Samsung 32" Curved Monitor CR50 Kasutusjuhend

Samsung 32" Curved Monitor CR50 Kasutusjuhend
Käyttöopas
C27R50* C32R50*
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Tämän oppaan tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
© Samsung Electronics
Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics.
Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung Electronicsin lupaa on kielletty.
Muut kuin Samsung Electronicsin tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
Palvelumaksu saatetaan veloittaa seuraavissa tapauksissa:
(a) Kutsut asentajan paikalle, mutta laitteesta ei löydy vikaa (eli et ole lukenut käyttöopasta).
(b) Viet laitteen huoltoon, mutta siitä ei löydy vikaa (eli et ole lukenut käyttöopasta).
Sinulle kerrotaan palvelumaksuista ennen asentajan käyntiä.
Sisällysluettelo
Ennen laitteen käyttöä
Asennusalueen turvaaminen
Säilytykseen liittyvät turvatoimenpiteet
4
4
Turvallisuusohjeet
Puhdistaminen
Sähköturvallisuus
Asennus
Käyttö
4
5
5
6
7
Valmistelut
Laitteen osat
Ohjauspaneeli
Suorien näppäinten opas
Toimintonäppäinopas
Brightness-, Contrast- ja Sharpness-asetusten
10
10
11
12
Volume-asetuksen muuttaminen
Porttityypit
Laitteen kallistusasteen säätäminen
Varkaudenestolukko
Näytön siirtämiseen liittyviä varotoimia
Seinätelineen tai pöytäjalustan kiinnittäminen
14
14
15
16
16
17
18
Asennus
Jalustan kiinnittäminen
Jalustan irrottaminen
19
19
20
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Näytön asetusten määrittäminen
Lue seuraavat ohjeet ennen näytön asentamista. 21
SAMSUNG MAGIC Bright
25
21
21
Brightness
26
Contrast
26
22
22
23
Sharpness
26
Color
26
Laitteen oikea käyttöasento
24
HDMI Black Level
27
Ohjaimen asentaminen
24
Eye Saver Mode
27
Optimaalisen tarkkuuden määrittäminen
24
Game Mode
27
Response Time
27
Picture Size
28
Screen Adjustment
28
2
Sisällysluettelo
Asetusten määrittäminen
ja palauttaminen
OSD (Kuvaruutunäyttö)
-asetusten muuttaminen
Transparency
29
Position
29
Language
29
Display Time
29
Vianmääritysopas
Self Diagnosis
30
FreeSync
32
Eco Saving Plus
34
Off Timer
34
PC/AV Mode
35
Source Detection
35
Key Repeat Time
35
Power LED On
35
Reset All
35
Information
36
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen tapahtuvan
38
Laitteen testaaminen
38
38
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Tarkistettavat kohteet
38
40
Tekniset tiedot
Yleiset
41
42
Liite
Ohjelmiston asennus
Easy Setting Box
Asennukseen liittyviä rajoituksia ja ongelmia
Järjestelmävaatimukset
37
37
37
Vastuu maksullisesta palvelusta
(asiakkaan kustannukset)
Tuote ei ole viallinen
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Muuta
46
46
46
46
3
Luku 01
Ennen laitteen käyttöä
Asennusalueen turvaaminen
Turvallisuusohjeet
Jätä laitteen lähelle tilaa sen ilmanvaihtoa varten. Laitteen sisäisen lämpötilan nouseminen voi
aiheuttaa tulipalon ja vaurioittaa laitetta. Jätä laitteen lähelle tilaa vähintään alla näytetyn verran, kun
asennat laitetta.
――Laitteen ulkoasu voi vaihdella.
Vaara
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoihin.
VAARA
10 cm (3.93 Inches)
10 cm (3.93 Inches)
10 cm
(3.93 Inches)
Varoitus
SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA.
VAARA : SÄHKÖISKUN RISKIN VÄHENTÄMIS, ÄLÄ POISTA KANTTA (TAI TAKAISIN). SINNE EI
10 cm
(3.93 Inches)
OLE KÄYTTÄJÄN HUOLTAVAT OSAT. LUE KAIKKI PALVELUT QUALIFIED PERSONNELIN.
10 cm
(3.93 Inches)
10 cm (3.93 Inches)
Säilytykseen liittyvät turvatoimenpiteet
10 cm (3.93 Inches)
Kiiltävien mallien pintaan voi ilmestyä valkoisia tahroja, jos niiden lähellä käytetään ultraäänellä
10 cm
10 cm
(3.93 Inches) ilmankostutinta.
(3.93 Inches)
toimivaa
――Ota yhteyttä lähimpään Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat puhdistaa laitteen sisältä
(palvelusta peritään maksu).
Älä paina näytön kuvaruutua käsillä tai millään esineillä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
10 cm
(3.93 Inches)
Tämä symboli osoittaa, että sisällä
on korkea jännite. Vaarallista tehdä
minkäänlaista yhteyttä tämän
tuotteen sisäiseen osaan.
Tämä symboli osoittaa, että tämä
tuote on sisältänyt tärkeitä käyttöja käyttöohjeita huolto.
Luokan II tuote: Tämä symboli
osoittaa, että (sähkömaadoitus) ei ole
turvallinen.
AC-jännite: Tällä symbolilla
merkitty nimellisjännite on ACjännite.
Tasajännite: Tällä symbolilla
merkitty nimellisjännite on
tasajännite.
Vaara.Lue käyttöohjeet: Tämä
symboli kehottaa käyttäjää
tutustumaan käyttöohjeen
turvallisuuteen liittyviin lisätietoja.
4
Puhdistaminen
――Ole laitetta puhdistettaessa varovainen, sillä kehittyneiden LCD-näyttöjen paneeli ja ulkopinta
naarmuuntuvat helposti.
――Noudata seuraavia puhdistusohjeita.
Sähköturvallisuus
Varoitus
•• Älä käytä viallista virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.
1 Sammuta tuote ja tietokone.
•• Älä kytke montaa laitetta yhteen pistorasiaan.
2 Irrota virtajohto laitteesta.
•• Älä kosketa virtapistoketta märin käsin.
――Pitele virtajohtoa pistokkeesta äläkä kosketa johtoa märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi
olla sähköisku.
3 Pyyhi näyttö puhtaalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla.
‒‒ Älä puhdista näyttöä alkoholi-, liuotin- tai tensidipitoisilla aineilla.
‒‒ Älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan laitteen päälle.
•• Työnnä virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.
•• Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan (koskee vain tyypin 1 eristettyjä laitteita).
•• Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä jätä virtajohtoa raskaan esineen alle.
•• Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.
4 Kostuta pehmeä ja kuiva liina vedellä ja purista siitä ylimääräinen vesi pois ennen tuotteen
•• Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ympärillä oleva pöly kuivalla liinalla.
5 Kytke virtajohto tuotteeseen puhdistamisen jälkeen.
Vaara
6 Käynnistä tuote ja tietokone.
•• Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.
ulkopinnan puhdistamista.
•
Pistorasia on asennettava laitteen lähelle ja sen on oltava helposti saatavilla.
•• Käytä vain Samsungin toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muiden laitteiden kanssa.
•• Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.
‒‒ Virtajohto on ongelmantapauksessa irrotettava pistorasiasta, jotta laitteen virransyöttö katkeaa.
•• Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemällä kiinni pistokkeesta.
5
Asennus
Varoitus
Vaara
•• Älä aseta kynttilöitä, hyönteiskarkottimia tai savukkeita laitteen päälle. Älä asenna laitetta
lämmönlähteiden lähelle.
•• Älä pudota laitetta siirtämisen aikana.
•• Älä asenna laitetta huonosti tuuletettuihin tiloihin, kuten kirjahyllyyn tai komeroon.
•• Asenna laite tuuletuksen varmistamiseksi vähintään 10 cm:n etäisyydelle seinästä.
•• Pidä pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.
‒‒ Lapset voivat tukehtua.
•• Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi epävakaalle hyllylle tai
kaltevalle pinnalle).
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
‒‒ Laitteen käyttäminen alueella, jolla on voimakasta tärinää, voi vahingoittaa laitetta tai johtaa
tulipaloon.
•• Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi pölylle, kosteudelle
(esimerkiksi vesipisaroille), öljylle tai savulle.
•• Älä aseta laitetta ylösalaisin.
•• Kun asennat laitteen kaappiin tai hyllylle, varmista, että laitteen alareuna on niiden kanssa
samassa tasossa.
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
‒‒ Asenna laite vain oikean kokoisiin kaappeihin tai oikean kokoisille hyllyille.
•• Laske laite varovasti.
‒‒ Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
•• Laitteen asentaminen epätavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan, jossa on paljon hienoa pölyä,
kemiallisia aineita, äärilämpötiloja tai paljon kosteutta, tai paikkaan, jossa laite toimii jatkuvasti
pitkän aikaa) voi merkittävästi heikentää laitteen suorituskykyä.
‒‒ Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat asentaa laitteen tällaiseen
paikkaan.
•• Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä asenna sitä lämmönlähteiden tai kuumien
esineiden, esimerkiksi uunin, läheisyyteen.
‒‒ Tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai johtaa tulipaloon.
•• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset pääsevät siihen käsiksi.
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.
•• Ruokaöljy (kuten soijaöljy) voi vahingoittaa laitetta tai vääristää sen muotoa. Suojaa laite öljyltä.
Älä asenna laitetta keittiöön tai keittiön lieden lähelle äläkä käytä laitetta näissä paikoissa.
6
Käyttö
Varoitus
•• Laitteessa on korkea jännite. Älä koskaan pura, korjaa tai muuta laitetta itse.
‒‒ Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite vaatii huoltoa.
•• Jos haluat siirtää laitetta, irrota ensin sen kaikki johdot, virtajohto mukaan lukien.
•• Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneen hajua tai savua, irrota virtajohto välittömästi ja
ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Älä anna lasten roikkua laitteesta tai kiivetä sen päälle.
‒‒ Lapsesi voivat vahingoittua.
•• Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi syömäpuikkoja, kolikoita tai hiussolkia) tai herkästi syttyviä
esineitä (esimerkiksi paperia tai tulitikkuja) laitteeseen (esimerkiksi sen tuuletusaukkoihin tai
tulo- ja lähtöportteihin).
‒‒ Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä.
Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä (esimerkiksi maljakoita, ruukkuja tai pulloja) tai
metalliesineitä laitteen päälle.
‒‒ Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä.
Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Jos laite putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto. Ota sen
jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
‒‒ Jatkuva käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
•• Älä jätä raskaita tai lasten pitämiä esineitä (esimerkiksi leluja tai makeisia) laitteen päälle.
‒‒ Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittävät tavoitella leluja tai makeisia, ja
seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
•• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto salamoinnin tai ukkosmyrskyn aikana.
•• Älä pudota esineitä laitteen päälle tai kohdista siihen iskuja.
•• Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Vältä kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen koskettamista. Tuuleta myös alue
välittömästi.
•• Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.
•• Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki tuuletusaukkoja.
‒‒ Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
7
Vaara
•• Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva tai
viallisia kuvapisteitä.
‒‒ Ota virransäästötila tai liikkuva näytönsäästäjä käyttöön, jos et aio käyttää tuotetta pitkään
aikaan.
•• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan (esimerkiksi loman vuoksi).
‒‒ Pölyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai sähkövuotoa.
•• Käytä laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.
‒‒ Näkösi voi heiketä.
•• Älä yhdistä verkkolaitteita toisiinsa.
•• Poista verkkolaite muovipussista ennen käyttöä.
•• Älä päästä vettä verkkolaitteeseen tai anna laitteen kastua.
‒‒ Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
‒‒ Vältä laitteen käyttöä ulkotiloissa, joissa se voi altistua sateelle tai lumelle.
‒‒ Älä anna verkkolaitteen kastua lattiaa pestäessä.
•• Älä sijoita verkkolaitetta lämmönlähteiden lähelle.
‒‒ Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.
•• Käytä verkkolaitetta hyvin tuuletetulla alueella.
•• Kytke virtapistoke verkkolaitteeseen, kunnes kuuluu ääni.
•• Älä kytke pelkkää virtapistoketta pistorasiaan.
•• Käytä vain mukana toimitettua verkkolaitetta.
‒‒ Siitä voi aiheutua sähköisku tai tulipalo.
•• Älä kytke verkkolaitetta katossa olevaan pistorasiaan.
‒‒ Siitä voi aiheutua sähköisku tai tulipalo.
•• Kierrä virtapistoketta niin, ettei sen kulma ylitä aluetta (0–90°) verkkolaitteessa.
‒‒ Siitä voi aiheutua sähköisku tai tulipalo.
•• Älä pura virtapistoketta, kun se on koottu. (Sitä ei voi erottaa kokoamisen jälkeen.)
•• Älä käytä toimitettua virtapistoketta muissa laitteissa.
•• Kun irrotat verkkolaitteen pistorasiasta, tartu verkkolaitteen runkoon ja vedä sitä ylöspäin.
‒‒ Siitä voi aiheutua sähköisku tai tulipalo.
•• Vältä pudottamasta mitään esineitä verkkolaitteen päälle ja suojaa se iskuilta.
‒‒ Siitä voi aiheutua sähköisku tai tulipalo.
•• Irrota verkkolaitteen muovisuojus ennen verkkolaitteen käyttöä.
‒‒ Muutoin seurauksena voi olla tulipalo.
•• Jos sijoitat verkkolaitteen pystyasentoon niin, että johdon tulopuoli on ylöspäin, vesi tai muut
vieraat aineet voivat päästä verkkolaitteeseen ja aiheuttaa verkkolaitteessa toimintahäiriön.
Varmista, että asetat verkkolaitteen vaaka-asentoon pöydälle tai lattialle.
8
•
Älä pitele tuotetta ylösalaisin tai siirrä sitä pitelemällä telineestä.
‒ Laite voi pudota ja vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
•
Näytön katseleminen liian läheltä pitkän aikaa voi heikentää näköä.
•
Älä käytä ilmankostuttimia tai uuneja laitteen lähellä.
•
Lepuuta silmiäsi yli 5 minuuttia tai katso kaukaisiin kohteisiin laitteen käytön aikana kerran 1
tunnissa.
•
Älä kosketa näyttöä, jos laitteen virta on ollut kytkettynä pitkän aikaa, sillä näyttö kuumenee.
•
Pidä pienet lisätarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
•
Ole varovainen, kun säädät tuotteen kulmaa.
‒ Kätesi tai sormesi voi juuttua ja vahingoittua.
‒ Liiallinen kallistaminen voi johtaa laitteen putoamiseen ja henkilövahinkoihin.
•
Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.
‒ Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
•
Älä säädä äänenvoimakkuutta liian lujalle, kun käytät korvakuulokkeita.
‒ Liian korkea äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.
9
Luku 02
Valmistelut
Osat
Kuvakkeet
Kuvaus
Monisuuntainen painike, joka helpottaa siirtymistä.
JOG-painike
― JOG-painike sijaitsee laitteen takana, sen vasemmalla puolella.
Painikkeella voidaan siirtyä ylös- tai alaspäin, vasemmalle tai oikealle,
tai sitä voidaan käyttää Enter-näppäimenä.
Ohjauspaneeli
Tämä merkkivalo osoittaa virtatilan:
― Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan
muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Virran merkkivalo
•
Virta kytketty (virtapainikkeesta): Pois päältä
•
Virransäästötila: Vilkkuu
•
Virta katkaistu (virtapainikkeesta): Päällä
― Virranilmaisimen toimintoa voidaan vaihtaa valikosta. (System → Power
LED On) Toiminnallisten erojen vuoksi kaikissa malleissa ei ehkä ole
tätä toimintoa.
Toimintonäppäinopas
Paina JOG-painiketta, kun näyttö käynnistyy. Toimintonäppäinopas
tulee näyttöön. Jos haluat avata kuvaruutuvalikon, kun opas tulee
näyttöön, paina vastaavaa suuntapainiketta uudelleen.
― Toimintonäppäinopas voi vaihdella toiminnon tai laitteen mallin
Virran merkkivalo
mukaan. Perehdy käyttämääsi laitteeseen.
JOG-painike
Toimintonäppäinopas
YLÖS
OIKEALLE
VASEMMALLE
PAINA (ENTER)
ALAS
Return
10
Suorien näppäinten opas
― Alla oleva pikanäppäinnäyttö (kuvaruutuvalikko) näkyy vain silloin, kun näyttö käynnistetään, tietokoneen tarkkuus muuttuu tai syöttölähde muuttuu.
― Toimintopainikesivulta näet, onko Eye Saver Mode -toiminto käytössä.
: On
: Off
Analog-tila
HDMI -tila
Brightness
Brightness
Auto Adjustment
Volume
Features
Features
Eye Saver Mode Off
― Analog-tilan asetus
•
/
: Säädä Brightness, Contrast, Sharpness-asetusta.
•
: Auto Adjustment.
― Jos muutat tarkkuutta näytön ominaisuuksissa, Auto Adjustment -toiminto otetaan käyttöön.
― Tämä toiminto on käytettävissä vain Analog-tilassa.
•
Eye Saver Mode Off
― HDMI -tilan asetus
•
/
: Säädä Brightness, Contrast, Sharpness-asetusta.
•
: Säädä Volume, Mute-asetusta.
•
: Näytä toimintonäppäinopas.
: Näytä toimintonäppäinopas.
11
Toimintonäppäinopas
― Voit siirtyä päävalikkoon tai käyttää muita toimintoja painamalla JOG-painiketta, jolloin toimintonäppäinopas ilmestyy näyttöön. Voit poistua painamalla JOG-painiketta uudelleen.
YLÖS/ALAS/VASEN/OIKEA: Siirry haluamaasi kohteeseen. Kunkin kohteen kuvaus ilmestyy näyttöön tarkennuksen muuttuessa.
PAINA(ENTER): Valittu kohde otetaan käyttöön.
Return
Kuvakkeet
Kuvaus
Valitse , jos haluat muuttaa syöttösignaalia siirtämällä JOG-painiketta toimintonäppäinopasnäytössä. Näytön vasempaan yläkulmaan ilmestyy viesti, jos syöttösignaali on
muuttunut.
Valitsee
, kun JOG-painiketta siirretään toimintonäppäinopasnäytössä.
Näytön kuvaruutuvalikko ilmestyy näyttöön.
Kuvaruutuvalikon lukitus: Säilytä nykyiset asetukset tai lukitse kuvaruutuvalikon säädin, jotta asetuksia ei vahingossa muuteta.
Ota käyttöön / poista käytöstä: Voit lukita kuvaruutuvalikon tai poistaa sen lukituksen painamalla VASEN-painiketta 10 sekunnin ajan, kun päävalikko on näytössä.
― Jos kuvaruutuvalikko on lukittu, Brightness- ja Contrast-asetuksia voi säätää. Eye Saver Mode -toiminto on käytettävissä.
System
Valitsee
FreeSync-, Power LED On -toiminto on käytettävissä. Information on tarkasteltavissa.
, kun JOG-painiketta siirretään toimintonäppäinopasnäytössä.
Ota Eye Saver Mode käyttöön tai poista se käytöstä painamalla tätä.
Alla olevat toiminnot eivät ole käytettävissä, jos Eye Saver Mode -toiminto on käytettävissä.
•
Picture
•
System
Valitsee
Bright, Brightness, Color, Game Mode
Eco Saving Plus
näytön sammuttamista varten, kun JOG-painiketta siirretään toimintonäppäinopasnäytössä.
― Toimintonäppäinoppaan asetukset vaihtelevat mallien toiminnallisten erojen vuoksi.
12
Kun näytössä ei näy mitään (virransäästötilassa tai signaalittomassa tilassa), suoria lähde- ja
virtanäppäimiä voi käyttää alla kuvatulla tavalla.
JOG-painike
Virransäästö-/signaaliton tila
YLÖS
Lähteen vaihto
edellinen
PAINA (ENTER) 2 sekunnin ajan
Virrankatkaisu
Kun näytössä näkyy päävalikko, JOG-painiketta voidaan käyttää alla kuvatulla tavalla.
JOG-painike
Toiminto
YLÖS/ALAS
Siirrä asetusta.
Poistu päävalikosta.
VASEMMALLE
Sulje aliluettelo arvoa tallentamatta.
Liukusäätimen arvo vähenee.
OIKEALLE
PAINA (ENTER)
Siirry seuraavaan syvyyteen.
Liukusäätimen arvo kasvaa.
Siirry seuraavaan syvyyteen.
Tallenna arvo ja sulje aliluettelo.
13
Brightness-, Contrast- ja Sharpness-asetusten
muuttaminen
Volume-asetuksen muuttaminen
Voit säätää Brightness-, Contrast- tai Sharpness-asetusta siirtämällä JOG-painiketta ylös- tai alaspäin,
jos kuvaruutuvalikko ei ole näytössä.
ei ole näytössä.
Sharpness
Voit säätää Volume-asetusta siirtämällä JOG-painiketta vasemmalle tai oikealle, jos kuvaruutuvalikko
Tämä toiminto on käytettävissä vain HDMI -tilassa.
50
Volume
100
Brightness
Mute
Contrast
― Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
― Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Brightness
― Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun
Bright-asetukseksi on valittu Dynamic Contrast.
― Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eco Saving Plus-toiminto on käytössä.
― Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
Contrast
― Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun
Bright -asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
― Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
Sharpness
― Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun
― Jos yhdistetyn syöttölaitteen äänenlaatu on kuulokkeita ja kaiuttimia käytettäessä heikko,
laitteen Auto Mute -toiminto voi mykistää äänen tai saada sen katkeilemaan. Määritä
syöttölaitteen syöttöäänenvoimakkuudeksi vähintään 20 % ja säädä äänenvoimakkuutta laitteen
äänenvoimakkuussäätimellä (JOG-painike VASEN/OIKEA).
― Mikä on Auto Mute?
Toiminto mykistää äänen äänenlaadun parantamiseksi, kun syöttösignaalissa on melua tai se on heikko,
tavallisesti syöttölaitteen äänenvoimakkuuteen liittyvän ongelman vuoksi.
― Voit ottaa Mute-toiminnon käyttöön avaamalla Volume-hallintanäytön ja siirtämällä kohdistuksen JOGpainikkeella alas.
Voit poistaa Mute-toiminnon käytöstä avaamalla Volume-hallintanäytön ja lisäämällä tai vähentämällä
Volume-asetuksen arvoa.
Bright -asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
― Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
14
Porttityypit
― Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä
ilmoitusta. Perehdy käyttämääsi laitteeseen.
C27R50*
C32R50*
D-SUB IN
Liitäntä
Kuvaus
Liitäntä
9
Kuvaus
Liitäntä lähdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
Liitäntä lähdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
Yhdistäminen tietokoneeseen D-SUB-kaapelin avulla
Yhdistäminen tietokoneeseen D-SUB-kaapelin avulla
Yhdistäminen äänilähtölaitteeseen, kuten kuulokkeisiin
Yhdistäminen äänilähtölaitteeseen, kuten kuulokkeisiin
Käytetään verkkolaitteen liittämiseen.
Käytetään verkkolaitteen liittämiseen.
― Klikkaus ääni kuulaan vain, kun käytät HDMI-kaapelia.
DC 14V
D-SUB IN
4
― Klikkaus ääni kuulaan vain, kun käytät HDMI-kaapelia.
Laitteen kallistusasteen säätäminen
Varkaudenestolukko
― Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan
― Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voi käyttää turvallisesti julkisilla paikoilla.
― Lukituslaitteen muoto ja lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat lisätietoja
muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
-2° (±2°) ~ 22° (±2°)
Varkaudenestolukon lukitseminen:
•
Näytön kallistus voidaan säätää.
•
Pidä laitteen alaosasta kiinni ja säädä kallistuskulmaa varovasti.
1 Kiinnitä varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi pöytään.
2 Pujota kaapelin pää sen toisessa päässä olevan silmukan läpi.
3 Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.
4 Lukitse lukituslaite.
‒ Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.
‒ Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
‒ Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeistä tai Internetistä.
16
Näytön siirtämiseen liittyviä varotoimia
•• Älä paina kuvaruutua suoraan.
•• Älä pidä tuotetta ylösalaisin vain jalusta.
•• Älä pidä kiinni kuvaruudusta näyttöä
siirtäessäsi.
•• Pidä näytön alareunoja tai reunoja
liikuttaessa.
17
Seinätelineen tai pöytäjalustan kiinnittäminen
― Sammuta laitteen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
1
•
Huomautuksia
‒ Jos käytät vakiopituisia ruuveja pidempiä ruuveja, laitteen sisäosat voivat vaurioitua.
‒ Jos asennettava seinäteline ei ole VESA-standardien mukainen, seinätelineen kiinnitykseen
käytettävät ruuvit voivat olla erikokoisia kuin vakioruuvit.
2
‒ Älä käytä VESA-standardeista poikkeavia ruuveja. Älä käytä liikaa voimaa, kun kiinnität
seinätelinettä tai pöytäjalustaa. Laite voi vaurioitua tai pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
Samsung ei ole vastuussa mistään sellaisista laitevaurioista tai henkilövahingoista, jotka
johtuvat vääränlaisten ruuvien käytöstä tai liiallisesta voimankäytöstä seinätelinettä tai
pöytäjalustaa kiinnitettäessä.
‒ Samsung ei ole vastuussa mistään sellaisista laitevaurioista tai henkilövahingoista, jotka
aiheutuvat jonkin muun kuin suositellun seinätelineen käytöstä tai yrityksistä asentaa
seinäteline itse.
3
‒ Jos haluat kiinnittää laitteen seinälle, osta sellainen seinäteline, jolla laite voidaan kiinnittää
vähintään 10 cm:n päähän seinästä.
4
C
‒ Muista käyttää standardienmukaista seinätelinettä.
‒ Jos haluat asentaa näytön seinätelineen avulla, irrota jalusta näytöstä.
Mittayksikkö: mm
Mallin nimi
C27R50*
5
C32R50*
VESA-ruuvinreikien koko
(A × B) millimetreinä
Vakioruuvi
75,0 × 75,0 (2,95 x 2,95)
Halkaisija 4,0 mm, pituus 10,0 mm
Määrä
4 kpl.
― Älä asenna seinätelinettä tuotteen ollessa käynnissä. Tuloksena voi olla sähköisku ja henkilövahinkoja.
A Kiinnitä seinäteline tai pöytäjalusta tähän.
B Kiinnitä INLAY kuvassa esitettyyn asentoon.
C Kiinnike (myydään erikseen)
Kohdista urat ja kiinnitä tiiviisti tuotteen kiinnikkeen ruuvit vastaaviin osiin seinäasennussarjassa tai
työpöydälle, jonka haluat kiinnittää.
Asennus
Jalustan kiinnittäminen
― Ennen kuin kasaat laitteen, aseta se tasaiselle lattiapinnalle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.
: Laite on kaareva. Laite voi vahingoittua, jos sitä painetaan voimakkaasti, kun se on tasaisella pinnalla. Älä paina laitetta, kun se on lattialla ylös- tai alaspäin.
― Laitteen ulkoasu voi vaihdella.
1
Aseta jalustan kiinnitin jalustimeen kuvan
osoittamalla tavalla.
2
Varmista, että jalustan kiinnitin on tiukasti
paikoillaan
3
Kierrä kiinnitysruuvi jalustan pohjaan täysin
kiinni.
4
Aseta pakkauksessa oleva styroksilevy (tyyny)
lattialle ja sitten laite kuvan osoittamalla tavalla
ylösalaisin styroksilevyn päälle.
Jos styroksilevyä ei ole, käytä paksua mattoa.
5
Kiinnitä liitososa näytölle kahdella ruuvilla.
Pidä tuotteen pääkappaletta kädelläsi kuvan
osoittamalla tavalla. Työnnä koottu teline
pääkappaleeseen nuolen suuntaan kuvan
osoittamalla tavalla.
- Vaara
Älä paina näyttöä alaspäin. Muutoin näyttö voi
vahingoittua.
Jalustan irrottaminen
― Ennen kuin kasaat laitteen, aseta se tasaiselle lattiapinnalle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.
: Laite on kaareva. Laite voi vahingoittua, jos sitä painetaan voimakkaasti, kun se on tasaisella pinnalla. Älä paina laitetta, kun se on lattialla ylös- tai alaspäin.
― Laitteen ulkoasu voi vaihdella.
1
Aseta pakkauksessa oleva styroksilevy (tyyny)
lattialle ja sitten laite kuvan osoittamalla tavalla
ylösalaisin styroksilevyn päälle.
2
3
Irrota kaksi ruuvia erottamaan jalusta näytöstä.
Jos styroksilevyä ei ole, käytä paksua mattoa.
5
Vedä jalustan kiinnitin irti nuolen suuntaisesti
kuvan osoittamalla tavalla.
Pidä tuotteen pääkappaletta kädelläsi kuvan
osoittamalla tavalla. Irrota koottu jalusta
päärungosta nuolen suuntaan kuvan osoittamalla
tavalla.
4
Jalusta poistetaan.
6
Jalustan irrottaminen
- Vaara
Älä paina näyttöä alaspäin. Muutoin näyttö voi
vahingoittua.
20
Luku 03
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Lue seuraavat ohjeet ennen näytön
asentamista.
1 Tarkista näytön mukana toimitettujen kaapeleiden kummankin pään muoto ja tarkista vastaavien
porttien sijainti näytössä ja ulkoisissa laitteissa.
2 Ennen kuin kytket signaalikaapelit, irrota näytön ja ulkoisten laitteiden virtakaapelit pistorasiasta,
jotta mahdollinen oikosulku tai ylivirta ei vahingoita laitteita.
3 Kun olet kytkenyt kaikki signaalikaapelit, kytke näytön ja ulkoisten laitteiden virtakaapelit
pistorasiaan.
Tietokoneen kytkeminen ja käyttäminen
Valitse käyttämällesi tietokoneelle sopiva kytkentätapa.
― Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
― Portit voivat vaihdella tuotekohtaisesti.
Kytkeminen HDMI tai HDMI-DVI-kaapelilla
Tarkista, ettei näytön ja ulkoisten laitteiden, kuten tietokoneiden ja digisovittimien,
virtakaapeleita ole kytketty pistorasiaan.
4 Tutustu käyttöoppaan avulla näytön toimintoihin, varotoimiin ja oikeaan käyttöön, ennen kuin
käytät asennettua näyttöä.
HDMI IN
― Kun liität HDMI-kaapelin, käytä näytön osien mukana toimitettua kaapelia. Jos käytät muuta kuin Samsungin
toimittamaa HDMI-kaapelia, kuvan laatu saattaa heikentyä.
― Äänitoimintoa ei tueta, jos lähdelaite on kytketty HDMI-DVI-kaapelilla.
― Enimmäistarkkuus resoluutio ei ehkä ole käytettävissä HDMI-DVI-kaapelilla.
21
Kytkeminen D-SUB-kaapelilla (analoginen tyyppi)
Kytkeminen kuulokkeisiin
Tarkista, ettei näytön ja ulkoisten laitteiden, kuten tietokoneiden ja digisovittimien,
virtakaapeleita ole kytketty pistorasiaan.
D-SUB IN
― Käytä kuulokkeita, kun aktivoit HDMI-HDMI-äänen.
― Kuulokeliitäntä tukee vain 3 johtimen kärki-rengas-holkkia (TRS).
22
Virran kytkeminen
lisävaruste
lisävaruste
C27R50*
1
2
3
1
3
2
4
1
Kytke virtajohto verkkolaitteeseen. Kytke sitten verkkolaite laitteen takaosassa olevaan DC 14V
-liitäntään.
2
Kytke seuraavaksi virtajohto pistorasiaan.
3
Käynnistä näyttö painamalla sen takana olevaa JOG-painiketta.
1 Kytke virtapistoke verkkolaitteeseen.
2 Kytke verkkolaite näytön takaosassa olevaan DC 14V -liitäntään.
3 Kytke verkkolaite pistorasiaan.
4 Käynnistä näyttö painamalla sen takana olevaa JOG-painiketta.
― Tulojännite vaihdetaan automaattisesti.
― Tulojännite vaihdetaan automaattisesti.
C32R50*
1
DC 19V
DC 19V
3
2
1
3
2
4
1
Kytke virtajohto verkkolaitteeseen. Kytke sitten verkkolaite laitteen takaosassa olevaan DC 19V
-liitäntään.
2
Kytke seuraavaksi virtajohto pistorasiaan.
3
Käynnistä näyttö painamalla sen takana olevaa JOG-painiketta.
― Tulojännite vaihdetaan automaattisesti.
1 Kytke virtapistoke verkkolaitteeseen.
2 Kytke verkkolaite näytön takaosassa olevaan DC 19V -liitäntään.
3 Kytke verkkolaite pistorasiaan.
4 Käynnistä näyttö painamalla sen takana olevaa JOG-painiketta.
― Tulojännite vaihdetaan automaattisesti.
Laitteen oikea käyttöasento
Ohjaimen asentaminen
――Voit asettaa laitteen tarkkuuden ja taajuuden optimaalisiksi asentamalla laitteen ohjaimet.
――Voit asentaa laiteohjaimen uusimman version lataamalla sen Samsung Electronicsin verkkosivuilta
osoitteesta http://www.samsung.com.
Optimaalisen tarkkuuden määrittäminen
Näyttöön tulee optimaalisen tarkkuuden määrittämistä koskeva tiedottava viesti, kun käynnistät
laitteen ensimmäisen kerran hankittuasi sen.
Valitse laitteesta kieli ja tietokoneesta optimaalinen tarkkuusasetus.
Käytä laitetta oikeassa työasennossa seuraavalla tavalla:
――Jos optimaalista tarkkuutta ei valita, viesti tulee enintään kolme kertaa määrätyksi ajaksi näyttöön, vaikka
•• Suorista selkäsi.
laite välillä sammutetaan ja käynnistetään uudelleen.
――Optimaalinen tarkkuus voidaan valita myös tietokoneen ohjauspaneelista.
•• Pidä silmät 45–50 cm:n etäisyydellä näytöstä ja suuntaa katseesi hieman alaspäin näyttöön.
•• Pidä silmäsi suoraan näytön edessä.
•• Säädä katselukulmaa niin, että valo ei heijastu näytöstä.
•• Pidä kyynärvartesi kohtisuorassa olkavarsiin nähden ja samassa tasossa kädenselkien kanssa.
•• Pidä kyynärpäät suunnilleen suorassa kulmassa.
•• Säädä laitteen korkeutta niin, että voit taivuttaa polvesi vähintään 90 asteen kulmaan, pidä
kantapääsi maassa ja käsivartesi sydämesi alapuolella.
•• Tee silmäharjoituksia tai räpyttele usein, niin silmien väsyminen vähenee.
24
Luku 04
Näytön asetusten määrittäminen
Määritä näytön asetukset, kuten kirkkaus.
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
SAMSUNG MAGIC Bright
PC-tilassa
•
Custom: Mukauta kontrastia ja kirkkautta tarpeen mukaan.
Tämän valikon avulla voit mukauttaa kuvanlaadun tuotteen käyttöympäristöön.
•
Standard: Sovita kuvanlaatu asiakirjojen muokkaukseen tai Internetin käyttöön.
― Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eco Saving Plus-toiminto on käytössä.
•
Cinema: Sovita television kirkkaus ja terävyys videoiden ja DVD-levyjen sisällön katseluun.
― Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
•
Dynamic Contrast: Tasapainota kirkkaus automaattisen kontrastinsäädön avulla.
― Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
AV-tilassa
Voit mukauttaa kirkkautta mieltymystesi mukaan.
Picture
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Set to an
optimum picture
quality suitable
for the working
environment.
Color
Kun ulkoinen tulolähde on liitetty HDMI-liitäntään ja PC/AV Mode -asetuksena on AV,
Brightasetukseksi on neljä automaattista tehtaalla valmiiksi asetettua kuva-asetusta (Dynamic, Standard,
Movie ja Custom). Voit aktivoida asetukseksi Dynamic, Standard, Movie tai Custom. Voit valita
asetukseksi Custom, jolloin henkilökohtaiset kuva-asetuksesi palautuvat automaattisesti käyttöön.
•
Dynamic: Valitse tämä asetus, kun haluat kuvasta terävämmän kuin Standard -tilassa.
•
Standard: Valitse tämä asetus, kun ympäristö on kirkas. Myös tämä asetus tekee kuvasta terävän.
•
Movie: Valitse tämä asetus, kun ympäristö on pimeä. Asetus säästää virtaa ja estää silmien
väsymisen.
•
Custom: Valitse tämä asetus, kun haluat säätää kuvaa haluamallasi tavalla.
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
Off
Return
― Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
25
Brightness
Color
Säädä kuvan yleistä kirkkautta. (Välillä: 0~100)
Säädä näytön värisävyä.
Mitä suurempi arvo, sen kirkkaampi kuva.
― Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun
― Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun
Bright-asetukseksi on valittu Dynamic Contrast.
― Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eco Saving Plus-toiminto on käytössä.
― Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
Contrast
Säädä kohteiden ja taustan välistä kirkkauseroa. (Välillä: 0~100)
Mitä suurempi arvo, sen enemmän kontrastia ja sen selkeämmin kohteet näkyvät.
― Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun
Bright-asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
― Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
― Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
•
Red: Säädä punaisen kylläisyystasoa. Arvot lähempänä sataa tarkoittavat suurempaa väriintensiteettiä.
•
Green: Säädä vihreän kylläisyystasoa. Arvot lähempänä sataa tarkoittavat suurempaa väriintensiteettiä.
•
Blue: Säädä sinisen kylläisyystasoa. Arvot lähempänä sataa tarkoittavat suurempaa väriintensiteettiä.
•
Color Tone: Valitse katselutarpeitasi parhaiten vastaava värisävy.
‒ Cool 2: Määritä Cool 1-asetusta viileämpi värilämpötila.
Bright-toiminnon tilaksi on valittu Cinema tai Dynamic
‒ Cool 1: Määritä Normal-asetusta viileämpi värilämpötila.
Contrast.
‒ Normal: Näytä normaali värisävy.
― Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
‒ Warm 1: Määritä Normal-asetusta lämpimämpi värilämpötila.
‒ Warm 2: Määritä Warm 1-asetusta lämpimämpi värilämpötila.
Sharpness
‒ Custom: Mukauta värisävyä.
― Kun ulkoinen tulolähde on liitetty HDMI/VGA-liitäntään ja PC/AV Mode -asetuksena on AV, kohdassa
Color Tone on neljä värilämpötila-asetusta (Cool, Normal, Warm ja Custom).
Näytä kohteiden reunat selkeämpinä tai epätarkempina. (Välillä: 0~100)
Mitä suurempi arvo, sen tarkemmat reunat.
― Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun
Bright-toiminnon tilaksi on valittu Cinema tai Dynamic
•
Gamma: Säädä valoisuuden keskitasoa.
‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
Contrast.
― Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
26
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
Jos laitteeseen kytketään DVD-soitin tai digisovitin HDMI-liitännän kautta, kuvan laatu (kontrasti ja
väritasapaino, mustan taso jne.) saattaa heiketä lähdelaitteesta riippuen. Jos näin käy, kuvan laatua
voi säätää kohdasta HDMI Black Level.
Määrittää silmien lepuuttamiselle sopivan kuvanlaadun.
Jos näin käy, korjaa kuvanlaatua HDMI Black Level -toiminnolla.
― Tämä toiminto on käytettävissä vain HDMI-tilassa.
•• Normal: Valitse tämä tila, jos kontrastisuhde on hyvä.
•• Low: Valitse tämä tila, jos kontrastisuhde on heikko ja haluat pienentää mustan tasoa ja lisätä
valkoisen tasoa.
― HDMI Black Level ei ehkä ole yhteensopiva joidenkin lähdelaitteiden kanssa.
― HDMI Black Level -toiminto aktivoidaan vain tietyllä AV-tarkkuudella, kuten 720P ja 1080P.
TÜV Rheinland ”Low Blue Light Content” on tavallista pienemmälle sinisen valon tasolle asetettuja
vaatimuksia vastaavien tuotteiden sertifiointi. Kun Eye Saver Mode -asetuksena on On, sinisen valon
määrä noin 400 nm:n aallonpituudella laskee ja mahdollistaa silmiä rentouttavan optimaalisen
kuvanlaadun. Samalla sinisen valon taso on TÜV Rheinlandin testien mukaan oletusasetuksia
pienempi, ja se on sertifioitu, sillä se vastaa TÜV Rheinlandin ”Low Blue Light Content” -standardeja.
Game Mode
Määritä tuotenäytön asetukset pelitilaa varten.
Käytä tätä toimintoa, kun pelaat pelejä tietokoneella tai kun pelikonsoli, kuten PlayStation™ tai
Xbox™, on kytkettynä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
――Kun näyttö sammuu, siirtyy virransäästötilaan tai vaihtaa syöttölähdettä, Game Mode -asetukseksi
muutetaan Off, vaikka asetuksena olisi On.
― Jos haluat pitää Game Mode -toiminnon koko ajan käytössä, valitse Always On.
Response Time
Nopeuta paneelin vastausaikaa, jolloin video näyttää entistä eloisammalta ja luonnollisemmalta.
― Response Time -asetukseksi on paras valita Standard tai Faster, kun et katsele elokuvaa.
27
Picture Size
Screen Adjustment
Muuta kuvan kokoa.
― Käytettävissä vain Analog-tilassa.
― Tämä valikko on käytettävissä vain, kun AV-tilan Picture Size -asetukseksi on valittu Screen Fit.
― Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun FreeSync-toiminto on käytössä.
PC-tilassa
•
Auto: Näytä kuva syöttölähteen kuvasuhteen mukaisena.
•
Wide: Näytä kuva koko näytön tilassa syöttölähteen kuvasuhteeseen katsomatta.
Kun tulosignaalin tyyppi on 480P, 576P, 720P tai 1080P AV-tilassa ja näyttö näyttää kuvan normaalisti, voit
Screen Fit -valinnalla säätää vaakasijaintia välillä 0–6.
H-Position- ja V-Position-asetusten määrittäminen
H-Position: Siirrä näyttöä vasemmalle tai oikealle.
AV-tilassa
V-Position: Siirrä näyttöä ylös- tai alaspäin.
•
4:3: Näytä kuva kuvasuhteessa 4:3. Sopii videoille ja tavallisille lähetyksille.
•
16:9: Näytä kuva kuvasuhteessa 16:9.
Coarse -toiminnon määrittäminen
•
Screen Fit: Näytä kuva alkuperäisessä kuvasuhteessa sitä rajaamatta.
― Toiminnon tuki vaihtelee laitteessa olevien porttien mukaan.
― Voit muuttaa näytön kokoa seuraavien ehtojen täyttyessä.
― Digitaalinen äänentoistolaite on kytketty HDMI-kaapelin avulla.
― Tulosignaalin tyyppi on 480p, 576p, 720p tai 1080p, ja näyttö näyttää kuvan normaalisti (kaikki mallit
Säädä rasteritiheyttä.
― Käytettävissä vain Analog-tilassa.
Fine -toiminnon määrittäminen
Hienosäädä näyttöä, kunnes kuva on eloisa.
― Käytettävissä vain Analog-tilassa.
eivät tue näitä signaaleja.).
― Tätä asetusta voi käyttää vain vain, jos ulkoinen tulo käyttää HDMI-liitäntää ja kohdan PC/AV Mode
asetuksena on AV.
28
Luku 05
OSD (Kuvaruutunäyttö) -asetusten muuttaminen
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
――Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Osien väri ja muoto voivat olla
erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi
ilman erillistä ilmoitusta.
Language
Aseta valikkojen kieli.
Transparency
Säädä valikkoikkunoiden läpinäkyvyyttä.
――Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa.
――Se ei koske tietokoneen muita toimintoja.
Display Time
Määritä kuvaruutuvalikko (OSD) sulkeutumaan automaattisesti, jos valikkoa ei käytetä tiettyyn aikaan.
Position
Display Time -asetuksen avulla voidaan määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua kuvaruutuvalikko
suljetaan.
H-asento: Moue valikkokohta vasemmalle tai oikealle.
V-asento: Moue valikon sijainti ylös tai alas.
29
Luku 06
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
――Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Osien väri ja muoto voivat olla
erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi
ilman erillistä ilmoitusta.
2 Valitse OK, kun seuraava näyttö on näkyvissä.
The test screen will now be shown. Please look carefully at the screen for the next 5 seconds.
Self Diagnosis
OK
•• Tarkastele testinäyttöä.
1
Valitse toimintonäppäimellä
→ System → Self Diagnosis.
System
Self Diagnosis
FreeSync
off
Eco Saving Plus
Off
Perform this
test when you
experience a
problem with your
monitor's picture.
Off Timer
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Return
― Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
30
3 Valitse testituloksen mukaan Yes / No/ Show Again.
Do you still see the same problem on the test screen?
If you need to see the photo again, click Show Again.
Yes
No
Show Again
•• Seuraava näyttö tulee näkyviin, kun valitset vaihtoehdon Yes.
Self Diagnosis Complete
Contact the Samsung Call Center for assistance.
Please have the following information ready:
‐ Model Code: **************
‐ S/N: **************
OK
•• Kun valitset vaihtoehdon No, seuraava näyttö tulee näkyviin.
Self Diagnosis Complete
If the test screen is okay during Self Diagnosis, your monitor may not have a problem. If
the problem persists, follow the steps below:
‐ Turn off your monitor and any other connected device, such as a PC. Turn on your monitor
first and then the other connected device.
‐ Update the operating system and graphics card driver to the latest version and restart your PC.
‐ Connect the other device, such as a PC, to a different input port on your monitor.
‐ Reset your monitor by pressing the jog button on the monitor and selecting System > Reset All.
‐ Replace the cable with the one enclosed with your monitor.
OK
31
FreeSync
FreeSync-tekniikka on ratkaisu, joka poistaa kuvan repeämisilmiön ilman tavanomaista hitautta ja
•
Off: Ota FreeSync pois käytöstä.
•
Standard Engine: Ota AMD-näytönohjaimen FreeSync-perustoiminnot käyttöön.
•
Ultimate Engine: Ota FreeSync-toiminto käyttöön suuremmalla näytön kuvataajuudella. Näytön
repeämisilmiö (näytön ja sisällön epänormaali tahdistus) vähenee tässä tilassa. Huomaa, että
näyttö voi välkkyä pelin pelaamisen aikana.
viivettä.
Tämä toiminto poistaa kuvan repeämisilmiön ja viiveen pelejä pelattaessa. Voit parantaa pelielämystä.
Näytössä näkyvät FreeSync-valikon vaihtoehdot voivat vaihdella näytön mallin ja AMDnäytönohjainyhteensopivuuden mukaan.
― Näytön äänenlaatu voi heiketä, jos FreeSync-toiminto on käytössä.
Käytä parasta mahdollista tarkkuutta, kun FreeSync on käytössä.
Virkistystaajuuden asetuksesta on lisätietoja kohdassa Kysymykset ja vastaukset → Miten voin
muuttaa taajuutta?
― FreeSync-toiminto on käytettävissä vain HDMI-tilassa.
Käytä valmistajan toimittamaa HDMI-kaapelia, kun käytät FreeSync-toimintoa.
Jos käytät FreeSync-toimintoa pelin pelaamisen aikana, voi ilmetä seuraavia oireita:
•
Näytönohjaimen tyyppi, pelin asetukset tai toistettava video voivat aiheuttaa sen, että näyttö
välkkyy. Kokeile seuraavia toimia: pienennä pelin asetusarvoja, vaihda FreeSync-tilaksi Standard
Engine tai tarkista näytönohjaimen ohjainohjelmiston versio ja päivitä se tarvittaessa uusimpaan
versioon AMD:n sivustosta.
•
Kun käytät FreeSync-toimintoa, näyttö voi välkkyä näytönohjaimen lähtötaajuuden vaihtelun takia.
•
Vastenopeus voi tarkkuuden mukaan vaihdella pelin pelaamisen aikana. Suuri tarkkuus pienentää
tavallisesti vastenopeutta.
•
Näytön äänenlaatu voi huonontua.
― Jos toiminnon käytössä ilmenee ongelmia, ota yhteys Samsung-huoltoon.
― Kun FreeSync-asetuksena on Standard Engine tai Ultimate Engine ja tarkkuutta muutetaan, kuvassa voi
näkyä ajoittain repeytymistä. Määritä FreeSync-asetukseksi Off ja muuta tarkkuutta.
― Toimintoa ei voi käyttää laitteissa (esimerkiksi AV-laitteissa), joissa ei ole AMD:n näytönohjainta. Jos
toiminto on käytössä, näytössä voi ilmetä toimintahäiriö.
32
Näytönohjainten luettelossa mainitut mallit tukevat FreeSync-toimintoa.
FreeSync-toimintoa voi käyttää vain tiettyjen AMD-näytönohjainmallien kanssa. Seuraavat
näytönohjaimet ovat tuettuja:
Asenna AMD:n sivustosta uusimmat viralliset näytönohjainkortin ohjaintiedostot, jotka tukevat
FreeSync-toimintoa.
――Tietoja muista FreeSync-toimintoa tukevista AMD-näytönohjainmalleista on AMD:n virallisessa sivustossa.
――Valitse FreeSync Off, jos käytät toisen valmistajan näytönohjainta.
――Kun FreeSync-toimintoa käytetään HDMI-liitännän kautta, tiettyjen AMD:n näytönohjainten
kaistanleveyden rajoitus voi aiheuttaa sen, ettei toiminto toimi.
•• AMD Radeon R9 300 Series (Ei koske malleja
370/370X)
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon RX 400 Series
•• AMD Radeon R9 290X
FreeSync-toiminnon ottaminen käyttöön
1 Määritä FreeSync-asetukseksi Standard Engine tai Ultimate Engine kuvaruutuvalikossa.
2 Ota FreeSync käyttöön asetuksella AMD Radeon Settings:
Napsauta hiiren kakkospainikkeella → AMD Radeon Settings → Display
“AMD FreeSync” -toiminnon asetuksena tulisi olla “Käytössä”. Jos “Käytössä” ei ole vielä valittuna,
valitse se.
33
Eco Saving Plus
Off Timer
Eco Saving Plus -toiminto vähentää virrankulutusta valvomalla näyttöpaneelin käyttämän sähkön
määrää.
― Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun
MA GI C Bright-toiminnon tilaksi on valittu Dynamic Contrast.
― Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
SAMSUN G
Off Timer -asetuksen määrittäminen
Off Timer: Poista Off Timer -tila käytöstä.
― Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
Turn Off After: Sammutusajastimen arvoksi voidaan valita 1–23 tuntia. Laite sammuu automaattisesti,
kun määrätty aika on kulunut umpeen.
•• Off: Ota Eco Saving Plus -toiminto pois käytöstä.
――Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun Off Timer -asetuksena on On.
― Joillekin alueille tarkoitetuissa laitteissa Off Timer -toiminto on määritetty käynnistymään automaattisesti
•• Auto: Virrankulutusta vähennetään automaattisesti noin 10 % nykyiseen asetukseen verrattuna.
(Se, kuinka paljon virrankulutus vähenee, vaihtelee näytön kirkkauden mukaan.)
neljän tunnin kuluttua laitteen virran kytkemisestä. Tämä tehdään virrankäyttömääräysten mukaisesti. Jos
et halua ajastimen aktivoituvan, valitse
→ System → Off Timer ja määritä Off Timer -asetukseksi Off.
•• Low: Virrankulutusta vähennetään 25 % oletusasetukseen verrattuna.
•• High: Virrankulutusta vähennetään 50 % oletusasetukseen verrattuna.
34
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Valitse PC/AV Mode-asetukseksi AV. Kuvaa suurennetaan.
Säädä painikkeen vastausnopeutta painiketta painettaessa.
Tästä asetuksesta on hyötyä elokuvia katseltaessa.
Valittavissa ovat Acceleration, 1 sec tai 2 sec. Jos valitaan No Repeat, komento suoritetaan painiketta
painettaessa vain kerran.
•• Aseta tilaan “PC”, kun kytket laitteen tietokoneeseen.
•• Aseta tilaan “AV”, kun kytket laitteen johonkin audiovisuaaliseen laitteeseen.
― Tämä toiminto ei ole käytettävissä Analog.
Power LED On
――Toimitetaan vain laajakuvamallien mukana (esimerkiksi 16:9 tai 16:10).
― Jos näyttö on HDMI-tilassa ja näyttöön tulee Check Signal Cable tai virransäästötila aktivoi, paina
JOG-painiketta näyttääksesi toimintopainikkeen ja valitse sitten
Voit valita PC: n tai AV: n.
Ota käyttöön tai poista käytöstä laitteen alareunassa oleva virran merkkivalo määrittämällä asetukset.
•• Working: Virran merkkivalo palaa kun laite on käynnissä.
•• Stand-by: Virran merkkivalo palaa kun laite on valmiustilassa.
Source Detection
Reset All
Valitse tulosignaalin tunnistustavaksi Auto tai Manual.
Palauta laitteen kaikki asetukset oletusarvoisiksi tehdasasetuksiksi.
35
Information
Näytä nykyinen syöttölähde, taajuus ja tarkkuus.
Picture
OnScreen Display
System
Information
Information
LC************
S/N:***************
HDMI
**kHz **Hz **
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
Exit
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
36
Luku 07
Ohjelmiston asennus
Easy Setting Box
Järjestelmävaatimukset
Käyttöjärjestelmä
Easy Setting Box-toiminnon avulla voit jakaa näytöllä näkyvän kuvan osiin.
Voit asentaa Easy Setting Boxin uusimman version lataamalla sen Samsung Electronicsin
verkkosivuilta osoitteesta http://www.samsung.com.
Laitteisto
•• Windows 7 32 bit / 64 bit
•• Vähintään 32 Mt muistia
•• Windows 8 32 bit / 64 bit
•• Vähintään 60 Mt vapaata levytilaa
•• Windows 8.1 32 bit / 64 bit
•• Windows 10 32 bit/64 bit
――Ohjelmisto ei välttämättä toimi oikein, jollet käynnistä tietokonetta uudelleen asennuksen jälkeen.
――Easy Setting Box-kuvake ei välttämättä ilmesty näytölle tietokoneen käyttöjärjestelmästä ja käytettävästä
laitteesta riippuen.
――Jos kuvake ei ilmesty näytölle, paina F5-painiketta.
Asennukseen liittyviä rajoituksia ja ongelmia
Easy Setting Box-ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti,
emolevy tai verkkoympäristö.
37
Luku 08
Vianmääritysopas
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen
tapahtuvan yhteydenoton edellytykset
――Testaa laite alla kuvatulla tavalla, ennen kuin soitat Samsungin asiakaspalveluun. Jos ongelma ei ratkea,
ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.
Laitteen testaaminen
Tarkista laitteen testaustoiminnolla, että se toimii oikein.
Jos näyttö sammuu ja virran merkkivalo vilkkuu, vaikka laite on asianmukaisesti kytketty
tietokoneeseen, suorita itsediagnoositesti.
1 Katkaise virta sekä laitteesta että tietokoneesta.
2 Irrota kaapeli laitteesta.
3 Käynnistä laite.
4 Jos näyttöön tulee Check Signal Cable -viesti, laite toimii oikein.
Tarkistettavat kohteet
Asennusongelma (PC-tila)
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.
Varmista, että laitteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein ja että liittimet ovat
tukevasti paikoillaan.
Näytön kaikissa reunoissa näkyy tyhjää tilaa, kun HDMI- tai HDMI-DVI-kaapeli kytketään
tuotteeseen ja tietokoneeseen.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila ei johdu tuotteesta.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila johtuu tietokoneen näytönohjaimesta. Ratkaise ongelma säätämällä
näytön kokoa näytönohjaimen HDMI- tai DVI-asetuksista.
Jos näytönohjaimen asetusvalikossa ei ole näytön koon asetusvaihtoehtoa, päivitä näytönohjaimen
ohjain sen viimeisimpään versioon.
(Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka näytön asetuksia säädetään, ota yhteyttä näytönohjaimen tai
tietokoneen valmistajaan.)
――Jos näyttö on tyhjä, tarkista tietokone, näytönohjain ja johto.
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Jos tila ylittää tuetun tarkkuuden (katso Vakiosignaalitilojen taulukko), näyttöön tulee lyhyeksi aikaa
Not Optimum Mode -viesti.
――Näytettävä tarkkuus voi vaihdella tietokonejärjestelmän asetusten ja kaapelien mukaan.
Näyttöongelma
Virran merkkivalo ei pala. Näyttöpääte ei käynnisty.
Tarkista, että virtajohto on liitetty oikein.
Näyttöön tulee Check Signal Cable -viesti.
Varmista, että kaapeli on kytketty kunnolla laitteeseen.
Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen virta on päällä.
38
Not Optimum Mode tulee näyttöön.
Videon toisto on epätasaista.
Tämä viesti tulee näyttöön, kun näytönohjaimen signaali ylittää laitteen enimmäistarkkuuden tai
-taajuuden.
Suurten teräväpiirtoisten videotiedostojen toisto voi olla epätasaista. Syynä voi olla se, että
videotoistinta ei ole optimoitu tietokoneresurssia varten.
Muuta enimmäistarkkuutta ja -taajuutta laitteen suorituskyvyn mukaan vakiosignaalitilojen
taulukon perusteella (s. 42).
Yritä toistaa tiedosto toisella videosoittimella.
Näytön kuva on vääristynyt.
Tarkista laitteen johdon kytkentä.
Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.
Irrota kaikki lisävarusteet (videojatkojohdot yms.) ja yritä uudelleen.
Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.
Kuva tuntuu epävakaalta ja se värisee. Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.
Tarkista, että tietokoneen tarkkuus ja taajuus ovat laitteen tukemalla alueella. Muuta asetuksia
tarvittaessa. Katso lisätietoja tämän käyttöohjeen vakiosignaalitilojen taulukosta (s. 42) ja
tuotteen Information-valikosta.
Näyttö on liian kirkas. Näyttö on liian tumma.
Säädä kohtien Brightness ja Contrast asetukset.
Kuvan värit eivät näy normaaleina.
Muuta Color-asetuksia.
Kuvan väreissä on varjoja ja ne näkyvät vääristyneinä.
Ääniongelma
Ääni ei kuulu.
Tarkista äänikaapelin liitäntä tai säädä äänenvoimakkuutta.
Tarkista äänenvoimakkuus.
Äänenvoimakkuus on liian hiljainen.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Jos äänenvoimakkuus on edelleenkin liian hiljainen, vaikka olet säätänyt äänenvoimakkuuden
korkeimmalle mahdolliselle tasolle, säädä tietokoneen äänikortin tai ohjelmiston
äänenvoimakkuutta.
Kuva näkyy, mutta ääntä ei kuulu.
Ääntä ei kuulu, jos syöttölähteen kytkemiseen on käytetty HDMI-DVI-kaapelia.
Kytke laite HDMI kaapelilla.
Muuta Color-asetuksia.
Valkoinen ei näytä valkoiselta.
Muuta Color-asetuksia.
Lähdelaitteen ongelma
Kuvaa ei näy ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5–1 sekunnin välein.
Tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus.
Laite on virransäästötilassa.
Jos tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus, kone tulee viedä huoltoon.
Palaa edelliseen ikkunaan hiirellä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
Teksti on epäselvä.
Jos käyttöjärjestelmä on Windows (esimerkiksi Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 tai Windows 10):
Valitse Ohjauspaneeli → Fontit → Muokkaa ClearType-tekstiä ja muuta asetukseksi Ota ClearType
käyttöön.
39
Kysymykset ja vastaukset
――Lisätietoja säädöistä on tietokoneen tai näytönohjaimen käyttöoppaassa.
Miten taajuutta muutetaan?
Säädä taajuus näytönohjaimen asetuksista.
•• Windows 7: Valitse Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Näytön tarkkuus → Lisäasetukset → Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Valitse Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Näytön tarkkuus → Lisäasetukset → Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset
-kohdassa.
•• Windows 10: Valitse Asetukset → Järjestelmä → Näyttö → Näytön lisäasetukset → Näytä sovittimen ominaisuudet → Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
Miten tarkkuutta muutetaan?
•• Windows 7: Valitse Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Säädä tarkkuutta ja muuta tarkkuutta.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Valitse Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Säädä tarkkuutta ja muuta tarkkuutta.
•• Windows 10: Valitse Asetukset → Järjestelmä → Näyttö → Näytön lisäasetukset ja muuta tarkkuutta.
Miten virransäästötila asetetaan?
•• Windows 7: Määritä virransäästötila valitsemalla Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Mukauta → Näytönsäästäjän asetukset → Virranhallinta-asetukset tai käyttämällä tietokoneen BIOSasetuksia.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Määritä virransäästötila valitsemalla Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Mukauta → Näytönsäästäjän asetukset → Virranhallinta-asetukset tai käyttämällä
tietokoneen BIOS-asetuksia.
•• Windows 10: Määritä virransäästötila valitsemalla Asetukset → Mukauttaminen → Lukitusnäyttö → Näytön aikakatkaisun asetukset → Virta ja lepotila tai käyttämällä tietokoneen BIOS-asetuksia.
40
Luku 09
Tekniset tiedot
Yleiset
Mallin nimi
C27R50*
C32R50*
Koko
Luokka 27 (26,9 tuumaa / 68,4cm)
Luokka 32 (31,5 tuumaa / 80,1 cm)
Näyttöalue
596,736 mm (H) x335,664 mm (V)
698,4 mm (H) x 392,85 mm (V)
23,5 tuumaa (H) x 13,2 tuumaa (V)
27,5 tuumaa (H) x 15,5 tuumaa (V)
0,3108 mm (H) x 0,3108 mm (V)
0,36375mm (H) x 0,36375mm (V)
0,012236 tuumaa (H) x 0,012236 tuumaa (V)
0,014321 tuumaa (H) x 0,014321 tuumaa (V)
Enimmäispikselikello
148,5 MHz (analoginen, HDMI)
148,5 MHz (Analog) / 174,5MHz (HDMI)
Virtalähde
AC100-240V~ 50/60Hz
Kuvapistetiheys
Perustuu sovittimen vaihtovirtajännitteeseen. Tuotteen
tasavirta-arvot on mainittu tuotteen arvokilvessä.
Signaaliliittimet
D-SUB, HDMI
Ympäristöolosuhteet
Käyttö
Lämpötila: 10–40 °C (50–104 °F) Kosteus: 10–80 %, tiivistymätön
Säilytys
Lämpötila: -20–45 °C (-4–113 °F) Kosteus: 5–95 %, tiivistymätön
― Kytke ja käytä
Näyttöä voidaan käyttää minkä tahansa kytke ja käytä -yhteensopivan järjestelmän kanssa.
Kaksisuuntainen tiedonsiirto näytön ja tietokonejärjestelmän kanssa optimoi näytön asetukset. Näyttö asennetaan automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asetuksia.
― Näytön pisteet (kuvapisteet)
Tämän LCD-näytön valmistustavasta johtuen noin yksi kuvapiste miljoonasta (1 ppm) saattaa näkyä näytöllä kirkkaampana tai tummempana. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
― Edellä mainittuja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
― Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.
― Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin verkkosivustossa.
41
Vakiosignaalitilojen taulukko
Mallin nimi
Synkronoint
Tarkkuus
C27R50*
Vaakataajuus
30 – 81 kHz
Pystytaajuus
56 – 72 Hz
Optimaalinen tarkkuus
1920 x 1080 @ 60 Hz
Enimmäistarkkuus
1920 x 1080 @ 60 Hz
Jos tietokoneesta lähetetään signaali, joka kuuluu seuraaviin vakiosignaalitiloihin, näyttöä säädetään automaattisesti. Jos tietokone ei lähetä vakiosignaalia, näyttö saattaa näkyä tyhjänä, vaikka virran merkkivalo
palaa. Jos näin käy, säädä asetuksia oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
VGA/HDMI
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Vertical Frequency (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
IBM, 720 x 400
31.469
70.087
28.322
-/+
MAC, 640 x 480
35.000
66.667
30.240
-/-
VESA, 640 x 480
31.469
59.940
25.175
-/-
VESA, 800 x 600
35.156
56.250
36.000
+/+
VESA, 800 x 600
37.879
60.317
40.000
+/+
VESA, 800 x 600
48.077
72.188
50.000
+/+
VESA, 1024 x 768
48.363
60.004
65.000
-/-
VESA, 1024 x 768
56.476
70.069
75.000
-/-
VESA, 1280 x 720
45.000
60.000
74.250
+/+
VESA, 1280 x 800
49.702
59.810
83.500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63.981
60.020
108.000
+/+
VESA, 1440 x 900
55.935
59.887
106.500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60.000
60.000
108.000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65.290
59.954
146.250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67.500
60.000
148.500
+/+
42
Mallin nimi
Synkronoint
Tarkkuus
C32R50*
Vaakataajuus
30 – 81 kHz
Pystytaajuus
56 – 75 Hz (D-SUB)
50 – 75 Hz (HDMI)
Optimaalinen tarkkuus
1920 x 1080 @ 60 Hz
Enimmäistarkkuus
1920 x 1080 @ 60 Hz (D-SUB)
1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI)
Jos tietokoneesta lähetetään signaali, joka kuuluu seuraaviin vakiosignaalitiloihin, näyttöä säädetään automaattisesti. Jos tietokone ei lähetä vakiosignaalia, näyttö saattaa näkyä tyhjänä, vaikka virran merkkivalo
palaa. Jos näin käy, säädä asetuksia oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
VGA
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
IBM, 720 x 400
31.469
Vertical Frequency (Hz)
70.087
Pikselikello (MHz)
28.322
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
-/+
VESA, 640 x 480
31.469
59.940
25.175
-/-
MAC, 640 x 480
35.000
66.667
30.240
-/-
VESA, 640 x 480
37.861
72.809
31.500
-/-
VESA, 640 x 480
37.500
75.000
31.500
-/-
VESA, 800 x 600
35.156
56.250
36.000
+/+
VESA, 800 x 600
37.879
60.317
40.000
+/+
VESA, 800 x 600
48.077
72.188
50.000
+/+
VESA, 800 x 600
46.875
75.000
49.500
+/+
MAC, 832 x 624
49.726
74.551
57.284
-/-
VESA, 1024 x 768
48.363
60.004
65.000
-/-
VESA, 1024 x 768
56.476
70.069
75.000
-/-
VESA, 1024 x 768
60.023
75.029
78.750
+/+
VESA, 1152 x 864
67.500
75.000
108.000
+/+
MAC, 1152 x 870
68.681
75.062
100.000
-/-
VESA, 1280 x 720
45.000
60.000
74.250
+/+
VESA, 1280 x 800
49.702
59.810
83.500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63.981
60.020
108.000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79.976
75.025
135.000
+/+
VESA, 1440 x 900
55.935
59.887
106.500
-/+
43
VGA
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Vertical Frequency (Hz)
60.000
Pikselikello (MHz)
108.000
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
VESA, 1600 x 900
60.000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65.290
59.954
146.250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67.500
60.000
148.500
+/+
HDMI
Tarkkuus
IBM, 720 x 400
Vaakataajuus (kHz)
31.469
Vertical Frequency (Hz)
70.087
Pikselikello (MHz)
28.322
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
-/+
VESA, 640 x 480
31.469
59.940
25.175
-/-
MAC, 640 x 480
35.000
66.667
30.240
-/-
VESA, 640 x 480
37.861
72.809
31.500
-/-
VESA, 640 x 480
37.500
75.000
31.500
-/-
VESA, 800 x 600
35.156
56.250
36.000
+/+
VESA, 800 x 600
37.879
60.317
40.000
+/+
VESA, 800 x 600
48.077
72.188
50.000
+/+
VESA, 800 x 600
46.875
75.000
49.500
+/+
MAC, 832 x 624
49.726
74.551
57.284
-/-
VESA, 1024 x 768
48.363
60.004
65.000
-/-
VESA, 1024 x 768
56.476
70.069
75.000
-/-
VESA, 1024 x 768
60.023
75.029
78.750
+/+
VESA, 1152 x 864
67.500
75.000
108.000
+/+
MAC, 1152 x 870
68.681
75.062
100.000
-/-
VESA, 1280 x 720
45.000
60.000
74.250
+/+
VESA, 1280 x 800
49.702
59.810
83.500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63.981
60.020
108.000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79.976
75.025
135.000
+/+
VESA, 1440 x 900
55.935
59.887
106.500
-/+
VESA, 1600 x 900
60.000
60.000
108.000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65.290
59.954
146.250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67.500
60.000
148.500
+/+
74.973
174.500
+/-
VESA, 1920 x 1080
83.894
44
――Vaakataajuus
Yhden, näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Vaakataajuus
ilmaistaan kilohertseinä, kHz.
――Pystytaajuus
Luonnollinen kuva muodostetaan toistamalla samaa kuvaa kymmeniä kertoja sekunnissa. Toistotiheyttä kutsutaan “pystytaajuudeksi” tai “virkistystaajuudeksi”, ja sen mittayksikkönä on Hz.
――Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Muun kuin suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää
kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset tuotteelle suositellun ihannetarkkuuden.
――Joidenkin yllä olevassa taulukossa olevien tarkkuuksien käytettävyys voi vaihdella näytönohjaimen teknisten ominaisuuksien mukaan.
45
Luku 10
Liite
Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan
kustannukset)
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
――Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa maksun
•• ulkoisesta iskusta tai putoamisesta
huoltoteknikon käynnistä.
Tuote ei ole viallinen
Tuotteen puhdistaminen, säätäminen, selittäminen, uudelleenasennus jne.
•• Huoltoteknikko antaa laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai säätää asetuksia laitetta purkamatta.
•• Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne).
•• Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketään sen jälkeen, kun ostettu laite on
asennettu ensimmäisen kerran.
•• Tuote asennetaan uudelleen sen siirtämiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten laitetta käytetään toisen valmistajan tuotteen kanssa.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa käytetään.
•• Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja asetusten määrittämistä laitetta varten.
•• Huoltoteknikko poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai vieraat esineet.
•• Asiakas pyytää asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.
Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai korjauksesta.
Laitteen vioittuminen johtuu
•• muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden käytöstä
•• muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai kumppanin
suorittamasta korjauksesta
•• asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta
•• käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen
•• käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.
Muuta
•• Laite vioittuu luonnonkatastrofin (salamaniskun, tulipalon, maanjäristyksen, tulvavahingon jne.)
seurauksena.
•• Kulutustarvikkeet (akku, väriaine, loistelamppu, pää, tärytin, lamppu, suodatin, nauha jne.) ovat
kuluneet loppuun.
――Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laite ei ole vioittunut. Lue siis
käyttöopas ensin.
46
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement