Xerox Pro 428Pi, Pro 423, Pro 428, Pro 423Pi User guide

Xerox Pro 428Pi, Pro 423, Pro 428, Pro 423Pi User guide

XEROX

WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

708P86641_NL

Samengesteld en vertaald door:

The Document Company Xerox

GKLS European Operations

Bessemer Road

Welwyn Garden City

Hertfordshire

AL7 1HE

VERENIGD KONINKRIJK

©

2003 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden.

De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, betreft alle vormen en zaken van auteursrechtelijk materiaal en informatie die thans of in de toekomst van rechtswege is toegestaan. Dit omvat, zonder enige beperking, materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat in het scherm wordt weergegeven, zoals pictogrammen, uiterlijk en inhoud van de schermen, enzovoort.

Xerox

®

, T he Document Company

®

, de digitale X

®

en alle Xerox-producten die in deze publicatie vermeld worden, zijn handelsmerken van Xerox Corporation. Productnamen en handelsmerken van andere bedrijven worden hierbij erkend.

Dit document wordt regelmatig bijgewerkt. In latere uitgaven zullen wijzigingen, technische onnauwkeurigheden en typefouten worden gecorrigeerd.

Inhoudsopgave

1 Wat is Internetfax? ..............................................1-1

Configuratie en eigenschappen van iFax .............................. 1-2

Systeemconfiguratie van iFax .......................................... 1-2

Eigenschappen van iFax .................................................. 1-3

Belangrijke punten bij het gebruik van iFax...................... 1-7

iFax versus gangbare faxtoepassingen................................. 1-9 iFax kan het volgende voor u doen .................................. 1-9

2 De werkomgeving instellen ................................2-1

Informatie over iFax............................................................... 2-2

Vereiste omgeving............................................................ 2-2

Werkomgeving instellen ........................................................ 2-3

Informatie instellen ........................................................... 2-3

Procedure voor het instellen van de omgeving ............... 2-5

IP-adres instellen................................................................... 2-6

Poort activeren ...................................................................... 2-8

TCP/IP-omgeving instellen .................................................. 2-11

iFax-omgeving instellen....................................................... 2-13

Instellingen bevestigen ........................................................ 2-17

3 E-mails verzenden/ontvangen............................3-1

E-mails verzenden................................................................ 3-2

Instellingen voor verzenden................................................... 3-5

Resolutie........................................................................... 3-5

Origineeltype .................................................................... 3-6

Lichter/donkerder.............................................................. 3-7 iFax-profiel........................................................................ 3-7

iFax-verzendstatus ........................................................... 3-9

Documenten scannen..................................................... 3-10

Uitgestelde start.............................................................. 3-11

Verzendingsoverzicht ..................................................... 3-12

Communicatiemode........................................................ 3-13

Ontvanger specificeren........................................................ 3-14

Met het toetsenbordscherm............................................ 3-14

Met snelkiezen................................................................ 3-15

Met de directtoetsen ....................................................... 3-16

Met de kieslijst ................................................................ 3-17

Met sub-kiezen ............................................................... 3-18

Meerdere ontvangers specificeren ................................. 3-20

E-mails ontvangen............................................................... 3-23

Hoe u e-mails kunt ontvangen........................................ 3-23

E-mails ontvangen via iFax ............................................ 3-23

Inkomende e-mails beperken ......................................... 3-24

Verzending annuleren ......................................................... 3-25

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina-i

Pagina-ii

4 Nuttige toepassingen ..........................................4-1

E-mails verzenden naar mailboxen met e-mailadressen....... 4-2

Faxen verzenden naar ontvangers als doorzendcentra ........ 4-5

iFax gebruiken op het apparaat........................................ 4-6

iFax gebruiken bij de computer ........................................ 4-8

Een fax als e-mail doorsturen vanuit een mailbox................. 4-9

E-mails doorsturen ........................................................... 4-9

Hoe u e-mails kunt ontvangen........................................ 4-10

Verzenden naar mailbox................................................. 4-11

E-mails verzenden naar/ontvangen van de computer ......... 4-12

E-mails naar het apparaat verzenden ............................ 4-12

E-mails ontvangen op de computer............................... 4-13

5 Gegevens registreren..........................................5-1

Tekst invoeren ....................................................................... 5-2

Sub-kiezen registreren .......................................................... 5-3

Snelkiezen registreren........................................................... 5-6

Beschikbare instellingen voor snelkiezen......................... 5-6

E-mailadres, Lijn en Ontvanger ........................................ 5-8

Index registreren............................................................. 5-12

Communicatiemode selecteren ...................................... 5-13

Resolutie selecteren ....................................................... 5-14

Maximale beeldformaat selecteren................................. 5-15

Uitgestelde start selecteren ............................................ 5-16

Het iFax-profiel selecteren.............................................. 5-17

De iFax-verzendstatus selecteren .................................. 5-18

Mailboxen registreren .......................................................... 5-19

Beschikbare instellingen voor Mailbox ........................... 5-19

Naam mailbox/Toegangscode registreren...................... 5-20

Mailboxopties registreren ............................................... 5-22

6 Overzichten en lijsten .........................................6-1

E-mailfouten .......................................................................... 6-2

DSN e-mail (verzendstatus) .................................................. 6-3

Activiteitenoverzicht............................................................... 6-4

Activiteitenoverzicht.......................................................... 6-4

Opdrachtenoverzicht ........................................................ 6-5

Verzendingsoverzicht ........................................................... 6-6

Rondzendoverzicht................................................................ 6-7

Lijst printerinstellingen ........................................................... 6-8

Kieslijst .................................................................................. 6-9

Mailboxlijst ........................................................................... 6-10

Overzichten en lijsten afdrukken ......................................... 6-11

Afdrukken met Overz./lijst afdrukken.............................. 6-12

Het Verzendingsoverzicht afdrukken.............................. 6-13

De afdrukmethode instellen............................................ 6-13

7 Problemen oplossen ...........................................7-1

E-mailverzending geweigerd ................................................. 7-2

E-mailontvangst geweigerd ................................................... 7-3

Specificaties .......................................................................... A-2

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen ............................... A-3

Keuzevoorinstellingen ........................................................... A-6

Woordenlijst........................................................................... A-7

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

1 Wat is Internetfax?

In dit hoofdstuk kunt u de volgende informatie vinden:

Ø

Configuratie en eigenschappen van iFax

Ø iFax versus gangbare faxtoepassingen

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 1-1

Configuratie en eigenschappen van iFax

In dit hoofdstuk worden de systeemconfiguratie en de eigenschappen van de toepassing Internetfax van dit apparaat beschreven.

Binnen het kader van deze handleiding voor de gebruiker wordt de toepassing Internetfax "iFax" genoemd.

Systeemconfiguratie van iFax

In tegenstelling tot gewone faxverzendingen waarbij gebruik wordt gemaakt van de telefoonlijn, voert iFax de verzending uit via het interne netwerk of het Internet.

Met behulp van deze toepassing kunt u documenten die door het apparaat zijn gescand verzenden als bijlagen in het TIFF-formaat bij elektronische post (hierna "e-mail" genoemd). Met deze toepassing kunt u ook e-mails ontvangen die zijn verzonden vanaf apparaten of computer waarop iFax is geïnstalleerd.

iFax-apparaat

Apparaat

Computer

Internet

Computer

Pagina 1-2

Fax

Telefoonlijn iFax-apparaat

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Eigenschappen van iFax

In dit gedeelte worden de verschillende vormen van verzenden besproken die gebruikt worden door iFax, alsmede de eigenschappen ervan.

Met de toepassing iFax kunnen TIFF-bestanden worden verzonden en ontvangen als bijlagen bij e-mails tussen het apparaat en andere apparaten waarop iFax is geïnstalleerd, en tussen het apparaat en computers. Naast het verzenden van e-mails kan het apparaat ook faxdocumenten doorsturen die als e-mails zijn ontvangen in de plaatselijke mailbox en kan het ontvangen e-mails als faxen naar faxapparaten verzenden.

E-mails verzenden

Met behulp van deze toepassing kunt u documenten die door het apparaat zijn gescand verzenden naar apparaten waarop iFax is geïnstalleerd en als e-mailbijlagen in TIFF-formaat naar computers.

Deze toepassing stelt u in staat te besparen op de telefoonrekening, omdat berichten worden verzonden via het bestaande interne netwerk en het Internet.

OPMERKING:

Afhankelijk van de iFax-toepassing van de ontvanger, varieert het profiel dat kan worden verwerkt. Controleren welk profiel kan worden verwerkt door de iFax van de ontvanger voordat u het profiel specificeert.

Wanneer u een e-mail naar de computer verzendt, kan de bijgesloten

TIFF mogelijk niet correct worden weergegeven vanweg het type profiel dat is gespecificeerd. In dat geval kunt u de e-mail als TIFF-S of

TIFF-F verzenden.

Zie “E-mails verzenden” op pagina 3-2.

Internet

Computer

Apparaat

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

iFax-apparaat

Pagina 1-3

E-mails ontvangen

Wanneer een e-mail wordt ontvangen vanaf een iFax-apparaat of een computer, drukt het apparaat deze automatisch af. Er is geen speciale handeling vereist om een e-mail te ontvangen.

OPMERKING:

De bestandsformaten en profielen die kunnen worden gebruikt voor het ontvangen van e-mails zijn de volgende:

Bestandsformaat: TIFF-FX(RFC-2301); Profiel: TIFF-S, TIFF-F en

TIFF-J.

Indien het profiel dat wordt ontvangen niet compatibel is, wordt het bestand mogelijk niet afdrukt.

U kunt geen e-mail met bijgesloten bestanden vanaf de computer naar dit apparaat verzenden.

Zie “E-mails ontvangen” op pagina 3-23.

Internet

Computer

Apparaat

Drukt de ontvangen e-mail af

Onderwerp: Kennisgeving

Datum: 2001-09-17

Aan:

Van: iFax-apparaat

Pagina 1-4 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

E-mail doorsturen

Een fax doorsturen als een e-mail

Wanneer de lokale mailbox vooraf is ingesteld met de doorstuurfunctie en e-mailadressen, kunnen faxdocumenten die in de lokale mailbox zijn opgeslagen, worden geconverteerd in e-mails en automatisch worden doorgestuurd met de functie Mailbox-selectie. Omdat u een faxdocument naar een gespecificeerde computer kunt doorsturen, bespaart dit de ontvanger de noodzaak om naar het faxapparaat te lopen om het faxdocument op te halen.

Zie “Een fax als e-mail doorsturen vanuit een mailbox” op pagina 4-9.

Internet

Lokale mailbox

Telefoonlijn

Faxapparaat

Computer

Apparaat

Kennisgeving

Een fax naar de mailbox verzenden

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 1-5

Een e-mail naar een faxapparaat verzenden

Met de e-mailadressen gespecificeerd in een bepaald formaat, kan het apparaat of de computer faxen via G3 naar faxapparaten verzenden die de toepassing iFax niet ondersteunen.

Met deze toepassing kunt u faxen als e-mails verzenden naar iFaxapparaten die via het Internet op het netwerk zijn aangesloten.

Wanneer faxen worden ontvangen, converteert het iFax-apparaat (de zogenaamde fax-gateway) deze in faxen en stuurt deze naar het gespecificeerde faxapparaat. Indien de verzender en ontvanger van de fax zich bij dergelijke verzendingen binnen de lokale belregio bevinden, zijn de kosten van faxverzending lager.

OPMERKING:

Deze toepassing is alleen beschikbaar wanneer de methode voor het ontvangen van e-mails van het iFax-apparaat (faxgateway) is ingesteld op SMTP.

U kunt geen e-mail met daaraan gekoppelde bestanden vanaf de computer naar dit apparaat verzenden.

Zie “Faxen verzenden naar ontvangers als doorzendcentra” op pagina

4-5.

Computer

Internet

Document wordt gescand

Kennisgeving

Apparaat

Telefoonlijn iFax-apparaat

(Fax-gateway)

Ontvangt een faxdocument

Kennisgeving

Fax

Pagina 1-6 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Overige eigenschappen

Ø

U kunt e-mailadressen vastleggen in een snelkieslijst.

Wanneer de e-mailadressen van ontvangers zijn vastgelegd in de snelkieslijst of de sub-kieslijst, hoeft u de e-mailadressen niet telkens opnieuw in te voeren wanneer u een fax naar deze ontvangers wilt verzenden.

OPMERKING:

Voor snelkiezen kunnen e-mailadressen vooraf worden ingesteld met andere verzendinstellingen, zoals het instellen van het iFax-profiel, iFax-verzendstatus en instellingen die te maken hebben met uitgaande e-mail.

Zie “Snelkiezen registreren” op pagina 5-6.

Ø

De toepassing Rondzenden is beschikbaar.

U kunt de toepassing Rondzenden gebruiken om e-mails naar verschillende gespecificeerde e-mailadressen te verzenden. Met behulp van de toepassing Rondzenden kunt u faxen en e-mails verzenden naar de bestemmingen van gebruikelijke fax- en iFaxapparaten.

Zie “Ontvanger specificeren” op pagina 3-14.

Belangrijke punten bij het gebruik van iFax

Bij het verzenden van e-mails

Het bericht “iFax verz.” dat wordt weergegeven in het scherm

Opdrachtstatus en “Verzonden” afgedrukt in het Activiteitenoverzicht en het Verzendingsoverzicht geven aan dat de e-mail naar de SMTPserver is verzonden die op het apparaat is ingesteld voor het verzenden van e-mail.

De verzonden e-mails worden mogelijk niet bij de beoogde ontvangers afgeleverd vanwege problemen onderweg bij de verzending via het

Internet. Het apparaat krijgt geen melding wanneer er zich een dergelijk probleem voordoet. Wanneer u een belangrijke e-mail verzendt, is het raadzaam telefonisch bij de ontvanger navraag te doen of de verzending van de e-mail is gelukt.

OPMERKING:

Indien de iFax-verzendstatus is ingesteld op Aan bij de

POP3-instellingen, kunt u controleren of de e-mail de e-mailserver van de ontvanger heeft bereikt. Indien dit bij de SMTP-instellingen staat, kunt u controleren of de e-mail de ontvanger heeft bereikt.

“iFaxverzendstatus” raadplegen op pagina 3-9

raadplegen voor meer informatie.

De bevestiging van ontvangen e-mail met behulp van de toepassing iFax-verzendstatus bereikt de server die de toepassing iFaxverzendstatus ondersteunt. De toepassing iFax-verzendstatus is niet beschikbaar wanneer geen van de e-mailservers in het verzendpad deze toepassing ondersteunt. De e-mail wordt echter toch verzonden, ook al ondersteunt de e-mailserver deze toepassing niet. In dat geval kan het resultaat van de iFax-verzendstatus verschillen van het resultaat van de daadwerkelijk ontvangen e-mail.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 1-7

Beperkingen van de e-mailserver

Afhankelijk van de systeemomgeving, zoals beperkingen van de emailserver, worden omvangrijke e-mails mogelijk niet verzonden of ontvangen. Wanneer u het aantal pagina's in de e-mail wilt instellen, de systeemomgeving van respectievelijk de verzender en ontvanger controleren.

TIFF-bestandsformaat en het profiel

OPMERKING:

De bestandsformaten en profielen die kunnen worden gebruikt voor het ontvangen van e-mails zijn de volgende:

Bestandsformaat: TIFF-FX(RFC-2301); Profiel: TIFF-S, TIFF-F en

TIFF-J.

Indien het profiel dat wordt ontvangen niet compatibel is, wordt het bestand mogelijk niet afdrukt.

U kunt geen e-mail met bijgesloten bestanden vanaf de computer naar dit apparaat verzenden.

Bij het specificeren van een profiel

Afhankelijk van de iFax-toepassingen van de ontvanger, variëren de profielen die kunnen worden verwerkt. Wanneer u een profiel wilt specificeren, eerst controleren welk type profiel door de iFaxtoepassing van de ontvanger kan worden verwerkt.

Wanneer het gespecificeerde profiel niet compatibel is

Wanneer het gespecificeerde profiel incompatibel is, kan de ontvanger de ontvangen beelden niet weergeven of afdrukken. Controleren welk type profielen zowel de verzender als de ontvanger kan verwerken en deze gebruiken.

Pagina 1-8 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

iFax versus gangbare faxtoepassingen

In dit gedeelte worden de verschillen beschreven tussen iFax en gewone faxtoepassingen.

iFax kan het volgende voor u doen

Kennisgeving

Scant

Communicatiekosten verlagen

Aangezien iFax gebruikmaakt van de bestaande interne netwerken en het Internet voor communicatie, zijn de kosten lager dan bij gewone faxverzending.

U kunt iFax ook gebruiken om via de fax-gateway te communiceren met een faxapparaat dat de toepassing iFax niet ondersteunt.

Bij communicatie via de fax-gateway worden de faxdocumenten als emails verzonden naar het iFax-apparaat dat is aangesloten op het netwerk. Het iFax-apparaat (fax-gateway) converteert vervolgens de ontvangen e-mails in faxdocumenten en stuurt deze door naar het faxapparaat. Indien de verzender en ontvanger van de faxdocumenten zich binnen de lokale belregio bevinden, zijn de kosten van faxverzending lager.

Zie “Faxen verzenden naar ontvangers als doorzendcentra” op pagina

4-5.

Werkwijze bij iFax

Internet

De e-mail wordt omgezet in een faxdocument

(Gebied met lokaal beltarief)

Telefoonlijn

Apparaat iFax-apparaat

Faxverzending

Drukt af

Faxapparaat

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 1-9

Kennisgeving

Verzen

Werkwijze van een faxapparaat

(Verzender) faxapparaat

Telefoonlijn

(Ontvanger) faxapparaat

Kennisgeving

Scant

Tegen geldend telefoontarief

Drukt af

De verzending van documenten is eenvoudig, omdat e-mails rechtstreeks vanaf een iFax-apparaat naar een computer kunnen worden verzonden.

Ø iFax-apparaten verzenden e-mails rechtstreeks naar de computer die op dat moment in gebruik is. Aangezien u met de functie voor het doorsturen van e-mails ontvangen faxen naar uw computer kunt doorsturen, hoeft u geen inkomende faxen op te halen van het faxapparaat. Bovendien kunnen de faxdocumenten op het computerscherm worden bekeken, hetgeen bijdraagt aan het besparen op het papiergebruik.

Zie “Een fax als e-mail doorsturen vanuit een mailbox” op pagina

4-9.

Ø

Het originele document wordt door dit apparaat gescand als TIFFbestandsbijlag bij de e-mail. Aangezien de bijlage op de computer kan worden afgeleverd, kan deze worden opgeslagen, verwerkt of bewerkt.

OPMERKING:

Indien TIFF-J is geconfigureerd als profiel, kunnen de gegevens niet door de computer worden geopend. In dat geval het profiel configureren als TIFF-S of TIFF-F en de gegevens opnieuw verzenden.

De bestandsformaten en profielen die kunnen worden gebruikt voor het ontvangen van e-mails zijn de volgende: Bestandsformaat: TIFF-

FX(RFC-2301); Profiel: TIFF-S, TIFF-F en TIFF-J.

Indien het profiel dat wordt ontvangen niet compatibel is, wordt het bestand mogelijk niet afdrukt.

U kunt geen e-mail met bijgesloten bestanden vanaf de computer naar het apparaat verzenden.

Werkwijze bij iFax

(Verzendend) apparaat

(Ontvangend)

Internet

Kennisgeving

Computer

Pagina 1-10 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Werkwijze van een faxapparaatapparaat

Kennisgeving

Scant

Telefoonlijn

Faxapparaat

Internet

Faxapparaat

Kennisgeving

Scant een document met een scanner en importeert dit in de computer

Computer

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 1-11

Pagina 1-12 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

2 De werkomgeving instellen

In dit hoofdstuk kunt u de volgende informatie vinden:

Ø

Informatie over iFax

Ø

Werkomgeving instellen

Ø

IP-adres instellen

Ø

Poort activeren

Ø

TCP/IP-omgeving instellen

Ø iFax-omgeving instellen

Ø

Instellingen bevestigen

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 2-1

Informatie over iFax

Vereiste omgeving

Naam

Outlook Express

Netscape Messenger

SUN Mail Tool

In dit gedeelte wordt aangegeven aan welke vereisten dient te worden voldaan om de toepassing iFax op het apparaat te kunnen gebruiken.

Systeemvereisten

De volgende opties zijn nodig voor dit apparaat.

Ø

Printerset (voor apparaten waarop geen printertoepassing is geïnstalleerd)

Ø

Harde-schijfset voor de printer

Ø

64 MB SDRAM voor de printer

Ø

Internetfax-set

Ø

Uitbreidingsset Snelkiezen

De volgende vereisten zijn ook van toepassing.

Ø

Het apparaat dient te zijn aangesloten op het netwerk en communicatie via TCP/IP dient mogelijk te zijn.

Ø

Binnen de werkomgeving dient het verzenden en ontvangen van e-mails mogelijk te zijn.

Compatibele software

De volgende e-mailsoftware is compatibel.

Win95/98 Win NT Mac OS

-

Overige

-

-

: Compatibel.

-

Voorschriften

ITU-T:

Internetfax-formaat:

E-mail/fax doorsturen:

DSN-toepassing:

Ontvangen via SMTP:

Ontvangen via POP3:

MIME-versie:

ITU-T T.37, T.30, F.185, E.164

RFC2301 (TIFF-profiel S/F/J) en uitbreiding 600 x 600 dpi

RFC2304, RFC2305

RFC1891, 1894

RFC821, 822, 1869

RFC1939

Versie 1.0 (RFC2049)

Pagina 2-2 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Werkomgeving instellen

U dient de items voor e-mails en iFax in te stellen om de iFaxtoepassing op het apparaat te kunnen gebruiken.

De omgeving controleren door hoofdstuk “Informatie instellen” te

raadplegen voordat u het apparaat in gebruik neemt en tevens de procedure controleren voor het instellen van de omgeving in het

hoofdstuk “Procedure voor het instellen van de omgeving”.

Vervolgens de iFax-omgeving instellen door hoofdstuk “IP-adres

instellen” tot “Instellingen bevestigen” te raadplegen.

Informatie instellen

Het is noodzakelijk de volgende informatie in te stellen om de iFaxtoepassing op het apparaat te kunnen gebruiken. De systeembeheerder raadplegen voor deze informatie.

Methode voor het ontvangen van e-mails

Op dit apparaat kunt u SMTP of POP3 selecteren voor het ontvangen van e-mails. De instellingsinformatie varieert, afhankelijk van de geselecteerde methode. U dient de methode voor het ontvangen van uw e-mails te selecteren op basis van de e-mailomgeving die u gebruikt.

OPMERKING:

U kunt geen e-mail in een lokale mailbox ontvangen via POP3. Faxen verzenden via de fax-gateway is ook niet mogelijk.

Netwerkomgeving

Met hulp van de beheerder de volgende omgevingen configureren op het apparaat, de server en de computer.

OPMERKING:

Wanneer u e-mails ontvangt via SMTP, dient u van tevoren de hostnaam en domeinnaam (bijvoorbeeld

WCP42x.xerox.com) in te stellen van het apparaat in het MX-record van de DNS-server. U dient ook de hostnaam (bijvoorbeeld WCP42x) en het IP-adres van het apparaat in te stellen in het A-record.

Wanneer u e-mails ontvangt via POP3, dient u van te voren het e-mailadres van het apparaat in te stellen op de server voor het ontvangen van e-mail.

Ø

Bij het ontvangen van e-mails via SMTP

Nee Instellingen Voorbeeld

Het volgende instellen op het printerbedieningspaneel van het apparaat.

1

IP-adres xxx.xxx.xxx.xxx

Opmerkingen

Automatisch instellen door

DHCP is niet beschikbaar.

Zorgen dat u een vast adres toekent.

2 Subnetmask xxx.xxx.xxx.xxx

3

Gateway-adres xxx.xxx.xxx.xxx

4 DNS-adres xxx.xxx.xxx.xxx

Dit kunt u verkrijgen van DHCP.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 2-3

Nee

6

Instellingen

De computer inschakelen en het volgende instellen in CentreWare Internetservices.

5

Adres SMTP-server xxx.xxx.xxx.xxx

Het IP-adres van de emailserver instellen voor verzenden.

E-mailadres apparaat

Voorbeeld

[email protected]

Accountnaam: IFax

Hostnaam: WCP42X

Domeinnaam: Xerox.com

Opmerkingen

Een alias kan niet worden ingesteld. U kunt elke gewenste naam voor de account instellen

(links van het teken @). Het adresgedeelte instellen (rechts van het teken @), met de combinatie van de hostnaam en de domeinnaam.

Ø

Bij het ontvangen van e-mails via POP3

Nee Instellingen Voorbeeld

Het volgende instellen op het printerbedieningspaneel van het apparaat

1

IP-adres xxx.xxx.xxx.xxx

Opmerkingen

Automatisch instellen door

DHCP is beschikbaar.

2

Subnetadres xxx.xxx.xxx.xxx

3 Gateway-adres xxx.xxx.xxx.xxx

De computer inschakelen en het volgende instellen in CentreWare Internetservices.

4

Adres SMTP-server xxx.xxx.xxx.xxx

Het IP-adres van de e-mailserver instellen voor verzenden.

E-mailadres apparaat [email protected]

5

6

7

8

Adres POP3-server

POP-gebruikersnaam

POP-toegangscode xxx.xxx.xxx.xxx

De POP-gebruikersnaam voor de account opgeven (links van het teken @), en de POP3ontvangstserver voor het adresgedeelte opgeven (rechts van het teken @).

U kunt ook een alias instellen, zoals [email protected]

Het IP-adres van de e-mailserver instellen voor ontvangen.

Dit is een account voor verbinding met de e-mailserver voor ontvangen.

U kunt slechts één gebruiker instellen.

Alfanumerieke tekens gebruiken.

Pagina 2-4 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Procedure voor het instellen van de omgeving

De omgeving instellen aan de hand van de volgende stappen.

Het IP-adres van het apparaat instellen met het printerbedieningspaneel.

Zie “IP-adres instellen” op pagina 2-6.

CentreWare Internetservices gebruiken en de poorten voor Verzenden e-mail/iFax en Ontvangen e-mail/iFax activeren.

Zie “Poort activeren” op pagina 2-8.

CentreWare Internetservices gebruiken om de TCP/IP-omgeving in te stellen indien u SMTP gebruikt om e-mails te ontvangen.

Zie “TCP/IP-omgeving instellen” op pagina 2-11.

CentreWare Internetservices gebruiken om de iFax-omgeving in te stellen.

Zie “iFax-omgeving instellen” op pagina 2-13.

Het printerbedieningspaneel gebruiken om de lijst met printerinstellingen af te drukken en de instellingen te controleren.

Zie “Instellingen bevestigen” op pagina 2-17.

Een e-mail naar het adres van het apparaat verzenden om te zien of de instelling correct is. Indien de e-mail niet kan worden verzonden, de omgevingsinstellingen controleren.

Zie “E-mails verzenden” op pagina 3-2.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 2-5

IP-adres instellen

om een kolom omlaag te gaan.

U kunt het IP-adres instellen via het printerbedieningspaneel.

Afhankelijk van de gebruikte netwerkomgeving, kan het nodig zijn het subnetmask of het gateway-adres in te stellen. De netwerkbeheerder raadplegen en de benodigde items instellen.

1. Wanneer “Gereed v. afdr. of faxen” wordt weergegeven, drukt u op de toets

Menu

.

om van kolom naar kolom te gaan.

Uitwerpen/ instellen

(* verschijnt naast het item).

om een item te selecteren

Snelle install.

Overzicht/lijst

Systeeminstellingen

Netwerk/Poort

Parallel

LPD

NetWare

SMB

IPP

USB

Port 9100

EtherTalk

Salutation

FTP-client

SNMP

Internetservice

TCP/IP-instell.

IP-adres verkrijgen

DHCP

BOOTP

RARP

Handmatig

IP-adres 000.000.000.000

2. “IP-adres verkrijgen” instellen op Handmatig.

3. Het IP-adres invoeren.

Met pijl-links en pijl-rechts van cijfer naar cijfer gaan.

Met pijl-omhoog en pijl-omlaag de waarde verhogen of verlagen.

Wanneer u uw vinger op een toets houdt, wordt het getal automatisch gewijzigd.

4. De toets

Menu

indrukken om de wijzigingen te accepteren en de printer opnieuw te initialiseren.

Pagina 2-6 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

om een kolom omlaag te gaan.

Subnetmask en gateway-adres instellen

1. Wanneer “Gereed v. afdr. of faxen” wordt weergegeven, drukt u op de toets

Menu

.

om van kolom naar kolom te gaan.

(* verschijnt naast het item).

Uitwerpen/ instellen om een item te selecteren

Snelle install.

Overzicht/lijst

Systeeminstellingen

Netwerk/Poort

Parallel

LPD

NetWare

SMB

IPP

USB

Port 9100

EtherTalk

Salutation

FTP-client

SNMP

Internetservice

TCP/IP-instell.

IP-adres verkrijgen

IP-adres

Subnetmask 000.000.000.000

Gateway-adres 000.000.000.000

2. Het subnetmask invoeren.

Met pijl-links en pijl-rechts van cijfer naar cijfer gaan.

Met pijl-omhoog en pijl-omlaag de waarde verhogen of verlagen.

Wanneer u uw vinger op een toets houdt, wordt het getal automatisch gewijzigd.

3. Het gateway-adres invoeren.

Met pijl-links en pijl-rechts van cijfer naar cijfer gaan.

Met pijl-omhoog en pijl-omlaag de waarde verhogen of verlagen.

Wanneer u uw vinger op een toets houdt, wordt het getal automatisch gewijzigd.

4. De toets

Menu

indrukken om de wijzigingen te accepteren en de printer opnieuw te initialiseren.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 2-7

Poort activeren

U kunt de poorten voor Verzenden e-mail/iFax en Ontvangen e-mail/ iFax activeren met de volgende procedure.

OPMERKING:

Wanneer u CentreWare Internetservices gebruikt, is het nodig de instellingen van de webbrowser te controleren. U dient de proxyserver niet te gebruiken. “Handleiding voor de gebruiker

(Printer)” raadplegen voor meer informatie.

Zie: Help

voor meer informatie over de bediening van CentreWare

Internetservices.

Procedure

1. De computer inschakelen en de browser activeren.

2. Het IP-adres of de URL invoeren in adresinvoerkolom van de browser en Enter selecteren.

• Wanneer het IP-adres 13.198.xxx.xxx is.

Ø

Wanneer het URL-adres DC285.aaa.bbb.Fujixerox.com

is.

3. “:” en het poortnummer (standaardinstelling: 80) invoeren aan het einde van het adres indien u een poortnummer wilt opgeven.

4. Het scherm van CentreWare Internetservices wordt weergegeven.

Pagina 2-8 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

5. Op

Eigenschappen

klikken.

6.

Poortstatus

selecteren in het linker deelvenster van het weergegeven scherm. Het scherm Poortinstellingen wordt weergegeven in het rechter deelvenster.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 2-9

7. De selectievakjes

Verzenden e-mail/iFax

en

Ontvangen e-mail/ iFax

aan de rechterkant inschakelen om de poorten te activeren en op

Nieuwe instellingen toepassen

klikken.

8. Wanneer het scherm waarin wordt gevraagd om de gebruikersnaam en de toegangscode verschijnt, de items invoeren en op

OK

klikken.

OPMERKING:

De standaard gebruikersnaam en toegangscode zijn

“admin”.

9. Op

Opnieuw opstarten

klikken.

Pagina 2-10

Het apparaat wordt opnieuw opgestart en de poorten Verzenden email/iFax en Ontvangen e-mail/iFax zijn geactiveerd.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

TCP/IP-omgeving instellen

Indien de omgeving voor het ontvangen van e-mail is ingesteld op

SMTP, de procedure volgen voor het instellen van de TCP/IPomgeving.

Zie: Help

voor meer informatie over de bediening van CentreWare

Internetservices.

Procedure

1. CentreWare Internetservices activeren volgens stap 1 en 2 van

“Poort activeren”.

2. Op

Eigenschappen

klikken.

3.

TCP/IP

selecteren bij Protocolinstellingen in het linker deelvenster van het weergegeven scherm.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 2-11

4. De hostnaam invoeren.

Ø

Indien u het DNS-serveradres van DHCP wilt verkrijgen, het selectievakje DHCP rechts naast DNS-adres verkrijgen inschakelen.

Ø

U kunt het adres van de DNS-server handmatig invoeren.

Ø

De DNS-naam invoeren.

5. Op

Nieuwe instellingen toepassen

klikken onder aan het rechter deelvenster.

Pagina 2-12 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

iFax-omgeving instellen

De iFax-omgeving instellen in het scherm Eigenschappen.

ZIE:

Help voor meer informatie over de bediening van CentreWare

Internetservices.

Procedure

1. Op

Eigenschappen

klikken.

2.

Protocolinstellingen

selecteren en vervolgens

E-mail/iFax

.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 2-13

3. De items uit de volgende tabel instellen overeenkomstig uw e-mailomgeving.

Instellingen Beschrijving Beschikbare optie

Vereisten voor het ontvangstprotocol

SMTP POP3

Ontvangstprotocol

E-mailadres apparaat

Kopregel e-mail afdrukken

E-mail afdrukfout

Grootte voor splitsen uitgaande e-mail

Het protocol voor het ontvangen van e-mail configureren overeenkomstig de gebruikte omgeving.

Het e-mailadres van het apparaat configureren. Het e-mailadres wordt opgeslagen in de kolom Van van de email.

SMTP, POP3

Maximaal 128 alfanumerieke tekens kunnen worden gebruikt, waaronder “@”, “.” en “-”.

Alle, *Basisitems Deze instelling configureren om kopregels van e-mails af te drukken bij de ontvangen TIFF-bestanden.

Deze instelling inschakelen indien u de foutberichten wilt afdrukken die ontvangen worden wanneer e-mails niet kunnen worden verzonden vanwege een fout.

Voor uitgaande e-mails het aantal pagina's configureren waarin het origineel dat door het apparaat is gescand, wordt gesplitst.

De systeemomgeving van respectievelijk de verzender en de ontvanger controleren voordat u bepaalt in hoeveel pagina's dient te worden gesplitst.

Indien de waarde te groot is, bestaat de mogelijkheid dat een systeemomgeving niet toestaat dat de e-mail wordt verzonden of ontvangen.

0: Niet splitsen

1-999:

(*10)

Pagina 2-14 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Instellingen Beschrijving Beschikbare optie

Vereisten voor het ontvangstprotocol

SMTP POP3

DSN e-mail afdrukken

(verzendstatus)

DSN reactietijd

(verzendstatus)

Adres SMTPserver

Adres POP3server

Controleinterval POP3server

E-mail op server laten

POPgebruikersnaam

POPtoegangscode

Deze instelling inschakelen indien u

DSN e-mails wilt afdrukken.

Het timeout-interval configureren voor de e-mail waarin de afleveringsstatus wordt gemeld. Nadat het geconfigureerde interval is verstreken, wordt niet meer gecontroleerd of de email met de melding van de afleveringsstatus is gearriveerd.

Het adres van de SMTP-server voor uitgaande e-mails configureren.

Het adres van de POP3-server voor inkomende e-mails configureren.

Het interval voor het controleren van de POP3-server op e-mails configureren.

Deze instelling inschakelen indien u de e-mails op de POP3-server wilt laten zelfs nadat deze zijn opgehaald.

De gebruikersnaam waarmee verbinding met de POP3-server wordt gemaakt configureren. U kunt maximaal 5 gebruikers configureren.

Een toegangscode voor de POPgebruikersnaam configureren. De toegangscode nogmaals invoeren in het dialoogvenster “Toegangscode bevestigen”.

0 (Uit)

1-255 uur

(*24 uur) xxx.xxx.xxx.xxx

xxx.xxx.xxx.xxx

1 - 120 minuten

(*10 minuten)

Een gebruikersnaam mag niet meer dan

64 alfanumerieke tekens lang zijn.

Voor elke gebruikersnaam mag de toegangscode niet meer dan 64 alfanumerieke tekens lang zijn.

Domeinfilter Deze instelling inschakelen en de domeinen configureren die toegestaan zijn in “Toegestaan domein” indien u het domein waarvan e-mails worden ontvangen wilt beperken.

-

-

-

-

-

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 2-15

Instellingen

Toegestaan domein

Beschrijving Beschikbare optie

Vereisten voor het ontvangstprotocol

SMTP POP3

Indien de instelling “Domeinfilter” is ingeschakeld, op de toets Bewerken klikken om het scherm Toegestaan domein weer te geven. De toegestane domeinen configureren in het scherm en Nieuwe instellingen toepassen selecteren. U kunt maximaal 50 domeinen instellen. Tijdens de communicatie worden de suffixen van domeinnamen vergeleken.

Bijvoorbeeld:

Wanneer “xerox.com” is geregistreerd als een toegestaan domein.

Domeinnaam 1: xerox.com

®

OK

Domeinnaam 2: abc.xerox.com

®

OK

Domeinnaam 3: xerox

®

Niet toegestaan

Niet meer dan 63 cijfers, maximaal 50 domeinen.

*geeft de standaardinstelling aan.

: De vereiste is van toepassing

-

: De vereiste is niet van toepassing.

Pagina 2-16 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Instellingen bevestigen

U kunt de Lijst printerinstellingen afdrukken en controleren of het apparaat de correcte omgeving vormt of niet.

Gereed v. afdr. of faxen

(Voeding staat aan)

Drukken op

Menu om naar het gemeenschappelijke menu te gaan

Menu

Snelle install.

(Geeft het menuscherm weer)

Enkele keren op of drukken totdat het volgende verschijnt

Menu

Overzicht/lijst

Drukken op om het gewenste overzicht/lijst weer te geven

Overzicht/lijst

PCL-instellingen

Enkele keren op of

(Geeft het scherm Overzicht/Lijst weer) drukken totdat het volgende verschijnt

Printerinstellingen

Afdrukken?

Drukken op Uitwerpen/ instellen

Printerinstellingen

Afdrukken…

Lijst printerinstellingen wordt afgedrukt.

Het volgende scherm wordt weergegeven.

Printerinstellingen

Afdrukken?

Om een ander overzicht/lijst af te drukken, te keren naar stap

.

Zo niet, dan

Menu

indrukken om terug indrukken om terug te keren naar het afdrukscherm

(Gereed v. afdr. of faxen). De voeding keert terug naar Aan.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 2-17

Pagina 2-18 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

3 E-mails verzenden/ontvangen

In dit hoofdstuk kunt u de volgende informatie vinden:

Ø

E-mails verzenden

Ø

Instellingen voor verzenden

Ø

Ontvanger specificeren

Ø

E-mails ontvangen

Ø

Verzending annuleren

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 3-1

E-mails verzenden

In dit gedeelte wordt de procedure beschreven waarmee originelen die door dit apparaat zijn gescand als e-mails kunnen worden verzonden naar computers of iFax-apparaten.

OPMERKING:

Het bericht “iFax verz.” dat wordt weergegeven in het scherm Opdrachtstatus en “Verzonden” in het Activiteitenoverzicht en het Verzendingsoverzicht geven aan dat de e-mail naar de dichtstbijzijnde e-mailserver is verzonden. De verzonden e-mails worden mogelijk niet bij de beoogde ontvangers afgeleverd vanwege problemen onderweg bij de verzending via het Internet. Het apparaat krijgt geen melding wanneer er zich een dergelijk probleem voordoet.

Wanneer u een belangrijke e-mail verzendt, is het raadzaam telefonisch bij de ontvanger navraag te doen of de verzending van de e-mail is gelukt.

Indien de iFax-verzendstatus is ingesteld op Aan bij de POP3instellingen, kunt u controleren of de e-mail de e-mailserver van de ontvanger heeft bereikt. Indien dit bij de SMTP-instellingen staat, kunt

u controleren of de e-mail de ontvanger heeft bereikt. “ iFaxverzendstatus” raadplegen voor meer informatie

.

Wanneer een e-mail met een melding van de afleveringsstatus wordt ontvangen, verschijnt

“Voltooid” in het Activiteitenoverzicht.

Wanneer de iFax-toepassing wordt gebruikt, worden de volgende toepassingen beschikbaar: Voorblad, Kopregel verzenden, Prioriteit verzenden, Sets afdrukken bij ontvanger, Externe mailbox,

Doorzenden, F-code en Pollen.

De toepassingen CC, BCC en Beantwoorden die worden gebruikt bij normale e-mailverzendingen worden uitgeschakeld.

Procedure

1. Het origineel plaatsen.

Zie: “Handleiding voor de gebruiker (Fax)”.

Pagina 3-2 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

2. Tweemaal op de toets Toepassingselectie indrukken of

iFax/Fax

selecteren in het scherm Menu om het scherm Faxen weer te geven.

3.

iFax/Fax

selecteren om “iFax” weer te geven in het berichtvenster.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ]

Lijn

iFax/Fax Pauze (—)

Sub-kiezen/

Toetsenbord

Resolutie

Snelkiezen

– Groep

Origineeltype

Standaard

Fijn

Ander

Basistoepassingen

Tekst

Tekst & foto

Halftoon

Speciale toepassingen

Faxgeheugen

100%

Kieslijst

Lichter/

Donkrd.

Menu

Toepassingen

4. Indien nodig, andere toepassingen configureren.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

iFax/Fax Pauze (—)

Sub-kiezen/

Toetsenbord

Resolutie

Snelkiezen

– Groep

Origineeltype

Standaard

Fijn

Ander

Tekst

Tekst & foto

Halftoon

Basistoepassingen

Speciale toepassingen

Faxgeheugen

100%

Volgende ontvanger

Kieslijst

Lichter/

Donkrd.

Menu

Toepassingen

Zie “Instellingen voor verzenden” op pagina 3-5.

5. Het e-mailadres van de ontvanger specificeren.

Fax-invoer [ 1 ] D001

[ Faxnr. ] iFax

iFax/Fax

Faxgeheugen

[email protected]

100%

Pauze (—)

Volgende ontvanger

Sub-kiezen/

Toetsenbord

Toetsenbord

Toon wijzigen

( : )

Sluiten

Backspace

Spatie

Shift

Symbool Alfabet

Zie “Ontvanger specificeren” op pagina 3-14.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 3-3

OPMERKING:

Indien een onjuist faxnummer wordt ingevoerd, leidt dit tot een fout en worden geen gegevens verzonden.

6.

Start

indrukken.

Het origineel wordt gescand en in TIFF-formaat verzonden.

Zie “E-mailverzending geweigerd” op pagina 7-2.

indien het niet

kan worden verzonden.

Zie “Verzending annuleren” op pagina 3-25.

om de verzending te

stoppen.

OPMERKING:

Wanneer er geheugenoverloop optreedt terwijl een origineel wordt gescand, verschijnt er een scherm waarin u wordt gevraagd te bepalen of de opdracht dient te worden verzonden totaan de opgeslagen pagina's of dient te worden afgebroken.

Wanneer een geheugenoverloop optreedt terwijl een e-mail wordt verzonden, wordt de verzending afgebroken.

Indien het profiel J is gespecificeerd, kan de ontvangende computer mogelijk de TIFF-bestanden uit de bijlagen niet correct weergeven wanneer deze niet beschikt over de ondersteunende software. In dat geval TIFF-S en TIFF-F specificeren en allen opnieuw verzenden.

Wanneer de gegevens worden verzonden naar andere iFaxapparaten dan dit model, kan het ontvangende apparaat de gegevens mogelijk niet afdrukken. De iFax-toepassing van het ontvangende apparaat controleren voordat u gegevens verzendt.

Pagina 3-4 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Instellingen voor verzenden

In dit gedeelte worden de instellingen beschreven die kunnen worden geconfigureerd voor het verzenden van e-mails met behulp van de iFax-toepassing.

Het gaat om de volgende instellingen:

Ø

Scherm Basistoepassingen

Resolutie

Origineeltype

Lichter/donkerder

Ø

Scherm Menu Toepassingen iFax-profiel iFax-verzendstatus

Opties Scanformaat

Uitgestelde start

Verzendingsoverzicht

Communicatiemode

De onderstaande procedure volgen en de verzendomstandigheden naar behoefte configureren.

Resolutie

De resolutie voor het scannen van het origineel configureren. Een van de volgende drie typen selecteren, conform de staat van het origineel.

Ø

StandaardDit type selecteren voor het verzenden van normale originelen. (Resolutie: gelijk aan 200

×

100 pixels/25,4 mm)

Ø

FijnDit type selecteren voor het verzenden van originelen met kleine tekst en gedetailleerde afbeeldingen.

(Resolutie: gelijk aan 200

×

200 pixels/25,4 mm)

Ø

Zeer fijn (400dpi), Zeer fijn (600dpi)Dit type selecteren voor het verzenden van zeer gedetailleerde originelen met precisietekeningen

(Resolutie: gelijk aan 400 × 400 pixels/25,4 mm, 600 × 600 pixels/

25,4 mm)

OPMERKING:

Wanneer TIFF-S is geselecteerd als profiel, kunnen

Zeer fijn (400dpi) en Zeer fijn (600dpi) niet worden geselecteerd.

De standaardwaarde van Resolutie kan worden gewijzigd bij

Faxtoepassingen in Keuzevoorinstellingen. De fabrieksstandaard is ingesteld op Standaard.

Zie “Snelkiezen registreren” op pagina 5-6.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 3-5

Origineeltype

Procedure

1. Het scherm Basistoepassingen weergeven en de vereiste resolutie selecteren.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

iFax/Fax Pauze (—)

Sub-kiezen/

Toetsenbord

Resolutie

Standaard

Fijn

Snelkiezen

– Groep

Origineeltype

Tekst

Tekst & foto

Ander

Basistoepassingen

Halftoon

Speciale toepassingen

Faxgeheugen

100%

Volgende ontvanger

Kieslijst

Lichter/

Donkrd.

Menu

Toepassingen

Het origineeltype kan worden geconfigureerd. Wanneer u foto's of documenten met een combinatie van tekst en foto's wilt verzenden, het bijbehorende origineeltype selecteren, zodat deze met de juiste resolutie worden verzonden. Een van de volgende drie typen selecteren, conform de staat van het origineel.

Ø

Tekst Dit type selecteren indien het origineel uitsluitend tekst bevat.

Ø

Tekst/foto Dit type selecteren indien het origineel tekst en foto's bevat.

Ø

Foto (Halftoon) Dit type selecteren indien de originelen uit foto's bestaan.

OPMERKING:

De standaardwaarde van Origineeltype kan worden gewijzigd bij Faxtoepassingen in Keuzevoorinstellingen. De fabrieksstandaard is ingesteld op Tekst.

Procedure

1. Het scherm Basistoepassingen weergeven en het vereiste origineeltype selecteren.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ]

iFax/Fax Pauze (—)

Sub-kiezen/

Toetsenbord

Resolutie

Standaard

Fijn

Ander

Basistoepassingen

Snelkiezen

– Groep

Origineeltype

Tekst

Tekst & foto

Halftoon

Speciale toepassingen

Faxgeheugen

100%

Volgende ontvanger

Kieslijst

Lichter/

Donkrd.

Menu

Toepassingen

Pagina 3-6 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Lichter/donkerder

De densiteit voor het scannen van het origineel kan worden geconfigureerd. Een van de volgende vijf typen selecteren, conform de staat van het origineel.

Ø

Lichter - Donkerder (5 niveaus)

OPMERKING:

De standaardwaarde van Lichter/Donkerder kan worden gewijzigd bij Faxtoepassingen in Keuzevoorinstellingen. De fabrieksstandaard is ingesteld op Normaal.

Procedure

1. Het scherm Basistoepassingen weergeven en de toets of selecteren voor de vereiste densiteit.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

iFax/Fax Pauze (—)

Sub-kiezen/

Toetsenbord

Resolutie

Snelkiezen

– Groep

Origineeltype

Standaard

Fijn

Ander

Tekst

Tekst & foto

Halftoon

Basistoepassingen

Speciale toepassingen

Faxgeheugen

100%

Volgende ontvanger

Kieslijst

Lichter/

Donkrd.

Menu

Toepassingen

iFax-profiel

Een profiel wordt gekozen om de kenmerkgegevens voor verzending tussen iFax-apparaten te beperken, zoals de beeldresolutie en het papierformaat. Een van de volgende drie profielen selecteren.

OPMERKING:

Afhankelijk van het iFax-apparaat van de ontvanger, varieert het profiel dat kan worden verwerkt. Controleren welk profiel kan worden verwerkt door het iFax-apparaat van de ontvanger voordat u het profiel specificeert.

Ø

TIFF-S - Standaardspecificatie van iFax

Voor originelen die groter zijn dan A4, waarbij deze automatisch voor verzending worden verkleind tot A4. De volgende instellingen worden toegepast.

Ø

Coderingssysteem - MH

Ø

Origineelformaat opslag - A4

Ø

Resolutie - Standaard, Fijn

Ø

TIFF-F - Dit profiel wordt geselecteerd voor het verzenden van zeer fijne originelen op A3- of B4-formaat. De volgende instellingen worden toegepast.

• Coderingssysteem - MH, MR en MMR

• Origineelformaat opslag - A4, B4 en A3

• Resolutie - Standaard, Fijn, Zeer fijn (400 dpi) en Zeer fijn (600 dpi)

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 3-7

Pagina 3-8

OPMERKING:

Wanneer een verzending wordt gedaan naar een apparaat dat geen TIFF-F ondersteunt, kan het ontvangende apparaat de beelden niet weergeven of afdrukken.

Ø

TIFF-J - Dit profiel wordt geselecteerd voor het verzenden van originelen JBIG. De volgende instellingen worden toegepast.

• Coderingssysteem - JBIG

• Origineelformaat opslag - A4, B4 en A3

• Resolutie - Standaard, Fijn, Zeer fijn (400 dpi) en Zeer fijn (600 dpi)

OPMERKING:

Wanneer een verzending wordt gedaan naar een apparaat dat geen TIFF-J ondersteunt, kan het ontvangende apparaat de beelden niet weergeven of afdrukken.

Wanneer Zeer fijn wordt geselecteerd als resolutie, kan TIFF-S niet worden geselecteerd.

Het profiel kan worden geconfigureerd tijdens het registreren van

snelkiezen. Voor meer informatie over het registreren “

“Snelkiezen registreren” raadplegen op pagina 5-6

” raadplegen.

De standaardwaarde van het profiel kan worden gewijzigd bij

Faxtoepassingen in Keuzevoorinstellingen. De fabrieksstandaard is ingesteld op TIFF-S.

Procedure

1.

Volgende pagina

selecteren op het scherm Menu Toepassingen en vervolgens

iFax-profiel

selecteren.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

Externe mailbox

Lokale mailbox

Pollen

Opslaan voor pollen

F-code iFax-profiel

Faxgeheugen

100%

Sets afdrukken bij ontvanger iFaxverzendstatus

Meer op vorige pagina …

Basistoepassingen

Speciale toepassingen

Vor.

pag.

Volg.

pag.

Menu

Toepassingen

2. Het gewenste profiel selecteren.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

iFax-profiel

Faxgeheugen

100%

Sluiten

TIFF-S is een standaardformaat voor

Internetfax (iFax). Documenten met een groter formaat dan A4 worden automatisch verkleind.

TIFF-F en TIFF-J gebruiken om zwartwitdocumenten te verzenden.

Beide ondersteunen formaten tot A3.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

iFax-verzendstatus

Indien de iFax-verzendstatus is ingesteld op Aan bij de POP3instellingen, kunt u controleren of de e-mail de e-mailserver van de ontvanger heeft bereikt. Indien dit bij de SMTP-instellingen staat, kunt u controleren of de e-mail de ontvanger heeft bereikt. Wanneer een email met de iFax-verzendstatus wordt ontvangen, verschijnt “Voltooid” in het Activiteitenoverzicht.

OPMERKING:

Het apparaat kan worden geconfigureerd om een email met de iFax-verzendstatus al dan niet af te drukken wanneer deze wordt ontvangen (fabrieksinstelling: Aan). Het timeout-interval voor een e-mail met de iFax-verzendstatus kan ook worden geconfigureerd (fabrieksinstelling: 24 uur). Voor meer informatie over

de instelmethoden

“iFax-omgeving instellen” raadplegen op pagina 2-

13

”.

De iFax-verzendstatus kan worden ingesteld tijdens het registreren van snelkiezen. Voor meer informatie over de registratiemethode

“Snelkiezen registreren” raadplegen op pagina 5-6

.

De standaardwaarde van de iFax-verzendstatus kan worden gewijzigd bij Faxtoepassingen in Keuzevoorinstellingen. De fabrieksstandaard is ingesteld op Uit.

De bevestiging van ontvangen e-mail met behulp van de toepassing iFax-verzendstatus bereikt de server die de toepassing iFaxverzendstatus ondersteunt. De toepassing iFax-verzendstatus is niet beschikbaar wanneer geen van de e-mailservers in het verzendpad deze toepassing ondersteunt. De e-mail wordt echter toch verzonden, ook al ondersteunt de e-mailserver deze toepassing niet. In dat geval kan het resultaat van de iFax-verzendstatus verschillen van het resultaat van de daadwerkelijk ontvangen e-mail.

Procedure

1.

Volgende pagina

selecteren op het scherm Menu Toepassingen en vervolgens

iFax-verzendstatus

selecteren.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

Externe mailbox

Lokale mailbox

Pollen

Opslaan voor pollen

F-code iFax-profiel

Faxgeheugen

100%

Sets afdrukken bij ontvanger iFaxverzendstatus

Meer op vorige pagina …

Basistoepassingen

Speciale toepassingen

Vor.

Pag.

Volg.

pag.

Menu

Toepassingen

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 3-9

Documenten scannen

Met deze toepassing wordt een origineel gescand volgens het opgegeven formaat en de verhouding, ongeacht het werkelijke formaat. Hiermee kunt u een kantlijn verwijderen of maken voor verzending. Wanneer een verhouding wordt gespecificeerd, wordt het origineel vergroot of verkleind volgens de opgegeven verhouding voor verzending.

De volgende scanformaten kunnen worden geselecteerd:

Automatische detectie (formaat-voor-formaat), B5, B5 , B4, A5,

A5 , A4, A4 , A3. Het volgende bereik kan worden geselecteerd:

100%, 50 - 400%.

OPMERKING:

Wanneer het origineelformaat is gespecificeerd, verschilt de scanmethode afhankelijk van de keuze van de glasplaat of de DAOD. “Handleiding voor de gebruiker (Fax)” raadplegen voor meer informatie.

Procedure

1.

Opties Scanformaat

selecteren in het scherm Menu

Toepassingen.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

Resolutie Origineeltype

Communicatiemode

Voorblad

Gemengde origineelform.

Ingebonden originelen

Opties

Scanformaat

Kopregel verzenden

2-zijdige originelen

Priorit. verz.

Meer op vorige pagina …

Basistoepassingen

Speciale toepassingen

Faxgeheugen

100%

Lichter/

Donkrd.

N-op-1

Uitgestelde start

Verzendingsoverzicht

Hrn op hk

Vor.

pag.

Volg.

pag.

Menu

Toepassingen

2. Het vereiste scanformaat selecteren of de toets of gebruiken om de scanverhouding te specificeren.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

Opties Scanformaat Annuleren

Scanformaat

Auto-detectie

Faxgeheugen

100%

Sluiten

Verkleinen/vergr.

Auto

Auto %

Pagina 3-10

OPMERKING:

Wanneer u TIFF-S als profiel heeft geselecteerd, wordt het document verkleind tot A4-formaat, zelfs indien u een groter scanformaat dan A4 heeft geselecteerd.

3.

Sluiten

selecteren.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Uitgestelde start

U kunt de tijd voor het verzenden van een e-mail opgeven.

De maximaal toegestane tijdsperiode is 24 uur. Er kunnen echter geen datums worden gespecificeerd.

OPMERKING:

De instelling van een uitgestelde start voor het verzenden van een e-mail wordt ongeldig wanneer stroomvoorziening van het apparaat wordt uitgeschakeld of wanneer de stroom uitvalt als gevolg van een storing. In dergelijke gevallen wordt de e-mail verzonden wanneer de stroomvoorziening is hersteld.

Uitgestelde start kan ook worden geregistreerd tijdens het registreren van snelkiezen. Wanneer u een e-mail wilt verzenden met behulp van snelkiezen met uitgestelde start, kunt u de tijd wijzigen in het scherm

Menu Toepassingen.

Wanneer rondzenden wordt gebruikt met snelkiezen dat is geregistreerd met de uitgestelde start, wordt de opgegeven uitgestelde start uitgeschakeld. Wanneer u de tijd voor rondzenden wilt instellen,

Uitgestelde start

selecteren in het scherm Menu

Toepassingen.

Indien een e-mail op dat moment niet kan worden verzonden omdat het netwerk of de lijn bezet is, wordt deze verzonden wanneer verzending wel mogelijk is.

Procedure

1.

Uitgestelde start

selecteren in het scherm Menu Toepassingen.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

Resolutie Origineeltype

Communicatiemode

Voorblad

Gemengde origineelform.

Ingebonden originelen

Opties

Scanformaat

Kopregel verzenden

2-zijdige originelen

Priorit. verz.

Meer op vorige pagina …

Basistoepassingen

Speciale toepassingen

Faxgeheugen

100%

Lichter/

Donkrd.

N-op-1

Uitgestelde start

Verzendingsoverzicht

Hrn op hk

Vor.

pag.

Volg.

pag.

Menu

Toepassingen

2.

Volgende

gebruiken om de uren en minuten te selecteren of invoeren met de cijfertoetsen.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

Uitgestelde start Annuleren

Scantijd

Faxgeheugen

100%

Sluiten

Huidige tijd

Volgende

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 3-11

OPMERKING:

Wanneer de klik bij Datum/timers in

Keuzevoorinstellingen is ingesteld op 12 uur,

VM

of

NM

selecteren.

De standaardwaarde van Uitgestelde start kan worden gewijzigd bij

Standaardw. uitg. start in de faxschermen van Keuzevoorinstellingen.

De fabrieksstandaard is ingesteld op 9:00 (NM).

3.

Sluiten

selecteren.

Verzendingsoverzicht

Wanneer het verzendingsoverzicht is afgedrukt, kunt u controleren of een e-mail naar de dichtstbijzijnde e-mailserver is verzonden.

OPMERKING:

Het bericht “iFax verz.” dat wordt weergegeven in het scherm Opdrachtstatus en “Verzonden” dat wordt afgedrukt in het

Activiteitenoverzicht en het Verzendingsoverzicht geven aan dat de email naar de dichtstbijzijnde e-mailserver is verzonden. De verzonden e-mails worden mogelijk niet bij de beoogde ontvangers afgeleverd vanwege problemen onderweg bij de verzending via het Internet. Het apparaat krijgt geen melding wanneer er zich een dergelijk probleem voordoet. Wanneer u een belangrijke e-mail verzendt, is het raadzaam telefonisch bij de ontvanger navraag te doen of de verzending van de e-mail is gelukt.

Wanneer het apparaat is ingesteld om het verzendingsoverzicht af te drukken bij een mislukte verzending, wordt dit afgedrukt wanneer een e-mail niet is verzonden.

Het wordt niet afgedrukt wanneer de toepassing fax-gateway wordt gebruikt voor de verzending.

Zie “Handleiding voor de gebruiker (Fax)”

voor meer informatie over het verzendingsoverzicht.

Procedure

1.

Verzendingsoverzicht

selecteren in het scherm Menu

Toepassingen.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

Resolutie Origineeltype

Communicatie= mode

Voorblad

Gemengde origineelform.

Ingebonden originelen

Opties

Scanformaat

Kopregel verzenden

2-zijdige originelen

Priorit. verz.

Meer op vorige pagina …

Basistoepassingen

Speciale toepassingen

Faxgeheugen

100%

Lichter/

Donkrd.

N-op-1

Uitgestelde start

Verzendings= overzicht

Hrn op hk

Vor.

pag.

Volg.

pag.

Menu

Toepassingen

Na een verzending wordt een verzendingsoverzicht afgedrukt.

Pagina 3-12 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Communicatiemode

De communicatiemode selecteren voor het verzenden van een fax indien u de toepassing fax-gateway wilt gebruiken.

OPMERKING:

Wanneer een ontvanger wordt gespecificeerd door het selecteren van een snelkiesontvanger bij de ingestelde communicatiemode, kan de communicatiemode niet worden gewijzigd met behulp van de toepassing Communicatiemode in het scherm

Menu Toepassingen.

De verzendsnelheid wordt voor alle communicatiemodes verlaagd overeenkomstig de lijn. De verzendsnelheid bij aanvang van de communicatie is als volgt: G3 Auto: 33.6kbps, F4800: 4.8kbps

Zie “Faxen verzenden naar ontvangers als doorzendcentra” op pagina

4-5.

Procedure

1.

Communicatiemode

selecteren in het scherm Menu

Toepassingen.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

Resolutie Origineeltype

Communicatiemode

Voorblad

Gemengde origineelform.

Ingebonden originelen

Opties

Scanformaat

Kopregel verzenden

2-zijdige originelen

Priorit. verz.

Meer op vorige pagina …

Basistoepassingen

Speciale toepassingen

Faxgeheugen

100%

Lichter/

Donkrd.

N-op-1

Uitgestelde start

Verzendingsoverzicht

Hrn op hk

Vor.

pag.

Volg.

pag.

Menu

Toepassingen

2. De betreffende communicatiemode selecteren.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

Communicatiemode

Faxgeheugen

100%

Sluiten

G3 Auto

F4800

OPMERKING:

De communicatiemode kan worden geconfigureerd tijdens het registreren van snelkiezen. Voor meer informatie over de

registratiemethode

“Snelkiezen registreren” raadplegen op pagina 5-6

.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 3-13

Ontvanger specificeren

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een e-mailadres specificeert.

Hieronder staan de verschillende methoden.

Ø

Met het toetsenbord

Ø

Met snelkiezen

Ø

Met de directtoets

Ø

Met de kieslijst

Ø

De toepassing sub-kiezen gebruiken

“Meerdere ontvangers specificeren” raadplegen op pagina 3-20

om

meerdere ontvangers te specificeren met het toetsenbord.

OPMERKING:

Wanneer gebruik wordt gemaakt van snelkiezen, de directtoets of de kieslijst bij iFax gespecificeerd als lijntype om een ontvanger te selecteren, wordt “iFax” automatisch geselecteerd.

Voor rondzenden kunnen iFax-ontvangers en normale faxontvangers in één handeling worden gespecificeerd. In dit geval worden e-mails naar iFax-ontvangers verzonden, terwijl faxen naar normale faxontvangers worden verzonden.

Met het toetsenbordscherm

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u e-mailadressen invoert met behulp van het toetsenbordscherm.

Procedure

1. Controleren of “iFax” wordt weergegeven in het berichtengebied.

OPMERKING:

Indien het niet is gespecificeerd,

iFax/Fax

selecteren om “iFax” in het berichtengebied weer te geven.

2.

Sub-kiezen/Toetsenbord

selecteren.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

iFax/Fax Pauze (—)

Sub-kiezen/

Toetsenbord

Snelkiezen

– Groep

Resolutie Origineeltype

Standaard

Fijn

Ander

Basistoepassingen

Tekst

Tekst & foto

Halftoon

Speciale toepassingen

Faxgeheugen

100%

Volgende ontvanger

Kieslijst

Lichter/

Donkrd.

Menu

Toepassingen

Het toetsenbordscherm wordt weergegeven.

Pagina 3-14 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Met snelkiezen

3. Met het weergegeven toetsenbord het e-mailadres invoeren en

Sluiten

selecteren.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

iFax/Fax Pauze (—)

Sub-kiezen/

Toetsenbord

Toetsenbord

Toon wijzigen

( : )

Faxgeheugen

100%

Volgende ontvanger

Sluiten

Backspace

Spatie

Shift

Symbool Alfabet

Het ingevoerde e-mailadres wordt weergegeven op het scherm.

OPMERKING:

Een e-mailadres mag maximaal 128 tekens lang zijn.

Indien een e-mailadres onjuist wordt ingevoerd, de toets Backspace gebruiken om het teken voor teken te verwijderen.

Met de toets Shift schakelt u bij de ingevoerde letters tussen hoofdletters en kleine letters.

De spatietoets wordt gebruikt om een spatie in te voeren.

Met de symbooltoets schakelt u de toetsen tussen tekst en symbolen.

Zie “Tekst invoeren” op pagina 5-2.

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een e-mailadres invoert met behulp van snelkiezen.

OPMERKING:

Om een e-mailadres te kunnen specificeren met behulp van snelkiezen, dient het nummer van tevoren geregistreerd te zijn. Voor meer informatie over de registratiemethode

“Snelkiezen registreren” raadplegen op pagina 5-6

.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van snelkiezen, de directtoets of de kieslijst bij iFax gespecificeerd als lijntype om een ontvanger te selecteren, wordt “iFax” automatisch geselecteerd.

Procedure

1.

Snelkiezen - groep

selecteren.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

iFax/Fax Pauze (—)

Sub-kiezen/

Toetsenbord

Resolutie

Snelkiezen

– Groep

Origineeltype

Standaard

Fijn

Ander

Basistoepassingen

Tekst

Tekst & foto

Halftoon

Speciale toepassingen

Faxgeheugen

100%

Volgende ontvanger

Kieslijst

Lichter/

Donkrd.

Menu

Toepassingen

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 3-15

2. Met de cijfertoetsen een 3-cijferig nummer invoeren.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Snelkiezen ] __________

iFax/Fax

Sub-kiezen/

Toetsenbord

Resolutie

Standaard

Fijn

Ander

Basistoepassingen

Pauze (—)

Snelkiezen

– Groep

Origineeltype

Tekst

Tekst & foto

Halftoon

Speciale toepassingen

Faxgeheugen

100%

Volgende ontvanger

Kieslijst

Lichter/

Donkrd.

Menu

Toepassingen

OPMERKING:

Indien u de nummers één voor één wilt corrigeren, op de toets Wissen drukken.

Wanneer u meerdere ontvangers wilt specificeren met behulp van snelkiezen, stap 1 en 2 herhalen.

U kunt ook meerdere ontvangers specificeren met behulp van het jokerteken (*).

Ø

De eerste twee cijfers van het snelkiesnummer specificeren.

Wanneer u 10* invoert, worden bijvoorbeeld 10 ontvangers opgenomen van 100 - 109.

Ø

Alle snelkiesnummers selecteren. Wanneer u alle snelkiesnummers wilt selecteren, *** invoeren.

OPMERKING:

Formaten zoals 1**, *1* of **1 zijn niet toegestaan.

Met de directtoetsen

De toepassing directtoetsen ondersteunt telefoonnummers en emailadressen die zijn geregistreerd bij snelkiezen van 001 - 070.

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een e-mailadres invoert met de directtoets.

OPMERKING:

Om een e-mailadres te kunnen specificeren met behulp van het snelkiesnummer, dient het nummer van tevoren geregistreerd te zijn. Voor meer informatie over de registratiemethode

“Snelkiezen registreren” raadplegen op pagina 5-6

.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van snelkiezen, de directtoets of de kieslijst bij iFax gespecificeerd als lijntype om een ontvanger te selecteren, wordt “iFax” automatisch geselecteerd.

Pagina 3-16 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Procedure

1. De gewenste directtoets indrukken.

Met de kieslijst

OPMERKING:

Wanneer u meerdere ontvangers wilt selecteren, de directtoetsen achter elkaar indrukken.

Wanneer u directtoetsen met een hoger nummer dan 031 wilt gebruiken, het paneel omhoog klappen.

Wanneer u op de toets Wissen drukt, worden de ontvangers achter elkaar in omgekeerde volgorde verwijderd.

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een e-mailadres invoert met behulp van de kieslijst.

OPMERKING:

Om een e-mailadres te kunnen specificeren met behulp van de kieslijst, dient het snelkiesnummer van tevoren geregistreerd te zijn. Voor meer informatie over de registratiemethode

“Snelkiezen registreren” raadplegen op pagina 5-6

.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van snelkiezen, de directtoets of de kieslijst bij iFax gespecificeerd als lijntype om een ontvanger te selecteren, wordt “iFax” automatisch geselecteerd.

Procedure

1.

Kieslijst

selecteren op het scherm Basistoepassingen of Speciale toepassingen.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

iFax/Fax Pauze (—)

Sub-kiezen/

Toetsenbord

Resolutie

Snelkiezen

– Groep

Origineeltype

Standaard

Fijn

Ander

Basistoepassingen

Tekst

Tekst & foto

Halftoon

Speciale toepassingen

Faxgeheugen

100%

Volgende ontvanger

Kieslijst

Lichter/

Donkrd.

Menu

Toepassingen

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 3-17

Met sub-kiezen

2. De index selecteren waarop u wilt zoeken en vervolgens de ontvanger selecteren.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ]

Lijn

Bedrijf A

Bedrijf D

Bedrijf G

Bedrijf B

Divisie E

Afdeling

Onderzoek

Dhr. Zijderveld Afdeling

Verkoop

Adreslijst/index

Faxgeheugen

100%

Bedrijf C

Divisie F

Dhr. Torenaar

Mevr. Mols

Sluiten

Adres opvragen

Nr.

Snelkiezen

(001–999)

Vorige pagina

Volg.

pag.

OPMERKING:

Wanneer u meerdere ontvangers uit de kieslijst wilt selecteren, de ontvangers achtereenvolgens selecteren.

Zie:

Zie “Handleiding voor de gebruiker (Fax)”

voor meer informatie over de werking van de kieslijst.

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een e-mailadres invoert met behulp van de toepassing sub-kiezen.

Sub-kiezen is een toepassing waarmee u vaakgebruikte delen van e-mailadressen (bijvoorbeeld xerox.com of .com) van tevoren registreert, waarna u deze geregistreerde delen kunt gebruiken bij het invoeren van e-mailadressen. De toepassing kan worden gebruikt in combinatie met het toetsenbord, de kieslijst en snelkiezen.

Ø

Voorbeeld van sub-kiezen:

“xerox” is geregistreerd als sub-kiesnummer [1] en “.com” als subkiesnummer [2]. Alleen de niet-geregistreerde delen hoeven met het toetsenbord te worden ingevoerd.

[email protected] xerox .com

Met het toetsenbord invoeren

Subkiesnr. [1] Subkiesnr. [2]

OPMERKING:

Om een e-mailadres te kunnen specificeren met behulp van het snelkiesnummer, dient het nummer van tevoren geregistreerd te zijn. Voor meer informatie over de registratiemethode

“Sub-kiezen registreren” raadplegen op pagina 5-3

.

Pagina 3-18 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Procedure

1. Controleren of “iFax” wordt weergegeven in het berichtengebied.

2.

Sub-kiezen/Toetsenbord

selecteren.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

iFax/Fax Pauze (—)

Sub-kiezen/

Toetsenbord

Resolutie

Snelkiezen

– Groep

Origineeltype

Standaard

Fijn

Ander

Basistoepassingen

Tekst

Tekst & foto

Halftoon

Speciale toepassingen

Faxgeheugen

100%

Volgende ontvanger

Kieslijst

Lichter/

Donkrd.

Menu

Toepassingen

Het toetsenbordscherm wordt weergegeven.

OPMERKING:

Indien het niet is gespecificeerd,

iFax/Fax

selecteren om iFax in het berichtengebied weer te geven.

3.

Sub-kiezen/Toetsenbord

selecteren.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

iFax/Fax Pauze (—)

Sub-kiezen/

Toetsenbord

Toetsenbord

Toon wijzigen

( : )

Faxgeheugen

100%

Volgende ontvanger

Sluiten

Backspace

Spatie

Shift

Symbool Alfabet

Het scherm Sub-kiezen wordt weergegeven.

4. De gewenste sub-kiesnummers selecteren.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

iFax/Fax Pauze (—)

Sub-kiezen/

Toetsenbord

Sub-kiezen xerox ne.uk

niet ingevoerd niet ingevoerd niet ingevoerd

Wijzigen

( : )

Faxgeheugen

Volgende ontvanger

Sluiten co.uk

.com

niet ingevoerd niet ingevoerd niet ingevoerd

100%

Het geselecteerde sub-kiesnummer wordt weergegeven.

OPMERKING:

U kunt een combinatie van meerdere subkiesnummers gebruiken, of een combinatie van tekst die wordt ingevoerd via het toetsenbord.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 3-19

Meerdere ontvangers specificeren

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u meerdere e-mailadressen invoert met behulp van het toetsenbord. Er kunnen maximaal 200 emailadressen worden ingevoerd met het toetsenbord.

OPMERKING:

Wanneer meerdere ontvangers zijn opgegeven voor een rondzendsessie en de verzendomstandigheden wijken af van die welke zijn gespecificeerd met het toetsenbord of zijn geregistreerd voor de toepassing snelkiezen, worden de omstandigheden als volgt gewijzigd. Verzendmode G3; iFax-profiel TIFF-S; iFax-verzendstatus

Uit.

Wanneer u meerdere ontvangers wilt specificeren, kunt u naast het invoeren van hun e-mailadressen met het toetsenbord, ook de volgende methoden gebruiken. De betreffende uitleg raadplegen voor meer informatie.

Zie “Met snelkiezen” op pagina 3-15.

Zie “Met de kieslijst” op pagina 3-17.

Zie “Met de directtoetsen” op pagina 3-16.

Zie Groepsnummer: “Handleiding voor de gebruiker (Fax)”

.

OPMERKING:

Rondzendingen kunnen worden verzonden naar gemengde ontvangers van normale faxen en iFax met respectievelijk faxen en e-mails.

Procedure

1. Controleren of “iFax” wordt weergegeven in het berichtengebied.

OPMERKING:

Indien het niet is gespecificeerd,

iFax/Fax

selecteren om “iFax” in het berichtengebied weer te geven.

2.

Sub-kiezen/Toetsenbord

selecteren.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

iFax/Fax Pauze (—)

Sub-kiezen/

Toetsenbord

Resolutie

Snelkiezen

– Groep

Origineeltype

Standaard

Fijn

Ander

Basistoepassingen

Tekst

Tekst & foto

Halftoon

Speciale toepassingen

Faxgeheugen

100%

Volgende ontvanger

Kieslijst

Lichter/

Donkrd.

Menu

Toepassingen

Het toetsenbordscherm wordt weergegeven.

Pagina 3-20 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

3. Het e-mailadres invoeren met het weergegeven toetsenbord.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

iFax/Fax Pauze (—)

Sub-kiezen/

Toetsenbord

Toetsenbord

Toon wijzigen

( : )

Faxgeheugen

100%

Volgende ontvanger

Sluiten

Backspace

Spatie

Shift

Symbool Alfabet

Het ingevoerde e-mailadres wordt weergegeven op het scherm.

OPMERKING:

Een e-mailadres mag maximaal 128 tekens lang zijn.

Indien een e-mailadres onjuist wordt ingevoerd, de toets Backspace gebruiken om het teken voor teken te verwijderen.

Met de toets Shift schakelt u bij de ingevoerde letters tussen hoofdletters en kleine letters.

De spatietoets wordt gebruikt om een spatie in te voeren.

Met de symbooltoets schakelt u de toetsen tussen tekst en symbolen.

Zie “Tekst invoeren” op pagina 5-2.

4.

Volgende ontvanger

selecteren.

Fax-invoer [ 1 ] D001

[ Faxnr. ] iFax

iFax/Fax

Faxgeheugen [email protected]

100%

Pauze (—)

Volgende ontvanger

Sub-kiezen/

Toetsenbord

Toetsenbord

Toon wijzigen

( : )

Sluiten

Backspace

Spatie

Shift

Symbool Alfabet

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 3-21

5.

iFax/Fax

selecteren om “iFax” weer te geven in het berichtvenster.

Het e-mailadres invoeren.

Fax-invoer [ 1 ] D001

[ Faxnr. ] iFax

iFax/Fax

Faxgeheugen [email protected]

100%

Pauze (—)

Volgende ontvanger

Sub-kiezen/

Toetsenbord

Toetsenbord

Toon wijzigen

( : )

Sluiten

Backspace

Spatie

Shift

Symbool Alfabet

6. Stap 3 en 4 herhalen totdat alle ontvangers zijn ingevoerd.

7. Nadat u de laatste ontvanger heeft ingevoerd, de toets Start indrukken.

Pagina 3-22 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

E-mails ontvangen

Hoe u e-mails kunt ontvangen

Er is geen speciale handeling vereist om e-mails te ontvangen.

Wanneer e-mails die zijn gericht aan het e-mailadres van dit apparaat worden ontvangen van een computer of iFax-apparaat, drukt het apparaat de e-mails automatisch af.

Wanneer e-mails die zijn gericht aan een lokale mailbox worden ontvangen, zoals [email protected], of wanneer faxen in de lokale mailbox worden ontvangen, worden deze verwerkt volgens de specificatie bij Opties mailbox.

OPMERKING:

Indien domeinen waarvan e-mails worden ontvangen beperkt zijn door het selecteren van E-mail/iFax van de

Protocolinstellingen aan de rechterkant van het scherm

Eigenschappen van CentreWare Internetservices, worden alleen e-mails van toegestane domeinen ontvangen.

Zie “Mailboxen registreren” op pagina 5-19.

Afdrukformaat

Normaliter worden ontvangen e-mails op hetzelfde formaat afgedrukt als de originelen die door de verzender zijn verzonden.

OPMERKING:

Wanneer TIFF-S wordt geselecteerd als profiel, is dit altijd het formaat A4.

Wanneer het papier dat is geplaatst niet hetzelfde formaat heeft als het formaat van het verzonden origineel, of wanneer de papierlade voor ontvangen documenten beperkt is, is het ontvangstproces hetzelfde als dat voor normale faxen.

E-mails ontvangen via iFax

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u e-mails ontvangt vanaf iFax of een computer.

De kopregel van de e-mail respectievelijk bijlagen (TIFF-bestanden) van de ontvangen e-mails worden afgedrukt.

Kopregel en hoofdgedeelte van de e-mail

Bijlage (TIFF-bestanden)

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 3-23

E-mails splitsen

Wanneer originelen die door het apparaat zijn gescand, worden gesplitst overeenkomstig de instelling van Grootte voor splitsen uitgaande e-mail, wordt de informatie die de splitsing aangeeft bijgesloten. Gesplitste e-mails worden behandeld als afzonderlijke emails.

Bijlagen (TIFF-formaat)

Wanneer u een bijlage ontvangt met een formaat dat niet compatibel is, wordt het ontvangen bestand verwijderd. U kunt de oorzaak van het probleem achterhalen via het Opdrachtenoverzicht of

Activiteitenoverzicht.

Wanneer het mailboxnummer niet is geregistreerd

Indien de opgegeven lokale mailbox niet is geregistreerd, worden de ontvangen gegevens verwijderd. U kunt de oorzaak van het probleem achterhalen via het Opdrachtenoverzicht.

Wanneer de mailbox te vol raakt

Bij het afdrukken van een e-mail vanuit het mailboxgeheugen wordt de pagina die wordt afgedrukt verwijderd op het moment waarop het faxapparaat geen geheugencapaciteit meer heeft.

Wanneer het apparaat buiten bedrijf is

Wanneer het apparaat buiten bedrijf is, kan de ontvangen e-mail niet worden afgedrukt.

Inkomende e-mails beperken

Het apparaat kan worden geconfigureerd om alleen e-mails te ontvangen van toegestane domeinen. Deze toepassing wordt

Domeinfilter genoemd. Er kunnen maximaal 50 domeinen worden

geregistreerd als toegestane domeinen.

“iFax-omgeving instellen” raadplegen op pagina 2-13

voor meer informatie over de beperkingen ten aanzien van het domein van inkomende e-mails.

OPMERKING:

Wanneer een e-mail wordt ontvangen, controleert deze toepassing of de e-mail uit een toegestaan domein afkomstig is. Indien dit niet het geval is, wordt de e-mail geweigerd. U kunt het resultaat controleren via Opdrachtenoverzicht.

Wanneer Instellingen bericht nieuwe e-mail wordt geselecteerd, worden het e-mailadres van de verzender van de geweigerde e-mails, het aantal weigeringen en de tijd van de laatste weigering gemeld.

Voor meer informatie “Handleiding voor de gebruiker (Printer)” raadplegen.

Pagina 3-24 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Verzending annuleren

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een verzending of een e-mail die wacht op verzending kunt annuleren.

De

“Handleiding voor de gebruiker (Fax)”

raadplegen om een actieve verzending, een wachtende verzending of een verzendresultaat te controleren.

Procedure

1.

Opdrachtstatus stoppen

indrukken.

De lijst met huidige opdrachten wordt weergegeven wanneer de toets Opdrachtstatus stoppen wordt ingedrukt.

OPMERKING:

Wanneer de toets Opdrachtstatus stoppen wordt ingedrukt terwijl het scherm Opdrachtstatus wordt weergegeven, keert de display terug naar het vorige scherm.

2. De opdracht selecteren die u wilt annuleren en vervolgens

Stop

selecteren.

Stop indrukken om de geselecteerde opdracht te annuleren.

Opdrachtstatus

Opd. in wachtrij

Nr.

0011-

Huidige opdr.

Opdrachttype iFax verz.

Voltooide opdr.

Extern/inhoud

Bedrijf ABC

Faxgeheugen 90%

Afsluiten

Beveiligd/

Proefopd.

Pagina

2 / 5

Vor.

pag.

Volg.

pag.

Details tonen Stop

De geselecteerde opdracht wordt geannuleerd.

Indien de opdracht die u wilt annuleren niet wordt weergegeven, naar stap 4

gaan.

OPMERKING:

Wanneer

Stop

wordt geselecteerd tijdens een rondzending, worden alle verzonden opdrachten van de rondzending geannuleerd, ongeacht of deze worden verzonden of wachten om te worden verzonden.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 3-25

3.

Afsluiten

selecteren.

Stop indrukken om de geselecteerde opdracht te annuleren.

Opdrachtstatus

Opd. in wachtrij

Nr.

Huidige opdr.

Voltooide opdr.

Opdrachttype Extern/inhoud

(Geen huidige opdrachten)

Faxgeheugen 90%

Afsluiten

Beveiligd/

Proefopd.

Pagina

Vor.

pag.

Volg.

pag.

Details tonen Stop

De display keert terug naar het vorige scherm.

4. Wanneer u een e-mail wilt annuleren die wacht om te worden verzonden, het tabblad Opdrachten in wachtrij selecteren.

Stop indrukken om de geselecteerde opdracht te annuleren.

Opdrachtstatus

Opd. in wachtrij

Nr.

0011-

Huidige opdr.

Opdrachttype iFax verz.

Voltooide opdr.

Extern/inhoud

Bedrijf ABC

Faxgeheugen 90%

Afsluiten

Beveiligd/

Proefopd.

Pagina

2 / 5

Vor.

pag.

Volg.

pag.

Details tonen

Stop

De opdrachten die wachten om te worden verzonden, afgedrukt of doorgestuurd, worden weergegeven.

5. De opdracht selecteren die u wilt annuleren en vervolgens

Details tonen

selecteren.

Faxgeheugen 90%

Opdrachtstatus

Opd. in wachtrij

Nr.

0012-

Huidige opdr.

Opdrachttype iFax verz.

0015iFax verz.

Voltooide opdr.

Extern/inhoud

Bedrijf A

Bedrijf B

Afsluiten

Beveiligd/

Proefopd.

Pagina

1 / 15

1 / 10

Vor.

pag.

Volg.

pag.

Details tonen Priorit. verz.

Pagina 3-26 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

6.

Stop

selecteren.

Stop indrukken om te annuleren.

Opdrachtstatus

Opd. in wachtr. – Fax verz.

[ Extern ] iFax

Divisie B [email protected]

Pagina

Opdrachttype

Doc.-nr.

: 1-10

: Verzenden

: 0015

Stop

Faxgeheugen 90%

Afsluiten

Sluiten

De geselecteerde opdracht wordt geannuleerd.

OPMERKING:

Wanneer

Stop

wordt geselecteerd tijdens een rondzending, worden alle verzonden opdrachten van de rondzending geannuleerd, ongeacht of deze worden verzonden of wachten om te worden verzonden.

7.

Afsluiten

selecteren.

Opdrachtstatus

Opd. in wachtrij

Nr.

0012-

Huidige opdr.

Opdrachttype iFax verz.

Voltooide opdr.

Extern/inhoud

Bedrijf A

Faxgeheugen 90%

Afsluiten

Beveiligd/

Proefopd.

Pagina

1 / 15

Vor.

pag.

Volg.

pag.

Details tonen

Priorit. verz.

De display keert terug naar het vorige scherm.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 3-27

Pagina 3-28 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

4 Nuttige toepassingen

In dit hoofdstuk kunt u de volgende informatie vinden:

Ø

E-mails verzenden naar mailboxen met e-mailadressen

Ø

Faxen verzenden naar ontvangers als doorzendcentra

Ø

Een fax als e-mail doorsturen vanuit een mailbox

Ø

E-mails verzenden naar/ontvangen van de computer

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 4-1

E-mails verzenden naar mailboxen met e-mailadressen

E-mails kunnen naar lokale mailboxen worden verzonden met behulp van specifieke e-mailadressen.

Wanneer een e-mail wordt ontvangen, slaat het apparaat deze op in de lokale mailbox die is opgegeven in het e-mailadres en drukt het een mailboxlijst af. Wanneer u een e-mail naar een lokale mailbox wilt verzenden met behulp van een e-mailadres, het volgende doen.

OPMERKING:

Deze toepassing is alleen beschikbaar wanneer de lokale mailbox e-mails ontvangt via SMTP.

Wanneer u deze toepassing wilt gebruiken, dienen mailboxen zonder toegangscodes te worden geregistreerd bij het apparaat dat e-mails ontvangt.

“Mailboxen registreren” raadplegen op pagina 5-19

voor meer informatie.

Internet

Computer

Apparaat

Opgeslagen in de gespecificeerde lokale mailbox

Kennisgeving iFax-apparaat

Scant

E-mailadres met een vast formaat specificeren.

Voorbeeld:

[email protected]

Pagina 4-2 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Procedure

1. Het origineel plaatsen.

2. De toets Toepassingselectie indrukken of

Fax

selecteren in het scherm Menu om het scherm Faxen weer te geven.

Zie “Handleiding voor de gebruiker (Fax)”.

3.

iFax/Fax

selecteren om “iFax” weer te geven in het berichtvenster.

Faxgeheugen

100%

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ]

Lijn

iFax/Fax Pauze (—)

Sub-kiezen/

Toetsenbord

Resolutie

Standaard

Fijn

Snelkiezen

– Groep

Origineeltype

Tekst

Tekst & foto

Halftoon Ander

Basistoepassingen

Speciale toepassingen

Kieslijst

Lichter/

Donkrd.

Menu

Toepassingen

4. Indien nodig, de toepassingen configureren.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

iFax/Fax Pauze (—)

Sub-kiezen/

Toetsenbord

Resolutie

Snelkiezen

– Groep

Origineeltype

Standaard

Fijn

Ander

Tekst

Tekst & foto

Halftoon

Basistoepassingen

Speciale toepassingen

Faxgeheugen

100%

Volgende ontvanger

Kieslijst

Lichter/

Donkrd.

Menu

Toepassingen

Zie “Instellingen voor verzenden” op pagina 3-5.

voor meer informatie over items die u kunt configureren.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 4-3

5. Voer het nummer van de lokale mailbox en de domeinnaam van de ontvanger in de volgende volgorde in.

BOX123 @WCP42X.xerox.com

BOX (vaste tekens om mailbox aan te geven) en het nummer van de mailbox

Voorbeeld:

domeinnaam van de ontvanger

@+hostnaam van de ontvanger

• Nummer lokale mailbox:123

(De cijfers van het nummer van de lokale mailbox invoeren overeenkomstig die van de ontvanger)

• Hostnaam van de ontvanger: WCP42X.

• Domeinnaam van de ontvanger: xerox.com

Zie “Ontvanger specificeren” op pagina 3-14.

voor informatie over

het specificeren van een e-mailadres.

6.

Start

indrukken.

Het origineel wordt gescand, geconverteerd in TIFF-formaat en als e-mail verzonden. Dit apparaat als ontvanger slaat de e-mail op in de opgegeven mailbox.

Zie “E-mailverzending geweigerd” op pagina 7-2.

indien de e-mail

niet kan worden verzonden.

Zie “Verzending annuleren” op pagina

3-25.

om een verzending te annuleren.

OPMERKING:

Wanneer er geheugenoverloop optreedt terwijl een origineel wordt gescand, verschijnt er een scherm waarin u wordt gevraagd te bepalen of de opdracht dient te worden verzonden tot aan de opgeslagen pagina's of dient te worden afgebroken.

Wanneer een geheugenoverloop optreedt terwijl een e-mail wordt verzonden, wordt de verzending afgebroken.

Pagina 4-4 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Faxen verzenden naar ontvangers als doorzendcentra

Met een e-mailadres gespecificeerd in een bepaald formaat, kan het apparaat of een computer in het netwerk faxen via een fax-gateway in de G3-mode naar faxapparaten verzenden die de toepassing iFax niet ondersteunen.

Met behulp van deze toepassing worden faxen via het Internet als emails verzonden naar iFax-apparaten (fax-gateway) die zijn aangesloten op het netwerk. Wanneer een e-mail wordt ontvangen, wordt het door het apparaat geconverteerd naar een fax en verzonden naar de gespecificeerde faxapparaten. Indien de verzender en ontvanger van de fax zich bij dergelijke verzendingen binnen de lokale belregio bevinden, zijn de kosten van faxverzending lager.

OPMERKING:

Deze toepassing is alleen beschikbaar wanneer de methode voor het ontvangen van e-mails van het iFax-apparaat (faxgateway) is ingesteld op SMTP.

Indien het document wordt verzonden via de computer, wordt alleen de hoofdtekst van de e-mail verzonden.

Zie “iFax versus gangbare faxtoepassingen” op pagina 1-9.

OPMERKING:

De ontvangen e-mail wordt verwijderd indien deze niet correct als faxdocument kan worden verzonden.

Converteert de e-mail in een faxdocument

Computer die de e-mail verzendt

Internet

Telefoonlijn

Verzendt fax

Drukt af

Faxapparaat

Kennisgeving

Scant

Verzenden Ontvangen

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 4-5

iFax gebruiken op het apparaat

Procedure

1. Het origineel plaatsen.

2. De toets Toepassingselectie indrukken of

Fax

selecteren in het scherm Menu om het scherm Faxen weer te geven.

Pagina 4-6

Zie “Handleiding voor de gebruiker (Fax)”.

3.

iFax/Fax

selecteren om “iFax” weer te geven in het berichtvenster.

Faxgeheugen

100%

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ]

Lijn

iFax/Fax Pauze (—)

Sub-kiezen/

Toetsenbord

Resolutie

Snelkiezen

– Groep

Origineeltype

Standaard

Fijn

Ander

Basistoepassingen

Tekst

Tekst & foto

Halftoon

Speciale toepassingen

Kieslijst

Lichter/

Donkrd.

Menu

Toepassingen

4. Indien nodig, de toepassingen configureren.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

iFax/Fax Pauze (—)

Sub-kiezen/

Toetsenbord

Resolutie

Snelkiezen

– Groep

Origineeltype

Standaard

Fijn

Ander

Basistoepassingen

Tekst

Tekst & foto

Halftoon

Speciale toepassingen

Faxgeheugen

100%

Volgende ontvanger

Kieslijst

Lichter/

Donkrd.

Menu

Toepassingen

“Instellingen voor verzenden” raadplegen op pagina 3-5

voor meer

informatie over de items die u kunt configureren.

5. In de volgende volgorde het faxnummer van de ontvanger en het e-mailadres invoeren van het iFax-apparaat (fax-gateway) dat de ontvangen fax converteert en verzendt als fax.

OPMERKING:

Na /T33S= de F-code van niet meer dan 20 tekens invoeren met behulp van 0 - 9, # of *.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Zie

“Handleiding voor de gebruiker (Fax)”

voor meer informatie over de F-code.

Fax= 0312345678 /T33S=123 @WCP42X.xerox.com

FAX=

(vaste tekens)

Faxnummer van de ontvanger

/T33S= (vaste tekens) en Fcode (voor het specificeren van de F-code)

Domeinnaam

@+ hostnaam van het apparaat dat e-mail converteert en als fax verzendt

Voorbeeld:

• Faxnummer: 0312345678

• F-code (indien nodig): /T33S=123

• Hostnaam van de ontvanger: WCP42X.

• Domeinnaam van de ontvanger: xerox.com

6.

Start

indrukken.

Het origineel wordt gescand, geconverteerd in TIFF-formaat en als e-mail verzonden.

Het apparaat van de ontvanger converteert de e-mail in een fax en zendt deze naar de opgegeven ontvanger.

Zie “E-mailverzending geweigerd” op pagina 7-2.

indien de e-mail

niet kan worden verzonden.

Zie “Verzending annuleren” op pagina 3-25.

om een verzending te

annuleren.

OPMERKING:

Wanneer er geheugenoverloop optreedt terwijl een origineel wordt gescand, verschijnt er een scherm waarin u wordt gevraagd te bepalen of de opdracht dient te worden verzonden tot aan de opgeslagen pagina's of dient te worden afgebroken.

Wanneer een geheugenoverloop optreedt terwijl een e-mail wordt verzonden, wordt de verzending afgebroken.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 4-7

iFax gebruiken bij de computer

Wanneer u een verzending wilt doen vanaf een computer naar een normaal faxapparaat, in de volgende volgorde het e-mailadres van het iFax-apparaat (fax-gateway) invoeren dat de ontvangen e-mail converteert en als fax verzendt.

Fax= 0312345678 /T33S=123 @WCP42X.xerox.com

FAX=

(vaste tekens)

Faxnummer van de ontvanger

/T33S= (vaste tekens) en Fcode (voor het specificeren van de F-code)

Domeinnaam

@+ hostnaam van het apparaat dat e-mail converteert en als fax verzendt

Voorbeeld:

• Faxnummer: 0312345678

• F-code (indien nodig): /T33S=123

• Hostnaam van de ontvanger: WCP42X

• Domeinnaam van de ontvanger: xerox.com

Pagina 4-8 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Een fax als e-mail doorsturen vanuit een mailbox

In dit gedeelte wordt de toepassing beschreven waarmee u faxen die zijn ontvangen in de lokale mailbox automatisch doorstuurt als e-mails.

Hieronder worden alleen de bewerkingen beschreven die nodig zijn voor het instellen van de toepassing voor het doorsturen naar een lokale mailbox en het overzicht van de externe mailbox.

Met deze toepassing kunnen faxdocumenten die zijn ontvangen in een lokale mailbox met behulp van de Faxsignaalmethode, F-code of de

DTMF-methode, of faxdocumenten die zijn opgeslagen in een lokale mailbox met behulp van de toepassing Mailboxselectie worden doorgestuurd als e-mails.

Zie “Mailboxen registreren” op pagina 5-19.

voor meer informatie over het instellen van de toepassing voor het doorsturen naar een lokale mailbox.

Zie

“Handleiding voor de gebruiker (Fax)”

voor informatie over het verzenden naar een mailbox, het ontvangen van documenten in een mailbox met de toepassing Mailboxselectie, het afdrukken van documenten die in een lokale mailbox zijn ontvangen en het verwijderen van een lokale mailbox.

E-mails doorsturen

Het apparaat ontvangt faxen die naar de mailbox zijn verzonden. Indien de faxen worden opgeslagen in de mailbox met de toepassing

Mailboxselectie, kunnen de faxen als e-mails automatisch worden doorgestuurd naar de ontvangers die in de mailbox zijn opgeslagen.

OPMERKING:

Het document kan slechts naar één ontvanger worden doorgestuurd.

Internet

Computer

Apparaat

Lokale mailbox

Faxapparaat

Telefoonlijn

Kennisgeving iFax-apparaat

Een fax naar de mailbox verzenden

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 4-9

Hoe u e-mails kunt ontvangen

De volgende bewerkingen zijn vereist voor het gebruik van de doorstuurtoepassing.

Een fax verzenden

Een fax naar een mailbox verzenden met de Faxsignaalmethode,

F-code of DTMF-methode.

Zie “Handleiding voor de gebruiker (Fax)”

voor meer informatie over de instellingen.

Een in de lokale mailbox ontvangen fax doorsturen als e-mail

Het doorstuuradres van tevoren als snelkiesnummer registreren.

Vervolgens de doorstuurtoepassing en snelkiezen configureren met behulp van de mailboxopties van de lokale mailbox.

OPMERKING:

De verzender heeft het nummer en de toegangscode van de lokale mailbox nodig. U dient de verzender van de instellingen op de hoogte te stellen.

Indien het faxgeheugen volraakt tijdens het ontvangen van een fax, wordt alleen het ontvangen deel van de fax doorgestuurd in de e-mail.

Indien het printergeheugen volraakt tijdens het verzenden van een e-mail, wordt de verzending gestopt. Wanneer er een rondzending is met de fax, wordt de fax op dit moment verzonden.

Indien het verzenden van e-mails via SMTP wordt geweigerd, wordt het document in de lokale mailbox opgeslagen.

Wanneer er een probleem optreedt met de gegevens tijdens het verzenden van de e-mail, het volgende uitvoeren, overeenkomstig het gebruikte type symbolen.

MH/MR: De symbolen wijzigen en opnieuw verzenden.

MMR: De verzending annuleren; het document wordt in de lokale mailbox opgeslagen.

JBIG: De verzending annuleren; het document wordt in de lokale mailbox opgeslagen. De problemen worden alleen gedetecteerd indien deze in de kopregel staan.

U kunt de e-mail naar slechts één ontvanger doorsturen.

Wanneer de beelden van de ontvangen fax in het gecomprimeerde

JBIG-formaat staan, het document in JBIG-formaat (TIFF-J) als e-mail verzenden. Indien de ontvanger niet overweg kan met het gecomprimeerde JBIG-formaat, wordt het document mogelijk niet correct afgedrukt of weergegeven.

Zie “Mailboxen registreren” op pagina 5-19.

voor meer informatie over het instellen van de toepassing voor het doorsturen naar een lokale mailbox.

Zie

“Handleiding voor de gebruiker (Fax)”

voor meer informatie over het gebruik van de toepassing Mailboxselectie voor het ontvangen van faxdocumenten in de lokale mailbox.

Pagina 4-10 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Verzenden naar mailbox

Er zijn drie methoden voor het verzenden naar een mailbox die een doorstuurtoepassing heeft.

Ø

Met de Faxsignaalmethode.

Ø

Met de F-code.

Ø

Met de DTMF-methode.

Zie

“Handleiding voor de gebruiker (Fax)”

voor meer informatie over het verzenden naar een mailbox.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 4-11

E-mails verzenden naar/ontvangen van de computer

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u e-mails verzendt/ontvangt tussen een computer en het apparaat.

E-mails naar het apparaat verzenden

De onderstaande stappen uitvoeren om e-mails vanaf de computer naar dit apparaat te verzenden.

OPMERKING:

U kunt geen e-mail met daaraan gekoppelde bestanden vanaf de computer naar het apparaat verzenden.

Het hoofdgedeelte van de e-mail is beschikbaar in tekstformaat. Het formaat van het hoofdgedeelte van de e-mail instellen op tekst in de emailsoftware die u gebruikt.

Procedure

1. Het e-mailadres specificeren of het IP-adres van het apparaat invoeren met de e-mailsoftware.

Voorbeeld: [email protected]

2. Indien nodig, tekst in de e-mail invoeren en verzenden.

Pagina 4-12 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

E-mails ontvangen op de computer

Weergaverichting

Wanneer een origineel in deze richting wordt ingevoerd en verzonden op het apparaat, wordt het 90 graden linksom of rechtsom gedraaid ren opzichte van de richting waarin het is ingevoerd en weergegeven op de monitor van de computer waarop het wordt ontvangen.

Document

Weergave op de computer van de ontvanger

Origineel wordt op de glasplaat geplaatst

Origineel is in de DAOD geplaatst

Grootte voor splitsen uitgaande e-mail

Wanneer originelen die door het apparaat zijn gescand worden gesplitst en verzonden overeenkomstig de toepassing Grootte voor splitsen uitgaande e-mail, worden deze afzonderlijk door de computer van de ontvanger ontvangen als respectievelijk e-mailkopregels + emailhoofdgedeelte en bijlage (TIFF-bestand).

Voorbeeld - Wanneer een e-mail in twee documenten is gesplitst, worden als gevolg hiervan de volgende twee documenten verzonden.

E-mail 1:

E-mail 2:

E-mailkopregel + e-mailhoofdgedeelte + TIFF-bestand

(eerste document)

TIFF-bestand (tweede document)

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 4-13

Pagina 4-14 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

5 Gegevens registreren

In dit hoofdstuk kunt u de volgende informatie vinden:

Ø

Tekst invoeren

Ø

Sub-kiezen registreren

Ø

Snelkiezen registreren

Ø

Mailboxen registreren

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 5-1

Tekst invoeren

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u tekens of symbolen kunt invoeren als e-mailadressen. Voor het invoeren van tekens en symbolen gebruikmaken van het toetsenbord dat op de display van het aanraakscherm wordt weergegeven.

OPMERKING:

Voor sommige items is mogelijk het aantal tekens dat kan worden ingevoerd beperkt.

Het volgende toetsenbordscherm wordt weergegeven wanneer iFax wordt geselecteerd.

Alfabettoetsenbord

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

iFax/Fax Pauze (—)

Faxgeheugen

Volgende ontvanger

100%

Sub-kiezen/

Toetsenbord

Toetsenbord

Toon wijzigen

( : )

Sluiten

Pagina 5-2

Ø

Backspace - Hiermee kunt u één teken tegelijk corrigeren.

Ø

Blanco - Hiermee kunt u een spatie invoeren.

Ø

Shift - Hiermee kunt u schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.

Ø

Symbool - Dit selecteren om het toetsenbord voor symbolen weer te geven.

OPMERKING:

Een e-mailadres mag maximaal 128 tekens lang zijn.

Toetsenbord voor symbolen

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

iFax/Fax Pauze (—)

Faxgeheugen

100%

Volgende ontvanger

Sub-kiezen/

Toetsenbord

Toetsenbord

Toon wijzigen

( : )

Sluiten

Backspace

Spatie

Shift

Symbool Alfabet

Ø

Alfabet - Dit selecteren om het alfabettoetsenbord weer te geven.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Sub-kiezen registreren

In dit gedeelte wordt de methode voor het registreren van sub-kiezen beschreven.

Sub-kiezen is een toepassing waarmee vaakgebruikte delen van emailadressen van tevoren worden geregistreerd, hetgeen handig is bij het invoeren e-mailadressen.

Voorbeeld: “xerox.com”, “.com”

OPMERKING:

Indien na het geven van een instructie voor een verzending met behulp van sub-kiezen, het sub-kiesadres wordt gewijzigd, wordt de verzending uitgevoerd op basis van het gewijzigde sub-kiesadres.

Er kunnen maximaal 10 typen sub-kiesadressen worden geregistreerd. In elk hiervan kunnen maximaal 16 tekens worden geregistreerd.

De inhoud van een sub-kiesadres kan worden gecontroleerd vanuit de

Kieslijst. “Handleiding voor de gebruiker (Fax)” raadplegen.

Zie “Tekst invoeren” op pagina 5-2.

voor informatie over het invoeren

van tekst.

Zie “Met sub-kiezen” op pagina 3-18.

voor informatie over het gebruik

van sub-kiezen.

Procedure

1.

Menu Instellingen

selecteren in het scherm Menu.

Mode

Faxontvangst

Overzicht/lijst afdrukken

Opgesl.

opdr. opvragen

Kostenteller

Menu

Instellingen

Keuzevoorinstellingen

2.

Sub-kiezen

selecteren.

Kopiëren

Fax/iFax

Menu Instellingen

Sub-kiezen

Snelkiezen

Groepskiezen

Opdrachtnaam/ opmerking

Opgeslagen opdrachten

Sluiten

Informatie lokale fax

Mailbox

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 5-3

Pagina 5-4

3. Het nummer op de display selecteren of de toetsen of gebruiken om een sub-kiesnummer te registreren.

Een item selecteren.

Instelling - Sub-kiezen

Sub-kiesnr.

Details

[1] (Niet ingevoerd)

[2] (Niet ingevoerd)

[3] (Niet ingevoerd)

[4] (Niet ingevoerd)

[5] (Niet ingevoerd)

[6] (Niet ingevoerd)

[7] (Niet ingevoerd)

[8] (Niet ingevoerd)

[9] Niet ingevoerd)

[10] (Niet ingevoerd)

Sluiten

Invoeren/

Wijzigen

4.

Invoeren/Wijzigen

selecteren.

Een item selecteren.

Instelling - Sub-kiezen

Sub-kiesnr.

Details

[1] (Niet ingevoerd)

[2] (Niet ingevoerd)

[3] (Niet ingevoerd)

[4] (Niet ingevoerd)

[5] (Niet ingevoerd)

[6] (Niet ingevoerd)

[7] (Niet ingevoerd)

[8] (Niet ingevoerd)

[9] (Niet ingevoerd)

[10] (Niet ingevoerd)

Sluiten

Invoeren/

Wijzigen

5. De tekst invoeren en

Opslaan

selecteren.

Sub-kiesnr. 1

Invoeren/Wijzigen

Pauze

Annuleren

Wijzigen

( : )

Opslaan

Backspace

Spatie

Shift

Symbool

Alfanumeriek

OPMERKING:

Nummers kunnen ook worden ingevoerd via de cijfertoetsen.

Annuleren

selecteren om de geregistreerde tekst te annuleren.

Zie “Tekst invoeren” op pagina 5-2.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

6.

Sluiten

selecteren.

Een item selecteren.

Instelling - Sub-kiezen

Sub-kiesnr.

Details

[1] xerox

[2] (Niet ingevoerd)

[3] (Niet ingevoerd)

[4] (Niet ingevoerd)

[5] (Niet ingevoerd)

[6] (Niet ingevoerd)

[7] (Niet ingevoerd)

[8] (Niet ingevoerd)

[9] (Niet ingevoerd)

[10] (Niet ingevoerd)

Sluiten

Invoeren/

Wijzigen

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 5-5

Snelkiezen registreren

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u snelkiesontvangers registreert.

Het zou handig zijn om partijen waarmee u vaak communiceert bij snelkiezen te registreren. Ontvangers die bij snelkiezen zijn geregistreerd kunnen ook worden geselecteerd vanuit de Kieslijst of door gebruik te maken van de directtoets.

Snelkiezen kan ook worden geregistreerd met behulp van CentreWare

Internetservices.

De “Handleiding voor de gebruiker (Printer)” of de Help van

CentreWare Internetservices raadplegen voor meer informatie.

OPMERKING:

Indien na het geven van een instructie voor verzending met behulp van de toepassing snelkiezen de snelkiesontvanger wordt gewijzigd, wordt de verzending uitgevoerd op basis van de instellingen van de gewijzigde snelkiesontvanger.

Er kunnen maximaal 200 snelkiesontvangers worden geregistreerd

(maximaal 999 ontvangers indien de optionele snelkiesuitbreidingsset is geïnstalleerd). Het e-mailadres van elke ontvanger mag maximaal

128 tekens lang zijn

.

001 - 070 snelkiesontvangers kunnen worden geselecteerd met behulp van de directtoets.

De inhoud van een snelkiesontvanger kan worden gecontroleerd vanuit de Kieslijst. “Handleiding voor de gebruiker (Fax)” raadplegen.

Zie “Tekst invoeren” op pagina 5-2.

voor informatie over het invoeren

van tekst.

Zie

“Handleiding voor de gebruiker (Fax)”

voor het wijzigen of verwijderen van snelkiesontvangers.

Zie “Met snelkiezen” op pagina 3-15.

,

“Met de directtoetsen” op pagina

3-16

,

“Met de kieslijst” op pagina 3-17

voor informatie over het gebruik

van de toepassing snelkiezen.

Beschikbare instellingen voor snelkiezen

De instellingen die beschikbaar zijn voor de toepassing snelkiezen zijn de volgende:

OPMERKING:

De toepassing snelkiezen kan worden gebruikt met alleen het e-mailadres en de lijn geregistreerd. Indien nodig, andere items selecteren.

Wanneer de toepassing fax-gateway wordt gebruikt, kan de communicatiemode voor faxverzending van tevoren worden ingesteld.

Voor informatie over de toepassing fax-gateway

“E-mails verzenden naar/ontvangen van de computer” raadplegen op pagina 4-12

.

Items

1

Faxnr.

2 Lijn

Ontvanger

3

Beschrijving

Wanneer u het e-mailadres wilt registreren, het adres

(maximaal 128 tekens) invoeren.

iFax selecteren.

Er kunnen maximaal 18 tekens worden geregistreerd.

Zie “Tekst invoeren” op pagina 5-2.

voor meer

informatie over de tekst die kan worden geregistreerd.

Standaardin stelling

Niet ingevoerd

Fax

Niet ingevoerd

Pagina 5-6 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

4

5

6

7

8

9

10

Index

Items

Instelling doorzendstation

Communicatiemode

Beschrijving

Eén alfanumeriek teken registreren als sleutel voor het zoeken in de Kieslijst.

Niet beschikbaar voor iFax.

Standaardin stelling

Niet ingevoerd

Resolutie

Dit registreren wanneer de toepassing fax-gateweay wordt gebruikt. De communicatiemode voor het verzenden van faxen selecteren. G3 Auto of F4800 selecteren.

Standaard, Fijn, Zeer fijn (400 dpi), Zeer fijn (600 dpi) of

Paneel (resolutie geselecteerd op het bedieningspaneel) selecteren.

OPMERKING:

Indien TIFF-S is geselecteerd als profiel, kunnen Zeer fijn (400 dpi) en Zeer fijn (600 dpi) niet worden geselecteerd.

G3 Auto

Paneel

Voorblad

Maximale beeldformaat

Uitgestelde start

Niet beschikbaar voor iFax.

Het maximale beeldformaat selecteren overeenkomstig het papierformaat van de ontvanger en het profiel dat door de ontvanger kan worden verwerkt. A3, B4 of A4 selecteren.

OPMERKING:

Wanneer het formaat A3 of B4 wordt geselecteerd met TIFF-S als profiel, wordt het formaat

A3 of B4 verkleind tot A4 voor verzending.

A3

De tijd voor het verzenden van e-mails instellen met behulp van de toepassing Uitgestelde start.

OPMERKING:

Er kunnen geen datums worden gespecificeerd.

Uit

11 Externe mailbox

12 Doorzenden

13 F-code iFax-profiel

Niet beschikbaar voor iFax.

14

TIFF-S, TIFF-F, TIFF-J selecteren.

OPMERKING:

Indien TIFF-S is geselecteerd als profiel, kunnen Zeer fijn (400 dpi) en Zeer fijn (600 dpi) niet worden geselecteerd.

TIFF-S

Uit 15 iFax-verzendstatus Uit of Aan selecteren.

16 Kosten overdag Niet beschikbaar voor iFax.

17 Kosten 's avonds

18 Kosten hele dag

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 5-7

E-mailadres, Lijn en Ontvanger

In dit gedeelte wordt de bewerking beschreven voor het registreren van het e-mailadres en de naam van de ontvanger in de toepassing feature

Snelkiezen.

Ø

Een e-mailadres mag maximaal 128 tekens lang zijn.

Ø iFax selecteren bij Lijn om een e-mailadres te registreren in

Snelkiezen.

Ø

De toepassing Ontvanger wordt gebruikt wanneer Kieslijst wordt geselecteerd. Wanneer een ontvanger wordt gespecificeerd met behulp van Kieslijst, Snelkiezen of de directtoets, verschijnt de naam op de display van het aanraakscherm of het overzicht.

OPMERKING:

De toepassing Snelkiezen kan ook worden gebruikt met alleen het e-mailadres en de naam van de ontvanger geregistreerd. Indien nodig, nog andere items selecteren.

Procedure

1.

Menu Instellingen

selecteren in het scherm Menu.

Mode

Faxontvangst

Overzicht/lijst afdrukken

Opgesl.

opdr. opvragen

Kostenteller

Menu

Instellingen

Keuzevoorinstellingen

2.

Snelkiezen

selecteren.

Kopiëren Fax/iFax

Menu

Sub-kiezen

Snelkiezen

Groepskiezen

Opdrachtnaam/ opmerking

Opgeslagen opdrachten

Sluiten

Informatie lokale fax

Mailbox

Pagina 5-8 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

3. Het snelkiesnummer invoeren dat u wilt registreren.

Met de cijfertoetsen een 3-cijferig snelkiesnr.

invoeren en een item selecteren.

Sluiten Instelling - Snelkiezen

Snelkiesnr.

Vorig nr.

Volg.

nr.

Item Details

1. Faxnr. (Niet ingevoerd)

2. Lijn (Niet ingevoerd)

3. Ontvanger (Niet ingevoerd)

4. Index (Niet ingevoerd)

5. Instelling drz.station Uit

6. Communicatiemode G3 Auto

7. Resolutie Paneel

Vor.

pag.

Volg.

pag.

Verwijderen

Invoeren/

Wijzigen

OPMERKING:

Het snelkiesnummer kan worden ingevoerd met de cijfertoetsen of met de toetsen Volg. Nr. of Vorig nr.

4. Controleren of

1. Faxnr.

is geselecteerd en

Invoeren/Wijzigen

selecteren

Met de cijfertoetsen een 3-cijferig snelkiesnr.

invoeren en een item selecteren.

Sluiten Instelling - Snelkiezen

Snelkiesnr.

Vorig nr.

Volg.

nr.

Item Details

1. Faxnr.

2. Lijn

(Niet ingevoerd)

(Niet ingevoerd)

3. Ontvanger (Niet ingevoerd)

4. Index (Niet ingevoerd)

5. Instelling drz.station Uit

6. Communicatiemode G3 Auto

7. Resolutie Paneel

Vor.

pag.

Volg.

pag.

Verwijderen

Invoeren/

Wijzigen

5. Het e-mailadres invoeren met het weergegeven toetsenbord en

Opslaan

selecteren.

Nr. 001

1. Faxnr.

Sub-kiezen/

Toetsenbord

Symbool

Alfanumeriek

Annuleren

Opslaan

Pauze

Wijzigen

( : )

Info invoeren

Backspace

Spatie

Shift

OPMERKING:

Nummers kunnen ook worden ingevoerd met de cijfertoetsen.

Indien een onjuist teken is ingevoerd, kunt u cijfers één voor één verwijderen met de Backspace-toets.

Zie “Tekst invoeren” op pagina 5-2.

voor informatie over het

invoeren van tekst.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 5-9

6.

2. Lijn

selecteren of de toets of gebruiken. Vervolgens

Invoeren/Wijzigen

selecteren.

Met de cijfertoetsen een 3-cijferig snelkiesnr.

invoeren en een item selecteren.

Instelling - Snelkiezen

Sluiten

Snelkiesnr.

Vorig nr.

Volg.

nr.

Item Details

1. Faxnr.

2. Lijn

(Niet ingevoerd)

(Niet ingevoerd)

3. Ontvanger (Niet ingevoerd)

4. Index (Niet ingevoerd)

5. Instelling drz.station Uit

6. Communicatiemode G3 Auto

7. Resolutie Paneel

Vor.

pag.

Volg.

pag.

Verwijderen

Invoeren/

Wijzigen

7.

iFax

en vervolgens

Opslaan

selecteren.

OPMERKING:

Wanneer

Annuleren

wordt geselecteerd, worden de instellingen niet gewijzigd.

Pagina 5-10 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

8.

3. Ontvanger

selecteren of de toets of gebruiken en vervolgens

Invoeren/Wijzigen

selecteren.

Met de cijfertoetsen een 3-cijferig snelkiesnr.

invoeren en een item selecteren.

Instelling - Snelkiezen

Snelkiesnr.

Vorig nr.

Volg.

nr.

Item Details

1. Faxnr.

2. Lijn

(Niet ingevoerd)

(Niet ingevoerd)

3. Ontvanger (Niet ingevoerd)

4. Index (Niet ingevoerd)

5. Instelling drz.station Uit

6. Communicatiemode G3 Auto

7. Resolutie Paneel

Vor.

pag.

Volg.

pag.

Sluiten

Verwijderen

Invoeren/

Wijzigen

9. De naam van de ontvanger invoeren en

Opslaan

selecteren.

Nr. 001

3. Naam ontvanger

Annuleren Opslaan

Backspace

Spatie

Shift

Symbool

Alfanumeriek

OPMERKING:

Wanneer

Annuleren

wordt geselecteerd, wordt de geregistreerde tekst verwijderd.

Indien een onjuist nummer is ingevoerd, kunt u dit met één cijfer te gelijk wissen met de Backspace-toets.

Zie “Tekst invoeren” op pagina 5-2.

voor informatie over het

invoeren van tekst.

10. Indien u alleen het e-mailadres, de lijn en de naam van de ontvanger wilt registreren,

Sluiten

selecteren.

Wanneer u de andere toepassingen wilt specificeren, de volgende gedeelten raadplegen. Nadat de toepassingen zijn geselecteerd,

Sluiten

selecteren.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 5-11

Index registreren

Index wordt gebruikt voor het zoeken naar sleutelwoorden in de

Kieslijst. In dit gedeelte wordt de procedure beschreven voor het registreren van de index.

Procedure

1.

4. Index

selecteren of de toets of gebruiken.

Met de cijfertoetsen een 3-cijferig snelkiesnr.

invoeren en een item selecteren.

Instelling - Snelkiezen

Snelkiesnr.

Vorig nr.

Volg.

nr.

Item

1. Faxnr.

2. Lijn

3. Ontvanger

Details [email protected]

iFax

ABCDEFGH

4. Index (Niet ingevoerd)

5. Instelling drz.station Uit

6. Communicatiemode G3 Auto

7. Resolutie Paneel

Vor.

pag.

Volg.

pag.

Sluiten

Verwijderen

Invoeren/

Wijzigen

2.

Invoeren/Wijzigen

selecteren.

3. Het sleutelwoord invoeren en

Opslaan

selecteren.

Nr. 001

4. Index

Annuleren Opslaan

Backspace

Zie “Tekst invoeren” op pagina 5-2.

voor informatie over het

invoeren van tekst.

Pagina 5-12 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Communicatiemode selecteren

Indien u de toepassing fax-gateway wilt gebruiken, de communicatiemode voor het verzenden van faxen selecteren.

OPMERKING:

Wanneer de ontvanger wordt geselecteerd vanuit snelkiezen, kan de communicatiemode niet worden gewijzigd vanuit

Communicatiemode van het scherm Menu Toepassingen.

Alle communicatiemodes verlagen de verzendsnelheid achtereenvolgens overeenkomstig de lijn.

De verzeldsnelheid bij het begin van de communicatie is als volgt:

G3 Auto: 33.6kbps, F4800: 4.8kbps

Zie “Faxen verzenden naar ontvangers als doorzendcentra” op pagina

4-5.

voor informatie over de toepassing fax-gateway.

Procedure

1.

6. Communicatiemode

selecteren of de toets of gebruiken.

Invoeren/Wijzigen

selecteren.

Met de cijfertoetsen een 3-cijferig snelkiesnr.

invoeren en een item selecteren.

Instelling - Snelkiezen

Sluiten

Snelkiesnr.

Vorig nr.

Volg.

nr.

Item Details

1. Faxnr.

2. Lijn [email protected]

iFax

3. Ontvanger ABCDEFGH

4. Index A

5. Instelling drz.station Uit

6. Communicatiemode G3 Auto

7. Resolutie Paneel

Vor.

pag.

Volg.

pag.

Verwijderen

Invoeren/

Wijzigen

2. Een communicatiemode selecteren en

Opslaan

selecteren.

Nr. 001

6.Communicatiemode

Annuleren

G3 Auto

F4800

Opslaan

OPMERKING:

Wanneer

Annuleren

wordt geselecteerd, worden de instellingen niet gewijzigd.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 5-13

Resolutie selecteren

U kunt de resolutie selecteren.

OPMERKING:

Indien TIFF-S is geselecteerd als profiel, kunnen de toepassingen Zeer fijn (400 dpi) en Zeer fijn (600 dpi) niet worden geselecteerd.

Zie “Instellingen voor verzenden” op pagina 3-5.

voor informatie over de resolutie.

Procedure

1.

7. Resolutie

selecteren of de toets of gebruiken.

Invoeren/

Wijzigen

selecteren.

Met de cijfertoetsen een 3-cijferig snelkiesnr.

invoeren en een item selecteren.

Instelling - Snelkiezen Sluiten

Snelkiesnr.

Vorig nr.

Volg.

nr.

Item Details

1. Faxnr.

2. Lijn

3. Ontvanger

4. Index [email protected]

iFax

ABCDEFGH

A

5. Instelling drz.station Uit

6. Communicatiemode G3 Auto

7. Resolutie Paneel

Vor.

pag.

Volg.

pag.

Verwijderen

Invoeren/

Wijzigen

2. Een resolutie selecteren en vervolgens

Opslaan

selecteren.

Nr. 001

7. Resolutie

Annuleren

Paneel

Standaard

Fijn

Zeer fijn

(400 dpi)

Zeer fijn

(600 dpi)

Opslaan

OPMERKING:

Wanneer

Annuleren

wordt geselecteerd, worden de instellingen niet gewijzigd.

Pagina 5-14 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Maximale beeldformaat selecteren

U kunt het maximale beeldformaat selecteren overeenkomstig het papierformaat of het profiel dat door de ontvanger kan worden verwerkt.

OPMERKING:

Wanneer het papierformaat A3 of B4 wordt geselecteerd met TIFF-S als profiel, wordt het origineelformaat A3 of

B4 verkleind tot A4 voor verzending.

Procedure

1.

9.Max. beeldgrootte

selecteren of de toets of gebruiken.

Invoeren/Wijzigen

selecteren.

Met de cijfertoetsen een 3-cijferig snelkiesnr.

invoeren en een item selecteren.

Sluiten Instelling - Snelkiezen

Snelkiesnr.

Vorig nr.

Volg.

nr.

Item Details

8. Voorblad Uit

9. Maximale beeldgrootte A3

10. Uitgestelde start

11. Externe mailbox

12. Doorzenden

13. F-code

14. iFax-profiel

Uit

Uit

Uit

Uit

Uit

Vor.

pag.

Volg.

pag.

Verwijderen

Invoeren/

Wijzigen

2. De maximale beeldgrootte selecteren en vervolgens

Opslaan

selecteren.

Nr. 001

9. Max. beeldgrootte

Annulere

Opslaan

OPMERKING:

Wanneer

Annuleren

wordt geselecteerd, worden de instellingen niet gewijzigd.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 5-15

Uitgestelde start selecteren

U kunt met de toepassing Uitgestelde start de tijd voor het verzenden van e-mails instellen.

OPMERKING:

Er kunnen geen datums worden gespecificeerd.

Zie “Instellingen voor verzenden” op pagina 3-5.

voor informatie over de uitgestelde start.

Procedure

1.

10. Uitgestelde start

selecteren of de toets of gebruiken.

Invoeren/Wijzigen

selecteren.

Met de cijfertoetsen een 3-cijferig snelkiesnr.

invoeren en een item selecteren.

Sluiten Instelling - Snelkiezen

Snelkiesnr.

Vorig nr.

Item

8. Voorblad

9. Maximale beeldgrootte

10. Uitgestelde start

11. Externe mailbox

12. Doorzenden

13. F-code

14. iFax-profiel

Vor.

pag.

Volg.

nr.

Details

Uit

A3

Uit

Uit

Uit

Uit

Uit

Volg.

pag.

Verwijderen

Invoeren/

Wijzigen

2.

Aan

selecteren en de tijd instellen.

Nummer invoeren met cijfertoetsen.

Nr. 001

10. Uitgestelde start

Annuleren Opslaan

Uit

Aan

Volgende

3.

Opslaan

selecteren.

OPMERKING:

Wanneer

Annuleren

wordt geselecteerd, worden de instellingen niet gewijzigd.

Pagina 5-16 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Het iFax-profiel selecteren

U kunt het iFax-profiel selecteren.

OPMERKING:

Indien TIFF-S is geselecteerd als profiel, kunnen de toepassingen Zeer fijn (400 dpi) en Zeer fijn (600 dpi) niet worden geselecteerd.

Zie “Instellingen voor verzenden” op pagina 3-5.

” voor informatie over de uitgestelde start.

Procedure

1.

14. iFax-profiel

selecteren of de toets of gebruiken.

Invoeren/Wijzigen

selecteren.

Met de cijfertoetsen een 3-cijferig snelkiesnr.

invoeren en een item selecteren.

Sluiten Instelling - Snelkiezen

Snelkiesnr.

Vorig nr.

Item

8. Voorblad

9. Maximale beeldgrootte

10. Uitgestelde start

11. Externe mailbox

12. Doorzenden

13. F-code

14. iFax-profiel

Vor.

pag.

Volg.

nr.

Details

Uit

A3

Uit

Uit

Uit

Uit

Uit

Volg.

pag.

Verwijderen

Invoeren/

Wijzigen

2. iFax en vervolgens

Opslaan

selecteren.

Nr. 001

14. iFax-profiel

Annuleren Opslaan

OPMERKING:

Wanneer

Annuleren

wordt geselecteerd, worden de instellingen niet gewijzigd.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 5-17

De iFax-verzendstatus selecteren

Wanneer de iFax-verzendstatus is ingestel op Aan, kan de verzender controleren of de ontvanger de e-mail heeft ontvangen, omdat hij een

DSN (Delivery Status Notification, oftewel een melding van de afleveringsstatus) ontvangt. Deze toepassing op Aan instellen om te controleren of de ontvanger de e-mail heeft ontvangen.

OPMERKING:

Het bericht “iFax verz.” dat wordt weergegeven in het scherm Opdrachtstatus en “Verzonden” dat wordt afgedrukt in het

Activiteitenoverzicht en het Verzendingsoverzicht geven aan dat de email naar de dichtstbijzijnde e-mailserver is verzonden. De verzonden e-mails worden mogelijk niet bij de beoogde ontvangers afgeleverd vanwege problemen onderweg bij de verzending via het Internet.

Indien iFax-verzendstatus niet is ingesteld op Aan, krijgt het apparaat geen melding wanneer deze situatie zich voordoet. Het is raadzaam de toepassing iFax-verzendstatus op Aan te zetten.

Zie “Instellingen voor verzenden” op pagina 3-5.

” voor informatie over de uitgestelde start.

Procedure

1.

15. iFax-verzendstatus

selecteren of de toets of gebruiken.

Invoeren/Wijzigen

selecteren.

Met de cijfertoetsen een 3-cijferig snelkiesnr.

invoeren en een item selecteren.

Instelling - Snelkiezen

Sluiten

Snelkiesnr.

Vorig nr.

Item

15. iFax-verzendstatus

16. Kosten-overdag

17. Kosten-'s avonds

18. Kosten-'s nachts

Volg.

nr.

Verwijderen

Details

Uit

(Niet geïnstalleerd)

(Niet geïnstalleerd)

(Niet geïnstalleerd)

Vor.

pag.

Volg.

pag.

Invoeren/

Wijzigen

2.

Aan

selecteren om e-mails te ontvangen met vermelding van de afleveringsstatus.

Nr. 001

15. iFax-verz.status

Annuleren

Uit

Aan

Opslaan

Pagina 5-18

OPMERKING:

Wanneer

Annuleren

wordt geselecteerd, worden de instellingen niet gewijzigd.

Indien DSN-e-mail wordt verzonden via een server die geen DSN ondersteunt, kunnen de benodigde gegevenskenmerken van de email verloren gaan. De e-mail zonder de gegevenskenmerken wordt afgedrukt.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Mailboxen registreren

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de toepassing E-mail doorsturen van de lokale mailbox registreert.

Wanneer faxen die naar de lokale mailbox zijn verzonden met de Fcode of DTMF-methode worden ontvangen door het apparaat, worden deze automatisch als e-mails doorgestuurd naar de ontvangers die in de mailbox zijn geregistreerd. Wanneer de toepassing Doorsturen wordt gebruikt, hoeft u een fax niet op te halen bij een faxapparaat.

OPMERKING:

E-mails die worden ontvangen in de mailbox kunnen niet worden doorgestuurd of afgedrukt, zelfs indien de toepassing

Doorsturen of Afdrukken is geselecteerd in Opties mailbox. E-mails worden in de mailbox opgeslagen.

Er kunnen maximaal 200 lokale mailboxen worden geregistreerd.

De verzender van de instelling op de hoogte stellen (mailboxnummer en toegangscode).

001 - 070 snelkiesnummers kunnen worden geselecteerd met de directtoets.

De inhoud van de instelllingen van een lokale mailbox kunnen worden gecontroleerd vanuit de Mailboxlijst. “Handleiding voor de gebruiker

(Fax)” raadplegen.

Zie “Tekst invoeren” op pagina 5-2.

voor informatie over het invoeren

van tekst.

Zie

“Handleiding voor de gebruiker (Fax)”

voor meer informatie over het verwijderen en wijzigen van geregistreerde lokale mailboxen.

Zie “Een fax als e-mail doorsturen vanuit een mailbox” op pagina 4-9.

voor informatie over de toepassing E-mail doorsturen van de lokale mailbox.

Beschikbare instellingen voor Mailbox

1

2

Toegangscode

3

4

5

Items

Naam mailbox

Opties mailbox

Toegangscode controleren

Documenten wissen/opslaan

De instellingen die beschikbaar zijn voor de mailbox zijn de volgende:

Beschrijving

Een naam van maximaal 10 tekens registreren

Standaardin stelling

Niet ingevoerd

Een numerieke toegangscode tussen 0001 - 9999 registreren.

Indien u e-mails wilt doorsturen, de optie Doorsturen selecteren en het snelkiesnummer van de ontvanger configureren. “Afdrukken” en “Afleveringsoverzicht” zijn niet beschikbaar voor de toepassing E-mail doorsturen.

Niet beschikbaar voor de toepassing E-mail doorsturen.

Niet ingevoerd

Uit

Verwijderen of Opslaan selecteren.

OPMERKING:

De toepassing Verzenden naar mailbox met het emailadres kan alleen worden gebruikt wanneer de instelling van de ontvanger in SMTP is.

Wanneer u een e-mail met behulp van het e-mailadres naar een mailbox wilt verzenden, dient de externe mailbox geen toegangscode

te hebben. “ Mailboxen registreren” raadplegen voor meer informatie.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 5-19

Naam mailbox/Toegangscode registreren

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een naam en toegangscode voor een lokale mailbox registreert. De naam van een mailbox mag maximaal 10 tekens lang zijn.

U kunt een 4-cijferige toegangscode tussen 0001 - 9999 registreren.

Procedure

1.

Menu Instellingen

selecteren in het scherm Menu.

Mode

Faxontvangst

Overzicht/lijst afdrukken

Opgesl.

opdr.

Kostenteller

Menu

Instellingen

Keuzevoorinstellingen

2.

Mailbox

selecteren.

Kopiëren Fax/iFax

Menu Instellingen

Sub-

Snelkiezen

Groepskiezen

Opdrachtnaam/ opmerking

Opgeslagen opdrachten

Sluiten

Informatie lokale fax

Mailbox

3. Het nummer van de lokale mailbox selecteren of de toets of gebruiken.

Een item selecteren.

Instelling - Mailbox

Mailboxnr.

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

Box nm

(Niet ingevoerd)

(Niet ingevoerd)

(Niet ingevoerd)

(Niet ingevoerd)

(Niet ingevoerd)

(Niet ingevoerd)

(Niet ingevoerd)

(Niet ingevoerd)

(Niet ingevoerd)

(Niet ingevoerd)

Vor.

pag.

Volg.

pag.

Sluiten

Invoeren/

Wijzigen

4.

Invoeren/Wijzigen

selecteren.

Pagina 5-20 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

5. Een 4-cijferige toegangscode invoeren met behulp van de cijfertoetsen en

Toegangscode bevestigen

selecteren

De cijfertoetsen gebruiken om de toegangscode in te voeren.

Mailboxnr. 001

Invoeren/Wijzigen

Sluiten

Toegangscode

Toeg.code

bevestigen

Toeg.code

wijzigen

Mailbox verwijderen

Naam mailbox

(Niet ingevoerd)

Naam invrn/ wijzigen

Opties mailbox

Toeg.code

controlere

Document.

wis./opsl.

Wanneer u de geregistreerde mailbox wilt verwijderen,

Mailbox verwijderen

selecteren.

Toegangscode wijzigen

selecteren om de toegangscode te wijzigen.

6.

Naam invrn/wijzigen

selecteren om de naam van een mailbox in te voeren.

De cijfertoetsen gebruiken om de toegangscode in te voeren.

Mailboxnr. 001

Invoeren/Wijzigen

Sluiten

Toegangscode

Toeg.code

bevestigen

Toeg.code

wijzigen

Mailbox verwijderen

Naam mailbox

(In gebruik-geen naam)

Naam invrn/ wijzigen

Opties mailbox

Toeg.code

controleren

Document.

wis./opsl.

7. De naam van een mailbox invoeren en

Opslaan

selecteren.

Mailboxnr. 001

- Naam inv./wijzigen

ADMIN

Annuleren Opslaan

Backspace

Spatie

Shift

Symbool

Alfanumeriek

Zie “Tekst invoeren” op pagina 5-2.

voor informatie over het

invoeren van tekst.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 5-21

8.

Sluiten

selecteren.

De cijfertoetsen gebruiken om de toegangscode in te voeren.

Mailboxnr. 001

Invoeren/Wijzigen

Sluiten

Toegangsc

Toeg.code

bevestigen

Toeg.code

wijzigen

Mailbox verwijderen

ADMIN

Naam invrn/ wijzigen

Opties mailbox

Toeg.code

controleren

Document.

wis./opsl.

Naam mailbox

De naam van de geregistreerde mailbox wordt weergegeven.

9.

Alles wissen

indrukken om terug te keren naar het beginscherm.

Mailboxopties registreren

U kunt de toepassing Doorsturen selecteren om faxen als e-mails door te sturen naar ontvangers van de e-mail waarnaar u de fax wilt doorsturen. U kunt de ontvangers selecteren uit de snelkiesnummers.

OPMERKING:

Ontvangers van e-mail waarnaar u faxen wilt doorsturen, dienen van tevoren te zijn geregistreerd als snelkiesontvangers. Voor meer informatie over de registratiemethode

“ Snelkiezen registreren” raadplegen.

Procedure

1.

Opties mailbox

selecteren en vervolgens

Doorsturen

selecteren.

De cijfertoetsen gebruiken om de toegangscode in te voeren.

Mailboxnr. 001

Invoeren/Wijzigen

Sluiten

Toegangscode

Naam mailbox

Toeg.code

bevestigen

Toeg.code

wijzigen

Mailbox verwijderen

ADMIN

Naam invrn/ wijzigen

Opties mailbox

Toeg.code

controleren

Document.

wis./opsl.

2. Het snelkiesnummer van de ontvanger invoeren en

Opslaan

selecteren.

Mailboxnr. 001

Opties mailbox

Na scannen

Alleen opslaan

Doorsturen

Afdrukken

Annuleren

Extern nr.

Opslaan

Pagina 5-22 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

6 Overzichten en lijsten

In dit hoofdstuk kunt u de volgende informatie vinden:

Ø

E-mailfouten

Ø

DSN e-mail

Ø

Activiteitenoverzicht

Ø

Verzendingsoverzicht

Ø

Rondzendoverzicht

Ø

Lijst printerinstellingen

Ø

Kieslijst

Ø

Mailboxlijst

Ø

Overzichten en lijsten afdrukken

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 6-1

E-mailfouten

Er wordt een e-mail met een foutmelding verzonden vanaf de server wanneer een e-mail niet is verzonden vanwege een onjuist e-mailadres of een onjuiste omgevingsinstelling bij de ontvanger. Deze wordt afgedrukt wanneer de instelling “E-mail afdrukfout” van CentreWare

Internetservices is ingeschakeld.

OPMERKING:

U kunt de toepassing E-mail afdrukfout specificeren door E-mail/iFax in te stellen bij Eigenschappen in het linker deelvenster van het scherm Eigenschappen van CentreWare

Internetservices. Voor informatie over de configuratiemethode

“iFaxomgeving instellen” raadplegen op pagina 2-13

.

Pagina 6-2 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

DSN e-mail (verzendstatus)

Wanneer de iFax-verzendstatus in het scherm Menu Toepassingen is ingesteld op Aan wanneer u een e-mail verzendt, wordt er een DSN email (verzendstatus) ontvangen wanneer de verzonden e-mail de beoogde ontvanger heeft bereikt. Deze wordt afgedrukt wanneer de instelling “DSN e-mail afdrukken (verzendstatus)” van CentreWare

Internetservices is ingeschakeld.

OPMERKING:

De instelling DSN e-mail afdrukken (verzendstatus) kan worden geconfigureerd vanuit E-mail/ iFax van

Protocolinstellingen in het linker deelvenster van het scherm

Eigenschappen. Voor informatie over de configuratiemethode

“iFaxomgeving instellen” raadplegen op pagina 2-13

.

Het bericht “iFax verz.” wordt weergegeven in het scherm

Opdrachtstatus en “Verzonden” wordt afgedrukt in het

Activiteitenoverzicht totdat de DSN e-mail (verzendstatus) is ontvangen. Wanneer de DSN e-mail (verzendstatus) is ontvangen, betekent dit dat de betreffende e-mail is verzonden naar de dichtstbijzijnde e-mailserver en de verzendstatus geeft “Voltooid” aan.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 6-3

Activiteitenoverzicht

Het Activiteitenoverzicht wordt gebruikt om te controleren of een verzending normaal wordt beëindigd. Het overzicht bestaat uit de naam van de verzender/ontvanger, de verstreken tijd, de inhoud van de verzending en de verzendstatus.

Naast het Activiteitenoverzicht kunt u ook het Opdrachtenoverzicht gebruiken dat kan worden afgedrukt vanaf het bedieningspaneel van de printer om de iFax-verzendstatus te controleren.

OPMERKING:

De aanduiding “Verzonden” die wordt weergegeven in het overzicht geeft aan dat de e-mail naar de dichtstbijzijnde emailserver is verzonden. Soms worden verzonden e-mails niet bij de beoogde ontvangers afgeleverd vanwege problemen onderweg bij de verzending via het Internet.

Zie “Overzichten en lijsten afdrukken” op pagina 6-11.

voor informatie

over het afdrukken van overzichten.

Zie “Handleiding voor de gebruiker (Fax)”

voor informatie over het

Activiteitenoverzicht en zie “Handleiding voor de gebruiker (Printer)” voor informatie over het Opdrachtenoverzicht. In deze handleiding worden de items beschreven op volgorde van de iFax-functie.

Activiteitenoverzicht

Het Activiteitenoverzicht lezen

Ø

Ontvanger - De namen van ontvangers die zijn geregistreerd met de snelkiestoepassing of de e-mailadressen staan vermeld.

Ø

Duur - indien de tijd minder dan een seconde bedroeg, wordt dit geregistreerd als 0 seconden.

Ø

Inhoud

Ø

Faxdoorstuurmailbox XXX - Er wordt aangegeven wanneer de email die is opgeslagen in een lokale mailbox is doorgestuurd als faxdocument.

Ø

Host doorsturen - Er wordt aangegeven wanneer e-mails zijn verzonden.

Ø

Hostdoorstuurmailbox XXX - Er wordt aangegeven wanneer de faxdocumenten zijn doorgestuurd als e-mails.

OPMERKING:

XXX is het nummer van een lokale mailbox.

Ø

Verzendstatus - De volgende items worden toegevoegd aan de verzendstatus.

Ø

Verzonden - Het item is verzonden naar de dichtstbijzijnde emailserver.

Ø

Voltooid - Er is een DSN e-mail (verzendstatus) ontvangen.

Ø

Kx-xx - Een code die duidt op een verzendprobleem.

Zie “Handleiding voor de gebruiker (Fax)”

voor meer informatie over

Kx-xx (een code dit duidt op een verzendprobleem).

Pagina 6-4 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Opdrachtenoverzicht

Het Opdrachtenoverzicht lezen

Ø

Invoerbron - Deze wordt aangeduid met “scanner” wanneer een iFax-opdracht wordt verzonden.

Ø

Afleveringsbestemming - Het e-mailadres van de ontvanger wordt aangegeven wanneer een iFax-opdracht wordt verzonden.

Ø

Opdrachtinformatie - TIFF wordt aangegeven wanneer een iFaxopdracht wordt verzonden.

Ø

Opdrachtstatus

Ø

“Voltooid” wordt aangegeven wanneer de e-mail naar de dichtstbijzijnde e-mailserver is verzonden. Indien er een fout is opgetreden, wordt “Voltooid met fout ” aangegeven.

Zie “Handleiding voor de gebruiker (Printer)”

voor meer informatie over foutcodes wanneer de opdrachtstatus niet “Voltooid” aangeeft.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 6-5

Verzendingsoverzicht

Het Verzendingsoverzicht wordt gebruikt om te controleren of een email naar de dichtstbijzijnde e-mailserver is verzonden. Wanneer

Verzendingsoverzicht wordt geselecteerd in het scherm Menu

Toepassingen, wordt het overzicht afgedrukt.

OPMERKING:

De aanduiding “Verzonden” die wordt weergegeven in het overzicht geeft aan dat de e-mail naar de dichtstbijzijnde emailserver is verzonden. Soms worden verzonden e-mails niet bij de beoogde ontvangers afgeleverd vanwege problemen onderweg bij de verzending via het Internet.

Wanneer een fax wordt verzonden met de functie Fax-gateway, wordt het Verzendingsoverzicht niet afgedrukt.

Wanneer Verz.overz.-niet ontv. Is ingesteld op Aan bij Overzichten van

Keuzevoorinstellingen, wordt het verzendingsoverzicht afgedrukt wanneer de gegevens niet kunnen worden verzonden.

Zie “Handleiding voor de gebruiker (Fax)”

voor meer informatie over het verzenden en lezen van het Verzendingsoverzicht. In deze handleiding wordt alleen de inhoud beschreven die te maken heeft met iFax.

Het Verzendingsoverzicht lezen

Ø

Ontvanger - De namen van ontvangers die zijn geregistreerd met de snelkiesfunctie of de e-mailadressen staan vermeld.

Ø

Duur - indien de tijd minder dan een seconde bedroeg, wordt dit geregistreerd als 0 seconden.

Ø

Inhoud

Ø

Faxdoorstuurmailbox XXX - Er wordt aangegeven wanneer een email die is opgeslagen in een lokale mailbox is doorgestuurd als faxdocument.

Ø

Host doorsturen - Er wordt aangegeven wanneer e-mails zijn verzonden.

Ø

Hostdoorstuurmailbox XXX - Er wordt aangegeven wanneer faxdocumenten zijn doorgestuurd als e-mails.

OPMERKING:

XXX is het nummer van een lokale mailbox.

Ø

Verzendstatus - De volgende items worden toegevoegd aan de verzendstatus.

• Verzonden - Het item is verzonden naar de dichtstbijzijnde emailserver.

• Voltooid - Er is een DSN e-mail (verzendstatus) ontvangen.

Pagina 6-6 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Rondzendoverzicht

Dit overzicht wordt gebruikt om de status van rondzendingen te controleren. Voor een e-mail die is gericht aan meerdere ontvangers, wordt het overzicht afgedrukt wanneer de e-mail naar alle ontvangers is verzonden.

OPMERKING:

De aanduiding “Verzonden” die wordt weergegeven in het overzicht geeft aan dat de e-mail naar de dichtstbijzijnde emailserver is verzonden. Soms worden verzonden e-mails niet bij de beoogde ontvangers afgeleverd vanwege problemen onderweg bij de verzending via het Internet.

Wanneer een rondzendsessie is gericht op ontvangers van zowel normale faxen als iFax, wordt het overzicht afgedrukt wanneer de verzending naar alle ontvangers is voltooid. Wanneer ontvangers van zowel normale faxen als iFax zijn geselecteerd voor een verzending en identieke ontvangers zijn geselecteerd, wordt het

Verzendingsoverzicht afgedrukt.

Zie “Instellingen voor verzenden” op pagina 3-5.

voor meer informatie over een rondzendoverzicht.

Zie “Handleiding voor de gebruiker (Fax)”

voor meer informatie over het

Rondzendoverzicht. In deze handleiding voor de gebruiker wordt alleen informatie beschreven die te maken heeft met iFax.

Het Rondzendoverzicht lezen

Ø

Ontvanger - De namen van ontvangers die zijn geregistreerd met de snelkiesfunctie of de e-mailadressen staan vermeld.

Ø

Duur - indien de tijd minder dan een seconde bedroeg, wordt dit geregistreerd als 0 seconden.

Ø

Inhoud

Ø

Faxdoorstuurmailbox XXX - Er wordt aangegeven wanneer een e-mail die is opgeslagen in een lokale mailbox is doorgestuurd als faxdocument.

Ø

Host doorsturen - Er wordt aangegeven wanneer e-mails zijn verzonden.

Ø

Hostdoorstuurmailbox XXX - Er wordt aangegeven wanneer faxdocumenten zijn doorgestuurd als e-mails.

OPMERKING:

XXX is het nummer van een lokale mailbox.

Ø

Status - De volgende items worden toegevoegd aan de verzendstatus.

• Verzonden - Het item is verzonden naar de dichtstbijzijnde e-mailserver.

• Voltooid - Er is een DSN e-mail (verzendstatus) ontvangen.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 6-7

Lijst printerinstellingen

Deze lijst wordt gebruikt om de status van iFax-toepassingsinstellingen te controleren.

Zie “Instellingen bevestigen” op pagina 2-17.

over de printerinstellingen.

Zie “Handleiding voor de gebruiker (Printer)”

voor informatie over het lezen van de Lijst printerinstellingen.

De Lijst printerinstellingen lezen

De E-mail/iFax-instellingen staan vermeld op pagina twee van de Lijst printerinstellingen.

De volgende vier items: Adres POP3-server, POP-gebruikersnaam,

Controle-interval POP3-server en E-mail op server laten worden alleen aangegeven indien de e-mailontvangstmethode POP3 is. Internetfax

(iFax) wordt toegevoegd aan de Communicatie-instellingen van de Lijst printerinstellingen.

Pagina 6-8 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Kieslijst

Deze lijst wordt gebruikt om de geregistreerde status van de emailadressen, profielen en gegevens van geregistreerde subkiesnummers van de snelkiesfunctie te controleren.

Zie “Overzichten en lijsten afdrukken” op pagina 6-11.

voor het

afdrukken van de Kieslijst.

Zie “Beschikbare instellingen voor snelkiezen” op pagina 5-6.

en

“Snelkiezen registreren” op pagina 5-6

voor de inhoud van de

registratie.

De Kieslijst lezen

Voor de toepassing iFax worden de volgende items toegevoegd.

Ø

Faxnr./adres - E-mailadressen staan vermeld.

Ø

Formaat - Gespecificeerde profielen staan vermeld.

Ø

Lijn - “iFax” staat vermeld.

Ø

Verzenden - “Aan” of “Uit” staat vermeld.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 6-9

Mailboxlijst

Deze lijst wordt gebruikt om de geregistreerde status van mailboxen te controleren.

Zie “Overzichten en lijsten afdrukken” op pagina 6-11.

voor het

afdrukken van de Mailboxlijst.

Zie “Beschikbare instellingen voor Mailbox” op pagina 5-19.

voor

informatie over de inhoud van de registratie.

De Mailboxlijst lezen

Voor de toepassing iFax worden de volgende items toegevoegd.

Ø

Opties - Deze acties worden uitgevoerd nadat documenten in de lokale mailbox zijn opgeslagen. Wanneer faxdocumenten worden doorgestuurd als e-mails, staat “Doorsturen” vermeld.

Ø

Extern nr. - Wanneer Doorsturen is geselecteerd in Opties mailbox, staat het snelkiesnummer van de ontvanger van de doorgestuurde e-mail vermeld.

Pagina 6-10 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Overzichten en lijsten afdrukken

Overzichten, lijsten en e-mails kunnen handmatig of automatisch worden afgedrukt. De instellingen zijn verschillende voor verschillende soorten overzichten, lijsten en e-mails. De volgende tabel raadplegen.

Zie “Instellingen voor verzenden” op pagina 3-5.

voor het

Verzendingsoverzicht en DSN e-mail (verzendstatus).

Zie “Instellingen bevestigen” op pagina 2-17.

voor het afdrukken van de

Lijst printerinstellingen.

Voor handmatig afdrukken Voor automatisch afdrukken Soorten overzichten, lijsten en en e-mails

E-mailfouten

DSN e-mail

(verzendstatus)

-

-

Het selectievakje E-mail afdrukfout van

CentreWare Internetservices inschakelen.

Zie “iFax-omgeving instellen” op pagina 2-13.

voor informatie over hoe u dit configureert.

Het selectievakje DSN e-mail afdrukken

(verzendstatus) van CentreWare

Internetservices inschakelen. Wanneer iFaxverzendstatus van het scherm Menu

Toepassingen is geselecteerd voor verzending, wordt het bericht automatisch afgedrukt.

Zie “iFax-omgeving instellen” op pagina 2-13.

voor informatie over hoe u dit configureert.

Activiteitenoverzicht instellen op Aan in

Overzichten van Keuzevoorinstellingen.

Activiteitenoverzicht

Verzendingsoverzicht

Rondzendoverzicht

Selecteren om af te drukken met de toets Overzicht/lijst afdrukken in het scherm

Menu.

-

-

Het Verzendingsoverzicht selecteren in het scherm Menu Toepassingen.

Rondzend./multipollen instellen op Aan in

Overzichten van Keuzevoorinstellingen.

-

Lijst printerinstellingen

De Lijst printerinstellingen selecteren en afdrukken vanaf het printerbedieningspaneel.

Opdrachtenoverzicht Het Opdrachtenoverzicht selecteren en afdrukken vanaf het printerbedieningspaneel.

Kieslijst

Mailboxlijst

Selecteren om af te drukken met de toepassing Overzicht/ lijst afdrukken in het scherm

Menu.

Selecteren om af te drukken met de toepassing Overzicht/ lijst afdrukken in het scherm

Menu.

Auto-opdr.histo. instellen op Afdrukken bij

Systeeminstellingen op het printerbedieningspaneel.

-

-

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 6-11

Afdrukken met Overz./lijst afdrukken

Procedure

1.

Overz./lijst afdrukken

selecteren in het scherm Menu.

Mode

Faxontvangst

Overzicht/lijst afdrukken

Opgesl.

opdr. opvragen

Kostenteller

Menu Instellingen

Keuzevoorinstellingen

Kopiëren

Fax/iFax

OPMERKING:

Indien het scherm rechts niet wordt weergegeven, drukt u op de toets Toepassingselectie en geeft u het scherm Menu weer.

2. Het overzicht selecteren dat u wilt afdrukken.

Om een overzicht/lijst af te drukken, een optie selecteren en Start indrukken.

Overzicht/lijstafdrukken Sluiten

Activiteitenoverzicht

Lijst opgeslagen documenten

Optielijst

Kieslijst

Mailboxlijst

Voor de Kieslijst naar stap 3 gaan. Anders naar stap 4 gaan.

3. Het bereik selecteren dat u wilt afdrukken.

Om een overzicht/lijst af te drukken, een optie selecteren en Start indrukken.

Overzicht/lijst afdrukken-

Kieslijst

Sluiten

Snelkiesnr.

Faxnr.

Meer op volgende pagina …

Groeps-/subkiezen

Alle selecteren

Vor.

pag.

Volg.

pag.

Indien u het groeps- en sub-kiesnummer wilt afdrukken,

Groeps-/subkiezen

selecteren. Indien u alles wilt afdrukken,

Alle selecteren

selecteren

Pagina 6-12 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

4.

Start

indrukken.

Het overzicht of de lijst wordt afgedrukt.

Het Verzendingsoverzicht afdrukken

Procedure

1.

Menu Toepassingen

selecteren in het menu Faxen.

2.

Verzendingsoverzicht

selecteren en op

Start

drukken.

Faxnummer ontvanger invoeren.

[ Faxnr. ] iFax

Resolutie Origineeltype

Faxgeheugen

Lichter/ donkrd.

N-op-1

100%

Communicatiemode

Voorblad

Gemengde origineelform

Ingebonden originelen

Opties scanformaat

Kopregel verzenden

2-zijdige originelen

Prioriteit verzenden

Meer op volgende pagina …

Basis toepassingen

Speciale toepassingen

Uitgestelde

Verzendingsoverzicht

Hoorn op

Vor.

pag.

Volg.

pag.

Menu

Toepassingen

De afdrukmethode instellen

Afdrukmethoden voor overzichten kunnen worden geconfigureerd voor het Activiteitenoverzicht, Rondzendoverzicht en Opdrachtenoverzicht.

Zie “Handleiding voor de gebruiker (Printer)”

voor de instellingen van

Opdrachtenoverzicht.

Zie “Handleiding voor de gebruiker (Fax)”

voor de instellingen van het

Activiteitenoverzicht, Rondzendoverzicht en Verzendingsoverzicht.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 6-13

Pagina 6-14 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

7 Problemen oplossen

In dit hoofdstuk kunt u de volgende informatie vinden:

Ø

E-mailverzending geweigerd

Ø

E-mailontvangst geweigerd

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 7-1

E-mailverzending geweigerd

Controleren

Was de verzendprocedure juist?

Is het netwerk correct aangesloten?

Is het e-mailadres van uw apparaat correct geconfigureerd?

Is het e-mailadres van de ontvanger correct gespecificeerd?

In dit gedeelte worden problemen besproken die kunnen optreden tijdens een uitgaande iFax-verzending en welke mogelijke oplossingen hiervoor zijn. Hieronder kijken voor tips voor het oplossen van problemen. Indien u met de Help-informatie een probleem niet kunt oplossen, contact opnemen met het Xerox Welcome Centre.

Zie “Handleiding voor de gebruiker (Fax)”

voor problemen met uitgaande verzendingen die niets te maken hebben met iFax.

Herstel

De verzendprocedure controleren en verzending opnieuw uitvoeren.

De netwerkaansluiting en configuraties controleren.

Controleren of het e-mailadres van uw apparaat (E-mailadres apparaat en Adres SMTP-server) correct is ingesteld.

Het e-mailadres van de ontvanger dat op het scherm wordt weergegeven, controleren.

Verwijzing

“E-mails verzenden” op pagina 3-2

“Werkomgeving instellen” op pagina 2-3

“iFax-omgeving instellen” op pagina 2-13

“E-mails verzenden” op pagina 3-2

“Hoofdstuk 5 Gegevens registreren”

Is het profiel correct geconfigureerd?

Waren er te veel pagina's opgenomen in één verzendsessie?

Heeft u geprobeerd een email te verzenden met een grootte die de beperking van de e-mailserver overschrijdt?

Indien u de ontvanger heeft gespecificeerd met de toepassing snelkiezen (kieslijst, snelkiesnr. of directtoets), controleren of het emailadres correct is geregistreerd.

Indien dit niet het geval is, dit corrigeren.

Controleren of het type profiel ondersteund wordt door het apparaat van de ontvanger en de gegevens opnieuw verzenden.

Het aantal pagina's voor één verzending verminderen en opnieuw verzenden.

In sommige systeemomgevingen is het ontvangen van grote e-mails niet mogelijk. De omgeving van de ontvanger controleren.

“E-mails verzenden” op pagina 3-2

“E-mails verzenden” op pagina 3-2

Pagina 7-2 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

E-mailontvangst geweigerd

In dit gedeelte worden problemen besproken die kunnen optreden tijdens een inkomende iFax-verzending en welke mogelijke oplossingen hiervoor zijn. Hieronder kijken voor tips voor het oplossen van problemen. Indien u met de Help-informatie het probleem niet kunt oplossen, contact opnemen met het Xerox Welcome Centre.

ZIE:

De “Handleiding voor de gebruiker (Fax)” raadplegen voor problemen met inkomende verzendingen die niets te maken hebben met iFax.

Te controleren items

Is het netwerk correct aangesloten?

Is het e-mailadres van uw apparaat correct geconfigureerd?

Is de methode voor het ontvangen van e-mails geschikt voor uw omgeving?

Is het profiel correct?

Heeft u geprobeerd documenten te ontvangen in een formaat dat uw apparaat niet kan verwerken?

Heeft u geprobeerd een email te ontvangen met een grootte die de beperking van de e-mailserver overschrijdt?

Herstel

De netwerkaansluiting en configuraties controleren.

Controleren of het e-mailadres van uw apparaat (accountnaam en emailserver) correct is ingesteld.

Afhankelijk van de omgeving, verschillen de instellingen voor de methode voor het ontvangen van emails (SMTP of POP). Controleren of de methode voor het ontvangen van e-mails geschikt is voor uw omgeving.

De verzender op de hoogte stellen van het ondersteunde profiel en deze verzoeken de gegevens opnieuw te verzenden.

Wanneer documenten worden ontvangen in een formaat dat het apparaat niet kan verwerken, verschijnt“RA” in de kolom Status van het Activiteitenoverzicht.

In sommige systeemomgevingen is het verzenden/ontvangen van grote e-mails niet mogelijk. De omgevingsinstellingen van de emailserver controleren.

Verwijzing

“Werkomgeving instellen” op pagina 2-3

“iFax-omgeving instellen” op pagina 2-13

“Poort activeren” op pagina 2-8

“E-mails verzenden” op pagina 3-2

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina 7-3

Pagina 7-4 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

A Bijlage

In dit hoofdstuk kunt u de volgende informatie vinden:

Ø

Specificaties

Ø

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Ø

Keuzevoorinstellingen

Ø

Woordenlijst

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina A-1

Specificaties

Item

E-mails verzenden

E-mails ontvangen

Bestandsformaat

Faxcommunicatiemode bij gebruik van fax-gateway

Hieronder staan de specificaties voor de toepassing iFax.

OPMERKING:

Xerox verontschuldigd zich voor het feit dat verbeteringen met betrekking tot de specificaties en/of vormgeving van het product kunnen worden doorgevoerd zonder dat dit vooraf bekend wordt gemaakt.

Inhoud

MIME-methode, SMTP-methode

SMTP-methode, POP3-methode

TIFF-FX-formaat

Profiel: TIFF-S, TIFF-F, TIFF-J

G3-mode en F4800

Pagina A-2 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

De voorzorgsmaatregelen en beperkingen van de functie iFax zijn als volgt.

Voorzorgsmaatregelen bij het verzenden van e-mails

De aanduiding “iFax verz.” die wordt weergegeven in het scherm

Opdrachtstatus en “Verzonden” afgedrukt in het Activiteitenoverzicht en het Verzendingsoverzicht geven aan dat de e-mail naar de dichtstbijzijnde e-mailserver is verzonden. Soms worden verzonden e-mails niet bij de beoogde ontvangers afgeleverd vanwege problemen onderweg bij de verzending via het Internet. Het apparaat krijgt geen melding van een dergelijke situatie. Bij verzending van een belangrijke e-mail is het daarom raadzaam om bij de ontvanger telefonisch te informeren of de e-mail daadwerkelijk is aangekomen.

OPMERKING:

Indien de iFax-verzendstatus is ingesteld op Aan bij de

POP3-instellingen, kunt u controleren of de e-mail de e-mailserver van de ontvanger heeft bereikt. Indien dit bij de SMTP-instellingen staat, kunt u controleren of de e-mail de ontvanger heeft bereikt.

“iFaxverzendstatus” raadplegen op pagina 3-9

voor meer informatie.

Beperkingen van de e-mailserver

Afhankelijk van de systeemomgeving (bijvoorbeeld beperkingen van de e-mailserver) worden omvangrijke e-mails mogelijk niet verzonden of ontvangen. Voordat u instelt in hoeveel pagina's een e-mail wordt gesplitst, de systeemomgeving van de verzender, respectievelijk de ontvanger controleren.

Profiel

Ø

Een profiel specificeren

Een ontvangende iFax kan mogelijk bepaalde profielen niet verwerken. Voordat u een profiel selecteert, dient u derhalve te controleren welke profielen een ontvangende iFax kan verwerken.

Ø

Wanneer een niet-compatibel profiel wordt gespecificeerd

Wanneer een profiel onjuist is ingesteld, kan de ontvanger de ontvangen beelden niet weergeven of afdrukken. Controleren welk type profielen zowel de verzender als de ontvanger kunnen verwerken voordat u deze functie gebruikt.

Ø

Aanvaardbare TIFF-bestanden en profielen

Het apparaat ondersteunt de volgende profielen.

TIFF-bestandsformaat - TIFF-FX(RFC-2301)

Profiel - TIFF-S, TIFF-F en TIFF-J

Uitgestelde start

Wanneer de functie Uitgestelde start is ingesteld voor het verzenden van een e-mail, wordt deze ongeldig wanneer stroomvoorziening van het apparaat wordt uitgeschakeld of wanneer de stroom uitvalt als gevolg van een storing. In dergelijke gevallen wordt de e-mail verzonden zodra de stroomvoorziening is hersteld.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina A-3

Pagina A-4

Voorwaarden voor rondzenden

Wanneer meerdere ontvangers zijn opgegeven voor een rondzendsessie en de verzendomstandigheden wijken af van die welke zijn gespecificeerd met het toetsenbord of zijn geregistreerd voor de snelkiesfuncties, worden de omstandigheden als volgt gewijzigd.

Ø

Verzendmode - G3 Auto

Ø

Profiel - TIFF-S

Ø

Melding afleveringsstatus - Uit

E-mail doorsturen

Indien het beeld van het ontvangen faxdocument in het gecomprimeerde formaat JBIG is, wordt de fax doorgestuurd in JBIGformaat (TIFF-J). Indien de ontvanger niet overweg kan met het gecomprimeerde JBIG-formaat, wordt het document mogelijk niet correct afgedrukt of weergegeven.

Fax-gateway

Ø

Deze functie is beschikbaar wanneer de e-mailontvangstmethode van het iFax-apparaat dat de e-mail verzendt, is ingesteld op SMTP.

Ø

Wanneer een e-mail niet naar behoren kan worden verzonden nadat deze is geconverteerd in een fax, wordt de ontvangen e-mail verwijderd.

De doorstuurfunctie van de mailbox configureren

Ø

Het e-mailadres van uw eigen apparaat niet instellen als ontvanger van de doorgestuurde e-mail.

Ø

Wanneer een ontvangen document niet kan worden doorgestuurd als e-mail, wordt het document verwijderd.

Veiligheid in het netwerk

Veiligheid in het netwerk kan niet worden gegarandeerd.

De e-mailomgeving instellen

Om e-mails te kunnen verzenden en ontvangen, dient het emailsysteem te worden ingesteld. Indien nodig, SMTP, POP3 en DNSserver, enz., instellen.

Opmerkingen over veiligheid

iFax maakt gebruik van het Internet als route voor verzending. Omdat iFax dezelfde signalen gebruikt als de e-mail die via het Internet wordt verzonden, dient men voorzichtig te zijn zodat e-mails niet door derden kunnen worden gestolen of gewijzigd. U wordt derhalve aangeraden om codering te implementeren om belangrijke informatie te beveiligen.

Daarnaast is het raadzaam uw iFax-e-mailadres niet aan derden te verstrekken, tenzij dit nodig is.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Ongewenste e-mail voorkomen

iFax beschikt over een toepassing waarmee u derden kunt verhinderen om ongewenste e-mail naar uw e-mailadres te sturen. U kunt het adres van een verzender beperken door behulp van CentreWare

Internetservices het toegestane domein te specificeren. “Domeinfilter”

of “Toegestaan domein” raadplegen in stap 3 van

“iFax-omgeving instellen” op pagina 2-13

voor selectie- en wijzigingsprocedures.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina A-5

Keuzevoorinstellingen

U kunt de volgende items in verband met iFax instellen in de faxtoepassingen van Keuzevoorinstellingen.

OPMERKING:

In dit gedeelte worden uitsluitend de items besproken die kunnen worden ingesteld. “Handleiding voor de gebruiker (Fax)” raadplegen voor de bedieningsprocedure.

Toepassing

37. iFax - Aflevering

46. iFax-profiel

47. iFax-verzendstatus

Beschrijving Beschikbare opties

Hiermee kunt u het afleveringsgebied voor de ontvangen e-mail selecteren.

Middelste opvangbak,

Zijopvangbak

*

Afwerkopvangbak - onder

*

Afwerkopvangbak - boven

*

TIFF-S,TIFF-F en TIFF-

J

Hiermee kunt u de standaardinstelling van het profiel instellen. Het is handig om het profiel in te stellen dat vaak wordt gebruikt.

Hiermee kunt u de standaardinstelling van de verzendstatus instellen.

Wanneer u de verzendstatus vaak gebruikt, is het handig deze op Aan te zetten.

Aan, Uit

De onderstreepte optie is de standaardinstelling.

* geeft aan dat de toepassing kan worden geselecteerd wanneer de optionele accessoires zijn geïnstalleerd.

Pagina A-6 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Woordenlijst

F-code

Fax-gateway

Dit is de communicatieprocedure die is vastgesteld door de Communication

Industry Association overeenkomstig het gebruik van de T.30* subadressen die zijn gestandaardiseerd door ITU-T. Voor de verzending van F-code tussen faxapparaten kunnen verscheidene op F-code gebaseerde functies worden gebruikt, zelfs als de makers verschillen. De iFax-functie van het apparaat is in staat e-mails door te sturen die zijn geconverteerd van faxdocumenten en verzonden naar een plaatselijke mailbox met behulp van de F-codefunctie.

(*communicatieregeling)

Hiermee worden het Internet en het openbare telefoonnetwerk met elkaar verbonden en worden e-mails als faxen verzonden naar normale faxapparaten.

Een uitgebreid netwerk dat verscheidene netwerken aan elkaar koppelt.

Internet

Internet FAX (iFax)

MIME

Ontvanger

In plaats van een telefoonlijn (openbaar telefoonnetwerk of ISDN) die wordt gebruikt door normale faxapparaten, maakt deze faxfunctie gebruik van interne netwerk en het Internet om originelen die door het apparaat zijn gescand als e-mails te verzenden of te ontvangen (TIFF-bijlagen).

(Multipurpose Internet Mail Extension)

Dit is een indeling die het systeem in staat stelt het gegevenstype van de ontvangen e-mail vast te stellen. Het MIME-type geeft het type gegevens aan.

Bij iFax verwijst dit naar het e-mailadres van de ontvangende partij.

POP

Profiel

SMTP

Sub-kiezen

(Post Office Protocol)

Dit is een van de meestgebruikte communicatieprotocollen voor het ontvangen van e-mails. Dit wordt gebruikt bij inbelverbindingen.

Er is een mailbox ingesteld op de server van een provider, te vergelijken met een eigen brievenbus. Gebruikers kunnen berichten ontvangen wanneer zij zich aanmelden. Het POP-systeem is alleen bedoeld voor het ontvangen van e-mails.

SMTP wordt gebruikt voor het verzenden van e-mails.

Er wordt een profiel vastgesteld om de kenmerkinformatie te beperken voor verzending tussen iFax-apparaten, zoals de beeldresolutie, het papierformaat, enz.

Sommige ontvangende iFax-apparaten kunnen mogelijk bepaalde profielen niet verwerken. Voordat u een profiel selecteert, dient u derhalve te controleren welke profielen het iFax-apparaat van de ontvanger kan verwerken.

(Simple Mail Transfer Protocol)

Dit is een van de meestgebruikte communicatieprotocollen voor het verzenden van e-mails. Het wordt gebruikt wanneer een systeem is aangesloten via een vaste IPverbinding, zoals een huurlijn.

Door de betreffende sub-kiesnummers te selecteren, kan de gebruiker met behulp van de functie Sub-kiezen vaste tekst of nummers invoeren die vooraf zijn vastgelegd. Er zijn maximaal 10 typen sub-kiesnummers, die elk uit maximaal 16 alfanumerieke tekens kunnen bestaan.

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker Pagina A-7

Pagina A-8 XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Index

A

Activiteitenoverzicht

6-4

,

6-11

Adres POP3-server

2-4

,

2-15

Adres SMTP-server

2-4

,

2-15

Afdrukformaat

3-23

Afdrukmethode

6-13

Alfanumerieke tekens/symbolen invoeren

5-2

B

Beperkingen van de e-mailserver

1-8

C

Communicatiemode

3-13

,

5-7

,

5-13

Compatibele software

2-2

Controle-interval POP3-server

2-15

D

De werkomgeving instellen

2-1

Directtoetsen

3-16

DNS-adres

2-3

Documenten ophalen

5-19

Documenten scannen

3-10

Domeinfilter

2-15

Domeinnaam

4-4

Doorzenden

5-7

DSN e-mail (verzendstatus)

6-11

DSN e-mail afdrukken (verzendstatus)

2-15

DSN reactietijd (verzendstatus)

2-15

E

Een e-mail naar een faxapparaat verzenden

1-6

Een fax doorsturen als een e-mail

1-5

,

4-9

Eigenschappen

2-9

Eigenschappen van iFax

1-3

E-mail afdrukfout

2-14

E-mail op server laten

2-15

E-mail verzenden

1-3

,

3-2

E-mailadres

5-8

E-mailadres apparaat

2-4

,

2-14

E-mailfouten

6-2

,

6-11

E-mailontvangst geweigerd

7-3

E-mails naar het apparaat verzenden

4-12

E-mails naar mailboxen verzenden

4-2

E-mails ontvangen

1-4

,

2-3

,

3-23

E-mails ontvangen via iFax

3-23

E-mails ontvangen via POP3

2-4

E-mails ontvangen via SMTP

2-3

E-mails verzenden naar/ontvangen van de computer

4-12

E-mailverzending geweigerd

7-2

Externe mailbox

4-11

,

5-7

XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

F

Faxen naar e-mailadressen verzenden die dienst doen als doorzendcentra

4-5

Faxen via e-mail doorsturen

5-22

Fax-gateway

1-6

,

1-9

,

4-5

F-code

5-7

G

G3-mode

1-6

Gateway-adres

2-3

Gegevens registreren

5-1

Grootte voor splitsen uitgaande e-mail

2-14

H

Hoe u e-mails kunt ontvangen

3-23

,

4-10

I

iFax gebruiken

1-7

iFax versus normale fax

1-9

iFax-omgeving

2-13

iFax-profiel

3-7

,

5-7

,

5-17

iFax-verzendstatus

3-9

,

5-7

,

5-18

Index

5-7

Informatie instellen

2-3

Informatie over iFax

2-2

Inkomende e-mails beperken

3-24

Instelling doorzendstation

5-7

Instellingen bevestigen

2-17

Instellingen lokale mailbox

5-19

Instellingen voor snelkiezen

5-6

IP-adres

2-3

K

Kieslijst

3-17

,

6-9

,

6-11

Kopregel e-mail afdrukken

2-14

Kostenbesparing

1-9

L

Lichter/donkerder

3-7

Lijn

5-6

,

5-8

Lijst printerinstellingen

6-8

,

6-11

M

Mailboxen registreren

5-19

Mailboxlijst

6-10

,

6-11

Maximale beeldformaat

5-7

,

5-15

Meerdere ontvangers

3-20

Met het toetsenbordscherm

3-14

Index Pagina-i

N

Naam mailbox

5-19

Netwerkomgeving

2-3

Nieuwe instellingen toepassen

2-10

Nummer lokale mailbox

4-4

O

Ontvangen e-mail/iFax

2-10

Ontvangen e-mails weergeven

4-13

Ontvanger

3-14

,

5-6

,

5-8

Ontvangstprotocol

2-14

Opdrachtenoverzicht

6-5

,

6-11

Opnieuw opstarten

2-10

Opties mailbox

5-19

,

5-22

Origineeltype

3-6

Overzichten en lijsten

6-1

Overzichten en lijsten afdrukken

6-11

P

Poort activeren

2-8

Poortinstellingen

2-9

POP-gebruikersnaam

2-4

,

2-15

POP-toegangscode

2-4

,

2-15

Problemen oplossen

7-1

Procedure voor het instellen van de omgeving

2-5

R

Resolutie

3-5

,

5-7

,

5-14

Rondzendoverzicht

6-7

,

6-11

S

Sleutelwoord

5-12

Snelkieslijst

1-7

Snelkiezen

3-15

,

5-6

Sub-kiezen

3-18

,

5-3

Subnetmask

2-3

Systeemconfiguratie van iFax

1-2

Systeemvereisten

2-2

T

TCP/IP-omgeving

2-11

Tekst invoeren

5-2

TIFF-bestanden

1-3

TIFF-bestandsformaat en het profiel

1-8

TIFF-F

3-7

TIFF-J

3-8

TIFF-S

3-7

Toegangscode

5-19

,

5-20

Toegangscode controleren

5-19

Toegestaan domein

2-16

Toepassing Rondzenden

1-7

U

Uitgestelde start

3-11

,

5-7

,

5-16

V

Vereiste omgeving

2-2

Verzenden e-mail/iFax

2-10

Verzending annuleren

3-25

Verzendingsoverzicht

3-12

,

6-6

,

6-11

,

6-13

Voorblad

5-7

Voorschriften

2-2

W

Werkomgeving instellen

2-3

Index Pagina-ii XEROX WorkCentre Pro 423/428 iFax - Handleiding voor de gebruiker

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents