Dell S300w Projector electronics accessory Brugervejledning


Add to my manuals
109 Pages

advertisement

Dell S300w Projector electronics accessory Brugervejledning | Manualzz

Dell™ S300w projektor

Brukerveiledning

Notiser, merknader og advarsler

MERK:

Ordet MERK indikerer viktig informasjon som hjelper deg med å bruke projektoren bedre.

MERKNAD:

MERKNAD indikerer enten en potensiell skade på maskinvare eller tap av data, og forteller hvordan du kan unngå dette.

ADVARSEL:

En ADVARSEL indikerer en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall.

____________________

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

© 2010 Dell Inc. Med enerett.

Gjengivelse av disse materialene på noen som helst måte er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker som brukes i denne teksten:

Dell

og

DELL-logoen

er varemerker for Dell Inc.;

DLP

og

DLP

-logoen er varemerker for T

EXAS

I

NSTRUMENTS

I

NCORPORATED

;

Microsoft

og

Windows

er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Andre varemerker og varenavn kan ha blitt brukt i dette dokumentet for referanse til enheter som gjør krav på merkene eller navnene eller deres produkter. Dell

Inc. fraskriver seg enhver eiendomsrett til andre varemerker eller varenavn enn sine egne.

Modell S300w

Mars 2010 Rev. A01

Innhold

1 Dell-projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Om projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

2 Koble til projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . .

9

Installere antennen

. . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Koble til en datamaskin

. . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Koble til en datamaskin med en VGA-kabel

. . . .

11

Gjennomløkke tilkobling for skjerm med VGA-kabler

12

Koble til en datamaskin med en RS232-kabel

. . .

13

Koble til en datamaskin med en USBskjermbildekabel

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Koble en datamaskin til med trådløs tilkobling

. . .

15

Koble til en DVD-spiller

. . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Koble til en DVD-spiller med en S-Videokabel

. . .

16

Koble til en DVD-spiller med en kompositt videokabel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Koble til en DVD-spiller med en komponent videokabel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Koble til en DVD-spiller med en HDMI-kabel

. . . .

19

Koble til et lokalt nettverk

. . . . . . . . . . . . . . . .

20

For projisere et bilde og kontrollere projektoren som er koblet til et nettverk gjennom en RJ45-kabel.

20

Profesjonelle installasjonsvalg: Installasjon for drift av automatisk lerret

. . . . . . . . . . . . . .

21

Koble til med en kommersiell RS232-kontrollboks

.

22

Innhold

3

3 Bruke projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Slå projektoren på

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Slå projektoren av

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Justere det projiserte bildet

. . . . . . . . . . . . . . .

24

Justere projektorhøyden

. . . . . . . . . . . . . .

24

Senke projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Justere projektorens fokus

. . . . . . . . . . . . . . .

25

Justere størrelsen på det prosjekterte bildet

. . . . . .

26

Bruke kontrollpanelet

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Bruke fjernkontrollen

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Sette batterier i fjernkontrollen

. . . . . . . . . . . . .

33

Fjernkontrollens bruksområde

. . . . . . . . . . . . .

34

Bruke OSD-menyen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Hovedmeny

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

AUTO-ADJUST (AUTOJUSTER)

. . . . . . . . . .

35

INPUT SELECT (INNGANGSVALG)

. . . . . . . . .

36

PICTURE(BILDE) (i PC-modus)

. . . . . . . . . . .

37

PICTURE (BILDE) (i Video-modus)

. . . . . . . . .

38

DISPLAY (SKJERM) (i PC-modus)

. . . . . . . . .

40

DISPLAY (i Video-modus)

. . . . . . . . . . . . . .

42

LAMPE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

SET UP (KONFIGURER)

. . . . . . . . . . . . . . .

43

OTHERS (ANNET)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Installasjon av trådløs nettverk

. . . . . . . . . . . . .

55

S300w Wireless Application Software (programvare for trådløs applikasjon)

. . . . . . . . . . . . . . .

59

4

Inhold

Driverinstallasjon for USB-skjermbilde

. . . . . . . . .

63

Installasjon av Presentation to Go (PtG)

. . . . . . . . .

64

PtG-visning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

Bildevisning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

Introduksjon til PtG/Photo-funksjonen

. . . . . . .

66

PtG-oversikt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

Bildeoversikt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Introduksjon til knapper

. . . . . . . . . . . . . . .

67

Sette opp PtG Converter - Lite

. . . . . . . . . . .

68

Programvaren PtG Converter - Lite

. . . . . . . . .

69

Styre projektoren med Web Management

. . . . . . . .

70

Konfigurere nettverksinnstillingen

. . . . . . . . .

70

Bruke Web Management

. . . . . . . . . . . . . .

70

Lag programtoken

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

4 Feilsøke projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . .

90

Guidesignaler

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

Bytte lampen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

5 Spesifikasjoner

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

6 Kontakte Dell

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

7 Tillegg: Ordliste

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104

Innhold

5

1

Dell-projektoren

Projektoren leveres med de enhetene som er vist nedenfor. Forsikre deg om at du har alle tingene, og kontakt Dell™ dersom noe mangler.

Innhold i pakken

Strømkabel 1,8 m VGA-kabel (VGA til VGA)

Antenne Fjernkontroll

CD bruksanvisning og dokumentasjon AAA-batterier (2)

USB-kabel

6 Dell-projektoren

Om projektoren

Visning ovenfra

4

1

6

2

Undersiden

9 8

14.00±0.10

7

3

5

10

3

4

1

2

Kontrollpanel

Fokuskontroll

Linse

5

6

7

IR-mottakere

Objektivdeksel

Antenne

Festehull for veggmontering: Skruehull M3 x 6,5 mm dybde. Anbefalt tiltrekningsmoment <8 kgf-cm

Festehull for stativ: Sett inn mutter 1/4" * 20 UNC 8

9 Lampedeksel

10 Justeringshjul for skråvinkel

ADVARSEL:

Sikkerhetsinstrukser

1

Ikke bruk projektoren nær apparater som danner mye varme.

2

Ikke bruk projektoren i områder hvor det er ekstremt mye støv. Støvet kan føre til at systemet bryter sammen og projektoren vil automatisk slå seg av.

3

4

Sørg for at projektoren er montert i et godt ventilert område.

Ikke blokker sprekker og åpninger på projektoren som er ment for ventilasjon.

5

6

7

Sørg for at projektoren betjenes i omgivelsestemperaturer mellom (5 ºC to 35 ºC)

Ikke ta på ventilasjonsuttaket fordi det kan bli svært varm etter at projektoren har blitt slått på, eller rett etter at den er slått av.

Ikke se inn i linsen mens projektoren er på. Dette kan skade øynene dine.

Dell-projektoren 7

8

Ikke plasser noen gjenstander nær eller foran projektoren, eller dekk til linsen på projektoren mens den står på. Varmen fra projektoren kan føre til at gjenstanden smelter eller brenner.

9

10

Ikke bruk den trådløse projektoren nær pacemakere.

Ikke bruk den trådløse projektoren nær medisinsk utstyr.

11

Ikke bruk den trådløse projektoren nær mikrobølgeovner.

MERK:

• Ikke prøv å montere projektoren på veggen på egenhånd. Den må installeres av en kvalifisert tekniker.

• Anbefalt veggmonteringssett for projektor (del nummer: 4TVT8/V3RTH).

For mer informasjon, se Dell-websiden på

support.dell.com

.

• For mer informasjon, se

Sikkerhetsinformasjon

som ble levert med projektoren.

• S300 W projektor kun for innendørs bruk.

8 Dell-projektoren

Koble til projektoren

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

1 Mini-USB-kontakt for fjernkontrollmus og fastvareoppdatering

2

HDMI-kontakt

3 VGA-A utgang

(gjennomløkke for monitor)

12 Lydkontakt (B) inngang høyre kanal

13

Hull for sikkerhetskabel

14 Lydkontakt (B) inngang venstre kanal

4 VGA-A inngang (D-sub) kontakt 15 Mikrofonkontakt

5

S-Videokontakt

16

VGA-B inngang (D-sub) kontakt

6 Kompositt Videokontakt

7

RS232-kontakt

17

18

USB type B skjermkontakt

USB type A visningskontakt

8 Lydkontakt (A) inngang

9

+12 V DC-utgangskontakt

10 Sikkerhetslinje

11

Lyd ut-kontakt

19 RJ45-kontakt

20

Strømkodekontakt

21 Antennekontakt

Koble til projektoren 9

ADVARSEL:

Følg sikkerhetsinstruksjonene som står beskrevet på side 7 før

du starter på noen av fremgangsmåtene i dette avsnittet.

Installere antennen

Projektoren leveres med en trådløs antenne for trådløse nettverk. Se

"Installasjon av trådløs nettverk" på side 55.

1

Skru antennen til antennekontakten på baksiden av projektoren.

2

Hev antennen til posisjonen som vises.

10 Koble til projektoren

Koble til en datamaskin

Koble til en datamaskin med en VGA-kabel

1

2

3

Strømledning

VGA til VGA-kabel

USB-A til mini-USB-Bkabel

MERK:

Mini-USB-kabelen leveres ikke med projektoren.

MERK:

Mini-USB-kabelen må være koblet til hvis du vil bruke Neste side og

Forrige side-funksjonene på fjernkontrollen.

Koble til projektoren 11

Gjennomløkke tilkobling for skjerm med VGA-kabler

1

2

Strømledning

VGA til VGA-kabel

MERK:

Kun én VGA-kabel sendes med projektoren. En ekstra VGA-kabel kan kjøpes via Dell-websiden på support.dell.com.

12 Koble til projektoren

Koble til en datamaskin med en RS232-kabel

1

2

Strømledning

RS232-kabel

MERK:

RS232-kabelen sendes ikke med projektoren. Ta kontakt med en profesjonell installatør for kabelen og RS232 fjernkontrollprogramvaren.

Koble til projektoren 13

Koble til en datamaskin med en USB-skjermbildekabel

1

2

1

2

Strøminntak

USB-A til USB-B-kabel

MERK:

Må installere USB-driver, se "Driverinstallasjon for USB-skjermbilde" på side 63.

14 Koble til projektoren

Koble en datamaskin til med trådløs tilkobling

MERK:

Datamaskinen må ha en trådløs funksjon og bør konfigureres ordentlig for å kunne registrere den trådløse tilkoblingen. Se datamaskinens dokumentasjon om hvordan du konfigurer trådløs tilkobling.

Koble til projektoren 15

Koble til en DVD-spiller

Koble til en DVD-spiller med en S-Videokabel

1

2

Strømledning

S-Videokabel

MERK:

S-Video-kabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe S-Videokabelforlengeren (50 fot/100 fot) fra Dell-websiden på support.dell.com.

16 Koble til projektoren

Koble til en DVD-spiller med en kompositt videokabel

1

2

Strømledning

Kompositt

V ideokabel

MERK:

Kompositt video-kabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe kompositt video-kabelforlengeren (50 fot/100 fot) fra Dell-websiden på support.dell.com.

Koble til projektoren 17

Koble til en DVD-spiller med en komponent videokabel

1

2

Strømledning

VGA til komponent video-kabel

MERK:

VGA til komponent video-kabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe VGA til komponent video-kabelforlengeren (50 fot/100 fot) fra Dellwebsiden på support.dell.com.

18 Koble til projektoren

Koble til en DVD-spiller med en HDMI-kabel

1

2

Strømledning

HDMI-kabel

MERK:

HDMI-kabelen sendes ikke med projektoren.

Koble til projektoren 19

Koble til et lokalt nettverk

For projisere et bilde og kontrollere projektoren som er koblet til et nettverk gjennom en RJ45-kabel.

Lokalnettverk (LAN)

1

2

Strømledning

RJ45-kabel

MERK:

RJ45-kabelen sendes ikke med projektoren.

20 Koble til projektoren

Profesjonelle installasjonsvalg: Installasjon for drift av automatisk lerret

1

2

3

Strømledning

12V DC-kontakt

Automatisk lerret

MERK:

Bruk dimensjonen fra 12V DC-kontakten i 1,7 mm(ID) x 4,00 mm(OD) x

9,5 mm (skaft) for å koble den automatiske skjermen til projektoren.

12V DC-kontakt

Koble til projektoren 21

Koble til med en kommersiell RS232-kontrollboks

1

2

3

Strømledning

RS232-kabel

Kommersiell RS232-kontrollboks

MERK:

RS232-kabelen sendes ikke med projektoren. Ta kontakt med en profesjonell tekniker for å få tak i kabelen.

22 Koble til projektoren

3

Bruke projektoren

Slå projektoren på

MERK:

Slå på projektoren før du slår på kilden (datamaskin, DVD-spiller, osv.).

Lyset i Power (Strøm)-knappen blinker blått til du trykker på knappen.

1

2

3

4

Ta av linsedekselet.

Koble til strømledningen og aktuelle signalkabler. For informasjon om å koble til

projektoren, se "Koble til projektoren" på side 9.

Trykk inn

Power (Strøm)

-knappen (se "Bruke kontrollpanelet" på side 28 for å

finne

Power (Strøm)

-knappen).

Slå på kilden (datamaskin, DVD-spiller osv.)

5

6

7

Koble kilden til projektoren ved bruk av en passende kabel. Se "Koble til projektoren" på side 9 for informasjon om hvordan du kobler kilden til

projektoren.

Inngangskilden til projektoren er satt til VGA-A som standard. Du kan bytte inngangskilden hvis det er nødvendig.

Hvis du har flere kilder koblet til projektoren på samme tid, trykk på

Source

(Kilde)

-knappen på fjernkontrollen eller kontrollpanelet for å velge ønsket kilde.

Se "Bruke kontrollpanelet" på side 28 og "Bruke fjernkontrollen" på side 30 for

hvordan du finner

Source (Kilde)

-knappen.

Slå projektoren av

MERKNAD:

Ikke dra ut kontakten til projektoren før du har slått den av slik det er forklart nedenfor.

1

Trykk på

Power (Strøm)

-knappen.

MERK:

Meldingen "

Press Power Button to Turn off Projector (Trykk på Power-knappen for å slå av projektoren)

" vises på skjermen.

Meldingen forsvinner etter 5 sekunder, eller du kan trykke på Menu (Meny)knappen for å fjerne den.

2

Trykk

Power (Strøm)

-knappen igjen. Kjøleviftene fortsetter å kjøre i 120 sekunder.

Bruke projektoren 23

3

For å slå av projektoren raskt, trykker du på Power (Strøm)-knappen og holder den inne i 1 sekund mens kjøleviftene fremdeles kjører.

MERK:

Før du slår på projektoren igjen, vent i 60 sekunder for å la den interne temperaturen stabilisere seg.

4

Koble strømledningen fra stikkontakten og projektoren.

Justere det projiserte bildet

Justere projektorhøyden

1

2

Hev projektoren til ønsket visningsvinkel og bruk de to fremre justeringshjulene til

å finjustere visningsvinkelen.

Bruk de to justeringsrattene til å finjustere visningsvinkelen.

Senke projektoren

1

Senk projektoren og bruk de to fremre justeringshjulene til å finjustere visningsvinkelen.

1 1

2

2

1

2

Fremre skråjusteringshjul

(Skråvinkel: -1 til 4 grader)

Justeringshjul for skråvinkel

24 Bruke projektoren

1

 

Justere projektorens fokus

ADVARSEL:

For å unngå skade på projektoren må du sørge for at zoomobjektivet og heisefoten står i innerste stilling før du flytter projektoren eller legger den i bærevesken.

1

Drei fokuskontrollen til bildet er skarpt. Projektoren fokuserer på avstander fra

1,64 til 10,83 fot (0,5 til 3,3 m).

1

1

Fokuskontroll

Bruke projektoren 25

Justere størrelsen på det prosjekterte bildet

294" (746,76cm)

294"

(746,76cm)

223" (566,42 cm)

223"

(566,42 cm)

178" (452,12 cm)

178"

(452,12 cm) 134" (340,36 cm)

134"

(340,36 cm)

89"

(226,06 cm)

89" (226,06 cm)

44,6"(113,28 cm)

44,6"

(113,28 cm)

1,64'(0,5m)

26 Bruke projektoren

Skjerm

(diagonalt)

Maks 44,6"

(113,28 cm)

Min.

44,6"

(113,28 cm)

89"

(226,06 cm)

89"

(226,06 cm)

134"

(340,36cm)

134"

(340,36cm)

Skjermstørrelse

Hd

Maks

(BxH)

Min.

(BxH)

37,80" X

23,62"

(96 cm X

60 cm)

37,80" X

23,62"

(96 cm X

60 cm)

Maks 2,93"

(7,44 cm)

Min.

2,93"

(7,44 cm)

Avstand 1,64'

(0,5 m)

3,28'

(1,0 m)

* Denne grafen er kun en referanse for brukeren.

75,59" X

47,24"

(192 cm X

120 cm)

75,59" X

47,24"

(192 cm X

120 cm)

5,86"

(14,87 cm)

5,86"

(14,87 cm)

113,39" X

70,87"

(288 cm X

180 cm)

113,39" X

70,87"

(288 cm X

180 cm)

8,79"

(22,32 cm)

8,79"

(22,32 cm)

4,92'

(1,5 m)

178"

(452,12 cm)

223"

(566,42 cm)

178"

(452,12 cm)

223"

(566,42 cm)

151,18" X

94,49"

(384 cm X

240 cm)

151,18" X

94,49"

(384 cm X

240 cm)

11,71"

(29,74 cm)

188,98" X

118,11"

(480 cm X

300 cm)

188,98" X

118,11"

(480 cm X

300 cm)

14,64"

(37,19 cm)

11,71"

(29,74 cm)

6,56'

(2,0 m)

14,64"

(37,19 cm)

8,20'

(2,5 m)

294"

(746,76 cm)

294"

(746,76cm)

249,21" X

155,91"

(633 cm X

396 cm)

249,21" X

155,91"

(633 cm X

396 cm)

19,33"

(49,09 cm)

19,33"

(49,09 cm)

10,83'

(3,3 m)

Bruke projektoren 27

Bruke kontrollpanelet

1 2 3

10

4

5

6

1 Strøm

2

Opp / Keystonekorrigering

3 LAMP-varsellampe

9 8 7

Slår på eller av projektoren. Se "Slå projektoren på" på side 23 og "Slå projektoren av" på side 23

for mer informasjon.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått. (+40/-35 grader)

Hvis den gule LAMP-indikatoren er tent eller blinker, kan ett av følgende problemer ha oppstått:

• Lampen er nær slutten av levetiden

• Lampemodulen er ikke korrekt installert

• Feil med lampedriver

• Feil med fargehjul

Se "Feilsøke projektoren" på side 90 og

"Guidesignaler" på side 94 for mer informasjon.

28 Bruke projektoren

4 TEMP-varsellampe Hvis den gule TEMP-indikatoren er tent eller blinker, kan ett av følgende problemer ha oppstått:

• Den interne temperaturen til projektoren er for høy

• Feil med fargehjul

5 Enter

6

IR-mottaker

Se "Feilsøke projektoren" på side 90 og

"Guidesignaler" på side 94 for mer informasjon.

Trykk for å bekrefte valget.

Rett fjernkontrollen mot IR-mottakeren og trykk på en knapp.

7

Høyre justering

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å synkronisere projektoren med kilden.

8

Ned / Keystonekorrigering

9 Venstre / kilde

10

Meny

MERK:

Automatisk justering fungerer ikke dersom OSD-bildet vises.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått. (+40/-35 grader)

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å veksle mellom analog RGB, kompositt, komponent (YPbPr via VGA), HDMI og

S-Videokilder når flere kilder er koblet til projektoren.

Trykk for å aktivere OSD. Bruk retningstastene og

Meny

-knappen til å navigere gjennom OSD.

Bruke projektoren 29

Bruke fjernkontrollen

17

18

19

21

20

22

23

24

25

26

15

16

1

2

3

4

5

11

12

14

13

8

9

10

6

7

1

Strøm

2

Enter

3

Høyre

4

Ned

30 Bruke projektoren

Slår på eller av projektoren. Se "Slå projektoren på" på side 23 og "Slå projektoren av" på side 23 for mer informasjon.

Trykk for å bekrefte valget.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

5 Laser

6 bredde/høyde-forhold

7

Trapesjustering

8 opp en side

9 ned en side

10

Trapesjustering

11

S-Video

12 Video

13 videomodus

14 tom skjerm

15

Opp

Rett fjernkontrollen mot lerretet, trykk og hold laserknappen inne for å aktivere laserlyset.

ADVARSEL:

Ikke se direkte inn i laserpekeren når den er slått på. Ikke rett laserlyset inn i øynene dine.

Trykk for å endre bredde/høyde-forholdet til et bilde.

Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått.

(+40/-35 grader)

Trykk for å gå til forrige side.

MERK:

Mini-USB-kabelen må koples til hvis du vil bruke Side opp-funksjonen.

Trykk for å gå til neste side.

MERK:

Mini-USB-kabelen må koples til hvis du vil bruke Side ned-funksjonen.

Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått.

(+40/-35 grader)

Trykk for å velge S-Videokilde.

Trykk for å velge kompositt videokilde.

Projektoren har forhåndssatte konfigurasjoner som er optimalisert for visning av data

(presentasjoner) eller video (filmer, spill, o.l.)

Trykk på

Video Mode (videomodus)

-knappen for å bytte mellom

Presentation mode

(presentasjonsmodus)

,

Bright mode (lys modus)

,

Movie mode (filmmodus)

,

sRGB

eller

Custom mode (egendefinert modus)

.

Trykk

Video Mode (videomodus)

-knappen én gang for å vise gjeldende visningsmodus. Trykk på

Video Mode (videomodus)

-knappen igjen for å veksle mellom ulike moduser.

Trykk for å skjule/vise bildet.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Bruke projektoren 31

16

17

Meny

18

Demp

19

Zoom +

20 Zoom -

21

Volum opp

22

Volum ned

23

24

25

Venstre frys

VGA kilde

26 automatisk justering

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å aktivere OSD.

Trykk for å dempe eller oppheve demping av projektorhøyttalerne.

Trykk for å øke bildestørrelsen.

Trykk for å redusere bildestørrelsen.

Trykk for å øke volumet.

Trykk for å redusere volumet.

Trykk for å fryse (pause) skjermbildet, og trykk

Freeze igjen for å oppheve pausen.

Trykk for å velge VGA-kilde.

Trykk for å veksle mellom inngangskildene analog RGB, kompositt, komponent (YPbPr via VGA), HDMI og S-Videokilde.

Trykk for å synkronisere projektoren med inngangskilden. Automatisk justering fungerer ikke dersom OSD vises.

32 Bruke projektoren

Sette batterier i fjernkontrollen

MERK:

Fjern batteriene fra fjernkontrollen når den ikke er i bruk.

1

Trykk på klaffen for å løfte dekslet til batterirommet.

1

2

Kontroller polaritetsmerkene (+/-) på batteriene.

2

3

Sett inn batteriene inn riktig vei etter merkene i batterirommet.

MERK:

Unngå en blanding av ulike typer batterier eller nye og gamle batterier.

3

4

Sett på dekslet til batterirommet igjen.

4

Bruke projektoren 33

Fjernkontrollens bruksområde

Bruksområde

Vinkel ±20°

Avstand 7m/22,97fot

Vinkel vstand

Vinkel

Avstand

MERK:

Det faktiske bruksområdet kan være noe forskjellig fra diagrammet.

Svake batteriet kan også føre til at fjernkontrollen ikke fungerer som normalt.

34 Bruke projektoren

Bruke OSD-menyen

• Projektoren har et flerspråklig meny (OSD) som kan vises på lerretet med eller uten en kilde er koblet til.

• For å bla mellom kategoriene i Main (Hoved)-menyen, trykk på - eller knappene på projektorens kontrollpanel eller fjernkontroll.

• For å velge en undermeny, trykk på -knappen på projektorens kontrollpanel eller fjernkontroll.

• For å velge et alternativ, trykk på knappene eller på projektorens kontrollpanel eller fjernkontroll. Fargen endres til en mørk blå farge. Når et element er valgt, endres fargen til mørk blå.

• Bruk knappene eller på kontrollpanelet eller fjernkontrollen for å justere innstillingene.

• Gå til valget Back (Tilbake) og trykk -knappen på kontrollpanelet eller fjernkontrollen for å gå tilbake til hovedmenyen.

• Gå til valget EXIT (Avslutt) og trykk -knappen på kontrollpanelet eller

Menu

(Meny)

på fjernkontrollen for å avslutte OSD.

Hovedmeny

AUTO-ADJUST (AUTOJUSTER)

Auto Adjust justerer automatisk projektorens

Horizontal (Horisontal)

,

Vertical

(Vertikal)

,

Frequency (Frekvens)

og

Tracking (Sporing)

i PC-modus. Mens automatisk justering pågår, vises følgende melding på skjermen:

Bruke projektoren 35

INPUT SELECT (INNGANGSVALG)

Inngangsvalg-menyen lar deg velge inngangskilden til projektoren.

A

UTO

S

OURCE

(

OPPDAGE KILDE

AUTOMATISK

).

Velg

Off (Av)

(standard) for å låse nåværende inngående signal. Hvis du trykker på

Source (Kilde)

knappen når

Auto Source

(Automatisk kilde)

-modus er satt til

Off (Av)

, kan du manuelt velge inngangssignalet.

Velg

On (På)

for å oppdage tilgjengelige inngangssignaler.

Hvis du trykker på

Source

knappen når projektoren er på, finner den automatisk neste tilgjengelige inngangssignal.

VGA-A—

Trykk for å registrere VGA-A signal.

VGA-B—

Trykk for å registrere VGA-B signal.

S-V

IDEO

Trykk for å registrere S-Video signal.

C

OMPOSITE

V

IDEO

(K

OMPOSITT VIDEO

)—

Trykk for å registrere kompositt videosignal.

HDMI—

Trykk for å registrere HDMI-signal.

M

ULTIPLE

D

ISPLAY

(F

LERE SKJERMER

)—

Trykk for å aktivere Input Select Multiple

Display (inngangsvalg for flere skjermbilder)-menyen.

MERK:

Multiple Display (Flere skjermbilder) kan brukes etter at «Wireless /

Network» (trådløst- / kablet nettverk) er slått på. Standard er deaktivert.

A

DVANCED

(A

VANSERT

)—

Trykk på for å aktivere Input Select Advanced (Avansert valg av inngang)-menyen.

Input Select Multiple Display (inngangsvalg for flere skjermbilder)

Input Select Multiple Display (inngangsvalg for flere skjermbilder)-menyen lar deg aktivere Wireless Display (trådløs-skjermbilde), USB Display (USB-skjermbilde) og USB Viewer (USB-betrakter).

Trådløs-skjermbilde—

Trykk på for å gå til projektorens Trådløs guide-skjerm.

Se Wireless Guide Screen (Trådløs guide) på side 56.

36 Bruke projektoren

USB-skjermbilde—

Lar deg vise PC/NB-skjermen fra projektorene dine via

USB-kabelen. Se "Driverinstallasjon for USB-skjermbilde" på side 63.

USB Viewer (USB-betrakter)

—Lar deg vise bilder og PPT-filer fra USB-flash. Se

"Installasjon av Presentation to Go (PtG)" på side 64.

INPUT SELECT ADVANCED (AVANSERT VALG AV INNGANG)

Menyen Input Select Advanced (Avansert valg av inngang) lar deg aktivere eller deaktivere inngangskilder.

VGA-A—

Bruk og for å aktivere eller deaktiver VGA-A-inngang.

VGA-B—

Bruk og for å aktivere eller deaktiver VGA-B-inngang.

S-V

IDEO

Bruk og for å aktivere eller deaktiver S-video-inngang.

C

OMPOSITE

V

IDEO

(K

OMPOSITT VIDEO

)—

Bruk og for å aktivere eller deaktiver kompositt videoinngang.

HDMI—

Bruk og for å aktivere eller deaktiver HDMI-inngang.

M

ULTIPLE

D

ISPLAY

(F

LERE SKJERMER

)—

Bruk og for å aktivere eller deaktivere inngang for flere skjermbilder.

MERK:

Du kan ikke deaktivere din nåværende inngangskilde. Minst to inngangskilder må være aktivert til enhver tid.

PICTURE(BILDE) (i PC-modus)

Bruke

Picture (bilde)

-menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren.

I Picture (Bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

Bruke projektoren 37

V

IDEO MODE

(V

IDEOMODUS

)—

Du kan optimere projektorens skjermmodus:

Presentation (Presentasjon)

,

Bright (Lyst)

,

Movie (Film)

,

sRGB

(gir mer nøyaktig fargegjengivelse), og

Custom (Egendefinert)

(angi de innstillingene du foretrekker).

B

MERK:

Hvis du tilpasser innstillingene for Brightness (Lysstyrke), Contrast

(Kontrast), Saturation (Metning), Sharpness (Skarphet), Tint (Nyanse) og

Advanced (Avansert), bytter projektoren automatisk til Custom (Egendefinert).

RIGHTNESS

(L

YSSTYRKE

)—

Bruk til

å justere skarpheten på bildet.

C

ONTRAST

(K

ONTRAST

)—

Bruk og for å justere skjermens kontrast.

A

DVANCED

(A

VANSERT

)—

Trykk på for

å

aktivere

Picture Advance (Avansert bilde)

-menyen. Se "PICTURE ADVANCED (AVANSERT BILDE) (AVANSERT

BILDE)" på side 39.

PICTURE (BILDE) (i Video-modus)

Bruke

Picture (Bilde)

-menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I Picture (Bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

V

IDEO MODE

(V

IDEOMODUS

)—

Du kan optimere projektorens skjermmodus:

Presentation (Presentasjon)

,

Bright (Lyst)

,

Movie (Film)

,

sRGB

(gir mer nøyaktig fargegjengivelse), og

Custom (Egendefinert)

(angi de innstillingene du foretrekker).

B

MERK:

Hvis du tilpasser innstillingene for Brightness (Lysstyrke), Contrast

(Kontrast), Saturation (Metning), Sharpness (Skarphet), Tint (Nyanse) og

Advanced (Avansert), bytter projektoren automatisk til Custom (Egendefinert).

RIGHTNESS

(L

YSSTYRKE

)—

Bruk til

å justere skarpheten på bildet.

C

ONTRAST

(K

ONTRAST

)—

Bruk og for å justere skjermens kontrast.

S

ATURATION

(M

ETNING

)—

Lar deg justere en videokilde fra svart/hvitt til fullmettet farge. Trykk for å senke mengden farger i bildet og for å øke mengden farger i bildet.

S

HARPNESS

(S

KARPHET

)—

for å redusere skarpheten og

å øke den.

38 Bruke projektoren

T

INT

(F

ARGETONE

)—

Trykk for å øke mengden av grønt i bildet og for å øke mengden av rødt i bildet. (kun for NTSC-signal).

A

DVANCED

(A

VANSERT

)—

Trykk på for

å

aktivere

Picture Advance (Avansert bilde)

-menyen. Se "PICTURE ADVANCED (AVANSERT BILDE) (AVANSERT

BILDE)" nedenfor.

MERK:

Saturation (Metning), Sharpness (Skarphet) og Tint (Nyanse) er kun tilgjengelig når inngangskilden er kompositt eller S-Video.

PICTURE ADVANCED (AVANSERT BILDE) (AVANSERT BILDE)

Med Picture Advanced (Avansert bilde)-menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I Picture Advanced (Avansert bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

W

HITE

I

NTENSITY

Bruk og for å justere intensiteten til hvitfargen på skjermen.

C

OLOR

T

EMP

. (F

ARGETEMPERATUR

)—

Lar deg justere fargetemperaturen. Ved høy fargetemperatur vil skjermen virke kaldere. Ved en lav fargetemperatur vil skjermen virke varmere. Når du justerer verdiene i

Color Adjust (Fargejustering)

menyen, Custom (Egendefinert)-modus er aktivert. Verdiene er lagret i Custom

(Egendefinert)-modus.

C

USTOM

C

OLOR

A

DJUST

(J

USTERING AV EGENDEFINERT FARGE

)—

Lar deg manuelt justere fargene rød, grønn og blå.

C

OLOR

S

PACE

(F

ARGER

)—

Lar deg velge fargerommet. Du kan velge mellom RGB,

YCbCr og YPbPr.

Bruke projektoren 39

DISPLAY (SKJERM) (i PC-modus)

Bruke

Display (Skjerm)

-menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I Picture (Bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

A

SPECT

R

ATIO

(B

ILDESIDEFORHOLD

)—

Velg et størrelsesforhold for å justere hvordan bildet vises.

• Original — velg Original for å opprettholde størrelsesforholdet for bildet som er projeksert i henhold til inngangskilde.

4:3 — Inntakskilden skaleres for å passe inn på skjermen og prosjekterer et

4:3-bilde.

Wide (Bred) — Kilden skalerer slik at den passer til bredden på lerretet for å prosjektere et bredskjermbilde.

Z

OOM

Trykk på for å aktivere

Zoom

-menyen.

Velg området som du vil zoome inn på og trykk på for å vise bildet.

Tilpass bildeskalaen ved å trykke på eller og trykk på for å vise.

Z

OOM

N

AVIGATION

(Z

OOMNAVIGERING

)—

Trykk på for å aktivere

Zoom Navigation (Zoom navigering)

-menyen.

Bruk for å navigere projeksjonsskjermen.

H

ORIZONTAL

P

OSITION

(H

ORISONTAL POSISJON

)—

Trykk for å flytte bildet til venstre og for å flytte bildet til høyre.

40 Bruke projektoren

V

ERTICAL

P

OSITION

(V

ERTIKAL POSISJON

)—

Trykk på for å flytte bildet ned og for

å flytte bildet opp.

F

REQUENCY

(F

REKVENS

)—

Lar deg endre klokkefrekvensen for dataene på lerretet slik at den stemmer med frekvensen på grafikkortet i datamaskinen. Hvis du ser en vertikal flimrende strek, bruker du

Frequency (Frekvens)

-kontrollen til å gjøre streken så liten som mulig. Dette er en grov justering.

T

RACKING

(S

PORING

)—

Synkroniser signaltiden til bildesignalet med grafikkortet.

Hvis du opplever et ustabilt eller flimrende bilde, bruk

Tracking (Sporing)

funksjonen for å rette det opp. Dette er en fin justering.

Bruke projektoren 41

DISPLAY (i Video-modus)

Bruke

Display (Skjerm)

-menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I Picture (Bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

A

SPECT

R

ATIO

(B

ILDESIDEFORHOLD

)—

Velg et størrelsesforhold for å justere hvordan bildet vises.

• Original — velg Original for å opprettholde størrelsesforholdet for bildet som er projeksert i henhold til inngangskilde.

4:3 — Inntakskilden skaleres for å passe inn på skjermen og prosjekterer et

4:3-bilde.

Wide (Bred) — Kilden skalerer slik at den passer til bredden på lerretet for å prosjektere et bredskjermbilde.

Z

OOM

Trykk på for å aktivere

Zoom

-menyen.

Velg området som du vil zoome inn på og trykk på for å vise bildet.

Tilpass bildeskalaen ved å trykke på eller og trykk på for å vise.

Z

OOM

N

AVIGATION

(Z

OOMNAVIGERING

)—

Trykk på for å aktivere

Zoom Navigation (Zoom navigering)

-menyen.

Bruk for å navigere projeksjonsskjermen.

42 Bruke projektoren

LAMPE

I Lamp (Lampe)-menyen finner du følgende alternativer:

L

AMP

H

OUR

(L

AMPETIMER

)—

Vis antall driftstimer for lampen siden timetelleren ble nullstilt.

L

AMP

H

OUR

R

ESET

(T

ILBAKESTILLE LAMPETID

)—

Trykk på

Yes (Ja)

-knappen for å nullstille lampetiden.

SET UP (KONFIGURER)

Set Up-menyen lar deg konfigurere innstillinger for Language (språk), Projector

Mode (projektormodus), V-posisjon Keystone (Trapes), Alert Volume

(varselsvolum), Standby VGA Output (VGA-utgang i standby-modus), 3D Display

(3D-visning) og Wireless/Network (trådløst/nettverk).

Bruke projektoren 43

L

ANGUAGE

(S

PRÅK

)—

Lar deg stille inn språket for OSD-menyen. Trykk på for å aktivere

Language (Språk)

-menyen.

P

ROJEKTOR MODE

(P

ROJEKTORMODUS

)—

Lar deg velge projektormodusen, avhengig av hvordan projektoren er montert.

• Front Projection-Desktop (rettvendt projeksjon - dette er standard alternativ.

Front Projection-Wall Mount (rettvendt projeksjon-veggmontering) — projektoren vender bildet opp ned for veggmontert projeksjon.

Rear Projection-Desktop (speilvendt projeksjon-skrivebord) — Projektoren vrenger bildet så du kan fremvise fra bak en gjennomskinnelig skjerm.

• Rear Projection-Wall Mount (speilvendt projeksjon-veggmontering) — projektoren speilvender og vender bildet opp ned. Du kan projisere bakfra på en gjennomskinnelig skjerm med en veggmontert projektor.

V. K

EYSTONE

(V.

BILDEFORVRENGNING

)—

Manuelt juster den vertikale bildeforstyrrelsen som følge av tipping av projektoren.

A

LERT

V

OLUME

(V

ARSELSVOLUM

)—

Lar deg stille inn lydstyrken på alarmen (Off (av),

Low (lav), Mid (middels) eller High (høy) for strøm på/av.

S

TANDBY

VGA O

UTPUT

(

VENTEMODUS

VGA-

UTGANG

)—

Velg On (På) eller Off (Av) for

VGA-utgangsfunksjonen ved projektorensventemodus status. Standard er Off (Av).

3D D

ISPLAY

(3D-

VISNING

)—

Velg On (På) for å starte 3D-visningsfunksjonen.

Standard er Off (Av).

44 Bruke projektoren

MERK:

1. Når du ønsker å skape 3D-effekt, trenger du en del andre komponenter, bl.a.: a Stasjonær/bærbar PC med et grafikkort med et firedobbelt bufret (quad buffered) utgangssignal på 120 Hz.

b «Active» 3D-briller med DLP Link™.

c 3D-innhold. Se «Merknad 4».

d 3D-spiller. (For eksempel: Stereoskopisk spiller...)

2. Aktiver 3D-funksjonen når minst én av de følgende betingelsene er oppfylt: a Stasjonær/bærbar PC med et grafikkort som er i stand til å yte et utgangssignal på 120 Hz via VGA- eller HDMI-kabel.

b Et innsignal med 3D-innhold via Video eller S-Video.

3. Når projektoren registrerer et inngangssignal via en av de ovenfor nevnte kildene, aktiveres muligheten 3D-visning under «SETUP» (konfigurer) –> «3D Display» (3Dvisning) i OSD-menyen.

4. Gjeldende signalverdier for 3D-støtte er som angitt: a VGA/HDMI 1280 x 720 120 Hz b Komposittvideo/S-Video 60 Hz c Komponent 480i

5. Det anbefalte VGA-signalet for bærbar PC er enkeltmodus (Single mode output)

(dobbeltmodus (Dual mode) anbefales ikke))

3D Sync Invert—

Hvis du ser et diskret eller overlappende bilde mens du bruker DLP 3D-briller, må du kanskje utføre "Invert" (Inverter) for å best samsvare venstre/høyre bildesekvens for å få riktig bilde.

(For DLP 3D-briller)

Wireless/Network (trådløst/nettverk)

Velg On (på) for å aktivere funksjonen trådløst/nettverk. Trykk for å konfigurere Wireless/Network (trådløst/nettverk)innstillingene.

Bruke projektoren 45

TRÅDLØST/NETTVERK

Wireless/Network (trådløst/nettverk)-menyen lar deg konfigurere innstillingene for nettverksforbindelsen.

DHCP ADDRESS (DHCP-ADRESSE)—

Hvis en DHCP-server finnes i nettverket som projektoren er koblet til, hentes IP-adressen automatisk når du velger DCHP

On

(På)

. Hvis DHCP er

Off (Av)

, må du manuelt angi IP-adresse, nettverksmaske og gateway. Bruk til å velge tallene for IP Address (IP-adresse), Subnet Mask

(Nettverksmaske) og Gateway. Velg Enter for å bekrefte hvert nummer og bruk

for å angi neste element.

IP A

DDRESS

(IP-

ADRESSE

)—

IP-adressen til projektoren tildeles automatisk eller manuelt.

S

UBNET

M

ASK

(N

ETTVERKSMASKE

)—

Konfigurer nettverksmaskinen til nettverkstilkoblingen.

G

ATEWAY

Kontroller gateway-adressen med nettverks-/systemadministratoren din hvis du konfigurerer den manuelt.

DNS—

Kontroller IP-adressen til DNS-serveren med nettverks-

/systemadministratoren din hvis du konfigurerer den manuelt.

S

TORE

(L

AGRE

)—

Trykk på for å lagre endringene som gjøres for nettverkskonfigurasjonen.

MERK:

1

Bruk knappene og for å velge IP Address (IP-adresse), Subnet Mask

(nettverksmaske), Gateway, DNS og Store.

2 Trykk -knappen for å stille inn verdien til IP-adresse, nettverksmaske, gateway eller DNS. (Det valgte alternativet er uthevet i gult)

a

Bruk knappene og for å velge feltet.

b

Bruk knappene og for å sette verdien.

c

Trykk -knappen for å gå ut når konfigureringen er ferdig.

46 Bruke projektoren

3 Velg

Store (lagre)

og trykk -knappen for å lagre innstillingene når verdien til

IP-adresse, nettverksmaske, gateway og DNS er innstilt.

4

Velger du

Store (Lagre)

uten å trykke enter-knappen, beholder systemet den originale innstillingen.

T

R

å

DL

ø

S

Standard er

Connect (koble til)

. Velg

Disconnect (Koble fra)

for å deaktivere den trådløse tilkoblingen og bare bruke kablet nettverk.

MERK:

Det anbefales at du bruker standardinnstillingene for Wireless Connect

(Trådløs tilkobling).

R

ESET

(T

ILBAKESTILL

)—

Trykk på for å tilbakestille nettverkskonfigurasjonen.

INFORMATION (INFORMASJON)

Information (Informasjon)-menyen viser gjeldende innstillinger for projektoren.

Bruke projektoren 47

OTHERS (ANNET)

Others (Annet)-menyen lar deg endre innstillinger for Menu (Meny), Screen

(Skjerm), Audio (Lyd), Power (Strøm), Security (Sikkerhet) og Closed Caption

(Lukket tekst) (kun for NTSC). Du kan også utføre Test Pattern (Testmønster) og

Factory Reset (Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger).

M

ENU

S

ETTINGS

(M

ENYINNSTILLINGER

)—

Velg og trykk på for å aktivere menyinnstillinger. Menyinnstillingene består av følgende valg:

M

ENU

P

OSITION

(M

ENYPOSISJON

)—

Lar deg endre plasseringen av OSDbildet på lerretet.

M

ENU

T

RANSPARENCY

(M

ENYTRANSPARENS

)—

Lar deg velge transparensnivået til OSD-bakgrunnen.

M

ENU TIMEOUT

(T

IDSAVBRUDD FOR MENY

)—

Lar deg justere tiden for et

OSD-tidsavbrudd. Som standard forsvinner OSD-menyen etter 20 sekunder med inaktivitet.

M

ENU

L

OCK

(M

ENYL

å

S

)—

Velg

On (Ja)

for å aktivere Menu Lock (Menylås) og skjule OSD-menyen. Velg

OFF (AV)

for å slå av Menu Lock. Dersom du

ønsker å deaktivere Menu Lock-funksjonen, og OSD-menyen forsvinner, trykk på

Menu (Meny)

-knappen på panelet i 15 sekunder, deaktiver deretter funksjonen.

48 Bruke projektoren

S

CREEN

S

ETTINGS

(S

KJERMINNSTILLINGER

)—

Velg og trykk på for å aktivere skjerminnstillinger. Menyen for skjerminnstillingene består av følgende valg:

C

APTURE

S

CREEN

(T

A SKJERMBILDE

)—

Velg og trykk på for å ta bilde av skjermbildet. Følgende melding vises på skjermen.

MERK:

For å ta et fullt bilde, kontroller at inngangssignalet som er koblet til projektoren er 1280 x 800 oppløsning.

S

CREEN

(S

KJERM

)—

Velg

Dell

for å bruke Dell-logoen som bakgrunnsbilde.

Velg

Captured (Tatt bilde)

for å bruke det tatte bildet som bakgrunnsbilde.

R

ESET

(T

ILBAKESTILL

)—

Velg og trykk på for å slette det tatte bildet og tilbakestille standardinnstillingen.

A

UDIO

S

ETTINGS

(L

YDINNSTILLINGER

)—

Velg og trykk på for å endre lydinnstillinger. Menyen for lydinnstillingene består av følgende valg:

A

UDIO

I

NPUT

(L

YDINNGANG

)—

Velg lydinngangskilden. Du kan velge mellom: Audio-A (Lyd A), Audio-B (Lyd B), HDMI og Microphone

(Mikrofon).

V

OLUM

(V

OLUM

)—

Trykk for å senke volumet og for å øke det.

S

PEAKER

(H

ØYTTALER

)—

Velg

On (På)

for å aktivere høyttaleren. Velg

Off

(Av)

for å deaktivere høyttaleren.

M

UTE

(D

EMP

)—

Lar deg dempe lydene for lydinngang og lydutgang.

Bruke projektoren 49

P

OWER

S

ETTINGS

(I

NNSTILLINGER FOR STRØM

)—

Velg og trykk på for å aktivere strøminnstillinger. Menyen for strøminnstillingene består av følgende valg:

P

OWER

S

AVING

(S

TRØMSPARING

)—

Velg

Off (Av)

for å deaktivere strømsparingen. Som standard er projektoren innstilt til å gå inn i strømsparingsmodus etter 120 minutter uten noe aktivitet. En advarsel vises på skjermen med en 60 sekunders nedtelling før strømsparingsmodus aktiveres. Trykk på en knapp under nedtellingen for å stoppe strømsparingsmodus.

Du kan også stille inn en annen forsinkelsesperiode for å gå inn i strømsparingsmodus. Tidsforsinkelsen er den tiden du ønsker at projektoren skal vente uten å motta noe signal. Strømsparing kan stilles inn etter 30, 60, 90 eller 120 minutter.

Hvis et inngangsignal ikke er registrert under forsinkelsesperioden, projektoren slår av lampen og går inn i strømsparingsmodus. Hvis et inngangssignal er registrert innenfor forsinkelsesperioden, slås projektoren automatisk på. Hvis et inngangssignal ikke registreres innen to timer under strømsparingsmodus, bytter projektoren fra strømsparingsmodus til avstenging. For å slå på projektoren, trykk på Power-knappen.

Q

UICK

S

HUTDOWN

(R

ASK AVSTENGING

)—

Velg

Yes (Ja)

for å slå av projektoren med ett enkelt trykk på

Power

-knappen. Denne funksjonen lar projektoren raskt slå av strømmen med en økt viftehastighet. Noe høyere akustisk støy kan forventes under hurtig avslåing.

MERK:

Før du slår på projektoren igjen, vent i 60 sekunder for å la den interne temperaturen stabilisere seg. Projektoren bruker lengre tid på å slå seg på hvis du prøver å slå den på igjen med en gang. Kjøleviften kjører på full hastighet i omtrent 30 sekunder for å stabilisere den interne temperaturen.

S

ECURITY

S

ETTINGS

(S

IKKERHETSINNSTILLINGER

)—

Velg og trykk på for å aktivere sikkerhetsinnstillinger. Menyen for sikkerhetsinnstillinger lar deg aktivere og stille inn passordbeskyttelse.

50 Bruke projektoren

P

ASSWORD

(P

ASSORD

)—

Når Password Protect er aktivert. vil en Password

Protect-skjerm be deg angi et passord som vil vises når strømkabelen er koblet til det elektriske uttaket, og strømmen til projektoren først blir skrudd på. Standarden er at denne funksjonen er deaktivert. Du kan aktivere denne funksjonen ved å velge

Enabled (Aktivert)

. Hvis passordet har blitt stilt inn tidligere, taster du inn passordet først og velger deretter funksjonen. Denne passordfunksjonen vil aktiveres neste gang du skrur på projektoren. Dersom du aktiverer denne funksjonen, vil du bli spurt om å angi projektorens passord etter at du skrur på projektoren.

1

Første forespørsel om inntasting av passord:

a

Gå til

Others (Annet)

-menyen, trykk og sett

Password

(Passord)

for å

Enable (Aktivere)

passord-innstillingen.

b

Aktivering av Password-funksjonen vil bringe frem en tegnskjerm, tast inn et 4-sifret kode fra skjermen og trykk på -knappen.

c d

Angi passordet igjen for å bekrefte.

Dersom bekreftelsen av passordet er vellykket, kan du igjen få tilgang til projektorens funksjoner og verktøy.

Bruke projektoren 51

3

4

2

Dersom du har angitt feil passord, vil du få to sjanser til. Etter tre feil vil projektoren automatisk slå seg av.

MERK:

Dersom du glemmer passordet ditt må du ta kontakt med

DELL™ eller kvalifisert servicepersonell.

For å deaktivere passordfunksjonen, velger du

Off (Av)

.

For å slette passordet velger du

Delete (Slett)

.

52 Bruke projektoren

C

HANGE

P

ASSWORD

(E

NDRE PASSWORD

)—

Tast inn det opprinnelige passordet, deretter det nye passordet og bekreft det nye passordet igjen.

C

LOSED

C

APTION

(L

UKKET TEKST

)—

Velg

On (På)

for å aktivere lukket tekst, og for å aktivere menyen for lukket tekst. Velg et passende valg for lukkede tekster: CC1,

CC2, CC3 eller CC4.

Bruke projektoren 53

MERK:

Alternativet Lukket tekst er kun tilgjengelig for NTSC.

T

EST

P

ATTERN

(T

ESTMØNSTER

)—

Testmønsteret brukes for å teste fokus og oppløsning.

Du kan aktivere eller deaktivere

Test Pattern (Testmønster)

ved å velge

Off (Av) 1

eller

2

. Du kan også ta i bruk

Test Pattern 1 (Testmønster 1)

ved å trykke og holde nede og -knappene på kontrollpanelet i 2 sekunder. Du kan også ta i bruk

Test Pattern 2 (Testmønster 2) ved å trykke og holde nede og -knappene på kontrollpanelet i 2 sekunder.

Test Pattern 1 (Testmønster 1):

Test Pattern 2 (Testmønster 2):

F

ACTORY

R

ESET

(F

ABRIKKGJENOPPRETTING

)—

Velg og trykk på for å tilbakestille alle innstillinger til fabrikkstandardene. Advarselen under vises.

Gjenoppretting inkluderer både datamaskin kilder og video kilder innstillinger.

54 Bruke projektoren

Installasjon av trådløs nettverk

MERK:

Datamaskinen din må møte følgende minste systemkrav:

Operativsystem:

• Windows

Microsoft Windows 2000 med service pack 4 eller senere, Windows XP Home eller

Professional med service pack 2 32-bit (anbefalt), Windows Vista 32-bit og

Windows 7 Home eller Professional 32-bit eller 64-bit

• MAC

MacBook og senere, MacOS 10.5 og senere

Minimum maskinvare:

f c d a b e

Intel Pentium III-800 MHZ (eller større)

256 MB med RAM kreves, 512 MB eller mer anbefales.

10 MB tilgjengelig plass på harddisk

Super VGA støtter 800 x 600 16 biters høy farge eller skjerm med høyere oppløsning anbefales recommended (PC og skjerm)

Ethernet-adapter (10 / 100 bps) for en Ethernet-tilkobling

En støttet WLAN-adapter for en WLAN-tilkobling (enhver NDIS-kompatibel

802.11b eller 802.11g Wi-Fi-enhet)

Nettleser

Microsoft Internet Explorer 6.0 eller 7.0 (anbefales), Firefox 1.5 eller 2.0 og Safari

3.0 og senere

Bruke projektoren 55

For å kunne bruke projektoren trådløst, må du utføre trinnene under:

1

Installer den trådløse antennen. Se "Installere antennen" på side 10.

2

Aktiver trådløs tilkobling på projektoren. Se "TRÅDLØST/NETTVERK" på side 46.

MERK:

Det tar omtrent 50 sekunder å starte trådløst nettverk etter at du har valgt Wireless/Network.

3 Still inn Input Select (inngangsvalg)-menyen og velg Wireless Display (trådløs-

skjermbilde) som Multiple Display (flere skjermbilder). Se "INPUT SELECT

(INNGANGSVALG)" på side 36.

Wireless Guide Screen (Trådløs guide)

, som under, vises:.

4 Skriv ned

LOGIN CODE (PÅLOGGINGSKODE)

,

NETWORK NAME

(NETTVERKSNAVN)

(

SSID)

, og

IP ADDRESS (IP-ADRESSE)

. Du trenger denne informasjonen for å logge på senere.

5 Koble datamaskinen til

S300w

nettverket.

56 Bruke projektoren

MERK:

• Datamaskinen må ha en trådløs nettverksfunksjon for å registrere tilkoblingen.

• Når du kobler til

S300w

nettverket, mister du trådløs tilkobling med andre trådløse nettverk.

6 Åpne nettleseren. Du videresendes automatisk til websiden

S300w Web

Management

.

MERK:

Hvis websiden ikke lastes automatisk, skriver du inn IP-adressen som du skrev ned tidligere i adresselinjen til nettleseren.

7 S300w Web Management-siden åpnes. Første gang du bruker tjenesten, klikk på

Download (Last ned)

.

Bruke projektoren 57

8 Velg passende operativsystem, og klikk på

Download (Last ned)

.

9 Klikk på

Run (Kjør)

for å gå videre med førstegangs installasjon av programvaren.

MERK:

Du kan velge å lagre filen og installere den senere.

For å gjøre dette, klikker du på

Save (Lagre).

MERK:

Følgende advarsel kan vises, velg henholdsvis Run (Kjør) og Allow

(Tillat).

58 Bruke projektoren

10 Installasjonsprogrammet starter. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

S300w Wireless Application Software (programvare for trådløs applikasjon)

Straks installasjonen er ferdig, starter S300w Wireless Application software

(programvare for trådløs applikasjon) og søker automatisk etter projektoren.

Skjermbildet nedenfor vises.

Logge inn

For å kommunisere med projektoren, skriver du inn Login Code (Påloggingskode)

oppgitt i trinn 4 av "Installasjon av trådløs nettverk" og klikker på

OK

.

MERK:

Hvis IP Address (IP-adresse) ikke er registrert, skriv inn IP Address (IPadressen) som vises i nedre venstre hjørne av skjermen.

Bruke projektoren 59

Forstå knappene

Etter pålogging, vises følgende skjerm.

1

2

3

Element

1

Statuslinje

Meny

Minimer-knapp

Lukk-knapp

2

Kontrollverktøylinje

Full skjerm

Splitt 1

Splitt 2

Splitt 3

Splitt 4

Beskrivelse

Viser informasjon om IP og LOGIN CODE

(PÅLOGGINGSKODE).

Klikk for å aktivere programmenyen.

Klikk for å minimere programmet.

Klikk for å avslutte programmet.

Klikk for å projisere bildet i fullskjerm.

Klikk for å projisere bildet i øvre venstre hjørne av skjermen.

Klikk for å projisere bildet i øvre høyre hjørne av skjermen.

Klikk for å projisere bildet i nedre venstre hjørne av skjermen.

Klikk for å projisere bildet i nedre høyre hjørne av skjermen.

Klikk for å stoppe projeksjonen.

Klikk for å pause projeksjonen.

Klikk for å oppdatere det projiserte bildet.

Stopp

Pause

Oppdater

3

Tilkoblingsstatus

Tilkoblingsikon Blinker når projeksjon pågår.

Projisere presentasjonen

• For å projisere presentasjonen, klikk på én av projeksjonsknappene

• For å pause presentasjonen, klikk på . Ikonet blir grønt.

• For å fortsette presentasjonen, klikk på igjen.

• For å stoppe presentasjonen, klikk på .

.

60 Bruke projektoren

MERK:

Følgende informasjon er kun for trådløst presentasjonsmodus.

Bildevisningen kan være tregere eller hakkete hvis du viser et videoklipp eller animasjon. Se bildehastighetstabellen under for mer informasjon.

Bildehastighet for trådløs presentasjon

Skjermvariasjon %

1

<5 %

<10%

<20%

<40%

<75%

100%

> 100%

Antatt bilde per sekund

2

30

3

16

3

12

3

8

3

5

3

3

3

≤ 2

4

MERK:

1

2

3

4

Prosenten for skjermvariasjon er basert på 1024 x 768. For eksempel, når du viser et 320 x 240 videoklipp på 1024 x 768 skrivebord, er skjermvariasjonen 9,8 %.

Bildehastighet i bevegelse kan være forskjellig avhengig av faktorer, som nettverksmiljø, bildeinnhold, signalforhold, steder og CPU-prestasjon.

Under et vanlig WLAN-miljø med en 802,11g tilkobling, og ingen skjermutfylling.

Komprimert til 1024 x 768 og under 802,11g.

MERK:

Datamaskinen går ikke inn i S1 (standby-modus) / S3 (sovemodus) / S4

(dvalemodus) når du kjører en trådløs presentasjon.

Bruke menyen

Klikk på for å vise menyen.

W

EB

M

ANAGEMENT

(N

ETTSTYRING

)—

Klikk for å åpne Web Management-siden. Se

"Styre projektoren med Web Management" på side 70.

Bruke projektoren 61

S

EARCH FOR

P

ROJECTOR

(S

ØK ETTER PROJEKTOR

)—

Klikk for å søke og koble til en trådløs projektor.

M

AKE

A

PPLICATION

T

OKEN

(L

AG PROGRAMTOKEN

)—

Klikk for å lage en

programtoken. Se "Lag programtoken" på side 89.

I

NFO

Klikk for å vise systeminformasjon.

A

BOUT

(O

M

)—

Klikk for å vise programversjonen.

E

XIT

(U

TGANG

)—

Klikk for å lukke programmet.

62 Bruke projektoren

Driverinstallasjon for USB-skjermbilde

For å kunne bruke USB-skjermbilde (USB Display), må du fullføre trinnene nedenfor:

1

Aktivere trådløst- / kablet nettverk (Wireless/Network)-forbindelsen på

projektoren. Se "TRÅDLØST/NETTVERK" på side 46.

MERK:

Det tar omtrent 50 sekunder å starte trådløst nettverk etter at du har valgt Wireless/Network.

2

Kople USB-kabelen mellom projektoren og datamaskinen. Se "Koble til en datamaskin med en USB-skjermbildekabel" på side 14.

3 Velg Flere skjermbilder (Multiple Display i inngangsvalgmenyen (INPUT

SELECT), deretter USB-skjermbilde (USB Display) i undermenyen. Se "Input

Select Multiple Display (inngangsvalg for flere skjermbilder)" på side 36.

4 Start installasjonen manuelt ved å klikke «dousb_install.Cab» på CD-en.

MERK:

Hvis Autokjør-vinduet dukker opp, må du lukke det.

5 Systemet begynner å installere Remote NDIS-driveren på datamaskinen din den første gangen.

MERK:

Ignorer eventuelle advarende meldinger og fortsett med installasjonen.

• Du trenger administrative rettigheter for å kunne installere programvaren.

6 Begynn å vise datamaskinskjermen via USB-kabelen.

MERK:

Når datamaskinen fortsetter etter ventemodus eller dvalemodus, skal også USB-visningen gjenopptas. Hvis dette ikke skjer automatisk, må du trekke ut og sette USB-kabelen inn igjen.

Bruke projektoren 63

Installasjon av Presentation to Go (PtG)

Datamaskinen din må møte følgende minste systemkrav.

Operativsystem:

- Windows

Microsoft Windows XP Home eller Professional med service pack 2/3 32-bit

(anbefalt), Windows Vista 32-bit og Windows 7 Home eller Professional 32-bit eller 64-bit

- Office 2003 og Office 2007

For å kunne bruke USB-betrakter (USB Viewer), må du fullføre trinnene nedenfor:

1 Aktivere trådløst- / kablet nettverk (Wireless/Network)-forbindelsen på

projektoren. Se "TRÅDLØST/NETTVERK" på side 46.

MERK:

Det tar omtrent 50 sekunder å starte trådløst nettverk etter at du har valgt Wireless/Network.

2 Plugg USB-flashenheten til projektoren.

MERK:

• Kun JPEG-format med bilder under 10 Mb og 40 millioner piksler støttes.

PtG Converter kan konvertere PowerPoint-filene til PtG-filer. Se

"Programvaren PtG Converter - Lite" på side 69

Du kan laste ned «PtG Converter - Lite» fra hjelpesiden til Dell på: support.dell.com.

3 Velg Flere skjermbilder (Multiple Display i inngangsvalgmenyen (INPUT

SELECT), deretter USB-betrakter (USB Viewer) i undermenyen. Se "Input

Select Multiple Display (inngangsvalg for flere skjermbilder)" på side 36.

Presentation to Go

-skjermen dukker opp.

64 Bruke projektoren

PtG-visning

Systemet viser denne siden når det er klart.

Bildevisning

Bruke projektoren 65

Introduksjon til PtG/Photo-funksjonen

Viser gyldige PtG- og bildefiler som er lagret på en USB-disk.

MERK:

Systemet hopper over dette trinnet hvis kun én disk er registrert.

PtG-oversikt

66 Bruke projektoren

Bildeoversikt

MERK:

Støtter bildefiler med navn på 14 språk (norsk, engelsk, dansk, nederlandsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, polsk, portugisisk, russisk, forenklet kinesisk, spansk, svensk og tradisjonelt kinesisk).

Introduksjon til knapper

Bruk opp-, ned- og venstreknapp for å navigere, og -knappen på projektorens kontrollpanel eller fjernkontroll for å velge.

Knapp

Opp Ned Venstre Høyre Enter

PtG-funksjon Opp Ned Tilbake Enter

PtG-avspilling Forr. side Neste side Tilbake

Bildefunksjon Opp Ned Tilbake

Bildeavspilling Forr. side Neste side Tilbake

Ingen funksjon

Ingen funksjon

Ingen funksjon

Ingen funksjon

Neste Pause

Enter

Ingen funksjon

MERK:

Hvis du går inn i OSD-menyen mens du bruker PtG, vil ikke opp- ned- og venstreknappene til PtG-navigasjonen fungere.

Bruke projektoren 67

Sette opp PtG Converter - Lite

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

68 Bruke projektoren

Programvaren PtG Converter - Lite

Start «PtG Converter - Lite». Skjermbildet nedenfor vises.

1 Klikk for å starte konverteringen.

2 Velg PowerPoint-filen du ønsker å konvertere.

3 Klikk Bla gjennom-knappen for å velge lagringssted og deretter OK.

MERK:

1

Filkonverteringen vil feile hvis datamaskinen mangler en PowerPointapplikasjon.

2

PtG Converter støtter kun opptil 20 sider.

Bruke projektoren 69

Styre projektoren med Web Management

Konfigurere nettverksinnstillingen

Hvis projektoren er koblet til et nettverk, har du tilgang til projektoren med en

nettleser. For å konfigurere nettverksinnstillingen, se "TRÅDLØST/NETTVERK" på side 46.

Bruke Web Management

Bruk Internet Explorer 5.0 og nyere eller Firefox 1.5 og nyere, og angi IP-adressen.

Du kan nå bruke Web Management og styre projektoren fra et annet sted.

Hjemmeside

• Gå til hjemmesiden for Web Management (web-styring) ved å skrive inn IP-

adressen til projektoren i nettleseren. Se "TRÅDLØST/NETTVERK" på side 46.

• Velg språket for nettbasert styring fra listen.

• Klikk på et menyelement på venstre flik for å få tilgang til siden.

70 Bruke projektoren

Last ned det trådløse programmet

Se også "Installasjon av trådløs nettverk" på side 55.

Klikk på

Download (Last ned)

-knappen til det korresponderende operativsystemet på datamaskinen.

Bruke projektoren 71

Conference Control (Konferansekontroll

Dette lar deg holde konferansepresentasjoner fra ulike kilder uten å bruke projektorkabler, og lar deg kontrollere hvordan hver presentasjon skal vises på skjermen.

Computer Name (Datamaskinnavn):

Lister datamaskinen som er logget på for konferansekontroll.

Play Control (Spillekontroll)

: Klikk på knappene for å kontrollere hvordan hver datamaskins projeksjon vises på skjermen.

• Fullskjermprojeksjon — Presentasjonen fra datamaskinen tar opp hele skjermen.

Splitt 1 - Presentasjonen fra datamaskinen vises i øvre venstre hjørne av skjermen.

Splitt 2 - Presentasjonen fra datamaskinen vises i øvre høyre hjørne av skjermen.

Splitt 3 - Presentasjonen fra datamaskinen vises i nedre venstre hjørne av skjermen.

Splitt 4 - Presentasjonen fra datamaskinen vises i nedre høyre hjørne av skjermen.

• Stopp - Projeksjonen fra datamaskinen stoppes.

IP Address (IP-adresse)

: Viser hver datamaskins IP-adresse.

MERK:

For å avslutte konferansen, klikk på Logout (Logg av).

72 Bruke projektoren

Hva du kan styre

Admin (Administrator)

Et administratorpassord kreves for å logge på Admin-siden.

Admin Password (Administratorpassord)

: Skriv inn administratorpassordet og klikk på

Login (Logg på)

. Standardpassordet er "admin". For å endre

passordet, se "Change Passwords (Endre passord)" på side 78.

Bruke projektoren 73

System Status (Systemstatus)

Viser informasjon om

Network Status (Nettverksstatus)

,

Connection Status

(Tilkoblingsstatus)

og

Projector Status (Projektorstatus)

.

74 Bruke projektoren

Network Status (Nettverksstatus)

Se avsnittet om OSD på side 46.

IP Setup (IP-oppsett)

• Velg

Obtain an IP address automatically to assign an IP address to the projector automatically (Innhent en IP-adresse automatisk for å tildele en

IP-adresse til projektoren automatisk)

eller

Use the following IP address

(Bruk følgende IP-adresse)

for å tildele en IP-adresse manuelt.

DHCP Server Setup (Oppsett av DHCP-server)

• Velg

Auto

for å automatisk sette opp

Start IP

,

End IP (Slutt IP)

,

Subnet

Mask (Nettverksmaske)

,

Default Gateway (Standard gateway)

og

DNS

Server (DNS-server)

adresse fra en DHCP-server eller

Disable (Deaktiver)

for å deaktivere denne funksjonen.

Bruke projektoren 75

Wireless Setup (Trådløs oppsett)

• Velg

Enable (Aktiver)

for å sette opp

Region

,

SSID

,

SSID Broadcast

(SSID-kringkast)

,

Channel (Kanal)

,

Encryption (Kryptering)

og

Key

(Nøkkel)

. Velg

Disable (Deaktiver)

for å deaktivere trådløs oppsett.

SSID:

Opptil en maksimal lengde på 32 tegn.

Encryption (Kryptering):

Du kan deaktivere WPA-nøkkel eller velge en av

64-bit eller 128-bit i ASCII- eller HEX-streng.

Key (Nøkkel):

Hvis kryptering er aktivert, må du sette opp nøkkelverdi i henhold til krypteringsmodusen som du valgte.

RADIUS Server-oppsett

• Innstilling av IP-adresse, port og nøkkelinformasjon.

GateKeeper

• Du kan velge mellom 3 alternativer:

All Pass (Tillat alle):

Tillater brukere å få tilgang til kontornettverk via trådløs projektor.

All Block (Blokker alle):

Blokkerer brukere fra å få tilgang til kontornettverk via trådløs projektor.

Internet Only: (Kun Internett)

Blokkerer brukere fra kontornettverk men har fortsatt Internettilgang.

Still inn sikkerheten for SNMP.

• Innstilling av Write Community (skrivefellesskap).

Klikk på

Apply (Bruk)

-knappen for å lagre og ta i bruk endringer. Projektoren må startes på nytt igjen for at disse endringene skal tre i kraft.

76 Bruke projektoren

Projection Setup (Oppsett av projeksjon)

Projection Setup (Oppsett av projeksjon)

Resolution (Oppløsning)

: Lar deg velge oppløsningen. Valgene er: XGA

(1024 x 768) og WXGA (1280 x800).

Color Depth (Fargedybde)

: Lar deg velge fargedybden for livligere presentasjoner. Valgene er: Normal (16 biter) og høy (32 biter).

Login Code (Påloggingskode)

: Velg hvordan du vil at påloggingskoden skal opprettes av projektoren. Du kan velge mellom 3 alternativer:

Disable (Deaktiver)

: Påloggingskode er ikke nødvendig for å logge på systemet.

Random (Tilfeldig)

: Standard er

Random (Tilfeldig)

. Påloggingskode opprettes tilfeldig.

Use the following code (Bruk følgende kode)

: Skriv inn en 4-sifret kode.

Denne koden brukes for å logge på systemet.

Projector Setup (Oppsett av projektor)

• Sett opp informasjonen for

Model Name (Modellnavn)

,

Projector Name

(Projektornavn)

,

Location (Plassering)

og

Contact (Kontakt)

(opptil 21 tegn i hvert felt).

Klikk på

Apply (Bruk)

-knappen for å lagre og ta i bruk endringer. Projektoren må startes på nytt igjen for at disse endringene skal tre i kraft.

Bruke projektoren 77

Change Passwords (Endre passord)

Denne siden lar deg endre administratorpassordet.

Enter New Password (Skriv inn nytt passord)

: Skriv inn det nye passordet.

Confirm New Password (Bekreft nytt passord)

: Skriv inn passordet igjen og klikk på

Apply (Bruk)

.

MERK:

Kontakt Dell hvis du skulle glemme administratorpassordet ditt.

78 Bruke projektoren

Reset to Default (Tilbakestill til standard)

Klikk på

Apply (Bruk)

-knappen for å gjenopprette alle trådløse/nettverksinnstillinger til standardinnstillinger.

Bruke projektoren 79

Firmware Update (Oppdatering av fastvare)

Bruk Firmware Update (Oppdatering av fastvare)-siden til å oppdatere fastvaren til projektorens trådløse del.

For å starte oppdatering av fastvaren, utfør følgende trinn:

1 Trykk på

Browse (Bla gjennom)

for å velge filen som skal oppdateres.

2 Klikk på

Update (oppdater)

-knappen for å starte. Vent mens systemet oppdaterer fastvaren i enheten.

ADVARSEL:

Ikke forstyrr oppdateringen, dette kan føre til at systemet krasjer!

3 Klikk på

OK

når oppdateringen er ferdig.

80 Bruke projektoren

Projector Control Panel (Kontrollpanel for projektor)

Projector Information (Projektorinformasjon)

• Projektorstatus: Det er fem statuser: Lamp On (Lampe på), Standby, Power

Saving (Strømsparing), Cooling (Kjøler ned) og Warming up (Varmer opp).

Klikk på Refresh (Oppdater)-knappen for å oppdatere statusen og kontrollinnstillingene.

Power Saving (Strømsparing)

: Strømsparing kan stilles inn etter 30, 60, 90 eller 120 minutter. For mer informasjon, se "Power Saving (Strømsparing)" på side 46.

Alert Status (Projektorstatus):

Det er 3 varselstatuser: Lampeadvarsel, Kort lampelevetid og Temperaturadvarsel. Projektoren kan gå inn i beskyttelsesmodus hvis noen av varslene aktiveres. For å gå ut av beskyttelsesmodusen klikker du på Clear (Fjern)-knappen for å fjerne Alert

Status (Varselsstatus), før du kan slå på projektoren.

Bruke projektoren 81

Image Control (bildekontroll)

Projector Mode (Projektormodus)

: Lar deg velge projektormodusen, avhengig av hvordan projektoren er montert. Det er fire projektormoduser:

Det er fire projektormoduser: Front Projection-Desktop (forovervendt projeksjonsmodus fra skrivebord), Front Projection-Wall Mount

(forovervendt projeksjonsmodus fra vegg), Rear Projection-Desktop

(bakovervendt projeksjonsmodus fra skrivebord) og Rear Projection-Wall

Mount (Bakovervendt projeksjonsmodus fra vegg.

Source Select (Inngangsvalg)

: Inngangsvalg-menyen lar deg velge inngangskilden til projektoren. Du kan velge mellom VGA-A, VGA-B, S-

Video, Composite Video (Kompositt video), HDMI, Wireless Display

(Trådløs-skjermbilde), USB Display (USB-skjermbilde) og USB Viewer

(USB-betrakter).

Video Mode (Videomodus)

: Velg en modus for å optimalisere visningen av bildet basert på hvordan projektoren brukes:

-

Presentation (Presentasjon)

: Egner seg best for presentasjonsbilder.

-

Bright (Lyst)

: Gir maksimal lysstyrke og kontrast.

-

Movie (Film)

: For visning av filmer og fotografier.

-

sRGB:

Gir en mer nøyaktig fargerepresentasjon.

-

Custom (Egendefinert)

: Brukerdefinerte innstillinger.

Blank Screen (Tom skjerm)

: Du kan velge mellom On (På) eller Off (Av).

Aspect Ratio (Sideforhold)

: Velg et størrelsesforhold for å justere hvordan bildet vises.

Brightness (Lysstyrke)

: Velg en verdi for

å tilpasse lysstyrken til bildet

Contrast (Kontrast)

: Velg en verdi for å tilpasse skjermkontrasten.

Klikk på knappen

Auto Adjust (Automatisk juster)

for å automatisk justere innstillingene.

Volumkontroll

Audio Input (Lydinngang)

: Velg inngangskilden. Valgene er: Audio-A (Lyd

A), Audio-B (Lyd B), HDMI og Microphone (Mikrofon).

Volume (Volum)

: Du kan velge verdien (0~20) for lydvolumet

Speaker (Høyttaler)

: Du kan velge On (På) for å aktivere lydfunksjonen eller

Off (Av) for å deaktivere funksjonen.

Alert Volume (Varselsvolum)

: Lar deg stille inn lydsstyrken på alarmen (Off

(Av), Low (Lav), Mid (Middels) eller High (Høy) for strøm på/av.

Klikk på knappen

Factory Reset (Gjenopprett standard)

for å gjenopprette standardinnstillingene.

82 Bruke projektoren

Alert Setting (Varselinnstilling)

E-mail (E-postvarsling): Med standard SMPT-server som bruker port 25 og ikke støtter kryptering og autentisering (SSL eller TLS).

• E-mail Alert (E-postvarsel): Du kan stille inn om du skal varsles med e-post

(Enable (Aktiver)) eller ikke (Disable (Deaktivert)).

• To/CC/From (Til/Kopi/Fra)

:

Du kan skrive inn e-postadressen til senderen

(Fra) og mottakerne (Til/Kopi) for å motta et varsel når noe uvanlig skjer, eller en advarsel vises.

• Subject (Emne): Du kan skrive inn emnet på e-posten.

Klikk på knappen

E-mail Alert Test (Test for e-postvarsel)

for å teste innstillingene for e-postvarsel.

SMTP Setting (SMTP-innstilling)

Out going SMTP server (Utgående SMTP-server)

,

User name

(Brukernavn)

og

Password (Passord)

bør stilles inn av administratoren din eller MIS.

Alert Condition (Varseltilstand)

• Du kan velge hva som skal varsles på e-post. Når noen av disse tilfellene inntreffer, sendes en e-post til mottakerne (Til/Kopi).

Klikk på

Save (Lagre)

for å lagre innstillinger.

Bruke projektoren 83

Reboot System (Omstart system)

Klikk på

Reboot (Omstart)

for å starte systemet på nytt.

Crestron

For Crestron-funksjonen.

84 Bruke projektoren

TIPS:

Jeg vil opprette ekstern tilgang til projektoren via Internett.

Hva er den beste innstillingen for nettleseren?

For den beste innstillingen i nettleseren, må du følge trinnene under:

1

2

Åpne

Control Panel (Kontrollpanel)

Internet Options (Alternativer for

Internett) General (Generelt)

-kategorien

Temporary Internet Files (Midlertidige

Internettfiler) Settings (Innstillinger)

og velge

Every visit to the pages (Hvert besøk til sidene)

.

Enkelte brannmurer eller antivirusprogrammer kan blokkere HTTPapplikasjonen. Slå av brannmuren eller antivirusprogramvaren hvis det er mulig.

Jeg vil opprette ekstern tilgang til projektoren via Internett.

Hvilket socket-portnummer skal jeg åpne i brannmuren?

Følgende TCP/IP-socketporter brukes av projektoren.

UDP/TCP

TCP

Port

Tall

80

Beskrivelse

UDP/TCP

UDP/TCP

UDP

25

161

9131

Webkonfigurasjon

(HTTP)

SMTP: brukes for sending av e-poster mellom e-postservere

SNMP: Simple

Network Management

Protocol

AMX: brukes for AMXoppdagelse

Hvorfor kan jeg ikke få tilgang til projektoren via Internett?

1

2

Kontroller at datamaskinen er koblet til

Internett.

Sjekk med MIS eller nettverksadministratoren din om datamaskinen er på samme nettverk.

Bruke projektoren 85

Hvorfor kan jeg ikke få tilgang til SMTP-serveren?

Hvorfor kan jeg ikke motta teste-posten selv om projektoren allerede sier at eposten ble sendt?

1

2

3

Sjekk med MIS eller nettverksadministratoren om SMTPserverfunksjonen er åpen for projektoren, og at IP-adressen som er tildelt projektoren er tillatt tilgang til SMTP-serveren. Projektorens

SMTP-socketportnummer er 25. Dette kan ikke endres.

Sjekk om utgående SMTP-server, brukernavn og passord er korrekt stilt inn.

Enkelte SMTP-servere vil sjekke om epostadresse i "Fra" samsvarer med

"Brukernavn" og "Passord". For eksempel, bruker du [email protected] som e-postadressen i "Fra". Bør du også bruke [email protected] kontoinformasjonen for brukernavnet og passordet for å logge på SMTP-serveren.

Det kan hende at SMTP-serveren gjenkjenner e-posten som søppelpost, eller fordi det er begrensninger på SMTP-serveren. Sjekk med

MIS eller nettverksadministratoren for SMPTserveren.

86 Bruke projektoren

Brannmurkonfigurasjon og ofte spurte spørsmål

Sp: Hvordan får jeg ikke tilgang til Web Management-siden?

Sv: Konfigurasjonen av datamaskinens brannmur kan forhindre deg i å få tilgang til

Web Management-websiden. Se følgende konfigurasjonsinnstillinger.

Brannmurbeskyttelse Konfigurasjon

McAfee Security

Center

Norton Antivirus

Sygate Personal

Firewall

1 Start McAfee Security Center (Start > Alle programmer > McAfee > McAfee Security Center).

2

I kategorien

personal firewall plus (Personlig brannmur pluss)

tab, klikk på

View the Internet

Applications List

.

3

Finn og velg

Dell S300w Projector

fra listen.

4

Høyreklikk på

Permissions

-kolonnen.

5

Velg

Allow Full Access

på menyen.

1 Åpne Norton AntiVirus (Start > Alle programmer >

Norton AntiVirus > Norton AntiVirus).

2

Klikk på

Options

-menyen og velg

Norton AntiVirus

.

3

Status

-siden, velg

Internet Worm Protection

.

4

Finn og velg

Dell S300w Projector

fra programlisten.

5

Høyreklikk på

Internet Access

-kolonnen.

6

Velg

Permit All

på menyen.

7

Klikk på

OK

.

1 Åpne Sygate Personal Firewall (Start > Alle programmer > Sygate > Sygate Personal Firewall).

2

Fra

Running Applications (kjørende applikasjoner)

listen, finn og høyreklikk på

Dell S300w Projector

.

3 Velg

Allow

på menyen.

Bruke projektoren 87

Brannmurbeskyttelse Konfigurasjon

Windows Firewall

Zone Alarm

1

Åpne Windows Firewall (Start > Alle programmer

> Kontrollpanel). Dobbeltklikk på

Windowsbrannmur

.

2

I kategorien

General

tab, fjern krysset for

Don’t allow exceptions

.

3 I kategorien

Exceptions

, klikk på

Add Program...

knappen.

4

Finn og velg

Dell S300w Projector

fra programlisten, og klikk

OK

.

5 Klikk på

OK

for å bekrefte unntaksinnstillinger.

1

Åpne Zone Alarm Firewall (Start > Alle programmer > Zone Labs > Zone Labs Center).

2 På siden

Program Control (programstyring)

, finn og velg

Dell S300w Projector

fra listen.

3

Høyreklikk på

Access-Trusted

-kolonnen.

4

Velg

Allow

på menyen.

5

Høyreklikk og velg

Allow

for kolonnene

Access-

Internet

,

Server-Trusted

og

Server-Internet

columns.

88 Bruke projektoren

Lag programtoken

Programtoken lar deg utføre Plugg og vis med en USB-token.

1 Fra programvaren, klikk på >

Make Application Token

.

2 Følgende skjerm vises. Klikk på

Next (Neste)

.

3

Koble en flashstasjon til én av USB-portene på datamaskinen. Velg stasjonen fra listen, og klikk deretter

Next (Neste)

.

4

Klikk på

Finish (Fullfør)

for å lukke veiviseren.

Bruke projektoren 89

4

Feilsøke projektoren

Hvis du opplever problemer med projektoren, se gjennom følgende feilsøkingstips.

Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell (se Kontakt Dell™ på side 103).

Problem

Intet bilde vises på skjermen

Mangler inngangskilde.

Kan ikke koble til en spesiell inngangskilde.

Mulig løsning

• Sørg for at objektivdekselet er tatt av, og at projektoren er slått på.

• Forsikre deg om at du har valgt den korrekte inngangskilden i VELG INNGANG-menyen.

• Kontroller at den eksterne grafikkporten er aktivert. Hvis du bruker en Dell™ Laptop datamaskin, trykk (Fn+F8). For andre datamaskiner, se dokumentasjonen som følger med. Hvis du ikke kan se bildene skikkelig, må du oppdatere datamaskinens videodriver. For en

Dell-datamaskin, se support.dell.com.

• Kontroller at alle kabler er koblet til korrekt. Se

"Koble til projektoren" på side 9.

• Kontroller at pinnene i plugger og kontakter ikke er bøyd eller knekt.

• Sørg for at lampen er sikkert installert (se "Bytte lampen" på side 96).

• Bruk

Test Pattern (Testbilde)

i

Others (Annet)

menyen. Kontroller at fargene på testbildet er korrekte.

Gå til Advanced Enable/Disable Sources (Avansert aktivering/deaktivering av kilder) og kontroller at denne spesielle inngangskilden er satt til Enable

(Aktiver).

90 Feilsøke projektoren

Problem

(forts.)

Delvis, rullende eller ukorrekt visning av bilde.

Presentasjonen din vises ikke på lerretet

Bildet er ustabilt eller flimrer

Bildet har en vertikal, flimrende strek

Bildefargen er feil

Bildet er ute av fokus

Mulig løsning

(forts.)

1

Trykk

Auto Adjust (Automatisk justering)

knappen på fjernkontrollen eller kontrollpanelet.

2

Hvis du bruker en Dell™ bærbar datamaskin, sett oppløsningen på datamaskinen til WXGA (1280 x 800) eller XGA (1024 x 768):

a

Høyreklikk på et ledig område av skrivebordet i

Microsoft

®

Windows

®

, klikk

Egenskaper

og velg

Innstillinger

.

b

Kontroller at innstillingen er 1280 x 800 eller

1024 x 768 piksler for den eksterne monitorporten.

c

Hvis du opplever vansker med endring av oppløsning, eller skjermen fryser, tar du omstart på alt utstyr og projektoren.

Hvis du ikke bruker en Dell™ bærbar datamaskin, se dokumentasjonen til maskinen. Hvis du ikke kan se bildene skikkelig, må du oppdatere datamaskinens videodriver. For en Dell-datamaskin, se support.dell.com.

Hvis du bruker en bærbar datamaskin, trykk

(Fn+F8).

Juster fininnstillingen i OSD

Display (Visning)

undermenyen (kun i PC-modus).

Juster frekvensen i OSD

Display (Visning)

undermenyen (kun i PC-modus).

• Vis skjermen mottar feil signaluttak fra grafikkortet, sett signaltypen til

RGB

i OSD

Display

-kategorien.

• Bruk

Test Pattern (Testbilde)

i

Others (Annet)

menyen. Kontroller at fargene på testbildet er korrekte.

1

2

Still fokuseringsringen på projektorobjektivet.

Sørg for at projektorskjermen er innenfor den påkrevde avstanden fra projektoren (1,64 ft

[0,5 m] til 10,83 ft [3,3 m]).

Feilsøke projektoren 91

Problem

(forts.)

Bildet er strukket når kilden er DVD med størrelsesforhold 16:9

Bildet er speilvendt

Lampen er brent ut eller lager en smellende lyd.

LAMP

-indikatoren lyser fast gult

LAMP

-indikatoren blinker gult

Mulig løsning

(forts.)

Projektoren registrerer automatisk signalformatet.

Den vil opprettholde størrelsesforholdet til det projekserte bildet i henhold til inngangssignalformatet med en Originalinnstilling.

Hvis bildet fremdeles er utstrukket, juster bildesideforholdet i

Set Up (Konfigurer)

-menyen i

OSD-menyen.

Velg

Set Up (Konfigurer)

i OSD, og endre projeksjonsmodusen.

Når lampen har nådd slutten på sin levetid, kan den brenne ut og lage en høy, smellende lyd.

Dersom dette skjer kan ikke projektoren skru seg

på igjen. Om bytting av lampe, se "Bytte lampen" på side 96.

Skift lampen hvis

LAMP

-lampen lyser fast gult.

TEMP

-lyset lyser solid gult

Hvis

LAMP

-lyset blinker oransje, kan det hende at tilkoblingen til lampemodulen er forstyrret.

Kontroller lampemodulen og sjekk at den er korrekt installert.

Hvis

LAMP

-lyset og

Power

-lyset blinker oransje, har en vifte i projektoren sviktet, og projektoren vil automatisk slå seg av.

Hvis

LAMP

- og

TEMP

-lyset blinker oransje og

Power

-lyset er blått, har fargehjulet sviktet, og projektoren vil automatisk slå seg av.

For å fjerne beskyttelsesmodusen, trykker du og holder inne POWER-knappen i 10 sekunder.

Projektoren er for varm. Visningen slår seg av automatisk. Slå på visningen igjen når projektoren har kjølt seg ned. Hvis problemet vedvarer, kontakt

Dell™.

92 Feilsøke projektoren

Problem

(forts.)

TEMP

blinker gult

Skjermdisplayet vises ikke på skjermen

Fjernkontrollen fungerer ikke normalt eller med svært begrenset rekkevidde

Mulig løsning

(forts.)

En projektorvifte har sviktet, og projektoren vil slå seg av automatisk. Prøv å fjerne projektormodusen ved å trykke og holde inne

POWER

-knappen i 10 sekunder. Vent i omtrent 5 minutter og prøv å slå på strømmen igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell™.

Prøv å trykke på Menu (Meny)-knappen på panelet i 15 sekunder for å låse opp OSD-menyen.

Sjekk

Menu Lock (Menylås)

på side 48.

Batteriene kan være svake. Sjekk om laserstrålen fra fjernkontrollen er for svak. Er den det, setter du inn 2 nye AAA-batterier.

Feilsøke projektoren 93

Guidesignaler

Projektorstatus

Standby-modus

Beskrivelse

Projektor i Standby-modus. Klar for å slå på.

Kontrollknapper

Strøm

Indikator

TEMP

(Ravgul)

LAMP

(Gul)

BLÅ

Blinker

AV AV

Varmer opp

Lampe på

Kjølemodus

Strømsparing-modus Strømsparing-modus har blitt aktivert.

Projektoren vil automatisk gå inn i standbymodus hvis et inngangssignal ikke registreres innen to timer.

Kjøling før strømsparing-modus

Projektoren bruker 60 sekunder på å kjøle seg ned før Strømsparing-modus.

Projektor er for varm Luftventiler er kanskje tettet til eller romtemperaturen er over 35 ºC. Projektoren slår seg av automatisk. Kontroller at luftventilene ikke er blokkert og at omgivelsestemperaturen er innenfor driftsvennlig område. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

Lampedriveren er for varm

Lampedriveren er for varm. Luftventilene kan være blokkerte. Projektoren slår seg av automatisk. Slå på visningen igjen når projektoren har kjølt seg ned. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

Viftefeil

Lampedriverfeil

Fargehjul-feil

Projektoren kan bruke litt tid på å varme opp og slå seg på.

Projektor i Normal-modus, klar for å vise et bilde.

Merk:

OSD-menyen er ikke i bruk.

Projektoren kjøler seg ned for å slå seg av.

En av viftene har en feil. Projektoren slår seg av automatisk. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

Lampedriveren har en feil Projektoren slår seg av automatisk. Koble fra strømledningen etter tre minutter og slå deretter på skjermen igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

Fargehjulet har en feil. Projektoren har en feil og slår seg automatisk av. Koble fra strømledningen etter tre minutter og slå deretter på skjermen igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

BLÅ

BLÅ

BLÅ

GUL

Blinker

GUL

AV

GUL

AV

GUL

Blinker

BLÅ

AV

AV

AV

AV

AV

GUL

GUL

GUL

Blinker

AV

GUL

Blinker

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

GUL

Blinker

GUL

Blinker

94 Feilsøke projektoren

Lampefeil

Feil - DCforsyning

(+12 V)

Tilkoblingen til lampemodulen mislyktes

Lampen er defekt. Bytt ut lampen.

Strømforsyningen har blitt forstyrret.

Projektoren slår seg av automatisk.

Koble fra strømledningen etter tre minutter og slå deretter på skjermen igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

Tilkoblingen til lampemodulen kan være forstyrret. Kontroller lampemodulen og sjekk at den er korrekt installert. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

AV

GUL

Blinker

AV

AV

GUL

GUL

GUL

AV

GUL

Blinker

Feilsøke projektoren 95

Bytte lampen

ADVARSEL:

Følg sikkerhetsinstruksjonene som står beskrevet på side 7 før

du starter på noen av fremgangsmåtene i dette avsnittet.

Bytt lampen når du får meldingen

"Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement suggested! www.dell.com/lamps".

vises på skjermen Kontakt Dell™ hvis dette problemet

vedvarer etter du har byttet lampen. For mer informasjon, se "Kontakte Dell™" på side 103.

ADVARSEL:

Bruk en original lampe slik at du er sikker på at driftstilstanden til projektoren kan garanteres.

ADVARSEL:

Lampen blir veldig varm når den er i bruk. Ikke prøv å bytte lampen før projektoren har fått kjøle seg ned i minst 30 minutter.

ADVARSEL:

Ikke berør lyspæren eller lampeglasset på noe tidspunkt.

Projektorlamper er svært ømtåelige og kan gå i stykker om de berøres. De knuste glassbitene er skarpe og kan forårsake skade.

ADVARSEL:

Hvis lampen knuser, fjern alle knuste glassbiter fra projektoren, og deponer eller resirkuler i henhold til statlige, lokale eller føderale lover.

For mer informasjon, se www.dell.com/hg.

1

2

Slå av projektoren og koble fra strømledningen.

La projektoren kjøle seg ned i minst 30 minutter.

3

Løsne de to skruene som fester lampedekselet, og ta av dekselet.

4

Løsne de to skruene som holder lampen på plass.

5

Løft opp lampen etter metallhåndtaket.

MERK:

Dell™ kan kreve at lamper som byttes i garantitiden, returneres til

Dell™. Ellers kontakter du ditt lokale avfallshåndteringsfirma og får adressen til nærmeste innsamlingsplass.

6

7

8

Erstatt med den nye lampen.

Stram til de to skruene som holder lampen på plass.

Sett på lampedekslet og stram til de to skruene.

96 Feilsøke projektoren

9

Nullstill telleverket for lampen ved å velge "Yes" (Ja) for

Lamp Reset

(Lampenullstilling)

i OSD

Lamp (Lampe)

-kategorien. (Se Lampemeny side 43)

Når en ny lampemodul har blitt endret, vil projektoren automatisk registrere og tilbakestille lampetimene.

ADVARSEL:

Kassering av lamper (gjelder kun USA)

LAMPEN(E) INNI DETTE PRODUKTET INNEHOLDER KVIKKSØLV OG MÅ

RESIRKULERES ELLER DEPONERES I FØLGE LOKAL, STATLIG ELLER FEDERALE

LOVER. GÅ TIL FOR MER INFORMASJON, ELLER KONTAKT ELECTRONIC

INDUSTRIES ALLIANCE PÅ WWW.EIAE.ORG. SJEKK FOR NÆRMERE

INFORMASJON OM KASSERING.

Feilsøke projektoren 97

5

Spesifikasjoner

Lysventil

Lysstyrke

Kontrastforhold

0,65" WXGA S450 DMD, DarkChip3™

2200 ANSI lumen (maks.)

2400:1 typisk (fullstendig på/av)

Enhetlig

Antall piksler

Visningsdyktig farge 1,07 milliarder farger

Fargehjulhastighet 2X

Projektorlinse

80 % vanlig (japansk standard - JBMA)

1280 x 800 (WXGA)

Projektorens skjermstørrelse

F-stopp: F/ 2,8

Fokallengde, f = 7,2 mm fast

Stråleavstand = 0,521 bred og tele

44,6–294 tommer (diagonalt)

Projektoravstand 1,64~10,83 fot (0,5~3,3 m)

Videokompatibilitet Komposittvideo/S-Video: NTSC (J, M, 4.43), PAL (B, D,

G, H, I, M, N, Nc, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L)

Strømforsyning

Komponentvideo via VGA og HDMI: 1080i/p, 720p,

576i/p, 480i/p

Universal AC 100-240 50-60 Hz med PFC-tilførsel

Strømforbruk Normalmodus: 251 W ± 10 % ved 110 V

(Trådløs og nettverk på)

Strømsparemodus: <19 W (trådløs og nettverk på, minimal viftehastighet)

Lyd

Støynivå

Standby-modus: < 1 W (nettverk av,

VGA_OUT av og trådløs av)

1 høytaler x 8 watt RMS

33 dB +/- 2 dB(A)

98 Spesifikasjoner

Vekt

Mål (B x H x D)

6,8 pund (3,08 kg)

12 x 3,9 x 9,7 tommer (306 x 99 x 246,5 mm)

12"(306mm)

3,9"(99mm)

Miljømessig

I/U-kontakter

9,7"(246,5mm)

Driftstemperatur: 5 o

C - 35 o

C (41 o

Luftfuktighet: 80% maks

F - 95 o

F)

Lagringstemperatur: 0 o

C - 60 o

C (32

Luftfuktighet: 90 % maks o

F- 140 o

F)

Temperatur under frakt: -20 o

Luftfuktighet: 90 % maks

C til 60 o

C (-4 o

F til 140 o

F)

Strøm: Én vekselstrømkontakt (3-pinner - C14-inntak)

VGA-inngang: To 15-pinner D-sub-kontakter (blå), VGA-

A & VGA-B, for analog RGB/komponent inngangssignaler.

VGA-utgang: Én 15-pinner D-sub-kontakt (svart) for

VGA-A-gjennomløkking.

S-Videoinngang: Én standard 4-pinner mini-DIN

S-Videokontakt for Y/C-signal.

Kompositt Videoinngang: Én gul RCA-kontakt for CVBSsignal.

HDMI-inngang: Én HDMI-kontakt som støtter HDMI

1.3. I samsvar med HDCP.

Analog lydinngang: Tre 3,5 mm stereo minitelefonkontakter (blå) og ett par RCA-kontakter

(rød/hvit).

Variabel lydutgang: Én 3,5 mm mini stereo lydkontakt

(grønn).

USB-port: Én USB-slave (mini-USB) for ekstern støtte og to type A / type B USB-kontakter.

Spesifikasjoner 99

Trådløs

Lampe

RS232-protokoll Én mini-DIN med 6 pinner for RS232kommunikasjon.

RJ45-port Én RJ45-kontakt for kontroll av projektoren gjennom et nettverk.

Mikrofon: Én 3,5 mm mini stereo lydkontakt (rosa).

12 V-utgang: Én 12 V DC / 200 mA maks. reléutgang for drift av automatisk lerret.

Trådløs standard: IEEE802.11b/g

Trådløs: Én trådløs kontakt (innebygd WiFi)

OS-miljø: Windows 7 / Vista / XP / 2000, MAC OS X

Støtte: Presentasjonslysbilder og projektorkontroll.

Tillat tilkobling for opptil 30 brukere samtidig.

4-til-1 delt skjerm. Tillat 4 presentasjonslysbilder projisert på skjermen.

Konferansekontrollmodus.

OSRAM 190 lampe som kan erstattes av bruker (opptil

5000 timer)

MERK:

Rangeringen av lampelevetiden for en projektoren er kun en måling av tap av lysstyrke, og er ikke en spesifikasjon for hvor lang tid det tar før en lampe ikke lenger vil fungere og ikke lyser. Lampelevetid er tiden det tar for mer enn 50 prosent av lampens lysegenskaper å oppleve en redusert lysstyrke med omtrent

50 prosent av lampens rangerte lumen. Rangeringen av lampens levetid er ikke på noen måte garantert. Den faktiske brukslevetiden for en projektorlampe vil variere avhengig av bruksforhold og bruksmønster. Bruk av en projektor i stressfulle forhold som kan inkludere støvete miljøer, under høye temperaturer, mange timer per dag og plutselig avslåing, kan føre til en reduksjon i lampens levetid eller kan føre til lampefeil.

100 Spesifikasjoner

RS232 pinnetildeling

RS232-protokoll

• Kommunikasjonsinnstillinger

Tilkoblingsinnstillinger

Overføringshastighet:

Databiter:

Paritet

Stoppbiter

Verdi

19200

8

Ingen

1

• Kommandotyper

For å åpne OSD-menyen og justere innstillingene.

• Syntaks for styringskommandoer (fra PC til projektor)

[H][AC][SoP][CRC][ID][SoM][COMMAND]

Eksempel

: Strøm PÅ-kommando (send først lav byte)

--> 0xBE, 0xEF, 0x10, 0x05, 0x00, 0xC6, 0xFF, 0x11, 0x11, 0x01, 0x00, 0x01

Liste over styringskommandoer

For å se den siste RS232-koden, gå til Dell supportsiden på:

support.dell.com.

Spesifikasjoner 101

Oppløsning

1920 x 1080 i60

1280 x 720

1024 x 768

1280 x 800

1366 x 768

1360 x 768

1024 x 768

1440 x 900

1152 x 864

1280 x 960

1280 x 1024

1152 x 864

1400 x 1050

1280 X 800

1280 x 1024

1440 X 900

640 x 350

640 x 480

640 x 480 p60

720 x 480 p60

720 x 576 p50

720 x 400

640 x 480

848 x 480

640 x 480

800 x 600

800 x 600

800 x 600

1024 x 768

1280 x 720 p50

1280 x 720 p60

1920 x 1080 i50

1680 x 1050

1280 x 960

1920 x 1080

1400 X 1050

1280 x 1024

1440 X 900

1600 x 1200

Kompatibilitetsmoduser (analog/digital)

68,677

55,935

67,500

60,000

63,981

77,095

65,317

71,554

45,000

28,125

33,750

44,772

60,023

49,702

47,712

47,712

Hsynk-frekvens

(KHz)

31,469

31,469

31,469

31,469

31,250

31,469

37,500

31,020

43,269

37,879

46,875

53,674

48,363

37,500

79,976

70,635

65,290

85,938

67,500

82,278

91,146

80,430

75,000

84,997

59,887

75,000

60,000

60,020

85,000

59,978

84,880

60,000

50,000

60,000

59,855

75,029

59,810

59,790

60,015

Oppdateringshastighet

(Hz)

70,087

59,940

59,940

59,940

50,000

70,087

75,000

60,000

85,008

60,317

75,000

85,061

60,004

50,000

75,025

74,984

59,954

85,002

60,000

74,867

85,024

84,842

60,000

94,500

106,500

108,000

108,000

108,000

119,651

121,750

122,500

74,250

74,250

74,250

74,500

78,750

83,500

85,500

85,500

Klokkefrekvens for piksler (MHz)

25,175

25,175

25,175

27,000

27,000

28,322

31,500

33,750

36,000

40,000

49,500

56,250

65,000

74,250

135,000

136,750

146,250

148,500

148,500

156,000

157,000

157,000

162,000

102 Spesifikasjoner

Kontakte Dell

For kunder i USA, ring 800-WWW-DELL (800-999-3355).

MERK:

Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på kjøpsfakturaen din, pakkelappen, regningen eller Dellproduktkatalogen.

Dell™ leverer flere online og telefonbaserte support og servicealternativer.

Tilgjengelighet varierer etter land og produkt, og noen tjenester er muligens ikke tilgjengelig i ditt område. For å kontakte Dell for salg, teknisk støtte eller kundeservice:

1

2

3

4

5

Besøk

support.dell.com

.

Bekreft landet ditt eller området ditt under

Choose A Country/Region

(velg et land/område)

rullegardinmenyen på bunnen av siden

Klikk

Kontakt Oss

på venstre side.

Velg koblingen til den tjenesten eller supporten du ønsker.

Velg kontaktmetoden som passer for deg.

Kontakte Dell 103

Tillegg: Ordliste

ANSI Lumens — En standard for å måle skarpheten. Det er kalkulert ved å dele et bilde på en kvadratmeter inn i ni like store rektangler, måler lux (eller skarpheten) lesingen på midten av hvert rektangel, og tar gjennomsnittet av disse ni punktene.

Aspect Ratio (Aspekt forhold) — Det mest populære aspekt forholdet er 4:3 (4 for 3). Tidlige fjernsyn og datamaskin videoformat er i et 4:3 aspekt forhold, som betyr at bredden av bildet er 4/3 ganger høyden.

Brightness (Skarphet)—

Mengde lys utstrålt fra et skjermbilde eller projeksjonsbilde eller projeksjons enhet. Skarpheten av projektoren er målt med

ANSI lumen.

Color Temperature (Fargetemperatur)—

Fargeutseendet til hvitt liv. Lav fargetemperatur gir et varmere (mer gulaktig/rødt) lys mens høy fargetemperatur gir et kaldere (mer blåaktig) lys. Standardenheten for fargetemperatur er Kelvin

(K).

Component Video (Komponent video)—

En metode for å levere kvalitetsvideo i et format som inneholder både luminanssignalet og to separate krominanssignaler og er definert som Y'Pb'Pr' for analog komponent og Y'Cb'Cr' for digital komponent. Komponentvideo er tilgjengelig på DVD-spillere.

Composite Video (Kompositt Video) — Et videosignal som kombinerer luma

(lysstyrke), kroma (farge), fargesynkronsignal (fargereferanse), og synk (horisontal og vertikal synkroniseringssignaler) til en signal pulsform bært på et enkelt ledningspar. Det er tre typer formater, NTSC, PAL og SECAM.

Compressed Resolution (Komprimert oppløsning)— Hvis inngangsbildene er av høyere oppløsning enn den ekte oppløsningen til projektoren, resultatbildet skaleres for å passe den ekte oppløsningen til projektoren. Egenskapene til komprimeringen i en digital enhet betyr at noe bildeinnhold går tapt.

Contrast Ratio (Kontrastforhold) — Spennvidde for lyse og mørke verdier i et bilde, eller forholdet mellom deres maksimum og minimum verdier. Det er to metoder brukt av projektor industrien for å måle forholdet:

1

Full On/Off (Hel Av/På)

— måler forholdet av lyseffekten av et helhvitt bilde (hel på) og lyseffekten av et helt sort (hel av) bilde.

2

ANSI

— måler et mønster av 16 alternative sort og hvite rektangler. Den gjennomsnittlige lyseffekten fra de hvite rektanglene er delt p med gjennomsnittlig lyseffekt av den sorte rektanglen for bestemme

ANSI

kontrast forhold.

Full On/Off (Full På/Av)

kontrast er alltid et høyere nummer enn

ANSI

-kontrast for samme projektoren.

104 Ordliste

dB — desibel — En enhet brukt for uttrykke relative forskjeller i styrke eller intensitivtet, vanligvis mellom to akustiske eller elektriske signaler, lik ti ganger den vanlige logaritmen av forholdet av de to nivåene.

Diagonal Screen (Diagonal Skjerm)— En metode for måling av størrelsen av en skjerm eller prosjektert bilde. Det måler fra et hjørne til motsatt hjørne. En 9 fot høyt, 12 fot vidt, skjermen har en diagonal av 15 fot. Dette dokumentet antar at den diagonale dimensjonen er for den tradisjonelle 4:3 forholdet av et datamaskin bilde som eksemplet over.

DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol — En nettverksprotokoll som lar en server automatisk tildele en TCP/IP-adresse til en enhet.

DLP

®

Digital Light Processing™

Reflektivt visningsteknologi utviklet av Texas

Instruments, ved bruk av små manipulerte speil. Lys reiser gjennom et fargefilter og er sendt til DLP speilene som arrangerer RGB farger i et bilde prosjektert på skjermen, også kjent som DMD.

DMD—

Digital Micro- Mirror Device

Hver DMD består av tusenvis av helling, mikroskopisk aluminium metallblanding montert p en gjemt åk.

DNS — Domain Name System — Domenenavn-systemet er en Internettjeneste som oversetter domenenavn til IP-adresser.

Focal Length (Fokal Lengde)—

Avstanden mellom fra overflaten av en lense til dets fokal punkt.

Frequency (Frekvens)— Det er takten av repeteringen i sykluser per sekund av elektriske signaler. Målt i Hz (Hertz).

HDCP —

High-Bandwidth Digital-Content Protection

En spesifikasjon utviklet av Intel™ Corporation for å beskytte digital underholdning på tvers av digitale grensesnitt, som DVI, HDMI.

HDMI — High Definition Multimedia Interface — HDMI bærer både ukomprimert høydefinisjonsvideo sammen med digital lyd og enhetskontrolldata i en enkel kontakt.

Hz (Hertz) — Frekvensenhet.

IEEE802.11 —

Et sett med standarder for kommunikasjon over trådløse lokale nettverk (WLAN). 802.11b/g bruker 2,4 GHz båndet.

Keystone Correction (Nøkkelsten Korreksjon)— Enhet som vil rette opp et bilde etter forvridning (vanligvis en vid-topp-trang-bunn effekt) av et projeksert bilde forårsaket av upassende projektor til skjerm vinkel.

Maximum (Maksimal avstand) —

Avstanden mellom skjermen og projektoren før bildet blir uklart (ikke nok lys) i et mørkt rom.

Ordliste 105

Maximum Image Size (Maksimal bildestørrelse) — Det største bildet en projektor kan vise i et mørkt rom. Dette er vanligvis begrenset etter fokal rekkevidde av optikken.

Minimum Distance (Minimum avstand) — Det nærmeste punktet som en projektor kan fokusere et bilde på en skjerm.

NTSC— National Television Standards Committee. Nord-Amerikansk kringkastingsstandard for video og kringkasting., med et videoformat på 525 linjer med 30 rammer per sekund.

PAL— Phase Alternating Line. Europeisk kringkastingsstandard for video og kringkasting., med et videoformat på 625 linjer med 25 rammer per sekund.

Reverse Image (Omvendt bilde) — Funksjon som lar deg vippe bildet horisontalt. Ved bruk i et normalt miljø vises tekst, grafikk og lignende bakvendt.

Reverse image (bakvendt bilde) brukes for projeksjon bakover.

RGB — Red, Green, Blue — brukes vanligvis for beskrive en monitor som krever separate signaler for hver av de tre fargene.

S-Video — En videooverførselsstandard som bruker en 4-pinner mini-DINkontakt til å sende videoinformasjon på to signalkabler kalt lystetthet (klarhet, Y) og krominans (farge, C). S-Video kalles også Y/C.

SECAM— En fransk og internasjonal kringkasting standard for video og kringkasting, nært forbundet med PAL men med en annen metode for sending av fargeinformasjon.

SSID — Service Set Identifiers — Et navn som brukes for å identifisere det spesielle trådløse LAN som en bruker vil koble til.

SVGA — Super Video Graphics Array — 800 x 600 pikselantall.

SXGA— Super Extended Graphics Array — 1280 x 1024 pixels antall.

UXGA — Ultra Extended Graphics Array — 1600 x 1200 pikselantall.

VGA— Video Graphics Array — 640 x 480 bildepunktverdi.

WEP — Wired Equivalent Privacy — Dette er en metode for å kryptere kommunikasjonsdata. Krypteringsnøkkelen opprettes og varsles kun til brukeren som kommuniserer, slik at kommunikasjonsdataen ikke kan dekrypteres av en tredje person.

XGA — Extended Video Graphics Array — 1024 x 768 pikselantall.

WXGA— Wide Extended Graphics Array — 1280 x 800 pixels antall.

Zoom Lens (Zoomlinse) — Linse med et variabelt fokallengde som tillater bruker

å flytte visningen inn eller ut for å gjøre bildet større eller mindre.

Zoom Lens Ratio (Zoomlinseforhold) — Er forholdet mellom det minste og største bildet en linse kan projeksere fra en bestemt avstand. For eksempe, en zoomlenses 1,4:1 forhold betyr at et 10 fots bilde uten zoom vil være et 14 fots bilde med full zoom.

106 Ordliste

Indeks

A

Audio Settings (Lydinnstillinger)

49

B

brukerstøtte kontakte Dell

103

Bytte lampen

96

C

Capture Screen (Ta skjermbilde)

49

Closed Caption (Lukket tekst)

53

D

Dell kontakter

103

Demp

49

F

Feilsøking

90

Kontakt Dell

90

Fjernkontroll

IR-mottaker

29

H

Hovedenhet

7

Antenne

7

Fokuskontroll

7

IR-mottakere

7

Kontrollpanel

7

Linse

7

Objektivdeksel

7

J

Justere det projiserte bildet

24

Justere projektoren opp/ned

24

senke projektoren

Fremre skråjusteringshjul

24

Justeringshjul for skråvinkel

24

Justere projektorens zoom og fokus

25

Fokusring

25

K

Koble til projektoren

HDMI-kabel

19

,

20

,

22

Koble til en datamaskin med en

RS232-kabel

13

Koble til med en HDMI-kabel

19

Koble til med en komponentkabel

18

Indeks 107

Koble til med en kompositt kabel

17

Koble til med en S-videokabel

16

Kompositt videokabel

17

RS232-kabel

13

Strømledning

11

,

12

,

13

,

16

,

17

,

18

,

19

,

20

,

21

,

22

S-videokabel

16

Til datamaskin

11

USB til USB-kabel

11

VGA til VGA-kabel

11

,

12

VGA til YPbPr-kabel

18

Kontakt Dell

6

,

92

,

96

Kontrollpanel

28

Kople til projektoren

Koble til en datamaskin med en

RS232-kabel

14

Strømledning

14

USB-A til USB-B-kabel

14

P

justering)

Bilde (i PC-modus)

37

Bilde (i Video-modus)

38

Display (i Video-modus)

Hovedmeny

Inngangsvalg

36

Lamp (Lampe)

Others (Annet)

Set Up (Konfigurer)

Skjerm (i PC-modus)

Password

51

35

37

43

48

Password (Passord)

51

43

40

42

Power Saving (Strømsparing) strøm)

50

50

Power Settings (Innstillinger for

M

Menu Position (Menyposisjon)

48

Menu Settings (Menyinnstillinger)

48

Menu timeout (Tidsavbrudd for meny)

48

Menu Transparency (Menytransparens)

48

Q

Quick Shutdown (Rask avstenging)

50

R

Reset (Tilbakestill)

49

Reset, Factory (Fabrikkgjenoppretting)

54

O

OSD-meny (On-Screen Display)

35

Auto adjust (Automatisk

S

Screen (Skjerm)

49

Screen Settings (Skjerminnstill.)

49

108 Indeks

Security Settings (Sikkerhetsinnstillinger)

50

Skru av/på projektoren

Skru av projektoren

23

Skru på projektoren

23

Speaker (Høyttaler)

49

Spesifikasjoner

Antall piksler

98

Enhetlig

98

Fargehjulhastighet

98

I/U-kontakter

99

Kontrastforhold

98

Lyd

98

Lysstyrke

98

Lysventil

98

Miljømessig

99

Mål

99

Projektoravstand

98

Projektorens skjermstørrelse

98

Projektorlinse

98

RS232-protokoll

101

Strømforbruk

98

Strømforsyning

98

Støynivå

98

Vekt

99

Videokompatibilitet

98

Visningsdyktig farge

98

T

telefonnumre

103

Test Pattern (Testmønster)

54

Tilkoblingsporter

+12 V DC-utgangskontakt

9

Antennekontakt

9

HDMI-kontakt

9

Hull for sikkerhetskabel

9

Kompositt videokontakt

9

Lyd ut-kontakt

9

Lydkontakt (A) inngang

9

Lydkontakt (B) inngang høyre kanal

9

Lydkontakt (B) inngang venstre kanal

9

Mikrofonkontakt

9

Mini USB-fjernkontroll

9

RJ45-kontakt

9

RS232-kontakt

9

Sikkerhetslinje

9

Strømkodekontakt

9

S-Videokontakt

9

USB type A visningskontakt

9

USB type B skjermkontakt

9

VGA-A inngang (D-sub) kontakt

9

VGA-A utgang (gjennomløkke for monitor)

9

VGA-B inngang (D-sub) kontakt

9

V

Volume (Volum)

49

Indeks 109

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Table of contents