Electrolux EWF1486GDW2 User manual

Electrolux EWF1486GDW2 User manual
EWF 1486 GDW2
KK
RU
Кір жуғыш машина
Стиральная машина
Қолдану туралы нұсқаулары
Инструкция по эксплуатации
2
30
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ....................................................................................... 3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ............................................................................ 4
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................. 6
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.............................................................................................6
5. БАҒДАРЛАМАЛАР ........................................................................................... 8
6. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ.....................................................................................11
7. ФУНКЦИЯЛАР................................................................................................. 12
8. ПАРАМЕТРЛЕР...............................................................................................14
9. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН.....................................................................14
10. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ.................................................................................... 14
11. АҚЫЛ-КЕҢЕС................................................................................................ 19
12. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ............................................................................... 20
13. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ...................................................................................24
14. ЕСІКТІ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙДА АШУ............................................................27
15. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК...................................................................................28
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет
көрсету туралы ақпарат:
www.electrolux.com
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
3
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау
нәтижесінде адам жарақат алса және ақаулық орын
алса өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты
келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап қойыңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген адамдар не тәжірибесі аз адамдар өз
қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның
қадағалауы немесе құрылғыны қауіпсіз қолдану
бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс
қолданбау салдарын түсінсе қолдануына болады.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап
отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
Орам материалдарының барлығын балалардан
алыс ұстаңыз.
Жуғыш заттардың барлығын балалардан алыс
ұстаңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын алыс ұстаңыз.
Балалар тазалау және күтім көрсету жұмыстарын
басқаның бақылауынсыз орындамауға тиіс.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
Ең көп салмақ 8 кг көрсетілімін орындаңыз
("Бағдарлама кестесі" тарауын қараңыз).
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Судың жұмыс кезіндегі қысымы (ең аз және ең көп)
0,5 бар (0,05 МПа) және 8 бар (0,8 МПа) арасында
болуға тиіс.
Табанындағы желдеткіш саңылауларға (егер бар
болса) кілем кедергі жасамауға тиіс.
Құрылғыны жаңа түтіктер жинағын пайдаланып, су
жүйесіне қосу керек. Ескі түтіктерді қайта
пайдалануға болмайды.
Егер қуат cымына зақым келсе, қатерден сақтану
үшін оны өндіруші немесе уәкілетті қызмет көрсету
орталығы немесе сол сияқты білікті маман
ауыстыруға тиіс.
Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен
ағытып, ашасын розеткадан суырыңыз.
Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және буды
қолданбаңыз.
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен
тазалаңыз. Тек бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз. Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені,
еріткіштерді немесе темір заттарды
пайдаланбаңыз.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
•
•
•
•
•
•
Орам материалдарының және
тасымал тетіктерінің барлығын
алыңыз.
Тасымал тетіктерін сақтап қойыңыз.
Құрылғыны қайта көшірген кезде,
барабанды бұғаттап қою керек.
Құрылғыны жылжытқан кезде үнемі
абай болыңыз, себебі салмағы
ауыр. Әрқашан қорғаныс қолғабын
киіңіз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғымен бірге берілген орнату
бойынша нұсқауларды орындаңыз.
Құрылғыны температурасы 0 °C
градустан төмен немесе ауа-райы
әсер ететін жерлерге орнатпаңыз
немесе пайдаланбаңыз.
•
•
•
•
Құрылғы орнатылатын еденнің
тегіс, орнықты, қызуға төзімді және
таза болуын қамтамасыз етіңіз.
Құрылғы мен еден арасында
ауаның айналуын қамтамасыз
етіңіз.
Құрылғы мен кілемнің арасында
тиісті орын болуын қамтамасыз ету
үшін өзгермелі тіректерін реттеңіз.
Құрылғыны есігі толық ашылмайтын
жерге орнатпаңыз.
2.2 Электртоғына қосу
•
•
•
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
қатерден сақтандырылған
розетканы қолданыңыз.
Техникалық ақпарат
тақтайшасындағы электр
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
•
•
параметрлерінің электр желісіндегі
параметрлерге сай келетініне көз
жеткізіңіз. Сай келмесе, электршіге
хабарласыңыз.
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғының ашасына және
сымына зақым келтірмеңіз. Қорек
сымын ауыстыру қажет болса, оны
міндетті түрде қызмет көрсету
орталығы жүзеге асыруға тиіс.
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан
кейін ғана жалғаңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол
жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Қорек сымын немесе ашасын су
қолмен ұстамаңыз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
ҰБ мен Ирландияға ғана арналған:
Құрылғының 13 амперлік қуат
ашасы бар. Егер қуат ашасының
сақтандырғышын ауыстыру қажет
болса 13 амперлік ASTA (BS 1362)
сақтандырғышын пайдаланыңыз.
Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне
сай келеді.
2.3 Суға қосу
•
•
•
Су қосылымы түтіктеріне ешбір
зақым келтірмеңіз.
Құрылғыны жаңа құбырларға
немесе ұзақ уақыт қолданылмаған
құбырларға жалғамай тұрып, суын
тазарғанша ағызыңыз.
Құрылғыны алғаш рет қолданған
кезде еш жерінен су ақпай
тұрғанына көз жеткізіңіз.
2.4 Пайдалану
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Жарақат алу, электр
қатері, күйіп қалу және өрт
қаупі, құрылғыны бүлдіріп
алу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
5
Бұл құрылғыны үйде ғана
пайдаланыңыз.
Жуғыш заттың орамында
көрсетілетін нұсқауларды
орындаңыз.
Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
тұтанғыш зат салынған дымқыл
заттарды құрылғының ішіне, қасына
немесе үстіне қоймаңыз.
Кірдегі темір заттардың
барлығының алынғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғының астына ағып кетуі
мүмкін суды құю үшін сауыт
қоймаңыз. Қолданылатын керекжарақтың түрін уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласып
біліңіз.
Бағдарлама жұмыс істеп тұрған
кезде есіктің шынысына қол
тигізбеңіз. Шыны ыстық болуы
мүмкін.
2.5 Сервис
•
•
Құрылғыны жөндеу үшін уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Тек ғана фирмалық қосалқы
бөлшектерді қолданыңыз.
2.6 Құрылғыны тастау
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
•
•
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Қуат сымын кесіп алыңыз да,
қоқысқа тастаңыз.
Балалар мен жануарлар құрылғыға
қамалып қалмас үшін есіктің
бекітпесін алыңыз.
6
www.electrolux.com
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
3.1 Құрылғының жалпы көрінісі
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Жұмыс тақтасы
Жуғыш зат үлестіргіші
Басқару панелі
Есіктің тұтқасы
Техникалық ақпарат тақтайшасы
Су төгетін сорғының сүзгісі
Құрылғы деңгейін реттеуге
арналған тірек
5
6
7
3.2 Орнатуға арналған жинақ
(4055171146)
Керек-жарақтармен бірге берілген
нұсқаулықты мұқият оқыңыз.
Уәкілетті дилерден алуға болады.
Егер құрылғыны плинтусқа
орнатсаңыз, құрылғыны орнату
тақтайшасына бекіту керек.
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
4.1 Басқару панелінің сипаттамасы
1
2
3
4
5
6
Cottons
Cottons
Synthetics
Cottons Eco
7
Synthetics
Refresh
Prewash Delay Start
Temperature
Delicates
14 Min.
Sports
Wool/Handwash
Duvet
8
Easy Iron Extra rinse
Spin
9
Jeans
Spin/Drain
Rinse
On/Off
1 Қосу Өшіру түймешігі
(On/Off)
Бағдарлама
түймешесі
2
TimeManager
Start/Pause
11
10
3 Айналдыруды азайтатын
сенсорлық перне
(Айналдыру)
ҚАЗАҚ
4 Температура сенсорлық пернесі
(Температура)
5 Дисплей
6 Алдын ала жуу сенсорлық пернесі
9 Жеңіл үтіктеу сенсорлық пернесі
(Easy Iron (Жеңіл үтіктеу))
10 Бастау/Үзіліс сенсорлық пернесі
(Алғашқы жуу)
7 Кешіктіріп бастау сенсорлық
пернесі
(Тоқтата тұру)
8 Қосымша шаю сенсорлық пернесі
11 Таймер сенсорлық пернесі
(Time Manager)
(Start/Pause (Бастау/Үзіліс))
(Қосымша шаю)
4.2 Дисплей
A
B
C
D
A) Температура аумағы:
: Температура индикаторы
: Суық су индикаторы
B)
: Таймер индикаторы.
C) Уақыт аумағы:
•
•
G
F
•
: ескерту кодтары
•
: ақаулық хабарлары
•
E
: бағдарламаның ұзақтығы
: кешіктіріп бастау
: бағдарлама аяқталды.
D)
: бала қауіпсіздігі құралының
индикаторы.
E) Жуу индикаторлары:
•
: жуу циклы
•
: шаю циклы
•
: айналдыру циклы
•
: бу циклы
•
: тұрақты қосымша шаю
параметрі.
F) Айналдыру аумағы:
•
: Айналдыру
жылдамдығының индикаторы
•
: Айналдырмау
индикаторы
•
•
G)
: Шаюды кідірту индикаторы
: Өте шуылсыз режим
индикаторы.
: Есік құлыптаулы индикаторы
7
8
www.electrolux.com
5. БАҒДАРЛАМАЛАР
5.1 Бағдарлама кестесі
Бағдарлама
Температура
ауқымы
Ең үлкен Бағдарлама сипаттамасы
салмақ
(Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
Ең үлкен
айналды
ру
жылдам
дығы
Жуу бағдарламалары
Мақта мата
90°C - Суық
8 кг
1400
мин/айн
Мақта мата Эко1) 8 кг
1400
60°C - 40°C
мин/айн
Ақ және түрлі-түсті мақта мата. Қалыпты
және шамалы ластанған кір.
Ақ мақта мата және бояуы қанық мақта
мата. Қалыпты кірлеген. Қуатты пайдалану
азаяды және жуу бағдарламасының уақыты
ұзарады.
Синтетика
60°C - Суық
4 кг
1200
мин/айн
Синтетика немесе аралас матадан
жасалған заттар. Қалыпты кірлеген.
Delicates (Нәзік
мата)
40°C - Суық
4 кг
1200
мин/айн
Акрил, вискоза, полиэстер тәрізді биязы
матадан жасалған заттар. Қалыпты
кірлеген.
Жүн мата/
Қолмен жуу
40°C - Суық
1.5 кг
1200
мин/айн
«Қолмен жуу» белгісі бар нәзік маталар,
машинамен жууға болатын жүн маталар
және қолмен жууға болатын жүн
маталар.2)
Jeans (Джинсы)
60°C - Суық
8 кг
1200
мин/айн
Джинс және джерсиден жасалған заттар.
Баран түсті заттарға да арналған.
8 кг
1400
мин/айн
Кірді шаюға және айналдыруға арналған.
Барлық маталар.
8 кг
1400
мин/айн
Кірді айналдыруға және барабандағы суды
төгуге арналған. Барлық маталар.
Көрпе
60°C - 30°C
3 кг
800
мин/айн
Бір синтетикалық төсек жапқыш, көрпе,
төсек жабдығы т.с.с. заттарды жууға
арналған арнайы бағдарлама.
Sports (Спорт.
киімдер)
30°C
2.5 кг
800
мин/айн
Синтетика және нәзік заттар. Шамалы
кірлеген немесе жаңартуды ғана қажет
ететін заттар.
Шаю
Айналдыру/
Шаю3)
ҚАЗАҚ
Бағдарлама
Температура
ауқымы
30°C
14 мин.
9
Ең үлкен Бағдарлама сипаттамасы
салмақ
(Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
Ең үлкен
айналды
ру
жылдам
дығы
1.5 кг
800
мин/айн
Синтетика және аралас матадан жасалған
заттар. Шамалы кірлеген және жаңартуды
қажет ететін заттар.
Бу бағдарламалары4)
Бу циклін кепкен, жуылған немесе бір рет жуылған кір үшін қолдануға болады.
Бұл бағдарламалар кірдің бырысын жазып, иісін азайтып, матаны барынша
тегіс етуге көмектеседі.
Ешбір жуғыш зат қолданбаңыз. Егер қажет болса, дақты жуу немесе жумай
тұрып тазарту арқылы кетіріңіз.
Бу бағдарламалары ешбір зарарсызданыру циклін орындамайды.
Мына заттар үшін Бу бағдарламасын орнатпаңыз:
•
•
зат белгісінде кептіргіш машинада кептіруге болады деген жазуы жоқ заттар.
пластик, темір, ағаш немесе сол сияқты заттар тағылған киімдердің барлығы.
Refresh
(Жаңарту)
40°C
40°C
Синтетика
1,5 кг
Мақта мата және синтетика заттарға
арналған бу бағдарламасы. Бұл цикл
киімнің иісін кетіреді.5)
1,5 кг
Синтетикалық заттарға арналған бу
бағдарламасы. Бұл цикл кірдің бырысын
жазуға көмектеседі.
10
www.electrolux.com
Бағдарлама
Температура
ауқымы
40°C
Мақта мата
Ең үлкен Бағдарлама сипаттамасы
салмақ
(Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
Ең үлкен
айналды
ру
жылдам
дығы
1,5 кг
Мақта маталарға арналған бу
бағдарламасы. Бұл цикл кірдің бырысын
жазуға көмектеседі.
1) Мақта мата, үнемді бағдарламасы. Бұл бағдарлама 60ºC градуспен жуатын, 8
салмаққа арналған, қуат мәндері көрсетілген тақтайшадағы ақпарат негізінде EEC
92/75 стандарттарына сай берілген бағдарлама. Жуу нәтижесін жақсарту және қуатты
аз тұтыну үшін осы бағдарламаны орнатыңыз. Жуу бағдарламасының уақыты
ұзарады.
2) Осы цикл кезінде кірді баппен жуу үшін барабан баяу айналады. Барабан айналмай
тұрған сияқты немесе дұрыс айналмай тұрған сияқты көрінуі мүмкін. Бұл құрылғы үшін
қалыпты жағдай.
3) Айналдыру жылдамдығын орнатыңыз. Оның кірге сай келетініне жақсылап көз
жеткізіңіз. Егер Айналдырмау циклын орнатсаңыз, тек су төгу циклы ғана жұмыс
істейді.
4) Бу бағдарламасын кепкен кір үшін орнатқан кезде, цикл соңында кір дымқыл болуы
мүмкін. Кірді кептіріп алу үшін таза ауаға шамамен 10 минут қою керек. Бағдарлама
аяқталған кезде кірді барабаннан дереу алыңыз. Бу циклі аяқталғаннан кейін, кірді
бәрібір үтіктеу керек, бірақ ол жеңіл үтіктеледі!
5) Бу жануарлардың иістерін арылтпайды.
Бағдарлама опцияларының сәйкестігі
Бағдарлама
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ҚАЗАҚ
11
Бағдарлама
■
■
■
■
1) Айналдыру жылдамдығын орнатыңыз. Оның кірге сай келетініне жақсылап көз
жеткізіңіз. Егер Айналдырмау циклын орнатсаңыз, тек су төгу циклы ғана жұмыс
істейді.
5.2 Woolmark Apparel Care Көк
сертификаттаған, дегенмен бұл
компанияның талабы бойынша
«қолмен жуу» деген затбелгісі бар
заттарды, осы кір жуғыш машинаны
өндірушінің нұсқауларын сақтап жуу
керек. Киімді кептіру және басқа
нұсқауларды күтім көрсету белгісінен
қараңыз. M1230
Ұлыбританияда, Ирландияда, Гонконг
пен Индияда Woolmark белгісі сертификатталған сауда белгісі болып
табылады.
Woolmark компаниясы бұл машинаның
жүн матаны жуу бағдарламасын
6. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ
Осы кестеде жалпылама орташа мәндер көрсетілген. Әр түрлі
себептер деректердің өзгеруіне әкелуі мүмкін: кірдің мөлшері мен
түрі, судың және қоршаған ортаның температурасы.
Бағдарлама басталған кезде бейнебетте кірдің ең көп мөлшеріне
арналған бағдарламаның ұзақтығы көрсетіледі.
Жуу циклы кезінде бағдарлама ұзақтығы автоматты түрде
есептеледі және салынған кірдің салмағы кірдің ең көп мөлшерінен
аз болса барынша азаяды (мысалы, Мақта мата 60°C, кірдің ең көп
мөлшері 8 кг болса, онда бағдарлама ұзақтығы 2 сағаттан асады;
нақты салмақ 1 кг болса, бағдарлама ұзақтығы 1 сағатқа жетпейді).
Құрылғы бағдарламаның нақты уақытын есептеп тұрғанда
бейнебетте нүкте жыпылықтайды.
Бағдарламалар
Салма Қуат
қ (кг)
тұтыну
(кВт/сағ)
Суды
Бағдарламаның
пайдалану болжалды
(литр)
ұзақтығы (минут)
Мақта мата 60 °C
8
1.60
72
168
Мақта мата, үнемді 60 °C
бағдарламасы1)
8
1.06
55
248
12
www.electrolux.com
Бағдарламалар
Салма Қуат
қ (кг)
тұтыну
(кВт/сағ)
Суды
Бағдарламаның
пайдалану болжалды
(литр)
ұзақтығы (минут)
Мақта мата 40 °C
8
1.00
72
164
Синтетика 40 °C
4
0.60
50
110
Нәзік мата 40 °C
4
0.70
60
91
1.5
0.35
57
58
Жүн мата/Қолмен жуу 30
°C
1) 8 кг салмаққа арналған «Мақта мата, үнемді 60°C бағдарламасы» қуат мәндері
көрсетілген тақтайшадағы ақпарат негізінде EEC 92/75 стандарттарына сай берілген
бағдарлама.
Сөндіру режимі (Вт)
Қосулы режим (Вт)
0,30
0,30
Жоғарыда көрсетілген кестедегі ақпарат 2009/125/EО нұсқауын жүзеге асыру
үшін ЕО Комиссиясының 1015/2010 ережесіне сай берілген.
7. ФУНКЦИЯЛАР
Шаюды кідірту
7.1 Температура
Әдепкі температураны өзгерту үшін
осы параметрді орнатыңыз.
•
•
индикаторы = суық су.
Бейнебетте орнатылған температура
көрсетіледі.
•
7.2 Айналдыру
•
Осы функцияның көмегімен әдепкі
айналдыру жылдамдығын азайтуға
болады.
Бейнебетте орнатылған
жылдамдықтың индикаторы
көрсетіледі.
Қосымша айналдыру параметрлері:
Айналдырмау
•
•
•
•
Барлық айналдыру циклдарын алу
үшін осы параметрді орнатыңыз.
Бұл параметрді өте нәзік маталар
үшін орнатыңыз.
Кей жуу бағдарламаларында шаю
циклы көп су пайдаланады.
Бейнебетте
пайда болады.
индикаторы
Кірлер мыжылып қалмас үшін осы
параметрді орнатыңыз.
Жуу бағдарламасы аяқталғанда
барабан ішінде су тұрады. Кір
мыжылып қалмас үшін барабан
мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
Есік құлыпталып тұрады. Есікті ашу
үшін суды төгу керек.
Бейнебетте
болады.
индикаторы пайда
Суды төгу үшін
"Бағдарламаның соңы"
тарауын қараңыз.
Өте шуылсыз
•
•
•
•
Бұл параметрді барлық айналдыру
циклдарын ажыратып, кірді
шуылсыз режим бойынша жуу үшін
орнатыңыз.
Кей жуу бағдарламаларында шаю
циклы көп су пайдаланады.
Жуу бағдарламасы аяқталғанда
барабан ішінде су тұрады. Кір
мыжылып қалмас үшін барабан
мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
Есік құлыпталып тұрады. Есікті ашу
үшін суды төгу керек.
ҚАЗАҚ
индикаторы пайда
Суды төгу үшін
"Бағдарламаның соңы"
тарауын қараңыз.
7.3 Алғашқы жуу
Осы параметрдің көмегімен жуу
бағдарламасына алдын ала жуу
циклын қосуға болады.
Осы параметрді қатты кірлеген кірді
жуу үшін пайдаланыңыз.
Осы параметрді орнатқан кезде
бағдарламаның уақыты ұзарады.
Тиісті индикатор жанады.
7.7 Таймер
Жуу бағдарламасын орнатқан кезде
бейнебетте әдепкі уақыт көрсетіледі.
Бағдарламаның уақытын азайту
немесе көбейту үшін
түймешігін басыңыз.
Таймер функциясы кестеде
көрсетілген бағдарламаларда ғана
жұмыс істейді.
7.4 Тоқтата тұру
Осы параметрдің көмегімен
бағдарламаны 30 минуттан 20 сағатқа
дейін кешіктіріп бастауға болады.
2)
■
■
■
■
Бейнебетте тиісті индикатор пайда
болады.
■
■
7.5 Қосымша шаю
■
■
Осы параметрдің көмегімен жуу
бағдарламасына бірнеше шаю циклын
қосуға болады.
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
Бұл функцияны жуғыш заттарға
аллергиясы бар адамдар үшін және
суы тым тұщы жерлерде қолданыңыз.
Тиісті индикатор жанады.
7.6 Easy Iron (Жеңіл үтіктеу)
Құрылғы кір мыжылып қалмас үшін
абайлап жуады және айналдырады.
Құрылғы айналдыру жылдамдығын
азайтады, суды көбірек пайдаланады
және бағдарламаның уақытын кірдің
түріне лайықтап қолданады.
Тиісті индикатор жанады.
немесе
Мақта мата Эко
Бейнебетте
болады.
Индикатор
•
13
4)
1)
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■
■
■
■3)
■3)
■
■3)
1) Қол жетімді болса.
2) Ең қысқа: кірді жаңартуға арналған.
3) Бағдарламаның әдепкі уақыты.
4) Ең ұзақ: Бағдарламаның ұзақтығын
баяу көбейткен кезде пайдаланылатын
қуат мөлшері азаяды.
Оңтайландырылған қыздыру циклы
пайдаланылатын қуат мөлшерін
азайтады және ұзақ бағдарламаны
қолданғанда, жуу нәтижесі өзгермейді
(әсіресе қалыпты кірлеген кірлерде).
14
www.electrolux.com
8. ПАРАМЕТРЛЕР
8.1 Бала қауіпсіздігінің құралы
•
Осы функцияның көмегімен балалар
басқару панелімен ойнауға жол
бермейсіз.
8.3 Дыбыстық сигналдар
•
Осы функцияны іске қосу/ажырату
үшін
және
түймешіктерін
индикаторы жанғанша/
сөнгенше қатар басыңыз.
Осы функцияны іске қосу/ажырату
үшін
және
түймешіктерін
индикаторы жанғанша/сөнгенше
қатар басыңыз.
Дыбыстық сигналдар мына
жағдайларда қосылады:
•
•
Бағдарлама аяқталғанда.
Құрылғыда ақау бар кезде.
Мына параметрді қосуға болады:
Дыбыстық сигналдарды сөндіру/қосу
•
түймешігін басқаннан кейін:
функциялар мен бағдарлама тетігі
бұғатталады.
және
түймешіктерін 6
үшін
секунд қатар басыңыз.
•
түймешігін баспайынша:
құрылғы іске қосылмайды.
Егер дыбыстық
сигналдарды сөндірсеңіз,
олар құрылғыда ақау
пайда болған кезде қосыла
береді.
8.2 Тұрақты қосымша шаю
Осы функцияның көмегімен жаңа
бағдарлама орнатқан кезде қосымша
шаю циклі тұрақты орнатылып тұрады.
9. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН
1. Жуу циклының жуғыш затына
арналған бөлікке 2 литр су
құйыңыз.
Бұл су төгу жүйесін іске қосады.
2. Жуу циклына арналған бөлікке
шамалы жуғыш зат салыңыз.
3. Мақта матаға арналған
бағдарламаны орнатып, ең жоғары
температураға қойып ешбір кір
салмай жуыңыз.
Бұл цикл барабан мен машинаның
ішінде бар болуы мүмкін кірлердің
барлығын кетіреді.
10. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
10.1 Кірді салу
1. Құрылғының есігін ашыңыз
2. Кірді барабанға бір-бірден
салыңыз.
3. Кірлерді құрылғыға салар алдында
сілкілеңіз.
Барабанға тым көп кір салынбағанына
көз жеткізіңіз.
4. Есікті нығыздап жабыңыз.
ҚАЗАҚ
2. Жуғыш зат пен мата
жұмсартқышты бөліктерге
салыңыз.
3. Жуғыш зат үлестіргішті абайлап
жабыңыз
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Тығыздағыш пен есіктің
арасына ешбір кір
қыстырылып қалмағанына
көз жеткізіңіз. Су ағуы
немесе кірге нұқсан келуі
мүмкін.
10.2 Жуғыш зат пен
үстемелерді пайдалану
1. Жуғыш зат пен мата
жұмсартқышты өлшеп алыңыз.
10.3 Жуғыш зат салынатын бөліктер
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ!
Кір жуғыш машинаға арнайы жуғыш заттарды ғана пайдаланыңыз.
Жуғыш заттардың орамында көрсетілетін нұсқауларды әрқашан
орындаңыз.
Алдын ала жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.
Жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.
Сұйық үстемелерге арналған бөлік (мата жұмсартқыш,
крахмал).
Ұнтақ немесе сұйық жуғыш затқа арналған бөлгіш.
15
16
www.electrolux.com
10.4 Сұйық немесе ұнтақ
жуғыш зат
A
1.
2.
B
3.
4.
• A қалпы ұнтақ жуғыш затқа арналған (зауыттық бапталым).
• B - сұйық жуғыш затқа арналған.
Сұйық жуғыш затты пайдаланған кезде:
• Қоймалжың немесе қою сұйық жуғыш заттарды қолданбаңыз.
• Сұйық жуғыш затты ең жоғары деңгейден асырып салмаңыз.
• Алдын ала жуу циклын орнатпаңыз.
• Кешіктіріп бастау параметрін орнатпаңыз.
10.5 Құрылғыны іске қосу
Құрылғыны қосу немесе сөндіру үшін
түймешігін басыңыз. Құрылғы іске
қосылған кезде дыбыстық сигнал
естіледі.
10.6 Бағдарламаны орнату
1. Бағдарлама тетігін бұрап, жуу
бағдарламасын орнатыңыз:
• Тиісті бағдарламаның
индикаторы жанады.
•
индикаторы жыпылықтайды.
•
Бейнебетте Таймердің деңгейі,
бағдарламаның уақыты және
бағдарлама циклдарының
индикаторлары көрсетіледі.
2. Қажет болса, температураны,
айналдыру жылдамдығын, цикл
ұзақтығын өзгертіңіз немесе
қолжетімді параметрлерді
қосыңыз. Параметрді қосқан кезде
орнатылған параметрдің
индикаторы жанады.
Егер қате орнатып
қойсаңыз, бейнебетте
көрсетіледі.
ҚАЗАҚ
10.7 Кешіктіріп бастау
функциясы жоқ
бағдарламаны бастау
түймешігін басыңыз.
•
индикаторы жыпылықтауын
тоқтатып, жанған қалпы тұрады.
•
индикаторы
Бейнебетте
жыпылықтай бастайды.
Бағдарлама басталады да, есік
•
2.
•
•
•
Индикатор
бірнеше рет
жыпылықтағаннан
кейін дисплейде
ескерту хабары
пайда болса, есіктің
дұрыс
жабылмағанын
(толық ақпаратты
Ақаулықты түзету
тарауынан қараңыз)
көрсетеді.
Құрылғыға су құйылған кезде су
төгетін сорғы шамалы уақыт
жұмыс істейді.
Бағдарлама басталғаннан
кейін шамамен 15
минуттан кейін:
• Құрылғы
бағдарламаның
ұзақтығын автоматты
түрде кірдің ластану
деңгейіне сай келтіріп
реттейді.
• Бейнебетте жаңа мән
көрсетіледі.
10.8 Кешіктіріп бастау
функциясы бар
бағдарламаны бастау
1.
түймешігін бейнебетте
орнатқыңыз келген кешіктіріп
түймешігін басыңыз:
Құрылғы кері санай бастайды.
Есік бекітіледі, дисплейде
индикаторы пайда болады.
Егер индикатор
жыпылықтаса, есік бекітіліп
құлыпталып, дисплейде
индикаторы көрсетіледі.
Егер индикатор
жыпылықтаса, есік
бекітіліп жатыр.
17
бастау уақыты көрсетілгенше
қайта-қайта басыңыз.
Бейнебетте тиісті индикатор жанады.
•
бірнеше
жатыр. Индикатор
рет жыпылықтағаннан кейін
дисплейде ескерту хабары
пайда болса, есіктің дұрыс
жабылмағанын (толық
ақпаратты Ақаулықты түзету
тарауынан қараңыз) көрсетеді.
Кері санақ аяқталған кезде,
бағдарлама автоматты түрде
басталады.
Орнатылған кері санақ
мәнін
түймешігін
баспай тұрып болдырмауға
немесе өзгертуге болады.
Кешіктіріп бастау
функциясын болдырмау
үшін:
• Құрылғыны кідірту
үшін
түймешігін
басыңыз.
•
•
түймешігін
дисплейде ' пайда
болғанша басыңыз.
Бағдарламаны
дереу бастау үшін
түймешігін қайта
басыңыз.
10.9 Бағдарламаны кідірту
және параметрлерді өзгерту
Кей функцияларды ғана басталмай
тұрып өзгертуге болады.
1.
түймешігін басыңыз.
Индикатор жыпылықтайды.
2. Функцияларды өзгертіңіз.
түймешігін қайта басыңыз.
3.
Бағдарлама жалғасады.
18
www.electrolux.com
10.10 Жұмыс істеп тұрған
бағдарламаны болдырмау
1. Бағдарламаны біржола тоқтатып
құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін осы
түймешікті қайта басыңыз. Енді
жаңа жуу бағдарламасын орнатуға
болады.
Жаңа бағдарламаны
бастау алдында
құрылғының суы төгіледі.
Бұл жағдайда, жуғыш зат
үлестіргіште жуғыш заттың
әлі бар екеніне көз
жеткізіңіз, егер жоқ болса
қайтадан толтырыңыз.
10.11 Есікті ашу
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Егер барабанның ішіндегі
температура мен судың
деңгейі өте жоғары болса
және барабан әлі айналып
тұрса, есік ашылмайды.
Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау
жұмыс істеп тұрғанда, құрылғының
есігі бекітіліп, бейнебеттен
индикаторы көрсетіліп тұрады.
Бағдарлама немесе кешіктіріп
бастау режимі жұмыс істеп тұрғанда
құрылғыны ашу:
1. Құрылғыны кідірту үшін
түймешігін басыңыз.
2. Есік бұғаттаулы индикаторы
сөнгенше күтіңіз.
3. Есікті ашыңыз.
4. Есікті жауып,
түймешігін қайта
басыңыз.
Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау
функциясы жалғасады.
10.12 Бағдарламаның соңы
•
Құрылғы автоматты түрде
тоқтайды.
•
Дыбыстық сигналдар естіледі (егер
қосулы тұрса).
•
Бейнебетте
•
•
•
•
•
•
•
жанады.
индикаторы сөнеді.
Есік құлпының
индикаторы
сөнеді.
Есікті ашуға болады.
Құрылғыдан кірді алыңыз.
Барабанның бос екеніне көз
жеткізіңіз.
Судың шүмегін жабыңыз.
Құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
Зең және иіс пайда болмас үшін
есікті сәл ашып қойыңыз.
Жуу бағдарламасы аяқталды, бірақ
барабанда су тұр:
• Кір мыжылып қалмас үшін барабан
мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
•
•
Есік бұғаттаулы
индикаторы
жанып тұр. Есік құлыпталып
тұрады.
Есікті ашу үшін суды төгу керек.
Суды төгу үшін:
түймешігін басыңыз. Құрылғы
суды төгеді де, айналдыру кезеңін
орындайды.
2. Құрылғыны суды ғана төгетін етіп
1.
баптау үшін
параметрін
орнатыңыз. Қажет болса,
айналдыру жылдамдығын
азайтыңыз.
3. Бағдарлама аяқталып, есік
бекітпесінің индикаторы
сөнгенде есікті ашуға болады.
4. Құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
Құрылғы шамамен 18
сағаттан кейін суды
автоматты түрде төгеді
және айналдырады (Жүн
мата бағдарламаларынан
басқа бағдарламаларда).
ҚАЗАҚ
10.13 АВТ. Күту режимі
функциясы
АВТ. Күту режимі функциясы қуатты аз
қолдану үшін келесі жағдайларда
құрылғыны автоматты түрде сөндіреді:
•
•
19
Бейнебетте соңғы орнатылған
бағдарламаның соңы көрсетіледі.
Жаңа циклді орнату үшін
бағдарлама тетігін бұраңыз.
Аяқталған кезде барабан
ішінде су қалатын
функцияны таңдасаңыз,
АВТ. Күту режимі
функциясы суды төгу
қажет екенін ескерту үшін
құрылғыны сөндірмейді.
түймешігін басар
Құрылғыны
алдында 5 минут пайдаланбасаңыз.
Құрылғыны қайта іске қосу үшін
түймешігін басыңыз.
Жуу бағдарламасы аяқталғаннан
кейін 5 минут өткен соң
Құрылғыны қайта іске қосу үшін
түймешігін басыңыз.
11. АҚЫЛ-КЕҢЕС
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
11.1 Кір салу
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Кірді былай сұрыптаңыз: ақ, түрлітүсті, синтетика, нәзік және жүн
мата.
Кірдің затбелгісіндегі жуу
нұсқауларын орындаңыз.
Ақ және түрлі-түсті заттарды бірге
жумаңыз.
Кейбір түрлі-түсті заттарды алғаш
жуғанда бояуы шығуы мүмкін.
Оларды алғаш жуғанда бөлек жууға
кеңес береміз.
Жастық қаптарының түймесін
салып, тартпаларды тартып жауып,
ілгектер мен батырма
түймешіктерді салыңыз.
Белбеулерді байлаңыз.
Қалталарды босатып, оралған
заттарды ашыңыз.
Көп қабатты матадан жасалған, жүн
матадан жасалған немесе сурет
салынған киімдердің астарын
сыртына аударыңыз.
Қатты дақтарды кетіріңіз.
Өте кір дақтарды арнайы жуғыш
затпен жуыңыз.
Перделерді абайлап жуыңыз.
Ілгектерін алыңыз немесе
перделерді кір жуатын торға немесе
жастықтың тысына салыңыз.
•
•
Шашақтары бар немесе кесілген
жерлері бар заттарды құрылғыда
жумаңыз. Кішкене заттарды жуу
үшін (мысалы, сым өткізілген төс
тартқыш, белдіктер, колготкилер,
т.с.с.) кір жууға арналған торды
пайдаланыңыз.
Кір өте аз салынса, айналдыру
циклі кезінде теңгерімді сақтауға
қатысты мәселе орын алуы мүмкін.
Бұндай жағдай орын алса,
барабандағы кірді қолмен таратып,
қайта айналдыра бастаңыз.
11.2 Оңай кетпейтін дақтар
Кейбір дақтарды кетіру үшін су мен
жуғыш зат жеткіліксіз болады.
Бұндай дақтарды кірді құрылғыға
салмай тұрып тазалауды ұсынамыз.
Дақ кетіретін арнайы құралдар
болады. Дақ пен матаның түріне сай
келетін арнайы дақ кетіргішті
қолданыңыз.
11.3 Жуғыш заттар мен
үстемелер
•
Кір жуғыш машиналарға арналған
жуғыш заттар мен үстемелерді ғана
қолданыңыз:
– матаның барлық түрлеріне
арналған ұнтақ жуғыштар,
20
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
– нәзік мата (ең көбі 40 °C) мен
жүн тоқымаларға арналған
ұнтақ жуғыштар,
– матаның барлық түрлеріне не
тек жүн матаға арналған, төмен
температурада жуатын
бағдарламаларға (ең көбі 60 °C)
арналған сұйық жуғыш заттар.
Әр түрлі жуғыш заттарды
араластырмаңыз.
Қоршаған ортаға зиян келтірмеу
үшін жуғыш затты қажетті
мөлшерден артық пайдаланбаңыз.
Осы заттардың орамында
көрсетілетін нұсқауларды
орындаңыз.
Матаның түріне және түсіне,
бағдарламаның температурасы мен
кірдің деңгейіне сай келетін
құралдарды қолданыңыз.
Егер құрылғының жуғыш зат
үлестіргішінде мөлшерлегіш құрал
(жуғыш зат өндірушісі қамтамасыз
етеді) болмаса, мөлшерлегіш
шарикті қолданыңыз.
11.4 Қоршаған ортаға
қатысты ескерім
•
•
•
•
Жуу бағдарламасын кірді әрқашан
неғұрлым көп салғаннан кейін
бастаңыз.
Төмен температурада жуатын
бағдарламаны таңдаған кезде,
қажет болса дақ кетіргішті
қолданыңыз.
Жуғыш затты дұрыс мөлшерде
қолдану үшін, жергілікті су
жүйесіндегі судың кермектігін
тексеріңіз
11.5 Су кермектігі
Сіз тұратын жердегі су өте кермек
немесе орташа кермек болса, кір
жуғыш машинада су жұмсартқышты
қолдануды ұсынамыз. Суы тұщы
жерлерде су жұмсартқышты қолдану
қажет емес.
Жергілікті жердегі судың кермектігін
білу үшін су жүйесін басқару
мекемесіне хабарласыңыз.
Су жұмсартқышты дұрыс мөлшерлеп
пайдаланыңыз. Бұйымның орамында
көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
Қалыпты кірлеген кірді алдын ала
жуу циклі жоқ бағдарламаны
қолданып жуыңыз.
12. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
12.2 Қақты тазалау
12.1 Сыртын тазалау
Сіз тұратын жердегі су өте кермек
немесе орташа кермек болса, кір
жуғыш машинаға арналған қақ
тазалайтын құралды қолдануды
ұсынамыз.
Құрылғыны сабын мен жылы суды
ғана қолданып тазалаңыз. Барлық
беттерін әбден құрғатыңыз.
Барабанның ішін мезгіл-мезгіл
тексеріп, әк және тот бөлшектерінің
жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Спирт, еріткіш немесе
химиялық заттарды
қолданбаңыз.
Тот бөлшектерін тазалау үшін кір
жуғыш машиналарға арналған арнайы
құралдарды ғана пайдаланыңыз. Бұны
кір жумай тұрғанда орындаңыз.
Бұйымның орамында
көрсетілетін нұсқауларды
әрқашан орындаңыз.
ҚАЗАҚ
12.3 Тазалап жуу
21
12.4 Есік тығыздағышы
Төмен температура бағдарламаларын
қолданғанда барабанда шамалы
жуғыш зат қалып қоюы мүмкін.
Құрылғыға күтім көрсету үшін
уақытылы жуыңыз. Ол үшін:
•
•
Барабаннан кірді алыңыз.
Мақта мата жууға арналған
бағдарламаны, шамалы жуғыш зат
салып ең жоғары температураға
қойып орнатыңыз.
Тығыздағышты мезгіл-мезгіл тексеріп,
ішіндегі заттардың барлығын алыңыз.
12.5 Жуғыш зат үлестіргішін тазалау
1.
2.
1
2
3.
4.
12.6 Су төгетін түтіктегі сүзгіні тазалау
Құрылғыдағы су ыстық болса су төгу жүйесіндегі сүзгіні тазаламаңыз.
22
www.electrolux.com
1.
2.
2
1
1
2
1
3.
4.
1
5.
6.
1
7.
2
2
8.
1
2
ҚАЗАҚ
9.
2
1
12.7 Су құятын түтіктің және клапанның сүзгісін тазалау
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
12.8 Суды тосын жағдайда
төгу
Ақаулыққа байланысты құрылғы суды
төге алмайды.
Бұндай жағдай орын алса, 'Су төгетін
сүзгіні тазалау' тарауындағы (1) бастап
(9) дейінгі қадамдарды орындаңыз.
Қажет болса, сорғыны тазалаңыз.
Суды төтенше жағдайда төгетін
тәсілмен төккеннен кейін, су төгетін
жүйені қайта іске қосу керек:
1. Суды төтенше жағдайда төгетін
тәсілмен төккеннен кейін, су
төгетін жүйені қайта іске қосу
керек: Жуғыш зат үлестіргіштің
23
24
www.electrolux.com
негізгі жуу циклына арналған
бөлігіне 2 литр су құйыңыз.
2. Суды төгу үшін бағдарламаны
бастаңыз.
5. Су төгетін сорғы босаған кезде, су
құятын түтікті қайта орнына
қойыңыз.
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Құрылғыны қайта іске
қолданар алдында
температураның 0 °C
градустан жоғары екеніне
көз жеткізіңіз.
Төмен температураға
байланысты орын алған
ақауларға өндіруші
жауапкершілік көтермейді.
12.9 Мұздап кетуден сақтау
Құрылғы температурасы 0° градустан
төмен түсетін жерге орнатылса, су
құятын түтіктегі және су төгетін
сорғыдағы қалдық суды төгіңіз.
1. Ашаны розеткадан суырып
алыңыз.
2. Судың шүмегін жабыңыз.
3. Су құятын түтіктің екі ұшын ыдысқа
салып, түтіктегі суды ағызыңыз.
4. Су төгетін сорғыны босатыңыз.
Суды төтнше жағдайда төгу
қадамдарын қараңыз.
13. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
Егер құрылғыға көп зат
салынған болса,
барабаннан кейбір
заттарды алыңыз және/
немесе есікті басып
тұрып, Start/Pause
(Бастау/Үзіліс)
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
13.1 Кіріспе
Құрылғы жұмыс істей бастамайды
немесе жұмыс істеп тұрып тоқтап
қалады.
түймешігін
индикаторы
жыпылықтауын
тоқтатқанша (төмендегі
суретті қараңыз) қатар
түртіңіз.
Алдымен ақаулықты түзету жолын
іздеңіз (кестеге қараңыз). Әйтпесе
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Кейбір ақаулықтарда дыбыстық
сигналдар қосылады және
бейнебетте ескерту коды пайда
болады:
•
•
•
- Құрылғыға су дұрыс
құйылмай тұр.
тұр.
- Құрылғының суы төгілмей
- Құрылғының есігі ашық
немесе дұрыс жабылмаған. Есікті
тексеріңіз!
•
- Электр желісі тұрақты емес.
Электр желісі тұрақтанғанша күтіңіз.
•
- Құрылғының электронды
элементтерінің арасында байланыс
жоқ. Сөндіріңіз де, қайта қосыңыз.
ҚАЗАҚ
25
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Тексеріп көру алдында
құрылғыны тоқтан
ажыратыңыз.
13.2 Ықтимал ақаулықтар
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Бағдарлама
басталмай тұр.
Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышқа зақым
келмегеніне көз жеткізіңіз.
Бастау/Үзіліс түймешігінің басылғанына көз жеткізіңіз.
Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұрса,
оны ажыратыңыз не кері санақ аяқталғанша күтіңіз.
Егер Бала қауіпсіздігінің құралы қосулы тұрса, оны
ажыратыңыз.
Құрылғыға су дұрыс
құйылмай тұр.
Су шүмегінің ашық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сумен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының өте
төмен емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты
жергілікті су ресурстары мекемесіне хабарласып
алыңыз.
Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің сүзгісі мен клапанның сүзгілерінің
бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. "Күту менен тазалау"
тарауын қараңыз.
Су құятын түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің дұрыс орнатылғанын көз жеткізіңіз.
Құрылғыға су
құйылмайды және
дереу төгіледі.
Су төгетін түтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Түтік өте төмен болуы мүмкін.
Құрылғы суы
сарқылмай тұр.
Раковина түтікшесінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз. Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту менен
тазалау" тарауын қараңыз.
26
www.electrolux.com
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Су төгетін түтіктің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
Егер су төгетін циклы жоқ бағдарлама орнатылып
тұрса, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.
Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын функцияны
таңдасаңыз, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.
Айналдыру циклы
жұмыс істемейді
немесе жуу циклы
әдеттегіден ұзаққа
созылады.
Айналдыру бағдарламасын орнатыңыз.
Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз. Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту менен
тазалау" тарауын қараңыз.
Бұндай жағдай орын алса, барабандағы кірді қолмен
таратып, айналдыру циклін қайта бастаңыз. Бұл мәселе
теңгерімге байланысты болуы мүмкін.
Еденге су аққан.
Су түтіктерінің жалғастырғыштарының берік екеніне
және су ағып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің еш жерінің бүлінбегеніне көз
жеткізіңіз.
Дұрыс жуғыш заттың дұрыс мөлшерде
пайдаланылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғының есігін
аша алмадыңыз.
Жуу бағдарламасының аяқталғанына көз жеткізіңіз.
Барабанның ішінде су бар болса, су төгу немесе
айналдыру бағдарламасын орнатыңыз.
Құрылғыға тоқ келіп тұрғанына көз жеткізіңіз.
Бұл мәселе құрылғының жұмыс істемей қалуына
байланысты болуы мүмкін. Уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз. Егер есікті ашу қажет
болса, «Есікті төтенше жағдайда ашу» тарауын мұқият
оқыңыз.
Құрылғыдан тосын
шуыл шығады.
Құрылғы деңгейінің дұрыс реттелгеніне көз жеткізіңіз.
"Орнату" тарауын қараңыз.
Орам материалдарының және/немесе тасымал
болттарының алынғанына көз жеткізіңіз. "Орнату"
тарауын қараңыз.
Барабанға көбірек кір қосып салыңыз. Кір тым аз
салынған болуы мүмкін.
ҚАЗАҚ
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Цикл көрсетілген
уақыттан қысқарақ.
Құрылғы кірдің салмағына қарай жаңа уақытты
есептейді. "Пайдалану көлемі" тарауын қараңыз.
Цикл көрсетілген
уақыттан ұзағырақ.
Теңгерімі жоқ кір уақытты ұзартады. Бұл құрылғы үшін
қалыпты жағдай.
Жуу нәтижелері
қанағаттанарлық
емес.
Жуғыш заттың мөлшерін көбейтіңіз немесе басқа
жуғыш затты пайдаланыңыз.
27
Оңай жуылмайтын дақтарды арнайы жуғыш заттарды
пайдаланып, кір жумай тұрып тазалаңыз.
Температураның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Кірдің салмағын азайтыңыз.
Функцияны орната
алмадыңыз.
Қажет түймешік(тер)дің ғана басылғанына көз жеткізіңіз.
Тексеріп болғаннан кейін құрылғыны іске қосыңыз. Бағдарлама үзілген жерінен бастап
жалғасады.
Ақаулық қайта орын алса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Бейнебетте басқа ақаулық кодтары көрсетілсе. Құрылғыны сөндіріңіз де, іске қосыңыз.
Ақаулық жалғаса берсе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
14. ЕСІКТІ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙДА АШУ
Егер тоқ сөніп немесе құрылғы жұмыс
істемей қалса, құрылғының есігі
бекітулі тұрады. Тоқ қайта қосылғанда
жуу бағдарламасы жалғасады. Егер
құрылғы істемей қалғанда есігі бекітулі
қалса, оны төтенше жағдайда ашу
функциясымен ашуға болады.
Есікті ашу алдында:
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Судың температурасы
мен кірдің ыстық емес
екеніне көз жеткізіңіз.
Егер қажет болса,
салқындағанша күтіңіз.
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Барабанның айналмай
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Егер қажет болса,
барабан айналмай
тоқтағанша күтіңіз.
Барабан ішіндегі судың
деңгейінің өте жоғары
емес екеніне көз
жеткізіңіз. Егер қажет
болса, төтенше жағдайда
төгу тәсілімен төгіңіз
(«Күту менен тазалау»
тарауының «Суды
төтенше жағдайда төгу»
тармағын қараңыз).
Есікті ашу үшін төмендегі әрекетті
орындаңыз:
1. Құрылғыны сөндіру үшін On/Off
түймешігін басыңыз.
2. Ашаны розеткадан суырып
алыңыз.
3. Сүзгі қалқанын ашыңыз.
4. Төтенше жағдайда құлыпты ашу
тетігін төмен басып тұрып, құрылғы
есігін ашыңыз.
28
www.electrolux.com
5. Кірді алып, содан кейін
құрылғының есігін жабыңыз.
6. Сүзгіні қалқанын жабыңыз.
15. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК
Өлшемі
Ені / Биіктігі / Тереңдігі/ 600 мм/ 850 мм/ 605 мм/ 639 мм
Жалпы тереңдігі
Электртоғына қосу
Кернеу
Жалпы қуат
Сақтандырғыш
Жиілік
230 В
2200 Вт
10 A
50 Гц
Төмен кернеумен жұмыс істейтін және
ылғалға қарсы қорғалмаған жерлерден басқа
жерлердің барлығы қатты заттар және
ылғалдың кіруіне жол бермейтін қорғаныс
қабатымен қорғалған
IPX4
Құйылатын судың
қысымы
0,5 бар (0,05 MПa)
8 бар (0,8 MПa)
Ең азы
Ең көбі
Суық су
Құйылатын су 1)
Ең үлкен салмақ
Мақта мата
8 кг
Қуат тиімділігінің класы
A+++
Айналдыру
жылдамдығы
1400 мин/айн
Ең көбі
1) Су құятын түтікті 3/4'' бұрандалы су шүмегіне қосыңыз.
15.1 Қосымша техникалық деректер
Логотип
ELECTROLUX
Дистрибьютор атауы
Electrolux Lehel Kft
1142 Будапешт
Erzsébet kir.né útja 87
Үлгінің атауы
EWF 1486 GDW2
Өлшем бірлігі
ҚАЗАҚ
Қуат сыныбы
(A-дан бастап D шкаласына
дейін, бұл жерде A - ең тиімді
және D - тиімділігі ең төмен)
A+++
Жуу өнімділігі
(A-дан бастап G шкаласына
дейін, бұл жерде A - ең
қарқынды және G - қарқыны ең
төмен)
A
Айналдырып кептіру
қарқыны
(A-дан бастап G шкаласына
дейін, бұл жерде A - ең жақсы
және G - ең нашар)
B
Қалдық ылғалдылық
%
52
Ең үлкен айналдыру
жылдамдығы
айн/мин
1400
Жуылатын кірдің салмағы
кг
8
Жыл бойы пайдаланылатын кВт/сағ
қуаттың орташа мәні1)
187
Жыл бойы пайдаланылатын литр
судың орташа мәні
11099
Қалыпты 60° C мақта мата
бағдарламасы
пайдаланылғанда жуу
шуылы
дБ/A
51
Қалыпты 60° C мақта мата
бағдарламасы
пайдаланылғанда
айналдыру шуылы
дБ/A
79
29
1)
1) EN60456 стандартына сай.
16. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
30
www.electrolux.com
СОДЕРЖАНИЕ
1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...............................................32
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ................................................................. 33
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ................................................................................... 35
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ................................................................................. 36
5. ПРОГРАММЫ ................................................................................................. 37
6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ..................................................................... 40
7. РЕЖИМЫ......................................................................................................... 41
8. ПАРАМЕТРЫ...................................................................................................43
9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ........................................................44
10. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ............................................................ 44
11. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ...................................................................................49
12. УХОД И ОЧИСТКА........................................................................................ 50
13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..........................................54
14. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ.......................................................57
15. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ............................................................................ 58
МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие,
за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.
Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о Вас. Поэтому когда бы
Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты всегда
будут превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте Вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по
эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о
техническом обслуживании:
www.electrolux.com
Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.registerelectrolux.com
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую
информацию: модель, код изделия (PNC), серийный номер.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по охране окружающей среды
РУССКИЙ
Право на изменения сохраняется.
31
32
1.
www.electrolux.com
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с приложенным
руководством. Производитель не несет
ответственность за травмы и повреждения,
полученные/вызванные неправильной установкой и
эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное
руководство было у Вас под рукой на протяжении
всего срока службы прибора.
1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
•
•
•
•
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми
старше 8 лет и лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными
способностями и с недостаточным опытом или
знаниями только при условии нахождения под
присмотром лица, отвечающего за их
безопасность, или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать электроприбор и
дающих им представление об опасности,
сопряженной с его эксплуатацией.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Детям младше 3 лет запрещается находиться
рядом с прибором, если за ними не
обеспечивается постоянный надзор взрослых.
Храните все упаковочные материалы вне
досягаемости детей.
Храните все средства для стирки вне
досягаемости детей.
Не подпускайте детей и домашних животных к
прибору, когда его дверца открыта.
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание не должно производиться детьми
без присмотра.
РУССКИЙ
33
1.2 Общие правила техники безопасности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не изменяйте параметры данного прибора.
Соблюдайте максимально допустимую загрузку в 8
кг (см. Главу «Таблица программ»).
Рабочее давление воды (минимальное и
максимальное) должно находиться в пределах 0,5
бар (0,05 МПа) и 8 бар (0,8 МПа).
Вентиляционные отверстия в днище (если они
предусмотрены конструкцией) не должны
перекрываться ковровым покрытием.
При подключении прибора к водопроводу должны
использоваться новые поставляемые с ним
комплекты шлангов. Использовать старые
комплекты шлангов нельзя.
В случае повреждения шнура питания во
избежание несчастного случая он должен быть
заменен изготовителем, авторизованным
сервисным центром или специалистом с
равнозначной квалификацией.
Перед выполнением операций по чистке и уходу
выключите прибор и извлеките вилку сетевого
шнура из розетки.
Не используйте для очистки прибора подаваемую
под давлением воду или пар.
Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой.
Используйте только нейтральные моющие
средства. Не используйте абразивные средства,
царапающие губки, растворители или
металлические предметы.
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
•
•
Удалите всю упаковку и вывинтите
транспортировочные болты.
Сохраните транспортировочные
болты. Перед следующим
перемещением прибора Вам будет
необходимо заблокировать
барабан.
•
•
Прибор имеет большой вес: не
забывайте о мерах
предосторожности при его
перемещении. Обязательно
используйте защитные перчатки.
Не устанавливайте и не
подключайте прибор, если он имеет
повреждения.
34
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Следуйте приложенным к прибору
инструкциям по его установке.
Не устанавливайте и не
эксплуатируйте прибор в
помещениях с температурой ниже
0°C или в местах, где он может
оказаться под действием
атмосферных условий.
Убедитесь, что пол на месте
установки прибора ровный,
прочный, чистый и не боится
нагрева.
Убедитесь, что между днищем
прибора и полом имеется
достаточная вентиляция.
Для обеспечения необходимого
пространства между прибором и
ковровым покрытием отрегулируйте
высоту ножек прибора.
Не устанавливайте прибор там, где
его дверцу будет невозможно
полностью открыть.
2.2 Подключение к
электросети
•
•
•
•
•
•
•
•
Прибор должен быть заземлен.
Включайте прибор только в
установленную надлежащим
образом электророзетку с
защитным контактом.
Убедитесь, что параметры
электропитания, указанные на
табличке с техническими данными,
соответствуют параметрам
электросети. В противном случае
вызовите электрика.
Не пользуйтесь тройниками и
удлинителями.
Следите за тем, чтобы не
повредить вилку и сетевой кабель.
В случае необходимости замены
сетевого шнура она должна быть
выполнена нашим авторизованным
сервисным центром.
Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только во конце установки
прибора. Убедитесь, что после
установки имеется доступ к вилке.
Не беритесь за кабель
электропитания или за его вилку
мокрыми руками.
Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
•
•
электропитания. Всегда беритесь
за саму вилку.
Только для Великобритании и
Ирландии: Прибор оснащен вилкой,
рассчитанной на ток 13 А. При
замене предохранителя в вилке
электропитания следует
использовать предохранитель
номиналом 13 А ASTA (BS 1362).
Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.
2.3 Подключение к
водопроводу
•
•
•
Следите за тем, чтобы не
повредить шланги для воды.
Перед подключением прибора к
новым или давно не
использовавшимся трубам дайте
воде стечь, пока она не станет
чистой.
Перед первым использованием
прибора убедитесь в отсутствии
протечек.
2.4 Эксплуатация
ВНИМАНИЕ!
Существует риск травмы,
поражения электрическим
током, пожара, получения
ожогов или повреждения
прибора.
•
•
•
•
•
Используйте прибор только в
жилых помещениях.
Следуйте правилам по
безопасному обращению,
приведенным на упаковке моющего
средства.
Не кладите на прибор, рядом с ним
или внутрь него
легковоспламеняющиеся
материалы или изделия,
пропитанные
легковоспламеняющимися
веществами.
Удостоверьтесь, что из белья
извлечены все металлические
предметы.
Не помещайте под прибор
контейнер для сбора воды на
случай возможной ее протечки.
Чтобы узнать, какие
РУССКИЙ
•
дополнительные принадлежности
могут использоваться с Вашим
прибором, обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
Не прикасайтесь к стеклянной
части дверцы во время работы
программы. Дверца может быть
горячей.
•
•
2.6 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы или удушья.
•
•
•
2.5 Сервис
35
Для ремонта прибора обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
Применяйте только оригинальные
запасные части.
Отключите прибор от электросети.
Отрежьте и утилизируйте кабель
электропитания.
Удалите защелку дверцы, чтобы
предотвратить риск ее запирания
при попадании внутрь прибора
детей и домашних животных.
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
3.1 Обзор прибора
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Верхняя панель
Дозатор моющего средства
Панель управления
Рукоятка дверцы
Табличка с техническими данными
Фильтр сливного насоса
Ножки для выравнивания прибора
5
6
7
3.2 Набор крепежных
накладок (4055171146)
Имеется в продаже в ближайшем
авторизованном магазине.
При установке прибора на цоколе
закрепите прибор крепежными
накладками.
Внимательно прочитайте инструкцию,
прилагаемую к данной
дополнительной принадлежности.
36
www.electrolux.com
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
4.1 Описание панели управления
1
2
3
4
5
6
Cottons
Cottons
Synthetics
Cottons Eco
7
Synthetics
Refresh
Prewash Delay Start
Temperature
Delicates
14 Min.
Sports
8
Duvet
9
Jeans
Spin/Drain
Rinse
On/Off
скорости отжима
TimeManager
Start/Pause
11
10
8 Сенсорное поле дополнительного
полоскания
(Доп. полоскание)
9 Сенсорное поле легкой глажки
1 Кнопка «Вкл/Выкл»
(On/Off)
2 Селектор программ
3 Сенсорное поле снижения
(Легкая глажка)
(Отжим)
4 Сенсорное поле температуры
(Температура)
5 Дисплей
6 Сенсорное поле предварительной
стирки
стирка)
Easy Iron Extra rinse
Spin
Wool/Handwash
10 Сенсорное поле «Пуск/Пауза»
(Пуск/Пауза)
11 Сенсорные поля Менеджера
времени
(Time Manager)
(Предварительная
7 Сенсорное поле отсрочки пуска
(Отсрочка пуска)
4.2 Дисплей
A
B
C
D
A) Область температуры:
: индикатор температуры
: индикатор холодной воды
B)
: индикатор Менеджера
времени.
C) Область отображения времени:
•
G
F
E
: продолжительность
программы
•
: отсрочка пуска
•
: коды ошибок
•
: сообщение об ошибке
РУССКИЙ
•
работа программы
завершена.
D)
: индикатор функции «Защита от
детей».
E) Индикаторы стирки:
•
: этап стирки
•
: этап полоскания
•
37
F) Область отжима:
: этап отжима
•
: этап обработки паром
•
: постоянная функция
дополнительного полоскания.
G)
•
: индикатор скорости
отжима
•
: индикатор стирки без
отжима
•
: индикатор остановки
полоскания
•
: индикатор сверхтихого
режима.
: индикатор блокирования
дверцы
5. ПРОГРАММЫ
5.1 Таблица программ
Программа
Диапазон
температур
Максима Описание программы
льная
(Тип загрузки и степень загрязненности)
загрузка
Максима
льная
скорость
отжима
Программы стирки
Хлопок
90°С – Стирка в
холодной воде
8 кг
1400
об/мин
Белый и цветной хлопок. Обычное и
легкое загрязнение.
Хлопок Эконом1) 8 кг
1400
60°C – 40°C
об/мин
Белый и нелиняющий цветной хлопок.
Обычная загрязненность.
Энергопотребление при этом уменьшается,
а продолжительность программы стирки
увеличивается.
Синтетика
60°C – Стирка в
холодной воде
4 кг
1200
об/мин
Изделия из синтетических или смесовых
тканей. Обычная загрязненность.
Деликатные ткани
40°C – Стирка в
холодной воде
4 кг
1200
об/мин
Ткани, требующие бережного обращения,
например, из акрила, вискозы и
полиэстра. Обычное загрязнение.
Шерсть/Ручная
стирка
40°C – Стирка в
холодной воде
1.5 кг
1200
об/мин
Для шерстяных изделий, пригодных для
машинной стирки, а также для
шерстяных изделий, подлежащих ручной
стирке, и изделий из тканей, требующих
бережного обращения, имеющих на
этикетке символ «Ручная стирка».2)
38
www.electrolux.com
Программа
Диапазон
температур
Максима Описание программы
льная
(Тип загрузки и степень загрязненности)
загрузка
Максима
льная
скорость
отжима
Джинсы
60°C – Стирка в
холодной воде
8 кг
1200
об/мин
Джинсовые и вязаные изделия. Также
изделия темных цветов.
Ополаскивание
8 кг
1400
об/мин
Полоскание и отжим белья. Все ткани.
Отжим/Слив3)
8 кг
1400
об/мин
Отжим белья и слива воды из барабана.
Все ткани.
Одеяло
60°C – 30°C
3 кг
800
об/мин
Специальная программа для стирки одного
одеяла из синтетики, стеганого или
пухового одеяла, покрывала и т.д.
Спортивное
30°C
2.5 кг
800
об/мин
Синтетические изделия и вещи,
требующие бережного обращения. Вещи
с незначительной степенью загрязнения и
вещи, которые требуется освежить.
14 мин.
1.5 кг
800
об/мин
Изделия из синтетических и смесовых
тканей. Легкое загрязнение и стирка
одежды, которую требуется только
освежить.
30°C
Программы обработки паром4)
Пар можно использовать с сухой, выстиранной одеждой или одеждой, которая
была надета один раз. Эти программы могут уменьшить складки и запахи и
сделать ткань мягче.
Не используйте какие бы то ни было средства для стирки. При необходимости
удалите загрязнения с помощью стирки или локального выведения пятен.
При работе программ с использованием пара гигиенической обработки вещей
не происходит.
Не используйте паровую программу со следующими типами белья:
•
•
одежда, на этикетке которой не указано, что она пригодна для барабанной
сушки;
одежда с пластиковой, металлической, деревянной или аналогичной
фурнитурой.
РУССКИЙ
Программа
Диапазон
температур
40°C
40°C
40°C
39
Максима Описание программы
льная
(Тип загрузки и степень загрязненности)
загрузка
Максима
льная
скорость
отжима
Освежить
1,5 кг
Программа обработки паром для хлопка и
синтетических тканей. Данный цикл
используется, чтобы избавить белье от
запахов.5)
Синтетика
1,5 кг
Программа обработки паром изделий из
синтетики. Данный этап помогает
избавиться от складок на одежде.
Хлопок
1,5 кг
Паровая программа для хлопка. Данный
этап помогает избавиться от складок на
одежде.
1) Энергосберегающая программа для хлопка. Программа с температурой 60°C и
загрузкой 8 кг является эталонной программой для расчета данных, указанных на
табличке энергопотребления в соответствии со стандартом EEC 92/75. Выбор этой
программы обеспечивает хорошие результаты стирки и уменьшает потребление
электроэнергии. Продолжительность программы стирки при этом увеличивается.
2) В ходе этого цикла барабан медленно вращается, обеспечивая щадящую стирку.
Может показаться, что барабан не вращается или вращается ненадлежащим
образом. Такое поведение прибора является нормой.
3) Задайте скорость отжима. Удостоверьтесь, что она соответствует типу белья. При
выборе режима «Без отжима» доступен только этап слива.
4) При выборе программы «Пар» для обработки сухого белья по окончании цикла
белье может быть влажным. Рекомендуется оставить белье на воздухе примерно на
10 минут для испарения остатков влаги. По завершении программы быстро извлеките
белье из барабана. По окончании цикла отпаривания одежду, возможно, все равно
придется погладить, но для этого потребуется меньше усилий.
5) Пар не удаляет запахи от животных.
Совместимость программных режимов
Программа
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
40
www.electrolux.com
Программа
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Задайте скорость отжима. Удостоверьтесь, что она соответствует типу белья. При
выборе режима «Без отжима» доступен только этап слива.
5.2 Woolmark Apparel Care Синий
Компания Вулмарк (Woolmark)
одобрила применение используемой в
данной машине программы стирки
шерстяных изделий с этикеткой
«ручная стирка» при условии
выполнения стирки в соответствии с
указаниями производителя данной
стиральной машины. Следуйте
указаниям по сушке изделия,
приведенным на его этикетке, а также
другим инструкциям по уходу за
бельем. M1230
Символ Woolmark является
сертификационным товарным знаком
в Великобритании, Ирландии,
Гонконге и Индии.
6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Приведенные в таблице данные являются ориентировочными. Они
могут меняться в зависимости от количества и типа белья,
температуры воды и окружающей температуры.
При запуске программы на дисплее отображается
продолжительность программы с учетом максимальной загрузки.
В ходе этапа стирки продолжительность программы вычисляется
автоматически; она может значительно уменьшиться, если загрузка
ниже максимальной (например, для программы Хлопок 60°C при
максимальной загрузке в 8 кг продолжительность программы
превышает 2 часа, в то время как при фактической загрузке в 1 кг
продолжительность программы не превысит одного часа).
В то время как прибор вычисляет фактическую продолжительность
программы, на дисплее мигает точка.
РУССКИЙ
Программы
Загруз Потребл Потреблен
ка (кг) ение
ие воды (в
электроэ литрах)
нергии
(кВт·ч)
41
Приблизительная
продолжительнос
ть программы (в
минутах)
Хлопок 60°С
8
1.60
72
168
«Энергосберегающая
программа для хлопка»
при 60°C 1)
8
1.06
55
248
Хлопок 40°С
8
1.00
72
164
Синтетика 40°С
4
0.60
50
110
Деликатные ткани, 40°C
4
0.70
60
91
Шерсть / Ручная стирка
30°C
1.5
0.35
57
58
1) «Энергосберегающая программа для хлопка» при 60°C и загрузке 8 кг является
эталонной программой для расчета данных, указанных на табличке
энергопотребления в соответствии со стандартом EEC 92/75.
В отключенном состоянии (Вт)
При оставлении во включенном
состоянии (Вт)
0,30
0,30
Информация, приведенная в таблице выше, соответствует постановлению
еврокомиссии ЕС 1015/2010 введении в действие директивы 2009/125/EC.
7. РЕЖИМЫ
7.1 Температура
•
Используйте эту функцию для
изменения температуры по
умолчанию.
•
Индикатор
•
= холодная вода.
Используйте эту функцию для
пропуска всех фаз отжима.
Используйте для очень деликатных
тканей.
Для некоторых программ стирки на
этапе полоскания используется
больший объем воды.
На дисплее отображается
На дисплее отобразится текущая
температура.
•
7.2 Отжим
Остановка с водой в баке
С помощью этой функции можно
уменьшить скорость отжима по
умолчанию.
На дисплее отобразится индикатор
заданной скорости.
Дополнительные функции отжима:
Без отжима
индикатор
•
•
.
Используйте эту функцию для
предотвращения образования
складок на белье.
Программа стирки останавливается
с водой в барабане. Барабан
регулярно совершает вращения
для предотвращения образования
складок на белье.
www.electrolux.com
•
Дверца остается заблокированной.
Чтобы открыть дверцу, необходимо
слить воду.
На дисплее отображается
индикатор
.
Для слива воды см. Главу
«По окончании
программы».
Очень тихая
•
•
•
•
•
Используйте эту функцию, чтобы
пропустить все фазы отжима и
выполнить бесшумную стирку.
Для некоторых программ стирки на
этапе полоскания используется
больший объем воды.
Программа стирки останавливается
с водой в барабане. Барабан
регулярно совершает вращения
для предотвращения образования
складок на белье.
Дверца остается заблокированной.
Чтобы открыть дверцу, необходимо
слить воду.
На дисплее отображается
индикатор
.
Для слива воды см. Главу
«По окончании
программы».
7.3 Предварительная стирка
С помощью этой функции можно
добавить в программу стирки фазу
предварительной стирки.
Рекомендуется использовать данную
функцию для стирки
сильнозагрязненного белья.
При использовании этой функции
продолжительность программы
увеличивается.
Загорится соответствующий
индикатор.
На дисплее отображается
соответствующий индикатор.
7.5 Доп. полоскание
С помощью этой функции можно
добавить в программу стирки фазу
дополнительного полоскания.
Используйте данную функцию в
случае аллергии на средства для
стирки или, если вода в вашем
регионе отличается мягкостью.
Загорится соответствующий
индикатор.
7.6 Легкая глажка
Прибор тщательно стирает и
отжимает белье для предотвращения
образования складок.
Прибор уменьшает скорость отжима,
использует больше воды и адаптирует
продолжительность программы к типу
белья.
Загорится соответствующий
индикатор.
7.7 Менеджер времени
При выборе программы стирки на
дисплее отображается ее
продолжительность по умолчанию.
Нажмите
или , чтобы уменьшить
или увеличить продолжительность
программы.
Менеджер времени может
использоваться только с программами
в таблице.
Хлопок Эконом
•
Индикатор
42
7.4 Отсрочка пуска
С помощью этой функции можно
отложить запуск программы на период
от 30 минут до 20 часов.
2)
■
■
■
■
1)
1)
■
■
■
■
Индикатор
Хлопок Эконом
РУССКИЙ
4)
■
■
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
1)
43
1)
■
■
■
■
■
■
■3)
■
■
■
■3)
■3)
■
■3)
1) Если имеется в наличии.
2) Самая быстрая: для освежения белья.
3) Продолжительность программы по
умолчанию.
4) Наиболее длительная: постепенное
увеличение продолжительности
программы уменьшает
энергопотребление. Оптимизирование
этапа нагрева бережет электроэнергию,
а увеличение продолжительности
работы обеспечивает идентичные
результаты стирки (особенно в случае
обычного загрязнения).
8. ПАРАМЕТРЫ
8.1 Защита от детей
С помощью этой функции можно
заблокировать панель управления от
детей.
•
Чтобы включить/выключить эту
функцию, одновременно нажмите и
и
до тех пор,
удерживайте
пока не загорится/отключится
индикатор
.
Можно включить эту функцию:
•
После нажатия
: селектор
программ и функций блокируются.
•
До нажатия кнопки
: в этом
случае прибор будет нельзя
запустить.
8.2 Постоянное
дополнительное полоскание
С помощью этой функции можно
включить постоянное дополнительное
полоскание при установке новой
программы.
•
Чтобы включить/выключить эту
функцию, одновременно нажмите и
удерживайте
и
до тех пор,
44
www.electrolux.com
пока не загорится/отключится
Чтобы включить/отключить
индикатор
звуковые сигналы, нажимайте
.
8.3 Звуковая сигнализация
Звуковые сигналы подаются в
следующих случаях:
•
•
Работа программы завершена.
В случае неисправности прибора.
и
одновременно - в течение 6 секунд.
При обнаружении
неисправности звуковые
сигналы будут подаваться
даже в случае их
отключения.
9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Залейте 2 литра воды в отсек
моющего средства для этапа
стирки.
При этом активируется система слива.
2. Поместите небольшое количество
моющего средства в отсек для
этапа стирки.
3. Не загружая в прибор одежды,
выберите и запустите программу
для стирки изделий из хлопка на
максимальной температуре.
Эта процедура удалит из барабана и
бака любые загрязнения.
10. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
10.1 Загрузка белья
1. Откройте дверцу прибора.
2. Поместите белье в барабан по
одной вещи за раз.
3. Перед загрузкой встряхните
каждое загружаемое изделие.
Не превышайте норму загрузки при
укладке белья в барабан.
4. Плотно закройте дверцу.
ОСТОРОЖНО!
Убедитесь, что белье не
зажато между
уплотнением и дверцей.
Это может привести к
протечке или повреждению
белья.
10.2 Добавление средства
для стирки и добавок
1. Отмерьте количество средства для
стирки и кондиционера для ткани.
2. Поместите в отделения моющее
средство и кондиционер для
белья.
3. Осторожно закройте отсек
средства для стирки.
РУССКИЙ
10.3 Отделения дозатора моющих средств
ОСТОРОЖНО!
Используйте только моющие средства для стиральных машин.
Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке средств для
стирки.
Отсек средства для стирки, используемого на этапе
предварительной стирки.
Отсек средства для стирки, используемого на этапе стирки.
Отделение для жидких добавок (кондиционера для тканей,
средства для подкрахмаливания).
Заслонка для порошкового или жидкого средства для стирки.
10.4 Жидкое или порошковое
средство для стирки.
A
1.
2.
B
3.
4.
45
46
www.electrolux.com
•
•
Положение A для стирального порошка (заводская настройка).
Положение B для жидкого средства для стирки.
При использовании жидкого средства для стирки:
• Не используйте гелеобразные или густые жидкие средства для
стирки.
• Не превышайте максимальный уровень жидкого средства для
стирки.
• Не используйте этап предварительной стирки.
• Не используйте функцию отсрочки пуска.
10.5 Включение прибора
•
Нажмите кнопку
для включения или
отключения прибора. При включении
прибора выдается звуковой сигнал.
появляется индикатор
индикатора
дверца блокируется.
Если после
нескольких секунд
мигания индикатора
1. Выберите программу стирки,
повернув селектор программ:
• При этом загорится индикатор
соответствующей программы.
•
•
При ошибочной установке
на дисплее отобразится
сообщение
.
10.7 Запуск программы без
отсрочки пуска
Нажмите на
.
•
Индикатор
перестанет
мигать и загорится постоянным
светом.
•
Индикатор
дисплее.
начнет мигать на
.
В случае мигания
10.6 Выбор программы
замигает.
Индикатор
На дисплее отобразится
уровень Менеджера времени,
продолжительность программы
и индикаторы этапов
программы.
2. В случае необходимости измените
температуру, скорость отжима,
продолжительность цикла или
включите доступные функции. При
включении функции загорается ее
индикатор.
Программа запускается, дверца
блокируется, на дисплее
•
на дисплее
отображается
предупреждающее
сообщение, это
означает, что
дверца не
зафиксирована
надлежащим
образом (более
подробно см. Главу
«Поиск и
устранение
неисправностей»).
В ходе набора прибором воды
на короткое время может
включиться сливной насос.
Примерно через 15 минут
после запуска программы:
• Прибор автоматически
регулирует
продолжительность
программы в
соответствии с
объемом белья.
• На дисплее отобразится
новое значение.
РУССКИЙ
10.8 Запуск программы с
отсрочкой пуска
1. Нажимайте
, пока на дисплее не
отобразится нужное значение
задержки.
Соответствующий индикатор
загорается на дисплее.
2. Нажмите на
:
• Прибор начнет обратный отсчет
времени.
• Дверца блокируется, а на
дисплее отображается
индикатор
.
В случае мигания индикатора
дверца блокируется. Если
после нескольких секунд
•
мигания индикатора
на
дисплее отображается
предупреждающее сообщение,
это означает, что дверца не
зафиксирована надлежащим
образом (более подробно см.
Главу «Поиск и устранение
неисправностей»).
По окончании обратного
отсчета произойдет
автоматический запуск
программы.
Можно отменить или
изменить значение
отсрочки до нажатия на
. Для отмены отсрочки
пуска:
•
Нажмите
, чтобы
перевести прибор в
режим паузы.
•
Нажимайте на
тех пор, пока на
дисплее не
•
Вновь нажмите
для немедленного
запуска программы.
появится
до
'.
47
10.9 Прерывание программы
и изменение выбранных
функций
Ряд функций можно изменить до того,
как они будут запущены.
.
1. Нажмите на
Замигает индикатор.
2. Внесите изменения в функции.
3. Вновь нажмите
.
Выполнение программы будет
продолжено.
10.10 Отмена
выполняющейся программы
1. Нажмите кнопку
на несколько
секунд, чтобы отменить программу
и отключить прибор.
2. Чтобы включить прибор, еще раз
нажмите ту же кнопку. Теперь
можно выбрать новую программу
стирки.
Перед запуском новой
программы прибор может
произвести слив воды. В
этом случае убедитесь,
что средство для стирки
все еще находится в
дозаторе моющих средств;
в противном случае
добавьте средство для
стирки.
10.11 Открывание дверцы
ОСТОРОЖНО!
Если температура или
уровень воды в барабане
слишком высоки и барабан
еще вращается, дверцу
нельзя будет открыть.
При выполнении программы или в
случае использования задержки пуска
дверца прибора блокируется, а на
дисплее отображается индикатор
.
48
www.electrolux.com
Как открыть дверцу прибора при
работающей программе или при
использовании отсрочки пуска:
1. Нажмите на
, чтобы перевести
прибор в режим паузы.
2. Дождитесь отключения индикатора
блокировки дверцы
.
3. Откройте дверцу.
4. Закройте дверцу и снова нажмите
необходимости понизьте скорость
отжима.
3. По окончании программы
индикатор блокировки дверцы
погаснет, и дверцу можно будет
открыть.
4. Нажмите кнопку
на несколько
секунд, чтобы отключить прибор.
Прибор автоматически
произведет слив воды и
отжим приблизительно
через 18 часов (за
исключением программ
стирки шерстяных
изделий).
.
на
Работа программы или функции
отсрочки пуска продолжится.
10.12 По окончании
программы
•
•
Прибор автоматически завершает
работу.
Выдается звуковой сигнал (если он
включен).
.
•
На дисплее высвечивается
•
Индикатор
•
Индикатор блокировки дверцы
гаснет.
Дверцу можно открыть.
Выньте белье из прибора.
Убедитесь, что барабан пуст.
Закройте водопроводный вентиль.
•
•
•
•
•
гаснет.
Нажмите кнопку
на несколько
секунд, чтобы отключить прибор.
Оставьте дверцу приоткрытой для
предотвращения образования
плесени и неприятных запахов.
Программа стирки завершена, но в
барабане осталась вода.
• Барабан регулярно совершает
вращения для предотвращения
образования складок на белье.
•
•
Горит индикатор дверцы
.
Дверца остается заблокированной.
Чтобы открыть дверцу, необходимо
слить воду.
Для слива воды:
. Прибор
1. Нажмите на
произведет слив воды и отжим.
2. Для того, чтобы прибор произвел
только слив, выберите
. При
10.13 Режим
АВТОМАТИЧЕСКИЙ переход
в режим ожидания
Функция АВТОМАТИЧЕСКИЙ переход
в режим ожидания автоматически
выключает прибор для снижения
потребления электроэнергии, если:
•
Прибор не используется в течение
5 минут перед нажатием
•
.
Нажмите на кнопку , чтобы
включить прибор вновь.
Спустя пять минут после окончания
программы стирки.
Нажмите на кнопку , чтобы
включить прибор вновь.
На дисплее отображается конец
последней заданной программы.
Для выбора новой программы
стирки поверните селектор
программ.
В случае выбора
программы или функции,
при окончании которой в
баке остается вода,
функция
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
переход в режим ожидания
не отключает прибор,
чтобы напомнить о
необходимости слива
воды.
РУССКИЙ
49
11. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
11.1 Загрузка белья
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Разделите белье на: белое белье,
цветное белье, синтетику, тонкое
деликатное белье и изделия из
шерсти.
Следуйте инструкциям,
приведенным на ярлыках вещей с
информацией по уходу за ними.
Не стирайте одновременно белое и
цветное белье.
Некоторые цветные вещи могут
обесцвечиваться при первой
стирке. Рекомендуется стирать их
отдельно при первой стирке.
Застегните наволочки, закройте
молнии, зацепите крючки,
защелкните кнопки. Завяжите
ремешки.
Выньте из карманов все их
содержимое и расправьте вещи.
Выверните многослойные изделия,
изделия из шерсти и вещи с
аппликациями.
Выведите стойкие пятна.
При помощи специального
средства для стирки отстирайте
сильно загрязненные места.
Соблюдайте осторожность при
обращении с занавесками. Удалите
крючки или поместите занавески в
мешок для стирки или наволочку.
Не стирайте в приборе белье с
необработанными краями или с
разрезами. Помещайте небольшие
вещи и деликатные вещи
(например, бюстгальтеры с
косточками, ремни, колготки и т.д.)
в мешок для стирки.
При крайне малой загрузке на
этапе отжима возможен дисбаланс.
В этом случае вручную
распределите вещи в барабане и
снова запустите этап отжима.
11.2 Стойкие пятна
Вода и средство для стирки могут не
справиться с некоторыми пятнами.
Такие загрязнения рекомендуется
удалять до загрузки одежды в прибор.
В продаже имеются
специализированные средства для
выведения пятен. Используйте
пятновыводители, подходящие к
конкретному типу пятен и ткани.
11.3 Средства для стирки и
добавки
•
•
•
•
•
•
Используйте только средства для
стирки и добавки, предназначенные
специально для стиральных машин:
– стиральные порошки для всех
типов тканей,
– стиральные порошки для
изделий из деликатных тканей
(макс. температура 40°C) и
шерсти,
– жидкие моющие средства,
предпочтительные для
низкотемпературных программ
стирки (макс. температура
60°C) для всех типов тканей или
специально предназначенные
для стирки только шерстяных
изделий.
Не смешивайте разные средства
для стирки.
В целях сохранения окружающей
среды не используйте средства для
стирки в количествах,
превышающих необходимые.
Следуйте инструкциям,
приведенным на упаковке данных
средств.
Выбирайте средства, подходящие
для типа и цвета конкретной ткани,
температуры программы стирки и
уровня загрязненности.
Если в приборе отсутствует
дозатор средства для стирки с
заслонкой, добавляйте жидкие
средства для стирки при помощи
дозирующего шарика
(поставляемого производителем
средства для стирки).
50
www.electrolux.com
11.4 Рекомендации по
экологичному использованию
•
•
•
•
при стирке белья обычной
загрязненности выбирайте
программу стирки, не включающую
цикл предварительной стирки;
всегда запускайте программу
стирки при максимальной загрузке
белья;
при необходимости используйте
пятновыводитель и выбирайте
программу с более низкой
температурой стирки;
для того, чтобы правильно выбрать
нужное количество средства для
стирки, узнайте, какова жесткость
воды в Вашей водопроводной сети.
11.5 Жесткость воды
Если вода в Вашем регионе имеет
высокую или среднюю жесткость,
рекомендуется использовать
предназначенные для стиральных
машин смягчители для воды. В
регионах, где вода имеет низкую
жесткость, использование смягчителя
для воды не требуется.
Чтобы узнать уровень жесткости воды
в Вашем регионе обратитесь местную
службу контроля водоснабжения.
Используйте нужное количество
смягчителя воды. Следуйте
инструкциям, приведенным на
упаковке данных средств.
12. УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
12.1 Очистка наружных
поверхностей
Для очистки прибора используйте
только теплую воду с мылом. Насухо
вытрите все поверхности.
ОСТОРОЖНО!
Не используйте составы на
основе спирта,
растворителей или
химических веществ.
12.2 Удаление накипи
Если вода в Вашем регионе имеет
высокую или среднюю жесткость,
рекомендуется использовать
предназначенные для стиральных
машин средства для удаления накипи.
Регулярно проверяйте состояние
барабана, во избежание образования
накипи и частичек ржавчины.
Для удаления частиц ржавчины
используйте только специальные
средства для стиральной машины.
Данную операцию следует
производить отдельно от стирки
белья.
Всегда следуйте
инструкциям, приведенным
на упаковке данных
средств.
12.3 Профилактическая
стирка
При использовании программ стирки
при низкой температуре в барабане
могут задерживаться остатки средства
для стирки. Регулярно проводите
профилактическую стирку. Для этого:
•
•
Выньте белье из барабана.
Выберите программу стирки хлопка
с максимальной температурой с
небольшим количеством моющего
средства.
12.4 Уплотнитель дверцы
РУССКИЙ
Регулярно проверяйте состояние
уплотнителя и удаляйте все предметы
с его внутренней стороны.
12.5 Очистка дозатора моющего средства
1.
2.
1
2
3.
4.
12.6 Чистка фильтра сливного насоса
Не производите очистку сливного фильтра, если в приборе
находится горячая вода.
1.
2.
2
1
1
2
1
51
52
www.electrolux.com
3.
4.
1
5.
2
6.
1
2
7.
8.
1
2
9.
2
1
РУССКИЙ
53
12.7 Очистка наливного шланга и фильтра клапана
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
12.8 Экстренный слив
12.9 Меры против замерзания
В результате неисправности прибор
может быть не в состоянии произвести
слив воды.
Если прибор установлен в месте, где
температура может опускаться ниже
0°C, удалите из наливного шланга и
сливного насоса оставшуюся там
воду.
В этом случае выполните действия с
(1) по (9), описанные в Главе «Очистка
сливного фильтра». При
необходимости очистите насос.
После выполнения операций
экстренного слива воды необходимо
повторно включить систему слива:
1. После выполнения операций
экстренного слива воды
необходимо повторно включить
систему слива: Залейте 2 литра
воды в отсек дозатора моющего
средства для основной стирки.
2. Запустите программу, чтобы слить
воду.
1. Выньте вилку сетевого кабеля из
розетки.
2. Закройте водопроводный вентиль.
3. Поместите оба конца наливного
шланга в контейнер и дайте воде
вытечь из шланга.
4. Слейте воду из сливного насоса.
См. операции, выполняемые для
экстренного слива воды
5. После слива воды из сливного
насоса подключите наливной
шланг.
54
www.electrolux.com
ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как вновь
использовать прибор,
убедитесь, что
температура превышает
0°C.
Производитель не несет
ответственность за ущерб,
вызванный воздействием
низких температур.
13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
13.1 Введение
Прибор не запускается или
останавливается во время работы.
Сначала попытайтесь найти решение
проблемы (см. Таблицу). Если
решение не найдено, обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
В случае ряда проблем прибором
могут выдаваться звуковые
сигналы, а на дисплее высвечиваться коды ошибок:
•
- В прибор не поступает как
следует вода.
•
- Прибор не сливает воду.
•
- Дверца прибора открыта или
не закрыта как следует.
Пожалуйста, проверьте дверцу!
В случае перегрузки
прибора выньте из
барабана несколько
вещей и/или,
продолжая нажимать на
дверцу, одновременно
нажмите на кнопку Пуск/
Пауза, чтобы индикатор
прекратил мигать
(см. Рисунок ниже).
•
- Нестабильная работа
электросети. Дождитесь
стабилизации электросети.
•
- Отсутствует обмен данными
между электронными компонентами
прибора. Выключите и снова
включите прибор.
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением
проверок выключите
прибор.
РУССКИЙ
55
13.2 Возможные неисправности
Неисправность
Возможное решение
Программа не
запускается.
Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в
розетку электропитания.
Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
Убедитесь, что предохранитель на электрощите не
поврежден.
Убедитесь, что кнопка «Пуск/Пауза» была нажата.
Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените
отсрочку или дождитесь окончания обратного отсчета.
Отключите функцию «Защита от детей», если она
включена.
В прибор не поступает Убедитесь, что водопроводный кран открыт.
как следует вода.
Убедитесь, что давление в водопроводной сети не
понижено. Для получения сведений об этом обратитесь
в местную службу водоснабжения.
Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.
Убедитесь, что фильтр наливного шланга и фильтр
клапана не засорены. См. Главу «Уход и очистка».
Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и не
передавлен.
Убедитесь, что наливной шланг подключен правильно.
Прибор не набирает
воду и тут же
производит ее слив.
Удостоверьтесь, что сливной шланг находится в
нужном положении. Возможно, шланг расположен
слишком низко.
Прибор не сливает
воду.
Убедитесь, что сливная труба не засорена.
Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не
передавлен.
Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При
необходимости очистите фильтр. См. Главу «Уход и
очистка».
Убедитесь, что сливной шланг подключен правильно.
Выберите программу слива, если выбрана программа
без использования слива.
Если использовался режим, в результате работы
которого в баке остается вода, воспользуйтесь
программой «Слив».
56
www.electrolux.com
Неисправность
Возможное решение
Отжим не
Задайте программу отжима.
используется или цикл
стирки длится
дольше, чем обычно.
Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При
необходимости очистите фильтр. См. Главу «Уход и
очистка».
Распределите вещи в барабане вручную и снова
запустите этап отжима. Эта проблема может быть
вызвана разбалансировкой.
Вода на полу.
Убедитесь, что соединения шлангов герметичны, а
утечки воды отсутствуют.
Убедитесь, что сливной шланг не поврежден.
Убедитесь, что используется подходящее моющее
средство в необходимом количестве.
Невозможно открыть
дверцу прибора.
Убедитесь, что программа стирки завершена.
Если в барабане осталась вода, выберите программу с
использованием слива или отжима.
Убедитесь, что прибор получает электропитание.
Эта проблема может быть вызвана неисправностью
прибора. Обратитесь в авторизованный сервисный
центр. Если открыть дверцу необходимо, внимательно
ознакомьтесь с разделом «Аварийное открывание
дверцы».
Прибор издает
необычный шум.
Убедитесь, что прибор как следует выровнен. См.
раздел «Установка».
Убедитесь, что упаковка и/или транспортировочные
болты удалены. См. раздел «Установка».
Добавьте в барабан еще белья. Возможно, нагрузка
недостаточна велика.
Цикл заканчивается
быстрее, чем указано
на дисплее.
Прибор может изменить время стирки сообразно
конкретной загрузке белья. См. Главу «Показатели
потребления».
Цикл требует больше
времени, чем указано
на дисплее.
Несбалансированная загрузка белья увеличивает
продолжительность работы. Такое поведение прибора
является нормой.
Результаты стирки
Увеличьте количество моющего средства или
неудовлетворительны используйте другое моющее средство.
.
РУССКИЙ
Неисправность
57
Возможное решение
Перед стиркой используйте специальные средства для
удаления стойких пятен.
Убедитесь в правильности выбранной температуры.
Уменьшите объем загрузки.
Не удается выбрать
какой-либо режим.
Убедитесь, что Вы нажимаете только на требуемую
кнопку/кнопки.
После проверки включите прибор. Выполнение программы продолжится с того
момента, на котором она была прервана.
Если неисправность появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Если на дисплее отображаются другие коды ошибок. Выключите и включите прибор. В
случае повторного возникновения неисправности обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
14. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ
В случае перебоя в электропитании
или неисправности прибора дверца
остается заблокированной. При
восстановлении электропитания
выполнение программы продолжится.
В случае блокировки дверцы в ходе
неисправности имеется возможность
открывания дверцы при помощи
функции аварийной разблокировки.
Перед открыванием дверцы:
ОСТОРОЖНО!
Убедитесь, что вода и
белье имеют
безопасную, а не
высокую температуру.
При необходимости
дождитесь их
остывания.
ОСТОРОЖНО!
Убедитесь, что барабан
не вращается. При
необходимости
дождитесь, пока барабан
не перестанет
вращаться.
Убедитесь, что уровень
воды внутри барабана
не слишком высок. При
необходимости
произведите аварийный
слив воды (см. Раздел
«Аварийный слив» в
Главе «Уход и очистка»).
Для открывания дверцы выполните
следующие действия:
1. Нажмите на кнопку On/Off для
выключения прибора.
2. Выньте вилку сетевого кабеля из
розетки.
3. Откройте заслонку фильтра.
4. Нажав и удерживая рычаг
аварийной разблокировки по
направлению вниз, откройте
дверцу прибора.
58
www.electrolux.com
5. Извлеките белье и закройте
дверцу прибора.
6. Закройте заслонку.
15. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размены
Ширина/Высота/
Глубина/Общая
глубина
600 мм/ 850 мм/ 605 мм/ 639 мм
Подключение к
электросети
Напряжение
Общая мощность
Предохранитель
Частота
230 В
2200 Вт
10 А
50 Гц
Защита от проникновения твердых частиц и
IPX4
влаги обеспечивается защитной крышкой.
Исключения: низковольтное оборудование не
имеет защиты от влаги.
Давление в
водопроводной сети
Минимум
Максимум
Холодная вода
Подключение воды 1)
Максимальная
загрузка
0,5 бар (0,05 МПа)
8 бар (0,8 МПа)
Хлопок
8 кг
Класс энергопотребления
A+++
Скорость отжима
1400 об/мин
Максимум
1) Присоедините наливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4".
15.1 Дополнительные технические данные
Фирменный логотип
ELECTROLUX
Компания-продавец
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.né útja 87
Обозначение модели
EWF 1486 GDW2
Единица измерения
РУССКИЙ
Класс энергопотребления
(по шкале от A до D, где A –
A+++
высшая энергоэффективность, а
D – низшая
энергоэффективность)
Эффективность стирки
(по шкале от A до G, где A –
высшая эффективность, а G –
низшая эффективность)
A
Эффективность сушки
(по шкале от A до G, где A –
лучше, а G – хуже)
B
Остаточная влажность
%
52
Максимальная скорость
отжима
об/мин
1400
Объем загрузки при стирке
кг
8
Среднее годовое
потребление энергии1)
кВтч
187
Среднее годовое
потребление воды
литры
11099
Шум при стирке для
стандартной программы
«60°C – хлопок»
дБ/А
51
Шум при отжиме для
стандартной программы
«60°C – хлопок»
дБ/А
79
59
1)
1) В соответствии со стандартом EN60456.
16. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
60
www.electrolux.com
Дата производства данного изделия указана в серийном
номере (serial numbеr), где первая цифра номера
соответствует последней цифре года производства, вторая и
третья цифры – порядковому номеру недели. Например,
серийный номер 43012345 означает, что изделие
произведено на тридцатой неделе 2014 года.
Kласс энергопотребления: A
Электролюкс Италия С.п.А.,
Корсо Лино Занусси 30, 33080, Порчия (ПН),
Италия
*
РУССКИЙ
61
62
www.electrolux.com
РУССКИЙ
63
132897020-A-232015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement