Samsung Freistehender Geschirrspüler User guide

Samsung Freistehender Geschirrspüler User guide
!"#
OPOZORILO
POZOR
OPOZORILO
2_
$%
$
&
' !
"
#
(' Za uporabo v Evropi:
)'
'
'
'
*' Za uporabo v Evropi:
$
_3
+' POZOR
,' !
%
%
%
%
'
'OPOZORILO
4_
&
-
.
!
'
'
(
OPOZORILO
OPOZORILO
POZOR
POZOR
)
POZOR
POZOR
)
POZOR
_5
OPOZORILO
OPOZORILO
OPOZORILO
OPOZORILO
* ! +,
! -+. /!
*
,01/(
!+ 2 34 *
OPOZORILO
-
.
'
OPOZORILO
'
'
POZOR
11 #
OPOZORILO
OPOZORILO
POZOR
6_
'
"
POZOR
#
POZOR
'
POZOR
OPOZORILO
'
POZOR
_7
OPOZORILO
POZOR
POZOR
POZOR
"'
8_
19 #
oprema)
)
'
!
_9
DELI IN FUNKCIJE
UPORABA DETERGENTA IN
!
"#
"
""
"'
STROJA
PROGRAMI PRANJA
$
$
"
")
")
"
"
*
*
'#
'#
'
'
,
-%
*
%
%
&
&
&
(
(
&
%
%
%
!
+
'
'
'
'
'
'.
')
'/
'/
'/
-
'
*
.
/
DODATEK
10_
%
.#
% &
0
*
1
&
&
0
/& 0 0 $1# 0"2
0 3"0"2 4
5
6
7
$
(
'
'
'
+
*
_11
/& 0 0 $1# 0"2
0 3"0"2 4
5
$
(
'
'
'
+
*
12_
/& 0 0 $1# 0"2
0 3"0"2 4
5
6
7
(
'
'
'
+
*
_13
' 5 +
!.+!
'
"$
"$
#
"$
#
#
' 5 +
!.+!
'
"$
#
Power (»vklop«)
'
Program
obremenitev
'
Zaklep
zaklep
"$#
Prikazni zaslon
Start
6Ponastavitev
Start
Start
Start
24
Zakasnitev zagona
'
Higiena
Higiena
!
Multi-tap
2
14_
"$#
2
Power "7
8#
Multi-tap zakasnitev zagona
9
obremenitev#
POMEMBNO
6
7
Power (»vklop«)
'
Cikel
2
zgornjo polico,
2
Zgornja
zgornjo polico,
'
zgornjo polico,
2
spodnjo polico,
2
Spodnja
spodnjo polico,
'
spodnjo polico,
'
Higiena
Multi-tab
Higiena
!
Multi-tap
Multi-tap
_15
Zaklep
zaklep
"$#
&
2
&
&
&
&
&
&
&
Indikator
0
2
8
&
&
&
2
&
&
Zasloni
Zakasnitev zagona
24
%"#%
6Ponastavitev
%"#%
Start
"$#
%"#%
Multi-tap
zagona higiena#
16_
zakasnitev
-
6
7
Ikone programov
'
program
Intenzivni
Samodejno pranje
EKO
Ekspres
Hitro pranje
+
*5:;3:;<=#
"*5:;3:;<;9
+
Predpranje
/
Zaslon
Indikatorji za
dodajanje
Indikator za sredstvo
za izpiranje
71
&
8
&
&
22
Indikator za sol
&
8
20
_17
Ikone programov
'
program
Samodejno pranje
EKO
Intenzivni
Hitro pranje
+
*5:;3:;<=#
"*5:;3:;<;9
+
Ekspres
Predpranje
/
Indikatorji za
dodajanje
Indikator za sol
&
8
20
Indikator za sredstvo
za izpiranje
7*
&
Indikator za
zakasnitev zagona
Zaslon
18_
8
22
&
&
'
('
(
predpranje
:;
predpranje
-=
6
-$ "
->
-$
-?
-<
<;>?>#
)'
º dH
º fH
º Clark
Poraba soli
(gram/cikel)
mmol/l
;%<
;%@
;%:
;%; @?
-=
:%==
=;%>;
A%=?
= ;%> ;
->
@
=>%=A
>=%$;
=<%>=
> =%$ ;
-$
=>
=B%>>
$=%?;
>>%>B
$ =%? ;
-?
>;
>$%$?
?=%:;
>@%?>
? =%: ;
-<
$;
$<%<<
:=%@B
?$%:@
: =%@ B
-:
:;
= -"
=D
"
= -"
# C ; =AB
9
# C ; =?$
#C;=
9
E
F
;
9
_19
(
'
POZOR
'
('
)'
'
20_
.
POZOR
OPOZORILO
OPOZORILO *
& 2
2 1 $ 0 3" 0 % #/
%
'
('
)'
'
!
_21
.
& 2
2 1 $ 0 3" $# 0$%! 3" 31 #" 2
POZOR
'
(' '
3
POZOR:
)' G
'
22_
'
('
POZOR (
*
_21
Bodite pozorni pred nalaganjem polic pomivalnega stroja in po njem.
''
(' )
)'
''
9
Pospravljanje posode
.
-.
8
2
NOTER
NOTER
"=$H
"=?H
#
2
3
(
243
#
# &"/"2" 2 3/ # 2 9 :"#
'
('
POZOR
_25
.
8
0
,
"=$H
"=?H
26_
#
#
-
(
OPOZORILO
_27
(
OPOZORILO
28_
.
;
Neprimerno
Delno primerno
'
1
0
2
!
0 "&"/" 2
1 $ 0
1#
#"
'
(
2
POZOR
:9 0 " $% 9& !
0#</ 1 $ 0 '
Predlagana rešitev
(
2
!
)
)
/
2
_29
1.
7
2. *
3.
8#
"
7
Power "7
4.
Power "7
8#
8#
8#
.
'
1.
(
7*
"
&
Power "7
2.
8#
8#
$
0"2" 2 1 $ 0
'
1. 3
2. 2
3. *
4.
OPOZORILO
30_ *
ponastavitev $
7 7
1. '
2.
Power
4
.
7
Program
Opis cikla
'
(min.)
Energija
(kWh)
<9$;
=A<
=:
=A <
<9$;
>;;
= :<
=A <
<9$;
>><
; @$
=; <
<9$;
>$<
==
=; <
<9$;
=$;
;@
=$
<9$;
=?;
=;
=$
"<; ID#
'
":; ID#
/
/
/
/
"A; ID#
'
"<; ID#
'
/
Detergent
(predpranje/glavno pranje) (g)
":; ID#
/
J
/
/
"A; ID#
'
2
6
'
"<; ID#
/
"<< ID#
'
2
J
'
"<; ID#
/
":; ID#
'
'
"?; ID#
/
/
":; ID#
'
'
"?; ID#
/
/
":< ID#
*
_31
Program
Opis cikla
'
Energija
(kWh)
<9$;
:;
= =<
=;
<9$;
B;
= ><
=;
><
$;
; A<
==
<9$;
=<;
; @%= $
==%=<
9
=<
; ;>
?
":; ID#
/
":; ID#
'
"<; ID#
'
":; ID#
/
"*5:;3:;<;669
*5:;3:;<=66#
(min.)
"<; ID#
'
J
Detergent
(predpranje/glavno pranje) (g)
":< ID#
'
"?< ID#
/
"<; ID#
/
"<< ID#
'
"?< ID#
"?<%<< ID#
/
/
'
6
":< ID#
'
<;>?> !
/
=>H
?
-
32_ *
<;>?>
1.
2.
3.
2
POZOR
OPOZORILO
_33
+
01# %
OPOZORILO
.
1.
2. /
3. /
4. '
5.
34_
.
"
#
!$"9
1#" 2<
'
#
9" 2 "1"#"%"
$ &"
_35
POZOR
POZOR
! 3 .'.+.! 3
301/!(
)' +.K01.1! ' *.01G2. .0/ +. * 0/0 /2.
,. + ,01.
(
* .'.1.0
,. 2.K0.
>>;%>?; (L <; -
"! 0 &" 3" 3
&2 % !
Pred uporabo zagotovite ustrezno ozemljitev
OPOZORILO
36_ *
$%"! % ! "1"#"%"
.
0% 9 3" ! 0
0"&2: 9 3" = !
?
&
>
?<"@$">
*
*
_37
<&%
'
"9$'
#A = !
#" % " ! :
0
= 0
= '
# $% /" 9 =" = !
1 %"1&2"2% ! ! 0 '
3#"! "!" 2 "1"#"%"
2
(
- .
'
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
POZOR
38_ *
.
.
*
Nova namestitev
Zamenjava
-
8
7
-
.
'
1.
2. 3
<
(
'
3.
<;
_39
('
'
; ;?%= ; 3'
POZOR
OPOZORILO
.
== . #
%
%
'
>>;%>?; (L <; -
)'
'
40_
1 &
" !/#"2
1.
2.
*
POZOR
.
'
1.
K
2.
POZOR
0
0
'
_41
'
.
5
1.
2.
42_
'
.
*
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. /
9.
A.
B. *
'
_43
'
'
'
1.
2. '
3. 2
44_
.
'
7
KAJ NAREDITI
Pomivalni stroj ne
deluje.
'
'
'
ustavi.
Hrup
K
'
)
Milnica v kadi
(
+
Obarvanost notranjosti
kadi
)
Posoda ni suha.
'
?
(
/
_45
KAJ NAREDITI
kozarcih in priboru
1. /
2.
3.
1.
2.
3. /
4.
4.
5.
=B
6. '
>>
>
5.
7.
6.
'
:;
Motno steklo
2
Rumen ali rjav sloj na
notranjih površinah
$
OPOZORILO:
Bel sloj na notranjih
površinah
Pokrov posode za
detergent se ne
zapahne.
Ostanki detergenta v
posodah za doziranje
Para
posodi
46_
3
'
KAJ NAREDITI
Gumbi ne delujejo
ob vklopljenem
pomivalnem stroju.
'
'
(
2
Power "7
/
8#
2
Multi tap
"$#
M
zakasnitev zagona
_47
Pomen
Kode
4C
'
2
LC
HC
PC
+
AC
'DK
bC2
'
OPOZORILO
48_
+
'DK
,
$;
76
7
Vrsta
DW60M6050US
DW60M6050UW
DW60M6051US
DW60M6051UW
DW60M6040US
DW60M6040UW
Vgrajen spodaj
DW60M6050SS
DW60M6050BB
DW60M6040BB
Popolnoma vgrajen
220-240 V~, 50 Hz
Tlak vode
0,04–1,0 MPa
1760–2100 W
Vrsta sušenja
598 x 600 x 845 mm
598 x 570 x 815 mm
598 x 550 x 815 mm
DW60M6050
Zmogljivost
DW60M6051
DW60M6040
_49
,
DW60M6050FS/
DW60M6050FW
DW60M6040FS/
DW60M6040FW
Model
-
50_
-
/
"
<;>?>
<;>?>#
=?H
'
<;>?>9/ D:;?$:
D
<
N
O
N2
N
O
O
(
_51
/
"
<;>?>
<;>?>#
=$H
'
<;>?>9/ D:;?$:
D
<
N
O
N2
N
O
(
52_
O
4
58 '
,;(
Dobavitelj
SAMSUNG
*5:;3:;?;66
*5:;3:;<;66
*5:;3:;<=66
Nazivna zmogljivost (prostorska nastavitev)
=$
=?
Letna poraba energije, (AE c) (kWh/leto) 1)
>:>
Poraba energije standardnega cikla, (E t) (kWh)
; @>
Ime modela
.JJ
>::
; @$
; ?<
; ?@
>@?;
Letna poraba vode, (AW c) (l/leto) 2)
.
Standardi program 3)
>><
$;
??
Model
DW60M6050FS
DW60M6050FW
DW60M6040FS
DW60M6040FW
DW60M6050US
DW60M6050UW
DW60M6051US
DW60M6051UW
DW60M6040US
DW60M6040UW
*
*
DW60M6050SS
DW60M6050BB
DW60M6040BB
*
Popolnoma vgrajeni
*
*
=#
>#
$# P
Q
!
?#
*
&
_53
3
1.
2.
3.
,
4.
3
5.
+
1
(
"!
#
3
6.
'
7.
2
'
'
8.
9.
10.
11. 2
12.
13.
14.
54_ 4
9
'
!
('+.G. 1. .0/ 2 3
(K
!.+1/R
;$$; .3 ) , "A>:AB:?#
SSS
9
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement