Samsung Galaxy Fold Green (Silver Hinge) Navodila za uporabo

Samsung Galaxy Fold Green (Silver Hinge) Navodila za uporabo
NAVODILA ZA
UPORABO
SM-F900F
Slovenian. 11/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Vsebina
Osnove
4
6
10
17
23
27
32
33
35
37
39
54
56
85
88
90
91
114
121
128
131
136
139
139
140
141
142
145
145
147
148
151
153
157
158
163
164
Preberi najprej
Primeri pregrevanja naprave in rešitve
Postavitev naprave in funkcije
Baterija
Kartici eSIM in nano-SIM
Dodatki
Vklop ali izklop naprave
Prvotna nastavitev
Račun Samsung
Prenos podatkov iz prejšnjih naprav
(Smart Switch)
Razumevanje zaslona
Obvestilna plošča
Vnos besedila
Aplikacije in funkcije
60
62
66
69
71
75
80
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Bixby
Bixby Vision
Bixby Home
Reminder
Telefon
Stiki
2
Sporočila
Internet
E-pošta
Fotoaparat
Galerija
Emoji AR
Always On Display
Več oken
Samsung Health
Galaxy Wearable
Samsung Members
Samsung Notes
Koledar
Snemalnik zvoka
Moje datoteke
Ura
Kalkulator
Game Launcher
Otroški dom. zasl.
SmartThings
Skupna raba vsebine
Samsung DeX
Samsung Global Goals
Aplikacije Google
Vsebina
Nastavitve
207 Računi in varnostno kopiranje
208 Samsung Cloud
209 Google
210 Napredne funkcije
211 Bixby Routines
214 Povezava s sistemom Windows
215 Gibi in poteze
216 Dual Messenger
217 Digitalno dobro počutje
218 Skrb za napravo
219 Optimizacija vaše naprave
219 Baterija
220 Shranjevanje
221 Pomnilnik RAM
221 Varnost
221 Aplikacije
221 Splošno upravljanje
222 Dostopnost
223 Posodobitev prog. opreme
223 O telefonu
166 Uvod
166 Povezave
168 Wi-Fi
170 Bluetooth
172 NFC in plačilo
175 Varčevanje s podatki
176 Aplik. samo za mobilne podatke
176 Upravitelj kartice SIM (modeli z
možnostjo dveh kartic SIM)
177 Mob. dost. točka in privezovanje
178 Več nastavitev povezave
181 Zvoki in vibriranje
182 Dolby Atmos (prostorski zvok)
182 Ločite zvok aplikacije
183 Obvestila
183 Zaslon
185 Filter modre svetlobe
185 Nočni način
186 Zamenjava načina zaslona ali
prilagoditev barve zaslona
187 Ohranjevalnik zaslona
187 Ozadja in teme
188 Zaklenjen zaslon
189 Smart Lock
189 Biometrični podatki in varnost
191 Prepoznavanje obraza
194 Prepoznavanje prstnih odtisov
198 Samsung Pass
202 Varna mapa
Dodatek
224 Dostopnost
241 Odpravljanje težav
248 Odstranjevanje baterije
3
Osnove
Preberi najprej
Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev, tehničnih
podatkov modela ali programske opreme naprave.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili
tretji ponudniki in ne Samsung.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija
oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški glede na vašo
naročnino. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
4
Osnove
• Zaslon na dotik je viden tudi pri močni sončni svetlobi s samodejno prilagoditvijo razpona
kontrasta glede na okolico. Glede na naravo izdelka lahko prikazovanje fiksne grafike dlje
časa povzroči sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev.
– – Priporočamo vam, da ne uporabljate fiksne grafike na delu ali celotnem zaslonu na dotik
dlje časa in izklopite zaslon na dotik, ko ne uporabljate naprave.
– – Zaslon na dotik lahko nastavite, da se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate. Zaženite
aplikacijo Nastavitve, pritisnite Zaslon → Zakasnitev zaslona in nato izberite čas
čakanja, preden naprava izklopi zaslon na dotik.
– – Če želite nastaviti zaslon na dotik tako, da samodejno prilagodi svetlost glede na okolico,
zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Zaslon in nato pritisnite stikalo Prilagodljiva
svetlost, da ga vklopite.
• Nekatere naprave bodo morda morale pridobiti odobritev Zvezne komisije za komunikacije
(Federal Communications Commission – FCC), odvisno od regije in modela. Če je naprava
odobrena s strani FCC, si lahko ogledate FCC ID naprave. Za ogled FCC ID-ja zaženite
aplikacijo Nastavitve in pritisnite O telefonu → Stanje.
Ikone z navodili
Opozorilo: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Pozor: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Obvestilo: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
5
Osnove
Primeri pregrevanja naprave in rešitve
Ko se naprava segreje med polnjenjem baterije
Med polnjenjem lahko naprava in napajalnik postaneta vroča. Med brezžičnim polnjenjem ali
hitrim polnjenjem je lahko naprava vroča na dotik. To ne vpliva na življenjsko dobo naprave
ali delovanje, hkrati pa to spada pod normalno delovanje naprave. Če se baterija prekomerno
segreje, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:
• Odklopite napajalnik z naprave in zaprite vse zagnane aplikacije. Počakajte, da se
naprava ohladi in nato ponovno začnite s polnjenjem naprave.
• Prekomerno segrevanje spodnjega dela naprave lahko povzroča poškodovan priključen
kabel USB. Zamenjajte poškodovan kabel USB z novim, ki je odobren s strani podjetja
Samsung.
• Pri uporabi brezžičnega napajalnika ne postavljajte tujkov, kot so kovinski predmeti,
magneti in kartice z magnetnim trakom, med napravo in brezžični napajalnik.
Funkciji brezžičnega ali hitrega polnjenja sta na voljo samo pri podprtih modelih.
6
Osnove
Ko se naprava segreje med uporabo
Ko uporabljate funkcije ali aplikacije, ki zahtevajo več moči ali jih uporabljate dlje časa, se vaša
naprava lahko začasno segreje zaradi povečane porabe baterije. Zaprite vse zagnane aplikacije ali
nekaj časa ne uporabljajte naprave.
Spodaj so navedeni primeri ali okoliščine, kjer se lahko naprava prekomerno segreje. Ti primeri
morda ne veljajo za vaš model, odvisno od funkcij in aplikacij, ki jih uporabljate.
• Med prvotno namestitvijo po nakupi ali ob obnovitvi podatkov.
• Med prenosom velikih datotek.
• Med uporabo aplikacij, ki zahtevajo več moči, ali uporabo aplikacij dlje časa.
– – Med igranjem visoko-kakovostnih iger dlje časa.
– – Med snemanjem videa dlje časa.
– – Med pretakanjem videoposnetkov pri uporabi nastavitve za najvišjo svetlost.
– – Med priključitvijo TV sprejemnika.
• Med večopravilnostjo (oziroma, ko je več aplikacij zagnanih v ozadju).
– – Med uporabo več oken
– – Med posodobitvijo ali nameščanjem aplikacij pri snemanju videa
– – Med prenosom velikih datotek tekom video klica
– – Med snemanjem videoposnetkov pri uporabo aplikacije z navigacijo
• Med uporabo večje količine podatkov za sinhronizacijo z oblakom, elektronsko pošto ali
drugim računom.
• Med uporabo aplikacije za navigacijo v avtomobilu, ko je naprava izpostavljena neposredni
sončni svetlobi.
• Med uporabo dostopne točke mobile hotspot ali funkcije skupne rabe mobilnega interneta
• Med uporabo naprave v območjih s šibkim signalom ali brez sprejema
• Med polnjenjem baterije pri poškodovanem kablu USB
• Ko je večnamenski priključek naprave poškodovan ali izpostavljen tujkom, kot so tekočine,
prah, kovinski prašek in ostružki svinčnika
• Če gostujete.
7
Osnove
V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:
• V napravi naj bo nameščena najnovejša programska oprema.
• Konflikti med zagnanimi aplikacijami lahko povzročijo, da se naprava segreje. Znova
zaženite napravo.
• Izključite funkcije Wi-Fi, GPS in Bluetooth. če teh ne uporabljate.
• Zaprite aplikacije, ki povečajo porabo baterije ali so zagnane v ozadju, ko jih ne
uporabljate.
• Izbrišite nepotrebne datoteke ali neuporabljene aplikacije.
• Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
• Če se naprava segreje ali je ob daljšem dotiku vroča, je ne uporabljajte dlje časa. Če se
naprava še vedno pregreva, se obrnite na Samsungov servisni center.
Previdnosti ukrepi za pregrevanje naprave
Če začnete čutiti nelagodje zaradi pregrevanja naprave, jo prenehajte uporabljati.
Ko se naprava segreje, so lahko funkcije in učinkovitost delovanja omejene oziroma se lahko
naprava izklopi, da se ohladi. Funkcija je na voljo samo pri podprtih modelih.
• Če se naprava pregreje in doseže določeno temperaturo, se prikaže opozorilo za preprečitev
okvare naprave, draženja in poškodbe kože ter puščanja baterije. Zaradi znižanja
temperature naprave bosta svetlost zaslona in hitrost delovanja omejeni, polnjenje baterije
pa se bo ustavilo. Delujoče aplikacije se bodo zaprle ter vse funkcije klicanja in druge funkcije
bodo omejene, razen klicev v sili, dokler se naprava ne ohladi.
• Če se zaradi nadaljnjega zviševanja temperature naprave prikaže še drugo sporočilo, se bo
naprava izklopila. Naprave ne uporabljajte, dokler njena temperatura ne pade pod določeno
raven. Če se drugo opozorilo prikaže med klicem v sili, klic ne bo prekinjen zaradi prisilnega
izklopa naprave.
8
Osnove
Previdnostni ukrepi za okolje uporabe
Vaša naprava se lahko segreje zaradi okolja v naslednjih okoliščinah. Bodite previdni, da ne
skrajšate časa delovanja baterije, poškodujete naprave ali povzročite požara.
• Naprave ne shranjujte v zelo nizkih ali zelo visokih temperaturah.
• Ne izpostavljajte naprave neposredni sončni svetlobi dlje časa.
• Naprave ne uporabljajte ali shranjujte dlje časa na vročem območju, na primer v avtu sredi
poletja.
• Naprave ne puščajte na stvareh, ki se lahko pregrejejo, kot je električna grelna blazina.
• Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali
visokotlačnih posod.
• Ne uporabljajte kabel katerega ovoj je olupljen ali poškodovan in ne uporabljajte
poškodovan ali okvarjen napajalnik ali baterije.
9
Osnove
Postavitev naprave in funkcije
Vsebina paketa
Za vsebino paketa glejte navodila za hitri začetek.
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba
neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih
garancija ne krije.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
10
Osnove
Postavitev naprave
Razprt
Notranji fotoaparat na
sprednji strani (dvojni)
Zvočnik
Mikrofon
Senzor za bližino/svetlobo
Tipka za glasnost
Držalo za kartico SIM
Stranska tipka
Senzor za prepoznavanje
prstnih odtisov
Glavni zaslon
Tipka za domov
(izbirna tipka)
Zvočnik
Večnamenski priključek
(USB tipa C)
Mikrofon
• Zložite napravo preden jo daste v torbico ali pospravite. Poskrbite, da naprava ni
razprta, ko jo shranjujete, saj lahko drug predmet popraska ali predre zaslon.
• Ne pritiskajte zaslona s trdim ali ostrim predmetom, kot je pisalo ali noht. S tem lahko
popraskate ali predrete zaslon.
• Ne pritrjujte lepljivih dodatkov, kot je zaščita zaslona.
Na sredini zaslona lahko opazite pregib. To je običajna lastnost naprave.
11
Osnove
Zložen
Senzor za bližino/svetlobo
Zvočnik
Kamera pokrova
Sprednji zaslon
Tipka za domov (izbirna tipka)
Fotoaparat na zadnji strani (trojni)
GPS antena
NFC antena
Svetlobni senzor
Bliskavica
Antena MST/
tuljava za brezžično polnjenje
Notranja antena
12
Osnove
• Vaša naprava vsebuje magnete, ki lahko vplivajo na medicinske naprave, kot so
srčni spodbujevalniki ali defibrilatorji za vsaditev. Če uporabljate katerekoli od teh
medicinskih naprav, držite napravo na varni razdalji od njih in se posvetujte z vašim
zdravnikom pred uporabo naprave. Lokacija magnetov je označena s sivo barvo na
sliki naprave.
• Hranite varno razdaljo med vašo napravo in predmeti, na katere vplivajo magneti.
Predmeti, kot so kreditne kartice, knjižice, dostopne kartice, vstopni kuponi ali
parkirne kartice, se lahko poškodujejo ali onemogočijo z magneti v napravi.
• Ne zlagajte naprave proti hrbtni strani. Napravo boste poškodovali.
• Ko zlagate napravo, na glavni zaslon ne postavljajte predmetov, kot so kartice, kovanci
ali ključi. Poškodujete lahko zaslon.
• Ta naprava ni odporna pred vodo ali prahom. Ne dovolite, da bi tekočina ali majhni
delci vstopili v napravo.
• Pri uporabi zvočnikov, na primer za predvajanje večpredstavnostnih datotek ali
uporabo zvočnika, ne držite naprave blizu vaših ušes.
• Bodite previdni, da objektiva fotoaparata ne izpostavite močnemu svetlobnemu viru,
kot je neposredna sončna svetloba. Če je objektiv fotoaparata izpostavljen viru močne
svetlobe, kot je neposredna sončna svetloba, lahko s tem poškodujete slikovni senzor
kamere. Poškodovanega slikovnega senzorja ni moč popraviti in bo povzročil pike v
slikah.
• Če uporabljate napravo z zlomljenim steklom ali akrilnim ohišjem, obstaja nevarnost
poškodbe. Napravo uporabite šele, ko jo popravijo v servisnem centru Samsung.
13
Osnove
• V naslednjih primerih lahko pride do težav s povezovanjem in praznjenja baterije:
– – če na anteno naprave pritrdite kovinske nalepke,
– – če na napravo pritrdite pokrov, ki vsebuje kovino,
– – če anteno naprave prekrijete z rokami ali drugim predmetov med uporabo
določenih funkcij, kot so klici ali mobilna podatkovna povezava.
• Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Neodobrene zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
• Nekatere slušalke USB tipa C morda ne bodo združljive z vašo napravo in nekatere
funkcije morda ne bodo delovale pravilno.
• Ne prekrijte območja senzorja za bližino/svetlobo z dodatki za zaslon, kot so zaščita
zaslona, nalepke ali pokrov. To lahko povzroči okvaro senzorja.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
14
Osnove
Trde tipke
Tipka za glasnost
Stranska tipka
Tipka
Funkcija
Tipka za glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
• Ko je naprava izklopljena, pritisnite in zadržite za vklop.
• Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.
Stranska tipka
• Pritisnite in zadržite za začetek pogovora z Bixby. Glejte Uporaba
Bixby za več informacij.
• Pritisnite dvakrat ali pritisnite in zadržite za zagon nastavljene
aplikacije ali funkcije.
Stranska tipka +
tipka za znižanje
glasnosti
• Pritisnite hkrati za zajem zaslona.
• Hkrati pritisnite in zadržite, da izklopite napravo.
Nastavitev stranske tipke
Izberite aplikacijo ali funkcijo, ki jo želite zagnati z dvakratnim pritiskom stranske tipke ali
pritiskom in držanjem stranske tipke.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Napredne funkcije → Stranska tipka in izberite želeno
možnost.
15
Osnove
Izbirne tipke
Tipka za nedavna dejanja
Tipka za nazaj
Tipka za domov
Ko vklopite zaslon, se na dnu zaslona prikažejo izbirne tipke. Izbirne tipke so privzeto nastavljene
na tipko za nedavna dejanja, tipko Domov in tipko za nazaj. Glejte Navigacijska vrstica (izbirne
tipke) za več informacij.
16
Osnove
Baterija
Polnjenje baterije
Napolnite baterijo pred prvo uporabo oz. ko je niste uporabljali dlje časa.
Uporabljajte samo baterijo, napajalnik in kabel, ki jih je odobrilo podjetje Samsung in
ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba nezdružljive baterije, napajalnika in
kabla lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro naprave.
• Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija
ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
• Uporabite samo kabel USB tipa C, ki je priložen napravi. Naprava se lahko poškoduje,
če uporabljate kabel mikro USB.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
1
2
Priključite kabel USB na napajalnik USB.
Priključite kabel USB v večnamenski priključek naprave.
17
Osnove
3
4
Napajalnik USB priključite v električno vtičnico.
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napajalnik z naprave. Nato odklopite napajalnik
iz električne vtičnice.
Zmanjševanje porabe energije baterije
Naprava ponuja različne možnosti, ki pomagajo zmanjšati porabo energije baterije.
• Optimizirajte napravo s funkcijo nege naprave.
• Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon s stransko tipko.
• Vključite varčevanje z energijo.
• Zaprite nepotrebne aplikacije.
• Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij, ki jih je potrebno sinhronizirati.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
Nasveti in previdnostni ukrepi pri polnjenju baterije
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika.
Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
• Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo
z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izklopa med prenosom
podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
• Uporaba električnega vira, ki ni napajalnik, kot na primer računalnik, lahko upočasni hitrost
polnjenja zaradi nižjega električnega toka.
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se
baterija napolni.
18
Osnove
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda
ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava in napajalnik lahko segrejeta. To je običajno in ne vpliva na
življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo,
lahko napajalnik preneha s polnjenjem. Če se to zgodi me brezžičnim polnjenjem, napravo
odklopite z napajalnika, da se ohladi, in jo napolnite pozneje.
• Če polnite napravo, medtem ko je večnamenski priključek moker, lahko zaradi tega
poškodujete napravo. Temeljito posušite večnamenski priključek preden napolnite napravo.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
Hitro polnjenje
Naprava ima funkcijo za hitro polnjenje. Baterijo lahko napolnite hitreje, če sta naprava ali njen
zaslon izklopljena.
Povečanje hitrosti polnjenja
Za povečanje hitrosti polnjenja morate med polnjenjem baterije izklopiti napravo ali njen zaslon.
Če funkcija hitrega polnjenja ni vklopljena, zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Skrb za
napravo → Baterija → → Nastavitve in nato pritisnite stikalo Hitro polnjenje s kablom, da ga
vklopite.
• Te funkcije ne morete vklopiti ali izklopiti med polnjenjem.
• Če baterijo polnite s standardnim napajalnikom baterij, ne morete uporabljati
vgrajene funkcije hitrega polnjenja.
• Če se naprava segreje ali temperatura okoliškega zraka poveča, se lahko hitrost
polnjenja zmanjša samodejno. To je običajen način delovanja, ki preprečuje
poškodobe naprave.
19
Osnove
Brezžično polnjenje
Naprava ima vdelano tuljavo za brezžično polnjenje. Baterijo lahko napolnite z uporabo
brezžičnega napajalnika (na voljo posebej).
Hitro brezžično polnjenje
Svojo napravo lahko napolnite hitreje, če uporabite funkcijo hitrega brezžičnega polnjenja. Za
uporabo te funkcije morate uporabiti napajalnik in komponente, ki podpirajo funkcijo hitrega
brezžičnega polnjenja.
Če funkcija hitrega brezžičnega polnjenja ni vklopljena, zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite
Skrb za napravo → Baterija → → Nastavitve in nato pritisnite stikalo Hitro brezžično
polnjenje, da ga vklopite.
• Ko svojo napravo prvič namestite na napajalnik, se bo na vaši v meniju nastavitev
dodalo možnost vklopa/izklopa.
• Te funkcije ne morete vklopiti ali izklopiti med polnjenjem.
• Ventilator v notranjosti napajalnika lahko med hitrim brezžičnim polnjenjem proizvaja
hrup.
Polnjenje baterije
1
Sredino zadnje strani naprave položite na sredino brezžičnega napajalnika.
Zložite napravo pred polnjenjem baterije.
Na plošči z obvestili se prikaže predviden čas polnjenja. Dejanski čas polnjenja je lahko
različen in je odvisen od pogojev polnjenja.
20
Osnove
2
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z brezžičnega napajalnika.
Previdnostni ukrepi za brezžično polnjenje
• Naprave ne postavljajte na brezžični napajalnik s kreditno kartico ali z radiofrekvenčno
identifikacijsko (RFID) kartico (kot sta kartica za prevoz ali kartica za vrata) postavljeno
med hrbtno stranjo naprave in pokrovom naprave.
• Naprave ne postavljajte na brezžični napajalnik, ko prevodni materiali, kot so kovinski
predmeti in magneti, nameščeni med napravo in brezžičnim napajalnikom.
Naprava se ne bo ustrezno polnila ali se lahko pregreje, oziroma se lahko naprava in
kartice poškodujejo.
• Če uporabljate brezžični napajalnik v prostoru s slabimi omrežnimi signali, boste
morda izgubili omrežno povezavo.
• Uporabite s strani podjetja Samsung odobren brezžični napajalnik. Če uporabljate
druge brezžične napajalnike, se baterija morda ne bo pravilno napolnila.
Wireless PowerShare
Baterijo naprave lahko uporabite za polnjenje druge naprave. Drugo napravo lahko polnite
tudi med polnjenjem vaše naprave. Odvisno od vrste uporabljene dodatne opreme ali pokrova,
funkcija Wireless PowerShare morda ne bo pravilno delovala. Priporočljivo je, da pred uporabo te
funkcije odstranite vso uporabljeno dodatno opremo in pokrov.
Med skupno rabo energije ne uporabljajte slušalk. To lahko vpliva na naprave v bližini.
1
Odprite ploščo z obvestili in pritisnite
(Wireless PowerShare), da jo vklopite.
21
Osnove
2
Drugo napravo položite na sredino vaše naprave tako, da sta obrnjeni z zadnjima stranema
druga proti drugi.
Zložite napravo pred polnjenjem baterije.
• Ob začetku polnjenja se zasliši zvok obvestila ali napravi zavibrirata.
• Vaša naprava vsebuje magnete. Lokacija brezžične tuljave za polnjenje je lahko
odvisna od naprave. Pravilno namestite napravo, kot to prikazuje spodnja slika, da
zagotovite dobro povezavo. V nasprotnem primeru lahko naprava zdrsne zaradi
magnetne sile.
• Med skupno rabo energije nekatere funkcije niso na voljo.
Pametni telefon
3
Galaxy Watch
Galaxy Buds
Po končanem polnjenju odklopite drugo napravo z vaše naprave.
• S to funkcijo lahko polnite samo naprave, ki podpirajo funkcijo brezžičnega polnjenja.
Nekaterih naprav morda ne bo mogoče polniti. Za ogled naprav, ki podpirajo funkcijo
Wireless PowerShare, obiščite www.samsung.com.
• Da bo polnjenje pravilno, med polnjenjem ne premikajte in ne uporabljajte naprav.
• Druga naprava bo morda med polnjenjem prejela manj energije od količine energije,
ki jo deli vaša naprava.
• Če drugo napravo polnite med polnjenjem vaše naprave, se lahko hitrost polnjenja
zmanjša ali pa se naprava ne bo pravilno napolnila, odvisno od vrste napajalnika.
• Hitrost ali učinkovitost polnjenja se lahko razlikuje glede na stanje naprave ali okolico.
• Če preostala napolnjenost baterije pade pod določeno raven, se bo skupna raba
energije ustavila.
22
Osnove
Kartici eSIM in nano-SIM
Vaša naprava vključuje eSIM, ki deluje kot kartica SIM. Po aktivaciji eSIM ali namestitvi kartice
nano-SIM lahko uporabite mobilno omrežje.
Hkrati lahko aktivirate eSIM in namestite nano-SIM in na eni napravi uporabljajte dve telefonski
številki ali storitve dveh operaterjev. V nekaterih območjih so lahko hitrosti prenosov nižje, če sta
v napravo vstavljeni dve kartici SIM namesto ene kartice SIM.
• Kartica eSIM morda ne bo na voljo glede na regijo, ponudnika storitve ali model.
• Nekatere storitve, ki zahtevajo omrežno povezavo, morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od operaterja.
Aktivacija eSIM (modeli z dvojno kartico SIM)
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Povezave → Upravitelj kartice SIM → Dodajanje
mobilne naročnine. Ko je mobilni paket najden, sledite navodilom na zaslonu, da aktivirate eSIM.
Če imate kodo QR, ki vam jo je posredoval vaš ponudnik storitve, zaženite aplikacijo Nastavitve,
pritisnite Povezave → Upravitelj kartice SIM → Dodajanje mobilne naročnine → Dodajanje s
kodo QR in nato optično preberite kodo QR.
23
Osnove
Namestitev kartice SIM ali USIM (kartica nano-SIM)
• Uporabite samo kartico nano-SIM.
• Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung
ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali
ukradenih kartic.
1
2
3
4
5
24
Osnove
1
Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu za kartico SIM, da sprostite podstavek.
Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru
lahko napravo poškodujete.
2
3
4
Držalo za kartico SIM nežno izvlecite iz reže držala za kartico SIM.
Kartico SIM ali USIM postavite na držalo za kartico SIM z navzdol usmerjenimi zlatimi
priključki.
Nežno pritisnite kartico SIM ali USIM v držalo za kartico SIM, da se zaskoči.
Če kartica ni pravilno nameščena na podstavku, lahko kartica SIM izskoči ali pade iz
držala.
5
Držalo za kartico SIM vstavite nazaj v režo držala za kartico SIM.
• Če vstavite držalo v napravo, ko je držalo mokro, lahko s tem poškodujete napravo.
Držalo mora biti vedno suho.
• Povsem vstavite držalo v režo za držalo, da preprečite stik notranjosti naprave s
tekočino.
Odstranitev kartice SIM ali USIM
1
2
3
4
Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu za kartico SIM, da sprostite podstavek.
Držalo za kartico SIM nežno izvlecite iz reže držala za kartico SIM.
Odstranite kartico SIM ali USIM.
Držalo za kartico SIM vstavite nazaj v režo držala za kartico SIM.
25
Osnove
Uporaba eSIM in kartice nano-SIM (modeli z dvojno kartico SIM)
Če aktivirate eSIM in namestite nano-SIM, lahko na eni napravi uporabljajte dve telefonski številki
ali storitve dveh operaterjev.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Aktivacija kartic SIM ali USIM
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Povezave → Upravitelj kartice SIM. Izberite kartico
SIM ali USIM in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Prilagoditev eSIM in kartice nano-SIM po meri
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Povezave → Upravitelj kartice SIM in izberite kartico
SIM ali USIM za dostop do naslednjih možnosti:
• Ikona: spremenite ikono kartice SIM ali USIM.
• Ime: spremenite prikazano ime kartice SIM ali USIM.
• Omrežni način: izberite vrsto omrežja, ki ga želite uporabljati s kartico SIM ali USIM.
Nastavitev preferenčne eSIM ali kartice nano-SIM
Ko vključite dve kartici, lahko dodelite glasovne klice, sporočanje in podatkovne storitve
določenim karticam.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Povezave → Upravitelj kartice SIM in nastavite
lastnosti funkcije za kartice v Prednostna kartica SIM.
26
Osnove
Dodatki
Galaxy Buds
Galaxy Buds so brezžične slušalke, ki jih lahko uporabljate namesto običajnih slušalk.
Po priključitvi slušalk na napravo lahko poslušate glasbo ali enostavno sprejemate dohodne klice,
tudi ko opravljate druge dejavnosti, kot je vadba.
Za več informacij o uporabi Galaxy Buds zaženite aplikacijo Galaxy Wearable na napravi
in pritisnite → Navodila za uporabo.
Priključitev Galaxy Buds
1
Preverite smer vsake slušalke in jo pravilno vstavite v ustrezne reže v ohišju za polnjenje.
Slušalke se bodo začele polniti.
Če lučka indikatorja baterije za slušalke ne utripa, priključite ohišje za polnjenje na napajalnik
in jih polnite več kot 10 minut.
2
3
Zaprite ohišje za polnjenje.
Odprite ohišje za polnjenje.
Slušalke bodo samodejno preklopile v način seznanjanja prek Bluetooth in v vaši napravi se
bo pojavilo pojavno okno.
• Če se pojavno okno ne prikaže oziroma vaša naprava ne najde slušalk, pritisnite in
držite sledilni tablici obeh slušalk, ko jih nosite, da ročno vklopite način seznanjanja
prek funkcije Bluetooth. Ob vklopu načina seznanjanja prek funkcije Bluetooth boste
zaslišali zvok. Te metode ne morete uporabiti, ko predvajate glasbo in ko nastavite
prilagoditev glasnosti kot prednastavljeno funkcijo pritiska in držanja.
• Ko indikatorska lučka baterije ohišja za polnjenje sveti z rdečo, vzemite slušalke iz
ohišje za polnjenje in jih ponovno vstavite v ohišje.
27
Osnove
4
Na napravi pritisnite Poveži v pojavnem oknu in sledite navodilom na zaslonu, da dokončate
povezovanje.
Ko so slušalke povezane z vašo napravo, se bodo samodejno poskušale povezati z njo,
vsakokrat, ko odprete ohišje za polnjenje, medtem ko so slušalke v njem.
Ohišje za polnjenje
Lučka indikatorja
baterije za slušalke
Slušalke
• Če se slušalke ne povežejo z napravo v 3 minutah, se način seznanjanja prek Bluetooth
izključi. Ponovno zaprite ohišje za polnjenje in ga odprite. Slušalke bodo vklopile način
seznanjanja prek Bluetooth.
• Če se želite povezati z drugo mobilno napravo, ko je vzpostavljena povezava z vašo
napravo, najprej izklopite funkcijo Bluetooth svoje naprave, tako da se slušalke ne
povežejo z njo.
28
Osnove
Uporaba slušalk Galaxy Buds
S sledilno tablico lahko krmilite predvajanje glasbe, odgovorite ali zavrnete klice in začnete
pogovor z Bixby.
Sledilna tablica
• Da ne poškodujete ušes, s konicami prstov ne pritiskajte pretirano na sledilno tablico.
• Da se izognete poškodovanju sledilne tablice, je ne pritiskajte z ostrimi predmeti.
29
Osnove
Enojni pritisk
• Predvajajte ali zaustavite skladbo.
Dvojni pritisk
• Predvajajte naslednjo skladbo.
• Odgovorite ali končajte klic.
• Zadržite trenutni klic in odgovorite na drugi klic.
• Preklopite med trenutnim klicem in zadržanim
klicem.
Trojni pritisk
• Predvajajte prejšnjo skladbo.
– – Če trikrat pritisnite tri sekunde po začetku
predvajanja skladbe, se bo skladba predvajala
od začetka. Trikrat pritisnite sledilno tablico v
treh sekundah od začetka predvajanja skladbe
za predvajanje prejšnje skladbe.
Pritisnite in zadržite
• Vključite prednastavljeno funkcijo.
• Zavrnite klic.
• Vklopite ali izklopite mikrofon med klicem.
– – Naprava ne bo prikazala ničesar.
• Preklopite na zadržani klic po koncu trenutnega klica.
30
Osnove
Pokrov
Za varno uporabo naprave pritrdite priložen pokrov na sprednji in zadnji del naprave. Če med
uporabo med pokrov in napravo pridejo tujki, jih obrišite.
• Pri pritrjevanju ali odstranjevanju pokrova ne pritiskajte s prekomerno silo.
Poškodujete lahko pokrov.
• Da se izognete praskam na napravi, med uporabo pokrova pazite na to, da med
pokrov in napravo ne pridejo tujki.
1
2
3
4
Odstranite zaščitni vinil s svoje naprave.
Očistite pritrdilne površine naprave in pokrova, da odstranite tujke.
Odstranite trak, ki je pritrjen na notranji strani pokrova.
Medtem ko je vaša naprava zložena, pritrdite pokrov z zgornjega zunanjega roba naprave.
1
3
4
2
31
Osnove
Odstranitev pokrova
Medtem ko je vaša naprava razprta, snemite pokrov z zgornjega notranjega roba naprave.
Vklop ali izklop naprave
Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v
bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
Vklop naprave
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite stransko tipko, da vklopite napravo.
Ko prvič vklopite vašo napravo ali po opravljeni ponastavitvi, sledite navodilom na zaslonu, da
nastavite napravo.
Izklop naprave
1
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in hkrati zadržite stransko tipko in tipko za znižanje
glasnosti. Prav tako lahko odprete obvestilno ploščo in pritisnite .
Tipka za znižanje
glasnosti
Stranska tipka
32
Osnove
2
Pritisnite Izklop.
Če želite ponovno zagnati napravo, pritisnite Znova zaženi.
Napravo lahko nastavite, da se izklopi, ko pritisnite in zadržite stransko tipko. Zaženite
aplikacijo Nastavitve, pritisnite Napredne funkcije → Stranska tipka in nato pritisnite
Meni za izklop pod Pritisnite in pridržite.
Prisilni vnovični zagon
Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite stransko tipko in tipko
za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Način v sili
Napravo lahko preklopite v način delovanja v sili, da zmanjšate porabo baterije. Nekatere
aplikacije in funkcije bodo omejene. V načinu v sili lahko opravite klic v sili, drugim pošljete
informacije o vaši trenutni lokaciji, sprožite alarm in še več.
Če želite vklopiti način v sili, pritisnite in hkrati zadržite stransko tipko in tipko za znižanje
→ Način v sili.
glasnosti. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite
Da deaktivirate način v sili, pritisnite → Izklopi način v sili.
Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas
uporabe je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.
Prvotna nastavitev
Ko prvič vklopite vašo napravo ali po opravljeni ponastavitvi, sledite navodilom na zaslonu, da
nastavite napravo.
Postopek prvotne nastavitve je lahko odvisen od programske opreme vaše naprave in
vaše regije.
1
2
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite stransko tipko, da vklopite napravo.
Razprite napravo.
33
Osnove
3
Izberite želen jezik naprave in izberite
.
Izberite jezik.
4
5
6
Preberite in sprejmite pogoje in določila ter pritisnite Naprej.
Pridobite svoje nastavitve s prejšnje naprave.
Izberite omrežje Wi-Fi in se povežite z njim.
Če se ne povežete z omrežjem Wi-Fi, morda med tekom prvotne nastavitve ne boste
mogli nastaviti nekaterih funkcij.
7
8
Za prvotno nastavitev sledite navodilom na zaslonu.
Nastavite metodo za zaklep zaslona, da zaščitite napravo. Osebne podatke lahko zaščitite,
tako da preprečite dostop do vaše naprave tretjim osebam. Če želite nastaviti metodo za
zaklep zaslona kasneje, pritisnite Ne zdaj.
34
Osnove
9 Če se prikaže zaslon priporočenih aplikacij, izberite želene aplikacije in jih prenesite.
10 Vpišite se v račun Samsung. Uporaba storitev Samsung in posodobitev vaših podatkov je
mogoča na vseh vaših napravah. Glejte Račun Samsung za več informacij.
11 Pritisnite Naprej → Končano, da zaključite prvotno namestitev.
Prikaže se domači zaslon.
Račun Samsung
Vaš račun Samsung je vdelan račun, ki omogoča, da uporabljate številne storitve Samsung, ki jih
ponujajo mobilne naprave, TV sprejemniki in spletna mesta Samsung.
Da preverite seznam storitev, ki jih lahko uporabljate z vašim računom Samsung, obiščite
account.samsung.com. Za več informacij o računih Samsung zaženite aplikacijo Nastavitve in
pritisnite Računi in varnostno kopiranje → Računi → Račun Samsung account → → Pomoč.
Ustvarjanje računa Samsung
Če nimate računa Samsung, ga ustvarite. Račun Samsung lahko ustvarite z uporabo vašega
e-poštnega naslova.
1
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Računi in varnostno kopiranje → Računi →
Dodaj račun → Račun Samsung account.
Prav tako lahko zaženete aplikacijo Nastavitve in pritisnite
2
3
.
Pritisnite Ustvari račun.
Sledite navodilom na zaslonu in dokončajte ustvarjanje računa.
35
Osnove
Vpis v račun Samsung
Če že imate račun Samsung, se vpišite v račun.
1
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Računi in varnostno kopiranje → Računi →
Dodaj račun → Račun Samsung account.
Prav tako lahko zaženete aplikacijo Nastavitve in pritisnite
2
3
.
Vnesite ID in geslo vašega računa Samsung in pritisnite Prijava.
Preberite in sprejmite pogoje in določila ter pritisnite Sprejmem, da končate vpis v račun
Samsung.
Če se prikaže pojavno okno o uporabi biometričnih podatkov, pritisnite Začetek. Z
biometričnimi podatki, kot so prstni odtisi, lahko potrdite geslo računa Samsung. Glejte
Samsung Pass za več informacij.
Iskanje vašega ID-ja in ponastavitev gesla
Če ste pozabili svoj ID ali geslo za račun Samsung, pritisnite Iskanje ID-ja ali ponastavitev gesla
na zaslonu za vpis v račun Samsung. Svoj ID lahko najdete oz. ponastavite svoje geslo, potem ko
vnesete potrebne informacije.
Odstranjevanje računa Samsung
Če odstranite svoj račun Samsung z naprave, bodo podatki, kot so stiki in dogodki, prav tako
odstranjeni.
1
2
3
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Računi in varnostno kopiranje → Računi.
Pritisnite Račun Samsung account → → Odstrani račun.
Pritisnite Odstrani, vnesite geslo za račun Samsung in nato pritisnite V redu.
36
Osnove
Prenos podatkov iz prejšnjih naprav (Smart
Switch)
Funkcijo Smart Switch lahko uporabite za prenos podatkov s prejšnje naprave na vašo novo
napravo.
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Računi in varnostno kopiranje → Smart Switch.
• Ta funkcija morda ni podprta na nekaterih napravah ali računalnikih.
• Upoštevati morate omejitve. Obiščite www.samsung.com/smartswitch za
podrobnosti. Samsung je dosleden glede avtorskih pravic. Prenašajte samo lastno
vsebino in za katero imate dovoljenje za prenos.
Prenos podatkov prek konektorja USB (USB tipa C)
Prejšnjo napravo lahko povežete z vašo napravo s konektorjem USB (USB tipa C) in kablom USB
za hiter in enostaven prenos podatkov.
1
2
Priključite konektor USB (USB tipa C) v večnamenski priključek vaše naprave.
Vašo napravo in prejšnjo napravo povežite s kablom USB prejšnje naprave.
Prejšnja
naprava
Vaša
naprava
Konektor USB
(USB tipa C)
Kabel USB prejšnje
naprave
37
Osnove
3
4
Ko se prikaže pojavno okno za izbiro aplikacije, pritisnite Smart Switch → Prejmi podatke.
V prejšnji napravi pritisnite Dovoli.
Če nimate aplikacije, jo prenesite iz Galaxy Store ali Trgovina Play.
Vaša naprava bo prepoznala prejšnjo napravo in prikaže se seznam podatkov, ki jih lahko
prenesete.
5
6
Izberite element, ki ga želite prenesti, in pritisnite Prenesi.
Sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov s prejšnje naprave.
Po končanem prenosu podatkov si lahko v vaši napravi ogledate seznam prenesenih
podatkov.
Med prenosom datotek ne odstranjujte kabla USB ali konektorja USB (USB tipa C) z
naprave. S tem lahko povzročite izgubo podatkov ali poškodbo naprave.
Prenašanje podatkov poveča porabo baterije v vaši napravi. Pred prenosom podatkov
poskrbite, da je vaša naprava dovolj napolnjena. Če je moč baterije nizka, se lahko prenos
podatkov prekine.
Prenos podatkov prek brezžičnega omrežja
Podatke lahko prenesete brezžično s prejšnje naprave na vašo napravo prek Wi-Fi Direct.
1
2
3
4
Na prejšnji napravi zaženite Smart Switch.
Če nimate aplikacije, jo prenesite iz Galaxy Store ali Trgovina Play.
Na vaši napravi zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Računi in varnostno kopiranje →
Smart Switch.
Postavite napravi drug ob drugo.
Na prejšnji napravi pritisnite Pošlji podatke → Brezžično.
38
Osnove
5
6
7
Na prejšnji napravi izberite element za prenos in pritisnite Pošlji.
Na napravi pritisnite Prejmi.
Sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov s svoje prejšnje naprave.
Po končanem prenosu podatkov si lahko v vaši napravi ogledate seznam prenesenih
podatkov.
Razumevanje zaslona
Sprednji zaslon in glavni zaslon
Z zložitvijo ali razprtjem lahko uporabljate dva zaslona. Za enostavno uporabo naprave z eno
roko uporabite sprednji zaslon tako, da napravo zložite. Za ogled vsebine na velikem zaslonu
preklopite na glavni zaslon tako, da razprete napravo.
Velikost okna nekaterih aplikacij morda ne bo prilagojena, ko preklopite na glavni zaslon.
Sprednji zaslon
Glavni zaslon
39
Osnove
Uporaba naprave z eno roko
Naprava je zasnovana tako, da se lepo prilega v eno roko, medtem ko jo zložite, tako da jo lahko
priročno uporabljate za klicanje, pregledovanje sporočil ali hitro brskanje po internetu.
S sprednjega zaslona enostavno zaženite katero koli aplikacijo, ki jo želite uporabljati.
Telefon
Sporočila
Internet
Nadaljevanje s prikazom aplikacij na sprednjem zaslonu
Nastavite napravo tako, da prikaže aplikacije, ki jih uporabljate na glavnem zaslonu, na
sprednjem zaslonu, ko zložite napravo.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Zaslon → Nadalj. izv. apl. na spr. zasl. in nato pritisnite
stikala aplikacij, ki jih želite prikazati in uporabljati na sprednjem zaslonu.
Ko zložite napravo z zagnano aplikacijo, se bo zaslon aplikacije prikazal na sprednjem zaslonu.
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
40
Osnove
Upravljanje zaslona na dotik
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Priporočamo vam, da ne uporabljate fiksne grafike na delu ali celotnem zaslonu na
dotik dlje časa. S tem lahko povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev.
• Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za
vnos z dotikom.
• Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.
Pritiskanje
Pritisnite zaslon.
Pritiskanje in držanje
Pritisnite in zadržite zaslon za približno
2 sekundi.
Vlečenje
Pritisnite ter pridržite predmet in ga
povlecite na ciljno mesto.
41
Osnove
Dvojni pritisk
Dvakrat pritisnite zaslon.
Drsenje
Podrsajte navzgor, navzdol, v levo ali desno.
Primikanje in razmikanje prstov
Razmaknite prsta narazen ali ju primaknite
po zaslonu.
42
Osnove
Navigacijska vrstica (izbirne tipke)
Ko vklopite zaslon, se bodo v navigacijski vrstici na dnu zaslona prikazale izbirne tipke. Izbirne
tipke so privzeto nastavljene na tipko za nedavna dejanja, tipko Domov in tipko za nazaj. Funkcije
tipk se lahko spremenijo glede na aplikacijo, ki se trenutno uporablja, ali okolje uporabe.
Tipka za nedavna
dejanja
Tipka za nazaj
Tipka za domov
Tipka
Funkcija
Nedavna
dejanja
Domov
Nazaj
• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih
aplikacij.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite in zadržite za zagon aplikacije Google.
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
43
Osnove
Skrivanje navigacijske vrstice
Oglejte si datoteke ali uporabljajte aplikacije na širokem zaslonu tako, da skrijete navigacijsko
vrstico.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Zaslon → Navigacijska vrstica in nato pritisnite Poteze
v celozaslonskem načinu v meniju Vrsta navigacije. Navigacijska vrstica bo skrita in namesto
izbirnih tipk se prikažejo namigi za poteze. Za uporabo izbirnih tipk povlecite namig poteze za
želeno tipko navzgor.
Če želite skriti namige potez na dnu zaslona, pritisnite stikalo Namigi za poteze, da ga izključite.
Nastavitev navigacijske vrstice
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Zaslon → Navigacijska vrstica in izberite možnost.
• Vrsta navigacije: nastavite napravo, da skrije ali prikaže navigacijsko vrstico. Če želite skriti
navigacijsko vrstico, pritisnite Poteze v celozaslonskem načinu. Ko je navigacijska vrstica
skrita, lahko uporabite izbirne tipke tako, da povlečete namig želene tipke navzgor.
• Razporeditev gumbov: spremenite vrstni red tipk v navigacijski vrstici.
• Položaj: spremenite položaj izbirnih tipk.
• Namigi za poteze: nastavite napravo, da prikaže indikatorje na dnu zaslona, ki
prikazujejo, kje se nahajajo izbirne tipke. Ta funkcija se prikaže samo, ko izberete Poteze v
celozaslonskem načinu.
44
Osnove
Domači zaslon in zaslon aplikacij
Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke,
bližnjice do aplikacij in več.
Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.
• Prikaz zaslona je lahko odvisen od regije in ponudnika storitev.
• Sprednji zaslon in glavni zaslon sta lahko prikazana različno.
• Za sprednji in glavni zaslon lahko uporabite različna ozadja in teme.
• Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo na sprednjem zaslonu.
Pripomoček
Indikator Bixby Home.
Oglejte si svojo vsebino
po meri.
Priljubljene aplikacije
Navigacijska vrstica
(izbirne tipke)
45
Osnove
Preklop med domačim zaslonom in zaslonom aplikacij
Na domačem zaslonu podrsajte navzgor ali navzdol, da odprete zaslon aplikacij.
Za vrnitev na domači zaslon podrsajte navzgor ali navzdol na zaslonu aplikacij. Lahko pa tudi
pritisnete tipko za domov ali tipko za nazaj.
Domači zaslon
Zaslon aplikacij
Če dodate tipko Aplikacije na domači zaslon, lahko s pritiskom te tipke odpete zaslon aplikacij.
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, pritisnite Nastavitve domač.
zaslona in nato pritisnite stikalo Gumb za aplikacije, da ga vključite. Tipka Aplikacije bo dodana
na dnu domačega zaslona.
Tipka za aplikacije
46
Osnove
Prikažite zaslon v ležečem položaju.
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, pritisnite Nastavitve domač.
zaslona in nato pritisnite stikalo Vrtenje v ležeči način, da ga vključite.
Zasukajte napravo v vodoravni način za ogled zaslona v ležečem položaju.
Premikanje elementov
Pritisnite ter pridržite predmet in ga nato povlecite na novo lokacijo. Da element premaknete na
drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Če želite dodati bližnjico do aplikacije na domači zaslon, pritisnite in zadržite element na zaslonu
aplikacij ter pritisnite Dod. na dom. zasl. Bližnjica aplikacije bo dodana na domači zaslon.
Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu
domačega zaslona.
47
Osnove
Ustvarjanje map
Ustvarite mape in zberite podobne aplikacije za hiter dostop in zagon aplikacij.
Na domačem zaslonu ali zaslon aplikacij pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite
preko druge aplikacije.
Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji. Pritisnite Vnesite ime mape in
vnesite ime za mapo.
• Dodajanje več aplikacij
Pritisnite Dodaj aplikacije na mapi. Obkljukajte aplikacije, ki jih želite dodati, in pritisnite
Dodaj. Aplikacijo lahko prav tako dodate, če jo povlečete v mapo.
• Premik aplikacij iz mape
Pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na novo lokacijo.
• Izbris mape
Pritisnite in pridržite mapo ter nato pritisnite Izbriši mapo. Izbrisana bo samo mapa.
Aplikacije v mapi bodo prestavljene na zaslon aplikacij.
48
Osnove
Urejanje domačega zaslona
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnete prsta skupaj za dostop
do možnosti urejanja. Nastavite lahko ozadje, dodate pripomočke in več. Prav tako lahko dodate,
izbrišete ali razporedite podokna domačega zaslona.
• Dodajanje oken: podrsajte po zaslonu v levo in nato pritisnite
.
• Premikanje oken: pritisnite in pridržite predogled podokna, nato pa ga povlecite na novo
lokacijo.
• Izbris oken: pritisnite
na strani.
• Ozadja: spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
• Teme: zamenjajte temo naprave. Vizualni elementi vmesnika, kot so barve, ikone in ozadja,
bodo spremenjeni glede na izbrano temo.
• Pripomočki: pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi
na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega. Pritisnite ter pridržite
pripomoček in ga nato povlecite na domači zaslon. Pripomoček bo dodan na domači zaslon.
• Nastavitve domač. zaslona: konfigurirajte nastavitve za domači zaslon, kot sta mreža
zaslona ali postavitev.
49
Osnove
Prikaz vseh aplikacij na domačem zaslonu
Napravo lahko nastavite, da brez uporabe ločenega zaslona aplikacij prikaže vse aplikacije na
domačem zaslonu. Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje ter nato pritisnite
Nastavitve domač. zaslona → Postavitev domačega zaslona → Samo domači zaslon →
Uporabi.
Zdaj lahko dostopate do vseh aplikacij z drsenjem v levo po domačem zaslonu.
Indikatorske ikone
Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so
najpogostejše.
• Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice
stanja povlecite od vrha proti dnu zaslona.
• Nekatere ikone indikatorjev se prikažejo samo, ko odprete obvestilno ploščo.
Ikona
Pomen
Ni signala
Moč signala
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem UMTS
Povezava z omrežjem HSDPA
Povezava z omrežjem HSPA+
/
Povezava z omrežjem LTE
Omrežje 5G povezano
Povezava z omrežjem LTE v omrežju LTE, ki vključuje omrežje 5G
Povezava z Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
Lokacijske storitve so v uporabi
50
Osnove
Ikona
Pomen
Klic je vzpostavljen
Neodgovorjeni klic
Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
Opozorilo je vključeno
Nemi način je vključen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Polnjenje baterije
Stanje baterije
Zaklenjen zaslon
Pritisk stranske tipke izklopi zaslon in ga zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno
zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.
Za odklep zaslona podrsajte v katero koli smer ob vklopu zaslona.
Če je zaslon izklopljen, pritisnite stransko tipko. Prav tako lahko dvakrat pritisnete na zaslonu.
Zaklenjen zaslon
51
Osnove
Sprememba metode za zaklepanje zaslona
Če želite spremeniti metodo zaklepanja zaslona, zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite
Zaklenjen zaslon → Vrsta zaklepanja zaslona, nato pa izberite metodo.
Ko nastavite vzorec, geslo PIN ali biometrične podatke kot metodo za zaklepanje zaslona,
lahko s tem prav tako zaščitite osebne podatke in preprečite drugim dostop do vaše naprave.
Ko nastavite metodo za zaklepanje zaslona, bo naprava ob vsakem odklepu zahtevala kodo za
odklep.
• Podrsaj: podrsajte v kateri koli smeri po zaslonu, da ga odklenete.
• Vzorec: narišite vzorec s štirimi ali več pikami za odklep zaslona.
• Koda PIN: vnesite PIN z vsaj štirimi številkami za odklep zaslona.
• Geslo: vnesite geslo z vsaj štirimi znaki, številkami ali simboli za odklep zaslona.
• Brez: brez nastavite metode za zaklepanje zaslona.
• Obraz: registrirajte vaš obraz za odklep zaslona. Glejte Prepoznavanje obraza za več
informacij.
• Prstni odtisi: registrirajte vaše prstne odtise za odklep zaslona. Glejte Nočni način za več
informacij.
Napravo lahko nastavite, da opravi ponastavitev na tovarniške podatke, če večkrat
nepravilno in zaporedoma vnesete kodo za odklep ter pri tem dosežete mejo. Zaženite
aplikacijo Nastavitve, pritisnite Zaklenjen zaslon → Nastavitve varnega zaklepanja,
odklenite zaslon z uporabo prednastavljene metode za zaklep zaslona in nato pritisnite
stikalo Sam. tovar. ponastavitev, da ga vključite.
52
Osnove
Zajem zaslona
Ko uporabljate napravo, zajemite posnetek zaslona ter pišite in rišite na zajetem zaslonu ali ga
obrežite ali dajte v skupno rabo. Zajamete lahko trenutni zaslon in območje, po katerem se je
mogoče pomikati.
Za zajem posnetka zaslona uporabite sledeče načine. Zajeti posnetki zaslona se bodo shranili v
Galerija.
• Zajem tipke: hkrati pritisnite stransko tipko in tipko za znižanje glasnosti.
• Zajem s podrsavanjem: podrsajte z roko v levo ali desno po zaslonu.
• Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslon.
• Če funkcija zajema posnetka zaslona s podrsavanjem ni vklopljena, zaženite aplikacijo
Nastavitve, pritisnite Napredne funkcije → Gibi in poteze in nato pritisnite stikalo
Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem, da ga vklopite.
Po zajemu posnetka zaslona uporabite naslednje možnosti v orodni vrstici na dnu zaslona:
•
: zajemite trenutno vsebino in skrito vsebino na podaljšani strani, kot je na primer spletna
stran. Če pritisnete , se bo zaslon samodejno premaknil navzdol in zajel več vsebine.
•
: obrežite del iz posnetka zaslona. Obrezano območje bo shranjeno v Galerija.
•
: pišite ali rišite po posnetku zaslona.
•
: skupna raba posnetka zaslona z drugimi.
Če na zajetem zaslonu možnosti niso prikazane, zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite
Napredne funkcije in nato pritisnite stikalo Pametno zajemanje, da ga vklopite.
53
Osnove
Obvestilna plošča
Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo
indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite obvestilno ploščo in si oglejte podrobnosti.
Če želite odpreti obvestilno ploščo, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite zapreti obvestilno
ploščo, podrsajte navzgor po zaslonu.
Na obvestilni plošči lahko uporabljate naslednje funkcije.
Tipke za hitro nastavitev
Dostopajte do možnosti
vklopa/izklopa.
Zaženite Nastavitve.
Oglejte podrobnosti
obvestila in izvršite različna
dejanja.
Krmilite povezane bližnje
naprave in naprave
SmartThings in prizore.
Krmilite medijsko vsebino
na vaši napravi in
povezanih bližnjih
napravah.
Počistite vsa obvestila.
Dostop do nastavitev
obvestil.
54
Osnove
Uporaba tipk za hitro nastavitev
S tipkami za hitro nastavitev vklopite določene funkcije. Podrsajte navzdol po obvestilni plošči za
prikaz dodatnih tipk.
Za spremembo nastavitev funkcije pritisnite besedilo pod posamezno tipko. S pritiskom in
držanjem tipke si lahko ogledate bolj podrobne nastavitve.
Za prerazporeditev tipk pritisnite → Razporeditev gumbov, pritisnite in zadržite tipko in jo
nato povlecite na drugo lokacijo.
55
Osnove
Vnos besedila
Postavitev tipkovnice
Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje opombe in več, se samodejno pojavi tipkovnica.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Dodatne funkcije
tipkovnice
Oglejte si več funkcij
tipkovnice.
Vnesite veliko črko. Dvakrat
pritisnite za prikaz vseh črk.
Izbrišite predhodni znak.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vstavite simbole.
Vstavite presledek.
Sprememba jezika vnosa
Pritisnite → Jeziki in vrste → Upravljaj jezike vnosa in nato izberite jezike za uporabo. Ko
izberete dva ali več jezikov, lahko med jezikoma vnosa preklopite z drsenjem v levo ali desno po
preslednici.
56
Osnove
Sprememba tipkovnice
Če želite spremeniti tipkovnico, pritisnite
Da spremenite tip tipkovnice, pritisnite
tip tipkovnice.
v navigacijski vrstici.
→ Jeziki in vrste, izberite jezik in nato izberite želeni
• Če tipka se tipkovnice (
) ne prikaže na navigacijski vrstici, zaženite aplikacijo
Nastavitve, pritisnite Splošno upravljanje → Jezik in vnos in nato pritisnite stikalo
Gumb za prikaz tipkovnice, da ga vključite.
• Na Tipkovnica 3x4 ima tipka tri do štiri zanke. Za vnos znaka pritiskajte ustrezno tipko
dokler se ne prikaže želen znak.
57
Osnove
Dodatne funkcije tipkovnice
•
•
•
•
: predvidite besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Za vrnitev na
seznam funkcij tipkovnice pritisnite .
: vstavi emotikone.
: vnesite nalepke. Prav tako lahko vnašate nalepke Moj emoji z vašo podobo. Glejte
Uporaba nalepk Moj emoji v klepetih za več informacij.
: prilepite animirane slike GIF.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
•
: spremenite način tipkovnice.
•
: vnesite besedilo s pomočjo glasu.
•
: spremenite nastavitve tipkovnice.
•
→ : preklopite na plavajočo tipkovnico. Tipkovnico lahko premaknete na drugo
mesto, tako da povlečete zavihek.
•
→
: prilagodite velikost tipkovnice.
•
→
: dodajte predmete iz odložišča.
•
→
: odprite okno za urejanje besedila.
58
Osnove
Kopiranje in lepljenje
1
2
Pritisnite in držite nad besedilom.
Povlecite
besedilo.
ali
za izbiro želenega besedila ali pritisnite Izberi vse, da izberete vse
3
Pritisnite Kopiraj ali Izreži.
4
Pritisnite in držite, kjer želite vstaviti besedilo in nato pritisnite Prilepi.
Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite Odložišče in izberite
besedilo.
Slovar
Poiščite definicije besed med uporabo določenih funkcij, kot je brskanje po spletnih straneh.
1
Pritisnite in zadržite prst nad besedo, ki jo želite poiskati.
2
Pritisnite Dictionary na seznamu možnosti.
3
Če besede, ki jo želite poiskati ni izbrana, povlecite
ali
za izbiro želenega besedila.
Če slovar ni vnaprej nameščen v napravi, pritisnite Move to Manage dictionaries, pritisnite
zraven slovarja in nato pritisnite Namesti, da ga prenesete.
Oglejte si definicijo v pojavnem oknu slovarja.
Za preklop na pogled čez celoten zaslon, pritisnite . Pritisnite definicijo na zaslonu, za
ogled več definicij. V podrobnem pogledu pritisnite za dodajanje besede na seznam
priljubljenih besed ali pritisnite Search Web za uporabo besede kot izraz za iskanje.
59
Aplikacije in funkcije
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Galaxy Store
Kupite in prenesite aplikacije. Prenesete lahko aplikacije, ki so posebej namenjene za naprave
Samsung Galaxy.
Zaženite aplikacijo Galaxy Store.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite
za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
Namesti. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila
na zaslonu.
Za spremembo nastavitev samodejne posodobitve pritisnite → Nastavitve →
Samodejna posodobitev aplikacij, nato pa izberite eno od možnosti.
Trgovina Play
Kupite in prenesite aplikacije.
Zaženite aplikacijo Trgovina Play.
Nameščanje aplikacij
Poiščite aplikacije po kategoriji ali poiščite aplikacije po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
Namesti. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila
na zaslonu.
→ Nastavitve →
Za spremembo nastavitev samodejne posodobitve pritisnite
Samodejno posodabljanje aplikacij, izberite možnost in nato pritisnite KONČANO.
60
Aplikacije in funkcije
Upravljanje aplikacij
Odstranitev ali onemogočenje aplikacij
Pritisnite in zadržite aplikacijo in izberite možnost.
• Odstrani: odstranite prenesene aplikacije.
• Onemogoči: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave.
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
Omogočanje aplikacij
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Aplikacije →
in nato pritisnite Omogoči.
→ Onemogočeno, izberite aplikacijo
Nastavitev dovoljenj za aplikacije
Pravilno delovanje nekaterih aplikacij morda zahteva dovoljenje za dostop ali uporabo informacij
na vaši napravi. Ko odprete aplikacijo, se lahko prikaže pojavno okno z zahtevo za dostop do
določenih funkcij ali informacij. Pritisnite Dovoli v pojavnem oknu za dodelitev dovoljenj za
aplikacijo.
Za ogled nastavitev dovoljenj za aplikacijo zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Aplikacije.
Izberite aplikacijo in pritisnite Dovoljenja. Ogledate si lahko seznam dovoljenj za aplikacijo in
spremenite njena dovoljenja.
Za ogled ali spreminjanje nastavitev dovoljenja za aplikacijo po kategoriji dovoljenj, zaženite
aplikacijo Nastavitve in pritisnite Aplikacije → → Dovoljenja aplikacije. Izberite element in
pritisnite stikala zraven aplikacij za dodelitev dovoljenj.
Če aplikacijam ne dodelite dovoljenja, osnovne funkcije aplikacij morda ne bodo
delovale pravilno.
61
Aplikacije in funkcije
Bixby
Uvod
Bixby je uporabniški vmesnik, ki vam poenostavi uporabo naprave.
Z Bixby se lahko pogovarjate ali napišete besedilo. Bixby bo zagnal zahtevano funkcijo ali prikazal
želene informacije. Prav tako se uči iz vzorcev uporabe in okolja. Več kot ve o vas, bolj natančno
vas bo razumel.
• Za uporabo programa Bixby mora biti naprava povezana z omrežjem Wi-Fi ali
mobilnim omrežjem.
• Za uporabo programa Bixby se morate prijaviti v račun Samsung.
• Bixby je na voljo samo v nekaterih jezikih in določene funkcije so lahko odvisne od
vaše regije.
Zagon Bixby
Ko prvič zaženete Bixby, se prikaže uvodna stran Bixby. Izbrati morate jezik, ki ga boste
uporabljali z Bixby, in se vpisati v račun Samsung v skladu z navodili na zaslonu ter sprejeti
pogoje in določila.
1
Pritisnite in zadržite stransko tipko. Lahko pa tudi zaženete aplikacijo Bixby.
Izberite jezik.
Stranska
tipka
Vpišite se v račun
Samsung.
62
Aplikacije in funkcije
2
3
Izberite jezik za uporabo z Bixby.
Pritisnite Sign in to Samsung account in sledite navodilom na zaslonu, da se prijavite v
račun Samsung.
Če ste že vpisani v vaš račun, se na zaslonu prikažejo informacije o vašem računu.
4
Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.
Prikaže se zaslon Bixby.
Uporaba Bixby
Ko programu Bixby poveste želeno, Bixby zažene ustrezno funkcijo ali pokaže zahtevane
informacije.
Med pritiskom in držanjem stranske tipke, povejte programu Bixby, kaj želite, in nato dvignite
prst s tipke, ko končate z govorom. Prav tako lahko izgovorite »Hi, Bixby«, ko naprava odda zvok,
in nato poveste, kaj želite.
Na primer, med pritiskanjem in držanjem stranske tipke izgovorite »How’s the weather today?«.
Na zaslonu se prikažejo informacije o vremenu.
Če želite izvedeti, kakšno bo vreme jutri, med pritiskanjem in držanjem stranske tipke izgovorite
»Tomorrow?«. Ker Bixby razume kontekst pogovora, vam bo pokazal vremensko napoved za jutri.
63
Aplikacije in funkcije
Poslušanje
Ustrezna funkcija je zagnana
Če vam Bixby med pogovorom postavi vprašanje, ko pritiskate in držite stransko tipko,
odgovorite programu Bixby. Oziroma pritisnite
in odgovorite programu Bixby.
Če uporabljate slušalke ali zvok prek Bluetooth oziroma pričnete pogovor s »Hi, Bixby«, lahko
nadaljujete s pogovorom brez pritiska ikone. Zaženite aplikacijo Bixby in pritisnite → Settings
→ Automatic listening → Hands-free only.
64
Aplikacije in funkcije
Prebujanje Bixby z uporabo glasu
Začnite pogovor z Bixby tako, da izgovorite »Hi, Bixby«. Registrirajte glas tako, da se Bixby odzove
na vaš glas, ko izgovorite »Hi, Bixby«.
1
2
3
Zaženite aplikacijo Bixby in pritisnite → Settings → Voice wake-up.
Pritisnite stikalo Wake with “Hi, Bixby”, da ga vključite.
Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.
Zdaj lahko izgovorite »Hi, Bixby« in ko naprava odda zvok, začnete pogovor.
Komuniciranje z vnosom besedila
Če vaš glas ni prepoznan zaradi hrupa iz okolice ali če ste v okoliščini, kjer je govorjenje oteženo,
lahko komunicirate z Bixby preko besedila.
Zaženite aplikacijo Bixby, pritisnite
in nato vpišite, kar želite.
Med komuniciranjem vam lahko Bixby odgovori prek besedila namesto z glasovno povratno
informacijo.
65
Aplikacije in funkcije
Bixby Vision
Uvod
Bixby Vision je storitev, ki ponuja različne funkcije na osnovi slikovnega prepoznavanja.
Bixby Vision omogoča hitro iskanje informacij s prepoznavanjem predmetov ali vaše trenutne
lokacije. Izkusite lahko tudi funkcijo obogatene resničnosti (AR), pri kateri se na zaslonu
predogleda prikažejo virtualne slike.
Uporabite številne uporabne funkcije Bixby Vision.
Ekstrahirajte ali prevedite
besedilo.
Poiščite lokacije.
Poiščite slike.
Doživite funkcijo AR.
• Za uporabo te funkcije mora biti naprava povezana z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim
omrežjem.
• Za uporabo nekaterih funkcij Bixby Vision se morate prijaviti v račun Samsung.
• Razpoložljive funkcije in rezultati iskanja so lahko odvisni od regije in ponudnika
storitev.
• Ta funkcija morda ni na voljo ali morda ne boste dobili pravilnih rezultatov iskanja,
odvisno od velikosti slike, oblike ali ločljivosti.
• Samsung ni odgovoren za informacije o izdelkih, ki jih ponuja Bixby Vision.
66
Aplikacije in funkcije
Zagon Bixby Vision
Zaženite Bixby Vision z uporabo ene od naslednjih metod.
• V aplikaciji Fotoaparat pritisnite Bixby Vision.
• V aplikaciji Galerija izberite sliko in pritisnite
.
• V aplikaciji Internet pritisnite in zadržite sliko in pritisnite Bixby Vision.
• Če ste dodali ikono aplikacije Bixby Vision na domači zaslon ali zaslon aplikacij, zaženite
aplikacijo Bixby Vision.
Iskanje podobnih slik
Poiščite slike, ki so podobne prepoznanemu predmetu, na spletu. Ogledate si lahko različne slike
s podobnimi lastnostmi predmeta, kot so barve in oblika.
Na primer, če želite vedeti naslov fotografije ali slike, uporabite funkcije Bixby Vision. Naprava bo
poiskala in pokazala ustrezne informacije ali slike s podobnimi karakteristikami.
1
2
3
Zaženite aplikacijo Fotoaparat in pritisnite Bixby Vision.
Pritisnite Objekt. in ohranite predmet na zaslonu, da ga prepoznate.
Izberite rezultat iskanja, na katerem je
.
Prikažejo se podobne slike.
Prevajanje ali ekstrahiranje besedila
Prepoznavanje in prikaz prevedenega besedila na zaslonu. Prav tako lahko ekstrahirate besedilo
iz dokumenta ali slikovne datoteke.
Na primer, če želite vedeti, kaj pomeni znak med potovanjem v tujini, uporabite funkcije Bixby
Vision. Naprava bo prevedla besedilo znaka v izbran jezik.
1
Zaženite aplikacijo Fotoaparat in pritisnite Bixby Vision.
67
Aplikacije in funkcije
2
Pritisnite
in ohranite besedilo na zaslonu, da ga prepoznate.
Prevedeno besedilo se prikaže na zaslonu.
• Za ekstrahiranje besedila pritisnite
ali shranite.
. Ekstrahirano besedilo lahko daste v skupno rabo
• Če želite zaslon s prevedenim besedilom shraniti kot sliko, pritisnite
shranjen v Galerija.
. Zaslon bo
• Da spremenite izvorni ali ciljni jezik, pritisnite okno nastavitev jezika na vrhu zaslona.
Iskanje krajev
Poiščite informacije o bližnjih krajih s prepoznavanjem trenutne lokacije. Ogledate si lahko tudi
ugodne ponudbe v bližini.
Na primer, če želite poiskati trgovine z razprodajo v bližini, uporabite funkcije Bixby Vision.
Naprava bo poiskala in prikazala razprodaje, ki potekajo v bližnjih trgovinah.
1
2
Zaženite aplikacijo Fotoaparat in pritisnite Bixby Vision.
Pritisnite
in kamero usmerite v smeri, v kateri želite iskati kraje.
Ogledate si lahko osnovne informacije o bližnjih krajih.
• Če želite iskati kraje na drugi lokaciji, usmerite kamero želeno smer.
• Za prikaz razpoložljivih ugodnih ponudb v bližini pritisnite Ponudbe.
• Ogledate si lahko vašo trenutno lokacijo in informacije o vremenu. Za ogled trenutne
lokacije na zemljevidu, usmerite kamero proti zemlji. Za ogled informacij o trenutnem
vremenu, usmerite kamero proti nebu.
3
Izberite rezultat iskanja na zaslonu.
Naprava bo prikazala informacije o bližnjih krajih in ugodnih ponudbah.
68
Aplikacije in funkcije
Doživite številne funkcije AR
Številne aplikacije vključujejo funkcijo AR, pri kateri so virtualne slike prikazane v ozadju ali na
osebi na zaslonu predogleda. Priročno lahko doživite izdelke in si ogledate informacije, ne da
bi obiskali trgovine ali jih poskusili osebno. Doživite zabavne in uporabno funkcijo AR v funkciji
Bixby Vision.
Razpoložljivost aplikacij je lahko odvisna od regije in ponudnika storitev.
1
2
Zaženite aplikacijo Fotoaparat in pritisnite Bixby Vision.
Pritisnite Aplik. in izberite želeno funkcijo.
Bixby Home
Na zaslonu Bixby Home si lahko ogledate priporočene storitve in informacije, ki jih ponuja Bixby z
analiziranjem uporabniških vzorcev in vaše rutine.
• Za ogled več vsebine, se povežite z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
• Za polno uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung.
Odpiranje Bixby Home
1
Na domačem zaslonu podrsajte desno.
Prikaže se zaslon Bixby Home.
Ob prvem zagonu te funkcije ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu, da
končate namestitev.
69
Aplikacije in funkcije
2
Podrsajte navzgor ali navzdol za ogled priporočene vsebine.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Prihajajoč opomnik
Priporočena vsebina
3
Če želite zapreti zaslon Bixby Home, na zaslonu podrsnite levo ali pritisnite tipko za nazaj.
Uporaba priporočene vsebine na Bixby Home
Ko odprete Bixby Home, si lahko ogledate vsebino, ki je pogosto posodobljena v oknih. Podrsajte
navzgor ali navzdol za ogled oken.
Na primer, na jutranji poti v pisarno si lahko na zaslonu Bixby Home ogledate urnik in predvajate
priljubljeno glasbo. Zvečer lahko si lahko ogledate budilko, preverite dnevno aktivnost in si
ogledate vire od prijateljev.
Vsebina in vrstni red oken se posodita samodejno ob določenih intervalih. Za ročno
posodobitev oken podrsajte navzdol po zaslonu.
Urejanje seznama oken
• Če želite pripeti okno na vrh zaslona Bixby Home, pritisnite
→ Odpni.
odpeti okno, pritisnite
→ Pripni na vrh. Če želite
• Če želite zaustaviti prikazovanje kartice na seznamu, povlecite kartico v desno in pritisnite
Ne pokaži več.
• Če želite skriti kartico s seznama, povlecite kartico v desno in pritisnite Skrij za zdaj.
70
Aplikacije in funkcije
Izbira aplikacij, ki jih želite prikazati kot okna
Dodajte ali izbrišite aplikacije, ki jih želite prikazati na zaslonu Bixby Home.
Na zaslonu Bixby Home pritisnite → Kartice, izberite aplikacijo in nato pritisnite stikala ob
predmetih, ki jih želite dodati ali izbrisati.
Če aplikacija ni nameščena v napravi, jo morate za uporabo namestiti. Na zaslonu Bixby
Home pritisnite → Kartice in nato prenesite aplikacijo.
Nastavitve Bixby Home po meri
Na zaslonu Bixby Home pritisnite → Nastavitve.
• Prilagojena storitev: nastavite uporabo interaktivnih in prilagojenih storitev Bixby za
izboljšano izkušnjo.
• Ponudniki vsebine za Bixby Home: preberite in sprejmite ali zavrnite strinjanje s pogoji in
določili ter pravilniki zasebnosti posameznega ponudnika vsebin.
• Več o aplikaciji Bixby Home: oglejte si različico Bixby Home in pravne informacije.
Reminder
Ustvarite opomnike za razpored opravil ali si ogledate vsebino kasneje. Ob prednastavljenem
času ali kraju boste za vsak posamezni opomnik prejeli obvestila.
• Da prejmete bolj točna obvestila, povežite napravo z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim
omrežjem.
• Za polno uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung.
• Za uporabo opomnikov za lokaciji mora biti vklopljena funkcija GPS.
Zagon aplikacije Reminder
Zagon aplikacije Reminder v Bixby Home.
1
Na domačem zaslonu podrsajte desno.
Prikaže se zaslon Bixby Home.
71
Aplikacije in funkcije
2
Pritisnite Začetek v kartici Reminder.
Prikaže se zaslon opomnikov in ikona (
aplikacij.
) aplikacije Reminder bo dodana na zaslon
Zagon aplikacije Reminder v koledarju
Zaženite aplikacijo Koledar in pritisnite → Reminder. Prikaže se zaslon opomnikov in ikona
( ) aplikacije Reminder bo dodana na zaslon aplikacij.
Ustvarjanje opomnikov
Ustvarite opomnike z različnimi metodami. Opomnik vas bo opozoril, če ustvarite opomnik z
določenim časom ali nastavitvijo lokacije. Prav tako lahko shranite različno vsebino, kot so enojne
beležke ali spletni naslovi, ki si jih lahko ogledate kasneje.
Na primer, ustvarite opomnik za opozorilo »Zalij vode, ko prideš domov«.
1
2
3
Zaženite aplikacijo Reminder.
Pritisnite Napišite opomnik ali
in vnesite »Zalij rože«.
Pritisnite Kraj → Nastavi pogoje → Izberi kraj in nastavite lokacijo na domači naslov.
72
Aplikacije in funkcije
4
Pritisnite Ko prispem v mesto → Končano.
5
Pritisnite Shrani, da shranite opomnik.
Ko prispete domov, se prikaže obvestilo »Zalij rože«.
Pregled obvestil opomnika
Ob prednastavljenem času ali lokaciji, se prikaže pojavno okno. Pritisnite Zaključi ali Dremež.
73
Aplikacije in funkcije
Pregledovanje seznama opomnikov
Zaženite aplikacijo Reminder za ogled seznama opomnikov. Za ogled podrobnosti opomnika
izberite opomnik.
Urejanje podrobnosti opomnika
Dodajte ali uredite podrobnosti opomnika, kot so frekvenca, datum in čas ali lokacija.
1
2
Na seznamu opomnikov izberite opomnik, ki ga želite urediti, in pritisnite Uredi.
Uredite pogoje in pritisnite Shrani.
Informacije o opomniku
Spremenite barvo
opomnika.
Dodajte kontrolni seznam.
Dodajte sliko.
Pogoji opomnika
Zaključevanje opomnikov
Označite opomnike, za katere vas ni potrebno obvestiti, da so zaključeni.
Na seznamu opomnikov izberite opomnik in pritisnite Dokončaj. Prav tako lahko povlecite
opomnik v levo.
74
Aplikacije in funkcije
Obnovitev opomnikov
Obnovite opomnike, ki so bili končani.
1
2
Na seznamu opomnikov pritisnite → Končano → Uredi.
Obkljukajte elemente, ki jih želite obnoviti, in pritisnite Obnovi.
Opomniki bodo dodatni na seznam opomnikov, vi pa boste obveščeni ob predhodno
določenem času.
Izbris opomnikov
Za izbris opomnika povlecite opomnik v desno. Za izbris več opomnikov pritisnite in pridržite
opomnik, izberite opomnike, ki jih želite izbrisati, in nato pritisnite Izbriši.
Telefon
Uvod
Opravite ali odgovorite na glasovne ali video klice.
Klicanje
1
2
Zaženite aplikacijo Telefon in pritisnite Številč.
Vnesite telefonsko številko.
75
Aplikacije in funkcije
3
Pritisnite
za glasovni klic ali pritisnite
za video klic.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Dodajte številko v seznam
stikov.
Poiščite stike ali kraje.
Predogled telefonske
številke.
Izbrišite predhodni znak.
Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov
Zaženite aplikacijo Telefon, pritisnite Nedavno ali Stiki in nato podrsajte desno od stika ali
telefonske številke za klic.
Če ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Napredne funkcije → Gibi
in poteze in nato pritisnite stikalo Podrs. za klic ali poš. sporočil, da ga vključite.
Uporaba hitrega klicanja
Z nastavitvijo številk za hitro klicanje lahko hitro pokličete sogovornike.
Da nastavite številko za hiter klic, zaženite aplikacijo Telefon, pritisnite Številč. ali Stiki → →
Številke za hitro izbir., izberite številko za hitri klic in nato dodajte telefonsko številko.
Da opravite klic, pritisnite in zadržite številko za hitri stik na tipkovnici. Za številke za hitri stik od
številke 10 naprej, pritisnite prvi številki in nato pritisnite in zadržite zadnjo številko.
Na primer, če ste nastavili številko 123 kot številko za hitri klic, pritisnite 1, nato 2 in nato pritisnite
in zadržite 3.
Klicanje z zaklenjenega zaslona
Na zaklenjenem zaslonu povlecite
ven iz velikega kroga.
76
Aplikacije in funkcije
Klicanje z iskanjem bližnjih krajev
Enostavno lahko kličete kraje v bližini vaše trenutne lokacije tako, da poiščete njihove podatke.
Bližnje kraje lahko iščete po kategoriji, kot so restavracije ali trgovine, ali z izbiro priporočenih
priljubljenih krajev.
Zaženite aplikacijo Telefon, pritisnite Kraji in nato izberite kategorijo ali pritisnite ter vnesite
ime podjetja v polje za iskanje. Lahko pa izberete enega od priporočenih priljubljenih krajev.
Prikazali se bodo podatki o podjetju, kot je telefonska številka ali naslov.
Klici v tujino
1
2
3
Zaženite aplikacijo Telefon in pritisnite Številč.
Pritisnite in zadržite 0, dokler se ne pojavi znak +.
Vnesite klicno številko države, številko območja in telefonsko številko ter nato pritisnite
.
Prejeti klici
Sprejemanje klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Zavrnitev klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite vrstico Pošlji sporočilo navzgor in
izberite sporočilo, ki ga želite poslati. Če je stikalo Dodaj opomnik vklopljeno, se opomnik shrani
in vas bo opozoril na zavrnjen klic eno uro kasneje.
Da ustvarite različna sporočila za zavrnitev, zaženite aplikacijo Telefon pritisnite → Nastavitve
→ Sporočila za hitro zavrnitev, vnesite sporočilo in nato pritisnite .
Zgrešeni klici
Če imate zgrešen klic, se ikona pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled
zgrešenih klicev. Prav tako lahko zaženete aplikacijo Telefon in pritisnite Nedavno za ogled
zgrešenih klicev.
77
Aplikacije in funkcije
Blokiranje telefonskih številk
Blokirajte klice z določenih številk, ki ste jih dodali na svoj seznam blokiranih številk.
1
2
Zaženite aplikacijo Telefon in pritisnite → Nastavitve → Blokiranje številk.
Pritisnite Nedavno ali Imenik, izberite stike ali telefonske številke in nato pritisnite Končano.
Za ročni vnos številke pritisnite Dodajte telef. številko, vnesite telefonsko številko in nato
pritisnite .
Ko prejmete klic z blokirane telefonske številke, ne boste prejeli obvestil. Klici bodo zabeleženi v
dnevniku klicev.
Prav tako lahko blokirate dohodne klice oseb, ki skrivajo svoj ID klicatelja. Pritisnite
stikalo Blokiranje neznanih klicateljev, da vključite funkcijo.
Možnosti med klicem
Med opravljanjem glasovnega klica
Na voljo so sledeče možnosti:
•
: dostop do dodatnih možnosti.
• Dodaj klic: pokličite drugi klic. Prvi klic bo zadržan. Ko končate drugi klic, lahko nadaljujete s
prvim klicem.
• Zadrži klic: zadržite klic. Pritisnite Nadaljuj klic, da prevzamete zadržani klic.
• Bluetooth: preklopite na slušalke Bluetooth, če so povezane z napravo.
• Zvočnik: vklopite ali izklopite zvočnik. Pri uporabi zvočnika napravo držite proč od vaših
ušes.
• Mik izk: izklopite mikrofon, da vas sogovornik ne sliši.
• Številčn. / Skrij: odprite ali zaprite tipkovnico.
•
: končajte trenutni klic.
78
Aplikacije in funkcije
Med opravljanjem video klica
Pritisnite zaslon za uporabo naslednjih možnosti:
•
: dostop do dodatnih možnosti.
• Fotoaparat: izklopite kamero, da vas sogovornik ne vidi.
• Preklop: preklopite med fotoaparatoma na sprednji in zadnji strani.
•
: končajte trenutni klic.
• Nemo: izklopite mikrofon, da vas sogovornik ne sliši.
• Zvočnik: vklopite ali izklopite zvočnik. Pri uporabi zvočnika napravo držite proč od vaših
ušes.
Dodajanje telefonske številke v stike
Dodajanje telefonske številke v stike s tipkovnice
1
2
3
4
Zaženite aplikacijo Telefon in pritisnite Številč.
Vnesite številko.
Pritisnite Dodaj v stike.
Pritisnite Ustvari stik, če želite ustvariti nov stik, ali pritisnite Posodobi obstoječe, če želite
dodati številko v obstoječi stik.
Dodajanje telefonske številke v stike s seznama klicev
1
2
3
Zaženite aplikacijo Telefon in pritisnite Nedavno.
Pritisnite sliko klicatelja in pritisnite Dodaj ali pritisnite telefonsko številko in pritisnite Dodaj
v stike.
Pritisnite Ustvari stik, če želite ustvariti nov stik, ali pritisnite Posodobi obstoječe, če želite
dodati številko v obstoječi stik.
79
Aplikacije in funkcije
Dodajanje oznake telefonski številki
Številkam lahko dodate oznake, brez da bi jih shranili med stike. S tem si boste lahko ogledate
informacije o klicatelju ob klicu, brez da bi ga shranili na seznam stikov.
1
2
3
Zaženite aplikacijo Telefon in pritisnite Nedavno.
Pritisnite telefonsko številko in pritisnite
.
Pritisnite Dodaj oznako, vnesite oznako in nato pritisnite Dodaj.
Ko prejmete klic s te številke, se pod številko prikaže oznaka.
Stiki
Uvod
Ustvarite nove stike ali upravljajte s stiki na napravi.
Dodajanje stikov
Ustvarjanje novega stika
1
2
Zaženite aplikacijo Stiki in pritisnite
.
Izberite mesto shranjevanja in pritisnite Izberi.
80
Aplikacije in funkcije
3
Vnesite informacije o stiku.
Izberite mesto
shranjevanja.
Dodajte sliko.
Vnesite informacije o stiku.
Odprite polja z več podatki.
Vrste informacij, ki jih lahko shranite, se lahko razlikujejo glede na izbrano mesto
shranjevanja.
4
Pritisnite Shrani.
Uvoz stikov
Dodajte stike tako, da jih uvozite iz drugih pomnilnikov v napravo.
1
2
3
4
Zaženite aplikacijo Stiki in pritisnite
→ Upravljanje stikov → Uvoz/izvoz stikov → Uvoz.
Izberite mesto pomnilnika, iz katerega želite uvoziti stike.
Označite datoteke VCF ali stike, ki jih želite uvoziti, in pritisnite Končano.
Izberite mesto pomnilnika, v katerega želite shraniti stike, ter nato pritisnite Uvoz.
81
Aplikacije in funkcije
Sinhronizacija stikov z vašimi spletnimi računi
Sinhronizirajte stike v napravi s spletnimi stiki, shranjenimi v vaših spletnih računih, kot je račun
Samsung.
1
2
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Računi in varnostno kopiranje → Računi in
izberite račun, s katerim se želite sinhronizirati.
Pritisnite Sinhronizacija računa in nato pritisnite stikalo Stiki, da ga vključite.
Za račun Samsung pritisnite → Nastavitve sinhronizacije in pritisnite stikalo Stiki, da ga
vključite.
Iskanje stikov
Zaženite aplikacijo Stiki.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Povlecite prst vzdolž kazala na desni strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
• Pritisnite
na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Pritisnite stik. Nato naredite eno izmed sledečih dejanj:
•
: dodajte k priljubljenim stikom.
•
/
•
: sestavite sporočilo.
•
: sestavite e-sporočilo.
: opravite glasovni ali video klic.
82
Aplikacije in funkcije
Deljenje stikov
Stike lahko souporabljate z drugimi z uporabo različnih možnosti skupne rabe.
1
2
3
Zaženite aplikacijo Stiki in pritisnite → Deli.
Izberite stike in pritisnite Deli.
Izberite način skupne rabe.
Shranjevanje in skupna raba profila
Shranite in souporabljajte podatke vašega profila, kot so fotografije in sporočila stanja, z drugimi
z uporabo funkcije za skupno rabo profila.
• Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung.
• Funkcija skupne rabe profila v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni
na voljo.
• Funkcija skupen rabe profila je na voljo samo za stike, ki so na svoji napravi omogočili
funkcijo skupne rabe profila.
1
2
Zaženite aplikacijo Stiki in izberite svoj profil.
Pritisnite Pritisnite tukaj za skupno rabo profila in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
• Za funkcije skupne rabe profila morate potrditi vašo telefonsko številko. V Stiki si lahko
ogledate informacije o posodobljenem profilu vašega stika.
• Če želite spremeniti obseg stikov, s katerimi delite svoj profil, pritisnite Izb. elem., ki bodo
v sk. rabi, izberite element za skupno rabo in nato izberite želeno možnost.
83
Aplikacije in funkcije
Ustvarjanje skupine
Dodate lahko skupine, kot so družina in prijatelji, in urejate stike po skupinah.
1
2
3
4
Zaženite aplikacijo Stiki in pritisnite
→ Skupine → Ustvari skupino.
Vnesite ime skupine.
Da nastavite melodijo zvonjenja za skupino, pritisnite Zvon. za skupino in izberite melodijo
zvonjenja.
Pritisnite Dodaj člana, izberite stike, ki jih želite dodati v skupino, in nato pritisnite Končano.
Pritisnite Shrani.
Pošiljanje sporočila skupini
Članom skupine lahko hkrati pošljete skupinsko sporočilo.
Zaženite aplikacijo Stiki, pritisnite
sporočilo.
→ Skupine, izberite skupino in nato pritisnite → Pošlji
Združevanje podvojenih stikov
Ko uvozite stike iz drugih pomnilnikov ali sinhronizirate stike z drugimi računi, se lahko na
seznamu stikov pojavijo podvojeni stiki. Združite podvojene stike v enega za izboljšanje
učinkovitosti seznama stikov.
1
2
Zaženite aplikacijo Stiki in pritisnite
→ Upravljanje stikov → Združi stike.
Označite stike in pritisnite Združi.
Brisanje stikov
1
2
Zaženite aplikacijo Stiki in pritisnite → Izbriši.
Izberite stike in pritisnite Izbriši.
Če želite brisati stike enega po enega, odprite seznam stikov in nato pritisnite stik. Nato pritisnite
→ Izbriši.
84
Aplikacije in funkcije
Sporočila
Uvod
Pošljite in si oglejte sporočila po pogovoru.
Pošiljanje sporočil
Za pošiljanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
1
2
Zaženite aplikacijo Sporočila in pritisnite
.
Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.
Da posnamete in pošljete glasovno sporočilo, pritisnite in zadržite , izgovorite sporočilo in
nato spustite prst. Ikona za snemanje se prikaže samo, ko je polje za vnos sporočila prazno.
Prejemnik
Vnesite prejemnike.
Pripni datoteke.
Pošljite sporočilo.
Vnesite sporočilo.
3
Pritisnite
Vnesite nalepke.
za pošiljanje sporočila.
85
Aplikacije in funkcije
Ogled sporočil
Sporočila so združena v niti sporočil po stiku.
Za prejemanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
1
2
3
Zaženite aplikacijo Sporočila in pritisnite Pogovori.
Na seznamu sporočil izberite stik ali telefonsko številko.
Oglejte si pogovor.
• Če želite odgovoriti na sporočilo, pritisnite Vnesite sporočilo, vnesite sporočilo in nato
pritisnite .
• Za prilagoditev velikosti pisave, razmaknite prsta narazen ali ju primaknite po zaslonu.
• Za dodajanje telefonske številke v stike pritisnite Dodaj med stike.
Blokiranje nezaželenih sporočil
Blokirajte sporočila z določenih številk, ki ste jih dodali na seznam blokiranih številk.
1
2
Zaženite aplikacijo Sporočila in pritisnite → Nastavitve → Blokiranje številk in sporočil
→ Blokiranje številk.
Pritisnite Prejeto in izberite stik ali telefonsko številko. Oziroma, pritisnite Stiki, izberite stike
in nato pritisnite Končano.
Za ročni vnos številke vnesite telefonsko številko v možnosti Vnesite številko in pritisnite
.
86
Aplikacije in funkcije
Nastavitev obvestilo o sporočilu
Spremenite lahko zvok obvestila, možnosti prikaza in še več.
1
2
Zaženite aplikacijo Sporočila, pritisnite → Nastavitve → Obvestila in nato pritisnite
stikalo, da ga vključite.
Spremenite nastavitve obvestila.
Nastavitev opomnika za obvestila
Nastavite lahko opozorilo, ki vas bo ob določenih intervalih opozarjal na nova obvestila. Če
ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Napredne
nastavitve → Opomniki za obvestila in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Izbris sporočil
1
2
3
4
Zaženite aplikacijo Sporočila in pritisnite Pogovori.
Na seznamu sporočil izberite stik ali telefonsko številko.
Pritisnite in zadržite sporočilo ter pritisnite Izbriši.
Če želite izbrisati več sporočil, označite sporočila, ki jih želite izbrisati.
Pritisnite Izbriši.
87
Aplikacije in funkcije
Internet
Uvod
Brskajte po internetu in iščite informacije in ustvarite zaznamke za priljubljene spletne strani za
enostavnejši dostop.
Brskanje po spletnih straneh
1
2
3
Zaženite aplikacijo Internet.
Pritisnite naslovno polje.
Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite Pojdi.
Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.
Za hiter preklop med zavihki podrsajte v levo ali desno v polju naslova.
Zaznamujte trenutno
spletno stran.
Osvežite trenutno spletno
stran.
Poglejte svoje zaznamke.
Premikajte se med stranmi.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Odprite domačo stran.
Odprite upravljalnika
zavihkov v brskalniku.
88
Aplikacije in funkcije
Uporaba skrivnostnega načina
V skrivnem načinu lahko ločeno upravljate odprte zavihke, zaznamke in shranjene strani.
Skrivnostni način lahko zaklenete z uporabo gesla in vaših biometričnih podatkov.
Vključitev skrivnostnega načina
→ Vklopi skrivni način. Ob prvi uporabi te funkcije
V orodni vrstici na dnu zaslona pritisnite
nastavite uporabo gesla za skrivnosten način.
V skrivnostnem načinu naprava spremeni barvo orodnih vrstic.
V skrivnostnem načinu ne morete uporabljati nekaterih funkcij, kot je zajem zaslona.
Sprememba varnostnih nastavitev
Spremenite lahko svoje geslo ali metodo zaklepanja.
Pritisnite → Nastavitve → Zasebnost in varnost → Nastavitve skrivnega načina →
Spremenite geslo. Če želite nastaviti svoje biometrične podatke kot metodo zaklepanja skupaj z
geslom, pritisnite stikalo možnosti pod Biometrika, da ga vklopite.
Izključitev skrivnostnega načina
V orodni vrstici na dnu zaslona pritisnite
→ Izklopi skrivni način.
89
Aplikacije in funkcije
E-pošta
Nastavitev E-poštnih računov
Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete E-pošta.
1
2
3
Zaženite aplikacijo E-pošta.
Na seznamu izberite storitev za e-pošto ali pritisnite Drugo.
Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite
→
→ Dodaj račun.
Če imate več kot en elektronski račun, lahko enega nastavite za privzet račun. Pritisnite
→ → Nastavite privzeti račun.
→
Pošiljanje e-pošte
1
2
3
Pritisnite
, da sestavite e-pošto.
Dodajte prejemnike in vnesite vrstico zadeve in besedilo.
Pritisnite
za pošiljanje elektronskega sporočila.
Branje e-pošte
Ko je E-pošta odprta, bo naprava samodejno pridobila novo e-pošto. Za ročno pridobivanje
e-pošte, podrsajte navzdol na vrhu seznama e-pošte.
Pritisnite e-pošto na zaslonu, da jo preberete.
Če je sinhronizacija e-pošte onemogočena, nove e-pošte ni mogoče pridobiti. Če želite
omogočiti sinhronizacijo e-pošte, pritisnite → → ime vašega računa in nato
pritisnite stikalo Sinhronizacija računa, da ga vklopite.
90
Aplikacije in funkcije
Fotoaparat
Uvod
Fotografirajte in snemajte videoposnetke z uporabo različnih načinov in nastavitev.
Bonton fotografiranja
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih
ljudi.
Zagon fotoaparata
Fotoaparat lahko zaženete na naslednje načine:
• Zaženite aplikacijo Fotoaparat.
• Dvakrat hitro pritisnite stransko tipko.
• Na zaklenjenem zaslonu povlecite
ven iz velikega kroga.
• Nekateri načini v nekaterih regijah ali pri nekaterih ponudnikih storitev morda niso na
voljo.
• Nekatere funkcije fotoaparata niso na voljo, če zaženete aplikacijo Fotoaparat
z zaklenjenega zaslona ali ko je zaslon izklopljen in metoda za zaklep zaslona
nastavljena.
• Če so posnete fotografije zamegljene, počistite objektiv fotoaparat in poskusite znova.
Fotografiranje
1
Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
Prav tako lahko tudi povlečete ikono za izbiro objektiva v levo ali desno. Funkcije
povečave so na voljo samo med uporabo fotoaparata na zadnji strani.
• Za prilagoditev svetlosti fotografij pritisnite zaslon. Ko se prikaže vrstica za prilagoditev,
povlecite na njej proti ali .
91
Aplikacije in funkcije
2
Pritisnite
za fotografiranje.
Bixby Vision
EMOJI AR
Nastavitve kamere
Možnosti za trenuten način
fotografiranja
Preklopite med
fotoaparatoma na sprednji
in zadnji strani.
Fotografiranje.
Sličica predogleda
Izberite objektiv.
Tipka za optimizacijo
prizora
Načini fotografiranja
Trenutni način
• Zaslon predogleda je odvisen od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite, da objektiv ni poškodovan ali umazan. V nasprotnem primeru naprava ne
bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
• Fotoaparat naprave ima širokokotni objektiv. Pri širokokotnih fotografijah ali
videoposnetkih lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z
delovanjem naprave.
92
Aplikacije in funkcije
Uporaba kamere, ko je naprava zložena
Ko je naprava zložena, lahko z eno roko posnamete fotografije in videe.
Zaženite aplikacijo Fotoaparat na sprednjem zaslonu.
93
Aplikacije in funkcije
Izbira objektiva za snemanje
Lahko fotografirate in snemate videoposnetke z različnih vidnih kotov z ultra širokokotnim
objektivom, širokokotnim objektivom in telefoto objektivom (2x optična povečava).
Na zaslonu predogleda izberite objektiv, ki ga želite, in posnemite fotografijo ali video.
Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih načinih fotografiranja.
•
: ultra širokokotni objektiv omogoča fotografiranje širokokotnih fotografij ali snemanje
širokokotnih videoposnetkov, ki so videti kot dejanski pogled. To funkcijo uporabite za
snemanje krajinskih fotografij.
Če želite popraviti popačenja fotografij, posnetih z ultra širokokotnim objektivom, pritisnite
na zaslonu predogleda, pritisnite Shrani možnosti in nato pritisnite stikalo Popr. oblike
izj. širokega kota, da ga vklopite.
•
: s širokokotnim objektivom lahko zajemate osnovne fotografije ali snemate običajne
videoposnetke.
•
: s telefoto objektivom (2x optična povečava) lahko zajemate veliko jasnejše fotografije ali
snemate jasnejše videoposnetke s povečavo motiva.
Snemanje z ultra
širokokotnim objektivom
Osnovno fotografiranje
94
Snemanje z 2x optično
povečavo
Aplikacije in funkcije
Način fotografiranja (inteligentna kamera)
Kamera samodejno prilagodi možnosti fotografiranja glede na okolico za enostaven zajem
fotografij. Funkcija inteligentne kamere samodejno prepozna motiv ter optimizira barvo in
morebitne učinke.
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Fotografija in pritisnite
za zajem fotografije.
Optimizator prizorišča
Kamera prilagodi nastavitve barve in samodejno uporabi optimiziran učinek s prepoznavo
motiva.
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Fotografija. Ko kamera prepozna motiv, se tipka za
optimizacijo prizora spremeni in uporabljena sta optimizirana barva in učinek.
• Če ta funkcija ni vklopljena, pritisnite na zaslonu predogleda in pritisnite stikalo
Optimizator prizorišča, da ga vklopite.
• Če želite uporabiti dodatne funkcije, pritisnite na zaslonu predogleda, pritisnite
Optimizator prizorišča in pritisnite stikala ob želenih funkcijah.
• Če te funkcije ne želite uporabiti, pritisnite tipko za optimizacijo prizora na zaslonu
predogleda.
95
Aplikacije in funkcije
Predlogi za posnetek
Kamera predlaga idealno kompozicijo za fotografijo s prepoznavo položaja in kota motiva.
Na zaslonu predogleda pritisnite
vklopite.
in nato pritisnite stikalo Predlogi za posnetek, da ga
1
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Fotografija.
2
Usmerite motiv s vodnikom na zaslonu predogleda.
3
Prilagodite položaj in kot kamere, da se bosta ujemala s kompozicijo.
4
Pritisnite
Na zaslonu predogleda se prikaže vodilo.
Kamera prepozna kompozicijo in priporočena kompozicija se prikaže na zaslonu predogleda.
Ko je dosežena idealna kompozicija, se vodilo spremeni v rumeno.
za fotografiranje.
Idealna kompozicija
Vodnik
96
Aplikacije in funkcije
Snemanje posnetkov sebe
Posnemite avtoportrete s fotoaparatom na sprednji strani.
1
2
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Fotografija.
Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite
fotoaparat na sprednji strani za avtoportrete.
3
Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
4
Pritisnite
Za avtoportrete s širokokotnim posnetkom pokrajine ali ljudi pritisnite
za preklop na
.
za fotografiranje.
Uporaba filtra in lepotnih učinkov
Pred posnetkom fotografije lahko izberete učinek filtriranja in spremenite obrazne poteze, kot sta
barva kože ali oblika obraza.
1
2
Na zaslonu za predogled pritisnite
.
Izberite učinek filtriranja ali lepotne učinke in posnemite fotografijo.
Zaklep izostritve (AF) in osvetlitve (AE)
Da preprečite samodejno prilagoditev kamere glede na spremembe motivov ali svetlobnih virov,
lahko zaklenete izostritev ali osvetlitev določenega dela.
Pritisnite in zadržite območje za izostritev, na območju se prikaže okvir AF/AE in nastavitvi
izostritve in osvetlitve bosta zaklenjeni. Nastavitev je zaklenjena tudi po zajemu fotografije.
97
Aplikacije in funkcije
Video način
Kamera samodejno prilagodi možnosti snemanja glede na okolico za enostavno snemanje
videoposnetkov.
1
2
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Video.
Pritisnite
, da posnamete video.
• Da posnamete sliko, med tem ko snemate video posnetek, pritisnite
.
• Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite mesto, kjer želite, da se slika izostri. Za
uporabo samodejne izostritve pritisnite , da prekličete ročno nastavljeno izostritev.
• Če med snemanjem videa uporabljate funkcijo za povečanje videa dlje časa, se lahko
video kakovost zniža in s tem prepreči pregrevanje vaše naprave.
• 2x optična povečava morda ne bo delovala v okoljih s slabšo svetlobo.
3
Pritisnite
za zaustavitev snemanja videa.
Sprememba razmerja zaslona za videoposnetek
Lahko nastavite razmerje zaslona za videoposnetek.
Na zaslonu predogleda pritisnite
in izberite razmerje zaslona.
Način izostritve v živo
Kamera omogoča, da posnamete fotografije, pri katerih so ozadja zamegljena in motivi jasno
izstopajo. Uporabite lahko tudi učinek ozadja in ga po posneti fotografiji uredite.
Zameglitev
Obračanje
Povečava
98
Barvna točka
Aplikacije in funkcije
Fotografiranje avtoportretov, ki izstopajo z uporabo funkcije Izostritev v živo
Na zaslonu predogleda izberite učinek ozadja in posnemite fotografijo, na kateri izstopa motiv.
• To funkcijo uporabljate v prostoru z dovolj svetlobe.
• Zameglitev ozadja morda ne bo pravilno uporabljena v naslednjih pogojih:
– – Naprava ali motiv je v gibanju.
– – Motiv je pretanek ali transparenten.
– – Motiv je podobne barve ali ima podoben vzorec kot ozadje.
– – Motiv ali ozadje je navadno.
1
2
3
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Spr. ostrenje.
Izberite želeni učinek ozadja.
Če želite prilagoditi intenzivnost učinka ozadja, povlecite prilagoditveno vrstico v levo ali
desno.
Ko se na zaslonu predogleda prikaže Učinek je pripravljen., pritisnite
fotografije.
Prilagoditvena vrstica za
intenzivnost učinka ozadja
za zajem
Učinki ozadja
Izberite objektiv.
Izostritev v živo
99
Aplikacije in funkcije
Urejanje ozadja fotografij izostritve v živo
Uredite lahko tudi učinek ozadja in njegovo intenzivnost na fotografiji, posneti s funkcijo
izostritve v živo.
1
2
Izberite fotografijo, ki je posneta s funkcijo Izostritev v živo, in pritisnite Spremeni učinek
ozadja.
Izberite želeni učinek ozadja.
• Če želite prilagoditi intenzivnost učinka ozadja, povlecite prilagoditveno vrstico v levo ali
desno.
• Ko se v zamegljenih točkah pojavi osvetljeno ozadje, se na seznamu učinkov prikaže
ikona (Umetniški). Če želite spremeniti obliko zameglitve ozadja, pritisnite in
izberite želeno obliko.
Prilagodite
intenzivnost učinka
ozadja.
Spremenite učinek
ozadja.
3
Pritisnite Uporabi, da shranite fotografijo.
Način zelo počasnega posnetka
Zelo počasen posnetek je funkcija, ki počasi snema trenutek, ki gre hitro mimo, da boste lahko
pozneje uživali v njem. Ko je video posnet, bo samodejno dodana glasba v ozadju.
• Nekatere funkcije zelo počasnega posnetka so lahko odvisne od modela.
• To funkcijo uporabljate v prostoru z dovolj svetlobe. Pri snemanju videa v prostoru s
slabšo svetlobo lahko pride do naslednjih okoliščin:
– – Zaslon je lahko temen zaradi slabe svetlobe.
– – Zaslon lahko utripa pri določenih svetlobnih pogojih, kot so kraji s fluorescentno
osvetlitvijo.
– – Lahko se pojavi hrup.
100
Aplikacije in funkcije
Snemanje videoposnetkov v zelo počasnem posnetku
Posnemite video z zajemom enega trenutka med gibanjem motiva.
1
Na seznamu načinov snemanja pritisnite Izr. počasi.
Nastavitve kamere
Izberite dolžino snemanja.
Oglejte si informacije.
Začnite s snemanjem
videoposnetka.
Zelo počasen posnetek
2
Pritisnite
.
Naprava posname trenutek v zelo počasnem posnetku in ga shrani kot video.
101
Aplikacije in funkcije
Samodejno snemanje videoposnetkov v zelo počasnem posnetku
Ko je gibanje zaznano v območju zaznavanja gibanja, naprava posname trenutek v zelo
počasnem posnetku.
Snemanje zelo počasnega posnetka se lahko začne ob nezaželenem trenutku pod
naslednjimi pogoji:
• Ko se naprava strese.
• Ko se drug predmet premika v bližini motiva v območju zaznavanja gibanja.
• Pri snemanju v svetlobi, ki utripa, kot na primer v krajih s fluorescentno osvetlitvijo.
1
2
Na seznamu načinov snemanja pritisnite Izr. počasi.
Pritisnite
.
Funkcija zaznavanja gibanja se vključi in območje zaznavanja gibanja se prikaže na zaslonu
predogleda.
Za pomik območja zaznavanja gibanja, pritisnite območje znotraj okvirja in ga povlecite na
novo lokacijo. Da prilagodite velikost območja, pritisnite rob okvirja in ga povlecite.
Zaznavanje gibanja
Območje zaznavanja
gibanja
102
Aplikacije in funkcije
3
Pritisnite
.
Ob zaznanem gibanju bo naprava začela snemati v zelo počasnem posnetku in ga shranila
kot video.
Predvajanje videoposnetkov v zelo počasnem posnetku.
Izberite zelo počasen video posnetek in pritisnite Predv. vid. v izr. poč. gib.
Naključna glasba v ozadju bo samodejno spremljala video med predvajanjem.
Za zajem slike med predvajanjem videa pritisnite
.
Urejanje zelo počasnih videoposnetkov
Na zaslonu predvajanja lahko urejate video in ga shranite kot drugo datoteko ali daste v skupno
rabo.
Če želite izrezati želeni odsek videoposnetka, povlecite začetni oklepaj in končni oklepaj na želeni
točki, da izberete želen odsek.
Za urejanje odseka zelo počasnega posnetka povlecite
v levo ali desno.
Spremenite glasbo v
ozadju.
Začetni okvirček
Končni okvirček
Odsek zelo počasnih
posnetkov
103
Aplikacije in funkcije
Uporaba načinov fotografiranja
Če želite spremeniti način fotografiranja, povlecite seznam načinov fotografiranja v levo ali
desno, ali podrsajte v levo ali desno na zaslonu za predogled.
Izberite želeni način fotografiranja.
Seznam načinov
fotografiranja
104
Aplikacije in funkcije
Način Pro
Posnemite fotografije med ročnim nastavljanjem različnih možnosti fotografiranja, kot sta
vrednost osvetlitve in vrednost ISO.
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Pro. Izberite možnosti in prilagodite nastavitve in
nato pritisnite , da posnamete fotografijo.
Razpoložljive možnosti
•
: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Nizke vrednosti
so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v
gibanju oz. so slabo osvetljeni. Vendar lahko nastavitve višje vrednosti ISO povzročijo šum v
fotografijah.
Če je hitrost sprožilca nastavljena ročno, ne morete nastaviti nastavitev ISO na AUTO.
•
•
: prilagodite hitrost sprožilca. Nižja hitrost sprožilca omogoča, da v notranjost prodre
več svetlobe, zaradi česar so slike svetlejše. To je idealno za fotografiranje pokrajine ali
fotografiranje ponoči. Visoka hitrost sprožilca zmanjša prodor svetlobe v notranjost. To je
idealno za fotografiranje hitro premikajočih motivov. Izberete lahko vrednost zaslonke, ki bo
določila svetlost in globino polja. Pritisnite F1.5 ali F2.4.
: prilagodite barvni odtenek.
•
: spremenite način izostritve. Povlecite prilagoditveno vrstico proti ali , da ročno
prilagodite izostritev. Za preklop na način samodejne izostritve pritisnite MANUAL.
•
: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg.
Nastavite lahko temperaturo barve.
•
: prilagodite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata.
Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
Če je hitrost sprožilca nastavljena ročno, ne morete spremeniti vrednost osvetlitve.
Vrednost osvetlitve se bo spremenila in prikazana glede na nastavitev hitrosti
sprožilca.
105
Aplikacije in funkcije
Ločevanje področja izostritve in področja osvetlitve
Ločite lahko področja izostritve in področja osvetlitve.
Pritisnite in zadržite zaslon predogleda. Okvir AF/AE se prikaže na zaslonu. Povlecite okvir na
območje, kjer želite ločiti območje izostritve in območje osvetlitve.
106
Aplikacije in funkcije
Način za hrano
Fotografirajte hrano z bolj živahnimi barvami.
1
2
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Hrana.
Pritisnite zaslon in povlecite okrogel okvir preko območja, da ga označite.
Območje izven okroglega okvirja bo zamegljena.
Če želite spremeniti velikost okroglega okvirja, povlecite rob okvirja.
3
4
Pritisnite
in povlecite prilagoditveno vrstico za prilagoditev barvnega odtenka.
Pritisnite
za fotografiranje.
Nočni način
S tem načinom lahko posnamete fotografijo brez bliskavice pri šibki svetlobi.
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Nočni.
107
Aplikacije in funkcije
Način panorame
Z uporabo panoramskega načina posnemite serijo fotografij in jih nato sestavite in ustvarite v
širok prizor.
Za najboljši posnetek z uporabo panoramskega načina upoštevajte te nasvete:
• Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
• Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata. Če je slika predogleda izven vodil ali
če naprave ne premaknete, naprava samodejno preneha s fotografiranjem.
• Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.
1
2
3
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Panorama.
Pritisnite
in napravo počasi premikajte v eno smer.
Pritisnite
za prenehanje fotografiranja.
Način počasnega posnetka
Posnemite video za ogled v počasnem posnetku. Določite lahko odseke vaših videoposnetkov za
katere želite, da so predvajani v počasnem posnetku.
1
2
3
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Počasni posn.
Pritisnite
, da pričnete s snemanjem.
Ko končate s snemanjem, pritisnite
za zaustavitev.
108
Aplikacije in funkcije
4
5
Na zaslonu za predogled pritisnite sličico predogleda.
Pritisnite Predv. video v počasn. gibanju.
Najhitrejši odsek videoposnetka bo nastavljen kot odsek v počasnem posnetku in video se
bo začel predvajati. Glede na video bosta ustvarjena do dva počasna posnetka.
Za urejanje odseka počasnega posnetka povlecite
v levo ali desno.
Začetni okvirček
Končni okvirček
Razdelek počasnega
posnetka
Način hitrega posnetka
Posnemite prizore, kot so mimoidoče osebe ali mimo vozeči avtomobili, ter si jih oglejte kot hitre
posnetke.
1
2
3
4
5
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite Hiperzamik.
Pritisnite
in izberite možnost hitrosti sličic.
Če nastavite hitrost sličic na Samodejno, bo naprava samodejno prilagodila hitrost sličic v
skladu spreminjanjem okolice.
Pritisnite
, da pričnete s snemanjem.
Pritisnite
, da končate s snemanjem.
Na zaslonu predogleda pritisnite sličico predogleda in pritisnite Predvaj. hiper čas.
presledek za ogled videoposnetka.
109
Aplikacije in funkcije
Prilagoditev nastavitev fotoaparata
Možnosti za trenuten način fotografiranja
Na zaslonu predogleda uporabite naslednje možnosti.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na način snemanja.
•
: vključite ali izključite bliskavico.
•
: izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparat samodejno posname fotografijo.
•
: izberite razmerje slike za fotografije.
•
: uporabite učinek filtriranja ali lepotne učinke.
•
: izberite hitrosti sličic.
•
: stabilizacija videoposnetka.
•
: izberite razmerje slike za videoposnetke.
•
: izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.
Sredinsko uravnoteženo izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v osrednjem delu
posnetka.
Točkovno izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v koncentriranem
osrednjem delu posnetka.
Matrika poenoti celotno sceno.
•
: spremenite območje izostritve v načinu samodejne izostritve.
Več izostri več
območij znotraj okvirja. Pojavi se več pravokotnikov, ki označujejo izostrena območja.
Sredina izostri sredino okvirja.
•
•
•
•
: v načinu Hrana izostrite motiv znotraj okroglega okvirja in zameglite sliko izven okvirja.
: v načinu Hrana prilagodite barvni ton.
: vklopite ali izklopite funkcijo zaznavanja gibanja pri snemanju zelo počasnih
videoposnetkov.
: spremenite čas snemanja za zelo počasne videoposnetke.
110
Aplikacije in funkcije
Nastavitve kamere
Na zaslonu za predogled pritisnite
snemalnega načina.
. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno
Pametne funkcije
• Optimizator prizorišča: nastavite napravo, da samodejno prilagodi nastavitve barve in
uporabi optimiziran učinek glede na motiv ali prizor.
• Predlogi za posnetek: napravo nastavite tako, da predlaga idealno kompozicijo za
fotografijo s prepoznavo položaja in kota motiva.
• Optično branje kod QR: omogočite ali onemogočite bralnik kod QR.
Slike
• Fotografije gibanja: nastavite napravo, da posname nekajsekundni videoposnetek pred
pritiskom . To omogoča, da posnamete trenutek, ki bi ga drugače zamudili. Za ogled
videoposnetka pritisnite predogled sličice in pritisnite Prik. fotografijo gibanja. Če želite
posneti sliko iz videoposnetka, pritisnite zaslon, da zaustavite predvajanje, in pritisnite
Zajemanje. Ta funkcija je na voljo samo v načinu Fotografija.
• Pridržite gumb Sprožilec za: izberite dejanje, ki ga želite izvršiti, ko pritisnete in zadržite
tipko za fotoaparat.
• Shrani možnosti: izberite, kako želite shraniti fotografije.
Pritisnite stikalo Kopije RAW (Pro), da nastavite napravo tako, da shrani fotografije kot
nestisnjene datoteke RAW (oblika zapisa datoteke DNG) v načinu za strokovnjake. Datoteke
RAW vsebujejo vse podatke fotografije za najboljšo kakovost slike, vendar pa zasedejo več
prostora v pomnilniku.
Pri uporabi funkcije Kopije RAW (Pro) se vsaka fotografija shrani v dveh oblikah,
DNG in JPG.
111
Aplikacije in funkcije
Videi
• Velikost videa zadaj: izberite ločljivost videoposnetkov, ki jih želite posneti s fotoaparatom
na zadnji strani. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke višje kakovosti, vendar pa bodo ti
zasedli več prostora v pomnilniku.
• Velikost videa spredaj: izberite ločljivost videoposnetkov, ki jih želite posneti s
fotoaparatom na sprednji strani. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke višje kakovosti,
vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
• Možnosti naprednega snemanja: napravo nastavite tako, da uporabi napredno možnost
snemanja.
Če vključite funkcijo Video z zelo učink. por. prost., lahko posnamete videe v formatu Kodek
za visoko učinkovit video (HEVC). Vaši videi HEVC bodo shranjeni kot stisnjene datoteke, ki
zasedejo manj pomnilnika naprave.
Če vklopite funkcijo Video HDR10+, lahko snemate videoposnetke, pri katerih sta
optimizirana kontrast in barva vsakega prizora.
• Videe HEVC lahko predvajate na drugih napravah ali jih daste v skupno rabo.
• Videe z zelo počasnim posnetkom in počasnim posnetkom ne morete posneti v
formatu HEVC.
• Za pravilno predvajanje videoposnetka HDR10+ mora naprava podpirati HDR10+.
• Stabilizacija videa: vključite odpravljanje tresenja, da zmanjšate ali odstranite zamegljeno
sliko, ki ga povzroča tresenje fotoaparata med snemanjem videa.
Ob vključeni funkciji Samodejno ostrenje pri sledenju ta funkcija ni na voljo za
uporabo.
112
Aplikacije in funkcije
Uporabne funkcije
• HDR (izboljšava tona): fotografirajte z živahnimi barvami in podrobnostmi, celo v prostorih,
kjer se blešči ali je temno.
• Samodejno ostrenje pri sledenju: nastavite napravo, da sledi in samodejno ostri izbrani
motiv. Ko izberete motiv na zaslonu za predogled, naprava izostri motiv tudi v primeru, če se
ta premika ali če spremenite položaj kamere.
• Ko je ta funkcija vključena, ne morete uporabljati funkcije za stabilizacijo videa.
• Sledenje motiva morda ne bo uspešno v naslednjih primerih:
– – motiv je prevelik ali premajhen,
– – prekomerno gibanje motiva,
– – motiv je osvetljen od zadaj oz. fotografiranje v temnem prostoru,
– – barve ali vzorci na motivu in ozadju so enaki,
– – če motiv vsebuje vodoravne vzorce, kot so žaluzije,
– – prekomerno tresenje fotoaparata,
– – ločljivost videoposnetka je visoka,
– – pri povečavi ali pomanjšavi z uporabo 2x optične povečave.
• Slike v predogledu: napravo nastavite tako, da shrani fotografije, ko se prikažejo na zaslonu
predogleda, ko jih posnamete s fotoaparatom na sprednji strani, ne da bi jih obrnili.
• Mrežne črte: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji, kadar izbirate motive.
• Lokacijske oznake: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
• Moč signala GPS se lahko zniža v krajih, kjer je signal oviran, na primer med
zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če
želite to preprečiti, izklopite nastavitev označevanje lokacije.
113
Aplikacije in funkcije
• Načini fotoaparata: oglejte si načine za fotografiranje, ki so na voljo, ali uredite seznam
načinov za fotografiranje.
• Načini snemanja: izberite dodatne metode snemanja za fotografiranje ali snemanje videa.
• Ponastavi nastavitve: ponastavite nastavitve fotoaparata.
• Stik z nami: zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja. Glejte Samsung Members za
več informacij.
• Več o aplikac. Fotoaparat: oglejte si različico aplikacije za kamero in pravne informacije.
Galerija
Uvod
Oglejte si slike in videoposnetke, shranjene v vaši napravi. Lahko tudi upravljate slike in
videoposnetke po albumih ali ustvarite zgodbe.
Ogled slik
1
Zaženite aplikacijo Galerija in pritisnite Slike.
114
Aplikacije in funkcije
2
Izberite sliko.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Dodajte sliko med
priljubljene.
Sličice slike in videa
Izbrišite sliko.
Bixby Vision
Modificirajte sliko.
Skupna raba slik z drugimi.
Ustvarite lahko film, animirano sliko GIF ali kolaž iz več slik. Na seznamu pritisnite →
Ustvari film, Ustvari sliko GIF ali Ustvari kolaž in nato izberite slike.
Iskanje slik
Zaženite aplikacijo Galerija in pritisnite
dokumenti.
za ogled slik glede na kategorijo, kot so tipi, lokacije ali
Za iskanje slik z vnosom ključnih besed pritisnite polje za iskanje.
Urejanje ozadja fotografij izostritve v živo
Uredite lahko učinek ozadja in njegovo intenzivnost na fotografiji, posneti s funkcijo izostritve v
živo.
Zaženite aplikacijo Galerija, izberite posneto fotografijo s funkcijo izostritve v živo, pritisnite
Spremeni učinek ozadja za spremembo učinka ozadja ali prilagodite njegovo intenzivnost tako,
da prilagoditveno vrstico povlečete v levo ali desno.
115
Aplikacije in funkcije
Ogled videoposnetkov
1
2
3
Zaženite aplikacijo Galerija in pritisnite Slike.
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Pritisnite Predvajaj video za predvajanje videoposnetka.
Prikažite svoje
videoposnetke.
Previjte naprej ali
nazaj z vlečenjem
vrstice.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Posnemite trenutni
zaslon.
Ustvarite animirano
sliko GIF.
Spremenite razmerje
slike.
Preklopite na pojavni
video predvajalnik.
Zasukajte zaslon.
Zakleni zaslon za
predvajanje.
Preskoči na naslednji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitro predvajanje
naprej.
Preskočite na prejšnji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitro predvajanje
nazaj.
Premor in
nadaljevanje
predvajanja.
Povlecite prst gor ali dol na levi strani zaslona za predvajanje in s tem prilagodite svetlost ali pa
povlecite prst gor ali dol na desni strani zaslona za predvajanje za prilagoditev glasnosti.
Za previjanje nazaj ali naprej podrsajte v levo ali desno po zaslonu predvajanja.
116
Aplikacije in funkcije
Uporaba funkcije izboljšanja videoposnetka
Izboljšajte kakovost slike na vaših videoposnetkih, da boste lahko uživali v svetlejših in bolj
živih barvah. Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Napredne funkcije in pritisnite stikalo
Izboljšava videa, da ga vključite.
• Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih aplikacijah.
• Uporaba te funkcije poveča porabo baterije.
Ogled podrobnosti o slikah ali videoposnetkih
Ogledate si lahko podrobnosti o datoteki, kot so ljudje, lokacija in osnovne informacije. Če
je prisotna samodejno ustvarjena vsebina, kot sta zgodba ali slika GIF, bo vsebina prav tako
prikazana.
Med ogledom slike ali zaslona za predogled videa, povlecite navzgor po zaslonu. Prikažejo se
podrobnosti datoteke.
Prav tako si lahko ogledate povezano vsebino s pritiskom informacij na zaslonu.
Uredite informacije.
Podrobnosti
datoteke
Lokacijske
informacije
Samodejno
ustvarjena vsebina
Oznake
117
Aplikacije in funkcije
Ogled fotografij ali videoposnetkov po kategoriji
Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate po kategoriji.
Zaženite aplikacijo Galerija, pritisnite Slike ali Albumi in nato seznam povlecite navzdol, da
izberete kategorijo.
• Videi: oglejte si videoposnetke, shranjene v napravi.
• Priljublj.: oglejte si priljubljene fotografije in videoposnetke.
• Lokacije: oglejte si fotografije in videoposnetke, posnete na isti lokaciji.
• Predlagano: oglejte si priporočeno vsebino.
Ogled albumov
Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate v mapah in albumih. Filmi, animirane slike GIF ali
kolaži, ki ste jih ustvarili, bodo razporejeni v mape na seznamu albumov.
Zaženite aplikacijo Galerija, pritisnite Albumi in izberite album.
Skrivanje albumov
Albume lahko skrijete.
Privzeto ustvarjene albume, kot sta Fotoaparat in Posnetki zaslona, ne morete skriti.
1
2
3
Zaženite aplikacijo Galerija in nato pritisnite Albumi.
Pritisnite → Skrij ali zn. prik. alb.
Pritisnite stikalo albuma, da ga skrijete.
118
Aplikacije in funkcije
Ogled zgodb
Ko zajamete ali shranite slike in videoposnetke, naprava prebere njihove oznake datuma in
lokacije, razvrsti slike in videoposnetke ter nato ustvari zgodbe. Za samodejno ustvarjanje zgodb
morate zajeti ali shraniti več slik ali videoposnetkov.
Zaženite aplikacijo Galerija, pritisnite Zgodbe in nato izberite zgodbo.
Ustvarjanje zgodb
Ustvarjajte zgodbe z različnimi temami.
1
2
3
4
Zaženite aplikacijo Galerija in pritisnite Zgodbe.
Pritisnite → Ustvarite zgodbo.
Vnesite naslov zgodbe in pritisnite Ustv.
Označite slike in videoposnetke, ki jih želite vključiti v zgodbo, in pritisnite Končano.
Če želite v zgodbo dodati slike ali videoposnetke, izberite zgodbo in pritisnite → Dodaj.
Če želite odstraniti slike ali videoposnetke iz zgodbe, izberite zgodbo, pritisnite → Uredi,
označite slike ali videoposnetke, ki jih želite odstraniti, in nato pritisnite Odstranitev iz zgodbe.
Brisanje zgodb
1
2
Zaženite aplikacijo Galerija in pritisnite Zgodbe.
Pritisnite in pridržite zgodbo, ki jo želite izbrisati, in pritisnite Izbriši.
119
Aplikacije in funkcije
Sinhronizacija slik in videoposnetkov
Ko sinhronizirate aplikacijo Galerija s Samsung Cloud, bodo posnete fotografije in videoposnetki
prav tako shranjeni v Samsung Cloud. Slike in videoposnetke, ki so shranjeni v Samsung Cloud, si
lahko ogledate v vaši aplikaciji Galerija in z drugih naprav.
Zaženite aplikacijo Galerija, pritisnite → Nastavitve in pritisnite stikalo Sinhronizacija
s storitvijo Samsung Cloud, da ga vključite. Aplikacija Galerija in Samsung Cloud bosta
sinhronizirani.
Izbris slik ali videoposnetkov
1
2
3
Zaženite aplikacijo Galerija.
Izberite sliko ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati.
Za izbris več datotek, pritisnite in zadržite datoteko za izbris s seznama in izberite več datotek
za izbris.
Pritisnite
ali Izbriši.
Uporaba funkcije koša
Izbrisane slike in videoposnetke lahko shranite v košu. Datoteke bodo izbrisane po določenem
obdobju.
Zaženite aplikacijo Galerija, pritisnite → Nastavitve in pritisnite stikalo Koš, da ga vključite.
Za ogled datotek v košu zaženite aplikacijo Galerija in pritisnite → Koš.
120
Aplikacije in funkcije
Emoji AR
Uvod
Ustvarite Moj emoji, ki vam je popolnoma podoben, ter snemajte fotografije in videoposnetke z
uporabo funkcije Moj emoji, emojijev likov ali nalepk.
Prilagodite lahko lastnosti emojija Moj emoji, kot je oblika obraza ali pričeska, in ga okrasite z
različnimi dodatki. Prav tako se lahko tudi izražate na zabaven način z uporabo nalepk Moj emoji
med pogovorom.
Moji emojiji
Emojiji likov
121
Nalepke
Aplikacije in funkcije
Ustvarjanje Moj emoji
Naredite Moj emoji, ki vam je podoben. Nalepke Moj emoji z različnimi izrazi bodo samodejno
generirane.
1
2
3
4
5
Zaženite aplikacijo Fotoaparat in pritisnite Emoji AR → Ustv. Moj emoji.
Poravnajte obraz na zaslonu in pritisnite
, da posnamete fotografijo.
Izberite spol in starost emojija Moj emoji in pritisnite Naprej.
Okrasite Moj emoji in pritisnite Naprej.
Pritisnite Končano.
Zdaj so ustvarjeni Moj emoji in nalepke Moj emoji. Nalepke Moj emoji si lahko ogledate v
studiu Moj emoji. Glejte Nalepke Moj emoji za več informacij.
Ustvarite
Moj emoji.
Funkcijo Emoji AR lahko uporabljate tako s fotoaparatom na zadnji kot sprednji strani.
Če uporabljate fotoaparat na zadnji strani, bo fotoaparat na sprednji strani izbran
samodejno. Za preklop med kamerama podrsajte navzgor ali navzdol na zaslonu
predogleda.
122
Aplikacije in funkcije
Izbris nalepke Moj emoji
Zaženite aplikacijo Fotoaparat in pritisnite Emoji AR. Pritisnite in zadržite nalepko Moj emoji, ki
jo želite izbrisati, in pritisnite . Emojiji Moj emoji in nalepke Moj emoji bodo izbrisani.
Prilagoditev emojijev Moj emoji
Uredite ali okrasite Moj emoji v studiu Moj emoji. Prav tako lahko ustvarite lastne nalepke Moj
emoji.
Razpoložljivost možnosti je lahko odvisna od regije in ponudnika storitev.
Studio Moj emoji
Zaženite aplikacijo Fotoaparat in pritisnite Emoji AR → Studio. Prikaže se studio Moj emoji.
Izberite Moj emoji, ki ga
želite urediti.
Posnemite trenutni zaslon.
Spremenite ozadje studia
Moj emoji.
Ustvarite nalepke.
Uredite Moj emoji.
Urejanje emojijev Moj emoji
Uredite Moj emoji ali spremenite ozadje studia Moj emoji.
V studiu Moj emoji pritisnite Uredi ali Ozadje.
123
Aplikacije in funkcije
Nalepke Moj emoji
Ustvarite lastne nalepke z izrazi in dejanji Moj emoji. Nalepke Moj emoji lahko uporabite pri
pošiljanju sporočil ali na družabnih omrežjih.
Ogled nalepk Moj emoji
V studiu Moj emoji pritisnite Nalepke. Nato si lahko ogledate nalepke Moj emoji.
Ustvarite lastne nalepke.
Ustvarjanje lastnih nalepk
Nalepke Moj emoji lahko ustvarite po svojih željah.
1
V studiu Moj emoji pritisnite Nalepke → Ustvari nal. po meri.
124
Aplikacije in funkcije
2
3
Nalepke uredite po svojih željah.
•
: dodajte nalepke.
•
: izberite ozadje nalepke.
•
: izberite izraz.
•
: izberite dejanje.
•
: vnesite besedilo.
•
: pišite ali rišite po nalepkah.
Pritisnite Shrani.
Uporaba nalepk Moj emoji v klepetih
Nalepke Moj emoji lahko uporabite med pogovorom prek sporočil ali na družabnih omrežjih.
Naslednja dejanja so primeri uporabe nalepk Moj emoji v aplikaciji Sporočila.
1
2
3
Med sestavljanjem sporočila v aplikaciji Sporočila pritisnite
Pritisnite ikono Moj emoji.
Izberite eno od nalepk Moj emoji.
Nalepka Moj Emoji bo vstavljena.
Ikona Moj emoji
125
na tipkovnici Samsung.
Aplikacije in funkcije
Izbris nalepk Moj emoji
Na tipkovnici Samsung pritisnite in nato pritisnite
emoji, ki jo želite izbrisati, in pritisnite Izbriši.
na dnu tipkovnice. Izberite nalepko Moj
Zajem fotografij ali videoposnetkov z Moj emoji
Ustvarite zabavne fotografije ali videoposnetke z emojiji Moj emoji z uporabo različnih načinov
snemanja.
Maska
1
2
Osnovno
Zaženite aplikacijo Fotoaparat in pritisnite Emoji AR.
Izberite Moj emoji, ki ga želite uporabiti.
Moj emoji
126
Mini gibanje
Aplikacije in funkcije
3
Izberite način, ki ga želite uporabiti.
•
4
(Maska): obraz Moj emoji je prikazan nad vašim obrazom, tako da je videti, kot da
nosite masko.
•
(Osnovno): Moj emoji posnema vaše izraze.
•
(Mini gibanje): Moj emoji posnema gibanje vašega telesa.
Pritisnite
za zajem fotografije ali podrsajte v levo na zaslonu predogleda in pritisnite
za snemanje videoposnetka.
Posnete fotografije in videoposnetke si lahko ogledate in ji delite v Galerija.
Snemanje fotografij in videoposnetkov z emojiji likov ali
nalepkami
Emojiji liki posnemajo vaše izraze. Uporabite lahko tudi učinke nalepke, ki sledijo vašemu obrazu.
1
2
Zaženite aplikacijo Fotoaparat in pritisnite Emoji AR.
Izberite emoji lik ali pritisnite Nalepke in izberite nalepko, ki jo želite uporabiti.
Nalepke
Emoji lik
3
Pritisnite
za zajem fotografije ali podrsajte v levo na zaslonu predogleda in pritisnite
za snemanje videoposnetka.
Posnete fotografije in videoposnetke si lahko ogledate in ji delite v Galerija.
127
Aplikacije in funkcije
Always On Display
Ko je zaslon izklopljen, si lahko ogledate informacije, kot sta ura ali koledar, oziroma upravljate
predvajanje glasbe.
Prav tako lahko obvestila pregledate za sporočila ali zgrešene klice.
Svetlost funkcije Always On Display se lahko samodejno spremeni glede na svetlobne
pogoje.
Nastavitev prikaza funkcije Always On Display
Izberete lahko način prikaza funkcije Always On Display. Always On Display lahko nastavite tako,
da je nenehno prikazan ali se prikaže, ko pritisnete na zaslonu, ko je izklopljen. Prav tako lahko
izberete čas prikaza Always On Display.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Zaklenjen zaslon → Always On Display in nato izberite
želen način.
• Pritisnite za prikaz: ko pritisnete zaslon, se Always On Display prikaže za 10 sekund.
• Vedno pokaži: funkcija Always On Display je neprekinjeno prikazana.
• Pokaži kot načrtovano: funkcija Always On Display je prikazana med časom, ki ga nastavite.
Pritisnite Nastavljanje urnika, da nastavite čas začetka in konca.
128
Aplikacije in funkcije
Odpiranje obvestil za funkcijo Always On Display.
Ko prejmete obvestila o sporočilih, neodgovorjenih klicih ali aplikacijah, se na zaslonu s funkcijo
Always On Display prikažejo ikone z obvestili. Dvakrat pritisnite ikono z obvestilom, da si
ogledate obvestilo.
Če je zaslon zaklenjen, ga morate odkleniti, če si želite ogledati obvestila.
Krmiljenje predvajanja glasbe na zaslonu s funkcijo Always On Display
V funkciji Always On Display lahko upravljate predvajanje glasbe.
1
2
3
4
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Zaklenjen zaslon → FaceWidgets in pritisnite
stikalo Glasba, da ga vklopite.
Za krmiljenje predvajane glasbe na zaslonu s funkcijo Always On Display, dvakrat pritisnite
uro.
Podrsajte v levo ali desno na uri, da premaknete krmilnik za glasbo.
Pritisnite ikone za krmiljenje predvajanega posnetka.
129
Aplikacije in funkcije
Prikaz slike na Always On Display
Na Always On Display lahko prikažete sliko. Prav tako lahko prikažete animirano sliko GIF.
1
2
3
4
Zaženite aplikacijo Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Slog ure → Always On Display.
Povlecite seznam vrst v levo in izberite vrsto s sliko.
Pritisnite
in izberite sliko.
Za vnos animirane slike GIF pritisnite GIF in izberite datoteko.
Pritisnite Končano.
Izklop funkcije Always On Display
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Zaklenjen zaslon in nato pritisnite stikalo Always On
Display, da ga izključite.
130
Aplikacije in funkcije
Več oken
Uvod
Funkcija več oken omogoča, da na pogledu ločenega zaslona zaženete do tri aplikacije hkrati. V
pojavnem pogledu lahko prav tako poganjate več aplikacij.
• Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
• Ta funkcija je na voljo samo na glavnem zaslonu.
Pogled ločenega zaslona
Pojavno okno
131
Aplikacije in funkcije
Pogled ločenega zaslona
V pogledu ločenega zaslona lahko zaženete do tri aplikacije hkrati.
1
Med uporabo aplikacije podrsajte v levo z desnega roba zaslona.
2
S seznama izberite aplikacijo.
Prikaže se seznam aplikacij.
Izbrana aplikacija se zažene na desni strani zaslona.
Za zagon druge aplikacije podrsajte v levo z desnega roba zaslona.
Zagon nedavno uporabljenih aplikacij v pogledu ločenega zaslona
V pogledu ločenega zaslona lahko zaženete nedavno uporabljene aplikacije.
1
2
Pritisnite tipko za nedavna dejanja, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
Podrsajte v levo ali desno, pritisnite ikono aplikacije in nato pritisnite Odpiranje v pogledu
razdeljenega zaslona.
Izbrana aplikacija se zažene v desnem oknu.
132
Aplikacije in funkcije
3
V levem oknu podrsajte v levo ali desno za izbiro druge aplikacije za zagon.
Za zagon aplikacij, ki niso na seznamu nedavno uporabljenih aplikacij, pritisnite tipko za
nazaj in izberite aplikacijo.
Uporaba dodatnih možnosti
Pritisnite orodno vrstico na vrhu okna za dostop do dodatnih možnosti.
Povečajte okno.
Zaprite aplikacijo.
Preklopite na
pogled pojavnega
okna.
133
Aplikacije in funkcije
Prilagoditev velikosti okna
Povlecite kroge med okni aplikacij levo ali desno, da prilagodite velikost oken.
Ko povlečete kroge na desni rob zaslona, se bo okno maksimiralo.
Sprememba lokacije oken
Lokacijo oken lahko spremenite.
Pritisnite in zadržite orodno vrstico na vrhu okna in povlecite okno na želeno lokacijo.
Pojavno okno
V pojavnem pogledu lahko prav tako poganjate več aplikacij.
1
2
Pritisnite tipko za nedavna dejanja, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
Podrsajte v levo ali desno, pritisnite ikono aplikacije in nato pritisnite Odpri v pojavnem
oknu.
V pojavnem oknu se prikaže zaslon aplikacij.
134
Aplikacije in funkcije
Uporaba dodatnih možnosti
Pritisnite orodno vrstico na vrhu okna za dostop do dodatnih možnosti.
Preklopite na
pogled ločenega
zaslona.
Prilagodite nivo
transparentnosti.
Pomanjšajte okno.
Zaprite aplikacijo.
Povečajte okno.
Premik pojavnih oken
Za premik pojavnega okna na novo lokacijo pritisnite orodno vrstico na vrhu okna in ga povlecite
na novo lokacijo.
135
Aplikacije in funkcije
Samsung Health
Uvod
Samsung Health vam pomaga skrbeti za vaš wellness in vašo kondicijo. Nastavite si cilje za vaš
wellness in vašo kondicijo, preverite vaš napredek in pazite na vaše zdravje. Prav tako lahko
zabeleženo število korakov souporabljate z drugimi uporabniki Samsung Health, tekmujete z
vašimi prijatelji in si ogledate nasvete za zdravje.
Uporaba programa Samsung Health
Zaženite aplikacijo Samsung Health. Ob prvem zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po
ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu, da končate namestitev.
Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo v nekaterih regijah.
Če želite dodati elemente na domačem zaslon Samsung Health, pritisnite → Upravljanje
elementov in izberite elemente.
Oglejte si in urejajte
sledilnike.
Spremljajte svoje zdravje in
pripravljenost.
Oglejte si nasvete za
zdravje.
Primerjate zapise števila
korakov z uporabniki
Samsung Health ali
tekmujte s prijatelji.
136
Aplikacije in funkcije
Skupaj
Funkcija Skupaj omogoča, da nastavite cilje števila korakov in tekmujete s prijatelji. Prijatelje
lahko povabite na skupno hojo, nastavite ciljno število korakov, tekmujete v izzivih in si ogledate
rezultate.
Na domačem zaslonu Samsung Health pritisnite Skupaj.
Koraki
Naprava šteje število opravljenih korakov in izmeri prepotovano razdaljo.
Na domačem zaslonu Samsung Health pritisnite sledilnik korakov.
Trenutno skupno število
korakov
Cilj
• Med štetjem korakov in prikazom le-teh na zaslonu sledilnika korakov lahko izkusite
kratko zakasnitev. Prav tako je lahko prisoten krajši zamik, preden pojavno okno javi,
da ste dosegli vaš cilj.
• Če uporabljate sledilnik korakov med potovanjem z avtomobilom ali vlakom, lahko
tresljaji vplivajo na štetje vaših korakov.
• Trenutne korake lahko preverite na plošči z obvestili. Če želite izklopiti obvestila, na
domačem zaslonu Samsung Health pritisnite → Nastavitve → Obvestila, in nato
pritisnite stikalo Trenutni koraki, pod Poteka, da ga izključite.
137
Aplikacije in funkcije
Dodatne informacije
• Samsung Health je namenjen samo za namene fitnesa in dobrega počutja, ter ni namenjen
za diagnozo bolezni ali drugih stanj oz. za zdravilo, ublažitev, zdravljenje ali preprečevanje
bolezni.
• Razpoložljive funkcije, posebnosti in dodeljive aplikacije za Samsung Health se lahko
razlikujejo od države do države, zaradi različnih lokalnih zakonov in predpisov. Pred uporabo
preverite funkcije in aplikacije, ki so na voljo za vašo regijo.
• Aplikacije in storitev Samsung Health se lahko spremenijo ali opustijo brez predhodnega
obvestila.
• Namen zbiranja podatkov je omejen na nudenje zahtevane storitve, vključno z nudenjem
dodatnih informacij za izboljšanje vašega počutja, varnostno kopiranje/sinhronizacijo
podatkov, podatkovno analizo ali za razvoj in nudenje boljših storitev. (Če pa se vpišete v
svoj račun Samsung prek Samsung Health, lahko vaše podatke shranjujete na strežniku za
varnostno kopiranje podatkov.) Osebni podatki so lahko shranjeni, dokler takšni procesi
niso končani. Osebne podatke, ki so shranjeni v aplikaciji Samsung Health, lahko zbrišete z
možnostjo Izbriši osebne podatke v meniju Nastavitve. Za brisanje kakršnih koli podatkov, ki
ste jih shranili v družabnih omrežjih ali prenesli na pomnilniške naprave, jih morate izbrisati
ločeno.
• Vaše podatke lahko daste v skupno rabo oz. jih sinhronizirate z dodatnimi storitvami
Samsung ali združljivimi storitvami tretjih strani, ki ste jih izbrali, kot tudi z vsemi vašimi
drugimi povezanimi napravami. Dostop do informacij Samsung Health, s strani takšnih
dodatnih storitev ali naprav tretjih strani, bo dovoljen samo z vašo izrecno odobritvijo.
• Sami v celoti odgovarjate za neprimerno uporabo podatkov v skupni rabi na družabnih
omrežjih ali poslanih drugim. Pri souporabi osebnih podatkov z drugimi bodite pazljivi.
• Če uporabljajte brezžično povezavo, npr. Bluetooth, lahko na napravo vplivajo elektronske
motnje drugih naprav. Naprave ne uporabljajte v bližini drugih naprav, ki oddajajo radijske
valove.
• Pred uporabo temeljito preberite pogoje in določila in pravilnik o zasebnosti programa
Samsung Health.
138
Aplikacije in funkcije
Galaxy Wearable
Galaxy Wearable je aplikacija, ki omogoča upravljanje nosljivih naprav. Ko povežete svojo
napravo z nosljivo napravo, lahko prilagodite nastavitve in aplikacije nosljive naprave.
Zaženite aplikacijo Galaxy Wearable.
Pritisnite možnost Začetek, da povežete svojo napravo z nosljivo napravo. Če želite zaključiti
nastavitev, sledite navodilom na zaslonu. Za več informacij o povezavi in uporabi nosljive
naprave z vašo napravo glejte navodila za uporabo nosljive naprave.
Samsung Members
Aplikacija Samsung Members zagotavlja storitve podpore za uporabnike, kot je diagnosticiranje
težav z napravo, ter omogoča uporabnikom, da posredujejo vprašanja in poročila o napakah.
Poleg tega lahko delite informacije z drugimi v skupnosti uporabnikov Galaxy ali si ogledate
najnovejše novice in nasvete za Galaxy. Samsung Members vam lahko pomaga odpraviti
kakršnekoli težave, na katere lahko naletite ob uporabi naprave.
Zaženite aplikacijo Samsung Members.
• Razpoložljivost aplikacije in podprtih funkcij je lahko odvisna od regije ali ponudnika
storitve.
• Za posredovanje vaših povratnih informacij ali objavo komentarjev se morate prijaviti
v račun Samsung. Glejte Račun Samsung za več informacij.
139
Aplikacije in funkcije
Samsung Notes
Ustvarite opombe tako, da vnesete besedilo s tipkovnico ali ročno pišete oziroma rišete na
zaslonu. V opombe lahko vstavite tudi slike ali zvočne posnetke.
Ustvarjanje beležk
1
2
Zaženite aplikacijo Samsung Notes in pritisnite
.
Izberite metodo vnosa z orodne vrstice na vrhu zaslona in sestavite opombo.
Pišite ali rišite s pisali.
Vnesite besedilo z uporabo
tipkovnice.
Vstavite sliko ali zvočni
posnetek.
Slikajte s čopiči.
3
Ko končate s sestavljanjem opombe, pritisnite Shrani.
Izbris opomb
1
2
3
Zaženite aplikacijo Samsung Notes.
Pritisnite in pridržite opombo, ki jo želite izbrisati.
Če želite izbrisati več opomb, označite več opomb, ki jih želite izbrisati.
Pritisnite Izbriši.
140
Aplikacije in funkcije
Koledar
Upravljajte svoj urnik z vnosom prihodnjih dogodkov ali opomnikov v vaš načrtovalnik.
Ustvarjanje dogodkov
1
2
Zaženite aplikacijo Koledar in pritisnite
ali dvakrat pritisnite datum.
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite
.
Vnesite podrobnosti o dogodku.
Izberite nalepko, ki se naj
prikaže ob dogodku.
Vnesite naslov.
Spremenite barvo dogodka.
Nastavite trajanje.
Izberite koledar v katerega
želite shraniti dogodek.
Nastavite budilko.
Vnesite lokacijo.
Dodaj opombo.
Dodajte več podrobnosti.
3
Pritisnite Shrani, da shranite dogodek.
141
Aplikacije in funkcije
Ustvarjanje opomnikov
Opravila lahko ustvarite kot opomnike in ob prednastavljenem času ali kraju boste za vsak
posamezni opomnik prejeli obvestila. Zaženite aplikacijo Koledar in pritisnite → Reminder.
Zažene se aplikacija Reminder. Glejte Reminder za več informacij.
Sinhronizacija dogodkov z vašimi računi
1
2
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Računi in varnostno kopiranje → Računi in nato
izberite račun, s katerim se želite sinhronizirati.
Pritisnite Sinhronizacija računa in nato pritisnite stikalo Koledar, da ga vključite.
Za račun Samsung pritisnite → Nastavitve sinhronizacije in pritisnite stikalo Koledar, da
ga vključite.
Če želite dodati račune, zaženite aplikacijo Koledar in pritisnite → → Dodaj nov račun.
Nato izberite račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se zraven imena računa
prikaže modri krogec.
Snemalnik zvoka
Uvod
Uporabite različne snemalne načine za raznolike okoliščine. Naprava lahko pretvori vaš glas v
besedilo in razloči med zvočnimi viri.
Snemanje zvočnega posnetka
1
Zaženite aplikacijo Snemalnik zvoka.
142
Aplikacije in funkcije
2
Pritisnite
, da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofon.
• Pritisnite
, da zaustavite snemanje.
• Med snemanjem zvočnega posnetka pritisnite ZAZNAMEK, da vnesete zaznamek.
Spremenite način
snemanja.
Začnite snemati.
3
4
Pritisnite
, da končate s snemanjem.
Vnesite ime datoteke in pritisnite Shrani.
143
Aplikacije in funkcije
Spreminjanje načina snemanja
Zaženite aplikacijo Snemalnik zvoka.
Izberite način z vrha zaslona snemalnika zvoka.
• Standardni: to je običajni način snemanja.
• Intervju: naprava posname zvok z zgornjega in spodnjega dela naprave pri visoki glasnosti
in hkrati zmanjša glasnost zvoka, ki prihaja s strani.
• Govor v besedilo: naprava posname vaš glas in ga hkrati pretvori v besedilo na zaslonu. Za
najboljše rezultate napravo držite v bližini vaših ust in govorite glasno in močno v mirnem
prostoru.
Če se sistemski jezik glasovne beležke ne ujema z govorjenim jezikom, naprava ne
bo prepoznala vašega glasu. Pred uporabo te funkcije pritisnite trenutni jezik, da
nastavite sistemski jezik glasovne beležke.
Predvajanje izbranih zvočnih posnetkov
Pri pregledu zapisov intervjuja lahko utišate ali povečate glasnost določenim zvočnim virov v
zapisu.
1
2
3
Zaženite aplikacijo Snemalnik zvoka.
Pritisnite Seznam in izberite zvočni posnetek, ki je posnet v načinu intervjuja.
Če želite utišati določene zvočne vire, pritisnite
zvok.
Ikona se spremeni v
in zvok bo utišan.
Utišan zvočni izvor
Vključen zvočni izvor
144
za ustrezno smer v katero želite utišati
Aplikacije in funkcije
Moje datoteke
Dostopajte in upravljajte različne datoteke, ki so shranjene v napravi ali drugih mestih, kot na
primer shrambe v oblaku.
Zaženite aplikacijo Moje datoteke.
Oglejte si datoteke, ki so shranjeni v posamezni shrambi.
Če želite pregledate nepotrebne podatke ali povečati prostor v napravi, pritisnite Analiza
shrambe.
Za iskanje datotek ali map pritisnite
.
Ura
Uvod
Nastavite alarme, preverite trenutni čas v številnih mestih po svetu, merite čas dogodka ali
nastavite določeno trajanje.
Budilka
Zaženite aplikacijo Ura in pritisnite Budilka.
Nastavljanje alarmov
Pritisnite na seznamu alarmov, nastavite čas alarmov, izberite dneve za katere želite, da se
alarm ponovi, nastavite različne možnosti alarmov in nato pritisnite Shrani.
Če želite odpreti tipkovnico za vnos časa budilke, pritisnite polje za vnos časa.
Za vklop ali izklop budilke pritisnite stikalo poleg budilke na seznamu budilk.
Izključitev alarmov
Pritisnite Opusti, da ustavite budilko. Če ste že omogočili možnost dremeža, pritisnite Dremež,
da ponovno vključite budilko po določenem časovnem obdobju.
145
Aplikacije in funkcije
Brisanje alarmov
Pritisnite in pridržite budilko, označite budilke, ki jih želite izbrisati, in pritisnite Izbriši.
Svetovna ura
Zaženite aplikacijo Ura in pritisnite Svetovna ura.
Ustvarjanje ur
Pritisnite
, vnesite ime mesta ali izberite mesto z zemljevida in nato pritisnite Dodaj.
Za uporabo pretvornika časovnega območja pritisnite → Pretvornik časovnih pasov.
Brisanje ur
Pritisnite in pridržite uro, označite ure, ki jih želite izbrisati, in pritisnite Izbriši.
Štoparica
1
2
3
Zaženite aplikacijo Ura in pritisnite Štoparica.
Pritisnite Začetek za merjenje časa dogodka.
Če želite zabeležiti čas krogov, med merjenjem časa na dogodku, pritisnite Krog.
Pritisnite Stop za prenehanje merjenje časa.
• Če želite ponoviti merjenja časa, pritisnite Nadaljuj.
• Da počistite čas krogov, pritisnite Ponastavi.
146
Aplikacije in funkcije
Časovnik
1
2
3
Zaženite aplikacijo Ura in pritisnite Časovnik.
Če želite dodati pogosto uporabljen časovnik, pritisnite
pritisnite Dodaj.
, nastavite trajanje in ime ter nato
Nastavite trajanje in pritisnite Začetek.
Če želite odpreti tipkovnico za vnos trajanja, pritisnite polje za vnos trajanja.
Pritisnite Opusti, ko se časovnik sproži.
Kalkulator
Opravite enostavne ali zahtevne izračune.
Zaženite aplikacijo Kalkulator.
•
: oglejte si zgodovino izračunov. Če želite počistiti zgodovino, pritisnite možnost Počisti
zgodovino. Če želite zapreti ploščo zgodovine izračunov, pritisnite .
•
: uporabite orodje za pretvorbo enot. Pretvorite lahko različne vrednosti, kot so
površina, dolžina ali temperatura, v druge enote.
•
: prikaz znanstvenega računala.
147
Aplikacije in funkcije
Game Launcher
Uvod
Zaganjalnik iger zbira prenesene igre iz Trgovina Play in Galaxy Store na enem mestu za
enostaven dostop. Napravo lahko nastavite na način za igranje za lažje igranje iger.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Prenesene aplikacije
Ogled informacij o vašem
igranju.
Oglejte si nasvete.
Odprite igre brez ali z
zvokom.
Spremeni način delovanja.
Oglejte si več iger in jih
namestite.
148
Aplikacije in funkcije
Uporaba zaganjalnika iger
1
Zaženite aplikacijo Game Launcher.
Če se Game Launcher ne prikaže, zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Napredne
funkcije in nato pritisnite stikalo Game Launcher, da ga vključite.
2
Pritisnite igro s seznama iger.
Če želite poiskati več iger, povlecite zaslon navzgor.
Igre, ki ste jih prenesli iz Trgovina Play in Galaxy Store, so samodejno prikazane na
zaslonu zaganjalnika iger. Če vaše igre niso prikazane, pritisnite → Dodaj aplikacije.
Odstranitev igre iz zaganjalnika iger
Pritisnite in pridržite igro ter pritisnite Odst. iz a. Game Launcher.
Spreminjanje način delovanja
Način delovanja med igro lahko spremenite.
Zaženite aplikacijo Game Launcher, pritisnite
in povlecite vrstico na želeni način.
• Poud. na varčev. z en.: s tem varčujete z baterijo med igranjem iger.
• Uravnoteženo: s tem bosta delovanje in čas uporabe baterije uravnotežena.
• Poud. na učink. delov.: s tem dobite najboljšo možno delovanje med igranjem iger.
Za spremembo nastavitev za posamezno igro pritisnite stikalo Nastavitve za posamezne igro,
da ga vključite.
Učinkovitost energije baterije je odvisna od igre.
149
Aplikacije in funkcije
Uporaba orodij za igre
Med igranjem igre lahko uporabite različne možnosti v podoknu orodij za igre. Če želite odpreti
podokno orodij za igre, pritisnite
na navigacijski vrstici. Če je navigacijska vrstica skrita,
povlecite navzgor z dna zaslona za njen prikaz.
Razpoložljive možnosti so lahko odvisne od igre.
• Klici in obvestila: nastavite, kako želite prikazati dohodne klice in obvestila med igrami.
Glejte Nastavitev prikaza dohodnih klicev in obvestil v igrah za več informacij.
• Blokiraj med igro: med igranjem iger zaklenite nekatere funkcije.
• Napredne funkcije iger: nastavite dodatne funkcije.
• Dolby Atmos za igre: nastavite realističen zvok med igranjem iger.
• Zaklepanje nav. gumba: skrijte tipke v navigacijski vrstici. Če želite prikazati tipke, pritisnite
v navigacijski vrstici.
• Zaklep. dotik. zaslona: zaklenite zaslon na dotik med igranjem igre. Če želite odkleniti
zaslon na dotik, povlecite ikono ključavnice v poljubno smer.
• Posnetek zaslona: zajemite posnetke zaslona.
• Snemanje: posnemite igralne seje. Za prenehanje snemanja pritisnite
vrstici.
v navigacijski
Nastavitev prikaza dohodnih klicev in obvestil v igrah
V igrah lahko uživate brez motenj, tudi če prejmete dohodni klic ali obvestilo.
Pritisnite
→ Klici in obvestila in izberite možnost za vklop.
• Minimizirana obv. o klicateljih: na vrhu zaslona se prikaže majhno obvestilo, ko prejmete
klic med igranjem iger.
• Brez prikaza obvestil: prikaži samo obvestila določenih aplikacij ali obvestila v sili med
igranjem iger.
150
Aplikacije in funkcije
Zagon aplikacij v pojavnih oknih med igranjem iger
Med igranjem igre lahko zaženete aplikacije v pojavnih oknih.
Pritisnite
in izberite aplikacijo s seznama aplikacij.
Če želite urediti seznam aplikacij, pritisnite .
Otroški dom. zasl.
Uvod
Otrokom lahko omejite dostop do določenih aplikacij, nastavite čas uporabe in spremenite
nastavitve, da s tem otrokom ponudite zabavno in varno okolje, ko uporabljajo napravo.
Zagon aplikacije Kids Home
Ob prvem zagonu Kids Home ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu, da
končate namestitev.
1
2
3
Odprite obvestilno ploščo, podrsajte navzdol po njej in nato pritisnite možnost
dom. zasl.), da jo vklopite.
(Otroški
Preberite uvodno stran Kids Home in pritisnite Naprej.
Ustvarite PIN, ki ga želite uporabljati za Kids Home.
Če ste na napravi že nastavili metodo za zaklepanje zaslona, lahko uporabite enako metodo
zaklepanja za Kids Home brez ustvarjanja nove kode PIN.
Prikaže se zaslon Kids Home.
Prednastavljena metoda zaklepanja zaslona ali ustvarjena koda PIN se bo uporabljala za
vklop funkcije Starševski nadzor ali zapiranje aplikacije Kids Home.
151
Aplikacije in funkcije
Uporaba Kids Home
Odprite obvestilno ploščo, podrsajte navzdol po njej in nato pritisnite možnost
zasl.), da jo vklopite. Prikaže se zaslon Kids Home.
(Otroški dom.
Na zaslonu Kids Home izberite aplikacije, ki jih želite uporabiti.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Razpoložljive aplikacije
Otroški telefon
Galerija za otroke
Otroški fotoaparat
Uporaba funkcij starševskega nadzora
Urejate lahko nastavite aplikacije Kids Home in si ogledate zgodovino uporabe.
Na zaslonu Kids Home pritisnite → Starševski nadzor in vnesite kodo za odklep.
• Otrokovo ime: upravljajte profil svojega otroka.
• Nastavitev dnevnega časa igranja: omejite čas uporabe za Kids Home.
• Dnevna uporaba: oglejte si dnevno uporabo za Kids Home.
• Dejavnost: oglejte si zgodovino aktivnosti za Kids Home.
• Pogosto v stiku: oglejte si pogosto kontaktirane stike v Kids Home.
• Ustvarjanja mojega otroka: oglejte si dela, ki so bila ustvarjena v aplikacijah Kids Home.
• Dovoljena vsebina: preglejte aplikacije ali vsebino, ki jo podpira Kids Home, in jo dodajte.
• Pokaži stran z vsebino: nastavite napravo, da prikaže vsebino strani Samsungovih
partnerjev na domačem zaslonu Kids Home.
152
Aplikacije in funkcije
Zapiranje Kids Home
Če želite zapreti Kids Home, pritisnite tipko za nazaj ali pritisnite → Zapri Otr. domači zaslon in
nato vnesite kodo za odklep.
SmartThings
Uvod
Enostavno in hitro se povežite z bližnjimi napravami, kot so slušalke Bluetooth ali drugi pametni
telefoni. Z vašim pametnim telefonom lahko prav tako upravljate TV sprejemnike, gospodinjske
aparate in izdelke Internet stvari (IoT).
Naprave lahko dodajate in jih urejate po lokaciji in prostoru. Na primer, kot lokacijo dodajte
»doma« in upravljajte naprave po prostorih, kot je dnevna soba ali spalnica.
• Povezovanje z bližnjimi napravami: povežite se z bližnjimi napravami, kot so slušalke
Bluetooth ali nosljive naprave, enostavno in hitro.
• Registracija in nadzor domačih naprav, TV sprejemnikov in izdelkov internet stvari
(IoT): registrirajte pametne hladilnike, pralne stroje, klimatske naprave, čistilce zraka, TV
sprejemnike, izdelke internet stvari (IoT) na vašem pametnem telefonu in si oglejte njihovo
stanje ali jih nadzirajte z zaslona pametnega telefona.
• Prejemanje obvestila: prejmite obvestila s povezanih naprav na vašem pametnem telefonu.
Na primer, ko je perilo oprano, lahko prejmete obvestilo na vaš pametni telefon.
• Za ogled SmartThings morajo pametni telefon ali druge naprave biti povezane z Wi-Fi
ali mobilnim omrežjem.
• Za celovito uporabo SmartThings se morate prijaviti v račun Samsung.
• Naprave s katerimi se lahko povežete so lahko odvisne od regije ali ponudnika
storitev.
• Razpoložljive funkcije so lahko odvisne od povezane naprave.
• Garancija Samsung ne krije lastnih napak ali okvar povezanih naprav. Ko se na
povezanih napravah pojavijo napake ali okvare, se obrnite na proizvajalca naprave.
153
Aplikacije in funkcije
Povezovanje z bližnjimi napravami
Enostavno in hitro se povežite z bližnjimi napravami, kot so slušalke Bluetooth.
Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.
1
2
3
4
Zaženite aplikacijo SmartThings.
Pritisnite Dodaj napravo ali pritisnite
→ Dodaj napravo.
Pritisnite Išči.
Izberite napravo s seznama in se povežite z njo tako, da sledite navodilom na zaslonu.
Uporaba gospodinjskih aparatov, TV sprejemnikov in izdelkov
IoT
Oglejte si stanje vaših pametnih gospodinjskih aparatov, TV sprejemnikov in izdelkov IoT z
zaslona vašega pametnega telefona. Naprave lahko združite v skupine po lokaciji in enostavno
dodajate pravila za krmiljenje naprav.
Povezovanje naprav
1
2
3
4
Zaženite aplikacijo SmartThings.
Pritisnite Dodaj napravo ali pritisnite
→ Dodaj napravo.
Izberite vrsto naprave.
Oziroma pritisnite Išči ali pritisnite iskalno polje za iskanje naprav.
Sledite navodilom na zaslonu za povezavo naprav.
154
Aplikacije in funkcije
Ogled in nadzor povezanih naprav
Lahko si ogledate in nadzirate naprave. Na primer, preverite lahko živila v hladilniku ali
prilagodite glasnost TV sprejemnika.
1
2
Zaženite aplikacijo SmartThings.
Prikaže se seznam povezanih naprav.
Oglejte si stanje naprav na seznamu.
Za krmiljenje naprav, izberite napravo. Ko prenesete krmilnik naprave, ki je priložen izbrani
napravi, lahko krmilite napravo.
Dodajanje naprav in prizorov lokaciji
Dodajte lokacije napravam, oglejte si seznam naprav na isti lokaciji in jih krmilite. Lokaciji lahko
prav tako dodate prizor in krmilite več naprav hkrati.
Dodajanje lokacij
1
2
Zaženite aplikacijo SmartThings in pritisnite
→
→ Dodaj novo lokacijo.
Vnesite ime lokacije.
• Za nastavitev lokacije pritisnite Geolokacija, da izberete lokacijo na zemljevidu, in
pritisnite Končano.
• Za dodajanje prostorov na lokacijo pritisnite Prostori, označite prostore, ki jih želite
dodati, in nato pritisnite Končano.
3
Pritisnite Končano.
Dodana bo vaša lokacija.
Če želite lokaciji dodati naprave, pritisnite Dodaj napravo ali pritisnite
in sledite navodilom na zaslonu za registracijo naprav.
155
→ Dodaj napravo
Aplikacije in funkcije
Dodajanje prizorov
Dodajte prizor in registrirajte naprave za krmiljenje več naprav hkrati z enim pritiskom tipke ali z
glasovnim ukazom.
1
2
3
4
5
6
Zaženite aplikacijo SmartThings.
Pritisnite
→
Pritisnite
→ Prizorišča → Dodaj prizorišče.
in izberite lokacijo.
Vnesite ime prizora.
Pritisnite
pod Dejanja za dodajanje dejanj, ki jih želite izvršiti.
Pritisnite Shrani.
Dodajanje samodejnih načinov
Samodejni način lahko nastavite za samodejno upravljanje naprav v odvisnosti od predhodno
nastavljenega časa, stanja naprav in več.
Na primer, dodajte način za samodejni vklop zvoka vsak dan ob 7:00 zjutraj.
1
2
3
4
5
6
Zaženite aplikacijo SmartThings.
Pritisnite
→
Pritisnite
→ Avtomatike → Samodejno dodajanje → Samodejni post. po meri.
in izberite lokacijo.
Pritisnite
Naprej.
pod možnostjo Če, nastavite pogoje za vklop avtomatizacije in nato pritisnite
Pritisnite
pod Nato, nastavite dejanja in pritisnite Končano.
Vnesite ime avtomatizacije in pritisnite V redu.
156
Aplikacije in funkcije
Prejemanje obvestil
Na vaš pametni telefon lahko prejmete obvestila s strani povezanih naprav. Na primer, ko je
perilo oprano, lahko prejmete obvestilo na vaš pametni telefon.
Da nastavite prejemanje obvestil na napravah, zaženite aplikacijo SmartThings, pritisnite
→ Obvestila in nato pritisnite stikala zraven želenih naprav.
→
Skupna raba vsebine
Souporabljajte vsebino z uporabo različnih možnosti skupne rabe. Naslednja dejanja so primer
skupne rabe slik.
Pri skupni rabi datotek prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne
stroške.
1
2
Zaženite aplikacijo Galerija in izberite sliko.
Pritisnite
in izberite metodo za skupno rabo, kot sto sporočila in e-pošta.
Če imate zgodovino komunikacije ali skupne rabe, bodo stiki, s katerimi ste komunicirali,
prikazani v podoknu možnosti skupne rabe. Če želite neposredno deliti vsebino z njimi
prek ustrezne aplikacije, izberite ikono osebe. Če ta funkcija ni vključena, zaženite
aplikacijo Nastavitve, pritisnite Napredne funkcije in nato pritisnite Neposredno
deljenje, da ga vključite.
157
Aplikacije in funkcije
Uporabi dodatnih funkcij
• Skupna raba velikih datotek: skupna raba velikih datotek. Naložite datoteke v strežnik
shrambe Samsung in jih souporabljajte z drugimi prek spletne povezave. Za uporabo te
funkcije morate potrditi vašo telefonsko številko.
• Smart View: oglejte si prikazano vsebino naprave na velikem zaslonu tako, da povežete
napravo s TV sprejemnikom ali monitorjem, ki podpira zrcaljenje zaslona.
Ko je slika poslana na naprave prejemnikov, se bo na njihovih napravah prikazalo sporočilo.
Pritisnite obvestilo za ogled ali prenos slike.
Samsung DeX
Uvod
Samsung DeX je storitev, ki omogoča uporabo pametnega telefona kot računalnik s priključitvijo
pametnega telefona na zunanji zaslon, kot je televizor ali monitor. Med uporabo Samsung DeX
lahko hkrati uporabljate pametni telefon.
• Vsa dodatna oprema je na voljo posebej.
• Uporabljajte samo uradno podprto Samsung DeX dodatno opremo, ki jo ponuja
Samsung. Težave v delovanju in okvare, ki so posledica uporabe neuradne dodatne
opreme brez podpore, niso krite z garancijo.
158
Aplikacije in funkcije
Povezovanje naprav in zagon Samsung DeX
Pametni telefon lahko priključite na zunanji zaslon z uporabo adapterja HDMI (USB tipa C v
HDMI).
1
2
3
Priključite vmesnik HDMI na vaš pametni telefon.
Priključite kabel HDMI v vmesnik HDMI in v vrata HDMI na TV sprejemniku ali monitorju.
Na zaslonu pametnega telefona pritisnite Nadaljuj → Začni.
Na priključenem TV sprejemniku ali monitorju se prikaže zaslona Samsung DeX, brez
spremembe zaslona pametnega telefona.
Kabel HDMI
Adapter HDMI
(USB tipa C v HDMI)
159
Aplikacije in funkcije
Krmiljenje zaslona Samsung DeX
Krmiljenje zunanje tipkovnice in miške
Uporabite lahko brezžično tipkovnico/miško. Za več informacij glejte navodila ustrezne naprave.
• Kazalec miške lahko nastavite tako, da nemoteno prehaja od zunanjega zaslona na
zaslon pametnega telefona. Zaženite aplikacijo Nastavitve, izberite Samsung DeX →
Miška/sledilna ploščica in nato izberite stikalo Kazalec pomik. na zaslon telef., da ga
vključite.
• Prav tako lahko na zaslonu pametnega telefona uporabite zunanjo tipkovnico.
Uporaba pametnega telefona kot sledilne tablice
Uporabite pametni telefon kot sledilno tablico in jo upravljajte s prsti.
Na vašem pametnem telefonu povlecite od zgornjega dela zaslona do odprte plošče z obvestili
in pritisnite Uporaba tel. kot sled. ploščice.
• Sledilno tablico lahko uporabljate samo pri uporabi načina Samsung DeX.
• Če se zaslon vašega pametnega zaslona izklopi, pritisnite stransko tipko dvakrat
pritisnite na zaslonu za vklop zaslona.
160
Aplikacije in funkcije
Usmeritev sledilne tablice
Ko uporabljate vaš pametni telefon kot sledilno tablico, ga lahko uporabljate v vodoravni ali
navpični smeri.
Za zasuk sledilne tablice, zasukajte pametni telefon ali dvakrat pritisnite
.
Uporaba pametnega telefona med uporabo sledilne tablice
Aplikacije na pametnem telefonu lahko uporabljate tudi, če ga med tem uporabljate kot sledilno
tablico.
Na pametnem telefonu povlecite navzgor z dna zaslona za prikaz navigacijske vrstice. Nato
pritisnite tipko za domov za premik na domači zaslon in izberite aplikacije, ki jih želite uporabljati.
Uporaba tipkovnice za iskanje
Pri vnosu besedila za pošiljanje sporočil, ustvarjanje opomb ali opravila, se na zaslonu vašega
pametnega telefona samodejno prikaže zaslonska tipkovnica, zato vam ni potrebno priključiti
zunanje tipkovnice.
Če se tipkovnica ne prikaže, izberite
na orodni vrstici za hiter dostop.
161
Aplikacije in funkcije
Uporaba Samsung DeX
Uporabite funkcije pametnega telefona v vmesniškem okolju, ki je podobno računalniškemu.
Opravljate lahko več opravil tako, da uporabljate več aplikacij hkrati. Prav tako lahko tudi
preverite obvestila in stanje pametnega telefona.
Priljubljene
aplikacije
Domači zaslon
Samsung DeX
Tipka za aplikacije
Orodna vrstica za
hitri dostop
Plošča
Samsung DeX
Vrstica stanja
Opravilna vrstica
• Ko zaženete ali končate Samsung DeX, se lahko delujoče aplikacije zaprejo.
• Med uporabo programa Samsung DeX nekatere aplikacije ali funkcije morda ne bodo
na voljo.
• Za prilagoditev nastavitev zaslona, uporabite nastavitve zaslona priključenega TV
sprejemnika ali monitorja.
• Zvok bo predvajan preko zvočnika pametnega telefona. Za spremembo privzetega
zvočnega izhoda zaženite aplikacijo Nastavitve, izberite Samsung DeX in nato
izberite stikalo Nastavite privzeti izhodni zvok, da ga vključite.
• Priljubljene aplikacije: dodajte pogosto uporabljene aplikacije na domači zaslon in
omogočite njihov hitri zagon.
• Okno Samsung DeX: uporabite lahko različne uporabne funkcije, kot so zaklep zaslona
Samsung DeX in navodila za uporabo Samsung DeX.
• Tipka za aplikacije: oglejte si in zaženite aplikacije na pametnem telefonu.
• Opravilna vrstica: oglejte si aplikacije, ki so trenutno zagnane.
• Vrstica stanja: oglejte si obvestila in stanje pametnega telefona. Ikone stanja so lahko videti
drugače, odvisno od stanja pametnega telefona. Ko izberete , se bodo prikazale tipke za
hitre nastavitve. Nekatere funkcije pametnega telefona lahko vklopite ali izklopite z uporabo
tipk za hitre nastavitve.
• Orodna vrstica za hiter dostop: uporabite hitra orodja, kot so zaslonska tipkovnica, krmila za
glasnost in iskanje.
162
Aplikacije in funkcije
Uporaba zunanjega zaslona in pametnega zaslona hkrati
Med uporabo Samsung DeX lahko hkrati ločite aplikacije na zunanjem zaslonu in vašem
pametnem zaslonu.
Na primer, med gledanjem videa na povezanem TV sprejemniku ali monitorju lahko ustvarite
opombo na vašem pametnem telefonu.
Na priključenem TV sprejemniku ali monitorju zaženite aplikacijo, ki jo želite prikazati na zaslonu
Samsung DeX. Nato zaženite drugo aplikacijo na vašem pametnem telefonu.
Zaklep zaslona Samsung DeX
Če želite zakleniti zunanji zaslon ali zaslon vašega pametnega telefona med uporabo Samsung
→ Zakle. DeX.
DeX, izberite
Med uporabo Samsung DeX ne morete zakleniti zunanji zaslon in zaslon vašega
pametnega telefona s pritiskom stranske tipke.
Uživajte v živahnih igrah na velikem zaslonu.
Igrajte igre, ki so na pametnem telefonu, na velikem zaslonu. Na priključenem TV sprejemniku ali
monitorju zaženite aplikacijo Game Launcher.
Izklop Samsung DeX
Ko odklopite pametni telefon s priključenega TV sprejemnika ali monitorja, se Samsung DeX
izklopi.
Odklopite pametni telefon z vmesnika HDMI.
→ Zapri DeX.
Za uporabo načina zrcaljenja zaslona izberite
Samsung Global Goals
Globalni cilji (Global Goals), ki jih je določila Generalna skupščina Združenih narodov leta 2015,
sestavljajo cilji, katerih namen je ustvariti trajnostno družbo. Ti cilji imajo moč, da odpravijo
revščino, se borijo proti neenakosti in ustavijo podnebne spremembe.
Z globalnimi cilji Samsung boste izvedeli več o globalnih ciljih in se pridružili gibanju za boljšo
prihodnost.
163
Aplikacije in funkcije
Aplikacije Google
Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je
morda potreben račun Google.
Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.
Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od
vaše regije oz. ponudnika storitev.
Chrome
Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.
Gmail
Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.
Zemljevid
Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite zemljevid sveta in si oglejte lokacijske podatke za
različne kraje v vaši bližini.
Glasba Play
Odkrijte, poslušajte in souporabljajte glasbo na vaši napravi. Glasbene zbirke, ki so shranjene na
vaši napravi, lahko prenesete v oblak in do njih dostopate kasneje.
Filmi Play
Kupite ali sposodite si videe, kot so filmi in televizijski programi, s Trgovina Play.
Drive
Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z
drugimi.
164
Aplikacije in funkcije
YouTube
Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.
Foto
Iščite, upravljajte in urejajte vse svoje fotografije in videoposnetke z različnih virov na enem
mestu.
Google
Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.
Duo
Opravite enostaven video klic.
165
Nastavitve
Uvod
Po meri prilagodite nastavitve naprave. S konfiguracijo različnih možnosti nastavitev lahko po
meri prilagodite vašo napravo.
Zaženite aplikacijo Nastavitve.
Za iskanje nastavitev z vnosom ključnih besed pritisnite
.
Povezave
Možnosti
Spremenite nastavitve z različne povezave, kot sta funkciji Wi-Fi in Bluetooth.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave.
• Wi-Fi: vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z omrežjem Wi-Fi in vzpostaviti dostop do
interneta ali drugih omrežnih naprav. Glejte Wi-Fi za več informacij.
• Bluetooth: uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z
napravami, ki podpirajo Bluetooth. Glejte Bluetooth za več informacij.
• Vidnost telefona: omogočite drugim napravam, da najdejo vašo napravo, da bodo delile
vsebine z vami. Kadar je ta funkcija vklopljena, je vaša naprava vidna drugim napravam med
iskanjem razpoložljivih naprav z uporabo možnosti Prenesi datoteke na napravo.
• NFC in plačilo: nastavite napravo, da dovoli branje oznak komunikacije s tehnologijo
bližnjega polja (NFC), ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko
to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke.
Glejte NFC in plačilo za več informacij.
166
Nastavitve
• Letalski način: nastavite napravo, da onemogoči vse omrežne funkcije vaše naprave.
Uporabljate lahko samo neomrežene storitve.
Upoštevajte predpise letalske družbe in navodila letalskega osebja. Kjer je napravo
dovoljeno uporabljati, jo vedno uporabljajte v letalskem načinu.
• Mobilna omrežja: konfigurirajte nastavitve vašega mobilnega omrežja.
• Poraba podatkov: sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev. Nastavite
napravo, da samodejno onemogoči mobilno podatkovno povezavo, ko količina porabljenih
mobilnih podatkov doseže nastavljeno mejo.
Prav tako lahko vključite funkcijo varčevanja s podatki, da preprečite aplikacijam, ki so
zagnane v ozadju, da pošiljajo ali sprejemajo podatke. Glejte Varčevanje s podatki za več
informacij.
• Upravitelj kartice SIM (modeli z možnostjo dveh kartic SIM): aktivirajte vaši kartici eSIM in
nano-SIM, ter prilagodite nastavitve za kartico SIM. Glejte Upravitelj kartice SIM (modeli z
možnostjo dveh kartic SIM) za več informacij.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Mob. dost. točka in privezovanje: uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot
za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami, če
omrežna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek Wi-Fi, USB ali Bluetooth.
Glejte Mob. dost. točka in privezovanje za več informacij.
• Več nastavitev povezave: prilagodite nastavitve za krmiljenje drugih funkcij. Glejte Več
nastavitev povezave za več informacij.
167
Nastavitve
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
1
2
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Wi-Fi in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi.
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Vpišite geslo in
pritisnite Poveži.
• Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem
vnos gesla ni potreben. Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave z omrežjem,
jo izberite s seznama omrežij in pritisnite Pozabi.
• Če se ne morete pravilno povezati z omrežjem Wi-Fi, ponovno zaženite funkcijo Wi-Fi
naprave ali brezžični usmerjevalnik.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
1
2
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Wi-Fi in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
Pritisnite Wi-Fi Direct.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Če naprave, s katero se želite povezati, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi funkcijo
Wi-Fi Direct.
3
Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Napravi bosta povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct.
168
Nastavitve
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja
dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.
1
2
3
Zaženite aplikacijo Galerija in izberite sliko.
Pritisnite
→ Wi-Fi Direct in nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
Sprejmite zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct na drugi napravi.
Če sta napravi že povezani, bo slika poslana na drugo napravo brez postopka zahteve za
povezavo.
Prekinitev povezave z napravo
1
2
3
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Wi-Fi.
Pritisnite Wi-Fi Direct.
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
Pritisnite ime naprave, da prekinite povezavo z napravami.
169
Nastavitve
Bluetooth
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki
podpirajo Bluetooth.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam). Samsung ni
odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
1
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Bluetooth in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
2
Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.
Zaznane naprave bodo prikazane na seznamu.
Če naprave s katero se želite seznaniti ni na seznamu, nastavite napravo za vklop načina za
seznanitev prek Bluetooth. Glejte navodila za uporabo druge naprave.
Vaša naprava je vidna drugim napravam, medtem ko je odprt zaslon za nastavitev
Bluetooth.
3
Za potrditev sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na vaši napravi.
Napravi bodo povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Bluetooth.
170
Nastavitve
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth
lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer
pošiljanja slike na drugo napravo.
1
2
3
Zaženite aplikacijo Galerija in izberite sliko.
Pritisnite
→ Bluetooth in nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost.
Sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na drugi napravi.
Dvojni zvok
S pametnim telefonom lahko povežete do dve zvočni napravi Bluetooth. Povežete lahko dvoje
slušalk ali dva zvočnika Bluetooth za istočasno uporabo.
Da lahko uporabljate to funkcijo, morata zvočni napravi Bluetooth, ki ju želite povezati,
podpirati funkcijo Zvok.
1
2
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Bluetooth in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
Zaznane naprave bodo prikazane na seznamu.
Pritisnite → Napredno, pritisnite stikalo Dvojni zvok, da ga vključite, in nato pritisnite
tipko za nazaj.
171
Nastavitve
3
4
5
Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.
Če naprava, ki jo želite seznaniti, ni na seznamu, vklopite njeno možnost vidnosti ali odprite
način seznanjanja prek povezave Bluetooth na napravi. Za več informacij glejte navodila za
uporabo naprave.
Pritisnite
poleg povezane naprave in pritisnite stikalo Zvok, da ga vključite.
Izberite drugo napravo na seznamu in vklopite njeno funkcijo Zvok.
Pozabljanje naprav Bluetooth
1
2
3
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Bluetooth.
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
Pritisnite
zraven imena naprave za preklic seznanitve.
Pritisnite Prekliči seznanitev.
NFC in plačilo
Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu
potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški
promet ali dogodke.
Naprava vključuje vgrajeno anteno NFC. Z napravo ravnajte previdno, če želite preprečiti
poškodbe antene NFC.
172
Nastavitve
Branje podatkov iz oznak NFC
Funkcijo NFC uporabite za branje podatkov o izdelku iz oznak NFC.
1
2
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave in nato pritisnite stikalo NFC in plačilo, da ga
vklopite.
Postavite področje NFC antene, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC.
Prikazale se bodo informacije z oznake.
Zagotovite, da je zaslon naprave vklopljen in odklenjen. Drugače naprava ne bo prebrala
oznak NFC ali prejemala podatkov.
173
Nastavitve
Plačevanje s funkcijo NFC
Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno
storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.
1
2
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave in nato pritisnite stikalo NFC in plačilo, da ga
vklopite.
Dotaknite se s področjem NFC antene, na zadnji strani vaše naprave, bralnika kartic NFC.
Da nastavite privzeto aplikacijo za plačevanje, odprite zaslon nastavitev in pritisnite Povezave →
NFC in plačilo → Pritisni in plačaj → PLAČILO in nato izberite aplikacijo.
Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.
Pošiljanje podatkov s funkcijo NFC
Prenašaje podatke, kot so slike ali stiki, z drugimi napravami tako, da vzpostavite stik med NFC
anteno vaše naprave in NFC anteno druge naprave.
1
2
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → NFC in plačilo in nato pritisnite stikalo, da ga
vklopite.
Izberite element za pošiljanje in se z anteno NFC vaše naprave dotaknite antene NFC druge
naprave.
174
Nastavitve
3
Ko se na zaslonu prikaže Dotaknite se za prenos., pritisnite zaslon naprave za pošiljanje
elementa.
Če obe napravi skušata poslati podatke hkrati, morda prenos datoteke ne bo uspešen.
Varčevanje s podatki
Zmanjšate porabo podatkov, tako da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, da pošiljajo
ali sprejemajo podatke.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Poraba podatkov → Varčevanje s podatki in
pritisnite stikalo, da ga vključite.
Ko je vključena funkcija varčevanja s podatki, se na vrstici stanja prikaže ikona
.
Vključena je funkcija
varčevanja s podatki
Za izbiro aplikacij pri katerih ne želite omejiti uporabe podatkov, pritisnite Dov. ap., ko je
vkl. Var. s pod. in izberite aplikacije.
175
Nastavitve
Aplik. samo za mobilne podatke
Izberite, da bodo aplikacije vedno uporabile mobilne podatke, tudi ko je naprava povezana z
omrežjem Wi-Fi.
Na primer, nastavite lahko, da naprava uporabi samo mobilne podatke za aplikacije, ki jih želite
zaščititi, ali za aplikacije za pretakanje, ki se lahko prekinejo. Tudi če ne izklopite funkcije Wi-Fi, se
bodo aplikacije zagnale z uporabo mobilnih podatkov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Poraba podatkov → Aplik. samo za mobilne
podatke, pritisnite stikalo, da ga vklopite, in nato pritisnite stikala ob želenih aplikacijah.
Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
Upravitelj kartice SIM (modeli z možnostjo dveh kartic SIM)
Aktivirajte vaši kartici eSIM ali nano-SIM, ter prilagodite nastavitve za kartico SIM. Glejte Uporaba
eSIM in kartice nano-SIM (modeli z dvojno kartico SIM) za več informacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Upravitelj kartice SIM.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Klici: izberite kartico eSIM ali nano-SIM za glasovne klice.
• Besedilna sporočila: izberite kartico eSIM ali nano-SIM za sporočanje.
• Prenos podat. prek mob. omrežja: izberite kartico eSIM ali nano-SIM za podatkovne
storitve.
• Potrdite kartico SIM za klice: nastavite napravo tako, da vas vpraša, katero kartico eSIM ali
nano-SIM želite uporabiti za naslednji klic, kadar kličete brez uporabe prednostne kartice
eSIM ali nano-SIM za klicanje.
• Delovanje dveh kartic SIM: dovolite, da naprava sprejme dohodne klice z druge kartice
eSIM ali nano-SIM, ki je ne uporabljate med klicem.
Ko je ta funkcija vključena, je lahko posredovanje klicev zaračunano, odvisno od
regije ali operaterja.
• Zaklepanje nastavitev eSIM: nastavite napravo, da prepreči spremembe nastavitev
mobilnega paketa eSIM.
• Odstrani vse mobilne naročnine eSIM: odstranite vse mobilne pakete aktivne kartice eSIM.
176
Nastavitve
Mob. dost. točka in privezovanje
Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne
povezave med napravo in drugimi napravami, če omrežna povezava ni na voljo. Povezave lahko
vzpostavite prek Wi-Fi, USB ali Bluetooth.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Mob. dost. točka in privezovanje.
Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
• Mobilna dostopna točka: uporabite dostopno točko mobile hotspot za souporabo
povezave z mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami.
• Internet prek vmesnika Bluetooth: uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth
za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami
prek Bluetooth.
• USB modem: uporabite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo
mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom prek USB-ja. Ko je povezana z
osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.
Uporaba dostopne točke mobile hotspot
Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne
povezave med napravo in drugimi napravami.
1
2
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Mob. dost. točka in privezovanje → Mobilna
dostopna točka.
Pritisnite stikalo, da ga vključite.
V vrstici stanja se prikaže ikona
omrežij Wi-Fi.
. Druge naprave lahko najdejo vašo naprav v seznamu
Za nastavitev gesla za dostopno točko mobile hotspot, pritisnite → Konfiguracija mobilne
dostopne točke in izberite stopnjo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite Shrani.
177
Nastavitve
3
Na zaslonu druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.
• Če mobile hotspot ni najden, na vaši napravi pritisnite → Konfiguracija mobilne
dostopne točke, izberite Pokaži dodatne možnosti in nato prekličite izbiro Skrij
mojo napravo in Uporabi frekvenčni pas 5 GHz, ko je na voljo.
• Če se druga naprava ne more povezati z mobile hotspot, na vaši napravi pritisnite
→ Naprave z dovoljenjem in pritisnite stikalo Samo naprave z dovoljenjem, da ga
izključite.
4
Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.
Več nastavitev povezave
Prilagajanje nastavitev za upravljanje drugih funkcij povezave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Več nastavitev povezave.
• Iskanje naprav v bližini: nastavite napravo, da poišče naprave v bližini s katerimi se lahko
poveže.
• Tiskanje: konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi.
Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek. Glejte
Tiskanje za več informacij.
• MirrorLink: uporabite funkcijo MirrorLink za nadzor aplikacij MirrorLink na napravi prek
monitorja prikazovalne enote v vozilu. Glejte MirrorLink za več informacij.
• Prenos ojačevalca: nastavite napravo, da prenese datoteke, ki so večje od 30 MB, hitreje
s sočasno uporabo omrežja Wi-Fi in mobilnega omrežja. Glejte Prenos ojačevalca za več
informacij.
• VPN: namestite navidezna omrežja (VPN-ji) na vaši napravi za povezavo z zasebnim
omrežjem šole ali podjetja.
• Zasebni DNS: napravo nastavite tako, da uporablja zasebni strežnik DNS z izboljšano
varnostjo.
• Ethernet: ko priključite vmesnik Ethernet, lahko uporabite ožičeno omrežje in konfigurirate
omrežne nastavitve.
178
Nastavitve
Tiskanje
Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Napravo lahko
povežete s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct, ter natisnite slike ali dokumente.
Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
Dodajanje vtičnikov za tiskalnik
Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.
1
2
3
4
5
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Več nastavitev povezave → Tiskanje →
Prenesite vtičnik.
Poiščite vtičnik tiskalnika v Trgovina Play.
Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.
Izberite nameščen vtičnik tiskalnika.
Naprava bo samodejno poiskala tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša
naprava.
Izberite tiskalnik, ki ga želite dodati.
Za ročno dodajanje tiskalnikov pritisnite → Dodaj tiskalnik.
Tiskanje vsebine
Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, odprite seznam možnosti, pritisnite Tiskanje
→
→ Vsi tiskalniki in izberite tiskalnik.
Načini tiskanja se lahko razlikujejo glede na vrsto vsebine.
179
Nastavitve
MirrorLink
Na zaslonu glavne enote vozila lahko prikažete zaslon vaše naprave.
Povežite vašo napravo z vozilom za nadzor aplikacij MirrorLink na napravi prek monitorja
prikazovalne enote vozila.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Več nastavitev povezave → MirrorLink.
Vaša naprava je združljiva z vozili, ki podpirajo različico MirrorLink 1.1 ali novejšo.
Priključite vašo napravo z vozilom prek MirrorLink
Ko funkcijo uporabite prvič, priključite napravo na omrežje Wi-Fi ali mobilno omrežje.
1
Seznanite napravo z vozilom prek Bluetooth.
2
Vašo napravo priključite v vozilo z uporabo kabla USB.
Glejte Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth za več informacij.
Ko sta priključena, dostopajte do aplikacij MirrorLink vaše naprave na monitorju
prikazovalne enote.
Prekinitev povezave MirrorLink
Odklopite kabel USB z vaše naprave in vozila.
180
Nastavitve
Prenos ojačevalca
Nastavite napravo za hitrejši prenos datotek, ki so večje od 30 MB, prek Wi-Fi in mobilnega
omrežja hkrati. Močnejši signal Wi-Fi zagotavlja večjo hitrost prenosa.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Več nastavitev povezave → Prenos ojačevalca in
pritisnite stikalo, da ga vključite.
• Ta funkcijo morda ne podpirajo vse naprave.
• Pri prenosu datotek prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.
• Pri prenosu večjih datotek se lahko naprava segreje. Če naprava preseže nastavljeno
temperaturo, se bo funkcija izklopila.
• Če omrežni signali niso stabilni, lahko to vpliva na hitrost in delovanje te funkcije.
• Če imata povezava Wi-Fi in povezava prek mobilnega omrežja znatno različne hitrosti
prenosa, naprava uporabi samo najhitrejšo povezavo.
• Ta funkcija podpira protokola Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 in Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Te funkcije ne morete uporabiti z drugimi
protokoli, kot je FTP.
Zvoki in vibriranje
Možnosti
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zvoki in vibriranje.
• Način zvoka: nastavite napravo za uporabo zvočnega načina, načina vibriranja ali tihega
načina.
• Vibriranje med zvonjenjem: nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za
dohodne klice.
• Melodija zvonjenja: spremenite melodijo zvonjenja.
• Vzorec tresenja: izberite vzorec tresenja.
181
Nastavitve
• Zvoki za obvestila: spremenite zvoke za obvestilo.
• Glasnost: nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski
zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
• Moč tresenja: prilagodite moč tresenja za obveščanje.
• Uporaba tipk za glas. za medije: nastavite napravo, da prilagodi glasnost medija ob pritisku
tipke za glasnost.
• Sistemski zvoki in vibriranje: nastavite napravo, da sproži zvok ali zavibrira za dejanja, kot so
vklop ali izklop zaslona ali krmiljenje zaslona na dotik.
• Napredne nastavitve zvoka: optimizirajte nastavitve v primeru predvajanja medijske
vsebine. Glejte Dolby Atmos (prostorski zvok) ali Ločite zvok aplikacije za več informacij.
Dolby Atmos (prostorski zvok)
Izberite način za prostorski zvok, ki je optimiziran za različne tipe zvoka, kot so filmi, glasba in
zvok. Z Dolby Atmos lahko doživite gibljivi zvok, ki se pretaka okoli vas.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zvoki in vibriranje → Napredne nastavitve zvoka → Kakovost
zvoka in učinki → Dolby Atmos, pritisnite stikalo, da ga vključite, nato pa izberite način.
Ločite zvok aplikacije
Nastavite napravo, da predvaja zvok medijske vsebine z določene aplikacije, na povezanem
zvočniku Bluetooth ali slušalkah, ločeno od drugih aplikacij.
Na primer, med poslušanjem aplikacije Navigacija prek zvočnika naprave lahko hkrati poslušate
predvajanja z aplikacije Glasba prek zvočnika Bluetooth vozila.
1
2
3
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zvoki in vibriranje → Napredne nastavitve zvoka →
Ločite zvok aplikacije in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
Izberite aplikacijo za ločeno predvajanje medijske vsebine in pritisnite tipko za nazaj.
Izberite napravo za predvajanje medijskega zvoka izbrane aplikacije.
182
Nastavitve
Obvestila
Spremenite nastavitve obvestila.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Obvestila.
• Značke ikone aplikacije: spremenite nastavitve za značke ikon aplikacij.
• Ne moti: nastavite napravo, da utiša dohodne klice, zvoke obvestil in večpredstavnostno
vsebino, razen dovoljenih izjem.
• Vrstica stanja: nastavite napravo, da v vrstici stanja prikaže samo tri nedavna obvestila in
možnost prikaza preostale ravni napolnjenosti baterija v odstotkih.
• Nedavno poslano: oglejte si aplikacije, ki so prejele nedavna obvestila, in spremenite
nastavitve za obvestila. Če želite prilagoditi nastavitve obvestil za več aplikacij, pritisnite
→ Vse in izberite aplikacijo s seznama aplikacij.
Pokaži vse →
Zaslon
Možnosti
Spremenite nastavitve zaslona in domačega zaslona.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon.
• Svetlost: prilagodite svetlost zaslona.
• Prilagodljiva svetlost: nastavite napravo, da sledi prilagoditvam osvetlitve in jih uporabi
samodejno ob podobnih svetlobnih pogojih.
• Filter modre svetlobe: vklopite filter modre svetlobe in spremenite nastavitve filtra. Glejte
Filter modre svetlobe za več informacij.
• Nočni način: zmanjšajte naprezanje oči z uporabo temne teme, ko uporabljate napravo
ponoči ali v temnem prostoru. Glejte Nočni način za več informacij.
183
Nastavitve
• Način zaslona: spremenite način zaslona, da prilagodite barvo in kontrast zaslona. Glejte
Zamenjava načina zaslona ali prilagoditev barve zaslona za več informacij.
• Velikost in slog pisave: spremenite velikost pisave in slog.
• Povečava zaslona: spremenite nastavitev za povečavo zaslona.
• Celozaslonske aplikacije: izberite aplikacije, ki jih želite uporabiti v celozaslonskem prikazu.
Napravo lahko prav tako nastavite, da z zaslona skrije fotoaparat na sprednji strani.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Domači zaslon: konfigurirajte nastavitve za domači zaslon, kot sta mreža zaslona ali
postavitev.
• Preprosti način: preklopite na enostavni način za prikaz večjih ikon in uporabo enostavnejše
postavitve domačega zaslona.
• Navigacijska vrstica: spremenite nastavitve navigacijske vrstice. Glejte Navigacijska vrstica
(izbirne tipke) za več informacij.
• Nadalj. izv. apl. na spr. zasl.: nastavite napravo tako, da prikaže aplikacije, ki jih uporabljate
na glavnem zaslonu, na sprednjem zaslonu, ko zložite napravo.
• Zaščita pred nenamernim dotikom: nastavite napravo, da prepreči zaznavanje dotika v
temnem prostoru, kot sta žep ali torba.
• Občutljivost na dotik: povečajte občutljivost na dotik zaslona za uporabo z zaščitami za
salon.
• Ohranjevalnik zaslona: nastavite zagon ohranjevalnika zaslona, ko se naprava polni. Glejte
Ohranjevalnik zaslona za več informacij.
184
Nastavitve
Filter modre svetlobe
Zmanjšajte naprezanje oči z omejevanjem modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon.
Ko gledate videoposnetke HDR iz video storitev izključno za HDR, filter modre svetlobe
morda ne bo uporabljen.
1
2
3
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon → Filter modre svetlobe in nato pritisnite stikalo
Vklopite zdaj, da ga vklopite.
Vlecite vrstico za prilagoditev, da nastavite prepustnost filtra.
Da nastavite razpored, ko bo filter modre svetlobe uporabljen za zaslon, pritisnite stikalo
Vklop ob načrtovani uri, da ga vklopite in izberite možnost.
• Od mraka do zore: napravo nastavite tako, da uporabi filter modre svetlobe ponoči in ga
izklopi zjutraj, glede na vašo trenutno lokacijo.
• Urnik po meri: nastavite določen čas, ko bo uporabljen filter modre svetlobe.
Nočni način
Zmanjšajte naprezanje oči z uporabo temne teme, ko uporabljate napravo ponoči ali v temnem
prostoru.
• Temna tema morda ne bo uporabljena v nekaterih aplikacijah.
• Nočni način lahko hitro vklopite ali izklopite na plošči z obvestili. Odprite ploščo z
obvestili, podrsajte navzdol po njej in nato pritisnite
(Nočni način).
1
2
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon → Nočni način in nato pritisnite stikalo Vklopite
zdaj, da ga vklopite.
Da nastavite razpored, ko bo nočni način uporabljen za zaslon, pritisnite stikalo Vklop ob
načrtovani uri, da ga vklopite in izberite možnost.
• Od mraka do zore: napravo nastavite tako, da vklopi nočni način ponoči in ga izklopi
zjutraj, glede na vašo trenutno lokacijo.
• Urnik po meri: nastavite določen čas, ko se bo nočni način vklopil in izklopil.
185
Nastavitve
Zamenjava načina zaslona ali prilagoditev barve zaslona
Zamenjajte način zaslona ali prilagodite barvo zaslona po svojih željah.
Spreminjanje načina zaslona
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon → Način zaslona in izberite način, ki ga želite.
• Živo: ta možnost optimizira barvni obseg, nasičenost in ostrino zaslona. Ravnovesje barve
zaslona lahko prav tako prilagodite po vrednosti barve.
• Naravno: ta možnost prilagodi zaslon naravnemu odtenku.
• Barvo zaslona lahko prilagodite samo v načinu Živo.
• Način Živo morda ni združljiv z aplikacijami tretjih oseb.
• Pri uporabi filtra modre luči ne morete spreminjati način zaslona.
Optimizacija barvnega razmerja čez cel zaslon.
Optimizirajte barvo zaslon s prilagoditvijo barvnih tonov glede na vaše preference.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon → Način zaslona → Živo in prilagodite drsnik za
prilagoditev barve pod možnostjo Ravnovesje beline.
Ko povlečete drsnik za prilagoditev barve proti Hladno, se poveča modri barvni ton. Ko
povlečete drsnik proti Toplo, se poveča rdeči barvni ton.
Prilagoditev tona zaslona glede na vrednost barve
Povečajte ali znižajte določen barvni ton s prilagoditvijo posameznih vrednosti Rdeča, Zelena ali
Modra.
1
2
3
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon → Način zaslona → Živo.
Pritisnite Napredne nastavitve.
Prilagodite vrstico za R (rdečo), G (zeleno) ali B (modro) glede na svoje potrebe.
Zaslon za ton zaslona bo prilagojen.
186
Nastavitve
Ohranjevalnik zaslona
Ob samodejnem izklopu zaslona lahko za ohranjevalnik zaslona nastavite prikaz slik.
Ohranjevalnik zaslona bo prikazan med polnjenjem naprave.
1
2
3
4
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon → Ohranjevalnik zaslona in nato pritisnite stikalo,
da ga vključite.
Izberite možnost.
Če izberete Okvir fotografije ali Google Foto, se zažene diaprojekcija izbranih slik. Če
izberete Fotografska miza, se izbrane slike prikažejo na majhnih prekrivajočih karticah.
Pritisnite
za izbiro albuma za prikaz slik.
Ko končate, pritisnite tipko za nazaj.
Za predogled izbrane možnosti pritisnite Predogled.
Zaslon se vklopi, če med prikazovanjem ohranjevalnika zaslona pritisnite zaslon.
Ozadja in teme
Spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjen zaslon ali uporabite različne teme za
napravo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Ozadja in teme.
• Ozadja: spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
• Teme: zamenjajte temo naprave.
• Ikone: spremenite stil ikone.
• AOD-ji: izberite sliko za prikaz s funkcijo Always On Display.
187
Nastavitve
Zaklenjen zaslon
Možnosti
Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklenjen zaslon.
Razpoložljive možnosti so odvisne od izbrane metode za zaklep zaslona.
• Vrsta zaklepanja zaslona: spremenite metodo za zaklep zaslona.
• Smart Lock: nastavite napravo, da se samodejno odklene, ko zazna zaupanja vredne kraje ali
naprave. Glejte Smart Lock za več informacij.
• Nastavitve varnega zaklepanja: spremenite nastavitve varnega zaklepa za izbrano metodo
zaklepanja.
• Always On Display: nastavite napravo, da prikaže informacije, ko je zaslon izklopljen. Glejte
Always On Display za več informacij.
• Slog ure: spremenite tip in barvo ure na zaklenjenem zaslonu.
• Ura na gostovanju: spremenite uro, da prikaže tako lokalno kot domačo časovno območje
na zaklenjenem zaslonu med gostovanjem.
• FaceWidgets: spremenite nastavitve za elemente, ki so prikazani na zaklenjenem zaslonu.
• Podatki o stiku: nastavite napravo, da prikaže informacije o stiku, kot je elektronski naslov,
na zaklenjenem zaslonu.
• Obvestila: nastavite, kako naj se prikažejo obvestila na zaklenjenem zaslonu.
• Bližnjice do aplikacij: izberite aplikacije za katere želite prikazati bližnjice na zaklenjenem
zaslonu.
• Dinamičen zaklenjen zaslon: izberite slikovni paket iz različnih kategorij in ga uporabite kot
ozadje na za zaklenjen zaslon.
• Več o zaklenjenem zaslonu: oglejte si različico zaklenjenega zaslona in pravne informacije.
188
Nastavitve
Smart Lock
Nastavite napravo, da se samodejno odklene in ostane odklenjena, ko zazna zaupanja vredne
kraje ali naprave.
Na primer, če ste nastavili svoj dom kot zaupanja vreden kraj, bo naprava ob vaši vrnitvi domov
zaznala kraj in se samodejno odklenila.
• Ta funkcija bo na voljo za uporabo po nastavitvi metode za odklep zaslona.
• Če naprave ne uporabite po štirih urah ali ko vklopite napravo, morate zaslon odkleniti
z uporabo nastavljenega vzorca, kode PIN ali gesla.
1
2
3
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklenjen zaslon → Smart Lock.
Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Izberite možnost in sledite navodilom na zaslonu za končanje nastavitve.
Biometrični podatki in varnost
Možnosti
Spremenite nastavitve za zaščito naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Biometrični podatki in varnost.
• Prepoznavanje obraza: nastavite napravo, da odklene zaslon s prepoznavanjem vašega
obraza. Glejte Prepoznavanje obraza za več informacij.
• Prstni odtisi: registrirajte vaše prstne odtise za odklep zaslona. Glejte Prepoznavanje prstnih
odtisov za več informacij.
• Lastne nastav. za biometr. pod.: spremenite nastavitve za biometrične podatke.
189
Nastavitve
• Google Play Protect: nastavite napravo, da pregleda škodljive aplikacije in vedenje ter vas
opozori o možni škodi in jih odstrani.
• Poišči moj mobilni telefon: vključite ali izključite funkcijo Poišči moj mobilni telefon.
Obiščete spletno mesto Poišči moj mobilni telefon (findmymobile.samsung.com) in sledite
ter nadzirajte vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.
Prav tako lahko dovolite lokacijskim storitvam Google, da ponudijo bolj natančne
informacije o lokaciji vaše naprave.
• Varnostna posodobitev: oglejte si različico programske opreme vaše naprave in preverite
posodobitve.
• Samsung Pass: enostavno in varno potrdite vaši identiteto prek vaših biometričnih
podatkov. Glejte Samsung Pass za več informacij.
• Namestitev neznanih aplikacij: nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih
virov.
• Varna mapa: ustvarite varno mapo, da zaščitite vašo zasebno vsebino in aplikacije pred
drugimi. Glejte Varna mapa za več informacij.
• Druge varnostne nastavitve: konfigurirajte dodatne varnostne nastavitve.
• Lokacija: spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
• Dovoljenja aplikacije: oglejte si seznam funkcij in aplikacij, ki imajo dovoljenja za njihovo
uporabo. Prav tako lahko uredite nastavite za dovoljenja.
• Pošiljanje diagnost. podatkov: nastavite napravo, da samodejno pošlje diagnostične
podatke in podatke o uporabi naprave podjetju Samsung.
• Prejemanje marketinškega gradiva: nastavite, če želite prejemati Samsungove informacije
trženja, kot so posebne ponudbe, ugodnosti članstva in glasila.
190
Nastavitve
Prepoznavanje obraza
Napravo lahko nastavite, da odklene zaslon s prepoznavanjem vašega obraza.
• Če za metodo za zaklep zaslona uporabite svoj obraz, po vklopu naprave ne boste
mogli uporabite svojega obraza za prvi odklep zaslona. Za uporabo te naprave morate
odkleniti zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji
obraza. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.
• Če zamenjate način zaklepa zaslona na Podrsaj ali Brez, ki nista varna, bodo vsi vaši
biometrični podatki izbrisani. Če želite uporabiti biometrične podatke v aplikacijah ali
funkcijah, morate ponovno registrirati svoje biometrične podatke.
Previdnostni ukrepi za uporabo prepoznavanja obraza
Pred uporabo prepoznavanja obraza za odklep naprave upoštevajte naslednje previdnostne
ukrepe:
• Vašo napravo lahko odklene nekdo ali nekaj, kar vam je podobno.
• Prepoznavanje obraza je manj varno kot vzorec, PIN ali geslo.
Za boljšo prepoznavanje obraza
Ob uporabi prepoznavanja obraza upoštevajte naslednje:
• Upoštevajte razmere ob registraciji, kot so nošenje očal, kape, maske, brada ali močna
naličenost
• Ob registraciji poskrbite, da ste v dobro osvetljenem prostoru in da je objektiv fotoaparata
čist
• Za boljše rezultate ujemanja poskrbite, da vaša slika ni zamegljena
191
Nastavitve
Registracija obraza
Za boljšo registracijo obraza registrirajte obraz v prostoru, brez direktne sončne svetlobe.
1
2
3
4
5
6
Na zaslonu Nastavitve pritisnite Biometrični podatki in varnost → Prepoznavanje obraza.
Preberite navodila na zaslonu in pritisnite Nadaljuj.
Nastavite metodo za zaklep zaslona.
Izberite ali nosite očala ali ne in nato pritisnite Nadaljuj.
Napravo držite tako, da je zaslon obrnjen proti vam, in glejte v zaslon.
Obraz umestite znotraj okvirja na zaslonu.
Kamera bo skenirala vaš obraz.
Če odklep zaslona z vašim obrazom ne deluje pravilno, pritisnite Odstranitev podatkov
o obrazu, da odstranite registriran obraz, ter ponovno registrirajte svoj obraz.
Izbris podatkov registriranega obraza
Podatke obraza, ki ste ga registrirali, lahko izbrišete.
1
2
3
Na zaslonu Nastavitve pritisnite Biometrični podatki in varnost → Prepoznavanje obraza.
Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Pritisnite Odstranitev podatkov o obrazu → Odstrani.
Ko je registriran obraz izbrisan, bodo vse povezane funkcije prav tako izključene.
192
Nastavitve
Odklep zaslona z obrazom
Namesto uporabe vzorca, kode PIN ali gesla za odklep zaslona, uporabite svoj obraz.
1
2
3
Na zaslonu Nastavitve pritisnite Biometrični podatki in varnost → Prepoznavanje obraza.
Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Pritisnite stikalo Odklepanje z obrazom, da ga vključite.
• Če želite napravo nastaviti tako, da odklene zaslon brez podrsavanja po zaklenjenem
zaslonu po prepoznavi vašega obraza, pritisnite stikalo Ostani na zaklenjenem
zaslonu, da ga izklopite.
• Če želite zmanjšati možnost prepoznavanja obrazov v fotografijah ali videoposnetkih,
pritisnite stikalo Hitrejše prepoznavanje, da ga izključite. To lahko zmanjša hitrost
prepoznavanja obraza.
• Če želite povečati hitrost prepoznavanja v temnem prostoru, pritisnite stikalo
Povečanje svetlosti zaslona, da ga vklopite.
4
Na zaklenjenem zaslonu glejte v zaslon.
Ko je vaš obraz prepoznan, lahko odklenete zaslon z uporabo vseh dodatnih metod za
zaklepanje zaslona. Če vaš obraz ni prepoznan, uporabite prednastavljeno metodo za
zaklepanje zaslona.
193
Nastavitve
Prepoznavanje prstnih odtisov
Za delovanje prepoznavanja prstnih odtisov morate podatke o vašem prstnem odtisu registrirati
in shraniti v vašo napravo. Po registraciji lahko napravo nastavite, da vaš prstni odtis uporablja za
naslednje funkcije:
• Zaklep zaslona
• Varna mapa
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Prepoznavanje prstnega odtisa uporablja edinstvene karakteristike posameznega
prstnega odtisa za izboljšanje varnosti vaše naprave. Verjetnost, da senzor za prstne
odtise zamenja dva različna prstna odtisa, je zelo majhna. Vendar lahko senzor v zelo
redkih primerih dva različna prstna odtisa, ki sta si zelo podobna, prepozna kot enaka.
• Če za metodo za zaklep zaslona uporabite svoj prstni odtis, po vklopu naprave ne
boste mogli uporabite svojega prstnega odtisa za prvi odklep zaslona. Za uporabo
te naprave morate odkleniti zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga
nastavili ob registraciji prstnega odtisa. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.
• Če vaš prstni odtis ni prepoznan, odklenite napravo z uporabo vzorca, kode PIN ali
gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega odtisa, in nato ponovno registrirajte
prstni odtis. Če pozabite vzorec, kodo PIN ali geslo, ne boste mogli uporabljati
naprave, če je ne boste ponastavili. Samsung ni odgovoren za izgube podatkov ali
nevšečnosti, ki so posledica pozabljenih kod za odklep.
• Če zamenjate način zaklepa zaslona na Podrsaj ali Brez, ki nista varna, bodo vsi vaši
biometrični podatki izbrisani. Če želite uporabiti biometrične podatke v aplikacijah ali
funkcijah, morate ponovno registrirati svoje biometrične podatke.
194
Nastavitve
Za boljšo prepoznavanje prstnega odtisa
Pri optičnem branju vašega prstnega odtisa na napravi bodite pozorni na naslednje pogoje, ki
lahko vplivajo na delovanje funkcije:
• Naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov z gubami ali brazdami.
• Pri malih ali tankih prstih naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov.
• Če želite izboljšati učinkovitost prepoznavanja, registrirajte prstne odtise roke, ki jo
najpogosteje uporabljate za opravljanje opravil na napravi.
• Naprava vsebuje vgrajen senzor za prepoznavanje prstnih odtisov na strani. Zagotovite, da
senzor za prepoznavanje prstnega odtisa ne popraskate oz. ne poškodujete s kovinskimi
predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice.
• Če senzor za prepoznavanje prstnih odtisov prekrijete z zaščitno folijo, nalepkami ali
drugimi dodatki, se lahko hitrost prepoznavanja prstnega odtisa zmanjša. Če je senzor za
prepoznavanje prstnih odtisov sprva prekrit z zaščitno folijo, jo pred uporabo senzorja za
prepoznavanje prstnih odtisov odstranite.
• Zagotovite, da so senzor za prepoznavanje prstnih odtisov in vaši prsti čisti in suhi.
• Če upognete prst ali uporabite konico prsta, naprava morda ne bo prepoznala vašega
prstnega odtisa. Z vašim prstom prekrijte celotno senzor za prepoznavanje prstnega odtisa.
• V suhih prostorih se lahko v napravi poveča statična elektrika. Izogibajte se uporabi te
funkcije v suhih okoljih ali pa se pred uporabo funkcije razelektrite z dotikom kovinskega
predmeta.
Registracija prstnih odtisov
1
2
3
Na zaslonu nastavitev pritisnite Biometrični podatki in varnost → Prstni odtisi.
Preberite navodila na zaslonu in pritisnite Nadaljuj.
Nastavite metodo za zaklep zaslona.
195
Nastavitve
4
Registrirajte svoj prstni odtis.
Postavite vaš prst na senzor za prepoznavanje prstnega odtisa. Ko naprava zazna vaš prst, ga
dvignite in ponovno položite na senzor za prepoznavanje prstnega odtisa.
Ponavljajte ta korak dokler prstni odtis ni registriran.
5
Ko končate z registracijo svojih prstnih odtisov, pritisnite Končano.
Preverjanje registriranih prstnih odtisov
Če je vaš prstni odtis registriran, lahko preverite tako, da prst položite na senzor za prepoznavanje
prstnih odtisov.
1
2
Na zaslonu nastavitev pritisnite Biometrični podatki in varnost → Prstni odtisi.
Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
196
Nastavitve
3
4
Pritisnite Preverjanje dodanih prstnih odtisov.
Postavite vaš prst na senzor za prepoznavanje prstnega odtisa.
Prikazan bo rezultat prepoznavanja.
Izbris registriranih prstni odtisov
Registrirane prstne odtise lahko izbrišete.
1
2
3
Na zaslonu nastavitev pritisnite Biometrični podatki in varnost → Prstni odtisi.
Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Izberite prstni odtis, ki ga želite izbrisati, in pritisnite Odstrani.
Odklep zaslon s prstnimi odtisi.
Namesto, da uporabite vzorec, PIN ali geslo za odklep zaslona, uporabite svoj prstni odtis.
1
2
3
4
Na zaslonu nastavitev pritisnite Biometrični podatki in varnost → Prstni odtisi.
Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Pritisnite stikalo Odklepanje s prs. odtisom, da ga vključite.
Na zaklenjenem zaslonu položite prst na senzor za prepoznavanje prstnega odtisa in optično
preberite svoj prstni odtis.
197
Nastavitve
Samsung Pass
Samsung Pass omogoča enostavnejši in varnejši vpis v vaš račun Samsung, spletna mesta ali
aplikacije z vašimi biometričnimi podatki, namesto vnosa prijavnih podatkov. Samsung Pass vam
prav tako omogoča enostavnejši in hiter vnos osebnih podatkov, kot so naslov ali informacije o
plačilni kartici, prek registriranih biometričnih podatkov.
Registrirajte svoje biometrične podatke v Samsung Pass in nastavite prijavo v podprta spletna
mesta ali aplikacije z uporabo podatkov prek Samsung Pass.
• Za uporabo te funkcije mora biti vaša naprava povezana z omrežjem Wi-Fi ali
mobilnim omrežjem.
• Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung. Glejte Račun Samsung za
več informacij.
• Funkcija vpisa na spletno mesto je na voljo samo za spletna mesta do katerih
dostopate prek aplikacije za Internet. Nekatera spletna mesta morda ne podpirajo te
funkcije.
• Registrirani biometrični podatki in shranjene informacije o plačilni kartici so shranjene
samo na vaši napravi in niso sinhronizirane z drugimi napravami ali strežniki.
Registracija Samsung Pass
Pred uporabo Samsung Pass, registrirajte vaše biometrične podatke v Samsung Pass.
1
2
3
4
5
Na zaslonu Nastavitve pritisnite Biometrični podatki in varnost → Samsung Pass.
Preberite navodila na zaslonu in pritisnite Prijava.
Vnesite ID in geslo vašega računa Samsung in pritisnite Prijava.
Sprejmite pogoje in določila za Samsung Pass.
Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Če niste nastavili metodo za zaklep zaslona, jo ustvarite.
198
Nastavitve
6
Registrirajte svoj prstni odtis.
7
Skenirajte svoj prstni odtis in pritisnite Naprej, da končate registracijo Samsung Pass.
Glejte Prepoznavanje prstnih odtisov za več informacij.
• Če izberete možnost Dodaj Samsung Pass na domači zaslon, bo na domači zaslon
dodana ikona Samsung Pass.
• Če izberete možnost Uporabi aplikacijo Samsung Pass namesto gesla za Samsung
account, lahko uporabite svoje registrirane biometrične podatke za potrditev vaše
identitete namesto vnosa gesla za račun Samsung.
Potrjevanje gesla za račun Samsung
Registrirane biometrične podatke za potrditev vaše identitete namesto vnosa gesla za račun
Samsung lahko uporabite, na primer, ob nakupu vsebine iz Galaxy Store.
1
2
3
Na zaslonu Nastavitve pritisnite Biometrični podatki in varnost → Samsung Pass.
Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Pritisnite → Nastavitve → Samsung account in nato pritisnite stikalo Potrditev z:
Samsung Pass, da ga vključite.
Uporaba Samsung Pass za vpis na spletna mesta
Z uporabo Samsung Pass se lahko enostavno prijavite v spletna mesta, ki podpirajo samodejno
izpolnjevanje.
1
2
3
Odprite spletno mesto v katerega se želite prijaviti.
Vnesite vaše uporabniško ime in geslo, ter nato pritisnite tipko za prijavo na spletnem mestu.
Ko se prikaže pojavno okno, ki sprašuje, če želite shraniti informacije za prijavo, izberite
Prijava s podatki za Samsung Pass in pritisnite Shrani.
Zdaj lahko uporabljate biometrične podatke, ki ste jih registrirali v Samsung Pass, za vpis v
spletno mesto.
199
Nastavitve
Uporaba Samsung Pass za vpis v aplikacije
Z uporabo Samsung Pass se lahko enostavno prijavite v aplikacije, ki podpirajo samodejno
izpolnjevanje.
1
2
3
Odprite aplikacijo v katerega se želite prijaviti.
Vnesite vaše uporabniško ime in geslo, ter nato pritisnite tipko za prijavo v aplikacijo.
Ko se pojavi okno, ki vas sprašuje, če želite shraniti informacije za prijavo, pritisnite Shrani.
Zdaj lahko uporabljate biometrične podatke, ki ste jih registrirali v Samsung Pass, za vpis v
aplikacijo.
Urejanje podatkov za vpis
Oglejte si seznam spletnih strani in aplikacij, ki ste jih nastavili za uporabo s Samsung Pass in
urejajte informacije za prijavo.
1
2
3
4
Na zaslonu Nastavitve pritisnite Biometrični podatki in varnost → Samsung Pass.
Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Pritisnite Prijava in izberite spletno mesto ali aplikacijo iz seznama.
Pritisnite Uredi in spremenite svoj ID, geslo ali ime spletnega mesta ali aplikacije.
Za izbris spletnega mesta ali aplikacije pritisnite Izbriši.
Uporaba Samsung Pass s spletnimi mesti in aplikacijami
Ko uporabljate spletna mesta in aplikacije, ki podpirajo Samsung Pass, se lahko enostavno
vpišete s Samsung Pass.
Za ogled seznama spletnih mest in aplikacij, ki podpirajo Samsung Pass, na zaslonu nastavitev
pritisnite Biometrični podatki in varnost → Samsung Pass, odklenite zaslon z uporabo
prednastavljene metode za zaklepanje zaslona in nato pritisnite → Partnerji. Če ni spletnih
mest ali aplikacij, ki podpirajo Samsung Pass, se možnost Partnerji ne bo prikazala.
• Razpoložljivost spletnih mest in aplikacij je lahko odvisna od regije in ponudnika
storitev.
• Samsung ni odgovoren za izgubo ali neprijetnosti, ki jih povzroči vpis v spletna mesta
ali aplikacije prek Samsung Pass.
200
Nastavitve
Samodejni vnos osebnih podatkov.
Z uporabo Samsung Pass lahko enostavno vnesete vaš naslov ali podatke o plačilni kartici v
aplikacije, ki podpirajo samodejno izpolnjevanje osebnih podatkov.
1
2
3
4
Na zaslonu Nastavitve pritisnite Biometrični podatki in varnost → Samsung Pass.
Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Pritisnite Samod. izpolnj. obr. in izberite Dodaj naslov ali Dodaj kartico.
Vnesite informacije in pritisnite Shrani.
Zdaj lahko uporabljate biometrične podatke, ki ste jih registrirali v Samsung Pass, pri
samodejnem vnosu osebnih podatkov v podprtih aplikacijah.
Izbris podatkov Samsung Pass.
Svoje biometrične podatke, podatke za vpis in podatke, ki so registrirani v Samsung Pass, lahko
izbrišete. Vaše strinjanje s pogoji in določili in vaš račun Samsung bosta ostala aktivna.
1
2
3
4
Na zaslonu Nastavitve pritisnite Biometrični podatki in varnost → Samsung Pass.
Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Pritisnite → Nastavitve → Brisanje podatkov.
Vnesite geslo vašega računa Samsung in pritisnite V redu.
Vaši podatki Samsung Pass bodo izbrisani.
201
Nastavitve
Varna mapa
Varna mapa ščiti vašo zasebno vsebino in aplikacije, kot so fotografije in stiki, pred dostopom s
strani drugih oseb. Varnost vaše zasebne vsebine in aplikacij lahko ohranite tudi, ko je naprava
odklenjena.
Varna mapa je ločeno, zaščiteno območje za shranjevanje. Podatkov v varni mapi ni
mogoče prenesti na druge naprave prek neodobrenih načinov skupne rabe, kot je USB
ali Wi-Fi Direct. Če poskusite prilagajati operacijski sistem ali spreminjati programsko
opremo, se bo varna mapa samodejno zaklenila in postala nedostopna. Preden podatke
shranite v varno mapo, ustvarite varnostno kopijo podatkov na drugi lvarni okaciji.
Za uporabo varne mape se morate prijaviti v račun Samsung.
202
Nastavitve
Nastavitev varne mape
1
2
3
4
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Biometrični podatki in varnost → Varna mapa.
Sprejmite pogoje in določila za varno mapo.
Vnesite ID in geslo vašega računa Samsung in pritisnite Prijava.
Izberite metodo zaklepanja za varno mapo in sledite navodilom na zaslonu za dokončanje
nastavitve.
Za spremembo imena ali barve ikone varne mape pritisnite → Prilagodi.
• Ko zaženete aplikacijo Varna mapa, morate odkleniti aplikacijo z uporabo
prednastavljene metode zaklepa.
• Če pozabite vašo kodo za odklep varne mape, jo lahko ponastavite prek vašega
računa Samsung. Pritisnite tipko na dnu zaklenjenega zaslona in vnesite geslo vašega
računa Samsung.
Nastavitev samodejnega zaklepa za varno mapo
Napravo nastavite tako, da samodejno zaklene varno mapo, kadar ta ni v uporabi.
1
2
Zaženite aplikacijo Varna mapa in pritisnite → Nastavitve → Samodejno zaklepanje
Varne mape.
Izberite možnost zaklepa.
Za ročni zaklep varne mape pritisnite → Zakleni.
203
Nastavitve
Premikanje vsebine v varno mapo
Premaknite vsebino, kot so fotografije in stiki, v varno mapo. Naslednja dejanja predstavljajo
primer premika slike iz privzetega pomnilnika v varno mapo.
1
2
3
Zaženite aplikacijo Varna mapa in pritisnite Dodaj datoteke.
Pritisnite Slike, označite slike, ki jih želite premakniti, in pritisnite Končano.
Pritisnite Premakni.
Izbrani elementi bodo izbrisani iz izvirne mape in premaknjeni v varno mapo. Za kopiranje
elementov pritisnite Kopiraj.
Način za premikanje vsebine se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.
Premikanje vsebine iz varne mape
Vsebino premaknite iz varne mape v ustrezno aplikacijo v privzetem pomnilniku. Naslednja
dejanja predstavljajo primer premika slike iz varne mape v privzeti pomnilnik.
1
2
Zaženite aplikacijo Varna mapa in pritisnite Galerija.
Izberite sliko in pritisnite → Premakni iz mape Varna mape.
Izbrani elementi bodo premaknjeni v Galerija v privzetem pomnilniku.
204
Nastavitve
Dodajanje aplikacij
V varno mapo dodajte aplikacijo za uporabo.
1
2
Zaženite aplikacijo Varna mapa in pritisnite Dodaj aplikacije.
Označite eno ali več aplikacij, ki so nameščene na napravi, in pritisnite Dodaj.
Za namestitev aplikacij iz Trgovina Play ali Galaxy Store pritisnite Prenesi iz trgovine Play
ali Prenesi iz Galaxy Store.
Odstranjevanje aplikacij iz varne mape
Pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite izbrisati, in pritisnite Odstrani.
Dodajanje računov
Dodajte račune Samsung in Google ali druge račune za sinhronizacijo z aplikacijami v varni mapi.
1
2
3
Zaženite aplikacijo Varna mapa in pritisnite → Nastavitve → Računi → Dodaj račun.
Izberite računsko storitev.
Če želite končati nastavitev računa, sledite navodilom na zaslonu.
Skrij varno mapo
Bližnjico do varne mape lahko skrijete z zaslona aplikacij.
Zaženite aplikacijo Varna mapa, pritisnite → Nastavitve in pritisnite stikalo Prikaz Varne
mape, da ga izključite.
Lahko pa tudi povlečete vrstico stanja navzdol, da odprete ploščo z obvestili. Nato podrsajte
navzdol na plošči z obvestili in pritisnite
(Varna mapa), da izključite funkcijo.
205
Nastavitve
Varnostno kopiranje in obnovitev varne mape
Ustvarite varnostne kopije vsebine in aplikacij iz varne mape v Samsung Cloud z uporabo vašega
računa Samsung in jih kasneje obnovite.
Ustvarjanje varnostne kopije podatkov
1
2
3
4
Zaženite aplikacijo Varna mapa in pritisnite → Nastavitve → Varn. kop. in obnavljanje.
Pritisnite Dodajte račun in se prijavite v račun Samsung.
Pritisnite Varn. kopir. podatkov Varna mapa.
Označite elemente, za katere želite ustvariti varnostne kopije, in pritisnite Varnostno
kopiranje.
Podatki bodo varnostno kopirani v Samsung Cloud.
Obnovitev podatkov
1
2
3
4
Zaženite aplikacijo Varna mapa in pritisnite → Nastavitve → Varn. kop. in obnavljanje.
Pritisnite Obnovitev.
Pritisnite
za izbiro naprave, kamor želite obnoviti podatke.
Obkljukajte elemente, ki jih želite obnoviti, in pritisnite Obnovi.
Varnostno kopirani podatki bodo obnovljeni v vaši napravi.
Odstranitev varne mape
Varno mapo, vključno z njeno vsebino in aplikacijami, lahko odstranite.
Zaženite aplikacijo Varna mapa in pritisnite → Nastavitve → Več nastavitev → Odstrani.
Če želite ustvariti varnostno kopijo vsebine pred odstranitvijo varne mape, označite Premakni
predstavnostne datoteke iz Varne mape in pritisnite Odstrani. Za dostop do podatkov, ki
so varnostno kopirani iz varne mape, zaženite aplikacije Moje datoteke in pritisnite Notranja
shramba → Secure Folder.
Opombe, shranjene v Samsung Notes, ne bodo varnostno kopirane.
206
Nastavitve
Računi in varnostno kopiranje
Možnosti
Sinhronizirajte, varnostno kopirajte ali obnovite podatke naprave z uporabo Samsung Cloud.
Prek Smart Switch se lahko prav tako tudi prijavite v račune, kot sta račun Samsung ali račun
Google, ali prenesete podatke v druge naprave in iz njih.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Računi in varnostno kopiranje.
• Računi: dodajte račune Samsung in Google, ali druge račune, za sinhronizacijo z njimi.
• Varn kopir. in obnovitev: hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno
na vaši napravi. Ustvarite lahko varnostno kopijo vaših občutljivih podatkov in do njih
dostopate pozneje. Za varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v vaš
račun Google ali Samsung.
• Samsung Cloud: upravljate lahko vsebino, ki jo želite shraniti varno v Samsung Cloud.
Preverite stanje porabe vašega pomnilnika v Samsung Cloud ter sinhronizirajte, varnostno
kopirajte in obnovite vaše podatke. Glejte Samsung Cloud za več informacij.
• Smart Switch: zaženite Smart Switch in prenesite podatke s prejšnje naprave. Glejte Prenos
podatkov iz prejšnjih naprav (Smart Switch) za več informacij.
Redno varnostno kopirajte podatke na varno lokacijo, kot je Samsung Cloud ali
računalnik, da jih boste lahko obnovili, če se podatki poškodujejo ali izgubijo zaradi
nenamerne ponastavitve tovarniških podatkov.
207
Nastavitve
Samsung Cloud
S Samsung Cloud lahko sinhronizirate podatke, shranjene v vaši napravi, kot so slike in
videoposnetki, ter si ogledate podatke, ki ste jih shranili v Samsung Cloud. V Samsung Cloud
lahko tudi varnostno kopirate podatke iz vaše naprave in jih pozneje obnovite.
Za uporabo Samsung Cloud se morate prijaviti v račun Samsung.
Sinhronizacija podatkov
S Samsung Cloud lahko sinhronizirate podatke, kot so slike, videoposnetki in dogodki, ki so
shranjeni v vaši napravi, ter do njih dostopate z drugih naprav.
1
2
3
Na zaslonu nastavitev pritisnite Računi in varnostno kopiranje → Samsung Cloud.
Pritisnite → Nastavitve → Nast. sinhr. in sam. varn. kop. → Sinhronizacija.
Pritisnite stikala ob elementih s katerimi želite opraviti sinhronizacijo.
Preglejte shranjene podatke ali spremenite nastavitve s pritiskom kartice Galerija, Drugi
sinhronizirani podatki ali Samsung Cloud Drive.
208
Nastavitve
Ustvarjanje varnostne kopije podatkov
V Samsung Cloud lahko varnostno kopirate podatke iz vaše naprave.
1
2
3
Na zaslonu nastavitev pritisnite Računi in varnostno kopiranje → Samsung Cloud →
Varnostno kopiranje telefona.
Označite elemente, za katere želite ustvariti varnostne kopije, in pritisnite Varnostno
kopiranje.
Pritisnite Končano.
• Nekateri podatki ne bodo varnostno kopirani. Če želite preveriti, kateri podatki bodo
varnostno kopirani, na zaslonu nastavitev pritisnite Računi in varnostno kopiranje →
Samsung Cloud → Varnostno kopiranje telefona.
• Za ogled varnostno kopiranih podatkov za druge naprave v Samsung Cloud, na
zaslonu nastavitev pritisnite Računi in varnostno kopiranje → Samsung Cloud →
Obnovitev podatkov →
in nato izberite želeno napravo.
Obnovitev podatkov
Varnostno kopirane podatke lahko obnovite iz Samsung Cloud v vašo napravo.
1
2
3
Na zaslonu nastavitev pritisnite Računi in varnostno kopiranje → Samsung Cloud.
Pritisnite Obnovitev podatkov →
in izberite želeno napravo.
Obkljukajte elemente, ki jih želite obnoviti, in pritisnite Obnovi.
Google
Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Google.
209
Nastavitve
Napredne funkcije
Možnosti
Vključite napredne funkcije in spremenite nastavitve, ki jih krmilijo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Napredne funkcije.
Prekomerno tresenje ali udarec naprave lahko za nekatere funkcije, ki uporabljajo
senzorje, povzroči nenameren vnos.
• Bixby Routines: dodajte rutine za avtomatizacijo nenehno uporabljenih nastavitev. Naprava
prav tako tudi predlaga uporabne rutine glede na vaše pogoste situacije. Glejte Bixby
Routines za več informacij.
• Stranska tipka: izberite aplikacijo ali funkcijo za zagon z uporabo stranske tipke. Glejte
Nastavitev stranske tipke za več informacij.
• Klic. in spor. v drug. napr.: uporabite funkciji klicanja in pošiljanja sporočil vaše naprave na
drugih napravah, ki so prijavljene v vašem računu Samsung.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Povezava s sistemom Windows: takoj dostopajte do podatkov, ki so shranjeni v vaši napravi,
prek vašega računalnika. Glejte Povezava s sistemom Windows za več informacij.
• Vrstica funkcije Več oken: nastavite napravo, da odpre seznam aplikacij, ki jih lahko
uporabite v ločenem pogledu, ko podrsate v levo z desnega roba zaslona.
• Prikaz pametnega pojavnega okna: izberite aplikacije za ogled njihovih obvestil prek
pojavnih oken. Z uporabo te funkcije si lahko s pritiskom ikone na zaslonu hitro ogledate
vsebino prek pojavnih oken.
Ta funkcija je na voljo samo v aplikacijah, ki podpirajo funkcijo Več oken.
• Pametno zajemanje: nastavite napravo, da zajame trenutni zaslon in območje premika, ter
nemudoma obreže in da v skupno rabo posnetek zaslona.
• Neposredno deljenje: napravo nastavite tako, da prikaže stike, ki ste jih kontaktirali, v
podoknu možnosti skupne rabe, da omogoči, da boste lahko neposredno delili vsebino.
210
Nastavitve
• Zmanjšajte število animacij: napravo nastavite, da zmanjša učinke zaslona določenih dejanj,
kot je odpiranje ali zapiranje aplikacij.
• Gibi in poteze: vključite funkcijo gibanja in spremenite nastavitve. Glejte Gibi in poteze za
več informacij.
• Game Launcher: vključite Zaganjalnik iger. Glejte Game Launcher za več informacij.
• Dual Messenger: namestiti drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto
aplikacijo za sporočanje. Glejte Dual Messenger za več informacij.
• Izboljšava videa: izboljšajte kakovost slike na vaših videoposnetkih, da boste lahko uživali v
svetlejših in bolj živih barvah.
Ta funkcija morda ni na voljo v vseh aplikacijah.
• Pošiljanje sporočil SOS: nastavite napravo, da pošlje sporočila za pomoč s trikratnim
pritiskom stranske tipke. Prejemnikom lahko poleg sporočila pošljete zvočne posnetke.
Bixby Routines
Bixby Routines je storitev, ki avtomatizira pogosto uporabljene nastavitve ter predlaga uporabne
funkcije glede na vaše pogoste situacije tako, da si zapomni vaše vzorce uporabe.
Na primer, rutina »pred spanjem«, ki odraža vaše vzorce spanja, bo vklopila filter modre svetlobe
in prilagodila svetlost zaslona za vaše udobje, ko je čas za spanje.
Dodajanje rutin
Dodajte rutine za enostavnejšo uporabo naprave. Ko dodate rutino, lahko njene pogoje zagona
nastavite na samodejno ali ročno.
Dodajanje priporočenih rutin
Ko si naprava zapomni vaše vzorce uporabe, priporoča dodajanje uporabnih ali pogosto
uporabljenih funkcij kot rutine.
Ko se prikaže obvestilo s priporočilom, pritisnite Prikaži vse in ga dodajte kot rutino.
211
Nastavitve
Dodajanje rutin s seznama priporočenih
Oglejte si seznam uporabnih funkcij in jih dodajte kot rutine.
1
2
Na zaslonu nastavitev pritisnite Napredne funkcije → Bixby Routines.
Na seznamu Priporočeno izberite želeno rutino in pritisnite Shrani rutino.
• Za nastavitev pogojev in dejanj rutine pritisnite
dejanje, ki ga želite urediti.
. Prav tako lahko pritisnite pogoj ali
• Če želite pogoj zagona rutine nastaviti na ročnega, pritisnite Gumb za začetek je
pritisnjen. Ta možnost je prikazana samo, če niso nastavljeni nobeni pogoji zagona.
Ročne rutine lahko dodajate na domači zaslon kot pripomočke in hitro dostopate do njih.
Ko se prikaže pojavno okno, pritisnite Dodaj.
212
Nastavitve
Dodajanje lastnih rutin
Dodajte funkcije, ki jih želite uporabljati kot rutine.
1
2
3
4
Na zaslonu nastavitev pritisnite Napredne funkcije → Bixby Routines →
.
Vnesite ime rutine.
Pritisnite
, nastavite pogoje in pritisnite Naprej.
Če želite pogoj zagona rutine nastaviti na ročnega, pritisnite Gumb za začetek je pritisnjen.
Pritisnite
, nastavite dejanja in pritisnite Končano.
Ročne rutine lahko dodajate na domači zaslon kot pripomočke in hitro dostopate do njih. Ko
se prikaže pojavno okno, pritisnite Dodaj.
Uporaba rutin
Zagon samodejnih rutin
Samodejne rutine se samodejno zaženejo, ko so zaznani njihovi pogoji.
Zagon ročnih rutin
Ročne rutine, za katere nastavite pogoj zagona kot Gumb za začetek je pritisnjen, lahko
zaženete ročno s pritiskom tipke, kadar koli želite.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Napredne funkcije → Bixby Routines → Moje rutine in
pritisnite
ob rutini, ki jo želite zagnati. Prav tako lahko tudi pritisnete pripomoček rutine na
domačem zaslonu.
Ogled zagnanih rutin
Trenutno zagnane rutine so prikazane na plošči z obvestili. Če si želite ogledati podrobnosti
rutine, pritisnite obvestilo.
213
Nastavitve
Zaustavitev zagnanih rutin
Zagnane rutine lahko hitro zaustavite. Na plošči z obvestili izberite rutino in pritisnite Ustavi.
Upravljanje rutin
Na zaslonu nastavitev pritisnite Napredne funkcije → Bixby Routines → Moje rutine. Prikazale
se bodo vaše rutine.
Za izklop rutine pritisnite njeno stikalo ali
.
Če želite urediti rutino, izberite rutino in pritisnite
ki ga želite urediti.
. Prav tako lahko pritisnite pogoj ali dejanje,
Če želite izbrisati rutine, pritisnite → Izbriši, označite rutine, ki jih želite izbrisati, in nato
pritisnite Izbriši.
Povezava s sistemom Windows
Z uporabo istega Microsoftovega računa v računalniku in na napravi imate na svojem
računalniku takoj dostop do podatkov, shranjenih v napravi, kot so fotografije in sporočila.
Ta funkcija je na voljo za Windows 10 različica 1803 ali novejša.
1
2
3
4
Na zaslonu nastavitev pritisnite Napredne funkcije → Povezava s sistemom Windows.
Pritisnite Vpis z Microsoftovim računom, vpišite se v vaš račun Microsoft in nato pritisnite
Nadaljuj.
Pritisnite Pokaži mi za ogled postopkov nastavitve računalnika, sledite navodilom na zaslonu
za vpis v svoj računalnik in nato prenesite aplikacijo Vaš telefon.
Pritisnite Nadaljuj, da zaključite namestitev.
214
Nastavitve
Gibi in poteze
Vklopite funkcijo gibanja in spremenite nastavitve.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Napredne funkcije → Gibi in poteze.
• Dvig za bujenje: nastavite napravo tako, da vklopi zaslon, ko jo dvignete.
• Dvakratni pritisk za bujenje: nastavite napravo tako, da vklopi zaslon z dvojnim pritiskom
na poljubnem mestu na zaslonu, ko je zaslon izklopljen.
• Pametna ustavitev: preprečite izklop zaslona med gledanjem zaslona.
• Pametno opozorilo: nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila,
ko dvignete napravo.
Ta funkcija morda ne bo delovala, če je zaslon vključen ali naprava ni postavljena na
ravno površino.
• Preprost izklop zvoka: nastavite napravo, da začasno utiša dohodne klice ali opozorila z
uporabo gibov dlani ali če usmerite zaslon naprave navzdol.
• Neposredni klic: nastavite, če želite opraviti glasovni klic z dvigom in držanjem naprave v
bližini ušesa, med ogledom sporočila ali podrobnosti o stiku.
• Poteze za senzor za prst: nastavite napravo, da odpre ali zapre ploščo z obvestili, ko
podrsate navzgor ali navzdol po senzorju za prepoznavanje prstnih odtisov. Ta funkcija ni na
voljo, ko senzor zaznava vaš prstni odtis.
• Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem: nastavi zajem slike zaslona, ko z dlanjo, od leve
proti desni, podrsate po zaslonu. Posnete slike si lahko ogledate v Galerija.
Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslon.
• Podrs. za klic ali poš. sporočil: nastavite napravo, da opravite klic ali pošljete sporočilo, ko
podrsate v desno ali levo na stiku ali telefonski številki v aplikaciji Telefon ali Stiki.
215
Nastavitve
Dual Messenger
Namestite drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto aplikacijo za sporočanje.
1
Na zaslonu Nastavitve pritisnite Napredne funkcije → Dual Messenger.
2
Pritisnite stikalo aplikacije za namestitev druge aplikacije.
Prikažejo se podprte aplikacije.
Nameščena bo druga aplikacija. Ikona druge aplikacije bo prikazana z . Ko prejmete
obvestila od druge aplikacije, bodo obvestila prikazana z , kar jih bo ločilo od obvestil prve
aplikacije.
Druga aplikacija
• Razpoložljivost funkcije dvojnega sporočanja je morda odvisna od aplikacije.
• Nekatere funkcije aplikacije so morda omejene za drugo aplikacijo.
Odstranitev druge aplikacije
1
2
Na zaslonu Nastavitve pritisnite Napredne funkcije → Dual Messenger.
Pritisnite stikalo aplikacije, ki jo želite onemogočiti. in pritisnite Odstrani.
Vsi podatki povezani z drugo aplikacijo bodo izbrisani.
Če odstranite prvo aplikacijo, bo druga aplikacija prav tako izbrisana.
216
Nastavitve
Digitalno dobro počutje
Oglejte si zgodovino dnevne uporabe naprave. Ogledate si lahko podatke, kot so koliko časa je
bil vklopljen zaslon in kolikokrat ste odprli aplikacije ali uporabili določene funkcije. Prav tako
lahko tudi omejite uporabo ali spremenite nastavitve obvestil za posamezne aplikacije.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Digitalno dobro počutje.
Čas vklopa zaslona
Število odklepov
Število obvestil
Kontrolna plošča
Vklopite način sprostitve.
Spremenite nastavitve
obvestila.
Nastavitev časovnikov za aplikacije
Z nastavitvijo časovnika lahko omejite čas dnevne uporabe za posamezne aplikacije. Ko dosežete
omejitev, se bo aplikacija izklopila in ne boste je več mogli uporabljati.
1
2
Na zaslonu nastavitev pritisnite Digitalno dobro počutje → Nadzorna plošča.
Pritisnite Ni časovnikov ob želeni aplikaciji in nastavite čas.
Vklop načina sprostitve
Vklopite lahko način sprostitve, da zmanjšate obremenitev oči pred spanjem in preprečite
motnje med spanjem.
1
Na zaslonu nastavitev pritisnite Digitalno dobro počutje → Odpočijte si in pritisnite stikalo
Vklopite zdaj, da ga vklopite.
217
Nastavitve
2
Vklopite stikalo za vklop želene funkcije.
• Lestvica sivine: prikažite barve na zaslonu kot odtenke sive.
• Ne moti: nastavite napravo, da utiša dohodne klice in zvoke obvestil, razen dovoljenih
izjem.
3
Za nastavitev razporeda za vklop načina sprostitve pritisnite stikalo Vklop ob načrtovani uri,
da ga vklopite, pritisnite Nastavitev urnika in nato nastavite čas.
Skrb za napravo
Uvod
Funkcija nege naprave ponuja pregled stanja baterije, pomnilnika in sistemske varnosti vaše
naprave. Prav tako lahko napravo samodejno optimizirate s pritiskom prsta.
Baterija
Varnost
Shranjevanje
Pomnilnik RAM
218
Nastavitve
Optimizacija vaše naprave
Na zaslonu nastavitev pritisnite Skrb za napravo → Optimiziraj zdaj.
Funkcija hitre optimizacije izboljša delovanje naprave z naslednjimi ukrepi.
• Čiščenje dela pomnilnika.
• Izbris nepotrebnih datotek in zapiranje aplikacij, ki tečejo v ozadju.
• Upravljanje neobičajne porabe baterije.
• Iskanje zrušenih aplikacij ali zlonamernih programov.
Uporaba funkcije samodejne optimizacije
Napravo lahko nastavite tako, da izvede samodejno optimizacijo, kadar ni v uporabi. Pritisnite
→ Samodejna optimizacija in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite. Če želite nastaviti čas za
izvedbo samodejne optimizacije, pritisnite Ura.
Baterija
Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave s skoraj praznimi baterijami,
ohranite moč baterije z vključitvijo funkcij za varčevanje z energijo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Skrb za napravo → Baterija.
• Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas
uporabe je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.
• S strani nekaterih aplikacij, ki uporabljajo način za varčevanje energije, morda ne
boste prejemali obvestil.
Način visoke učinkovitosti delovanja
Izberite način napajanja, ki ustreza vašim namenom uporabe naprave.
Pritisnite Način visoke učinkovitosti delovanja in izberite želeno možnost.
• Optimizirano: optimizirano za ravnotežje med zmogljivostjo naprave in porabo baterije.
• Srednje varč. z en.: vklopite način varčevanja z energijo, da podaljšate čas delovanja baterije.
219
Nastavitve
• Najv. možno v. z en.: v maksimalnem načinu varčevanja z energijo naprava zmanjša porabo
baterije z uporabo nočnega načina in omejitvijo razpoložljivosti aplikacij in funkcij. Omrežne
povezave, razen mobilnega omrežja, so deaktivirane.
Napravo lahko nastavite, da hitreje napolni baterijo. Pritisnite → Nastavitve in pritisnite stikalo
Hitro polnjenje s kablom, da ga vklopite.
Prilagodljivo varč. z energijo
Napravo lahko nastavite tako, da samodejno vklopi način varčevanja z energijo na podlagi vaših
vzorcev uporabe in preostale napolnjenosti baterije.
Pritisnite Način visoke učinkovitosti delovanja in nato pritisnite stikalo Prilagodljivo varč. z
energijo, da ga vklopite. Naprava bo vklopila način varčevanja z energijo na podlagi okoliščin, da
podaljšate čas delovanja baterije.
Upravljanje porabe baterije za posamezno aplikacijo
Zmanjšajte porabo baterije tako, da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo moči
baterije, ko teh ne uporabljate. Izberite aplikacije s seznama aplikacij in pritisnite stikalo Prekl. a.
v nač. sp., da vključite funkcijo.
Shranjevanje
Preverite stanje porabljenega ali razpoložljivega pomnilnika.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Skrb za napravo → Shranjevanje.
• Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni po posodobitvi naprave.
• Razpoložljiv prosto notranjega pomnilnika si lahko ogledate v odseku specifikacij za
vašo trenutno napravo na spletnem mestu Samsung.
Upravljanje pomnilnika
Če želite izbrisati preostale datoteke, kot je predpomnilnik, pritisnite Počisti. Če želite izbrisati
datoteke ali odstraniti aplikacije, ki jih ne uporabljate več, izberite kategorijo pod Uporabniški
podatki. Nato izberite želene elemente in pritisnite Izbriši.
220
Nastavitve
Pomnilnik RAM
Na zaslonu nastavitev pritisnite Skrb za napravo → Pomnilnik RAM.
Da bo naprava delovala hitreje, ker boste zaustavili delujoče aplikacije v ozadju, označite
aplikacije na seznamu aplikacij in pritisnite Počisti.
Varnost
Preverite stanje varnostni naprave. Ta funkcija poišče zlonamerne programe na vaši napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Skrb za napravo → Varnost → Preglej telefon.
Aplikacije
Urejajte aplikacije naprave in spremenite njihove nastavitve. Ogledate si lahko podatke o porabi
aplikacij, spremenite njihov nastavitve obvestil ali dovoljenj oziroma odstranite ali onemogočite
nepotrebne aplikacije.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Aplikacije.
Splošno upravljanje
Po meri prilagodite sistemske nastavitve naprave ali ponastavite napravo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Splošno upravljanje.
• Jezik in vnos: izberite jezike naprave in spremenite nastavitve, kot so tipkovnice in vrste
glasovnih vnosov. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od izbranega
jezika. Glejte Dodajanje jezikov naprave za več informacij.
• Datum in čas: dostopajte in spremenite nastavitve za krmiljenje, kako naprava prikazuje čas
in datum.
Če baterija ostane popolnoma prazna, se bosta datum in čas ponastavila.
• Stik z nami: zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja. Glejte Samsung Members za
več informacij.
• Ponastavitev: ponastavite nastavitve naprave ali opravite ponastavitev tovarniških
podatkov. Ponastavite lahko vse svoje nastavitve ali samo omrežne nastavitve ali nastavitve
dostopnosti. Napravo lahko prav tako nastavite, da se ponovno zažene ob vnaprej
določenem času za optimizacijo naprave.
221
Nastavitve
Dodajanje jezikov naprave
Dodate lahko jezike, ki jih želite uporabljati na napravi.
1
Na zaslonu nastavitev pritisnite Splošno upravljanje → Jezik in vnos → Jezik → Dodaj
jezik.
Za ogled jezikov, ki jih lahko dodate, pritisnite → Vsi jeziki.
2
3
Izberite jezik, ki ga želite dodati.
Če želite nastaviti izbran jezik kot privzeti, pritisnite Nast. kot privz. Če želite ohraniti
trenutno nastavitev jezika, pritisnite Ohrani trenut.
Izbrani jezik bo dodan na vaš seznam jezikov. Če ste spremenili privzeti jezik, bo izbran jezik
dodan na vrh seznama.
Da spremenite privzeti jezik s seznama jezikov, povlecite zraven jezika in ga premaknite na vrh
seznama. Nato pritisnite Uporabi. Če aplikacija ne podpira privzeti jezik, bo uporabljen naslednji
podprti jezik s seznama.
Dostopnost
Konfigurirajte različne nastavitve za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave. Glejte Dostopnost
za več informacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Dostopnost.
222
Nastavitve
Posodobitev prog. opreme
Posodobite programsko opremo naprave prek storitve vdelana programska oprema prek zraka
(FOTA). Prav tako lahko ustvarite razpored za posodobitve programske opreme.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Posodobitev prog. opreme.
Če so izdane posodobitve programske opreme v sili zaradi varnosti vaše naprave in
za blokiranje novih vrst varnostnih groženj, bodo nameščene samodejno brez vaše
privolitve.
• Prenos in namestitev: preverite, ali so na voljo posodobitve, in jih namestite ročno.
• Samodejni prenos prek Wi-Fi: napravo nastavite tako, da samodejno prenese posodobitve,
ko je povezana z omrežjem Wi-Fi.
• Zadnja posodobitev: oglejte si informacije o zadnji posodobitvi.
Informacije o varnostnih posodobitvah
Varnostne posodobitve so zagotovljene za okrepitev varnosti vaše naprave in zaščito
vaših osebnih podatkov. Za varnostne posodobitve za vaš model obiščite stran
security.samsungmobile.com.
Spletna stran podpira samo nekatere jezike.
O telefonu
Dostop do informacij o napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite O telefonu.
Za spremembo imena vaše naprave pritisnite Uredi.
• Stanje: oglejte si različne informacije o napravi, kot so stanje kartice SIM, naslov za MAC Wi-Fi
in serijska številka.
• Pravne informacije: oglejte si pravne informacije v zvezi z napravo, kot so varnostne
informacije in odprtokodna licenca.
• Informacije o programski opremi: oglejte si informacije o programski opremi naprave, kot
sta različica operacijskega sistema in različica vdelane programske opreme.
• Podatki o bateriji: oglejte si stanje baterije in informacije o bateriji naprave.
223
Dodatek
Dostopnost
O dostopnosti
Izboljšajte dostopnost s funkcijami, ki olajšajo uporabo naprave uporabnikom z oslabljenim
vidom, sluhom ali zmanjšano spretnostjo.
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Dostopnost. Na vrhu zaslona lahko preverite, katero
funkcijo dostopnosti uporabljate. Pritisnite
za ogled funkcij, ki jih trenutno uporabljate, ali
pritisnite Izklopi, da hitro onemogočite funkcije.
Voice Assistant (glasovne povratne informacije)
Vključitev ali izključitev funkcije Voice Assistant
Ko vklopite funkcijo Voice Assistant, naprava zažene funkcijo za povratni govor. Ko pritisnete
izbrano funkcijo enkrat, naprava na glas prebere besedilo na zaslonu. Z dvakratnim pritiskom
funkcije jo vključite.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Bralnik zaslona in nato pritisnite stikalo
Voice Assistant, da ga vklopite.
Če želite izključiti Voice Assistant, pritisnite stikalo in dvakrat hitro pritisnite kamorkoli na zaslonu.
Za ogled, kako uporabljati Voice Assistant, pritisnite Vadnica.
Med uporabo funkcije Voice Assistant nekatere funkcije niso na voljo.
224
Dodatek
Upravljanje zaslona s kretnjami prstov
Uporabite lahko različne kretnje prstov za nadzor zaslona med uporabo funkcije Voice Assistant.
Poteze z enim prstom
• Pritiskanje: glasno branje elementa pod vašim prstom. Za raziskovanje zaslona položite prst
na zaslon in ga premikajte po zaslonu.
• Dvojni pritisk: odpre izbran element. Ko med branjem izbranih elementov na glas zaslišite
želen element, spustite prst nad njim. Nato hitro dvakrat pritisnite kjer koli na zaslonu.
• Dvakratni pritisk in držanje zaslona: premik elementa ali dostop do razpoložljive možnosti.
• Drsenje v levo: preberite prejšnji element.
• Drsenje v desno: preberite naslednji element.
• Drsenje navzgor ali navzdol: spremenite najbolj nedavno uporabljene nastavitve
kontekstnega menija.
• Drsenje v levo ali desno z enim gibom: pomik po zaslonu navzgor.
• Drsenje v desno ali levo z enim gibom: pomik po zaslonu navzdol.
• Drsenje navzgor ali navzdol z enim gibom: premik na prvi element na zaslonu.
• Drsenje navzdol ali navzgor: premik na zadnji element na zaslonu.
Poteze z dvema prstoma
• Dvojni pritisk: začetek, premor ali nadaljevanje trenutnega dejanja.
• Trojni pritisk: pregled trenutnega časa, preostala moč baterije in več. Če želite spremeniti na
glas prebrane elemente, zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Dostopnost → Bralnik
zaslona → Nastavitve → Podatki v vrstici stanja.
• Štirikratni pritisk: vklop ali izklop glasovnih povratnih informacij.
• Drsenje v levo: premik na naslednjo stran.
• Drsenje v desno: premik na prejšnjo stran.
• Drsenje navzgor: pomik po seznamu navzdol.
• Drsenje navzdol: pomik po seznamu navzgor.
225
Dodatek
• Podrsajte navzgor ali navzdol na domačem zaslonu: odpiranje zaslon aplikacij.
• Podrsajte navzgor ali navzdol na zaslonu aplikacij: vrnitev na domači zaslon.
• Drsenje v vse smeri na zaklenjenem zaslonu: odklene zaslon.
• Povlecite navzdol z vrha zaslona: odpre obvestilno ploščo.
Poteze s tremi prsti
• Pritisk: začetek branja elementov na glas z vrha.
• Dvojni pritisk: začetek branja od naslednjega elementa.
• Trojni pritisk: branje nazadnje izbranega besedila in kopiranje le-tega v odložišče.
• Drsenje v levo ali desno: odpre kontekstni meni in omogoča pomik po možnostih.
• Drsenje navzgor ali navzdol: spremenite branje besedila in izberite razdrobljenost.
• Drsenje navzgor in nato navzdol z enim gibom: vrnitev na prejšnji zaslon.
• Drsenje navzdol in nato navzgor z enim gibom: vrnitev na domači zaslon.
Poteze s štirimi prsti
• Pritisk: vrnitev na prejšnji zaslon.
• Dvakratni pritisk: vrnitev na domači zaslon.
• Trikratni pritisk: odpiranje seznama nedavno uporabljenih aplikacij.
Uporaba kontekstnih menijev
Med uporabo funkcije Voice Assistant podrsajte v levo ali desno s tremi prsti. Prikaže se
kontekstni meni in naprava prebere na glas možnosti. Podrsajte v levo ali desno s tremi prsti
za premik po možnostih. Ko slišite želeno možnost, podrsajte navzgor ali navzdol za uporabo
možnosti ali prilagoditev nastavitev za možnost. Na primer, če slišite Hitrost govora, lahko
prilagodite hitrost govora z drsenjem navzgor ali navzdol.
226
Dodatek
Dodajanje in upravljanje slikovnih oznak
Slikam na zaslonu lahko dodelite oznake. Naprava na glas prebere oznake, ko izberete slike.
Dodajte oznake neoznačenim slikam z dvakratnim pritiskom in držanjem zaslona s tremi prsti.
Za urejanje oznak zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Dostopnost → Bralnik zaslona →
Nastavitve → Upravljanje oznak po meri.
Konfiguriranje nastavitev za funkcijo Voice Assistant
Konfigurirajte nastavitve funkcije Voice Assistant za enostavnejšo uporabo.
Zaženite aplikacijo Nastavitve in nato pritisnite Dostopnost → Bralnik zaslona → Nastavitve.
• Besedilo v govor: spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se uporabljajo pri
vključeni funkciji Voice Assistant, kot na primer jeziki, hitrost in več.
• Obširnost: prilagodite podrobne nastavitve za glasovne povratne informacije.
• Izklop zvoka s senzorjem bližine: nastavite napravo, da zaustavi storitev Voice Assistant, ko
je med uporabo storitve Voice Assistant tipalo za bližino prekrito.
• Stresite za neprekinjeno branje: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo na zaslonu,
ko stresete napravo. Izberete lahko različne stopnje tresenja.
• Izgovorjava gesel: nastavite napravo za branje znakov na glas, ko vnesete svoje geslo.
• Glasno branje ID-ja klicatelja: nastavite napravo, da izgovori na glas ime klicatelja tekom
dohodnega klica.
• Povratne informacije z vibrir.: nastavite napravo, da odda vibracije, ko upravljajte z
zaslonom, kot na primer pri izbiri elementa.
• Zvok povratnih informacij: nastavite napravo, da odda zvok, ko upravljajte z zaslonom, kot
na primer pri izbiri elementa. Prav tako lahko prilagodite glasnost, ki je predvajana ob dotiku
zaslona, za njegov nadzor.
• Izostri zvok govora: nastavite napravo, da stiša glasnost medija, ko naprava na glas prebere
element.
227
Dodatek
• Indikator žarišča: nastavite napravo, da odebeli oris indikatorja fokusa, ki se prikaže, ko
pritisnete element. Prav tako lahko spremenite barvo indikatorja.
• Aktiviranje z enim pritiskom: nastavite napravo, da aktivira izbran element z enim
pritiskom.
• Navig. vrstica z enim pritiskom: nastavite napravo, da uporabi tipke v navigacijski vrstici z
enim pritiskom.
• Hitri meni: izberite prikazane možnosti kontekstnega menija, ko podrsate v levo ali desno s
tremi prsti.
• Upravljanje oznak po meri: uredite oznake, ki ste jih dodali.
• Bližnjice na tipkovnici: nastavite bližnjice tipkovnice za uporabo pri uporabi zunanje
tipkovnice.
• Temen zaslon s stransko tipko: nastavite napravo, da deluje normalno z izklopljenim
zaslonom.
• Podatki v vrstici stanja: izberite elemente za katere želite, da so prebrani na glas bo
trikratnem pritisku zaslona z dvema prstoma.
• Možnosti za razvijalce: nastavite možnosti za razvoj aplikacij.
Uporaba naprave, ko je zaslon izklopljen
Če želite zasebnost, lahko nastavite napravo, da deluje običajno z izklopljenim zaslonom. Zaslon
se ne vklopi ob pritisku tipk ali pritisku zaslona. Trenutno vključene funkcije se ne izklopijo, ko je
zaslon izklopljen.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Bralnik zaslona → Nastavitve in nato
pritisnite stikalo Temen zaslon s stransko tipko, da ga vklopite. To funkcijo lahko vključite ali
izključite s hitrim dvakratnim pritiskom stranske tipke.
Ta funkcija se prikaže samo, če vključite funkcijo Voice Assistant.
228
Dodatek
Vnos besedila z uporabo tipkovnice
Za prikaz tipkovnice pritisnite polje za vnos besedila, ter nato dvakrat hitro pritisnite kjerkoli na
zaslonu.
Za vklop funkcije hitrega vnosa s tipkami zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost
→ Bralnik zaslona in nato pritisnite stikalo Hitro tipkanje, da ga vklopite.
Ko se s prstom dotaknete tipkovnice, naprava prebere tipke znakov pod vašim prstom. Ko
zaslišite želen znak, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro. Znak je vnesen in naprava prebere
besedilo na glas.
Če možnost Hitro tipkanje ni vključena, spustite prst z želenega znaka in hitro dvakrat pritisnite
na poljubnem mestu na zaslonu.
Ta funkcija se prikaže samo, če vključite funkcijo Voice Assistant.
Vnos dodatnih znakov
Pritisnite in zadržite tipko na tipkovnici, da s tem dodate dodatne znake, ki so na voljo za
tipko. Nad tipko se prikaže pojavno okno z razpoložljivimi znaki. Za izbiro znaka vlecite prst po
pojavnem oknu dokler ne zaslišite želen znak in nato dvignite prst.
Izboljšave vidnosti
Uporaba visoko kontrastnih tem
Uporabite jasno temo, v kateri je prikazana svetla barvna vsebina na temnem ozadju.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Izboljšave vidnosti → Visoko
kontrastna tema in nato izberite želeno temo.
Uporaba visoko kontrastne pisave
Prilagodite barvo in oris pisave ter povečajte kontrast med besedilom in ozadjem.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Izboljšave vidnosti in nato pritisnite
stikalo Visoko kontrastne pisave, da ga vklopite.
229
Dodatek
Uporaba visoko kontrastne tipkovnice
Spremenite barve tipkovnice Samsung, da povečate kontrast med besedilom in ozadjem.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Izboljšave vidnosti in nato pritisnite
stikalo Visoko kontr. tipkovnica, da ga vklopite.
Prikaz oblik tipk
Prikažite oblike tipk z okvirji, zaradi katerih bodo tipke izstopale.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Izboljšave vidnosti in nato pritisnite
stikalo Prikaz oblik gumbov, da ga vklopite.
Negativen prikaz barv
Izboljšajte vidnost zaslona in s tem pomagajte uporabnikom pri enostavnem prepoznavanju
besedila na zaslonu.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Izboljšave vidnosti in nato pritisnite
stikalo Negativne barve, da ga vklopite.
Prilagajanje barve
Prilagodite prikaz barv na zaslonu, če imate težave z razločevanjem barv. Naprava spremeni
barve v barve, ki jih boste lažje prepoznali.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Izboljšave vidnosti → Prilagajanje
barve in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite. Izberite možnost.
Če želite prilagoditi intenzivnost barve, povlecite prilagoditveno vrstico pod Intenzivnost.
Če izberete Prilagojena barva, lahko po meti prilagodite barvo zaslona. Če želite končati
postopek prilagoditve barv, sledite navodilom na zaslonu.
230
Dodatek
Barvne leče
Prilagodite barve zaslona, če imate težave z branje besedila.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Izboljšave vidnosti → Barvne leče in
nato pritisnite stikalo, da ga vklopite. Izberite želeno barvo.
Če želite prilagoditi raven transparentnosti, povlecite prilagoditveno vrstico pod Neprosojnost.
Zmanjšanje učinkov premikov zaslona
Odstranite učinke animacije, če ste preveč občutljivi na animacije ali premike zaslona.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Izboljšave vidnosti in nato pritisnite
stikalo Odstrani animacije, da ga vklopite.
Uporaba povečave
Vključite povečavo, da povečate zaslon in si ogledate večjo različico vsebine.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Izboljšave vidnosti in nato pritisnite
stikalo Povečevalno okno, da ga vklopite. Na zaslonu se prikaže lupa.
Vlecite rob povečevalnega okna, da povečevalno lupo premaknete na mesto, kjer želite povečati
zaslon.
Povečava zaslona
Povečajte zaslon in nato povečajte določeno območje.
Zaženite aplikacijo Nastavitve in nato pritisnite Dostopnost → Izboljšave vidnosti →
Povečava.
• Za povečavo trikrat prit. zasl.: povečajte s trikratnim pritiskom zaslona. Za vrnitev v običajni
način ponovno trikrat pritisnite zaslon.
• Za povečavo pritisnite gumb: povečajte s pritiskom na navigacijski vrstici in nato
pritisnite, kjer želite povečati zaslon. Če se želite vrniti na običajni način, pritisnite .
231
Dodatek
Če želite raziskati zaslon, povlecite dva ali več prstov preko povečanega zaslona.
Za prilagoditev razmerja povečave, uščipnite z dvema ali več prsti na povečanem zaslonu ali pa
jih razširite.
Začasno lahko povečate zaslon s trikratnim pritiskom in držanjem zaslona. Oziroma, pritisnite
in nato pritisnite in zadržite zaslon. Med držanjem zaslona povlecite vaš prst za raziskovanje
zaslona. Spustite prst za vrnitev na običajni pogled.
• Tipkovnic in navigacijske vrstice na zaslonu ne morete povečati.
• Ko je ta funkcija vključena, lahko vpliva na delovanje nekaterih aplikacij.
Povečava kazalcev miške ali sledilne tablice
Povečajte kazalec pri uporabi zunanje miške ali sledilne tablice.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Izboljšave vidnosti in nato pritisnite
stikalo Velik kazalec miške/sled. ploščice, da ga vklopite.
Sprememba pisave
Spremenite vrsto in slog pisave.
Zaženite aplikacijo Nastavitve in nato pritisnite Dostopnost → Izboljšave vidnosti → Velikost
in slog pisave.
Sprememba povečave zaslona
Spremenite nastavitve povečave zaslona.
Zaženite aplikacijo Nastavitve in nato pritisnite Dostopnost → Izboljšave vidnosti → Povečava
zaslona.
232
Dodatek
Izboljšave sluha
Detektorji zvoka
Nastavite napravo, da zazna otroški jok ali hišni zvonec. Naprava bo zavibrirala, ko zazna zvok in
opozorilo bo shranjeno kot dnevnik.
Ko je ta funkcija omogočena, glasovno zaznavanje ne bo delovalo.
Zaznavanje otroškega joka
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Dostopnost → Izboljšave sluha → Detektorji zvoka
→ Zaznavanje otroškega joka → Začetek.
Zaznavanje hišnega zvonca
1
2
3
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Dostopnost → Izboljšave sluha → Detektorji
zvoka → Zaznavanje hišnega zvonca.
Pritisnite Snemaj, da posnamete vaš hišni zvonec.
Naprava bo zaznala in posnela hišni zvonec.
Pritisnite Preskus in pozvonite vaš hišni zvonec, da preverite, ali je bil pravilno posnet. Ko
naprava zazna zvok hišnega zvonca, pritisnite Začetek.
Če želite spremeniti zvok hišnega zvonca, pritisnite Spremenite zvok hišnega zvonca.
Izklop vseh zvokov
Nastavite napravo, da utiša vse zvoke naprave, kot so zvoki medijev, vključno z glasom klicatelja
med klicem.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Izboljšave sluha in nato pritisnite
stikalo Izklop vseh zvokov, da ga vklopite.
233
Dodatek
Podpora za slušni aparat
Napravo nastavite tako, da izboljša kakovost zvoka za boljšo uporabo skupaj s slušnimi aparati.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Izboljšave sluha in nato pritisnite
stikalo Podpora za slušni aparat, da ga vklopite.
Prilagoditev ravnovesja zvoka
Nastavite napravo za prilagoditev ravnovesja zvoka pri uporabi slušalk.
1
2
3
Na napravo priključite slušalke in jih nosite.
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Dostopnost → Izboljšave sluha.
Povlecite vrstico za prilagoditev, pod Ravnov. zvoka levo/desno, v levo ali desno in
prilagodite ravnovesje zvoka.
Mono zvok
Mono vhod združi stereo zvok v en signal, ki se predvaja prek vseh zvočnikov slušalke. Uporabite
to funkcijo, če imate okvaro sluha oz. če uporaba ene slušalke priročnejša.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Izboljšave sluha in nato pritisnite
stikalo Mono zvok, da ga vklopite.
Nastavitev napisov
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Izboljšave sluha → Podnapisi
Samsung (CC) ali Podnapisi Google (CC) in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
Izberite možnost za konfiguracijo nastavitev napisov.
234
Dodatek
Govor v besedilo
Naprava posname vaš glas in ga hkrati pretvori v besedilo na zaslonu.
1
2
3
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Dostopnost → Izboljšave sluha → Govor v
besedilo.
Pritisnite
in posnemite z mikrofonom.
Ko končate s snemanjem, pritisnite KONČANO.
Za ogled posnetih datotek ali spremembo sistemskega jezika glasovne beležke zaženite
aplikacijo Snemalnik zvoka.
Interakcija in spretnost
Univerzalno stikalo
Zaslon na dotik lahko upravljate, če priključite zunanjo stikalo, s pritiskom na zaslon ali uporabite
kretnje glave in obrazne poteze.
1
2
3
4
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Dostopnost → Interakcija in spretnost →
Univerzalno stikalo.
Preberite navodila na zaslonu in pritisnite Končano.
Pritisnite stikalo, da ga vključite.
Če univerzalna stikala niso registrirana na napravi, pritisnite Dodajte stikalo in nastavite
stikala za upravljanje naprave.
Za vklop funkcije univerzalnega stikala morate na napravi registrirati vsaj eno napravo.
Da nastavite stikala za upravljanje naprave, pritisnite stikalo v meniju Stikala.
Če želite deaktivirati to funkcijo, hkrati pritisnite stransko tipko za vklop/izklop in tipko za zvišanje
glasnost.
235
Dodatek
Pomožni meni
Prikaz ikone pomožne bližnjice
Nastavite napravo, da prikaže ikono pomožne bližnjice za dostop do aplikacij, funkcij in
nastavitev. Napravo lahko enostavno upravljate s pritiskom pomožnih menijev v ikoni.
1
2
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Dostopnost → Interakcija in spretnost →
Pomožni meni.
Pritisnite stikalo, da ga vključite.
Na spodnji desni strani zaslona se prikaže ikona pomožne bližnjice.
Za prilagoditev ravni prosojnosti ikone bližnjice pomočnika povlecite vrstico za prilagoditev
pod Prosojnost.
Dostop do pomožnih menijev
Ikona pomožne bližnjice se prikaže kot plavajoča ikona in omogoča enostaven dostop do
pomožnih menijev s katerega koli zaslona.
Ko pritisnite ikono pomožne bližnjice, se ikona rahlo razširi in na ikoni se prikaže pomožni meni.
Pritisnite puščico za levo ali desno za pomik na druga podokna ali podrsajte po zaslonu levo ali
desno za izbiro drugih menijev.
Uporaba kazalca
Na pomožnem meniju pritisnite Kazalec. Z majhnimi premiki prsta po območju za dotik lahko
nadzirate zaslon. Povlecite prst po območju za dotik za premik kazalca. Prav tako lahko pritisnite
zaslon za izbiro elementov pod kazalcem.
Uporabite naslednje možnosti:
•
/
: pomaknite se levo ali desno po zaslonu.
•
/
: pomaknite se navzgor ali navzdol po zaslonu.
•
: povečajte območje, kjer se nahaja kazalec.
•
: spremenite nastavitve sledilne tablice in kazalca.
•
: premaknite območje dotika na drugo mesto.
•
: zaprite območje dotika.
236
Dodatek
Uporaba izboljšanih podpornih menijev
Nastavite napravo, da prikazuje izboljšane podporne menije za izbrane aplikacije.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Interakcija in spretnost → Pomožni
meni → Pomočnik plus in nato pritisnite stikala ob aplikacijah, ki jih želite vklopiti.
Kliknite, ko se kazalec ustavi
Nastavite napravo, da samodejno izbere element, ko pomaknete kazalec miške nanj.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Interakcija in spretnost in nato
pritisnite stikalo Kliknite, ko se kazalec ustavi, da ga vklopite.
Sprejem ali končanje klicev
Sprememba metode sprejema ali končanja klicev.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Interakcija in spretnost →
Sprejemanje in prekinjanje klicev in nato pritisnite stikalo želene metode.
Preprost vklop zaslona
Vklopite zaslona s premikom vaše roke nad senzorjem na vrhu naprave. Zaslon lahko vklopite
brez pritiskanja tipke. Ko uporabite to funkcijo, postavite napravo na ravno površino z zaslonom
obrnjenim navzgor oz. jo čvrsto držite, da preprečite premikanje.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Interakcija in spretnost in nato
pritisnite stikalo Preprost vklop zaslona, da ga vklopite.
Interaktivno upravljanje
Vključite način za nadzor interakcije, da omejite reagiranje naprave na vnose med uporabo
aplikacij.
1
2
3
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Dostopnost → Interakcija in spretnost →
Interaktivno upravljanje.
Pritisnite stikalo, da ga vključite.
Pritisnite in pridržite stransko tipko in tipko za zvišanje glasnosti hkrati med uporabo
aplikacije.
237
Dodatek
4
5
Prilagodite velikost okvirja ali narišite črto okoli območja, ki ga želite omejiti.
Pritisnite Končano.
Naprava prikaže omejeno območje. Omejeno območje se ne bo odzvalo ob dotiku in tipke
na napravi bodo onemogočene. Vendar pa lahko vključite funkcije za stransko tipko, tipko za
glasnost in tipkovnico v načinu za nadzor interakcije.
Če želite izklopiti način za nadzor interakcije, pritisnite in zadržite stransko tipko in tipko za
zvišanje glasnosti hkrati.
Da naprava zaklene zaslon po izklopu načina interaktivnega upravljanja, zaženite aplikacijo
Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Interakcija in spretnost → Interaktivno upravljanje in
nato pritisnite stikalo Zaklepanje ob deaktiviranju, da ga vključite.
Zakasnitev za pritisk in pridržanje
Nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje zaslona.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Interakcija in spretnost → Zakasnitev
za pritisk in pridržanje in nato izberite možnost.
Trajanje pritiska
Nastavite trajanje dotika zaslona, da ga naprava prepozna kot pritisk.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Interakcija in spretnost → Trajanje
pritiska, pritisnite stikalo, da ga vklopite, in nato nastavite čas.
Prezrtje ponovljenih dotikov
Nastavite napravo, da prepozna samo prvi pritisk v nastavljenem času, ko večkrat pritisnete
zaslon.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Interakcija in spretnost → Prezrtje
ponovljenih dotikov, pritisnite stikalo, da ga vklopite, in nato nastavite čas.
238
Dodatek
Napredne nastavitve
Hitri zagon funkcij dostopnosti
Nastavite za hitro odpiranje funkcij dostopnost.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Napredne nastavitve → Str. tipka in
tipka za pov. gl. in nato pritisnite stikalo, da ga vključite. Nato izberite funkcijo dostopnosti, ki jo
želite odpreti, ko hkrati pritiskate stransko tipko in tipko za zvišanje glasnosti.
Dostopate lahko do naslednjih funkcij dostopnosti:
• Dostopnost
• Voice Assistant
• Univerzalno stikalo
• Povečevalno okno
• Negativne barve
• Prilagajanje barve
• Barvne leče
• Interaktivno upravljanje
Hitri zagon storitev za bližnjice
Nastavite za hiter zagon storitev za bližnjice.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Napredne nastavitve → Tipki za zviš.
in zniž. glasn. in nato pritisnite stikalo, da ga vključite. Nato pritisnite Izbrana storitev in izberite
zagon storitve za bližnjice ob hkratnem pritisku in držanju tipke za zvišanje glasnosti in tipke za
zmanjšanje glasnosti za tri sekunde.
Dostopate lahko do naslednjih storitev za bližnjice:
• Spremljevalec za Vaš telefon
• Univerzalno stikalo
• Voice Assistant
239
Dodatek
Nastavitev obvestila z lučko
Nastavite napravo, da zasveti bliskavico ali zaslon ob vklopu budilke ali ko prejmete obvestila, kot
so dohodni klici ali nova sporočila.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Napredne nastavitve → Utripajoče
obvestilo in nato pritisnite stikala zraven možnosti, ki jih želite vključiti.
Opomniki za obvestila
Nastavite napravo, da vas opozori na obvestila, ki jih niste preverili ob določenem času.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Napredne nastavitve → Opomniki za
obvestila in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
• Vibriranje ob predvajanju zvoka: napravo nastavite tako, da zavibrira in predvaja zvok
obvestila, ko so na napravi neprebrana obvestila.
• Opomni me vsake toliko časa: nastavite interval med opozorili.
• Izbrani opomniki: nastavite aplikacije, da vas bodo opozarjale na obvestila.
Dodajanje zvočnih posnetkov v glasovne oznake
Glasovne oznake lahko uporabljate za razlikovanje med predmeti enakih oblik s pritrditvijo oznak
na njih. Zvočni posnetek lahko posnamete in dodelite glasovni oznaki, ki podpira NFC. Zvočni
posnetek se predvaja, ko postavite vašo napravo v bližino oznake.
Pred uporabo te funkcije vklopite funkcijo NFC.
1
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Dostopnost → Napredne nastavitve →
Glasovna oznaka.
Zažene se snemalnik zvoka.
2
3
4
Pritisnite
, da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofon.
Ko končate s snemanjem, pritisnite KONČANO za zaustavitev.
Zadržite zadnji del naprave preko glasovne oznake.
Informacije v zvočnem posnetku bodo zapisane v glasovno oznako.
240
Dodatek
Nameščene storitve
Oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Dostopnost → Nameščene storitve.
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti
napolnite baterijo.
241
Dodatek
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito za zaslon ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste ali če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
Vaša naprava zamrzne ali zazna resno napako
Preizkusite naslednje rešitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Ponovni zagon naprave
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno
vklopiti napravo.
Prisilni vnovični zagon
Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite stransko tipko in tipko
za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Ponastavitev naprave
Če z zgoraj navedenimi metodami niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških
podatkov.
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Splošno upravljanje → Ponastavitev →
Ponastavitev na tovarniške podatke → Ponastavi → Izbriši vse. Pred tovarniško ponastavitvijo
podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
242
Dodatek
Klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalke, poskrbite, da so pravilno priključene.
Med klicem slišite odmev
Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.
Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom
oz. kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo.
243
Dodatek
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
podjetja Samsung)
• Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
• Obiščite servisni center Samsung, kjer vam bodo zamenjali baterijo.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni
električni naboj zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi določenih funkcij ali aplikacij, kot so GPS, igre ali
internet.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite naslednje:
• Napolnite baterijo.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na
Samsungov servisni center.
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
244
Dodatek
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih
odprete na vaši napravi, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX
ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša
naprava, obiščite www.samsung.com.
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Bluetooth ne deluje dobro
Če ne najdete druge naprave Bluetooth ali imate težave s povezavo ali drugimi okvarami,
preizkusite naslednje:
• Poskrbite, da je naprava, s katero se želite povezati, pripravljena na iskanje ali povezavo.
• Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu
funkcije Bluetooth (10 m).
• Na vaši napravi zaženite aplikacijo Nastavitve pritisnite Povezave in nato pritisnite stikalo
Bluetooth, da ga ponovno vključite.
• Na vaši napravi zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Splošno upravljanje →
Ponastavitev → Ponastavite omrežne nastavitve → Ponastavi nastavitve → Ponastavi za
ponastavitev omrežnih nastavitev. Ob ponastavitvi lahko izgubite registrirane informacije.
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
245
Dodatek
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
V shrambi naprave ni dovolj prostora
Izbrišite nepotrebne podatke, kot je predpomnilnik, z uporabo funkcije za nego naprave ali ročno
izbrišite aplikacije ali datoteke, ki jih ne uporabljate, ter s tem povečajte prostor v shrambi.
246
Dodatek
Tipka za aplikacije se ne prikaže na domačem zaslonu
Zaslon aplikacij lahko brez uporabe tipke za aplikacije odprete s podrsavanjem navzgor ali
navzdol na domačem zaslonu. Za prikaz tipke za aplikacije na dnu domačega zaslona zaženite
aplikacijo Nastavitve in pritisnite Zaslon → Domači zaslon in nato pritisnite stikalo Gumb za
aplikacije, da ga vključite.
Tipka za domov se ne prikaže
Navigacijska vrstica, ki vsebuje tipko za domov, lahko izgine med uporabo določenih aplikacij ali
funkcij. Za ogled navigacijske vrstice povlecite navzgor z dna zaslona.
Bixby se ne odziva
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če imate še vedno težave z Bixby, se obrnite na servisni center Samsung.
Vrstica za prilagoditev svetlosti zaslona se ne prikaže na plošči z
obvestili
Odprite ploščo z obvestili tako, da povlečete vrstico stanja navzdol in nato povlečete ploščo z
obvestili navzdol. Pritisnite
poleg vrstice za prilagoditev svetlosti in pritisnite stikalo Prikaz
kontrolnika na vrhu, da ga vključite.
Samsung Cloud ne deluje
• Prepričajte se, ali ste pravilno povezani z omrežjem.
• Med preverjanjem delovanja Samsung Cloud ne morete uporabljati Samsung Cloud.
Poskusite znova pozneje.
247
Dodatek
Odstranjevanje baterije
• Če želite odstraniti baterijo, se obrnite na pooblaščeni servisni
center. Da pridobite navodila za odstranitev baterije, obiščite
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Zaradi lastne varnosti ne smete poskušati odstraniti baterije lastnoročno. Če se baterije ne
odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave, osebnih poškodb in/
ali se povzroči, da naprava ni več varna.
• Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo (bodisi
po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko pride zaradi
nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali osebnih poškodb, do
katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.
248
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2019 Samsung Electronics
Ta navodila so zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so blagovne znamke združenja Wi-Fi
Alliance.
• Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos in simbol dvojnega D
sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
• Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement