Dell S320wi Projector electronics accessory Brugervejledning


Add to my manuals
152 Pages

advertisement

Dell S320wi Projector electronics accessory Brugervejledning | Manualzz

Dell™ S320/S320wi Projektor

Brukerveiledning

Merknad, Forsiktig og Advarsel

MERK:

Ordet MERKNAD indikerer viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre.

FORSIKTIG: FORSIKTIG indikerer en mulig skade på maskinvare eller tap av data hvis instruksjoner ikke følges.

ADVARSEL: En ADVARSEL indikerer en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall.

____________________

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

© 2012 Dell Inc. Med enerett.

Gjengivelse av disse materialene på noen som helst måte er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker som brukes i denne teksten:

Dell

og

DELL

-logoen er varemerker for Dell Inc.;

DLP

og

DLP

-logoen er varemerker for T

EXAS

I

NSTRUMENTS

I

NCORPORATED

;

Microsoft

og

Windows

er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Andre varemerker og varenavn kan ha blitt brukt i dette dokumentet for referanse til enheter som gjør krav på merkene eller navnene eller deres produkter. Dell

Inc. fraskriver seg enhver eiendomsrett til andre varemerker eller varenavn enn sine egne.

Modell S320/S320wi

September 2012 Rev. A00

Innhold

1

Dell-projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Om projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Om den interaktive pennen

. . . . . . . . . . . . .

11

2

Koble til projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . .

13

Installere den valgfrie trådløse modulen

. . . . . .

14

Installere den valgfrie interaktive modulen

. . . . .

15

Installere valgfritt RJ45-sett

. . . . . . . . . . . .

16

Koble til en datamaskin

. . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Kople til en datamaskin med en VGA-kabel

. . . .

17

Gjennomløkketilkopling for skjerm med VGA-kabler

18

Kople til en datamaskin med en RS232-kabel

. . .

19

Koble til en datamaskin via en USB-kabel

. . . . .

20

Koble en datamaskin til med trådløs modul (valgfri)

21

Koble til en DVD-spiller

. . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Koble til en DVD-spiller med en S-Videokabel

. . .

22

Koble til en DVD-spiller med en kompositt videokabel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Koble til en DVD-spiller med en komponent videokabel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Kople til en DVD-spiller med en HDMI-kabel

. . . .

25

Koble til et lokalt nettverk

. . . . . . . . . . . . . . . .

26

For projisere et bilde og kontrollere projektoren som er koplet til et nettverk gjennom en RJ45-kabel.

. .

26

Koble til med en kommersiell RS232-kontrollboks:

.

27

Kople til den interaktive pennen

. . . . . . . . . .

28

Innhold

3

3

Bruke projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Slå projektoren på

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Slå projektoren av

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Justere det projiserte bildet

. . . . . . . . . . . . . . .

31

Justere projektorhøyden

. . . . . . . . . . . . . .

31

Senke projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Justere projektorens fokus

. . . . . . . . . . . . . . .

32

Justere størrelsen på det prosjekterte bildet

. . . . . .

33

Bruke kontrollpanelet

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Bruke fjernkontrollen

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Bruke den interaktive pennen

. . . . . . . . . . . . . .

40

Varselmeldinger på skjermen – svakt batteri

. . .

41

Knappekombinasjoner

. . . . . . . . . . . . . . .

41

Bruke håndleddstroppen

. . . . . . . . . . . . . . . .

42

Sette batterier i fjernkontrollen

. . . . . . . . . . . . .

43

Lade batteriet til den interaktive pennen

. . . . . . . .

44

Introduksjon for dokkinglader (valgfri)

. . . . . . . . .

45

Lad opp batteriet på den interaktive pennen med dokkingladeren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Fjernkontrollens bruksområde

. . . . . . . . . . . . .

49

Den interaktive pennens bruksområde

. . . . . . . . .

50

Bruke OSD-menyen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

INPUT SOURCE (INNGANGSKILDE)

. . . . . . . .

51

AUTO ADJUST (AUTOJUSTER)

. . . . . . . . . .

52

BRIGHTNESS/CONTRAST

(LYSSTYRKE/KONTRAST)

. . . . . . . . . . . . . .

53

4

Innhold

VIDEO MODE (VIDEOMODUS)

. . . . . . . . . . .

53

VOLUME (VOLUM)

. . . . . . . . . . . . . . . . .

54

AUDIO INPUT (LYDINNGANG)

. . . . . . . . . . .

54

ADVANCED SETTINGS

(AVANSERTE INNSTILLINGER)

. . . . . . . . . . .

55

LANGUAGE (SPRÅK)

. . . . . . . . . . . . . . . .

74

HELP (HJELP)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

Installasjon av trådløs nettverk

. . . . . . . . . . . . .

75

Aktivere trådløs på projektoren

. . . . . . . . . . .

76

Installere Wireless Application Software

(programvare for trådløs applikasjon) på datamaskinen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

Start den trådløse applikasjonen

. . . . . . . . . .

81

Installasjon av Presentation to Go (PtG)

. . . . . . . . .

84

PtG Viewer (PtG-visning)

. . . . . . . . . . . . . .

85

Photo Viewer (Bildevisning)

. . . . . . . . . . . .

85

Introduksjon til PtG/Photo-funksjonen

. . . . . . .

86

PtG Overview (PtG-oversikt)

. . . . . . . . . . . .

86

Photo Overview (Bildeoversikt)

. . . . . . . . . . .

87

Introduksjon til knapper

. . . . . . . . . . . . . . .

87

Installer PtG Converter-programvaren på datamaskinen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

Bruke PtG Converter

. . . . . . . . . . . . . . . .

88

Installasjon av lydprojeksjon

. . . . . . . . . . . . . .

90

Aktivere trådløs eller LAN på projektoren

. . . . .

92

Installere Wireless Application Software

(programvare for trådløs applikasjon) på datamaskinen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

Start den trådløse applikasjonen

. . . . . . . . . .

94

Login (Logge inn)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

Styre projektoren med Web Management (Nettstyring)

(for trådløst nettverk)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

Innhold

5

Konfigurere nettverksinnstillingen

. . . . . . . . .

96

Bruke Web Management (Nettstyring)

. . . . . .

96

Styre projektoren fra Web Management

(RJ45-nettverkspakke valgfritt for S320)

. . . . . . . .

111

Konfigurere nettverksinnstillingen

. . . . . . . . .

111

Bruke Web Management

. . . . . . . . . . . . . .

111

Managing Properties (Hva du kan styre)

. . . . . .

112

Lag programtoken

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126

4

Feilsøke projektoren

. . . . . . . . . . . . . . .

127

Feilsøke den interaktive pennen

. . . . . . . . . . . .

131

Guidesignaler

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133

Den interaktive pennens LED-guidesignaler

. . . . . .

134

Bytte lampen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135

5

Spesifikasjoner

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137

6

Kontakte Dell

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144

Kontakte eInstruction

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

145

Kontakte Crestron

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146

7

Tillegg: Ordliste

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147

6

Innhold

1

Dell-projektoren

Projektoren leveres med de enhetene som er vist nedenfor. Forsikre deg om at du har alle tingene, og kontakt Dell dersom noe mangler.

S320 Standard pakkeinnhold

Strømkabel 1,8 m VGA-kabel (VGA til VGA)

AAA-batterier (2)

AAA

AAA

CD med brukerhåndbok og dokumentasjon

Informacion Importante

DOCOMENTATION

DellTM S320/S320wi Pr ojector

Dell

TM

Dell

TM oduct Inf

Projector

Fjernkontroll

POWER

ENTER

MENU

ASPECT

SOURCE

KEYSTONE

VOL

VIDEO MODE

MUTE

VOL

MOUSE

AUTO ADJ.

FREEZE BLANK

ZOOM

VGA

ZOOM

VIDEO

INFO

S-VIDEO

Dell interaktiv trådløs modul (valgfritt)

Dell-projektoren

7

S320wi Standard pakkeinnhold

Strømkabel 1,8 m VGA-kabel (VGA til VGA)

AAA-batterier (2)

AAA

AAA

CD med brukerhåndbok og dokumentasjon

Informacion Importante

DOCOMENTATION

DellTM S320/S320wi Pr ojector

Dell TM

S320/S320wi Projector

Quick Setup Guide

Dell

TM oduct Inf

Projector s ormation Guide

Håndleddstropp

Fjernkontroll

Interaktiv penn

POWER

ENTER

MENU ASPECT

SOURCE

KEYSTONE

VOL

VIDEO MODE

MUTE

MOUSE

VOL

AUTO ADJ.

FREEZE BLANK

ZOOM

VGA

ZOOM

INFO

VIDEO S-VIDEO

Pennesplitt (10 ekstra pennesplitter)

Interwrite Workspace CD

©

1

99

9-

20 st ru cti on orp ora

. All r ns tru ctio n Co rporati on. All rights reserve

99

-20

©

19 ights reserved. 11-00798

©

1

99

9-

20

11

Rev E

11

eIn stru ction d. 11

-007

98 R ev E

Corporation. All rights re serve d. 1

1-0

079

8 R ev

E

TM

TM

e

11

In

Work

Space

TM

Work

Space

Space

2 m Mini USB-kabel (USB-A til Mini

USB-B)

8

Dell-projektoren

S320wi Standard pakkeinnhold

5 m Mini USB-kabel (USB-A til Mini

USB-B)

USB-kabel (USB-A til USB-B)

Dell interaktiv trådløs modul (valgfritt)

Dell-projektoren

9

Om projektoren

Visning ovenfra

Undersiden

10

26,0±0,1 14,0±0,1

7

9

1

5

4

3

2

110,00±0,15

6

10

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Kontrollpanel

5 watt høyttaler

Fokusring

Linse

IR-mottakere

Linsehette

Lampedeksel

Festehull for veggmontering: Skruehull M3 x 6,5 mm dybde. Anbefalt tiltrekningsmoment <8 kgf-cm

9

Festehull for stativ: Sett inn mutter 1/4" * 20 UNC

10

Justeringshjul for vipping

10

Dell-projektoren

Om den interaktive pennen

Visning ovenfra

4

3

5

Undersiden

7

6

2

1

8

7

8

5

6

3

4

1

2

Utskiftbart bly

Linse

Kontrollknapper

LED-indikatorer

Håndleddstroppholder

Strømbryter

Kontakt for oppgradering av fastvare

Mini USB-ladekontakt

MERK:

Valgfritt (kan kjøpes separat), eller leveres med S320wi.

FORSIKTIG:

Sikkerhetsinstrukser

1

2

3

Ikke bruk projektoren nær apparater som danner mye varme.

Ikke bruk projektoren i områder hvor det er ekstremt mye støv. Støvet kan føre til at systemet bryter sammen og projektoren vil automatisk slå seg av.

Sørg for at projektoren er montert i et godt ventilert område.

4

5

Ikke blokker sprekker og åpninger på projektoren som er ment for ventilasjon.

Sørg for at projektoren betjenes i omgivelsestemperaturer mellom (5 til 35 ºC).

6

Ikke ta på ventilasjonsuttaket fordi det kan bli svært varm etter at projektoren har blitt slått på, eller rett etter at den er slått av.

7

8

Ikke se inn i linsen mens projektoren er på. Dette kan skade øynene dine.

Ikke plasser noen gjenstander nær eller foran projektoren, eller dekk til linsen på projektoren mens den står på. Varmen fra projektoren kan føre til at gjenstanden smelter eller brenner.

Dell-projektoren

11

9

Ikke bruk den trådløse projektoren nær pacemakere.

10

11

Ikke bruk den trådløse projektoren nær medisinsk utstyr.

Ikke bruk den trådløse projektoren nær mikrobølgeovner.

MERK:

• Ikke prøv å montere projektoren på veggen på egenhånd. Den må installeres av en kvalifisert tekniker.

• Anbefalt veggmonteringssett for projektor (del nummer: 4TVT8/V3RTH).

For mer informasjon, se Dell-websiden

support.dell.com

.

• For mer informasjon, se

Sikkerhetsinformasjon

som ble levert med projektoren.

• S320/S320wi-projektoren kan kun brukes innendørs.

12

Dell-projektoren

Koble til projektoren

1 2 3 4 5 6 7

VGA-OUT VGA-A IN VGA-B IN

Audio-In Audio-Out

Composite

HDMI

USB-A

S-Video Mini-USB

DOUSB

RS232

RJ45

2

15 14 13 12 11 10 9 8

1

VGA utgangskontakt

(gjennomløkke for monitor)

9

Plass for sikkerhetskabel

2

VGA-A inngang (D-sub) kontakt

10

Mini USB-kontakt (mini type B) for ekstern mus, interaktiv funksjon, og fastvareoppgradering

3

VGA-B inngang (D-sub) kontakt

11

S-Video-kontakt

4

HDMI-kontakt

5

USB type A-kontakt for USB-viser

(innebygd i S320wi)

12

13

Komposittvideokontakt

Lyd ut-kontakt

6

USB type B-kontakt for USBskjermbilde (innebygd i S320wi)

14

Lydinngang

7

RJ45-kontakt (innebygd i S320wi)

15

Strømledningskontakt

8

RS232-kontakt

FORSIKTIG:

Følg sikkerhetsinstruksjonene som står beskrevet på side 11 før

du starter på noen av fremgangsmåtene i dette avsnittet.

Koble til projektoren

13

Installere den valgfrie trådløse modulen

Projektoren din må utstyres med den trådløs modul hvis du vil bruke den

trådløse nettverksfunksjonen. Se "Installasjon av trådløs nettverk" på side 75. Den trådløse modulen leveres ikke med

S320

-projektoren. Du kan kjøpe den fra Dell-websiden på

www.dell.com

.

MERK:

Trådløse modul innebygget i S320wi.

Fremgangsmåte for installasjon er følgende:

1

2

3

4

14

Koble til projektoren

Installere den valgfrie interaktive modulen

Projektoren din må utstyres med en interaktiv modul hvis du vil bruke den interaktive funksjonen. Den interaktive modulen leveres ikke med S320projektoren. Du kan kjøpe den fra Dell-websiden på

www.dell.com

.

MERK:

Interaktiv modul innebygget i S320wi.

Fremgangsmåte for installasjon er følgende:

1

2

3

4

Koble til projektoren

15

Installere valgfritt RJ45-sett

Projektoren din må utstyres med RJ45-settet hvis du vil bruke nettverksfunksjonen. RJ45-settet leveres ikke med projektoren. Du kan kjøpe den fra Dell-websiden på

www.dell.com

.

MERK:

RJ45 er innebygget i S320wi.

Fremgangsmåte for installasjon er følgende:

1

2

3

4

16

Koble til projektoren

Koble til en datamaskin

Kople til en datamaskin med en VGA-kabel

VGA-OUT VGA-A IN VGA-B IN

Audio-In Audio-Out

Composite

HDMI

USB-A

S-Video Mini-USB

DOUSB

RS232

RJ45

1 2

MOLEX

3

1

2

3

Strømledning

VGA til VGA-kabel

USB-A til mini-USB-B-kabel

MERK:

Mini-USB-kabelen må være koplet til hvis du vil bruke Neste side- og

Forrige side-funksjonene på fjernkontrollen.

Koble til projektoren

17

Gjennomløkketilkopling for skjerm med VGA-kabler

VGA-OUT VGA-A IN VGA-B IN

Audio-In Audio-Out

Composite

HDMI

USB-A

S-Video Mini-USB

DOUSB

RS232

RJ45

1 2 2

1

2

Strømledning

VGA til VGA-kabel

MERK:

Kun én VGA-kabel sendes med projektoren. En ekstra VGA-kabel kan kjøpes via Dell-websiden på www.dell.com.

18

Koble til projektoren

Kople til en datamaskin med en RS232-kabel

VGA-OUT VGA-A IN VGA-B IN

Audio-In Audio-Out

Composite

HDMI

USB-A

S-Video Mini-USB

DOUSB

RS232

RJ45

1 2

1

2

Strømledning

RS232-kabel (9-pinners D-sub hunn-tilhunn 2-3-bytte)

MERK:

RS232-kabelen (9-pinners D-sub hunn-til-hunn 2-3-bytte) leveres ikke med projektoren Ta kontakt med en profesjonell installatør for kabelen og

RS232 fjernkontrollprogramvaren.

Koble til projektoren

19

Koble til en datamaskin via en USB-kabel

VGA-OUT VGA-A IN VGA-B IN

Audio-In Audio-Out

Composite

HDMI

USB-A

S-Video Mini-USB

DOUSB

RS232

RJ45

1

MOLEX

2

1

2

Strømledning

USB-A til USB-B-kabel

MERK:

Plug and Play. Kun én USB-kabel sendes med projektoren. En ekstra

USB-kabel kan kjøpes via Dell-websiden på www.dell.com.

20

Koble til projektoren

Koble en datamaskin til med trådløs modul (valgfri)

MERK:

En USB-basert trådløs modul er innebygd i Dell S320wi.

MERK:

Trådløs funksjonalitet er en valgfri tilleggsfunksjon på Dell S320. Hvis du

ønsker å inkludere trådløs funksjonalitet, installerer du en trådløs modul og en

USB-basert trådløs modul på din Dell S320. Se den trinnvise installasjonsveiledningen på side 13. Trådløse moduler og USB-baserte trådløse moduler er tilgjengelige og selges separat på www.dell.com.

MERK:

Datamaskinen din bør være utstyrt med en trådløs kontakt og være riktig konfigurert til å registrere en annen trådløs tilkobling. Se datamaskinens dokumentasjon om hvordan du konfigurer en trådløs tilkobling.

MERK:

Projektoren din må ha den trådløse modulen installert hvis du vil bruke

den trådløse nettverksfunksjonen. Se "Installasjon av trådløs nettverk" på side 75.

Koble til projektoren

21

Koble til en DVD-spiller

Koble til en DVD-spiller med en S-Videokabel

VGA-OUT VGA-A IN VGA-B IN

Audio-In Audio-Out

Composite

HDMI

S-Video

USB-A

Mini-USB

DOUSB

RS232

RJ45

1 2

TUBOECZ0PO

IENJ PQFO0DMPTF

EWE0VTC VTC

UPQ!NFOV

IPNF

NFOV

NFOV

FOUFS

SFUVSO

1

2

Strømledning

S-Videokabel

MERK:

S-Videokabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe en forlengelse til S-Videokabelen (50 fot / 100 fot) fra Dell-websiden på www.dell.com.

22

Koble til projektoren

Koble til en DVD-spiller med en kompositt videokabel

VGA-OUT VGA-A IN VGA-B IN

Audio-In Audio-Out

Composite

HDMI

USB-A

S-Video Mini-USB

DOUSB

RS232

RJ45

1 2

TUBOECZ0PO

IENJ PQFO0DMPTF

EWE0VTC VTC

UPQ!NFOV

NFOV

IPNF

NFOV

FOUFS

SFUVSO

1

2

Strømledning

Sammensattvideokabel

MERK:

Kompositt video-kabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe en forlengelse til sammensattvideokabelen (50 fot / 100 fot) fra Dell-websiden på www.dell.com.

Koble til projektoren

23

Koble til en DVD-spiller med en komponent videokabel

VGA-OUT VGA-A IN VGA-B IN

Audio-In Audio-Out

Composite

HDMI

USB-A

S-Video Mini-USB

DOUSB

RS232

RJ45

1 2

TUBOECZ0PO

IENJ PQFO0DMPTF

EWE0VTC VTC

UPQ!NFOV

IPNF

NFOV

NFOV

FOUFS

SFUVSO

1

2

Strømledning

VGA til komponent video-kabel

MERK:

VGA til komponent video-kabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe en forlengelse til VGA til komponentvideokabelen (50 fot / 100 fot) fra Dellwebsiden på www.dell.com.

24

Koble til projektoren

Kople til en DVD-spiller med en HDMI-kabel

VGA-OUT VGA-A IN VGA-B IN

Audio-In Audio-Out

Composite

HDMI

USB-A

S-Video Mini-USB

DOUSB

RS232

RJ45

1 2

TUBOECZ0PO

IENJ

PQFO0DMPTF

EWE0VTC VTC

UPQ!NFOV

NFOV

IPNF

NFOV

FOUFS

SFUVSO

1

2

Strømledning

HDMI-kabel

MERK:

HDMI-kabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe en HDMIkabel fra Dell-websiden på www.dell.com.

Koble til projektoren

25

Koble til et lokalt nettverk

For projisere et bilde og kontrollere projektoren som er koplet til et nettverk gjennom en RJ45-kabel.

VGA-OUT VGA-A IN VGA-B IN

Audio-In Audio-Out

Composite

HDMI

USB-A

S-Video Mini-USB

DOUSB

RS232

RJ45

1 2

Lokalnettverk (LAN)

1

2

Strømledning

RJ45-kabel

MERK:

RJ45-kabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe en RJ45kabel fra Dell-websiden på www.dell.com.

MERK:

LAN-settet leveres ikke med S320-projektoren. Hvis du vil bruke nettverksalternativet, se"Installere valgfritt RJ45-sett" på side 16. Du kan kjøpe den fra Dell-websiden på www.dell.com.

26

Koble til projektoren

Koble til med en kommersiell RS232-kontrollboks:

VGA-OUT VGA-A IN VGA-B IN

Audio-In Audio-Out

Composite

HDMI

USB-A

S-Video Mini-USB

DOUSB

RS232

RJ45

1 2

3

1

2

3

Strømledning

RS232-kabel (9-pinners D-sub hunn-tilhunn 2-3-bytte)

Kommersiell RS232-kontrollboks

MERK:

RS232-kabelen (9-pinners D-sub hunn-til-hunn 2-3-bytte) leveres ikke med projektoren Ta kontakt med en profesjonell tekniker for å få tak i kabelen.

Koble til projektoren

27

Kople til den interaktive pennen

VGA-OUT VGA-A IN VGA-B IN

Audio-In

Audio-Out

Composite

HDMI

USB-A

S-Video Mini-USB

DOUSB

RS232

RJ45

1 2

MOLEX

3

4

5

1

2

3

4

5

Strømledning

VGA til VGA-kabel

USB-A til mini-USB-B-kabel

Projeksjonsskjerm

Interaktiv penn

28

Koble til projektoren

MERK:

Den interaktive modulen leveres ikke med S320-projektoren. Hvis du vil bruke den interaktive funksjonen, se"Installere den valgfrie interaktive modulen" på side 15. Du kan kjøpe den fra Dell-websiden på www.dell.com.

MERK:

1 Interaktivitet støttes kun i følgende innmatingsmoduser: VGA og HDMI fra en

PC, og Wireless Display (Trådløs-skjermbilde), USB Display (USBskjermbilde) og LAN Display (LAN-skjermbilde).

2 For å aktivere den interaktive pennen, er det nødvendig med en ekstra forbindelse mellom datamaskinen og projektoren. Det er fire tilgjengelige muligheter for tilkobling mellom datamaskinen og projektoren: a bruke en Mini-USB-kabel eller Dell interaktiv trådløs modul (valgfri)

Dell interaktiv trådløs modul leveres ikke med projektorene S320 eller

S320wi. Hvis du vil bruke Dell interaktiv trådløs modul for å sammenkoble datamaskinen og projektoren, kan du kjøpe den på Dells webområde på www.dell.com.

b med en LAN-kabel (lokalnettverk) (etter at Dell Wireless Applicationprogramvaren er installert) c med WLAN (trådløst nettverk) (etter at Dell Wireless Applicationprogramvaren er installert)

Hvis du kobler til med LAN eller WLAN, må du kontrollere at Wireless/LANfunksjonen (trådløst-/LAN-nettverk) er aktivert.

3 Hvis avstanden mellom datamaskinen og projektoren er over 5 meter, anbefales det at du bruker en USB-hub når du installerer.

Koble til projektoren

29

3

Bruke projektoren

Slå projektoren på

MERK:

Slå på projektoren før du slår på kilden (datamaskin, DVD-spiller, osv.).

Lyset i Strøm-knappen blinker blått til du trykker på knappen.

1

Ta av linsedekselet.

2

Kople til strømledningen og aktuelle signalkabler til projektoren. For

informasjon om å koble til projektoren, se "Koble til projektoren" på side 13.

3

Trykk inn

Strøm

-knappen (se "Bruke kontrollpanelet" på side 35" for å finne

Strøm

-knappen).

4

5

Slå på kilden (datamaskin, DVD-spiller osv.)

Koble kilden til projektoren ved bruk av en passende kabel. Se "Koble til projektoren" på side 13 for informasjon om hvordan du kobler kilden til

projektoren.

6

Inngangskilden til projektoren er satt til VGA-A som standard. Du kan bytte inngangskilden hvis det er nødvendig.

7

Hvis du har flere kilder koblet til projektoren på samme tid, trykk på

Source

knappen på fjernkontrollen eller kontrollpanelet for å velge ønsket kilde. Se

"Bruke kontrollpanelet" på side 35 og "Bruke fjernkontrollen" på side 37 for

hvordan du finner

Source

-knappen.

Slå projektoren av

FORSIKTIG:

Ikke dra ut kontakten til projektoren før du har slått den av slik det er forklart nedenfor.

1

Trykk på

Power

-knappen. Følg instruksjonene på skjermen for å slå projektor ordentlig av.

MERK:

Meldingen "

Press Power Button to Turn off Projector (Trykk på strømknappen for å slå av projektoren)

" vises på skjermen.

Meldingen forsvinner etter 5 sekunder, eller du kan trykke på Menu-knappen for å fjerne den.

2

Trykk på

Strøm

-knappen igjen. Kjøleviftene fortsetter å kjøre i 120 sekunder.

30

Bruke projektoren

3

For å slå av projektoren raskt, trykker du på Power (Strøm)-knappen og holder den inne i 1 sekund mens kjøleviftene fremdeles kjører.

MERK:

Før du slår på projektoren igjen, vent i 60 sekunder for å la den interne temperaturen stabilisere seg.

4

Koble strømledningen fra stikkontakten og projektoren.

Justere det projiserte bildet

Justere projektorhøyden

1

Hev projektoren til ønsket visningsvinkel, og bruk fremre justeringshjul til å finjustere vinkelen.

2

Bruk de to justeringsrattene til å finjustere visningsvinkelen.

Senke projektoren

1

Senk projektoren og bruk fremre justeringshjul til å finjustere visningsinkelen.

1

VGA-OUT VGA-A IN VGA-B IN

Audio-In Audio-Out

Composite

HDMI

USB-A

S-Video Mini-USB

DOUSB

RS232

RJ45

2

1

2

Fremre justeringshjul

(Vinkel for vipping: 0 til 4 grad)

1 stk. bakre justeringshjul

1

 

Bruke projektoren

31

Justere projektorens fokus

FORSIKTIG:

For å unngå skade på projektoren må du sørge for at fremre justeringshjul står i innerste stilling før du flytter projektoren eller legger den i bærevesken.

MERK:

Bæreveske leveres ikke med projektoren. Du kan kjøpe bærevesken

(P/N: 8R3VM) fra Dell-websiden på www.dell.com.

1

Drei fokuskontrollen til bildet er skarpt. Projektoren fokuserer på avstander fra

1,31 fot til 12,5 fot (0,4 m til 3,82 m).

1

1

Fokusring

32

Bruke projektoren

Justere størrelsen på det prosjekterte bildet

S320/S320wi

300" (762,00 cm)

246" (624,84 cm)

193" (490,22 cm)

139" (353,06 cm)

86" (218,44 cm)

31,45" (79,88 cm)

1,31' (0,4 m)

VGA-OUT VGA-A IN VGA-B IN HDMI

Audio-In Audio-Out Composite S-Video

USB-A

Mini-USB

DOUSB

RS232

RJ45

Bruke projektoren

33

S320/S320wi

Skjermstørrelse

Ønsket avstand (m)

<A>

Diagonalt (tommer)

<B>

0,4

1,07

1,74

2,41

31,45

86

139

193

3,08 246

3,82 300

* Denne grafen er kun en referanse for brukeren.

* Forskyvningsratio: 115±5%

(Min. zoom)

B (cm) x H (cm)

65 x 49

174 x 130

283 x 212

392 x 294

501 x 376

610 x 457

Topp

Fra bunnen til toppen av bildet

(cm)

<C>

56

150

244

338

432

526

C

B

Diago nalt: 1

39"

34

Bruke projektoren

A

Avs tan d: 1

,74

m

Bruke kontrollpanelet

1 2 3

10

4

5

6

9 8 7

1

2

Strøm

Opp / Keystonekorrigering

3

LAMPE-varsellampe

Slår på eller av projektoren. Se "Slå projektoren på" på side 30 og "Slå projektoren av" på side 30

for mer informasjon.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått. (+37/-40 grader)

Hvis den gule LAMPE-indikatoren er tent eller blinker, kan ett av følgende problemer ha oppstått:

• Lampen er nær slutten av levetiden

• Lampemodulen er ikke korrekt installert

• Feil med lampedriver

• Feil med fargehjul

Se "Feilsøke projektoren" på side 127 og

"Guidesignaler" på side 133 for mer informasjon.

Bruke projektoren

35

4

TEMP-varsellampe

5

Enter

6

IR-mottaker

7

Høyre / Automatisk justering

8

Ned / Keystonekorrigering

9

Venstre / Kilde

10

Meny

Hvis den gule TEMP-indikatoren er tent eller blinker, kan ett av følgende problemer ha oppstått:

• Den interne temperaturen til projektoren er for høy

• Feil med fargehjul

Se "Feilsøke projektoren" på side 127 og

"Guidesignaler" på side 133 for mer informasjon.

Trykk for å bekrefte valget.

Rett fjernkontrollen mot IR-mottakeren og trykk på en knapp.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å synkronisere projektoren med kilden.

MERK:

Automatisk justering

vil ikke fungere dersom skjermbildet (OSD) er vist.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått. (+37/-40 grader)

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å veksle mellom Analog RGB-,

Komposittvideo-, Komponentvideo- (YPbPr via

VGA), HDMI- og S-Videokilden når flere kilder er koplet til projektoren.

Trykk for å aktivere OSD. Bruk retningstastene og

Meny

-knappen til å navigere gjennom OSD.

36

Bruke projektoren

Bruke fjernkontrollen

1

Power

2

Enter

ENTER

3

Høyre

4

Ned

5

Bildesideforhold

14

15

16

17

18

19

20

21

22

25

26

POWER

ENTER

MENU

ASPECT

SOURCE

VOL

VIDEO MODE

MUTE

KEYSTONE

VOL

MOUSE

AUTO ADJ.

FREEZE

BLANK

ZOOM

VGA

ZOOM

INFO

VIDEO S-VIDEO

1

8

9

10

11

12

13

5

6

7

2

3

4

Slår på eller av projektoren. Se "Slå projektoren på" på side 30 og "Slå projektoren av" på side 30

for mer informasjon.

Trykk for å bekrefte valget.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å endre bildesideforholdet til et bilde.

Bruke projektoren

37

6

Mute

MUTE

7

Videomodus

8

Mus Opp

9

Mus Ned

10

Frys

11

Tom skjerm

12

Informasjon

13

S-Video

14

Opp

15

Venstre

16

Menu

17 Volum Opp

18

Source

VOL

19

Volum Ned

VOL

38

Bruke projektoren

Trykk for å dempe eller oppheve demping av projektorhøyttalerne.

Projektoren har forhåndssatte konfigurasjoner som er optimalisert for visning av data

(presentasjoner) eller video (filmer, spill, o.l.)

Trykk på knappen

Video Mode (Videomodus)

for

å veksle mellom

Presentation (Presentasjon)modus

,

Bright (Lys)-modus

,

Movie (Film)modus

,

sRGB

, eller

Custom (Egendefinert)- modus

.

Trykk

Video Mode (Videomodus)

-knappen en gang for å vise gjeldende visningsmodus. Trykk på

Video Mode (Videomodus)

-knappen igjen for å veksle mellom ulike moduser.

Trykk for å gå til forrige side.

MERK:

Mini-USB-kabelen må koples til hvis du vil bruke Side opp-funksjonen.

Trykk for å gå til neste side.

MERK:

Mini-USB-kabelen må koples til hvis du vil bruke Side ned-funksjonen.

Trykk for å fryse (pause) skjermbildet, og trykk

"Frys" igjen for å oppheve pausen.

Trykk for å skjule/vise bildet.

Trykk for informasjon om projektorens originale oppløsning.

Trykk for å velge S-Videokilde.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å aktivere OSD.

Trykk for å øke volumet.

Trykk for å veksle mellom inngangskildene analog

RGB, kompositt, komponent (YPbPr via VGA),

HDMI og S-Videokilde.

Trykk for å senke volumet.

20

Keystone-korrigering + Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått. (+37/-40 grader)

21

Keystone-korrigering Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått. (+37/-40 grader)

22

Automatisk justering

23

24

Zoom +

Zoom -

25

VGA

26

Video

Trykk for å synkronisere projektoren med kilden.

Automatisk justering vil ikke fungere dersom

OSD vises.

Trykk for å øke bildet.

Trykk for å senke bildet.

Trykk for å velge VGA-kilde.

Trykk for å velge kompositt videokilde.

Bruke projektoren

39

Bruke den interaktive pennen

Visning ovenfra

Undersiden

1

2

6

3

5

4

1

Utskiftbart bly

7

8

Trykk blyet for å tegne eller skrive. Når blyet er aktivt, virker det som å venstreklikke musen for å tegne eller skrive.

MERK:

• Hvis pennesplitten er aktiv, bytter pennen til tegnemodus og knappefunksjonen er deaktivert.

• Skift blyspissen som vist nedenfor når blyet er utslitt.

Åpne

Lås

40

Bruke projektoren

2

Venstre

3

Funksjon

Denne knappen virker som å venstreklikke musen.

Tilgjengelige funksjoner er angitt i OSD-menyen

"Set Function" (Still inn funksjon) (se side 72).

MERK:

Hvis programvaren støtter det kan du dobbeltklikke funksjonsknappen for å angre.

4

Mini USB-ladekontakt Lar deg bruke Mini USB-kabelen til lading. Se

"Lade batteriet til den interaktive pennen" på side

44.

5

LED-indikatorer To LED-indikatorer brukes: Grønn og ravgul (se

"Den interaktive pennens LED-guidesignaler" på side 134).

6

Høyre

7

Strømbryter

8

Kontakt for oppgradering av fastvare

Denne knappen virker som å høyreklikke musen.

Slår på eller av den interaktive pennen.

For oppgradering av fastvare på den interaktive pennen og RF-kortet.

Varselmeldinger på skjermen – svakt batteri

• Svakt batteri-meldingen opptrer når batterispenningen er under 2

V.Pennen kan fortsatt brukes i 1–2 timer i denne tilstanden.

• Når batterispenningen kommer under 1,8 V, deaktiveres pennen.

Knappekombinasjoner

Venstre + Funksjon:

Informasjonsmenyen dukker opp på skjermen.

Hold Function:

Hold Function-knappen i 2 sekunder og Functionmenyen vises på skjermen. Bruk venstre/høyre til å flytte opp/ned og bruk funksjonsknappen til å velge/bruke.

• Når Toggle (veksle) er valgt i Set Function-menyen, kan du trykke funksjonsknappen til å velge Normal/Draw/Stable-modus

(normal/tegne/stabil).

MERK:

Interaktiv penn støtter ikke Windows mus-funksjonen "Bytt venstre og høyre musknapp".

Bruke projektoren

41

Bruke håndleddstroppen

Vennligst bruk håndleddstroppen som en sikkerhetsforanstaltning i tilfelle du mister taket i den interaktive pennen, slik at du forebygger skade på den interaktive pennen, omgivende gjenstander eller personskade.

1

Før tråden til håndleddstroppen gjennom holderen.

2

Bruk håndleddstroppen på håndleddet.

42

Bruke projektoren

Sette batterier i fjernkontrollen

MERK:

Fjern batteriene fra fjernkontrollen når den ikke er i bruk.

1

Trykk på klaffen for å løfte dekslet til batterirommet.

1

2

Kontroller polaritetsmerkene (+/-) på batteriene.

2

3

Sett inn batteriene inn riktig vei etter merkene i batterirommet.

MERK:

Unngå en blanding av ulike typer batterier eller nye og gamle batterier.

3

4

Sett på dekslet til batterirommet igjen.

4

Bruke projektoren

43

Lade batteriet til den interaktive pennen

Når det gule batterilyset på den interaktive pennen begynner å blinke, er det interne batteriet for svakt (hvis batteriet er helt utladet, kan du ikke slå på den interaktive pennen ved å trykke på spissen, høyre eller set function-knapper).

For å lade batteriet, koble en mini USB-kabel mellom den interaktive pennen og datamaskinen din (hvis du kobler til en datamaskin, må du sørge for at den er slått på). Batterilyset vil forbli tent mens batteriet lader og slukke når batteriet er helt ladet opp.

MOLEX

Når ladingen er ferdig, kan du koble fra mini USB-kabelen (eller la kabelen være koblet til og bruke den interaktive pennen mens den lader).

MERK:

For bruk for første gang, tar det minst 4-5 timer å lade batteriet helt opp.

Et fullstendig oppladet batteri vil gi 25 timer kontinuerlig bruk eller opptil 4 uker i standby.

FORSIKTIG:

Litium-batteriet er kun oppladbart og kan ikke skiftes ut eller vedlikeholdes av brukeren. Hvis den interaktive pennen din ikke kan lades, ta

kontakt med Dell (se "Kontakte Dell" på side 144).

FORSIKTIG:

Alltid bruk den inkluderte mini USB-kabelen og datamaskinen din

(eller bruk dokkingladeren) til å lade den interaktive pennen. Dokkingkabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe den fra Dell-websiden på www.dell.com.

44

Bruke projektoren

Introduksjon for dokkinglader (valgfri)

Forfra

Bakfra

1

2

3

4

1

2

3

4

LED-strømlys

Mini USB-kontakt

Strømbryter

Strømledningskontakt

MERK:

Dokkingladeren leveres ikke med S320- eller S320wi-projektoren. Du kan kjøpe dokkingladeren fra Dell-websiden på www.dell.com.

LED-indikator på dokkingsstasjonslader

Grønn LED lyser fast

Når dokkingladeren er slått på, vil den grønne lampen lyse.

Grønn LED slukket Den grønne lampen slukkes når dokkingladeren kobles fra.

Bruke projektoren

45

LED-indikator på interaktiv penn

Oransje LED lyser fast

Oransje LED slukket

Oransje LED blinker

Den oransje LED lyser fast under ladingen.

Straks batteriet er helt ladet opp, slukkes LED og indikerer at "Lading er utført".

Hvis den oransje LED begynner å BLINKE (0,4 sek PÅ, 0,6 sek. AV, 1 sek per blinkerunde), betyr dette at ingen lading foregår. Feil med lader eller dårlig batteri.

Spesifikasjon for dokkingsstasjonslader (strømforsyning)

Modell:

Strømforsyning:

Maksimal temperatur:

Ladestasjon for interaktiv projektorpenn

Inngangsstrøm AC 100-240 V, 50-60 Hz, 0,2 A

Utgangsstrøm DC 5 V / 1 A

40 ºC

46

Bruke projektoren

Lad opp batteriet på den interaktive pennen med dokkingladeren

Når det gule batterilyset på den interaktive pennen begynner å blinke, er det interne batteriet for svakt (hvis batteriet er helt utladet, kan du ikke slå på den interaktive pennen ved å trykke på spissen, høyre eller set function-knapper).

For å lade opp batteriet, kan du følge følgende trinn:

1

Koble strømkabelen til stikkontakten.

2

Koble den interaktive pennen inn i mini USB-porten på dokkingladere.

3

Slå på strømbryteren på dokkingladeren.

Bruke projektoren

47

MERK:

Under lading vil det gule batterilyset på den interaktive pennen være tent helt til den er ferdigladet.

MERK:

For bruk for første gang, tar det minst 4-5 timer å lade batteriet helt opp.

Et fullstendig oppladet batteri vil gi 25 timer kontinuerlig bruk eller opptil 4 uker i standby.

FORSIKTIG:

Hvis dokkingladeren din ikke kan lade, ta kontakt med DELL.

48

Bruke projektoren

Fjernkontrollens bruksområde

Driftsområde

Vinkel

Avstand

±20°

7 m/22,97 fot

Vinkel

ASPECT

VIDEO MODE

MOUSE

S-VIDEO

INFO

BLANK

VIDEO

ZOOM

FREEZE

MUTE

VOL

VOL

ENTER

VGA

ZOOM

AUTO ADJ.

KEYSTONE

SOURCE

MENU

POWER vstand

Vinkel

Avstand

MENU

SOURCE

VGA

TM

ZOOM

AUT

O ADJ.

FREEZE

ZOOM

KEYST

ONE

VIDEO BLANK

VOL

S-VIDEO

INFO

MUTE

MOUSE

VOL

VIDEO MODE

ENTER

ASPECT

POWER

MERK:

Det faktiske bruksområdet kan være noe forskjellig fra diagrammet.

Svake batteriet kan også føre til at fjernkontrollen ikke fungerer som normalt.

Bruke projektoren

49

Den interaktive pennens bruksområde

Vinkel

Driftsområde

Avstand

9 m/29,53 fot

20°

45°

7 m/22,97 fot

5 m/16,4 fot

Vinkel

Avstand

Vinkel

Avstand

MERK:

• Projektoren har en lysstyrke på 2000 lm med 100 tommers bildestørrelse i

Bright-modus (lys modus).

• Hver projektor støtter flere penner (opptil 10), men pennene kan ikke brukes samtidig.

• Det faktiske bruksområdet kan være noe forskjellig fra diagrammet.

• Minskende lysstyrke i projektoren påvirker bruksområdet til pennen.

50

Bruke projektoren

Bruke OSD-menyen

• Projektoren har et flerspråklig meny (OSD) som kan vises på lerretet med eller uten en kilde er koblet til.

• Trykk menyknappen på kontrollpanelet eller fjernkontrollen for å åpne menyen.

• For å bla mellom kategoriene i Main (Hoved)-menyen, trykk på - eller knappene på projektorens kontrollpanel eller fjernkontroll.

• For å velge en undermeny, trykk på eller -knappen på projektorens kontrollpanel eller fjernkontroll.

• For å velge et alternativ, trykk på knappene eller på projektorens kontrollpanel eller fjernkontroll. Når et element er valgt, endres fargen til mørk blå.

• Bruk knappene eller på kontrollpanelet eller fjernkontrollen for å justere innstillingene.

• Trykk på -knappen på kontrollpanelet eller fjernkontrollen for å gå tilbake til hovedmenyen.

• For å avslutte OSD-menyen, trykk direkte på

Menu

-knappen på kontrollpanelet eller fjernkontrollen.

MERK:

OSD-struktur og innstilling er det samme for S320 og S320wi-modeller.

INPUT SOURCE (INNGANGSKILDE)

Input Source (Inngangskilde)-menyen lar deg velge inngangskilden til projektoren.

VGA-A—

Trykk på for å registrere et VGA-A signal.

VGA-B—

Trykk på for å registrere et VGA-B signal.

C

OMPOSITE

Trykk på for å registrere et kompositt videosignal.

S-V

IDEO

Trykk på for å registrere et S-Videosignal.

HDMI—

Trykk på for å registrere et HDMI-signal.

W

IRELESS

/USB (T

RÅDLØS

/USB)—

Trykk på for å aktivere Input Source

WIRELESS/USB-menyen (Inngangskilde trådløs/USB).

Bruke projektoren

51

MERK:

WIRELESS/USB (TRÅDLØS/USB) kan brukes etter at "Wireless and LAN

(trådløst og LAN)" er slått på.

INPUT SOURCE WIRELESS/USB (INNGANGSKILDE TRÅDLØS/LAN)

Menyen Input Source Wireless/USB (Inngangskilde trådløs/USB)-menyen lar deg aktivere Wireless Display (Trådløs-skjermbilde), USB Display (USB-skjermbilde) og USB Viewer (USB-betrakter).

W

IRELESS

D

ISPLAY

(T

RÅDLØS

-

SKJERMBILDE

)—

Trykk på for å gå til projektorens

Trådløs guide-skjerm. Se "Trådløs guide" på side 77.

USB D

ISPLAY

(USB-

SKJERMBILDE

)—

Lar deg, via USB-kabelen, vise datamaskinskjermen fra projektoren.

USB V

IEWER

(USB-

BETRAKTER

)—

Lar deg vise bilder og PPT-filer fra USB-flash. Se

"Installasjon av Presentation to Go (PtG)" på side 84.

AUTO ADJUST (AUTOJUSTER)

Auto Adjust (Autojuster) justerer automatisk projektorens Horizontal

(Horisontal), Vertical (Vertikal), Frequency (Frekvens) og Tracking (Sporing) i PCmodus..

52

Bruke projektoren

BRIGHTNESS/CONTRAST (LYSSTYRKE/KONTRAST)

Menyen Brightness/Contrast (Lysstyrke/Kontrast) lar deg justere lysstyrke-

/kontrastinnstillingene til projektoren.

B

RIGHTNESS

(S

KARPHET

)—

Bruk

C

ONTRAST

(K

ONTRAST

)—

Bruk

MERK:

Hvis du tilpasser innstillingene for Brightness (Skarphet) og Contrast

(Kontrast) bytter projektoren automatisk til Custom mode (Egendefinert modus).

VIDEO MODE (VIDEOMODUS)

Video Mode (Videomodus)-menyen lar deg optimere det viste bildet:

Presentation

(Presentasjon)

,

Bright (Lys)

,

Movie (Film)

,

sRGB

(gir mer nøyaktig fargerepresentasjon), og

Custom (Tilpasset)

(still inn foretrukkede innstillinger).

Bruke projektoren

53

VOLUME (VOLUM)

Menyen Volume (Volum) lar deg justere voluminnstillingene til projektoren.

V

OLUME

(V

OLUM

)—

Trykk på for å øke volumet og for å redusere det.

AUDIO INPUT (LYDINNGANG)

Audio Input (Lydinngang)-menyen lar deg velge inngangskilden til lyden.

Alternativene er:

Analog In (Analog inn)

,

HDMI

og

Wireless/LAN

(Trådløs/LAN)

.

MERK:

Unngå å koble innkommende signal til mikrofonkontakten. I motsatt fall kan brukeren høre støy fra høyttalerne pga. mikrofonjustering og forvrengning av lydsignalet.

54

Bruke projektoren

ADVANCED SETTINGS (AVANSERTE INNSTILLINGER)

Menyen Advanced Settings (Avanserte innstillinger) lar deg endre innstillinger for

Image (Bilde)

,

Display (Skjerm)

,

Projector (Projektor)

,

LAN

,

Wireless (Trådløs)

,

Menu (Meny)

,

Power (Strøm)

,

Interactive (interaktiv)

og

Information

(Informasjon)

.

I

MAGE

S

ETTINGS

(B

ILDEINNSTILLINGER

) (

I

PC-

MODUS

)—

Velg og trykk på for å aktivere bildeinnstillinger. I bildeinnstillingsmenyen finner du følgende alternativer:

C

OLOR

T

EMPERATURE

(F

ARGETEMPERATUR

)—

Lar deg justere fargetemperaturen.

Ved høy fargetemperatur vil skjermen virke kaldere. Ved en lav fargetemperatur vil skjermen virke varmere. Når du justerer verdiene i

Color Adjust (Fargejustering)

-menyen, Custom (Egendefinert)-modus er aktivert. Verdiene er lagret i Custom (Egendefinert)-modus.

RGB C

OLOR

A

DJUST

(RGB-

FARGEJUSTERING

)—

Lar deg manuelt justere fargene rød, grønn og blå.

W

HITE

I

NTENSITY

(I

NTENSITET FOR HVITFARGE

)—

Trykk på og bruk og for å vise intensitet for hvitfargen.

C

OLOR

S

PACE

(F

ARGER

)—

Lar deg velge fargen. Alternativene er: RGB, YCbCr og YPbPr.

VGA O

UTPUT

(VGA-

UTGANG

)—

Velg On (På) eller Off (Av) for VGAutgangsfunksjonen ved projektorens standbystatus. Standard er Off (Av).

Bruke projektoren

55

MERK:

Hvis du tilpasser innstillingene for Color Temperature

(Fargetemperatur), RGB Color Adjust (RGB-fargejustering) og White Intensity

(Intensitet for hvitfarge) bytter projektoren automatisk til Custom mode

(Egendefinert modus).

I

MAGE

S

ETTINGS

(B

ILDEINNSTILLINGER

) (

I

V

IDEOMODUS

)—

Velg og trykk på for å aktivere bildeinnstillinger. I bildeinnstillingsmenyen finner du følgende alternativer:

C

OLOR

T

EMPERATURE

(F

ARGETEMPERATUR

)—

Lar deg justere fargetemperaturen.

Ved høy fargetemperatur vil skjermen virke kaldere. Ved en lav fargetemperatur vil skjermen virke varmere. Når du justerer verdiene i

Color Adjust (Fargejustering)

-menyen, Custom (Egendefinert)-modus er aktivert. Verdiene er lagret i Custom (Egendefinert)-modus.

RGB C

OLOR

A

DJUST

(RGB-

FARGEJUSTERING

)—

Lar deg manuelt justere fargene rød, grønn og blå.

S

ATURATION

(M

ETNING

)—

Lar deg justere en videokilde fra svart/hvitt til fullmettet farge. Trykk for å øke mengden farger i bildet og for å redusere mengden farger i bildet.

S

HARPNESS

(S

KARPHET

)—

Trykk for å øke skarpheten og for å redusere den.

T

INT

(F

ARGETONE

)—

Trykk for å øke mengden av grønt i bildet og for å redusere mengden av grønt i bildet. (kun for NTSC-signal).

W

HITE

I

NTENSITY

(I

NTENSITET FOR HVITFARGE

)—

Trykk på og bruk og for å vise intensitet for hvitfargen.

C

OLOR

S

PACE

(F

ARGER

)—

Lar deg velge fargen. Alternativene er: RGB, YCbCr og YPbPr.

VGA O

UTPUT

(VGA-

UTGANG

)—

Velg On (På) eller Off (Av) for VGAutgangsfunksjonen ved projektorens standbystatus. Standard er Off (Av).

56

Bruke projektoren

MERK:

1

Hvis du justerer innstillingene for Color Temperature (Fargetemperatur), RGB

Color Adjust (RGB-fargejustering), Saturation (Metning), Sharpness (Skarphet),

Tint (Fargetone) og White Intensity (Intensitet for hvitfarge), bytter projektoren automatisk til Custom mode (Egendefinert modus).

2

Saturation (Metning), Sharpness (Skarphet) og Tint (Fargetone) er kun tilgjengelig når inngangskilden er Composite (sammensattvideo) eller S-Video.

I

MAGE

S

ETTINGS

(B

ILDEINNSTILLINGER

) (I

NGEN INNGANGSKILDE

)—

Velg og trykk på for å aktivere bildeinnstillinger. I bildeinnstillingsmenyen finner du følgende alternativer:

VGA O

UTPUT

(VGA-

UTGANG

)—

Velg On (På) eller Off (Av) for VGAutgangsfunksjonen ved projektorens standbystatus. Standard er Off (Av).

D

ISPLAY

S

ETTINGS

(S

KJERMINNSTILLINGER

) (

I

PC-

MODUS

)—

Velg og trykk på for å aktivere skjerminnstillinger. I skjerminnstillingsmenyen finner du følgende alternativer:

H

ORIZONTAL

P

OSITION

(H

ORISONTAL POSISJON

)—

Trykk på for å flytte bildet til høyre og for å flytte bildet til venstre.

V

ERTICAL

P

OSITION

(V

ERTIKAL POSISJON

)—

Trykk på for å flytte bildet opp og for å flytte bildet ned.

Bruke projektoren

57

F

REQUENCY

(F

REKVENS

)—

Lar deg endre klokkefrekvensen for de viste dataene slik at den stemmer med frekvensen på grafikkortet i datamaskinen. Hvis du ser en vertikal flimrende strek, bruker du Frequency (Frekvens)kontrollen til å gjøre streken så liten som mulig. Dette er en grov justering.

T

RACKING

(S

PORING

)—

Synkroniser fasen til bildesignalet med grafikkortet.

Hvis du opplever et ustabilt eller flimrende bilde, bruker du Tracking

(Sporing) til å rette det opp. Dette er en fin justering.

A

SPECT

R

ATIO

(B

ILDESIDEFORHOLD

)—

Velg et størrelsesforhold for å justere hvordan bildet vises. Valgene er: Origin (Opprinnelse), 16:9 og 4:3.

•Origin (Opprinnelse) — velg Origin (Opprinnelse) for å opprettholde størrelsesforholdet for bildet som er projeksert i henhold til inngangskilde.

•16:9 — Kilden skalerer slik at den passer til bredden på lerretet for å prosjektere et 16:9-skjermbilde.

•4:3 — Inngangskilden skaleres for å passe inn på skjermen og prosjekterer et 4:3-bilde.

Z

OOM

Trykk på og for å zoome og vise bildet.

Tilpass bildeskalaen ved å trykke på eller

og trykk på for å kun vise på fjernkontrollen.

Z

OOM

N

AVIGATION

(Z

OOMNAVIGERING

)—

Trykk på for å aktivere

Zoom Navigation (Zoomnavigering)

menyen.

Bruk for å navigere projeksjonsskjermen.

3D D

ISPLAY

(3D-

VISNING

)—

Velg On (På) for å starte 3D-visningsfunksjonen

(standard er Off (Av)).

MERK:

1. Når du ønsker å skape en 3D-effekt, trenger du en del andre komponenter, bl.a.: a Stasjonær/bærbar PC med et grafikkort med et firedobbelt bufret

(quad buffered) utgangssignal på 120 Hz.

b "Aktive" 3D-briller med DLP Link™.

c 3D-innhold. Se "Merknad 4".

d 3D-spiller. (For eksempel: Stereoskopisk spiller...)

2. Aktiver 3D-funksjonen når minst én av de følgende betingelsene er oppfylt:

58

Bruke projektoren

a Stasjonær/bærbar PC med et grafikkort som er i stand til å yte et utgangssignal på 120 Hz via VGA- eller HDMI-kabel.

b Et innsignal med 3D-innhold via Video eller S-Video.

3. "3D Display (3D-visning)"-valg vil kun være aktivert i "Display Settings

(Skjerminnstillinger) under Advanced Settings (Avanserte innstillinger)"-menyen når projektoren registrerer en av inngangene som er nevnt over.

4. 3D-støtte og oppdateringshastighet er som under: a VGA/HDMI 1280 x 720, 1024 x 768 og 800 x 600 ved 120 Hz b Sammensattvideo/S-Video ved 60 Hz c Komponentvideo 480i og 576i

5. Det anbefalte VGA-signalet for bærbar PC er enkeltmodus (Single mode output) (dobbeltmodus (Dual mode) anbefales ikke).

3D-

FORMAT

Lar deg velge 3D-format. Valgene er: Side By Side, Side By

Side Full, Frame Sequential, Field Sequential, Top/Bottom, og Top/Bottom

Full.

3D S

YNC

I

NVERT

(3D-

SYNKINVERTERING

)—

Hvis du ser et diskret eller overlappende bilde mens du bruker DLP 3D-briller, må du kanskje utføre "Invert" (Inverter) for å best samsvare venstre/høyre bildesekvens for å få riktig bilde. (For DLP 3D-briller)

D

ISPLAY

S

ETTINGS

(S

KJERMINNSTILLINGER

) (

I

V

IDEOMODUS

)—

Velg og trykk på for å aktivere skjerminnstillinger. I skjerminnstillingsmenyen finner du følgende alternativer:

A

SPECT

R

ATIO

(B

ILDESIDEFORHOLD

)—

Velg et størrelsesforhold for å justere hvordan bildet vises. Valgene er: Origin (Opprinnelse), 16:9 og 4:3.

•Origin (Opprinnelse) — velg Origin (Opprinnelse) for å opprettholde størrelsesforholdet for bildet som er projeksert i henhold til inngangskilde.

Bruke projektoren

59

•16:9 — Kilden skalerer slik at den passer til bredden på lerretet for å prosjektere et 16:9-skjermbilde.

•4:3 — Inngangskilden skaleres for å passe inn på skjermen og prosjekterer et 4:3-bilde.

Z

OOM

Trykk på og for å zoome og vise bildet.

Tilpass bildeskalaen ved å trykke på eller

og trykk på for å kun vise på fjernkontrollen.

Z

OOM

N

AVIGATION

(Z

OOMNAVIGERING

)—

Trykk på for å aktivere

Zoom Navigation (Zoomnavigering)

menyen.

Bruk for å navigere projeksjonsskjermen.

3D D

ISPLAY

(3D-

VISNING

)—

Velg On (På) for å starte 3D-visningsfunksjonen

(standard er Off (Av)).

MERK:

1. Når du ønsker å skape en 3D-effekt, trenger du en del andre komponenter, bl.a.: a Stasjonær/bærbar PC med et grafikkort med et firedobbelt bufret

(quad buffered) utgangssignal på 120 Hz.

b "Aktive" 3D-briller med DLP Link™.

c 3D-innhold. Se "Merknad 4".

d 3D-spiller. (For eksempel: Stereoskopisk spiller...)

2. Aktiver 3D-funksjonen når minst én av de følgende betingelsene er oppfylt: a Stasjonær/bærbar PC med et grafikkort som er i stand til å yte et utgangssignal på 120 Hz via VGA- eller HDMI-kabel.

b Et innsignal med 3D-innhold via Video eller S-Video.

3. "3D Display (3D-visning)"-valg vil kun være aktivert i "Display Settings

(Skjerminnstillinger) under Advanced Settings (Avanserte innstillinger)"-menyen når projektoren registrerer en av inngangene som er nevnt over.

4. 3D-støtte og oppdateringshastighet er som under: a VGA/HDMI 1280 x 720, 1024 x 768 og 800 x 600 ved 120 Hz b Sammensattvideo/S-Video ved 60 Hz c Komponentvideo 480i og 576i

60

Bruke projektoren

5. Det anbefalte VGA-signalet for bærbar PC er enkeltmodus (Single mode output) (dobbeltmodus (Dual mode) anbefales ikke).

3D-

FORMAT

Lar deg velge 3D-format. Valgene er: Side By Side, Side By

Side Full, Frame Sequential, Field Sequential, Top/Bottom, og Top/Bottom

Full.

3D S

YNC

I

NVERT

(3D-

SYNKINVERTERING

)—

Hvis du ser et diskret eller overlappende bilde mens du bruker DLP 3D-briller, må du kanskje utføre "Invert" (Inverter) for å best samsvare venstre/høyre bildesekvens for å få riktig bilde. (For DLP 3D-briller)

P

ROJECTOR

S

ETTINGS

(P

ROJEKTORINNSTILLINGER

)—

Velg og trykk på for å aktivere projektorinnstillinger. I projektorinnstillingsmenyen finner du følgende alternativer:

A

UTO

S

OURCE

(O

PPDAGE KILDE AUTOMATISK

)—

Velg

Off (Av)

(standard) for å låse nåværende inngående signal. Hvis du trukker på Source (Kilde)knappen når

Auto Source (Oppdage kilde automatisk)

-modus er stilt inn til

Off (Av)

, kan du manuelt velge inngangssignalet. Velg

On (På)

for å oppdage tilgjengelige inngangssignaler. Hvis du trykker på

Source

-knappen når projektoren er på, finner den automatisk neste tilgjengelige inngangssignal.

A

UTO

K

EYSTONE

(A

UTOMATISK KORRIGERING AV BILDEFORVRENGNING

)—

Trykk på

On

(På)

for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått.

P

ROJEKTOR MODE

(P

ROJEKTORMODUS

)—

Lar deg velge projektormodusen, avhengig av hvordan projektoren er montert.

•Rear Projection-Desktop (Speilvendt projeksjon - skrivebord) —

Projektoren vrenger bildet så du kan fremvise fra bak en gjennomskinnelig skjerm.

•Rear Projection-Wall Mount (Speilvendt projeksjon - Veggmontering) —

Projektoren vender og snur bildet opp ned. Du kan projisere bakfra på en gjennomskinnelig skjerm med en veggmontert projektor.

Bruke projektoren

61

•Front Projection-Desktop (Forovervendt projeksjon - skrivebord) — Dette er standardalternativet.

•Front Projection-Wall Mount (Rettvendt projeksjon - Veggmontering) —

Projektoren vender bildet opp ned for veggmontert projeksjon.

S

PEAKER

(H

ØYTTALER

)—

Velg

On (På)

for å aktivere høyttaleren. Velg

Off (Av)

for å deaktivere høyttaleren.

C

LOSED

C

APTION

(L

UKKET TEKST

)—

Velg

On (På)

for å aktivere lukket tekst, og for å aktivere menyen for lukket tekst. Velg et passende valg for lukkede tekster: CC1, CC2, CC3 eller CC4.

MERK:

1. Alternativet Lukket tekst er kun tilgjengelig for NTSC.

2. Teksting kan bare aktiveres via S-Video og komposittvideoinnganger.

S

TARTUP

S

CREEN

(O

PPSTARTSSKJERM

)—

Standard er Dell-logoen som bakgrunnsbilde. Du kan også velge alternativet

Capture Screen (Ta skjermbilde)

for å ta bilde av skjermbildet. Følgende melding vises på skjermen.

MERK:

For å ta et fullt bilde, kontroller at inngangssignalet som er koblet til projektoren er 1024 x 768 oppløsning.

T

EST

P

ATTERN

(T

ESTMØNSTER

)—

Testmønsteret brukes for å teste fokus og oppløsning.

Du kan aktivere eller deaktivere

Test Pattern (Testmønster)

ved å velge

Off

(Av)

,

1,

eller

2

. Du kan også ta i bruk Test Pattern 1 (Testmønster 1) ved å trykke og holde nede og -knappene på kontrollpanelet i 2 sekunder.

Du kan også ta i bruk Test Pattern 2 (Testmønster 2) ved å trykke og holde nede og -knappene på kontrollpanelet i 2 sekunder.

62

Bruke projektoren

Test Pattern 1 (Testmønster 1):

Test Pattern 2 (Testmønster 2):

F

ACTORY

R

ESET

(F

ABRIKKGJENOPPRETTING

)—

Velg og trykk på for å nullstille alle innstillinger til fabrikkstandarden. Advarselsmeldingen vises under:

Gjenoppretting inkluderer innstillinger av både datamaskinkilder og videokilder.

LAN S

ETTINGS

(LAN-

INNSTILLINGER

)—

Velg og trykk på for å aktivere LANinnstillingene. I LAN-innstillinger-menyen finner du følgende alternativer:

Bruke projektoren

63

W

IRELESS

A

ND

LAN (T

RÅDLØS OG

LAN)—

Velg

Enabled (Aktivert)

for å aktivere funksjonen Wireless and LAN (Trådløs og LAN).

DHCP—

Hvis en DHCP-server finnes i nettverk som projektoren er koblet til, hentes IP-adressen automatisk når du velger DCHP On (På). Hvis

DHCP er Off (Av), må du manuelt angi IP Address (IP-adresse), Subnet

Mask (Nettverksmaske) og Gateway. Bruk og til å velge tallene for

IP address (IP-adresse), Subnet Mask (Nettverksmaske) og Gateway. Velg

Enter for å bekrefte hvert nummer og bruk og for å angi neste element.

IP A

DDRESS

(IP-

ADRESSE

)—

IP-adressen til projektoren tildeles automatisk eller manuelt.

S

UBNET

M

ASK

(N

ETTVERKSMASKE

)—

Konfigurer Subnet Mask

(Nettverksmaske) til nettverkstilkoblingen.

G

ATEWAY

Kontroller gateway-adressen med nettverks-

/systemadministratoren din hvis du konfigurerer den manuelt.

DNS—

Kontroller IP-adressen til DNS-serveren med nettverks-

/systemadministratoren din hvis du konfigurerer den manuelt.

S

TORE

(L

AGRE

)—

Trykk på for å lagre endringene som gjøres for nettverkskonfigurasjonen.

MERK:

1. Bruk

og

-knappen for å velge IP Address (IP-adresse),

Subnet Mask (Nettverksmaske), Gateway, DNS og Store (Lagre).

2. Trykk på -knappen for å taste inn IP Address (IP-adresse), Subnet

Mask (Nettverksmaske), Gateway eller DNS to for å stille inn verdien. (Det valgte alternativet er uthevet i blått) a Bruk knappene og for å velge feltet.

b Bruk knappene og for å sette verdien.

c Trykk -knappen for å gå ut når konfigureringen er ferdig.

3. Etter at IP Address (IP-adresse), Subnet Mask (Nettverksmaske),

Gateway og DNS er satt opp, velg Store (Lagre) og trykk på knappen for å lagre innstillingene.

4. Hvis du velger Store (Lagre) uten å trykke på Enter-knappen, vil systemet beholde de originale innstillingene.

R

ESET

(T

ILBAKESTILL

)—

Trykk på for å tilbakestille nettverkskonfigurasjonen.

64

Bruke projektoren

W

IRELESS

S

ETTINGS

(T

RÅDLØSE INNSTILLINGER

)—

Velg og trykk på for å aktivere de trådløse innstillingene. I trådløse innstillingsmenyen finner du følgende alternativer:

W

IRELESS

(T

RÅDLØS

)—

Hvis projektoren har den trådløse modulen installert, er dette alternativet

Connected (Tilkoblet)

.

DHCP S

ERVER

(DHCP-

SERVER

)—

Lar deg aktivere DHCP-serveren til det trådløse.

S

TART

IP A

DDRESS

(S

TART

IP-

ADRESSE

)—

Tildeler start IP-adressen automatisk eller manuelt til DHCP-serveren til projektoren som er koblet til det trådløse.

E

ND

IP A

DDRESS

(S

LUTT

IP-

ADRESSE

)—

Tildeler slutt IP-adressen automatisk eller manuelt til DHCP-serveren til projektoren som er koblet til det trådløse.

S

UBNET

M

ASK

(N

ETTVERKSMASKE

)—

Konfigurer nettverksmasken til den trådløse tilkoblingen.

G

ATEWAY

Kontroller gateway-adressen med nettverks-

/systemadministratoren din hvis du konfigurerer den manuelt.

DNS—

Kontroller IP-adressen til DNS-serveren med nettverks-

/systemadministratoren din hvis du konfigurerer den manuelt.

S

TORE

(L

AGRE

)—

Trykk på for å lagre endringene som gjøres for den trådløse konfigurasjonen.

MERK:

1. Bruk

og

-knappen for å velge IP Address (IP-adresse),

Subnet Mask (Nettverksmaske), Gateway, DNS og Store (Lagre).

2. Trykk på -knappen for å taste inn IP Address (IP-adresse), Subnet

Mask (Nettverksmaske), Gateway eller DNS to for å stille inn verdien. (Det valgte alternativet er uthevet i blått) a Bruk knappene og for å velge feltet.

b Bruk knappene og for å sette verdien.

c Trykk -knappen for å gå ut når konfigureringen er ferdig.

Bruke projektoren

65

3. Etter at IP Address (IP-adresse), Subnet Mask (Nettverksmaske),

Gateway og DNS er satt opp, velg Store (Lagre) og trykk på knappen for å lagre innstillingene.

4. Hvis du velger Store (Lagre) uten å trykke på Enter-knappen, vil systemet beholde de originale innstillingene.

R

ESET

(T

ILBAKESTILL

)—

Trykk på for å tilbakestille trådløs konfigurasjon.

M

ENU

S

ETTINGS

(M

ENYINNSTILLINGER

)—

Velg og trykk på for å aktivere menyinnstillingene. Menyinnstillingene består av følgende valg:

M

ENU

P

OSITION

(M

ENYPOSISJON

)—

Lar deg endre plasseringen av OSD-bildet på lerretet.

M

ENU TIMEOUT

(T

IDSAVBRUDD FOR MENY

)—

Lar deg justere tiden for et OSDtidsavbrudd. Som standard forsvinner OSD-menyen etter 20 sekunder med inaktivitet.

M

ENU

T

RANSPARENCY

(M

ENYTRANSPARENS

)—

Lar deg velge transparensnivået til OSD-bakgrunnen.

M

ENU

L

OCK

(M

ENYSPERRE

)—

Velg

On (På)

for å aktivere Menu Lock

(Menysperre) og skjule skjermmenyen. Velg

Off (Av)

for å deaktivere

Menu Lock (Menysperre). Dersom du ønsker å deaktivere Menu Lock

(Menysperre)-funksjonen, og skjermmenyen forsvinner, trykk på

Menu

knappen på panelet i 15 sekunder og deaktiver deretter funksjonen.

P

ASSWORD

(P

ASSORD

)—

Når Password Protect (Passordbeskyttelse) er aktivert, vil en Password Protect-skjerm be deg angi et passord som vil vises når strømkabelen kobles til stikkontakten og strømmen til projektoren skrus på den første gangen. I utgangspunktet er denne funksjonen deaktivert. Du kan aktivere denne funksjonen ved å velge

Enabled

(Aktivert)

. Hvis passordet har blitt stilt inn tidligere, taster du inn passordet først og velger deretter funksjonen. Denne passordfunksjonen vil

66

Bruke projektoren

aktiveres neste gang du skrur på projektoren. Dersom du aktiverer denne funksjonen, vil du bli spurt om å angi projektorens passord etter at du skrur på projektoren.

1

Første forespørsel om inntasting av passord:

a

Gå til

Menu Settings (Menyinnstillinger)

, trykk på og velg deretter

Password (Passord)

for å aktivere passordinnstillingene.

b

Aktivering av passordfunksjonen vil vise en skjerm for endring. Tast inn et

4-sifret nummer fra skjermen og trykk på .

S320 Passord-skjerm

S320wi Passord-skjerm

c

Angi passordet igjen for å bekrefte.

d

Dersom bekreftelsen av passordet er vellykket, kan du igjen få tilgang til projektorens funksjoner og verktøy.

2

Dersom du har angitt feil passord, vil du få to sjanser til. Etter tre feil vil projektoren automatisk slå seg av.

MERK:

Dersom du glemmer passordet ditt må du ta kontakt med

DELL™ eller kvalifisert servicepersonell.

3

For å deaktivere passordfunksjonen, velger du

Disabled (Deaktivert)

alternativet for å lukke funksjonen.

4

For å slette passordet velger du

Delete (Slett)

.

Bruke projektoren

67

C

HANGE

P

ASSWORD

(E

NDRE PASSORD

)—

Tast inn det originale passordet. Tast deretter inn det nye passordet og bekreft det nye passordet igjen.

S320 Endre passord-skjerm

S320wi Endre passord-skjerm

P

OWER

S

ETTINGS

(I

NNSTILLINGER FOR STRØM

)—

Velg og trykk på for å aktivere strøminnstillinger. I strøminnstillingsmenyen finner du følgende alternativer:

68

Bruke projektoren

Q

UICK

S

HUTDOWN

(R

ASK AVSTENGING

)—

Velg

On (På)

for å slå av projektoren med ett enkelt trykk på Power-knappen. Denne funksjonen lar projektoren raskt slå av strømmen med en økt viftehastighet. Noe høyere akustisk støy kan forventes under hurtig avslåing.

MERK:

Før du slår på projektoren igjen, vent i 60 sekunder for å la den interne temperaturen stabilisere seg. Projektoren bruker lengre tid på å slå seg på hvis du prøver å slå den på igjen med en gang. Kjøleviften kjører på full hastighet i omtrent 30 sekunder for å stabilisere den interne temperaturen.

P

OWER

S

AVING

(S

TRØMSPARING

)—

Som standard er projektoren innstilt til å gå inn i strømsparingsmodus etter 120 minutter uten noe aktivitet. En advarsel vises på skjermen med en 60 sekunders nedtelling før strømsparingsmodus aktiveres. Trykk på en knapp under nedtellingen for å stoppe strømsparingsmodus.

Du kan også stille inn en annen forsinkelsesperiode for å gå inn i strømsparingsmodus. Tidsforsinkelsen er den tiden du ønsker at projektoren skal vente uten å motta noe signal.

Hvis et inngangssignal er registrert innenfor forsinkelsesperioden, slås projektoren av. For å slå på projektoren, trykk på Power-knappen.

D

URING

S

TANDBY

(U

NDER STANDBY

)—

Velg

Wireless On (Trådløs på)

eller

Off

(Av)

for å slå på/av Wireless/LAN (Trådløs/LAN)-modus mens projektoren er i hvilemodus (standard er Wireless Off (Trådløs av)).

L

AMP

M

ODE

(L

AMPEMODUS

)—

Lar deg velge

Normal

- eller

ECO

- eller

Dynamisk

-modus.

Normal modus bruker full strøm. ECO (Øko)-modus bruker et lavt strømnivå som kan øke levetiden på lampen, gi stillere drift, og redusere lystettheten på lerretet.

D

YNAMISK

Velg og trykk på for å aktivere funksjonen for bildeomsorg.

L

AMP

H

OUR

R

ESET

(T

ILBAKESTILLE LAMPETID

)—

Trykk på og velg

Confirm

(Bekreft)

-alternativet for å nullstille lampetiden.

Bruke projektoren

69

I

NTERACTIVE

S

ETTINGS

(I

NTERAKTIVE INNSTILLINGER

)—

Velg og trykk på for å aktivere de interaktive innstillingene. I Interaktive innstillinger-menyen finner du følgende alternativer:

MERK:

S320-projektoren må utstyres med en interaktiv modul hvis du

vil bruke den interaktive funksjonen. Se "Installere den valgfrie interaktive modulen" på side 15.

I

NTERACTIVE

(

INTERAKTIV

)—

Standardalternativet er

On (På)

. Velg

Off (Av)

for

å deaktivere Interactive Pen (Interaktiv penn)-funksjonen.

MERK:

1. Forsikre deg om at den interaktive pennen er tilkoblet. Se "Kople til den interaktive pennen" på side 28.

2. Den interaktive pennen kan ikke brukes i utvidet modus.

3. Interaktivitet støttes kun i følgende innmatingsmoduser: VGA og

HDMI fra en datamaskin, og trådløs skjerm, LAN-skjerm eller USBskjerm.

C

HANNEL

(K

ANAL

)—

Lar deg stille inn kanalen valgt som

Auto

eller

Manual

(Manuell)

.

•Auto — Kanalen velges automatisk.

•Manual (Manuell) — Kanalen velges manuelt. Det er i alt 30 tilgjengelige kanaler.

C

ONNECTOR

(K

ONTAKT

)—

Lar deg stille inn kontaktvalget som

Mini USB

eller

Wireless/LAN (Trådløs/LAN)

.

70

Bruke projektoren

P

EN

S

ETTINGS

(I

NNSTILLINGER FOR PENN

)—

Velg og trykk på for å aktivere penninnstillinger. I penninnstillingsmenyen finner du følgende alternativer:

P

OINTER

M

OTION

(P

EKERBEVEGELSE

)—

Lar deg velge måten pekeren beveger seg på: Normal, Draw (Tegn) og Stable (Stabil).

•Normal — I Normal-modus, når du trykker på den venstre knappen på den interaktive pennen i normalmodus, kan du holde pekerposisjonen et øyeblikk. Denne modusen er best når du bruker pekeren som en mus, f.eks. til venstreklikking og dobbeltklikking.

•Draw (Tegn) — I Draw (Tegn)-modus, kan posisjonen fritt beveges for tegning. Denne modusen er best for tegning og skriving på skjermen.

•Stable (Stabil) — I Stable (Stabil)-modus, vil trykking og holdning av den venstre knappen på den interaktive pennen begrense pekeren til bare vertikale eller horisontale bevegelser. Når du slipper den venstre knappen, kan pekeren bevege seg fritt igjen. Denne modusen passer best til å tegne vertikale eller horisontale linjer på skjermen.

C

LICK

S

PEED

(K

LIKKEHASTIGHET

)—

Lar deg stille inn musens ventetid.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig i normalmodus. Tilgjengelige valgmuligheter er: Fast (Rask), Medium (Middels) og Low (Lav).

•Fast (Rask) — Stiller pekerens ventetid til det minimale, som er 0,5 sekunder.

•Medium (Middels) — Stiller pekerens ventetid til medium, som er

1,0 sekund.

•Low (Lav) — Stiller pekerens ventetid til det maksimale, som er 1,5 sekunder.

Bruke projektoren

71

S

ET

F

UNCTION

(F

UNKSJONSKNAPPINNSTILLING

)—

Lar deg stille inn hvordan funksjonsknappen på den interaktive pennen skal virke. Tilgjengelige alternativer er:

Toggle: Normal/Draw/Stable (Veksle:

Normal/Tegn/Stabil)

,

PowerPoint Annotation (PowerPointkommentar)

,

Switch Windows (Bytt vinduer) (Alt + Tab)

,

Esc

,

Show

Desktop (Vis skrivebord) (Cmd + D)

,

Open Windows Explorer

(Åpne Windows Utforsker) (Cmd + E)

,

Middle Mouse (Midtre museknapp)

,

Double Click (Dobbeltklikk),

og

Disable (Deaktiver)

(Se "Bruke den interaktive pennen" på side 40).

•Toggle: Normal/Draw/Stable (Veksle: Normal/Tegn/Stabil) —

Fungerer som veksling mellom

Normal

,

Draw (Tegn),

og

Stable

(Stabil)

-modus.

•PowerPoint Annotation (PowerPoint-kommentar) —

Funksjonsknappen brukes til å kommentere PowerPointpresentasjoner.

•Switch Windows (Bytt vinduer) (Alt + Tab) — Fungerer som bytting mellom vinduer, som tastatursnarveien Alt + Tab.

•Esc—Funksjonsknappen virker som Esc-knappen på tastaturet.

•Show Desktop (Vis skrivebord) (Cmd + D) — Funksjonsknappen minimerer alle vinduene og viser skrivebordet.

•Open Windows Explorer (Åpne Windows Utforsker) (Cmd + E) —

Still inn funksjonen som åpning av Windows Utforsker.

•Middle Mouse (Midtre museknapp) — Funksjonsknappen virker som rullehjulet på musen.

•Double Click (Dobbeltklikk) — Funksjonsknappen brukes til å dobbeltklikke.

•Disable (Deaktiver) — Deaktiverer funksjonsknappen.

72

Bruke projektoren

P

AIRING

M

ODE

(G

RUPPERINGSMODUS

)—

Lar deg stille inn grupperingsmodusen til enten Open (Åpen) eller Fixed (Fast).

•Pairing Mode (Grupperingsmodus) — Når du velger

Open (Åpne)

, er det bare å følge anvisningene på skjermen for å stille den interaktive pennen inn til åpen modus. (Denne modusen kan la deg bruke den interaktive pennen med enhver Dell interaktiv projektor bare ved å peke på skjermen.)

•Fixed Mode (Fastmodus) — Når du velger Fixed (Fast) modus, er det bare å følge anvisningene på skjermen for å fullføre grupperingen mellom projektoren og den interaktive pennen. (Denne modusen brukes for å sikre at den interaktive pennen bare kan brukes med projektoren den er gruppert med.)

Etter gruppering vil pennen automatisk være låst til projektoren hver gang den slås på.

R

ESET

(T

ILBAKESTILL

)—

Trykk på og velg Confirm (Bekreft)alternativet for å nullstille penninnstillingene.

I

NFORMATION

(I

NFORMASJON

)—

Lar deg se informasjonen om penn 1 eller penn 2.

Bruke projektoren

73

I

NFORMATION

(I

NFORMASJON

)—

Information (Informasjon)-menyen viser gjeldende innstillinger for S320- eller S320wi-projektoren.

LANGUAGE (SPRÅK)

Lar deg stille inn språket for OSD-menyen. Trykk på for å aktivere Language

(Språk)-menyen.

HELP (HJELP)

Hvis du møter på problemer med projektoren, kan du få tilgang til Help (Hjelp)menyen for feilsøking.

74

Bruke projektoren

Installasjon av trådløs nettverk

MERK:

Datamaskinen din må møte følgende minste systemkrav:

Operativsystem:

• Windows

Microsoft Windows XP™ Home eller Professional med servicepack 2 (32-bit anbefalt), Windows Vista 32-bit eller Windows bit eller 64-bit

®

7 Home eller Professional 32-

• MAC

MacBook og senere, MacOS 10.5 og senere

Minimum maskinvare:

a

Intel Dual Core 1,4 MHz eller høyere

b c d

256 MB med RAM kreves, 512 MB eller mer anbefales.

10 MB tilgjengelig plass på harddisk nViDIA- eller ATI-grafikkort må ha minst 64 MB VRAM

f e

Ethernet-adapter (10 / 100 bps) for en Ethernet-tilkobling

En støttet WLAN-adapter for en WLAN-tilkobling (enhver NDISkompatibel 802.11b, 802.11g eller 802.11n Wi-Fi-enhet)

Nettleser

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0 (anbefales) eller 8.0, Firefox 1.5 eller 2.0 og

Safari 3.0 og senere

MERK:

Trinnene for installasjon av trådløst nettverk er det samme for S320 og

S320wi-modeller.

Bruke projektoren

75

Aktivere trådløs på projektoren

For å kunne bruke projektoren trådløst, må du utføre trinnene under:

1

Installer den valgfrie trådløse modulen (valgfri i S320). Se "Installere den valgfrie trådløse modulen" på side 14.

MERK:

Trådløse modul innebygget i S320wi.

2 Koble strømkabelen til stikkontakten og trykk på strømknappen.

3

Trykk på

Menu

-knappen på projektorens kontrollpanel eller fjernkontroll.

MERK:

Bruk , , og -knappene til å navigere og for å velge.

4

Gå til

INPUT SOURCE (INNGANGSKILDE)

-menyen, velg

Wireless/USB (Trådløs/USB)

og velg deretter

Wireless Display (Trådløsskjermbilde)

i undermenyen. Se "INPUT SOURCE WIRELESS/USB

(INNGANGSKILDE TRÅDLØS/LAN)" på side 52.

76

Bruke projektoren

Wireless Guide Screen (Trådløs guide)

, som under, vises:

5

Skriv ned

LOGIN CODE (PÅLOGGINGSKODE)

,

NETWORK NAME

(NETTVERKSNAVN) (SSID)

, og

IP ADDRESS (IP-ADRESSE)

. Du trenger denne informasjonen for å logge på senere.

Installere Wireless Application Software (programvare for trådløs applikasjon) på datamaskinen

Du må installere programvaren på systemet ditt for å kunne bruke din trådløse projektor.

6

Koble datamaskinen din til

S320

eller

S320wi

trådløst nettverk.

Bruke projektoren

77

MERK:

• Datamaskinen må ha en trådløs nettverksfunksjon for å registrere tilkoblingen.

• Når du kobler til S320 eller S320wi trådløse nettverket, mister du trådløs tilkobling med andre trådløse nettverk.

MERK:

Husk å slå av alle proxyer. (I Microsoft

®

Windows Vista: Klikk på

Control Panel (Kontrollpanel)

Internet Options (Alternativer for Internett)

Connections (Tilkoblinger)

LAN Settings (LAN-innstillinger))

7 Åpne nettleseren. Du videresendes automatisk til websiden

S320 or S320wi

Web Management (S320 eller S320wi Nettstyring)

.

MERK:

Hvis websiden ikke lastes automatisk, skriver du inn IP-adressen

(standard IP-adresse er 192.168.100.10) som du skrev ned tidligere i adresselinjen til nettleseren.

78

Bruke projektoren

8

S320 or S320wi Web Management (S320 eller S320wi Nettstyring)-siden

åpnes. Første gang du bruker tjenesten, klikk på

Download (Last ned)

.

9

Velg passende operativsystem, og klikk på

Download (Last ned)

.

Bruke projektoren

79

10

Klikk på

Run (Kjør)

for å gå videre med førstegangs installasjon av programvaren.

MERK:

Du kan velge å lagre filen og installere den senere.

For å gjøre dette, klikker du på

Save (Lagre).

MERK:

Funksjonen for lydprojeksjon krever ekstra driver i Windows XP. Hvis datamaskinen ikke har driveren installert, vises en popup-melding på skjermen som ber deg om å installere den nødvendige driveren. Du kan laste ned "Audio

Projection Driver" fra Dells support-side på support.dell.com.

MERK:

Hvis du ikke er i stand til å installere applikasjonen pga. utilstrekkelige rettigheter på datamaskinen, må du kontakte nettverksadministratoren.

11

Installasjonsprogrammet starter. Følg forklaringen på skjermen for å fullføre oppsettet.

80

Bruke projektoren

Start den trådløse applikasjonen

Når installasjonen er fullført, vil det trådløse programmet for S320 eller S320wi

åpnes og søke automatisk. Hvis programmet ikke starter automatisk, dobbelt-klikk på ikonet eller på skrivebordet for å starte det.

Login (Logge inn)

For å kommunisere med projektoren, skriver du inn Login Code (Påloggingskode)

oppgitt i trinn 6 av "Installasjon av trådløs nettverk" og klikker på

OK

.

MERK:

Hvis IP Address (IP-adresse) ikke er registrert, skriv inn IP Address (IPadressen) som vises i nedre venstre hjørne av skjermen.

MERK:

Ikke klikk på "Interactive Pen only" (Kun interaktiv penn)-boksen i påloggingsskjermen når du bruker trådløs visning eller LAN-visning.

Bruke projektoren

81

Forstå knappene

Etter pålogging, vises følgende skjerm:

1

2

3

Element

1

Statuslinje

Meny

Minimer-knapp

Lukk-knapp

2

Kontrollverktøylinje

Full skjerm

Splitt 1

Splitt 2

Splitt 3

Splitt 4

Stopp

Pause

Lydprojeksjon

3

Tilkoblingsstatus

Tilkoblingsikon

Beskrivelse

Viser informasjon om IP og LOGIN CODE

(PÅLOGGINGSKODE).

Klikk for å aktivere programmenyen.

Klikk for å minimere programmet.

Klikk for å avslutte programmet.

Klikk for å projisere bildet i fullskjerm.

Klikk for å projisere bildet i øvre venstre hjørne av skjermen.

Klikk for å projisere bildet i øvre høyre hjørne av skjermen.

Klikk for å projisere bildet i nedre venstre hjørne av skjermen.

Klikk for å projisere bildet i nedre høyre hjørne av skjermen.

Klikk for å stoppe projeksjonen.

Klikk for å pause projeksjonen.

Klikk for å aktivere lydprojeksjon.

Blinker når projeksjon pågår.

Projisere presentasjonen

• For å projisere presentasjonen, klikk på én av projeksjonsknappene

• For å pause presentasjonen, klikk på . Ikonet blir grønt.

• For å fortsette presentasjonen, klikk på igjen.

.

82

Bruke projektoren

• For å lydprojisere presentasjonen, klikk på .

• For å stoppe presentasjonen, klikk på .

MERK:

WLAN-miljø med en 802.11g tilkobling, og ingen skjermutfylling.

MERK:

Datamaskinen går ikke inn i S1 (standby-modus) / S3 (ventemodus) / S4

(dvalemodus) når du kjører en trådløs presentasjon med USB-skjermbilde eller

USB-fremviser.

Bruke menyen

Klikk på for å vise menyen.

W

EB

M

ANAGEMENT

(N

ETTSTYRING

)—

Klikk for å åpne Web Management

(Nettstyring)-siden. Se "Styre projektoren med Web Management (Nettstyring)

(for trådløst nettverk)" på side 96.

S

EARCH FOR

P

ROJECTOR

(S

ØK ETTER PROJEKTOR

)—

Klikk for å søke og koble til en trådløs projektor.

M

AKE

A

PPLICATION

T

OKEN

(L

AG PROGRAMTOKEN

)—

Klikk for å lage en programtoken. Se

"Lag programtoken" på side 126.

A

DVANCE

S

CREEN

C

APTURE

(A

VANSERT SKJERMBILDE

)—

Standard er Aktiver. Klikk for å deaktivere avansert skjermbilde.

I

NFO

Klikk for å vise systeminformasjon.

H

OTKEY

(H

URTIGTAST

)—

Klikk for å se hurtigtast-informasjonen.

A

BOUT

(O

M

)—

Klikk for å vise programversjonen.

E

XIT

(A

VSLUTT

)—

Klikk for å lukke programmet.

Bruke projektoren

83

Installasjon av Presentation to Go (PtG)

For å kunne installere PtG, må systemet tilfredsstille følgende minimumskrav:

Operativsystem:

- Windows

Microsoft Windows XP™ Home eller Professional Service pack 2/3 (32-bit anbefalt), Windows bit eller 64-bit

®

Vista 32-bit, eller Windows

®

7 Home eller Professional 32-

- Office 2003 eller Office 2007

MERK:

Trinnene for installasjon for Presentation to Go (PtG) er det samme for

S320 og S320wi-modeller.

For å kunne bruke USB-betrakter (USB Viewer), må du fullføre trinnene nedenfor:

1

Installer den valgfrie trådløse modulen. Se "Installere den valgfrie trådløse modulen" på side 14.

MERK:

Trådløs modul innebygget i S320wi (valgfri for S320).

2

Plugg USB-flashenheten til projektoren.

MERK:

Støtter kun JPEG-formatfotoet innenfor 10 Mb x 40 M piksler.

PtG Converter kan konvertere PowerPoint-filene til PtG-filer. Se "Bruke PtG

Converter" på side 88.

Du kan laste ned "PtG Converter - Lite" fra hjelpesiden til Dell på: support.dell.com.

3

I

INPUT SOURCE (INNGANGSKILDE)

-menyen, velg

Wireless/USB

(Trådløs/USB)

og velg deretter

USB Viewer (USB-betrakter)

i

undermenyen. Se "INPUT SOURCE WIRELESS/USB (INNGANGSKILDE

TRÅDLØS/LAN)" på side 52.

MERK:

Når Wireless and LAN (Trådløs og LAN)-funksjonen er deaktivert, gå til

LAN Settings (LAN-innstillinger)-menyen, velg "Enabled (Aktivert)" i "Wireless and LAN (Trådløs og LAN)" for å reaktivere Wireless and LAN (Trådløs og LAN)funksjonen.

84

Bruke projektoren

PtG Viewer (PtG-visning)

Systemet viser denne siden når det er klart.

Photo Viewer (Bildevisning)

Bruke projektoren

85

Introduksjon til PtG/Photo-funksjonen

Viser gyldige PtG- og bildefiler som er lagret på en USB-disk.

MERK:

Systemet hopper over dette trinnet hvis kun én disk er registrert.

PtG Overview (PtG-oversikt)

86

Bruke projektoren

Photo Overview (Bildeoversikt)

MERK:

Støtter bildefiler med navn på 14 språk (språk: norsk, engelsk, dansk, nederlandsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, polsk, portugisisk, russisk, forenklet kinesisk, spansk, svensk og tradisjonelt kinesisk).

Introduksjon til knapper

Bruk

opp

-,

ned

- og

venstre

-knapp for å navigere, og -knappen på projektorens kontrollpanel eller fjernkontroll for å velge.

Knapp

Opp Ned Venstre Høyre Enter

PtG-funksjon

Opp Ned Tilbake Enter

PtG-avspilling

Forr. side Neste side Tilbake

Bildefunksjon

Opp Ned Tilbake

Bildeavspilling

Forr. side Neste side Tilbake

Ingen funksjon

Ingen funksjon

Ingen funksjon

Ingen funksjon

Neste

Pause

Enter

Ingen funksjon

MERK:

Hvis du går inn i OSD-menyen mens du bruker PtG, vil ikke opp- ned- og venstreknappene til PtG-navigasjonen fungere.

Bruke projektoren

87

Installer PtG Converter-programvaren på datamaskinen

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

MERK:

Du kan laste ned "PtG Converter - Lite" på hjelpesiden til Dell på: support.dell.com.

Bruke PtG Converter

1

Åpne "PtG Converter - Lite.exe" eller dobbeltklikk på skrivebordet for å starte programmet.

-ikonet på

2

Klikk på for å velge en PowerPoint-fil og starte konverteringen.

88

Bruke projektoren

3

Klikk på

Browse (Bla gjennom)

-knappen for å velge lagringssted og klikk deretter på OK.

MERK:

1

Konverteringen mislykkes dersom datamaskinen ikke har MS PowerPoint installert.

2

PtG Converter støtter kun opptil 20 sider.

3

PtG Converter støtter kun konvertering av .ppt-filer til .PtG-filer.

Bruke projektoren

89

Installasjon av lydprojeksjon

Auto Projection (Lydprojeksjon) støtter kun

Wireless Display (Trådløsskjermbilde)

- og

LAN Display (LAN-skjerm)

-kilden.

Følgende er minste systemkrav:

Operativsystem:

• Windows

Microsoft Windows XP™ Home eller Professional med service pack 2/3 (32bit anbefalt), Windows Vista 32-bit og Windows

32-bit eller 64-bit

®

7 Home eller Professional

• MAC

MacBook Pro og senere, MacOS 10.5 og senere

Minimum maskinvare:

a

Intel

®

Core™ i5-460 MHz (2,53 GHz/Turbo 2,8 GHz) eller mer

b

1 GB DDR3 VRAM uavhengig grafikkort eller bedre anbefales

c

2 GB dual channel DDR3 SDRAM-minne med 1066 MHz kreves eller mer anbefales

d

Gigabit Ethernet

e

Integrert 802.11 b/g/n Wi-Fi-enhet for en WLAN-tilkobling

MERK:

Hvis datamaskinen din ikke møter de minste maskinvarekravene, kan lydprojeksjon oppleves som forsinket eller ha mye støy. For bedre ytelse under lydprojeksjon må de minste systemkravene møtes.

MERK:

Hvis du vil bruke trådløs forbindelse for lydprojeksjon, må du installere

den valgfrie trådløse modulen. Se "Installere den valgfrie trådløse modulen" på side 14.

MERK:

Lydprojeksjon krever en ekstra driver i Windows XP. Hvis datamaskinen ikke har driveren installert, vises en popup-melding på skjermen som ber deg om å installere den nødvendige driveren. Du kan laste ned "Audio Projection

Driver" fra Dells support-side på support.dell.com.

MERK:

Funksjonen for lydprojeksjon krever en ekstra driver i Mac OS. Hvis

Mac-en ikke har driveren installert, vises en popup-melding på skjermen som ber deg om å installere den nødvendige driveren. Du kan finne "Soundflower

Driver" fra søkemotorer (f.eks. Yahoo, MSN, osv.). "Soundflower Driver" er et gratis program.

MERK:

Trinnene for innstilling av lydprojeksjon er det samme for S320 og

S320wi-modeller.

90

Bruke projektoren

MERK:

Porter / protokoller for tilkobling til projektoren via Ethernet:

UDP: 1047,

TCP: 3268, 515, 1688, 1041

(backup: 1048, 1049)

(backup: 389, 8080, 21)

Bruke projektoren

91

Aktivere trådløs eller LAN på projektoren

1

Installer den valgfrie trådløse modulen (valgfri i S320). Se "Installere den valgfrie trådløse modulen" på side 14.

MERK:

hvis du velger å installere LAN-modulen (valgfritt), se"Installere valgfritt

RJ45-sett" på side 16.

2

Koble til strømkabelen og slå på projektoren ved å trykke på strømknappen.

MERK: a

Hvis LAN velges for lydprojeksjon, følger du disse trinnene for å aktivere funksjonen Wireless and LAN (Trådløs og LAN) (standard er Enabled

(Aktivert)): Advanced Settings (Avanserte innstillinger) LAN Settings

(LAN-innstillinger) Wireless and LAN (Trådløs og LAN) Enabled

(Aktivert).

b

Dersom Wireless (Trådløs) brukes for lydprojeksjon, installer en trådløs modul på projektoren.

3

Gå til

Input Source (Inngangsvalg)

-menyen, velg

Wireless/USB

(Trådløs/USB)

og velg deretter

Wireless Display (Trådløs-skjermbilde)

i undermenyen.

92

Bruke projektoren

Wireless Guide Screen (Trådløs guide), som under, vises:

4

Skriv ned

LOGIN CODE (PÅLOGGINGSKODE)

,

NETWORK NAME

(NETTVERKSNAVN) (SSID)

, og

IP ADDRESS (IP-ADRESSE)

. Du trenger denne informasjonen for å logge på senere.

Installere Wireless Application Software (programvare for trådløs applikasjon) på datamaskinen

5

"Wireless Application Software" (programvare for trådløs applikasjon) kreves hvis Wireless or LAN (Trådløs eller LAN) brukes for oppsett av lydprojeksjon.

Last ned og installer programvare første gang du bruker lydprojeksjon. Hvis det allerede er installert, hopper du over

trinn 5-6

.

MERK:

Du trenger bare installere "Wireless Application Software"

(programvare for trådløs applikasjon) én gang.

6

For nedlasting og installasjon av Wireless Application Software (trådløs

programvare), se trinn 7 og 12 av "Installasjon av trådløs nettverk" på side 75.

Bruke projektoren

93

MERK:

Hvis LAN brukes til lydprojeksjon, koble LAN-kabelen til projektoren og datamaskinen.

Start den trådløse applikasjonen

7

Når installasjonen er ferdig, starter programmet automatisk. Eller du kan dobbeltklikke på eller på skrivebordet for å starte programmet.

94

MERK:

1

Når du velger LAN for projeksjon, klikk på "Skip" (Hopp over).

2

Når du velger trådløs for projeksjon, velg Dell S320 Wireless or Dell S320wi

Interactive (Dell S320 Wireless eller Dell S320wi Interactive), og klikk på

"OK".

Bruke projektoren

Login (Logge inn)

8

For å kommunisere med projektoren, skriver du inn Login Code

(Påloggingskode) (se trinn 4) og klikk på OK.

MERK:

Hvis IP Address (IP-adresse) ikke er registrert, skriv inn IP Address (IPadressen) som vises i nedre venstre hjørne av den trådløse skjermen.

9

Du er nå logge på S320 eller S320wi Wireless Application. Klikk på "Play"

(Spill)-knappen i programmet for å starte LAN- eller trådløs projisering.

MERK:

Du kan bruke kontrollene til å projisere i fullskjermmodus eller delt skjerm-modus.

10

Klikk på knappen "

Audio Projection

"

(Lydprojeksjon)

i programmet for å aktivere

Audio Projection (Lydprojeksjon)

-funksjonen.

MERK:

Lydprojeksjon krever en ekstra driver i Windows XP. Hvis datamaskinen ikke har driveren installert, vises en popup-melding på skjermen som ber deg om å installere den nødvendige driveren. Du kan laste ned "Audio Projection

Driver" fra Dells support-side på support.dell.com.

11

Åpne Windows Media Player eller annen programvare for å spille av lyd (f.eks.

Winamp osv.) på datamaskinen.

Bruke projektoren

95

Styre projektoren med Web Management

(Nettstyring) (for trådløst nettverk)

Konfigurere nettverksinnstillingen

Hvis projektoren er koblet til et nettverk, har du tilgang til projektoren med en nettleser. For å konfigurere nettverksinnstillingen, se "LAN Settings (LAN-

innstillinger)" på side 63.

Bruke Web Management (Nettstyring)

Bruk Internet Explorer 5.0 og nyere eller Firefox 1.5 og nyere, og angi IP-adressen.

Du kan nå bruke Web Management (Nettstyring) og styre projektoren fra et annet sted.

MERK:

Web Management (Nettstyring) og innstilling er det samme for S320 og

S320wi-modeller.

Home Page (Hjemmeside)

• Gå til Home Page (hjemmesiden) for Web Management (Nettstyring) ved å skrive inn IP-adressen til projektoren i nettleseren. Se "LAN Settings (LAN-

innstillinger)" på side 63.

• Velg språket for nettbasert styring fra listen.

• Klikk på et menyelement på venstre flik for å få tilgang til siden.

96

Bruke projektoren

Last ned det trådløse programmet

Se også "Installasjon av trådløs nettverk" på side 75.

Klikk på

Download (Last ned)

-knappen til det korresponderende operativsystemet på datamaskinen.

Bruke projektoren

97

Conference Control (Konferansekontroll)

Dette lar deg holde konferansepresentasjoner fra ulike kilder uten å bruke projektorkabler, og lar deg kontrollere hvordan hver presentasjon skal vises på skjermen.

MERK:

Uten Conference Play Control (Konferansespillerkontroll) vil den siste brukeren som klikker "Play"-knappen (spill av) i applikasjonen overta kontrollen av projeksjonen på hele skjermen.

Computer Name (Datamaskinnavn)

: Lister datamaskinen som er logget på for konferansekontroll.

Play Control (Spillekontroll)

: Klikk på knappene for å kontrollere hvordan hver datamaskins projeksjon vises på skjermen.

• Fullskjermprojeksjon — Presentasjonen fra datamaskinen tar opp hele skjermen.

Splitt 1 - Presentasjonen fra datamaskinen vises i øvre venstre hjørne av skjermen.

Splitt 2 - Presentasjonen fra datamaskinen vises i øvre høyre hjørne av skjermen.

Splitt 3 - Presentasjonen fra datamaskinen vises i nedre venstre hjørne av skjermen.

Splitt 4 - Presentasjonen fra datamaskinen vises i nedre høyre hjørne av skjermen.

• Stopp - Projeksjonen fra datamaskinen stoppes.

IP Address (IP-adresse)

: Viser hver datamaskins IP-adresse.

MERK:

For å avslutte konferansen, klikk på Home (Hjem).

98

Bruke projektoren

Managing Properties (Hva du kan styre)

Admin (Administrator)

Et administratorpassord kreves for å logge på Admin-siden.

Admin Password (Administratorpassord)

: Skriv inn administratorpassordet og klikk på

Login (Logge inn)

. Standardpassordet er "admin". For å endre

passordet, se "Change Passwords (Endre passord)" på side 104.

Bruke projektoren

99

System Status (Systemstatus)

Viser

Network Setup (Nettverksoppsett)

,

Connection Status (Tilkoblingsstatus)

, og

Projector Status (Projektorstatus)

-informasjonen.

100

Bruke projektoren

Network Setup (Nettverksoppsett)

Se avsnittet om OSD på side 63.

IP Setup (IP-oppsett)

• Velg

Obtain an IP address automatically (Innhent en IP-adresse automatisk)

for å automatisk tilordne en IP-adresse til projektoren, eller

Use the following IP address (Bruk følgende IP-adresse)

for å tilordne en IPadresse manuelt.

DHCP Server Setup (Oppsett av DHCP-server)

• Velg

Auto

for å automatisk sette opp

Start IP

,

End IP (Slutt IP)

,

Subnet

Mask (Nettverksmaske)

,

Default Gateway (Standard gateway)

, og

DNS

Server (DNS-server)

-adresse fra en DHCP-server, eller

Disable (Deaktiver)

for å deaktivere denne funksjonen.

Bruke projektoren

101

Wireless Setup (Trådløs oppsett)

• Velg

Enable (Aktiver)

for å sette opp

Region

,

SSID

,

SSID Broadcast

(SSID-kringkast)

,

Channel (Kanal)

,

Encryption (Kryptering)

og

Key

(Nøkkel)

. Velg

Disable (Deaktiver)

for å deaktivere det trådløse oppsettet.

SSID

: Opptil en maksimal lengde på 32 tegn.

Encryption (Kryptering)

: Du kan deaktivere WPA-nøkkel eller velge en av

64-bit eller 128-bit i ASCII- eller HEX-streng.

Key (Nøkkel)

: Hvis kryptering er aktivert, må du sette opp nøkkelverdi i henhold til krypteringsmodusen som du valgte.

RADIUS Server Setup (RADIUS Server-oppsett)

• Innstilling av IP-adresse, port og nøkkelinformasjon.

GateKeeper

• Du kan velge mellom 3 alternativer:

All Pass (Tillat alle)

: Tillate brukere å få tilgang til kontornettverk via trådløs projektor.

All Block (Blokker alle)

: Blokkere brukere å få tilgang til kontornettverk via trådløs projektor.

Internet Only (Kun Internett)

: Blokkere brukere fra kontornettverk men har fortsatt Internettilgang.

Set Security For SNMP (Still inn sikkerheten for SNMP)

• Innstilling av Write Community (skrivefellesskap).

Klikk på

Apply (Bruk)

-knappen for å lagre og ta i bruk endringer. Projektoren må startes på nytt igjen for at disse endringene skal tre i kraft.

102

Bruke projektoren

Projection Setup (Oppsett av projeksjon)

Projection Setup (Oppsett av projeksjon)

Resolution (Oppløsning)

: Lar deg velge oppløsningen. Valgene er: XGA

(1024 x 768) og WXGA (1280 x 800).

Login Code (Påloggingskode)

: Velg hvordan du vil at påloggingskoden skal opprettes av projektoren. Du kan velge mellom 3 alternativer:

Disable (Deaktiver)

: Påloggingskode er ikke nødvendig for å logge på systemet.

Random (Tilfeldig)

: Standard er

Random (Tilfeldig)

. Påloggingskode opprettes tilfeldig.

Use the following code (Bruk følgende kode)

: Skriv inn en 4-sifret kode. Denne koden brukes for å logge på systemet.

Projector Setup (Oppsett av projektor)

• Sett opp

Model Name (Modellnavn)

,

Projector Name (Projektornavn)

,

Location (Sted)

, og

Contact (Kontakt)

-informasjon (opp til 21 tegn i hvert felt).

Klikk på

Apply (Bruk)

-knappen for å lagre og ta i bruk endringer. Projektoren må startes på nytt igjen for at disse endringene skal tre i kraft.

Bruke projektoren

103

Change Passwords (Endre passord)

Denne siden lar deg endre administratorpassordet.

Enter New Password (Skriv inn nytt passord)

: Skriv inn det nye passordet.

Confirm New Password (Bekreft nytt passord)

: Skriv inn passordet igjen og klikk på

Apply (Bruk)

.

MERK:

Kontakt Dell hvis du skulle glemme administratorpassordet ditt.

104

Bruke projektoren

Reset to Default (Tilbakestill til standard)

Klikk på

Apply (Bruk)

-knappen for å gjenopprette trådløse/nettverksinnstillinger til standardinnstillinger.

Bruke projektoren

105

Firmware Upgrade (Fastvareoppgradering)

Bruk Firmware Upgrade (Fastvareoppgradering)-siden til å oppdatere fastvaren til projektorens trådløse del.

MERK:

Etter en vellykket fastvareoppgradering må du deaktivere og aktivere trådløst- / kablet nettverk i OSD-menyen for å starte nettverksdelen i projektoren om igjen.

For å starte oppdatering av fastvaren, utfør følgende trinn:

1

Trykk på

Browse (Bla gjennom)

for å velge filen som skal oppdateres.

2

Klikk på

Update (Oppdater)

-knappen for å starte. Vent mens systemet oppdaterer fastvaren i enheten.

FORSIKTIG:

Ikke forstyrr oppdateringen, dette kan føre til at systemet krasjer!

3

Klikk på

OK

når oppdateringen er ferdig.

106

Bruke projektoren

Projector Control Panel (Kontrollpanel for projektor)

Projector Information (Projektorinformasjon)

Projector Status (Projektorstatus)

: Det er fire statuser: Lamp On (Lampe på), Standby (Ventemodus), Power Saving (Strømsparing), Cooling (Kjøler ned) og Warming up (Varmer opp). Klikk på

Refresh (Oppdater)

for å oppdatere statusen og kontrollinnstillingene.

Power Saving (Strømsparing)

: Strømsparing kan stilles inn til Off (Av), 30,

60, 90 eller 120 minutter. For mer informasjon, se "Power Saving

(Strømsparing)" på side 69.

Alert Status (Varselsstatus)

: Det er tre varselsstatuser: Lamp warning

(Lampeadvarsel), Low lamp life (Kort lampelevetid) og Temperature warning (Temperaturadvarsel). Projektoren kan gå inn i beskyttelsesmodus hvis noen av varslene aktiveres. For å gå ut av beskyttelsesmodusen klikker du på

Clear (Fjern)

for å fjerne Alert Status (Varselsstatus) før du slår på projektoren.

Bruke projektoren

107

Image Control (Bildekontroll)

Projektor mode (Projektormodus)

: Lar deg velge projektormodusen, avhengig av hvordan projektoren er montert. Det er fire projeksjonsmoduser:

Front Projection-Desktop (Forovervendt projeksjon - skrivebord), Front

Projection-Wall Mount (Rettvendt projeksjon - Veggmontering), Rear

Projection-Desktop (Speilvendt projeksjon - skrivebord) og Rear Projection-

Wall Mount (Speilvendt projeksjon - Veggmontering).

Source Select (Inngangsvalg)

: Source Select (Inngangsvalg)-menyen lar deg velge inngangskilden til projektoren. Du kan velge VGA-A, VGA-B, S-Video,

Composite Video, HDMI, Wireless Display (Trådløs-skjermbilde), USB

Display (USB-skjermbilde) eller USB Viewer (USB-betrakter).

Video Mode (Videomodus)

: Velg en modus for å optimalisere visningen av bildet basert på hvordan projektoren brukes:

-

Presentation (Presentasjon)

: Egner seg best for presentasjonsbilder.

-

Bright (Lys)

: Gir maksimal lysstyrke og kontrast.

-

Movie (Film)

: For visning av filmer og fotografier.

-

sRGB

: Gir en mer nøyaktig fargerepresentasjon.

-

Custom (Tilpasset)

: Brukerdefinerte innstillinger.

Blank Screen (Tom skjerm)

: Du kan velge mellom On (På) eller Off (Av).

Aspect Ratio (Bildesideforhold)

: Velg et størrelsesforhold for å justere hvordan bildet vises.

Brightness (Skarphet)

: Velg en verdi for å tilpasse lysstyrken til bildet

Contrast (Kontrast)

: Velg en verdi for å tilpasse skjermkontrasten.

Klikk på knappen

Auto Adjust (Automatisk juster)

for å automatisk justere innstillingene.

Audio Control (Volumkontroll)

Audio Input (Lydinngang)

: Velg inngangskilden. Valgene er: Analog In

(Analog inn), HDMI og Wireless/LAN (Trådløs/LAN).

Volume (Volum)

: Du kan velge verdien (0~20) for lydvolumet

Speaker (Høyttaler)

: Du kan velge

On (På)

for å aktivere lydfunksjonen eller

Off (Av)

for å deaktivere funksjonen.

Klikk på knappen

Factory Reset (Fabrikkgjenoppretting)

for å gjenopprette standardinnstillingene.

108

Bruke projektoren

Alert Setting (Varselinnstilling)

E-mail Alert (E-postvarsling)

• E-mail Alert (E-postvarsling): Du kan stille inn om du skal varsles med epost (Enable (Aktiver)) eller ikke (Disable (Deaktivert)).

• To (Til)/Cc (Kopi)/From (Fra): Du kan skrive inn e-postadressen til senderen (From (Fra)) og mottakerne (To (Til)/Cc (Kopi)) for å motta et varsel når noe uvanlig skjer, eller en advarsel vises.

• Subject (Emne): Du kan skrive inn emnet på e-posten.

Klikk på

E-mail Alert Test (Test av e-postvarsling)

-knappen for å teste epostvarselinnstillingene.

SMTP Setting (SMTP-innstilling)

Out going SMTP server (Utgående SMTP-server)

,

User name

(Brukernavn),

og

Password (Passord)

bør leveres av nettverksadministratoren din eller MIS.

Alert Condition (Varseltilstand)

• Du kan velge hva som skal varsles på e-post. Når noen av disse tilfellene inntreffer, sendes en e-post til mottakerne (To (Til)/Cc (Kopi)).

Klikk på

Save (Lagre)

for å lagre innstillinger.

MERK:

E-postvarsling er beregnet å virke med en standard SMTP-server som bruker standardporten 25. Den støtter ikke kryptering og autentisering (SSL eller TLS).

Bruke projektoren

109

Reboot System (Omstart system)

Klikk på

Reboot (Omstart)

for å starte systemet på nytt.

Crestron

For Crestron-funksjonen.

110

Bruke projektoren

Styre projektoren fra Web Management

(RJ45-nettverkspakke valgfritt for S320)

Konfigurere nettverksinnstillingen

Hvis projektoren er koblet til et nettverk, kan du konfigurere nettverksinnstillingen

(TCP/IP) og styre projektoren fra en webleser. Når nettverksfunksjonen brukes, må

IP-adressen være unik. For å konfigurere nettverksinnstillingen, se "LAN Settings

(LAN-innstillinger)" på side 63.

RJ45-settet leveres ikke med S320-projektoren. Du kan kjøpe den fra Dell-

websiden på www.dell.com. Se "Installere valgfritt RJ45-sett" på side 16.

Bruke Web Management

Bruk Internet Explorer 5.0 og nyere eller Firefox 1.5 og nyere, og angi IP-adressen.

Du kan nå bruke Web Management (Nettstyring) og styre projektoren fra et annet sted.

Bruke projektoren

111

Managing Properties (Hva du kan styre)

Home (Hjem)

• Gå til Home Page (hjemmesiden) for Web Management (Nettstyring) ved å

skrive inn IP-adressen til projektoren i nettleseren. Se "LAN Settings (LANinnstillinger)" på side 63.

Language (Språk)

: Lar deg stille inn språket for web management.

112

Bruke projektoren

Network Settings (Nettverksinnstillinger)

• Sett opp

Model Name (Modellnavn)

,

Projector Name (Projektornavn)

,

Location (Sted),

og

Contact (Kontakt)

-informasjon (opp til 21 tegn i hvert felt). Trykk på

Save (Lagre)

for å lagre innstillingene.

• Velg

DHCP

for å tildele en IP-adresse fra en DHCP-server automatisk, eller

Manual (Manuell)

for å tildele en IP-adresse manuelt.

• Angi informasjonen for

IP Address (IP-adresse), Enhets-ID,

og

Port

Crestron-funksjonen.

Bruke projektoren

113

Projector Status and Control (Projektorstatus og Kontroll)

Projector Status (Projektorstatus)

: Det er fem statuser: Lamp On (Lampe på), Standby (Ventemodus), Power Saving (Strømsparing), Cooling (Kjøler ned) og Warming up (Varmer opp). Klikk på

Refresh (Oppdater)

-knappen for å oppdatere statusen og kontrollinnstillingene.

Power Saving (Strømsparing)

: Strømsparing kan stilles inn til 30, 60, 90 eller

120 minutter. Se side 69.

Alert Status (Varselsstatus)

: Det er tre varselsstatuser: Lamp warning

(Lampeadvarsel), Low lamp life (Kort lampelevetid) og Temperature warning (Temperaturadvarsel). Projektoren kan gå inn i beskyttelsesmodus hvis noen av varslene aktiveres. For å gå ut av beskyttelsesmodusen klikker du på

Clear (Fjern)

for å fjerne Alert Status (Varselsstatus) før du slår på projektoren.

Projektor mode (Projektormodus)

: Lar deg velge projektormodusen, avhengig av hvordan projektoren er montert. Det er fire projeksjonsmoduser:

Front Projection-Desktop (Forovervendt projeksjon - skrivebord), Front

Projection-Wall Mount (Rettvendt projeksjon - Veggmontering), Rear

Projection-Desktop (Speilvendt projeksjon - skrivebord) og Rear Projection-

Wall Mount (Speilvendt projeksjon - Veggmontering).

114

Bruke projektoren

Source Select (Inngangsvalg)

: Source Select (Inngangsvalg)-menyen lar deg velge inngangskilden til projektoren. Du kan velge

VGA-A

,

VGA-B

,

S-Video

,

Composite Video (Kompositt video)

,

HDMI

,

Wireless Display (Trådløsskjermbilde)

,

USB Display (USB-skjermbilde)

, eller

USB Viewer (USBbetrakter).

Video Mode (Videomodus)

: Velg en modus for å optimalisere visningen av bildet basert på hvordan projektoren brukes:

-

Presentation (Presentasjon):

Egner seg best for presentasjonsbilder.

-

Bright (Lys):

Gir maksimal lysstyrke og kontrast.

-

Movie (Film):

For visning av filmer og fotografier.

-

sRGB:

Gir en mer nøyaktig fargerepresentasjon.

-

Custom (Tilpasset):

Brukerdefinerte innstillinger.

Blank Screen (Tom skjerm)

: Du kan velge mellom On (På) eller Off (Av).

Aspect Ratio (Bildesideforhold)

: Velg et størrelsesforhold for å justere hvordan bildet vises.

Brightness (Skarphet)

: Velg en verdi for

å tilpasse lysstyrken til bildet

Contrast (Kontrast)

: Velg en verdi for å tilpasse skjermkontrasten.

Klikk på knappen

Automatisk justering

for å automatisk justere innstillingene.

Audio Input (Lydinngang)

: Velg inngangskilden. Valgene er: Analog In

(Analog inn), HDMI og Wireless/LAN (Trådløs/LAN).

Volume (Volum)

: Du kan velge verdien (0~20) for lydvolumet

Speaker (Høyttaler)

: Du kan velge On (På) for å aktivere lydfunksjonen eller

Off (Av) for å deaktivere funksjonen.

Klikk på knappen

Factory Reset (Fabrikkgjenoppretting)

for å gjenopprette standardinnstillingene.

Bruke projektoren

115

E-mail Alert (E-postvarsling)

• E-mail Alert (E-postvarsling):

Du kan stille inn om du skal varsles med epost (Enable (Aktiver)) eller ikke (Disable (Deaktivert)).

To (Til)/Cc (Kopi)/From (Fra):

Du kan skrive inn e-postadressen til senderen (From (Fra)) og mottakerne (To (Til)/Cc (Kopi)) for å motta et varsel når noe uvanlig skjer, eller en advarsel vises.

Out going SMTP server (Utgående SMTP-server)

,

User name

(Brukernavn),

og

Password (Passord)

bør leveres av nettverksadministratoren din eller MIS.

• Alert Condition (Varseltilstand):

Du kan velge hva som skal varsles på epost. Når noen av disse tilfellene inntreffer, sendes en e-post til mottakerne

(To (Til)/Cc (Kopi)).

Klikk på

Save (Lagre)

for å lagre innstillinger.

116

Bruke projektoren

Password Setting (Angi passord)

Bruk Password Setting (Angi passord) til å angi et administratorpassord for tilgang til

Web Management (Nettstyring)

. Første gang passordfunksjonen aktiveres, må passordet angis før det aktiveres. Når passordfunksjonen er aktivert, må administratorpassordet brukes for å få tilgang til

Web Management (Nettstyring).

New Password (Nytt passord)

: Skriv inn nytt passord

Confirm Password (Bekreft passord)

: Skriv inn passord og bekreft.

Write Community (Skriv fellesskap)

: Set Security For SNMP (Still inn sikkerheten for SNMP.) Skriv inn passord og bekreft.

MERK:

Kontakt Dell hvis du skulle glemme administratorpassordet ditt.

Bruke projektoren

117

Login Page (Påloggingsside)

Administrator Password (Administratorpassord)

: Skriv inn Administrator

Password (Administratorpassordet) og klikk på Login (Logg på).

118

Bruke projektoren

Firmware Upgrade (Fastvareoppgradering)

Bruk Firmware Upgrade (Fastvareoppgradering) til å oppdatere fastvaren til projektoren. Trykk på

Update (Oppdater)

for å starte.

• Vent til telleren teller ned til 0.

Bruke projektoren

119

• Vent i 3 sekunder og du går automatisk videre til neste trinn.

• Velg filen som skal oppgraderes og klikk på

Upgrade (Oppgrader)

-knappen.

Når oppgraderingen pågår, deaktiveres

Cancel (Avbryt)

-knappen.

120

Bruke projektoren

• Vent til telleren teller ned til 0.

• Når oppgraderingen er ferdig, klikker du på

Re Login (Logg på igjen)

knappen for å gå tilbake til Home Page (hjemmesiden) for Web

Management (Nettstyring).

Crestron

For Crestron-funksjonen.

Bruke projektoren

121

Spørsmål og svar:

Jeg vil opprette ekstern tilgang til projektoren via Internett.

Hva er den beste innstillingen for nettleseren?

For den beste innstillingen i nettleseren, må du følge trinnene under:

1

Åpne

Control Panel (Kontrollpanel)

Internet Options (Alternativer for

Internett) General (Generelt)

kategorien

Temporary Internet Files

(Midlertidige Internettfiler) Settings

(Innstillinger)

og velge

Every visit to the pages (Hvert besøk til sidene)

.

2

Enkelte brannmurer eller antivirusprogrammer kan blokkere HTTPapplikasjonen Slå av brannmuren eller antivirusprogramvaren hvis det er mulig.

Jeg vil opprette ekstern tilgang til projektoren via Internett.

Hvilket socket-portnummer skal jeg åpne i brannmuren?

Følgende TCP/IP-socketporter brukes av projektoren.

UDP/TCP Portnummer Beskrivelse

TCP 80 Webkonfigurasjon

(HTTP)

UDP/TCP 25 SMTP: brukes for sending av e-poster mellom e-postservere

UDP/TCP 161

UDP 9131

SNMP: Simple Network

Management Protocol

AMX: brukes for AMXoppdagelse

Hvorfor kan jeg ikke få tilgang til projektoren via Internett?

1

Kontroller at datamaskinen er koblet til

Internett.

2

Sjekk med MIS eller nettverksadministratoren din om datamaskinen er på samme nettverk.

122

Bruke projektoren

Hvorfor kan jeg ikke få tilgang til SMTP-serveren?

Hvorfor kan jeg ikke motta teste-posten selv om projektoren allerede sier at eposten ble sendt?

1

2

3

Sjekk med MIS eller nettverksadministratoren om SMTPserverfunksjonen er åpen for projektoren, og at IP-adressen som er tildelt projektoren er tillatt tilgang til SMTP-serveren.

Projektorens SMTP-socketportnummer er

25. Dette kan ikke endres.

Sjekk om utgående SMTP-server, brukernavn og passord er korrekt stilt inn.

Enkelte SMTP-servere vil sjekke om epostadresse i "Fra" samsvarer med

"Brukernavn" og "Passord". For eksempel, bruker du [email protected] som epostadressen i "Fra". Bør du også bruke [email protected] kontoinformasjonen for brukernavnet og passordet for å logge på

SMTP-serveren.

Det kan hende at SMTP-serveren gjenkjenner e-posten som søppelpost, eller fordi det er begrensninger på SMTP-serveren. Sjekk med

MIS eller nettverksadministratoren for SMTPserveren.

Bruke projektoren

123

Brannmurkonfigurasjon og ofte spurte spørsmål

Sp: Hvordan får jeg ikke tilgang til Web Management-siden?

Sv: Konfigurasjonen av datamaskinens brannmur kan forhindre deg i å få tilgang til

Web Management-websiden. Se følgende konfigurasjonsinnstillinger:

Brannmurbeskyttelse Konfigurasjon

McAfee Security

Center

Norton Antivirus

Sygate Personal

Firewall

1

Start McAfee Security Center (

Programs (Alle programmer)

McAfee Security Center

).

Start

>

>

McAfee

All

>

2

I kategorien

personal firewall plus

tab, klikk på

View the Internet Applications List

.

3

Finn og velg

Dell S320 or S320wi Projector (Dell

S320 eller S320wi Projector

) fra listen.

4

Høyreklikk på

Permissions

-kolonnen.

5 Velg

Allow Full Access

på menyen.

1

Åpne Norton AntiVirus (

Start

>

All Programs

(Alle programmer)

>

Norton AntiVirus

>

Norton

AntiVirus

).

2

Klikk på

Options

-menyen og velg

Norton

AntiVirus

.

3

Status

-siden, velg

Internet Worm Protection

.

4 Finn og velg

Dell S320 or S320wi Projector (Dell

S320 eller S320wi Projector

) fra programlisten.

5

Høyreklikk på

Internet Access

-kolonnen.

6

Velg

Permit All

på menyen.

7

Klikk på

OK

.

1

Åpne Sygate Personal Firewall (

Start

>

All

Programs (Alle programmer)

>

Sygate

>

Sygate

Personal Firewall

).

2

Fra listen

Running Applications (Programmer som kjører)

, finn og høyreklikk på

Dell S320 or S320wi

Projector (Dell S320 eller S320wi Projector

).

3

Velg

Allow

på menyen.

124

Bruke projektoren

Brannmurbeskyttelse Konfigurasjon

Windows Firewall

Zone Alarm

1 Åpne Windows Firewall (

Start

>

All Programs

(Alle programmer)

>

Control Panel

(Kontrollpanel)

). Dobbeltklikk på

Windows

Firewall (Windows-brannmur)

.

2

I kategorien

General

tab, fjern krysset for

Don’t allow exceptions

.

3 I kategorien

Exceptions

, klikk på

Add Program...

knappen.

4

Finn og velg

Dell S320 or S320wi Projector (Dell

S320 eller S320wi Projector

) fra programlisten, og klikk

OK

.

5

Klikk på

OK

for å bekrefte unntaksinnstillinger.

1

Åpne Zone Alarm Firewall (

Start

>

All Programs

(Alle programmer)

>

Zone Labs

>

Zone Labs

Center

).

2

På siden

Program Control (Programstyring)

, finn og velg

Dell S320 or S320wi Projector (Dell S320 eller S320wi Projector

) fra listen.

3

Høyreklikk på

Access-Trusted

-kolonnen.

4 Velg

Allow

på menyen.

5

Høyreklikk og velg

Allow

for kolonnene

Access-

Internet

,

Server-Trusted

og

Server-Internet

columns.

Bruke projektoren

125

Lag programtoken

Programtoken lar deg utføre Plugg og vis med en USB-token.

MERK:

Dette gjelder kun S320wi eller S320 med trådløs modul.

1

Fra programvaren, klikk på >

Make Application Token (Lag programtoken)

.

2 Følgende skjerm vises. Klikk på

Next (Neste)

.

3

Koble en flashstasjon til én av USB-portene på datamaskinen. Velg stasjonen fra listen, og klikk deretter

Next (Neste)

.

4

Klikk på

Finish (Fullfør)

for å lukke veiviseren.

126

Bruke projektoren

4 y

Feilsøke projektoren

Hvis du opplever problemer med projektoren, se gjennom følgende feilsøkingstips.

Hvis problemet vedvarer,kontakt Dell™ (se "Kontakte Dell" på side 144).

Problem Mulig løsning

Intet bilde vises på skjermen • Forsikre deg om at du har valgt den korrekte inngangskilden i INPUT SOURCE

(INNGANGSKILDE)-menyen.

F8

CRT/LCD

Fn

• Kontroller at den eksterne grafikkporten er aktivert. Hvis du bruker en Dell™ bærbar datamaskin, trykk (Fn+F8). For andre datamaskiner, se dokumentasjonen som følger med. Hvis du ikke kan se bildene skikkelig, må du oppdatere datamaskinens videodriver. For Dell-datamaskiner, se support.dell.com.

• Kontroller at alle kabler er koblet til korrekt.

Se "Koble til projektoren" på side 13.

• Kontroller at pinnene i plugger og kontakter ikke er bøyd eller knekt.

• Sørg for at lampen er sikkert installert (se

"Bytte lampen" på side 135).

• Bruk

Test Pattern (Testmønster)

i

Projector

Settings (Projektorinnstillinger)

under

Advanced Settings (Avanserte innstillinger)

-menyen. Kontroller at fargene på testbildet er korrekte.

Feilsøke projektoren

127

Problem

(forts.)

Mulig løsning

(forts.)

Delvis, rullende eller ukorrekt visning av bilde.

1

Trykk

Auto Adjust (Automatisk justering)

knappen på fjernkontrollen eller kontrollpanelet.

2

Hvis du bruker en bærbar datamaskin fra

Dell™, still oppløsningen på datamaskinen til WXGA (1280 x 800):

a

Høyreklikk på skrivebordet i Microsoft

®

Windows

®

, klikk

(Egenskaper)

og velg

Settings

(Innstillinger)

.

Properties b

Bekreft at innstillingen for den eksterne skjermporten er 1280 x 800 piksler.

c

Hvis du opplever vansker med endring av oppløsning, eller hvis skjermen fryser, tar du omstart på alt utstyr og projektoren.

Hvis du ikke bruker en bærbar datamaskin fra

Dell™, se dokumentasjonen til maskinen.

Hvis du ikke kan se bildene skikkelig, må du oppdatere datamaskinens videodriver. For en

Dell-PC, se support.dell.com.

Hvis du bruker en bærbar datamaskin, trykk

(Fn+F8).

Presentasjonen din vises ikke på lerretet

Bildet er ustabilt eller flimrer Juster fininnstillingen i OSD

Display Settings

(Skjerminnstillinger)

under

Advanced

Settings (Avanserte innstillinger)-menyen

(kun i PC-modus).

Bildet har en vertikal, flimrende strek

Juster frekvensen i OSD

(Skjerminnstillinger)

Display Settings

under

Advanced

Settings (Avanserte innstillinger)-menyen

(kun i PC-modus).

128

Feilsøke projektoren

Problem

(forts.)

Bildefargen er feil

Bildet er ute av fokus

Bildet er strukket når kilden er

DVD med størrelsesforhold

16:9

Bildet er speilvendt

Lampen er brent ut eller lager en smellende lyd.

LAMPE-indikatoren lyser fast gult

Mulig løsning

(forts.)

• Vis skjermen mottar feil signaluttak fra grafikkortet, sett signaltypen til

RGB

i

OSD

Image Settings (Bildeinnstillinger)

under

Advanced Settings

(Avanserte innstillinger)-kategorien.

• Bruk

Test Pattern (Testmønster)

i

Projector

Settings (Projektorinnstillinger)

under

Advanced Settings (Avanserte innstillinger)

-menyen. Kontroller at fargene på testbildet er korrekte.

1

2

Still fokuseringsringen på projektorobjektivet.

Sørg for at projektorskjermen er innenfor den påkrevde avstanden fra projektoren

1,31 fot [0,4 m] til 12,5 fot [3,82 m].

Projektoren registrerer automatisk signalformatet. Den vil opprettholde størrelsesforholdet til det projekserte bildet i henhold til inngangssignalformatet med en

Original-innstilling.

Hvis bildet fremdeles er utstrukket, juster bildesideforholdet i

Display Settings

(Skjerminnstillinger)

under

Advanced

Settings (Avanserte innstillinger)

-menyen i

OSD-menyen.

Velg

Projector Settings

(Projektorinnstillinger)

under

Advanced

Settings (Avanserte innstillinger)

fra OSD og tilpass projektormodusen.

Når lampen har nådd slutten på sin levetid, kan den brenne ut og lage en høy, smellende lyd. Dersom dette skjer kan ikke projektoren skru seg på igjen. Om bytting av lampe, se

"Bytte lampen" på side 135.

Skift lampen hvis

LAMPE

-lampen lyser fast oransje.

Feilsøke projektoren

129

Problem

(forts.)

LAMP-indikatoren blinker gult

TEMP-lyset lyser solid gult

TEMP indikatoren blinker gult

Skjermdisplayet vises ikke på skjermen

Fjernkontrollen fungerer ikke normalt eller med svært begrenset rekkevidde

Mulig løsning

(forts.)

Hvis

LAMPE

-lyset blinker oransje, kan det hende at tilkoblingen til lampemodulen er forstyrret. Kontroller lampemodulen og sjekk at den er korrekt installert.

Hvis

LAMPE

-lyset og

Strøm

-lyset blinker oransje, har en vifte i projektoren sviktet, og projektoren vil automatisk slå seg av.

Hvis

LAMPE

- og

TEMP

-lyset blinker oransje og

Strøm

-lyset er blått, har fargehjulet sviktet, og projektoren vil automatisk slå seg av.

For å fjerne beskyttelsesmodusen, trykker du og holder inne Strøm-knappen i 10 sekunder.

Projektoren er for varm. Visningen slår seg av automatisk. Slå på visningen igjen når projektoren har kjølt seg ned. Hvis problemet vedvarer,kontakt Dell™.

Hvis projektorviften svikter, slår projektoren seg av automatisk. Prøv å fjerne projektormodusen ved å trykke og holde inne

Strøm

-knappen i 10 sekunder. Vent i omtrent

5 minutter og prøv å slå på strømmen igjen.

Hvis problemet vedvarer,kontakt Dell™.

Prøv å trykke på Menu-knappen på panelet i

15 sekunder for å låse opp OSD-menyen.

Sjekk at

Menu Lock (Menysperre)

er på

side 66.

Batteriene kan være svake. Er den det, setter du inn to nye AAA-batterier.

130

Feilsøke projektoren

Feilsøke den interaktive pennen

Problem

(forts.)

Kan ikke bruke penn eller oppnår ikke kontakt med penn

LED-lampen virker ikke.

Den ravgule LED-lampen lyser kontinuerlig.

Mulig løsning

(forts.)

• Kontroller om inngangskilden er PC (VGA,

HDMI og trådløst eller kablet nettverk)

• Kontroller om interaktivfunksjonen er på i

ANNET-menyen. (Menu (Meny) ->

Advanced Settings (Avanserte innstillinger)

-> Interactive Settings (Interaktive innstillinger) -> Interactive (Interaktiv))

• Kontroller om det er valgt riktig forbindelse i Interaktiv-menyen. (Menu (Meny) ->

Advanced Settings (Avanserte innstillinger)

-> Interactive Settings (Interaktive innstillinger) -> Connection (Tilkobling))

• Hvis pennen ikke virker når du bruker trådløst eller kablet nettverk, må du kontrollere om Wireless (Trådløs)- og LANfunksjonen er påslått.

1

Menu (Meny) -> Advanced Settings

(Avanserte innstillinger) -> LAN

Settings (LAN-innstillinger) ->

Wireless and LAN (Trådløs og LAN)

2

Menu (Meny) -> Advanced Settings

(Avanserte innstillinger) -> Wireless

Settings (Trådløse innstillinger) ->

Wireless (Trådløs)

• Når du bruker trådløst eller kablet nettverk, må du kontrollere om programvaren Dell

Wireless Application Software er tilkoplet.

(Støtter kun utmating til full skjerm).

• Kontroller om objektivet er rettet mot skjermen.

• Trykk valgfri tast (unntatt Bly-knappen) for

å vekke den.

Kontroller om batteriet er tomt.

Batteriet er lavt, lad opp batteriet på den interaktive pennen.

Feilsøke projektoren

131

Den grønne LED-lampen lyser kontinuerlig, men markøren beveger seg ikke, og det står "USB connection is not detected" (USBforbindelse registreres ikke) på projektorskjermen.

Kan ikke velge Interactive

(interaktiv)

Kontroller mini-USB-forbindelsen mellom datamaskinen og S320wi-projektoren.

Kan ikke bruke pennen med

3D-kilde.

Kan ikke bruke pennen med komposittvideo- eller S-

Videokilde.

Kan ikke bruke bly

Kontroller om det er en PC-inngangskilde

(VGA, HDMI og trådløst eller kablet nettverk).

a

Støtter kun VGA- og HDMIutgangssignalet ved 120 Hz.

b

Utgangssignal for sammensattvideo/S-

Video ved 60 Hz og utgangssignal for komponentvideo støttes ikke.

Komposittvideo- eller S-Videokilde støttes ikke.

Kan trådløs USB-funksjon brukes når du bruker USBskjermbilde?

Erstatt blyspissen med en ny hvis den er utslitt.

Trådløs USB-funksjon støttes ikke.

132

Feilsøke projektoren

Guidesignaler

Projektorstatus Beskrivelse

Standby-modus

Varmer opp

Lampe på

Projektor i Standby-modus. Klar for å slå på.

Projektoren kan bruke litt tid på å varme opp og slå seg på.

Projektor i Normal-modus, klar for å vise et bilde.

Merk

: OSD-menyen er ikke i bruk.

Projektoren kjøler seg ned for å slå seg av.

Projektoren bruker 60 sekunder på å kjøle seg ned før Strømsparing-modus.

Kjølemodus

Kjøling før strømsparingmodus

Projektor er for varm

Lampedriveren er for varm

Viftefeil

Lampedriverfeil

Fargehjul-feil

Lampefeil

Feil - DC-forsyning

(+12 V)

Tilkoblingen til lampemodulen mislyktes

Luftventiler er kanskje tettet til eller romtemperaturen er over 35 ºC.

Projektoren slår seg av automatisk.

Kontroller at luftventilene ikke er blokkert og at omgivelsestemperaturen er innenfor driftsvennlig område. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

Lampedriveren er for varm.

Luftventilene kan være blokkerte.

Projektoren slår seg av automatisk. Slå på visningen igjen når projektoren har kjølt seg ned. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

En av viftene har en feil. Projektoren slår seg av automatisk. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

Lampedriveren har mislykket Projektoren slår seg av automatisk. Koble fra strømledningen etter tre minutter og slå deretter på skjermen igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

Fargehjulet har en feil. Projektoren har en feil og slår seg automatisk av. Koble fra strømledningen etter tre minutter og slå deretter på skjermen igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

Lampen er defekt. Bytt ut lampen.

Strømforsyningen har blitt forstyrret.

Projektoren slår seg av automatisk. Koble fra strømledningen etter tre minutter og slå deretter på skjermen igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

Tilkoblingen til lampemodulen kan være forstyrret. Kontroller lampemodulen og sjekk at den er korrekt installert. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

Kontrollknapper

Power (Strøm)

BLÅ

Blinker

BLÅ

BLÅ

BLÅ

GUL

AV

GUL

AV

GUL

Blinker

BLÅ

AV

GUL

Blinker

AV

GUL

GUL

GUL

Blinker

AV

AV

GUL

Blinker

AV

GUL

AV

AV

AV

TEMP

(Gul)

Indikator

LAMPE

(Gul)

AV AV

AV AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

GUL

Blinker

GUL

Blinker

GUL

Blinker

GUL

GUL

Feilsøke projektoren

133

Den interaktive pennens LED-guidesignaler

Pennstatus Beskrivelse

Indikator

Grønn farge Ravgul farge

Normal modus 1 Pennen vender mot skjermen med lenken.

Normal modus 2 Pennen vender ikke mot skjermen, men med lenken.

Søk etter Åpent nettverksmodus

Søk etter Fast nettverksmodus

Når pennen søker etter et

åpnet nettverk (grønn LED blinker to ganger hvert 2. sekund).

Etter at du holder nede spissen og Functionknappen i 5 sekunder, skifter pennen til denne modusen.

Når pennen søker etter et fast nettverk.

Fast lys PÅ

Blinker 0,02

PÅ / 1 s AV

  s

Blinker 0,1 s på /

0,1 s av & 0,1 s på / 1,7 s av

Blinker 0,3 s på /

0,3 s av

AV

AV

AV

AV

Kontrollflyt og elementer/forekomster

Går i ventemodus etter 3 minutter

Hvis pennen ikke kan riktig grupperes med projektoren, går pennen inn i hvilemodus etter 3 minutter

Pairing mode

(Grupperingsmo dus)

Etter at du har holdt nede

Function-knappen i 5 sekunder, vil den grønne

LED-en blinke 1 gang hvert

0,15. sekund (kontinuerlig i

10 sekunder).

Blinker 0,15 s på

/ 0,15 s av

I/T

I/T

AV

Fast lys PÅ

AV

Hvis pennen ikke kan riktig grupperes med projektoren, går pennen inn i hvilemodus etter 3 minutter

Hvis pennen er riktig gruppert med projektoren, vil pennen gå inn i

Vellykket gruppering-modus.

Hvis pennen ikke kan riktig grupperes med projektoren, går pennen inn i

Gruppering mislyktes-modus etter 10 sekunder.

Pair successful mode (Vellykket grupperingmodus)

Pair failed mode

(Gruppering mislyktesmodus)

Ventemodus

Lavt batterinivå Pennbatteriet er snart tomt.

Batteriet er tomt, og kan ikke kjøre PB

Når pennen har blitt riktig gruppert etter grupperingsmodus (grønn og gul LED blinker annen hver gang i 3 sekunder).

Når pennen som er gruppert med projektor mislykkes etter grupperingsmodus

(grønn og gul LED blinker samtidig i 3 sekunder).

Går i hvilemodus for å spare strøm.

Blinker 0,3 s på /

0,3 s av

Blinker 0,3 s av /

0,3 s på

Blinker 0,3 s på /

0,3 s av

Blinker 0,3 s på /

0,3 s av

Gå inn i grupperingsmodus og gruppering vellykket etter 10 sekunder

Gå inn i grupperingsmodus og gruppering mislykkes etter 10 sekunder

Batteriet er tomt om to timer.

Lysføleren og RF-modulen virker ikke som de skal.

Pennen virker ikke som den skal.

Fast på i 3 sek.

AV

AV

Fast på i 3 sek.

Blinker 1   s på /

1 s av

Fast lys PÅ

1. Pennen vender ikke mot skjermen, men med lenken: Går i ventemodus etter 3 minutter.

2. Etter 3 mislykte søk etter AP-kanal, entres ventemodus.

MSP430 kontrollerer batterikapasiteten under normal drift.

Dette LED-signalet varsler hvis batterikapasiteten er lav.

Pennbatteriet er tomt. Strøm kun til

MSP430. Dette LED-signalet vises i 1 minutt for å spare strøm, og entrer deretter hvilemodus. Pennen kan ikke brukes i denne tilstanden.

Lading av batteriet når batteristrømmen er lav

Lading av batteriet når batteristrømmen er full

Penn satt i laderen eller koble til USB-kabel via bærbar PC

Penn satt i laderen eller koble til USB-kabel via bærbar PC

134

Feilsøke projektoren

Bytte lampen

FORSIKTIG:

Følg sikkerhetsinstruksjonene som står beskrevet på side 11 før

du starter på noen av fremgangsmåtene i dette avsnittet.

Bytt lampen når du får melding om at lampen snart er utslitt:

Lamp is approaching the end of its useful life in the operation. Replacement suggested! www.dell.com/lamps. (Lampen er nær sin maksimale levetid for full bruk. Det anbefales at du bytter den ut. www.dell.com/lamps)

" vises på skjermen. Kontakt

Dell™ hvis dette problemet vedvarer etter du har byttet lampen. For mer

informasjon, se "Kontakte Dell™" på side 144.

FORSIKTIG:

Bruk en original lampe slik at du er sikker på at driftstilstanden til projektoren kan garanteres.

FORSIKTIG:

Lampen blir veldig varm når den er i bruk. Ikke prøv å bytte lampen før projektoren har fått kjøle seg ned i minst 30 minutter.

FORSIKTIG:

Ikke berør lyspæren eller lampeglasset på noe tidspunkt.

Projektorlamper er svært ømtåelige og kan gå i stykker om de berøres. De knuste glassbitene er skarpe og kan forårsake skade.

FORSIKTIG:

Hvis lampen knuser, fjern alle knuste glassbiter fra projektoren, og deponer eller resirkuler i henhold til statlige, lokale eller føderale lover. For mer informasjon, se www.dell.com/hg.

1

2

Slå av projektoren og koble fra strømledningen.

La projektoren kjøle seg ned i minst 30 minutter.

3

Løsne de to skruene som fester lampedekslet, og ta av dekslet.

4

Løsne de to skruene som holder lampen på plass.

5

Løft opp lampen etter metallhåndtaket.

MERK:

Dell™ kan kreve at lamper som byttes i garantitiden, returneres til Dell™. Ellers kontakter du ditt lokale avfallshåndteringsfirma og får adressen til nærmeste innsamlingsplass.

6

Erstatt med den nye lampen.

7

8

Stram til de to skruene som holder lampen på plass.

Sett på lampedekslet og stram til de to skruene.

Feilsøke projektoren

135

9

Nullstill telleverket for lampen ved å velge "Yes" (Ja) for

Lamp Reset

(Nullstilling av lampe)

i OSD

Power Settings (Strøminnstillinger) under

Advanced Setting (Avansert innstilling)

(se Power Settings

(Strøminnstillinger) under Advanced Setting (Avansert innstilling)-menyen på

side 68). Når en ny lampemodul har blitt endret, vil projektoren automatisk

registrere og tilbakestille lampetimene.

FORSIKTIG:

Kassering av lamper (gjelder kun USA)

FORSIKTIG:

LAMPEN(E) INNI DETTE PRODUKTET INNEHOLDER

KVIKKSØLV OG MÅ RESIRKULERES ELLER DEPONERES I FØLGE LOKAL,

STATLIG ELLER FEDERALE LOVER. GÅ TIL WWW.DELL.COM/HG FOR MER

INFORMASJON, ELLER KONTAKT ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE PÅ

WWW.EIAE.ORG. SJEKK FOR NÆRMERE INFORMASJON OM KASSERING.

136

Feilsøke projektoren

5

Spesifikasjoner

Lysventil

Lysstyrke

Kontrastforhold

Enhetlighet

Antall piksler

Bildesideforhold

Visningsdyktig farge

Fargehjulhastighet

0,55" XGA S450 DMD, DarkChip3™

3000 ANSI lumen (maks.)

2200:1 typisk (fullstendig på/av)

80% vanlig (japansk standard - JBMA)

1024 x 768 (XGA)

4:3

1,07 billion farger

2 X

Projektorlinse

1 X for 3D-visning

F-Stop: F/ 2,8

Effektiv fokallengde = 7,26 mm

Fast objektiv, kun digital zoom

Stråleavstand = 0,626 bred og tele

115±5% Forskyvningsratio

Projektorens skjermstørrelse 31,45 - 300 tommer (diagonalt)

Projektoravstand 1,31 fot ~ 12,5 fot (0,4 m ~ 3,82 m)

Videokompatibilitet Kompositt video / S-Video: NTSC (J, M, 4.43), PAL

(B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)

Inngang for komponentvideo via VGA: 1080i, 720p,

576i/p, 480i/p

Strømforsyning

HDMI-inngang: 1080p, 720p, 576i/p, 480i/p

Universal AC 100-240 V 50-60 Hz med PFCtilførsel

Spesifikasjoner

137

Strømforbruk

Lyd

Støynivå

Vekt for projektoren

Vekt for interaktiv penn

Projektorens mål

(B x H x D)

Normal modus: 305 W ± 10 % @ 110 Vac

Øko-modus: 225 W ± 10 % @ 110 Vac

Strømsparing-modus: <15 W (Trådløs og nettverk på)

Standby-modus: < 0,5 W (Nettverk av, og

VGA_OUT av, og Trådløs av)

1 høytaler x 5 watt RMS

35 dB(A) Normal modus, 31 dB(A) Øko-modus

7 pund (3,18 kg)

0,13 lb (60 g) (med Li-ion-batteri)

11,3 x 3,6 x 8,7 tommer (288 x 92 x 220 mm)

11,3"(288 mm)

3,6"(92 mm)

8,7"(220 mm)

Mål for den interaktive pennen (B x H x D) kun for

S320wi

0,88 x 0,94 x 6,66 tommer (22,46 x 23,79 x

169,172 mm)

0,88" (22,46 mm)

0,94"

(23,79 mm)

6,66” (169,17 mm)

138

Spesifikasjoner

Miljømessig

I/O-kontakter (for

S320/S320wi)

Driftstemperatur: 5 ºC - 35 ºC (41 ºF- 95 ºF)

Luftfuktighet: 80% maks

Lagringstemperatur: 0 ºC til 60 ºC (32 ºF til 140 ºF)

Luftfuktighet: 90 % maks

Temperatur under frakt: -20 ºC til 60 ºC

(-4 ºF til 140 ºF)

Luftfuktighet: 90 % maks

Strøm: Én AC-strømkontakt (3-pinners - C14inntak)

VGA-inngang: To 15-pinners D-sub-kontakter (blå),

VGA-A og VGA-B for analoge RGB/komponent inngangssignaler.

VGA-utgang: Én 15-pinners D-sub-kontakt (svart) for VGA-A-gjennomløkking.

S-Videoinngang: S-Videoinngang: Én standard 4pinners min-DIN S-Video-kontakt for Y/C-signal.

Komposittvideoinngang: Én gul RCA-kontakt for

CVBS-signal.

HDMI-inngang: Én HDMI-kontakt for støtte for

HDMI 1.3. HDCP-kompatibel.

Analog lydinngang: Én 3,5 mm stereo minitelefonkontakt (blå).

Variabel lydutgang: Én 3,5 mm stereo minitelefonkontakt (grønn).

USB (type B)-port: Én mini USB-slave for ekstern støtte og interaktiv penn.

RS232-port: Én mini-DIN med 9 pinner for RS232kommunikasjon.

USB (type A)-port (innebygd i S320wi): En USBkontakt for foto/PtG-viser (JPG/PPT-format).

USB (type B)-port (innebygd i S320wi): Én USBkontakt for støtte av USB-skjermbilde.

RJ45-port (innebygd i S320wi): Én RJ45-kontakt for kontroll av projektoren gjennom et nettverk og

LAN-skjermbildet.

Spesifikasjoner

139

Trådløs modul (innebygd i

S320wi)

Lampe

Lampens levetid

Trådløs standard: IEEE802.11b/g/n

Trådløs: Én WiFi USB-kontakt (type A) for støtte av trådløs modul (innebygd WiFi, USB-grensesnitt).

OS-miljø: Windows 7 / Vista / XP / 2000, MAC OS X

Støtte: Presentasjonslysbilder og projektorkontroll.

Tillat tilkobling for opptil 30 bruker samtidig.

4-til-1 delt skjerm. Tillater at fire presentasjonsbilder projiseres på skjermen.

Konferansekontrollmodus.

Støtter lydprojeksjon (det kan være nødvendig å installere drivere. Last ned fra support.dell.com).

Philips 240 watt lampe som kan erstattes av bruker

Uten bildeomsorg

Normal modus: Opptil 3000 timer

Øko-modus: Opptil 4000 timer

Med bildeomsorg

Normal modus: Opptil 4000 timer

Øko-modus: Opptil 5000 timer

MERK:

Rangeringen av lampelevetiden for en projektoren er kun en måling av tap av lysstyrke, og er ikke en spesifikasjon for hvor lang tid det tar før en lampe ikke lenger vil fungere og ikke lyser. Lampelevetid er tiden det tar for mer enn 50 prosent av lampens lysegenskaper å oppleve en redusert lysstyrke med omtrent 50 prosent av lampens rangerte lumen. Rangeringen av lampens levetid er ikke på noen måte garantert. Den faktiske brukslevetiden for en projektorlampe vil variere avhengig av bruksforhold og bruksmønster. Bruk av en projektor i stressfulle forhold som kan inkludere støvete miljøer, under høye temperaturer, mange timer per dag og plutselig avslåing, kan føre til en reduksjon i lampens levetid eller kan føre til lampefeil.

MERK:

All optisk ytelse er målt under forutsetning av at den interaktive pennen er av som spesifisert i brukerhåndboken eller produktspesifikasjonene.

140

Spesifikasjoner

RS232 pinnetildeling

RS232-protokoll

• Kommunikasjonsinnstillinger

Tilkoblingsinnstillinger

Overføringshastighet

Databiter

Paritet

Stoppbiter

Verdi

19200

8

Ingen

1

• Kommandotyper

For å åpne OSD-menyen og justere innstillingene.

• Syntaks for styringskommandoer (fra PC til projektor)

[H][AC][SoP][CRC][ID][SoM][COMMAND]

Eksempel

: Strøm PÅ-kommando (send først lav byte)

--> 0xBE, 0xEF, 0x10, 0x05, 0x00, 0xC6, 0xFF, 0x11, 0x11, 0x01, 0x00, 0x01

Liste over styringskommandoer

For å se den siste RS232-koden, gå til Dell supportsiden på

support.dell.com

.

For å se den siste listen over SNMP-kommandoer, gå til Dells supportsiden på

support.dell.com

.

Spesifikasjoner

141

Oppløsning

1920 x 1080 i60

1280 x 720

1024 x 768

1280 x 800

1366 x 768

1360 x 768

1024 x 768

1440 x 900

1152 x 864

1280 x 960

1280 x 1024

1152 x 864

1400 x 1050

1280 x 800

1280 x 1024

1440 x 900

640 x 350

640 x 480

640 x 480 p60

720 x 480 p60

720 x 576 p50

720 x 400

640 x 480

848 x 480

640 x 480

800 x 600

800 x 600

800 x 600

1024 x 768

1280 x 720 p50

1280 x 720 p60

1920 x 1080 i50

1680 x 1050

1280 x 960

1920 x 1080

1400 x 1050

1280 x 1024

1440 x 900

1600 x 1200

Kompatibilitetsmoduser (analog/digital)

84,997

59,887

75,000

60,000

60,020

85,000

59,978

84,880

60,000

50,000

60,000

59,855

75,029

59,810

59,790

60,015

Oppdateringshastighet

(Hz)

70,087

59,940

59,940

59,940

50,000

70,087

75,000

60,000

85,008

60,317

75,000

85,061

60,004

50,000

75,025

74,984

59,954

85,002

60,000

74,867

85,024

84,842

60,000

68,677

55,935

67,500

60,000

63,981

77,095

65,317

71,554

45,000

28,125

33,750

44,772

60,023

49,702

47,712

47,712

Hsynk-frekvens

(kHz)

31,469

31,469

31,469

31,469

31,250

31,469

37,500

31,020

43,269

37,879

46,875

53,674

48,363

37,500

79,976

70,635

65,290

85,938

67,500

82,278

91,146

80,430

75,000

94,500

106,500

108,000

108,000

108,000

119,651

121,750

122,500

74,250

74,250

74,250

74,500

78,750

83,500

85,500

85,500

Klokkefrekvens for piksler (MHz)

25,175

25,175

25,175

27,000

27,000

28,322

31,500

33,750

36,000

40,000

49,500

56,250

65,000

74,250

135,000

136,750

146,250

148,500

148,500

156,000

157,000

157,000

162,000

142

Spesifikasjoner

800 x 600

1024 x 768

1280 x 720

119,972

119,989

120,000

76,302

97,551

101,563

73,250

115,500

146,250

MERK:

Oppdateringshastigheten til tidsinnstillingene ved 120 Hz (grått felt) støtter 3D-modus.

Spesifikasjoner

143

Kontakte Dell

For kunder i USA, ring 800-WWW-DELL (800-999-3355).

MERK:

Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på kjøpsfakturaen din, pakkelappen, regningen eller Dellproduktkatalogen.

Dell™ leverer flere online og telefonbaserte support og servicealternativer.

Tilgjengelighet varierer etter land og produkt, og noen tjenester er muligens ikke tilgjengelig i ditt område. For å kontakte Dell for salg, teknisk støtte eller kundeservice:

1

2

3

4

5

Besøk

Support.dell.com

.

Bekreft landet ditt eller området ditt under

Choose A Country/Region

(velg et land/område)

rullegardinmenyen på bunnen av siden

Klikk

Contact Us (Kontakt Oss)

på venstre side.

Velg koblingen til den tjenesten eller supporten du ønsker.

Velg kontaktmetoden som passer for deg.

144

Kontakte Dell

Kontakte eInstruction

eInstruction er en brukerstøttetjeneste som gir hjelp på telefon og via

Internett. Tilgjengeligheten varierer fra land til land. Send en e-post til [email protected] for nærmere informasjon om tjenesten der du bor.

Teknisk eInstruction-brukerstøtte for programvare i USA

Telefon: 480-443-2214 eller 800-856-0732

E-post: [email protected]

Internasjonal teknisk eInstruction-brukerstøtte for programvare

Telefon: +33 1 58 31 1065

E-post: [email protected]

Web-basert teknisk brukerstøtte er tilgjengelig på: www.einstruction.com (i USA) www.einstruction.de (i Tyskland) www.einstruction.fr (i Frankrike) www.einstruction.it (i Italia) www.einstruction.es (i Spania)

Kontakte Dell

145

Kontakte Crestron

Crestron er en brukerstøttetjeneste som gir hjelp på telefon og via

Internett. Tilgjengeligheten varierer fra land til land. Send en e-post til [email protected] for nærmere informasjon om tjenesten der du bor.

Teknisk støtte

I USA og Canada

Telefon: 877-516-5394

E-post: [email protected]

Utenfor USA og Canada

Telefon: +1 201-367-1037

E-post: [email protected]

146

Kontakte Dell

Tillegg: Ordliste

ANSI Lumens —

En standard for å måle skarpheten. Den er kalkulert ved å dele et bilde på en kvadratmeter inn i ni like store rektangler, måle lux (eller belysningsstyrke) på midten av hvert rektangel, og ta gjennomsnittet av disse ni målingene.

Aspekt forhold —

Det mest populære aspekt forholdet er 4:3 (4 for 3). Tidlige fjernsyn og datamaskin videoformat er i et 4:3 aspekt forhold, som betyr at bredden av bildet er 4/3 ganger høyden.

Skarphet —

Mengde lys utstrålt fra et skjermbilde eller projeksjonsbilde eller projeksjons enhet. Projektorens lysstyrke måles i ANSI lumen.

Fargetemperatur — Fargeutseendet til hvitt liv. Lav fargetemperatur gir et varmere

(mer gulaktig/rødt) lys mens høy fargetemperatur gir et kaldere (mer blåaktig) lys.

Standardenheten for fargetemperatur er Kelvin (K).

Komponent video —

En metode for å levere kvalitetsvideo i et format som inneholder både luminanssignalet og to separate krominanssignaler og er definert som Y'Pb'Pr' for analog komponent og Y'Cb'Cr' for digital komponent.

Komponentvideo er tilgjengelig på DVD-spillere.

Kompositt Video —

Et videosignal som kombinerer luma (lysstyrke), kroma

(farge), fargesynkronsignal (fargereferanse), og synk (horisontal og vertikal synkroniseringssignaler) til en signal pulsform bært på et enkelt ledningspar. Det er tre typer formater, NTSC, PAL og SECAM.

Komprimert oppløsning —

Hvis inngangsbildene er av høyere oppløsning enn den ekte oppløsningen til projektoren, resultatbildet skaleres for å passe den ekte oppløsningen til projektoren. Egenskapene til komprimeringen i en digital enhet betyr at noe bildeinnhold går tapt.

Kontrastforhold —

Spennvidde for lyse og mørke verdier i et bilde, eller forholdet mellom deres maksimum og minimum verdier. Det er to metoder brukt av projektor industrien for å måle forholdet:

1

Hel Av/På

— måler forholdet av lyseffekten av et helhvitt bilde (hel på) og lyseffekten av et helt sort (hel av) bilde.

2

ANSI

— måler et mønster av 16 alternative sort og hvite rektangler. Den gjennomsnittlige lyseffekten fra de hvite rektanglene er delt p med gjennomsnittlig lyseffekt av den sorte rektanglen for bestemme

ANSI

kontrast forhold.

Full På/Av

kontrast er alltid et høyere nummer enn

ANSI

-kontrast for samme projektoren.

Ordliste

147

dB —

desibel

A En enhet brukt for uttrykke relative forskjeller i styrke eller intensitivtet, vanligvis mellom to akustiske eller elektriske signaler, lik ti ganger den vanlige logaritmen av forholdet av de to nivåene.

Diagonal Skjerm — En metode for måling av størrelsen av en skjerm eller prosjektert bilde. Det måler fra et hjørne til motsatt hjørne. En 9 fot høy, 12 fot bred skjerm er 15 fot målt diagonalt. Dette dokumentet antar at de diagonale målene er for det tradisjonelle 4:3-forholdet til et datamaskinbilde som eksemplet over.

DHCP —

Dynamic Host Configuration Protocol

En nettverksprotokoll som lar en server automatisk tildele en TCP/IP-adresse til en enhet.

DLP

®

Digital Light Processing™

Reflektiv visningsteknologi utviklet av

Texas Instruments, bruker små manipulerte speil. Lys som reiser gjennom et fargefilter og er sendt til DLP-speilene som arrangerer RGB-farger i et bilde prosjektert på skjermen, også kjent som DMD.

DMD —

Digital Micro- Mirror Device

Hver DMD består av tusenvis av helling, mikroskopisk aluminium metallblanding montert p en gjemt åk.

DNS —

Domain Name System

Domenenavnsystemet er en Internettjeneste som oversetter domenenavn til IP-adresser.

Fokal Lengde —

Avstanden mellom fra overflaten av en lense til dets fokal punkt.

Frekvens —

Det er takten av repeteringen i sykluser per sekund av elektriske signaler. Målt i Hz (Hertz).

HDCP —

High-Bandwidth Digital-Content Protection

En spesifikasjon utviklet av Intel™ Corporation for å beskytte digital underholdning på tvers av digitale grensesnitt, som DVI og HDMI.

HDMI —

High Definition Multimedia Interface

HDMI bærer både ukomprimert høydefinisjonsvideo sammen med digital lyd og enhetskontrolldata i en enkel kontakt.

Hz (Hertz) — Frekvensenhet.

IEEE802.11 —

Et sett med standarder for kommunikasjon over trådløse lokale nettverk (WLAN). 802.11b/g/n bruker 2,4 GHz båndet.

Nøkkelsten Korreksjon —

Enhet som vil rette opp et bilde etter forvridning

(vanligvis en vid-topp-trang-bunn effekt) av et projeksert bilde forårsaket av upassende projektor til skjerm vinkel.

Maximum Distance (Maksimal avstand) — Avstanden mellom skjermen og projektoren før bildet blir uklart (ikke nok lys) i et mørkt rom.

Maksimal bildestørrelse —

Det største bildet en projektor kan vise i et mørkt rom.

Dette er vanligvis begrenset etter fokal rekkevidde av optikken.

148

Ordliste

Minimum avstand —

Det nærmeste punktet som en projektor kan fokusere et bilde på en skjerm.

NTSC —

National Television Standards Committee. Nord-Amerikansk kringkastingsstandard for video og kringkasting., med et videoformat på 525 linjer med 30 rammer per sekund.

PAL —

Phase Alternating Line. Europeisk kringkastingsstandard for video og kringkasting., med et videoformat på 625 linjer med 25 rammer per sekund.

Omvendt bilde —

Funksjon som lar deg vippe bildet horisontalt. Ved bruk i et normalt miljø vises tekst, grafikk og lignende bakvendt. Bakvendt bilde brukes for projeksjon bakover.

RGB —

Red, Green, Blue

brukes vanligvis for beskrive en monitor som krever separate signaler for hver av de tre fargene.

S-Video —

En videooverførselsstandard som bruker en 4-pinners mini-DINkontakt til å sende videoinformasjon på to signalkabler kalt lystetthet (klarhet, Y) og krominans (farge, C). S-Video kalles også Y/C.

SECAM —

En fransk og internasjonal kringkasting standard for video og kringkasting, nært forbundet med PAL men med en annen metode for sending av fargeinformasjon.

SSID —

Service Set Identifiers

Et navn som brukes for å identifisere det spesielle trådløse LAN som en bruker vil koble til.

SVGA —

Super Video Graphics Array

800 x 600 pikselantall.

SXGA —

Super Extended Graphics Array

1280 x 1024 pixels antall.

UXGA —

Ultra Extended Graphics Array

1600 x 1200 pikselantall.

VGA—

Video Graphics Array

640 x 480 bildepunktverdi.

WEP —

Wired Equivalent Privacy

Dette er en metode for å kryptere kommunikasjonsdata. Krypteringsnøkkelen opprettes og varsles kun til brukeren som kommuniserer, slik at kommunikasjonsdataen ikke kan dekrypteres av en tredje person.

XGA —

Extended Video Graphics Array

1024 x 768 pikselantall.

WXGA —

Wide Extended Graphics Array — 1280 x 800 piksler.

Ordliste

149

Indeks

B

brukerstøtte kontakte Dell

144

Bytte lampen

135

D

Dell kontakter

144

F

Feilsøking

127

Kontakt Dell

127

Fjernkontroll

37

IR-mottaker

36

H

Hovedenhet

10

5 watt høyttaler

10

Fokuskontroll

10

IR-mottakere

10

Justeringshjul for vipping

10

Kontrollpanel

10

Lampedeksel

10

Linse

10

Linsehette

10

I

Interaktiv penn

Bildesensor

11

Håndleddstroppholder

11

Kontakt for oppgradering av fastvare

11

Kontrollpanel

11

LED-indikatorer

11

Mini USB-ladekontakt

11

Strømbryter

11

Utskiftbart bly

11

J

Justere det projiserte bildet

31

Justere projektoren opp/ned

31

senke projektoren

Justeringshjul for vipping

31

Justere projektorens fokus

32

Fokusring

32

K

Kontakt Dell

7

,

130

,

135

Kontrollpanel

35

Kople til den interaktive pennen

Interaktiv penn

28

Projeksjonsskjerm

28

Strømledning

28

USB-A til mini-USB-B-kabel

28

150

Indeks

VGA til VGA-kabel

28

Kople til projektoren

HDMI-kabel

25

,

26

,

27

Koble til en datamaskin med en

RS232-kabel

19

,

20

Koble til med en HDMI-kabel

25

Koble til med en komponentkabel

24

Koble til med en kompositt kabel

23

Koble til med en S-videokabel

22

RS232-kabel

19

Sammensattvideokabel

23

Strømledning

17

,

18

,

19

,

20

,

22

,

23

,

24

,

25

,

26

,

27

S-Videokabel

22

Til datamaskin

17

USB til USB-kabel

17

USB-A til USB-B-kabel

20

VGA til VGA-kabel

17

,

18

VGA til YPbPr-kabel

24

O

OSD-meny (On-Screen Display)

51

ADVANCED SETTINGS

(AVANSERTE

INNSTILLINGER)

55

AUDIO INPUT

(LYDINNGANG)

54

AUTO ADJUST

(AUTOJUSTER)

52

BRIGHTNESS/CONTRAST

(LYSSTYRKE/KONTRAST

)

53

HELP (HJELP)

Hovedmeny

51

74

INPUT SOURCE

(INNGANGSKILDE)

51

INPUT SOURCE MULTIPLE

DISPLAY

(INNGANGSKILDE FOR

FLERE SKJERMBILDER)

52

LANGUAGE (SPRÅK)

74

VIDEO MODE

(VIDEOMODUS)

53

VOLUME (VOLUM)

54

S

Skru av/på projektoren

Skru av projektoren

30

Skru på projektoren

30

Spesifikasjoner

Antall piksler

137

Brightness (Skarphet)

137

Contrast Ratio (Kontrast

Forhold)

137

Enhetlighet

137

Fargehjulhastighet

137

I/O-kontakter

139

Lyd

138

Lysventil

137

Mål

138

Miljømessig

139

Projektoravstand

137

Projektorens skjermstørrelse

137

Projektorlinse

137

RS232-protokoll

141

Støynivå

138

Indeks

151

Strømforbruk

138

Strømforsyning

137

Vekt

138

Videokompatibilitet

137

Visningsdyktig farge

137

T

telefonnumre

144

Tilkoplingsporter

HDMI-kontakt

13

Komposittvideokontakt

13

Lydkontakt (B) høyre kanal

13

Lydkontakt (B) venstre kanal

13

Mini-USB-kontakt for fjernkontrollmus, interaktiv funksjon og fastvareoppdatering.

13

Plass for sikkerhetskabel

13

RJ45-kontakt

13

RS232-kontakt

13

S-Video-kontakt

13

USB type A visningskontakt

13

USB type B skjermkontakt

13

VGA-A inngang (D-sub) kontakt

13

VGA-A utgang (gjennomløkke for monitor)

13

VGA-B inngang (D-sub) kontakt

13

152

Indeks

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Table of contents