Dell 1510X Projector electronics accessory Brugervejledning


Add to my manuals
81 Pages

advertisement

Dell 1510X Projector electronics accessory Brugervejledning | Manualzz

Dell™ 1510X projektor

Brukerveiledning

Notiser, merknader og advarsler

MERK:

Ordet MERK indikerer viktig informasjon som hjelper deg med å bruke projektoren bedre.

MERKNAD:

MERKNAD indikerer enten en potensiell skade på maskinvare eller tap av data, og forteller hvordan du kan unngå dette.

ADVARSEL:

En ADVARSEL indikerer en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall.

____________________

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

© 2010 Dell Inc. Med enerett.

Gjengivelse av disse materialene på noen som helst måte er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker som brukes i denne teksten:

Dell

og

DELL-logoen

er varemerker for

Dell Inc.;

DLP

og DLP-logoen er varemerker for T

EXAS

I

NSTRUMENTS

I

NCORPORATED

;

Microsoft

og

Windows

er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Andre varemerker og varenavn kan ha blitt brukt i dette dokumentet for referanse til enheter som gjør krav på merkene eller navnene eller deres produkter. Dell

Inc. fraskriver seg enhver eiendomsrett til andre varemerker eller varenavn enn sine egne.

Modell 1510X

Mars 2010 Utgave A01

Innhold

1 Dell-projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Om projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

2 Koble til projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . .

9

Koble til en datamaskin

. . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Koble til en datamaskin med en VGA-kabel

. . . .

10

Gjennomløkke tilkobling for skjerm med

VGA-kabler

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Koble til en datamaskin med en RS232-kabel

. . .

12

Koble til en DVD-spiller

. . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Koble til en DVD-spiller med en S-videokabel

. . .

13

Koble til en DVD-spiller med en kompositt videokabel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Koble til en DVD-spiller med en komponent videokabel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Koble til en DVD-spiller med en HDMI-kabel

. . . .

16

Koble til et lokalt nettverk

. . . . . . . . . . . . . . . .

17

For å kontrollere projektoren som er koblet til et nettverk gjennom en RJ45-kabel.

. . . . . . . .

17

Koble til med en kommersiell RS232-kontrollboks

.

18

3 Bruke projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Slå projektoren på

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Inhold

3

4

Inhold

Slå projektoren av

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Justere det projiserte bildet

. . . . . . . . . . . . . . .

20

Justere projektorhøyden

. . . . . . . . . . . . . .

20

Senke projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Justere projektorens zoom og fokus

. . . . . . . . . .

21

Justere størrelsen på det prosjekterte bildet

. . . . . .

22

Bruke kontrollpanelet

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Bruke fjernkontrollen

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Sette batterier i fjernkontrollen

. . . . . . . . . . . . .

29

Fjernkontrollens bruksområde

. . . . . . . . . . . . .

30

Bruke OSD-menyen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Main Menu (Hovedmeny)

. . . . . . . . . . . . .

31

AUTO-ADJUST (AUTOJUSTER)

. . . . . . . . . .

31

INPUT SELECT (Inngangsvalg)

. . . . . . . . . . .

32

PICTURE (BILDE) (i PC-modus)

. . . . . . . . . . .

33

PICTURE (BILDE) (i Video-modus)

. . . . . . . . .

34

DISPLAY (SKJERM) (i PC-modus)

. . . . . . . . .

35

DISPLAY (SKJERM) (i Video-modus)

. . . . . . . .

37

LAMP (Lampe)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

SET UP (Konfigurer)

. . . . . . . . . . . . . . . .

38

INFORMATION (INFORMASJON)

. . . . . . . . .

41

OTHERS (ANNET)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Styre projektoren med Web Management

. . . . . . .

48

Konfigurere nettverksinnstillingen

. . . . . . . . .

48

Bruke Web Management

. . . . . . . . . . . . . .

48

Hva du kan styre

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

4 Feilsøke projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . .

61

Guidesignaler

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

Bytte lampen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

5 Spesifikasjoner

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

6 Kontakte Dell

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

7 Tillegg: Ordliste

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Inhold

5

1

Dell-projektoren

Projektoren leveres med de enhetene som er vist nedenfor. Forsikre deg om at du har alle tingene, og kontakt Dell™ dersom noe mangler.

Innhold i pakken

Strømkabel 1,8 m VGA-kabel (VGA til VGA)

Reiseetui Fjernkontroll

CD brukerhåndbok og dokumentasjon AAA-batterier (2)

6 Dell-projektoren

Om projektoren

Visning ovenfra

Undersiden

10

12

6

1

8

2

3

9

7

5

4

24.00

79.00

110.00

11

1

2

3

Kontrollpanel

Zoomtapp

4

5

Fokusring

Linse

6

7

Heiseknapp for tilpasning av høyde

IR-mottakere

8

Objektivdeksel

Festehull for montering i taket: Skruehull M3 x 6,5 mm dybde. Anbefalt tiltrekningsmoment <8 kgf-cm

9 Festehull for stativ: mutter 1/4"*20 UNC

10

Lampedeksel

11 Justeringsratt

12

Heisefot

ADVARSEL:

Sikkerhetsinstrukser

1

2

3

Ikke bruk projektoren nær apparater som danner mye varme.

Ikke bruk projektoren i områder hvor det er ekstremt mye støv. Støvet kan føre til at systemet bryter sammen og projektoren vil automatisk slå seg av.

Sørg for at projektoren er montert i et godt ventilert område.

4

5

Ikke blokker sprekker og åpninger på projektoren som er ment for ventilasjon.

Sørg for at projektoren betjenes i omgivelsestemperaturer mellom 5 ºC to 35 ºC

6

Ikke ta på ventilasjonsuttaket fordi det kan bli svært varm etter at projektoren har blitt slått på, eller rett etter at den er slått av.

Dell-projektoren 7

7

Ikke se inn i linsen mens projektoren er på. Dette kan skade øynene dine.

8

Ikke plasser noen gjenstander nær eller foran projektoren, eller dekk til linsen på projektoren mens den står på. Varmen fra projektoren kan føre til at gjenstanden smelter eller brenner.

MERK:

• Ikke prøv å montere projektoren i taket på egenhånd. Den bør installeres av en kvalifisert tekniker.

• Anbefalt sett for takmontering av projektoren (P/N: C3505). For mer informasjon, se Dell-websiden på

support.dell.com

.

• For mer informasjon, se

Sikkerhetsinformasjon

som ble levert med projektoren.

8 Dell-projektoren

Koble til projektoren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

16 15 14 13

1 USB-fjernkontroll

2

HDMI-kontakt

3 VGA-A-utgang

(gjennomløkke for monitor)

9

10

11

Lydinngang (A)

Mikrofonkontakt

RS232-kontakt

4 VGA-A inngang (D-sub) kontakt 12 RJ45-kontakt

5

VGA-B inngang (D-sub) kontakt

13

Plass for sikkerhetskabel

6 S-videokontakt

7

Kompositt videokontakt

8 Lydkontakt (B) høyre kanal

14

15

16

Lyd ut-kontakt

Lydkontakt (B) venstre kanal

Strømledningskontakt

ADVARSEL:

Følg sikkerhetsinstruksjonene som står beskrevet på side 7 før

du starter på noen av fremgangsmåtene i dette avsnittet.

Koble til projektoren 9

Koble til en datamaskin

Koble til en datamaskin med en VGA-kabel

1

3

2

1

2

3

Strømledning

VGA til VGA-kabel

USB-A til USB-B-kabel

MERK:

USB-kabelen leveres ikke med projektoren.

MERK:

USB-kabelen må være koblet til hvis du vil bruke Neste side og Forrige side-funksjonene på fjernkontrollen.

10 Koble til projektoren

Gjennomløkke tilkobling for skjerm med VGA-kabler

1

2 2

1

2

Strømledning

VGA til VGA-kabel

MERK:

Kun én VGA-kabel sendes med projektoren. En ekstra VGA-kabel kan kjøpes via Dell-websiden på dell.com.

Koble til projektoren 11

Koble til en datamaskin med en RS232-kabel

1

2

1

2

Strømledning

RS232-kabel

MERK:

RS232-kabelen sendes ikke med projektoren. Ta kontakt med en profesjonell installatør for kabelen og RS232 fjernkontrollprogramvaren.

12 Koble til projektoren

Koble til en DVD-spiller

Koble til en DVD-spiller med en S-videokabel

1

2

1

2

Strømledning

S-videokabel

MERK:

S-video-kabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe S-videokabelforlengeren (50 fot/100 fot) fra Dell-websiden på dell.com.

Koble til projektoren 13

Koble til en DVD-spiller med en kompositt videokabel

1

2

1

2

Strømledning

Kompositt videokabel

MERK:

Kompositt video-kabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe kompositt video-kabelforlengeren (50 fot/100 fot) fra Dell-websiden på dell.com.

14 Koble til projektoren

Koble til en DVD-spiller med en komponent videokabel

1

2

1

2

Strømledning

VGA til komponent video-kabel

MERK:

VGA til komponent video-kabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe VGA til komponent video-kabelforlengeren (50 fot/100 fot) fra Dellwebsiden på dell.com.

Koble til projektoren 15

Koble til en DVD-spiller med en HDMI-kabel

1

2

1

2

Strømledning

HDMI-kabel

MERK:

HDMI-kabelen sendes ikke med projektoren.

16 Koble til projektoren

Koble til et lokalt nettverk

For å kontrollere projektoren som er koblet til et nettverk gjennom en

RJ45-kabel.

1

Lokalnettverk (LAN)

1

2

Strømledning

RJ45-kabel

MERK:

RJ45-kabelen sendes ikke med projektoren.

2

Koble til projektoren 17

Koble til med en kommersiell RS232-kontrollboks

1

3

2

1

2

3

Strømledning

RS232-kabel

Kommersiell RS232-kontrollboks

MERK:

RS232-kabelen sendes ikke med projektoren. Ta kontakt med en profesjonell tekniker for å få tak i kabelen.

18 Koble til projektoren

3

Bruke projektoren

Slå projektoren på

MERK:

Slå på projektoren før du slår på kilden (datamaskin, DVD-spiller, osv.).

Lyset i Power (Strøm)-knappen blinker blått til du trykker på knappen.

1

2

3

4

Ta av linsedekselet.

Koble til strømledningen og aktuelle signalkabler. For informasjon om å koble til

projektoren, se "Koble til projektoren" på side 9.

Trykk inn

Power (Strøm)

-knappen (se "Bruke kontrollpanelet" på side 23 for å

finne

Power (Strøm)

-knappen).

Slå på kilden (datamaskin, DVD-spiller osv.)

5

6

7

Koble kilden til projektoren ved bruk av en passende kabel. Se "Koble til projektoren" på side 9 for informasjon om hvordan du kobler kilden til

projektoren.

Inngangskilden til projektoren er satt til VGA-A som standard. Du kan bytte inngangskilden hvis det er nødvendig.

Hvis du har flere kilder koblet til projektoren på samme tid, trykk på

Source

(Kilde)

-knappen på fjernkontrollen eller kontrollpanelet for å velge ønsket kilde.

Se "Bruke kontrollpanelet" på side 23 og "Bruke fjernkontrollen" på side 26 for

hvordan du finner

Source (Kilde)

-knappen.

Slå projektoren av

MERKNAD:

Ikke dra ut kontakten til projektoren før du har slått den av slik det er forklart nedenfor.

1

Trykk på

Power (Strøm)

-knappen.

MERK:

Meldingen

"

Press Power Button to Turn off Projector (Trykk på Power-knappen for å slå av projektoren)

"

vises på skjermen.

Meldingen forsvinner etter 5 sekunder, eller du kan trykke på Menu (Meny)knappen for å fjerne den.

2

Trykk

Power (Strøm)

-knappen igjen. Kjøleviftene fortsetter å kjøre i 120 sekunder.

Bruke projektoren 19

3

For å slå av projektoren raskt, trykker du på Power (Strøm)-knappen og holder den inne i 1 sekund mens kjøleviftene fremdeles kjører.

MERK:

Før du slår på projektoren igjen, vent i 60 sekunder for å la den interne temperaturen stabilisere seg.

4

Koble strømledningen fra stikkontakten og projektoren.

Justere det projiserte bildet

Justere projektorhøyden

1

Trykk på

Heise

-knappen.

2

Hev projektoren til ønsket visningsvinkel, og slipp knappen for å låse heisefoten i stilling.

3

Bruk justeringsrattene til å finjustere visningsvinkelen.

Senke projektoren

1

2

Trykk på

Heise

-knappen.

Senk projektoren, og slipp knappen for å låse heisefoten i stilling.

1

3

3

1

2

3

Heiseknapp

Hevefot (vippingsvinkelt: 0 til 8 grad)

Tippe justeringshjulet

20 Bruke projektoren

2

Justere projektorens zoom og fokus

ADVARSEL:

For å unngå skade på projektoren må du sørge for at zoomobjektivet og heisefoten står i innerste stilling før du flytter projektoren eller legger den i bærevesken.

1

2

Drei zoomtappen for å zoome inn og ut.

Drei fokuseringsringen til bildet er skarpt. Projektoren kan fokusere på avstander fra 1,2 til 10 meter.

1

2

1

2

Zoomtapp

Fokusring

Bruke projektoren 21

Justere størrelsen på det prosjekterte bildet

307"(779,78cm)

256"

(650,24cm)

277"(703,58cm)

231"

(586,74cm)

215"(546,10cm)

179"

(454,66cm)

154"(391,16cm)

128"

(325,12 cm)

77"

(195,58cm)

92"(233,68cm)

37"(93,98cm)

30,8"

(78,23cm)

3,94'(1,2m)

22 Bruke projektoren

Skjerm

(diagonalt)

Maks 37"

(93,98cm)

Min.

30,8"

(78,23cm)

Skjermstør relse

Hd

Maks.

(BxH)

Min.

(BxH)

29,53" X

22,05"

(75cm X

56cm)

92"

(233,68cm)

77"

(195,58cm)

74,02" X

55,51"

(188cm X

141cm)

24,8" X 18,5" 61,42" X

(63cm X

47cm)

Maks 25,59"

(65cm)

Min.

21,26"

(54cm)

46,06"

(156cm X

117cm)

63,78"

(162cm)

53,15"

(135cm)

154"

(391,16cm)

128"

(352,12cm)

123,23" X

92,13"

(313cm X

234cm)

102,36" X

76,77"

(260cm X

195cm)

106,30"

(270cm)

88,58"

(225cm)

215"

(546,10cm)

179"

(454,66cm)

172,44" X

129,13"

(438cm X

328cm)

143,70" X

107,48"

(365cm X

273cm)

148,43"

(377cm)

123,62"

(314cm)

277"

(703,58cm)

231"

(586,74cm)

221,65" X

166,14"

(563cm X

422cm)

184,65" X

138,58"

(469cm X

352cm)

190,94"

(485cm)

159,06"

(404cm)

307"

(779,78cm)

256"

(650,24cm)

246,06" X

184,65"

(625 cm X

469 cm)

205,12" X

153,94"

(521cm X

391cm)

212,20"

(539cm)

176,77"

(449 cm)

Avstand 3,94' (1,2m) 9,8' (3,0m) 16,4' (5,0m) 23,0' (7,0m) 29,5' (9,0m) 32,81'

(10,0 m)

* Denne grafen er kun en referanse for brukeren.

Bruke kontrollpanelet

1 2 3

10

9

4

5

6

8 7

Bruke projektoren 23

1

2

LAMP-varsellampe

TEMP-varsellampe

Hvis den gule LAMP-indikatoren er tent eller blinker, kan ett av følgende problemer ha oppstått:

• Lampen er nær slutten av levetiden

• Lampemodulen er ikke korrekt installert

• Feil med lampedriver

• Feil med fargehjul

Se "Feilsøke projektoren" på side 61 og

"Guidesignaler" på side 65 for mer informasjon.

Hvis den gule TEMP-indikatoren er tent eller blinker, kan ett av følgende problemer ha oppstått:

• Den interne temperaturen til projektoren er for høy

• Feil med fargehjul

3 Strøm

Se "Feilsøke projektoren" på side 61 og

"Guidesignaler" på side 65 for mer informasjon.

Slår på eller av projektoren. Se "Slå projektoren på" på side 19 og "Slå projektoren av" på side 19

for mer informasjon.

4

Opp / Keystonekorrigering

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått.

(+40/-35 grader)

5 Høyre Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

justering

Trykk for å synkronisere projektoren med kilden.

6

IR-mottaker

MERK:

Auto Adjust (Automatisk justering) fungerer ikke når OSD-bildet vises.

Rett fjernkontrollen mot IR-mottakeren og trykk på en knapp.

24 Bruke projektoren

7 Ned / Keystonekorrigering

8

9

10

Meny

Venstre

Enter

/ Kilde

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått.

(+40/-35 grader)

Trykk for å aktivere OSD. Bruk retningstastene og

Menu (Meny)

-knappen til å navigere gjennom

OSD.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å veksle mellom Analog RGB,

Kompositt, Komponent (YPbPr via VGA),

HDMI og S-video-kilder når flere kilder er koblet til projektoren.

Trykk for å bekrefte valget.

Bruke projektoren 25

Bruke fjernkontrollen

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

4

5

2

3

6

7

10

11

8

9

12

13

1

Strøm

2

3

4

5

Enter

Høyre

Ned

Bildesideforhold

Slår på eller av projektoren. Se "Slå projektoren på" på side 19 og "Slå projektoren av" på side 19 for mer

informasjon.

Trykk for å bekrefte valget.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å endre bildesideforholdet til et bilde.

26 Bruke projektoren

6

7

Demp

Videomodus

8

Mus opp

U

9

Mus ned

V

10 Frys

11

Tom skjerm

12 Informasjon

13 S-Video

14

Opp

15

Venstre

16 Meny

17

Volum opp

18 Kilde

19

Volum ned

Trykk for å dempe eller oppheve demping av projektorhøyttalerne.

Projektoren har forhåndssatte konfigurasjoner som er optimalisert for visning av data (presentasjoner) eller video (filmer, spill, o.l.)

Trykk på

Video Mode (Videomodus)

-knappen for å bytte mellom

Presentation mode

(Presentasjonsmodus)

,

Bright mode (Lys modus)

,

Movie mode (Filmmodus)

,

sRGB

eller

Custom mode (Egendefinert modus)

.

Trykk

Video Mode (Videomodus)

-knappen en gang for å vise gjeldende visningsmodus. Trykk på

Video

Mode (Videomodus)

-knappen igjen for å veksle mellom ulike moduser.

Trykk for å gå til forrige side.

MERK:

USB-kabelen må kobles til hvis du vil bruke Opp en side-funksjonen.

Trykk for å gå til neste side.

MERK:

USB-kabelen må kobles til hvis du vil bruke Ned en side-funksjonen.

Trykk for å pause skjermbildet.

Trykk for å skjule/vise bildet.

Trykk for informasjon om projektorens originale oppløsning.

Trykk for å velge S-Videokilde.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å aktivere OSD.

Trykk for å øke volumet.

Trykk for å veksle mellom kildene Analog RGB,

Kompositt, Komponent (YPbPr, via VGA), HDMI og S-video.

Trykk for å senke volumet.

Bruke projektoren 27

20 Keystone-korrigering

+

21 Keystone-korrigering

-

Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått. (+40/-35 grader)

Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått. (+40/-35 grader)

22 Automatisk justering Trykk for å synkronisere projektoren med kilden.

Automatisk justering vil ikke fungere dersom OSD vises.

23

Zoom +

24 Zoom -

Trykk for å øke bildet.

Trykk for å senke bildet.

25

VGA

26 Video

Trykk for å velge VGA-kilde.

Trykk for å velge kompositt videokilde.

28 Bruke projektoren

Sette batterier i fjernkontrollen

MERK:

Fjern batteriene fra fjernkontrollen når den ikke er i bruk.

1

Trykk på klaffen for å løfte dekslet til batterirommet.

1

2

Kontroller polaritetsmerkene (+/-) på batteriene.

2

3

Sett inn batteriene inn riktig vei etter merkene i batterirommet.

MERK:

Unngå en blanding av ulike typer batterier eller nye og gamle batterier.

4

Sett på dekslet til batterirommet igjen.

4

3

Bruke projektoren 29

Fjernkontrollens bruksområde

Bruksområde

Vinkel ±30°

Avstand 7m/22,97fot

Vinkel vstand

Vinkel

Av stand

MERK:

Det faktiske bruksområdet kan være noe forskjellig fra diagrammet.

Svake batteriet kan også føre til at fjernkontrollen ikke fungerer som normalt.

30 Bruke projektoren

Bruke OSD-menyen

• Projektoren har et flerspråklig meny (OSD) som kan vises på lerretet med eller uten en kilde er koblet til.

• For å bla mellom kategoriene i Main (Hoved)-menyen, trykk på - eller knappene på projektorens kontrollpanel eller fjernkontroll.

• For å velge en undermeny, trykk på -knappen på projektorens kontrollpanel eller trykk på

Enter

på fjernkontrollen.

• For å velge et alternativ, trykk på knappene eller på projektorens kontrollpanel eller fjernkontroll. Fargen endres til en mørk blå farge. Når et element er valgt, endres fargen til mørk blå.

• Bruk knappene eller på kontrollpanelet eller fjernkontrollen for å justere innstillingene.

• Gå til valget Back og trykk -knappen på kontrollpanelet eller

Enter

-knappen på fjernkontrollen for å gå tilbake til hovedmenyen.

• Gå til valget EXIT (Avslutt) og trykk -knappen eller trykk på Menu (Meny)knappen direkte på kontrollpanelet eller

Enter

på fjernkontrollen for å avslutte

OSD.

MERK:

Fordi

Enter

-knappen har erstattet -knappen på fjernkontrollen, er det ingen -merke på fjernkontrollen.

Main Menu (Hovedmeny)

AUTO-ADJUST (AUTOJUSTER)

Auto Adjust justerer automatisk projektorens

Frequency (Frekvens)

og

Tracking

(Sporing)

i PC-modus. Mens automatisk justering pågår, vises følgende melding på skjermen:

Bruke projektoren 31

INPUT SELECT (Inngangsvalg)

Inngangsvalg-menyen lar deg velge inngangskilden til projektoren.

A

UTO

S

OURCE

(

OPPDAGE KILDE

AUTOMATISK

)—

Velg

Off (Av)

(standard) for å låse nåværende inngående signal. Hvis du trykker på

Source (Kilde)

knappen når

Auto Source

(Automatisk kilde)

-modus er satt til

Off (Av)

, kan du manuelt velge inngangssignalet.

Velg

On (På)

for å oppdage tilgjengelige inngangssignaler.

Hvis du trykker på

Source

(Kilde)

-knappen når projektoren er på, finner den automatisk neste tilgjengelige inngangssignal.

VGA-A—

Trykk på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

-knappen på fjernkontrollen for å registrere et VGA-A-signal.

VGA-B—

Trykk på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

-knappen på fjernkontrollen for å registrere et VGA-B-signal.

S-V

IDEO

Trykk på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

-knappen på fjernkontrollen for å registrere et S-video-signal.

C

OMPOSITE

V

IDEO

(K

OMPOSITT VIDEO

)—

Trykk på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

-knappen på fjernkontrollen for å registrere et kompositt video-signal.

HDMI—

Trykk på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

-knappen på fjernkontrollen for å registrere et HDMI-signal.

A

DVANCED

(A

VANSERT

)—

Trykk på på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

knappen på fjernkontrollen for å aktivere menyen

Input Select Advanced

(Avansert valg av inngang).

INPUT SELECT ADVANCED (AVANSERT VALG AV INNGANG)

Menyen Input Select Advanced (Avansert valg av inngang) lar deg aktivere eller deaktivere inngangskilder.

32

VGA-A—

Bruk og for å aktivere eller deaktiver VGA-A-inngang.

Bruke projektoren

VGA-B—

Bruk og for å aktivere eller deaktiver VGA-B-inngang.

S-V

IDEO

Bruk og for å aktivere eller deaktiver S-video-inngang.

C

OMPOSITE

V

IDEO

(K

OMPOSITT VIDEO

) —

Bruk og for å aktivere eller deaktiver kompositt videoinngang.

HDMI—

Bruk og for å aktivere eller deaktiver HDMI-inngang.

MERK:

Du kan ikke deaktivere din nåværende inngangskilde. Minst to inngangskilder må være aktivert til enhver tid.

PICTURE (BILDE) (i PC-modus)

Bruke

Picture (bilde)

-menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren.

I Picture (Bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

V

IDEO MODE

(V

IDEOMODUS

)—

Lar deg optimere bildet som vises:

Presentation

(Presentasjon)

,

Bright (Lys)

,

Movie (Film)

,

sRGB

(gir mer nøyaktig fargegjengivelse) og

Custom (Egendefinert)

(angi de innstillingene du foretrekker). Hvis du tilpasser innstillingene for

Brightness (Lysstyrke)

,

Contrast

(Kontrast)

,

Saturation (Metning)

,

Sharpness (Skarphet)

,

Tint (Nyanse)

og

Advanced (Avansert)

, bytter projektoren automatisk til

Custom (Egendefinert)

.

MERK:

Hvis du tilpasser innstillingene for Brightness (Lysstyrke), Contrast

(Kontrast), Saturation (Metning), Sharpness (Skarphet), Tint (Nyanse) og

Advanced (Avansert), bytter projektoren automatisk til Custom (Egendefinert).

B

RIGHTNESS

(L

YSSTYRKE

)—

Bruk og til justere skarpheten på bildet.

C

ONTRAST

(K

ONTRAST

)—

Bruk og for å justere skjermens kontrast.

A

DVANCED

(A

VANSERT

)—

Trykk på på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

knappen på fjernkontrollen for å aktivere menyen

Picture Advance

(Avansert

bilde). Se "PICTURE ADVANCED (AVANSERT BILDE)" på side 35.

Bruke projektoren 33

PICTURE (BILDE) (i Video-modus)

Bruke

Picture (Bilde)

-menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I Picture (Bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

V

IDEO MODE

(V

IDEOMODUS

)—

Lar deg optimere bildet som vises:

Presentation

(Presentasjon)

,

Bright (Lys)

,

Movie (Film)

,

sRGB

(gir mer nøyaktig fargegjengivelse) og

Custom (Egendefinert)

(angi de innstillingene du foretrekker). Hvis du tilpasser innstillingene for

Brightness (Lysstyrke)

,

Contrast

(Kontrast)

,

Saturation (Metning)

,

Sharpness (Skarphet)

,

Tint (Nyanse)

og

Advanced (Avansert)

, bytter projektoren automatisk til

Custom (Egendefinert)

.

MERK:

Hvis du tilpasser innstillingene for Brightness (Lysstyrke), Contrast

(Kontrast), Saturation (Metning), Sharpness (Skarphet), Tint (Nyanse) og

Advanced (Avansert), bytter projektoren automatisk til Custom (Egendefinert).

B

RIGHTNESS

(L

YSSTYRKE

)—

Bruk og til juster skarpheten på bildet.

C

ONTRAST

(K

ONTRAST

)—

Bruk og for å justere skjermens kontrast.

S

ATURATION

(M

ETNING

)—

Lar deg justere en videokilde fra svart/hvitt til fullmettet farge. Trykk for å senke mengden farger i bildet og for å øke mengden farger i bildet.

S

HARPNESS

(S

KARPHET

)—

Trykk for å redusere skarpheten og for å øke den.

T

INT

(F

ARGETONE

)—

Trykk for å øke mengden av grønt i bildet og for å øke mengden av rødt i bildet. (kun for NTSC-signal).

A

DVANCED

(A

VANSERT

)—

Trykk på på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

knappen på fjernkontrollen for å aktivere menyen

Picture Advance

(Avansert

bilde). Se "PICTURE ADVANCED (AVANSERT BILDE)" nedenfor.

MERK:

Saturation (Metning), Sharpness (Skarphet) og Tint (Nyanse) er kun tilgjengelig når inngangskilden er kompositt eller S-Video.

34 Bruke projektoren

PICTURE ADVANCED (AVANSERT BILDE)

Med Picture Advanced (Avansert bilde)-menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I Picture Advanced (Avansert bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

W

HITE

I

NTENSITY

Bruk og for å justere intensiteten til hvitfargen på skjermen.

C

OLOR

T

EMP

(

FARGETEMPERATUR

)—

Lar deg justere fargetemperaturen. Ved høy fargetemperatur vil skjermen virke kaldere. Ved en lav fargetemperatur vil skjermen virke varmere. Når du justerer verdiene i

Color Adjust (Fargejustering)

menyen, Custom (Egendefinert)-modus er aktivert. Verdiene er lagret i Custom

(Egendefinert)-modus.

C

USTOM

C

OLOR

A

DJUST

(J

USTERING AV EGENDEFINERT FARGE

)—

Lar deg manuelt justere fargene rød, grønn og blå.

C

OLOR

S

PACE

(F

ARGER

)—

Lar deg velge fargerommet. Du kan velge mellom RGB,

YCbCr og YPbPr.

DISPLAY (SKJERM) (i PC-modus)

Bruke

Display (Skjerm)

-menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I Picture (Bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

A

SPECT

R

ATIO

(B

ILDESIDEFORHOLD

)—

Velg et størrelsesforhold for å justere hvordan bildet vises.

Bruke projektoren 35

• Original — velg Original for å opprettholde størrelsesforholdet for bildet som er projeksert i henhold til inngangskilde.

• 4:3 — Inntakskilden skaleres for å passe inn på skjermen og prosjekterer et

4:3-bilde.

• Bred — Kilden skalerer slik at den passer til bredden på lerretet for å prosjektere et bredskjermbilde.

Z

OOM

Trykk på på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

knappen på fjernkontrollen for å aktivere menyen

Zoom

.

Velg området som skal zoomes og trykk på på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

-lnappen på fjernkontrollen for å vise det forstørrede bildet.

Juster bildeskalaen ved å trykke på eller og trykk på på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

knappen på fjernkontrollen for å vise.

Z

OOM

N

AVIGATION

(Z

OOMNAVIGERING

)—

Trykk på på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

-knappen på fjernkontrollen for å aktivere menyen

Zoom Navigation

(Zoomnavigering).

Bruk for å navigere projeksjonsskjermen.

H

ORIZONTAL

P

OSITION

(H

ORISONTAL POSISJON

)—

Trykk på for å flytte bildet til venstre og for å flytte bildet til høyre.

V

ERTICAL

P

OSITION

(V

ERTIKAL POSISJON

)—

Trykk på for å flytte bildet ned og for

å flytte bildet opp.

F

REQUENCY

(F

REKVENS

)—

Lar deg endre klokkefrekvensen for dataene på lerretet slik at den stemmer med frekvensen på grafikkortet i datamaskinen. Hvis du ser en vertikal flimrende strek, bruker du

Frequency (Frekvens)

-kontrollen til å gjøre streken så liten som mulig. Dette er en grov justering.

T

RACKING

(S

PORING

)—

Synkroniser signaltiden til bildesignalet med grafikkortet.

Hvis du opplever et ustabilt eller flimrende bilde, bruk

Tracking (Sporing)

funksjonen for å rette det opp. Dette er en fin justering.

36 Bruke projektoren

DISPLAY (SKJERM) (i Video-modus)

Bruke

Display (Skjerm)

-menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I Picture (Bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

A

SPECT

R

ATIO

(B

ILDESIDEFORHOLD

)—

Velg et størrelsesforhold for å justere hvordan bildet vises.

• Original — velg Original for å opprettholde størrelsesforholdet for bildet som er projeksert i henhold til inngangskilde.

• 4:3 — Inntakskilden skaleres for å passe inn på skjermen og prosjekterer et

4:3-bilde.

• Bred — Kilden skalerer slik at den passer til bredden på lerretet for å prosjektere et bredskjermbilde.

Z

OOM

Trykk på på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

knappen på fjernkontrollen for å aktivere menyen

Zoom

.

Velg området som skal zoomes og trykk på på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

-lnappen på fjernkontrollen for å vise det forstørrede bildet.

Juster bildeskalaen ved å trykke på eller og trykk på på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

knappen på fjernkontrollen for å vise.

Z

OOM

N

AVIGATION

(Z

OOMNAVIGERING

)—

Trykk på på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

-knappen på fjernkontrollen for å aktivere menyen

Zoom Navigation

(Zoomnavigering).

Bruk for å navigere projeksjonsskjermen.

Bruke projektoren 37

LAMP (Lampe)

Bruke

Lamp (Lampe)

-menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I Lamp (Lampe)-menyen finner du følgende alternativer:

L

AMP

M

ODE

(L

AMPEMODUS

)—

Lar deg velge mellom Normal- og ECO (Øko)-modus.

Normal modus bruker full strøm. ECO (Øko)-modus bruker et lavt strømnivå som kan øke levetiden på lampen, gi stillere drift, og redusere lystettheten på lerretet.

L

AMP

H

OUR

(L

AMPE

T

IME

)—

Vis antall driftstimer for lampen siden timetelleren ble nullstilt.

L

AMP

H

OUR

R

ESET

(T

ILBAKESTILLE LAMPETID

)—

Trykk på

Yes (Ja)

-knappen for å nullstille lampetiden.

SET UP (Konfigurer)

Set Up (Konfigurer)-menyen lar deg tilpasse innstillinger for Language (Språk),

Projector Mode (Projektormodus), Keystone (Nøkkelsten), Standby VGA Output

(Standby VGA-utgang), 3D Display (3D-visning) og Network (Nettverk).

38 Bruke projektoren

L

ANGUAGE

(S

PR

å

K

)—

Lar deg stille inn språket for OSD-menyen. Trykk på på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

-knappen på fjernkontrollen for å aktivere menyen

Language (Språk)

.

P

ROJEKTOR MODE

(P

ROJEKTORMODUS

)—

Lar deg velge projektormodusen, avhengig av hvordan projektoren er montert.

• Rettvendt projeksjon — Dette er en fin justering.

Rettvendt projeksjon - takmontert — Projektoren vender bildet opp ned for takmontert projeksjon.

Speilvendt projeksjon - skrivebord — Projektoren vrenger bildet så du kan fremvise fra bak en gjennomskinnelig skjerm.

• Speilvendt projeksjon - takmontert — Projektoren speilvender og vender bildet opp ned. Du kan projisere bakfra på et gjennomskinnelig lerret med takmontert projektor.

A

UTO

K

EYSTONE

(A

UTOMATISK KORRIGERING AV BILDEFORVRENGNING

)—

Velg

On (På)

for å aktivere auto korrekt for vertikal bilde forstyrrelse grunnen tipping av projektoren.

V. K

EYSTONE

(V.

BILDEFORVRENGNING

)—

Manuelt juster den vertikale bildeforstyrrelsen som følge av tipping av projektoren.

S

TANDBY

VGA

OUTPUT

(S

TANDBY

VGA-

UTGANG

)—

Velg On (På) eller Off (Av) for VGAutgangsfunksjonen ved projektorens standbystatus. Standard er Off (Av).

Bruke projektoren 39

3D D

ISPLAY

(3D-

VISNING

)—

Velg On (På) for å starte 3D-visningsfunksjonen.

Standard er Off (Av).

MERK:

For å aktivere 3D-visningsfunksjonen, sørg for at 3D-briller, 3Dvideoinnhold og 120 Hz-signalutgangsgrafikkort støttet på PC/NB er klart.

3D Sync Invert (3D-synkinvertering)—

Hvis du ser et diskret eller overlappende bilde mens du bruker DLP 3D-briller, må du kanskje utføre "Invert" (Inverter) for å best samsvare venstre/høyre bildesekvens for å få riktig bilde. (For DLP 3D-briller)

Network (Nettverk)—

Velg On (På) for å aktivere nettverksfunksjonen. Trykk på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

-knappen på fjernkontrollen for å konfigurere nettverksinnstillinger

NETWORK (NETTVERK)

Network (Nettverk)-menyen lar deg konfigurere innstillingene for nettverkstilkoblingen.

DHCP A

DDRESS

(DHCP-

ADRESSE

)—

Hvis en DHCP-server finnes i nettverk som projektoren er koblet til, hentes IP-adressen automatisk når du velger DCHP

On

(På)

. Hvis DHCP er

Off (Av)

, må du manuelt angi IP Address (IP-adresse),

Subnet Mask (Nettverksmaske) og Gateway. Bruk til å velge tallene for IP

Address (IP-adresse), Subnet Mask (Nettverksmaske) og Gateway. Velg Enter for å bekrefte hvert nummer og bruk for å angi neste element.

IP A

DDRESS

(IP-

ADRESSE

)—

IP-adressen til projektoren tildeles automatisk eller manuelt.

40 Bruke projektoren

S

UBNET

M

ASK

(N

ETTVERKSMASKE

)—

Konfigurer nettverksmaskinen til nettverkstilkoblingen.

G

ATEWAY

Kontroller gateway-adressen med nettverks-/systemadministratoren din hvis du konfigurerer den manuelt.

DNS—

Kontroller IP-adressen til DNS-serveren med nettverks-/systemadministratoren din hvis du konfigurerer den manuelt.

S

TORE

(L

AGRE

)—

Trykk på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

-knappen på fjernkontrollen for å lagre endringene som gjøres i nettverkskonfigurasjonsinnstillinger.

R

ESET

N

ETWORK

(T

ILBAKESTILL NETTVERK

)—

Velg

Yes (Ja)

for å tilbakestille nettverkskonfigurasjonen.

INFORMATION (INFORMASJON)

Information (Informasjon)-menyen viser gjeldende innstillinger for projektoren.

OTHERS (ANNET)

Others (Annet)-menyen lar deg endre innstillinger for Menu (Meny), Screen

(Skjerm), Audio (Lyd), Power (Strøm), Security (Sikkerhet) og Closed Caption

(Lukket tekst) (kun for NTSC). Du kan også utføre Test Pattern (Testmønster) og

Factory Reset (Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger).

Bruke projektoren 41

M

ENU

S

ETTINGS

(M

ENYINNSTILLINGER

)—

Velg og trykk på på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

-knappen på fjernkontrollen for å aktivere menyinnstillinger.

Menyinnstillingene består av følgende valg:

M

ENU

P

OSITION

(M

ENYPOSISJON

)—

Lar deg endre plasseringen av OSDbildet på lerretet.

M

ENU

T

RANSPARENCY

(M

ENYTRANSPARENS

)—

Lar deg velge transparensnivået til OSD-bakgrunnen.

M

ENU TIMEOUT

(T

IDSAVBRUDD FOR MENY

)—

Lar deg justere tiden for et

OSD-tidsavbrudd. Som standard forsvinner OSD-menyen etter 20 sekunder med inaktivitet.

M

ENU

L

OCK

(M

ENYL

å

S

)—

Velg

On (Ja)

for å aktivere Menu Lock (Menylås) og skjule OSD-menyen. Velg

OFF (AV)

for å slå av Menu Lock (Menylås).

Dersom du ønsker å deaktivere Menu Lock (Menylås)-funksjonen, og

OSD-menyen forsvinner, trykk på

Menu (Meny)

-knappen på panelet i 15 sekunder, deaktiver deretter funksjonen.

S

CREEN

S

ETTINGS

(S

KJERMINNSTILLINGER

)—

Velg og trykk på på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

-knappen på fjernkontrollen for å aktivere skjerminnstillinger.

Menyen for skjerminnstillingene består av følgende valg:

C

APTURE

S

CREEN

(T

A SKJERMBILDE

)—

Velg og trykk på på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

-knappen på fjernkontrollen for å ta bilde av skjermvisningen. Følgende melding vises på skjermen.

42 Bruke projektoren

MERK:

For å ta et fullt bilde, kontroller at inngangssignalet som er koblet til projektoren er 1024 x 768 oppløsning.

S

CREEN

(S

KJERM

)—

Velg

Dell

for å bruke Dell-logoen som bakgrunnsbilde.

Velg

Captured (Tatt bilde)

for å bruke det tatte bildet som bakgrunnsbilde.

R

ESET

(T

ILBAKESTILL

)—

Velg og trykk på på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

-knappen på fjernkontrollen for å slette det tatte bildet og tilbakestille til standardinnstillingen.

A

UDIO

S

ETTINGS

(L

YDINNSTILLINGER

)—

Velg og trykk på på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

-knappen på fjernkontrollen for å endre lydinnstillinger. Menyen for lydinnstillingene består av følgende valg:

A

UDIO

I

NPUT

(L

YDINNGANG

)—

elg lydinngangskilden. Du kan velge mellom:

Audio-A (Lyd A), Audio-B (Lyd B), HDMI og Microphone (Mikrofon).

V

OLUME

(V

OLUM

)—

Trykk for å senke volumet og for å øke det.

S

PEAKER

(Hø

YTTALER

)—

Velg

On (På)

for å aktivere høyttaleren. Velg

Off

(Av)

for å deaktivere høyttaleren.

M

UTE

(D

EMP

)—

Lar deg dempe lydene for lydinngang og lydutgang.

P

OWER

S

ETTINGS

(I

NNSTILLINGER FOR STR

ø

M

)—

Velg og trykk på på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

-knappen på fjernkontrollen for å aktivere strøminnstillinger. Menyen for strøminnstillingene består av følgende valg:

P

OWER

S

AVING

(S

TR

ø

MSPARING

)—

Velg

Off (Av)

for å deaktivere strømsparingen. Som standard er projektoren innstilt til å gå inn i strømsparingsmodus etter 120 minutter uten noe aktivitet. En advarsel vises på skjermen med en 60 sekunders nedtelling før strømsparingsmodus aktiveres. Trykk på en knapp under nedtellingen for å stoppe strømsparingsmodus.

Bruke projektoren 43

Du kan også stille inn en annen forsinkelsesperiode for å gå inn i strømsparingsmodus. Tidsforsinkelsen er den tiden du ønsker at projektoren skal vente uten å motta noe signal. Strømsparing kan stilles inn etter 30, 60, 90 eller 120 minutter.

Hvis et inngangsignal ikke er registrert under forsinkelsesperioden, projektoren slår av lampen og går inn i strømsparingsmodus. Hvis et inngangssignal er registrert innenfor forsinkelsesperioden, slås projektoren automatisk på. Hvis et inngangssignal ikke registreres innen to timer under strømsparingsmodus, bytter projektoren fra strømsparingsmodus til avstenging. For å slå på projektoren, trykk på Power-knappen.

Q

UICK

S

HUTDOWN

(R

ASK AVSTENGING

)—

Velg

Yes (Ja)

for å slå av projektoren med ett enkelt trykk på

Power (Strøm)

-knappen. Denne funksjonen lar projektoren raskt slå av strømmen med en økt viftehastighet. Noe høyere akustisk støy kan forventes under hurtig avslåing.

MERK:

Før du slår på projektoren igjen, vent i 60 sekunder for å la den interne temperaturen stabilisere seg. Projektoren bruker lengre tid på å slå seg på hvis du prøver å slå den på igjen med en gang. Kjøleviften kjører på full hastighet i omtrent 30 sekunder for å stabilisere den interne temperaturen.

S

ECURITY

S

ETTINGS

(S

IKKERHETSINNSTILLINGER

)—

Velg og trykk på på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

-knappen på fjernkontrollen for å aktivere sikkerhetsinnstillinger. Menyen for sikkerhetsinnstillinger lar deg aktivere og stille inn passordbeskyttelse.

P

ASSWORD

(P

ASSORD

)—

Når Password Protect er aktivert. vil en Password

Protect-skjerm be deg angi et passord som vil vises når strømkabelen er koblet til det elektriske uttaket, og strømmen til projektoren først blir skrudd på. Standarden er at denne funksjonen er deaktivert. Du kan aktivere denne funksjonen ved å velge

Enabled (Aktivert)

. Hvis passordet har blitt stilt inn tidligere, taster du inn passordet først og velger deretter funksjonen. Denne passordfunksjonen vil aktiveres neste gang du skrur på projektoren. Dersom du aktiverer denne funksjonen, vil du bli spurt om å angi projektorens passord etter at du skrur på projektoren.

1

Første forespørsel om inntasting av passord:

44 Bruke projektoren

a

Gå til menyen

Others

(Annet), trykk på på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

-knappen på fjernkontrollen og velg deretter

Password

(Passord) for å

Enable

(Aktivere) passordinnstillingen.

b

Aktivering av Password-funksjonen vil bringe frem en tegnskjerm, tast inn et 4-sifret kode fra skjermen og trykk på knappen på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

-knappen på fjernkontrollen.

c d

2

Angi passordet igjen for å bekrefte.

Dersom bekreftelsen av passordet er vellykket, kan du igjen få tilgang til projektorens funksjoner og verktøy.

Dersom du har angitt feil passord, vil du få to sjanser til. Etter tre feil vil projektoren automatisk slå seg av.

3

4

MERK:

Dersom du glemmer passordet ditt må du ta kontakt med

DELL™ eller kvalifisert servicepersonell.

For å deaktivere passordfunksjonen, velger du

Off (Av)

.

For å slette passordet velger du

Delete (Slett)

.

Bruke projektoren 45

C

HANGE

P

ASSWORD

(E

NDRE PASSWORD

)—

Tast inn det opprinnelige passordet, deretter det nye passordet og bekreft det nye passordet igjen.

C

LOSED

C

APTION

(L

UKKET TEKST

)—

Velg

On (På)

for å aktivere lukket tekst, og for å aktivere menyen for lukket tekst. Velg et passende valg for lukkede tekster: CC1,

CC2, CC3 eller CC4.

46 Bruke projektoren

MERK:

Alternativet Lukket tekst er kun tilgjengelig for NTSC.

T

EST

P

ATTERN

(T

ESTM

ø

NSTER

)—

Testmønsteret brukes for å teste fokus og oppløsning.

Du kan aktivere eller deaktivere

Test Pattern (Testmønster)

ved å velge

Off (Av) 1

eller

2

. Du kan også ta i bruk

Test Pattern 1 (Testmønster 1)

ved å trykke og holde nede og -knappene på kontrollpanelet i 2 sekunder. Du kan også ta i bruk

Test Pattern 2 (Testmønster 1) ved å trykke og holde nede og -knappene på kontrollpanelet i 2 sekunder.

Test Pattern 1 (Testmønster

1

):

Test Pattern 2 (Testmønster 2):

F

ACTORY

R

ESET

(F

ABRIKKGJENOPPRETTING

)—

Velg og trykk på på kontrollpanelet eller trykk på

Enter

-knappen på fjernkontrollen for å nullstille alle innstillinger til fabrikkstandardene. Advarselen under vises.

Gjenoppretting inkluderer både datamaskin kilder og video kilder innstillinger.

Bruke projektoren 47

Styre projektoren med Web Management

Konfigurere nettverksinnstillingen

Hvis projektoren er koblet til et nettverk, kan du konfigurere nettverksinnstillingen

(TCP/IP) og styre projektoren fra en webleser. Når nettverksfunksjonen brukes, må

IP-adressen være unik. For å konfigurere nettverksinnstillingen, se "NETWORK

(NETTVERK)" på side 40.

Bruke Web Management

Bruk Internet Explorer 5.0 eller nyere eller Netscape Navigator 7.0 eller nyere, og angi IP-adressen. Du kan nå bruke Web Management og styre projektoren fra et annet sted.

48 Bruke projektoren

Hva du kan styre

Home (Hjem)

• Gå til hjemmesiden for Web Management ved å skrive inn IP-adressen til

projektoren i nettleseren. Se "NETWORK (NETTVERK)" på side 40.

Language (Språk)

: Lar deg stille inn språket for web management.

Bruke projektoren 49

Network Settings (Nettverksinnstillinger)

Se avsnittet om OSD på side 40.

• Skriv inn informasjonen for

Model Name (Modellnavn)

,

Projector Name

(Projektornavn)

,

Location (Plassering)

og

Contact (Kontakt)

(opptil 21 tegn i hvert felt). Trykk på

Save (Lagre)

for å lagre innstillingene.

• Velg

DHCP

for å tildele en IP-adresse fra en DHCP-server automatisk, eller

Manual

for å tildele en IP-adresse manuelt.

• Skriv inn

IP Address (IP-adresse)

,

Device ID (Enhets-ID)

og

Port

informasjon for Crestron-funksjonen.

50

Bruke projektoren

Funksjonen Projector Status (Projektorstatus) og Control (Kontroll)

Projector Status

: Det er fem statuser: Lamp On (Lampe på), Standby, Power

Saving (Strømsparing), Cooling (Kjøler ned) og Warming up (Varmer opp).

Klikk på

Refresh (Oppdater)

-knappen for å oppdatere statusen og kontrollinnstillingene.

Power Saving (Strømsparing)

: Power Saving (Strømsparing) kan stilles inn

etter Off (Av),30, 60, 90 eller 120 minutter. Se side 43.

Alert Status (Varselsstatus)

: Det er 3 feilstatuser: Lamp warning

(Lampeadvarsel), Low lamp life (Kort lampelevetid) og Temperature warning (Temperaturadvarsel). Projektoren kan gå inn i beskyttelsesmodus hvis noen av varslene aktiveres. For å gå ut av beskyttelsesmodusen klikker du på

Clear (Fjern)

-knappen for å fjerne Alert Status (Varselsstatus), før du kan slå på projektoren.

Projector Mode (Projektormodus)

: Lar deg velge projektormodusen, avhengig av hvordan projektoren er montert. Det er fire projektormoduser:

Front Projection-Desktop (Forovervendt projektormodus fra skrivebord),

Front Projection-Ceiling Mount (Forovervendt projektormodus fra tak),

Rear Projection-Desktop (Bakovervendt projektormodus fra skrivebord) og

Rear Projection-Ceiling Mount (Bakovervendt projektormodus fra tak)

Source Select (Inngangsvalg)

: Source Select (Inngangsvalg)-menyen lar deg velge inngangskilden til projektoren. Du kan velge mellom

VGA-A

,

VGA-B

,

S-Video

,

Composite Video (Kompositt video)

og

HDMI

.

Video Mode (Videomodus)

: Velg en modus for å optimalisere visningen av bildet basert på hvordan projektoren brukes:

Bruke projektoren 51

-

Presentation (Presentasjon)

: Egner seg best for presentasjonsbilder.

-

Bright (Lyst)

: Gir maksimal lysstyrke og kontrast.

-

Movie (Film)

: For visning av filmer og fotografier.

-

sRGB:

Gir en mer nøyaktig fargerepresentasjon.

-

Custom (Egendefinert)

: Brukerdefinerte innstillinger.

Blank Screen (Tom skjerm)

: Du kan velge mellom On (På) eller Off (Av).

Aspect Ratio (Sideforhold)

: Velg et størrelsesforhold for å justere hvordan bildet vises.

Brightness (Lysstyrke)

: Velg en verdi for

å tilpasse lysstyrken til bildet

Contrast (Kontrast)

: Velg en verdi for å tilpasse skjermkontrasten.

Audio Input (Lydinngang)

: Du kan velge mellom Audio-A, Audio-B, HDMI og Microphone (Mikrofon) som inngangskilde.

Volume (Volum)

: Du kan velge verdien (0~20) for lydvolumet

Speaker (Høyttaler)

: Du kan velge On (På) for å aktivere lydfunksjonen eller

Off (Av) for å deaktivere funksjonen.

52 Bruke projektoren

E-mail Alert (E-postvarsling)

• E-mail Alert (E-postvarsel)

Du kan stille inn om du skal varsles med e-post

(Enable (Aktiver)) eller ikke (Disable (Deaktivert)).

To/CC/From (Til/Kopi/Fra)

: Du kan skrive inn e-postadressen til senderen

(Fra) og mottakerne (Til/Kopi) for å motta et varsel når noe uvanlig skjer, eller en advarsel vises.

• Alert Condition (Varseltilstand)

: Du kan velge hva som skal varsles på epost. Når noen av disse tilfellene inntreffer, sendes en e-post til mottakerne

(Til/Kopi).

Out going SMTP server (Utgående SMTP-server)

,

User name

(Brukernavn)

og

Password (Passord)

bør stilles inn av administratoren din eller MIS.

Bruke projektoren 53

Password Setting (angi passord)

Bruk Password Setting (Angi passord) til å angi et administratorpassord for tilgang til

Web Management

. Første gang passordfunksjonen aktiveres, må passordet angis før det aktiveres. Når passordfunksjonen er aktivert, må administratorpassordet brukes for å få tilgang til

Web Management

.

New Password (Nytt passord)

: Skriv inn nytt passord

Confirm Password (Bekreft passord)

: Skriv inn passordet igjen og bekreft

Write Community (Skriv fellesskap)

: Still inn sikkerheten for SNMP. Skriv inn passord og bekreft.

MERK:

Kontakt Dell hvis du skulle glemme administratorpassordet ditt.

54 Bruke projektoren

Login Page (Påloggingsside)

Administrator Password (Administratorpassord)

: Skriv inn administratorpassordet og klikk på Login (Logg på).

Bruke projektoren 55

Firmware Update (Oppdatering av fastvare)

Bruk Firmware Update (Oppdatering av fastvare) til å oppdatere fastvaren til projektoren. Trykk på

Update (Oppdater)

for å starte.

• Vent til telleren teller ned til 0.

56 Bruke projektoren

• Vent i 3 sekunder og du går automatisk videre til neste trinn.

• Velg filen som skal oppgraderes og klikk på

Upgrade (Oppgrader)

. Når oppgraderingen pågår, deaktiveres

Cancel (Avbryt)

-knappen.

Bruke projektoren 57

• Vent til telleren teller ned til 0.

• Når oppgraderingen er ferdig, klikker du på

ReLogin (Logg inn på nytt)

for

å gå tilbake til hjemmesiden for Web Management.

58 Bruke projektoren

TIPS:

Jeg vil opprette ekstern tilgang til projektoren via Internett.

Hva er den beste innstillingen for nettleseren?

For den beste innstillingen i nettleseren, må du følge trinnene under:

1

2

Åpne

Control Panel (Kontrollpanel)

Internet Options (Alternativer for

Internett) General (Generelt)

-kategorien

Temporary Internet Files (Midlertidige

Internettfiler) Settings (Innstillinger)

Velg

Every visit to the pages (Hvert besøk til sidene)

.

Enkelte brannmurer eller antivirusprogrammer kan blokkere HTTPapplikasjonen. Slå av brannmuren eller antivirusprogramvaren hvis det er mulig.

Jeg vil opprette ekstern tilgang til projektoren via Internett.

Hvilket socket-portnummer skal jeg åpne i brannmuren?

Følgende TCP/IP-socketporter brukes av projektoren.

UDP/TCP Port

Tall

TCP 80

Beskrivelse

Webkonfigurasjon

(HTTP)

UDP/TCP

UDP/TCP

UDP

25 SMTP: brukes for sending av e-poster mellom e-postservere

161 SNMP: Simple Network

Management Protocol

9131 AMX: brukes for AMXoppdagelse

Hvorfor kan jeg ikke få tilgang til projektoren via Internett?

1

2

Kontroller at datamaskinen er koblet til

Internett.

Sjekk med MIS eller nettverksadministratoren din om datamaskinen er på samme nettverk.

Bruke projektoren 59

Hvorfor kan jeg ikke få tilgang til SMTP-serveren?

Hvorfor kan jeg ikke motta teste-posten selv om projektoren allerede sier at eposten ble sendt?

1

2

3

Sjekk med MIS eller nettverksadministratoren om SMTPserverfunksjonen er åpen for projektoren, og at IP-adressen som er tildelt projektoren er tillatt tilgang til SMTP-serveren. Projektorens

SMTP-socketportnummer er 25. Dette kan ikke endres.

Sjekk om utgående SMTP-server, brukernavn og passord er korrekt stilt inn.

Enkelte SMTP-servere vil sjekke om epostadresse i "Fra" samsvarer med

"Brukernavn" og "Passord". For eksempel, bruker du [email protected] som e-postadressen i "Fra". Bør du også bruke [email protected] kontoinformasjonen for brukernavnet og passordet for å logge på SMTP-serveren.

Det kan hende at SMTP-serveren gjenkjenner e-posten som søppelpost, eller fordi det er begrensninger på SMTP-serveren. Sjekk med

MIS eller nettverksadministratoren for SMPTserveren.

60 Bruke projektoren

4

Feilsøke projektoren

Hvis du opplever problemer med projektoren, se gjennom følgende feilsøkingstips.

Hvis problemet vedvarer,kontakt Dell™. Se Kontakte Dell™ på side 74.

Problem

Intet bilde vises på skjermen

Mangler inngangskilde. Kan ikke koble til en spesiell inngangskilde.

Mulig løsning

• Sørg for at objektivdekselet er tatt av, og at projektoren er slått på.

• Sørg for at INPUT SELECT (VALG AV

INNGANG) er korrekt innstilt i OSDmenyen.

• Kontroller at den eksterne grafikkporten er aktivert. Hvis du bruker en Dell™ bærbar datamaskin, trykk (Fn+F8). For andre datamaskiner, se dokumentasjonen til maskinen. Utgangssignalet fra datamaskinen samsvarer ikke med industristandarder. Hvis dette skjer må du oppgradere videodriveren til datamaskinen. For en Dell-datamaskin,

se support.dell.com

.

• Kontroller at alle kabler er koblet til korrekt.

Se "Koble til projektoren" på side 9.

• Kontroller at pinnene i plugger og kontakter ikke er bøyd eller knekt.

• Sørg for at lampen er sikkert installert (se

"Bytte lampen" på side 67).

• Bruk

Test Pattern (Testbilde)

i

Others

(Annet)

-menyen. Kontroller at fargene på testbildet er korrekte.

Gå til Advanced Enable/Disable Sources

(Avansert aktivering/deaktivering av kilder) og kontroller at denne spesielle inngangskilden er satt til Enable (Aktiver).

Feilsøke projektoren 61

Problem

(forts.)

Mulig løsning

(forts.)

Delvis, rullende eller ukorrekt visning av bilde.

1

2

Trykk

Auto Adjust (Automatisk justering)

knappen på fjernkontrollen eller kontrollpanelet.

Hvis du bruker en Dell™ bærbar datamaskin, sett oppløsningen på datamaskinen til XGA

(1024 x 768):

a

Høyreklikk på skrivebordet i Microsoft

®

Windows

®

, klikk

Properties (Egenskaper)

og velg

Settings (Innstillinger)

.

b

Bekreft at innstillingen for den eksterne skjermporten er 1024 x 768 piksler.

c

Hvis du opplever vansker med endring av oppløsning, eller skjermen fryser, tar du omstart på alt utstyr og projektoren.

Hvis du ikke bruker en Dell™ bærbar datamaskin, se dokumentasjonen til maskinen. Utgangssignalet fra datamaskinen samsvarer ikke med industristandarder. Hvis dette skjer må du oppgradere videodriveren til datamaskinen. For en Dell-datamaskin,

se support.dell.com

.

Presentasjonen din vises ikke på lerretet

Hvis du bruker en Dell bærbar datamaskin,

(Fn+F8).

Bildet er ustabilt eller flimrer Juster fininnstillingen i OSD

Display

(Visning)

-undermenyen (kun i PC-modus).

Bildet har en vertikal, flimrende strek

Bildefargen er feil

Juster frekvensen i OSD

Display (Visning)

undermenyen (kun i PC-modus).

Bildet er ute av fokus

• Vis skjermen mottar feil signaluttak fra grafikkortet, sett signaltypen til

RGB

i OSD

Display (Visning)

-kategorien.

• Bruk

Test Pattern (Testbilde)

i

Others

(Annet)

-menyen. Kontroller at fargene på testbildet er korrekte.

1

2

Still fokuseringsringen på projektorobjektivet.

Sørg for at projektorskjermen er innenfor den påkrevde avstanden fra projektoren

(3,94 fot [1,2 m] til 32,81 fot [10 m]).

62 Feilsøke projektoren

Problem

(forts.)

Bildet er strukket når kilden er

DVD med størrelsesforhold

16:9

Bildet er speilvendt

Lampen er brent ut eller lager en smellende lyd.

LAMP

-indikatoren lyser fast gult

LAMP-

indikatoren blinker gult

TEMP

-lyset lyser solid gult

Mulig løsning

(forts.)

Projektoren registrerer automatisk signalformatet. Den vil opprettholde størrelsesforholdet til det projekserte bildet i henhold til inngangssignalformatet med en

Original-innstilling.

Hvis bildet fremdeles er utstrukket, juster bildesideforholdet i

Set Up (Konfigurer)

menyen i OSD-menyen.

Velg

Set Up (Konfigurer)

i OSD, og endre projeksjonsmodusen.

Når lampen har nådd slutten på sin levetid, kan den brenne ut og lage en høy, smellende lyd. Dersom dette skjer kan ikke projektoren skru seg på igjen. Om bytting av lampe, se

"Bytte lampen" på side 67.

Skift lampen hvis

LAMP

-lampen lyser fast gult.

Hvis

LAMP

-lyset blinker oransje, kan det hende at tilkoblingen til lampemodulen er forstyrret. Kontroller lampemodulen og sjekk at den er korrekt installert.

Hvis

LAMP

-lyset og

Power

-lyset blinker oransje, har en vifte i projektoren sviktet, og projektoren vil automatisk slå seg av.

Hvis

LAMP

- og

TEMP

-lyset blinker oransje og

Power

-lyset er blått, har fargehjulet sviktet, og projektoren vil automatisk slå seg av.

For å fjerne beskyttelsesmodusen, trykker du og holder inne POWER-knappen i 10 sekunder.

Projektoren er for varm. Visningen slår seg av automatisk. Slå på visningen igjen når projektoren har kjølt seg ned. Hvis problemet vedvarer,kontakt Dell™.

Feilsøke projektoren 63

Problem

(forts.)

TEMP-

indikatoren blinker gult

Skjermdisplayet vises ikke på skjermen

Fjernkontrollen fungerer ikke normalt eller med svært begrenset rekkevidde

Mulig løsning

(forts.)

En projektorvifte har sviktet, og projektoren vil slå seg av automatisk. Prøv å fjerne projektormodusen ved å trykke og holde inne

POWER

-knappen i 10 sekunder. Vent i omtrent 5 minutter og prøv å slå på strømmen igjen. Hvis problemet vedvarer,kontakt Dell™.

Prøv å trykke på Menu (Meny)-knappen på panelet i 15 sekunder for å låse opp OSDmenyen. Sjekk

Menu Lock (Menylås)

side 42.

Batteriene kan være svake. Er den det, setter du inn 2 nye AAA-batterier.

64 Feilsøke projektoren

Guidesignaler

Projektorstatus Beskrivelse

Strøm

Kontrollknapper

Meny

Others

(Annet)

Standby-modus Projektor i Standby-modus. Klar for å slå på.

BLÅ

Feil

(Lampefeil)

Varmer opp

Lampe på

Kjølemodus

Strømsparingmodus

Projektoren kan bruke litt tid på å varme opp og slå seg på.

Projektor i Normal-modus, klar for å vise et bilde.

Merknad:

OSD-menyen er ikke i bruk.

Projektoren kjøler seg ned for å slå seg av.

Strømsparing-modus har blitt aktivert.

Projektoren vil automatisk gå inn i standby-modus hvis et inngangssignal ikke registreres innen to timer.

Projektoren bruker 60 sekunder på å kjøle seg ned før Strømsparing-modus.

Kjøling før strømsparingmodus

Projektor er for varm

Lampen er for varm

Luftventiler er kanskje tettet til eller romtemperaturen er over 35 ºC.

Visningen slår seg av automatisk.

Kontroller at luftventilene ikke er blokkert og at omgivelsestemperaturen er innenfor driftsvennlig område. Hvis problemet vedvarer,kontakt Dell.

Lampen er for varm. Luftventilene kan være blokkerte. Visningen slår seg av automatisk. Slå på visningen igjen når projektoren har kjølt seg ned. Hvis problemet vedvarer,kontakt Dell.

Lampedriveren er for varm

Lampedriveren er for varm.

Luftventilene kan være blokkerte.

Visningen slår seg av automatisk. Slå på visningen igjen når projektoren har kjølt seg ned. Hvis problemet vedvarer,kontakt Dell.

Viftefeil

Lampedriverfeil Lampedriveren har en feil Visningen slår seg av automatisk. Koble fra strømledningen etter tre minutter og slå deretter på skjermen igjen. Hvis problemet vedvarer,kontakt Dell.

Fargehjul-feil

En av viftene har en feil. Visningen slår seg av automatisk. Hvis problemet vedvarer,kontakt Dell.

Fargehjulet har en feil. Projektoren har en feil og slår seg automatisk av. Koble fra strømledningen etter tre minutter og slå deretter på skjermen igjen. Hvis problemet vedvarer,kontakt Dell.

BLÅ

BLÅ

BLÅ

GUL

Feil

(Lampefeil)

GUL

AV

BLÅ

GUL

AV

GUL

Feil

(Lampefeil)

BLÅ

AV

BLÅ

BLÅ

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

BLÅ

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

Indikator

TEMP

(Gul)

LAMP

(Gul)

AV

AV

AV

AV

AV

AV

GUL

GUL

GUL

GUL

Feil

(Lampefeil)

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

GUL

Feil

(Lampefeil)

GUL

Feil

(Lampefeil)

GUL

Feil

(Lampefeil)

Feilsøke projektoren 65

Lampefeil

Feil - DC-forsyning

(+12 V)

Tilkoblingen til lampemodulen mislyktes

Lampen er defekt. Bytt ut lampen.

Strømforsyningen har blitt forstyrret.

Visningen slår seg av automatisk.

Koble fra strømledningen etter tre minutter og slå deretter på skjermen igjen. Hvis problemet vedvarer,kontakt

Dell.

Tilkoblingen til lampemodulen kan være forstyrret. Kontroller lampemodulen og sjekk at den er korrekt installert. Hvis problemet vedvarer,kontakt Dell.

AV

GUL

Feil

(Lampefeil)

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV GUL

AV GUL GUL

AV

GUL

Feil

(Lampefeil)

66 Feilsøke projektoren

Bytte lampen

ADVARSEL:

Følg sikkerhetsinstruksjonene som står beskrevet på side 7 før

du starter på noen av fremgangsmåtene i dette avsnittet.

Bytt lampen når du får meldingen

"Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement suggested! www.dell.com/lamps (Lampen er nar sin maksimale levetid for full bruk.

Det anbefales at du bytter den ut. www.dell.com/lamps)".

vises på skjermen Kontakt Dell™ hvis dette problemet vedvarer etter du har byttet lampen.

For mer informasjon, se "Kontakte Dell™" på side 74.

ADVARSEL:

Bruk en original lampe slik at du er sikker på at driftstilstanden til projektoren kan garanteres.

ADVARSEL:

Lampen blir veldig varm når den er i bruk. Ikke prøv å bytte lampen før projektoren har fått kjøle seg ned i minst 30 minutter.

ADVARSEL:

Ikke berør lyspæren eller lampeglasset på noe tidspunkt.

Projektorlamper er svært ømtåelige og kan gå i stykker om de berøres. De knuste glassbitene er skarpe og kan forårsake skade.

ADVARSEL:

Hvis lampen knuser, fjern alle knuste glassbiter fra projektoren, og deponer eller resirkuler i henhold til statlige, lokale eller føderale lover. For mer informasjon, se www.dell.com/hg.

1

Slå av projektoren og koble fra strømledningen.

2

3

4

5

La projektoren kjøle seg ned i minst 30 minutter.

Løsne de to skruene som fester lampedekselet, og ta av dekselet.

Løsne de to skruene som holder lampen på plass.

Løft opp lampen etter metallhåndtaket.

MERK:

Dell™ kan kreve at lamper som byttes i garantitiden, returneres til

Dell™. Ellers kontakter du ditt lokale avfallshåndteringsfirma og får adressen til nærmeste innsamlingsplass.

6

Erstatt med den nye lampen.

7

Stram til de to skruene som holder lampen på plass.

8

Sett på lampedekslet og stram til de to skruene.

Feilsøke projektoren 67

9

Nullstill telleverket for lampen ved å velge "Yes (Ja) " for

Lamp Reset

(Lampenullstilling)

i OSD

Lamp (Lampe)

-kategorien. (Se Lampemeny side 38)

Når en ny lampemodul har blitt endret, vil projektoren automatisk registrere og tilbakestille lampetimene.

ADVARSEL:

Kassering av lamper (gjelder kun USA)

LAMPEN(E) INNI DETTE PRODUKTET INNEHOLDER KVIKKSØLV OG MÅ

RESIRKULERES ELLER DEPONERES I FØLGE LOKAL, STATLIG ELLER FEDERALE

LOVER. GÅ TIL FOR MER INFORMASJON, ELLER KONTAKT ELECTRONIC

INDUSTRIES ALLIANCE PÅ WWW.EIAE.ORG. SJEKK FOR NÆRMERE

INFORMASJON OM KASSERING.

68 Feilsøke projektoren

5

Spesifikasjoner

Lysventil

Skarphet

Kontrastforhold

Enhetlighet

Antall Pixels

Visningsdyktig Farge

Fargehjul-hastighet

Projektor Linse

Projektor Skjermstørrelse

Projektor Avstand

Videokompatiblitet

Strømforsyning

Strømforbruk

Lyd

Støynivå

Vekt

0,55" XGA S450 DMD, DarkChip3™

3500 ANSI lumen (maks.)

2100:1 typisk (fullstendig på/av)

85 % vanlig (japansk standard - JBMA)

1024 x 768 (XGA)

1,07 billion farger

2X

F-Stop: F/ 2,4~2,66

Fokallengde, f=18,2~21,8 mm

1,2 X manual Zoomlinse

Stråleavstand =1,6~1,92 bred og tele

30,8-307 tommer (diagonal)

3,94~32,81 fot (1,2 m~10 m)

Kompositt video / S-Video: NTSC (J, M, 4.43), PAL (B, D,

G, H, I, M, N, Nc, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L)

Komponent video via VGA & HDMI: 1080i/p, 720p,

576i/p, 480i/p

Universal AC 100-240 50-60 Hz med PFC-tilførsel

Normal modus: 287 W ± 10 % @ 110Vac (Nettverk på)

275 W +/-10 % @220Vac (Nettverk på)

Eco Mode (økonomimodus): 219 W ± 10 % @ 110Vac

(Nettverk på)

212 W +/-10 % @220Vac

(Nettverk på)

Strømsparing-modus: <15 W (Nettverk på, minimal viftehastighet)

Standby-modus: <1 W (Nettverk av og VGA_OUT av)

1 høyttalere x 8 watt RMS

35 dB(A) Normal modus, 32 dB(A) Øko-modus

5,2 lbs (2,36 kg)

Spesifikasjoner

69

Dimensjoner (V x H x D) 11,68 x 3,46 x 7,96 +/- 0,04 tommer (296,5 x 87,9 x 202

+/- 1 mm)

11.68"(296.5mm)

3.46"(87.9mm)

7.96"(202mm)

Miljømessig

I/O-kontakter

Driftstemperatur: 5 ºC - 35 ºC (41 ºF- 95 ºF)

Fuktighet: Maksimalt 80%

Lagringstemperatur: 0 ºC til 60 ºC (32 ºF til 140 ºF)

Fuktighet: Maksimalt 90 %

Temperatur under frakt: -20 ºC til 60 ºC

(-4 ºF til 140 ºF)

Luftfuktighet: 90 % maks

Strøm: Én AC-strømkontakt (3-pinne - C14-inntak)

VGA-inngang: To 15-pinner D-sub-kontakter (blå),

VGA-A & VGA-B, for analog RGB/komponent inngangssignaler.

VGA-utgang: Én 15-pinner D-sub-kontakt (svart) for

VGA-A-gjennomløkking.

S-Video-inngang: Én standard 4-pinner min-DIN S-Videokontakt for Y/C-signal.

Kompositt videoinngang: Én gul RCA-kontakt for

CVBS-signal.

HDMI-inngang: Én HDMI-kontakt for støtte for HDMI

1.3. HDCP-kompatibel.

Analog lydinngang: En 3,5 mm stereo minitelefonkontakt

(blå) og ett par RCA-kontakter (rød/hvit).

Variabel lydutgang: Én 3,5 mm stereo minitelefonkontakt

(grønn).

USB-port: Én USB-slave for ekstern støtte.

RS232-port: Én mini-DIN med 6 pinner for RS232kommunikasjon.

RJ45-port: Én RJ45-kontakt for kontroll av projektoren gjennom et nettverk.

Mikrofon: Én 3,5 mm stereo minitelefonkontakt

(rosa).

70 Spesifikasjoner

Lampe Philips 225 watt lampe som kan erstattes av bruker (opp til

4000 timer i øko-modus)

MERK:

Rangeringen av lampelevetiden for en projektoren er kun en måling av tap av lysstyrke, og er ikke en spesifikasjon for hvor lang tid det tar før en lampe ikke lenger vil fungere og ikke lyser. Lampelevetid er tiden det tar for mer enn 50 prosent av lampens lysegenskaper å oppleve en redusert lysstyrke med omtrent

50 prosent av lampens rangerte lumen. Rangeringen av lampens levetid er ikke på noen måte garantert. Den faktiske brukslevetiden for en projektorlampe vil variere avhengig av bruksforhold og bruksmønster. Bruk av en projektor i stressfulle forhold som kan inkludere støvete miljøer, under høye temperaturer, mange timer per dag og plutselig avslåing, kan føre til en reduksjon i lampens levetid eller kan føre til lampefeil.

Spesifikasjoner 71

RS232 pinnetildeling

RS232-protokoll

• Kommunikasjonsinnstillinger

Tilkoblingsinnstillinger

Overføringshastighet:

Databiter:

Paritet

Stoppbiter

Verdi

19200

8

None (ingen)

1

• Kommandotyper

For å åpne OSD-menyen og justere innstillingene.

• Syntaks for styringskommandoer (fra PC til projektor)

[H][AC][SoP][CRC][ID][SoM][COMMAND]

Eksempel

: Strøm PÅ-kommando (send først lav byte)

--> 0xBE, 0xEF, 0x10, 0x05, 0x00, 0xC6, 0xFF, 0x11, 0x11, 0x01, 0x00, 0x01

Liste over styringskommandoer

For å se den siste RS232-koden, gå til Dell supportsiden på: support.dell.com.

72 Spesifikasjoner

Kompatibilitetsmoduser (analog/digital)

84,997

59,887

75,000

60,000

60,020

85,000

59,978

84,880

60,000

50,000

60,000

59,855

75,029

59,810

59,790

60,015

Oppdateringshast ighet (Hz)

70,087

59,940

59,940

59,940

50,000

70,087

75,000

60,000

85,008

60,317

75,000

85,061

60,004

50,000

75,025

74,984

59,954

85,002

60,000

74,867

85,024

84,842

60,000

Oppløsning

1920 x 1080 i60

1280 x 720

1024 x 768

1280 x 800

1366 x 768

1360 x 768

1024 x 768

1440 x 900

1152 x 864

1280 x 960

1280 x 1024

1152 x 864

1400 x 1050

1280 x 800

1280 x 1024

1440 x 900

640 x 350

640 x 480

640 x 480 p60

720 x 480 p60

720 x 576 p50

720 x 400

640 x 480

848 x 480

640 x 480

800 x 600

800 x 600

800 x 600

1024 x 768

1280 x 720 p50

1280 x 720 p60

1920 x 1080 i50

1680 x 1050

1280 x 960

1920 x 1080

1400 x 1050

1280 x 1024

1440 x 900

1600 x 1200

68,677

55,935

67,500

60,000

63,981

77,095

65,317

71,554

45,000

28,125

33,750

44,772

60,023

49,702

47,712

47,712

Hsynk-frekvens

(kHz)

31,469

31,469

31,469

31,469

31,250

31,469

37,500

31,020

43,269

37,879

46,875

53,674

48,363

37,500

79,976

70,635

65,290

85,938

67,500

82,278

91,146

80,430

75,000

94,500

106,500

108,000

108,000

108,000

119,651

121,750

122,500

74,250

74,250

74,250

74,500

78,750

83,500

85,500

85,500

Klokkefrekvens for piksler (MHz)

25,175

25,175

25,175

27,000

27,000

28,322

31,500

33,750

36,000

40,000

49,500

56,250

65,000

74,250

135,000

136,750

146,250

148,500

148,500

156,000

157,000

157,000

162,000

Spesifikasjoner 73

Kontakte Dell

For kunder i USA, ring 800-WWW-DELL (800-999-3355).

MERK:

Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på kjøpsfakturaen din, pakkelappen, regningen eller Dellproduktkatalogen.

Dell™ leverer flere online og telefonbaserte support og servicealternativer.

Tilgjengelighet varierer etter land og produkt, og noen tjenester er muligens ikke tilgjengelig i ditt område. For å kontakte Dell for salg, teknisk støtte eller kundeservice:

1

2

3

4

5

Besøk

support.dell.com.

Bekreft landet ditt eller området ditt under

Choose A Country/Region

(Velg et land/Område)

rullegardinmenyen på bunnen av siden

Klikk

Contact Us (Kontakt Oss)

på venstre side.

Velg koblingen til den tjenesten eller supporten du ønsker.

Velg kontaktmetoden som passer for deg.

74 Kontakte Dell

Tillegg: Ordliste

ANSI L

UMENS

En standard for å måle skarpheten. Det er kalkulert ved å dele et bilde på en kvadratmeter inn i ni like store rektangler, måler lux (eller skarpheten) lesingen på midten av hvert rektangel, og tar gjennomsnittet av disse ni punktene.

B

ILDESIDEFORHOLD

Det mest populære aspekt forholdet er 4:3 (4 for 3). Tidlige fjernsyn og datamaskin videoformat er i et 4:3 aspekt forhold, som betyr at bredden av bildet er 4/3 ganger høyden.

Skarphet— Mengde lys utstrålt fra et skjermbilde eller projeksjonsbilde eller projeksjons enhet. Skarpheten av projektoren er målt med ANSI lumen.

Fargetemperatur— Fargeutseendet til hvitt liv. Lav fargetemperatur gir et varmere (mer gulaktig/rødt) lys mens høy fargetemperatur gir et kaldere (mer blåaktig) lys. Standardenheten for fargetemperatur er Kelvin (K).

Komponent video—

En metode for å levere kvalitetsvideo i et format som inneholder både luminanssignalet og to separate krominanssignaler og er definert som Y'Pb'Pr' for analog komponent og Y'Cb'Cr' for digital komponent.

Komponentvideo er tilgjengelig på DVD-spillere.

Kompositt Video —

Et videosignal som kombinerer luma (lysstyrke), kroma

(farge), fargesynkronsignal (fargereferanse), og synk (horisontal og vertikal synkroniseringssignaler) til en signal pulsform bært på et enkelt ledningspar. Det er tre typer formater, NTSC, PAL og SECAM.

Komprimert oppløsning—

Hvis inngangsbildene er av høyere oppløsning enn den ekte oppløsningen til projektoren, resultatbildet skaleres for å passe den ekte oppløsningen til projektoren. Egenskapene til komprimeringen i en digital enhet betyr at noe bildeinnhold går tapt.

Kontrast Forhold—

Spennvidde for lyse og mørke verdier i et bilde, eller forholdet mellom deres maksimum og minimum verdier. Det er to metoder brukt av projektor industrien for å måle forholdet:

1

Full On/Off (Hel Av/På)

— måler forholdet av lyseffekten av et helhvitt bilde (hel på) og lyseffekten av et helt sort (hel av) bilde.

2

ANSI

— måler et mønster av 16 alternative sort og hvite rektangler. Den gjennomsnittlige lyseffekten fra de hvite rektanglene er delt p med gjennomsnittlig lyseffekt av den sorte rektanglen for bestemme

ANSI

kontrast forhold.

Full On/Off (Full På/Av)

kontrast er alltid et høyere nummer enn

ANSI

-kontrast for samme projektoren.

Ordliste 75

dB— desibel — A En enhet brukt for uttrykke relative forskjeller i styrke eller intensitivtet, vanligvis mellom to akustiske eller elektriske signaler, lik ti ganger den vanlige logaritmen av forholdet av de to nivåene.

Diagonal Skjerm— En metode for måling av størrelsen av en skjerm eller prosjektert bilde. Det måler fra et hjørne til motsatt hjørne. En 9 fot høyt, 12 fot vidt, skjermen har en diagonal av 15 fot. Dette dokumentet antar at den diagonale dimensjonen er for den tradisjonelle 4:3 forholdet av et datamaskin bilde som eksemplet over.

DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol — En nettverksprotokoll som lar en server automatisk tildele en TCP/IP-adresse til en enhet.

DLP

®

Digital Light Processing™

Reflektivt visningsteknologi utviklet av Texas

Instruments, ved bruk av små manipulerte speil. Lys reiser gjennom et fargefilter og er sendt til DLP speilene som arrangerer RGB farger i et bilde prosjektert på skjermen, også kjent som DMD.

DMD—

Digital Micro- Mirror Device

Hver DMD består av tusenvis av helling, mikroskopisk aluminium metallblanding montert p en gjemt åk.

DNS — Domain Name System — Domenenavn-systemet er en Internettjeneste som oversetter domenenavn til IP-adresser.

Fokal Lengde—

Avstanden mellom fra overflaten av en lense til dets fokal punkt.

Frekvens— Det er takten av repeteringen i sykluser per sekund av elektriske signaler. Målt i Hz (Hertz).

HDCP —

High-Bandwidth Digital-Content Protection

En spesifikasjon utviklet av Intel™ Corporation for å beskytte digital underholdning på tvers av digitale grensesnitt, som DVI, HDMI.

HDMI — High Definition Multimedia Interface — HDMI bærer både ukomprimert høydefinisjonsvideo sammen med digital lyd og enhetskontrolldata i en enkel kontakt.

Hz (Hertz)— frekvensenhet.

Nøkkelsten Korreksjon— Enhet som vil rette opp et bilde etter forvridning

(vanligvis en vid-topp-trang-bunn effekt) av et projeksert bilde forårsaket av upassende projektor til skjerm vinkel.

Maksimal Avstand— Avstanden mellom skjermen og projektoren før bildet blir uklart (ikke nok lys) i et mørkt rom.

Maksimal Bilde Størrelse—

Det største bildet en projektor kan vise i et mørkt rom. Dette er vanligvis begrenset etter fokal rekkevidde av optikken.

Minimum Avstand— Det nærmeste punktet som en projektor kan fokusere et bilde på en skjerm.

NTSC—

National Television Standards Committee. Nord-Amerikansk

76 Ordliste

kringkastingsstandard for video og kringkasting., med et videoformat på 525 linjer med 30 rammer per sekund.

PAL— Phase Alternating Line. Europeisk kringkastingsstandard for video og kringkasting., med et videoformat på 625 linjer med 25 rammer per sekund.

Omvendt bilde— Funksjon som lar deg vippe bildet horisontalt. Ved bruk i et normalt miljø vises tekst, grafikk og lignende bakvendt. Reverse image (bakvendt bilde) brukes for projeksjon bakover.

RGB—

Red, Green, Blue

typisk brukt for beskrive en monitor som krever separate signaler for hver av de tre fargene.

S-Video—

En videooverførselsstandard som bruker en 4-pinners mini-DIN kontakt til sende videoinformasjon p to signalkabler kalt lystetthet (klarhet, Y) og krominans (farge, C). S-Video kalles også Y/C.

SECAM— En fransk og internasjonal kringkasting standard for video og kringkasting, nært forbundet med PAL men med en annen metode for sending av fargeinformasjon.

SVGA—

Super Video Graphics Array

800 x 600 pixels antall.

SXGA— Super Extended Graphics Array — 1280 x 1024 pixels antall.

UXGA—

Ultra Extended Graphics Array

1600 x 1200 pixels antall.

VGA — Video Graphics Array — 640 x 480 pikselantall.

XGA—

Extended Video Graphics Array

1024 x 768 pixels antall.

Zoom Lense— Lense med et variabelt fokal lengde som tillater bruker å flytte visningen inn eller ut for å gjøre bildet større eller mindre.

Zoomlinseforhold— Er forholdet mellom det minste og største bildet en linse kan projeksere fra en bestemt avstand. For eksempe, en zoomlenses 1,4:1 forhold betyr at et 10 fots bilde uten zoom vil være et 14 fots bilde med full zoom.

Ordliste 77

Indeks

A

Audio Input (Lydinngang)

43

Audio Settings (Lydinnstillinger)

43

B

brukerstøtte kontakte Dell

74

Bytte lampen

67

C

Capture Screen (Ta skjermbilde)

42

Closed Caption (Lukket tekst)

46

D

Dell kontakter

74

F

Feilsøking

61

Kontakt Dell

61

Fjernkontroll

26

IR-mottaker

24

H

Hovedenhet

7

Fokusring

7

Heiseknapp

7

IR-mottaker

7

Kontrollpanel

7

Linse

7

Zoomkontroll

7

J

Justere det projiserte bildet

20

Justere projektoren opp/ned

20

senke projektoren

Heisefot

20

Heiseknapp

20

Justeringsratt

20

Justere projektorens zoom og fokus

21

Fokusring

21

Zoomkontroll

21

K

Koble til projektoren

HDMI-kabel

16

,

17

,

18

Koble til en datamaskin med en

RS232-kabel

12

Koble til med en HDMI-kabel

16

Koble til med en komponentkabel

15

78 Indeks

Koble til med en kompositt kabel

14

Koble til med en S-videokabel

13

Kompositt videokabel

14

RS232-kabel

12

Strømledning

10

,

11

,

12

,

13

,

14

,

15

,

16

,

17

,

18

S-videokabel

13

Til datamaskin

10

USB til USB-kabel

10

VGA til VGA-kabel

10

,

11

VGA til YPbPr-kabel

15

Kontakt Dell

6

,

63

,

67

Kontrollpanel

23

L

Lydutgang

9

M

Menu Position (Menyposisjon)

42

Menu Settings (Menyinnstillinger)

42

Menu timeout (Tidsavbrudd for meny)

42

Menu Transparency (Menytransparens)

42

Mute (Demp)

43

O

On-Screen Display

Main Menu

31

OSD-meny (On-Screen Display)

31

Auto adjust (Automatisk justering)

33

Bilde (i PC-modus)

33

Bilde (i Video-modus)

34

Display (i Video-modus)

37

Hovedmeny

31

Inngangsvalg

32

Lamp (Lampe)

38

Others (Annet)

41

Set Up (Konfigurer)

38

P

Password

44

Password (Passord)

44

Power Saving (Strømsparing)

43

Power Settings (Innstillinger for strøm)

43

Q

Quick Shutdown (Rask avstenging)

44

R

Reset (Tilbakestill)

43

Reset, Factory (Fabrikkgjenoppretting)

47

RJ45-kontakt

9

Indeks 79

S

Screen (Skjerm)

43

Screen Settings (Skjerminnstill.)

42

Security Settings (Sikkerhetsinnstillinger)

44

Skru av/på projektoren

Skru av projektoren

19

Skru på projektoren

19

Speaker (Høyttaler)

43

Spesifikasjoner

Antall farger

69

Antall piksler

69

Bildesideforhold

69

Brightness (Lysstyrke)

69

Enhetlighet

69

Fargehjulshastighet

69

I/O-tilkoblinger

70

Lamp (Lampe)

71

Lyd

69

Lysventil

69

Mål

70

Omgivelser

70

Projiseringsavstand

69

Projiseringslinse

69

RS232-protokoll

72

Strømforbruk

69

Strømforsyning

69

Størrelse på projiseringsskjerm

69

Støynivå

69

Vekt

69

Videokompatibilitet

69

T

telefonnumre

74

Test Pattern (Testmønster)

47

Tilkoblingsporter

HDMI-kontakt

9

Lydinngang

9

Lydkontakt (B) høyre kanal

9

Lydkontakt (B) venstre kanal

9

Mikrofonkontakt

9

Plass for sikkerhetskabel

9

RS232-kontakt

9

Strømledningskontakt

9

S-videokontakt

9

USB-fjernkontroll

9

VGA-A inngang (D-sub) kontakt

9

VGA-A utgang (gjennomløkke for monitor)

9

VGA-B inngang (D-sub) kontakt

9

V

Volume (Volum)

43

80 Indeks

Indeks 81

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement