Dell Edge Gateway 3000 Series Specifikation

Add to my manuals
27 Pages

advertisement

Dell Edge Gateway 3000 Series Specifikation | Manualzz

Dell Edge Gateway 3001

Spesifikasjoner

Datamaskinmodell: Dell Edge Gateway 3001

Forskriftsmessig modell: N03G

Forskriftmessig type: N03G001

Merknader, forholdsregler og advarsler

MERK: En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke ditt produkt mer effektivt.

FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL angir enten potensiell fare for maskinvaren eller for tap av data og forteller hvordan du kan unngå problemet.

ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

Copyright

©

2017 Dell Inc. eller dets datterselskaper. Med enerett.

Dell og EMC og andre varemerker er varemerker for Dell Inc. eller dets datterselskaper. Andre varemerker kan være varemerker for deres respektive eiere.

2017 - 11

Rev. A03

Innholdsfortegnelse

1 Dimensjoner og vekt........................................................................................................ 5

Produkt

.............................................................................................................................................................................. 5

Emballasje

...........................................................................................................................................................................5

Monteringsmål

....................................................................................................................................................................5

Mål på VESA-feste

............................................................................................................................................................. 6

2 Miljø- og driftsforhold..................................................................................................... 7

Miljøforhold

.........................................................................................................................................................................7

Driftsforhold

....................................................................................................................................................................... 7

3 Strøm..............................................................................................................................9

Strømkilde

.......................................................................................................................................................................... 9

Tenning

.............................................................................................................................................................................. 11

3 V CMOS-klokkebatteri

....................................................................................................................................................11

4 Operativsystemer.......................................................................................................... 12

5 Prosessor.......................................................................................................................13

6 Minne............................................................................................................................ 14

7 Oppbevaring.................................................................................................................. 15

8 Eksterne porter og kontakter.........................................................................................16

9 Kommunikasjon.............................................................................................................. 17

Trådløst LAN

..................................................................................................................................................................... 17

Trådløst WAN

.................................................................................................................................................................... 17

DW5515-spesifikasjoner

.............................................................................................................................................. 17

DW5815-spesifikasjoner

..............................................................................................................................................18

DW5818-spesifikasjoner

.............................................................................................................................................. 18

DW5819-spesifikasjoner

.............................................................................................................................................. 18

WWAN-leverandører og alternativer

........................................................................................................................... 19

Satellittbasert system for global navigasjon (GNSS)

......................................................................................................... 19

Bluetooth

......................................................................................................................................................................... 20

COM-porter

..................................................................................................................................................................... 20

RS-232/RS-422/RS-485

...........................................................................................................................................20

GPIO

........................................................................................................................................................................... 21

10 Security (Sikkerhet).................................................................................................... 23

11 Miljøsamsvar.................................................................................................................24

3

12 Programvare................................................................................................................ 25

13 Service og støtte......................................................................................................... 26

14 Kontakte Dell................................................................................................................27

4

Dimensjoner og vekt

Produkt

Tabell 1. Produkt

Høyde

Bredde

Dybde

Vekt

Lydstyrke

125 mm (4,92 tommer)

125 mm (4,92 tommer)

51 mm (2 tommer)

1 kg (2,20 pund)

0,80 l

Emballasje

MERK: Emballasjevekten omfatter den totale vekten på Edge Gateway og fire antenner.

Tabell 2. Emballasje

Høyde

Bredde

Dybde

Fraktvekt (inkluderer emballasje)

262 mm (10,32 tommer)

139 mm (5,47 tommer)

241 mm (9,49 tommer)

1,71 kg (3,77 pund)

Monteringsmål

MERK: Monteringsmålene omfatter målene på Edge Gateway og forskjellige monteringsalternativer.

MERK: Hvert monteringsalternativ selges separat.

Tabell 3. Monteringsmål

Standardfeste Hurtigfeste

Vekt

1,23 kg

(2,71 pund)

1,26 kg

(2,78 pund)

Hurtigfeste og føringsdel til kabel

1,55 kg

DIN-feste

1,02 kg

(3,42 pund) (2,25 pund)

Vinkelrett feste Standard feste og føringsdel til kabel

1,10 kg 1,53 kg

(2,42 pund) (3,37 pund)

Høyde

Bredde

169,20 mm

(6,66 tommer)

167,20 mm

(6,58 tommer)

169,20 mm

(6,66 tommer)

167,20 mm

(6,58 tommer)

222,30 mm

(8,75 tommer)

273,30 mm

(10,76 tommer)

125 mm

(4,92 tommer)

125 mm

(4,92 tommer)

125 mm

(4,92 tommer)

143,50 mm

(5,65 tommer)

222,30 mm

(8,75 tommer)

273,30 mm

(10,76 tommer)

1

5

6

Dybde

Standardfeste

61,90 mm

(2,44 tommer)

Hurtigfeste

64,60 mm

(2,54 tommer)

Hurtigfeste og føringsdel til kabel

64,60 mm

DIN-feste

59,20 mm

(2,54 tommer) (2,33 tommer)

Vinkelrett feste Standard feste og føringsdel til kabel

55,50 mm 61,90 mm

(2,18 tommer) (2,44 tommer)

Mål på VESA-feste

Edge Gateway kan monteres på et standard VESA-feste.

Tabell 4. Mål på VESA-feste

Høyde

Bredde

75 mm (2,95 tommer)

75 mm (2,95 tommer)

Miljø- og driftsforhold

Miljøforhold

Tabell 5. Miljøforhold

Klassifisering for inntrengingsbeskyttelse

Vann- og støvinntrenging

IP50

IEC 60529

FORSIKTIG: Monter Edge Gateway i et område som ikke utsettes for direkte sollys.

MERK: Edge Gateway gjennomgikk og er i samsvar med salt/tåke-testene som ble utført i henhold til Mil-Std-810G,

509.5-metoden, Fremgangsmåte 1.

MERK: For utendørs og krevende miljøer monterer du Edge Gateway i et eksternt kabinett (selges separat).

2

Driftsforhold

Tabell 6. Driftsforhold

Maksimal vibrasjon

Ved drift

Non-operational

Lang levetids-vibrasjon

• 5 Hz ved 0,0002 G

2

/Hz

• 350 Hz ved 0,0002 G

2

/Hz

MERK: Driftsverdiene er basert på 0,26 GRMS-profil. Disse verdiene er testet for alle driftsretninger og hentes fra to minutter per testretning med IO-måler.

MERK: Alle skruene på Edge Gateway har innebygd Nylock-tetning som tåler vibrasjon og hindrer at de løsner.

• 10 Hz ved 0,003 G

2

/Hz

• 20 Hz ved 0,01 G

2

/Hz

• 250 Hz med 0,01 G

2

/Hz

MERK: Stillstands-verdier er basert på 1,54 Grms profil. Disse verdiene er testet for alle stillstands-orienteringer og hentes hver 60. minutt per testorientering med IU-måler.

0,79 Grms

MERK: Verdiene er testet for alle driftsorienteringer og hentes hver femte time per testorientering med IU-måler.

Maksimumsstøt

Ved drift

Halvsinusstøt

Alle driftsretninger: 40 G +/- 5 % med pulsvarighet på 2 msek +/- 10 % (tilsvarende 20 in/sek

[51 cm/sek])

Halvsinusstøt

Non-operational

7

Testet på alle seks sider: 160 G +/– 5 % med pulsvarighet på 2 msek +/– 10 % (tilsvarende

127 cm/sek [50 tommer/sek])

Maks høyde over havet

Ved drift (maksimum, trykkløst)

–15,20 m til 5000 m (–50 fot til 16 404 fot)

MERK: Maksimal temperatur synker med 1 °C per 305 m (1000 fot) over havet.

Stillstand (maksimum, trykkløst)

–15,20 m til 10 668 m (–50 fot til 35 000 fot)

Driftsmiljø

Temperaturområde (system) •

Ved bruk:

– Med 0,7 m/s luftsirkulasjon: -30 °C til 75 °C (-22 °F til 167 °F)

– Uten luftsirkulasjon: -30 °C til 70 °C (-22 °F til 158 °F)

• Stillstand – med en maksimal temperaturgradient på 15 °C (59 °F) per time:

– Med 0,7 m/s luftsirkulasjon: -40°C til 85°C (-40°F til 185°F)

– Uten luftsirkulasjon: -40°C til 85°C (-40°F til 185°F)

Temperaturområde (med komponenter)

ADVARSEL: Maksimal driftstemperatur for Edge Gateway er 70

C (158 °F). Ikke overskrid denne maksimaltemperaturen mens Edge Gateway er inne i et kabinett. Intern oppvarming av Edge Gateway-elektronikken og annen elektronikk samt mangel på ventilasjon i kabinettet kan føre til at temperaturen for operativsystemet på Edge

Gateway blir større enn omgivelsestemperaturen. Kontinuerlig bruk av Edge Gateway ved temperaturer høyere enn 70

C (158 °F) kan føre til økt feilfrekvens og en reduksjon av produktets levetid. Kontroller at den maksimale driftstemperaturen på

Edge Gateway er 70

C (158 °F) eller mindre når den er plassert i et kabinett.

• Ved drift (SD-kort): –40 °C til 85 °C (–40 °F til 185 °F)

• Ved drift (eMMC): –40 °C til 85 °C (–40 °F til 185 °F)

Maksimal relativ fuktighet

(ikke-kondenserende)

• Ved bruk: 10 % til 90 % – med en maksimal temperaturgradient på 15 °C (59 °F) per time

• Ikke i bruk: 5 % til 95 % – med maksimal temperaturendring på 20 °C (68 °F) per time

Forurensningsgrad 2

MERK: Omgivelsestemperaturen er basert på friluftsmiljø, systemmontering og enkelte workload-forutsetninger.

MERK: Det anbefales at det er et åpent område på 63,50 mm (2,50 tommer) rundt Edge Gateway for optimal luftsirkulasjon.

MERK: Maksimal driftstemperatur kan variere avhengig av faktorer som luftstrøm, systemmontering, programvareapplikasjoner og så videre.

MERK: Temperaturen i midten av den avdekkede bunnflaten må ikke overstige 82 °C (179,6 °F).

MERK: For optimal termisk distribusjon når Edge Gateway er montert må du kontrollere at den er installert slik det er forklart i den medfølgende dokumentasjonen.

8

Strøm

Strømkilde

Edge Gateway støtter følgende strømkilder, som er isolert til 2,5 KV:

• DC

• Power over Ethernet (PoE)

FORSIKTIG: Slå av Edge Gateway før du endrer strømkilde.

MERK: For marine bruksområder må inngangsspenningen begrenses til 12–48 VDC. Kabellengden for bruk med skinner må ikke overskride 30 meter.

MERK: Du kan koble til enten DC-IN eller PoE.

MERK: USB-strøm er begrenset til 0,6 A / 3 W for USB 3.0-port og 0,4 A / 2 W for USB 2.0-port.

Tabell 7. Strømforbruk

Strømforbruk (gjelder strømkilder fra likestrøm eller PoE)

Maksimalt strømforbruk

Systemet er inaktivt

Full belastning av prosessoren

12,9 W

4,2 W

MERK: Operativsystemet er aktivt, men ingen applikasjoner kjører.

8,1 W

MERK: Operativsystemet er aktivt med 100 % prosessorutnyttelse og 2D/3D-belastning.

Systemet er fullt belastet 12,9 W

MERK: Operativsystemet er aktivt med 100 % prosessorutnyttelse og samtidig tilgang til I/O-enheter.

3

Tabell 8. DC-parametre

DC-parametre

Støttet inngangsspenning

Nominell DC-inngang for marine miljøer

Maksimal inngangsstrøm

Minimum strømkrav for DC-tilførsel

Power management (Strømstyring)

12/24 V kjøretøystrømsystem (12 V ~ 57 V bred DC-inngang, kompatibel med ISO 7637-2 og SAE J1113).

MERK: Støtter kaldstart for kjøretøyer ned til 6 V.

12–48 VDC

1,08 A ved 12 V / 0,23 A ved 57 V

13 W

Styring av systemet når det slås på eller er i ventemodus og dvalemodus ved hjelp av tenningsinngang (tilleggsutstyr).

9

DC-parametre

Støttede wake up-hendelser

Strømbeskyttelse

Anbefalt strømforsyning

Tabell 9. PoE-parametre

PoE-parametre

Kompatibilitet

Antall porter

Hastighet

Kontakt

Beskyttelse

Strøminngang

Støttet inngangsspenning

Støttet inngangsstrøm

10

• Alarm (sanntidsklokke)

• WLAN og LAN (bare Windows-operativsystem)

• USB

• Tenning og direkte tenning (DI)

Systemstrømbeskyttelse. For eksempel beskyttelse av kjøretøybatteriet ved hjelp av tenningsinngang (tilleggsutstyr).

MERK: Tenningsinngang gir deg mulighet for å slå av enheten eller sette den i strømsparemodus (avhengig av operativsystemet) når tenningen i kjøretøyet slås av for

å hindre at kjøretøybatteriet tappes for strøm.

17 W (20 % reduksjon)

MERK: Med hensyn til spenningsreduksjon ved høy omgivelsestemperatur.

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE

802.3af

MERK: Samsvar med alternative A av IEEE 802.3afstandarden for maksimalt 15,4 W, med strøm opptil 48 V over eksisterende Ethernet-infrastruktur. Ingen endringer er nødvendig.

MERK: Standard IEEE 802.3 Ethernet-grensesnitt leveres for 100Base-TX- og 10BASE-T-applikasjoner

(802.3, 802.3u, 802.3ab og 802.3x) 9014-byte støtte for jumboramme.

Én Fast Ethernet Media Access Control (MAC)-port og én PHY

(fysisk lag)-port

10/100 Mbps (støtter Wake on LAN og WLAN)

8-pinners RJ45

Innebygd 2,25 KV-isolasjonsbeskyttelse på LAN-porter og ESD

IEC61000-4-2 ± 30 KV

12,95 W minimum i henhold til Alternativ A av IEEE 802.3af-2003

(standard)

48 V DC

0,27 A

Tenning

Tabell 10. Tenningsparametre

Parameter

Høyt inngangsspenningsnivå

(V

IH

)

Lavt inngangsspenningsnivå

(V

IL

)

Minimal spenning

9 V

0 V

Maksimal spenning

32 V

1,2 V

Standard

12 V

0 V

3 V CMOS-klokkebatteri

Tabell 11. Klokkebatteri

RTC-klokkebatteri (litiumion)

Type

Produsent

Nominell spenning

Nominell kapasitet

BR-2032

Panasonic Corporation

3 V

200 mAh

MERK: Dell anbefaler at du kontrollerer eller bytter ut klokkebatteriet før drift. Sjekk også eller bytt ut klokkebatteriet hvis systemet er koblet fra en strømkilde i mer enn to år.

11

12

Operativsystemer

Edge Gateway støtter følgende operativsystemer:

• Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016

• Ubuntu Core 16

MERK: Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 støttes bare på Edge Gateway-modeller med 32 GB eMMC.

4

Prosessor

Tabell 12. Prosessor

Configuration (konfigurasjon) Prosessor

Edge Gateway 3001 Intel Atom prosessor E3805

Hurtigbuffer

1 MB L2-hurtigbuffer

Antall kjerner

2

5

13

14

Minne

Tabell 13. Minnetype

Type

Minnekanal

Minimumsminne

Maks. systemminne

DDR3L

Enkel

2 GB

2 GB

6

Oppbevaring

Tabell 14. Lagringsspesifikasjoner

Lagringstype micro-SD eMMC

Kapasitet som støttes

• 8 GB

• 32 GB

• 64 GB

• 128 GB

• 8 GB

• 32 GB

MERK: Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 støttes bare på Edge Gateway-modeller med 32 GB eMMC.

7

15

16

Eksterne porter og kontakter

MERK: Du finner mer informasjon om plassering av porter og kontakter i

installasjons- og driftshåndboken for Edge

Gateway

.

Tabell 15. Porter og kontakter på Edge Gateway

Porter

RS-232-/RS-485-/RS-422-porter

Lydutgang

Lydinngang

Ethernet-port én (med PoE)

Ethernet-port to (uten PoE)

Antennekontakt for WLAN eller Bluetooth

Antennekontakt for GPS

Antennekontakt for mobilt bredbånd (3G)

Antennekontakt for mobilt bredbånd (4G LTE)

Antennekontakt for ZigBee

Kontakt for inntrengingsbryter for eksternt kabinett

(tilleggsutstyr)

DisplayPort

GPIO

USB 3.0

USB 2.0

CANbus

Edge Gateway 3001

2

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

0

8

MERK: Kontakten for trådløs antenne ( ) og GPS-antenne ( ) er den samme.

Kommunikasjon

Trådløst LAN

Tabell 16. Spesifikasjoner for trådløst LAN

WLAN-standarder som støttes 802.11b, 802.11g eller 802.11n

802.11b-datahastigheter som støttes 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 og 6 Mb/s

802.11g-datahastigheter som støttes 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5,5, 2 og 1 Mb/s

802.11n-datahastigheter som støttes MCS0 til MCS7 med og uten kort GI.

Kryptering WEP 64-biters og 128-biters, TKIP, AES-CCMP 128-biters

Trådløst WAN

Tabell 17. Spesifikasjoner for trådløst WAN

Kort

DW5515-3G

DW5815-4G LTE

DW5818-LTE, HSPA+

DW5819-LTE, HSPA+

DW5515-spesifikasjoner

Tabell 18. DW5515-kortspesifikasjoner

Nettverk

Frekvensbånd

Region

Resten av verden

AT&T og Verizon (Nord-Amerika)

EMEA

Asia/Stillehavsområdet

Hastighet-inngående

Hastighet-utgående

Fallback-nettverk

Fallback-hastighet

SIM

HSPA+/WCMDA

• HSPA+/WCMDA-bånd: 1, 2, 5, 6, 8, 19

• EDGE/GPRS-frekvens: 850, 900, 1800, 1900 MHz

< 21 Mbps

< 5,76 Mbps

EDGE/GPRS

• Inngående: < 236,8 Kbps

• Utgående: < 118,4 Kbps

All (alle)

9

17

DW5815-spesifikasjoner

Tabell 19. DW5815-kortspesifikasjoner

Nettverk

Frekvensbånd

Hastighet-inngående

Hastighet-utgående

Fallback-nettverk

Fallback-hastighet

SIM

DW5818-spesifikasjoner

Tabell 20. DW5818-kortspesifikasjoner

Nettverk

Frekvensbånd

Hastighet-inngående

Hastighet-utgående

Fallback-nettverk

Fallback-hastighet

SIM

DW5819-spesifikasjoner

Tabell 21. DW5819-spesifikasjoner

Nettverk

Frekvensbånd

Hastighet-inngående

Hastighet-utgående

18

LTE/HSPA+

• LTE-bånd: 2, 4, 5, 13, 17

• HSPA+/WCMDA-bånd: 2, 5

< 150 Mbps

< 50 Mbps

HSPA+/WCDMA

• Inngående: < 42 Mbps

• Utgående: < 5,76 Mbps

AT&T og Verizon

LTE/HSPA+

• LTE FDD-trykkbånd 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 29, 30

• LTE TDD-trykkbånd 41

• HSPA+/WCDMA-trykkbånd 1, 2, 3, 4, 5, 8

• LTE FDD < 300 Mb/s-Cat6

• LTE TDD < 222 Mb/s-Cat6

• LTE FDD < 50 Mb/s-Cat 6

• LTE TDD < 26 Mb/s-Cat 6

HSPA+/WCDMA

• Inngående: < 42 Mbps

• Utgående: < 5,76 Mbps

All (alle)

LTE/HSPA+

• LTE FDD-trykkbånd 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 21, 28

• LTE TDD-trykkbånd 38, 39, 40, 41

• HSPA+/WCDMA-trykkbånd 1, 5, 6, 8, 9, 19

• LTE FDD < 300 Mb/s-Cat6)

• LTE TDD < 222 Mb/s-Cat6

• LTE FDD < 50 Mb/s-Cat 6

• LTE TDD < 26 Mb/s-Cat 6

Fallback-nettverk

Fallback-hastighet

SIM

HSPA+/WCDMA

• Inngående: < 42 Mbps

• Utgående: < 5,76 Mbps

All (alle)

WWAN-leverandører og alternativer

MERK: Avhengig av den tilgjengelige nettverksdekningen velger Edge Gateway den mest optimale konfigureringen og bytter mellom LTE- og 3G-nettverk automatisk. Målinger fra nettverkssignaliseringsmeldinger mellom Edge Gateway og

WWAN-leverandøren avgjør bryterkortkabelen bytteprosessen.

Tabell 22. WWAN-leverandører og alternativer for Edge Gateway 3000-serien

WWAN-kort

DW5515

Sierra Wireless AirPrime

HL8548

Leverandør

HSPA+

(resten av verden)

2G-bånd

EDGE/GPRS-frekvens:

850, 900, 1800, 1900

Mhz

3G-bånd

HSPA B1, B2, B5, B6,

B8, B19

LTE-bånd

Ikke støttet

DW5815

Sierra Wireless AirPrime

HL7588

AT&T LTE

(kun USA og Canada)

Verizon LTE

(kun USA)

Ikke relevant

Ikke relevant

DW5818

Sierra Wireless AirPrime

MC7455

LTE/HSPA+/WCDMAnettverk

Ikke relevant

DW5819

Sierra Wireless AirPrime

MC7430

LTE/HSPA+/WCDMAnettverk

Ikke relevant

B5 (850), B2 (1900)

B5 (850), B2 (1900)

HSPA+/WCDMAtrykkbånd 1, 2, 3, 4, 5, 8

B17 (700), B13 (700), B5

(850), B4 (1700), B2

(1900)

B17 (700), B13 (700), B5

(850), B4 (1700), B2

(1900)

LTE FDD-trykkbånd 1, 2,

3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20,

25, 26, 29, 30

LTE TDD-trykkbånd 41

HSPA+/WCDMAtrykkbånd 1, 5, 6, 8, 9, 19

LTE FDD-trykkbånd 1, 3,

5, 7, 8, 18, 19, 21, 28

LTE TDD-trykkbånd 38,

39, 40, 41

Satellittbasert system for global navigasjon (GNSS)

Tabell 23. GNSS-spesifikasjoner

GNSS-brikke i Edge Gateway u-blox UBX-M8030

Støttede GNSS-systemer

Parallellmottak av opptil tre GNSS-systemer: GPS (Global

Positioning System) / Galileo med Beidou eller GLONASS.

Tabell 24. Støttede GNSS-konstellasjoner

GNSS-konstellasjoner

GPS

GLONASS

Detaljer

Mottar og sporer GPS L1 C/A-signaler ved 1575,42 MHz.

Mottar og sporer GLONASS L1-signaler på 1602 MHz +

k

*562,5 kHz, der

k

er satellittens frekvenskanalnummer (

k

= –7,..., 5, 6).

GLONASS-satellittsystemet er et alternativ til GPS.

19

GNSS-konstellasjoner

BeiDou

Galileo

Detaljer

Mottar og sporer BeiDou B1I-signaler ved 1561,098 MHz.

Muligheten til å motta og spore BeiDou-signaler med en annen konstellasjon gir bedre dekning, forbedret pålitelighet og større nøyaktighet. BeiDou-dekning er bare tilgjengelig i Kina, med planer om global dekning i 2020.

Mottar og sporer Galileo E1-B/C-signaler sentrert på GPS L1frekvensbåndet. GPS- og Galileo-signaler kan behandles enten med BeiDou- eller GLONASS-signaler, noe som gir bedre dekning, pålitelighet og nøyaktighet.

Bluetooth

Tabell 25. Bluetooth-spesifikasjoner

Bluetooth-standarden som støttes

Bluetooth Classic

Bluetooth-datahastigheter som støttes

Bluetooth Low Energy

Kryptering

Dual-modus Bluetooth 4.0 BLE

Versjon 2.1+EDR

Opptil 3 Mbps

Ja

128-biters

COM-porter

Tabell 26. Spesifikasjoner for COM-porter

Tilkoblingstype

Datahastighet

RS-232/RS-422/RS-485

Tabell 27. Spesifikasjoner for RS-232/RS-422/RS-485

Generelt

Busstype kontakter

2 x 5 terminalblokk

Opptil 1 Mbps i RS-232 / 12 Mbps i RS-422/RS-485

USB 2.0

2 x 2x5 terminalblokker (JVE/23

N6963-10D00B-15G-2.9)

20 mA ved +3,3 V

Kommunikasjon

Strømforbruk

Kommunikasjonskontrollenhet

Databiter

Datasignaler

FIFO

XR21V1412 (kontrollenhet), SP339E (sender/mottaker)

7, 8, 9

• RS-232: DCD, RXD TXD, DTR, GND, DSR, RTS,

CTS, RI

• RS-422: TXD+, TXD–, RXD+, RXD–, GND

• RS-485: Data+, Data–, GND

• 128 byte (TX)

• 384 byte (RX)

20

Flytkontroll

Paritet

Hastighet/baudrate

Stoppbiter

Beskyttelse

Isolasjonsbeskyttelse

ESD-beskyttelse

EFT-beskyttelse

Spenningsvern

GPIO

Tabell 28. GPI-konfigurasjon

GPI-konfigurasjon

Høy logikk

Lav logikk

Inndatamotstand

Avbryte kilde

Isolasjonsspenning

Tabell 29. GPO-konfigurasjon

GPO-konfigurasjon

Utdata

Spenningsforsyning

Isolasjonsspenning

Tabell 30. GPIO-spesifikasjoner

Navn

GPI0~7

GPO0~7

Maskinvare (RTS/CTS eller DTR/DSR), programvare

(Xon/Xoff)

Ingen, odde, par, 1 og 0

Opptil 1 Mbps (RS-232), 12 Mbps (RS422/RS485)

1, 2

Ikke relevant

Sender/mottaker 6100-4-2 ± 15 KV (luft), ± 8 KV

(kontakt)

Ikke relevant

Ikke relevant

3,5 V til 5 V

0 V til 1,5 V

1 k mellom kontakten og kontrollenheten

Ikke relevant

1 KV DC, kontrollenhet til resten av systemet

Standardinnstilling

85 K nedtrekk

85 K nedtrekk

Åpen kollektor eller skyv-trekk

1,6 mA per kanal

5 V DC

1 KV DC, kontrollenhet til resten av systemet

Ingen Vdd-pinne på kontakten

Standard internt opptrekk og nedtrekk

Ikke relevant

Ikke relevant

Åpen kollektor- eller skyv-trekkutgangspinne

21

Tabell 31. Elektriske spesifikasjoner for GPIO

Spenning/strøm

Lav inngangsspenning (v il

)

Høy inngangsspenning (V ih

)

Lav utgangsspenning (V ol

)

Høy utgangsspenning (V oh

)

Utgangsspenning sink/source

Minimum

3,5 V

4,8 V

Maksimum

1,5 V

0,4 V

1,6 mA

FORSIKTIG: Denne porten er ESD-sensitiv. Det anbefales å bruke en isolert GPIO-kontakt som forhindrer direkte ESDeksponering til I/O-pinnene.

22

10

Security (Sikkerhet)

Tabell 32. Sikkerhetsspesifikasjoner

Versjon

Produsentens og modulens artikkelnummer

Inntrengingsbryter for eksternt kabinett

Bare 2.0

Nuvoton NPCT654JBAYX

Når kabinettet er åpnet, avgir inntrengingsbryteren for eksternt kabinett et inntrengingssignal til portalen, noe som utløser en eksternt kabinett-inntrengningshendelse.

MERK: Avhengig av lokale forskrifter, er TPM-hovedkortet kanskje ikke tilgjengelig.

23

24

Miljøsamsvar

Tabell 33. Miljøsamsvar

Uten BFR/PVC Nei

11

Programvare

Følgende programvare støttes i Edge Gateway 3000-serien:

• Dell Command | Configure (DCC)

• Dell Command | Monitor (DCM)

• Dell Command | Powershell (DCPP) – kun for Windows

• Edge Device Management (EDM)

• Support Assist (inkludert Dell Data Vault (DDV))

12

25

26

13

Service og støtte

Tabell 34. Service og støtte

Ett års grunnleggende maskinvareservice, med innsendingstjeneste.

Inkludert

Grunnleggende utvidelse opptil fem år, med innsendingstjeneste. Tilgjengelig

ProSupport-utvidelser opptil fem år, med avansert bytteservice.

Tilgjengelig

MERK: Du kan få en kopi av vår service eller begrensede service ved å skrive til "Dell USA L.P., Attn: Warranties, One Dell

Way, Round Rock, TX 78682". Du finner mer informasjon på www.dell.com/warranty .

14

Kontakte Dell

For å kontakte Dell om spørsmål vedrørende salg, teknisk støtte eller kundeservice:

1.

Gå til www.dell.com/contactdell .

2.

Kontroller at land eller område stemmer i nedtrekksmenyen nederst på siden.

3.

Velg ønsket tjeneste eller støttekobling etter dine behov, eller velg den måten å kontakte Dell på som passer best for deg.

Dell tilbyr flere elektroniske og telefonbaserte støtte- og servicealternativer. Tilgjengelighet varierer etter land og produkt, og noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelig der du er.

MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells produktkatalog.

27

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals