Dell LCD TV W2600 electronics accessory Brugervejledning

Add to my manuals
52 Pages

advertisement

Dell LCD TV W2600 electronics accessory Brugervejledning | Manualzz

Dell™ W2600 26" LCD TV

Brukerhåndbok

Modell W2600 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m

Merknader, varsler og advarsler

OBS!

Et OBS! angir viktig informasjon som hjelper deg å bruke TV-en bedre.

VARSEL:

Et VARSEL angir mulig skade på maskinvare og forteller deg hvordan du unngår problemet.

ADVARSEL!

En ADVARSEL angir mulighet for skade på eiendeler, personskade eller død.

____________________

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

© 2004 Dell Inc. Med enerett.

Det er strengt forbudt å kopiere innholdet uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker som er brukt i denne teksten:

Dell

,

DELL

-logoen,

TruSurround XT

,

SRS

og (o)-symbolet er varemerker for SRS Labs,

Inc.

Microsoft

og

Windows

er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

Andre varemerker og navn kan være brukt i dette dokumentet for å referere til enheter som eier merker og navn eller produkter. Dell Inc. fraskriver seg eierinteresse for varemerker og navn som ikke er dets egne.

August 2004 Rev. A00

Innhold

1 Om TV-en

Forfra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Fra høyre

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Fra venstre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Nedenfra

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Pakkeinnhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Ta vare på TV-en

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

2 Konfigurere TV-en

Riktig plassering av TV-en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Koble til TV-en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

3 Fjernkontrollen

Sette i batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Bruke fjernkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Bruke TV-en med en universal eller programmerbar fjernkontroll . . . . . .

27

4 Bruke menyvisningen

Bruke fjernkontrollen med OSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Velge OSD-språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Input Select-menyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Picture-menyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

PIP/POP/PBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Innhold 3

Teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Sleep Timer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

OSD Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Kortleser

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

5 Feilsøke TV-en

Feilsøkingstips

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Generelle problemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

OSD-meldinger

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Problemer med fjernkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Problemer med kortleseren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Bruke Self-Test-funksjonen når TV-en er koblet til datamaskinen . . . . . .

44

Problemer ved bruk av TV-en som skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

6 Spesifikasjoner for TV-en

Stikkordregister

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

4 Innhold

Om TV-en

Forfra

1

IR-mottaker

2

Strømindikatorlampe (LED)

Reagerer på signalet fra fjernkontrollen

Lampen lyser blått når TV-en er på, og oransje når TV-en er i strømsparingsmodus

1

2

Om TV-en

5

Fra høyre

5

4

7

6

2

1

1

4

5

2

3

6

7

Strømknapp

OSD-menyknapp

Volumknapp

Volumknapp

Kanalknapp

Kanalknapp

Input Select

-knapp

Trykk denne for å slå TV-en av og på

Trykk denne for å aktivere menyvisning (OSD)

Trykk denne for å senke volumet eller navigere gjennom menyvisningen (OSD)

Trykk denne for å øke volumet eller navigere gjennom OSD

Trykk denne for å velge forrige kanal eller navigere gjennom OSD

Trykk denne for å velge neste kanal eller navigere gjennom OSD

Trykk denne for å vise

Input Select

-menyen

6

Om TV-en

Fra venstre

8

7

6

5

4

2

1

3

1

2

3 L (venstre komposittlydkontakt)

4

Kortleserpanel

5

L (venstre S-videolydkontakt)

6

7

8

Kompositt videokontakt (AV1)

R (høyre komposittlydkontakt)

R (høyre S-videolydkontakt)

S-videokontakt (AV3)

Hodetelefonkontakt

Bruk komposittkontakten på siden til enheter du kobler til nå og da, for eksempel et videospillsystem

Bruk lydkontakten hvis du har koblet en enhet til komposittkontakten (AV1)

Bruk lydkontakten hvis du har koblet en enhet til komposittkontakten (AV1)

Fjern dette panelet hvis du installerer en kortleser

Bruk lydkontakten hvis du har koblet en enhet til

S-videokontakten (AV3)

Bruk lydkontakten hvis du har koblet en enhet til

S-videokontakten (AV3)

Bruk S-videokontaktene på siden til enheter du kobler til nå og da, for eksempel et videokamera

Koble til hodetelefoner

Om TV-en

7

Nedenfra

1 2 3 4 5 6 7 8

13

12 11 10 9

1 Strømkontakt

2 Kompositt video- og lydkontakt (AV2)

3 DVI-lydkontakt (L)

4 VGA-kontakt

5 Lyd- og videokontakter for komponentkabler (AV6)

6 Kontakt for antenne/kabel-TV

7 Kompositt lyd-/videokontakt

8 SCART-kontakt

9 Komponentlyd- og videokontakt (AV5)

10 Lydkontakt til datamaskinen

11 DVI-kontakt

12 DVI-lydkontakt (R)

13 S-videokontakt (AV4)

8

Om TV-en

Koble til strømledningen.

Koble til enheter som video- eller DVD-spiller.

Bruk DVI-lydkontakten hvis du har koblet en enhet til

DVI-kontakten.

Bruk VGA-kontakten hvis du vil bruke TV-en som skjerm for datamaskinen.

Koble til enheter som DVD-spiller, satellitt- eller kabelboks.

Koble til en antenne eller kabel-TV-boks.

Koble til en enhet, for eksempel en videospiller, hvis du har koblet en antenne eller kabel til kontakten for antenne/kabel-TV.

Koble til enheter som DVD- eller videospiller.

SCART Y/C støtter S-videoutgang og TV-utgang. SCART RGB støtter RGB-inngang.

Koble til enheter som DVD-spiller, satellitt- eller kabelboks.

Koble lydkabelen fra datamaskinen til TV-en.

Koble til enheter som DVD-spiller, navigasjonsboks eller datamaskin.

Bruk DVI-lydkontakten hvis du har koblet en enhet til

DVI-kontakten.

Koble til enheter som videospillsystem eller DVD-spiller.

Pakkeinnhold

OBS!

Komponentkabler følger ikke med TV-en. Hvis du trenger flere kabler, kontakter du Dell.

Fjernkontroll

AAA-batterier (2)

Strømkabel

S-videokabel

Om TV-en

9

Lydkabel (2)

Komposittkabel

DVI-kabel

VGA-kabel

10

Om TV-en

PC-lydkabel

Dokumentasjon

Ta vare på TV-en

ADVARSEL!

Bare en godkjent tekniker bør ta service på TV-en. Ikke demonter TV-en.

OBS!

Før du rengjør TV-en, bør du trekke ut ledningen fra stikkontakten.

• Bruk en myk, ren, lofri klut fuktet med litt vann når du skal rengjøre paneloverflaten.

• Bruk en klut som er lett fuktet med mildt vaskemiddel, til å rengjøre TV-kabinettet.

• Ikke bruk kjemikalier som benzen, tynner, ammoniakk eller andre typer slipemidler.

• Ikke bruk komprimert luft når du rengjør TV-en.

Om TV-en

11

12

Om TV-en

Konfigurere TV-en

ADVARSEL!

Før du begynner på noen av fremgangsmåtene i denne delen, må du følge sikkerhetsinstruksjonene i produktinformasjonsveiledningen .

Riktig plassering av TV-en

Ha følgende miljøfaktorer i tankene når du bestemmer hvor du skal sette TV-en:

• Ikke oppbevar eller bruk TV-en på steder som er utsatt for høy varme, direkte sollys eller ekstrem kulde.

• Unngå å flytte TV-en mellom steder med svært store temperaturforskjeller. Se Spesifikasjoner hvis du vil ha mer informasjon.

• Ikke utsett TV-en for sterke vibrasjoner eller harde støt. Ikke plasser TV-en inni bagasjerommet på en bil.

• Ikke oppbevar eller bruk TV-en på steder der den utsettes for høy fuktighet eller mye støv.

• Ikke plasser TV-en på steder der det kan komme vann eller andre væsker på eller inni den.

Koble til TV-en

TV-en har fem typer standardkontakter.

Kvalitet

God

Kabel og kontakt Når brukes den?

Koaksial (RF) leder video og lyd gjennom

én enkelt kabel. Koaksialkontakten er merket

ANT/Cable

på TV-en. Se "Nedenfra" på side 8 for å finne kontakten.

Konfigurere TV-en

13

Bedre

Best

Kvalitet

God

Kabel og kontakt Når brukes den?

Komposittkontakten leder videosignalet gjennom én enkelt kabel. Hvis du bruker en kompositt videokontakt, må du også koble til

kompositte lydkabler. Se "Fra venstre" på

side 7 og "Nedenfra" på side 8 for å finne

kontakten.

S-Video deler videosignalet inn i to signaler, svart-hvitt og farge. Hvis du bruker en

S-videokontakt, må du også koble til AV-kabler

for lyd. Se "Fra venstre" på side 7 og

"Nedenfra" på side 8 for å finne kontaktene.

Komponent deler videosignalet inn i tre signaler, to farge- og ett svart-hvitt-signal.

Sørg for å koble til alle de fem kablene. Se

"Nedenfra" på side 8 for å finne kontakten.

14

Konfigurere TV-en

Bruke kontakten for antenne/kabel-TV (koaksial)

3

4

1

2

Slå av TV-en, og dra ut strømledningen.

Koble koaksialkabelen til kontakten for antenne/kabel-TV på TV-en.

Plugg i strømledningen for TV-en, og slå på TV-en.

Gå inn på menyvisningen (OSD), og velg

TV

. Se "Input Select-menyen" på side 30.

Bruke den kompositte videokontakten

1

Slå av TV-en, og dra ut strømledningen.

OBS!

Hvis du kobler til en enhet du vil kunne fjerne, for eksempel et videokamera, bruker du den kompositte videokontakten på siden av TV-en.

Konfigurere TV-en

15

2

3

4

Koble til enheten, inkludert lydkablene.

Plugg i strømledningene for TV-en og enhetene, og slå dem på.

Gå inn på OSD, og velg den aktuelle komposittinngangen. Se "Input Select-menyen" på side 30.

Bruke S-videokontakten

2

3

4

1

Slå av TV-en, og dra ut strømledningen.

OBS!

Hvis du kobler til en enhet du vil kunne fjerne, for eksempel et videokamera, bruker du

S-videokontakten på siden av TV-en.

Koble til enheten, inkludert lydkablene.

Plugg i strømledningene for TV-en og enhetene, og slå dem på.

Gå inn på OSD, og velg den aktuelle S-videoinngangen. Se "Input Select-menyen" på side 30.

16

Konfigurere TV-en

Bruke komponentkontakter

3

4

1

2

Slå av TV-en, og dra ut strømledningen.

Koble til enheten, inkludert lydkablene.

Plugg i strømledningene for TV-en og enhetene, og slå dem på.

Gå inn på OSD, og velg den aktuelle komponentinngangen. Se "Input Select-menyen" på side 30.

Konfigurere TV-en

17

Bruke SCART-kontakten

3

4

1

2

Slå av TV-en, og dra ut strømledningen.

Koble til enheten.

Plugg i strømledningene for TV-en og enhetene, og slå dem på.

Gå inn på OSD, og velg den aktuelle komponentinngangen. Se "Input Select-menyen" på side 30.

18

Konfigurere TV-en

Bruke DVI-kontakten

1

2

Bare én kontakt kan brukes til en datamaskin, enten VGA eller DVI.

Slå av TV-en, og dra ut strømledningen.

Fjern bakdekselet fra TV-en ved å dra dekselet mot deg og løfte det bort.

3

Koble til de hvite DVI-kablene og lydkablene.

Hvis du kobler til en videoenhet, bruker du lydkontaktene (rød og hvit), og hvis du kobler til en datamaskin, bruker du stereokontakten (grønn).

OBS!

Enkelte kabelbokser kan ha DVI-kontakter, men støtter ikke bruk av DVI-tilkobling. Kontakt kabel-

TV-selskapet hvis du vil ha mer informasjon.

Konfigurere TV-en

19

4

5

6

Sett bakdekselet tilbake på plass.

Plugg i strømledningene for TV-en og enhetene, og slå dem på.

Gå inn på OSD, og velg

DVI

. Se "Input Select-menyen" på side 30.

Bruke VGA

Ved hjelp av en VGA-kontakt kan du bruke TV-en som skjerm for datamaskinen.

1

2

OBS!

Bare én kontakt kan brukes til en datamaskin, enten VGA eller DVI.

Slå av TV-en, og dra ut strømledningen.

Fjern bakdekselet fra TV-en ved å dra dekselet mot deg og løfte det bort.

20

Konfigurere TV-en

3

Koble den blå VGA-kabelen til TV-en og datamaskinen.

6

7

4

5

Koble den grønne lydkabelen til kontakten på TV-en og datamaskinen.

Sett bakdekselet tilbake på plass.

Plugg i strømledningene for TV-en og enhetene, og slå dem på.

Gå inn på OSD, og velg

VGA

. Se "Input Select-menyen" på side 30.

Konfigurere TV-en

21

22

Konfigurere TV-en

Fjernkontrollen

Sette i batterier

Før du kan bruke fjernkontrollen, må du sette i to AAA-batterier.

1

2

Åpne batteridekselet.

Sett i batteriene. Sørg for at + og - på batteriene stemmer med pluss- og minussymbolene i batterikammeret.

3

Lukk batteridekselet.

Fjernkontrollen

23

Bruke fjernkontrollen

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

1

2

4

5

6

3

7

8

9

10

11

12

13

24

Fjernkontrollen

1

2

3

4

5

6

Strømknapp

Tallknapper

Last

Mute

CH (pil opp)

Enter

Slår TV-en av og på

Trykk disse for å velge kanal

Tar deg tilbake til den forrige kanalen du så på

Trykk denne for å slå av lyden. Trykk den på nytt for å slå på lyden

Trykk denne for å vise neste kanal

I OSD-visningen bruker du kanalknappen til å navigere mellom menyer

Velger et OSD-alternativ, bekrefter et kanalvalg og velger et bilde når du er i kortlesermodus

7

8

9

10

18

19

CH (pil ned)

Pict

Pos

PIP Sel

Swap

PIP

Trykk denne for å vise forrige kanal

I OSD-visningen bruker du kanalknappen til å navigere mellom menyer

Går gjennom de forhåndsdefinerte alternativene for

Picture -menyen

Endrer plassering av PIP-vinduet (Picture-In-Picture)

Veksler mellom vinduer når du bruker Picture-In-Picture (PIP),

Picture-Outside-Picture (POP) eller Picture-By-Picture (PBP)

Slår på Second Audio Program (SAP) 11 SAP

12

13

Size

Expand

Går gjennom størrelsesalternativene på Picture -menyen

Går gjennom tre forstørrelsesmodi:

• Større skrift på øvre halvdel av siden

• Større skrift på nedre halvdel av siden

• Vanlig visning

14 Hold Et flersiderssett bytter automatisk til neste side etter en angitt tid. Denne knappen veksler mellom:

• Fryse siden

• Gå tilbake til automatisk byttemodus

15 Tekst-TV-knapper De fire standardknappene for tekst-TV

16 Sleep

17 Tele

Slår på tidtakeren for strømsparingsmodus

Går gjennom tre tekst-TV-modi:

• På

• Miks (tekst-TV og program samtidig)

• Av

Bytter bilder når du bruker PIP, POP eller PBP

Går inn i og ut av PIP-modus

Fjernkontrollen

25

20 POP PBP

21

Audio

22 Vol +

23

Vol -

24 Menu

25

Disp

26

Input

Går inn i og ut av POP- eller PBP-modus

Går gjennom de forhåndsinnstilte lydalternativene

Øker volumet

I OSD-visningen bruker du volumknappen til å navigere gjennom menyene

Senker volumet

I OSD-visningen bruker du volumknappen til å navigere gjennom menyene

Går inn på og ut av OSD-hovedmenyen

Viser informasjon om TV-en (viser for eksempel kanalen du ser på, i TV-modus)

Går inn på og ut av Input Select -menyen

26

Fjernkontrollen

Bruke TV-en med en universal eller programmerbar fjernkontroll

Forhåndsprogrammerte universale fjernkontroller kan programmeres til å styre følgende funksjoner på Dell-TV-en:

• Av/på

• Kanal opp (+)

• Kanal ned (-)

• Volum opp (+)

• Volum ned (-)

• Mute

• Input Select

OBS!

På fremtidige forhåndsprogrammerte universale fjernkontroller kan det bli mulig å styre flere funksjoner.

Du kan programmere universale fjernkontroller til å fungere med Dell-TV-en på følgende måter:

• Hvis håndboken for fjernkontrollen inneholder koder etter produsent, kan TV-en fungere med

Philips-koder.

• Hvis fjernkontrollen har en søkefunksjon, kan funksjonen brukes til å søke etter riktig kode.

• Hvis fjernkontrollen har programmeringsfunksjon, kan du programmere bestemte knapper på den fra Dell-fjernkontrollen i tillegg til knappene som nevnes ovenfor.

OBS!

Se dokumentasjonen for fjernkontrollen hvis du vil ha spesifikke instruksjoner for den universale fjernkontrollen.

Fjernkontrollen

27

28

Fjernkontrollen

Bruke menyvisningen

TV-en har en menyvisning (OSD) som lar deg velge riktig inndatakilde, justere bilde- og lydinnstillingene samt velge å vise Picture-In-Picture, Picture-Outside-Picture og Picture-By-

Picture. OSD-visningen lar deg også velge hvordan du vil vise bildene når du bruker kortleser, og justere bildet hvis du bruker TV-en som skjerm for datamaskinen.

Bruke fjernkontrollen med OSD

1

OBS!

Du får tilgang til og kan utføre valg i OSD ved hjelp av volum- og kanalknappene på sidepanelet på TV-en eller fjernkontrollen. Bortsett fra der det er merket, forklarer dette avsnittet hvordan du bruker

OSD med fjernkontrollen.

Du går inn i OSD ved å trykke Menu -knappen.

Ni ikoner vises langs bunnen av skjermen.

MAIN MENU

EXIT

INPUT

SELECT

PICTURE

AUDIO PIP/POP

PBP

SIZE TELETEXT

SLEEP

TIMER

SETUP

2

Bruk pilene mot venstre og høyre (volumknappene) til å flytte mellom ikonene.

Ikonet er merket når du flytter gjennom menyen.

3

4

Trykk Enter -knappen når ikonet er merket for å velge et alternativ.

På alternativmenyen bruker du opp- og nedpilen (kanalknappene) til å flytte mellom de ulike innstillingene.

OBS!

En rød pil vises ved siden av innstillingen når du navigerer gjennom alternativene. Et hakemerke vises ved siden av alternativet som er valgt.

5

Bruk opp- og nedpilen (kanalknappene) og Enter -knappen til å justere eller velge innstillinger.

OBS!

Du kan velge

Exit

for å gå tilbake til hovedmenyen eller trykke

Menu

for å gå ut av OSD.

Bruke menyvisningen

29

6

7

Når du har utført valgene, velger du Exit .

Trykk Menu på fjernkontrollen, eller velg Exit på hovedmenyen for å gå ut av OSD.

Velge OSD-språk

1

2

3

Trykk Menu for å åpne OSD.

Velg Setup .

Velg Language på Setup -menyen, og velg språket du vil OSD skal vises på.

Input Select-menyen

På Input Select -menyen kan du velge riktig kilde i henhold til hvordan du har koblet opp TV-en og videoutstyret. Trykk Input på fjernkontrollen for å gå direkte til Input Select -menyen. Du kan også trykke Menu og velge Input Select på hovedmenyen.

I N P U T S E L E C T

E X I T

VG A

DV I

T V

AV 1 ( C O M P O S I T E 1 )

AV 2 ( C O M P O S I T E 2 )

AV 3 ( S V I D E O 1 )

AV 4 ( S V I D E O 2 )

AV 5 ( C O M P O N E N T 1 )

AV 6 ( C O M P O N E N T 2 )

S C A RT Y / C

S C A RT R G B

C A R D R E A D E R

S H OW I N P U T S A L L AC T I V E

OBS!

Under

Show Inputs kan du velge

Active

eller

All

.

Active søker etter og finner ut av hvilke kontakter som brukes.

Tilgjengelige inndatakilder vises i hvitt, og inndatakilder som ikke er tilgjengelige, vises i grått.

All viser alle inndatakildene og lar deg velge alle inndatakildene, selv om du ikke har koblet til noen enhet.

VGA —

Velg dette alternativet når TV-en brukes som skjerm for datamaskinen, og du har koblet til datamaskinen med en VGA-kabel.

Se "Nedenfra" på side 8 for å finne

ut hvor VGA-kontakten er plassert.

DVI —

Velg dette alternativet når du har en enhet, for eksempel en navigasjonsboks, koblet til

DVI-kontakten. Se "Nedenfra" på side 8 for å finne ut hvor DVI-kontakten er plassert.

TV —

Velg dette alternativet når du har koblet antennen eller kabelen til kontakten for antenne/kabel-TV.

Se "Nedenfra" på side 8 for å finne ut hvor kontakten for antenne/kabel-TV er plassert.

AV1 —

Velg dette alternativet når du har en videoenhet, for eksempel et videospillsystem, koblet til

komposittkontakten på siden av TV-en. Se "Fra venstre" på side 7 for å finne ut hvor komposittkontakten

er plassert.

30

Bruke menyvisningen

AV2 —

Velg dette alternativet når du har en videoenhet, for eksempel en DVD-spiller, koblet til

komposittkontakten bak på TV-en. Se "Nedenfra" på side 8 for å finne ut hvor komposittkontakten

er plassert.

AV3 —

Velg dette alternativet når du har en videoenhet, for eksempel en videospiller, koblet til

S-videokontakten på siden av TV-en. Se "Fra venstre" på side 7 for å finne ut hvor S-videokontakten

er plassert.

AV4 —

Velg dette alternativet når du har en videoenhet, for eksempel en DVD-spiller, koblet til

S-videokontakten bak på TV-en. Se "Nedenfra" på side 8 for å finne ut hvor S-videokontakten er plassert.

AV5 —

Velg dette alternativet når du har en videoenhet, for eksempel en satellittmottaker, koblet til

komponentkontakten. Se "Nedenfra" på side 8 for å finne ut hvor komponentkontakten er plassert.

AV6 —

Velg dette alternativet når du har en videoenhet, for eksempel en DVD-spiller, koblet til

komponentkontakten. Se "Nedenfra" på side 8 for å finne ut hvor komponentkontakten er plassert.

SCART —

Velg dette alternativet når du har en videoenhet, for eksempel en DVD-spiller, koblet til

SCART-kontakten bak på TV-en. Se "Nedenfra" på side 8 for å finne ut hvor SCART-kontakten er plassert.

OBS!

OSD Settings

, som du finner på

Setup

-menyen, kan du angi at

Input Select

skal vise enheten du har koblet til. AV2 ville for eksempel vist DVD når du viser

Input Select

-menyen.

Picture-menyen

PICTURE

BACK

PRESET

BRIGHTNESS

CONTRAST

SHARPNESS

COLOR TEMP.

COLOR TINT

COLOR SATURATION

HORIZONTAL SHIFT

PERSONAL

38

38

3

NATURAL

38

38

38

De forhåndsinnstilte fargetemperaturene er:

• Natural: Den innebygde paneltemperaturen

• Normal: 6 500 K

• Blue: 9 300 K

• Red: 5 700 K

Hvis du velger en av følgende forhåndsinnstilte bildeinnstillinger, oppdateres de individuelle innstillingene automatisk for å gi det beste bildet av det valgte innholdet:

•Filmer

•Sport

•Svakt signal

•Multimedia

Hvis du velger Personal , kan du justere de individuelle innstillingene, for eksempel Brightness og Color .

Bruke menyvisningen

31

Audio

BACK

MIDNIGHT MODE

EQUALIZER MODE

TREBLE

BASS

TV OUT VOLUME

AUDIO

ON

ON

PERSONAL

0

0

FIXED

OFF

OFF

Midnight Mode

Jevner ut de store volumvariasjonene mellom stemme- og handlingsscener.

SRS TruSurround XT

Gir virtuell surround-lyd over to høyttalere fra enhver kilde. Dette gir en bredere lyd med dyp, rik bass.

Hvis du velger en av følgende forhåndsinnstilte Equalizer Mode innstillinger, oppdateres de individuelle lydnivåene automatisk:

PROGRAM

MUTE

ON

STEREO

OFF

•Music

•Theater

•Voice

Hvis du velger Personal , kan du justere de individuelle lydnivåene, for eksempel Bass og Treble .

Bruk Program til å velge Stereo , Mono eller SAP (Second Audio Program).

PIP/POP/PBP

Du kan vise flere aktive kilder samtidig ved hjelp av Picture-In-Picture (PIP), Picture-Outside-

Picture (POP) eller Picture-By-Picture (PBP).

BACK

PIP/POP/PBP

PIP/POP/PBP

PIP

OBS!

Du kan bruke PIP-knappen eller POP/PBP-knappen på fjernkontrollen til å slå av og på PIP,

POP og PBP.

TRANSPARENCY

SIZE

38

38

Hvis du er i PIP-, POP- eller PBPmodus, bruker du SWAP -knappen på fjernkontrollen til å bytte primær- og sekundærkilder.

Bruk PIP Sel -

H. POSITION

38

V. POSITION

38

knappen på fjernkontrollen til å bytte mellom vinduer.

PIP SOURCE

AUDIO SOURCE

TV

PRIMARY

I OSD-visningen kan du justere

Transparency , Size , H (horisontal) og V (vertikal) Position for PIPvinduene. Når du velger horisontal retning, flytter - vinduet mot venstre, og + flytter det mot høyre. Når du justerer den vertikale retningen, er 100 øverst på skjermen og 0 nederst på skjermen.

32

Bruke menyvisningen

For POP kan du velge blant tre ulike alternativer:

• POP1

ett vindu

• POP3

tre vinduer

• POP12

tolv vinduer

Under POP Scan Mode kan du velge Sequential eller Float . Sequential -modus spiller av kilden for valgte kanaler som vises i vinduene. Float roterer gjennom hvert av vinduene og spiller av alle de forhåndsvalgte kanalene. Rotasjonen går gjennom alle de tilgjengelige kanalene før den starter på nytt på den laveste kanalen.

• TV Ratings

Blokkerer TV-sendinger basert på aldersgrenser (TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG,

TV-14, TV-MA, No Rating)

OBS!

Du kan bruke

Clear All

til å fjerne blokkeringen av kanalene og programmene du har angitt.

Teletext

TELETEXT

BACK

TELETEXT

ON

Du kan velge blant følgende

Teletext -modi:

•TXT1 til TXT4

Sleep Timer

Med Sleep Timer kan du velge hvor lang tid det skal gå før TV-en slås av automatisk. Du kan velge fra 10 minutter til 3 timer.

Bruke menyvisningen

33

OSD Setup

Med OSD Setup kan du justere utseendet på OSD-visningen, angi kanaler når du er i TV-modus,

endre språket for OSD (se "Velge OSD-språk" på side 30) og gjenopprette fabrikkinnstillingene.

Hvis du bruker kontakten for antenne/kabel-TV, går du inn på Channel Setup og velger området du befinner deg i.

SETUP

BACK

OSD SETTINGS

CHANNEL SETUP

LANGUAGE

FACTORY RESET

DVI SETTINGS

Bruk OSD Hold Time for å forlenge eller redusere hvor lenge OSD vises. Lengste tid er 60 sekunder.

På OSD Setup -menyen kan du velge TV Button Lock for å låse knappene på sidepanelet. Når dette alternativet er aktivert, fungerer bare strømknappen. Hold nede volumøkings- og kanaløkingsknappen samtidig i 10 sekunder for å låse opp knappene.

Hvis du bruker DVI-kontakten, bør du kanskje kontrollere følgende innstillinger:

Source – Standardinnstillingen er Auto . TV-en registrerer automatisk om det brukes en datamaskin (PC) eller videoenhet. Hvis bildet ikke vises som det skal, kan du velge kilden, PC eller Video , avhengig av enheten du bruker.

Color – Standard fargeinnstilling er RGB.

Hvis fargene ikke vises som de skal, kan du endre innstillingen til YUV.

Kortleser

Med en kortleser kan du vise digitale fotografier på TV-en.

MAIN MENU

EXIT

INPUT

SELECT

IMAGE

MGMT

PICTURE COLOR

SETTINGS

PIP/POP

PBP

SIZE

SETUP

34

Bruke menyvisningen

Kortleseren støtter følgende korttyper:

• Compact Flash

• Secure Digital

• Memory Stick

• Smart Media

• Multimediekort (MMC)

OBS!

Kontakt Dell hvis du vil kjøpe en kortleser.

IMAGE MANAGEMENT

BACK

DISPLAY MODE

TRANSITION

NEXT IMAGE

PREVIOUS IMAGE

DELETE IMAGE

ROTATE

PHOTO INFO

IMAGE SIZE

På Image Management -menyen kan du velge hvordan du vil vise fotografiene, inkludert å vise dem som en bildefremvisning, rotere fotografier, velge ulike overganger mellom fotografier og vise fotografiinformasjon, for eksempel datoen og klokkeslettet da fotografiet ble tatt.

Bruke menyvisningen

35

36

Bruke menyvisningen

Feilsøke TV-en

ADVARSEL!

Hvis det på noe tidspunkt kommer røyk eller gnister fra TV-en, drar du umiddelbart ut TVledningen fra kontakten og kontakter Dell. Ikke prøv å utføre noen feilsøkingstrinn.

Feilsøkingstips

OBS!

Enkelte problemer kan være relatert til enheter du har koblet til TV-en. Se dokumentasjonen for enhetene som er koblet til TV-en, for å få mer hjelp til feilsøkingen.

De fleste problemene med TV-en kan skyldes at du ikke har valgt riktig inndatakilde. Alle kontaktene på TV-en (siden og bunnen) er knyttet til en inndatakilde som er merket AV1 til AV6 på

Input Select -menyen.

• AV1 — Komposittkontakt på siden av TV-en

• AV2 — Komposittkontakt på undersiden av TV-en

• AV3 — S-videokontakt på siden av TV-en

• AV4 — S-videokontakt på undersiden av TV-en

• AV5 — Komponentkontakt på undersiden av TV-en

• AV6 — Komponentkontakt på undersiden av TV-en

Du kan også velge følgende inndatakilder:

• TV — Kontakten for antenne/kabel-TV på undersiden av TV-en

• VGA — VGA-kontakt på undersiden av TV-en

• DVI — DVI-kontakt på undersiden av TV-en

• SCART -— SCART kontakt på baksiden av TV-en

Feilsøke TV-en

37

Generelle problemer

Problem

Dårlig bildekvalitet når du ser på TV og ved bruk av enheter som DVD- eller videospiller

Mulig løsning

1

Kontroller innstillingene for størrelsesforholdene i

OSD. Trykk

Menu

-knappen på fjernkontrollen, og velg

Size

. Se "Bruke menyvisningen" på side 29 hvis du vil

ha mer informasjon om bruk av OSD.

2

Koble til enheten på nytt med samme type kontakt.

Hvis du for eksempel bruker komposittkontakten på undersiden, prøver du å koble enheten til

komposittkontakten på siden av TV-en. Se "Om TVen" på side 5 for å finne ut hvor kontaktene er plassert.

Når du har koblet til enheten, endrer du inndatakilden

i OSD. Se "Input Select-menyen" på side 30 hvis du vil

ha mer informasjon.

3

Koble enheten til en annen kontakt. Hvis du for eksempel opplever problemer når du bruker en komposittkontakt, prøver du å bruke komponentkontakten.

OBS!

Hvis du skal koble til en annen kontakt, trenger du de riktige kablene for den kontakten. Se dokumentasjonen for enheten for å få en liste over tilkoblinger som støttes.

Når du har koblet til enheten, endrer du inndatakilden

i OSD. Se "Input Select-menyen" på side 30 hvis du vil

ha mer informasjon.

4

Tilbakestill til de opprinnelige fabrikkstandardinnstillingene. Trykk

Menu

på fjernkontrollen, velg

Setup

, og velg deretter

Factory Reset

.

5

Juster fargetemperaturen. Trykk

Menu

på fjernkontrollen, velg

Picture

, og velg deretter

Color Temperature

.

OBS!

Enkelte navigasjonsbokser har størrelsesforhold.

Se dokumentasjonen for enheten hvis du vil ha mer informasjon.

38

Feilsøke TV-en

Problem

Dårlig bildekvalitet ved bruk av en enhet som er koblet til kontakten for antenne/kabel-TV

(koaksial)

Ingenting vises på TV-en

Mulig løsning

1

Kontroller at TV er valgt som inndatakilde på

Input

Select

-menyen. Se "Input Select-menyen" på side 30

hvis du vil ha mer informasjon.

2

Trykk

Menu

på fjernkontrollen, velg

Setup

, og velg deretter

Channel Setup

. Dette tilbakestiller kanalene.

3

Kontroller innstillingene for størrelsesforholdene i

OSD. Trykk

Menu

-knappen på fjernkontrollen, og velg

Size

. Se "Bruke menyvisningen" på side 29 hvis du vil

ha mer informasjon om bruk av OSD.

4

5

Tilbakestill til de opprinnelige fabrikkstandardinnstillingene. Trykk

Menu

på fjernkontrollen, velg

Setup

, og velg deretter

Factory Reset

.

Juster fargetemperaturen. Trykk

Menu

på fjernkontrollen, velg

Picture

, og velg deretter

Color Temperature

.

6

Problemet kan skyldes enheten. Kontakt i så fall tjenesteleverandøren.

1

Kontroller at TV-en er slått på.

2

Kontroller at alle kablene er riktig koblet til TV-en, inkludert strømkabelen.

3

Sjekk om det er et blått eller oransje lys i nedre, høyre hjørne på TV-en. Et blått lys angir at TV-en er på. Et oransje lys betyr at TV-en er i strømsparingsmodus.

4

Kontroller at riktig kilde er valgt på

Input Select

-

menyen. Se "Input Select-menyen" på side 30 hvis du

vil ha mer informasjon.

5

Koble til enheter som er koblet til TV-en, på nytt. Hvis du bruker flere enheter, kobler du til og tester én enhet om gangen.

6

Koble til en annen enhet du vet fungerer riktig.

7

Tilbakestill til de opprinnelige fabrikkstandardinnstillingene. Trykk

Menu

på fjernkontrollen, velg

Setup

, og velg deretter

Factory Reset

.

Feilsøke TV-en

39

Problem

Ingen lyd

Mulig løsning

1

Kontroller at lyden ikke er dempet. Trykk

Mute

knappen på fjernkontrollen for å slå dempingsfunksjonen av og på.

2

Hvis bare enkelte TV-kanaler er uten lyd, kontrollerer du at riktig kilde er valgt på

Input Select

-menyen.

(Se "Input Select-menyen" på side 30 hvis du vil ha

mer informasjon.)

3

Kontroller at lydkablene er godt festet i både lydinngangskontaktene på TV-en og lydutgangskontaktene på enhetene. Forsikre deg om at kabelfargene stemmer overens med kontaktfargene.

4

Se også til at lydkablene er koblet til samme rad som

videokablene. Se "Om TV-en" på side 5 for å finne ut

hvor kontaktene er plassert.

5

Koble til enheten på nytt med samme type kontakt.

Hvis du for eksempel bruker komposittkontakten på undersiden, prøver du å koble enheten til

komposittkontakten på siden av TV-en. Se "Om TV-en" på side 5 for å finne ut hvor kontaktene er plassert.

Når du har koblet til enheten, endrer du inndatakilden

i OSD. Se "Input Select-menyen" på side 30 hvis du vil

ha mer informasjon.

6

Koble enheten til en annen kontakt. Hvis du for eksempel opplever problemer når du bruker en komposittkontakt, prøver du å bruke komponentkontakten.

OBS!

Hvis du skal koble til en annen kontakt, trenger du de riktige kablene for den kontakten. Se dokumentasjonen for enheten for å få en liste over tilkoblinger som støttes.

Når du har koblet til enheten, endrer du inndatakilden

i OSD. Se "Input Select-menyen" på side 30 hvis du vil

ha mer informasjon.

7

Test enheten på en annen TV.

OBS!

Hvis du bruker PIP/POP/PBP, kontrollerer du at riktig lydkilde er valgt. Trykk Menu på fjernkontrollen, og velg PIP/POP/PBP.

Dobbelt bilde eller ikke noe bilde med DVD Slå av den progressive skanningen på DVD-spilleren.

Dell™ TV-en har en innebygd bildedeler av like god eller bedre kvalitet enn bildedeleren på DVD-spilleren.

Du finner mer informasjon om progressiv skanning på

DVD-spilleren i dokumentasjonen for denne.

40

Feilsøke TV-en

Problem

Bildet er for mørkt eller for lyst

Skjermen er ikke midtstilt riktig

Skjermen har én eller flere linjer

Knappene på sidepanelet virker ikke

Bildet er for lite

Mulig løsning

Oppdater fargeinnstillingene i OSD. Trykk

Menu

på fjernkontrollen, og velg

Picture

.

1

Oppdater størrelsesinnstillingene i OSD. Trykk

Menu på fjernkontrollen, og velg

Size

.

2

Tilbakestill til de opprinnelige fabrikkstandardinnstillingene. Trykk

Menu

på fjernkontrollen, velg

Setup

, og velg deretter

Factory Reset

.

1

Kontroller innstillingene for størrelsesforholdene i

OSD. Trykk

Menu

-knappen på fjernkontrollen, og velg

Size

. Se "Bruke menyvisningen" på side 29 hvis du vil

ha mer informasjon om bruk av OSD.

2

Kontroller at riktig kilde er valgt på

Input Select

-

menyen. Se "Input Select-menyen" på side 30 hvis du

vil ha mer informasjon.

3

Prøv å koble til en annen enhet. Sørg for å koble til kablene riktig og oppdatere inndatakilden i OSD.

4

Oppdater størrelsesinnstillingene i OSD. Trykk

Menu på fjernkontrollen, og velg

Size

.

5

Tilbakestill til de opprinnelige fabrikkstandardinnstillingene. Trykk

Menu

på fjernkontrollen, velg

Setup

, og velg deretter

Factory Reset

.

Kontroller i OSD om knappene er låst. Trykk

Menu

på fjernkontrollen, og velg

Setup

.

Hvis du ikke kan bruke fjernkontrollen, holder du nede knappene for volum opp og kanal opp på siden av TV-en i 10 sekunder for å låse opp knappene.

1

Juster størrelsesinnstillingene. Trykk

Menu

på fjernkontrollen, og velg

Size

.

2

Dette kan skyldes et problem med enheten. Se dokumentasjonen for enheten.

Feilsøke TV-en

41

OSD-meldinger

Mens du bruker TV-en, kan følgende meldinger vises.

Melding

Auto Adjust

Out of Range

No Video Input

TV Button Lock

In Power Save Mode

Press any key on keyboard or move mouse

In Power Save Mode

Please Check Video Signal

Self Test

Mulig løsning

Du trenger ikke gjøre noe. TV-en utfører en automatisk justering.

Kontroller innstillingene for optimal oppløsning.

Du må kanskje laste ned en ny skjermdriver. Gå til support.dell.com

hvis du vil ha mer informasjon.

1

2

Kontroller at alle kablene er riktig tilkoblet.

Kontroller at riktig kilde er valgt på

Input Select

-

menyen. Se "Input Select-menyen" på side 30 hvis

du vil ha mer informasjon.

Trykk Menu på fjernkontrollen, og velg Setup for

å låse opp.

Hvis du ikke kan bruke fjernkontrollen, holder du nede knappene for volum opp og kanal opp på siden av TV-en i 10 sekunder for å låse opp knappene.

Hvis du har koblet en datamaskin til TV-en, og det ikke registreres noe signal, går TV-en inn i hvilemodus. Strømlampen lyser oransje når TV-en er i hvilemodus.

Trykk en tast på tastaturet, eller beveg musen for

å reaktivere TV-en.

Hvis du bruker en videoenhet, og den har vært inaktiv i 30 minutter, går TV-en inn i strømsparingsmodus. Strømlampen lyser oransje når TV-en er i strømsparingsmodus.

Vises for en datamaskinkilde når ingenting er koblet til. Kontroller kontaktene og sørg for at VGA eller

DVI-kablene er koblet til TV-en og datamaskinen.

Velg VGA eller DVI på Input Select-menyen.

42

Feilsøke TV-en

Melding

No Card Detected in Card Reader

Problemer med fjernkontrollen

Mulig løsning

Fjern og installer kortet på nytt.

Sørg for å bruke et kort som støttes av kortleseren.

Kortleseren støtter følgende korttyper:

• Compact Flash

• Secure Digital

• Minnebrikke

• Smart Media

• Multimediekort

Problem

TV-en reagerer ikke på bruk av fjernkontrollen

Mulig løsning

1

Pek fjernkontrollen rett mot det nedre, høyre hjørnet av TV-en.

Sørg for at ingenting blokkerer fremsiden av TV-en. Se "Forfra" på side 5 for å finne ut hvor det infrarøde lyset er plassert.

2

Kontroller at batteriene er satt i riktig.

3

Hvis batteriene er gamle, setter du i nye batterier.

OBS!

Sterkt lys eller andre infrarøde enheter kan forstyrre fjernkontrollen og det infrarøde lyset på TV-en.

Problemer med kortleseren

Kortleseren støtter JPEG-filformater og følgende korttyper:

• Compact Flash

• Secure Digital

• Minnebrikke

• Smart Media

• Multimediekort (MMC)

Følg installasjonsinstruksjonene som fulgte med kortleseren. Når du installerer kortleseren, finner du pilen foran på kortleseren og sørger for at pilen peker opp når du skyver kortleseren på plass.

Når kortleseren er installert, trykker du Menu på fjernkontrollen, velger Input Select og deretter

Card Reader .

Feilsøke TV-en

43

Bruke Self-Test-funksjonen når TV-en er koblet til datamaskinen

Når datamaskinen er koblet til TV-en via DVI- eller VGA-kontakten, kan du bruke selvtestfunksjonen til å kontrollere om TV-en fungerer som den skal. Hvis TV-en og datamaskinen er riktig tilkoblet, men

TV-skjermen fortsatt er svart, kjører du TV-selvtesten ved å utføre følgende trinn:

1

2

3

Slå av både datamaskinen og TV-en.

Trekk ut videokabelen fra baksiden av datamaskinen.

Slå på TV-en.

Hvis TV-en ikke registrerer noe videosignal og fungerer riktig, vises den frittstående dialogboksen Dell - Self-Test Feature Check på skjermen (mot en svart bakgrunn).

4

I selvtestmodus lyser strømlampen grønt, og selvtestmønsteret ruller over skjermen kontinuerlig.

Denne boksen vises også ved normal systemdrift hvis videokabelen kobles fra eller skades.

Slå av TV-en, og koble videokabelen til på nytt. Slå deretter på både datamaskinen og TV-en.

Hvis TV-skjermen fortsatt er tom, kan problemet skyldes datamaskinen eller grafikkortet.

Se dokumentasjonen for datamaskinen hvis du vil ha mer informasjon.

Problemer ved bruk av TV-en som skjerm

OBS!

Du kan bare koble datamaskinen til TV-en via en VGA-kontakt.

Problem

Bildet er ikke midtstilt eller for lite

Mulig løsning

1

Bruk Auto Adjust to å kontrollere Image Settings .

Trykk Menu for å gå inn i OSD, velg Image

Settings , og velg deretter Auto Adjust .

2

Kontroller innstillingene for optimal oppløsning.

Du må kanskje laste ned en ny skjermdriver. Gå til support.dell.com

hvis du vil ha mer informasjon.

OBS!

Enkelte eldre skjermkort støtter kanskje ikke oppløsningsinnstillingene for TV-en.

44

Feilsøke TV-en

Problem

Ingen lyd

PIP/POP/PBP virker ikke

Ingen video

Mulig løsning

1 kontroller at den grønne lydkabelen er koblet til lydkontakten på tv-en og på datamaskinen.

se "Bruke VGA" på side 20 for å finne ut

hvor kontakten er plassert på tv-en. se dokumentasjonen for datamaskinen for å finne ut hvor kontaktene er plassert på datamaskinen.

Ikke koble lydkabelen til hodetelefonkontakten.

2

Kontroller at volumet på datamaskinen ikke er dempet.

3

Kontroller at lyden på datamaskinen fungerer ved

å sjekke høyttalerne. Se dokumentasjonen for datamaskinen for å finne ut hvordan du feilsøker datamaskinen.

4

Koble TV-en fra datamaskinen, og test om

TV-volumet virker.

1

Kontroller at innstillingene i OSD er riktig angitt.

Trykk Menu for å gå inn i OSD, og velg

PIP/POP/PBP.

2

Bytt video- og lydkilde.

OBS!

Hvis du ser en selvtest, betyr det at det er et problem med skjermkortet, eller at du bruker feil inndatakilde.

1

2

Kontroller at TV-en er slått på.

Kontroller at alle kablene er riktig koblet til TV-en, inkludert strømkabelen.

3

Sjekk om det er et blått eller oransje lys i nedre, høyre hjørne på TV-en. Et blått lys angir at

TV-en er på. Et oransje lys betyr at TV-en er i strømsparingsmodus.

4

Kontroller at VGA er valgt på Input Select -

menyen. Se "Input Select-menyen" på side 30

hvis du vil ha mer informasjon.

5

6

Koble til datamaskinen på nytt.

Koble til en annen enhet du vet fungerer riktig.

7

Tilbakestill til de opprinnelige fabrikkstandardinnstillingene. Trykk Menu på fjernkontrollen, velg Setup , og velg deretter

Factory Reset .

Feilsøke TV-en

45

46

Feilsøke TV-en

Spesifikasjoner for TV-en

Generelt

Modellnummer

Skjermtype

Skjermstørrelse

Visningsområde

Størrelsesforhold for bilde

Visningsalternativer

W2600 LCD TV

TFT Active Matrix (TFT-LCD, farge)

66,04 cm

566,4 x 339,8 mm (22,3 tommer

x

13,38 tommer)

Widescreen

15:9-oppløsning

16:9-størrelsesforhold

480i

480p

720p

1080i

576i (Europa)

576p (Europa)

Tilleggsfunksjoner:

SAP-kompatibel

CC-kompatibel

Tekst-TV-kompatibel

Sperrefunksjonkompatibel

Ja

Nei

Ja (bare i Europa)

Nei

Fysisk dimensjon

Skjerm (med stativ)

Skjerm (uten stativ)

Med høyttalere

Vekt (med stativ)

Innebygd oppløsning

HDTV-kompatibel

830 x 504 x 209 mm

830 x 421 x 107 mm

I/T, ikke avtagbare

19 kg / 41 lbs (ca)

1 280 x 768 (WXGA)

Ja

Spesifikasjoner for TV-en

47

Picture-In-Picture

Picture-In-Picture (PIP)

Picture-Outside-Picture (POP)

Picture-By-Picture (PBP)

Antall tunere

Lysstyrke (vanlig)

Kontrastforhold

Svartid (svart-hvitt)

Visningsvinkel

Horisontal

Vertikal

Ja

Ja

Ja

2 analoge

450 cd/m2 (vanlig)

500:1 (vanlig)

25 ms (vanlig)

Utganger

Video

Kompositt (CVBS)

Lyd (RCA L+R)

Hodetelefoner

+/- 85 grader

+/- 85 grader

Innganger

Video

Kompositt (CVBS)

S-video

Komponent

TV inn (koaksial)

Lyd (RCA L+R) to (side og bunn) to (side og bunn) to (bunn) en (bunn)

7 par

DVI (kan også brukes som skjerm for datamaskin) 1 (bunn)

SCART

Datamaskin

2 (bak)

VGA (til bruk som skjerm for datamaskin)

Lyd (PC)

Andre

Kortleser

1 (bunn)

1 (bunn) en (side) en (bunn) ett par en (side)

48

Spesifikasjoner for TV-en

Audio

Effekter

Høyttalere (integrert)

SRS TruSurround XT

Midnight Mode

15 watt/kanal

30 watt totalt

Spesifikasjoner for TV-en

49

50

Spesifikasjoner for TV-en

Stikkordregister

A

Antenne, 15

Audio, 32 effekter, 32 stereo, 32

B

Bakdeksel

fjerning, 19-20

D

DVI-HDCP, 19

F

Fabrikkinnstillinger

gjenopprette, 34

Feilsøking, 37

datamaskin, 44

fjernkontroll, 43

generelle problemer, 38

OSD, 42

self test, 44 skjerm, 44

Fjernkontroll, 29

batterier, 23 bruke, 23

knapper, 24

problemer med, 43

Universal fjernkontroll, 27

H

hodetelefoner, 7

I

Inndatakilde, 24

gi nytt navn, 34

Input Select

Inndatakilder, 30

IR-mottaker, 5

J

Justere, 32

farge, 31 lysstyrke, 31

K

Kabler, 9

Kanal, 34

Knapp

låse, 34 låse opp, 34

Knapper

Enter, 24 fjernkontroll, 24

Inndatakilde, 6 kanal opp og ned, 6

kanaler, 24

OSD, 6

Knapper

(Forts.)

PIP, 24

Sidepanel, 6 strøm, 6 volum, 6, 24

Koaksial, 15

Koble til en antenne, 15

Koble til kabel

koaksial, 15

Komponent, 17

Kontakt

VGA, 20

Kontakter, 7

AV1, 7

AV2, 7-8

AV4, 8

AV5, 8

AV6, 8

DVI, 19

DVI HDCP, 13

DVI-HDCP, 8, 19

koaksial, 8, 13

komponent, 8, 13, 17

kompositt, 13, 15 kvalitet, 13

plassering av, 8

sidepanel, 7

strøm, 8

S-video, 13, 16

Kortleser, 7

kort som støttes, 34

Stikkordregister 51

52 Stikkordregister

M

Menyvisning, 29

Midnight Mode, 32

O

Om

sidekontakter, 5 sidepanelknapper, 5

TV, 5

oppsett, 34

OSD, 24, 29

Audio, 32

bruke, 29 fjernkontroll, 29

Input Select, 30

kortleser, 34

Main Menu, 29

meldinger, 42

oppsett, 34

PBP, 32

Picture, 31

PIP, 32

POP, 32

sleep timer, 33

språk, 30

teletext, 33

utseende på, 34

P

Pakkeinnhold, 9

Picture-By-Picture, 32

Picture-In-Picture, 32

Picture-Outside-Picture, 32

Problemer

fjernkontroll, 43

TV, 37

Programmerbar fjernkontroll, 27

R

Rengjøring, 11

S

SCART, 18

Self Test, 44

Skjerm, 20

Sleep Timer, 33

Spesifikasjoner, 47

SRS, 32

Strømindikator

blått lys, 5 oransje lys, 5

Strømlampe

blått, 5 oransje, 5

S-video, 16

T

Teletext, 33

Tilkoblingsenheter

DVD-spiller, 13

Kabelboks, 13

Satellittboks, 13 videokamera, 13

Videospiller, 13

TV

konfigurere, 13 kontakter, 13 plassering, 13

V

VGA, 20

52 Stikkordregister

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals