Domo DO7344H Ceramic heater TURBO Instruction manual

Add to My manuals
60 Pages

advertisement

Domo DO7344H Ceramic heater TURBO Instruction manual | Manualzz

DO7344H

Handleiding

Mode d’emploi

Gebrauchsanleitung

Instruction booklet

Keramische verwarming

Chauffage céramique

Keramikheizung

Ceramic heater

Manual de instrucciones Calentador cerámico

Istruzioni per l’uso Riscaldamento ceramico

Návod k použití

Návod na použitie

Keramický ohřívač

Keramický ohrievač

PRODUCT OF

Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.

Lisez attentivement les instructions - gardez le mode d’emploi pour utilisation ultérieur.

Lesen Sie genau die Anweisungen - bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für spätere heranziehung.

Read all instructions carefully - save this instruction manual for future reference.

Lea detenidamente todas las instrucciones - Conserve este manual para futura referencia.

Leggere con attenzione le istruzioni - conservarle per future consultazioni

Před použitím si důkladně přečtěte tento manuál - manuál si uschovejte i pro případ budoucího nahlédnutí.

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento manuál - manuál si uschovajte aj pre prípad budúceho nahliadnutie.

NL Nederlands

FR Français

DE Deutsch

EN English

ES Espagnol

IT Italiano

CZ Čeština

SK Slovenčina

30

37

44

3

10

17

24

51

GARANTIE

Geachte klant,

Al onze producten ondergaan steeds een strenge kwaliteitscontrole, alvorens ze aan je worden aangeboden. Mocht je desondanks toch nog problemen hebben met jouw toestel, dan betreuren wij dit ten zeerste.

In dat geval verzoeken wij je contact op te nemen met onze klantendienst.

Onze medewerkers zullen je met plezier verder helpen.

+32 14 21 71 91 [email protected]

Maandag – Donderdag : 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 17.00u

Vrijdag : 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 16.30u

Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken die aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig, vervangen of gerepareerd worden. De garantieperiode van 2 jaar zal op dit moment niet terug beginnen, maar loopt verder tot 2 jaar na de aankoop van het toestel. De garantie wordt verleend op basis van het kassaticket. Indien je apparaat defect is binnen de garantietermijn van 2 jaar, dan mag je het toestel samen met het originele kassaticket binnenbrengen in de winkel waar je het toestel hebt aangekocht.

De garantie op accessoires en onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, bedraagt 6 maanden.

De garantie en verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de leverancier en fabrikant vervallen automatisch in de volgende gevallen:

· Bij het niet naleven van de instructies in deze handleiding.

· Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.

· Bij verkeerd, hardhandig of abnormaal gebruik.

· Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.

· Bij herstelling of wijziging van het toestel door de consument of niet gemachtigde derden.

· Bij gebruik van onderdelen of accessoires welke niet worden aanbevolen of geleverd door de leverancier / fabrikant.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wanneer je elektrische toestellen gebruikt, moeten volgende veiligheidsinstructies in acht genomen worden:

· Lees deze instructies zorgvuldig door. Bewaar deze handleiding om later te raadplegen.

· Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers.

Zorg ervoor dat kinderen niet met de verpakkingsmaterialen spelen.

· Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals:

· Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen

· Boerderijen

· Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter

· Gastenkamers, of gelijkaardige www.domo-elektro.be

DO7344H

3

· Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 16 jaar en personen met een fysieke of sensoriële beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Het onderhoud en de reiniging van het toestel mogen niet door kinderen gebeuren tenzij ze ouder zijn dan 16 jaar en onder toezicht staan.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Het toestel kan warm worden tijdens het gebruik. Houd het elektrisch snoer weg van hete onderdelen.

· Opgelet: het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of een aparte

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

manufacturer or its service agent or a similarly qualified van het toestel of wanneer het toestel beschadigd is. Breng het toestel dan naar het dichtsbijzijnde

· Streng toezicht is noodzakelijk wanneer het toestel door of in de buurt van kinderen gebruikt wordt.

elektrische schokken of verwondingen veroorzaken. monteren of demonteren en vooraleer het toestel te reinigen. Zet eerst alle knoppen in de ‘uit’-stand stopcontact te trekken.

· Zet dit toestel nooit op of in de buurt van een gasvuur of elektrisch vuur of op een plaats waar het in

· Gebruik het toestel niet buiten.

· Gebruik het toestel altijd op een stevig, droog, effen oppervlak.

· Het toestel is enkel geschikt voor occasioneel gebruik.

4 ongelukken die een gevolg zijn van verkeerd gebruik van het toestel, of het niet naleven van de regels zoals ze vermeld zijn in deze handleiding.

socket-outlet.

fabrikant of zijn dienst na verkoop.

5. Do not use this heater in the immediate surroundings of

· Zorg ervoor dat kinderen het elektrisch snoer of het toestel niet kunnen aanraken.

a bath, a shower or a swimming pool.

· Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers.

6. Children of less than 3 years should be kept away unless

· Het toestel wordt warm tijdens het gebruik.

continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall

only switch on/off the appliance provided that it has been

placed or installed in its intended normal operating

position and they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children aged from

3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate

and clean the appliance or perform user maintenance.

7. CAUTION — Some parts of this product can

become very hot and cause burns. Particular

1

· Zorg ervoor dat het snoer niet bedekt wordt, plaats geen objecten op het snoer, zorg ervoor dat er niet gestruikeld kan worden over het snoer.

· Vermijd contact met het warme toestel en zorg ervoor dat het elektrisch snoer niet te dicht bij het warme toestel ligt.

· Houd ontvlambare materialen zoals kussens, kleding, gordijnen, enz. uit de buurt van het toestel.

· Stel het toestel niet bloot aan regen, zon, enz.

· Wanneer het toestel beschadigd is, zet het dan uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.

Probeer het vooral niet zelf te herstellen. Raadpleeg een elektricien of de dienst na verkoop van de fabrikant, om zeker te zijn van het gebruik van originele onderdelen.

· Wanneer je beslist om het toestel nooit meer te gebruiken, raden wij aan om het elektrisch snoer af te knippen nadat je het uit het stopcontact verwijderd hebt. Wij raden je ook aan om de onderdelen onschadelijk te maken die gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen.

· Installatie van het toestel moet gebeuren volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Een verkeerde installatie kan leiden tot ongelukken met mensen, dieren of schade aan dingen. De fabrikant kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

· Laat het toestel niet aanstaan en verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer je het niet nodig hebt.

· Plaats het apparaat niet tegen een stopcontact.

· Het toestel is niet bedoeld voor gebruik in de badkamer, wasplaats of andere vochtige ruimtes. Het mag niet mogelijk zijn voor een persoon die zich in bad of in de douche bevindt, om het toestel, het snoer of de controleknoppen aan te raken.

· Gebruik het toestel enkel in goed geïsoleerde ruimtes. Het toestel is enkel geschikt voor occasioneel gebruik.

ONDERDELEN

1. Luchtuitlaat

2. Luchtinlaat

3. Stoffilter

4. Aan/uitschakelaar

5. Handvat

6. Bedieningspaneel met display

7. Aan/uitknop

8. Instelling voor timer en temperatuur

9. Vermogensinstelling (2500 W of

1500 W)

10. Eco modus

11. Afstandsbediening

1

7

6

3

2

5

4

8

9

10 www.domo-elektro.be

7

8

9

10

11

DO7344H

5

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

· De minimum vrije ruimte van 50 cm rondom het verwarmingstoestel moet te allen tijde gerespecteerd worden.

· Plaats het toestel zo, dat de verwarming van de ruimte optimaal verloopt. Vermijd hoeken, kleine volumes, vloeren en plafonds.

· Plaats het toestel op een vlakke, stabiele ondergrond.

· Wanneer het toestel voor de eerste keer wordt ingeschakeld, kan een lichte geur ontstaan. Zorg voor voldoende verluchting, deze geur zal snel verdwijnen.

AFSTANDSBEDIENING

Alvorens het toestel met afstandsbediening te gebruiken, dien je eerst een knoopcelbatterij (CR2032) in de afstandsbediening te plaatsen. Deze is bijgeleverd. Dit doe je door onderstaande instructies te volgen.

2

4

1

3

De afstandsbediening heeft een bereik van 5 meter.

GEBRUIK

Alvorens het toestel te gebruiken, steek de stekker in het stopcontact en schakel de aan/uitschakelaar aan aan de achterzijde van het toestel. Het toestel is nu in standby modus. Je kan het toestel bedienen via het bedieningpaneel maar ook aan de hand van de afstandsbediening. De instellingen kan je op dezelfde manier maken. Op de display kan je de gewenste instellingen zien.

AAN/UITKNOP

Druk op de aan/uitknop om het toestel in of uit te schakelen. Een signaal geeft aan dat het toestel in werking is. Na uitschakeling zal het toestel zichzelf nog even afkoelen.

Het toestel onthoudt de laatst gemaakte instellingen. Dus als je het toestel weer inschakelt, verschijnen de laatst gemaakte instellingen weer op de display.

HET VERMOGEN INSTELLEN

· Druk eenmaal op de knop: hoog vermogen: 2500 W

· Druk tweemaal op de knop: laag vermogen: 1500 W

6

INSTELLINGEN

Timer

1. Druk eenmaal op deze knop om de timer in te stellen.

2. Deze kan je instellen tussen de 1 en 12 uur. Aan de hand van de + en - knop kies je de gewenste tijd.

Per druk op de + of - knop stel je de tijd een uur meer of minder in. Je kan deze knop ook ingedrukt houden tot je de gewenste instelling bereikt.

3. Na afloop van de ingestelde tijd gaat het toestel in standby modus. Het zal dan geen warmte meer afgeven.

DO7344H

Temperatuur

1. Druk tweemaal op deze knop om de temperatuur in te stellen.

2. Deze kan je instellen tussen de 5°C en 35°C. Aan de hand van de + en de - kies je de gewenste temperatuur. Per druk op de + of - knop stel je de temperatuur 1°C hoger of lager in. Je kan deze knop ook ingedrukt houden tot je de gewenste instelling bereikt.

Als je de timer en temperatuur naar wens hebt ingesteld, druk je een derde keer op de knop van de instellingen. Hier is de omgevingstemperatuur zichtbaar. Nu zijn de instellingen vastgelegd en kan je ze niet meer aanpassen tenzij je opnieuw op deze knop duwt om de timer of temperatuur in te stellen.

Opmerking: als zowel de timer en temperatuur zijn ingesteld, zullen beide instellingen afwisselend verschijnen op de display.

ECO MODUS

Druk op deze knop om de eco modus in te schakelen. Deze functie zorgt ervoor dat de ingestelde temperatuur behouden blijft op een zo energiezuinig mogelijke manier.

· Als de omgevingstemperatuur maximum 2°C lager is dan de ingestelde temperatuur, zal het toestel ervoor zorgen dat de ingestelde temperatuur bereikt wordt aan het lage vermogen van 1500 W.

· Als de omgevingstemperatuur meer dan 2°C lager is dan de ingestelde temperatuur, zal het toestel ervoor zorgen dat de ingestelde temperatuur bereikt wordt aan het hoge vermogen van 2500 W.

Indien de temperatuur bereikt is, zal het toestel in standby modus overschakelen. Indien de temperatuur terug afneemt, schakelt de eco modus terug in.

VEILIGHEIDSINSTELLINGEN

· Dit toestel is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging. Hierdoor schakelt het verwarmingselement automatisch uit wanneer het oververhit raakt door afdekking. Wanneer dit gebeurt, moet je het toestel uitschakelen en 10 min. wachten. Verwijder datgene wat de grill bedekt. Zet het toestel daarna terug aan. Het toestel zou nu terug normaal moeten functioneren. Wanneer het probleem aanhoudt, moet je de dichtstbijzijnde klantendienst contacteren.

· Het toestel is ook uitgerust met een kantelbeveiliging. Deze is geïntegreerd in het toestel. Het toestel zal uitschakelen wanneer het omvalt.

REINIGING EN ONDERHOUD

· Voordat je het toestel schoonmaakt, moet het volledig afgekoeld zijn. Verwijder de stekker uit het stopcontact.

· Om het risico op elektrocutie te vermijden, mag je het toestel niet met water reinigen of onderdompelen in water. Maak de buitenkant van het toestel schoon met een vochtige doek.

· Wanneer nodig kan het stof, dat zich bevindt op de grill, verwijderd worden met een stofzuiger. Dit onderhoud moet regelmatig gebeuren om het toestel optimaal te laten werken.

Stofdeeltjes in het toestel kunnen zorgen voor oververhitting.

· Bewaar het toestel in een propere en droge omgeving.

www.domo-elektro.be

DO7344H

7

SPECIFICATIES

Modelaanduiding(en):

Artikel

Warmteafgifte

Nominale warmteafgifte

Minimale warmteafgifte

(indicatief)

Maximale continue warmteafgifte

Symbool Waarde Eenheid Artikel

Pnom 2,5 kW

Eenheid

Type warmte-input, uitsluitend voor elektrische warmteopslagtoestellen

Nee handmatige sturing van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat

Pmin 1,5 kW Nee

Pmax,c 2,5 kW handmatige sturing van de warmteopslag met kamer- en/ of buitentemperatuurfeedback warmteopslag met kamer- en/ of buitentemperatuurfeedback

Nee

--Supplementair elektriciteitsverbruik afgifte

Bij nominale warmteafgifte

output

Bij minimale warmteafgifte output

In stand-by modus

-elmax elmin elSB

2,483

1,518 kW kW

0,0004 kW door een ventilator bijgestane warmteafgifte

Nee

Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat met elektronische sturing van de kamertemperatuur elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dagtijdschakelaar elektronische sturing van de kamertemperatuur plus weektijdschakelaar

Andere sturingsopties sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

8

DO7344H

Contactgegevens sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie met de optie van afstandsbediening met adaptieve sturing van de start

Linea 2000 bvba

Dompel 9 - 2200 Herentals - België met beperking van de werkingstijd met black-bulbsensor

MILIEURICHTLIJNEN

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd.

Als je ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkom je mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recycleren van dit product, neem je best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar je het product hebt gekocht.

Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking milieubewust.

www.domo-elektro.be

DO7344H

9

GARANTIE

Cher client,

Tous nos produits sont soumis à des contrôles qualité stricts avant d’être proposés à la vente. Si vous deviez toutefois rencontrer un problème avec votre appareil, nous le déplorons vivement.

Dans ce cas, nous vous invitons à prendre contact avec notre service à la clientèle.

Nos collaboratrices se feront un plaisir de vous aider !

+32 14 21 71 91 [email protected]

Du lundi au jeudi : 8 h 30 – 12 h et 13 h – 17 h

Vendredi : 8 h 30 – 12 h et 13 h – 16 h 30

Cet appareil est garanti 2 ans à compter de la date d’achat. Durant la période de garantie, le distributeur assumera l’entière responsabilité en cas de défauts de fonctionnement (matériel) ou de fabrication. Si un tel problème survient, l’appareil sera remplacé ou réparé. La période de garantie de 2 ans ne reprend pas

à zéro, mais se poursuit (jusqu’à 2 ans à compter de la date d’achat de l’appareil). La garantie est accordée sur la base du ticket de caisse.

Pour les accessoires et les éléments d’usure, une garantie de 6 mois s’applique.

La garantie et la responsabilité du fournisseur et du fabricant n’ont plus effet dans les cas suivants :

· Les instructions du manuel n’ont pas été suivies.

· Mauvais raccordement, par ex. tension électrique trop forte.

· Utilisation contraire, brutale ou anormale.

· Entretien insuffisant ou non conforme.

· Réparation ou modification de l’appareil par le consommateur ou un tiers non autorisé.

· Utilisation d’éléments ou d’accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le fournisseur/ fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées lors de l’utilisation de tout appareil électrique:

· Lisez ces consignes très attentivement. Conservez ce mode d’emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

· Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d’emballage et les éventuels autocollants promotionnels. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les matériaux d’emballage.

· Cet appareil est conçu pour être utilisé dans un environnement domestique ou dans des environnements comparables, tels que :

· Coin-cuisine du personnel dans les commerces, les bureaux et autres environnements professionnels comparables

· Fermes

· Chambres d’hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel

· Chambres d’hôtes ou comparables

· Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans ou plus et par des personnes présentant un handicap physique ou sensoriel, une capacité mentale limitée ou un manque d’expérience ou de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions sur la manière d’utiliser l’appareil en toute sécurité et qu’elles connaissent les dangers liés

10

DO7344H

à son utilisation. Les enfants ne peuvent pas jouer avec cet appareil. L’entretien et le nettoyage de l’appareil ne peuvent pas être effectués par des enfants, sauf s’ils sont âgés de plus de 16 ans et sous la surveillance d’un adulte.

· Gardez l’appareil et le cordon électrique hors de portée des enfants.

· Attention: l’appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou une commande à distance

L’appareil peut chauffer pendant l’utilisation. Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes.

votre domicile.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

manufacturer or its service agent or a similarly qualified

person in order to avoid a hazard.

3. This appliance can be used by children aged from 8

years and above and persons with reduced physical,

sensory or mental capabilities or lack of experience and

· N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.

· Utilisez toujours l’appareil sur une surface solide, sèche et plane.

· L’appareil est exclusivement destiné à un usage occasionnel.

des accidents qui découleraient d’un mauvais usage de l’appareil ou du non-respect des instructions

· Toutes les réparations, en dehors de l’entretien ordinaire de l’appareil, doivent être réalisées par le

· N’immergez jamais le cordon électrique, la fiche ou l’appareil lui-même dans l’eau ou tout autre milieu

· Veillez à ce que les enfants ne puissent pas toucher à l’appareil ou au cordon électrique.

· Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d’emballage et les éventuels autocollants

· Attention: N’utilisez pas l’appareil dans une salle de bain, une buanderie ou autre pièce humide. Les la baignoire ou la douche.

usage occasionnel.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall

only switch on/off the appliance provided that it has been

placed or installed in its intended normal operating

position and they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children aged from

3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate

and clean the appliance or perform user maintenance.

7. CAUTION — Some parts of this product can

become very hot and cause burns. Particular

1

PARTIES

1. Sortie d’air

2. Entrée d’air

3. Filtre à poussière

4. Interrupteur marche/arrêt

5. Poignée

6. Panneau de contrôle avec écran

7. Bouton marche/arrêt

8. Réglage pour minuterie et température

9. Réglage pour la puissance (2500 W ou 1500 W)

10. Mode éco

11. Télécommande

1

7

6

3

2

5

4

7

8

9

10

11

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

· L’espace libre minimum de 50 cm tout autour de l’appareil doit être respecté à tout moment.

· Placez l’appareil de manière à ce que le chauffage de la pièce se déroule de façon optimale. Evitez les coins, les petits volumes, les sols et les plafonds.

· Placez l’appareil sur une surface plane et stable.

· Quand vous allumez l’appareil pour la première fois, il est possible qu’il dégage une légère odeur.

Veillez à une bonne aération et cette odeur aura tôt fait de disparaître.

TÉLÉCOMMANDE

Avant d’utiliser l’appareil avec la télécommande, vous devez insérer une pile bouton (CR2032) dans la télécommande. La pile est incluse. Pour installer la pile, suivez les instructions ci-dessous.

2

4

1

3

La télécommande a une portée de 5 mètres.

8

9

10

12

DO7344H

UTILISATION

Avant d’utiliser l’appareil, connectez-le et appuyez sur le bouton marche/arrêt qui se trouve au dos de l’appareil. L’appareil se trouve maintenant en mode veille. Vous pouvez régler l’appareil en utilisant le panneau de contrôle, mais aussi en utilisant la télécommande. Vous pouvez régler les configurations à la même façon. L’écran vous montre les configurations faites.

BOUTON MARCHE/ARRÊT

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre en marche ou éteindre l’appareil. Un signal indique que l’appareil est en marche. Quand l’appareil est éteint, il se refroidit encore pendant quelques instants.

L’appareil a un mémoire pour les dernières configurations effectuées. Donc, si vous mettez en marche de nouveau l’appareil, l’écran vous montre les dernières configurations.

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE

· Pressez une fois le bouton : puissance élevée : 2500 W

· Pressez deux fois le bouton : puissance basse : 1500 W

CONFIGURATIONS

Minuterie

1. Pressez une fois ce bouton pour régler la minuterie.

2. Vous pouvez régler la minuterie entre 1 et 12 heures. Utilisez les boutons + et - pour configurer le temps souhaité. Chaque fois que vous pressez le bouton + ou -, vous pouvez augmenter ou diminuer le temps avec une heure. Il est aussi possible de maintenir pressé ce bouton jusqu’à vous avez atteint le temps souhaité.

3. Si le temps sélectionné a passé, l’appareil passe en mode veille. Alors, il ne répand plus de la chaleur.

Température

1. Pressez deux fois ce bouton pour régler la température.

2. Vous pouvez régler la température entre 5°C et 35°C. Utilisez les boutons + et – pour configurer la température souhaitée. Chaque fois que vous pressez le bouton + ou -, vous pouvez augmenter ou diminuer la température avec 1°C. Il est aussi possible de maintenir pressé ce bouton jusqu’à ce que vous avez atteint la température souhaitée.

Si vous avez configuré le temps et la température, vous pressez encore une troisième fois le bouton pour les configurations. Maintenant, la température montrée sur l’écran est la température ambiante. Toutes les configurations sont maintenant fixées. Il n’est plus possible de les ajuster sauf si vous poussez de nouveau ce bouton pour configurer la minuterie ou la température.

Note : si vous avez aussi bien configuré la minuterie que la température, les deux seront montrées successivement sur l’écran.

MODE ÉCO

Appuyez sur ce bouton pour entrer le mode éco. Cette fonction assure que l’appareil maintient la température configurée d’une manière la plus économique possible.

· Si la température ambiante est au maximum 2°C inférieure à la température configurée, l’appareil veillera à ce que le température configurée soit atteinte à la puissance plus basse de 1500 W. www.domo-elektro.be

DO7344H

13

· Si la température ambiante est plus de 2°C inférieure à la température configurée, l’appareil veillera à ce que le température configurée soit atteinte à la puissance plus haute de 2500 W.

Si la température est atteinte, l’appareil entrera en mode veille. Si la température diminue de nouveau, il rentrera en mode éco.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

· Ce chauffage est équipé d’une sécurité anti-surchauffe qui éteint automatiquement le chauffage quand il surchauffe, par exemple parce qu’il est couvert. Si cela se produit, vous devez arrêter l’appareil et attendre 10 minutes. Eliminez ce qui couvrait la grille et remettez ensuite l’appareil en marche: il devrait maintenant fonctionner normalement. Si le problème persiste, vous devez contacter le service clients le plus proche.

· L’appareil est également doté d’une protection contre le basculement. Celle-ci est intégrée dans l’appareil. L’appareil se débranchera quand il bascule.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

· Avant de nettoyer l’appareil, attendez qu’il soit complètement refroidi et débranchez-le.

· Afin d’éviter le risque d’électrocution, vous ne pouvez pas plonger l’appareil dans l’eau, ni même le nettoyer à l’eau. Pour nettoyer l’extérieur, utilisez un chiffon légèrement humide.

· Si nécessaire, la poussière accumulée sur la grille d’aération peut être éliminée à l’aide d’un aspirateur. Cet entretien doit

être effectué régulièrement pour assurer un fonctionnement optimal de votre appareil. L’appareil peut surchauffer si des particules de poussière s’infiltrent à l’intérieur.

· Conservez l’appareil dans un environnement propre et sec.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence(s) du modèle :

Caractéristique

Puissance thermique

Symbole Valeur Unité

Puissance thermique nominale

Puissance thermique minimale

(indicative)

Pnom

Pmin

2,5

1,5 kW kW

Caractéristique Unité

Type d’apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés

électriques à accumulation uniquement

Non contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré contrôle thermique manuel de la charge avec réception d’informations sur la température de la pièce et/ou extérieure

Non

14

DO7344H

Puissance thermique maximale continue

Consommation d’électricité auxiliaire

À la puissance thermique nominale output

À la puissance thermique minimale output

En mode veille

Coordonnées de contact www.domo-elektro.be

Pmax,c

-elmax

2,5

--

2,483 kW

-kW contrôle thermique

électronique de la charge avec réception d’informations sur la température de la pièce et/ou extérieure puissance thermique régulable par ventilateur

Non

Non type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce elmin elSB

1,518

0,0004 kW kW contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique contrôle électronique de la température de la pièce contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire

Autres options de contrôle contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte option de contrôle à distance contrôle adaptatif de l’activation

Linea 2000 bvba

Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium limitation de la durée d’activation capteur à globe noir

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

DO7344H

15

MISE AU REBUT

Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut

être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et

électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l’environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résulat d’un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d’éliminiation des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

L’emballage est recyclable. Traitez l’emballage écologiquement.

16

DO7344H

GARANTIE

Sehr geehrter Kunde,

Sämtliche unserer Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle, bevor Sie Ihnen angeboten werden. Sollten dennoch

Probleme mit Ihrem Gerät auftreten, bedauern wir dies zutiefst.

Wir möchten Sie in diesem Fall bitten, unseren Kundenservice zu kontaktieren.

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gern weiter!

+32 14 21 71 91 [email protected]

Montag – Donnerstag: 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr – 17:00 Uhr

Freitag: 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr – 16:30 Uhr

Dieses Gerät hat eine Garantiefrist von 2 Jahren ab dem Kaufdatum. Während der Garantiezeit

übernimmt der Hersteller die vollständige Verantwortung für Mängel, die nachweislich auf Material- oder

Konstruktionsfehler zurückzuführen sind. Wenn derartige Mängel auftreten, wird das Gerät wenn nötig ausgetauscht oder repariert. Die Garantiezeit von 2 Jahren beginnt in diesem Moment nicht erneut, sondern sie läuft bis 2 Jahre nach dem Kaufdatum weiter. Die Garantie wird auf der Grundlage des

Kassenbons gewährt.

Die Garantie auf Accessoires und Verschleißteile beträgt 6 Monate.

Die Garantie und die Verantwortung/Haftung des Lieferanten und Herstellers entfallen automatisch in den folgenden Fällen:

· Bei Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.

· Bei falschem Anschluss, z.B. bei einer zu hohen Stromspannung.

· Bei falscher, grober oder abnormaler Verwendung.

· Bei unzureichender oder falscher Wartung.

· Bei vom Verbraucher oder von nicht ermächtigten Dritten vorgenommenen Reparaturen oder

Änderungen am Gerät.

· Bei der Verwendung von Ersatzteilen oder Accessoires, die nicht vom Lieferanten / Hersteller empfohlen oder geliefert werden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Wenn Sie elektrische Geräte verwenden, müssen folgende Sicherheitshinweise beachtet werden:

· Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren

Nachschlagen auf.

· Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und möglichen Werbeaufkleber.

Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit den Verpackungsmaterialien spielen.

· Dieses Gerät eignet sich für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Umfeldern, zum Beispiel in folgenden Bereichen:

· Küchenbereich für Mitarbeiter von Geschäften, Büros und anderen ähnlichen beruflichen

Umfeldern.

· Bauernhöfe

· Hotel- und Motelzimmer und andere Bereiche mit wohnungsähnlichem Charakter

· Gästezimmer oder Ähnliches www.domo-elektro.be

DO7344H

17

· Diese Gerät darf von Kindern ab 16 Jahren und Menschen mit körperlichen oder sensorischen

Behinderungen oder Menschen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. Sachkenntnis unter der Bedingung verwendet werden, dass diese Personen beaufsichtigt werden oder sie eine Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und sich der Gefahren bei der Verwendung des Geräts bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Wartung und

Reinigung des Geräts darf nicht durch Kinder ausgeführt werden, außer diese sind älter als 16 Jahre und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.

· Achtung: das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder Fernbedienung gebraucht werden.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Das Gerät kann während des Gebrauchs warm werden. Das elektrische Kabel von heißen

Teilen entfernt halten.

· Vor der Benutzung prüfen, ob die Spannung, die auf dem Gerät angegeben ist, mit der Spannung Ihres

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

manufacturer or its service agent or a similarly qualified solchen Fällen das Gerät zur nächsten qualifizierten Servicestelle zur Überprüfung und/oder Reparatur.

· Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, besteht die

· Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht im Einsatz ist, Einzelteile montiert oder nicht an der Kabelschnur aus der Steckdose.

· Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe oder auf einer Gasflamme, einer elektrischen Platte oder an kommen kann.

· Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den Zweck, für den es gedacht ist.

· Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentlichen nicht dauernden Gebrauch geeignet.

Unfälle, die als Folge von unsachgemäßem Gebrauch des Geräts oder Nichtbefolgen der in dieser

18

· Sämtliche Reparaturen, abgesehen von der gewöhnlichen Pflege, sind durch den Hersteller oder dessen

Kundendienst zu übernehmen.

socket-outlet.

· Sorgen Sie dafür, dass Kinder das Netzkabel oder das Gerät nicht berühren können.

5. Do not use this heater in the immediate surroundings of

· Achtung: Das Gerät ist für die Verwendung im Bad, im Hauswirtschaftsraum oder in anderen a bath, a shower or a swimming pool.

Geräts zu betätigen, wenn eine Personne sich ins Badewanne oder Duche befindet.

6. Children of less than 3 years should be kept away unless

continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall

only switch on/off the appliance provided that it has been

placed or installed in its intended normal operating

position and they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children aged from

3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate

and clean the appliance or perform user maintenance.

7. CAUTION — Some parts of this product can

become very hot and cause burns. Particular

1

TEILE

1. Lüftungsschlitz

2. Lufteinlass

3. Staubfilter

4. Ein/Aus-Schalter

5. Griff

6. Bedienfeld mit Display

7. Ein/Aus-Taste

8. Einstellung für Timer und

Temperatur

9. Leistungseinstellung (2500 W oder

1500 W)

10. Eco-Modus

11. Fernbedienung

1

7

6

3

2

5

4

8

9

10

7

8

9

10

11

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

· Der Abstand zu anderen Gegenständen und Wänden muss zu allen Seiten mindestens 50cm betragen.

· Richten Sie den Luftstrom so aus, dass das Zimmer optimal erwärmt wird. Richten Sie ihn nicht in

Ecken, kleine Nischen auf den Boden oder die Decke.

· Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche.

· Bei der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes ist eine leichte Geruchsentwicklung möglich. Sorgen Sie daher für eine ausreichende Belüftung. Dieser Geruch wird schnell verschwinden.

FERNBEDIENUNG

Bevor Sie das Gerät mit der Fernbedienung verwenden können, müssen Sie zunächst eine Knopfzelle

(CR2032) in die Fernbedienung einlegen. Diese ist im Lieferumfang enthalten. Beachten Sie dazu die folgenden Anweisungen.

2

4

1 3

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von 5 Metern.

www.domo-elektro.be

DO7344H

19

GEBRAUCH

Bevor Sie das Gerät benutzen, stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie den Ein/Aus-

Schalter an der Rückseite des Gerätes ein. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus. Sie können das

Gerät über das Bedienfeld oder mit der Fernbedienung bedienen. Die Einstellungen können Sie auf die gleiche Art und Weise vornehmen. Auf dem Display werden die gewünschten Einstellungen angezeigt.

EIN/AUS-TASTE

Betätigen Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Ein Signalton gibt an, dass das

Gerät in Betrieb ist. Nach dem Ausschalten kühlt das Gerät noch kurz ab.

Das Gerät speichert die zuletzt vorgenommenen Einstellungen. Wenn Sie das Gerät erneut einschalten, werden die zuletzt vorgenommenen Einstellungen erneut auf dem Display angezeigt.

EINSTELLUNG DER LEISTUNG

· Betätigen Sie einmal die Taste: hohe Leistung: 2500 W

· Betätigen Sie zweimal die Taste: geringe Leistung: 1500 W

EINSTELLUNGEN

Timer

1. Betätigen Sie einmal diese Taste, um den Timer einzustellen.

2. Er kann zwischen 1 und 12 Stunden eingestellt werden. Anhand der Tasten + und - wählen Sie die gewünschte Zeit. Per Knopfdruck auf + oder - stellen Sie eine Stunde mehr oder weniger ein. Sie können diese Taste auch gedrückt halten, bis die gewünschte Einstellung erreicht wurde.

3. Nach Ablauf der eingestellten Zeit geht das Gerät in den Standby-Modus. Es heizt dann nicht mehr.

Temperatur

1. Betätigen Sie zweimal diese Taste, um die Temperatur einzustellen.

2. Diese ist zwischen 5°C und 35°C einstellbar. Anhand der Tasten + und - wählen Sie die gewünschte

Temperatur. Pro Knopfdruck auf + oder - stellen Sie die Temperatur 1°C höher oder tiefer ein. Sie können diese Taste auch gedrückt halten, bis die gewünschte Einstellung erreicht wurde.

Wenn Sie den Timer und die Temperatur nach Wunsch eingestellt haben, betätigen Sie die

Einstellungstaste ein drittes Mal. Dann ist die Umgebungstemperatur sichtbar. Jetzt sind die

Einstellungen gespeichert und können nicht mehr verändert werden, außer wenn Sie zur Einstellung des

Timers oder der Temperatur diese Taste erneut betätigen.

Anmerkung: Wenn sowohl der Timer und die Temperatur eingestellt sind, erscheinen beide Einstellungen abwechselnd auf dem Display.

ECO-MODUS

Betätigen Sie diese Taste zur Einschaltung des Eco-Modus. Diese Funktion sorgt dafür, dass die eingestellte Temperatur auf energiesparende Art und Weise gehalten wird.

· Wenn die Umgebungstemperatur maximal 2°C geringer ist als die eingestellte Temperatur, sorgt das

Gerät dafür, dass die eingestellte Temperatur mit der geringen Leistung von 1500 W erreicht wird.

· Wenn die Umgebungstemperatur mehr als 2°C geringer ist als die eingestellte Temperatur, sorgt das

Gerät dafür, dass die eingestellte Temperatur mit der hohen Leistung von 2500 W erreicht wird.

20

DO7344H

Wenn die Temperatur erreicht ist, wechselt das Gerät in den Standby-Modus. Wenn die Temperatur erneut fällt, wird der Eco-Modus erneut aktiviert.

SICHERHEITSSYSTEME

· Der Heizlüfter ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der die Heizung abschaltet im Fall der

Überhitzung, zum Beispiel wegen eine Abdeckung der Gitter. Falls dies vorkommt, bitte das Gerät ausschalten, den Stecker ca. 10 Minuten aus der Steckdose lassen, und die Gitter freimachen. Schalten

Sie das Gerät danach wie oben beschrieben wieder an. Dies reicht, um den Überhitzungsschutz auszuschalten. Falls das Problem anhält, wenden Sie sich bitte an den nächsten Kundendienst.

· Das Gerät ist auch mit einer Kippsicherung ausgestattet. Diese ist in das Gerät integriert. Das Gerät schaltet sich aus, wenn es umkippt.

REINIGUNG UND WARTUNG

· Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.

· Aus Sicherheitsgründen um elektrische Schläge vorzubeugen darf das Gerät nicht mit Flüssigkeiten behandelt werden. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch.

· Die Luftaustrittsöffnungen können bei Verschmutzung mit einem Staubsauger abgesaugt werden. Eine regelmäßige

Reinigung ist notwendig für das Gut-Funktionieren des

Gerätes. Staubteilchen im Gerät können für Überhitzung sorgen.

· Bewahren Sie das Gerät sauber und trocken auf.

SPEZIFIKATIONEN

Modellbezeichnung(en):

Artikel Symbol Wert Maßeinheit

Heizleistung

Nennwärmeleistung

Mindestwärmeleistung

(nicht verbindlich)

Pmin

Maximale

Dauerwärmeleistung

Zusätzlicher

Stromverbrauch

Pnom 2,5

1,5

Pmax,c 2,5

--kW kW kW

--

Artikel Maßeinheit

Typ von Wärmezufuhr, nur für Elektro-

Wärmespeicher zur Raumbeheizung

Nein Manuelle Kontrolle der Wärmeabgabe mit integriertem Thermostat

Manuelle Kontrolle der Wärmeabgabe mit

Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur

Nein

Elektrische Kontrolle der Wärmeabgabe mit

Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur

Heizleistung mit

Gebläseunterstützung

Nein

Nein www.domo-elektro.be

DO7344H

21

Bei

Nennwärmeleistung

Bei

Mindestwärmeleistung

Im Standby-Modus

Kontaktangaben elmax elmin elSB

2,483

1,518

0,0004 kW kW kW

Typ von Heizleistung/

Raumtemperaturregler

Einstufige Heizleistung und kein Raumtemperaturregler

Zwei oder mehr manuelle Stufen, kein

Raumtemperaturregler

Mit mechanischem

Raumtemperaturregler-

Thermostat

Mit elektronischem

Raumtemperaturregler

Elektronischer

Raumtemperaturregler plus

Tagestimer

Elektronischer

Raumtemperaturregler plus

Wochentimer

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Nein

Andere Kontroll-Optionen

Raumtemperaturregler mit

Anwesenheitserkennung

Raumtemperaturregler mit

Erkennung offener Fenster mit Option

Abstandsüberwachung

Nein

Nein

Nein mit adaptiver Startkontrolle Nein mit

Betriebszeitbeschränkung

Nein

Nein

Linea 2000 bvba

Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgien mit Schwarzkugelsensor

22

DO7344H

ENTSORGEN

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recyling von elektrischen und elektronischen

Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten

Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer

Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihren Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem

Sie das Produkt gekauft haben.

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

www.domo-elektro.be

DO7344H

23

WARRANTY

Dear client ,

All of our products are always submitted to a strict quality control before they are sold to you.

Should you nevertheless experience problems with your device, we sincerely regret this.

In that case, we kindly request you to contact our customer service.

Our staff will gladly assist you.

+32 14 21 71 91 [email protected]

Monday – Thursday: 8.30 – 12.00 and 13.00 – 17.00

Friday: 8.30 – 12.00 and 13.00 – 16.30

This appliance has a two year warranty period. During this period the manufacturer is responsible for any failures that are the direct result of construction failure. When these failures occur the appliance will be repaired or replaced if necessary. The warranty will not be valid when the damage to the appliance is caused by wrong use, not following the instructions or repairs executed by a third party. The guarantee is issued with the original till receipt. All parts, which are subject to wear, are excluded from the warranty.

If your device breaks down within the 2-year warranty period, you can return the device together with your receipt to the shop where you purchased it.

The guarantee on accessories and components that are liable to wear-and-tear is only 6 months.

The guarantee and responsibility of the supplier and manufacturer lapse automatically in the following cases:

· If the instructions in this manual have not been followed.

· In case of incorrect connection, e.g., electrical voltage that is too high.

· In case of incorrect, rough or abnormal use.

· In case of insufficient or incorrect maintenance.

· In case of repairs or alterations to the device by the consumer or non-authorised third parties.

· If the customer used parts or accessories that are not recommended or provided by the supplier / manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken, including the following:

· Read all instructions carefully. Keep this manual for future reference.

· Make sure all packaging materials and promotional stickers have been removed before using the appliance for the first time. Make sure children cannot play with the packaging materials.

· This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

· staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

· farm houses;

· by clients in hotels, motels and other residential type environments;

· bed and breakfast type environments.

· Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

· This appliance can be used by children aged from 16 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given

24

DO7344H

supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 16 and supervised.

· Keep the appliance and its cord out of reach of children younger than 16 years.

The appliance can become hot during use. Keep the power cord away from hot parts.

Don’t cover the appliance.

1. Warning: In order to avoid overheating, do not cover at your home.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

· Never use the appliance when the cord or plug is damaged, after malfunction or when the appliance

manufacturer or its service agent or a similarly qualified and repair.

person in order to avoid a hazard.

· The use of accessories that are not recommended or sold by the manufacturer can cause fire, electrical

3. This appliance can be used by children aged from 8

· Unplug the appliance when it is not in use, before assembling or disassembling any parts and before

years and above and persons with reduced physical, grasping the plug. Never unplug by pulling the cord.

sensory or mental capabilities or lack of experience and

· Never place this appliance near a gas stove or electrical stove or in a place where it may come into

knowledge if they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

· Always use the appliance on a steady, dry and level surface.

and understand the hazards involved. Children shall not

play with the appliance. Cleaning and user maintenance

shall not be made by children without supervision.

4. The heater must not be located immediately below a

socket-outlet.

control knobs.

a bath, a shower or a swimming pool.

6. Children of less than 3 years should be kept away unless

continuously supervised.

only switch on/off the appliance provided that it has been

placed or installed in its intended normal operating

position and they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children aged from

3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate

and clean the appliance or perform user maintenance.

7. CAUTION — Some parts of this product can

become very hot and cause burns. Particular

1

PARTS

1. Air outlet

2. Air inlet

3. Dust filter

4. On/off switch

5. Handle

6. Control panel with display

7. On/off switch

8. Timer and temperature setting

9. Power setting (2500 W or 1500 W)

10. Eco mode

11. Remote control

1

7

6

3

2

5

4

8

9

10

7

8

9

10

11

BEFORE THE FIRST USE

· The heater should only be operated at a minimum distance of 50 cm from any wall or other object that could disturb its operation.

· Position the air flow in order to optimise the heating of the room. Avoid corners, small volumes, floors and ceilings.

· Place the appliance on a smooth, stable surface.

· When the appliance is switched on for the first time, a slight smell may be emitted. Please ensure sufficient ventilation. This smell will disappear very quickly.

REMOTE CONTROL

Before using the appliance with the remote control, a coin cell battery (CR2032) must be placed in the remote control. This is provided. Follow the instructions below.

2

4

1 3

The remote control has a range of 5 metres.

26

DO7344H

USE

Before you use the appliance: plug in the appliance and turn on the on/off switch at the back of the device.

The heater is now in stand-by mode. You can set the appliance using the control panel, but also using the remote control. You can make the settings in the same way. The display will show you the selected settings.

ON/OFF SWITCH

Push the on/off switch to turn on or off the appliance. A signal will indicate that the appliance is operating.

After switching off, the appliance will cool itself for a while. The heater remembers the last settings made.

So when you switch on the device again, the last made settings will appear on the display.

POWER SETTING

· Push once the button: high power: 2500 W

· Push twice the button: low power: 1500 W

SETTINGS

Timer

1. Push once this button to set the timer.

2. The timer can be set between 1 and 12 hours. Use the + and - button to select the desired time. By pressing the + or - button you set the time with one hour more or less. You can also press and hold this button until you reach the desired setting.

3. When the selected time has been expired, the appliance will enter the stand-by mode and will no longer emit heat.

Temperature

1. Press twice this button to set the temperature.

2. Temperature can be set between 5°C and 35°C. Use the + and - button to select the desired temperature. By pressing the + or - button you set the temperature one degree higher or lower. You can also press and hold this button until you reach the desired setting.

If you have set the timer and temperature, press the settings button a third time. Now, the display will show the ambient temperature. Now the settings are fixed and you can not adjust them unless you push this button again to set the timer or temperature.

Note: if both the timer and temperature are set, both settings will appear alternately on the display.

ECO MODE

Push this button to enter eco mode. This function ensures that the set temperature will be maintained in an as energy-efficient way as possible.

· If the ambient temperature is maximum 2°C lower than the set temperature, the appliance will make sure that the set temperature is reached at the lower power of 1500 W.

· If the ambient temperature is more than 2°C lower than the set temperature, the appliance will make sure that the set temperature is reached at the higher power of 2500 W.

If the temperature is reached, the appliance will enter the stand-by mode. If the temperature is decreasing again, the appliance will re-enter the eco-mode. www.domo-elektro.be

DO7344H

27

SAFETY DEVICES

· This heater is protected with an overheat protection that switches off the heater automatically in case of overheat, e.g. due to the total or partial obstruction of the grids. The overheating shut-off switches off the temperature inside when the appliance exceeds the normal running temperature. The heating element will automatically stop working, the motor will continue to operate, the internal heat shed.

This protective device applies only to the appliance itself and has no influence on room temperature regulation. In this case, unplug the appliance, wait about 10 minutes for it to cool and remove the object that is obstructing the grids. Then switch it back on as described above. The appliance should operate normally. Should the problem persist, please contact the nearest customer service.

· The appliance is also equipped with a tip-over safety, which is integrated in the appliance. The appliance will turn off when it tips over.

CLEANING AND MAINTENANCE

· Before cleaning the appliance, ensure it is disconnected from the power supply and has cooled down completely.

· To avoid the risk of electric shock, do not clean the heater with water and do not immerse it. Clean the housing with a damp cloth.

· If necessary, dust particles accumulated in the air outlet openings may be removed with a vacuum cleaner. This maintenance should be done regularly to assure the good operation of the appliance. Dust particles in the appliance may cause over-heating.

· Store the appliance in a clean and dry place.

SPECIFICATIONS

Model identifier(s):

Item

Heat output

Symbol Value Unit

Nominal heat output

Minimum heat output

(indicative)

Maximum continuous heat output

Pnom

Pmin

2,5

1,5

Pmax,c 2,5

--kW kW kW

--

Item Unit

Type of heat input, for electric storage local space heaters only

No manual heat charge control, with integrated thermostat manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback

No electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback fan assisted heat output

No

No Auxiliary electricity consumption

At nominal heat

output elmax 2,483 kW Type of heat output/room temperature control

28

DO7344H

At minimum heat output

In standby mode

Contact details elmin elSB

1,518

0,0004 kW kW single stage heat output and no room temperature control

Two or more manual stages, no room temperature control with mechanic thermostat room temperature control with electronic room temperature control electronic room temperature control plus day timer electronic room temperature control plus week timer

Other control options room temperature control, with presence detection room temperature control, with open window detection with distance control option with adaptive start control with working time limitation with black bulb sensor

Linea 2000 bvba

Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium

ENVIRONMENTAL GUIDELINES

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

No

No

No

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it must be brought to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

The packaging is recyclable. Please treat the packaging ecologically. www.domo-elektro.be

DO7344H

29

GARANTIA

Este aparato tiene un periodo de garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Durante el periodo de garantía, el distribuidor será completamente responsable de los defectos directamente asignables a errores del material y fabricación. Cuando se detecten este tipo de errores, y siempre que se estime necesario, el aparato se sustituirá o reparará. A partir de ese momento, el periodo de garantía de 2 años no volverá a iniciarse, sino que seguirá siendo de 2 años a partir del momento de compra. La garantía se concede sobre la base del recibo de caja.

La garantía de los accesorios y componentes sujetos a desgaste es de 6 meses.

La garantía y la responsabilidad/imputabilidad del proveedor y el fabricante expiran automáticamente en los siguientes casos:

· Cuando no se cumplan las instrucciones que aparecen en este manual.

· En el caso de una conexión inadecuada, por ejemplo, a una tensión eléctrica demasiado alta.

· En caso de uso incorrecto, brusco o anormal.

· En caso de insuficiente o incorrecto mantenimiento.

· Si el consumidor o un tercero no autorizado realizan reparaciones o modificaciones en el aparato.

· Si se usan componentes o accesorios que no están recomendados o que no son suministrados por el proveedor/fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos, se deben seguir las instrucciones de seguridad mencionadas a continuación:

· Lea detenidamente estas instrucciones. Conserve este manual para consultarlo posteriormente.

· Antes del primer uso retire todos los materiales de embalaje y etiquetas promocionales. Asegúrese de que los niños no puedan jugar con el material de embalaje.

· Este aparato es adecuado para su uso en el ámbito doméstico y entornos similares como:

· Zona de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos profesionales similares.

· Granjas.

· Habitaciones de hoteles y moteles, y otros entornos de carácter residencial.

· Habitaciones de invitados o similares.

· Supervise en todo momento a los niños para que no jueguen con el aparato.

· Este aparato puede ser utilizado por niños de 16 años o más, personas con discapacidad física o sensorial, o personas con capacidad mental limitada o falta de experiencia o conocimiento, siempre, y en tanto en cuanto, dichas personas estén vigiladas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y conozcan los peligros del uso del mismo. Los niños no deben jugar con el ventilador. El mantenimiento y la limpieza del dispositivo no deben ser realizados por niños, a menos que tengan 16 años o más y estén supervisados por un adulto.

· Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

· Atención: el aparato no puede ser utilizado con un temporizador externo o un mando a distancia

El aparato puede calentarse durante el uso. Mantenga el cable eléctrico lejos de las piezas calientes.

30 electricidad de su casa.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

manufacturer or its service agent or a similarly qualified

person in order to avoid a hazard.

3. This appliance can be used by children aged from 8

years and above and persons with reduced physical,

sensory or mental capabilities or lack of experience and

knowledge if they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children shall not

play with the appliance. Cleaning and user maintenance

shall not be made by children without supervision.

4. The heater must not be located immediately below a

socket-outlet.

5. Do not use this heater in the immediate surroundings of

a bath, a shower or a swimming pool.

6. Children of less than 3 years should be kept away unless

continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall

only switch on/off the appliance provided that it has been

placed or installed in its intended normal operating

position and they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children aged from

3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate

and clean the appliance or perform user maintenance.

7. CAUTION — Some parts of this product can

become very hot and cause burns. Particular

1

· No permita que el cable cuelgue sobre una superficie o el borde de una mesa o encimera.

· No utilice nunca el aparato si el cable o el enchufe están dañados, después de un mal funcionamiento de la unidad o si están dañados. Lleve el aparato al distribuidor autorizado más cercano centro para la inspección y reparación.

· Sólo utilice el aparato en lugares bien isolados.

· El aparato es únicamente apto para uso ocasional.

· Se requiere supervisión cuando el aparato es usado por o cerca de niños.

· El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

· Desenchufe la toma de corriente cuando no se usa, para montar o desmontar piezas y antes de limpiarlo. Ponga todos los botones en posición desconectado (“off”) y desconecte el enchufe de la toma de corriente. Nunca tire del cable para desenchufarlo.

· No deje que el aparato funcione sin supervisión.

· No encienda nunca el aparato cerca de una estufa de gas o eléctrica, ni en un lugar donde pueda entrar en contacto con un horno eléctrico o con otro aparato caliente.

· No utilice el aparato en el exterior.

· Utilice el aparato sólo para el fin para el que se ha fabricado.

· Coloque siempre el aparato sobre una superficie firme, horizontal y seca.

· Utilice el aparato sólo para uso doméstico. El fabricante no es responsable de los accidentes que resulten del uso incorrecto del aparato, ni del incumplimiento de las normas establecidas en este manual.

· Todas las reparaciones aparte del mantenimiento ordinario de la unidad deben ser efectuadas por el fabricante o por su servicio post-venta.

· No sumerja nunca el aparato, el cable o el enchufe en agua o cualquier otro líquido.

· Asegúrese de que los niños no puedan tocar el cable eléctrico o el aparato.

· Mantenga el cable alejado de bordes afilados y piezas calientes u otras fuentes de calor.

· Antes del primer uso retire todos los materiales de embalaje y etiquetas de promoción.

· El aparato no está destinado a su uso en cuartos de baño, espacios de lavado u otros espacios húmedos. Una persona que esté en la bañera o en la ducha no debe poder tocar el aparato, el cable ni los botones de control.

www.domo-elektro.be

DO7344H

31

PIEZAS

1. Sortido del aire

2. Entrada del aire

3. Filtro de polvo

4. Interruptor de encendido/apagado

5. Asa

6. Panel de control con visualizador

7. Botón de encendido/apagado

8. Configuración para el temporizador y la temperatura

9. Configuración para la potencia (2500

W o 1500 W)

10. Modo eco

11. Telemando

1

7

6

3

2

5

4

7

8

9

10

11

ANTES DEL PRIMER USO

· El espacio libre mínimo de 50 cm alrededor del calentador se debe respetar en todo momento.

· Coloque el aparato de tal manera que se produzca el calentamiento óptimo de la habitación. Evite las esquinas, pequeños volúmenes, suelos y techos.

· Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.

· Cuando el aparato se enciende por primera vez, se puede producir un ligero olor. Proporcione suficiente ventilación, ese olor desaparecerá pronto.

MANDO A DISTANCIA

Antes de utilizar el dispositivo con mando a distancia, primero debe colocar una pila de botón (CR2032) en el mando a distancia. La pila está incluida. Esto se hace siguiendo las instrucciones indicadas a continuación.

2

4

1

3

El mando a distancia tiene un alcance de 5 metros.

32

DO7344H

8

9

10

USO

Antes de usar el aparato tiene que enchufarlo. Encienda el interruptor de encendido/apagado en la parte posterior del aparato. El aparato se encuentra ahora en el modo de espera. Puede configurar el aparato a través del panel de control pero también con el telemando. Puede configurar el aparato de la misma manera. El visualizador muestra las configuraciones hechas.

BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO

Apriete el botón de encendido/apagado para encender o apagar el aparato. Una señal indica que el aparato está puesto en marcha. Después de encenderlo, el aparato se resfrío aún un rato.

El aparato retiene en su memoria las últimas configuraciones hechas. Entonces, si encienda de nuevo el aparato, el visualizador mostrará las últimas configuraciones hechas.

CONFIGURACIÓN DE LA POTENCIA

· Apriete una vez este botón: alta potencia: 2500 W

· Apriete una segunda vez este botón: baja potencia: 1500 W

CONFIGURACIONES

Temporizador

1. Apriete una vez este botón para configurar el temporizador.

2. Puede configurar el temporizador entre 1 y 12 horas. Puede configurar el tiempo deseado utilizando los botones + y -. Cada vez que aprieta el botón + o -, puede aumentar o disminuir el tiempo con una hora. Puede también mantener aprietado este botón hasta que alcance la configurarión deseada.

3. Si el tiempo configurado ha transcurrido, el aparato entra en el modo de espera. Entonces, dejará de calentar.

Temperatura

1. Apriete dos veces este botón para configurar la temperatura.

2. Puede configurar la temperatura entre 5°C y 35°C. Puede configurar la temperatura deseada utilizando los botones + y -. Cada vez que aprieta el botón + o -, puede aumentar o disminuir la temperatura con 1°C. Puede también mantener aprietado este botón hasta que alcance la configurarión deseada.

Si la configuración del temporizador y la temperatura está terminada, tiene que apretar una tercera vez el botón de las configuraciones. Ahora, el visualizador muestra la temperatura ambiente. Todas las configuraciones están ahora fijadas. No puede ajustarlas a menos que aprieta de nuevo este botón para configurar el temporizador o la temperatura.

Observación: si tanto el temporizador como la temperatura están configurados, el visualizador mostrará estas configuraciones alternativamente.

MODO ECO

Apriete este botón para entrar en el modo eco. Esta función hace que la temperatura configurada se mantenga de la manera lo más económica posible.

· Si la temperatura ambiente no es más de 2°C inferior a la temperatura configurada, el aparato se asegurará de que la temperatura configurada se alcance a la potencia baja de 1500 W. www.domo-elektro.be

DO7344H

33

· Si la temperatura ambiente es más de 2°C inferior a la temperatura configurada, el aparato se asegurará de que la temperatura configurada se alcance a la potencia alta de 2500 W.

Si la temperatura está alcanzada, el aparato entrará en el modo de espera. Si la temperatura disminuirá de nuevo, el aparato entrará de nuevo en el modo eco.

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD

· Este aparato está equipado con una protección de sobrecalentamiento. Esto significa que el elemento calefactor se apagará automáticamente si se sobrecalienta por la cubierta. Cuando esto sucede, se debe apagar el aparato y esperar 10 minutos. Retire el objeto que cubre la rejilla. A continuación, vuelva a encender el aparato. Ahora, el aparato debería funcionar normalmente. Si el problema persiste, debe comunicarse con el servicio al cliente más cercano.

· El aparato también está previsto de una protección contra el basculamiento, que está integrada en el aparato. El aparato se apagará cuando cae.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

· Antes de limpiar el aparato, este debe estar completamente frío, retire el enchufe de la toma de corriente.

· Para evitar el riesgo de electrocución, no debe limpiar el aparato con agua, ni sumergirlo en agua. Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.

· Si es necesario, el polvo que se encuentre en la rejilla se puede eliminar con una aspiradora. El mantenimiento debe realizarse regularmente para que el aparato funcione de una manera

óptima. Las partículas de polvo en el aparato pueden causar sobrecalentamiento.

· Guarde el dispositivo en un entorno limpio y seco.

34

DO7344H

ESPECIFICACIONES

Identificador(es) del modelo:

Artículo

Salida de calor

Salida de calor nominal

Salida de calor mínima

(indicativo)

Salida máxima de calor continua

Consumo de electricidad auxiliar

Salida a calor

nominal

Salida a calor mínimo

En modo de espera

Símbolo Valor

Pnom

Pmin

Pmax,c

-elmax elmin elSB

2,5

1,5

2,5

--

2,483

1,518

0,0004

Unidad Artículo kW

Unidad

Tipo de entrada de calor, solo para calentadores eléctricos locales de almacenamiento eléctrico

No control manual de carga de calor, con termostato integrado kW No kW

-control manual de carga de calor con retroalimentación de temperatura ambiente/o exterior control electrónico de carga de calor con retroalimentación de temperatura ambiente/o exterior salida de calor asistida por ventilador

No

No kW kW kW

Tipo de salida de calor/control de temperatura ambiente

No salida de calor de una sola etapa y sin control de temperatura ambiente

No Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente con control de temperatura ambiente, con termostato mecánico con control electrónico de temperatura ambiente

No

No control electrónico de temperatura ambiente más temporizador diurno control electrónico de temperatura ambiente más temporizador semanal

Otras opciones de control control de temperatura ambiente, con detección de presencia

No

No www.domo-elektro.be

DO7344H

35

Datos de contacto control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta con opción de control de distancia con control de inicio adaptativo con limitación de tiempo de trabajo con sensor de bulbo negro

Linea 2000 bvba

Dompel 9 - 2200 Herentals - Bélgica

DIRECTRICES MEDIOAMBIENTALES

No

No

No

No

No

El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no puede ser tratado como residuo doméstico. Se debe llevar a un lugar en el que se reciclan equipos eléctricos y electrónicos. Si se asegura de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para las personas y el medio ambiente que serían causadospor un tratamiento de residuos inadecuado. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, o con la empresa o departamento responsable del servicio de recogida de basura doméstica, o con la tienda donde adquirió el producto.

El material de embalaje es reciclable. Trate el embalaje de una manera medioambientalmente responsable.

36

DO7344H

GARANZIA

La garanzia dell’apparecchio è valida per 2 anni a partire dalla data di acquisto. Durante il periodo di validità della garanzia, il distributore si assume la piena responsabilità dei difetti dei materiali o di quelli di fabbricazione. In caso di presenza di tali difetti, se necessario, si procederà alla sostituzione o alla riparazione dell’apparecchio. Il periodo di garanzia di 2 anni non ricomincia in quel momento, ma continua per 2 anni dalla data di acquisto dell’apparecchio. Per la garanzia fa fede la data riportata sullo scontrino.

Se l’apparecchio si rivela difettoso nel periodo di validità della garanzia, cioè 2 anni, potete portarlo, insieme allo scontrino, nel negozio dove l’avete acquistato.

La garanzia sugli accessori e sui componenti soggetti a usura è di 6 mesi.

La garanzia e la responsabilità del negoziante e del produttore decadono automaticamente nei seguenti casi:

· mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale;

· errato collegamento, per esempio con tensione elettrica troppo alta;

· uso errato, anormale e manesco;

· manutenzione insufficiente o errata;

· riparazione o modifiche all’apparecchio eseguite dal cliente o da terzi non autorizzati;

· uso di accessori o componenti non raccomandati o forniti dal negoziante o dal produttore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

· Quando si utilizzano dispositivi elettrici, è necessario tenere presenti le seguenti istruzioni di sicurezza:

· Leggere con attenzione le presenti istruzioni. Conservare le istruzioni per possibili future consultazioni.

· Prima di utilizzare il prodotto, togliere tutti gli imballi e gli eventuali adesivi promozionali. Assicurarsi che i bambini non giochino con gli imballaggi.

· Questo apparecchio è destinato unicamente all’uso domestico e in ambienti analoghi, quali:

· angoli cottura riservati al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti professionali

· Fattorie

· Camere di alberghi, motel e altre strutture ricettive residenziali

· Camere per vacanze o ambienti analoghi

· L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 16 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, solo se sorvegliati o se hanno ricevuto istruzioni sull’uso sicuro dell’apparecchio e ne comprendono i rischi. I bambini non possono giocare con l’apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini di età inferiore a 16 anni e senza sorveglianza.

· Tenere l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 16 anni.

· Attenzione: Questa apparecchiatura non può essere utilizzata con un timer esterno o con un

IMPORTANT SAFEGUARDS

L’apparecchiatura può riscaldarsi durante l’uso. Tenere il cavo dell’alimentazione lontano dalle parti calde.

1. Warning: In order to avoid overheating, do not cover

the heater.

· Prima dell’uso, controllare che il voltaggio riportato sull’apparecchiatura corrisponda al voltaggio della

· Non lasciare il cavo su superfici calde o sul bordo del tavolo o del banco della cucina.

person in order to avoid a hazard.

DO7344H

3. This appliance can be used by children aged from 8

years and above and persons with reduced physical,

sensory or mental capabilities or lack of experience and

knowledge if they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children shall not

play with the appliance. Cleaning and user maintenance

shall not be made by children without supervision.

4. The heater must not be located immediately below a

socket-outlet.

5. Do not use this heater in the immediate surroundings of

a bath, a shower or a swimming pool.

6. Children of less than 3 years should be kept away unless

continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall

only switch on/off the appliance provided that it has been

placed or installed in its intended normal operating

position and they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children aged from

3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate

and clean the appliance or perform user maintenance.

7. CAUTION — Some parts of this product can

become very hot and cause burns. Particular

1

· Non utilizzare mai l’apparecchiatura quando il cavo o la spina sono danneggiati, in caso di malfunzionamento o quando l’apparecchiatura stessa è danneggiata. In quel caso, portare l’apparecchiatura al più vicino servizio di assistenza autorizzato per il controllo e la riparazione.

· Quando l’apparecchiatura viene utilizzata in presenza di bambini, è necessaria un’attenta supervisione.

· L’utilizzo di accessori non consigliati o venduti dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o ferite.

· Staccare l’apparecchiatura dalla corrente quando non è in uso, prima di montare o smontare qualsiasi pezzo e prima di pulirla. Mettere tutti i tasti e le manopole in posizione “off” e staccare l’apparecchiatura impugnando la spina. Non staccare mai la spina tirando il cavo.

· Non lasciare l’apparecchiatura in funzione senza sorveglianza.

· Non posizionare mai questa apparecchiatura vicino a una stufa a gas o elettrica o in luoghi in cui possa venire in contatto con altri apparecchi caldi.

· Non utilizzare l’apparecchiatura all’esterno.

· L’apparecchiatura deve essere utilizzata solo per gli scopi per cui è prevista.

· Utilizzare sempre l’apparecchiatura su una superficie stabile, asciutta e in piano.

· Il prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o per uso occasionale

· L’apparecchiatura deve essere utilizzata solo per uso domestico. Il produttore non può essere ritenuto responsabile di eventuali incidenti derivanti dall’uso improprio dell’apparecchiatura o dalla mancata osservanza delle istruzioni riportate nel presente manuale.

· Tutte le riparazioni devono essere eseguite dal produttore o dal suo servizio di assistenza.

· Non immergere l’apparecchiatura, il cavo o la spina in acqua o in altri liquidi.

· Assicurarsi che i bambini non tocchino il cavo o l’apparecchiatura.

· Tenere il cavo lontano da oggetti taglienti, elementi caldi o fonti di calore.

· Prima dell’uso, togliere tutti gli imballi e gli adesivi promozionali.

· L’apparecchiatura non deve essere utilizzata in bagno, in aree di lavaggio o in altre zone umide. Chi si trova nella vasca da bagno o nella doccia non deve essere in grado di toccare l’apparecchiatura, il cavo di alimentazione o i tasti di controllo.

38

DO7344H

COMPONENTI

1. Uscita dell’aria

2. Ingresso dell’aria

3. Filtro polvere

4. Interruttore on/off

5. Impugnatura

6. Pannello di controllo con display

7. Tasto on/off

8. Impostazione del timer e della temperatura

9. Impostazione della potenza (2500 W o 1500 W)

10. Modalità eco

11. Telecomando

1

7

6

3

2

5

4

8

9

10

7

8

9

10

11

PRIMA DELL’USO

· È necessario mantenere sempre uno spazio minimo di 50 cm intorno all’apparecchio di riscaldamento.

· Posizionare l’apparecchio in modo che il riscaldamento dello spazio avvenga in maniera ottimale.

Evitare angoli, spazi troppo piccoli, pavimenti e soffitti.

· Posizionare l’apparecchio su una superficie stabile e in piano.

· Quando l’apparecchio viene avviato per la prima volta, è possibile sentire un leggero odore. Arieggiare bene l’ambiente; l’odore scomparirà presto.

TELECOMANDO

Prima di utilizzare l’apparecchio con il telecomando, è necessario inserire una pila a bottone (CR2032) nel telecomando. La pila è fornita. Si prega di seguire le istruzioni.

2

4

1 3

Il telecomando ha un raggio d’azione di 5 metri.

www.domo-elektro.be

DO7344H

39

UTILIZZO

Prima di utilizzare l’apparecchio, inserire la spina nella presa e accendere l’apparecchio con il tasto on/off presente sul retro. L’apparecchio ora è in modalità standby. È possibile comandare l’apparecchio sia con il pannello di controllo che con il telecomando. Le impostazioni si eseguono nello stesso modo. Sul display è possibile visualizzare le impostazioni desiderate.

TASTO ON/OFF

Premere il tasto on/off per accendere o spegnere l’apparecchio. Un segnale avverte che l’apparecchio è in funzione. Dopo lo spegnimento, l’apparecchio si raffredda.

L’apparecchio conserva le ultime impostazioni definite. Se viene riacceso, sul display vengono visualizzate le ultime impostazioni utilizzate.

IMPOSTAZIONE DELLA POTENZA

· Premere una volta il tasto: potenza alta: 2500 W

· Premere due volte il tasto: potenza bassa: 1500 W

IMPOSTAZIONI

Timer

1. Premere una volta questo tasto per impostare il timer.

2. È possibile impostarlo tra 1 e 12 ore. Selezionare la durata desiderata con i tasti + e -. Ogni pressione sul tasto + o - aumenta o diminuisce il tempo di un’ora. È possibile anche tenere premuto il tasto fino a raggiungere l’impostazione desiderata.

3. Quando è trascorso il tempo impostato, l’apparecchio va in modalità standby. Non fornirà quindi più calore.

Temperatura

1. Premere due volte questo tasto per impostare la temperatura.

2. La temperatura può essere impostata tra 5 °C e 35 °C. Selezionare la temperatura desiderata con i testi + e -. Ogni pressione sul tasto + o - aumenta o diminuisce la temperatura di 1 °C. È possibile anche tenere premuto il tasto fino a raggiungere l’impostazione desiderata.

Dopo aver impostato il timer e la temperatura ai valori desiderati, premere la terza volta il tasto delle impostazioni. Qui è visibile la temperatura ambiente. Quando le impostazioni sono state definite, non è più possibile modificarle se non premendo di nuovo questo tasto per impostare il timer e la temperatura.

Osservazione: quando sia il timer che la temperatura sono impostati, i due valori vengono visualizzati sul display alternativamente.

MODALITÀ ECO

Premere questo tasto per attivare la modalità eco. Questa funzione garantisce che la temperatura impostata rimanga tale nel modo più ecologico possibile.

· Se la temperatura ambiente è al massimo 2 °C inferiore rispetto a quella impostata, l’apparecchio farà in modo che la temperatura impostata venga raggiunta alla potenza minima di 1500 W.

· Se la temperatura ambiente è più di 2 °C inferiore rispetto a quella impostata, l’apparecchio farà in modo che la temperatura impostata venga raggiunta alla potenza massima di 2500 W.

40

DO7344H

Quando viene raggiunta la temperatura, l’apparecchio passa in modalità standby. Se la temperatura diminuisce di nuovo, l’apparecchio torna in modalità eco.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

· Questo apparecchio è dotato di una sicurezza contro il surriscaldamento. L’elemento riscaldante si spegne automaticamente quando il surriscaldamento è dovuto alla copertura dell’apparecchio.

Quando ciò accade, è necessario spegnere l’apparecchio e attendere 10 minuti. Togliere ciò che copre la griglia. Riaccendere l’apparecchio. L’apparecchio ora dovrebbe tornare a funzionare normalmente.

Se il problema persiste, è necessario contattare il servizio di assistenza clienti più vicino.

· L’apparecchio è dotato anche di una sicurezza contro il ribaltamento, integrata nello stesso.

L’apparecchio si spegne se si rovescia.

PULIZIA E MANUTENZIONE

· Prima di pulire l’apparecchio, assicurarsi che sia completamente freddo. Togliere la spina dalla presa di corrente.

· Per evitare il rischio di scosse elettriche, l’apparecchio non deve essere né pulito con acqua, né immerso in acqua. Pulire la parte esterna dell’apparecchio con un panno umido.

· Se necessario, la polvere presente sulla griglia può essere tolta con un aspirapolvere. Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite con regolarità per far sì che l’apparecchio funzioni sempre in maniera ottimale. La polvere eventualmente presente nell’apparecchio può essere causa di surriscaldamento.

· Conservare l’apparecchio in un luogo pulito e asciutto.

www.domo-elektro.be

DO7344H

41

SPECIFICHE TECNICHE

Identificazione del modello:

Oggetto Simbolo Valore Unità

Uscita calore

Uscita calore nominale Pnom 2,5 kW

Uscita calore minimo

(indicativo)

Massima continua uscita calore

Consumo elettricità ausiliario

Con uscita calore

nominale

Con uscita calore minima

In modalità standby

Pmin 1,5

Pmax,c 2,5

-elmax elmin

--

2,483

1,518 elSB kW kW

-kW kW

0,0004 kW

Oggetto controllo manuale calore, con termostato integrato

Unità

Tipo ingresso calore, solo per riscaldatori elettrici per spazi di piccole dimensioni

No

No controllo manuale calore con rilevamento temperatura interna e/o esterna controllo elettronico calore con rilevamento temperatura interna e/o esterna uscita calore con ventilatore

No

No

Tipo di uscita calore / controllo temperatura stanza uscita calore stadio singolo e nessun controllo temperatura stanza

Due o più stadi manuali, nessun controllo temperatura stanza con termostato meccanico controllo temperatura stanza con termostato elettronico controllo temperatura stanza

No

No

No

Sì controllo elettronico temperatura stanza più timer giornaliero controllo elettronico temperatura stanza più timer settimanale

Altre opzioni di controllo controllo temperatura stanza, con rilevamento presenza

No

No

No controllo temperatura stanza, con rilevamento finestra aperta

No con opzione controllo distanza No con avvio controllo adattabile No

42

DO7344H

Dettagli contatto con limitazione tempo di funzionamento con sensore lampadina nera

Linea 2000 bvba

Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium

MISURE AMBIENTALI

No

No

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che esso non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve, al contrario, essere conferito al punto di raccolta predisposto per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Facendo in modo che questo prodotto venga smaltito correttamente aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente e la salute dell’uomo, che potrebbero essere causate da uno smaltimento non corretto. Per maggiori informazioni sul riciclo di questo prodotto, consultare le autorità comunali, l’azienda o il servizio responsabili della raccolta dei rifiuti domestici o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.

Il materiale di imballaggio è riciclabile. Lo smaltimento dell’imballaggio deve avvenire al fine di tutelare l’ambiente.

www.domo-elektro.be

DO7344H

43

ZÁRUKA

Pro záruku začínající dnem prodeje spotřebiče platí na území ČR tyto podmínky:

1. trvání záruky: 2 roky

2. poskytování záruky: a) záruční opravu provedeme podle našeho zvážení opravou nebo výměnou vadných dílů, jestliže tyto závady vznikly prokazatelně vadou materiálu nebo chybou při výrobě b) záruční oprava bude provedena jen při předložení tohoto záručního listu a dokladu o zaplacení c) jestliže dojde k opravě nebo výměně spotřebiče v záruční době, záruční doba se prodlužuje

3. záruka se nevztahuje a) na mechanické poškození b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití

1. záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak než v domácnosti

- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Na tento spotřebič poskytujeme záruku na nedostatky, které jsou označeny jako výrobní chyby nebo chyby materiálu. Záruční doba začíná dnem prodeje a je uznána po předložení potvrzeného tohoto záručního listu nebo orig.dokladu o zaplacení + tento nepotvrzený, ale vyplněný ZL pro záznam opravy.

Případné reklamace můžete uplatnit v místě nákupu tohoto přístroje nebo v servisním středisku firmy:

Domo-elektro s.r.o. Hluboká 147, 34506 Kdyně viz www.domo-elektro.cz tel. 379 789 684 nebo na [email protected] , tel. 379 422 550

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání jakkéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá bezpečnostní pravidla:

· Pečlivě si přečtěte tyto informace a manuál nechte i pro pozdější nahlédnutí.

· Ujistěte se, že před použitím odlepíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie.

· Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.

· Přístroj je určen pro používání v domácnostech a podobných prostředích, tak jako je:

· kuchyňky v obchodech, kancelářích atd.

· chaty, chalupy

· hotely, penziony a jiné dočasné ubytování

· Přístroj nesmí používat osoby (ani děti) se sníženou psychickou, motorickou nebo mentální schopností. Pokud nejsou pod odborným dohledem, tak jej nesmí používat ani osoby bez dostatečného seznámení o pravidlech správného použití.

· Dohlédněte, aby si děti nehrály s přístrojem.

· Přístroj smí používat pouze děti starší 16 let. Osoby se sníženou psychickou, motorickou nebo mentální schopností smí používat přístroj pouze za neustálého dohledu odpovědné osoby, která je seznámena s pravidly používání a případným rizikem.

· Čistění a běžnou údržbu smí provádět pouze osoby starší 16 let a při tom být pod dohledem.

· Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí mladších 16 let.

44

DO7344H

Přístroj se během používání nahřívá a je horký, buďte opatrní a držte přívodní kabel mimo dosah horkých ploch.

domácnosti.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

· Nenechávejte viset kabel na horkém povrchu nebo přes hranu stolu nebo pultu.

manufacturer or its service agent or a similarly qualified sám spotřebič. V takovémto případě vezměte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisu na

person in order to avoid a hazard.

· Přísný dohled je vyžadován, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.

3. This appliance can be used by children aged from 8 elektrickým proudem nebo zranění.

years and above and persons with reduced physical,

· Odpojte spotřebič, pokud není používaný, před montáží nebo demontáží jakýchkoliv součástí a

sensory or mental capabilities or lack of experience and uchopením za zástrčku. Nikdy neodpojujte spotřebič tahem za kabel.

knowledge if they have been given supervision or

· Nikdy tento přístroj neumisťujte do blízkosti plynového sporáku nebo elektrického sporáku nebo do

instruction concerning use of the appliance in a safe way

· Nepoužívejte spotřebič venku.

and understand the hazards involved. Children shall not

play with the appliance. Cleaning and user maintenance výsledkem nesprávného použití spotřebiče nebo v nesouladu s pokyny popsanými v tomto návodu.

shall not be made by children without supervision.

4. The heater must not be located immediately below a

socket-outlet.

· Přístroj není určen pro použití v koupelnách ani jiných vlhkých prostorech. Přístroje se nedotýkejte

5. Do not use this heater in the immediate surroundings of

a bath, a shower or a swimming pool.

6. Children of less than 3 years should be kept away unless

continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall

only switch on/off the appliance provided that it has been

position and they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children aged from

3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate

and clean the appliance or perform user maintenance.

7. CAUTION — Some parts of this product can

become very hot and cause burns. Particular

1

ČÁSTI

1. Výstup vzduchu

2. Vstup vzduchu

3. Prachový filtr

4. Hlavní spínač on/off

5. Rukojeť

6. Ovládací panel s displejem

7. Spínač přístroje

8. Časovač a nastavení teploty

9. Nastavení výkonu (2500W nebo

1500W)

10. ECO funkce

11. Dálkový ovladač

1

7

6

3

2

5

4

8

9

10

7

8

9

10

11

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

· Okolo topného tělesa by vždy mělo být respektováno minimální volné místo 50 cm.

· Umístěte samotné zařízení tak, aby vytápění prostoru probíhalo optimálně. Vyhněte se rohům, malým prostorám, podlahám a stropům.

· Zařízení umístěte na rovný a stabilní povrch.

· Pokud zařízení zapínáte poprvé, může se objevit mírný zápach. Zajistěte dostatečné větrání, tento zápach rychle zmizí.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Před prvním použitím dálkového ovladače do něj musíte vložit baterie (typ CR2032). Baterie by měly být součástí balení. Pro výměnu následujte níže vyobrazené informace.

2

4

1 3

Dálkové ovládání má akční dosah 5 metrů.

46

DO7344H

POUŽITÍ

Před použitím přístroje: přístroj zapojte do elektrické sítě a zapněte hlavní spínač on/off na zadní straně.

Topení je nyní v pohotovostním režimu. Nastavení přístroje můžete provést buď na hlavním ovládacím panelu a nebo pomocí dálkového ovladače, obojí nastavení je plnohodnotné a zvolené hodnoty budou vždy znázorněny na displeji.

SPÍNAČ (TLAČÍTKO)

Stlačením spínače přístroj zapnete nebo vypnete. Při zapnutí se ozve zvukový signál. Po vypnutí se topení ještě samo dochladí (vyvětrá). Je nastaveno, že si topení pamatuje poslední nastavení. Takže i po vypnutí a opětovném zapnutí se na displeji zobrazí minulé hodnoty nastavení.

NASTAVENÍ VÝKONU (TLAČÍTKO)

· Jedno stisknutí tlačítka: vysoký výkon (2500W)

· Dvojité stisknutí: nízký výkon (1500W)

NASTAVENÍ (TLAČÍTKO)

Časovač

1. Pro nastavení časovače stiskněte tlačítko jednou.

2. Časovač lze nastavit od 1 hod do 12 hodin. Požadovaný čas se navolí pomocí tlačítek +/-. Tlačítky +/- můžete měnit nastavený čas na delší či kratší. Pro rychlejší nastavení se tlačítka mohou i držet a tím přepínat rychleji.

3. Jakmile uplyne nastavený čas, tak přístroj přestane topit a přepne se do pohotovostního režimu.

Teplota

1. Pro nastavení teploty stiskněte tlačítko dvakrát.

2. Termostat lze nastavit od 5 °C do 35 °C. Teplotu je potřeba navolit pomocí tlačítek +/-. Tlačítky +/- můžete měnit požadovanou teplotu na vyšší či nižší. Pro rychlejší nastavení se tlačítka mohou i držet a tím přepínat rychleji.

Jakmile máte nastavený časovač i teplotu, tak stiskněte tlačítko potřetí. Po potvrzení se na displeji zobrazí aktuální teplota v místnosti. Nyní se dané nastavení uložilo a nelze ho měnit, dokud opět nestisknete toto tlačítko znovu.

Poznámka: je-li nastaven časovač i teplota, tak se nastavené hodnoty zobrazí na displeji.

ECO FUNKCE

Tlačítko ECO spustí ECO funkci topení. Funkce slouží k udržování stále příjemné teploty v místnosti a to za co nejmenších nákladů na energii.

· Pokud je v místnosti teplota nižší než nastavená o méně než 2 °C, tak topení přitápí plynule a na nižší výkon (1500W).

· Pokud je v místnosti teplota nižší než nastavená o více než 2 °C, tak topení přitápí plynule a na vyšší výkon (2500W).

Jakmile se v místnosti dosáhne požadované teploty, tak se přístroj přepne do pohotovostního režimu.

Pokud však teplota opět klesne, tak se přístroj z pohotovostního režimu opět přepne do ECO funkce a začne topit.

www.domo-elektro.be

DO7344H

47

BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ

· Toto zařízení je vybaveno pojistkou proti přehřátí. V důsledku toho se topné těleso automaticky vypne, pokud se následkem zakrytí přehřeje. Pokud k tomu dojde, vypněte zařízení a počkejte 10 minut.

Odstraňte cokoliv, co zakrývá topné těleso. Poté opět zařízení zapněte. Zařízení by nyní mělo být schopno zase normálně fungovat. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servis.

· Přístroj je vybaven bezpečnostní pojistkou při přepadnutí. Pokud by přístroj přepadl, tak se automaticky vypne.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

· Před čištěním zařízení, které musí nejprve kompletně vychladnout, vyjměte zástrčku ze zásuvky.

· Aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, nesmíte zařízení čistit vodou ani ho neponořovat do vody. Vyčistěte vnitřek zařízení vlhkým hadříkem.

· V případě potřeby lze odstranit prach na topném tělese vysavačem. Takováto údržba by měla být pravidelná, aby zařízení fungovalo optimálně. Prach, obzvláště uvnitř zařízení, může způsobit přehřátí.

· Uchovávejte zařízení na vhodném a suchém místě.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Identifikace modelu:

Položka

Tepelný výkon

Jmenovitý tepelný výkon

Minimální tepelný výkon

(undikativní)

Maximální nepřetržitý tepelný výkon

Spotřeba pomocné elektřiny

Při nominálním tepelném

výkonu

Symbol Hodnota Jednotka Položka Jednotka

Typ tepelného příkonu, pouze pro lokální elektrická topná tělesa pro prostorové vytápění

Pnom 2,5 kW Ne

Pmin 1,5 kW manuální regulace tepelného nabíjení, s vestavěným termostatem manuální regulace tepelného nabíjení se zpětnou vazbou teploty v místnosti a/nebo venku

Ne

Pmax,c 2,5 kW

-elmax

--

2,483

-kW elektronická regulace tepelného nabíjení se zpětnou vazbou teploty v místnosti a/nebo venku

Ne tepelný výkon s pomocí větráku

Ne

Typ tepelného výkonu/regulace pokojové teploty

48

DO7344H

Při minimálním tepelném výkonu

V pohotovostním režimu

Kontaktní údaje elmin elSB

1,518

0,0004 kW kW jednofázový tepelný výkon a žádná regulace pokojové teploty

Dva nebo více manuálních stupňů, žádná regulace pokojové teploty s regulací pokojové teploty pomocí mechanického termostatu s elektronicky regulovanou pokojovou teplotou

Ne

Ne

Ne

Ano elektronicky regulovaná pokojová teplota plus denní časovač elektronicky regulovaná pokojová teplota plus týdenní časovač

Jiné možnosti regulace regulace pokojové teploty, s detekcí přítomnosti osob regulace pokojové teploty, s detekcí otevřeného okna s možností regulace na dálku

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne s adaptivní regulací startu Ne s omezením provozní doby Ne

Ne

Linea 2000 bvba

Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium s černým kulovým čidlem www.domo-elektro.be

DO7344H

49

OHLED NA ŽÍVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.

Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.

50

DO7344H

ZÁRUKA

Pre záruku začínajúcich dňom predaja spotrebiča platí na území SR tieto podmienky:

1. trvania záruky: 2 roky

2. poskytovanie záruky: a) záručnú opravu vykonáme podľa nášho zvážení opravou alebo výmenou chybných dielov, ak tieto závady vznikli preukázateľne chybou materiálu alebo chybou pri výrobe b) záručná oprava bude vykonaná len pri predložení tohto záručného listu a dokladu o zaplatenie c) ak dôjde k oprave alebo výmene spotrebiča v záručnej dobe, záručná doba sa predlžuje.

3. záruka sa nevzťahuje a) na mechanické poškodenie b) nesprávne používanie v rozpore s návodom na použitie

1. záruka zaniká:

- Pri použití spotrebiča inak ako v domácnosti

- Pri vykonávaní opravy alebo zmeny na spotrebiči osobou inou ako poverenou naším servisom

Na tento spotrebič poskytujeme záruku na nedostatky, ktoré sú označené ako výrobné chyby alebo chyby materiálu. Záručná doba začína dňom predaja a je uznaná po predložení potvrdeného tohoto záručného listu alebo orig.dokladu o zaplatení + tento nepotvrdený, ale vyplnený ZL pre záznam opravy. Prípadné reklamácie môžete uplatniť v mieste nákupu tohto prístroja alebo v servisnom stredisku firmy:

Domo-elektro s.r.o. Hluboká 147, 34506 Kdyně pozri www.domo-elektro.cz

tel. 379 789 684 alebo na [email protected], tel. 379 422 550

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

· Pri používaní jakkéhokoli el. spotrebiče dbajte na zvýšenú opatrnosť a dodržujte určitá bezpečnostné pravidlá:

· Starostlivo si prečítajte tieto informácie a manuál nechajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu.

· Uistite sa, že pred použitím odlepíte a odstránite všetky reklamné a ochranné fólie.

· Deti sa s ochrannými ani reklamnými polepy nesmie hrať.

· Prístroj je určený pre používanie v domácnostiach a podobných prostrediach, tak ako je:

· kuchynky v obchodoch, kanceláriách atď.

· chaty, chalupy

· hotely, penzióny a iné dočasné ubytovanie

· Prístroj nesmú používať osoby (ani deti) so zníženou psychickou, motorickú alebo mentálnou schopností. Ak nie sú pod odborným dohľadom, tak ho nesmie používať ani osoby bez dostatočného zoznámenie o pravidlách správneho použitia.

· Dohliadnite, aby sa deti nehrali s prístrojom.

· Prístroj smie používať iba deti staršie ako 16 rokov. Osoby so zníženou psychickou, motorickú alebo mentálnou schopnosťou smie používať prístroj len za neustáleho dohľadu zodpovedné osoby, ktorá je oboznámená s pravidlami používania a prípadným rizikom.

· Čistenie a bežnú údržbu môžu vykonávať len osoby staršie ako 16 rokov a pri tom byť pod dohľadom.

· Prístroj a jeho el. kábel skladujte mimo dosahu detí mladších ako 16 rokov.

· Pozor: Tento spotrebič nie je možné používať s externým časovačom alebo samostatným diaľkovým ovládaním.

www.domo-elektro.be

DO7344H

51

mimo dosahu horúcich plôch.

Prístroj nijako nezakrývajte!

1. Warning: In order to avoid overheating, do not cover

52 domácnosti.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

· Nenechávajte visieť kábel na horúcom povrchu alebo cez hranu stola alebo pultu.

manufacturer or its service agent or a similarly qualified poškodený sám spotrebič. V takomto prípade vezmite spotrebič do najbližšieho autorizovaného

person in order to avoid a hazard.

· Prísny dohľad je vyžadovaný, ak je spotrebič používaný v blízkosti detí.

3. This appliance can be used by children aged from 8

úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.

years and above and persons with reduced physical,

· Odpojte spotrebič, pokiaľ nie je používaný, pred montážou alebo demontážou akýchkoľvek súčastí

sensory or mental capabilities or lack of experience and uchopením za zástrčku. Nikdy neodpájajte spotrebič ťahom za kábel.

knowledge if they have been given supervision or

· Nikdy tento prístroj neumiestňujte do blízkosti plynového sporáka alebo elektrického sporáka alebo

instruction concerning use of the appliance in a safe way

· Nepoužívajte spotrebič vonku.

and understand the hazards involved. Children shall not

· Vždy používajte na stabilnom, suchým a rovným povrchu.

play with the appliance. Cleaning and user maintenance nesprávneho použitia spotrebiča alebo v nesúlade s pokynmi popísanými v tomto návode.

shall not be made by children without supervision.

4. The heater must not be located immediately below a

· Udržujte kábel ďaleko od ostrých hrán a horúcich častí alebo ďalších zdrojov tepla.

socket-outlet.

5. Do not use this heater in the immediate surroundings of

· Výrobok je vhodný len pre občasné používanie v uzavretých priestoroch

a bath, a shower or a swimming pool.

6. Children of less than 3 years should be kept away unless

continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall

only switch on/off the appliance provided that it has been

placed or installed in its intended normal operating

DO7344H position and they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children aged from

3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate

and clean the appliance or perform user maintenance.

7. CAUTION — Some parts of this product can

become very hot and cause burns. Particular

1

ČASTI

1. Výstup vzduchu

2. Vstup vzduchu

3. Prachový filter

4. Hlavný spínač on / off

5. Rukoväť

6. Ovládací panel s displejom

7. Spínač prístroja

8. Časovač a nastavenie teploty

9. Nastavenie výkonu (2500W alebo

1500W)

10. ECO funkcie

11. Diaľkový ovládač

1

7

6

3

2

5

4

7

8

9

10

11

PRED PRVÝM POUŽITÍM

· Minimálny voľný priestor okolo zariadenia ktoré sa zahrieva musí byť vždy dodržaný.

· Zariadenie umiestnite tak, aby vyhrievanie priestoru postupovalo rovnomerne. Vyhnite sa rohom, malým priestorom, podlahám a stropom.

· Umiestnite zariadenie na rovný a stabilný povrch.

· Po prvom zapnutí sa môže objaviť mierny zápach. Zabezpečte dostatočné vetranie a tento zápach rýchlo zmizne.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Pred prvým použitím diaľkového ovládača doň musíte vložiť batérie (typ CR2032). Batérie by mali byť súčasťou balenia. Pre výmenu nasledujte nižšie vyobrazené informácie.

2

4

1 3

Diaľkové ovládanie má akčný dosah 5 metrov.

8

9

10 www.domo-elektro.be

DO7344H

53

POUŽITIE

Pred použitím prístroja: prístroj zapojte do elektrickej siete a zapnite hlavný spínač on / off na zadnej strane. Kúrenie je teraz v pohotovostnom režime. Nastavenie prístroja môžete vykonať buď na hlavnom ovládacom paneli a alebo pomocou diaľkového ovládača, oboje nastavenie je plnohodnotné a zvolenej hodnoty budú vždy znázornené na displeji.

SPÍNAČ (TLAČIDLO)

Stlačením spínača prístroj zapnete alebo vypnete. Pri zapnutí sa ozve zvukový signál. Po vypnutí sa kúrenia ešte samo dochladí (vyvetrá). Je nastavené, že si kúrenie pamätá posledné nastavenie. Takže aj po vypnutí a opätovnom zapnutí sa na displeji zobrazí minulej hodnoty nastavenia.

NASTAVENIE VÝKONU (TLAČIDLO)

· Jedno stlačenie tlačidla: vysoký výkon (2500W)

· Dvojité stlačenie: nízky výkon (1500W)

NASTAVENIE (TLAČIDLO)

Časovač

1. Pre nastavenie časovača stlačte tlačidlo raz.

2. Časovač je možné nastaviť od 1 hod do 12 hodín. Požadovaný čas sa zvolí pomocou tlačidiel +/-.

Tlačidlami +/- môžete meniť nastavený čas na dlhší či kratší. Pre rýchlejšie nastavenie sa tlačidlá môžu aj držať a tým prepínať rýchlejšie.

3. Akonáhle uplynie nastavený čas, tak prístroj prestane kúriť a prepne sa do pohotovostného režimu.

Teplota

1. Pre nastavenie teploty stlačte tlačidlo dvakrát.

2. Termostat je možné nastaviť od 5 ° C do 35 ° C. Teplotu je potreba navoliť pomocou tlačidiel +/-.

Tlačidlami +/- môžete meniť požadovanú teplotu na vyššiu alebo nižšiu. Pre rýchlejšie nastavenie sa tlačidlá môžu aj držať a tým prepínať rýchlejšie.

Akonáhle máte nastavený časovač aj teplotu, tak stlačte tlačidlo tretíkrát. Po potvrdení sa na displeji zobrazí aktuálna teplota v miestnosti. Teraz sa dané nastavenie uložilo a nemožno ho meniť, kým opäť nestlačíte toto tlačidlo znova.

Poznámka: ak je nastavený časovač aj teplota, tak sa nastavené hodnoty zobrazí na displeji.

ECO FUNKCIE

Tlačidlo ECO spustí ECO funkciu kúrenia. Funkcia slúži na udržiavanie stále príjemné teploty v miestnosti a to za čo najmenších nákladov na energiu:

· Ak je v miestnosti teplota nižšia ako nastavená o menej ako 2 ° C, tak kúrenie prikuruje plynule a na nižší výkon (1500W).

· Ak je v miestnosti teplota nižšia ako nastavená o viac ako 2 ° C, tak kúrenie prikuruje plynule a na vyšší výkon (2500W).

54

DO7344H

Akonáhle sa v miestnosti dosiahne požadovanú teplotu, tak sa prístroj prepne do pohotovostného režimu.

Ak však teplota opäť klesne, tak sa prístroj z pohotovostného režimu opäť prepne do ECO funkcie a začne kúriť.

BEZPEČNOSTNÉ NASTAVENIA

· Toto zariadenie je vybavené bezpečnostnou poistkou proti prehriatiu. A preto sa z tohto dôvodu vykurovacie teleso automaticky vypne, keď dôjde k prehriatiu kvôli jeho zakrytiu. Ak k tomu dôjde, mali by ste zariadenie vypnúť a počkať 10 minút. Odstráňte všetko, čo mriežku zakrýva. Potom zariadenie znova zapnite. Zariadenie by malo teraz fungovať znova normálne. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližší zákaznícky servis.

· Prístroj je vybavený bezpečnostnou poistkou pri prepadnutiu. Ak by prístroj prepadol, tak sa automaticky vypne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

· Pred čistením sa zariadenie musí nechať úplne vychladnúť a tiež vyberte zástrčku zo zásuvky.

· Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, nesmiete zariadenie čistiť vodou alebo ponoriť do vody. Vonkajšok zariadenia vyčistite vlhkou handričkou.

· Ak je to potrebné, naukladaný prach na mriežke môžete odstrániť vysávačom. Aby zariadenie fungovalo optimálne, táto údržba by sa mala uskutočňovať pravidelne. Hlavne prach v nachádzajúci sa v zariadení môže spôsobiť prehriatie.

· Uschovávajte prístroj vo vhodnom a suchom prostredí.

www.domo-elektro.be

DO7344H

55

TECHNICKÉ ÚDAJE

Identifikačné údaje modelu:

Položka

Tepelný výkon

Nominálny tepelný výkon

Symbol

Pnom

Hodnota

2,5

Jednotka Položka kW manuálna regulácia tepelného nabíjania s integrovaným termostatom

Jednotka

Typ tepelného prívodu, pre elektrické akumulačné ohrievače okolitého priestoru

Nie

Minimálny tepelný výkon

(informatívne)

Pmin 1,5 kW Nie

Maximálny nepretržitý tepelný výkon

Pmax,c

--

2,5

-kW

-manuálna regulácia tepelného nabíjania so spätnou väzbou o teplote v miestnosti a/alebo vonku elektronická regulácia tepelného nabíjania so spätnou väzbou o teplote v miestnosti a/alebo vonku ventilátorom podporovaný tepelný výkon

Nie

Nie Prídavná elektrická spotreba

Pri nominálnom tepelnom výkone

Pri minimálnom tepelnom výkone elmax elmin

2,483

1,518 kW kW

V pohotovostnom režime elSB 0,0004 kW

Typ riadenia tepelného výkonu/teploty v miestnosti

Nie jednostupňový tepelný výstup, bez riadenia teploty v miestnosti

Nie Dva alebo viaceré manuálne stupne, bez riadenia teploty v miestnosti s riadením teploty v miestnosti pomocou mechanického termostatu s elektrickým riadením teploty v miestnosti

Nie

Áno

Nie elektronické riadenie teploty v miestnosti plus denný časovač elektronické riadenie teploty v miestnosti plus týždenný časovač iné možnosti riadenia riadenie teploty v miestnosti, detekcia prítomnosti osôb

Nie

Nie

56

DO7344H

Kontaktné údaje riadenie teploty v miestnosti, detekcia otvorených okien s možnosťou riadenia na diaľku s riadením pomocou adaptívneho spustenia

Linea 2000 bvba

Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium s obmedzením pracovného času so snímačom black bulb

OHĽAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Symbol na prístroji alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom nie je možné nakladať ako s domovým odpadom, ale musí byť odovzdaný na miestach určených na zber a likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Dodržaním tohto odporúčania chránite životné prostredie a zdravie spoluobčanov. Viac informácií o možnostiach likvidácie nebezpečného odpadu obdržíte na obecných alebo mestských úradoch, zberných dvoroch alebo v predajni, kde ste prístroj zakúpili.

Obalové materiály sú recyklovateľné, nakladajte s nimi podľa predpisov pre životné prostredie.

www.domo-elektro.be

DO7344H

57

58

DO7344H

www.domo-elektro.be

DO7344H

59

Webshop

BESTEL

de originele

Domo-accessoires en -onderdelen online via:

COMMANDEZ

d’authentiques accessoires et pièces Domo en ligne sur:

BESTELLEN SIE

die Domo

Original-Zubehör und -Ersatzteile online über:

ORDER

the original

Domo accessories and parts online at:

webshop.domo-elektro.be

of scan hier: ou scannez ici: oder hier scannen: or scan here:

LINEA 2000 bvba - Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium - Tel: +32 14 21 71 91 - Fax: +32 14 21 54 63

advertisement

Related manuals

advertisement