Dell Edge Gateway 3000 Series Brugervejledning


Add to my manuals
75 Pages

advertisement

Dell Edge Gateway 3000 Series Brugervejledning | Manualzz

Dell Edge Gateway 3001

Håndbok for installering og drift

Datamaskinmodell: Dell Edge Gateway 3001

Forskriftsmessig modell: N03G

Forskriftmessig type: N03G001

Merknader, forholdsregler og advarsler

MERK: En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke ditt produkt mer effektivt.

FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL angir enten potensiell fare for maskinvaren eller for tap av data og forteller hvordan du kan unngå problemet.

ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

Copyright

©

2017 Dell Inc. eller dets datterselskaper. Med enerett.

Dell og EMC og andre varemerker er varemerker for Dell Inc. eller dets datterselskaper. Andre varemerker kan være varemerker for deres respektive eiere.

2017 - 11

Rev. A03

Innholdsfortegnelse

1 Oversikt...........................................................................................................................5

2 Systemvisninger..............................................................................................................6

Sett ovenfra

....................................................................................................................................................................... 6

Sett fra bunnen

...................................................................................................................................................................7

Sett fra venstre side

........................................................................................................................................................... 7

Sett fra høyre side

.............................................................................................................................................................10

3 Installering av Edge Gateway......................................................................................... 13

Om sikkerhet og forskrifter

............................................................................................................................................... 13

Profesjonelle instruksjoner for installasjon

....................................................................................................................14

Instruksjoner d'professionnelles installering

................................................................................................................. 14

Interferenserklæring fra Federal Communications Commission (FCC)

........................................................................ 14

Erklæring fra Industry Canada

.....................................................................................................................................15

Konfigurere Edge Gateway

................................................................................................................................................16

Aktivere mobil bredbåndstjeneste

.....................................................................................................................................22

Montere Edge Gateway

....................................................................................................................................................23

Montering av Edge Gateway ved hjelp av standard-monteringsbraketten

.................................................................. 23

Montere Edge Gateway ved hjelp av en hurtigmonteringsbrakett

.............................................................................. 30

Feste føringsdelene for kablene til standardmonteringsbraketten

............................................................................... 38

Montering av Edge Gateway på en DIN-skinnne ved bruk av DIN-skinnebraketter

......................................................41

Montering av Edge Gateway ved hjelp av det vinkelrette opphenget

......................................................................... 44

Montering av Edge Gateway med VESA-feste

........................................................................................................... 47

4 Konfigurere ZigBee-dongle............................................................................................49

5 Konfigurere operativsystemet....................................................................................... 50

Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016

............................................................................................................................. 50

Oppstart og pålogging – Ekstern systemkonfigurering

...............................................................................................50

Gjenopprette Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016

..................................................................................................50

Grunnleggende funksjoner i Windows 10 IOT Enterprise LTSB 2016

............................................................................51

Ubuntu Core 16

................................................................................................................................................................ 52

Oversikt

......................................................................................................................................................................52

Oppstart og pålogging – Ekstern systemkonfigurering

............................................................................................... 52

Oppdatere operativsystem og programmer

................................................................................................................ 53

Ytterligere Ubuntu-kommandoer

................................................................................................................................ 53

Grensesnitt for nettverkskommunikasjon

................................................................................................................... 54

Security (Sikkerhet)

....................................................................................................................................................57

Watchdog Timer (WDT)

............................................................................................................................................. 57

Gjenoppretting av Ubuntu Core 16

..............................................................................................................................57

Flash-oppdatere et nytt operativsystemimage

............................................................................................................59

Opprette gjenopprettings-USB-flashstasjon

.....................................................................................................................59

3

6 Tilgang til og oppdatering av BIOS.................................................................................61

Få tilgang til BIOS-innstillinger

...........................................................................................................................................61

Gå inn i BIOS-oppsett under POST

.............................................................................................................................61

Oppdatere BIOS

................................................................................................................................................................61

Bruke USB-skriptet

.................................................................................................................................................... 62

Oppdatere BIOS på et Windows-system

.................................................................................................................... 62

Oppdatere ved hjelp av UEFI-kapsel på et Ubuntu-system

.........................................................................................62

Dell Command | Configure (DCC)

.............................................................................................................................. 63

Edge Device Manager (EDM)

.................................................................................................................................... 63

Standard BIOS-innstillinger

...............................................................................................................................................63

Systemkonfigurasjon (BIOS-nivå 1)

............................................................................................................................ 63

Sikkerhet (BIOS-nivå 1)

..............................................................................................................................................65

Sikker oppstart (BIOS-nivå 1)

.....................................................................................................................................66

Ytelse (BIOS-nivå 1)

....................................................................................................................................................67

Strømstyring (BIOS-nivå 1)

.........................................................................................................................................67

POST-adferd (BIOS-nivå 1)

........................................................................................................................................ 68

Støtte for virtualisering (BIOS-nivå 1)

.........................................................................................................................68

Vedlikehold (BIOS-nivå 1)

........................................................................................................................................... 68

Systemlogger (BIOS-nivå 1)

....................................................................................................................................... 69

7 Referanser.....................................................................................................................70

8 Tillegg............................................................................................................................71

Antennespesifikasjoner

......................................................................................................................................................71

Fjerne fra DIN-skinnefestet

...............................................................................................................................................72

Tilkobling til Edge Gateway

............................................................................................................................................... 73

Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016

........................................................................................................................73

Ubuntu Core 16

.......................................................................................................................................................... 73

9 Kontakte Dell.................................................................................................................75

4

Oversikt

Edge Gateway i 3000-serien er en tingenes internett-enhet (IoT). Den monteres i kanten av et nettverk, slik at du kan samle inn, sikre, analysere og handle ut fra data fra flere enheter og sensorer. Den gjør at du kan koble til enheter som brukes i transport, byggeautomatisering, produksjon og andre programmer. Edge Gateway har en arkitektur med lavt strømforbruk, som er i stand til å støtte industriautomatiserte arbeidsbelastninger, samtidig som den er vifteløs for å tilfredsstille krav til miljø og pålitelighet. Den støtter Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 og Ubuntu Core 16 operativsystemer.

1

5

6

2

Systemvisninger

Sett ovenfra

Tabell 1. Sett ovenfra

Funksjoner

1

2

3

WLAN, Bluetooth eller GPS-kontakt Koble til antennen for å øke rekkevidden og bestemme styrken på trådløse, Bluetooth, eller satellittsignaler.

Antennekontakt én med mobilt bredbånd (3G/LTE) Koble til en mobil bredbåndsantenne for å øke rekkevidden og styrken på de mobile bredbåndssignalene.

ZigBee-antennekontakt Koble til ZigBee-antennen for intermitterende dataoverføring fra en

ZigBee-kompatibel sensor eller inndataenhet.

4 Antennekontakt to med mobilt bredbånd (Bare LTE hjelpeantenne )

Koble til en mobil bredbåndsantenne for å øke rekkevidden og styrken på de mobile bredbåndssignalene.

MERK: Avhengig av konfigurasjonen som er bestilt, kan det være at noen av antennekontaktene ikke er til stede. Se dokumentasjonen som fulgte med antennen for å finne ytterligere informasjon om å koble antenner til Edge Gateway.

Sett fra bunnen

Tabell 2. Sett fra bunnen

Funksjoner

1 Etikett med servicemerke

2 Jording

Sett fra venstre side

Servicemerket er en unik alfanumerisk identifikator som gjør at

Dell-teknikere kan finne maskinvarekomponentene i Edge Gateway og få tilgang til informasjon om serviceavtaler.

En stor leder festet til den ene siden av strømforsyningen. Den funger som en felles returvei for strøm fra mange ulike komponenter i kretsen

Tabell 3. Sett fra venstre side

Funksjoner

1 innbruddsbryter En innbruddsalarm utløses når man åpner kabinettet (der Edge Gateway er installert).

MERK: Eksternt kabinett selges separat.

7

Funksjoner

2 Strøm-/tenningsport

MERK: En innbruddsalarm utløses av et tredjeparts-kabinett til Edge Gateway gjennom en sensor. Sensoren bør ha en kabel som er kompatibel med kontakten til innbruddsbryteren på Edge Gateway.

Koble til en 12-57 VDC (1,08-0,23 A)-strømkabel for å starte strømtilførsel til Edge

Gateway.

MERK: Strømkabelen selges separat.

MERK: For marine bruksområder må inngangsspenningen begrenses til 12–48

VDC. Kabellengden for bruk med skinner må ikke overskride 30 meter.

5

6

3

4

7

8

9

10

11

Strøm- og systemstatuslampe Indikerer strømstatus og systemstatus.

WLAN/Bluetooth-statuslampe Indikerer om WLAN eller Bluetooth er PÅ eller AV.

Statuslampe for skykobling

Ethernet-port én (med Power over Ethernet-støtte)

Indikerer tilkoblingsstatus til nettsky.

Koble til en Ethernet (RJ45)-kabel for å få nettverkstilgang. Gir dataoverføringshastigheter opptil 10/100 Mb/s, og støtter Alternativ A i IEEE 802.3afstandarden.

MERK: Edge Gateway en strømforsynt enhet (PD) som er i samsvar med

IEEE 802.3af Alternativ A.

MERK: For å oppnå samsvar med EU-samsvarserklæringen må du kontrollere at kabellengden fra systemet til enheten ikke overskrider 30 meter.

MERK: For å oppnå samsvar med forskriftskrav i Brasil må du kontrollere at kabellengden fra systemet til enheten ikke overskrider 10 meter.

USB 3.0-port

1

SIM-kortplass (valgfritt)

Koble til en USB-kompatibel enhet. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.

Skyv micro-SIM-kortet inn i sporet.

Spor for SD-kort (tilleggsutstyr) Skyv micro-SD-kortet inn i sporet.

MERK: MERK: Ta ut fyllpanelet for SD-kortsporet før du setter inn et micro-

SD-kort.

Hurtigressursfinner

Luke for micro-SIM/SD-kort

1

USB-strøm er begrenset til 0,6 A/3 W.

Skannes med en QR-leser for å få tilgang til dokumentasjon og annen systeminformasjon.

Åpne luken for å få tilgang til micro-SIM- eller mikro-SD-kortet.

Tabell 4. Statuslampeindikatorer

Funksjon

System-

Indikator

Strømstatus og systemstatus

Farge

Grønt eller gult

Kontroll

BIOS

Status

Av: Systemet er av

På (jevnt grønt):

Systemet er på, eller oppstart var vellykket

På (jevnt gult): Feil når systemet skulle slås på eller ved oppstart

Blinkende gult: Feil

8

Funksjon

LAN (RJ-45)

Indikator

WLAN eller Bluetooth

Nettsky

Kobling

Aktivitet

Farge

Grønt

Grønt

Grønn/gul

Grønt

Kontroll

Maskinvare

Programvare

Driver (LAN)

Driver (LAN)

Status

Av: WLAN eller

Bluetooth-modulen er slått av

På: WLAN eller

Bluetooth-modulen er slått på

Av: ingen tilkobling til nettskyenhet eller service

På: Edge Gateway er koblet til en nettskyenhet eller service

Blinkende grønt: aktivitet til en nettskyenhet eller service

Av: ingen nettverksforbindelse eller er ikke tilkoplet

På (grønt): høyhastighetstilkobling

(100 Mb/s)

På (gult): lav hastighet

(10 Mb/s)

Av: ingen aktivitet på koblingen

Blinkende grønt: LANaktivitet.

Blinkehastigheten er relatert til pakketetthet.

MERK: Strøm- og systemstatuslys kan fungere forskjellig under ulike scenarier for oppstart, for eksempel når en USBskriptfil kjøres under oppstarten.

9

Tabell 5. Strømkontaktens pinnedefinisjon, opplysninger

2

3

Pinn

1

Signal

DC+

DC-

IG

Funksjon

12-57 VDC-strøm

Jording

9-32 VDC-tenning

MERK: PIN 3 (IG) er koblet til kjøretøyets tenningsstatusindikator (tilleggsutstyr) eller en Wake-pin. En spenning på mer enn 9 V på signalet angir at motoren på kjøretøyet er i gang. Tenningen eller Wake-pin brukes for å hindre at oljen tappes fra batteriet på kjøretøyet når kjøretøyet er slått av over lengre tid.

MERK: IG-signalet kan brukes til gradvis driftsstans eller angi status for lite strøm når kjøretøyet er slått av

(batteridrevet). Det kan også brukes for å slå på Edge Gateway når kjøretøyet starter.

Sett fra høyre side

Tabell 6. Høyre side – 3001

Funksjoner

1 RS-232/RS-422/RS-485 port én

2 RS-232/RS-422/RS-485 port to

3

4

USB 2.0-port

1

GPIO-port

1

USB-strøm er begrenset til 0,4 A/2 W.

Koble til en RS-232/RS-422/RS-485-kabel til Edge Gateway. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 1 Mb/s i RS-232-modus og 12

Mb/s i RS-422/RS-485-modus. Den serielle portmodusen kan konfigureres i BIOS.

Koble til en RS-232/RS-422/RS-485-kabel til Edge Gateway. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 1 Mb/s i RS-232-modus og 12

Mb/s i RS-422/RS-485-modus. Den serielle portmodusen kan konfigureres i BIOS.

Koble til en USB-kompatibel enhet. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 480 Mbps.

Koble en GPIO-aktivert enhet eller dongler.

FORSIKTIG: Denne porten er ESD-sensitiv. Det anbefales å bruke en isolert GPIO-kontakt som forhindrer direkte ESDeksponering til I/O-pinnene.

10

Tabell 7. GPIO-port pinnedefinisjon, opplysninger

Pinn

Signal

Pinn

Signal

1

GPIO0

2

GND

3

GPIO1

4

GND

5

GPIO2

6

GND

7

GPIO3

8

GND

9

GPIO4

10

GND

11

GPIO5

12

GND

13

GPIO6

14

GND

MERK: GPIO0 til GPIO7-pinnene er 0-5 V inndata/utdata- og digitale/analoge konfigurerbare pinner.

MERK: GPIO-porten er drevet av analoge enheters AD5593R.

MERK: Hver pinne har en 1K-seriemotstand mellom kontakten og AD5593R-en.

15

GPIO7

16

GND

Tabell 8. RS-232 pinnedefinisjon, opplysninger

8

9

10

5

6

3

4

7

Pinn

1

2

Signal

DCD

RXD

TXD

DTR

GND

DSR

RTS

CTS

RI

GND

Egenskaper

Data Carrier Detect

Mottatt data

Overførte data

Dataterminal klar

Jording

Datasett er klart

Forespørsel om å sende

Klart for å sende

Ringeindikator

Jording

11

Tabell 9. RS-485/RS-422 full dupleks pinnedefinisjon, opplysninger

8

9

10

5

6

3

4

7

Pinn

1

2

Signal

TXD-

TXD+

RXD+

RXD-

GND

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

GND

Egenskaper

Overføre data A

Overføre data B

Motta Data B

Motta data A

Jording

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Jording

Tabell 10. RS-485-halv dupleks pinnedefinisjon, opplysninger

6

7

4

5

8

9

10

2

3

Pinn

1

Signal

Data-

Data+

Ikke relevant

Ikke relevant

GND

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

GND

12

Egenskaper

(–) TX/RX-data

(+) TX/RX-data

Ikke relevant

Ikke relevant

Jording

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Jording

Installering av Edge Gateway

ADVARSEL: Før du begynner på noen av prosedyrene i dette avsnittet, må du lese sikkerhetsinformasjonen

som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om gode rutiner på www.dell.com/regulatory_compliance.

.

3

Om sikkerhet og forskrifter

ADVARSEL: Edge Gateway må installeres av kunnskapsrike og dyktige personer som har kjennskap til lokale og/eller internasjonale elektriske forskrifter og bestemmelser.

ADVARSEL: Edge Gateway er ikke utformet for bruk i våte miljøer. Hvis Edge Gateway skal installeres i et fuktig miljø, avhengig av plassering og miljøet, må den installeres i en boks eller i et kabinett med en beskyttelse mot vanninntrenging på IP54, IP65, eller høyere, i henhold til IP-systemet.

ADVARSEL: For å redusere faren for elektrisk støt, må strøm til DC+ og DC- batteripolene leveres av en strømforsyner eller omformer-/likeretterkrets som er laget med dobbel isolasjon. Strømforsyningen eller hovedstrømkilden må overholde gjeldende lokale lover og forskrifter; for eksempel, i USA – NEC klasse 2 (Safety Extra Low Voltage/begrenset energikrets, eller LPS-krets). Hvis den er drevet av et batteri, er ikke dobbel isolasjon nødvendig.

ADVARSEL: Når du installerer Edge Gateway, skal den ansvarlige part eller integratoren bruke 12-57 VDC- eller Power over Ethernet-strømkilden (PoE) 37-57 VDC, med minimum 13 W strøm, som allerede skal være en del av klientens installasjon.

ADVARSEL: Sørg for at strømkilden som leverer strøm til Edge Gateway er pålitelig jordet og filtrert slik at rippelkomponenten fra høydepunkt til høydepunkt er mindre enn 10 prosent av inngående DC-spenning.

ADVARSEL: Når du installerer Edge Gateway 3001 og 3002, må du bruke en kabel som er tilpasset belastningene: 3kjerners kabel med nominell kapasitet 5 A ved minimum 90 °C (194 °F), som er i samsvar med både IEC 60227 og IEC

60245. Systemet godtar kabler fra 0,8 mm til 2 mm. Maksimal driftstemperatur for Edge Gateway er 70

C (158 °F). Ikke overskrid denne maksimale temperaturen mens Edge Gateway betjenes inne i et kabinett. Intern oppvarming av Edge

Gateway-elektronikken, annen elektronikk, og mangel på ventilasjon inne i et avlukke, kan føre til at driftstemperaturen på

Edge Gateway blir høyere enn omgivelsestemperaturen. Kontinuerlig drift av Edge Gateway ved temperaturer høyere enn

70

C (158 °F) kan resultere i økt feilfrekvens og en reduksjon av produktets levetid. Kontroller at maksimal driftstemperatur på Edge Gateway er 70

C (158 °F) eller lavere når den plasseres i et kabinett.

ADVARSEL: Kontroller alltid at den tilgjengelige strømkilden stemmer overens med den nødvendige inngangseffekten til

Edge Gateway. Kontroller inngangseffekten som er angitt ved siden av strømkontakten(e) før du kobler til. 12-57 VDC

(1.08-0.23 A) eller PoE-strømkilden må være i samsvar med lokale elektriske forskrifter og bestemmelser.

ADVARSEL: For å sikre at beskyttelsen som gis av Edge Gateway ikke er svekket, skal du ikke bruke eller installere systemet på andre måter enn den som er spesifisert i denne håndboken.

ADVARSEL: Hvis et batteri er inkludert som en del av systemet eller nettverket, nå batteriet installeres i et egnet kabinett i henhold til lokal brannforskrifter og elektriske reguleringer.

ADVARSEL: Systemet er beregnet for installering i et passende industriavlukke (som gir beskyttelse mot elektrisk og mekanisk risiko og brannfare).

ADVARSEL: Kjernemodulen bare kan monteres på veggen (uten behov for et ekstra kabinett).

13

Profesjonelle instruksjoner for installasjon

Installasjonspersonell

Dette produktet er utviklet for bestemte bruksområder, og må installeres av kvalifisert personell med kunnskaper om RF- og myndighetskrav. Vanlige brukere må ikke gjøre forsøk på installasjon eller endre innstillinger.

Installasjonssted

Produktet skal installeres på et sted der den utstrålende antennen befinner seg 20 cm fra personer i nærheten under vanlige driftsforhold for å oppfylle myndighetskrav til RF-eksponering.

Ekstern antenne

Bruk bare godkjente antenner. Ikke-godkjente antenner kan gi en falsk eller overdrevet RF-sendereffekt, og dette kan føre til et brudd på FCC/IC-grensene.

Installasjonsprosedyre

Se brukerhåndboken for installeringsinstruksjoner.

ADVARSEL: Vær nøye med å velge plasseringen for installasjonen, og påse at den endelige utgangseffekten ikke overstiger grensene beskrevet i produktdokumentene. Brudd på disse reglene kan føre til alvorlige straffereaksjoner.

Instruksjoner d'professionnelles installering

Le personell d'installering

Ce est produit conçu hell des programmer spécifiques elapsed time doit être installé artikke fns personell qualifié avec RF Elapsed

Time connaissances connexes réglementaire. L'utilizateur af doit pas tenter générale d'installasjonsprogrammet ou de modifikatoren le réglage.

Lieu d'installering

Le produit doit être installé à un endroit où l'antenne avinstallering rayonnement est maintenue à 20 cm avinstallering personnes à proximité dans sønn état avinstallering fonctionnement normal, afin avinstallering répondre aux exigences réglementaires d'exposition aux radiofréquences.

Externe antenne

Utilizez uniquement l'antenne(s) qui engangsskjeer été approuvés artikke le demandeur. Antenne (s) peuvent produire de l'énergie

RF-parasitten indésirable ou overdreven transmission qui peut conduire à une brudd des normes de la FCC/IC est interdite elapsed time ikke-approuvé.

Procédure d'installering

Oppmerksomhet: S'il vous plaît choisir avec soin la posisjon d'installasjon elapsed time assurez-vous que la puissance avinstallering tokt endelig af dépasse pas les limites fixées dans les règles pertinentes. La brudd avinstallering ces règles pourrait conduire à des sanksjoner fédérales graves.

Interferenserklæring fra Federal Communications Commission (FCC)

Dette utstyret er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må ta imot eventuell interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

14

Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse A ifølge del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er beregnet på å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interfers i en installasjon i et boligområde. Dette utstyret genererer, bruker og skal stråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og brukes iht. anvisningene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ikke noen garanti for at det ikke skjer interferens i en best installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens med radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å skru utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å fjerne interferensen på en av følgende måter:

• Snu eller flytt på mottakerantennen.

• Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.

• Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.

• Søke hjelp hos forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Advarsel fra FCC:

• Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjente av parten som er ansvarlig for regeloverholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å betjene dette utstyret.

• Denne senderen må ikke samlokaliseres eller brukes i forbindelse med eventuell annen antenne eller sender.

Erklæring om stråleeksponering:

Dette utstyret er i samsvar med FCCs stråleeksponeringsgrenser som gjelder et ukontrollert miljø. Dette utstyret bør installeres og betjenes med en minsteavstand på 20 cm mellom den aktive transceiveren og kroppen din.

MERK: Utvalget av landskoder gjelder for modeller solgt utenfor USA, og er ikke tilgjengelig på alle modeller solgt i USA. I henhold til FCCs regelverk må alle Wi-Fi-produkter som markedsføres i USA kun være tilknyttet driftskanaler i USA.

Erklæring fra Industry Canada

Dette utstyret er i samsvar med Industry Canadas lisensfritatt(e) RSS-standard(er). Bruken er betinget av følgende to forhold:

1.

Dette utstyret må ikke forårsake interferens, og

2.

dette utstyret må ta imot eventuell interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada RSS-210 applicables aux appareils radio exempts de licence.

L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1.

l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et

2.

l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

I henhold til Industry Canada-reglene, kan radiosender(e) bare styres med en antenne av en type og maksimalt (eller lavere) forsterkninger godkjent for senderen. For å redusere potensiell radioforstyrrelse med andre brukere, bør antennetype og forsterkning velges slik at E.I.R.P (Equivalent Isotropic Radiated Power) er ikke høyere enn hva som ble godkjent for senderen.

Dette digitale apparatet i klasse A samsvarer med kanadisk ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dette utstyret er i samsvar med RSS-210 fra Industry Canada. Bruken av dette apparatet forutsetter at det ikke forårsaker skadelig interferens.

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industrie Canada. L'est opération soumise à la tilstanden que cet appareil af provoque aucune interférence nuisible.

Dette utstyret og dets antenne(r) må ikke samkobles eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere, unntatt testede innebygde radioer.

15

Cet appareil et son antenne af doivent pas être situés ou fonctionner regi conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, unntak faites des radioer intégrées qui engangsskjeer été testées.

Den angitte fylkeskode-funksjonen er deaktivert for produkter som er markedsført i USA/Canada.

La fonction avinstallering sélection de l'indicatif und betaler est désactivée hell les produits commercialisés aux États-Unis elapsed time au Canada.

Erklæring om stråleeksponering: Dette utstyret er i samsvar med ICs stråleeksponeringsgrenser som gjelder et ukontrollert miljø.

Dette utstyret bør installeres og betjenes med en minsteavstand på 20 cm mellom transceiveren og kroppen din.

Déclaration d'exposition aux frekvenser : Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies hell un miljø ikke contrôlé. Cet équipement doit être installé elapsed time utilisé avec fn minimum avinstallering 20 cm avinstallering avstand senter på la source avinstallering rayonnement elapsed time votre corps.

Konfigurere Edge Gateway

MERK: Festene for Edge Gateway selges separat.

MERK: Montering kan gjøres før eller etter at Edge Gateway er konfigurert. Du finner mer informasjon om montering av

Edge Gateway her:

Montere Edge Gateway

.

MERK: I noen miljøer der Edge Gateway kan monteres, kreves det en mer robust monteringsmetode. For eksempel ved montering for marine bruksområder anbefales det å bruke bare standard monteringsbrakett. Dette fordi det oppstår vibrasjoner som er unike for marine omgivelser.

1.

Koble en Ethernet-kabel til Ethernet-port én.

2.

Koble til antennene i henhold til bestilt konfigurering (valgfritt).

MERK: Antennene som støttes i Edge Gateway, varierer avhengig av konfigureringen som er bestilt.

16

Tabell 11. Antenner som støttes i Edge Gateway 3001

Antenner som støttes

Signaler

3001 Ja Ja Ja Ikke relevant Ja

MERK: Bruk bare de medfølgende antennene eller tredjepartsantenner som oppfyller minstekrav til spesifikasjoner

.

MERK: Avhengig av konfigureringen som er bestilt, kan det være at noen av antennekontaktene ikke er til stede, eller at det er montert deksler over dem.

MERK: Kontakt to for den mobile bredbåndsantennen er forbeholdt LTE Auxiliary, den har ikke støtte for 3G.

3.

Sett antennen inn i kontakten.

MERK: Hvis du installerer flere antenner, følger du rekkefølgen som vises i følgende bilde.

17

4.

Fest antennen ved å stramme til det roterende hodet på kontakten til den fester antennen i ønsket posisjon (stående eller rett ut).

18

MERK: Antennebildene er bare ment som en illustrasjon. Det faktiske utseendet kan avvike fra bildene.

5.

Koble alle ønskede kabler til riktig I/O-porter på Edge Gateway.

6.

Åpne luken til mikro-SIM- eller mikro-SD-kortet.

7.

Sett inn et mikro-SIM-kort i det øverste mikro-SIM-kortsporet, og aktiver den mobile bredbåndstjenesten

.

FORSIKTIG: Dell anbefaler at du setter i mikro-SIM-kortet før du slår på Edge Gateway.

MERK: Pass på å skru fast luken etter at du har lukket den.

MERK: Kontakt tjenesteleverandøren for å aktivere mikro-SIM-kortet.

8.

Sett inn et mikro-SD-kort i det nederste mikro-SD-kortsporet

MERK: Ta ut fyllpanelet for SD-kortsporet før du setter inn et mikro-SD-kort.

MERK: Pass på å skru fast luken etter at du har lukket den.

9.

Koble en jordingskabel mellom Edge Gateway og det sekundære kabinettet.

19

MERK: Sekundære kabinetter selges separat.

10.

Koble Edge Gateway til én av følgende strømkilder:

• DC-IN

20

• PoE

MERK: Avslutt systemet før du endrer strømkilder.

11.

Sett på plass hettene på alle ubrukte porter

12.

Når du konfigurerer Edge Gateway for første gang, må du fullføre oppsettet av operativsystemet.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere operativsystemet .

MERK: MAC-adresser og IMEI-nummeret vises på etiketten foran på Edge Gateway. Fjern etiketten ved installering.

MERK: Edge Gateway leveres enten med operativsystemet Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 eller Ubuntu Core

16.

MERK: Standard brukernavn og passord for Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 er

admin

.

MERK: Standard brukernavn og passord for Ubuntu Core 16 er

admin

.

13.

Access (Tilgang) BIOS gjennom en ekstern tilkobling til applikasjonen Dell Command | Configure (Dell-kommando | Konfigurere).

Windows 10 IOT Enterprise LTSB 2016

Klikk på Start → All Programs (Alle programmer) → Dell → Command Configure (Dell-kommando konfigurasjon) → Dell

Command | Configure Wizard (Dell-kommando | Veiviser for konfigurasjon) .

Ubuntu Core 16

Bruk kommandoen dcc.cctk

for å få tilgang til applikasjonen Dell Command | Configure (Dell-kommando | Konfigurere).

MERK: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker applikasjonen Dell Command | Configure (Dellkommando | Konfigurere), kan du se

installeringsveiledningen

og

brukerveiledningen

for Dell Command | Configure

(Dell-kommando | Konfigurere) her: www.dell.com/dellclientcommandsuitemanuals .

MERK: Du finner mer informasjon om BIOS-innstillingene på Edge Gateway under

standard BIOS-innstillinger

.

14.

Monter Edge Gateway ved hjelp av én av følgende monteringsalternativer:

MERK: Det anbefales at Edge Gateway har minst 63,50 mm (2,50 tommer) med ledig plass rundt seg for optimert luftsirkulasjon.

Standardfeste

DIN-skinnefeste

Hurtigfeste

21

Vinkelrett feste

Føringsdel til kabel

VESA-enhet

Aktivere mobil bredbåndstjeneste

FORSIKTIG: Før du slår på Edge Gateway, setter du et mikro-SIM-kort.

MERK: Kontroller at tjenesteleverandøren allerede har aktivert mikro-SIM-kortet før du bruker det i Edge Gateway.

1.

Fjern skruen for å åpne luken til mikro-SIM-kortet.

2.

Sett inn et mikro-SIM-kort i det øverste mikro-SIM-kortsporet.

3.

Skru inn igjen skruen, og lukk luken til mikro-SIM-kortet.

4.

Slå på Edge Gateway.

5.

Koble til et mobilt nettverk.

Windows-operativsystem a.

Klikk på nettverksikonet fra oppgavelinjen, og klikk deretter på Cellular (Mobil).

b.

Velg Mobile Broadband Carrier (Operatør for mobilt bredbånd) → Advanced Options (Avanserte alternativer) .

c.

Noter deg International Mobile Equipment Identity (IMEI) og Integrated Circuit Card Identifier (ICCID) .

d.

Angi APN-nummeret og eventuelle annen påloggingsinformasjon som er påkrevd av tjenesteleverandøren.

Ubuntu-operativsystem a.

Åpne Terminal -vinduet.

b.

Skriv inn

$sudo su -

for å få tilgang til superbrukermodus.

c.

Konfigurere mobil bredbåndstilkoblingsprofil:

Kommandolinje: network-manager.nmcli con add type <

type

> ifname <

ifname

> con-name <

connection-name

> apn <

apn

>

Eksempel (Verizon): network-manager.nmcli con add type gsm ifname cdc-wdm0 con-name VZ_GSMDEMO apn vzwinternet

22

Eksempel (AT&T): network-manager.nmcli con add type gsm ifname cdc-wdm0 con-name ATT_GSMDEMO apn broadband

Eksempel (3G): network-manager.nmcli con add type gsm ifname cdc-wdm0 con-name 3G_GSMDEMO apn internet d.

Koble til det mobile nettverket:

Kommandolinje: network-manager.nmcli con up <

connection-name

>

Eksempel (Verizon): network-manager.nmcli con up VZ_GSMDEMO

Eksempel (AT&T): network-manager.nmcli con up ATT_GSMDEMO

Eksempel (3G): network-manager.nmcli con up 3G_GSMDEMO

Koble fra det mobile nettverket: .

Kommandolinje: network-manager.nmcli con down <

connection-name

>

Eksempel (Verizon): network-manager.nmcli con down VZ_GSMDEMO

Eksempel (AT&T): network-manager.nmcli con down ATT_GSMDEMO

Eksempel (3G): network-manager.nmcli con down 3G_GSMDEMO

Montere Edge Gateway

MERK: Montering kan gjøres før eller etter at Edge Gateway er konfigurert.

MERK: Forskjellige fester selges separat. Monteringsinstruksjonene er tilgjengelig i dokumentasjonen som fulgte med festet.

MERK: I noen miljøer der Edge Gateway er montert, kreves det en mer robust monteringsmetode. Det bør bare brukes standard monteringsbraketter fordi det oppstår vibrasjoner som er unike for marine omgivelser.

Montering av Edge Gateway ved hjelp av standard-monteringsbraketten

Monteringsmål

23

MERK: Monteringsbrakettene leveres bare med skruene som er nødvendige for å feste monteringsbrakettene til Edge

Gateway.

1.

Fest standard-monteringsbraketten til baksiden av Edge Gateway ved hjelp av de fire M4x4,5-skruene.

MERK: Drei skruene til 8 ± 0,5 kg-cm (17,64 ± 1,1 pund-tommer).

24

2.

Plasser Edge Gateway mot veggen, og juster hullene på standard-monteringsbraketten etter hullene på veggen. Skruehullene på braketten har en diameter på 3 mm (0,12").

25

3.

Plasser standard-monteringsbraketten på veggen, og ved hjelp av hullene over skruehullene på braketten merker du plasseringene for å bore de fire hullene.

26

4.

Bor fire hull i veggen slik de er markert.

5.

Sett inn og stram de fire skruene (følger ikke med) til veggen.

MERK: Kjøp skruer som passer diameteren til skruehullene.

27

6.

Juster skruehullene på standard-monteringsbraketten etter skruene og plasser Edge Gateway på veggen.

28

7.

Stram skruene som fester enheten til veggen.

29

Montere Edge Gateway ved hjelp av en hurtigmonteringsbrakett

Hurtigmonteringsbraketten er en kombinasjon av standardmonteringsbraketten og DIN-skinnebraketten. Den gjør det enkelt å montere og demontere Edge Gateway.

MERK: Monteringsbrakettene leveres bare med skruene som er nødvendige for å feste monteringsbrakettene til Edge

Gateway.

Monteringsmål

30

Monteringsinstruksjoner

1.

Plasser standardmonteringsbraketten på veggen og merk av hvor de fire hullene skal bores ved hjelp av hullene over skruehullene på braketten.

31

2.

Bor fire hull i veggen slik de er markert.

3.

Sett inn og stram de fire skruene (følger ikke med) til veggen.

MERK: Kjøp skruer som passer diameteren til skruehullene.

32

4.

Tilpass skruehullene på standardmonteringsbraketten etter skruene på veggen mens braketten henger på skruene.

33

5.

Stram skruene som fester enheten til veggen.

34

6.

Tilpass skruehullene på DIN-skinnebraketten etter skruehullene på baksiden av Edge Gateway.

7.

Plasser de to M4x5-skruene på DIN-skinnebraketten og fest den på Edge Gateway.

35

8.

Plasser Edge Gateway på standardmonteringen i vinkel, og dra deretter Edge Gateway ned for å presse sammen fjærene på toppen av DIN-skinnebraketten.

36

9.

Skyv Edge Gateway mot DIN-skinnen for å feste den til standardmonteringsbraketten.

37

MERK: Du finner mer informasjon om demontering av DIN-skinnen under

Demontere DIN-skinne .

Feste føringsdelene for kablene til standardmonteringsbraketten

1.

Monter Edge Gateway på veggen ved hjelp av

standardmonteringsbraketten

eller

hurtigmonteringsbraketten .

2.

Plasser føringsdelene for kablene på monteringsbraketten, og fest den i hakket.

FORSIKTIG: Bruk bare den øverste føringsdelen for kablene med koaksialkabel-tilkoblinger. Ikke bruk den med antenner.

38

3.

Tilpass skruehullene på føringsdelen for kablene etter skruehullene på monteringsbraketten.

4.

Stram de seks M3x3.5 mm-skruene som fester føringsdelen for kablene til monteringsbraketten.

MERK: Drei skruene til 5 ± 0,5 kg-cm (11,02 ± 1,1 pund-tommer).

39

5.

Koble kablene til Edge Gateway.

6.

Lag en sløyfe med kabellåsen (følger ikke med) for å feste hver kabel til føringsdelen til kablene.

40

Montering av Edge Gateway på en DIN-skinnne ved bruk av DIN-skinnebraketter

MERK: DIN-skinnebraketten inkluderer skruene som er nødvendige for å feste braketten til Edge Gateway.

1.

Tilpass skruehullene på DIN-skinnebraketten etter skruehullene på baksiden av Edge Gateway.

2.

Plasser de to M4x5-skruene på DIN-skinnebraketten og fest den på Edge Gateway.

41

3.

Fest DIN-skinnemonteringsbraketten til Edge Gateway med de to M4x5-skruene som følger med.

MERK: Drei skruene til 8 ± 0,5 kg-cm (17,64 ± 1,1 pund-tommer) på DIN-skinnemonteringsbraketten.

42

4.

Plasser Edge Gateway på DIN-skinnen i en vinkel, og dra deretter Edge Gateway ned for å presse sammen fjærene på toppen av

DIN-skinnemonteringsbraketten.

5.

Skyv Edge Gateway mot DIN-skinnen for å feste den nedre klemmen på braketten på DIN-skinnen.

43

MERK: Du finner mer informasjon om demontering av DIN-skinnen under

Demontere DIN-skinne .

Montering av Edge Gateway ved hjelp av det vinkelrette opphenget

MERK: Det vinkelrette opphenget er bare konstruert for montering i en DIN-skinne.

MERK: En åpen plass på 63,50 mm (2,50 in) rundt Edge Gateway er anbefalt for optimal luftsirkulasjon. Kontroller at romtemperaturen der Edge Gateway er installert ikke overskrider driftstemperaturen på Edge Gateway. For mer informasjon om driftstemperaturen på Edge Gateway, se

Edge Gateway Spesifikasjoner

.

1.

Juster skruehullene på den vinkelrette monteringsbraketten etter skruehullene på Edge Gateway.

2.

Stram de fire M4x7-skruene for å feste Edge Gateway til den vinkelrette monteringsbraketten.

MERK: Drei skruene til 8 ± 0,5 kg-cm (17,64 ± 1,1 pund-tommer).

44

3.

Juster skruehullene på DIN-skinnebraketten etter skruehullene på den vinkelrette monteringsbraketten, og fest de to skruene.

MERK: Drei skruene til 8 ± 0,5 kg-cm (17,64 ± 1,1 pund-tommer).

45

4.

Plasser Edge Gateway på DIN-skinnen i vinkel og skyv Edge Gateway ned for å presse sammen fjærene på monteringsbraketten for DIN-skinnen.

5.

Skyv Edge Gateway mot DIN-skinnen for å feste den nedre klemmen på braketten på DIN-skinnen.

46

6.

Fest Edge Gateway på DIN-skinnen.

Montering av Edge Gateway med VESA-feste

Edge Gateway kan monteres på et standard VESA-feste (75 mm x 75 mm).

MERK: VESA-festet selges separat. Se dokumentasjonen som fulgte med VESA-festet, for å se hvordan du monterer det.

47

48

Konfigurere ZigBee-dongle

FORSIKTIG: Ikke sett inn ZigBee-dongelen hvis Edge Gateway er montert inne i kabinettet.

1.

Slå av Edge Gateway.

2.

Koble ZigBee-dongelen til en ekstern USB-port på Edge Gateway.

4

3.

Slå på Dell Edge Gateway, og fullføre oppsettet.

MERK: Hvis du vil ha mer informasjon om ZigBee-utvikling, kan du se www.silabs.com

.

49

50

Konfigurere operativsystemet

FORSIKTIG: For å forhindre skader på operativsystemet på grunn av plutselige strømbrudd, kan du bruke operativsystemet til å slå av Edge Gateway på en kontrollert måte.

Edge Gateway leveres med ett av de følgende operativsystemene:

• Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016

• Ubuntu Core 16

MERK: Se msdn.microsoft.com

for å finne mer informasjon om operativsystemet Windows 10.

MERK: Se www.ubuntu.com/desktop/snappy for å finne mer informasjon om operativsystemet Ubuntu Core 16.

Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016

Oppstart og pålogging – Ekstern systemkonfigurering

MERK: Datamaskinen må være på samme delnett som Edge Gateway.

1.

Koble en nettverkskabel fra Ethernet-port én på Edge Gateway til et DHCP-aktivert nettverk eller en ruter som leverer IPadresser.

MERK: Systemkonfigureringen tar rundt 5 minutter første gang du starter opp Windows. Etterfølgende oppstarter tar omtrent 50 sekunder.

2.

Ved hjelp av MAC-adressen på frontdekselet til Edge Gateway henter du IP-adressen gjennom nettverkets DHCP-server eller gjennom en nettverksanalysator.

3.

På Windows-datamaskinen søker du etter Remote Desktop Connection (Tilkobling til eksternt skrivebord) og starter applikasjonen.

4.

Logg deg på med IP-adressen.

MERK: Ignorerer eventuelle sertifiseringsfeil når du kobler til Edge Gateway.

5

Gjenopprette Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016

FORSIKTIG: Disse trinnene sletter alle data på Edge Gateway.

Du kan gjenopprette Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 ved hjelp av en USB Flash-stasjon.

Før jobben

Opprette USB Flash-gjenopprettingsstasjonen. Du finner mer informasjon ved å lese

Opprette USB Flash-gjenopprettingsstasjonen

.

Fremgangsmåte

1.

Koble USB Flash-gjenopprettingsstasjonen til datamaskinen.

2.

Slå på Edge Gateway.

Edge Gateway vil automatisk starte opp fra USB Flash-gjenopprettingsstasjon og gjenopprette fabrikkimaget til Windows.

Gjenoppretting tar ca. 25 minutter å fullføre, og en loggfil med bekreftelsen lagres på USB Flash-stasjonen. Når gjenopprettingen er fullført, slås systemet av.

MERK: Loggfilen med bekreftelsen blir kalt

<servicemerke>

_

<dato>

_

<klokkeslett>

.txt

Grunnleggende funksjoner i Windows 10 IOT Enterprise LTSB 2016

BIOS-oppdatering

Du finner mer informasjon om å oppdatere BIOS ved å lese Tilgang til og oppdatering av BIOS

.

Watchdog Timer

Watchdog Timer for Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 styres av BIOS-innstillingen.

Watchdog Timer aktiveres og deaktiveres under BIOS-innstillingen Watchdog Timer .

MERK: For mer informasjon om BIOS-innstillingene på Edge Gateway, se Standard BIOS-innstillinger

.

Cloud LED

MERK: Å bruke Cloud LED, laste ned nødvendige verktøy og drivere fra www.dell.com/support .

En unik funksjon på Edge Gateway i 3000-serien er

Cloud LED

. Cloud LED gjør at du kan inspisere driftsstatusen for Edge Gateway visuelt ved å se på skjermlyset på venstre side av Edge Gateway.

For å aktivere denne funksjonen, må du eksponere og programmere et GPIO-registrer på Edge Gateway.

Følg disse trinnene for å styre Cloud LED på Edge Gateway:

1.

Last ned Cloud LED-verktøyet fra www.dell.com/support .

2.

Trekk ut følgende filer: a.

DCSTL64.dll

b.

DCSTL64.sys

c.

DCSTL64.inf

d.

DCSTL64.cat

e.

CloudLED.exe

MERK: Disse filene må være i den samme katalogen.

3.

Kjør CloudLED.exe

fra ledetekst eller PowerShell med administrative rettigheter. Kjør følgende kommandoer:

• CloudLED.exe PÅ

• CloudLED.exe AV

TPM support (TPM-støtte)

Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 støtter TPM 2.0. For mer informasjon om TPM-ressurser, se technet.microsoft.com/en-us/ library/cc749022 .

Avslutning og omstart av systemet

Klikk Start → Power , og klikk deretter på Omstart eller Slå av for å henholdsvis starte eller slå av Edge Gateway.

Konfigurering av LAN/WLAN-nettverk

I Søkeboksen skriver du

Innstillinger

og åpner vinduet for Instillinger . Velg Nettverk og Internett for å konfigurere nettverksinnstillingene.

Bluetooth-konfigurasjon

I Søkeboksen skriver du

Innstillinger

og åpner vinduet for Instillinger . Velg Enheter og deretter velger du Bluetoothteknologi fra menyen på venstre panel for å konfigurere nettverksinnstillingene.

51

WWAN (5815) nettverkskonfigurering

MERK: Kontroller at micro-SIM-kortet allerede er aktivert av tjenesteleverandøren din før du bruker det i Edge Gateway.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se aktivere tjenesten for mobilt bredbånd

.

Følg disse trinnene når du setter inn micro-SIM-kortet:

1.

I Søkeboksen skriver du

Innstillinger

og åpner vinduet for Instillinger .

2.

Velg Nettverk og Internett .

3.

Finn WWAN-tilkoblingen i Wi-Fi-delen og velg avsnittet for å koble til og fra WWAN-adapteren.

Ubuntu Core 16

Oversikt

Ubuntu Core 16 er en Linux OS-distribusjon som er en helt ny mekanisme for å styre IOT-systemer og programmene deres. For mer informasjon om Ubuntu Core 16 OS, se

• www.ubuntu.com/cloud/snappy

• www.ubuntu.com/internet-of-things

Forutsetninger for å sette opp Ubuntu Core 16

Infrastruktur

En aktiv tilkobling til internett er nødvendig for å oppdatere Ubuntu Core 16 operativsystem samt bruksområder (trykknapper).

Forhåndskunnskap

• Kontroller at de som setter opp Ubuntu Core 16-operativsystemet, har kjennskap til følgende:

– Unix\Linux kommandoer

– Seriell kommunikasjonsprotokoll

– SSH terminalemulatorer (for eksempel PuTTY)

– Nettverksinnstillinger (for eksempel proxy-URL)

Oppstart og pålogging – Ekstern systemkonfigurering

1.

Koble en nettverkskabel fra Ethernet-port én på Edge Gateway til et DHCP-aktivert nettverk eller en ruter som leverer IPadresser.

2.

I nettverkets DHCP-server bruker du kommandoen dhcp-lease-list

for å hente IP-adressen som er tilknyttet Edge

Gatewayens MAC-adresse.

3.

Sett opp en SSH-økt ved hjelp av en SSH-terminalemulering (for eksempel native command-line ssh client på Linux eller PuTTY på Windows).

MERK: SSH-tjenesten er aktivert på Ubuntu Core 16 som standard.

4.

Skriv inn kommandoen ssh admin@

<IP-adresse>

, etterfulgt av standard brukernavn og passord. Både standard brukernavn og passord er admin

.

For eksempel: lo@lo-Latitude-E7470:~$ ssh [email protected]

[email protected]'s password:

52

Oppdatere operativsystem og programmer

Etter at du har aktivert nettverkstilkoblingene og koblet deg til internett, anbefaler Dell at du har installert de nyeste OSkomponentene og programmene. Hvis du vil oppdatere Ubuntu Core 16, kjører du følgende: admin@localhost:~$ sudo snap refresh

Visning av operativsystem og applikasjonsversjoner

Kjør kommandoen: admin@localhost:~$ sudo uname –a returer

Linux ubuntu.localdomain 4.4.30-xenial_generic #1 SMP Mon Nov 14 14:02:48 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

MERK: Se om en nyere versjon av programvaren er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om hvordan du ser etter

oppdateringer i delen om å oppdatere operativsystemet og applikasjonene .

Ytterligere Ubuntu-kommandoer

Tilgang til enhetens innebygde hjelp

Kjør kommandoen: admin@localhost:~$ sudo snap --help

Vis liste over installerte snap-er

Kjør kommandoen: admin@localhost:~$ sudo snap list

Oppdatere systemnavnet

Kjør kommandoen: admin@localhost:$ network-manager.nmcli general hostname <NAME>

Endre tidssonen

Når systemet leveres fra fabrikken, er operativsystemet som regel innstilt til tidssonen UTC . Hvis du vil endre til den lokale tidssonen, kjører du kommandoen: admin@localhost:~$ sudo timedatectl --help hjelp-fil ovenfor forteller deg kommandoene du trenger å vite.

Omstart av systemet

Kjør kommandoen: admin@localhost:$ sudo reboot

Returer:

System reboot successfully

Rotbrukerens legitimasjon

Kjør kommandoen: admin@localhost:$ sudo su -

53

Returer:

$ admin@localhost:~# sudo su –

$ root@localhost:~#

Vise systemservicekode

Kjør kommandoen: admin@localhost:$ cat /sys/class/dmi/id/product_serial

Systemmerket skrives ut.

Identifisere systemleverandøren

Kjør kommandoen: admin@localhost:$ cat /sys/class/dmi/id/board_vendor

Returer:

Dell Inc.

Slå av systemet

Kjør kommandoen: admin@localhost:$ sudo poweroff

Systemet slås av.

Grensesnitt for nettverkskommunikasjon

Edge Gateway 3000-serien leveres med en Ethernet-tilkobling, 802.11b/g/n trådløs nettverkstilkobling og Bluetoothnettverkstilkobling.

Ethernet (port 1, eth0)

Forutsatt at du har en Internett-aktivert Ethernet-kabel koblet til port 1 bør skjermbildet være likt bildet nedenfor når du har kjørt kommandoen ifconfig

. Hvis WLAN og Bluetooth er ikke konfigurert, vises de ikke i listen over nettverksenheter.

admin@localhost:~$ ifconfig

Etter at du har kjørt kommandoen ifconfig :u eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 74:e6:e2:e3:0f:12

inet addr:192.168.28.216 Bcast:192.168.28.255 Mask:255.255.255.0

inet6 addr: fe80::76e6:e2ff:fee3:f12/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:19 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

Collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:1740 (1.7 KB) TX bytes:2004 (3.0 KB) lo Link encap:Local Loopback

inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1

RX packets:160 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:160 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

Collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:13920 (13.9 KB) TX bytes:13920 (13.9 KB) admin@localhost:~$

WLAN (wlan0)

Bruk disse identifikatorene i eksemplene nedenfor:

• <ssidname> = iotisvlab , der ssid er navnet på tilgangspunktet.

54

<name> = testwifi

, der name

er navnet på tilkoblingen, som rett og slett er en tilkoblingsidentifikator.

<keytype> = wpa-psk

, der keytype

er typen administreringssikkerhet som brukes for WLAN-nøkkelen.

<passco> = happy

, der passco

er WLAN-koden eller passordet for tilgangspunktet.

Skriv inn følgende kommando ved ledeteksten for å vise nettverksgrensesnittene.

$ network-manager.nmcli d

Skriv inn følgende kommando ved ledeteksten for å finne en liste over tilgjengelige tilgangspunkter.

$ network-manager.nmcli d wifi

Kjør følgende kommandoer og erstatt $SSID, $PSK og $WIFI_INTERFACE i miljøet ditt.

• Tilkoble

$ sudo network-manager.nmcli dev wifi connect $SSID password $PSK ifname $WIFI_INTERFACE

ELLER

$ sudo network-manager.nmcli dev wifi connect $SSID password $PSK

• Koble fra

$ sudo network-manager.nmcli dev disconnect $WIFI_INTERFACE

Skriv inn følgende kommando ved ledeteksten for å legge til en tilkobling til systemet.

$>: network-manager.nmcli con add con-name

<name>

ifname wlan0 type wifi ssid <ssidname>

For eksempel:

$>: network-manager.nmcli con add con-name testwifi ifname wlan0 type wifi ssid iotisvlab

Skriv inn følgende kommando ved ledeteksten for å gi systemet tilgangsnøkkelen som brukes på tilgangspunktet.

$>: network-manager.nmcli con modify

<name>

wifi-sec.key-mgmt

<keytype>

For eksempel:

$>: network-manager.nmcli con modify testwifi wifi-sec.key-mgmt wpa-psk

Skriv inn følgende kommando ved ledeteksten for å gi systemet koden for tilgangspunktet.

$>: network-manager.nmcli con modify

<name>

wifi-sec.psk

<passco>

For eksempel:

$>: network-manager.nmcli con modify testwifi wifi-sec.psk happy

Skriv inn følgende kommando ved ledeteksten for å få fram en tilkobling (gjør at systemet kobler seg til tilgangspunktet og får en IPadresse).

$>: network-manager.nmcli con up id

<name>

For eksempel:

$>: network-manager.nmcli con up id testwifi

Bluetooth

Kjør følgende kommandoer for å pare Bluetooth-enheter, for eksempel et Bluetooth-tastatur:

1.

Start bluetoothctl-konsollen.

#bluez.bluetoothctl -a

2.

Slå på enheten.

$ power on

55

3.

Registrer agenten for tastaturet.

$ agent KeyboardOnly

$ default-agent

4.

Sett kontrolleren i paremodus.

$ pairable on

5.

Søk etter Bluetooth-enheter i nærheten.

$ scan on

6.

Stopp skanningen når Bluetooth-tastaturet er funnet.

$ scan off

7.

Pare Bluetooth-enheter.

$ pair

<MAC address of Bluetooth keyboard>

8.

Angi PIN-koden på Bluetooth-tastaturet om nødvendig.

9.

Velg å stole på Bluetooth-tastaturet.

$ trust

<MAC address of Bluetooth keyboard>

10. Koble til Bluetooth-tastaturet.

$ connect

<MAC address of Bluetooth keyboard>

11.

Lukk bluetoothctl-konsollen.

$ quit

Du kan begynne å bruke Bluetooth-tastaturet.

Veksling mellom WLAN- og Bluetooth-modi

1.

Last ut WLAN/BT-driveren.

$ modprobe -r ven_rsi_sdio

2.

Endre modusen i /etc/modprobe.d/rs9113.konf

3.

Last inn WLAN/BT-driveren på nytt.

$ modprobe ven_rsi_sdio

4.

Kontroller driftsmodusen. Se tabellen for driftsmodusverdier.

$ cat /sys/module/ven_rsi_sdio/parameters/dev_oper_mode

5

6

1

1

13

Tabell 12. Driftsmodusverdier for WLAN og Bluetooth

Driftsmodusverdi Wi-Fi-stasjon

14

X

X

X

BT/BLE-modi som støttes

N/A

N/A

To (BT klassisk og

BTLE)

To (BT klassisk og

BTLE)

BT Klassisk

BT Klassisk softAP

X

X

X

Klienter som støttes av softAP

N/A

32

N/A

4

N/A

32

Programvareaktivert tilgangspunkt (SoftAP)

Funksjonen for programvareaktivert tilgangspunkt (SoftAP) avhenger av at Wi-Fi-kortet og tilhørende driverstøtte fungerer som et trådløst tilgangspunkt.

Kjør følgende kommandoer:

1.

Kontroller tilgangspunktet status.

$ wifi-ap.status

56

2.

SoftAP er deaktivert som standard. Slå på SoftAP.

$ wifi-ap.config set disabled=false

3.

Hvis du vil sikre Wi-Fi-tilgangspunkt med WPA2-personlig, endrer du de to konfigureringselementene.

$ wifi-ap.config set wifi.security=wpa2 wifi.security-passphrase=Test1234

Dette aktiverer WPA2-sikkerhet med passordfrasen satt til

Test1234

.

MERK: Hvis passordfrasen inneholder spesielle tegn eller mellomrom, må du kontrollere at de legges til på riktig måte. For eksempel “My WiFi”, “Pa$$word” eller "Alans AP".

Security (Sikkerhet)

TPM (Trusted Platform Module)

MERK: Hvis du vil ha mer informasjon om Trusted Platform Module, kan du se https://developer.ubuntu.com/en/snappy/ guides/security-whitepaper/ .

TPM støttes bare på enheter som har TPM-maskinvare, og for produkter som tilbyr Snappy-forbedret sikkerhetsstøtte. Innstillingen for å slå TPM på/av kan konfigureres i BIOS og administreres i operativsystemet.

Kjører kommando: admin@localhost:$ ls /dev/tpm0

Hvis TPM er slått av, finnes ikke enhetsnoden (

/dev/tpm0

).

(plano)ubuntu@localhost:$ ls /dev/tpm0

Is: cannot access /dev/tpm0: No such file or directory

Hvis TPM er slått av, finnes enhetsnoden (

/dev/tpm0

).

(plano)ubuntu@localhost:$ ls /dev/tpm0

/dev/tpm0

Watchdog Timer (WDT)

MERK: For mer informasjon om kommandoer for Watchdog Timer (WDT), se www.sat.dundee.ac.uk/~psc/watchdog/

Linux-Watchdog.html

.

Dell anbefaler at du aktivere WDT som standard for å aktivere feilsikker-kretsen. Snappy, et WDT-kompatibelt operativsystem gir mulighet for til å oppdage og gjenopprette systemet fra feilfunksjon eller uventede krasjer.

Kjører kommando: admin@localhost:$ systemctl show | grep –i watchdog

Returer:

RuntimeWatchdogUSec=10s

ShutdownWatchdogUSec=10min

MERK: Standardinnstillingen er 10. Den faktiske verdien må være større enn 0.

Gjenoppretting av Ubuntu Core 16

Når operativsystemet er gjenopprettet til fabrikkimage, vil alle data på systemet slettes. Du kan gjenopprette Ubuntu Core 16operativsystemet til fabrikkimage ved hjelp av én av følgende metoder:

• Gjenopprette Ubuntu Core 16 fra USB Flash-stasjon

• Gjenopprette Ubuntu Core 16 fra gjenopprettingspartisjonen på Edge Gateway

Alternativ 1: Gjenopprette fra operativsystemet

Alternativ 2: Gjenopprette under system-POST

57

Alternativ 1: Gjenopprette fra operativsystemet

FORSIKTIG: Disse trinnene sletter alle data på Edge Gateway

1.

Koble til Edge Gateway eksternt eller gjennom en KVM-økt.

2.

Logg deg på for operativsystemet.

3.

Kjør følgende kommando for å utløse innebygd eMMC gjenopprettingspartisjon:

$ sudo efibootmgr -n $(efibootmgr | grep "factory_restore" | sed 's/Boot//g' | sed 's/

[^0-9A-B]*//g') ; reboot

Alternativ 2: Gjenopprette under system-POST

FORSIKTIG: Disse trinnene sletter alle dataene på Edge Gateway.

1.

Koble et USB-tastatur til Edge Gateway.

2.

Slå på Edge Gateway.

Strøm-LED-en lyser grønt, mens Cloud-LED-en er av.

3.

I løpet av de første 20 sekunder etter det er tilført strøm, trykker du

Ctrl

+

F

gjentatte ganger for å utløse gjenoppretting av operativsystemet.

4.

Fortsett med ett av disse alternativene når Cloud-LED begynner å blinke grønt:

MERK: Hvis Cloud-LED ikke begynner å blinke etter 50 sekunder, slår du av Edge Gateway og gjentar trinn 2 og 3.

Tabell 13. Starte eller avbryte gjenoppretting under system-POST

Slik starter du gjenopprettingen

• Trykk på y

, og trykk deretter på

Enter

.

Cloud-LED-en går over til å lyse grønt, noe som indikerer at gjenoppretting pågår. Når gjenopprettingen er fullført, slutter

Cloud-LED-en å lyse, og systemet starter på nytt.

Gjenoppretting tar omtrent 2 minutter.

Slik avbryter du gjenopprettingen

• Trykk på n

, og trykk deretter på

Enter

. Eller, hvis systemet ikke registrerer tastetrykk innen 30 sekunder.

Cloud-LED slås av og systemet starter på nytt.

Gjenopprette Ubuntu Core 16 fra USB Flash-stasjon

FORSIKTIG: Disse trinnene sletter alle data på Edge Gateway.

Før jobben

Opprette USB Flash-gjenopprettingsstasjonen. Du finner mer informasjon ved å lese

Opprette USB Flash-gjenopprettingsstasjonen

.

Fremgangsmåte

1.

Sett USB-flashstasjonen inn i USB-porten på Edge Gateway.

2.

Slå på Edge Gateway.

3.

Edge Gateway starter opp gjennom USB Flash-stasjonen og Flash-oppdaterer installeringsimaget for Ubuntu Core automatisk til lagring.

MERK: Når installeringsimagene blir flashet til lagring, lyser strøm-LED-en grønt og Cloud-LED-en blinker grønt.

4.

Systemet slår seg av når installeringen er fullført.

MERK: Installeringen tar omtrent 3 minutter.

5.

Ta ut USB-enheten når Edge Gateway har slått seg av.

6.

Slå på Edge Gateway igjen for å fortsette installeringen. Systemet starter på nytt flere ganger under installeringen og tar omtrent 10 minutter..

Når installeringen er fullført, vises det en påloggingsskjerm.

58

7.

Skriv inn standard brukernavn og passord ved påloggingsskjermen: admin

.

Edge Gateway er nå klar til bruk.

MERK: Du finner mer informasjon om ekstern tilgang til Ubuntu på Edge Gateway ved å lese Oppstart og pålogging

– Ekstern systemkonfigurering

Flash-oppdatere et nytt operativsystemimage

Før jobben

• En tom og FAT32-formatert USB Flash-stasjon med minst 4 GB lagringsplass.

• Ubuntu Desktop ISO

MERK: Du kan laste ned den nyeste versjonen av Ubuntu Desktop ISO-filen fra http://releases.ubuntu.com

.

• Et Ubuntu Core 16-bilde fra Dell.com/support :

<unique name-date>

img.xz

• USB-tastatur

• USB-mus

• Ubuntu-arbeidsstasjon med Ubuntu Desktop 14.04 eller nyere

Oppdatere nytt Ubuntu OS-image

1.

Sett en USB-flashstasjon inn i Ubuntu stasjonær arbeidsstasjon.

2.

Kopier

<unique name-date>

img.xz

til ~/Nedlastinger/-katalogen.

3.

Oppdater installeringsimaget til USB-flashstasjonen.

a. Start Terminalprogrammet. Du finner det ved å skrive

Terminal

i Unity Dash.

FORSIKTIG:

dd

-kommandoen sletter innholdet i stasjonen den skriver til.

b. Skriv inn passordet og trykk på Enter.

xzcat /cdrom/

<unique name-date>

img.xz | sudo dd of=/dev/sdb bs=32M ; sync

MERK:

sdb

har kanskje blitt byttet ut med det faktiske navnet på stasjonen på systemet.

4.

Demonter og fjern USB-flashstasjonen.

5.

Koble til strømledning og Ethernet-kabel til Edge Gateway.

6.

Sett USB Flash-stasjonen inn i Edge-Gateway.

7.

Slå på og start opp Edge Gateway fra USB Flash-stasjonen.

Installeringen av USB-flashstasjon oppdaterer automatisk Ubuntu-Core 16 installeringsimage for lagring. Etter at installeringen er fullført, avsluttes systemet.

8.

Fjern USB-flashstasjonen.

9.

Slå på systemet.

Ubuntu Core 16 er installert på Edge Gateway.

Opprette gjenopprettings-USB-flashstasjon

Før jobben:

• Servicemerke for Edge Gateway

• En Windows-maskin du har administratorrettigheter på, og minst 8 GB tilgjengelig for datalagring, slik at du kan laste ned Dell

ISO-gjenopprettingsimaget.

• En tom USB-flashstasjon med minst 8 GB lagringsplass. Disse trinnene sletter alle data på USB Flash-stasjonen.

• .NET Framework 4.5.2 eller høyere

1.

Last ned og lagre filen med Dell ISO-gjenopprettingsimaget fra:

• For Windows: dell.com/support/home/us/en/19/drivers/osiso/win

59

• For Ubuntu: dell.com/support/home/us/en/19/drivers/osiso/linux

2.

Last ned og installer Dell OS Recovery Tool på datamaskinen.

3.

Start Dell OS Recovery Tool .

4.

Klikk på Yes (Ja) i vinduet User Account Control (Brukerkontokontroll) .

5.

Koble USB-flashstasjonen til datamaskinen.

6.

Klikk på Browse (Bla gjennom) og gå til stedet der Dell ISO-gjenopprettingsimaget er lagret.

7.

Velg filen med Dell ISO-gjenopprettingsimaget og klikk på Open (Åpne) .

8.

Klikk på Start for å lage de oppstartbare USB-gjenopprettingsmediene.

9.

Klikk på Yes (Ja) for å fortsette.

10.

Klikk på OK for å fullføre.

60

6

Tilgang til og oppdatering av BIOS

Få tilgang til BIOS-innstillinger

Bruk Dell Command | Configure (DCC) for å få tilgang til BIOS-innstillinger

Dell Command | Configure (DCC) er en fabrikkinstallert applikasjon i Edge Gateway som bidrar til å konfigurere BIOS-innstillingene.

Den består av en Command Line Interface (CLI) for å konfigurere ulike BIOS-funksjoner. Du finner mer informasjon om DCC her www.dell.com/dellclientcommandsuitemanuals .

• På den tilkoblede datamaskinen som kjører Windows, klikker du på Start → All Programs (Alle programmer) → Command

Configure (Kommandokonfigurering)

Dell Command | Configure Wizard (Veiviser for Dell Command | Configure)

• På den tilkoblede datamaskinen som kjører Ubuntu Core, går du til Dell Command | Configure ved å bruke kommandoen dcc.cctk

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker applikasjonen Dell Command | Configure, kan du se

installeringsveiledningen

og

brukerhåndboken

for Dell Command | Configure her www.dell.com/dellclientcommandsuitemanuals .

Du finner mer informasjon om BIOS-innstillingene på Edge Gateway under

standard BIOS-innstillinger

Bruk Edge Device Manager (EDM) til å få tilgang til BIOS-innstillinger

Med Edge Device Manager (EDM) kan du utføre ekstern administrering og systemkonfigurering. Ved hjelp av den nettskybaserte

EDM-konsollen kan du vise og konfigurere BIOS-innstillingene. Du finner mer informasjon om EDM her: www.dell.com/support/ home/us/en/19/product-support/product/wyse-cloud-client-manager/research .

Gå inn i BIOS-oppsett under POST

MERK: Disse trinnene gjelder bare for Edge Gateway 3003.

1.

Koble skjerm, tastatur og mus til systemet.

2.

Slå på Edge Gateway.

3.

Mens logoen Dell- vises under POST venter du til F2-ledeteksten vises. Trykk deretter umiddelbart på

F2

.

Oppdatere BIOS

MERK: Last ned den nyeste BIOS-filen fra dell.com/support/home/us/en/19/product-support/product/dell-edgegateway-3000-series/drivers/ .

Velg ett av disse alternativene for å oppdatere BIOS på Edge Gateway.

Bruke USB-skriptet

MERK: Dell anbefaler at du bruker USB-skriptet til å oppdatere BIOS.

Oppdatere BIOS på et Windows-system

Oppdatere ved hjelp av UEFI-kapsel på et Ubuntu-system

Dell Command | Configure (DCC)

Edge Device Manager (EDM)

61

Bruke USB-skriptet

Edge Gateway 3000-serien leveres med “hodeløse” konfigureringer, det vil si konfigureringer uten videoutgang. Enkelte grunnleggende systemadministrasjonsoppgaver som vanligvis blir utført av BIOS-oppsettprogrammet, er ikke mulig uten video.

Derfor har Edge Gateway en innretning som utfører disse administreringsoppgavene ved å kjøre et skript med BIOS-kommandoer fra en USB-flashstasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om USB-skriptet, kan du se

brukerveiledningen for USB-skriptverktøyet til Edge Gateway

på www.dell.com/support/home/us/en/19/product-support/product/dell-edge-gateway-3000-series/drivers/ .

Oppdatere BIOS på et Windows-system

Følg disse trinnene for å oppdatere BIOS:

1.

Etter å ha koblet til Edge Gateway.

MERK: Koble til og logg på Edge Gateway med ett av disse alternativene:

Ekstern systemkonfigurering

2.

Gå til www.dell.com/support .

3.

Klikk på Product Support (Produktstøtte) , oppgi servicekoden til systemet, og klikk på Submit (Send) .

MERK: Hvis du ikke har datamaskinens servicekode, kan du bruke funksjonen automatisk påvisning eller manuelt søk etter systemmodellen.

4.

Klikk på Drivers & Downloads (Drivere og nedlastinger) .

5.

Velg operativsystemet som er installert på systemet.

6.

Bla nedover på siden, og utvid BIOS .

7.

Klikk på Download (Last ned) for å laste ned den nyeste versjonen av BIOS til systemet.

8.

Når nedlastingen er ferdig, går du til mappen der du lagret BIOS-filen.

9.

Dobbeltklikk på ikonet til oppdateringsfilen for BIOSen, og følg veiledningen på skjermen.

Oppdatere ved hjelp av UEFI-kapsel på et Ubuntu-system

fwupgmgr

-verktøyet eller -kommandoene brukes til å oppdatere UEFI BIOS på systemet. UEFI BIOS for denne plattformen er utgitt via LVFS (Linux Vendor File System)-baserte metoder online

Dell anbefaler at du aktiverer oppdateringen av UEFI-kapselen som standard, slik at den kjører i bakgrunnen for å holde system-

BIOS-en oppdatert.

MERK: Du finner mer informasjon om

fwupd

-kommandoer her www.fwupd.org/users .

Uten Internett-forbindelse

1.

Last ned den nyeste CAB-filen fra secure-lvfs.rhcloud.com/lvfs/devicelist .

2.

Kontroller gjeldende BIOS-informasjon.

$ sudo uefi-fw-tools.fwupdmgr get-devices

3.

Kopier firmware.cab-filen til mappen /root/snap/uefi-fw-tools/common/.

$ sudo cp firmware.cab /root/snap/uefi-fw-tools/common/

4.

Kontroller informasjonen til BIOS i .cab-filen.

$ sudo uefi-fw-tools.fwupdmgr get-details [Full path of firmware.cab]

5.

Oppdater.

$ sudo uefi-fw-tools.fwupdmgr install [Full path of firmware.cab] -v --allow-older -allow-reinstall

6.

Kontroller informasjonen om UEFI-oppstart.

$ sudo efibootmgr –v

62

7.

Start systemet på nytt.

$ sudo reboot

Med Internett-forbindelse

1.

Koble til og logg på Edge Gateway.

MERK: Koble til og logg på Edge Gateway med ett av disse alternativene:

Ekstern systemkonfigurering (kun for Edge Gateway 3001 og 3002)

2.

Kontroller gjeldende BIOS-informasjon.

$sudo uefi-fw-tools.fwupdmgr get-devices

3.

Kontroller om oppdateringen er tilgjengelig fra LVFS-tjenesten.

$sudo uefi-fw-tools.fwupdmgr refresh

4.

Last ned BIOS fra www.dell.com/support .

$sudo uefi-fw-tools.fwupdmgr get-updates

5.

Oppdater.

$sudo uefi-fw-tools.fwupdmgr update -v --allow-older --allow-reinstall

6.

Kontroller informasjonen om UEFI-oppstart.

$ sudo efibootmgr –v

7.

Start systemet på nytt.

$ sudo reboot

Dell Command | Configure (DCC)

Bruk DCC til å oppdatere og konfigurere BIOS-innstillingene.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker DCC, kan du se

installeringsveiledningen

og

brukerveiledningen

for DCC på www.dell.com/dellclientcommandsuitemanuals .

Du finner mer informasjon om BIOS-innstillingene på Edge Gateway under standard BIOS-innstillinger .

Edge Device Manager (EDM)

BIOS kan oppdateres eksternt via EDM-konsollen som er koblet til et eksternt system.

Du finner mer informasjon om EDM her www.dell.com/support/home/us/en/19/product-support/product/wyse-cloud-clientmanager/research .

Standard BIOS-innstillinger

Systemkonfigurasjon (BIOS-nivå 1)

Tabell 14. Systemkonfigurasjon (BIOS-nivå 1)

BIOS-nivå 2

Integrated NIC

BIOS-nivå 3

Integrated NIC

Gjenstand

Enable UEFI Network Stack

(Aktiver UEFI-nettverksstabel)

[Enable (Aktiver) / Disable

(Deaktiver)]

Standardverdi

Enabled (Aktivert)

[Disabled (Deaktivert), Enabled

(Aktivert), Enabled w/PXE

(Aktivert med PXE)]

Enabled w/PXE (Aktivert m//

PXE)

63

BIOS-nivå 2

USB Configuration

BIOS-nivå 3

Seriell Port1

Seriell Port2

USB Configuration

Miscellaneous Devices

Watchdog Timer Support Watchdog Timer Support

Gjenstand

[Disable (Deaktiver), RS232,

RS-485 HALV DUPLEKS,

RS-485/422 FULL DUPLEKS]

Standardverdi

RS232

[Disable (Deaktiver), RS232,

RS-485 HALV DUPLEKS,

RS-485/422 FULL DUPLEKS]

RS232

Enable Boot Support (Aktiver oppstartsstøtte) [Enable

(Aktiver) / Disable (Deaktiver)]

Enabled (Aktivert)

Enable USB 3.0 Controller

(Aktiver USB 3.0-kontroller)

[Enable (Aktiver) / Disable

(Deaktiver)]

Enabled (Aktivert)

Enable USB Port1 (Aktiver USB

Port1) – [Enable (Aktiver) /

Disable (Deaktiver)]

Enabled (Aktivert)

Enable USB Port2 (Aktiver

USB Port1) – [Enable

(Aktiver) / Disable (Deaktiver)]

Enabled (Aktivert)

Enable WWAN (Aktiver

WWAN) [Enable (Aktiver) /

Disable (Deaktiver)]

Enabled (Aktivert)

Enable WLAN/Bluetooth

(Aktiver WLAN/Bluetooth) –

[Enable (Aktiver) / Disable

(Deaktiver)]

Enabled (Aktivert)

Enable Dedicated GPS Radio

(Aktivere dedikert GPS-Radio)

[Enable (Aktiver) / Disable

(Deaktiver)]

Enabled (Aktivert)

Enable MEMs Sensor (Aktiver

MEMs-sensor) – [Enable

(Aktiver) / Disable (Deaktiver)]

Enabled (Aktivert)

Enable Watchdog Timer

(Aktivere Watchdog Timer)

[Enable (Aktiver) / Disable

(Deaktiver)]

Deaktivert

64

Sikkerhet (BIOS-nivå 1)

Tabell 15. Sikkerhet (BIOS-nivå 1)

BIOS-nivå 2

Admin Password

System Password

Strong Password

Password Configuration

Password Bypass

Password Change

BIOS-nivå 3

Admin Password

Password Bypass

Password Change

UEFI Capsule Firmware

Updates

UEFI Capsule Firmware

Updates

TPM 2.0 Security

System Password

Strong Password

Password Configuration

TPM 2.0 Security

Gjenstand

Enter the old password (Skriv inn det gamle passordet)

Standardverdi

Ikke angitt

Enter the new password (Skriv inn det nye passordet)

Ikke relevant

Bekreft nytt passord Ikke relevant

Enter the old password (Skriv inn det gamle passordet)

Ikke angitt

Enter the new password (Skriv inn det nye passordet)

Ikke relevant

Bekreft nytt passord Ikke relevant

Enable Strong Password

(Aktivere sterkt passord)

[Enable (Aktiver) / Disable

(Deaktiver)]

Admin Password Min (Min. lengde administratorpassord)

Admin Password Max (Maks. lengde administratorpassord)

[Disabled (Deaktivert) /

Reboot Bypass (Forbigåelse ved omstart)]

Deaktivert

4

32

Deaktivert

Allow Non-Admin Password

Changes (Tillate endring av passord fra andre enn administrator) [Enable

(Aktiver) / Disable (Deaktiver)]

Enabled (Aktivert)

Enable UEFI Capsule Firmware

Updates (Aktiverer fastvareoppdateringer for

UEFI-kapsel) [Enable

(Aktiver) / Disable (Deaktiver)]

Enabled (Aktivert)

TPM 2.0 Security [Enable

(Aktiver) / Disable (Deaktiver)]

Enabled (Aktivert)

TPM On (TPM på) [Enable

(Aktiver) / Disable (Deaktiver)]

Enabled (Aktivert)

PPI Bypass for Enable

Commands (PPI Bypass for aktiverte kommandoer) [Enable

(Aktiver) / Disable (Deaktiver)]

Deaktivert

65

BIOS-nivå 2

Computrace(R)

Chassis Intrusion

CPU XD Support

Admin Setup Lockout

BIOS-nivå 3

Computrace(R)

Chassis Intrusion

CPU XD Support

Admin Setup Lockout

Gjenstand

PPI Bypass for Disable

Commands (PPI Bypass for deaktiverte kommandoer)

[Enable (Aktiver) / Disable

(Deaktiver)]

Standardverdi

Deaktivert

Attestation Enable (Aktiver attestering) [Enable (Aktiver) /

Disable (Deaktiver)]

Enabled (Aktivert)

Key Storage Enable (Aktiver viktig lagringsplass ) [Enable

(Aktiver) / Disable (Deaktiver)]

Enabled (Aktivert)

SHA-256 [Enable (Aktiver) /

Disable (Deaktiver)]

Enabled (Aktivert)

Clear (Slette) [Enable

(Aktiver) / Disable (Deaktiver)]

Deaktivert

Deactivate/Disable/Activate

(Deaktiver/Aktiver)

Disable/Enable/On-Silent

(Deaktiver/Aktiver/Lydløs)

Deactivated (Deaktivert)

Disable (Deaktiver)

Enable CPU XD Support

(Aktiver CPU XD-støtte)

[Enable (Aktiver) / Disable

(Deaktiver)]

Enabled (Aktivert)

Enable Admin Setup Lockout

(Aktiver utlåsing fra admin.oppsettet) [Enable

(Aktiver) / Disable (Deaktiver)]

Deaktivert

Sikker oppstart (BIOS-nivå 1)

Tabell 16. Sikker oppstart (BIOS-nivå 1)

BIOS-nivå 2

Secure Boot Enable

BIOS-nivå 3

Secure Boot Enable

Expert Key Management Expert Key Management

Gjenstand

[Enable (Aktiver) / Disable

(Deaktiver)]

Standardverdi

Deaktivert

Enable Custom Mode (Aktiver egentilpasset modus) [Enable

(Aktiver) / Disable (Deaktiver)]

Deaktivert

Custom Mode Key

Management

(Nøkkeladministrering i egentilpasset modus)

{PK/KEK/db/dbx}

PK

66

Ytelse (BIOS-nivå 1)

Tabell 17. Ytelse (BIOS-nivå 1)

BIOS-nivå 2

C-States Control

BIOS-nivå 3

Inter SpeedStep

C-States Control

Limit CPUID Value

C-States Control

Limit CPUID Value

Strømstyring (BIOS-nivå 1)

Tabell 18. Strømstyring (BIOS-nivå 1)

BIOS-nivå 2

Auto On Time

BIOS-nivå 3

Auto On Time

Gjenstand

Enable Intel SpeedStep

(Aktiver Intel SpeedStep)

[Enable (Aktiver) / Disable

(Deaktiver)]

C-States [Enable (Aktiver) /

Disable (Deaktiver)]

Standardverdi

Enabled (Aktivert)

Enabled (Aktivert)

Enable CPUID Limit (Aktiver

CPUID-grense) [Enable

(Aktiver) / Disable (Deaktiver)]

Deaktivert

Wake on LAN/WLAN Wake on LAN/WLAN

Gjenstand

Time Selection (Angi tid):

[TT:MM A/P ] Auto On Time

(Tid for automatisk på) (hvis

Wake Period (Vekkeperiode)

=0)

Standardverdi

Kl. 00:00

Value Selection (Velg verdi):

[0-254] Auto-Wake Period

(Automatisk vekkeperiode) (0–

254 minutter)

000

Day Selection (Velg dag)

[Disabled (Deaktivert) / Every

Day (Daglig) / Weekdays

(Ukedager) / Select Days (Velg dager)]

Deaktivert

Under [Select Days] when

Enabled [Sunday/Monday…/

Saturday] (Under [Velg dager] når det er aktivert [søndag/ mandag …/lørdag])

Ikke relevant

[Disabled/LAN Only/WLAN only/LAN] or WLAN

(Deaktivert / bare LAN / bare

WLAN / LAN eller WLAN)

Deaktivert

67

POST-adferd (BIOS-nivå 1)

Tabell 19. POST-adferd (BIOS-nivå 1)

BIOS-nivå 2

Keyboard Errors

Keyboard Errors

Fastboot

Extend BIOS POST Time

Advarsler og feil

BIOS-nivå 3

Numlock LED

Keyboard Errors

Fastboot

Extend BIOS POST Time

Advarsler og feil

Gjenstand

Enable Numlock LED (Aktiver

Numlock-lampe) – [Enable

(Aktiver) / Disable (Deaktiver)]

Standardverdi

Enabled (Aktivert)

Enable Keyboard Error

Detection (Aktivere oppdaging av feil på tastatur) [Enable

(Aktiver) / Disable (Deaktiver)]

Enabled (Aktivert)

[Minimal / Thorough

(Grundig) / Auto (Automatisk)]

Thorough (Grundig)

[0 seconds (0 sekunder) / 5 seconds (5 sekunder) / 10 seconds (10 sekunder)]

0 seconds (0 sekunder)

[Prompt on Warnings and

Errors/Continue on Warnings/

Continue on Warnings and

Errors (Spør ved advarsler og feil / Fortsett ved advarsler / Fortsett ved advarsler og feil)]

Prompt on Warnings and Errors

(Spør ved advarsler og feil)

Støtte for virtualisering (BIOS-nivå 1)

Tabell 20. Støtte for virtualisering (BIOS-nivå 1)

BIOS-nivå 2

Virtualization

BIOS-nivå 3

Virtualization

Gjenstand

Enable Intel Virtualization

Technology (Aktiver Intel virtualiseringsteknologi)

[Enable (Aktiver) / Disable

(Deaktiver)]

Standardverdi

Enabled (Aktivert)

Vedlikehold (BIOS-nivå 1)

Tabell 21. Vedlikehold (BIOS-nivå 1)

BIOS-nivå 2

Service Tag

BIOS-nivå 3

Service Tag

Asset Tag

SERR Messages

Asset Tag

SERR Messages

Gjenstand

<System Service Tag>

(Systemets servicemerke) – mulighet for å skrive tekst når det er tomt

Standardverdi

Ikke relevant

<System Asset Tag>

(Systemets eiendelsmerke) – mulighet for å skrive tekst

Enable SERR Messages

(Aktiver SERR-meldinger)

Ikke relevant

Enabled (Aktivert)

68

BIOS-nivå 2

BIOS Downgrade

Data Wipe

BIOS Recovery

BIOS-nivå 3

BIOS Downgrade

Data Wipe

BIOS Recovery

Systemlogger (BIOS-nivå 1)

Tabell 22. Systemlogger (BIOS-nivå 1)

BIOS-nivå 2

BIOS Events

BIOS-nivå 3

BIOS Events

Gjenstand

[Enable (Aktiver) / Disable

(Deaktiver)]

Standardverdi

Allow BIOS Downgrade (Tillat

BIOS-nedgradering) [Enable

(Aktiver) / Disable (Deaktiver)]

Enabled (Aktivert)

Wipe on Next Boot (Slett ved neste oppstart) [Enable

(Aktiver) / Disable (Deaktiver)]

Deaktivert

BIOS Recovery from Hard

Drive (BIOS-gjenoppretting fra harddisk) [Enable (Aktiver) /

Disable (Deaktiver)]

Enabled (Aktivert)

Gjenstand Standardverdi

Liste over BIOS-hendelser med

"Clear log" (Slette historikk)knappen til å slette historikken

Ikke relevant

69

70

Referanser

I tillegg til

håndboken for installering og drift

, kan du se følgende dokumenter på www.dell.com/support/manuals (på engelsk).

Dell Edge Gateway Specifications (Spesifikasjoner for Dell Edge Gateway)

Dell Edge Gateway Service Manual (Servicehåndbok for Dell Edge Gateway)

Dell SupportAssist For Dell OpenManage Essentials Quick Start Guide (Dell SupportAssist for hurtigstartveiledning for Dell

OpenManage Essentials)

Dell Command | Configure User's Guide (Brukerveiledning for Dell-kommando | Konfigurere)

Dell Command | Configure Reference Guide (Referanseveiledning for Dell-kommando | Konfigurere)

Dell Command | Monitor User's Guide (Brukerveiledning for Dell-kommando | Overvåke)

Dell Command | PowerShell Provider User's Guide

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker Dell Data Protection | Encryption (Dell Data Protection | Kryptering) , kan du se dokumentasjonen for programvaren på www.dell.com/support/manuals (på engelsk).

7

Tillegg

Antennespesifikasjoner

Edge Gateway er et profesjonelt installert utstyr. Radiofrekvensens utgangseffekt overstiger ikke den maksimale grensen tillatt i landet der driften foregår.

FORSIKTIG: Uautoriserte antenner, endringer eller vedlegg kan skade enheten og kan potensielt bryte internasjonale normer.

MERK: Bruk bare den medfølgende eller en erstatningsantenne som er godkjent.

MERK: Endringer på enheten eller bruk av uautoriserte antenner som ikke uttrykkelig er godkjent av Dell, er et ansvar som utelukkende faller på brukeren, den som konfigurerer eller operatøren som revurderer utstyret, i henhold til alle gjeldende EMC- og RF- og internasjonale produktsikkerhetsstandarder.

Dells autoriserte antennespesifikasjonene er som følger:

• Mobilt bredbånd

– Hovedantenne: Dipol

– LTE hjelpeantenne: PIFA

• GPS/WiFi/Zigbee: Monopole

De følgende tabellene gir forsterkningsspesifikasjoner for ulike antenneposisjoner.

Tabell 23. Mobilt bredbånd hovedantenne, maksimal forsterkning (dBi)

Frekvens (MHz)

704~806

Antennestilling – bøyd

3G (dBi)

Ikke relevant

4G (dBi)

2

824~894 1 1,4

Antennestilling – rett

3G (dBi)

Ikke relevant

2,1

4G (dBi)

1,7

2,1

880~960

1710~1880

1850~1990

1920~2170

0,5

3,2

3,9

4

1,4

4,2

4,3

4,4

1,4

1,9

3,2

3,2

1,5

3

3,4

3,4

8

71

Tabell 24. Hjelpeantenne for mobilt bredbånd, maksimal forsterkning (dBi)

Frekvens (MHz)

704~806

Antennestilling – bøyd

4G (dBi)

0,6

824~894 -0,3

880~960

1710~1880

1850~1990

1920~2170

-1,9

2,3

3,6

3,6

Tabell 25. WiFi/GPS-antenne, maksimal forsterkning (dBi)

Frekvens (MHz)

1561~1602

Antennestilling – bøyd

GPS (dBi)

2,6

WLAN (dBi)

Ikke relevant

2400~2500

Ikke relevant 3,4

Fjerne fra DIN-skinnefestet

1.

Trekk Edge Gateway ned for å løsne fra DIN-skinnefestet.

2.

Løft Edge Gateway-braketten opp fra DIN-skinnen.

-2,5

2,0

3,2

3,2

Antennestilling – rett

4G (dBi)

1,9

-0,1

Antennestilling – rett

GPS (dBi)

2,4

Ikke relevant

WLAN (dBi)

Ikke relevant

1,6

72

Tilkobling til Edge Gateway

Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016

Oppstart og pålogging – Ekstern systemkonfigurering

MERK: Datamaskinen må være på samme delnett som Edge Gateway.

1.

Koble en nettverkskabel fra Ethernet-port én på Edge Gateway til et DHCP-aktivert nettverk eller en ruter som leverer IPadresser.

MERK: Systemkonfigureringen tar rundt 5 minutter første gang du starter opp Windows. Etterfølgende oppstarter tar omtrent 50 sekunder.

2.

Ved hjelp av MAC-adressen på frontdekselet til Edge Gateway henter du IP-adressen gjennom nettverkets DHCP-server eller gjennom en nettverksanalysator.

3.

På Windows-datamaskinen søker du etter Remote Desktop Connection (Tilkobling til eksternt skrivebord) og starter applikasjonen.

4.

Logg deg på med IP-adressen.

MERK: Ignorerer eventuelle sertifiseringsfeil når du kobler til Edge Gateway.

Oppstart og pålogging – Statisk IP-systemkonfigurering

MERK: For å bidra til ekstern konfigurering av Edge Gateway er den statiske IP-adressen til Ethernet-port to på Edge

Gateway fabrikkinnstilt til følgende verdier:

• IP-adresse:

192.168.2.1

• Nettverksmaske: 255.255.255.0

• DHCP-server: ikke aktuelt

Du kan koble Edge Gateway til en Windows-maskin som er på samme delnettverk ved hjelp av en crossover-kabel.

1.

På Windows-maskinen søker du etter View Network connections (Vis nettverkstilkoblinger) i kontrollpanelet.

2.

I listen over nettverksenheter som vises, høyreklikker du på Ethernet-adapteren du vil koble til Edge Gateway, og klikk deretter på Properties (Egenskaper) .

3.

På fanen Networking (Nettverk) klikker du på Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) → Properties (Egenskaper) .

4.

Velg Use the following IP address (Bruk følgende IP-adresse) , og skriv deretter inn

192.168.2.x

(der x

representerer det siste tallet i IP-adressen, for eksempel,

192.168.2.2

).

MERK: Ikke still inn IPv4-adressen til å ha samme IP-adresse som Edge Gateway. Bruk en IP-adresse fra 192.168.2.2 til 192.168.2.254.

5.

Skriv inn subnettmasken

255.255.255.0

, og klikk deretter på OK .

6.

Fest en crossover-nettverkskabel mellom Ethernet-port to på Edge Gateway og den konfigurerte Ethernet-porten på datamaskinen.

7.

På Windows datamaskinen starter du Remote Desktop Connection (Tilkobling til eksternt skrivebord) .

8.

Koble til Edge Gateway med IP-adressen

192.168.2.1

. Både standard brukernavn og passord er admin

.

Ubuntu Core 16

Oppstart og pålogging – Direkte systemkonfigurering

1.

Slå på Edge Gateway. Systemet setter opp operativsystemet automatisk og starter på nytt flere ganger for å aktivere alle konfigureringene. Det tar ca. ett minutt for systemet å starte opp til operativsystemet.

2.

Når du blir bedt om det, logger du inn med standard påloggingsinformasjon. Både standard brukernavn og passord er admin

.

Servicekoden er standard datamaskinnavn.

73

For eksempel:

Ubuntu Core 16 on 127.0.0.1 (tty1) localhost login: admin

Password: admin

Oppstart og pålogging – Statisk IP-systemkonfigurering

Dette lar deg koble til Edge Gateway gjennom en vertsdatamaskin, som må være på samme delnettverk.

MERK: Den statiske IP-adressen til Ethernet-port to på Edge Gateway er satt til følgende verdier på fabrikken:

• IP-adresse:

192.168.2.1

• Subnet mask:

255.255.255.0

• DHCP-server: ikke aktuelt

1.

På vertsmaskinen konfigurerer du Ethernet-adapteren som er koblet til Edge Gateway med en statisk IPv4-adresse under samme delnett. Angi IPv4-adressen til

192.168.2.x

(der x

representerer det siste tallet i IP-adressen, for eksempel,

192.168.2.2

).

MERK: Ikke still inn IPv4-adressen til å være samme IP-adresse som Edge Gateway. Bruk en IP-adresse fra

192.168.2.2

til

192.168.2.254

.

2.

Sett nettverksmasken til å være

255.255.255.0

.

74

Kontakte Dell

For å kontakte Dell om spørsmål vedrørende salg, teknisk støtte eller kundeservice:

1.

Gå til www.dell.com/contactdell .

2.

Kontroller at land eller område stemmer i nedtrekksmenyen nederst på siden.

3.

Velg ønsket tjeneste eller støttekobling etter dine behov, eller velg den måten å kontakte Dell på som passer best for deg.

Dell tilbyr flere elektroniske og telefonbaserte støtte- og servicealternativer. Tilgjengelighet varierer etter land og produkt, og noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelig der du er.

MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells produktkatalog.

9

75

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Table of contents