Zebra ZT400 Manualul proprietarului

Zebra ZT400 Manualul proprietarului
Ghid de referinţă rapidă pentru Seria ZT400™
Utilizaţi acest ghid când folosiţi imprimanta zilnic. Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi
Ghidul utilizatorului.
Componentele imprimantei
Figura 1 prezintă componentele din interiorul compartimentului pentru suporturi al
imprimantei. În funcţie de modelul imprimantei şi de opţiunile instalate, este posibil ca
imprimanta să arate puţin diferit. Familiarizaţi-vă cu aceste componente înainte de a continua
cu procedura de configurare a imprimantei.
Figura 1 • Componentele imprimantei
1
2
10
3
8
6
4
7
9
5
1
2
3
4
5
Uşă pentru suporturi
Dispozitive de ajustare a capului de imprimare
Panou de control
Port gazdă USB
Ansamblu cap de imprimare
6
7
8
9
10
©2015 ZIH Corp şi/sau afiliaţii săi. Toate drepturile rezervate. Zebra şi capul Zebra
stilizat sunt mărci comerciale deţinute de ZIH Corp., înregistrate în multe jurisdicţii din
lume. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.
Manetă de deschidere a capului de imprimare
Ax de înfăşurare a benzii
Ax pentru furnizarea benzii
Agăţătoare rezervă de suport
Ghidaj de alimentare a suportului
P1060608-334
6/1/16
2
Panoul de control
Panoul de control
Panoul de control (Figura 2) indică starea curentă a imprimantei şi permite utilizatorului să
controleze operaţiile de bază ale imprimantei.
Figura 2 • Panoul de control
1
2
3
4
5
1
2
3
6
4
5
6
7
8
7
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
15
14
15
16
16
P1060608-334
LED STATUS
Aceşti indicatori
(STARE)
luminoşi arată starea
curentă a imprimantei.
LED PAUSE
Pentru informaţii
(PAUZĂ)
suplimentare, consultaţi
LED DATA
Ghidul utilizatorului.
(DATE)
LED SUPPLIES
(CONSUMABILE)
LED NETWORK
(REŢEA)
Afişajul arată starea curentă a imprimantei şi permite
utilizatorului să navigheze prin meniul sistemului.
Butonul SELECTARE Aceste butoane execută
LA DREAPTA
comenzile afişate exact
Butonul SELECTARE deasupra lor pe afişaj.
LA STÂNGA
Butonul SĂGEATĂ ÎN SUS modifică valorile
parametrilor. În general, este utilizat pentru a creşte
o valoare sau pentru a defila printre opţiuni.
Butonul OK selectează sau confirmă ceea ce apare
pe ecran.
Butonul SĂGEATĂ SPRE STÂNGA, activ numai
în sistemul de meniu, navighează spre stânga.
Butonul SĂGEATĂ SPRE DREAPTA, activ
numai în sistemul de meniu, navighează spre
dreapta.
Butonul SĂGEATĂ ÎN JOS modifică valorile
parametrilor. În general, este utilizat pentru a
descreşte o valoare sau pentru a defila printre opţiuni.
Butonul PAUSE (PAUZĂ), atunci când este apăsat,
porneşte sau opreşte funcţionarea imprimantei.
Butonul FEED (ALIMENTARE) forţează
imprimanta să preia o etichetă goală de fiecare dată
când este apăsat.
Butonul CANCEL (ANULARE) anulează
formatele etichetelor când imprimanta este în pauză.
• Apăsaţi o dată pentru a anula formatul
următoarei etichete.
• Menţineţi apăsat 2 secunde pentru a anula
formatul tuturor etichetelor.
6/1/16
Pregătirea imprimantei pentru utilizare
Pregătirea imprimantei pentru utilizare
După ce v-aţi familiarizat cu componentele imprimantei, pregătiţi imprimanta pentru utilizare.
Atenţie • Când încărcaţi suporturi sau bandă, scoateţi toate bijuteriile care pot intra în
contact cu capul de imprimare sau cu alte piese ale imprimantei.
Atenţie • Înainte de a atinge ansamblul capului de imprimare, descărcaţi de pe dvs. orice
tip de electricitate statică acumulată, atingând cadrul metalic al imprimantei sau utilizând o
brăţară şi un covoraş antistatice.
Pentru a instala imprimanta, efectuaţi paşii următori:
1. Alegeţi pentru imprimantă o amplasare care îndeplineşte următoarele condiţii:
•
Suprafaţa trebuie să fie solidă şi plată, cu o dimensiune şi o rezistenţă suficiente
pentru a susţine imprimanta.
•
Zona trebuie să includă suficient spaţiu pentru ventilaţie şi pentru accesul la
componentele şi conectorii imprimantei.
•
Imprimanta trebuie să se afle la mică distanţă de o sursă de alimentare adecvată, uşor
accesibilă.
•
Imprimanta trebuie să se afle în aria de acoperire a reţelei WLAN (dacă există) sau
într-o arie de acoperire acceptabilă pentru ca toţi ceilalţi conectori să ajungă la sursa
dvs. de date (de obicei un computer). Pentru informaţii suplimentare legate de
lungimile maxime de cablu şi configuraţie, consultaţi Ghidul utilizatorului.
2. Despachetaţi şi inspectaţi imprimanta. Dacă este necesar, semnalaţi orice defecţiune
cauzată de transport. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ghidul utilizatorului.
3. Amplasaţi imprimantă în locul ales.
4. Important • Înainte de conectarea imprimantei la computer, trebuie să instalaţi
programul Zebra Setup Utilities. În cazul în care conectaţi imprimanta la acesta fără
programul Zebra Setup Utilities, computerul nu va instala driverele corecte de
imprimantă.
Instalaţi programul Zebra Setup Utilities de la adresa http://www.zebra.com/setup.
Utilizaţi acest program pentru a instala driverele de imprimantă pe computer. Pentru
instrucţiuni detaliate, consultaţi Ghidul utilizatorului.
6/1/16
P1060608-334
3
4
Pregătirea imprimantei pentru utilizare
5. Conectaţi imprimanta la un computer utilizând una sau mai multe dintre conexiunile
disponibile. Conexiunile standard sunt indicate aici. De asemenea, pentru imprimantă pot
fi disponibile şi o conexiune paralel sau wireless ZebraNet®.
Port intern pentru server de imprimare
conectat prin cablu Ethernet
Port serial
Port USB
6. Ridicaţi uşa pentru suporturi.
7. Încărcaţi banda (dacă se utilizează modul de transfer termic) şi suportul în imprimantă
(consultaţi Încărcarea suporturilor şi a benzii de la pagina 9).
P1060608-334
6/1/16
Pregătirea imprimantei pentru utilizare
8. Închideţi uşa pentru suporturi.
9. Conectaţi capătul mamă al cablului de alimentare cu c.a. la conectorul de alimentare cu
c.a. din partea din spate a imprimantei.
10. Conectaţi capătul tată al cablului de alimentare cu c.a. la o sursă de alimentare adecvată.
115 V c.a.
230 V c.a.
6/1/16
P1060608-334
5
6
Pregătirea imprimantei pentru utilizare
11. Pentru a verifica alimentarea corectă cu suporturi şi bandă, imprimaţi o etichetă de
configuraţie a imprimantei.
a. Menţineţi apăsat butonul CANCEL (ANULARE).
b. Porniţi (I) imprimanta.
Imprimanta se iniţializează şi efectuează o autotestare. Rezultatele autotestării sunt afişate în
Tabelul 1. Dacă suportul şi banda sunt amplasate corect, imprimanta imprimă o etichetă de
configuraţie a imprimantei (Figura 3), apoi o etichetă de configuraţie a reţelei (Figura 4).
Figura 3 • Mostră de etichetă de
configuraţie a imprimantei
P1060608-334
Figura 4 • Mostră de etichetă de
configuraţie a reţelei
6/1/16
Pregătirea imprimantei pentru utilizare
12. Pentru a testa conexiunea dintre imprimantă şi computer, utilizaţi un set de proiectare
pentru etichete pentru a crea o mostră de etichetă şi pentru a o trimite imprimantei. Zebra
vă recomandă ZebraDesigner Pro. Puteţi descărca acest software de la
http://www.zebra.com/software şi îl puteţi utiliza în modul Demo pentru a imprima o
mostră de etichetă.
Tabelul 1 • Starea imprimantei aşa cum este indicată de luminile indicatoare
STATUS
(STARE)
STATUS
(STARE)
STATUS
(STARE)
STATUS
(STARE)
STATUS
(STARE)
STATUS
(STARE)
STATUS
(STARE)
STATUS
(STARE)
STATUS
(STARE)
6/1/16
PAUSE
(PAUZĂ)
PAUSE
(PAUZĂ)
PAUSE
(PAUZĂ)
PAUSE
(PAUZĂ)
PAUSE
(PAUZĂ)
PAUSE
(PAUZĂ)
PAUSE
(PAUZĂ)
PAUSE
(PAUZĂ)
PAUSE
(PAUZĂ)
SUPPLIES
DATA
NETWORK
(DATE) (CONSUMABILE) (REŢEA)
SUPPLIES
DATA
NETWORK
(DATE) (CONSUMABILE) (REŢEA)
SUPPLIES
DATA
NETWORK
(DATE) (CONSUMABILE) (REŢEA)
SUPPLIES
DATA
NETWORK
(DATE) (CONSUMABILE) (REŢEA)
SUPPLIES
DATA
NETWORK
(DATE) (CONSUMABILE) (REŢEA)
SUPPLIES
DATA
NETWORK
(DATE) (CONSUMABILE) (REŢEA)
SUPPLIES
DATA
NETWORK
(DATE) (CONSUMABILE) (REŢEA)
SUPPLIES
DATA
NETWORK
(DATE) (CONSUMABILE) (REŢEA)
SUPPLIES
DATA
NETWORK
(DATE) (CONSUMABILE) (REŢEA)
LED-ul STATUS (STARE) verde continuu (alte LED-uri galben
continuu timp de 2 secunde la pornirea imprimantei)
Imprimanta este pregătită.
LED-ul PAUSE (PAUZĂ) galben continuu.
Imprimanta este în pauză.
LED-ul STATUS (STARE) roşu continuu
LED-ul SUPPLIES (CONSUMABILE) roşu continuu
Alimentarea cu suport s-a terminat. Imprimanta are nevoie de
atenţie şi nu poate continua fără intervenţia utilizatorului.
LED-ul STATUS (STARE) roşu continuu
LED-ul SUPPLIES (CONSUMABILE) roşu intermitent
Alimentarea cu bandă s-a terminat. Imprimanta are nevoie de
atenţie şi nu poate continua fără intervenţia utilizatorului.
LED-ul STATUS (STARE) galben continuu
LED-ul SUPPLIES (CONSUMABILE) galben intermitent
Imprimanta este în modul termic direct, care nu necesită
bandă; totuşi, banda este instalată în imprimantă.
LED-ul STATUS (STARE) roşu continuu
LED-ul PAUSE (PAUZĂ) galben continuu
Capul de imprimare este deschis. Imprimanta are nevoie de
atenţie şi nu poate continua fără intervenţia utilizatorului.
LED-ul STATUS (STARE) galben continuu
Temperatura capului de imprimare este prea ridicată.
Atenţie • Capul de imprimare poate să fie fierbinte şi
poate cauza arsuri grave. Lăsaţi capul de imprimare
să se răcească.
LED-ul STATUS (STARE) galben intermitent
Dacă acest LED luminează intermitent, indică una dintre
următoarele situaţii:
• Temperatura capului de imprimare este prea scăzută.
• Temperatura sursei de alimentare este prea ridicată.
• Panoul logic principal (MLB - main logic board) are o
temperatură prea ridicată.
LED-ul STATUS (STARE) roşu continuu
LED-ul PAUSE (PAUZĂ) roşu continuu
LED-ul DATA (DATE) roşu continuu
Capul de imprimare a fost înlocuit cu un cap de imprimare
Zebra™ neoriginal. Pentru a continua, instalaţi un cap de
imprimare Zebra™ original.
P1060608-334
7
8
Pregătirea imprimantei pentru utilizare
Tabelul 1 • Starea imprimantei aşa cum este indicată de luminile indicatoare (Continuare)
LED-ul STATUS (STARE) roşu intermitent
Imprimanta nu poate citi setarea dpi a capului de imprimare.
STATUS
(STARE)
SUPPLIES
DATA
NETWORK
(DATE) (CONSUMABILE) (REŢEA)
PAUSE
(PAUZĂ)
Ethernet cu fir ZebraNet
STATUS
(STARE)
STATUS
(STARE)
STATUS
(STARE)
STATUS
(STARE)
PAUSE
(PAUZĂ)
SUPPLIES
DATA
NETWORK
(DATE) (CONSUMABILE) (REŢEA)
SUPPLIES
DATA
NETWORK
(DATE) (CONSUMABILE) (REŢEA)
PAUSE
(PAUZĂ)
SUPPLIES
DATA
NETWORK
(DATE) (CONSUMABILE) (REŢEA)
PAUSE
(PAUZĂ)
PAUSE
(PAUZĂ)
SUPPLIES
DATA
NETWORK
(DATE) (CONSUMABILE) (REŢEA)
LED-ul NETWORK (REŢEA) stins
Nu este disponibilă nicio conexiune Ethernet.
LED-ul NETWORK (REŢEA) verde continuu
S-a găsit o conexiune 100 Base.
LED-ul NETWORK (REŢEA) galben continuu
S-a găsit o conexiune 10 Base.
LED-ul NETWORK (REŢEA) roşu continuu
Eroare Ethernet. Imprimanta nu este conectată la reţeaua
dvs.
ZebraNet wireless
STATUS
(STARE)
PAUSE
(PAUZĂ)
SUPPLIES
DATA
NETWORK
(DATE) (CONSUMABILE) (REŢEA)
STATUS
(STARE)
PAUSE
(PAUZĂ)
SUPPLIES
DATA
NETWORK
(DATE) (CONSUMABILE) (REŢEA)
STATUS
(STARE)
PAUSE
(PAUZĂ)
SUPPLIES
DATA
NETWORK
(DATE) (CONSUMABILE) (REŢEA)
STATUS
(STARE)
STATUS
(STARE)
STATUS
(STARE)
PAUSE
(PAUZĂ)
PAUSE
(PAUZĂ)
PAUSE
(PAUZĂ)
P1060608-334
SUPPLIES
DATA
NETWORK
(DATE) (CONSUMABILE) (REŢEA)
SUPPLIES
DATA
NETWORK
(DATE) (CONSUMABILE) (REŢEA)
SUPPLIES
DATA
NETWORK
(DATE) (CONSUMABILE) (REŢEA)
LED-ul NETWORK (REŢEA) stins
S-a găsit o reţea wireless în timpul pornirii. Imprimanta
încearcă să se asocieze la reţea. LED-ul este roşu
intermitent în timp ce imprimanta se asociază la reţea.
LED-ul este galben intermitent în timp ce imprimanta se
autentifică la reţea.
LED-ul NETWORK (REŢEA) verde continuu
Modulul radio este conectat la reţea şi autentificat, iar
semnalul WLAN este puternic.
LED-ul NETWORK (REŢEA) verde intermitent
WLAN – Modulul radio este conectat la reţea şi
autentificat, dar semnalul WLAN este slab.
LED-ul NETWORK (REŢEA) roşu continuu
Eroare WLAN. Imprimanta nu este conectată la reţeaua dvs.
6/1/16
Încărcarea suporturilor şi a benzii
Încărcarea suporturilor şi a benzii
Utilizaţi instrucţiunile din această secţiune pentru a încărca banda (dacă există) şi suportul în
modul Separare. Banda este utilizată cu etichete cu transfer termic. Pentru etichetele termice
directe, nu încărcaţi bandă în imprimantă. Pentru instrucţiuni despre încărcarea suporturilor
pliate sau pentru încărcarea în diferite moduri de imprimare, consultaţi Ghidul de utilizare.
Atenţie • Când încărcaţi suporturi sau bandă, scoateţi toate bijuteriile care pot intra în
contact cu capul de imprimare sau cu alte piese ale imprimantei.
Notă • În unele din ilustraţiile care urmează, imprimanta apare fără sistemul de bandă, pentru
a vă oferi o imagine mai bună asupra componentelor implicate în încărcarea suporturilor.
Pentru a încărca bandă şi suporturi tip rulou în modul Separare, efectuaţi
următorii paşi:
Încărcarea suporturilor
1.
Atenţie • Capul de imprimare poate să fie fierbinte şi poate cauza arsuri grave. Lăsaţi
capul de imprimare să se răcească.
Deschideţi ansamblul capului de imprimare, rotind maneta de deschidere a capului
de imprimare.
6/1/16
P1060608-334
9
10
Încărcarea suporturilor şi a benzii
2. Scoateţi şi aruncaţi orice etichete murdare sau fixate cu lipici sau cu bandă adezivă.
3. Trageţi afară ghidajul de alimentare a suportului, până la capăt.
4. Aşezaţi rola de suport pe agăţătoarea rezervei de suport. Împingeţi rola până la capăt.
5. Glisaţi spre interior ghidajul de alimentare a suportului până când acesta atinge
marginea ruloului.
P1060608-334
6/1/16
Încărcarea suporturilor şi a benzii
6. Glisaţi în afară, până la capăt, ghidajul pentru suporturi.
7. De pe agăţătoarea de suport (1), alimentaţi cu suport pe sub ansamblul de reglare (2),
prin senzorul de suporturi (3), apoi pe sub ansamblul capului de imprimare (4).
Introduceţi înapoi suportul până când atinge peretele din spate al senzorului de suporturi.
4
6/1/16
3
2
1
P1060608-334
11
12
Încărcarea suporturilor şi a benzii
8. Glisaţi spre interior ghidajul suportului până când acesta atinge marginea suportului.
9. Ce tip de suport aţi încărcat în imprimantă?
Dacă aţi încărcat...
Atunci...
Suport termic direct
Continuaţi cu pasul 10.
Suport cu transfer termic
Continuaţi cu pasul 12.
10. Rotiţi mânerul de deschidere a capului de imprimare în jos până când acesta blochează
capul de imprimare în poziţie.
11. Dacă este necesar, apăsaţi pe PAUSE (PAUZĂ) pentru a ieşi din modul pauză şi pentru a
activa imprimarea.
P1060608-334
6/1/16
Încărcarea suporturilor şi a benzii
Încărcarea benzii
Important • Utilizaţi o bandă mai lată decât suportul, pentru a proteja capul de imprimare
împotriva uzurii. Banda trebuie să fie acoperită pe exterior (pentru mai multe informaţii,
consultaţi Ghidul de utilizare).
12. Poziţionaţi rola de bandă pe axul pentru alimentarea cu bandă cu capătul liber al benzii
desfăşurându-se, după cum se arată. Împingeţi rola până la capăt.
6/1/16
P1060608-334
13
14
Încărcarea suporturilor şi a benzii
13. Treceţi banda pe sub ansamblul capului de imprimare, apoi înfăşuraţi-o de câteva ori în
jurul axului de înfăşurare a benzii.
P1060608-334
6/1/16
Încărcarea suporturilor şi a benzii
14. Împingeţi în jos ansamblul capului de imprimare (1), apoi rotiţi maneta de deschidere a
capului de imprimare (2) până când se fixează în poziţie.
2
1
15. Dacă este necesar, apăsaţi pe PAUSE (PAUZĂ) pentru a şterge erorile şi pentru a
activa imprimarea.
6/1/16
P1060608-334
15
16
Încărcarea suporturilor şi a benzii
Scoaterea benzii uzate
Scoateţi banda uzată de pe axul de înfăşurare a benzii de fiecare dată când schimbaţi rola de bandă.
Pentru a scoate banda uzată, parcurgeţi următorii paşi:
1. Banda s-a consumat?
Dacă banda...
Atunci
S-a consumat
Continuaţi cu pasul următor.
Nu s-a consumat
Tăiaţi sau rupeţi banda înaintea axului de înfăşurare a benzii.
Atenţie • Nu tăiaţi banda direct pe axul de înfăşurare a
benzii. Se poate deteriora axul.
2. În timp ce ţineţi de axul de înfăşurare a benzii, răsuciţi butonul de eliberare a benzii spre
stânga până se opreşte.
Barele de eliberare a benzii pivotează în jos, uşurând alunecarea axului pe banda uzată.
3. Glisaţi banda uzată afară de pe axul de înfăşurare a benzii şi aruncaţi-o.
P1060608-334
6/1/16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement