LG PH30N Owner's manual

LG PH30N Owner's manual

GEBRUIKERSHANDLEIDING

DLP Projector

Lees de veiligheidsinformatie zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.

PH30N

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.

2

INHOUDSOPGAVE

LICENTIES 3

Informatiebericht over Open Source-software 4

VEILIGHEIDSMAATREGELEN 5

VOORBEREIDING 16

INSTALLATIE 23

AFSTANDSBEDIENING 28

DE PROJECTOR GEBRUIKEN 30

APPARATEN AANSLUITEN 33

SPECIFICATIES 36

SYMBOLEN 40

PROBLEMEN OPLOSSEN 41

LICENTIES

Ondersteunde licenties kunnen per model verschillen. Ga voor meer informatie over de licenties naar www.lg.com.

De begrippen HDMI, HDMI High-Definition

Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing

Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

3

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby

Audio, Dolby Atmos en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby

Laboratories.

Ga naar http://patents.dts.com voor DTS-patenten. Geproduceerd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, het symbool, en DTS en het symbool samen, DTS

2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD en DTS Virtual:X zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

OPMERKING

De in deze handleiding getoonde afbeeldingen kunnen verschillen van uw projector.

De OSD (schermweergave) van uw projector kan enigszins afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.

4

Informatiebericht over Open Sourcesoftware

Ga naar http://opensource.lge.com om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen.

Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrechtaanduidingen beschikbaar om te downloaden.

LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs van verspreiding (zoals de kosten voor media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per e-mail naar [email protected]

Deze aanbieding is geldig voor een periode van drie jaar na onze laatste zending van dit product. Deze aanbieding is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt.

5

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Let op de veiligheidsinstructies om ongelukken of verkeerd gebruik van de projector te voorkomen.

Letsel bij kinderen kan voorkomen worden door deze eenvoudige voorzorgsmaatregelen te volgen.

De voorzorgsmaatregelen moeten op dezelfde manier gevolgd worden als wanneer u uw bestaande projector opslaat of verplaatst.

Veiligheidsmaatregelen worden op twee manieren aangegeven, via de hieronder uitgelegde meldingen

WAARSCHUWING

en

LET OP

.

WAARSCHUWING

: Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot ernstig letsel en zelfs tot de dood.

LET OP

: Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het product.

Lees de gebruikershandleiding goed door en houd deze bij de hand.

WAARSCHUWING/LET OP

RISICO OP ELEKTRISCHESCHOKKEN,

NIET OPENEN

Het symbool van de bliksem binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van nietgeïsoleerde gevaarlijke spanning binnen de behuizing van het product.

De hoogte van die spanning kan een gevaar van elektrocutie voor personen vormen.

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker er op te wijzen dat er belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies

(service) in de documentatie van dit apparaat staan.

WAARSCHUWING/LET OP

— STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET

RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN.

6

Lees deze instructies. Bewaar deze instructies.

Neem alle waarschuwingen in acht. Volg alle instructies.

Installatie binnenshuis

WAARSCHUWING

Installeer producten, zoals projectoren en afstandsbedieningen, niet op de volgende plaatsen:

— plaatsen blootgesteld aan direct zonlicht;

— vochtige plaatsen, zoals de badkamer;

— plaatsen in de buurt van hete voorwerpen, zoals een brandhaard of fornuis;

— plaatsen waar olie, olienevel en stoom kan komen, zoals een werkblad of plaatsen in de buurt van een luchtbevochtiger;

— plaatsen met een risico op spatten water, zoals een vaas of aquarium;

— stoffige plaatsen of plaatsen die zijn blootgesteld aan wind en regen;

— een plaats onder een airconditioner of direct blootgesteld aan lucht uit een airconditioner;

— plaatsen in de buurt van ontvlambare materialen, zoals ontvlambare spuitbussen, etc.; of

— kasten, planken in boekenkasten of kast zonder bevestiging en plaatsen waar een huisdier bij kan.

Dit kan een elektrische schok, brand, storing, vervorming of vallen tot gevolg hebben.

Zorg dat u uw projector niet laat vallen wanneer u een extern apparaat aansluit.

Dit kan persoonlijk letsel of schade aan het product veroorzaken.

7

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat de temperatuur in de projector stijgt:

— Monteer de ventilatieroosters minstens 30 cm van de muur.

— Installeer het product niet op een plaats zonder ventilatie, zoals op een boekenkast of in een kast.

— Plaats de projector niet op een tapijt of kussen.

— Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door een tafelkleed, gordijn, etc.

Dit kan brand veroorzaken.

Het product mag niet aan de muur of het plafond worden bevestigd op plaatsen waar olie of olienevel kan komen.

Het product kan beschadigd raken en vallen.

Laat kinderen niet aan de geïnstalleerde projector hangen of erop klimmen.

De projector kan vallen en letsel of de dood veroorzaken.

Neem bij het installeren van het product aan het plafond de volgende voorzorgsmaatregelen, om te voorkomen dat de projector valt:

— Neem voor installatie contact op met de klantenservice.

— Draai het product vast met behulp van het montagegereedschap en schroeven M4 x 8 mm (M6 x 10 mm, 1/4-20UNC x 5,5 mm) die zijn goedgekeurd door een professionele monteur.

— Gebruik geen lijm, smeermiddel, olie, etc. bij gebruik van het montagegereedschap.

— Draai de schroeven niet te krachtig aan omdat de projector kan vallen als gevolg van een breuk in de schroefverbinding. (het aanbevolen draaimoment:

5-8 kgf.cm)

Het niet opvolgen van de voorzorgsmaatregelen kan leiden tot letsel of tot de dood en schade aan het product als gevolg van het vallen van het product.

8

LET OP

Wanneer u de projector verplaatst, dient u de aan/uitschakelaar uit te schakelen en de stekker, antennekabel en het aansluitsnoer tussen de apparaten los te koppelen.

Als u dit niet doet, kan de projector of het snoer beschadigd raken, wat kan leiden tot brand of een elektrische schok.

Installeer de projector niet op een wankele plank, een schuin aflopende plaats, een plaats die onderhevig is aan trillingen, een plaats waar de projector niet volledig wordt ondersteund of op stof, zoals een tafelkleed.

Dit kan letsel veroorzaken als de projector valt of omvalt, of het kan een storing aan de projector veroorzaken.

Om schade aan het netsnoer of de stekker te voorkomen, mag u de projector niet op een plaats installeren waar op het snoer gestapt kan worden.

Dit kan namelijk brand of een elektrische schok veroorzaken.

Wanneer u de projector installeert, mag u deze niet te dicht bij een muur installeren.

De kabelaansluiting kan verslechteren of de projector en de kabels kunnen beschadigd raken.

Wanneer u de projector op een kast of plank installeert, zorg dan dat de voorzijde van de onderkant van de projector niet uitsteekt.

De projector kan vallen als gevolg van de onbalans in het zwaartepunt en letsel of een storing veroorzaken.

Tijdens gebruik

WAARSCHUWING

Trek bij onweer of blikseminslag de stekker uit het stopcontact en raak de antennedraad niet aan.

Dit kan een elektrische schok tot gevolg hebben.

Raak bij een lek in een gasleiding, het stopcontact niet aan en zorg voor ventilatie door het raam te openen.

Er kunnen vonken ontstaan die kunnen leiden tot brand of brandwonden.

Als u het product gebruikt met een aangesloten extern apparaat, zoals een gameconsole, zorg dan dat de aansluitkabel lang genoeg is.

Het product kan omvallen en letsel of schade aan het product veroorzaken.

Voorkom krassen op of deuken in de projector via metalen materialen of voorwerpen.

Dit kan leiden tot elektrische schokken bij personen of schade aan het product.

Steek geen metalen voorwerpen, zoals munten, haarspelden of een stuk ijzer of brandbare voorwerpen, zoals papier of lucifers, in de projector.

Dit kan namelijk brand of een elektrische schok veroorzaken.

Let bij het vervangen van de batterijen van de afstandsbediening erop dat kinderen deze niet in hun mond stoppen en houd ze buiten het bereik van kinderen.

Raadpleeg onmiddellijk een arts als een kind de batterij inslikt.

9

10

Houd het plastic van het verpakkingsmateriaal van het product buiten het bereik van kinderen.

Als een kind het op de verkeerde manier gebruikt, kan het leiden tot verstikking bij het kind.

Tijdens de bediening of onmiddellijk nadat de voeding is uitgeschakeld, mag de omgeving van de ventilatieopeningen niet worden aangeraakt, aangezien deze intense hitte genereren.

De hitte betekent niet dat de projector defect is of een storing heeft wanneer deze in bedrijf is, dus gebruik hem met vertrouwen.

Kijk niet direct voorin de lens wanneer de projector in gebruik is. Het product projecteert sterk licht, wat uw ogen kan beschadigen.

Probeer de projector nooit zelf uit elkaar te halen of te modificeren. Zoek altijd een erkende servicemonteur of neem contact op met uw dealer of het plaatselijke servicecentrum voor inspectie, afstelling of reparatie.

Dit kan namelijk brand of een elektrische schok veroorzaken.

11

LET OP

Gebruik geen product dat gebruik maakt van hoogspanningsstroom in de buurt van de projector (bijv. een elektrische vliegenmepper).

Dit kan een storing veroorzaken.

Plaats geen houders van vloeistoffen, zoals een vaas, pot, beker, cosmetica of medicijnen, of decoratie, zoals kaarsen of zware voorwerpen op de projector.

Dit kan leiden tot brand, elektrische schokken en letsel als gevolg van defecten.

Het oppervlak van de AC-adapter is heet, dus zorg dat uw huid daar niet mee in aanraking komt en laat de kinderen het oppervlak niet aanraken tijdens het gebruik. (Met uitzondering van de modellen zonder adapter).

Houd of verplaats het product niet ondersteboven door hem alleen bij het netsnoer, de signaalkabel kabel of projectiespiegel vast te pakken.

Als u dit wel doet, kan het product beschadigd raken of kan er een elektrische schok of brand optreden.

Zelfs als de projector wordt uitgeschakeld met de afstandsbediening of de knop, wordt de stroom niet volledig onderbroken als het netsnoer is aangesloten.

Als u een hoofdtelefoon of oordopjes gebruikt, gebruik deze dan niet met hoog volume of voor een lange periode gebruiken. (Alleen van toepassing op modellen die een hoofdtelefoon (oordopjes) ondersteunen.)

Als u dit wel doet, kan uw gehoor beschadigd raken.

Start de projector niet terwijl het volume hoog staat.

Een hard volume kan leiden tot gehoorverlies.

Gebruik of bewaar de projector niet voor langere tijd buitenshuis.

Raak de lens van de projector niet aan en stoot er niet tegenaan.

Dit kan schade aan het product veroorzaken.

12

Blokkeer de lichtstraal die wordt uitgezonden door de projector niet met een boek of ander voorwerp.

Als de lichtstraal van de projector lange tijd op een object schijnt, kan dit brand veroorzaken door de hitte van de lichtstraal. Ook kan het gereflecteerde licht de lens verwarmen en schade aan de projector veroorzaken.

Gebruik geen oude en nieuwe batterijen tegelijk.

Dit kan scheuren of brand of een elektrische schok tot gevolg hebben door vloeistoflekkage.

Als u batterijen vervangt, zorg er dan voor dat deze correct geplaatst zijn volgens de polariteit (+, -).

Gescheurde of lekkende batterijen kunnen leiden tot brand, een explosie, letsel of verontreiniging (schade aan) de omgeving.

Stel de batterijen niet bloot aan direct zonlicht, open haard, elektrische verwarming, een hoge temperatuur boven 60 °C, hoogvochtige plaatsen of overmatige hitte.

Dit kan een explosie of brand veroorzaken.

Gooi niet met de batterij en demonteer deze niet.

De schade aan de batterij zou kunnen leiden tot brand of een explosie.

Gooi oude batterijen niet zomaar weg.

Dit kan een explosie of brand veroorzaken. De correcte wijze van weggooien van de batterij kan per land of regio verschillen. Gooi deze op de juiste wijze weg.

Als u de batterij vervangt door een batterij van een incorrect type, dan verhoogt u het risico op brand of een explosie.

13

Voeding

WAARSCHUWING

Zorg dat de stekker goed in het stopcontact zit, om te voorkomen dat deze gaat schudden.

Als de aansluiting onstabiel is, kan dit brand veroorzaken.

Sluit niet te veel apparaten aan op hetzelfde stopcontact.

Dit kan resulteren in brand als gevolg van oververhitting van het stopcontact.

Steek geen metalen voorwerpen, zoals eetstokjes, in het andere uiteinde van de stekker terwijl deze zich in het stopcontact bevindt. Raak daarnaast de stekker niet onmiddellijk aan nadat u deze uit het stopcontact hebt getrokken.

Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

Sluit de stekker aan op een geaard stopcontact of multitap. (Behalve apparaten die niet zijn geaard)

Als u dit niet doet, kan dit een elektrische schok veroorzaken als gevolg van een storing of kortsluiting.

Raak de stekker nooit met natte handen aan.

Dit kan een elektrische schok tot gevolg hebben.

Trek de stekker uit het stopcontact als u de projector lange tijd niet gebruikt of als u lange tijd weg bent.

Opgehoopt stof kan resulteren in een elektrische schok of brand, veroorzaakt door kortsluiting als gevolg van hitte, ontbranding en isolatie/degradatie.

De stekker is de uitschakelinrichting. In geval van nood moet de stekker eenvoudig toegankelijk blijven.

14

Als een van de volgende situaties zich voordoet, kan dat een storing aan het product zijn en moet u de projector onmiddellijk uitschakelen, het netsnoer uit het stopcontact trekken en contact opnemen met het servicecentrum:

— wanneer het product is beschadigd;

— wanneer het product niet goed functioneert;

— wanneer zich een vreemde stof in het product bevindt; of

— wanneer er rook of stank uit het product komt.

Dit kan namelijk brand of een elektrische schok veroorzaken.

LET OP

Trek de stekker niet uit het stopcontact zolang de aan/uitschakelaar is ingeschakeld. (Gebruik het netsnoer niet als aan/uit-knop.)

Dit kan brand of storing veroorzaken.

Houd de stekker vast bij het verwijderen van de AC-adapter of netsnoer.

Als u dit niet doet, kan brand of schade aan het product ontstaan.

Beschadig de AC-adapter, het netsnoer of de stekker niet, plaats er geen zware voorwerpen op zorg dat deze niet wordt ingedrukt.

Dit kan leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan het product.

Sluit het netsnoer en de AC-adapter die op de projector zijn aangesloten, zodanig aan dat ze goed op hun plaats zitten.

Slecht contact kan een slechte werking van het product en brand veroorzaken.

Als er stof op het polen van de stekker of het stopcontact zit, verwijder dat dan grondig.

Dit kan brand veroorzaken.

Stel het netsnoer niet bloot aan warmtebronnen.

De coating van het snoer kan smelten en brand of een elektrische schok veroorzaken.

Gebruik alleen het goedgekeurde netsnoer of de door LG Electronics geleverde AC-adapter. Gebruik geen andere producten.

Dit kan een storing aan het product, brand of een elektrische schok veroorzaken.

15

Reiniging

WAARSCHUWING

Spuit bij het schoonmaken van de projector geen water rechtstreeks op de projector.

Dit kan namelijk brand of een elektrische schok veroorzaken.

LET OP

De projector reinigen

— Haal voor het reinigen de stekker uit het stopcontact.

— Veeg het optische systeem (de lens en de spiegel) niet onmiddellijk af nadat de stroom is uitgeschakeld.

— Besproei het product niet met water en veeg het product niet af met een vochtige doek.

— Veeg het product voorzichtig af met een zachte doek.

— Gebruik geen schoonmaakmiddelen, glansproducten, bijtende stoffen, was, benzeen of alcohol.

Dit kan brand, een elektrische schokken of schade aan de projector veroorzaken (vervorming, corrosie en breuk).

De lens reinigen

— Reinig de lens zodra deze stoffig of vies wordt.

— Reinig de lens met een luchtspuitbus of een zachte, droge doek.

— Gebruik voor het verwijderen van stof of vlekken op de lens een air duster, wattenstaafje of zachte doek om de lens voorzichtig schoon te vegen.

— Reinig de lens nooit wanneer de projector in werking is of onmiddellijk nadat de projector is uitgeschakeld.

— Gebruik geen reinigingsmiddelen, glansproducten, schuurmiddelen, was, benzeen, alcohol, water, enzovoorts, voor de lens. Dit kan leiden tot beschadiging van de projector.

Neem eenmaal per jaar contact op met uw dealer of ons servicecentrum om de binnenkant van de projector te laten reinigen.

Als u de binnenkant van de projector lange tijd niet reinigt, kan stof zich ophopen en brand of een storing veroorzaken.

16

VOORBEREIDING

Het product ziet er mogelijk iets anders uit dan op de afbeeldingen.

Accessoires

Hieronder worden de accessoires weergegeven die bij de projector worden geleverd.

De accessoires kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Er kunnen nieuwe accessoires worden toegevoegd en oude worden verwijderd.

Afstandsbediening

Twee AAA-batterijen

Gebruikershandleiding

AC-DC-adapter Netsnoer

Gebruik bij het aansluiten van een HDMIkabel, USB-kabel of USB-flashstation op een HDMI- of USB-poort een product dat niet breder is dan 18 mm en niet hoger is dan 10 mm. Als de USB-kabel of het USBflashstation niet op de USB-poorten van de projector past, gebruik dan een verlengsnoer dat USB 2.0 ondersteunt.

Gebruik een goedgekeurde kabel waarop het HDMI-logo staat.

Als u geen goedgekeurde HDMI-kabel gebruikt, wordt het scherm mogelijk niet weergegeven of kan er een verbindingsfout optreden. (Aanbevolen HDMIkabeltypen)

— Ultra High Speed HDMI

®

/

TM

kabel (3 m of korter)

17

Optionele accessoires

Voor accessoires gaat u naar een elektronicawinkel of webshop of neemt u contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. Optionele accessoires kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Projectiescherm Statief HDMI-kabel

18

Onderdelen en componenten

Knoppen

Ventilatie-uitgang

1)

Lens

2)

Focusring

Luidspreker

Ventilatie-ingang

1) Kom niet in de buurt van het ventilatiegebied, want de temperatuur is hier hoog.

2) Raak de lens van de projector niet aan wanneer deze in gebruik is. De lens kan beschadigd raken. (Houd de lens uit de buurt van scherpe voorwerpen.)

1

2

3

4

5 6

7

19

5

6

7

1

Indicator van batterijlading

— Rood: Opladen

— Groen: Opladen voltooid

2

/

Schakelaar

— : Schakelt de projector in waarbij de projector overschakelt naar

— de stand-bymodus.

: Schakelt de projector volledig uit.

Zet de schakelaar in de -stand wanneer u de projector verplaatst of hem geruime tijd niet van plan bent te gebruiken.

3

IR-ontvanger

4

(Poort van hoofdtelefoon)

Poort

(USB-poort)

Poort

20

De knoppen gebruiken

U kunt de projector bedienen door op de knop te drukken.

Basisfuncties

Inschakelen

Druk één keer op de aan/uit-knop als de projector is uitgeschakeld.

, , ,

Uitschakelen

(ingedrukt houden)

Omhoog/ omlaag/ links/rechts

Houd de aan/uit-knop een paar seconden ingedrukt als de projector is ingeschakeld.

Stelt functies in of verplaatst de cursor.

21

Het menu aanpassen

Druk één keer op de aan/uit-knop als de projector is ingeschakeld.

Druk op de knoppen voor omhoog/omlaag/links/rechts om naar een menu-item te bewegen. Nadat u naar het gewenste menu-item hebt bewogen, drukt u één keer op de aan/uit-knop om het item te selecteren.

Hiermee toont u het menu Instellingen.

[Menu]

[INGANGS

SIGNAAL]

[Uitschakelen]

Hiermee wordt de ingangsbron gewijzigd.

[Sluiten]

Het apparaat uitschakelen.

Hiermee wist u alle schermmenu's en keert u terug naar de projectorweergave.

22

Statusindicatielampjes van de projector

LED stroom indicator

Rood

Uit

LED stroom indicator

Voeding op stand-by

De projector werkt met de voeding.

23

INSTALLATIE

Projectieafstand per schermafmeting

1

Plaats de projector op een stevig, horizontaal oppervlak, bij de PC of de audio-/videobron.

2

Plaats de projector op geschikte afstand van het scherm. De afstand tussen de projector en het scherm bepaalt de daadwerkelijke grootte van het beeld.

3

Plaats de projector zo dat de lens een rechte hoek maakt met het scherm.

Indien de projector niet is ingesteld op de juiste hoek, zal het schermbeeld vervormd zijn. Gebruik de functie Weergaveverhouding om de vervorming te corrigeren.

4

Sluit het netsnoer van de projector en het aangesloten apparaat aan op het stopcontact.

Verhouding omhoog gerichte projectie: 100 %

Scherm

Scherm

Projectieafstand (D) Projectieafstand (D)

24

Schermafmeting

70

80

90

100

inches

25

30

40

50

60

mm

635

762

1016

1270

1524

1778

2032

2286

2540

Beeldverhouding 16:9

Schermbreedte

(Y)

Schermhoogte

(X) mm

554

664

886

1107

1328

1550

1771

1992

2214

mm

311

374

498

623

747

872

996

1121

1245

Projectieafstand

(D) mm

830

996

1328

1660

1992

2324

2657

2989

3321

De projectieafstand kan variëren afhankelijk van de installatieomstandigheden.

OPMERKING

Als het geprojecteerde beeld vervormd of verbogen lijkt, controleer dan of het scherm goed is geïnstalleerd.

25

Scherpstelling van het beeld op het scherm

Wanneer er beeld op het scherm verschijnt, controleer dan of dit scherp is en of dit goed in het scherm past.

Pas de scherpstelling van het beeld aan door de focusring naar links of naar rechts te draaien.

Zorg ervoor dat het product niet beweegt bij het aanpassen van de beeldscherpte.

Focusring

26

De projector installeren op een statief

U kunt de projector op een camerastatief plaatsen.

Zoals u hieronder kunt zien, kunt u de projector in plaats van een camera op het statief bevestigen.

Als u het statief stabiliseert, raden we aan een vergrendelbout te gebruiken met een standaardafmeting van 4,5 mm of minder. De maximaal toegestane grootte voor de borgbout is 5,5 mm. (De projector kan beschadigd raken indien de borgbout groter is dan de maximaal toegestane grootte.)

Onderkant van de projector

Bout die wordt gebruikt om de projector op het statief te bevestigen

De projector wordt op dit deel bevestigd.

Statief

LET OP

Als u een statief gebruikt, oefen hierop dan geen externe kracht uit. Doet u dit toch, dan kan de projector beschadigd raken.

Plaats het statief niet op een instabiel oppervlak.

Gebruik een statief met een maximale belasting van 3 kg of meer.

Voor een veilig gebruik van de projector plaatst u de poten van het statief zo breed en stabiel mogelijk en zet u de projector stevig vast op het statief.

27

Het Kensington-beveiligingssysteem

Deze projector is uitgerust met een Kensington-beveiligingssysteem als antidiefstalmechanisme. Sluit een Kensington-veiligheidskabel aan zoals hieronder is aangegeven.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van het Kensington-beveiligingssysteem voor meer informatie over de installatie en het gebruik van het Kensingtonbeveiligingssysteem.

Het Kensington-beveiligingssysteem is een optioneel accessoire.

Wat is Kensington?

Kensington is een bedrijf dat beveiligingssystemen levert voor laptops en andere elektronische apparatuur. Website: http://www.kensington.com

28

AFSTANDSBEDIENING

Open het batterijklepje aan de achterzijde van de afstandsbediening en plaats de opgegeven batterijen met de

-polen in de juiste richting. De batterijen moeten nieuw en van hetzelfde type zijn (1,5 V AAA).

LET OP

Gebruik geen nieuwe en oude batterijen tegelijk.

1

2

(AAN/UIT)

Hiermee wordt de projector in- of uitgeschakeld.

(INVOER)

Hiermee wordt de ingangsbron gewijzigd.

Hiermee schakelt u de USB-modus in.

/

Hiermee past u de functie Weergaveverhouding aan.

Omhoog/omlaag/links/rechts-toetsen

Hiermee stelt u de functie in of beweegt u de cursor.

Hiermee kunt u de huidige modus controleren en wijzigingen in de instellingen opslaan.

(TERUG)

Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.

Hiermee wordt het geprojecteerde beeld ondersteboven of horizontaal gedraaid.

(RATIO)

Hiermee wijzigt u de beeldverhouding.

(Volume)

Hiermee wordt het volumeniveau geregeld.

(Mute)

Hiermee wordt het geluid gedempt.

(Instellingen)

Hiermee toont of sluit u het menu Instellingen.

29

OPMERKING

Bij gebruik van de afstandsbediening is het optimale bereik maximaal 6 meter

(links/rechts), binnen een boog van 30 graden van de IR-ontvanger.

Als op de poort op de achterkant een kabel is aangesloten, is het optimale bereik minder dan 3 meter (links/rechts), binnen een boog van 30 graden van de IR-ontvanger.

Voor een betrouwbare werking mag de IR-ontvanger niet worden geblokkeerd.

Wanneer u de afstandsbediening in de draagtas meeneemt, voorkom dan dat de knoppen van de afstandsbediening door de projector, de kabels, de documenten of andere toebehoren in de tas worden ingedrukt. Daarmee voorkomt u dat de levensduur van de batterijen aanzienlijk wordt verkort.

30

DE PROJECTOR GEBRUIKEN

De batterij gebruiken

Dit wordt weergegeven als de batterij bijna leeg is.

Als er op het scherm de melding batterij bijna leeg wordt weergegeven, zorg er dan voor dat u de batterij oplaadt.

31

Dit wordt weergegeven als de batterij bijna leeg is.

Als de batterij bijna leeg is, wordt de projector onmiddellijk uitgeschakeld.

Als de batterij leeg is, kan de projector alleen worden ingeschakeld nadat deze is aangesloten op een voedingsbron.

32

Batterij met tijdsaanduiding

Status

Opladen

Gebruiksuren

Tijd en display

Ongeveer 2 uur (wanneer in stand-by en aan het opladen)

Max. 2 uur

(De batterij gaat ongeveer 2 uur mee wanneer de modus

Stroombesparing is ingesteld op Max.)

Indicator van batterijniveau

Als u de projector langere tijd niet wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat de batterij 40 % tot 50 % opgeladen blijft.

De batterij wordt automatisch opnieuw opgeladen als de projector weer wordt aangesloten op de stroomvoorziening.

Laad de batterij helemaal op voordat u de projector voor de eerste keer gebruikt.

De standaard gebruiksduur van de batterij die in de handleiding staat, is gebaseerd op metingen die door LG zijn verricht; de werkelijke duur kan afhankelijk van het gebruik verschillen.

De gebruiksduur van de batterij kan afhankelijk van het type uitzending, de gebruikstemperatuur, de gebruiksduur en de gebruikersinstellingen verschillen.

Omdat de batterij een verbruiksartikel is, zal de levensduur naar verloop van tijd korter worden. Vervang de batterij door een nieuwe batterij van de klantenservice van LG Electronics als de levensduur met de helft is verminderd.

Laad de batterij alleen op met de oplader die bij het product is geleverd.

Anders kan de batterij beschadigd raken of brand veroorzaken.

Gebruik altijd een batterij die is goedgekeurd en gecertificeerd door LG

Electronics, Inc. Als u dit nalaat, kan dit leiden tot brand of explosie.

Als de batterij lekt of gaat stinken, stopt u het gebruik ervan onmiddellijk en neemt u contact op met de klantenservice van LG Electronics.

De batterij bevat lithium-ion. Ga er daarom voorzichtig mee om. Als u dit nalaat, kan dit leiden tot een explosie of brand.

APPARATEN AANSLUITEN

U kunt diverse externe apparaten op de projectorpoorten aansluiten.

Aansluiten met een HDMI-kabel

Sluit een HD-ontvanger, DVD, PC, notebook of externe apparaten aan op de projector en selecteer de bijbehorende invoermodus.

Met een HDMI-kabel kunt u genieten van hoogwaardige beeld- en geluidskwaliteit.

Sluit met een HDMI-kabel de -poort van de projector aan op de HDMIuitgangspoort van het apparaat dat u wilt aansluiten. De video en audio worden tegelijkertijd uitgevoerd.

• (INVOER)

[HDMI]

33

Optionele accessoires

OPMERKING

Een PC/notebook aansluiten

Plug and Play wordt door de projector ondersteund. Uw PC detecteert de projector automatisch en u hoeft geen stuurprogramma te installeren.

34

Hoofdtelefoon aansluiten

U kunt een hoofdtelefoon gebruiken om naar de audio te luisteren.

Niet meegeleverd

35

Een slim apparaat aansluiten (smartphone, tablet enz.)

• (INVOER)

[HDMI]

Het product ziet er mogelijk iets anders uit dan op de afbeelding.

Sluit een slim apparaat aan op de projector met een kabel

1)

en stel de externe invoer van de projector in op HDMI. Het scherm van het slimme apparaat wordt vervolgens via de projector weergegeven. U kunt verbinding maken met elke gewenste HDMIingangspoort.

Raadpleeg de fabrikant van het slimme apparaat voor modelspecifieke instructies voor de bekabelde verbinding.

Ondersteunde slimme apparaten kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden van elke fabrikant.

1) Voorbeelden van het aansluiten van een kabel op verschillende slimme apparaten

(kabel apart aan te schaffen).

Door Slimport ondersteunde apparaten

HDMI-kabel Slimport-adapter

Laadpoort van een slim apparaat

Projector HDMIpoort

Laadkabel van een slim apparaat

Projector USB-poort

Lader

Door Apple Lightning Digital AV-adapter ondersteunde apparaten

HDMI-kabel

Lightning Digital

AV-adapter

Projector HDMIpoort

Laadpoort van een slim apparaat

Door Apple 30-polige Digital AV-adapter ondersteunde apparaten

HDMI-kabel Apple 30-polige

Digital AV-adapter

Projector HDMIpoort

Laadpoort van een slim apparaat

36

SPECIFICATIES

MODELLEN

Resolutie (pixels)

Beeldverhouding

Projectieafstand

Schermafmeting

Verhouding omhoog gerichte projectie

Bereik van de afstandsbediening

Energieverbruik

AC-DC-adapter

Audio-uitvoer

Hoogte

Breedte

Diepte

Gewicht

USB-apparaat

Omgevingsomstandigheden

100 %

6 m (max.)

PH30N (PH30N-GL)

1280 (horizontaal) × 720 (verticaal)

16:9 (horizontaal:verticaal)

830 mm tot 3321 mm

— 635 mm tot 2540 mm (25 inches tot 100 inches)

48 W

Fabrikant : APD

Modellen: DA-48F19

19 V 2,53 A

(Adapterinput 100-240 V bij 50/60 Hz)

1 W

39,3 mm

129 mm

129 mm

513 g

5 V, 0,5 A (max.)

Temperatuur

In bedrijf

Opslag

0 °C tot 40 °C

-20 °C tot 60 °C

Relatieve vochtigheid

In bedrijf

0 % tot 80 %

Opslag

0 % tot 85 %

Gebruik alleen de in de gebruiksaanwijzing genoemde voeding.

Als gevolg van aangebrachte verbeteringen in het product kan de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

37

Ondersteunde modus voor HDMI (PC)

Resolutie

640 x 350

720 x 400

640 x 480

800 x 600

1024 x 768

1152 x 864

1280 x 720

1280 x 1024

1440 x 900

1400 x 1050

1600 x 900

1680 x 1050

1920 x 1080

Horizontale frequentie

(kHz)

31,468

31,469

31,469

37,879

48,363

54,348

45,00

63,981

55,935

65,317

60

65,29

67,5

Verticale frequentie (Hz)

70,09

70,08

59,94

60,31

60,00

60,053

60

60,02

59,888

59,979

60

59,954

60

Als er een ongeldig signaal in de projector binnenkomt, wordt dit niet goed op het scherm weergegeven of verschijnt er een bericht als [Geen signaal] op het scherm.

De projector van het type DDC1/2B beschikt over een Plug and Play-functie

(automatische herkenning van de PC-monitor).

Het wordt aanbevolen om de resolutie in te stellen op 1280 x 720 en vervolgens [Beeldverhouding] in te stellen op [Scannen] voor de beste beeldkwaliteit in de pc-modus.

38

Ondersteunde modus voor HDMI (DTV)

Resolutie

480p

720p

1080i

1080p

Horizontale frequentie

(kHz)

31,47

31,47

31,50

45,00

44,96

33,75

33,72

67,500

67,432

27,000

26,97

33,75

33,71

Verticale frequentie (Hz)

60

59,94

60

60,00

59,94

60,00

59,94

60

59,939

24,000

23,976

30,000

29,97

Voor de beste beeldkwaliteit wordt een resolutie van 720p aanbevolen.

Andere specificaties

Risicogroep 2

LET OP

Dit product zendt mogelijk gevaarlijke optische straling uit. Kijk niet in de projectorlamp. Dit kan schadelijk zijn voor het oog.

Dit label is bevestigd aan de onderzijde van het product en de taal kan verschillen.

39

40

SYMBOLEN

Verwijst naar wisselstroom (AC).

Verwijst naar gelijkstroom (DC).

Verwijst naar Klasse II-apparatuur.

Verwijst naar stand-by.

Verwijst naar “AAN” (stroom).

Verwijst naar gevaarlijk voltage.

41

PROBLEMEN OPLOSSEN

Controleer de onderstaande lijst wanneer u de volgende symptomen ervaart tijdens het gebruik van het product. Het is misschien geen storing.

Checklist voor veiligheid (controleer een veelgebruikte projector op veiligheidsproblemen).

Heeft uw apparaat een van de volgende problemen?

De projector geeft niets weer op het scherm of geeft geen uitvoergeluiden weer wanneer hij is ingeschakeld.

Er komt rook of een brandlucht uit de projector.

Er bevindt zich water of een vreemde stof in het product.

Een deel van het geprojecteerde beeld is uitgesneden.

Er komt regelmatig een vreemd geluid (gekraak of geritsel) van binnenuit de projector.

Er worden nog steeds beelden weergegeven op het scherm of er is geluid hoorbaar terwijl de projector is uitgeschakeld.

Er zijn andere fouten of storingen.

Stop, in dit geval, het gebruik van het product.

Schakel voor de veiligheid de netschakelaar uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Neem contact op met de verkoper of goedgekeurd servicecentrum voor inspectie van het product.

Probeer het product niet zelf te repareren.

Abnormaal gedrag

Er is een gekleurde stip (heldere, donkere, vaste en/of flikkerende stippen) op het scherm te zien.

— Bij productie van de projector is gebruikgemaakt van hogeprecisietechnologie. Er kan echter een kleine donkere of heldere stip op het scherm verschijnen. Dit is een veelvoorkomend verschijnsel als gevolg van het productieproces en geeft geen functionele storing aan.

De afstandsbediening werkt mogelijk niet correct als er een lamp met een elektronische stabilisator of lamp met drie golflengten is geïnstalleerd.

— Vervang in dit geval de lamp met de elektronische stabilisator of de lamp met drie golflengten door internationale standaardproducten, om te zorgen dat de afstandsbediening goed werkt.

OVER DE LG-PROJECTOR

De getoonde afbeelding kan verschillen van uw projector.

De OSD (schermweergave) van uw projector kan enigszins afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.

[ ] :de knoppen en de tekst die worden weergegeven op het projectorscherm.

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.

2

INHOUDSOPGAVE

DE PROJECTOR GEBRUIKEN 3

ENTERTAINMENT 7

MIJN MEDIA

INSTELLINGEN AANPASSEN

13

26

DE PROJECTOR GEBRUIKEN

De projector bekijken

De projector inschakelen

Het menuscherm in deze gebruikershandleiding is een voorbeeld waarmee gebruikers kunnen leren hoe zij hun product moeten bedienen. Op het scherm ziet dit er mogelijk anders uit dan op de afbeelding.

1

Sluit het netsnoer goed aan.

2

Plaats de / -knop aan de achterkant in de positie en druk op de projector of de afstandsbediening op de knop

(AAN/UIT)

. (Als de schakelaar in de -stand is gezet, wordt de projector niet ingeschakeld.)

3

Selecteer een taal in het scherm Taal selecteren.

4

Selecteer op het scherm [Modusinstelling] de gewenste instellingsmodus.

Hiermee selecteert u [Standaard] of [Winkeldemo]. Bij thuisgebruik selecteert u [Standaard]. [Winkeldemo] is bestemd voor de presentatie in winkels.

5

Selecteer een ingangssignaal met de knop

(INVOER)

op de afstandsbediening.

6

Druk op de knop

(AAN/UIT)

om de projector uit te schakelen.

3

4

Extra opties

De beeldverhouding aanpassen

U kunt de grootte van het beeld aanpassen en het op optimale grootte weergeven door op

(RATIO)

te drukken.

Druk op de knop

(Instellingen)

op de afstandsbediening en selecteer

[BEELD] [Beeldverhouding].

Afhankelijk van het ingangssignaal kunnen beschikbare beeldformaten verschillen.

[4:3]

Hiermee wordt de grootte van het beeld aan de vorige standaard 4:3 aangepast.

[16:9]

Toont een beeldverhouding van 16:9.

[Zoom]

Hiermee past u de grootte van het beeld aan de breedte van het scherm aan.

Mogelijk verdwijnen de boven- en onderkant van het beeld.

[Bioscoopzoom]

Hiermee wordt het beeld als in een bioscoop weergegeven in de beeldverhouding

.

Deze ligt tussen 1 en 16.

[Scannen]

Hiermee geeft u de videobeelden weer in de oorspronkelijke grootte zonder delen aan de rand van het beeld te verwijderen.

— Als u [Scannen] kiest, kan beeldruis optreden aan de rand of randen van het scherm.

[Origineel]

Hiermee wordt het beeld weergegeven met dezelfde beeldverhouding als het origineel.

De functie voor de weergaveverhouding gebruiken

Om te voorkomen dat het beeld op het scherm trapeziumvormig wordt, kunt u met de functie [Hoeksteen] de breedte van de boven- en onderzijde van het beeld aanpassen als de projector niet op de juiste hoek ten opzichte van het scherm is ingesteld.

Aangezien het gebruik van de functie [Hoeksteen] van negatieve invloed kan zijn op de beeldkwaliteit, kunt u deze functie beter alleen gebruiken wanneer de projector niet in de juiste hoek kan worden ingesteld.

1

Druk op de knop of om het beeld aan te passen.

[Hoeksteen] kan van

-40

tot

40

worden aangepast.

2

Druk op de knop

(TERUG)

wanneer u klaar bent.

5

6

Invoerapparaat wijzigen

Externe invoer selecteren

Hiermee selecteert u externe invoer.

De afbeelding van het menu kan afwijken van de werkelijke beeldscherminhoud van het product.

Druk op de knop

(INVOER)

op de afstandsbediening om het invoerselectiescherm te selecteren.

Selecteer met de knop

(INVOER)

van de afstandsbediening een ingangssignaal om de projector aan te sluiten op de gewenste ingang.

Met de knop of kunt u schakelen tussen alle invoermodi.

7

ENTERTAINMENT

SCHERM DELEN gebruiken

1

Stel de externe input van de projector in op [SCREEN SHARE].

2

Schakel de bijbehorende functie SCHERM DELEN op het apparaat in waarmee u verbinding wilt maken.

3

Sluit de projector uit de zoeklijst aan op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

4

Als het gewenste apparaat de aanvraag accepteert, wordt SCHERM DELEN gestart.

OPMERKING

Wanneer u de SCHERM DELEN-functie gebruikt, is deze compatibel met

Miracast-ondersteunde apparaten met Windows 10 of hoger, maar mogelijk niet compatibel met sommige pc's.

De versies Ice Cream Sandwich, Jellybean, Kitkat, Lollipop, Marshmallow en

Nougat van LG’s Android-apparaten zijn gegarandeerd compatibel.

Als u verbinding maakt via SCHERM DELEN, plaatst u het apparaat dichter bij de projector.

De reactiesnelheid en beeldkwaliteit zijn afhankelijk van de omgeving van de gebruiker.

Zie de handleiding van het apparaat waarmee u verbinding wilt maken voor meer informatie.

Sommige knoppen op de afstandsbediening werken mogelijk niet in de modus

[SCREEN SHARE].

8

Het instellen van Bluetooth op de projector

Deze optie wordt gebruikt om geluid uit de projector op audioapparaten met Bluetooth af te spelen.

Druk op de knop

(Instellingen)

op de afstandsbediening en zet [Bluetooth] op [Aan] in het menu [DRAADLOOS].

OPMERKING

Apparaten waarmee verbinding kan worden gemaakt: LG BTS1, LG HBS-700, LG

HBS-730, LG HBS-800 (Welke modellen te koop zijn, kan per regio verschillen.)

Producten van andere fabrikanten zijn mogelijk niet compatibel.

U kunt de afstandsbediening gebruiken om het volume van het verbonden apparaat aan te passen.

Als de draadloze verbinding met het apparaat mislukt, controleert u de voeding van het apparaat en of het Bluetooth-audioapparaat goed werkt.

Als [Bluetooth] is ingeschakeld, maakt de projector automatisch verbinding met het laatst gebruikte Bluetooth-apparaat zodra de projector wordt aangezet.

(Controleer of het laatst gebruikte Bluetooth-apparaat ook is ingeschakeld.)

Deze projector biedt geen ondersteuning voor de LG TV Sound Sync-functie. Om producten te gebruiken die de LG TV Sound Sync-functie ondersteunen, dient u de algemene Bluetooth-modus te gebruiken in plaats van de LG TV-modus.

De Bluetooth-functie is bedoeld om het product aan te sluiten op Bluetoothluidsprekers of een Bluetooth-headset. U kunt de Bluetooth-functie niet gebruiken om het product op een mobiele telefoon aan te sluiten.

Zoeken naar Bluetooth-apparaten en verbinding maken

Ga naar

(Instellingen)

[DRAADLOOS] [Bluetooth] [Zoekapparaat] om naar audioapparaten in de buurt met Bluetooth te zoeken en deze te koppelen met de projector. (Als de apparaatnaam langer is dan 20 tekens, worden alleen de eerste 20 weergegeven.)

1

Schakel het Bluetooth-apparaat in op de Pairing Mode en selecteer vervolgens

[Zoekapparaat].

Als het apparaat niet wordt gedetecteerd, controleer dan of het apparaat is ingeschakeld en in de Pairing Mode staat.

De tijd die nodig is om apparaten te zoeken kan variëren, afhankelijk van de signaalsterkte en het aantal apparaten.

9

10

2

Als het zoeken is voltooid, kunt u een Bluetooth-apparaat selecteren en er verbinding mee maken.

De tijd die nodig is om verbinding te maken met een apparaat kan variëren, afhankelijk van de sterkte van het signaal en het aantal apparaten.

3

Wanneer een Bluetooth-apparaat is aangesloten, hoort u geluid van de projector via het aangesloten apparaat.

Het verbonden Bluetooth-apparaat wordt automatisch toegevoegd aan

[Zoekapparaat]. Eenmaal geregistreerde Bluetooth-apparaten kunnen worden aangesloten door ze te selecteren in [Zoekapparaat]. U hoeft ze niet meer te zoeken.

Verbonden apparaten kunnen alleen worden losgekoppeld via

(Instellingen)

[DRAADLOOS] [Bluetooth] [Zoekapparaat] [Detail Info]

[Verbinding verbreken].

11

Bluetooth-apparaten verbinden of loskoppelen

In

(Instellingen)

[DRAADLOOS] [Bluetooth] [Zoekapparaat], worden de

Bluetooth-apparaten weergegeven in de volgorde waarin ze werden verbonden. U kunt deze apparaten opnieuw verbinden door ze te selecteren. U hoeft ze niet opnieuw op te zoeken.

Verbinden

Selecteer een Bluetooth-apparaat in [Zoekapparaat] om er verbinding mee te maken.

Het geregistreerde Bluetooth-apparaat probeert automatisch verbinding te maken, afhankelijk van de kenmerken van het apparaat. (Raadpleeg de handleiding van het Bluetooth-apparaat.)

De tijd die nodig is om verbinding te maken met een apparaat kan variëren, afhankelijk van de sterkte van het signaal en het aantal apparaten.

Verbinding verbreken

Selecteer [Verbinding verbreken] om de verbinding met het apparaat te verbreken.

Verbonden apparaten kunnen alleen worden losgekoppeld via

(Instellingen)

[DRAADLOOS] [Bluetooth] [Zoekapparaat] [Detail Info]

[Verbinding verbreken].

12

AV Sync. aanpassen

Wanneer een Bluetooth-apparaat is aangesloten, gaat u naar

(Instellingen)

[DRAADLOOS] [Bluetooth] [AV-sync. aanp.] om de synchronisatie tussen de video en het geluid van de Bluetooth-headset aan te passen.

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer er een Bluetooth-apparaat is aangesloten.

De audiosynchronisatie kan per fabrikant verschillen.

MIJN MEDIA

Voordat u het product gebruikt

Een USB-apparaat aansluiten

Sluit een USB-apparaat (externe HDD,

USB-geheugen) aan op de USB-poort van de projector om met de projector te kunnen genieten van de bestanden die zijn opgeslagen op het USB-apparaat. U kunt geen gegevens naar het USB-apparaat schrijven of van dit apparaat verwijderen.

Sluit een USB-flashstation aan, zoals hieronder weergegeven.

USB flashstation

13

14

Tips voor het gebruik van USB-apparaten

Als het USB-opslagapparaat over een ingebouwd programma voor automatische herkenning of een eigen stuurprogramma beschikt, werkt het apparaat mogelijk niet.

Sommige USB-opslagapparaten werken mogelijk niet op de juiste wijze of helemaal niet.

Als u een USB-verlengkabel gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend of werkt het mogelijk niet goed.

Gebruik alleen USB-opslagapparaten die zijn geformatteerd met het bestandssysteem Windows FAT32 of NTFS.

Voor externe USB-HDD's wordt het aanbevolen om apparaten te gebruiken met een nominale spanning van minder dan 5 V en een nominale stroom van minder dan 500 mA.

Het wordt aanbevolen om gebruik te maken van een harde schijf met een eigen voedingsbron. (Als de geleverde voeding onvoldoende is, wordt het USBopslagapparaat mogelijk niet correct gedetecteerd.) Opmerking: een USB-hub wordt niet ondersteund.

Het wordt aanbevolen om USB-flashstations van maximaal 32 GB en USB-

HDD's van maximaal 2 TB te gebruiken.

Als een USB-HDD met een stroombesparende functie niet correct werkt, schakelt u de stroomvoorziening uit en vervolgens weer in. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de externe USB-HDD.

Gegevens op het USB-opslagapparaat kunnen beschadigd raken. Plaats daarom altijd een back-up van belangrijke bestanden op een ander apparaat. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van gegevens. De fabrikant is dan ook niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens.

Mijn media gebruiken

1

Sluit een USB-opslagapparaat aan.

2

Druk op de knop op de afstandsbediening om de gewenste functie te selecteren en druk vervolgens op scherm en druk vervolgens op .

. Selecteer links bovenaan het

15

3

Selecteer de bestanden die u wilt afspelen. (Wanneer u meerdere bestanden selecteert, worden deze afgespeeld in de volgorde waarin ze zijn geselecteerd.)

4

Druk op de knop

(Instellingen)

op de afstandsbediening. Gebruik de knop

Links of Rechts op de afstandsbediening om [Afspelen] te selecteren en druk op de knop .

5

Selecteer [Afspelen] op het scherm en druk vervolgens op om een bestand af te spelen.

16

Ondersteuningsbestand voor Mijn media

Maximale transmissiesnelheid: 20 Mbps (megabit per seconde)

Ondersteunde externe ondertitelingsindelingen: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD,

SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)

Ondersteunde interne ondertitelingsindelingen: SRT/ASS/SSA

Codec met video-ondersteuning

Maximaal: 1920 x 1080 bij 30p (alleen Motion JPEG 640 x 480 bij 30p)

Extensie

.asf

.wmv

Video

Codec

VC-1 geavanceerd profiel, VC-1 eenvoudige en standaardprofielen

.avi

Geluid

WMA-norm, WMA 9 Professional

Video

H.264/AVC

Geluid

MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby

Digital

17

.mp4

.m4v

.mov

Video

Geluid

H.264/AVC, MPEG-4 Part 2

AAC

.mkv

Video

H.264/AVC

Geluid

HE-AAC, Dolby Digital

Video

H.264/AVC, MPEG-2, VC-1

.ts

.trp

.tp

.m2ts

Geluid

MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby

Digital, Dolby Digital Plus, AAC

.vob

.mpg

.mpeg

Video

MPEG-1, MPEG-2

Geluid

Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

Video

MPEG-1

Geluid

MPEG-1 Layer I, II

18

Geluidsbestand

Bestandstype

MP3

AC3

MPEG

AAC, HEAAC

CDDA

LPCM

Item

Bitsnelheid

Info

32 kbps tot 320 kbps

Bemonsteringsfrequentie

32 kHz tot 48 kHz

Bitsnelheid

32 kbps tot 640 kbps

Bemonsteringsfrequentie

32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Bitsnelheid

32 kbps tot 448 kbps

Bemonsteringsfrequentie

32 kHz tot 48 kHz

Bitsnelheid

24 kbps tot 3844 kbps

Bemonsteringsfrequentie

8 kHz tot 96 kHz

Bitsnelheid

1,44 kbps

Bemonsteringsfrequentie

44,1 kHz

Bitsnelheid

1,41 Mbps tot 9,6 Mbps

Bemonsteringsfrequentie

Multi-kanaal: 44,1 kHz, 88,2 kHz /

48 kHz, 96 kHz

Stereo: 176,4 kHz, 192 kHz

19

Beschikbaar fotobestand

Bestandstype

JPEG

Item

Ondersteund bestandstype Baseline, Progressief

Beeldgrootte

Info

Minimaal: 64 x 64

Maximaal: Baseline: 1920 x 1080 (b x h)

Progressief: 1024 x 768 (b x h)

BMP

Beeldgrootte

Minimaal: 64 x 64

Maximaal: 9600 x 6400 (b x h)

PNG

Ondersteund bestandstype Interlace, zonder interlace

Beeldgrootte

Minimaal: 64 x 64

Maximaal: Interlace: 1280 x 800 (b x h) zonder interlace: 9600 x 6400 (b x h)

Het weergeven van BMP- en PNG-bestanden duurt mogelijk langer dan het weergeven van JPEG-bestand.

20

De video's bekijken

Via de [FILMLIJST] kunt u films bekijken die op het aangesloten USB-apparaat zijn opgeslagen.

Hiermee bedient u de afspeelopties en stelt u opties in tijdens het afspelen van video's.

Tips voor het afspelen van Videobestanden

Bepaalde ondertitelingen die door gebruikers zijn gemaakt, werken mogelijk niet naar behoren.

De video- en ondertitelingsbestanden moeten in dezelfde map worden geplaatst.

De video- en ondertitelingsbestanden moeten dezelfde naam hebben, anders worden ondertitelingen niet juist weergegeven.

Streams met GMC (Global Motion Compensation) of Qpel (Quarterpel Motion

Estimation) worden niet ondersteund.

Alleen H.264/AVC-profielniveau 4.1 en lager wordt ondersteund.

Het afspelen van videobestanden die groter zijn dan 50 GB (gigabyte) wordt niet ondersteund. De limiet aan het bestandsformaat is afhankelijk van de coderingsomgeving.

Door de Filmlijst bladeren

Een videobestand afspelen dat op het aangesloten apparaat staat.

21

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Hiermee wordt het vorige/volgende bestand afgespeeld.

2

Hiermee gaat u terug naar normaal afspelen en pauzeert de mediaspeler.

( / )

3

Hiermee stopt u het afspelen.

4

Wanneer op deze knop wordt gedrukt, wordt de afspeelsnelheid gewijzigd: x2, x4, x8, x16, x32

5

Hiermee schakelt u herhalen in.

[Een]: Slechts één bestand wordt herhaaldelijk afgespeeld.

[Volgorde]: Geselecteerde bestanden worden op volgorde afgespeeld.

[Willekeurig]: Geselecteerde bestanden worden willekeurig afgespeeld.

6

Afspeellijst

7

[Ondertiteling]: Ondertiteling kan worden in- of uitgeschakeld.

[Taal voor ondertiteling]: Hiermee kunt u een tekenset voor de ondertiteling selecteren.

8

Hiermee gaat u terug naar het scherm met de filmlijst.

22

De foto's bekijken

Via de [FOTOLIJST] kunt u foto’s bekijken die op het aangesloten USB-apparaat zijn opgeslagen.

Ondersteunde fotobestanden

FOTO (*.JPEG)

Baseline: 64 pixels (breedte) x 64 pixels (hoogte) - 1920 pixels (breedte) x 1080 pixels

(hoogte)

Progressief: 64 pixels (breedte) x 64 pixels (hoogte) - 1024 pixels (breedte) x 768 pixels (hoogte)

Alleen JPEG-bestanden worden ondersteund.

Niet-ondersteunde bestanden worden weergegeven in de vorm van een pictogram.

Er wordt een foutbericht weergegeven bij beschadigde bestanden of bij bestandsindelingen die niet kunnen worden weergegeven.

Beschadigde bestanden worden mogelijk niet goed weergegeven.

De weergave van afbeeldingen met een hoge resolutie op volledige schermgrootte kan enige tijd duren.

Door de fotolijst bladeren

Een fotobestand weergeven dat op het aangesloten apparaat staat.

23

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Hiermee wordt het vorige/volgende bestand afgespeeld.

2

Hiermee gaat u terug naar normaal afspelen en pauzeert de mediaspeler.

( / )

3

Hiermee stopt u het afspelen.

4

Hiermee roteert u foto's.

Hiermee roteert u een foto 90 °, 180 °, 270 ° of 360 ° rechtsom.

Foto's kunnen niet worden geroteerd als ze breder zijn dan de hoogte van de maximaal ondersteunde resolutie.

5

Hiermee schakelt u herhalen in.

6

U kunt muziek afspelen tijdens het bekijken van foto’s.

Om [BGM] te starten, selecteert u vooraf een af te spelen bestand uit de [MUZIEKLIJST] en geeft u vervolgens een fotobestand weer via de [FOTOLIJST].

7

Afspeellijst

8

Hiermee gaat u terug naar het scherm met de fotolijst.

24

Naar muziek luisteren

Via de [MUZIEKLIJST] kunt u muziek afspelen die op het aangesloten USB-apparaat is opgeslagen.

Ondersteunde muziekbestanden

*.MP3

Bereik bitsnelheid: 32 kbps tot 320 kbps

Bemonsteringsfrequentie MPEG1 Layer3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Bemonsteringsfrequentie MPEG2 Layer3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz

Door de Muzieklijst bladeren

U kunt audiobestanden afspelen die op het aangesloten apparaat staan.

25

1 2 3 4 5 6

7

1

Hiermee wordt het vorige/volgende bestand afgespeeld.

2

Hiermee gaat u terug naar normaal afspelen en pauzeert de mediaspeler.

( / )

3

Hiermee stopt u het afspelen.

4

Wanneer op deze knop wordt gedrukt, wordt de afspeelsnelheid gewijzigd: x2, x4, x8, x16, x32

5

Hiermee schakelt u herhalen in.

6

Afspeellijst

7

Hiermee gaat u terug naar het scherm muzieklijst.

26

INSTELLINGEN AANPASSEN

Instellingen

Druk op de knop

(Instellingen)

.

[BEELD]

[GELUID]

[TIJD]

[DRAADLOOS]

[OPTIE 1]

[OPTIE 2]

[INGANGS

SIGNAAL]

[MIJN MEDIA]

Hiermee past u de beeldkwaliteit aan voor een optimale weergave.

Hiermee stelt u de geluidsmodus in.

Hiermee stelt u tijdwaarden in.

Draadloze functies.

Hiermee past u de algemene instellingen aan.

Hiermee past u de instellingen van de projector aan.

Hiermee selecteert u de gewenste ingangsbron.

Hiermee kunt u foto-, muziek- en filmbestanden openen.

27

BEELD -instellingen

1

Druk op de knop

(Instellingen)

.

2

Gebruik de knop , , of om [BEELD] te selecteren en druk op de knop .

3

Gebruik de knop , , of om het gewenste item in te stellen en druk op de knop .

4

Druk op de knop

(TERUG)

om terug te keren naar het vorige menu.

28

[Beeldmodus]

Hiermee selecteert u de optimale beeldmodus voor de kijkomgeving of het programma.

— [Levendig]

Hiermee wordt het visuele effect van video geoptimaliseerd.

Contrast, helderheid en scherpte worden verhoogd voor de weergave van levendige beelden.

— [Standaard]

Beelden worden weergegeven met het standaardniveau contrast, helderheid en scherpte.

— [Bioscoop]

Hiermee optimaliseert u het beeld voor het bekijken van films.

— [Expert]

Menu voor het aanpassen van beeldkwaliteit waarmee experts en amateurs kunnen profiteren van de beste projectorweergave.

[Expert]-modus is voor professionals op het gebied van beeldafstemming om een bepaald beeld te kunnen instellen en finetunen. Het effect op normale beelden is mogelijk niet spectaculair.

[Contrast]

Hiermee past u het verschil tussen heldere en donkere delen van het scherm aan.

[Helderheid]

Hiermee stelt u de helderheid van het scherm in.

[Kleur]

Hiermee past u de intensiteit van alle kleuren aan.

[Scherpte]

Hiermee past u de scherpte van de randen tussen heldere en donkere delen aan.

[Tint]

Past de balans tussen de rode en groene niveaus aan.

— [Game]

Hiermee wordt het beeld geoptimaliseerd voor het spelen van games op snelbewegende schermen.

[Beeldverhouding]

Hiermee past u de grootte van het beeld aan.

[Stroombesparing]

Vermindert het stroomverbruik door de piekhelderheid van het scherm aan te passen.

— [Minimaal]/[Medium]/[Maximaal]

Hiermee wordt de vooraf ingestelde modus [Stroombesparing] toegepast.

[Kleurtemp.]

Hiermee kunt u de algehele kleurweergave van het scherm naar wens aanpassen.

Selecteer [Warm], [Medium], [Koel] of [Natuurlijk].

29

30

GELUID -instellingen

1

Druk op de knop

(Instellingen)

.

2

Gebruik de knop , , of om [GELUID] te selecteren en druk op de knop .

3

Gebruik de knop , , of om het gewenste item in te stellen en druk op de knop .

4

Druk op de knop

(TERUG)

om terug te keren naar het vorige menu.

[Geluidsmodus]

Hiermee stelt u de geluidsmodus in.

— [Standaard]

Geschikt voor alle soorten video.

— [Muziek]/[Bioscoop]/[Sport]/[Game]

Hiermee wordt het geluid geoptimaliseerd voor een bepaald genre.

31

TIJD-instellingen

1

Druk op de knop

(Instellingen)

.

2

Gebruik de knop , , of om [TIJD] te selecteren en druk op de knop

.

3

Gebruik de knop , , of om het gewenste item in te stellen en druk op de knop .

4

Druk op de knop

(TERUG)

om terug te keren naar het vorige menu.

[Sleep timer]

Hiermee kunt u de projector zo instellen dat deze na een vooraf ingesteld aantal minuten wordt uitgeschakeld.

Selecteer [Uit] om [Sleep timer] uit te schakelen.

[Automatisch Uit]

Als er geen ingangssignaal is of niet op een knop wordt gedrukt, gaat de projector automatisch uit nadat de vooraf ingestelde tijd is verstreken.

[Automatisch stand-by]

Schakel de projector automatisch na een ingestelde tijd uit als er geen toetsinvoer bij de projector is.

32

DRAADLOOS -instellingen

1

Druk op de knop

(Instellingen)

.

2

Gebruik de knop , , of om [DRAADLOOS] te selecteren en druk op de knop .

3

Gebruik de knop , , of om het gewenste item in te stellen en druk op de knop .

4

Druk op de knop

(TERUG)

om terug te keren naar het vorige menu.

[SCREEN SHARE]

SCHERM DELEN wordt op het scherm van het aangesloten apparaat weergegeven. U kunt [Mijn apparaatnaam] controleren.

[Bluetooth]

Het geluid wordt uitgevoerd via de Bluetooth-headset. Zet eerst [Bluetooth]

[Aan].

— [Zoekapparaat]

Zoek het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

— [AV-sync. aanp.]

Als de video en het geluid niet correct worden gesynchroniseerd, kunt u de synchronisatie handmatig aanpassen.

33

OPTIE 1 instellingen

1

Druk op de knop

(Instellingen)

.

2

Gebruik de knop , , of om [OPTIE 1] te selecteren en druk op de knop .

3

Gebruik de knop , , of om het gewenste item in te stellen en druk op de knop .

4

Druk op de knop

(TERUG)

om terug te keren naar het vorige menu.

[Taal]

Hier kunt u de gewenste menutaal kiezen.

[Fabrieksinstelling]

Hiermee zet u alle projectorinstellingen terug op de fabrieksinstellingen. Schakel de stroom niet uit tijdens de initialisatie.

[Modusinstelling]

Hiermee selecteert u [Standaard] of [Winkeldemo]. Bij thuisgebruik selecteert u

[Standaard]. [Winkeldemo] is bestemd voor de presentatie in winkels.

34

OPTIE 2 instellingen

1

Druk op de knop

(Instellingen)

.

2

Gebruik de knop , , of om [OPTIE 2] te selecteren en druk op de knop .

3

Gebruik de knop , , of om het gewenste item in te stellen en druk op de knop .

4

Druk op de knop

(TERUG)

om terug te keren naar het vorige menu.

[Hoeksteen]

Om te voorkomen dat het beeld op het scherm trapeziumvormig wordt, kunt u met de functie Weergaveverhouding de breedte van de boven- en onderzijde van het beeld aanpassen als de projector niet op de juiste hoek ten opzichte van het scherm is ingesteld.

[Automatische hoeksteen]

De functie [Automatische hoeksteen] zorgt voor een rechthoekig schermbeeld door de waarde van de weergaveverhouding automatisch aan te passen wanneer het beeld is vertekend als gevolg van een scheefstaande projector.

— [Aan]: Hiermee wordt de waarde van de weergaveverhouding automatisch aangepast.

— [Uit]: Hiermee kunt u de waarde van de weergaveverhouding handmatig aanpassen.

35

[PJT-stand]

Deze functie draait het geprojecteerde beeld ondersteboven of spiegelt het beeld horizontaal.

— Wanneer de functie [Automatische hoeksteen] is ingesteld op [Aan], zijn alleen de instellingen [Voorkant] en [Achterkant] beschikbaar.

[Grote hoogte]

Schakel deze optie in als de projector op een hoogte van meer dan 1200 meter wordt gebruikt. Anders kan de projector oververhit raken of kan de beveiligingsfunctie worden ingeschakeld. Als dit gebeurt, schakelt u de projector uit en na een paar minuten weer in.

[Automatisch inschakelen]

Wanneer het netsnoer op de projector is aangesloten, wordt de projector automatisch ingeschakeld. Modellen met batterijen worden echter direct ingeschakeld als de aan/uitschakelaar op wordt gezet.

— [Aan]: Als de aan/uitschakelaar van de projector op wordt gezet, wordt de projector ingeschakeld.

— [Uit]: Als de aan/uitschakelaar van de projector op wordt gezet, wordt de projector in de stand-bymodus gezet.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project