Installatie- en Gebruikershandleiding Aqua Pro

Installatie- en Gebruikershandleiding Aqua Pro
NL
FR
SWW – Toestel / Ballon d’eau chaude sanitaire
Remeha Aqua pro 100
Remeha Aqua pro 150
Remeha Aqua pro 200
Remeha Aqua pro 300
Installation and service manual
Installatieen gebruikershandleiding
Assembly instructions
Manuel d’installation
et d’utilisation
User guide
After sales guide
36006210_issue_01
Datum van de installatie:
Serienummer:
Uw installateur:
Naam:
Adres:
Postcode + Gemeente:
Telefoon:
Fax:
GSM:
Inhoud
Inleiding.................................................................................................................3
Technische gegevens...........................................................................................3
1. Algemene installatie voorschriften.............................................................3
2.Installatie.......................................................................................................4
3.Wandmontage...............................................................................................5
4.Wateraansluitingen.......................................................................................5
5. Aansluiten elektrische vewarmingselement (accessoire)........................7
6. Aansluiten van het CV-circuit......................................................................9
7. Inbedrijfstelling.............................................................................................9
8. Controle en Onderhoud.............................................................................11
9. Veiligheidskleppen.....................................................................................12
10. Gebruiksvoorschriften...............................................................................13
11. Garantie.......................................................................................................14
12. Reserveronderdelen...................................................................................16
13. Milieu............................................................................................................16
14. Prestaties.....................................................................................................17
2
30/01/2013 - 36006210_issue_01
Inleiding
Lees eerst deze instructies alvorens dit toestel te installeren. De
garantie vervalt indien het toestel niet correct geïnstalleerd is. De
Remeha Aqua pro warmwater boiler moet geïnstalleerd worden
door een erkend installateur volgens de plaatselijke en nationale
geldende voorschriffen.
Technische gegevens
Werkdruk
Testdruk (hydraulisch)
Minimale waterleidingdruk
Maximale primaire werkdruk
Elektrische dompelweerstand (in optie)
Gewicht (met water gevuld)
Remeha Aqua pro 100L
Remeha Aqua pro 150L
Remeha Aqua pro 200L
Remeha Aqua pro 300L
7 bar
15 bar
1 bar
3.5 bar
2.7kW @ 230V enkelfasig
125 kg
181 kg
238 kg
360 kg
1.Algemene installatie voorschriften
1.1
De Remeha Aqua pro warmwaterbereider moet uitgerust worden
met een veiligheidsventiel van maximaal 7 bar. HET NIET
INSTALLEREN VAN DE JUISTE VEILIGHEIDSVENTIEL DOET DE
GARANTIE VERVALLEN EN KAN LEIDEN TOT GEVAARLIJKE
SITUATIES.
1.2
Indien de werkdruk hoger is dan 6 bar, moet een drukreduceerventiel
ingesteld op 5 bar maximum, geplaatst worden op de koudwateringang
van het toestel. Dit drukreduceerventiel MAG NIET tussen het
veiligheidsventiel en de boiler geplaatst worden (zie tekening 3).
1.3
r dient een goedgekeurde terugslagklep geplaatst worden aan de
E
koudwatertoevoer. Deze terugslagklep MAG NIET geplaatst worden
tussen het veiligheidsventiel en de koudwateringang van de boiler
( zie tekening 3 ). Deze terugslagklep kan ook deel uit maken van
een goedgekeurde veiligheidsgroep.
1.4
Conform de reglementeringen, is de plaatsing van een opvangbak
(met afvoer) onder de boiler aangewezen, om waterschade in het
geval van lek te vermijden.
30/01/2013 - 36006210_issue_01
3
2.Installatie
2.1
De elektrische installatie moet voldoen aan de lokale en landelijke
geldende voorschriften.
2.2
Dit toestel moet altijd verticaal geplaatst worden.
Tekening 1
2.3
546
2
20
Indien het toestel aan de muur bevestigd wordt, dient de
voorgeschreven muurbeugel( accessorie )geplaatst te worden.
De vloer dient volledig vlak te zijn indien de boiler vrijstaand op
de vloer geplaatst wordt.
3
A
C
B
2.4
Er dient voldoende plaats rond de boiler voorzien te worden
voor de aansluitingen, en ook voor de toegankelijkheid van alle
onderdelen van de boiler. Zie montage maten ophangbeugels, voor
de afstanden.
5
315
354
394
4
D
1
2.5
BELANGRIJK! Controleer voor installatie of de muur of de vloer
voldoende stevig is om het volledige gewicht (inclusief water) van
de boiler te dragen ( zie Technische Gegevens ) en dat er geen
verborgen leidingen ( gas, elektriciteit, water ) onder of achter de
boiler aanwezig zijn.
1Koudwateraansluiting
3/4M 22mm (BLAUW)
70°
112°
132°
2Warmwateruitgang
3/4M 22mm (ROOD)
3Kringloopopening 1/2F
4Toevoer primaire kring
3/4M 22mm
2.6
5Terugvoer primaire kring
3/4M 22mm
Inhoud
4
De boiler moet geplaatst worden in een VORSTVRIJE RUIMTE.
Zie Tekening 1 voor afmetingen.
Afmetingen (mm)
A
B
C
D
100
493
788
522
280
150
796
1095
804
386
200
1095
1430
1094
388
300
1692
2046
x
x
30/01/2013 - 36006210_issue_01
3.Wandmontage
3.1
Tekening 2
ie tekening 1 en tekening 2 voor de plaatsing van de muurbeugels.
Z
Gebruik stevige bouten en pluggen om de boiler aan de muur te
bevestigen. De 300L boiler kan enkel op de vloer geplaatst worden.
Tekening 2
Muurbeugel
Muurbeugel
3.2
Ring
Rondel
Bevestig de muurbeugels met de zeskantige gemonteerde
bouten op de boiler. De bovenste beugel heeft inkepingen:
deze inkepingen moeten naar beneden wijzen.
Bout
Bout
3.3
Draai de bovenste muurbouten in de muur tot 6mm van de wand.
3.4
Hang de boiler op aan de bovenste bouten en breng de bouten van
de onderste muurbeugel aan. Trek daarna alle bouten aan.
4.Wateraansluitingen
De hydraulische installatie moet voldoen aan de geldende landelijke
en lokale voorschriften.
Tekening 3
4.1
8
4
3
9
1
10
5
1
2
6
7
Tekening 3 – Legende
1Koudwatertoevoer
2Afsluiter
3 Veiligheidsgroep 7 bar
4 Sanitair expantievat
5Overstort
6 Toevoer primaire kring (CV)
7 Terugvoer primaire kring (CV)
8 Warmwater uitgang
9Circulatieleiding
10Afsluitkraan
30/01/2013 - 36006210_issue_01
Zie ook hoofdstuk 1. Monteer de kranen, kleppen, drukreduceerventiel
( indien nodig ) volgens de volgorde in tekening 3. Verzeker
U ervan, dat de juiste stroomrichting volgens de pijlen op de
respectievelijke kranen, kleppen en ventielen, gehandhaafd wordt.
4.2
Het is ook mogelijk de boiler rechtstreeks aan te sluiten met
buis ø22: de nodige moeren en knelringen zijn meegeleverd.
De draadaansluiting is 3/4M”
5
4.3
De KOUDWATER TOEVOER (1) is BLAUW gemarkeerd, de
WARMWATER UITGANG (8) is ROOD gemarkeerd.
4.4
Het is aan te bevelen om een afsluiter in de koudwatertoevoer te
monteren.
4.5
Een overstort (5) moet via een trechter aangesloten worden op het
expansieventiel van de boiler ( zie tekening 3). Monteer ook, bij
voorkeur, een aftapkraan: deze kraan dient gemonteerd te worden
tussen de boiler en de veiligheidsgroep.
4.6
Een sanitair expantievat (4) kan gemonteerd worden op de
koudwatertoevoerleiding ( tekening 3 ).
4.7
De boiler is voorzien van een circulatieleiding (9) aansluiting
1/2”. Een RVS stop 1/2” sluit deze opening af. Deze dient eerst
verwijderd te worden alvorens de circulatieleiding aan te sluiten.
6
30/01/2013 - 36006210_issue_01
5.Aansluiten elektrische vewarmingselement
(accessoire)
5.1
Tap het warmwatertoestel volledig af.
5.2
Open de afdekkap die aan de voorzijde zit.
Tekening 4
Tekening 7
5.3
Verwijder de borgmoer middels de speciale moerslutel.
5.4
BLAUW
Verwijder de boilersensorbuis. Plaats nu het verwarmingselement,
waabij het onderste gedeelte naar beneden wijst. Plaats de
borgmoer terug en draai deze aan zodat het element weer vastzit.
GROEN / GEEL
BRUIN
THERMOSTAAT
DUBBELPOLIGE
SCHAKELAAR
16A
5.5
KABEL 2 x 2,5mm
+ 2,5mm2
230V
MONOFASIG
~ MONOPHASE
Plaats vervolgens de thermostaat met de pin in het
verwarmingselement, waarbij gelet moet worden dat de contacten
op de daarvoor correspondeerde klemmen zijn aangesloten.
Controleer of de thermostaat tegen de aanslag is gedrukt.
5.6
Sluit het elektrische verwarmingselement aan volgens tekening 4.
Zet vervolgens de afdekkap weer vast.
Tekening 5
5.7
Tekening 8
TEMPERATUURREGELING
WEERSTAND
De dompelaar beschikt over een regelthermostaat en een
oververhittingsbegrenzer. De dompelaar heeft een nominaal
vermogen van 2,7 kW op 230 V.
5.8
STAAF
THERMOSTAAT
OVERHITTINGS
RESET
OVERKOOK RESET
KNOP
KNOP(WEERSTAND)
(WEERSTAND)
30/01/2013 - 36006210_issue_01
De dompelaar wordt gemonteerd achter een grijs kunststof deksel
dat zich aan de voorzijde van het toestel bevindt. Het deksel wordt
aan het bovenste deel bevestigd met een schroef.
SCHAKEL DE SPANNING AF ALVORENS AAN HET TOESTEL TE
WERKEN.
7
5.9
Het verwarmingselement dient ten allen tijden geaard zijn.
5.10
Alle elektrische kabelaansluitingen dienen uitgevoerd te worden
door een gekwalificeerde installateur. Dit zal gebeuren conform
de plaatselijke en nationale, geldende richtlijnen voor elektrische
aansluitingen. Het circuit zal worden beveiligd door een passende
zekering en een tweepolige scheidingsschakelaar met een
scheiding van de contacten van minimaal 3 mm op de twee polen.
5.11
De kabelaansluitingen van het de verwarmingselement dienen
te worden aangebracht, zoals in schema 4 wordt getoond. De
voedingskabel zal over de pakkingbus worden geleid en de
buitenste kabelmantel zal stevig op de pakkingbus worden
bevestigd met een schroef. Plaats vóór gebruik altijd de afdekkap
terug.
5.12
STEL DE DOMPELAAR NIET IN BEDRIJF voordat het
warmwatertoestel met water is gevuld.
5.13
Wij raden aan de thermostaat van de dompelaar in te stellen tussen
stand 4 en 5 (60 tot 65°C), terwijl deze tussen 1 en 5 (10°C en
70°C) kan worden ingesteld.
5.14
De thermostaat bevat een oververhittingsbegrenzer. De knop voor
het opnieuw inschakelen van de begrenzer is gemarkeerd op
schema 5. Overbug NOOIT de oververhittingsbegrenzer.
8
30/01/2013 - 36006210_issue_01
6. Aansluiten van het CV-circuit
6.1
De warmwaterboiler is aangepast voor aansluiting op ketels op
gas of op stookolie. De cv-ketel dient te beschikken over een
temperatuurregelaar en een beveiliging tegen oververhitting. Zie de
handleiding van de cv-ketel.
6.2
Het primaire circuit van de cv-ketel MOET met een pomp zijn
uitgerust. Werking via thermosifon is onmogelijk vanwege het
bijzondere ontwerp van de hoofd-warmtewisselaar. Wij raden aan
een ontluchtingspunt of een automatische ontluchter in het circuit te
plaatsen.
6.3
De grijze afdekkap aan de voorzijde verbergt de plaats die is
bedoeld voor het plaatsen van een boilersensor voor aansturing van
seen CV-ketel.
7.Inbedrijfstelling
7.1
Vul de boiler eerst met water en controleer op lekkages.
Schakel daarna de ketel of het elektrische verwarmingselement
(accessoire) in.
7.2
Controleer of de installatie conform is met de lokale wetgeving.
7.3
Controleer alle water en elektriciteitsaansluitingen.
7.4
Open een warmwaterkraan in de installatie; open de
koudwatertoevoer van de boiler.
7.5
Neem voldoende tijd om de boiler te vullen en de installatie te
ontluchten. Sluit de warmwaterkraan in de installatie.
7.6
Open alle warmwaterkranen van de installatie om de leidingen
volledig te ontluchten.
30/01/2013 - 36006210_issue_01
9
7.7
Sluit alle warmwaterkranen van de installatie en controleer op
waterlekken.
7.8
Controleer de goede werking van de veiligheidsklep: verzeker U
ervan dat het expansiewater vrij kan wegstromen.
7.9
Vul de primaire kring van de boiler, volgens de voorschriften van de
ketelfabrikant. Indien drieweg-kleppen aanwezig zijn: controleer of
deze open staan bij het vullen van de installatie. Open eventueel
het ventiel van de automatische ontluchter om alle lucht uit de
primaire kring te verwijderen.
7.10
Werking met elektrische weerstand: de watertemperatuur staat
ingesteld op ongeveer 60°C. Schakel de elektrische stroom in.
Indien nodig: pas de temperatuur aan ( zie tekening 4 ).
SCHAKEL DE ELEKTRICITEIT UIT ALVORENS DE
TEMPERATUUR TE WIJZIGEN.
7.11
Werking met de centrale verwarmingsketel: zet de installatie in
werking en controleer of de regeling van de installatie ingesteld is
voor warmwaterproductie. Kijk de werking na van de laadpomp
en/of drieweg-kleppen en laat de boiler opwarmen.
10
30/01/2013 - 36006210_issue_01
8.Controle en Onderhoud
8.1
Het elektrische element vergt weinig onderhoud, uitgezonderd de
regio’s met zeer hard water, regelmatig onderhoud is dan vereist
voor een goede werking.
8.2
Zet de boiler buiten werking en Schakel het toestel elektrische af.
Sluit de koudwatertoevoer van de boiler.
8.3
pen een warmwaterkraan in de installatie om de druk weg te
O
nemen in de installatie. Laat de boiler leeglopen via de aftapkraan.
8.4
Open de afdekkap aan de voorzijde van de boiler en koppel de
elektrische bedrading af. Verwijder voorzichtig de regelthermostaat.
Trek vervolgens het verwarmingselement uit de boiler (voorzichtig,
beschadig de capillairen niet!).
8.5
aak de draadnippel los met meegeleverde sleutel. Verwijder de
M
elektrische weerstand.
OPMERKING: na verloop van tijd kan het zijn dat de dichting aan
boiler kleeft. Gebruik een ronde schroevendraaier en steek deze in
een huls van de flens en beweeg zachtjes naar boven en beneden
om de dichting los te maken.
8.6
Verwijder voorzichtig de kalkafzetting op het verwarmingselement,
gebruik geen scherp gereedschap.
8.7
Controleer of de afdichtingsring nog in tact en onbeschadigd is.
Plaats indien nog een nieuwe pakking.
8.8
onteer de verwarmingsweerstand opnieuw en kijk na of het
M
uiteinde wel onderaan in de boiler zit en de warmtewisselaar niet
raakt. Plaats de borgmoer terug en zet vast met de moersleutel.
Gebruik eventueel een ronde schroevendraaier als hulpmiddel om
de weerstand op zijn plaats te houden.
30/01/2013 - 36006210_issue_01
11
8.9
Plaats het verwarmingselement terug: zie er op toe dat het
capillair niet beschadigd raakt en niet in contact is met één van de
elektrische aansluitklemmen.
8.10
Hermonteer de thermostaat van de elektrische weerstand. Steek
de thermostaat, die de elektrische weerstand bedient, op die
wijze in de bovenste huls, dat de mannelijke pinnen, passen in de
vrouwelijke van de weerstand. Druk verder de thermostaat vast in
de klemmen van de elektrische weerstand. Zorg er voor dat het
messing van de thermostaat in contact is met de flens.
8.11
luit het elektrisch verwarmingselement weer aan. Sluit vervolgens
S
weer de afdekkap.
8.12
VUL EERST DE BOILER MET WATER VOORALEER IN BEDRIJF
TE NEMEN (ZIE HOOFDSTUK7)!
9.Veiligheidskleppen
9.1
De overdrukklep, terugslagklep, afsluiter en aftapkraan moeten
regelmatig gecontroleerd worden op hun goede werking.
9.2
Kijk na of het expansiewater vrij kan weglopen door het
overdrukventiel te openen. Draai de knop terug om het
overdrukventiel terug in originele positie te plaatsen.
LET OP: DIT WATER KAN ZEER HEET ZIJN!
12
30/01/2013 - 36006210_issue_01
10.Gebruiksvoorschriften
10.1
De Remeha Aqua pro warmwaterboiler slaat warm water op volgens
een instelbare temperatuur. Deze temperatuur is middels de boiler
of thermostaat in te regelen. Om schade te voorkomen schakel uw
installateur in.
10.2
Om te beletten dat de boiler bevriest in de winter: zet deze nooit
volledig buiten werking zonder de boiler volledig leeg te laten lopen.
Indien de boiler niet leeg zal zijn: zet de thermostaat op minimum
( positie 1 ) om zo weinig mogelijk energie te verbruiken.
LET OP! door dit te doen wordt de sanitaire installatie zelf niet
beveiligd tegen vorst.
10.3
Om te verzekeren dat de warmwaterboiler optimaal blijft werken,
moet deze regelmatig onderhouden worden.
10.4
BELANGRIJK VOOR DE GEBRUIKER
s
s
s
s
30/01/2013 - 36006210_issue_01
Sluit of blokkeer nooit de uitgang van veiligheidsventielen
Sla nooit op veiligheidsventielen
Sluit nooit elektrische veiligheidsvoorzieningen kort.
Indien de boiler niet goed werkt: neem ten allen tijden contact
met uw installateur op.
13
11.Garantie
11.1
oor de garantiebepaling verwijzen wij u naar de Algemene verkoop
V
– en leveringsvoorwaarden.
11.2
De verkopende partij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
kosten of schade te wijten aan:
s
s
s
een gebrekkige installatie door een derde (bv. veiligheidsgroep
niet verbonden met waterafvoer, ontbreken van een opvangbak,
vorst,...),
een slechte toegankelijkheid van het toestel
het verkeerd gebruik van het toestel.
De bepalingen van deze garantie voorwaarden doen geen afbreuk
aan het recht dat de koper geniet op grond van de wettelijke
garantie.
11.3
Dit toestel dient voor het opwarmen van drinkwater voor menselijk
gebruik en is o.m. uitgesloten voor opwarming van zwembadwater.
11.4
Het toestel moet altijd aangesloten worden op het openbare
waterleidingsnet.
11.5
et toestel moet normaal en regelmatig worden gebruikt en
H
regelmatig worden onderhouden door een professioneel installateur.
14
30/01/2013 - 36006210_issue_01
11.6
Omgevingsvoorwaarden:
s
de installatie mag niet blootstaan aan een agressieve omgeving
zoals vorst of slechte weersomstandigheden.
de installatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
het water dat door het toestel moet worden opgewarmd mag
niet te veel kalk bevatten. De resthardheid mag in ieder geval
niet minder dan 12 Franse graden bedragen
de installatie mag niet blootstaan aan een overdruk (meer dan 7
bar).
het toestel en de installatie moeten met de nodige
voorzichtigheid worden behandeld.
de elektrische voeding van de warmwaterbereider mag niet in
overspanning gaan.
een opvangbak onder het toestel moet steeds voorzien zijn.
s
s
s
s
s
s
11.7
Het toestel moet regelmatig worden onderhouden door een
professioneel installateur, onder meer:
s
s
s
s
s
30/01/2013 - 36006210_issue_01
kalkaanslag op de verwarmingselementen en
veiligheidsonderdelen moet regelmatig verwijderd worden.
de veiligheidsgroep moet goed worden onderhouden onder
meer om overdruk te vermijden
het oorspronkelijke toestel en toebehoren mogen niet worden
gewijzigd of ontmanteld tenzij na goedkeuring van de fabrikant
of verkoper
enkel reserve-onderdelen aanbevolen door de fabrikant of
verkoper mogen worden gebruikt.
het identificatielabel van het toestel mag niet van het toestel
worden verwijderd.
15
12.Reserveronderdelen
De volgende lijst van onderdelen is beschikbaar voor de Remeha
Aqua pro waterverwarmer. Vermeld altijd het serie- en typenummer
van het gegevensplaatje.
Gebruik altijd originele onderdelen, aanbevolen door de fabrikant
van het product. Het niet gebruiken van originele onderdelen doet
de garantie vervallen en kan leiden tot gevaarlijke situaties.
No.Omschrijving
1
Dompelweerstand gebogen 2,7kW 230V
2
Flensdichting
3
Borgmoer
4
Sleutel voor borgmoer
5
Thermostaat voor weerstand
6
Deksel
7
Set muurbeugels
8
Set knelfittingen ø22
9
Stop RVS ½"
10 Flens met boilersensorbuis
95 860 622
95 861 104
95 860 723
95 860 724
95 861 208
95 860 726
95 860 728
95 860 729
95 860 731
95 860 725
13.Milieu
Dit product is 100% recycleerbaar.
De isolatie is vrij van CFK’s, zonder risico voor de ozonlaag.
16
30/01/2013 - 36006210_issue_01
9
7
6
7
3
1
3
10
5
2
2
14.Prestaties
Remeha Aqua pro
Aanvoer-/Retourtemperatuur 90ºC / 70ºC . Koudwater temperatuur 10°C
Model
Opp. warmtewisselaar
Primair
debiet
Drukverlies
warmtewisselaar
Vermogen
warmtewisselaar
Continu sanitair
debiet
Opwarmtijd
(15° Tot 60°C)
Stilstands
verliezen
(l)
(m²)
(m³/h)
(bar)
(kW)
(l/h at Δt 35K)
(min.)
(kWh/24h)
100
0.79
2.0
0.2
30
735
12.0
1.50
150
0.79
2.0
0.2
30
735
15.0
1.70
200
0.79
2.0
0.2
30
735
20.0
2.30
300
0.79
2.0
0.2
30
735
30.0
2.72
Met elektrische weerstand 2,7 kW
MODEL
WEERSTANDS VERMOGEN
OPWARMTIJD (15°C TOT 60°C)
(l)
(kW)
(min.)
100
2.7
125
150
2.7
157
200
2.7
210
300
2.7
315
30/01/2013 - 36006210_issue_01
17
15.Meer informatie
Koudwateraansluiting (blauw)
Circulatieleidingaansluiting (grijs)
Warmwateruitgang (rood)
Toevoer primaire kring (grijs)
Terugvoer primaire kring (grijs)
18
30/01/2013 - 36006210_issue_01
30/01/2013 - 36006210_issue_01
19
Date d’installation:
N° de série:
Votre installateur:
Nom:
Adresse:
Code postale + Ville:
Téléphone:
Fax:
GSM:
Table des matières
Important.............................................................................................................21
Données techniques..........................................................................................21
1. Notices d’installation importantes ...........................................................21
2. Installation – exigences générales............................................................22
3. Installation – montage mural.....................................................................23
4. Installation – raccordement sanitaire.......................................................23
5. Résistance électrique en option – montage.............................................25
6. Raccords avec la chaudière.......................................................................26
7. Mise en service ..........................................................................................27
8.Entretien – détartrage de la résistance blindée.......................................28
9. Entretien – soupapes de sécurité.............................................................30
10. Notices d’utilisation ...................................................................................30
11.Garantie.......................................................................................................31
12. Pièces de rechange et service après vente..............................................34
13.Environnement............................................................................................34
14.Performances..............................................................................................35
Important
Lisez d’abord ces instructions avant l’installation de cet appareil.
la garantie se perd au cas où l’installation n’est pas conforme. le
ballon Remeha Aqua pro doit être installe par un professionnel
agréé, conformément aux les règlements locaux et nationaux en
vigueur, concernant les prescriptions des bâtiment et les règlements
en vigueur pour des installations électriques du pays.
Données techniques
Pression de travail
Pression de teste (hydraulique)
Pression minimale du réseau d’eau
Pression maximale circuit primaire
Résistance blindée (en option)
Poids (rempli)
Remeha Aqua pro 100L
Remeha Aqua pro 150L
Remeha Aqua pro 200L
Remeha Aqua pro 300L
7 bar
15 bar
1 bar
3.5 bar
2.7kW @ 230V monophasée
125 kg
181 kg
238 kg
360 kg
1. Notices d’installation importantes
1.1
e ballon Remeha Aqua pro doit être équipé d’une soupape de
L
surpression de maximal 7 bar. L’ABSENCE DE LA SOUPAPE
DE SÉCURITÉ APPROPRIÉE, SUPRIME LA GARANTIE
SUR L’APPAREIL, ET PEUT CAUSER DES SITUATIONS
DANGEREUSES.
1.2
Au cas où la pression de service est plus importante que 6 bar, un
réducteur de pression, réglé à 5 bar maximum, doit être installé à
l’entrée du ballon. Ce réducteur de pression NE PEUT PAS être
installé entre la soupape de surpression et le ballon (voir dessin n°3).
1.3
Un clapet anti retour agréé doit être installé à l’entrée d’eau froide
du ballon Ce clapet anti retour NE PEUT PAS être installé entre
la soupape de surpression et l’entrée d’eau froide du ballon.
Ce clapet anti retour peut aussi faire partie du groupe de
sécurité réglementaire.
1.4
Conformément aux règlements, l’installation d’un bac récolteur
(raccordé à l’égout) en dessous du ballon est recommandé,
pour éviter des dégâts en cas de fuite (voir aussi Conditions de
Garantie).
30/01/2013 - 36006210_issue_01
21
2. Installation – exigences générales
2.1
’installation électrique doit être conforme aux règlements locaux et
L
nationaux (RGIE(BE&NL)).
2.2
Dessin 1
Cet appareil doit être installé verticalement.
546
2
20
2.3
3
B
En cas où le ballon est fixé au mur, les consoles de montage
prescrites (en option) doivent être utilisés. Le sol doit être
parfaitement horizontal, en cas de pose libre sur le sol.
A
C
2.4
1
Il faut prévoir assez d’espace autour du ballon, pour les
raccordements et l’accessibilité des composants. Voir dessin n°1
Dimensions, pour les distances à respecter.
D
5
315
354
394
4
2.5
NOTE: assurez-vous que le sol ou le mur soit assez rigide pour
porter le poids total du ballon (voir données techniques), et qu’il n’y
a pas de conduites cachées (gaz, électricité, eau) en dessous ou
derrière l’appareil.
1Entrée eau froide
3/4M 22mm (BLEU)
70°
112°
132°
2Sortie eau chaude
3/4M 22mm (ROUGE)
3Boucle 1/2F
2.6
4Départ circuit primaire
3/4M 22mm
5Retour circuit primaire
3/4M 22mm
Capacité
22
Le ballon doit être installé dans un local à l’abri du gel.
Dimensions (mm)
A
B
C
D
100
493
788
522
280
150
796
1095
804
386
200
1095
1430
1094
388
300
1692
2046
x
x
30/01/2013 - 36006210_issue_01
3. Installation – montage mural
3.1
Dessin 2
Voir dessin n°1 et dessin n°2 pour le montage des consoles. Utilisez
des boulons M12 ISO 4017 et des chevilles assez rigides pour la
fixation. Le ballon de 300L ne peut qu’être posé sur le sol.
Dessin 2
Console murale
3.2
Rondelle
Fixez les consoles avec les boulons hexagonaux montés sur le
ballon. Le console avec 2 entailles doit être fixé au dessus, les
entailles doivent être dirigés vers le bas.
Boulon
3.3
Vissez les boulons supérieurs dans le mur de façon que le bout des
boulons sorte 6 mm du mur.
3.4
Posez le ballon avec consoles, au boulons supérieurs et mettez en
place les boulons inférieurs. Serrez les boulons.
3.5
Si souhaité, on peut enlever les pieds du ballon en dévissant les vis
au milieu des pieds.
4. Installation – raccordement sanitaire
L’installation hydraulique doit être conforme aux règlements locaux
et nationaux en vigueur (EN1717, Belgaqua(BE)).
Dessin 3
8
4
4.1
3
9
1
10
5
1
2
6
7
Dessin 3 – Légende
1 Entrée eau froide
2 Raccord diélectrique
3 Groupe de sécurité 7 bar
4 Vase d’expansion sanitaire
5Décharge
6 Départ circuit primaire
7 Retour circuit primaire
8 Sortie eau chaude
9 Raccordement boucle sanitaire
10 Vanne d’isolement
30/01/2013 - 36006210_issue_01
Voir aussi point 1. NOTICES D’INSTALLATION IMPORTANTES.
Montez les vannes, les clapets, le réducteur de pression(si
nécessaire) selon l’ordre dans le dessin n°3. Assurez-vous que le
sens d’écoulement est respecté suivant les flèches sur les vannes,
clapets et soupapes.
4.2
Il est aussi possible de raccorder le ballon directement avec une
tuyau de ø22: les écrous et bicônes nécessaires font partie de la
livraison. Le raccordement fileté est de 3/4M”
23
4.3
L’entrée EAU FROIDE (1) est marquée en BLEU, la SORTIE D’EAU
CHAUDE (8) est marquée en ROUGE. Plusieurs points de puisage
peuvent être alimentés par l’appareil. En cas où la distance entre
le ballon et le point de puisage est trop important, ou au cas où le
point de puisage nécessite de peu d’eau chaude (ex un lavabo), on
peut opter pour la production d’eau chaude décentralisée.
4.4
RECOMMANDATION: posez aussi un raccord diélectrique (2)
(en supplément) à l’entrée d’eau froide du ballon, pour éviter
l’électrolyse.
4.5
Un trop-plein (5), avec étonnoir, doit être prévu à la sortie de la
soupape de sécurité du ballon. (voir dessin n°3). Posez aussi, de
préférence, un robinet de vidange: ce robinet doit être posé entre le
ballon et le groupe de sécurité à l’entrée de l’eau froide.
4.6
Un vase d’expansion (4) peut être posé à l’entrée d’eau froide du
ballon pour éviter le gaspillage par dilatation (dessin n°3 ).
Capacité recommandée du vase d’expansion sanitaire:
Ballon 100l : 12 litres
Ballon 150l : 12 litres
Ballon 200l : 18 litres
Ballon 300l : 24 litres
4.7
Le ballon est équipé d’un orifice 1/2F”(9) pour raccorder un
boucle sanitaire. Cet orifice est fermé avec un bouchon en acier
inoxydable. Ce bouchon doit être enlevé pour raccorder le boucle
sanitaire.
4.8
Une pompe de charge est nécessaire pour alimenter le circuit
primaire du ballon.
24
30/01/2013 - 36006210_issue_01
5. Résistance électrique en option – montage
5.1
Vider entièrement le chauffe-eau.
5.2
Ouvrir le couvercle gris qui se trouve sur le devant.
5.3
Dessin
Dessin 7 4
Démonter le bouchon à l’aide de la clé fournie avec le chauffe-eau
électrique.
INTERRUPTEUR
BIPOLAIRE
16A
5.4
G R E E N / Y E LLO W
VERT / JAUNE
B R OWN
BRUN
BLEU
B LUE
THERMOSTAT
Extraire le thermostat du chauffe-eau électrique, hors du tube
plongeur. Monter le chauffe-eau électrique de manière à ce que
l’élément chauffant soit vertical et pendu vers le bas. Amener l’écrou
de sécurité et le visser serré. Soutenir le chauffe-eau électrique si
nécessaire à l’aide d’un tournevis que vous placez dans un des
tubes plongeurs de l’élément chauffant, pendant que vous faites
pivoter l’écrou de sécurité.
SECTION DU CABLE
2 x 2,5mm2 + 2,5mm2
230V
~MONOPHASE
5.5
Rebrancher le thermostat du chauffe-eau électrique, brancher
précautionneusement les deux bouchons mâles du capuchon du
thermostat sur les pôles correspondants de l’élément électrique.
Vérifier que le thermostat est poussé jusqu’au bout et que sa base
est en contact avec la partie supérieure en laiton du tube plongeur
du thermostat.
5.6
Dessin 5
Dessin 8
RÉGLAGE DE LA
TEMPÉRATURE
Brancher les câbles sur le chauffe-eau électrique selon le schéma
4. Fermer le haut du bornier et le fixer. Le chauffe-eau électrique
est branché à une commande de thermostat et un limiteur de
surchauffe. Le chauffe-eau électrique a une puissance nominale de
2,7 kW, 230 V.
5.7
THERMOSTAT
À CANNE
BOUTON DE
RÉARMEMENT
(RÉSISTANCE)
Le chauffe-eau électrique est monté derrière une plaque de
protection en plastique gris installé sur l’avant de l’appareil, vissée
sur l’avant.
DEBRANCHER L’ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT DE
DEMONTER LE CAPUCHON.
5.8
La mise à la terre du chauffe-eau est IMPERATIVE.
30/01/2013 - 36006210_issue_01
25
5.9
Chaque câble électrique doit être installé par du personnel qualifié
et doit être conforme aux normes en vigueur les plus récents relatifs
aux installations électriques. Le circuit doit être protégé par un
fusible approprié et par un interrupteur bipolaire avec séparation
entre les contacts d’au moins 3 mm, aux deux pôles.
5.10
Le chauffe-eau électrique doit être branché conformément au
schéma 4. Le câble d’alimentation doit mener par une presseétoupe et la gaine extérieure du câble doit fermement être vissée
sur la presse-étoupe à l’aide d’une vis. Toujours remettre le
capuchon en place avant d’employer l’appareil.
5.11
NE PAS ENCLENCHER LE CHAUFFE-EAU avant que le réservoir
soit rempli d’eau.
5.12
Nous vous recommandons de régler le thermostat du chauffe-eau
électrique entre 4 et 5 (soit 60 à 65°C), les valeurs limites étant 1 et
5 (soit 10 à 70°C).
5.13
Le thermostat est équipé d’une protection de surchauffe qui éteint
le chauffe-eau électrique si le thermostat est défectueux. Le bouton
de réarmement de la protection est indiqué dans le schéma 5. Ne
JAMAIS court-circuiter la protection de surchauffe.
6. Raccords avec la chaudière
6.1
Le chauffe-eau est conforme à l’emploi avec la plupart des
chaudières à gaz ou à mazout. La chaudière doit être équipée d’un
dispositif de régulation de la température et d’une protection de
surchauffe. Consulter le manuel de la chaudière.
6.2
Le circuit primaire de la chaudière DOIT être muni d’une pompe. La
circulation naturelle de l’eau chaude n’est pas possible, en raison
de la structure particulière de l’échangeur principal de chaleur. Nous
recommandons de prévoir une évacuation d’air ou un ventilateur
automatique dans le circuit.
6.3
Derrière le capuchon gris sur l’avant se trouve la niche prévue pour
la sonde, dans les cas où la chaudière est dotée d’une armoire
ECOCONTROL ou pour la boule du thermomètre de la commande
du thermostat destinée à contrôler la température de la quantité
d’eau de robinet.
26
30/01/2013 - 36006210_issue_01
7. Mise en service
7.1
REMPLISSEZ LE BALLON ET VÉRIFIEZ D’ABORD S’IL N’Y A PAS
DE FUITES AVANT DE METTRE EN SERVICE LA RÉSISTANCE
BLINDÉE ET LA CHAUDIÈRE.
7.2
Vérifiez la conformité de l’installation.
7.3
Vérifiez les raccordements d’eau et d’électricité.
7.4
Ouvrez un robinet d’eau chaude de l’installation; ouvrez
l’alimentation eau froide du ballon.
7.5
Réservez assez de temps pour le remplissage du ballon, et pour la
purge de l’installation sanitaire. Fermez le robinet d’eau chaude de
l’installation.
7.6
Ouvrez suffisamment un nombre de robinets d’eau chaude de
l’installation pour purger totalement les conduites.
7.7
Fermez tous les robinets d’eau chaude de l’installation sanitaire et
vérifiez s’il n’y a pas de fuites. Réparez si nécessaire.
7.8
Vérifiez le bon fonctionnement de la soupape de sécurité: rassurezvous que l’eau de dilatation coule librement.
7.9
Remplissez le circuit primaire du ballon, selon les prescriptions du
fabricant de la chaudière. Au cas où il y a des vannes motorisés
installées, assurez-vous qu’elles soient ouvertes. Ouvrez
éventuellement la soupape du purgeur automatique pour enlever
tout air du circuit primaire; ensuite, mettez les vannes motorisés sur
position auto.
30/01/2013 - 36006210_issue_01
27
7.10
Fonctionnement avec la résistance électrique: la température
de l’eau chaude est réglée à 60°C environ. Remettez le courant
électrique. Si besoin, modifiez la température d’eau chaude (voir
dessin 4).
COUPEZ L’ÉLECTRICITÉ AVANT DE MODIFIER LA
TEMPÉRATURE.
7.11
Fonctionnement avec la chaudière: mettez l’installation en service
et vérifiez que la régulation de la chaudière sont mise au point pour
la production d’eau chaude. Vérifiez le fonctionnement de la pompe
de charge et des vannes motorisées et laissez chauffer le ballon.
Le pré réglage du thermostat est de 60°c environ. La température
d’eau chaude peut être modifiée à l’aide d’un tournevis plat (voir
dessin 8). Plage de température: de 1 (+/- 30°C) à 5 (+/- 70°C).
COUPEZ L’ÉLECTRICITÉ AVANT DE MODIFIER LA
TEMPÉRATURE.
8.Entretien –
détartrage de la résistance blindée
8.1
La résistance blindée nécessite peu d’entretien, quoique dans
certaines régions avec de l’eau dure, un entretien régulier est
nécessaire pour le bon fonctionnement.
8.2
Mettez le ballon hors service, coupez l’alimentation de l’électricité et
de l’eau froide du ballon.
8.3
Ouvrez un robinet d’eau chaude dans l’installation pour enlever la
pression de l’installation. Vidangez le ballon à l’aide du robinet de
vidange posé.
8.4
Ouvrez le couvercle et débranchez la résistance. Enlever
prudemment le thermostat sur la résistance. Enlevez prudemment
les capillaires du thermostat du circulateur de charge.
28
30/01/2013 - 36006210_issue_01
8.5
Dévissez le mamelon de buse avec la clé fournie. Retirez la
résistance.
REMARQUE: il se peut que le joint reste collé: utilisez un tournevis
rond, glissez-le dans une des poches de la bride et bougez
prudemment de haut en bas pour libérer le joint.
8.6
Enlevez le tartre prudemment. N’utilisez jamais d’outillages
tranchants.
8.7
Assurez-vous que le joint soit propre et pas abîmé. Remplacez le
joint si nécessaire.
8.8
Reposez de nouveau la résistance, vérifiez que le bout sont
vraiment dans le pas de la cuve et ne touche pas l’échangeur.
Reposez le mamelon de buse avec la clé fournie et serrez. Utilisez
éventuellement un tournevis rond pour faciliter la pose de la
résistance.
8.9
Reposez le thermostat avec capillaire dans la poche de dessous:
n’abîmez pas le capillaire et vérifiez qu’il n’entre pas en contacte
avec le bornier électrique.
8.10
Reposer le thermostat à canne de la résistance. Placez-le de telle
façon que les connections mâles du thermostat entrent dans les
connections femelles de la résistance. Enfoncez le thermostat à
canne jusqu’à ce qu’il touche le laiton de la bride ( mise à la terre ).
8.11
Raccordez la résistance selon le dessin n°5. Fermez le couvercle.
8.12
REMPLISSEZ D’ABORD LE BALLON AVEC DE L’EAU AVANT LA
MISE EN SERVICE (VOIR CHAP. 7 MISE EN SERVICE)!
30/01/2013 - 36006210_issue_01
29
9. Entretien – soupapes de sécurités
9.1
La soupape de sécurité, le clapet anti retour, le robinet d’arrêt et
le robinet de vidange doivent être vérifiés régulièrement sur le bon
fonctionnement.
9.2
Vérifiez que l’eau de dilatation coule librement après ouverture de la
soupape de surpression. Pivotez le bouchon à la position initiale.
ATTENTION: L’EAU DE DILATATION PEUT ÊTRE BOUILLANTE.
10.Notices d’utilisation
10.1
Le ballon Remeha Aqua pro stocke de l’eau chaude pré-réglé
d’usine à +/- 60°C. La température peut être modifiée: pour ceci il
faut ouvrir le couvercle du ballon.
COUPEZ TOUJOURS L’ÉLECTRICITÉ AVANT D’OUVRIR LE
COUVERCLE.
Recommandation: faites appel à un installateur qualifié pour éviter
des dégâts.
10.2
Pour éviter que le ballon gèle en hiver: ne mettez jamais le ballon
hors service sans vidanger totalement le ballon. Au cas où le ballon
n’est pas vidangé: réglez le thermostat à la position minimale
( position 1 ), pour éviter le gaspillage de l’énergie.
NOTE: en faisant ceci, l’installation sanitaire même du bâtiment
n’est pas protégée contre le gel!
10.3
Pour rassurer la continuité de l’utilisation, le ballon doit être
entretenu régulièrement: voir chapitres ENTRETIEN.
10.4
s
IMPORTANT POUR L’UTILISATEUR
Ne fermez ou ne bloquez jamais la sortie de sécurité
Ne frappez jamais les soupapes de sécurité
Ne courtcircuitez jamais les sécurités
Au cas où le ballon ne fonctionne pas bien: contactez votre
installateur
s
s
s
30
30/01/2013 - 36006210_issue_01
11.Garantie
11.1Préambule
Le bien garanti a été acheté par l’acheteur après qu’il ait été
préalablement et convenablement informé oralement et par écrit sur
les caractéristiques, les limitations et l’usage du bien, les risques et
les mesures éventuellement à prendre.
L’acheteur déclare que, sur base de l’information orale et écrite
du fournisseur du vendeur, comme décrite dans la brochure
d’information accompagnant le bien, ce dernier est approprié aux
fins recherchées par l’acheteur.
11. 2 Garant
Remeha Mampaey NV/SA
Koralenhoeve 10
B-2160 Wommelgem
Remeha B.V.
Postbus 32
7300 AA Apeldoorn
11. 3 Garantie
Aux conditions sous-mentionnées le fournisseur du vendeur
garantit que, durant la période de garantie et éventuellement
par l’intermédiaire d’ un installateur indépendant, il réparera ou
remplacera gratuitement les pièces ou l’appareil complet lorsque un
défaut a été constaté et signalé promptement.
La garantie vaut pour le territoire de la Belgique.
La période de garantie est de 10 ans sur la cuve et 2 ans sur les
composants.Celle-ci prend cours à la date de délivrance.
La facture du vendeur fait office de preuve. A défaut de preuve c’est
la date de fabrication mentionnée sur la plaque signalétique du
ballon qui vaut comme date de départ du délai de garantie.
11.4Important
Uniquement si (I) l’existence du défaut a été notifiée par écrit dans
les 2 mois après la constatation du défaut par l’acheteur;
(II) et le défaut a été reconnu comme étant sous garantie par
Remeha SAV, représentant du fournisseur du vendeur, sur le lieu
d’installation; la réparation est sous garantie.
L’expertise de l’appareil ne se fait qu’à l’adresse d’installation.
Un échange de l’appareil n’est pas possible sans rapport de
Remeha Belgique.
Des appareils sans plaque signalétique ou (partiellement)
démontés, sont exclus de la garantie.
Le SAV Remeha n’intervient que si le formulaire de requête
d’intervention a été complètement rempli et est pourvu d’une
signature du demandeur.
La garantie se limite au remplacement ou à la réparation des
appareils ou pièces dont le fournisseur du vendeur a reconnu le
défaut.
Si la pièce ou l’appareil doivent être retournées au fabricant, il faut
obtenir l’accord préalable du SAV Remeha.
30/01/2013 - 36006210_issue_01
31
La garantie ne couvre pas des dédommagements pour dommage
indirect ou quelconque dédommagement pour dommage causé par
un défaut du produit.
Le fournisseur du vendeur ne peut être tenu responsable pour des
frais ou dégâts occasionnés par :
s
s
s
une installation défaillante par un tiers (p.ex. groupe de sécurité
non raccordé avec l’écoulement des eaux, l’absence d’un
réservoir receveur, le gel, …),
une mauvaise accessibilité de l’appareil,
un usage incorrect de l’appareil.
Les dispositions de la présente garantie ne porte pas atteinte au
droit dont bénéficie l’acheteur sur base de la garantie légale.
11.5Litiges
En cas de litige, la seule juridiction compétente est le Tribunal de
Commerce de Bruxelles.
11.6
PRESCRIPTIONS D’UTILISATION
11.7
Cet appareil est destiné à réchauffer l’eau à usage domestique et
ne sert entre autre pas à réchauffer l’eau de piscine.
11.8
L’appareil doit toujours être raccordé au réseau publique de
canalisation.
11.9
L’appareil doit être utilisé normalement et régulièrement et doit être
entretenu régulièrement par un installateur professionnel.
11.10
s
s
s
s
s
s
s
s
s
32
Les conditions d’environnement:
L’installation ne peut être exposée à des environnement
agressif tels que le gel ou des intempéries.
L’installation doit être à tout moment accessible.
L’eau qui doit être réchauffée par l’appareil ne peut contenir trop
de calcaire.
La dureté ne peut en aucun cas être moins de 12 degrés
français.
L’installation ne peut être exposée à une pression de plus de 7
bar.
L’appareil et l’installation doivent être manipulés avec
précaution.
L’alimentation électrique du chauffe-eau ne peut être portée en
surtension.
Un réservoir receveur doit toujours être prévu sous l’appareil.
30/01/2013 - 36006210_issue_01
11.11
L’installation doit se faire selon les règles de l’art et répondre aux
prescriptions, à la législation nationale aux normes en vigueur, et
aux prescriptions de notre mode d’emploi joint à l’appareil, entre
autres:
s
s
s
s
s
s
s
s
s
La présence d’un groupe de sécurité réglementaire
correctement installé est obligatoire.
Un groupe de sécurité doit être installé conformément aux
normes nationales en vigueur, Belgaqua (Belgique).
Le raccordement électrique du chauffe-eau doit répondre aux
réglementations en vigueur de RGIE (Belgique).
Le raccordement hydraulique doit entre autres satisfaire à la
Belgaqua (Belgique).
Lors de l’installation un nouveau groupe de sécurité doit être
utilisé.
Le groupe de sécurité doit toujours être raccordé à l’évacuation
des eaux.
Le sceau du plomb du groupe de sécurité ne peut pas être
brisé.
Le raccordement à la canalisation d’eau doit être effectué
selon les règles de l’art, notamment conformément aux normes
d’installation nationales en vigueur, avec une bonne mise à la
masse et en respectant les schémas de raccordement prescrits.
L’appareil ne peut jamais être mis en fonction sans l’avoir rempli
d’eau.
Si le chauffe-eau alimente un ou plusieurs points de soutirage,
l’installation d’un différentiel avec une sensibilité de 30mA est
obligé.
11.12
L’appareil doit être régulièrement entretenu par un installateur
professionnel, entre autres :
s
s
s
s
s
30/01/2013 - 36006210_issue_01
Détartrer régulièrement les éléments de chauffage et les pièces
de sécurité.
Entretenir en bon père de famille le groupe de sécurité afin
d’éviter une surpression.
Ne pas modifier ou démonter l’appareil ou les pièces détachées
d’origine à moins que le fabricant ou le vendeur ne donne son
accord.
Utiliser uniquement les pièces de réserve recommandées par le
fabricant ou le vendeur.
Ne jamais enlever la plaque signalétique de l’appareil.
33
12. P
ièces de rechange et service après vente
12.1
La liste suivante reprend la liste des pièces détachées du ballon
Remeha Aqua pro. Mentionnez toujours le n° de série et le n°type
de la plaque signalétique.
12.2
Utilisez toujours des pièces détachées d’origine. L’utilisation des
pièces non conformes fait perdre la garantie et peut causer des
situations dangereuses.
12.3
No.Descriptions.
1
Résistance Blindée courbée 2,7kW 230V
2
Joint pour la bride
3
Mamelon de buse
4
Clé pour mamelon
5
Thermostat pour la résistance
6
Couvercle 7
Jeu de consoles murales
8
Jeux de raccordement ø22
9
Bouchon Inox ½"
10 Bride avec 1 poche
95 860 622
95 861 104
95 860 723
95 860 724
95 861 208
95 860 726
95 860 728
95 860 729
95 860 731
95 860 725
Service après vente: contactez d’abord votre installateur. Si
nécessaire, on peut faire appel au SAV Remeha par l’intermédiaire
de votre installateur.
13. Environnement
Ce produit est 100% recyclable.
L’isolation est libre de CFC et HCFC, et ne présente pas de risques
pour la couche d’ozone.
Ce produit est fabriqué et développé avec des technologies les plus
récentes. De modifications peuvent se faire sans avis préalable,
après que toutes les données, présentes dans ce document, ont
étés vérifiées scrupuleusement.
34
30/01/2013 - 36006210_issue_01
9
7
6
7
3
1
3
10
5
2
2
14.Performances
Remeha Aqua pro
Régime 90°C / 70°C . Température eau froide à 10°C
Modèle
Surface échangeur
Débit
primaire
Perte de charge
échangeur
Puissance échangeur
Débit sanitaire en
continu
Temps de chauffe
(15° À 60°C)
Coefficient
d’entretien
(l)
(m²)
(m³/h)
(bar)
(kW)
(l/h at Δt 35K)
(min.)
(kWh/24h)
100
0.79
2.0
0.2
30
735
12.0
1.50
150
0.79
2.0
0.2
30
735
15.0
1.70
200
0.79
2.0
0.2
30
735
20.0
2.30
300
0.79
2.0
0.2
30
735
30.0
2.72
Avec résistance blindée 2,7 kW
Modèle
Puissance de la résistance
Temps de chauffe (15°C À 60°C )
(l)
(kW)
(min.)
100
2.7
125
150
2.7
157
200
2.7
210
300
2.7
315
30/01/2013 - 36006210_issue_01
35
15.Plus d’informations
Entrée eau froide (bleu)
Boucle (gris)
Sortie eau chaud (rouge)
Départ circuit primaire (gris)
Retour circuit primaire (gris)
36
30/01/2013 - 36006210_issue_01
30/01/2013 - 36006210_issue_01
37
NL Remeha B.V.
Postbus 32
7300 AA Apeldoorn
Tel: +31 55 5496 969
Fax: +31 55 5496 496
Internet: http://nl.remeha.com
E-mail: remeha@remeha.com
BE Remeha Mampaey NV/SA
Koralenhoeve 10
B-2160 Wommelgem
Tel: +32 3 230 71 06
Fax: +32 3 230 11 53
Internet: http://www.remeha.be
E-mail: info@remeha.be
BS OHSAS 18001:2007
OHS 515891
ISO 9001:2008
FM 01862
ISO 14001:2004
EMS 556355
© Auteursrecht
Dit product is gemaakt en ontwikkeld met de meest recente technologieën.
Wijzigingen kunnen aangebracht worden zonder voorafgaandelijke verwittiging,
alhoewel alle gevevens, bij het ter perse gaan van dit document, nauwgezet
gecontroleerd zijn.
© Droit d’auteur
Ce produit est fabriqué et développé avec des technologies les plus récentes.
De modifications peuvent se faire sans avis préalable, après que toutes les
données, présentes dans ce document, ont étés vérifiées scrupuleusement.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising