Samsung Galaxy Tab S3 9.7 LTE Uputstvo za upotrebu

Samsung Galaxy Tab S3 9.7 LTE Uputstvo za upotrebu
KORISNIČKI PRIRUČNIK
SM-T820
SM-T825
Croatian. 08/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Sadržaj
Osnovne funkcije
Aplikacije i značajke
4
6
10
17
20
48
50
61
66
70
73
75
76
87
93
96
98
103
109
111
113
113
115
116
117
23
26
27
28
30
32
43
45
Prvo pročitajte ovo
Pregrijavanje uređaja i rješenja
Prikaz i funkcije uređaja
Baterija
SIM ili USIM kartica (nano SIM kartica)
(SM-T825)
Memorijska kartica (microSD kartica)
Uključivanje i isključivanje uređaja
Početno podešavanje
Samsung račun
Prijenos podataka s prethodnog uređaja
(Smart Switch)
Poznavanje zaslona
Okvir obavijesti
Unos teksta
2
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Značajke olovke S Pen
Telefon (SM-T825)
Imenik
Poruke (SM-T825)
Internet
E-pošta
Kamera
Galerija
Višenamjenski prozor
Game Launcher
Samsung Notes
PENUP
Kalendar
Samsung Flow
Moje Datoteke
Sat
Kalkulator
Dijeljenje sadržaja
Google aplikacije
Sadržaj
Postavke
Dodatak
119 Uvod
119 Veze
121 Wi-Fi
123 Bluetooth
125 Ušteda podataka (SM-T825)
125 Mob. prist. točka i Dijeljenje (SMT825)
126 Više postavki veze
129 Zvukovi i vibracija
129 Dolby Atmos (surround zvuk)
130 Obavijesti
130 Zaslon
131 Filtar plavog svjetla
132 Pozadina
132 Zaslon zaključavanja
133 Biometrija i sigurnost
134 Prepoznavanje otiska prsta
138 Sigurna mapa
143 Računi i sigurnosno kopiranje
144 Korisnici (SM-T820)
146 Samsung Cloud
147 Google
148 Napredne značajke
149 Podrška za uređaj
151 Aplikacije
151 Opće upravljanje
152 Pristupačnost
152 Aktualizacija softvera
153 Korisnički priručnik
153 O tabletu
154 Rješavanje problema
160 Uklanjanje baterije
3
Osnovne funkcije
Prvo pročitajte ovo
Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga,
specifikaciji modela ili softveru uređaja.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač
nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
• Za podatkovne usluge kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska
sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, ovisno o
vašem podatkovnom planu. Za prijenose velikih podataka preporučujemo upotrebu Wi-Fi
postavke. (SM-T825)
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
4
Osnovne funkcije
• Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
• Ovisno o regiji ili davatelju usluga, zaštita zaslona je pričvršćena za zaštitu tijekom
proizvodnje i distribucije. Oštećenje priključenog zaštitnika zaslona nije pokriveno
jamstvom.
• Zaslon osjetljiv na dodir možete jasno vidjeti čak i na jakoj vanjskoj sunčevoj svjetlosti
automatskim podešavanjem kontrasta na temelju okoline. Zbog prirode proizvoda,
prikazivanje fiksne grafike dulje vrijeme može rezultirati naknadnim slikama (pregorijevanje
zaslona) ili mutnim slikama.
– – Preporuča se da ne upotrebljavate fiksne grafike na dijelu ili sve dodirnog zaslona dulje
vrijeme i isključite zaslon osjetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.
– – Zaslon osjetljiv na dodir možete postaviti da se automatski isključi kada ga ne koristite.
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Zaslon → Istek zaslona, a zatim odaberite
duljinu vremena kada uređaj želite čekati prije isključivanja zaslona osjetljivog na dodir.
– – Da biste zaslon osjetljiv na dodir postavili da automatski prilagodi njegovu svjetlinu
na temelju okoline, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Zaslon, a zatim dodirnite
prekidač Prilagodljiva svjetlina kako biste ga aktivirali.
• Ovisno o regiji ili modelu, neki uređaji moraju dobiti odobrenje Saveznog odbora za
komunikacije (Federal Communications Commission, FCC). Ako vaš uređaj ima odobrenje
FCC-a, možete vidjeti njegov FCC ID. Za prikaz FCC ID-a pokrenite aplikaciju Postavke i
dodirnite O tabletu → Status.
5
Osnovne funkcije
Ikone uputa
Upozorenje: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Obavijest: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
Pregrijavanje uređaja i rješenja
Ako se uređaj zagrijava tijekom punjenja baterije
Uređaj i punjač mogu se zagrijati tijekom punjenja. Uređaj može biti topliji na dodir tijekom
bežičnog punjenja ili brzog punjenja. To ne utječe na radni vijek ili izvedbu uređaja te je dijelom
normalnog rada uređaja. Ukoliko se baterija previše zagrije, punjač može prestati s punjenjem.
Ako se uređaj pregrije učinite sljedeće:
• Odspojite punjač iz uređaja i zatvorite sve otvorene aplikacije. Pričekajte da se uređaj
ohladi, a zatim ponovno započnite s punjenjem uređaja.
• Ako se pregrije donji dio uređaja, do toga može doći zbog oštećenog spojenog USB
kabela. Zamijenite oštećeni USB kabel novim koji je odobrila tvrtka Samsung.
• Prilikom upotrebe punjača za bežično punjenje, ne stavljajte između uređaja i punjača
za bežično punjenje strane materijale, kao što su metalni predmeti, magneti i kartice s
magnetskom trakom.
Funkcija bežičnog ili brzog punjenja dostupna je samo na podržanim modelima.
6
Osnovne funkcije
Ako se uređaj zagrijava tijekom upotrebe
Kada se koristite funkcijama ili aplikacijama kojima je potrebno više snage ili ako ih
upotrebljavate dulje vrijeme, uređaj se može privremeno zagrijati zbog povećane potrošnje
baterije. Zatvorite sve otvorene aplikacije i neko vrijeme ne upotrebljavajte uređaj.
U nastavku su navedeni primjeri situacija u kojima može doći do zagrijavanja uređaja. Ovisno o
funkcijama i aplikacijama koje upotrebljavate, ovi se primjeri možda neće odnositi na vaš model.
• Tijekom početnog postavljanja nakon kupovine ili tijekom povrata podataka
• Tijekom preuzimanja velikih datoteka
• Tijekom upotrebe aplikacija kojima je potrebno više snage ili upotrebi aplikacija dulje
vrijeme
– – Tijekom duljeg reproduciranja igrica visoke kvalitete
– – Tijekom duljeg snimanja videozapisa
– – Tijekom emitiranja videozapisa uz postavljenu maksimalnu svjetlinu
– – Povezivanje s televizorom
• Tijekom istodobnog obavljanja više zadaća (ili kada je u pozadini otvoreno više aplikacija)
– – Tijekom uporabe višenamjenskog prozora
– – Tijekom ažuriranja ili instaliranja aplikacija za vrijeme snimanja videozapisa
– – Tijekom preuzimanja velikih datoteka za vrijeme videopoziva
– – Tijekom snimanja videozapisa za vrijeme upotrebe aplikacije za navigaciju
• Tijekom upotrebe velike količine podataka za sinkronizaciju s oblakom, e-poštom ili drugim
računima
• Tijekom upotrebe aplikacije za navigaciju u autu kad se uređaj nalazi na izravnom sunčevu
svjetlu
• Tijekom upotrebe mobilne pristupne točke i funkcije povezivanja
• Tijekom upotrebe uređaja u područjima sa slabim signalom ili bez prijema
• Tijekom punjenja baterije uz pomoć oštećenog USB kabela
• Ako je višenamjenski priključak uređaj oštećen ili izložen stranim materijalima, kao što su
tekućina, prašina, metalni prah i olovo iz olovke
• Tijekom roaminga
7
Osnovne funkcije
Ako se uređaj pregrije učinite sljedeće:
• Ažurirajte uređaj najnovijim softverom.
• Konflikti između otvorenih aplikacija mogu dovesti do pregrijavanja uređaja. Ponovo
pokrenite uređaj.
• Deaktivirajte funkcije Wi-Fi, GPS, i Bluetooth kada ih ne upotrebljavate.
• Kada ih ne upotrebljavate, zatvorite aplikacije koje povećavaju potrošnju baterije ili koje
su otvorene u pozadine.
• Izbrišite nepotrebne datoteke ili nekorištene aplikacije.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
• Ako se uređaj pregrije ili dulje razdoblje bude vruć, nemojte ga neko vrijeme
upotrebljavati. Ako se uređaj nastavi pregrijavati, kontaktirajte servisni centar tvrtke
Samsung.
Ograničenja uređaja prilikom pregrijavanja
Kada se uređaj zagrije, značajke i radni učinak mogu se ograničiti ili se uređaj može isključiti kako
bi se ohladio. Funkcija je dostupna samo na podržanim modelima.
• Ako se uređaj zagrije više nego obično, prikazuje se poruka o pregrijavanju uređaja. Kako bi
se temperatura uređaja snizila, svjetlina zaslona i brzina rada ograničeni su dok se punjenje
baterije prekida. Aplikacije koje se izvode zatvaraju se i vi možete samo obavljati hitne pozive
dok se uređaj ne ohladi.
• Ako se uređaj pregrije ili je dulje razdoblje vruć, prikazuje se poruka o isključivanju. Isključite
uređaj i pričekajte da se ohladi.
8
Osnovne funkcije
Mjere opreza za radno okruženje
Uređaj se može pregrijati zbog okruženja u sljedećim uvjetima. Budite oprezni kako ne biste
skratili vijek trajanja baterije, oštetili uređaj ili uzrokovali požar.
• Nemojte držati uređaj na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama.
• Nemojte dugotrajno izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti.
• Nemojte dugotrajno držati ili upotrebljavati uređaj u jako vrućim prostorima poput
unutrašnjosti automobila tijekom ljeta.
• Ne stavljajte uređaj na prostore koji se mogu pregrijati, kao što je podloga s električnim
grijanjem.
• Ne pohranjujte uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili
spremnika pod visokim tlakom.
• Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.
9
Osnovne funkcije
Prikaz i funkcije uređaja
Sadržaj pakiranja
Pogledajte kratke upute za sadržaj pakiranja.
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Upotreba neodobrenog
dodatnog pribora može uzrokovati probleme u izvedbi i kvarove koje jamstvo ne
pokriva.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje
su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku
stranicu tvrtke Samsung.
10
Osnovne funkcije
Prikaz uređaja
Prednja kamera
Senzor osvjetljenja
Tipka za uključivanje i
isključivanje
Zaslon osjetljiv na dodir
Tipka za glasnoću
Mikrofon
Tipka za početni zaslon (senzor
prepoznavanja otisaka prstiju)
Nosač SIM kartice/
memorijske kartice
Mikrofon
Tipka za nedavne aktivnosti
Tipka za povratak
Zvučnik
Zvučnik
Utičnica za slušalice
Višenamjenski priključak
(USB Tip-C)
11
Osnovne funkcije
Zvučnik
Zvučnik
GPS antena
Stražnja kamera
Glavna antena
Bljeskalica
Priključak za tipkovnicu
Uređaj i maska tipkovnice (prodaje se zasebno) opremljeni su magnetima.
Američko udruženje za srce (SAD) i Regulatorna agencija za lijekove i zdravstvene
proizvode (UK) upozoravaju da magneti mogu utjecati na rad ugrađenih srčanih
stimulatora, kardiovertera, defibrilatora, inzulinskih pumpa ili drugih električnih
medicinskih proizvoda (zajednički naziv: „medicinski uređaj”) unutar 15 cm (6 inča).
Ako upotrebljavate bilo koji od ovih medicinskih uređaja, NE UPOTREBLJAVAJTE
OVAJ UREĐAJ I MASKU TIPKOVNICE (PRODAJE SE ZASEBNO) PRIJE NEGO ŠTO SE
POSAVJETUJETE SA SVOJIM LIJEČNIKOM.
• Ne ostavljajte uređaj i pokrov tipkovnice (prodaje se zasebno) u blizini magnetnih
polja. Magnetna polja mogu oštetiti kartice s magnetnom trakom – uključujući
kreditne kartice, telefonske kartice, bankarske knjižice i propusnice.
• Prilikom uporabe zvučnika, primjerice tijekom reprodukcije medijskih datoteka,
uređaj ne postavljajte u blizini ušiju.
• Budite pažljivi da objektiv kamere ne izlažete jakom izvoru svjetlosti, kao što je izravno
sunčevo svjetlo. Ako je leća kamere izložena jakom izvoru svjetlosti, kao što je izravno
sunčevo svjetlo, senzor slike kamere može se oštetiti. Oštećeni senzor slike ne može se
popraviti i uzrokovat će točke i mrlje na slikama.
• Ako upotrebljavate uređaj sa slomljenim staklenim ili akrilnim kućištem, može
postojati opasnost od ozljede. Ponovno upotrijebite uređaj tek nakon što je
popravljen u Samsungovu servisnom centru.
12
Osnovne funkcije
• Do problema sa spajanjem i pražnjenja baterije može doći u sljedećim situacijama:
– – Ako nalijepite metalizirane naljepnice na području antene uređaja.
– – Ako na uređaj pričvrstite poklopac za uređaj od metaliziranog materijala.
– – Ako rukama ili drugim predmetima prekrijete područje antene uređaja za vrijeme
upotrebe određenih funkcija, poput poziva ili mobilne podatkovne veze. (SMT825)
• Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon odobrene od tvrtke Samsung. Neodobrene
zaštite za zaslon mogle bi uzrokovati neispravan rad senzora.
• Ne pokrivajte područje senzora blizine/svjetlosti dodacima za zaslon, kao što su zaštita
za zaslon ili naljepnice. To bi moglo dovesti do neispravnog rada senzora.
Tipke
Tipka
Funkcija
Uključivanje
Nedavne
aktivnosti
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
• Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona.
• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
• Pritisnite za uključivanje zaslona dok je zaslon zaključan.
Početna
• Pritisnite za povratak na početni zaslon.
• Dodirnite i držite za pokretanje aplikacije Google.
• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Nazad
• Dodirnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog
zaslona.
Glasnoća
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
13
Osnovne funkcije
S olovka
Kopča olovke S Pen
Gumb S olovke
Vrh S olovke
Pinceta
Naziv
Funkcije
Vrh S olovke
• Koristite S olovku za pisanje, crtanje ili izvođenje radnji dodirivanja
na zaslonu. Tipke nedavne aktivnosti i tipka za povratak mogu se
koristiti s S olovkom.
Gumb S olovke
Pinceta
• Kružite S olovkom iznad stavki na zaslonu za pristup dodatnim
funkcijama S olovke, poput funkcije zračnog prikaza.
• Kružite S olovkom iznad zaslona i pritisnite gumb S olovke za prikaz
funkcije zračne naredbe.
• Dok pritisnete i držite gumb S olovke, povucite S olovku stavaka kako
biste ih odabrali.
• Uklonite vrh S olovke pincetom kada zamjenjujete vrh.
14
Osnovne funkcije
Zamjena vrha S olovke
Ako je vrh olovke tup zamijenite ga novim.
1
Čvrsto pincetom držite vrh olovke i zatim ga izvucite.
2
Umetnite novi vrh u S olovku.
15
Osnovne funkcije
Pazite da se ne uštipnete pincetom.
• Stare vrhove olovke ne koristite ponovo. To može izazvati kvar S olovke.
• Ne pritišćite vrh olovke prejako prilikom umetanja vrha na S olovku.
• Okrugli kraj vrha olovke ne umećite u S olovku. To može izazvati kvar S olovke ili
uređaja.
• Ne savijajte ili prejako pritišćite S olovku tijekom korištenja. S olovka može biti
oštećena ili vrh može biti deformiran.
• Nemojte jako pritiskati zaslon S olovkom. Vrh olovke mogao bi se izobličiti.
• S olovka možda se neće dobro pričvrstiti ako je zakvačite na predebele ili pretanke
predmete.
• Ako koristite S olovku pod oštrim kutovima zaslona, uređaj možda neće prepoznati
radnje S olovke.
• Tipke nedavne aktivnosti i tipka za povratak mogu se koristiti s S olovkom.
• Za više informacija o S olovci, posjetite Samsungovu mrežnu stranicu.
• Ako S olovka ne radi ispravno, odnesite je u Samsungov servisni centar.
16
Osnovne funkcije
Baterija
Punjenje baterije
Prije prve uporabe baterije ili ako se nije koristila duže vrijeme napunite bateriju.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni
punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo
ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
• Upotrebljavajte samo kabel USB Tip-C koji je isporučen s uređajem. Uređaj može biti
oštećen ako upotrebljavate mikro USB kabel.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvuči iz strujne
utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom
punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
1
2
Spojite USB kabel na USB punjač.
Spojite USB kabel s višenamjenskim priključkom uređaja.
17
Osnovne funkcije
3
4
Uključite USB punjač u strujnu utičnicu.
Kad se baterija u potpunosti napuni, odvojite punjač od uređaja. Zatim isključite punjač iz
električne utičnice.
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj nudi različite opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije.
• Optimizirajte uređaj pomoću funkcije održavanja uređaja.
• Kada ne koristite uređaj, isključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje i isključivanje.
• Aktivacija načina uštede energije.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije.
• Deaktivirajte funkciju Bluetootha kad nije u upotrebi.
• Deaktivirajte automatsko sinkroniziranje aplikacija koje je potrebno sinkronizirati.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
Savjeti i mjere opreza pri punjenju baterije
• Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač.
Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
• Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje
s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje gubitka snage tijekom
prijenosa podataka te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterija potpuno napuni.
• Pri korištenju drugih izvora energije umjesto punjača, npr. računala, brzina punjenja može
biti sporija zbog slabije struje.
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da
se baterija potpuno napuni.
18
Osnovne funkcije
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda
neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja i punjača tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više
od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako je višenamjenski priključak mokar dok punite uređaj, uređaj se može oštetiti. Temeljito
osušite višenamjenski priključak prije punjenja uređaja.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke
Samsung.
Brzo punjenje
Uređaj ima ugrađenu funkciju brzog punjenja. Možete brže napuniti bateriju dok je uređaj ili
njegov zaslon isključen.
Povećanje brzine punjenja
Za povećanje brzine punjenja tijekom punjenja baterije isključite uređaj ili zaslon. Kad se baterija
puni dok je uređaj isključen, na zaslonu se javlja ikona .
Ako funkcija brzog punjenja nije aktivirana, na početnom zaslonu pokrenite aplikaciju Postavke,
dodirnite Podrška za uređaj → Baterija → → Postavke, a zatim dodirnite prekidač Brzo
kabelsko punjenje za aktivaciju.
• Ne možete koristiti ugrađenu funkciju brzog punjenja ako punite bateriju pomoću
standardnog punjača.
• Ako se uređaj zagrijava ili ako poraste temperatura okoliša, brzina punjenja može se
automatski smanjiti. To je normalno radno stanje radi sprečavanja oštećenja uređaja.
19
Osnovne funkcije
SIM ili USIM kartica (nano SIM kartica) (SM-T825)
Instaliranje SIM ili USIM kartice
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije.
• Upotrebljavajte samo nano SIM karticu.
• Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu.
Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog
izgubljenih ili ukradenih kartica.
Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više informacija
o dostupnosti usluge kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.
20
Osnovne funkcije
1
Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču kako biste olabavili nosač.
Pripazite da iglicu za izbacivanje postavite okomito u odnosu na rupicu. U protivnom,
mogli biste oštetiti uređaj.
2
3
Izvucite nosač iz utora za nosač.
4
Nježno pritisnite SIM ili USIM karticu u nosač kako biste je učvrstili.
Postavite SIM karticu ili USIM karticu na nosač s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema
dolje.
Ako kartica nije čvrsto umetnuta u nosač, SIM kartica mogla bi izići ili ispasti iz nosača.
5
Umetnite nosač natrag u utor za nosač.
• Ako u uređaj umetnete nosač dok je nosač mokar, vaš se uređaj može oštetiti.
Pobrinite se da je nosač uvijek suh.
• Umetnite nosač do kraja u otvor za nosač kako biste spriječili ulazak tekućine u uređaj.
Pravilna instalacija kartica
microSD kartica
Nano SIM kartica
21
Osnovne funkcije
Uklanjanje SIM ili USIM kartice
1
2
3
Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču kako biste olabavili nosač.
4
Umetnite nosač natrag u utor za nosač.
Izvucite nosač iz utora za nosač.
Izvadite SIM ili USIM karticu.
22
Osnovne funkcije
Memorijska kartica (microSD kartica)
Instaliranje memorijske kartice
Kapacitet memorijske kartice vašeg uređaja može se razlikovati od ostalih modela te neke
memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem ovisno o proizvođaču i
vrsti memorijske kartice. Za prikaz maksimalnog kapaciteta memorijske kartice vašeg uređaja
pogledajte Samsungovu internetsku stranicu.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete pravom stranom okrenutom prema
gore.
• Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako
umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će
vas zatražiti ponovno formatiranje kartice ili neće prepoznati karticu. Memorijsku
karticu morate formatirati kako biste je upotrijebili. Ako vaš uređaj ne može formatirati
ili prepoznati memorijsku karticu, obratite se proizvođaču memorijske kartice ili
Samsungovu serivsnom centru.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij s datotekama memorijske kartice
pojavljuje se unutar mape Moje Datoteke → SD kartica.
23
Osnovne funkcije
1
Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču kako biste olabavili nosač.
Pripazite da iglicu za izbacivanje postavite okomito u odnosu na rupicu. U protivnom,
mogli biste oštetiti uređaj.
2
Izvucite nosač iz utora za nosač.
Kada uklonite nosač iz uređaja, mobilna podatkovna veza bit će onemogućena.
24
Osnovne funkcije
3
4
5
Postavite memorijsku karticu na nosač s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
Nježno pritisnite memorijsku karticu u nosač kako biste je učvrstili.
Umetnite nosač natrag u utor za nosač.
• Ako u uređaj umetnete nosač dok je nosač mokar, vaš se uređaj može oštetiti.
Pobrinite se da je nosač uvijek suh.
• Umetnite nosač do kraja u otvor za nosač kako biste spriječili ulazak tekućine u uređaj.
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja.
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Podrška za uređaj → Pohrana → → Postavke
memorije → SD kartica → Odspoji.
1
2
3
4
Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču kako biste olabavili nosač.
Izvucite nosač iz utora za nosač.
Uklonite memorijsku karticu.
Umetnite nosač natrag u utor za nosač.
Nemojte uklanjati uređaje za vanjsku pohranu, kao što su memorijska kartica ili USB
pohranu tijekom prenošenja ili pristupanja informacija s uređaja ili odmah nakon
prijenosa podataka. To može izazvati oštećenje ili gubitak podataka ili može oštetiti
vanjsku pohranu ili uređaj. Samsung nije odgovoran za gubitke, uključujući gubitke
podataka, nastale neispravnom uporabom uređaja za vanjsku pohranu.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Podrška za uređaj → Pohrana → → Postavke
memorije → SD kartica → Formatiraj.
Ne zaboravite prije formatiranja memorijske kartice arhivirati sve važne podatke
pohranjene na memorijskoj kartici. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka
izazvan postupcima korisnika.
25
Osnovne funkcije
Uključivanje i isključivanje uređaja
Za uključivanje uređaja pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje.
Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
podešavanje uređaja.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje, a zatim dodirnite
Isključivanje.
• Ako se uređaj zamrzava i ne reagira, istodobno pritisnite i držite tipku za uključivanje i
isključivanje i tipku za smanjivanje glasnoće više od 7 sekundi kako biste ga ponovno
pokrenuli.
• Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
Ponovno pokretanje uređaja
Da biste ponovo pokrenuli uređaj, pritisnite i držite tipku za uključivanje, a zatim dodirnite
Ponovo pokretanje.
Ako se uređaj zamrzava i ne reagira, istodobno pritisnite i držite tipku za uključivanje i
isključivanje i tipku za smanjivanje glasnoće više od 7 sekundi kako biste ga ponovno pokrenuli.
Tipka za uključivanje i
isključivanje
Tipka za smanjivanje
glasnoće
26
Osnovne funkcije
Početno podešavanje
Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
podešavanje uređaja.
Postupci početnog podešavanja mogu se razlikovati ovisno o softveru uređaja i
području.
1
2
Uključite uređaj.
Odaberite željeni jezik uređaja i odaberite
.
Odaberite jezik.
3
4
5
Pročitajte i prihvatite uvjete i odredbe i dodirnite Dalje.
Preuzmite svoj sadržaj iz prethodnog uređaja.
Odaberite Wi-Fi mrežu i spojite se s njom.
Ako se ne spojite s Wi-Fi mrežom, možda nećete moći podesiti neke značajke uređaja
tijekom početnog podešavanja.
27
Osnovne funkcije
6
7
Slijedite upute na zaslonu kako biste nastavili s početnim podešavanjem.
8
9
Ako se prikaže zaslon preporučenih aplikacija, odaberite aplikacije koje želite i preuzmite ih.
Postavite način zaključavanja zaslona za zaštitu uređaja. Svoje osobne informacije možete
zaštititi kako biste spriječili da druge osobe imaju pristup vašem uređaju. Ako želite kasnije
podesiti način zaključavanja zaslona dodirnite Ne sada.
Prijavite se na svoj Samsungov račun. Možete uživati u uslugama Samsunga i svoje podatke
održavati ažuriranima i sigurnima na svim svojim uređajima. Više informacija pogledajte u
Samsung račun.
10 Dodirnite Završi za dovršetak početnog postavljanja.
Pojavit će se početni zaslon.
Samsung račun
Uvod
Vaš Samsung račun je integrirana usluga računa koja vam omogućuje uporabu različitih
Samsung usluga dostupnih putem mobilnih uređaja, TV-a i internetske stranice tvrtke Samsung.
Nakon što ste registrirali svoj Samsung račun, svoje podatke možete održavati ažuriranima i
sigurnima na svim svojim Samsung uređajima uz pomoć Samsung Clouda, možete pronaći i
upravljati svojim izgubljenim ili ukradenim uređajem, vidjeti savjete i trikove Samsung članova i
drugo.
Kreirajte Samsung račun pomoću svoje adrese e-pošte.
Za provjeru popisa usluga koje se mogu upotrebljavati s vašim Samsung računom, posjetite
account.samsung.com. Za više informacija o Samsung računima pokrenite aplikaciju Postavke i
dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje → Računi → Samsung account → → Upute.
28
Osnovne funkcije
Registracija Samsung računa
Registracija novog Samsung računa
Ako nemate Samsung račun, potrebno ga je kreirati.
1
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje → Računi →
Dodaj račun → Samsung account.
Ili pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite
2
3
.
Dodirnite Novi račun.
Za dovršetak kreiranja računa slijedite upute na zaslonu.
Registracija postojećeg Samsung računa
Ako već imate Samsung račun, registrirajte ga na uređaj.
1
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje → Računi →
Dodaj račun → Samsung account.
Ili pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite
2
.
Unesite lozinku i ID svojeg Samsung računa i dodirnite Prijava.
Ako zaboravite informacije o svojem računu, dodirnite Pronađi ID ili Ponovno postavi
lozinku. Možete pronaći informacije o računu kada unesete potrebne informacije.
3
Pročitajte i prihvatite uvjete i odredbe i dodirnite Dalje za dovršetak registracije vašeg
Samsung računa.
29
Osnovne funkcije
Uklanjanje Samsung računa
Prilikom uklanjanja registriranog Samsung računa iz uređaja, vaši podaci, kao što su kontakti ili
događaji, također će biti uklonjeni.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje → Računi.
Dodirnite Samsung account → → Ukloni račun.
Dodirnite Ukloni, unesite šifru vašeg Samsung računa, a zatim dodirnite U redu.
Prijenos podataka s prethodnog uređaja (Smart
Switch)
Povežite se s prethodnim uređajem putem Smart Switcha za prijenos podataka.
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje → Smart Switch.
• Ova funkcija možda neće biti podržana na nekim uređajima ili računalima.
• Primjenjuju se ograničenja. Za detalje posjetite www.samsung.com/smartswitch.
Samsung ozbiljno shvaća autorska prava. Prenosite samo onaj sadržaj na koji imate
pravo.
Bežični prijenos podataka putem Wi-Fi Directa
Bežično prenesite podatke s prethodnog uređaja na svoj uređaj putem Wi-Fi Directa.
1
Pokrenite aplikaciju Smart Switch na prethodnom uređaju.
Ako nemate tu aplikaciju preuzmite ju sa Galaxy Store ili Trgovina Play.
2
Na svojem uređaju, pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje
→ Smart Switch.
3
Postavite uređaje blizu jedan drugoga.
30
Osnovne funkcije
4
5
6
7
Na prethodnom uređaju dodirnite Pošalji podatke → Bežično.
Na prethodnom uređaju odaberite stavku za prijenos i dodirnite Pošalji.
Na uređaju dodirnite Primi.
Pratite zaslonske upute za prijenos podataka iz prethodnog uređaja.
Prenošenje podataka uz pomoć vanjske pohrane
Prenesite podatke uz pomoć vanjske pohrane, kao što je microSD kartica.
1
2
3
Prenesite podatke s vašeg prethodnog uređaja na vanjsku pohranu.
4
Pratite zaslonske upute za prijenos podataka s vanjske pohrane.
Uređaj za vanjsku pohranu umetnite u vaš uređaj ili ga s njim spojite.
Na svojem uređaju, pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje
→ Smart Switch → → Vrati.
31
Osnovne funkcije
Poznavanje zaslona
Upravljanje zaslonom osjetljivim na dodir
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Preporuča se da ne upotrebljavate fiksne grafike na dijelu ili cijelom zaslonu
osjetljivom na dodir dulje vrijeme. To može rezultirati naknadnim slikama (snimanje
zaslona) ili kašnjenjem slike.
• Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu
rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
• Preporučuje se korištenje prstiju ili S olovke prilikom korištenja zaslona osjetljivog na
dodir.
Dodirivanje
Dodirnite zaslon.
32
Osnovne funkcije
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i držite zaslon otprilike 2 sekunde.
Povlačenje
Dodirnite i zadržite stavku, a zatim je povucite na željeni položaj.
Dvostruki dodir
Dvaput dodirnite zaslon.
33
Osnovne funkcije
Pomicanje
Pomaknite se prema gore, prema dolje, u lijevo ili u desno.
Širenje i skupljanje prstiju
Na zaslonu raširite dva prsta ili ih spojite.
34
Osnovne funkcije
Početni zaslon i zaslon aplikacija
Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widgete,
prečace za aplikacije i sl.
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.
Zaslon se može razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.
Widget
Indikatori zaslona
Omiljene aplikacije
35
Osnovne funkcije
Prebacivanje između početnog zaslona i zaslona aplikacija
Pomaknite se prema gore ili prema dolje na početnom zaslonu za otvaranje zaslona aplikacija.
Za povratak na početni zaslon pomaknite se prema gore ili prema dolje na zaslonu aplikacija.
Možete i pritisnuti tipku za početni zaslon ili tipku za povratak.
Početni zaslon
Zaslon aplikacija
Ako na početnom zaslonu dodate gumb za aplikacije, možete otvoriti zaslon aplikacija dodirom
na taj gumb. Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, dodirnite Postavke
početnog zaslona, a zatim dodirnite prekidač Gumb za aplikacije za aktivaciju. Gumb aplikacija
bit će dodan na dno početnog zaslona.
Gumb aplikacija
36
Osnovne funkcije
Premještanje stavki
Dodirnite i zadržite stavku a zatim, je pomaknite na novu lokaciju. Za prebacivanje stavke na
drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.
Za dodavanje prečaca za aplikaciju na početnom zaslonu dodirnite i držite stavku na zaslonu
aplikacija, a zatim dodaj Dodaj na poč. zas. Prečac za aplikaciju dodat će se na početni zaslon.
Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog
zaslona.
Kreiranje mapa
Kreirajte mape i okupite slične aplikacije kako biste brže pristupali i pokretali aplikacije.
Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacija dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite preko
druge aplikacije.
Kreirat će se nova mapa koja sadrži odabrane aplikacije. Dodirnite Unos naziva mape i unesite
naziv datoteke.
• Dodavanje aplikacija
Na mapi dodirnite Dodaj aplikacije. Označite aplikacije za dodavanje i dodirnite Dodaj.
Aplikaciju možete također dodati povlačenjem u mapu.
• Premještanje aplikacija iz mape
Dodirnite i držite aplikaciju kako biste ju premjestili na novu lokaciju.
• Brisanje mape
Dodirnite i držite mapu, a zatim dodirnite Izbriši mapu. Samo ta mapa bit će izbrisana.
Aplikacije iz mape bit će premještene u zaslon aplikacija.
37
Osnovne funkcije
Uređivanje početnog zaslona
Kako biste pristupili opcijama uređivanja, na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno
područje ili skupite prste zajedno. Možete postaviti pozadinu, dodati widgete i više. Isto tako
možete dodati, brisati ili rasporediti okvire početnog zaslona.
• Dodavanje okvira: Pomaknite se ulijevo, a zatim dodirnite
.
• Pomicanje okvira: Dodirnite i držite pretprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
• Brisanje okvira: Dodirnite
na okviru.
• Pozadine: Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
• Widgeti: Widgeti su male aplikacije koje pokreću specifične funkcije aplikacija za pružanje
informacija i prilagođeni pristup vašem početnom zaslonu. Dodirnite i zadržite widget, a
zatim ga pomaknite u početni zaslon. Widget će se dodati na početni zaslon.
• Postavke početnog zaslona: Promjena postavki početnog zaslona.
38
Osnovne funkcije
Prikazivanje svih aplikacija na početnom zaslonu
Uređaj možete podesiti za prikaz svih aplikacija na početnom zaslonu bez upotrebe zasebnog
zaslona aplikacija. Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, a zatim dodirnite
Postavke početnog zaslona → Izgled početnog zaslona → Samo početni zaslon → Primijeni.
Sada možete pristupati svim svojim aplikacijama pomicanjem u lijevo na početnom zaslonu.
Ikone za indikaciju
Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
• Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne
trake povucite prema dolje s vrha zaslona.
• Neke ikone pokazivača pojavljuju se samo kada otvorite ploču s obavijestima.
• Na nekim modelima nisu podržane funkcije koje se odnose na pozive.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
GPRS mreža je spojena
EDGE mreža je spojena
UMTS mreža je spojena
HSDPA mreža je spojena
HSPA+ mreža je spojena
/
LTE mreža je spojena
Wi-Fi je spojen
Bluetooth funkcija je aktivirana
Usluge lokacije koje se koriste
Poziv u tijeku
Propušteni poziv
Nova SMS ili MMS poruka
Alarm uključen
Aktiviran način bez zvuka
39
Osnovne funkcije
Ikona
Značenje
Aktiviran način vibracije
Aktiviran način rada u zrakoplovu
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Punjenja baterije
Razina napunjenosti baterije
Zaslon zaključavanja
Pritiskom tipke za uključivanje i isključivanje isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se
isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.
Kako biste otključali zaslon, pomaknite se u bilo kojem smjeru kada se zaslon uključi.
Ako je zaslon isključen, pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje ili tipku za početni zaslon da
biste ga uključili.
Zaključani zaslon
40
Osnovne funkcije
Promjena načina zaključavanja zaslona
Za promjenu načina zaključavanja zaslona, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Zaslon
zaključavanja → Vrsta zaključavanja zaslona, a zatim odaberite način.
Postavljanjem uzorka, PIN-a, lozinke ili biometrijskih podataka kao načina zaključavanja
zaslona možete zaštititi svoje osobne informacije sprječavanjem drugih osoba da pristupe
vašem uređaju. Nakon postavljanja načina zaključavanja zaslona, uređaj će zahtijevati šifru za
otključavanje prilikom svakog otključavanja.
• Klizanje: Za otključavanje kliznite u bilo kojem smjeru na zaslonu.
• Uzorak: Za otključavanje zaslona ucrtajte uzorak od četiri ili više točaka.
• PIN: Za otključavanje zaslona unesite PIN od najmanje četiri broja.
• Lozinka: Za otključavanje zaslona unesite lozinku od najmanje četiri znaka, broja ili simbola.
• Nema: Nemojte postaviti način zaključavanja zaslona.
• Otisci prstiju: Registrirajte otiske prstiju za otključavanje zaslona. Pogledajte Prepoznavanje
otiska prsta kako biste saznali više informacija.
Možete podesiti uređaj da izvrši vraćanje na tvorničke postavke ako nekoliko
puta za redom unesete neispravnu šifru i dostignete ograničeni broj pokušaja.
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Zaključavanje zaslona → Postavke
sigurn. zaključavanja, otključajte zaslon upotrebom unaprijed postavljene metode
zaključavanja, a zatim dodirnite prekidač Auto. vra. tvor. postavki za aktivaciju.
41
Osnovne funkcije
Snimka zaslona
Snimite snimku zaslona za vrijeme upotrebe uređaja i pišite, crtajte po snimljenom zaslonu ili ga
izrežite ili podijelite. Možete snimiti trenutačni zaslon i područje pomicanja.
Koristite sljedeće metode za snimanje zaslona. Snimljene snimke zaslona bit će spremljene u
Galerija.
• Snimanje tipkom: Istodobno pritisnite i držite tipku za smanjivanje glasnoće i tipku za
uključivanje i isključivanje.
• Snimanje klizanjem: Rukom kliznite lijevo ili desno po zaslonu.
• Snimanje zračnom naredbom: Zadržite S Pen olovku iznad zaslona i pritisnite gumb
S Pen olovka da biste otvorili panel sa zračnim naredbama, a zatim dodirnite Pisanje po
zaslonu. Pogledajte Pisanje po zaslonu kako biste saznali više informacija.
• Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija i funkcija.
• Ako nije aktivirano snimanje zaslona pomicanjem, pokrenite aplikaciju Postavke,
dodirnite Napredne značajke → Pokreti i geste, a zatim dodirnite prekidač Snimanje
zaslona dlanom za aktivaciju.
Nakon snimanja snimke zaslona upotrijebite navedene opcije na alatnoj traci na dnu zaslona:
•
: Snimite trenutačan sadržaj i skriveni sadržaj na produženoj stranici, kao što je
internetska stranica. Prilikom dodiravanja , zaslon će se automatski pomicati prema dolje i
snimit će se više sadržaja.
•
: Izrežite dio iz snimke zaslona. Izrezano područje bit će spremljeno u Galerija.
•
: Pišite ili crtajte po snimci zaslona.
•
: Dijeljenje snimke zaslona s drugima.
Ako na snimljenom zaslonu nisu vidljive opcije, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite
Napredne značajke, a zatim dodirnite prekidač Pametna snimka za aktivaciju.
42
Osnovne funkcije
Okvir obavijesti
Kada primite nove obavijesti, obavijesna ikona pojavit će se na statusnoj traci. Za više informacija
o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.
Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje. Za zatvaranje okvira
obavijesti kližite na zaslonu prema gore.
Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.
Potražite sadržaj ili aplikacije
pohranjene na uređaju.
Pokrenite Postavke.
Gumbi brzih postavki
Pregledajte pojedinosti o
obavijesti i izvršite različite
postupke.
Pristupite postavkama
obavijesti.
Brisanje svih obavijesti.
43
Osnovne funkcije
Uporaba gumba brzih postavki
Dodirnite gumbe za brze postavke za aktiviranje određenih funkcija. Kliznite prema dolje na
okviru obavijesti za prikazi više gumba.
Za promjenu postavki funkcija dodirnite tekst ispod svakog gumba. Za pregled detaljnijih
postavki dodirnite i držite gumb.
Za preraspoređivanje gumba dodirnite → Redoslijed gumba, dodirnite i držite gumb, a zatim
ga povucite na drugu lokaciju.
44
Osnovne funkcije
Unos teksta
Prikaz tipkovnice
Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje e-poruka, kreirate bilješke i sl.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa
na neki od podržanih jezika.
Pregled više funkcija tipkovnice.
Dodatne funkcije tipkovnice
Brisanje prethodnog znaka.
Unos velikog slova. Za sva slova,
dodirnite dva puta.
Prebacivanje u sljedeći redak.
Premjesti pokazivač.
Unesite simbole.
Unos razmaka.
Promjene jezika unosa
Dodirnite → Jezici i vrste → Upravljaj jezicima unosa, a zatim odaberite jezike. Ako
odaberete dva ili više jezika, možete prebacivati između jezika unosa pomicanjem razmaknice
ulijevo ili udesno.
45
Osnovne funkcije
Dodatne funkcije tipkovnice
Neke funkcije možda neće biti dostupne ovisno o području ili pružatelju usluga.
•
: Unos emotikona.
•
: Unos naljepnica.
•
: Prilaganje animiranih GIF-ova.
•
•
: Kreirajte poruku uživo. Umjesto tekstualne poruke snimite svoje aktivnosti tijekom
pisanja ili crtanja poruke i snimanjem u obliku animirane datoteke.
: Prebacivanje na način rada rukopisa.
Prebacivanje na standardnu
tipkovnicu.
Prikažite informacije o
uređivanju rukopisa.
Možete se brzo prebaciti na način rada rukopisa držanjem S olovke iznad polja
za tekst i dodirivanjem . Ako ova funkcija nije aktivirana, pokrenite aplikaciju
Postavke, dodirnite Napredne značajke → S Olovka, a zatim dodirnite prekidač
Izravan unos olovkom za aktivaciju.
•
: Glasovni unos teksta.
•
: Promjena postavki tipkovnice.
•
→
•
→
: Promijenite način ili veličinu tipkovnice.
•
→
: Otvorite ploču za uređivanje teksta.
: Dodavanje stavke u međuspremnik.
46
Osnovne funkcije
Kopiranje i lijepljenje
1
2
3
Dodirnite i držite iznad teksta.
Povucite
ili
za odabir željenog teksta ili dodirnite Odaberi sve za odabir cijelog teksta.
Dodirnite Kopiraj ili Izreži.
Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
4
Dodirnite i držite mjesto gdje treba umetnuti tekst, a zatim dodirnite Zalijepi.
Za lijepljenje teksta kojeg ste prethodno kopirali dodirnite Međuspremnik, a zatim
odaberite tekst.
47
Aplikacije i značajke
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Galaxy Store
Kupujte i preuzimajte aplikacije. Možete preuzeti aplikacije koje su specijalizirane za uređaje
Samsung Galaxy.
Pokrenite aplikaciju Galaxy Store.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite polje za pretraživanje za pretraživanje pomoću
ključne riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i
slijedite upute na zaslonu.
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite → Postavke → Automatsko
ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
Trgovina Play
Kupujte i preuzimajte aplikacije.
Pokrenite aplikaciju Trgovina Play.
Instaliranje aplikacija
Pregledajte aplikacije po kategorijama ili ih tražite prema ključnoj riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i
slijedite upute na zaslonu.
→ Postavke →
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite
Automatsko ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
48
Aplikacije i značajke
Upravljanje aplikacijama
Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija
Dodirnite i držite aplikaciju i odaberite opciju.
• Isključi: Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu deinstalirati s uređaja.
• Deinstal.: Deinstalirajte preuzete aplikacije.
Aktiviranje aplikacija
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Aplikacije →
zatim dodirnite Uključi.
→ Isključeno, odaberite aplikaciju, a
Postavljanje dozvola za aplikaciju
Kako bi neke aplikacije ispravno radile možda će biti potrebna dozvola za pristup ili upotrebu
informacija na uređaju. Prilikom otvaranja aplikacije može se pojaviti skočni prozor kojim se traži
odobrenje pristupa određenim funkcijama ili informacijama. Dodirnite Dopusti na skočnom
prozoru kako biste dozvolili pristup aplikaciji.
Za prikaz postavki dozvole aplikacije, pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Aplikacije.
Odaberite aplikaciju i dodirnite Dopuštenja. Možete pregledati popis dozvola za aplikacije i
promijeniti njihove dozvole.
Za pregled ili promjenu postavki dozvole aplikacije po kategoriji dozvola pokrenite aplikaciju
Postavke i dodirnite Aplikacije → → Dopuštenja za aplikacije. Odaberite stavku i dodirnite
prekidače uz aplikacije za odobrenje pristupa.
Ako ne odobrite pristup aplikaciji, osnovne funkcije aplikacija možda neće ispravno
raditi.
49
Aplikacije i značajke
Značajke olovke S Pen
Zračna naredba
Zračna naredba je izbornik koji omogućuje značajke S olovke i brzi pristup često upotrebljavanim
aplikacijama.
Da biste otvorili ploču sa zračnim naredbama, zadržite S olovku iznad zaslona i pritisnite gumb
S olovka. Također možete dodirnuti ikonu zračne naredbe uz pomoć S olovke.
Na ploči sa zračnom naredbom povucite prstom prema gore ili dolje i odaberite željenu funkciju
ili aplikaciju.
Postavke S olovke
Stvori bilješku
Prikaži sve bilješke
Pametni odabir
Ikona zračne naredbe
Pisanje po zaslonu
Poruke uživo
Prevedi
PENUP
50
Aplikacije i značajke
Dodavanje prečaca okviru zračne naredbe
Na okvir zračne naredbe dodajte prečace za često upotrebljavanje aplikacije ili funkcije.
Na okviru zračne naredbe dodirnite
i odaberite aplikacije ili funkcije za otvaranje iz okvira.
Ili otvorite okvir zračne naredbe i dodirnite
→ Prečaci.
Značajke olovke S Pen
Aktivirajte razne funkcije S olovke putem okvira zračne naredbe. Prečaci koji se prema zadanom
načinu ne prikazuju na okviru mogu se dodati upotrebom funkcije dodavanja prečaca.
• Stvori bilješku: Jednostavno stvorite bilješke u skočnom prozoru bez pokretanja aplikacije
Samsung Notes. Više informacija potražite u odjeljku Stvori bilješku.
• Prikaži sve bilješke: Pogledajtr sve bilješke u aplikaciji Samsung Notes.
• Pametni odabir: Upotrijebite S olovku za odabir područja ili izvršenje radnje, kao što je
dijeljenje ili spremanje. Pogledajte Pametni odabir kako biste saznali više informacija.
• Pisanje po zaslonu: Snimite snimke zaslona kako biste po njima pisali ili crtali ili izrezali
područje snimljene slike. Isto tako možete snimiti trenutačan sadržaj i skriveni sadržaj na
produženoj stranici, kao što je mrežna stranica. Pogledajte Pisanje po zaslonu kako biste
saznali više informacija.
• Poruka uživo: Umjesto tekstualne poruke stvorite i šaljite jedinstvene poruke snimanjem
svojih aktivnosti tijekom pisanja ili crtanja poruke uživo i snimanjem u obliku animirane
datoteke.
• Prevedi: Držite S olovku iznad riječi kako biste ju preveli. Pogledajte značajku Prevedi kako
biste saznali više informacija.
• PENUP: Objavite svoje crteže, pregledajte crteže drugih i saznajte korisne savjeta u vezi
crtanja. Više informacija potražite u odjeljku PENUP.
• Povećaj: Držite S olovku iznad područja zaslona kako biste ga uvećali.
• Brz pogled: Smanjite aplikaciju na veličinu minijature i držite S olovku iznad minijature za
otvaranje aplikacije u prikazu punog zaslona.
• Bojenje: Dodajte boje slikama uz pomoć PENUP-a upotrebom S olovke.
• Dodaj prečace: Na okvir zračne naredbe dodajte prečace za često upotrebljavane aplikacije.
51
Aplikacije i značajke
Ikona zračne naredbe
Kada je okvir zračne naredbe zatvoren, ikona zračne naredbe ostat će na zaslonu. Okvir zračne
naredbe možete otvoriti dodirom na ikonu uz pomoć S olovke.
Odvucite
na novu lokaciju da biste ju premjestili.
Ako se okvir zračne naredbe ne pojavi na zaslonu, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite
Napredne značajke → S Olovka, a zatim dodirnite prekidač Plutajuća ikona radi aktivacije.
Stvori bilješku
Jednostavno stvorite bilješke u skočnom prozoru bez pokretanja aplikacije Samsung Notes.
1
Otvorite okvir zračne naredbe i dodirnite Stvori bilješku. Ili dvaput dodirnite zaslon te
istodobno pritisnite i držite gumb S olovke.
Zaslon bilješke pojavit će se u skočnom prozoru.
2
Stvorite bilješku uz pomoć S olovke.
Brisač
Olovka
Poništi
Ponovi
3
Kad završite sa sastavljanjem bilješke, dodirnite Spremi.
Bilješka će se spremiti u Samsung Notes.
52
Aplikacije i značajke
Pametni odabir
Upotrijebite S olovku za odabir područja ili izvršenje radnje, kao što je dijeljenje ili spremanje. Isto
tako možete odabrati dio videozapisa i snimiti ga kao GIF animaciju.
1
Kada postoji sadržaj koji želite snimiti, poput dijela mrežne stranice, otvorite dio slike i
dodirnite Pametni odabir.
2
Na alatnoj traci odaberite željeni oblik ikone i povucite S olovku iznad sadržaja koji želite
odabrati.
Za pričvršćivanje odabranog područja na vrh zaslona dodirnite
zatim dodirnite Prik. na zaslon.
3
Odaberite opciju za upotrebu s odabranim područjem.
• Izdvoji tekst: Izdvojite tekst s odabranog područja.
•
: Automatski mijenja izgled odabranog područja.
•
: Pišite ili crtajte po odabranom području.
•
: S drugima podijelite odabrano područje.
•
: Spremi odabrano područje u Galerija.
53
, odaberite područje i
Aplikacije i značajke
Snimanje dijela sa videozapisa
Tijekom reprodukcije videozapisa odaberite dio i snimiti ga kao GIF animaciju.
1
Kada postoji sadržaj koji želite snimiti tijekom reprodukcije videozapisa, otvorite okvir zračne
naredbe i dodirnite Pametni odabir.
2
3
Na alatnoj traci dodirnite
.
Prilagodite položaj i veličinu dijela koji snimate.
Prilagodite položaj.
Povucite kut okvira
za promjenu veličine.
Odaberite kvalitetu.
4
Dodirnite Snimi za početak snimanja.
• Prije snimanja videozapisa, pobrinite se da se videozapis reproducira.
• Na zaslonu će se prikazati maksimalno vrijeme za koje možete snimiti dio videozapisa.
• Tijekom snimanja dijela videozapisa neće se snimiti i njegov zvuk.
5
6
Dodirnite Zaust. za prekid snimanja.
Odaberite opciju za upotrebu s odabranim područjem.
•
: Pišite ili crtajte po odabranom području. Dodirnite
spremanja datoteke.
•
: S drugima podijelite odabrano područje.
•
: Spremi odabrano područje u Galerija.
54
za prikaz rezultata prije
Aplikacije i značajke
Pisanje po zaslonu
Snimite snimke zaslona kako biste po njima pisali ili crtali ili izrezali područje snimljene slike.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.
1
Kada postoji sadržaj koji želite snimiti otvorite okvir zračne naredbe i dodirnite Pisanje po
zaslonu.
Trenutačan zaslon automatski se snima i pojavljuje se alatna traka za uređivanje.
2
Ako snimite sadržaj na produženoj stranici, kao što je internetska stranica, dodirnite Snimka
zaslona pri pomicanju za snimanje skrivenog sadržaja. Uzastopno dodirujte Snimi više dok
se ne završi snimanje zaslona, a zatim dodirnite OK.
3
Napišite zapis na snimku zaslona.
Olovka
Izreži
Poništi
Ponovi
4
Odaberite opciju za upotrebu sa snimkom zaslona.
• Spremi: Spremite snimku zaslona u Galerija.
• Podijeli: Dijeljenje snimke zaslona s drugima.
55
Aplikacije i značajke
Prevedi
Kružite S olovkom iznad teksta koji želite prevesti. Jedinice uključene u tekst također će biti
pretvorene.
• Za upotrebu ove značajke vaš uređaj mora biti spojen na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
• Neki jezici nisu podržani ovom funkcijom.
• Ta je funkcija dostupna jedino kada se na zaslonu nalazi tekst koji je moguće otkriti.
1
2
Kada postoji tekst koji želite prevesti, otvorite okvir zračne naredbe i dodirnite Prevedi.
Odaberite jezike na okviru prevoditelja na vrhu zaslona.
Možete promijeniti tekst između riječi i rečenica dodirom na
3
ili
.
Držite S olovku iznad teksta koji želite prevesti ili jedinicu koju želite pretvoriti.
Iznad izvornog teksta prikazat će se prevedeni tekst. Kako biste poslušali izgovor izvornog
teksta, dodirnite .
Ikona
možda se neće pojaviti ovisno o jeziku koji odaberete.
Odaberite jezike.
Odabir
granularnosti teksta
(riječ ili rečenica)
Rezultat prijevoda
4
Za zatvaranje prevoditelja dodirnite
na okviru prevoditelja.
56
Aplikacije i značajke
Zračni prikaz
Držite S olovku iznad stavke na zaslonu za prikaz sadržaja ili pregled informacija u skočnom
prozoru.
U nekim će se aplikacijama gumbi za aktivnost prikazati u prozoru za prikaz.
Gumbi za aktivnost
Ako ova funkcija nije aktivirana, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Napredne
značajke → S Olovka, a zatim dodirnite prekidač Zračni prikaz za aktivaciju.
57
Aplikacije i značajke
Odabir olovke
Dok pritisnete i držite gumb S olovke, povucite S olovku preko teksta ili popisa stavaka za
višestruki odabir stavaka ili teksta. Možete i kopirati i zalijepiti odabrane stavke ili tekst u drugu
aplikaciju ili ih dijeliti s drugima.
58
Aplikacije i značajke
Izravan unos olovkom
Ispunite oblike i ručno napišite poruke olovkom S Pen.
1
2
Držite olovku S Pen iznad tekstualnog polja.
3
Pišite olovkom S Pen.
Dodirnite
kako biste otvorili polje za unos rukopisa.
Ako ova značajka nije uključena, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Napredne
značajke → S Olovka → Izravan unos olovkom, a zatim dodirnite prekidač da biste je
aktivirali.
59
Aplikacije i značajke
Podsjetnik isklj. zaslona
Zapise možete brzo kreirati pisanjem po zaslonu bez uključivanja.
Ako ova funkcija nije aktivirana, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Napredne
značajke → S Olovka, a zatim dodirnite prekidač Podsjetnik isklj. zaslona za aktivaciju.
Stvaranje zapisa u isključenom zaslonu
1
2
Kada je zaslon isključen, zadržite S Pen olovku iznad zaslona i pritisnite gumb S Pen olovka.
Napišite ili nacrtajte zapis.
Za proširivanje stranice dodirnite
3
.
Za spremanje zapisa dodirnite Spr. u Bilj. Zapis će biti spremljen u Samsung Notes →
Podsjetnik isključenog zaslona.
60
→
Aplikacije i značajke
Telefon (SM-T825)
Uvod
Uputite ili odgovorite na glasovne ili videopozive.
Upućivanje poziva
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Telefon i dodirnite Tipkovnica.
Unesite telefonski broj.
Dodirnite
za upućivanje poziva ili dodirnite
za upućivanje videopoziva.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodavanje broja popisu
kontakata.
Predprikaz telefonskog broja.
Brisanje prethodnog znaka.
61
Aplikacije i značajke
Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata
Dodirnite Nedavno ili Imenik, a zatim se pomaknite udesno na kontakt ili telefonski broj za
upućivanje poziva.
Ako je ta značajka onemogućena, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Napredne značajke
→ Pokreti i geste, a zatim dodirnite prekidač Prel. prs. za poziv / sl. poruka.
Upotreba brzog biranja
Brzo birajte za brze pozive.
Za postavljanje brzog biranja dodirnite Tipkovnica ili Imenik → → Brojevi za brzo biranje,
odaberite broj za brzo biranje, a i zatim dodajte telefonski broj.
Za upućivanje poziva dodirnite i držite broj brzog biranja na tipkovnici. Za deset i više brojeva
brzog biranja dodirnite prvu(e) znamenku(e) broja i dodirnite i držite zadnju znamenku.
Na primjer, ako podesite broj 123 kao broj brzog biranja, dodirnite 1, pa 2, a zatim dodirnite i
držite 3.
Upućivanje poziva sa zaključanog zaslona
Na zaključanom zaslonu povucite
izvan kruga.
Uspostavljanje međunarodnog poziva
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Telefon i dodirnite Tipkovnica.
Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +.
Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite
62
.
Aplikacije i značajke
Primanje poziva
Odgovaranje na poziv
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Odbijanje poziva
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku Pošalji
poruku. Ako se aktivira prekidač Dodaj podsjetnik, podsjetnik će biti spremljen kako bi vas
obavijestio o odbijenom pozivu sat vremena kasnije.
Za kreiranje različitih poruka odbijanja pokrenite aplikaciju Telefon, dodirnite → Postavke →
Poruke brzog odbijanja, unesite poruku, a zatim dodirnite .
Propušteni pozivi
Ako je poziv propušten, ikona
pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s obavijestima za
pregled popisa propuštenih poziva. Ili pokrenite aplikaciju Telefon i dodirnite Nedavno za prikaz
propuštenih poziva.
Odbijanje telefonskih brojeva
Blokirajte pozive s određenih brojeva koje ste dodali na popis blokiranih.
1
2
Pokrenite aplikaciju Telefon i dodirnite → Postavke → Blokiraj brojeve.
Tap Nedavno or Imenik, select contacts, and then tap GOTOVO.
Za ručni unos broja, dodirnite Dodavanje tel. broja, unesite telefonski broj, a zatim dodirnite
.
Kada vas odbijeni brojevi pokušaju nazvati, nećete primati obavijesti. Pozivi će biti u zapisu
poziva.
Također možete blokirati dolazne pozive od osoba za koje se ne prikazuje ID pozivatelja.
Dodirnite prekidač Blokiraj nepoznate pozivatelje za aktivaciju funkcije.
63
Aplikacije i značajke
Opcije tijekom poziva
Tijekom glasovnog poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
•
: Pristup dodatnim opcijama.
• Dodaj poziv: Pozivanje drugog poziva. Prvi će poziv biti stavljen na čekanje. Nakon što
završite drugi poziv, prvi će se poziv nastaviti.
• Poruka: Šalje poruku.
• Bluetooth: Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena s uređajem.
• Stavi poziv na čekanje: Poziv na čekanju. Dodirnite Nastavak poziva da biste preuzeli poziv
na čekanju.
• Bez zvuka: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Tipkovnica / Sakrij: Otvorite ili zatvorite tipkovnicu.
•
: Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
Tijekom video poziva
Dodirnite zaslon i koristite sljedeće opcije:
•
: Pristup dodatnim opcijama.
• Kamera: Isključivanje kamere tako da vas sugovornik ne može vidjeti.
• Promij.: Prebacite s prednje na stražnju kameru.
•
: Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
• Bešumno: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Bluetooth: Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena s uređajem.
64
Aplikacije i značajke
Dodavanje tel. broja u kontakte
Dodavanje tel. broja kontaktima sa tipkovnice
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju Telefon i dodirnite Tipkovnica.
Unesite broj.
Dodirnite Dodaj u Imenik.
Dodirnite Novi kontakt za kreiranje novog kontakta ili dodirnite Aktualiziraj postojeće za
dodavanje broja postojećem kontaktu.
Dodavanje tel. broja kontaktima sa popisa poziva
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Telefon i dodirnite Nedavno.
Dodirnite telefonski broj → Dodaj.
Dodirnite Novi kontakt za kreiranje novog kontakta ili dodirnite Aktualiziraj postojeće za
dodavanje broja postojećem kontaktu.
Dodavanje oznake telefonskom broju
Brojevima možete dodavati oznake bez da ih spremite u Kontakte. Time možete prikazati
informacije o pozivatelju tijekom poziva bez da se oni nalaze u Kontaktima.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Telefon i dodirnite Nedavno.
Dodirnite kontakt.
Dodirnite Dodaj oznaku, unesite oznaku, a zatim dodirnite Dodaj.
Prilikom primanja poziva s tog broja, oznaka će se prikazati ispod broja.
65
Aplikacije i značajke
Imenik
Uvod
Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.
Dodavanje kontakata
Kreiranje novog kontakta
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Imenik i dodirnite
.
Odaberite lokaciju pohrane i dodirnite Odaberi.
Unesite kontaktne podatke.
Odaberite mjesto pohrane.
Umetanje slike.
Unesite kontaktne podatke.
Otvorite više polja s
informacijama.
Ovisno o odabranoj lokaciji pohrane mogu se razlikovati vrste informacija koje možete
spremiti.
4
Dodirnite Spremi.
66
Aplikacije i značajke
Uvoz kontakata
Dodajte kontakt uvoženjem s drugim pohrana na svoj uređaj.
1
Pokrenite aplikaciju Imenik i dodirnite
kontakata → Uvoz.
2
3
4
Odaberite lokaciju pohrane za uvoz kontakata.
→ Upravljanje kontaktima → Uvoz/izvoz
Odaberite VCF datoteke koje želite uvesti i dodirnite GOTOVO.
Odaberite lokaciju pohrane za pohranu kontakata i dodirnite Uvoz.
Sinkroniziranje kontakata s mrežnim računima
Sinkronizirajte kontakte svojega uređaja s kontaktima s interneta pohranjenima u svojim
mrežnim računima, poput Samsung računa.
1
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje → Računi i
odaberite račun za sinkroniziranje.
2
Dodirnite Sinkroniziraj račun i dodirnite prekidač Imenik za aktivaciju.
Za Samsung račun dodirnite → Sinkroniziraj postavke i dodirnite prekidač Imenik za
aktivaciju.
67
Aplikacije i značajke
Traženje kontakata
Pokrenite aplikaciju Imenik.
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Povucite prstom po kazalu s desne strane popisa kontakta za brzo pomicanje kroz popis.
• Dodirnite
na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
Dodirnite kontakt. Poduzmite jednu od sljedećih radnji:
•
: Dodavanje omiljenih kontakata.
•
/
: Upućivanje glasovnog ili video poziva.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o modelu.
•
: Sastavljanje poruke.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o modelu.
•
: Sastavljanje e-poruke.
Dijeljenje kontakata
Možete dijeliti kontakte s ostalima upotrebom različitih opcija dijeljenja.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Imenik i dodirnite → Dijeli.
Odaberite kontakte i dodirnite Dijeli.
Odaberite način dijeljenja.
68
Aplikacije i značajke
Spajanje duplih kontakata
Prilikom uvoženja kontakata iz drugih pohrana ili sinkroniziranja kontakata s drugim računima,
u vašem popisu kontakata mogu biti dupli kontakti. Spojite duple kontakte u jedan kako biste
pojednostavili svoj popis kontakata.
1
Pokrenite aplikaciju Imenik i dodirnite
kontakata.
2
Označite kontakte i dodirnite Spoji.
→ Upravljanje kontaktima → Spajanje
Brisanje kontakata
1
2
Pokrenite aplikaciju Imenik i dodirnite → Izbriši.
Odaberite kontakte i dodirnite Izbriši.
Za pojedinačno brisanje kontakata, otvorite popis kontakata i dodirnite kontakt. Zatim dodirnite
→ Izbriši.
69
Aplikacije i značajke
Poruke (SM-T825)
Uvod
Šaljite i pregledavajte poruke razgovorom.
Slanje poruka
Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova slanja
poruka.
1
2
Pokrenite aplikaciju Poruke i dodirnite
.
Dodajte primatelje i unesite poruku.
Za snimanje i slanje glasovne poruke dodirnite i držite , izgovorite svoju poruku, a zatim
maknite prst. Ikona snimanja pojavljuje se samo kada je tipkovnica skrivena.
Primatelj
Unos primatelja.
Dodavanje datoteka.
Slanje poruke.
Unos naljepnica.
Unos poruke.
3
Dodirnite
za slanje poruke.
70
Aplikacije i značajke
Pregled poruka
Poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.
Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova primanja
poruka.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Poruke i dodirnite Razgovori.
Na popisu poruka odaberite kontakt.
Pregledajte svoj razgovor.
Za odgovaranje na poruku, dodirnite Unesite poruku, unesite poruku, a zatim dodirnite
Za prilagodbu veličine fonta na zaslonu raširite dva prsta ili ih spojite.
Odbijanje neželjenih poruka
Blokirajte poruke s određenih brojeva koje ste dodali na popis blokiranih.
1
Pokrenite aplikaciju Poruke i dodirnite → Postavke → Blokiraj brojeve i poruke →
Blokiraj brojeve.
2
Dodirnite Dolazne poruke i odaberite kontakt. Ili dodirnite Imenik, odaberite kontakte, a
zatim dodirnite GOTOVO.
Za ručni unos broja, unesite broj telefona pod Unesite broj, a zatim dodirnite
71
.
.
Aplikacije i značajke
Postavljanje obavijesti poruka
Možete promijeniti zvuk, opcije prikaza i više kad je riječ o obavijestima.
1
Pokrenite aplikaciju Poruke, dodirnite → Postavke → Obavijesti, a zatim dodirnite
prekidač za aktivaciju.
2
Promijenite postavke obavijesti.
Postavljanje podsjetnika na poruke
Možete podesiti obavijest u intervalu da biste znali da imate nepročitane obavijesti. Ako ova
funkcija nije aktivirana, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Pristupačnost → Napredne
postavke → Podsjetnici na obavijesti, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
Brisanje poruka
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Poruke i dodirnite Razgovori.
Na popisu poruka odaberite kontakt.
Dodirnite i držite poruku, dodirnite Obriši.
Za brisanje većeg broja poruka, označite poruke za brisanje.
4
Dodirnite Obriši.
72
Aplikacije i značajke
Internet
Uvod
Pregledavajte Internet radi pretraživanja informacija i označite omiljene internetske stranice kako
biste im lako pristupili.
O Internetu
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Internet.
Dodirnite adresno polje.
Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite Idi.
Za prikaz alatnih traka, lagano povucite prstom prema dolje po zaslonu.
Označavanje trenutne
internetske stranice.
Pomicanje kroz stranice.
Pristup dodatnim opcijama.
Otvaranje početne stranice.
Zatvaranje kartice.
Osvježavanje trenutne internetske
stranice.
Otvaranje nove kartice.
73
Aplikacije i značajke
Uporaba tajnog načina
U tajnom načinu možete odvojeno upravljati otvorenim karticama, oznakama i spremljenim
internetskim stranicama. Tajni način možete zaključati pomoću lozinke i biometrijskih podataka.
Aktivacija tajnog načina
Dodirnite → Uključi Tajni način. Ako prvi puta upotrebljavate ovu funkciju, ako želite
postavite lozinku za tajni način.
U skrivenom načinu uređaj će promijeniti boju alatnih traka.
U tajnom načinu ne možete upotrebljavati neke funkcije, kao što je snimanje zaslona.
Promjena sigurnosnih postavki
Možete promijeniti svoju lozinku ili način zaključavanja.
Dodirnite
lozinke.
→ Postavke → Privatnost i sigurnost → Postavke Tajnog načina → Promjena
Za postavljanje registriranih biometrijskih podataka kao načina zaključavanja zajedno s lozinkom
dodirnite prekidač Otisci prstiju za aktivaciju. Pogledajte Prepoznavanje otiska prsta za više
informacija o upotrebi biometrijskih podataka.
Deaktivacija skrivenog načina
Dodirnite
→ Isključi Tajni način.
74
Aplikacije i značajke
E-pošta
Postavljanje računa e-pošte
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite E-pošta.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju E-pošta.
Na popisu odaberite uslugu e-pošte ili dodirnite Drugo.
Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.
Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite
→
→ Dodaj račun.
Ako imate više od jednog računa e-pošte, možete jednog postaviti kao zadani račun. Dodirnite
→ → → Postavi zadani račun.
Slanje poruka e-pošte
1
2
3
Dodirnite
za sastavljanje poruke e-pošte.
Dodajte primatelje i unesite predmet i tekst.
Dodirnite
za slanje e-pošte.
Čitanje e-pošte
Kada je otvoreno E-pošta uređaj automatski vraća nove poruke e-pošte. Za ručno vraćanje
poruka e-pošte s vrha popisa e-pošte kližite prema dolje.
Dodirnite na zaslonu poruku e-pošte za čitanje.
Ako nije omogućeno sinkroniziranje poruka e-pošte, ne mogu se vratiti nove poruke
e-pošte. Za omogućivanje sinkroniziranja poruka e-pošte dodirnite → → naziv
svojeg računa, a zatim dodirnite prekidač Sinkroniziraj račun za aktivaciju.
75
Aplikacije i značajke
Kamera
Uvod
Snimajte fotografije ili videozapise koristeći razne načine i postavke.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
Pokretanje kamere
Pokrenite aplikaciju Kamera.
• Neki načini možda neće biti dostupni ovisno o području ili pružatelju usluga.
• Ako su snimljene fotografije mutne, obrišite objektiv kamere i pokušajte ponovno.
Osnovno snimanje
Snimanje fotografija ili snimanje videozapisa
1
2
On the shooting modes list, tap Fotografija or Videozapis.
Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
76
Aplikacije i značajke
3
Dodirnite
za snimanje fotografije ili dodirnite
za snimanje videozapisa.
Opcije trenutačnog
načina snimanja
Popis naljepnica
Postavke kamere
Prebacite s prednje na
stražnju kameru.
Snimite fotografiju.
Prikaz minijature
Načini fotografiranja
Trenutačan način
• Za prilagodbu svjetline fotografija ili videozapisa dodirnite zaslon. Kada se pojavi traka za
podešavanje, odvucite na traci za podešavanje prema ili .
• Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite
.
• Za promjenu fokusa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite gdje se želite fokusirati. Za
upotrebu načina automatskog fokusiranja dodirnite .
• Zaslon prikaza može se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
• Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
• Provjerite je li objektiv oštećen ili onečišćen. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi
u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
• Kamera vašeg uređaja ima širokokutni objektiv. Kod širokokutnih fotografija ili
videozapisa može se u manjoj mjeri pojaviti određena izobličenost, ali to ne znači
kako je riječ o neispravnim performansama uređaja.
77
Aplikacije i značajke
Povećanje i smanjenje zuma
Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
• Značajke zumiranja dostupne su samo pri upotrebi stražnje kamere.
• 2x optički zum možda neće raditi u okruženjima slabog osvjetljenja.
Upotreba značajki fokusa i ekspozicije
Možete zaključati fokus ili ekspoziciju na odabranom području kako biste spriječili automatsko
podešavanje kamere na temelju promjena na predmetima ili izvora svjetla.
Dodirnite i držite područje koje želite fokusirati, pojavit će se okvir AF/AE i fokus i ekspozicija bit
će zaključani. Postavka ostaje zaključana čak i nakon što fotografirate.
This feature is available only in Fotografija or Profesionalno modes.
Upotreba načina snimanja
Za promjenu načina snimanja, popis načina snimanja odvucite u lijevo ili u desno, ili se na
zaslonu pretprikaza pomaknite u lijevo ili u desno.
Odaberite željeni način snimanja.
Možete urediti popis načina snimanja. Na zaslonu prikaza dodirnite → Načini
rada kamere → Uredi načine. Ili dodirnite i držite popis načina snimanja na zaslonu
pretprikaza.
Način fotografija
Kamera automatski podešava opcije snimanja na temelju okoline radi lakog snimanja fotografija.
Na popisu načina snimanja dodirnite Fotografija.
Da biste snimili autoportrete s prednjom kamerom, kliznite prema gore ili prema dolje ili
dodirnite
za prebacivanje na prednju kameru.
78
Aplikacije i značajke
Primjena efekata za ljepotu
Možete odabrati efekt filtra i mijenjati značajke lica, poput boje kože ili oblika lica, prije nego što
snimite autoportret.
1
2
Na zaslonu prikaza dodirnite
.
Odaberite efekt filtra ili efekte za ljepotu i snimite fotografiju.
Video način rada
Kamera automatski podešava opcije snimanja na temelju okoline radi lakog snimanja
videozapisa.
Na popisu načina snimanja dodirnite Videozapis.
Način hrane
Dodajte živopisne boje fotografijama hrane.
1
2
Na popisu načina snimanja dodirnite Hrana.
Dodirnite zaslon i povucite kružni okvir preko područja za isticanje.
Područje izvan kružnog okvira bit će zamagljeno.
Za promjenu veličine kružnog okvira, povucite rub okvira.
3
4
Dodirnite
i povucite traku za podešavanje kako biste podesili nijansu boje.
Dodirnite
za snimanje fotografije.
79
Aplikacije i značajke
Način virtualnog snimka
Snimite niz fotografija dok okružujete objekt kako biste kreirali prikaz objekta iz više kuteva.
Možete gledati objekt iz različitih kuteva povlačeći prstom lijevo ili desno na fotografiji.
1
2
3
Na popisu načina snimanja dodirnite Virtualna snimka.
Postavite objekt u središte zaslona prikaza i dodirnite
.
Okrećite uređaj oko objekta polako u jednom smjeru za snimanje više fotografija.
Kada strelica u potpunosti požuti ili kada prestanete kružiti oko subjekta, uređaj će
automatski prestati fotografirati.
Gledanje virtualno snimljenih fotografija
1
2
3
Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.
Dodirnite Prikaži virtualnu snimku.
Vucite prstom lijevo ili desno na zaslonu, ili polako njišite uređaj lijevo ili desno za prikaz
objekta iz različitih kuteva.
80
Aplikacije i značajke
HDR način rada
Snimite fotografije s bogatim bojama i reproducirajte detalje čak i u jako svijetlim i tamnim
područjima.
Na popisu načina snimanja dodirnite HDR.
Bez efekta
S efektom
Način kontinuiranog snimanja
Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
Na popisu načina snimanja dodirnite Uzast. snim.
Dodirnite i držite
kako biste snimili uzastopno nekoliko fotografija.
81
Aplikacije i značajke
Način rada Pro
Fotografirajte i ručno podešavajte različite opcije snimanja kao što su vrijednost ekspozicije i ISO
vrijednost.
Na popisu načina snimanja dodirnite Profesionalno. Odaberite opcije i prilagodite postavke, a
zatim dodirnite
za snimanje fotografija.
Dostupne opcije
•
: Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Male
vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze
ili slabo osvijetljene objekte. Međutim, više ISO postavke mogu rezultirati zamućenim
fotografijama.
•
: Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja.
Možete podesiti temperaturu boje.
•
: Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere.
Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
Način Hyperlapse
Snimajte prizore, poput kretanja ljudi ili automobila i pregledajte ih kao videozapise u ubrzanom
načinu.
1
2
Na popisu načina snimanja dodirnite Hipersnimanje.
Dodirnite
i odaberite opciju razmjera okvira.
Ako razmjer okvira postavite na Automatski, uređaj će automatski prilagoditi razmjer okvira
prema promjeni razmjera prizora.
3
4
5
Dodirnite
za početak snimanja.
Dodirnite
za završetak snimanja.
Na zaslonu pregleda dodirnite prikaz minijature i dodirnite Reproduciraj hipersnimku za
pregled videozapisa.
82
Aplikacije i značajke
Panoramski način
Upotrebom panoramskog načina rada snimite niz fotografija i zatim ih zalijepite kako biste
kreirali široki prikaz.
Za najbolje snimke dobivene panoramskom načinom slijedite donje savjete:
• Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
• Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere. Ako je prikazana slika izvan
okvira vodiča ili ako ne želite pomaknuti uređaj, uređaj će automatski prestati snimati.
• Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili
obični zid.
1
2
3
Na popisu načina snimanja dodirnite Panorama.
Dodirnite
i polako pomaknite uređaj u jednom smjeru.
Dodirnite
za prestanak snimanje fotografija.
Način širokog autoportreta
Snimite široki autoportret i uključite što više osoba u fotografiju i izbjegnite izostavljanje osoba s
fotografije.
1
Na zaslonu prikaza kliznite prema gore ili prema dolje ili dodirnite
prednju kameru za autoportrete.
2
3
4
Na popisu načina snimanja dodirnite Šir. autopor.
za prebacivanje na
Okrenite se prema leći prednje kamere.
Dodirnite
za snimanje fotografije.
Ili pokažite dlan prema prednjoj kameri. Nakon prepoznavanja dlana, pojavit će se brojilo
vremena. Nakon isteka vremena, uređaj će snimiti fotografiju.
Za upotrebu različitih opcija snimanja za prednju kameru, dodirnite
snimanja, a zatim dodirnite prekidače za aktivaciju.
83
→ Načini
Aplikacije i značajke
5
Polako okrećite uređaj ulijevo pa udesno ili obratno kako biste napravili panoramski
autoportret.
Uređaj će snimiti dodatne fotografije kada se bijeli okvir pomakne na sve krajeve prozora
optičkog tražila.
• Pobrinite se da bijeli okvir ostane unutar prozora optičkog tražila.
• Prilikom snimanja širokih autoportreta osobe trebaju mirovati.
• Zavisno od uvjeta snimanja gornji i donji dijelovi slike prikazane na prethodnom
zaslonu mogu biti isječeni iz fotografije.
Prilagodba postavki kamere
Opcije trenutačnog načina snimanja
Na zaslonu prikaza koristite sljedeće opcije.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja.
•
: Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
•
: Odaberite trajanje odgode prije nego što kamera automatski snimi fotografiju.
•
: Odaberite omjer slike za fotografije.
•
: Nanesite efekte ljepote ili efekt filtra.
•
: Odaberite omjer slike za videozapise.
•
: Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. Centar
upotrebljava osvjetljenje u središnjem dijelu slike za izračunavanje ekspozicije snimke.
Točke upotrebljava osvjetljenje u koncentriranom središnjem dijelu slike za izračunavanje
ekspozicije snimke.
Matrica daje prosjek cijelog prizora.
84
Aplikacije i značajke
Postavke kamere
Na zaslonu prikaza dodirnite
fotografiranja.
. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o načinu
Slike
• Veličina fotogr. straž. kamere: Odaberite razlučivost za fotografije koje želite snimiti sa
stražnjom kamerom. Korištenjem visoke rezolucije postići će se kvalitetnije fotografije, no
one će zauzeti više memorije.
• Veličina fotogr. prednje kamere: Odaberite razlučivost za fotografije koje želite snimiti sa
prednjom kamerom. Korištenjem visoke rezolucije postići će se kvalitetnije fotografije, no
one će zauzeti više memorije.
Videozapisi
• Veličina vid. stražnje kamere: Odaberite razlučivost za videozapise koje želite snimiti sa
stražnjom kamerom. Korištenjem visoke rezolucije postići će se kvalitetniji videozapisi, no
oni će zauzeti više memorije.
• Veličina vid. prednje kamere: Odaberite razlučivost za videozapise koje želite snimiti sa
prednjom kamerom. Korištenjem visoke rezolucije postići će se kvalitetniji videozapisi, no
oni će zauzeti više memorije.
• Visokoučinkoviti videozapis: Aktivirajte značajku Videozapis visoke učinkovitosti, možete
snimati videozapise u formatu visokoučinkovite tehnologije kodiranja videozapisa (HEVC).
Videozapisi u formatu HEVC bit će spremljeni kao komprimirane datoteke radi uštede
memorije uređaja.
Videozapise u formatu HEVC ne možete reproducirati na drugim uređajima ili ih
dijeliti putem interneta.
• Stabiliz. videozapisa: Aktivirajte sustav protiv podrhtavanja kako biste smanjili ili uklonili
zamućenu sliku iz podrhtavanja kamere dok snimate videozapis.
85
Aplikacije i značajke
Korisne značajke
• Rešetkaste linije: Prikazuje smjernice optičkog tražila kao pomoć pri kompoziciji pri odabiru
subjekta.
• Lokacijske oznake: Dodavanje oznake GPS lokacije na fotografiju.
• Snaga GPS signala može se smanjiti na mjestima gdje dolazi do ometanja signala,
kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim
uvjetima.
• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da
biste to izbjegli, isključite postavku označavanja lokacije.
• Načini rada kamere: Prikažite dostupne načine snimanja ili uredite popis načina snimanja.
• Načini snimanja: Odaberite način snimanja za fotografiranje ili snimanje videozapisa.
• Mjesto spremanja: Odabir memorijske lokacije za pohranu. Ta značajka pojavit će se kada
umetnete memorijsku karticu.
• Brzi osvrt: Podesite uređaj za prikaz fotografija nakon što su snimljene.
• Prikaz punog zasl. (16:9): Postavite uređaj tako da fotografije ili videozapisi budu prikazani
na cijelom zaslonu.
• Fotog. kao pregled. (Autoport.): Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora
kad snimate prednjom kamerom.
• Poništavanje postavki: Vratite postavke kamere.
• Obratite nam se: Postavite pitanja ili pregledajte često postavljenja pitanja.
• O Kameri: Prikažite verziju aplikacije kamere i pravne informacije.
86
Aplikacije i značajke
Galerija
Uvod
Gledajte slike i videozapise pohranjene na mobilnom uređaju. Također možete upravljati slikama
i videozapisima po albumu ili stvoriti vijesti.
Pregledavanje slika
1
2
Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite Slike.
Odaberite sliku.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodavanje slika na popis
favorita.
Prikaz minijatura slika i
videozapisa
Brisanje slike.
Uređivanje slike.
Podijeli sliku s drugima.
Od više slika možete kreirati animirani GIF ili kolaž. Na popisu dodirnite → Stvori GIF ili
Stvori kolaž, a zatim odaberite slike.
Traženje slika
Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite
lokacije ili dokumenti.
za prikaz slika sortiranih po kategoriji, kao što su vrste,
Za traženje slika na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite polje pretrage.
87
Aplikacije i značajke
Prikaz videozapisa
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite Slike.
Odaberite video za reproducirati.
Dodirnite Reproduciraj videozapis za reproduciranje videozapisa.
Prikažite svoje
videozapise.
Prebacivanje prema
naprijed ili natrag
povlačenjem trake.
Pristup dodatnim
opcijama.
Snimi trenutačni zaslon.
Izradi animirani GIF.
Izmjena omjera zaslona.
Prebacivanje na
reproduktor videozapisa
u skočnom prozoru.
Rotirajte zaslon
Zaključavanje zaslona
reprodukcije.
Prebacivanje na sljedeći
videozapis. Dodirnite i
držite za brzo
prebacivanje unaprijed.
Prebacivanje na
prethodni videozapis.
Dodirnite i držite za brzo
prebacivanje unatrag.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
Povucite prst gore ili dolje na lijevoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu svjetline ili
povucite prst gore ili dolje na desnoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu glasnoće.
Za prebacivanje unaprijed ili unatrag kližite ulijevo ili udesno na zaslonu reprodukcije.
88
Aplikacije i značajke
Prikazivanje pojedinosti slika i videozapisa
Možete prikazati pojedinosti datoteke, kao što osobe, lokacija i osnovne informacije. U slučaju
postojanja automatski stvorenog sadržaja, kao što je vijest ili GIF, taj će se sadržaj isto prikazati.
Povucite prstom prema gore na zaslonu tijekom prikazivanja slike ili na zaslonu pretprikaza
videozapisa. Prikazat će se pojedinosti datoteke.
Također možete prikazati i povezani sadržaj dodirivanjem informacija na zaslonu.
Uredi informacije.
Pojedinosti
datoteke
Informacije o
ljudima
Informacije o
lokaciji
Automatski
stvoren sadržaj
Oznake
89
Aplikacije i značajke
Prikaz albuma
Možete pregledavati slike i videozapise koji su poredani prema mapama ili albumima.
Pokrenite aplikaciju Galerija, dodirnite Albumi, a zatim odaberite album.
Skrivanje albuma
Albume možete sakriti.
Ne možete sakriti albume koji su stvoreni prema zadanim postavkama, kao što su albumi
Kamera i Slike zaslona.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite Albumi.
Dodirnite → Sakrij ili otkrij albume.
Dodirnite prekidač albuma da biste sakrili.
Prikaz vijesti
Kada snimite ili spremite slike ili videozapise uređaj će očitati njihov datum i oznaku lokacije,
sortirati slike i videozapise, a zatim stvoriti vijesti. Za automatsko stvaranje vijesti morate snimiti
ili spremiti više slika ili videozapisa.
Pokrenite aplikaciju Galerija, dodirnite Priče, a zatim odaberite vijest.
Stvaranje doživljaja
Stvorite vijesti s različitim temama.
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite Priče.
Dodirnite → Stvori priču.
Unesite naziv vijesti i dodirnite Novi.
Označite slike ili videozapise koje ćete uključiti u vijest i dodirnite Obavljeno.
90
Aplikacije i značajke
Za dodavanje slika ili videozapisa u vijest, odaberite vijest i dodirnite → Dodaj.
Za uklanjanje slika ili videozapisa iz vijesti, odaberite vijest, dodirnite → Uredi, označite slike ili
videozapise za uklanjanje, a zatim dodirnite Ukloni iz priče.
Brisanje vijesti
1
2
Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite Priče.
Dodirnite i držite vijest za brisanj i dodirnite Obriši.
Dijeljenje albuma
Kreirajte albume i podijelite ih s obitelji i prijateljima koji su spremljeni u vašim kontaktima. Oni
mogu prikazati podijeljene albume na uređajima koji su prijavljeni na njihovom Samsung računu,
kao što su pametni telefoni, TV prijamnici ili hladnjaci.
• Za upotrebu ove funkcije vaš telefonski broj mora biti potvrđen. (SM-T825)
• Za uporabu ove značajke morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung račun.
• Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom dijeljenja datoteka putem mobilne
mreže. (SM-T825)
Kreiranje albuma za dijeljenje
1
2
Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite Dijeljeno.
Dodirnite Stvori zajedn. album.
Prilikom prvog korištenja ove značajke najprije pristanite na uvjete i odredbe usluge
Samsung Social.
3
4
5
Unesite naziv albuma i dodirnite Novi.
Odaberite grupu s kojom ćete ga podijeliti.
Dodirnite U redu.
Primatelji će primiti obavijest.
91
Aplikacije i značajke
Dodavanje slika ili videozapisa u album
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite Dijeljeno.
Odaberite album za dodavanje slika ili videozapisa.
Dodirnite
i označite slike ili videozapise za dodavanje.
Dodirnite Obavljeno.
Sinkronizacija slika i videozapisa uz pomoć Samsung Clouda
Nakon što sinkronizirate aplikaciju Galerija uz pomoć Samsung Clouda, fotografije i videozapisi
također će biti spremljeni u Samsung Cloudu. Slike i videozapise spremljene u Samsung Cloudu
u aplikaciji Galerija možete prikazati i iz drugih uređaja.
Pokrenite aplikaciju Galerija, dodirnite → Postavke, a zatim dodirnite prekidač Sinkroniziraj sa
Samsung Cloudom za aktivaciju. Aplikacija Galerija i Samsung Cloud će se sinkronizirati.
Brisanje slika ili videozapisa
Brisanje slike ili videozapisa
Odaberite sliku ili videozapis i dodirnite
na vrhu zaslona.
Višestruko brisanje slika i videozapisa
1
2
3
Na zaslonu galerije dodirnite i držite sliku ili videozapis za brisanje.
Označite slike ili videozapise za brisanje.
Dodirnite Obriši.
92
Aplikacije i značajke
Višenamjenski prozor
Uvod
Višenamjenski prozor omogućuje vam pokretanje dviju aplikacija istovremeno u prikazu
podijeljenog zaslona. Možete također pokrenuti više aplikacija istovremeno u skočnom prikazu.
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
Prikaz podijeljenog zaslona
Skočni pregled
Prikaz podijeljenog zaslona
1
Pritisnite gumb Nedavno korištene aplikacije da biste otvorili popis nedavno korištenih
aplikacija.
2
Prijeđite prstom ulijevo ili udesno, dodirnite ikonu aplikacije, a zatim dodirnite Otvaranje u
podijeljenom zaslonu.
Odabrana aplikacija pokrenut će se u gornjem prozoru.
93
Aplikacije i značajke
3
Na donjem prozoru prijeđite prstom ulijevo ili udesno da biste odabrali drugu aplikaciju za
pokretanje.
Za pokretanje aplikacija koje nisu na popisu nedavno korištenih aplikacija pritisnite gumb za
početni zaslon ili gumb za povratak i odaberite aplikaciju.
Podešavanje veličine prozora
Povucite traku između prozora aplikacije gore ili dolje za podešavanje veličine prozora.
Prozor će se maksimizirati kada traku povučete između prozora aplikacije na vrh ili dno ruba
zaslona.
94
Aplikacije i značajke
Skočni pregled
1
Pritisnite gumb Nedavno korištene aplikacije da biste otvorili popis nedavno korištenih
aplikacija.
2
Prijeđite prstom ulijevo ili udesno, dodirnite ikonu aplikacije, a zatim dodirnite Otvori u
skočnom prikazu.
Zaslon aplikacija pojavit će se u skočnom prikazu.
Minimiziranje
prozora.
Maksimiziranje
prozora.
Zatvaranje
aplikacije.
Podesite razinu
transparentnosti.
Premještanje skočnih prozora
Za premještanje skočnog prozora dodirnite alatnu traku prozora i povucite ju na novu lokaciju.
95
Aplikacije i značajke
Game Launcher
Uvod
Pokretač igrica stavlja igrice preuzete s aplikacije Trgovina Play i Galaxy Store na jedno mjesto
za jednostavan pristup. Vaš uređaj možete podesiti na način za igrice kako biste jednostavno
igrali igrice.
Pristup dodatnim opcijama.
Prikaz informacija o igranju.
Preuzete aplikacije.
Promjena načina rada.
Otvorite igrice sa zvukom ili bez
njega.
Upotreba pokretača igrica
1
Pokrenite aplikaciju Game Launcher.
Ako se ne pojavi Game Launcher, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Napredne
značajke a zatim dodirnite prekidač Game Launcher za aktivaciju.
2
Dodirnite igricu s popisa igrica.
Da biste pronašli više igrica, prevucite ulijevo po zaslonu.
Igrice preuzete s Trgovina Play i Galaxy Store automatski će se prikazati na zaslonu
pokretača igrica. Ako ne vidite svoje igrice dodirnite → Dodaj aplikacije.
96
Aplikacije i značajke
Uklanjanje igrice iz pokretača igrica.
Dodirnite i držite igricu te dodirnite Uk. iz apl. Game Launcher.
Promjena načina rada
Možete promijeniti način rada igrice.
Pokrenite aplikaciju Game Launcher, dodirnite
načina.
a zatim odvucite traku za odabir željenog
• Fok. na šted. baterije: Time se tijekom igranja igrica štedi snaga baterije.
• Uravnoteženo: Dovodi se u ravnotežu način rada igrice i vrijeme korištenja baterije.
• Fokus na rad: Time se fokus stavlja na najbolji mogući način rada tijekom igranja igrica.
Za promjenu postavki za pojedinu igricu označite mogućnost Postavke za svaku igru i dodirnite
Primijeni.
Učinkovitost energije baterije može se razlikovati prema igricama.
Upotreba alata za igrice
Možete podesiti da se ikona alata za igrice prikazuje kao lebdjeća ikona na zaslonu igrice.
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Napredne značajke, a zatim dodirnite prekidač Game
Tools za aktivaciju.
Tijekom igranja igrice dodirnite
Za pomicanje ikone, dodirnite
za prikaz alata za igrice.
i povucite ju na novu lokaciju.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o igrici.
• Pozivi i obavijesti: Postavite kako prikazivati dolazne pozive i obavijesti tijekom igara. Više
informacija pogledajte u Postavka kako prikazivati dolazne pozive i obavijesti tijekom igara.
• Blokiraj tijekom igre: Zaključajte određene značajke tijekom igrica.
• Napredne značajke za igre: Postavite dodatne funkcije.
97
Aplikacije i značajke
• Zaklj. zaslona dodirom: Zaključajte zaslon osjetljiv na dodir tijekom igranja igrice. Da biste
otključali zaslon osjetljiv na dodir, povucite ikonu zaključavanja u bilo kojem smjeru.
• Snimka zaslona: Snimite zaslone.
• Snimajte: Snimite svoje sesije igre. Da biste prestali snimati, dodirnite Dodirnite za prekid
snimanja. na ploči s obavijestima.
Postavka kako prikazivati dolazne pozive i obavijesti tijekom igara
Možete uživati u igri bez ometanja čak i kada primite poziv ili obavijest.
Dodirnite
→ Pozivi i obavijesti i odaberite opciju za aktiviranje.
• Smanjene obavijesti o pozivima: Pri vrhu zaslona pojavit će se mala obavijest kada primite
poziv tijekom igre. (SM-T825)
• Ne prikazuj obavijesti: Prikazuj samo obavijesti iz nekih aplikacija ili obavijesti o hitnim
slučajevima tijekom igara.
Samsung Notes
Kreirajte bilješke unosom teksta tipkovnicom ili pisanjem ili crtanjem po zaslonu. U svoje bilješke
isto tako možete umetnuti slike ili glasovne snimke.
Kreiranje bilješki
1
2
Pokrenite aplikaciju Samsung Notes i dodirnite
.
Odaberite način unosa s alatne trake na vrhu zaslona i sastavite bilješku.
Unesite tekst pomoću
tipkovnice.
Umetanje slike ili snimanja
glasa.
Pisanje ili crtanje olovkama.
Slikanje kistovima.
3
Kad završite sa sastavljanjem bilješke, dodirnite Spremi.
98
Aplikacije i značajke
Sastavljanje bilješki rukopisom
Na zaslonu za sastavljanje bilješki dodirnite Olovka za pisanje ili crtanje uz pomoć S olovka.
Poništi
Ponovi
Odaberi i uredi.
Brisač
Podloga za jednostavno pisanje
Olovka
Promjena postavki olovke
Prilikom pisanja ili crtanja na zaslonu dodirnite
olovke.
za promjenu vrste olovke, debljine crte ili boje
Izmjena vrste olovke.
Izmjena debljine crte.
Odabir nove boje s aplikacijom
Color Picker.
Izmjena boje olovke.
Odaberite skupove boja za
prikaz.
99
Aplikacije i značajke
Korištenje gumice
Kada želite izbrisati rukopis iz bilješke, dodirnite
i odaberite područje koje želite izbrisati. Ili
odaberite područje dok pritišćete i držite gumb S olovke.
Za promjenu vrste gumice još jednom dodirnite
.
• Izbriši potez: Izbrišite odabranu crtu.
• Izbriši područje: Izbrišite samo područje koje odaberete. Možete prilagoditi veličinu gumice
povlačenjem trake za prilagodbu veličine.
• Izbriši sve: Izbrišite cijelu bilješku.
Čak i s malom gumicom nećete moći precizno obrisati željeno područje.
Uređivanje rukom pisanih bilješki
Uredite rukom pisane bilješke koristeći razne opcije uređivanja poput rezanja, pomicanja,
promjene veličine ili pretvaranja.
1
Kada na bilješci ima rukopisa, dodirnite
.
Za promjenu oblika odabira još jednom dodirnite
2
.
Dodirnite ili nacrtajte crtu oko unosa za odabir.
Za prebacivanje unosa na drugu lokaciju, odaberite unos i povucite ga na novu lokaciju.
Za promjenu veličine odabira dodirnite unos i povucite rub okvira koji se pojavljuje.
100
Aplikacije i značajke
3
Uredite unos pomoću dostupnih opcija.
• Izreži: Izrezivanje unosa. Da biste je zalijepili na neku drugu lokaciju, dodirnite i zadržite
lokaciju, a zatim dodirnite Zalijepi.
• Kopiraj: Kopiranje unosa. Da biste je zalijepili na neku drugu lokaciju, dodirnite i zadržite
lokaciju, a zatim dodirnite Zalijepi.
• Obriši: Brisanje unosa.
• Izdvoji tekst: Izdvojite tekst s odabranog područja. Za lijepljenje ili kopiranje teksta u
bilješku dodirnite Zalijepi ili Kopiraj.
• Naprijed: Pošaljite unos na prednju stranu.
• U pozadinu: Pošaljite unos na stražnju stranu.
Slikanje kistovima
Na zaslonu za sastavljanje bilješki dodirnite Kist za slikanje različitim kistovima.
Kada ste gotovi dodirnite Gotovo za umetanje svojeg crteža u bilješku.
Svoj crtež možete objaviti na PENUP kako biste ga podijelili s drugima.
Odabir nove boje s aplikacijom
Color Picker.
Umetni crtež u bilješku.
Odaberite skupove boja za
prikaz.
Izmjena boje kista.
Poništi
Ponovi
Brisač
Objavi crtež na PENUP.
101
Aplikacije i značajke
Umetanje slika u bilješku
Na zaslonu za sastavljanje bilješki dodirnite → Slika. Dodirnite Kamera → za snimanje
fotografije ili dodirnite Galerija ili Ostalo za odabir slike. Slika će se umetnuti u vašu bilješku.
Umetanje glasovnih snimki u bilješku
Na zaslonu za sastavljanje bilješki dodirnite → Glasovne snimke za snimanje glasa. Dodirnite
za zaustavljanje snimanja. Glasovna snimka će se umetnuti u vašu bilješku.
Dodavanje bilješke na početni zaslon
Dodajte bilješku na početni zaslon kako biste ju na brzinu pregledali ili otvorili ili uredili.
1
2
Pokrenite aplikaciju Samsung Notes.
Odaberite bilješku i dodirnite → Prikači na početni zaslon.
Bilješka će se dodati na početni zaslon.
Brisanje bilješki
1
2
Pokrenite aplikaciju Samsung Notes.
Za brisanje dodirnite i držite bilješku.
Za brisanje većeg broja bilješki označite više bilješki za brisanje.
3
Dodirnite Obriši.
102
Aplikacije i značajke
PENUP
Uvod
PENUP je društvena mreža za razmjenu crteža naslikanih uz pomoć S olovka. Objavite svoje
crteže, pregledajte crteže drugih i saznajte korisne savjeta u vezi crtanja.
Vaš profil
Vaše aktivnosti
Objava crteža.
Prikaz crteža po kategorijama.
U PENUP se možete prijaviti uz pomoć svojeg Samsung računa ili drugih SNS računa.
103
Aplikacije i značajke
Objava rada
Objavite na PENUP svoje crteže kreirane u Samsung Notes ili drugim aplikacijama za crtanje.
1
2
Pokrenite aplikaciju PENUP i dodirnite
.
Za objavljivanje radova iz Galerija dodirnite Iz Galerije, odaberite rad koji želite objaviti i
zatim dodirnite Obavlijeno.
Za objavu novog rada dodirnite Crtaj, nacrtajte rad, a zatim dodirnite GOTOVO → Spremi i
objavi.
Za objavu svije skice dodirnite Skice, dovršite crtež, a zatim dodirnite GOTOVO → Spremi i
objavi.
3
Unesite naslov, opis i oznaku.
Dodajte crtež u objavu.
Unos naslova.
Unesite opis.
Odaberite mjesto za objavu
crteža.
Odaberite kategoriju.
Dijelite crtež s ostalim SNS
računima.
4
Omogući unutarnje
pretraživanje.
Dodirnite Objavi.
Objava crteža iz drugih aplikacija
Za objavu crteža iz Galerija ili drugih aplikacija za crtanje, odaberite crtež iz aplikacije i dodirnite
→ PENUP.
104
Aplikacije i značajke
Prikaz rada
Možete prikazati crteže drugih osoba, stavljati komentare i čak ih označiti kao omiljene. Isto tako
možete preuzeti crtež ili ga postaviti kao pozadinu.
Pokrenite aplikaciju PENUP i odaberite objavu koju želite pregledati.
Postavite crtež kao omiljeni.
Prikažite korisnike kojima se
sviđa crtež.
Prikažite komentare ili dodajte
komentar.
Ponovno objavite crtež. Možete
prikazati i korisnike koji su
ponovno objavili crtež.
Za preuzimanje crteža dodirnite → Skini. Preuzeti crteži bit će spremljeni u Galerija. Možete
preuzeti samo rad za koji imate dozvolu vlasnika.
105
Aplikacije i značajke
Bojenje fotografija
Upotrebom različitih boja kreirajte svoje crteže.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju PENUP i dodirnite Bojenje.
Odaberite sliku.
Dodirnite Počni bojati.
Početak bojenja.
4
Kad završite, dodirnite GOTOVO.
106
Aplikacije i značajke
Crtanje uživo
Crtajte dok gledate videozapis crtanja uživo u kojem se prikazuje postupak dovršetka crteža. Na
jednostavan način možete nacrtati lijepu sliku.
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju PENUP i dodirnite Crtanje uživo.
Odaberite sliku.
Dodirnite Nauči crtati.
Kako biste crtali na slici, dodirnite
za zaustavljanje reprodukcije.
Brzinu reprodukcije možete promijeniti dodirivanjem
5
Kad završite, dodirnite
.
.
Izvorna slika bit će sakrivena i moći ćete vidjeti sliku koju ste nacrtali.
107
Aplikacije i značajke
Crtanje na fotografiji
Nacrtajte slike na svojim fotografijama i čuvajte ih kao svoje umjetničko djelo. Odaberite
fotografiju iz Galerija ili snimite fotografiju i crtajte na fotografiji. Nakon dovršetka crteža, sliku
koju ste nacrtali možete prikazati tako da sakrijete fotografiju.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju PENUP.
Dodirnite
→ Crtaj →
.
Dodirnite Fotografiraj, snimite fotografiju, a zatim dodirnite U redu.
Ili dodirnite Odaberite iz Galerije i odaberite fotografiju.
4
Odaberite područje na kojem ćete crtati, odaberite razinu transparentnosti, a zatim dodirnite
Spremi.
Odabrano područje bit će dodano kao pozadina.
5
6
Crtajte po fotografiji.
Kad završite, dodirnite
.
Fotografija će biti skrivena i moći ćete vidjeti sliku koju ste nacrtali.
108
Aplikacije i značajke
Kalendar
Upravljajte svojim rasporedom unošenjem nadolazećih događaja ili podsjetnika u svoj planer.
Kreiranje događaja
1
Pokrenite aplikaciju Kalendar i dodirnite
ili dvaput dodirnite datum.
Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite
2
.
Unesite detalje o događanjima.
Unos naslova.
Promijenite boju događaja.
Postavi trajanje.
Odaberite kalendar u koji ćete
spremiti događaj.
Postavite alarm.
Unesi lokaciju.
Dodaj bilješku.
Dodavanje više detalja.
3
Dodirnite Spremi za spremanje događanja.
109
Aplikacije i značajke
Sinkronizacija događanja s vašim računima
1
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje → Računi i
odaberite račun za sinkroniziranje.
2
Dodirnite Sinkroniziraj račun i dodirnite prekidač Kalendar za aktivaciju.
Za Samsung račun dodirnite → Sinkroniziraj postavke i dodirnite prekidač Kalendar za
aktivaciju.
Za dodavanje računa s kojima će se sinkronizirati pokrenite aplikaciju Kalendar i dodirnite →
→ Dodaj novi račun. Zatim, odaberite račun kojim želite sinkronizirati i prijavite se. Kada je
račun dodan, pojavit će se na popisu.
110
Aplikacije i značajke
Samsung Flow
Uvod
Aplikacija Samsung Flow omogućuje vam lako povezivanje tableta s pametnim telefonom i
praktičnu uporabu, primjerice za provjeravanje obavijesti ili dijeljenje sadržaja.
Aplikacija Samsung Flow mora biti instalirana na oba uređaja koje želite povezati. Ako aplikacija
Samsung Flow nije instalirana, preuzmite je s usluga Galaxy Store ili Trgovina Play.
• Ta je funkcija dostupna samo na određenim uređajima Samsung s operacijskim
sustavom Android.
• Da biste mogli upotrebljavati tu funkciju, morate aktivirati funkciju Bluetooth na
tabletu i na pametnom telefonu.
Povezivanje tableta i pametnog telefona
1
2
Na pametnom telefonu pokrenite Samsung Flow.
Na svojem tabletu pokrenite aplikaciju Samsung Flow.
Ako ovu značajku upotrebljavate prvi put, dodirnite Pokreni.
3
4
5
Odaberite pametni telefon na popisu pronađenih uređaja.
Prihvatite zahtjev za povezivanje na oba uređaja.
Potvrdite lozinku na oba uređaja.
Uređaji će se povezati.
Ako pametni telefon podržava funkciju prepoznavanja otiska prsta, postavite Samsung
Pass na pametnom telefonu da biste lakše i sigurnije povezali uređaje pomoću otiska
prsta.
111
Aplikacije i značajke
Dijeljenje veze za mobilni prijenos podataka
Kada internetska veza nije dostupna na tabletu, vezu za mobilni prijenos podataka svojeg
pametnog telefona možete podijeliti s tabletom pomoću mobilne pristupne točke.
1
2
Na svojem tabletu pokrenite aplikaciju Samsung Flow.
Dodirnite
.
Na tabletu možete pristupiti internetu pomoću mobilne podatkovne veze pametnog
telefona.
• Vaš pametni telefon mora podržavati funkciju mobilne pristupne točke.
• Kada upotrebljavate ovu funkciju, mogu se zaračunati dodatni troškovi na pametnom
telefonu.
Provjera obavijesti na tabletu
Kada na pametnom telefonu primite nove obavijesti, provjerite obavijesti u skočnom prozoru na
tabletu.
Dijeljenje sadržaja
Sadržaj pametnog telefona možete podijeliti s tabletom.
112
Aplikacije i značajke
Moje Datoteke
Pristupite raznim datotekama pohranjenima u uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su usluge
pohrane na oblaku, i upravljajte njima.
Pokrenite aplikaciju Moje Datoteke.
Prikažite datoteke spremljene u pojedinoj pohrani.
Da biste provjerili nepotrebne podatke i oslobodili pohranu uređaja, dodirnite → Analiza
memorije.
Za pretraživanje datoteka ili mapa dodirnite
.
Sat
Uvod
Namjestite alarme, provjerite trenutačno točno vrijeme u mnogim gradovima diljem svijeta,
odredite vrijeme nekom događanju ili postavite određeno trajanje.
Alarm
Pokrenite aplikaciju Sat i dodirnite Alarm.
Postavljanje alarma
Dodirnite na popisu alarma, podesite vrijeme alarma, odaberite dane kad će se alarm
ponavljati, podesite različite opcije alarma, a zatim dodirnite Spremi.
Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli vrijeme alarma, dodirnite polje za unos vremena.
Za aktiviranje ili deaktiviranje alarma dodirnite prekidač pored alarma na popisu alarma.
Zaustavljanje alarma
Dodirnite Odbaci za zaustavljanje alarma. Ako ste prethodno omogućili opciju odgađanja
dodirnite Odgođeno za ponavljanje alarma nakon određenog vremenskog razmaka.
Brisanje alarma
Dodirnite i držite alarm, označite alarme za brisanje, a zatim dodirnite Izbriši.
113
Aplikacije i značajke
Svjetsko vrijeme
Pokrenite aplikaciju Sat i dodirnite Svjetsko vrijeme.
Kreiranje satova
Dodirnite
, unesite ime grada ili odaberite grad na karti, a zatim dodirnite Dodaj.
Za upotrebu pretvarača vremenske zone, dodirnite → Pretvornik vremenske zone.
Brisanje satova
Dodirnite i držite sat, označite sate za brisanje, a zatim dodirnite Izbriši.
Štoperica
1
2
Pokrenite aplikaciju Sat i dodirnite Štoperica.
Dodirnite Početak za mjerenje trajanja događaja.
Za snimanje vremena krugova tijekom mjerenja vremena na događaju dodirnite Krug.
3
Dodirnite Zaustavi za prekidanje brojanja vremena.
Za poništavanje vremena krugova dodirnite Nastavi.
Za brisanje memoriranih vremena dodirnite Pon. post.
114
Aplikacije i značajke
Brojač
1
Pokrenite aplikaciju Sat i dodirnite Brojač.
Za dodavanje često korištenog brojača vremena, dodirnite
zatim dodirnite Dodaj.
2
, postavite trajanje i naziv, a
Podesite trajanje, a zatim dodirnite Početak.
Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli trajanje, dodirnite polje za unos trajanja.
3
Dodirnite Odbaci kad se odbrojavanje završi.
Kalkulator
Obavite jednostavne ili složene matematičke operacije.
Pokrenite aplikaciju Kalkulator.
Na gornjem dijelu zaslona možete vidjeti dosadašnje računice.
Za brisanje povijesti, dodirnite Izbriši povijest.
Za upotrebu alata za pretvaranje jedinica dodirnite
. Različite vrijednosti, kao što su površina,
duljina ili temperaturu, možete pretvarati u druge jedinice.
115
Aplikacije i značajke
Dijeljenje sadržaja
Dijelite sadržaj pomoću različitih opcija dijeljenja. Radnje u nastavku primjer su dijeljenja slika.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom dijeljenja datoteka putem mobilne mreže.
(SM-T825)
1
2
Pokrenite aplikaciju Galerija i odaberite sliku.
Dodirnite
i odaberite način dijeljenja, kao što je e-pošta.
Osobe koje ste kontaktirali pojavit će se na okviru dijeljenja opcija ako imate povijest
komunikacije ili dijeljenja. Za izravno dijeljenje sadržaja putem odgovarajuće aplikacije,
odaberite ikonu osobe. Ako funkcija nije aktivirana, pokrenite aplikaciju Postavke,
dodirnite Napredne značajke, a zatim dodirnite prekidač Izravno dijeljenje za aktivaciju.
116
Aplikacije i značajke
Uporaba dodatnih funkcija
• Dijeli velike datoteke: Podijelite velike datoteke. Učitajte datoteke na Samsungov server za
pohranu i podijelite ih s drugima putem internetske poveznice. Za upotrebu ove funkcije vaš
telefonski broj mora biti potvrđen. (SM-T825)
• Smart View: Dijelite sadržaj s obližnjim uređajima putem Wi-Fi Direct ili Bluetooth veze, ili
uređajima koji podržavaju SmartThings. Možete i pregledati prikazani sadržaj svojeg uređaja
na velikom zaslonu povezivanjem svojeg uređaja s TV uređajem ili monitorom koji ima
funkciju zrcaljenja zaslona.
Kada je slika poslana u uređaje primatelja, na njihovim se uređajima pojavljuje obavijest.
Dodirnite obavijest za pregled ili preuzimanje slike.
Google aplikacije
Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google
račun za pristup nekim aplikacijama.
Za prikaz više informacija o aplikacijama uđite u izbornik za pomoć u svakoj aplikaciji.
Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili mogu biti različito označene ovisno o
području i pružatelju usluga.
Chrome
Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.
Gmail
Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.
Karte
Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte karte svijeta i pogledajte informacije o lokaciji o
raznim mjestima oko vas.
117
Aplikacije i značajke
Play glazba
Otkrijte, slušajte i dijelite glazbu na svojem uređaju. Glazbene zbirke spremljene na vašem
uređaju možete učitati na oblak i kasnije im pristupiti.
Play filmovi i TV
Kupite ili iznajmite videozapise, kao što su filmovi i TV programi, iz Trgovina Play.
Disk
Spremite svoje sadržaje u oblaku, pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.
YouTube
Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.
Fotografije
Na jednom mjestu pretražujte, upravljajte i uređujte sve fotografije i videozapise iz različitih
izvora.
Google
Brzo pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.
Duo (SM-T825)
Upućivanje jednostavnog video poziva.
Hangouts (SM-T820)
Šaljite poruke, slike i emotikone prijateljima i razgovarajte s njima putem video poziva.
118
Postavke
Uvod
Prilagodba postavki uređaja. Možete više personalizirati uređaj konfiguriranjem brojnih opcija
postavki.
Pokrenite aplikaciju Postavke.
Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite
.
Veze
Opcije
Promijenite postavke za različite veze, kao što su značajka Wi-Fi i Bluetooth.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze.
• Wi-Fi: Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim
mrežnim uređajima. Više informacija pogledajte u Wi-Fi.
• Bluetooth: Koristite Bluetooth za razmjenu podatkovnih ili multimedijskih datoteka s
drugim uređajima koji imaju uključenu opciju Bluetooth. Više informacija pogledajte u
Bluetooth.
• Vidljivost tableta: Omogućite drugim uređajima da pronađu vaš uređaj kako bi s vama
podijelili sadržaj. Kada je funkcija aktivirana, uređaj će biti vidljiv drugim uređajima prilikom
njihovog pretraživanja dostupnih uređaja upotrebom opcije Prenesi datoteke na uređaj.
119
Postavke
• Zrakoplovni način: Podesite uređaj da onemogući sve bežične funkcije na vašem uređaju.
Možete koristiti samo izvan mrežne usluge.
Poštujte propise zrakoplovne kompanije i upute osoblja zrakoplovnog prijevoznika.
U slučajevima kad je dopušteno upotrebljavati uređaj, uvijek ga upotrebljavajte u
zrakoplovnom načinu rada.
• Mobilne mreže: Konfigurirajte postavke svoje mobilne mreže. (SM-T825)
• Korištenje podataka
► SM-T825: Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.
Podesite uređaj da automatski onemogući mobilnu podatkovnu mrežu kada količina
mobilnih podataka koje ste upotrijebili dostigne zadanu granicu.
Možete aktivirati i značajku čuvara podataka kako biste spriječili da određene aplikacije,
koje rade u pozadini šalju ili primaju podatke. Više informacija potražite u odjeljku Ušteda
podataka (SM-T825).
► SM-T820: Pratite svoj podatkovni promet.
• Mob. prist. točka i Dijeljenje: Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje
mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima kad je mrežna veza nedostupna.
Veze je moguće uspostaviti putem Wi-Fi-ja, USB-a ili Bluetootha. Pogledajte Mob. prist. točka
i Dijeljenje (SM-T825) kako biste saznali više informacija. (SM-T825)
• Više postavki veze: Prilagođavanje postavki za upravljanje drugim funkcijama. Više
informacija potražite u odjeljku Više postavki veze.
120
Postavke
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
Povezivanje s Wi-Fi mrežom
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
Odaberite mrežu u mrežnom popisu Wi-Fi.
Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Unesite lozinku i dodirnite
Spoji.
• Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s
tom mrežom svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke. Radi sprječavanja
automatskog spajanja s mrežom, odaberite je s popisa mreža i dodirnite Zaboravi.
• Ako se ne možete spojiti na Wi-Fi mrežu kako treba, ponovno pokrenite Wi-Fi funkciju
na uređaju ili bežični usmjerivač.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potrebe za pristupnim točkama.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
Dodirnite Wi-Fi Direct.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
Ako uređaj s kojim se želite povezati nije na popisu, zatražite da uređaj uključi opciju Wi-Fi
Direct.
3
Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjeve za povezivanjem s Wi-Fi Direct.
121
Postavke
Slanje i primanje podataka
S drugim uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći
postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Galerija i odaberite sliku.
Dodirnite
→ Wi-Fi Direct i odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za spajanje na drugom uređaju.
Ako su uređaji već spojeni, slika će biti poslana drugom uređaju bez zahtjeva za spajanje.
Prekidanje veze s uređajem
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi.
Dodirnite Wi-Fi Direct.
Uređaj prikazuje popis spojenih uređaja.
3
Dodirnite naziv uređaja za odspajanje uređaja.
122
Postavke
Bluetooth
Koristite Bluetooth za razmjenu podatkovnih ili multimedijskih datoteka s drugim uređajima koji
imaju uključenu opciju Bluetooth.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem Bluetootha.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
1
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Bluetooth, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
Prikazat će se otkriveni uređaji.
2
Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, podesite uređaj na ulaz u načina rada
uparivanja putem Bluetooth veze. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik drugog
uređaja.
Vaš je uređaj vidljiv drugim uređajima dok je otvoren zaslon postavki Bluetootha.
3
Prihvatite zahtjev za povezivanjem Bluetooth na svom uređaju za potvrdu.
Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjev za Bluetooth povezivanjem.
123
Postavke
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima
možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer
slanja slike na drugi uređaj.
1
2
Pokrenite aplikaciju Galerija i odaberite sliku.
Dodirnite
→ Bluetooth, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju
vidljivosti.
3
Prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.
Odspajanje Bluetooth uređaja
1
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Bluetooth.
Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.
2
3
Dodirnite
pored naziva uređaja za deaktiviranje uparivanja.
Dodirnite Odspoji.
124
Postavke
Ušteda podataka (SM-T825)
Smanjite upotrebu podataka tako da spriječite da određene aplikacije, koje rade u pozadini šalju
ili primaju podatke.
Na zaslonu postavku dodirnite Veze → Korištenje podataka → Ušteda podataka i dodirnite
prekidač radi aktivacije.
Kada je aktivirana značajka čuvara podataka, ikona
pojavit će se na statusnoj traci.
Aktivirana značajka čuvara
podataka
Za odabir podataka za upotrebu bez ograničenja dodirnite Dop. ap. dok je uklj. Ušt.
pod. i odaberite aplikacije.
Mob. prist. točka i Dijeljenje (SM-T825)
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s
drugim uređajima kad je mrežna veza nedostupna. Veze je moguće uspostaviti putem Wi-Fi-ja,
USB-a ili Bluetootha.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Mob. prist. točka i Dijeljenje.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.
• Mobilna pristupna točka: Koristite mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne
podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima.
• Bluetooth dijeljenje: Bluetooth povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze
s računalima ili drugim uređajima putem Bluetootha.
• USB dijeljenje: USB povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne mrežne veze
uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični
modem za računalo.
125
Postavke
Uporaba mobilne pristupne točke
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s
drugim uređajima.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Mob. prist. točka i Dijeljenje → Mobilna pristupna
točka.
2
Dodirnite prekidač za aktivaciju.
Ikona pojavljuje se na statusnoj traci. Ostali uređaji mogu pronaći vaš uređaj na popisu
Wi-Fi mreža.
Za podešavanje lozinke mobilne pristupne točke dodirnite → Konfiguracija Mobilne
pristupne točke i odaberite razinu sigurnosti. Zatim unesite šifru i dodirnite Spremi.
3
Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite uređaj s popisa Wi-Fi mreža.
• Ako ne pronađete mobilnu pristupnu točku na uređaju, dodirnite → Konfiguracija
Mobilne pristupne točke i poništite opciju Sakrij moj uređaj.
• Ako se drugi uređaj ne može spojiti s mobilnom pristupnom točkom, na uređaju
dodirnite → Dopušteni uređaji te dodirnite prekidač Samo dopušteni uređaji za
deaktivaciju.
4
Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.
Više postavki veze
Prilagodite postavke za upravljanje drugim funkcijama veze.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Više postavki veze.
• Traž. uređaja u blizini: Podesite uređaj za pretraživanje uređaja u blizini s kojima se možete
spojiti.
• Ispis: Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače
možete potražiti ili ručno dodati za ispis datoteka. Više informacija pogledajte u Ispis.
• Ubrzivač skidanja: Postavite uređaj za preuzimanje datoteka većih od 30 MB, brže putem
Wi-Fi i mobilnih mreža istovremeno. Više informacija potražite u odjeljku Ubrzivač skidanja
(SM-T825). (SM-T825)
126
Postavke
• VPN: Postavite virtualne mreže (VPN) na svojem uređaju kako biste se povezali s privatnom
mrežom škole ili tvrtke.
• Privatni DNS: Upotrijebite pouzdani sustav naziva domene (DNS) za školsku ili internu
privatnu mrežu tvrtke umjesto korištenja vanjske hosting mreže. DNS će se automatski tražiti
i povezati, ili možete tražiti DNS i povezati ga ručno.
• Ethernet: Nakon što spojite Ethernet adapter, možete upotrebljavati žičanu mrežu i
konfigurirati postavke mreže.
Ispis
Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Možete povezati uređaj s
pisačem putem Wi-Fi ili Wi-Fi Directa i ispisivati slike ili dokumente.
Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
Dodavanje plug-inova za pisače
Dodajte plug-inove za pisače s kojima želite spojiti uređaj.
1
2
3
4
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Više postavki veze → Ispis → Preuzmi dodatak.
Potražite plug-in pisača u Trgovina Play.
Odaberite plug-in pisača i instalirajte ga.
Odaberite instalirani dodatak pisaču.
Uređaj će automatski tražiti pisače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj.
5
Odaberite pisač koji želite dodati.
Za ručno dodavanje pisača dodirnite → Dodaj pisač.
127
Postavke
Ispis sadržaja
Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata pristupite popisu opcija, dodirnite Ispis →
→ Svi pisači, a zatim odaberite pisač.
Načini ispisa mogu se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.
Ubrzivač skidanja (SM-T825)
Postavite uređaj za preuzimanje datoteka većih od 30 MB, brže putem Wi-Fi i mobilnih mreža
istovremeno. Jači signal Wi-Fi-ja omogućit će veću brzinu preuzimanja.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Više postavki veze → Ubrzivač skidanja.
• Ova funkcija možda neće biti podržana kod nekih uređaja.
• Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja datoteka putem mobilne
mreže.
• Prilikom preuzimanja velikih datoteka uređaj se može zagrijati. Ako uređaj premaši
zadanu temperaturu funkcija će se isključiti.
• Ako su mrežni signali nestabilni, to može utjecati na brzinu i performanse ove funkcije.
• Ako veze Wi-Fi i mobilne mrežne veze imaju značajno različite brzine prijenosa
podataka, uređaj može koristiti samo najbržu vezu.
• Ova opcija podržava Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 i Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Ova funkcija ne može se koristiti s drugim
protokolima poput FTP.
128
Postavke
Zvukovi i vibracija
Opcije
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Zvukovi i vibracija.
• Način zvuka: Podesite uređaj da koristi način zvuka, način vibracije ili način bez zvuka.
• Vibracija tijekom zvona: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne
pozive. (SM-T825)
• Ton zvona: Promijenite zvuk zvona poziva. (SM-T825)
• Način vibracije: Odaberite oblik vibracije. (SM-T825)
• Zvukovi obavijesti: Promijenite zvuk obavijesti.
• Glasnoća
► SM-T825: Podesite razinu glasnoće za zvuke zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukova
sustava i obavijesti.
► SM-T820: Podesite razinu glasnoće glazbe i videozapisa, zvukove sustava uređaja i
obavijesti.
• Jačina vibracije: Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
• Upot. tipke za glasn. za medije: Podesite uređaj da prilagodi razinu glasnoće medija kada
pritisnite tipku za glasnoću.
• Zvukovi i vibracija sustava: Postavite uređaj da zvuči ili vibracija radi radnji, poput
uključivanja ili isključivanja zaslona ili upravljanja zaslonom osjetljivim na dodir.
• Napredne postavke zvuka: Optimizirajte postavke za reprodukciju medija. Više informacija
potražite u odjeljku Dolby Atmos (surround zvuk).
Dolby Atmos (surround zvuk)
Odaberite najoptimalniji način okružujućeg zvuka za različite vrste zvuka, kao što su filmovi,
glazba i glas. Uz Dolby Atmos možete osjetiti kretanje zvukova koji vas okružuju.
Na zaslonu postavki dodirnite Zvukovi i vibracija → Napredne postavke zvuka → Kvaliteta
zvuka i efekti → Dolby Atmos, dodirnite prekidač za aktivaciju, a zatim odaberite način rada.
129
Postavke
Obavijesti
Promijenite postavke obavijesti.
Na zaslonu postavki dodirnite Obavijesti.
• Značke za ikone aplikacija: Promijenite postavke za značke ikona aplikacija.
• Ne ometajte: Podesite uređaj da utiša zvukove obavijesti i medija osim u dopuštenim
iznimkama.
• Statusna traka: Postavite uređaj da prikazuje samo tri nedavne obavijesti i prikazuje li se
preostala razina napunjenosti postotka na traci stanja.
• Nedavno poslano: Pregledajte aplikacije koje su primale nedavne obavijesti i izmijenite
postavke obavijesti. Da biste prilagodili postavke obavijesti za više aplikacija, dodirnite
→ Sve i odaberite aplikaciju s popisa aplikacija.
Prikaži sve →
Zaslon
Opcije
Promijenite postavke prikaza i početnog zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon.
• Svjetlina: Podešavanje osvjetljenja zaslona.
• Prilagodljiva svjetlina: Postavite uređaj za štednju energije automatskim podešavanjem
svjetline zaslona.
• Filtar plavog svjetla: Aktivirajte filtar plave svjetlosti i promijenite postavke filtra. Više
informacija pogledajte u Filtar plavog svjetla.
• Noćni način: Smanjite naprezanje očiju primjenom tamne teme pri korištenju uređaja noću
ili na tamnom mjestu.
• Uključite značajku GPS da postavite uređaj da aktivira noćni način noću i isključi
ga ujutro na temelju vaše trenutačne lokacije.
• Tamna tema možda se neće primijeniti u nekim aplikacijama.
• Način zaslona: Promijenite način zaslona kako biste prilagodili boju i kontrast prikaza.
130
Postavke
• Veličina i stil fonta: Promijenite veličinu i stil fonta.
• Zumiranje zaslona: Promijenite postavku zumiranja zaslona.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Početni zaslon: Promjena postavki početnog zaslona.
• Čuvar zaslona: Podesite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada se uređaj puni ili je spojen
na radnu stanicu.
Filtar plavog svjetla
Smanjite naprezanje očiju ograničavanjem količine plave svjetlosti koju emitira zaslon.
Tijekom gledanja HDR videozapisa s ekskluzivnih HDR usluga videozapisa, filtar plave
svjetlosti možda se neće primjenjivati.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon → Filtar plavog svjetla, a zatim dodirnite prekidač
Uključi sada za aktivaciju.
2
3
Povucite traku za podešavanje kako biste podesili prozirnost filtra.
Za primjenu filtera plave svjetlosti na zaslonu prema rasporedu dodirnite prekidač Uključi
prema rasporedu radi aktivacije te odaberite opciju.
• Od sumraka do zore: Postavite uređaj da primijeni filtar plave svjetlosti tijekom noći i
isključi funkciju ujutro, na temelju vaše trenutačne lokacije.
• Uobičajeni raspored: Podesite određeno vrijeme u kojem će uređaj primjenjivati filtar
plave svjetlosti.
131
Postavke
Pozadina
Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
Na zaslonu postavki dodirnite Pozadina.
Zaslon zaključavanja
Promijenite postavke zaključanog zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaključavanja.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj metodi zaključavanja zaslona.
• Vrsta zaključavanja zaslona: Promijenite metodu zaključavanja zaslona.
• Smart Lock: Podesite uređaj da se otključa kada se otkriju lokacije ili uređaji kojima vjerujete.
• Postavke sigurn. zaključavanja: Promijenite postavke zaključavanja zaslona za odabrani
način zaključavanja.
• Izgled sata: Promijenite vrstu i boju sata koji se prikazuje na zaključanom zaslonu.
• Sat za roaming: Promijenite sat tako da prikazuje lokalno vrijeme i vrijeme u domaćoj zoni
na zaključanom zaslonu tijekom roaminga. (SM-T825)
• FaceWidgets: Promijenite postavke za stavke prikazane na zaključanom zaslonu.
• Podaci za kontakt: Postavite uređaj da prikazuje informacije kao što su vaša e-adresa na
zaključanom zaslonu.
• Obavijesti: Odredite kako prikazati obavijesti na zaključanom zaslonu.
• Prečaci aplikacije: Odaberite aplikacije za koje ćete prikazati prečace na zaključanom
zaslonu.
• O Zaslonu za zaključavanje: Prikažite verziju zaslona zaključavanja i pravne informacije.
132
Postavke
Biometrija i sigurnost
Opcije
Promijenite postavke za zaštitu uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost.
• Otisci prstiju: Registrirajte otiske prstiju za otključavanje zaslona. Pogledajte Prepoznavanje
otiska prsta kako biste saznali više informacija.
• Postavke biometrije: Promijenite postavke za biometrijske podatke.
• Google Play Protect: Postavite uređaj da provjerava zlonamjerne aplikacije i ponašanje te da
vas upozorava o potencijalnom oštećenju te da ga uklanja.
• Pronađi moj mobitel: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju pronađi moj mobilni. Pristupite
mrežnom mjestu Find my mobile (findmymobile.samsung.com) kako biste pratili i
kontrolirali svoj izgubljeni ili ukradeni uređaj.
Isto tako možete omogućiti usluzi Google lokacije pružanje preciznijih informacija o lokaciji
vašeg uređaja.
• Sigurnosno ažuriranje: Pogledajte verziju softvera svojeg uređaja i provjerite ažuriranja.
• Samsung Pass: Jednostavno i sigurno potvrdite svoj identitet putem svojih biometrijskih
podataka.
• Instaliraj nepoznate aplikacije: Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija s
nepoznatih izvora.
• Sigurna mapa: Kreirajte zaštićenu mapu kako biste od drugih zaštitili privatan sadržaj i
aplikacije. Više informacija pogledajte u Sigurna mapa.
• Sigurno pokretanje: Zaštitite svoj uređaj postavljanjem zahtjeva za šifru za otključavanje
zaslona pri uključivanju uređaja. Morate unijeti šifru za otključavanje za pokretanje uređaja
te primanje alarma i obavijesti.
• Šifriranje SD kartice: Postavite uređaj za šifriranje datoteka na memorijskoj kartici.
Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj
neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije
resetiranja uređaja.
• Ostale postavke sigurnosti: Konfigurirajte dodatne sigurnosne postavke.
133
Postavke
• Lokacija: Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
• Dopuštenja za aplikacije: Pregledajte popis funkcija i aplikacija koje imaju dozvolu za
korištenje. Možete i urediti postavke dozvola.
• Pošalji dijagnostičke podatke: Postavite uređaj za automatsko slanje tvrtki Samsung
informacija o dijagnostici i korištenju uređaja.
• Primajte marketin, informacije: Podesite želite li primati Samsungove informacije
marketinga, kao što su posebne ponude, pogodnosti članstva i letci.
Prepoznavanje otiska prsta
Kako bi funkcija prepoznavanja otiska prsta radila, informacije o vašem otisku prsta moraju biti
registrirane i pohranjene u vašem uređaju. Nakon što ste se registrirali, možete uređaj postaviti
da koristi vaš otisak prsta za opcije u nastavku:
• Zaključavanje zaslona
• Sigurna mapa
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Prepoznavanje s pomoću otiska prsta upotrebljava jedinstvene karakteristike svakog
otiska prsta kako bi se poboljšala sigurnost vašeg uređaja. Šanse da će senzor otiska
prsta pobrkati i dva otiska prstiju vrlo su slabe. Međutim, u rijetkim slučajevima kada
su otisci prstiju jako slični, senzor bi ih mogao prepoznati kao identične.
• Ako za zaključavanje zaslona upotrebljavate otisak prsta, vaš otisak prsta neće se
moći upotrijebiti za otključavanje zaslona kada prvi put uključite uređaj. Za upotrebu
uređaja morate otključati zaslon upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koju ste postavili
prilikom registracije otiska prsta. Nemojte zaboraviti svoj uzorak, PIN ili lozinku.
• Ako vaš otisak prsta nije prepoznat, otključajte uređaj upotrebom uzorka, PIN-a ili
lozinke koje ste postavili pri registraciji otiska prsta, a zatim ponovno registrirajte svoje
otiske prstiju. Ako ste zaboravili svoj uzorak, PIN ili lozinku, nećete moći upotrebljavati
uređaj ako ga ne resetirate. Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak podataka ili
neugodnost prouzročenu zaboravljenim šiframa za otključavanje.
• Ako promijenite način zaključavanja zaslona na Klizanje ili Nema, koje nisu sigurne,
svi vaši biometrijski podaci bit će izbrisani. Ako svoje biometrijske podatke želite
koristiti u aplikacijama ili značajkama, morate ponovno registrirati svoje biometrijske
podatke.
134
Postavke
Za bolje prepoznavanje otisaka prstiju
Kada skenirate otiske prstiju na uređaju pripazite na sljedeće uvjete koji mogu utjecati na
performanse funkcije:
• Uređaj ne može prepoznati otiske prstiju koji su zahvaćeni dubokim linijama ili ožiljcima.
• Uređaj možda neće prepoznati otisak prsta s malog ili tankog prsta.
• Za poboljšanje performansi prepoznavanja registrirajte otiske prstiju ruke koju često koristite
za izvršavanje zadataka na uređaju.
• Tipka za početni zaslon sadržava senzor prepoznavanja otiska prsta. Vodite računa o tome
da senzor prepoznavanja otiska prsta nije izgreban ili oštećen metalnim objektima poput
kovanica, ključeva i ogrlica.
• Pokrivanjem senzora prepoznavanja otiska prsta zaštitnim filmovima, naljepnicama
ili drugim priborom mogli biste usporiti prepoznavanje otiska prsta. Ako je senzor
prepoznavanja otiska prsta na početku prekriven zaštitnim filmom, uklonite ga prije uporabe
senzora prepoznavanja otiska prsta.
• Vodite računa o tome da je senzor prepoznavanja otiska prsta čist i suh kao i vaši prsti.
• Ako savijete prst ili koristite samo vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju.
Vodite računa da prstom prekrijete cijelu tipku za početni zaslon.
• U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbjegavajte
korištenje ove funkcije u suhim okruženjima ili prije uporabe funkcija kod kojih dolazi do
izbijanja statičkog elektriciteta dodirivanjem metalnog predmeta.
135
Postavke
Registriranje otisaka prstiju
1
2
3
4
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Otisci prstiju.
Pročitajte upute na zaslonu i dodirnite Nastavak.
Postavite način zaključavanja zaslona.
Registrirajte svoj otisak prsta.
Prst postavite na tipku za početni zaslon. Nakon što uređaj prepozna vaš prst, podignite ga i
ponovno stavite na tipku za početni zaslon.
Ponovite ovu radnju dok vaš otisak ne bude registriran.
5
Kada završite s registracijom svojih otisaka prstiju dodirnite Gotovo.
Provjera registriranih otisaka prstiju
Možete provjeriti je li vaš otisak prsta registriran postavljanjem prsta na senzor prepoznavanja
otiska prsta.
1
2
3
4
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Otisci prstiju.
Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Dodirnite Provjera dodanih otisaka prstiju.
Prst postavite na senzor prepoznavanja otiska prsta.
Prikazat će se rezultat prepoznavanja.
136
Postavke
Brisanje registriranih otisaka prstiju
Možete izbrisati registrirane otiske prstiju.
1
2
3
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Otisci prstiju.
Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Odaberite otisak prsta za brisanje i dodirnite Ukloni.
Otključavanje zaslona uz pomoć otisaka prsta
Umjesto upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke, zaslon možete otključati otiskom prsta.
1
2
3
4
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Otisci prstiju.
Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Dodirnite prekidač Otključavanje otiskom prsta radi aktivacije.
Na zaključanom zaslonu postavite prst na senzor prepoznavanja otiska prstiju i skenirajte ga.
137
Postavke
Sigurna mapa
Sigurna mapa štiti vaš privatni sadržaj i aplikacije, kao što su fotografije i kontakti, od pristupa
drugih osoba. Privatni sadržaj i aplikacije mogu biti zaštićeni čak i kada je uređaj otključan.
Sigurna mapa jest zaseban i zaštićen prostor za pohranu. Podaci u sigurnoj mapi ne
mogu se prenositi na druge uređaje neodobrenim načinima dijeljenja, kao što je
USB ili Wi-Fi Direct. Pokušaj prilagodbe operacijskog sustava ili softvera dovest će do
automatskog zaključavanja sigurne mape i zabrane pristupa. Prije spremanja podataka
u zaštićenu mapu obvezno napravite sigurnosnu kopiju i kopirajte podatke na drugu
zaštićenu lokaciju.
138
Postavke
Postavljanje sigurne mape
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Biometrija i sigurnost → Sigurna mapa.
Pročitajte i prihvatite uvjete i odredbe i dodirnite Prihvati.
Unesite lozinku i ID svojeg Samsung računa i dodirnite Prijava.
Odaberite način zaključavanja za upotrebu sigurne mape i slijedite upute na zaslonu za
dovršenje podešavanja.
Za promjenu naziva ili boje ikone sigurne mape dodirnite → Prilagodi.
• Prilikom pokretanja aplikacije Sigurna mapa, aplikaciju morate otključati upotrebom
svojeg unaprijed postavljenog načina zaključavanja.
• Ako zaboravite šifru za otključavanje sigurne mape, možete je resetirati upotrebom
Samsung računa. Dodirnite gumb na dnu zaključanog zaslona i unesite lozinku za svoj
Samsung račun.
Podešavanje automatskog zaključavanja za sigurnoj mapu
Podesite uređaj da automatski zaključa sigurnu mapu kada nije u upotrebi.
1
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i dodirnite → Postavke → Auto. zaključajte Sigurnu
mapu.
2
Odaberite način zaključavanja.
Za ručno zaključavanje sigurne mape dodirnite → Zaključaj.
139
Postavke
Premještanje sadržaja u sigurnu mapu
Premjestite sadržaj, kao što su fotografije i kontakti u sigurnu mapu. Navedeni su radni primjeri
premještanja slike sa zadane pohrane u sigurnu mapu.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i dodirnite Dodaj datoteke.
Dodirnite Slike, označite slike za premještanje, a zatim dodirnite Obavljeno.
Dodirnite Premjesti.
Odabrane stavke bit će izbrisane iz izvorne mape i premještene u sigurnu mapu. Za
kopiranje stavki dodirnite Kopiraj.
Načini premještanja sadržaja mogu se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.
Premještanje sadržaja iz sigurne mape
Sadržaj iz sigurne mape premjestite u odgovarajuće aplikacije u zadanoj pohrani. Navedeni su
radni primjeri premještanja slike iz sigurne mape u zadanu pohranu.
1
2
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i dodirnite Galerija.
Odaberite sliku i dodirnite → Premjesti iz aplikacije Sigurna mapa.
Odabrane stavke premjestit će se u Galerija u zadanoj pohrani.
140
Postavke
Dodavanje aplikacija
Dodajte aplikaciju za upotrebu u sigurnoj mapi.
1
2
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i dodirnite Dodaj aplikacije.
Označite jednu ili više aplikacija instaliranih na uređaju i dodirnite Dodaj.
Za instaliranje aplikacija iz Trgovina Play ili Galaxy Store, dodirnite Preuzmi iz tr. Play Store
ili Preuz. iz tr. Galaxy Store.
Uklanjanje aplikacija iz sigurne mape.
Dodirnite i držite vijest za brisanje i dodirnite Deinstaliraj.
Dodavanje računa
Dodajte svoje Samsung i Google račune ili druge račune za sinkronizaciju s aplikacijama u
sigurnoj mapi.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i dodirnite → Postavke → Računi → Dodaj račun.
Odaberite uslugu računa.
Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje računa.
Skrivanje sigurne mape
Prečac sigurne mape možete sakriti sa zaslona aplikacija.
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa, dodirnite → Postavke, a zatim dodirnite prekidač Prikaži
Sigurnu mapu za deaktivaciju.
Ili za otvaranje okvira obavijesti statusnu traku povucite prema dolje. Zatim se pomaknite prema
dolje na okviru obavijesti i dodirnite Sigurna mapa za deaktivaciju funkcije.
141
Postavke
Sigurnosno pohranjivanje i obnova sigurne mape
Upotrebom Samsung računa sigurnosno kopirajte sadržaj i aplikacije iz sigurne mape u Samsung
Cloud i potom ih obnovite.
Sigurnosno kopiranje podataka
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i dodirnite → Postavke → Sig. kopiranje i vraćanje.
Dodirnite Dodaj račun i prijavite se u svoj Samsung račun.
Dodirnite Sigur. kopir. Sigurna mapa podatke.
Označite stavke koje želite sigurnosno kopirati i dodirnite Sigurnosno kopiraj.
Podaci će se sigurnosno kopirati na Samsung Cloud.
Vraćanje podataka
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i dodirnite → Postavke → Sig. kopiranje i vraćanje.
Dodirnite Vraćanje.
Dodirnite
za odabir uređaja za vraćanje podataka.
Odaberite vrste podataka koje želite vratiti i dodirnite Vrati.
Sigurnosno kopirani podaci bit će vraćeni na uređaj.
Deinstalacija sigurne mape
Zaštićenu mapu možete deinstalirati, uključujući njezin sadržaj i aplikacije.
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i dodirnite → Postavke → Više postavki → Deinstaliraj.
Za sigurnosno kopiranje sadržaja prije deinstaliranja sigurne mape označite Premjesti medijske
datoteke iz Sigurne mape i dodirnite Deinstaliraj. Za pristup podatcima koji su sigurnosno
kopirani iz opcije Secure Folder (Sigurna mapa) pokrenite aplikaciju Moje Datoteke, a zatim
dodirnite Unutarnja memorija → Secure Folder.
Bilješke pohranjene u Samsung Notes bit će sigurnosno kopirane.
142
Postavke
Računi i sigurnosno kopiranje
Opcije
Sinkronizirajte, sigurnosno pohranite ili ponovno vratite podatke sa svojeg uređaja upotrebom
Samsung Clouda. Također možete registrirati i upravljati računima, kao što su Samsung račun i
Google račun ili prenijeti podatke na ili sa drugih uređaja putem Smart Switcha.
Na zaslonu postavki dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje.
• Računi: Dodajte svoje Samsung i Google račune ili druge račune za sinkronizaciju.
• Korisnici: Postavite dodatne korisničke račune za druge korisnike kako bi se koristili
uređajem s personaliziranim postavkama, kao što su računi e-pošte, preferencije slike
pozadine i više. Više informacija potražite u odjeljku Korisnici (SM-T820). (SM-T820)
• Sig. kopiranje i vraćanje: Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i
postavke na uređaju. Svoje osjetljive informacije možete sigurnosno pohraniti i pristupiti im
kasnije. Morate se prijaviti na Google ili Samsung račun za sigurnosno kopiranje ili vraćanje
podataka.
• Samsung Cloud: Sadržajem koji želite spremite možete sigurno upravljati na Samsung
oblaku. Provjerite status potrošnje vaše pohrane Samsung Cloud te sinkronizirajte,
sigurnosno kopirajte i vratite svoje podatke. Više informacija pogledajte u Samsung Cloud.
• Smart Switch: Pokrenite Smart Switch i prenesite podatke s prethodnog uređaja. Više
informacija potražite u odjeljku Prijenos podataka s prethodnog uređaja (Smart Switch).
Redovito sigurnosno kopirajte svoje podatke na sigurne lokacije, kao što je Samsung
Cloud ili računalo, kako biste ih mogli ponovno vratiti ako se podaci oštete ili izgube ili
ako nenamjerno vratite tvorničke postavke.
143
Postavke
Korisnici (SM-T820)
Postavite dodatne korisničke račune za druge korisnike kako bi se koristili uređajem s
personaliziranim postavkama, kao što su računi e-pošte, preferencije slike pozadine i više.
Dostupne su sljedeće vrste korisničkih računa:
• Administrator: Račun administratora stvara se samo prilikom prvog podešavanja uređaja i
ne može se stvoriti više takvih računa. Ovaj račun ima potpunu kontrolu uređaja uključujući
upravljanje korisničkim računima. Dodavanje ili brisanje korisničkih računa moguće je samo
prilikom uporabe ovog računa.
• Gost: Ovaj račun omogućuje gostima pristup uređaju. Informacije i podatci uporabljeni
tijekom sesije gosta bit će privremeno pohranjeni. Prilikom svake uporabe ovog računa bit
ćete upitani želite li nastaviti prethodnu sesiju gosta ili je poništiti.
• Korisnik: Ovaj račun omogućuje korisnicima da pristupe svojim aplikacijama i sadržaju te da
prilagode postavke uređaja koje utječu na sve račune.
• Korisnik (ogran. profil): Ograničeni profil može pristupiti samo aplikacijama i sadržaju koje je
odobrio vlasnički račun te se ne može koristiti uslugama za koje je potrebna prijava.
Dodavanje korisnika
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje → Korisnici.
Dodirnite Dodaj korisnika ili profil → Korisnik → U redu → Postavi sada.
Uređaj će otvoriti nov korisnički račun, pri čemu će se prikazati zadani zaključani zaslon.
3
Otključajte uređaj i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje računa.
144
Postavke
Dodavanje ograničenih profila
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje → Korisnici.
Dodirnite Dodaj korisnika ili profil → Korisnik (ogran. profil).
Ako kod računa administratora ne rabite siguran način zaključavanja zaslona, slijedite upute
na zaslonu kako biste ga postavili.
3
Odaberite aplikacije i sadržaj kojima će ograničeni korisnici moći pristupati.
Prebacivanje među korisnicima
Dodirnite ikonu korisničkog računa na vrhu zaključanog zaslona te odaberite račun na koji se
želite prebaciti.
Zaključani zaslon
Upravljanje korisnicima
Tijekom uporabe računa administratora možete brisati račune ili promijeniti postavke povjerljivih
računa.
Ako želite izbrisati korisnički račun, dodirnite
pokraj računa, a zatim dodirnite Obriši.
Ako želite promijeniti postavke za ograničeni račun, dodirnite
izbrisati tako što ćete dodirnuti .
145
pokraj računa. Račun možete
Postavke
Samsung Cloud
Sigurnosno kopirajte podatke sa svog prethodnog uređaja na Samsung Cloud i vratite podatke
na svoj novi uređaj. Podatke spremljene na vašem uređaju možete također sinkronizirati sa
Samsung Cloudom i prikazivati podatke spremljene na Samsung Cloudu. Za upotrebu Samsung
Clouda morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung račun. Više informacija pogledajte u
Samsung račun.
Sigurnosno kopiranje podataka s prethodnog uređaja
1
2
Prijavite se na svoj račun Samsung račun na svom prethodnom uređaju.
Pokrenite aplikaciju Postavke, odaberite opciju sigurnosnog kopiranja i sigurnosno kopirajte
svoje podatke.
• Ako vaš uređaj podržava Samsung Cloud, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite
Računi i sigurnosno kopiranje → Samsung Cloud → Sigurnosno kopiranje tableta,
označite stavke koje želite izraditi sigurnosnu kopiju, a zatim dodirnite Sigurnosno
kopiraj da biste kopirali podatke.
• Način sigurnosnog kopiranja podataka može se razlikovati ovisno o modelu.
• Neki podaci neće se sigurnosno kopirati. Kako biste provjerili koji će se podaci
sigurnosno kopirati pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Računi i sigurnosno
kopiranje → Samsung Cloud → Sigurnosno kopiranje tableta.
• Da biste pogledali podatke sigurnosne kopije za svaki uređaj u vašem Samsung
Cloudu, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje →
Samsung Cloud → Vrati podatke →
, a zatim odaberite željeni uređaj.
146
Postavke
Vraćanje podataka s prethodnog uređaja
1
Na svojem novom uređaju, pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Računi i sigurnosno
kopiranje → Samsung Cloud.
2
3
Dodirnite Vrati podatke →
i odaberite prethodni uređaj.
Označite vrste podataka koje želite vratiti i dodirnite Vrati.
Sinkroniziranje podataka s vašeg uređaja
Podatke spremljene na vašem uređaju, kao što su slike, videozapisi i događaji, možete
sinkronizirati sa Samsung Cloudom i pristupiti im s drugih uređaja.
1
Na svojem novom uređaju, pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Računi i sigurnosno
kopiranje → Samsung Cloud.
2
3
Dodirnite → Postavke → Sink. i auto. sig. kopir. post. → Sinkroniziraj.
Dodirnite prekidače pored stavki s kojima se želite sinkronizirati.
Možete provjeriti spremljene podatke ili promijeniti postavke tako što ćete dodirnuti
Galerija, Drugi sinkronizirani podaci ili Samsung Cloud Drive.
Google
Konfigurirajte postavke za neke funkcije koje pruža Google.
Na zaslonu postavki dodirnite Google.
147
Postavke
Napredne značajke
Aktivirajte napredne funkcije i promijenite postavke koje njima upravljaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Napredne značajke.
Prekomjerno drmanje ili udaranje uređaja može prouzročiti nenamjeran unos za neke
funkcije koje upotrebljavaju senzore.
• S Olovka: Promijenite postavke korištenja S olovke. U mogućnosti Značajke olovke S Pen
potražite više informacija o postavkama Zračna naredba, Zračni prikaz i Podsjetnik isklj.
zaslona.
• Dodaci: Promjena postavki pribora.
• Pametni prikaz skočnog prozora: Odaberite aplikacije da biste vidjeli njihove obavijesti
putem skočnih prozora. Kada koristite ovu značajku, možete brzo pregledati sadržaj putem
skočnih prozora tako što ćete dodirnuti ikonu na zaslonu.
Ova je značajka dostupna samo za aplikacije koje podržavaju značajke
višenamjenskog prozora.
• Pametna snimka: Postavite uređaj za snimanje trenutačnog zaslona i područja na kojem se
možete pomicati te odmah izrežite i podijelite snimku.
• Izravno dijeljenje: Postavite uređaj na prikazivanje osoba koje ste kontaktirali na okviru
opcija dijeljenja kako biste omogućili izravno dijeljenje sadržaja.
• Smanji animacije: Postavite uređaj da biste smanjili određene efekte zaslona ako ste
osjetljivi na animacije ili kretanje zaslona.
• Pokreti i geste: Aktivirajte značajku pokreta i konfigurirajte postavke.
• Game Launcher: Aktivirajte Pokretač igrica. Više informacija pogledajte u Game Launcher.
• Game Tools: Aktivirajte Alate za igrice da biste pristupili korisnim opcijama i funkcijama
tijekom igranja igara.
148
Postavke
Podrška za uređaj
Održavanje uređaja omogućuje pregled statusa baterije uređaja, skladištenja, memorije i
sigurnosti sustava. Također možete automatski optimirati uređaj dodirom prsta.
Baterija
Sigurnost
Pohrana
RAM
Uporaba funkcije brzog optimiziranja
Na zaslonu postavki dodirnite Podrška za uređaj → Optimiziraj sad.
Funkcija brzog optimiziranja popravlja funkcioniranje uređaja sljedećim postupcima:
• Brisanje dijela memorije.
• Brisanje neželjenih datoteka i zatvaranje aplikacija koje rade u pozadini.
• Upravljanje neuobičajenom potrošnjom baterije.
• Skeniranje radi pronalaženje aplikacija koje ne rade i zlonamjernog softvera.
149
Postavke
Baterija
Provjerite preostalu snagu baterije i vrijeme korištenja uređaja. Za uređaje s niskom razinom
baterije, čuvajte snagu baterije aktivacijom funkcija uštede energije.
Na zaslonu postavki dodirnite Podrška za uređaj → Baterija.
• Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije
istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada
vašeg uređaja.
• Možda nećete primati obavijesti od aplikacija koje upotrebljavaju način uštede
energije.
Upravljanje potrošnjom baterije za svaku aplikaciju
Možete uštediti snagu baterije onemogućavanjem aplikacijama koje rade u pozadini da troše
snagu baterije kada se ne koriste. Odaberite aplikacije s popisa aplikacija i dodirnite stavku St.
apl. u st. mirov. na prekidaču za aktiviranje značajke. Također dodirnite → Postavke i postavite
opcije pod Upravljanje baterijom aplikacije.
Pohrana
Provjerite status iskorištene i raspoložive memorije.
Na zaslonu postavki dodirnite Podrška za uređaj → Pohrana.
• Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet
može se promijeniti kada ažurirate uređaj.
• Dostupan kapacitet unutarnje memorije svojeg uređaja možete prikazati u dijelu
specifikacija na internetskoj stranici Samsunga.
Upravljanje memorijom
Za brisanje preostalih datoteka, poput predmemorije, dodirnite Očis. sad. Za brisanje datoteka ili
deinstalaciju aplikacija koje više ne upotrebljavate, odaberite kategoriju ispod Korisnički podaci.
Zatim označite stavke za odabir i dodirnite IZBRIŠI ili DEINSTALIRAJ.
150
Postavke
RAM
Na zaslonu postavki dodirnite Podrška za uređaj → RAM.
Kako biste ubrzali uređaj zatavaranjem aplikacija koje rade u pozadini, označite aplikacije s
popisa aplikacija i dodirnite Očis. sad.
Sigurnost
Provjerite status sigurnosti uređaja. Ta funkcija skenira vaš uređaj u potrazi za zlonamjernim
softverom.
Na zaslonu postavki dodirnite Podrška za uređaj → Sigurnost → Pregledaj tablet.
Aplikacije
Upravljajte aplikacijama uređaja i promijenite njihove postavke. Možete pregledati informacije
o potrošnji aplikacije, promijeniti postavke obavijesti ili dozvola ili deinstalirati ili onemogućiti
nepotrebne aplikacije.
Na zaslonu postavki dodirnite Aplikacije.
Opće upravljanje
Prilagodite postavke sustava uređaja ili resetirajte uređaj.
Na zaslonu postavki dodirnite Opće upravljanje.
• Jezik i unos: Odaberite jezike uređaja i promijenite postavke, kao što su vrste tipkovnice i
glasovnog unosa. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.
• Datum i vrijeme: Pristupite i izmijenite postavke za kontrolu načina prikaza vremena i
datuma na zaslonu uređaja.
Ako se baterija potpuno isprazni vraćaju se postavke vremena i datuma.
• Obratite nam se: Postavite pitanja ili pregledajte često postavljenja pitanja.
• Ponovno postavljanje: Resetirajte postavke uređaja ili vratite uređaj na tvorničke postavke.
Možete vratiti sve postavke, ili samo mrežne postavke ili postavke pristupačnosti. Isto tako
možete podesiti uređaj da se resetira u unaprijed zadano vrijeme radi optimizacije uređaja.
151
Postavke
Pristupačnost
Konfigurirajte različite postavke za poboljšavanje pristupačnosti uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite Pristupačnost.
• Čitač zaslona: Aktivirajte opciju Voice Assistant koja omogućuje glasovnu povratnu
informaciju. Da biste pregledali informacije pomoći ili naučili koristiti ovu funkciju, dodirnite
Vodič.
• Poboljšanja vidljivosti: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa
slabovidnim ili slijepim osobama.
• Poboljšanja sluha: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa nagluhim i
gluhim osobama.
• Interakcija i motorika: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa
osobama s otežanim kretanjem.
• Napredne postavke: Konfigurirajte postavke izravnog pristupa i funkcije obavijesti.
• Instalirane usluge: Prikaz usluga pristupačnosti instaliranih na uređaju.
Aktualizacija softvera
Ažurirajte softver uređaja putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA). Isto tako možete
zakazati ažuriranja softvera.
Na zaslonu postavki dodirnite Aktualizacija softvera.
Ako se radi sigurnosti uređaja i blokiranja novih vrsta sigurnosnih prijetnji objave
ažuriranja softvera u hitnom slučaju, automatski će se instalirati bez vaše suglasnosti.
• Preuzimanje i instalacija: Ručno pretražite i instalirajte ažuriranja.
• Autom. preuz. putem Wi-Fi mreže: Postavite uređaj na automatsko preuzimanje ažuriranja
kada je spojen na Wi-Fi mrežu.
• Posljednja aktualizacija: Pogledajte informacije o najnovijem ažuriranju softvera.
Informacije o sigurnosnom ažuriranju
Sigurnosna ažuriranja predviđena su za jačanje sigurnosti vašeg uređaja i zaštitu vaših osobnih
informacija. Za sigurnosna ažurranja za vaš model posjetite security.samsungmobile.com.
Mrežna stranica podržava samo neke jezike.
152
Postavke
Korisnički priručnik
Pregledajte informacije o pomoći i saznajte kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati
važne postavke.
Na zaslonu postavki dodirnite Korisnički priručnik.
O tabletu
Pristupite informacijama svojeg uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite O tabletu.
Za promjenu naziva uređaja dodirnite Uredi.
• Status
► SM-T825: Prikažite razne informacije o uređaju, kao što je status SIM kartice Wi-Fi MAC
adresa i serijski broj.
► SM-T820: Pregledajte različite informacije o uređaju, primjerice Wi-Fi MAC adresu i serijski
broj.
• Pravne informacije: Prikažite pravne informacije vezano uz uređaj, kao što su sigurnosne
informacije te licencu otvorenog koda.
• Podaci o softveru: Prikažite informacije o softveru uređaja, kao što je verzija operacijskog
sustava i verzija softvera.
• Podaci o bateriji: Prikažite status i informacije o bateriji uređaja.
153
Dodatak
Rješavanje problema
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu
unosa određenih šifri:
• Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili
za uređaj.
• PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti
PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unijet
pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz
SIM ili USIM karticu. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu
pojaviti poruke o grešci.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi
više informacija.
Uređaj se ne uključuje
Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju
prije uključivanja uređaja.
154
Dodatak
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
• Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitu za zaslon ili dodatke, u tom slučaju zaslon
osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako
zaslon dodirujete oštrim predmetom ili vrhovima prstiju, u tom slučaju zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na
dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Pobrinite se da je vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreben ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.
Vaš se uređaj zamrzava ili ima kritičnu grešku
Pokušajte sljedeća rješenja. Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti
aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.
Prisiljeno ponovno pokretanje
Ako se uređaj zamrzava i ne reagira, istodobno pritisnite i držite tipku za uključivanje i
isključivanje i tipku za smanjivanje glasnoće više od 7 sekundi kako biste ga ponovno pokrenuli.
Resetiranje uređaja
Ako navedene metode ne riješe problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki.
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Opće upravljanje → Ponovno postavljanje →
Vraćanje tvorničkih postavki → Pon. post. → Obriši sve. Ne zaboravite prije vraćanja na
tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.
155
Dodatak
Pozivi se ne spajaju (SM-T825)
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva (SM-T825)
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
Jeka zvukova tijekom poziva (SM-T825)
Podesite glasnoću pritiskom na tipku za glasnoću ili se premjestite na drugu lokaciju.
► SM-T825: Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta
zvuka jako loša
► SM-T820: Internet se često prekida
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja
usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se
deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite bateriju.
156
Dodatak
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Odnesite uređaj na zamjenu baterije u Samsungov servisni centar.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako uređaj ili bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se umanjiti
sposobnost potpunog punjenja.
• Potrošnja baterije će se povećati ako koristite određene funkcije ili aplikacije, poput GPS-a,
igrica ili interneta.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog
prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Napunite bateriju.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza
• Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama
fotografiranja.
• Ako snimate fotografije u tamnim područjima, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama
se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.
157
Dodatak
Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci
Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke one ne mogu
reproducirati, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan,
poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata
datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.
• Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i
videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih
usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova
zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.
Bluetooth ne radi ispravno
Ako se ne može locirati drugi Bluetooth uređaj ili postoje poteškoće pri spajanju ili nepravilnosti
u radu, isprobajte sljedeće:
• Provjerite je li uređaj koji želite spojiti spreman za skeniranje ili spajanje.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
• Na svojem uređaju pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Veze, a zatim dodirnite prekidač
Bluetooth za ponovnu aktivaciju.
• Na svojem uređaju pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Opće upravljanje → Ponovno
postavljanje → Ponovno postavljanje postavki mreže → Poništavanje postavki da biste
resetirali mrežne postavke. Prilikom resetiranja možete izgubiti registrirane informacije.
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
158
Dodatak
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
• Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP
Service Pack 3 ili novija verzija.
Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju
GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju
podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom,
nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak
podataka pohranjenih u uređaju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
U uređaju nema dovoljno mjesta za pohranu
Izbrišite nepotrebne podatke, kao što je predmemorija, pomoću značajke za njegu uređaja ili
ručno brisanje neiskorištenih aplikacija ili datoteka kako biste oslobodili prostor za pohranu.
159
Dodatak
Na početnom zaslonu ne pojavljuje se gumb za aplikacije
Bez da upotrijebite gumb za aplikacije zaslon aplikacija možete otvoriti pomicanjem prema gore
ili dolje na početnom zaslonu. Za prikaz gumba za aplikacije na dnu početnog zaslona pokrenite
aplikaciju Postavke i dodirnite Zaslon → Početni zaslon, a zatim dodirnite prekidač Gumb za
aplikacije da aktivirate.
U okviru obavijesti ne pojavljuje se traka za podešavanje osvjetljenja
zaslona
Otvorite okvir obavijesti povlačenjem statusne trake prema dolje, a zatim prema dolej povucite
okvir obavijesti. Dodirnite
pored trake za podešavanje osvjetljenja i dodirnite prekidač
Prikaži kontrolu na vrhu za aktivaciju.
Samsung Cloud ne radi
• Pobrinite se da ste ispravno spojeni s mrežom.
• Tijekom provjere usluge Samsung Cloud ne možete upotrebljavati Samsung Cloud. Ponovno
pokušajte kasnije.
Uklanjanje baterije
• Za uklanjanje baterije kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Za upute o uklanjanju
baterije posjetite stranicu www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Zbog vlastite sigurnosti nemojte pokušavati ukloniti bateriju. Ako baterija nije ispravno
uklonjena, to može dovesti do oštećenja na bateriji ili uređaju, prouzročiti ozljedu i/ili narušiti
sigurnost uređaja.
• Samsung ne prihvaća odgovornost za bilo kakvo oštećenje ili gubitak (ugovorom ili
deliktom, uključujući propust) koji može nastati zbog nepoštovanja ovih upozorenja i uputa,
a koji se ne odnosi na smrtne posljedice ili ozljede prouzročene zbog Samsungova propusta.
160
Autorsko pravo
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.
Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog
priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, što uključuje
fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez
prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani
su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, i duplo-D simbol su
zaštitne marke Dolby Laboratories.
• Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement