Alienware AW2521HF User guide

Alienware AW2521HF User guide
Monitor Alienware AW2521HF/
AW2521HFL
Používateľská príručka
Model: AW2521HF/AW2521HFL
Smernicový model: AW2521HFb
Poznámky, upozornenia a výstrahy
POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje dôležitú informáciu, ktorá vám
pomôže lepšie používať váš počítač.
UPOZORNENIE: UPOZORNENIE poukazuje na potenciálne poškodenie
hardvéru alebo stratu údajov v prípade nedodržania pokynov.
VAROVANIE: VAROVANIE označuje potenciálne poškodenie majetku,
zranenie osôb alebo smrť.
© 2020 Dell Inc. alebo jej dcérske spoločnosti. Všetky práva vyhradené. Dell, EMC a ostatné
ochranné známky sú ochranné známky spoločnosti Dell Inc. alebo jej dcérskych spoločností. Ostatné
ochranné známky môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
2020 - 03
Rev. A02
Obsah
Informácie o vašom monitore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Obsah balenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vlastnosti výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Identifikácia dielov a ovládacích prvkov . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pohľad spredu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Pohľad zozadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pohľad zozadu a zospodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Technické údaje monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Technické parametre rozlíšenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Podporované režimy videa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Predvolené režimy zobrazenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Technické parametre elektrických komponentov . . . . . . . . . . . . . . . 16
Fyzické vlastnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Environmentálne charakteristiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Režim správy napájania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Priradenia kolíkov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Schopnosť používať zariadenia typu Plug and Play . . . . . . . 20
Rozhranie Universal Serial Bus (USB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
USB upstream konektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
USB downstream konektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Porty USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zásady týkajúce sa kvality a pixelov monitora LCD. . . . . . . 23
Pokyny pre údržbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Čistenie vášho monitora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Inštalácia monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Pripevnenie stojana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Pripojenie počítača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
|
3
Odpojenie stojana monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Nástenný držiak VESA (voliteľné) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Obsluha monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Zapnutie monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Používanie ovládača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Používanie ovládacích prvkov na zadnom paneli. . . . . . . . . .33
Používanie ponuky na obrazovke (OSD) . . . . . . . . . . . . . . . .34
Otvorenie systému ponuky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Upozornenie ponuky na obrazovke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Uzamknutie ovládacích tlačidiel na zadnom paneli. . . . . . . 48
Nastavenie maximálneho rozlíšenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Používanie sklápania, otáčania a vertikálneho vysúvania. . 50
Zmena sklonu a otočenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Vertikálne vysúvanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Otáčanie monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Otočiť v smere hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Otočiť proti smeru hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Konfigurácia nastavení rotácie displeja vo vašom
systéme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Používanie aplikácie AlienFX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Predpoklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inštalácia aplikácie AWCC prostredníctvom aktualizácie
systému Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inštalácia aplikácie AWCC z webovej stránky podpory
spoločnosti Dell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pohyb v okne aplikácie AlienFX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie motívu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie svetelných efektov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
54
55
55
57
58
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Samokontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4
|
Zabudovaná diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Bežné problémy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Problémy špecifické pre produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Problémy špecifické pre rozhranie Universal Serial Bus
(USB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Príloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Oznámenia FCC (len USA) a ďalšie regulačné
informácie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Kontakt na spoločnosť Dell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
|
5
Informácie o vašom monitore
Obsah balenia
Váš monitor sa dodáva s nižšie uvedenými súčasťami. Ak nejaká súčasť chýba,
obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Dell. Pre viac informácii pozrite
Kontakt na spoločnosť Dell.
POZNÁMKA: Niektoré súčasti môžu byť voliteľné a nemusia sa dodávať s
vaším monitorom. Niektoré funkcie alebo médiá možno nebudú v určitých
krajinách k dispozícii.
Obrázok súčasti
Popis súčasti
Monitor
Zdvíhací prvok stojana
Podstavec
6
|
Informácie o vašom monitore
Kryt vstupov/výstupov
Napájací kábel (líši sa v
závislosti od krajiny)
Kábel DisplayPort
(DisplayPort –
DisplayPort)
Kábel HDMI
Kábel USB 3.0 upstream
(umožňuje používať porty
USB na monitore)
• Príručka rýchlym
spustením
• Informácie o
bezpečnosti, životnom
prostredí a predpisoch
• Uvítacia karta Alienware
Informácie o vašom monitore
|
7
Vlastnosti výrobku
Monitor Alienware 25 Gaming je k dispozícii v dvoch farebných variantoch:
Odvrátená strana Mesiaca (AW2521HF) a Mesačný svit (AW2521HFL).
Obidva monitory majú aktívnu matricu, tenkovrstvový tranzistor (TFT), displej z
tekutých kryštálov (LCD) a LED podsvietenie.
Medzi vlastnosti monitora patrí:
• 62,2 cm (24,5-palcová) viditeľná oblasť displeja (uhlopriečka). Rozlíšenie:
Až 1920 x 1080 cez port DisplayPort a HDMI, s podporou celej obrazovky
alebo nižších rozlíšení, podpora veľmi vysokej obnovovacej frekvencie
240 Hz.
• Podporuje funkciu AMD FreeSync™ Premium, s rýchlou dobou odozvy 1
ms zo sivej na sivú v režime Extreme (Extrémna)*. Monitor je kompatibilný
aj s funkciou NVIDIA® G-SYNC®.
• Gamut farieb 99% sRGB.
• Možnosť sklonu, natočenia, čapu a nastavenia výšky.
• Odnímateľný stojan a 100 mm montážne otvory Video Electronics
Standards Association (VESA™) pre flexibilné upevňovacie riešenia.
• Digitálne pripojenie cez 1 port DisplayPort a 2 porty HDMI.
• Vybavené 1 portom na odovzdávanie obsahu cez USB a 4 portami na
preberanie obsahu cez USB.
• Schopnosť používať zariadenia typu Plug and play v prípade podpory vo
vašom systéme.
• Nastavenia zobrazenia na obrazovke (OSD) pre jednoduchost’ nastavenia
a optimalizáciu obrazovky.
• Model AW2521HF/AW2521HFL ponúka niekoľko predvolených režimov,
ako napríklad FPS (Strieľačka z vlastného pohľadu), MOBA/RTS (Stratégia
v reálnom čase), RPG (Hra na hrdinov), SPORTS (Preteky) a tri
prispôsobiteľné herné režimy podľa preferencií používateľa. Okrem toho sú
k dispozícii vylepšené kľúčové herné funkcie, ako sú napríklad Timer
(Časovač), Frame Rate (Rýchlosť snímkovania) a Display Alignment
(Zarovnanie obrazovky), ktoré pomáhajú zlepšiť herný výkon a poskytujú
možnosť vyťažiť z hry všetky výhody.
• 0,3 W spotreba energie v pohotovostnom stave v režime spánku.
• Optimalizácia pohodlia s obrazovkou bez blikania.
8
|
Informácie o vašom monitore
VAROVANIE: Možné vplyvy dlhodobého vyžarovania modrého svetla z
monitora môžu spôsobiť poškodenie zraku, okrem iného únavu zrak,
digitálne zaťažovanie zraku atď. Funkcia ComfortView je navrhnutá tak,
aby znižovala množstvo modrého svetla vyžarovaného z monitora za
účelom pohodlia zraku.
* Odozva 1 ms zo sivej na sivú sa dá dosiahnuť v režime Extreme (Extrémna),
čím sa znižuje viditeľné rozmazanie pohybu a zvyšuje rýchlosť odozvy obrazu.
Môže to však spôsobiť určité mierne a viditeľné vizuálne artefakty v obraze. Pri
každom nastavení systému a pri jednotlivých herných potrebách to je odlišné.
Spoločnosť Alienware odporúča daným používateľom vyskúšať rozličné režimy a
nájsť to pravé nastavenie.
Identifikácia dielov a ovládacích prvkov
Pohľad spredu
Menovka
Popis
Použitie
1
Otvor na uloženie káblov Na úhľadné usporiadanie káblov.
(na prednej strane
stojana)
2
Vypínacie tlačidlo
(s indikátorom LED)
Zapnutie alebo vypnutie monitora.
Informácie o vašom monitore
|
9
Pohľad zozadu
Pohľad zozadu bez stojana monitora
Pohľad zozadu so stojanom monitora
Menovka
Popis
Použitie
Herný ovládač
Pomocou neho môžete ovládať
ponuku na obrazovke.
Tlačidlá funkcií
Ďalšie informácie nájdete v časti
Obsluha monitora.
3
Štítok s čiarovým kódom,
sériovým číslom a servisnou
známkou
Preštudujte si tento štítok, ak sa
potrebujete obrátiť na spoločnosť
Dell za účelom technickej podpory.
4
Káblové svorky
Na úhľadné usporiadanie káblov.
5
Tlačidlo uvoľnenia stojanu
Na uvoľnenie stojana od monitora.
1
2
10 |
Informácie o vašom monitore
6
7
Montážne otvory VESA
(100 mm x 100 mm – vzadu
kryt VESA)
Štítok s regulačnou klasifikáciou Uvádza zoznam regulačných
schválení.
Konektor na svetelný dok
Keď je k monitoru pripojený
zdvíhací prvok stojana, konektor
doku poskytuje napájanie svetlu na
stojane.
Otvor na usporiadanie káblov
(na zadnej strane stojana)
Na usporiadanie káblov ich
prevlečením cez tento otvor.
Kryt vstupov/výstupov
Slúži na ochranu vstupov/
výstupných portov.
8
9
10
Upevnenie monitora na stenu
pomocou súpravy držiaka na stenu
v súlade s normou VESA (100 mm x
100 mm).
Pohľad zozadu a zospodu
Pohľad zozadu a zospodu bez stojana monitora
Menovka
1
2
Popis
Napájací konektor
Použitie
Zapojte napájací kábel (dodáva sa s
monitorom).
Prepojovací upstream Pripojte USB kábel (dodáva sa spolu s
port USB
monitorom) k tomuto portu a k počítaču.
Vďaka tomu budete môcť používať USB
porty na monitore.
Informácie o vašom monitore
|
11
Porty USB 3.0 (2)
POZNÁMKA: Ak chcete použiť tieto porty,
je potrebné pripojiť USB kábel (dodáva sa
spolu s monitorom) k portu USB upstream na
monitore a k počítaču.
3
4
Pripojte svoje zariadenie USB.*
Port USB 3.0 s
nabíjaním
Po pripojení môžete nabíjať USB zariadenie.
Port na slúchadlá
Slúži na pripojenie slúchadiel alebo
reproduktorov.
UPOZORNENIE: Zvýšenie hlasitosti na
výstupe zvuku nad 50%, prípadne
ekvalizér, môžu zvýšiť výstupné napätie
na slúchadlách a zvýšiť tak úrovne
akustického tlaku.
5
Port USB 3.0
Pripojte svoje zariadenie USB.*
POZNÁMKA: Ak chcete použiť tieto porty,
je potrebné pripojiť USB kábel (dodáva sa
spolu s monitorom) k portu USB upstream na
monitore a k počítaču.
6
7
Port HDMI (HDMI 1) Pripojenie k počítaču alebo inému
výstupnému HDMI zariadeniu.
8
Port HDMI (HDMI 2) Pripojenie k počítaču alebo inému
výstupnému HDMI zariadeniu.
9
10
DisplayPort
Pripojenie k počítaču alebo inému
výstupnému zariadeniu s portom DisplayPort.
Port výstupu zvuku
Pripojenie reproduktorov.
POZNÁMKA: Tento port nepodporuje
slúchadlá.
* V rámci prevencie pred rušením signálom pri pripojení bezdrôtového USB
zariadenia k portu USB downstream sa neodporúča pripájať k susediacim portom
žiadne iné USB zariadenia.
12 |
Informácie o vašom monitore
Technické údaje monitora
Model
AW2521HF/AW2521HFL
Typ obrazovky
Aktívna matica – TFT LCD
Technológia panela
Fast IPS
Pomer strán
16:9
Zobraziteľný obraz
Uhlopriečka
622,28 mm (24,5 palca)
Šírka (aktívna oblasť)
543,744 mm (21,41 palca)
Výška (aktívna oblasť)
302,616 mm (11,91 palca)
Celková oblasť
164545,63 mm2 (255,04 palca2)
Rozstup bodov
0,2832 mm x 0,2802 mm
Obrazové body na
palec (PPI)
90
Uhol sledovania
Vertikálne
178° (štandardne)
Vodorovne
178° (štandardne)
Výkon svietivosti
400 cd/m² (štandardne)
Kontrastný pomer
1000 k 1 (štandardne)
Povrch čelnej dosky
Ochrana predného polarizátora pre odstránenie
odleskov (Haze 25%, 3H)
Zadné svetlo
WLED
Čas odozvy
• 1 ms zo sivej na sivú v režime Extreme (Extrémna)*
• 2 ms zo sivej na sivú v režime Super Fast (Super
rýchla)
• 4 ms zo sivej na sivú v režime Fast (Rýchla)
* Odozva 1 ms zo sivej na sivú sa dá dosiahnuť v
režime Extreme (Extrémna), čím sa znižuje viditeľné
rozmazanie pohybu a zvyšuje rýchlosť odozvy obrazu.
V obraze však môžu vzniknúť jemné vizuálne artefakty.
Pretože konfigurácia jednotlivých počítačov a herné
potreby sa môžu líšiť, spoločnosť Alienware odporúča
daným používateľom vyskúšať rozličné režimy a nájsť
to pravé nastavenie.
Počet farieb
16,78 milióna farieb
Informácie o vašom monitore
| 13
Color gamut (Farebný
gamut)
sRGB 99% (štandardne)
Zabudované zariadenia • Rozbočovač USB 3.0 super rýchlym (s 1 portom
USB 3.0 upstream)
• 4 x port USB 3.0 downstream (vrátane 1 portu,
ktorý podporuje nabíjanie)
Pripojenie
• 1 x DisplayPort verzia 1.2 (zadný)
• 2 x port HDMI verzia 2.0 (zadný)
• 1 x port USB 3.0 upstream (zadný)
• 3 x port USB 3.0 downstream (spodné: 1, zadné: 2)
• 1 x port USB 3.0 downstream s funkciou nabíjania
BC1.2 a prúdom 2 A (maximum) (spodný)
• 1 x port na slúchadlá (spodný)
• 1 x port výstupu zvuku (zadný)
Šírka okraja (od hrany monitora po aktívnu oblasť)
Hore
5,27 mm
Vľavo/Vpravo
5,27 mm/5,27 mm
Spodné
14,19 mm
Nastaviteľnosť
Výškovo nastaviteľný
stojan
0 až 130 mm
Sklon
-5° až 21°
Natočenie
-20° až 20°
Čap
-90° až 90°
Kompatibilita softvéru
Dell Display Manager
(DDM)
Jednoduché usporiadanie a ďalšie hlavné funkcie
Technické parametre rozlíšenia
AW2521HF/AW2521HFL
Model
DisplayPort 1.2
Vodorovný
rozklad
14 |
HDMI 2.0
255 až 255 kHz (automaticky) 30 až 255 kHz (automaticky)
Informácie o vašom monitore
Zvislý rozklad
48 až 240 Hz (automaticky)
48 až 240 Hz (automaticky)
Maximálne
prednastavené
rozlíšenie
1920 x 1080 @ 240 Hz
1920 x 1080 @ 240 Hz
Podporované režimy videa
Model
AW2521HF/AW2521HFL
Možnosti zobrazenia videa
(prehrávanie cez rozhranie
HDMI a DisplayPort)
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i,
1080p, FHD
Predvolené režimy zobrazenia
Režim obrazovky
Polarita
Horizontálna Vertikálna Frekvencia
synchronizácie
frekvencia frekvencia
pixelov
(horizontálna/
(kHz)
(Hz)
(MHz)
vertikálna)
VESA, 640 x 480
31,5
59,9
25,2
-/-
VESA, 640 x 480
37,5
75,0
31,5
-/-
IBM, 720 x 400
31,5
70,1
28,3
-/+
VESA, 800 x 600
37,9
60,3
40,0
+/+
VESA, 800 x 600
46,9
75,0
49,5
+/+
VESA, 1024 x 768
48,4
60,0
65,0
-/-
VESA, 1024 x 768
60,0
75,0
78,8
+/+
VESA, 1152 x 864
67,5
75,0
108,0
+/+
VESA, 1280 x 1024
64,0
60,0
108,0
+/+
VESA, 1280 x 1024
80,0
75,0
135,0
+/+
VESA, 1600 x 900
60,0
60,0
108,0
+/+
VESA, 1920 x 1080
67,5
60,0
148,5
+/+
1920 x 1080
137,3
120,0
285,5
+/-
1920 x 1080
166,6
144,0
346,5
+/-
1920 x 1080
278,1
240,0
567,4
+/-
POZNÁMKA: Monitor podporuje funkciu AMD FreeSync™ Premium.
Informácie o vašom monitore
| 15
Technické parametre elektrických komponentov
Model
AW2521HF/AW2521HFL
Vstupné signály videa
HDMI 2.0*/DisplayPort 1.2, 600 mV pre
jednotlivé rôzne linky, vstupný odpor 100 ohmov
na jednotlivý pár.
Napätie/frekvencia/prúd
vstupu striedavého prúdu
100 V stried. až 240 V stried./50 Hz alebo 60 Hz
+ 3 Hz/1,5 A (typicky)
Nárazový prúd
• 120 V: 30 A (max.) pri 0°C (studený štart)
• 240 V: 60 A (max.) pri 0°C (studený štart)
* Nepodporuje voliteľné parametre HDMI 2.0: Consumer Electronics Control
(CEC), HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC), normu
pre 3D formát a rozlíšenia a rozlíšenie digitálneho kina 4K.
Fyzické vlastnosti
Model
AW2521HF/AW2521HFL
• Digitálny: HDMI, 19-kolíkový
Typ signálového kábla
• Digitálny: DisplayPort, 20-kolíkový
• Universal Serial Bus (Univerzálna sériová
zbernica): USB, 9-kolíkový
POZNÁMKA: Monitory Dell sú navrhnuté tak, aby fungovali optimálne s video
káblami dodávanými s monitorom. Pretože spoločnosť Dell nemôže dohliadať na
rozličných dodávateľov káblov na trhu, typov materiálu, konektor a proces
používaný na výrobu týchto káblov, nemôže spoločnosť Dell zaručiť výkon videa
na kábloch, ktoré sa nedodávajú s monitorom Dell.
Rozmery (so stojanom)
Výška (predĺžené)
526,08 mm (20,71 palca)
Výška (zasunutý)
421,21 mm (16,58 palca)
Šírka
556,29 mm (21,90 palca)
Hĺbka
251,92 mm (9,92 palca)
Rozmery (bez stojana)
Výška
328,24 mm (12,92 palca)
Šírka
556,29 mm (21,90 palca)
16 |
Informácie o vašom monitore
Hĺbka
72,95 mm (2,87 palca)
Rozmery stojana
Výška (predĺžené)
436,80 mm (17,20 palca)
Výška (zasunutý)
421,21 mm (16,58 palca)
Šírka
465,30 mm (18,32 palca)
Hĺbka
251,92 mm (9,92 palca)
Hmotnosť
Hmotnosť s obalom
11,22 kg (24,71 libry)
Hmotnosť so zostavou stojana a 7,17 kg (15,79 libry)
káblami
Hmotnosť bez súpravy stojana 3,55 kg (7,81 libry)
(pri zvažovaní upevnenia na
stenu alebo držiaka VESA - bez
káblov)
Hmotnosť zostavy stojana
3,21 kg (7,07 libry)
Lesk predného rámu
17 + 3 (len predný výstupok)
Environmentálne charakteristiky
Model
AW2521HF/AW2521HFL
Normy súladu
Sklo bez obsahu arzénu a výlučne panel bez obsahu ortuti
Teplota
Prevádzková
Mimoprevádzková
0°C až 40°C (32°F až 104°F)
• Pamäť: -20°C až 60°C (-4°F až 140°F)
• Prepravná: -20°C až 60°C (-4°F až 140°F)
Vlhkosť
Prevádzková
10% až 80% (bez kondenzácie)
Mimoprevádzková
• Pamäť: 5% až 90% (bez kondenzácie)
• Prepravná: 5% až 90% (bez kondenzácie)
Nadmorská výška
Prevádzková
5.000 m (16.404 stôp) (maximum)
Mimoprevádzková
12.192 m (40.000 stôp) (maximum)
Informácie o vašom monitore
| 17
• 245,66 BTU/hod. (maximum)
Tepelný rozptyl
• 81,89 BTU/hod. (štandardne)
Režim správy napájania
Ak máte grafickú kartu, ktorá je v súlade s technológiou VESA DPM™ alebo
máte vo vašom počítači nainštalovaný softvér, monitor môže automaticky znížiť
svoju spotrebu energie v čase, keď ho nepoužívate. Označuje sa to ako režim
úspory energie*. Ak počítač rozpozná vstup z klávesnice, myši alebo iných
vstupných zariadení, monitor automaticky obnoví činnosť. Nasledujúca tabuľka
uvádza spotrebu energie a signalizáciu tejto funkcie automatickej úspory
energie:
Horizontálna
synchronizácia
Režimy
VESA
Normálna Aktívny
prevádzka
Vertikálna
synchronizácia
Aktívny
Video
Aktívny
Indikátor
napájania
Modrá
Spotreba energie
72 W (maximum) **
24 W (štandardne)
Režim
aktívneho
vypnutia
Neaktívny
Neaktívny Prázdne Biela
(bliká)
Menej ako 0,3 W
Vypnutie
-
-
Menej ako 0,3 W
-
Vypnúť
Spotreba energie Pon
17,18 W
Celková spotreba energie (TEC)
55,52 kWh
* Nulovú spotrebu energie v režime vypnutia môžete dosiahnuť len odpojením
hlavného kábla od monitora.
** Maximálna spotreba energie s max. svietivosťou a aktívnym rozhraním USB.
Tento dokument je len informačný a uvádza výkon v laboratórnych
podmienkach. Výkon vášho výrobku môže byť odlišný, závisí to od softvéru,
súčastí a periférnych zariadení, ktoré ste si zakúpili. Neposkytuje sa záruka na
aktualizáciu týchto údajov. Spotrebiteľ by sa nemal spoliehať na tieto informácie,
keď sa rozhoduje v otázkach tolerancie elektrického zapojenia a podobne.
Neposkytuje sa žiadna výslovná ani predpokladaná záruka na presnosť a úplnosť
informácií.
18 |
Informácie o vašom monitore
POZNÁMKA:
Pon: Spotreba energie v zapnutom stave merané podľa testovacej metódy
Energy Star.
TEC: Celková spotreba energie v kWh meraná podľa testovacej metódy
Energy Star.
Priradenia kolíkov
Konektor DisplayPort
Číslo
kolíka
20-kolíková strana pripojeného
signálového kábla
1
ML3 (n)
2
Uzemnenie
3
ML3 (p)
4
ML2 (n)
5
Uzemnenie
6
ML2(p)
7
ML1 (n)
8
Uzemnenie
9
ML1 (p)
10
ML0 (n)
11
Uzemnenie
12
ML0 (p)
13
Uzemnenie
14
Uzemnenie
15
AUX (p)
16
Uzemnenie
17
AUX (n)
18
Rozpoznanie zapojenia za chodu
19
Re-PWR
20
+3,3 V DP_PWR
Informácie o vašom monitore
| 19
Konektor HDMI
Číslo
kolíka
19-kolíková strana pripojeného
signálového kábla
1
TMDS ÚDAJE 2+
2
TMDS ÚDAJE 2 TIENENIE
3
TMDS ÚDAJE 2-
4
TMDS ÚDAJE 1+
5
TMDS ÚDAJE 1 TIENENIE
6
TMDS ÚDAJE 1-
7
TMDS ÚDAJE 0+
8
TMDS ÚDAJE 0 TIENENIE
9
TMDS ÚDAJE 0-
10
TMDS HODINY+
11
TMDS HODINY TIENENIE
12
TMDS HODINY-
13
CEC
14
Vyhradené (N.C. na zariadení)
15
DDC HODINY (SCL)
16
DDC ÚDAJE (SDA)
17
DDC/CEC uzemnenie
18
NAPÁJANIE +5 V
19
DETEKCIA HORÚCEJ ZÁSTRČKY
Schopnosť používať zariadenia typu Plug and Play
Monitor môžete pripojiť k systému kompatibilnému s technológiou Plug and
Play. Monitor automaticky poskytuje počítačovému systému svoje rozšírené
identifikačné údaje displeja (EDID) prostredníctvom protokolov dátového
kanálu displeja (DDC), a to tak, aby sa systém mohol sám nakonfigurovať a
optimalizovať nastavenia monitora. Väčšina inštalácií monitora je automatických; v
prípade potreby však môžete zvoliť odlišné nastavenia. Bližšie informácie o
zmene nastavení monitora nájdete v časti Obsluha monitora.
20 |
Informácie o vašom monitore
Rozhranie Universal Serial Bus (USB)
Táto časť uvádza informácie o portoch USB, ktoré sú k dispozícii na monitore.
POZNÁMKA: Tento monitor je kompatibilný so super rýchlym USB 3.0.
Prenosová
rýchlosť
Dátový tok
Spotreba energie*
Super rýchle
5 Gb/s
4,5 W (max., každý port)
Vysoká rýchlosť
480 Mb/s
4,5 W (max., každý port)
Plná rýchlosť
12 Mb/s
4,5 W (max., každý port)
* Až 2 A na porte USB downstream (s ikonou batérie
) so zariadeniami
kompatibilnými s nabíjacou verziou alebo bežnými USB zariadeniami.
USB upstream konektor
Číslo
kolíka
1
9-kolíková strana
konektora
VCC
2
D-
3
D+
4
Uzemnenie
5
SSTX-
6
SSTX+
7
Uzemnenie
8
SSRX-
9
SSRX+
Informácie o vašom monitore
| 21
USB downstream konektor
Číslo
kolíka
9-kolíková strana
konektora
1
VCC
2
D-
3
D+
4
Uzemnenie
5
SSRX-
6
SSRX+
7
Uzemnenie
8
SSTX-
9
SSTX+
Porty USB
• 1 x upstream – zadný
• 2 x downstream – zadný
• 2 x downstream – spodný
Port s nabíjaním – port s ikonou
; podpora rýchleho nabíjania
prúdom 2 A, ak je zariadenie kompatibilné so štandardom BC1.2.
POZNÁMKA: Funkcia USB 3.0 vyžaduje počítač s podporou rozhrania
USB 3.0.
POZNÁMKA: Porty USB na monitore fungujú len v čase, keď je monitor
zapnutý alebo v úspornom režime. Ak monitor vypnete a znovu zapnete,
pripojené periférne zariadenia môžu obnoviť svoju prevádzku až po
niekoľkých sekundách.
22 |
Informácie o vašom monitore
Zásady týkajúce sa kvality a pixelov monitora LCD
Počas výroby LCD monitorov sa stáva, že jeden alebo niekoľko pixelov zostane
fixovaných v nemennom stave. Samostatné pixely sú však na obrazovke len ťažko
postrehnuteľné, a preto táto skutočnosť nemá vplyv na kvalitu zobrazenia ani
použiteľnosť produktu. Ďalšie informácie o politike kvality a pixelov pre monitory
Dell nájdete na stránke www.dell.com/support/monitors.
Pokyny pre údržbu
Čistenie vášho monitora
UPOZORNENIE: Pred čistením monitora si prečítajte a dodržiavajte
Bezpečnostné pokyny.
VAROVANIE: Monitor pred čistením napájací kábel monitora odpojte od
elektrickej zásuvky.
Na dosiahnutie najlepších postupov dodržiavajte počas vybaľovania, čistenia
alebo manipulácie s monitorom pokyny v nižšie uvedenej tabuľke:
• Na čistenie vašej antistatickej obrazovky mierne navlhčite jemnú a čistú
handru vodou. Ak je to možné, použite špeciálnu čistiacu utierku alebo
roztok, ktoré sú vhodné pre antistatické povrchy. Nepoužívajte benzén,
riedidlo, amoniak, drsné čistiace prostriedky ani stlačený vzduch.
• Na čistenie monitoru použite mierne navlhčenú teplú handru. Vyhnite sa
použitiu akýchkoľvek saponátov, pretože niektoré saponáty zanechávajú na
monitore mliečny povlak.
• Ak si pri vybaľovaní monitora všimnete biely prášok, zotrite ho handrou.
• S monitorom manipulujte opatrne, pretože monitory s tmavou farbou sa
môžu poškriabať a ukazovať biele škrabance oveľa ľahšie, ako monitory so
svetlou farbou.
• Používaním dynamicky sa meniaceho šetriča obrazovky a vypínaním
monitora, keď ho nepoužívate, pomôžete zachovať najlepšiu kvalitu obrazu
vášho monitora.
Informácie o vašom monitore
| 23
Inštalácia monitora
Pripevnenie stojana
POZNÁMKA: Stojan nie je od výroby nainštalovaný.
POZNÁMKA: Nasledujúce pokyny sa týkajú len prípadu, že sa pripája
stojan, ktorý bol priložený k monitoru. Ak pripájate stojan, ktorý sta
zakúpili niekde inde, postupujte podľa pokynov priložených k stojanu.
UPOZORNENIE: Postup je dôležitý z hľadiska ochrany zakrivenej
obrazovky. Inštaláciu urobte podľa ďalej uvedených pokynov.
1. Vytiahnite zdvíhací prvok stojana podstavec stojana z baliacej peny.
2. Priložte zdvíhací prvok stojana k podstavcu.
3. Otvorte skrutkovaciu rukoväť naspodku podstavca stojana a otáčaním v
smere hodinových ručičiek zaistite zostavu stojana.
4. Zatvorte skrutkovaciu rukoväť.
24 |
Inštalácia monitora
5. Otvorte ocjranný kryt na monitore, aby ste sa dostali k otvoru VESA na
monitore.
6. Posuňte západky na zdvíhacom prvku stojana do otvorov na zadnom kryte
obrazovky a zasunutím nadol zacvaknite zostavu stojana na miesto.
Inštalácia monitora
| 25
7. Prevlečte napájací kábel cez otvor na usporiadanie káblov na stojane a cez
káblovú svorku na zadnej strane obrazovky.
8. K monitoru pripojte napájací kábel.
9. Potrebné káble, napríklad kábel USB upstream, káble USB downstream
(voliteľné, káble nie sú súčasť balenia), kábel HDMI a kábel DisplayPort
prevlečte cez otvor na usporiadanie káblov na stojane.
10. Pripojte potrebné káble k monitoru.
POZNÁMKA: Monitory Dell sú navrhnuté na optimálne fungovanie s
priloženými káblami Dell. Spoločnosť Dell neručí za kvalitu obrazu a
výkon v prípade, že sa používajú iné káble než od spoločnosti Dell.
POZNÁMKA: Jednotlivé káble veďte tesne pri sebe, aby boli pred
nainštalovaním krytu vstupu/výstupu usporiadané.
UPOZORNENIE: Nezapájajte napájací kábel do elektrickej zásuvky ani
nezapínajte monitor, kým k tomu nedostanete pokyn.
26 |
Inštalácia monitora
11. Držte za zdvíhací prvok stojana a opatrne monitor nadvihnite. Potom ho
položte na rovný podklad.
UPOZORNENIE: Pri zdvíhaní monitora držte zdvíhací prvok stojana
pevne, aby nedošlo k náhodnému poškodeniu.
12. Nadvihnite ochranný kryt z monitora.
Inštalácia monitora
| 27
13. Posuňte zarážky na kryte vstupu/výstupu do otvorov na zadnom kryte
obrazovky, kým nezacvaknú na miesto.
POZNÁMKA: Zaistite, aby káblom nič neprekážalo, a prevlečte ich cez
kryt vstupu/výstupu a otvor na usporiadanie káblov na zdvíhacom prvku
stojana.
Pripojenie počítača
VAROVANIE: Predtým, ako začnete vykonávať ktorýkoľvek postup
uvedený v tejto časti, si preštudujte Bezpečnostné pokyny.
POZNÁMKA: Nepripájajte všetky káble k počítaču v rovnakom čase.
POZNÁMKA: Obrázky slúžia len na ilustračné účely. Vzhľad počítača sa
môže líšiť.
Pripojenie monitora k počítaču:
1. Zapojte jeden koniec kábla DisplayPort alebo kábla HDMI do počítača.
28 |
Inštalácia monitora
2. Druhý koniec kábla USB 3.0 upstream prepojte s príslušným portom
USB 3.0 na svojom počítači.
3. Periférne zariadenia s rozhraním USB 3.0 pripojte k portom USB 3.0
downstream na monitore.
4. Napájacie káble počítača a monitora zapojte do elektrickej zásuvky.
5. Zapnite monitor a počítač.
Ak monitor zobrazí obraz, inštalácia sa dokončila. Ak obraz nezobrazí,
pozrite si časť Problémy špecifické pre rozhranie Universal Serial Bus
(USB).
Odpojenie stojana monitora
POZNÁMKA: Ak chcete zabrániť vzniku škrabancov na obrazovke pri
demontáži stojana, uistite sa, že monitor je položený na mäkkom a čistom
podklade.
POZNÁMKA: Nasledujúce pokyny sa týkajú len prípadu, že sa pripája
stojan, ktorý bol priložený k monitoru. Ak pripájate stojan, ktorý sta
zakúpili niekde inde, postupujte podľa pokynov priložených k stojanu.
Demontáž stojana:
1. Vypnite monitor.
2. Odpojte káble od počítača.
3. Položte monitor na mäkkú tkaninu alebo vankúš.
4. Opatrne vysuňte kryt vstupu/výstupu a odnímte ho z monitora.
Inštalácia monitora
| 29
5. Odpojte káble od monitora a vysuňte ich cez otvor na usporiadanie káblov
na zdvíhacom prvku stojana.
6. Stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie stojana.
7. Stojan zdvihnite nahor a oddeľte ho od monitora.
30 |
Inštalácia monitora
Nástenný držiak VESA (voliteľné)
(Rozmer skrutky: M4 x 10 mm)
Naštudujte si pokyny dodané so súpravou nástenného držiaka kompatibilného so
štandardom VESA.
1. Panel monitora položte na jemnú handru alebo podušku položenú na
stabilnom a rovnom podklade.
2. Odoberte stojan monitora. (Pozrite Odpojenie stojana monitora.)
3. Pomocou krížového skrutkovača odstráňte štyri skrutky upevňujúce
plastový kryt.
4. Montážnu konzolu súpravy držiaka na stenu pripevnite k monitoru.
5. Upevnite monitor na stenu. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii
priloženej k nástennému držiaku.
POZNÁMKA: Na použitie len s konzolou na upevnenie na stenu v
zozname UL s minimálnou nosnosťou 14,2 kg.
Inštalácia monitora
| 31
Obsluha monitora
Zapnutie monitora
Monitor zapnete stlačením tlačidla Zapnút’.
Používanie ovládača
Pomocou ovládača na zadnej strane monitora urobíte úpravy v ponuke na
obrazovke.
1. Stlačením tlačidla na ovládači otvoríte hlavnú ponuku na obrazovke.
2. Presúvaním ovládača nahor/nadol/doľava/doprava prepínate medzi
možnosťami.
3. Opätovným stlačením tlačidla na ovládači potvrďte nastavenia a zatvorte.
Herný ovládač
Popis
• Keď je ponuka na obrazovke zapnutá, stlačením tlaridla
potvrdíte voľbu alebo uložíte nastavenia.
• Keď je ponuka na obrazovke vypnutá, stlačením tlačidla
otvoríte hlavnú ponuku na obrazovke. Pozrite časť Otvorenie
systému ponuky.
32 |
Obsluha monitora
• Na pohyb v oboch smeroch (doprava a doľava).
• Pohybom doprava otvoríte podponuku.
• Pohybom doľava zatvoríte podponuku.
• Zvyšuje (doprava) alebo znižuje (doľava) parametre zvolenej
položky v ponuke.
• Na pohyb v oboch smeroch (nahor a nadol).
• Slúži na prepínanie medzi položkami ponuky.
• Zvyšuje (nahor) alebo znižuje (nadol) parametre zvolenej
položky v ponuke.
Používanie ovládacích prvkov na zadnom paneli
Pomocou ovládacích prvkov na zadnej strane monitora otvoríte ponukiu na
obrazovku a klávesové skratky.
Nasledujúca tabuľka popisuje tlačidlá zadného panela:
Tlačidlo na zadnom paneli
1
Popis
Na otvorenie hlavnej ponuky na obrazovke. Pozrite
časť Otvorenie systému ponuky.
Ponuka
2
Na zatvorenie hlavnej ponuky na obrazovke.
Ukončiť
3
Na určenie požadovaného režimu farieb zo zoznamu
predvolieb.
Klávesová skratka/
Preset Modes
(Režimy predvolieb)
Obsluha monitora
| 33
4
Na priamy prístup k posúvaču na nastavenie funkcie
Dark Stabilizer (Stabilizátor tmavých oblastí).
Klávesová skratka/
Dark Stabilizer
(Stabilizácia tmavých
oblastí)
5
Na priamy prístup k posúvačom na nastavenie
položky Brightness/Contrast (Jas/Kontrast).
Klávesová skratka/
Brightness/Contrast
(Jas/Kontrast)
Keď stlačíte niektoré z týchto tlačidiel (okrem tlačidla na ovládači), objaví sa
stavový riadok ponuky na obrazovke, ktorý vám ukáže aktuálne nastavenia
niektorých funkcií ponuky na obrazovke.
Používanie ponuky na obrazovke (OSD)
Otvorenie systému ponuky
Ikona
Ponuka a
podponuky
Game (Hra)
34 |
Popis
Pomocou tejto ponuky prispôsobte vizuálne funkcie hrania
hier.
Obsluha monitora
Preset Modes Umožňuje vybrať zo zoznamu predvolených farebných
(Režimy
režimov.
predvolieb)
• Standard (Štandardný): Načíta predvolené nastavenia
farieb monitora. Toto je predvolený režim predvolieb.
• FPS: Načíta nastavenia farieb ideálne pre strieľačkové hry z
vlastného pohľadu.
• MOBA/RTS: Načíta nastavenia farieb ideálne pre
Multiplayer Online bojová aréna pre viacerých hráčov
(MOBA) a hry typu Stratégie v reálnom čase (RTS).
• RPG: Načíta nastavenia farieb ideálne pre RPG (Hra na
hrdinov).
• SPORTS (ŠPORT): Načíta nastavenia farieb ideálne pre
športové hry.
• Game 1 (Hra 1)/Game 2 (Hra 2)/Game 3 (Hra 3):
Umožňuje prispôsobiť nastavenia farieb pre herné potreby.
• ComfortView: Znižuje úroveň modrého svetla
vyžarovaného z obrazovky, aby bolo pozeranie
pohodlnejšie pre oči.
VAROVANIE: Možné vplyvy dlhodobého
vyžarovania modrého svetla z monitora môžu
spôsobiť zdravotné problémy, napríklad digitálne
zaťažovanie zraku, únavu zraku, a poškodiť zrak.
Pri dlhom nepretržitom používaní monitora sa
môžu vyskytnúť bolesti častí tela, napríklad krku,
ramien, chrbta a pliec.
V rámci zníženia rizika zaťaženia zraku a bolesti krku/
ramien/chrbtice/paží pri dlhodobom používaní monitora
odporúčame:
1. Nastavte vzdialenosť obrazovky od očí na 50 cm až
70 cm (20 až 28 palcov).
2. Často žmurkajte, aby sa oči zvlhčili, prípadne po
dlhodobom používaní monitora navlhčite oči vodou.
Obsluha monitora
| 35
Preset Modes
(Režimy
predvolieb)
3. Každé dve hodiny si dať pravidelne a často prestávku asi
20 minút.
4. Počas prestávok sa pozerajte mimo monitora na predmet
vzdialený od vás asi 20 stôp po dobu aspoň 20 sekúnd.
5. Počas prestávok si naťahovaním uvoľnite napätie v krku,
rukách a pleciach.
• Warm (Teplé): Farby sú vykresľované teplejšie. Obraz sa
javí teplejší s červeno-žltým odtieňom.
• Cool (Studené): Farby sú vykresľované chladnejšie. Obraz
sa javí chladnejší s modrým odtieňom.
• Custom Color (Vlastná farba): Umožňuje ručné nastavenie
farieb. Pohybom ovládača nastavte hodnoty Gain
(Zosilnenie), Offset (Odsadenie), Hue (Odtieň) a
Saturation (Sýtosť) a vytvorte vlastný režim predvoľby
farieb.
Game Enhance Tento režim ponúka tri dostupné funkcie vylepšenia funkcií
Mode (Režim hrania hier.
vylepšenia hry)
• Off (Vypnúť)
Vyberte, ak chcete vypnúť funkcie v rámci režimu Game
Enhance Mode (Režim vylepšenia hry).
• Timer (Časovač)
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť časovač v ľavom hornom rohu
obrazovkye. Časovač ukazuje čas uplynutý od spustenia hry.
Vyberte možnosť zo zoznamu čaových intervalov, aby ste boli
informovaní o zostávajpcom čase.
• Frame Rate (Rýchlosť snímkovania)
Ak vyberiete možnosť On (Zapnuté), pri hraní hier sa
zobrazuje aktuálny počet snímok za sekundu. Čím vyššia
frekvencia, tým plynulejší sa pohyb javí.
• Display Alignment (Zarovnanie obrazovky)
Po aktivovaní funkcie sa zaistí výborné zarovnanie video
obsahu z viacerých obrazoviek.
36 |
Obsluha monitora
FreeSync
Keď vyberiete možnosť On (Zapnuté), monitor funguje v
najväčšej možnej rýchlosti snímkovania, aby sa odstránilo
omeškanie a trhanie obrazovky, vďaka čomu je hranie
plynulejšie.
Response Time Umožňuje nastaviť položku Response Time (Doba odozvy) na
(Doba odozvy) možnosť Fast (Rýchla), Super Fast (Super rýchla) alebo
Extreme (Extrémna).
Dark Stabilizer Funkcia vylepšuje viditeľnosť pri situáciách v tmavých hrách.
(Stabilizácia Čím vyššia hodnota (od 0 do 3), tým lepšia viditeľnosť v tmavej
tmavých
oblasti zobrazovaného obrazu.
oblastí)
Hue (Odtieň) Táto funkcia môže posunúť farbu obrazu videa smerom k
zelenej alebo fialovej. Toto sa používa na nastavenie
požadovanej farby pokožky.
Pomocou ovládača nastavte úroveň odtieňa na hodnotu od 0
do 100.
Pohybom ovládača nahor zvýšte odtieň zelenej na obraze
videa.
Pohybom ovládača nadol zvýšte odtieň purpurovej na obraze
videa.
POZNÁMKA: Nastavenie Hue (Odtieň) je k dispozícii len v
prípade, ak zvolíte režim predvolieb FPS, MOBA/RTS,
SPORTS (ŠPORT), alebo RPG.
Saturation
(Sýtosť)
Táto funkcia dokáže upraviť sýtosť farieb obrazu videa.
Pomocou ovládača nastavte úroveň sýtosti na hodnotu od 0
do 100.
Pohybom ovládača nahor zvýšte farebný vzhľad obrazu videa.
Pohybom ovládača nadol zvýšte monochfrómny vzhľad obrazu
videa.
POZNÁMKA: Nastavenie Saturation (Sýtosť) je k dispozícii
len v prípade, ak zvolíte režim predvolieb FPS, MOBA/RTS,
SPORTS (ŠPORT), alebo RPG.
Obsluha monitora
| 37
Reset Game
(Obnovenie
hry)
Obnovuje všetky nastavenia v ponuke Game (Hra) na
výrobcom predvolené.
Input Source Ponuku Input Source (Vstupný zdroj) používajte na výber z
(Vstupný zdroj) rôznych video signálov, ktoré môžu byť pripojené k vášmu
monitoru.
DP
HDMI 1
HDMI 2
Vstup DP vyberte v prípade, že používate konektor
DisplayPort (DP). Stlačením tlačidla na ovládači potvrďte
voľbu.
Vstup HDMI 1 alebo HDMI 2 vyberte v prípade, že používate
konektory HDMI. Stlačením tlačidla na ovládači potvrďte
voľbu.
Auto Select Zapnite funkciu, ak chcete, aby monitor automaticky
(Automatický vyhľadával dostupné vstupné zdroje. Stlačením tlačidla na
výber)
ovládači potvrďte voľbu.
Reset Input Obnovuje všetky nastavenia v ponuke Input Source (Vstupný
Source
zdroj) na výrobcom predvolené.
(Obnovenie
zdroja vstupu)
38 |
Obsluha monitora
AlienFX
Lighting
(Osvetlenie
AlienFX)
Pomocou tejto ponuky upravíte nastavenia LED svetla pre
vypínač, logo Alienware a svetelný pásik na stojane.
Color (Farba) Ak chcete určiť farbu LED osvetlenia, vyberte možnosť On
(Zapnuté) a pohybom ovládača zvýraznite možnosť Custom
Color (Vlastná farba).
Potom vyberte zo zoznamu 20 dostupných farieb pohybom
ovládača nahor alebo nadol.
Obsluha monitora
| 39
V nasledujúcej tabuľke je uvedené číslo farby a kódy RGB
používané pre 20 LED farieb.
Č.
R
G
B
1
0
0
0
2
63
0
255
3
100
0
240
4
255
0
255
5
239
12
175
6
255
0
89
7
255
0
0
8
255
45
0
9
255
75
0
10
255
120
0
11
204
255
0
12
127
255
0
13
76
255
0
14
0
255
0
15
0
255
25
16
0
255
63
17
0
240
240
18
0
63
255
19
0
25
255
20
0
0
255
Ak chcete vypnúť svetlá AlienFX, vyberte možnosť Off
(Vypnuté).
POZNÁMKA: Tieto funkcie sú k dispozícii len vtedy, ak je
funkcia Spectrum (Spektrum) deaktivovaná.
Custom
(Vlastné)
40 |
To je ponuka len na čítanie. Keď pomocou položiek Color
(Farba) alebo/a Spectrum (Spektrum) urobíte nastavenia
LED osvetlenia, stav tejto ponuky ukazuje Off (Vypnuté).
Keď urobíte nastavenia LED osvetlenia prostredníctvom
aplikácie AlienFX, stav sa zmení na On (Zapnuté).
Obsluha monitora
Spectrum
(Spektrum)
Keď vyberiete možnosť On (Zapnuté), LED svetlo svieti a
mení farby v postupnosti farebného spektra: červení,
oranžová, žltá, zelená, modrá, indigo a fialová.
Reset AlienFX Obnovuje všetky nastavenia v ponuke AlienFX Lighting
Lighting
(Osvetlenie AlienFX) na výrobcom predvolené.
(Obnoviť
osvetlenie
AlienFX)
Display
(Obrazovka)
Brightness
(Jas)
Contrast
(Kontrast)
Podložkou Display (Obrazovka) nastavte obraz.
Brightness (Jas) nastavuje svietivosť podsvietenia.
Pohybom ovládača nahor zvýšite úroveň jasu, pohybom
ovládača nadol znížite úroveň jasu (min. 0/max. 100).
Najskôr nastavte položku Brightness (Jas) a položku
Contrast (Kontrast) potom nastavte len v prípade, že je
ďalšie nastavenie potrebné.
Pohybom ovládača nahor zvýšite úroveň kontrastu, pohybom
ovládača nadol znížite úroveň kontrastu (min. 0/max. 100).
Funkcia Contrast (Kontrast) nastavuje úroveň rozdielu medzi
najtmavšími a najjasnejšími oblasťami na obrazovke monitora.
Obsluha monitora
| 41
Aspect Ratio Nastavte pomer strán obrazu na Wide 16:9 (Širokouhlý
(Pomer strán) 16:9), Auto Resize (Automaticky zmeniť veľkosť), 4:3 alebo
1:1.
Input Color
Format
(Farebný
formát vstupu)
Umožňuje nastaviť režim video vstupu na:
RGB: Túto možnosť vyberte, ak je váš monitor pripojený k
počítaču (alebo prehrávaču médií) pomocou kábla DP alebo
HDMI.
YPbPr: Vyberte túto možnosť, ak váš prehrávač médií
podporuje len výstup YPbPr.
Sharpness
(Ostrosť)
Vďaka tejto funkcii môžete obraz zmeniť tak, aby vyzeral
ostrejšie alebo jemnejšie. Pohybom ovládača nastavte úroveň
ostrosti na hodnotu od 0 do 100.
Reset Display Obnovuje všetky nastavenia v ponuke Display (Obrazovka)
(Obnovenie na výrobcom predvolené.
obrazovky)
Audio (Zvuk)
Volume
(Hlasitosť)
Umožňuje nastaviť úroveň hlasitosti na výstupe do slúchadiel.
Pomocou ovládača nastavte úroveň hlasitosti na hodnotu od 0
do 100.
Reset Audio Obnovuje všetky nastavenia v ponuke Audio (Zvuk) na
(Obnoviť’ zvuk) výrobcom predvolené.
42 |
Obsluha monitora
Menu (Ponuka) Vyberte túto možnosť, ak chcete upraviť nastavenia OSD, ako
je jazyk OSD, dobu zobrazenia ponuky na obrazovke atď.
Language
(Jazyk)
Slúži na nastavenie ponuky OSD na jeden z ôsmich jazykov
(angličtina, španielčina, francúzština, nemčina, brazílska
portugalčina, ruština, zjednodušená čínština alebo japončina).
Transparency Vyberte túto možnosť, ak chcete zmeniť priehľadnosť ponuky
(Priehľadnosť) pohybom ovládača nahor alebo nadol (min. 0/max. 100).
Timer
(Časovač)
Slúži na nastavenie doby, po ktorú zostane ponuka na
obrazovke aktívna po pohybe ovládačom alebo stlačení
tlačidla.
Pohybom ovládača upravte posúvač v 1-sekundových
prírastkoch v rozsahu od 5 do 60 sekúnd.
Reset Menu
(Obnovenie
ponuky)
Obnovuje všetky nastavenia v ponuke Menu (Ponuka) na
výrobcom predvolené.
Personalize
(Prispôsobiť)
Obsluha monitora
| 43
Shortcut Key 1 Umožňuje vybrať funkciu spomedzi týchto možností: Preset
(Klávesová
Modes (Režimy predvolieb), Game Enhance Mode (Režim
skratka 1)
vylepšenia hry), Dark Stabilizer (Stabilizácia tmavých
Shortcut Key 2 oblastí), Brightness/Contrast (Jas/Kontrast), Input Source
(Vstupný zdroj), Aspect Ratio (Pomer strán) alebo Volume
(Klávesová
(Hlasitosť) a nastaviť funkciu ako klávesovú skratku.
skratka 2)
Shortcut Key 3
(Klávesová
skratka 3)
USB
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu USB počas
pohotovostného režimu monitora.
POZNÁMKA: Prepínač USB ZAP./VYP. je v pohotovostnom
režime k dispozícii len vtedy, ak je odpojený upstream kábel
USB. Táto možnosť bude sivá, ak zapojíte kábel USB upstream.
Reset
Obnovuje všetky nastavenia v ponuke Personalize
Personalization (Prispôsobenie) na výrobcom predvolené.
(Obnovenie
prispôsobenia)
Others (Ďalšie)
Display Info
(Zobraziť
informácie)
44 |
Zobrazuje aktuálne nastavenia monitora.
Obsluha monitora
DDC/CI
DDC/CI (Dátový kanál displeja/príkazové rozhranie) vám
umožňuje sledovať parametre (jas, vyváženie farieb atď.)
určené na nastavenie pomocou softvéru vo vašom počítači.
Túto funkciu môžete vypnúť výberom možnosti Off
(Vypnuté).
Z dôvodu dosiahnutia najlepších používateľských skúsenosti a
optimálneho výkonu vášho monitora túto funkciu povoľte.
LCD
Conditioning
(Regulácia
LCD)
Firmware
(Firmvér)
Service Tag
(Servisná
značka)
Pomáha redukovať menej významné prípady reziduálnych
snímok. V závislosti od stupňa retencie obrazu môže činnosť
programu určitý čas trvať. Túto funkciu môžete povoliť
výberom možnosti On (Zapnuté).
Zobrazuje verziu firmvéru monitora.
Zobrazuje servisnú značku monitora. Tento reťazec je
potrebný v prípade, keď hľadáte telefonickú podporu,
overujete stav záruky, aktualizujete ovládače na webovej
stránke Dell atď.
Obsluha monitora
| 45
Reset Others
(Obnovenie
ostatných)
Obnovuje všetky nastavenia v ponuke Others (Ďalšie) na
výrobcom predvolené.
Factory Reset Obnovuje všetky nastavenia ponuky na obrazovke na
(Obnovenie výrobcom predvolené.
výrobných
nastavení)
Upozornenie ponuky na obrazovke
Keď monitor nebude podporovať konkrétny režim rozlíšenia, zobrazí sa
nasledujúce hlásenie:
POZNÁMKA: Hlásenie sa môže mierne líšiť v závislosti od pripojeného
vstupného signálu.
Znamená to, že monitor nedokáže vykonať synchronizáciu so signálom, ktorý sa
prijíma z počítača. V časti Technické údaje monitora nájdete rozsahy
horizontálnej a vertikálnej frekvencie, ktoré môže tento monitor použiť.
Odporúčaný režim je 1920 x 1080.
Kým sa funkcia DDC/CI zakáže, zobrazí sa nasledujúce hlásenie:
46 |
Obsluha monitora
Nasledujúce hlásenie sa objaví, keď sa monitor prepne do Power Save Mode
(Režimu úspory energie):
Aktiváciou počítača a zobudením monitora získate prístup do Používanie
ponuky na obrazovke (OSD).
POZNÁMKA: Hlásenie sa môže mierne líšiť v závislosti od pripojeného
vstupného signálu.
Ak stlačíte akékoľvek iné tlačidlo okrem tlačidla napájania, v závislosti od
zvoleného vstupu sa zobrazí nasledujúce hlásenie:
POZNÁMKA: Hlásenie sa môže mierne líšiť v závislosti od pripojeného
vstupného signálu.
Ak je zvolený vstup HDMI alebo DP a príslušný kábel nie je pripojený, zobrazí sa
plávajúce dialógové okno ako uvádzame nižšie.
POZNÁMKA: Hlásenie sa môže mierne líšiť v závislosti od pripojeného
vstupného signálu.
Obsluha monitora
| 47
Keď sa zvolí možnosť Factory Reset (Obnovenie výrobných nastavení), objaví
sa nasledujúce hlásenie:
Ďalšie informácie nájdete v časti Riešenie problémov.
Uzamknutie ovládacích tlačidiel na zadnom paneli
Ovládacie tlačidlá na zadnom paneli môžete uzamknúť a zabrániť tak prístupu k
tlačidlu ponuky na obrazovke a/alebo vypínaču.
Uzamknutie tlačidiel:
1. Stlačte a štyri sekundy podržte tlačidlo 5. Na obrazovke sa objaví ponuka.
2. Vyberte jednu z nasledovných možností:
• Menu Buttons (Tlačidlá ponuky): Zvoľte túto možnosť, ak chcete
uzamknúť všetky tlačidlá ponuky na obrazovke okrem Tlačidlo napájania.
• Power Button (Tlačidlo napájania): Zvoľte túto možnosť, ak chcete
uzamknúť len Tlačidlo napájania.
• Menu + Power Buttons (Tlačidlá ponuky + napájania): Zvoľte túto
možnosť, ak chcete uzamknúť všetky tlačidlá na ovládaní na zadnom
paneli.
48 |
Obsluha monitora
Ak chcete tlačidlá odomknúť, stlačte a štyri sekundy podržte tlačidlo 5, kým sa
na obrazovke neobjaví ponuka. Ak chcete odomknúť tlačidlá, vyberte Ikonu
odomknúť
.
Nastavenie maximálneho rozlíšenia
Nastavenie maximálneho rozlíšenia pre monitor:
V operačnom systéme Windows 7, Windows 8 a Windows 8.1:
1. Len pre Windows 8 a Windows 8.1: ak chcete prepnúť na klasickú pracovnú
plochu, vyberte dlaždicu Pracovná plocha.
2. Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a vyberte položku Rozlíšenie
obrazovky.
3. Kliknite na Rozbaľovací zoznam položky Rozlíšenie obrazovky a vyberte
1920 x 1080.
4. Kliknite na OK.
V operačnom systéme Windows 10:
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a kliknite na položku
Nastavenie obrazovky.
2. Kliknite na položku Rozšírené nastavenie zobrazenia.
3. Kliknite na rozbaľovací zoznam položky Rozlíšenie a vyberte možnosť
1920 x 1080.
4. Kliknite na tlačidlo Použiť.
Ak nevidíte možnosť 1920 x 1080, možno budete musieť aktualizovať ovládač
grafickej karty. V závislosti od počítača vykonajte jeden z nasledujúcich
postupov:
Ak máte stolový alebo prenosný počítač značky Dell:
• Prejdite na lokalitu www.dell.com/support, zadajte vašu servisnú značku a
prevezmite najnovší ovládač pre vašu grafickú kartu.
Ak používate počítač inej značky než Dell (prenosný alebo stolový):
• Prejdite na lokalitu podpory pre váš počítač a prevezmite si najnovšie
ovládače grafickej karty.
• Prejdite na webovú lokalitu vašej grafickej karty a prevezmite si najnovšie
ovládače grafickej karty.
Obsluha monitora
| 49
Používanie sklápania, otáčania a vertikálneho vysúvania
POZNÁMKA: Nasledujúce pokyny sa týkajú len prípadu, že sa pripája
stojan, ktorý bol priložený k monitoru. Ak pripájate stojan, ktorý sta
zakúpili niekde inde, postupujte podľa pokynov priložených k stojanu.
Zmena sklonu a otočenia
Keď je stojan pripevnený k monitoru, monitor môžete nakláňať a otáčať tak, aby
ste dosiahli najpohodlnejší uhol sledovania.
POZNÁMKA: Stojan nie je od výroby nainštalovaný.
Vertikálne vysúvanie
POZNÁMKA: Stojan sa vysúva vertikálne až o 130 mm. Nižšie uvedený
obrázok znázorňuje ako vertikálne vysunúť stojan.
50 |
Obsluha monitora
Otáčanie monitora
Pred otáčaním musí byť monitor vysunutý úplne zvislo (Vertikálne vysúvanie) a
bez sklonu, aby ste sa vyhli nárazu dolného rohu monitora.
Otočiť v smere hodín
Obsluha monitora
| 51
Otočiť proti smeru hodín
POZNÁMKA: Ak chcete používať funkciu otáčania obrazovky (orientácia
na šírku/na výšku) v kombinácii s počítačom Dell, budete k tomu
potrebovať aktualizovaný ovládač grafickej karty, ktorý sa nedodáva s
týmto monitorom. Ak chcete prevziať ovládač grafickej karty, prejdite na
stránku www.dell.com/support a v časti Na prevzatie vyhľadajte položku
Ovládače videa, pod ktorou nájdete najnovšie ovládače.
POZNÁMKA: Keď sa nachádzate v režime zobrazenia na výšku, môže
dôjsť k poklesu výkonu v graficky náročných aplikáciách (3D hry atď.).
52 |
Obsluha monitora
Konfigurácia nastavení rotácie displeja vo vašom systéme
Keď otočíte monitor, na základe nižšie uvedeného postupu musíte
nakonfigurovať nastavenia otáčania obrazovky vo svojom systéme.
POZNÁMKA: Ak monitor používate s počítačom inej značky ako Dell,
musíte prejsť na webovú lokalitu s ovládačom pre svoju grafickú kartu,
prípadne webovú lokalitu výrobcu počítača, kde nájdete informácie o
otáčaní „obsahu“ zobrazeného na obrazovke.
Konfigurácia nastavení otáčania obrazovky:
1. Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a kliknite na položku
Vlastnosti.
2. Vyberte kartu Nastavenie a kliknite na položku Rozšírené.
3. Ak vlastníte grafickú kartu značky ATI, vyberte kartu Otáčanie a nastavte
uprednostnené otočenie.
4. Ak vlastníte grafickú kartu značky NVIDIA®, kliknite na kartu NVIDIA, v
ľavom stĺpci vyberte možnost’ NVRotate a potom zvoľte požadované
otočenie.
5. Ak vlastníte grafickú kartu Intel®, vyberte kartu grafickej karty Intel, kliknite
na Vlastnosti grafiky, vyberte kartu Otáčanie a potom nastavte
požadované otočenie.
POZNÁMKA: Ak nevidíte možnosť otočenia, prípadne táto možnosť
nefunguje správne, prejdite na stránku www.dell.com/support a
prevezmite si najnovší ovládač pre svoju grafickú kartu.
Obsluha monitora
| 53
Používanie aplikácie AlienFX
Efekty LED osvetlenia vo viacerých samostatných zónach na monitore Alienware
môžete nakonfigurovať prostredníctvom funkcie AlienFX v programe AWCC
(Alienware Command Center).
POZNÁMKA: Ak máte stolný alebo prenosný počítač Alienware Gaming,
môžete pomocou aplikácie AWCC priamo ovládať osvetlenie.
POZNÁMKA: Ďalšie informácie nájdete v online Pomocníkovi programu
Alienware Command Center.
Predpoklady
Pred použitím aplikácie AWCC na inom systéme než Alienware:
• Zaistite, aby bol na počítači operačný systém Windows 10 R3 alebo novší.
• Zaistite, aby bolo aktívne internetové pripojenie.
• Zaistite, aby bol priložený kábel USB zapojený do monitora Alienware aj
počítača.
Inštalácia aplikácie AWCC prostredníctvom aktualizácie
systému Windows
1. Aplikácia AWCC sa prevezme a nainštaluje automaticky. Dokončenie
procesu inštalácie môže trvať niekoľko minút.
2. Prejdite do priečinka programu a uistite, sa, či bola inštalácia úspešná.
Prípadne vyhľadajte aplikáciu AWCC v ponuke Štart.
3. Spustite aplikáciu AWCC a pomocou nasledujúceho postupu si prevezmite
ďalšie softvérové súčasti:
• V okne Nastavenia kliknite na položku Windows Update a potom
kliknutím na položku Vyhľadať aktualizácie overte priebeh aktualizácie
ovládača Alienware.
• Ak aktualizácia ovládača v počítači nereaguje, nainštalujte aplikáciu AWCC
z webovej stránky podpory spoločnosti Dell.
54 |
Používanie aplikácie AlienFX
Inštalácia aplikácie AWCC z webovej stránky podpory
spoločnosti Dell
1. Zadajte číslo modelu AW2521HF alebo AW2521HFL do políčka dopytu
na stránke www.dell.com/support/drivers a prevezmite si najnovšeiu
verziu nasledujúcich položiek:
• Aplikácia Alienware Command Center
• Ovládač pre Alienware Gaming Monitor Control Center
2. Prejdite do priečinka, v ktorom sú uložené inštalačné súbory.
3. Dvakrát kliknite na inštalačný súbor a postupujte podľa inštalačných
pokynov na obrazovke.
Pohyb v okne aplikácie AlienFX
V aplikácii Alienware Command Center umožňuje funkcia AlienFX ovládať farby
LED osvetlenia a efekty prechodu pre váš monitor Alienware.
Na hlavnej obrazovke aplikácie AWCC kliknutím na položku FX vo vrchnej
ponuke otvorte hlavnú obrazovku funkcie AlienFX.
V nasledujúcej tabuľke sú vysvetlené funkcie a vlastnosti na hlavnej obrazovke:
Č.
A
Funkcie
CREATE NEW
THEME...
(VYTVORIŤ NOVÝ
MOTÍV...)
Popisy
Kliknite na
a zadaním názvu do textového políčka
pridajte motív.
Používanie aplikácie AlienFX
| 55
B
Upraviť ovládacie
prvky
• EDIT (UPRAVIŤ): Poskytuje možnosti na
prispôsobenie nastavení osvetlenia pre váš motív.
• GO DIM (STMAVIŤ): Svetlo stmavne.
• GO DARK (TMA): Vypne svetlo.
C
Súčasti motívu
Pri vytváraní vybraného motívu ako aktívneho hlavného
motívu môžete použiť tieto súčasti: LIGHTING
(OSVETLENIE), MACROS (MAKRÁ) a SETTINGS
(NASTAVENIA).
D
Zoznam THEMES
(MOTÍVY)
Zobrazuje motívy v zozname alebo mriežke.
E
Ovládacie prvky na
pozadí
Slúži na úpravu animácií pozadia.
F
Pomocník
Kliknutím otvoríte online Pomocníka aplikácie AWCC.
G
Ovládacie prvky okna Pomocou tlačidiel môžete minimalizovať, maximalizovať
alebo obnoviť veľkosť okna. Keď sa zvolí tlačidlo
,
aplikácia sa zatvorí.
Keď začnete prispôsobovať motív, mali by ste vidieť nasledujúcu obrazovku:
V nasledujúcej tabuľke sú vysvetlené funkcie a vlastnosti na obrazovke:
Č.
H
Funkcie
Panel LIGHTING
(OSVETLENIE)
Popisy
Pomocou ovládacích prvkov na tomto paneli nastavíte
svetelné efekty pre motív.
Podrobnosti nájdete v časti Nastavenie svetelných
efektov.
56 |
Používanie aplikácie AlienFX
I
SAVE THEME
(ULOŽIŤ MOTÍV)
Kliknutím uložíte všetky úpravy a zmeny motívu.
J
Ukážka naživo
Svetelné zóny sú s očíslovanými popismi. Kliknutím na
číslo na obrázku môžete vybrať jednu zónu. Keď robíte
úpravy osvetlenia, na monitore sa súčasne zobrazuje
ukážka nových efektov.
Vytvorenie motívu
Ako vytvoríte motív s preferovanými nastaveniami osvetlenia:
1. Spustite aplikáciu AWCC.
2. Kliknutím na položku FX v ponuke navrchu otvorte hlavnú obrazovku
funkcie AlienFX.
3. V ľavom hornom rohu okna kliknutím na
vytvorte nový motív.
4. Do textového políčka CREATE NEW THEME (VYTVORIŤ NOVÝ MOTÍV)
napíšte názov motívu.
5. Vyberte svetelné zóny, pre ktoré chcete urobiť nastavenia osvetlenia takto:
• vyberte začiarkavacie políčka zón nad oblasťou ukážky naživo, prípadne
• kliknite na číslovaný popis na obrázku monitora
6. Na paneli LIGHTING (OSVETLENIE) vyberte preferované svetlené
efekty z rozbaľovacieho zoznamu, kde sú položky Morph (Premena),
Pulse (Pulz), Color (Farby), Spectrum (Spektrum) a Breathing
(Dýchanie). Podrobnosti nájdete v časti Nastavenie svetelných efektov.
POZNÁMKA: Možnosť Spectrum (Spektrum) je k dispozícii len vtedy, ak
vyberiete pri vytváraní úprav osvetlenia možnosť All Zones (Všetky
zóny).
7. Opakujte krok krok 5 a krok 6 a nastavte ďalšie možnosti konfigurácie,
ktoré sú k dispozícii vašej predvoľbe.
8. Po dokončení kliknite na tlačidlo SAVE THEME (ULOŽIŤ MOTÍV). V
pravom dolnom rohu obrazovky je zobrazené oznámenie.
Používanie aplikácie AlienFX
| 57
Nastavenie svetelných efektov
Panel LIGHTING (OSVETLENIE) poskytuje rôzne svetelné efekty. Kliknutím na
položku Effect (Efekt) môžete otvoriť rozbaľovaciu ponuku s dostupnými
možnosťami.
POZNÁMKA: Zobrazené možnosti sa môžu líšiť v závislosti od určenej
svetelnej zóny.
V nasledujúcej tabuľke nájdete prehľad rozličných možností:
Morph (Premena)
Popisy
Efekt mení farbu svetla na inú pomocou plynulého
prechodu.
Ako robiť úpravy:
1. Vyberte preferovanú farbu z palety farieb
alebo zo zoznamu PRESET COLORS
(PREDVOLENÉ FARBY). Na políčku vpravo
sa zobrazí vybraná farba a jej kódy farieb
RGB.
POZNÁMKA: Ak chcete zmeniť farbu, pomocou
tlačidiel so šípkou nahor a nadol vedľa políčok
R/G/B upravte kódy farieb.
2. Ak chcete pridať vybranú farbu do zoznamu
YOUR COLORS (VAŠE FARBY) pre rýchly
prístup v budúcnosti, kliknite na . Do
zoznamu možno pridať najviac 12 farieb.
POZNÁMKA: Ak chcete odstrániť existujúcu farbu
zo zoznamu, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši.
58 |
Používanie aplikácie AlienFX
Morph (Premena)
Popisy
3. Opakujte predchádzajúce kroky a stanovte
položku Color 2 (Farba 2), čo bude koncová
farba svetla.
4. Ťahaním posúvača BRIGHTNESS (JAS)
upravte svetlosť farby.
5. Ťahaním posúvača TEMPO upravte rýchlosť
prechodu.
Pulse (Pulz)
Popisy
Vďaka efektu svetlo bliká s krátkou pauzou.
Ako robiť úpravy:
1. Vyberte preferovanú farbu z palety farieb
alebo zo zoznamu PRESET COLORS
(PREDVOLENÉ FARBY). Na políčku vpravo
sa zobrazí vybraná farba a jej kódy farieb
RGB.
POZNÁMKA: Ak chcete zmeniť farbu, pomocou
tlačidiel so šípkou nahor a nadol vedľa políčok
R/G/B upravte kódy farieb.
2. Ak chcete pridať vybranú farbu do zoznamu
YOUR COLORS (VAŠE FARBY) pre rýchly
prístup v budúcnosti, kliknite na . Do
zoznamu možno pridať najviac 12 farieb.
POZNÁMKA: Ak chcete odstrániť existujúcu farbu
zo zoznamu, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši.
3. Ťahaním posúvača BRIGHTNESS (JAS)
upravte svetlosť farby.
4. Ťahaním posúvača TEMPO upravte rýchlosť
pulzovania.
Používanie aplikácie AlienFX
| 59
Color (Farby)
Popisy
Efekt vytvorí LED svetlo v jednej statickej farbe.
Ako robiť úpravy:
1. Vyberte preferovanú farbu z palety farieb
alebo zo zoznamu PRESET COLORS
(PREDVOLENÉ FARBY). Na políčku vpravo
sa zobrazí vybraná farba a jej kódy farieb
RGB.
POZNÁMKA: Ak chcete zmeniť farbu, pomocou
tlačidiel so šípkou nahor a nadol vedľa políčok
R/G/B upravte kódy farieb.
2. Ak chcete pridať vybranú farbu do zoznamu
YOUR COLORS (VAŠE FARBY) pre rýchly
prístup v budúcnosti, kliknite na . Do
zoznamu možno pridať najviac 12 farieb.
POZNÁMKA: Ak chcete odstrániť existujúcu farbu
zo zoznamu, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši.
3. Ťahaním posúvača BRIGHTNESS (JAS)
upravte svetlosť farby.
Spectrum (Spektrum)
Popisy
Efekt mení svetlo v postupnosti spektra: červení,
oranžová, žltá, zelená, modrá, indigo a fialová.
Ťahaním posúvača TEMPO môžete upraviť rýchlosť
prechodu.
POZNÁMKA: Možnosť je k dispozícii len vtedy, ak
vyberiete pri vytváraní úprav osvetlenia možnosť All
Zones (Všetky zóny).
60 |
Používanie aplikácie AlienFX
Breathing (Dýchanie)
Popisy
Efekt spôsobí, že svetlo sa bude meniť z jasného na
tmavé.
Ako robiť úpravy:
1. Vyberte preferovanú farbu z palety farieb
alebo zo zoznamu PRESET COLORS
(PREDVOLENÉ FARBY). Na políčku vpravo
sa zobrazí vybraná farba a jej kódy farieb
RGB.
POZNÁMKA: Ak chcete zmeniť farbu, pomocou
tlačidiel so šípkou nahor a nadol vedľa políčok
R/G/B upravte kódy farieb.
2. Ak chcete pridať vybranú farbu do zoznamu
YOUR COLORS (VAŠE FARBY) pre rýchly
prístup v budúcnosti, kliknite na . Do
zoznamu možno pridať najviac 12 farieb.
3. Ťahaním posúvača TEMPO upravte rýchlosť
prechodu.
Používanie aplikácie AlienFX
| 61
Riešenie problémov
VAROVANIE: Predtým, ako začnete vykonávať ktorýkoľvek postup
uvedený v tejto časti, si preštudujte Bezpečnostné pokyny.
Samokontrola
Váš monitor poskytuje funkciu samokontroly, ktorá vám umožňuje skontrolovať, či
váš monitor funguje správne. Ak je pripojenie vášho monitora a počítača správne,
ale obrazovka monitora zostáva prázdna, vykonaním nasledujúcich krokov
spustite samokontrolu monitora:
1. Vypnite počítač aj monitor.
2. Zo zadnej strany počítača odpojte video kábel. Z dôvodu zabezpečenia
správnej činnosti samokontroly odpojte od zadnej strany počítača všetky
digitálne káble.
3. Zapnite monitor.
POZNÁMKA: Na obrazovke by sa dialógové okno (na čiernom pozadí)
malo zobrazit’ v prípade, že monitor nedokáže zistit’ video signál a
funguje správne. Počas režimu samokontroly bliká LED indikátor
napájania modrou farbou (predvolená).
POZNÁMKA: Toto okno sa zobrazí aj počas normálnej prevádzky
systému v prípade, že je video kábel odpojený alebo poškodený.
4. Vypnite monitor a znovu pripojte video kábel, potom zapnite počítač aj
monitor.
Ak sa na obrazovke vášho monitora nič nezobrazí po uplatnení
predchádzajúceho postupu, skontrolujte grafickú kartu a počítač, pretože
monitor funguje náležitým spôsobom.
62 |
Riešenie problémov
Zabudovaná diagnostika
Váš monitor má zabudovaný diagnostický nástroj, ktorý pomáha určiť, či anomália
obrazovky, ku ktorej dochádza, je vnútorným problémom monitora alebo vášho
počítača a video karty.
POZNÁMKA: Zabudovanú diagnostiku môžete spustiť len v prípade, že
je video kábel odpojený a monitor je v režime samokontroly.
Spustenie zabudovanej diagnostiky:
1. Skontrolujte, či je obrazovka čistá (žiadne prachové čiastočky na povrchu
obrazovky).
2. Stlačte a štyri sekundy podržte tlačidlo 5, kým sa na obrazovke neobjaví
ponuka.
3. Pomocou ovládača zvýraznite voľbu Diagnostics (Diagnostika)
stlačením tlačidla na ovládači spustite diagnostiku. Zobrazí sa sivá
obrazovka.
a
4. Skontrolujte, či sú na obrazovke nejaké defekty alebo abnormality.
5. Znova prepnite ovládač, kým sa nezobrazí červená obrazovka.
6. Skontrolujte, či sú na obrazovke nejaké defekty alebo abnormality.
7. Zopakovaním krokov 5 a 6, kým sa nezobrazí zelená, modrá, čierna a biela
obrazovka. Všimnite si každú abnormalitu alebo defekty.
Test sa dokončí po zobrazení textovej obrazovky. Ak chcete ukončiť, znova
prepnite ovládačom.
Ak po použití zabudovaného diagnostického nástroja nezistíte žiadne anomálie
obrazovky, monitor funguje správne. Skontrolujte video kartu a počítač.
Riešenie problémov
| 63
Bežné problémy
Nasledujúca tabuľka obsahuje všeobecné informácie o bežných problémoch
monitora, na ktoré môžete naraziť a možné riešenia.
Bežné
symptómy
Čo sa stalo
Možné riešenia
Žiadne video/
zhasnutý
indikátor LED
napájania
Žiadny obraz
• Skontrolujte, či je video kábel spájajúci monitor a
počítač riadne pripojený a zabezpečený.
• Pomocou iného elektrického zariadenia overte, či
napájacia zásuvka funguje správne.
• Skontrolujte, či je tlačidlo napájania úplne
stlačené.
• Skontrolujte, či sa v ponuke Input Source
(Vstupný zdroj) zvolil správny vstupný zdroj.
Žiadne video/
zapnutý
indikátor LED
napájania
Žiadny obraz
• Zvýšte jas a kontrast v ponuke Display
alebo žiadny jas
(Obrazovka).
• Vykonajte funkciu samokontroly monitora.
• Skontrolujte, či konektor video kábla neobsahuje
ohnuté alebo zlomené kolíky.
• Spustite zabudovanú diagnostiku.
• Skontrolujte, či sa v ponuke Input Source
(Vstupný zdroj) zvolil správny vstupný zdroj.
Slabé zaostrenie Obraz je
• Odstráňte predlžovacie video káble.
rozmazaný,
• Obnovte predvolené výrobné nastavenia
nejasný alebo
monitora.
obsahuje duchov • Video rozlíšenie zmeňte na správny pomer strán.
Trasľavé/
chvejúce sa
video
Zvlnený obraz
alebo jemný
pohyb
Chýbajúce
pixely
Obrazovka LCD • Vypnite a zapnite napájanie.
obsahuje bodky • Permanentne zhasnutý pixel je prirodzená chyba,
ku ktorej dochádza pri technológii LCD.
• Ďalšie informácie o politike kvality a pixelov pre
monitory Dell nájdete na stránke podpory
spoločnosti Dell na adrese:
www.dell.com/support/monitors.
64 |
Riešenie problémov
• Obnovte predvolené výrobné nastavenia
monitora.
• Skontrolujte faktory prostredia.
• Monitor premiestnite a vyskúšajte v inej
miestnosti.
Zaseknuté pixely Obrazovka LCD • Vypnite a zapnite napájanie.
obsahuje jasné
• Permanentne zhasnutý pixel je prirodzená chyba,
bodky
ku ktorej dochádza pri technológii LCD.
• Ďalšie informácie o politike kvality a pixelov pre
monitory Dell nájdete na stránke podpory
spoločnosti Dell na adrese:
www.dell.com/support/monitors.
Problémy s jasom Obraz je príliš
tmavý alebo
príliš jasný
• Obnovte predvolené výrobné nastavenia
monitora.
• Upravte jas a kontrast v ponuke Display
(Obrazovka).
Geometrické
skreslenie
Obrazovka nie je • Obnovte predvolené výrobné nastavenia
správne
monitora.
vycentrovaná
Horizontálne/
vertikálne čiary
Na obrazovke je • Obnovte predvolené výrobné nastavenia
jedna alebo viac
monitora.
čiar
• Vykonajte funkciu samokontroly monitora a
zistite, či sa tieto čiary zobrazujú aj v režime
samokontroly.
• Skontrolujte, či konektor video kábla neobsahuje
ohnuté alebo zlomené kolíky.
• Spustite zabudovanú diagnostiku.
Problémy so
synchronizáciou
Obrazovka je
zakódovaná
alebo sa
zobrazuje
útržkovito
• Obnovte predvolené výrobné nastavenia
monitora.
• Vykonajte funkciu samokontroly monitora a
zistite, či sa zakódovaná obrazovka zobrazuje aj v
režime samokontroly.
• Skontrolujte, či konektor video kábla neobsahuje
ohnuté alebo zlomené kolíky.
• Počítač reštartujte v núdzovom režime.
Problémy
súvisiace s
bezpečnosťou
Viditeľné
známky dymu
alebo iskier
• Nevykonávajte žiadne kroky riešenia problémov.
• Kontakt na spoločnosť Dell okamžite.
Nepravidelné
problémy
Monitor sa
zapne a vypne
• Skontrolujte, či je video kábel pripájajúci monitor
k počítaču riadne pripojený a zabezpečený.
• Obnovte predvolené výrobné nastavenia
monitora.
• Vykonajte funkciu samokontroly monitora a
zistite, či k nepravidelnému problému dochádza
aj v režime samokontroly.
Riešenie problémov
| 65
Chýbajúca farba V obraze chýba
farba
• Vykonajte funkciu samokontroly monitora.
• Skontrolujte, či je video kábel pripájajúci monitor
k počítaču riadne pripojený a zabezpečený.
• Skontrolujte, či konektor video kábla neobsahuje
ohnuté alebo zlomené kolíky.
Nesprávna farba Farba obrazu nie • Zmeňte nastavenia v položke Preset Modes
je správna
(Režimy predvolieb) v časti Game (Hra) v
ponuke OSD v závislosti od aplikácie.
• Upravte hodnotu Gain (Zosilnenie)/Offset
(Odsadenie)/Hue (Odtieň)/Saturation
(Sýtosť) v položke Custom Color (Vlastná
farba) v ponuke na obrazovke Game (Hra).
• Spustite zabudovanú diagnostiku.
Zachovanie
obrazu v
dôsledku
dlhodobého
ponechania
statického
obrazu na
monitore
Na obrazovke sa • Pomocou funkcie správy napájania vypnite
objaví slabý tieň
monitor vždy, keď ho nepoužívate (viac
zo zobrazeného
informácií nájdete v časti Režim správy
statického
napájania).
obrazu
• Prípadne použite dynamicky sa meniaci šetrič
obrazovky.
Problémy špecifické pre produkt
Špecifické
príznaky
Čo sa stalo
Možné riešenia
Obraz na
obrazovke je
príliš malý
Obraz je na
obrazovke
vycentrovaný,
ale nevypĺňa
celú oblasť
zobrazenia
• Obnovte predvolené výrobné nastavenia
monitora.
Monitor nie je
možné nastaviť
pomocou
tlačidiel na
zadnom paneli
OSD sa na
obrazovke
nezobrazuje
• Vypnite monitor, odpojte napájací kábel, znovu
ho pripojte a potom zapnite monitor.
• Ponuka na obrazovke je možno zablokovaná.
Odomknete stlačením a podržaním štvrtého
tlačidla (štandardne klávesová skratka pre
Brightness/Contrast (Jas/Kontrast)) pod
tlačidlom ovládača po dobu 4 sekundy.
66 |
Riešenie problémov
Žiadny signál
Žiadny obraz,
• Skontrolujte zdroj signálu. Pohybom myši alebo
vstupu po
indikátor LED je
stlačením ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici
stlačení
modrý
skontrolujte, či sa počítač nenachádza v režime
používateľských
úspory energie.
ovládacích
• Skontrolujte, či je kábel signálu zapojený. V
prvkov
prípade potreby kábel signálu znovu pripojte.
• Reštartujte počítač alebo prehrávač videa.
Obraz nevypĺňa Obraz nevypĺňa • Vzhľadom na odlišné formáty videa (pomer strán)
celú obrazovku výšku alebo šírku
môže monitor zobrazovať na celej obrazovke.
obrazovky
• Spustite zabudovanú diagnostiku.
Problémy špecifické pre rozhranie Universal Serial Bus (USB)
Špecifické
príznaky
Čo sa stalo
Možné riešenia
Rozhranie USB
nefunguje
Periférne
zariadenia USB
nefungujú
• Skontrolujte, či je monitor zapnutý.
• Upstream kábel znova pripojte k počítaču.
• Znovu pripojte periférne zariadenia USB
(downstream konektor).
• Monitor vypnite a znovu zapnite.
• Reštartujte počítač.
• Niektoré zariadenia USB ako externé prenosné
disky HDD vyžadujú silnejší elektrický prúd;
takéto zariadenia pripájajte priamo k
počítačovému systému.
Super rýchle
rozhranie
USB 3.0 je
pomalé
Periférne
zariadenia so
super rýchlym
rozhraním
USB 3.0 pracujú
pomaly alebo
vôbec nefungujú
• Skontrolujte, či je váš počítač kompatibilný s
rozhraním USB 3.0.
• Niektoré počítače sú vybavené portami USB 3.0,
USB 2.0 aj USB 1.1. Zaistite použitie správneho
portu USB.
• Upstream kábel znova pripojte k počítaču.
• Znovu pripojte periférne zariadenia USB
(downstream konektor).
• Reštartujte počítač.
Riešenie problémov
| 67
Bezdrôtové USB
periférne
zariadenia
prestanú
fungovať, keď je
zapojené
zariadenie
USB 3.0
68 |
Bezdrôtové USB • Zvýšte vzdialenosť medzi USB 3.0 periférnymi
periférne
zariadeniami a bezdrôtovým USB prijímačom.
zariadenia
• Umiestnite bezdrôtový USB prijímač čo najbližšie
pomaly reagujú
k bezdrôtovým USB periférnym zariadeniam.
alebo fungujú
• Pomocou predlžovacieho USB kábla umiestnite
len v prípade, že
bezdrôtovým USB prijímač čo najďalej od portu
sa zmenší
USB 3.0.
vzdialenosť
medzi nimi a ich
prijímačom
Riešenie problémov
Príloha
VAROVANIE: Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE: Použitie iných ovládacích prvkov, nastavení alebo
postupov ako tých, ktoré sú popísané v tejto dokumentácii, môže mať za
následok vystavenie zásahu elektrickým prúdom, elektrickým rizikám
a/alebo mechanickým rizikám.
Informácie týkajúce sa bezpečnostných pokynov nájdete v dokumente
Informácie o bezpečnosti, životnom prostredí a predpisoch.
Oznámenia FCC (len USA) a ďalšie regulačné informácie
Oznámenia FCC a ďalšie regulačné informácie nájdete na webovej lokalite
regulačnej zhody, ktorá sa nachádza na adrese
www.dell.com/regulatory_compliance.
Kontakt na spoločnosť Dell
Pre zákazníkov v USA je určené telefónne číslo 800-WWW-DELL
(800-999-3355).
POZNÁMKA: Ak nemáte aktívne internetové pripojenie, kontaktné
údaje nájdete v nákupnej faktúre, ústrižku na balení, účtenke alebo v
katalógu výrobkov od spoločnosti Dell.
Spoločnosť Dell poskytuje viacero on-line a telefonických možností na
získanie podpory a služieb. Dostupnosť sa líši v závislosti od krajiny a výrobku
a niektoré služby možno nebudú vo vašej oblasti k dispozícii.
• Online technická pomoc: www.dell.com/support/monitors
• Kontakt na spoločnosť Dell: www.dell.com/contactdell
Príloha
| 69
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement