Dell S300wi Projector electronics accessory Brugervejledning


Add to my manuals
127 Pages

advertisement

Dell S300wi Projector electronics accessory Brugervejledning | Manualzz

Dell™ S300wi-projektor

Brukerveiledning

Notiser, merknader og advarsler

MERK:

Ordet MERK indikerer viktig informasjon som hjelper deg med å bruke projektoren bedre.

MERKNAD:

MERKNAD indikerer enten en potensiell skade på maskinvare eller tap av data, og forteller hvordan du kan unngå dette.

ADVARSEL:

En ADVARSEL indikerer en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall.

____________________

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

© 2010 Dell Inc. Med enerett.

Gjengivelse av disse materialene på noen som helst måte er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker som brukes i denne teksten:

Dell

og

DELL

-logoen er varemerker for Dell Inc.;

DLP

og

DLP

-logoen er varemerker for T

EXAS

I

NSTRUMENTS

I

NCORPORATED

;

Microsoft

og

Windows

er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Andre varemerker og varenavn kan ha blitt brukt i dette dokumentet for referanse til enheter som gjør krav på merkene eller navnene eller deres produkter. Dell

Inc. fraskriver seg enhver eiendomsrett til andre varemerker eller varenavn enn sine egne.

Modell S300wi

April 2010 Rev. A00

Innhold

1 Dell-projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Om projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Om den interaktive pennen

. . . . . . . . . . . . .

10

2 Koble til projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . .

12

Installere antennen

. . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Koble til en datamaskin

. . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Kople til en datamaskin med en VGA-kabel

. . . .

14

Gjennomløkketilkopling for skjerm med VGA-kabler

15

Kople til en datamaskin med en RS232-kabel

. . .

16

Koble til en datamaskin med en

USB-skjermbildekabel

. . . . . . . . . . . . . . .

17

Koble en datamaskin til med trådløs tilkobling

. . .

18

Koble til en DVD-spiller

. . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Koble til en DVD-spiller med en S-Videokabel

. . .

19

Koble til en DVD-spiller med en kompositt videokabel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Koble til en DVD-spiller med en komponent videokabel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Kople til en DVD-spiller med en HDMI-kabel

. . . .

22

Koble til et lokalt nettverk

. . . . . . . . . . . . . . . .

23

For projisere et bilde og kontrollere projektoren som er koplet til et nettverk gjennom en RJ45-kabel.

23

Profesjonelle installasjonsvalg: Installasjon for drift av automatisk lerret

. . . . . . . . . . . . . .

24

Inhold

3

Koble til med en kommersiell RS232-kontrollboks

.

25

Kople til den interaktive pennen

. . . . . . . . . .

26

3 Bruke projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Slå projektoren på

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Slå projektoren av

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Justere det projiserte bildet

. . . . . . . . . . . . . . .

29

Justere projektorhøyden

. . . . . . . . . . . . . .

29

Senke projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Justere projektorens fokus

. . . . . . . . . . . . . . .

30

Justere størrelsen på det prosjekterte bildet

. . . . . .

31

Bruke kontrollpanelet

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Bruke fjernkontrollen

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Bruke den interaktive pennen

. . . . . . . . . . . . . .

38

Bruke håndleddstroppen

. . . . . . . . . . . . . . . .

40

Sette batterier i fjernkontrollen

. . . . . . . . . . . . .

41

Sette batterier inn i den interaktive pennen

. . . . . .

42

Fjernkontrollens bruksområde

. . . . . . . . . . . . .

43

Den interaktive pennens bruksområde

. . . . . . . . .

44

Bruke OSD-menyen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Hovedmeny

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

AUTO-ADJUST (AUTOJUSTER)

. . . . . . . . . .

45

INPUT SELECT (INNGANGSVALG)

. . . . . . . . .

46

4

Inhold

PICTURE (BILDE) (i PC-modus)

. . . . . . . . . . .

47

PICTURE (BILDE) (i Video-modus)

. . . . . . . . .

48

DISPLAY (SKJERM) (i PC-modus)

. . . . . . . . . .

50

DISPLAY (SKJERM) (i Video-modus)

. . . . . . . .

52

LAMP (LAMPE)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

SET UP (KONFIGURER)

. . . . . . . . . . . . . . .

53

OTHERS (ANNET)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

Installasjon av trådløs nettverk

. . . . . . . . . . . . .

69

S300wi Wireless Application Software

(programvare for trådløs applikasjon)

. . . . . . .

73

Driverinstallasjon for USB-skjermbilde

. . . . . . . .

77

Installasjon av Presentation to Go (PtG)

. . . . . . . . .

78

PtG-visning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

Bildevisning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

Introduksjon til PtG/Photo-funksjonen

. . . . . . .

80

PtG-oversikt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Bildeoversikt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

Introduksjon til knapper

. . . . . . . . . . . . . . .

81

Sette opp PtG Converter - Lite

. . . . . . . . . . .

82

Programvaren PtG Converter - Lite

. . . . . . . . .

82

Styre projektoren med Web Management

. . . . . . . .

84

Konfigurere nettverksinnstillingen

. . . . . . . . .

84

Bruke Web Management

. . . . . . . . . . . . . .

84

Lag programtoken

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

4 Feilsøke projektoren

. . . . . . . . . . . . . . .

104

Guidesignaler

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

Den interaktive pennens LED-guidesignaler

. . . . .

111

Inhold

5

Bytte lampen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112

5 Spesifikasjoner

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114

6 Kontakte Dell

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

Kontakte eInstruction

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

121

7 Tillegg: Ordliste

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122

6

Inhold

1

Dell-projektoren

Projektoren leveres med de enhetene som er vist nedenfor. Forsikre deg om at du har alle tingene, og kontakt Dell™ dersom noe mangler.

Innhold i pakken

Strømkabel 1,8 m VGA-kabel (VGA til VGA)

Antenne Fjernkontroll

CD brukerhåndbok og dokumentasjon AAA-batterier (2)

USB-kabel (USB-A til USB-B)

Interaktiv penn

Dell-projektoren 7

Innhold i pakken

(forts.)

AA alkaliske batterier (2)

Interwrite Workspace CD

Håndleddstropp

5 m mini USB-kabel (USB-A til mini USB-

B)

Bly

8

Dell-projektoren

Om projektoren

Visning ovenfra

5

4

1

6

2

3

Undersiden

9 8

14.00±0.10

10

1

2

Kontrollpanel

3

4

Fokuskontroll

Linse

5

6

IR-mottakere

Linsehette

7

Antenne

Festehull for veggmontering: Skruehull M3 x 6,5mm dybde. Anbefalt tiltrekningsmoment <8 kgf-cm

8

9

Festehull for stativ: Sett inn mutter 1/4" * 20 UNC

Lampedeksel

10 Justeringshjul for vipping

7

Dell-projektoren 9

Om den interaktive pennen

Visning ovenfra

4

3

Undersiden

6

1

2

5

4

5

6

1

2

3

Utskiftbart bly

Linse

Kontrollpanel

LED-indikatorer

Sikkerhetsbøyle

Batterideksel

ADVARSEL:

Sikkerhetsinstrukser

1

Ikke bruk projektoren nær apparater som danner mye varme.

2

Ikke bruk projektoren i områder hvor det er ekstremt mye støv. Støvet kan føre til at systemet bryter sammen og projektoren vil automatisk slå seg av.

3

4

Sørg for at projektoren er montert i et godt ventilert område.

Ikke blokker sprekker og åpninger på projektoren som er ment for ventilasjon.

5

6

7

Sørg for at projektoren betjenes i omgivelsestemperaturer mellom 5 ºC to 35 ºC

Ikke ta på ventilasjonsuttaket fordi det kan bli svært varm etter at projektoren har blitt slått på, eller rett etter at den er slått av.

Ikke se inn i linsen mens projektoren er på. Dette kan skade øynene dine.

8

9

Ikke plasser noen gjenstander nær eller foran projektoren, eller dekk til linsen på projektoren mens den står på. Varmen fra projektoren kan føre til at gjenstanden smelter eller brenner.

Ikke bruk den trådløse projektoren nær pacemakere.

10

11

Ikke bruk den trådløse projektoren nær medisinsk utstyr.

Ikke bruk den trådløse projektoren nær mikrobølgeovner.

10 Dell-projektoren

MERK:

• Ikke prøv å montere projektoren på veggen på egenhånd. Den bør installeres av en kvalifisert tekniker.

• Anbefalt veggmonteringssett for projektor (del nummer: 4TVT8/V3RTH).

For mer informasjon, se Dell-websiden på

support.dell.com

.

• For mer informasjon, se

Sikkerhetsinformasjon

som ble levert med projektoren.

• S300wi-projektoren er kun beregnet til innendørs bruk.

Dell-projektoren 11

Koble til projektoren

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

1 Mini-USB-kontakt for fjernkontrollmus, interaktiv funksjon og fastvareoppdatering.

2

HDMI-kontakt

3 VGA-A utgang (gjennomløkke for monitor)

12

13

14

Lydkontakt (B) høyre kanal

Plass for sikkerhetskabel

Lydkontakt (B) venstre kanal

4 VGA-A inngang (D-sub) kontakt 15 Mikrofonkontakt

5

S-Video-kontakt

16

VGA-B inngang (D-sub) kontakt

6 Komposittvideokontakt

7

RS232-kontakt

17

18

USB type B skjermkontakt

USB type A visningskontakt

8

9

10

Lyd inn-kontakt (Audio-A)

+12 V uttak

Sikkerhetsbøyle

11

Lyd ut-kontakt

19 RJ45-kontakt

20

Strøminntak

21 Antennekontakt

12 Koble til projektoren

ADVARSEL:

Følg sikkerhetsinstruksjonene som står beskrevet på side 10 før

du starter på noen av fremgangsmåtene i dette avsnittet.

Installere antennen

Projektoren leveres med en trådløs antenne for trådløse nettverk. Se

"Installasjon av trådløs nettverk" på side 69.

1

Skru antennen til antennekontakten på baksiden av projektoren.

2

Hev antennen til posisjonen som vises.

Koble til projektoren 13

Koble til en datamaskin

Kople til en datamaskin med en VGA-kabel

1

2

3

Strømledning

VGA til VGA-kabel

USB-A til mini-USB-B-kabel

MERK:

Mini-USB-kabelen må være koplet til hvis du vil bruke Neste side- og

Forrige side-funksjonene på fjernkontrollen.

14 Koble til projektoren

Gjennomløkketilkopling for skjerm med VGA-kabler

1

2

Strømledning

VGA til VGA-kabel

MERK:

Kun én VGA-kabel sendes med projektoren. En ekstra VGA-kabel kan kjøpes via Dell-websiden på www.dell.com.

Koble til projektoren 15

Kople til en datamaskin med en RS232-kabel

1

2

Strømledning

RS232-kabel

MERK:

RS232-kabelen sendes ikke med projektoren. Ta kontakt med en profesjonell installatør for kabelen og RS232 fjernkontrollprogramvaren.

16 Koble til projektoren

Koble til en datamaskin med en USB-skjermbildekabel

1

2

Strøminntak

USB-A til USB-B-kabel

MERK:

Se "Driverinstallasjon for USB-skjermbilde" på side 77 for å installere

USB-driver.

Koble til projektoren 17

Koble en datamaskin til med trådløs tilkobling

MERK:

Datamaskinen må kunne brukes trådløst, og den må være konfigurert riktig for å kunne registrere den trådløse tilkoplingen. Se datamaskinens dokumentasjon om hvordan du konfigurer trådløs tilkobling.

18 Koble til projektoren

Koble til en DVD-spiller

Koble til en DVD-spiller med en S-Videokabel

1

2

Strømledning

S-Videokabel

MERK:

S-Videokabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe en forlengelse til S-Videokabelen (50 fot / 100 fot) fra Dell-websiden på www.dell.com.

Koble til projektoren 19

Koble til en DVD-spiller med en kompositt videokabel

1

2

Strømledning

Sammensattvideokabel

MERK:

Kompositt video-kabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe en forlengelse til sammensattvideokabelen (50 fot / 100 fot) fra Dell-websiden på www.dell.com.

20 Koble til projektoren

Koble til en DVD-spiller med en komponent videokabel

1

2

Strømledning

VGA til komponent video-kabel

MERK:

VGA til komponent video-kabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe en forlengelse til VGA til komponentvideokabelen (50 fot / 100 fot) fra

Dell-websiden på www.dell.com.

Koble til projektoren 21

Kople til en DVD-spiller med en HDMI-kabel

1

2

Strømledning

HDMI-kabel

MERK:

HDMI-kabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe en

HDMI-kabel fra Dell-websiden på www.dell.com.

22 Koble til projektoren

Koble til et lokalt nettverk

For projisere et bilde og kontrollere projektoren som er koplet til et nettverk gjennom en RJ45-kabel.

Lokalnettverk (LAN)

1

2

Strømledning

RJ45-kabel

MERK:

RJ45-kabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe en

RJ45-kabel fra Dell-websiden på www.dell.com.

Koble til projektoren 23

Profesjonelle installasjonsvalg: Installasjon for drift av automatisk lerret

1

2

3

Strømledning

12V DC-kontakt

Automatisk lerret

MERK:

Bruk dimensjonen fra 12V DC-kontakten i 1,7 mm (ID) x 4,00 mm (OD) x

9,5 mm (skaft) for å koble den automatiske skjermen til projektoren.

12V DC-kontakt

24 Koble til projektoren

Koble til med en kommersiell RS232-kontrollboks

1

2

3

Strømledning

RS232-kabel

Kommersiell RS232-kontrollboks

MERK:

RS232-kabelen sendes ikke med projektoren. Ta kontakt med en profesjonell tekniker for å få tak i kabelen.

Koble til projektoren 25

Kople til den interaktive pennen

4

5

6

1

2

3

Strøminntak

VGA til VGA-kabel

USB-A til mini-USB-B-kabel

Automatskjerm

12V DC-kontakt

Interaktiv penn

MERK:

1 Interaktivitet støttes kun i følgende innmatingsmoduser: VGA og

HDMI fra en PC, og Trådløs-skjermbilde, USB-skjermbilde og LANskjermbilde.

26 Koble til projektoren

2 For å aktivere den interaktive pennen, er det nødvendig med en ekstra forbindelse mellom datamaskinen og projektoren. Det er 3 tilgjengelige tilkoplingsmuligheter mellom datamaskinen og projektoren: a med mini-USB-kabel b med LAN-kabel (lokalnettverk) (etter at Dell Wireless

Application-programvaren er installert) c med WLAN (trådløst nettverk) (etter at Dell Wireless Applicationprogramvaren er installert)

Hvis du kopler til med LAN eller WLAN, må du kontrollere at

Wireless/Network-funksjonen (trådløst-/kablet nettverk) er aktivert.

3 Automatskjerm er tilleggsutstyr.

4 Hvis avstanden mellom datamaskinen og projektoren er over 5 meter, anbefales det at du bruker et USB-nav når du installerer.

Koble til projektoren 27

28

3

Bruke projektoren

Slå projektoren på

MERK:

Slå på projektoren før du slår på kilden (datamaskin, DVD-spiller, osv.). Lyset i Power (Strøm)-knappen blinker blått til du trykker på knappen.

Ta av linsedekselet.

1

2

Kople til strømledningen og aktuelle signalkabler til projektoren. For

informasjon om å koble til projektoren, se "Koble til projektoren" på side 12.

3

Trykk inn

Power (Strøm)

-knappen (se "Bruke kontrollpanelet" på side 33 for å

finne

Power (Strøm)

-knappen).

4

5

Slå på kilden (datamaskin, DVD-spiller osv.)

Koble kilden til projektoren ved bruk av en passende kabel. Se "Koble til projektoren" på side 12 for informasjon om hvordan du kobler kilden til

projektoren.

6

Inngangskilden til projektoren er satt til VGA-A som standard. Du kan bytte inngangskilden hvis det er nødvendig.

7

Hvis du har flere kilder koblet til projektoren på samme tid, trykk på

Source

(Kilde)

-knappen på fjernkontrollen eller kontrollpanelet for å velge ønsket

kilde. Se "Bruke kontrollpanelet" på side 33 og "Bruke fjernkontrollen" på side 35 for hvordan du finner

Source (Kilde)

-knappen.

Slå projektoren av

MERKNAD:

Ikke dra ut kontakten til projektoren før du har slått den av slik det er forklart nedenfor.

1

Trykk på

Power (Strøm)

-knappen. Følg instruksjonene på skjermen for å slå projektor ordentlig av.

2

MERK:

Meldingen "

Press Power Button to Turn off Projector (Trykk på

Power-knappen for å slå av projektoren)

" vises på skjermen. Meldingen forsvinner etter 5 sekunder, eller du kan trykke på Menu (Meny)-knappen for å fjerne den.

Trykk

Power (Strøm)

-knappen igjen. Kjøleviftene fortsetter å kjøre i

120 sekunder.

Bruke projektoren

3

For å slå av projektoren raskt, trykker du på Power (Strøm)-knappen og holder den inne i 1 sekund mens kjøleviftene fremdeles kjører.

MERK:

Før du slår på projektoren igjen, vent i 60 sekunder for å la den interne temperaturen stabilisere seg.

4

Koble strømledningen fra stikkontakten og projektoren.

Justere det projiserte bildet

Justere projektorhøyden

1

Hev projektoren til ønsket visningsvinkel og bruk de to fremre justeringshjulene til å finjustere visningsvinkelen.

2

Bruk de to justeringsrattene til å finjustere visningsvinkelen.

Senke projektoren

1

Senk projektoren og bruk de to fremre justeringshjulene til å finjustere visningsvinkelen.

1 1

2

2

1

2

Fremre justeringshjul

(Vinkel for vipping: -1 til 4 grad)

Justeringshjul for vipping

1

 

Bruke projektoren 29

Justere projektorens fokus

ADVARSEL:

For å unngå skade på projektoren må du sørge for at heisefoten står i innerste stilling før du flytter projektoren eller legger den i bærevesken.

1

Drei fokuskontrollen til bildet er skarpt. Projektoren fokuserer på avstander fra

1,64 til 10,83 fot (0,5 til 3,3 m).

1

1

Fokuskontroll

30 Bruke projektoren

Justere størrelsen på det prosjekterte bildet

294"(746,76cm)

294"

(746,76cm)

223"(566,42 cm)

223"

(566,42 cm)

178"(452,12 cm)

178"

(452,12 cm)

134"

(340,36 cm)

89"

(226,06 cm)

134"(340,36 cm)

89"(226,06 cm)

44,6"(113,28 cm)

1,64'(0,5m)

Bruke projektoren 31

Skjerm

(diagonalt)

Maks.

44,6"

(113,28 cm)

Min.

44,6"

(113,28 cm)

Maks.

(BxH)

37,80" X

23,62"

(96 cm X

60 cm)

Skjermstørrelse

Min.

(BxH)

37,80" X

23,62"

(96 cm X

60 cm)

Hd

Maks.

2,93"

(7,44 cm)

Min.

2,93"

(7,44 cm)

5,86"

(14,87 cm)

5,86"

(14,87 cm)

Avstand 1,64' (0,5m) 3,28' (1,0m)

* Denne grafen er kun en referanse for brukeren.

89"

(226,06 cm)

89"

(226,06 cm)

75,59" X

47,24"

(192 cm X

120 cm)

75,59" X

47,24"

(192 cm X

120 cm)

134"

(340,36cm)

134"

(340,36cm)

113,39" X

70,87"

(288 cm X

180 cm)

113,39" X

70,87"

(288 cm X

180 cm)

8,79"

(22,32 cm)

8,79"

(22,32 cm)

4,92' (1,5m)

178"

(452,12 cm)

178"

(452,12 cm)

151,18" X

94,49"

(384 cm X

240 cm)

223"

(566,42 cm)

223"

(566,42 cm)

188,98" X

118,11"

(480 cm X

300 cm)

294"

(746,76 cm)

294"

(746,76cm)

249,21" X

155,91"

(633 cm X

396 cm)

151,18" X

94,49"

(384 cm X

240 cm)

11,71"

(29,74 cm)

11,71"

(29,74 cm)

188,98" X

118,11"

(480 cm X

300 cm)

14,64"

(37,19 cm)

14,64"

(37,19 cm)

249,21" X

155,91"

(633 cm X

396 cm)

19,33"

(49,09 cm)

19,33"

(49,09 cm)

6,56' (2,0m) 8,20' (2,5m) 10,83' (3,3m)

32 Bruke projektoren

Bruke kontrollpanelet

1 2 3

10

4

5

6

1

Strøm

2

Opp / Keystonekorrigering

3

LAMP-varsellampe

9 8 7

Slår på eller av projektoren. Se "Slå projektoren på" på side 28 og "Slå projektoren av" på side 28 for mer

informasjon.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått.

(+40/-35 grader)

Hvis den gule LAMP-indikatoren er tent eller blinker, kan ett av følgende problemer ha oppstått:

• Lampen er nær slutten av levetiden

• Lampemodulen er ikke korrekt installert

• Feil med lampedriver

• Feil med fargehjul

Se "Feilsøke projektoren" på side 104 og

"Guidesignaler" på side 109 for mer informasjon.

Bruke projektoren 33

4

TEMP-varsellampe

5

Enter

6 IR-mottaker

7

Høyre / automatisk justering

8

Ned / Keystonekorrigering

9

Venstre / Kilde

10 Meny

Hvis den gule TEMP-indikatoren er tent eller blinker, kan ett av følgende problemer ha oppstått:

• Den interne temperaturen til projektoren er for høy

• Feil med fargehjul

Se "Feilsøke projektoren" på side 104 og

"Guidesignaler" på side 109 for mer informasjon.

Trykk for å bekrefte valget.

Rett fjernkontrollen mot IR-mottakeren og trykk på en knapp.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å synkronisere projektoren med kilden.

MERK:

Auto Adjust (Automatisk justering) fungerer ikke når OSD-bildet vises.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått.

(+40/-35 grader)

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å veksle mellom Analog

RGB-, Komposittvideo-, Komponentvideo- (YPbPr via VGA), HDMI- og S-Videokilden når flere kilder er koplet til projektoren.

Trykk for å aktivere OSD. Bruk retningstastene og

Menu (Meny)

-knappen til å navigere gjennom

OSD.

34 Bruke projektoren

Bruke fjernkontrollen

17

18

19

20

22

23

24

25

26

15

16

1

Strøm

2

Enter

3

Høyre

4

Ned

1

2

3

4

5

11

12

14

13

8

9

10

6

7

Slår på eller av projektoren. Se "Slå projektoren på" på side 28 og "Slå projektoren av" på side 28 for mer

informasjon.

Trykk for å bekrefte valget.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Bruke projektoren 35

5 Laser Rett fjernkontrollen mot lerretet, trykk og hold laserknappen inne for å aktivere laserlyset.

ADVARSEL:

Ikke se direkte inn i laserstrålen når den er slått på. Ikke rett laserlyset inn i øynene dine.

6 Bildesideforhold

7

Keystone-korrigering Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått.

(+40/-35 grader)

8

Opp en side

Trykk for å endre bildesideforholdet til et bilde.

Trykk for å gå til forrige side.

MERK:

Mini-USB-kabelen må koples til hvis du vil bruke Side opp-funksjonen.

9

Ned en side

Trykk for å gå til neste side.

MERK:

Mini-USB-kabelen må koples til hvis du vil bruke Side ned-funksjonen.

10

Keystone-korrigering Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått.

(+40/-35 grader)

11 S-Video

12

Video

Trykk for å velge S-Videokilde.

Trykk for å velge kompositt videokilde.

13 Videomodus Projektoren har forhåndssatte konfigurasjoner som er optimalisert for visning av data (presentasjoner) eller video (filmer, spill, o.l.)

Trykk på

Video Mode (Videomodus)

-knappen for å bytte mellom

Presentation mode

(Presentasjonsmodus)

,

Bright mode (Lys modus)

,

Movie mode (Filmmodus)

,

sRGB

eller

Custom mode (Egendefinert modus)

.

Trykk

Video Mode (Videomodus)

-knappen en gang for å vise gjeldende visningsmodus. Trykk på

Video

Mode (Videomodus)

-knappen igjen for å veksle mellom ulike moduser.

Trykk for å skjule/vise bildet.

14 Tom skjerm

15

Opp

16

Venstre

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

17

Meny

Trykk for å aktivere OSD.

36 Bruke projektoren

18

Demp

19

Zoom +

20

Zoom -

21

Volum opp

22

Volum ned

Trykk for å dempe eller oppheve demping av projektorhøyttalerne.

Trykk for å øke bildet.

Trykk for å senke bildet.

Trykk for å øke volumet.

Trykk for å senke volumet.

23 Frys

24

VGA

Trykk for å fryse (pause) skjermbildet, og trykk "Frys" igjen for å oppheve pausen.

Trykk for å velge VGA-kilde.

25 Kilde Trykk for å veksle mellom Analog RGB-,

Komposittvideo-, Komponentvideo- (YPbPr via

VGA), HDMI- og S-Videokilden.

26

Automatisk justering Trykk for å synkronisere projektoren med kilden.

Automatisk justering vil ikke fungere dersom OSD vises.

Bruke projektoren 37

Bruke den interaktive pennen

Visning ovenfra

Undersiden

1

2

5

3

6

4

1

Utskiftbart bly Trykk blyet for å tegne eller skrive. Når blyet er aktivt, virker det som å venstreklikke musen for å tegne eller skrive.

MERK:

• Hvis blyet er aktivt, bytter pennen til tegnemodus og knappefunksjonen er deaktivert.

• Skift blyspissen som vist nedenfor når blyet er utslitt.

Åpne

Lås

2

Venstre

38 Bruke projektoren

Denne knappen virker som å venstreklikke musen.

3 Funksjon

4

LED-indikatorer

5 Høyre

6

Tilbakestill

Tilgjengelige funksjoner er angitt i OSD-menyen

"Still inn funksjon" (se side 64).

MERK:

Hvis programvaren støtter det kan du dobbeltklikke funksjonsknappen for å angre.

To LED-indikatorer brukes: Grønn og ravgul (se på

"Den interaktive pennens LED-guidesignaler" på side 111).

Denne knappen virker som å høyreklikke musen.

Trykk for å tilbakestille konfigurasjonen av den interaktive pennen.

MERK:

Varselmeldinger på skjermen – svakt batteri

• Svakt batteri-meldingen opptrer når batterispenningen er under 2 V.

Pennen kan fortsatt brukes i 1–2 timer i denne tilstanden.

• Når batterispenningen kommer under 1,8 V, deaktiveres pennen.

MERK:

Varselmeldinger på skjermen – utenfor rekkevidde

Situasjonene nevnt nedenfor kan forårsake at pennføleren kommer utenfor rekkevidde:

• Pennen peker ikke mot skjermen.

• Pennen er for langt unna skjermen.

• Projektorens lysstyrke er for svak til å bli registrert.

MERK:

Knappekombinasjoner

Venstre + Funksjon:

Informasjonsmenyen dukker opp på skjermen.

Høyre + Funksjon:

Set Function-menyen (still inn funksjon) dukker opp på skjermen. Bruk venstre/høyre til å flytte opp/ned og bruk funksjonsknappen til å velge/bruke.

• Når Toggle (veksle) er valgt i Set Function-menyen, kan du trykke funksjonsknappen til å velge Normal/Draw/Stable-modus

(normal/tegne/stabil).

MERK:

Interaktiv penn støtter ikke Windows mus-funksjonen "Bytt venstre og høyre musknapp".

Bruke projektoren 39

Bruke håndleddstroppen

Vennligst bruk håndleddstroppen som en sikkerhetsforanstaltning i tilfelle du mister taket i den interaktive pennen, slik at du forebygger skade på den interaktive pennen, omgivende gjenstander eller personskade.

1

Før tråden til håndleddstroppen gjennom bøylen.

2

Bruk håndleddstroppen på håndleddet.

40 Bruke projektoren

Sette batterier i fjernkontrollen

MERK:

Fjern batteriene fra fjernkontrollen når den ikke er i bruk.

1

Trykk på klaffen for å løfte dekslet til batterirommet.

1

2

Kontroller polaritetsmerkene (+/-) på batteriene.

2

3

Sett inn batteriene inn riktig vei etter merkene i batterirommet.

MERK:

Unngå en blanding av ulike typer batterier eller nye og gamle batterier.

3

4

Sett på dekslet til batterirommet igjen.

4

Bruke projektoren 41

Sette batterier inn i den interaktive pennen

MERK:

Ta batteriene ut av den interaktive pennen hvis de ikke skal bruke på en stund.

1

Trykk på klaffen for å løfte dekslet til batterirommet.

2

Kontroller polaritetsmerkene (+/-) på batteriene.

MERK:

Det anbefales å bruke to AA 1,5 V alkaliske batterier for langvarig bruk. Brukstiden kan variere mellom de ulike merkene/produsentene av alkaliske batterier.

3

Sett inn batteriene riktig vei etter merkene i batterirommet.

MERK:

Unngå en blanding av ulike typer batterier eller nye og gamle batterier.

4

Sett på dekslet til batterirommet igjen.

42 Bruke projektoren

Fjernkontrollens bruksområde

Bruksområde

Vinkel ±20°

Avstand 7m/22,97fot

Vinkel vstand

Vinkel

Avstand

MERK:

Det faktiske bruksområdet kan være noe forskjellig fra diagrammet. Svake batteriet kan også føre til at fjernkontrollen ikke fungerer som normalt.

Bruke projektoren 43

Den interaktive pennens bruksområde

Bruksområde

Vinkel Avstand

20°

45°

9m/29,53fot

7m/22,97fot

5m/16,4fot

Vinkel

Avstand

Vinkel

Avstand

MERK:

• Projektoren har en lysstyrke på 2000 lm med 100 tommers bildestørrelse i

Bright-modus (lys modus).

• Hver projektor støtter flere penner (opptil 7), men pennene kan ikke brukes samtidig.

• Det faktiske bruksområdet kan være noe forskjellig fra diagrammet.

• Minskende lysstyrke i projektoren påvirker bruksområdet til pennen.

44 Bruke projektoren

Bruke OSD-menyen

• Projektoren har et flerspråklig meny (OSD) som kan vises på lerretet med eller uten en kilde er koblet til.

• Trykk menyknappen på kontrollpanelet eller fjernkontrollen for å åpne menyen.

• For å bla mellom kategoriene i Main (Hoved)-menyen, trykk på - eller knappene på projektorens kontrollpanel eller fjernkontroll.

• For å velge en undermeny, trykk på -knappen på projektorens kontrollpanel eller fjernkontroll.

• For å velge et alternativ, trykk på knappene eller på projektorens kontrollpanel eller fjernkontroll. Når et element er valgt, endres fargen til mørk blå.

• Bruk knappene eller på kontrollpanelet eller fjernkontrollen for å justere innstillingene.

• Gå til valget Back (Tilbake) og trykk -knappen på kontrollpanelet eller fjernkontrollen for å gå tilbake til hovedmenyen.

• Gå til valget EXIT (Avslutt) og trykk -knappen på kontrollpanelet eller

Menu (Meny)

på fjernkontrollen for å avslutte OSD.

Hovedmeny

AUTO-ADJUST (AUTOJUSTER)

Auto Adjust justerer automatisk projektorens

Horizontal (horisontal)

,

Vertical

(vertikal)

,

Frequency (frekvens)

og

Tracking (sporing)

i PC-modus. Mens automatisk justering pågår, vises følgende melding på skjermen:

Bruke projektoren 45

INPUT SELECT (INNGANGSVALG)

Inngangsvalg-menyen lar deg velge inngangskilden til projektoren.

A

UTO

S

OURCE

(O

PPDAGE KILDE

AUTOMATISK

)—

Velg

Off (Av)

(standard) for å låse nåværende inngående signal. Hvis du trykker på

Source (Kilde)

-knappen når

Auto

Source (Automatisk kilde)

-modus er satt til

Off (Av)

, kan du manuelt velge inngangssignalet. Velg

On (På)

for å oppdage tilgjengelige inngangssignaler. Hvis du trykker

Source

-knappen når Auto Source er slått PÅ, finner projektoren automatisk neste tilgjengelige inngangssignal.

VGA-A—

Trykk for å registrere VGA-A signal.

VGA-B—

Trykk for å registrere VGA-B signal.

S-V

IDEO

Trykk for å registrere S-Video signal.

C

OMPOSITE

V

IDEO

(K

OMPOSITT VIDEO

)—

Trykk for å registrere kompositt videosignal.

HDMI—

Trykk for å registrere HDMI-signal.

Multiple Display (Flere skjermbilder)—

Trykk for å aktivere Input Select Multiple

Display-menyen (inngangsvalg for Flere skjermbilder).

MERK:

Funksjonene Wireless Display (Trådløs-skjermbilde), USB Display

(USB-skjermbilde) og USB Viewer (USB-betrakter) i Multiple Display-menyen kan brukes etter at "Wireless/Network (Trådløst / nettverk)"-funksjonen under innstillingene i hovedmenyen er aktivert. Standardinnstillingen for

"Wireless/Network (Trådløst / nettverk)" er deaktivert.

A

DVANCED

(A

VANSERT

)—

Trykk på for å aktivere Input Select Advanced (Avansert valg av inngang)-menyen.

Input Select Multiple Display (Inngangsvalg for Flere skjermbilder)

Input Select Multiple Display (inngangsvalg for Flere skjermbilder)-menyen lar deg aktivere Wireless Display (Trådløs-skjermbilde), USB Display (USB-skjermbilde) og

USB Viewer (USB-betrakter).

46 Bruke projektoren

Wireless Display (Trådløs-skjermbilde)—

Trykk på for å gå til projektorens Trådløs

guide-skjerm. Se «Trådløs guide» på side 70.

USB Display (USB-skjermbilde)—

Lar deg projisere datamaskinskjermbildet over en

USB-kabel. Se "Driverinstallasjon for USB-skjermbilde" på side 77.

USB Viewer (USB-betrakter)—

Lar deg vise bilder og PtG-filer fra USB-flash. Se

"Installasjon av Presentation to Go (PtG)" på side 78.

INPUT SELECT ADVANCED (AVANSERT VALG AV INNGANG)

Menyen Input Select Advanced (Avansert valg av inngang) lar deg aktivere eller deaktivere inngangskilder.

VGA-A—

Bruk og for å aktivere eller deaktiver VGA-A-inngang.

VGA-B—

Bruk og for å aktivere eller deaktiver VGA-B-inngang.

S-V

IDEO

Bruk og for å aktivere eller deaktiver S-video-inngang.

C

OMPOSITE

V

IDEO

(K

OMPOSITT VIDEO

)—

Bruk og for å aktivere eller deaktiver kompositt videoinngang.

HDMI—

Bruk og for å aktivere eller deaktiver HDMI-inngang.

MERK:

Du kan ikke deaktivere din nåværende inngangskilde. Minst to inngangskilder må være aktivert til enhver tid.

PICTURE (BILDE) (i PC-modus)

Bruke

Picture (bilde)

-menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I

Picture (Bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

Bruke projektoren 47

V

IDEO MODE

(V

IDEOMODUS

)—

Du kan optimere projektorens skjermmodus:

Presentation

(Presentasjon)

,

Bright (Lyst)

,

Movie (Film)

,

sRGB

(gir mer nøyaktig fargegjengivelse), og

Custom (Egendefinert)

(angi de innstillingene du foretrekker).

MERK:

Hvis du tilpasser innstillingene for Brightness (Lysstyrke), Contrast

(Kontrast), Saturation (Metning), Sharpness (Skarphet), Tint (Nyanse) og Advanced

(Avansert), bytter projektoren automatisk til Custom (Egendefinert).

B

RIGHTNESS

(L

YSSTYRKE

)—

Bruk og til juster skarpheten på bildet.

C

ONTRAST

(K

ONTRAST

)—

Bruk og for å justere skjermens kontrast.

A

DVANCED

(A

VANSERT

)—

Trykk på for å aktivere

Picture Advance (Avansert bilde)

-

menyen. Se "PICTURE ADVANCED (AVANSERT BILDE)" på side 49.

PICTURE (BILDE) (i Video-modus)

Bruke

Picture (Bilde)

-menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I

Picture (Bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

V

IDEO MODE

(V

IDEOMODUS

)—

Du kan optimere projektorens skjermmodus:

Presentation

(Presentasjon)

,

Bright (Lyst)

,

Movie (Film)

,

sRGB

(gir mer nøyaktig fargegjengivelse), og

Custom (Egendefinert)

(angi de innstillingene du foretrekker).

MERK:

Hvis du tilpasser innstillingene for Brightness (Lysstyrke), Contrast

(Kontrast), Saturation (Metning), Sharpness (Skarphet), Tint (Nyanse) og Advanced

(Avansert), bytter projektoren automatisk til Custom (Egendefinert).

B

RIGHTNESS

(L

YSSTYRKE

)—

Bruk og til juster skarpheten på bildet.

C

ONTRAST

(K

ONTRAST

)—

Bruk og for å justere skjermens kontrast.

S

ATURATION

(M

ETNING

)—

Lar deg justere en videokilde fra svart/hvitt til fullmettet farge.

Trykk for å senke mengden farger i bildet og for å øke mengden farger i bildet.

S

HARPNESS

(S

KARPHET

)—

Trykk for å redusere skarpheten og for å øke den.

T

INT

(F

ARGETONE

)—

Trykk for å øke mengden av grønt i bildet og for å øke mengden av rødt i bildet. (kun for NTSC-signal).

48 Bruke projektoren

A

DVANCED

(A

VANSERT

)—

Trykk på for å aktivere

Picture Advance (Avansert bilde)

-

menyen. Se "PICTURE ADVANCED (AVANSERT BILDE)" nedenfor.

MERK:

Saturation (Metning), Sharpness (Skarphet) og Tint (Nyanse) er kun tilgjengelig når inngangskilden er kompositt eller S-Video.

PICTURE ADVANCED (AVANSERT BILDE)

Med Picture Advanced (Avansert bilde)-menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I Picture Advanced (Avansert bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

W

HITE

I

NTENSITY

(H

VIT

-

INTENSITET

)—

Bruk og for å justere intensiteten til hvitfargen på skjermen.

C

OLOR

T

EMP

(

FARGETEMPERATUR

)—

Lar deg justere fargetemperaturen. Ved høy fargetemperatur vil skjermen virke kaldere. Ved en lav fargetemperatur vil skjermen virke varmere. Når du justerer verdiene i

Color Adjust (Fargejustering)

-menyen,

Custom (Egendefinert)-modus er aktivert. Verdiene er lagret i Custom (Egendefinert)modus.

C

USTOM

C

OLOR

A

DJUST

(J

USTERING AV EGENDEFINERT FARGE

)—

Lar deg manuelt justere fargene rød, grønn og blå.

C

OLOR

S

PACE

(F

ARGER

)—

Lar deg velge fargerommet. Du kan velge mellom RGB, YCbCr og YPbPr.

Bruke projektoren 49

DISPLAY (SKJERM) (i PC-modus)

Bruke

Display (Skjerm)

-menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I

Picture (Bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

A

SPECT

R

ATIO

(B

ILDESIDEFORHOLD

)—

Velg et størrelsesforhold for å justere hvordan bildet vises.

• Original — velg Original for å opprettholde størrelsesforholdet for bildet som er projeksert i henhold til inngangskilde.

4:3 — Inntakskilden skaleres for å passe inn på skjermen og prosjekterer et

4:3-bilde.

Bred — Kilden skalerer slik at den passer til bredden på lerretet for å prosjektere et bredskjermbilde.

Z

OOM

Trykk på for å aktivere

Zoom

-menyen.

Velg området som du vil zoome inn på og trykk på for å vise bildet.

Tilpass bildeskalaen ved å trykke på eller og trykk på for å vise.

Z

OOM

N

AVIGATION

(Z

OOMNAVIGERING

)—

Trykk på for å aktivere

Zoom Navigation (Zoomnavigering)

-menyen.

Bruk for å navigere projeksjonsskjermen.

H

ORIZONTAL

P

OSITION

(H

ORISONTAL POSISJON

)—

Trykk for å flytte bildet til venstre og

for å flytte bildet til høyre.

50 Bruke projektoren

V

ERTICAL

P

OSITION

(V

ERTIKAL POSISJON

)—

Trykk på for å flytte bildet ned og for å flytte bildet opp.

F

REQUENCY

(F

REKVENS

)—

Lar deg endre klokkefrekvensen for de viste dataene slik at den stemmer med frekvensen på grafikkortet i datamaskinen. Hvis du ser en vertikal flimrende strek, bruker du

Frequency (Frekvens)

-kontrollen til å gjøre streken så liten som mulig. Dette er en grov justering.

T

RACKING

(S

PORING

)—

Synkroniser fasen til bildesignalet med grafikkortet. Hvis du opplever et ustabilt eller flimrende bilde, bruker du

Tracking (Sporing)

til å rette det opp. Dette er en fin justering.

Bruke projektoren 51

DISPLAY (SKJERM) (i Video-modus)

Bruke

Display (Skjerm)

-menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I

Picture (Bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

A

SPECT

R

ATIO

(B

ILDESIDEFORHOLD

)—

Velg et størrelsesforhold for å justere hvordan bildet vises.

• Original — velg Original for å opprettholde størrelsesforholdet for bildet som er projeksert i henhold til inngangskilde.

4:3 — Inntakskilden skaleres for å passe inn på skjermen og prosjekterer et

4:3-bilde.

Bred — Kilden skalerer slik at den passer til bredden på lerretet for å prosjektere et bredskjermbilde.

Z

OOM

Trykk på for å aktivere

Zoom

-menyen.

Velg området som du vil zoome inn på og trykk på for å vise bildet.

Tilpass bildeskalaen ved å trykke på eller og trykk på for å vise.

Z

OOM

N

AVIGATION

(Z

OOMNAVIGERING

)—

Trykk på for å aktivere

Zoom Navigation (Zoomnavigering)

-menyen.

Bruk for å navigere projeksjonsskjermen.

52 Bruke projektoren

LAMP (LAMPE)

I Lamp (Lampe)-menyen finner du følgende alternativer:

L

AMP

H

OUR

(L

AMPE

T

IME

)—

Vis antall driftstimer for lampen siden timetelleren ble nullstilt.

L

AMP

H

OUR

R

ESET

(T

ILBAKESTILLE LAMPETID

)—

Trykk på

Yes (Ja)

-knappen for å nullstille lampetiden.

SET UP (KONFIGURER)

Set Up-menyen lar deg konfigurere innstillinger for Language (språk), Projector

Mode (projektormodus), V. Keystone (trapes), 3D Display (3D-visning), Standby

VGA Output (VGA-utgang i standby-modus) og Wireless/Network (trådløst/kablet nettverk).

Bruke projektoren 53

L

ANGUAGE

(S

PR

Å

K

)—

Lar deg stille inn språket for OSD-menyen. Trykk på for å aktivere

Language (Språk)

-menyen.

P

ROJEKTOR MODE

(P

ROJEKTORMODUS

)—

Lar deg velge projektormodusen, avhengig av hvordan projektoren er montert.

• Rettvendt projeksjon - Skrivebord — dette er standard alternativ

• Rettvendt projeksjon - Veggmontering — projektoren vender bildet opp ned for veggmontert projeksjon.

• Speilvendt projeksjon - Skrivebord — projektoren vrenger bildet så du kan fremvise fra bak en gjennomskinnelig skjerm.

• Speilvendt projeksjon - Veggmontering — projektoren speilvender og vender bildet opp ned. Du kan projisere bakfra på en gjennomskinnelig skjerm med en veggmontert projektor.

MERK:

Det anbefales IKKE å aktivere den interaktive funksjonen i de speilvendte modusene med projeksjon bakfra.

V. K

EYSTONE

(V.

BILDEFORVRENGNING

)—

Manuelt juster den vertikale bildeforvrengning som følge av vipping av projektoren.

3D DISPLAY (3D-

VISNING

)—

Velg On (På) for å starte 3D-visningsfunksjonen. Standard er

Off (Av).

54 Bruke projektoren

MERK:

1. Når du ønsker å skape 3D-effekt, trenger du en del andre komponenter, bl.a.: a Stasjonær/bærbar PC med et grafikkort med et firedobbelt bufret (quad buffered) utgangssignal på 120 Hz.

b "Active" 3D-briller med DLP Link™.

c 3D-innhold. Se "Merknad 4".

d 3D-spiller. (For eksempel: Stereoskopisk spiller...)

2. Aktiver 3D-funksjonen når minst én av de følgende betingelsene er oppfylt: a Stasjonær/bærbar PC med et grafikkort som er i stand til å yte et utgangssignal på

120 Hz via VGA- eller HDMI-kabel.

b et innsignal med 3D-innhold via Video eller S-Video.

3. Når projektoren registrerer et inngangssignal via en av de ovenfor nevnte kildene, aktiveres muligheten 3D-visning under "SETUP (KONFIGURER)" –> "3D Display

(3D-visning)" i OSD-menyen.

4. Gjeldende signalverdier for 3D-støtte er som angitt: a VGA/HDMI 1280 x 720 120 Hz b Komposittvideo/S-Video 60 Hz c Komponent 480i

5. Det anbefalte VGA-signalet for bærbar PC er enkeltmodus (Single mode output)

(dobbeltmodus (Dual mode) anbefales ikke))

3D Sync Invert (3D-synkinvertering)—

Hvis du ser et diskret eller overlappende bilde mens du bruker DLP 3D-briller, må du kanskje utføre "Invert (Inverter)" for å best samsvare venstre/høyre bildesekvens for å få riktig bilde. (For DLP

3D-briller)

S

TANDBY

VGA O

UTPUT

(S

TANDBY

VGA-

UTGANG

)—

Velg On (På) eller Off (Av) for

VGA-utgangsfunksjonen ved projektorens standbystatus. Standard er Off (Av).

W

IRELESS

/ N

ETWORK

(T

R

Å

DL

Ø

ST

/

NETTVERK

)—

Velg

On (på)

for å aktivere trådløst- / kablet nettverk. Trykk for å konfigurere

Wireless/Network (Trådløst / nettverk)

innstillingene.

Bruke projektoren 55

WIRELESS / NETWORK (TRÅDLØST / NETTVERK)

Wireless/Network (trådløst- / kablet nettverk)-menyen lar deg konfigurere innstillingene for nettverksforbindelsen.

DHCP ADDRESS (DHCP-ADRESSE)—

Hvis en DHCP-server finnes i nettverk som projektoren er koblet til, hentes IP-adressen automatisk når du velger DCHP

On (På)

.

Hvis DHCP er

Off (Av)

, må du manuelt angi IP Address (IP-adresse), Subnet Mask

(Nettverksmaske) og Gateway. Bruk til å velge tallene for IP Address

(IP-adresse), Subnet Mask (Nettverksmaske) og Gateway. Velg Enter for å bekrefte hvert nummer og bruk for å angi neste element.

IP A

DDRESS

(IP-

ADRESSE

)—

IP-adressen til projektoren tildeles automatisk eller manuelt.

N

ETTVERKSMASKE

Konfigurer nettverksmaskinen til nettverkstilkoblingen.

G

ATEWAY

Kontroller gateway-adressen med nettverks-/systemadministratoren din hvis du konfigurerer den manuelt.

DNS—

Kontroller IP-adressen til DNS-serveren med nettverks-/systemadministratoren din hvis du konfigurerer den manuelt.

S

TORE

(L

AGRE

)—

Trykk på for å lagre endringene som gjøres for nettverkskonfigurasjonen.

MERK:

1 Bruk knappene og for å velge IP Address (IP-adresse), Subnet Mask

(nettverksmaske), Gateway, DNS og Store (lagre).

2

Trykk -knappen for å stille inn verdien til IP-adresse, nettverksmaske, gateway eller DNS. (Det valgte alternativet er uthevet i gult)

a

Bruk knappene og for å velge feltet.

b

Bruk knappene og for å sette verdien.

c

Trykk -knappen for å gå ut når konfigureringen er ferdig.

3 Velg

Store (lagre) og

trykk -knappen for å lagre innstillingene når verdien til IP-adresse, nettverksmaske, gateway og DNS er innstilt.

56 Bruke projektoren

4 Velger du Exit uten å lagre innstillingene, går systemet tilbake til de forrige innstillingene.

W

IRELESS

(T

R Å DL Ø S

)—

Standard er

Connect

(Koble til). Velg

Disconnect

(Koble fra) for å deaktivere den trådløse tilkoblingen og kun bruke LAN.

MERK:

Det anbefales at du bruker standardinnstillingene for Wireless Connect

(Trådløs tilkobling).

R

ESET

(T

ILBAKESTILL

)—

Trykk på for å tilbakestille nettverkskonfigurasjonen.

INFORMATION (INFORMASJON)

Information (Informasjon)-menyen viser gjeldende innstillinger for projektoren.

Bruke projektoren 57

OTHERS (ANNET)

Others (Annet)-menyen lar deg endre innstillinger for Menu (meny), Screen (skjerm),

Audio (lyd), Power (strøm), Security (sikkerhet), Closed Caption (teksting) (kun for

NTSC) og Interactive (interaktiv). Du kan også utføre Test Pattern (Testmønster) og

Factory Reset (Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger).

M

ENU

S

ETTINGS

(M

ENYINNSTILLINGER

)—

Velg og trykk på for å aktivere menyinnstillinger. Menyinnstillingene består av følgende valg:

M

ENU

P

OSITION

(M

ENYPOSISJON

)—

Lar deg endre plasseringen av OSD-bildet på lerretet.

M

ENU

T

RANSPARENCY

(M

ENYTRANSPARENS

)—

Lar deg velge transparensnivået til

OSD-bakgrunnen.

M

ENU TIMEOUT

(T

IDSAVBRUDD FOR MENY

)—

Lar deg justere tiden for et

OSD-tidsavbrudd. Som standard forsvinner OSD-menyen etter 20 sekunder med inaktivitet.

M

ENU

L

OCK

(M

ENYL Å S

)—

Velg

On (Ja)

for å aktivere Menu Lock (Menylås) og skjule OSD-menyen. Velg

OFF (AV)

for å slå av Menu Lock. Dersom du ønsker

å deaktivere Menu Lock-funksjonen, og OSD-menyen forsvinner, trykk på

Menu (Meny)

-knappen på panelet i 15 sekunder, deaktiver deretter funksjonen.

58 Bruke projektoren

S

CREEN

S

ETTINGS

(S

KJERMINNSTILLINGER

)—

Velg og trykk på for å aktivere skjerminnstillinger. Menyen for skjerminnstillingene består av følgende valg:

C

APTURE

S

CREEN

(T

A SKJERMBILDE

)—

Velg og trykk på for å ta bilde av skjermbildet. Følgende melding vises på skjermen.

MERK:

For å ta et fullt bilde, kontroller at inngangssignalet som er koblet til projektoren er 1280 x 800 oppløsning.

S

CREEN

(S

KJERM

)—

Velg

Dell

for å bruke Dell-logoen som bakgrunnsbilde. Velg

Captured (Tatt bilde)

for å bruke det tatte bildet som bakgrunnsbilde.

R

ESET

(T

ILBAKESTILL

)—

Velg og trykk på for å slette det tatte bildet og tilbakestille standardinnstillingen.

A

UDIO

S

ETTINGS

(L

YDINNSTILLINGER

)—

Velg og trykk på for å endre lydinnstillinger.

Menyen for lydinnstillingene består av følgende valg:

A

UDIO

I

NPUT

(L

YDINNGANG

)—

Velg lydinngangskilden. Du kan velge mellom:

Audio-A (Lyd A), Audio-B (Lyd B), HDMI og Microphone (Mikrofon).

V

OLUM

Trykk for å senke volumet og for å øke det.

S

PEAKER

(Hø

YTTALER

)—

Velg

On (På)

for å aktivere høyttaleren. Velg

Off (Av)

for

å deaktivere høyttaleren.

M

UTE

(D

EMP

)—

Lar deg dempe lydene for lydinngang og lydutgang.

Bruke projektoren 59

P

OWER

S

ETTINGS

(I

NNSTILLINGER FOR STR

Ø

M

)—

Velg og trykk på for å aktivere strøminnstillinger. Menyen for strøminnstillingene består av følgende valg:

P

OWER

S

AVING

(S

TR

Ø

MSPARING

)—

Velg

Off (Av)

for å deaktivere strømsparingen.

Som standard er projektoren innstilt til å gå inn i strømsparingsmodus etter 120 minutter uten noe aktivitet. En advarsel vises på skjermen med en 60 sekunders nedtelling før strømsparingsmodus aktiveres. Trykk på en knapp under nedtellingen for å stoppe strømsparingsmodus.

Du kan også stille inn en annen forsinkelsesperiode for å gå inn i strømsparingsmodus. Tidsforsinkelsen er den tiden du ønsker at projektoren skal vente uten å motta noe signal. Strømsparing kan stilles inn etter 30, 60, 90 eller 120 minutter.

Hvis et inngangsignal ikke er registrert under forsinkelsesperioden, projektoren slår av lampen og går inn i strømsparingsmodus. Hvis et inngangssignal er registrert innenfor forsinkelsesperioden, slås projektoren automatisk på. Hvis et inngangssignal ikke registreres innen to timer under strømsparingsmodus, bytter projektoren fra strømsparingsmodus til avstenging. For å slå på projektoren, trykk på Power-knappen.

Q

UICK

S

HUTDOWN

(R

ASK AVSTENGING

)—

Velg

Yes (Ja)

for å slå av projektoren med ett enkelt trykk på

Power

-knappen. Denne funksjonen lar projektoren raskt slå av strømmen med en økt viftehastighet. Noe høyere akustisk støy kan forventes under hurtig avslåing.

MERK:

Før du slår på projektoren igjen, vent i 60 sekunder for å la den interne temperaturen stabilisere seg. Projektoren bruker lengre tid på å slå seg på hvis du prøver å slå den på igjen med en gang. Kjøleviften kjører på full hastighet i omtrent

30 sekunder for å stabilisere den interne temperaturen.

S

ECURITY

S

ETTINGS

(S

IKKERHETSINNSTILLINGER

)—

Velg og trykk på for å aktivere sikkerhetsinnstillinger. Menyen for sikkerhetsinnstillinger lar deg aktivere og stille inn passordbeskyttelse.

60 Bruke projektoren

P

ASSWORD

(P

ASSORD

)—

Når Password Protect er aktivert. vil en Password Protectskjerm be deg angi et passord som vil vises når strømkabelen er koblet til det elektriske uttaket, og strømmen til projektoren først blir skrudd på. Standarden er at denne funksjonen er deaktivert. Du kan aktivere denne funksjonen ved å velge

Enabled (Aktivert)

. Hvis passordet har blitt stilt inn tidligere, taster du inn passordet først og velger deretter funksjonen. Denne passordfunksjonen vil aktiveres neste gang du skrur på projektoren. Dersom du aktiverer denne funksjonen, vil du bli spurt om å angi projektorens passord etter at du skrur på projektoren.

1 Første forespørsel om inntasting av passord:

a

Gå til

Others (Annet)

-menyen, trykk og sett

Password (Passord)

for å

Enable (Aktivere)

passord-innstillingen.

b

Aktivering av Password-funksjonen vil bringe frem en tegnskjerm, tast inn et 4-sifret kode fra skjermen og trykk på -knappen.

c d

Angi passordet igjen for å bekrefte.

Dersom bekreftelsen av passordet er vellykket, kan du igjen få tilgang til projektorens funksjoner og verktøy.

Bruke projektoren 61

2

3

4

Dersom du har angitt feil passord, vil du få to sjanser til. Etter tre feil vil projektoren automatisk slå seg av.

MERK:

Dersom du glemmer passordet ditt må du ta kontakt med

DELL™ eller kvalifisert servicepersonell.

For å deaktivere passordfunksjonen, velger du

Off (Av)

.

For å slette passordet velger du

Delete (slett)

.

62 Bruke projektoren

C

HANGE

P

ASSWORD

(E

NDRE PASSWORD

)—

Tast inn det opprinnelige passordet, deretter det nye passordet og bekreft det nye passordet igjen.

C

LOSED

C

APTION

(L

UKKET TEKST

)—

Velg

On (På)

for å aktivere lukket tekst, og for å aktivere menyen for lukket tekst. Velg et passende valg for lukkede tekster: CC1, CC2, CC3 eller CC4.

Bruke projektoren 63

MERK:

Alternativet Lukket tekst er kun tilgjengelig for NTSC.

I

NTERACTIVE

(

INTERAKTIV

)—

Velg

On (På)

for å slå på Interactive og aktivere den interaktive menyen. Den interaktive menyen har de følgende valgmulighetene:

64

MERK:

1. Forsikre deg om at den interaktive pennen er tilkoplet. Se "Kople til den interaktive pennen" på side 26.

2. Den interaktive pennen kan ikke brukes i følgende tilfeller: a

I utvidet modus.

b Hvis projektoren er koplet til en inngangskilde på 120 Hz og

3D-visningsfunksjonen er aktivert.

P

OINTER

M

OTION

(

PEKERBEVEGELSE

)—

Lar deg velge måten pekeren beveger seg på:

Normal, Draw (tegne) og Stable (stabil).

MERK:

1. Kople projektoren til datamaskinen med en mini-USB-B- eller LAN-kabel eller via trådløs forbindelse.

2. Interaktivitet støttes kun i følgende innmatingsmoduser: VGA og HDMI fra en

PC, og Trådløs-skjermbilde, USB-skjermbilde og LAN-skjermbilde

Normal —

Når du trykker den venstre knappen på den interaktive pennen i normalmodus, kan du holde pekerposisjonen et øyeblikk. Denne modusen er best når du bruker pekeren som en mus, f.eks. til venstreklikking og dobbeltklikking.

Draw (Tegne) —

I tegnemodus kan pekeren beveges fritt. Denne modusen er best for tegning og skriving på skjermen.

Bruke projektoren

Stable (Stabil) —

I stabilmodus kan du trykke og holde den venstre knappen på den interaktive pennen for begrense pekeren til vertikale eller horisontale bevegelser. Når du slipper den venstre knappen, kan pekeren bevege seg fritt igjen. Denne modusen passer best til å tegne vertikale eller horisontale linjer på skjermen.

C

LICK

S

PEED

(

KLIKKEHASTIGHET

)—

Lar deg stille inn musens ventetid. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i normalmodus. Tilgjengelige valgmuligheter er:

Fast (hurtig), Medium og Low (lav).

Fast (Hurtig) —

Stiller pekerens ventetid til det minimale, som er

0,5 sekunder.

Medium —

Stiller pekerens ventetid til medium, som er 1,0 sekund.

Low (Lav) —

Stiller pekerens ventetid til det maksimale, som er

1,5 sekunder.

S

ET

F

UNCTION

(

FUNKSJONSKNAPPINNSTILLING

)—

Lar deg stille inn hvordan funksjonsknappen på den interaktive pennen skal virke. Tilgjengelige alternativer er:

Toggle (veksle): Normal/Draw/Stable (normal/tegne/stabil)

,

PowerPoint Annotation (PowerPoint-kommentar)

,

Switch Windows

(Alt+Tab) (bytte vindu med Alt+Tab)

,

Esc

,

Show Desktop (Cmd+D) (vise skrivebordet med Cmd+D)

,

Open Windows Explorer (Cmd+E) (åpne

Windows Utforsker med Cmd+E)

,

Middle Mouse (midtre musknapp)

,

Double Click (dobbeltklikk)

og

Disable (deaktiver)

(se "Bruke den interaktive pennen" på side 38).

Toggle (veksle): Normal/Draw/Stable (normal/tegne/stabil) —

Funksjonsknappen veksler mellom

normal

-,

tegne

- og

stabil

modus.

PowerPoint Annotation (PowerPoint-kommentar) —

Funksjonsknappen brukes til å kommentere PowerPoint-presentasjoner.

Switch Windows (Alt+Tab) (bytte vindu med Alt+Tab) —

Funksjonsknappen veksler mellom vinduer på samme måte som tastatursnarveien Alt+Tab.

Esc —

Funksjonsknappen virker som Esc-knappen på tastaturet.

Show Desktop (Cmd+D) (vise skrivebordet med Cmd+D) —

Funksjonsknappen minimerer alle vinduene og viser skrivebordet.

Bruke projektoren 65

Open Windows Explorer (Cmd+E) (åpne Windows Utforsker med

Cmd+E) —

Funksjonsknappen stilles inn til å åpne Windows Utforsker.

Middle Mouse (midtre musknapp) —

Funksjonsknappen virker som rullehjulet på musen.

Double Click (dobbeltklikk) —

Funksjonsknappen brukes til å dobbeltklikke.

Disable (deaktiver) —

Deaktiverer funksjonsknappen.

C

HANNEL

(

KANAL

)—

Lar deg stille inn kanalvalget til

Auto

eller

Manual

(manuell)

.

Auto —

Kanalen velges automatisk.

Manual (Manuell)—

Kanalen velges manuelt. Det er i alt 15 tilgjengelige kanaler.

C

ONNECTION

(

TILKOPLING

)—

Lar deg velge forbindelse, enten "Mini USB" eller

"Wireless / Network (trådløst- / kablet nettverk)".

P

AIRING

M

ODE

(G

RUPPERINGSMODUS

)—

Lar deg stille inn grupperingsmodusen til enten Open (Åpen) eller Fixed (Fast).

Open Mode (Åpenmodus)—

Når du velger denne, er det bare å følge anvisningene på skjermen for å stille den interaktive pennen inn til åpen modus. (I denne modusen kan pennen brukes til enhver projektor bare ved å peke på skjermen.)

Fixed Mode (Fastmodus)—

Når du velger fast modus, er det bare å følge anvisningene på skjermen for å fullføre grupperingen mellom projektoren og den interaktive pennen. (Denne modusen brukes for å sikre at den interaktive pennen bare kan brukes med projektoren den er gruppert med.)

66

Etter gruppering vil pennen automatisk være låst til projektoren hver gang den slås på.

Bruke projektoren

I

NFORMATION

(I

NFORMASJON

)—

Lar deg se informasjon om den interaktive pennen.

Bruke projektoren 67

T

EST

P

ATTERN

(T

ESTM

ø

NSTER

)—

Testmønsteret brukes for å teste fokus og oppløsning.

Du kan aktivere eller deaktivere

Test Pattern (testmønster)

ved å velge

Off (Av)

,

1

eller

2

. Du kan også ta i bruk

Test Pattern 1 (Testmønster 1)

ved å trykke og holde nede og -knappene på kontrollpanelet i 2 sekunder. Du kan også ta i bruk Test Pattern 2

(Testmønster 2) ved å trykke og holde nede og -knappene på kontrollpanelet i 2 sekunder.

Testmønster 1:

Testmønster 2:

F

ACTORY

R

ESET

(F

ABRIKKGJENOPPRETTING

)—

Velg og trykk på for å tilbakestille alle innstillinger til fabrikkstandardene. Advarselen under vises.

Gjenoppretting inkluderer innstillinger av både datamaskinkilder og videokilder.

68 Bruke projektoren

Installasjon av trådløs nettverk

MERK:

Datamaskinen din må møte følgende minste systemkrav:

Operativsystem:

• Windows

Microsoft Windows 2000 med service pack 4 eller senere, Windows XP Home eller Professional med service pack 2 32-bit (anbefalt), Windows Vista 32-bit og

Windows 7 Home eller Professional 32-bit eller 64-bit

• MAC

MacBook og senere, MacOS 10.5 og senere

Minimum maskinvare:

a

Intel Pentium III-800 MHZ (eller større)

b

256 MB med RAM kreves, 512 MB eller mer anbefales.

f c d e

10 MB tilgjengelig plass på harddisk

Super VGA støtter 800 x 600 16 biters høy farge eller skjerm med høyere oppløsning anbefales recommended (PC og skjerm)

Ethernet-adapter (10 / 100 bps) for en Ethernet-tilkobling

En støttet WLAN-adapter for en WLAN-tilkobling

(enhver NDIS-kompatibel 802.11b eller 802.11g Wi-Fi-enhet)

Nettleser

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0 (anbefales) eller 8.0, Firefox 1.5 eller 2.0 og

Safari 3.0 og senere

Bruke projektoren 69

For å kunne bruke projektoren trådløst, må du utføre trinnene under:

1

Installer den trådløse antennen. Se "Installere antennen" på side 13.

2

Aktiver trådløs tilkobling på projektoren. Se "WIRELESS / NETWORK

(TRÅDLØST / NETTVERK)" på side 56.

MERK:

Det tar omtrent 50 sekunder å starte trådløst nettverk etter at du har valgt

Wireless/Network (Trådløst / nettverk).

3

Velg Flere skjermbilder Multiple Display i inngangsvalgmenyen (INPUT

SELECT), deretter Trådløs-skjermbilde (Wireless Display) i undermenyen. Se

"INPUT SELECT (INNGANGSVALG)" på side 46. Skjermbildet

trådløsveiledning

som vist nedenfor dukker opp.

4

Skriv ned

LOGIN CODE (PÅLOGGINGSKODE)

,

NETWORK NAME

(NETTVERKSNAVN) (SSID)

, og

IP ADDRESS (IP-ADRESSE)

. Du trenger denne informasjonen for å logge på senere.

5

Koble datamaskinen til

S300wi

-nettverket.

70 Bruke projektoren

MERK:

• Datamaskinen må ha en trådløs nettverksfunksjon for å registrere tilkoblingen.

• Når du kopler til

S300wi

-nettverket, mister du trådløs tilkopling med andre trådløse nettverk.

6

Åpne nettleseren. Du videresendes automatisk til websiden

S300wi Web

Management

.

MERK:

Hvis websiden ikke lastes automatisk, skriver du inn IP-adressen som du skrev ned tidligere i adresselinjen til nettleseren.

7

S300wi Web Management-siden åpnes. Første gang du bruker tjenesten, klikk på

Download (last ned)

.

Bruke projektoren 71

8

Velg passende operativsystem, og klikk på

Download (Last ned)

.

9

Klikk på

Run (Kjør)

for å gå videre med førstegangs installasjon av programvaren.

MERK:

Du kan velge å lagre filen og installere den senere.

For å gjøre dette, klikker du på

Save (Lagre).

MERK:

Følgende advarsel kan vises, velg henholdsvis Run (Kjør) og Allow (Tillat).

72 Bruke projektoren

MERK:

Hvis du ikke er i stand til å installere applikasjonen pga. utilstrekkelige rettigheter på datamaskinen, må du kontakte nettverksadministratoren.

10

Installasjonsprogrammet starter. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

S300wi Wireless Application Software (programvare for trådløs applikasjon)

Straks installasjonen er ferdig, starter S300wi Wireless Application software

(programvare for trådløs applikasjon) og søker automatisk etter projektoren.

Skjermbildet nedenfor vises.

Logge inn

For å kommunisere med projektoren, skriver du inn Login Code (Påloggingskode)

oppgitt i trinn 4 av "Installasjon av trådløs nettverk" og klikker på

OK

.

Bruke projektoren 73

MERK:

Hvis IP Address (IP-adresse) ikke er registrert, skriv inn IP Address

(IP-adressen) som vises i nedre venstre hjørne av skjermen.

Forstå knappene

Etter vellykket pålogging, vises følgende menylinje på datamaskinskjermen.

1

2

3

Element

1

Statuslinje

Meny

Minimer-knapp

Lukk-knapp

2

Kontrollverktøylinje

Full skjerm

Splitt 1

Splitt 2

Splitt 3

Splitt 4

Stopp

Pause

Oppdater

3

Tilkoblingsstatus

Tilkoblingsikon

Beskrivelse

Viser informasjon om IP og LOGIN CODE

(PÅLOGGINGSKODE).

Klikk for å aktivere programmenyen.

Klikk for å minimere programmet.

Klikk for å avslutte programmet.

Klikk for å projisere bildet i fullskjerm.

Klikk for å projisere bildet i øvre venstre hjørne av skjermen.

Klikk for å projisere bildet i øvre høyre hjørne av skjermen.

Klikk for å projisere bildet i nedre venstre hjørne av skjermen.

Klikk for å projisere bildet i nedre høyre hjørne av skjermen.

Klikk for å stoppe projeksjonen.

Klikk for å pause projeksjonen.

Klikk for å oppdatere det projiserte bildet.

Blinker når projeksjon pågår.

Projisere presentasjonen

• For å projisere presentasjonen, klikk på én av projeksjonsknappene .

74 Bruke projektoren

• For å pause presentasjonen, klikk på . Ikonet blir grønt.

• For å fortsette presentasjonen, klikk på igjen.

• For å stoppe presentasjonen, klikk på .

MERK:

Følgende informasjon er kun for trådløst presentasjonsmodus.

Bildevisningen kan være tregere eller hakkete hvis du viser et videoklipp eller animasjon. Se bildehastighetstabellen under for mer informasjon.

Bildehastighet for trådløs presentasjon

Skjermvariasjon %

1

<5 %

<10%

<20%

<40%

<75%

100%

> 100%

Antatt bilde per sekund

2

30

3

16

3

12

3

8

3

5

3

3

3

≤ 2

4

MERK:

1

Prosenten for skjermvariasjon er basert på 1024 x 768. For eksempel, når du viser et 320 x 240 videoklipp på 1024 x 768 skrivebord, er skjermvariasjonen

9,8 %.

2

Bildehastighet i bevegelse kan være forskjellig avhengig av faktorer, som nettverksmiljø, bildeinnhold, signalforhold, steder og CPU-prestasjon.

3

Under et vanlig WLAN-miljø med en 802.11g tilkobling, og ingen skjermutfylling.

4

Komprimert til 1024 x 768 og under 802.11g.

MERK:

Datamaskinen går ikke inn i S1 (standby-modus) / S3 (ventemodus) / S4

(dvalemodus) når du kjører en trådløs presentasjon med USB-skjermbilde og

USB-betrakter.

Bruke projektoren 75

Bruke menyen

Klikk på for å vise menyen.

W

EB

M

ANAGEMENT

(N

ETTSTYRING

)—

Klikk for å åpne Web Management-siden. Se "Styre projektoren med Web Management" på side 84.

S

EARCH FOR

P

ROJECTOR

(S

Ø

K ETTER PROJEKTOR

)—

Klikk for å søke og koble til en trådløs projektor.

M

AKE

A

PPLICATION

T

OKEN

(L

AG PROGRAMTOKEN

)—

Klikk for å lage en programtoken. Se "Lag programtoken" på side 103.

I

NFO

Klikk for å vise systeminformasjon.

A

BOUT

(O

M

)—

Klikk for å vise programversjonen.

E

XIT

(U

TGANG

)—

Klikk for å lukke programmet.

76 Bruke projektoren

Driverinstallasjon for USB-skjermbilde

For å kunne bruke USB-skjermbilde (USB Display), må du fullføre trinnene nedenfor:

1 Aktivere trådløst- / kablet nettverk (Wireless/Network)-forbindelsen på

projektoren. Se "WIRELESS / NETWORK (TRÅDLØST / NETTVERK)" på side 56.

MERK:

Det tar omtrent 50 sekunder å starte trådløst nettverk etter at du har valgt

Wireless/Network (

Trådløst / nettverk

).

2

Kople USB-kabelen mellom projektoren og datamaskinen. Se "Koble til en datamaskin med en USB-skjermbildekabel" på side 17.

3 Velg Flere skjermbilder Multiple Display i inngangsvalgmenyen (INPUT

SELECT), deretter USB-skjermbilde (USB Display) i undermenyen. Se "Input

Select Multiple Display (Inngangsvalg for Flere skjermbilder)" på side 46.

4

Første gangen du bruker denne modusen, vil projektoren automatisk be om at følgende drivere blir installert. Start installasjonen manuelt ved å klikke

"dousb_install.Cab" på CD-en.

MERK:

Hvis Autokjør-vinduet dukker opp, må du lukke det.

5

Systemet begynner å installere Remote NDIS-driveren på datamaskinen din den første gangen.

MERK:

• Ignorer eventuelle advarende meldinger og fortsett med installasjonen.

Du trenger administrative rettigheter for å kunne installere programvaren.

6

Begynn å vise datamaskinskjermen via USB-kabelen.

MERK:

Når datamaskinen fortsetter etter ventemodus eller dvalemodus, skal også USB-visningen gjenopptas. Hvis dette ikke skjer automatisk, må du trekke ut og sette USB-kabelen inn igjen.

Bruke projektoren 77

Installasjon av Presentation to Go (PtG)

For å kunne installere PtG, må systemet tilfredsstille følgende minimumskrav:

Operativsystem:

- Windows

Microsoft Windows XP Home eller Professional med service pack 2/3 32-bit (anbefalt),

Windows Vista 32-bit og Windows 7 Home eller Professional 32-bit eller 64-bit

- Office 2003 og Office 2007

For å kunne bruke USB-betrakter (USB Viewer), må du fullføre trinnene nedenfor:

1

Aktivere trådløst- / kablet nettverk (Wireless/Network)-forbindelsen på

projektoren. Se "WIRELESS / NETWORK (TRÅDLØST / NETTVERK)" på side 56.

MERK:

Det tar omtrent 50 sekunder å starte trådløst nettverk etter at du har valgt Wireless/Network (

Trådløst / nettverk

).

2 Plugg USB-flashenheten til projektoren.

MERK:

Kun JPEG-format med bilder under 10 Mb og 40 millioner piksler støttes.

• PtG Converter kan konvertere PowerPoint-filene til PtG-filer. Se

"Programvaren PtG Converter - Lite" på side 82

• Du kan laste ned "PtG Converter - Lite" fra hjelpesiden til Dell på: support.dell.com.

3 Velg Flere skjermbilder (Multiple Display i inngangsvalgmenyen (INPUT

SELECT), deretter USB-betrakter (USB Viewer) i undermenyen. Se "Input

Select Multiple Display (Inngangsvalg for Flere skjermbilder)" på side 46.

Presentation to Go

-skjermen dukker opp.

78 Bruke projektoren

PtG-visning

Systemet viser denne siden når det er klart.

Bildevisning

Bruke projektoren 79

Introduksjon til PtG/Photo-funksjonen

Viser gyldige PtG- og bildefiler som er lagret på en USB-disk.

MERK:

Systemet hopper over dette trinnet hvis kun én disk er registrert.

PtG-oversikt

80 Bruke projektoren

Bildeoversikt

MERK:

Støtter bildefiler med navn på 14 språk (norsk, engelsk, dansk, nederlandsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, polsk, portugisisk, russisk, forenklet kinesisk, spansk, svensk og tradisjonelt kinesisk).

Introduksjon til knapper

Bruk opp-, ned- og venstreknapp for å navigere, og -knappen på projektorens kontrollpanel eller fjernkontroll for å velge.

Knapp

Opp Ned Venstre Høyre Enter

PtG-funksjon

Opp Ned Tilbake Ingen funksjon

Enter

PtG-avspilling

Forr. side

Bildefunksjon

Opp

Neste side

Ned

Tilbake

Tilbake

Ingen funksjon

Ingen funksjon

Neste Pause

Enter

Bildeavspilling

Forr. side

Neste side Tilbake Ingen funksjon

Ingen funksjon

MERK:

Hvis du går inn i OSD-menyen mens du bruker PtG, vil ikke opp- ned- og venstreknappene til PtG-navigasjonen fungere.

Bruke projektoren 81

Sette opp PtG Converter - Lite

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Programvaren PtG Converter - Lite

Start "PtG Converter - Lite". Skjermbildet nedenfor vises.

1 Klikk for å starte konverteringen.

2 Velg PowerPoint-filen du ønsker å konvertere.

82 Bruke projektoren

3 Klikk Bla gjennom-knappen for å velge lagringssted og deretter OK.

MERK:

1

Konverteringen mislykkes dersom datamaskinen ikke har MS PowerPoint installert.

2

PtG Converter støtter kun opptil 20 sider.

3

PtG Converter støtter kun konvertering av .ppt-filer til .PtG-filer.

Bruke projektoren 83

Styre projektoren med Web Management

Konfigurere nettverksinnstillingen

Hvis projektoren er koblet til et nettverk, har du tilgang til projektoren med en

nettleser. For å konfigurere nettverksinnstillingen, se "WIRELESS / NETWORK

(TRÅDLØST / NETTVERK)" på side 56.

Bruke Web Management

Bruk Internet Explorer 5.0 og nyere eller Firefox 1.5 og nyere, og angi IP-adressen. Du kan nå bruke Web Management og styre projektoren fra et annet sted.

Hjemmeside

• Gå til hjemmesiden for Web Management ved å skrive inn IP-adressen til

projektoren i nettleseren. Se "WIRELESS / NETWORK (TRÅDLØST /

NETTVERK)" på side 56.

• Velg språket for nettbasert styring fra listen.

• Klikk på et menyelement på venstre flik for å få tilgang til siden.

84 Bruke projektoren

Last ned det trådløse programmet

Se også "Installasjon av trådløs nettverk" på side 69.

Klikk på

Download (Last ned)

-knappen til det korresponderende operativsystemet på datamaskinen.

Bruke projektoren 85

Conference Control (Konferansekontroll)

Dette lar deg holde konferansepresentasjoner fra ulike kilder uten å bruke projektorkabler, og lar deg kontrollere hvordan hver presentasjon skal vises på skjermen.

MERK:

Uten Conference Play Control (Konferansespillerkontroll) vil den siste brukeren som klikker "Play"-knappen (spill av) i applikasjonen overta kontrollen av projeksjonen på hele skjermen.

Computer Name (Datamaskinnavn)

: Lister datamaskinen som er logget på for konferansekontroll.

Play Control (Spillekontroll)

: Klikk på knappene for å kontrollere hvordan hver datamaskins projeksjon vises på skjermen.

Fullskjermprojeksjon — Presentasjonen fra datamaskinen tar opp hele skjermen.

Splitt 1 - Presentasjonen fra datamaskinen vises i øvre venstre hjørne av skjermen.

Splitt 2 - Presentasjonen fra datamaskinen vises i øvre høyre hjørne av skjermen.

Splitt 3 - Presentasjonen fra datamaskinen vises i nedre venstre hjørne av skjermen.

• Splitt 4 - Presentasjonen fra datamaskinen vises i nedre høyre hjørne av skjermen.

• Stopp - Projeksjonen fra datamaskinen stoppes.

IP Address (IP-adresse)

: Viser hver datamaskins IP-adresse.

MERK:

For å avslutte konferansen, klikk på Logout (Logg av).

86 Bruke projektoren

Hva du kan styre

Admin (Administrator)

Et administratorpassord kreves for å logge på Admin-siden.

Admin Password (Administratorpassord)

: Skriv inn administratorpassordet og klikk på

Login (Logg på)

. Standardpassordet er "admin". For å endre

passordet, se "Change Passwords (Endre passord)" på side 92.

Bruke projektoren 87

System Status (Systemstatus)

Viser informasjon om

Network Status (Nettverksstatus)

,

Connection Status

(Tilkoblingsstatus)

og

Projector Status (Projektorstatus)

.

88 Bruke projektoren

Nwtwork Status (Nettverksstatus)

Se avsnittet om OSD på side 56.

IP Setup (IP-oppsett)

• Velg

Obtain an IP address automatically to assign an IP address to the projector automatically (Innhent en IP-adresse automatisk for å tildele en

IP-adresse til projektoren automatisk)

eller

Use the following IP address

(Bruk følgende IP-adresse)

for å tildele en IP-adresse manuelt.

DHCP Server Setup (Oppsett av DHCP-server)

• Velg

Auto

for å automatisk sette opp

Start IP

,

End IP (Slutt IP)

,

Subnet

Mask (Nettverksmaske)

,

Default Gateway (Standard gateway)

og

DNS

Server (DNS-server)

adresse fra en DHCP-server eller

Disable (Deaktiver)

for å deaktivere denne funksjonen.

Bruke projektoren 89

Wireless Setup (Trådløs oppsett)

• Velg

Enable (Aktiver)

for å sette opp

Region

,

SSID

,

SSID Broadcast

(SSID-kringkast)

,

Channel (Kanal)

,

Encryption (Kryptering)

og

Key

(Nøkkel)

. Velg

Disable (Deaktiver)

for å deaktivere trådløs oppsett.

SSID

: Opptil en maksimal lengde på 32 tegn.

Encryption (Kryptering)

: Du kan deaktivere WPA-nøkkel eller velge en av

64-bit eller 128-bit i ASCII- eller HEX-streng.

Key (Nøkkel)

: Hvis kryptering er aktivert, må du sette opp nøkkelverdi i henhold til krypteringsmodusen som du valgte.

RADIUS Server Setup (RADIUS Server-oppsett)

• Innstilling av IP-adresse, port og nøkkelinformasjon.

GateKeeper

• Du kan velge mellom 3 alternativer:

All Pass (Tillat alle)

: Tillater brukere å få tilgang til kontornettverk via trådløs projektor.

All Block (Blokker alle)

: Blokkerer brukere fra å få tilgang til kontornettverk via trådløs projektor.

Internet Only (Kun Internett)

: Blokkerer brukere fra kontornettverk men har fortsatt Internettilgang.

Set Security For SNMP (Still inn sikkerheten for SNMP)

• Innstilling av Write Community (skrivefellesskap).

Klikk på

Apply (Bruk)

-knappen for å lagre og ta i bruk endringer. Projektoren må startes på nytt igjen for at disse endringene skal tre i kraft.

90 Bruke projektoren

Projection Setup (Oppsett av projeksjon)

Projection Setup (Oppsett av projeksjon)

Resolution (Oppløsning)

: Lar deg velge oppløsningen. Valgene er:

XGA (1024 x 768) og WXGA (1280 x 800).

Color Depth (Fargedybde)

: Lar deg velge fargedybden for livligere presentasjoner. Valgene er: Normal (16 biter) og høy (32 biter).

Login Code (Påloggingskode)

: Velg hvordan du vil at påloggingskoden skal opprettes av projektoren. Du kan velge mellom 3 alternativer:

Disable (Deaktiver)

: Påloggingskode er ikke nødvendig for å logge på systemet.

Random (Tilfeldig)

: Standard er

Random (Tilfeldig)

. Påloggingskode opprettes tilfeldig.

Use the following code (Bruk følgende kode)

: Skriv inn en 4-sifret kode. Denne koden brukes for å logge på systemet.

Projector Setup (Oppsett av projektor)

• Sett opp informasjonen for

Model Name (Modellnavn)

,

Projector Name

(Projektornavn)

,

Location (Plassering)

og

Contact (Kontakt)

(opptil 21 tegn i hvert felt).

Klikk på

Apply (Bruk)

-knappen for å lagre og ta i bruk endringer. Projektoren må startes på nytt igjen for at disse endringene skal tre i kraft.

Bruke projektoren 91

Change Passwords (Endre passord)

Denne siden lar deg endre administratorpassordet.

Enter New Password (Skriv inn nytt passord)

: Skriv inn det nye passordet.

Confirm New Password (Bekreft nytt passord)

: Skriv inn passordet igjen og klikk på

Apply (Bruk)

.

MERK:

Kontakt Dell hvis du skulle glemme administratorpassordet ditt.

92 Bruke projektoren

Reset to Default (Tilbakestill til standard)

Klikk på

Apply (Bruk)

-knappen for å gjenopprette alle trådløse/nettverksinnstillinger til standardinnstillinger.

Bruke projektoren 93

Firmware update (Oppdatering av fastvare)

Bruk Firmware Update (Oppdatering av fastvare)-siden til å oppdatere fastvaren til projektorens trådløse del.

MERK:

Etter en vellykket fastvareoppgradering må du deaktivere og aktivere trådløst- / kablet nettverk (Wireless/Network) i OSD-menyen for å starte nettverksdelen i projektoren om igjen.

For å starte oppdatering av fastvaren, utfør følgende trinn:

1 Trykk på

Browse (Bla gjennom)

for å velge filen som skal oppdateres.

2 Klikk på

Update (oppdater)

-knappen for å starte. Vent mens systemet oppdaterer fastvaren i enheten.

ADVARSEL:

Ikke forstyrr oppdateringen, dette kan føre til at systemet krasjer!

3

Klikk på

OK

når oppdateringen er ferdig.

94 Bruke projektoren

Projector Control Panel (Kontrollpanel for projektor)

Projector Information (Projektorinformasjon)

Projector Status (Projektorstatus)

: Det er fem statuser: Lamp On (Lampe på), Standby, Power Saving (Strømsparing), Cooling (Kjøler ned) og

Warming up (Varmer opp). Klikk på Refresh (Oppdater)-knappen for å oppdatere statusen og kontrollinnstillingene.

Power Saving (Strømsparing)

: Strømsparing kan stilles inn etter 30, 60, 90

eller 120 minutter. For mer informasjon, se "Power Saving (StrØmsparing)" på side 60.

Alert Status (Projektorstatus)

: Det er 3 varselstatuser: Lampeadvarsel, Kort lampelevetid og Temperaturadvarsel. Projektoren kan gå inn i beskyttelsesmodus hvis noen av varslene aktiveres. For å gå ut av beskyttelsesmodusen klikker du på Clear (Fjern)-knappen for å fjerne Alert

Status (Varselsstatus), før du kan slå på projektoren.

Bruke projektoren 95

Image Control (bildekontroll)

Projektor mode (Projektormodus)

: Lar deg velge projektormodusen, avhengig av hvordan projektoren er montert. Det er fire projektormoduser:

Front Projection-Desktop (forovervendt projektormodus fra skrivebord),

Front Projection-Wall Mount (forovervendt projektormodus fra vegg), Rear

Projection-Desktop (bakovervendt projektormodus fra skrivebord) og Rear

Projection-Wall Mount (Bakovervendt projektormodus fra vegg.

Source Select (Inngangsvalg)

: Inngangsvalg-menyen lar deg velge inngangskilden til projektoren. Du kan velge mellom VGA-A, VGA-B,

S-Video, Composite Video (Kompositt video), HDMI, Wireless Display

(Trådløs-skjermbilde), USB Display (USB-skjermbilde) og USB Viewer

(USB-betrakter).

Video Mode (Videomodus)

: Velg en modus for å optimalisere visningen av bildet basert på hvordan projektoren brukes:

-

Presentasjon

: Egner seg best for presentasjonsbilder.

-

Bright (lys)

: Gir maksimal lysstyrke og kontrast.

-

Movie (film)

: For visning av filmer og fotografier.

-

sRGB

: Gir en mer nøyaktig fargerepresentasjon.

-

Custom (tilpasset)

: Brukerdefinerte innstillinger.

Blank Screen (Tom skjerm

): Du kan velge mellom On (På) eller Off (Av).

Aspect Ratio (Bildesideforhold)

: Velg et størrelsesforhold for å justere hvordan bildet vises.

Brightness (Lysstyrke)

: Velg en verdi for å tilpasse lysstyrken til bildet

Contrast (Kontrast)

: Velg en verdi for å tilpasse skjermkontrasten.

Klikk på knappen

Auto Adjust (Automatisk juster)

for å automatisk justere innstillingene.

Audio Control (Volumkontroll)

Audio Input (Lydinngang)

: Velg inngangskilden. Valgene er: Audio-A

(Lyd A), Audio-B (Lyd B), HDMI og Microphone (Mikrofon).

Volume (Volum)

: Du kan velge verdien (0~20) for lydvolumet

Speaker (Høyttaler)

: Du kan velge On (På) for å aktivere lydfunksjonen eller

Off (Av) for å deaktivere funksjonen.

Klikk på knappen

Factory Reset (Gjenopprett standard)

for å gjenopprette standardinnstillingene.

96 Bruke projektoren

Alert Setting (Varselinnstilling)

E-mail Alert (E-postvarsling)

• E-mail Alert (E-postvarsling): Du kan stille inn om du skal varsles med e-post (Enable (Aktiver)) eller ikke (Disable (Deaktivert)).

• To/CC/From (Til/Kopi/Fra): Du kan skrive inn e-postadressen til senderen

(From (Fra)) og mottakerne (To/Cc (Til/Kopi)) for å motta et varsel når noe uvanlig skjer, eller en advarsel vises.

• Subject (Emne): Du kan skrive inn emnet på e-posten.

Klikk på knappen

E-mail Alert Test (Test for e-postvarsel)

for å teste innstillingene for e-postvarsel.

SMTP Setting (SMTP-innstilling)

Out going SMTP server (Utgående SMTP-server)

,

User name

(Brukernavn)

og

Password (Passord)

bør stilles inn av administratoren din eller MIS.

Alert Condition (Varseltilstand)

• Du kan velge hva som skal varsles på e-post. Når noen av disse tilfellene inntreffer, sendes en e-post til mottakerne (To/Cc (Til/Kopi)).

Klikk på

Save (Lagre)

for å lagre innstillinger.

MERK:

E-postvarsling er beregnet å virke med en standard SMTP-server som bruker standardporten 25. Den støtter ikke kryptering og autentisering (SSL eller TLS).

Bruke projektoren 97

Reboot System (Omstart system)

Klikk på

Reboot (Omstart)

for å starte systemet på nytt.

Crestron

For Crestron-funksjonen.

98 Bruke projektoren

TIPS:

Jeg vil opprette ekstern tilgang til projektoren via Internett.

Hva er den beste innstillingen for nettleseren?

For den beste innstillingen i nettleseren, må du følge trinnene under:

1

2

Åpne

Control Panel (Kontrollpanel)

Internet Options (Alternativer for

Internett) General (Generelt)

kategorien

Temporary Internet Files

(Midlertidige Internettfiler) Settings

(Innstillinger)

og velge

Every visit to the pages (Hvert besøk til sidene)

.

Enkelte brannmurer eller antivirusprogrammer kan blokkere HTTPapplikasjonen. Slå av brannmuren eller antivirusprogramvaren hvis det er mulig.

Jeg vil opprette ekstern tilgang til projektoren via Internett. Hvilket socket-portnummer skal jeg åpne i brannmuren?

Følgende TCP/IP-socketporter brukes av projektoren.

udp/tcp beskrivelse tcp port tall

80 udp/tcp udp/tcp udp

25

161

9131 webkonfigurasjon

(http) smtp: brukes for sending av e-poster mellom e-postservere snmp: simple network management protocol amx: brukes for amxoppdagelse

Hvorfor kan jeg ikke få tilgang til projektoren via Internett?

1

Kontroller at datamaskinen er koblet til

Internett.

2

Sjekk med MIS eller nettverksadministratoren din om datamaskinen er på samme nettverk.

Bruke projektoren 99

Hvorfor kan jeg ikke få tilgang til

SMTP-serveren?

1

2

3

Sjekk med MIS eller nettverksadministratoren om SMTPserverfunksjonen er åpen for projektoren, og at IP-adressen som er tildelt projektoren er tillatt tilgang til SMTP-serveren.

Projektorens SMTP-socketportnummer er

25. Dette kan ikke endres.

Sjekk om utgående SMTP-server, brukernavn og passord er korrekt stilt inn.

Enkelte SMTP-servere vil sjekke om e-postadresse i "Fra" samsvarer med

"Brukernavn" og "Passord". For eksempel, bruker du [email protected] som e-postadressen i "Fra". Bør du også bruke [email protected] kontoinformasjonen for brukernavnet og passordet for å logge på

SMTP-serveren.

Hvorfor kan jeg ikke motta testeposten selv om projektoren allerede sier at e-posten ble sendt?

Det kan hende at SMTP-serveren gjenkjenner e-posten som søppelpost, eller fordi det er begrensninger på SMTP-serveren. Sjekk med

MIS eller nettverksadministratoren for

SMTP-serveren.

100 Bruke projektoren

Brannmurkonfigurasjon og ofte spurte spørsmål

Sp: Hvordan får jeg ikke tilgang til Web Management-siden?

Sv: Konfigurasjonen av datamaskinens brannmur kan forhindre deg i å få tilgang til

Web Management-websiden. Se følgende konfigurasjonsinnstillinger.

Firewall Protection

(Brannmurbeskyttelse)

McAfee Security

Center

Norton Antivirus

Sygate Personal

Firewall

Configuration (Konfigurasjon)

1 Start McAfee Security Center (Start > Alle programmer > McAfee > McAfee Security Center).

2 I kategorien

personal firewall plus (Personlig

3

brannmur pluss)

tab, klikk på

View the Internet

Applications List

.

4 Finn og velg

Dell S300wi

Projector fra listen.

5 Høyreklikk på

Permissions

-kolonnen.

6

Velg

Allow Full Access

på menyen.

1 Åpne Norton AntiVirus (Start > Alle programmer >

Norton AntiVirus > Norton AntiVirus).

2 Klikk på

Options

-menyen og velg

Norton AntiVirus

.

3

Status

-siden, velg

Internet Worm Protection

.

4 Finn og velg

Dell S300wi Projector

fra programlisten.

5 Høyreklikk på

Internet Access

-kolonnen.

6 Velg

Permit All

på menyen.

7 Klikk på

OK

.

1 Åpne Sygate Personal Firewall (Start > Alle programmer > Sygate > Sygate Personal Firewall).

2 Fra

Running Applications (kjørende applikasjoner)

-listen, finn og høyreklikk på

Dell

S300wi Projector

.

3 Velg

Allow

på menyen.

Bruke projektoren 101

Firewall Protection

(Brannmurbeskyttelse)

Windows Firewall

Configuration (Konfigurasjon)

Zone Alarm

1 Åpne Windows Firewall (Start > Alle programmer

> Kontrollpanel). Dobbeltklikk på

Windows-brannmur

.

2 I kategorien

General

tab, fjern krysset for

Don’t allow exceptions

.

3

I kategorien

Exceptions

, klikk på

Add Program...

knappen.

4 Finn og velg

Dell S300wi Projector

fra programlisten, og klikk

OK

.

5 Klikk på

OK

for å bekrefte unntaksinnstillinger.

1 Åpne Zone Alarm Firewall (Start > Alle programmer > Zone Labs > Zone Labs Center).

2

På siden

Program Control (programstyring)

, finn og velg

Dell S300wi Projector

fra listen.

3 Høyreklikk på

Access-Trusted

-kolonnen.

4 Velg

Allow

på menyen.

5 Høyreklikk og velg

Allow

for kolonnene

Access-Internet

,

Server-Trusted

og

Server-Internet

columns.

102 Bruke projektoren

Lag programtoken

Programtoken lar deg utføre Plugg og vis med en USB-token.

1 Fra programvaren, klikk på >

Make Application Token (Lag programtoken)

.

2

Følgende skjerm vises. Klikk på

Next (Neste)

.

3

Koble en flashstasjon til én av USB-portene på datamaskinen. Velg stasjonen fra listen, og klikk deretter

Next (Neste)

.

4 Klikk på

Finish (Fullfør)

for å lukke veiviseren.

Bruke projektoren 103

4

Feilsøke projektoren

Hvis du opplever problemer med projektoren, se gjennom følgende feilsøkingstips.

Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell (se Kontakt Dell™ på side 120).

Problem

Intet bilde vises på skjermen

Mangler inngangskilde. Kan ikke koble til en spesiell inngangskilde.

Mulig løsning

• Sørg for at objektivdekselet er tatt av, og at projektoren er slått på.

• Forsikre deg om at du har valgt den korrekte inngangskilden i INPUT SELECT (VELG

INNGANG)-menyen.

• Kontroller at den eksterne grafikkporten er aktivert. Hvis du bruker en Dell™ Laptop datamaskin, trykk (Fn+F8). For andre datamaskiner, se dokumentasjonen som følger med. Hvis du ikke kan se bildene skikkelig, må du oppdatere datamaskinens videodriver. For en Dell-datamaskin, se support.dell.com.

• Kontroller at alle kabler er koblet til korrekt.

Se "Koble til projektoren" på side 12.

• Kontroller at pinnene i plugger og kontakter ikke er bøyd eller knekt.

• Sørg for at lampen er sikkert installert

(se "Bytte lampen" på side 112).

• Bruk

Test Pattern (Testbilde)

i

Others

(Annet)

-menyen. Kontroller at fargene på testbildet er korrekte.

Gå til Advanced Enable/Disable Sources

(Avansert aktivering/deaktivering av kilder) og kontroller at denne spesielle inngangskilden er satt til Enable (Aktiver).

104 Feilsøke projektoren

Problem

(forts.)

Delvis, rullende eller ukorrekt visning av bilde.

Presentasjonen din vises ikke på lerretet

Bildet er ustabilt eller flimrer

Bildet har en vertikal, flimrende strek

Bildefargen er feil

Bildet er ute av fokus

Mulig løsning

(forts.)

1

2

Trykk

Auto Adjust (Automatisk justering)

knappen på fjernkontrollen eller kontrollpanelet.

Hvis du bruker en Dell™ bærbar datamaskin, sett oppløsningen på datamaskinen til

WXGA (1280 x 800) eller XGA (1024 x 768):

a

Høyreklikk på skrivebordet i Microsoft

®

b c

Windows

®

, klikk

Properties (Egenskaper)

og velg

Settings (Innstillinger)

.

Kontroller at innstillingen er 1280 x 800 eller 1024 x 768 piksler for den eksterne monitorporten.

(Fn+F8).

Hvis du opplever vansker med endring av oppløsning, eller skjermen fryser, tar du omstart på alt utstyr og projektoren.

Hvis du ikke bruker en Dell™ bærbar datamaskin, se dokumentasjonen til maskinen.

Hvis du ikke kan se bildene skikkelig, må du oppdatere datamaskinens videodriver. For en

Dell-PC, se support.dell.com.

Hvis du bruker en bærbar datamaskin, trykk

(Fn+F8).

Juster fininnstillingen i OSD

Display (Visning)

undermenyen (kun i PC-modus).

Juster frekvensen i OSD

Display (Visning)

undermenyen (kun i PC-modus).

• Vis skjermen mottar feil signaluttak fra grafikkortet, sett signaltypen til

RGB

i OSD

Display

-kategorien.

• Bruk

Test Pattern (Testbilde)

i

Others

(Annet)

-menyen. Kontroller at fargene på testbildet er korrekte.

1

2

Still fokuseringsringen på projektorobjektivet.

Sørg for at projektorskjermen er innenfor den påkrevde avstanden fra projektoren

(49,99 cm [0,5 m] til 330,10 cm [3,3 m]).

Feilsøke projektoren 105

Problem

(forts.)

Mulig løsning

(forts.)

Bildet er strukket når kilden er

DVD med størrelsesforhold

16:9

Bildet er speilvendt

Lampen er brent ut eller lager en smellende lyd.

Projektoren registrerer automatisk signalformatet. Den vil opprettholde størrelsesforholdet til det projekserte bildet i henhold til inngangssignalformatet med en

Original-innstilling.

Hvis bildet fremdeles er utstrukket, juster bildesideforholdet i

Set Up (Konfigurer)

menyen i OSD-menyen.

Velg

Set Up (Konfigurer)

i OSD, og endre projeksjonsmodusen.

Når lampen har nådd slutten på sin levetid, kan den brenne ut og lage en høy, smellende lyd.

Dersom dette skjer kan ikke projektoren skru seg

på igjen. Om bytting av lampe, se "Bytte lampen" på side 112.

LAMP

-indikatoren lyser fast gult

Skift lampen hvis

LAMP

-lampen lyser fast gult.

LAMP

indikatoren blinker gult Hvis

LAMP

-lyset blinker oransje, kan det hende at tilkoblingen til lampemodulen er forstyrret.

Kontroller lampemodulen og sjekk at den er korrekt installert.

Hvis

LAMP

-lyset og

Strøm

-lyset blinker oransje, har en vifte i projektoren sviktet, og projektoren vil automatisk slå seg av.

Hvis

LAMP

- og

TEMP

-lyset blinker oransje og

Power

-lyset er blått, har fargehjulet sviktet, og projektoren vil automatisk slå seg av.

For å fjerne beskyttelsesmodusen, trykker du og holder inne

STRØM

-knappen i 10 sekunder.

TEMP

-lyset lyser solid gult Projektoren er for varm. Visningen slår seg av automatisk. Slå på visningen igjen når projektoren har kjølt seg ned. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell™.

TEMP

indikatoren blinker gult Hvis projektorviften svikter, slår projektoren seg av automatisk. Prøv å fjerne projektormodusen ved å trykke og holde inne

STRØM

-knappen i 10 sekunder. Vent i omtrent 5 minutter og prøv å slå på strømmen igjen. Hvis problemet vedvarer,kontakt Dell™.

106 Feilsøke projektoren

Problem

(forts.)

Skjermdisplayet vises ikke på skjermen

Fjernkontrollen fungerer ikke normalt eller med svært begrenset rekkevidde

Kan ikke bruke penn eller oppnår ikke kontakt med penn

LED-lampen virker ikke.

Den ravgule LED-lampen lyser kontinuerlig.

Mulig løsning

(forts.)

Prøv å trykke på Menu (Meny)-knappen på panelet i 15 sekunder for å låse opp

OSD-menyen. Sjekk

Menylås

på side 58.

Batteriene kan være svake. Sjekk om laserstrålen fra fjernkontrollen er for svak. Er den det, setter du inn 2 nye AAA-batterier.

• Kontroller om inngangskilden er PC (VGA,

HDMI og trådløst eller kablet nettverk)

• Kontroller om interaktivfunksjonen er på i

ANNET-menyen. (Menu (Meny) –>

OTHERS (ANNET)–> Interactive)

• Kontroller om det er valgt riktig forbindelse i

Interaktiv-menyen. (Menu (Meny) –>

OTHERS (ANNET)–> Interactive –>

Connection)

• Hvis pennen ikke virker når du bruker trådløst eller kablet nettverk, må du kontrollere om

Wireless/Network (Trådløst / nettverk)funksjonen er aktivert i SET UP

(KONFIGURER)-menyen. (Menu (Meny)

–> SET UP (KONFIGURER)–>

Wireless/Network (Trådløst / nettverk))

• Når du bruker trådløst eller kablet nettverk, må du kontrollere om programvaren Dell

Wireless Application Software er tilkoplet.

(Støtter kun utmating til full skjerm).

• Kontroller om lysføleren er rettet mot skjermen.

• Hvis mer enn én penn er rettet mot skjermen samtidig, fungerer ingen av dem.

• Trykk valgfri tast (unntatt bly-knappen) for å vekke den.

a

Kontroller om batteriet er satt inn.

b

Kontroller om batteriet er satt riktig inn.

c

Kontroller om batteriet ikke er tomt.

Batteriet er snart tomt, bytt med nytt.

Feilsøke projektoren 107

Problem

(forts.)

Den grønne LED-lampen lyser kontinuerlig, men markøren beveger seg ikke, og det står

"USB connection is not detected (USB-forbindelse registreres ikke)" på projektorskjermen.

Kan ikke velge Interactive

(interaktiv)

Kan ikke bruke pennen med

3D-kilde.

Kan ikke bruke pennen med komposittvideo- eller

S-Videokilde.

Kan ikke bruke bly

Kan trådløs USB-funksjon brukes når du bruker

USB-skjermbilde?

Mulig løsning

(forts.)

Kontroller om mini-USB er tilkoplet.

Kontroller om det er en PC-inngangskilde (VGA,

HDMI og trådløst eller kablet nettverk).

a

3D-kilden støttes ikke.

b

120 Hz utgangssignal støttes ikke.

Komposittvideo- eller S-Videokilde støttes ikke.

Erstatt blyspissen med en ny hvis den er utslitt.

Trådløs USB-funksjon støttes ikke.

108 Feilsøke projektoren

Guidesignaler

Projektorstatus Beskrivelse

Standby-modus

Varmer opp

Lampe på

Kjølemodus

Strømsparingmodus

Projektor i Standby-modus. Klar for å slå på.

Projektoren kan bruke litt tid på å varme opp og slå seg på.

Projektor i Normal-modus, klar for å vise et bilde.

Merk

: OSD-menyen er ikke i bruk.

Projektoren kjøler seg ned for å slå seg av.

Strømsparing-modus har blitt aktivert.

Projektoren vil automatisk gå inn i standby-modus hvis et inngangssignal ikke registreres innen to timer.

Projektoren bruker 60 sekunder på å kjøle seg ned før Strømsparing-modus.

Kjøling før strømsparingmodus

Projektor er for varm

Lampedriveren er for varm

Viftefeil

Lampedriverfeil

Fargehjul-feil

Luftventiler er kanskje tettet til eller romtemperaturen er over 35 ºC.

Projektoren slår seg av automatisk.

Kontroller at luftventilene ikke er blokkert og at omgivelsestemperaturen er innenfor driftsvennlig område. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

Lampedriveren er for varm.

Luftventilene kan være blokkerte.

Projektoren slår seg av automatisk. Slå på visningen igjen når projektoren har kjølt seg ned. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

En av viftene har en feil. Projektoren slår seg av automatisk. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

Lampedriveren har en feil Projektoren slår seg av automatisk. Koble fra strømledningen etter tre minutter og slå deretter på skjermen igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

Fargehjulet har en feil. Projektoren har en feil og slår seg automatisk av. Koble fra strømledningen etter tre minutter og slå deretter på skjermen igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

Kontrollknapper

Strøm

BLÅ

Blinker

BLÅ

BLÅ

BLÅ

GUL

Blinker

GUL

AV

GUL

AV

GUL

Blinker

BLÅ

AV

GUL

GUL

GUL

Blinker

AV

GUL

Blinker

TEMP

(Gul)

Indikator

LAMPE

(Gul)

AV AV

AV AV

AV

AV

AV

AV

AV AV

AV

AV

AV

AV

GUL

Blinker

GUL

Blinker

Feilsøke projektoren 109

Lampefeil

Feil - DCforsyning

(+12 V)

Tilkoblingen til lampemodulen mislyktes

Lampen er defekt. Bytt ut lampen.

Strømforsyningen har blitt forstyrret.

Projektoren slår seg av automatisk. Koble fra strømledningen etter tre minutter og slå deretter på skjermen igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

Tilkoblingen til lampemodulen kan være forstyrret. Kontroller lampemodulen og sjekk at den er korrekt installert. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

AV

GUL

Blinker

AV

AV

GUL

AV

GUL

GUL

GUL

Blinker

110 Feilsøke projektoren

Den interaktive pennens LED-guidesignaler

Pennstatus Beskrivelse

Grønn farge

Indikator

Ravgul farge

Kontrollflyt og elementer/forekomster

Normalmodus

Standby-modus

Finner AP og går deretter til gruppering

Søkemodus

Ventemodus

Pennen vender mot skjermen med lenken.

Pennen vender ikke mot skjermen, men med lenken.

Finner AP og går deretter til grupperingsmodus.

Når du søker etter en kanal og intet signal er tilgjengelig, blinker grønn og ravgul

LED-lampe én gang.

Går i ventemodus for å spare strøm.

Fast lys PÅ

Blinker

0,1 s PÅ / 1 s AV

Blinker

Blinker

0,1 sek.

Fast lys PÅ

3 sek.

AV

AV

Blinker

Blinker

0,1 sek.

Fast lys PÅ

3 sek.

Går i ventemodus etter 3 minutter.

Blinker ravgult én gang, deretter grønt én gang, slår deretter av begge.

Når du søker etter en kanal og intet signal er tilgjengelig, blinker grønn og ravgul LED-lampe én gang.

•Slå av interaktiv (sette Interactive til OFF) i OSD-menyen når pennen brukes med lenken: går i ventemodus etter 5 sekunder.

•Pennen vender ikke mot skjermen, men med lenken: Går i ventemodus etter 3 minutter.

•Restarter eller tilbakestiller hvis batteriet settes inn igjen. Etter 3 mislykte søk etter AP-kanal, entres ventemodus.

Tilbakestill

Lavt batterinivå

Mislykket gruppering eller lenking utfører automatisk tilbakestilling.

Pennbatteriet er snart tomt.

Batteriet er tomt om to timer.

Blinker

AV

Blinker

Blinker

1 s PÅ og 1 s AV

Grønn og ravgul LED-lampe blinker alternerende. Totalt 3 ganger.

Batteriet er tomt, og kan ikke drive

PB.

Lysføleren og

RF-modulen virker ikke som de skal.

Pennen virker ikke som den skal.

AV Fast lys PÅ

MSP430 kontrollerer batterikapasiteten under normal drift. Dette LED-signalet varsler hvis batterikapasiteten er lav.

Merknad:

Dette signalet vises kun hvis pennen vender mot den interaktive skjermen.

Pennbatteriet er tomt. Strøm kun til

MSP430. Dette LED-signalet vises i

1 minutt for å spare strøm, og entrer deretter ventemodus. Pennen kan ikke brukes i denne tilstanden.

Merknad:

Dette signalet vises kun hvis pennen vender mot den interaktive skjermen.

Feilsøke projektoren 111

Bytte lampen

ADVARSEL:

Følg sikkerhetsinstruksjonene som står beskrevet på side 10 før

du starter på noen av fremgangsmåtene i dette avsnittet.

Bytt lampen når du får melding om at lampen snart er utslitt: "

Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation.

Replacement suggested! www.dell.com/lamps (Lampen er nar sin maksimale levetid for full bruk. Det anbefales at du bytter den ut.! www.dell.com/lamps)

" vises på skjermen Kontakt Dell™ hvis dette problemet

vedvarer etter du har byttet lampen. For mer informasjon, se "Kontakte Dell™" på side 120.

ADVARSEL:

Bruk en original lampe slik at du er sikker på at driftstilstanden til projektoren kan garanteres.

ADVARSEL:

Lampen blir veldig varm når den er i bruk. Ikke prøv å bytte lampen før projektoren har fått kjøle seg ned i minst 30 minutter.

ADVARSEL:

Ikke berør lyspæren eller lampeglasset på noe tidspunkt.

Projektorlamper er svært ømtåelige og kan gå i stykker om de berøres. De knuste glassbitene er skarpe og kan forårsake skade.

ADVARSEL:

Hvis lampen knuser, fjern alle knuste glassbiter fra projektoren, og deponer eller resirkuler i henhold til statlige, lokale eller føderale lover. For mer informasjon, se www.dell.com/hg.

1

2

3

4

5

Slå av projektoren og koble fra strømledningen.

La projektoren kjøle seg ned i minst 30 minutter.

Løsne de to skruene som fester lampedekslet, og ta av dekslet.

Løsne de to skruene som holder lampen på plass.

Løft opp lampen etter metallhåndtaket.

MERK:

Dell™ kan kreve at lamper som byttes i garantitiden, returneres til

Dell™. Ellers kontakter du ditt lokale avfallshåndteringsfirma og får adressen til nærmeste innsamlingsplass.

6

7

Erstatt med den nye lampen.

Stram til de to skruene som holder lampen på plass.

112 Feilsøke projektoren

8

9

Sett på lampedekslet og stram til de to skruene.

Nullstill telleverket for lampen ved å velge "Yes (Ja)" for

Lamp Reset

(Lampenullstilling)

i OSD

Lamp (Lampe)

-kategorien. (Se Lampemeny

side 53) Når en ny lampemodul har blitt endret, vil projektoren automatisk

registrere og tilbakestille lampetimene.

ADVARSEL:

Kassering av lamper (gjelder kun USA)

LAMPEN(E) INNI DETTE PRODUKTET INNEHOLDER KVIKKSØLV OG MÅ

RESIRKULERES ELLER DEPONERES I FØLGE LOKAL, STATLIG ELLER FEDERALE

LOVER. GÅ TIL FOR MER INFORMASJON, ELLER KONTAKT ELECTRONIC

INDUSTRIES ALLIANCE PÅ WWW.EIAE.ORG. SJEKK FOR NÆRMERE

INFORMASJON OM KASSERING.

Feilsøke projektoren 113

114

5

Spesifikasjoner

Lysventil

Lysstyrke

Kontrastforhold

Enhetlighet

0,65" WXGA S450 DMD, DarkChip3™

2200 ANSI lumen (maks.)

2400:1 typisk (fullstendig på/av)

80% vanlig (japansk standard - JBMA)

Antall piksler

Visningsdyktig farge

Projektoravstand

Videokompatiblitet

1280 x 800 (WXGA)

1,07 billion farger

Fargehjulhastighet

Projektorlinse

2X

F-Stop: F/ 2,8

Fokallengde, f=7,2 mm fast

Stråleavstand = 0,521 bred og tele

Projektorens skjermstørrelse 44,6–294 tommer (diagonalt)

1,64~10,83 ft (0,5 m~3,3 m)

Strømforsyning

Strømforbruk

Kompositt video / S-Video: NTSC (J, M, 4.43), PAL

(B, D, G, H, I, M, N, Nc, 60), SECAM (B, D, G, K,

K1, L)

Komponent video via VGA & HDMI: 1080i/p, 720p,

576i/p, 480i/p

Universal AC 100-240 50-60 Hz med PFC-tilførsel

Normal modus: 256 W ±10 % @ 110 V

(Trådløs og nettverk på)

Lyd

Støynivå

Strømsparing-modus: <20 W (trådløst- og kablet nettverk på, minimal viftehastighet)

Standby-modus: < 1 W (trådløst- og kablet nettverk av, VGA-utgang av)

1 høytaler x 8 watt RMS

33 dB ±2 dB(A)

Spesifikasjoner

Vekt

Pennvekt

Mål (B x H x D)

Projektor

Mål (B x H x D)

Interaktiv penn

6,9 pund (3,13 kg) ±0,05 pund

0,14 pund (65 g) ±0,01 pund (uten batteri)

12 x 3,9 x 9,7 tommer (306 x 99 x 246,5 mm)

12"(306mm)

3,9"(99mm)

9,7"(246,5mm)

6,94 x 1,24 x 0,98 tommer (176,2 x 31,5 x 25 mm)

0,98"(25mm)

Miljømessig

I/O-kontakter

6,94"(176,2mm)

1,24"(31,5mm)

Driftstemperatur: 5 - 35 ºC (41 - 95 ºF)

Luftfuktighet: 80% maks

Lagringstemperatur: 0 til 60 ºC (32 til 140 ºF)

Luftfuktighet: 90 % maks

Temperatur under frakt: -20 til 60 ºC

(-4 til 140 ºF)

Luftfuktighet: 90 % maks

Strøm: Én AC-strømkontakt

(3-pinners - C14-inntak)

VGA-inngang: To 15-pinners D-sub-kontakter (blå),

VGA-A og VGA-B for analoge RGB/komponent inngangssignaler.

VGA-utgang: Én 15-pinners D-sub-kontakt (svart) for VGA-A-gjennomløkking.

Spesifikasjoner 115

Trådløs

Lampe

S-Videoinngang: S-Videoinngang: Én standard

4-pinners min-DIN S-Video-kontakt for Y/C-signal.

Komposittvideoinngang: Én gul RCA-kontakt for

CVBS-signal.

HDMI-inngang: Én HDMI-kontakt for støtte for

HDMI 1.3. HDCP-kompatibel.

Analog lydinngang: Én 3,5 mm stereo minitelefonkontakt (blå) og ett par RCA-kontakter

(rød/hvit).

Variabel lydutgang: Én 3,5 mm stereo minitelefonkontakt (grønn).

USB-port: Én USB-slave (mini-USB) for ekstern støtte og to type A / type B USB-kontakter.

RS232-protokoll Én mini-DIN med 6 pinner for

RS232-kommunikasjon.

RJ45-port Én RJ45-kontakt for kontroll av projektoren gjennom et nettverk.

Mikrofon: Én 3,5 mm stereo minitelefonkontakt

(rosa).

12 V-utgang: Én 12 V DC / 200 mA maks. reléutgang for drift av automatisk lerret.

Trådløs standard: IEEE802.11b/g

Trådløs: Én trådløs kontakt (innebygd WiFi)

OS-miljø: Windows 7 / Vista / XP / 2000, MAC OS X

Støtte: Presentasjonslysbilder og projektorkontroll.

Tillat tilkobling for opptil 30 bruker samtidig.

4-til-1 delt skjerm. Tillat 4 presentasjonslysbilder projisert på skjermen.

Konferansekontrollmodus.

OSRAM 190 lampe som kan erstattes av bruker

(opptil 5000 timer)

116 Spesifikasjoner

MERK:

Rangeringen av lampelevetiden for en projektoren er kun en måling av tap av lysstyrke, og er ikke en spesifikasjon for hvor lang tid det tar før en lampe ikke lenger vil fungere og ikke lyser. Lampelevetid er tiden det tar for mer enn 50 prosent av lampens lysegenskaper å oppleve en redusert lysstyrke med omtrent

50 prosent av lampens rangerte lumen. Rangeringen av lampens levetid er ikke på noen måte garantert. Den faktiske brukslevetiden for en projektorlampe vil variere avhengig av bruksforhold og bruksmønster. Bruk av en projektor i stressfulle forhold som kan inkludere støvete miljøer, under høye temperaturer, mange timer per dag og plutselig avslåing, kan føre til en reduksjon i lampens levetid eller kan føre til lampefeil.

Spesifikasjoner 117

RS232 pinnetildeling

RS232-protokoll

• Kommunikasjonsinnstillinger

Tilkoblingsinnstillinger

Overføringshastighet:

Databiter:

Paritet

Stoppbiter

Verdi

19200

8

Ingen

1

• Kommandotyper

For å åpne OSD-menyen og justere innstillingene.

• Syntaks for styringskommandoer (fra PC til projektor)

[H][AC][SoP][CRC][ID][SoM][COMMAND]

Eksempel

: Strøm PÅ-kommando (send først lav byte)

--> 0xBE, 0xEF, 0x10, 0x05, 0x00, 0xC6, 0xFF, 0x11, 0x11, 0x01, 0x00, 0x01

Liste over styringskommandoer

For å se den siste RS232-koden, gå til Dell supportsiden på:

Support.dell.com

.

118 Spesifikasjoner

Oppløsning

1920 x 1080 i60

1280 x 720

1024 x 768

1280 x 800

1366 x 768

1360 x 768

1024 x 768

1440 x 900

1152 x 864

1280 x 960

1280 x 1024

1152 x 864

1400 x 1050

1280 X 800

1280 x 1024

1440 X 900

640 x 350

640 x 480

640 x 480 p60

720 x 480 p60

720 x 576 p50

720 x 400

640 x 480

848 x 480

640 x 480

800 x 600

800 x 600

800 x 600

1024 x 768

1280 x 720 p50

1280 x 720 p60

1920 x 1080 i50

1680 x 1050

1280 x 960

1920 x 1080

1400 X 1050

1280 x 1024

1440 X 900

1600 x 1200

Kompatibilitetsmoduser (analog/digital)

84,997

59,887

75,000

60,000

60,020

85,000

59,978

84,880

60,000

50,000

60,000

59,855

75,029

59,810

59,790

60,015

Oppdateringshastighet

(Hz)

70,087

59,940

59,940

59,940

50,000

70,087

75,000

60,000

85,008

60,317

75,000

85,061

60,004

50,000

75,025

74,984

59,954

85,002

60,000

74,867

85,024

84,842

60,000

94,500

106,500

108,000

108,000

108,000

119,651

121,750

122,500

74,250

74,250

74,250

74,500

78,750

83,500

85,500

85,500

Klokkefrekvens for piksler (MHz)

25,175

25,175

25,175

27,000

27,000

28,322

31,500

33,750

36,000

40,000

49,500

56,250

65,000

74,250

135,000

136,750

146,250

148,500

148,500

156,000

157,000

157,000

162,000

68,677

55,935

67,500

60,000

63,981

77,095

65,317

71,554

45,000

28,125

33,750

44,772

60,023

49,702

47,712

47,712

Hsynk-frekvens

(kHz)

31,469

31,469

31,469

31,469

31,250

31,469

37,500

31,020

43,269

37,879

46,875

53,674

48,363

37,500

79,976

70,635

65,290

85,938

67,500

82,278

91,146

80,430

75,000

Spesifikasjoner 119

Kontakte Dell

For kunder i USA, ring 800-WWW-DELL (800-999-3355).

MERK:

Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på kjøpsfakturaen din, pakkelappen, regningen eller

Dell-produktkatalogen.

Dell™ leverer flere online og telefonbaserte support og servicealternativer.

Tilgjengelighet varierer etter land og produkt, og noen tjenester er muligens ikke tilgjengelig i ditt område. For å kontakte Dell for salg, teknisk støtte eller kundeservice:

1

2

3

4

5

Besøk

Support.dell.com

.

Bekreft landet ditt eller området ditt under

Choose A Country/Region

(velg et land/område)

rullegardinmenyen på bunnen av siden

Klikk

Contact Us (Kontakt Oss)

på venstre side.

Velg koblingen til den tjenesten eller supporten du ønsker.

Velg kontaktmetoden som passer for deg.

120 Kontakte Dell

Kontakte eInstruction

eInstruction er en brukerstøttetjeneste som gir hjelp på telefon og via

Internett. Tilgjengeligheten varierer fra land til land. Send en e-post til [email protected] for nærmere informasjon om tjenesten der du bor.

Teknisk eInstruction-brukerstøtte for programvare i USA

Telefon: 480-443-2214 or 800-856-0732

E-post: [email protected]

Internasjonal teknisk eInstruction-brukerstøtte for programvare

Telefon: +33 1 58 31 1065

E-post: [email protected]

Web-basert teknisk brukerstøtte er tilgjengelig på: www.einstruction.com (i USA) www.einstruction.de (i Tyskland) www.einstruction.fr (i Frankrike) www.einstruction.it (i Italia) www.einstruction.es (i Spania)

Kontakte Dell 121

Tillegg: Ordliste

ANSI Lumens — En standard for å måle lysstyrken. Det er kalkulert ved å dele et bilde på en kvadratmeter inn i ni like store rektangler, måler lux (eller belysningsstyrke) lesingen på midten av hvert rektangel, og tar gjennomsnittet av disse ni punktene.

Aspekt forhold— Det mest populære aspekt forholdet er 4:3 (4 for 3). Tidlige fjernsyn og datamaskin videoformat er i et 4:3 aspekt forhold, som betyr at bredden av bildet er 4/3 ganger høyden.

Lysstyrke— Mengde lys utstrålt fra et skjermbilde eller projeksjonsbilde eller projeksjonsenhet. Projektorens lysstyrke måles i ANSI lumen.

Fargetemperatur—

Fargeutseendet til hvitt liv. Lav fargetemperatur gir et varmere (mer gulaktig/rødt) lys mens høy fargetemperatur gir et kaldere (mer blåaktig) lys. Standardenheten for fargetemperatur er Kelvin (K).

Komponent video— En metode for å levere kvalitetsvideo i et format som inneholder både luminanssignalet og to separate krominanssignaler og er definert som Y'Pb'Pr' for analog komponent og Y'Cb'Cr' for digital komponent.

Komponentvideo er tilgjengelig på DVD-spillere.

Kompositt Video — Et videosignal som kombinerer luma (lysstyrke), kroma

(farge), fargesynkronsignal (fargereferanse), og synk (horisontal og vertikal synkroniseringssignaler) til en signal pulsform bært på et enkelt ledningspar. Det er tre typer formater, NTSC, PAL og SECAM.

Komprimert oppløsning — Hvis inngangsbildene er av høyere oppløsning enn den ekte oppløsningen til projektoren, resultatbildet skaleres for å passe den ekte oppløsningen til projektoren. Egenskapene til komprimeringen i en digital enhet betyr at noe bildeinnhold går tapt.

Kontrastforhold— Spennvidde for lyse og mørke verdier i et bilde, eller forholdet mellom deres maksimum og minimum verdier. Det er to metoder brukt av projektor industrien for å måle forholdet:

1

Full On/Off (Hel Av/På)

— måler forholdet av lyseffekten av et helhvitt bilde (hel på) og lyseffekten av et helt sort (hel av) bilde.

2

ANSI

— måler et mønster av 16 alternative sort og hvite rektangler. Den gjennomsnittlige lyseffekten fra de hvite rektanglene er delt p med gjennomsnittlig lyseffekt av den sorte rektanglen for bestemme

ANSI

kontrast forhold.

Full On/Off (Full På/Av)

kontrast er alltid et høyere nummer enn

ANSI

-kontrast for samme projektoren.

122 Ordliste

dB — desibel — A En enhet brukt for uttrykke relative forskjeller i styrke eller intensitivtet, vanligvis mellom to akustiske eller elektriske signaler, lik ti ganger den vanlige logaritmen av forholdet av de to nivåene.

Diagonal Skjerm —

En metode for måling av størrelsen av en skjerm eller prosjektert bilde. Det måler fra et hjørne til motsatt hjørne. En 9 fot høyt, 12 fot vidt, skjermen har en diagonal av 15 fot. Dette dokumentet antar at den diagonale dimensjonen er for den tradisjonelle 4:3 forholdet av et datamaskin bilde som eksemplet over.

DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol — En nettverksprotokoll som lar en server automatisk tildele en TCP/IP-adresse til en enhet.

DLP

®

— Digital Light Processing™ — Reflektiv visningsteknologi utviklet av

Texas Instruments, bruker små manipulerte speil. Lys reiser gjennom et fargefilter og er sendt til DLP speilene som arrangerer RGB farger i et bilde prosjektert på skjermen, også kjent som DMD.

DMD — Digital Micro- Mirror Device — Hver DMD består av tusenvis av helling, mikroskopisk aluminium metallblanding montert p en gjemt åk.

DNS — Domain Name System — Domenenavnsystemet er en Internettjeneste som oversetter domenenavn til IP-adresser.

Fokal Lengde — Avstanden mellom fra overflaten av en lense til dets fokal punkt.

Frekvens —

Det er takten av repeteringen i sykluser per sekund av elektriske signaler. Målt i Hz (Hertz).

HDCP — High-Bandwidth Digital-Content Protection — En spesifikasjon utviklet av Intel™ Corporation for å beskytte digital underholdning på tvers av digitale grensesnitt, som DVI og HDMI.

HDMI — High Definition Multimedia Interface — HDMI bærer både ukomprimert høydefinisjonsvideo sammen med digital lyd og enhetskontrolldata i en enkel kontakt.

Hz (Hertz) —

Frekvensenhet.

IEEE802.11 — Et sett med standarder for kommunikasjon over trådløse lokale nettverk (WLAN). 802.11b/g bruker 2,4 GHz båndet.

Nøkkelsten Korreksjon — Enhet som vil rette opp et bilde etter forvridning

(vanligvis en vid-topp-trang-bunn effekt) av et projeksert bilde forårsaket av upassende projektor til skjerm vinkel.

Maksimal avstand —

Avstanden mellom skjermen og projektoren før bildet blir uklart (ikke nok lys) i et mørkt rom.

Maksimal bildestørrelse —

Det største bildet en projektor kan vise i et mørkt rom. Dette er vanligvis begrenset etter fokal rekkevidde av optikken.

Ordliste 123

Minimum avstand — Det nærmeste punktet som en projektor kan fokusere et bilde på en skjerm.

NTSC — National Television Standards Committee. Nord-Amerikansk kringkastingsstandard for video og kringkasting., med et videoformat på 525 linjer med 30 rammer per sekund.

PAL — Phase Alternating Line. Europeisk kringkastingsstandard for video og kringkasting., med et videoformat på 625 linjer med 25 rammer per sekund.

Omvendt bilde — Funksjon som lar deg vippe bildet horisontalt. Ved bruk i et normalt miljø vises tekst, grafikk og lignende bakvendt. Reverse image (bakvendt bilde) brukes for projeksjon bakover.

RGB — Red, Green, Blue — brukes vanligvis for beskrive en monitor som krever separate signaler for hver av de tre fargene.

S-Video — En videooverførselsstandard som bruker en 4-pinners mini-DINkontakt til å sende videoinformasjon på to signalkabler kalt lystetthet (klarhet, Y) og krominans (farge, C). S-Video kalles også Y/C.

SECAM —

En fransk og internasjonal kringkasting standard for video og kringkasting, nært forbundet med PAL men med en annen metode for sending av fargeinformasjon.

SSID — Service Set Identifiers — Et navn som brukes for å identifisere det spesielle trådløse LAN som en bruker vil koble til.

SVGA — Super Video Graphics Array — 800 x 600 pikselantall.

SXGA —

Super Extended Graphics Array

1280 x 1024 pixels antall.

UXGA — Ultra Extended Graphics Array — 1600 x 1200 pikselantall.

VGA—

Video Graphics Array

640 x 480 bildepunktverdi.

WEP — Wired Equivalent Privacy — Dette er en metode for å kryptere kommunikasjonsdata. Krypteringsnøkkelen opprettes og varsles kun til brukeren som kommuniserer, slik at kommunikasjonsdataen ikke kan dekrypteres av en tredje person.

XGA — Extended Video Graphics Array — 1024 x 768 pikselantall.

WXGA —

Wide Extended Graphics Array — 1280 x 800 piksler.

Zoomlinse — Linse med et variabelt fokallengde som tillater bruker å flytte visningen inn eller ut for å gjøre bildet større eller mindre.

Zoomlinseforhold — Er forholdet mellom det minste og største bildet en linse kan projeksere fra en bestemt avstand. For eksempe, en zoomlenses 1:4:1 forhold betyr at et 10 fots bilde uten zoom vil være et 14 fots bilde med full zoom.

124 Ordliste

Indeks

A

Audio Input (Lydinngang)

59

Audio Settings (Lydinnstillinger)

59

B

brukerstøtte kontakte Dell

120

Bytte lampen

112

C

Capture Screen (Ta skjermbilde)

59

Closed Caption (Lukket tekst)

63

D

Dell kontakter

120

Demp

59

F

Feilsøking

104

Kontakt Dell

104

Fjernkontroll

35

IR-mottaker

34

H

Hovedenhet

9

Antenne

9

Fokuskontroll

9

IR-mottaker

9

Kontrollpanel

9

Linse

9

Objektivdeksel

9

I

Interaktiv penn

Batterideksel

10

Kontrollpanel

10

LED-indikatorer

10

Linse

10

Sikkerhetsbøyle

10

Utskiftbart bly

10

J

Justere det projiserte bildet

29

Justere projektoren opp/ned

29

senke projektoren

Fremre skråjusteringshjul

29

Justeringshjul for vipping

29

Justere projektorens zoom og fokus

30

Fokusring

30

K

Koble til projektoren

HDMI-kabel

22

,

23

,

25

Koble til en datamaskin med en

RS232-kabel

16

,

17

Indeks 125

Koble til med en HDMI-kabel

22

Koble til med en komponentkabel

21

Koble til med en kompositt kabel

20

Koble til med en S-videokabel

19

RS232-kabel

16

Sammensattvideokabel

20

Strømledning

14

,

15

,

16

,

17

,

19

,

20

,

21

,

22

,

23

,

24

,

25

S-videokabel

19

Til datamaskin

14

USB til USB-kabel

14

USB-A til USB-B-kabel

17

VGA til VGA-kabel

14

,

15

VGA til YPbPr-kabel

21

Kontakt Dell

7

,

106

,

112

Kontrollpanel

33

Kople til den interaktive pennen

12V DC-kontakt

26

Automatskjerm

26

Interaktiv penn

26

Strømledning

26

USB-A til mini-USB-B-kabel

26

VGA til VGA-kabel

26

M

Menu Position (Menyposisjon)

58

Menu Settings (Menyinnstillinger)

58

Menu timeout (Tidsavbrudd for meny)

58

Menu Transparency (Menytransparens)

58

O

OSD-meny (On-Screen Display)

45

Auto adjust (Automatisk justering)

47

Bilde (i PC-modus)

47

Bilde (i Video-modus)

48

Hovedmeny

45

Inngangsvalg

46

Lampe

53

Others (Annet)

58

Set Up (Konfigurer)

53

Skjerm (i PC-modus)

50

Skjerm (i Video-modus)

52

P

Password

61

Password (Passord)

61

Power Saving (Strømsparing)

60

Power Settings (Innstillinger for strøm)

60

Q

Quick Shutdown (Rask avstenging)

60

R

Reset (Tilbakestill)

59

Reset, Factory (Fabrikkgjenoppretting)

68

S

Screen (Skjerm)

59

Screen Settings (Skjerminnstill.)

Indeks 126

59

Security Settings (Sikkerhetsinnstillinger)

60

Skru av/på projektoren

Skru av projektoren

28

Skru på projektoren

28

Speaker (Høyttaler)

59

Spesifikasjoner

Antall piksler

114

Bildesideforhold

114

Brightness (Lysstyrke)

114

Enhetlighet

114

Fargehjulhastighet

114

I/O-kontakter

115

Lyd

114

Lysventil

114

Mål

115

Miljømessig

115

Projektoravstand

114

Projektorens skjermstørrelse

114

Projektorlinse

114

RS232-protokoll

118

Støynivå

114

Strømforbruk

114

Strømforsyning

114

Vekt

115

Videokompatibilitet

114

Visningsdyktig farge

114

T

telefonnumre

120

Test Pattern (Testmønster)

68

Tilkoblingsporter

+12 V DC-utgangskontakt

12

Antennekontakt

12

HDMI-kontakt

12

Komposittvideokontakt

12

Lyd inn-kontakt (Audio-A)

12

Lydkontakt (B) høyre kanal

12

Lydkontakt (B) venstre kanal

12

Lydutgang

12

Mikrofonkontakt

12

Mini-USB-kontakt for fjernkontrollmus, interaktiv funksjon og fastvareoppdatering.

12

Plass for sikkerhetskabel

12

RJ45-kontakt

12

RS232-kontakt

12

Sikkerhetsbøyle

12

Strøminntak

12

S-Video-kontakt

12

USB type A visningskontakt

12

USB type B skjermkontakt

12

VGA-A inngang (D-sub) kontakt

12

VGA-A utgang (gjennomløkke for monitor)

12

VGA-B inngang (D-sub) kontakt

12

V

Volume (Volum)

59

Indeks 127

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Table of contents