Sony VPCEH2C5E User manual
4-297-284-21 (1)
Bevezetés
A helyreállítás bemutatása
Mi az a helyreállítás?
Visszaállítási,
biztonsági mentési
és hibaelhárítási
útmutató
A helyreállítási folyamat a számítógép gyári
alapállapotba történő visszaállítását szolgálja.
A számítógép helyreállítása kétféleképpen
végezhető el:
 Helyreállítási adathordozó adathordozóról
 A helyreállítási területről
Mikor kell végrehajtanom
helyreállítást?
 Ha számítógépe nem működik stabilan
 Ha számítógépét vírus fertőzte meg
 Ha számítógépen olyan problémák tapasztalhatók,
amelyek a hibaelhárítási lépések végrehajtásával
nem háríthatók el
 Ha véletlenül formázta a C: meghajtót
Milyen szoftver használatával lehet
karbantartani és helyreállítani a
számítógépet?
Használja az alábbi szoftvereket.
VAIO Care
Helyreállítási adathordozó létrehozása
Mi az a helyreállítási terület?
A helyreállítási terület a rendszer és az alkalmazások
helyreállításához szükséges adatokat tartalmazza a
beépített tárolóeszközön. Az ezen a területen tárolt
adatokat általában nem lehet sem törölni, sem
módosítani, azonban kapható kifejezetten erre a
célra alkalmas szoftver.
Miért kell Helyreállítási
adathordozó adathordozókat
készítenem?
A Helyreállítási adathordozó segítségével a
számítógépet vissza lehet állítani gyári alapállapotára.
Ha a Windows nem indul el, a helyreállítási területet
pedig korábban törölte, akkor a helyreállítás
végrehajtásához szüksége van a Helyreállítási
adathordozó adathordozóra. Mihelyt használhatóvá
válik a számítógép, azonnal hozza létre a Helyreállítási
adathordozó adathordozókat.
Helyreállítási adathordozó adathordozóként nem
használhat Blu-ray Disc™ lemezt, illetve DVD-RAM,
CD-R vagy CD-RW lemezt.
Helyreállítási adathordozó adathordozóként USBmemóriaegységet és optikai lemezeket használhat.
Ajánlott azonban az optikai lemezek (például DVD-R)
használata, mert az USB-memóriaegységen tárolt
adatok véletlenül törlődhetnek.
A rendszer a Helyreállítási adathordozó létrehozási
folyamata közben megjeleníti a szükséges
lemezmennyiséget, a használható hordozótípusokat
és az USB-memóriaegység kapacitását.
1
Kapcsolódjon a számítógéppel az internethez,
majd a VAIO Update szoftver segítségével töltse
le és telepítse a legújabb frissítéseket.
2
Ha Helyreállítási adathordozó létrehozásakor
olyan számítógépen használ optikai lemezt, amely
nem tartalmaz beépített optikai meghajtót,
csatlakoztasson egy külső optikai meghajtót
(nem tartozék) vagy beépített optikai meghajtóval
rendelkező dokkolóállomást (egyes modellekhez
tartozék) a számítógéphez és külső áramforráshoz.
A biztonsági mentési
folyamat bemutatása
Hogyan készül a biztonsági másolat?
A biztonsági mentés folyamata során a rendszer
biztonsági másolatot készít a beépített tárolóeszközön
tárolt adatokról, és a másodpéldányt másik helyre
menti.
3
Kattintson a Start
gombra, és válassza a
Minden program, majd a VAIO Care parancsot.
Ha megjelenik a Felhasználói fiókok felügyelete
ablak, kattintson az Igen lehetőségre.
 A számítógép hardverének ellenőrzése
További tájékoztatást a VAIO Care és a VAIO Care
helyreállító rendszer súgójában talál.
Printed in China
© 2011 Sony Corporation
USB-memóriaegység használatakor a memóriaegység
típusától függően előfordulhat, hogy nem hozható
létre Helyreállítási adathordozó. További tudnivalókért
lásd a VAIO Care súgóját.
A számítógép gyári alapbeállításainak visszaállításához hajtsa végre az alább leírt helyreállítási eljárások
valamelyikét.
A számítógép helyreállításakor a beépített tárolóeszközön tárolt összes adat törlődik.
A számítógép
helyreállítása a
helyreállítási területről
1
A számítógép kikapcsolt állapotában nyomja
meg az ASSIST gombot a VAIO Care helyreállító
rendszer alkalmazás elindításához.
A számítógép
helyreállítása a
Helyreállítási adathordozó
adathordozókról
1
A nyelvválasztó ablak megjelenésekor válassza ki
a kívánt nyelvet, majd kattintson az OK gombra.
2
Kattintson a Helyreállító varázsló indítása
parancsra.
Egyéni helyreállítás végrehajtásához válassza a
Eszközök menüpontot, majd kattintson a
Speciális helyreállítási varázsló indítása
parancsra.
3
2
3
4
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5
 Helyreállítási adathordozó létrehozása
VAIO Care helyreállító rendszer
 Az adatok mentése (biztonsági másolat készítése)
 A számítógép helyreállítása
 A beépített tárolóeszközön található összes adat
törlése
A művelet aktuális állapotának megjelenítése némi
időbe telhet.
A Helyreállítási adathordozó létrehozása közben ne
nyomja meg a meghajtó kiadógombját, és ne
válassza le a meghajtót, mert az megszakíthatja a
folyamatot.
A Helyreállítási adathordozó adathordozókat
biztonságos helyen tárolja.
A számítógép helyreállítása
Miért kell biztonsági másolatot
készítenem az adataimról?
Előre nem látható események, illetve számítógépes
vírusok miatt fennáll a veszélye annak, hogy elvesznek
a beépített tárolóeszközön található különféle adatok.
Az elveszített adatok helyreállításához szükség van
egy biztonsági másolatra.
Kiemelten fontos rendszeresen biztonsági másolatot
készíteni.
Ha jelenleg normál felhasználóként van
bejelentkezve a számítógépre, előfordulhat, hogy
a rendszer rendszergazdai felhasználónév és
jelszó megadását kéri.
4
Kattintson a Speciális eszközök, a Visszaállítás
és helyreállítás, majd a Helyreállítási
adathordozó létrehozása lehetőségre.
5
Olvassa el figyelmesen a képernyőn megjelenő
utasításokat, majd kattintson a Tovább gombra.
6
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Ha olyan számítógépet állít helyre Helyreállítási
adathordozó (optikai lemez) segítségével, amely
nem tartalmaz beépített optikai meghajtót,
csatlakoztasson egy külső optikai meghajtót
(nem tartozék) vagy beépített optikai meghajtóval
rendelkező dokkolóállomást (egyes modellekhez
tartozék) a számítógéphez és külső áramforráshoz.
A számítógép normál üzemmódjában helyezze a
lemezt az optikai meghajtóba, illetve
csatlakoztassa az USB-memóriaegységet a
számítógép USB-csatlakozójához.
Kapcsolja ki, majd újra be a számítógépet.
Külső optikai meghajtó vagy USB-memóriaegység
használata esetén a VAIO embléma eltűnése
előtt nyomja meg többször az F11 billentyűt.
Megjelenik a Windows Rendszertöltés-vezérlő
képernyő.
Az  vagy az  billentyű megnyomásával
válassza ki a Start VAIO Care Rescue lehetőséget,
majd nyomja meg az Enter billentyűt.
A nyelvválasztó ablak megjelenésekor válassza ki a
kívánt nyelvet, majd kattintson az OK gombra.
6 Kattintson a Helyreállító varázsló indítása
parancsra.
Egyéni helyreállítás végrehajtásához válassza a
Eszközök menüpontot, majd kattintson a Speciális
helyreállítási varázsló indítása parancsra.
7 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Lásd a hátsó oldalt.
Az adatok biztonsági másolatának elkészítése és helyreállítása
Az adatok biztonsági
másolatának elkészítése
és helyreállítása, ha a
Windows elindítható
Ha a Windows elindítható, akkor az adatok biztonsági
másolatának elkészítését és annak visszaállítását a
Windows megfelelő szolgáltatásának használatával
végezze el. A szolgáltatás használatához kattintson a
Start gombra, majd a Vezérlőpult, a Rendszer és
biztonság, végül a Biztonsági mentés és visszaállítás
lehetőségre.
Az adatok biztonsági
másolatának elkészítése
és helyreállítása, ha a
Windows nem indítható el
Ha a Windows rendszert nem lehet elindítani, az
adatokról a VAIO Care helyreállító rendszer
alkalmazással készíthet biztonsági másolatot.
A VAIO Care helyreállító rendszer alkalmazással
készített biztonsági másolat fájljait a VAIO
adatvisszaállító eszköz segítségével lehet
visszaállítani.
Az adatok visszaállítása
egy visszaállítási pont
segítségével
A visszaállítási pontok lehetővé teszik a számítógép
rendszerfájljainak visszaállítását abba az állapotukba,
amelyben a visszaállítási pont létrehozásakor voltak.
A visszaállítási pontokat általában automatikusan
hozza létre a rendszer, például illesztőprogramok
telepítésekor. Azonban szoftverek vagy
illesztőprogramok számítógépre történő telepítése
előtt ajánlatos a kézzel létrehozni visszaállítási pontot
a Vezérlőpult ablakban.
Rendszerfájlok visszaállítása a
visszaállítási pont segítségével,
ha nem indul el a Windows
1
Hajtsa végre az elülső oldalon található A
számítógép helyreállítása fejezet „A számítógép
helyreállítása a Helyreállítási adathordozó
adathordozókról” című részének 1–4. pontjában
leírtakat.
2
Az  vagy az  billentyű megnyomásával válassza
ki a Windows 7 helyreállítása lehetőséget, majd
nyomja meg az Enter billentyűt.
3
Válassza ki a billentyűzetkiosztást, majd kattintson
a Tovább gombra.
Ha nem a megfelelő billentyűzetkiosztást választja,
előfordulhat, hogy nem lesz képes helyesen
megadni a jelszót.
4
Válassza ki az operációs rendszert, majd kattintson
a Tovább gombra.
Ha a Windows szolgáltatással készített biztonsági
mentés óta módosította fájljait, készítsen a
fájlokról biztonsági másolatot a Adatmentés
szoftverrel.
5
Kattintson a Rendszer-visszaállítás lehetőségre.
Megjelenik a Rendszer-visszaállítás ablak.
6
A Helyreállítás ablakban kattintson
A Rendszer-visszaállítás eszköz megnyitása
lehetőségre.
7
Ha a Rendszer-visszaállítás ablakban megjelenik
a Másik visszaállítási pont kiválasztása
lehetőség, válassza ki azt, majd kattintson a
Tovább gombra.
Ha nem, kattintson a Tovább gombra.
8
Válassza ki a visszaállítási pontot, majd kattintson
a Tovább gombra.
9
A visszaállítási pont megerősítéséhez kattintson
a Befejezés gombra.
Ha az ablak a számítógép újraindítására szólít fel,
indítsa újra a számítógépet.
Hibaelhárítás
Amennyiben problémája adódik a
számítógép üzemeltetése közben
Helyreállítási problémák
Gyakori problémák
A hivatalos Sony márkaszerviz vagy ügyfélszolgálati
központ felkeresése előtt próbálja ki az alábbi
megoldási javaslatokat.
Nem sikerül visszaállítani a
számítógépet a helyreállítási területről
Nem indul el a számítógépem
Használja a Helyreállítási adathordozó adathordozókat
a számítógép helyreállításához, ha szoftver segítségével
módosította a helyreállítási területet, az előre telepített
operációs rendszertől különböző operációs rendszert
telepített, illetve a VAIO Care helyreállító rendszer
szoftver használata nélkül formázta a beépített
meghajtót.
arról, hogy a számítógépet csatlakoztatta a külső
áramforráshoz. Szállításkor a számítógép tápellátás
gombja le van tiltva, és csak akkor használható
újra, ha a számítógépet előbb külső áramforráshoz
csatlakoztatja.
 Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelelően
van-e csatlakoztatva az áramforráshoz, be van-e
kapcsolva, és hogy a tápellátás jelzőfény világít-e.
 Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően
van-e behelyezve, és fel van-e töltve.
 Amennyiben van csatlakoztatott USB-eszköz,
válassza le valamennyit, majd indítsa újra a
számítógépet.
 Távolítsa el a számítógép megvásárlása óta
behelyezett kiegészítő memóriamodulokat,
majd indítsa újra a számítógépet.
 Ha a számítógép hálózati elosztóhoz vagy
szünetmentes tápegységhez (UPS) van
csatlakoztatva, ellenőrizze, hogy a hálózati
elosztó vagy a szünetmentes tápegység
csatlakoztatva van-e a hálózati áramforráshoz, és
be van-e kapcsolva.
 Húzza ki a tápkábelt vagy a tápegységet, és
vegye ki az akkumulátort. Várjon 3–5 percet.
Helyezze vissza az akkumulátort, csatlakoztassa a
tápkábelt vagy a tápegységet, majd kapcsolja be
a számítógépet.
 A páralecsapódás a számítógép hibás működését
okozhatja. Ha ezt tapasztalja, ne használja a
számítógépet legalább egy órán keresztül.
 Ellenőrizze, hogy a számítógéphez mellékelt
Sony tápkábelt vagy tápegységet használja-e.
 Ha külső megjelenítő eszközt használ, ellenőrizze,
hogy az csatlakoztatva van-e a hálózati
áramforráshoz, és be van-e kapcsolva.
 A hibaelhárítási tudnivalókat ebben a szakaszban,
valamint a képernyőn megtekinthető
Felhasználói útmutatóban olvashatja.
 A VAIO Care elindításához számítógépe bekapcsolt
állapotában nyomja meg az ASSIST gombot, majd
hajtsa végre a szükséges lépéseket.
 Látogassa meg a VAIO támogatási webhelyet.
Nem tudok Helyreállítási adathordozó
adathordozókat létrehozni
 Próbálja ki az alábbi javaslatokat:
1
Indítsa újra a számítógépet. Ezután próbálja
meg újra létrehozni a Helyreállítási adathordozó
adathordozókat.
2
Töltse le és telepítse a legújabb frissítéseket a
VAIO Update segítségével.
 Próbálkozzon más, megbízható hordozókkal.
Nem sikerült befejezni a helyreállítási
folyamatot
 Válassza le a számítógéphez csatlakozó külső
eszközöket, amelyek nem feltétlenül szükségesek
a helyreállításhoz.
 Próbálja ki az alábbi javaslatokat:
 Ellenőrizze a Helyreállítási adathordozó állapotát.
Optikai lemezek használatakor ellenőrizze,
hogy a lemezek nem sérültek vagy
szennyeződöttek-e. Ha a lemezek szennyezettek,
tisztítsa meg azokat, majd próbálja meg újra a
számítógép helyreállítását.
 Ha a helyreállítási területről nem állítható helyre
a számítógép, indítsa újra, majd próbálja meg
újra a helyreállítást a helyreállítási területről vagy
Helyreállítási adathordozó segítségével.
 Ha USB-memóriaegység használatával nem
állítható helyre a számítógép, csatlakoztassa a
memóriaegységet a számítógép másik
USB-csatlakozójához, és próbálja meg újra a
helyreállítást.
Ha a probléma továbbra is fennáll, további
segítségnyújtásért látogassa meg a VAIO
támogatási webhelyet.
 A számítógép első használatakor győződjön meg
A tápellátás jelzőfénye zölden
világít, de a képernyő üres
 Nyomja meg néhányszor az Alt+F4
billentyűkombinációt a megnyitott alkalmazások
bezárásához. Lehetséges, hogy alkalmazáshiba
történt.
 Nyomja meg a Ctrl+Alt+Delete
billentyűkombinációt, és kattintson a Leállítás
gomb mellett található nyílra , majd
válassza az Újraindítás lehetőséget.
 A számítógép kikapcsolásához nyomja meg és
tartsa lenyomva a tápellátás gombot, vagy
csúsztassa el és tartsa ebben a helyzetben a
tápellátás kapcsolót négy másodpercnél
hosszabb ideig.
Húzza ki a tápkábelt vagy a tápegység kábelét,
és várjon kb. öt percet. Ezután csatlakoztassa a
tápkábelt vagy a tápegységet, és kapcsolja be
ismét a számítógépet.
A nem mentett adatok elvesztését okozhatja,
ha a számítógépet a Ctrl+Alt+Delete
billentyűkombinációval, a tápellátás kapcsolójával
vagy számítógép bekapcsológombjával kapcsolja ki.
A töltés jelzőfénye gyorsan villog,
és a számítógép nem indul el
 Ennek a problémának az lehet az oka, hogy az
akkumulátor nem megfelelően lett behelyezve.
A probléma megoldásához kapcsolja ki a
számítógépet, és vegye ki az akkumulátort. Ezután
helyezze vissza az akkumulátort a számítógépbe.
Ezzel kapcsolatban a képernyőn megtekinthető
Felhasználói útmutatóban olvashat.
 Ha a probléma továbbra is fennáll, az azt jelenti,
hogy a behelyezett akkumulátor nem kompatibilis
a számítógéppel.
Vegye ki az akkumulátort, és lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Sony márkaszervizzel vagy
vevőszolgálattal. A legközelebbi szerviz vagy
ügyfélszolgálat megkereséséhez a képernyőn
megtekinthető Felhasználói útmutató nyújt
segítséget.
Az akkumulátor inkompatibilitásáról
vagy nem megfelelő behelyezéséről
szóló értesítés jelenik meg, majd a
számítógép hibernált üzemmódra
vált
Hogyan hozhatok létre partíciót a
merevlemezen?
1
Lásd a választ „A töltés jelzőfénye gyorsan villog,
és a számítógép nem indul el” kérdésnél.
A Windows nem fogadja el a jelszót,
és megjelenik a következő üzenet:
Enter Onetime Password
Ha helytelen bejelentkezési jelszót ad meg háromszor
egymás után, az Enter Onetime Password üzenet
jelenik meg, és a Windows nem indul el. Nyomja meg
és tartsa lenyomva a tápellátás gombot, vagy
csúsztassa el és tartsa ebben a helyzetben a tápellátás
kapcsolót négy másodpercnél hosszabb ideig, és
figyelje, hogy kialszik-e a tápellátás jelzőfény. Várjon
10–15 másodpercet, majd indítsa újra a számítógépet,
és írja be a helyes jelszót.
A jelszó kis- és nagybetűket is tartalmazhat, ezért a
jelszó beírása előtt ellenőrizze a kis- és nagybetűk
aktuális beállítását.
Elfelejtettem a bekapcsolási jelszót
Ha elfelejtette a bekapcsolási jelszót, akkor lépjen
kapcsolatba egy hivatalos Sony márkaszervizzel vagy
ügyfélszolgálati központtal.
A jelszó visszaállításáért díjat kell fizetnie.
Kattintson a Start gombra, majd a Vezérlőpult,
Rendszer és biztonság, végül a Felügyeleti
eszközök menüpontban található Partíciók
létrehozása és formázása a merevlemezen
lehetőségre.
Ha megjelenik a Felhasználói fiókok felügyelete
ablak, kattintson az Igen lehetőségre.
Ha jelenleg normál felhasználóként van
bejelentkezve a számítógépre, előfordulhat,
hogy a rendszer rendszergazdai felhasználónév
és jelszó megadását kéri.
2
Az egér jobb gombjával kattintson a C:
meghajtóra, majd válassza a Kötet zsugorítása
lehetőséget.
3
Írja be a létrehozni kívánt partíció méretét az
Adja meg a zsugorítandó lemezterület méretét
megabájtban képernyőn, majd kattintson a
Zsugorítás lehetőségre.
4
Az egér jobb gombjával kattintson a Nem
lefoglalt elemre, majd válassza az Új egyszerű
kötet… lehetőséget.
5
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising