Dell M410HD Projector electronics accessory Brugervejledning


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

Dell M410HD Projector electronics accessory Brugervejledning | Manualzz

Dell™ M410HD Projektor

Brukerveiledning

Notiser, Merknader og Advarsler

MERK:

Ordet MERK indikerer viktig informasjon som hjelper deg med å bruke projektoren bedre.

MERKNAD:

MERKNAD indikerer enten en potensiell skade på maskinvare eller tap av data, og forteller hvordan du kan unngå dette.

ADVARSEL:

En ADVARSEL indikerer en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall.

____________________

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

© 2009 Dell Inc. Med enerett.

Gjengivelse av disse materialene på noen som helst måte er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker som brukes i denne teksten:

Dell

og

DELL-logoen

er varemerker for Dell Inc.;

DLP

og

DLP

-logoen er varemerker for T

EXAS

I

NSTRUMENTS

I

NCORPORATED

;

Microsoft

og

Windows

er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Andre varemerker og varenavn kan ha blitt brukt i dette dokumentet for referanse til enheter som gjør krav på merkene eller navnene eller deres produkter. Dell

Inc. fraskriver seg enhver eiendomsrett til andre varemerker eller varenavn enn sine egne.

Modell M410HD

Desember 2009 Rev. A00

Innhold

1 Dell-Projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Om projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

2 Koble til Projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Koble til en Datamaskin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Koble til en Datamaskin med en VGA-kabel

. . . . . . . . . . . .

9

Koble til en DVD-spiller

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Koble til en DVD-spiller med en

S-videokabel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Koble til en DVD-spiller med en kompositt videokabel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Koble til en DVD-spiller med en komponent videokabel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Koble til en DVD-spiller med en

HDMI-kabel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

3 Bruke Projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Slå Projektoren På

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Slå projektoren av

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Justere det Projiserte Bildet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Justere projektorhøyden

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Senke projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Justere Projektorens Zoom og Fokus

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Justere Størrelsen på det Prosjekterte Bildet

. . . . . . . . . . . . .

17

Bruke Kontrollpanelet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Bruke Fjernkontrollen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Innhold

3

Sette batterier i fjernkontrollen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Fjernkontrollens Bruksområde

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Bruke OSD-menyen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Main Menu (Hovedmeny)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

AUTO-ADJUST (AUTOJUSTER)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

INPUT SELECT (Inngangsvalg)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

PICTURE (i PC-modus)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

PICTURE (i Video-modus)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

DISPLAY (SKJERM) (i PC-modus)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

DISPLAY (SKJERM) (i Video-modus)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

LAMP (Lampe)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

SET UP (Konfigurer)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

INFORMATION (INFORMASJON)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

OTHERS (ANNET)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

4 Feilsøke Projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Guidesignaler

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Bytte Lampen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

5 Spesifikasjoner

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

6 Kontakte Dell

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

7 Tillegg: Ordliste

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

4

Innhold

1

Dell-Projektoren

Projektoren leveres med de enhetene som er vist nedenfor. Forsikre deg om at du har alle tingene, og kontakt Dell™ dersom noe mangler.

Innhold i pakken

Strømkabel 1,8 m VGA-kabel (VGA til VGA)

Reiseetui Fjernkontroll

CD brukerhåndbok og dokumentasjon

AAA-batterier (2)

Dell-Projektoren 5

Om projektoren

Visning ovenfra

Undersiden

8 10

6

1

2

3

7

5

4

9

1

2

Kontrollpanel

3

4

Zoomtapp

Fokusring

5

6

Linse

Heiseknapp for tilpasning av høyde

7

8

IR-mottakere

Objektivdeksel

9

Lampedeksel

Justeringsratt

10

Heisefot

ADVARSEL:

Sikkerhetsinstrukser

1

2

3

Ikke bruk projektoren nær apparater som danner mye varme.

Ikke bruk projektoren i områder hvor det er ekstremt mye støv. Støvet kan føre til at systemet bryter sammen og projektoren vil automatisk slå seg av.

Sørg for at projektoren er montert i et godt ventilert område.

4

5

Ikke blokker sprekker og åpninger på projektoren som er ment for ventilasjon.

Sørg for at projektoren betjenes i omgivelsestemperaturer mellom 5 ºC to 35 ºC

6

Ikke ta på ventilasjonsuttaket fordi det kan bli svært varm etter at projektoren har blitt slått på, eller rett etter at den er slått av.

7

Ikke se inn i linsen mens projektoren er på. Dette kan skade øynene dine.

6 Dell-Projektoren

8

Ikke plasser noen gjenstander nær eller foran projektoren, eller dekk til linsen på projektoren mens den står på. Varmen fra projektoren kan føre til at gjenstanden smelter eller brenner.

MERK:

For mer informasjon, se

Sikkerhetsinformasjon

som ble levert med projektoren.

Dell-Projektoren 7

Koble til Projektoren

1

2 3

4

5 6 7

2

9

1 USB-fjernkontroll

2

VGA-inngang (D-sub) kontakt

3 HDMI-kontakt

4

S-videokontakt

5 Kompositt videokontakt

6 Lyd ut-kontakt

7

Lydinngang

8 Plass for sikkerhetskabel

9

Strømledningskontakt

8

ADVARSEL:

Følg sikkerhetsinstruksjonene som står beskrevet på side 6 før

du starter på noen av fremgangsmåtene i dette avsnittet.

8 Koble til Projektoren

Koble til en Datamaskin

Koble til en Datamaskin med en VGA-kabel

1

2

3

1

2

3

Strømledning

VGA til VGA-kabel

USB-A til USB-B-kabel

MERK:

USB-kabelen leveres ikke med projektoren.

MERK:

USB-kabelen må være koblet til hvis du vil bruke Neste side og Forrige side-funksjonene på fjernkontrollen.

Koble til Projektoren 9

Koble til en DVD-spiller

Koble til en DVD-spiller med en S-videokabel

1

2

1

2

Strømledning

S-videokabel

MERK:

S-video-kabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe S-videokabelforlengeren (50 fot/100 fot) fra Dell-websiden på dell.com.

10 Koble til Projektoren

Koble til en DVD-spiller med en kompositt videokabel

1

2

1

2

Strømledning

Kompositt videokabel

MERK:

Kompositt video-kabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe kompositt video-kabelforlengeren (50 fot/100 fot) fra Dell-websiden på dell.com.

Koble til Projektoren 11

Koble til en DVD-spiller med en komponent videokabel

1

2

1

2

Strømledning

VGA til komponent video-kabel

MERK:

VGA til komponent video-kabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe VGA til komponent video-kabelforlengeren (50 fot/100 fot) fra Dellwebsiden på dell.com.

12 Koble til Projektoren

Koble til en DVD-spiller med en HDMI-kabel

1

2

1

2

Strømledning

HDMI-kabel

MERK:

HDMI-kabelen sendes ikke med projektoren.

Koble til Projektoren 13

3

Bruke Projektoren

Slå Projektoren På

MERK:

Slå på projektoren før du slår på kilden (datamaskin, DVD-spiller, osv.).

Lyset i Power (Strøm)-knappen blinker blått til du trykker på knappen.

1

Ta av linsedekselet.

2

Koble til strømledningen og aktuelle signalkabler. For informasjon om å koble til

projektoren, se "Koble til Projektoren" på side 8.

3

Trykk inn

Power (Strøm)

-knappen (se "Bruke Kontrollpanelet" på side 18 for å

finne

Power (Strøm)

-knappen).

4

5

Slå på kilden (datamaskin, DVD-spiller osv.)

Koble kilden til projektoren ved bruk av en passende kabel. Se "Koble til

Projektoren" på side 8 for informasjon om hvordan du kobler kilden til

projektoren.

6

Inngangskilden til projektoren er satt til VGA-In som standard. Du kan bytte inngangskilden hvis det er nødvendig.

7

Hvis du har flere kilder koblet til projektoren på samme tid, trykk på

Source

(Kilde)

-knappen på fjernkontrollen eller kontrollpanelet for å velge ønsket kilde.

Se "Bruke Kontrollpanelet" på side 18 og "Bruke Fjernkontrollen" på side 21 for

hvordan du finner

Source (Kilde)

-knappen.

Slå projektoren av

MERKNAD:

Ikke dra ut kontakten til projektoren før du har slått den av slik det er forklart nedenfor.

1

Trykk på

Power (Strøm)

-knappen.

2

MERK:

Meldingen

"

Press Power Button to Turn off Projector (Trykk på Power-knappen for å slå av projektoren)

"

vises på skjermen.

Meldingen forsvinner etter 5 sekunder, eller du kan trykke på Menu (Meny)knappen for å fjerne den.

Trykk

Power (Strøm)

-knappen igjen. Kjøleviftene fortsetter å kjøre i 120 sekunder.

14 Bruke Projektoren

3

For å slå av projektoren raskt, trykker du på Power (Strøm)-knappen og holder den inne i 1 sekund mens kjøleviftene fremdeles kjører.

MERK:

Før du slår på projektoren igjen, vent i 60 sekunder for å la den interne temperaturen stabilisere seg.

4

Koble strømledningen fra stikkontakten og projektoren.

Justere det Projiserte Bildet

Justere projektorhøyden

1

Trykk på

Heise

-knappen.

2

Hev projektoren til ønsket visningsvinkel, og slipp knappen for å låse heisefoten i stilling.

3

Bruk justeringsrattene til å finjustere visningsvinkelen.

Senke projektoren

1

Trykk på

Heise

-knappen.

2

Senk projektoren, og slipp knappen for å låse heisefoten i stilling.

1

3 3

1

2

3

Heiseknapp

Hevefot (vippingsvinkelt: 0 til 9,5 grad)

Tippe justeringshjulet

2

Bruke Projektoren 15

Justere Projektorens Zoom og Fokus

ADVARSEL:

For å unngå skade på projektoren må du sørge for at zoomobjektivet og heisefoten står i innerste stilling før du flytter projektoren eller legger den i bærevesken.

1

2

Drei zoomtappen for å zoome inn og ut.

Drei fokuseringsringen til bildet er skarpt. Projektoren kan fokusere på avstander fra 1 til 12 meter.

2

1

1

2

Zoomtapp

Fokusring

16 Bruke Projektoren

Justere Størrelsen på det Prosjekterte Bildet

361"(916,94 cm)

328"

(833,12 cm)

270"(685,80 cm)

246"

(624,84 cm)

210"(533,40 cm)

191"

(485,14 cm) 150"(381,00 cm)

137"

(347,98 cm)

82"

(208,28 cm)

90"(288,60cm)

30"(76,20 cm)

27,2"

(69,09 cm)

3,28'(1,0m)

Bruke Projektoren 17

Skjerm

(diagonalt)

Maks 30"

(76,20 cm)

Min.

27,2"

(69,09 cm)

Maks.

(BxH)

Skjermstør relse

Min.

(BxH)

25,59" X

15,75"

(65 cm X

40 cm)

23,23" X

14,57"

(59 cm X

37 cm)

Hd

Maks 17,72"

(45 cm)

Min.

16,14"

(41 cm)

53,54"

(136 cm)

48,82"

(124 cm)

Avstand 3,28'

(1,0m)

9,84'

(3,0m)

* Denne grafen er kun en referanse for brukeren.

90"

(288,60cm)

82"

(208,28 cm)

76,38" X

47,64"

(194 cm X

121 cm)

69,29" X

43,31"

(176 cm X

110 cm)

150"

(381,00 cm)

137"

(347,98 cm)

127,17" X

79,53"

(323 cm X

202 cm)

115,75" X

72,44"

(294 cm X

184 cm)

89,37"

(227 cm)

81,50"

(207 cm)

16,40'

(5,0m)

210"

(533,40 cm)

191"

(485,14 cm)

177,95" X

111,02"

(452 cm X

282 cm)

162,20" X

101,18"

(412 cm X

257 cm)

124,80"

(317 cm)

113,78"

(289 cm)

22,97'

(7,0m)

270"

(685,80 cm)

246"

(624,84 cm)

228,74" X

142,91"

(581 cm X

363 cm)

208,27" X

130,31"

(529 cm X

331 cm)

160,63"

(408 cm)

146,46"

(372 cm)

29,53'

(9,0m)

361"

(916,94 cm)

328"

(833,12 cm)

304,72" X

190,55"

(774 cm X

484 cm)

277,95" X

173,62"

(706 cm X

441 cm)

214,17"

(544 cm)

195,28"

(496 cm)

39,37'

(12,0m)

Bruke Kontrollpanelet

1 2 3

10

9

4

5

6

8 7

18 Bruke Projektoren

1 LAMP-varsellampe Hvis den gule LAMP-indikatoren er tent eller blinker, kan ett av følgende problemer ha oppstått:

• Lampen er nær slutten av levetiden

• Lampemodulen er ikke korrekt installert

• Feil med lampedriver

• Feil med fargehjul

2 TEMP-varsellampe

Se "Feilsøke Projektoren" på side 41 og

"Guidesignaler" på side 45 for mer informasjon.

Hvis den gule TEMP-indikatoren er tent eller blinker, kan ett av følgende problemer ha oppstått:

• Den interne temperaturen til projektoren er for høy

• Feil med fargehjul

Se "Feilsøke Projektoren" på side 41 og

"Guidesignaler" på side 45 for mer informasjon.

3

Strøm

Slår på eller av projektoren. Se "Slå Projektoren

På" på side 14 og "Slå projektoren av" på side 14

for mer informasjon.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

4 Opp / Keystonekorrigering

Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått.

(+40/-35 grader)

5 Høyre Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

justering

Trykk for å synkronisere projektoren med kilden.

6

IR-mottaker

MERK:

Auto Adjust (Automatisk justering) fungerer ikke når OSD-bildet vises.

Rett fjernkontrollen mot IR-mottakeren og trykk på en knapp.

Bruke Projektoren 19

7 Ned / Keystonekorrigering

8

9

10

Meny

Venstre

Enter

/ Kilde

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått.

(+40/-35 grader)

Trykk for å aktivere OSD. Bruk retningstastene og

Menu (Meny)

-knappen til å navigere gjennom

OSD.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å veksle mellom Analog RGB,

Kompositt, Komponent (YPbPr via VGA),

HDMI og S-video-kilder når flere kilder er koblet til projektoren.

Trykk for å bekrefte valget.

20 Bruke Projektoren

Bruke Fjernkontrollen

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Strøm

2

Enter

3

Høyre

4

Ned

5 Frys

Slår på eller av projektoren. Se "Slå Projektoren

På" på side 14 og "Slå projektoren av" på side 14

for mer informasjon.

Trykk for å bekrefte valget.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å pause skjermbildet.

Bruke Projektoren 21

6 Opp en side Trykk for å gå til forrige side.

7

Demp

8

Ned en side

MERK:

USB-kabelen må kobles til hvis du vil bruke Opp en side-funksjonen.

Trykk for å dempe eller oppheve demping av projektorhøyttalerne.

Trykk for å gå til neste side.

MERK:

USB-kabelen må kobles til hvis du vil bruke Ned en side-funksjonen.

9 Videomodus Projektoren har forhåndssatte konfigurasjoner som er optimalisert for visning av data

(presentasjoner) eller video (filmer, spill, o.l.)

Trykk på

Video Mode (Videomodus)

-knappen for

å bytte mellom

Presentation mode

(Presentasjonsmodus)

,

Bright mode (Lys modus)

,

Movie mode (Filmmodus)

,

sRGB

eller

Custom mode (Egendefinert modus)

.

10 Blank screen (Tom skjerm)

11

Opp

12 Venstre

13 Meny

14

Volum opp

15

Laser

Trykk

Video Mode (Videomodus)

-knappen en gang for å vise gjeldende visningsmodus. Trykk på

Video Mode (Videomodus)

-knappen igjen for å veksle mellom ulike moduser.

Trykk for å skjule/vise bildet.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å aktivere OSD.

Trykk for å øke volumet.

Rett fjernkontrollen mot lerretet, trykk og hold laserknappen inne for å aktivere laserlyset.

Advarsel:

Ikke se direkte inn i laserstrålen når den er slått på. Ikke skinn laserlyset inn i

øynene på noen.

16 Volum ned

18

Source (Kilde)

Trykk for å senke volumet.

17

Keystone-korrigering Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått. (+40/-35 grader)

Trykk for å veksle mellom kildene Analog RGB,

Kompositt, Komponent (YPbPr, via VGA), HDMI og S-video.

22 Bruke Projektoren

19 Auto adjust

(Automatisk

Justering)

Trykk for å synkronisere projektoren med kilden.

Resynk vil ikke fungere dersom skjermbildet OSD er vist.

20

Keystone-korrigering Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått.

(+40/-35 grader)

Bruke Projektoren 23

Sette batterier i fjernkontrollen

MERK:

Fjern batteriene fra fjernkontrollen når den ikke er i bruk.

1

Trykk på klaffen for å løfte dekslet til batterirommet.

1

2

Kontroller polaritetsmerkene (+/-) på batteriene.

2

3

Sett inn batteriene inn riktig vei etter merkene i batterirommet.

MERK:

Unngå en blanding av ulike typer batterier eller nye og gamle batterier.

3

4

Sett på dekslet til batterirommet igjen.

4

24 Bruke Projektoren

Fjernkontrollens Bruksområde

Sreichweite

Winkel ±45°

Abstand 10m/32,8ft

Winkel

Abstand

Winkel

Abstand

MERK:

Det faktiske bruksområdet kan være noe forskjellig fra diagrammet.

Svake batteriet kan også føre til at fjernkontrollen ikke fungerer som normalt.

Bruke Projektoren 25

Bruke OSD-menyen

• Projektoren har et flerspråklig meny (OSD) som kan vises på lerretet med eller uten en kilde er koblet til.

• For å bla mellom kategoriene i Main (Hoved)-menyen, trykk på - eller knappene på projektorens kontrollpanel eller fjernkontroll.

• For å velge en undermeny, trykk på -knappen på projektorens kontrollpanel eller fjernkontroll.

• For å velge et alternativ, trykk på knappene eller på projektorens kontrollpanel eller fjernkontroll. Fargen endres til en mørk blå farge. Når et element er valgt, endres fargen til mørk blå.

• Bruk knappene eller på kontrollpanelet eller fjernkontrollen for å justere innstillingene.

• Gå til valget Back (Tilbake) og trykk -knappen på kontrollpanelet eller fjernkontrollen for å gå tilbake til hovedmenyen.

• Gå til valget EXIT (Avslutt) og trykk -knappen på kontrollpanelet eller

Menu

(Meny)

på fjernkontrollen for å avslutte OSD.

Main Menu (Hovedmeny)

AUTO-ADJUST (AUTOJUSTER)

Auto Adjust justerer automatisk projektorens

Frequency (Frekvens)

og

Tracking

(Sporing)

i PC-modus. Mens automatisk justering pågår, vises følgende melding på skjermen:

26 Bruke Projektoren

INPUT SELECT (Inngangsvalg)

Inngangsvalg-menyen lar deg velge inngangskilden til projektoren.

A

UTO

S

OURCE

(

OPPDAGE KILDE

AUTOMATISK

)—

Velg

Off (Av)

(standard) for å låse nåværende inngående signal. Hvis du trykker på

Source (Kilde)

-knappen når

Auto Source (Automatisk kilde)

modus er satt til

Off (Av)

, kan du manuelt velge inngangssignalet.

Velg

On (På)

for å oppdage tilgjengelige inngangssignaler.

Hvis du trykker på

Source

(Kilde)

-knappen når projektoren er på, finner den automatisk neste tilgjengelige inngangssignal.

VGA—

Trykk for å registrere VGA signal.

S-V

IDEO

Trykk for å registrere S-Video signal.

C

OMPOSITE

V

IDEO

(K

OMPOSITT VIDEO

) —

Trykk for å registrere kompositt videosignal.

HDMI—

Trykk for å registrere HDMI-signal.

A

DVANCED

(A

VANSERT

) —

Trykk på for å aktivere

Input Select Advanced

(Avansert valg av inngang)

-menyen.

INPUT SELECT ADVANCED (AVANSERT VALG AV INNGANG)

Menyen Input Select Advanced (Avansert valg av inngang) lar deg aktivere eller deaktivere inngangskilder.

VGA—

Bruk og for å aktivere eller deaktiver VGA-inngang.

S-V

IDEO

Bruk og for å aktivere eller deaktiver S-video-inngang.

C

OMPOSITE

V

IDEO

(K

OMPOSITT VIDEO

) —

Bruk og for å aktivere eller deaktiver kompositt videoinngang.

HDMI—

Bruk og for å aktivere eller deaktiver HDMI-inngang.

MERK:

Du kan ikke deaktivere din nåværende inngangskilde. Minst to inngangskilder må være aktivert til enhver tid.

Bruke Projektoren 27

PICTURE (i PC-modus)

Bruke

Picture (Bilde)

-menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I Picture (Bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

V

IDEO MODE

(V

IDEOMODUS

)—

Lar deg optimere bildet som vises:

Presentation

(Presentasjon)

,

Bright (Lys)

,

Movie (Film)

,

sRGB

(gir mer nøyaktig fargegjengivelse) og

Custom (Egendefinert)

(angi de innstillingene du foretrekker). Hvis du tilpasser innstillingene for

Brightness (Lysstyrke)

,

Contrast

(Kontrast)

,

Saturation (Metning)

,

Sharpness (Skarphet)

,

Tint (Nyanse)

og

Advanced (Avansert)

, bytter projektoren automatisk til

Custom (Egendefinert)

.

.

MERK:

Hvis du tilpasser innstillingene for Brightness (Lysstyrke), Contrast

(Kontrast), Saturation (Metning), Sharpness (Skarphet), Tint (Nyanse) og

Advanced (Avansert), bytter projektoren automatisk til Custom (Egendefinert).

B

RIGHTNESS

(L

YSSTYRKE

).

Bruk og til justere skarpheten på bildet.

C

ONTRAST

(K

ONTRAST

).

Bruk og for å justere skjermens kontrast.

A

DVANCED

(A

VANSERT

).

Trykk på for å aktivere

Picture Advance (Avansert Bilde)

-

menyen. Se "PICTURE ADVANCED (AVANSERT BILDE)" på side 29.

PICTURE (i Video-modus)

Bruke

Picture (Bilde)

-menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I Picture (Bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

V

IDEO MODE

(V

IDEOMODUS

)—

Lar deg optimere bildet som vises:

Presentation

(Presentasjon)

,

Bright (Lys)

,

Movie (Film)

,

sRGB

(gir mer nøyaktig fargegjengivelse) og

Custom (Egendefinert)

(angi de innstillingene du foretrekker). Hvis du tilpasser innstillingene for

Brightness (Lysstyrke)

,

Contrast

28 Bruke Projektoren

(Kontrast)

,

Saturation (Metning)

,

Sharpness (Skarphet)

,

Tint (Nyanse)

og

Advanced (Avansert)

, bytter projektoren automatisk til

Custom (Egendefinert)

.

MERK:

Hvis du tilpasser innstillingene for Brightness (Lysstyrke), Contrast

(Kontrast), Saturation (Metning), Sharpness (Skarphet), Tint (Nyanse) og

Advanced (Avansert), bytter projektoren automatisk til Custom (Egendefinert).

B

RIGHTNESS

(L

YSSTYRKE

)—

Bruk og til juster skarpheten på bildet.

C

ONTRAST

(K

ONTRAST

)—

Bruk og for å justere skjermens kontrast.

S

ATURATION

(M

ETNING

)—

Lar deg justere en videokilde fra svart/hvitt til fullmettet farge. Trykk for å senke mengden farger i bildet og for å øke mengden farger i bildet.

S

HARPNESS

(S

KARPHET

)—

Trykk for å redusere skarpheten og for å øke den.

T

INT

(F

ARGETONE

)—

Trykk for å øke mengden av grønt i bildet og for å øke mengden av rødt i bildet. (kun for NTSC-signal).

A

DVANCED

(A

VANSERT

)—

Trykk på for å aktivere

Picture Advance (Avansert

Bilde)

-menyen. Se "PICTURE ADVANCED (AVANSERT BILDE)" nedenfor.

MERK:

Saturation (Metning), Sharpness (Skarphet) og Tint (Nyanse) er kun tilgjengelig når inngangskilden er kompositt eller S-Video.

PICTURE ADVANCED (AVANSERT BILDE)

Med Picture Advanced (Avansert Bilde)-menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I Picture Advanced (Avansert Bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

W

HITE

I

NTENSITY

Bruk og for å justere intensiteten til hvitfargen på skjermen.

C

OLOR

T

EMP

(

FARGETEMPERATUR

)—

Lar deg justere fargetemperaturen. Ved høy fargetemperatur vil skjermen virke kaldere. Ved en lav fargetemperatur vil skjermen virke varmere. Når du justerer verdiene i

Color Adjust (Fargejustering)

menyen, Custom (Egendefinert)-modus er aktivert. Verdiene er lagret i Custom

(Egendefinert)-modus.

C

USTOM

C

OLOR

A

DJUST

(J

USTERING AV EGENDEFINERT FARGE

)—

Lar deg manuelt justere fargene rød, grønn og blå.

Bruke Projektoren 29

C

OLOR

S

PACE

(F

ARGER

)—

Lar deg velge fargerommet. Du kan velge mellom RGB,

YCbCr og YPbPr.

DISPLAY (SKJERM) (i PC-modus)

Bruke

Display (Skjerm)

-menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I Picture (Bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

A

SPECT

R

ATIO

(B

ILDESIDEFORHOLD

)—

Velg et størrelsesforhold for å justere hvordan bildet vises.

• Original — velg Original for å opprettholde størrelsesforholdet for bildet som er projeksert i henhold til inngangskilde.

4:3 — Inntakskilden skaleres for å passe inn på skjermen og prosjekterer et

4:3-bilde.

Wide (Bred) — Kilden skalerer slik at den passer til bredden på lerretet for å prosjektere et bredskjermbilde.

Z

OOM

Trykk på for å aktivere

Zoom

-menyen.

Velg området som du vil zoome inn på og trykk på for å vise bildet.

Tilpass bildeskalaen ved å trykke på eller og trykk på for å vise.

Z

OOM

N

AVIGATION

(Z

OOMNAVIGERING

)—

Trykk på for å aktivere

Zoom Navigation (Zoom navigering)

-menyen.

Bruk for å navigere projeksjonsskjermen.

H

ORIZONTAL

P

OSITION

(H

ORISONTAL POSISJON

)—

Trykk for å flytte bildet til venstre og for å flytte bildet til høyre.

30 Bruke Projektoren

V

ERTICAL

P

OSITION

(V

ERTIKAL POSISJON

)—

Trykk på for å flytte bildet ned og for

å flytte bildet opp.

F

REQUENCY

(F

REKVENS

)—

Lar deg endre klokkefrekvensen for dataene på lerretet slik at den stemmer med frekvensen på grafikkortet i datamaskinen. Hvis du ser en vertikal flimrende strek, bruker du

Frequency (Frekvens)

-kontrollen til å gjøre streken så liten som mulig. Dette er en grov justering.

T

RACKING

(S

PORING

)—

Synkroniser signaltiden til bildesignalet med grafikkortet.

Hvis du opplever et ustabilt eller flimrende bilde, bruk

Tracking (Sporing)

funksjonen for å rette det opp. Dette er en fin justering.

DISPLAY (SKJERM) (i Video-modus)

Bruke

Display (Skjerm)

-menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I Picture (Bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

A

SPECT

R

ATIO

(B

ILDESIDEFORHOLD

)—

Velg et størrelsesforhold for å justere hvordan bildet vises.

• Original — velg Original for å opprettholde størrelsesforholdet for bildet som er projeksert i henhold til inngangskilde.

4:3 — Inntakskilden skaleres for å passe inn på skjermen og prosjekterer et

4:3-bilde.

Wide (Bred) — Kilden skalerer slik at den passer til bredden på lerretet for å prosjektere et bredskjermbilde.

Z

OOM

Trykk på for å aktivere

Zoom

-menyen.

Velg området som du vil zoome inn på og trykk på for å vise bildet.

Tilpass bildeskalaen ved å trykke på eller og trykk på for å vise.

Z

OOM

N

AVIGATION

(Z

OOMNAVIGERING

)—

Trykk på for å aktivere

Zoom Navigation (Zoom navigering)

-menyen.

Bruk for å navigere projeksjonsskjermen.

Bruke Projektoren 31

LAMP (Lampe)

Bruke

Lamp (Lampe)

-menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I Lamp (Lampe)-menyen finner du følgende alternativer:

L

AMP

M

ODE

(L

AMPEMODUS

)—

Lar deg velge mellom Normal- og ECO (Øko)-modus.

Normal modus bruker full strøm. ECO (Øko)-modus bruker et lavt strømnivå som kan øke levetiden på lampen, gi stillere drift, og redusere lystettheten på lerretet.

L

AMP

H

OUR

(L

AMPE

T

IME

)—

Vis antall driftstimer for lampen siden timetelleren ble nullstilt.

L

AMP

H

OUR

R

ESET

(T

ILBAKESTILLE LAMPETID

)—

Trykk på

Yes (Ja)

-knappen for å nullstille lampetiden.

SET UP (Konfigurer)

Set Up (Konfigurer)-menyen lar deg tilpasse innstillinger for Language (Språk),

Projector Mode (Projektormodus), Keystone (Nøkkelsten) og 3D Display (3Dvisning).

32 Bruke Projektoren

L

ANGUAGE

(S

PR

å

K

)—

Lar deg stille inn språket for OSD-menyen. Trykk på for å aktivere

Language (Språk)

-menyen.

P

ROJEKTOR MODE

(P

ROJEKTORMODUS

)—

Lar deg velge projektormodusen, avhengig av hvordan projektoren er montert.

• Front Projection-Desktop (rettvendt projeksjon - dette er standard alternativ.

• Rear Projection-Desktop (speilvendt projeksjon - skrivebord)—Projektoren vrenger bildet så du kan fremvise fra bak en gjennomskinnelig skjerm.

A

UTO

K

EYSTONE

(A

UTOMATISK KORRIGERING AV BILDEFORVRENGNING

)—

Velg Select

On (På)

for å aktivere auto korrekt for vertikal bilde forstyrrelse grunnen tipping av projektoren.

V. K

EYSTONE

(V.

BILDEFORVRENGNING

)—

Manuelt juster den vertikale bildeforstyrrelsen som følge av tipping av projektoren.

3D D

ISPLAY

(3D-

VISNING

)—

Velg On (På) for å starte 3D-visningsfunksjonen.

Standard er Off (Av).

MERK: For å aktivere 3D-visningsfunksjonen, sørg for at 3D-briller, 3Dvideoinnhold og 60Hz/120Hz-signalutgangsgrafikkort støttet på PC/NB er klart.

3D Sync Invert (3D-synkinvertering)—

Hvis du ser et diskret eller overlappende bilde mens du bruker DLP 3D-briller, må du kanskje utføre "Invert" (Inverter) for å best samsvare venstre/høyre bildesekvens for å få riktig bilde. (For DLP

3D-briller)

Bruke Projektoren 33

INFORMATION (INFORMASJON)

Information (Informasjon)-menyen viser gjeldende innstillinger for projektoren.

OTHERS (ANNET)

Others (Annet)-menyen lar deg endre innstillinger for Menu (Meny), Screen

(Skjerm), Audio (Lyd), Power (Strøm), Security (Sikkerhet) og Closed Caption

(Lukket tekst) (kun for NTSC). Du kan også utføre Test Pattern (Testmønster) og

Factory Reset (Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger).

M

ENU

S

ETTINGS

(M

ENYINNSTILLINGER

)—

Velg og trykk på for å aktivere menyinnstillinger. Menyinnstillingene består av følgende valg:

34

M

ENU

P

OSITION

(M

ENYPOSISJON

)—

Lar deg endre plasseringen av OSDbildet på lerretet.

Bruke Projektoren

M

ENU

T

RANSPARENCY

(M

ENYTRANSPARENS

)—

Lar deg velge transparensnivået til OSD-bakgrunnen.

M

ENU TIMEOUT

(T

IDSAVBRUDD FOR MENY

)—

Lar deg justere tiden for et

OSD-tidsavbrudd. Som standard forsvinner OSD-menyen etter 20 sekunder med inaktivitet.

M

ENU

L

OCK

(M

ENYL

å

S

)—

Velg

On (Ja)

for å aktivere Menu Lock (Menylås) og skjule OSD-menyen. Velg

OFF (AV)

for å slå av Menu Lock (Menylås).

Dersom du ønsker å deaktivere Menu Lock (Menylås)-funksjonen, og

OSD-menyen forsvinner, trykk på

Menu (Meny)

-knappen på panelet i 15 sekunder, deaktiver deretter funksjonen.

S

CREEN

S

ETTINGS

(S

KJERMINNSTILLINGER

)—

Velg og trykk på for å aktivere skjerminnstillinger. Menyen for skjerminnstillingene består av følgende valg:

C

APTURE

S

CREEN

(T

A SKJERMBILDE

)—

Velg og trykk på for å ta bilde av skjermbildet. Følgende melding vises på skjermen.

MERK:

For å ta et fullt bilde, kontroller at inngangssignalet som er koblet til projektoren er 1024 x 768 oppløsning.

S

CREEN

(S

KJERM

)—

Velg

Dell

for å bruke Dell-logoen som bakgrunnsbilde.

Velg

Captured (Tatt bilde)

for å bruke det tatte bildet som bakgrunnsbilde.

R

ESET

(T

ILBAKESTILL

)—

Velg og trykk på for å slette det tatte bildet og tilbakestille standardinnstillingen.

A

UDIO

S

ETTINGS

(L

YDINNSTILLINGER

)—

Velg og trykk på for å endre lydinnstillinger. Menyen for lydinnstillingene består av følgende valg:

Bruke Projektoren 35

A

UDIO

I

NPUT

(L

YDINNGANG

)—

Velg lydinngangskilden. Du kan velge mellom: Lyd og HDMI.

V

OLUME

(V

OLUM

)—

Trykk for å senke volumet og for å øke det.

M

UTE

(D

EMP

)—

Lar deg dempe lydene for lydinngang og lydutgang.

P

OWER

S

ETTINGS

(I

NNSTILLINGER FOR STR

ø

M

)—

Velg og trykk på for å aktivere strøminnstillinger. Menyen for strøminnstillingene består av følgende valg:

P

OWER

S

AVING

(S

TR

ø

MSPARING

)—

Velg

Off (Av)

for å deaktivere strømsparingen. Som standard er projektoren innstilt til å gå inn i strømsparingsmodus etter 120 minutter uten noe aktivitet. En advarsel vises på skjermen med en 60 sekunders nedtelling før strømsparingsmodus aktiveres. Trykk på en knapp under nedtellingen for å stoppe strømsparingsmodus.

Du kan også stille inn en annen forsinkelsesperiode for å gå inn i strømsparingsmodus. Tidsforsinkelsen er den tiden du ønsker at projektoren skal vente uten å motta noe signal. Strømsparing kan stilles inn etter 30, 60, 90 eller 120 minutter.

Hvis et inngangsignal ikke er registrert under forsinkelsesperioden, projektoren slår av lampen og går inn i strømsparingsmodus. Hvis et inngangssignal er registrert innenfor forsinkelsesperioden, slås projektoren automatisk på. Hvis et inngangssignal ikke registreres innen to timer under strømsparingsmodus, bytter projektoren fra strømsparingsmodus til avstenging. For å slå på projektoren, trykk på Power-knappen.

Q

UICK

S

HUTDOWN

(R

ASK AVSTENGING

)—

Velg

Yes (Ja)

for å slå av projektoren med ett enkelt trykk på

Power (Strøm)

-knappen. Denne funksjonen lar projektoren raskt slå av strømmen med en økt viftehastighet. Noe høyere akustisk støy kan forventes under hurtig avslåing.

MERK:

Før du slår på projektoren igjen, vent i 60 sekunder for å la den interne temperaturen stabilisere seg. Projektoren bruker lengre tid på å slå seg på hvis du prøver å slå den på igjen med en gang. Kjøleviften kjører på full hastighet i omtrent 30 sekunder for å stabilisere den interne temperaturen.

36 Bruke Projektoren

S

ECURITY

S

ETTINGS

(S

IKKERHETSINNSTILLINGER

)—

Velg og trykk på for å aktivere sikkerhetsinnstillinger. Menyen for sikkerhetsinnstillinger lar deg aktivere og stille inn passordbeskyttelse.

P

ASSWORD

(P

ASSORD

)—

Når Password Protect er aktivert. vil en Password

Protect-skjerm be deg angi et passord som vil vises når strømkabelen er koblet til det elektriske uttaket, og strømmen til projektoren først blir skrudd på. Standarden er at denne funksjonen er deaktivert. Du kan aktivere denne funksjonen ved å velge

Enabled (Aktivert)

. Hvis passordet har blitt stilt inn tidligere, taster du inn passordet først og velger deretter funksjonen. Denne passordfunksjonen vil aktiveres neste gang du skrur på projektoren. Dersom du aktiverer denne funksjonen, vil du bli spurt om å angi projektorens passord etter at du skrur på projektoren.

1

Første forespørsel om inntasting av passord:

a

Gå til

Others (Annet)

-menyen, trykk og sett

Password

(Passord)

for å

Enable (Aktivere)

passord-innstillingen.

Bruke Projektoren 37

b

Aktivering av Password-funksjonen vil bringe frem en tegnskjerm, tast inn et 4-sifret kode fra skjermen og trykk på -knappen.

c d

2

3

4

Angi passordet igjen for å bekrefte.

Dersom bekreftelsen av passordet er vellykket, kan du igjen få tilgang til projektorens funksjoner og verktøy.

Dersom du har angitt feil passord, vil du få to sjanser til. Etter tre feil vil projektoren automatisk slå seg av.

MERK:

Dersom du glemmer passordet ditt må du ta kontakt med

DELL™ eller kvalifisert servicepersonell.

For å deaktivere passordfunksjonen, velger du

Off (Av)

.

For å slette passordet velger du

Delete (Slett)

.

38 Bruke Projektoren

C

HANGE

P

ASSWORD

(E

NDRE PASSWORD

)—

Tast inn det opprinnelige passordet, deretter det nye passordet og bekreft det nye passordet igjen.

C

LOSED

C

APTION

(L

UKKET TEKST

)—

Velg

On (På)

for å aktivere lukket tekst, og for å aktivere menyen for lukket tekst. Velg et passende valg for lukkede tekster: CC1,

CC2, CC3 eller CC4.

Bruke Projektoren 39

MERK:

Alternativet Lukket tekst er kun tilgjengelig for NTSC.

T

EST

P

ATTERN

(T

ESTM

ø

NSTER

)—

Testmønsteret brukes for å teste fokus og oppløsning.

Du kan aktivere eller deaktivere

Test Pattern (Testmønster)

ved å velge

Off (Av) 1

eller

2

. Du kan også ta i bruk

Test Pattern 1 (Testmønster 1)

ved å trykke og holde nede og -knappene på kontrollpanelet i 2 sekunder. Du kan også ta i bruk

Test Pattern 2 (Testmønster 2) ved å trykke og holde nede og -knappene på kontrollpanelet i 2 sekunder.

Test Pattern 1 (Testmønster

1

):

Test Pattern 2 (Testmønster 2):

F

ACTORY

R

ESET

(F

ABRIKKGJENOPPRETTING

)—

Velg og trykk på for å tilbakestille alle innstillinger til fabrikkstandardene. Advarselen under vises.

Gjenoppretting inkluderer både datamaskin kilder og video kilder innstillinger.

40 Bruke Projektoren

4

Feilsøke Projektoren

Hvis du opplever problemer med projektoren, se gjennom følgende feilsøkingstips.

Hvis problemet vedvarer,kontakt Dell™. Se Kontakte Dell™ på side 53.

Problem Mulig løsning

Intet bilde vises på skjermen • Sørg for at objektivdekselet er tatt av, og at projektoren er slått på.

• Forsikre deg om at du har valgt den korrekte inngangskilden i VELG INNGANGmenyen.

• Kontroller at den eksterne grafikkporten er aktivert. Hvis du bruker en Dell™ Laptop datamaskin, trykk (Fn+F8). For andre datamaskiner, se dokumentasjonen som følger med. Hvis du ikke kan se bildene skikkelig, må du oppdatere datamaskinens videodriver. For en Dell-datamaskin, se support.dell.com.

• Kontroller at alle kabler er koblet til korrekt.

Se "Koble til Projektoren" på side 8.

• Kontroller at pinnene i plugger og kontakter ikke er bøyd eller knekt.

• Sørg for at lampen er sikkert installert (se

"Bytte Lampen" på side 47).

• Bruk

Test Pattern (Testbilde)

i

Others

(Annet)

-menyen. Kontroller at fargene på testbildet er korrekte.

Mangler inngangskilde. Kan ikke koble til en spesiell inngangskilde.

Gå til Advanced Enable/Disable Sources

(Avansert aktivering/deaktivering av kilder) og kontroller at denne spesielle inngangskilden er satt til Enable (Aktiver).

Feilsøke Projektoren 41

Problem

(forts.)

Mulig løsning

(forts.)

Delvis, rullende eller ukorrekt visning av bilde.

1

2

Trykk

Auto Adjust (Automatisk justering)

knappen på fjernkontrollen eller kontrollpanelet.

Hvis du bruker en Dell™ bærbar datamaskin, sett oppløsningen på datamaskinen til WXGA (1280 x 800) eller

XGA (1024 x 768):

a

Høyreklikk på skrivebordet i Microsoft

®

Windows

®

, klikk

Properties (Egenskaper)

og velg

Settings (Innstillinger)

.

b

Kontroller at innstillingen er 1280 x 800 eller 1024 x 768 piksler for den eksterne monitorporten.

c

Hvis du opplever vansker med endring av oppløsning, eller skjermen fryser, tar du omstart på alt utstyr og projektoren.

Hvis du ikke bruker en Dell™ bærbar datamaskin, se dokumentasjonen til maskinen.

Utgangssignalet fra datamaskinen samsvarer ikke med industristandarder. Hvis dette skjer må du oppgradere videodriveren til datamaskinen. For en Dell-datamaskin,

se support.dell.com

.

Hvis du bruker en Dell bærbar datamaskin,

(Fn+F8).

Presentasjonen din vises ikke på lerretet

Bildet er ustabilt eller flimrer Juster fininnstillingen i OSD

Display

(Visning)

-undermenyen (kun i PC-modus).

Bildet har en vertikal, flimrende strek

Bildefargen er feil

Juster frekvensen i OSD

Display (Visning)

undermenyen (kun i PC-modus).

• Vis skjermen mottar feil signaluttak fra grafikkortet, sett signaltypen til

RGB

i OSD

Display (Visning)

-kategorien.

• Bruk

Test Pattern (Testbilde)

i

Others

(Annet)

-menyen. Kontroller at fargene på testbildet er korrekte.

Bildet er ute av fokus

1

2

Still fokuseringsringen på projektorobjektivet.

Sørg for at projektorskjermen er innenfor den påkrevde avstanden fra projektoren

(3,28 fot [1 m] til 39,37 fot [12 m]).

42 Feilsøke Projektoren

Problem

(forts.)

Mulig løsning

(forts.)

Bildet er strukket når kilden er

DVD med størrelsesforhold

16:9

Bildet er speilvendt

Lampen er brent ut eller lager en smellende lyd.

Projektoren registrerer automatisk signalformatet. Den vil opprettholde størrelsesforholdet til det projekserte bildet i henhold til inngangssignalformatet med en

Original-innstilling.

Hvis bildet fremdeles er utstrukket, juster bildesideforholdet i

Set Up (Konfigurer)

menyen i OSD-menyen.

Velg

Set Up (Konfigurer)

i OSD, og endre projeksjonsmodusen.

Når lampen har nådd slutten på sin levetid, kan den brenne ut og lage en høy, smellende lyd.

Dersom dette skjer kan ikke projektoren skru

seg på igjen. Om bytting av lampe, se "Bytte

Lampen" på side 47.

Skift lampen hvis

LAMP

-lampen lyser fast gult.

LAMP

-indikatoren lyser fast gult

LAMP-

gult indikatoren blinker Hvis

LAMP

-lyset blinker oransje, kan det hende at tilkoblingen til lampemodulen er forstyrret. Kontroller lampemodulen og sjekk at den er korrekt installert.

Hvis

LAMP

-lyset og

Power

-lyset blinker oransje, har en vifte i projektoren sviktet, og projektoren vil automatisk slå seg av.

Hvis

LAMP

- og

TEMP

-lyset blinker oransje og

Power

-lyset er blått, har fargehjulet sviktet, og projektoren vil automatisk slå seg av.

For å fjerne beskyttelsesmodusen, trykker du og holder inne POWER-knappen i 10 sekunder.

TEMP

-lyset lyser solid gult Projektoren er for varm. Visningen slår seg av automatisk. Slå på visningen igjen når projektoren har kjølt seg ned. Hvis problemet vedvarer,kontakt Dell™.

Feilsøke Projektoren 43

Problem

(forts.)

TEMP-

indikatoren blinker gult

Skjermdisplayet vises ikke på skjermen

Fjernkontrollen fungerer ikke normalt eller med svært begrenset rekkevidde

Mulig løsning

(forts.)

En projektorvifte har sviktet, og projektoren vil slå seg av automatisk. Prøv å fjerne projektormodusen ved å trykke og holde inne

POWER

-knappen i 10 sekunder. Vent i omtrent 5 minutter og prøv å slå på strømmen igjen. Hvis problemet vedvarer,kontakt Dell™.

Prøv å trykke på Menu (Meny)-knappen på panelet i 15 sekunder for å låse opp OSDmenyen. Sjekk

Menu Lock (Menylås)

side 35.

Batteriene kan være svake. Sjekk om laserstrålen fra fjernkontrollen er for svak. Er den det, setter du inn 2 nye AAA-batterier.

44 Feilsøke Projektoren

Guidesignaler

Projektorstatus Beskrivelse

Strøm

Kontrollknapper

Meny

Others

(Annet)

Standby-modus Projektor i Standby-modus. Klar for å slå på.

BLÅ

Feil

(Lampefeil)

Varmer opp

Lampe på

Kjølemodus

Strømsparingmodus

Projektoren kan bruke litt tid på å varme opp og slå seg på.

Projektor i Normal-modus, klar for å vise et bilde.

Merknad:

OSD-menyen er ikke i bruk.

Projektoren kjøler seg ned for å slå seg av.

Strømsparing-modus har blitt aktivert.

Projektoren vil automatisk gå inn i standby-modus hvis et inngangssignal ikke registreres innen to timer.

Projektoren bruker 60 sekunder på å kjøle seg ned før Strømsparing-modus.

Kjøling før strømsparingmodus

Projektor er for varm

Lampen er for varm

Luftventiler er kanskje tettet til eller romtemperaturen er over 35 ºC.

Visningen slår seg av automatisk.

Kontroller at luftventilene ikke er blokkert og at omgivelsestemperaturen er innenfor driftsvennlig område. Hvis problemet vedvarer,kontakt Dell.

Lampen er for varm. Luftventilene kan være blokkerte. Visningen slår seg av automatisk. Slå på visningen igjen når projektoren har kjølt seg ned. Hvis problemet vedvarer,kontakt Dell.

Lampedriveren er for varm

Lampedriveren er for varm.

Luftventilene kan være blokkerte.

Visningen slår seg av automatisk. Slå på visningen igjen når projektoren har kjølt seg ned. Hvis problemet vedvarer,kontakt Dell.

Viftefeil

Lampedriverfeil Lampedriveren har en feil Visningen slår seg av automatisk. Koble fra strømledningen etter tre minutter og slå deretter på skjermen igjen. Hvis problemet vedvarer,kontakt Dell.

Fargehjul-feil

En av viftene har en feil. Visningen slår seg av automatisk. Hvis problemet vedvarer,kontakt Dell.

Fargehjulet har en feil. Projektoren har en feil og slår seg automatisk av. Koble fra strømledningen etter tre minutter og slå deretter på skjermen igjen. Hvis problemet vedvarer,kontakt Dell.

BLÅ

BLÅ

BLÅ

GUL

Feil

(Lampefeil)

GUL

AV

BLÅ

GUL

AV

GUL

Feil

(Lampefeil)

BLÅ

AV

BLÅ

BLÅ

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

BLÅ

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

Indikator

TEMP

(Gul)

LAMP

(Gul)

AV

AV

AV

AV

AV

AV

GUL

GUL

GUL

GUL

Feil

(Lampefeil)

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

GUL

Feil

(Lampefeil)

GUL

Feil

(Lampefeil)

GUL

Feil

(Lampefeil)

Feilsøke Projektoren 45

Lampefeil

Tilkoblingen til lampemodulen mislyktes

Lampen er defekt. Bytt ut lampen.

Tilkoblingen til lampemodulen kan være forstyrret. Kontroller lampemodulen og sjekk at den er korrekt installert. Hvis problemet vedvarer,kontakt Dell.

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

GUL

GUL

Feil

(Lampefeil)

46 Feilsøke Projektoren

Bytte Lampen

ADVARSEL:

Følg sikkerhetsinstruksjonene som står beskrevet på side 6 før

du starter på noen av fremgangsmåtene i dette avsnittet.

Bytt lampen når du får meldingen

"Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement suggested! www.dell.com/lamps (Lampen er nar sin maksimale levetid for full bruk.

Det anbefales at du bytter den ut. www.dell.com/lamps)".

vises på skjermen Kontakt Dell™ hvis dette problemet vedvarer etter du har byttet lampen.

For mer informasjon, se "Kontakte Dell™" på side 53.

ADVARSEL:

Bruk en original lampe slik at du er sikker på at driftstilstanden til projektoren kan garanteres.

ADVARSEL:

Lampen blir veldig varm når den er i bruk. Ikke prøv å bytte lampen før projektoren har fått kjøle seg ned i minst 30 minutter.

ADVARSEL:

Ikke berør lyspæren eller lampeglasset på noe tidspunkt.

Projektorlamper er svært ømtåelige og kan gå i stykker om de berøres. De knuste glassbitene er skarpe og kan forårsake skade.

ADVARSEL:

Hvis lampen knuser, fjern alle knuste glassbiter fra projektoren, og deponer eller resirkuler i henhold til statlige, lokale eller føderale lover. For mer informasjon, se www.dell.com/hg.

1

2

Slå av projektoren og koble fra strømledningen.

La projektoren kjøle seg ned i minst 30 minutter.

3

Løsne de to skruene som fester lampedekselet, og ta av dekselet.

4

Løsne de to skruene som holder lampen på plass.

5

Løft opp lampen etter metallhåndtaket.

MERK:

Dell™ kan kreve at lamper som byttes i garantitiden, returneres til

Dell™. Ellers kontakter du ditt lokale avfallshåndteringsfirma og får adressen til nærmeste innsamlingsplass.

6

7

8

Erstatt med den nye lampen.

Stram til de to skruene som holder lampen på plass.

Sett på lampedekslet og stram til de to skruene.

Feilsøke Projektoren 47

9

Nullstill telleverket for lampen ved å velge "Yes (Ja) " for

Lamp Reset

(Lampenullstilling)

i OSD

Lamp (Lampe)

-kategorien. (Se Lampemeny side 32)

Når en ny lampemodul har blitt endret, vil projektoren automatisk registrere og tilbakestille lampetimene.

ADVARSEL:

Kassering av lamper (gjelder kun USA)

LAMPEN(E) INNI DETTE PRODUKTET INNEHOLDER KVIKKSØLV OG MÅ

RESIRKULERES ELLER DEPONERES I FØLGE LOKAL, STATLIG ELLER FEDERALE

LOVER. GÅ TIL FOR MER INFORMASJON, ELLER KONTAKT ELECTRONIC

INDUSTRIES ALLIANCE PÅ WWW.EIAE.ORG. SJEKK FOR NÆRMERE

INFORMASJON OM KASSERING. WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

48 Feilsøke Projektoren

5

Spesifikasjoner

Lysventil

Lysstyrke

Kontrastforhold

Enhetlighet

0,65" WXGA S450 DMD, DarkChip3™

2000 ANSI lumen (maks.)

2100:1 typisk (fullstendig på/av)

85% vanlig (japansk standard - JBMA)

Antall piksler

Visningsdyktig farge

Projektoravstand

Videokompatiblitet

1280 x 800 (WXGA)

1,07 billion farger

Fargehjulhastighet

Projektorlinse

2X

F-Stop: F/ 2.5~2.67

Fokallengde, f=21,86~24 mm

1,1X manual Zoomlinse

Stråleavstand =1,55~1,7 bred og tele

Projektorens skjermstørrelse 27,2 - 361 tommer (diagonalt)

3,28~39,37 ft (1 m ~ 12 m)

Kompositt video / S-Video: NTSC (J, M, 4.43), PAL

(B, D, G, H, I, M, N, Nc, 60), SECAM (B, D, G, K,

K1, L)

Strømforsyning

Strømforbruk

Lyd

Støynivå

Vekt

Komponent video via VGA & HDMI: 1080i/p, 720p,

576i/p, 480i/p

Universal AC 100-240 50-60 Hz med PFC-tilførsel

Normal modus: 210 W ± 10 % @ 110 Vac

Eco Mode (økonomimodus): 166 W ± 10 % @ 110

Vac

Strømsparing-modus: <12 W

Standby-modus: <1 W

1 høytaler x 1 watt RMS

39 dB(A) Normal modus, 32 dB(A) Øko-modus

2,6 lbs (1,18 kg)

Spesifikasjoner 49

Mål (B x H x D)

Miljømessig

I/O-kontakter

Lampe

8,07 x 2,99 x 6,10 tommer (205 x 75,9 x 155 cm)

8,07"(205mm)

2,99"(75,9mm)

6,10"(155mm)

Driftstemperatur: 5 - 35 ºC (41 - 95 ºF)

Luftfuktighet: 80% maks

Lagringstemperatur: 0 til 60 ºC (32 til 140 ºF)

Luftfuktighet: 90 % maks

Temperatur under frakt: -20 til 60 ºC

(-4 til 140 ºF)

Luftfuktighet: 90 % maks

Strøm: Én AC-strømkontakt

(3-pinners - C14-inntak)

VGA-inngang: Én 15-pinners D-sub-kontakt (blå), for analog RGB/komponent inngangssignaler.

S-Videoinngang: S-Videoinngang: Én standard

4-pinners min-DIN S-Video-kontakt for Y/C-signal.

Kompositt videoinngang: Én gul RCA-kontakt for

CVBS-signal.

HDMI-inngang: Én HDMI-kontakt for støtte for

HDMI 1.3. HDCP-kompatibel.

Analog lydinngang: Én 3,5 mm stereo minitelefonkontakt (blå).

Variabel lydutgang: Én 3,5 mm stereo minitelefonkontakt (grønn).

USB-port: Én USB-slave for ekstern støtte.

OSRAM 165 watt lampe som kan erstattes av bruker

(opp til 5000 timer i øko-modus)

50 Spesifikasjoner

MERK:

Rangeringen av lampelevetiden for en projektoren er kun en måling av tap av lysstyrke, og er ikke en spesifikasjon for hvor lang tid det tar før en lampe ikke lenger vil fungere og ikke lyser. Lampelevetid er tiden det tar for mer enn 50 prosent av lampens lysegenskaper å oppleve en redusert lysstyrke med omtrent

50 prosent av lampens rangerte lumen. Rangeringen av lampens levetid er ikke på noen måte garantert. Den faktiske brukslevetiden for en projektorlampe vil variere avhengig av bruksforhold og bruksmønster. Bruk av en projektor i stressfulle forhold som kan inkludere støvete miljøer, under høye temperaturer, mange timer per dag og plutselig avslåing, kan føre til en reduksjon i lampens levetid eller kan føre til lampefeil.

Spesifikasjoner 51

Kompatibilitetsmoduser (analog/digital)

84,997

59,887

75,000

60,000

60,020

85,000

59,978

84,880

60,000

50,000

60,000

59,855

75,029

59,810

59,790

60,015

Oppdateringshast ighet (Hz)

70,087

59,940

59,940

59,940

50,000

70,087

75,000

60,000

85,008

60,317

75,000

85,061

60,004

50,000

75,025

74,984

59,954

85,002

60,000

74,867

85,024

84,842

60,000

Oppløsning

1920 x 1080 i60

1280 x 720

1024 x 768

1280 x 800

1366 x 768

1360 x 768

1024 x 768

1440 x 900

1152 x 864

1280 x 960

1280 x 1024

1152 x 864

1400 x 1050

1280 x 800

1280 x 1024

1440 x 900

640 x 350

640 x 480

640 x 480 p60

720 x 480 p60

720 x 576 p50

720 x 400

640 x 480

848 x 480

640 x 480

800 x 600

800 x 600

800 x 600

1024 x 768

1280 x 720 p50

1280 x 720 p60

1920 x 1080 i50

1680 x 1050

1280 x 960

1920 x 1080

1400 x 1050

1280 x 1024

1440 x 900

1600 x 1200

94,500

106,500

108,000

108,000

108,000

119,651

121,750

122,500

74,250

74,250

74,250

74,500

78,750

83,500

85,500

85,500

Klokkefrekvens for piksler (MHz)

25,175

25,175

25,175

27,000

27,000

28,322

31,500

33,750

36,000

40,000

49,500

56,250

65,000

74,250

135,000

136,750

146,250

148,500

148,500

156,000

157,000

157,000

162,000

68,677

55,935

67,500

60,000

63,981

77,095

65,317

71,554

45,000

28,125

33,750

44,772

60,023

49,702

47,712

47,712

Hsynk-frekvens

(kHz)

31,469

31,469

31,469

31,469

31,250

31,469

37,500

31,020

43,269

37,879

46,875

53,674

48,363

37,500

79,976

70,635

65,290

85,938

67,500

82,278

91,146

80,430

75,000

52 Spesifikasjoner

Kontakte Dell

For kunder i USA, ring 800-WWW-DELL (800-999-3355).

MERK:

Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på kjøpsfakturaen din, pakkelappen, regningen eller Dellproduktkatalogen.

Dell™ leverer flere online og telefonbaserte support og servicealternativer.

Tilgjengelighet varierer etter land og produkt, og noen tjenester er muligens ikke tilgjengelig i ditt område. For å kontakte Dell for salg, teknisk støtte eller kundeservice:

1

2

3

4

5

Besøk

support.dell.com.

Bekreft landet ditt eller området ditt under

Choose A Country/Region

(Velg et land/Område)

rullegardinmenyen på bunnen av siden

Klikk

Contact Us (Kontakt Oss)

på venstre side.

Velg koblingen til den tjenesten eller supporten du ønsker.

Velg kontaktmetoden som passer for deg.

Kontakte Dell 53

Tillegg: Ordliste

ANSI L

UMENS

En standard for å måle skarpheten. Det er kalkulert ved å dele et bilde på en kvadratmeter inn i ni like store rektangler, måler lux (eller skarpheten) lesingen på midten av hvert rektangel, og tar gjennomsnittet av disse ni punktene.

A

SPECT

R

ATIO

(B

ILDESIDEFORHOLD

)

Det mest populære aspekt forholdet er 4:3

(4 for 3). Tidlige fjernsyn og datamaskin videoformat er i et 4:3 aspekt forhold, som betyr at bredden av bildet er 4/3 ganger høyden.

Brightness (Skarphet)— Mengde lys utstrålt fra et skjermbilde eller projeksjonsbilde eller projeksjons enhet. Skarpheten av projektoren er målt med

ANSI lumen.

Color Temperature (Fargetemperatur)— Fargeutseendet til hvitt liv. Lav fargetemperatur gir et varmere (mer gulaktig/rødt) lys mens høy fargetemperatur gir et kaldere (mer blåaktig) lys. Standardenheten for fargetemperatur er Kelvin

(K).

Component Video (Komponent video)— En metode for å levere kvalitetsvideo i et format som inneholder både luminanssignalet og to separate krominanssignaler og er definert som Y'Pb'Pr' for analog komponent og Y'Cb'Cr' for digital komponent. Komponentvideo er tilgjengelig på DVD-spillere.

Composite Video (Kompositt Video) — Et videosignal som kombinerer luma

(lysstyrke), kroma (farge), fargesynkronsignal (fargereferanse), og synk (horisontal og vertikal synkroniseringssignaler) til en signal pulsform bært på et enkelt ledningspar. Det er tre typer formater, NTSC, PAL og SECAM.

Compressed Resolution (Komprimert oppløsning)— Hvis inngangsbildene er av høyere oppløsning enn den ekte oppløsningen til projektoren, resultatbildet skaleres for å passe den ekte oppløsningen til projektoren. Egenskapene til komprimeringen i en digital enhet betyr at noe bildeinnhold går tapt.

Contrast Ratio (Kontrast Forhold)— Spennvidde for lyse og mørke verdier i et bilde, eller forholdet mellom deres maksimum og minimum verdier. Det er to metoder brukt av projektor industrien for å måle forholdet:

1

Full On/Off (Hel Av/På)

— måler forholdet av lyseffekten av et helhvitt bilde (hel på) og lyseffekten av et helt sort (hel av) bilde.

2

ANSI

— måler et mønster av 16 alternative sort og hvite rektangler. Den gjennomsnittlige lyseffekten fra de hvite rektanglene er delt p med gjennomsnittlig lyseffekt av den sorte rektanglen for bestemme

ANSI

kontrast forhold.

Full On/Off (Full På/Av)

kontrast er alltid et høyere nummer enn

ANSI

-kontrast for samme projektoren.

54 Ordliste

dB— desibel — A En enhet brukt for uttrykke relative forskjeller i styrke eller intensitivtet, vanligvis mellom to akustiske eller elektriske signaler, lik ti ganger den vanlige logaritmen av forholdet av de to nivåene.

Diagonal Screen (Diagonal Skjerm)— En metode for måling av størrelsen av en skjerm eller prosjektert bilde. Det måler fra et hjørne til motsatt hjørne. En 9 fot høyt, 12 fot vidt, skjermen har en diagonal av 15 fot. Dette dokumentet antar at den diagonale dimensjonen er for den tradisjonelle 4:3 forholdet av et datamaskin bilde som eksemplet over.

DLP

®

— Digital Light Processing™ — Reflektivt visningsteknologi utviklet av Texas

Instruments, ved bruk av små manipulerte speil. Lys reiser gjennom et fargefilter og er sendt til DLP speilene som arrangerer RGB farger i et bilde prosjektert på skjermen, også kjent som DMD.

DMD— Digital Micro- Mirror Device — Hver DMD består av tusenvis av helling, mikroskopisk aluminium metallblanding montert p en gjemt åk.

Focal Length (Fokal Lengde)—

Avstanden mellom fra overflaten av en lense til dets fokal punkt.

Frequency (Frekvens)— Det er takten av repeteringen i sykluser per sekund av elektriske signaler. Målt i Hz (Hertz).

HDCP — High-Bandwidth Digital-Content Protection — En spesifikasjon utviklet av Intel™ Corporation for å beskytte digital underholdning på tvers av digitale grensesnitt, som DVI, HDMI.

HDMI —

High Definition Multimedia Interface

HDMI bærer både ukomprimert høydefinisjonsvideo sammen med digital lyd og enhetskontrolldata i en enkel kontakt.

Hz (Hertz)— frekvensenhet.

Keystone Correction (Nøkkelsten Korreksjon)—

Enhet som vil rette opp et bilde etter forvridning (vanligvis en vid-topp-trang-bunn effekt) av et projeksert bilde forårsaket av upassende projektor til skjerm vinkel.

Maximum Distance (Maksimal Avstand)— Avstanden mellom skjermen og projektoren før bildet blir uklart (ikke nok lys) i et mørkt rom.

Maximum Image Size (Maksimal Bilde Størrelse)— Det største bildet en projektor kan vise i et mørkt rom. Dette er vanligvis begrenset etter fokal rekkevidde av optikken.

Minimum Distance (Minimum Avstand)—

Det nærmeste punktet som en projektor kan fokusere et bilde på en skjerm.

NTSC— National Television Standards Committee. Nord-Amerikansk kringkastingsstandard for video og kringkasting., med et videoformat på 525 linjer med 30 rammer per sekund.

PAL—

Phase Alternating Line. Europeisk kringkastingsstandard for video og

Ordliste 55

kringkasting., med et videoformat på 625 linjer med 25 rammer per sekund.

Reverse Image (Omvendt bilde)— Funksjon som lar deg vippe bildet horisontalt.

Ved bruk i et normalt miljø vises tekst, grafikk og lignende bakvendt. Reverse image (bakvendt bilde) brukes for projeksjon bakover.

RGB— Red, Green, Blue — typisk brukt for beskrive en monitor som krever separate signaler for hver av de tre fargene.

S-Video— En videooverførselsstandard som bruker en 4-pinners mini-DIN kontakt til sende videoinformasjon p to signalkabler kalt lystetthet (klarhet, Y) og krominans (farge, C). S-Video kalles også Y/C.

SECAM—

En fransk og internasjonal kringkasting standard for video og kringkasting, nært forbundet med PAL men med en annen metode for sending av fargeinformasjon.

SVGA— Super Video Graphics Array — 800 x 600 pixels antall.

SXGA— Super Extended Graphics Array — 1280 x 1024 pixels antall.

UXGA— Ultra Extended Graphics Array — 1600 x 1200 pixels antall.

VGA — Video Graphics Array — 640 x 480 pikselantall.

XGA— Extended Video Graphics Array — 1024 x 768 pixels antall.

WXGA— Wide Extended Graphics Array — 1280 x 800 pixels antall.

Zoom Lens (Zoom Lense)— Lense med et variabelt fokal lengde som tillater bruker å flytte visningen inn eller ut for å gjøre bildet større eller mindre.

Zoom Lens Ratio (Zoomlinseforhold)— Er forholdet mellom det minste og største bildet en linse kan projeksere fra en bestemt avstand. For eksempe, en zoomlenses 1:4:1 forhold betyr at et 10 fots bilde uten zoom vil være et 14 fots bilde med full zoom.

56 Ordliste

Indeks

A

Audio Input (Lydinngang)

36

Audio Settings (Lydinnstillinger)

35

B

brukerstøtte kontakte Dell

53

Bytte lampen

47

C

Capture Screen (Ta skjermbilde)

35

Closed Caption (Lukket tekst)

39

D

Dell kontakter

53

F

Feilsøking

41

Kontakt Dell

41

Fjernkontroll

21

IR-mottaker

19

H

Hovedenhet

6

Fokusring

6

Heiseknapp

6

IR-mottaker

6

Kontrollpanel

6

Linse

6

Zoomkontroll

6

J

Justere det projiserte bildet

15

Justere projektoren opp/ned

15

senke projektoren

Heisefot

15

Heiseknapp

15

Justeringsratt

15

Justere projektorens zoom og fokus

16

Fokusring

16

Zoomkontroll

16

K

Koble til projektoren

HDMI-kabel

13

Koble til med en HDMI-kabel

13

Koble til med en komponentkabel

12

Koble til med en kompositt kabel

11

Indeks 57

Koble til med en S-videokabel

10

Kompositt videokabel

11

Strømledning

9

,

10

,

11

,

12

,

13

S-videokabel

10

Til datamaskin

9

USB til USB-kabel

9

VGA til VGA-kabel

9

VGA til YPbPr-kabel

12

Kontakt Dell

5

,

43

,

47

Kontrollpanel

18

L

Lyd

8

M

Menu Position (Menyposisjon)

34

Menu Settings (Menyinnstillinger)

34

Menu timeout (Tidsavbrudd for meny)

35

Menu Transparency (Menytransparens)

35

Mute (Demp)

36

P

Password

37

Password (Passord)

37

Power Saving (Strømsparing)

36

Power Settings (Innstillinger for strøm)

36

Q

Quick Shutdown (Rask avstenging)

36

R

Reset (Tilbakestill)

35

Reset, Factory (Fabrikkgjenoppretting)

40

O

On-Screen Display

Main Menu

26

OSD-meny (On-Screen Display)

26

Auto adjust (Automatisk justering)

28

S

Bilde (i PC-modus)

Bilde (i Video-modus)

28

Display (i Video-modus)

Hovedmeny

Inngangsvalg

26

27

Lamp (Lampe)

Others (Annet)

32

Set Up (Konfigurer)

Skjerm (i PC-modus)

Screen (Skjerm)

35

34

28

32

30

31

Screen Settings (Skjerminnstill.)

35

Security Settings (Sikkerhet-

58 Indeks

sinnstillinger)

37

Skru av/på projektoren

Skru av projektoren

14

Skru på projektoren

14

Spesifikasjoner

Antall piksler

49

Bildesideforhold

49

Brightness (Lysstyrke)

49

Enhetlighet

49

Fargehjulhastighet

49

I/O-kontakter

50

Lampe

50

Lyd

49

Lysventil

49

Mål

50

Miljømessig

50

Projektoravstand

49

Projektorens skjermstørrelse

49

Projektorlinse

49

Støynivå

49

Strømforbruk

49

Strømforsyning

49

Vekt

49

Videokompatibilitet

49

Visningsdyktig farge

49

T

telefonnumre

53

Test Pattern (Testmønster)

40

Tilkoblingsporter

Kompositt videokontakt

8

S-videokontakt

8

USB-fjernkontroll

8

VGA-inngang (D-sub) kontakt

8

V

Volume (Volum)

36

Indeks 59

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement