Sony SAL2470Z Руководство пользователя

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Sony SAL2470Z Руководство пользователя | Manualzz

Interchangeable Lens

Інструкція з експлуатації/Инструкция по пользованию/

/ /

Vario-Sonnar T 16-35mm F2.8 ZA SSM

Vario-Sonnar T 24-70mm F2.8 ZA SSM

SAL1635Z/SAL2470Z

A-mount

©2008 Sony Corporation

Printed in Japan

2 3 4 5 6

1

–1

(1)

–2

9 8

7

(2)

11

4-261-63121 (1)

10

Найменування компонентів

1···Індекс ковпачка об’єктива 2···Кільце фокусування 3···Індекс відстаней

4···Кільце масштабування 5···Шкала фокусної довжини

6···Індекс фокусної довжини 7···Контакти лінзи 8···Покажчик кріплення

9···Шкала відстаней 10···Кнопка утримання фокуса

11···Перемикач режиму фокусування

Кріплення / від’єднання об’єктива

Кріплення об’єктива (див. рисунок

.)

1

Зніміть задню та передню кришки об’єктива, а також кришку на корпусі камери.

Передній ковпачок об’єктива можна приєднати або від’єднати двома способами: (1) і (2). Одягаючи / знімаючи кришку об’єктива з закріпленою світлозахисною блендою, скористайтеся способом (2).

2

Зіставте помаранчевий покажчик на оправі об’єктива з помаранчевим покажчиком на камері (покажчик кріплення), введіть об’єктив у вузол кріплення на корпусі камери и поверніть по годинниковій стрілці до фіксації.

 Встановлюючи об’єктив, не натискайте на кнопку деблокування об’єктива, передбачену на корпусі камери.

 Не фіксуйте об’єктив під кутом.

Від’єднання об’єктива (див. рисунок

.)

Натиснувши і утримуючи кнопку деблокування об’єктива, передбачену на корпусі камери, поверніть об’єктив проти годинникової стрілки до зупинки; від’єднайте об’єктив.

Кріплення світлозахисної бленди

Світлозахисна бленда допоможе знизити інтенсивність бліків та забезпечити максимальну якість знімку.

Зіставте червону лінію на світлозахисній бленді з червоною крапкою на об’єктиві (індекс ковпачка об’єктива). Обертайте бленду за годинниковою стрілкою, поки червона крапка на об’єктиві не розташується навпроти червоної крапки на бленді, і не пролунає клацання.

Належним чином встановіть світлозахисну бленду. У іншому випадку світлозахисна бленда може впливати на бажаний ефект і з’являтися на знімках.

Розміщаючи об’єктив на зберігання, переверніть і одягніть світлозахисну бленду на об’єктив тильною частиною вперед.

Маштабування

Поверніть кільце маштабування, виставляючи бажану фокусну відстань.

Фокусування

Переключення AF (автофокусування)/MF (ручне фокусування)

На об’єктиві можна настроїти режим фокусування AF або MF. Для зйомки з автофокусуванням і на фотоапараті, і на об’єктиві повинен бути встановлений режим AF. Для зйомки із фокусуванням вручну необхідно встановити режим MF на фотоапараті і на об’єктиві або на одному з цих пристроїв.

Настройка режиму фокусування на об’єктиві (див. рисунок

 –  .)

Встановіть перемикач режиму фокусування у потрібне положення: AF або MF.

Щоб настроїти фокус у режимі MF, поверніть кільце фокусування під час перегляду через видошукач тощо. (див. рисунок  –  .).

Використання фотоапарата з кнопкою керування AF/MF

Натисніть кнопку керування AF/MF, щоб переключитися з режиму AF у режим MF, коли і фотоапарат, і об’єктив знаходяться у режимі AF.

 Натисніть кнопку керування AF/MF, щоб переключитися з режиму MF у режим AF, коли на фотоапараті встановлений режим MF, а на об’єктиві

— AF.

Пряме фокусування вручну (DMF)

Коли фокус зафіксований у положенні AF-A (автоматичне автофокусування) або AF-S (одноразове автофокусування), настройте правильне значення DMF, обертаючи кільце фокусування. Цей режим рекомендується для зйомки звичайних об’єктів.

Режим DMF недоступний у наступних випадках:

– Знімок не сфокусований.

– Вибрано режим AF-C (безперервне автофокусування).

– Якщо підтверджений фокус для другого знімка при безперервному записі у режимі AF-A.

Зйомка нескінченності у режимі MF

Механізм фокусування обертається трохи далі нескінченності, щоб забезпечити точне фокусування при різних робочих температурах.

Завжди перевіряйте різкість кадру через видошукач тощо, особливо якщо об’єктив сфокусований поблизу нескінченності.

Кнопка утримання фокуса (див. рисунок

.)

Коли натиснута кнопка утримання фокуса, функція автофокусування тимчасово вимикається, а фокус фіксується для зйомки.

На фотоапаратах з підтримкою настройок користувача призначення кнопки утримання фокуса можна змінити. Детальні відомості див. у посібнику з експлуатації фотоапарата.

Русский

В данном руководстве содержатся сведения о применении каждого объектива. На отдельном бланке в “Примечаниях по использованию” содержится информация о мерах предосторожности, общих для всех объективов. Обязательно прочтите оба документа перед использованием объектива.

Настоящее руководство предназначено для нескольких моделей объективов.

Этот объектив предназначен для крепления A-mount, которое может использоваться в камерах Sonyα .

Этот объектив разработан совместно компанией Carl Zeiss и Sony

Corporation и предназначен для фотоаппаратов Sony с A-креплением.

Объектив произведен в соответствии со строгими стандартами и системой обеспечения качества Carl Zeiss.

Примечания по использованию

При использовании данного объектива с камерой с E-переходником, прикрепите продаваемый отдельно установочный адаптер. Не прикрепляйте объектив непосредственно к камере с E-переходником, что может привести к их повреждению.

При переноске камеры с подсоединенным объективом следует постоянно держать и корпус, и объектив.

Не следует удерживать фотоаппарат за какие-либо детали объектива, выдвигающиеся при трансфокации.

Меры предосторожности при использовании вспышки

При использовании встроенной вспышки обязательно снимите бленду объектива и выполняйте съемку на расстоянии не менее 1 м от объекта съемки. При определенной комбинации положений объектива и вспышки объектив может частично закрывать свет вспышки, что приводит к возникновению тени в нижней части фотографии.

При использовании встроенной вспышки в широкоугольном положении, углы экрана могут быть затемнены. Проверьте фокусное расстояние по параметрам встроенной вспышки фотоаппарата (только Vario-Sonnar T

16-35mm F2.8 ZA SSM).

Виньетирование

При использовании объектива углы экрана становятся темнее, чем его центр. Чтобы уменьшить этот эффект (называемый виньетированием), закройте диафрагму на несколько делений.

Названия деталей

1···Указатель бленды объектива 2···Кольцо фокусировки

3···Индекс расстояний 4···Кольцо зуммирования

5···Шкала фокусного расстояния 6...Указатель фокусного расстояния

7···Контакты объектива 8···Показатель подсоединения объектива

9···Шкала расстояний 10···Кнопка блокировки фокусировки

11···Переключатель режима фокусировки

Подсоединение и отсоединение объектива

Подсоединение объектива (см. рис.

.)

1

Снимите заднюю и переднюю крышки объектива, а также крышку корпуса камеры.

Можно надеть или снять переднюю крышку объектива двумя способами. См.Рис. (1) и (2). Если крышка объектива надевается или снимается, когда установлена бленда объектива, воспользуйтесь способом (2).

Українська

У цьому посібнику містяться відомості про використання об’єктивів. Загальні застереження щодо об’єктивів, наприклад примітки стосовно їх використання, можна знайти у посібнику

«Застережні заходи перед експлуатацією» на окремому аркуші. Обов’язково прочитайте обидва документи, перш ніж використовувати об’єктиви.

Відомості, що містяться у цьому посібнику, можна застосовувати до декількох різних об’єктивів.

Цей об’єктив призначений для кріплення типу A, яке може бути використане з фотоапаратами Sony α .

Цей об’єктив сконструйований спільно компанією Carl Zeiss і Sony

Corporation та призначений для фотоапаратів Sony з A-перехідником.

Цей об’єктив вироблено з дотриманням суворих стандартів та контролю якості компанії Carl Zeiss.

Рекомендації щодо застосування

Під час використання цього об’єктива з камерою з E-перехідником, прикріпіть адаптер для встановлення, який продається окремо. Не прикріплюйте об’єктив безпосередньо до камери з E-перехідником, що може призвести до їхнього пошкодження.

Під час перенесення фотоапарата з приєднаним об’єктивом обов’язково надійно утримуйте фотоапарат та об’єктив.

 Не торкайтеся жодних елементів об’єктива, які висуваються під час масштабування або фокусування.

Запобіжні заходи щодо застосування спалаху

Використовуючи вбудований спалах камери, обов’язково знімайте світлозахисну бленду об’єктива та робіть знімки з відстані щонайменше 1 м від об’єкта. Застосування компонентів комбінації «лінза/спалах» з певними характеристиками може призвести до часткового блокування лінзою світла спалаху, внаслідок чого нижня частина знімка буде затемненою.

При використанні вбудованого у фотоапарат спалаху для ширококутової зйомки кути дисплея можуть здаватися затемненими. Перевірте відповідність фокусної відстані параметрам вбудованого спалаху (тільки

Vario-Sonnar T 16-35mm F2.8 ZA SSM).

Віньєтування

У разі застосування цього об’єктива з лінзою кути екрану становляться більш затемненими, ніж центр. Щоб послабити цей ефект

(«віньєтування»), закрийте отвір кількома зупинками.

Технічні характеристики

Найменування

(модель)

Фокусна відстань, еквівалент формату 35 мм* 1 (мм)

Лінза, групиелементи

Кут огляду 1* 2

Кут огляду 2* 2

Мінімальний фокус*

(м)

3

Максимальне збільшення

(X)

Мінімальна діафрагма об’єктива

Діаметр фільтра

(мм)

Габаритні розміри

(макс. діаметр × висота) (мм)

Вага (г)

Vario-Sonnar T

16-35mm F2.8 ZA

SSM (SAL1635Z)

Vario-Sonnar T

24-70mm F2.8 ZA

SSM (SAL2470Z)

24-52,5

36-105

13-17

13-17

107°-63°

84°-34°

83°-44°

61°-23°

0,28

0,34

0,24

0,25 f/22 f/22

77

77

Прибл. 83×114

Прибл. 83×111

Прибл.

860

Прибл.

955

* 1 Значення еквівалентної фокусної довжини формату 35 мм відповідає цифровим фотоапаратам із змінним об’єктивом, обладнаним сенсором зображення APS-C.

* 2 Значення кута огляду 1 базується на фотоапаратах формату 35 мм, а кута огляду 2 — на цифрових фотоапаратах із змінним об’єктивом, обладнаних сенсором зображення APS-C.

* 3 Мінімальний фокус – це відстань від сенсора зображення до об’єкта.

Цей об’єктив обладнаний кодером відстані. Кодер відстані забезпечує точніше вимірювання (ADI) за допомогою використання спалаху під час процесу.

 В залежності від механізму лінзи фокальна відстань може змінюватися у відповідь на будь-яку зміну відстані знімання. Зазначена фокусна відстань відповідає фо1кусуванню лінзи на нескінченність.

Комплект постачання: Об’єктив з лінзою (1), Передня кришка об’єктива (1), Задня кришка об’єктива (1), Світлозахисна бленда (1), Футляр для об’єктива

(1), Документація

Конструкційні рішення та технічні характеристики обладнання можуть змінюватися без попередження.

- торгова марка Sony Corporation.

Назви компаній і їх продуктів є зареєстрованими торговими марками відповідних компаній.

2

Совместите оранжевую метку на корпусе объектива с оранжевой меткой на фотокамере (показатель подсоединения объектива), затем вставьте объектив в камеру и поверните его по часовой стрелке до полной установки.

 Во время установки объектива не нажимайте кнопку извлечения объектива на фотокамере.

Не устанавливайте объектив под углом.

Отсоединение объектива (см. рис.

.)

Нажимая и удерживая кнопку извлечения объектива на фотокамере, поверните объектив против часовой стрелки до упора, а затем отсоедините объектив.

Установка бленды объектива

Для уменьшения бликов и достижения максимального качества изображения рекомендуется использовать бленду объектива.

Выровняйте красную линию на бленде объектива с красной точкой на объективе (указателем бленды объектива).

Поворачивайте бленду по часовой стрелке, пока красная точка на объективе не совместится с красной точкой на бленде и бленда не защелкнется.

Подсоедините бленду объектива надлежащим образом. В противном случае бленда объектива может мешать получению нужного эффекта или может присутствовать на изображениях.

Перед помещением на хранение переверните бленду объектива и установите ее на заднюю часть объектива.

Зуммирование

Вращайте кольцо зуммирования до получения желаемого фокусного расстояния.

Фокусировка

Переключение между AF (автофокусировка)/MF

(ручная фокусировка)

Режим фокусировки (между AF и MF) можно переключать на объективе.

При съемке с автофокусировкой в режим AF необходимо переключить и камеру, и объектив. При съемке с ручной фокусировкой в режим MF необходимо переключить камеру или объектив или оба эти элемента.

Настройка режима фокусировки на объективе (см. рис.

 –  .)

Установите переключатель режима фокусировки в необходимый режим, AF или MF.

В режиме MF поворачивайте кольцо фокусировки, глядя через видоискатель, и т.п. (см. рис.  –  ).

Использование камеры с кнопкой управления AF/MF

Если и для камеры, и для объектива установлен режим AF, чтобы переключить режим AF в MF, нажмите кнопку управления AF/MF.

Если для камеры установлен режим MF, а для объектива - режим AF, чтобы переключить режим MF в AF, нажмите кнопку управления AF/MF.

Непосредственная ручная фокусировка (DMF)

Поверните кольцо фокусировки, чтобы выполнить правильную фокусировку DMF при установленном режиме AF-A (автоматическая автофокусировка) или AF-S (покадровая автофокусировка).

 Функция DMF недоступна в следующих случаях:

– если изображение находится не в фокусе;

– если выбран режим AF-C (непрерывная автофокусировка);

– если фокусировка подтверждена для второй фотографии во время непрерывной записи в режиме AF-A.

Съемка при фокусировке на бесконечность в режиме

MF

Механизм фокусировки поворачивается немного дальше предельных значений шкалы, чтобы обеспечить точность фокусировки при различных температурных условиях эксплуатации. Всегда подтверждайте резкость изображения через видоискатель и т.п., особенно при установке фокуса объектива в положение, близкое к бесконечности.

Кнопка блокировки фокусировки (см. рис.

.)

Когда нажата кнопка блокировки фокусировки, функция автоматической фокусировки отключается, и фокусировка остается постоянной для съемки.

Функцию кнопки блокировки фокусировки можно менять на фотоаппаратах с возможностью настройки функций. Подробнее см. в руководствах по фотоаппаратам.

Технические характеристики

Название

(Название модели)

Vario-Sonnar T 16-35mm

F2.8 ZA SSM (SAL1635Z)

Vario-Sonnar T 24-70mm

F2.8 ZA SSM (SAL2470Z)

Фокусное расстояние в 35-миллиметровом эквиваленте* 1

24-52,5

36-105

(мм)

Группы элементов объектива

13-17

13-17

Угол обзора 1*

107°-63°

84°-34°

2 Угол обзора 2*

83°-44°

61°-23°

2

Минимальное фокусное расстояние* 3

0,28

0,34

(м)

Максимальное увеличение (X)

0,24

0,25

Минимальная диафрагма f/22 f/22

* 1 Значение фокусного расстояния в 35-миллиметровом эквиваленте основано на данных для цифровых камер со сменным объективом, оборудованных датчиком изображения APS-C.

* 2 Значение угла обзора 1 приведено для камер 35-миллиметрового формата, а угла обзора 2 – для цифровых камер со сменным объективом, оборудованных датчиком изображения APS-C.

* 3 Минимальным фокусным расстоянием является расстояние от датчика изображения до объекта съемки.

Диаметр фильтра (мм)

77

77

Гaбapиты (максимальный диаметр × высота) (мм)

Пpиблиз. 83×114

Macca (г)

Пpиблиз. 860

Пpиблиз. 83×111

Этот объектив оборудован кодировщиком расстояния. Кодировщик расстояния обеспечивает более точное измерение (ADI) за счет использования вспышки в процессе измерения.

В зависимости от механизма объектива фокусное расстояние может изменяться при каждом изменении расстояния до снимаемого объекта. Фокусное расстояние предполагает неограниченную фокусировку объектива.

Комплeктноcть поcтaвки: Объектив (1), Передняя крышка объектива (1), Задняя крышка объектива (1), Бленда объектива (1), Чеxoл для объектива (1), Набор напечатанной документации

Конcтpyкция и тexничecкиe xapaктepиcтики могyт быть измeнeны бeз yвeдомлeния.

Пpиблиз. 955

является товарным знаком Sony Corporation.

Названия компаний и продуктов компаний являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.

2 3 4 5 6

1 7

9 8

–1

11

10

(2) (1)

–2

 ᶑ㓫濃䶥濄

⚌㚐ợ䒌娎㕲㙜ᶑ濇⍓ṉ㇢↔敀㔠ợ䒌⍨捅枑䗨尫奮Ɂ⚌⍊来ᵮ

䗨ĥợ䒌↱䗨㱌びᷯ杩Ħ濇⍓ṉ㇢↔⣦ợ䒌㱌びᷯ杩䪭敀㔠捅枑䗨 ᵤ冐㱌びᷯ杩Ɂợ䒌捅枑↱濇∽⼩攕嫤ṉᵮ㓫ṚɁ

㚐ợ䒌娎㕲㙜忍䒌㔠⡾䦒ᵱ⍰捅枑Ɂ

㚐捅枑䀞B.⫭塁⸋妑奬濇⍓䒌㔠Tpoz!

D 䙜㧃Ɂ

㚐捅枑㖓Dbsm![fjtt八Tpoz!Dpsqpsbujpoㆤ俓⍬擯䗠ᶊ䀞Tpoz!B.⫭塁

⸋䙜㧃ㆤ妑奬Ɂ㚐捅枑㖓ἁ㐾Dbsm![fjtt䗨☘㞠㥽㷺八␥屎ὁ媭䱟䳕

䒃䒆Ɂ ợ䒌㱌びᷯ杩

ˎ !㎑悱㙭F.⫭塁⸋䗨䙜㧃ợ䒌㚐捅枑㖦濇娯∄塁⍊⒒䗨⫭塁⸋庭㌉◌Ɂ娯≣

⭫捅枑䙘㌉塁ᵮF.⫭塁⸋䙜㧃濇⎊↫䙜㧃八捅枑恡⍓偡㙧⌻㍱Ɂ

ˎ !㒀⶚ⵖ⫭塁捅枑䗨䙜㧃㖦濇∽⼩⷗䧍㍅ẳ䙜㧃⏰捅枑Ɂ

ˎ !娯≣㍅ẳ嫮䂊㖦捅枑䧥⅞䗨ṟẹ恌ⅪɁ ợ䒌擧₭䄬䗨㱌びᷯ杩

ˎ !ợ䒌䙜㧃䗨⃋⹞擧₭䄬㖦濇娯€䥟旈捅枑忒₭仍濇䂚⻰⃱⼂嵁晆䙒㥽2n䗨 ằ仒徖垰㈱㒁Ɂợ䒌㜴᷿捅枑0擧₭䄬䲨⍬㖦濇捅枑⍓偡㙧斟㐯恌Ⅺ䗨擧

₭䄬㷴濇徖佰⭲兘䙜䆫ⷹ恌⅞䍢旔⻕Ɂ

ˎ !ợ䒌䙜㧃⃋⹞擧₭䄬㖦濇圆ⶹ夶厡⍓偡㙧⚌⹇夶喹㖦幧㗻Ɂ㞝㐾䙜㧃ᵮ

䗨⃋⹞擧₭䄬䠞姱䂊嵁濃
忍䒌㔠Wbsjp.Tpoobs!U !27.46nn!G3/9![B!

TTN濄Ɂ

⏌忮㗻夶 ợ䒌捅枑㖦濇圆ⶹ夶厡⍓偡㙧嫮⚔㬸圆ⶹᶑ⼧㗻Ɂ壥斱Ẳ姖䍢寅濃⏌忮

㗻夶濄濇娯䶒⭳㓜Ὧ⪸⻵嵁晆Ɂ

Ȏ !⍨恌⍱䦕

2Ĩ捅枑忒₭仍㥽奼!3Ĩ⭱䂊♬!4Ĩ嵁晆㥽奼!5Ĩ䶒㒢♬!6Ĩ䂊嵁↟⸊!

7Ĩ䂊嵁㥽奼!8Ĩ捅枑㌉湂!9Ĩ⫭塁㉫䢞!:Ĩ嵁晆↟⸊!21Ĩ⭱䂊拺⫾慹!

22Ĩ⭱䂊㦅⹳擯敀 ȏ !⫭塁0⌺ᵯ捅枑

⫭塁捅枑濃壯♺䢞!

ȏ

.

ȩ

Ɂ濄

1

! ⌺ᵯ捅枑䗨↱⻰启ṉ⌮䙜㧃䗨㧃帏启Ɂ

ˎ !㙭濃2濄⏰濃3濄⃍䦒㔝⹳⍓ṉ⫭塁0⌺ᵯ捅枑↱启Ɂ壥徇⶚捅枑忒₭

仍ᵤ⍰⫭塁0⌺ᵯ捅枑启㖦濇娯ợ䒌㔝㰹濃3濄Ɂ

2

! ⭱溮捅帏㦼凖㉫䢞⏰䙜㧃㧃帏ᵮ䗨㦽凖㉫䢞濃⫭塁㉫䢞濄濇䂚

⻰⭫捅枑㒢徖䙜㧃⫭塁恌ằᶊ杪㖦慁㔝⍵㔯庭䙘↔拺䴮䆖㫆Ɂ

ˎ !⫭塁捅枑㖦濇娯≣㉭ᵯ䙜㧃ᵮ䗨橪擯捅枑拙Ɂ

ˎ !娯≣•㔀⫭塁捅枑Ɂ

⌺ᵯ捅枑濃壯♺䢞!

ȏ

.

Ȫ

Ɂ濄

㉭ẳ䙜㧃ᵮ䗨橪擯捅枑拙濇彪㖦慁㔝⍵㔯庭捅枑䙘兗捅枑橪擯濇䂚

⻰⃱⌺ᵯ捅枑Ɂ

Ȑ !⫭塁捅枑忒₭仍

⹞嫔「ợ䒌捅枑忒₭仍ṉ斱Ẳ䀏₭䍢寅濇ṉ䠞ὁ⻕″㙤ỗ␥屎Ɂ

⭫捅枑忒₭仍ᵮ䗨䱩䴾⭱㷺捅枑ᵮ䗨䱩湂濃捅枑忒₭仍㥽奼濄Ɂṉ

杪㖦慁㔝⍵庭∹忒₭仍濇䙘↔捅枑ᵮ䗨䱩湂⭱㷺忒₭仍ᵮ䗨䱩湂ᶊ

⋅⃉↔ằ䀞㫆Ɂ

ˎ !㫇䠞⫭塁捅枑忒₭仍Ɂ⎊↫濇捅枑忒₭仍⍓偡㙧ⷖ㑢㈱㒁㒬㜀ㅺ⍓偡⅞䍢

⚌䙜䆫ᶑɁ

ˎ !⪼㒢㖦濇娯⭫捅枑忒₭仍佟徲Ừᶊ⭫⃚ὶ徲Ừ㒢⚌捅枑ᵮɁ ȑ !嫮䂊

㔯庭䶒㒢♬兗し壥䗨䂊嵁Ɂ

Ȓ !⭱䂊

Ⅻ㌿BG濃兎∹⭱䂊濄0NG濃ㆯ∹⭱䂊濄

⭱䂊㦅⹳⍓ṉ䒌捅枑ᵮ䗨BG⏰NGⅫ㌿Ɂ

BG㒁⻕㖦濇䙜㧃⏰捅枑䗪妑⫾䆖BGɁNG㒁⻕㖦濇䙜㧃ㅺ捅枑⃚ᵤㅺ⃍

佩䗪妑⫾䆖NGɁ

妑⫾捅枑䗨⭱䂊㦅⹳濃壯♺䢞!

Ȓ

.

ȩ

Ɂ濄

㸵∹⭱䂊㦅⹳擯敀濇娣㓘兗忍䓚䗨㦅⹳-!BGㅺNGɁ

ˎ !⚌NG㦅⹳ᵯ濇彳徲夤㗓䧻䪭庭∹⭱䂊♬ṉ娣㓘䂊嵁濃壯♺䢞!

Ȓ

.

Ȫ

濄Ɂ ợ䒌悱´BG0NG㌋↚㉭慹䗨䙜㧃

ˎ !䙜㧃⏰捅枑䗪妑⫾䆖BG㖦濇㉭ᵯBG0NG㌋↚慹⭫BGⅫ㌿䆖NGɁ

ˎ !䙜㧃妑⫾䆖NGᵸ捅枑妑⫾䆖BG㖦濇㉭ᵯBG0NG㌋↚慹⭫NGⅫ㌿䆖BGɁ

䙘㌉ㆯ∹⭱䂊濃ENG濄

䓚⭱䂊⚌BG.B濃⃌兎∹兎∹⭱䂊濄ㅺBG.T濃┒㈱兎∹⭱䂊濄ᶑ堏拺⫾

㖦濇㔯庭⭱䂊♬ṉ妑⫾忍䓚䗨ENGɁ

ˎ !⚌ṉᵯ〩㰥ᵯ濇䂅㰹ợ䒌ENG濕!

.!㚎⭱㷺⻕″䂊嵁㖦

.!応䒌BG.D濃徇䷰兎∹⭱䂊濄㖦

.!⚌ṉBG.B徇䷰扨⻕濇䠞姱䪐ᷰ⺙䙜䆫䗨䂊湂㖦

⚌NG㦅⹳ᵯ徖垰䂅斴忄㈱㒁

⭱䂊䲴㤯䥱⼒庭徲䂅斴忄濇ṉ⚌ᵱ⍰䗨㐱Ề㸏⸊ᵯ⭊䍢䰢㷺⭱䂊Ɂ∽

⼩彳徲夤㗓䧻䪭ṉ䠞姱⻕″䗨㵩㗔⸊濇⮈⃚㖓䓚捅枑⭱䂊⚌㌉張䂅斴

忄㖦Ɂ

⭱䂊拺⫾慹濃壯♺䢞!

Ȓ

.

ȫ

Ɂ濄

㉭ᵯ⭱䂊拺⫾慹㖦濇兎∹⭱䂊∃偡㘏῀濇ᵸ㈱㒁䂊湂♞⫾Ɂ

ˎ !彳徲䙜㧃䗨兎奦∃偡濇⍓ṉ㒝嫮⭱䂊拺⫾慹䗨∃偡Ɂ㙭敀姗䲔娎㕲濇娯⌧

攕 䙜㧃ㆯ⃮Ɂ

㩆቗⪞

❯#⬣ㄠ⮛⓼⮓ぇᴋ#ᙸ#⊃㏿㇏#⬣ㄠ✌㇫#ᬏシ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⬣ㄠ#ⵓ#㍳

㇏⬣㿤ᝳ#ᚐ㇫#⊃㏿ぇ#ᝬ㰬㉸ㆳ⋓#㉸ㄠẏᴋ#㍳㇏⬣㿤ㆷ#✻㐷⋓#ẓ#

嗰⬣ㄠ#㉻#㍳㇏⬣㿤嗰ぇ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿏ᢧ#㉻ぇ#ệ#ᙷ㐷#

⮛⓼⮓⏳#┟ệ#ㇴㆳⵤⵓ゛1#

❯#⬣ㄠ⮛⓼⮓ᴋ#っ≣#ᵛ⏯#⊃㏿シ#㿟᥏#⬣ㄠ#ᙷᴜ㿠ᴿᵛ1

㇫#⊃㏿ᴋ#Vrq|# D #㣫Ⓥ⇳ぇ#⬣ㄠ㿗#ⲏ#ㇿᴋ#D#␿ㄫ㴯ㄠㆳ⋓#⮛᜻ẏ

〿⴬ᴿᵛ1

㇫#⊃㏿ᴋ#Fduo#]hlvv⬣シ#Vrq|#Frusrudwlrq㇫#ᝬṐㆳ⋓#ᚓ⚓

㿿ㆳⓧ#Vrq|#D0␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳ㄠㆳ⋓#⮛᜻ẏ〿⴬ᴿᵛ1#㇫#⊃㏿ᴋ#

Fduo#]hlvv⬣㇏#〻ᜠ㿓#㻓㍷#⚆#㻿㐿#❫㐔#ⵓⴛ㯓ぇ#ᾧ⇳#⭔⬧ẏ〿

⴬ᴿᵛ1

▖⮓#⟆#ⷦⱂ▖㩗

ˎ #H#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳シ#㿟᥏#❯#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#✻⑛㇏#␿ㄫ㴯#〫 ᶈ㮧⏳#⟷㚠㿫#㍳ⵤⵓ゛1#H#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳ぇ#⊃㏿⏳#㐸㊈#⟷㚠㿏⓫#㣫Ⓥ

⇳シ#⊃㏿#┟ệ⏳#Ⰷ⬸ⵓ㬣#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1

ˎ #⊃㏿⏳#⟷㚠㿓#㚻⋓#㣫Ⓥ⇳⏳#ゥ᢯#ῃぇᴋ#㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿⏳#┟ệ#⾿㊌ẏ

ᜃ#㈘ㆳⵤⵓ゛1#

ˎ #㎃ㆻ#㋧㉿㿗#ῃぇᴋ#㳷〫ᬏゟ#⊃㏿㇏#〫‛#⟷⟻ḻ#㈘㐷#␿ⵤⵓ゛1

㧶ᲂ⟆#▖⮓⪺#៪㩆#ⷦⱂ▖㩗

ˎ #㣫Ⓥ⇳#ᬫ㈜#㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿗#᜴ㄧ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⟻␣㿓#ᵛ㇃#㾳⬣㜫ぇ⮓#

㟓Ⰳ㿓#4p#ᛧ␣⏳#ệ᝗#㞣へ㿏ⵤⵓ゛1#ㇳ⟷#⊃㏿2㾃∏ⵓ#㋧㿠㇏#᜴ㄧ#⊃

㏿ᙷ#㾃∏ⵓ㇏#⣒ㆻ#⟷⟻㉸ㆳ⋓#㚟ᵟ㿏っ#⬣㐻#⾻∏㔴ぇ#㇃へ㇫#ᬏ㬷ᬗ# ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1

ˎ #㣫Ⓥ⇳#ᬫ㈜#㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ#䃋⓫㇏#┟⮓␣ᙷ#ឈᙸ#ㅻ㣏ぇ⮓#᷋#

〫Ộᜃ#❫ㇳ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㣫Ⓥ⇳㇏#ᬫ㈜#㾃∏ⵓぇ#ᾧ⇳#㝿㊇#᢯㇫⏳#䃌

㇯㿏っ#㍳ⵤⵓ゛#+Ydulr0Vrqqdu#W #49068pp#I51;#]D#VVPぇ⑃#

㿫ᵰ,1

⌮ᘎ㞢

⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿗#ῃ#䃋⓫㇏#ᠷ㲸㇫ᙷ#䃋⓫#㎈ᙻぇ#⢻㿫#〫Ộᜃ#ẗ#ⲏ#

ㇿ⴬ᴿᵛ1#㇫≣㿓#䁻⬸+⢻ᮛ㴯⇳᝗#㿟,ㆻ#㍻㇫⊛⓫#㋧␣ᚓ⏳#⓾#ⴛ㰨# ᵢㆳⵤⵓ゛1#

Ȏ #≪㥲Ὧ

4唸⊃㏿#䄻ὓ#㇯ᷨⴛ#5唸㝿㊇#␸#6唸ᛧ␣#㇯ᷨⴛ#7唸㎃#␸#

8唸㝿㊇#ᛧ␣#ⴛ㥷ㇳ#9唸㝿㊇#ᛧ␣#㇯ᷨⴛ#:唸⊃㏿#㥟㭔㴯#

;唸␿ㄫ㵼#㇯ᷨⴛ#<唸ᛧ␣#ⴛ㥷ㇳ#43唸㝿㊇#᝗㊌#⛻㴳#

44唸㝿㊇#┟ὓ#ⴛㅻ㣏 ȏ #ᳶ⹲#≪ㄓ2㖲ㄓ

ᳶ⹲Ṧ#≪ㄓ㩂ᴎ὞+ዢẦ# ȏ

0 ȩ

#ㄢⵚ1,

1

# ⩈ᦎ#ᳶ⹲#㎋ᇦ#㍞Ἶᱦ#⇢㆞#㎋Ⱞ#᪦⪞ᖯឲ៎1

ˎ #⊃㏿#⿕㔴#㤘ㆻ#+4,ᝳ#+5,㇏#ệ#ᙷ㐷#⚠✌ㆳ⋓#⟷㚠2㬿㚠㿗#ⲏ#ㇿ⴬ ᴿᵛ1#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⟷㚠㿓#⬸㭓ぇ⮓#⊃㏿#㤘ㆻ#㬿㚠2⟷㚠㿗#ῃぇᴋ#

⚠✌#+5,⏳#⬣ㄠ㿏ⵤⵓ゛1

2

# ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#ⷦ㭓△#Ɫᡛ➎Ṧ#㍞Ἶᱦⱂ#ⷦ㭓△#Ɫᡛ➎+Ẳ⮞

㟯#Ɫᡛ➎,⪺#Ỉ㊂#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#㍞Ἶᱦ#Ẳ⮞㞢⪺#ᕦ⮶#ᘍᇊ#

ㄚ㍟#♶ẖც#ᖊ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶầឲ៎1

ˎ #⊃㏿⏳#㈜㚠㿗#ῃ#㣫Ⓥ⇳㇏#⊃㏿#␫␣㏿#⛻㴳ㆻ#ᱻ⏫㐷#␿ⵤⵓ゛1

ˎ #⊃㏿⏳#᜴⬣㐷ᜃ#㈜㚠㿏㐷#␿ⵤⵓ゛1

ᳶ⹲Ṧ#㖲ㄓ㩂ᴎ὞+ዢẦ# ȏ 0 Ȫ #ㄢⵚ1,

㍞Ἶᱦⱂ#ᳶ⹲#ẞẖ⹲#Ⅾ㞦Ⱞ#ᛮṢ#ㄮᵆ#ᳶ⹲ც#ᠾ#ⱞ▫#ᢶ⨮ც⺪#

⨴Ⱞ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℂ៪#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᳶ⹲Ṧ#ᢶẚ#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#㖲ㄓ

㩂⟗⟆⬎1

Ȑ #ᳶ⹲#㮮ᧆ#≪ㄓ

㾃∏〫#䁻⬸ㆻ#㍻㇫᝗#⬣㐻㇏#䃋㐿ㆻ#㟓ᵷ䃋㿏⊛⓫#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⬣ㄠ

㿏ᴋ#᛺㇫#㌂⴬ᴿᵛ1

ᳶ⹲#㮮ᧆⱂ#⍒ხ△#☊ᇦ#ᳶ⹲ⱂ#⍒ხ△#ᢶጚ+ᳶ⹲#㮮ᧆ#Ɫᡛ➎,

ც#⳿ᴖᤂ᢮ᵇ#㩂⟗⟆⬎1#ᳶ⹲ⱂ#⍒ხ△#ᢶጚც#㮮ᧆⱂ#⍒ხ△#ᢶ

ጚ⪺#ⱦ㍂㩊#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#㮮ᧆṦ#ᢶẚ#៎ⰶ/#ㄚ㍟#♶ẖ

ც#ᖂ᢮ᵇ#ⴆⱺẖ⪺#ᕦ⮚⟗⟆⬎1

ˎ #⊃㏿#䄻ὓ⏳#ィ⚋⋓#㈜㚠㿏ⵤⵓ゛1#ᡯ≾㐷#⿁ㆻ#᜴ㄧ#⊃㏿#䄻ὓᙷ#ㅇ㿏ᴋ#

䄟ᝳ⏳#⚠㿫㿏ᛧᬏ#へ⬸ぇ#ᬏ㬷ᬗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1

ˎ #❫᝷#ⵓぇᴋ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#Ἓ㑈〫⮓#⊃㏿ぇ#ᛧᨯ⋓#⾃ㅃ#ᰊㆳⵤⵓ゛1 ȑ #ⷶ

⮺㩂᝾#ㇲ⳺#ᅚẖᵆ#ⷶ#ẫⰮ#ᢶẖ⟗⟆⬎1

Ȓ #ㇲ⳺#

DI+ⱺᣃ#ㇲ⳺,2PI+✂ᣃ#ㇲ⳺,Ṧ#ⳮ㭂㩂ᴎ὞

㝿㊇#┟ὓᴋ#⊃㏿ぇ⮓#DI#⚆#PI⋓#㉻䃏㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1

DI#⬣㐻㇏#᜴ㄧ#㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿⏳#┟ệ#DI⋓#⮛㊌㿫⿳#㿠ᴿᵛ1#PI#

⬣㐻㇏#᜴ㄧ#㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿#㎈#㿏ᬏ#₇ᴋ#ỏ#ᵛ#PI⋓#⮛㊌㿫⿳#㿠ᴿ ᵛ1

ᳶ⹲⪺☆#ㇲ⳺#ᾒᧆṦ#☎⳿㩂ᴎ὞+ዢẦ#

Ȓ

0 ȩ

#ㄢⵚ1,

ㇲ⳺#ᾒᧆ#➎⯮㍂Ṧ#DI#᫺᝾#PI#ⷻ#ⳫⳲ㩆#ᾒᧆᵆ#⃳ឲ៎1

ˎ #PI㇏#᜴ㄧ#⡧㶃㇯᷋#Ὠㆳ⋓#❫⓫⮓#㝿㊇#␸ㆻ#ṃ⊛#㝿㊇ㆻ#㋧㊌㿏ⵤⵓ

゛+ᡯ␳# Ȓ 0 Ȫ #㚯㋧,1

DI2PI#㏒㞢ᵎ#Ⅾ㞦ⱞ#ⲏㄓᤆ#㍞Ἶᱦ#▖⮓㩂ጚ

ˎ #㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿ᙷ#┟ệ#DI⋓#⮛㊌ẏ〫#ㇿᴋ#᜴ㄧ#DI2PI#㥟㴯⋛#⛻㴳ㆻ#

ᲃ≣#DIぇ⮓#PI⋓#㉻䃏㿏ⵤⵓ゛1

ˎ #㣫Ⓥ⇳ᙷ#PI⋓#⮛㊌ẏ〫#ㇿ᝗#⊃㏿ᴋ#DI⋓#⮛㊌ẏ〫#ㇿᴋ#᜴ㄧ#DI2

PI#㥟㴯⋛#⛻㴳ㆻ#ᲃ≣#PIぇ⮓#DI⋓#㉻䃏㿏ⵤⵓ゛1

GPI+Gluhfw#pdqxdo#irfxv,

㝿㊇㇫#DI0D+dxwrpdwlf#dxwr#irfxv,#₇ᴋ#DI0V+vlqjoh0vkrw# dxwr#irfxv,⋓#㈗ᜟㇿㆻ#᜴ㄧ#㝿㊇#␸ㆻ#⿃⑕ㆷ#GPI⋓#ṃ␴ᴿᵛ1

ˎ #ᵛ㇃#᜴ㄧぇᴋ#GPI⏳#⬣ㄠ㿗#ⲏ#〽⴬ᴿᵛ=

0#へ⬸ぇ#㝿㊇㇫# ⑕㐷#⿁ㆷ#᜴ㄧ

0#DI0F+でⰄ#㈇Ṑ#㝿㊇,ᙷ#⮗㭔ẓ#᜴ㄧ

0#DI0D⋓#でⰄ#ᯰ䃋#ḻ㎈#ệ#⛿㑯#⬣㐻ぇ#ᵷ㿫#㝿㊇㇫#䃌㊌ẓ#᜴ㄧ

PIᵆ#„㩆#ᅚẖ#㈖⫫

㈈Ṑ#ゟḻᙷ#ᵛ〈㿓#᜴ㄧぇḻ#㝿㊇ㆻ#㊌䃌䇿#⑕㠓#ⲏ#ㇿḻ⋔#▫㿓ᵷ⏳#

⿴ᙻ#㐷ᬏ㣏ᴋ#ⲏ㍷ᣃ㐷#㝿㊇#㈜㣏⏳#ṃ␫#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⡧#㶃㇯᷋#Ὠ

ㆳ⋓#㇫♯㐷#⮗⓼ḻ⏳#㿤⬸#䃌㇯㿏᝗/#▫㿓#ᛧ␣ぇ#ᙷᣔᜃ#⊃㏿#㝿㊇

ㆻ#⑕㠓#ῃ#㴰䇿#㍳㇏㿏ⵤⵓ゛1

ㇲ⳺#ᇊ⳿#Ⅾ㞦+ዢẦ#

Ȓ

0 ȫ

#ㄢⵚ1,

㝿㊇#᝗㊌#⛻㴳ㆻ#ᱻ⏫᝗#ㇿᴋ#Ṑ⾿ぇᴋ#㈇Ṑ#㝿㊇#ᢧᴜ㇫#ㇳⵓ#㎈㐷 ẏ᝗#㞣へㆻ#ㅻ㿫#㝿㊇㇫#᝗㊌Ạᴿᵛ1

ˎ #㝿㊇#᝗㊌#⛻㴳㇏#ᢧᴜㆷ#⬣ㄠ㈇#㊌㇏#ᢧᴜ㇫#ㇿᴋ#㣫Ⓥ⇳ぇ⮓ᴋ#ᵣ⇳㐿# ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㈇⮯㿓#ᬫㄠㆷ#㣫Ⓥ⇳#⮛⓼⮓⏳#㚯㋧㿏っ#㍳ⵤⵓ゛1

壳㞠

⍱䦕

濃⛯嗃⍱䦕濄

䪭㒬㔠

46nn壳㞠

䂊嵁 * 2 濃nn濄

捅枑䲨₧Ṛ 壺夶2 * 3 壺夶3 * 3

㙤⭳⭱䂊

濃n濄

* 4 㙤⢋㒢⢋ ά㓜濃ά濄

㙤⭳₭♬ᾠ

Wbsjp.Tpoobs!U !

27.46nn!G3/9![B!

TTN!)TBM2746[*

Wbsjp.Tpoobs!U !

35.81nn!G3/9![B!

TTN!)TBM3581[*

35.63/6

47.216

24.28

24.28

218

95 ˇ

ˇ .74

.45

ˇ

ˇ 94

72

ˇ

ˇ

.55

.34

ˇ

ˇ

1/39

1/45

1/35

1/36 g033 g033

* 2 !䙜䓚㔠46nn㞠⹳䂊嵁䗨㓜ᾠἁ悱´BQT.D⮞⭜⻕″ゃㄭ◌䗨⍓㌿捅枑㓜䠠䙜㧃佰⫾Ɂ

* 3 !壺夶2㓜ᾠ㖓ṉ46nn㞠⹳䗨䙜㧃䀞㷺濇壺夶3㓜ᾠ㖓ṉ悱´BQT.D⮞⭜⻕″ゃㄭ◌䗨⍓㌿捅枑㓜䠠䙜㧃䀞㷺Ɂ

* 4 !㙤⭳⭱䂊⮕㖓⻕″ゃㄭ◌↔㈱㒁䇍樸䗨嵁晆Ɂ

㽢₭捅䙘⻵

濃nn濄

⮞⭜濃㙤⢋䙘⻵‡

樼濄濃nn濄

88

88

䱨94‡225

䱨94‡222

ˎ !㫈捅枑´㙭嵁晆䵌䠠◌Ɂ㫈嵁晆䵌䠠◌⍓唭䒕ợ䒌㒓㍘㫈䥯ⷳ䗨擧₭䄬佰徸↔㙘䰢䠞䗨㶐愳濃BEJ濄Ɂ

ˎ !ἁ捅枑䲴㤯ᵱ⍰濇䂊嵁㙧♄㈱㒁嵁晆嫮≺佰㙭ㆤᵱ⍰Ɂ䂊嵁杴妑捅枑⭱䂊⚌䂅斴忄Ɂ

屎愳

濃h濄

䱨971

䱨:66

ㆤ⎏䇍␥濕捅枑濃2濄ɀ捅枑↱启濃2濄ɀ捅枑⻰启濃2濄ɀ捅枑忒₭仍濃2濄ɀ捅枑埯濃2濄ɀㅴ⢻⋔↛㓫Ṛ

妑奬⏰壳㞠㙭ㆤ嫮㙘㖦濇⾹ᵱ⍊垰⢭⎮Ɂ

䆖Tpoz!Dpsqpsbujpo䗨⒪㥽Ɂ

⃐⍜⍱䦕八⃐⍜䒆␥⍱䦕⚫䆖ᵮ彔⃐⍜ᶯ⒪㥽ㅺ妟⃮⒪㥽Ɂ

ⷦ⭾#ⴆ⮺ ⱞṮ

+ᾒᡢὯ,

68pp㫿#

᧛ც#ㇲ⳺#

ጢⱞ * 1 +pp,

ᳶ⹲#ዢᷣ0

⫂ẖἦ㞢

⋚#⩟ዪ#4 * 2 ⋚#⩟ዪ#5 * 2

㉆♶#ㇲ⳺

+p,

* 3 ㉆៪#㬿៪

+[,

㉆♶# i0➎㚛

㨮㘚#⺪Ṯ

+pp,

⭢㫿#㍂✂

+㉆៪#⺪Ṯ#俄#

ᙼⱞ,#+pp,

ⷻᲳ+j,

Ydulr0Vrqqdu#W #

49068pp#I51;#]D#

VVP#+VDO4968],

Ydulr0Vrqqdu#W #

570:3pp#I51;#]D#

VVP#+VDO57:3],

5708518

690438

4604:

4604:

43:

;7 ˇ

ˇ 096

067 ˇ

ˇ ;6

94

ˇ

ˇ

077

056

ˇ

ˇ

315;

3167

3157

3158 i255 i255

::

::

⿴#;6啑447

⿴#;6啑444

⿴#;93

⿴#<88

* 1 # 68pp䂌#Ὠᙷ#㝿㊇#᢯㇫ᴋ#DSV0F#㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉㇼᴿᵛ1

* 2 # ⡧#⿬ᡷ#4ㆷ#68pp䂌#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉ㇫᝗/#⡧#⿬ᡷ#5ᴋ#DSV0F#㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉㇼᴿᵛ1

* 3 # 㟓Ⰳ#㝿㊇ㆷ#㇫♯㐷#⮳⮓⋓⟷㮧#㾳⬣㜫ᣃ㐷㇏#ᛧ␣ㇼᴿᵛ1

ˎ #㇫#⊃㏿ぇᴋ#ᛧ␣#㇯㧋᷋ᙷ#㈜㚠ẏ〫#ㇿ⴬ᴿᵛ1#ᛧ␣#㇯㧋᷋⏳#⬣ㄠ㿏⓫#㾃∏ⵓ⏳#㜏␣ぇ#㇫ㄠ㿏☷⋓#᷋ㄨ#♯⮯㿓#㊌䃌㿓#㢘㊌+DGL,㇫#ᙷᴜ㿠ᴿᵛ1

ˎ #⊃㏿#Ⓥ㥛ᴿ㐏ぇ#ᾧ⇳#㞣へ#ᛧ␣ᙷ#⚋᪃⓫#㝿㊇#᢯㇫ḻ#⚋᪋#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㝿㊇#᢯㇫ᴋ#⊃㏿#㝿㊇ㆻ#▫㿓ᵷ⋓#⑕㠋〿ㆻ#ῃ⏳#ᙷ㊌㿓#᛺ㇼᴿᵛ1

Ṑ➀㻿=#⊃㏿+4,/#⊃㏿#⿕㔴#㤘+4,/#⊃㏿#Ἓ㔴#㤘+4,/#⊃㏿#䄻ὓ+4,/#⊃㏿#㥷㇫ⴛ+4,/#ḻ㫇⒳㴯#⮯㴯

ᾋ㈇㇯#⚆#㍳ㄋ#㊓ㅇㆷ#み᝗〽㇫#✷᜴㿗#᜴ㄧᙷ#ㇿ⴬ᴿᵛ1

ㆷ#Vrq|#Frusrudwlrq㇏#⬸㻓ㇼᴿᵛ1

䄃⬣⓼ᝳ#䄃⬣#㊓㻿⓼ㆷ#㿫ᵰ#䄃⬣㇏#⬸㻓#₇ᴋ#Ὠ⋔#⬸㻓ㇼᴿᵛ1

advertisement

Key Features

  • Black
  • Lens structure (elements/groups): 13/17
  • Maximum aperture number: 2.8

Related manuals

advertisement