Metz mecablitz 26 AF-1 digital S/SF/DK/N/GB Instruction Manual


Add to my manuals
130 Pages

advertisement

Metz mecablitz 26 AF-1 digital S/SF/DK/N/GB Instruction Manual | Manualzz

Note:

k

Within the framework of the CE ap-proval symbol, correct exposure was evaluated in the course of the electromagnetic compatibility test.

Bemærk:

y

Eksponering regnes ud efter en

CE godkendt elektromagnetisk test.

Notera:

#

Inom ramarna för en CE godkänd produkt räknades rätt exponering ut i ett elektromagnetiskt test.

Fel eller förändringar undantas!

Piezīme :

CE sertifikācijas ietvaros pareiza ekspozīcija tika izvērtēta elektromagnētiskās savietojamības pārbaudes ietvaros.

LV

Metz mecatech GmbH • Ohmstraße 55 • 90513 Zirndorf / GERMANY • www.metz-mecatech.de • [email protected]

Technische Hotline:+49 (0) 911 – 97 06 172 mecablitz

Metz - always first class.

mecastudio mecalight

716 47 0039.A1

# < y k

mecablitz 26 AF-1 digital

for Canon-/Nikon-/FUJIFILM-/Olympus-, Panasonic-, Leica/

Pentax-/Samsung-/Sony-Digitalkameras

Bruksanvisning, Käyttöohje, Brugervejledning,

Ekspluat ā cijas instrukcija, Operating Instructions

www.metz-mecatech.de

2

1 Säkerhetsinstruktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Dedikerade blixtfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3 Förbered blixtenheten för användning . . . . . . . . . 10

3.1 Montera blixtenheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.2 Strömförsörjning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.3 Att stänga av och sätta på blixtenheten . . . . . . . 11

3.4 Automatisk avstängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4 Symboler i blixtenhetens LED display . . . . . . . . . . 12

4.1 Blixtens redoindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4.2 Korrekt exponering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

5 Blixtläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5.1 TTL blixtlägen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5.1.1 E-TTL och E-TTL-II blixtläge(Canon) . . . . . . . . . . 13

5.1.2 i-TTL blixtläge (Nikon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5.1.3 TTL blixtläge med förblixt (Olympus) . . . . . . . . 14

5.1.4 P-TTL blixtläge (Pentax). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5.1.5 Blixtläge A-TTL (Samsung) . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5.1.6 TTL förblixt och ADI mätning (Sony) . . . . . . . . . 14

5.1.7 TTL-blixläge med mätning av förblixt (FUJIFILM) . 14

5.2 Automatisk ifyllnadsblixt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5.3 Manuell exponeringskorrektion i TTL blixtläge . . 14

5.4 Ta bort slavblixtläget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

5.4.1 26AF-1 digital Canon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

5.4.2 26AF-1 digital Nikon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

5.4.3 26AF-1 digital Olympus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

5.4.4 26AF-1 digital Pentax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

5.4.5 26AF-1 digital Samsung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

5.4.6 26AF-1 digital Sony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

5.4.7 26AF-1 digital FUJIFILM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5.4 Videobelysning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

6 Blixttekniker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

6.1 Studsblixt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

6.2 Använda den integrerade vidvinkeldiffusern / motljusskydd för telefoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

6.3 Blixtexponeringsminne FE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

7 Automatisk synkroniseringstidskontroll . . . . . . . . 20

8 Automatiskt AF-hjälpljus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

9 Avfyringskontroll (auto-flash) . . . . . . . . . . . . . . . . 21

10 Vård och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

10.1 Mjukvaruuppdatering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

10.2 Blixtkondensator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

11 Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

12 Teknisk data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

13 Valbara tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Huomautus:

<

CE -hyväksyntämerkin mukaisesti oikea valotus arvioitiin sähkömagneettisen yhteensopivuustestin perusteella.

햴 햳 햲

Introduktion

Tack för att du har valt en Metz mecatech produkt.

Vi är glada att få välkomna dig som kund.

Självklart vill du börja använda din nya blixt på en gång, men ta dig tid att läsa manualen så att du kan använda den korrekt.

Den digitala blixten 26AF-1 kommer i flera olika versioner och passer till:

• Digitala kameror med E-TTL och E-TTL II blixtläge

• Digitala Nikon kameror med TTL och i-TTL blixtkontroll.

• Olympus/Panasonic digitala kameror med TTL blixtläge och blixtsko. Fungerar även med digitala kameror från Panasonic och Leica.

• Digitala Pentax kameror med P-TTL blixtläge

• Digitala Samsungkameror med A-TTL

• Digitala Sony reflexkameror med TTL-förblixt och

ADI mätning.

• Digitala FUJIFILM kameror med TTL blixtläge

Den här blixten är inte anpassad för andra kameramärken.

Ett senare byte av system (t.ex. Canon till Nikon) i efterhand är inte möjlig, även med en extra adapter.

Ta också en titt på bildsidan längst bak i manualen.

Varning! Mycket viktig säkerhetsinformation!

Korrekt användning

Denna blixtenhet är endast till för att ta bilder av motiv inom fotografiområdet. Den får endast användas tillsammans med de tillbehör som beskrivs i denna manual eller de tillbehör som har godkänts av Metz mecatech.

Blixtenhet får inte användas i något annat syfte än det som beskrivs ovan.

#

3

#

Tryck på låsmekanismen för att låsa eller låsa upp.

På/Av-knapp

PÅ tryck en kort stund

AV - tryck en lång stund

Batterifacket

Knapp för LED-videobelysning

Tryck 1 gång: 1/1 prestanda

LED-lampan lyser

LED SLAVE-knapp

LED TTL-knapp

STATUS LED

Blixt redo – grön

Exponering OK – röd

USB-kontakt (micro)

AF-stödljus i TTL-funktion

Videoljus om:

Tänd videolampan genom att trycka på knappen eller kamerans data-bus för video (beroende på kameramodell)

4

Tryck två gånger: 1/2 prestanda

LED-lampan blinkar långsamt

Videolampan av p.g.a. byte av driftläge.

Slave sensor

Clip on till täckskiva för teleobjektiv

Förlängning för vidvinkelobjektiv

*beroende på kameramodell

1 Säkerhetsinstruktioner

Använd aldrig blixten i närheten av lättantändliga gaser eller vätskor (bensin, lösningsmedel etc.) då det innebär hög

EXPLOSIONSRISK.

Använd aldrig blixten vid mycket korta avstånd och direkt i ansiktet på en person eller ett djur då det kan ge skador på näthinnan och orsaka blindhet.

Använd aldrig blixten vid fotografering av bilar, bussar, cyklar, motorcyklar eller tåg som är i rörelse, då detta kan blända fordonets förare och leda till olycka.

Om blixtens hölje har blivit skadat så ta ur batterierna. Rör aldrig några inre delar av blixten, då dessa kan vara strömförande med mycket höga volttal!

Tänk på att reflektorskärmen blir kan bli varm efter en fotograferingsserie med blixt.

Försök aldrig ta isär blixten.

VARNING: STARK STRÖM! LIVSFARA !

Eventuella reparationer måste utföras av godkänd reparatör.

• Använd endast den strömförsörjning som rekommenderas i denna bruksanvisning

• Öppna inte batterierna eller kort dem

• Utsett aldrig batterierna för orimligt höga temperaturer t.ex. som i intensivt solljus eller i närheten av eld.

#

• Släng aldrig några batterier i elden.

• Använd inte giftiga eller uppladdningsbara batterier!

• Urladdade batterier bör genast tas ur enheten då de kan läcka och skada blixten.

• Försök aldrig ladda batterier som är förbrukade.

• Utsett aldrig blixten eller batteriladdaren för vattenstänk eller regn.

• Utsett inte blixten för höga temperaturer eller fuktighet. Blixten bör inte förvaras i handsfacket i bilen.

• Snabba temperaturförändringar kan leda till kondens.

Om detta händer ge enheten tid att acklimatisera sig.

• Inget material bör finnas framför eller på reflektorskärmen när blixten avfyras. Värmen som utvecklas kan göra att materialet börjar brinna eller skadar reflektorskärmen.

• När blixten används upprepade gånger med full ljuseffekt, gör ett uppehåll i minst 3 minuter efter 20 blixtfotograferingar innan blixten används igen.

• När du tar en serie bilder med blixt med full ljusstyrka och med snabba omladdningstider på grund av den höga termiska energin.

5

#

2 Dedikerade blixtfunktioner

Dedikerade blixtfunktioner är funktioner som anpassats efter ett speciellt kamera-system. Det finns stöd för olika funktioner beroende på kameramodell.

26AF-1 digital Canon

• Indikator i kamerans sökare som visar att blixten är redo

• Automatisk blixtsynkroniseringshastighet

• E-TTL /E-TTL II blixtläge

• Automatisk ifyllnadsblixt

• Manuell exponeringskorrektion för E-TTL/E-TTL II

• Exponeringsminne FE med E-TTL/E-TTL II

• Synkronisering med 1a och 2a ridån (REAR)

• Automatisk motorzoom

• Automatisk AF mätlampa

• Trådlöst Canon E-TTL fjärrblixtläget

• Uppvakningsfunktion för blixtenheten

26AF-1 digital Nikon

• Indikator i sökaren/displayen visar att bilden är rätt exponerad

• Exponeringskorrigerings-indikering i kamerans sökare/display

• Automatisk blixtsynkronisering

• i-TTL och i-TLL-BL blixtläge

• Blixtexponerings-mätljus för i-TTL och i-TLL-BL 1)

• Manuell i-TTL blixtexponerings-testljus

• 1:a och 2:a ridåsynkronisering

(ställs om möjligt in på kameran)

• Automatisk AF -hjälpljus

• Programmerat autoblixt-läge

• Trådlöst fjärrblixtläge (avancerat trådlöst fjärrblixtläge)

• Förblixt för reducering av röda ögon

• Avtryckningskontroll / automatisk blixt

(ställs om möjligt in på kameran)

• Uppvakningsfunktion för blixtenhet

1) Inte med Coolpix kameror

6

26AF-1 digital FUJIFILM

• Blixtindikator i sökaren/displayenvisar när blixten är redo att användas

• Automatisk blixtsynkronisering

• TTL med hjälpljus

• Avtryckningskontroll / automatisk blixt

• Manuell blixtexponeringskorrektionför TTL

• 1:a och 2:a ridåsynkronisering

(2 curtain/SLOW2 (ställs om möjligt in på kameran)

• Automatisk AF hjälpljus

• Programmerat autoblixt-läge

• Förblixtfunktion för reducering av röda ögon

• Uppvakningsfunktion för blixtenhet

26AF-1 digital Olympus

• Blixtindikator i sökaren/displayenvisar när blixten är redo att användas

• Automatisk blixtsynkronisering

• TTL med hjälpljus

• Kompatibelt med FourThirds systemet

• Avtryckningskontroll / automatisk blixt

• Manuell blixtexponeringskorrektion för TTL

(ställs om möjligt in på kameran)

• Automatisk ifyllnadsblixt

• 1:a och 2:a ridåsynkronisering

(2 curtain/SLOW2

(ställs om möjligt in på kameran)

• Automatisk AF hjälpljus

(ställs om möjligt in på kameran)

• Programmerat autoblixt-läge

• Trådlöst TTL/M fjärrlägez

• Förblixtfunktion för reducering av röda ögon

• Uppvakningsfunktion för blixtenhet

#

7

#

26AF-1 digital Pentax

• Indikator i kamerans sökare som visar att blixten är redo

• Automatisk kontrol af blitzsynkroniseringshastighed

• P-TTL-blitztilstand

• Automatisk kontrol af udfyldningsblitz

• Manuell blixtexponeringskorrektion

(ställs om möjligt in på kameran)

• Automatisk AF hjälpljus

(ställs om möjligt in på kameran)

• Programmeret blitztilstand

• Trådløs P-TTL fjernbetjent blitzbetjening som slaveblitz

• Automatisk AF mätlampa

• Opvågningsfunktion for blitz

• Uppvakningsfunktion för blixtenhet

26AF-1 digital Samsung

• Indikator i kamerans sökare som visar att blixten är redo

• Automatisk kontrol af blitzsynkroniseringshastighed

• A-TTL-blitztilstand

• Automatisk ifyllnadsblixt

• Manuell blixtexponeringskorrektion för A-TTL

(ställs om möjligt in på kameran)

• Automatisk AF mätlampa

• 1:a och 2:a ridåsynkronisering (REAR)

(ställs om möjligt in på kameran)

• Programmerat autoblixt-läge

• Förblixtfunktion för reducering av röda ögon

• Trådløs A-TTL/M fjernbetjent blitzbetjening som slaveblitz

(ställs om möjligt in på kameran)

• Opvågningsfunktion for blitz

8

26AF-1 digital Sony

• Blixtindikator i sökaren/displayenvisar när blixten är redo att användas

• Automatisk blixtsynkronisering

• TTL förblixt och ADI mätning

• Automatisk ifyllnadsblixt

• Manuell blixtexponeringskorrektion

• 1:a och 2:a ridåsynkronisering

(2 curtain/SLOW2

(ställs om möjligt in på kameran)

• Automatisk AF hjälpljus

(ställs om möjligt in på kameran)

• Trådløs TTL/M fjernbetjent blitzbetjening som slaveblitz

(ställs om möjligt in på kameran)

• Programmerat autoblixt-läge

• Uppvakningsfunktion för blixtenhet

Det är omöjligt att beskriva alla kameramodeller och deras individuella blixtfunktioner i denna manual. Läs därför även blitavsnittet i din kameras manual för att få reda på vilka funktioner det finns stöd för och vilka som måste sättas på manuellt. Vid användning av objektiv utan CPU (t.ex. objektiv utan autofokus) kan funktionerna begränsas något.

#

9

#

3 Förbered blixtenheten för användning

3.1 Montera blixtenheten

Montera blixtenheten på kameran

Stäng av kameran och blixten innan montering/avmontering

• Håll ned knappen och och skjut blixten, tillsammans med anslutningsbasen i kamerans blixtsko så långt som möjligt.

• Släpp knappen – blixten är nu låst.

Kamerahus som saknar låsningshål skjuts det fjädrande låsstiftet in i blixtenheten för att undvika skador på ytan.

Avmontering av blixtenheten

Stäng av kameran och blixten innan montering/avmontering

• Håll knappen intryckt och ta bort blixten med anslutningsbasen från kameran.

3.2 Strömförsörjning

Blixten kan användas med följande batteri-typer.

Blixten kan användas med följande batteri-typer

• 4 nickelmetallbatterier 1,2V av typ IEC HR6 (storlek AA).

• 4 alkaliska mangan torrbatterier 1,5V av typ IEC LR6

(storlek AA)

• 4 litiumbatterier 1,5V av typ IEC FR6 (storlek AA).

Använd bara strömförsörjninga nämnd här ovan. Om annan strömförsörjning används finns risk att blixten skadas.

Ta ur batterierna ur blixten om den inte kommer att användas under en längre period.

Byta batterier

Batterierna är slut när uppladdningstiden (tiden från det att blixten avfyrats med full kraft tills det att lampan som indikerar att blixten är redo tänds igen) överstiger

60 sekunder.

10

• Slå av blixtenheten genom att trycka ner pen tills alla LED displayen stängts av.

knap-

• Ta bort blixten från kameran och skjut batteriluckan utåt.

• Sätt I batterier enligt bilden.

• Tryck de isatta batterierna med batteriluckan och stäng batteriluckan igen.

Se till att batterierna är vända åt rätt hål. Blixtenheten kan skadas om polerna ligger åt fel håll!

Byt ut alla batterier samtidigt och se till att de är av samma märke och kapacitet. Batterier får ej slängas bland övrigt hushållsavfall utan ska lämnas i speciella batteriholkar.

3.3 Att stänga av och sätta på blixtenheten

• Tryck snabbt på knappen .

The flash unit always switches on afterwards with the mode of operation that was used last.

To switch it off, press button until all LED displays turn off.

To check the function, press the TTL-button for (approx.

3sec.). A testflash will be released.

If the flash unit will not be used for an extended period of time, we recommend that you switch off the flash unit with the button and remove the power source (disposable/rechargeable batteries).

#

11

#

3.4 Automatisk avstängning

Blixtenheten är inställd på att 10 minuter efter att den -

• startats,

• avfyrat en blixt,

• avtryckaren tryckts ner,

• kamerans mätsystem stängts av...

...slå om till standby läge (Auto OFF) för att spara energi och undvika att batterierna tar slut.

Indikatorn släcks när blixten är redo.

STATUS LED blinkar rött i stand-by läge.

Den senast använda driftsinställningen bibehålls efter automatisk avstängning och startar omedelbart när kameran sätts på.

Blixten kan slås på igen genom att trycka på avtryckaren

(wake-up-funktion).

Blixten stängs av helt ca. 1 timme efter senaste användningen (AUTO-OFF).

Vid slav-funktion och videobelysning aktiveras inte den automatiska avstängningsfunktionen.

Blixten bör alltid stängas av med huvudbrytaren om den inte ska användas under en längre tid

Ǽ

4 Symboler i blixtenhetens LED display

4.1 Blixtens redoindikator

När blixten är fulladdad lyser STATUS-LED-knappen grönt, och indikerar därmed att den är redo att användas.

Det betyder att blixten kan användas i nästa bild. Det visas även en redoindi-kator i kamerans sökare.

Om en bild tas innan blixtens redoindikator visas i kamerans sökare kommer blixten inte att avfyras och din bild kan bli inkorrekt upplyst om kameran redan aktiverat blixtsynkronisering.

4.2 Korrekt exponering

Om exponeringen är korrekt kommer knappen STATUS-

LED lysa rött i ca. 3 sekunder om bilden är korrekt exponerad i TTL-blixtinställningarna; (se 5.1)!

Om det inte finns någon indikering av exponeringskontroll efter att bilden är tagen i TTL-läget har bilden blivit underexponerad.

Vid dessa tillfällen måste du:

- använda nästa minsta bländare (t.ex. använda bländare 8 istället för 11), eller

- minska avståndet till motivet eller den reflekterande ytan (t.ex. för indirekta blixtar), eller

- använda ett högre ISO-värde på kameran.

12

5 Blixtläge

Beroende på kameran eller blixttyp varierar de olika TTLoch SLAVE-blixtlägen.

Videolampan kan sättas på för filmer.

Blixtläget är inställt på att använda den tilldelade TTL-,

SLAVE- eller LED-knappen.

5.1 TTL blixtlägen

I TTL blixtlägen sker bra exponering rakt framifrån. I TTL läget görs blixtmätningen av en sensor i kameran.

Det mäter det reflekterade ljuset som går igenom objektivet.

Det gör att kameran automatiskt kan be-stämma ljusstyrkan för korrekt exponering.

Fördelarna med TTL blixtläget är att alla faktorer som påverkar exponeringen (filter, bländartal, brännvidd etc) tas automatiskt med i beräkningen.

Om bilden exponerades korrekt lyser STATUS LED rött i ca. 3 sekunder (se 4.2).

För att definiera intervallet för blixten, se tabell (sidan

124).

Inställningsprocedur

• Sätt på blixten med knappen

Ǽ

.

• Tryck på knappen ”TTL” på blixten för att ställa in

TTL-läge.

• Välj lämplig funktion på kameran, t.ex. P, S, A.

• Tryck på slutarknappen för att överföra data mellan blixten och kameran.

5.1.1 E-TTL och E-TTL-II blixtläge

(Canon)

E-TTL och E-TTL-II är digitala blixtlägen.

5.1.2 i-TTL blixtläge (Nikon) i-TTL läget stödjer även CLS.kameror från Nikon.

Blixtläget i-TTL-BL stöds endast av CLS-kompatibla kameror om linser används som överför avståndsdata till kameran (t.ex. "D-AF Nikkor-objektiv").

Vid fotografering tas denna information i beaktande samt justering av blixtexponering.

En del kameror stöder inte BL-funktionen i kombination med SPOT-mätning!

I dessa fall är normalt i-TTL-blixtläge inställt.

#

13

#

5.1.3 TTL blixtläge med förblixt (Olympus)

TTL förblixt är ett digitalt TTL-blixtläge som är ytterligare utveckling av standard TTL med analoga kameror.

Beroende på kameramodell kan blixten avfyras så nära inpå förblixtarna att det knappt går att skilja dem åt.

Förblixtarna bidrar inte till upplysning av bilden!

5.1.4 P-TTL blixtläge (Pentax)

P-TTL-blixtläge är en ytterligare utvekkling av standard

TTL med analoga kameror.

5.1.5 Blixtläge A-TTL (Samsung)

Blixtläget A-TTL stöds av kompatibla Samsungkameror.

5.1.6 TTL förblixt och ADI mätning (Sony)

TTL förblixt och ADI mätning är digitala TTL-blixtlägen som är ytterligare utvekkling av standard TTL med analoga kameror.

Vid ADI mätning tas extra distansinformation från linsen med i exponeringsberäkningen.

Inställning av TTL förblixt och ADI mätning görs på kameran (läs kamerans instruktionsbok).

5.1.7 TTL-blixläge med mätning av förblixt (FUJIFILM)

Blixtläge med mätning av förblixt är en vidareutveckling av det vanliga TTL-läget för analoga kameror.

5.2 Automatisk ifyllnadsblixt

För de flesta kameratyper, aktiveras automatisk i programmerat läge P och i läges- och motivprogram i dagsljus (läs kamerans instruktionsbok).

Med ifyllnadsblixt kan du ta bort irriterande skuggor och lysa upp motivet vid motljusbilder. Ett datakontrollerat mätsystem på kameran ger lämplig kombination av slutartid, bländaröppning och ljusstyka.

Se till att ljuskällan i bakgrunden inte lyser direkt in i objektivet. Det stör kameran mätsystem.

Det finns ingen inställning eller ikon för automatisk ifyllnadsblixt på blixtenheten.

5.3 Manuell exponeringskorrektion i TTL blixtläge

Den här funktionen måste ställas in på kameran, läs kamerans instruktionsbok.

De flesta kameror är inställda på en reflektionsfaktor på

25% (genomsnittlig ljusmängd som reflekteras från objektet).

En mörk bakgrund som absorberar mycket ljus eller en ljus starkt reflekterande bakgrund kan göra att objektet blir under- eller överexponerat.

För att kompensera för ovanstående effekt kan blixtljuset anpassas manuellt med ett korrektionsvärde.

14

Korrektionsvärdet är baserat på kontrasten mellan objektet och bakgrunden.

Tips:

Ett mörkt objekt och ljus bakgrund

= Positivt korrektionsvärde.

Ett ljust objekt och mörk bakgrund

= Negativt korrektionsvärde.

Exponeringskorrektion genom att ändra bländarinställning är inte möjligt eftersom kameran tar med den nya bländarinställningen i beräkningen av exponering.

Manuell exponeringskorrektion i TTL blixtläge kan bara ske om kameran stöder funktionen (läs kamerans instruktionsbok).

Glöm inte att ta bort exponeringskorrektionen efter att bilden tagits.

Väldigt reflektiva objekt i bilden kan störa kamerans automatiska exponering. Det resulterar i underexponering. Ta bort det reflektiva objektet eller ställ in ett positivt korrektionsvärde.

5.4 Ta bort slavblixtläget

Gäller alla versioner:

Slavblixtenheten måste ställas så att den kan ta emot ljussignaler från huvud- eller kontrollblixtenheten via den inbyggda sensorn för fjärrläge.

Ställ in gruppen och fjärrkanalen på kameran, mastern eller kontrollenheten.

5.4.1 26AF-1 digital Canon

Blixtenheten stöder Canons trådlösa E-TTL fjärrsystem i slavläget (om möjligt, ställ in på kameran).

Det betyder att en eller flera slavblixtenheter kan kontrolleras på avstånd med en huvud- eller kontrollblixtenhet monterad på kameran (t.ex. mecablitz 64 AF-1C digital) eller med kamerans (beroende på kameramodell) inbyggda blixt.

Slavblixtenhet 26AF-1 är alltid inställd på slavgrupp A och alla fjärrkanaler 1, 2, 3 och 4.

5.4.2 26AF-1 digital Nikon

Blixtenheten stöder Nikons trådlösa fjärrsystem i slavblixtläge och kompatibelt med Nikons system

”Advanced Wireless Lightning” (om möjligt, ställ in på kameran).

Det betyder att en eller flera slavblixtenheter kan kontrolleras på avstånd med en huvud- eller kontrollblixten-

#

15

# het (beroende på kameramodell) monterad på kameran

(t.ex. mecablitz 64 AF-1N digital) eller med kamerans inbyggda blixt.

Slavblixtenhet 44AF-2 är alltid inställd på slavgrupp A och alla fjärrkanaler 1, 2, 3 och 4.

5.4.3 26AF-1 digital Olympus

Som slavblixt (om möjligt, ställ in på kameran), är blixten kompatibel med det trådlösa blixtsystemet Olympus

RC (RC = remote control/fjärrstyrning).

Här är trådlös fjärrstyrning av en eller flera slavblixtar med hjälp av en masterblixt (beroende på kameratyp) på kameran (t.ex. mecablitz 64AF-1 digital Olympus) eller genom kamerans blixt möjlig.

För slavblixten 26AF-1 digital, slavgrupp A samt alla fjärrkanaler 1, 2, 3 och 4 är alltid inställda.

5.4.4 26AF-1 digital Pentax

Blixtenheten stöder Pentax trådlösa P-TTL fjärrsystem i slavläge.

Blixtenheten stöder Pentax trådlösa P-TTL fjärrsystem i slavläge. Trådlös fjärrstyrning för en eller flera slavblixtenheter genom en huvudblixt på kameran (till exempel, mecablitz 64AF-1P digital) är då möjlig.

Slavblixtenhet 26AF-1 är alltid inställd på alla fjärrkanaler 1, 2, 3 och 4.

5.4.5 26AF-1 digital Samsung

Blixten stöder Samsungs trådlösa fjärrsystem i slavblixtläge grupp A samt alla fjärrkanaler 1, 2, 3 och 4 (om möjligt, ställ in på kameran).

På detta sätt kan man fjärrstyra en eller flera slavblixtar trådlöst med en huvudblixt på kameran (beroende på kameratyp), eller om möjligt med kamerans blixt.

5.4.6 26AF-1 digital Sony

Blixtenheten stöder Sony fjärrsystem i ”CTRL” och

“CTRL + ” läge (inställd på kameran om möjligt.

Detta betyder att en eller flera slavblixtenheter kan fjärrstyras från en eller kontrollblixtenhet på kameran (t.ex.

mecablitz 64AF-1 digitale Sony) eller från kamerans

(beroende på kameramodell) inbyggda blixt.

För slavblixten 26AF-1, slavgrupp RMT liksom kanalerna

1, 2, 3 och 4 är alltid inställda.

16

5.4.7 26AF-1 digital FUJIFILM

Den fjärrstyrda slavfunktionen stöds inte av kameror från FUJIFILM. (Detta gällde vid tillverkningen av denna bruksanvisning).

26AF-1 digital växlar automatiskt till TTL-läge efter ca

1-2 sekunder efter det att "SL"-knappen hållits nedtryckt.

När fjärrslavläge stöds av FUJIFILM-kameror kan 26AF-1 användas som en slavblixt efter en firmware uppdatering. Efter detta är trådlös fjärrstyrning av en eller flera slavblixtar möjlig av en huvudblixt (beroende på vilken typ kameran) på kameran eller om möjligt genom kamerans blixt.

För slavblixten 26AF-1 slavgrupp A liksom kanalerna 1,

2, 3 och 4 är alltid inställda.

Beroende på kameramodell kan kamerans inbyggda blixt också fungera som en master eller styrenhet.

Vänligen läs kamerans användarmanual för hur du ställer in detta.

Inställning för slavblixtläge

• Starta blixtenheten genom att trycka ner

Ǽ

.

• Tryck ner “SLAVE” knappen på blixtenheten för att ställa in slavläget SL.

Inställningarna börjar gälla direkt och sparas automatiskt.

Kontrollera fjärrläget

• Placera slavblixtenheten enligt önskemål. En blixtfot

S60 (tillbehör) bär användas när slavblixtenheten ställs upp.

• Vänta tills alla anslutna blixtar är redo. När alla blixtar

är redo lyser STATUS LED grönt.

• Tryck på den manuella avfyrningsknappen på mastern eller kontrollenheten för att avfyra en testblixt.

Slavblixtarna svarar med en testblixt om det stöds av kameran.

Om slavblixten inte utför en testblixt, ändra placeringen av slavblixten för att aktivera slavsensorn så att den kan ta emot ljuset som skickas från mastern/kontrollenheten.

#

17

#

5.4 Videobelysning

Använd videobelysningen för att belysa tagningar av rörliga bilder på nära håll.

• Tryck kort på knappen .

Blixten växlar automatiskt tillbaka till det läge som senast användes.

• Tryck på LED-knappen på blixten för att sätta på videolampan. Varje gång du trycker på LED-knappen växlar ljusstyrkan mellan ”full” och ”halv”.

Om LED-knappen lyser med fast sken är den inställd på full effekt; om den blinkar långsamt är den inställd på halva.

Om batterierna är nästan tomma, stängs videolampan av och LED-lampan blinkar snabbt.

6 Blixttekniker

6.1 Studsblixt

Studsblixt ger en mjukare upplysning av objektet mjukare och minskar djupa skuggor. Det minskar också ljuset från förgrund till bakgrund som uppstår av fysikaliska anledningar.

Blixten kan lutas vertikalt för indirekt blixt.

För att undvika färgfel i bilden bär den reflekterande ytan vara färgneutral eller vit.

Blixten kan lutas via ett ”gångjärn” i monteringsfästet.

Det finns 4 olika stopplägen:

- 0° / "liggande" på kameran

Första närområdesläge, även för transport

- 20°

Andra närområdesläget

- 40°

Normalläge (blixten blinkar i riktning mot den optiska axeln

- 90° / huvuddelen är vertikal

Position för indirekta blixtar (snett uppåt)

18

Notera:

• De två närbildspositionerna resulterar i upplysta områden vid olika avstånd. Vid 0°-positionen bör man ta en testbild för att se om det uppstår skuggor av objektivet.

• Indirekta blixtar med 90°-positionen lyser upp motivet mjukare och reducerar täta skuggor. Detta minskar

även ljustapp från förgrunden till bakgrunden som uppstår av fysiska anledningar.

• När man lutar blixten, säkerställ att den snäpps fast i

90°-positionen för att motverka att direkt ljus faller på motivet från reflektorn.

• För att undvika färgstick i bilderna bör reflektorytan ha en neutral färg eller vara vit.

6.2 Använda den integrerade vidvinkeldiffusern / motljusskydd för telefoto

Vidvinkeldiffusern och motljusskyddet ändrar vinkeln på ljusstrålen från blixten. Vidvinkeldiffusern förstorar den så att bilder med brännvidder upp till 24mm1 även belyses enhetligt.

Detta kräver en minskning av ledtalet och därmed även intervallet. Motljusskyddet samlar istället ihop ”ljuskäglan” för brännvidder från 85mm 1) och uppåt samt ökar ledtalet och därmed även intervallet.

1)Brännviddinformation baserat på 35mm-formatet

Vidvinkeldiffuser

När den inte används trycks vidvinkeldiffusern in i blixten under reflektorskyddet.

• Dra ut diffisern vertikalt från blixten och låt den vika sig i reflektorskyddet på blixten.

Diffusern hålls på plats genom fjäderkraft.

• För att ta bort den, fortsätt i omvänd ordning.

Motljusskydd för telefoto

• Placera reflektorskyddet på blixten så att motljusskyddet fästs på plats.

• Dra ut för att ta bort.

6.3 Blixtexponeringsminne FE

Flera Nikon, Sony och Canon-modeller har blixtexponerings-minne (FV minne).

Detta stöds av blixten i Nikon i-TTL och i-TTL-BL, samt i

Canon E-TTL läge.

Det kan användas för att definiera och spara exponeringsnivån för bilden innan den faktiskt tas.

Det kan vara användbart när t.ex. blixtexponeringen måste anpassas till specifika detaljer som inte nödvändigtvis är identiska med huvudmotivet.

Funktionen aktiveras på kameran, ibland som en individuell funktion. De detaljer som blixtexponeringen

#

19

# anpassas av syns och fokuseras på med hjälp av AF sensor/mätfönster på kameran.

När AE-L/AF-L knappen trycks in (Nikon) eller FE-knappen (Canona) kan funktionen skilja sig mellan olika modeller.

Se kamerans bruksanvisning vad som gäller för testblixt. Lagrat värde, t.ex "EL" eller "FEL" visas i kamerans sökare.

Det sparade mätvärdet, till exempel ”EL” visas i kamerans sökare. Kameran använder det reflekterade ljuset från testblixten för att bestämma ljusstyrkan som krävs för korrekt exponering. Det faktiska huvudmotivet kan fokuseras med kamerans AF sensor/mätfönster. När avtryckaren tryck ner exponeras bilden med den förutbestämda ljusstyrkan på blixtenheten.

I Canons kameror stöds inte exponeringsminne FE om kameran är inställd på grönt helautomatiskt programläge!

För mer information om anpassning och användning, läs kamerans instruktionsbok!

7 Automatisk synkroniseringstidskontroll

Beroende på kameramodell och kamerainställning

ändras slutartiden till blixtsynkroniseringshastigheten när blixten är redo att avfyras (läs kamerans instruktionsbok).

Slutartider kortare än synkroniseringshastigheten kan inte ställas in eller slås automatiskt om till synkroniseringshastigheten. En del kameror har ett synkroniseringsområde, till exempel 1/60s till 1/250s (läs kamerans instruktionsbok).

Synkroniseringshastigheten som ställs in på kameran beror på kameraläge, ljusförhållandet och objektivets brännvidd.

Slutartider långsammare än synkroniseringshastigheten kan ställas in beroende på kameraläge och vald blixtsynkroniserings.

Kameror med slutare i objektivet, kontrorlleras inte blixtens synkhastighet automatiskt. Vilket resulterar i att blixten kan användas vid alla slutarhastigheter.

20

8 Automatiskt AF-hjälpljus

Med systemkameror är AF-hjälpljus endast möjligt om kameran stöder detta.

Det automatiska AF-hjälpljuset aktiveras i blixten av kameran när ljusförhållandena är otillräckliga för automatisk fokusering.

Det vita video LED aktiveras och motivet som kameran kan fokusera på belyses. Räckvidden är ca. 6- 9 m (med ett standard 1.7 / 50 mm objektiv).

Parallaxfel mellan objektivet och AF-hjälpljuset begränsar närbildsavståndet med AF-hjälpljus ca.

0,7-1m.

Om AF-hjälpljuset ska aktiveras av kameran, måste

”Single AF (S)” eller ”ONE SHOT” autofokus ställas in på kameran och blixten vara redo att användas. Vissa kameramodeller stöder endast kamerans interna AFmätljus.

I detta fall aktiveras inte det automatiska AF-hjälpljuset på blixten (precis som med kompaktkameror, se kamerans bruksanvisning)!

Långsamma zoomobjektiv kan avsevärt begränsa intervallet för AF-hjälpljus !

Vissa kameror stöder AF-hjälpljus i blixten endast med kamerans centrala AF-sensor.

9 Avfyringskontroll (auto-flash)

På en del kameror avfyras inte blixten om det omgivande ljuset är tillräckligt för korrekt exponering. Det avfyras då ingen blixt när kamerans avtryckare trycks ner.

I en del kameramodeller fungerar avfyringskontrollen bara i helautomatiskt program eller program ”P” eller måste ställas in på kameran (läs kamerans instruktionsbok).

#

10 Vård och underhåll

Ta bort damm och smuts med en mjuk torr trasa eller silikonbehandlad trasa. Använd inga rengöringsmedel då dessa kan skada plastdelarna.

10.1 Mjukvaruuppdatering

Blixtenhetens mjukvara kan uppdateras via USB porten och inom tekniska ramar anpassas för funktioner på framtida kameror.

Kontrollera firmware-version

• Stäng av blixten; för att göra detta, tryck på knappen

Ǽ tills alla LED-displayer släcks.

• Sätt på blixten genom att hålla ner ”TTL”-knappen , släpp sedan knappen.

”TTL”-knappen på blixten blinkar, följt av ”SLAVE”knappen .

21

#

Antalet blinkningar visar firmware-versionen; till exempel om "TTL"-knappen blinkar en gång och "SLAV"-knappen blinkar 3 gånger, är firmware version 1.3 installerat.

För mer information besök Metz hemsida www.metzmecatech.de.

10.2 Blixtkondensator

Kondensatorn inbyggd i blixten genomgår fysikaliska förändringar om den inte används under en längre period. Det är därför nödvändigt att starta blixtenheten i ungefär 10 minuter var tredje månad. Strömmen från strömkällan måste vara tillräcklig för att blixten ska bli redo att avfyras på mindre än en minut efter att blixten startas.

11 Felsökning

Skulle det hända att blixten inte fungerar som den borde, stäng av blixten i ca. 10 sekunder genom att använda knappen

Ǽ

. Kontrollera kamerainställningarna och se till att blixtens fot är korrekt monterad i blixtskon.

Ersätt batterierna med nya eller fulladdade batterier.

Blixten bör fungera normalt när den sätts på igen.

Om inte, vänligen kontakta din återförsäljare.

Nedan listas några problem som han inträffa när blixten används.

AF mätlampa på blixtenheten aktiveras inte.

• Blixtenheten är inte redo att avfyras.

• Kameran är inte inställd på

„Single–AF (S) or „ONE SHOT“ läge.

• Kameran stöder bara sin egen AF mätlampa.

• En del kameror stöder AF mätlampa i blixtenheten enbart i kombination med kamerans inbyggda AF sensor. Om en annan AF sensor väljs aktiveras inte AF mätlampa på blixtenheten.

Aktivera centrala AF sensorn.

22

Ingen automatisk övergång till synkroniseringshastighet sker

• Kameran har objektivslutare (hos de flesta kompaktkameror). Det är därför inte nödvändigt att slå om till synkroniseringshastighet.

• Kameran använder slutartider som är längre än synkroniseringshastigheten. Beroende på kamerainställning det sker ingen övergång till synkroniseringshastighet (läs kamerans instruktionsbok).

Bilden har skuggor i nedre kanten

• På grund av parallaxfel mellan objektivet och blixtenheten, finns en risk att närbilder inte blir helt upplyst.

Starta vinkelspridaren framför reflektorn.

Bilderna är för mörka

• Objektet är för långt bort.

Notera: Studsblixt minskar blixtområdet.

• Objektet innehåller ljusa eller reflektiva ytor. Det lurar mätsystemet på kameran eller blixtenheten.

Ställ in en positiv exponeringskorrektion, t.ex. +1 EV.

Bilderna är för ljusa

• Vid närbilder, se till att ha ett avstånd till motivet för att undvika överexponering. Minimum avståndet till motivet bör vara minst 10% av maximalt blixtområde.

12 Teknisk data

Maximalt ledtal vid ISO 100

14 med 24 mm vidvinkelobjektiv

20 med 35 mm standard reflektor

26 med 85 mm telefotodiffusor

Belysning av reflektorn

(småbildsformat 24 x 36): 35 mm

24 mm med integrerad vidvinkeldiffusor

85 mm med telediffusor

Blixtlägen:

Canon: E-TTL, E-TTL II, slavläge

Nikon: i-TTL, i-TTL-BL, slavläge

FUJIFILM: TTL

Olympus: TTL, slavläge

Pentax: P-TTL, slavläge

Samsung: A-TTL, slavläge

Sony: TTL förblixt, ADI mätning, slavläge

Videobelysning.

High-Power LED

(används även för AF-hjälpljus ), oftast 30 lux på 1 m avstånd, 2 ljusnivåer

Drifttid:

2-5 timmar

23

#

#

Strömförsörjning:

TTvå mikro AAA (alkaliska brunstensbatterier, laddningsbara NiMH-batterier, litiumbatterier)

Färgtemperatur:

Ungefär 5600 K

Synkronisering:

Lågvoltständning

Antal blixtar:

Ungefär 100 med högkapacitets alkalium-magnesium batterier

Ungefär 110 med NiMH uppladdningsbara batterier

Ungefär 160 med litiumbatterier

Blixtens dröjsmål med full ljusstyrka:

Ungefär 0,3 s - 8 s

Vertikala svängområden och låsningspositionerna för reflektorhuvudet (se utvikbara sidan):

0° Första närområdesläge / "liggande" på kameran för transport

20° Andra närområdesläge

40° Normalläge (enheten blinkar i riktning mot den optiska axeln)

90° Indirekt blinkande (enheten blinkar diagonalt uppåt)

24

Dimensioner LxHxB: i normalläge: ca. 63 mm x 85 mm (110 mm) x 85 mm

Vikt:

Cc 115 utan batterier

Tillbehör:

Blixt med inbyggd vidvinkeldiffusor och motljusskydd för teleobjektiv, instruktionsböcker och väska.

13 Valbara tillbehör

• Blixtenhetens monteringsfot S60

(Order no. 000000607)

• TTL-anslutningskabel för Canon TCC-10

(ordernummer 000305118)

• TTL-anslutningskabel för Nikon TCC-20

(ordernummer 000305126)

Vi tar inget ansvar för fel eller skador som uppkommer vid användning av tillbehör från andra tillverkare.

Släng batterier

Släng inte använda batterier bland vanliga hushållssopor. Lämna batterier i speciellt avsedda batteriholkar.

Lämna bara tillbaka fullt urladdade batterier. Normalt är batterier helt urladdade när:

- de inte längre fungerar efter lång användning.

För att förhindra kortslutning, tejpa över batteriets poler.

#

Fel eller förändringar undantas !

25

<

1 Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2 Kamerakohtaiset toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3 Salamalaitteen käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.1 Salamalaitteen kiinnittäminen kameraan . . . . . 34

3.2 Virtalähde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.3 Salamalaitteen käynnistäminen ja sammuttaminen . 35

3.4 Laitteen automaattinen sammutus / Auto OFF. . 35

4 Salaman LED näytöt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4.1 Salaman valmiuden näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4.2 Oikean valotuksen näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5 Salaman toimintatavat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

5.1 TTL toimintatavat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

5.1.1 E-TTL ja E-TTL II toimintatavat(Canon) . . . . . . . 37

5.1.2 i-TTL salamatoiminto (Nikon) . . . . . . . . . . . . . . 37

5.1.3 TTL -salamatila mittaavalla esisalamalla

(Olympus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

5.1.4 P-TTL-salamatila (Pentax) . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

5.1.5 A-TTL-salamatila (Samsung) . . . . . . . . . . . . . . . 38

5.1.6 TTL esisalamalla ja ADI-mittaus (Sony) . . . . . . 38

5.1.7 TTL-salamatila mittaavalla esisalamalla (FUJIFILM) 38

5.2 Automaattinen täytesalamatoiminto . . . . . . . . . 38

5.3 Käsisäätöinen salamavalotuksen korjaus

TTL toimintatavalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

5.4 Kaukosäätöinen orjasalama . . . . . . . . . . . . . . . . 39

26

5.4.1 26AF-1 digital Canon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

5.4.2 26AF-1 digital Nikon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5.4.3 26AF-1 digital Olympus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5.4.4 26AF-1 digital Pentax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5.4.5 26AF-1 digital Samsung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5.4.6 26AF-1 digital Sony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5.4.7 26AF-1 digital FUJIFILM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5.4 Videovalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

6 Salamatekniikat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

6.1 Heijastettu salama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

6.2 Integroidun laajakulmahajottimen / teleobjektiivin suojan käyttäminen. . . . . . . . . . . 43

6.3 Salamavalotuksen muisti FE . . . . . . . . . . . . . . . . 44

7 Automatic flash sync speed control-toiminto . . . . 45

8 Automaattinen AF-apuvalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

9 Välähdyksen säätö (auto-flash) . . . . . . . . . . . . . . . 46

10 Hoito ja säilytys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

10.1 Ohjelmistopäivitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

10.2 man kapasiteetin muodostuminen . . . . . . . . . . 46

11 Ongelmanratkaisu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

12 Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

13 Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Johdanto

Onnittelut Metz mecatech-tuotteen hankinnasta.

Tervetuloa asiakkaaksemme.

Vaikka haluaisit varmasti heti päästä kokeilemaan uutta salamaasi, kannattaa käyttöohjeet kuitenkin ensin lukea huolellisesti, jotta oppisit käyttämään salamaa oikein.

26AF-1 digitaalisalamasta on olemassa useita versioita, jotka soveltuvat hyvin:

• Digitaaliset Canon-kamerat jotka tukevat E-TTL ja

E-TTL-II - salamatiloja.

• Digitaalisiin Nikon kameroihin, joissa on TTL tai i-TTL salamanohjaus.

• Olympus/Panasonic -digikameroihin, joissa on

TTL -salamaohjaus ja salamakenkä, sekä yhteensopiviin Panasonic ja Leica -digikameroihin.

• Digitaalisiin Pentax kameroihin, joissa on P-TTL salamanohjaus.

• Digitaalisiin Samsungin järjestelmäkameroihin jotka on varustettu A-TTL-salamalla.

• Digitaalisiin Sony -järjestelmäkameroihin joissa on TTL esisalamalla ja ADI -mittaus.

• Digitaalisiin FUJIFILM kameroihin, joissa on TTL salamanohjaus.

Tämä salama ei sovi käytettäväksi muiden merkkisten kameroiden kanssa.

Salamajärjestelmän vaihtaminen (esim. Canonista

Nikoniin) ei ole mahdollista jälkikäteen, edes erillisellä adapterilla.

Katso myös käyttöohjeiden lopussa olevaa kuvasivua.

Huomio - Erittäin tärkeitä turvallisuusohjeita!

Asianmukainen käyttö

Tämä salamalaite on tarkoitettu yksinomaan valokuvauksessa käytettäväksi. Sitä tulee käyttää ainoastaan tässä käyttöoppaassa kuvattujen tai Metz mecatech in hyväksymien lisävarusteiden kanssa.

Salamalaitetta ei tule käyttää mihinkään muuhun kuin yllä kuvattuun tarkoitukseen.

<

27

<

Painikelukitus tai lukituksen poisto

ON / OFF-painike

ON - paina lyhyesti

OFF - paina pidempään

Paristokotelon kansi

LED-videovalon painike

Paina kerran: 1/1 valoteho

LED pysyy päällä

LED SLAVE –painike

LED TTL -painike

STATUS LED

Salaman valmiusvalo (vihreä)

Valotus OK (punainen)

USB-portti (micro)

AF-ohjausvalo TTL-toimintatilassa

Videovalo:

Kytke videovalo painamalla painiketta tai kameran* dataväylää (riippuen kameramallista)

28

Paina kahdesti: 1/2 valoteho

LED vilkkuu hitaasti

Video valo pois päältä, syynä siirtyminen toiseen toimintatilaan.

Orjasensori

Laajeneva laajakulmaobjektiivi

Extend wide-angle lens

*riippuu kameramallista

1 Turvaohjeet

Salamaa ei saa käyttää tulenarkojen kaasujen tai nesteiden (polttoaine, liuotinneste jne.) läheisyydessä! RÄJÄHDYSVAARA!

Älä koskaan käytä salamaa ottaessasi kuvia liikkeessä olevista auton, linja-auton- tai junankuljettajista tai moottoripyörällä tai polkupyörällä ajavista henkilöistä. Salama voi sokaista kuljettajan, mikä voi johtaa onnettomuuteen!

Älä koskaan käytä salamaa silmien lähietäisyydessä! Ihmisen tai eläimen silmien läheisyydessä laukaistu salama voi vaurioittaa silmän verkkokalvoa ja johtaa vakaviin silmävammoihin, kuten sokeutumiseen!

Jos salaman runko vaurioituu tavalla, jolloin se ei enää suojaa salaman komponentteja, niin salamaa ei tule enää missään tapaksessa käyttää! Poista paristot salamasta. Älä koske salaman komponetteihin.

VAROITUS: SUURJÄNNITE!

Salamalaite ei sisällä osia, jotka voidaan korjata ilman asiantuntijan ammattitaitoa.

Älä koskaan pura salamalaitetta!

VAROITUS: SUURJÄNNITE! HENGENVAARA !

• Käytä vain käyttöohjeissa mainittuja hyväksyttyjä virtalähteitä!

• Älä avaa paristoja tai lyhyt niitä

• Suojele paristoja liialliselta kuumuudelta, kuten auringolta ja tulelta!

• Älä koskaan heitä tyhjiä/vanhoja paristoja tuleen!

<

• Älä koskaan käytä salamassa minkäänlaisia viallisia paristoja.

• Tyhjät paristot on poistettava salamasta välittömästi, sillä niistä valuva neste voi vaurioittaa laitteistoa.

• Älä koskaan lataa tavallisia paristoja!

• Suojaa salama ja laturi valuvalta tai räiskyvältä vedeltä, kuten sateelta!

• Utsett inte blixten för höga temperaturer eller fuktighet. Blixten bör inte förvaras i handsfacket i bilen.

• Nopeat lämpötilanvaihtelut voivat johtaa huuruuntumiseen. Jos näin tapahtuu, anna laitteen tottua lämpötilaan.

• Salaman välähdyspään näytöllä tai sen edessä ei saa olla peittävää ateriaalia salaman laukaisuhetkellä.

Välähdyspään näytöllä ei myöskään saa olla roskia tai likaa. Salaman aiheuttama lämpö voi sytyttää näytöllä olevan materiaalin palamaan tai se voi vaurioittaa näyttöä muulla tavoin.

29

• Salamakuvia otettaessa täydellä valolla ja nopein väliajoin on jokaisen 20. salaman jälkeen pidettävä vähintään 3 minuutin tauko!

<

• Kun otetaan sarjakuvia salamalla täydellä valoteholla johtuen korkeista lämpötiloista.

2 Kamerakohtaiset toiminnot

Kamerakohtaiset toiminnot ovat salaman toimintoja, jotka on erityisesti mukautettu tietyn kamerajärjestelmän mukaiseksi. Kameratyypistä riippuen kamerat tukevat eri salamatoimintoja.

26AF-1 digital Canon

• Salaman valmiuden osoitin kameran etsimessä

• Automaattinen salamatäsmäysajan säätö

• E-TTL / E-TTL II salamatoiminto

• Automaattinen täytesalaman säätö

• Salamavalon käsikorjaus E-TTL / E-TTL II toiminnoissa

• Salamavalotuksen tallennus FE E-TTL / E-TTL II toiminnoissa

• 1. ja 2. suljinverhon täsmäys (REAR)

• Automaattinen moottoroitu zoomaus

• Automattinen AF:n apuvalo

• Langaton Canon E-TTL kaukosäätö-salaman toiminto

• Salamalaitteen herätystoiminto

30

26AF-1 digital Nikon

• Salaman valmiustilan merkki kameran etsimessä/näytöllä

• Oikean valotuksen merkki kameran etsimessä/ näytöllä

• Automaattinen salamatäsmäyksen ohjaus

• i-TTL ja I-TTL-BL -salamatila

• Salamavalotuksen muisti i-TTL ja I-TTL-BL -tiloissa 1)

• Manuaalinen i-TTL -salamavalotuksen korjaus

• 1. ja 2. verhon täsmäys (REAR)

(Jos kameran asetukset sallivat)

• Automaattinen automaattitarkennuksen apuvalo

• Ohjelmoitu automaattisalamatila

• Langaton salamatila (Edistynyt langattoman salamatilan valaistus)

• Esisalama punasilmäisyyden vähentämiseksi

• Laukaisun ohjaus / automaattisalama

(Jos kameran asetukset sallivat)

• Salamalaitteen herätystoiminto

1) ei Coolpix kameroissa

26AF-1 digital FUJIFILM

• Salaman valmiustilan merkki kameranetsimessä/ näytöllä

• Automaattinen salamatäsmäys

• TTL mittaavalla esisalamalla

• Automaattinen salama / laukaisunohjaus

• Manuaalinen TTL -salamavalotuksen-korjaus

• Automaattinen täytesalamaohjaus

• Täsmäys 1. tai 2. suljinverhon mukaan

(2. verho, SLOW2)

(Jos kameran asetukset sallivat)

• Automaattinen automaattitarkennuksen apuvalo

(monialueinen automaattitarkennuksen apuvalo)

• Ohjelmoitu salamatila

• Esisalamatoiminto punasilmäisyyden-vähentämiseksi

• Salamalaitteen herätystoiminto

<

31

26AF-1 digital Olympus

• Salaman valmiustilan merkki kameranetsimessä/ näytöllä

• Automaattinen salamatäsmäys

< • TTL mittaavalla esisalamalla

• FourThirds - System kompatibel

• Automaattinen salama / laukaisunohjaus

• Manuaalinen TTL -salamavalotuksen-korjaus

(Jos kameran asetukset sallivat)

• Automaattinen täytesalamaohjaus

• Täsmäys 1. tai 2. suljinverhon mukaan

(2. verho, SLOW2)

(Jos kameran asetukset sallivat)

• Automaattinen automaattitarkennuksen apuvalo

(monialueinen automaattitarkennuksen apuvalo)

• Ohjelmoitu salamatila

• Langaton TTL /M-orjasalamatila

• Esisalamatoiminto punasilmäisyyden-vähentämiseksi

• Salamalaitteen herätystoiminto

26AF-1 digital Pentax

• Salaman valmiuden osoitin kameran etsimessä

• Automaattinen salamatäsmäys

• P-TTL-salamatila

• Automaattinen salamatäsmäys

• Manuaalinen A-TTL -salamavalotuksen-korjaus

(Jos kameran asetukset sallivat)

• Automaattinen automaattitarkennuksen apuvalo

(monialueinen automaattitarkennuksen apuvalo)

• Ohjelmoitu salamatila

• Langaton P-TTL -salamatila orjasalamayksikkönä

• Automattinen AF:n apuvalo

• Salamalaitteen herätystoiminto

32

26AF-1 digital Samsung

• Salaman valmiuden osoitin kameran etsimessä

• Automaattinen salamatäsmäys

• A-TTL-salamatila

• Automaattinen täytesalamaohjaus

• Manuaalinen A-TTL -salamavalotuksen-korjaus

(Jos kameran asetukset sallivat)

• Automattinen AF:n apuvalo

• Täsmäys 1. tai 2. suljinverhon mukaan (REAR)

(Jos kameran asetukset sallivat)

• Laukaisunohjaus (AUTO FLASH)

• Esisalamatoiminto punasilmäisyyden-vähentämiseksi

• Langaton A-TTL/M -orjasalamatila

(Jos kameran asetukset sallivat)

• Salamalaitteen herätystoiminto

26AF-1 digital Sony

• Salaman valmiustilan merkki kameranetsimessä/ näytöllä

• Automaattinen salamatäsmäys

• TTL esisalamalla ja ADI -mittaus

• Automaattinen täytesalamaohjaus

• Manuaalinen salamavalotuksen-korjaus

• Täsmäys 1. tai 2. suljinverhon mukaan

(2. verho, SLOW2)

(Jos kameran asetukset sallivat)

• Automaattinen automaattitarkennuksen apuvalo

(monialueinen automaattitarkennuksen apuvalo)

• Langaton TTL/M -salamatila orjasalamayksikkönä

(Jos kameran asetukset sallivat)

• Ohjelmoitu salamatila

• Salamalaitteen herätystoiminto

Tämän käyttöohjeen puitteissa on mahdotonta kuvailla kaikkia kameratyyppikohtaisia salamatoimintoja.

Lukemalla kamerasi käyttöohjeesta salamatilan kuvauksen saat selville, mitä toimintoja kamerasi tukee ja mitkä toiminnot täytyy määritellä manuaalisesti kamerasta. Jos käytössä on objektiivi, jossa ei ole

CPU:ta (objektiivi ilman autofokustoimintoa), seurauksena on toimintarajoituksia.

33

<

3 Salamalaitteen käyttöönotto

3.1 Salamalaitteen kiinnittäminen kameraan

Salamalaitteen kiinnittäminen kameraan

<

Sammuta sekä kamera että salamalaite ennen kiinnittämistä ja irrottamista.

• Poista salamayksikkö kamerasta ja liu’uta paristokotelon suoja ulospäin.

• Päästä irti painikkeesta salamayksikkö on nyt lukittu paikoilleen.

Kameroissa, joissa ei ole lukitinkoloa, jousitoiminen lukitin vetäytyy salaman koteloon jotta kameran pinta välttyisi naarmuuntumiselta.

Salamalaitteen irrottaminen kamerasta

Sammuta sekä kamera että salamalaite ennen kiinnittämistä ja irrottamista.

• Paina ja pidä painike alhaalla ja poista salama kameran salamaliitännästä.

3.2 Virtalähde

Sopivat paristot/ladattavat paristot

Salamalaitetta voidaan käyttää millä tahansa seuraavista paristoista:

• 4 NiMH –paristoa, 1,2V, IEC HR6(AA)

• 4 alkali-mangaaniparistoa, 1,5V, tyyppiä IEC LR6 (AA).

• 4 litiumparistoa, 1,5V, tyyppiä IEC FR6 (AA).

Käytä ainoastaan yllämainittuja vaihtoehtoja salaman virtalähteenä. Muunlaisten virtalähteiden käyttö saattaa vahingoittaa salamaa.

Poista paristot salamalaitteesta mikäli et aio käyttää sitä pitkään aikaan.

Paristojen vaihto

Paristot ovat tyhjentyneet tai kuluneet loppuun silloin kun latautumisaika (kesto täysitehoisen salaman laukaisemisesta, esim. M -tilassa, siihen saakka kunnes salaman latautumismerkki syttyy uudelleen) ylittää 60 sekuntia.

34

• Sammuta salamalaite pääkatkaisimesta .

• Poista salamayksikkö kamerasta ja liu’uta paristokotelon suoja ulospäin.

• Aseta paristot koteloon kuvan mukaisesti.

• Paina ja pidä painiketta pohjassa ja liu’uta salama paikoilleen salamaliitäntään mahdollisimman pitkälle.

Paristoja ladatessasi varmista, että paristojen navat ovat oikein päin, paristotilassa olevien merkintöjen mukaisesti.

Väärin päin olevat navat saattavat tuhota salamalaitteen! Vaihda kaikki paristot samanaikaisesti ja varmista, että paristojen merkki ja kapasiteetti ovat samat!

Loppuun kuluneita paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Auta suojelemaan luontoa viemällä käytetyt/tyhjentyneet paristot asianmukaisiin keräyspisteisiin.

3.3 Salamalaitteen käynnistäminen ja sammuttaminen

• Paina painiketta lyhyesti.

Salamayksikkö kytkeytyy aina päälle siinä toimintamallissa, jossa sitä käytettiin viimeksi.

• Kytkeäksesi sen pois, paina painiketta kunnes kaikki LED-näytöt sammuvat.

Tarkastaaksesi toimintamuodon, paina TTL-painiketta noin kolmen sekunnin ajan.

Salama tekee testivälähdyksen. Jos salamayksikköä ei aiota käyttää, suosittelemme että se kytketään pois päältä painikkeesta ja salaman paristot poistetaan.

3.4 Laitteen automaattinen sammutus / Auto OFF

Laite on säädetty niin, että 10 minuutin kuluttua siitä, kun -

• virta on kytketty

• salama on välähtänyt

• kameran laukaisinta on painettu kevyesti

• kameran salamavalonmittaus on kytketty pois

...salama siirtyy valmiustilaan (Auto OFF) energian säästämiseksi ja virtalähteen tahattoman ehtymisen estämiseksi.

Salaman valmiusvalo sammuu .

STATUS LED välkkyy punaisena kun kamera on standby-tilassa

35

<

Viimeksi käytetty asetus säilyy kameran muistissa virran katkaisun jälkeen ja kamera palauttaa viimeisimmän asetuksen käyttöön käynnistyksessä.

Salamayksikkö voidaan kytkeä uudelleen päälle painamalla kameran laukaisinta (herätystoiminto).

<

Salamayksikkö sammuu automaattisesti noin tunnin jälkeen viimeisimmästä käyttökerrasta (AUTO-OFF).

Orjatilassa ja videovalotilassa automaattinen päältä kytkeytyminen ei ole käytössä.

Salaman virta tulisi aina kytkeä pois salamayksikön virtakytkimestä jos sitä ei aiota käyttää.

4 Salaman LED näytöt

4.1 Salaman valmiuden näyttö

Kun salamavalo on latautunut valmiiksi, salamayksikön

STATUS LED painike syttyy vihreänä, ilmoittaen että salama on käyttövalmis.

Tämä tarkoittaa, että salamaa voi käyttää seuraavassa kuvassa.

Salaman valmius välittyy kameraan, jossa vastaava mer-kintä ilmestyy etsimeen.

Jos kuva otetaan ennen salaman valmiuden merkinnän ilmestymistä kameran etsimeen, salama ei välähdä ja otoksesi voi valottua väärin, jos kamera on jo aktivoinut salamatäsmäysajan säädön.

4.2 Oikean valotuksen näyttö

Jos valotus on oikea, STATUS-LED painike palaa punaisena noin kolmen sekunnin ajan, jos kuva on otettu TTL-toiminnossa (ks.5.1))!

Jos valotuksen statusvalo ei syty kuvan oton jälkeen

TTL-tilassa, valotus ei ole onnistunut.

Tällöin sinun tulee:

- vaihtaa pienempään aukkoarvoon (käytä esimerkiksi f/11 sijaan aukkoa f/8)

- siirtyä lähemmäksi kuvauskohdetta tai heijastavaa pintaa (epäsuoralle salamavalotukselle) tai

- asettaa korkeamman ISO-arvon kameraan.

36

5 Salaman toimintatavat

Kamerasta tai salamayksiköstä riippuen voit käyttää yhtä useista TTL-salamatoiminnoista tai orjasalamaa.

Videovaloa voidaan käyttää videokuvaustoiminnossa.

Salama-asetus valitaan TTL-, SLAVE- tai LED-painikkeista.

5.1 TTL toimintatavat

TTL toimintatavoissa erinomainen valotus on yksinkertaista.

TTL toimintatavassa kamerassa oleva tunnistin huolehtii salamavalon mittauksesta.

Se mittaa objekt-iivin läpi heijastuvan valon (TTL).

Tämä mahdollistaa sen, että kamera voi automaattisesti määritellä oikeaan valotukseen tarvittavan salamatehon.

TTL toimintatapojen etuna on se, että kaikki valotukseen vaikuttavat tekijät (suotimet, aukon ja polttovälin muutokset, lähikuvausjatkeet, jne.) otetaan huomioon salaman valoa säätämällä.

Jos kuva valottuu oikein, STATUS LED -valo syttyy noin

3 sekunniksi (ks.4.2).

Katso taulukkoa määrittääksesi salaman kantaman oikein (sivu 124).

Asetuksen vaihto

• Kytke salamayksikkö päälle

Ǽ painikkeesta.

• Paina TTL-painiketta kameran salamayksikössä kytkeäksesi TTL-toiminnon päälle.

• Vaihda kamera sopivaan kuvaustilaan, esim. P,S, A .

• Kosketa laukaisinta siirtää dataa salamalaite ja kamera.

5.1.1 E-TTL ja E-TTL II toimintatavat

(Canon)

E-TTL- ja E-TTL-II-salamatoiminnot ovat digitaalisia salama-asetuksia.

5.1.2 i-TTL salamatoiminto (Nikon) i-TTL -salamatoiminto ainoastaan CLS-yhteensopivissa

Nikon-malleissa.

i-TTL ja BL-salamatoiminnot ovat tuettuja vain

CLS-yhteensopivissa kameroissa, joissa käytetään objektiiveja joissa on etäisyyden ilmaisin (esim.

”D-AF Nikkor-objektiivi”).

Kuvattaessa tämä data otetaan huomioon säädettäessä salaman valotusta. .

Jotkut kamerat eivät tue BL-toimintoa yhdessä

SPOT-valotuksen mittauksen kanssa. Näissä tapauksissa kamera käyttää tavallista i-TTL-toimintoa.

<

37

5.1.3 TTL -salamatila mittaavalla esisalamalla

(Olympus)

TTL -salamatila mittaavalla esisalamalla on kehitetty analogisten kameroiden vakio TTL-salamatilasta.

< Afhængigt af kameramodel indtræffer forblitzene med så kort interval før hovedblitzen, at de praktisk taget ikke kan skelnes fra den! Forblitzene bidrager ikke til optagelsens lyssætning.

5.1.4 P-TTL-salamatila (Pentax)

P-TTL -salamatila on digitaalinen sala-matila, joka on kehitetty analogisten kameroiden TTL -salamatilasta.

5.1.5 A-TTL-salamatila (Samsung)

A-TTL-salamatila on tuettu yhteensopivien Samsungkameroiden kanssa.

5.1.6 TTL esisalamalla ja ADI-mittaus (Sony)

TTL esisalamalla ja ADI-mittaus ovat digitaalisia

TTL-salamatiloja, jotka on kehi-tetty analogisten kameroiden TTL -salamatilasta.

ADI-mittauksessa salamavalotuksessa otetaan huomioon myös linssin etäisyystiedot.

TTL esisalamalla ja ADI-mittaus valitaan ja/tai määritetä-

än kamerasta (ks. kameran käyttöohje).

5.1.7 TTL-salamatila mittaavalla esisalamalla (FUJIFILM)

Standardista analogisten kameroiden TTL-salamatiloista kehitetty esisalamalla mittaava TTL-valoitus.

5.2 Automaattinen täytesalamatoiminto

Useimmissa kameratyypeissä automaat-tinen täytesalama aktivoituu ohjelmoidun automatiikan P ja vaihtelevien ohjelmien tai aiheohjelmien yhteydessä, kun kuvaus tapahtuu päivänvalossa (katso kameran käyttöohjeesta).

Täytesalamalla voit poistaa häiritseviä varjoja, ja vastavalotilanteissa saat paremman tasapainon aiheen ja taustan välille. Kameran tietokoneohjattu mittausjärjestelmä takaa sopivan yhdistelmän valotusajalle, aukolle ja salaman teholle.

Varmistu, että vastavalolähde ei heijastu suoraan objektiiviin. Se vaikuttaa kameran mittaukseen.

Tässä tapauksessa automaattisella täytesalamalla ei ole mitään säätöä tai näyttöä salamalaitteessa.

38

5.3 Käsisäätöinen salamavalotuksen korjaus

TTL toimintatavalla

Tämä toiminto tulee asettaa kamerasta (katso kameran käyttöohjeesta).

Useimpien kameroiden automaattisalama perustuu

25% heijastavuuteen (keskimääräinen salamakuvausaiheille).

Tumma tausta, joka imee paljon valoa tai erittäin heijastava tausta (esim. vastavalo) voivat aiheuttaa otoksen yli- tai alivalottumisen.

Yllämainittujen vaikutusten korjaamiseksi salaman tehoa voidaan säätää käsin korjailuarvon avulla.

Korjailuarvo perustuu aiheen ja taustan väliseen kontrastieroon.

Vihje:

Tumma aihe vaalean taustan edessä

= positiivinen korjailuarvo.

Vaalea aihe tumman taustan edessä

= negatiivinen korjailuarvo.

Valotuksen korjailu aukkoa muuttamalla ei ole mahdollista, koska kameran automaattivalotus pitää muutettua aukkoa normaalina kuvausaukkona.

Käsisäätöinen salamavalotuksen korjaus TTL toimintatavoilla on mahdollinen vain, jos kamera tukee sitä

(ks. kameran käyttöohje).

Älä unohda poistaa TTL valotuskorjausta kamerasta kuvan ottamisen jälkeen.

Voimakkaasti heijastavat esineet aiotulla kuva-alalla voivat häiritä kameran automaattivalotusta. Tämä johtaa alivalottumiseen. Poista heijastavat esineet tai säädä positiivinen korjailuarvo.

5.4 Kaukosäätöinen orjasalama

Seuraavat huomiot koskevat kaikkia malleja:

Orjasalamalaitteiden tulee voida vastaanottaa mastertai ohjaussalaman lähettämää valoa yhdysrakenteisella tunnistimellaan .

Aseta oikea ryhmä- ja remote-kanavat kameraan, master-salamalaitteeseen tai salaman etäohjaimeen.

<

5.4.1 26AF-1 digital Canon

Salamalaite tukee Canonin E-TTL langatonta kaukosäätöjärjestelmää orjasalamatoiminnossa (asetetaan kamerasta jos mahdollista).

Tämä tarkoittaa sitä, että yhtä tai useampaa orjasalamalaitetta voidaan ohjata kaukosäätöisesti kameraan kiinnitetyn mastertai ohjaussalaman (esim. mecablitz 64 AF-1C digital) tai kameran (riippuen mallista) kiinteän salaman avulla.

39

Orjasalamalaite 26AF-1 säätyy aina orjaryhmään A ja kaikille kaukosäätökanaville 1, 2, 3 tai 4.

<

5.4.2 26AF-1 digital Nikon

Salamalaite tukee Nikonin langattoman irroitetun orjasalaman toimintoa ja on yhteensopiva Nikonin

„Advanced Wireless Lighting“ järjestelmän kanssa (asetetaan kamerasta jos mahdollista).

Tämä tarkoittaa sitä, että yhtä tai useampaa orjasalamalaitetta voidaan ohjata kaukosäätöisesti kameraan kiinnitetyn master-tai ohjaussalaman (riippuen mallista)

(esim. mecablitz 64 AF-1N digital) tai kameran kiinteän salaman avulla.

Orjasalamalaite 44AF-2 säätyy aina orjaryhmään A ja kaikille kaukosäätökanaville 1, 2, 3 tai 4.

Orjasalamayksikkö 26AF-1 digitalia varten, orjaryhmä A samoin kuin kauko-ohjainkanavat 1,2,3 ja 4 ovat aina valittuina.

5.4.4 26AF-1 digital Pentax

Salamalaite tukee Pentaxin langatonta PTTL -ohjausjärjestelmää orjasalamati-lassa.

Yhtä tai useampaa orjasalamayksikköä voidaan ohjata langattomasti kameran pääsalaman tai ohjaussalaman kautta (esim. mecablitz 64AF-1P digital).

Orjasalamalaite 26AF-1 säätyy aina kaikille kaukosäätökanaville 1, 2, 3 tai 4.

5.4.3 26AF-1 digital Olympus

Orjasalamana (kamerasta asetettuna jos mahdollista) salamayksikkö on yhteensopiva langattoman Olympus

RC-salamaohjauksen (RC = remote control, etähallittava).

Tässä yhden tai useamman orjasalaman etähallinta kameraan kytketyn (esim. mecablitz 64AF-1 digital

Olympus) pääsalaman toimesta (kameran tyypistä riippuen) tai erillisen ohjainyksikön toimesta ovat mahdollisia.

5.4.5 26AF-1 digital Samsung

Salamayksikkö tukee Samsungin langatonta kaukoohjainjärjestelmää orjasalamatoimintoryhmässä A ja kaikissa etäohjauskanavissa 1,2,3, ja 4 (asetettuna kamerasta jos mahdollista).

Yhtä tai useampaa orjasalamayksikköä voidaan ohjata langattomasti kameran pääsalaman tai ohjaussalaman kautta (kameramallista riippuen.

5.4.6 26AF-1 digital Sony

Salamalaite tukee langatonta Sonyn kaukosäätötoimintoa ”CTRL” ja “CTRL

+

” toimintatavoilla (asettaa kameran jos mahdollista).

Tämä tarkoittaa sitä, että yhtä tai useampaa salamalai-

40

tetta voidaan ohjata kaukosäätöisesti kamerassa kiinni olevalla master- tai ohjaussalamalla (esim. mega-blitz

64AF-1 digitale Sony) tai kameran (riippuen mallista) kiinteällä salamalla.

Orjasalamalaite 26AF-1 salamaryhmä RMT ja kanavat 1,

2, 3 ja 4 ovat aina käytössä.

5.4.7 26AF-1 digital FUJIFILM

FUJIFILM-kamerat eivät tue langatonta orjasalama-toimintoa tämän käyttöohjeen mennessä painoon.

26AF-1 digital -salamalaite automaattisesti siirtyy TTLtilaan 1-2 sekunnin kuluttua SL-painikkeen painamisesta.

Jos FUJIFILM-kamerat tukevat langatonta orjasalamaa,

26AF-1 on käytettävissä ohjelmistopäivityksen jälkeen.

Tämän jälkeen Yhtä tai useampaa orjasalamayksikköä voidaan ohjata langattomasti kameran pääsalaman tai ohjaussalaman kautta (kameramallista riippuen).

Orjasalamalaite 44AF-2:lle salamaryhmä A ja kanavat 1,

2, 3 ja 4 ovat aina käytössä.

Kameran mallista riippuen kameran sisäänrakennettu salamayksikkö voi myös toimia pääyksikkönä tai etäohjaavana salamana. Katso kamerakohtaisista käyttöohjeista lisää ohjeita kameran oman salaman asettamiseksi pää- tai kauko-ohjainyksiköksi.

Kaukosäätöisen orjasalaman asetusmenettely

• Kytke salama päälle painamalla näppäintä

Ǽ

.

• Paina salamalaitteen näppäintä “SLAVE” asettaaksesi orjasalamatoiminnon.

Asetus astuu voimaan välittömästi ja tallentuu automaattisesti muistiin.

Kaukosäätöisen salaman tarkistaminen

• Aseta orjasalamalaite tulevan kuvauksen mukaisesti.

Salamajalustaa S60 (lisävaruste) on hyvä käyttää orjasa-laman sijoittelussa.

<

• Odota että kaikki kytketyt salamayksiköt ovat toimintavalmiita. Kun kaikki orjayksiköt ovat valmiina,

STATUS LED-valo syttyy vihreänä.

• Paina manuaalista laukaisinpainiketta master- tai etäohjaimesta testataksesi salamaa. Jos orjasalamat vastaavat testiväläyksellä, kamera tukee valittuja asetuksia.

Jos orjayksiköt eivät anna testisalamaa, korjaa orjasalaman asentoa jotta salaman sensori voisi vastaanottaa master/etäohjainsalaman lähettämän valosignaalin.

41

5.4 Videovalo

Käytä videovaloa valaisemaan liikkuvaa kuvaa lähietäisyydeltä.

<

• Paina painiketta lyhyesti.

Salamayksikkö kytkeytyy aina automaattisesti päälle siinä toimintotilassa jota käytettiin viimeksi.

• Paina LED-painiketta salamayksikössä kytkeäksesi videovalo päälle. Joka kerta kun painat LED painiketta, valoteho vaihtuu “half” ja “full” asetuksien välillä.

Jos LED valo vilkkuu monta kertaa nopeasti, asetukseksi on valittu täysi valoteho. Jos LED valo vilkkuu hitaasti päälle ja pois, valoteho on asetettu puolelle teholle.

Kun yksikön paristot ovat melkein loppu, videovalo kytkeytyy pois päältä ja LED-painike vilkkuu nopealla tahdilla

6 Salamatekniikat

6.1 Heijastettu salama

Heijastettu salama valaisee aiheen pehmeämmin ja vähentää voimakkaita varjoja.

Se vähentää myös luonnollista valon määrän vähentymistä etualalta taka-alalle siirryttäessä.

Salamayksikköä voidaan kallistaa pystysuunnassa epäsuoran salamavalaisun aikaansaamiseksi.

Kuvien värivirheen välttämiseksi heijastavan pinnan tulee olla neutraali tai valkoinen.

Salamayksikköä voidaan kallistaa kiinnitysjalasta löytyvän nivelen avulla.

Asentoja on 4 erilaista:

- 0° / kameran päällä vaakatasossa, lähikuvausasento.

Myös kuljetukseen

- 20° toinen lähikuvausasento

- 40° tavallinen asento (salamayksikkö välähtää optisen kulman mukaisesti)

- 90° / yksikön runko on pystysuunnassa

Epäsuoran salamavalaistuksen asento (diagonaalisesti pystysuunnassa)

42

Huomioitavaa:

• Lähikuvauksen kaksi eri asentoa johtavat eri kohteiden valaisuun eri etäisyyksillä. 0°-asennossa tulisi ottaa testikuva, jotta voitaisiin katsoa aiheuttaako objektiivi yhtään varjostusta.

• Epäsuora salamavalaistus 90° asennossa valaisee kohteen pehmeämmin ja vähentää syvien varjojen muodostumista.

• Kun salamayksikköä käännetään, varmista että se napsahtaa paikalleen 90° asentoon, jotta vältytään kuvauskohteen valaisemiselta heijastimen kautta.

• Heijastimen pinnan tulisi olla neutraalin värinen tai valkoinen värivirheiden välttämiseksi.

6.2 Integroidun laajakulmahajottimen / teleobjektiivin suojan käyttäminen

Laajakulmahajotin ja teleobjektiivin suoja vaihtavat salamayksikön valon kulmaa. Laajakulmahajotin suurentaa sitä siten että 24mm polttoväliin 1) asti otetut kuvat valottuvat tasaisesti.

Tämä vaatii ohjeluvun pienennystä, ja tästä johtuen myös lyhempää välimatkaa. Kontrastina teleobjektiivin linssisuoja kerää valonsäteet 85mm 1) ja pidemmille polttoväleille, nostaa ohjelukua ja tällöin nostaa salaman kantamaa.

<

1) Terävyysalueen tiedot laskettu 35mm-formaatille laajakulmahajottimella

Laajakulmahajotin

Laajakulmahajotin on painettuna heijastimen kannen alle osana salamayksikköä silloin kun se ei ole käytössä.

• Vedä hajotin esille salamayksiköstä ja anna sen taittua paikoilleen heijastimen kannen ympärille. Hajotin pysyy paikallaan jousen ansiosta.

The diffuser is held in position by spring force.

• Poistaaksesi hajottimen käytöstä toista prosessi päinvastaisessa järjestyksessä.

43

Teleobjektiivin suoja

• Aseta salamayksikön heijastussuoja siten että linssisuojus napsahtaa paikalleen.

• Poista vetämällä.

<

6.3 Salamavalotuksen muisti FE

Useissa Nikon, Sony ja Canon-kameramalleissa on valotusmuisti (FV Memory).

Salamalaite tukee kyseistä toimintoa Nikon i-TTL -, i-TTL-

EB - ja Canon E-TTL -tilassa.

Sitä voidaan käyttää valaisutason määrittelyyn ja tallentamiseen ennen varsinaisen kuvan ottamista.

Tämä voi olla kätevää, kun esim. salamavalotus tulee sovittaa sellaisten kuvan yksityiskohtien mukaan, jotka poikkeavat kuvan pääaiheesta.

Toiminto aktivoidaan kamerasta, joissain tapauksissa omana toimintonaan. Aiheen yksityiskohta, johon salamavalotus halutaan sovittaa, tuodaan etsimeen ja tarkennetaan kameran AF:n tunnistimen/mittausikkunan avulla.

Painettaessa kameran AE-L/AF-L -painiketta (Nikon) ta

FE-painiketta (Canon) salamalaite laukaisee testivalotuksen. Huom. painikkeen määritelmä saattaa vaihdella kamerasta riippuen.

Mitattu arvo "EL" tai "FEL" näkyy kameran etsinnäkymässä.

Tallentunut mittausarvo, esim. „EL“, näkyy tällöin kameran estimessä. Kamera käyttää testiväläytyksestä heijastunutta valoa myöhemmin otettavan kuvan vaatiman valon määrän määrittämiseksi. Todellinen pääaihe voidaan nyt tarkentaa kameran AF tunnistimen / mittausikkunan avulla. Kun kamera laukaistaan, kuva valottuu aiemmin määritellyn salamavalomäärän mukaisesti!

Jos Canonilla kuvatessa valotusmuisti FE ei ole tuettu täysautomaattisessa valotusasetustilassa, niin vaihda asetustilaa!

Lisätietoja säädöistä ja käytöstä löydät kameran käyttöohjeesta.

44

7 Automatic flash sync speed control-toiminto

Kameran mallista ja kuvaustavasta riippuen suljinaika muuttuu salamatäsmäysaikaan, kun salama on toimintavalmis (ks. kameran käyttöohje).

Suljinaikaa ei voi säätää lyhyemmäksi kuin täsmäysaika, tai se siirtyy automaattisesti täsmäysaikaan. Monilla kameroilla on täsmäysaika-alue, esim. 1/60 s - 1/250 s

(ks. kameran käyttöohje).

Kameran säätämä täsmäysaika riippuu kuvaustavasta, vallitsevasta valosta ja objektiivin polttovälistä.

Täsmäysaikaa pidemmän suljinajan voi säätää kuvaustavan ja valitun salamatäsmäysta

Kameroissa joissa on keskussuljin, salaman synkronointinopeus ei ole automaattinen. Tästä johtuen salamaa voidaan käyttää kaikilla sulkijanopeuksilla.

8 Automaattinen AF-apuvalo

Järjestelmäkameroissa AF-apuvalo on mahdollinen jos kamera tukee sitä.

Automaattinen AF-apuvalo aktivoituu kameran salamayksikössä kun luonnonvalon määrä ei riitä automaattitarkennukseen.

Valkoinen video-LED aktivoituu valaisten kohteet joihin kamera voi kohdistaa. Kantama on noin 6-9 metriä

(tavallisella 1.7/50mm objektiivilla).

Objektiivin ja AF-apuvalon parallaksivirhe vähentää kuvauksen minimietäisyyttä AF-apuvaloa käytettäessä 0.7’stä 1 metriin.

Jos AF-apuvalo aktivoidaan kameran toimesta, tulee kuvaajan käyttää “Single AF(S)” tai “ONE SHOT”-automaattitarkennustoimintoa ja salamayksikön tulee ilmaista olevansa valmis. Jotkut kameramallit tukevat vain kameran omaa sisäistä AF-mittausta.

<

Näissä tapauksissa salamayksikön automaattinen AFapuvalo ei aktivoidu (kuten tavallisissa kompaktikameroissa; ks. kameran käyttöohje)!

Hidastoimiset zoom-objektiivit voivat rajoittaa AF-apuvalon kantomatkaa! !

Jotkut kamerat tukevat AF-apuvalosensoria vain kameran oman AF-sensorin kautta.

45

9 Välähdyksen säätö (auto-flash)

Joillakin kameroilla salama ei välähdä, kun vallitseva valo riittää valotukseen. Kun kamera laukaistaan, salama ei välähdä.

< Monissa kameroissa välähdyksen säätö toimii vain täysautomatiikalla tai "P" ohjelmalla tai se täytyy aktivoida kamerasta (ks. kameran käyttöohjeet).

10 Hoito ja säilytys

Poista pöly ja lika pehmeällä, kuivalla kankaalla tai silikonilla käsitellyllä kankaalla. Älä käytä puhdistusaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.

10.1 Ohjelmistopäivitykset

Salamalaitteen ohjelmiston voi päivittää USB portin kautta ja sovittaa tekniikan salliessa tulevienkin kameroiden toimintoihin.

Laiteohjelmistoversion tarkistus

• Kytke salamayksikkö pois päältä painamalla painiketta

Ǽ kunnes kaikki LED-näytöt sammuvat

• Kytke salamayksikkö päälle painaen samalla ”TTL”painiketta, ja päästä irti painikkeesta

Ǽ

.

The “TTL” button on the flash unit blinks, followed by the “SLAVE” button .

Väläysten määrä kertoo laiteohjelmistoversion:

Esimerkiksi jos TTL-painike välkkyy kolme kertaa, laiteohjelmiston versio on 1.3 jne.

Jos haluat lisätietoja, käy Metzin kotisivuilla www.metz-mecatech.de.

10.2 Salaman kapasiteetin muodostuminen

Salaman kapasiteetti muuttuu fyysisesti ajan kuluessa, jos salamaa ei kytketä päälle pitkään aikaan. Tästä syystä on välttämätöntä kytkeä salamalaite päälle noin 10 min ajaksi vähintää joka kolmas kuukausi. Virtalähteen antaman virran tulee olla riittävän tehokasta, jotta salaman valmiuden merkkivalo syttyy vähin-tään yhden minuutin kuluessa salaman virran kytkemisestä.

11 Ongelmanratkaisu

Jos tapahtuu siten että salamavalo ei toimi kuvauksen mukaisesti, kytke salamayksikkö pois päältä noin kymmeneksi sekunniksi

Ǽ painikkeesta. Tarkasta kameran asetukset ja varmista että salamayksikkö on kiinnitetty oikein kameran laiteliitäntään.

Vaihda paristot uusilla tai täyteen ladatuilla paristoilla.

Salamayksiköön tulisi toimia oikein kun se on kytketty uudelleen päälle. Jos salamayksikkö ei tästä huolimatta toimi, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

46

Alla on lista useimmista ongelmista joita salaman käytössä voi ilmetä. . Jokaiselle kohdalle on listattu mahdolliset syyt ja ratkaisut.

Salaman AF:n apuvalo ei aktivoidu.

• Salama ei ole valmis välähtämään.

• Kamera ei ole „Single–AF (S) or „ONE SHOT“ tilassa.

• Kamera tukee vain omaa sisäistä

AF:n apuvaloaan.

• Jotkut kamerat tukevat salaman

AF:n apuvaloa vain kameran keskimmäisellä AF:n tunnistimella. Jos laita-alueen AF:n tunnistin on valittuna, salaman AF:n apuvalo ei aktivoidu.

Aktivoi keskimmäinen AF:n tunnistin.

Automaattinen siirtyminen salamatäsmäysaikaan epäonnistuu.

• Kamerassa on keskussuljin (kuten useimmissa kompaktikameroissa).

Siirtyminen salamatäsmäysaikaan on tarpeetonta.

• Kamera toimii suljinajalla, joka on pidempi kuin täsmäysaika. Kameran kuvaustavasta riippuen se ei siirry täsmäysaikaan (ks. kameran käyttöohje).

Kuvissa on varjo kuvan alaosassa.

• Objektiivin ja salaman parallaksierosta johtuen lähikuvat eivät, polttovälistä riippuen, saa kokonaan valoa alaosaan. Käännä laajakulmahajotin välähdy-spään eteen.

Kuvat ovat liian tummia.

<

• Aihe on salaman kantaman ulottumattomissa.

Huom: Heijastettu salama vähentää salaman ulottuvuutta.

• Aiheessa on hyvin kirkkaita tai voimakkaasti heijastavia alueita. Kameran tai salaman mittausjärjestelmä tekee silloin virheen.

Säädä käsin positiivinen salamavalon korjaus, esim.

+1 EV

Kuvat ovat liian vaaleita.

• Lähikuvia otettaessa tulee pitää tietty salamavalon minimietäisyys ylivalottu-misen estämiseksi.

Minimietäisyyden tulisi olla vähintään 10% salaman suurimmasta kantamasta.

47

12 Tekniset tiedot

Suurin ohjeluku ISO 100

14 24mm polttovälillä laajakulmahajottimella

20 35mm polttovälillä perusheijastimella

26 85mm teleobjektiivisuojalla < heijastimen valaisu

(pienen kuvan formaatti 24x36): 35mm

24mm integroidulla laajakulmahajottimella

85mm teleobjektiivisuojalla

Salaman toimintatavat:

Canon: E-TTL, E-TTL II, kaukosäätöinen orjasalama

Nikon: i-TTL, i-TTL-BL, kaukosäätöinen orjasalama

FUJIFILM: TTL

Olympus: TTL, kaukosäätöinen orjasalama

Pentax: P-TTL, kaukosäätöinen orjasalama

Samsung: A-TTL, kaukosäätöinen orjasalama

Sony: TTL esisalamalla, ADI -mittaus, Käsisäätöinen salama

Videovalo

High-power LED

(käytetään myös AF-apuvalolle), tyypillisesti 30 lux noin

1m matkalta, 2 kirkkauden tehoa

Valmiusaika:

2-5 tuntia

Virtalähde:

Kaksi mikro AAA-paristoa (alkaali-mangaaniparistot,

NiMH uudelleenladattavat paristot, litium-paristot)

Värilämpötila: noin. 5600 K

Synkronointi: matalajännitteinen laukaisu

Välähdysmäärä: noin 100 tehokkailla alkaaliparistoilla noin 110 ladattavilla NiMH akuilla noin 160 litiumparistoilla

Latautumisaika täydellä teholla: noin 0,3 s - 8 s

Pystysuunnassa kääntyvä ja neljällä lukitusasennolla varustettu heijastinpää (ks. auki kääntyvä sivu):

0° kameran päällä vaakatasossa, lähikuvausasento. Myös kuljetukseen

20° toinen lähikuvausasento

48

40°

90° perusasento (salamayksikkö välähtää optisen kulman mukaisesti)

Epäsuoran salamavalaistuksen asento (diagonaalisesti pystysuunnassa)

Mitat L x K x S: tavallisessa asennossa: n. 63mm x 85mm (110mm) x 85mm

Paino:

Noin 115 grammaa (ilman virtalähdettä)

Varusteet:

Salamayksikkö integroidulla laajakulmahajottimella ja teleobjektiivin linssisuojalla, ohjekirja ja kotelo.

13 Lisävarusteet

• Salamajalusta S60

(Tilausnumero 000000607)

• TTL-liitäntäkaapeli Canon TCC-10 -kameroille

(Tilausnumero 000305118)

• TTL-liitäntäkaapeli Nikon TCC-20 -kameroille

(Tilausnumero 000305126)

Emme vastaa muiden valmistamien lisävarusteiden salamalaitteelle aiheuttamista toimintahäiriöistä tai vaurioista.

<

Emme ota vastuuta mahdollisista virheistä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään!

Paristojen/akkujen hävittäminen

Älä laita loppuun kuluneita paristoja/akkuja kotitalousjätteen joukkoon.

Ole hyvä ja hävitä paristot/akut viemällä ne niille tarkoitettuun keräyspisteeseen.

Tavallisesti paristot/akut ovat tyhjät/ehtyneet, jos ne eivät enää toimi kunnolla pitkän käytön jälkeen.

Estä oikosulku teippaamalla paristojen/ akkujen navat ennen hävittämistä.

49

y

1 Sikkerhedsinstruktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

2 Kameraspecifikke blitzfunktioner . . . . . . . . . . . . . 54

3 Klargøring af blitzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.1 Montering af blitzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.2 Strømforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.3 At tænde og slukke for blitzen . . . . . . . . . . . . . . . 59

4 LED-displays på flashen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4.1 Indikator for flash klar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4.2 Indikation af korrekt eksponering . . . . . . . . . . . . 60

5 Flashtilstande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

5.1 TTL flashtilstande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

5.1.1 E-TTL- og E-TTL-II-flashtstand (Canon) . . . . . . . 61

5.1.2 i-TTL-flashtilstand (Nikon). . . . . . . . . . . . . . . . . 61

5.1.3 TTL-flashindstilling med præflash (Olympus) . 61

5.1.4 P-TTL-flashtilstand (Pentax) . . . . . . . . . . . . . . . 61

5.1.5 A-TTL-flashfunktion (Samsung) . . . . . . . . . . . . 61

5.1.6 TTL med forblink og ADI lysmåling (Sony) . . . . 61

5.1.7 TTL-flashfunktion med måling af præflash

(FUJIFILM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

5.2 Automatisk udfyldningsflash. . . . . . . . . . . . . . . . 62

5.3 Manuel flasheksponeringskorrektion i TTL-flashtilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

5.4 Remote slave-flashtilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

50

5.4.1 26AF-1 digital Canon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

5.4.2 26AF-1 digital Nikon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

5.4.3 26AF-1 digital Olympus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

5.4.4 26AF-1 digital Pentax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

5.4.5 26AF-1 digital Samsung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

5.4.6 26AF-1 digital Sony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

5.4.7 26AF-1 digital FUJIFILM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

5.4 Videolys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

6 Flashteknikker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

6.1 Bounce flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

6.2 Brug den integrerede vidvinkel-diffuser / telefotodæksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

6.3 Flasheksponeringshukommelse FE. . . . . . . . . . . 67

7 Automatisk flashsync speed kontrol . . . . . . . . . . . 68

8 Automatisk AF-hjælpelys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

9 Udløserkontrol (autoflash) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

10 Pleje og vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

10.1 Firmware-opdateringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

10.2 Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

11 Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

12 Tekniske data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

13 Valgfrit tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Forord

Tak fordi du valgte et Metz mecatech produkt. Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som Metzkunde.

Naturligvis ønsker du at komme i gang så hurtigt som muligt.

Men for at du skal få fuldt udbytte af den nye blitz, anbefaler vi at du læser denne brugervejledning igennem inden du går i gang.

Den digitale flash 26 AF-1 findes i forskellige versioner og passer til:

• Analoge og digitale Canonkameraer med E-TTL- og

E-TTL-II-blitzmåling.

• Analoge og digitale Nikon-kameraer med TTL og i-TTL flashkontrol.

• Olympus/Panasonic - Digitale kameraer med TTL-blitzkontrol og blitzskosystem, såvel som kompatible digitale kameraer fra Panasonic og Leica.

• Analoge og digitale Pentax-kameraer med P-TTL flashkontrol.

• Digitale Samsung systemkameraer med A-TTL flashkontrol.

• Digitale Sony reflekskameraer med TTL-forblitz og

ADI-måling.

• Analoge og digitale FUJIFILM -kameraer med

TTL flashkontrol.

Denne blitz passer ikke til andre kameramærker.

En efterfølgende systemændring (f.eks. Canon til Nikon) er ikke mulig, selv med ekstra adapter.

Se endvidere billedsiden i slutningen af manualen.

OBS - vigtig sikkerhedsinformation!

Korrekt brug

Denne flash er udelukkende beregnet til at tage billeder af fotografiske motiver. Den må kun betjenes med det tilbehør, der er beskrevet i denne brugsanvisning, eller tilbehøret, der er godkendt af Metz mecatech.

Flashen må ikke benyttes til andre formål end det, der er beskrevet ovenfor.

51 y

y

Tryk på låsemekanismen for at låse eller låse op

Tænd/sluk-knap

Tænd – tryk i kort tid

Sluk – hold nede i længere tid

Dæksel til batterifag

LED-videolysknap

Tryk en gang: 1/1 kraft

LED forbliver tændt

Tryk to gange: 1/2 kraft

LED blinker langsomt

Videolys slukket pga. skift til en anden funktion.

LED SLAVE-knap

LED TTL-knap

STATUS-LED

Flash klar – grøn

Eksponering OK – rød

USB-kontakt (micro)

AF-hjælpelys i TTL-funktion

Videolys hvis:

Tænd videolyset ved at trykke på knappen eller kameraets data-bus til video (afhængigt af kameramodel)

Slave-sensor

Dæksel til tele klikkes på

Træk vidvinkelobjektivet ud

*afhænger af kameramodel

52

1 Sikkerhedsinstruktioner

Benyt aldrig blitzen i nærheden af brændbare gasser eller væsker (benzin, oplysningsmidler, etc.).

EKSPLOSIONSFARE!

Fyr aldrig blitzen af direkte i ansigtet på hverken mennesker eller dyr. Det kan beskadige nethinden og medføre alvor-lige skader på synet - i værste fald blindhed.

Tag aldrig billeder med blitz af førerne af biler, busser, tog, motorcykler eller cykler, mens de kører.

De kan blive blændet af blitzlyset, hvilket kan medføre ulykker.

Hvis flashen er gået i stykker, således at indre komponenter er blotlagte, må flashen ikke længere bruges. Tag batterierne ud! Rør aldrig flashens indre dele. HØJ SPÆNDING!

Berør ikke reflektorskærmen lige efter brug, da du kan brænde dig.

Prøv aldrig på at åbne blitzen.

FARE FOR STØD! FARE FOR LIFE !

Der er ingen dele i blitzen, der kan repareres af en lægmand.

• Brug kun de strømkilder, der anbefales i brugervejledningen!

• Åbn ikke batterierne eller kort dem

• Udsæt ikke batterierne for stærk varme, sollys, ild eller lignende.

• Smid ikke brugte batterier i åben ild.

• Brug aldrig defekte batterier af nogen art i blitzen.

• Brugte batterier bør omgående tages ud af blitzen, da de kan lække og beska-dige enheden.

• Prøv aldrig at oplade tørbatterier.

• Hold blitzen og laderen væk fra dryppende eller løbende vand, som for eksempel regn. y

• Hold blitzen væk fra stærk varme og fugt. Opbevar ikke blitzen i bilens handskerum.

• Ved hurtige temperaturskift kan der opstå kondens.

Giv derfor blitzen tid til at tilpasse sig.

• Anbring aldrig materialer som lyset ikke kan trænge igennem, foran eller direkte på reflektorskærmen.

Reflektorskærmen skal være fuldkommen ren, når blitzen anvendes. Hvis der ikke tages hensyn til dette, kan blitzlysets høje energi brænde materialet eller beskadige reflektors-kærmen.

53

y

• Hvis du tager en serie billeder med blitz ved fuld belysning og i hurtig række-følge, skal du vente i mindst 3 minutter efter 20 blitz. Ellers kan blitzen blive overbelastet.

• Når du tager en serie flashbilleder med fuldt lys-output og med hurtig genladetid pga. det høje niveau af termisk energi.

2 Kameraspecifikke blitzfunktioner

Kameraspecifikke funktioner er blitzfunktioner, der er særligt tilpasset et bestemt kamerasystem. Afhængigt af kameratype understøttes forskellige blitzfunktioner.

26AF-1 digital Canon

• Klarsignal i kameraets søger

• Automatisk kontrol af flashsynkroniseringshastighed

• E-TTL-/ E-TTL II-flashtilstand

• Automatisk styring af udfyldningsflash

• Manuel flasheksponeringskorrektion for

E-TTL / E-TTL II

• Flasheksponeringshukommelse FE med E-TTL / E-TTL II

• Synkronisering med første eller andet lukkergardin

(REAR)

• Automatisk kontrol af motorzoom

• Automatisk kontrol af AF-målelys

• Trådløs Canon E-TTL remote-flashtilstand

• Opvågnings-funktion for flashen

54

26AF-1 digital Nikon

• Klarsignal i kameraets søger/display

• Indikator for korrekt eksponering i kameraets søger/display

• Automatisk kontrol af blitzsynkroniseringshastighed

• i-TTL og I-TTL-BL blitztilstand

• Blitzeksponeringshukommelse for i-TTL og I-TTL-BL 1)

• Manuel blitzeksponeringskorrektion for TTL/i-TTL

• Synkronisering med første og andet lukkergardin

(REAR)

(indstilles på kameraet hvis muligt)

• Automatisk AF-hjælpelys

• Programmeret autoblitztilstand

• Trådløs fjernbetjent blitztilstand (Avanceret trådløs fjernbetjent blitztilstand)

• Forblitzfunktion for rødøjereduktion

• Udløserkontrol/autoblitz

(indstilles på kameraet hvis muligt)

• Opvågningsfunktion for blitz

1) Ikke med Coolpix-kameraer

26AF-1 digital FUJIFILM

• Klarsignal i kameraets søger/display

• Automatisk kontrol af blitzsynkroniseringshastighed

• TTL uden hjælpeforblitz

• Automatisk kontrol af blitz/udløser

• Manuel blitzeksponeringskorrektion for TTL

• Automatisk styring af udfyldningsblitz

• Synkronisering med første eller andet lukkergardin

(2nd curtain, SLOW2)

(indstilles på kameraet hvis muligt)

• Automatisk AF-hjælpelys (multizone AF-hjælpelys)

• Programmeret blitztilstand

• Forblitzfunktion for rødøjereduktion

• Opvågningsfunktion for blitz y

55

26AF-1 digital Olympus

• Klarsignal i kameraets søger/display

• Automatisk kontrol af blitzsynkroniseringshastighed

• TTL uden hjælpeforblitz

• Kompatibel med FourThirds-systemet

• Automatisk kontrol af blitz/udløser

• Manuel blitzeksponeringskorrektion for TTL

(indstilles på kameraet hvis muligt) y • Automatisk styring af udfyldningsblitz

• Synkronisering med første eller andet lukkergardin

(2nd curtain, SLOW2)

(indstilles på kameraet hvis muligt)

• Automatisk AF-hjælpelys (multizone AF-hjælpelys)

(indstilles på kameraet hvis muligt)

• Programmeret blitztilstand

• Trådløs TTL/M-fjernbetjent blitztilstand

• Forblitzfunktion for rødøjereduktion

• Opvågningsfunktion for blitz

26AF-1 digital Pentax

• Klarsignal i kameraets søger

• Automatisk kontrol af blitzsynkroniseringshastighed

• P-TTL-blitztilstand

• Automatisk kontrol af blitzsynkroniseringshastighed

• Manuel blitzeksponeringskorrektion

(indstilles på kameraet hvis muligt)

• Automatisk AF-hjælpelys (multizone

AF-hjælpelys) (indstilles på kameraet hvis muligt)

• Programmeret blitztilstand

• Trådløs P-TTL fjernbetjent blitzbetjening som slaveblitz

• Automatisk kontrol af AF-målelys

• Opvågningsfunktion for blitz

56

26AF-1 digital Samsung

• Klarsignal i kameraets søger

• Automatisk kontrol af blitzsynkroniseringshastighed

• A-TTL-blitztilstand

• Automatisk styring af udfyldningsblitz

• Manuel blitzeksponeringskorrektion for A-TTL

(indstilles på kameraet hvis muligt)

• Automatisk kontrol af AF-målelys

• Synkronisering med første og andet lukkergardin

(REAR) (indstilles på kameraet hvis muligt)

• Udløserkontrol (AUTOBLITZ)

• Forblitzfunktion for rødøjereduktion

• Trådløs A-TTL/M -fjernbetjent blitztilstand

(indstilles på kameraet hvis muligt)

• Opvågningsfunktion for blitz

26AF-1 digital Sony

• Klarsignal i kameraets søger/display

• Automatisk kontrol af blitzsynkroniseringshastighed

• TTL-forblitz og ADI-måling

• Automatisk styring af udfyldningsblitz

• Manuel blitzeksponeringskorrektion

• Synkronisering med første eller andet lukkergardin

(2nd curtain, SLOW2)

(indstilles på kameraet hvis muligt)

• Automatisk AF-hjælpelys

(indstilles på kameraet hvis muligt)

• Trådløs TTL/M fjernbetjent blitzbetjening som slaveblitz (indstilles på kameraet hvis muligt)

• Programmeret blitztilstand

• Opvågningsfunktion for blitz

Det er umuligt at beskrive alle kameramodeller og deres individuelle specifikke blitzfunktioner i denne brugervejledning. Se i stedet venligst efter beskrivelser af blitztilstande i kameraets brugervejledning, for at se, hvilke funktioner der understøttes, og hvilke indstillinger der må indstilles manuelt på kameraet.

Når der bruges objektiver uden CPU (dvs. objektiver uden autofokus) kan dette give visse funktionelle begrænsninger.

57 y

3 Klargøring af blitzen

3.1 Montering af blitzen

Montering af blitzen på kameraet

Sluk kameraet og blitzen før du fjerner eller monterer blitzen.

y

• Tryk og hold knappen nede og lad flashenheden sammen med tilslutningsfoden glide helt ind i kameraets hot shoe.

• Slip knappen – flashenheden er nu låst.

Ved kamerahuse uden låsehul trækkes fjeder-låsepinden ind i flashens kabinet, så der undgås skader på overfladen.

Afmontering af blitzen fra kameraet

Sluk for kameraet og blitzen før du fjerner eller monterer blitzen.

• Tryk og hold knappen nede og fjern flashenheden med tilslutningsfod fra kameraet.

3.2 Strømforsyning

Egnede batterier/genopladelige batterier

Der kan anvendes følgende batterier i blitzen:

• 4 stk. Nikkelmetalhydridbatterier

1,2 V, type IEC HR6 (AA).

• 4 stk. alkalinemagnesium tørbatterier 1,5V, type IEC

LR6 (AA).

• 4 stk. Lithiumbatterier 1,5 V, type IEC FR6 (type AA).

Benyt kun ovennævnte batterityper. Hvis andre typer benyttes, er der risiko for at beskadige flashen.

Fjern batterierne fra flashen, hvis den ikke skal bruges i længere tid.

Udskiftning af batterier

Batterierne er opbrugte hvis opladnings-tiden (fra der udløses en blitz med fuld belysning, f.eks. i M-tilstand, indtil indikatoren c atter viser, at blitzen er klar) overstiger 60 sekunder.

58

• Sluk blitzen på hovedkontakten .

• Fjern flashenheden fra kameraet og lad dækslet til batterifaget glide ud.

• Isæt batterier som vist på billedet.

• Tryk på de isatte batterier med dækslet til batterifaget og luk dækslet til igen.

Når du sætter batterier skal du være opmærksom på at de sættes i, så polerne vender rigtigt. Hvis du sætter batterierne forkert i, kan det ødelægge blitzen.

Udskift altid alle batterierne samtidigt og forsikr dig om, at du har samme type batterier og af samme mærke. Smid ikke de brugte batterier i husholdnings affald, hjælp med at beskytte miljøet. Aflever batterierne på et egnet opsamlingssted.

3.3 At tænde og slukke for blitzen

• Tryk kort på knappen .

Flashen tænder altid i den sidst benyttede funktion.

• For at slukke trykkes på knappen , indtil alle

LED-displays slukker.

For at tjekke funktionen trykkes på TTL-knappen i ca. 3 sek. En test-flash affyres.

Hvis flashen ikke skal benyttes i en længere periode, anbefales det at slukke for flashenheden med knappen og fjerne strømkilden (udskiftelige/genopladelige batterier).

3.4 Automatisk slukning/auto OFF

Fabriksindstillingen for Auto-sluk (Auto OFF) 10 minutter efter at-

• den er blevet tændt,

• blevet udløst,

• lukkeren har været aktiveret,

• kameraets eksponeringsmåler er slukket . . .

. . .i standby-tilstand aktiveres Auto-OFF for at spare energi og beskytte mod utilsigtet afladning.

Indikatoren for flash klar går ud.

Lampen STATUS LED blinker rødt i stand-by-funktion.

Den senest benyttede funktion bevares efter automatisk lukning, og gendannes automatisk, når kameraet tændes.

Flashen kan tændes igen ved at tappe let på udløserknappen (vågn-op-funktion).

Flashenheden lukker helt ned efter ca. 1 time uden brug

(AUTO-OFF).

y

I slave-funktion og videolys aktiveres den automatiske slukfunktion ikke.

Flashenheden bør altid slukkes ved brug af hovedafbryderen

Ǽ hvis den ikke skal benyttes i en længere perioder.

59

4 LED-displays på flashen

4.1 Indikator for flash klar

Når flashen er fuldt ladet, lyser STATUS-LED-knappen grøn, og indikerer dermed, at flashen er klar til brug.

Dette signal overføres også til kameraet og vises i søgeren.

y

Hvis du tager et billede, før klarsignalet lyser i kameraets søger, vil flashen ikke udløse, og dit billede vil muligvis blive fejleksponeret, hvis kameraet allerede har aktiveret flashsynkroniseringskontrol.

4.2 Indikation af korrekt eksponering

Hvis eksponeringen er korrekt, vil knappen STATUS-LED

) lyse rødt i ca. 3 sekunder, hvis billedet er korrekt eksponeret i TTL-flash-indstillingerne; (se 5.1)!

Hvis der ikke er nogen eksponeringskontrolindikation, efter at billedet er taget i TTL-funktion, er billedet undereksponeret.

I dette tilfælde skal du:

- indstille det næste mindre f-stop (fx bruge 8 i stedet for

11) eller

- reducere afstanden til motivet eller til den reflekterende overflade (ved f.eks. indirekte flash) eller

- indstille en højere ISO-værdi på kameraet.

5 Flashtilstande

Afhængigt af kamera eller flashtype er flere TTL-flashfunktioner og SLAVE-flash-funktionen tilgængelig.

Videolyset kan tændes til brug for video.

Flash-funktionen indstilles ved at bruge TTL-, SLAVEeller LED-knappen.

5.1 TTL flashtilstande

TTL-flashtilstand er en simpel måde til at opnå fremragende flashbilleder.

I TTL-tilstand vil kameraets indbyggede sensor måle, hvor meget lys der går gennem objektivet (TTL =

”Through The Lens”).

Dette gør det muligt for kameraet auto-matisk at bestemme det nødvendige flash-output til korrekt eksponering af motivet.

Fordelen ved TTL-flashtilstandene er, at alle faktorer der har indflydelse på eksponeringen tages i betragtning under justeringen af flashlyset (filtre, ændring af blænder og brændvidde med zoomobjektiver, udvidelser til næroptagelser etc.).

Hvis billedet er korrekt eksponeret, vil STATUS LED’en

) lyse rødt i ca. 3 sekunder (se 4.2).

For at definere flashens rækkevidde, se tabellen (side

124).

60

Indstillingsprocedure

• Tænd for flashen med

Ǽ knappen.

• Tryk på “TTL”-knappen på flashen for at indstille til

TTL-funktion.

• Indstil den relevante kamerafunktion, f.eks. P, S, A.

• Tryk let på udløserknappen for at overføre data mellem flash og kamera.

5.1.3 TTL-flashindstilling med præflash (Olympus)

TTL-flashmetod med præflash er en god indstilling til at opnå perfekte flashbilleder og en videreudvikling af standard TTL for analoge kameraer.

Avhængig af kameramodel vil præflash og og hovedflash komme så tæt, at du ikke vil kunne skille dem fra hinanden. Præflashen vil ikke påvirke belysningen af motivet.

5.1.1 E-TTL- og E-TTL-II-flashtstand (Canon)

E-TTL og E-TTL-II-flashtilstande er digitale flashtilstande.

5.1.2 i-TTL-flashtilstand (Nikon) i-TTL-flashfunktionen understøttes af CLS-kompatible

Nikon-kameraer.

i-TTL-BL-flashtilstanden understøttes kun af CLS-kompatible kameraer, hvis der benyttes objektiver, som sender afstandsdata til kameraet (f.eks. "D-AF Nikkor objektiv").

Under optagelse tages der hensyn til disse data ved justering af flasheksponeringen.

Nogle kameraer understøtter ikke BL-funktionen i kombination med SPOT-eksponeringsmåling! I disse tilfælde indstilles den normale i-TTL-flashtilstand.

5.1.4 P-TTL-flashtilstand (Pentax)

PTTL er en slags digital TTL-flashbetjening, og er en videreudvikling af den almindelige TTL-flashtilstand.

5.1.5 A-TTL-flashfunktion (Samsung)

A-TTL-flashfunktionen understøttes af kompatible

Samsung kameraer.

5.1.6 TTL med forblink og ADI lysmåling (Sony)

TTL flashindstilling med præflash og ADI-lysmåling er en digital TTL-flashindstilling, som er mere avanceret end den tidligere analoge TTL indstilling.

Ved ADI-lysmåling vil andre data fra objektivet, bl.a.

afstand til motivet blive taget med i eksponeringen.

Indstillingen af præflash TTL og ADI-lysmåling foretages på kameraet. Se kameraets brugervejledning for detaljer.

y

61

y

5.1.7 TTL-flashfunktion med måling af præflash (FUJIFILM)

TTL-flashfunktionen med måling af præflash er en videreudvikling af standard TTL-flashfunktionen for analoge kameraer.

5.2 Automatisk udfyldningsflash

På de fleste kameramodeller vil automatisk udfyldningsflash i dagslys aktiveres i program P og forskellige motivprogrammer (se kameraets brugervejledning.)

Med udfyldningsflash i dagslys kan du fjerne forstyrrende skygger og derved få bedre balance mellem motiv og baggrund ved fotografering i modlys.

Pas på at den modsatrettede lyskilde ikke skinner ind i objektivet, da det kan vildlede kameraets målesystem.

Der er ingen særlig indstilling af eller visning for udfyldningsflash på flashen.

5.3 Manuel flasheksponeringskorrektion i TTL-flashtilstand

Denne funktion skal indstilles på kame-raet, se kameraets brugervejledning.

På de fleste kameraer justeres den automatiske flash til en refleksionsfaktor på 25% (gennemsnitlig refleksionsfaktor for flashmotiver).

En mørk baggrund, som absorberer meget af lyset eller en meget reflekterende lys baggrund (f.eks. baggrundsbelyste billeder) kan resultere i hhv. undereller overeksponering af motivet.

Tip:

Et mørkt motiv mod en lys baggrund:

Positiv korrektionsfaktor.

Et lyst motiv mod en mørk baggrund:

Negativ korrektionsfaktor.

Eksponeringskorrektion gennem ændring af objektivets blændeindstilling er ikke mulig, idet kameraets automatiske eksponeringsprogram anser den ændrede blændeindstilling som den nor-male standard blændeindstilling.

Manuel flasheksponeringskorrektion i TTL-flashtilstande kan kun ske, hvis kameraet understøtter denne funktion (se kameraets brugervejledning).

Husk at slette TTL-eksponeringskorrektionen på kameraet, når billedet er taget.

Meget reflekterende genstande i billedet kan forstyrre kameraets automatiske eksponering. Dette resulterer i undereksponering. Fjern disse gen stande, eller indstil en positiv korrek-tionsværdi.

62

5.4 Remote slave-flashtilstand

Gælder alle versioner:

Slave flashenhederne skal kunne modtage lys fra master- eller controller-flashen-heden via den integrerede sensor til fjernbrug.

Indstil gruppen og remote-kanalen på kamera, masterenhed eller controller-flashenhed.

5.4.1 26AF-1 digital Canon

Flashenheden understøtter Canons tråd-løse E-TTL remote-system i slave-flashtilstand (indstil på kameraet hvis muligt).

Dette betyder, at en eller flere slave flashenheder kan fjernkontrolleres fra en master eller controllerflashenhed på kameraet (f.eks. mecablitz 64 AF-1C digital) eller fra kameraets master-flash (afhængig af kameramodel).

Slave flashenheden 26AF-1 er altid indstillet til slavegruppe A og alle fjernkanaler 1, 2, 3 og 4.

5.4.2 26AF-1 digital Nikon

Flashenheden understøtter det trådløse Nikon remotesystem i slave-flashtilstand og er kompatibel med

Nikon-systemet “Advanced Wireless Lighting“ (indstil på kameraet hvis muligt).

Dette betyder, at en eller flere slave flashenheder kan fjernkontrolleres en master eller controller-flashenhed på kameraet (abhängig vom Kameratyp) (f.eks. mecablitz 64 AF-1N digital) eller fra kameraets master-flash.

Slave flashenheden 44 AF-1 er altid indstillet til slavegruppe A og alle fjernkanaler 1, 2, 3 og 4.

5.4.3 26AF-1 digital Olympus

Som slave-flashenhed (indstil på kameraet hvis muligt), er flashenheden kompatibel med det trådløse Olympus

RC flashsystem (RC = remote control).

Her er trådløs fjernstyring af en eller flere slave-flashenheder vha. en master-flashenhed (afhængig af kameratype) på kameraet (f.eks. mecablitz 64AF-1 digital

Olympus) eller af kameraets master, mulig.

For slave-flashenhed 26AF-1 digital, slave-gruppe A samt alle remote-kanaler 1, 2, 3 og 4 er altid indstillet.

5.4.4 26AF-1 digital Pentax

Blitzen understøtter Pentax trådløse

PTTL- fjernbetjeningssystem i slaveblitztilstand.

Dette fjernbetjeningssystem består af en master- eller controllerblitz på kameraet (f.eks. mecablitz 64AF-1P) og en eller flere slaveblitze.

Slave flashenheden 26AF-1 er altid indstillet alle fjernkanaler 1, 2, 3 og 4.

y

63

5.4.5 26AF-1 digital Samsung

Flashenheden understøtter det trådløse Samsung remote-system i slave-flashgruppe A og alle remote-kanaler

1, 2, 3 og 4 (indstil på kameraet hvis muligt).

På denne måde er trådløs fjernstyring af én eller flere slave-flashenheder med en master-flash (afhængigt af kameratype) på kameraet eller ved kameraets master mulig. y

5.4.6 26AF-1 digital Sony

Flashenheden understøtter det trådløse Sony fjernsystem i indstillingerne “CTRL” og “CTRL

+

” (indstillet på kameraet hvis det er muligt).

Dette betyder, at en eller flere slave-flashenheder kan fjernkontrolleres fra en master eller controller- flashenhed på kameraet (f.eks. mecablitz 64AF-1 digitale Sony) eller fra kamera-master (afhængig af kameramodel).

For slave-flashenhed 26AF-1 er slavegruppe RMT samt alle eksterne kanaler 1, 2, 3 og 4 altid indstillet.

5.4.7 26AF-1 digital FUJIFILM

Da denne brugsanvisning blev trykt, understøttede

FUJIFILM kameraer ikke ekstern slave-flashfunktion.

26AF-1 digital skifter automatisk til TTL-funktion, ca. 1-2 sekunder efter du har trykket på ”SL”-knappen.

Når ekstern slave-flashfunktion understøttes af FUJIFILM kameraer, kan 26AF-1 benyttes som slave-flashenhed efter en firmware-opdatering. Derefter er trådløs fjernstyring af én eller flere slave-flashenheder med en master-flash (afhængig af kameratype) på kameraet eller ved kameraets master mulig.

For slave-flash 26AF-1, er slavegruppe A samt alle eksterne kanaler 1, 2, 3 og 4 altid indstillet.

Afhængigt af kameramodel kan kameraets indbyggede flash også fungere som master eller controller-flashenhed. Der henvises til det respektive kameras brugervejledning for flere tips om indstilling af master eller controller-flashenhed.

Fremgangsmåde for indstilling af slave flashtilstand

• Tænd for flashen ved at trykke på knappen

Ǽ

.

• Tryk på knappen “SLAVE” på flashenheden for at konfigurere remote slave SL-flashtilstand.

Indstillingen træder i kraft med det samme og gemmes automatisk.

Kontrol af remote-flashtilstand

• Placér slave-flashenheden så det passer til den ønskede optagelse. En flashfod S60 (tilbehør) skal bruges til opstilling af slave-flashen.

64

• Vent til alle tilsluttede flashenheder er klar. Når slaveflashenhederne er klar, vil “STATUS”-LED-lampen lyse grønt.

• Tryk på den manuelle affyringsknap på master-flashen for at affyre en testflash. Slave-flashen svarer med en testflash, hvis dette er understøttet af kameraet.

Hvis slave-flashenheden ikke udsender en testflash, skal slave-flashens position ændres, så slave-sensoren kan modtage lyset, der sendes fra master-flashen.

5.4 Videolys

Brug videolyset til at belyse bevægelige motiver på nært hold.

• Tryk kort på knappen .

Flashen tænder altid i den senest benyttede funktion.

• Tryk på “LED”-knappen på flashen for at tænde for videolyset. Hver gang du trykker på ”LED”-knappen , skifter lys-outputtet mellem “fuldt” og “halvt”.

Hvis “LED”-knappen lyser konstant, har du indstillet til fuld styrke; hvis den blinker langsomt, er lys-outputtet indstillet til halv styrke.

Hvis batterierne er ved at være opbrugte, slukkes videolyset og “LED”-knappen blinker hurtigt.

6 Flashteknikker

6.1 Bounce flash

Bounce flash giver et blødere lys på motivet og reducerer tætte skygger. Det reducerer også indtrængende lys fra forgrund til baggrund.

Flashen kan vippes vertikalt for indirekte flash.

For at undgå tilbagekastning af farve i dit billede, bør den reflekterende overflade være farveneutral eller hvid.

Flashen kan vippes ved hjælp af et hængsel i monteringsfoden.

Der er 4 forskellige stoppositioner: y

- 0° / “liggende" på kameraet

Første nærbillede-position, bruges også til transport

- 20°

Anden nærbillede-position

- 40°

Normal position (enheden blinker i retning af den optiske akse)

- 90° / kabinettet er vertikalt

Position for indirekte flash (diagonalt opad)

65

Bemærk:

• De to nærbillede-positioner resulterer i oplyste områder ved forskellige afstande. I 0°-positionen bør man tage et testbillede for at tjekke, om der opstår skygger fra objektivet.

• Indirekte flash med 90°-positionen oplyser motivet blødere og reducerer tætte skygger. Dette reducerer også lystabet fra forgrund til baggrund, som opstår af fysiske grunde.

y • Når flashens kabinet vippes, skal man sikre sig, at den klikker på plads i 90°-positionen for at forhindre direkte lys i at ramme motivet fra reflektoren.

• For at undgå farvestik i dine billeder bør den reflekterende overflade være farveneutral eller hvid.

6.2 Brug den integrerede vidvinkel-diffuser / telefotod-

æksel

Vidvinkel-diffuseren og telefotodækslet ændrer flashens lysvinkel. Vidvinkel-diffuseren forstørrer den, så billeder med brændvidder på op til 24mm 1) også oplyses ensartet.

Dette kræver en reduktion af ledetallet og således også af rækkevidden. I modsætning dertil samler telefotod-

ækslet lyskeglen til brændvidder på 85mm 1) og øger desuden ledetallet og dermed også rækkevidden.

1) Brændvidde-information baseret på 35 mm formatet

Vidvinkel-diffuser

Når den ikke er i brug, skubbes den integrerede vidvinkel-diffuser ind i flashens kabinet under reflektordækslet.

• Træk diffuseren vertikalt ud af flashkabinettet og lad det folde sig ud på reflektordækslet på flashen.

Diffuseren holdes på plads af en fjeder.

• For at fjerne det, fortsæt i omvendt rækkefølge.

66

Telefotodæksel

• Placer på reflektordækslet på flashen, så dækslet klikker på plads.

• Træk for at fjerne.

6.3 Flasheksponeringshukommelse FE

Flere Nikon, Sony- og Canon-kameraer har en flasheksponeringshukommelse (FV-hukommelse).

Dette understøttes af flashenheden i Nikon i-TTL og i-TTL-BL eller i Canon E-TTL flashfunktion.

Det kan bruges til at definere og gemme eksponeringsniveauet for det følgende billede, før det rent faktisk tages.

Dette kan være brugbart, når flasheksponeringen skal justeres til specifikke detaljer, som ikke nødvendigvis er identiske med hovedmotivet.

Funktionen aktiveres på kameraet, i nogle tilfælde som en individuel funktion. Motivet, som flasheksponeringen skal justeres til, sigtes og bringes i fokus med

AF-sensoren/målevinduet i kameraet.

Ved tryk på kameraets AE-L-/AF-L-knap (Nikon) eller

FE-knappen (Canon – beskrivelsen kan variere fra kamera til kamera; se kameraets brugervejledning) affyrer flashenheden en testflash.

Den gemte måleværdi, f.eks. “EL” eller “FEL”, vises derefter i kameraets søger.

Den gemte måleværdi, f.eks. “EL“, vises derpå i kameraets søger. Kameraet bruger testudladningens reflekterede lys til at bestemme det nødvendige lys-output for det efterfølgende billede. Hovedmotivet kan derefter bringes i fokus med kame-raets AF-sensor. Når der trykkes på udløseren vil billedet blive eksponeret med det lysoutput, der blev defineret af flashen tidligere!

På Canon-kameraer understøttes flasheksponeringshukommelse FE ikke i det grønne fuldautomatiske program, Vari-program og motivprogram!

Flere detaljer om indstillinger og betjening kan findes i kameraets brugervejledning!

y

67

7. Automatisk flashsync speed kontrol

Afhængig af kameramodel og -tilstand skifter lukkerhastigheden til flash-synk-hastighed, når der meldes flashklar (se kameraets brugervejledning).

Lukkerhastigheder kan ikke indstilles til at være hurtigere end flash-synk-hastigheden, så vil de automatisk skifte til flash-synk-hastigheden. Flere kameraer har et interval for synk-hastighed fra 1/60 til 1/250 sek. (se kameraets brugervejledning). y Synk-hastigheden indstillet af kameraet afhænger af kameratilstand, det omgivende lys samt objektivets brænd-vidde.

Lukkerhastigheder under flash-synk-hastigheden kan indstilles i henhold til kameratilstand samt den valgte flashsynkronisering.

I kameraer med lukker i objektivet, styres flashsynkroniseringshastigheden ikke automatisk. Dermed kan flashen bruges ved alle lukkerhastigheder

8 Automatisk AF-hjælpelys

Med systemkameraer er AF-hjælpelys kun muligt, hvis kameraet understøtter dette.

Det automatiske AF-hjælpelys aktiveres i flashenheden af kameraet, når de omgivende lysforhold er utilstrækkelige til automatisk fokusering.

Det hvide video-LED-lys aktiveres, og motivet belyses.

Rækkevidden er ca. 6-9 m (med et standard 1.7/50 mm objektiv).

Parallaksefejl mellem objektivet og AF-hjælpelyset begrænser nærgrænsen med AF-hjælpelys til ca. 0,7 m.

til 1 m.

Hvis AF-hjælpelyset skal aktiveres af kameraet, skal

“Single AF (S)” eller “ONE SHOT” autofokustilstand indstilles på kameraet, og flashenheden skal være klar til brug. Nogle kameramodeller understøtter kun kameraets interne AF-målelys

I dette tilfælde aktiveres flashens automatiske AF-hjælpelys ikke (som det er tilfældet med kompaktkameraer; se kameraets brugervejledning.)!

Langsomme zoomobjektiver kan begrænse AF-hjælpelysets rækkevidde betydeligt!

Nogle kameraer understøtter kun AF-hjælpelyset flashenheden med kameraets centrale AF-sensor.

68

9 Udløserkontrol (autoflash)

På nogle kameraer affyres flashen ikke, når det aktuelle lys er tilstrækkeligt til eksponering. Når kameraets udløserknap slippes, udløses flashen ikke.

På flere kameraer virker udløsningskontrollen kun i fuldt program eller ”P”-program, eller skal aktiveres på kameraet (se kameraets brugervejledning).

10 Pleje og vedligeholdelse

Fjern støv og pletter med en blød, tør eller silikonebehandlet klud. Brug aldrig opløsningsmidler der kan beskadige plastik-dele.

10.1 Firmware-opdateringer

Du kan opgradere flashens firmware via USB-porten , og tilpasse den til fremtidige kameraers tekniske krav.

Tjek af firmware-version

• Sluk for flashen; dette gøres ved at trykke på knappen

Ǽ until all LED displays turn off.

• Tænd for flashen, mens “TTL”-knappen holdes inde, og slip derefter knappen.

“TTL-knappen” på flashen blinker, fulgt af “SLAVE”knappen .

Antallet af blink indikerer firmware-versionen; F.eks.

hvis “TTL”-knappen blinker en gang og “SLAVE”knappen blinker 3 gange, er firmware-version 1.3

installeret.

For mere information henvises til Metz’s hjemmeside www.metz-mecatech.de.

10.2 Troubleshooting

Den indbyggede flashkapacitor ændrer fysisk form, hvis flashen ikke har været tændt over en længere periode.

Derfor er det nødvendigt at tænde flashen i ca. 10 minutter, mindst én gang hver 1. måned.

Strømforsyningens energi skal være tilstrækkelig til at få flashen til at indikere klar inden for et minut.

y

69

11 Fejlfinding

Hvis flashen ikke fungerer, som den skal, prøv at slukke flashen i ca. 10 sekunder ved hjælp af

Ǽ knappen.

Tjek kameraets indstillinger og sikre dig, at flashens fod er monteret korrekt i kameraets tilbehørssko.

Flashenheden bør fungere normalt igen, når den tændes.

Er dette ikke tilfældet, kontakt din lokale forhandler.

y

Herunder ses en liste over problemer, der kan opstå, når flashen benyttes. For hvert punkt angives mulige grunde og løsninger.

lashens AF-målelys aktiveres ikke.

• Flashen er ikke klar til affyring.

• Kameraet er ikke i „Single–AF (S) or „ONE SHOT“-tilstand.

• Kameraet understøtter kun kameraets egen interne

AF-målelys.

• Nogle kameraer understøtter kun AF-målelyset i flashen med kameraets centrale AF-sensor. Hvis en perifer

AF-sensor vælges, vil AF-målelyset ikke blive aktiveret i flashenheden!

Aktiver den centrale AF-sensor.

Automatisk skift til flash-synk-hastighed sker ikke.

• Kameraet har en ”mellem-linse-udløser” (ligesom de fleste kompaktkameraer), det er derfor ikke nødvendigt at skifte til synk-hastighed.

• Kameraet arbejder med lukkerhastigheder, der er langsommere end flash-synk-hastigheden. Afhængig af kameraindstilling er der ikke noget skift til flash-synkhastighed (se kameraets brugervejledning).

Der er skygger i bunden af billedet.

• Pga. en parallaksefejl mellem objektiv og flashenhed bliver nærbilleder muligvis ikke fuldt oplyst, afhængig af brændvidden i bunden af billedet.

Vip hovedreflektoren nedad eller drej vidvinkel-diffusoren ind foran reflek-toren.

Billederne er for mørke.

• Motivet befinder sig udenfor flashens rækkevidde.

Bemærk: Brug af bounce flash reducerer flashens rækkevidde.

• Motivet har meget lyse eller yderst reflekterende områder. Som resultat her af snydes kameraets målesystem eller flashenheden. Indstil en manuel positiv flasheksponeringskorrektion, f.eks. +1 EV.

70

Billederne er for lyse.

• Ved nærbilleder risikeres overeksponering (billeder der er for lyse), hvis lukkerhastigheden er hurtigere end flashens synk-hastighed. Minimumsafstanden fra motivet skal være mindst 10% af den maksimale flashrækkevidde indikeret på displayet.

71 y

12 Tekniske data

Maks. ledetal ved ISO 100

14 med 24mm vidvinkelobjektiv

20 med 35 mm standard reflektor

26 med 85 mm telefoto-diffuser

Belysning af reflektoren

(lille billedformat 24 x 36): 35mm

24 mm med integreret vidvinkel-diffuser

85 mm med telefoto-diffuser y

Flashtilstande:

Canon: E-TTL, E-TTL II, remote slave-tilstand

Nikon: i-TTL, i-TTL-BL, remote slave-tilstand

FUJIFILM: TTL

Olympus: TTL, emote slave-tilstand

Pentax: P-TTL, remote slave-tilstand

Samsung: A-TTL, remote slave-tilstand

Sony: TTL-forblitz, ADI-måling, remote slave-tilstand

Videolys:

Kraftig LED

(bruges også som AF-hjælpelys), typisk

30 lux ved 1 meters afstand, 2 lysstyrkeniveauer

Driftstid:

2-5h

Strømforsyning:

To micro AAA-batterier (alkaline-mangan-batterier,

NiMH genopladelige batterier, litium-batterier)

Farvetemperatur: ca. 5600 K

Synkronisering:

Lavspændingsantænding

Antal flashudladninger:

Ca. 100 med højeffektive alkali-magne-sium batterier

Ca. 110 med NiMH genopl. batterier

Ca. 160 med lithium-batterier

Flashforsinkelse med fuldt lys-output:

Ca. 0,3 s - 8 s.

Vertikalt drejeområde og låseposition for reflektorhoved (se folde-ud-siden):

20°

Første nærbillede-position / “hviler” på kameraet under transport

Anden nærbillede-position

72

40°

90°

Normal position (enheden blinker i retning af den optiske akse

Indirekte blink (enheden blinker diagonalt opad)

Mål W x H x D:

I den normale position: ca. 63 mm x 85 mm (110 mm) x 85 mm

Vægt:

Ca. 115 gram uden strømforsyning

Tilbehør:

Flashenhed med integreret vidvinkel-diffuser telefotod-

æksel, instruktionsmanual og etui.

13 Valgfrit tilbehør

• Flashmonteringsfod S60

(Order no. 000000607) .

• TTL-tilslutningskabel til Canon TCC-10

(bestillingsnr. 000305118)

• TTL-tilslutningskabel til Nikon TCC-20

(bestillingsnr. 000305126)

Vi tager intet ansvar for fejl eller skader på flashenheden pga. brug af tilbehør fra andre producenter.

Bortskaffelse af batterier

Smid ikke batterierne ud sammen med husholdningsaffaldet.

Smid batterierne i opstillede indsamlingscontainere til formålet!

Aflever kun batterier, der er helt afladet.

Normalt er batterierne helt afladet hvis:

- de ikke længere fungerer korrekt efter længere tids brug.

For at undgå kortslutning bør batteripolerne dækkes med selvklæbende tape.

y

Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler !

73

LV

1 Drošības norādījumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

2 Ī pašās zibspuldzes funkcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

3 Zibspuldzes sagatavošana lietošanai. . . . . . . . . . . . . . . . 81

3.1 Zibspuldzes uzstādīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

3.2 Barošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

3.3 Zibspuldzes ieslēgšana un izslēgšana. . . . . . . . . . . . . . . . 83

3.4 Automātiska izslēgšana /Auto OFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

4 Zibspuldzes LED displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

4.1 Zibspuldzes gatavības displejs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

4.2 Pareizās ekspozīcijas displejs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

5 Zibspuldzes režīmi 84

5.1 TTL zibspuldzes režīmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

5.1.1 E-TTL un E-TTL-II zibspuldzes rež ī ms (Canon) . . . . . . . 85

5.1.2 i-TTL zibspuldzes rež ī ms (Nikon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

5.1.3 TTL zibspuldzes rež ī ms ar m ē rošo priekšzibsni (Olympus). . . 85

5.1.4. P-TTL zibspuldzes rež ī ms (Pentax) . . . . . . . . . . . . . . . . 85

5.1.5 A-TTL zibspuldzes rež ī ms (Samsung) . . . . . . . . . . . . . . 85

5.1.6 Priekšzibš ņ a TTL un ADI m ē r ī

šana (Sony) . . . . . . . . . . 85

5.1.7 TTL zibspuldzes rež ī ms ar priekšzibs ņ a m ē r ī

šanu

(FUJIFILM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

5.2 Automātiskais piepildīšanas zibšņa režīms . . . . . . . . . . . . 86

5.3 Manuāla zibspuldzes ekspozīcijas korekcija

TTL zibspuldzes režīmā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

74

5.4 Attālinātas sekotājas zibspuldzes režīms. . . . . . . . . . . . . . 87

5.4.1 26AF-1 digital Canon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

5.4.2 26AF-1 digital Nikon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

5.4.3 26AF-1 digital Olympus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

5.4.4 26AF-1 digital Pentax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

5.4.5 26AF-1 digital Samsung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

5.4.6 26AF-1 digital Sony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

5.4.7 26AF-1 digital FUJIFILM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

5.4 Video gaisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

6 Zibspuldzes tehnikas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

6.1 Atstarošanas zibsnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

6.2 Platleņķa izkliedētāja / telefoto objektīva vāka lietošana . . 91

6.3 Zibspuldzes ekspozīcijas atmiņa FE . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

7 Automātiska zibspuldzes sinhr. ātruma kontrole. . . . . . . 92

8 Automātiskā AF papildus gaisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

9 Iedarbināšanas kontrole (automātiskā zibspuldze) . . . . . 93

10 Aprūpe un apkope. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

10.1 Aparātprogrammatūras atjauninājumi . . . . . . . . . . . . . . . 93

10.2 Kondensatora uzturēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

11 Problēmu novēršana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

12. Tehniskie dati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

13 Papildu piederumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Ievads

Paldies, ka iegādājāties Metz mecatech produktu.

Esam pagodināti, ka esat kļuvis par mūsu klientu.

Jūs, protams, ar nepacietību vēlaties sākt lietot savu zibspuldzi.

Tomēr iesakām izlasīt lietošanas instrukciju un iemācīties, kā pareizi lietot zibspuldzi.

26AF – 1 ciparu zibspuldze ir pieejama dažādās versijās, kas attiecīgi ir piemērotas

• Ciparu Canon kamerām E-TTL un E-TTL-II zibspuldzes mērīšanu.

• Ciparu Nikon kamerām ar TTL un i–TTL zibspuldzes kontroli.

• Olympus ciparu kamerām ar TTL zibspuldzes kontroli un zibspuldzes ligzdas sistēmu, kā arī savietojamām Panasonic un

Leica ciparu kamerām.

• Ciparu Pentax kamerām ar P-TTL zibspuldzes kontroli un sistēmas zibspuldzes pieslēgvietu.

• Ciparu Samsung kamerām ar A-TTL.

• Ciparu Sony spoguļkamerām ar TTL priekšzibsni un ADI mērīšanu.

• Ciparu FUJIFILM kamerām ar TTL zibspuldzes kontroli un sistēmas zibspuldzes pieslēgvietu.

Zibspuldze nav piemērota izmantošanai ar citu zīmolu kamerām!

Turpmāka sistēmas maiņa (piem.: Canon uz Nikon) nav iespējama, pat ar papildus adapteri

Apskatiet diagrammas instrukcijas beigās.

Uzmanību - Ārkārtīgi svarīga informācija drošībai!

Pareiza lietošana

Zibspuldze ir paredzēta vienīgi fotouzņēmumu izdarīšanai. To drīkst darbināt vienīgi ar šajā instrukcijā aprakstītajiem piederumiem vai Metz mecatech atļautiem piederumiem.

Zibspuldzi nedrīkst lietot nekādiem citiem kā vien iepriekš aprakstītajiem mērķiem.

75

LV

Nospiediet bloķēšanas mehānismu un attiecīgi bloķējiet vai atbloķējiet

IESLĒGT/IZSLĒGT poga

IESLĒGT – nospiediet uz īsu mirklir

IZSLĒGT – nospiediet un paturiet nedaudz ilgāk

Bateriju nodalījuma vāks

LED video gaismas poga

Nospiediet vienreiz: 1/1 sniegums

LED paliek ieslēgts

LV

Nospiediet divreiz: 1/2 sniegums

LED zibsnī lēnām

LED ATTĀLINĀTĀS ZIBSPULDZES (SLAVE) poga.

LED TTL poga

LED TTL button

STĀVOKLIS LED

Zibspuldze ir gatava – zaļš

Ekspozīcija viss kārtībā – sarkans

USB ports (mikro)

AF gaisma TTL operācijās

Video gaisma:

Ieslēdziet video gaismu piespiežot pogu . vai kameras* video datu pogu (atkarīgs no kameras modeļa)

76

Attālinātās zibspuldzes sensors

Pieliekamā teleobjektīva vāciņa disks

Paplašina platleņķa objektīvu

*atkarīgs no kameras modeļa

1 Drošības norādījumi

• Zibspuldzi nekādā gadījumā nedrīkst darbināt uzliesmojošu gāzu vai šķidrumu (petrolejas, šķīdinātāju u.c.) tuvumā.

SPRĀDZIENA RISKS!

• Nedarbiniet zibspuldzi tieši acīs no tuva attāluma! Tieša zibspuldzes iespīdināšana cilvēku vai dzīvnieku acīs var izraisīt tīklenes bojājumus un nopietnus redzes traucējumus – pat pastāvīgu aklumu!

• Nekādā gadījumā neizmantojiet zibspuldzi, lai fotografētu brauco-

šus automašīnu, autobusu, divriteņu, motociklu vai vilcienu vadītājus. Vadītāja apžilbināšana var izraisīt nelaimes gadījumu!

• Ja korpuss ir bojāts tā, ka ir redzamas iekšējās daļas, zibspuldzi vairs nedrīkst izmantot. Izņemiet baterijas!

Nepieskarieties iekšējām daļām.

AUGSTS SPRIEGUMS!

• Pēc atkārtotas zibsnīšanas neaiztieciet izkliedētāju.

Apdedzināšanās risks!

• Neizjauciet zibspuldzi!

AUGSTS SPRIEGUMS! BRIESMAS!

Remontu drīkst veikt tikai pilnvarots servisa personāls.

• Izmantojiet tikai barošanas avotus, kas ir paredzēti un minēti lietošanas instrukcijā.

• Neatveriet baterijas un nepakļaujiet tās īssavienojumam!

• Baterijas nedrīkst pakļaut augstai temperatūrai, piemēram, tiešai saules gaismai, ugunij un tamlīdzīgi!

• Nemetiet tukšas/izlietotas baterijas ugunī!

• Neizmantojiet toksiskas baterijas vai lādējamas baterijas!

• Izlietotās baterijas nekavējoties izņemiet no ierīces! No izlietotām baterijām var iztecēt ķimikālijas, kas var bojāt ierīci!

• Baterijas nav atkārtoti uzlādējamas!

• Nepakļaujiet zibspuldzi ūdens pilēm un šļakstiem!

• Aizsargājiet zibspuldzi pret karstumu un augstu gaisa mitrumu!

Neturiet zibspuldzi automašīnas cimdu nodalījumā.

• Straujas temperatūras izmaiņas var radīt kondensātu. Ja tas notiek, pagaidiet kādu laiku, lai zibspuldze aklimatizējas.

• Kad zibspuldze tiek aktivēta, reflektora vāciņa (zibspuldzes loga) priekšā vai uz tā nedrīkst būt gaismas necaurlaidīgs materiāls.

Intensīvā enerģijas izplūde var apdedzināt vai sabojāt materiālu un/vai reflektora vāciņu.

• Ja veikta zibšņu ar pilnu jaudu sērija ar īsiem intervāliem, ir jāievēro vismaz 3 minūšu gara pauze ik pēc katras 20 zibšņu sērijas!

• Veicot zibšņu sēriju ar pilnu gaismas jaudu un īsiem zibšņu intervāliem, tā sakarst augstā termiskā enerģijas līmeņa dēļ.

LV

77

2 Īpašās zibspuldzes funkcijas

Īpašās zibspuldzes funkcijas ir funkcijas, kas īpaši piemērotas noteiktai kameras sistēmai. Atkarībā no kameras tipa ir atbalstītas atšķirīgas zibspuldzes funkcijas.

LV

26AF-1 digital Canon

• Zibspuldzes gatavības indikators kameras skatu meklētājā

• Automātiskā zibspuldzes sinhronizācijas ātruma kontrole

• E-TTL / E-TTL II zibspuldzes režīms

• Automātiska piepildīšanas zibšņa kontrole

• Manuāla zibspuldzes ekspozīcijas korekcija E-TTL / E-TTL II

• Zibspuldzes ekspozīcijas saglabāšana FE ar E-TTL / E-TTL II

• Pirmā un otrā aizvara aizkara sinhronizācija (REAR)

• Automātiska motora tālummaiņa kontrole

• Automātiska AF mērīšanas stara kontrole

• Bezvadu Canon E-TTL attālinātās zibspuldzes režīms

• Pamodināšanas funkcija zibspuldzei

26AF-1 digital Nikon

• Zibspuldzes gatavības indikators kameras skatu meklētājā/displejā

• Pareizās ekspozīcijas indikators kameras skatu meklētājā/displejā

• Automātiskā zibspuldzes sinhronizācijas ātruma kontrole

• i-TTL un I-TTL-BL zibspuldzes režīmi

• Zibspuldzes ekspozīcijas mērījumu atmiņa i-TTL un I-TTL-BL režīmiem

• Manuāla i-TTL zibspuldzes ekspozīcijas korekcija

• Pirmā un otrā aizvara aizkara sinhronizācija (REAR) (iestata kamerā, ja iespējams)

• Automātiska AF mērīšanas stara kontrole

• Programmēts automātiskās zibspuldzes režīms

• Bezvadu attālinātās zibspuldzes režīms (Nikon Advanced

Wireless Lighting)

• Priekšzibsnis sarkano acu efekta mazināšanai (iestata kamerā, ja iespējams)

• Iedarbināšanas kontrole / automātiskā zibspuldze

• Pamodināšanas funkcija zibspuldzei

1) nav pieejama Coolpix kamerām

78

26AF-1 digital FUJIFILM

• Zibspuldzes gatavības indikators kameras skatu meklētājā/displejā

• Automātiskā zibspuldzes sinhronizācijas ātruma kontrole

• TTL ar mērīšanas priekšzibsni

• Automātiska zibspuldze / iedarbināšanas kontrole

• Manuāla zibspuldzes ekspozīcijas kontrole TTL

• Automātiska piepildīšanas zibšņa kontrole

• Pirmā un otrā aizvara aizkara sinhronizācija (2. aizkars, SLOW2)

(iestata kamerā, ja iespējams)

• Automātiska AF mērīšanas stara kontrole

• Programmēts zibspuldzes režīms

• Priekšzibšņa funkcija sarkano acu efekta mazināšanai

• Pamodināšanas funkcija zibspuldzei

26AF-1 digital Olympus

• Zibspuldzes gatavības indikators kameras skatu meklētājā/displejā

• Automātiskā zibspuldzes sinhronizācijas ātruma kontrole

• TTL ar mērīšanas priekšzibsni

• Savietojama ar FourThirds sistēmu

• Automātiska zibspuldze / iedarbināšanas kontrole

• Manuāla zibspuldzes ekspozīcijas kontrole TTL

(iestata kamerā, ja iespējams)

• Automātiska piepildīšanas zibšņa kontrole

• Pirmā un otrā aizvara aizkara sinhronizācija (2. aizkars, SLOW2)

(iestata kamerā, ja iespējams)

• Automātiska AF mērīšanas stara kontrole

(iestata kamerā, ja iespējams)

• Programmēts zibspuldzes režīms

• Bezvadu TTL/M attālinātas sekotājas zibspuldzes režīms

• Priekšzibšņa funkcija sarkano acu efekta mazināšanai

• Pamodināšanas funkcija zibspuldzei

LV

79

LV

26AF-1 digital Pentax

• Zibspuldzes gatavības indikators kameras skatu meklētājā

• Automātiskā zibspuldzes sinhronizācijas ātruma kontrole

• P-TTL zibspuldzes režīms

• Automātiska piepildīšanas zibšņa kontrole

• Manuāla zibspuldzes ekspozīcijas kontrole

(iestata kamerā, ja iespējams)

• Automātiska AF mērīšanas stara kontrole

(iestata kamerā, ja iespējams)

• Programmēts automātiskās zibspuldzes režīms (AUTO FLASH)

• Bezvadu P-TTL attālinātas zibspuldzes darbība kā sekotājai zibspuldzei

• Automātiska AF mērīšanas stara kontrole (vairākzonu AF mērīšanas stars)

• Pamodināšanas funkcija zibspuldzei

26AF-1 digital Samsung

• Zibspuldzes gatavības indikators kameras skatu meklētājā

• Automātiskā zibspuldzes sinhronizācijas ātruma kontrole

• A-TTL zibspuldzes režīms

• Automātiska piepildīšanas zibšņa kontrole

• Manuāla zibspuldzes ekspozīcijas kontrole A-TTL

(iestata kamerā, ja iespējams)

• Automātiska AF mērīšanas stara kontrole

• Pirmā un otrā aizvara aizkara sinhronizācija (REAR)

(iestata kamerā, ja iespējams)

• Automātiska motora tālummaiņa kontrole

• Priekšzibšņa funkcija sarkano acu efekta mazināšanai

• Bezvadu A-TTL attālinātas zibspuldzes darbība kā sekotājai zibspuldzei (iestata kamerā, ja iespējams)

• Pamodināšanas funkcija zibspuldzei

80

26AF-1 digital Sony

• Zibspuldzes gatavības indikators kameras skatu meklētājā/displejā

• Automātiskā zibspuldzes sinhronizācijas ātruma kontrole

• TTL priekšzibsnis un ADI mērīšana

• Automātiska piepildīšanas zibšņa kontrole

• Manuāla zibspuldzes ekspozīcijas kontrole TTL

• Pirmā un otrā aizvara aizkara sinhronizācija (2. aizkars, SLOW2)

(iestata kamerā, ja iespējams)

• Automātiska AF mērīšanas stara kontrole

(iestata kamerā, ja iespējams)

• Bezvadu TTL/M attālinātas zibspuldzes darbība kā sekotājai zibspuldzei

(iestata kamerā, ja iespējams)

• Programmēts zibspuldzes režīms

• Pamodināšanas funkcija zibspuldzei

Šajā rokasgrāmatā nav iespējams aprakstīt visus kameru veidus un to īpašās zibspuldzes funkcijas. Tādēļ lūdzam skatīt zibspuldzes režīmu aprakstu kameras lietošanas instrukcijā, lai uzzinātu, kādas funkcijas tiek atbalstītas un kādas manuāli jāiestata kamerā Izmantojot lēcas, kas nav aprīkotas ar CPU

(tas ir, lēcas bez automātiskā fokusa režīma), funkcijas ir ierobežotas.

3 Zibspuldzes sagatavošana lietošanai

3.1 Zibspuldzes uzstādīšana

Zibspuldzes uzstādīšana uz kameras

Pirms uzstādīšanas vai noņemšanas izslēdziet kameru un zibspuldzi.

• Nospiediet un turiet pogu . un bīdiet zibspuldzi kopā ar piederumu pieslēgvietu uz kameras fiksēšanas tapas adaptera pieslēgvietu cik tālu vien iespējams.

• Atlaidiet pogu . – zibspuldze tagad ir nofiksēta.

Kameru korpusiem, kam nav fiksēšanas cauruma, ar atsperi darbinātā fiksēšanas tapa ievelkas zibspuldzes korpusā, lai nebojātu virsmu.

Zibspuldzes noņemšana no kameras

Pirms uzstādīšanas vai noņemšanas izslēdziet kameru un zibspuldzi.

• Nospiediet un turiet pogu . un noņemiet zibspuldzi no kameras piederumu pieslēgvietas.

LV

81

3.2 Barošana

Piemērotās baterijas/akumulatori

Zibspuldzi var darbināt ar šādām baterijām:

• 4 niķeļa-metāla-hidrīda baterijas, 1,2V, tips IEC HR6 (izmērs AA).

• 4 sārma-mangāna baterijas, 1,5V, tips IEC LR6 (izmērs AA).

• 4 litija baterijas, 1,5V, tips IEC FR6 (izmērs AA).

LV

Lūdzam izmantot vienīgi iepriekš norādītos barošanas avotus.

Ja tiek lietoti citi barošanas avoti, pastāv risks sabojāt zibspuldzi.

Ja zibspuldzi ilgāku laiku nav paredzēts lietot, izņemiet baterijas no tās.

Bateriju nomaiņa

Akumulatori/baterijas ir tukši, kad zibspuldzes gatavības uzlāde pārsniedz 60 sekundes (intervāls starp pilnas jaudas zibsni, piemēram, M režīmā, un brīdi, kad atkal iedegas zibspuldzes gatavības indikators).

• Noņemiet zibspuldzi no kameras un nobīdiet bateriju nodalījuma vāku . uz āru.

• Ievietojiet baterijas attiecīgi kā attēlā.

• Iespiediet ievietotās baterijas ar bateriju nodalījuma vāku . un aizspiediet bateriju nodalījuma vāku . atpakaļ vietā.

Pārliecinieties, ka akumulatori/baterijas ir ievietoti pareizi atbilstoši simboliem bateriju nodalījumā. Nepareizi ievietotas baterijas var neatgriezeniski sabojāt zibspuldzi.

Nepareizas bateriju izmantošanas gadījumā pastāv sprādziena risks. Vienmēr nomainiet visas baterijas ar tādas pašas augstas kvalitātes baterijām ar vienādu kapacitāti.

Izmantotas baterijas un akumulatorus nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Parūpējieties par vidi un izmetiet izmantotās baterijas/akumulatorus paredzētajās savākšanas vietās.

• Izslēdziet zibspuldzi, spiežot pogu displeji.

82

, līdz izslēdzas visi LED

3.3 Zibspuldzes ieslēgšana un izslēgšana

• Uz īsu brīdi nospiediet pogu .

Zibspuldze vienmēr ieslēdzas ar to iestatījumu režīmu, kas tika izmantots kā pēdējais.

• Lai izslēgtu, nospiediet un turiet pogu . līdz visi LED displeji izslēdzas.

Lai pārbaudītu funkciju, nospiediet „TTL” pogu (uz aptuveni 3 sekundēm). Testa zibspuldze būs pieejama.

Ja zibspuldze ilgāku laiku netiek lietota, ir ieteicams izslēgt to ar pogu . un izņemt barošanas avotu (vienreizējās, uzlādējamās baterijas).

3.4 Automātiska izslēgšana /Auto OFF

Zibspuldze ir konfigurēta tā, ka 10 minūtes pēc –

• ieslēgšanas,

• zibšņa iedarbināšanas,

• kameras aizvara pogas vieglas piespiešanas,

• kameras zibspuldzes mērīšanas sistēmas izslēgšanas...

…tā pārslēdzas gaidīšanas režīmā (Auto OFF), lai gan taupītu enerģiju, gan izvairītos no nejaušas barošanas avota iztukšošanas.

Zibspuldze gatava indikators izslēdzas.

STĀVOKLIS LED . mirgo sarkanā krāsā gaidīšanas režīmā.

Pēc automātiskās izslēgšanās tiek saglabāti pēdējie izmantotie iestatījumi, kas tiek atjaunoti, kad zibspuldzi atkal ieslēdz.

Zibspuldzi var atkal ieslēgt viegli piespiežot kameras aizvara pogu

( pamodināšanas funkcija).

Zibspuldze izslēdzas pilnībā apmēram 1 stundu pēc pēdējās izmantošanas (AUTO-OFF).

Automātiskā izslēgšanās nav aktīva sekotājas zibspuldzes un video gaismas režīmā.

Zibspuldze vienmēr ir jāizslēdz lietojot galveno pogu

Ǽ

, ja tā netiks izmantota ilgāku laiku.

LV

83

4 Zibspuldzes LED displeji

4.1 Zibspuldzes gatavības displejs

Kad zibspuldzes kondensators ir uzlādēts, STĀVOKĻA LED .

poga iedegas zaļā krāsā, tas norāda uz to, ka zibspuldze ir gatava lietošanai.

Tas nozīmē, ka zibspuldzi var izmantot nākamajam uzņēmumam.

Zibspuldzes gatavības signāls tiek nodots kamerai, kuras skatu meklētājā parādās attiecīgais paziņojums.

Ja attēls tiek uzņemts pirms tam, kad kameras skatu meklētājā parādījies zibspuldzes gatavības indikators, zibspuldze neiedarbosies un attēls var tikt nepareizi apgaismots, ja kamera jau ir aktivizējusi zibspuldzes sinhronizācijas kontroli.

LV

4.2 Pareizās ekspozīcijas displejs

Ja attēls ir pareizi apgaismots TTL režīmos, pareizā ekspozīcija tiek parādīta ar to, ka STĀVOKLIS LED . poga iedegas sarkanā krāsā uz 3 sekundēm (skatīt 5.1 punktu)!

Ja pēc attēla uzņemšanas TTL darbības režīmā, neseko pareizas ekspozīcijas paziņojums, attēls ticis nepietiekami eksponēts.

Šajā gadījumā jums:

- jāizvēlas nākamais mazākais f skaitlis (piem.:f 8 nevis 11)

- jāsamazina attālums līdz objektam vai atstarojošai virsmai (piem.

netiešā zibsnīšana) vai

- iestatīt augstāku ISO vērtību kamerai.

5 Zibspuldzes režīmi

Atkarībā no kameras vai zibspuldzes veida ir pieejami dažādi TTL zibspuldzes režīmi, arī attālinātās sekotājas režīms ir pieejams.

Priekš video var ieslēgt video gaismu.

Zibspuldzes režīmu var konfigurēt ar attiecīgo TTL, attālinātās zibspuldzes (SLAVE) vai LED pogu.

5.1 TTL zibspuldzes režīmi

TTL režīmos izcila zibšņa ekspozīcija ir ļoti vienkārša.

TTL režīmā zibšņa mērīšanu nodrošina sensors kamerā. Tas mērī atstaroto gaismu caur lēcu (TTL).

Tas ļauj kamerai automātiski noteikt attēla pareizai ekspozīcijai vajadzīgo zibspuldzes jaudu.

TTL zibspuldzes režīmu priekšrocība ir tas, ka visi faktori, kas var ietekmēt ekspozīciju (filtri, apertūras izmaiņas un tālummaiņas objektīvu fokālais attālums, pagarinājumi tuvplāniem u.c.), tiek ņemti vērā automātiski, regulējot zibsni.

Ja attēls ir izgaismots pareizi, STĀVOKLIS LED . iedegas sarkanā krāsā uz 3 sekundēm (skatīt 4.2 punktu)..

Lai definētu zibspuldzes diapazonu, skatieties tabulu (124.lpp).

84

Konfigurēšanas kārtība

• Ieslēdziet zibspuldzi ar

Ǽ pogu.

• Nospiediet TTL pogu . uz zibspuldzes, lai uzstādītu TTL darbības režīmu.

• Iestatiet kamerā atbilstošo darbības režīmu, piem.: P, S, A.

• Viegli piespiediet kameras aizvara pogu, lai pārsūtītu datus starp zibspuldzi un kameru.

5.1.1 E-TTL un E-TTL-II zibspuldzes režīms (Canon)

E-TTL un E-TTL –II zibspuldzes režīmi ir ciparu zibspuldzes režīmi.

5.1.2 i-TTL zibspuldzes režīms (Nikon) i-TTL zibspuldzes režīmu atbalsta ar CLS savietojamas Nikon kameras.

i–TTL–BL zibspuldzes režīms tiek atbalstīts tikai ar CLS savietojamām kamerām, ja tiek izmantoti objektīvi, kas pārraida attāluma datus uz kameru (piemēram: “D-AF Nikon objektīvs).

Fotografējot, šī informācija tiek ņemta vērā, papildus pielāgojot zibspuldzes darbību.

Dažas kameras neatbalsta BL funkciju kombinācijā ar SPOT ekspozīcijas mērīšanu. Šajos gadījumos tiek uzstādīts normālais i-TTL zibspuldzes režīms.

5.1.3 TTL zibspuldzes režīms ar mīrošo priekšzibsni

(Olympus)

TTL zibspuldzes režīms ar mērošo priekšzibsni ir analogo kameru

TTL zibspuldzes režīma papildinājums.

Atkarībā no kameras modeļa priekšzibsnis notiek pirms galvenā zibšņa ar tik īsu intervālu, ka to praktiski nevar atšķirt no galvenā zibšņa! Priekšzibsnis neietekmē attēla apgaismojumu.

5.1.4 P-TTL zibspuldzes režīms (Pentax)

P-TTL zibspuldzes režīms ir ciparu TTL zibspuldzes režīms, kas ir analogo kameru TTL zibspuldzes režīma papildinājums.

5.1.5 A-TTL zibspuldzes režīms (Samsung)

A-TTL zibspuldzes režīmu atbalsta savietojamas Samsung kameras.

5.1.6 Priekšzibšņa TTL un ADI mērīšana (Sony)

Priekšzibšņa TTL un ADI mērīšana ir ciparu TTL zibspuldzes režīmi, kas ir analogo kameru TTL zibspuldzes režīma uzlabotas versijas.

ADI mērīšanas gadījumā papildu attāluma dati no lēcas tiek iekļauti zibspuldzes ekspozīcijas datos.

Priekšzibšņa TTL un ADI mērīšanas režīmu izvēle un/vai iestatīšana notiek kamerā (skatīt kameras lietošanas instrukciju).

LV

85

5.1.7 TTL zibspuldzes režīms ar priekšzibsņa mērīšanu (FUJI-

FILM)

TTL zibspuldzes režīms ar priekšzibsņa mērīšanu ir nākamais attīstības līmenis analogo kameru standarta TTL zibspuldzes kameru režīmam.

LV

5.2 Automātiskais piepildīšanas zibšņa režīms

Vairumam kameru tipu automātiska piepildīšanas zibšņa režīms tiek aktivizēts programmētajā automātiskajā režīmā P un mainīgajā vai objekta programmā dienasgaismas apstākļos (skatīt kameras lietošanas instrukciju).

Ar piepildīšanas zibsni ir iespējams novērst traucējošas ēnas, bet no aizmugures apgaismotos attēlos var sasniegt līdzsvarotu ekspozīciju starp objektu un fonu. Datora kontrolēta mērīšanas sistēma kamerā nodrošina pienācīgu slēdža ātruma, darba apertūras un zibšņa jaudas apvienojumu.

Nodrošiniet, ka fona apgaismojuma avots nespīd tieši lēcā.

Tas traucēs kameras mērīšanu.

Šajā gadījumā zibspuldzei nav automātiskā piepildīšanas zibšņa regulēšanas vai displeja iespējas.

5.3 Manuāla zibspuldzes ekspozīcijas korekcija TTL zibspuldzes režīmā

Šī funkcija jākonfigurē kamerā, skatiet kameras lietošanas instrukciju.

Automātiskā zibspuldze vairumā kameru ir iestatīta ar 25% atstarošanu (vidējā zibspuldzes objekta atstarošana).

Tumšs fons, kas absorbē daudz gaismas, vai gaišs fons, kas ir ļoti atstarojošs (piemēram, attēli ar fona apgaismojumu), var izraisīt objekta pārmērīgu vai nepietiekamu eksponēšanu.

Lai šo efektu kompensētu, zibspuldzes jaudu var manuāli regulēt, iestatot attēla korekcijas vērtību.

Korekcijas vērtība ir balstīta uz kontrastu starp objektu un fonu.

Padoms

Tumšs objekts gaiša fona priekšā

= pozitīva korekcijas vērtība.

Gaišs objekts tumša fona priekšā

= negatīva korekcijas vērtība.

Ekspozīcijas korekcija, izmantojot lēcas apertūras maiņu, nav iespējama, jo kameras automātiskā ekspozīcija uzskata izmainīto apertūru par normālo darba apertūru.

Manuāla zibspuldzes ekspozīcijas korekcija TTL zibspuldzes režīmos iespējama tikai tad, ja kamera atbalsta šo funkciju

(skatīt kameras lietošanas instrukciju).

86

Neaizmirstiet izdzēst TTL ekspozīcijas korekciju kamerā pēc attēla uzņemšanas.

Ļoti atstarojoši objekti attēlā var traucēt kameras automātisko ekspozīciju. Tas izraisa nepietiekamu ekspozīciju. Aizvāciet atstarojošus objektus vai iestatiet pozitīvu korekcijas vērtību.

5.4 Attālinātas sekotājas zibspuldzes režīms

Attiecas uz visām versijām

Sekotājai zibspuldzei jāspēj saņemt gaismu no saimnieka vai kontroles zibspuldzes caur iebūvēto sensoru attālinātai izmantošanai.

Uzstādīt grupu un tālvadības kanālu uz kameras, saimnieka vai kontroles zibspuldzes.

5.4.1 26AF-1 digital Canon

Zibspuldze atbalsta Canon bezvadu E-TTL Remote System tālvadības sistēmu sekotājas zibspuldzes režīmā (uzstādīt kamerai, ja iespējams).

Tas nozīmē, ka no saimnieka (atkarībā no kameras modeļa) zibspuldzes (piemēram, Mecablitz 64 AF-1C digital) uz kameras vai kameras saimniekierīces var attālināti vadīt vienu vai vairākas sekotājas zibspuldzes.

Sekotāja zibspuldze 26AF-1 vienmēr ir iestatīta sekotājai grupai A un visiem tālvadības kanāliem 1, 2, 3 un 4.

5.4.2 26AF-1 digital Nikon

Sekotājierīces režīmā zibspuldze atbalsta Nikon bezvadu tālvadības sistēmu un ir savietojama arī ar Nikon Advanced

Wireless Lighting sistēmu (uzstādīt kamerai, ja iespējams).

Tas nozīmē, ka no saimnieka (atkarībā no kameras modeļa) zibspuldzes (piemēram, Mecablitz 64 AF-1N digital) uz kameras vai kameras saimniekierīces var attālināti vadīt vienu vai vairākas sekotājas zibspuldzes.

Sekotāja zibspuldze 44AF-2 vienmēr ir iestatīta sekotājai grupai A un visiem tālvadības kanāliem 1, 2, 3 un 4.

5.4.3 26AF-1 digital Olympus

Kā sekotāju zibspuldze (uzstādīt kamerai, ja iespējams) ir savietojama ar bezvadu Olympus RC zibspuldzes sistēmu (RC=tālvadība vai tālvadības režīms).

Tas nozīmē, ka no saimnieka vai kontroles zibspuldzes (atkarīgs no kameras veida) uz kameras (piem.: metzablitz 64AF-1 digitālais

Olympus) vai kameras saimniekierīces var vadīt vienu vai vairākas sekotāja zibspuldzes.

Sekotāja zibspuldze 26AF-1 digital vienmēr ir iestatīta sekotāja grupai A un visiem tālvadības kanāliem 1, 2, 3 un 4.

LV

5.4.4 26AF-1 digital Pentax

Zibspuldze atbalsta Pentax bezvadu P-TTL Remote System tālvadības sistēmu sekotājas zibspuldzes režīmā.

87

Tas nozīmē, ka no saimnieka vai kontroles zibspuldzes uz kameras (piemēram, Mecablitz 64AF-1P digital) vai kameras saimniekierīces var vadīt vienu vai vairākas sekotājas zibspuldzes.

Sekotāja zibspuldze 26AF-1 vienmēr ir iestatīta visiem tālvadības kanāliem 1, 2, 3 un 4.

5.4.5 26AF-1 digital Samsung

Zibspuldze atbalsta Samsung bezvadu tālvadības sistēmu sekotājas zibspuldzes režīmā, kas ir iestatīta sekotāja grupai A un visiem tālvadības kanāliem 1, 2, 3 un 4..

Šajā gadījumā bezvadu tālvedības pults uz vienu vai vairākām sekotājas zibspuldzēm ar saimnieka zibspuldzi(atkarīgs no kameras veida) uz kameru vai kameras saimniekierīci ir iespējama.

LV

5.4.6 26AF-1 digital Sony

Zibspuldze atbalsta bezvadu Sony tālvadības sistēmu “CTRL” un

“CTRL + ” režīmos. (kas par kameru, ja iespējams).

Tas nozīmē, ka no saimnieka vai kontroles zib64AF-1 digitale

Sony) vai kameras saimniekierīces (atkarībā no kameras modeļa) var vadīt vienu vai vairākas sekotājas zibspuldzes.’

Sekotāja zibspuldze 26AF-1 vienmēr ir iestatīta sekotāja grupai

RMT un visiem tālvadības kanāliem 1, 2, 3 un 4

5.4.7 26AF-1 digital FUJIFILM

Laikā, kad tika izdrukāta lietošanas instrukcija, FUJIFILM kameras neatbalstīja tālvadības sekotāja funkciju.

Digitālais 26AF-1 automātiski pārslēdzas uz TTL režīmu pēc apmēram 1 – 2 sekundēm pēc tam, kad tiek nospiesta “SL”poga.

Kad tālvadības sekotāja režīms tiks atbalstīts FUJIFILM kamerām,

26AF-1 varēs lietot kā sekotājas zibspuldzi, pēc tam, kad tiks atjaunināta programma. Pēc tam bezvadu tālvadības pults uz vienu vai vairākām sekotājas zibspuldzēm ar saimnieka zibspuldzi(atkarīgs no kameras veida) uz kameru vai kameras saimniekierīci ir iespējama.

Sekotāja zibspuldze 26AF-1 vienmēr ir iestatīta sekotāja grupai A un visiem tālvadības kanāliem 1, 2, 3 un 4.

Atkarībā no kameras modeļa, arī kameras iebūvētā zibspuldze var darboties kā saimnieka vai kontroles zibspuldze. Lūdzu sekojiet attiecīgām kameras ekspluatācijas instrukcijām, turpmākiem padomiem, kā uzstādīt saimnieka vai kontroles zibspuldzi.

88

Konfigurēšanas kārtība attālinātās sekotājas zibspuldzes režīmam

• Ieslēdziet zibspuldzi, nospiežot pogu

Ǽ

.

• Nospiediet “SLAVE” pogu uz zibspuldzes, lai konfigurētu attālinātās sekotājas SL zibspuldzes režīmu. Iestatījums darbojas nekavējoties un tiek automātiski saglabāts.

Attālinātās zibspuldzes režīma pārbaude

• Novietojiet sekotāju zibspuldzi saskaņā ar attēlu uzņemšanas vajadzībām. Sekotājai zibspuldzei ieteicams izmantot zibspuldzes statīvu S60 (papildpiederums).

• Pagaidiet līdz visas iestatītās zibspuldzes ir gatavas. Kad sasniegta sekotāju zibspuldžu gatavība, STĀVOKĻA LED .

iedegās zaļā krāsā.

• Lai veiktu testa zibsni, nospiediet manuālo iedarbināšanas pogu uz saimnieka vai kontroles zibspuldzes. Sekotājas zibspuldze reaģēs ar testa zibsni, ja kamera atbalsta.

Ja sekotāja ierīce nereaģē, noregulējiet sekotājas zibspuldzes pozīciju tā, lai tās sensors . var saņemt gaismu no saimnieka vai kontroles zibspuldzes.

5.4 Video gaisma

Izmantojiet video gaismu, lai izgaismotu kadru ar kustīgiem attēliem, kas uzņemts no neliela attāluma.

• Nospiediet pogu . uz īsu brīdi

Zibspuldze vienmēr ieslēdzas ar to iestatījumu režīmu, kas tika izmantots kā pēdējais.

• Lai ieslēgtu video gaismu, nospiediet LED pogu . uz zibspuldzes. Katru reizi, kad jūs nospiežat LED pogu 4 gaismas atdeve pārslēdzas no „pilna”1/1 uz „pusi”1/2.

Ja LED poga ir iedegta patstāvīgi, jūs esat uzstādījuši pilnu gaismas atdevi, ja tā lēni mirgo, tad gaismas atdeve ir uzstādīta uz pusi.

Ja baterijas ir gandrīz tukšas, video gaisma izslēdzas un LED poga mirgo ātri

LV

89

LV

6 Zibspuldzes tehnikas

6.1 Atstarošanas zibsnis

Atstarošanas zibsnis apgaismo objektu maigāk un samazina blīvas ēnas. Tas arī samazina gaismas kritumu no priekšpuses uz aizmuguri, kas rodas fizisku iemeslu dēļ.

Lai iegūtu atstarojošu zibsni, zibspuldzi var paliekt vertikāli.

Lai attēls neiekrāsotos, atstarojošai virsmai jābūt krāsu neitrālai vai baltai.

Zibspuldzi var noliekt ar „eņģi” uzstādījuma pēdā.

Ir 4 fiksēšanas pozīcijas:

- 0° / “/ „guļ” uz kameras

Pirmā tuvplāna pozīcija, arī transportam

- 20°

Otra tuvplāna pozīcija

- 40°

Normāla pozīcija (zibspuldze zibsnī optiskās ass virzienā)

- 90° / galvenais korpuss ir vertikāli

Pozīcija atstarojošai zibsnīšanai (diagonāli uz augšu)

Ņemiet vērā:

• Divas tuvplāna diapazona pozīcijas var izraisīt izgaismotas platības dažādos attālumos. 0o pozīcijā piem.ir jāuzņem testa fotogrāfija, lai pārbaudītu, vai ir kādas ēnas, ko izraisīja objektīvs.

• Atstarojošie zibšņi ar 90o pozīciju apgaismo objektu maigāk un samazina blīvas ēnas. Tas samazina arī gaismas kritumu no priekšpuses uz aizmuguri, kas rodas fizisku iemeslu dēļ.

• Kad liecat zibspuldzes galveno korpusu, pārliecinieties, ka tas nofiksējas 90o pozīcijā, lai neļautu no reflektora tiešai gaismai krist uz objektu.

• Lai attēls neiekrāsotos, atstarojošai virsmai jābūt krāsu neitrālai vai baltai.

90

6.2 Platleņķa izkliedētāja / telefoto objektīva vāka lietošana

Platleņķa izkliedētājs un telefoto objektīva vāks maina zibspuldzes stara leņķi. Platleņķa izkliedētājs to palielina tā, ka uzņēmumi ar fokālo attālumu līdz pat 24 mm 1) ir vienādi izgaismoti.

Tas pieprasa samazināt jaudas skaitli, tātad arī diapazonu.

Savukārt telefoto objektīva vāks komplektē gaismas konusu fokālajam attālumam 85 mm 1) un vairāk, palielinās jaudas skaitlis, tādējādi palielinās diapazons.

1) Fokālā attāluma informācija ir balstīta uz 35 mm formātu

Platleņķa izkliedētājs

Kad platleņķa izkliedētājs netiek lietots, tas ir iebīdīts zibspuldzes korpusā zem reflektora vāka.

• Pavelciet izkliedētāju vertikāli no zibspuldzes korpusa un ļaujiet, lai tas salokās zibspuldzes reflektora vākā.

Izkliedētājs tiek turēts šādā pozīcijā ar atsperes spiedienu.

• Lai to noņemtu, izdariet visu apgrieztā secībā.

Telefoto objektīva vāks

• Uzlieciet uz zibspuldzes reflektora vāka tā, ka objektīva vāks nofiksējas vietā.

• Pavelciet, lai to noņemtu.

6.3 Zibspuldzes ekspozīcijas atmiņa FE

Vairākām Nikon un Canon kamerām ir zibspuldzes ekspozīcijas atmiņa (FE atmiņa).

Šī funkcija ir atbalstīta Nikon i-TTL un i-TTL-BL vai Canon E-TTL zibspuldzes režīmos.

To var izmantot, lai noteiktu un saglabātu ekspozīcijas līmeni nākamajam attēlam pirms attēla uzņemšanas.

Tas var būt noderīgi, ja, piemēram, zibspuldzes ekspozīcija jāpielāgo specifiskām detaļām, kas var nebūt vienādas ar galveno objektu.

Šo funkciju aktivizē kamerā, dažos gadījumos kā atsevišķu funkciju Priekšmeta detaļa, kam pielāgo zibspuldzes ekspozīciju, tiek apskatīta un ielikta fokusā ar AF sensora/mērīšanas logu kamerā.

Piespiežot AE-L/AF-L pogu (Nikon) vai FE pogu (Canon – apraksts var būt atšķirīgs dažādām kamerām, skatīt kameras lietošanas instrukciju), tiek veikts testa zibsnis.

Saglabātā mērījuma vērtība, piemēram, “EL” vai “FEL” tiek parādīta kameras skatu meklētājā.

LV

Kamera izmanto testa zibšņa atstaroto gaismu, lai noteiktu zibšņa jaudu nākamajai ekspozīcijai.

Pašu galveno objektu pēc tam var ietvert fokusā ar kameras AF sensora/mērīšanas logu. Kad nospiests aizvara slēdzis, attēls tiks eksponēts ar iepriekš noteikto zibspuldzes gaismas jaudu!

91

Canon kamerās zibspuldzes ekspozīcijas atmiņa FE nav atbalstīta zaļās pilnībā automātiskās programmas, Vari programmas un objekta programmas darbības laikā!

Sīkāku informāciju par regulēšanu un darbībām skatīt kameras lietošanas instrukcijās.

LV

7 Automātiska zibspuldzes sinhr. ātruma kontrole.

Atkarībā no fotokameras modeļa un darbības režīma aizvara slēdža ātrums tiek pārslēgts uz zibspuldzes sinhr. ātrumu, kad ir sasniegta zibspuldzes gatavība (skat. fotokameras lietošanas instrukciju).

Nav iespējams iestatīt lielāku aizvara ātrumu nekā zibspuldzes sinhr. ātrums, vai arī tas automātiski tiek pārslēgts uz zibspuldzes sinhr. ātrumu. Dažādām fotokamerām ir sinhr. ātruma diapazons, piemēram, no 1/60 sek. līdz 1/250 sek. (skat. fotokameras lietošanas instrukciju).

Fotokameras iestatītais sinhr. ātrums ir atkarīgs no fotokameras režīma, vides apgaismojuma un izmantotā objektīva fokusa attāluma.

Lēnāku aizvara ātrumu nekā zibspuldzes sinhr. ātrums var iestatīt atbilstoši fotokameras režīmam un atlasītajai zibspuldzes sinhronizācijai.

Kamerās, kam aizvars ir starp lēcām, zibspuldzes sinhronizācijas ātrums netiek kontrolēts automātiski. Tā rezultātā zibspuldzi var izmantot visiem slēdža ātrumiem.

8 Automātiskā AF papildus gaisma

Sistēmu kamerām AF papildus gaisma ir pieejama tikai tad, ja kamera to atbalsta.

Automātisko AF papildus gaismu zibspuldzē kamera aktivizē, kad vides apgaismojuma apstākļi kļūst nepiemēroti automātiskai fokusēšanai.

Balta video LED ir aktivizēta un objekts, uz ko kamera var fokusēties, ir izgaismots. Stara diapazons ir apmēram 6m līdz 9m

(ar standarta 1.7/50 mm lēcu)

Paralakses kļūda starp lēcu un AF papildus gaismu 9 ierobežo tuvplāna diapazonu, ar AF papildus gaismu līdz aptuveni 0.7m

līdz 1m .

Lai aktivizētu automātisko AF papildus gaismu , kamerai jābūt iestatītai „SINGLE – AF(S)” vai „ONE SHOT” autofokusa režīmā un zibspuldzei jārāda gatavības indikators. Daži kameru modeļi atbalsta tikai kamerā iebūvēto AF papildus gaismu.

Šajā gadījumā, automātiskā AF papildus gaisma i zibspuldzē nav aktivizēta (tāpat kā kompaktkameru gadījumā; skatieties lietošanas instrukciju)!

Zema ātruma tālummaiņas lēcas var ievērojami ierobežot AF papildus gaismas diapazonu.

Dažas kameras atbalsta AF papildus gaismu zibspuldzē tikai ar kameras centrālo AF sensoru.

92

9 Iedarbināšanas kontrole

(automātiskā zibspuldze)

Dažām kamerām zibspuldze netiks iedarbināta, ja valdošā gaisma ir pietiekama ekspozīcijai. Kad nospiež kameras aizvara slēdzi, zibspuldze netiek iedarbināta.

Dažādās kamerās iedarbināšanas kontrole darbojas tikai pilnās programmas režīmā vai jābūt aktivizētai „P” programmai (skatīt kameras lietošanas instrukciju).

10 Aprūpe un apkope

Notīriet putekļus un netīrumus ar mīkstu, sausu drānu vai ar drānu, kas apstrādāta ar silīciju. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, jo tie var bojāt plastmasas daļas.

10.1 Aparātprogrammatūras atjauninājumi

Zibspuldzes aparātprogrammatūru var atjaunināt caur USB portu un tehniskajās robežās tā pielāgota nākotnes kameru funkcionalitātei.

Programmatūras versijas pārbaude

• Izslēdziet zibspuldzi, spiežot pogu

Ǽ līdz izslēdzas visi LED displeji.

• Ieslēdziet zibspuldzi, kamēr turat nospiestu TTL pogu , tad to atlaidiet.

TTL poga uz zibspuldzes mirgo, tai seko attālinātās zibspuldzes poga .

Mirgojumu skaits parāda programmatūras versiju. Piemēram: ja

TTL poga mirgo vienreiz un attālinātās zibspuldzes poga mirgo 3 reizes, ir instalēta 1.3 programmatūras verisija.

Papildus informācija ir pieejama Metz tīmekļa vietnē www.metz-mecatech.de.

10.2 Kondensatora uzturēšana

Zibspuldzes kondensatorā notiek fizikālas izmaiņas, ja ierīce netiek lietota ilgāku laiku.

Tādēļ ir nepieciešams ieslēgt ierīci reizi trīs mēnešos uz apm.

10 minūtēm. Barošanas avotam jānodrošina pietiekoši daudz enerģijas, lai zibspuldzes gatavības indikators sāktu spīdēt ne vēlāk kā 1 minūti pēc ieslēgšanas.

93

LV

11 Problēmu novēršana

Ja zibspuldze nedarbojas pienācīgi, izslēdziet to uz apmēram

10 sekundēm ar pogu

Ǽ

.

Pārbaudiet kameras iestatījumus un to, vai zibspuldzes statīvs ir pareizi ievietots piederumu pieslēgvietā.

Nomainiet baterijas ar jaunām vai tikko uzlādētām baterijām.

Pēc atkārtotas ieslēgšanas zibspuldzei vajadzētu darboties normāli. Ja tā nenotiek, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

Šeit ir saraksts ar dažām no problēmām, kas var rasties zibspuldzes izmantošanā. Katram punktam ir uzskaitīti iespējamie iemesli un labošanas iespējas.

LV

Zibspuldzes AF mērīšanas stars netiek aktivizēts.

• Zibspuldze nav gatava zibsnim.

• Kamera nav „Single–AF (S)“ vai „ONE SHOT“ režīmā.

• Kamera atbalsta tikai savu iekšējo AF mērīšanas staru.

• Dažas kameras atbalsta AF mērīšanas staru zibspuldzē tikai ar kameras centrālo AF sensoru. Ja izvēlēts periferiāls AF sensors, tad AF mērīšanas stars zibspuldzē netiks aktivizēts.

Aktivizējiet centrālo AF sensoru.

Nenotiek automātiska pārslēgšanās uz zibspuldzes sinhronizācijas ātrumu.

• Kamerai ir aizvars starp lēcām (kā vairumam kompakto kameru).

Tādēļ pārslēgšanās uz sinhronizācijas ātrumu nav vajadzīga.

• Kamera darbojas ar slēdža ātrumiem, kas ir lēnāki par zibspuldzes sinhronizācijas ātrumu. Atkarībā no kameras režīma nav slēdža uz zibspuldzes sinhronizācijas ātrumu (skatīt kameras lietošanas instrukciju).

Attēliem ir ēnas attēla apakšdaļā.

• Paralakses kļūdas dēļ starp lēcu un zibspuldzi tuvplāna attēli var netikt pilnībā apgaismoti atkarībā no fokālā attāluma attēla apakšdaļā. Pagrieziet platleņķa izkliedētāju reflektora priekšā.

Attēli ir pārāk tumši.

• Objekts ir par tālu no zibspuldzes.

Piezīme: atstarojošā zibšņa izmantošana samazina zibspuldzes darbības lauku.

• Objekts satur ļoti gaišas vai īpaši atstarojošas zonas. Tā rezultātā kameras vai zibspuldzes mērīšanas sistēma kļūdās. Iestatiet pozitīvu zibspuldzes ekspozīcijas korekciju, piem., +1 EV.

Attēli ir pārāk gaiši.

• Uzņemot tuvplānus, pārliecinieties, ka saglabāti specifiskie minimālie apgaismojuma attālumi, lai izvairītos no pārmērīgas ekspozīcijas. Minimālajai distancei no objekta būtu jābūt vismaz

10% no maksimālā attāluma.

94

12 Tehniskie dati

Maksimālie orientējošie skaitļi ISO 100/

14 ar 24 mm platleņķa lēcu

20 ar 35 mm standarta reflektoru

26 ar 85 mm telefoto izkliedētāju

Reflektora apgaismojums

(neliela attēla formāts 24 x 36): 35 mm

24 mm ar iebūvēto platleņķa izkliedētāju

85 mm ar telefoto izkliedētāju

Zibspuldzes režīmi:

Canon

Nikon

E-TTL, E-TTL II, attālinātas sekošanas režīms i-TTL, i-TTL-BL, attālinātas sekošanas režīms

FUJIFILM: TTL

Olympus TTL, attālinātas sekošanas režīms

Pentax P-TTL, attālinātas sekošanas režīms.

Samsung A-TTL, attālinātas sekošanas režīms,

Sony Priekšzibšņa TTL, ADI mērīšana, attālinātas sekošanas režīms.

Video gaisma.

Augstas jaudas LED

(tiek lietots arī AF papildus gaismai), parasti 30 lux attālumā 1m,

2 spilgtuma līmeņi

Darbības laiks:

2-5stundas

Barošanas avots:

2 mikro AAA (sārma-mangāna baterijas, NiMH lādējamās baterijas, litija baterijas)

Krāsas temperatūra: apm. 5600 K

Sinhronizācija: zema sprieguma aizdedze

Zibšņu skaits: apm. 100 ar augstas kvalitātes sārma-magnēzija baterijām apm. 110 ar NiMH akumulatoriem apm. 160 ar litija baterijām

Zibšņa intervāls, katrs ar pilnu jaudu: apm. 0,3 s - 8 s

LV

95

Reflektora “galvas”vertikālais grozāmais diapazons un fiksēšanas pozīcijas (skat. salocīto lapu):

0° Pirmā tuvplāna pozīcija /„guļ” uz kameras, arī priekš transporta

20°

40°

Otra tuvplāna pozīcija

90°

Normāla pozīcija (zibspuldze zibsnī optiskās ass virzienā))

Atstarojošā zibsnīšana (iekārta zibsnī diagonāli uz augšu)

Izmēri platums x augstums x garums normālā stāvoklī: apmēram 63 mm x 85 mm (110 mm) x 85 mm

LV

Svars: apm. 115 g bez barošanas avota.

Piederumi:

Zibspuldze ar iebūvētu platleņķa izkliedētāju un telefoto lēcas vāciņu, lietošanas instrukcija un pārnēsājamā somiņa.

13 Papildu piederumi

• Zibspuldzes montāžas pēda S60

(Pasūtījuma nr. 000000607)

• TTL savienošanas kabelis Canon TCC-10

(Preces Nr. 000305118 )

• TTL savienošanas kabelis Nikon TCC-20

(Preces Nr. 000305126 )

Mēs neuzņemamies atbildību par citu ražotāju piederumu izmantošanas radītiem zibspuldzes darbības traucējumiem vai bojājumiem.

Kļūdas izņēmuma. Var mainīties!

96

Bateriju utilizācija

Neizmetiet izlietotās baterijas mājsaimniecības atkritumos.

Lūdzam nogādāt izlietotās baterijas savākšanas punktos, ja tādi ir jūsu valstī!

Izmetiet tikai pilnībā izlādējušās baterijas.

Parasti baterijas ir pilnībā izlādējušas, ja:

– tās pēc ilgākas izmantošanas vairs pienācīgi nedarbojas.

Lai nodrošinātos pret īssavienojumu, aizlīmējiet baterijas polus ar līmlenti.

97

LV

1 Safety instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

2 Dedicated flash functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

3 Preparing the flash unit for use . . . . . . . . . . . . . . 106

3.1 Mounting the flash unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

3.2 Power supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

3.3 Switching the flash unit on and off . . . . . . . . . . 108

3.4 Standby / Auto OFF for the flash unit . . . . . . . . 108

4 LED displays on the flash unit . . . . . . . . . . . . . . . 108

4.1 Flash readiness indication . . . . . . . . . . . . . . . . 108

4.2 Correct exposure indication. . . . . . . . . . . . . . . . 109

5 Flash modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

5.1 TTL operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

5.1.1 E TTL- and E TTL II - flash mode (Canon). . . . . 110

5.1.2 i-TTL / i-TTL-BL flash mode (Nikon). . . . . . . . . 110

5.1.3 TTL flash mode with measurement pre-flash

(Olympus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

5.1.4 P-TTL flash mode (Pentax) . . . . . . . . . . . . . . . 110 k

5.1.5 A-TTL flash mode (Samsung) . . . . . . . . . . . . . 110

5.1.6 Preflash TTL and ADI metering (Sony) . . . . . . 110

5.1.7 TTL flash mode with measurement pre-flash

(FUJIFILM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

5.2 Automatic Fill-in flash mode . . . . . . . . . . . . . . . 111

5.3 Manual flash exposure correction in TTL flash mode 111

5.4 Remote slave flash mode . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

98

5.4.1 26AF-1 digital Canon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

5.4.2 26AF-1 digital Nikon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

5.4.3 26AF-1 digital Olympus . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

5.4.4 26AF-1 digital Pentax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

5.4.5 26AF-1 digital Samsung . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

5.4.6 26AF-1 digital Sony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

5.4.7 26AF-1 digital FUJIFILM. . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

5.5 Video light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

6 Flash techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

6.1 Bounce flash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

6.2 Using the integrated wide-angle diffuser / telephoto lens cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

6.3 Flash exposure memory FE . . . . . . . . . . . . . . . . 116

7 Automatic flash sync speed control. . . . . . . . . . . 117

8 Automatic AF auxiliary light . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

9 Triggering control (auto-flash) . . . . . . . . . . . . . . . 118

10 Care and maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

10.1 Firmware updates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

10.2 Conditioning the flash capacitor. . . . . . . . . . . 119

11 Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

12 Technical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

13 Optional accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Introduction

Thank you for choosing a Metz mecatech product.

We are delighted to welcome you as a customer.

You will of course be impatient to start using the flash unit.

However, it is worthwhile reading the operating instructions and learning how to use the unit correctly.

The 26AF-1 digital flash unit comes in different versions and is accordingly suitable for:

• Digital Canon cameras with E-TTL and E-TTL-II - flash metering.

• Digital Nikon cameras with i-TTL flash metering.

• Olympus/Panasonic - Digital cameras with TTL flash control and flash socket system, as well as the compatible digital cameras from Leica.

• Digital Pentax cameras with P TTL flash metering .

• Digital Samsung system cameras with A-TTL flash control.

• Digital Sony reflex cameras with TTL preflash and ADI metering.

• Digital FUJIFILM system cameras with TTL flash control.

This flash unit is not suited for other brands of cameras.

Take a look at the diagrams at the end of the manual.

Attention - Extremely important safety information!

Proper Use

This flash unit is intended solely for taking pictures of motifs in the photographic field. It may be operated only with the accessories described in this instruction manual or the accessories approved by Metz.

The flash unit may not be used for any purpose other than that described above.

k

99

Push lock mechanism and simultaneously lock or unlock

ON / OFF button

ON - press for short period

OFF - press for long period

Battery compartment cover

LED video light button

Press once: 1/1 performance

LED stays on

Press twice: 1/2 performance

LED flashes slowly

Video light off due to switch to another operating mode.

LED SLAVE button

LED TTL button k

STATUS LED

Flash ready green

Exposure OK red

USB socket (micro)

AF guide light im TTL operation

Video light if:

Switch video light on by pressing the button or data bus of the camera* for video (dependent on camera model)

100

Slave sensor

Clip on telelens cover disc

Extend wide-angle lens

*dependant on camera model

1 Safety instructions

The flash unit may in no event be activated in the vicinity of inflammable gases or liquids (petroleum, solvents etc.).

RISK OF EXPLOSIONS!

Do not flash directly into eyes from a close distance! Direct flashing into the eyes of persons or animals can cause damage to the retina and severe disruption of the vision – up to and including permanent blindness!

Never use a flash unit to photograph car, bus, bicycle, motorbike or train drivers while they are driving. Blinding the driver can lead to an accident!

If the housing has been damaged in such a way that internal components are exposed, the flash unit may no longer be used. Remove the batteries!

Do not touch any internal components.

HIGH VOLTAGE!

After repeated flashing, do not touch the diffuser.

Risk of burns!

Do not dismantle the flash unit!

HIGH VOLTAGE!

Repairs should only be performed by authorised service personnel.

• Only use the power sources designated and authorised in the operating manual!

• Do not open the batteries or short them!

• In no event the batteries be exposed to high temperatures like direct sunlight, fire or similar!

• Never throw flat/dead batteries onto a fire!

• Do not use any toxic batteries or rechargeable batteries!

• Remove the used batteries immediately from the device! Chemicals can escape from used batteries

(so-called “leaks”) resulting in damage to the device!

• Batteries may not be recharged!

• Do not expose the flash unit to water drops and splashes!

• Protect your flash unit from heat and high air humidity!

Do not keep it in the glove compartment of your car!

• Rapid changes in temperature may lead to condensation. If this occurs, allow time for the unit to become acclimatized!

k

• When you activate the flash, there should be no opaque material directly in front of or on the reflector cover (flash window). The intense energy emissions can otherwise lead to scorching or spotting of the material and/or the reflector cover.

101

k

• After a series of flashes with full power and short intervals, a pause of at least 3 minutes must be observed after each series of 20 flashes!

• When taking a series of flash shots at full light output and with rapid recycling times due to the high level of thermal energy.

2 Dedicated flash functions

Dedicated flash functions are flash functions that have been specially adapted to a given camera system.

Depending on the type of camera, different flash functions are supported.

26AF-1 digital Canon

• Flash-ready indication in camera viewfinder/ camera display

• Automatic flash sync speed control

• E-TTL flash mode / E-TTL II flash mode

• Automatic fill-in flash control

• Manual flash exposure correction for E-TTL / E-TTL II

(set on the camera if possible)

• Flash exposure storage FE with E-TTL / E-TTL II

• 1st or 2nd curtain synchronisation (REAR)

(must be supported by the camera)

• AF auxiliary light control (set on the camera if possible)

• Programmed auto flash mode

• Wireless remote slave E-TTL/M flash mode (set on the camera if possible)

• Wake-up function for the flash unit

102

26AF-1 digital Nikon

• Flash-ready indication in camera viewfinder/ camera display.

• Correct exposure indicator in camera viewfinder

/camera display.

• Automatic flash sync speed control.

• i TTL flash mode / i TTL BL flash mode

• Manual flash i TTL exposure correction

(set on the camera if possible)

• Flash exposure measurement memory for i TTL and i TTL BL 1)

• /1st or 2nd curtain synchronisation (REAR)

(set on the camera if possible)

• AF auxiliary light control (dependant on camera model)

• Programmed auto flash mode.

• Wireless remote slave TTL/M flash mode (set on the camera if possible)

• Preflash function for reducing the red-eye effect

(set on the camera if possible)

• Triggering control/auto-flash

• Wake-up function for the flash unit.

1) not with Coolpix cameras

26AF-1 digital FUJIFILM

• Flash-ready indication in camera viewfinder/ camera display.

• Automatic flash sync speed control.

• TTL with measuring preflash

• Automatic flash / triggering control

• Manual flash TTL exposure correction

(set on the camera if possible)

• 1st or 2nd curtain synchronisation (REAR)

(set on the camera if possible)

• AF auxiliary light control (dependant on camera model)

• Programmed auto flash mode.

• Preflash function for reducing the red-eye effect (set on the camera if possible)

• Wake-up function for the flash unit.

103 k

26AF-1 digital Olympus

• Flash-ready indication in camera viewfinder/ camera display.

• Automatic flash sync speed control

• TTL flash mode (with measurement pre-flash)

• Micro-FourThirds/FourThirds-System compatible

• Automatic fill-in flash control

• Manual flash exposure correction for TTL

(set on the camera if possible)

• Automatic flash / triggering control

• 1st or 2nd curtain synchronisation (2nd Curtain /

SLOW2) (set on the camera if possible)

• AF auxiliary light control (set on the camera if possible)

• Programmed auto flash mode

• Wireless remote slave TTL/M flash mode (set on the camera if possible)

• Preflash for red-eye reduction k • Wake-up function for the flash unit

26AF-1 digital Pentax

• Flash-ready indication in camera viewfinder/ camera display

• Automatic fill-in flash control

• P-TTL flash mode

• Automatic P-TTL-fill-in flash control

• Manual flash exposure correction

(set on the camera if possible)

• AF auxiliary light control (set on the camera if possible)

• Programmed auto flash mode

• Wireless remote slave P-TTL flash mode (set on the camera if possible)

• Preflash for red-eye reduction

• Automatic flash / triggering control

• Wake-up function for the flash unit

104

26AF-1 digital Samsung

• Flash-ready indication in camera viewfinder/ camera display

• Automatic fill-in flash control

• A-TTL flash mode

• Automatic fill-in flash control

• Manual flash exposure correction for A-TTL

(set on the camera if possible)

• AF auxiliary light control (set on the camera if possible)

• /1st or 2nd curtain synchronisation (REAR)

(set on the camera if possible)

• Programmed auto flash mode

• Preflash for red-eye reduction

• Wireless remote slave A-TTL/M flash mode (set on the camera if possible)

• Wake-up function for the flash unit

26AF-1 digital Sony

• Flash-ready indication in camera viewfinder/ camera display

• Automatic fill-in flash control

• Preflash TTL and ADI metering

• Automatic fill-in flash control

• Manual flash exposure correction

• /1st or 2nd curtain synchronisation (REAR)

(set on the camera if possible)

• AF auxiliary light control (set on the camera if possible)

• Wireless remote slave TTL/M flash mode (set on the camera if possible)

• Programmed auto flash mode

• Wake-up function for the flash unit k

105

k

It is impossible to describe all camera types and their individual dedicated flash functions within the scope of these instructions. Therefore, please refer to the flash mode description in your camera’s operating instructions to find out which functions are supported and which ones have to be set manually on the camera.

Using lenses not equipped with a CPU (i.e., lenses without auto focus mode), results in certain functional limitations!

3 Preparing the flash unit for use

3.1 Mounting the flash unit

Mounting the flash unit on the camera

Turn off the camera and flash before mounting or removing.

• Press and hold button and slide the flash unit, together with the connection base, into the camera’s hot shoe as far as possible.

• Release button – the flash unit is now locked.

In camera housings which have no locking hole, the spring-loaded locking pin retracts into the housing of the flash unit to avoid damage to the surface.

Removing the flash unit from the camera

Turn off the camera and flash before mounting or dismounting.

• Press and hold button and remove the flash unit with the connection base from the camera.

3.2 Power supply

Suitable batteries/rechargeable batteries

The flash unit can be operated with any of the following batteries:

106

• 2 nickel-metal-hydride batteries 1.2V, type IEC HR3 (size AAA).

• 2 alkaline-manganese dry cell batteries 1.5V, type IEC LR3 (size AAA).

• 2 lithium batteries 1.5V, type IEC FR3 (size AAA).

Please only use the power sources given above. If other power sources are used, there is a risk of damaging the flash unit.

If your flash unit is not going to be used for an extended period of time, remove the batteries.

Replacing batteries

The disposable / rechargeable batteries are empty or dead if the recycling time (time from triggering a full-power flash, e.g. for TTL through a test flash, to the moment the flash-ready indicator lights up again) exceeds 60 sec. In VIDEO mode, the video light is switched off and the Video button LED flashes quickly.

• Switch off the flash unit by pressing button until all

LED displays turn off.

• Remove the flash unit from the camera and slide the battery compartment cover outwards.

• Insert batteries according to the picture.

• Depress the inserted batteries with the battery compartment cover and push the battery compartment cover back inside.

When inserting batteries, ensure that the polarity is correct and matches the symbols in the battery compartment. Inserting the batteries in the wrong direction can destroy the flash unit! Always replace all batteries simultaneously, and make sure that batteries are the same brand and have the same capacity. Flat or dead batteries should not be disposed of with ordinary household waste. Help protect the environment, and dispose of flat/dead batteries at the appropriate collection points.

k

107

3.3 Switching the flash unit on and off

• Press button briefly.

The flash unit always switches on afterwards with the mode of operation that was used last..

• To switch it off, press button until all LED displays turn off.

To check the function, press the TTL-button for

(approx. 3sec.). A testflash will be released.

If the flash unit will not be used for an extended period of time, we recommend that you switch off the flash unit with the button and remove the power source

(disposable/rechargeable batteries).

3.4 Standby / Auto OFF for the flash unit

The flash unit is configured so that 10 minutes after -

• being switched on,

• a flash is fired

• the shutter release is actuated k

• the camera’s exposure metering system is switched off. . .

. . . switched to stand-by mode, (Auto-OFF) to save energy and to protect the power source from unintentional discharging.

The flash-ready indicator goes out.

The STATUS LED flashes red in stand-by mode.

The most recently used operating setting is retained after automatic shutdown and is immediately restored when the camera is switched on.

The flash unit can be turned on again by tapping the shutter release (wake-up function).

The flash unit shuts off completely approx. 1 hour after last use (AUTO-OFF).

In slave and Videolicht the automatic cut-off is not activated.

The flash unit should always be turned off using the main switch

Ǽ if it is not going to be used for an extended period.

4 LED displays on the flash unit

4.1 Flash readiness indication

When the flash capacitor on the flash unit is charged, the STATUS-LED button lights up in green, thus indicating that the flash unit is ready.

This means that flash light can be used for the next shot. Flash readiness is also transmitted to the camera and indicated accordingly in the camera's viewfinder.

108

If a photograph is taken before flash readiness appears, then the flash unit will not be triggered. If the camera has already switched to flash sync speed, the shot may have the wrong exposure.

4.2 Correct exposure indication

If the exposure is correct, then button STATUS-LED lights up in red for around 3 seconds if the photograph has been correctly exposed in flash modes TTL;

(see 5.1)!

If there is no exposure control indication after the shot in the TTL mode of operation, then the photograph was underexposed.

In that case, you must:

- set the next smaller f-stop (e.g. use f-stop 8 instead of 11), or

- reduce the distance to the subject or to the reflection surface (e.g. for indirect flashes), or

- set a higher ISO value on the camera.

5 Flash modes

Depending on the camera or flash unit type, various TTL flash modes and the SLAVE flash mode are available.

The video light can be switched on for videos.

The flash mode is set by using the assigned TTL, SLAVE or LED button.

5.1 TTL operating modes

The TTL flash modes offer a simple method of obtaining very good flash shots. In TTL flash mode, the exposure is measured by a sensor in the camera. It measures the light reflected by the subject through the lens

(TTL = "Through The Lens"). Here the camera automatically determines the flash performance required for a correct exposure of the shot.

The advantage of the TTL flash mode is that all factors influencing exposure (e.g. filters, change of aperture and focal length changes with zoom lens, extensions for close-ups, etc.) are automatically taken into account in adjusting the flash light.

If the shot is exposed correctly, the STATUS LED lights up in red for approx. 3 seconds (see 4.2).

k

To define the range of the flash unit, see table

(page 124).

109

Setting procedure

• Switch on the flash unit with the

Ǽ button.

• Press the “TTL” button on the flash unit to set the

TTL mode of operation.

• Set a suitable mode of operation on the camera, e.g. P, S, A .

• Tap the shutter release to transfer data between the flash unit and the camera.

5.1.1 E TTL- and E TTL II - flash mode (Canon)

E-TTL and E-TTL-II flash modes are digital flash modes.

5.1.2 i-TTL / i-TTL-BL flash mode (Nikon)

The i-TTL flash mode is supported by CLS-compatible

Nikon cameras.

The i-TTL-BL flash mode are only supported by

CLS-compatible cameras if lenses are used that transmit distance data to the camera

(for example, "D-AF Nikkor lens").

k When shooting this data is taken into consideration in addition in adjusting the flash exposure.

Some cameras do not support the BL function in combination with SPOT exposure metering! In these cases, the normal i-TTL flash mode is set.

5.1.3 TTL flash mode with measurement pre-flash

(Olympus)

The TTL flash mode with measuring preflash is a further development of the standard TTL flash mode of analogue cameras.

Depending on the camera model, the preflashes precede the main flash by such a short interval that they practically cannot be distinguished from the main flash!

The preflashes do not contribute to the lighting of the shot.

5.1.4 P-TTL flash mode (Pentax)

The P-TTL flash mode is a digital TTL flash mode that is a further development of the TTL flash mode of analogue cameras.

5.1.5 A-TTL flash mode (Samsung)

The A-TTL flash mode is a digital TTL flash mode that is supported by compatible Samsung cameras.

5.1.6 Preflash TTL and ADI metering (Sony)

Preflash TTL and ADI metering are digital TTL flash operating modes and refined versions of the TTL flash operation found in analogue cameras.

In the case of ADI metering, additional distance data from the lens is incorporated into the flash exposure process. The selection and/or setting of the preflash

110

TTL and ADI metering operating modes are carried out on the camera (see camera operating instructions).

5.1.7 TTL flash mode with measurement pre-flash

(FUJIFILM)

The TTL flash mode with measuring preflash is a further development of the standard TTL flash mode of analogue cameras.

5.2 Automatic Fill-in flash mode

The automatic fill-in flash mode is activated by most cameras when the automatic programme P is selected and by Vari or subject programmes during daylight

(see camera operating manual).

Fill-in flash mode overcomes troublesome shadows and produces a more balanced exposure between subject and background with contre-jour shots. The camera’s computer-controlled metering system sets the most suitable combination of shutter speed, aperture and flash output.

Ensure that the contre-jour light source does not shine directly into the lens, as this will interfere with the camera’s TTL metering system!

There is no setting or display for automatic fill-in flash in the flash unit.

5.3 Manual flash exposure correction in TTL flash mode

This function must be set on the camera, see the camera user manual.

The auto flash exposure mode of most cameras is adjusted to a reflection factor of 25% (the average reflection factor of flash subjects).

A dark background that absorbs much of the light or a highly reflective bright background (backlit shots, for example) may result in, respectively, underexposure or overexposure of the subject.

To offset these effects, the flash exposure can be adjusted manually for the shot with a correction value.

The extent of the correction depends on the contrast between the subject and background!

Tip:

Dark subject against light background: positive correction factor.

Light subject against dark background: negative correction factor.

Exposure correction by means of alteration of the lens aperture setting is impossible, since the camera’s automatic exposure program regards the altered aperture setting as the normal working aperture setting.

When setting the correction factor, the distance shown k

111

k in the display can change and be adjusted to the correction factor (depending on the camera model)!

After the shot, remember to cancel the TTL flash exposure correction in the camera!

Strongly reflecting objects in the motif can have a negative impact on the camera’s automatic exposure.

The photograph will be underexposed. Remove reflecting objects or set a positive correction value.

5.4 Remote slave flash mode

Applicable to all versions:

The slave flash units must be able to receive the light from the master or controller flash unit with the integrated slave sensors for the remote mode. Set the group and the remote channel on the camera, the master or the controller flash unit.

5.4.1 26AF-1 digital Canon

The flash unit supports Canon`s wireless E TTL Remote

System in slave flash mode (set on the camera if possible).

Wireless remote control of one or more slave flash units by one master or controller flash unit on the camera

(for example, mecablitz 64AF-1 digital Canon) or by the camera master (depending on the camera type) is thus possible

For slave flash unit 26AF-1 digital, slave group A as well as all remote channels 1, 2, 3 and 4 are always set.

5.4.2 26AF-1 digital Nikon

The flash unit supports the wireless Nikon remote system in slave flash mode (set on the camera if possible) and is compatible with the Nikon “Advanced

Wireless Lighting” system.

Here wireless remote control of one or more slave flash units by a master flash unit (depending on the camera type) on the camera (e.g. mecablitz 64AF-1 digital

Nikon) or by the camera’s master is possible.

For slave flash unit 26AF-1 digital, slave group A as well as all remote channels 1, 2, 3 and 4 are always set.

5.4.3 26AF-1 digital Olympus

As a slave flash unit (set on the camera if possible), the flash unit is compatible with the wireless Olympus RC flash system (RC = remote control).

Here wireless remote control of one or more slave flash units by a master flash unit (depending on the camera type) on the camera (e.g. mecablitz 64AF-1 digital

Olympus) or by the camera’s master is possible.

For slave flash unit 26AF-1 digital, slave group A as well as all remote channels 1, 2, 3 and 4 are always set.

112

5.4.4 26AF-1 digital Pentax

The flash unit supports the wireless Pentax PTTL remote system in slave flash mode (set on the camera if possible).

Here wireless remote control of one or more slave flash units by a master or controller flash unit on the camera

(for example, 64AF-1 digital Pentax) or by the camera’s master is possible.

For slave flash unit 26AF-1 digital, all remote channels

1, 2, 3 and 4 are always set.

5.4.5 26AF-1 digital Samsung

The flash unit supports the wireless Samsung remote system in slave flash mode group A and all remote channels 1, 2, 3 and 4 (set on the camera if possible).

5.4.6 26AF-1 digital Sony

The flash unit supports the wireless Sony remote system

(CTRL and CTRL + ) in slave flash mode (set on the camera if possible).

Wireless remote control of one or more slave flash units by one master or controller flash unit on the camera

(for example, mecablitz 64AF-1 digital Sony) or by the camera master (depending on the camera type) is thus possible.

For slave flash unit 26AF-1 digital, slave group RMT as well as all remote channels 1, 2, 3 and 4 are always set.

5.4.7 26AF-1 digital FUJIFILM

The remote slave flash mode is not supported by

FUJIFILM cameras at the time of printing this user guide.

The 26AF-1 digital automatically switches to the TTL mode of operation after around 1-2 seconds after pressing the “SLAVE” button .

When remote slave mode is supported by FUJIFILM cameras, the 26AF-1 digital can be used as a slave flash unit after a software update. Afterwards, wireless remote control of one or more slave flash units by a master flash unit (depending on the camera type) on the camera or by the camera’s master is possible.

For slave flash unit 26AF-1 digital, slave group A as well as all remote channels 1, 2, 3 and 4 are always set.

Depending on the camera model, the camera’s internal flash unit can also function as a master or controller flash unit. Please consult the respective camera operating instructions for further tips on setting the master or controller flash unit.

Remote slave flash mode settings

• Switch on the flash unit with the

Ǽ button.

• Press the “SLAVE” button on the flash unit to set the Remote-Slave mode of operation. The setting is immediately effective and automatically saved.

k

113

k

Testing remote flash mode

• Place the slave flash units in the desired positions for the shot. Use flash unit mounting foot S60 (optional accessories) to set up the slave flash unit.

• Wait for the flash readiness of all connected flash units. Once the slave flash units have achieved flash readiness, the “STATUS” LED lights up in green.

• Press the manual firing button on the master or controller flash unit to fire a test flash. The slave flash units respond with a test flash, if supported by the camera.

If a slave flash unit does not issue a test flash, correct the position of the slave flash unit to enable the slave sensor to receive the light sent by the master/controller flash unit.

5.5 Video light

Use the video light to illuminate shots of moving images at close range.

• Press button briefly.

The flash unit always switches on afterwards with the mode of operation that was used last.

• Press the “LED” button on the flash unit to switch on the video light. Each time you press the “LED” button , the light output switches between “full” and “half”

If the “LED” button lights up continuously, you have set the full light output; if it blinks slowly, the light output is set to half.

If the batteries are almost empty, the video light switches off and the “LED” button blinks quickly.

114

6 Flash techniques

6.1 Bounce flash

Bounce flash illuminates the subject more softly and reduces dense shadows. It also reduces the drop in light from foreground to background that occurs for physical reasons.

The flash unit can be tilted vertically for indirect flash.

To avoid colour cast in your shots, the reflective surface should be colour-neutral or white.

The flash unit can be tilted via a hinge in the mounting foot. There are 4 different stop positions:

- 0° / “lying" on the camera

First close-up range position, also for transport

- 20°

Second close-up range position

- 40°

Normal position (unit flashes in the direction of the optical axis)

- 90° / main body is vertical

Position for indirect flashes (diagonally upwards)

Please note:

• The two close-up range positions result in illuminated areas at different distances. In the 0° position, a test photograph, for example, should be taken to check whether there is any shadowing caused by the lens.

• Indirect flashes with the 90° position illuminate the subject more softly and reduce dense shadows.

This also reduces the light loss from the foreground to background that occurs for physical reasons.

• When tilting the main flash body, make sure that it snaps into place in the 90° position to prevent direct light from falling on the subject from the reflector.

• To avoid colour casts in your shots, the reflective surface should be colour-neutral or white.

k

115

6.2 Using the integrated wide-angle diffuser / telephoto lens cover

The wide-angle diffuser and the telephoto lens cover change the beam angle of the flash unit. The wide-angle diffuser enlarges it so that shots with focal lengths up to

24mm 1) are also illuminated uniformly.

This requires a reduction of the guide number and hence the range as well. By contrast, the telephoto lens cover bundles the light cone for focal lengths of 85mm 1) and more, increases the guide number and hence increases the range.

1) Focal length information based on 35 mm format

Wide-angle diffuser

When not in use, the integrated wide-angle diffuser is pushed into the body of the flash unit below the reflector cover.

k

• Pull the diffuser vertically out of the flash body and allow it to fold onto the reflector cover of the flash unit.

The diffuser is held in position by spring force.

• To remove it, proceed in the reverse order.

Telephoto lens cover

• Place on the reflector cover of the flash unit so that the lens cover snaps into place.

• Pull to remove.

6.3 Flash exposure memory FE

Several Nikon, Sony and Canon cameras have a flash exposure memory (FV memory).

This is supported by the flash unit in the Nikon i-TTL and i-TTL-BL and in the Canon E-TTL flash modes.

It can be used to define and store the exposure level for the subsequent shot before the shot is actually taken.

This can be useful when, for example, the flash exposure has to be adjusted to specific details that may not be necessarily be identical with the main subject.

This function is activated on the camera. The subject details for the flash exposure are measured and brought into focus by the cameraís AF sensor/metering window.

Pressing the camera’s AE-L/AF-L button (Nikon) or FE button (Canon; the description may vary from camera to camera; see the camera operating manual) causes the flash unit to fire a test flash.

The stored metering value, for example “EL” or “FEL”, is then displayed in the camera viewfinder.

116

The camera uses the reflected light of the test flash to determine the light output required for the subsequent exposure. The actual main subject can then be brought into focus with the camera’s AF sensor/metering window. When the shutter release is pressed, the picture will be exposed with the previously defined light output of the flash unit!

In Canon cameras, the flash exposure memory FE is not supported during the green fully-automatic programme, the Vari programme and the subject programmes!

Further details regarding settings and handling can be found in the camera operating manual!

7 Automatic flash sync speed control

Depending on the camera model and camera mode, the shutter speed is switched to flash sync speed when flash readiness is reached (see the camera’s operating instructions).

Shutter speeds cannot be set faster than the flash sync speed, or they are switched automatically to the flash sync speed. Various cameras have a sync speed range, for example from 1/60 sec to 1/250 sec (see the camera’s operating instructions). The sync speed set by the camera depends on the camera mode, the ambient light, and the focal length of the lens used.

Shutter speeds slower than the flash sync speed can be set according to the camera mode and the selected flash synchronisation.

In cameras with a between-the-lens shutter, the flash sync speed is not controlled automatically. As a result, the flash can be used at all shutter speeds.

k

117

8 Automatic AF auxiliary light

With system cameras, the AF auxiliary light is possible only if the camera supports it..

The automatic AF auxiliary light is activated in the flash unit by the camera when the ambient lighting conditions become inadequate for automatic focusing.

The white video LED is activated and the subject on which the camera can focus is illuminated. The range is approx. 6- 9 m (with a standard 1.7/50 mm lens).

Parallax error between lens and the AF auxiliary light limits the close-up range with the AF auxiliary light to approx. 0.7 m to 1 m.

If the AF auxiliary light is to be activated by the camera, the “Single AF (S)” or “ONE SHOT” autofocus mode of operation must be set on the camera and the flash unit must indicate flash readiness. Some camera models support only the camera’s internal AF measuring beam.

k

In this case, the automatic AF auxiliary light of the flash unit is not activated

(as in the case of compact cameras; see the camera’s operating instructions)!

Low-speed zoom lenses can significantly curtail the range of the AF auxiliary light !

Some cameras support the AF auxiliary light in the flash unit only with the camera’s central AF sensor.

9 Triggering control (auto-flash)

On some cameras, the flash will not be fired when the prevailing light is sufficient for an exposure. When the camera shutter release is depressed, no flash exposure is triggered.

In various cameras, the triggering control only works in the full program mode or “P” program or must be activated on the camera (see camera operating instructions).

118

10 Care and maintenance

Remove any dirt and dust with a soft, dry cloth. Do not use any cleaning agents – plastic components could be damaged.

10.1 Firmware updates

The firmware for the flash unit can be updated via the

USB socket and can conform to the functions of future cameras (firmware update).

Checking the firmware version

• Switch off the flash unit; to do this, press button

Ǽ until all LED displays turn off.

• Switch on the flash unit while holding down the

“TTL” button, then release the button.

The “TTL” button on the flash unit blinks, followed by the “SLAVE” button .

The number of blink pulses indicates the firmware version; for example, if the “TTL” button blinks once and the “SLAVE” button blinks 3 times, firmware version 1.3 is installed.

For more information, visit the Metz homepage at www.metz-mecatech.de.

10.2 Conditioning the flash capacitor

The flash capacitor built into the flash unit undergoes a physical change when the device has not been used for a long time. For this reason it is necessary to switch the device every three months for approx. 10 mins.

The power supplies must deliver enough power so that flash standby lights up no later than 1 min after switching on.

k

119

11 Troubleshooting

Should it happen that the flash does not work as specified, switch off the flash unit for about 10 seconds using the

Ǽ button. Check the camera settings and make sure the foot of the flash unit is mounted correctly in the camera’s accessory shoe.

Replace the batteries with new or freshly charged batteries.

The flash unit should function normally again once it is switched back on. If this is not the case, contact your local dealer.

Below is a list of some of the problems that may occur when the flash unit is used. For each item, possible causes and remedies for the problem are listed.

The AF measuring beam of the flash unit is not activated.

• The flash unit is not ready for firing.

• The camera is not in „Single-AF (S)“ or „ONE SHOT“ mode.

k

• The camera supports only its own internal AF measuring beam.

• Some cameras support the AF measuring beam in the flash unit only with the camera’s central AF sensor.

If a peripheral AF sensor is selected, then the AF measuring beam will not be activated in the flash unit.

Activate the central AF sensor.

Automatic switching to the flash sync speed fails to occur.

• The camera has a between-the-lens shutter (as do most compact cameras), Switching to sync speed is therefore unnecessary.

• The camera operates with shutter speeds that are slower than the flash sync speed. Depending on the camera mode, there is no switch to flash sync speed

(see the camera’s operating instructions).

The shots have shadows in the bottom of the image.

• Because of parallax error between lens and flash unit, close-up shots may not, depending on the focal length at the bottom of the image, be fully illuminated. Turn the wide-angle diffuser in front of the reflector.

120

The shots are too dark.

• The subject is beyond the range of the flash unit.

Note: Using bounce flash reduces the range of the flash unit.

• The subject contains very bright or highly reflective areas. The metering system of the camera or flash unit is deceived as a result. Set manually a positive flash exposure correction at the camera, e.g. +1 EV.

The shots are too bright.

• Certain minimum lighting distances must be maintained for close-up shots to avoid over-exposure.

The minimum distance from the subject should be at least 10% of the maximum range.

(Table of flash unit range, see page 160)

12 Technical data

Max. guide numbers at ISO 100:

14 with 24mm wide-angle lens

20 with 35 mm standard reflector

26 with 85 mm telephoto diffuser

Illumination of the reflector

(small picture format 24 x 36): 35mm

24 mm with integrated wide-angle diffuser

85 mm with telephoto diffuser

Flash modes:

Canon: . . . .E-TTL, E-TTL II, Remote-Slave mode

Nikon: . . . . .i-TTL, i-TTL-BL, Remote-Slave mode

FUJIFILM: . .TTL

Olympus: . .TTL, Remote-Slave mode

Pentax: . . . .P-TTL, Remote-Slave mode

Samsung: . .A-TTL, Remote-Slave mode

Sony: . . . . .Pre-flash TTL, ADI measurement, Remote-

Slave mode

Video light: High-power LED

(also used for AF auxiliary light), typically

30 lux at 1 m distance, 2 brightness levels

Operating time: 2-5h k

121

Power supply:

Two micro AAAs (alkaline-manganese batteries, NiMH rechargeable batteries, lithium batteries)

Colour temperature: Ca. 5600 K

Synchronisation: low-voltage ignition

Number of flashes: approx. 100 with high-capacity alkaline-manganese batteries approx. 110 with NiMH rechargeable batteries approx. 160 with lithium batteries.

Recycling time: approx. 0,3 s - 8 s.

Vertical swivel ranges and lock-in positions of the reflector head (see fold-out page) :

0° First close-up range position / “lying” on the camera for transport k 20° 2nd close-up range position

40° Normal position (unit flashes in the direction of the optical axis)

90° Indirect flashing (unit flashes diagonally upwards)

Dimensions in mm (W x H x D) in the normal position: approx. 63 mm x 85 mm (110 mm) x 85 mm

Weight: approx. 115g (without power supplies)

Included:

Flash unit with integrated wide-angle diffuser and telephoto lens cover, instruction manual and case.

13 Optional accessories

• Flash unit mounting foot S60

(order No. 000000607) for Slave mode.

• TTL-Connecting cable for Canon TCC-10

(order No. 000305118)

• TTL-Connecting cable for Nikon TCC-20

(order No. 000305126)

We accept no liability for malfunctions of or damage to the flash unit caused by the use of accessories of other manufacturers!

122

Disposal of batteries

Do not dispose of spent batteries with domestic rubbish.

Please return spent batteries to collecting points should they exist in your country!

Please return only fully discharged batteries.

Normally, batteries are fully discharged if:

- the device they powered switches itself off and indicates "Spent Batteries".

- they no longer function properly after prolonged use.

To ensure short-circuit safety please cover the battery poles with adhesive tape.

123 k

ISO

100

200

400

1 1,4 2 2,8

4

20 14 10 7 5

28 20 14 10

7

5

40 28 20 14 10 7

5,6 8 11 16 22

3,5 2,5 1,7 1,2 0,8

3,5

5

2,5

3,5

1,7

2,5

1,2

1,7

800

1600

3200

6400

56

80

40

56

110 80

28

40

56

160 110 80

20

28

40

56

14

20

28

40

10

14

20

28

7

10

14

20

5

7

10

14

3,5

5

7

10

2,5

3,5

5

7

12500 220 160 110 80 56 40 28 20 14 10

Comments:

• Distances are given in metres and apply to use without a wide-angle diffuser or alternatively telephoto lens cover.

With a wide-angle diffuser, the range is reduced by approximately 1 f-stop; with the telephoto lens cover, it increases by approximately 1 f-stop.

• The values shown in bold are an example for ISO 200.

124

Din Metz-produkt har utvecklats och producerats av

återvinningsbartmaterial av hög kvalité.

Den här symbolen visar att elektronikprodukten måste slängas separat.

Ta med produkten till din lokala återvinningsstation för den här typen av produkter.

Det här hjälper till att bevara den jord vi alla lever på.

Dit Metz produkt blev udviklet og fremstillet med høj kvalitets materialer og komponenter, der kan genbruges.

Dette symbol angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr særskilt skal smides ud fra normalt affald, når det ikke fungerer mere. Bortskafning af dette produkt gøres ved, at bringe det til det lokale indsamlingssted eller genbrugsstation.

Dette vil være med til at beskytte miljøet.

Metz-tuotteesi on kehitetty ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voi kierrättää ja/tai käyttää uudelleen.

Tämä merkki tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee hävittää erillään talousjätteestä kun niiden toiminnallinen käyttöikä on päättynyt.

Ole hyvä ja hävitä tämä tuote viemällä se paikalliseen keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen.

Se auttaa suojelemaan luontoa, jossa me kaikki elämme.

Your Metz product was developed and manufactured with high-quality materials and components which can be recycled and/or re-used.

This symbol indicates that electrical and electronic equipment must be disposed of separately from normal gar-bage at the end of its operational lifetime.

Please dispose of this product by bringing it to your local collection point or recycling centre for such equipment.

This will help to protect the environment in which we all live.

125

126

127

128

129

130

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents