Dell 1609WX Projector electronics accessory instrukcja

Add to My manuals
53 Pages

advertisement

Dell 1609WX Projector electronics accessory instrukcja | Manualzz
Projektor Dell™ 1609WX
Podręcznik użytkownika
Uwagi, pouczenia i ostrzeżenia
UWAGA: UWAGA zawiera ważne informacje, które
pomagają w lepszym użytkowaniu projektora.
UWAGA: POUCZENIE informuje o potencjalnych
zagrożeniach uszkodzeniem sprzętu lub utraty danych i
wyjaśnia, w jaki sposób tego uniknąć.
OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE informuje o groźbie
zniszczenia mienia, odniesienia obrażeń ciała lub
śmierci.
____________________
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia.
© 2008 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie w jakikolwiek sposób jakiejkolwiek części tego dokumentu bez
pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest bezwzględnie zabronione.
Znaki towarowe użyte w tekście: Dell oraz logo DELL są znakami towarowymi
firmy Dell Inc.; DLP, logo DLP® oraz DarkChip™2 są znakami towarowymi
firmy Texas Instruments; natomiast Microsoft i Windows są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
oraz/lub innych krajach.
W tym dokumencie mogą być użyte inne znaki towarowe i nazwy handlowe w
odniesieniu do podmiotów roszczących sobie prawa do marki i nazw lub ich
produktów. Dell Inc. nie rości sobie praw do żadnych zastrzeżonych znaków
towarowych ani nazw handlowych innych niż jej własne.
Model 1609WX
Maj 2008 Rev. A01
Treść
1 Projektor Dell
5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacje o Projektorze
2 Podłączanie Projektora
Podłączanie Komputera
. . . . . . . . . . . . . .
6
. . . . . . . . . . . .
7
. . . . . . . . . . . . . . . .
Podłączenie Komputera Kablem VGA
. . . . . .
8
8
Podłączenie Komputera Kablem DVI-D
. . . . .
Podłączenie Komputera Kablem RS232
. . .
10
Podłączenie monitora typu loop-through
przy użyciu kabli VGA . . . . . . . . . . .
. . .
11
. . . . . . . .
12
Podłączenie do Odtwarzacza DVD
9
Podłączanie Odtwarzacza DVD Kablem
S-video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
12
Podłączanie Odtwarzacza DVD Kablem
Composite . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
13
Podłączanie Odtwarzacza DVD Kablem
Component . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
14
Podłączanie Odtwarzacza DVD Kablem
Component . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
15
Podłączanie Odtwarzacza DVD Kablem
HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
16
3 Korzystanie z Projektora
. . . . . . . . . .
17
Włączanie Projektora
. . . . . . . . . . . . . . . .
17
Wyłączanie projektora
. . . . . . . . . . . . . . . .
17
Regulowanie parametrów wyświetlanego
obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
Treść
18
3
Podwyższanie Projektora
Obniżanie Projektora
. . . . . . . . . . . .
18
. . . . . . . . . . . . . .
18
Regulacja powiększenia i ostrości obrazu
projektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
Regulacja wielkości wyświetlanego obrazu
Korzystanie z Panela Sterowania
. .
20
. . . . . . . . .
21
Korzystanie z Pilota Zdalnego Sterowania
. . .
24
. . . . . . . . .
25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Korzystanie z menu ekranowego
Menu główne
WYBÓR WEJŚCIA .
. . . . . . . . . . . . . . .
26
. . . . . . . . . . . . . .
27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
AUTO. REGULACJA
USTAWIENIA
OBRAZ (w trybie PC)
. . . . . . . . . . . . . .
OBRAZ (w trybie Video)
. . . . . . . . . . . . .
WYŚWIETLACZ (w Trybie PC) .
. . . . . . . .
WYŚWIETLACZ (w Trybie Video)
LAMPA .
30
31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
Wymiana lampy .
5 Specyfikacje
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 Kontakt z firmą Dell
7 Dodatek: Słownik
Treść
29
. . . . . . .
4 Rozwiązywanie Problemów z
Projektorem
4
28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JĘZYK
INNE
19
37
41
43
. . . . . . . . . . . . . .
47
. . . . . . . . . . . . . . . .
48
1
Projektor Dell
Przed podłączeniem projektora należy upewnić się, że są dostępne wszystkie
niezbędne komponenty. Projektor jest dostarczany z pokazanymi poniżej
komponentami. Skontaktuj się z firmą Dell (patrz Kontakt z firmą Dell na stronie 47)
jeśli brakuje któregokolwiek z pokazanych komponentów.
Projektor Dell™ 1609WX jest dostarczany z następującymi komponentami:
Zawartość opakowania
Kabel zasilający
Kabel VGA 1,8m (VGA do VGA)
Bateria CR2032
Pilot zdalnego sterowania
CR2032
3V
Dysk CD z podręcznikiem użytkownika i Torba do przenoszenia
dokumentacją
DELL
Projektor Dell
5
Informacje o Projektorze
1
6
2
3
5
4
1
Panel sterowania
2
Regulator powiększenia
3
Pierścień ostrości
4
Obiektyw
5
Przycisk regulacji wysokości
6
Odbiorniki podczerwieni
OSTRZEŻENIE: Instrukcje bezpieczeństwa
1 Nie należy używać projektora w pobliżu urządzeń, które wytwarzają duże ilości
ciepła.
2 Nie należy używać projektora w miejscach o nadmiernym zapyleniu. Pył może
spowodować awarię systemu i automatyczne wyłączenie projektora.
3 Należy sprawdzić, czy projektor jest zamontowany w dobrze wentylowanym
miejscu.
4 Nie należy blokować szczelin wentylacyjnych projektora.
5 Należy upewnić się, że projektor działa w zakresie temperatur otoczenia (5oC do
35oC).
UWAGA: W celu uzyskania szczegółowych informacji należy
zapoznać się z informacją na temat bezpieczeństwa dostarczaną wraz
z projektorem.
6
Projektor Dell
2
Podłączanie Projektora
1
2
DVI-D In
VGA - A
Out
3
4
5
6
7
8
VGA - A
In
VGA - B
In
S-Video In
Video In
Audio In
Audio Out
9
USB
Remote
10
RS-232
Dell 1609WX
11
12
1
Złącze wejścia DVI-D
2
Wyjście VGA-A (monitor pętli loop-through)
3
Wejście VGA-A (D-sub)
4
Złącze wejścia VGA-B (D-sub)
5
Złącze S-video
6
Złącze Composite video
7
Złącze wejścia audio
8
Złącze wyjścia audio
9
Złącze USB pilota zdalnego sterowania
10
Złącze RS232
11
Gniazdo linki zabezpieczenia
12
Złącze przewodu zasilającego
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur
opisanych w tej części należy wykonać Instrukcje bezpieczeństwa
zgodnie z opisem na strona 6.
Podłączanie Projektora
7
Podłączanie Komputera
Podłączenie Komputera Kablem VGA
1
DVI-D In
VGA - A
Out
VGA - A
In
VGA - B
In
2
S-Video In
Video In
Audio In
Audio Out
USB
Remote
RS-232
XELOM
3
1
Przewód zasilający
2
Kabel VGA do VGA
3
Kabel USB do USB
UWAGA: Kabel USB nie jest dostarczany przez Dell.
UWAGA: Kabel USB należy podłączyć, aby używać funkcji Next Page
(Następna strona) i Previous Page (Poprzednia strona) na pilocie
zdalnego sterowania.
8
Podłączanie Projektora
Podłączenie Komputera Kablem DVI-D
1
DVI-D In
VGA - A
Out
VGA - A
In
VGA - B
In
S-Video In
Video In
Audio In
Audio Out
USB
Remote
RS-232
TV OUT
SDIF-OUT
PDIF-OUT
XELOM
2
1
Przewód zasilający
2
Kabel DVI-D
3
Kabel USB do USB
3
UWAGA: Kable USB i DVI-D nie są dostarczane przez firmę Dell.
UWAGA: Kabel USB należy podłączyć, aby używać funkcji Next Page
(Następna strona) i Previous Page (Poprzednia strona) na pilocie
zdalnego sterowania.
Podłączanie Projektora
9
Podłączenie Komputera Kablem RS232
1
DVI-D In
VGA - A
Out
VGA - A
In
VGA - B
In
S-Video In
Video In
Audio In
Audio Out
USB
Remote
RS-232
2
1
Przewód zasilający
2
Kabel RS232
UWAGA: Kabel RS232 nie jest dostarczany przez Dell. Na stronie
internetowej Dell można zakupić kabel RS232 (6ft (1,8m)).
10
Podłączanie Projektora
Podłączenie monitora typu loop-through przy użyciu kabli
VGA
1
DVI-D In
VGA - A
Out
2
1
Przewód zasilający
2
Kabel VGA do VGA
VGA - A
In
VGA - B
In
S-Video In
Video In
Audio In
Audio Out
USB
Remote
RS-232
2
Podłączanie Projektora
11
Podłączenie do Odtwarzacza DVD
Podłączanie Odtwarzacza DVD Kablem S-video
1
DVI-D In
VGA - A
Out
VGA - A
In
VGA - B
In
S-Video In
Video In
Audio In
Audio Out
USB
Remote
RS-232
2
1
Przewód zasilający
2
Kabel S-video
UWAGA: Kabel S-video nie jest dostarczany przez Dell. Na stronie
sieci web Dell, można zakupić przedłużacz S-Video (50stóp/100stóp).
12
Podłączanie Projektora
Podłączanie Odtwarzacza DVD Kablem Composite
1
DVI-D In
VGA - A
Out
VGA - A
In
VGA - B
In
S-Video In
Video In
Audio In
Audio Out
USB
Remote
RS-232
2
1
Przewód zasilający
2
Kabel Composite video
UWAGA: Kabel Composite nie jest dostarczany przez Dell. Na stronie
sieci web Dell, można zakupić przedłużacz Composite Video
(50stóp/100stóp).
Podłączanie Projektora
13
Podłączanie Odtwarzacza DVD Kablem Component
Użycie YPbPr do kabla VGA
1
DVI-D In
VGA - A
Out
VGA - A
In
VGA - B
In
S-Video In
Video In
Audio In
Audio Out
USB
Remote
RS-232
2
1
Przewód zasilający
2
Kabel VGA do YPbPr
UWAGA: Kabel VGA do YPbPr nie jest dostarczany przez Dell. Na
stronie sieci web Dell, można zakupić przedłużacz VGA do YPbPr
(50stóp/100stóp).
UWAGA: Kable component można podłączyć zarówno do wejścia
VGA-A, jak i VGA-B.
14
Podłączanie Projektora
Podłączanie Odtwarzacza DVD Kablem Component
Użycie YPbPr do kabla YPbPr oraz YPbPr do adaptera VGA
1
DVI-D In
VGA - A
Out
VGA - A
In
VGA - B
In
S-Video In
Video In
Audio In
Audio Out
USB
Remote
RS-232
3
2
1
Przewód zasilający
2
YPbPr do kabla YPbPr
3
YPbPr do adaptera VGA
NOTE: YPbPr do kabla YPbPr oraz VGA do adaptera YPbPr nie są
dostarczane przez firmę Dell.
NOTE: Kable component można podłączyć zarówno do wejścia VGAA, jak i VGA-B.
Podłączanie Projektora
15
Podłączanie Odtwarzacza DVD Kablem HDMI
1
DVI-D In
VGA - A
Out
VGA - A
In
VGA - B
In
S-Video In
Video In
Audio In
Audio Out
USB
Remote
RS-232
3
2
1
Przewód zasilający
2
Kabel HDMI
3
Adapter DVI-D
UWAGA: Kable HDMI i DVI-D nie są dostarczane przez firmę Dell.
16
Podłączanie Projektora
Korzystanie z Projektora
3
Włączanie Projektora
UWAGA: Projektor należy włączyć przed włączeniem źródła sygnału.
Światło zasilania miga na niebiesko, aż do naciśnięcia przycisku Zasilanie.
1 Zdejmij osłonę obiektywu.
2 Podłącz kabel zasilający i odpowiednie kable sygnałowe. Informacje na temat
podłączania projektora można znaleźć w rozdziale Podłączanie Projektora na
stronie 7.
3 Naciśnij przycisk Zasilanie na projektorze (patrz Korzystanie z Panela Sterowania
na stronie 21 w celu lokalizacji przycisku Zasilanie).
4 Włącz źródło sygnału (np. komputer, odtwarzacz DVD). Zostanie ono
automatycznie wykryte przez projektor.
Jeżeli projektor jest podłączony do wielu źródeł sygnału, należy nacisnąć przycisk
źródło na pilocie lub na panelu sterowania w celu wybrania odpowiedniego źródła.
5 Przez 30 sekund od włączenia zasilania będzie świecić się logo Dell.
Jeżeli na ekranie pojawi się komunikat Wyszukiwanie sygnału... należy
sprawdzić, czy odpowiednie kable są prawidłowo podłączone.
Wyłączanie projektora
UWAGA: Należy wyłączyć projektor przed odłączeniem kabla
zasilającego od projektora.
1 Naciśnij przycisk Zasilanie.
2 Naciśnij ponownie przycisk Zasilanie. Wentylatory będą pracowały jeszcze przez
90 sekund.
3 W celu szybkiego wyłączenia projektora, naciśnij przycisk Zasilanie podczas
działania wentylatorów chłodzących projektora.
UWAGA: Przed ponownym włączeniem projektora, zaczekaj 60
sekund na ustabilizowanie się temperatury wewnętrznej.
4 Wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka elektrycznego i z projektora.
UWAGA: Po naciśnięciu przycisku Zasilanie w czasie pracy projektora,
na ekranie pojawi się komunikat "Naciśnij przycisk zasilania w celu
wyłączenia projektora". Aby usunąć ten komunikat, naciśnij Menu na panelu
sterowania lub zignoruj komunikat; komunikat zniknie po 5 sekundach.
Korzystanie z Projektora
17
Regulowanie parametrów
wyświetlanego obrazu
Podwyższanie Projektora
1 Naciśnij przycisk Regulator wysokości.
2 Unieś projektor i ustaw go pod odpowiednim kątem, a następnie zwolnij przycisk
regulacji wysokości, aby zablokować nóżkę zmiany wysokości w określonej
pozycji.
3 Użyj obrotowego pokrętła regulacji pochylenia, aby dokładnie ustawić kąt
wyświetlania.
Obniżanie Projektora
1 Naciśnij przycisk Regulator wysokości.
2 Obniż projektor, a następnie zwolnij przycisk, aby zablokować nóżkę zmiany
wysokości w określonej pozycji.
1
2
3
3
1
Przycisk regulacji wysokości
2
Nóżka regulacji wysokości
3
Pokrętło regulacji kąta nachylenia
18
Korzystanie z Projektora
Regulacja powiększenia i ostrości
obrazu projektora
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć uszkodzenia projektora, przed jego
przeniesieniem lub zapakowaniem do futerału należy sprawdzić,
czy obiektyw oraz nóżka regulacji wysokości są całkowicie
wsunięte.
1 Obróć regulator powiększenia w celu powiększenia lub zmniejszenia obrazu.
2 Obróć pierścień regulacji ostrości, aż do uzyskania wyraźnego obrazu. Ostry
obraz można uzyskać w odległości od 3,3 stopy do 39,4 stopy (od 1,0 do 12 m).
1
2
1
Regulator powiększenia
2
Pierścień ostrości
Korzystanie z Projektora
19
Regulacja wielkości wyświetlanego
obrazu
359,4"(913,0cm)
"
7,7 m)
32 ,4c
2
3
(8
269,6"(684,7cm)
209,7"(532,6cm)
"
1,2 m)
19 ,6c
5
8
(4
149,8"(380,4cm)
"
6,6 m)
13 ,8c
6
4
(3
89,9"(228,2cm)
3,3'(1,0m)
DVI-D In
VGA - A
Out
Dell 1609WX
20
Korzystanie z Projektora
30,0 "(76,1cm)
27,3"
(69,4cm)
9,8'(3,0m)
16,4'(5,0m)
23,0'(7,0m)
,9" )
81 ,1cm
8
0
(2
29,5'(9,0m)
39,4'(12,0m)
Projector to screen distance
"
5,8 m)
24 ,3c
4
2
(6
VGA - A
In
VGA - B
In
S-Video In
Video In
Audio In
Audio Out
USB
Remote
RS-232
Ekran
(przekątna)
Wielkość
ekranu
Maks.
30.0"
(76,1cm)
89,9"
(228,2cm)
149,8"
(380,4cm)
209,7"
(532,6cm)
269,6"
(684,7cm)
359,4"
(913,0cm)
Min.
27.3"
(69,4cm)
81,9"
(208,1cm)
136,6"
(346,8cm)
191,2"
(485,6cm)
245,8"
(624,3cm)
327,7"
(832,4cm)
Maks.
(szer. x
wys.)
25,4" X 15,9"
76,2" X 47,6"
127" X 79,4"
(64,5cm X
40,3cm)
(193,5cm X
121,0cm)
(322,6cm X
201,6cm)
Min.
(szer. x
wys.)
23,2" X 14,5"
177,8" X 111,1" 228,8" X 142,9" 304,8" X 190,5"
(451,6cm X
282,3cm)
(580,6cm X
362,9cm)
(774,2cm X
483,9cm)
69,5" X 43,4" 115,8" X 72,4" 162,1" X 101,3" 208,4" X 130,3" 277,9" X 173,7"
(58,8cm X
36,8cm)
(176,5cm X
110,3cm)
(294,1cm X
183,8cm)
(411,8cm X
257,4cm)
(529,4cm X
330,9cm)
(705,9cm X
441,2cm)
Maks.
1,97"
(5,0cm)
5,91"
(15,0cm)
9,84"
(25,0cm)
13,78"
(35,0cm)
17,72"
(45,0cm)
23,62"
(60,0cm)
Min.
1,79"
(4,56cm)
5,38"
(13,68cm)
8,97"
(22,79cm)
12,56"
(31,91cm)
16,15"
(41,03cm)
21,54"
(54,71cm)
3,3’ (1,0m)
9,8’ (3,0m)
16,4’ (5,0m)
23,0’ (7,0m)
29,5’ (9,0m)
39,4’ (12,0m)
Hd
Odległość
* Ten wykres został zamieszczony wyłącznie jako odniesienie.
Korzystanie z Panela Sterowania
1
2
3
4
10
5
9
6
8
7
Korzystanie z Projektora
21
1
Wskaźnik ostrzeżenia
stanu LAMPY
• Jeżeli wskaźnik LAMP (Lampa) świeci stałym
pomarańczowym światłem należy wymienić lampę
(patrz Wymiana lampy na stronie 41). Jeżeli
problem nie ustępuje, skontaktuj się z firmą Dell
(patrz Kontakt z firmą Dell na stronie 47).
• Jeśli wskaźnik LAMP (Lampa) świeci migającym
światłem pomarańczowym, projektor wyłączy się
automatycznie, wskazując awarię systemu. Jeżeli
problem nie ustępuje, skontaktuj się z firmą Dell
(patrz Kontakt z firmą Dell na stronie 47).
2
Wskaźnik ostrzeżenia
TEMP (Lampa)
• Bursztynowe światło TEMP (Lampa) oznacza, że
przegrzane zostały projektor, lampa lub
sterownik lampy. Wyświetlacz wyłączy się
automatycznie. Gdy projektor ochłodzi się,
wyświetlacz można włączyć ponownie. Jeżeli
problem nie ustępuje, skontaktuj się z firmą Dell.
(patrz Kontakt z firmą Dell na stronie 47).
• Jeżeli wskaźnik TEMP (Lampa) miga w kolorze
bursztynowym, wentylator projektora lub
pokrętło kolorów jest uszkodzony i projektor
wyłączy się automatycznie. Jeżeli problem nie
ustępuje, skontaktuj się z firmą Dell. (patrz
Kontakt z firmą Dell na stronie 47).
3
Zasilanie
Umożliwia włączanie i wyłączanie projektora.
Więcej informacji znajduje się w części Włączanie
Projektora na stronie 17 i Wyłączanie projektora na
stronie 17.
4
W górę
/ Regulacja
Keystone
Umożliwia wybór opcji z menu OSD (On Screen
Display). Można także użyć przycisku W górę
w celu regulacji zniekształcenia obrazu
spowodowanego nachyleniem projektora.
5
W prawo
Umożliwia regulację ustawienia OSD.
/Automatyczna regulacja Można także użyć przycisku w prawo
w celu
synchronizacji źródła wejścia projektora.
Automatyczna regulacja nie działa, jeśli
wyświetlone jest OSD.
6
Odbiornik podczerwieni Skieruj pilota zdalnego sterowania w kierunku
odbiornika podczerwieni i naciśnij przycisk.
22
Korzystanie z Projektora
7
W dół
/Regulacja
Keystone
Umożliwia wybór opcji z menu OSD (On Screen
Display).
Można także użyć przycisku W dół
w celu
regulacji zniekształcenia obrazu spowodowanego
nachyleniem projektora.
8
Menu
9
W lewo
10
Enter
Umożliwia uaktywnienie OSD. Użyj
i Menu do nawigacji po menu OSD służą
przyciski kierunkowe i przycisk Menu.
/źródło
Umożliwia regulację ustawienia OSD.
Możesz także użyć przycisk
, aby przełączać się
pomiędzy źródłem Cyfrowego RGB, Analogowego
RGB, Composite, Component (YPbPr przez VGA)
oraz S-video, gdy do projektora podłączonych jest
wiele źródeł.
Umożliwia potwierdzenie wybranej opcji OSD.
Korzystanie z Projektora
23
Korzystanie z Pilota Zdalnego
Sterowania
1
11
2
12
3
13
4
5
14
15
6
7
16
17
8
18
9
19
10
20
1
Światło LED
Wskaźnik LED.
2
źródło
Naciśnij w celu przełaczenia pomiędzy Cyfrowe
RGB, Analogowe RGB, Composite, S-video,
Component (YPbPr poprzez VGA).
3
Automatyczna
regulacja
Naciśnij w celu synchronizacji projektora z
sygnałem wejścia. Automatyczna regulacja nie
działa, gdy wyświetlane jest menu ekranowe (OSD).
4
Przycisk w górę
Naciśnij w celu wyboru OSD.
5
Przycisk W lewo
Naciśnij w celu regulacji ustawienia OSD.
6
Enter
Naciśnij w celu potwierdzenia wyboru.
7
Menu
Naciśnij w celu uaktywnienia OSD.
8
Przycisk W dół
Naciśnij w celu wyboru OSD.
9
Wyciszenie
Ten przycisk służy do wyłączania i włączania
głośnika projektora.
24
Korzystanie z Projektora
10 Współcz. kształtu
Naciśnij w celu zmiany współczynnika kształtu
wyświetlanego obrazu.
11 Zasilanie
Włączanie i wyłączanie projektora. Więcej
informacji znajduje się w części Włączanie
Projektora na stronie 17 i Wyłączanie projektora na
stronie 17.
12 Tryb Video
Mikroprojektor 1609WX firmy Dell został wstępnie
skonfigurowany w celu optymalizacji wyświetlania
danych (grafika komputerowa) lub obrazu video (np.
filmy, gry, itd.) Naciskaj przycisk Tryb Video w celu
przełączenia pomiędzy trybem Tryb PC, Tryb Film,
Tryb Gra, sRGB lub WŁASNE (ustawienia
użytkownika i zapis preferowanych ustawień).
Pojedyncze naciśnięcie przycisku Tryb Video
pokazuje bieżący tryb wyświetlania. Kolejne
naciśnięcia przycisku Tryb Video przełączają
pomiędzy trybami wyświetlania.
13 Strona w górę
Naciśnij w celu przejścia do poprzedniej strony.
14 Pusty ekran
Naciśnij w celu ukrycia/pokazania obrazu.
15 Strona w dół
Naciśnij w celu przejścia do następnej strony.
16 Przycisk w prawo
Naciśnij w celu regulacji ustawienia OSD.
17 Zwiększenie głośności Naciśnij w celu zwiększenia głośności.
18 Regulacja Keystone
Naciśnij w celu regulacji zniekształceń obrazu
spowodowanych nachyleniem projektora. (+40/-35
stopni)
19 Zmniejszenie
głośności
Naciśnij w celu zmniejszenia głośności.
20 Regulacja Keystone
Naciśnij w celu regulacji zniekształceń obrazu
spowodowanych nachyleniem projektora. (+40/-35
stopni)
Korzystanie z menu ekranowego
Projektor jest wyposażony w wielojęzyczne menu OSD (On-Screen Display [menu
ekranowe]), które można wyświetlić niezależnie od tego, czy jest podłączone źródło
sygnału wejściowego.
W celu nawigacji w zakładkach Menu Głównego, naciśnij przyciski
lub
w
panelu sterowania projektora lub na pilocie zdalnego sterowania. W celu wyboru
podmenu, naciśnij przycisk Enter w panelu sterowania projektora lub na pilocie
zdlanego sterowania.
W celu wyboru opcji, naciśnij przycisk
lub
w panelu sterowania projektora
lub na pilocie zdalnego sterowania. Kolor zmienia się na ciemnoniebieski. Po
Korzystanie z Projektora
25
wybraniu elementu, jego kolor zmienia się na ciemnoniebieski. Użyj
lub
w
panelu sterowania lub na pilocie zdalnego sterowania w celu regulacji ustawień.
Aby powrócić do Menu Głównego, przejdź do zakładki Cofnij i naciśnij przycisk
Enter w panelu sterowania lub na pilocie zdalnego sterowania.
Aby opuścić OSD, przejdź do zakładki Wyjście i naciśnij przycisk Enter lub naciśnij
bezpośrednio przycisk Menuw panelu sterowania lub na pilocie zdalnego
sterowania.
Menu główne
WYBÓR WEJŚCIA
Menu Wybór wejścia umożliwia wybór źródła wejścia projektora.
AUTO. WYB. źRóDłA—Wybierz
Wł. (domyślne) w celu
autodetekcji dostępnych
sygnałów wejścia. Po
naciśnięciu przycisku źródło
przy włączonym monitorze,
automatycznie wyszuka on
następny wolny sygnał wejścia.
Wybór opcji Wył. powoduje
blokadę bieżącego sygnału
wejścia. Po naciśnięciu
przycisku źródło gdy tryb Auto. wyb. źródło jest ustawiony na WYŁ., można
wybrać źródło wejścia sygnału.
VGA-A—Naciśnij Enter, aby wykryć sygnał VGA-A.
VGA-B—Naciśnij Enter, aby wykryć sygnał VGA-B.
DVI-D— Naciśnij Enter, aby wykryć sygnał DVI-D.
S-VIDEO— Naciśnij przycisk Enter, aby wykryć sygnał S-Video.
COMPOSITE VIDEO— Naciśnij przycisk Enter, aby wykryć sygnał Composite
26
Korzystanie z Projektora
Video.
AUTO. REGULACJA
Automatyczna regulacja automatycznie
dopasowuje CZĘSTOTLIWOŚĆ i
DOPASOWANIE w trybie PC. W trakcie
funkcji Automatyczna regulacja, na ekranie wyświetlany jest następujący komunikat
"Trwa automatyczna regulacja...".
USTAWIENIA
Ustawienia obejmują Keystone (pion.), Autom. Keystone, Tryb Projektor,
Współcz. kształtu i ustawienia Inf o projektorze.
KEYSTONE (PION.)—Reguluje zniekształcenia obrazu spowodowane nachyleniem
projektora.
AUTOM. KEYSTONE—Automatyczna regulacja zniekształcenia obrazu
spowodowanego przechyleniem projektora.
TRYB PROJEKTOR—Umożliwia wybór trybu projektora, w zależności od sposobu
montażu projektora.
•
Projekcja z przodu — ustawienie na biurku — To jest opcja domyślna.
•
Projekcja z przodu (montaż na suficie) — Projektor obraca obraz górą w dół,
w celu projekcji obrazu przy projektorze zamontowanym pod sufitem.
•
Projekcja z tyłu — ustawienie na biurku — Projektor odwraca obraz, aby
mógł być wyświetlany zza półprzezroczystego ekranu.
•
Projekcja z tyłu — montaż pod sufitem — Projektor odwraca obraz i
przekręca go górą w dół. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie obrazu zza
półprzezroczystego ekranu za pomocą projektora zamontowanego pod sufitem.
WSPółCZ. KSZTAłTU—Umożliwia ustawienie współczynnika kształtu.
•
Oryginalny — Przeskalowanie źródła wejścia w celu dopasowania do
ekranu, przy utrzymaniu współczynnika kształtu źródła wejścia.
Korzystanie z Projektora
27
•
4:3 — Przeskalowanie źródła wejścia w celu dopasowania do szerokości
ekranu.
•
Szeroki — Przeskalowanie źródła wejścia w celu dopasowania do ekranu.
Użyj opcji Szeroki lub 4:3, do jednej z następujących sytuacji:
– Rozdzielczość komputera jest większa niż WXGA
– Kabel Component (720p/1080i/1080p)
INFORMACJA O PROJEKTORZE—Wyświetla nazwę modelu projektora, bieżące
źródło wejścia i numer serii projektora (PPID#).
OBRAZ (w trybie PC)
Poprzez użycie menu Obraz, można wyregulować ustawienia wyświetlania
projektora. Menu Obraz udostępnia następujące opcje:
JASNOść—Użyj
KONTRAST—Użyj
i
w celu regulacji jasności obrazu.
oraz
w celu regulacji kontrastu wyświetlania.
TEMP. BARWOWA—Umożliwia regulację temperatury kolorów. W wyższych
temperaturach kolory ekranu wyglądają chłodniej a w niższych cieplej.
REGUL. KOLORóW—Umożliwia ręczną regulację kolorów czerwonego, zielonego i
niebieskiego.
Podczas regulacji wartości w menu Regul. kolorów, uaktywniony zostanie tryb
Własne. Wartości są zapisywane w trybie Własne.
28
Korzystanie z Projektora
OBRAZ (w trybie Video)
Poprzez użycie menu Obraz, można wyregulować ustawienia wyświetlania
projektora. Menu Obraz udostępnia następujące opcje:
JASNOść—Użyj
KONTRAST—Użyj
i
w celu regulacji jasności obrazu.
oraz
w celu regulacji kontrastu wyświetlania.
TEMP. BARWOWA—Umożliwia regulację temperatury kolorów. W wyższych
temperaturach kolory ekranu wyglądają chłodniej a w niższych cieplej.
REGUL. KOLORóW—Umożliwia ręczną regulację kolorów czerwonego, zielonego i
niebieskiego.
Podczas regulacji wartości w menu Regul. kolorów, uaktywniony zostanie tryb
Własne. Wartości są zapisywane w trybie Własne.
NASYCENIE—Umożliwia regulację źródła video z obrazu czarno-białego do
całkowicie nasyconego koloru. Naciśnij
w celu zmniejszenie liczby kolorów
obrazu i
w celi zwiększenia liczby kolorów obrazu.
OSTROść—możliwia regulację ostrości obrazu. Naciśnij
ostrość i
w celu zwiększenia ostrości.
, aby zmniejszyć
, aby zwiększyć poziom zieleni obrazu i
w celu
BARWA—Naciśnij
zmniejszenia poziomu czerwieni obrazu (wybór wyłącznie dla NTSC).
Korzystanie z Projektora
29
WYŚWIETLACZ (w Trybie PC)
Poprzez użycie menu Wyświetlacz, można wyregulować ustawienia wyświetlania
projektora. Menu Obraz udostępnia następujące opcje:
TRYB VIDEO—Umożliwia optymalizację trybu wyświetlania monitora:
PC, Film, sRGB (zapewnia bardziej precyzyjne odwzorowanie kolorów) i Gra oraz
Własne (wykonanie ustawień preferowanych). Jeśli regulowane są ustawienia
Natężenie bieli lub Degamma, projektor automatycznie przełączy się na tryb
Własne.
UWAGA: Jeśli regulowane są ustawienia Natężenie bieli lub
Degamma, projektor automatycznie przełączy się na tryb Własne.
TYP SYGNAłU—Umożliwia ręczny wybór źródła sygnału spośród RGB, YCbCr lub
YPbPr.
w celu cyfrowego powiększenie obrazu do 4
POWIęKSZENIE—Naciśnij przycisk
razy, a przycisk
w celu zmniejszenie powiększonego obrazu.
NAWIGACJA ZOOM—Naciśnij
w celu nawigacji na ekranie projekcji.
NATężENIE BIELI—Ustawienie 0 zapewnia najlepszą jakość odtwarzania kolorów, a
ustawienie 10 - najwyższą jasność.
DEGAMMA—Umożliwia regulację wśród 4 wstępnych wartości (1, 2, 3, 4) w celu
zmiany jakości kolorów wyświetlacza.
POZYCJA POZIOMA—Naciśnij
przeniesienia obrazu w prawo.
w celu przeniesienia obrazu w lewo i
POZYCJA PIONOWA—Naciśnij
przeniesienia obrazu w górę.
, aby przenieść obraz w dół i
30
Korzystanie z Projektora
w celu
w celu
CZęSTOTLIWOść—Umożliwia zmianę częstotliwości odświeżania obrazu w celu
dostosowania jej do częstotliwości odświeżania karty graficznej komputera. Jeżeli
widać pionowy migający pasek należy go wyregulować przy użyciu funkcji
Częstotliwość. Jest to regulacja powierzchowna.
DOPASOWANIE—Umożliwia zmianę częstotliwości zegara wyświetlania danych w
celu dostosowania jej do częstotliwości karty graficznej komputera. Jeżeli obraz jest
niestabilny lub miga, należy go skorygować przy użyciu funkcji Dopasowanie. Jest
to dokładna regulacja.
WYŚWIETLACZ (w Trybie Video)
Poprzez użycie menu Wyświetlacz, można wyregulować ustawienia wyświetlania
projektora. Menu Obraz udostępnia następujące opcje:
TRYB VIDEO—Umożliwia optymalizację trybu wyświetlania monitora:
PC, Film, sRGB (zapewnia bardziej precyzyjne odwzorowanie kolorów) i Gra oraz
Własne (wykonanie ustawień preferowanych). Jeśli regulowane są ustawienia
Natężenie bieli lub Degamma, projektor automatycznie przełączy się na tryb
Własne.
UWAGA: Jeśli regulowane są ustawienia Natężenie bieli lub
Degamma, projektor automatycznie przełączy się na tryb Własne.
TYP SYGNAłU—Ręcznie wybierz źródło sygnału spośród RGB, YCbCr lub YPbPr.
w celu cyfrowego powiększenie obrazu do 4 razy, a
POWIęKSZENIE—Naciśnij
przycisk
w celu zmniejszenia powiększonego obrazu.
NAWIGACJA ZOOM—Naciśnij
w celu nawigacji na ekranie projekcji.
NATężENIE BIELI—Ustawienie 0 zapewnia najlepszą jakość odtwarzania kolorów, a
ustawienie 10 - najwyższą jasność.
DEGAMMA—Regulacja spośród 4 wstępnych wartości (1, 2, 3, 4) w celu zmiany
jakości kolorów wyświetlacza.
Korzystanie z Projektora
31
LAMPA
Poprzez użycie menu Lampa, można wyregulować ustawienia wyświetlania
projektora. Menu Obraz udostępnia następujące opcje:
GODZINY LAMPY—Wyświetlana jest liczba godzin pracy lampy od momentu
wyzerowania jej zegara.
OSZCZ. ENERGII—Wybierz Tak, aby ustawić opóźnienie Oszcz. energii. Czas
opóźnienia oznacza czas oczekiwania projektora, gdy nie ma sygnału wejścia.
Domyślnie, czas opóźnienia jest ustawiony na 120 minut. Jednakże, parametr ten
można ustawić na 5, 15, 30, 45, 60 lub 120 minut.
Jeśli w okresie opóźnienia nie można wykryć sygnału wejścia, projektor wyłączy
lampę i przejdzie do trybu oszczędzania energii. Po wykryciu sygnału wejścia, gdy
projektor znajduje się w trybie oszczędzania energii, następuje automatyczne
włączenie projektora. Jeśli sygnał wejścia nie zostanie wykryty w czasie dwóch
godzin, projektor przełączy się z trybu oszczędzania energii do trybu wyłączenia
zasilania. W celu włączenia projektora naciśnij przycisk Zasilanie.
TRYB ECO—Wybranie opcji Wł. umożliwia eksploatację projektora przy niższej
mocy (216 Wat) w celu wydłużenia okresu trwałości lampy oraz zapewnienia
cichszej pracy kosztem jasności obrazu na ekranie. Wybierz Wył. w celu działania z
normalną mocą (256 Wat).
ZEROW. LAMPY—Po zamontowaniu nowej lampy, wybierz Tak w celu zresetowania
timera lampy.
SZYBKIE WYłąCZENIE—Wybierz Tak, aby wyłączyć projektor przy pojedynczym
naciśnięciu przycisku Zasilanie. Funkcja ta umożliwia szybkie wyłączenie zasilania
projektora przy zwiększonej szybkości wentylatora.
UWAGA: Po uaktywnieniu funkcji szybkiego wyłączania, podczas
wyłączania zasilania może wystąpić lekkie zwiększenie hałasu.
32
Korzystanie z Projektora
JĘZYK
Menu Język umożliwia ustawienie języka OSD.
Korzystanie z Projektora
33
INNE
GłOśNOść—Naciśnij
i
w celu zmniejszenia/zwiększenia głośności.
WYCISZENIE—Umożliwia włączenie/wyłączenie dźwięku.
EKRAN DOSTOSOWANY—Naciśnij Enter, wyświetlone zostanie menu Ekran
dostosowany. Wybierz TAK, aby przechwycić obraz ekranowy jako Moje dostos.
logo. Ten ekran zamienia wszystkie oryginalne ekrany na ekrany z logo Dell.
Użytkownik może przywrócić domyślny ekran, poprzez wybranie na ekranie
pomocniczym Logo Dell.
UWAGA: W celu przechwycenia pełnego ekranu upewnij się, że
rozdzielczość sygnału wejścia podłączonego do projektora wynosi
1280x800.
BLOKADA MENU—Wybierz Wł., aby włączyć Blokada menu i ukryć menu OSD.
Wybierz Wył. w celu wyłączenia Blokada menu i wyświetlenia menu OSD.
UWAGA: Po zaprzestaniu wyświetlania OSD po wyłączeniu Blokada
menu, naciśnij na 15 sekund przycisk Menu w panelu sterowania
projektora, a następnie wyłącz tę funkcję.
CZAS WYśW. MENU—Umożliwia dostosowanie czasu opóźnienia Czas wyśw. menu
OSD. Domyślnie, OSD przestaje być wyświetlane po 30 sekundach braku
aktywności.
MENU POZYCJA—Umożliwia wybór miejsca wyświetlania OSD na ekranie.
PRZEźR. MENU—Wybierz w celu zmiany poziomu przezroczystości tła OSD.
HASłO—Umożliwia zabezpieczenie projektora hasłem. To narzędzie zabezpieczenia
umożliwia nadanie różnych ograniczeń dostępu w celu ochrony prywatności i
niedopuszczenia do niedozwolonego użytkowania projektora. Oznacza to, że
projektor nie może być używany bez upoważnienia, co zabezpiecza przed kradzieżą.
34
Korzystanie z Projektora
Wybierz Wł. w celu włączenia zabezpieczenia hasłem. Pojawi się ekran Wprowadź
hasło z poleceniem wyświetlenia żądania wprowadzenia hasła przy następnym
włączeniu zasilania projektora. Wybierz Wył., aby wyłączyć zabezpieczenie hasłem.
UWAGA: Zabezpieczenie hasłem jest domyślnie wyłączone.Jeśli
funkcja ta zostanie uaktywniona, pojawiać się będzie polecenie
wprowadzenia hasła przy każdym włączeniu projektora.
1-sze polecenie wprowadzenia hasła:
a
Przejdź do menu Inne, naciśnij Enter, a następnie wybierz Hasło w
celuWłącz ustawienia hasła.
b
Włącz funkcję Hasło w celu wyświetlenia ekranu znaków, wprowadź 4cyfrową liczbę i naciśnij przycisk Enter.
c
W celu potwierdzenia, wprowadź ponownie hasło.
d
Jeśli weryfikacja hasła powiedzie się, można wznowić dostęp do funkcji
projektora i jego narzędzi.
Po nieprawidłowym wprowadzeniu hasła, można je będzie wprowadzić jeszcze
2 razy. Po trzeciej nieprawidłowej próbie, projektor wyłączy się
automatycznie.
Korzystanie z Projektora
35
UWAGA: Po zapomnieniu hasła, skontaktuj się z firmą DELL™ lub
wykwalifikowanym personelem serwisu.
Aby anulować funkcję hasła, wybierz Wył. i wprowadź hasło w celu
wyłączenia funkcji.
ZMIEń HASłO—Wprowadź oryginalne hasło, a następnie wprowadź nowe hasło i
potwierdź je ponownie.
WZORZ. TESTOWY—Wybierz Wł. w celu uaktywnienia wbudowanej funkcji Wzorz.
testowy w celu przeprowadzenia autotestu ostrości i rozdzielczości. Wybierz Wył. w
celu wyłączenia tej funkcji.
ZEROW. DO FABR—Wybierz Wł. w celu zresetowania projektora do fabrycznych
ustawień domyślnych. Zresetuj elementy obejmujące obydwa źródła obrazu
komputerowego i źródło wideo.
36
Korzystanie z Projektora
4
Rozwiązywanie Problemów z
Projektorem
Jeśli występują problemy z projektorem, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami
dotyczącymi rozwiązywania problemów. Jeżeli problem nie ustępuje, skontaktuj się
z firmą Dell. Patrz Kontakt z firmą Dell na stronie 47.
Problem
Na ekranie nie pojawia się
obraz
Możliwe Rozwiązanie
• Sprawdź, czy osłona obiektywu jest zdjęta i czy
projektor jest włączony.
• Sprawdź, czy jest aktywny zewnętrzny port
graficzny. Jeśli używasz przenośnego
(Fn+F8).
komputera Dell™, naciśnij
W przypadku innych komputerów zapoznaj się
z odpowiednią dokumentacją.
• Sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo
podłączone. Patrz na stronie 7.
• Sprawdź, czy nie jest wygięta lub złamana
żadna ze szpilek złączy.
• Sprawdź, czy lampa jest prawidłowo
zamontowana (patrz Wymiana lampy na
stronie 41).
• Użyj opcji Wzorz. Testowy w menu Inne.
Sprawdź prawidłowość kolorów wzorca
testowego. (patrz Inne. na stronie 47).
Rozwiązywanie Problemów z Projektorem
37
Problem (ciąg dalszy)
Obraz częściowy, przewijany
lub jest nieprawidłowo
wyświetlany
Możliwe Rozwiązanie (ciąg dalszy)
1 Naciśnij przycisk Auto. regulacja na pilocie
zdalnego sterowania lub w panelu sterowania.
2 Jeśli używany jest przenośny komputer Dell™
należy ustawić rozdzielczość komputera na
WXGA (1280 x 800) lub XGA (1024 x 768):
a Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit
systemu Windows, kliknij Właściwości, a
następnie wybierz zakładkę Właściwości.
b Sprawdź, czy ustawienie dla portu monitora
zewnętrznego wynosi 1280 x 800 lub 1024 x
768 pikseli.
c Naciśnij
(Fn+F8).
Jeśli wystąpią trudności w zmianie
rozdzielczości lub obraz na monitorze
znieruchomieje, ponownie uruchom cały sprzęt
oraz projektor.
Jeśli nie korzystasz z komputera przenośnego
firmy Dell™, zapoznaj się z dokumentacją.
Na ekranie nie wyświetla się
prezentacja
Jeśli używany jest przenośny komputer Dell,
naciśnij
(Fn+F8).
Obraz jest niestabilny lub miga Wyreguluj funkcję śledzenia w podmenu
Wyświetlacz OSD (jedynie w Trybie PC, zobacz
Dopasowanie na stronie 31).
Na obrazie widoczny jest
pionowy migający pas
Nieprawidłowe kolory obrazu
38
Wyreguluj częstotliwość w podmenu
Wyświetlacz OSD (jedynie w Trybie PC, zobacz
Częstotliwość na stronie 31).
• Jeśli na wyświetlaczu pojawia się
nieprawidłowy sygnał z karty graficznej, ustaw
typ sygnału na RGB w zakładce OSD
Wyświetlacz.
• Użyj opcji Wzorz. Testowy w menu Inne.
Sprawdź prawidłowość kolorów wzorca
testowego.
Rozwiązywanie Problemów z Projektorem
Problem (ciąg dalszy)
Możliwe Rozwiązanie (ciąg dalszy)
Obraz jest nieostry
1 Wyreguluj ostrość pierścieniem regulacji
ostrości na obiektywie projektora.
2 Sprawdź, czy ekran projekcyjny znajduje się
w odpowiedniej odległości od projektora.
(3,3 stop [1,0 m] do 39,4 stóp [12 m]).
Obraz rozciągnięty podczas
wyświetlania DVD w formacie
16:9
Projektor automatycznie wykrywa format
sygnału wyjścia. Powoduje to utrzymanie
współczynnika kształtu projektowanego obrazu,
zgodnie z formatem sygnału wejścia z
ustawieniem oryginalnym.
Jeśli obraz jest nadal rozciągnięty, wyreguluj
współczynnik kształtu w menu OSD Ustawienia.
Obraz jest odwrócony
Wybierz zakładkę Ustawienia w menu OSD i
wyreguluj tryb projektora.
Lampa jest spalona lub
generuje trzaskające dźwięki
Gdy zbliża się koniec okresu żywotności lampy,
może się ona spalić lub rozpocząć generowanie
głośnych, trzaskających dźwięków. Jeśli do tego
dojdzie, projektor nie włączy się ponownie.
Informacje dotyczące wymiany lampy znajdują
się w części Wymiana lampy na stronie 41.
Wskaźnik LAMPA świeci
ciągłym pomarańczowym
światłem
Jeżeli wskaźnik LAMPA świeci stałym
pomarańczowym światłem należy wymienić
lampę.
Lampa miga pomarańczowym
światłem
Jeżeli wskaźnik LAMPA i wskaźnik Zasilanie
migają światłem pomarańczowym, sterownik
lampy jest uszkodzony i projektor wyłączy się
automatycznie.
Jeśli wskaźnik Lampa miga pomarańczowym
światłem, a wskaźnik Zasilanieświeci stałym
światłem niebieksim, oznacza to awarię pokrętła
kolorów i projektor wyłaczy się automatycznie.
Odłącz kabel zasilający po 3 minutach, a
następnie ponownie włącz wyświetlacz. Jeśli
problem nadal utrzymuje się, skontaktuj się z
firmą Dell™ (Patrz Kontakt z firmą Dell na
stronie 47).
Rozwiązywanie Problemów z Projektorem
39
Problem (ciąg dalszy)
Możliwe Rozwiązanie (ciąg dalszy)
Temperatura świeci stałym
pomarańczowym światłem
Projektor został przegrzany. Wyświetlacz
wyłączy się automatycznie. Gdy projektor
ochłodzi się, wyświetlacz można włączyć
ponownie. Jeżeli problem nie ustępuje,
skontaktuj się z firmą Dell™ (Patrz Kontakt z
firmą Dell na stronie 47).
Temperatura świeci stałym
pomarańczowym światłem
Projektor został przegrzany. Wyświetlacz
wyłączy się automatycznie. Gdy projektor
ochłodzi się, wyświetlacz można włączyć
ponownie. Jeżeli problem nie ustępuje,
skontaktuj się z firmą Dell™ (Patrz Kontakt z
firmą Dell na stronie 47).
Menu OSD nie pojawia się na
ekranie
Spróbuj nacisnąć przycisk Menu na panelu przez
15 sekund, aby odblokować menu ekranowe
OSD. Sprawdź Blokada menu na stronie 34.
Pilot zdalnego sterowania nie
pracuje prawidłowo lub działa
w ograniczonym zakresie
Baterie mogą być rozładowane. Sprawdź, czy
wskaźnik LED emitowany z pilota zdalnego
sterowania nie jest za ciemny. Jeśli tak, wymień
baterię CR2032 na nową.
40
Rozwiązywanie Problemów z Projektorem
Wymiana lampy
Gdy zbliża się koniec żywotności lampy, na ekranie pojawi się następujący
komunikat oznaczający potrzebę jej wymiany:
Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation (Zbliża
się koniec cyklu żywotności lampy dla operacji wymagających pełnej mocy).
Zalecana wymiana! www.dell.com/lamps
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur
opisanych w tej części należy wykonać Instrukcje bezpieczeństwa
zgodnie z opisem na strona 6.
Aby uzyskać informacje na temat wymiany lampy:
1 Wyłącz projektor i odłącz kabel zasilający.
OSTRZEŻENIE: Podczas użytkowania lampa rozgrzewa się do
wysokiej temperatury. Przed przystąpieniem do wymiany lampy
projektor powinien stygnąć przynajmniej przez 30 minut.
2 Pozostaw projektor na co najmniej 30 minut, aż ostygnie.
3 Poluzuj 2 śruby zabezpieczające pokrywę lampy, a następnie zdejmij pokrywę.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno dotykać żarówki ani żadnej szklanej
części lampy. Lampy projektora są bardzo delikatne i mogą się
potłuc po dotknięciu. Potłuczone kawałki szkła są ostre i mogą
spowodować obrażenia.
OSTRZEŻENIE: Po potłuczeniu lampy należy usunąć z projektora
wszystkie kawałki szkła i wyrzucić je lub przetworzyć zgodnie z
prawem stanowym, lokalnym lub federalnym. Dalsze informacje
można uzyskać pod adresem www.dell.com/hg.
Rozwiązywanie Problemów z Projektorem
41
4 Poluzuj 2 śruby mocujące lampę.
5 Wyjmij lampę, chwytając za jej metalowy uchwyt.
6 Wymień lampę na nową.
UWAGA: Firma Dell™ może zażądać zwrotu do Dell™ lampy
wymienionej zgodnie z warunkami gwarancji. Dalsze informacje znajdują się
w części Utylizacja lampy na stronie 42.
7 Dokręć dwie śruby mocujące lampę.
8 Zdejmij pokrywę lampy i dokręć dwie śruby.
9 Zresetuj czas użytkowania lampy (zobacz menu Lampa na stronie 32).
OSTRZEŻENIE: Utylizacja lampy (tylko USA)
LAMPA (LAMPY) ZAMONTOWANA WEWNĄTRZ TEGO
PRODUKTU ZAWIERA RTĘĆ I POWINNA BYĆ USUNIĘTA LUB
PODDANA RECYKLINGOWI ZGODNIE Z PRZEPISAMI LOKALNYMI
LUB KRAJOWYMI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ NA
STRONIE WWW.DELL.COM/HG LUB STRONIE WWW.EIAE.ORG
ORGANIZACJI ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE. WIĘCEJ
INFORMACJI NA TEMAT ODPOWIEDNIEJ LIKWIDACJI LAMP
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.LAMPRECYCLE.ORG.
42
Rozwiązywanie Problemów z Projektorem
5
Specyfikacje
Zawór świetlny
0,65" WXGA DMD Typ A, DarkChip™2
Jasność
2500 lumenów ANSI (maksymalnie)
Współczynnik
kontrastu
Typowy 1900:1 (pełne włączenie/pełne wyłączenie)
Równomierność
Typowa 85% (standard japoński - JBMA)
Liczba pikseli
1280 x 800 (WXGA)
Liczba wyświetlanych
kolorów
16,7M kolorów
Szybkość koła kolorów 2X
Obiektyw projekcyjny
F-Stop: F/ 2,44~2,58
Długość ogniskowej, f=21,8~23,8 mm
Obiektyw o ręcznym powiększeniu 1,1X
Wymiary ekranu
projekcyjnego
27,3 - 359,4 cala (przekątna)
Odległość od ekranu
1,0m~12 m (3,3~39,4 stopy)
Zgodność ze
standardami obrazu
wideo
Composite Video / S-Video: NTSC (J, M, 4,43), PAL (B,
D, G, H, I, M, N, Nc, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
Zasilanie
Universalne wejście prądu zmiennego 90-264 50/60 Hz z
wejściem PFC
Zużycie energii
256 Wat, w trybie pełnego działania, 216 Wat, w trybie
ekonomicznym
Audio
1 głośnik, 8 W RMS
Poziom hałasu
34 dB(A) w trybie pełnej mocy lampy, 31 dB(A) w trybie
ekonomicznym
Ciężar
2,25 kg (4,95 funta)
Component Video poprzez VGA i DVI-D: 1080i/p, 720p,
576i/p, 480i/p
Specyfikacje
43
Wymiary (szer. x wys.
x gł.)
Zewnętrzne 11,68 x 7,96 x 3,17 ± 0,04 cala (296,5 x 202 x
80,5 ± 1 mm)
Parametry otoczenia
Temperatura pracy: 5oC - 35oC (41oF- 95oF) Wilgotność:
maksymalnie 80%
Temperatura przechowywania: 0oC do 60oC (32oF do
140oF)
Wilgotność: maksymalnie 90%
Przepisy
FCC, CE, VCCI, UL, cUL, Nemko-GS, ICES-003, MIC,
C-Tick, GOST, CCC, PSB, NOM, IRAM, SABS, CECP,
SASO, PSE, eK
Złącza wejścia/wyjścia Zasilanie: Gniazdo zasilania prądem zmiennym
Wejście komputerowe: dwa złącza D-sub dla sygnałów
wejścia analogowego/component, sygnały wejścia HDTV
Wyjście komputera: jedno 15-pinowe D-sub
Wejście video: jedno złącze RCA composite video i jedno
S-video
Wejście audio: jedno gniazdo słuchawkowe (średnica 3,5
mm)
Wyjście audio: jedno gniazdo słuchawkowe (średnica 3,5
mm)
Port USB: jeden podległe gniazdo USB do obsługi
zdalnego sterowania
Jedno złącze mini-DIN RS232 do podłączenia
przewodowego pilota zdalnego sterowania z komputera PC
Wejście DVI-D: jedno złącze DVI-D dla sygnału DVI-D
(zgodność z HDCP).
Lampa
Wymieniana przez użytkownika lampa o mocy 200 W i
trwałości 3000 godzin (do 4000 godzin w trybie
ekonomicznym)
UWAGA: Rzeczywista żywotność lampy projektora zależy od
warunków działania i wzorców używania. Używanie projektora w
niewłaściwych warunkach, takich jak zapylone miejsca, wysoka
temperatura i zaniki zasilania, może spowodować skrócenie
żywotności lampy lub awarię lampy. Żywotność lampy określona dla
projektorów Dell odnosi się do typowego czasu działania we właściwych
warunkach, przez więcej niż 50% populacji próby, przy zmniejszeniu
znamionowego poziomu jasności o około 50%. Nie jest to miara czasu
zakończenia świecenia lampy.
44
Specyfikacje
Przydział pinów RS232
Protokół RS232
•
•
Ustawienia komunikacji
Ustawienia połączeń
Wartość
Szybkość transmisji:
19200
Bity danych:
8
Parzystość
Brak
Bity stopu
1
Typy poleceń
Aby włączyć menu OSD i wyregulować ustawienia.
•
Składnia polecenia sterującego (z komputera do projektora)
[H][AC][SoP][CRC][ID][SoM][COMMAND]
[H][AC][SoP][CRC][ID][SoM][COMMAND][Wartość]
•
Przykład: Polecenie Power ON (Zasilanie włączone) (Wyślij najpierw niski bajt)
--> 0xBE, 0xEF, 0x10, 0x05, 0x00, 0xC6, 0xFF, 0x11, 0x11, 0x01, 0x00, 0x01
•
Lista poleceń sterujących
W celu obejrzenia najnowszego kodu RS232, przejdź do witryny Dell Support, pod
adresem: support.dell.com.
Specyfikacje
45
Tryby zgodności(Analogowy/Cyfrowy)
46
Rozdzielczość
Częstotliwość odchylania
pionowego (Hz)
Częstotliwość odchylania
poziomego (KHz)
640X480
59,9
31,5
640X480
75
37,5
640X480
85
43,3
720X400
70,1
31,5
720X400
85
37,9
800X600
60,3
37,9
800X600
75
46,9
800X600
85,1
53,7
848X480
60
31
1024X768
60
48,4
1024X768
75
60
1024X768
85
68,7
1280X720
59,9
44,8
1280X768
59,9
47,8
1280X800
59,8
49,7
1280X1024
60
64
1280X1024
75
80
1280X1024
85
91,1
1360X768
60
47,7
1400X1050
60
65,3
1440X900
59,9
55,9
1680X1050
60
65,3
1600X1200
60
75
Specyfikacje
Kontakt z firmą Dell
Połączenia dla klientów ze Stanów Zjednoczonych, pod numerem 800WWW-DELL (800-999-3355).
UWAGA: Przy braku aktywnego połączenia z Internetem, informacje
kontaktowe można znaleźć na fakturze, opakowaniu, rachunku lub w
katalogu produktów Dell.
Firma Dell udostępnia kilka opcji pomocy i serwisu online i przez
połączenie telefoniczne. Dostępność zależy od kraju i produktu, a niektóre
usługi mogą nie być dostępne w danym regionie. Kontakt z firmą Dell w
sprawie sprzedaży, pomocy technicznej lub usług dla klienta:
1
Odwiedź witrynę support.dell.com.
2
Wybierz kraj lub region w menu rozwijanym Choose A
Country/Region (Wybierz kraj/region) w dolnej części strony.
3
Kliknij Contact Us (Kontakt) w lewej części strony.
4
Wybierz odpowiednią usługę lub łącze pomocy w zależności od
potrzeb.
5
Wybierz wygodną metodę kontaktu z firmą Dell.
Kontakt z firmą Dell
47
Dodatek: Słownik
Lumeny ANSI —Standard pomiaru jasności. Obliczenie wykonuje się poprzez
podzielenie metra kwadratowego obrazu na dziewięć równych kwadratów, mierząc
luksy (lub jasność) odczytu centralnej części każdego kwadratu i uśredniając
wartości z dziewięciu punktów.
Współcz. kształtu—Najbardziej popularny współczynnik kształtu to 4:3 (4 na 3).
Starsze formaty obrazu telewizora i video komputerów wykorzystywały
współczynnik kształtu 4:3; co oznacza, że szerokość obrazu wynosi 4/3 wysokości.
Jasność—Ilość światła wyemitowanego z wyświetlacza lub z ekranu projekcji albo
z urządzenia do projekcji. Jasność projektora mierzona jest w lumenach ANSI.—
Temperatura barwowa —Wygląd bieli obrazu. Niska temperatura barwowa to
cieplejsze światło (więcej kolory żółtego/czerwonego), a wysoka temperatura
barwowa to zimniejsze światło (więcej niebieskiego). Standardową jednostką
temperatury barwowej jest Kelvin (K).
Component Video —Metoda dostarczana sygnału video w formacie, który składa
się z sygnału luminancji i dwóch separowanych sygnałów chrominancji i są
zdefiniowane jako Y'Pb'Pr' dla składowych analogowych i Y'Cb'Cr' dla składowych
cyfrowych. Sygnał Component video jest dostępny w odtwarzaczach DVD.
Composite Video —Sygnał video łączący składowe luma (jasność), chroma
(kolor), burst (odniesienie koloru) oraz sync (pozioma i pionowa synchronizacja
sygnałów) w formie syganału pojedynczej parze przewodów. Dostępne są trzy
rodzaje formatów, NTSC, PAL oraz SECAM.
Skompresowana rozdzielczość —Jeśli obrazy wejścia mają wyższą
rozdzielczość niż natywna rozdzielczość projektora, wynikowy obraz jest
przeskalowywany do natywnej rozdzielczości projektora. Natura kompresji
urządzenia cyfrowego oznacza utratę niektórych elementów obrazu.
Współczynnik kontrastu —zakres wartości bieli i czerni w obrazie lub stosunek
pomiędzy ich maksymalnymi a minimalnymi wartościami. W odniesieniu do
projektorów używane są dwie metody pomiaru współczynnika:
1 Full On/Off - mierzy stosunek strumienia światła obrazu całkowicie białego (full on)
i strumienia światła obrazu całkowicie czarnego (full off).
2 ANSI - mierzy wzór 16 na przemian czarnych i białych prostokątów. W celu
określenia współczynnika kontrastu ANSI średni strumień światła z białych
prostokątów jest dzielony przez średni strumień światła czarnych prostokątów.
Kontrast Full On/Off (Pełne włączenie/wyłączenie) jest zawsze większy niż kontrast
ANSI dla tego samego projektora.
dB—decybel—Jednostka używana do wyrażania względnej różnicy pomiędzy
48
Słownik
wartościami mocy lub natężenia, zwykle pomiędzy dwoma sygnałami akustycznymi
lub elektrycznymi, równa dziesięciu logarytmom naturalnym stosunku pomiędzy
dwoma poziomami.
Przekątna ekranu —Metoda pomiaru rozmiaru ekranu lub projektowanego
obrazu. Rozmiar mierzony jest od jednego narożnika do przeciwległego narożnika.
Ekran o wysokości 9 stóp i szerokości 12 stóp ma przekątną 15 stóp. W niniejszym
dokumencie założono wymiary przekątnych dla tradycyjnej proporcji obrazu
komputerowego 4:3, tak jak w powyższym przykładzie.
DLP®—Digital Light Processing™—Technologia wyświetlania światła odbitego
opracowana przez firmę Texas Instruments, wykorzystująca małe ruchome lusterka.
Światło przechodzi przez filtr barw i jest przesyłane do luster DLP, które tworzą
kolory RGB na obrazie wyświetlanym na ekranie; znana również jako DMD.
DMD —digital Micro- Mirror Device—Każdy moduł DMD składa się z tysięcy
przechylanych mikroskopowych luster ze stopu aluminium zamontowanych na
ukrytych widełkach.
DVI-D —Digital Visual Interface (Cyfrowy interfejs video) - Złącze cyfrowe.
Ogniskowa —Odległość pomiędzy powierzchnią obiektywu a jej ogniskiem.
Częstotliwość —Jest to szybkość powtórzeń sygnałów elektrycznych wyrażona w
cyklach na sekundę. Mierzona w Hz (Herc).
HDCP— system ochrony sygnału cyfrowego jest specyfikacją opracowaną przez
firmę Intel Corporation w celu zabezpieczenia cyfrowego sygnału audio/video przed
kopiowaniem podczas jego przesyłania przez złącze DVI/HDMI.
HDMI— cyfrowe złącze dla sygnału audio/wideo, dostarczające nieskompresowany,
w pełni cyfrowy strumień audio/wideo.
Hz (Herc) —Jednostka częstotliwości.
Korekcja zniekształceń trapezowych —urządzenie korygujące zniekształcenia
(zwykle efekt poszerzenia na górze i zwężenia na dole) wyświetlanego obrazu,
spowodowane nieprawidłowym kątem pomiędzy projektorem a ekranem.
Odległość maksymalna —Odległość pomiędzy ekranem a projektorem, przy
której wyświetlany obraz w całkowicie ciemnym pomieszczeniu nadaje się do użytku
(jest wystarczająco jasny).
Maksymalny rozmiar obrazu —Największy obraz, jaki projektor może
wyświetlać w ciemnym pomieszczeniu. Rozmiar jest zwykle ograniczony zakresem
ogniskowej optyki.
Odległość minimalna —Najmniejsza odległość umożliwiająca projektorowi
wyświetlanie ostrego obrazu na ekranie.
NTSC—National Television Standards Committee. Północno amerykański standard
Słownik
49
video i nadawania, z formatem video 525 linii przy 30 klatkach na sekundę.
PAL —Phase Alternating Line. Europejski standard video i nadawania, z formatem
video 625 linii przy 25 klatkach na sekundę.
Obraz odwrócony —Funkcja umożliwiająca odwrócenie obrazu w poziomie.
Podczas korzystania przy normalnej projekcji do przodu tekst, grafika, itd. są
odwracane. Obrazy odwrócone są stosowane w projekcji tylnej.
RGB —Red, Green, Blue—zwykle stosowane do opisu monitora, który wymaga
oddzielnych sygnałów dla każdej z trzech barw.
S-Video —standard transmisji sygnału video wykorzystujący 4-pinowe złącze miniDIN do przesyłania informacji video za pomocą dwóch przewodów sygnałowych
luminancji (jaskrawość, Y) i chrominancji (kolor, C). Standard S-Video jest także
znany jako Y/C.
SECAM —Francuski międzynarodowy standard nadawania dla video i przekazu,
blisko związany z PAL, ale wykorzystujący inną metodę wysyłania informacji o
kolorach.
SVGA —Super Video Graphics Array —800 x 600 pikseli.
SXGA —Super Extended Graphics Array — 1280 x 1024 pikseli.
UXGA —Ultra Extended Graphics Array—1600 x 1200 pikseli.
VGA —Video Graphics Array—640 x 480 pikseli.
WXGA— Wide Extended Graphics Array—1280 x 800 pikseli.
XGA—Extra Video Graphics Array —1024 x 768 pikseli.
Obiektyw o zmiennej ogniskowej —Obiektyw o zmiennej odległości
ogniskowej umożliwiający operatorowi przybliżanie lub oddalanie widoku, a w
konsekwencji zmniejszanie lub powiększanie obrazu.
Współczynnik ogniskowej obiektywu —Stosunek pomiędzy najmniejszym a
największym obrazem możliwym do wyświetlenia przez obiektyw ze stałej
odległości. Na przykład współczynnik ogniskowej obiektywu 1,4:1 oznacza, że obraz
o rozmiarze 10 m bez powiększenia będzie obrazem 14 m przy pełnym
powiększeniu.
50
Słownik
Indeks
C
Język 33
Lampa 32
Menu główne 26
Obraz (w trybie PC) 28
Obraz (w trybie Video) 29
Ustawienia 27
Wybór wejścia 26
Wyświetlacz (w trybie PC) 30
Wyświetlacz (w trybie Video) 31
Connecting the Projector
Connecting a Computer with a
RS232 cable 11
Connecting with a Component
Cable 15
D
Dell
kontakt 47
G
Główny moduł 6
Obiektyw 6
Odbiornik podczerwieni 6
Panel sterowania 6
Pierścień ostrości 6
Przycisk regulacji wysokości 6
Regulator powiększenia 6
K
Kontakt z firmą Dell 5, 22, 40
M
Menu ekranowe 25
Auto Adjust (Automatyczna
regulacja) 27
Inne 34
N
numery telefoniczne 47
P
Panel sterowania 21
Pilot zdalnego sterowania 24
Odbiornik podczerwieni 22
Podłączanie projektora
Adapter DVI-D 16
Do komputera 8, 9
Kabel Composite video 13
Kabel HDMI 16
Kabel RS232 10
Kabel S-video 12
Kabel USB do USB 8, 9
Kabel VGA do VGA 8, 9, 11
Kabel VGA do YPbPr 14
Podłączanie kablem
Component 14
Indeks
51
Podłączanie kablem
Composite 13
Podłączanie kablem HDMI 16
Podłączanie kablem S-video 12
Podłączanie komputera kablem
RS232 10
Przewód zasilający 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16
YPbPr do kabla VGA 15
YPbPr do kabla YPbPr 15
pomoc techniczna
kontakt z firmą Dell 47
Porty połączeń
Gniazdo linki zabezpieczenia 7
Wyjście VGA-A (monitor pętli
loop-through) 7
Złącze Composite video 7
Złącze przewodu zasilającego 7
Złącze RS232 7
Złącze S-video 7
Złącze USB pilota zdalnego
sterowania 7
Złącze wejścia audio 7
Złącze wejścia DVI-D 7
Złącze wejścia VGA-A (D-sub) 7
Złącze wejścia VGA-B (D-sub) 7
Złącze wyjścia audio 7
R
Regulacja parametrów wyświetlanego obrazu 18
obniżanie projektora
Nóżka regulacji
wysokości 18
Pokrętło regulacji kąta
52
Indeks
nachylenia 18
Przycisk regulacji
wysokości 18
Regulacja wysokości
projektora 18
Regulacja powiększenia i ostrości
obrazu projektora 19
Pierścień ostrości 19
Regulator powiększenia 19
Rozwiązywanie problemów 37
Kontakt z firmą Dell 37
S
Specyfikacje
Audio 43
Ciężar 44
Jasność 43
Lampa 43
Liczba pikseli 43
Liczba wyświetlanych
kolorów 43
Obiektyw projekcyjny 43
Odległość od ekranu 43
Parametry otoczenia 44
Poziom hałasu 43
Protokół RS232 45
Przepisy 44
Równomierność 43
Szybkość koła kolorów 43
Tryby zgodności 46
Współczynnik kontrastu 43
Wymiary 44
Wymiary ekranu
projekcyjnego 43
Złącza wejścia/wyjścia 44
Zasilanie 43
Zawór świetlny 43
Zgodność ze standardami obrazu
wideo 43
Zużycie energii 43
W
Włączanie/wyłączanie projektora
Włączanie projektora 17
Wyłączanie projektora 17
Wymiana lampy 41
Indeks
53

advertisement

Related manuals

advertisement