Dell C1760NW Color Laser Printer User guide

Dell C1760NW Color Laser Printer User guide
Dell™ C1760nw/C1660w Color Printer
Brukerhåndbok
Juridisk modell: Dell C1760nw/Dell C1660w
Innhold
Før du begynner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A Merknader, forsiktig og advarsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1
Brukerhåndbok for Dell™ C1760nw/C1660w Color Printer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konvensjoner .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
2
Finne informasjon .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
3
Produktfunksjoner
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
4
Om skriveren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Sett forfra .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Sett bakfra
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Plasskrav
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
Operatørpanelet
Sikre skriveren
Bestille tilbehør
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Skriveroppsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5
Koble til skriveren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koble skriveren til datamaskinen eller nettverket
Koble til direkte
. . . . . . . . . . . . . . . . .
29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Trådløs tilkobling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ethernet-tilkobling (kun Dell C1760nw Color Printer)
Konfigurere innstillingen for trådløst nettverk på nytt
Template Last Updated - 2/7/2007
29
30
. . . . . . . . . . . . . .
34
. . . . . . . . . . . . . . .
35
Innhold
1
Slå på skriveren .
6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sette opp skriveren din
. . . . . . . . . . . . . . .
Skriveroppsett med Software and Documentation-platen.
7
Angi IP-adressen
39
39
39
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Operatørpanelet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Systeminnstillingerrapporten
Ping-kommandoen .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
43
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legge utskriftsmateriale i universalmateren (MPF)
Legge i utskriftsmateriale i PSI
(kun Dell C1760nw Color Printer) .
9
. . . . . . . . . . . . . . . . .
43
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Installere skriverdrivere på datamaskiner med Windows ®
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Identifisere skriverdriverens status før installasjon .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Konfigurere direkte tilkobling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfigurere nettverkstilkobling
51
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
For å installere XPS-skriverdriver (for XML).
Konfigurere nettverksskriver på et lokalt nettverk
. . . . . . . . . . . . . . .
54
. . . . . . . . . . . . .
58
. . . . . . . . . . . . . .
62
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Konfigurere nettverksskriver på et eksternt nettverk .
Foreta innstillinger for WSD (Web Services on Devices)
Legge til roller for utskriftstjenester .
Konfigurere for delt utskrift .
Innhold
51
51
For å installere vertsbasert skriverdriver
WSD-skriveroppsett .
51
. . . . . . .
Endre innstillingene for brannmuren før du installerer skriveren .
2
38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrollere IP-innstillingene .
Legge i papir .
37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operatørpanelet
8
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilordne en IP-adresse
Verktøykasse .
37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stille inn innledende innstillinger på operatørpanelet
(kun Dell™ C1660w Color Printer) . . . . . . . . . . .
36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Template Last Updated - 2/7/2007
Pek og skriv ut .
Peer-to-Peer .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
10 Installere skriverdrivere på Macintosh-datamaskiner
Installere driverne og programvaren.
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
. . . . . . . . . . .
71
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
Legge til en skriver i Mac OS X 10.5 eller senere versjon.
Legge til en skriver i Mac OS X 10.4.11
71
Bruke skriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
11 Operatørpanelet .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruke knappene på operatørpanelet.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Status på baklyset til Wi-Fi | WPS-knappen
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
Operatørpanelet .
Verktøykasse
Stille inn tid for strømsparing-alternativet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 Dell™ Printer Configuration Web Tool .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfigurere fra nettleser
81
81
81
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
Stille inn fra operatørpanelet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
Starte Dell Printer Configuration Web Tool
Oversikt over menyelementene
Sidevisningsformat .
Toppramme
80
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfigurere Dell Printer Configuration Web Tool
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
Venstre ramme
Høyre ramme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
Endre innstillingene for menyelementene .
Detaljer om menyelementene .
Skriverstatus
Template Last Updated - 2/7/2007
78
79
Skrive ut en side med enhetsinnstillinger .
Oversikt .
77
. . . . . . . . . . . . . .
Bruke operatørpanelet til å endre skriverinnstillingene
Endre språket .
77
Innhold
3
Skriverjobber.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skriverinnstillinger .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopier skriverinnstillinger
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
13 Kort om Verktøykasse-menyer
Starte Verktøykasse.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruke Verktøykasse til å endre skriverinnstillingene .
Skriverinnstillingsrapport
111
111
. . . . . . . . . . . . . .
111
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112
112
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
Menyinnstillinger
Rapporter
98
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skriverinformasjon .
TCP/IP-innstillinger
Vedlikehold av skriver
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
Papirtetthet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
Juster BTR .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
Systeminnstillinger.
Juster fuserenhet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fargeregistreringsjustering
Juster høyde .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117
118
Ikke-Dell toner .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
BTR-oppdateringsmodus
TCP/IP-innstillinger
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
Nettverksinnstillinger
Diagnose
117
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilbakestill standarder .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
Skjemautskrift
Maskinsjekk
Miljøsensorinformasjon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fremkallerbevegelsesmodus
Tilbakestill standarder
122
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
14 Kort om skrivermenyene .
Rapport/Liste
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skriverinnstilling .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enhetsinnstillinger .
Jobbhistorie
122
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oppdateringsmodus
Innhold
91
Skriverserverinnstillinger
Utskriftsvolum
4
90
125
125
125
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Template Last Updated - 2/7/2007
Feilhistorie .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fargetestside
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Skrive ut en Rapport/Liste ved hjelp av kontrollpanelet
. . . . . . . . . . .
125
Skrive ut en Rapport/Liste ved hjelp av Verktøykassen .
. . . . . . . . . . .
126
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126
Adm.meny .
Nettverk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB-innstillinger
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Systeminnstillinger
Vedlikehold
Panelspråk
126
131
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
Sikkerhetsinnstillinger .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140
Panellås-funksjon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktivere panellåsen .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140
140
Deaktivere panellåsen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140
Tilbakestiller til standarder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141
15 Retningslinjer for utskriftsmateriale
Papir
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anbefalt papir
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144
Velge forhåndstrykt utskriftsmateriale og brevhode
. . . . . . . . . . . . .
145
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145
Skrive ut på brevpapir .
Legge i brevhode
Velge forhåndshullet papir
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
Konvolutter
Etiketter .
Lagre utskriftsmateriale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149
Papirstørrelser som støttes
Papirtyper som støttes
Papirtypespesifikasjoner
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 Legge i utskriftsmateriale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mål for utskriftsmateriale
147
. . . . . . . . . . . . . . . .
Identifisere utskriftsmateriale og spesifikasjoner
Kapasitet
143
143
Papir som ikke kan brukes
Velge papir.
143
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papiregenskaper
Template Last Updated - 2/7/2007
125
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Innhold
149
151
151
151
5
Legge utskriftsmateriale i universalmateren (MPF)
. . . . . . . . . . . . . . . .
151
. . . . . . . . . . . . . . . . .
156
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158
Legge konvolutter i universalmateren (MPF)
Legge i brevhode
. . . . . . . .
159
. . . . . . . . . . . .
161
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
163
Legge i utskriftsmateriale i PSI (kun Dell C1760nw Color Printer)
Legge en konvolutt i den prioriterte arkmateren (PSI)
Legge i brevhode
. . . . . . . . . . . . .
164
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
164
Legge i utskriftsmateriale ved manuell dupleksutskrift .
Når du bruker MPF.
Når du bruker PSI (kun Dell C1760nw Color Printer)
Bruke forlengeren for mottakerbrettet .
. . . . . . . . . . . . .
165
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166
Skrive ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
17 Skrive ut
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tips for vellykket utskrift
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169
Tips om lagring av utskriftsmateriale
Unngå papirstopp
169
Sende en jobb til utskrift
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169
Avbryte en utskriftsjobb
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170
Avbryte fra operatørpanelet .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avbryte en jobb fra en Windows-datamaskin .
Skrive ut en rapportside
170
. . . . . . . . . . . . . . . .
170
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170
Bli kjent med skriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
18 Kort om skriverprogramvaren
Windows®
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
173
173
Dell Administrasjonssystem for tilbehør .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
173
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174
Hurtigstartverktøy
Macintosh .
Statusmonitor-widget
6
Innhold
173
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Statusvindu for skriver .
Statusmonitorkonsoll
173
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174
Template Last Updated - 2/7/2007
19 Kort om skrivermeldingene
20 Spesifikasjoner
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181
Kompatibilitet med operativsystem
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181
Strømtilførsel .
Mål
Minne .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
182
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182
Sidebeskrivelsesspråk (PDL)/emulering, operativsystem og grensesnitt
MIB-kompatibilitet .
Miljø
181
Kabler .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183
Vedlikeholde skriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
21 Vedlikeholde skriveren .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrollere statusen til forbruksvarer
Spare forbruksvarer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187
Lagre forbruksvarer.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188
Bytte tonerkassetter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188
Lagre utskriftsmateriale
Ta ut tonerkassettene .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188
Sette inn en tonerkassett
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190
Rengjøre skriveren innvendig
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
192
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195
Rengjøre CTD-sensoren
Justere fargeregistrering .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justere Autom. korrigering
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skrive ut fargeregistreringsskjemaet .
Angi verdier
196
196
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
196
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
197
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
198
Finne verdier .
Template Last Updated - 2/7/2007
187
Innhold
7
22 Avklare papirstopp
Unngå papirstopp .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finne stedet for papirstopp .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avklare papirstopp fra forsiden av skriveren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avklare papirstopp fra baksiden av skriveren .
Avklare papirstopp fra mottakerbrettet
201
201
202
203
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
204
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
23 Feilsøking
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grunnleggende skriverproblemer
Skjermproblemer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211
Utskriftsproblemer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problemer med utskriftskvalitet
Utskriften er for lys.
213
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
213
. . . . . . . . . .
214
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215
Tilfeldige flekker / uklare bilder
Hele utskriften er tom
Striper vises på utskriften
Hellende fargepunkter .
Vertikale blanke felter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
216
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
216
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
216
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
218
Fargeflekker
Skygger
Bead-Carry-Out (BCO) .
Auger-merke .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
218
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
219
Rynket/flekket papir
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toppmargen er ikke riktig
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fargeregistreringen er ikke justert
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
223
Stopp som skyldes feilmating
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
223
Stopp som skyldes flermating
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
224
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
224
Problemer med trådløs tilkobling
Innhold
220
221
Papirstopp .
8
219
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papir med brettede hjørner / bulker .
Støy
211
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toner smitter av, eller den sitter løst / flekker på baksiden
Slør .
211
Template Last Updated - 2/7/2007
Andre problemer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
225
Kontakte service
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
225
Tillegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
B Tillegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Dells policy for teknisk støtte
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230
Tjenester på Internett .
Garanti- og returpolicy .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
231
Informasjon om gjenvinning .
Kontakte Dell .
Stikkord
Template Last Updated - 2/7/2007
Innhold
9
10
Innhold
Template Last Updated - 2/7/2007
Før du begynner
Merknader, forsiktig og advarsler ................................................. 13
1 Brukerhåndbok for Dell™ C1760nw/C1660w Color Printer
........................................................................................................ 15
2 Finne informasjon........................................................................ 17
3 Produktfunksjoner....................................................................... 19
4 Om skriveren................................................................................ 21
11
12
Merknader, forsiktig og advarsler
MERK: Et MERK-avsnitt inneholder viktig informasjon som hjelper deg å utnytte skriveren bedre.
FORSIKTIG: Et FORSIKTIG-avsnitt angir enten potensiell skade på maskinvare eller tap av data, og opplyser om hvordan du
kan unngå problemet.
ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell skade på eiendom og personer, eller livsfare.
Informasjonen i dokumentet kan endres uten varsel.
© 2012 Dell Inc. Med enerett.
Kopiering av dette materialet i enhver form uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.
Varemerker som er brukt i denne teksten: Dell og DELL-logoen er varemerker for Dell Inc. Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista
og Internet Explorer er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og / eller andre land. Macintosh og Mac OS
er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Protected Setup, WPA og
WPA2 er varemerker for Wi-Fi Alliance.
XPS (XML Paper Specification): Det kan være knyttet immaterielle rettigheter til dette produktet som eies av Microsoft Corporation. Vilkårene
og betingelsene som Microsoft bygger lisensieringen av slike immaterielle rettigheter på, kan du finne på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=
52369; DES: Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Eric Young ([email protected]); AES: Copyright© 2003, Dr Brian Gladman,
Worcester, UK. Med enerett. Dette produktet bruker publisert AES-programvare gitt av Dr Brian Gladman iht. BSD lisensieringsvilkår; TIFF
(libtiff): Copyright© 1988–1997 Sam Leffler og Copyright© 1991–1997 Silicon Graphics, Inc.; ICC Profile (Little cms): Copyright© 1998–2004
Marti Maria.
Andre varemerker og produktnavn kan være brukt i dette dokumentet for å henvise til enten enhetene som påberoper seg disse eller deres
produkter. Dell Inc. fraskriver seg enhver eierinteresse i andre varemerker og produktnavn enn sine egne.
Skriverprogramvaren bruker noen av kodene som er definert av Independent JPEG Group.
____________________
DE AMERIKANSKE MYNDIGHETERS BEGRENSEDE RETTIGHETER
Denne programvaren og dokumentasjonen gis med BEGRENSEDE RETTIGHETER. Bruk, duplisering eller offentliggjøring av regjeringen er
underlagt begrensninger som fremlagt i avsnitt (c)(1)(ii) i klausulen Rettigheter i tekniske data og programvare (Rights in Technical Data and
Computer Software clause) i DFARS 252.227-7013 og i anvendbare FAR-bestemmelser: Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas, 78682,
USA.
November 2012 rev. A00
Merknader, forsiktig og advarsler
13
14
Merknader, forsiktig og advarsler
Brukerhåndbok for Dell™ C1760nw/C1660w Color
Printer
1
Klikk koblingene til venstre hvis du vil ha informasjon om funksjoner, alternativer og betjening av Dell
C1760nw/C1660w Color Printer. Se "Finne informasjon" på side 17 hvis du vil ha informasjon om annen
dokumentasjon som følger med Dell C1760nw/C1660w Color Printer.
MERK: I denne håndboken henvises det til Dell C1760nw/C1660w Color Printer som "skriver".
Konvensjoner
Følgende beskriver betydningen på symboler og skrifttyper som brukes i denne håndboken:
Fete tekster
: • Navn på maskinvareknapp på betjeningspanelet.
• Skjermnavn på LCD-panelet.
• Menyer, kommandoer, vinduer eller dialogbokser som vises på dataskjermen.
Tekster i skrifttypen
Courier New
: • Menyer og meldinger som vises på LCD-panelet.
• Tegn lagt inn fra datamaskinen.
• Katalogbaner.
<
>
→
"
: • Tast på datamaskinens tastatur.
: • Indikerer en bane til en viss enhet innenfor en prosedyre eller en datamaskin.
"
: • Kryssreferanser i denne håndboken.
• Tegn lagt inn fra betjeningspanelet.
• Meldinger som vises på dataskjermen.
Brukerhåndbok for Dell™ C1760nw/C1660w Color Printer
15
16
Brukerhåndbok for Dell™ C1760nw/C1660w Color Printer
2
Finne informasjon
MERK: Bildene som brukes i denne håndboken, er av Dell™ C1760nw Color Printer, med mindre annet er nevnt.
Hva ser du etter?
Finn det her
• Drivere for skriveren
Disken Software and Documentation
• Min brukerhåndbok
Disken Software and Documentation inneholder oppsettsvideo, dokumentasjon
og drivere for skriveren. Du kan bruke disken til å installere drivere for første gang
eller installere drivere på nytt, eller se oppsettsvideoen og dokumentasjonen.
På disken kan det ligge les meg-filer med de nyeste oppdateringene om tekniske
endringer på skriveren eller med avansert teknisk referansemateriale for erfarne
brukere eller teknikere.
Hvordan bruke skriveren
Hurtigveiledning
• Sikkerhetsinformasjon
Viktig informasjon
• Garantiinformasjon
ADVARSEL: Les og følg alle sikkerhetsinstruksjoner i Viktig informasjon før du
setter opp og bruker skriveren.
Finne informasjon
17
Hva ser du etter?
Finn det her
Slik monterer du skriveren
Monteringsdiagram
Feilsøking
"Feilsøking" på side 211
Ekspresservicekode og servicemerkenummer
Servicemerke
xxxxxxx
Expresservicekode
000 000 000 00
Ekspresservicekoden og servicemerket er plassert på innsiden av sidedekslet til
skriveren.
• Nyeste drivere for skriveren
Gå til support.dell.com.
• Svar på spørsmål om teknisk service og
støtte
På support.dell.com finner du flere nettbaserte verktøy, blant annet følgende:
• Dokumentasjon for skriveren
• Løsninger – tips og råd for feilsøking, artikler fra teknikere og nettbaserte kurs
• Oppgraderinger – oppgraderingsinformasjon for komponenter, for eksempel
skriverdriver
• Kundestøtte – kontaktinformasjon, bestillingsstatus, garantier og
reparasjonsinformasjon
• Nedlastinger – drivere
• Håndbøker – skriverdokumentasjon og produktspesifikasjoner
Gå til support.dell.com. Velg aktuelt område, og fyll ut nødvendig informasjon
for å få tilgang til hjelpeverktøy og informasjon.
18
Finne informasjon
3
Produktfunksjoner
I dette kapitlet får du en kort beskrivelse av funksjonene, og du får vite hvor du kan finne mer informasjon om dem.
2-sidig utskrift (manuell dupleksutskrift)
Prioritert arkmater (PSI) (kun Dell C1760nw Color Printer)
Manuell dupleksutskrift er å skrive ut to eller flere sider på forog baksiden av et enkelt ark manuelt. Denne funksjonen bidrar
til å redusere papirforbruket.
Se under "Legge i utskriftsmateriale ved manuell
dupleksutskrift" på side 164 hvis du vil ha mer informasjon.
Utskriftsmedier som er lastet i PSI gis prioritet over de som
lastes på universalmateren (MPF). Bruk av PSI gjør at du kan
bruke andre typer eller størrelser av utskriftsmedier etter ønske
over de vanlige utskriftsmediene som er lastet på MPF.
Se under "Legge i utskriftsmateriale i PSI (kun Dell C1760nw
Color Printer)" på side 159 hvis du vil ha mer informasjon.
Skrive ut via trådløs tilkobling (trådløs utskrift)
Utskrift av flere sider på et enkelt papirark (Mange opp)
Funksjonen Trådløst LAN på skriveren gjør at du kan montere
skriveren der du vil og skrive ut uten en kablet forbindelse til
datamaskinen.
Se under "Trådløs tilkobling" på side 30 hvis du vil ha mer
informasjon.
Mange opp-utskrift lar deg skrive ut flere sider på ett enkelt
ark. Denne funksjonen bidrar til å redusere papirforbruket.
For mer informasjon se skriverdriverens hjelp.
Produktfunksjoner
19
20
Produktfunksjoner
4
Om skriveren
Dette kapittelet gir en oversikt over Dell™ C1760nw/C1660w Color Printer.
MERK: Bildene som brukes i denne håndboken, er av Dell C1760nw Color Printer, med mindre annet er nevnt.
Sett forfra
1
7
12
11
10
2
9
3
8 7 6
4
5
1
Operatørpanelet
2
Mottakerbrett
3
Forlenger for mottakerbrett
4
Rengjøringsstav for skrivehode
5
Tonerdeksel
6
Strømknapp
7
Breddeskinner for papir
8
Universalmater (MPF)
9
Forside
10
Forlenger for universalmater (MPF)
11
Lengdeskinne
12
Prioritert arkmater (PSI) (kun Dell C1760nw Color Printer)
Om skriveren
21
Sett bakfra
1
2
11
10
9
8
7
3
4
5
6
1
Strømkobling
2
Frigivningshåndtak på bakdeksel
3
USB-port
4
Ethernet-port (kun Dell C1760nw Color Printer)
5
Sikkerhetsspor
6
Bakdeksel
7
Overføringsrull
8
Papirsjakt
9
Papirmaterull
10
Overføringsbelte
11
Spaker
22
Om skriveren
Plasskrav
Plasser skriveren på et sted med tilstrekkelig plass til å bruke universalmateren og åpne dekslene.
218 mm
225 mm
295,5 mm
100 mm
394 mm
300 mm
307 mm
329,5 mm
FORSIKTIG: Unngå å plassere skriveren i direkte sollys med frontdekslet åpent for å unngå uregelmessig skjermbilde eller
funksjonsfeil på skriveren.
Operatørpanelet
Se under "Operatørpanelet" på side 77 hvis du vil ha mer informasjon om operatørpanelet.
Om skriveren
23
Sikre skriveren
Bruk Kensington-låsen, som leveres som tilleggsutstyr, for å beskytte skriveren mot tyveri.
Sett Kensington-låsen inn i sikkerhetssporet på skriveren.
Sikkerhetsspor
Se bruksanvisningen som fulgte med Kensington-låsen hvis du vil ha mer informasjon.
24
Om skriveren
Bestille tilbehør
Hvis skriveren er koblet til et nettverk, kan du bestille forbruksvarer fra Dell på nettet. Skriv inn skriverens IP-adresse
i nettleseren, start Dell Printer Configuration Web Tool og klikk Bestill tilbehør når du skal bestille toner til
skriveren.
Du kan også bestille tonerkassetter på følgende måte:
1 Klikk på Start → Alle programmer → Dell-skrivere → Ekstra fargelaserprogramvare →
Dell Administrasjonssystem for tilbehør.
Vinduet Dell administrasjonssystem for tilbehør vises.
2 Velg skriveren i listen Velg skrivermodell.
3 Hvis du bestiller på nettet, gjør du dette:
a
Velg en nettadresse fra listen Velg URL for ny bestilling.
b
Klikk på Besøk Dell nettstedet for bestilling av skriverutstyr online.
Skjermbildet Dell C1760nw Color Printer/Dell C1660w Color Printer - Dell Administrasjonssystem for
tilbehør vises.
c
Skriv inn servicemerket, og klikk på OK.
Servicemerket er plassert på innsiden av tonerdekslet på skriveren.
Dells nettsted for tilbehør vises.
Servicemerke
xxxxxxx
Expresservicekode
000 000 000 00
Hvis du bestiller over telefon, kan du ringe nummeret som vises i delen Bestill per telefon.
Om skriveren
25
26
Om skriveren
Skriveroppsett
5 Koble til skriveren ....................................................................... 29
6 Sette opp skriveren din .............................................................. 37
7 Angi IP-adressen ........................................................................ 39
8 Legge i papir ................................................................................ 43
9 Installere skriverdrivere på datamaskiner med Windows®
........................................................................................................ 51
10 Installere skriverdrivere på Macintosh-datamaskiner......... 71
27
28
5
Koble til skriveren
Dell™ C1760nw/C1660w Color Printer-forbindelseskabelen må oppfylle følgende krav:
Tilkoplingstype
Spesifikasjoner for tilkobling
USB
Kompatibel med USB 2.0
Trådløs
IEEE 802.11b/802.11g/802.11n
Ethernet
10 Base-T/100 Base-TX-kompatibel (kun Dell C1760nw Color Printer)
MERK: Bildene som brukes i denne håndboken er for Dell™ C1760nw Color Printer med mindre annet er oppgitt.
1
2
1
USB-port
2
Ethernet-port
(kun Dell C1760nw Color Printer)
Koble skriveren til datamaskinen eller nettverket
Koble til direkte
En lokal skriver er en skriver som er koblet til datamaskinen med en USB-kabel. Hvis skriveren din er lagt til et
nettverk, gå ti"Ethernet-tilkobling (kun Dell C1760nw Color Printer)" på side 34.
Slik kobler du skriveren til en datamaskin:
1 Kontroller at skriveren, datamaskinen og alle andre tilkoblede enheter er slått av og koblet fra strømkilden.
Koble til skriveren
29
2 Sett den minste USB-kontakten inn i USB-porten på baksiden av skriveren.
3 Sett den andre enden av kabelen i en USB-port på datamaskinen.
FORSIKTIG: Ikke koble skriverens USB-kabel til USB-porten på tastaturet.
Trådløs tilkobling
Spesifikasjonene for funksjonen for trådløse innstillinger er beskrevet nedenfor.
Element
Spesifikasjon
Tilkobling
Trådløs
Tilkoblingsstandard
IEEE 802.11b/802.11g/802.11n-ettergivende
Båndbredde
2,4 GHz
Dataoverføringshastighet
IEEE 802.11b-modus: 11, 5,5, 2, 1 Mbps
IEEE 802.11g-modus: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11n-modus: 65 Mbps
Sikkerhet
64 (40-bit nøkkel)/ 128 (104-bit nøkkel) WEP, WPA-PSK (TKIP, AES), WPA2-PSK
(AES)(IEEE 802.1x attesteringsfunksjon for WPA 1x ikke-korresponderer), blandet modus
PSK
Wi-Fi Protected Setup® (WPS)*1
PBC (Push Button Configuration), PIN (Personal Identification Number)
*1
WPS 2.0-ettergivende. WPS 2.0 fungerer på tilgangspunkter med følgende krypteringstyper: Blandet modus PSK, WPA-PSK AES,
WPA2-PSK AES, WPA-PSK TKIP, Åpen (ingen sikkerhet)
Du kan velge mellom følgende metoder for å konfigurere en trådløs innstilling:
WPS-PBC (Wi-Fi | WPS-knapp)*1
WPS-PBC (operatørpanelmeny)*1
WPS-PIN*2
Automatisk SSID-oppsett
Manuelt SSID-oppsett
30
Koble til skriveren
*1
WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration) er en metode for å godkjenne og registrere enheter som kreves for trådløs konfigurasjon, ved å starte WPS-PBC på skriveren med
-knappen (Wi-Fi | WPS) eller operatørpanelmenyen, og deretter trykke
på knappen som finnes på det trådløse LAN-tilgangspunktet (registrator) eller på ruteren. Denne innstillingen er bare tilgjengelig når tilgangspunktet støtter WPS-PBC.
*2
WPS-PIN (Wi-Fi Protected Setup-Personal Identification Number) er en metode for å godkjenne og registrere enheter som kreves for
trådløs konfigurasjon, ved hjelp av PIN-koder på skriveren og datamaskinen. Denne innstillingen gjøres via tilgangspunkt og er kun tilgjengelig hvis tilgangspunktene for den trådløse ruteren støtter WPS.
WPS-PBC (Wi-Fi | WPS-knapp)
Du kan starte WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration) ved å trykke på
(Wi-Fi | WPS).
-knappen
MERK: WPS-PBC er bare tilgjengelig når det trådløse LAN-tilgangspunktet (registrator) eller ruteren støtter WPS-PBC.
MERK: Før du starter WPS-PBC med
-knappen (Wi-Fi | WPS), kontroller plasseringen av WPS-knappen (knappenavnet kan
variere) på det trådløse LAN-tilgangspunktet (registrator) eller på ruteren. For informasjon om bruk av WPS på det trådløse LANtilgangspunktet (registrator) eller på ruteren, kan du henvise til håndboken som fulgte med produktet.
MERK: For mer informasjon om
-knappen (Wi-Fi | WPS), se "Status på baklyset til Wi-Fi | WPS-knappen" på side 78.
Dersom et problem oppstår eller feilmeldinger vises på operatørpanelet, se "Problemer med trådløs tilkobling" på side 224.
1 Trykk og hold
-knappen (Wi-Fi | WPS) på skriveren i to sekunder.
Kontroller at
-knappen (Wi-Fi | WPS) begynner å blinke og Trykk på WPS-knapp på WPS-ruter
vises på operatørpanelet.
2 Start WPS-operasjonen på det trådløse LAN-tilgangspunktet (registrator) eller på ruteren innen to minutter.
3 Når WPS-operasjonen er fullført og skriveren har startet på nytt, er den trådløse LAN-tilkoblingen fullført.
WPS-PBC (operatørpanelmeny)
Du kan starte WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration) fra operatørpanelet.
MERK: WPS-PBC er bare tilgjengelig når det trådløse LAN-tilgangspunktet (registrator) eller ruteren støtter WPS-PBC.
MERK: Før du starter WPS-PBC, kontroller plasseringen av WPS-knappen (knappenavnet kan variere) på det trådløse LANtilgangspunktet (registrator) eller på ruteren. For informasjon om bruk av WPS på det trådløse LAN-tilgangspunktet (registrator)
eller på ruteren, kan du henvise til håndboken som fulgte med produktet.
MERK: Det kreves et passord for å få tilgang til Adm.meny når Panellås aktivert er satt til Aktiver. Hvis det er
tilfelle, må du skrive inn passordet du spesifiserte, og trykke på
(Sett)-knappen.
1 Trykk på
(Meny)-knappen.
2 Trykk på
til Adm.meny er uthevet, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
3 Trykk på
til Nettverk er uthevet, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
Koble til skriveren
31
4 Trykk på
til WPS-oppsett er uthevet, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
5 Kontroller at Trykknapp- kontroll vises, og trykk deretter på
6 Kontroller at Er du sikker? vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
Kontroller at Trykk på WPS-knapp på ruter vises, og start WPS-PBC på det trådløse LANtilgangspunktet (registrator) eller på ruteren innen to minutter.
7 Når WPS-operasjonen er fullført og skriveren har startet på nytt, er den trådløse LAN-tilkoblingen fullført.
WPS-PIN
PIN-koden til WPS-PIN kan bare konfigureres fra operatørpanelet.
MERK: WPS-PIN er bare tilgjengelig når det trådløse LAN-tilgangspunktet (registrator) eller ruteren støtter WPS-PIN.
MERK: Det kreves et passord for å få tilgang til Adm.meny når Panellås aktivert er satt til Aktiver. Hvis det er
tilfelle, må du skrive inn passordet du spesifiserte, og trykke på
(Sett)-knappen.
1 Trykk på
(Meny)-knappen.
2 Trykk på
til Adm.meny er uthevet, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
3 Trykk på
til Nettverk er uthevet, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
4 Trykk på
til WPS-oppsett er uthevet, og trykk deretter på
5 Kontroller at PIN-kode vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
6 Skriv ned den åttesifrede PIN-koden som vises eller velg Skriv ut PIN-kode. PIN-koden skrives ut.
7 Kontroller at Start konfig. vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
8 Kontroller at Bruk trådløs ruter vises, og angi PIN-koden som vises i trinn 6 i det trådløse LANtilgangspunktet (registrator) eller på ruteren.
MERK: For bruk av WPS på det trådløse LAN-tilgangspunktet (registrator) eller på ruteren, kan du henvise til håndboken
som fulgte med produktet.
9 Når WPS-operasjonen er fullført og skriveren har startet på nytt, er den trådløse LAN-tilkoblingen fullført.
Automatisk SSID-oppsett
MERK: Det kreves et passord for å få tilgang til Adm.meny når Panellås aktivert er satt til Aktiver. Hvis det er
tilfelle, må du skrive inn passordet du spesifiserte, og trykke på
(Sett)-knappen.
1 Trykk på
(Meny)-knappen.
2 Trykk på
til Adm.meny er uthevet, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
3 Trykk på
til Nettverk er uthevet, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
4 Trykk på
-knappen til Trådløst oppsett vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
Skriveren søker automatisk tilgangspunktene på trådløse nettverk.
5 Trykk på
-knappen til ønsket tilgangspunkt vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
Hvis ønsket tilgangspunkt ikke vises, gå til "Manuelt SSID-oppsett" på side 33.
MERK: Noen skjulte SSID-er vises kanskje ikke. Dersom SSID ikke er registrert, slå på SSID-kringkasting fra ruteren.
6 Skriv inn passfrasen eller WEP-nøkkelen.
Når krypteringstypen til det valgte tilgangspunktet er WPA, WPA2 eller Blandet i trinn 5:
•
Angi passfrasen, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
Når krypteringstypen til det valgte tilgangspunktet er WEP i trinn 5:
•
32
Angi WEP-nøkkelen, og trykk deretter på
Koble til skriveren
(Sett)-knappen.
MERK: En passfrase er en krypteringsnøkkel for WPA- og WPA2-kryptering som består av 8 til 63 alfanumeriske tegn. Den
kan beskrives som en nøkkel på noen tilgangspunkter eller rutere. For detaljer, henvis til bruksanvisningen som fulgte med
tilgangspunktet eller ruteren.
7 Sørg for at Start skriver på nytt for å aktivere innstillinger vises.
8 Slå av skriveren, og slå den på igjen for å bruke innstillingene.
Trådløs LAN-tilkoblingsinnstilling er fullført.
Manuelt SSID-oppsett
MERK: Det kreves et passord for å få tilgang til Adm.meny når Panellås aktivert er satt til Aktiver. Hvis det er
tilfelle, må du skrive inn passordet du spesifiserte, og trykke på
(Sett)-knappen.
1 Trykk på
(Meny)-knappen.
2 Trykk på
til Adm.meny er uthevet, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
3 Trykk på
til Nettverk er uthevet, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
4 Trykk på
-knappen til Trådløst oppsett vises, og trykk deretter på
5 Trykk på
-knappen til Manuelt oppsett vises, og trykk deretter på
6 Angi SSID, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
7 Velg nettverksmodusen fra Infrastruktur og Ad-hoc avhengig av miljøet ditt, og trykk deretter på
knappen.
(Sett)-
Hvis du velger Infrastruktur, gå videre til trinn 8.
Hvis du velger Ad-hoc, gå videre til trinn 9.
8 Velg krypteringstypen fra Ingen sikkerhet, Blandet modus PSK, WEP, WPA-PSK-TKIP eller WPA2PSK-AES.
Hvis du ikke stiller inn sikkerhet for det trådløse nettverket ditt:
•
Trykk på
-knappen til Ingen sikkerhet vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
For å bruke Blandet modus PSK-, WPA-PSK-TKIP- eller WPA2-PSK-AES-kryptering:
a
Trykk på -knappen til Blandet modus PSK, WPA-PSK-TKIP eller WPA2-PSK-AES vises, og trykk
(Sett)-knappen.
deretter på
b
Angi passfrasen, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
MERK: En passfrase er en krypteringsnøkkel for WPA- og WPA2-kryptering som består av 8 til 63 alfanumeriske tegn. Den
kan beskrives som en nøkkel på noen tilgangspunkter eller rutere. For detaljer, henvis til bruksanvisningen som fulgte med
tilgangspunktet eller ruteren.
For å bruke WEP-kryptering:
til WEP vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
a
Trykk på
b
Angi WEP-nøkkelen, og trykk deretter på
c
Trykk på -knappen for å utheve ønsket overføringsnøkkel fra Autom. eller WEP-nøkkel 1 til WEP(Sett)-knappen.
nøkkel 4, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
Gå videre til trinn 10.
9 Velg krypteringstypen fra Ingen sikkerhet eller WEP.
Hvis du ikke stiller inn sikkerhet for det trådløse nettverket ditt:
•
Kontroller at Ingen sikkerhet vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
For å bruke WEP-kryptering:
Koble til skriveren
33
til WEP vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
a
Trykk på
b
Angi WEP-nøkkelen, og trykk deretter på
c
Trykk på -knappen for å utheve ønsket overføringsnøkkel fra WEP-nøkkel 1 til WEP-nøkkel 4, og
(Sett)-knappen.
trykk deretter på
(Sett)-knappen.
10 Sørg for at Start skriver på nytt for å aktivere innstillinger vises.
11 Slå av skriveren, og slå den på igjen for å bruke innstillingene.
Trådløs LAN-tilkoblingsinnstilling er fullført.
Ethernet-tilkobling (kun Dell C1760nw Color Printer)
Slik kobler du skriveren til et nettverk:
1 Kontroller at skriveren, datamaskinen og alle andre tilkoblede enheter er slått av, og at alle kabler er koblet fra.
2 Koble til Ethernet-kabelen.
MERK: Koble til Ethernet-kabelen bare hvis du må sette opp en kablet forbindelse.
Når skriveren skal kobles til nettverket, setter du den ene enden av en Ethernet-kabel i Ethernet-porten på baksiden
av skriveren og den andre enden i en LAN-port eller -hub.
Se under "Trådløs tilkobling" på side 30 hvis du vil ha informasjon om trådløs tilkobling.
34
Koble til skriveren
Konfigurere innstillingen for trådløst nettverk på nytt
For å endre den trådløse innstillingen gjennom en Ethernet- eller trådløs tilkobling fra datamaskinen, gjør du
følgende.
MERK: For å endre den trådløse innstillingen gjennom trådløs tilkobling, må du kontrollere at den trådløse
tilkoblingsinnstillingen er fullført i "Trådløs tilkobling" på side 30.
MERK: Følgende innstillinger er tilgjengelige når nettverksmodusen er innstilt til infrastruktur i "Trådløs tilkobling" på side 30.
1 Kontroller IP-adressen til skriveren.
Se "Kontrollere IP-innstillingene" på side 41 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontrollerer skriverens
IP-adresse.
2 Start Dell Printer Configuration Web Tool ved å skrive inn IP-adressen til skriveren i nettleseren din.
3 Klikk på Skriverserverinnstillinger.
4 Klikk på Skriverserverinnstillinger-kategorien.
5 Klikk på Trådløst LAN.
6 Endre skriverens trådløse innstilling.
7 Start skriveren på nytt.
8 Endre henholdsvis de trådløse innstillingene på datamaskinen eller tilgangspunktet.
MERK: For å endre de trådløse innstillingene på datamaskinen, henviser du til veiledningene som fulgte med den trådløse
adapteren eller hvis datamaskinen har et trådløst adapterverktøy, endrer du de trådløse innstillingene med det verktøyet.
Koble til skriveren
35
Slå på skriveren
ADVARSEL: Bruk ikke skjøteledninger eller grenuttak.
ADVARSEL: Skriveren bør ikke kobles til en avbruddsfri strømforsyning (UPS).
1 Koble strømkabelen til strømkontakten bak på skriveren. (se "Sett bakfra" på side 22).
2 Koble den andre enden av strømkabelen til veggkontakten.
3 Slå på skriveren.
36
Koble til skriveren
6
Sette opp skriveren din
Stille inn innledende innstillinger på operatørpanelet
(kun Dell™ C1660w Color Printer)
Du må stille inn skriverspråk og hvorvidt trådløst LAN skal aktiveres når du slår på skriveren for første gang.
Når du slår på skriveren, vises veiviseren for å utføre innledende oppsett på operatørpanelet. Følg trinnene under for
å konfigurere skriveren for første gang.
MERK: Hvis du ikke begynner å konfigurere de innledende innstillingene, starter skriveren på nytt automatisk etter tre minutter.
Etter dette kan du ved behov utføre følgende konfigurasjon ved å aktivere Veiviser for oppstart fra
operatørpanelet eller Dell Printer Configuration Web Tool.
MERK: Se under "Operatørpanelet" på side 77 hvis du vil ha mer informasjon om operatørpanelet.
MERK: Se under "Dell™ Printer Configuration Web Tool" på side 81 hvis du vil ha mer informasjon Dell Printer Configuration Web
Tool.
1 Sørg for at Språk vises. Trykk på
-knappen til ønsket språk vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
Engelsk
Français
Italiano
Deutsch
Español
Dansk
Nederlands
Norsk
Svenska
2 Sørg for at Trådløs vises. Trykk på
-knappen til ønsket valg vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
Skriveren starter på nytt automatisk.
Sette opp skriveren din
37
Skriveroppsett med Software and Documentation-platen
1 Sett inn disken Software and Documentation i datamaskinen for å starte Dell skriveroppsett.
2 Dobbeltklikk Dell C1760/C1660 Installer-ikonet, og følg anvisningene på skjermen for å koble til datamaskinen og
skriveren.
MERK: Hvis platen Software and Documentation ikke starter automatisk, kan du prøve følgende trinn.
For Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7, Windows Server® 2003, Windows Server 2008 og Windows Server
2008 R2:
1 Klikk på Start → Alle programmer (bare for Windows Vista og Windows 7) → Tilbehør (bare for Windows Vista og
Windows 7) → Kjør.
2 Skriv inn D:\setup_assist.exe (hvor D er stasjonsbokstaven til den optiske stasjonen), og klikk deretter på
OK.
For Windows 8 og Windows Server 2012:
1 Pek til nedre høyre hjørne på skjermen, og klikk deretter på Søk → Skriv inn Kjør i søkeboksen, klikk på Apps, og
klikk deretter på Kjør.
2 Skriv inn D:\setup_assist.exe (hvor D er stasjonsbokstaven til den optiske stasjonen), og klikk deretter på
OK.
38
Sette opp skriveren din
7
Angi IP-adressen
Tilordne en IP-adresse
En IP-adresse er et unikt nummer som inneholder fire deler atskilt med punktum, og kan inneholde opptil tre sifre i
hver del, for eksempel 111.222.33.44.
Du kan velge IP-modusen fra Dobbel stakk, IPv4 og IPv6. Hvis nettverket ditt støtter både IPv4 og IPv6, velg Dobbel
stakk.
FORSIKTIG: Hvis en IP-adresse som allerede er i bruk, tilordnes, kan det føre til problemer med nettverksytelsen.
MERK: Tilordning av en IP-adresse anses som en avansert oppgave, og utføres vanligvis av en systemadministrator.
MERK: Når du skal tilordne en IP-adresse manuelt i IPv6-modus, bruker du Dell™ Printer Configuration Web Tool. Når du skal
åpne Dell Printer Configuration Web Tool, bruker du adressen for lokal tilkobling. For å sjekke en lokal tilkobling, se "Kontrollere
IP-innstillingene" på side 41.
MERK: Området for tilordnet IP-adresse kan variere avhengig av adresseklasse. Når det gjelder klasse A, blir for eksempel en
IP-adresse i området fra 0.0.0.0 til 127.255.255.255 tilordnet. Kontakt systemadministratoren hvis du vil vite
hvordan du tilordner en IP-adresse.
Du kan tilordne IP-adressen ved hjelp av operatørpanelet eller Verktøykasse.
Operatørpanelet
Se under "Operatørpanelet" på side 77 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker operatørpanelet.
MERK: Det kreves et passord for å få tilgang til Adm.meny når Panellås aktivert er satt til Aktiver. Hvis det er
tilfelle, må du skrive inn passordet du spesifiserte, og trykke på
(Sett)-knappen.
1 Slå på skriveren.
Meldingen Klar til utskrift vises på operatørpanelet.
2 Trykk på
(Meny)-knappen.
3 Trykk på
til Adm.meny vises, og trykk deretter på
4 Kontroller at Nettverk vises, og trykk deretter på
5 Trykk på
til TCP/IP vises, og trykk deretter på
6 Trykk på
til IPv4 vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
7 Kontroller at Hent IP-adresse vises, og trykk deretter på
8 Trykk på
9 Trykk på
til Panel vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
-knappen og kontroller at Hent IP-adresse vises.
10 Trykk på -knappen til IP-adresse vises, og trykk deretter på
Markøren blir plassert på det første sifferet i IP-adressen.
11 Trykk på
- eller
12 Trykk på
-knappen.
(Sett)-knappen.
-knappen for å legge inn numrene for IP-adressen.
Det neste sifferet er valgt.
13 Gjenta trinn 11 og trinn 12 for å angi alle sifrene i IP-adressen, og trykk deretter på
14 Trykk på
(Sett)-knappen.
-knappen og kontroller at IP-adress vises.
15 Trykk på -knappen til Subnettmaske vises, og trykk deretter på
Markøren blir plassert på det tre første sifferet i subnettmasken.
(Sett)-knappen.
Angi IP-adressen
39
16 Trykk på
- eller
17 Trykk på
-knappen.
-knappen for å legge inn numrene for subnettmasken.
Det neste sifferet er valgt.
18 Gjenta trinn 16 og trinn 17 og still inn subnettmasken, og trykk deretter på
19 Trykk på
(Sett)-knappen.
-knappen, og kontroller at Subnettmaske vises.
20 Trykk på -knappen til Gateway-adresse vises, og trykk deretter på
Markøren blir plassert på det første sifferet i gateway-adressen.
21 Trykk på
- eller
22 Trykk på
-knappen.
(Sett)-knappen.
-knappen for å legge inn numrene for gateway-adressen.
Det neste sifferet er valgt.
23 Gjenta trinn 21 og trinn 22 for å stille inn gateway-adressen, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
24 Slå skriveren av og på.
Verktøykasse
MERK: Når du bruker IPv6-modus til å skrive ut via nettverket, kan ikke Verktøykasse brukes til å tilordne en IP-adresse.
1 Klikk Start → Alle programmer → Dell-skrivere → Dell C1760nw Color Printer eller Dell C1660w Color Printer
→ Verktøykasse.
MERK: Dialogboksen Velg skriver åpnes i dette trinnet når flere skriverdrivere er installert på datamaskinen. I så fall
klikker du på navnet til Dell C1760nw Color Printer eller Dell C1660w Color Printer oppført i Skrivernavn, og klikk deretter på
OK.
Verktøykasse åpnes.
2 Klikk på kategorien Vedlikehold av skriver.
3 Velg TCP/IP-innstillinger i listen til venstre på siden.
Siden TCP/IP-innstillinger vises.
4 Velg modusen fra IP-adressemodus, og angi verdiene i IP-adresse, Subnettmaske og Gateway-adresse.
5 Trykk på Bruk nye innstillinger for å aktivere innstillingene.
IP-adressen er tilordnet skriveren. Hvis du vil kontrollere innstillingen, åpner du nettleseren på en datamaskin som er
koblet til nettverket, og skriver inn IP-adressen på adresselinjen i leseren. Hvis IP-adressen er stilt inn riktig, vises Dell
Printer Configuration Web Tool i leseren.
Du kan også tilordne IP-adressen til skriveren når du installerer skriverdriverne med installasjonsprogrammet. Når du
bruker funksjonen Nettverksinstallasjon og Få IP-adresse er stilt inn på AutoIP på menyen på
operatørpanelet, kan du endre IP-adressen fra 0.0.0.0 til ønsket IP-adresse i vinduet for valg av skriver.
40
Angi IP-adressen
Kontrollere IP-innstillingene
Du kan bekrefte innstillingene ved bruk av operatørpanelet, skrive ut skriverinnstillingsrapporten eller bruke pingkommandoen.
MERK: Det kreves et passord for å få tilgang til Adm.meny når Panellås aktivert er satt til Aktiver. Hvis det er
tilfelle, må du skrive inn passordet du spesifiserte, og trykke på
(Sett)-knappen.
Operatørpanelet
1 Trykk på
(Meny)-knappen.
2 Trykk på
til Adm.meny vises, og trykk deretter på
3 Kontroller at Nettverk vises, og trykk deretter på
4 Trykk på
til TCP/IP vises, og trykk deretter på
5 Trykk på
til IPv4 vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
Kontroller IP-adressen som vises på operatørpanelet.
Systeminnstillingerrapporten
1 Skriv ut systeminnstillingerrapporten.
For detaljer om hvordan du skriver ut en systeminnstillingerrapport, se "Skrive ut en Rapport/Liste ved hjelp av
kontrollpanelet" på side 125.
2 Bekreft om riktig IP-adresse, subnettmaske og gateway-adresse er oppført i systeminnstillingerrapporten under
Kablet nettverk eller Trådløst nettverk.
Hvis IP-adressen viser 0.0.0.0 (fabrikkinnstilling), er det ikke tilordnet en IP-adresse. Se under "Tilordne en IPadresse" på side 39 hvis du vil tilordne en IP-adresse til skriveren.
Ping-kommandoen
Ping skriveren og bekreft at den svarer. For eksempel, i en ledetekst på en nettverksdatamaskin, skriv inn ordet ping
etterfulgt av den nye IP-adressen (for eksempel, 192.168.0.11):
ping 192.168.0.11
Hvis skriveren er aktiv på nettverket, vil du motta et svar.
Angi IP-adressen
41
42
Angi IP-adressen
8
Legge i papir
MERK: Den prioriterte arkmateren (PSI) er kun tilgjengelig for Dell™ C1760nw Color Printer.
MERK: Bildene som brukes i denne håndboken er for Dell C1760nw Color Printer med mindre annet er oppgitt.
MERK: Trekk ikke ut den prioriterte arkmateren mens utskriften pågår. Da unngår du papirstopp.
MERK: Bruk bare utskriftsmateriale for laserskrivere. Ikke bruk blekkskriverpapir i skriveren.
MERK: Se under "Legge i utskriftsmateriale" på side 151 hvis du vil ha informasjon om utskrift på konvolutter.
Legge utskriftsmateriale i universalmateren (MPF)
MERK: PSI er kun tilgjengelig for Dell C1760nw Color Printer.
1 Åpne frontdekslet ved å trekke ut instruksjonsarket.
2 Trekk ut den prioriterte arkmateren.
Legge i papir
43
3 Fjern instruksjonsarket som er festet til den prioriterte arkmateren med teip.
MERK: Les instruksjonsarket før du bruker den prioriterte arkmateren.
4 Trekk lengdeskinnen ut til den stopper.
5 Trekk forlengeren for universalmateren (MPF) ut til den stopper.
44
Legge i papir
6 Trekk breddeskinnene ut til maksimalt.
7 Før du legger i utskriftsmateriale bøyer du arkene fram og tilbake og lufter dem. Rett kantene på bunken mot en
jevn overflate.
8 Legg utskriftsmaterialet i universalmateren med den øverste kanten først og den anbefalte utskriftssiden opp.
Legge i papir
45
9 Skyv begge breddeskinnene så vidt inntil kanten av bunken med utskriftsmateriale.
10 Skyv lengdeskinnen mot skriveren til den står så vidt inntil utskriftsmaterialet.
MERK: Avhengig av størrelsen på utskriftsmaterialet skyver du først lengdeguiden tilbake til den stopper, deretter skyver
du MPF-forlengeren tilbake til den berører utskriftsmaterialet.
46
Legge i papir
11 Sett den prioriterte arkmateren (PSI) inn i skriveren, og juster den etter merkingen på papirskuffen.
12 Velg papirtypen i skriverdriveren hvis du har lagt i et annet utskriftsmateriale enn standard vanlig papir.
Hvis du har lagt et egendefinert utskriftsmateriale i universalmateren, må du angi innstillingen for papirstørrelse i
skriverdriveren.
Legge i papir
47
Legge i utskriftsmateriale i PSI
(kun Dell C1760nw Color Printer)
1 Åpne frontdekslet.
2 Trekk den prioriterte arkmateren ut, og juster materen etter merkingen på papirskuffen.
3 Før du legger i utskriftsmateriale bøyer du arkene fram og tilbake og lufter dem. Rett kantene på bunken mot en
jevn overflate.
48
Legge i papir
4 Legg utskriftsmaterialet i den prioriterte arkmateren med den øverste kanten først og den anbefalte utskriftssiden
opp.
5 Skyv begge breddeskinnene så vidt inntil kanten av bunken med utskriftsmateriale.
6 Velg papirtypen i skriverdriveren hvis du har lagt i et annet utskriftsmateriale enn standard vanlig papir.
Hvis du har lagt et egendefinert utskriftsmateriale i den prioriterte arkmateren, må du angi innstillingen for
papirstørrelse i skriverdriveren.
Legge i papir
49
50
Legge i papir
Installere skriverdrivere på datamaskiner med
Windows®
9
MERK: Bildene som brukes i denne håndboken er av Dell™ C1760nw Color Printer med mindre annet er nevnt.
Identifisere skriverdriverens status før installasjon
Før du installerer skriverdriveren på datamaskinen, kontroller IP-adressen til skriveren ved å utføre en av de følgende
prosedyrene i "Kontrollere IP-innstillingene" på side 41.
Endre innstillingene for brannmuren før du installerer skriveren
Hvis du kjører noen av operativsystemene som er oppført nedenfor, må du endre innstillingene for brannmuren før
du installerer skriverprogramvaren fra Dell:
•
Microsoft® Windows XP
•
Windows Vista®
•
Windows 7
•
Windows 8
•
Windows Server® 2008
•
Windows Server 2008 R2
•
Windows Server 2012
MERK: Service Pack 2 eller 3 må være installert for Windows XP.
Følgende prosedyre bruker Windows 7 som et eksempel.
1 Sett inn disken Software and Documentation i datamaskinen.
2 Klikk på Start → Kontrollpanel.
3 Velg System og sikkerhet.
4 Klikk på Slipp et program gjennom Windows-brannmuren.
5 Klikk på Endre innstillinger → Tillat et annet program.
6 Sjekk Bla gjennom.
7 D:\setup_assist.exe (der D er stasjonsbokstaven til den optiske stasjonen) i tekstboksen Filnavn og klikk
deretter på Åpne.
8 Klikk på Legg til og deretter på OK.
Konfigurere direkte tilkobling
For å installere vertsbasert skriverdriver
1 Sett inn disken Software and Documentation i datamaskinen for å starte Dell skriveroppsett.
2 Klikk på Installere skriverdriver og programvare.
3 Velg Personlig installasjon, og klikk deretter på Neste.
Installere skriverdrivere på datamaskiner med Windows®
51
4 Følg instruksjonene på skjermen for å koble sammen datamaskinen og skriveren med en USB-kabel, og slå deretter
på skriveren.
Plug and Play-installasjonen starter, og installasjonsprogrammet forsetter til neste side automatisk.
5 Klikk på Fullfør for å avslutte veiviseren når skjermbildet Klar til å skrive ut! vises. Du kan eventuelt klikke på Skriv
ut testside hvis du vil skrive ut en testside.
Personlig installasjon
En personlig skriver er en skriver som er koblet til datamaskinen eller en utskriftsserver med en USB-kabel. Se under
"Konfigurere nettverkstilkobling" på side 54 hvis skriveren er koblet til et nettverk og ikke til datamaskinen.
For å installere XPS-skriverdriver (for XML)
MERK: Last ned og installer XPS-skriverdriveren fra support.dell.com.
MERK: XPS-driveren er støttet på følgende operativsystemer: Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7,
Windows 7 64-bit Edition, Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition,
Windows Server 2008 R2 og Windows Server 2012.
Windows Vista eller Windows Vista 64-bit Edition
1 Pakk ut ZIP-filen du lastet ned, i ønsket mappe.
2 Klikk på Start → Kontrollpanel → Maskinvare og lyd → Skrivere.
3 Klikk på Legg til en skriver.
4 Klikk på Legg til en lokal skriver.
5 Velg porten som er koblet til dette produktet, og klikk deretter på Neste.
6 Klikk på Har disk hvis du vil vise dialogboksen Installer fra disk.
7 Klikk på Bla gjennom, og velg mappen du pakket ut til i trinn 1.
8 Klikk på OK.
9 Velg navnet på skriveren, og klikk på Neste.
10 Hvis du vil endre skrivernavnet, skriver du inn det nye navnet i boksen Skrivernavn. Hvis du vil bruke skriveren som
standardskriver, merker du av i boksen som vises under Skrivernavn. Klikk på Neste.
Installasjonen starter.
Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll vises, klikker du på Fortsett.
MERK: Hvis du er administrator på datamaskinen, klikker du på Fortsett. Hvis ikke, kontakter du administrator for å
fortsette med ønsket operasjon.
11 Når driverinstallasjonen er fullført, klikker du på Skriv ut testside for å skrive ut en testside.
12 Klikk på Fullfør.
Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 64-bit Edition
MERK: Du må logge på som administrator.
1 Pakk ut ZIP-filen du lastet ned, i ønsket mappe.
2 Klikk på Start → Kontrollpanel → Maskinvare og lyd → Skrivere.
3 Klikk på Legg til en skriver.
4 Klikk på Legg til en lokal skriver.
5 Velg porten som er koblet til dette produktet, og klikk deretter på Neste.
6 Klikk på Har disk hvis du vil vise dialogboksen Installer fra disk.
52
Installere skriverdrivere på datamaskiner med Windows®
7 Klikk på Bla gjennom, og velg mappen du pakket ut til i trinn 1.
8 Klikk på OK.
9 Velg navnet på skriveren, og klikk på Neste.
10 Hvis du vil endre skrivernavnet, skriver du inn det nye navnet i boksen Skrivernavn.
Hvis du vil bruke skriveren som standardskriver, merker du av i boksen Angi som standardskriver. Klikk på Neste.
Installasjonen starter.
11 Hvis du ikke vil dele skriveren, velger du Ikke del denne skriveren. Hvis du deler skriveren, velger du Del denne
skriveren så andre på nettverket kan finne den og bruke den. Klikk på Neste.
12 Når driverinstallasjonen er fullført, klikker du på Skriv ut testside for å skrive ut en testside.
13 Klikk på Fullfør.
Windows 7, Windows 7 64-bit Edition eller Windows Server 2008 R2
1 Pakk ut ZIP-filen du lastet ned, i ønsket mappe.
2 Klikk på Start → Enheter og skrivere.
3 Klikk på Legg til en skriver.
4 Når du bruker Windows Server 2008 R2, klikker du på Legg til en lokal skriver eller en nettverksskriver som
administrator.
Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll vises, klikker du på Ja.
MERK: Hvis du er administrator på datamaskinen, klikker du på Ja. Hvis ikke, kontakter du administratoren for å fortsette
med ønsket operasjon.
5 Klikk på Legg til en lokal skriver.
6 Velg porten som er koblet til dette produktet, og klikk deretter på Neste.
7 Klikk på Har disk hvis du vil vise dialogboksen Installer fra disk.
8 Klikk på Bla gjennom, og velg mappen du pakket ut til i trinn 1.
9 Klikk på OK.
10 Velg navnet på skriveren, og klikk på Neste.
11 Hvis du vil endre skrivernavnet, skriver du inn navnet i boksen Skrivernavn og klikker deretter på Neste.
Installasjonen starter.
12 Hvis du ikke vil dele skriveren, velger du Ikke del denne skriveren. Hvis du deler skriveren, velger du Del denne
skriveren så andre på nettverket kan finne den og bruke den. Klikk på Neste.
13 Når driverinstallasjonen er fullført, klikker du på Skriv ut testside for å skrive ut en testside. Hvis du vil bruke
skriveren som standardskriver, merker du av i boksen Angi som standardskriver.
14 Klikk på Fullfør.
Windows 8, Windows 8 64-bit Edition eller Windows Server 2012
1 Pakk ut ZIP-filen du lastet ned, i ønsket mappe.
2 Høyreklikk nedre venstre hjørne av skjermen, og klikk deretter på Kontrollpanel.
3 Klikk på Maskinvare og lyd (Maskinvare for Windows Server 2012) → Enheter og skrivere → Legg til en skriver.
4 Klikk på Har disk hvis du vil vise dialogboksen Installer fra disk.
5 Klikk på Bla gjennom, og velg mappen du pakket ut til i trinn 1.
6 Klikk på OK.
Installere skriverdrivere på datamaskiner med Windows®
53
7 Velg navnet på skriveren, og klikk på Neste.
8 Hvis du vil endre skrivernavnet, skriver du inn navnet i boksen Skrivernavn og klikker deretter på Neste.
Installasjonen starter.
9 Hvis du ikke vil dele skriveren, velger du Ikke del denne skriveren. Hvis du deler skriveren, velger du Del denne
skriveren så andre på nettverket kan finne den og bruke den. Klikk på Neste.
10 Når driverinstallasjonen er fullført, klikker du på Skriv ut testside for å skrive ut en testside. Hvis du vil bruke
skriveren som standardskriver, merker du av i boksen Angi som standardskriver.
11 Klikk på Fullfør.
Konfigurere nettverkstilkobling
Konfigurere nettverksskriver på et lokalt nettverk
Installere vertsbasert skriverdriver
1 Sett inn disken Software and Documentation i datamaskinen for å starte Dell skriveroppsett.
2 Klikk på Installere skriverdriver og programvare.
3 Velg Nettverksinstallasjon, og klikk deretter på Neste.
4 Velg Lokal installasjon, og klikk deretter på Neste.
5 Velg skriveren du vil installere, i skriverlisten, og klikk deretter på Neste. Hvis ikke målskriveren vises i listen, klikker
du på Oppdater for å oppdatere listen, eller på Legg til skriver for å legge til en skriver i listen manuelt. Nå kan du
angi IP-adressen og portnavnet.
Hvis du har installert skriveren på servermaskinen, merker du av i boksen Jeg setter opp denne skriveren på
serveren.
MERK: Hvis du bruker AutoIP, vises 0.0.0.0 i installasjonsprogrammet. Før du fortsetter må du angi en gyldig IP-adresse.
MERK: Du kan installere WSD-skriveren (Web Services on Devices), men installasjonen av Windows Server 2008 støttes
ikke.
MERK: Hvis du kjører noen av følgende operativsystemer, vises et sikkerhetsvarsel fra Windows:
•
Windows Vista
•
Windows Vista 64-bit Edition
•
Windows 7
•
Windows 7 64-bit Edition
•
Windows 8
•
Windows 8 64-bit Edition
•
Windows Server 2008
•
Windows Server 2008 64-bit Edition
•
Windows Server 2008 R2 64-bit Edition
•
Windows Server 2012
Klikk på Fjern blokkering eller Tillatt tilgang (i Windows Server 2008 R2 og Windows 7) for å fortsette
installasjonen av den vertsbaserte skriverdriveren.
6 Angi skriverinnstillingene, og klikk deretter på Neste.
54
a
Skriv inn skrivernavnet.
b
Hvis du vil at andre brukere i nettverket skal ha tilgang til skriveren, velger du Del denne skriveren med andre
datamaskiner i nettverket og angir deretter et delenavn som brukere kan gjenkjenne.
Installere skriverdrivere på datamaskiner med Windows®
c
Hvis du vil stille inn skriveren som standardskriver, merker du av i boksen Sett denne skriveren som standard.
7 Velg programvaren og dokumentasjonen du ønsker å installere, og klikk deretter på Installer. Du kan angi
målmappen du vil installere Dell-programvaren og -dokumentasjonen i. Hvis du vil endre målmappe, klikker du på
Bla gjennom.
8 Klikk på Fullfør for å avslutte veiviseren når skjermbildet Klar til å skrive ut! vises. Du kan eventuelt klikke på Skriv
ut testside hvis du vil skrive ut en testside.
For å installere XPS-skriverdriver (for XML)
MERK: Last ned og installer XPS-skriverdriveren fra support.dell.com.
MERK: XPS-driveren er støttet på følgende operativsystemer: Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7,
Windows 7 64-bit Edition, Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition,
Windows Server 2008 R2 og Windows Server 2012.
Windows Vista eller Windows Vista 64-bit Edition
1 Pakk ut ZIP-filen du lastet ned, i ønsket mappe.
2 Klikk på Start → Kontrollpanel → Maskinvare og lyd → Skrivere.
3 Klikk på Legg til en skriver.
4 Klikk på Legg til en nettverksskriver, trådløs skriver eller Bluetooth-skriver.
5 Velg skriver, eller klikk på Skriveren jeg vil ha er ikke listet.
6 Velg Legg til en skriver ved å bruke en TCP/IP-adresse eller et vertsnavn, og klikk deretter på Neste.
7 Velg TCP/IP-enhet for Enhetstype, skriv inn IP-adressen i Vertsnavn eller IP-adresse og klikk på Neste.
Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll, Forsett vises, klikker du på Fortsett.
MERK: Hvis du er administrator på datamaskinen, klikker du på Fortsett. Hvis ikke, kontakter du administrator for å
fortsette med ønsket operasjon.
8 Klikk på Har disk hvis du vil vise dialogboksen Installer fra disk.
9 Klikk på Bla gjennom, velg mappen med de utpakkede filene fra trinn 1 og klikk deretter på OK.
10 Velg navnet på skriveren, og klikk på Neste.
11 Hvis du vil endre skrivernavnet, skriver du inn navnet i boksen Skrivernavn og klikker deretter på Neste.
Hvis du vil bruke skriveren som standardskriver, merker du av i boksen Angi som standardskriver.
Installasjonen starter.
Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll vises, klikker du på Fortsett.
MERK: Hvis du er administrator på datamaskinen, klikker du på Fortsett. Hvis ikke, kontakter du administrator for å
fortsette med ønsket operasjon.
12 Når driverinstallasjonen er fullført, klikker du på Skriv ut testside for å skrive ut en testside.
13 Klikk på Fullfør.
Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 64-bit Edition
MERK: Du må logge på som administrator.
1 Pakk ut ZIP-filen du lastet ned, i ønsket mappe.
2 Klikk på Start → Kontrollpanel → Maskinvare og lyd → Skrivere.
3 Klikk på Legg til en skriver.
4 Klikk på Legg til en nettverksskriver, trådløs skriver eller Bluetooth-skriver.
Installere skriverdrivere på datamaskiner med Windows®
55
5 Velg skriver, eller klikk på Skriveren jeg vil ha er ikke listet.
Når du velger skriver, går du til trinn 8.
Hvis du klikker på Skriveren jeg vil ha er ikke listet, går du til trinn 6.
6 Velg Legg til en skriver ved å bruke en TCP/IP-adresse eller et vertsnavn, og klikk deretter på Neste.
7 Velg TCP/IP-enhet for Enhetstype, skriv inn IP-adressen i Vertsnavn eller IP-adresse og klikk på Neste.
Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll, Forsett vises, klikker du på Fortsett.
8 Klikk på Har disk hvis du vil vise dialogboksen Installer fra disk.
9 Klikk på Bla gjennom, velg mappen med de utpakkede filene fra trinn 1 og klikk deretter på OK.
10 Velg navnet på skriveren, og klikk på Neste.
11 Hvis du vil endre skrivernavnet, skriver du inn navnet i boksen Skrivernavn og klikker deretter på Neste.
Hvis du vil bruke skriveren som standardskriver, merker du av i boksen Angi som standardskriver.
Installasjonen starter.
12 Hvis du ikke vil dele skriveren, velger du Ikke del denne skriveren. Hvis du deler skriveren, velger du Del denne
skriveren så andre på nettverket kan finne den og bruke den. Klikk på Neste.
13 Når driverinstallasjonen er fullført, klikker du på Skriv ut testside for å skrive ut en testside.
14 Klikk på Fullfør.
Windows Server 2008 R2
1 Pakk ut ZIP-filen du lastet ned, i ønsket mappe.
2 Klikk på Start → Enheter og skrivere.
3 Klikk på Legg til en skriver.
4 Klikk på Legg til en nettverksskriver, trådløs skriver eller Bluetooth-skriver.
5 Velg skriver, eller klikk på Skriveren jeg vil ha er ikke listet.
MERK: Hvis du klikker på Skriveren som jeg ønsker, er ikke på listen, vises skjermen Finn en skriver etter navn eller TCP/IP,
og der kan du finne skriveren ved å bruke skrivernavnet eller TCP/IP.
Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll vises, klikker du på Ja.
MERK: Hvis du er administrator på datamaskinen, klikker du på Ja. Hvis ikke, kontakter du administratoren for å fortsette
med ønsket operasjon.
6 Klikk på Har disk hvis du vil vise dialogboksen Installer fra disk.
7 Klikk på Bla gjennom, velg mappen med de utpakkede filene fra trinn 1 og klikk deretter på OK.
8 Velg navnet på skriveren, og klikk på Neste.
9 Hvis du vil endre skrivernavnet, skriver du inn navnet i boksen Skrivernavn og klikker deretter på Neste.
10 Hvis du ikke vil dele skriveren, velger du Ikke del denne skriveren. Hvis du deler skriveren, velger du Del denne
skriveren så andre på nettverket kan finne den og bruke den.
11 Klikk på Neste.
Installasjonen starter.
12 Når driverinstallasjonen er fullført, klikker du på Skriv ut testside for å skrive ut en testside. Hvis du vil bruke
skriveren som standardskriver, merker du av i boksen Angi som standardskriver.
13 Klikk på Fullfør.
56
Installere skriverdrivere på datamaskiner med Windows®
Windows 7 eller Windows 7 64-bit Edition
1 Pakk ut ZIP-filen du lastet ned, i ønsket mappe.
2 Klikk på Start → Enheter og skrivere.
3 Klikk på Legg til en skriver.
4 Klikk på Legg til en nettverksskriver, trådløs skriver eller Bluetooth-skriver.
5 Velg skriver, eller klikk på Skriveren jeg vil ha er ikke listet.
Når du velger skriver, går du til trinn 8.
Hvis du klikker på Skriveren jeg vil ha er ikke listet, går du til trinn 6.
6 Velg Legg til en skriver ved å bruke en TCP/IP-adresse eller et vertsnavn, og klikk deretter på Neste.
7 Velg TCP/IP-enhet for Enhetstype, skriv inn IP-adressen i Vertsnavn eller IP-adresse og klikk på Neste.
Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll vises, klikker du på Ja.
MERK: Hvis du er administrator på datamaskinen, klikker du på Ja. Hvis ikke, kontakter du administratoren for å fortsette
med ønsket operasjon.
8 Klikk på Har disk hvis du vil vise dialogboksen Installer fra disk.
9 Klikk på Bla gjennom, velg mappen med de utpakkede filene fra trinn 1 og klikk deretter på OK.
10 Velg navnet på skriveren, og klikk på Neste.
11 Hvis du vil endre skrivernavnet, skriver du inn navnet i boksen Skrivernavn og klikker deretter på Neste.
Installasjonen starter.
12 Når driverinstallasjonen er fullført, klikker du på Skriv ut testside for å skrive ut en testside. Hvis du vil bruke
skriveren som standardskriver, merker du av i boksen Angi som standardskriver.
13 Klikk på Fullfør.
Windows 8, Windows 8 64-bit Edition eller Windows Server 2012
1 Pakk ut ZIP-filen du lastet ned, i ønsket mappe.
2 Høyreklikk nedre venstre hjørne av skjermen, og klikk deretter på Kontrollpanel.
3 Klikk på Maskinvare og lyd (Maskinvare for Windows Server 2012) → Enheter og skrivere → Legg til en skriver.
4 Klikk på Har disk hvis du vil vise dialogboksen Installer fra disk.
5 Klikk på Bla gjennom, og velg mappen du pakket ut til i trinn 1.
6 Klikk på OK.
7 Velg navnet på skriveren, og klikk på Neste.
8 Hvis du vil endre skrivernavnet, skriver du inn navnet i boksen Skrivernavn og klikker deretter på Neste.
Installasjonen starter.
9 Hvis du ikke vil dele skriveren, velger du Ikke del denne skriveren. Hvis du deler skriveren, velger du Del denne
skriveren så andre på nettverket kan finne den og bruke den. Klikk på Neste.
10 Når driverinstallasjonen er fullført, klikker du på Skriv ut testside for å skrive ut en testside. Hvis du vil bruke
skriveren som standardskriver, merker du av i boksen Angi som standardskriver.
11 Klikk på Fullfør.
Installere skriverdrivere på datamaskiner med Windows®
57
Bruk Dell Printer Configuration Web Tool til å overvåke statusen på nettverksskriveren uten å forlate skrivebordet
ditt. Du kan vise og/eller endre skriverinnstillinger, overvåke tonernivå og bekrefte tid for bestilling av
reserveforbruksvarer. Du kan klikke på Dell-forbruksvarelinken for å bestille forbruksvarer.
MERK: Dell Printer Configuration Web Tool er ikke tilgjengelig når skriveren er direkte koblet til en datamaskin eller en
utskriftsserver.
For å starte Dell Printer Configuration Web Tool skriver du inn skriverens IP-adresse i nettleseren.
Skriverkonfigurasjonen vises på skjermen.
Du kan konfigurere Dell Printer Configuration Web Tool til å sende deg en e-post når skriveren trenger tilbehør
eller tilsyn.
Slik setter du opp e-postvarsler:
1 Start Dell Printer Configuration Web Tool.
2 Klikk linken E-postvarsel.
3 Under Innstillinger for e-postserver legger du inn Primær SMTP-gateway, Svaradresse og din eller
hovedoperatørens e-postadresse i e-postlisteboksen.
4 Klikk på Bruk nye innstillinger.
MERK: Tilkobling avventes inntil skriveren sender et varsel vises på SMTP-serveren inntil det oppstår en feil.
Konfigurere nettverksskriver på et eksternt nettverk
Før installasjon
Gjør følgende før du starter ekstern installasjon:
La utskriftskøen godta klienttilkoblinger
MERK: Dette trinnet kreves for Windows XP 64-bit Edition, Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7
64-bit Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit
Edition, Windows Server 2008 R2.
I Windows XP 64-bit Edition, Windows Vista, Windows Server 2003 og Windows Server 2008
1 Klikk på Start → Alle programmer (bare i Windows Vista) → Tilbehør (bare i Windows Vista) → Kjør.
2 Skriv inn gpedit.msc, og klikk deretter på OK.
3 Klikk på Datamaskinkonfigurasjon → Administrative maler → Skrivere.
4 Høyreklikk på Lar utskriftskøen godta klienttilkoblinger, og velg Egenskaper.
5 Velg Aktivert i kategorien Innstilling, og klikk på OK.
6 Start datamaskinen på nytt.
I Windows Server 2008 R2 og Windows 7
1 Klikk på Start →Alle programmer (bare i Windows 7) →Tilbehør (bare i Windows 7) → Kjør.
2 Skriv inn gpedit.msc, og klikk deretter på OK.
3 Klikk på Datamaskinkonfigurasjon → Administrative maler → Skrivere.
4 Høyreklikk på Lar utskriftskøen godta klienttilkoblinger, og velg Rediger.
5 Velg Aktivert, og klikk deretter på OK.
6 Start datamaskinen på nytt.
58
Installere skriverdrivere på datamaskiner med Windows®
Dele brannmurfilen og skriveren
MERK: Dette trinnet kreves for Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows
7, Windows 7 64-bit Edition, Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition,
Windows Server 2008 R2 og Windows Server 2012.
I Windows XP
1 Klikk på Start → Kontrollpanel.
2 Velg Sikkerhetssenter.
3 Klikk på Windows-brannmur.
4 Merk av for Fil- og skriverdeling i kategorien Unntak, og klikk deretter på OK.
I Windows Vista
1 Klikk på Start → Kontrollpanel.
2 Velg Sikkerhet.
3 Klikk på Windows-brannmur.
4 Klikk på Endre innstillinger.
5 Klikk på Fortsett.
6 Merk av for Fil- og skriverdeling i kategorien Unntak, og klikk deretter på OK.
I Windows Server 2008
1 Klikk på Start → Kontrollpanel.
2 Dobbelklikk på Windows-brannmur.
3 Klikk på Endre innstillinger.
4 Merk av for Fil- og skriverdeling i kategorien Unntak, og klikk deretter på OK.
I Windows Server 2008 R2 og Windows 7
1 Klikk på Start → Kontrollpanel.
2 Velg System og sikkerhet.
3 Klikk på Windows-brannmur.
4 Klikk på Slipp et program eller en funksjon gjennom Windows-brannmuren.
5 Hvis avkryssingsboksen under Tillatte programmer og funksjoner er nedtonet, klikker du på Endre innstillinger.
6 Kryss av i avkryssingsboksen Fil- og skriverdeling. Boksen Hjemme/Arbeid (privat) eller Offentlig merkes
automatisk i samsvar med innstillingene dine.
Hvis dialogboksen Egenskaper for fil- og skriverdeling vises, klikker du på OK.
7 Klikk på OK.
Installere skriverdrivere på datamaskiner med Windows®
59
Starte Remote Registry
MERK: Dette trinnet er nødvendig for Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition,
Windows 8 og Windows 8 64-bit Edition.
1 Klikk på Start → Kontrollpanel.
2 Velg System og vedlikehold (System og sikkerhet i Windows 7).
3 Klikk på Administrative verktøy.
4 Dobbelklikk på Tjenester.
5 Klikk på Fortsett (bare i Windows Vista).
6 Høyreklikk på Remote Registry, og velg Start.
7 Høyreklikk på Remote Registry, og velg Egenskaper.
8 Endre Oppstartstype til Automatisk, og klikk deretter på OK.
Deaktivere brukerkontokontroll
MERK: Hvis brukerkontokontrollen deaktiveres, kan systemet bli sårbart overfor virusangrep.
MERK: Dette trinnet kreves for Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows
Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2.
I Windows Vista
1 Klikk på Start → Kontrollpanel.
2 Velg Brukerkontoer og familiesikkerhet.
3 Klikk på Brukerkontoer.
4 Klikk på Aktiver eller deaktiver brukerkontokontroll.
5 Klikk på Fortsett.
6 Fjern merket for Bruk brukerkontokontroll (UAC) til å beskytte datamaskinen.
7 Start datamaskinen på nytt.
I Windows Server 2008
1 Klikk på Start → Kontrollpanel.
2 Dobbelklikk på Brukerkontoer.
3 Klikk på Aktiver eller deaktiver brukerkontokontroll.
4 Klikk på Fortsett.
5 Fjern merket for Bruk brukerkontokontroll (UAC) til å beskytte datamaskinen.
6 Klikk på OK.
7 Start datamaskinen på nytt.
I Windows Server 2008 R2
1 Klikk på Start → Kontrollpanel.
2 Velg Brukerkontoer.
3 Klikk på Brukerkontoer.
4 Klikk på Endre innstillinger for brukerkontokontroll.
5 Flytt glidebryteren helt ned, og klikk på OK.
6 Klikk på Ja.
7 Start datamaskinen på nytt.
60
Installere skriverdrivere på datamaskiner med Windows®
I Windows 7
1 Klikk på Start → Kontrollpanel.
2 Velg Brukerkontoer og familiesikkerhet.
3 Klikk på Brukerkontoer.
4 Klikk på Endre innstillinger for brukerkontokontroll.
5 Flytt glidebryteren helt ned, og klikk på OK.
6 Klikk på Ja i dialogboksen Brukerkontokontroll.
7 Start datamaskinen på nytt.
Aktivere nettverksgjenkjenning og fildeling for alle offentlige nettverk
MERK: Dette trinnet kreves når du bruker Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition,
Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2 og
Windows Server 2012 for serverdatamaskinen.
I Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2:
1 Klikk på Start → Kontrollpanel → Nettverk og Internett → Nettverks- og delingssenter → Endre innstillinger for
avansert deling.
2 Klikk på Aktiver nettverksgjenkjenning for å finne datamaskinen på nettverket, og la andre datamaskiner på
nettverket dele filer og mapper på datamaskinen din.
3 Klikk på Lagre endringer.
4 Hvis du ser dialogboksen Brukerkontokontroll, klikker du på Ja.
I Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition
1 Klikk på Start → Nettverk.
2 Høyreklikk på Nettverk, og velg Egenskaper.
Vinduet Nettverks- og delingssenter vises.
3 Klikk på pil ned ved siden av Nettverkssøk.
4 Klikk på Aktiver nettverksgjenkjenning for å finne datamaskinen på nettverket, og la andre datamaskiner på
nettverket dele filer og mapper på datamaskinen din.
5 Klikk på Bruk.
6 Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll vises, klikker du på Fortsett.
Deaktivere enkel fildeling
MERK: Dette trinnet er nødvendig for Windows XP og Windows XP 64-bit Edition.
1 Klikk på Start → Kontrollpanel.
2 Velg Utseende og temaer.
3 Velg Mappealternativer.
4 Fjern merket for Bruk enkel fildeling (anbefales) i kategorien Vis, og klikk deretter på OK.
5 Klikk på Start → Kontrollpanel.
6 Velg Ytelse og vedlikehold.
7 Klikk på Administrative verktøy.
8 Dobbeltklikk på Lokal sikkerhetspolicy.
9 Klikk på Lokale policyer → Sikkerhetsalternativer.
10 Høyreklikk på Nettverkstilgang: Delings- og sikkerhetsmodell for lokale kontoer, og velg Egenskaper,
Installere skriverdrivere på datamaskiner med Windows®
61
11 Kontroller at Klassisk - lokale brukere godkjennes som seg selv er valgt.
12 Klikk på OK.
Installere skriverdriveren
MERK: Installasjon på Windows XP Home Edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista
x64 Home Basic, Windows Vista x64 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium,
Windows 7 x64 Home Basic og Windows 7 x64 Home Premium, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8 Pro, Windows 8 x64 Pro
og Windows Server 2012 støttes ikke.
1 Sett inn disken Software and Documentation som fulgte med skriveren, i datamaskinen. Filen Dell skriveroppsett
starter automatisk.
2 Klikk på Installere skriverdriver og programvare.
Vinduet Velg en installasjonstype vises.
3 Velg Nettverksinstallasjon, og klikk deretter på Neste.
4 Velg Fjerninstallasjon, og klikk deretter på Neste.
5 Skriv inn administratorens brukernavn og passord på klientdatamaskinen, velg klientene eller serverne og klikk
deretter Neste.
MERK: Hvis du kjører noen av følgende operativsystemer, vises et sikkerhetsvarsel fra Windows:
•
Windows Vista
•
Windows Vista 64-bit Edition
•
Windows 7
•
Windows 7 64-bit Edition
•
Windows Server 2008
•
Windows Server 2008 64-bit Edition
•
Windows Server 2008 R2 64-bit Edition
Klikk på Fjern blokkering eller Tillatt tilgang (i Windows Server 2008 R2 og Windows 7) for å fortsette
installasjonen av den vertsbaserte skriverdriveren.
6 Kontroller om skriveren som skal installeres, er oppført under Velg skriver, og klikk deretter på Neste.
MERK: Hvis skriveren som skal installeres, ikke er oppført under Velg skriver, kan du prøve følgende trinn:
•
Klikk på Oppdater for å oppdatere informasjonen.
•
Klikk på Legg til skriver, og skriv inn et portnavn (en alfanumerisk streng etter valg) og en eksisterende IP-adresse for
skriveren.
7 Velg de nødvendige elementene under Programvare og dokumentasjon, og klikk deretter på Installer.
8 Klikk på Fullfør for å gå ut av dette verktøyet.
Foreta innstillinger for WSD (Web Services on Devices)
Dette avsnittet gir informasjon for nettverksutskrift med WSD, protokollen for Microsoft for Windows Vista,
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 og Windows Server 2012.
Legge til roller for utskriftstjenester
Når du bruker Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2, må du legge til rollene for utskriftstjenester på
Windows Server 2008- eller Windows Server 2008 R2-klienten.
62
Installere skriverdrivere på datamaskiner med Windows®
I Windows Server 2008 R2
1 Klikk på Start → Administrative verktøy → Serverbehandling.
2 Velg Legg til roller på menyen Tiltak.
3 Merk av for Utskrifts- og dokumenttjenester i vinduet Serverroller i Veiviser for legg til roller, og klikk på Neste.
4 Klikk på Neste.
5 Merk av for Utskriftsserver, og klikk på Neste.
6 Klikk på Installer.
I Windows Server 2008
1 Klikk på Start → Administrative verktøy → Serverbehandling.
2 Velg Legg til roller på menyen Tiltak.
3 Merk av for Utskriftstjenester i vinduet Serverroller i Veiviser for legg til roller, og klikk på Neste.
4 Merk av for Utskriftsserver, og klikk på Neste.
5 Klikk på Installer.
I Windows Server 2012
1 Klikk på Serveradministrasjon i vinduet Start.
2 Velg Legg til roller og funksjoner fra menyen Behandle.
3 Klikk på Neste i vinduet Før du begynner → Velg installasjonstype i vinduet Installasjonstype → Velg
destinasjonsserver i vinduet Serverutvalg i Veiviser for å legge til roller og funksjoner.
4 Merk av for Utskrifts- og dokumenttjenester i vinduet Serverroller og klikk på Neste.
5 Velg funksjoner i vinduet Funksjoner → Bekreft installasjonsvalg i vinduet Bekreftelse.
6 Klikk på Installer.
WSD-skriveroppsett
Du kan installere den nye skriveren på nettverket ved bruk av Windows-veiviseren Legge til skriver. Når du installerer
ved bruk av disken Software and Documentation som ble sendt med skriveren, se "Konfigurere nettverkstilkobling"
på side 54 for detaljer.
MERK: Installering av WSD-skriver for Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 og Windows Server 2012 er
kun tilgjengelig med veiviseren Legg til skriver.
Installere en skriverdriver med Veiviser for skriver
1 For Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 og Windows Server 2008 R2:
Klikk på Start → Enheter og skrivere (Start → Kontrollpanel → Maskinvare og lyd → Skrivere for Windows
Server 2008 og Windows Vista).
For Windows 8, Windows Server 2012:
Høyreklikk nedre venstre hjørne av skjermen, og klikk deretter på Kontrollpanel → Maskinvare og lyd (Maskinvare
for Windows Server 2012) → Enheter og skrivere.
2 Klikk på Legg til skriver for å starte Veiviser for skriver.
3 Velg Legg til en nettverksskriver, trådløs skriver eller Bluetooth-skriver.
4 I listen over tilgjengelige skrivere velger du den du vil bruke, og klikker deretter på Neste.
MERK: I listen over tilgjengelige skrivere vises WSD-skriveren i formatet http://IP-adresse/ws/.
Installere skriverdrivere på datamaskiner med Windows®
63
MERK: Hvis ingen WSD-skriver vises i listen, angir du skriverens IP-adresse manuelt for å opprette en WSD-skriver. Hvis
du skal angi skriverens IP-adresse manuelt, følger du instruksjonene nedenfor. Hvis du skal opprette en WSD-skriver i
Windows Server 2008 R2, må du være medlem av administratorgruppen.
1. Klikk på Skriveren jeg vil ha er ikke listet.
2. Velg Legg til en skriver ved å bruke en TCP/IP-adresse eller et vertsnavn, og klikk deretter på Neste.
3. Velg Enhet for webtjenester fra Enhetstype.
4. Angi skriverens IP-adresse i tekstboksen Vertsnavn eller IP-adresse, og klikk på Neste.
MERK: Før du installerer driveren ved hjelp av veiviseren Legg til skriver i Windows Server 2008 R2 eller Windows 7, gjør
du ett av følgende:
•
Opprett Internett-forbindelse slik at Windows Update kan skanne datamaskinen.
•
Legg skriverdriveren til på datamaskinen på forhånd.
5 Installer skriverdriveren på datamaskinen. Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller en bekreftelse, oppgir
du nødvendig informasjon.
6 Utfør resten av trinnene i veiviseren, og klikk deretter på Fullfør.
7 Skriv ut en testside for å kontrollere skriverinstallasjonen.
a
For Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 og Windows Server 2008 R2:
Klikk på Start → Enheter og skrivere (Start → Kontrollpanel → Maskinvare og lyd → Skrivere for
Windows Server 2008 og Windows Vista).
For Windows 8, Windows Server 2012:
Høyreklikk nedre venstre hjørne av skjermen, og klikk deretter på Kontrollpanel → Maskinvare og lyd
(Maskinvare for Windows Server 2012) → Enheter og skrivere.
b
Høyreklikk på skriveren du nettopp opprettet, og klikk deretter på Skriveregenskaper (Egenskaper for
Windows Server 2008 og Windows Vista).
c
Klikk på Skriv ut testside i kategorien Generelt. Når en testside er skrevet ut, er installasjonen fullført.
Konfigurere for delt utskrift
Du kan dele den nye skriveren på nettverket ved hjelp av disken Software and Documentation som fulgte med
skriveren, eller bruke Windows Pek og skriv ut eller peer-to-peer-metoden. Hvis du bruker en av metodene fra
Microsoft, får du imidlertid ikke alle funksjonene, for eksempel statusovervåking og andre hjelpeprogrammer for
skriveren, som installeres med platen Software and Documentation.
Hvis du vil bruke skriveren på et nettverk, må du dele skriveren og installere driverne på alle datamaskinene på
nettverket.
MERK: Du må kjøpe en Ethernet-kabel separat for delt utskrift.
I Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition
1 Klikk på Start → Skrivere og telefakser.
2 Høyreklikk på skriverikonet, og velg Egenskaper.
3 Merk av for Del denne skriveren og skriv inn navnet i tekstboksen Navn på delt ressurs i kategorien Deling.
4 Klikk på Flere drivere, og velg operativsystemene til alle nettverksklientene som bruker skriveren.
5 Klikk på OK.
Hvis filene ikke finnes på datamaskinen, blir du bedt om å sette inn serveroperativsystemets CD.
I Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition
1 Klikk på Start → Kontrollpanel → Maskinvare og lyd → Skrivere.
2 Høyreklikk på skriverikonet, og velg Deling.
64
Installere skriverdrivere på datamaskiner med Windows®
3 Klikk på Endre delingsalternativer.
4 "Windows trenger din tillatelse for å fortsette" vises.
5 Klikk på Fortsett.
6 Merk av for Del denne skriveren, og skriv inn navnet i tekstboksen Navn på delt ressurs.
7 Velg Flere drivere, og velg operativsystemene til alle nettverksklientene som bruker skriveren.
8 Klikk på OK.
I Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition
1 Klikk på Start → Kontrollpanel → Skrivere.
2 Høyreklikk på skriverikonet, og velg Deling.
3 Klikk på Endre delingsalternativer om den finnes.
4 Merk av for Del denne skriveren, og skriv inn navnet i tekstboksen Navn på delt ressurs.
5 Klikk på Flere drivere, og velg operativsystemene til alle nettverksklientene som bruker skriveren.
6 Klikk på OK.
I Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2
1 Klikk på Start → Enheter og skrivere.
2 Høyreklikk på skriverikonet, og velg Skriveregenskaper.
3 I kategorien Deling klikker du på Endre delingsalternativer hvis den finnes.
4 Merk av for Del denne skriveren, og skriv inn navnet i tekstboksen Navn på delt ressurs.
5 Klikk på Flere drivere, og velg operativsystemene til alle nettverksklientene som bruker skriveren.
6 Klikk på Bruk og deretter på OK.
I Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows Server 2012
1 Høyreklikk nedre venstre hjørne av skjermen, og klikk deretter på Kontrollpanel → Maskinvare og lyd (Maskinvare
for Windows Server 2012) → Enheter og skrivere.
2 Høyreklikk på skriverikonet, og velg Skriveregenskaper.
3 I kategorien Deling klikker du på Endre delingsalternativer hvis den finnes.
4 Merk av for Del denne skriveren, og skriv inn navnet i tekstboksen Navn på delt ressurs.
5 Klikk på Flere drivere, og velg operativsystemene til alle nettverksklientene som bruker skriveren.
6 Klikk på Bruk og deretter på OK.
Slik kontrollerer du at skriveren er delt:
•
Kontroller at skriverobjektet i mappen Skrivere, Skrivere og telefakser eller Enheter og skrivere er delt.
Delingsikonet vises under skriverikonet.
•
Bla gjennom Nettverk eller Mine nettverkssteder. Finn vertsnavnet til serveren, og se etter det delte navnet du
tildelte skriveren.
Nå som skriveren er delt, kan du installere den på nettverksklienter ved hjelp av metoden Skriv og pek ut eller peerto-peer-metoden.
Installere skriverdrivere på datamaskiner med Windows®
65
Pek og skriv ut
Pek og skriv ut er Microsoft Windows-teknologi som lar deg koble til en ekstern skriver. Med denne funksjonen lastes
ned og installeres skriverdriveren automatisk.
I Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition
1 Dobbelklikk på Mine nettverkssteder på Windows-skrivebordet på klientdatamaskinen.
2 Finn vertsnavnet på serverdatamaskinen, og dobbelklikk på dette navnet.
3 Høyreklikk på det delte skrivernavnet, og klikk på Koble til.
Vent til driverinformasjonen kopieres fra serverdatamaskinen til klientdatamaskinen, og til et nytt skriverobjekt
legges til i mappen Skrivere og telefakser. Tiden det tar å kopiere, varierer etter trafikken på nettverket.
Lukk Mine nettverkssteder.
4 Skriv ut en testside for å kontrollere installasjonen.
a
Klikk på Start (Start i Windows Server 2003 / Windows Server 2003 x64 Edition) → Innstillinger (i Windows
XP / Windows XP 64-bit Edition) → Skrivere og telefakser.
b
Velg skriveren du har installert.
c
Klikk på Fil → Egenskaper.
d
Klikk på Skriv ut testside i kategorien Generelt.
Når en testside er skrevet ut, er installasjonen fullført.
I Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition
1 Klikk på Start → Nettverk.
2 Finn og dobbelklikk på vertsnavnet til serverdatamaskinen.
3 Høyreklikk på det delte skrivernavnet, og klikk på Koble til.
4 Klikk på Installer driver.
5 Klikk på Fortsett i dialogboksen Brukerkontokontroll.
Vent til driveren er kopiert fra serveren til klientdatamaskinen. Et nytt skriverobjekt er lagt til i mappen Skrivere.
Hvor lang tid dette tar, kan variere etter trafikken på nettverket.
66
Installere skriverdrivere på datamaskiner med Windows®
6 Skriv ut en testside for å kontrollere installasjonen.
a
Klikk på Start → Kontrollpanel → Maskinvare og lyd.
b
Velg Skrivere.
c
Høyreklikk på skriveren du nettopp opprettet, og velg Egenskaper.
d
Klikk på Skriv ut testside i kategorien Generelt.
Når en testside er skrevet ut, er installasjonen fullført.
I Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition
1 Klikk på Start → Nettverk.
2 Finn vertsnavnet på serverdatamaskinen, og dobbelklikk på dette navnet.
3 Høyreklikk på det delte skrivernavnet, og klikk på Koble til.
4 Klikk på Installer driver.
5 Vent til driveren er kopiert fra serveren til klientdatamaskinen. Et nytt skriverobjekt blir lagt til i mappen Skrivere.
Tiden det tar for disse aktivitetene, varierer etter trafikken på nettverket.
6 Skriv ut en testside for å kontrollere installasjonen.
a
Klikk på Start → Kontrollpanel.
b
Velg Skrivere.
c
Høyreklikk på skriveren du nettopp opprettet, og velg Egenskaper.
d
Klikk på Skriv ut testside i kategorien Generelt.
Når en testside er skrevet ut, er installasjonen fullført.
I Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2
1 Klikk på Start → brukernavnet ditt → Nettverk (Start → Nettverk for Windows Server 2008 R2).
2 Finn vertsnavnet på serverdatamaskinen, og dobbelklikk på dette navnet.
3 Høyreklikk på det delte skrivernavnet, og klikk på Koble til.
4 Klikk på Installer driver.
5 Vent til driveren er kopiert fra serveren til klientdatamaskinen. Et nytt skriverobjekt blir lagt til i mappen Skrivere.
Tiden det tar for disse aktivitetene, varierer etter trafikken på nettverket.
6 Skriv ut en testside for å kontrollere installasjonen.
a
Klikk på Start → Enheter og skrivere.
b
Høyreklikk på skriveren du nettopp opprettet, og velg Skriveregenskaper.
c
Klikk på Skriv ut testside i kategorien Generelt.
Når en testside er skrevet ut, er installasjonen fullført.
I Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows Server 2012:
1 Pek nederst i høyre hjørne på skjermen og klikk på Søk → skriv inn Network i søkeboksen og klikk på Apps, og
klikk deretter på Nettverk.
2 Finn vertsnavnet på serverdatamaskinen, og dobbelklikk på dette navnet.
3 Høyreklikk på det delte skrivernavnet, og klikk på Koble til.
4 Klikk på Installer driver.
5 Vent til driveren er kopiert fra serveren til klientdatamaskinen. Et nytt skriverobjekt blir lagt til i mappen Skrivere.
Tiden det tar for disse aktivitetene, varierer etter trafikken på nettverket.
Installere skriverdrivere på datamaskiner med Windows®
67
6 Skriv ut en testside for å kontrollere installasjonen.
a
Høyreklikk nedre venstre hjørne av skjermen, og klikk deretter på Kontrollpanel → Maskinvare og lyd
(Maskinvare for Windows Server 2012) → Enheter og skrivere.
b
Høyreklikk på skriveren du nettopp opprettet, og velg Skriveregenskaper.
c
Klikk på Skriv ut testside i kategorien Generelt.
Når en testside er skrevet ut, er installasjonen fullført.
Peer-to-Peer
Hvis du bruker peer-to-peer-metoden, installeres skriverdriveren fullstendig på hver klientdatamaskin.
Klientdatamaskinene kan endre driverne og håndtere utskriftsjobbene.
I Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition
1 Klikk på Start (Start i Windows Server 2003 / Windows Server 2003 x64 Edition) → Innstillinger (i Windows XP /
Windows XP 64-bit Edition) Skrivere og telefakser.
2 Klikk på Legg til skriver for å starte veiviseren for Legg til skriver.
3 Klikk på Neste.
4 Velg en nettverksskriver eller en skriver som er koblet til en annen datamaskin, og klikk deretter på Neste. Hvis
ikke skriveren er oppført i listen, må du skrive inn banen til skriveren i tekstboksen.
For eksempel: \\<serververtsnavn>\<navn på delt skriver>
Vertsnavnet til serveren er navnet på serverdatamaskinen som brukes til å identifisere maskinen på nettverket.
Navnet på den delte skriveren er navnet som ble tildelt under serverinstallasjonen.
5 Klikk på Søk etter en skriver, og klikk deretter på Neste.
Hvis dette er en ny skriver, kan du bli bedt om å installere en skriverdriver. Hvis ingen systemdriver er tilgjengelig,
må du spesifisere hvor skriveren er tilgjengelig.
6 Velg Ja hvis du vil at denne skriveren skal settes opp som standardskriver, og klikk deretter på Neste.
Hvis du vil kontrollere installasjonen, klikker du på Ja for å skrive ut en testside.
7 Klikk på Fullfør.
Når en testside er skrevet ut, er installasjonen fullført.
I Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition
1 Klikk på Start → Kontrollpanel → Maskinvare og lyd → Skrivere.
2 Klikk på Legg til skriver for å starte veiviseren for Legg til skriver.
68
Installere skriverdrivere på datamaskiner med Windows®
3 Velg Legg til en nettverksskriver, trådløs eller Bluetooth-skriver, og klikk deretter på Neste. Hvis skriveren er
oppført i listen, velger du den og klikker på Neste, eller velger Skriveren jeg vil ha er ikke listet, skriver inn banen til
skriveren i tekstboksen Velg en delt skriver, etter navn og klikker på Neste.
For eksempel: \\<serververtsnavn>\<navn på delt skriver>
Vertsnavnet til serveren er navnet på serverdatamaskinen som brukes til å identifisere maskinen på nettverket.
Navnet på den delte skriveren er navnet som ble tildelt under serverinstallasjonen.
4 Hvis dette er en ny skriver, kan du bli bedt om å installere en skriverdriver. Hvis ingen systemdriver er tilgjengelig,
må du spesifisere hvor skriveren er tilgjengelig.
5 Velg Ja hvis du vil at denne skriveren skal settes opp som standardskriver, og klikk deretter på Neste.
6 Hvis du vil kontrollere installasjonen, klikker du på Skriv ut en testside.
7 Klikk på Fullfør.
Når en testside er skrevet ut, er installasjonen fullført.
I Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition
1 Klikk på Start → Kontrollpanel → Skrivere.
2 Klikk på Legg til skriver for å starte veiviseren for Legg til skriver.
3 Velg Legg til en nettverksskriver, trådløs eller Bluetooth-skriver, og klikk deretter på Neste. Hvis skriveren er
oppført i listen, velger du den og klikker på Neste, eller velger Skriveren jeg vil ha er ikke listet, skriver inn banen til
skriveren i tekstboksen Velg en delt skriver, etter navn og klikker på Neste.
For eksempel: \\<serververtsnavn>\<navn på delt skriver>
Vertsnavnet til serveren er navnet på serverdatamaskinen som brukes til å identifisere maskinen på nettverket.
Navnet på den delte skriveren er navnet som ble tildelt under serverinstallasjonen.
4 Hvis dette er en ny skriver, kan du bli bedt om å installere en skriverdriver. Hvis ingen systemdriver er tilgjengelig,
må du spesifisere hvor skriveren er tilgjengelig.
5 Velg Ja hvis du vil at denne skriveren skal settes opp som standardskriver, og klikk deretter på Neste.
6 Hvis du vil kontrollere installasjonen, klikker du på Skriv ut en testside.
7 Klikk på Fullfør.
Når en testside er skrevet ut, er installasjonen fullført.
I Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2
1 Klikk på Start → Enheter og skrivere.
2 Klikk på Legg til skriver for å starte veiviseren for Legg til skriver.
Installere skriverdrivere på datamaskiner med Windows®
69
3 Velg Legg til en nettverksskriver, trådløs skriver eller Bluetooth-skriver. Hvis skriveren er oppført i listen, velger du
skriveren og klikker på Neste eller velger Skriveren jeg vil ha er ikke listet. Klikk på Velg delt skriver etter navn,
skriv inn banen til skriveren i tekstboksen og klikk deretter på Neste.
For eksempel: \\<serververtsnavn>\<navn på delt skriver>
Vertsnavnet til serveren er navnet på serverdatamaskinen som brukes til å identifisere maskinen på nettverket.
Navnet på den delte skriveren er navnet som ble tildelt under serverinstallasjonen.
4 Hvis dette er en ny skriver, kan du bli bedt om å installere en skriverdriver. Hvis ingen systemdriver er tilgjengelig,
må du spesifisere banen til de tilgjengelige driverne.
5 Kontroller skriverinnstillingene, og klikk deretter på Neste.
6 Velg Ja hvis du vil at denne skriveren skal settes opp som standardskriver, og klikk deretter på Neste.
7 Hvis du vil kontrollere installasjonen, klikker du på Skriv ut en testside.
8 Klikk på Fullfør.
Når en testside er skrevet ut, er installasjonen fullført.
I Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows Server 2012:
1 Høyreklikk nedre venstre hjørne av skjermen, og klikk deretter på Kontrollpanel → Maskinvare og lyd (Maskinvare
for Windows Server 2012) → Enheter og skrivere.
2 Klikk på Legg til skriver for å starte veiviseren for Legg til skriver.
3 Velg Legg til en nettverksskriver, trådløs skriver eller Bluetooth-skriver. Hvis skriveren er oppført i listen, velger du
skriveren og klikker på Neste eller velger Skriveren jeg vil ha er ikke listet. Klikk på Velg delt skriver etter navn,
skriv inn banen til skriveren i tekstboksen og klikk deretter på Neste.
For eksempel: \\<serververtsnavn>\<navn på delt skriver>
Vertsnavnet til serveren er navnet på serverdatamaskinen som brukes til å identifisere maskinen på nettverket.
Navnet på den delte skriveren er navnet som ble tildelt under serverinstallasjonen.
4 Hvis dette er en ny skriver, kan du bli bedt om å installere en skriverdriver. Hvis ingen systemdriver er tilgjengelig,
må du spesifisere banen til de tilgjengelige driverne.
5 Kontroller skriverinnstillingene, og klikk deretter på Neste.
6 Velg Ja hvis du vil at denne skriveren skal settes opp som standardskriver, og klikk deretter på Neste.
7 Hvis du vil kontrollere installasjonen, klikker du på Skriv ut en testside.
8 Klikk på Fullfør.
Når en testside er skrevet ut, er installasjonen fullført.
70
Installere skriverdrivere på datamaskiner med Windows®
10
Installere skriverdrivere på Macintosh-datamaskiner
Installere driverne og programvaren
1 Kjør platen Software and Documentation på Macintosh-datamaskinen.
2 Dobbeltklikk på ikonet Dell C1760/C1660 Installer-ikonet, og klikk deretter på Fortsett.
3 Klikk på Fortsett i velkomstskjermbildet.
4 Klikk på Fortsett i Viktig informasjon-skjermbildet.
5 Velg et språk for lisensavtalen for programvaren.
6 Når du har lest lisensavtalen for programvaren, klikker du på Fortsett.
7 Hvis du godtar betingelsene i lisensavtalen for programvaren, klikker du på Enig for å fortsette installasjonen.
8 Bekreft stedet for installasjonen, og klikk deretter på Fortsett.
9 Klikk på Installer for å starte standardinstallasjonen.
10 Skriv inn administratorens navn og passord, og klikk deretter på Installer.
11 Klikk på Lukk for å fullføre installasjonen.
Legge til en skriver i Mac OS X 10.5 eller senere versjon
Når en USB-tilkobling benyttes
1 Slå på skriveren.
2 Koble USB-kabelen til skriveren og Macintosh-datamaskinen.
3 Åpne Systempreferanser og klikk på Utskrift og faks (Utskrift og skanning for Mac OS X 10.7).
4 Klikk på pluss-tegnet (+) og deretter på Standard.
5 Velg skriveren som er tilkoblet via USB, i listen Skrivernavn.
Navn og Skriv ut med angis automatisk.
6 Klikk på Legg til.
Når Bonjour benyttes
1 Slå på skriveren.
2 Sørg for at Macintosh-datamaskinen din er koblet til nettverket.
Hvis du bruker en kablet tilkobling, kobler du Ethernet-kabelen til skriveren og nettverket.
Hvis du bruker en trådløs tilkobling, kontrollerer du at den trådløse tilkoblingen er riktig konfigurert på Macintoshdatamaskinen og skriveren.
3 Åpne Systempreferanser og klikk på Utskrift og faks (Utskrift og skanning for Mac OS X 10.7).
4 Klikk på plusstegnet (+), og klikk på Standard (klikk på plusstegnet (+) og velg skriveren fra Skrivere i nærheten.
Hvis det ikke er noen skrivere i Skrivere i nærheten, velg Legg til en annen skriver eller skanner for Mac OS X
10.7).
5 Velg skriveren som er tilkoblet via Bonjour, i listen Skrivernavn.
Navn og Skriv ut med angis automatisk.
6 Klikk på Legg til.
Installere skriverdrivere på Macintosh-datamaskiner
71
Når IP-utskrift benyttes
1 Slå på skriveren.
2 Sørg for at Macintosh-datamaskinen din er koblet til nettverket.
Hvis du bruker en kablet tilkobling, kobler du Ethernet-kabelen til skriveren og nettverket.
Hvis du bruker en trådløs tilkobling, kontrollerer du at den trådløse tilkoblingen er riktig konfigurert på Macintoshdatamaskinen og skriveren.
3 Åpne Systempreferanser og klikk på Utskrift og faks (Utskrift og skanning for Mac OS X 10.7).
4 Klikk pluss-tegnet (+) og deretter på IP.
5 Velg Line Printer Daemon - LPD for Protokoll.
6 Skriv inn IP-adressen til skriveren som brukes, i området Adresse.
7 Velg skrivermodellen for Skriv ut med.
MERK: Når utskrift er satt opp for IP-utskrift, vises det ingen kønavn. Du trenger ikke å angi det.
8 Klikk på Legg til.
Legge til en skriver i Mac OS X 10.4.11
Når en USB-tilkobling benyttes
1 Slå på skriveren.
2 Koble USB-kabelen til skriveren og Macintosh-datamaskinen.
3 Start Skriveroppsettverktøy.
MERK: Du finner Skriveroppsettverktøy i mappen Verktøy i Programmer.
4 Klikk på Legg til.
5 Klikk på Standardnavigering i dialogboksen Skrivernavigeringsvindu.
6 Velg skriveren som er tilkoblet via USB, i listen Skrivernavn.
Navn og Skriv ut med angis automatisk.
7 Klikk på Legg til.
Når Bonjour benyttes
1 Slå på skriveren.
2 Sørg for at Macintosh-datamaskinen din er koblet til nettverket.
Hvis du bruker en kablet tilkobling, kobler du Ethernet-kabelen til skriveren og nettverket.
Hvis du bruker en trådløs tilkobling, kontrollerer du at den trådløse tilkoblingen er riktig konfigurert på Macintoshdatamaskinen og skriveren.
3 Start Skriveroppsettverktøy.
MERK: Du finner Skriveroppsettverktøy i mappen Verktøy i Programmer.
4 Klikk på Legg til.
5 Klikk på Standardnavigering i dialogboksen Skrivernavigeringsvindu.
6 Velg skriveren som er tilkoblet via Bonjour, i listen Skrivernavn.
Navn og Skriv ut med angis automatisk.
7 Klikk på Legg til.
72
Installere skriverdrivere på Macintosh-datamaskiner
Når IP-utskrift benyttes
1 Slå på skriveren.
2 Sørg for at Macintosh-datamaskinen din er koblet til nettverket.
Hvis du bruker en kablet tilkobling, kobler du Ethernet-kabelen til skriveren og nettverket.
Hvis du bruker en trådløs tilkobling, kontrollerer du at den trådløse tilkoblingen er riktig konfigurert på Macintoshdatamaskinen og skriveren.
3 Start Skriveroppsettverktøy.
MERK: Du finner Skriveroppsettverktøy i mappen Verktøy i Programmer.
4 Klikk på Legg til.
5 Klikk på IP-skriver i dialogboksen Skrivernavigeringsvindu.
6 Velg Line Printer Daemon - LPD for Protokoll.
7 Skriv inn IP-adressen til skriveren som brukes, i området Adresse.
8 Velg skrivermodellen for Skriv ut med.
MERK: Når utskrift er satt opp for IP-utskrift, vises det ingen kønavn. Du trenger ikke å angi det.
9 Klikk på Legg til.
Installere skriverdrivere på Macintosh-datamaskiner
73
74
Installere skriverdrivere på Macintosh-datamaskiner
Bruke skriveren
11 Operatørpanelet .......................................................................... 77
12 Dell™ Printer Configuration Web Tool..................................... 81
13 Kort om Verktøykasse-menyer................................................ 111
14 Kort om skrivermenyene.......................................................... 125
15 Retningslinjer for utskriftsmateriale ...................................... 143
16 Legge i utskriftsmateriale ........................................................ 151
75
76
11
Operatørpanelet
Bruke knappene på operatørpanelet
Operatørpanelet har en LCD-skjerm, syv knapper og en indikator.
8
1
2
3
7
4
6
5
1 Klar-/feilindikator
•
Lyser grønn når skriveren er klar eller hviler og blinker når data mottas.
•
Lyser oransje når en feil oppstår og blinker når en uopprettelig utskriftsfeil oppstår.
2 LCD-skjerm
3
-knapper
•
4
Velger undermenyer eller innstillingsverdier i menymodusen.
(Sett)-knapp
•
5
Viser den valgte menyen eller elementet og bestemmer den valgte verdien i menymodusen.
(Avbryt)-knapp
•
Avbryter den gjeldende utskriftsjobben.
•
Bytter til utskriftsmodus fra den øvre menyen i menymodus.
•
Bytter til det øvre hierarkiet til menyen fra undermenyen til menymodus.
6
(Meny)-knapp
•
Bytter til menymodusen fra utskriftsmodusen.
•
Bytter til utskriftsmodusen fra menymodusen.
7
-knapper
•
8
Blar gjennom menyer eller elementer i menymodusen. For å skrive inn tall eller passord, trykk på disse
knappene.
(Wi-Fi | WPS)-knapp
•
Starter Wi-Fi Protected Setup® (Push Button Configuration). Lyser når den er aktivert, og blinker i visse
omstendigheter.
Operatørpanelet
77
Status på baklyset til Wi-Fi | WPS-knappen
Denne delen beskriver når baklyset på
(Wi-Fi | WPS)-knappen lyser eller blinker.
Se under "Problemer med trådløs tilkobling" på side 224 hvis du vil ha mer informasjon.
Baklys på Wi-Fi |
WPS-knapp
Av
Trådløst LAN- Skriverstatus
innstillinger*1
I/T
Feilmelding
Koblet til nettverket via en Ethernet-kabel; -
Wi-Fi-innstillinger er ikke tilgjengelige
når en Ethernet-kabel er koblet til skriveren.
Deaktiver
-
-
Aktiver
Skriveren går inn i hvilemodus/dyp
hvilemodus
-
På
Aktiver
Trådløs kobling etablert
-
Blinker
normalt
Aktiver
Søker etter trådløst LAN-tilgangspunkt eller ruter
Blinker
sakte
Aktiver
Søker/kobler til WPS-tilgangspunkt eller
ruter under trådløs operasjon
Blinker
raskt
Aktiver
Intet trådløst LAN-tilgangspunkt eller ruter Feil med tidsavbrudd på
funnet innenfor den spesifiserte tiden
trådløs
WPS-tilkoblingsfeil
-
Trådløs nedlastningsfeil
Trådløst LAN-tilgangspunkt eller ruter
Feil med passord på
funnet, men tilkoblingsfeil oppstår (feil med trådløs
passfrase)
Registrerte WPS-signaler fra flere
tilgangspunkter eller rutere under trådløs
operasjon (økt overlapper)
Overlappingsfeil med
trådløs økt
WPS-tilkoblingsfeil. Sikkerhetsinnstilling
på det trådløse LAN-tilgangspunktet eller
ruteren er WEP, som ikke støttes på WPS.
Tilkoblingsfeil for
trådløs WEP AP
Feil WEP-nøkkel angitt under det trådløse
oppsettet
Inntastingsfeil for WEPnøkkel
*1 Du kan aktivere/deaktivere Trådløst LAN-innstillingene. Se under "Trådløst LAN" på side 127 hvis du vil ha mer informasjon.
78
Operatørpanelet
Bruke operatørpanelet til å endre skriverinnstillingene
Du kan velge menyelementer og tilhørende verdier fra operatørpanelet.
Når du først går inn i menyene fra operatørpanelet, kan du se en stjerne (*) ved siden av en verdi i menyene. Denne
stjernen indikerer menyinnstillingen som er fabrikkstandard. Disse innstillingene er de originale
skriverinnstillingene.
MERK: Standardinnstillinger fra fabrikk kan variere fra land til land.
Når du velger en ny innstilling fra operatørpanelet, vises en stjerne ved siden av innstillingen for å identifisere den
som gjeldende brukerstandard menyinnstilling.
Disse innstillingene er aktive helt til nye velges eller fabrikkinnstillingene gjenopprettes.
Slik velger du en ny verdi som innstilling:
1 Trykk på
(Meny)-knappen.
2 Trykk på
- eller
-knappen til ønsket meny vises, og trykk deretter på
3 Trykk på
- eller
-knappen til ønsket meny eller menyelement vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
•
Hvis valget er en meny, åpnes menyen og den første systeminnstillingen i menyen vises.
•
Hvis valget er et menyelement, vises standardmenyinnstillingen for menyelementet.
(Sett)-knappen.
Hvert menyelement har en liste med verdier for menyelementet. En verdi kan være følgende:
•
En frase eller et ord som beskriver en innstilling
•
En tallverdi som kan endres
•
En Av- eller På-innstilling
•
Trykk på
Trykk på
- eller -knappen samtidig. Dette vil gjenopprette menyinnstillingene som er fabrikkstandard.
(Sett)-knappen for å gjenopprette standardinnstillingene for menyen.
4 Trykk på
- eller
5 Trykk på
(Sett)-knappen.
-knappen for å bla til ønsket verdi vises.
Dette aktiverer innstillingsverdien, som er indikert med en stjerne (*) ved siden av innstillingsverdien.
6 Trykk på
(Avbryt)- eller
-knappen for å gå tilbake til forrige meny.
For å fortsette med innstilling av andre elementer, velger du ønsket meny. For å avslutte innstilling av nye verdier,
trykk på
(Avbryt)-knappen.
Driverinnstillinger prioriteres over endringer som er gjort tidligere. I så fall, endrer du standardene i operatørpanelet.
Skrive ut en side med enhetsinnstillinger
Siden med enhetsinnstillinger viser gjeldende innstillinger for menyene på skriveren. For detaljer om hvordan du
skriver ut en panelinnstillingerrapport, se "Kort om skrivermenyene" på side 125.
Operatørpanelet
79
Endre språket
Slik viser du et annet språk på operatørpanelet:
Operatørpanelet
1 Trykk på
(Meny)-knappen.
2 Trykk på
-knappen til Panelspråk vises, og trykk deretter på
3 Trykk på
-knappen til ønsket språk vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen
(Sett)-knappen.
Verktøykasse
1 Klikk på Start → Alle programmer → Dell-skrivere → Dell C1660w Color Printer eller Dell C1760nw Color
Printer → Verktøykasse.
MERK: For detaljer om hvordan du starter Verktøykasse, se "Starte Verktøykasse" på side 111.
Verktøykasse åpnes.
2 Klikk på kategorien Vedlikehold av skriver.
3 Velg Systeminnst. i listen til venstre på siden.
Siden Systeminnst. vises.
4 Velg ønsket språk fra Panelspråk, og klikk deretter på Bruk nye innstillinger.
Stille inn tid for strømsparing-alternativet
Du kan stille inn tid for strømsparing på skriveren. Hvis du ikke begynner å kopiere etter at du har endret
innstillingene på operatørpanelet, venter skriveren en stund før den gjenoppretter standard kopieringsinnstillinger.
1 Trykk på
(Meny)-knappen.
2 Trykk på
til Adm.meny er uthevet, og trykk deretter på
3 Trykk på
til Systeminnstillinger vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
4 Kontroller at Tid for strømsparing vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
5 Trykk på -knappen for å velge Hvilemodus, dyp hvilemodus eller tidsbryter for
(Sett)-knappen.
automatisk avstenging, og trykk deretter på
Når du velger Hvilemodus eller Dyp hvilemodus, gå til trinn 7.
Hvis du velger Tidsbryter for automatisk avstenging, går du til trinn 6.
6 Trykk på
-knappen for å velge Av eller På, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
Hvis du velger Av, gå videre til trinn 8.
7 Trykk på
- eller
-knappen eller angi ønsket verdi med talltastaturet, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
Du kan velge fra 5–30 minutter for Hvilemodus, 1-6 minutter for Dyp hvilemodus eller 60-1440 minutter
for Tidsbryter for automatisk avstenging.
8 Trykk på
80
(Avbryt)- eller
Operatørpanelet
-knappen for å gå tilbake til forrige meny.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
12
MERK: Bildene som brukes i denne håndboken er for Dell C1760nw Color Printer med mindre annet er oppgitt.
Oversikt
MERK: Dette web-verktøyet er tilgjengelig bare når skriveren er koblet til et nettverk.
En av funksjonene i Dell Printer Configuration Web Tool er Oppsett for e-postvarsel, som gjør at en e-post sendes
til deg eller hovedoperatøren når skriveren trenger tilbehør eller tilsyn.
For å fylle ut skriverinventarrapporten som krever produktmerkenummeret til alle skrivere i ditt område, bruker du
funksjonen Skriverinformasjon i Dell Printer Configuration Web Tool. Skriv inn IP-adressen til hver enkelt skriver
på nettverket hvis du vil se merkenummeret for aktiva.
Med verktøyet Dell Printer Configuration Web Tool kan du også endre skriverinnstillinger og holde orden på
utskriftstrender. Hvis du er nettverksadministratoren, kan du kopiere skriverinnstillingene til én eller alle skrivere på
nettverket med nettleseren.
Konfigurere Dell Printer Configuration Web Tool
Kontroller at JavaScript er aktivert i nettleseren før du bruker Dell Printer Configuration Web Tool.
Det anbefales at du konfigurerer miljøinnstillingene for nettleseren før du bruker Dell Printer Configuration Web
Tool.
MERK: Det kan være at sidene i Dell Printer Configuration Web Tool er uleselige hvis språket er forskjellig fra språket i
nettleseren.
Konfigurere fra nettleser
Det anbefales at du konfigurerer både miljøinnstillingene for nettleseren og operatørpanelet før du bruker Dell
Printer Configuration Web Tool.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
81
For Internet Explorer®
Stille inn skjermspråket
1 Velg Alternativer for Internett fra Verktøy på menylinjen.
2 Velg Språk i kategorien Generelt.
3 Angi språket i ønsket rekkefølge i listen Språk.
For eksempel følgende:
•
Italiensk (Italia) [it-IT]
•
Spansk (tradisjonell) [es-ES tradnl]
•
Tysk (Tyskland) [de-DE]
•
Fransk (Frankrike) [fr-FR]
•
Engelsk (USA) [en-US]
•
Dansk [da-DK]
•
Nederlandsk (Nederland) [nl-NL]
•
Norsk (bokmål) [no]
•
Svensk [sv-SE]
Stille inn skriverens IP-adresse til ikke-proxy
1 Velg Alternativer for Internett på menyen Verktøy.
2 Klikk på LAN-innstillinger under Innstillinger for lokalnett (LAN) i kategorien Tilkoblinger.
3 Du kan konfigurere LAN-innstillingene på en av følgende måter:
•
Fjern merket for Bruk en proxy-server til lokalnettet under Proxy-server.
•
Klikk på Avansert, og angi deretter skriverens IP-adresse i feltet Ikke bruk proxy-server for adresser som
begynner med under Unntak.
Når du har stilt inn språk og proxy, skriver du inn <http://nnn.nnn.nnn.nnn/> (skriverens IP-adresse) i URLadressefeltet i nettleseren, slik at Dell Printer Configuration Web Tool aktiveres.
For Firefox®
Stille inn skjermspråket
1 Velg Innstillinger på Verktøy-menyen.
2 Klikk på Velg i Innhold-kategorien.
3 Angi språk i foretrukket rekkefølge i listen Språk i foretrukket rekkefølge.
For eksempel følgende:
82
•
Engelsk [en] eller Engelsk/USA [en-us]
•
Italiensk [it]
•
Spansk [es]
•
Tysk [de]
•
Fransk [fr]
•
Nederlandsk [nl]
•
Norsk [no]
•
Svensk [sv]
•
Dansk [da]
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Stille inn skriverens IP-adresse til ikke-proxy
1 Velg Innstillinger på Verktøy-menyen.
2 Klikk på kategorien Avansert.
3 Klikk på Nettverk i dialogboksen Innstillinger.
4 Klikk på Tilkobling → Innstillinger.
5 Du kan konfigurere LAN-innstillingene på en av følgende måter:
•
Merk av for Ingen mellomtjener (No Proxy) hvis du ikke ønsker å bruke en proxy.
•
Merk av for Automatisk oppdag mellomtjener-innstillinger.
•
Merk av for Manuell proxy-konfigurasjon, og angi deretter et vertsnavn og et portnummer hvis du har en liste
over en eller flere proxy-servere. Hvis du har en IP-adresse som ikke bruker en proxy, kan du skrive inn IPadressen til skriveren i redigeringsboksen Ingen proxy for.
•
Merk av for Automatisk proxy-konfigurasjonsadresse.
Når du har stilt inn språk og proxy, skriver du inn <http://nnn.nnn.nnn.nnn/> (skriverens IP-adresse) i URLadressefeltet i nettleseren, slik at Dell Printer Configuration Web Tool aktiveres.
Stille inn fra operatørpanelet
Du kan bare starte Dell Printer Configuration Web Tool når EWS er satt til Aktiver (fabrikkinnstilling) på
operatørpanelet. Kontroller innstillingen på operatørpanelet hvis du ikke kan starte Dell Printer Configuration Web
Tool. Se under "Kort om skrivermenyene" på side 125 hvis du vil ha mer informasjon.
Starte Dell Printer Configuration Web Tool
Skriv inn IP-adressen til skriveren i nettleseren for å starte Dell Printer Configuration Web Tool.
Hvis du ikke vet skriverens IP-adresse, kan du skrive ut skriverinnstillingsrapporten eller vise siden med TCP/IPinnstillinger der IP-adressen er oppført. For detaljer om hvordan du finner skriverens IP-adresse, se "Kontrollere IPinnstillingene" på side 41.
Oversikt over menyelementene
Bruk Dell Printer Configuration Web Tool til følgende:
Skriverstatus
Bruk menyen Skriverstatus til å få tilbakemelding om statusen til skriveren. Når nivået i tonerkassetten er lavt, kan
du klikke på koblingen for bestilling av tilbehør i det første vinduet for å bestille en tonerkassett.
Skriverjobber
Bruk menyen Skriverjobber til å vise informasjon på siden Jobbliste og Fullførte jobber.
Disse sidene viser detaljer om status for hver protokoll eller jobb.
Skriverinnstillinger
Bruk menyen Skriverinnstillinger til å endre skriverinnstillinger og vise innstillingene på operatørpanelet.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
83
Skriverserverinnstillinger
Ved hjelp av menyen Skriverserverinnstillinger kan du endre typen skrivergrensesnitt og nødvendige vilkår for
kommunikasjon.
Kopier skriverinnstillinger
Bruk Kopier skriverinnstillinger-menyen til å kopiere skriverinnstillingene til en annen skriver eller skrivere på
nettverket ved å legge inn IP-adressen til hver skriver.
MERK: Du må logge inn som administrator for å kunne bruke denne funksjonen.
Utskriftsvolum
Bruk Utskriftsvolum til å kontrollere antallet sider som er skrevet ut for hver papirstørrelse.
Skriverinformasjon
Bruk menyen Skriverinformasjon til å vise informasjonen om skriveren.
E-postvarsel
Ved hjelp av menyen E-postvarsel kan du motta en e-post når skriveren trenger tilbehør eller tilsyn. Skriv inn navnet
ditt eller navnet på hovedoperatøren i listeboksen for e-post hvis du vil bli varslet.
Sett passord
Bruk menyen Sett passord til å låse Dell Printer Configuration Web Tool med et passord, slik at andre brukere ikke
ved en feiltakelse kan endre skriverinnstillingene du har valgt.
MERK: Du må logge inn som administrator for å kunne bruke denne funksjonen.
Onlinehjelp
Klikk på Onlinehjelp for å gå til nettstedet Dell Support.
Bestill tilbehør:
www.dell.com/supplies
Kontakt Dell Support
support.dell.com
84
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Sidevisningsformat
Sidens layout er delt inn i følgende tre deler:
Toppramme
Du finner topprammen øverst på alle sider. Når Dell Printer Configuration Web Tool er aktivert, vises gjeldende
status og spesifikasjoner for skriveren i topprammen på hver side.
Følgende elementer vises i topprammen:
1
Dell C1760nw Color Printer
Viser navnet på skrivermodellen.
2
IP-adresse
Viser IP-adressen til skriveren.
3
Sted
Viser hvor skriveren er plassert. Stedet kan endres i Grunnleggende informasjon på siden
Skriverserverinnstillinger.
4
Kontaktperson
Viser navnet på administratoren for skriveren. Navnet kan endres i Grunnleggende
informasjon på siden Skriverserverinnstillinger.
5
Hendelsespanel
Viser skriverens tilstand. Dersom en feil oppstår, vises feilkoden og meldingen. For
eksempel, 077-090:Papirstopp Åpne...
6
Illustrasjon av skriver
Viser et punktgrafikkbilde av skriveren. Menyen Skriverstatus vises i høyre ramme hvis du
klikker på dette bildet.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
85
Venstre ramme
Du finner den venstre rammen til venstre på alle sider. Menytitlene i venstre ramme er koblet til tilsvarende menyer
og sider. Du kan gå til tilsvarende side ved å klikke på et ikon.
Følgende menyer vises i venstre ramme:
1
Skriverstatus
Er koblet til menyen Skriverstatus.
2
Skriverjobber
Er koblet til menyen Skriverjobber.
3
Skriverinnstillinger
Er koblet til menyen Skriverinnstillingsrapport.
4
Skriverserverinnstillinger
Er koblet til menyen Skriverserverrapporter.
5
Kopier skriverinnstillinger
Er koblet til menyen Kopier skriverinnstillinger.
6
Utskriftsvolum
Er koblet til menyen Utskriftsvolum.
7
Skriverinformasjon
Er koblet til menyen Skriverstatus.
8
E-postvarsel
Er koblet til menyen Skriverserverinnstillinger.
9
Sett passord
Er koblet til menyen Sikkerhet.
10
Onlinehjelp
Er koblet til nettstedet Dell Support.
11
Bestill tilbehør:
Er koblet til Dells nettsider.
12
Kontakt Dell Support:
Er koblet til nettadressen for Dell Support på support.dell.com.
86
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Høyre ramme
Du finner den høyre rammen til høyre på alle sider. Innholdet i høyre ramme tilsvarer det du velger på menyen i
venstre ramme. Se under "Detaljer om menyelementene" på side 88 hvis du vil vite mer om elementene som vises i
den høyre rammen.
Knapper i den høyre rammen
1
Oppdateringsknapp
Mottar gjeldende skriverkonfigurasjon og viser nyeste informasjon i høyre ramme.
2
Bruk nye innstillinger-knapp
Sender nye innstillinger som er angitt i Dell Printer Configuration Web Tool, til
skriveren. De nye innstillingene erstatter de gamle innstillingene for skriveren.
3
Gjenopprett innstillinger-knapp Gjenoppretter de gamle innstillingene. Nye innstillinger blir ikke sendt til skriveren.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
87
Endre innstillingene for menyelementene
På noen menyer kan du endre skriverinnstillingene gjennom Dell Printer Configuration Web Tool. Når du går til
disse menyene, vises vinduet for autentisering på skjermen. Skriv inn navnet og passordet til administratoren for
skriveren ved å følge anvisningene i dialogboksen.
Standard brukernavn er admin, og standard passord er tomt (NULL). Du kan bare endre passordet under Sett
passord på menyen Sikkerhet. Se under "Sett passord" på side 109 hvis du vil ha mer informasjon.
Detaljer om menyelementene
"Skriverstatus"
"Skriverstatus"
"Skriverhendelser"
"Skriverinformasjon"
"Skriverjobber"
"Jobbliste"
"Fullførte jobber"
"Skriverinnstillinger"
"Skriverinnstillingsrapport"
"Menyinnstillinger"
"Rapporter"
"Skriverinnstillinger"
"Systeminnstillinger"
"USB-innstillinger"
"Sikkerhetsinnst."
"Vedlikehold av skriver"
"Papirtetthet"
"Juster BTR"
"Juster fuserenhet"
"Autoregistreringsjustering"
"Fargeregistreringsjusteringer"
"Rengjør fremkaller"
"BTR-oppdatering"
"Vedlikeholdsskjema"
"Tilb.st. stand."
"Ikke-Dell fargetoner"
"Juster høyde"
"Tilpasning av nettkobling"
88
Dell™ Printer Configuration Web Tool
"Skriverserverinnstillinger"
"Skriverserverrapporter"
"Oppsettside for skriverserver"
"Oppsettside for E-postvarsling"
"Skriverserverinnstillinger"
"Grunnleggende informasjon"
"Portinnstillinger"
"TCP/IP"
"E-postvarsel"
"Bonjour (mDNS)"
"SNMP"
"Trådløst LAN"*1
"Nullstill skriverserver"
"Sikkerhet"
"Sett passord"
"IP-filter (IPv4)"
"Kopier skriverinnstillinger"
"Kopier skriverinnstillinger"
"Kopier skriverinnstillingsrapport"
"Utskriftsvolum"
1
*
"Utskriftsvolum"
Dette elementet er kun tilgjengelig når skriveren er koblet til via et trådløst nettverk.
Skriverstatus
Bruk menyen Skriverstatus til å sjekke statusen til forbruksvarer, maskinvare og spesifikasjoner for skriveren.
Følgende sider vises fra menyen Skriverstatus:
Skriverstatus
Formål:
Slik kontrollerer du statusen til forbruksvarer og skuffer:
Verdier:
Nivå for cyan toner
Viser hvor mange prosent toner som er igjen i hver tonerkassett. En
melding vises når en kassett er tom. Teksten Ring eller bestill er
koblet til Dells nettsted for tilbehør.
Nivå for magenta toner
Nivå for gul toner
Nivå for svart toner
Papirskuffer
Mottakerbrett
Status
OK
Angir at det er noe papir i skuffen, men mengden er ukjent.
Legg i papir
Angir at skuffen er tom for papir.
Kapasitet
Viser utdataskuffens maksimumskapasitet.
Størrelse
Viser størrelsen på papiret i skuffen.
Status
OK
Kapasitet
Omslag
Status
Angir at skuffen er tilgjengelig.
Viser utdataskuffens maksimumskapasitet.
Lukket
Angir at dekslet er lukket.
Åpen
Angir at dekslet er åpent.
Skrivertype
Viser typen skriver. Fargelaser vises vanligvis.
Utskriftshastighet
Viser utskriftshastigheten.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
89
Skriverhendelser
Formål:
Når det oppstår feil, for eksempel Tom for papir eller Bakdekslet er åpent, vises detaljert informasjon om alle varsler
eller feilmeldinger på siden Skriverhendelser.
Verdier:
Sted
Viser stedet der feilen oppstod.
Detaljer
Viser detaljert informasjon om feilen.
Skriverinformasjon
Formål:
Vise systeminformasjon om skriveren. Denne siden kan også vises ved å klikke på Skriverinformasjon i venstre
ramme.
Verdier:
Dell servicemerkenummer
Viser Dells servicemerkenummer.
Ekspresservicekode
Viser ekspresservicekoden for skriveren.
Merkenummer for aktiva
Viser skriverens merkenummer for aktiva.
Serienummer for skriver
Viser serienummeret til skriveren.
Minnekapasitet
Viser minnekapasiteten.
Prosessorhastighet
Viser prosessorhastigheten.
Skriverrevisjonsnivå
Firmware versjon
Viser kontrollerversjonen.
Nettverk firmware versjon
Viser NIC-versjonen.
Skriverjobber
Menyen Skriverjobber inneholder informasjon på sidene Jobbliste og Fullførte jobber. Disse sidene viser detaljert
informasjon om statusen til alle protokollene eller utskriftsjobbene.
Jobbliste
Formål:
Bekrefte utskriftsjobbene som behandles. Klikk på Oppdater for å oppdatere skjermen.
Verdier:
ID
Viser jobb-ID-en.
Jobbnavn
Viser filnavnet til jobben som skrives ut.
Eier
Viser navnet på jobbeieren.
Vertsnavn
Viser navnet på vertsmaskinen.
Jobbstatus
Viser statusen til jobben som skrives ut.
Vert I/F
Viser statusen til vertsgrensesnittet.
Tid for sendt jobb
Viser datoen da utskriftsjobben ble sendt.
90
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Fullførte jobber
Formål:
Kontrollere de fullførte jobbene. Viser opptil de siste 10 jobbene. Klikk på Oppdater for å oppdatere skjermen.
Verdier:
ID
Viser jobb-ID-en.
Jobbnavn
Viser filnavnet til jobben.
Eier
Viser navnet på jobbeieren.
Vertsnavn
Viser navnet på vertsmaskinen.
Utdataresultat
Viser typen jobbstatus.
Trykkingsnummer
Viser det totale antallet sider i utskriftsjobben.
Antall ark
Viser det totale antallet ark i utskriftsjobben.
Vert I/F
Viser statusen til vertsgrensesnittet.
Tid for sendt jobb
Viser datoen da jobben ble sendt.
Skriverinnstillinger
Ved hjelp av menyen Skriverinnstillinger kan du vise Skriverinnstillingsrapport og konfigurere skriverinnstillingene.
Følgende kategorier vises øverst i høyre ramme:
Skriverinnstillingsrapport
Kategorien Skriverinnstillingsrapport inneholder sidene Menyinnstillinger og Rapporter.
Menyinnstillinger
Formål:
Vise gjeldende innstillinger for skriveren.
Verdier:
Systeminnstillinger
Tid for strømsparing –
hvilemodus
Viser hvor lang tid det tar før skriveren går inn i hvilemodus etter
fullført utskriftsjobb.
Tid for strømsparing – dyp
hvilemodus
Viser hvor lang tid det tar før skriveren går inn i dvalemodus etter at
den har gått inn i hvilemodus.
Tid for strømsparing –
tidsbryter for automatisk
avstenging*1
Viser tiden skriveren slås av etter når den har gått inn i dyp
hvilemodus.
Tidsavbrudd for feil
Viser hvor lang tid det skal gå før skriveren avbryter en jobb som har
stoppet på unormal måte.
Tidsavbrudd for jobb
Viser hvor lenge skriveren venter på at data skal komme fra
datamaskinen.
mm/tomme
Viser målenheten som brukes med tallverdiene på operatørpanelet.
Standard papirstørrelse
Viser standard papirstørrelse.
Deaktiverer utskrift med
større papirstørrelse
Viser om utskriften deaktiveres dersom papirstørrelsen stilt inn i
skriverdriveren og papirstørrelsen stilt inn i skuffen på skriveren
ikke samsvarer (papiret som er lagt i skuffen er større).
Dell™ Printer Configuration Web Tool
91
USB-innstillinger
Sikkerhetsinnst.
Papirtetthet
Juster BTR
Juster fuserenhet
Automatisk loggutskrift
Viser om det skal skrives ut en jobbloggrapport automatisk etter
hver 10. jobb.
Varsel om lite toner
Viser om en varselmelding skal vises når det er lite toner igjen.
Panelspråk
Viser språket som brukes på operatørpanelet.
USB-port
Viser om USB-grensesnittet er aktivert.
Panellås aktivert
Viser om tilgang til menyene skal begrenses med et passord.
Påloggingsfeil - forsøk
Viser maksimalt antall ganger administratoren kan ha mislykkede
pålogginger.
Programvarenedlastning
Viser om nedlastning av programvareoppdateringer skal aktiveres
eller ikke.
Vanlig
Viser papirtettheten til vanlig papir.
Etikett
Viser papirtettheten til etiketter.
Vanlig
Viser spenningsinnstillingen for overføringsrullen for vanlig papir.
Vanlig tykt
Viser spenningsinnstillingen for overføringsrullen for vanlig tykt
papir.
Omslag
Viser spenningsinnstillingen for overføringsrullen for omslagspapir.
Etikett
Viser spenningsinnstillingen for overføringsrullen for etiketter.
Overtrukket
Viser spenningsinnstillingen for overføringsrullen for overtrukket
papir.
Konvolutt
Viser spenningsinnstillingen for overføringsrullen for konvolutter.
Resirkulert
Viser spenningsinnstillingen for overføringsrullen for resirkulert
papir.
Vanlig
Viser temperaturinnstillingen for fikseringsenheten for vanlig papir.
Vanlig tykt
Viser temperaturinnstillingen for fikseringsenheten for tykt vanlig
papir.
Omslag
Viser temperaturinnstillingen for fikseringsenheten for
omslagspapir.
Etikett
Viser temperaturinnstillingen for fikseringsenheten for etiketter.
Overtrukket
Viser temperaturinnstillingen for fikseringsenheten for overtrukket
papir.
Konvolutt
Viser temperaturinnstillingen for fikseringsenheten for konvolutter.
Resirkulert
Viser temperaturinnstillingen for fikseringsenheten for resirkulert
papir.
Autoregistreringsjustering
Viser om fargeregistreringen skal justeres automatisk.
Juster høyde
Viser høyden over havet på det stedet der maskinen er installert.
BTR-oppdatering
Viser om det skal utføres mottiltak når papiret krølles eller ikke
skilles godt nok fra hverandre.
Ikke-Dell fargetoner
Viser om du kan bruke en tonerkassett fra en annen produsent.
Tilpasning av nettkobling
Velg URL for ny bestilling
Viser en kobling for å bestille forbruksvarer som du får tilgang til fra
Bestill tilbehør i venstre ramme.
Vanlig
Viser den vanlige nettadressen (http://accessories.us.dell.com/sna)
som kan kobles til Bestill tilbehør på:
Hoved
Viser den viktige nettadressen (http://premier.dell.com) som kan
kobles til Bestill tilbehør på:
*1 Tidsbryteren for automatisk avstenging er bare tilgjengelig i enkelte regioner.
92
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Rapporter
Formål:
Skrive ut skriverens innstillinger og historikk.
Verdier:
Skriverinnstillinger
Klikk på Start for å skrive ut siden med skriverinnstillinger.
Enhetsinnstillinger
Klikk på Start for å skrive ut siden med enhetsinnstillinger.
Jobbhistorie
Klikk på Start for å skrive ut Jobbhistorie-rapporten.
Feilhistorie
Klikk på Start for å skrive ut Feilhistorie-rapporten.
Fargetestside
Klikk på Start for å skrive ut fargetestsiden.
Skriverinnstillinger
Skriverinnstillinger-kategorien inneholder sidene Systeminnstillinger, USB-innstillinger og Sikkerhetsinnstillinger.
Systeminnstillinger
Formål:
Konfigurere grunnleggende skriverinnstillinger.
Verdier:
Tid for strømsparing –
hvilemodus*1
Angir hvor lang tid det tar før skriveren går inn i hvilemodus etter fullført utskriftsjobb.
Tid for strømsparing – dyp
hvilemodus
Angir hvor lang tid det tar før skriveren går inn i dvalemodus etter at den har gått inn i
hvilemodus.
Tid for strømsparing –
tidsbryter for automatisk
avstenging*2
Angir tiden det tar å automatisk slå av skriveren etter at den har gått i dyp dvalemodus.
Tidsavbrudd for feil
Angir hvor lang tid det går før skriveren avbryter en jobb som har stoppet på unormal måte.
Utskriftsjobben blir avbrutt ved tidsavbrudd.
Tidsavbrudd for jobb
Angir hvor lenge skriveren venter på at data skal komme fra datamaskinen. Utskriftsjobben blir
avbrutt ved tidsavbrudd.
mm/tomme*3
Angir målenheten som vises for tallverdien på operatørpanelet.
Standard papirstørrelse
Spesifiserer standard papirstørrelse.
Deaktiverer utskrift med
større papirstørrelse*4
Spesifiserer om jobber skal skrives ut dersom papiret som er satt i skuffen på skriveren er større enn
papirstørrelsen som er satt i skriverdriveren (papirstørrelsen må ikke samsvare).
Automatisk loggutskrift
Spesifiserer om jobbloggen skal skrives ut etter hver 10. jobb.
Varsel om lite toner
Varsler deg om toneren er lav.
Panelspråk
Brukes til å stille inn språket på operatørpanelet.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
93
*1 Angi 5 i Hvilemodus hvis du vil at hvilemodus skal aktiveres på skriveren fem minutter etter at en jobb er fullført. Dette reduserer strømforbruket, men krever mer oppvarmingstid for skriveren. Skriv inn 5 hvis skriveren deler en elektrisk krets med rombelysning, og du har
lagt merke til at lysene blinker.
Velg en høyere verdi hvis skriveren brukes konstant. I de fleste tilfeller gjør dette skriveren klar til drift med minimal oppvarmingstid.
Velg en verdi mellom 5 og 30 minutter for Hvilemodus hvis du ønsker en balanse mellom strømforbruk og kortere oppvarmingstid.
Skriveren returnerer automatisk til standby-modus fra hvilemodus når den mottar data fra datamaskinen. Du kan også sette skriveren i
standby-modus igjen ved å trykke på en knapp på operatørpanelet.
*2 Tidsbryteren for automatisk avstenging er bare tilgjengelig i enkelte regioner.
*3 Standardverdien for mm/tomme og Standard papirstørrelse varierer avhengig av fabrikkinnstillingene som gjelder for hvert land.
*4 Deaktiver utskrift med større papirstørrelse er bare tilgjengelig i Dell Printer Configuration Web Tool og Verktøykasse.
USB-innstillinger
Formål:
Endre USB-innstillinger på skriveren din.
Verdier:
USB-port
Endre USB-grensesnittet på skriveren.
Sikkerhetsinnst.
Panellås
Formål:
Begrense tilgangen til Adm.meny og Rapport/liste med et passord og stille inn eller endre passordet.
MERK: Fra denne menyen kan du angi et passord for å låse operatørpanelet. Når du endrer passordet for Dell Printer
Configuration Web Tool, klikker du på Sett passord i den venstre rammen og angir passordet.
Verdier:
Panellås aktivert
Begrenser tilgangen til Adm.meny og Rapport/liste med et passord.
Nytt passord
Setter et passord for tilgang til Adm.meny og Rapport/Liste.
Angi passord på nytt
Angi det nye passordet på nytt for å bekrefte det.
Påloggingsfeil
Formål:
Å angi maksimalt antall mislykkede innloggingsforsøk før en administrator blir nektet adgang til Adm.meny og
Rapport/Liste.
MERK: Dette elementet er bare tilgjengelig når Panellås aktivert er satt til Aktiver.
Programvarenedlastning
Formål:
For å stille inn om nedlastning av programvareoppdateringer skal aktiveres.
Vedlikehold av skriver
Kategorien Skrivervedlikehold inneholder Papirtetthet, Juster BTR, Juster fikseringsenhet, Autom.
registreringsjustering, Fargeregistreringsjusteringer, Rengjør fremkaller, BTR-oppdateringsmodus,
Vedlikeholdsskjema, Tilbakestill standarder, Ikke-Dell fargetoner, Juster høyde og Tilpasning av nettkobling.
94
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Papirtetthet
Formål:
Angi papirtetthet.
Verdier:
Vanlig
Stiller inn papirtettheten til vanlig papir.
Etikett
Stiller inn papirtettheten til etiketter.
Juster BTR
Formål:
Angi optimale spenningsinnstillinger for overføringsrullen (BTR). Hvis du ønsker å redusere spenningen, kan du angi
negative verdier. Hvis du ønsker å øke spenningen, kan du angi positive verdier.
Standardinnstillingene gir kanskje ikke den beste utskriften på alle papirtyper. Hvis det er fargeflekker på utskriften,
kan du prøve å øke spenningen. Hvis det er hvite flekker på utskriften, kan du prøve å redusere spenningen.
MERK: Utskriftskvaliteten avhenger av verdiene du velger for dette elementet.
Verdier:
Vanlig
Angir spenningsinnstillingene for overføringsrullen for vanlig papir i området -3 til 3.
Vanlig tykt
Angir spenningsinnstillingene for overføringsrullen for tykt vanlig papir i området -3 til 3.
Omslag
Angir spenningsinnstillingene for overføringsrullen for omslagspapir i området -3 til 3.
Etikett
Angir spenningsinnstillingene for overføringsrullen for etiketter i området -3 til 3.
Overtrukket
Angir spenningsinnstillingene for overføringsrullen for overtrukket papir i området -3 til 3.
Konvolutt
Angir spenningsinnstillingene for overføringsrullen for konvolutter i området -3 til 3.
Resirkulert
Angir spenningsinnstillingene for overføringsrullen for resirkulert papir i området -3 til 3.
Juster fuserenhet
Formål:
Å angi optimale temperaturinnstillinger for fuserenheten. Hvis du ønsker å senke temperaturen, kan du angi
negative verdier. Hvis du ønsker å øke temperaturen, kan du angi positive verdier.
Standardinnstillingene gir kanskje ikke den beste utskriften på alle papirtyper. Hvis utskriften krøller seg, kan du
prøve å redusere temperaturen. Hvis toneren ikke smelter korrekt på papiret, kan du prøve å øke temperaturen.
MERK: Utskriftskvaliteten avhenger av verdiene du velger for dette elementet.
Verdier:
Vanlig
Angir temperaturinnstillingene for fikseringsenheten for vanlig papir i området -3 til 3.
Vanlig tykt
Angir temperaturinnstillingene for fikseringsenheten for tykt vanlig papir i området -3 til 3.
Omslag
Angir temperaturinnstillingene for fikseringsenheten for omslagspapir i området -3 til 3.
Etikett
Angir temperaturinnstillingene for fikseringsenheten for etiketter i området -3 til 3.
Overtrukket
Angir temperaturinnstillingene for fikseringsenheten for overtrukket papir i området -3 til 3.
Konvolutt
Angir temperaturinnstillingene for fikseringsenheten for konvolutter i området -3 til 3.
Resirkulert
Angir temperaturinnstillingene for fikseringsenheten for resirkulert papir i området -3 til 3.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
95
Autoregistreringsjustering
Formål:
Angi om fargeregistreringen skal justeres automatisk.
Fargeregistreringsjusteringer
Formål:
Å angi om fargeregistreringen skal justeres manuelt.
Fargeregistreringsjustering må utføres når skriveren konfigureres for første gang, eller når skriveren flyttes til en
annen plassering.
MERK: Funksjonen Fargeregistreringsjusteringer kan konfigureres når Autoregistreringsjustering er stilt inn på Av.
Verdier:
Autom. korrigering
Klikk på Start for å korrigere fargeregistrering automatisk.
Fargeregistreringsskjema
Klikk på Start for å skrive ut et fargeregistreringsskjema. Fargeregisterskjemaet skrives ut som et
gittermønster med gule, magenta og cyan linjer. Finn verdiene på høyre side i diagrammet som er
plassert ved siden av linjen som er helt rett, for hver av de tre fargene. Hvis verdien for denne
linjen er 0, er det ikke nødvendig å justere fargen. Hvis verdien for denne linjen har en annen verdi
enn 0, angir du justeringsverdiene under Fargeregistreringsjusteringer.
Fargeregistreringsjusteringer Angi nummer
Angir sideveis (loddrett stilling i forhold til papirmatingsretningen)
og prosessfarge (papirmatingsretningen) fargejusteringsverdier
enkeltvis for G (Gul), M (Magenta), C (Cyan), LY (venstre gul),
LM (venstre magenta), LC (venstre cyan), RY (høyre gul), RM
(høyre magenta) og RC (høyre cyan) innenfor området på -5 til +5.
Rengjør fremkaller
Formål:
Rotere fremkallermotoren og røre i toneren i tonerkassetten, bruke opp en tonerkassett når den må byttes ut før
levetiden har utløpt eller røre i toneren i en ny tonerkassett.
Verdier:
Rengjør fremkaller
Klikk på Start for å røre i toneren i tonerkassetten.
Oppdater gul fargetoner
Klikk på Start for å rengjøre toneren i den gule tonerkassetten.
Oppdater magenta
fargetoner
Klikk på Start for å rengjøre toneren i den magenta tonerkassetten.
Oppdater cyan fargetoner
Klikk på Start for å rengjøre toneren i den cyan tonerkassetten.
Oppdater svart fargetoner
Klikk på Start for å rengjøre toneren i den svarte tonerkassetten.
BTR-oppdatering
Formål:
Spesifiser om det skal utføres automatisk mottiltak når papiret krølles eller ikke skilles godt nok fra hverandre.
96
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Vedlikeholdsskjema
Formål:
Skrive ut diverse skjema som kan brukes til diagnose av skriveren.
Verdier:
Skygge
Klikk Start for å skrive ut et skjema for å sjekke skyggeutskrift.
4 farger
Klikk Start for å skrive ut striper med gul, magenta, cyan og svart farge med forskjellig tetthet.
Justering
Klikk Start for å skrive ut et skjema og deretter kontrollere at utskriftsbildet er riktig justert på
papiret
Trommelfornyelse
Klikk Start for å skrive ut et skjema for å sjekke lysforårsaket materialtretthet i trommelkassetten.
Tilb.st. stand.
Formål:
Initialisere ikke-flyktig minne (NVM) for systemparametere. Etter at denne funksjonen er utført og skriveren er
startet på nytt, tilbakestilles alle menyparametre, unntatt parametrene for nettverket, til standardverdiene.
Verdier:
Tilbakestill standarder og
start skriver på nytt.
Klikk på Start for å initialisere systemparametrene.
Ikke-Dell fargetoner
Formål:
Bruke tonerkassett fra en annen produsent.
MERK: Bruk av tonerkassetter som ikke er fra Dell, kan føre til at enkelte skriverfunksjoner ikke fungerer, og at
utskriftskvaliteten og skriverens driftssikkerhet blir redusert. Dell anbefaler kun bruk av nye tonerkassetter fra Dell til skriveren.
Dell gir ingen garantier for problemer som skyldes bruk av tilbehør, deler eller komponenter som ikke er levert av Dell.
MERK: Før du bruker en tonerkassett fra en annen produsent, må du starte skriveren på nytt.
Juster høyde
Formål:
Angi høyden over havet på det stedet der skriveren er installert.
Utladingsfenomenet ved lading av fotolederen varierer avhengig av barometertrykk. Justeringer blir utført ved å angi
høyden over havet på det stedet der skriveren brukes.
MERK: Feil innstilling for høydejustering fører til nedsatt utskriftskvalitet og feil angivelse av gjenværende toner.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
97
Tilpasning av nettkobling
Formål:
Angi en kobling for å bestille forbruksvarer som du får tilgang til fra Bestill tilbehør i venstre ramme.
Verdier:
Velg URL for ny bestilling
Velg Vanlig eller Hoved for nettadresse for å bli koblet til Bestill tilbehør.
Vanlig
Viser den vanlige nettadressen (http://accessories.us.dell.com/sna) som kan kobles til
Bestill tilbehør på:
Hoved
Viser den viktige nettadressen (http://premier.dell.com) som kan kobles til
Bestill tilbehør på:
Skriverserverinnstillinger
Ved hjelp av menyen Skriverserverinnstillinger kan du angi typen skrivergrensesnitt og nødvendige vilkår for
kommunikasjon.
Følgende kategorier vises øverst i høyre ramme:
Skriverserverrapporter
Kategorien Skriverserverrapporter inneholder Oppsettside for skriverserver og Oppsettside for E-postvarsling.
Oppsettside for skriverserver
Formål:
Kontrollere gjeldende TCP/IP-innstillinger (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) og utskriftsporter. På
denne siden kan du bare kontrollere elementers innstillinger. Hvis du vil endre innstillingene, må du gå til sidene i
kategorien Skriverserverinnstillinger.
Verdier:
Ethernet*1
Trådløse innstillinger
98
*2
Ethernet-innstillinger
Viser gjeldende innstillinger for Ethernet-overføringshastighet og
dupleksinnstillingene.
Gjeldende Ethernetinnstillinger
Viser gjeldende Ethernet-innstillinger.
MAC-adresse
Viser MAC-adressen (MAC = Media Access Control) til skriveren.
Trådløst LAN
Viser om trådløs tilkobling skal aktiveres eller ikke
SSID
Viser navnet som identifiserer nettverket.
Nettverkstype
Viser nettverkstypen fra enten modusen Ad-hoc eller Infrastruktur.
MAC-adresse
Viser MAC-adressen for den trådløse skriverinnstillingen.
Koblingskanal
Viser kanalnummeret til tilkoblingen.
Koblingskvalitet
Viser kvaliteten på forbindelsen.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
TCP/IP-innstillinger
IP-modus
Viser IP-modusen.
Vertsnavn
Viser vertsnavnet.
IPv4
IPv6
*3
*4
IP-adressemodus
Viser modusen for IP-adresse.
IP-adresse
Viser IP-adressen.
Subnettmaske
Viser subnettmasken.
Gateway-adresse
Viser gateway-adressen.
Aktiver tilstandsløs adresse
Viser om tilstandsløs adresse skal
aktiveres.
Bruk manuell adresse
Viser om IP-adressen skal stilles inn
manuelt.
Manuell adresse*5
Viser IP-adressen.
Tilstandsløs adresse 1-3*6
Viser adressen for lokal kobling.
*5
Manuell gateway-adresse
Viser gateway-adressen.
Autokonfigurer
gatewayadresse*6
Viser gateway-adressen.
Adresse for lokal kobling
DNS
IPv4*3
Hent DNS-serveradresse fra Vises hvis skriveren mottar DNSDHCP
serveradressen automatisk fra
DHCP-serveren.
Gjeldende DNS
serveradresse
IPv6*4
LPD
Port9100
WSD
Viser de tilstandsløse adressene.
*6
Viser DNS-serveradressen.
Hent DNS serveradresse fra Vises hvis skriveren mottar DNSDHCPv6-lite
serveradressen automatisk fra
DHCPv6-lite-serveren.
Gjeldende DNS
serveradresse
Viser DNS-serveradressen.
Prioritering til IPv6 DNSnavneløsing*7
Viser om DNSnavneløsingfunksjonen skal brukes.
Portstatus
Viser portstatusen.
Tidsavbrudd for tilkobling
Viser perioden for tidsavbrudd for tilkobling.
Portstatus
Viser portstatusen.
Portnummer
Viser portnummeret.
Tidsavbrudd for tilkobling
Viser perioden for tidsavbrudd for tilkobling.
Portstatus
Viser statusen til WSD-porten (WSD = Web Services on Devices).
Portnummer
Viser nummeret til WSD-porten.
Motta tidsavbrudd
Viser perioden for mottak av tidsavbrudd.
Tidsavbrudd for melding
Viser perioden for melding om tidsavbrudd.
Maksimum antall TTL
Viser maksimalt antall TLL-er.
Maksimum antall meldinger Viser maksimalt antall meldinger.
HTTP
Portstatus
Viser portstatusen.
Portnummer
Viser portnummeret.
Samtidige tilkoblinger
Vise antallet tilkoblinger som er mottatt samtidig av klienten.
Tidsavbrudd for tilkobling
Viser perioden for tidsavbrudd for tilkobling.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
99
Bonjour (mDNS)
SNMP
8
IP-filter (IPv4)*
Portstatus
Viser portstatusen.
Vertsnavn
Viser vertsnavnet.
Skrivernavn
Viser navnet på skriveren.
Portstatus
Viser portstatusen.
Adresse
Viser listen over IP-adresser som har tillatt eller nektet tilgang til
skriveren.
Adressemaske
Viser listen over subnettmaske som har tillatt eller nektet tilgang til
skriveren.
Aktiv modus
Viser om tilgang er tillatt eller nektet til skriveren.
*1
Dette elementet er kun tilgjengelig når skriveren er koblet til via et kabelbasert nettverk.
*2
Dette elementet er kun tilgjengelig når skriveren er koblet til via et trådløst nettverk.
*3
Dette elementet vises når IPv4 eller Dobbel stakk-modus er valgt.
*4
Dette elementet vises når IPv6 eller Dobbel stakk-modus er valgt.
*5
Dette elementet vises bare når Bruk manuell adresse er aktivert.
*6
Dette elementet vises bare når en IP-adresse har blitt tilordnet.
*7
Dette elementet er bare tilgjengelig når IPv6 dobbel modus brukes.
*8
Dette elementet er bare tilgjengelig for LPD eller Port9100.
Oppsettside for E-postvarsling
Formål:
Kontrollere gjeldende innstillinger for SMTP/POP (Simple Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol) som brukes
til e-postfunksjonen og funksjonen e-postvarsel. På denne siden kan du bare kontrollere elementers innstillinger.
Hvis du vil endre innstillingene, må du gå til sidene i kategorien Skriverserverinnstillinger.
Verdier:
Innstillinger for e-postserver Portstatus
100
Viser portstatusen.
Primær SMTP-gateway
Viser primær SMTP-gateway.
SMTP portnummer
Viser SMTP-portnummeret.
Autentisering for
e-postsending
Viser autentiseringsmetoden for utgående e-post.
POP3 serveradresse
Viser POP3-serveradressen.
POP3 portnummer
Viser POP3-portnummeret.
Returadresse
Viser returadressen som skal sendes med hvert e-postvarsel.
SMTP servertilkobling
Viser statusen til SMTP-servertilkoblingen.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Innstillinger for e-postvarsel E-postliste 1
Velg varslinger for liste 1
Viser de godkjente e-postadressene for funksjonen e-postvarsel som
er angitt i E-postliste 1.
Varslinger om tilbehør
Viser statusen for mottak av
e-postvarsel for forbruksvarer.
Papirbehand-lingsvarsler
Viser statusen for mottak av
e-postvarsel for papirbehandling.
Service-oppringning
Viser statusen for mottak av
e-postvarsel for serviceoppringinger.
E-postliste 2
Viser de godkjente e-postadressene for funksjonen e-postvarsel som
er angitt i E-postliste 2.
Velg varslinger for liste 2
Varslinger om tilbehør
Viser statusen for mottak av
e-postvarsel for forbruksvarer.
Papirbehand-lingsvarsler
Viser statusen for mottak av
e-postvarsel for papirbehandling.
Service-oppringning
Viser statusen for mottak av
e-postvarsel for serviceoppringinger.
Skriverserverinnstillinger
Skriverserverinnstillinger-kategorien inneholder sidene Grunnleggende informasjon, Portinnstillinger, TCP/IP, Epostvarsel, Bonjour (mDNS), SNMP, Trådløs LAN og Nullstill skriverserver.
Grunnleggende informasjon
Formål:
Konfigurere grunnleggende informasjon om skriveren.
MERK: Funksjonen Automatisk oppdatering gjelder for innholdet i den øverste rammen og sidene Skriverstatus, Jobbliste og
Fullførte jobber.
Verdier:
Systeminnstillinger
EWS-innstillinger
Skrivernavn
Angir navnet på skriveren med opptil 31 alfanumeriske tegn.
Sted
Angir plasseringen til skriveren med opptil 63 alfanumeriske tegn.
Kontaktperson
Angir kontaktnavnet, nummeret og annen informasjon om
administrator og servicesenter med opptil 63 alfanumeriske tegn.
Administrators
E-postadresse
Angir kontaktadressen til administrator og servicesenter med opptil
63 alfanumeriske tegn.
Merkenummer for aktiva
Skriv inn skriverens merkenummer for aktiva.
Automatisk oppdatering
Oppdaterer innholdet på statussidene automatisk.
Intervall for automatisk
oppdatering
Stiller inn tidsintervallet for oppdatering av statussidene
automatisk fra 15 til 600 sekunder.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
101
Portinnstillinger
Formål:
Aktivere eller deaktivere funksjoner for utskriftstilkoblinger og administrasjonsprotokoller.
MERK: Innstillingene på siden Portinnstillinger er bare gyldige etter at skriveren er startet på nytt. Når du vil endre eller
konfigurere innstillingene, klikker du på Bruk nye innstillinger for å ta i bruk de nye innstillingene.
Verdier:
Ethernet*1
Portstatus
Ethernet-innstillinger
Auto
Registrerer Ethernetoverføringshastighet og
dupleksinnstillinger automatisk.
10Base-T
halv-dupleks
Velger 10Base-T halv Dupleks som
standardverdi.
10Base-T
full-dupleks
Velger 10Base-T full Dupleks som
standardverdi.
100Base-TX halv Dupleks
Velger 100Base-TX halv Dupleks som
standardverdi.
100Base-TX full Dupleks
Velger 100Base-TX full Dupleks som
standardverdi.
Gjeldende Ethernetinnstillinger
Viser gjeldende innstillinger for Ethernet.
MAC-adresse
Viser MAC-adressen til skriver.
LPD
Angir om LPD skal aktiveres.
Port9100
Angir om Port9100 skal aktiveres.
WSD
Angir om WSD-porten skal aktiveres.
Bonjour (mDNS)
Angir om funksjonen Bonjour (mDNS) skal aktiveres.
E-postvarsel
Angir om funksjonen e-postvarsel skal aktiveres.
SNMP
Angir om SNMP skal aktiveres.
*1 Dette elementet er kun tilgjengelig når skriveren er koblet til via et kabelbasert nettverk.
102
Dell™ Printer Configuration Web Tool
TCP/IP
Formål:
Konfigurere IP-adressen, subnettmasken og gateway-adressen til skriveren.
Verdier:
TCP/IP-innstillinger
IP-modus
Vertsnavn
Angir vertsnavnet.
IPv4
IP-adressemodus
Velger modusen for IP-adresse.
Manuell IP-adresse
Angir IP-adressen manuelt.
Manuell Subnettmaske
Stiller inn subnettmasken manuelt.
Manuell gateway-adresse
Stiller inn gateway-adressen
manuelt.
Aktiver tilstandsløs adresse
For å aktivere tilstandsløs adresse.
Bruk manuell adresse
Angi IP-adressen manuelt.
Manuell adresse
Angir IP-adressen manuelt. Angi
adressen for å spesifisere en IPv6adresse. Etterfulgt av en skråstrek (/)
og deretter "64". Hvis du vil ha
detaljert informasjon, kontakter du
systemadministrator.
Manuell gateway-adresse
Stiller inn gateway-adressen
manuelt.
IPv6
DNS
Angir IP-modusen.
DNS domenenavn
Angir domenenavnet for DNS-serveren. Opptil 255 alfanumeriske
tegn, punktum og bindestreker kan benyttes. Hvis du trenger å angi
flere domenenavn, skiller du dem med komma eller semikolon.
IPv4
Hent DNS-serveradresse fra Spesifiserer hvis skriveren mottar
DHCP
DNS-serveradressen automatisk fra
DHCP-serveren.
Manuell DNS serveradresse Angir DNS-serveradressen.
IPv6
Hent DNS serveradresse fra Spesifiserer hvis skriveren mottar
DHCPv6-lite
DNS-serveradressen automatisk fra
DHCPv6-lite-serveren.
Manuell DNS serveradresse Angir DNS-serveradressen.
Prioritering til IPv6 DNSnavneløsing
LPD
Port9100
Spesifiserer om DNSnavneløsingfunksjonen skal brukes.
Tidsavbrudd for tilkobling
Stiller inn perioden for tidsavbrudd for tilkobling fra 1 til 1000
sekunder.
IP-filter (IPv4)
Klikk på IP-filter (IPv4) for å stille inn IP-filterinnstillingene på
siden IP-filter (IPv4).
Portnummer
Stiller inn portnummeret fra 9000 til 9999.
Tidsavbrudd for tilkobling
Stiller inn perioden for tidsavbrudd for tilkobling mellom 1 og 1000
sekunder.
IP-filter (IPv4)
Klikk på IP-filter (IPv4) for å stille inn IP-filterinnstillingene på
siden IP-filter (IPv4).
Dell™ Printer Configuration Web Tool
103
WSD
Portnummer
Stiller inn portnummeret. Det må være 80 eller mellom 8000 og
9999.
Motta tidsavbrudd
Stiller inn perioden for mottak av tidsavbrudd for tilkobling mellom
1 til 65 535 sekunder.
Tidsavbrudd for melding
Stiller inn perioden for melding om tidsavbrudd fra 1 til 60
sekunder.
Maksimum antall TTL
Stiller inn maksimalt antall TTL-er fra 1 til 10.
Maksimum antall meldinger Stiller inn maksimalt antall meldinger fra 10 til 20.
HTTP
Portnummer
Stiller inn portnummeret. Det må være 80 eller mellom 8000 og
9999.
Samtidige tilkoblinger
Viser maksimalt antall tilkoblinger som er mottatt samtidig av
klienten.
Tidsavbrudd for tilkobling
Stiller inn perioden for tidsavbrudd for tilkobling fra 1 til 255
sekunder.
E-postvarsel
Formål:
Konfigurere innstillinger for E-postvarsel. Denne siden kan også vises ved å klikke på E-postvarsel i venstre ramme.
Verdier:
Innstillinger for e-postserver Primær SMTP-gateway
Stiller inn primær SMTP-gateway.
SMTP portnummer
Angir SMTP-portnummeret. Dette må være 25, 587 eller være
mellom 5000 og 65535.
Autentisering for
e-postsending
Angir autentiseringsmetoden for utgående e-post.
SMTP bruker-innlogging
Angir SMTP-brukerinnlogging. Du kan bruke opptil 63
alfanumeriske tegn, punktum, bindestrek, understrek og krøllalfa
(@). Hvis du angir flere adresser, må de skilles med komma.
SMTP innloggings-passord
Angir SMTP-kontopassordet med opptil 31 alfanumeriske tegn.
Skriv inn SMTP
Skriv inn SMTP-kontopassordet på nytt for å bekrefte det.
innloggings-passord på nytt
104
POP3 serveradresse*1
Angir POP3-serveradressen i IP-adresseformatet "aaa.bbb.ccc.ddd",
eller som et DNS-vertsnavn med opptil 63 tegn.
POP3 portnummer*1
Angir portnummeret for POP3-serveren. Dette må være 110 eller
mellom 5000 og 65535.
POP brukernavn*1
Angir brukernavnet for POP3-kontoen. Du kan bruke opptil 63
alfanumeriske tegn, punktum, bindestrek, understrek og krøllalfa
(@). Hvis du angir flere adresser, må de skilles med komma.
POP brukerpassord*1
Angir POP3-kontopassordet med opptil 31 alfanumeriske tegn.
Skriv inn POPbrukerpassordet på nytt*1
Skriv inn POP3-kontopassordet på nytt for å bekrefte det.
Returadresse
Tilordner returadressen som skal sendes med hvert e-postvarsel.
SMTP servertilkobling
Viser statusen til SMTP-servertilkoblingen.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Innstillinger for e-postvarsel E-postliste 1
Velg varslinger for liste 1
Stiller inn godkjente e-postadresser for funksjonen e-postvarsel
med opptil 255 alfanumeriske tegn.
Varslinger om tilbehør
Angir om et e-postvarsel skal mottas
for forbruksvarer.
Papirbehand-lingsvarsler
Angir om et e-postvarsel skal mottas
for papirbehandling.
Service-oppringning
Angir om et e-postvarsel skal mottas
for serviceoppringinger.
E-postliste 2
Stiller inn godkjente e-postadresser for funksjonen e-postvarsel
med opptil 255 alfanumeriske tegn.
Velg varslinger for liste 2
Varslinger om tilbehør
Angir om et e-postvarsel skal mottas
for forbruksvarer.
Papirbehand-lingsvarsler
Angir om et e-postvarsel skal mottas
for papirbehandling.
Service-oppringning
Angir om et e-postvarsel skal mottas
for serviceoppringinger.
*1 Dette elementet er bare tilgjengelig når POP før SMTP for Autentisering for e-postsending er valgt.
Bonjour (mDNS)
Formål:
Konfigurere detaljerte innstillinger for Bonjour.
Verdier:
Vertsnavn
Spesifiserer vertsnavnet opptil 63 alfanumeriske tegn og "-" (tankestrek). Hvis ingenting angis, er
det den opprinnelige innstillingen som gjelder.
Skrivernavn
Spesifiserer skrivernavnet opptil 63 alfanumeriske tegn og symbolsett.
SNMP
Formål:
Konfigurere detaljerte innstillinger for SNMP.
Verdier:
Gruppenavn
Gruppenavn (kun
lesetilgang)*1
Angir gruppenavnet for å få tilgang til (skrivebeskyttede) data med
opptil 31 alfanumeriske tegn.
Hvis ingenting angis, er det den opprinnelige innstillingen som
gjelder. Tegn som er skrevet inn for gruppenavn i de tidligere
innstillingene, vises ikke på skjermen. Standardgruppe med
lesetilgang er "public".
Skriv inn gruppenavn på
nytt (skrivebeskyttet)*1
Skriv inn gruppenavnet for å få tilgang til (skrivebeskyttede) data
på nytt for å bekrefte det.
Gruppenavn (lese- og
skrivetilgang)*1
Angir gruppenavnet som skal ha tilgang (lese- og skrivetilgang) til
data med opptil 31 alfanumeriske tegn.
Hvis ingenting angis, er det den opprinnelige innstillingen som
gjelder. Tegn som er skrevet inn for gruppenavn i de tidligere
innstillingene, vises ikke på skjermen. Standardgruppe med lese- og
skrivetilgang er "private".
Dell™ Printer Configuration Web Tool
105
Skriv inn gruppenavn på
nytt (lese-/skrivetilgang)*1
Skriv inn gruppenavnet for å få tilgang (skrive-/lesetilgang) til data
på nytt for å bekrefte det.
Gruppenavn (felle)*1
Angir gruppenavnet som brukes til felle, med opptil 31
alfanumeriske tegn.
Hvis ingenting angis, er det den opprinnelige innstillingen som
gjelder. Tegn som er skrevet inn for gruppenavn i de tidligere
innstillingene, vises ikke på skjermen. Standard gruppenavn for
felle er " " (NULL).
Trap-melding 1-4
Skriv inn gruppenavn på
nytt (trap)*1
Skriv inn gruppenavnet som brukes til felle, på nytt for å bekrefte
det.
Type felleadresse
Velg typen felleadresse fra listen. Hvis du velger Av, fjernes
innstillingene i Felleadresse, Portnummer og Send melding, og det
sendes ikke melding om felleforekomst. Hvis du velger IPv4 eller
IPv6, kan du angi en adresse i Felleadresse.
Felleadresse
Angir IP-adressen og IP-socket i følgende format:
• IPv4
Angir IP-adressen og IP-socket i formatet
nnn.nnn.nnn.nnn:mmmmm. Hver del av "nnn" er en variabel
verdi mellom 0 og 255. Vær oppmerksom på at verdiene 127 og
224-254 ikke er gyldige for de første tre sifrene. IP-socket
mmmmm er en variabel verdi mellom 0 og 65535.
• IPv6
Angir IP-adressen og IP-socket i formatet
xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:mmmmm. Hver del av
"xxxx" er en heksadesimal verdi mellom 0 og ffff. IP-socket
mmmmm er en variabel verdi mellom 0 og 65535.
Portnummer
Skriv inn portnummeret for SNMP-fellemålet.
Send melding
Angir hvor melding om felleforekomst skal sendes.
Autentiser trap-feil
1
*
106
Angir om det skal sendes melding om feil ved autentisering av felle.
Standardverdien kan endres med Dell Printer Configuration Web Tool.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Trådløst LAN
Formål:
Konfigurere trådløse nettverksinnstillinger.
Hvis du vil koble til skriveren med et trådløst nettverk, må du først koble fra Ethernet-kabelen.
MERK: Når trådløst LAN er aktivert, deaktiveres den kabelbaserte LAN-protokollen.
Verdier:
Trådløse innstillinger
Sikkerhetsinnstillinger
Trådløst LAN
Spesifiserer om trådløs tilkobling skal aktiveres eller ikke.
SSID
Angir navnet som identifiserer det trådløse nettverket, ved hjelp av
opptil 32 alfanumeriske tegn.
Nettverkstype
Angir nettverkstypen fra enten modusen Ad-Hoc eller
Infrastruktur.
MAC-adresse
Viser MAC-adressen for den trådløse nettverksinnstillingen for
skriveren.
Koblingskanal
Viser kanalnummeret for den trådløse tilkoblingen til skriveren.
Koblingskvalitet
Viser kvaliteten til den trådløse nettverkstilkoblingen til skriveren.
Kryptering
Velg sikkerhetsmetoden fra listen.
Ingen sikkerhet
Spesifiserer Ingen sikkerhet for å
konfigurere den trådløse
innstillingen uten å angi noen av
sikkerhetsmetodene WEP, WPAPSK TKIP, WPA-PSK AES/WPA2PSK AES og Blandet modus PSK.
WEP
Angir WEP som skal brukes på det
trådløse nettverket.
WPA-PSK TKIP*1
Angir WPA-PSK TKIP som skal
brukes på det trådløse nettverket.
WPA-PSK AES/WPA2-PSK
AES*1
Angir WPA-PSK AES/WPA2-PSK
AES som skal brukes i det trådløse
nettverket.
Blandet modus PSK
Angir Blandet modus PSK som skal
brukes i det trådløse nettverket.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
107
WEP
WPA-PSK
Kryptering
Velg WEP-nøkkelkoden fra listen.
WEP nøkkel 1
Skriv inn WEP-nøkkelen når WEP er valgt for Kryptering i
Sikkerhetsinnstillinger.
Skriv inn WEP nøkkel 1 på
nytt
Skriv inn WEP-nøkkel 1 på nytt for å bekrefte den.
WEP nøkkel 2
Skriv inn WEP-nøkkelen når WEP er valgt for Kryptering i
Sikkerhetsinnstillinger.
Skriv inn WEP nøkkel 2 på
nytt
Skriv inn WEP-nøkkel 2 på nytt for å bekrefte den.
WEP nøkkel 3
Skriv inn WEP-nøkkelen når WEP er valgt for Kryptering i
Sikkerhetsinnstillinger.
Skriv inn WEP nøkkel 3 på
nytt
Skriv inn WEP-nøkkel 3 på nytt for å bekrefte den.
WEP nøkkel 4
Skriv inn WEP-nøkkelen når WEP er valgt for Kryptering i
Sikkerhetsinnstillinger.
Skriv inn WEP nøkkel 4 på
nytt
Skriv inn WEP-nøkkel 4 på nytt for å bekrefte den.
Overføringsnøkkel
Angir type overføringsnøkkel fra listen.
Passfrase
Spesifiserer passfrasen.
Skriv inn Passfrase på nytt
Skriv inn passfrasen på nytt for å bekrefte den.
*1 Dette elementet er bare tilgjengelig når modusen Infrastruktur er valgt for Nettverkstype.
Nullstill skriverserver
Formål:
Initialisere NVM-minnet (ikke-flyktig minne) for nettverksfunksjonen og starte skriveren på nytt. Du kan også
initialisere NVM-minnet for skriveren fra Tilb.st. stand. på menyen Skriverinnstillinger.
Verdier:
Initialiser NIC NVRAM
minne og start skriver på
nytt.
Klikk på Start for å initialisere NVM-minnet. Nettverksinnstillinger går tilbake til
fabrikkinnstillingene, og nettverksforbindelsen opprettes på nytt.
Start skriver på nytt
Klikk på Start for å starte skriveren på nytt.
108
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Sikkerhet
Kategorien Sikkerhet inneholder sidene Sett passord og IP-filter (IPv4).
Sett passord
Formål:
Angi eller endre passordet som kreves for å få tilgang til skriverens oppsettsparametere fra Dell Printer
Configuration Web Tool.
Denne siden kan også vises ved å klikke på Sett passord i venstre ramme.
MERK: Hvis du glemmer passordet, må du initialisere det ikke-flyktige minnet (NVM) for å gjenopprette passordet til
standardverdien (NULL). Se under "Nullstill skriverserver" på side 108.
MERK: Når du skal endre passordet for å låse operatørpanelet, stiller du inn passordet fra Panellås aktivert i Skriverinnstillinger.
Verdier:
Administratorpassord
Angir passordet med opptil 10 alfanumeriske tegn. Passordet vises som stjerner (*) i feltet når det
angis.
Bekreft administratorpassord
Skriv inn passordet på nytt for å bekrefte det.
Tilgang nektet på grunn av
autentiseringsfeil hos
administratoren
Stiller inn maksimalt antall ganger administratoren ikke klarer å logge på. Hvis du stiller inn 0, er
denne funksjonen deaktivert. Telleren for mislykkede forsøk er nullstilt til 0 av en vellykket
autentisering. Hver administratorautentisering avvises hvis telleren overstiger maksimalt antall
mislykkede forsøk på pålogging.
IP-filter (IPv4)
Formål:
For å spesifisere listen over IP-adresse og subnettmaske som har tillatt eller nektet tilgang til skriveren.
MERK: Dette elementet er bare tilgjengelig for LPD eller Port9100.
Verdier:
Adresse
Spesifiserer listen over IP-adresser som har tillatt eller nektet tilgang til skriveren. Angi en
numerisk verdi mellom 0 og 255 i hvert felt.
Adressemaske
Spesifiserer listen over subnettmaske som har tillatt eller nektet tilgang til skriveren. Angi en
numerisk verdi mellom 0 og 255 i hvert felt.
Aktiv modus
Avslå
Avviser utskrift fra en spesifisert nettverksadresse.
Tillat
Tillater utskrift fra en spesifisert nettverksadresse.
Deaktivert
Deaktiverer IP-filterfunksjonen for den spesifiserte IPadressen.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
109
Kopier skriverinnstillinger
Kopier skriverinnstillinger-menyen inneholder sidene Kopier skriverinnstillinger og Kopier
skriverinnstillingerrapport.
Kopier skriverinnstillinger
Formål:
For å kopiere skriverinnstillingene fra én eller flere skrivere av samme modell.
For å kopiere innstillingene til en annen skriver, spesifiserer du IP-adressen og passordet til skriveren som
innstillingene kopieres til i IP-adresse-tekstboksen og Passord-tekstboksen. Klikk deretter på Kopier innstillingene
til verten i listen over. Kopiering av innstillingene er fullført. Tidsavbruddsperioden for tilkobling er 60 sekunder.
Etter dette kan du sjekke om innstillingene ble kopiert til denne siden. Du må også klikke på Kopier innstillinger til
verten i listen over og start maskinen på nytt i Dell Printer Configuration Web Tool på målskriveren for å bekrefte
om innstillingene ble kopiert eller ikke.
Hvis innstillingene kan kopieres, men skriverkonfigurasjonen er forskjellig, kopieres bare innstillingene til felles
elementer. Skriverinnstillinger kan kopieres til 10 IP-adresser med skrivere på samme tid.
Kopier skriverinnstillingsrapport
Formål:
For å bekrefte historie for kopiering.
MERK: Historien tømmes ved å slå av skriveren.
Utskriftsvolum
Formål:
Bruk menyen Utskriftsvolum til å kontrollere antallet utskriftssider.
Verdier:
Sidetelling for skriver
Viser totalt antall sider som er skrevet ut siden skriveren ble levert fra fabrikken.
Papir brukt
Viser antallet sider som er skrevet ut for hver papirstørrelse.
110
Dell™ Printer Configuration Web Tool
13
Kort om Verktøykasse-menyer
I Verktøykasse kan du vise eller angi skriverinnstillinger. Du kan også diagnostisere skriverinnstillingene ved hjelp av
Verktøykasse.
Verktøykasse inneholder kategoriene Skriverinnstillingsrapport, Vedlikehold av skriver og Diagnose.
MERK: Dialogboksen Passord vises den første gangen du prøver å endre innstillingene i Verktøykasse når Panellås er stilt inn
på skriveren. Hvis dette er tilfelle, skriver du inn passordet du angav, og klikker på OK for å aktivere innstillingene.
Starte Verktøykasse
Klikk på Start → Alle programmer → Dell-skrivere → Dell C1760nw Color Printer eller Dell C1660w Color Printer →
Verktøykasse.
MERK: Hvis flere skriverdrivere er installert på datamaskinen, blir vinduet Velg skriver vist. I så fall klikker du på Dell C1760nw
Color Printer eller Dell C1660w Color Printer som er opplistet i Skrivernavn, og så klikker du på OK.
Verktøykasse åpnes.
Bruke Verktøykasse til å endre skriverinnstillingene
Du kan velge menyelementer og tilhørende verdier i Verktøykasse.
Slik velger du en ny verdi som innstilling:
1 Klikk på Start → Alle programmer → Dell-skrivere → Dell C1760nw Color Printer eller Dell C1660w Color
Printer → Verktøykasse.
MERK: Hvis flere skriverdrivere er installert på datamaskinen, blir vinduet Velg skriver vist. I så fall klikker du på Dell
C1760nw Color Printer eller Dell C1660w Color Printer som er opplistet i Skrivernavn, og så klikker du på OK.
Verktøykasse åpnes.
2 Klikk på kategorien Vedlikehold av skriver.
3 Velg aktuelt menyelement.
Hvert menyelement har en liste med verdier for menyelementet. En verdi kan være følgende:
•
En frase eller et ord som beskriver en innstilling
•
En tallverdi som kan endres
•
En Av- eller På-innstilling
4 Velg aktuell verdi, og klikk deretter på tilhørende knapp for hvert menyelement.
Driverinnstillinger kan overstyre tidligere endringer, slik at det kan bli nødvendig å endre standardverdiene i
Verktøykasse.
Kort om Verktøykasse-menyer
111
Skriverinnstillingsrapport
Kategorien Skriverinnstillingsrapport inneholder sidene Skriverinformasjon, Menyinnstillinger, Rapporter,
TCP/IP-innstillinger.
Skriverinformasjon
Formål:
Vise informasjon om skriveren.
Verdier:
Dell servicemerkenummer
Viser skriverens servicemerkenummer.
Ekspresservicekode
Viser ekspresservicekoden for skriveren.
Serienummer for skriver
Viser serienummeret til skriveren.
Skrivertype
Viser typen skriver.
Merkenummer for aktiva
Viser skriverens merkenummer for aktiva.
Minnekapasitet
Viser minnekapasiteten.
Prosessorhastighet
Viser prosessorhastigheten.
Firmware versjon
Viser kontrollerversjonen.
Nettverk firmware versjon
Viser nettverksgrensesnittkortets (NIC) versjon.
Firmware-versjon MCU
Viser versjonen til MCU-firmware.
Utskriftshastighet (farge)
Viser hastigheten for fargeutskrift.
Utskriftshastighet (monokrom)
Viser hastigheten for utskrift i svart-hvitt.
Menyinnstillinger
Formål:
Vise gjeldende innstillinger for skriveren.
Verdier:
Systeminnstillinger
Tid for strømsparing – hvilemodus
Viser hvor lang tid det tar før skriveren går inn i
hvilemodus etter fullført utskriftsjobb.
Tid for strømsparing – dyp hvilemodus
Viser hvor lang tid det tar før skriveren går inn i
dvalemodus etter at den har gått inn i hvilemodus.
Tidtaker for strømsparing – tidsbryter for Viser tiden det automatisk tar for å slå av skriveren etter
at skriveren har gått inn i dvalemodus.
automatisk avstenging*1
112
Tidsavbrudd for feil
Viser hvor lang tid det skal gå før skriveren avbryter en
jobb som har stoppet på unormal måte.
Tidsavbrudd for jobb
Viser hvor lenge skriveren venter på at data skal komme
fra datamaskinen.
Automatisk loggutskrift
Viser om det skal skrives ut en jobbloggrapport
automatisk etter hver 10. jobb.
mm/tomme
Viser målenheten som brukes med tallverdiene på
operatørpanelet.
Panelspråk
Viser språket som brukes på operatørpanelet.
Standard papirformat for utskrift
Viser standard papirstørrelse.
Kort om Verktøykasse-menyer
Varsel om lite toner
Viser om en varselmelding skal vises når det er lite toner
igjen.
Deaktiver utskrift med større papirformat Viser om skrivingen skal deaktiveres hvis papirstørrelsen
som er stilt inn i skriverdriveren og papiret som finnes i
arkmateren på skriveren ikke samsvarer (papiret som
finnes i materen er større).
Papirtetthet
Juster BTR
Juster fuserenhet
Vanlig
Viser papirtettheten til vanlig papir.
Etikett
Viser papirtettheten til etiketter.
Vanlig
Viser spenningsinnstillingen for overføringsrullen for
vanlig papir.
Vanlig tykt
Viser spenningsinnstillingen for overføringsrullen for
vanlig tykt papir.
Resirkulert
Viser spenningsinnstillingen for overføringsrullen for
resirkulert papir.
Omslag
Viser spenningsinnstillingen for overføringsrullen for
omslagspapir.
Overtrukket
Viser spenningsinnstillingen for overføringsrullen for
overtrukket papir.
Konvolutt
Viser spenningsinnstillingen for overføringsrullen for
konvolutter.
Etikett
Viser spenningsinnstillingen for overføringsrullen for
etiketter.
Vanlig
Viser temperaturinnstillingen for fikseringsenheten for
vanlig papir.
Vanlig tykt
Viser temperaturinnstillingen for fikseringsenheten for
tykt vanlig papir.
Resirkulert
Viser temperaturinnstillingen for fikseringsenheten for
resirkulert papir.
Omslag
Viser temperaturinnstillingen for fikseringsenheten for
omslagspapir.
Overtrukket
Viser temperaturinnstillingen for fikseringsenheten for
overtrukket papir.
Konvolutt
Viser temperaturinnstillingen for fikseringsenheten for
konvolutter.
Etikett
Viser temperaturinnstillingen for fikseringsenheten for
etiketter.
Autoregistreringsjustering Viser om fargeregistreringen skal justeres automatisk.
Juster høyde
Viser høyden over havet på det stedet der maskinen er installert.
Ikke-Dell toner
Viser om du kan bruke en tonerkassett fra en annen produsent.
BTR-oppdateringsmodus Viser om det skal utføres mottiltak når papiret krølles eller ikke skilles godt nok fra hverandre.
*1 Funksjonen Tidsur auto. Av er kun tilgjengelig i visse regioner.
Kort om Verktøykasse-menyer
113
Rapporter
Formål:
Skrive ut skriverens innstillinger og historikk.
Rapportene skrives ut på papirstørrelsen som er angitt i skriverinnstillingene.
Verdier:
Skriverinnstillinger
Klikk for å skrive ut en detaljert liste over skriverinnstillingene.
Enhetsinnstillinger
Klikk for å skrive ut en detaljert liste over enhetsinnstillingene.
Jobbhistorie
Klikk for å skrive ut loggen over fullførte jobber.
Feilhistorie
Klikk for å skrive ut feilloggen.
Fargetestside
Klikk for å skrive ut et fargerestside.
TCP/IP-innstillinger
Formål:
Vise gjeldende innstillinger for TCP/IP-protokollen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).
Verdier:
IP-adressemodus
Viser metoden for å hente IP-adressen.
IP-adresse
Viser IP-adressen til skriveren.
Subnettmaske
Viser subnettmasken.
Gateway-adresse
Viser gateway-adressen.
Vedlikehold av skriver
Kategorien Vedlikehold av skriver inneholder sidene Systeminnstillinger, Papirtetthet, Juster BTR, Juster
fuserenhet, Justering av fargeregistrering, Juster Høyde, Tilbakestill standarder, Ikke-Dell toner, BTRoppfriskningsmodus, TCP/IP-innstillinger og Nettverksinnstillinger.
Systeminnstillinger
Formål:
For å konfigurere strømsparingsmodus, tidsavbruddstid, automatisk jobbloggutskrift, mm/tomme-innstilling,
innstilling av betjeningspanelspråk, standard papirstørrelsesinnstilling og innstilling av varsel ved lavt tonernivå.
Verdier:
Hvilemodus*1
Tilgjengelig område:
5-30 minutter
Angir hvor lang tid det tar før skriveren går inn i hvilemodus etter fullført
utskriftsjobb.
Dvalemodus
Tilgjengelig område:
1-6 minutter
Angir hvor lang tid det tar før skriveren går inn i dvalemodus etter at den
har gått inn i hvilemodus.
Tidsur auto. Av*2
0: Av
60-1440 minutter
Angir hvor lang tid det tar før skriveren automatisk slår seg av etter at den
har gått inn i dvalemodus.
0: Av
Deaktiverer tidsavbrudd for feil.
Tilgjengelig område:
3-300 sekunder
Angir hvor lang tid det går før skriveren avbryter en jobb som har stoppet
på unormal måte. Utskriftsjobben blir avbrutt ved tidsavbrudd.
Tidsavbrudd for feil
114
Kort om Verktøykasse-menyer
Tidsavbrudd for jobb
0: Av
Deaktiverer tidsavbrudd for jobben.
Tilgjengelig område:
5-300 sekunder
Angir hvor lenge skriveren venter på at data skal komme fra datamaskinen.
Utskriftsjobben blir avbrutt ved tidsavbrudd.
Automatisk loggutskrift Av
mm/tomme
En jobbhistorierapport blir ikke skrevet ut automatisk.
På
Skriver automatisk ut en jobbhistorierapport etter hver 10. jobb.
millimeter (mm)
Angir målenheten som vises for tallverdien på operatørpanelet.
tomme (")
Panelspråk
Engelsk
Angir språket på operatørpanelet.
Fransk
Tysk
Italiensk
Spansk
Dansk
Nederlandsk
Norsk
Svensk
Standard papirformat
for utskrift
A4
Varsel om lite toner
På
Viser en varselmelding når tonernivået er lavt.
Av
Viser ikke varselmeldingen.
Av
Skriver ut selv om papiret som finnes i materen på skriveren er større enn
papirstørrelsen som er stilt inn i skriverdriveren (papirstørrelsen trenger
ikke å samsvare).
På
Deaktiverer utskrift hvis papirstørrelsen som er stilt inn i skriverdriveren er
forskjellig fra papiret som finnes i arkmateren på skriveren (papiret som
finnes i materen er større).
Deaktiver utskrift med
større papirformat*3
Bruk nye innstillinger
*1
Spesifiserer standard papirstørrelse.
Letter
Når du har angitt innstillingene, klikk på Bruk nye innstillinger for å aktivere endringene.
Angi 5 i Hvilemodus hvis du vil at hvilemodus skal aktiveres på skriveren fem minutter etter at en jobb er fullført. Dette reduserer strømforbruket, men krever mer oppvarmingstid for skriveren. Skriv inn 5 hvis skriveren deler en elektrisk krets med rombelysning, og du har
lagt merke til at lysene blinker.
Velg en høyere verdi hvis skriveren brukes konstant. I de fleste tilfeller gjør dette skriveren klar til drift med minimal oppvarmingstid.
Velg en verdi mellom 5 og 30 minutter for Hvilemodus hvis du ønsker en balanse mellom strømforbruk og kortere oppvarmingstid.
Skriveren returnerer automatisk til standby-modus fra hvilemodus når den mottar data fra datamaskinen. Du kan også sette skriveren i
standby-modus igjen ved å trykke på en knapp på operatørpanelet.
*2 Funksjonen Tidsur auto. Av er kun tilgjengelig i visse regioner.
*3 Deaktiver utskrift med større papirformat der kun tilgjengelig i Dell Printer Configuration Web Tool og Verktøykasse.
Kort om Verktøykasse-menyer
115
Papirtetthet
Formål:
Angi papirtetthet.
Verdier:
Vanlig
Normal
Angir papirtettheten til vanlig papir.
Lett
Etikett
Normal
Angir papirtettheten til etiketter.
Lett
Bruk nye innstillinger
Når du har angitt innstillingene, klikk på Bruk nye innstillinger for å aktivere
endringene.
Start skriver på nytt for å ta i bruk nye
innstillinger
Klikk på Start skriver på nytt for å ta i bruk nye innstillinger for å aktivere
endringene.
Juster BTR
Formål:
Angi optimale spenningsinnstillinger for overføringsrullen (BTR). Hvis du ønsker å redusere spenningen, kan du angi
negative verdier. Angi positive verdier for å øke temperaturen.
Standardinnstillingene gir kanskje ikke den beste utskriften på alle papirtyper. Hvis det er fargeflekker på utskriften,
kan du prøve å øke spenningen. Hvis det er hvite flekker på utskriften, kan du prøve å redusere spenningen.
MERK: Utskriftskvaliteten avhenger av verdiene du velger for dette elementet.
Verdier:
Vanlig
Tilgjengelig område:
-3 – +3
Vanlig tykt
Tilgjengelig område:
-3 – +3
Resirkulert
Tilgjengelig område:
-3 – +3
Omslag
Tilgjengelig område:
-3 – +3
Overtrukket
Tilgjengelig område:
-3 – +3
Konvolutt
Tilgjengelig område:
-3 – +3
Etikett
Tilgjengelig område:
-3 – +3
Bruk nye innstillinger
Når du har angitt innstillingene, klikk på Bruk nye innstillinger for å aktivere
endringene.
Start skriver på nytt for å ta i bruk nye
innstillinger
Klikk på Start skriver på nytt for å ta i bruk nye innstillinger for å aktivere endringene.
116
Kort om Verktøykasse-menyer
Juster fuserenhet
Formål:
Å angi optimale temperaturinnstillinger for fuserenheten. Hvis du ønsker å senke temperaturen, kan du angi
negative verdier. Angi positive verdier for å øke temperaturen.
Standardinnstillingene gir kanskje ikke den beste utskriften på alle papirtyper. Hvis utskriften krøller seg, kan du
prøve å redusere temperaturen. Hvis toneren ikke smelter korrekt på papiret, kan du prøve å øke temperaturen.
MERK: Utskriftskvaliteten avhenger av verdiene du velger for dette elementet.
Verdier:
Vanlig
Tilgjengelig område:
-3 – +3
Vanlig tykt
Tilgjengelig område:
-3 – +3
Resirkulert
Tilgjengelig område:
-3 – +3
Omslag
Tilgjengelig område:
-3 – +3
Overtrukket
Tilgjengelig område:
-3 – +3
Konvolutt
Tilgjengelig område:
-3 – +3
Etikett
Tilgjengelig område:
-3 – +3
Bruk nye innstillinger
Når du har angitt innstillingene, klikk på Bruk nye innstillinger for å aktivere
endringene.
Start skriver på nytt for å ta i bruk nye
innstillinger
Klikk på Start skriver på nytt for å ta i bruk nye innstillinger for å aktivere endringene.
Fargeregistreringsjustering
Formål:
Angi innstillingene for Fargeregistreringsjustering (separat korrigering for gul, magenta og cyan). Når
Autoregistreringsjustering er stilt inn på På, skriver skriveren ut fargeregistreringsskjemaet og justerer
fargeregistreringen ved hjelp av skjemaet. Fargeregistreringsjusteringer må utføres når skriveren konfigureres for
første gang, eller når skriveren flyttes til en annen plassering.
Verdier:
Autoregistreringsjustering På
Av
Autom. korrigering
*1
Fargeregistrering justeres automatisk.
Fargeregistrering justeres ikke automatisk.
Klikk på Start for å korrigere fargeregistrering automatisk.
*1, *2
Skriv ut fargereg.skjema
Klikk Start for å åpne vinduet Skriv ut fargeregistreringsskjema, og vel
deretter papirstørrelsen og klikk på OK for å skrive ut et
fargeregistreringsskjema.
Kort om Verktøykasse-menyer
117
Registreringsjusteringer*1 G (Gul)
Tilgjengelig område: Angir sideveis (loddrett stilling i forhold til
-5 – +5
papirmatingsretningen) fargejusteringsverdier
Tilgjengelig område: enkeltvis.
M (Magenta)
-5 – +5
C (Cyan)
Tilgjengelig område:
-5 – +5
LY (venstre gul)
Tilgjengelig område: Angir justeringsverdier for prosessfarge
-5 – +5
(papirmatingsretningen) som finnes på
Tilgjengelig område: fargeregistreringsskjemaet, enkeltvis.
LM (venstre magenta)
-5 – +5
LC (venstre cyan)
Tilgjengelig område:
-5 – +5
RY (høyre gul)
Tilgjengelig område:
-5 – +5
RM (høyre magenta)
Tilgjengelig område:
-5 – +5
RC (høyre cyan)
Tilgjengelig område:
-5 – +5
Bruk nye innstillinger
Når du har angitt innstillingene, klikk på Bruk nye innstillinger for å
aktivere endringene.
Start skriver på nytt for å ta i bruk nye innstillinger
Klikk på Start skriver på nytt for å ta i bruk nye innstillinger for å aktivere
endringene.
*1 Dette elementet er bare tilgjengelig når Autom. registreringsjustering er satt til Av.
*2 Fargeregisterskjemaet skrives ut som et gittermønster med gule, magenta og cyan linjer. Finn verdiene på høyre side i diagrammet som
er plassert ved siden av linjen som er helt rett, for hver av de tre fargene. Hvis verdien for denne linjen er 0, er det ikke nødvendig å justere fargen. Hvis verdien for denne linjen har en annen verdi enn 0, angir du justeringsverdiene under Registreringsjusteringer.
Juster høyde
Formål:
Angi høyden over havet på det stedet der skriveren er installert.
Utladingsfenomenet ved lading av fotolederen varierer avhengig av barometertrykk. Justeringer blir utført ved å angi
høyden over havet på det stedet der skriveren brukes.
MERK: Feil innstilling for høydejustering fører til nedsatt utskriftskvalitet og feil angivelse av gjenværende toner.
Verdier:
0 meter
Angir høyden over havet på det stedet der skriveren er installert.
1000 meter
2000 meter
3000 meter
Bruk nye innstillinger
Når du har angitt innstillingene, klikk på Bruk nye innstillinger for å aktivere
endringene.
Start skriver på nytt for å ta i bruk nye
innstillinger
Klikk på Start skriver på nytt for å ta i bruk nye innstillinger for å aktivere endringene.
118
Kort om Verktøykasse-menyer
Tilbakestill standarder
Formål:
Initialisere ikke-flyktig minne (NVM) for systemparametere. Etter at denne funksjonen er utført og skriveren er
startet på nytt, tilbakestilles alle menyparametre, unntatt parametrene for nettverket, til standardverdiene.
Se under "Tilbakestill standarder" på side 123 hvis du vil ha mer informasjon.
Verdier:
Start
Klikk på Start for å initialisere systemparameterne.
Ikke-Dell toner
Formål:
Bruke tonerkassett fra en annen produsent.
MERK: Bruk av tonerkassetter som ikke er fra Dell™, kan føre til at enkelte skriverfunksjoner ikke fungerer, og at
utskriftskvaliteten og skriverens driftssikkerhet blir redusert. Dell anbefaler kun bruk av nye tonerkassetter fra Dell til skriveren.
Dell gir ingen garantier for problemer som skyldes bruk av tilbehør, deler eller komponenter som ikke er levert av Dell.
MERK: Før du bruker en tonerkassett fra en annen produsent, må du starte skriveren på nytt.
Verdier:
Ikke-Dell toner
Av
Tonerkassett fra en annen produsent benyttes ikke.
På
Bruk tonerkassett fra en annen produsent.
Bruk nye innstillinger
Når du har angitt innstillingene, klikk på Bruk nye innstillinger for å aktivere
endringene.
Start skriver på nytt for å ta i bruk nye
innstillinger
Klikk på Start skriver på nytt for å ta i bruk nye innstillinger for å aktivere endringene.
BTR-oppdateringsmodus
Formål:
Utføre mottiltak når papiret krølles eller ikke skilles godt nok fra hverandre.
Verdier:
BTRAv
oppdateringsmodus På
Utfører ikke mottiltak når papiret krølles eller ikke skilles godt nok fra hverandre.
Bruk nye innstillinger
Når du har angitt innstillingene, klikk på Bruk nye innstillinger for å aktivere
endringene.
Start skriver på nytt for å ta i bruk nye
innstillinger
Klikk på Start skriver på nytt for å ta i bruk nye innstillinger for å aktivere
endringene.
Utfører mottiltak når papiret krølles eller ikke skilles godt nok fra hverandre.
Kort om Verktøykasse-menyer
119
TCP/IP-innstillinger
Formål:
Konfigurere TCP/IP-innstillinger.
Verdier:
IP-adressemodus
AutoIP
Stiller inn IP-adressen automatisk.
DHCP
Bruker DHCP til å stille inn IP-adressen.
BOOTP
Bruker BOOTP til å stille inn IP-adressen.
RARP
Bruker RARP til å stille inn IP-adressen.
Manuelt satt
Angir IP-adressen manuelt.
IP-adresse
IP-adressen som er tildelt skriveren, stilles inn manuelt.
Subnettmaske
Stiller inn subnettmasken manuelt.
Gateway-adresse
Stiller inn gateway-adressen manuelt.
Bruk nye innstillinger
Når du har angitt innstillingene, klikk på Bruk nye innstillinger for å aktivere
endringene.
Start skriver på nytt for å ta i bruk nye
innstillinger
Klikk på Start skriver på nytt for å ta i bruk nye innstillinger for å aktivere endringene.
Nettverksinnstillinger
Formål:
Vise serverinnstillingene i Dell Printer Configuration Web Tool.
MERK: Når skriveren er koblet til USB-porten, kan ikke denne innstillingen vises.
Verdier:
Skriverserverinnstillinger Visning
Klikk for å vise serverinnstillingene for Dell Printer Configuration Web Tool.
Visning av Dell
Av
Configuration Web Tool På
Slår av visningen av serverinnstillingene for Dell Printer Configuration Web Tool.
Bruk nye innstillinger
Når du har angitt innstillingene, klikk på Bruk nye innstillinger for å aktivere
endringene.
Start skriver på nytt for å ta i bruk nye
innstillinger
Klikk på Start skriver på nytt for å ta i bruk nye innstillinger for å aktivere endringene.
120
Kort om Verktøykasse-menyer
Slår på visningen av serverinnstillingene for Dell Printer Configuration Web Tool.
Diagnose
Kategorien Diagnose inneholder sidene Skjemautskrift, Maskinsjekk, Miljøsensorinformasjon,
Fremkallerbevegelsesmodus og Oppdateringsmodus.
Skjemautskrift
Formål:
Skrive ut diverse skjema som kan brukes til diagnose av skriveren.
Verdier:
Papirstørrelse
A4
Velger papirstørrelse til utskrift av skjemaer.
Letter
Skyggekonfigureringsskjema
Klikk for å skrive ut et skjema for å sjekke skyggeutskrift.
4-fargers konfigurasjonsskjema
Klikk for å skrive ut striper med gul, magenta, cyan og svart farge med forskjellig tetthet.
Justeringsskjema
Klikk for å skrive ut et skjema og deretter kontrollere at utskriftsbildet er riktig justert på
papiret
Konfigurasjonsskjema for
trommelfornyelse
Skriver ut et skjema for å sjekke lysforårsaket materialtretthet i trommelkassetten.
Maskinsjekk
Formål:
For å kontrollere driften av de ulike komponentene til skriveren.
Verdier:
Maskinsjekk
Sjekk av
hovedmotoroperasjon
Klikk på Start for å betjene hovedmotoren inne i skriveren. Bekreft
motorlyden.
Klikk på Start for å betjene matingsrullen. Bekreft motorlyden.
Sjekk av
matingsrulleoperasjon*1
Sjekk av REGI
CLUTCH-operasjon
Klikk på Start for å betjene REGI CLUTCH. Bekreft at du kan høre at
clutchen klikker.
Sjekk av fordelingsmotor Klikk på Start for å betjene dispenseringsmotoren for hver tonerkassett.
(Gul)
Bekreft motorlyden.
Sjekk av fordelingsmotor
(Magenta)
Sjekk av fordelingsmotor
(Cyan)
Sjekk av fordelingsmotor
(Svart)
Lydavspilling
Klikk for å avspille, gjennom høyttalerne på datamaskinen, et opptak av den
normale lyden for aktuelt valgt Maskinsjekk-element.
Start
Klikk for å kontrollere driften til det valgte elementet i Maskinsjekk og vise
resultatene i Resultat.
*1
Når du utfører Sjekk av matingsrulleoperasjon, fjern papiret fra universalmateren (MPF).
Kort om Verktøykasse-menyer
121
Miljøsensorinformasjon
Formål:
Å vise den interne miljøsensorinformasjonen til skriveren i Resultat.
Finn Miljøsensorinformasjon
Klikk for å bekrefte den interne miljøsensorinformasjonen til skriveren, slik som
temperatur og fuktighet.
Fremkallerbevegelsesmodus
Formål:
Rotere fremkallermotoren og røre i toneren i tonerkassetten.
Verdier:
Start
Klikk for å røre i toneren.
Oppdateringsmodus
Formål:
Bruke opp en tonerkassett når den må byttes ut før den er tom, eller å røre i fargen i en ny tonerkassett.
MERK: Oppdateringsmodusen forbruker ekstra toner.
Verdier:
Gul
Klikk for å rengjøre toneren i den gule tonerkassetten.
Magenta
Klikk for å rengjøre toneren i den magenta tonerkassetten.
Cyan
Klikk for å rengjøre toneren i den cyan tonerkassetten.
Svart
Klikk for å rengjøre toneren i den svarte tonerkassetten.
122
Kort om Verktøykasse-menyer
Tilbakestill standarder
Etter at denne funksjonen er utført og skriveren er startet på nytt, tilbakestilles alle menyparametrene til
standardverdiene.
Følgende menyparametrene er utelatt og vil ikke bli nullstilt.
•
Nettverksinnstillinger
•
Panellås-innstillinger og passord
•
Innloggingsfeil-innstillinger
•
USB-portinnstillinger
1 Klikk Start → Alle programmer → Dell-skrivere → Dell C1760nw Color Printer eller Dell C1660w Color Printer
→ Verktøykasse.
MERK: For detaljer om start av Verktøykasse se "Starte Verktøykasse" på side 111.
Verktøykasse åpnes.
2 Klikk på kategorien Vedlikehold av skriver.
3 Velg Tilbakestill standarder i listen til venstre på siden.
Siden Tilbakestill standarder vises.
4 Klikk på Start.
Skriveren startes på nytt automatisk for å aktivere innstillingene.
Kort om Verktøykasse-menyer
123
124
Kort om Verktøykasse-menyer
14
Kort om skrivermenyene
Når skriveren er konfigurert som en nettverksskriver og er tilgjengelig for flere brukere, kan tilgangen til Adm.meny
være begrenset. Dette forhindrer at uautoriserte brukere utilsiktet kan endre standard menyinnstillinger, som er
innstilt av administratoren, fra operatørpanelet. Du kan imidlertid velge innstillinger for separate skriverjobber ved
hjelp av skriverdriveren. Skriverinnstillinger som velges fra skriverdriven, har prioritet fremfor standard
menyinnstillinger som er valgt på operatørpanelet.
Rapport/Liste
Bruk Rapport/Liste-menyen for å skrive ut skriverens innstillinger og historikk.
MERK: Det kreves et passord for å få tilgang til menyen Rapport/Liste når Panellås aktivert er satt til
Aktiver. Hvis det er tilfellet, må du skrive inn passordet du angav, og trykke på
(Sett)-knappen.
Skriverinnstilling
Formål:
Skrive ut en liste med informasjon som blant annet skrivernavn, servicemerke, status, forbruksvarer og
nettverksinnstillinger.
Enhetsinnstillinger
Formål:
Skrive ut en detaljert liste over alle innstillingene på menyene på operatørpanelet.
Jobbhistorie
Formål:
Skrive ut en detaljert liste over utskriftsjobbene som har blitt behandlet. Listen inneholder de siste 10
utskriftsjobbene.
Feilhistorie
Formål:
Skrive ut en detaljert liste over papirstopp og alvorlige feil.
Fargetestside
Formål:
Skrive ut en side for fargetesting.
Skrive ut en Rapport/Liste ved hjelp av kontrollpanelet
1 Trykk på
(Meny)-knappen.
2 Trykk på
til Rapport/liste vises, og trykk deretter på
3 Trykk på
til ønsket menyelement er uthevet, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
Den valgte rapporten eller listen skrives ut.
Kort om skrivermenyene
125
Skrive ut en Rapport/Liste ved hjelp av Verktøykassen
1 Klikk Start → Alle programmer → Dell-skrivere → Dell C1760nw Color Printer eller Dell C1660w Color Printer
→ Verktøykasse.
MERK: Hvis flere skriverdrivere er installert på datamaskinen, vises vinduet Velg skriver. I dette tilfellet, klikk Dell C1760nw
Color Printer eller Dell C1660w Color Printer oppført i Skrivernavn og klikk deretter OK.
Verktøykasse åpnes.
2 Klikk på kategorien Skriverinnstillingsrapport.
3 Velg Rapporter i listen til venstre på siden.
Siden Rapporter vises.
4 Klikk på knappen for ønsket rapport eller liste.
Rapporten eller listen skrives ut.
Adm.meny
Bruk Adm.meny til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner.
MERK: Det kreves et passord for å få tilgang til menyen Adm.meny når Panellås aktivert er satt til Aktiver.
Hvis det er tilfellet, må du skrive inn passordet du angav, og trykke på
(Sett)-knappen.
Nettverk
Endre skriverinnstillinger som påvirker jobber som er sendt til skriveren via det kabelbaserte eller trådløst nettverk,
via menyen Nettverk.
MERK: Verdier som er merket med en stjerne (*), er standard menyinnstillinger fra fabrikk.
Ethernet (Bare for Dell C1760nw Color Printer)
Formål:
Angi kommunikasjonshastighet og dupleks-innstillinger for Ethernet. Endringen aktiveres etter at skriveren er slått
av og på.
Verdier:
Auto*
Finner Ethernet-innstillinger automatisk.
10Base Halv
Bruker 10Base-T halv dupleks.
10Base Full
Bruker 10Base-TX full dupleks.
100Base Halv
Bruker 100base-TX halv-dupleks.
100Base Full
Bruker 100Base-TX full dupleks.
MERK: Dette elementet vises ikke når Ethernet-kabelen kobles fra og Trådløst LAN er satt til Aktiver.
126
Kort om skrivermenyene
Trådløst LAN
Formål:
Aktivere den trådløse tilkoplingen.
Verdier:
Aktiver
Aktiverer den trådløse tilkoplingen.
Deaktiver
Deaktiverer den trådløse tilkoplingen.
MERK: For Dell C1760nw Color Printer er fabrikkinnstillingen Aktiver. For Dell C1660w Color Printer er fabrikkinnstillingen
Deaktiver.
MERK: Når du bruker USB-tilkopling og ikke bruker den trådløse tilkoplingen, må du deaktivere trådløst LAN.
Trådløs status
Formål:
Vise informasjon om styrken på det trådløse signalet. Det kan ikke gjøres endringer fra operatørpanelet for å bedre
statusen til den trådløse tilkoplingen.
Verdier:
God
Angir en god signalstyrke.
Akseptabel
Angir en marginal signalstyrke.
Lav
Angir at signalstyrken er utilstrekkelig.
Intet mottak
Angir at ingen signaler mottas.
MERK: For Dell C1760nw Color Printer vises ikke dette elementet når Ethernet-kabelen kobles fra og Trådløst LAN er satt
til Aktiver.
MERK: For Dell C1660w Color Printer vises dette elementet bare når Trådløst LAN er satt til Aktiver.
Trådløst oppsett
Formål:
Konfigurere grensesnittet for trådløst nettverk.
Verdier:
Velg tilgang
Velg tilgangspunktet fra listen.
WEP-nøkkel
Når du velger et tilgangspunkt ved hjelp av WEP som
sikkerhetsmetode, skriv inn WEP-nøkkelen. For 64-biters nøkler, kan
opptil 10 heksadesimale tegn tastes inn. For 128-biters nøkler, kan
opptil 26 heksadesimale tegn tastes inn.
Passfrase-tilgang
Når du velger et tilgangspunkt som bruker WPA, WPA2, eller Mixed
som krypteringstype, skriver du inn passfrasen på 8 til 63 alfanumeriske
tegn.
Kort om skrivermenyene
127
Manuelt oppsett
Angi nettverk
(SSID)
Angi et navn som identifiserer trådløst nettverk. Du kan angi opptil 32
alfanumeriske tegn.
Infrastruktur
Velg når du ønsker å konfigurere det trådløse oppsettet via
tilgangspunktet, for eksempel en trådløs ruter.
Ingen sikkerhet*
Angi Ingen sikkerhet for å konfigurere den trådløse innstillingen uten å
angi noen av sikkerhetsmetodene WEP, WPA-PSK-TKIP og WPA2PSK-AES.
Blandet modus
PSK
Velges når du ønsker å konfigurere det trådløse oppsettet med
krypteringstypen til Blandet modus PSK. Blandet modus PSK velger
automatisk krypteringstype fra enten WPA-PSK-TKIP, WPA-PSK-AES
eller WPA2-PSK-AES.
Passfrase-tilgang
WEP
Angir passfrasen med mellom 8 og 63 alfanumeriske
tegn.
Angi WEP-nøkkelen som skal brukes i det trådløse nettverket. For 64biters nøkler, kan opptil 10 heksadesimale tegn tastes inn. For 128-biters
nøkler, kan opptil 26 heksadesimale tegn tastes inn.
Overføringsnøkkel Angir overføringsnøkkelen fra Auto*, WEP-nøkkel
1, WEP-nøkkel 2, WEP-nøkkel 3 og WEP-nøkkel 4.
WPA-PSK-TKIP
Velges når du ønsker å konfigurere det trådløse oppsettet ved hjelp av
sikkerhetsmetoden WPA-PSK-TKIP.
Passfrase-tilgang
WPA2-PSK-AES
Velges når du ønsker å konfigurere det trådløse oppsettet ved hjelp av
sikkerhetsmetoden WPA2-PSK-AES eller WPA-PSK-AES.
Passfrase-tilgang
Ad-hoc
Angi passfrasen med mellom 8 og 63 alfanumeriske
tegn.
Angi passfrasen med mellom 8 og 63 alfanumeriske
tegn.
Velg dette for å konfigurere det trådløse oppsettet uten tilgangspunkt,
for eksempel en trådløs ruter.
Ingen sikkerhet*
Angi Ingen sikkerhet når du ønsker å konfigurere det trådløse oppsettet
uten å angi sikkerhetsmetoden fra WEP.
WEP
Angi WEP-nøkkelen som skal brukes i det trådløse nettverket. For 64biters nøkler, kan opptil 10 heksadesimale tegn tastes inn. For 128-biters
nøkler, kan opptil 26 heksadesimale tegn tastes inn.
Overføringsnøkkel Velg mellom overføringsnøkkel WEP-nøkkel 1*,
WEP-nøkkel 2, WEP-nøkkel 3 og WEP-nøkkel 4.
MERK: For Dell C1760nw Color Printer vises ikke dette elementet når Ethernet-kabelen kobles fra og Trådløst LAN er satt
til Aktiver.
128
Kort om skrivermenyene
WPS-oppsett
Formål:
Å konfigurere trådløst nettverk med WPS.
Verdier:
Trykknapp. Ctrl
PBC-start*1
Konfigurer det trådløse oppsettet med sikkerhetsmetoden WPS-PBC.
PIN-kode
Start konfig.
Konfigurerer det trådløse oppsettet ved hjelp av PIN-koden som
automatisk tildeles av skriveren.
Skriv ut PIN-kode
Skriver ut PIN-koden. Bekreft når du taster inn PIN-koden på
datamaskinen.
*1
Du kan også starte WPS-PBC ved å trykke og holde
(WiFi | WPS)-knappen.
MERK: WPS 2.0-kompatibel. WPS 2.0 fungerer på aksesspunkter med følgende typer kryptering: Blandet modus PSK, WPA-PSK
AES, WPA2-PSK AES, WPA-PSK TKIP, Open (ingen sikkerhet).
MERK: For Dell C1760nw Color Printer vises ikke dette elementet når Ethernet-kabelen kobles fra og Trådløst LAN er satt
til Aktiver.
MERK: For Dell C1660w Color Printer vises dette elementet bare når Trådløst LAN er satt til Aktiver.
Tilbakestill trådløst.
Formål:
Initialisere innstillinger for trådløst nettverk. Etter at denne funksjonen er utført og skriveren er startet på nytt,
tilbakestilles alle innstillinger for trådløst nettverk til standardverdiene.
MERK: For Dell C1760nw Color Printer vises ikke dette elementet når Ethernet-kabelen kobles fra og Trådløst LAN er satt
til Aktiver.
MERK: For Dell C1660w Color Printer vises dette elementet bare når Trådløst LAN er satt til Aktiver.
TCP/IP
Formål:
Konfigurere TCP/IP-innstillinger. Endringen aktiveres etter at skriveren er slått av og på.
Verdier:
IP-modus
IPv4
Dobbel stakk*
Bruker både IPv4 og IPv6 til å stille inn IP-adressen.
IPv4-modus
Bruker IPv4 til å stille inn IP-adressen.
IPv6-modus
Bruker IPv6 til å stille inn IP-adressen.
Hent IP-adresse AutoIP*
Stiller inn IP-adressen automatisk.
BOOTP
Bruker BOOTP til å stille inn IP-adressen.
RARP
Bruker RARP til å stille inn IP-adressen.
DHCP
Bruker DHCP til å stille inn IP-adressen.
Panel
Aktiverer IP-adressen som er angitt på operatørpanelet.
IP-adresse
IP-adressen som er tildelt skriveren, stilles inn manuelt.
Subnettmaske
Stiller inn subnettmasken manuelt.
Gateway-adresse
Stiller inn gateway-adressen manuelt.
Kort om skrivermenyene
129
Protokoll
Formål:
Aktivere eller deaktivere hver protokoll. Endringen aktiveres etter at skriveren er slått av og på.
Verdier:
LPD
Port9100
WSD
SNMP UDP
E-postvarsel
EWS
Aktiver*
Aktiverer LPD-porten (Line Printer Daemon).
Deaktiver
Deaktiverer LPD-porten.
Aktiver*
Aktiverer Port9100-porten.
Deaktiver
Deaktiverer Port9100-porten.
Aktiver*
Aktiverer Web Services on Devices-porten (WSD).
Deaktiver
Deaktiverer WSD-porten.
Aktiver*
Aktiverer UDP-porten.
Deaktiver
Deaktiverer UDP-porten.
Aktiver*
Aktiverer funksjonen E-postvarsel.
Deaktiver
Deaktiverer funksjonen E-postvarsel.
Aktiver*
Aktiverer tilgang til Dell™ Printer Configuration Web Tool som er innebygd i skriveren.
Deaktiver
Deaktiverer tilgang til Dell Printer Configuration Web Tool som er innebygd i skriveren.
Bonjour (mDNS) Aktiver*
Deaktiver
Aktiverer Bonjour (mDNS).
Deaktiverer Bonjour (mDNS).
IP-filter
Formål:
Å blokkere data mottatt fra bestemte IP-adresser gjennom kablet eller trådløst nettverk. Du kan sette opp inntil fem
IP-adresser. Endringen aktiveres etter at skriveren er slått av og på.
Verdier:
Nr. n/Adresse
(n er 1-5.)
Angir IP-adressen for filter n.
Nr. n/Maske
(n er 1-5.)
Angir adressemasken for filter n.
Nr. n/Modus
(n er 1-5.)
Av*
Deaktiverer funksjonen for filter n.
Godta
Godtar tilgang fra den spesifiserte IP-adressen.
Avslå
Avviser tilgang fra den spesifiserte IP-adressen.
MERK: Dette elementet er bare tilgjengelig for LPD eller Port9100.
Tilbakestill LAN
Formål:
Initialisere data for nettverk som er lagret i NVM (ikke-flyktig minne). Etter at denne funksjonen er utført og
skriveren er startet på nytt, tilbakestilles alle innstillinger for kabelbaserte nettverk til standardverdiene.
130
Kort om skrivermenyene
USB-innstillinger
Bruk menyen USB-innstillinger til å endre skriverinnstillinger som påvirker en USB -port.
MERK: Verdier som er merket med en stjerne (*), er standard menyinnstillinger fra fabrikk.
USB-port
Formål:
Endre USB-innstillinger på skriveren din. Endringen aktiveres etter at skriveren er slått av og på.
Verdier:
Aktiver*
Aktiverer USB-grensesnittet.
Deaktiver
Deaktiverer USB-grensesnittet.
Systeminnstillinger
Bruk menyen Systeminnstillinger til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner.
MERK: Verdier som er merket med en stjerne (*), er standard menyinnstillinger fra fabrikk.
Strømsparer tid
Formål:
Angi tiden for overgang til strømsparingsmodus.
Verdier:
Hvilemodus
5 min*
Tilgjengelig område:
5-30 min
Dvalemodus
6 min*
Tilgjengelig område:
1-6 min.
Tidsur auto. av*1
Av
På
Angir hvor lang tid det tar før skriveren går inn i dvalemodus etter at
den har gått inn i hvilemodus.
Deaktiverer Tidsur auto. Av.
*
180 min*
Tilgjengelig
område:
60–1440 min
*1
Angir hvor lang tid det tar før skriveren går inn i hvilemodus etter
fullført utskriftsjobb.
Angir tiden det tar å automatisk slå av skriveren etter at den har gått i
dyp dvalemodus.
Tidsbryteren for automatisk avstenging er bare tilgjengelig i enkelte regioner.
Angi 5 i Hvilemodus hvis du vil at hvilemodus skal aktiveres på skriveren fem minutter etter at en jobb er fullført.
Dette reduserer strømforbruket, men krever mer oppvarmingstid for skriveren. Skriv inn 5 hvis skriveren deler en
elektrisk krets med rombelysning, og du har lagt merke til at lysene blinker.
Velg en høyere verdi hvis skriveren brukes konstant. I de fleste tilfeller gjør dette skriveren klar til drift med minimal
oppvarmingstid. Velg en verdi mellom 5 og 30 minutter for Hvilemodus hvis du ønsker en balanse mellom
strømforbruk og kortere oppvarmingstid.
Skriveren returnerer automatisk til standby-modus fra hvilemodus når den mottar data fra datamaskinen. Du kan
også sette skriveren i standby-modus igjen ved å trykke på en knapp på operatørpanelet.
Kort om skrivermenyene
131
Dersom Tidsur auto. Av-funksjonen slår av skriveren, kan ikke skriveren slås på igjen automatisk. For å slå på igjen
skriveren, vri fysisk strømbryteren på skriveren til På.
Tidsavbrudd for feil
Formål:
Angi hvor lang tid det skal gå før skriveren avbryter en jobb som har stoppet på unormal måte. Utskriftsjobben blir
avbrutt ved tidsavbrudd.
Verdier:
På*
60 sek.*
Tilgjengelig
område:
3-300 sek.
Av
Angir hvor lang tid det går før skriveren avbryter en jobb som har stoppet på unormal
måte.
Deaktiverer tidsavbrudd for feil.
Tidsavbrudd for jobb
Formål:
Angi hvor lenge skriveren skal vente på at data skal komme fra datamaskinen. Utskriftsjobben blir avbrutt ved
tidsavbrudd.
Verdier:
På*
30 sek.*
Angir hvor lenge skriveren venter på at data skal komme fra datamaskinen.
Tilgjengelig
område:
5-300 sek.
Av
Deaktiverer tidsavbrudd for jobben.
mm/tomme
Formål:
Angi målenheten som vises etter en tallverdi på operatørpanelet.
Verdier:
millimeter (mm)
Angir millimeter som standard målenhet.
tomme (")
MERK: Standardverdien for mm/tomme varierer avhengig av fabrikkinnstillingene som gjelder for hvert land.
Std. Papirstørrelse
Formål:
Å angi standard papirstørrelse.
Verdier:
A4
132
Kort om skrivermenyene
Letter
MERK: Standardinnstillingen for Std. Papirstørrelse varierer avhengig av fabrikkinnstillingene som gjelder for hvert
land.
Autom. logg utskrift
Formål:
Å automatisk skrive ut en jobbhistorierapport over fullførte jobber etter hver 10. jobb.
Verdier:
Av*
En jobbhistorierapport blir ikke skrevet ut automatisk.
På
En jobbhistorierapport blir skrevet ut automatisk.
MERK: Jobbhistorierapporten kan også skrives ut via menyen Rapport/liste.
Melding om lite toner
Formål:
Angi om en varselmelding skal vises når det er lite toner igjen.
Verdier:
På*
Viser en varselmelding når tonernivået er lavt.
Av
Viser ikke en varselmelding når tonernivået er lavt.
Veiviser for oppstart (bare for Dell C1660w Color Printer)
Formål:
Utføre opprinnelig oppsett for skriveren.
Verdier:
Nei*
Utfører ikke det opprinnelig oppsettet for skriveren.
Ja
Utfører det opprinnelig oppsettet for skriveren.
Vedlikehold
Bruk menyen Vedlikehold til å initialisere ikke-flyktig minne (NV), konfigurere justeringsinnstillinger for
papirkvalitet og konfigurere sikkerhetsinnstillinger.
MERK: Verdier som er merket med en stjerne (*), er standard menyinnstillinger fra fabrikk.
F/W-versjon
Formål:
Vise kontrollerversjonen.
Servicemerke
Formål:
Vise skriverens servicemerke.
Kort om skrivermenyene
133
Ekspresskode
Formål:
Vise skriverens ekspresservicekode.
Papirtetthet
Formål:
Angi papirtetthet.
Verdier:
Vanlig
Normal*
Lett
Etikett
Normal*
Lett
Juster BTR
Formål:
Angi optimale spenningsinnstillinger for overføringsrullen (BTR). Hvis du ønsker å redusere spenningen, kan du angi
negative verdier. Hvis du ønsker å øke spenningen, kan du angi positive verdier.
Standardinnstillingene gir kanskje ikke den beste utskriften på alle papirtyper. Hvis det er fargeflekker på utskriften,
kan du prøve å øke spenningen. Hvis det er hvite flekker på utskriften, kan du prøve å redusere spenningen.
MERK: Utskriftskvaliteten avhenger av verdiene du velger for dette elementet.
Verdier:
Vanlig
0*
Tilgjengelig område: -3 – +3
Vanlig tykt
0*
Tilgjengelig område: -3 – +3
Omslag
0*
Tilgjengelig område: -3 – +3
Etiketter
0*
Tilgjengelig område: -3 – +3
Bestrøket
0*
Tilgjengelig område: -3 – +3
Konvolutt
0*
Resirkulert
0*
Tilgjengelig område: -3 – +3
Tilgjengelig område: -3 – +3
Juster Fuserenhet
Formål:
Å angi optimale temperaturinnstillinger for fuserenheten. Hvis du ønsker å senke temperaturen, kan du angi
negative verdier. Hvis du ønsker å øke temperaturen, kan du angi positive verdier.
134
Kort om skrivermenyene
Standardinnstillingene gir kanskje ikke den beste utskriften på alle papirtyper. Hvis utskriften krøller seg, kan du
prøve å redusere temperaturen. Hvis toneren ikke smelter korrekt på papiret, kan du prøve å øke temperaturen.
MERK: Utskriftskvaliteten avhenger av verdiene du velger for dette elementet.
Verdier:
Vanlig
0*
Tilgjengelig område: -3 – +3
Vanlig tykt
0*
Tilgjengelig område: -3 – +3
Omslag
0*
Tilgjengelig område: -3 – +3
Etiketter
0*
Tilgjengelig område: -3 – +3
Bestrøket
0*
Tilgjengelig område: -3 – +3
Konvolutt
0*
Tilgjengelig område: -3 – +3
Resirkulert
0*
Tilgjengelig område: -3 – +3
Autoreg.just.
Formål:
Angi om fargeregistreringen skal justeres automatisk.
Verdier:
På*
Fargeregistrering justeres automatisk.
Av
Fargeregistrering justeres ikke automatisk.
Fargereg.just.
Formål:
Å angi om fargeregistreringen skal justeres manuelt.
Fargeregistreringsjustering må utføres når skriveren konfigureres for første gang, eller når skriveren flyttes til en
annen plassering.
MERK: Funksjonen Fargereg.just. kan konfigureres når Autoreg.just. er satt til Av.
Verdier:
Autom. korrigering
Korrigerer fargeregistreringen automatisk.
Kort om skrivermenyene
135
Fargereg.skjema
Angi nummer
Skriver ut fargeregistreringsskjemaet. Fargeregisterskjemaet skrives ut
som et gittermønster med gule, magenta og cyan linjer. Finn verdiene
på høyre side i diagrammet som er plassert ved siden av linjen som er
helt rett, for hver av de tre fargene. Hvis verdien for denne linjen er 0,
er det ikke nødvendig å justere fargen. Hvis verdien for denne linjen
har en annen verdi enn 0, angir du justeringsverdiene under Angi
nummer.
Y
0*
Tilgjengelig område:
-5 – +5
M
Angir sideveis (vinkelrett papirmatingsretningen)
fargejusteringsverdier individuelt for G (Gul), M (Magenta), C
(Cyan).
0*
Tilgjengelig område:
-5 – +5
C
0*
Tilgjengelig område:
-5 – +5
LY
0*
Tilgjengelig område:
-5 – +5
LM
Angir prosess (papirmatingsretningen) fargejusteringsverdier
individuelt for LY (venstre gul), LM (venstre magenta), LC (venstre
cyan), RY (høyre gul), RM (høyre magenta) og RC (høyre cyan).
0*
Tilgjengelig område:
-5 – +5
LC
0*
Tilgjengelig område:
-5 – +5
RY
0*
Tilgjengelig område:
-5 – +5
RM
0*
Tilgjengelig område:
-5 – +5
RC
0*
Tilgjengelig område:
-5 – +5
Rengjør fremkaller
Formål:
Rotere fremkallermotoren og røre i toneren i tonerkassetten.
136
Kort om skrivermenyene
Toneroppdatering
Formål:
Bruke opp en tonerkassett når den må byttes ut før den er tom, eller å røre i fargen i en ny tonerkassett.
Verdier:
Gul
Rengjør toneren i den gule tonerkassetten.
Magenta
Rengjør toneren i den magenta tonerkassetten.
Cyan
Rengjør toneren i den cyan tonerkassetten.
Svart
Rengjør toneren i den svarte tonerkassetten.
BTR-oppdatering
Formål:
Angi om det skal utføres mottiltak når papiret krølles eller ikke skilles godt nok fra hverandre.
Verdier:
Av*
Utfører ikke mottiltak når papiret krølles eller ikke skilles godt nok fra hverandre.
På
Utfører mottiltak når papiret krølles eller ikke skilles godt nok fra hverandre.
Skjema
Formål:
Skrive ut diverse skjema som kan brukes til diagnose av skriveren.
Verdier:
Skygge
Skriver ut et skjema for å sjekke skyggeutskrift.
4 farger
Skriver ut striper med gul, magenta, cyan og svart farge med forskjellig tetthet.
Justering
Skriver ut et skjema og deretter kontrollere at utskriftsbildet er riktig justert på papiret.
Trommeloppdat.
Skriver ut et skjema for å sjekke lysforårsaket materialtretthet i valsepatronen.
Tilbakestill standarder
Formål:
Initialisere ikke-flyktig minne (NVM) for systemparametere. Etter at denne funksjonen er utført og skriveren er startet
på nytt, tilbakestilles alle menyparametre, unntatt parametrene for nettverket, til standardverdiene.
Se under "Tilbakestiller til standarder" på side 141 hvis du vil ha mer informasjon.
Kort om skrivermenyene
137
Ikke-Dell fargetoner
Formål:
Bruke tonerkassett fra en annen produsent.
MERK: Bruk av tonerkassetter som ikke er fra Dell, kan føre til at enkelte skriverfunksjoner ikke fungerer, og at
utskriftskvaliteten og skriverens driftssikkerhet blir redusert. Dell anbefaler kun bruk av nye tonerkassetter fra Dell til skriveren.
Dell gir ingen garantier for problemer som skyldes bruk av tilbehør, deler eller komponenter som ikke er levert av Dell.
MERK: Før du bruker en tonerkassett fra en annen produsent, må du starte skriveren på nytt.
Verdier:
Av*
Tonerkassett fra en annen produsent benyttes ikke.
På
Tonerkassett fra en annen produsent benyttes.
Juster høyde
Formål:
Angi høyden over havet på det stedet der skriveren er installert.
Utladingsfenomenet ved lading av fotolederen varierer avhengig av barometertrykk. Justeringer blir utført ved å angi
høyden over havet på det stedet der skriveren brukes.
MERK: Feil innstilling for høydejustering fører til nedsatt utskriftskvalitet og feil angivelse av gjenværende toner.
Verdier:
0 m*
Angir høyden over havet på det stedet der skriveren er installert.
1000 m
2000 m
3000 m
Sikkerhetsinnstillinger
Bruk menyen Sikkerhetsinnstillinger til å angi et passord for å begrense tilgangen til menyene. Dette
hindrer at elementer endres ved en feil.
MERK: Verdier som er merket med en stjerne (*), er standard menyinnstillinger fra fabrikk.
Panellås
Panellås aktivert
Formål:
Å begrense tilgang til Adm.meny og Rapport/Liste.
Se under "Panellås-funksjon" på side 140 hvis du vil ha mer informasjon.
Verdier:
Deaktiver*
Begrenser ikke tilgang til Adm.meny og Rapport/Liste.
Aktiver
Begrenser tilgangen til Adm.meny og Rapport/liste med et passord.
Nytt passord
138
Kort om skrivermenyene
Setter et passord for tilgang til Adm.meny og Rapport/Liste.
Skriv inn på nytt
Gjeldende passord
*1
Skriv inn det nye passordet på nytt for å bekrefte det.
*1
Skriv inn gjeldende passord for å deaktivere Panellås aktivert.
Gjeldende passord vises bare når du endrer innstillingen fra Aktiver til Deaktiver.
Endre passord
Formål:
Å endre passordet for å begrense tilgangen til menyene.
Verdier:
Gjeldende passord Skriv inn gjeldende passord for å endre passordet.
Nytt passord
Skriv inn det nye passordet.
Skriv inn på nytt
Angi det nye passordet på nytt for å bekrefte det.
MERK: Dette elementet vises bare når Panellås aktivert er satt til Aktiver.
Påloggingsfeil
Formål:
Å angi maksimalt antall mislykkede innloggingsforsøk før en administrator blir nektet adgang til Adm.meny og
Rapport/Liste.
Verdier:
Av*
Angir ikke et maksimalt antall mislykkede innloggingsforsøk.
På
5 forsøk
*
Angir maksimalt antall mislykkede innloggingsforsøk.
Tilgjengelig
område:
1 - 10 forsøk
MERK: Dette elementet er bare tilgjengelig når Panellås aktivert er satt til Aktiver.
Prg.nedlasting
Formål:
For å aktivere eller deaktivere nedlasting av firmware-oppdateringer.
Verdier:
Aktiver*
Aktiverer firmwareoppdateringer.
Deaktiver
Deaktiverer firmwareoppdateringer.
Kort om skrivermenyene
139
Panelspråk
Formål:
Angi språket på operatørpanelet.
Verdier:
Engelsk*
Français
Italiano
Deutsch
Español
Dansk
Nederlands
Norsk
Svenska
Panellås-funksjon
Denne funksjonen hindrer at uautoriserte brukere kan endre innstillinger som administratoren har angitt. Du kan
imidlertid velge innstillinger for separate skriverjobber ved hjelp av skriverdriveren.
Aktivere panellåsen
1 Trykk på
(Meny)-knappen.
2 Trykk på
til Adm.meny vises, og trykk deretter på
3 Trykk på
til Sikkerhetsinnstillinger vises, og trykk deretter på
4 Kontroller at Panellås vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
5 Kontroller at Panellås aktivert vises, og trykk deretter på
6 Trykk på
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
til Aktiver vises, og trykk deretter på
7 Angi det nye passordet, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
8 Angi passordet på nytt for å bekrefte passordet du skrev inn, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
MERK: Hvis du glemmer passordet, slå av skriveren. Deretter slår du på skriveren mens du holder inne
(Meny)-knappen.
Fortsett å holde
(Meny)-knappen til Nytt passord vises. Utfør trinn 7 og 8. Displayet vil kort indikere at passordet er
endret.
MERK: Hvis du endrer passordet, utfør trinn 1 og 2. Angi det gjeldende passordet, og trykk deretter på
(Sett)-knappen. Utfør
trinn 3 og 4. Trykk på
til Endre passord vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen. Angi det gjeldende passordet, og
trykk deretter på
(Sett)-knappen. Utfør trinn 7 og 8. Dermed endres passordet.
Deaktivere panellåsen
1 Trykk på
(Meny)-knappen.
2 Trykk på
til Adm.meny vises, og trykk deretter på
3 Angi passordet, og trykk deretter på
4 Trykk på
(Sett)-knappen.
til Sikkerhetsinnstillinger vises, og trykk deretter på
5 Kontroller at Panellås vises, og trykk deretter på
140
(Sett)-knappen.
Kort om skrivermenyene
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
6 Kontroller at Panellås aktivert vises, og trykk deretter på
7 Trykk på
(Sett)-knappen.
til Deaktiver vises, og trykk deretter på
8 Angi det gjeldende passordet, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
Tilbakestiller til standarder
Etter at denne funksjonen er utført og skriveren er startet på nytt, tilbakestilles alle menyparametrene til
standardverdiene.
Følgende menyparametrene er utelatt og vil ikke bli nullstilt.
•
Nettverksinnstillinger
•
Panellås-innstillinger og passord
•
Innloggingsfeil-innstillinger
•
USB-portinnstillinger
MERK: Det kreves et passord for å få tilgang til menyen Adm.meny når Panellås aktivert er satt til Aktiver.
Hvis det er tilfellet, må du skrive inn passordet du angav, og trykke på
(Sett)-knappen.
1 Trykk på
(Meny)-knappen.
2 Trykk på
til Adm.meny vises, og trykk deretter på
3 Trykk på
til Vedlikehold vises, og trykk deretter på
4 Trykk på
til Tilbakestill standarder vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
5 Kontroller at Er du sikker? vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
6 Slå av skriveren, og slå den på igjen for å ta i bruk innstillingene.
Kort om skrivermenyene
141
142
Kort om skrivermenyene
Retningslinjer for utskriftsmateriale
15
Utskriftsmateriale omfatter blant annet papir, etiketter, konvolutter og overtrukket papir. Skriveren leverer utskrift av
høy kvalitet på en rekke utskriftsmaterialer. Valg av riktig utskriftsmateriale for skriveren vil spare deg for
utskriftsproblemer. Denne delen beskriver hvordan du velger og behandler utskriftsmateriale, og hvordan du legger
utskriftsmateriale i universalmateren (MPF) eller den prioriterte arkmateren (PSI).
MERK: Bildene som brukes i denne håndboken er for Dell™ C1760nw Color Printer med mindre annet er oppgitt.
MERK: PSI er bare tilgjengelig for Dell C1760nw Color Printer.
Papir
For å oppnå best mulig utskriftskvalitet i farger, bør du bruke xerografisk, langsidefibret papir på 75 g/m2. For å oppnå
best mulig utskriftskvalitet i svart-hvitt, bør du bruke xerografisk, langsidefibret papir på 90 g/m2. Før du kjøper inn
store kvanta med utskriftsmateriale, anbefales det at du tester noen ark først.
Når du legger i papir, må du identifisere anbefalt utskriftsside på papirpakken, og legge i papiret i henhold til dette.
Se under "Legge utskriftsmateriale i universalmateren (MPF)" på side 151 og "Legge i utskriftsmateriale i PSI (kun
Dell C1760nw Color Printer)" på side 159 hvis du vil vite hvordan du legger i papir.
Papiregenskaper
Følgende papiregenskaper påvirker utskriftskvalitet og -pålitelighet. Det anbefales at du følger disse retningslinjene
når du vurderer nytt papir.
Vekt
Både universalmateren og den prioriterte arkmateren kan automatisk mate langsidefibret papir på 60 til 163 g/m2.
Det kan være at papir som er lettere enn 60 g/m2, ikke mates ordentlig, og det kan forårsake papirstopp. Du får best
ytelse hvis du bruker langsidefibret papir på 75 g/m2.
Krølling
Krølling er tendensen utskriftsmateriale har til å bøye seg langs kantene. For mye krølling kan gjøre at papir
forårsaker matingsproblemer. Krølling oppstår vanligvis etter at papiret er matet gjennom maskinen, der det utsettes
for høy temperatur. Lagring av papir som ikke er pakket inn, selv i papirmateren, kan forårsake at papiret krøller seg
før utskrift og dermed føre til matingsproblemer uavhengig av fuktighet. Hvis du skal skrive ut på krøllet papir, må du
først rette ut papiret og deretter legge det i universalmateren eller den prioriterte arkmateren.
Glatthet
Graden av papirglatthet innvirker direkte på utskriftskvaliteten. Hvis papiret er for grovt, festes ikke toneren
ordentlig til papiret, og det forårsaker dårlig utskriftskvalitet. Hvis papiret er for glatt, kan det forårsake problemer
med papirmating. En glatthet på mellom 150 og 250 Sheffield-punkter gir best utskriftskvalitet.
Fuktighetsinnhold
Mengden fuktighet i papiret innvirker både på utskriftskvaliteten og evnen skriveren har til å mate papiret. La
papiret ligge i originalpakken helt til det skal brukes. Dette begrenser papirets eksponering overfor
fuktighetsendringer, som kan forringe ytelsen.
Retningslinjer for utskriftsmateriale
143
Fiberretning
Fiber angir retningen til papirfibere i et ark. Fiber er enten langsidefiber, som ligger på langs av papiret, eller
kortsidefiber, som ligger på tvers av papiret. For papir på 60 til 135 g/m2 anbefales langsidefiber. Kortsidefibret papir
er å foretrekke for papir som er over 135 g/m2.
Fiberinnhold
Xerografisk papir av høy kvalitet lages for det meste av 100 % kjemisk tremasse. Papir som inneholder fibere som for
eksempel bomull, har egenskaper som kan føre til forringet papirbehandling.
Anbefalt papir
Du oppnår best mulig utskriftskvalitet og pålitelig mating hvis du bruker tørt, xerografisk papir på 75 g/m2.
Forretningspapir som er laget for generell forretningsbruk, gir også akseptabel utskriftskvalitet. Bruk bare papir som
tåler høy temperatur uten at det forårsaker misfarging, avsmitting eller farlige utslipp. Ved laserutskrift varmes papir
opp til høy temperatur. Sjekk med produsenten eller leverandøren for å finne ut om papiret du har valgt, kan brukes
i laserskrivere.
MERK: Skriv alltid ut flere prøver før du kjøper inn store kvanta med en type utskriftsmateriale. Når du velger utskriftsmateriale,
bør du vurdere vekt, fiberinnhold og farge.
Papir som ikke kan brukes
Det anbefales ikke å bruke følgende papirtyper i skriveren:
•
Kjemisk behandlet papir som brukes til å lage kopier uten karbonpapir, også kjent som karbonfritt papir, karbonfritt
kopipapir (CCP) eller papir som ikke krever karbon (NCR).
•
Forhåndstrykt papir med kjemikalier som kan forurense skriveren.
•
Forhåndstrykt papir som kan påvirkes av temperaturen i fikseringsenheten.
•
Forhåndstrykt papir som krever registrering (nøyaktig utskriftsplassering på siden) større enn ±0,09 tommer, for
eksempel optiske tegngjenkjenningsskjemaer (OCR).
I noen tilfeller kan du justere registreringen med din egen programvare slik at du kan skrive ut på disse skjemaene.
•
Overtrukket papir (standardpapir det enkelt kan slettes på), syntetisk papir, termisk papir.
•
Papir med ujevne kanter, grovt eller svært teksturert overflatepapir eller krøllet papir.
•
Resirkulert papir som inneholder over 25 % etter-forbruksavfall som ikke oppfyller DIN 19 309.
•
Skjemaer eller dokumenter som består av flere deler.
•
Utskriftskvaliteten kan bli forringet (blanke områder eller flekker kan oppstå i teksten) hvis det skrives ut på papir
med talkum eller syreholdig papir.
•
Fuktig papir som forårsake krølling.
Velge papir
Riktig papirvalg forhindrer papirstopp og sikre problemfri utskrift.
Slik unngår du papirstopp eller dårlig utskriftskvalitet:
•
Bruk alltid nytt, tørt og uskadet papir.
•
Før du legger i papir må du identifisere papirets anbefalte utskriftsside. Denne informasjonen finnes vanligvis på
papirpakken.
•
Ikke bruk papir du har klippet eller skåret selv.
•
Ikke bland utskriftsmateriale med forskjellig størrelse, vekt eller typer i samme kilde. Dette kan føre til papirstopp.
•
Ikke fjern den prioriterte arkmateren mens en jobb skrives ut.
144
Retningslinjer for utskriftsmateriale
•
Kontroller at papiret er lagt riktig i universalmateren eller den prioriterte arkmateren.
•
Bøy arkene fram og tilbake, og luft dem deretter. Rett kantene på bunken mot en jevn overflate.
Velge forhåndstrykt utskriftsmateriale og brevhode
Når du velger forhåndstrykt utskriftsmateriale og brevpapir for skriveren, må du huske følgende:
•
Bruk langsidefibret papir for å få best resultater.
•
Bruk kun skjemaer og brevpapir som er trykt ved hjelp av en litografisk offset- eller preget trykkeprosess.
•
Velg papir som absorberer blekk, men som ikke smitter av.
•
Unngå papir med grove eller svært teksturerte overflater.
•
Bruk papir som er trykt med varmebestandig blekk, og utviklet for bruk i xerografiske kopimaskiner. Blekket må
kunne tåle en temperatur på 225 °C uten å smelte eller forårsake farlige utslipp.
•
Bruk blekk som ikke påvirkes av harpiksen i toneren eller silikonet i fikseringsenheten. Blekk som er oksidert eller
oljebasert, bør oppfylle disse kravene; lateksblekk gjør det antakelig ikke. Hvis du er i tvil, kontakter du
papirleverandøren.
Skrive ut på brevpapir
Sjekk med produsenten eller leverandøren for å finne ut om det forhåndstrykte brevhodet du har valgt, kan brukes i
laserskrivere.
Sideretning er viktig når du skriver ut på brevhode. Bruk følgende illustrasjon når du skal legge brevhode i kildene for
utskriftsmateriale:
Legge i brevhode
Legg brevhodet i skriveren med utskriftssiden opp. Kontroller at tittelen på brevhodet mates inn i skriveren først.
Universalmater (MPF)
Prioritert arkmater (PSI)
Retningslinjer for utskriftsmateriale
145
Velge forhåndshullet papir
Forhåndshullet papir kan være forskjellige i antall hull og plasseringen av dem, samt i produksjonsteknikker. Det er
imidlertid ikke sikkert det kan skrives ut på papiret, avhengig av plasseringen av hullene.
Slik velger og bruker du forhåndshullet papir:
•
Test papir fra flere leverandører før du bestiller store kvanta med forhåndshullet papir.
•
Papir bør hulles hos papirprodusenten. Papir som allerede er pakket, bør ikke hulles. Forhåndshullet papir kan
forårsake stopp når flere ark mates gjennom skriveren. Dette kan føre til papirstopp.
•
Det kan være mer papirstøv på forhåndshullet papir enn på standardpapir. Skriveren kan kreve hyppigere
rengjøring, og matingen blir antakelig ikke så pålitelig som med standardpapir.
•
Retningslinjer for vekt på forhåndshullet papir er de samme som for vanlig papir.
Konvolutter
Avhengig av valget av konvolutter kan det forventes variable nivå av lett krølling. Før du kjøper inn store kvanta med
utskriftsmateriale, anbefales det at du tester noen ark først. Se under "Legge utskriftsmateriale i universalmateren
(MPF)" på side 151 eller "Legge i utskriftsmateriale i PSI (kun Dell C1760nw Color Printer)" på side 159 hvis du vil
vite hvordan du legger i konvolutter.
Når du skriver ut på konvolutter, må du huske følgende:
•
Bruk bare konvolutter av høy kvalitet som er laget for bruk i laserskrivere.
•
Still inn utskriftskilden på universalmateren (MPF) eller den prioriterte arkmateren (PSI). Still inn papirtypen på
Konvolutt, og velg riktig konvoluttstørrelse i skriverdriveren.
•
Du får best ytelse hvis du bruker konvolutter som laget av papir på 75 g/m2. Du kan bruke en vekt på opptil 105
g/m2 i konvoluttmateren så lenge bomullsinnholdet er opptil 25 %. Konvolutter med 100 % bomullsinnhold må
ikke overskride en vekt på 90 g/m2.
•
Bruk kun uskadde konvolutter som nylig er pakket ut.
•
Bruk konvolutter som kan tåle en temperatur på 205 °C uten å de blir forseglet, krøllet i særlig grad eller rynket eller
forårsaker farlige utslipp. Hvis du er i tvil om konvoluttene du skal bruke, sjekker du med leverandøren av konvoluttene.
•
Juster skinnene så de passer til bredden på konvoluttene.
•
Utskriftssiden må vende opp når konvolutter legges i universalmateren eller den prioriterte arkmateren.
•
Se under "Legge konvolutter i universalmateren (MPF)" på side 156 eller "Legge en konvolutt i den prioriterte
arkmateren (PSI)" på side 161 hvis du vil vite hvordan du legger i konvolutter.
•
Bruk én konvoluttstørrelse i samme utskriftsjobb.
•
Kontroller at fuktighetsnivået er lavt, fordi et høyt fuktighetsnivå (mer enn 60 %) og høy utskriftstemperatur kan
føre til at konvoluttene klebes igjen.
•
Du får best ytelse hvis du ikke bruker konvolutter som
146
–
er svært krøllet eller vridd
–
er klebet sammen eller skadet på noen måte
–
har vinduer, hull, perforeringer, utklipp eller preging
–
har metallklemmer, bånd eller metallkanter
–
har et sammenkoblingsdesign
–
har frimerker på
–
har hakkete kanter eller bøyde hjørner
–
har grov, rynket eller overtrukket overflatebehandling
Retningslinjer for utskriftsmateriale
Etiketter
Skriveren kan skrive ut på mange typer etiketter som er laget for bruk med laserskrivere.
Når du velger etiketter, må du huske følgende:
•
Etikettlim, overflateark (utskriftsmateriale) og topplag må kunne tåle en temperatur på 205 °C og et trykk på 25
pund per kvadrattomme (psi).
•
Bruk etiketter som være uten forsegling, krøllet i særlig grad eller rynket eller forårsaker farlige utslipp.
•
Ikke bruk etikettark med glatt materiale på baksiden.
FORSIKTIG: Før du kjøper inn store kvanta med utskriftsmateriale, anbefales det at du tester noen ark først.
Når du skriver ut på etiketter, må du huske følgende:
•
Bruk etiketter som kan tåle en temperatur på 205 °C uten at de blir forseglet, krøllet i særlig grad eller rynket eller
forårsaker farlige utslipp.
•
Still inn papirtypen på Etikett i skriverdriveren.
•
Ikke legg etiketter sammen med papir i den samme skuffen.
•
Ikke skriv ut nærmere enn 1 mm fra tilskjæringen.
•
Ikke skriv ut nærmere enn 1 mm fra etikettkanten, perforeringene eller mellom tilskjæringer på etiketten.
•
Ikke skriv ut på en etikett flere ganger.
•
Stående sideretning er best, spesielt ved utskrift av strekkoder.
•
Ikke bruk etiketter med utildekket lim.
•
Bruk fulle etikettark. Hvis noen etiketter mangler, kan det forårsake at andre etiketter løsner. Det kan føre til stopp.
•
Ikke bruk etikettark som har lim helt ut til kanten av arket. Det anbefales at et sonestrøk med lim påføres minst 1
mm fra kantene. Klebemateriale forurenser skriveren og kan føre til at garantien blir ugyldig.
ADVARSEL: Hvis ikke, kan det føre til skriverstopp i skriveren og at skriveren og kassettene forurenses med lim. Resultatet
kan bli at skriver- og kassettgarantien bli ugyldig.
Lagre utskriftsmateriale
Utskriftsmaterialet må lagres riktig. Du bør følge retningslinjene nedenfor hvis du vil unngå matingsproblemer og
ujevn utskriftskvalitet.
•
Oppbevar utskriftsmaterialet ved en temperatur på ca. 21 °C og med et relativt fuktighetsnivå på 40 % for å få best
resultat.
•
Lagre kartonger med utskriftsmateriale på en pall eller en hylle i stedet for direkte på gulvet.
•
Hvis du lagrer enkeltpakker med utskriftsmateriale utenfor den opprinnelige esken, må de ligge på en rett overflate
slik at kantene ikke brettes eller krølles.
•
Ikke legg noe oppå pakkene med utskriftsmateriale.
Retningslinjer for utskriftsmateriale
147
Identifisere utskriftsmateriale og spesifikasjoner
Denne delen inneholder informasjon om papirstørrelser og -typer som støttes, samt papirspesifikasjoner.
Papirstørrelser som støttes
Universalmater (MPF)
Prioritert arkmater (PSI)
A4 (210 x 297 mm)
Y
Y
B5 (182 x 257 mm)
Y
Y
A5 (148 x 210 mm)
Y
Y
C5 (162 x 229 mm)
Y
Y
Y
Y
Monarch LEF (7,5 x 3,875 tomme)*
Y
Y*4
Konvolutt 10 (4,125,x,9,5 tomme)
Y
Y
DL (110 x 220 mm)
Y
Y
Y
Y*4
Letter (8,5 x 11 tomme)
Y
Y
Legal (8,5 x 14 tomme)
Y
Y
Folio (8,5 x 13 tomme)
Y
Y
Executive (7,25 x 10,5 tomme)
Y
Y
Y
Y
Monarch (3,875 x 7,5 tomme)
1
DL LEF (220x110 mm)*
Tilpasset*
*1
1
2*3
Du kan plassere originalene med langsiden i materetningen eller kortsiden i materetningen. I følgende illustrasjon vises SEF og LEF.
Pilen i illustrasjonen viser hvilken retning papiret blir matet med.
MERK: Ikke tilgjengelig når XML Paper Specification (XPS)-skriverdriveren brukes.
*2 Egendefinert bredde: 76,2 til 215,9 mm
Maksimumsbredde på konvolutt (DL LEF): 220 mm
Tilpasset lengde: 127 mm til 355,6 mm
Maksimumslengde på konvolutt (Monarch LEF): 98,4 mm
*3 Det er bare administrator som kan angi den egendefinerte størrelsen i skriverdriveren.
*4 Sørg for at konvolutten er ført inn så langt det er mulig. Hvis ikke, mates utskriftsmaterialet som er lagt i universalmateren.
SEF
148
Retningslinjer for utskriftsmateriale
LEF
Papirtyper som støttes
Universalmater (MPF)
Prioritert arkmater (PSI)
Vanlig
Utskriftsmateriale
Y*
Y*
Vanlig – side 2
Y
Y
Vanlig tykt
Y
Y
Vanlig tykt – side 2
Y
Y
Resirkulert
Y
Y
Resirkulert – side 2
Y
Y
Etikett
Y
Y
Omslag
Y
Y
Omslag – side 2
Y
Y
Konvolutt
Y
Y
Overtrukket
Y
Y
Overtrukket – side 2
Y
Y
* Verdier merket med en stjerne (*), er standardinnstillingene fra fabrikk.
Papirtypespesifikasjoner
Vekt (g/m2)
Papirtype
Merknader
Vanlig
60–90
-
Vanlig tykt
91–105
-
Omslag
106–163
-
Overtrukket
106–163
Blekkskriverpapir kan ikke brukes.
Etikett
-
Blekkskriverpapir kan ikke brukes.
Konvolutter
-
-
Resirkulert
60–105
-
Retningslinjer for utskriftsmateriale
149
150
Retningslinjer for utskriftsmateriale
16
Legge i utskriftsmateriale
Riktig ilegging av utskriftsmateriale hindrer papirstopp og sikrer problemfri utskrift.
Før du legger i utskriftsmateriale må du identifisere den anbefalte utskriftssiden. Denne informasjonen finnes
vanligvis på pakken med utskriftsmateriale.
MERK: Bildene som brukes i denne håndboken er for Dell™ C1760nw Color Printer med mindre annet er oppgitt.
MERK: PSI er bare tilgjengelig for Dell C1760nw Color Printer.
Kapasitet
Universalmateren (MPF) kan ta følgende:
•
150 ark med standardpapir
•
En bunke på 16,2 mm med tykt papir
•
Ett ark med overtrukket papir
•
En bunke på 16,2 mm med postkort
•
Fem konvolutter
•
En bunke på 16,2 mm med etiketter
Den prioriterte arkmateren (PSI) kan ta følgende:
•
Ti ark med standardpapir eller ett ark med annet papir
Mål for utskriftsmateriale
Både universalmateren eller den prioriterte arkmateren kan ta utskriftsmateriale med følgende mål:
•
Bredde: 76,2 til 215,9 mm
•
Lengde: 127,0 til 355,6 mm
Legge utskriftsmateriale i universalmateren (MPF)
MERK: PSI er bare tilgjengelig for Dell C1760nw Color Printer.
MERK: Bruk bare utskriftsmateriale for laserskrivere. Ikke bruk blekkskriverpapir i denne skriveren.
1 Åpne frontdekslet.
Legge i utskriftsmateriale
151
2 Trekk ut den prioriterte arkmateren.
3 Trekk lengdeskinnen ut til den stopper.
4 Trekk forlengeren for universalmateren (MPF) ut til den stopper.
152
Legge i utskriftsmateriale
5 Trekk breddeskinnene ut til maksimalt.
6 Før du legger i utskriftsmateriale bøyer du arkene fram og tilbake og lufter dem. Rett kantene på bunken mot en
jevn overflate.
7 Legg utskriftsmaterialet i universalmateren med den øverste kanten først og den anbefalte utskriftssiden opp.
Legge i utskriftsmateriale
153
8 Skyv begge breddeskinnene så vidt inntil kanten av bunken med utskriftsmateriale.
9 Skyv lengdeskinnen mot skriveren til den står så vidt inntil utskriftsmaterialet.
MERK: Avhengig av størrelsen på utskriftsmaterialet skyver du først lengdeguiden tilbake til den stopper, deretter skyver
du MPF-forlengeren tilbake til den berører utskriftsmaterialet.
154
Legge i utskriftsmateriale
10 Sett den prioriterte arkmateren (PSI) inn i skriveren, og juster den etter merkingen på papirskuffen.
Legge i utskriftsmateriale
155
Legge konvolutter i universalmateren (MPF)
MERK: Når du skriver ut på konvolutter, må du angi konvoluttinnstillingen i skriverdriveren. Hvis ikke, roteres utskriftsbildet 180
grader.
Legge i Konvolutt 10, DL eller Monarch
Legg i konvoluttene med utskriftssiden opp, klaffsiden ned og klaffen mot høyre.
Du hindrer at DL- og Monarch-konvolutter blir krøllet ved å legge dem i med utskriftssiden opp og klaffen åpen og
mot deg.
156
Legge i utskriftsmateriale
Legge i C5
Legg i konvoluttene med utskriftssiden opp og klaffen åpen.
FORSIKTIG: Bruk aldri konvolutter med vinduer eller fôr. Dette fører til papirstopp og kan skade skriveren.
MERK: Hvis du ikke legger konvolutter i universalmateren rett etter at du har tatt dem ut av pakken, kan de bli buet. Du unngår
stopp hvis du retter ut konvoluttene slik det vises nedenfor, når du legger dem i universalmateren.
Legge i utskriftsmateriale
157
MERK: Hvis konvoluttene fremdeles ikke mates riktig, bøyer du klaffen litt slik det vises i illustrasjonen under.
Bøyen må være maksimalt 5 mm.
MERK: Du finner informasjon om riktig retning for hvert enkelt utskriftsmateriale, for eksempel konvolutter, i anvisningene under
Navigatør for konvolutt-/papiroppsett i skriverdriveren.
Legge i brevhode
Legg brevhodet i skriveren med utskriftssiden opp. Kontroller at tittelen på brevhodet mates inn i skriveren først.
158
Legge i utskriftsmateriale
Legge i utskriftsmateriale i PSI (kun Dell C1760nw Color Printer)
MERK: Ikke trekk ut den prioriterte arkmateren mens utskrift pågår. Da unngår du papirstopp.
MERK: Bruk bare utskriftsmateriale for laserskrivere. Ikke bruk blekkskriverpapir i denne skriveren.
1 Åpne frontdekslet.
2 Trekk den prioriterte arkmateren ut, og juster materen etter merkingen på papirskuffen.
3 Trekk breddeskinnene ut til maksimalt.
Legge i utskriftsmateriale
159
4 Før du legger i utskriftsmateriale bøyer du arkene fram og tilbake og lufter dem. Rett kantene på bunken mot en
jevn overflate.
5 Legg utskriftsmaterialet i den prioriterte arkmateren med den øverste kanten først og den anbefalte utskriftssiden
opp.
6 Skyv begge breddeskinnene så vidt inntil kanten av bunken med utskriftsmateriale.
7 Velg papirtypen i skriverdriveren hvis du har lagt i et annet utskriftsmateriale enn standard vanlig papir. Hvis du har
lagt et egendefinert utskriftsmateriale i den prioriterte arkmateren, må du angi innstillingen for papirstørrelse i
skriverdriveren.
160
Legge i utskriftsmateriale
Legge en konvolutt i den prioriterte arkmateren (PSI)
MERK: Sørg for at konvolutten er ført inn så langt det er mulig. Hvis ikke, mates utskriftsmaterialet som er lagt i
universalmateren.
MERK: Når du skriver ut på konvolutter, må du angi konvoluttinnstillingen i skriverdriveren. Hvis ikke, roteres utskriftsbildet 180
grader.
Legge i Konvolutt 10, DL eller Monarch
Legg i en konvolutt med utskriftssiden opp, klaffsiden ned og klaffen mot høyre.
Du hindrer at DL- og Monarch-konvolutter blir krøllet ved å legge dem i med utskriftssiden opp og klaffen åpen og
mot deg.
Legge i utskriftsmateriale
161
Legge i C5
Legg i konvoluttene med utskriftssiden opp og klaffen åpen.
FORSIKTIG: Bruk aldri konvolutter med vinduer eller fôr. Dette fører til papirstopp og kan skade skriveren.
MERK: Hvis du ikke legger konvolutter i den prioriterte arkmateren rett etter at du har tatt dem ut av pakken, kan de bli buet. Du
unngår stopp hvis du retter ut konvoluttene slik det vises nedenfor, når du legger dem i arkmateren.
162
Legge i utskriftsmateriale
MERK: Hvis konvoluttene fremdeles ikke mates riktig, bøyer du klaffen litt slik det vises i illustrasjonen under.
Bøyen må være maksimalt 5 mm.
MERK: Du finner informasjon om riktig retning for hvert enkelt utskriftsmateriale, for eksempel konvolutter, i anvisningene under
Navigatør for konvolutt-/papiroppsett i skriverdriveren.
Legge i brevhode
Legg brevhodet i skriveren med utskriftssiden opp. Kontroller at tittelen på brevhodet mates inn i skriveren først.
Legge i utskriftsmateriale
163
Legge i utskriftsmateriale ved manuell dupleksutskrift
MERK: Hvis papiret du skal skrive ut på, er krøllet, må du først rette ut papiret og deretter legge det i materen.
Når du starter manuell dupleksutskrift, vises instruksjonsvinduet. Legg merke til at vinduet ikke kan åpnes på nytt
etter at det er lukket. Ikke lukk vinduet før dupleksutskriften er fullført.
Manuell dupleksutskrift kan gjøres med MPF eller PSI.
Når du bruker MPF
1 Skriv først ut partallssidene (baksidene).
Når du skal skrive ut et dokument på seks sider, skrives side 6 ut først, deretter side 4 og til slutt side 2.
Den oransje lampen lyser og en melding vises på operatørpanelet når partallssidene er skrevet ut.
2 Når partallssidene er skrevet ut, fjerner du bunken fra mottakerbrettet og legger den i som den er (med den blanke
siden opp) i MPF.
MERK: Bøyde eller krøllete ark kan føre til papirstopp. Rett dem ut før du legger dem i.
MERK: Utskrift på begge sider av papiret er ikke mulig hvis dokumentet består av ulike papirstørrelser.
3 Kontroller at Legg utskrift i papirmagasin vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen. Skriv ut
sidene i denne rekkefølgen: side 1 (baksiden av side 2), side 3 (baksiden av side 4) og deretter side 5 (baksiden av
side 6).
164
Legge i utskriftsmateriale
Når du bruker PSI (kun Dell C1760nw Color Printer)
1 Skriv først ut partallssidene (baksidene).
Når du skal skrive ut et dokument på seks sider, skrives side 6 ut først, deretter side 4 og til slutt side 2.
Den oransje lampen lyser og en melding vises på operatørpanelet når partallssidene er skrevet ut.
2 Når partallssidene er skrevet ut, fjerner du bunken fra mottakerbrettet og legger den i som den er (med den blanke
siden opp) i PSI.
MERK: Bøyde eller krøllete ark kan føre til papirstopp. Rett dem ut før du legger dem i.
MERK: Utskrift på begge sider av papiret er ikke mulig hvis dokumentet består av ulike papirstørrelser.
3 Kontroller at Legg utskrift i papirmagasin vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen. Skriv ut
sidene i denne rekkefølgen: side 1 (baksiden av side 2), side 3 (baksiden av side 4) og deretter side 5 (baksiden av
side 6).
Legge i utskriftsmateriale
165
Bruke forlengeren for mottakerbrettet
Forlengeren for mottakerbrettet hindrer at utskrifter faller ned etter at en utskriftsjobb er fullført.
Før du skriver ut et dokument må du sørge for at forlengeren på mottakerbrettet er trukket helt ut.
166
Legge i utskriftsmateriale
Skrive ut
17 Skrive ut...................................................................................... 169
167
168
Skrive ut
17
Dette kapitlet omhandler tips for utskrift, hvordan du skriver ut bestemte informasjonslister fra skriveren og hvordan
du avbryter en jobb.
Tips for vellykket utskrift
Tips om lagring av utskriftsmateriale
Du må lagre utskriftsmaterialet på riktig måte. Se under "Lagre utskriftsmateriale" på side 187 hvis du vil ha mer
informasjon.
Unngå papirstopp
MERK: Det anbefales at du tester noen sider av utskriftsmaterialet du vurderer å bruke på maskinen, før du kjøper inn store
kvanta.
Ved å velge hensiktsmessig utskriftsmateriale og legge det i på riktig måte, kan du unngå papirstopp. Se følgende
instruksjoner om lasting av utskriftsmateriale:
•
"Legge utskriftsmateriale i universalmateren (MPF)" på side 151
•
"Legge i utskriftsmateriale i PSI (kun Dell C1760nw Color Printer)" på side 159
•
"Unngå papirstopp" på side 201
Se under "Papirstopp" på side 223 hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du avklarer papirstopp.
Sende en jobb til utskrift
Bruk skriverdriveren for å støtte alle funksjonene på skriveren. Når du velger Skriv ut fra et program, åpnes et vindu i
skriverdriveren. Velg riktige innstillinger for den bestemte jobben du sender til utskrift. Skriverinnstillinger som
velges fra driveren, prioriteres fremfor standard menyinnstillinger som er valgt på operatørpanelet eller i
Verktøykasse.
Du må kanskje klikke på Innstillinger i den første Skriv ut-boksen for å se alle tilgjengelige systeminnstillingene du
kan endre. Hvis det er en funksjon i skriverdrivervinduet du ikke kjenner, kan du åpne Onlinehjelp for å få mer
informasjon.
Slik skriver du ut en jobb fra et typisk Microsoft® Windows®-program:
1 Åpne filen du vil skrive ut.
2 Velg Skriv ut på menyen Fil.
3 Kontroller at det er valgt riktig skriver i dialogboksen. Endre systeminnstillingene etter behov (for eksempel hvilke
sider du vil skrive ut eller antall eksemplarer).
4 Klikk Innstillinger for å justere systeminnstillinger som ikke er tilgjengelige fra det første skjermbildet, og klikk
deretter OK.
5 Klikk på OK eller Skriv ut for å sende jobben til valgt skriver.
Skrive ut
169
Avbryte en utskriftsjobb
Det er mange måter å avbryte en utskriftsjobb på.
Avbryte fra operatørpanelet
Slik avbryter du en jobb etter at den har startet:
1 Trykk på
(Avbryt)-knappen.
MERK: Utskriften avbrytes bare for gjeldende jobb. Alle påfølgende jobber blir skrevet ut.
Avbryte en jobb fra en Windows-datamaskin
Avbryte en jobb fra oppgavelinjen
Når du sender en jobb til utskrift, vises et lite skriverikon i høyre hjørne på oppgavelinjen.
1 Dobbeltklikk på skriverikonet.
En liste over utskriftsjobber vises i skrivervinduet.
2 Velg jobben du vil avbryte.
3 Trykk på <Slett> på tastaturet.
Avbryte en jobb fra skrivebordet
1 Minimer alle programmer, slik at du ser skrivebordet.
Klikk på Start → Skrivere og telefakser (for Windows 7 og Windows Server® 2008 R2).
Klikk på Start → Skrivere og telefakser (for Windows XP).
Klikk på Start → Kontrollpanel → Maskinvare og lyd → Skrivere (for Windows Vista®).
Klikk på Start → Kontrollpanel → Skrivere (for Windows Server 2008).
Høyreklikk nedre venstre hjørne av skjermen, og klikk deretter på Kontrollpanel → Maskinvare og lyd →
Enheter og skrivere (for Windows 8).
Høyreklikk nedre venstre hjørne av skjermen, og klikk deretter på Kontrollpanel → Maskinvare →
Enheter og skrivere (for Windows Server 2012).
En liste med tilgjengelige skrivere vises.
2 Høyreklikk skriveren du valgte da du sendte jobben for utskrift, og velg deretter Se hva som skrives ut.
3 Velg skriverdriveren.
En liste over utskriftsjobber vises i skrivervinduet.
4 Velg jobben du vil avbryte.
5 Trykk på <Slett> på tastaturet.
Skrive ut en rapportside
Ved å bruke Rapport/Liste-menyen, kan du skrive ut ulike innstillinger for skriveren, inkludert
skriverinnstillinger. For detaljer om hvordan du skriver ut rapporter eller lister, se under "Rapport/Liste" på side 125.
170
Skrive ut
Bli kjent med skriveren
18 Kort om skriverprogramvaren................................................. 173
19 Kort om skrivermeldingene ..................................................... 177
20 Spesifikasjoner.......................................................................... 181
171
172
18
Kort om skriverprogramvaren
Bruk CD-en Software and Documentation som fulgte med skriveren, til å installere en kombinasjon av programmer,
avhengig av hvilket operativsystem du bruker.
MERK: Bildene som brukes i denne håndboken er av Dell™ C1760nw Color Printer med mindre annet er nevnt.
Windows®
Statusvindu for skriver
Vinduet Skriverstatus varsler for eksempel når det oppstår en feil eller papirstopp, eller når tonernivået er lavt.
Det er standard at vinduet Skriverstatus åpnes bare når det oppstår en feil. Når det oppstår en feil, vises
feilmeldingen i vinduet Skriverstatus. Du kan velge at vinduet Skriverstatus alltid skal åpnes når du skriver ut, under
Egenskaper for skriverstatusvindu.
Du kan også sjekke tonernivået på skriveren.
Statusmonitorkonsoll
Bruk Statusmonitorkonsoll til å administrere flere forekomster av Statusvindu for en bestemt skriver.
Velg en skriver i listen (eller Skrivervalg) ved å klikke på navnet, slik at Statusvindu åpnes for skriveren.
Dell Administrasjonssystem for tilbehør
Du kan starte Dell Administrasjonssystem for tilbehør fra menyen Alle programmer eller skrivebordsikonet.
Du kan bestille forbruksvarer over telefon eller på Internett.
1 Klikk på Start → Alle programmer → Dell-skrivere → Ekstra fargelaser-programvare → Dell
administrasjonssystem for tilbehør.
Vinduet Dell administrasjonssystem for tilbehør vises.
2 Velg skriveren i listen Velg skrivermodell.
3 Hvis du bestiller på Internett, gjør du dette:
a
Velg en nettadresse fra listen Velg URL for ny bestilling.
b
Klikk på Gå til Dells nettsted for å bestille skriverutstyr.
Vinduet Dell C1760nw Color Printer/Dell C1660w Color Printer - Dell administrasjonssystem for tilbehør
vises.
c
Skriv inn servicemerket, og klikk på OK.
Hvis du bestiller over telefon, kan du ringe nummeret som vises i delen Bestill per telefon.
Kort om skriverprogramvaren
173
Hurtigstartverktøy
Ved hjelp av vinduet Hurtigstartverktøy, kan du åpne Statusvinduet, Verktøykasse og Feilsøking.
Hvis du skal bruke Hurtigstartverktøy, må installere Hurtigstartverktøy når du installerer programvaren fra Dell.
Slik åpner du vinduet Hurtigstartverktøy:
1 Klikk på Start → Alle programmer → Dell-skrivere → Ekstra fargelaser-programvare → Hurtigstartverktøy.
Dialogboksen Hurtigstartverktøy åpnes.
2 Vinduet Hurtigstartverktøy gir tre knapper: Statusvindu, Verktøykasse og Feilsøking.
Klikk på X øverst til høyre i vinduet hvis du vil avslutte.
Klikk på Hjelp i hvert enkelt program hvis du vil ha mer informasjon.
Statusvindu
Klikk for å åpne vinduet Utskriftstatus. Se under "Statusvindu for skriver" på side 173.
Verktøykasse
Klikk for å åpne Verktøykasse. Se under "Kort om Verktøykasse-menyer" på side 111.
*1
Feilsøking
*1
Klikk for å åpne feilsøkingsveiledningen som gjør det mulig å utbedre problemene selv.
Feilsøkingsveiledningen er Portable Document Format (PDF)-filen. Dette elementet krever programvare for å vise dokumentet.
Macintosh
Statusmonitor-widget
Statusmonitor-widget er et skriververktøy som fremmer effektiv bruk av skriveren gjennom utveksling av
informasjon mellom Macintosh og skriveren.
For å åpne Statusmonitor-widgeten:
1 Klikk på Dashboard-symbolet i Dock for å starte Dashboard.
2 Klikk på pluss-tegnet (+) for å vise widgetlinjen.
3 Klikk på ikonet for Statusmonitor i widgetlinjen. Vinduet Skriverstatus vises.
MERK: Hvis Velg en skriver. vises, velger du skriver i Innstillinger.
174
Kort om skriverprogramvaren
Vinduet Statusmonitor vises.
1
2
3
4
1 Meldingsområdet for skriverstatus
Viser en melding for gjeldende skriverstatus.
MERK: Statusmonitor-widget innhenter automatisk skriverinformasjon på oppdateringsintervallet som kan spesifiseres i
Innstillinger. Dessuten oppdateres skriverstatusen når Dashboard er lansert eller Innstillinger lukkes.
MERK: Hvis Statusmonitor-widget ikke får noen respons fra skriveren, vises meldingen Kan ikke hente skriverinformasjon.
MERK: Når skriveren er koblet til via USB-kabel, kan du ikke sjekke status på skriveren under en utskriftsjobb.
2 Bildeområde for skriverstatus
Viser bildet av skriverens tilstand.
•
Bilde for anslått fargetonernivå
Viser anslått fargetonernivå for hver farge hvis skriveren fungerer ordentlig.
Under 29 %
Under 9 %
Ukjent
MERK: Hvis verktøyet ikke får respons fra skriveren, vises tonerbildet for ukjent.
•
Skriverfeil-bilde
Viser et indikasjonsbilde når en feil oppstår.
En feil har oppstått, og skriveren kan ikke brukes.
Kort om skriverprogramvaren
175
3 Info(i)-knapp
Trykk på denne knappen for å åpne Innstillinger.
MERK: Info(i)-knappen vises på nederste høyre hjørne av vinduet når markøren er over vinduet Statusmonitor.
Skriver
Viser en liste over tilgjengelige skrivernavn i nedtrekkslisten. Den første skriveren som vises i
denne listen er satt som standard.
Oppdateringsintervall for
status
Du kan endre oppdateringsintervallet for skriverstatus. Som standard er det satt å innhente
skriverinformasjonen hvert 10. sekund. Området er mellom 0 og 600.
SNMP gruppenavn
Du kan endre SNMP (Simple Network Management Protocol)-gruppenavnet hvis du bruker
standardgruppenavnet (public). Du kan angi opptil 31 alfanumeriske tegn.
Servicemerke-knapp
Klikk Få merke for å hente servicemerke.
ferdig-knapp
Klikk på denne knappen for å gå tilbake til vinduet skriverstatus.
4 Bestille forbruksartikler-knapp
Klikk på denne knappen for å vise vinduet Bestilling.
Dette vinduet gir deg informasjonen som er nødvendig for å bestille skriverrekvisita via telefon eller fra nettsiden.
MERK: Vinduet Bestillingt vises automatisk når det oppdages et lavt tonernivå.
176
Bestill online
Velg en nettadresse fra nedtrekkslisten og klikk Gå til Dells nettsted for å bestille
skriverutstyr. Hyperkobling for å gå til nettsiden for bestilling av Dell skriverrekvisita.
Bestill per telefon
Viser en liste over tilgjengelige telefonnumre som du kan ringe for å bestille Dell
skriverrekvisita.
Dell og miljøet
Klikk hyperkoblingen for å gå til nettsiden om resirkulering.
Kort om skriverprogramvaren
Kort om skrivermeldingene
19
På skriverens operatørpanel vises meldinger som beskriver den gjeldende statusen til skriveren, og angir mulige
skriverproblemer du må løse. Dette kapitlet beskriver meldinger, hva de betyr og hvordan du sletter dem.
FORSIKTIG: Hvis det vises en feilkode, betyr det at utskriftsdataene som er igjen på skriveren, og opplysningene som er
samlet opp i skriverens minne, ikke er sikre.
Feilkode
Hva du må gjøre
001-360
Slå skriveren av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, kontakter du Dell™. Se under "Kontakte Dell" på
side 230.
003-340
003-356
006-370
007-340
007-371
009-654
010-354
010-377
016-302
016-313
016-315
016-317
016-324
016-338
016-340
016-344
016-345
016-346
016-347
016-370
016-383
016-384
Trykk på
side 230.
(Sett)-knappen. Kontakt Dell hvis du får denne meldingen ofte. Se under "Kontakte Dell" på
016-385
016-386
016-387
016-391
016-392
016-393
Slå skriveren av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, kontakter du Dell. Se under "Kontakte Dell" på
side 230.
016-394
016-700
016-720
Trykk på
side 170.
(Sett)-knappen hvis du vil avbryte nåværende utskriftsjobb. Se under "Avbryte en utskriftsjobb" på
Kort om skrivermeldingene
177
Feilkode
Hva du må gjøre
016-746
Trykk på
(Sett)-knappen. Aktiver Prg.nedlasting og utfør operasjonen på nytt i henhold til
driftsprosedyren. Se under "Sikkerhetsinnstillinger" på side 138.
016-799
Trykk på
side 170.
(Sett)-knappen hvis du vil avbryte nåværende utskriftsjobb. Se under "Avbryte en utskriftsjobb" på
016-920
Trykk på
(Sett)-knappen. Utfør operasjonen på nytt ved å følge fremgangsmåten.
016-921
016-922
Trykk på
(Sett)-knappen. Sjekk at intet annet trådløst LAN-tilgangspunkt (registrator) eller ruter setter opp
trådløs forbindelse med WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup®-Push Button Configuration), og utfør
operasjonen på nytt ved å følge fremgangsmåten.
016-923
Trykk på
(Sett)-knappen. Sjekk passfrasen for det trådløse LAN-tilgangspunktet (registrator) eller ruter og
utfør operasjonen på nytt i henhold til driftsprosedyren.
016-924
Trykk på
(Sett)-knappen. Sjekk WEP-nøkkelen for det trådløse LAN-tilgangspunktet (registrator) eller ruter
og utfør operasjonen på nytt i henhold til driftsprosedyren.
024-360
Slå skriveren av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, kontakter du Dell. Se under "Kontakte Dell" på
side 230.
024-914
Legg i det angitte papiret. Se under "Legge utskriftsmateriale i universalmateren (MPF)" på side 151 eller
"Legge i utskriftsmateriale i PSI (kun Dell C1760nw Color Printer)" på side 159.
024-969
• Legg i det aktuelle papiret. Se under "Legge utskriftsmateriale i universalmateren (MPF)" på side 151 eller
"Legge i utskriftsmateriale i PSI (kun Dell C1760nw Color Printer)" på side 159.
• For Dell C1660w Color Printer:
Hvis papir er matet inn i MPF og denne feilen vises, kan papir sitte fast. Kontroller papirbanen og fjern
papiret, legg i det spesifiserte papiret og trykk deretter på
(Sett)-knappen. Se under "Avklare papirstopp
fra forsiden av skriveren" på side 203.
027-452
Endre IP-adresse for å unngå duplisering. Slå skriveren av og på igjen.
027-446
075-100
Kontroller papirbanen og fjern papiret, legg i det spesifiserte papiret og trykk deretter på
under "Avklare papirstopp fra forsiden av skriveren" på side 203.
075-921
Legg i papir for oddetallsiden av arkene, og trykk på
ved manuell dupleksutskrift" på side 164.
077-100
Kontroller papirbanen, og fjern papiret. Se under "Avklare papirstopp" på side 201.
(Sett)-knappen. Se
(Sett)-knappen. Se under "Legge i utskriftsmateriale
077-101
077-102
Kontroller papirbanen, og fjern papiret. Se under "Avklare papirstopp fra baksiden av skriveren" på side 204.
077-104
Kontroller papirbanen, og fjern papiret. Se under "Avklare papirstopp" på side 201.
077-105
077-300
Lukk bakdekslet.
077-900
Kontroller papirbanen, og fjern papiret. Se under "Avklare papirstopp fra mottakerbrettet" på side 206.
077-901
Kontroller papirbanen, og fjern papiret. Se under "Avklare papirstopp" på side 201.
092-310
Rengjør CTD-sensoren. Se under "Rengjøre CTD-sensoren" på side 195.
092-910
093-423
Skift ut spesifisert tonerkassett snart. Bestill ny forbruksvare fra www.dell.com/supplies
093-424
Se under "Ta ut tonerkassettene" på side 188.
093-425
093-426
178
Kort om skrivermeldingene
Feilkode
Hva du må gjøre
093-919
Sett inn på nytt eller skift ut spesifisert tonerkassett. Se under "Bytte tonerkassetter" på side 188.
093-920
093-921
093-922
093-930
093-931
093-932
Fjern angitt tonerkassett, og sett inn en ny kassett. Hvis du ikke skifter ut tonerkassetten, kan det oppstå
problemer med kvaliteten på utskriften. Bestill ny forbruksvare fra www.dell.com/supplies
Se under "Bytte tonerkassetter" på side 188.
093-933
093-940
Sett inn spesifisert tonerkassett på nytt. Se under "Sette inn en tonerkassett" på side 190.
093-941
093-942
093-943
093-960
Skift ut spesifisert tonerkassett med den som støttes. Bestill ny forbruksvare fra www.dell.com/supplies
093-961
Se under "Bytte tonerkassetter" på side 188.
093-962
093-963
093-970
Sett inn spesifisert tonerkassett på nytt. Se under "Sette inn en tonerkassett" på side 190.
093-971
093-972
093-973
093-974
116-399
124-333
Slå skriveren av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, kontakter du Dell. Se under "Kontakte Dell" på
side 230.
191-310
193-700
Denne meldingen angir at skriveren er i modusen for ikke-Dell fargetoner.
Kort om skrivermeldingene
179
180
Kort om skrivermeldingene
20
Spesifikasjoner
MERK: Bildene som brukes i denne håndboken er av Dell™ C1760nw Color Printer med mindre annet er nevnt.
Kompatibilitet med operativsystem
Din Dell C1760nw/C1660w Color Printer er kompatibel med Microsoft® Windows® XP, Windows XP 64-bit
Edition, Windows Vista®, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows 8,
Windows 8 64-bit Edition, Windows Server® 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows 2008 Server,
Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Mac OS X versjon 10.4.11,
10.5, 10.6, og 10.7.
Strømtilførsel
Nominell spenning
220-240 V
110-127 V
Frekvens
50/60 Hz
50/60 Hz
Strøm
5,0 A
11,0 A
Mål
Høyde: 225 mm Bredde: 394 mm Dybde: 300 mm
Vekt (inkludert tonerkassetter):
•
Dell C1760nw Color Printer: 10,6 kg
•
Dell C1660w Color Printer: 10,5 kg
Minne
Basisminne
128 MB
Spesifikasjoner
181
Sidebeskrivelsesspråk (PDL)/emulering, operativsystem og grensesnitt
PDL/emuleringer
Vertsbasert utskriftssystem
Operativsystemer
Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7,
Windows 7 64-bit Edition, Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows Server 2003, Windows
Server 2003 x64 Edition, Windows 2008 Server, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server
2008 R2, Windows Server 2012, Mac OS X versjon 10.4.11, 10.5, 10.6, og 10.7.
Grensesnitt
Standard lokalt:
USB 2.0
Standard nettverk:
10Base-T/100Base-TX Ethernet (Bare for Dell C1760nw Color
Printer)
IEEE 802.11b/802.11g/802.11n (trådløst)
MIB-kompatibilitet
En Management Information Base (MIB) er en database som inneholder informasjon om nettverksenheter (for
eksempel adaptere, broer, rutere og datamaskiner). Denne informasjonen gjør at nettverksadministratorer kan
administrere nettverket (analysere ytelse, trafikk, feil osv.). Dell C1760nw/C1660w Color Printer samsvarer med
standard MIB-spesifikasjoner for bransjen, noe som gjør at skriveren blir gjenkjent og administrert av diverse
programvaresystemer for skriver- og nettverksadministrasjon.
Miljø
Drift
Temperatur
10-32 °C
Relativ fuktighet
10-85 % relativ luftfuktighet (ingen kondensering)
Utskriftskvalitetsgaranti
Temperatur
15-28 °C
Relativ fuktighet
20-70 % relativ fuktighet (ingen kondensering)
Lagring
Temperaturområde
-20-40 °C
Fuktighetsområde for lagring 5–85 % relativ luftfuktighet (ingen kondensering)
Høyde over havet
Drift
Opptil 3100 m
Lagring
70,9275 Kpa
182
Spesifikasjoner
Kabler
Forbindelseskabelen må oppfylle følgende krav:
Tilkoplingstype
Tilkoplingsspesifikasjoner og -symboler
1
USB
USB 2.0
2
Ethernet
(Bare for Dell C1760nw Color
Printer)
10 Base-T/100 Base-TX
1
2
Spesifikasjoner
183
184
Spesifikasjoner
Vedlikeholde skriveren
21 Vedlikeholde skriveren............................................................. 187
22 Avklare papirstopp.................................................................... 201
185
186
21
Vedlikeholde skriveren
Skriveren krever at du med jevne mellomrom utfører visse oppgaver for å opprettholde optimal utskriftskvalitet. Hvis
mange bruker skriveren, bør du velge en hovedoperatør til å vedlikeholde skriveren. Hovedoperatøren tar seg av
skriverproblemer og vedlikehold.
MERK: Bildene som brukes i denne håndboken er av Dell™ C1760nw Color Printer med mindre annet er nevnt.
Kontrollere statusen til forbruksvarer
Hvis skriveren er koblet til et nettverk, kan Dell Printer Configuration Web Tool gi umiddelbar tilbakemelding om
gjeldende tonernivå. Angi skriverens IP-adresse i nettleseren når du vil se denne informasjonen. Hvis du vil bruke
funksjonen E-postvarsel som varsler når skriveren trenger nye forbruksvarer, kan du skrive inn navnet ditt eller
navnet på hovedoperatøren i e-postlisteboksen.
Du kan kontrollere følgende på operatørpanelet:
•
Alle forbruksvarer og vedlikeholdsartikler som må skiftes. (Skriveren kan imidlertid bare vise informasjon om ett
element om gangen).
•
Hvor myen toner som er igjen i hver tonerkassett.
Spare forbruksvarer
Det er flere innstillinger du kan endre i skriverdriveren for å spare tonerkasett og papir.
Forbruks-vare
Innstilling
Funksjon
Tonerkassett
Spar toner i kategorien
Andre i skriverdriveren
Denne nedtrekkslisten gjør det mulig for brukeren å velge en utskriftsmodus som
bruker mindre toner. Når denne funksjonen brukes, blir bildekvaliteten lavere enn
når den ikke brukes.
Utskriftsmateriale
Mange opp i kategorien
Layout i skriverdriveren
Skriveren skriver ut to eller flere sider på den ene siden av et ark. Dette er antallet
sider som kan skrives ut på én side av arket i hver skriverdriver:
• Skriverdriver for Microsoft® Windows®: 2, 4, 8, 16 eller 32 sider
• Skriverdriver for Macintosh: 2, 4, 6, 9 eller 16 sider
Når du kombinerer alternativet Mange opp med innstillingen for tosidig utskrift,
kan du skrive ut opptil 64 sider på ett ark. (32 bilder på forsiden og 32 på
baksiden)
Lagre utskriftsmateriale
Hvis du vil unngå potensielle papirmatingsproblemer og ujevn utskriftskvalitet, må du vurdere følgende punkt:
•
Lagre utskriftsmaterialet ved en temperatur på omtrent 21 °C og med en relativ fuktighet på 40 prosent for å få
best mulig utskriftskvalitet.
•
Lagre kartonger med utskriftsmateriale på en pall eller en hylle i stedet for direkte på gulvet.
•
Hvis du har tatt ut enkeltpakker med utskriftsmateriale fra originalkartongen, må du legge disse pakkene på en rett
overflate slik at kantene ikke brettes eller krølles.
•
Ikke legg noe oppå pakkene med utskriftsmateriale.
Vedlikeholde skriveren
187
Lagre forbruksvarer
Lagre forbruksvarer i originalemballasjen helt til de skal brukes. Forbruksvarer må ikke lagres i følgende:
•
Temperatur som er høyere enn 40 °C.
•
Omgivelser med store endringer i fuktighet eller temperatur.
•
Direkte sollys.
•
Støvete rom.
•
Bil over lang tid.
•
Miljø med etsende gasser.
•
Miljø med saltholdig luft.
Bytte tonerkassetter
ADVARSEL: Før du bytter tonerkassetter må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Viktig informasjon.
Dells tonerkassetter er bare tilgjengelige via Dell. Du kan bestille flere kassetter på nettet på
http://www.dell.com/supplies eller over telefon. Se under "Kontakte Dell" på side 230 hvis du vil bestille per telefon.
Det anbefales at du bruker tonerkassetter fra Dell til skriveren. Dell gir ingen garantier for problemer som skyldes
bruk av tilbehør, deler eller komponenter som ikke er levert av Dell.
ADVARSEL: Kast aldri brukte tonerkassetter på åpen ild. Tonerrestene kan eksplodere og forårsake brannskader eller andre
skader.
ADVARSEL: Ikke rist den brukte tonerkassetten, da unngår du tonersøl.
Ta ut tonerkassettene
1 Åpne tonerdekslet.
188
Vedlikeholde skriveren
2 Klem sammen på kassetten som vist i illustrasjonen.
ADVARSEL: Ta alltid kassetten langsomt ut, slik at du ikke søler toner.
3 Trekk tonerkassetten ut.
Vedlikeholde skriveren
189
Sette inn en tonerkassett
1 Pakk ut en ny tonerkassett med ønsket farge, og rist den fem-seks ganger slik at toneren fordeles jevnt.
MERK: Kontroller at fargen på den nye tonerkassetten samsvarer med fargen på håndtaket før du setter inn kassetten.
MERK: Håndter tonerkassetten forsiktig, slik at du unngår å søle toner.
2 Fjern teipen fra tonerkassetten.
190
Vedlikeholde skriveren
3 Sett inn tonerkassetten rett overfor riktig kassettholder, og skyv den inn ved å trykke nær midten av etiketten til
kassetten klikker på plass.
4 Lukk tonerdekslet.
Vedlikeholde skriveren
191
Rengjøre skriveren innvendig
ADVARSEL: Slå alltid av skriveren og koble strømkabelen fra den jordede stikkontakten før du utfører vedlikehold, slik at du
unngår å få støt.
1 Bekreft at skriveren ikke er i bruk, og åpne tonerdekslet.
2 Klem sammen på kassetten som vist i illustrasjonen.
3 Trekk tonerkassetten ut.
4 Trekk ut de andre tre kassettene også.
192
Vedlikeholde skriveren
5 Trekk ut rengjøringsstaven.
6 Sett inn rengjøringsstaven helt inn i hullet ved siden av pilen på skriveren til enden treffer innsiden av skriveren,
som vist i illustrasjonen nedenfor. Trekk den deretter ut igjen.
7 Bruk samme fremgangsmåte for de tre andre hullene.
8 Returner rengjøringsstaven til den opprinnelige plassen.
Vedlikeholde skriveren
193
9 Skift ut den svarte tonerkassetten rett overfor riktig kassettholder, og skyv den inn ved å trykke nær midten av
etiketten til kassetten klikker på plass.
10 Skift ut de tre andre kassettene også.
11 Lukk tonerdekslet.
194
Vedlikeholde skriveren
Rengjøre CTD-sensoren
Rengjør CTD-sensoren (CTD = Color Toner Density) bare når det vises et varsel for CTD-sensoren på
statusmonitoren eller operatørpanelet.
1 Kontroller at skriveren er slått av.
2 Skyv ned utløserhåndtaket for bakdekslet, og åpne bakdekslet.
3 Rengjør CTD-sensoren inne i skriveren med en ren, tørr bomullspinne.
4 Lukk bakdekslet.
5 Slå på skriveren.
Vedlikeholde skriveren
195
Justere fargeregistrering
I denne delen får du vite hvordan du justere fargeregistreringen når du installerer skriveren for første gang, og etter at
du har flyttet den til et nytt sted.
MERK: Det kreves et passord for å få tilgang til menyen Adm.meny når Panellås aktivert er satt til Aktiver.
Hvis det er tilfellet, må du skrive inn passordet du angav, og trykke på
(Sett)-knappen.
Justere Autom. korrigering
Med Autom. korrigering kan du korrigere fargeregistreringen automatisk.
Operatørpanelet
1 Trykk på
(Meny)-knappen.
2 Trykk på
til Adm.meny er uthevet, og trykk deretter på
3 Trykk på
til Vedlikehold vises, og trykk deretter på
4 Trykk på
til Fargereg.just. vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
5 Kontroller at Autom. korrigering vises, og trykk deretter på
6 Kontroller at Er du sikker? vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
Autom. korrigering utføres.
Verktøykasse
1 Klikk Start → Alle programmer → Dell-skrivere → Dell C1760nw Color Printer eller Dell C1660w Color Printer
→ Verktøykasse.
MERK: Hvis flere skriverdrivere er installert på datamaskinen, vises vinduet Velg skriver. I dette tilfellet, klikk Dell C1760nw
Color Printer eller Dell C1660w Color Printer oppført i Skrivernavn og klikk deretter OK.
Verktøykasse åpnes.
2 Klikk på kategorien Vedlikehold av skriver.
3 Velg Fargeregistreringsjustering i listen til venstre på siden.
Siden Fargeregistreringsjustering vises.
4 Fjern På-merket for Autom. registreringsjustering.
5 Klikk på Start ved siden av Autom. korrigering.
Fargeregistreringen korrigeres automatisk.
Skrive ut fargeregistreringsskjemaet
Operatørpanelet
1 Legge i papir. Se under "Legge i utskriftsmateriale" på side 151 hvis du vil vite mer om hvordan du legger i papir.
2 Trykk på
(Meny)-knappen.
3 Trykk på
til Adm.meny vises, og trykk deretter på
4 Trykk på
til Vedlikehold vises, og trykk deretter på
5 Trykk på
til Fargereg.just. vises, og trykk deretter på
6 Trykk på
til Fargeregistreringsskjema vises, og trykk deretter på
Fargeregistreringsskjemaet skrives ut.
196
Vedlikeholde skriveren
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
Verktøykasse
1 Klikk Start → Alle programmer → Dell-skrivere → Dell C1760nw Color Printer eller Dell C1660w Color Printer
→ Verktøykasse.
MERK: Hvis flere skriverdrivere er installert på datamaskinen, vises vinduet Velg skriver. I dette tilfellet, klikk Dell C1760nw
Color Printer eller Dell C1660w Color Printer oppført i Skrivernavn og klikk deretter OK.
Verktøykasse åpnes.
2 Klikk på kategorien Vedlikehold av skriver.
3 Velg Fargeregistreringsjustering i listen til venstre på siden.
Siden Fargeregistreringsjustering vises.
4 Fjern På-merket for Autom. registreringsjustering.
5 Klikk på Start ved siden av Skriv ut fargereg.skjema.
Fargeregistreringsskjemaet skrives ut.
Finne verdier
Finn de retteste linjene der to svarte linjer og den fargede linjen er best justert for hver farge (G, M og C) i
fargeregistreringsskjemaet som er skrevet ut.
Hvis du finner den retteste linjen, noterer du verdien (-5 – +5) for den retteste linjen for hver farge.
Hvis verdien er 0 for hver farge, behøver du ikke justere fargeregistreringen.
Hvis verdien ikke er 0, angir du verdien ved å følge fremgangsmåten som er beskrevet under "Angi verdier" på side 198.
Vedlikeholde skriveren
197
Angi verdier
Operatørpanelet
Slik justerer du fargene ved å bruke operatørpanelet til å angi verdiene du fant i fargeregistreringsskjemaet.
1 Legge i papir. Se under "Legge i utskriftsmateriale" på side 151 hvis du vil vite mer om hvordan du legger i papir.
2 Trykk på
(Meny)-knappen.
3 Trykk på
til Adm.meny vises, og trykk deretter på
4 Trykk på
til Vedlikehold vises, og trykk deretter på
5 Trykk på
til Fargereg.just. vises, og trykk deretter på
6 Trykk på
til Angi tall vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
7 Kontroller at Angi (G, M, C) vises, og trykk deretter på
eksempel +3) som vises på skjemaet.
8 Trykk på
(Sett)-knappen.
eller
knappen til du kommer til verdien (for
én gang og flytt markøren til neste verdi.
9 Gjenta trinn 7 og 8 for å angi alle tallene, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
10 Kontroller at Angi (LM, LM, LC) vises.
11 Trykk på
eller
12 Trykk på
én gang og flytt markøren til neste verdi.
til du kommer til verdien (for eksempel +3) som vises på skjemaet.
13 Gjenta trinn 11 og 12 for å angi alle tallene, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
14 Kontroller at Angi (RY, RM, RC) vises.
15 Trykk på
eller
16 Trykk på
én gang og flytt markøren til neste verdi.
til du kommer til verdien (for eksempel +3) som vises på skjemaet.
17 Gjenta trinn 15 og 16 for å angi alle tallene, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
18 Trykk på
(Meny)-knappen.
19 Trykk på
til Adm.meny vises, og trykk deretter på
20 Trykk på
til Vedlikehold vises, og trykk deretter på
21 Trykk på
til Fargereg.just. vises, og trykk deretter på
22 Trykk på
til Fargeregistreringsskjema vises, og trykk deretter på
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
(Sett)-knappen.
Fargeregisterskjemaet skrives ut med de nye verdiene.
23 Juster verdiene for hver farge inntil linjene ved 0 er de retteste. Hvis en linje ikke er den retteste på 0, finn verdien
og juster skriveren igjen.
Verktøykasse
Slik justerer du fargene ved å bruke Verktøykasse til å angi verdiene du fant i fargeregistreringsskjemaet.
1 Klikk Start → Alle programmer → Dell-skrivere → Dell C1760nw Color Printer eller Dell C1660w Color Printer
→ Verktøykasse.
MERK: Hvis flere skriverdrivere er installert på datamaskinen, vises vinduet Velg skriver. I dette tilfellet, klikk Dell C1760nw
Color Printer eller Dell C1660w Color Printer oppført i Skrivernavn og klikk deretter OK.
Verktøykasse åpnes.
2 Klikk på kategorien Vedlikehold av skriver.
3 Velg Fargeregistreringsjustering i listen til venstre på siden.
Siden Fargeregistreringsjustering vises.
198
Vedlikeholde skriveren
4 Fjern På-merket for Autom. registreringsjustering.
5 Velg verdien med den rette linjen, og klikk deretter på Bruk nye innstillinger.
6 Klikk på Start ved siden av Skriv ut fargereg.skjema.
Fargeregisterskjemaet skrives ut med de nye verdiene.
7 Juster verdiene for hver farge inntil linjene ved 0 er de retteste. Hvis en linje ikke er den retteste på 0, finn verdien
og juster skriveren igjen.
FORSIKTIG: Når fargeregistreringsskjemaet er skrevet ut, må du ikke slå av skriveren før motoren har stoppet helt.
Vedlikeholde skriveren
199
200
Vedlikeholde skriveren
22
Avklare papirstopp
Hvis du velger utskriftsmateriale med omhu og legger det i riktig, unngår du papirstopp. Se under "Retningslinjer for
utskriftsmateriale" på side 143 hvis du vil ha mer informasjon.
MERK: Bildene som brukes i denne håndboken er av Dell™ C1760nw Color Printer med mindre annet er nevnt.
MERK: Prioritert arkmater (PSI) er bare tilgjengelig for Dell C1760nw Color Printer.
MERK: Før du kjøper inn store kvanta med utskriftsmateriale, anbefales det at du tester noen ark først.
Unngå papirstopp
•
Bruk bare anbefalt utskriftsmateriale. Se under "Retningslinjer for utskriftsmateriale" på side 143 hvis du vil ha mer
informasjon.
•
Se under "Legge utskriftsmateriale i universalmateren (MPF)" på side 151 og "Legge i utskriftsmateriale i PSI (kun
Dell C1760nw Color Printer)" på side 159 hvis du vil vite hvordan du legger i utskriftsmateriale.
•
Ikke legg for mye utskriftsmateriale i kildene. Kontroller at høyden på bunken med utskriftsmateriale ikke
overskrider maksimumshøyden som er angitt med en strek på hver enkelt papirstøtte.
•
Ikke legg i utskriftsmateriale som er skrukket, brettet, fuktig eller bøyd.
•
Bla i, luft og rett ut utskriftsmaterialet før det legges i. Hvis det oppstår papirstopp, kan du prøve å mate ett ark om
gangen via den prioriterte arkmateren eller universalmateren.
•
Ikke bruk utskriftsmateriale du har klippet eller skåret til selv.
•
Ikke bland utskriftsmateriale med ulike størrelser, kvaliteter eller typer i samme utskriftskilde.
•
Kontroller at den anbefalte utskriftssiden vender opp når du legger i utskriftsmateriale.
•
Lagre utskriftsmateriale i et akseptabelt miljø. Se under "Lagre utskriftsmateriale" på side 147 hvis du vil ha mer
informasjon.
•
Den prioriterte arkmateren skal ikke fjernes mens en utskriftsjobb pågår.
•
Kontroller at alle kabler som er koblet til skriveren, er riktig tilkoblet.
•
Hvis papirstøttene er for stramme, kan det føre til papirstopp.
Avklare papirstopp
201
Finne stedet for papirstopp
ADVARSEL: Du må aldri prøve å avklare papirstopp med verktøy eller liknende. Dette kan gi varig skade på skriveren.
Følgende illustrasjon viser hvor papirstopp kan oppstå langs utskriftsmaterialets bane.
1
2
3
4
6
1
Mottakerbrett
2
Fuserenhet
3
Spaker
4
Bakdeksel
5
Forside
6
Universalmater (MPF)
202
Avklare papirstopp
5
Avklare papirstopp fra forsiden av skriveren
ADVARSEL: Før du utfører noen av følgende fremgangsmåter må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Viktig
informasjon.
MERK: PSI er bare tilgjengelig for Dell C1760nw Color Printer.
MERK: For å rette opp feilen som vises på operatørpanelet må du fjerne alt utskriftsmateriale fra utskriftsbanen.
1 Trekk ut den prioriterte arkmateren.
2 Fjern alt papir som sitter fast, fra forsiden av skriveren.
3 Skift ut den prioriterte arkmateren inn i skriveren igjen.
ADVARSEL: Når du setter den prioriterte arkmateren inn igjen i skriveren, ikke bruk makt. Dersom du gjør det kan du
skade den prioriterte arkmateren eller skriveren.
Avklare papirstopp
203
4 Trykk på
(Sett)-knappen.
Avklare papirstopp fra baksiden av skriveren
ADVARSEL: Før du utfører noen av følgende fremgangsmåter må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Viktig
informasjon.
ADVARSEL: Slå alltid av skriveren og koble strømkabelen fra den jordede stikkontakten før du utfører vedlikehold, slik at du
unngår å få støt.
ADVARSEL: For å unngå brannskader må du ikke fjerne papir som forårsaker papirstopp, umiddelbart etter utskrift.
Fuserenheten blir svært varm under bruk.
MERK: For å rette opp feilen som vises på operatørpanelet må du fjerne alt utskriftsmateriale fra utskriftsbanen.
1 Skyv ned utløserhåndtaket for bakdekslet, og åpne bakdekslet.
2 Løft opp spakene.
204
Avklare papirstopp
3 Fjern alt papir som sitter fast, fra baksiden av skriveren.
4 Senk spakene til opprinnelig stilling.
5 Lukk bakdekslet.
Avklare papirstopp
205
Avklare papirstopp fra mottakerbrettet
ADVARSEL: Før du utfører noen av følgende fremgangsmåter må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Viktig
informasjon.
ADVARSEL: Slå alltid av skriveren og koble strømkabelen fra den jordede stikkontakten før du utfører vedlikehold, slik at du
unngår å få støt.
ADVARSEL: For å unngå brannskader må du ikke fjerne papir som forårsaker papirstopp, umiddelbart etter utskrift.
Fuserenheten blir svært varm under bruk.
MERK: For å rette opp feilen som vises på operatørpanelet må du fjerne alt utskriftsmateriale fra utskriftsbanen.
1 Skyv ned utløserhåndtaket for bakdekslet, og åpne bakdekslet.
2 Løft opp spakene.
206
Avklare papirstopp
3 Fjern alt papir som sitter fast, fra baksiden av skriveren. Hvis det ikke finnes noe papir i papirbanen, fjern alt papir
som sitter fast fra mottakerbrettet.
4 Senk spakene til opprinnelig stilling.
5 Lukk bakdekslet.
6 Hvis du ikke kan fjerne det fastkjørte papiret selv om du har utført trinnene over, trykker du og holder
knappen i to sekunder.
(Avbryt)-
Meldingen Avklarer fastkjørt papir vises og det fastkjørte papiret løses ut sammen med en
papirinnmating fra MPF eller PSI.
MERK: Etter bruk av denne funksjonen avbrytes utskriftsjobben som pågår.
MERK: Papir må være matet inn i MPF eller PSI for å bruke denne funksjonen.
Avklare papirstopp
207
208
Avklare papirstopp
Feilsøking
23 Feilsøking.................................................................................... 211
209
210
23
Feilsøking
MERK: Prioritert arkmater er bare tilgjengelig for Dell™ C1760nw Color Printer.
Grunnleggende skriverproblemer
MERK: Ethernet-tilkobling er bare tilgjengelig for Dell C1760nw Color Printer.
Noen skriverproblemer kan være enkle å løse. Hvis det oppstår et problem med skriveren, kan du kontrollere
følgende:
•
Strømkabelen er koblet til skriveren og til en jordet stikkontakt.
•
Skriveren er slått på.
•
Stikkontakten er ikke slått av med en bryter eller en knapp.
•
Annet elektrisk utstyr som er koblet til stikkontakten, fungerer.
•
Hvis skriveren er koblet til nettverket med en Ethernet-kabel, er skriveren ikke samtidig tilkoblet datamaskinen
med en USB-kabel.
•
Hvis skriveren er koblet til datamaskinen med en USB-kabel, er skriveren ikke samtidig tilkoblet nettverket med en
Ethernet-kabel.
Hvis du har kontrollert alle punktene ovenfor og fremdeles har problemer, kan du slå av skriveren, vente i 10
sekunder og deretter slå skriveren på igjen. Dette løser ofte problemet.
MERK: Hvis feilmeldingene vises på kontrollpanelet eller på dataskjermen, følg instruksjonene på skjermen for å løse
problemene med skriveren. For detaljer om feilmeldinger og feilkoder, se "Kort om skrivermeldingene" på side 177.
Skjermproblemer
Problem
Tiltak
Menyinnstillinger som er endret på
operatørpanelet, trer ikke i kraft.
Innstillinger i programvaren, skriverdriveren eller skriverens verktøy har prioritet
fremfor innstillingene som er angitt fra operatørpanelet.
Endre menyinnstillinger fra skriverdriveren, skriververktøyene eller programmet i
stedet for fra operatørpanelet.
Utskriftsproblemer
MERK: Det kreves et passord for å få tilgang til menyen Adm.meny når Panellås aktivert er satt til Aktiver.
Hvis det er tilfellet, må du skrive inn passordet du angav, og trykke på
(Sett)-knappen.
Problem
Tiltak
Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble Kontroller at Klar til å skrive ut vises på operatørpanelet før du
sender en jobb til utskrift. Trykk på
(Meny)-knappen for å gå tilbake til Klar
skrevet ut.
til å skrive ut.
Kontroller at det er utskriftsmateriale i skriveren. Trykk på
for å gå tilbake til Klar til å skrive ut.
(Meny)-knappen
Kontroller at du bruker riktig skriverdriver.
Feilsøking
211
Problem
Tiltak
Kontroller at du bruker riktig Ethernet-kabel (bare Dell C1760nw Color Printer)
eller USB-kabel og at den er ordentlig koblet til skriveren.
Kontroller at du har valgt riktig størrelse på utskriftsmaterialet.
Hvis du bruker utskriftskø, kontrollerer du at utskriftskøen ikke har stoppet opp.
Kontroller skrivergrensesnittet fra Adm.meny.
Bestem hvilket vertsgrensesnitt du bruker. Skriv ut en rapport med
enhetsinnstillinger for å bekrefte at gjeldende grensesnittinnstillinger er riktige. Se
under "Skrive ut en Rapport/Liste ved hjelp av kontrollpanelet" på side 125 hvis du
vil vite hvordan du skriver ut en rapport med enhetsinnstillinger.
Utskriftsmateriale mates feil, eller flere ark
mates samtidig.
Kontroller at utskriftsmaterialet du bruker, samsvarer med spesifikasjonene for
skriveren. Se under "Papirstørrelser som støttes" på side 148 hvis du vil ha mer
informasjon.
Luft utskriftsmaterialet før du legger det i.
Kontroller at utskriftsmaterialet er lagt i riktig.
Kontroller at bredde- og lengdeskinnene er riktig justert.
Kontroller at den prioriterte arkmateren er satt ordentlig inn.
Unngå å fylle for mye i kildene for utskriftsmateriale.
Ikke bruk makt når du legger utskriftsmateriale i den prioriterte arkmateren eller
universalmateren. Hvis ikke, kan dokumentene bli skjeve eller bøyde.
Kontroller at utskriftsmaterialet ikke er krøllet.
Legg anbefalt utskriftsside for typen utskriftsmateriale i kilden på riktig måte. Se
under "Legge i utskriftsmateriale" på side 151 hvis du vil ha mer informasjon.
Snu utskriftsmaterialet eller legg det andre veien, og prøv å skrive ut på nytt for å
se om matingen blir bedre.
Ikke bland ulike typer utskriftsmateriale.
Ikke bland bunker med utskriftsmateriale.
Fjern krøllete ark på toppen og i bunnen av bunken før du legger i
utskriftsmaterialet.
Fyll bare i en utskriftskilde når den er tom.
Konvolutten er krøllet etter utskrift.
Kontroller at konvolutten er lagt i slik det er beskrevet i "Legge konvolutter i
universalmateren (MPF)" på side 156 eller "Legge en konvolutt i den prioriterte
arkmateren (PSI)" på side 161.
Sidene deles på uventede steder.
Øk innstillingen for Tidsavbrudd på menyen Skriverinnstillinger i
Dell Printer Configuration Web Tool.
Uryddig utskriftsmateriale på
mottakerbrettet.
Snu bunken med utskriftsmateriale i den prioriterte arkmateren eller
dokumentmateren.
Skriveren skriver ikke ut tosidig.
Velg Snu på kortsiden eller Snu på langsiden på menyen Tosidig i kategorien
Generelt i skriverdriveren.
212
Feilsøking
Problemer med utskriftskvalitet
MERK: Noen av følgende fremgangsmåter som omfatter bruk av Verktøykasse, kan også utføres fra operatørpanelet eller
Dell Printer Configuration Web Tool. Se under "Kort om skrivermenyene" på side 125 og "Dell™ Printer Configuration Web Tool" på
side 81 hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker operatørpanelet og Dell Printer Configuration Web Tool.
Utskriften er for lys
Tiltak
Ja
Nei
Oppgaven er fullført.
Gå til tiltak 2.
Oppgaven er fullført.
Gå til tiltak 3.
3
Oppgaven er fullført.
Kontroller at innstillingen Papirtype i skriverdriveren samsvarer med
utskriftsmaterialet du har lagt i.
a Kontroller skriverdriverinnstillingen Papirtype i kategorien Generelt i
Utskriftsinnstillinger.
b Legg i tørt (ikke fuktig) og riktig utskriftsmateriale, og klikk deretter
på Skriv ut testside i Skriveregenskaper i skriverdriveren.
Gå til tiltak 4.
4
Oppgaven er fullført.
Deaktiver Sparemodus for fargetoner i skriverdriveren.
a I kategorien Andre i Utskriftsinnstillinger i skriverdriveren, sørg for at
Av er valgt i nedtrekksmenyen Sparemodus for fargetoner.
1
Nivået i tonerkassettene kan være lavt, eller kassettene må skiftes.
Bekreft tonernivået i hver tonerkassett.
a Kontroller tonernivået i kategorien Status i Statusmonitorkonsoll.
b Skift ut eventuelt tonerkassetten.
Er problemet løst?
2
Kontroller at utskriftsmaterialet ikke er fuktig, og at du bruker riktig
utskriftsmateriale. Se under "Papirtyper som støttes" på side 149. Hvis
ikke, må du bruke utskriftsmaterialet som er anbefalt for skriveren.
Er problemet løst?
Er problemet løst?
Kontakt Dell.
Er problemet løst?
Feilsøking
213
Toner smitter av, eller den sitter løst / flekker på baksiden
Tiltak
1
Ja
Utskriftsmaterialets overflate kan være ujevn. Prøv å endre innstillingen Oppgaven er fullført.
Papirtype i skriverdriveren. Endre for eksempel vanlig papir til vanlig
tykt papir.
a Endre skriverdriverinnstillingen Papirtype i kategorien Generelt i
Utskriftsinnstillinger.
Nei
Gå til tiltak 2.
Er problemet løst?
2
Kontroller at du bruker riktig type utskriftsmateriale. Se under
"Papirtyper som støttes" på side 149. Hvis ikke, må du bruke
utskriftsmaterialet som er anbefalt for skriveren.
Oppgaven er fullført.
Gå til tiltak 3.
Oppgaven er fullført.
Juster fuserenhet-temperaturen.
a Start Verktøykassen, klikk Juster fuserenhet i kategorien Vedlikehold
av skriver.
b Juster fikseringstemperaturen ved å øke verdien for
utskriftsmaterialet.
c Klikk på Bruk nye innstillinger.
d Klikk på lukkeknappen for å avslutte Verktøykasse.
Kontakt Dell.
Er problemet løst?
3
Er problemet løst?
214
Feilsøking
Tilfeldige flekker / uklare bilder
Tiltak
Ja
Nei
1
Kontroller at tonerkassettene er riktig installert. Se under "Sette inn en
tonerkassett" på side 190.
Oppgaven er fullført.
Gå til tiltak 2.
2
Hvis du bruker tonerkassetter fra andre produsenter enn Dell, setter du Oppgaven er fullført.
inn en Dell-tonerkassett.
Gå til tiltak 3.
Er problemet løst?
Er problemet løst?
3
Oppgaven er fullført.
Rengjør fuserenheten.
a Legg et ark i dokumentmateren, og skriv ut et ensfarget bildet som
dekker hele arket.
b Legg arket som er skrevet ut, med utskriftssiden ned. Skriv deretter ut
et tomt ark.
Kontakt Dell.
Er problemet løst?
Hele utskriften er tom
Hvis dette problemet oppstår, kontakter du Dell.
Striper vises på utskriften
Hvis dette problemet oppstår, kontakter du Dell.
Feilsøking
215
Hellende fargepunkter
Hvis dette problemet oppstår, kontakter du Dell.
Vertikale blanke felter
Tiltak
1
Gjør rent inne i skriveren, og skriv ut en testside.
a Gjør rent inne i skriveren ved hjelp av rengjøringsstaven. Se under
"Rengjøre skriveren innvendig" på side 192.
b Klikk på Skriv ut testside i Skriveregenskaper i skriverdriveren.
Ja
Nei
Oppgaven er fullført.
Kontakt Dell.
Ja
Nei
Er problemet løst?
Fargeflekker
Tiltak
1
Juster overføringsbias.
Oppgaven er fullført.
a Start Verktøykassen og klikk Juster BTR i kategorien Vedlikehold av
skriver.
b Juster innstillingen for den typen utskriftsmateriale som brukes.
Gå til tiltak 2.
Er problemet løst?
2
Hvis du bruker utskriftsmateriale som ikke anbefales, må du bytte til
utskriftsmaterialet som er anbefalt for skriveren.
Er problemet løst?
216
Feilsøking
Oppgaven er fullført.
Kontakt Dell.
Skygger
Tiltak
Ja
Nei
Oppgaven er fullført.
Gå til tiltak 2.
2
Utskriftsmaterialets overflate kan være ujevn. Prøv å endre innstillingen Oppgaven er fullført.
Papirtype i skriverdriveren. Endre for eksempel vanlig papir til vanlig
tykt papir.
a Endre skriverdriverinnstillingen Papirtype i kategorien Generelt i
Utskriftsinnstillinger.
Gå til tiltak 3.
3
Juster fuserenhet-temperaturen.
a Start Verktøykassen og klikk Juster fuserenhet i kategorien
Vedlikehold av skriver.
b Juster fikseringstemperaturen ved å øke verdien for
utskriftsmaterialet.
c Klikk på Bruk nye innstillinger.
d Klikk på lukkeknappen for å avslutte Verktøykasse.
4
Hvis du bruker utskriftsmateriale som ikke anbefales, må du bytte til
utskriftsmaterialet som er anbefalt for skriveren.
1
Juster overføringsbias.
a Start Verktøykassen og klikk Skjemautskrift i kategorien Diagnose.
b Klikk Skyggekonfigureringsskjema.
c
d
e
f
Skyggekonfigureringsskjemaet skrives ut.
Start Verktøykassen og klikk BTR-oppdateringsmodus i kategorien
Vedlikehold av skriver.
Merk av for På, og klikk på Bruk nye innstillinger.
Klikk på Skjemautskrift i kategorien Diagnose.
Klikk Skyggekonfigureringsskjema.
Skyggekonfigureringsskjemaet skrives ut.
Er problemet løst?
Er problemet løst?
Oppgaven er fullført.
Gå til tiltak 4.
Oppgaven er fullført.
Kontakt Dell.
Er problemet løst?
Er problemet løst?
Feilsøking
217
Slør
Tiltak
Ja
Nei
Kontakt Dell.
Gå til tiltak 2.
1
Har hele siden lys utskrift?
2
Oppgaven er fullført.
Start Fremkallerbevegelsesmodus.
a Start Verktøykassen og klikk Fremkallerbevegelsesmodus i kategorien
Diagnose.
b Klikk på Start.
Kontakt Dell.
Er problemet løst?
Bead-Carry-Out (BCO)
Tiltak
1
Ja
Angi skriverens høyde over havet hvis den er installert på et
Oppgaven er fullført.
høyereliggende sted.
a Start Verktøykassen og klikk Juster høyde i kategorien Vedlikehold av
skriver.
b Velg verdien nærmest høyden over havet på det stedet der skriveren er
installert.
Er problemet løst?
218
Feilsøking
Nei
Kontakt Dell.
Auger-merke
Tiltak
1
Ja
Nei
Oppgaven er fullført.
Gå til tiltak 2.
Oppgaven er fullført.
Start Fremkallerbevegelsesmodus.
a Start Verktøykassen og klikk Fremkallerbevegelsesmodus i kategorien
Diagnose.
b Klikk på Start.
Kontakt Dell.
Nivået i tonerkassettene kan være lavt, eller kassettene må skiftes.
Bekreft tonernivået i hver tonerkassett.
a Kontroller tonernivået i kategorien Status i Statusmonitorkonsoll.
b Skift ut eventuelt tonerkassetten.
Er problemet løst?
2
Er problemet løst?
Rynket/flekket papir
Tiltak
1
Kontroller at du bruker riktig type utskriftsmateriale. Se under
"Papirstørrelser som støttes" på side 148 og "Retningslinjer for
utskriftsmateriale" på side 143. Hvis ikke, må du bruke
utskriftsmaterialet som er anbefalt for skriveren.
Er problemet løst?
Ja
Nei
Oppgaven er fullført.
Hvis du skal skrive ut på
konvolutter, går du til
tiltak 2.
Hvis du skal skrive ut på
annet utskriftsmateriale
enn konvolutter,
kontakter du Dell.
Feilsøking
219
Tiltak
2
Kontroller bretten. Er bretten innenfor 30 mm av de fire kantene på
konvolutten?
Ja
Nei
Denne typen brett
ansees som normal. Det
er ikke noe i veien med
skriveren.
Hvis konvolutten er 220
mm eller lengre (C5
eller Konvolutt nr. 10),
går du til tiltak 3a.
Hvis konvolutten er
kortere enn 220 mm
(Monarch eller DL), går
du til tiltak 3b.
3a
Er konvoluttklaffen på langsiden?
3b
Legg konvolutten i dokumentmateren med langsiden først, forsiden opp Oppgaven er fullført.
og klaffen åpen. Se under "Legge i Konvolutt 10, DL eller Monarch" på
side 156 hvis du vil ha mer informasjon.
Konvolutten er
konvolutt nr. 10.
Gå til tiltak 4b.
Konvolutten er en C5konvolutt.
Gå til tiltak 4a.
Gå til tiltak 4b.
Er problemet løst?
4a
Legg konvolutten i dokumentmateren med forsiden opp og klaffen
Oppgaven er fullført.
åpen. Se under "Legge i C5" på side 157 hvis du vil ha mer informasjon.
4b
Bruk en annen konvoluttstørrelse.
Kontakt Dell.
Er problemet løst?
Oppgaven er fullført.
Kontakt Dell.
Ja
Nei
Oppgaven er fullført.
Kontakt Dell.
Er problemet løst?
Toppmargen er ikke riktig
Tiltak
1
Kontroller at margene er angitt korrekt i programmet som brukes.
Er problemet løst?
Fargeregistreringen er ikke justert
220
Feilsøking
Tiltak
1
Juster fargeregistreringen automatisk.
a Start Verktøykassen og klikk Fargeregistreringsjustering i kategorien
Vedlikehold av skriver.
b Fjern På-merket for Autom. registreringsjustering.
c Klikk på Start ved siden av Autom. korrigering.
Ja
Nei
Oppgaven er fullført.
Gå til tiltak 2.
Oppgaven er fullført.
Gå til tiltak 3.
Oppgaven er fullført.
Kontakt Dell.
Er problemet løst?
2
Rengjør CTD-sensoren.
a Rengjør CTD-sensoren. Se under "Rengjøre CTD-sensoren" på
side 195.
b Start Verktøykassen og klikk Fargeregistreringsjustering i kategorien
Vedlikehold av skriver.
c Fjern På-merket for Autom. registreringsjustering.
d Klikk på Start ved siden av Autom. korrigering.
Er problemet løst?
3
Skriv ut fargeregistreringsskjemaet, og korriger fargeregistreringen
manuelt.
a Klikk på Fargeregistreringsjustering i kategorien Vedlikehold av
skriver.
b Fjern På-merket for Autom. registreringsjustering.
c Klikk på Start ved siden av Skriv ut fargereg.skjema.
Fargeregistreringsskjemaet skrives ut.
d Velg verdien med den rette linjen. Se under "Justere fargeregistrering"
på side 196 hvis du vil ha mer informasjon.
e Klikk på Bruk nye innstillinger.
f Klikk på Start ved siden av Skriv ut fargereg.skjema for å skrive ut
fargeregistreringsskjemaet på nytt.
g Juster verdiene for hver farge inntil linjene ved 0 er de retteste.
Er problemet løst?
Papir med brettede hjørner / bulker
Feilsøking
221
Tiltak
1
Ja
Oppgaven er fullført.
Rengjør fuserenheten.
a Legg et ark i dokumentmateren, og skriv ut et ensfarget bildet som
dekker hele arket.
b Legg arket som er skrevet ut, med utskriftssiden ned. Skriv deretter ut
et tomt ark.
Nei
Kontakt Dell.
Er problemet løst?
Støy
MERK: Noen av følgende fremgangsmåter som omfatter bruk av Verktøykasse, kan også utføres fra operatørpanelet eller
Dell Printer Configuration Web Tool. Se under "Kort om skrivermenyene" på side 125 og "Dell™ Printer Configuration Web Tool" på
side 81 hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker operatørpanelet og Dell Printer Configuration Web Tool.
Tiltak
1
Ja
Finn årsaken til problemet ved å fjerne tonerkassettene.
Gå til tiltak 2.
a Ta ut tonerkassettene. Se under "Bytte tonerkassetter" på side 188.
b Start Verktøykassen og klikk Maskinsjekk i kategorien Diagnose.
c Velg Sjekk av hovedmotoroperasjon fra nedtrekkslisten og klikk Start.
d Klikk Lydavspilling for å sjekke motorlyden.
Nei
Kontakt Dell.
Er lyden som genereres fra skriveren lik lyden fra Lydavspillingknappen?
2
a Klikk på Maskinsjekk i kategorien Diagnose.
Gå til tiltak 3.
Kontakt Dell.
Oppgaven er fullført.
Kontakt Dell.
b Velg Sjekk av fordelingsmotor (Gul). Sjekk av fordelingsmotor
(Magenta), Sjekk av fordelingsmotor (Cyan), eller Sjekk av
fordelingsmotor (Svart) fra nedtrekkslisten, og klikk Start.
c Klikk Lydavspilling for å sjekke motorlyden.
d Gjenta trinn a og b for å utføre Sjekk av fordelingsmotor for resten av
tonerkassettene.
MERK: Du kan utføre Sjekk av fordelingsmotor for CMYK i den rekkefølgen
du ønsker.
MERK: Ikke sjekk driften av fordelingsmotoren gjentatte ganger.
Er lyden som genereres fra skriveren lik lyden fra Lydavspillingknappen?
3
a Sett inn igjen tonerkassettene.
b Utfør handling 2 på nytt.
Er lyden som genereres fra skriveren lik lyden fra Lydavspillingknappen?
222
Feilsøking
Papirstopp
MERK: Noen av følgende fremgangsmåter som omfatter bruk av Verktøykasse, kan også utføres fra operatørpanelet eller
Dell Printer Configuration Web Tool. Se under "Kort om skrivermenyene" på side 125 og "Dell™ Printer Configuration Web Tool" på
side 81 hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker operatørpanelet og Dell Printer Configuration Web Tool.
Stopp som skyldes feilmating
Tiltak
1
Fjern papiret fra den prioriterte arkmateren, og kontroller at papiret er
lagt riktig i dokumentmateren.
Ja
Nei
Oppgaven er fullført.
Gå videre til tiltaket
som tilsvarer typen
utskriftsmateriale som
brukes:
Er problemet løst?
• Tykt - 2a
• Tynt - 2b
• Konvolutt - 2c
Gå til tiltak 2d ved
manuell tosidig utskrift.
Ved bruk av annet papir
enn det som er nevnt
ovenfor, eller hvis du
skal skrive ut tosidig,
går du til tiltak 2e.
2a
Bruk tykt papir på 216 g/m2 eller lavere.
Oppgaven er fullført.
Gå til tiltak 3a.
Oppgaven er fullført.
Gå til tiltak 3a.
Kontroller at konvolutten er lagt riktig i dokumentmateren i henhold til Oppgaven er fullført.
instruksjonene i "Legge konvolutter i universalmateren (MPF)" på
side 156.
Gå til tiltak 3b.
Er problemet løst?
2b
Bruk tynt papir på 60 g/m2 eller mer.
Er problemet løst?
2c
Er problemet løst?
2d
Kontroller at utskriftsmaterialet ikke er krøllet.
2e
3a
Oppgaven er fullført.
Gå til tiltak 3a.
Er utskriftsmaterialet fuktig?
Gå til tiltak 3c.
Gå til tiltak 3a.
Luft utskriftsmaterialet.
Oppgaven er fullført.
Gå til tiltak 3c.
Er problemet løst?
Er problemet løst?
3b
Hvis konvolutten er deformert, må den rettes ut, eller bruk en annen
konvolutt.
3c
Snu utskriftsmaterialet.
Hvis du utfører manuell
tosidig utskrift, eller
hvis du bruker en
konvolutt, kontakt Dell.
Oppgaven er fullført.
Gå til tiltak 3a.
Oppgaven er fullført.
Gå til tiltak 4.
Oppgaven er fullført.
Kontakt Dell.
Er problemet løst?
Er problemet løst?
4
Bruk utskriftsmateriale som ikke er fuktig.
Er problemet løst?
Feilsøking
223
Stopp som skyldes flermating
Tiltak
Ja
Nei
Oppgaven er fullført.
Gå til tiltak 2.
Er utskriftsmaterialet fuktig?
Gå til tiltak 3a.
Gå til tiltak 3b.
Bruk utskriftsmateriale som ikke er fuktig.
Oppgaven er fullført.
Gå til tiltak 3b.
Oppgaven er fullført.
Kontakt Dell.
1
Fjern papiret fra den prioriterte arkmateren, og kontroller at papiret er
lagt riktig i dokumentmateren.
2
3a
Er problemet løst?
Er problemet løst?
3b
Luft utskriftsmaterialet.
Er problemet løst?
Problemer med trådløs tilkobling
Problem
Tiltak
Kan ikke sette opp trådløs tilkopling.
Sørg for at Ethernet-kabelen (bare Dell C1760nw Color Printer) og USB-kabelen
er koblet fra skriveren.
Sørg for at Trådløst LAN er satt til Aktiver. Se under "Trådløst LAN" på
side 127.
Prøv å deaktivere brannmuren på datamaskinen. Brannmuren på datamaskinen
kan blokkere kommunikasjon med skriveren.
Kan ikke sette opp trådløs tilkopling med
WPS (Wi-Fi Protected Setup®).
Sørg for at sikkerhetsinnstillingene til det trådløse LAN-tilgangspunktet eller
ruteren er WPA eller WPA2. (WEP støttes ikke av WPS.)
Slå skriveren av og på igjen.
Meldingen Overlappingsfeil av
trådløs økt vises når du setter opp
trådløs tilkopling.
To eller flere trådløse LAN-tilgangspunkter eller rutere kan utføre WPS-oppsett
samtidig. Vent en stund og prøv igjen.
Kan ikke sette opp trådløs tilkopling med
WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push
Button Configuration).
Trykk på WPS-knappen på det trådløse LAN-tilgangspunktet eller ruteren innen 2
minutter etter start av WPS-operasjonen på skriveren. Informasjon om det
trådløse LAN-tilgangspunktet eller ruteren finner du i brukerhåndboken som
fulgte med det trådløse LAN-tilgangspunktet eller ruteren.
Kan ikke sette opp trådløs tilkopling med
Kontroller om PIN-koden du har skrevet inn på datamaskinen er riktig.
WPS-PIN (Wi-Fi Protected Setup-Personal
Identification Number).
Kan ikke koble til det trådløse nettverket
etter oppretting av trådløs tilkopling.
224
Feilsøking
Sjekk om passfrasen for WPA/WPA2-kryptering eller WEP-nøkkelen som er satt på
det trådløse LAN-tilgangspunktet eller ruteren er endret. (Passfrase kan beskrives
som en nøkkel på noen tilgangspunkter eller rutere.) Informasjon om det trådløse
LAN-tilgangspunktet eller ruteren finner du i brukerhåndboken som fulgte med
det trådløse LAN-tilgangspunktet eller ruteren.
Andre problemer
Problem
Tiltak
Det er kondens i skriveren.
Dette oppstår vanligvis innen noen timer etter at du har varmet opp rommet om
vinteren. Dette skjer også når skriveren brukes på et sted der den relative
luftfuktigheten er minst 85 prosent. Juster luftfuktigheten, eller flytt skriveren til
et egnet sted.
Kontakte service
Når du ringer for å få skriverservice, må du være forberedt på å beskrive problemet du har, eller feilmeldingen som
vises på skjermen.
Du må oppgi modellen og serienummeret til skrivertypen. Se etiketten på innsiden av sidedekslet på skriveren.
Feilsøking
225
226
Feilsøking
Tillegg
Tillegg .......................................................................................... 229
Stikkord....................................................................................... 231
227
228
Tillegg
Dells policy for teknisk støtte
Teknisk støtte fra en tekniker krever samarbeid og deltakelse fra kunden i problemløsingsprosessen, og omfatter
gjenoppretting av operativsystem, programvare og maskinvaredrivere til original standardkonfigurasjon som ved
utsending fra Dell, samt verifisering av hensiktsmessig funksjonalitet i skriveren og all Dell-installert maskinvare. I
tillegg til teknisk støtte fra teknikere, er teknisk støtte via Internett tilgjengelig hos Dell Support. Flere alternativer
for teknisk støtte kan kjøpes.
Dell gir begrenset teknisk støtte for skriveren og all Dell-installert programvare og utstyrsenheter. Støtte for
tredjeparts programvare og utstyrsenheter gis av den opprinnelige produsenten, inkludert de som er kjøpt og/eller
installert av Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare og Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).
Tjenester på Internett
Du finner mer informasjon om Dell-produkter og -tjenester på følgende nettsteder:
www.dell.com
www.dell.com/ap (gjelder bare for land i Asia og stillehavsregionen)
www.dell.com/jp (gjelder bare for Japan)
www.euro.dell.com (gjelder bare for Europa)
www.dell.com/la (gjelder bare for land i Latin-Amerika og Karibia)
www.dell.ca (gjelder bare for Canada)
Du får tilgang til Dell Support via følgende nettsteder og e-postadresser:
•
Nettsteder for Dell Support
support.dell.com
support.euro.dell.com (gjelder bare for Europa)
•
E-postadresser til Dell Support
[email protected]
[email protected]
[email protected] (gjelder bare for land i Latin-Amerika og Karibia)
[email protected] (gjelder bare for land i Asia og stillehavsregionen)
•
E-postadresser til Dell Marketing and Sales
[email protected] (gjelder bare for land i Asia og stillehavsregionen)
[email protected] (gjelder bare for Canada)
•
Anonym filoverføringsprotokoll (FTP)
ftp.dell.com
Logg inn som brukeren anonymous, og bruk e-postadressen som passord.
Tillegg
229
Garanti- og returpolicy
Dell Computer Corporation ("Dell") produserer sine maskinvareprodukter fra deler og komponenter som er nye eller
ensbetydende med nye, i henhold til standard praksis i bransjen. Gå til support.dell.com hvis du vil ha informasjon
om Dells garanti for skriveren.
Informasjon om gjenvinning
Det anbefales at kundene kasserer brukte datamaskiner, skjermer, skrivere og andre eksterne enheter på miljømessig forsvarlig måte. Mulige
metoder omfatter ombruk av deler eller hele produkter og gjenvinning av produkter, komponenter og/eller materialer.
På www.dell.com/recyclingworldwide finner du mer informasjon om Dells verdensomspennende gjenvinningsprogrammer.
Kontakte Dell
Du kan få tilgang til Dell-støtte på support.dell.com. Velg aktuelt område på VELKOMMEN TIL DELL-STØTTEsiden, og fyll ut nødvendig informasjon for å få tilgang til hjelpeverktøy og informasjon.
Du kan kontakte Dell elektronisk ved hjelp av følgende adresser:
•
På Internett
www.dell.com
www.dell.com/ap (gjelder bare for land i Asia og stillehavsregionen)
www.dell.com/jp (gjelder bare for Japan)
www.euro.dell.com (gjelder bare for Europa)
www.dell.com/la (gjelder bare for land i Latin-Amerika og Karibia)
www.dell.ca (gjelder bare for Canada)
•
Anonym filoverføringsprotokoll (FTP)
ftp.dell.com
Logg inn som bruker: anonymous, og bruk e-postadressen som passord.
•
Elektrisk støttetjeneste
[email protected]
[email protected]
[email protected] (gjelder bare for land i Latin-Amerika og Karibia)
[email protected] (gjelder bare for land i Asia og stillehavsregionen)
support.jp.dell.com (gjelder bare for Japan)
support.euro.dell.com (gjelder bare for Europa)
•
Elektrisk anbudstjeneste
[email protected] (gjelder bare for land i Asia og stillehavsregionen)
[email protected] (gjelder bare for Canada)
230
Tillegg
Stikkord
Numerikk
Bestill tilbehør, 84, 86
100Base-TX full Dupleks, 102
Bestille tilbehør, 25
100Base-TX halv Dupleks, 102
Bestrøket, 134-135
10Base-T full-dupleks, 102
Blandet modus PSK, 107
10Base-T halv-dupleks, 102
Bonjour (mDNS), 100, 102, 105, 130
Breddeskinner for papir, 21
A
A4, 148
A5, 148
Ad-Hoc, 107
Bruk nye innstillinger-knapp, 87
BTR-oppdatering, 92, 96, 137
BTR-oppdateringsmodus, 119
Adm.meny, 126
C
Administratorpassord, 109
C5, 148
Anbefalt papir, 144
CCP, 144
Angi IP-adressen, 39
Angi verdier, 198
Antall ark, 91
D
Autentiser trap-feil, 106
DE AMERIKANSKE MYNDIGHETERS
BEGRENSEDE RETTIGHETER, 13
Autom. logg utskrift, 133
Deaktivere panellås, 140
Automatisk loggutskrift, 92-93
Automatisk SSID-oppsett, 32
Deaktiverer utskrift med større
papirstørrelse, 91, 93
Autoreg.just., 135
Dell Administrasjonssystem for tilbehør, 173
Autoregistreringsjustering, 92, 96
Dell Printer Configuration Web Tool, 81
Avbryte en utskriftsjobb, 170
Dell servicemerkenummer, 90
Avbryt-knapp, 77
Dells policy for teknisk støtte, 229
Avklare papirstopp, 201
Delt utskrift, 64
Avklare papirstopp fra baksiden av skriveren, 204
Detaljer, 90
Avklare papirstopp fra forsiden av skriveren, 203
DL, 148
Avklare papirstopp fra mottakerbrettet, 206
DL LEF, 148
DNS, 99, 103
B
B5, 148
Drift, 182
Driver, 17
Bakdeksel, 22, 202
Basisminne, 181
Stikkord
231
E
Frigivningshåndtak på bakdeksel, 22
Eier, 90-91
Fuktighetsområde for lagring, 182
Ekspresservicekode, 90
Fullførte jobber, 83, 91
Ekspresskode, 134
Fuserenhet, 202
Emuleringer, 182
Endre passord, 139
Enhetsinnstillinger, 93, 125
E-postvarsel, 84, 86, 102, 104, 130
Ethernet, 98, 102, 183
Ethernet-innstillinger, 102
Ethernet-port, 22, 29
Ethernet-tilkobling, 34
Etikett, 92, 95, 116-117, 134-135, 147
EWS, 130
EWS-innstillinger, 101
Executive, 148
G
Garantier, 230
Garantiinformasjon, 17
Gjeldende Ethernet-innstillinger, 102
Gjenopprett innstillinger-knapp, 87
Grensesnitt, 182
Grunnleggende informasjon, 101
Grunnleggende skriverproblemer, 211
Gruppenavn, 105
H
Hendelsespanel, 85
F
F/W-versjon, 133
Fargereg.just., 135
Fargeregistreringsjustering, 117
Fargeregistreringsjusteringer, 96
Fargeregistreringsskjema, 96, 196
Fargetestside, 93, 125
Feilhistorie, 93, 125
Hoved, 92
HTTP, 99, 104
Hurtigstartverktøy, 174
Hurtigveiledning, 17
Høyde over havet, 182
Høyre ramme, 87
Feilsøking, 211
I
Finne informasjon, 17
ID, 90-91
Finne verdier, 197
Identifisere utskriftsmateriale og
spesifikasjoner, 148
Firmware versjon, 90
Flytende krystallskjerm, 77
Folio, 148
Forlenger for mottakerbrett, 21, 166
Forlenger for universalmater (MPF), 21
Forside, 21, 202
Ikke-Dell fargetoner, 92, 97, 138
Ikke-Dell toner, 119
Illustrasjon av skriver, 85
Informasjon om gjenvinning, 230
Infrastruktur, 107
Frekvens, 181
Initialiser NIC NVRAM, og start skriver på
nytt., 108
Fremkallerbevegelsesmodus, 122
Innledende innstillinger, 37
232
Stikkord
Innloggingsfeil, 94, 139
Kontaktperson, 85
Innstillinger for e-postserver, 100, 104
Kontrollere IP-innstillinger, 41
Innstillinger for e-postvarsel, 101, 105
Konvolutt, 92, 95, 116-117, 134-135, 146
Installere skriverdrivere, 51, 71
Konvolutt 10, 148
IP-adresse, 39, 83, 85, 106
Kopier skriverinnstillinger, 84, 86, 110
IP-filter, 100, 130
Kopier skriverinnstillingsrapport, 110
IP-filter (IPv4), 109
Kryptering, 107-108
IPv4, 99-100, 103, 106
IPv6, 99, 103, 106
L
Lagre forbruksvarer, 188
J
Lagre utskriftsmateriale, 147, 169, 187
Jobbhistorie, 93, 125
Lagring, 182
Jobbliste, 83, 90
LCD, 77
Jobbnavn, 90-91
LCD-skjerm, 77
Jobbstatus, 90
Legal, 148
Juster BTR, 92, 95, 116, 134
Legge i brevhode, 145, 158, 163
Juster fuserenhet, 92, 95, 117, 134
Legge i konvolutter, 156, 161
Juster høyde, 92, 97, 118, 138
Legge i papir, 43
Justere fargeregistrering, 196
Legge i utskriftsmateriale, 151
K
Legge utskriftsmateriale i den prioriterte
arkmateren (PSI), 48, 159
Kabel, 183
Legge utskriftsmateriale i universalmateren
(MPF), 43, 151
Karbonfritt kopipapir, 144
Lengdeskinne, 21
Kensington-lås, 24
Letter, 148
Klar-/feilindikator, 77
LPD, 99, 102-103, 130
Koble skriveren til datamaskinen eller
nettverket, 29
Koble til direkte, 29
Koble til skriveren, 29
Koblingskanal, 107
Koblingskvalitet, 107
Kompatibilitet med operativsystem, 181
Konfigurere direkte tilkobling, 51
Konfigurere nettverkstilkobling, 54
Kontakt Dell Support på, 84, 86
Kontakte service, 225
M
MAC-adresse, 102, 107
Mange opp, 187
Manuell dupleksutskrift, 164
Manuelt SSID-oppsett, 33
Maskinsjekk, 121
Melding om lite toner, 133
Menyelementer, 88
Menyinnstillinger, 91, 112
Meny-knapp, 77
Stikkord
233
Merkenummer for aktiva, 90
Oppdateringsmodus, 122
MIB-kompatibilitet, 182
Oppsettside for E-postvarsling, 100
Miljø, 182
Oppsettside for skriverserver, 98
Miljøsensorinformasjon, 122
Overføringsbelte, 22
Minne, 181
Overføringsrull, 22
Minnekapasitet, 90
Overtrukket, 92, 95, 116-117
mm/tomme, 91, 93, 132
Monarch, 148
Monarch LEF, 148
Monteringsdiagram, 18
Mottakerbrett, 21, 89, 202
Mål, 181
Mål for utskriftsmateriale, 151
N
Navn på deler, 21
NCR, 144
Nettverk, 126
Ethernet, 126
Protokoll, 130
TCP/IP, 129
Tilbakestill LAN, 130
Tilbakestill trådløst, 129
Nettverk firmware versjon, 90
Nettverksinnstillinger, 120
Nettverkstype, 107
Nominell spenning, 181
Nullstill skriverserver, 108
P
Panellås, 138
Panellås aktivert, 92, 138
Panellås-funksjon, 140
Panelspråk, 80, 92-93, 140
Papir, 143
egenskaper, 143
fiberinnhold, 144
fiberretning, 144
fuktighetsinnhold, 143
glatthet, 143
krølling, 143
vekt, 143
Papir brukt, 110
Papir som ikke kan brukes, 144
Papirmaterull, 22
Papirsjakt, 22
Papirskuffer, 89
Papirstopp, 223
Papirstørrelse, 148
Papirtetthet, 92, 95, 116, 134
Papirtype, 149
PDL, 182
O
Peer-to-Peer, 68
OCR, 144
Pek og skriv ut, 66
Om skriveren, 21
Platen Software and Documentation, 17, 38
Omslag, 89, 92, 95, 116-117, 134-135
Port9100, 99, 102-103, 130
Onlinehjelp, 84, 86
Portinnstillinger, 102
Operatørpanelet, 21, 77
knapp, 77
Portstatus, 100, 102
Oppdateringsknapp, 87
234
Stikkord
Prg.nedlasting, 139
Prioritert arkmater (PSI), 21
Problemer med trådløs tilkobling, 224
Skjermproblemer, 211
Problemer med utskriftskvalitet, 213
Skrive ut, 169
Produktfunksjoner, 19
Skrive ut på brevhode, 145
Programvarenedlastning, 92
Skriverdriverens status før installasjon, 51
Prosessorhastighet, 90
Skriverhendelser, 90
Påloggingsfeil - forsøk, 92
Skriverinformasjon, 84, 86, 90, 112
Skriverinnstillinger, 83, 86, 91, 93, 125
R
Rapporter, 93, 114
Rapportside, 170
Relativ fuktighet, 182
Rengjør fremkaller, 96, 136
Rengjøre CTD-sensoren, 195
Rengjøre skriveren innvendig, 192
Rengjøringsstav for skrivehode, 21
Resirkulert, 92, 95, 116-117, 134-135
Retningslinjer for utskriftsmateriale, 143
Returpolicy, 230
Skriverinnstillingsrapport, 91
Skriverjobber, 83, 86, 90
Skrivermelding, 177
Skrivernavn, 100
Skriverprogramvare, 173
Skriverrevisjonsnivå, 90
Skriverserverinnstillinger, 84, 86, 98, 101
Skriverserverrapporter, 98
Skriverspesifikasjoner, 181
Skriverstatus, 83, 86, 89
Skrivertype, 89
Slå på skriveren, 36
SNMP, 100, 102, 105
S
SNMP UDP, 130
Sende jobb til utskrift, 169
Som ikke krever karbon, 144
Serienummer for skriver, 90
Spaker, 22, 202
Servicekode, 18
Spare forbruksvarer, 187
Servicemerke, 18, 133
Spesifikasjoner for tilkopling, 29, 183
Sett passord, 84, 86, 109
SSID, 107
Sette inn en tonerkassett, 190
Standard papirstørrelse, 91, 93
Sette opp skriveren, 37
Start skriver på nytt, 108
Sett-knapp, 77
Status for forbruksvarer, 187
Side med enhetsminnstillinger, 79
Statusmonitorkonsoll, 173
Sidetelling for skriver, 110
Statusmonitor-widget, 174
Sikkerhet, 109
Statusvindu for utskrift, 173
Sikkerhetsinformasjon, 17
Std. Papirstørrelse, 132
Sikkerhetsinnstillinger, 92, 94, 107, 138
Sted, 85, 90
Sikkerhetsspor, 22
Sted for papirstopp, 202
Skjema, 137
Strøm, 181
Skjemautskrift, 121
Strømknapp, 21
Stikkord
235
Strømkobling, 22
Unngå papirstopp, 169, 201
Strømsparer tid, 80, 131
USB, 183
Strømtilførsel, 181
USB-innstillinger, 92, 94, 131
Støtte
kontakte Dell, 230
USB-port, 22, 29, 92, 94, 131
Systeminnstillinger, 91, 93, 101, 114, 131
Utskriftshastighet, 89
Utdataresultat, 91
Utskriftskvalitetsgaranti, 182
T
Utskriftsmateriale, 187
Ta ut tonerkassett, 188
Utskriftsproblemer, 211
TCP/IP, 103
Utskriftsvolum, 84, 86, 110
TCP/IP-innstillinger, 99, 103, 114, 120
Temperatur, 182
V
Tid for sendt jobb, 90-91
Vanlig, 92, 95, 116-117, 134-135
Tid for strømsparing – dyp hvilemodus, 91, 93
Vanlig tykt, 92, 95, 116-117, 134-135
Tid for strømsparing – hvilemodus, 91, 93
Varsel om lite toner, 92-93
Tid for strømsparing – Tidsur auto. Av, 91, 93
Vedlikehold, 133
Tidsavbrudd for feil, 91, 93, 132
Vedlikehold av skriver, 94
Tidsavbrudd for jobb, 91, 93, 132
Vedlikeholde skriveren, 187
Tilbakestill standarder, 97, 119, 137
Vedlikeholdsskjema, 97
Tilkoplingstype, 29, 183
Veiviser for oppstart, 133
Tillegg, 229
Velg URL for ny bestilling, 92
Tilpasning av nettkobling, 92, 98
Velge forhåndshullet papir, 146
Tjenester på Internett, 229
Tonerdeksel, 21
Velge forhåndstrykt utskriftsmateriale og
brevhode, 145
Toneroppdatering, 137
Velge papir, 144
Toppramme, 85
Venstre ramme, 86
Trap-melding 1-4, 106
Verktøykasse, 111
Trykkingsnummer, 91
Vert I/F, 90-91
Trådløs status, 127
vertsbasert skriverdriver, 51, 54
Trådløs tilkobling, 30
Vertsnavn, 90-91, 100
Trådløse innstillinger, 98, 107
Viktig informasjon, 17
Trådløst LAN, 107, 127
Trådløst oppsett, 127
W
WEP, 107-108
U
Universalmater (MPF), 21, 202
236
Stikkord
Wi-Fi | WPS-knapp, 31, 77
Baklys, 78
WPA-PSK, 108
WPA-PSK AES/WPA2-PSK AES, 107
WPA-PSK TKIP, 107
WPS-oppsett, 129
WPS-PBC, 31
WPS-PIN, 32
WSD, 62, 99, 102, 104, 130
Stikkord
237
238
Stikkord
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement