Dell Vostro 1550 laptop Navodila za uporabo

Add to My manuals
89 Pages

advertisement

Dell Vostro 1550 laptop Navodila za uporabo | Manualzz

Dell Vostro 1540/1550

Használati útmutató

Szabályozó modell P18F

Szabályozó típus P18F001,P18F002

Megjegyzések, figyelmeztetések és vigyázat jelzések

MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK fontos tudnivalókat tartalmaznak, amelyek a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát segítik.

FIGYELMEZTETÉS: A FIGYELMEZTETÉSEK az utasítások be nem tartása esetén esetlegesen bekövetkező hardversérülés vagy adatvesztés veszélyére hívják fel a figyelmet.

VIGYÁZAT: A VIGYÁZAT jelzés az esetleges tárgyi vagy személyi sérülés, illetve

életveszély lehetőségére hívja fel a figyelmet.

A dokumentumban közölt információk külön értesítés nélkül is megváltozhatnak.

© 2011 Dell Inc. Minden jog fenntartva.

A Dell Inc. előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos a dokumentumokat bármilyen módon sokszorosítani.

A szövegben használt védjegyek: a Dell ™ , a DELL logó, a Dell Precision ™ , a Precision ON ™ , az ExpressCharge ™ , a

Latitude

, a Latitude ON

, az OptiPlex

, a Vostro és a

Wi-Fi Catcher

a Dell Inc. védjegye; az Intel

®

, a Pentium

®

, a Xeon ® , a Core ™ , az Atom ™ , a Centrino és a ® Celeron ® az Intel védjegye vagy bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban. Az AMD

®

bejegyzett védjegy, az AMD Opteron

, az AMD Phenom

, az AMD Sempron

, az

AMD Athlon ™ , az ATI Radeon és az ™ ATI FirePro ™ az Advanced Micro Devices, Inc. védjegye. A Microsoft ® , a

Windows

®

, az MS-DOS

®

, a Windows Vista

®

, a Windows Vista start gomb és az Office Outlook

®

a Microsoft

Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az USA-ban és/vagy más országokban. A Blu-ray Disc ™ a Blu-ray

Disc Association (BDA) védjegye, amely licencszerződés keretében használható lemezek és lejátszók számára. A

Bluetooth

®

a Bluetooth

®

SIG, Inc. védjegye, amelyet a Dell Inc. licencszerződés keretében használ. A Wi-Fi

®

a

Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. bejegyzett védjegye.

A dokumentumban egyéb védjegyek és védett nevek is szerepelhetnek, amelyek a védjegyet vagy nevet bejegyeztető cégre, valamint annak termékeire vonatkoznak. A Dell Inc. kizárólag a saját védjegyeiből és bejegyzett neveiből eredő jogi igényeket érvényesíti.

2011 – 08

Rev. A00

Tartalomjegyzék

Megjegyzések, figyelmeztetések és vigyázat jelzések.......................2

1: fejezetMunka a számítógép belsejében........................................7

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében

.......................................................7

Ajánlott szerszámok

....................................................................................................9

A számítógép kikapcsolása

..........................................................................................9

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében

.....................................................10

2: fejezetAz akkumulátor eltávolítása.............................................11

Az akkumulátor behelyezése

......................................................................................12

3: fejezetA Secure Digital (SD) kártya eltávolítása.........................13

A Secure Digital (SD) kártya beszerelése

.....................................................................14

4: fejezetA csuklópánt burkolat eltávolítása...................................15

A csuklópánt burkolat felszerelése

..............................................................................16

5: fejezetA billentyűzet eltávolítása................................................17

A billentyűzet beszerelése

..........................................................................................18

6: fejezetAz optikai meghajtó eltávolítása......................................19

Az optikai meghajtó beszerelése

.................................................................................20

7: fejezetA memóriamodul eltávolítása...........................................21

A memóriamodul beszerelése

....................................................................................22

8: fejezetA csuklótámasz eltávolítása.............................................23

A csuklótámasz beszerelése

......................................................................................24

9: fejezetA bekapcsológomb panel eltávolítása..............................27

A bekapcsológomb panel beszerelése

.........................................................................28

10: fejezetA merevlemez-meghajtó eltávolítása.............................31

A merevlemez-meghajtó beszerelése

..........................................................................32

11: fejezetA vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) kártya eltávolítása.........................................................................................33

A vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) kártya beszerelése

............................................34

12: fejezetA gombelem eltávolítása................................................35

A gombelem beszerelése

...........................................................................................36

13: fejezetAz USB-kártya eltávolítása.............................................37

Az USB-kártya beszerelése

........................................................................................38

14: fejezetA mikrofon eltávolítása...................................................39

A mikrofon beszerelése

.............................................................................................40

15: fejezetA CPU ventilátor szerkezet és a hűtőborda eltávolítása.........................................................................................41

A CPU ventilátor szerkezet és a hűtőborda beszerelése

..................................................42

16: fejezetA processzor eltávolítása...............................................45

A processzor beszerelése

..........................................................................................46

17: fejezetAz alaplap eltávolítása....................................................47

Az alaplap beszerelése

..............................................................................................48

18: fejezetA hangszórók eltávolítása..............................................51

A hangszórók beszerelése

..........................................................................................53

19: fejezetA kijelző szerkezet eltávolítása......................................55

A kijelző szerkezet beszerelése

...................................................................................57

20: fejezetAz egyenáramú bementi port és a tartókeret eltávolítása.........................................................................................59

Az egyenáramú bemeneti port és tartókeret beszerelése

...............................................61

21: fejezetA kijelzőelőlap eltávolítása.............................................63

A kijelzőelőlap felszerelése

.........................................................................................64

22: fejezetA kamera eltávolítása.....................................................65

A kamera beszerelése

...............................................................................................66

23: fejezetA kijelzőpanel eltávolítása..............................................67

A kijelzőpanel felszerelése

.........................................................................................69

24: fejezetAz alacsony feszültségű differenciál-jelzés (LVDS) modul kábelének eltávolítása............................................................71

Az alacsony feszültségű differenciál-jelzés (LVDS) modul kábelének beszerelése

..............72

25: fejezetBelépés a Rendszerbeállításba.......................................75

Rendszerbeállítás áttekintése

.....................................................................................75

A Rendszerbeállítás képernyői

....................................................................................76

Rendszerbeállítási opciók

...........................................................................................77

26: fejezetDiagnosztikai hangkódok................................................81

Az akkumulátor állapotjelző fényei

..............................................................................82

Az eszközök állapotjelző fényei

...................................................................................82

27: fejezetMűszaki adatok...............................................................83

28: fejezetA Dell elérhetőségei.......................................................89

6

1

Munka a számítógép belsejében

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében

A számítógép esetleges károsodásának elkerülése és saját biztonsága érdekében tartsa be az alábbi biztonsági irányelveket. Ha másképp nincs jelezve, a jelen dokumentumban leírt minden művelet a következő feltételek teljesülését feltételezi:

• Elvégezte a Munka a számítógép belsejében című fejezetben leírt lépéseket.

• Elolvasta a számítógéphez mellékelt biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat.

• A számítógép alkatrészeinek visszaszerelése vagy – ha az alkatrészt külön vásárolták meg – beépítése az eltávolítási eljárás lépéseinek ellentétes sorrendben történő végrehajtásával történik.

VIGYÁZAT: A számítógép belsejében végzett munka előtt olvassa el figyelmesen a számítógéphez mellékelt biztonsági tudnivalókat. Bővebb biztonsági

útmutatásokért lásd a Megfelelőségi honlapot a www.dell.com/ regulatory_compliance címen.

FIGYELMEZTETÉS: Számos javítást csak képesített, hivatalos szakember végezhet.

A hibaelhárítást és az egyszerű javításokat csak a termékismertetőben feltüntetett módon, illetve a telefonos ügyféltámogatás utasításának megfelelően szabad elvégezni. A jótállás nem vonatkozik a Dell által nem engedélyezett javításokból eredő sérülésekre. Olvassa el és kövesse a termékhez mellékelt biztonsági utasításokat.

FIGYELMEZTETÉS: Az elektrosztatikus kisülések érdekében földelje le magát egy csuklópánttal, vagy időközönként érjen hozzá egy festetlen fémfelülethez, pl. a számítógép hátulján lévő csatlakozóhoz.

FIGYELMEZTETÉS: A komponenseket és kártyákat kezelje óvatosan. Ne érintse meg a kártyákon található komponenseket és érintkezőket. A kártyákat a széleiknél vagy a fém szerelőkeretnél fogja meg. A komponenseket, például a mikroprocesszort vagy a chipet a szélénél, ne az érintkezőknél fogva tartsa.

7

FIGYELMEZTETÉS: A kábelek kihúzásakor ne magát a kábelt, hanem a csatlakozót vagy a húzófület húzza. Néhány kábel csatlakozója reteszelő kialakítással van ellátva; a kábel eltávolításakor kihúzás előtt a retesz kioldófülét meg kell nyomni.

Miközben széthúzza a csatlakozókat, tartsa őket egy vonalban, hogy a csatlakozótűk ne görbüljenek meg. A tápkábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze mindkét csatlakozódugó megfelelő helyzetét és beállítását.

MEGJEGYZÉS: A számítógép színe és bizonyos komponensek különbözhetnek a dokumentumban leírtaktól.

A számítógép károsodásának elkerülése érdekében végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt a számítógép belsejébe nyúl.

1. Gondoskodjon róla, hogy a munkafelület kellően tiszta és sima legyen, hogy megelőzze a számítógép fedelének karcolódását.

2. Kapcsolja ki a számítógépet (lásd

A számítógép kikapcsolása című részt).

3. Ha a számítógép olyan dokkolóhoz csatlakozik, mint az opcionális médiabázis vagy lapos akkumulátor, szüntesse meg a dokkolást.

FIGYELMEZTETÉS: A hálózati kábel kihúzásakor először a számítógépből húzza ki a kábelt, majd a hálózati eszközből.

4. Húzzon ki minden hálózati kábelt a számítógépből.

5. Áramtalanítsa a számítógépet és minden csatolt eszközt.

6. Zárja le a képernyőt, és sima munkafelületen fordítsa a számítógépet fejjel lefelé.

MEGJEGYZÉS: Az alaplap sérülésének elkerülése érdekében távolítsa el a fő akkumulátort a számítógép szerelése előtt.

7. Távolítsa el a fő akkumulátort.

8. Fordítsa fejjel lefelé a számítógépet.

9. Nyissa fel a kijelzőt.

10. A bekapcsológomb megnyomásával földelje az alaplapot.

FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos áramütés elkerülése érdekében a burkolat felnyitása előtt mindig húzza ki a tápkábelt.

FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt bármihez is hozzányúlna a számítógép belsejében, földelje le saját testét, érintsen meg egy festetlen fémfelületet a számítógép hátulján. Munka közben időről időre érintsen meg valamilyen festetlen fémfelületet, hogy levezesse az időközben felgyűlt statikus elektromosságot, ami károsíthatná a belső alkatrészeket.

8

11. Távolítsa el az esetleg a foglalatokban lévő ExpressCard vagy Smart Card kártyákat.

Ajánlott szerszámok

A jelen dokumentumban szereplő eljárások a következő szerszámokat igényelhetik:

• Kis, laposélű csavarhúzó

• #0 csillagcsavarhúzó

• #1 csillagcsavarhúzó

• Kis műanyag pálca

• BIOS frissítőprogram CD-je

A számítógép kikapcsolása

FIGYELMEZTETÉS: Az adatvesztés elkerülése érdekében a számítógép kikapcsolása előtt mentsen és zárjon be minden nyitott fájlt, és lépjen ki minden futó programból.

1. Állítsa le az operációs rendszert:

• Windows Vista esetében:

Kattintson a Start gombra,majd kattintson a Start menü jobb alsó sarkában lévő nyílra (lásd az ábrát), végül a Leállítás lehetőségre.

• Windows XP esetében:

Kattintson a következőkre: Start

Számítógép kikapcsolása

Kikapcsolás . Miután az operációs rendszer leállt, a számítógép kikapcsol.

2. Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a csatlakoztatott eszközök ki vannak kapcsolva. Ha az operációs rendszer leállásakor a számítógép és a csatlakoztatott eszközök nem kapcsolnak ki automatikusan, akkor a kikapcsoláshoz tartsa nyomva a bekapcsológombot mintegy 4 másodpercig.

9

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében

Miután befejezte a visszahelyezési eljárásokat, győződjön meg róla, hogy csatlakoztatta-e a külső készülékeket, kártyákat, kábeleket stb., mielőtt a számítógépet bekapcsolná.

FIGYELMEZTETÉS: A számítógép sérülésének elkerülése érdekében, csak az ehhez a Dell modellhez tervezett akkumulátort használjon. Ne használjon más Dell számítógéphez gyártott akkumulátort.

1. Csatlakoztassa a külső eszközöket (portreplikátor, lapos akkumulátor, médiabázis stb.), és helyezze vissza a kártyákat (pl. ExpressCard kártya).

2. Csatlakoztassa az esetleges telefon vagy hálózati kábeleket a számítógépére.

FIGYELMEZTETÉS: Hálózati kábel csatlakoztatásakor először dugja a kábelt a hálózati eszközbe, majd a számítógépbe.

3. Helyezze vissza az akkumulátort.

4. Csatlakoztassa a számítógépét és minden hozzá csatolt eszközt elektromos aljzataikra.

5. Kapcsolja be a számítógépet.

10

Az akkumulátor eltávolítása

1. Kövesse a

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Az akkumulátor kioldásához csúsztassa el a kioldóreteszeket.

2

3. Az akkumulátort csúsztassa ki a számítógépből.

11

Az akkumulátor behelyezése

1. Csúsztassa az akkumulátort a foglalatába, amíg kattanást nem hall.

2. Kövesse a

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet

utasításait.

12

A Secure Digital (SD) kártya eltávolítása

1. Kövesse a

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Nyomja be óvatosan az SD memóriakártyát a számítógépből való kivételhez.

3

3. Csúsztassa ki a memóriakártyát a számítógépből.

13

A Secure Digital (SD) kártya beszerelése

1. Nyomja be a memóriakártyát a foglalatba teljesen, amíg kattanást nem hall.

2. Kövesse a

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet

utasításait.

14

A csuklópánt burkolat eltávolítása

4

1. Kövesse a

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el az akkumulátort.

3. Távolítsa el a csavarokat, amelyek a csuklópánt burkolatot rögzítik.

4. Fordítsa meg a számítógépet, és távolítsa el a csuklópánt burkolatot.

15

A csuklópánt burkolat felszerelése

1. Helyezze fel a csuklópánt burkolatot, majd megnyomva rögzítse a számítógépre.

2. Fordítsa meg a számítógépet és helyezze be a csavarokat, amelyek a csuklópánt burkolatot rögzítik.

3. Helyezze be az akkumulátort.

4. Kövesse a

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet

utasításait.

16

A billentyűzet eltávolítása

1. Kövesse a

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el az akkumulátort.

3. Fejtse ki a négy kapcsot, amely a billentyűzetet a számítógépre rögzíti.

5

4. Fordítsa fel a billentyűzetet, és helyezze a csuklótámaszra.

5. Csatlakoztassa le a billentyűzet kábelét az alaplapról.

17

6. Távolítsa el a billentyűzetet a számítógépről.

A billentyűzet beszerelése

1. Csatlakoztassa a billentyűzet kábelét az alaplapra.

2. A billentyűzetet 30 fokos szögben megdöntve helyezze a rekeszébe.

3. A billentyűzetet lenyomva rögzítse a helyére.

4. Helyezze be az akkumulátort.

5. Kövesse a

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet

utasításait.

18

Az optikai meghajtó eltávolítása

1. Kövesse a

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el az akkumulátort.

3. Távolítsa el a billentyűzetet.

4. Távolítsa el a csavarokat, amelyek az optikai meghajtót rögzítik.

6

5. Egy csavarhúzó használatával fejtse ki az optikai meghajtót a számítógépből.

19

Az optikai meghajtó beszerelése

1. Csúsztassa az optikai meghajtót a számítógépház bal oldalán található rekeszbe.

2. Húzza meg az optikai meghajtót a számítógéphez rögzítő csavart.

3. Szerelje be a billentyűzetet.

4. Helyezze be az akkumulátort.

5. Kövesse a

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet

utasításait.

20

A memóriamodul eltávolítása

1. Kövesse a

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el az akkumulátort.

3. Távolítsa el a billentyűzetet.

4. Húzza szét a rögzítőfüleket a memóriamodulról, amíg az ki nem ugrik a helyéről.

7

5. Távolítsa el a memóriamodult a számítógépből.

21

A memóriamodul beszerelése

1. Helyezze be a memóriamodult a memóriafoglalatba.

2. Nyomja le a memóriát addig, amíg a rögzítő kapcsok a helyére nem illesztik a memóriamodult.

3. Szerelje be a billentyűzetet.

4. Helyezze be az akkumulátort.

5. Kövesse a

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet

utasításait.

22

A csuklótámasz eltávolítása

1. Kövesse a

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el az akkumulátort.

3. Távolítsa el a billentyűzetet.

4. Távolítsa el a csavarokat, amelyek az alsó alapot rögzítik.

8

5. Fordítsa meg a számítógépet, és csatlakoztassa le a tápegység kártya kábelét

(1) és az érintőpanel kábelét (2).

23

6. Távolítsa el a csavarokat, amelyek a csuklótámaszt a számítógéphez rögzítik.

7. Egy műanyag pálca használatával fejtse ki a csuklótámaszt úgy, hogy kipattintja a csuklótámasz alján, bal és jobb oldalán lévő kapcsokat. Miután kioldotta az

összes kapcsot, emelje fel és távolítsa el a csukótámaszt a számítógépből.

A csuklótámasz beszerelése

1. Helyezze be a csuklótámaszt a kijelző felé 30 fokos szögben megdöntve.

2. A csuklótámaszt illessze a helyére, majd nyomja lefelé, amíg az összes kapocs a helyére nem pattan.

3. A tápegység kábelét és az érintőpanel kábelét csatlakoztassa a megfelelő csatlakozóikra.

4. Helyezze be a csavarokat, amelyek a csuklótámaszt a számítógéphez rögzítik.

24

5. Fordítsa meg a számítógépet és helyezze be a csavarokat, amelyek az alsó alapot rögzítik.

6. Szerelje be a billentyűzetet.

7. Helyezze be az akkumulátort.

8. Kövesse a

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet

utasításait.

25

26

A bekapcsológomb panel eltávolítása

1. Kövesse a

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el az akkumulátort.

3. Távolítsa el a billentyűzetet.

4. Távolítsa el a csuklótámaszt.

5. A bekapcsológomb panel kábelét fejtse le a ragasztóanyagról, amely a csuklótámaszra rögzíti.

9

6. Fordítsa meg a csuklótámaszt, és távolítsa el a bekapcsológomb panelét a csuklótámaszhoz rögzítő csavart.

27

7. Emelje fel a bekapcsológomb panelt és a bekapcsológomb panel kábelét húzza ki a nyíláson keresztül.

A bekapcsológomb panel beszerelése

1. A bekapcsológomb panel kábelét vezesse át a nyíláson.

2. A bekapcsológomb panelt rögzítse a rekeszébe.

3. Helyezze be a csavart, amely a bekapcsológomb panelt rögzíti.

4. Fordítsa meg a számítógépet, és a bekapcsológomb panel kábelét csatlakoztassa a csuklótámaszra.

5. Szerelje fel a

csuklótámaszt.

6. Szerelje be a billentyűzetet.

7. Helyezze be az akkumulátort.

28

8. Kövesse a

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet

utasításait.

29

30

10

A merevlemez-meghajtó eltávolítása

1. Kövesse a

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el az akkumulátort.

3. Távolítsa el a billentyűzetet.

4. Távolítsa el a csuklótámaszt.

5. A merevlemez-meghajtót csúsztassa ki és emelje ki a számítógépből.

6. Távolítsa el a csavarokat, amelyek a merevlemez-meghajtó tartókeretet rögzítik, majd a keretet válassza le a merevelemez-meghajtóról.

31

A merevlemez-meghajtó beszerelése

1. Szerelje a tartókeretet a merevlemez-meghajtóra.

2. Húzza meg a csavarokat, amelyek a merevlemez-meghajtó tartókeretét rögzítik.

3. A merevlemez-meghajtót helyezze a rekeszébe, és csúsztassa a SATA csatlakozóra, ezzel rögzítve az alaplapra.

4. Szerelje fel a

csuklótámaszt.

5. Szerelje be a billentyűzetet.

6. Helyezze be az akkumulátort.

7. Kövesse a

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet

utasításait.

32

11

A vezeték nélküli helyi hálózati

(WLAN) kártya eltávolítása

1. Kövesse a

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el az akkumulátort.

3. Távolítsa el a billentyűzetet.

4. Távolítsa el a csuklótámaszt.

5. Csatlakoztassa le a WLAN-kártyára csatlakoztatott antennákat.

6. A reteszt kifejtve oldja ki a WLAN-kártyát a rekeszéből.

33

7. Távolítsa el a WLAN-kártyát a számítógépből.

A vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) kártya beszerelése

1. Csúsztassa be a WLAN-kártyát a foglalatába.

2. A WLAN-kártyát pattintsa a reteszbe, hogy az a helyére rögzüljön.

3. Csatlakoztassa az antennákat a WLAN-kártyán lévő színkódok alapján.

4. Szerelje fel a

csuklótámaszt.

5. Szerelje be a billentyűzetet.

6. Helyezze be az akkumulátort.

7. Kövesse a

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet

utasításait.

34

12

A gombelem eltávolítása

1. Kövesse a

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el az akkumulátort.

3. Távolítsa el a billentyűzetet.

4. Távolítsa el a csuklótámaszt.

5. Válassza le a gombelem kábelét az alaplapról.

6. Távolítsa el a gombelemet a számítógépből.

35

A gombelem beszerelése

1. A gombelemet rögzítse a foglalatába.

2. Csatlakoztassa a gombelem kábelét az alaplapra.

3. Szerelje fel a

csuklótámaszt.

4. Szerelje be a billentyűzetet.

5. Helyezze be az akkumulátort.

6. Kövesse a

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet

utasításait.

36

13

Az USB-kártya eltávolítása

1. Kövesse a

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el az akkumulátort.

3. Távolítsa el a billentyűzetet.

4. Távolítsa el az optikai meghajtót.

5. Távolítsa el a csuklótámaszt.

6. Csatlakoztassa le az USB-kártya kábelét az alaplapról.

7. Távolítsa el az USB-kártyát rögzítő csavart.

37

8. Emelje meg, és távolítsa el a számítógépből az USB-kártyát.

Az USB-kártya beszerelése

1. Az USB-kártyát illessze be a számítógépben található rekeszébe.

2. Helyezze be a csavart, amely az USB-kártyát a helyére rögzíti.

3. Csatlakoztassa az USB-kártya kábelét az alaplapra.

4. Szerelje fel a

csuklótámaszt.

5. Szerelje be az optikai meghajtót.

6. Szerelje be a billentyűzetet.

7. Helyezze be az akkumulátort.

8. Kövesse a

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet

utasításait.

38

14

A mikrofon eltávolítása

1. Kövesse a

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el az akkumulátort.

3. Távolítsa el a billentyűzetet.

4. Távolítsa el a csuklótámaszt.

5. Csatolja le a mikrofon kábelét az alaplapról.

6. A mikrofont emelje meg és távolítsa el a rekeszéből.

39

A mikrofon beszerelése

1. A mikrofont illessze a rekeszébe.

2. Csatlakoztassa a mikrofon kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.

3. Szerelje fel a

csuklótámaszt.

4. Szerelje be a billentyűzetet.

5. Helyezze be az akkumulátort.

6. Kövesse a

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet

utasításait.

40

15

A CPU ventilátor szerkezet és a hűtőborda eltávolítása

1. Kövesse a

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el az akkumulátort.

3. Távolítsa el a billentyűzetet.

4. Távolítsa el a csuklótámaszt.

5. Csatlakoztassa le a CPU ventilátor kábelét az alaplapról.

6. Az ábrán látható sorrendben távolítsa el az elveszthetetlen csavarokat, amelyek a hűtőborda és a CPU ventilátor szerkezetet rögzítik.

41

7. A hűtőborda és a CPU ventilátor szerkezetet távolítsa el a számítógépből.

A CPU ventilátor szerkezet és a hűtőborda beszerelése

1. A hűtőbordát és a CPU ventilátor szerkezetet illessze a helyére.

2. Húzza meg az elveszthetetlen csavarokat, amelyek a hűtőbordát és a CPU ventilátor szerkezetet rögzítik.

3. Csatlakoztassa a CPU ventilátor kábelét az alaplapra.

4. Szerelje fel a

csuklótámaszt.

5. Szerelje be a billentyűzetet.

6. Helyezze be az akkumulátort.

42

7. Kövesse a

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet

utasításait.

43

44

16

A processzor eltávolítása

1. Kövesse a

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el az akkumulátort.

3. Távolítsa el a billentyűzetet.

4. Távolítsa el a csuklótámaszt.

5. Távolítsa el a

CPU ventilátor szerkezetet és a hűtőbordát.

6. Forgassa el a processzor bütykös csavarját az óramutató járásával ellentétes irányba.

7. Emelje meg, és távolítsa el a számítógépből a processzort.

45

A processzor beszerelése

1. Helyezze be a processzort a foglalatba. Győződjön meg róla, hogy a processzor megfelelően illeszkedik.

2. Húzza meg a rögzítőgyűrűt az óramutató járásával megegyező irányban, a zárt pozíció eléréséig.

3. Szerelje be a

CPU ventilátor szerkezetet és a hűtőbordát.

4. Szerelje fel a

csuklótámaszt.

5. Szerelje be a billentyűzetet.

6. Helyezze be az akkumulátort.

7. Kövesse a

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet

utasításait.

46

17

Az alaplap eltávolítása

1. Kövesse a

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el az akkumulátort.

3. Távolítsa el az SD memóriakártyát.

4. Távolítsa el a billentyűzetet.

5. Távolítsa el az optikai meghajtót.

6. Távolítsa el a memóriamodult.

7. Távolítsa el a csuklótámaszt.

8. Távolítsa el a merevlemezt.

9. Távolítsa el a

WLAN-kártyát.

10. Távolítsa el a

CPU ventilátor szerkezetet és a hűtőbordát.

11. Csatlakoztassa le a kijelzőkábelt (1), az egyenáramú bemeneti kábelt (2), az

USB-kártya kábelét (3), a hangszórókábelt (4), a hangkártya kábelét (5) és a gombelem kábelét (6).

12. Távolítsa el az alaplapot a helyére rögzítő csavarokat.

47

13. Megdöntve emelje fel az alaplapot, és csúsztassa le a LAN, VGA, HDMI és az

USB foglalatokról.

Az alaplap beszerelése

1. Az alaplapot a LAN, VGA, HDMI és az USB csatlakozókat a megfelelő foglalataikba illesztve helyezze be és rögzítse a helyére.

2. Helyezze be a csavarokat, amelyek az alaplapot rögzítik a helyére.

3. Csatlakoztassa az LCD kábelt, az egyenáramú bemeneti kábelt, az USB-kártya kábelét, a hangkártya kábelét, a gombelem kábelét és a hangszórókábelt.

4. Szerelje be a processzort.

5. Szerelje be a

CPU ventilátor szerkezetet és a hűtőbordát.

6. Szerelje be a

WLAN-kártyát.

48

7. Szerelje be a merevlemezt.

8. Szerelje fel a

csuklótámaszt.

9. Szerelje be a memóriamodult.

10. Szerelje be az optikai meghajtót.

11. Szerelje be a billentyűzetet.

12. Helyezze be az

SD memóriakártyát.

13. Helyezze be az akkumulátort.

14. Kövesse a

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet

utasításait.

49

50

18

A hangszórók eltávolítása

1. Kövesse a

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el az akkumulátort.

3. Távolítsa el az

SD memóriakártyát.

4. Távolítsa el a billentyűzetet.

5. Távolítsa el az optikai meghajtót.

6. Távolítsa el a memóriamodult.

7. Távolítsa el a csuklótámaszt.

8. Távolítsa el a merevlemezt.

9. Távolítsa el a WLAN-kártyát.

10. Távolítsa el a

CPU ventilátor szerkezetet és a hűtőbordát.

11. Távolítsa el az alaplapot.

12. Távolítsa el a hangszóró kábelét a kábelvezető csatornából.

13. Nyomja meg a rögzítő reteszeket és emelje fel a bal oldali hangszórót.

51

14. Nyomja meg a rögzítő reteszeket és emelje fel a jobb oldali hangszórót.

15. Távolítsa el a hangszóró szerkezetet és a hangszóró kábelét a számítógépből.

52

A hangszórók beszerelése

1. A bal és a jobb oldali hangszórót helyezze be a megfelelő rekeszeikbe.

2. A hangszóró kábelét illessze a számítógépházba.

3. Szerelje be az alaplapot.

4. Szerelje be a processzort.

5. Szerelje be a

CPU ventilátor szerkezetet és a hűtőbordát.

6. Szerelje be a

WLAN-kártyát.

7. Szerelje be a merevlemezt.

8. Szerelje fel a

csuklótámaszt.

9. Szerelje be a memóriamodult.

10. Szerelje be az optikai meghajtót.

11. Szerelje be a billentyűzetet.

12. Helyezze be az

SD memóriakártyát.

13. Helyezze be az akkumulátort.

14. Kövesse a

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet

utasításait.

53

54

19

A kijelző szerkezet eltávolítása

1. Kövesse a

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el az akkumulátort.

3. Távolítsa el a csuklópánt burkolatot.

4. Távolítsa el a billentyűzetet.

5. Távolítsa el a csuklótámaszt.

6. Válassza le az LVDS-kábelt az alaplapról.

7. Csatlakoztassa le a WLAN antennát és oldja ki a számítógépházon lévő kábelcsatornából.

55

8. Távolítsa el a csavarokat, amelyek a bal és a jobb oldali csuklópántot rögzítik.

9. Emelje fel a kijelző szerkezetet és távolítsa el a számítógépből.

56

A kijelző szerkezet beszerelése

1. A kijelző szerkezet csuklópántjait helyezze a tartójukba.

2. Helyezze be a csavarokat, amelyek a csuklópántokat rögzítik a helyükre.

3. Csatlakoztassa az LVDS-kábelt az alaplapi csatlakozóra.

4. A WLAN antenna kábelét illessze a tartójába, és az antennát csatlakoztassa a

WLAN-kártyára.

5. Csatlakoztassa az USB-kártya kábelét.

6. Szerelje fel a

csuklótámaszt.

7. Szerelje be a billentyűzetet.

8. Szerelje fel a

csuklópánt burkolatot.

9. Helyezze be az akkumulátort.

10. Kövesse a

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet

utasításait.

57

58

Az egyenáramú bementi port és a tartókeret eltávolítása

20

1. Kövesse a

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el az akkumulátort.

3. Távolítsa el a csuklópánt burkolatot.

4. Távolítsa el a billentyűzetet.

5. Távolítsa el a csuklótámaszt.

6. Távolítsa el a kijelző szerkezetet.

7. Válassza le a DC-in kábelt az alaplapról.

8. Távolítsa el a csavart, amely az egyenáramú bemeneti portot és tartókeretet rögzíti.

59

9. Emelje fel az egyenáramú bemeneti port tartókeretét.

10. Emelje fel az egyenáramú bemeneti portot és távolítsa el a számítógépből.

60

Az egyenáramú bemeneti port és tartókeret beszerelése

1. Az egyenáramú bemeneti portot és a tartókeretet helyezze a rekeszébe.

2. A rekeszt illessze a helyére, és húzza meg a csavart, amely a tartókeretet és az egyenáramú bemeneti portot a helyére rögzíti.

3. Csatlakoztassa az egyenáramú bemeneti kábelt az alaplapra.

4. Szerelje be a kijelző szerkezetet.

5. Szerelje fel a

csuklótámaszt.

6. Szerelje be a billentyűzetet.

7. Szerelje fel a

csuklópánt burkolatot.

8. Helyezze be az akkumulátort.

9. Kövesse a

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet

utasításait.

61

62

21

A kijelzőelőlap eltávolítása

1. Kövesse a

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el az akkumulátort.

3. Alulról kezdve az előlapot fejtse ki a kijelző szerkezetből úgy, hogy a kijelzőelőlap jobb és bal oldal felé halad.

4. Az előlapot távolítsa el a kijelző szerkezetből, miután minden kapcsot kioldott.

63

A kijelzőelőlap felszerelése

1. A kijelzőelőlapot illessze a felső burkolatra.

2. Az alsó széltől kezdve nyomja le a kijelzőelőlapot a fülek megfelelő illeszkedéséhez.

3. Helyezze be az akkumulátort.

4. Kövesse a

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet

utasításait.

64

22

A kamera eltávolítása

1. Kövesse a

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el az akkumulátort.

3. Távolítsa el a kijelzőelőlapot.

4. Csatlakoztassa le a kamerakábelt a kameramodulról.

5. Fejtse le a kapcsot, emelje fel a kamerát és távolítsa el.

65

A kamera beszerelése

1. A kameramodult illessze a rekeszébe.

2. Csatlakoztassa a kamera kábelét a kameramodulhoz.

3. Szerelje be a kijelzőelőlapot.

4. Helyezze be az akkumulátort.

5. Kövesse a

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet

utasításait.

66

23

A kijelzőpanel eltávolítása

1. Kövesse a

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el az akkumulátort.

3. Távolítsa el a csuklópánt burkolatot.

4. Távolítsa el a billentyűzetet.

5. Távolítsa el a csuklótámaszt.

6. Távolítsa el a kijelző szerkezetet.

7. Távolítsa el a kijelzőelőlapot.

8. Csatlakoztassa le a kamerakábelt a kameramodulról.

9. Távolítsa el a kijelző tartókeretet és a csuklópántokat rögzítő csavarokat.

67

10. A vezeték nélküli antennát oldja ki a jobb oldali csuklópántból.

11. Az LVDS-kábelt oldja ki a bal oldali csuklópántból.

68

12. A kijelzőpanelt és a tartókeretet emelje le a felső burkolatról.

13. Távolítsa el a bal és a jobb oldali tartókeret csavarjait, majd válassza le a kijelzőpanelt.

A kijelzőpanel felszerelése

1. A bal és jobb oldali tartókeretet helyezze a kijelzőpanelre, és húzza meg a csavarokat.

2. A kijelzőkábelt és a vezeték nélküli antennát helyezze be és vezesse a bal és jobb oldali csuklópántokon keresztül.

3. A tartókeretekkel ellátott kijelzőpanelt illessze a felső burkolathoz.

4. A WLAN antenna kábelét illessze a tartójába, és az antennát csatlakoztassa a

WLAN-kártyára.

5. Helyezze be a csavarokat, amelyek a kijelzőpanelt és a tartókeretet rögzítik.

69

6. Csatlakoztassa a kamera kábelét a kameramodulhoz.

7. Szerelje be a kijelzőelőlapot.

8. Szerelje be a kijelző szerkezetet.

9. Szerelje fel a

csuklótámaszt.

10. Szerelje be a billentyűzetet.

11. Szerelje fel a

csuklópánt burkolatot.

12. Helyezze be az akkumulátort.

13. Kövesse a

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet

utasításait.

70

Az alacsony feszültségű differenciál-jelzés (LVDS) modul kábelének eltávolítása

24

1. Kövesse a

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógépen című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el az akkumulátort.

3. Távolítsa el a csuklópánt burkolatot.

4. Távolítsa el a billentyűzetet.

5. Távolítsa el az optikai meghajtót.

6. Távolítsa el a csuklótámaszt.

7. Távolítsa el a kijelző szerkezetet.

8. Távolítsa el a kijelzőelőlapot.

9. Távolítsa el a kijelzőpanelt.

10. Fejtse le az LVDS kábelcsatlakozást rögzítő szalagot.

11. Válassza le az LVDS kábelt a kijelzőpanelről.

71

12. Fejtse le a teljes kijelzőkábelt a ragasztóanyagról, amely a kijelzőpanelhez rögzíti.

Az alacsony feszültségű differenciál-jelzés

(LVDS) modul kábelének beszerelése

1. Csatlakoztassa a kijelzőkábelt a kijelzőpanelhez.

2. A kijelzőkábelt csatlakoztassa a kijelzőpanelre, és rögzítse a ragasztószalaggal.

3. Szerelje be a kijelzőpanelt.

4. Szerelje be a kijelzőelőlapot.

5. Szerelje be a kijelző szerkezetet.

6. Szerelje fel a

csuklótámaszt.

7. Szerelje be az optikai meghajtót.

72

8. Szerelje be a billentyűzetet.

9. Szerelje fel a

csuklópánt burkolatot.

10. Helyezze be az akkumulátort.

11. Kövesse a

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet

utasításait.

73

74

25

Belépés a Rendszerbeállításba

1. Kapcsolja be (vagy indítsa újra) a számítógépet.

2. A kék DELL embléma megjelenését követően várja meg, amíg megjelenik az F2 billentyű lenyomására utaló készenléti jel.

3. Amint megjelenik az F2 készenléti jel, azonnal nyomja le az <F2> billentyűt.

MEGJEGYZÉS: Az F2 jelzés azt jelzi, hogy a billentyűzet inicializálva van. A jelzés nagyon gyorsan megjelenhet; figyeljen, hogy időben megnyomhassa az <F2> billentyűt.

Ha az <F2> billentyűt a jelzés megjelenése előtt nyomja le, a billentyűleütés hatástalan lesz.

4. Ha túl sokáig vár, és megjelenik az operációs rendszer emblémája, várjon tovább, amíg meg nem jelenik a Microsoft Windows asztal. Ekkor kapcsolja ki a számítógépet, és próbálja újra a műveletet.

Rendszerbeállítás áttekintése

A Rendszerbeállítás az alábbiakat teszi lehetővé:

• Módosíthatja a rendszerkonfigurációs adatokat hardver számítógépbe szerelését, cseréjét vagy eltávolítását követően.

• Olyan felhasználó által választható opciókat állíthat be vagy módosíthat, mint például a felhasználói jelszó.

• Megállapíthatja az aktuális memóriaméretet vagy beállíthatja a telepített merevlemez típusát.

A Dell azt ajánlja, hogy a rendszerbeállítások használata előtt - későbbi felhasználás céljából - írja le a Rendszerbeállítások képernyőn látható információkat.

FIGYELMEZTETÉS: Ha nem szakértő felhasználó, ne módosítsa az itt található beállításokat. Bizonyos változtatások a számítógép hibás működését okozhatják.

75

A Rendszerbeállítás képernyői

Menu (Menü)

A System Setup (Rendszerbeállítás) ablak tetején jelenik meg. Ez a mező biztosít hozzáférést a Rendszerbeállítási opciókhoz. A navigáláshoz használja a < Balra nyíl > és a < Jobbra nyíl > billentyűket. Amikor a

Menu (Menü) opció van kijelölve, az Options List (Opciólista) felsorolja az opciókat, amelyek a számítógépre telepített hardvert ismertetik.

Options List

(Opciólista)

A System Setup (Rendszerbeállítás) ablak tetején jelenik meg. Ez a mező biztosít hozzáférést a Rendszerbeállítási opciókhoz. A navigáláshoz használja a < Balra nyíl > és a < Jobbra nyíl > billentyűket. Amikor a

Menu (Menü) opció van kijelölve, az Options List (Opciólista) felsorolja az opciókat, amelyek a számítógépre telepített hardvert ismertetik.

Options Field

(Opciómező)

Options Field (Opciómező) — Az Options List (Opciólista) jobb oldalán látható, és az Options List (Opciólista) egyes opcióira vonatkozó információkat tartalmazza. Ebben a mezőben tekintheti meg a számítógépére vonatkozó információkat, és módosíthatja az aktuális beállításokat. Az aktuális beállítás módosításához nyomja meg az < Enter> billentyűt. Az <ESC> billentyű megnyomásával visszatérhet az

Opciólistába (Options List).

MEGJEGYZÉS: Az opciók mezőben felsorolt beállítások nem mind módosíthatók.

Help (Súgó)

A System Setup (Rendszerbeállítás) ablak jobb oldalán található, és az opciólista kijelölt eleméről nyújt információt.

A System Setup (Rendszerbeállítás) mezői között az alábbi billentyűk használatával navigálhat:

Billentyű

<F2>

<Esc>

Művelet

A System Setup (Rendszerbeállítás) kiválasztott tételére vonatkozó információk megjelenítése.

Kilépés az aktuális nézetből vagy az aktuális nézet váltása az

Exit (Kilépés) oldalra a Rendszerbeállításban.

A megjelenítendő tétel kiválasztása.

< Felfelé nyíl > vagy <

Lefelé nyíl >

< Balra nyíl > vagy < Jobbra nyíl >

A megjelenítendő menü kiválasztása.

76

Billentyű

– vagy +

<Enter>

<F9>

<F10>

Művelet

A meglévő tétel értékének módosítása.

Almenü kiválasztása vagy parancs végrehajtása.

Az alapértelmezett beállítások betöltése.

Az aktuális konfiguráció elmentése és kilépés a

Rendszerbeállításból.

Rendszerbeállítási opciók

Main (Alapadatok)

System Information (Rendszerinformációk) Megjeleníti a rendszer modellszámát.

System Date (Rendszerdátum)

System Time (Rendszeridő)

BIOS Version (A BIOS verziószáma)

Product Name (Terméknév)

Service Tag (Szervizcímke)

Asset Tag (Termékcímke)

CPU Type (CPU típusa)

CPU Speed (CPU sebessége)

A számítógép belső naptárát nullázza.

A számítógép belső óráját nullázza.

A BIOS verziószám megjelenítése.

A terméknév és modellszám megjelenítése.

A számítógép szervizcímkéjének megjelenítése.

A számítógép termékcímkéjének megjelenítése (ha van).

A processzor típusa.

A processzor sebessége.

CPU ID (CPU azonosító)

L1 Cache Size (L1 gyorsítótár mérete)

L2 Cache Size (L2 gyorsítótár mérete)

L3 Cache Size (L3 gyorsítótár mérete)

Extended Memory (Bővített memória)

System Memory (Rendszermemória)

Memory Speed (Memória sebessége)

A processzor azonosítójának megjelenítése.

A CPU L1-gyorsítótárának mérete.

A processzor L2-gyorstárának mérete.

A processzor L3-gyorstárának mérete.

A számítógépre telepített memória megjelenítése.

A számítógép beépített memóriájának megjelenítése.

A memória sebessége.

77

Rögzített merevlemez

SATA ODD

AC Adapter Type (A váltóáramú adapter típusa)

A merevlemez-meghajtó modellszámát és kapacitását jeleníti meg.

Az optikai meghajtó modellszámát és kapacitását jeleníti meg.

A váltóáramú adapter típusát jeleníti meg.

Advanced (Speciális beállítások)

Intel SpeedStep Az Intel SpeedStep funkció engedélyezése vagy letiltása

Virtualization (Virtualizáció) Az virtualizációs funkció engedélyezése vagy letiltása

Integrated NIC (Integrált hálózati kártya)

USB emuláció

Az integrált hálózati kártya

áramellátását engedélyezi vagy tiltja le.

Az Intel USB emulációs funkció engedélyezése vagy letiltása

USB általi aktiválás támogatása

SATA Operation (SATA működési mód)

Adapter figyelmeztetések

Function Key Behavior

(Funkcióbillentyű viselkedése)

Charger Behavior (Töltő működése)

Az USB-eszközök felébreszthetik a számítógépet a készenléti

állapotból. A funkció csak akkor használható, ha a számítógép váltóáramú adapterre csatlakozik.

A SATA-vezérlő módját ATA vagy AHCI módra állítja.

Az adapter figyelmeztetéseket engedélyezi vagy tiltja le.

Az <Fn> funkcióbillentyű viselkedésének meghatározása.

Annak meghatározása, hogy az számítógép töltse-e az akkumulátort, amikor a

Alapértéke: Enabled

(Engedélyezett)

Alapértéke: Enabled

(Engedélyezett)

Alapértéke: Enabled

(Engedélyezett)

Alapértéke: Enabled

(Engedélyezett)

Alapértéke: Disabled (Tiltva)

Alapértéke: AHCI

Alapértéke: Enabled

(Engedélyezett)

Alapértéke: Function key first

(Funkcióbillentyű elsőként)

Alapértéke: Enabled

(Engedélyezett)

78

Miscellaneous Devices

(Egyéb eszközök) váltóáramú adapterre csatlakozik.

Ez a mező különféle alaplapi eszközök engedélyezésére, illetve letiltására szolgál.

Security (Biztonság)

Set Service Tag (Szervizcímke beállítása)

Set Supervisor Password (Felügyeleti jelszó beállítása)

Set HDD Password (Merevlemez-meghajtó jelszó beállítása)

Password Bypass (Jelszó kihagyása)

Computrace

Ez a mező jeleníti meg a számítógép szervizcímkéjét. Ha nincs beállítva szervizcímke, ebbe a mezőbe írható be.

A rendszergazda jelszó módosítása vagy törlése.

Lehetővé teszi jelszó beállítását a számítógép belső merevlemez-meghajtójához.

Lehetővé teszi a rendszer jelszó és a belső merevlemez-meghajtó jelszó nélkülözését a rendszer újraindításakor vagy aktiválásakor a hibernált állapotból.

A Computrace funkciót engedélyezi vagy tiltja le a számítógépen.

Boot (Rendszerindítás)

Boot Priority Order (rendszerindítási prioritás sorrend)

Hard Disk Drives (Merevlemez-meghajtók)

USB Storage Device (USB tárolóeszköz)

CD/DVD ROM Drives (CD/DVD ROM eszközök)

Network (Hálózat)

A különféle eszközök sorrendjének meghatározása, amely szerint a rendszer elindul.

Annak a merevlemez-meghajtónak a meghatározása, amelyről a rendszer elindul.

Az USB tárolóeszköz meghatározása, amelyről a rendszer elindul.

Az CD/DVD meghatározása, amelyről a rendszer elindul.

A hálózati eszköz meghatározása, amelyről a rendszer elindul.

79

Exit (Kilépés)

Ebben a részben a beállításokat lehet menteni, elvetni és betölteni, a

Rendszerbeállításból való kilépés előtt.

80

26

Diagnosztikai hangkódok

Ha a monitor nem tudja megjeleníteni a hibaüzeneteket, a számítógép az indítás során a problémát azonosító hangjelzés-sorozatot (hangkódot) bocsát ki. Az egyes hangjelzések közötti szünet 300 ezredmásodperc, a hangjelzés-sorozatok között 3 másodpercnyi szünet van, az egyes hangjelzések időtartama 300 ezredmásodperc.

Az egyes hangjelzések és hangjelzés-sorozatok után a BIOS felismeri, ha a felhasználó megnyomja a bekapcsológombot. Ebben az esetben a BIOS megszakítja a ciklust és elvégzi a normális kikapcsolási folyamatot.

Kód Ok és hibaelhárítási lépések

1

A BIOS ROM ellenőrző összegének kiszámítása folyamatban van, vagy meghiúsult.

Alaplap meghibásodás, BIOS vagy ROM hiba

2

Nem érzékelhető RAM

Nem található a memória.

3

Chipkészlet hiba (North és South Bridge chipkészlet, DMA/IMR/ időzítő hiba), pontos idő óra teszt hiba, Gate A20 hiba, Super I/O chip hiba, billentyűzet vezérlő teszt hiba

Alaplap hiba

4

RAM-olvasási/-írási hiba

Memória hiba

5

Valós idejű óra tápellátási hiba

CMOS akkumulátor hiba

6

Video BIOS teszt hiba

Videokártya hiba

7

Processzor hiba

Processzor hiba

8

Kijelző

Kijelző hiba

81

Az akkumulátor állapotjelző fényei

Ha a számítógép elektromos dugaszolóaljzathoz csatlakozik, az akkumulátor

állapotjelző fényei az alábbi módon működnek:

Szakaszosan villogó sárga és fehér fény — A hordozható számítógéphez nem hivatalos vagy a Dell által nem támogatott váltóáramú adapter van csatlakoztatva.

Szakaszosan villogó sárga fény és állandó fehér fény — A váltóáramú adapter csatlakoztatva van, és az akkumulátorral ideiglenes hiba történt.

Folyamatosan villogó sárga fény — A váltóáramú adapter csatlakoztatva van,

és az akkumulátorral végzetes hiba történt.

Nem világít — Az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban van, és a váltóáramú adapter csatlakoztatva van.

Fehér fénnyel világít — Az akkumulátor töltés alatt áll, és a váltóáramú adapter csatlakoztatva van.

Az eszközök állapotjelző fényei

Bekapcsol, amikor a számítógépet bekapcsolják, és villog, amikor a számítógép energiatakarékos üzemmódban van.

Bekapcsol, amikor a számítógép adatokat olvas vagy ír.

Folyamatosan világít vagy villog az akkumulátor állapotának jelzése érdekében.

Akkor világít, ha a vezeték nélküli hálózat engedélyezett.

82

27

Műszaki adatok

MEGJEGYZÉS: A kínált opciók régiónként eltérőek lehetnek. A következő műszaki adatok csupán a törvény értelmében a számítógéphez kötelezően mellékelt adatok. Ha többet szeretne megtudni a számítógép konfigurációjáról, kattintson a Start

Súgó és

támogatás menüpontra, és válassza a számítógép adatainak megtekintését.

Rendszerinformációk

Chipkészlet

Vostro 1450/Vostro 1550

Vostro 1440/Vostro 1540

DRAM-busz szélessége

Flash EPROM

Intel HM67

Intel HM57

64 bit

SPI 32 Mbit

processzor

Típusok

• Intel Celeron

• Intel Core i3 sorozat

• Intel Core i5 sorozat legfeljebb 6 MB

1333 MHz

L2 gyorsítótár

Külső buszfrekvencia

Memória

Memóriafoglalat

Memóriakapacitás

Memória típusa

Minimális memóriaméret

Maximális memóriaméret két darab SODIMM bővítőhely

1 GB, 2 GB vagy 4 GB

DDR3 SDRAM (1333 MHz)

1 GB

8 GB

83

Hang

Típus

Vezérlő

Sztereó átalakítás

Interfész

Belső

Külső

Hangszórók

Hangerőszabályzók

Videokártya

Videokártya típusa

Adatbusz:

UMA

Különálló

Képernyővezérlő:

UMA

Vostro 1450/Vostro 1550

Vostro 1440/Vostro 1540

Különálló

Vostro 1440

Vostro 1450

2.1 csatornás kiváló minőségű hang

IDT 92HD87B1

24 bites (analóg-digitális és digitális-analóg) kiváló minőségű hang bemeneti mikrofoncsatlakozó, sztereó fejhallgató- és külső hangszóró-csatlakozó

2 x 2 watt teljesítmény billentyűzet-funkciógombok és programmenük

• alaplapra integrált

• különálló integrált videokártya

• PCI-E x16 Gen1

• PCI-E x16 Gen2

Intel HD grafikus kártya

• Intel HD grafikus kártya

• Intel HD Graphics 3000

Intel HD grafikus kártya

AMD Radeon HD6450M

AMD Radeon HD6470M

84

Kamera

Kamera felbontás

Videó felbontás

Kommunikáció

Hálózati adapter

Vezeték nélküli kapcsolat

Portok és csatlakozók

Hang

Videokártya

Hálózati adapter

USB memóriakártya-olvasó

Kijelző

Típus

Méret

Vostro 1440/Vostro 1450

Vostro 1540/Vostro 1550

Méretek: Vostro 1440/Vostro 1450

Magasság

Szélesség

Átló

Aktív terület (X/Y)

Méretek: Vostro 1540/Vostro 1550

1,3 megapixel

640 x 480, 30 kép/mp (maximum)

10/100/1000 Ethernet hálózati kártya

Beépített vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) egy darab mikrofon csatlakozó; sztereó fejhallgató/hangszóró csatlakozó

• egy darab 15-tűs VGA csatlakozó

• egy darab 19-tűs HDMI csatlakozó egy darab RJ-45 csatlakozó három darab 4 érintkezős USB 2.0 kompatibilis csatlakozó egy darab 3 az 1-ben (SD/MMC/MS)

HD WLED TrueLife; HD WLED AG

14,0”

15,0”

192,50 mm

324,00 mm

355,60 mm

344,23 mm x 193,54 mm

85

Érintőpanel

Aktív terület:

X tengely

Y tengely

Akkumulátor

Típus

Méretek:

Magasság

Szélesség

Mélység

Kijelző

Magasság

Szélesség

Átló

Aktív terület (X/Y)

Maximális felbontás

Maximális fényesség

Működési szög

Frissítési sebesség

Minimális látószögek:

Vízszintes

Függőleges

Képpont méret

Billentyűzet

Billentyűk száma:

86

193,50 mm

344,20 mm

396,24 mm

344,23 mm x 193,54 mm

1366 x 768 képpont, 262 ezer színnel

220 nit

0° (zárt) – 140°

60 Hz

40/40

15/30 (H/L)

0,23 mm x 0,23 mm

Egyesült Államok és Kanada: 86 billentyű, Európa

és Brazília: 87 billentyű, Japán: 90 billentyű

90,00 mm

49,00 mm

6 cellás lítium-ion akkumulátor (2,20 wattóra)

20,20 mm

208,36 mm

56,52 mm

Akkumulátor

Súly

Töltési idő

Feszültség

Hőmérséklet-tartomány:

Üzemi

Készenléti

Gombelem

0,33 kg körülbelül 4 óra (kikapcsolt számítógép esetén)

11,1 V egyenáram

0 °C és 35 °C között

–40 °C és 65 °C között

3 V-os CR2032 lítium ion gombelem

Váltóáramú adapter

Típus:

Vostro 1440 / Vostro 1450 / Vostro

1540 / Vostro 1550 integrált videokártyával

Bemeneti frekvencia

Kimeneti teljesítmény

Kimeneti áramerősség

65 W

65 W

Vostro 1440 különálló videokártyával 65 W

Vostro 1450 különálló videokártyával 90 W

Bemeneti feszültség

Bemeneti áramerősség (maximum)

100 és 240 volt egyenáram között

1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,10 A

50 Hz és 60 Hz között

65 W és 90 W

90 W

Névleges kimeneti feszültség

Méretek:

Magasság

3,34 A (folyamatos)

4,62 A

19,50 VDC (+/-1,0 VDC)

Szélesség

Mélység

Hőmérséklet-tartomány:

28,20 mm

57,90 mm

137,16 mm

87

Váltóáramú adapter

Üzemi

Készenléti

0 °C és 40 °C között

–40 °C és 70 °C között

Fizikai jellemzők

Vostro 1440 / Vostro 1450:

Magasság (egy WLED panellel)

Szélesség

Mélység

Súly (minimum)

Vostro 1540 / Vostro 1550:

Magasság (egy WLED panellel)

Szélesség

Mélység

Súly (minimum)

31,50 mm és 34,70 mm között

342,00 mm

244 mm

2,2 kg

31,50 mm és 34,50 mm között

376,00 mm

260 mm

2,37 kg

Környezeti

Hőmérséklet:

Üzemi

Tárolási

Relatív páratartalom (maximum):

Üzemi

Tárolási

Tengerszint feletti magasság (maximum):

Üzemi

Készenléti

Légszennyezési szint

0 °C és 35 °C között

–40 °C és 65 °C között

10 és 90% között (nem lecsapódó)

5 és 95% között (nem lecsapódó)

–15,2 és 3048 m között

–15,2 és 10 668 m között

G1-es osztályú az ISA-S71.04-1985 jelű szabvány szerint

88

28

A Dell elérhetőségei

MEGJEGYZÉS: Amennyiben nem rendelkezik aktív internetkapcsolattal, elérhetőségeinket megtalálhatja a vásárlást igazoló nyugtán, a csomagoláson, a számlán vagy a Dell termékkatalógusban.

A Dell számos támogatási lehetőséget biztosít, online és telefonon keresztül egyaránt. A rendelkezésre álló szolgáltatások országonként és termékenként változnak, így előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem érhetők el az Ön lakhelye közelében. Amennyiben szeretne kapcsolatba lépni vállalatunkkal értékesítéssel, műszaki támogatással vagy ügyfélszolgálattal kapcsolatos ügyekben:

1. Látogasson el a support.dell.com oldalra.

2. Válassza ki a támogatás kategóriáját.

3. Amennyiben nem az Egyesült Államokban él, válassza ki a megfelelő országkódot az oldal alján, vagy válassza az Összes lehetőséget további opciók megtekintéséhez.

4. Válassza a szükségleteinek megfelelő szolgáltatási vagy támogatási hivatkozást.

89

advertisement

Related manuals

advertisement