Utax CD 1075, CD 1063 Operating instructions

Utax CD 1075, CD 1063 Operating instructions

I N S T R U C T I E H A N D L E I D I N G

UTAX CD 1063

UTAX CD 1075

Lees altijd de instructiehandleiding alvorens de kopieermachine in gebruik te nemen. Bewaar de handleiding op de daarvoor bestemde plaats, zodat deze gemakkelijk beschikbaar is.

Door ons is vastgesteld, als deelnemend bedrijf in het internationale

Energy Star-programma, dat dit product voldoet aan de normen zoals bepaald in het internationale Energy Star-programma.

Over het internationale Energy Star-programma

Het internationale Energy Star-programma heeft als fundamentele doelstellingen, de promotie van efficiënt energiegebruik en de vermindering van milieuvervuiling dat van energieverbruik het gevolg is, door het stimuleren van de fabricage en verkoop van producten, die aan de normen van het programma voldoen.

De normen van het internationale Energy Star-programma vereisen, dat kopieermachines worden voorzien van een “Low Power Mode”, waarbij het energieverbruik na een bepaalde tijd sinds het apparaat voor het laatst was gebruikt, wordt verminderd, en van een “Off

Mode”, waarbij het apparaat zichzelf automatisch uitschakelt, als er na een bepaalde ingestelde tijd geen activiteiten hebben plaats gevonden. Als het kopiëerapparaat printer- en faxfuncties omvat, dienen de printer en de fax naar een “Low Power Mode” te gaan, waarbij het energieverbruik automatisch na een bepaalde tijd sinds dat het voor het laatst was gebruikt, wordt verminderd. Bovendien moeten deze apparaten voorzien zijn van een “Sleep Mode”, waarbij het energieverbruik tot een minimum wordt teruggebracht, als er binnen een ingestelde tijd geen activiteiten plaats hebben.

Om te voldoen aan de normen van het internationale Energy Startprogramma, is dit product voorzien van de volgende voorzieningen.

Low Power Mode

Het apparaat gaat automatisch naar een “Low Power Mode” nadat 15 minuten zijn voorbijgegaan sinds het apparaat voor het laatst was gebruikt. De tijdsduur van geen activiteit voordat de “Low Power

Mode” wordt geactiveerd, kan worden verlengd.

Off Mode

Het apparaat gaat automatisch naar een “Off Mode”, nadat 90 minuten zijn voorbijgegaan sinds het apparaat voor het laatst was gebruikt. De tijdsduur van geen activiteit voordat de “Off Mode” wordt geactiveerd, kan worden verlengd.

Sleep Mode

(Als het kopieerapparaat printer- en/of faxfuncties heeft)

Het apparaat gaat automatisch naar een “Sleep Mode” nadat 90 minuten zijn voorbijgegaan sinds het apparaat voor het laatst was gebruikt. De hoeveelheid tijd van geen activiteit voordat de “Sleep

Mode” wordt geactiveerd, kan worden verlengd.

Automatische dubbelzijdige kopieerfunctie

Het Energy Start-programma moedigt ook dubbelzijdig kopiëren aan, omdat daardoor het milieu minder wordt belast. Dit apparaat heeft dubbelzijdig kopiëren als standaardvoorziening. Bijvoorbeeld, bij het kopiëren van twee enkelzijdige originelen op enkele vellen papier als een dubbelzijdige kopie, kan papierverbruik worden verminderd.

Zie voor meer informatie “Het maken van dubbelzijdige kopieën van diverse soorten originelen [2-sided copy modes]”.

Papierterugwinning

Het Energy Start-programma moedigt het gebruik van milieuvriendelijk gerecycled papier aan. Uw vertegenwoordiger kan u over de aanbevolen soorten papier van informatie voorzien.

In gebieden van de GEEA kan de automatische uitschakelfunctie worden geactiveerd tussen 15 en 120 minuten, en mag de instelling voor de energie-besparende voorverwarmingsfunctie tussen 1 en 45 minuten (regelbaar met stappen van 1 minuut), 60 minuten, 90 minuten of 120 minuten bedragen.

<BELANGRIJK>

De instructies die u hierin aantreft zijn gebaseerd op het 63 cpm-kopieerapparaat CD 1063 en het 75 cpm-kopieerapparaat

CD 1075 (cpm=kopieën per minuut).

OPMERKING:

De gebruiksaanwijzing bevat informatie voor zowel de inch- als metrische versies van het kopieerapparaat. In de tekst worden in het algemeen boodschappen vermeld uitgaande van de inch-versie, tussen haakjes gevolgd door de overeenkomstige informatie van de metrische versie. Als echter de boodschappen in wezen gelijk zijn, of als het verschil alleen een kwestie is van hoofd- of kleine letters, dan wordt de informatie exact weergegeven zoals bij de inch-versie van deze machine.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit materiaal mag in enige vorm of met behulp van enig middel, elektronisch of mechanisch, inclusief door fotokopiëren, opnemen of via welk informatieopslagsysteem dan ook, worden gereproduceerd of verzonden, zonder de schriftelijke toestemming van de uitgever.

Wettelijke restrictie met betrekking tot kopiëren

• Het kan verboden zijn materiaal dat voorzien is van een copyright, zonder toestemming van de houder van het copyright, te kopiëren.

• Het is onder alle omstandigheden verboden Nederlands of vreemd geld te kopiëren.

• Het kopiëren van andere zaken kan verboden zijn.

Lees eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het kopieerapparaat in gebruik neemt.

Bewaar het voor gemakkelijke referentie altijd in de buurt van het kopieerapparaat.

De hoofdstukken van deze handleiding en delen van het kopieerapparaat kunnen zijn gemarkeerd met symbolen, die veiligheidswaarschuwingen betekenen om de gebruiker, andere personen en objecten in de omgeving te beschermen, en die zorg dragen voor juist en veilig gebruik van het kopieerapparaat. De symbolen en hun betekenissen worden onderstaand aangegeven.

GEVAAR

: Betekent dat ernstig letsel of zelfs de dood waarschijnlijk het gevolg kan zijn van onvoldoende aandacht schenken aan of onjuist opvolgen van de desbetreffende punten.

WAARSCHUWING

: Betekent dat ernstige verwonding of zelfs de dood het gevolg zou kunnen zijn van onvoldoende aandacht schenken aan of onjuist opvolgen van de desbetreffende punten.

ATTENTIE

: Betekent dat persoonlijk letsel of mechanische schade het gevolg zou kunnen zijn van onvoldoende aandacht schenken aan of onjuist opvolgen van de desbetreffende punten.

Symbolen

Het m

-symbool geeft aan dat het desbetreffende hoofdstuk veiligheidswaarschuwingen bevat.

Binnen het symbool worden specifieke aandachtspunten aangegeven.

................. [Algemene waarschuwing]

................. [Waarschuwing voor gevaar of elektrische schok]

................. [Waarschuwing voor hoge temperatuur]

Het -symbool geeft aan dat het desbetreffende hoofdstuk informatie bevat over verboden handelingen. Specificaties van de verboden handelingen worden binnen het symbool getoond.

.................. [Waarschuwing voor een verboden handeling]

................... [Demontage verboden]

Het

-symbool geeft aan dat het desbetreffende hoofdstuk informatie bevat over handelingen die moeten worden uitgevoerd. Specificaties van de vereiste handelingen worden binnen het symbool getoond.

.................. [Waarschuwing voor de vereiste actie]

.................. [Verwijder de stekker uit het stopcontact]

.................. [Sluit het kopieerapparaat altijd aan op een geaard stopcontact]

Neem contact op met uw servicedienst om een vervanging te bestellen, als de veiligheidswaarschuwingen in deze handleiding onleesbaar zijn of als de handleiding zelf ontbreekt. (tegen vergoeding)

<Opmerking>

Een origineel die goed lijkt op een bankbiljet mag in sommige zeldzame gevallen niet worden gekopieerd, omdat dit kopieerapparaat met een vervalsingspreventie-functie is uitgerust.

i

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1

BELANGRIJK! LEES DIT EERST. ....... 1-1

ATTENTIE-ETIKETTEN ..................................................... 1-1

VOORZORGEN BIJ INSTALLATIE .................................... 1-2

VOORZORGEN VOOR GEBRUIK .................................... 1-3

Hoofdstuk 2

ONDERDEELNAMEN ........................... 2-1

1. Kopieerapparaat ................................................................. 2-1

2. Bedieningspaneel ............................................................... 2-4

3. Aanraakpaneel ................................................................... 2-6

Hoofdstuk 3

VOORBEREIDINGEN ............................ 3-1

1. Papier laden ....................................................................... 3-1

(1) Let op bij het bijvullen van papier .............................. 3-1

(2) Papier laden in lade [cassette]-nr. 1 .......................... 3-2

(3) Papier laden in lades [cassettes]-nr. 2 en 3 ............... 3-3

(4) Het papier plaatsen in de multi-bypasslade .............. 3-4

(5) Papier in de zij-invoer laden (optionele lade

[cassette]) .................................................................. 3-6

2. Originelen plaatsen ............................................................ 3-7

(1) Het plaatsen van originelen in de documentverwerker ................................................................... 3-7

(2) Het plaatsen van originelen op de plaat .................... 3-8

3. Toner bijvullen .................................................................... 3-9

4. De afvaltonercontainer vervangen ................................... 3-11

Hoofdstuk 4

FUNDAMENTELE BEDIENING ............ 4-1

1. Fundamentele kopieerprocedure ....................................... 4-1

2. Vergroten/verkleinen van het kopiebeeld ........................... 4-5

(1) Automatische-vergrotingsstand ................................. 4-5

(2) Zoomstand ................................................................ 4-6

(3) Vooringestelde zoomstand ........................................ 4-7

3. Kopiëren onderbreken ........................................................ 4-8

2. Het kopiëren van twee-pagina-originelen op aparte vellen

[Standen Paginascheiding/gesplitste kopie] ....................... 5-4

(1) Paginascheiding/gesplitste kopie van boekoriginelen 5-4

(2) Paginascheiding/gesplitste kopie van dubbelzijdige originelen ................................................................... 5-4

3. Het passen van het beeld van twee of vier originelen op een enkele kopiepagina [Standen combineren/kopieën samenvoegen] .................................................................... 5-6

(1) 2 in 1 .......................................................................... 5-6

(2) 4 in 1 .......................................................................... 5-6

4. Automatisch sorteren van kopieersets zonder de documentvoltooier [Stand sorteren/beëindigd] ................... 5-9

Hoofdstuk 6

KOPIEERBEHEERFUNCTIES .............. 6-1

1. Standaardinstellingen ......................................................... 6-1

(1) Standaardmachine-instellingen ................................. 6-1

(2) Naar de standaardmachine-instellingen gaan ........... 6-3

(3) Standaardmachine-instellingen uitvoeren ................. 6-4

(4) Standaardkopieerinstellingen .................................... 6-7

(5) Naar de standaardkopieerinstellingen gaan .............. 6-8

(6) Standaardkopieerinstellingen uitvoeren .................... 6-9

2. Papierinstellingen Multi-bypasslade ................................. 6-10

(1) Papierformaat en -soort ........................................... 6-10

(2) Andere standaardformaten selecteren .................... 6-11

3. Rapport afdrukken ............................................................ 6-13

4. De taal voor boodschappen wijzigen ................................ 6-15

Hoofdstuk 7

PROBLEEMOPLOSSING ..................... 7-1

1. Als één van de volgende boodschappen wordt getoond ... 7-1

2. Als één van deze signaallampjes gaat branden of knipperen ............................................................................ 7-6

3. Als het papier vastloopt ...................................................... 7-7

(1) Waar u op moet letten ............................................... 7-7

(2) Locatieaanwijzingen voor vastgelopen papier ........... 7-7

(3) Verwijderingsprocedures ........................................... 7-8

4. Als er zich andere problemen voordoen .......................... 7-21

Hoofdstuk 5

ANDERE HANDIGE FUNCTIES ........... 5-1

1. Het maken van dubbelzijdige kopieën van diverse soorten originelen [dubbelzijdige-kopiestanden] ............................. 5-1

(1) Het maken van dubbelzijdige kopieën van een dubbelzijdig origineel ................................................. 5-1

(2) Dubbelzijdige kopieën maken van een openliggend origineel (boeken, enz.) ........................ 5-1

(3) Het maken van dubbelzijdige kopieën van enkelzijdige originelen ................................................................... 5-2

ii

Hoofdstuk 8

INFORMATIE OVER ONDERHOUD EN

BEDRIJF ................................................ 8-1

1. Reinigen van het kopieerapparaat ..................................... 8-1

2. Specificaties ....................................................................... 8-2

Hoofdstuk 1 BELANGRIJK! LEES DIT EERST.

ATTENTIE-ETIKETTEN

Met het oog op de veiligheid zijn op de volgende locaties op het kopieerapparaat etiketten aangebracht.

NEEM DE NODIGE VOORZICHTIGHEID IN ACHT om brand of elektrische schokken te voorkomen bij het verwijderen van vastgelopen papier of bij het vervangen van toner.

Etiket 4

Raak het ondersteunende gedeelte van de documentverwerker NIET aan, aangezien er gevaar bestaat dat uw vingers of andere voorwerpen klem kunnen raken of worden afgeklemd, met als gevolg persoonlijk letsel.............................

Etiket 1

Bevat hoge spanning. Raak

NOOIT onderdelen in dit gedeelte aan, want er is gevaar voor elektrische schokken. ....................

Etiket 2

Hoge temperaturen. Raak NOOIT onderdelen in dit gedeelte aan, er is gevaar voor verbrandingen. .......

Etiket 3

Hoge temperaturen. Raak NOOIT onderdelen in dit gedeelte aan, er is gevaar voor verbrandingen. .......

Etiket 5

Probeer NIET de tonerfles of de afvaltonercontainer in de brand te steken. Door gevaarlijke vonkvorming kunnen brandwonden het gevolg zijn. ..............................

OPMERKING: Verwijder deze etiketten NIET.

1-1

VOORZORGEN BIJ INSTALLATIE

Milieu

• Als de vloer kwetsbaar is, kan het materiaal van de vloer worden beschadigd bij verplaatsing van dit product na installatie.

ATTENTIE

• Vermijd het plaatsen van het kopieerapparaat op of in een plaats die onstabiel of niet vlak is. Op dergelijke plaatsen kan het kopieerapparaat kantelen of omvallen. Een dergelijke situatie is gevaarlijk, met kans op persoonlijk letsel of schade aan het kopieerapparaat. ......................................

• Vermijd locaties met vocht of stof en vuil. Als stof of vuil zich aan de stekker van de netspanning gehecht heeft, maak de stekker dan schoon om gevaar voor brand of elektrische schokken te voorkomen. ............

• Vermijd locaties in de buurt van radiatoren, verwarmingen of andere warmtebronnen, of locaties in de buurt van brandbare voorwerpen, ter voorkoming van brandgevaar. ...............................

• Tijdens het kopiëren komt er enige ozon vrij. De vrijgekomen hoeveelheid veroorzaakt echter geen negatief effect op de gezondheid. Als het kopieerapparaat echter gedurende langere tijd in een slecht geventileerde ruimte wordt gebruikt, of als er extreem grote hoeveelheden worden gekopieerd, kan de geur onaangenaam worden. Voor een blijvend goed werkmilieu tijdens het kopiëren, wordt geadviseerd de ruimte voldoende te ventileren.

Het aanbrengen van de voedingsspanning/aarde aan het kopieerapparaat

WAARSCHUWING

• Om het kopieerapparaat koel te houden en om het omwisselen van onderdelen en het uitvoeren van onderhoud te vergemakkelijken, dient toegangsruimte aangehouden te worden, zoals onderstaand getoond. Laat voldoende ruimte open, in het bijzonder rond de ventilatieopeningen, zodat de lucht uit het kopieerapparaat voldoende kan worden geventileerd. .............................................

Achterkant:

3

15/16

"

10 cm

Links:

23

5/8

"

60 cm

• Gebruik GEEN voeding van een andere spanning dan de aangegeven spanning. Vermijd meerdere aansluitingen op hetzelfde stopcontact.

Dergelijke situaties kunnen gevaar voor brand of elektrische schokken opleveren. ..........................

• Steek de stekker van het netsnoer stevig in het stopcontact. Indien metalen voorwerpen met de pennen van de stekker in contact zouden kunnen komen, zouden brand of elektrische schokken het gevolg kunnen zijn. ........................................

• Sluit het kopieerapparaat aan op een stopcontact met een aarde-aansluiting, om bij kortsluiting gevaar voor brand of elektrische schokken te voorkomen. Als het niet mogelijk is het apparaat aan aarde aan te sluiten, neem dan met de servicedienst contact op. .....................................

Voorkant:

39

3/8

"

100 cm

Rechts:

27

9/16

"

70 cm

Andere voorzorgen

• Steek de stekker van het netsnoer in het dichtstbijzijnde stopcontact.

• Gebruik altijd de loopwielblokkeringen om het kopieerapparaat vast te zetten zodra het op zijn plaats staat, om te voorkomen dat het zich verplaatst en/of omvalt, met als mogelijk gevolg persoonlijk letsel. ..................................................

• Het netsnoer is het belangrijkste onderdeel om het apparaat spanningsloos te maken. Zorg ervoor dat het stopcontact zich in de buurt van de apparatuur bevindt of wordt geïnstalleerd, en dat deze ook gemakkelijk toegankelijk is.

Met plastic zakken omgaan

Andere voorzorgen

• Slechte omgevingsomstandigheden kunnen het veilig werken en de prestaties van het kopieerapparaat negatief beïnvloeden. Installeer het apparaat in een ruimte met airconditioning (aanbevolen kamertemperatuur: rond 68

°

F (20

°

C), vochtgehalte: rond

65%) en vermijdt de volgende locaties voor het plaatsen van het kopieerapparaat.

. Vermijd locaties in de buurt van een raam of met blootstelling aan direct zonlicht.

. Vermijd locaties met trillingen.

. Vermijd locaties met sterke temperatuurwisselingen.

. Vermijd locaties met rechtstreekse blootstelling aan warme of koude lucht.

. Vermijd slecht geventileerde locaties.

WAARSCHUWING

• Houd plastic zakken die worden gebruikt bij het kopieerapparaat uit de buurt van kinderen. Het plastic kan rond hun mond en neus blijven zitten, en verstikking tot gevolg hebben..........................

1-2

VOORZORGEN VOOR GEBRUIK

Waar u op moet letten als u met het kopieerapparaat werkt

ATTENTIE

WAARSCHUWING

• Plaats GEEN metalen voorwerpen of voorwerpen die water bevatten (bloemenvazen, bloempotten, kopjes, enz.) op of bij het kopieerapparaat. Indien deze zaken in het apparaat zouden vallen, zouden er brand of elektrische schokken kunnen ontstaan. ..............

• Trek NOOIT aan het netsnoer als u de stekker uit het stopcontact haalt. Als u aan het snoer trekt, kan dit draadbreuk veroorzaken en bestaat er gevaar voor brand of elektrische schokken.

(Houd ALTIJD bij het verwijderen van het netsnoer uit het stopcontact, de stekker vast.) .....

• Verwijder ALTIJD de stekker uit het stopcontact als u het kopieerapparaat verplaatst. Als het netsnoer wordt beschadigd, bestaat er gevaar voor brand of elektrische schokken. .....................

• Verwijder GEEN afdekplaten van het kopieerapparaat, aangezien dit gevaar op kan leveren voor elektrische schokken door onderdelen met hoge spanningen in het kopieerapparaat. ..................................................

• Beschadig NIET het netsnoer, en probeer het ook niet te repareren. Plaats GEEN zware objecten op het snoer, trek er niet aan, buig het niet onnodig en veroorzaak er op geen enkele andere wijze schade aan.

Dergelijke situaties vertegenwoordigen gevaar op brand of elektrische schokken. .......................

• Als het kopieerapparaat korte tijd (‘s nachts, enz.) niet wordt gebruikt, zet de hoofdschakelaar dan uit (O).

Als het apparaat voor langere duur niet wordt gebruikt (bij vakanties, enz.), trek de kabel dan voor de veiligheid uit het stopcontact, gedurende de periode dat het kopieerapparaat niet wordt gebruikt. ...............................................................

• Til of verplaats het kopieerapparaat ALLEEN aan de aangewezen delen. .........................................

• Probeer NOOIT het kopieerapparaat of onderdelen ervan te repareren of te demonteren, aangezien dit gevaar kan opleveren voor brand, elektrische schokken of beschadigingen aan de laser. Als de laserstraal naar buiten kan stralen, bestaat er gevaar voor blindheid. ........................

• Verwijder voor de veiligheid ALTIJD het net snoer uit het stopcontact tijdens het reinigen van het apparaat. ........................................................

• Als het kopieerapparaat buitengewoon warm wordt, als er rook uit het kopieerapparaat komt, als er een vreemde geur merkbaar is, of als er iets abnormaals gebeurt, bestaat er gevaar voor brand of elektrische schokken. Zet de hoofdschakelaar onmiddellijk uit (O), OVERTUIG

U ER ABSOLUUT VAN dat het netsnoer uit het stopcontact is verwijderd en neem daarna contact op met de servicedienst. .........................

• Als er zich in het kopieerapparaat stof verzamelt, bestaat er gevaar op brand of andere problemen.

Het wordt daarom aanbevolen voor het reinigen van inwendige delen uw servicedienst te raadplegen. Dit is in het bijzonder nuttig als het gedaan wordt voor seizoenen met een hoog vochtigheidsgehalte. Neem contact op met de servicedienst met betrekking tot de kosten van het reinigen van de inwendige delen van het kopieerapparaat. ..................................................

• Laat de documentverwerker NIET openstaan, aangezien dit gevaar voor persoonlijk letsel op kan leveren. ..........................................................

• Als er iets schadelijks in het kopieerapparaat valt

(paperclips, water, andere vloeistoffen, enz.), zet de hoofdschakelaar dan onmiddellijk uit (O).

OVERTUIG U ER VERVOLGENS ABSOLUUT

VAN dat het netsnoer uit het stopcontact is verwijderd, om gevaar voor brand of elektrische schokken te voorkomen. Neem vervolgens contact op met de serviceafdeling. ......................

• Verwijder de stekker NOOIT en sluit hem NOOIT aan met natte handen, ter voorkoming van elektrische schokken. ..........................................

• Neem ALTIJD contact op met de serviceafdeling voor onderhoud of reparatie van inwendige delen. ...................................................................

1-3

VOORZORGEN VOOR GEBRUIK

Andere voorzorgen

• Plaats GEEN zware voorwerpen op het kopieerapparaat of veroorzaak GEEN andere schade aan het kopieerapparaat.

• Open tijdens het kopiëren NIET de voorste afdekplaat, zet de hoofdschakelaar NIET uit en trek NIET de stekker uit het stopcontact.

• Raadpleeg voor het optillen of verplaatsen van het kopieerapparaat uw servicedienst.

• Raak geen elektrische delen aan, zoals connectoren of printplaten. Deze kunnen door statische elektriciteit beschadigd raken.

• Probeer GEEN handelingen uit te voeren die niet in deze handleiding worden beschreven.

• ATTENTIE: Het gebruik van bedieningsorganen of het uitvoeren van afstellingen of het uitvoeren van procedures anders dan die hierin worden gespecificeerd, kan tot gevolg hebben dat er gevaarlijke straling vrijkomt.

• Kijk niet rechtstreeks in het licht van de scanlamp, aangezien daardoor uw ogen vermoeid aan kunnen gaan voelen of pijnlijk kunnen worden.

• Dit kopieerapparaat is voorzien van een HDD (harde schijf). Probeer het kopieerapparaat NIET te verplaatsen terwijl de spanning nog aanwezig is, aangezien iedere schok of trilling schade aan de harde schijf zou kunnen veroorzaken. Let erop dat de voeding uitgeschakeld is

VOORDAT u probeert het kopieerapparaat te verplaatsen.

Waar u op moet letten bij het omgaan met verbruiksgoederen

ATTENTIE

• Probeer NIET de tonerfles of de afvaltonercontainer in de brand te steken. Door gevaarlijke vonkvorming kunnen brandwonden het gevolg zijn. .....................................................

• Houd de tonerfles en de afvaltonercontainer buiten het bereik van kinderen. ............................

• Als er toner uit de tonerfles of de afvaltonercontainer wordt gemorst, vermijd dan inhalering of inslikken, of contact met ogen of huid. .....................................................................

. Mocht u toner inhaleren, ga dan naar een plek met frisse lucht en gorgel grondig met veel water. Als u gaat hoesten, raadpleeg dan uw arts.

. Mocht u toner binnenkrijgen, spoel dan uw mond met water en drinkt 1 à 2 kopjes water om de inhoud van uw maag te verdunnen. Raadpleeg indien nodig een arts.

. Mocht u toner in uw ogen krijgen, spoel dan grondig met water. Als uw ogen gevoelig blijven, raadpleeg dan een arts.

. Als er toner op uw huid komt, spoel dit dan uit met water en zeep.

• Probeer NIET de tonerfles of de afvaltonercontainer met geweld te openen of te vernielen. ..............................................................

Andere voorzorgen

• Werp de tonerfles en de afvaltoner ALTIJD weg in overeenstemming met nationale en lokale regelgeving.

• Sla alle verbruiksartikelen op op een koele en donkere locatie.

• Als het kopieerapparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dat het papier uit de cassette, plaats het papier terug in de oorspronkelijke verpakking en sluit deze weer af.

1-4

Hoofdstuk 2 ONDERDEELNAMEN

1. Kopieerapparaat

1

Bedieningspaneel

(Voer hier kopieerhandelingen uit.)

2

Afdekplaat aan de rechterzijde van het bedieningspaneel

(Open deze afdekplaat als u toner toe wilt voegen.)

3

Voorste afdekplaat

(Open deze afdekplaat als het papier in het kopieerapparaat vastloopt.)

4

Originele lade

(Afhankelijk van het land of gebied waar u uw kopieerapparaat hebt gekocht, kan het zijn dat dit onderdeel niet is meegeleverd.)

5

Lade [cassette]-nr.1

(Deze lade [cassette] heeft een opslagcapaciteit van 3.000 vellen standaardkopieerpapier.)

6

Lade [cassette]-nr.2

(Deze lade [cassette] heeft een opslagcapaciteit van 500 vellen standaardkopieerpapier.)

7

Lade [cassette]-nr.3

(Deze lade [cassette] heeft een opslagcapaciteit van 500 vellen standaardkopieerpapier.)

8

Vrijgavehendels voor de papierbreedtegeleiding

(Knijp in deze hendels en stel de geleideplaten af om de breedte aan te passen voor het papier dat in die lade [cassette] moet worden geplaatst.)

9

Vrijgavehendels voor papierlengtegeleiding

(Knijp in deze hendels en stel de geleideplaten af om de lengte aan te passen voor het papier dat in die lade [cassette] moet worden geplaatst.)

0

Multi-bypasslade

(Plaats het kopieerpapier in deze lade als u op kleine papierformaten of op speciale soorten papier wilt kopiëren.)

!

Invoergeleidingen

(Stel deze geleidingen af voor de breedte van het papier dat op de multi-bypasslade wordt geplaatst.)

@

Multi-bypassverlengstuk

(Trek dit verlengstuk uit bij het kopiëren op 8

1/2

" x 11", 8

1/2

" x

14", 11" x 17", A4R, B4 of A3-papierformaat.)

#

Afdekplaat rechtsboven

(Open deze afdekplaat als het papier in het kopieerapparaat vastloopt.)

$

Afdekplaat rechtsonder

(Open deze afdekplaat als het papier in het kopieerapparaat vastloopt.)

%

Formaataanduidingslijnen origineel

(Zorg er steeds voor dat de originelen in overeenstemming met deze markeringen op de plaat worden gelegd.)

^

Plaat

(Plaats hier uw te kopiëren originelen. Plaats de originelen met de te kopiëren zijde naar beneden en plaats de randen op de plaats van de formaatlijnen die zich aan de rechter- en achterzijde van de plaat bevinden.)

&

Hendels voor transport

(Trek deze stangen uit - twee aan zowel de linker- als de rechterzijde van het kopieerapparaat - om ze te gebruiken als hendels.)

2-1

Hoofdstuk 2 ONDERDEELNAMEN

*

Origineel-tafel

(Plaats de originelen die moeten worden gekopieerd op deze tafel.)

(

Invoergeleidingen voor originelen

(Stel deze geleidingen in op de breedte van de te kopiëren originelen.)

)

Afdekplaat van de documentverwerker

(Open deze afdekplaat als er een origineel is vastgelopen.)

Instellampje voor originelen

(Dit signaallampje gaat branden als de originelen in de documentverwerker zijn geplaatst.)

¤

Uitvoertafel originelen

(Originelen die zijn gekopieerd worden uitgeworpen en hier opgeslagen.)

Hefboom documentverwerker

(Houd deze hendel vast als u de documentverwerker wilt openen.)

Uitwerpverlengstuk

(Open dit verlengstuk bij gebruik van grotere originelen zoals

8

1/2

" x 14", 11" x 17", B4 en A3.) fi

Totaalteller

(Deze teller geeft het totaal aantal kopieën aan van op het kopieerapparaat gemaakte kopieën tot op dit punt.) fl

Hendel fixeereenheid

(Gebruik deze hendel als het papier in het kopieerapparaat vastloopt.)

Hendel voor de doorvoereenheid

(Gebruik deze hendel als het papier in het kopieerapparaat vastloopt.)

Vrijgavehendel doorvoereenheid

(Gebruik deze hendel als u de doorvoereenheid uit moet trekken.)

·

Doorvoereenheid

(Trek deze eenheid naar buiten als het papier vastloopt in het kopieerapparaat.)

Fixeereenheid

Œ

Duplex-eenheid

(Trek deze eenheid naar buiten als het papier vastloopt in het kopieerapparaat.)

2-2

Hoofdstuk 2 ONDERDEELNAMEN

Hoofdschakelaar

(Zet deze schakelaar op aan ( | ) voordat u begint met kopiëren.)

´

Linkerafdekplaat

(Open deze afdekplaat als het papier in het kopieerapparaat vastloopt.)

Kopie-uitvoerlade

(Voltooide kopieën worden uitgeworpen en op deze lade opgeslagen.)

ˇ

Afvaltonercontainer

Á

Afdekkap afvaltonercontainer

(Open deze afdekkap voor het vervangen van de afvaltonercontainer.)

¨

Hendels voor transport

(Trek deze stangen uit - twee aan zowel de linker- als de rechterzijde van het kopieerapparaat - om ze te gebruiken als hendels.)

2-3

Hoofdstuk 2 ONDERDEELNAMEN

2. Bedieningspaneel

@ !

0 * & ^ % $

7

6 5 4

#

9

8 1

2

3

1

[Start] (start)-toets en signaallamp

(Druk op deze toets als de lamp in die toets groen brandt en u wilt met kopiëren beginnen.)

2

[Stop/Clear] (stop/vrijgave)-toets

(Druk op deze toets als u met kopiëren wilt stoppen of het aantal te maken kopieën wilt wijzigen.)

3

[Reset] (reset)-toets

(Druk op deze toets om alle functies naar hun beginstand terug te zetten. Zie “Beginstand” op pagina 2-5.)

4

[Energy Saver] (energiebesparings)-toets en signaallamp

(Druk op deze toets als u de energiebesparende voorverwarming aan wilt zetten. Druk op dezelfde toets opnieuw als u de voorverwarming uit wilt zetten. )

5

[Interrupt] (onderbreek)-toets en signaallamp

(Druk op deze toets om de lamp te laten branden in die toets, als u het kopiëren wilt onderbreken. Zie pagina 4-8.)

6

[Management] (beheer)-toets

(Als het kopieerbeheer wordt aangezet, drukt u deze toets na het kopiëren in om terug te keren naar de weergave van de ID-codeinvoer van de afdeling.)

7

[ ] (default setting) (standaardinstellings)-toets

(Druk op deze toets als u de standaardinstellingen, en die te maken hebben met kopieerbeheer, enz. wilt uitvoeren.)

8

Toetsenbord

(Gebruik deze toetsen als u het aantal te maken kopieën in wilt stellen of andere waarden in wilt voeren.)

9

Aanraakpaneel

(Dit paneel geeft informatie weer zoals bedrijfsprocedures, machinestatus, enz., en toont de diverse functietoetsen.)

0

Regelknop helderheidsinstelling

(Draai aan deze knop als u de helderheid van het aanraakpaneel wilt instellen.)

!

[Copier] (kopieerapparaat)-toets en signaallamp

(Druk op deze toets om de lamp te laten branden in die toets, wanneer u de kopieerfuncties van deze machine wilt gebruiken.)

@

[Printer] (printer)-toets en signaallamp

(Druk op deze toets als u de optionele printerfuncties van deze machine wilt gebruiken. De lamp in die toets gaat branden als de machine zich in de printerbedrijfsstand bevindt. De signaallamp links van de toets gaat groen of oranje branden, of hij gaat knipperen, afhankelijk van de status van de machine. Zie pagina

9-6.)

#

[Scanner] (scanner)-toets en signaallamp

(Druk op deze toets als u de optionele scannerfuncties van deze machine wilt gebruiken. De lamp in de toets gaat branden als de machine zich in de scannerstand bevindt. De signaallamp links van de toets gaat groen of oranje branden, of hij gaat knipperen, afhankelijk van de status van de machine. Zie pagina 9-6.)

$

[Auto Selection] (automatische selectie)-toets en signaallamp

(Druk op deze toets om de lamp in die toets te laten branden wanneer u de automatische selectiestand wilt gebruiken.)

%

[Job Build] (taakopbouw)-toets en signaallamp

(Druk op deze toets om de lamp in die toets te laten branden, wanneer u de taakopbouwstand wilt gebruiken.)

^

[Repeat Copy] (herhaal kopiëren)-toets en signaallamp

(Druk op deze toets om de lamp in die toets te laten branden wanneer u de herhaal kopiërenstand wilt gebruiken.)

&

[Job Queue] (taakwachtrij)-toets en signaallamp

(Druk op deze toets om de lamp te laten branden in die toets wanneer u de uitgangsbeheerfuncties van deze machine wilt gebruiken.)

*

[Document Management] (documentbeheer)-toets en signaallamp

(Druk op deze toets om de lamp te laten branden in die toets wanneer u de documentbeheerfuncties van het kopieerapparaat wilt gebruiken.)

2-4

Beginstand (aan het einde van het opwarmen of als de [Reset]

(reset)-knop is ingedrukt)

In de standaardinstellingen zoals voorbereid in de fabriek, wordt automatisch papier van hetzelfde formaat geselecteerd als het origineel met de vergrotingsverhouding ingesteld op “100%” [1:1]

(onder de automatische papierkeuzestand), het aantal te maken kopieën op “1” en de beeldkwaliteit ingesteld op tekst+foto.

OPMERKING

De standaardinstellingen voor de beginstand kunnen met de desbetreffende “copy default settings” (standaardkopieerinstellingen)procedure worden gewijzigd.

Auto clear (automatische wis)-functie

Zodra een aangewezen hoeveelheid tijd is gepasseerd nadat het kopiëren is gestopt (tussen 10 en 270 seconden), zal de automatische wisfunctie automatisch geactiveerd worden en zal het kopieerapparaat terugkeren naar dezelfde instellingen als na het opwarmen (beginstand-instellingen). (De kopieerbelichtingsstand en de beeldkwaliteitsstand zullen echter niet wijzigen.) Kopieën kunnen voortdurend worden gemaakt met dezelfde instellingen (kopieerstand, aantal kopieën en belichtingsstand), als de volgende te kopiëren partij wordt gestart voordat de automatische wis-functie wordt geactiveerd.

Automatic drawer[cassette] switching (automatische lade

[cassette]-schakel)-functie

Als twee lades [cassettes] hetzelfde papier bevatten in dezelfde oriëntatie en het papier in één lade [cassette] raakt tijdens het kopiëren op, dan zal de automatische lade [cassette]-schakelfunctie de papiertoevoer van de lege lade [cassette] omschakelen naar de andere lade [cassette] die nog papier bevat.

Het is ook mogelijk aan te geven welke lades [cassettes] hetzelfde papierformaat en papiersoort voor automatische omschakeling zullen bevatten.

Hoofdstuk 2 ONDERDEELNAMEN

2-5

Hoofdstuk 2 ONDERDEELNAMEN

3. Aanraakpaneel

4

&

Inch-specificaties

1

Ready to copy.

11x8

1

/

2

"

Plain

8

1 /

2

1 /

2

"

1 1

/

2

/

2

" "

1 1 /

2

/

2

" "

Basic

AMS

User choice

Reduce

/Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure mode

Program

2

3

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

Paper Size

11x8

1

/

2

"

Set

Combine

Orig.image

quality

Reduce

/Enlarge

^

*

6

5 9

8 (

7

!

@ )

0 #

$ %

2-6

4

&

1

Metrische specificaties

2

Paper Size Set

3

Ready to copy.

Plain

Basic

AMS

User choice

Reduce/

Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure mode

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

*

6

5 9

8 (

7

!

@ )

0 #

$ %

Merge copy

Image quality

Reduce/

Enlarge

^

1

In dit gedeelte worden de berichten weergegeven over de machinestatus en de bedrijfsprocedures.

2

In dit gedeelte wordt informatie weergegeven over het papierformaat in de lade [cassette] en de huidige vergrotingsfactor.

3

In dit gedeelte wordt het huidige aantal te maken kopieën getoond.

4

Papierformaattoetsen

(Raak deze toetsen aan als u de momenteel geselecteerde lade

[cassette] wilt wijzigen, om het te gebruiken papierformaat te wijzigen. De lade [cassette] die het momenteel geselecteerde papierformaat en papiersoort zal bevatten, zal van een balk worden voorzien.)

5

“APS”-toets

(Raak deze toets aan totdat hij wordt verlicht, als u wilt dat het papierformaat automatisch wordt geselecteerd. Zie pagina 4-2.)

6

“Bypass”-toets

(Raak deze toets aan wanneer u op papier wilt kopiëren dat zich in de multi-bypasslade bevindt. De papiersoort die is vastgelegd voor gebruik in de multi-bypasslade zal in de toets worden weergegeven.)

7

“AMS” toets

(Raak deze toets aan totdat hij wordt verlicht, als u wilt dat de vergrotingsfactor automatisch wordt geselecteerd. Zie pagina 4-5.)

8

“Reduce/Enlarge” (vergroten/verkleinen)-toets

(Raak deze toets aan als u handmatig de vergrotingsfactor van de kopie wilt wijzigen. Zie pagina 4-6.)

9

“100%” (same size) (zelfde formaat)-toets

(Raak deze toets aan als u het beeld van het origineel wilt kopiëren op het feitelijke formaat “100%”.)

0

Belichtingstoetsen/belichtingsschaal

(Raak de juiste toets aan als u handmatig de belichting wilt afstellen. De belichtingsschaal zal de huidige instelling weergeven.

Zie pagina 4-2.)

!

“Exposure mode” (belichtingsmode)-toets

(Raak deze toets aan als u naar het “Exposure Mode”-scherm wilt gaan.)

@

“Auto Exposure” (automatische belichting)-toets

(Raak deze toets aan totdat hij wordt verlicht als u de automatische belichtingsstand wilt kiezen. In de automatische belichtingsstand zal het contrast van het origineel worden gedetecteerd en het meest geschikte belichtingsniveau automatisch worden geselecteerd. Zie pagina 4-2.)

#

“Sort:OFF” (sorteren uit)-toets

(Raak deze toets aan als u kopieën wilt maken zonder deze te sorteren.)

$

“Sort:ON” (sorteren aan)-toets

(Raak deze toets aan als u kopieën wilt maken in de sorteerstand.)

%

“Sort/Finish” (sorteren/voltooien)-toets

(Raak deze toets aan als u naar het “Sort/Finish” (sorteren/ voltooien)-scherm wilt gaan. Zie pagina 5-9.)

^

Registreertoetsen

(Raak de juiste toets aan als u naar de desbetreffende functie of stand wilt gaan. Elke functie of stand in het tabblad “Function”

(functie) kan worden geregistreerd om te worden weergegeven als

één van de registratietoetsen.)

&

“Basic”(fundamenteel)-tabblad

(Raak dit tabblad aan als u het scherm terug wilt laten keren naar de inhoud van het tabblad “Basic” (fundamenteel).)

Hoofdstuk 2 ONDERDEELNAMEN

*

“User choice” (gebruikerscode)-tabblad

(Raak dit tabblad aan als u het scherm terug wilt laten keren naar de inhoud van het tabblad “User choice” (gebruikerskeuze).)

Inch-specificaties

2 sided /

Separation

Basic

Orig. image quality

Select orig. size

Proof Copy

User choice Function

Border

Erase

Form

Overlay

Program

Cover

Mode

Metrische specificaties

2-sided /

Split

Basic

Image quality

Test copy

User choice

Select size orig.

Erase

Mode

Function

Form overlay

Program

Cover

Mode

(

“Function” (functie)-tabblad

(Raak dit tabblad aan als u de inhoud weer wilt geven van het tabblad “Function” (functie).)

Inch-specificaties

Ready to copy.

Paper size

11x8 1 /

2

"

Set

Select paper

Exposure mode

Orig.image

quality

Sort/

Finished

Basic

2 sided/

Separation

Reduce

/Enlarge

Margin/

Centering

Border

Erase

User choice

Select orig. size

Auto

Selection

Page #

Cover

Mode

Function

Combine

Batch scanning

Forms

Overlay

Booklet

Program

Up

Down

Paper size

11x8

1

/

2

"

Set

Ready to copy.

Auto

Rotation

Eco Print

Modify

Copy

OHP backing

Orig. set direction

Select of

Output

Proof Copy

Invert

Memo pages

Mirror Up

Down

Basic User choice

Function

Program

Metrische specificaties

Select paper

Exposure mode

Image quality

Sort/

Finished

Basic

Ready to copy.

2-sided/

Split

Reduce/

Enlarge

Margin/

Imag. shift

Erase

Mode

User choice

Select size orig.

Auto selection

Page numbering

Cover

Mode

Function

Merge copy

Large # of originals

Form overlay

Booklet

Program

Paper size

Set

Up

Down

Paper size

Set

Ready to copy.

Auto

Rotation

Eco Print

Modify copy

OHP back

Orig. set direction

Select of

Output

Test copy

Invert

Basic User choice

Function

Memo pages

Mirror

Program

Up

Down

2-7

Hoofdstuk 2 ONDERDEELNAMEN

)

“Program” (programma)-tabblad

(Raak dit tabblad aan als u de momenteel geselecteerde instellingen als programma in wilt stellen, of om een eerder geregistreerd programma te wijzigen.)

OPMERKING

Als u een toets indrukt die een pijl ( P ) in de hoek rechtsonder heeft, dan zal het desbetreffende scherm zichtbaar worden.

Inch-specificaties

Ready to copy.

Paper size

11x8

1

/

2

"

Set

Select paper

Exposure mode

Orig.image

quality

Sort/

Finished

Basic

2 sided/

Separation

Reduce

/Enlarge

Margin/

Centering

Border

Erase

User choice

Select orig. size

Auto

Selection

Page #

Cover

Mode

Function

Combine

Batch scanning

Forms

Overlay

Booklet

Program

Up

Down

Metrische specificaties

Ready to copy.

Select paper

Exposure mode

Image quality

Sort/

Finished

Basic

2-sided/

Split

Reduce/

Enlarge

Margin/

Imag. shift

Erase

Mode

User choice

Select size orig.

Auto selection

Page numbering

Cover

Mode

Function

Merge copy

Large # of originals

Form overlay

Booklet

Program

Paper size

Set

Up

Down

“Register” (registreer)-toets

(Raak deze toets aan als u de momenteel geselecteerde functie of stand wilt registreren onder een registratietoets.)

“Back” (terug)-toets

(Raak deze toets aan als u de instellingen van de momenteel geselecteerde stand terug wilt zetten naar de vorige waarden.)

“Close” (afsluiten)-toets

(Raak deze toets aan als u naar het vorige scherm terug wilt keren.)

Inch-specificaties

Ready to copy.

Reduce/Enlarge

Standard

Zoom

XY zoom

Paper size

11x8 1 /

2

"

100%

Back

Set

Close Register

(25~400)

100 %

# Keys

AMS

100%

400%

200%

5 1 /

2 x8 1 /

2

"

11x17"

154%

5

1

/

2 x8

1

/

2

"

8

1

/

2 x14"

129%

8 1 /

2 x11"

11x17"

121%

8 1 /

2 x14"

11x17"

78%

8 1 /

2 x14"

8 1 /

2 x11"

77%

11x17"

8

1

/

64%

11x17"

8

50%

11x17"

5

25%

2 x14"

1 /

2 x11"

1 /

2 x8 1 /

2

"

Metrische specificaties

Ready to copy.

Reduce/Enlarge

Standard

Zoom

XY zoom

Register

Paper size

Back

100%

Set

Close

(25~400)

100 %

#-Keys

AMS

100%

400%

200%

A 5

A 3

141% A 4

A 3

A 5

A 4

127%

106%

11x15"

A 3

90%

Folio

A 3

Folio

A 4

75%

70%

11x15"

A 4

A 3

A 4

A 4

A 5

50%

25%

Metrische specificaties (Aziatische Stille Oceaan)

Ready to copy.

Reduce/Enlarge Register

Paper size

Back

100%

Set

Close

(25~400)

100 %

Standard

Zoom

XY zoom

#-Keys

AMS

100%

400%

200%

141%

122%

A 5

A 3

115%

86%

A 4

A 3

B 5

B 4

A 4

A 5

B 4

B 5

B 4

A 3

B 5

A 4

A 3

B 4

A 4

B 5

81%

70%

50%

25%

B 4

A 4

B 5

A 5

A 3

A 4

B 4

B 5

2-8

Hoofdstuk 3 VOORBEREIDINGEN

1.

Papier laden

Het papier kan op 4 locaties in dit kopieerapparaat worden geladen: de 3 laden [cassettes] en de multi-bypasslade.

(1) Let op bij het bijvullen van papier

Als u nieuw papier uit de verpakking hebt genomen, laat het dan een paar keer “waaieren” om de vellen te scheiden, voordat u het papier in een lade [cassette] plaatst, of het papier in de multi-bypasslade aanbrengt.

Plaats het papier in de lade [cassette] of op de multi-bypasslade zodanig, dat de zijde die naar boven lag toen u het pak opende, nog steeds boven ligt.

BELANGRIJK!

Speciaal papier gebruiken

In dit kopieerapparaat kan het geladen papier in elke lade [cassette] en in de multi-bypasslade worden gespecificeerd onder “(1) Paper size and type” (papierformaat en -soort) op pagina’s 6-10.

Onder het speciale papier dat op dit kopieerapparaat kan worden gebruikt, valt een brede reeks papierkwaliteit en -opbouw, in het bijzonder de papiersoorten die onderstaand worden genoemd. Om die reden is er een grotere kans op problemen bij het kopiëren van deze soorten papier. Steeds als u speciale papiersoorten gebruikt zoals hier vermeld, wordt het aanbevolen dat u eerst een testkopie maakt en de resultaten controleert.

<Speciaal papier waar u extra voorzichtig mee moet zijn>

• Voorbedrukt

• Labels * 1

• Voorgeponsd

• Enveloppen * 2

*1: Als u etiketvellen gebruikt, wees er dan absoluut zeker van dat er geen mogelijkheid bestaat dat de lijm aan de achterkant in contact kan komen met enig deel van het kopieerapparaat, en dat geen van de etiketten van het vel tijdens het kopiëren los zal kunnen komen. Als de lijm in contact zou komen met de cilinder of de rollen, of een van de etiketten komt los in het kopieerapparaat, dan kan dat oorzaak zijn van belangrijke schade.

*2: De volgende soorten enveloppen dienen nooit te worden gebruikt:

• Die waarop de lijm zichtbaar is.

• Die waarbij de lijm zichtbaar zal worden als het beschermende papier wordt verwijderd. (Als het papier dat de lijm beschermd, in het kopieerapparaat loskomt, kan dat de oorzaak van omvangrijke schade zijn.)

• Die van speciale constructie.

• Die met een rond klepje aan de achterkant en die met touw worden gesloten.

• Die een open venster hebben.

• Die een transparant venster hebben.

BELANGRIJK!

• Bij het kopiëren op gebruikt papier (papier waarop reeds is gekopieerd, minimaal op één zijde), gebruikt u GEEN papier dat is geniet of met paperclips aan elkaar bevestigd, aangezien dit schade aan het kopieerapparaat en/of problemen in het kopieerbeeld kan veroorzaken.

• Als u papier gebruikt dat enigszins gekruld is, maak dit dan eerst vlak voordat u het in de lade [cassette] plaatst of in de multibypasslade aanbrengt, om vastlopen van het papier te voorkomen.

3-1

Hoofdstuk 3 VOORBEREIDINGEN

(2) Papier laden in lade [cassette]-nr. 1

Tot 3000 vellen standaard kopieerpapier (75 g/m 2 – 80 g/m 2 ) of gekleurd papier (1500 vellen naast elkaar) kunnen in lade[cassette]nr.1 worden geladen.

1

Trek de lade [cassette] waarin u papier wilt laden zover mogelijk naar u toe.

* TREK NIET meer dan één lade [cassette] tegelijkertijd uit.

BELANGRIJK!

• Let erop dat er zich geen vouwen, enz. in het papier bevinden als u het in de lade [cassette] plaatst. Vouwen, enz., kunnen het papier doen vastlopen.

• Laad NIET MEER papier dan door de sticker aan de binnenkant van de lade [cassette] wordt aangegeven (getoond als

1

in de afbeelding).

• Als u het papier in de lade [cassette] plaatst, zorg er dan voor dat de zijde die naar boven lag toen u het pakket opende, nog steeds naar boven ligt.

1

2

Plaats het papier aan beide zijden van de lade [cassette].

OPMERKING

Als u papier laadt in de lade [cassette], zal de zijde die naar beneden ligt van een kopie worden voorzien.

3

Duw voorzichtig de lade [cassette] weer dicht.

OPMERKING

Als u het kopieerapparaat voor langere tijd niet zult gebruiken, verwijder dan al het papier uit de lades [cassettes] en sluit het af in de originele verpakking, om het tegen vocht te beschermen.

3-2

(3) Papier laden in lades [cassettes]-nr. 2 en 3

Tot 500 vellen standaardkopieerpapier (75 g/m 2 – 80 g/m 2 ) of gekleurd papier kunnen in lades [cassettes]-nr.2 en 3 worden geladen.

• Inch-specificaties

Elke lade [cassette] kan papier bevatten van elk formaat tussen 11" x 17" en 5

1/2

" x 8

1/2

".

• Metrische specificaties

Elke lade [cassette] kan papier bevatten van elk formaat tussen A3 en A5R.

BELANGRIJK!

Bij kopieerapparaten met metrische specificaties dient het papierformaat dat in elke lade [cassette] wordt geladen, worden gespecificeerd onder “Paper size (drawer[cassette] No.2 & No.3)”

(papierformaat lades [cassettes]-nr.2 en 3)” op pagina 6-4.

1

Trek de lade [cassette] waarin u papier wilt laden zover mogelijk naar u toe.

* TREK NIET meer dan één lade [cassette] tegelijkertijd uit.

Hoofdstuk 3 VOORBEREIDINGEN

3

Knijp de vrijgavehendels in en verplaats de papierbreedtegeleiders naar de breedte van het papier dat in de lade [cassette] moet worden geladen.

4

Leg het papier gelijk tegen de rechterzijde van de lade

[cassette], en plaats het papier in de lade [cassette].

2

Knijp de vrijgavehendels in en verplaats de papierlengtegeleider naar de lengte van het papier dat in de lade [cassette] moet worden geladen. De papierformaten staan aangegeven op de bodem van de lade [cassette].

BELANGRIJK!

• Let erop dat er zich geen vouwen, enz. in het papier bevinden als u het in de lade [cassette] plaatst. Vouwen, enz., kunnen het papier doen vastlopen.

• Laad NIET MEER papier dan door de sticker aan de binnenkant van de lade [cassette] wordt aangegeven (getoond als

1

in de afbeelding).

• Als u het papier in de lade [cassette] plaatst, zorg er dan voor dat de zijde die naar boven lag toen u het pakket opende, nog steeds naar boven ligt.

• Wees er absoluut zeker van dat de papierlengte- en breedtegeleiders op de juiste maat zijn ingesteld voordat u het papier aanbrengt. Verkeerde instelling van de geleiders kan veroorzaken dan het papier schuin wordt ingevoerd of vastloopt.

• Let erop dat het papier stevig tegen de lengte- en breedtegeleideplaten geplaatst wordt. Als er een opening is tussen het papier en de geleideplaat, stel dan de geleideplaten opnieuw in om het papier strak te laten passen.

1

3-3

Hoofdstuk 3 VOORBEREIDINGEN

OPMERKING

Als u papier laadt in de lade [cassette], zal de zijde die naar beneden ligt van een kopie worden voorzien.

5

Breng het juiste papierformaatetiket aan in de voorkant van de lade [cassette], om het te laden papierformaat aan de geven dat in die lade [cassette] zal worden geladen.

1

Open de multi-bypasslade.

OPMERKING

Bij het kopiëren op papier dat groter is dan 8

1/2

" x 11" of A4R, zorg er dan voor dat het verlengstuk van de multi-bypasslade uitgetrokken wordt.

6

Duw voorzichtig de lade [cassette] weer dicht.

OPMERKING

Als u het kopieerapparaat voor langere tijd niet zult gebruiken, verwijder dan alle papier uit de lades [cassettes] en verzegel het in de originele verpakking ervan, om het tegen vocht te beschermen.

(4) Het papier plaatsen in de multi-bypasslade

Er kunnen tegelijkertijd maximaal 100 vellen standaardkopieerpapier

(75 g/m

2

– 80 g/m

2

), van een formaat tussen 11" x 17"[A3] en 5

1/2

" x

8

1/2

"[A6R] in de multi-bypasslade worden geplaatst. Als u op speciaal papier kopieert, gebruik dan in ieder geval de multi-bypasslade.

OPMERKING

De soorten speciaal papier en het aantal vellen dat op de multibypasslade in één keer kan worden geplaatst zijn als volgt:

Calqueerpapier: 1 vel

Letterhead: 100 vellen

Gekleurd papier: 100 vellen

OHP-transparanten: 25 vellen

Standaardpapier(120 g/m 2 , 160 g/m 2 ): 25 vellen

2

Stel de invoergeleidingen af zodat deze passen bij de breedte van het papier dat in de multi-bypasslade moet worden geplaatst.

3

Schuif het papier er geheel in langs de binnengeleidingen, zover mogelijk.

BELANGRIJK!

• Let er bij het kopiëren op OHP-transparanten op, dat u de vellen enkele malen uitwaaiert om de vellen onderling te scheiden, voordat u ze op de multi-bypasslade plaatst.

• Bij het kopiëren op niet-standaardpapierformaat, voert u de procedure uit in “(1) Paper size and type” (papierformaat en soort) op pagina 6-10 en selecteert u het papierformaat.

• Bij het plaatsen van speciaal papier in de multi-bypasslade, zoals

OHP-transparanten en dik papier, moet de papiersoort worden gespecificeerd onder “(1) Paper size and type” (papierformaat en soort) op pagina 6-10.

3-4

BELANGRIJK!

• Als u het papier in de multi-bypasslade plaatst, zorg er dan voor dat de zijde die naar boven lag toen u het pakket opende, nog steeds naar boven ligt.

In het bijzonder als de voorste rand van het papier ook maar enigszins gekruld is, maak deze dan recht voordat u het in de bypass-lade plaatst.

• Als het papier ook maar enigszins gekruld is, maak het dan recht voordat u het in de bypass-lade plaatst. (De hoeveelheid papierkrulling dient minder dan 10 mm te bedragen voor standaard kopieerpapier en 5 mm voor ansichtkaarten.) Afhankelijk van de papierkwaliteit kan het zijn, dat het papier niet op de juiste wijze in de multi-bypasslade is geplaatst.

• Zorg ervoor dat er geen vouwen, enz. in het papier dat u in de multibypasslade plaatst, aanwezig zijn. Vouwen, enz., kunnen het papier doen vastlopen.

• Zorg ervoor dat steeds als u de multi-bypasslade sluit, de invoergeleidingen volledig zijn geopend,

Hoofdstuk 3 VOORBEREIDINGEN

Zie de volgende tabel voor de soorten en afmetingen enveloppen die kunnen worden gebruikt.

Voer de volgende procedure uit bij het plaatsen van enveloppen op de multi-bypasslade.

1

Open de multi-bypasslade.

2

Stel de invoergeleidingen af zodat ze passen bij de breedte van de enveloppen die op de multi-bypasslade moeten worden geplaatst.

OPMERKING

Als u het papier in de multi-bypasslade plaatst, zorg er dan voor dat de zijde die gekopieerd wordt naar boven ligt.

• Het plaatsen van enveloppen op de multi-bypasslade

Het is mogelijk om op enveloppen af te drukken, als u de optionele afdrukopties van de machine gebruikt.

Tot 10 enveloppen kunnen tegelijkertijd in de multi-bypasslade worden geplaatst.

Type

Bedrijf (Com 10)

ISO DL

ISO C5

YOUKEI2

YOUKEI4

Formaat

4

1/8

" x 9

1/2

"

110 mm x 220 mm

162 mm x 229 mm

162 mm x 114 mm

234 mm x 105 mm

3

Open de flap en schuif de enveloppen geheel in de multibypasslade, met de flap verwijderd van de richting van insteken, zover mogelijk langs de invoergeleiders.

* Als u de enveloppen niet in de goede richting plaatst, kan het zijn dat de afdrukken op de verkeerde zijde of in de verkeerde richting worden gemaakt.

* Om het formaat van de enveloppen die u wilt gebruiken vast te leggen, gaat u naar “Papierinstellingen multi-bypasslade” op pagina

6-10.

3-5

Hoofdstuk 3 VOORBEREIDINGEN

(5) Papier in de zij-invoer laden

(optionele lade [cassette])

Tot 4000 vellen 11" x 8

1/2

", A4 of B5-formaat standaard kopieerpapier

(75 g/m

2

– 80 g/m

2

) kunnen in de optionele zij-invoer worden geladen.

BELANGRIJK!

Het soort papier dat in de zij-invoer is geladen moet worden gespecificeerd onder Papiersoort (lade [cassette-nr. 1 - 4) op pagina

7-24.

OPMERKING

Als u tevens de bovenste afdekplaat opent, zal het gemakkelijker zijn het papier in de zij-invoer te laden.

3

Leg het papier gelijk tegen de linkerzijde van de papierplaat, en plaats het papier in de zij-invoer.

OPMERKING

(Alleen voor kopieerapparaten met metrische specificaties geproduceerd voor het gebied van de Aziatische Stille Oceaan)

• De standaardinstelling voor de zij-invoer is voor A4-formaat papier.

Neem contact op met uw servicedienst of geautoriseerd servicecentrum als u dit wilt wijzigen voor gebruik met B5-formaat papier.

1

Houd de paper plate up/down (papierplaat op/neer)schakelaar die zich aan de rechterzijde van de zij-invoer bevindt, naar beneden.

BELANGRIJK!

• Let erop dat er zich geen vouwen, enz. in het papier bevinden als u het in de zij-invoer plaatst. Vouwen, enz., kunnen het papier doen vastlopen.

• Laad NIET MEER papier dan door de sticker aan de binnenkant van de zij-invoer wordt aangegeven (getoond als

1

in de afbeelding).

• Als u het papier in de zij-invoer plaatst, zorg er dan voor dat de zijde die naar boven lag toen u het pakket opende, nog steeds naar boven ligt.

1

OPMERKINGEN

• Als er zich geen papier in de zij-invoer bevindt, zal de papierplaat in de zij-invoer reeds automatisch naar beneden naar zijn laagste positie zijn geplaatst.

• Als de rechterafdekplaat naar de zij-invoer geopend is, zal de papierplaat zich niet verplaatsen, ook niet als u op de schakelaar drukt.

2

Open de rechterafdekplaat van de zij-invoer.

OPMERKING

Als u papier in de zij-invoer plaatst, zorg er dan voor dat de zijde die gekopieerd wordt naar boven ligt.

4

Sluit de bovenste afdekplaat indien nodig, en sluit vervolgens de rechterafdekplaat.

OPMERKING

Als u het kopieerapparaat voor langere tijd niet zult gebruiken, verwijder dan al het papier uit de zij-invoer en sluit het af in de originele verpakking, om het te beschermen tegen vocht.

3-6

Hoofdstuk 3 VOORBEREIDINGEN

2. Originelen plaatsen

(1) Het plaatsen van originelen in de documentverwerker

De documentverwerker voedt automatisch elk origineel door en scant deze, één voor één, om te kopiëren. U kunt dubbelzijdige originelen ook automatisch om laten draaien, om dubbelzijdige kopieën te maken of kopieën van elke zijde te scheiden.

3

Hoe plaatst u originelen in de documentverwerker

1

Stel de invoergeleidingen in op het formaat van de originelen.

1

Waar u op moet letten als u de documentverwerker gebruikt

Plaats GEEN originelen van de volgende soorten in de documentverwerker. Bovendien, plaats bij gebruik van geperforeerde vellen of originelen met geponste gaten, NIET eerst de kant met de perforaties of gaten.

• OHP-film en andere transparante vellen

• Carbonpapier, gekreukte originelen of originelen met sterke vouwen, en zachte originelen zoals vinyl.

• Originelen die niet rechthoekig zijn, vochtige originelen, en originelen met plakband of lijm

• Originelen met (paper)clips of nietjes (Als u dergelijke originelen wilt gebruiken, dient u de (paper)clips of nietjes te verwijderen en kreukels of vouwen recht te strijken voordat u deze gebruikt. Als u dit niet doet kan het papier vastlopen.)

• Knipsels of originelen met zeer gladde oppervlakken

• Originelen met correctievloeistof die niet opgedroogd is

• Originelen met vouwen (indien u dergelijke originelen moet gebruiken, strijk dan het gevouwen gedeelte glad voordat u deze in de documentverwerker plaatst. Als u dit niet doet kan het papier vastlopen.)

2

Originelen die in de documentverwerker kunnen worden geplaatst

• Originelen van vellen

• Papiergewicht:

Enkelzijdige originelen: tussen 35 g/m

2

, - 160 g/m

2

Dubbelzijdige originelen: tussen 50 g/m

2

, - 120 g/m

2

• Formaat: Max. 11" x 17" of A3 - Min. 5

1/2

" x 8

1/2

" of A5R

• Aantal vellen:

100 vellen (kleiner dan 11" x 8

1/2

" of A4-formaat [75 g/m

2

of 80 g/m

2

])

70 vellen (groter dan 8

1/2

" x 14" of B4-formaat [75 g/m

2

of 80 g/m

2

])

30 vellen (bij de automatische-selectiemethode)

OPMERKINGEN

• Voordat u nieuwe originelen plaatst, dient u alle resterende originelen van de originelenuitvoertafel te verwijderen. Indien uitgevoerde originelen op de originele uitvoertafel achterblijven, kunnen deze tot gevolg hebben dat andere originelen vastlopen.

• Waaier de originelen een paar keer uit om de vellen van elkaar te scheiden voordat u deze in de documentverwerker plaatst.

2

Plaats de originelen op volgorde met het te kopiëren gedeelte boven (eerste pagina boven bij dubbelzijdige originelen). Schuif de voorste rand geheel in de documentverwerker, totdat deze niet verder gaat.

* Bij het plaatsen van grote originelen zoals 8

1/2

" x 14",

11" x 17", B4 of A3, dient u het verlengstuk uit te schuiven.

3-7

Hoofdstuk 3 VOORBEREIDINGEN

BELANGRIJK!

Plaats NIET meer originelen dan wordt aangegeven op het etiket op de achterste origineleninvoergeleider. Indien meer dan het toegestane aantal originelen wordt geplaatst, bestaat de kans dat originelen niet goed doorgevoerd worden.

3

Houd de hendel van de documentverwerker vast en sluit de documentverwerker.

* Laat de documentverwerker open als u met originelen werkt die meer dan 4 cm dik zijn.

BELANGRIJK!

Voer bij het sluiten van de documentverwerker geen buitensporige druk op de plaat uit. U zou het glas kunnen breken.

OPMERKING

Bij het kopiëren van openliggende kopieën (boeken, enz.). kunnen er rond de buitenranden of in het midden van de afbeeldingen schaduwen ontstaan.

(2) Het plaatsen van originelen op de plaat

Voor het maken van kopieën van originelen die niet in de documentverwerker kunnen worden geplaatst (boeken, tijdschriften, enz.), brengt u de documentverwerker omhoog en plaatst u één origineel tegelijkertijd op de plaat.

1

Houd de hendel van de documentverwerker vast en breng de documentverwerker omhoog om deze te openen.

* Voordat u de documentverwerker opent, verwijdert u alle originelen die zich eventueel nog op de originelenuitwerptafel bevinden, om te voorkomen dat deze uit de geopende documentverwerker kunnen vallen.

VOORZICHTIG

Laat de documentverwerker NIET open, aangezien dit gevaar voor persoonlijk letsel op kan leveren.

2

Plaats het origineel met het te kopiëren gedeelte naar beneden op de plaat en plaats deze volgens de formaatlijnen aan de linkerzijde van de plaat.

3-8

Hoofdstuk 3 VOORBEREIDINGEN

3. Toner bijvullen

Vul toner bij als de tekst “Add toner” (toner bijvullen) wordt weergegeven. Hoewel er na deze mededeling nog steeds enkele kopieën kunnen worden gemaakt, dient u zo snel mogelijk toner bij te vullen.

* Vul GEEN toner bij voordat deze boodschap zichtbaar wordt.

* Druk op de “Adding toner” (toner bijvullen)-toets om de procedure voor het bijvullen van toner op het aanraakpaneel weer te geven.

Inch-specificaties

Ready to copy.

Add toner.

Paper Size

11x8 1 /

2

"

Set

11x8 1 /

2

"

Plain

11x8

1 /

2

Colour

"

11x8

1

/

2

"

Plain

Basic

APS

Bypass

Plain

User choice

AMS

Reduce

/Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure mode

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

Combine

Orig.image

quality

Reduce

/Enlarge

Adding toner

Metrische specificaties

Ready to copy.

Add toner.

Paper Size Set

Plain

Color

Plain

Basic

APS

Bypass

Plain

AMS

User choice

Reduce/

Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure mode

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

Merge copy

Image quality

Reduce/

Enlarge

Adding toner

VOORZICHTIG

Probeer NIET de tonerfles of de afvaltonercontainer in brand te steken. Door gevaarlijke vonkvorming kunnen brandwonden het gevolg zijn.

VOORZICHTIG

Probeer NIET de tonerfles of de afvaltonercontainer met geweld te openen of te vernielen.

2

Draai de nieuwe tonerfles om en klop ongeveer tien maal op de bodem.

3

Houd de fles stevig vast en schud de inhoud, door de fles 10 of meer keer om en terug te draaien, op de wijze zoals getoond in de afbeelding.

4

Houd de fles vervolgens horizontaal en schud hem minimaal

10 keer naar voren en naar achteren.

1

Open de afdekplaat aan de rechterzijde van het bedieningspaneel.

5

Pas het gat in de tonerfles (die zich bevindt onder de

N

) op de metalen pen die uit de tonervulopening steekt (getoond als 1 in the afbeelding).

1

3-9

Hoofdstuk 3 VOORBEREIDINGEN

6

Draai de fles 90 graden met de klok mee, waarna de toner in de fles in het kopieerapparaat wordt geleegd.

* Draai de fles volledig om totdat hij niet verder kan, zodat de

op de fles overeenkomt met de M op het kopieerapparaat.

9

Druk op de tonerfles, draai hem tegen de klok in naar de originele positie en haal hem langzaam van de tonervulopening.

1

2

1

2

7

Wacht totdat alle toner uit de fles is gezakt.

8

Klop ongeveer 10 maar op de zijkanten van de fles om alle achterblijvende toner uit de fles te krijgen.

VOORZICHTIG

Probeer NIET de tonerfles of de afvaltonercontainer in brand te steken. Door gevaarlijke vonkvorming kunnen brandwonden het gevolg zijn.

VOORZICHTIG

Probeer NIET de tonerfles of de afvaltonercontainer met geweld te openen of te vernielen.

10

Sluit de afdekplaat aan de rechterzijde van het bedieningspaneel.

Werp na gebruik de tonerfles en de afvaltonercontainer ALTIJD weg in overeenstemming met nationale en lokale regelgeving.

BELANGRIJK!

Klop NIET op de boven- of onderkant van de fles, omdat er dan gevaar bestaat dat er toner wordt gemorst.

3-10

Hoofdstuk 3 VOORBEREIDINGEN

4. De afvaltonercontainer vervangen

Vervang de afvaltonercontainer, als “Check waste toner box.”

(Controleer de afvaltonercontainer) wordt getoond.

* Vervang de afvaltonercontainer NIET als deze boodschap nog niet wordt getoond.

Inch-specificaties

Check waste toner box.

1.Open lower left cover.

2.Take out the waste toner box.

3.Replace with a new waste toner box.

4.Close cover.

2

Open de afdekplaat naar de afvaltonercontainer.

Metrische specificaties

Check waste toner box.

1.Open lower left cover.

2.Take out the waste toner box.

3.Set a new waste toner box.

4.Close cover.

3

Verwijder de afvaltonercontainer van het kopieerapparaat.

VOORZICHTIG

Probeer NIET de tonerfles of de afvaltonercontainer in brand te steken. Door gevaarlijke vonkvorming kunnen brandwonden het gevolg zijn.

4

Bedek de opening naar de afvaltonercontainer met de aangehechte afdichting.

VOORZICHTIG

Probeer NIET de tonerfles of de afvaltonercontainer met geweld te openen of te vernielen.

1

Als de optionele documentvoltooier op uw kopieerapparaat is aangebracht, opent u de voorste afdekplaat van de documentvoltooier, trekt u de vrijgavehendel naar u toe en maakt u de documentvoltooier los van het kopieerapparaat.

BELANGRIJK!

• De afvaltonercontainer kan NIET opnieuw worden gebruikt.

• Lever alle gebruikte afvaltonercontainers in bij uw servicedienst.

3

2

1

3-11

Hoofdstuk 3 VOORBEREIDINGEN

VOORZICHTIG

Probeer NIET de tonerfles of de afvaltonercontainer in brand te steken. Door gevaarlijke vonkvorming kunnen brandwonden het gevolg zijn.

VOORZICHTIG

Probeer NIET de tonerfles of de afvaltonercontainer met geweld te openen of te vernielen.

5

Plaats de nieuwe afvaltonercontainer in het kopieerapparaat.

6

Sluit de afdekplaat van de afvaltonercontainer.

7

Breng indien nodig de documentvoltooier weer aan op het kopieerapparaat. Duw vervolgens de vrijgavehendel weer terug naar de oorspronkelijke positie en sluit de voorste afdekplaat van de documentvoltooier.

1

3

2

Werp na gebruik de tonerfles en de afvaltonercontainer ALTIJD weg in overeenstemming met nationale en lokale regelgeving.

3-12

Hoofdstuk 4 FUNDAMENTELE BEDIENING

1. Fundamentele kopieerprocedure

1

1. Opwarmen

Zet de hoofdschakelaar aan ( | ). Aan het einde van de opwarmtijd verschijnt “Ready to copy” (gereed op te kopiëren).

OPMERKING

Als u de originelen die u wilt kopiëren plaatst en op de [Start] (start)knop drukt terwijl het kopieerapparaat nog steeds aan het opwarmen is, dan begint het apparaat met kopiëren zodra het opwarmen is voltooid.

2

2. Het plaatsen van originelen

Plaats de originelen die u wilt kopiëren in de documentverwerker of op de plaat. Als u een origineel op de plaat legt, dient u het tegen de linkerachterhoek van de plaat te plaatsen en aan te passen op de juiste formaatlijnen.

Ready to copy.

3

3

11x8 1 /

2

"

Plain

11x8 1 /

2

"

Color

11x8 1 /

2

"

Plain

Basic

APS

Bypass

Plain

AMS

User choice

Reduce

/Enlarge

Function

Inch-specificaties

Ready to copy.

Auto

Exposure

Exposure mode

Program

Plain

Colour

Plain

Basic

APS

Bypass

Plain

AMS

User choice

Reduce/

Enlarge

Function

Metrische specificaties

Auto

Exposure

Exposure mode

Program

3. De gewenste functies selecteren

Maak een keuze uit de diverse standen en functies van het kopieerapparaat.

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

Paper Size

11x8 1 /

2

"

Set

Com

Ori qua

Red

/En

Paper Size Set

Me

Im qu

Re

En

• Vergroten/verkleinen van het kopieformaat (pagina 4-5.)

• Kopiëren onderbreken (pagina 4-8.)

• Dubbelzijdige kopiën van diverse soorten originelen maken

(pagina 5-1.)

• Elke afbeelding van openliggende boeken, tijdschriften, enz., of tweezijdige originelen op aparte vellen maken (pagina 5-4).

• Het passen van het origineel van twee of vier originelen op een enkele kopiepagina (pagina 5-6).

• Automatisch sorteren van sets kopieën zonder de documentvoltooier (pagina 5-9).

OPMERKING

Zie “2. Plaatsen van originelen” op pagina 3-7 voor nadere informatie over het aanbrengen van originelen.

4-1

Hoofdstuk 4 FUNDAMENTELE BEDIENING

Ready to copy.

4

4

11x8 1 /

2

"

Plain

11x8 1 /

2

"

Color

11x8 1 /

2

"

Plain

Basic

APS

Bypass

Plain

AMS

User choice

Reduce

/Enlarge

Function

Inch-specificaties

Ready to copy.

Auto

Exposure

Exposure mode

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

Paper Size

11x8 1 /

2

"

Set

Com

Ori qua

Red

/En

Paper Size Set

Me

Im qu

Re

En

Plain

Colour

Plain

Basic

APS

Bypass

Plain

AMS

User choice

Reduce/

Enlarge

Function

Metrische specificaties

Auto

Exposure

Exposure mode

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

4. Het papierformaat kiezen

Als op het aanraakpaneel de “APS”-toets opgelicht is, dan wordt automatisch kopieerpapier van het zelfde formaat als het origineel geselecteerd. Om het origineel op een afwijkend papierformaat te kopiëren zonder het formaat van het beeld te wijzigen, raakt u het papierformaat aan dat overeenkomt met het papierformaat dat u wenst te gebruiken.

5

AMS ass n

Reduce

/Enlarge

Inch-specificaties

Auto

Exposure

Exposure mode

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

5

ass n

AMS

Reduce/

Enlarge

Metrische specificaties

Auto

Exposure

Exposure mode

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

5. De kopieerbelichting instellen

De kopieerbelichting wordt in het algemeen handmatig ingesteld. Als u de belichting donkerder in wilt stellen, raakt u de rechterbelichtingstoets aan om de pijl onder de belichtingsschaal naar rechts te verplaatsen; als u de belichting lichter in wilt stellen, raakt u de linkerbelichtingstoets aan om de pijl onder de belichtingsschaal naar links te bewegen.

Als u de kopieerbelichting automatisch in wilt laten stellen, raakt u de toets “Auto Exposure” (automatische belichting) aan, totdat deze verlicht wordt. Het contrast van het origineel zal worden gedetecteerd en het meeste geschikte belichtingsniveau zal automatisch worden geselecteerd.

* Ook kunt u de kopieerbelichting instellen door “Exposure Mode”

(belichtingsstand) aan te raken, waarna u in het scherm “Exposure

Mode” (belichtingsstand) komt. De afstelling van de kopieerbelichting kan in dit scherm op dezelfde wijze als bovenstaand worden uitgevoerd.

Inch-specificaties

Ready to copy.

Paper Size

11x8

1 /

2

"

Set

Back Close

1 2 3 4 5 6

Register

7

Auto

Manual

Lighter Darker

/

C

O q

Metrische specificaties

Ready to copy.

Register

Paper size

Set

Back Close

Auto

Manual Lighter Darker

4-2

6

2 sided /

Separation

Orig. image quality

Select orig. size

Cover

Mode

Proof Copy

User choice

Basic

Inch-specificaties

Function

Border

Erase

Form

Overlay

Program

6

2-sided /

Split

Image quality

Select size orig.

Erase

Mode

Cover

Mode

Test copy

User choice

Basic

Metrische specificaties

Function

Form overlay

Program

6. De beeldkwaliteit selecteren

De beeldkwaliteit wordt geselecteerd in overeenstemming met het type origineel.

Raak het tabblad “User choice” (gebruikerskeuze) aan en vervolgens de toets “Orig. image quality” [“Image quality”] (beeldkwaliteit origineel

[beeldkwaliteit]) die binnen het tabblad wordt getoond, om naar het scherm “Orig.image quality” [“Image quality orig.”] te gaan.

Inch-specificaties

Ready to copy.

Orig.image quality

Register

Paper Size

11x8 1 /

2

"

Set

Back Close

Tex t P h o t o : S e t t h i s m o d e t o c o py o r i g .

w i t h m i xe d t ex t a n d p h o t o

P h o t o : A d d a d i m e n s i o n a l e f fe c t o f p h o t o

Tex t : C o py a p e n c i l o r f i n e l i n e.

Text Photo

Photo

Text

Metrische specificaties

Ready to copy.

Image quality orig.

Text+Photo

Photo

Text

Register

Paper size

Set

Back Close

Tex t + P h o t o : S e t t h i s m o d e t o c o py

o r i g i n a l m i xe d ( t ex t & p h o t o ) .

P h o t o : A d d a d i m e n s i o n a l e f fe c t o f p h o t o.

Tex t : C o py p e n c i l & f i n e l i n e c l e a r l y.

7

Hoofdstuk 4 FUNDAMENTELE BEDIENING

Paper Size

11x8 1 /

2

"

Set

AMS

Combine

Orig.image

quality

Reduce

/Enlarge

Auto

Inch-specificaties

Sort:Off

S t O

Paper Size Set

7

AMS

Merge copy

Image quality

Reduce/

Enlarge Auto

Metrische specificaties

Sort:Off

S t O

7. Het aantal te maken kopiën instellen

Geef het aantal kopieën dat moet worden gemaakt in met het toetsenbord dat op het aanraakpaneel wordt weergegeven. U kunt in

één keer 999 kopieën laten maken.

8

8. Starten met kopiëren

Druk op de [Start] (start)-toets. Zodra de lamp in de [Start] (start)-toets groen wordt verlicht en “Ready to copy.” (gereed om te kopiëren) wordt getoond, kan er gekopieerd worden.

Inch-specificaties

Now copying.

O r i g . p a g e

11x8 1 /

2

"

1-sided

R top / Rear

C o u n t / S e t

11x8 1 /

2

"

1-sided

Sort

Plain

O u t p u t

Cancel

Change

Exposure

Text+photo (tekst en foto)-stand:

Raak de “Text+Photo” (tekst en foto)-toets aan totdat deze wordt verlicht. Selecteer deze stand als het origineel een mengsel van zowel tekst als foto’s bevat.

Photo (foto)-stand: Raak de “Photo” (foto)-toets aan totdat deze wordt verlicht. Selecteer deze stand om meer diepte in de foto’s aan te brengen.

Text (tekst)-stand: Raak de “Text” (tekst)-toets aan totdat deze wordt verlicht. Selecteer deze stand in het bijzonder om originelen te kopiëren die met potlood zijn geschreven of dunne lijnen bevatten.

Metrische specificaties

Now copying.

O r i g i n a l C o u n t / s e t

Plain

1-sided

R top / Rear

1-sided

Sort

O u t p u t

Change

Exposure

Cancel

4-3

Hoofdstuk 4 FUNDAMENTELE BEDIENING

9

9. Aan het einde van het kopiëren

Voltooide kopieën worden op de kopie-uitvoertafel geworpen.

BELANGRIJK!

Er kunnen maximaal 250 kopieën op de kopie-uitvoertafel worden opgeslagen.

VOORZICHTIG

Als het kopieerapparaat korte tijd (‘s nachts, enz.) niet wordt gebruikt, zet de hoofdschakelaar dan uit

(O).

Als het apparaat voor langere duur niet wordt gebruikt (bij vakanties, enz.), trek de kabel dan voor de veiligheid uit het stopcontact, gedurende de periode dat het kopieerapparaat niet wordt gebruikt.

4-4

Hoofdstuk 4 FUNDAMENTELE BEDIENING

2. Vergroten/verkleinen van het kopiebeeld

(1) Automatische-vergrotingsstand

In deze stand worden de originelen automatisch in overeenstemming met het geselecteerde papierformaat vergroot of verkleind.

2

Selecteer het formaat van het papier waarop u wilt kopiëren, door de juiste papierformaattoets aan te raken.

Raak de “AMS”-toets aan. De overeenkomstige vergrotingsfactor wordt nu getoond.

Inch-specificaties

Ready to copy.

Paper Size

11x8

1

/

2

"

Set

11x8 1 /

2

"

Plain

8

1

/

2 x11"

Color

11x8 1 /

2

"

Plain

Basic

APS

Bypass

Plain

AMS

User choice

Reduce

/Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure mode

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

Combine

Orig.image

quality

Reduce

/Enlarge

Metrische specificaties

Ready to copy.

Plain

Colour

Plain

Basic

APS

Bypass

Plain

AMS

User choice

Reduce/

Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure mode

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

Paper Size Set

Merge copy

Image quality

Reduce/

Enlarge

1

Plaats het te kopiëren origineel.

Het kopieerapparaat detecteert automatisch het formaat van de originelen en selecteert kopieerpapier van hetzelfde formaat.

Inch-specificaties

Ready to copy.

11x8

1 /

2

"

Plain

11x8 1 /

2

"

Color

11x8

Plain

1 /

2

"

Basic

APS

Bypass

Plain

AMS

User choice

Reduce

/Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure mode

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

Paper Size

11x8 1 /

2

"

Set

Combine

Orig.image

quality

Reduce

/Enlarge

Metrische specificaties

Ready to copy.

Plain

Colour

Plain

Basic

APS

Bypass

Plain

AMS

User choice

Reduce/

Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure mode

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

Paper Size

Set

Merge copy

Image quality

Reduce/

Enlarge

3

Druk op de [Start] (start)-toets om de kopieerprocedure te starten.

4-5

Hoofdstuk 4 FUNDAMENTELE BEDIENING

(2) Zoomstand

In deze stand kan de vergrotingsfactor worden ingesteld in stappen van 1% tussen 25% en 400% (25% en 200% als u de documentverwerker gebruikt).

25%

400%

1

Plaats het te kopiëren origineel.

2

Raak de “Reduce/Enlarge” (vergroten/verkleinen)-toets aan.

Het scherm “Reduce/Enlarge” (vergroten/verkleinen) wordt nu getoond.

Inch-specificaties

Ready to copy.

11x8 1 /

2

"

Plain

11x8

1

/

2

"

Color

11x8 1 /

2

"

Plain

Basic

APS

Bypass

Plain

AMS

User choice

Reduce

/Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure mode

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

Paper Size

11x8 1 /

2

"

Set

Combine

Orig.image

quality

Reduce

/Enlarge

Metrische specificaties

Ready to copy.

Plain

Colour

Plain

Basic

APS

Bypass

Plain

AMS

User choice

Reduce/

Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure mode

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

Paper Size Set

Merge copy

Image quality

Reduce/

Enlarge

3

Raak de “+” of de “-”-toets aan om de weergegeven vergrotingsfactor te wijzigen.

* De gewenste vergrotingsfactor kan ook rechtstreeks worden ingevoerd door “#keys” (nummertoetsen) aan te raken en vervolgens het toetsenbord te gebruiken.

Inch-specificaties

Ready to copy.

Reduce/Enlarge

Standard

Zoom

XY zoom

Register

Paper size

11x8

1

/

2

"

100%

Back

Set

Close

(25~400)

100 %

# Keys

AMS

100%

400%

200%

5 1 /

2 x8 1 /

2

"

11x17"

154%

5 1 /

2 x8 1 /

2

"

8 1 /

2 x14"

129%

8 1 /

2 x11"

11x17"

121%

8 1 /

2 x14"

11x17"

78%

8 1 /

2 x14"

8 1 /

2 x11"

77%

11x17"

8

64%

11x17"

8

25%

1 /

2 x14"

1 /

2 x11"

50%

11x17"

5 1 /

2 x8 1 /

2

"

Metrische specificaties

Ready to copy.

Reduce/Enlarge

Standard

Zoom

XY zoom

Register

Paper size

100%

Back

Set

Close

(25~400)

100 %

#-Keys

AMS

100%

400%

200%

A 5

A 3

141%

127%

Folio

A3

106%

11x15"

A3

90%

A 4

A3

A 5

A4

Folio

A4

75%

70%

11x15"

A 4

A3

A4

A4

A5

50%

25%

Metrische specificaties (Aziatische Stille Oceaan)

Ready to copy.

Reduce/Enlarge

Standard

Zoom

XY zoom

Paper size

100%

Back

Set

Close Register

(25~400)

100 %

#-Keys

AMS

100%

400%

200%

A 5

A 3

141%

122%

115%

86%

A 4

A 3

B 5

B 4

A 4

B 4

A 5

B 5

B 4

B 5

A 3

A 4

A 3

A 4

B 4

B 5

81%

70%

50%

25%

B 4

A 4

B 5

A 5

A 3

A 4

B 4

B 5

4

Druk op de [Start] (start)-toets om de kopieerprocedure te starten.

4-6

(3) Vooringestelde zoomstand

In deze stand kunt u de vergrotingsfactor instellen op één van de vooraf ingestelde waarden:

[Available magnification ratios] (beschikbare vergrotingsfactoren)

Inch-specificaties

Verkleining 25%

50% (11" x 17" R 5

1/2

" x 8

1/2

")

64% (11" x 17" R 8

1/2

" x 11")

77% (11" x 17" R 8

1/2

" x 14")

78% (8

1/2

" x 14" R 8

1/2

" x 11")

Vergroting 121% (8

1/2

" x 14" R 11" x 17")

129% (8

1/2

" x 11" R 11" x 17")

154% (5

1/2

" x 8

1/2

" R 8

1/2

" x 14")

200% (5

1/2

" x 8

1/2

" R 11" x 17")

400%

Metrische specificaties

Verkleining 25%

50%

70% (A3 R A4, A4 R A5)

75% (11" x 15" R A4)

90% (Folio R A4)

Vergroting 106% (11" x 15" R A3)

127% (Folio R A3)

141% (A4 R A3, A5 R A4)

200% (A5 R A3)

400%

Metrische specificaties (Aziatische Stille Oceaan)

Verkleining 25%

50%

70% (A3

R

A4, B4

R

B5)

81% (B4 R A4, B5 R A5)

86% (A3

R

B4, A4

R

B5)

Vergroting 115% (B4 R A3, B5 R A4)

122% (A4

R

B4, A5

R

B5)

141% (A4 R A3, B5 R B4)

200% (A5

R

A3)

400%

1

Plaats het te kopiëren origineel.

2

Raak de “Reduce/Enlarge” (vergroten/verkleinen)-toets aan.

Het scherm “Reduce/Enlarge” (vergroten/verkleien) wordt nu getoond.

Inch-specificaties

Ready to copy.

Paper Size

11x8

1

/

2

"

Set

11x8 1 /

2

"

Plain

11x8

1 /

Color

2

"

11x8

1

/

2

"

Plain

Basic

APS

Bypass

Plain

AMS

User choice

Reduce

/Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure mode

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

Combine

Orig.image

quality

Reduce

/Enlarge

Metrische specificaties

Ready to copy.

Plain

Colour

Plain

Basic

APS

Bypass

Plain

AMS

User choice

Reduce/

Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure mode

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

Paper Size Set

Merge copy

Image quality

Reduce/

Enlarge

Hoofdstuk 4 FUNDAMENTELE BEDIENING

3

Raak de vooraf-ingestelde zoom-toets aan die overeenkomt met de vergrotingsfactor die u wilt gebruiken.

Inch-specificaties

Ready to copy.

Reduce/Enlarge

Standard

Zoom

XY zoom

Paper size

11x8 1 /

2

"

100%

Back

Set

Close Register

(25~400)

100 %

# Keys

AMS

100%

400%

200%

5 1 /

2 x8 1 /

2

"

11x17"

154%

5 1 /

2 x8 1 /

2

"

8 1 /

2 x14"

129%

8 1 /

2 x11"

11x17"

121%

8 1 /

2 x14"

11x17"

78%

8 1 /

2 x14"

8 1 /

2 x11"

77%

11x17"

8 1 /

2 x14"

64%

11x17"

8 1 /

2 x11"

50%

11x17"

5

25%

1 /

2 x8 1 /

2

"

Metrische specificaties

Ready to copy.

Reduce/Enlarge

Standard

Zoom

XY zoom

Register

Paper size

Back

100%

Set

Close

(25~400)

100 %

#-Keys

AMS

100%

400%

200%

A 5

A 3

141% A 4

A3

A 5

A4

127%

106%

11x15"

A3

90%

Folio

A3

Folio

A4

75%

70%

50%

25%

11x15"

A 4

A3

A4

A4

A5

Metrische specificaties (Aziatische Stille Oceaan)

Ready to copy.

Reduce/Enlarge

Standard

Zoom

XY zoom

Paper size

Back

100%

Set

Close Register

(25~400)

100 %

#-Keys

AMS

100%

400%

200%

A 5

A 3

141%

122%

115%

86%

A 4

A 3

B 5

B 4

A 4

B 4

A 5

B 5

B 4

A 3

B 5

A 4

A 3

B 4

A 4

B 5

81%

70%

50%

25%

B 4

A 4

B 5

A 5

A 3

A 4

B 4

B 5

OPMERKING

U kunt ook de vergrotingsfactor in stappen van 1% wijzigen, door aanraken van de “+”-toets of de “-”-toets.

4

Druk op de [Start] (start)-toets om de kopieerprocedure te starten.

4-7

Hoofdstuk 4 FUNDAMENTELE BEDIENING

3. Kopiëren onderbreken

Het onderbreken van het kopiëren kan zin hebben, als u tijdens een opdracht andere originelen bij andere instellingen wilt kopiëren. Zodra de spoedopdracht is voltooid, kan de onderbroken opdracht weer worden voortgezet bij dezelfde instellingen als ervoor.

4

Als het kopiëren is voltooid, drukt u opnieuw op de [Interrupt]

(onderbreek)-toets, en vervangt u de zojuist gekopieerde originelen door degene die u had verwijderd. Druk vervolgens op de [Start] (start)-toets. De onderbroken kopieeropdracht wordt weer hervat.

1 2 3 A

1 2 A 3

1

Druk op de [Interrupt] (onderbreek)-toets totdat de lamp in de

[Interrupt] (onderbreek)-toets gaat branden. “Interrupt mode

OK” (onderbreekstand OK) wordt nu getoond.

2

Verwijder de originelen die op dat moment werden gekopieerd, en leg deze opzij.

3

Plaats de nieuwe originelen en voer de gewenste kopieerprocedure uit.

4-8

Hoofdstuk 5 ANDERE HANDIGE FUNCTIES

1. Het maken van dubbelzijdige kopieën van diverse soorten originelen

[dubbelzijdige-kopiestanden]”.

Bij deze standen kunnen dubbelzijdige kopieën uit een aantal soorten originelen worden gemaakt, inclusief openliggende (boeken, enz.) of dubbelzijdige originelen.

(1) Het maken van dubbelzijdige kopieën van een dubbelzijdig origineel

In deze stand wordt een dubbelzijdig origineel gekopieerd, waarbij de voor- en achterkant van het kopieerpapier worden gebruikt, zodat het kopie precies op het origineel lijkt.

<Origineel>

“Left/Right” (links/rechts)

<Voltooide kopie>

“Left/Right” (links/rechts)

1

2

1

2

(2) Dubbelzijdige kopieën maken van een openliggend origineel (boeken, enz.)

In deze stand kunnen twee openliggende pagina’s van een boek of tijdschrift apart op de voor- en achterzijden van het kopieerpapier worden gekopieerd, door eenvoudig op de [Start] (start)-toets te drukken.

<Origineel>

“Left” (links)

1 2

<Voltooide kopie>

“Book (boek)

/

Duplex (duplex)”

1

2

“Left” (links)

1 2

“Book (boek)

/

Book (boek)”

0

1

2

3

“Left/Right” (links/rechts)

1

2

“Top” (bovenkant)

1

2

“Top” (bovenkant)

1

2

“Left/Right” (links/rechts)

1

2

“Top” (bovenkant)

1

2

“Top” (bovenkant)

1

2

“Right” (rechts)

2 1

“Book (boek)

/

Duplex (duplex)”

1

2

“Right” (rechts)

2 1

“Book (boek)

/

Book (boek)”

3

2

1

0

BELANGRIJK!

• Inch-specificaties

Alleen papierformaten tussen 11" x 17" en 5

1/2

" x 8

1/2

" kunnen in deze stand worden gebruikt.

• Metrische specificaties

Alleen papierformaten tussen A5R en A3 kunnen in deze stand worden gebruikt.

BELANGRIJK!

• Inch-specificaties

Alleen originelen van de formaten 11" x 17" en 8

1/2

" x 11" kunnen in deze stand worden gebruikt.

• Metrische specificaties

Alleen originelen van de formaten A5R, A4R en A3 kunnen in deze stand worden gebruikt.

• Metrische specificaties (Aziatische Stille Oceaan)

Alleen originelen van de formaten A5R, B5R, A4R, B4 en A3 kunnen in deze stand worden gebruikt.

5-1

Hoofdstuk 5 ANDERE HANDIGE FUNCTIES

(3) Het maken van dubbelzijdige kopieën van enkelzijdige originelen

In deze stand kunnen meervoudige enkelzijdige originelen op vooren achterkanten van het kopieerpapier worden gekopieerd. Als u een oneven aantal originelen kopieert, zal de achterzijde van het laatste gekopieerde vel wit blijven.

1

2

3

4

5

2

4

1

3

5

OPMERKING

Het kopiebeeld op de achterzijden van de kopieën kan ook 180 graden worden verdraaid.

1

Als u “Left/Right” [“Left/Right binding”] (links/rechts [links/rechts inbinden]) voor de voltooide kopieën selecteert:

De achterzijde van de kopieën zal met dezelfde oriëntatie als de originelen worden gemaakt.

2

Als u “Top” [“Top binding”] (bovenkant [bovenkant inbinden]) voor de voltooide kopieën selecteert:

Het beeld op de achterzijde van de kopieën zal 180 graden worden verdraaid. Als u de kopieën nu aan de bovenkant inbindt, worden de afbeeldingen in dezelfde richting weergegeven, indien zij worden omgeslagen als bij een kalender, enz.

abc def ghi abc ghi d e f abc ghi def

1

Plaats de te kopiëren originelen.

2

Raak het tabblad “Function” (functie) aan. De inhoud van het tabblad “Function” (functie) wordt nu getoond.

Raak de toets “2 sided/Separation” [“2-sided/Split”]

(dubbelzijdig/gescheiden [dubbelzijdig/gesplitst]) aan.

Het venster “2 sided/Separation” [“2-sided/Split”]

(dubbelzijdig/gescheiden [dubbelzijdig/gesplitst]) wordt nu getoond.

Inch-specificaties

Ready to copy.

Paper size

11x8 1 /

2

"

Set

Select paper

Exposure mode

Orig.image

quality

Sort/

Finished

Basic

2 sided/

Separation

Reduce

/Enlarge

Margin/

Centering

Border

Erase

User choice

Select orig. size

Auto

Selection

Page #

Cover

Mode

Function

Combine

Batch scanning

Forms

Overlay

Booklet

Program

Up

Down

Metrische specificaties

Ready to copy.

Select paper

Exposure mode

Image quality

Sort/

Finished

Basic

2-sided/

Split

Reduce/

Enlarge

Margin/

Imag. shift

Erase

Mode

User choice

Select size orig.

Auto selection

Page numbering

Cover

Mode

Function

Merge copy

Large # of originals

Form overlay

Booklet

Program

Paper size

Set

Up

Down

3

Als u kopieert van dubbelzijdige originelen, raakt u de toets

“2 sided

/

2 sided” (dubbelzijdig/dubbelzijdig) aan. Als u van openliggende originelen kopieert, raakt u de toets “Book

/

2 sided” (boek/dubbelzijdig) aan. Als u kopieert van enkelzijdige originelen, raakt u de toets “1 sided

/

2 sided”

(enkelzijdig/dubbelzijdig) aan.

Als u “2 sided

/

2 sided” (dubbelzijdig/dubbelzijdig) of “Book

/

2 sided” (boek/dubbelzijdig) heeft geselecteerd, gaat u naar de volgende stap. Als u “1 sided

/

2 sided”

(enkelzijdig/dubbelzijdig) heeft geselecteerd, gaat u rechtstreeks naar stap 5.

Inch-specificaties

Ready to copy.

2 sided/Separation

Register

Paper size

11x8 1 /

2

"

Set

Back Close

1 sided

1 sided

2 sided

1 sided

Book

1 sided

1 sided

2 sided

2 sided

2 sided

Book

2 sided

Metrische specificaties

Ready to copy.

2-sided / Split

1-sided

R 1-sided

2-sided

R 1-sided

Book

R 1-sided

1-sided

R

2-sided

2-sided

R 2-sided

Book

R 2-sided

Able to copy 1 sided (separate) or

2 sided copy using 1 sided original,

Book original or 2 sided original.

Register

Paper size

Set

Back Close

A bl e t o c o py 1 - s i d e d ( s e p a ra t e ) o r

2 - s i d e d c o py u s i n g 1 - s i d e d o r i g i n a l , b o o k o r i g i n a l o r 2 - s i d e d o r i g i n a l .

5-2

4

Specificeer de inbindrichting van de originelen.

Inch-specificaties

<voor dubbelzijdige originelen> <voor openliggende originelen> to copy.

to copy.

ion

Original

Register

Finished on

Original

Register

Finished

1 sided

2 sided

2 sided

2 sided

Book

2 sided

Open from left/right

Open from top

Open from left/right

Open from top

1 sided

2 sided

2 sided

2 sided

Book

2 sided

Open from left

Open from right

Book

Duplex

Book

Book

Metrische specificaties

<voor dubbelzijdige originelen> <voor openliggende originelen> to copy.

to copy.

O r i g i n a l

Register

F i n i s h e d

O r i g i n a l

Register

F i n i s h e d

1-sided

R 2-sided

2-sided

R 2-sided

Book

R

2-sided

Left/Right binding

Top binding

Left/Right binding

Top binding

1-sided

R

2-sided

2-sided

R 2-sided

Book

R

2-sided

Left binding

Right binding

Book R

Duplex

Book R

Book

5

Selecteer de inbindrichting die u voor de voltooide kopieën wenst.

Inch-specificaties

<voor enkelzijdige of dubbelzijdige originelen> <voor openliggende originelen>

Paper siz

11x opy.

Original

Register

Finished

Back

Check direction

Check direction original top side

Original

Register

Finished

Bac

Check

Set t top s

Open from left/right

Open from top

Open from left/right

Open from top

Rear d d d

Open from left

Open from right

Book

Duplex

Book

Book

Metrische specificaties

<voor enkelzijdige of dubbelzijdige originelen> <voor openliggende originelen>

Paper s copy.

O r i g i n a l

Left/Right binding

Top binding

Register

F i n i s h e d

Left/Right binding

Top binding

Back

C h e ck d i r e c

C h e ck d i r e

o r i g i n a l .

d d

Back Edge ed

O r i g i n a l

Left binding

Right binding

Register

F i n i s h e d

Book R

Duplex

Book R

Book

Ba

C h e

S e s i d

Hoofdstuk 5 ANDERE HANDIGE FUNCTIES

6

Volg de instructies aan de rechterzijde van het aanraakpaneel en controleer de richting waarin de originelen werden geplaatst.

BELANGRIJK!

Als de aangegeven richting waarop de originelen werden geplaatst niet correct is, kan het kopiëren een verkeerd resultaat hebben.

Inch-specificaties

<voor enkelzijdige of dubbelzijdige originelen> <voor openliggende originelen>

Paper size

11x8 1 /

2

"

Set

Paper size Set

Register

Finished

Back

Check direction

Check direction of original top side.

Close

Register

F i n i s h e d

Back Close

C h e ck d i r e c t i o n

S e t b o o k o r i g i n a l t o p s i d e d i r e c t i o n t o b a ck .

Open from left/right

Open from top

Book R

Duplex

Book R

Book

Rear

Left top corner

Metrische specificaties

<voor enkelzijdige of dubbelzijdige originelen> <voor openliggende originelen>

Paper size

Set

Paper size Set

Register

F i n i s h e d

Back Close

C h e ck d i r e c t i o n

C h e ck d i r e c t i o n o f

o r i g i n a l .

Left/Right binding

Top binding

Back Edge

Left top

Corner

Register

F i n i s h e d

Book

R

Duplex

Book R

Book

Back Close

C h e ck d i r e c t i o n

S e t b o o k o r i g i n a l t o p s i d e d i r e c t i o n t o b a ck .

7

Druk op de [Start] (start)-toets.

Het scannen van de originelen begint.

Als u de originelen in de documentverwerker plaatst, begint het kopiëren automatisch.

Als u een origineel op de plaat legt, verschijnt er een boodschap om het volgende origineel te plaatsen. Ga in dit geval naar de volgende stap.

8

Vervang het eerste origineel door de volgende en druk op de

[Start] (start)-toets. Het nieuwe origineel wordt nu gescand.

9

Zodra u alle originelen hebt gescand, raakt u de “Scanning finished” (scannen voltooid)-toets aan. Het kopiëren begint nu.

5-3

Hoofdstuk 5 ANDERE HANDIGE FUNCTIES

2. Het kopiëren van twee-pagina-originelen op aparte vellen

[Standen Paginascheiding/gesplitste kopie]

1

Plaats de te kopiëren originelen.

(1) Paginascheiding/gesplitste kopie van boekoriginelen

In deze stand worden de twee naast elkaar liggende pagina’s van een openliggend origineel zoals een boek, een tijdschrift en dergelijke, apart op een vel papier gekopieerd.

12

21

1 2

1 2

BELANGRIJK!

Inch-specificaties

• Alleen originelen van de formaten 11" x 17" en 8

1/2

" x 11" en kopieën van het formaat 11" x 8

1/2

" kunnen in deze stand worden gebruikt. Afhankelijk van het formaat van de originelen zal het beeld vergroot of verkleind worden, om in het papierformaat te passen.

Metrische specificaties

• Alleen A3-originelen en A4-kopieerpapier kunnen in deze stand worden gebruikt.

Metrische specificaties (Aziatische Stille Oceaan)

• Alleen originelen van de formaten A3, B4, A4R, B5R en A5R en kopieerpapier van de formaten A4 of B5 kunnen in deze stand worden gebruikt. Afhankelijk van het formaat van de originelen zal het beeld vergroot of verkleind worden, om in het papierformaat te passen.

2

Raak het tabblad “Function” (functie) aan. De inhoud van het tabblad “Function” (functie) wordt nu getoond.

3

Raak de “2 sided/Separation” [“2-sided/Split”] (dubbelzijdig/ gescheiden [dubbelzijdig/gesplitst])-toets aan.

Het venster “2 sided/Separation” [“2-sided/Split”]

(dubbelzijdig/gescheiden [dubbelzijdig/gesplitst]) wordt nu getoond.

Inch-specificaties

Ready to copy.

Paper size

11x8 1 /

2

"

Set

Select paper

Exposure mode

Orig.image

quality

Sort/

Finished

Basic

2 sided/

Separation

Reduce

/Enlarge

Margin/

Centering

Border

Erase

User choice

Select orig. size

Auto

Selection

Page #

Cover

Mode

Function

Combine

Batch scanning

Forms

Overlay

Booklet

Program

Up

Down

Metrische specificaties

Ready to copy.

Select paper

Exposure mode

Image quality

Sort/

Finished

Basic

2-sided/

Split

Reduce/

Enlarge

Margin/

Imag. shift

Erase

Mode

User choice

Select size orig.

Auto selection

Page numbering

Cover

Mode

Function

Merge copy

Large # of originals

Form overlay

Booklet

Program

Paper size

Set

Up

Down

(2) Paginascheiding/gesplitste kopie van dubbelzijdige originelen

In deze stand worden de beide zijden van een dubbelzijdig origineel gekopieerd naar aparte vellen papier.

2

1 1 2

2

1 1 2

5-4

4

Raak de toets “2 sided

/

1 sided” (dubbelzijdig/enkelzijdig) of “Book

/

2 sided” (boek/dubbelzijdig) aan, afhankelijk van het soort originelen dat moet worden gekopieerd en het soort voltooide kopieën dat moet worden gemaakt.

Inch-specificaties

Ready to copy.

2 sided/Separation Register

Paper size

11x8 1 /

2

"

Set

Back Close

1 sided

1 sided

2 sided

1 sided

Book

1 sided

1 sided

2 sided

2 sided

2 sided

Book

2 sided

Metrische specificaties

Ready to copy.

2-sided / Split

Able to copy 1 sided (separate) or

2 sided copy using 1 sided original,

Book original or 2 sided original.

Register

Paper size

Set

Back Close

1-sided

R 1-sided

2-sided

R 1-sided

Book

R 1-sided

1-sided

R 2-sided

2-sided

R 2-sided

Book

R 2-sided

A bl e t o c o py 1 - s i d e d ( s e p a ra t e ) o r

2 - s i d e d c o py u s i n g 1 - s i d e d o r i g i n a l , b o o k o r i g i n a l o r 2 - s i d e d o r i g i n a l .

Hoofdstuk 5 ANDERE HANDIGE FUNCTIES

6

Volg de instructies aan de rechterzijde van het aanraakpaneel en controleer de richting waarin de originelen werden geplaatst.

BELANGRIJK!

Als de aangegeven richting waarop de originelen werden geplaatst niet correct is, kan het kopiëren een verkeerd resultaat hebben.

Inch-specificaties

<voor enkelzijdige of dubbelzijdige originelen> <voor openliggende originelen>

Paper size

11x8 1 /

2

"

Set

Paper size

11x8 1 /

2

"

Set

Register Back

Check direction

Check direction of original top side.

Close

Register Back Close

Check direction

Set the book original top side direct to back.

Rear

Left top corner

Metrische specificaties

<voor enkelzijdige of dubbelzijdige originelen> <voor openliggende originelen>

C h e ck d i r e c t i o n

C h e ck d i r e c t i o n o f

o r i g i n a l .

Paper size Set

Register Back Close

C h e ck d i r e c t i o n

S e t b o o k o r i g i n a l t o p s i d e d i r e c t i o n t o b a ck .

Back Edge

Left top corner

5

Specificeer de inbindrichting van de originelen.

Inch-specificaties

<voor dubbelzijdige originelen> <voor openliggende originelen> ady to copy.

to copy.

Separation Registe on Register

Original

Original d d d

1 sided

2 sided

2 sided

2 sided

Book

2 sided

Open from left/right

Open from top

1 sided

2 sided

2 sided

2 sided

Book

2 sided

Open from left

Open from right

Metrische specificaties

<voor dubbelzijdige originelen> <voor openliggende originelen>

Ready to copy.

to copy.

ided / Split

R

Register

O r i g i n a l

O r i g i n a l ed sided ed sided k sided

1-sided

R 2-sided

2-sided

R 2-sided

Book

R 2-sided

Left/Right binding

Top binding

-sided

R 2-sided

-sided

R 2-sided

Book

R

2-sided

Left binding

Right binding

7

Druk op de [Start] (start)-toets. Het scannen van de originelen begint.

Als u de originelen in de documentenverwerker plaatst, begint het kopiëren automatisch.

Als u een origineel op de plaat legt, verschijnt er een boodschap om het volgende origineel te plaatsen. Ga in dit geval naar de volgende stap.

8

Vervang het eerste origineel door de volgende en druk op de

[Start] (start)-toets. Het nieuwe origineel wordt nu gescand.

9

Zodra u alle originelen hebt gescand, raakt u de “Scanning finished” (scannen voltooid)-toets aan. Het kopiëren begint nu.

5-5

Hoofdstuk 5 ANDERE HANDIGE FUNCTIES

3. Het passen van het beeld van twee of vier originelen op een enkele kopiepagina

[Standen combineren/kopieën samenvoegen]

In deze stand worden de beelden van 2 of 4 originelen verkleind en vervolgens op één enkele kopie gecombineerd. De begrenzing van elk origineel kan tevens worden gemarkeerd door een doorgetrokkenof een stippellijn.

(2) 4 in 1

In deze stand kunt u vier originelen op één vel kopiëren. U kunt deze stand ook samen met de dubbelzijdige standen gebruiken, zodat u dan acht originelen op één vel kunt kopiëren.

(Als u de originelen op de plaat legt, zorg er dan voor dat dit in de juiste volgorde geschiedt: 1, 2, 3 en dan 4.)

1 2

3 4

OPMERKING

Alleen originelen en gekopieerd papier van standaardformaten kan in deze stand worden gebruikt.

1

2

3

4

2 1

4 3

1 3

2 4

3 1

4 2

(1) 2 in 1

In deze stand kunt u twee originelen op één vel kopiëren. U kunt deze stand ook samen met de dubbelzijdige standen gebruiken, zodat u dan vier originelen op één vel kunt kopiëren.

(Als u de originelen op de plaat legt, zorg er dan voor dat dit in de juiste volgorde geschiedt: 1 en dan 2.)

1

2

1 2

2 1

1

2

2

1

5-6

1

Plaats de te kopiëren originelen.

2

Raak het tabblad “Function” (functie) aan. De inhoud van het tabblad “Function” (functie) wordt nu getoond.

Inch-specificaties

Ready to copy.

Paper Size

11x8 1 /

2

"

Set

11x8 1 /

2

"

Plain

11x8

1 /

Color

2

"

11x8 1 /

2

"

Plain

Basic

APS

Bypass

Plain

AMS

User choice

Reduce

/Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure mode

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

Combine

Orig.image

quality

Reduce

/Enlarge

Metrische specificaties

Ready to copy.

Paper Size Set

Plain

Colour

Plain

Basic

APS

Bypass

Plain

AMS

User choice

Reduce/

Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure mode

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

Merge copy

Image quality

Reduce/

Enlarge

3

Raak de “Combine” [“Merge copy”] (combineer [kopieën samenvoegen]-toets aan. Het scherm “Combine” [“Merge copy”] (combineer [kopieën samenvoegen] wordt nu getoond.

Inch-specificaties

Ready to copy.

Paper size

11x8

1

/

2

"

Set

Select paper

Exposure mode

Orig.image

quality

Sort/

Finished

Basic

2 sided/

Separation

Reduce

/Enlarge

Margin/

Centering

Border

Erase

User choice

Select orig. size

Auto

Selection

Page #

Cover

Mode

Function

Combine

Batch scanning

Forms

Overlay

Booklet

Program

Up

Down

Metrische specificaties

Ready to copy.

Select paper

Exposure mode

Image quality

Sort/

Finished

Basic

2-sided/

Split

Reduce/

Enlarge

Margin/

Imag. shift

Erase

Mode

User choice

Select size orig.

Auto selection

Page numbering

Cover

Mode

Function

Merge copy

Large # of originals

Form overlay

Booklet

Program

Paper size

Set

Up

Down

Hoofdstuk 5 ANDERE HANDIGE FUNCTIES

4

Raak de “2 in 1”-toets of de “4 in 1”-toets aan, wat van toepassing is.

Het scherm om de indeling te installeren, wordt nu getoond.

Inch-specificaties

Ready to copy.

Combine

Register

Paper size

11x8 1 /

2

"

Set

Back Close

None

2 or 4 original pages can combine on one page.

Metrische specificaties

Ready to copy.

Merge copy

None

2-in-1

4-in-1

Register

Paper size

Set

Back Close

2 o r 4 o r i g i n a l s c a n b e p r i n t e d o n o n e p a g e.

5

Specificeer de gewenste richting van de indeling.

Inch-specificaties to copy.

to copy.

Layout

Register

Border line

None

Solid

Dotted

Borders

Layout

Register

Border line

None

Solid

Dotted

Borders

Metrische specificaties to copy.

L ayo u t

Register

B o r d e r l i n e

None

Solid

Dotted

Cropmark to copy.

L ayo u t

Register

B o r d e r l i n e

None

Solid

Dotted

Cropmark

6

Selecteer het type begrenzing dat u wilt gebruiken om de beelden te scheiden.

5-7

Hoofdstuk 5 ANDERE HANDIGE FUNCTIES

7

Druk op de [Start] (start)-toets.

Het scannen van de originelen begint.

Als u de originelen in de documentverwerker plaatst, begint het kopiëren automatisch.

Als u een origineel op de plaat legt, verschijnt er een boodschap om het volgende origineel te plaatsen. Ga in dit geval naar de volgende stap.

8

Vervang het eerste origineel door de volgende en druk op de

[Start] (start)-toets. Het nieuwe origineel wordt nu gescand.

9

Zodra u alle originelen hebt gescand, raakt u de “Scanning finished” (scannen voltooid)-toets aan. Het kopiëren begint nu.

5-8

Hoofdstuk 5 ANDERE HANDIGE FUNCTIES

4. Automatisch sorteren van kopieersets zonder de documentvoltooier

[Stand sorteren/beëindigd]

Aangezien het kopiëren in deze stand pas wordt uitgevoerd nadat meerdere originelen gescand en in het geheugen zijn geplaatst, kunnen de kopieën in het vereiste aantal sets worden gesorteerd, zelfs zonder de optionele documentvoltooier te gebruiken.

Als“Sort:OFF” (sorteren: uit) en “On” [“Output each page”] (aan [elke pagina uitvoeren]) zijn geselecteerd

1

2

3

1

2

3

3

Raak de “Sort/Finished” (sorteren/voltooid)-toets aan. Het scherm “Sort/Finished” (sorteren/voltooid) wordt nu getoond.

Inch-specificaties

Ready to copy.

Paper size

11x8 1 /

2

"

Set

Select paper

Exposure mode

Orig.image

quality

Sort/

Finished

Basic

2 sided/

Separation

Reduce

/Enlarge

Margin/

Centering

Border

Erase

User choice

Select orig. size

Auto

Selection

Page #

Cover

Mode

Function

Combine

Batch scanning

Forms

Overlay

Booklet

Program

Up

Down

1

2

3

Als“Sort:ON” (sorteren: aan) en “On” [“1 set”]

(aan [1 ingesteld]) zijn geselecteerd

1

1

1

1

2

3

Metrische specificaties

Ready to copy.

Select paper

Exposure mode

Image quality

Sort/

Finished

Basic

2-sided/

Split

Reduce/

Enlarge

Margin/

Imag. shift

Erase

Mode

User choice

Select size orig.

Auto selection

Page numbering

Cover

Mode

Function

Merge copy

Large # of originals

Form overlay

Booklet

Program

Paper size

Set

Up

Down

3

3

3

(als er papier is geladen van hetzelfde formaat maar van een andere oriëntatie)

4

Raak de “Sort:ON” (sorteren:aan)-toets aan.

Inch-specificaties

Ready to copy.

Paper size

11x8 1 /

2

"

Set

Sort/Finished

Sort Sorting

Register Back Close

Sort:OFF

Sort:ON

Off

On

OPMERKINGEN

• Als u geen papier van hetzelfde formaat hebt, maar verschillende richtingen voor papierinvoer beschikbaar hebt, zullen de kopieën worden uitgevoerd zonder op deze wijze te zijn “gesorteerd”.

• U kunt ook selecteren of de sorteerstand de standaardinstelling bij de beginstand wordt. (Zie “Sorteerstand aan/uit” op pagina 6-9.)

Metrische specificaties

Ready to copy.

Sort/Finished

S o r t G r o u p

Sort:Off

Sort:On

None

1 set

Register

Paper size

Set

Back Close

1

Plaats de te kopiëren originelen.

2

Raak het tabblad “Function” (functie) aan. De inhoud van het tabblad “Function” (functie) wordt nu getoond.

5

Raak de “On” [“1 set”] (aan [1 instellen])-toets aan.

6

Stel met het toetsenbord het aantal te maken kopieën in.

7

Druk op de [Start] (start)-toets.

Het kopiëren zal beginnen.

5-9

Hoofdstuk 5 ANDERE HANDIGE FUNCTIES

5-10

Hoofdstuk 6 KOPIEERBEHEERFUNCTIES

1. Standaardinstellingen

De status waarin het kopieerapparaat aan het einde van het opwarmen komt, of als de [Reset] (reset)-toets wordt ingedrukt, wordt de “beginstand” genoemd. De standen, functies en andere instellingen die automatisch vooraf voor de beginstand zijn ingesteld, worden de “standaardinstellingen” genoemd. Deze standaardinstellingen worden in twee categorieën onderverdeeld: “standaardkopieerinstellingen” en “standaardmachineinstellingen” en kunnen desgewenst aan uw kopieerbehoeften worden aangepast.

(1) Standaardmachine-instellingen

De volgende tabel geeft de standaardmachine-instellingen aan, die voor dit kopieerapparaat beschikbaar zijn. Wijzig naar wens desnoods elke instelling, om uw kopieerapparaat zo effectief mogelijk te kunnen gebruiken.

Standaardinstellingen Beschrijving Mogelijke instellingen

Fabrieksinstellingen

Referentiepagina

Papierformaat (lade

[cassette]-nrs.2 en 3)

Auto Detection

(automatische detectie)

6-4 • Inch-specificaties kopieermachines

Stel hiermee het papierformaat in dat in de laden

[cassettes]-nrs. 2 en 3 is geladen.

Als u wilt dat het formaat automatisch wordt gedetecteerd, selecteert u “Auto Detection”

(automatische detectie van het formaat). Als u handmatig het papierformaat wilt instellen, selecteert u

“Standard sizes” (standaardformaten).

Auto Detection

(automatische detectie) /

Standard sizes

(standaardmaten)

<Als u “Auto Detection” (automatische detectie) selecteert>

U kunt ook de gewenste maateenheid selecteren: “Inch”

(inch) of “Centimeter” (centimeters).

Inch

Centimeter

<Als u “Standard sizes” (standaardformaten) selecteert>

U kunt dan het papierformaat selecteren.

A3

A4

A4R

A5R

B4

B5

B5R

Folio

11 x 17

8

1/2

x 14

11 x 8

1/2

8

1/2

x 11

5

1/2

x 8

1/2

8

1/2

x 13

• Metrische specificaties kopieerapparaten

Stel hiermee het papierformaat in dat in de lades

[cassettes]-nrs. 2 en 3 is geladen.

U kunt dan het papierformaat selecteren.

A3

A4

A4R

A5R

B4

B5

B5R

Folio

11 x 17

8

1/2

x 14

11 x 8

1/2

8

1/2

x 11

5

1/2

x 8

1/2

8

1/2

x 13

Inch

– – –

A4

6-1

Hoofdstuk 6 KOPIEERBEHEERFUNCTIES

Standaardinstellingen Beschrijving

Dag en tijd Stel hiermee de huidige datum en tijd in.

Tijdsverschil Stel hiermee een aangegeven tijdsverschil in.

Mogelijke instellingen

Jaar: 2000-2099

Maand: 1 – 12

Dag: 1 – 31

Tijd: 00:00 – 23:59

+12:00 – -12:00

Fabrieksinstellingen

Jaar: ‘00

Maand: 01

Dag: 01

Tijd: 00:00

00:00

Referentiepagina

6-5

6-6

6-2

(2) Naar de standaardmachine-instellingen gaan

Voer de volgende procedure uit als u toegang wilt tot alle schermen van de diverse standaardmachine-instellingen.

1

Als de inhoud van het tabblad “Basic” (fundamenteel) zichtbaar is, drukt u op de toets [ ].

Het scherm “Default setting” (standaardinstelling) wordt nu getoond.

2

Raak de toets “Machine default” (standaardmachineinstellingen) aan de linkerzijde van het aanraakpaneel aan.

Inch-specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

End

Weekly timer

Machine default

Document

Management

Language

Bypass setting

Management

BOX

Management

Print report

Metrische specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

Language

Bypass setting

Machine default

Document

Management

Management

Hard Disk

Management

Print report

End

Week timer

Hoofdstuk 6 KOPIEERBEHEERFUNCTIES

4

Als de ingevoerde code overeenkwam met de geregistreerde code, wordt het scherm “Machine default”

(standaardmachine-instellingen) weergegeven.

Inch-specificaties

Default setting

Machine default

Default menu

Auto drawer switching

Paper size(2nd drawer)

Paper size(3rd drawer)

Paper type(1st drawer)

Paper type(2nd drawer)

Default setting

Setting mode

On / All types of paper

Auto / Inch

Auto / Inch

Plain

Plain

Change #

Close

Up

Down

Metrische specificaties

Default setting

Machine default

Default menu

Auto cassette switching

Paper size (2nd cassette)

Paper size (3rd cassette)

Paper type (1st cassette)

Paper type (2nd cassette)

Default setting

Setting mode

On / All types of paper

A4

A4

Plain

Plain Change #

Close

Up

Down

OPMERKING

Zie de gewenste procedure(s) zoals uitgelegd in “(3)

Standaardmachine-instellingen maken” en voer de desbetreffende instelling(en) uit.

3

Voer met het toetsenbord de 4-cijferige beheercode in.

De standaardfabrieksinstelling voor 63 cpm-kopieerapparaten is “6300” en voor 75 cpm-kopieerapparaten “7500”.

Inch-specificaties

Enter the administrator number

Close

Metrische specificaties

Enter the administrator number

Close

6-3

Hoofdstuk 6 KOPIEERBEHEERFUNCTIES

(3) Standaardmachine-instellingen uitvoeren

Voer de volgende procedure uit die met de gewenste instelling overeenkomt.

Papierformaat (lade [cassette]-nrs. 2 en 3)

Voer de volgende procedure uit om het papierformaat in te stellen, dat in de laden [casettes]-nrs. 2 en 3 wordt geladen.

1

Toon het “Machine default” (standaardmachine-instellingen)scherm.

(Zie “(2) Naar de standaardmachine-instellingen gaan” op pagina 6-3.)

Inch-specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

End

Weekly timer

Machine default

Document

Management

Language

Bypass setting

Management

BOX

Management

Print report

3

Voer de stap die overeenkomt met de specificaties van uw kopieermachine uit:

<Inch-specificatie kopieermachines>

As u hier “Auto Detection” (automatische detectie van het formaat) selecteert, selecteer dan eveneens de gewenste maateenheid (“Centimeter” (centimeters) of “Inch” (inch)).

Als u hier “Standard sizes” (standaardpapierformaten) selecteert, raakt u eenvoudig de toets aan die overeenkomt met het papierformaat dat in de desbetreffende lade

[cassette] is geladen.

Back Close Paper type(2nd drawer)

Select paper size.

Auto

Detection

Standard sizes

A3

A4

A4

A5

B4

B5

B5

Folio

11x17"

8 1 /

2 x14"

11x8 1 /

2

"

8 1 /

2 x11"

5 1 /

2 x8 1 /

2

"

8 1 /

2 x13"

Default setting - Machine default

<Metrische specificaties kopieerapparaten>

Selecteer het papierformaat dat in de desbetreffende lade

[cassette] is geladen.

Back

Close Paper size (2nd cassette)

Select paper size.

Auto

Standard sizes

A3

A4

A4

A5

B4

B5

B5

Folio

11x17"

8 1 /

2 x14"

11x8 1 /

2

"

8 1 /

2 x11"

5 1 /

2 x8 1 /

2

"

8 1 /

2 x13"

Default setting - Machine default

Metrische specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

Language

Bypass setting

Machine default

Document

Management

Management

Hard Disk

Management

Print report

End

Week timer

2

Selecteer één van de “Paper size” (papierformaat)instellingen (“2nd drawer [cassette]” (tweede lade [cassette] of “3rd drawer [cassette]” (derde lade [cassette])) in de lijst met instellingen aan de linkerzijde van het aanraakpaneel, en raak vervolgens de toets “Change #” (wijzig nummer) aan.

Het scherm om het papierformaat voor die lade [cassette] in te stellen, wordt nu getoond.

Inch-specificaties

Default setting

Machine default

Default menu

Auto drawer switching

Paper size(2nd drawer)

Paper size(3rd drawer)

Paper type(1st drawer)

Paper type(2nd drawer)

Default setting

Setting mode

On / All types of paper

Auto / Inch

Auto / Inch

Plain

Plain

Change #

Close

Up

Down

Metrische specificaties

Default setting

Machine default

Default menu

Auto cassette switching

Paper size (2nd cassette)

Paper size (3rd cassette)

Paper type (1st cassette)

Paper type (2nd cassette)

Default setting

Setting mode

On / All types of paper

A4

A4

Plain

Plain

Change #

Close

Up

Down

OPMERKING

Als u met de weergegeven instelling wilt stoppen zonder deze te wijzigen, raakt u de “Back” (terug)-toets aan. Het aanraakpaneel zal terugkeren naar het scherm van stap 2.

4

5

6

Raak de “Close” (sluit af)-toets aan. Het aanraakpaneel zal terugkeren naar het scherm van stap 2.

Raak nogmaals de “Close” (sluit af)-toets aan. Het aanraakpaneel zal terugkeren naar het scherm “Default setting” (standaardinstelling).

Raak de “End” (einde)-toets aan. Het aanraakpaneel zal terugkeren naar de inhoud van het tabblad “Basic”

(fundamenteel).

6-4

Dag en tijd

Voer de volgende procedure uit om de huidige datum en tijd in te stellen.

OPMERKING

LET EROP dat u de “Time difference” (tijdsverschil)-instelling uitvoert, voordat u de dag en de tijd instelt.

1

Toon het “Machine default” (standaardmachine-instellingen)scherm.

(Zie “(2) Naar de standaardmachine-instellingen gaan” op pagina 6-3.)

Inch-specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

Machine default

Document

Management

Language

Bypass setting

Metrische specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

Language

Bypass setting

Machine default

Document

Management

Management

BOX

Management

Print report

End

Weekly timer

Management

Hard Disk

Management

Print report

End

Week timer

Hoofdstuk 6 KOPIEERBEHEERFUNCTIES

3

Raak de “+”-toets of de “-”-toets aan, om de weergegeven informatie voor elk veld (“Year” (jaar), “Month” (maand),

“Day” (dag) en “Time” (tijd)) naar de huidige tijd en datum in te stellen.

Als u de tijd automatisch wilt laten berekenen voor zomer- en wintertijd, raakt u de “On” (aan)-toets onder “Summertime”

(zomertijd) aan.

Inch-specificaties

Date/Time Back Close

Year

2001

Month

Day

10

16

Time

18:27

Default setting - Machine default

Summertime

Off

On

Metrische specificaties

Date/Time

Year

2001

10

Month

Day

16

Time

18:27

Default setting - Machine default

Back

Off

On

Close

Summertime

OPMERKING

Als u met de weergegeven instelling wilt stoppen zonder deze te wijzigen, raakt u de “Back” (terug)-toets aan. Het aanraakpaneel zal terugkeren naar het scherm van stap 2.

2

Selecteer “Date/Time” (datum/tijd) in de lijst met instellingen aan de linkerzijde van het aanraakpaneel en raak vervolgens de toets “Change #” (nummer veranderen) aan.

Het scherm “Date/Time” (datum/tijd) wordt nu weergegeven.

Inch-specificaties

Default setting

Close

Machine default

Default menu

Auto preheat time

Key sound ON/OFF

Silent mode

Date/Time

Time difference

Default setting

Setting mode

15 Minute

On

Off

30/10/'01 14:02

GMT+08:00

Change #

Up

Down

Metrische specificaties

Default setting

Machine default

Default menu

Auto preheat time

Key sound ON/OFF

Silent mode

Date/Time

Time difference

Default setting

Setting mode

15Minute

On

Off

25 / 10 / '01 14:02

GMT+00:00

Change #

Close

Up

Down

4

Raak de “Close” (sluit af)-toets aan. Het aanraakpaneel zal terugkeren naar het scherm van stap 2.

5

Raak nogmaals de “Close” (sluit af)-toets aan. Het aanraakpaneel zal terugkeren naar het scherm “Default setting” (standaardinstelling).

6

Raak de “End” (einde)-toets aan. Het aanraakpaneel zal terugkeren naar de inhoud van het tabblad “Basic”

(fundamenteel).

6-5

Hoofdstuk 6 KOPIEERBEHEERFUNCTIES

Tijdverschil

Voer de volgende procedure uit om een aangegeven tijdverschil in te stellen.

1

Toon het “Machine default” (standaardmachine-instellingen)scherm.

(Zie “(2) Naar de standaardmachine-instellingen gaan” op pagina 6-3.)

Inch-specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

End

Weekly timer

Machine default

Document

Management

Language

Bypass setting

Management

BOX

Management

Print report

Metrische specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

Language

Bypass setting

Machine default

Document

Management

Management

Hard Disk

Management

Print report

End

Week timer

3

Raak de “+” of de “-”-toets aan om het weergegeven tijdverschil te wijzigen.

Inch-specificaties

Time difference

Back Close

GMT+ 00 : 00

Default setting - Machine default

Metrische specificaties

Time difference

GMT+ 00 : 00

Back Close

Default setting - Machine default

OPMERKING

Als u met de weergegeven instelling wilt stoppen zonder deze te wijzigen, raakt u de “Back” (terug)-toets aan. Het aanraakpaneel zal terugkeren naar het scherm van stap 2.

2

Selecteer “Time difference” (tijdverschil) in de lijst met instellingen aan de linkerzijde van het aanraakpaneel en raak vervolgens de toets “Change #” (nummer veranderen) aan.

Het scherm “Time difference” (tijdverschil) wordt nu weergegeven.

Inch-specificaties

Default setting

Close

Machine default

Default menu

Auto preheat time

Key sound ON/OFF

Silent mode

Date/Time

Time difference

Default setting

Setting mode

15 Minute

On

Off

30/10/'01 14:02

GMT+08:00

Change #

Up

Down

Metrische specificaties

Default setting

Machine default

Default menu

Auto preheat time

Key sound ON/OFF

Silent mode

Date/Time

Time difference

Default setting

Setting mode

15Minute

On

Off

25 / 10 / '01 14:02

GMT+00:00

Change #

Close

Up

Down

4

6

Raak de “Close” (sluit af)-toets aan. Het aanraakpaneel zal terugkeren naar het scherm van stap 2.

5

Raak nogmaals de “Close” (sluit af)-toets aan. Het aanraakpaneel zal terugkeren naar het scherm “Default setting” (standaardinstelling).

Raak de “End” (einde)-toets aan. Het aanraakpaneel zal terugkeren naar de inhoud van het tabblad “Basic”

(fundamenteel).

6-6

Hoofdstuk 6 KOPIEERBEHEERFUNCTIES

(4) Standaardkopieerinstellingen

De volgende tabel geeft de standaardkopieerinstellingen aan, die voor dit kopieerapparaat beschikbaar zijn. Wijzig naar wens desnoods elke instelling, om uw kopieerapparaat zo effectief mogelijk te kunnen gebruiken.

Standaardinstellingen Beschrijving

Sorteerstand Hiermee bepaalt u, of de sorteerstand de standaardinstelling bij de beginstand wordt.

Mogelijke instellingen

Sort:On / Sort:Off

(sorteren aan / sorteren uit)

Fabrieksinstellingen

Sort:On

(sorteren aan)

Referentiepagina

6-9

6-7

Hoofdstuk 6 KOPIEERBEHEERFUNCTIES

(5) Naar de standaardkopieerinstellingen gaan

Voer de volgende procedure uit als u toegang wilt tot alle schermen van de diverse standaardkopieerinstellingen.

1

Als de inhoud van het tabblad “Basic” (fundamenteel) zichtbaar is, drukt u op de toets [ ]. Het scherm “Default setting” (standaardinstelling) wordt nu getoond.

4

Als de ingevoerde code overeenkwam met de geregistreerde code, wordt het scherm “Copy default”

(standaardkopieerinstellingen) weergegeven.

Inch-specificaties

Default setting

Copy default Close

Default menu

Exposure mode

Exposure steps

Original image quality

Original size (custom1)

Original size (custom2)

Default setting

Setting mode

Manual

1 step

Text + Photo

11

11

/

16 x16

9

11

11 /

16 x16

9

/

16

/

16

Change #

Up

Down

Metrische specificaties

Default setting

Copy default

Default menu

Exposure mode

Exposure steps

Image quality original

Original size (custom1)

Original size (custom2)

Default setting

Setting mode

Manual

1 step

Text + Photo

Off

Off

Change #

Close

Up

Down

2

Raak de toets “Copy default” (standaardkopieerinstellingen) aan de linkerzijde van het aanraakpaneel aan.

Inch-specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

End

Weekly timer

Machine default

Document

Management

Language

Bypass setting

Management

BOX

Management

Print report

Metrische specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

Language

Bypass setting

Machine default

Document

Management

Management

Hard Disk

Management

Print report

End

Week timer

OPMERKING

Zie de gewenste procedure(s) zoals uitgelegd in “(6)

Standaardkopieerinstellingen maken” en voer de desbetreffende instelling(en) uit.

3

Voer met het toetsenbord de viercijferige beheercode in.

De fabrieksinstelling voor 63 cpm-kopieerapparaten is “6300” en voor 75 cpm-kopieerapparaten is “7500”.

Inch-specificaties

Enter the administrator number

Close

Metrische specificaties

Enter the administrator number Close

6-8

(6) Standaardkopieerinstellingen uitvoeren

Voer de volgende procedure uit die met de gewenste instelling overeenkomt.

Sort mode ON/OFF (sorteerstand aan/uit)

Voer de volgende procedure uit om vast te leggen of sorteren als standaardinstelling van de beginstand aan moet staan.

1

Toon het “Copy default” (standaardkopieerinstellingen)scherm.

(Zie “(5) Naar de standaardkopieerinstellingen gaan” op pagina 6-8.)

Inch-specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

End

Weekly timer

Machine default

Document

Management

Language

Bypass setting

Management

BOX

Management

Print report

Metrische specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

Language

Bypass setting

Machine default

Document

Management

Management

Hard Disk

Management

Print report

End

Week timer

2

Selecteer “Sort” (sorteren) in de lijst met instellingen aan de linkerzijde van het aanraakpaneel en raak vervolgens de toets “Change #” (nummer veranderen) aan.

Het scherm “Sort” (sorteren) wordt nu weergegeven.

Inch-specificaties

Default setting

Close

Copy default

Default menu

Sort

Auto Rotation

Default margin width

Default erase width

Preset limit

Default setting

Setting mode

Sort : On

Rotate

Left 1 /

4

" 0"

Border

1

/

4

" Center

1

/

4

"

999Set Change #

Up

Down

Metrische specificaties

Default setting

Copy default

Default menu

Sort

Auto Rotation

Default margin width

Default erase width

Preset limit

Default setting

Setting mode

Sort : On

Rotate

Left 6mm 0mm

Border 6mm Center 6mm

999 Set

Change #

Close

Up

Down

Hoofdstuk 6 KOPIEERBEHEERFUNCTIES

3

Raak de “Sort:On” (sorteren aan)-toets aan, als u voor de standaardinstelling van de beginstand, de sorteerstand aan wilt zetten.

Inch-specificaties

Sort

Select default mode for sort, ON or OFF.

Back Close

Sort : Off

Sort : On

D e fa u l t s e t t i n g - C o py d e fa u l t

Metrische specificaties

Sort

Select default mode of sort, ON or OFF.

Sort : Off

Sort : On

Default setting - Copy default

Back Close

OPMERKING

Als u met de weergegeven instelling wilt stoppen zonder deze te wijzigen, raakt u de “Back” (terug)-toets aan. Het aanraakpaneel zal terugkeren naar het scherm van stap 2.

4

Raak de “Close” (sluit af)-toets aan. Het aanraakpaneel zal terugkeren naar het scherm van stap 2.

5

Raak nogmaals de “Close” (sluit af)-toets aan. Het aanraakpaneel zal terugkeren naar het scherm “Default setting” (standaardinstelling).

6

Raak de “End” (einde)-toets aan. Het aanraakpaneel zal terugkeren naar de inhoud van het tabblad “Basic”

(fundamenteel).

6-9

Hoofdstuk 6 KOPIEERBEHEERFUNCTIES

2. Papierinstellingen Multi-bypasslade

(1) Papierformaat en -soort

Voer de volgende procedure uit om voor het invoeren van kopieerpapier de multi-bypasslade te gebruiken.

1

Als de inhoud van het tabblad “Basic” (fundamenteel) zichtbaar is, drukt u op de toets [ ]. Het scherm “Default setting” (standaardinstelling) wordt nu getoond.

4

Raak de “+” of de “-”-toets aan om elk van de weergegeven afmetingen (lengte en breedte) naar de gewenste instellingen om te zetten.

* In kopieerapparaten met metrische specificatie kunnen de gewenste afmetingen ook rechtstreeks worden ingevoerd, door de toets “#keys” (nummertoetsen) aan te raken en vervolgens het toetsenbord te gebruiken.

Inch-specificaties

Default setting

297x432mm

Bypass setting

Paper size

Back

Paper type

Close

Auto

Detection

Input size

Others

Standard

Y

(3 7 /

8

~11 5 /

8

)

11 11 /

16

"

+

# keys

X

(5 7 /

8

~17)

16 9 /

16

+

# keys

"

Plain

Select paper type

2

Raak de “Bypass setting” (bypassinstellings)-toets aan. Het scherm “Bypass setting” (bypassinstelling) wordt nu getoond.

Inch-specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

Machine default

Document

Management

Language

Bypass setting

Management

BOX

Management

Print report

End

Weekly timer

Metrische specificaties

Default setting

Bypass setting

Paper size

Auto

Detection

Input size

Others

Standard

Y

(98~297)

297

+

#-Keys mm

X

(148~432)

420 mm

+

#-Keys

Back

Paper type

Plain

Close

Select paper type

3

Metrische specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

Language

Bypass setting

Machine default

Document

Management

6-10

Metrische specificaties

Default setting

Bypass setting

Paper size Unit

Auto

Detection

Input size

Others

Standard

Centimeter

Inch

Management

Hard Disk

Management

Print report

End

Week timer

Specificeer de gewenste methode voor het selecteren van het papierformaat.

Als u hier “Auto Detection” (automatische detectie) selecteert, selecteer dan ook de gewenste maateenheid (“Centimeter”

(centimeters) of “Inch” (inch)), en ga vervolgens meteen naar stap

5. Als u een aangepast papierformaat wilt selecteren, raakt u “Input size” (formaat invoeren) aan en gaat u naar de volgende stap.

Inch-specificaties

Default setting

A4

Bypass setting

Paper size Unit

Back

Paper type

Close

Plain Select paper type

Auto

Detection

Input size

Others

Standard

Centimeter

Inch

Back

Paper type

Plain

Close

Select paper type

5

6

Raak de “Select paper type” (selecteer papierformaat)-toets aan.

Het scherm “Select paper type” (selecteer papierformaat) wordt nu getoond.

Raak de toets aan die met het te gebruiken papierformaat overeenkomt, en raak vervolgend de “Close” (sluit af)-toets aan. Het aanraakpaneel zal terugkeren naar het scherm van stap 4.

Inch-specificaties

Default setting

Select paper type Back Close

Plain

Transparency

Rough

Vellum

Labels

Recycled

Preprinted

Bond

Cardstock

Color

Prepunched

Letterhead

Envelope

Envelope

Custom 1

Custom 2

Custom 3

Custom 4

Custom 5

Custom 6

Custom 7

Custom 8

Metrische specificaties

Default setting

Select paper type

Plain

Transparency

Rough

Vellum

Back

Labels

Recycled

Preprinted

Bond

Cardstock

Colour

Prepunched

Letterhead

Envelope

Envelope

Custom 1

Custom 2

Custom 3

Custom 4

Custom 5

Custom 6

Custom 7

Custom 8

Close

7

Raak nogmaals de “Close” (sluit af)-toets aan. Het aanraakpaneel zal terugkeren naar het scherm van stap 2.

Raak de “End” (einde)-toets aan. Het aanraakpaneel zal terugkeren naar de inhoud van het tabblad “Basic”

(fundamenteel).

(2) Andere standaardformaten selecteren

Voer de volgende procedure uit als u op andere standaardformaten of op speciaal papier af wilt drukken.

1

Als de inhoud van het tabblad “Basic” (fundamenteel) zichtbaar is, drukt u op de toets [ ]. Het scherm “Default setting” (standaardinstelling) wordt nu getoond.

2

Raak de “Bypass setting” (bypassinstellings)-toets aan.

Het scherm “Bypass setting” (bypassinstelling) wordt nu getoond.

Inch-specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

End

Weekly timer

Machine default

Document

Management

Language

Bypass setting

Metrische specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

Language

Bypass setting

Machine default

Document

Management

Management

BOX

Management

Print report

Management

Hard Disk

Management

Print report

End

Week timer

3

Raak de “Others Standard” (andere standaards)-toets aan.

Inch-specificaties

Default setting

A4

Bypass setting

Paper size Unit

Back

Paper type

Close

Plain

Select paper type

Auto

Detection

Input size

Others

Standard

Centimeter

Inch

Metrische specificaties

Default setting

Bypass setting

Paper size Unit

Auto

Detection

Input size

Others

Standard

Centimeter

Inch

Back

Paper type

Plain

Close

Select paper type

Hoofdstuk 6 KOPIEERBEHEERFUNCTIES

4

Raak de “Select size” (selecteer formaat)-toets aan. Het scherm “Select size” (selecteer formaat) wordt nu getoond.

Inch-specificaties

Default setting

Paper Size

ISO B5

Close

Bypass setting

Paper size

Back

Paper type

EX

Select size

Plain

Select paper type

Auto

Detection

Input size

Others

Standard

Metrische specificaties

Default setting

Bypass setting

Paper size

Auto

Detection

Input size

Others

Standard

EX

Select size

Back

Paper type

Plain

Close

Select paper type

5

Raak de toets aan die met het te gebruiken papierformaat overeenkomt, en raak vervolgens de “Close” (sluit af)-toets aan. Het aanraakpaneel zal terugkeren naar het scherm van stap 4.

Inch-specificaties

Default setting

Select size Back

Close

EX

OUFUKU

HAGAKI

8 1 /

2 x13"

MO

Comm #10

Envelop

DL

Envelop

C5

YOUKEI 2

YOUKEI 4

Metrische specificaties

Default setting

Select size

EX

OUFUKU

HAGAKI

8 1 /

2 x13"

MO

Comm #10

Envelop

DL

Envelop

C5

YOUKEI 2

YOUKEI 4

Paper size

YOUKEI 2

Back Close

6-11

Hoofdstuk 6 KOPIEERBEHEERFUNCTIES

6

Raak de “Select paper type” (selecteer papierformaat)-toets aan. Het scherm “Select paper type” (selecteer papierformaat) wordt nu getoond. Raak de toets aan die met het te gebruiken papierformaat overeenkomt, en raak vervolgens de “Close” (sluit af)-toets aan. Het aanraakpaneel zal terugkeren naar het scherm van stap 4.

Inch-specificaties

Default setting

Select paper type Back Close

Plain

Transparency

Rough

Vellum

Labels

Recycled

Preprinted

Bond

Cardstock

Color

Prepunched

Letterhead

Envelope

Envelope

Custom 1

Custom 2

Custom 3

Custom 4

Custom 5

Custom 6

Custom 7

Custom 8

Metrische specificaties

Default setting

Select paper type

Plain

Transparency

Rough

Vellum

Back

Labels

Recycled

Preprinted

Bond

Cardstock

Colour

Prepunched

Letterhead

Envelope

Envelope

Custom 1

Custom 2

Custom 3

Custom 4

Custom 5

Custom 6

Custom 7

Custom 8

Close

7

Raak de “Close” (sluit af)-toets aan. Het aanraakpaneel zal terugkeren naar het scherm van stap 2. Raak de “End”

(einde)-toets aan. Het aanraakpaneel zal terugkeren naar de inhoud van het tabblad “Basic” (fundamenteel).

6-12

Hoofdstuk 6 KOPIEERBEHEERFUNCTIES

3. Rapport afdrukken

Voer de volgende procedure uit om één van de volgende rapporten af te drukken.

< Kopieerrapport >

Geeft alle waarden weer van de standaardkopieerinstellingen.

< Machinerapport >

Geeft alle waarden weer van de standaardmachine-instellingen.

< Tellerrapport >

Geeft de gemiddelde tonerdichtheid (zwartverhouding) weer voor elk gebruikt kopieerpapierformaat, onder elk van de kopieer- en printerfuncties van deze machine.

OPMERKING

Inch-specificaties

• Let erop dat er 11" x 8

1/2

"-formaat papier in één van de lades

[casettes] is geplaatst. Als 11" x 8

1/2

"-formaat papier NIET in één van de lades [cassettes] is geplaatst, dan verschijnt er tijdens deze procedure een scherm met het verzoek nogmaals af te drukken.

Selecteer in dit geval een ander papierformaat.

Metrische specificaties

• Let erop dat in één van de lades [casettes] A4-papier is geladen. Als

A4-formaat papier NIET in één van de lades [cassettes] is geplaatst, dan verschijnt er tijdens deze procedure een scherm met het verzoek nogmaals af te drukken. Selecteer in dit geval een ander papierformaat.

1

Als de inhoud van het tabblad “Basic” (fundamenteel) zichtbaar is, drukt u op de toets [ ]. Het scherm “Default setting” (standaardinstelling) wordt nu getoond.

3

Voer met het toetsenbord de 4-cijferige beheercode in.

De standaardfabrieksinstelling voor 63 cpmkopieerapparaten is “6300” en voor 75 cpmkopieerapparaten “7500”.

Inch-specificaties

Enter the administrator number

Close

Metrische specificaties

Enter the administrator number

Close

4

Zodra het scherm “Print report menu” (menu rapport afdrukken) verschijnt, raakt u de toets “Copy report”

(kopieerrapport), “Machine report” (machinerapport) of

“Counter report” (tellerrapport) aan, welke van toepassing is.

Inch-specificaties

Print report

Print report menu

Copy report

Machine report

Counter report

Close

Default setting

Metrische specificaties

Print report

Print report menu

Copy report

Machine report

Counter report

Close

Default setting

2

Raak de “Print report” (rapport afdrukken)-toets aan.

Inch-specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

Machine default

Document

Management

Language

Bypass setting

Management

BOX

Management

Print report

End

Weekly timer

Metrische specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

Language

Bypass setting

Machine default

Document

Management

Management

Hard Disk

Management

Print report

End

Week timer

6-13

Hoofdstuk 6 KOPIEERBEHEERFUNCTIES

5

Het scherm “Printing report” (rapport afdrukken) wordt getoond, en het afdrukken van het desbetreffende rapport zal beginnen.

Inch-specificaties

Printing report.

O r i g . p a g e C o u n t / S e t

O u t p u t

Cancel

- - - - - -

1 sided

Rear

AMS

11x8 1 /

2

"

1-sided

Output tray

Cancel

Metrische specificaties

Printing report.

O r i g i n a l C o u n t / s e t

- - - - - -

1-sided top/rear

AMS 1-sided

Sort

Plain

O u t p u t

Output tray

Cancel

OPMERKING

Als u het afdrukken van het desbetreffende rapport wilt opheffen, raakt u de toets “Cancel” (opheffen) aan.

6

7

Raak de “Close” (sluit af)-toets aan. Het aanraakpaneel zal terugkeren naar het scherm van stap 2.

Raak de “End” (einde)-toets aan. Het aanraakpaneel zal terugkeren naar de inhoud van het tabblad “Basic”

(fundamenteel).

6-14

Hoofdstuk 6 KOPIEERBEHEERFUNCTIES

4. De taal voor boodschappen wijzigen

U kunt de taal selecteren die u wilt gebruiken voor het aanraakpaneel.

De beschikbare talen zijn de volgende:

Kopieermachines met inch-specificaties:

Engels (“English”), Frans (“Français”), Spaans (“Español”) en Japans

(“ ”)

Kopieermachines met metrische specificaties:

Engels (“ENGLISH”), Duits (“DEUTSCH”), Frans (“FRANÇAIS”),

Italiaans (“ITALIANO”) en Spaans (“ESPAÑOL”)

1

Als de inhoud van het tabblad “Basic” (fundamenteel) zichtbaar is, drukt u op de toets [ ]. Het scherm “Default setting” (standaardinstelling) wordt nu getoond.

3

Raak de toets aan die overeenkomt met de taal die u wilt gebruiken.

De taal van het aanraakpaneel zal de geselecteerde taal worden.

Inch-specificaties

Language

Stop

Default setting

Metrische specificaties

Language Stop

Español

Default setting

2

Raak de “Language” (taal)-toets aan. Het scherm

“Language” (taal) wordt nu getoond.

Inch-specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

Machine default

Document

Management

Language

Bypass setting

Management

BOX

Management

Print report

End

Weekly timer

Metrische specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

Language

Bypass setting

Machine default

Document

Management

Management

Hard Disk

Management

Print report

End

Week timer

6-15

Hoofdstuk 6 KOPIEERBEHEERFUNCTIES

6-16

Hoofdstuk 7 PROBLEEMOPLOSSING

1. Als één van de volgende boodschappen wordt getoond

Als één van de volgende boodschappen in het boodschappenvenster wordt getoond, voer dan de aangegeven actie uit.

Boodschap Procedure

“Close xxx cover.” De aangegeven afdekplaat is geopend. Sluit stevig alle afdekplaten.

“Check the cover.” [“Check cover.”] Controleer of er een afdekplaat open is en sluit deze stevig.

“Close Document processor.”

Sluit de documentverwerker.

“Set drawer xx.”

[“Close paper cassette xx.”] Een van de laden [cassettes] is niet correct gesloten. Trek de lade eerst uit en duw hem vervolgens geheel naar binnen.

“Attach Side Paper Deck to Mainframe.”

[“Attach side feeder to main frame.”] Maak de optionele zij-invoer stevig vast aan het kopieerapparaat.

“Attach Finisher.”

Maak de optionele documentvoltooier stevig vast aan het kopieerapparaat.

“Add paper in drawer.”

[“Add paper cassette.”] Er bevindt zich geen papier meer in de getoonde lade [cassette]. Laad papier. Als er een andere lade [cassette] is die hetzelfde formaat papier in dezelfde oriëntatie bevat, raak dan de gewenste papierformaattoets aan de linkerzijde van het aanraakpaneel aan, zodat de papiertoevoer omgeschakeld wordt, en ga verder met kopiëren.

“Low on paper.”

“Add paper in bypass.”

[“Add paper on stack bypass.”]

Het papier raakt op in lade [cassette]-nr. 1 of in de optionele zij-invoer.

“Paper capacity exceeded.

Remove paper from Side Paper Deck.”

[“Paper capacity exceeded.

Remove paper from side feeder.”]

“Add paper in bypass. xx size”

[“Place paper on bypass size. xx size”]

Het aantal vellen geladen papier in de optionele zij-invoer is groter dan het aanvaardbare maximum. Laad het papier niet verder dan het aanvaardbare maximum.

Er is geen papier van het geselecteerde formaat in de multi-bypasslade. Plaats het papier in de multi-bypasslade.

Er is geen papier meer in de multi-bypasslade. Plaats het papier in de multibypasslade.

Referentiepagina

——

——

——

——

——

——

3-1

3-2

3-6

3-6

3-4

3-4

7-1

Hoofdstuk 7 PROBLEEMOPLOSSING

Boodschap Procedure

“Place transparency in bypass.”

[“Place transparencies on stack bypass.”]

Plaats de transparanten in de multi-bypasslade.

“Check paper size.”

“Reposition original.”

Er is geen papier geladen van het formaat dat in het momenteel geselecteerde formaat kan worden gebruikt. Controleer het papier.

De oriëntatie van het origineel en die van het geselecteerde papier zijn verschillend.

Controleer de oriëntatie van het origineel. Als u op de [Start] (start)-knop drukt zonder dat u het origineel vervangt, zal het kopiëren met een vergrotingsfactor van 100% (1:1) worden uitgevoerd.

Referentiepagina

3-4

——

——

“Check paper size. Copy paper is not the same size as original.”

[“Paper size in cassette differs from actual size. Check paper size in cassette.”]

Laad papier van het geselecteerde formaat of wijzig de selectie van het papierformaat.

“Reposition original or change drawer.”

[“Reset original or select another paper cassette.”]

De oriëntatie van het origineel en die van het geselecteerde papier zijn verschillend.

Controleer de oriëntatie van het origineel.

6-4

——

—— “Reset originals in processor.” Verwijder de originelen uit de documentverwerker, leg ze keurig op een stapel en plaats ze in hun huidige volgorde terug in de documentverwerker.

Verwijder de originelen uit de documentverwerker en plaats ze in hun huidige volgorde terug in de documentverwerker.

“Reset all originals in processor.”

[“Reset originals in processor.”]

“Reset all originals in Document processor.”

[“Reset originals in Document processor.”]

Verwijder de originelen uit de documentverwerker.

“Cannot copy this paper type.”

“Cannot staple this paper type.”

Het geselecteerde papier kan niet worden gekopieerd. Selecteer een andere soort papier.

De geselecteerde papiersoort kan niet worden geniet. Selecteer een andere soort papier.

“Cannot punch this paper type.” Het geselecteerde papierformaat kan niet worden geponst. Selecteer een andere soort papier.

“Interrupt copying is not available for this size.”

Het kopiëren onderbreken is niet mogelijk. Gebruik andere originelen of annuleer de onderbreekopdracht en probeer later opnieuw te kopiëren.

“Cannot offset this paper size.”

[“Cannot group this paper size.”]

“Cannot staple this size.”

[“Cannot staple this paper size.”]

“Cannot punch this size.”

[“Cannot punch this paper size.”]

Het geselecteerde papierformaat kan niet worden gesorteerd. Selecteer een ander papierformaat.

Het geselecteerde papierformaat kan niet worden geniet. Zie de gebruiksaanwijzing van uw documentvoltooier voor nadere informatie.

Het geselecteerde papierformaat kan niet worden geponst. Zie de gebruiksaanwijzing van uw documentvoltooier voor nadere informatie.

——

——

——

——

——

——

——

——

——

7-2

Boodschap

“Cannot staple. ___: maximum capacity

(Staple)”

[“Cannot staple. ___: Max. staples”]

Hoofdstuk 7 PROBLEEMOPLOSSING

Procedure

Het aantal kopieën dat in de optionele documentvoltooier is geniet, is groter dan het aanvaardbare maximum. Zie de gebruiksaanwijzing van uw documentvoltooier voor nadere informatie.

“The output tray exceeds capacity.

Remove paper, and press “Start” key.”

[“Too much paper in output tray. Remove paper, and press “Start” key.”]

Het aantal kopieën in de kopie-uitvoerlade is boven het aanvaarbare maximum gekomen. Verwijder de kopieën uit de kopie-uitvoerlade en druk op de [Start] (start)toets.

“The output tray exceeds capacity.

Remove paper, and press “Continue” key.”

[“Too much paper in output tray. Remove paper, and press “Continue” key.”]

Als u het kopieerapparaat als printer gebruikt, heeft het aantal afgedrukte bladen in de kopie-uitvoerlade het aanvaardbare maximum overschreden. Verwijder de afgedrukte bladen uit de kopie-uitvoerlade en druk op de “Continue” (doorgaan)toets.

“Finisher paper capacity exceeded. (Tray x)

Remove paper, and press “Start” key.”

Het aantal kopieën dat in de aangewezen lade van de optionele documentvoltooier is geniet, is groter dan het aanvaardbare maximum. Verwijder de kopieën uit die lade en druk op de [Start] (start)-toets.

“Finisher paper capacity exceeded. (Tray x)

Remove paper, and press “Continue” key.”

Als u het kopieerapparaat als printer gebruikt, heeft het aantal afgedrukte bladen in de aangewezen lade van de optionele documentvoltooier het aanvaardbare maximum overschreden. Verwijder de afgedrukte bladen uit die lade en druk op de

“Continue” (doorgaan)-toets.

“These functions cannot be combined.” De functie of stand die u zojuist hebt geselecteerd kan niet worden gebruikt in combinatie met de momenteel ingestelde functie of stand.

“Tandem Copy is cancelled. Unable to

Tandem Copy under current setting.”

[“Cancel tandem copy. Cannot tandem copy with the present setting.”]

Tandem-kopiëren (optie) is niet mogelijk. Raak de “Check” (controleer)-toets aan en controleer de kopie-instellingen.

“Exceeds pre registered copying quantity.”

[“Copy limit for this ID-code has been reached. No copying possible.”]

Het aantal gemaakte kopieën onder de ID-code van uw departement heeft het maximum bereikt dat onder de kopieerbeheerstand was ingesteld, zodat met die code niet langer kan worden gekopieerd. Onder de kopieerbeheerstand kunt u de kopietelling wissen.

“Insert key counter.”

“Memory full.”

Plaats de sleutelteller stevig in de opening.

Het geheugen van het kopieerapparaat is vol. Selecteer of u de reeds gescande gegevens wilt afdrukken, of dat u alle gegevens wilt verwijderen. Het is niet mogelijk nog een origineel te kopiëren of te scannen, totdat een van deze beide handelingen is uitgevoerd.

“Memory full. Delete the registered data in the box.”

[“Memory full. Delete the registered data in the box.”]

Het geheugen van de functievakken voor documentbeheer is vol. Om nieuwe documenten in één van de vakken vast te kunnen leggen, moet overbodige informatie worden verwijderd.

“Ready to copy.

Add toner.”

Er bevindt zich onvoldoende toner in het kopieerapparaat. Aangezien in deze toestand slechts één kopie tegelijk kan worden gemaakt, dient u zo snel mogelijk toner bij te vullen.

Referentiepagina

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

3-9

7-3

Hoofdstuk 7 PROBLEEMOPLOSSING

Boodschap

“Add toner to resume copying.”

Procedure

Er bevindt zich onvoldoende toner in het kopieerapparaat om kopieën te maken. Vul onmiddellijk toner bij.

Referentiepagina

3-9

——

——

“Image cycle.” [“Now adding toner.”] De toner wordt nu bijgevuld. Wacht tot de actie is voltooid.

“Now restoring stored data in HDD.”

[“Please wait. Now maintaining stored data.”]

De harde schijf wordt nu gecontroleerd. Wacht tot de actie is voltooid.

“Replace the waste toner box.”

“Replace the waste punch box.”

[“Check Punch Hole box.”]

“Out of staples. Add staples.”

[“Stapler empty. Add staples.”]

“Time for maintenance.”

De afvaltonercontainer is vol. Vervang die container.

De ponsafvalcontainer in de optionele documentvoltooier is vol. Zie de gebruiksaanwijzing van uw documentvoltooier en verwijder het ponsafval.

Er zijn geen nietjes meer in de optionele documentvoltooier. Zie de gebruiksaanwijzing van uw documentvoltooier en vul nietjes bij.

Er is nu periodiek onderhoud nodig om uw kopieerapparaat in goede staat te houden. Neem zo snel mogelijk met uw servicedienst of geautoriseerd servicecentrum contact op.

“Time for replacing Felt Roller.”

[“Felt cleaning maintenance.”]

Het is tijd dat bepaalde onderdelen in uw kopieerapparaat worden vervangen. Neem met uw servicedienst of geautoriseerd servicecentrum contact op.

“Paper misfeed. Remove paper.” Als het papier vastloopt, zal de locatie van het vastgelopen papier worden aangegeven op het aanraakpaneel. Laat de hoofdschakelaar aan ( | ) en volg de juiste procedure om het vastgelopen papier te verwijderen.

“Open drawer xx, check and remove paper from inside of the machine.”

[“Open cassette xx, check and remove paper from inside of machine.”]

Controleer of het papier in één van de lades [cassettes] is vastgelopen. Verwijder in dat geval het vastgelopen papier.

“Remove paper from inner tray of

Finisher.”

“Staple jam. Remove staples.”

[“Staple jam. Remove staple(s).”]

“Call service.” (Bel de servicedienst)

Er bevinden zich nog kopieën in de optionele documentvoltooier. Verwijder alle kopiën uit de documentvoltooier.

In de optionele documentvoltooier zijn de nietjes vastgelopen. Zie de gebruiksaanwijzing van uw documentvoltooier en verwijder de vastgelopen nietjes.

Open en sluit de voorste afdekplaat. Als deze boodschap terug blijft komen, maak dan een notitie van het nummer dat met de “C” wordt getoond, draai de hoofdschakelaar uit (O), trek de stekker uit het stopcontact en neem met uw servicedienst of geautoriseerd servicecentrum contact op.

3-11

——

——

——

——

7-7

7-7

——

——

——

7-4

Boodschap

“Paper drawer is out of order.

Select another paper drawer.”

[“Paper cassette is out of order.

Select other paper cassette.”]

“Side Paper Deck is out of order.

Select another paper drawer.”

[“Side feeder is out of order.

Select another paper cassette.”]

“Bypass cannot be used.

Select another paper drawer.”

[“Bypass cannot be used.

Select a paper cassette.”]

“Finisher is out of order. Detach

Finisher.”

“System error. Main switch off / on.”

“HDD error. Cannot activate management mode.”

“Check KMAS.”

Hoofdstuk 7 PROBLEEMOPLOSSING

Procedure

De momenteel in gebruik zijnde lade [cassette] functioneert niet en kan op het moment niet worden gebruikt. Neem zo snel mogelijk met uw servicedienst of geautoriseerd servicecentrum contact op. Als u met kopiëren door wilt gaan, dient u een andere lade [cassette] te gebruiken.

Referentiepagina

——

—— De optionele zij-invoer functioneert niet en kan op het moment niet worden gebruikt.

Neem zo snel mogelijk met uw servicedienst of geautoriseerd servicecentrum contact op. Als u met kopiëren door wilt gaan, dient u een andere lade [cassette] te gebruiken.

De multi-bypasslade functioneert niet en kan op het moment niet worden gebruikt.

Neem zo snel mogelijk met uw servicedienst of geautoriseerd servicecentrum contact op.

Als u met kopiëren door wilt gaan, dient u een andere lade [cassette] te gebruiken.

De optionele documentvoltooier functioneert niet en kan op het moment niet worden gebruikt. Neem zo snel mogelijk met uw servicedienst of geautoriseerd servicecentrum contact op.

Er is een fout geweest. Zet de hoofdschakelaar uit (O) en vervolgens weer aan ( I ).

Er was een harde-schijffout. Neem zo snel mogelijk met uw servicedienst of geautoriseerd servicecentrum contact op.

Er is een fout geweest. Neem met uw servicedienst of geautoriseerd servicecentrum contact op.

——

——

——

——

——

7-5

Hoofdstuk 7 PROBLEEMOPLOSSING

2. Als één van deze signaallampjes gaat branden of knipperen

Als een van de signaallampjes links van de [Copier] (kopieer)- of [Scanner] (scanner)-toets oranje brandt of oranje knippert, voer dan de bijbehorende procedure uit, zoals onderstaand beschreven.

Signaallampje Procedure

Brandt oranje of knippert oranje

Controleer de juiste respons op het bericht, en voer de overeenkomstige procedure uit.

Referentiepagina

7-6

Hoofdstuk 7 PROBLEEMOPLOSSING

3. Als het papier vastloopt

Als het papier vastloopt, zal het apparaat stoppen met kopiëren en verschijnt er op het aanraakpaneel een boodschap over het vastlopen. Laat de hoofdschakelaar aan ( | ) en zie “(3) Verwijderingsprocedures” om het vastgelopen papier te verwijderen.

Inch-specificaties Metrische specificaties

Paper misfeed.

Paper misfeed.

1.Open front cover.

1.Open front cover.

JAM 00 JAM 00

(1) Waar u op moet letten

WAARSCHUWING

In het laadgedeelte is hoge spanning aanwezig. Let goed op als u in dit gebied werkt, aangezien er gevaar voor elektrische schokken bestaat.

ATTENTIE

De fixeereenheid van het kopieerapparaat is zeer heet. Let goed op als u in dit gebied werkt, aangezien er gevaar voor verbrandingen bestaat.

(2) Locatieaanwijzingen voor vastgelopen papier

Paper misfeed.

1.Open front cover.

JAM 00

6

3 5

2

1

* Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.

* Als het papier tijdens het verwijderen is gescheurd, zorg er dan voor dat u alle losse papiersnippers uit het kopieerapparaat verwijdert, zodat deze geen oorzaak voor later vastlopen kunnen worden.

* Zodra vastgelopen papier is verwijderd, zal het apparaat gaan opwarmen, zal het signaallampje voor vastlopen doven, en zal het kopieerapparaat naar de instellingen van voor het vastlopen terugkeren.

* Als het papier in de documentvoltooier is vastgelopen, hoeft u het vastgelopen papier niet toe te voegen aan de andere kopieën die reeds in de lade zijn uitgeworpen, aangezien die kopie automatisch opnieuw zal worden gemaakt.

4 1

1

Vastgelopen papier in een papierinvoergedeelte (pagina 7-8)

2

Vastgelopen papier in het papierdoorvoergedeelte (pagina 7-13)

3

Vastgelopen papier in het fixeergedeelte of het uitvoergedeelte

(pagina 7-14)

4

Vastgelopen papier in de duplexeenheid (pagina 7-17)

5

Vastgelopen papier in de documentverwerker (pagina 7-19)

6

Vastgelopen papier in de optionele documentvoltooier (pagina

7-20)

7-7

Hoofdstuk 7 PROBLEEMOPLOSSING

(3) Verwijderingsprocedures

1

Vastgelopen papier in een papierinvoergedeelte

• Vastgelopen papier in lade [cassette]-nr. 1

Bij de onderstaande boodschap is het papier vastgelopen in lade

[cassette]-nr. 1. Voer de volgende procedure uit om het vastgelopen papier te verwijderen.

Inch-specificaties

Paper misfeed.

1.Open right cover, and remove paper.

2.Open paper drawer 1.

3.Remove paper.

4.Set the drawer, and close the cover.

JAM 00

Metrische specificaties

Paper misfeed.

1.Open right cover, and remove paper.

2.Open paper cassette 1.

3.Remove paper.

4.Set the cassette, and close the cover.

JAM 00

3

Trek de lade [cassette]-nr. 1 naar achteren.

4

Verwijder vastgelopen papier indien aanwezig, zonder dit te scheuren.

* Mocht het papier toch scheuren, verwijder dan alle losse snippers uit het kopieerapparaat.

1

Als de optionele zij-invoer in het kopieerapparaat is geïnstalleerd, maak deze dan los van het kopieerapparaat.

5

6

Sluit de afdekplaat naar het kopieerapparaat rechtsboven, en duw lade [cassette]-nr.1 weer stevig terug.

Breng indien nodig de zij-invoer weer aan op het kopieerapparaat.

2

Open eerst de afdekplaat naar het kopieerapparaat rechtsboven en controleer op de aanwezigheid van vastgelopen papier. Verwijder vastgelopen papier, indien aangetroffen.

7-8

• Vastgelopen papier in lade [cassette]-nr. 2 of lade [cassette]nr. 3

Bij de onderstaande boodschap is het papier vastgelopen in lade

[cassette]-nr. 2. of lade [cassette]-nr. 3. Voer de volgende procedure uit om het vastgelopen papier te verwijderen.

Inch-specificaties

Paper misfeed.

1.Open right cover, and remove paper.

2.Open paper drawer 3.

3.Remove paper.

4.Set the drawer, and close the cover.

JAM 00

Metrische specificaties

Paper misfeed.

1.Open right cover, and remove paper.

2.Open paper cassette 3.

3.Remove paper.

4.Set the cassette, and close the cover.

JAM 00

Hoofdstuk 7 PROBLEEMOPLOSSING

3

Trek de lade [cassette] naar achteren, die momenteel in gebruik is.

4

Verwijder vastgelopen papier indien aanwezig, zonder dit te scheuren.

* Mocht het papier toch scheuren, verwijder dan alle losse snippers uit het kopieerapparaat.

1

Als de optionele zij-invoer in het kopieerapparaat is geïnstalleerd, maak deze dan los van het kopieerapparaat.

5

Sluit de afdekplaat naar het kopieerapparaat rechtsonder, en duw de geopende lade [cassette] weer stevig terug.

6

Breng indien nodig de zij-invoer weer aan op het kopieerapparaat.

2

Open eerst de afdekplaat naar het kopieerapparaat rechtsonder en controleer op de aanwezigheid van vastgelopen papier. Verwijder vastgelopen papier, indien aangetroffen.

7-9

Hoofdstuk 7 PROBLEEMOPLOSSING

• Vastgelopen papier achter de afdekplaat van het kopieerapparaat rechtsboven

Bij de onderstaande boodschap is het papier vastgelopen achter de afdekplaat van het kopieerapparaat rechtsboven. Voer de volgende procedure uit om het vastgelopen papier te verwijderen.

Inch-specificaties

Paper misfeed.

1.Open right cover.

2.Remove paper.

3.Close cover.

JAM 00

3

Verwijder vastgelopen papier indien aanwezig, zonder dit te scheuren.

* Mocht het papier toch scheuren, verwijder dan alle losse snippers uit het kopieerapparaat.

Metrische specificaties

Paper misfeed.

1.Open right cover.

2.Remove paper.

3.Close cover.

JAM 00

1

Als de optionele zij-invoer in het kopieerapparaat is geïnstalleerd, maak deze dan los van het kopieerapparaat.

4

Sluit de afdekplaat van het kopieerapparaat rechtsboven.

5

Breng indien nodig de zij-invoer weer aan op het kopieerapparaat.

• Vastgelopen papier achter de afdekplaat van het kopieerapparaat rechtsonder

Bij de onderstaande boodschap is het papier vastgelopen achter de afdekplaat van het kopieerapparaat rechtsonder. Voer de volgende procedure uit om het vastgelopen papier te verwijderen.

Inch-specificaties

Paper misfeed.

1.Open right cover.

2.Remove paper.

3.Close cover.

JAM 00

2

Open de afdekplaat van het kopieerapparaat rechtsboven.

Metrische specificaties

Paper misfeed.

1.Open right cover.

2.Remove paper.

3.Close cover.

JAM 00

1

Als de optionele zij-invoer in het kopieerapparaat is geïnstalleerd, maak deze dan los van het kopieerapparaat.

7-10

2

Open de afdekplaat van het kopieerapparaat rechtsonder.

3

Verwijder vastgelopen papier indien aanwezig, zonder dit te scheuren.

* Mocht het papier toch scheuren, verwijder dan alle losse snippers uit het kopieerapparaat.

Hoofdstuk 7 PROBLEEMOPLOSSING

• Vastgelopen papier in de multi-bypasslade

Bij de onderstaande boodschap is het papier vastgelopen in de multibypasslade. Voer de volgende procedure uit om het vastgelopen papier te verwijderen.

Inch-specificaties

Paper misfeed.

1.Remove paper from Multi purpose tray.

JAM 00

Metrische specificaties

Paper misfeed.

1.Remove paper from multi purpose tray.

JAM 00

1

Verwijder alle achtergebleven papier uit de multi-bypasslade.

* Als het papier moeilijk te verwijderen is, probeer het dan niet te forceren. Zie in dat geval “

2

Vastgelopen papier in het papierdoorvoergedeelte” op pagina 7-13 om het vastgelopen papier te verwijderen.

4

Sluit de afdekplaat van het kopieerapparaat rechtsonder.

5

Breng indien nodig de zij-invoer weer aan op het kopieerapparaat.

2

Plaats het papier in de multi-bypasslade terug.

7-11

Hoofdstuk 7 PROBLEEMOPLOSSING

• Vastgelopen papier in de optionele zij-invoer

Bij de onderstaande boodschap is het papier vastgelopen in de optionele zij-invoer. Voer de volgende procedure uit om het vastgelopen papier te verwijderen.

Inch-specificaties

Paper misfeed.

1.Remove paper from between Copier and

Side Paper Deck.

2.Reset Side Paper Deck to Mainframe.

JAM 00

Metrische specificaties

Paper misfeed.

1.Remove paper from between copier and

side feeder.

2.Reset side feeder to mainframe.

JAM 00

1

Maak de zij-invoer los van het kopieerapparaat.

3

Breng de zij-invoer weer aan op het kopieerapparaat.

Bij vastgelopen papier in de zij-invoer gaat u naar de volgende stap.

4

Open de bovenste afdekplaat van de zij-invoer.

5

Verwijder het vastgelopen papier.

2

Verwijder eventueel vastgelopen papier in het koppelingsgedeelte tussen de zij-invoer en het kopieerapparaat.

6

Sluit de bovenste afdekplaat van de zij-invoer.

7-12

2

Vastgelopen papier in het papierdoorvoergedeelte

Bij vastgelopen papier in het papierdoorvoergedeelte, voert u de onderstaande procedure uit om het vastgelopen papier te verwijderen.

* Bij vastgelopen papier in het papierdoorvoergedeelte verschijnt, nadat u de voorste afdekplaat in stap 1 geopend heeft, de volgende boodschap.

Inch-specificaties

Paper misfeed.

1.Turn green lever counterclockwise.

2.Turn right green knob clockwise.

3.Pull out transfer unit.

JAM 00

Metrische specificaties

Paper misfeed.

1.Turn green lever to the left.

2.Turn right green knob clockwise.

3.Pull out transfer unit.

JAM 00

Hoofdstuk 7 PROBLEEMOPLOSSING

3

Draai de groene doorvoerknop in de richting van de pijl, zoals getoond in de afbeelding. Het papier zal naar de papierdoorvoereenheid worden doorgevoerd.

4

Trek de papierdoorvoereenheid langzaam naar achteren.

1

Open de voorste afdekplaat.

2

Duw de groene vrijgavehendel links naar beneden.

WAARSCHUWING

In het laadgedeelte is hoge spanning aanwezig. Let goed op als u in dit gebied werkt, aangezien er gevaar voor elektrische schokken bestaat.

5

Verwijder het vastgelopen papier, zonder dit te scheuren.

* Mocht het papier toch scheuren, verwijder dan alle losse snippers uit het kopieerapparaat.

7-13

Hoofdstuk 7 PROBLEEMOPLOSSING

6

Plaats de papierdoorvoereenheid terug naar zijn oorspronkelijke positie in het kopieerapparaat.

7

Duw de groene vrijgavehendel terug naar zijn oorspronkelijke positie.

8

Sluit de voorste afdekplaat.

3

Vastgelopen papier in het fixeergedeelte of het uitvoergedeelte

Bij de onderstaande boodschap is het papier vastgelopen in het fixeergedeelte of het uitvoergedeelte. Voer de volgende procedure uit om het vastgelopen papier te verwijderen.

Inch-specificaties

Paper misfeed.

1.Open left cover.

2.Remove paper.

(If it is difficult to remove paper,

open front cover and turn green knob

counterclockwise.)

3.Close cover.

JAM 00

Metrische specificaties

Paper misfeed.

1.Open left cover.

2.Remove paper.

(If it is difficult to remove paper,

open front cover and turn left green knob

counterclockwise.)

3.Close cover.

JAM 00

1

Verwijder de kopie-uitvoerlade.

Als de optionele documentvoltooier op uw kopieerapparaat is geïnstalleerd, opent u de voorste afdekplaat van de documentvoltooier, trekt u de vrijgavehendel naar u toe en maakt u de documentvoltooier los van het kopieerapparaat.

3

1

2

2

Open de linker afdekplaat van het kopieerapparaat en verwijder alle vastgelopen papier.

* Als het papier moeilijk te verwijderen is, probeer het dan niet te forceren. Ga in plaats daarvan verder met de volgende stap.

7-14

3

Open de voorste afdekplaat van het kopieerapparaat.

Hoofdstuk 7 PROBLEEMOPLOSSING

7

Trek de papierdoorvoereenheid langzaam naar achteren.

Verwijder alle vastgelopen papier.

4

Draai de groene bevestigingsknop in de richting van de pijl, zoals getoond in de afbeelding. Verwijder vastgelopen papier zodra het uitgevoerd wordt.

WAARSCHUWING

In het laadgedeelte is hoge spanning aanwezig. Let goed op als u in dit gebied werkt, aangezien er gevaar voor elektrische schokken bestaat.

8

Open de afdekplaat van de fixeereenheid.

5

Duw de groene vrijgavehendel links naar beneden.

6

Draai de groene doorvoerknop in de richting van de pijl, zoals getoond in de afbeelding. Het papier zal naar de papierdoorvoereenheid worden doorgevoerd.

ATTENTIE

De fixeereenheid van het kopieerapparaat is zeer heet. Let goed op als u in dit gebied werkt, aangezien er gevaar voor verbrandingen bestaat.

7-15

Hoofdstuk 7 PROBLEEMOPLOSSING

9

Verwijder vastgelopen papier indien aanwezig, zonder dit te scheuren.

* Mocht het papier toch scheuren, verwijder dan alle losse snippers uit het kopieerapparaat.

13

Sluit de linker en voorste afdekplaten van het kopieerapparaat.

14

Breng de kopie-uitvoerlade weer aan.

Breng indien nodig de documentvoltooier weer aan op het kopieerapparaat. Duw vervolgens de vrijgavehendel weer terug naar de oorspronkelijke positie en sluit de voorste afdekplaat van de documentvoltooier.

1

3

2

10

Sluit de afdekplaat van de fixeereenheid.

11

Plaats de papierdoorvoereenheid terug naar zijn oorspronkelijke positie in het kopieerapparaat.

12

Duw de groene vrijgavehendel terug naar zijn oorspronkelijke positie.

7-16

4

Vastgelopen papier in de duplexeenheid

Bij vastgelopen papier in de duplexeenheid, voert u de onderstaande procedure uit om het vastgelopen papier te verwijderen.

* Als in de duplexeenheid papier is vastgelopen, verschijnt nadat u de duplexeenheid in stap 6 naar achteren hebt getrokken, de volgende boodschap.

Inch-specificaties

Paper misfeed.

JAM 00

1.Remove paper from duplex unit.

2.Open upper cover and remove paper.

3.Loosen 2-green screws are on rear side of

the duplex unit and open the guide plate.

4.Remove paper.

5.Close cover and reset duplex unit.

Hoofdstuk 7 PROBLEEMOPLOSSING

4

Open de afdekplaat van het kopieerapparaat rechtsboven en controleer op de aanwezigheid van vastgelopen papier.

Verwijder vastgelopen papier, indien aangetroffen.

Metrische specificaties

Paper misfeed.

JAM 00

1.Remove paper from duplex unit.

2.Open upper cover and remove paper.

3.Remove 2 green screws on rear side of

the duplex unit and open the guide plate.

4.Remove paper.

5.Close cover and reset duplex unit.

5

Open de voorste afdekplaat van het kopieerapparaat.

1

Verwijder de kopie-uitvoerlade.

Als de optionele documentvoltooier op uw kopieerapparaat is geïnstalleerd, opent u de voorste afdekplaat van de documentvoltooier, trekt u de vrijgavehendel naar u toe en maakt u de documentvoltooier los van het kopieerapparaat.

3

6

Trek de duplexeenheid zover mogelijk naar u toe.

1

2

2

Open de linkerafdekplaat van het kopieerapparaat en verwijder alle vastgelopen papier.

7

Verwijder alle vastgelopen papier.

3

Als de optionele zij-invoer in het kopieerapparaat is geïnstalleerd, maak deze dan los van het kopieerapparaat.

7-17

Hoofdstuk 7 PROBLEEMOPLOSSING

8

Open de bovenste afdekplaat van de duplexeenheid en verwijder alle vastgelopen papier zonder dit te verscheuren.

Sluit de bovenste kap en ga verder met de volgende stap.

12

Plaats de duplexeenheid terug in zijn oorspronkelijke positie in het kopieerapparaat.

9

Draai de beide groene schroeven aan de onderkant van de duplexeenheid los.

1

2

1

13

Sluit de voorste afdekplaat, de afdekplaat rechtsboven en de linker afdekplaten van het kopieerapparaat, in die volgorde.

14

Breng indien nodig de zij-invoer weer aan op het kopieerapparaat.

15

Breng de kopie-uitvoerlade weer aan.

Breng indien nodig de documentvoltooier weer aan op het kopieerapparaat. Duw vervolgens de vrijgavehendel weer terug naar de oorspronkelijke positie en sluit de voorste afdekplaat van de documentvoltooier.

1

10

Laat de geleideplaat van de duplexeenheid zakken en verwijder vastgelopen papier zonder dit te scheuren.

3

2

11

Sluit de geleideplaat en breng de beide groene schroeven weer aan.

7-18

5

Vastgelopen papier in de documentverwerker

Bij de onderstaande boodschap is het papier vastgelopen in de documentverwerker. Voer de volgende procedure uit om het vastgelopen papier te verwijderen.

Inch-specificaties

Paper misfeed.

1.Open cover of Document processor.

2.Lift reversing unit up.

3.Turn the left dial.

4.Remove original.

5.Close cover of Document processor.

JAM 00

Metrische specificaties

Paper misfeed.

JAM 00

1.Open cover of Document processor.

2.Lift reversing unit up.

3.Turn the left knob.

4.Remove original.

5.Close cover of Document processor.

1

Verwijder alle achtergebleven originelen van de originelentafel.

Hoofdstuk 7 PROBLEEMOPLOSSING

3

Als zich daar een origineel bevindt, verwijder deze dan zonder te scheuren.

* Mocht het origineel toch scheuren, verwijder dan alle losse snippers uit de documentverwerker. De losse snippers kunnen veroorzaken dat andere originelen vast zullen lopen.

4

Til de omkeereenheid op om deze te openen.

2

Open de afdekplaat van de documentverwerker.

5

Als zich daar een origineel bevindt, verwijder deze dan zonder te scheuren.

* Mocht het origineel toch scheuren, verwijder dan alle losse snippers uit de documentverwerker. De losse snippers kunnen veroorzaken dat andere originelen vast zullen lopen.

* Als het origineel moeilijk kan worden verwijderd, verdraai dan de originelen-toevoerknop zoals getoond in de afbeelding, om het origineel naar een positie door te voeren, van waaruit het origineel gemakkelijker kan worden verwijderd.

6

Sluit de omkeereenheid, door deze weer in de oorspronkelijke positie terug te brengen.

7

Sluit de afdekplaat van de documentverwerker.

7-19

Hoofdstuk 7 PROBLEEMOPLOSSING

6

Vastgelopen papier in de documentvoltooier

Als er in de documentvoltooier papier is vastgelopen, raadpleeg dan de handleiding van uw documentvoltooier en verwijder het vastgelopen papier dienovereenkomstig.

7-20

Hoofdstuk 7 PROBLEEMOPLOSSING

4. Als er zich andere problemen voordoen

Bij problemen met uw kopieerapparaat kunt u de van toepassing zijnde controlepunten en procedures uitvoeren, zoals aangegeven op de volgende pagina’s.

Als het probleem blijft bestaan dient u met uw servicedienst of geautoriseerd servicecentrum contact op te nemen.

Probleem Controlepunt Procedure

Alles op het bedieningspaneel blijft gedoofd, nadat de hoofdschakelaar is aangezet.

De uitkomende kopieën zijn blanco.

Is de stekker op een stopcontact van de netspanning aangesloten?

Waren de originelen correct geplaatst?

Steek de stekker in een stopcontact van het lichtnet.

Er komen geen kopieën uit het apparaat nadat op [Start]

(start) is gedrukt.

Is er een foutmelding in het aanraakpaneel?

Controleer de juiste respons op dat bericht, en voer de overeenkomstige procedure uit.

Plaats originelen op de plaat met de afbeelding naar beneden.

Plaats originelen in de documentverwerker met de afbeelding naar boven.

De uitkomende kopieën zijn te licht.

Bevindt het kopieerapparaat zich in de automatische-belichtingstand?

Bevindt het kopieerapparaat zich in de handmatige-belichtingstand?

Voor het afstellen van het algemene belichtingsniveau, voert u de procedure

“Auto exposure adjustment” (afstelling automatische belichting) uit.

Stel de belichting op het juiste niveau in met de afstelknoppen voor kopieerbelichting

(copy exposure adjustment).

Bij het afstellen van de algemene belichting, dient u de belichting voor elke beeldkwaliteitsstand in te stellen.

Vul toner bij.

Is er een boodschap zichtbaar dat er toner bijgevuld moet worden?

Is het kopieerpapier vochtig?

De uitkomende kopieën zijn te donker.

Bevindt het kopieerapparaat zich in de automatische-belichtingstand?

Vervang het kopieerpapier door nieuw papier.

Voor het afstellen van het algemene belichtingsniveau, voert u de procedure

“Auto exposure adjustment” (afstelling automatische belichting) uit.

Referentiepagina

——

7-1

3-8

3-7

——

4-2

——

3-9

3-1

——

Bevindt het kopieerapparaat zich in de handmatige-belichtingstand?

Stel de belichting op het juiste niveau in met de afstelknoppen voor kopieerbelichting

(copy exposure adjustment).

4-2

Bij het afstellen van de algemene belichting, dient u de belichting voor elke beeldkwaliteitsstand in te stellen.

——

7-21

Hoofdstuk 7 PROBLEEMOPLOSSING

Probleem Controlepunt

Er verschijnen zwarte strepen op kopieën als u de originelen via de documentverwerker invoert

(deze strepen komen niet op de originelen zelf voor).

Is het spleetglas vuil?

De kopieën zijn vuil.

Het gekopieerde beeld is schuin.

Is de plaat of de documentverwerker vuil?

Waren de originelen correct geplaatst?

Het papier loopt vaak vast.

Procedure

Voer de reinigingsprocedure voor het spleetglas uit, of maak de strepen minder zichtbaar door de zwarte-lijncorrectie aan te zetten.

Reinig de plaat en/of de documentverwerker.

Als u originelen op de plaat legt, plaats deze dan op de juiste wijze bij de goede formaataanwijzingen.

Als u originelen in de documentverwerker plaatst, stel de origineelinvoergeleidingen dan goed af voor het formaat van de originelen.

Breng het papier op de juiste wijze aan.

Is het kopieerpapier op de juiste wijze in de lade [cassette] geplaatst?

Is het kopieerpapier gekruld, gevouwen of gekreukt?

Bevinden zich nog resterend vastgelopen papier of losse papierresten in het kopieerapparaat?

Vervang het kopieerpapier door nieuw papier.

Voer de juiste procedure uit om het papier te verwijderen.

Referentiepagina

8-1

8-1

3-8

3-7

3-1

3-1

7-7

7-22

Hoofdstuk 8 INFORMATIE OVER ONDERHOUD EN BEDRIJF

1. Reinigen van het kopieerapparaat

ATTENTIE

In verband met de veiligheid dient u tijdens het reinigen van het apparaat ALTIJD het netsnoer uit het stopcontact te trekken.

* Als de kopieën niet schoon lijken te zijn, er verschijnen bijvoorbeeld bij gebruik van de documentverwerker zwarte lijnen in het kopiebeeld, dan is het spleetglas a

vuil. Veeg het spleetglas schoon met een droge doek, of een vochtige doek gedrenkt in alcohol.

* Gebruik nooit water, verdunner of organische oplosmiddelen.

Reinigen van de documentverwerker

Open de documentverwerker door hem op te tillen. Veeg de achterzijde van de documentverwerker schoon met een zachte doek, die met alcohol of een mild schoonmaakmiddel vochtig is gemaakt.

* Gebruik voor het reinigen van de origineelkap nooit verdunner of andere organische oplosmiddelen.

De plaat reinigen

Open de documentverwerker door hem op te tillen. Veeg de plaat schoon met een zachte doek, die met alcohol of een mild schoonmaakmiddel vochtig is gemaakt

* Gebruik voor het reinigen van de plaat nooit verdunner of andere organische oplosmiddelen.

8-1

Hoofdstuk 8 INFORMATIE OVER ONDERHOUD EN BEDRIJF

2. Specificaties

Type ............................................................................... Console

Origineel-tafel ................................................................. Kopieerapparaat: Vaststaand model

Bij gebruik van de documentverwerker: Verplaatsbaar type

Kopieersysteem ............................................................. Indirect elektrostatisch systeem

Toepasbare originelen .................................................... Vellen papier, boeken en 3-dimensionale voorwerpen (Maximale afmetingen: 11" x 17" / A3)

Kopieformaten ................................................................ Lades [cassettes]: 11" x 17" / A3, 8

1/2

" x 14" / B4 (257 mm x 364 mm), 11" x 8

1/2

" / A4,

8

1/2

" x 11" / A4R, 5

1/2

" x 8

1/2

" / A5R, en Folio (kopieerapparaten met metrische specificaties) ,

B5, en B5R (kopieerapparaten met specificaties voor de Aziatische Stille Oceaan)

Multi-bypasslade: 11" x 17" / A3, 8

1/2

" x 14" / B4 (257 mm x 364 mm), 11" x 8

1/2

" / A4,

8

1/2

" x 11" / A4R, 5

1/2

" x 8

1/2

" / A5R, A6R en Folio (kopieerapparaten met metrische specificaties) ,

B5, B5R, en B6R (kopieerapparaten met specificaties voor de Aziatische Stille Oceaan)

Voor dubbelzijdig kopiëren: 11" x 17" / A3 – 5

1/2

" x 8

1/2

" / A5R

Verlies afdrukmarge: 0,5 mm – 5,5 mm

Kopieersnelheid ............................................................. 63 cpm-kopieerapparaten, hetzelfde formaat (100%; [1:1]), Geheugenkopie

11" x 17" / A3: 32 kopieën/min., 8

1/2

" x 14" / B4: 38 kopieën/min.,

11" x 8

1/2

" / A4: 63 kopieën/min., 8

1/2

" x 11" / A4R: 44 kopieën/min.,

B5: 63 kopieën/min., B5R: 50 kopieën/min.

75 cpm-kopieerapparaten, hetzelfde formaat (100%; [1:1]), geheugenkopie

11" x 17" / A3: 38 kopieën/min., 8

1/2

" x 14" / B4: 45 kopieën/min.,

11" x 8

1/2

" / A4: 75 kopieën/min., 8

1/2

" x 11" / A4R: 52 kopieën/min.,

B5: 75 kopieën/min., B5R: 60 kopieën/min.

Opwarmtijd ..................................................................... Binnen 360 sec. (bij een kamertemperatuur van 68

°

F/20

°

C, vochtigheid 65%) Herstel van de voorverwarmstand: Binnen 30 sec.

Snelheid eerste kopie .................................................... 63 cpm-kopieerapparaten: Ongeveer 3,6 sec. (11" x 8

1/2

" / A4 horizontale invoer van lade

[cassette]-nr. 1)

75 cpm-kopieerapparaten: Ongeveer 3,2 sec. (11" x 8

1/2

" / A4 horizontale invoer van lade

[cassette]-nr. 1)

Beschikbare vergrotingsfactoren ................................... Tussen 25% en 400% in stappen van 1%, of standaard vooraf-ingestelde factoren

* Tussen 25% en 200% bij gebruik van de documentverwerker

Standaardgeheugen ...................................................... 128 MB

Geheugen beeldopslag .................................................. 20 GB

Resolutie ........................................................................ Lezen: 600 x 600 dpi

Schrijven: 1800 equivalent x 600 dpi

Papierinvoersysteem ..................................................... Automatische invoer van lades [cassettes] (twee lades [cassettes] met een capaciteit van

500 vel

[80 g/m

2

] en een lade [cassette] met een capaciteit van 3000 vel [80 g/m

2

]), of vanaf de multi-bypasslade (capaciteit 100 vel [80 g/m 2 ])

Toelaatbaar kopieerpapier ............................................. <Papiergewichten>

Lades [Cassettes]: 60 g/m 2 – 80 g/m 2

Duplexeenheid: 64 g/m

2

– 105 g/m

2

Multi-bypasslade: 45 g/m 2 – 200 g/m 2 ; 110 lbs.

<Papiersoorten>

Lades [Cassettes]: Standaardkopieerpapier en gekleurd papier

Duplexeenheid: Standaardkopieerpapier en gekleurd papier

Multi-bypasslade: Standaardkopieerpapier, letterhead, gekleurd papier, calqueerpapier,

OHP-transparanten, enveloppen, enz. (enveloppen kunnen alleen worden toegepast met de optionele printerfunctie van deze machine.)

Continu kopiëren ............................................................ 1 – 999 vellen

Lichtbron ........................................................................ Zeldzame gaslamp

Ontwikkelsysteem .......................................................... Droog proces

Fixeersysteem ................................................................ Warmteroller

Reinigingssysteem ......................................................... Blad en bonten borstel

Fotoconductor ................................................................ a-Si

Standaardfuncties en standen ....................................... Automatische papierselectiestand, beeldkwaliteitselectie, selectiestand automatische vergroting, zoomstand, vooringestelde zoomstand, XY-zoomstand, dubbelzijdige kopieerstanden, paginascheiding/gesplitste-kopiestanden, margestand, centreren/ verschoven-beeldstand, memostand, randen-uitwisstanden, combineer/samenvoegstanden, stand paginanummers afdrukken, formulieroverlaystand, Boekje/innaaistand, boek naar boekje-stand, sorteren/voltooien-stand, automatische-rotatiefunctie, automatische-selectie/ vulstand, kaftstand, transparanten + achtergrondvel-stand, inverteerstand, spiegelbeeldstand, teststand, herhaald-kopiërenstand, partij-scannenstand, Ecoafdrukstand, Programmeerfunctie, taakopbouwstand, formulierregistratie, gedeeld datavak,

Synergy-afdrukvakken, kopieerbeheerstand, wekelijkse-timerfunctie, taalselectiefunctie

8-2

Hoofdstuk 8 INFORMATIE OVER ONDERHOUD EN BEDRIJF

Voeding .......................................................................... 63 cpm-kopieerapparaten: 120V AC, 60 Hz, 13 A

220V – 240V AC, 50/60 Hz, 4,9 A (gemiddeld)

75 cpm-kopieerapparaten: 120V AC, 60 Hz, 15 A

220V – 240V AC, 50/60 Hz, 7,0 A (gemiddeld)

Energieverbruik .............................................................. 63 cpm-kopieerapparaten: Maximale energieverbruik 1920 W (120V)

2400 W (220-240V)

75 cpm-kopieerapparaten: Maximale energieverbruik 1920 W (120V)

1920 W (220-240V)

Afmetingen (b) x (d) x (h) ............................................... 27" x 31

1/2

" x 46

1/2

"

685 mm x 800 mm x 1.181 mm

Gewicht .......................................................................... Ongeveer 440 lbs. / ongeveer 200 kg

Benodigde ruimte (b) x (d) ............................................. 54

3/4

" x 31

1/2

"

1.390 mm x 800 mm

Optionele apparatuur ..................................................... Zij-invoer, documentvoltooier, sleutelteller, afdrukset, netwerk-scannerset en tandem-kopieerset

(De specificaties kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd.)

8-3

Veiligheid voor laserstralen

Laserstralen kunnen gevaarlijk voor het menselijke lichaam zijn. Om die reden vindt laserstraling in de machine in een hermetisch afgesloten ruimte plaats, die zich binnen de beschermende behuizing en buitenste ommanteling bevindt. Bij normaal gebruik van het product kan geen straling uit de machine ontsnappen.

Deze machine is volgens IEC 60825 geclassificeerd als een Klasse 1-laserproduct.

ATTENTIE

Het uitvoeren van procedures die afwijken van de procedures in deze handleiding, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

Dit etiket wordt bevestigd aan de laserscanner in de machine en bevindt zich niet in een gedeelte met gebruikerstoegang.

De onderstaand getoonde etiketten zijn aan de achterzijde van de machine bevestigd.

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUKT

ATTENTIE!

De stekker is het belangrijkste isolerende middel! De schakelaars op de apparatuur zijn slechts functionele schakelaars en zijn als zodanig niet geschikt om het apparaat van de voedingsspanning te scheiden.

VORSICHT!

Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen.

WAARSCHUWING

< Alleen voor 63 cpm-kopieerapparaten >

Dit is een Klasse A-product. In een huiselijke omgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken, in welk geval afdoende maatregelen door de gebruiker nodig kunnen zijn.

* De bovenstaande waarschuwing geldt alleen in Australië en Nieuw-Zeeland.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

AAN

89/336/EEC, 73/23/EEC en 93/68/EEC

Wij verklaren onder eigen verantwoording dat het product waar deze verklaring betrekking op heeft, voldoet aan de volgende specificaties.

Begrenzingen en methodes voor meting van immuniteitseigenschappen voor apparatuur voor informatietechnologie

Begrenzingen en methodes voor meting van radiostoringseigenschappen voor apparatuur voor informatietechnologie

Begrenzingen voor het zenden van harmonische stromen voor apparatuur met een ingangsstroom van 16A per fase

Begrenzing van spanningfluctuaties en flikkeringen in laagspanningsvoedingssystemen voor apparatuur met een stroom van 16A

Veiligheid van informatietechnologieapparatuur, inclusief elektrische apparatuur

Stralingsveiligheid van laserproducten, apparatuurclassificatie, eisen en gebruiksaanwijzing

EN55024

EN55022 Klasse B

EN61000-3-2

EN61000-3-3

EN60950

EN60825-1

* Voor de beste kopieerresultaten en machineprestaties voor uw kopieerapparaat van

UTAX,

bevelen wij aan dat u uitsluitend originele materialen van

UTAX

gebruikt.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement