Connections - Electrocomponents

Connections - Electrocomponents
INSTALLATIONSANVISNING
INSTALLATION MANUAL
INSTALLATIONS ANLEITUNG
MANUEL D’INSTALLATION
6045-2001
Galvanic
Isolation
Transient
Protection
Balanced
Transmission
CE
Approved
Omvandlare, RS-232 – RS-422/485
Converter, RS-232 – RS-422/485
RS-232 – RS-422/485 Wandler
Convertisseur RS-232 – RS-422/485
www.westermo.se
© Westermo Teleindustri AB • 2001 • REV. C
AC
5
4
A
M
C
D
5
4
MA
Specifikationer MA-45
Överföring
Gränssnitt 1
Gränssnitt 2
Överföringshastighet
Lysdioder
Isolation
Isolationsspänning
Överspänningsskydd
Strömförsörjning
Säkring
Effektförbrukning
Temperaturområde
Fuktighetsområde
Mått
Vikt
Montering
6045-2001
Asynkront, full/halv duplex eller simplex
EIA RS-232-C/ITU-T V.24
25-polig D-sub hylsdon, DCE
EIA RS-422/RS-485/ ITU-T V.11
Upp till 115,2 kbit/s
Power, RD, CTS, RTS, TD
Fullständig galvanisk isolation med optokopplare (data)
resp. transformator (matning)
1 500 V
Nät: Genombrottsspänning 440 V
vid 230 V AC och 220 V vid 115 V AC
Gränssnitt 2: Genombrottsspänning
sändare och mottagare 7 V
Avledningsförmåga 0,6 kW under 1ms
Omkopplingsbart mellan 115/230 V +15/–10% 48–62 Hz
AC: 100 mA snabb 5x20 mm
DC: 1,6 A snabb 5 x 20 mm
AC: Max 22 mA vid 230 V, max 44 mA vid 115 V
DC: Max 1,4 W
5–50°C, omgivningstemperatur
0–95% RH, utan kondensation
161x139x53 mm BxDxH
AC: 0,5 kg
DC: 0,25 kg
Med gummifötter eller skruv. Vid användning av skruv,
avlägsna ”nyckelhålen” på undersidan av lådan.
3
Inställningar
MA-45 kan genom inställningar anpassas till ett flertal olika driftförhållanden.
Samtliga omkopplare i MA-45 är åtkomliga när lådans lock avlägsnas.
Detta sker lätt med hjälp av t.ex en skruvmejsel.
VARNING! ÖPPNA EJ ANSLUTEN ENHET
LINE
CONNECTION
V.24/RS-232-C
CONNECTION
12345
Val av hastighet
Hastighet
Vändtid
1 200 bit/s
780 µs
ON
S2
1 2 3 4 5 6 7 8
S1
S3
1-4
ON
S2
2 400 bit/s
410 µs
4 800 bit/s
220 µs
9 600 bit/s
130 µs
19 200 bit/s
48 µs
38 400 bit/s
34 µs
S2
ON
OFF
ON
1 - 8 OFF
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
S1 Val av nätspänning 115/230V AC
S2 Val av hastighet
Val av 2- eller 4-tråd
Val av antal databitar (se tabell nedan)
S3 Val av terminering och fail-safe
(se nästa sida)
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
1 2 3 4 5 6 7 8
Val av antal bitar
ON
S2
57 600 bit/s
22 µs
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
9
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
115 200 bit/s
11 µs
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
10
1 2 3 4 5 6 7 8
Det är inte nödvändigt att ställa in hastighet och val av
antal bitar när RTS-styrning används.
ON
S2
11
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
12
1 2 3 4 5 6 7 8
4
6045-2001
2/4-tråds överföring
Terminering
med fail-safe
ON
S2
2-tråd
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
S3
Terminerad (4-tråd)
1 2 3 4
ON
S2
4-tråd
ON
S3
1 2 3 4 5 6 7 8
Terminerad (2-tråd)
1 2 3 4
ON
S3
Ingen terminering
1 2 3 4
Data eller RTS-styrning
ON
S2
Datastyrning
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
RTS-styrning
Fail-safe funktionen gör att mottagaren alltid uppfattar
signaltillståndet OFF då inkopplad sändare har tillståndet tri-state (sändare ej aktiverad). Terminering skall
kopplas in på mottagaren belägen längst bort från sändaren.
1 2 3 4 5 6 7 8
Hjälptabell för inställning av databitar
7 bitar
Fabriksinställning
●
●
●
8 bitar
Ingen paritet
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ON
S2
●
Paritet
●
1 2 3 4 5 6 7 8
1 stoppbit
●
●
●
●
ON
S3
●
2 stoppbitar
●
●
●
10 11 11
11 12
1 2 3 4
Antal bitar
9
10 10
S2: 8 används ej
6045-2001
5
Anslutningar
Linjeanslutning
(5-polig skruvplint)
Riktning
Mottagare
Mottagare
Sändare
Sändare
Anslutning
nr.
1
2
3
4
5
ITU-T V.11
Benämning
A’ (R+)
B’ (R–)
A (T+)
B (T–)
Skärm
Definitionen R+/R–, T+/T– kan variera mellan olika
tillverkare.
Terminalanslutning (DCE)
(RS-232-C/V.24, 25-Polig D-sub, hylsdon)
Riktning
Anslutning
I
O
I
O
O
–
O
2
3
4
5
6
7
8
ITU-T V.24
Benämning
103
104
105
106
107
102
109
Signalnamn
TD/Transmitted data
RD/Received Data
RTS/Request To Send
CTS/Clear To Send
DSR/Data Set Ready
SG/Signal Ground
DCD/Data Carrier Detect
I = Ingång i omvandlaren, O = Utgång från omvandlaren
6
6045-2001
Linjekoppling
4-tråd
MA-45
1
Mottagare
2
3
Sändare
4
Skärm 1) 5
RS-422
utrustning
Tvinnade trådpar
A’
A Sändare
B’
B
A
A’ Mottagare
B’
B
2-tråd
RS-485
utrustning
MA-45
Sändare/
Mottagare
3
Skärm 1)
5
4
Tvinnade trådpar
A/A’
B/B’
Sändare/
A/A’ Mottagare
B/B’
1) Om skärmad kabel används, anslut skärmen endast i en ände för att undvika jordströmmar.
Överföringsavstånd (gränssnitt 2)
Använd partvinnad kabel. Max ledningslängd 1 200 m (gäller för kabel med area 0,3 mm2
och kapacitans 42 pF/m)
Överföringsegenskaperna förbättras med sänkt kapacitans och ökad kabelarea.
I störningsrik miljö bör skärmad kabel användas.
MA-45 DC
Specifikationer
Inspänningsområde
12–36 V DC
Effektförbrukning
Max 2 W
Isolationsspänning
1 000 V
Säkring F1
1,6 A snabb 5x20 mm
I övrigt gäller MA-45 AC specifikationerna
Inställningar
Enligt MA-45 AC
Anslutning
Enligt MA-45 AC, förutom matning
Ansl.
nr.
1
2
3
Benämning
+ Spänning
– Spänning
6045-2001
POWER
12-36VDC
LINE
CONNECTION
123
1 234 5
V.24/RS-232-C
CONNECTION
7
Tips
MA-45 arbetar med linjegränssnittet RS-422/485. RS-422/485 är gränssnitt konstruerade
för multidroppapplikationer. Då man kopplar upp en RS-422 alt. RS-485 förbindelse skall
man tänka på att installera ett bussnät, d.v.s det får inte vara förgreningar på kablaget.
För att få rätt kabelavslutning skall masteromvandlaren samt den sist anslutna enhetens
mottagare termineras.
Nedan visas multidroppinstallation med terminering i RS-485 (2-tråds) och RS-422
(4-tråds) kommunikation.
Linjesändaren på MA-45 är endast aktiv då data mottages på RS-232 sidan.
Om det uppkommer något problem vid inkoppling av MA-45 kan lysdiodsindikeringarna
vara till värdefull hjälp vid felsökning.
• PWR: Indikerar att enheten är spänningssatt.
• RD:
Indikerar mottagen data på linjesidan
• CTS: Indikerar samma som RTS.
• RTS: Indikerar RTS signalen från inkopplad utrustning.
• TD:
Indikerar mottagen data på RS-232 sidan.
OBS! R+/R–, T+/T– definitationerna är ej standardiserade, det kan hjälpa
att skifta A och B om enheten inte fungerar.
8
6045-2001
Specifications MA-45
Transmission
Interface 1
Interface 2
Data rate
Indicators
Insulation
Insulation voltage
Overvoltage protection
Power supply
Fuse
Power consumption
Temperature range
Humidity
Dimensions
Weight
Mounting
6045-2001
Asynchronous, full/half duplex or simplex
EIA RS-232-C/ITU-T V.24
25-position D-sub female, DCE
EIA RS-422/RS-485/ITU-T V.11
Up to 115.2 kbit/s
Power, RD, CTS, RTS, TD
Galvanic insulation with opto-coupler (data transmission)
and transformer (supply)
1 500 V
Mains: Breakdown voltage 440 V at 230 V AC
and 220 V at 115 V AC
Interface 2: Breakdown voltage transmitter and
receiver 7 V. Surge capacity 0.6 kW for 1ms
Switchable 115/230 V +15/–10% 48–62 Hz
AC: 100 mA fast 5x20 mm
DC: 1.6 A fast 5 x 20 mm
AC: Max 22 mA at 230 V, max 44 mA at 115 V
DC: Max 1.4 W
5–50°C, ambient temperature
0–95% RH, non-condensing
161x139x53 mm WxDxH
AC: 0.5 kg
DC: 0.25 kg
With rubber pads or screws.
Screws: Remove the two “keyholes” on the bottom of
the case
9
Switch settings
The MA-45 can through different switch settings be adapted to a variety of running
conditions. To set the switches, open the plastic case with e.g. a screw-driver.
DANGER! DO NOT OPEN CONNECTED UNIT
LINE
CONNECTION
V.24/RS-232-C
CONNECTION
12345
Selection of data rate
Data
Rate
Turning
time
1 200 bit/s
780 µs
ON
S2
1 2 3 4 5 6 7 8
S1
S3
1-4
ON
S2
2 400 bit/s
410 µs
4 800 bit/s
220 µs
9 600 bit/s
130 µs
19 200 bit/s
48 µs
38 400 bit/s
34 µs
S2
ON
OFF
ON
1 - 8 OFF
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
1 2 3 4 5 6 7 8
S1 Selection of power supply 115/230 V AC
S2 Selection of data rate
Selection of 2- or 4-wire transmission
Selection of no. of data bits
(see table below)
S3 Selection of termination and fail-safe
(see next page)
ON
S2
Selections of bits
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
57 600 bit/s
22 µs
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
9
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
115 200 bit/s
11 µs
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
10
1 2 3 4 5 6 7 8
It is not necessary to set the datarate or the number
of bits when RTS-control is used.
ON
S2
11
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
12
1 2 3 4 5 6 7 8
10
6045-2001
2/4-wire transmission
Terminering
with fail-safe
ON
S2
2-wire
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
S3
Terminated (4-wire)
1 2 3 4
ON
S2
4-wire
ON
S3
1 2 3 4 5 6 7 8
Terminated (2-wire)
1 2 3 4
ON
S3
Data control by data
flow or RTS-control
ON
S2
Data control
1 2 3 4 5 6 7 8
No termination
1 2 3 4
The fail-safe function forces the signal state of the
receiver to OFF when the connected transmitter is in
tri-state (transmitter inactive). The receiver located
furthest away shall be terminated.
ON
S2
RTS-control
1 2 3 4 5 6 7 8
Supervision table when selecting data bits
7 bits
Factory settings
●
●
●
8 bits
No parity
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ON
S2
1 2 3 4 5 6 7 8
●
Parity
1 stop bit
●
●
●
●
●
ON
S3
1 2 3 4
2 stop bits
●
Number of bits 9
10 10
●
●
●
10 11 11
11 12
S2: 8 not used
6045-2001
11
Connections
Line connection
(5-Position screw-terminal)
Direction
Receiver
Receiver
Transmitter
Transmitter
Connection
no.
1
2
3
4
5
ITU-T V.11
Description
A’ (R+)
B’ (R-)
A (T+)
B (T-)
Shield
The definations R+/R–, T+/T– can be various between
different manufactures.
Terminal connection (DCE)
(RS-232-C/V.24, 25-Position D-sub, female)
Direction
Connection
I
O
I
O
O
–
O
2
3
4
5
6
7
8
ITU-T V.24
Code
103
104
105
106
107
102
109
Signal name
TD/Transmitted data
RD/Received Data
RTS/Request To Send
CTS/Clear To Send
DSR/Data Set Ready
SG/Signal Ground
DCD/Data Carrier Detect
I = Input O = Output on MA-45
12
6045-2001
Line connection
4-wire
MA-45
Receiver
Transmitter
1
2
3
4
Shield 1) 5
Twisted pairs
A’
A Transmitter
B’
B
A
A’ Receiver
B’
B
2-wire
RS-422
equipment
RS-485
equipment
MA-45
Transmitter/ 3
Receiver 4 A/A’
Shield 1) 5 B/B’
Twisted pairs
Transmitter/
A/A’ Receiver
B/B’
1) If shielded cable is used, connect the shield only at one end to avoid ground currents.
Transmission range (interface 2)
Use twisted pair cable. Max transmission range 1 200 metre.
(cable specifications 0.3 mm2 and capacitance 42 pF/m).
The transmission range will increase if a cable with lower capacitance and larger
diameter is used.
Use shielded cable in heavy industrial environments.
MA-45 DC
Specifications
Power supply
Power consumption
Insulation
Fuse F1
12–36 V DC
Max 2 W
1 000 V
1.6 A fast 5x20 mm
All other specifications according to MA-45 AC
Switch settings
According to MA-45 AC
Connections
According to MA-45 AC, except power supply
Power
Connection
supply
no.
1
+ Voltage
2
– Voltage
3
6045-2001
POWER
12-36VDC
LINE
CONNECTION
123
1 234 5
V.24/RS-232-C
CONNECTION
13
Hints
The MA-45 uses the RS-422/485 interface. RS-422/485 was designed for multidrop applications. When a system is installed it should form a bus structure (see diagrams). Star
shaped networks should never be created, there are other Westermo products designed
to work in star net applications. To install correctly, an RS-422/485 network should be
terminated at the correct points. The recommendation is to terminate the receiver on
the master unit and the final bus slave unit. See diagrams for details of how this is done
with RS-485 (2 wire) and RS-422 (4 wire).
The line transmitter used in the MA-45 is activated by data received on the RS-232
interface, unlike conventional converters that rely on a control signal (e.g. RTS).
If any problems do occur on set up of the MA-45, the LED’s will be helpful.
• PWR: The unit has power.
• RD:
Data received on the RS-422/485 interface.
• CTS: Follows RTS
• RTS: Status of RTS from the RS-232 interface
• TD:
Data received on RS-232 interface
N.B. R+/R–, T+/T– definitations are not standard, it can help to shift A and B
if the unit does not work.
14
6045-2001
Technische Daten MA-45
Übertragungsarten
Schnittstelle 1
Schnittstelle 2
Übertragungsraten
Leuchtdioden
Isolation
Isolationsspannung
Überspannungsschutz
Spannungsversorgung
Sicherung
Leistungsaufnahme
Umgebungstemperatur
Luftfeuchtigkeit
Abmessungen
Gewicht
Installation
6045-2001
Asynchron, Voll-/Halbduplex oder Simplex
EIA RS-232-C/ITU-T V.24
25 polige Sub-D-Buchse, Schraubklemme
EIA RS-422/RS-485/ITU-T V.11
Bis zu 38,4 kbit/s
Betrieb, RD, CTS, RTS, TD
Galvanisch Isoliert mittels Optokoppler
(Datenübertragung) und Transformator
(Spannungsversorgung)
1 500 V
Netz: Durchbruchspannung 440 V bei 230 V
und 220 V bei 115 V AC
Schnittstelle 2: Durchbruchspannung Sender
und Empfänger 7 V. Stromstoßkapazität 0,6 kW / 1 ms
115/230 V +15/–10% 48–62 Hz
AC: 100 mA flink 5x20 mm
DC: 1,6 A flink 5 x 20 mm
AC: Max 22 mA bei 230 V, max 44 mA bei 115 V
DC: Max 1,4 W
5–50°C
0–95%, nicht kondensierend
161x139x53 mm
AC: 0,5 kg
DC: 0,25 kg
Mit Gummifüßen oder Schrauben.
Für Schrauben die beiden vorgestantzten
Öffnungen an der Unterseite herausbrechen
15
DIP-Schalter Einstellung
Das MA-45 bietet verschiedene Einstellmöglichkeiten zur Abstimmung auf verschiedenste
Betriebsverhälnisse. Um die DIP-Schalter einzustellen muß die Gehäuseabdeckung z.B.
mit Hilfe eines Schraubendrehers abgenommen werden.
Achtung! Angeschlossene Geräte nicht öffnen
LINE
CONNECTION
V.24/RS-232-C
CONNECTION
12345
Übertragungsrate
Übertragungsrate
Umschaltzeit
S1
ON
S2
1 200 bit/s
780 µs
2 400 bit/s
410 µs
4 800 bit/s
220 µs
9 600 bit/s
130 µs
19 200 bit/s
48 µs
38 400 bit/s
34 µs
S3
1-4
1 2 3 4 5 6 7 8
S2
ON
OFF
ON
1 - 8 OFF
ON
S2
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
1 2 3 4 5 6 7 8
S1 Einstellung der Versorgungsspannung
115/230 V AC
S2 Einstellung der Übertragungsgeschwindigkeit
Einstellung 2- oder 4-Draht Betrieb
Einstellung der Datenlänge
(siehe Tabelle unten)
S3 Einstellung der Termination und fail-safe
Funktion 1)
ON
S2
1 2 3 4 5 6 7 8
Anzahl der Datenbits
ON
S2
57 600 bit/s
22 µs
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
ON
S2
9
1 2 3 4 5 6 7 8
115 200 bit/s
11 µs
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
10
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
Die Datenrate und die Anzahl der Bits muß nicht
gesetzt werden, wenn RTS-Steuerung benutzt wird.
S2
11
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
12
1 2 3 4 5 6 7 8
16
6045-2001
2/4 Draht Übertragung
Termination
mit fail-safe
ON
S2
2-Draht
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
S3
4-Draht Termination
1 2 3 4
ON
S2
4-Draht
ON
S3
1 2 3 4 5 6 7 8
2-Draht Termination
1 2 3 4
ON
S3
Datensteuerung mittels
Datenfluß oder RTS-Steuerung
ON
S2
Daten Kontrolle
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
keine Termination
1 2 3 4
Die fail-safe Funktion zwingt den Empfänger in AUSZustand zu gehen, wenn der angeschlossene Sender
im Tri-State Zustand ist (Sender nicht aktiv).
Am weitest entfernten Empfänger sollte die
Termination eingeschaltet werden.
RTS Kontrolle
1 2 3 4 5 6 7 8
Übersichtstabelle für Datenlänge
7 Bits
Werkseinstellungen
●
●
●
8 Bits
Keine Parität
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ON
S2
●
Parität
●
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Stop Bit
●
●
●
●
ON
S3
2 Stop Bit
●
Anzahl der Bits 9
10 10
●
●
●
10 11 11
11 12
1 2 3 4
S2: 8 nicht benutzt
6045-2001
17
Leitungsanschluß
(5-polige Schraubklemme)
Richtung
Empfänger
Empfänger
Sender
Sender
Nr.
ITU-T V.11
Beschreibung
1
2
3
4
5
A’ (R+)
B’ (R–)
A (T+)
B (T–)
Schirmung
Die Bezeichnungen R+/R–, T+/T– können abhängig
vom Hersteller variieren.
Terminal connection (DCE)
(RS-232-C/V.24, 25-Position D-sub, female)
Richtung
Pin Nr.
I
O
I
O
O
–
O
2
3
4
5
6
7
8
ITU-T V.24
Bezeichnung
103
104
105
106
107
102
109
Beschreibung
TD/Transmitted data
RD/Received Data
RTS/Request To Send
CTS/Clear To Send
DSR/Data Set Ready
SG/Signal Ground
DCD/Data Carrier Detect
I = Eingang O = Ausgang des MA-45
18
6045-2001
Leitungsanschluß
4-Draht
MA-45
Empfänger
Sender
1
2
3
4
Schirm 1) 5
Twisted Pairs
A’
A Sender
B’
B
A
A’ Empfänger
B’
B
2-Draht
RS-422
Gerät
RS-485
Gerät
MA-45
Sender/
Empfänger
Twisted Pairs
3
4
A/A’
Schirm 1) 5 B/B’
Sender/
A/A’ Empfänger
B/B’
1) Bei Verwendung von abgeschirmten Kabeln den Schirm nur auf einer Seite anschließen um Erdströme
zu vermeiden
Übertragungsweiten:
Benutzen Sie paarverseilte Leitungen. Maximale Übertragungsweite 1 200 m.
(bei Kabelspezifikationen von 0,3 mm2 und 42 pF/m). Die Übertragungsweite nimmt
bei kleinerer Kapazität und größerem Durchmesser zu. Benutzen Sie abgeschirmte
Kabel in schlechter Umgebung.
MA-45 DC
Technische Daten
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
Isolationsspannung
Sicherung F1
12–36 V DC
Max 2 W
1 000 V
1,6 A 5x20 mm flink
Alle anderen Merkmale siehe MA-45 AC
DIP-Schalter Einstellungen
Siehe MA-45 AC
Anschlüsse
Siehe MA-45 AC, außer Spannungsversorgung
Anschluß
Nr.
1
2
3
6045-2001
Spannungsversorgung
+ Pol
– Pol
POWER
12-36VDC
LINE
CONNECTION
123
1 234 5
V.24/RS-232-C
CONNECTION
19
Tips
Das MA-45 besitzt eine RS-422/485 Schnittstelle. Der Schnittstellenstandard RS-422/485
wurde für Mehrpunktverbindungen entwickelt. Dieser Standard ist für Busnetze (siehe
Beispiele) geeignet. Sternnetze sollten vermieden werden. Für eine korrekte Installation
eines RS-422/485 sollte an den richtigen Punkten die Termination eingeschaltet werden.
Es sollte am Empfänger des Masters und letzten Slave die Termination gesetzt sein. Siehe
Beispiele für RS-485 (2-Draht) und RS-422 (4-Draht) Termination.
Der Leitungssender des MA-45 wird aktiviert sobald Daten an der RS-232 Schnittstelle
empfangen werden, nicht wie normale Konverter die ein Kontrollsignal z.B. RTS
benötigen.
Bei Problemen mit der Einstellung des MD-42 können die LED´s hilfreich sein
•
•
•
•
•
PWR
RD
CTS
RTS
TD
Das Gerät hat Versorgungsspannung
Daten Empfang an der RS-422/485 Schnittstelle
folgt RTS.
zeigt den Status der RS-232 Schnittstelle an.
Daten Empfang an der RS-232 Schnittstelle
Hinweis: Die Bezeichnungen R+/R-, T+/T– sind nicht Standard, es kann bei Problemen
helfen, A und B zu tauschen.
20
6045-2001
Spécifications MA-45
Transmission
Interface 1
Interface 2
Vitesse
Indicateurs LED
Isolation
Tension d’isolement
Protection surtension
Alimentation
Fusible
Consommation
Gamme température
Humidité
Dimensions
Poids
Fixation
6045-2001
Asynchrone, full/half duplex ou simplex
EIA RS-232-C/ITU-T V.24
Connecteur sub-D 25 points femelle, DCE
EIA RS-422/RS-485/ITU-T V.11
Bornier à vis 5 points
Jusqu'à 115,2 Kbit/sec
Power, RD, CTS, RTS, TD
Isolation galvanique avec opto-coupleur (transmission de
données) et transformateur (alimentation)
1 500 Volts
Secteur : Tension de claquage 440 V à 230 V AC
et 220 V à 115 V AC
Interface 2 : Tension de claquage émetteur/récepteur 7 V.
Surcharge instantanée 0,6 kW pour 1 ms
Configurable 115 V/230 V AC +15/–10% 48–62 Hz
AC 100 mA rapide 5x20 mm
DC 1,6 A rapide 5x20 mm
AC : Max 22 mA à 230 V AC, max 44 mA à 115 V
DC : Max 1,4 W
5–50°C température ambiante
0–95% RH non condensé
161x139x53 mm (LxHxP)
AC: 0,5 kg
DC: 0,25 kg
Avec pieds adhésifs ou vis.
Vis : Enlever les 2 caches de fixation situés
sur le fond du coffret.
21
Configuration des micro-interrupteurs
Le MA-45 s’adapté à différentes conditions d’utilisation à l’aide de la configuration des
micro-interrupteurs. Pour accéder à ces micro-interrupteurs, ouvrir le coffret à l’aide
d’un tournevis placé à l’arrière entre le couvercle et le fond du boîtier. L’ouverture se
fait par rotation du tournevis.
ATTENTION ! Ne pas ouvrir sous tension
LINE
CONNECTION
V.24/RS-232-C
CONNECTION
12345
Configuration du débit
des données
Débit
des
données
Temps de
Retournement
S1
S3
1-4
S2
ON
OFF
ON
1 - 8 OFF
ON
S2
1 200 bit/s
780 µs
2 400 bit/s
410 µs
4 800 bit/s
220 µs
9 600 bit/s
130 µs
19 200 bit/s
48 µs
38 400 bit/s
34 µs
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
S1 Configuration de la tension secteur
115/230 V AC
S2 Configuration du débit des données
Configuration du mode de transmission 2 ou
4 fils
Configuration du nombre de bits de données.
(voir tableau ci-dessous)
S3 Configuration de la terminaison et du niveau
de sécurité (Voir page suivante)
1 2 3 4 5 6 7 8
Sélection du nombre de bits
ON
S2
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
S2
9
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
57 600 bit/s
22 µs
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
S2
S2
10
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
115 200 bit/s
11 µs
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
11
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
Il n’est pas nécessaire de configurer le nombre de bits
de données lorsque l’on utilise le contrôle RTS pour
le retournement.
22
S2
12
1 2 3 4 5 6 7 8
6045-2001
Transmission 2/4 Fils
Terminaison avec niveau
de sécurité
ON
S2
2 fils
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
S3
Terminé (4 fils)
1 2 3 4
ON
S2
4 fils
ON
S3
1 2 3 4 5 6 7 8
Terminé (2 fils)
1 2 3 4
ON
S3
Contrôle retournement
ON
S2
Flux de données
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
S2
Pas de terminaison
1 2 3 4
La fonction niveau de sécurité force l’état du signal
récepteur sur OFF quand l’émetteur connecté est en
mode 3 états. (émetteur inactif).
Le récepteur le plus éloigné doit être équipé de la
terminaison.
Contrôle RTS
1 2 3 4 5 6 7 8
Table de contrôle pour sélection du nombre de bits
7 Bits
Configuration Usine
●
●
●
8 Bits
Pas de parité
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ON
S2
1 2 3 4 5 6 7 8
●
Parité
1 bit de stop
●
●
●
●
●
ON
S3
1 2 3 4
●
2 bits de stop
Nombre de bits
9
10 10
●
●
●
10 11 11
11 12
S2 : 8 non utilisé
6045-2001
23
Connexions
Connexion Ligne
(Bornier à vis 5 points)
Direction
N°
Récepteur
Récepteur
Emetteur
Emetteur
1
2
3
4
5
ITU-T V.11
Description
A’ (R+)
B’ (R–)
A (T+)
B (T–)
Blindage
Les définitions R+/R–, T+/T– peuvent changer suivant
les constructeurs.
Connexion Terminal (DCE)
(RS-232-C/V.24/V.28, Connecteur sub-D 25 points femelle.)
Direction
I
O
I
O
O
–
O
point
N°
2
3
4
5
6
7
8
ITU-T V.24
103
104
105
106
107
102
109
Description
TD/Donnée transmise
RD/Donnée reçue
RTS/Request To Send
CTS/Clear To Send
DSR/Data Set Ready
SG Masse
DCD/Data Carrier Detect
I= Input (entrée) O= Output (sortie) sur le MA-45
24
6045-2001
Connexion Ligne
4 fils
MA-45
Récepteur
Emetteur
1
2
3
4
Blindage 1) 5
Equipement
RS-422
Paires Torsadées
A’
A Emetteur
B’
B
A
A’ Récepteur
B’
B
2 fils
Equipement
RS-485
MA-45
Emetteur/ 3
Récepteur 4 A/A’
Blindage 1) 5 B/B’
Paires Torsadées
Emetteur/
A/A’ Récepteur
B/B’
1) Si on utilise un câble blindé, connecter le blindage uniquement à une extrémité afin d’éviter les retours de
courant de terre.
Distance de transmission (interface 2)
La distance de transmission maximale est de 1 200 m avec un câble en paire torsadée.
(Spécifications câble 0.3 mm2 et capacité de 42 pF/m).
La distance de transmission augmentera si on utilise un câble ayant une section plus
importante et une capacité plus faible.
Utiliser un câble blindé dans des environnements industriels intenses.
MA-45 DC
Caractéristiques
Alimentation
Consommation
Isolation
Fusible F1
12–36 V DC
2 W Max
1 000 V
1,6 A rapide 5x20 mm
Toutes les autres caractéristiques sont identiques à celles du MA-45 AC
Configuration des micro-interrupteurs
Identique à celles du MA-45 AC
Connexions
Identique à celles MA-45 AC excepté l’alimentation
Connexion Alimentation
N°
1
Tension –
2
Tension +
3
6045-2001
POWER
12-36VDC
LINE
CONNECTION
123
1 234 5
V.24/RS-232-C
CONNECTION
25
Conseils Pratiques
Le MA-45 utilise une interface RS-422/485. Le standard RS422/485 a été conçu pour des
applications multipoints.
Le réseau est installé sous la forme d’une structure bus (voir diagramme).
Les réseaux en forme d’étoile sont proscrits.
Il existe d’autres produits Westermo qui permettent de travailler avec un réseau en
étoile.
Une installation correcte d’un réseau RS-422/485 doit toujours être équipée d’une terminaison sur les points correspondants.
Il est indispensable d’équiper de terminaisons le récepteur de l’unité maître ainsi que le
dernier esclave qui termine le bus.
Le diagramme ci-contre vous montre comment est réalisée une connexion RS-485 (2fils)
et RS-422 (4 fils)
La fonction émission utilisée dans le MA-45 peut être activée soit par détection du flux
de données reçu sur le port RS-232, soit par le contrôle RTS en modifiant le microinterrupteur correspondant ( voir page 3 contrôle retournement).
Si un problème survient pendant la configuration du MA-45, les LED de statut peuvent
vous aider.
•
•
•
•
•
PWR:
RD:
CTS:
RTS:
TD:
L’unité est alimentée.
Réception de données sur l’interface RS-422/485.
Suit le signal RTS.
Statut du signal RTS provenant de l’interface RS-232.
Réception de données sur l’interface RS-232/V.24.
Max 1200 mètres
0,3 mètre Max
Terminaison
32 connexions Max
0,3 mètre Max
Terminaison
32 connexions Max
Nota : Les définitions R+/R–,T+/T– ne sont pas standard. On peut résoudre dans
certains cas des problèmes de connexion en inversant les fils A et B si les
équipements ne fonctionnent pas.
26
6045-2001
Block diagram
V.11/RS-422
RS-485
V.24/RS-232
TD LED
TD
2
3
RTS LED
RTS
CTS
4
S3:4
4
A
B
S3:3
+5V
5
B
Bus termination
CTS
LED
0V
B
MCU
DSR
6
+5V
B
Bus termination
+5V
S3:2
0V
B
RD
LED
S3:1
S2:6
RD
SG
3
7
1
0VA
2
+5VA
0VB
5
A'
B'
Shield
0VA
S1
Insulated power supply
+5V
B
0VB
Westermo Teleindustri AB • SE-640 40 Stora Sundby, Sweden
Phone +46 16 42 80 00 Fax +46 16 42 80 01
E-mail: info@westermo.se • Westermo Web site: www.westermo.se
Subsidiaries
Westermo Data Communications Ltd
Unit 14 Talisman Business Centre • Duncan Road
Park Gate, Southampton • SO31 7GA
Phone: +44(0)1489 580 585 • Fax.:+44(0)1489 580586
E-Mail: sales@westermo.co.uk • Web: www.westermo.co.uk
Westermo Data Communications GmbH
Goethestraße 67, 68753 Waghäusel
Tel.: +49(0)7254-95400-0 • Fax.:+49(0)7254-95400-9
E-Mail: info@westermo.de • Web: www.westermo.de
Westermo Data Communications S.A.R.L.
9 Chemin de Chilly 91160 CHAMPLAN
Tél : +33 1 69 10 21 00 • Fax : +33 1 69 10 21 01
E-mail : infos@westermo.fr • Site WEB: www.westermo.fr
Westermo Teleindustri AB have distributors in several
countries, contact us for further information.
02.02 Mälartryck AB, Eskilstuna, Sweden
F1
6045-2001
Power
supply
230/
115V
Switch
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising