisz odblokować aplikację przy użyciu ustawionej
metody odblokowania.
• Jeśli nie pamiętasz kodu odblokowania swojego folderu zabezpieczonego, możesz go
zresetować przy użyciu swojego konta Samsung. Dotnij przycisku resetowania na dole
ekranu blokady, a następnie wprowadź hasło do konta Samsung.
Ustawianie blokady automatycznej folderu zabezpieczonego
Istnieje możliwość ustawienia automatycznej blokady folderu zabezpieczonego, gdy nie jest on
używany.
1
2
Uruchom aplikację Mój sejf i dotknij → Ustawienia → Automatycznie blokuj Mój sejf.
Wybierz opcję blokady.
Aby ręcznie zablokować Folder zabezpieczony, dotknij → Zabezpiecz.
148
Ustawienia
Przenoszenie zawartości do Folderu zabezpieczonego
Do folderu zabezpieczonego można przenosić taką zawartość, jak zdjęcia i kontakty. Poniżej
opisano przykładowe czynności podczas przenoszenia obrazu z pamięci domyślnej do folderu
zabezpieczonego.
1
2
3
Uruchom aplikację Mój sejf i dotknij Dodaj pliki.
Dotknij Obrazy, zaznacz obrazy do przeniesienia, a następnie dotknij Gotowe.
Dotknij Przenieś.
Wybrane elementy zostaną usunięte z oryginalnego foldera i przeniesione do Foldera
zabezpieczonego. Aby skopiować elementy, dotknij Kopiuj.
Metody przenoszenia zawartości może się różnić w zależności od typu zawartości.
Przenoszenie zawartości z Folderu zabezpieczonego
Treści z Folderu zabezpieczonego można przenieść do odpowiedniej aplikacji w pamięci domyślnej.
Poniżej opisano przykładowe czynności podczas przenoszenia obrazu z Folderu zabezpieczonego
do pamięci domyślnej.
1
2
Uruchom aplikację Mój sejf i dotknij Galeria.
Wybierz obraz, a następnie dotknij → Przenieś z funkcji Mój sejf.
Wybrane elementy zostaną przeniesione do folderu Galeria w pamięci domyślnej.
149
Ustawienia
Dodawanie aplikacji
Do folderu zabezpieczonego można dodać aplikację w celu używania go.
1
2
Uruchom aplikację Mój sejf i dotknij Dodaj aplikacje.
Zaznacz co najmniej jedną aplikację zainstalowaną w urządzeniu i dotknij Dodaj.
Aby zainstalować aplikacje ze Sklep Play lub Galaxy Store, dotknij Pobierz ze Sklepu Play lub
Pobierz z Galaxy Store.
Usuwanie aplikacji z folderu zabezpieczonego
Dotknij aplikacji do usunięcia i przytrzymaj ją, a następnie dotknij Odinstaluj.
Dodawanie kont
Ta funkcja umożliwia dodanie swojego konta Samsung, Google lub innego w celu synchronizacji z
aplikacjami w folderze zabezpieczonym.
1
2
3
Uruchom aplikację Mój sejf i dotknij → Ustawienia → Konta → Dodaj konto.
Wybierz usługę konta.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta.
Ukrywanie folderu zabezpieczonego
Skrót do folderu zabezpieczonego można ukryć na ekranie aplikacji.
Uruchom aplikację Mój sejf, dotknij → Ustawienia, a następnie dotknij przełącznika Pokaż Mój
sejf, aby wyłączyć tę funkcję.
Możesz też przeciągnąć pasek stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień. Następnie przeciągnij
(Mój sejf), aby wyłączyć funkcję.
palcem w dół na panelu powiadomień i dotknij
150
Ustawienia
Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie aplikacji Folder zabezpieczony
Za pomocą konta Samsung można tworzyć kopię zapasową zawartości oraz aplikacji w aplikacji
Folder zabezpieczony w Samsung Cloud, w celu ich późniejszego przywrócenia.
Tworzenie kopii zapasowej danych
1
2
3
4
Uruchom aplikację Mój sejf i dotknij → Ustawienia → Kopia zap. i odzyskiwanie.
Dotknij Dodaj konto i zaloguj się na swoje konto Samsung.
Dotknij Kopia zapasowa danych aplik. Mój sejf.
Zaznacz elementy, dla których chcesz utworzyć kopię zapasową, i dotknij Utwórz kopię
zapasową.
Kopia zapasowa danych zostanie utworzona w Samsung Cloud.
Przywracanie danych
1
2
3
4
Uruchom aplikację Mój sejf i dotknij → Ustawienia → Kopia zap. i odzyskiwanie.
Dotknij Przywracanie.
Dotknij
, aby wybrać urządzenie do przywrócenia danych.
Zaznacz elementy do przywrócenia i dotknij Przywróć.
W urządzeniu zostaną przywrócone dane, dla których utworzono kopię zapasową.
Odinstalowywanie folderu zabezpieczonego
Folder zabezpieczony można odinstalować wraz z całą jego zawartością i aplikacjami.
Uruchom aplikację Mój sejf i dotknij → Ustawienia → Więcej ustawień → Odinstaluj.
Aby utworzyć kopię zapasową dla zawartości przed odinstalowaniem aplikacji Folder zabezpieczony,
zaznacz Przenieś pliki multimedialne na zewnątrz Mojego sejfu i dotknij Odinstaluj. Aby uzyskać
dostęp do danych, dla których utworzono kopię zapasową z Folderu zabezpieczonego, uruchom
aplikację Moje pliki i dotknij Pamięć wewnętrzna → Secure Folder.
Kopia zapasowa notatek zapisanych w Samsung Notes nie zostanie utworzona.
151
Ustawienia
Konta i kopia zapasowa
Opcje
Synchronizuj dane urządzenia, twórz ich kopię bezpieczeństwa lub przywróć je przy użyciu Samsung
Cloud. Możesz także zalogować się na konta i zarządzać nimi (np. konto Samsung czy Google) lub
przenosić dane z innych urządzeń, wykorzystując Smart Switch.
Na ekranie Ustawienia dotknij Konta i kopia zapasowa.
• Konta: ta funkcja umożliwia dodanie swojego konta Samsung, Google lub innego w celu
synchronizacji.
• Kopia zap. i odzyskiwanie: ta funkcja umożliwia ochronę informacji osobistych, danych aplikacji
i ustawień w urządzeniu. Istnieje możliwość utworzenia kopii zapasowej poufnych danych i
uzyskania do nich dostępu w późniejszym czasie. W celu wykonania kopii zapasowej danych lub
ich przywrócenia musisz zalogować się do konta Google lub Samsung.
• Samsung Cloud: zarządzanie zawartością, którą chcesz bezpiecznie zapisać w Samsung
Cloud. Możesz sprawdzić stan wykorzystania pamięci w Samsung Cloud oraz synchronizować
z nią dane, tworzyć kopie zapasowe i przywracać je. Więcej informacji można znaleźć w części
Samsung Cloud.
• Smart Switch: uruchom Smart Switch i przenieś dane ze swojego poprzedniego urządzenia.
Więcej informacji zawiera część Przenoszenie danych z poprzednio używanego urządzenia
(Smart Switch).
Regularnie twórz kopie zapasowe swoich danych w bezpiecznej lokalizacji, na przykład
w Samsung Cloud lub na komputerze, dzięki czemu będziesz w stanie odtworzyć dane
w przypadku ich awarii lub utraty w wyniku niezamierzonego przywrócenia danych
fabrycznych.
152
Ustawienia
Samsung Cloud
Synchronizuj dane zapisane w urządzeniu, takie jak zdjęcia i filmy z Samsung Cloud oraz wyświetlaj
je. Istnieje także możliwość wykonania danych zapasowych urządzenia w Samsung Cloud i
przywrócenia ich później.
Aby korzystać z Samsung Cloud, konieczne jest zalogowanie się do swojego konta Samsung.
Synchronizowanie danych
Możesz synchronizować dane zapisane na urządzeniu, takie jak obrazy, filmy i zdarzenia z Samsung
Cloud i uzyskiwać do nich dostęp z innych urządzeń.
1
2
3
Na ekranie Ustawienia dotknij Konta i kopia zapasowa → Samsung Cloud.
Dotknij → Ustawienia → Ust. synchr. i aut. kopii zap. → Synchronizuj.
Dotknij przełączników obok elementów, które chcesz zsynchronizować.
Zapisane dane można sprawdzić lub zmienić ustawienia, dotykając Galeria, Inne
zsynchronizowanie dane lub Dysk Samsung Cloud.
Tworzenie kopii zapasowej danych
Istnieje możliwość wykonania danych zapasowych urządzenia w Samsung Cloud.
1
Na ekranie Ustawienia dotknij Konta i kopia zapasowa → Samsung Cloud → Kopia zapasowa
tego telefonu.
2
Zaznacz elementy, dla których chcesz utworzyć kopię zapasową, i dotknij Utwórz kopię
zapasową.
3
Dotknij Gotowe.
• Dla niektórych danych kopia zapasowa nie zostanie utworzona. Aby sprawdzić, dla jakich
danych kopia zapasowa zostanie utworzona, na ekranie Ustawienia dotknij Konta i kopia
zapasowa → Samsung Cloud → Kopia zapasowa tego telefonu.
• Aby przejrzeć dane kopii zapasowej innych urządzeń w usłudze Samsung Cloud, na
ekranie Ustawienia dotknij Konta i kopia zapasowa → Samsung Cloud → Przywróć
, a następnie wybierz żądane urządzenie.
dane →
153
Ustawienia
Przywracanie danych
Istnieje możliwość przywrócenia danych kopii zapasowej z Samsung Cloud na urządzenie.
1
2
3
Na ekranie Ustawienia dotknij Konta i kopia zapasowa → Samsung Cloud.
Dotknij Przywróć dane →
i wybierz żądane urządzenie.
Zaznacz elementy do przywrócenia i dotknij Przywróć.
Google
Ta aplikacja umożliwia konfigurację ustawień niektórych funkcji udostępnianych przez firmę Google.
Na ekranie Ustawienia dotknij Google.
Zaawansowane funkcje
Opcje
Włączanie opcji zaawansowanych i zmiana kontrolujących je ustawień.
Na ekranie Ustawienia dotknij Zaawansowane funkcje.
Nadmierne potrząsanie urządzeniem lub uderzanie w nie może sprawić, że w niektórych
funkcjach wykorzystujących czujniki pojawią się niezamierzone treści.
• Klawisz boczny: wybór aplikacji lub funkcji do uruchamiania za pomocą bocznego klawisza.
• Akcesoria: zmiana ustawień akcesoriów.
• Poł. i SMS-y na innych urz.: ta funkcja służy do korzystania z funkcji wykonywania połączeń i
wysyłania wiadomości z innych urządzeń zalogowanych do konta Samsung.
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
• Łącze do Windows: błyskawiczny dostęp do danych zapisanych na urządzeniu z poziomu
komputera. Więcej informacji można znaleźć w części Łącze do Windows.
154
Ustawienia
• Widok intelig. wyskakując. okna: wybór aplikacji, których powiadomienia mają być
wyświetlane w oknach wyskakujących. W przypadku korzystania z tej funkcji można szybko
przeglądać zawartość za pośrednictwem okien wyskakujących przez dotknięcie ikony na
ekranie.
Funkcja ta jest dostępna wyłącznie przy aplikacjach obsługujących funkcję Wiele okien.
• Udostępnianie bezpośrednie: urządzenie może wyświetlać na panelu opcji udostępniania
osoby, z którymi się kontaktowano, dzięki czemu treści można udostępniać bezpośrednio.
• Ogranicz animacje: ustawianie urządzenia, aby wyłączyć efekty animowane na ekranie dla
pewnych działań, takich jak otwieranie czy zamykanie aplikacji.
• Ruchy i gesty: włączenie funkcji ruchu i konfigurowanie ustawień. Więcej informacji można
znaleźć w części Ruchy i gesty.
• Game Launcher: uruchomienie Game Launcher. Więcej informacji można znaleźć w części
Game Launcher.
• Podwójny komunikator: można zainstalować drugą aplikację i używać dwóch osobnych
kont w tej samej aplikacji komunikatora. Więcej informacji można znaleźć w części Podwójny
komunikator.
• Wysyłanie wiadomości SOS: ustawienie w urządzeniu wysyłania wiadomości z prośbą o pomoc
po trzykrotnym naciśnięciu bocznego klawisza.
Łącze do Windows
Można szybko uzyskiwać dostęp do danych przechowywanych na urządzeniu, takich jak zdjęcia
i wiadomości, z poziomu komputera, używając tego samego konta Microsoft na urządzeniu
i komputerze.
Ta funkcja jest dostępna tylko w systemie Windows 10 w wersji 1803 lub nowszej.
1
2
Na ekranie Ustawienia dotknij Zaawansowane funkcje → Łącze do Windows.
Dotknij Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft, zaloguj się na swoje konto Microsoft,
a następnie dotknij Kontynuuj.
3
Dotknij Pokaż, aby wyświetlić procedury konfiguracji komputera, postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się na swoim komputerze, a następnie
pobierz aplikację Twój telefon.
4
Dotknij Kontynuuj, aby zakończyć konfigurację.
155
Ustawienia
Ruchy i gesty
Włączenie funkcji ruchu i konfigurowanie ustawień.
Na ekranie Ustawienia dotknij Zaawansowane funkcje → Ruchy i gesty.
• Dotknij dwukrotn., aby wybudzić: można ustawić funkcję włączenia ekranu poprzez
dwukrotne dotknięcie jakiegokolwiek miejsca na ekranie, gdy ekran jest wyłączony.
• Smart stay: uniemożliwianie wyłączenia ekranu podczas patrzenia na niego.
• Inteligentne powiadomienie: powiadamianie o nieodebranych połączeniach lub nowych
wiadomościach po podniesieniu urządzenia.
Ta funkcja może nie działać, jeśli ekran jest włączony lub urządzenie nie znajduje się na
płaskiej powierzchni.
• Łatwe wyciszenie: ustawienie urządzenia, aby wyciszało połączenia przychodzące lub alarmy
przy użyciu ruchów dłoni lub poprzez skierowanie ekranu urządzenia w dół.
• Tryb obsługi jedną ręką: dla wygody użytkownika można uaktywnić tryb obsługi urządzenia
jedną ręką.
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
• Przeciągnij dłonią, aby przechwycić: ustawianie rejestrowania zrzutu ekranu po przeciągnięciu
dłonią po ekranie w lewo lub w prawo. Zapisane zrzuty możesz przeglądać w sekcji Galeria.
W niektórych aplikacjach i funkcjach nie można zapisać zrzutu ekranu.
• Przeciągnij, aby zadz./wys.wiad.: ustawienie urządzenia pozwalające wykonywać połączenia
lub wysyłać wiadomości po przeciągnięciu palcem w lewo lub w prawo w aplikacji Telefon lub
Kontakty.
156
Ustawienia
Podwójny komunikator
Można zainstalować drugą aplikację i używać dwóch osobnych kont w tej samej aplikacji
komunikatora.
1
Na ekranie Ustawienia dotknij Zaawansowane funkcje → Podwójny komunikator.
Zostaną wyświetlone obsługiwane aplikacje.
2
Dotknij przełącznika aplikacji, aby zainstalować drugą aplikację.
Druga aplikacja zostanie zainstalowana. Ikona drugiej aplikacji będzie wyświetlana z .
Powiadomienia otrzymywane z drugiej aplikacji będą wyświetlane z , aby odróżnić je od
powiadomień pierwszej aplikacji.
Druga aplikacja
• Funkcja Dwa komunikatory jest dostępna tylko w przypadku wybranych aplikacji.
• Niektóre funkcje aplikacji mogą być ograniczone w przypadku drugiej aplikacji.
Odinstalowywanie drugiej aplikacji
1
2
Na ekranie Ustawienia dotknij Zaawansowane funkcje → Podwójny komunikator.
Dotknij przełącznika aplikacji, która ma być odinstalowana, i dotknij Wyłącz lub Odinstaluj.
Wszystkie dane powiązane z drugą aplikacją zostaną usunięte.
Odinstalowanie pierwszej aplikacji spowoduje też usunięcie drugiej aplikacji.
157
Ustawienia
Cyfrowy dobrostan
Istnieje możliwość wyświetlania historii codziennego wykorzystywania urządzenia. Istnieje
możliwość wyświetlenia informacji o długości czasu włączenia ekranu i liczbie otwierania aplikacji
czy wykorzystywania pewnych funkcji. Istnieje również możliwość skrócenia czasu wykorzystania lub
zmiany ustawień powiadomień dla każdej aplikacji.
Na ekranie Ustawienia dotknij Cyfrowy dobrostan.
Czas, w jakim ekran był włączony
Liczba odblokowań
Liczba powiadomień
Pulpit
Włącz tryb relaksacji.
Zmień ustawienia powiadomień.
158
Ustawienia
Ustawianie liczników dla aplikacji
Istnieje możliwość skrócenia czasu codziennego wykorzystywania każdej aplikacji poprzez
ustawienia licznika. Kiedy limit zostanie osiągnięty, aplikacja zostanie wyłączona i nie można już z
niej korzystać.
1
2
Na ekranie Ustawienia dotknij Cyfrowy dobrostan → Pulpit.
Dotknij Brak czasomierza obok żądanej aplikacji i ustaw czas.
Włączanie trybu relaksacji
Istnieje możliwość włączenia trybu relaksacji w celu odciążenia wzroku przed snem i zapobieżenia
jego zakłóceniom.
1
Na ekranie Ustawienia dotknij Cyfrowy dobrostan → Koniec dnia i dotknij przełącznika Włącz
teraz, aby włączyć funkcję.
2
Włącz przełącznik, aby włączyć żądaną funkcję.
• Skala szarości: kolory są wyświetlane na ekranie jako odcienie szarości.
• Nie przeszkadz.: ustawienie urządzenia, tak aby przychodzące połączenia i dźwięki
powiadomień były wyciszane, z uwzględnieniem określonych wyjątków.
3
Aby ustawić harmonogram włączania trybu relaksu, dotknij przełącznika Włączanie według
planu, aby go włączyć, i dotknij Ustawianie harmonogramu, a następnie ustaw godzinę.
159
Ustawienia
Pielęgnacja urządzenia
Wstęp
Funkcja obsługi urządzenia zapewnia informacje o stanie baterii, pamięci masowej, pamięci
oraz bezpieczeństwie urządzenia. Możesz również optymalizować urządzenie ręcznie za jednym
dotknięciem palca.
Bateria
Zabezpieczenia
Domyślna pamięć
Pamięć RAM
Optymalizacja pracy urządzenia
Na ekranie Ustawienia dotknij Pielęgnacja urządzenia → Optymalizuj teraz.
Funkcja szybkiej optymalizacji usprawnia pracę urządzenia poprzez wykonanie poniższych działań.
• Czyszczenie części pamięci.
• Usunięcie niepotrzebnych plików i zamknięcie aplikacji uruchomionych w tle.
• Korygowanie problemów z nadmiernym wykorzystaniem baterii.
• Skanowanie aplikacji, które uległy awarii oraz złośliwego oprogramowania.
160
Ustawienia
Korzystanie z funkcji automatycznej optymalizacji
Istnieje możliwość ustawienia urządzenia, aby automatycznie przeprowadzał optymalizację, kiedy
urządzenie nie będzie używane. Dotknij → Automatyczna optymalizacja, a następnie dotknij
przełącznika, aby go włączyć. Jeśli chcesz ustawić godzinę przeprowadzania automatycznej
optymalizacji, dotknij Godzina.
Bateria
Sprawdzanie stanu naładowania baterii i pozostałego czasu użytkowania urządzenia. W przypadku
urządzeń z niskim poziomem naładowania baterii oszczędzaj jej energię poprzez włączenie funkcji
oszczędzania baterii.
Na ekranie Ustawienia dotknij Pielęgnacja urządzenia → Bateria.
• Pozostały czas zużycia wyświetla czas, jaki pozostał do wyładowania baterii. Czas zużycia
może być inny zależnie od ustawień urządzenia i warunków obsługi.
• Nie można otrzymywać powiadomień z niektórych aplikacji, które korzystają z trybu
oszczędzania energii.
Tryb zasilania
Wybierz tryb zasilania dopasowany do wzorca użycia urządzenia.
Dotknij Tryb zasilania i wybierz opcję.
• Optymalizacja: równowaga między wydajnością urządzenia a zużyciem energii baterii.
• Śr. oszczędz. energii: włączenie trybu oszczędzania energii umożliwia ograniczenie zużycia
energii baterii.
• Maks.oszczędz.energii: w trybie maksymalnego oszczędzania energii urządzenie ogranicza
zużycie energii baterii, stosując tryb nocny i ograniczając liczbę dostępnych aplikacji i funkcji.
Połączenia sieciowe, z wyjątkiem sieci komórkowej, są wyłączane.
Możesz również ustawić urządzenie tak, aby bateria ładowała się szybciej. Dotknij → Ustawienia, a
następnie dotknij przełącznika Szybkie ładowanie przew., aby włączyć funkcję.
Dopasowana oszczędność energii
Istnieje możliwość ustawienia urządzenia tak, aby automatycznie włączało tryb oszczędności energii
w oparciu o wzorce wykorzystywania urządzenia oraz poziomu naładowania baterii.
Dotknij Tryb zasilania i dotknij przełącznika Adaptacyjne oszczędzan. energii, aby włączyć tę
funkcję. Urządzenie włączy tryb oszczędzania energii w oparciu o sytuację, aby wydłużyć czas
korzystania z baterii.
161
Ustawienia
Zarządzanie zużyciem energii baterii na poziomie aplikacji
Możesz oszczędzać energię uniemożliwiając aplikacjom działającym w tle korzystania z baterii, jeśli
nie są one używane. Z listy aplikacji wybierz aplikacje i dotknij przełącznika Uśpij aplikację, aby
włączyć tę funkcję.
Domyślna pamięć
Sprawdź stan używanej i dostępnej pamięci.
Na ekranie Ustawienia dotknij Pielęgnacja urządzenia → Domyślna pamięć.
• Rzeczywista, dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż podana
wartość, ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci.
Dostępna pojemność może ulec zmianie po zaktualizowaniu urządzenia.
• Dostępną pojemność pamięci wewnętrznej urządzenia można sprawdzić w obszarze
Dane techniczne w witrynie firmy Samsung.
Zarządzanie pamięcią
Aby usunąć pozostałe pliki, takie jak pliki z pamięci cache, dotknij Czyść teraz. Aby wykasować
pliki lub odinstalować aplikacje, z których już nie korzystasz, wybierz kategorię w obszarze Dane
użytkownika. Następnie zaznacz elementy i dotknij Usuń.
Pamięć RAM
Na ekranie Ustawienia dotknij Pielęgnacja urządzenia → Pamięć RAM.
Aby przyspieszyć działanie urządzenia poprzez wstrzymanie uruchomionych w tle aplikacji, zaznacz
aplikacje na liście aplikacji, a następnie dotknij Czyść teraz.
Zabezpieczenia
Sprawdź stan bezpieczeństwa urządzenia. Ta funkcja służy do skanowania urządzenia w
poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania.
Na ekranie Ustawienia dotknij Pielęgnacja urządzenia → Zabezpieczenia → Skanuj telefon.
162
Ustawienia
Aplikacje
Zarządzanie aplikacjami urządzenia i zmiana ich ustawień. Możesz wyświetlić informacje dotyczące
wykorzystania aplikacji, zmienić ustawienia dotyczące ich powiadomień lub uprawnień, jak również
odinstalować lub wyłączyć zbędne aplikacje.
Na ekranie Ustawienia dotknij Aplikacje.
Zarządzanie ogólne
Dostosuj ustawienia systemowe urządzenia lub zresetuj urządzenie.
Na ekranie Ustawienia dotknij Zarządzanie ogólne.
• Język i wprowadzanie: możliwość wyboru języka urządzenia i zmiany ustawień, takich jak
rodzaj klawiatury lub wprowadzania głosowego. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w
zależności od wybranego języka. Więcej informacji można znaleźć w części Dodawanie języków
urządzenia.
• Data i godzina: dostęp do ustawień i zmiana sposobu wyświetlania przez urządzenie daty i
godziny.
Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana, ustawienia godziny i daty są resetowane.
• Kontakt z nami: możliwość zadania pytania lub wyświetlenia często zadawanych pytań. Więcej
informacji można znaleźć w części Samsung Members.
• Resetowanie: zresetuj ustawienia urządzenia lub wykonaj reset danych fabrycznych. Istnieje
możliwość zresetowania wszystkich ustawień, tylko ustawień sieciowych lub ustawień ułatwień
dostępu. Można również ustawić urządzenie tak, aby było ponownie uruchamiane o ustalonej
godzinie w celu optymalizacji pracy urządzenia.
163
Ustawienia
Dodawanie języków urządzenia
Istnieje możliwość dodania języków używanych na urządzeniu.
1
Na ekranie Ustawienia dotknij Zarządzanie ogólne → Język i wprowadzanie → Język →
Dodaj język.
Aby wyświetlić wszystkie języki, które można dodać, dotknij → Wszystkie języki.
2
3
Wybierz język do dodania.
Aby ustawić wybrany język jako domyślny, dotknij Ustaw domyślny. Aby zachować bieżące
ustawienie języka, dotknij Nie zmieniaj.
Wybrany język zostanie dodany do listy języków. W przypadku zmiany domyślnego języka
wybrany język zostanie dodany na początek listy.
Aby zmienić domyślny język na liście języków, przesuń ikonę obok języka na początek listy.
Następnie dotknij Zastosuj. Jeśli dana aplikacja nie obsługuje danego języka, zostanie użyty
następny obsługiwany język z listy.
Dostępność
Możesz skonfigurować wiele ustawień, aby zwiększyć dostępność urządzenia.
Na ekranie Ustawienia dotknij Dostępność.
• Czytnik ekranu: włączenie funkcji Voice Assistant, która powiadamia użytkownika głosowo. Aby
wyświetlić pomoc dotyczącą korzystania z tej funkcji, dotknij Samouczek.
• Ulepszenia widoczności: dostosowywanie ustawień w celu ułatwienia obsługi urządzenia
osobom z wadami wzroku.
• Rozszerzenia słuchu: dostosowywanie ustawień w celu ułatwienia obsługi urządzenia osobom
z wadami słuchu.
• Interakcja i możliwości manualne: dostosowywanie ustawień w celu ułatwienia obsługi
urządzenia osobom z ograniczeniami sprawności.
• Ustawienia zaawansowane: konfigurowanie ustawień dostępu bezpośredniego i funkcji
powiadamiania.
• Zainstalowane usługi: usługi dostępności zainstalowane na urządzeniu możesz przeglądać.
164
Ustawienia
Aktualizacja oprogramow.
Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować za pośrednictwem usługi firmware over-the-air
(FOTA). Można również zaplanować aktualizacje oprogramowania.
Na ekranie Ustawienia dotknij Aktualizacja oprogramow.
Jeśli zostaną wydaną awaryjne aktualizacje oprogramowania mające na celu chronienie
bezpieczeństwa urządzenia oraz zablokowanie zagrożeń bezpieczeństwa nowego typu,
zostaną one zainstalowane automatycznie, bez zgody użytkownika.
• Pobierz i zainstaluj: ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji i ich instalowanie.
• Automat. pobieraj przez Wi-Fi: ustawienie urządzenia, tak aby automatycznie pobierało
aktualizacje po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi.
• Ostatnia aktualizacja: wyświetlanie informacji o ostatniej aktualizacji oprogramowania.
Informacje o aktualizacjach zabezpieczeń
Aktualizacje zabezpieczeń mają na celu poprawienie bezpieczeństwa urządzenia i chronienie Twoich
danych osobistych. Aktualizacje zabezpieczeń dla Twojego modelu urządzenia znajdują się na
stronie internetowej security.samsungmobile.com.
Ta strona internetowa działa tylko w wybranych językach.
Instrukcja obsługi
Wyświetlanie informacji na temat sposobu używania urządzenia, aplikacji, a także na temat
konfigurowania ważnych ustawień.
Na ekranie Ustawienia dotknij Instrukcja obsługi.
165
Ustawienia
Telefon — informacje
Uzyskaj dostęp do informacji o urządzeniu.
Na ekranie Ustawienia dotknij Telefon — informacje.
Aby zmienić nazwę urządzenia, dotknij Edytuj.
• Stan: wyświetlanie różnych informacji o urządzeniu, takich jak status karty SIM, adres MAC sieci
Wi-Fi oraz numer seryjny.
• Informacje prawne: wyświetlanie informacji prawnych związanych z urządzeniem, takich jak
informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz licencja typu Open Source.
• Informacje o oprogramowaniu: wyświetlanie informacji o oprogramowaniu urządzenia, takich
jak wersja systemu operacyjnego i wersja oprogramowania wbudowanego.
• Informacje o baterii: wyświetlanie stanu baterii urządzenia i informacji o niej.
166
Załącznik
Rozwiązywanie problemów
Zanim skontaktujesz się z centrum serwisowym firmy Samsung, wypróbuj następujące rozwiązania.
Niektóre sytuacje mogą nie dotyczyć danego urządzenia.
Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest
monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:
• Hasło: jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
• PIN: jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu
PIN, należy wprowadzić kod PIN dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję,
skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM.
• PUK: karta SIM lub USIM jest zablokowana, zazwyczaj wskutek kilkukrotnego błędnego
wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
• PIN2: jeśli w celu uzyskania dostępu do menu wymagane jest podanie kodu PIN2, należy
wprowadzić kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM. W celu uzyskania dalszych informacji
należy skontaktować się z operatorem sieci.
Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci
• W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata
połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę. Podczas przemieszczania się mogą
być wyświetlane wielokrotnie komunikaty o błędzie.
• Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania dalszych
informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.
Nie można włączyć urządzenia
Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, włączenie urządzenia nie jest możliwe. Przed włączeniem
urządzenia należy w pełni naładować baterię.
167
Załącznik
Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo
• Jeśli ekran dotykowy został przykryty folią ochronną lub są na nim przymocowane inne
opcjonalne akcesoria, może on nie działać poprawnie.
• Ekran dotykowy może też działać wadliwie, jeśli dotykasz go przez rękawiczki, brudnymi
palcami, ostrym przedmiotem albo paznokciami.
• Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej
wilgotności.
• Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
• Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.
• Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy
Samsung.
Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne
Spróbuj następujących rozwiązań. Jeśli problem nadal występuje, zwróć się do centrum
serwisowego firmy Samsung.
Ponowne uruchamianie urządzenia
Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji
lub wyłączenie urządzenia i włączenie go ponownie.
Wymuszanie ponownego uruchomienia
Jeśli urządzenie zawiesi się i nie reaguje, zrestartuj je, jednocześnie naciskając boczny klawisz oraz
klawisz Ciszej i przytrzymując te przyciski przez ponad 7 sekund.
Resetowanie urządzenia
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany przy użyciu powyższych metod, przywróć ustawienia
fabryczne.
Uruchom aplikację Ustawienia i dotknij Zarządzanie ogólne → Resetowanie → Ustawienia
fabryczne → Resetuj → Usuń wszystko. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, wykonaj kopię
zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu.
Połączenia nie dochodzą do skutku
• Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
• Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.
• Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego
numeru.
168
Załącznik
Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia
• Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
• Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
• Jeśli używasz słuchawek, upewnij się, że zostały one prawidłowo podłączone.
Podczas połączenia rozlega się echo
Dostosuj głośność, naciskając klawisz głośności lub przechodząc do innego miejsca.
Połączenie z siecią komórkową lub Internetem jest często zrywane lub
jakość dźwięku jest niska
• Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
• W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata
połączenia. Być może problemy z połączeniem wynikają z awarii stacji bazowej operatora sieci.
Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
• Jeśli używasz urządzenia i równocześnie się przemieszczasz, usługi sieci komórkowej mogą być
nieaktywne ze względu na problemy występujące w sieci operatora sieci.
Nie można naładować baterii (dotyczy ładowarek zatwierdzonych przez
firmę Samsung)
• Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie podłączona.
• Odwiedź centrum serwisowe firmy Samsung w celu wymiany baterii.
Bateria wyczerpuje się szybciej niż początkowo
• W bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach czas działania baterii w urządzeniu może
być krótszy.
• Bateria wyczerpuje się szybciej, gdy korzystasz z niektórych aplikacji, jak GPS, gry lub Internet.
• Bateria podlega zużyciu i po pewnym czasie może działać krócej.
169
Załącznik
Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu
Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie musi dysponować
wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia
komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:
• Naładuj baterię.
• Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
• Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po
wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
Jakość zdjęcia jest gorsza niż na podglądzie
• Jakość zdjęć może być różna, zależnie od warunków i techniki fotografowania.
• Jeśli zdjęcia są robione w ciemności, np. w nocy, lub w pomieszczeniach, mogą być nieostre lub
mogą wystąpić na nich szumy.
Komunikaty o błędzie podczas otwierania plików multimedialnych
Jeśli podczas otwierania plików multimedialnych w urządzeniu wyświetlane są komunikaty o błędzie
lub pliki nie są odtwarzane, wypróbuj następujące rozwiązania:
• Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
• Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management
(DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję
lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
• Upewnij się, że formaty plików są obsługiwane przez urządzenie. Jeśli dany format pliku nie jest
obsługiwany, na przykład DivX lub AC3, zainstaluj aplikację z jego obsługą. Aby sprawdzić, jakie
formaty pliki obsługuje urządzenie, odwiedź stronę www.samsung.pl.
• W tym urządzeniu można odtwarzać zdjęcia i filmy, które zostały zarejestrowane za jego
pomocą. Zdjęcia i filmy zarejestrowane za pomocą innych urządzeń mogą nie być poprawnie
odtwarzane.
• To urządzenie obsługuje pliki multimedialne, które zostały dozwolone przez operatora sieci lub
dostawców usług dodatkowych. Niektóre pliki dostępne w Internecie, jak dzwonki, filmy lub
tapety, mogą nie działać poprawnie.
170
Załącznik
Bluetooth nie działa dobrze
Jeśli nie zostanie zlokalizowane inne urządzenie Bluetooth lub wystąpią problemy z połączeniem lub
działaniem, wypróbuj:
• Sprawdź, czy urządzenie, które chcesz podłączyć, jest gotowe do przeskanowania lub
podłączenia.
• Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w obrębie
maksymalnego zasięgu Bluetooth (10 m).
• W urządzeniu uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Połączenia, a następnie dotknij wtyczki
Bluetooth w celu jej ponownego włączenia.
• Na urządzeniu uruchom aplikację Ustawienia, dotknij Zarządzanie ogólne → Resetowanie
→ Resetowanie ustawień sieciowych → Zeruj ustawienia → Resetuj w celu zresetowania
urządzeń sieciowych. Podczas resetowania możesz utracić zarejestrowane informacje.
Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum
serwisowym firmy Samsung.
Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera
• Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
• Sprawdź, czy w komputerze jest zainstalowany właściwy i aktualny sterownik.
• W przypadku korzystania z systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został
zainstalowany dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.
Urządzenie nie może ustalić położenia
W niektórych miejscach, np. w budynkach, mogą występować zakłócenia w odbiorze sygnałów GPS.
W takich sytuacjach należy przestawić urządzenie na ustalanie położenia za pomocą sieci Wi-Fi lub
sieci komórkowej.
Utrata danych zapisanych w urządzeniu
Należy regularnie wykonywać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych
w urządzeniu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ich odtworzenie w przypadku utraty lub
zniszczenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych w
urządzeniu.
171
Załącznik
Widać niewielką szczelinę dokoła zewnętrznej obudowy urządzenia
• Szczelina ta jest związana z procesem produkcyjnym i jest niezbędna ze względu na nieznaczne
przemieszczenia lub drgania komponentów.
• W miarę upływu czasu tarcie pomiędzy częściami może doprowadzić do nieznacznego
zwiększenia tej szczeliny.
Brak wystarczającej ilości miejsca w pamięci urządzenia
Usuń niepotrzebne dane, takie jak zawartość pamięci podręcznej, korzystając z funkcji obsługi
urządzenia lub ręcznie usuń nieużywane aplikacje lub pliki, aby zwolnić miejsce.
Przycisk ekranu startowego nie jest wyświetlany
Pasek nawigacji z przyciskiem ekranu startowego może nie być wyświetlane podczas korzystania
z pewnych aplikacji lub funkcji. Aby wyświetlić pasek nawigacyjny, przeciągnij palcem w górę od
dołu ekranu.
Pasek dostosowania jasności ekranu nie jest wyświetlany na panelu
powiadomień
Otwórz panel powiadomień, przeciągając pasek stanu w dół, a następnie przeciągnij panel
przy pasku dostosowania jasności, a następnie dotknij przełącznika
powiadomień w dół. Dotknij
Pokaż kontrolkę na wierzchu, aby włączyć tę funkcję.
Wyjmowanie baterii
• Aby wyjąć baterię, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym. Aby uzyskać informacje o usuwaniu baterii, odwiedź stronę
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Z uwagi na bezpieczeństwo nie należy próbować wyjmować baterii samodzielnie. Wyjęcie
baterii w nieprawidłowy sposób może doprowadzić do uszkodzenia baterii i urządzenia,
skutkować obrażeniami i/lub spowodować, że korzystanie z urządzenia nie będzie bezpieczne.
• Firma Samsung nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (wynikające z
odpowiedzialności umownej lub deliktowej, włączając zaniedbania), które mogą być skutkiem
nieprzestrzegania ostrzeżeń i instrukcji, z wyjątkiem śmierci lub obrażeń spowodowanych
zaniedbaniami firmy Samsung.
172
W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na
ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.
Prawa autorskie
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Niniejsza instrukcja jest chroniona międzynarodowymi przepisami o prawie autorskim.
Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani
przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub
mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie
archiwizacyjnym.
Znaki towarowe
• SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym
świecie.
®
™
™ i logo Wi-Fi są zarejestrowanymi znakami towarowymi
• Wi-Fi , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
firmy Wi-Fi Alliance.
• Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos i symbol z podwójnym D
są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
• Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement