Dell Vostro 1550 laptop Manual de utilizare

Add to My manuals
87 Pages

advertisement

Dell Vostro 1550 laptop Manual de utilizare | Manualzz
Dell Vostro 1540/1550
Manualul proprietarului
Reglementare de Model P18F
Reglementare de Tip P18F001,P18F002
Note, atenţionări şi avertismente
NOTIFICARE: O NOTĂ indică informaţii importante care vă ajută să optimizaţi utilizarea
computerului.
AVERTIZARE: O ATENŢIONARE indică un pericol potenţial de deteriorare a hardware-ului
sau de pierdere a datelor dacă nu sunt urmate instrucţiunile.
AVERTISMENT: Un AVERTISMENT indică un pericol potenţial de deteriorare a bunurilor,
de vătămare corporală sau de deces.
Informaţiile din această publicaţie pot fi modificate fără notificare.
© 2011 Dell Inc. Toate drepturile rezervate.
Este strict interzisă reproducerea sub orice formă a acestor materiale, fără autorizaţia scrisă a Dell Inc.
Mărcile comerciale utilizate în acest text: Dell™, logo-ul DELL, Dell Precision,™ Precision ON,™
ExpressCharge,™ Latitude,™ Latitude ON,™ OptiPlex,™ Vostro™ şi Wi-Fi Catcher™ sunt mărci comerciale
ale Dell Inc. Intel,® Pentium,® Xeon,® Core,™ Atom,™ Centrino® şi Celeron® sunt mărci comerciale
înregistrate sau mărci comerciale ale Intel Corporation în SUA şi în alte ţări. AMD® este o marcă comercială
înregistrată şi AMD Opteron,™ AMD Phenom,™ AMD Sempron,™ AMD Athlon,™ ATI Radeon™ şi
ATI FirePro™ sunt mărci înregistrate ale Advanced Micro Devices, Inc Microsoft,® Windows,® MS-DOS,®
Windows Vista,® butonul de pornire Windows Vista şi Office Outlook® sunt fie mărci comerciale, fie mărci
comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. Blu-ray Disc™ este o
marcă comercială deţinută de Blu-ray Disc Association (BDA) şi autorizată pentru utilizare pe discuri şi
playere. Marca verbală Bluetooth® este o marcă înregistrată şi deţinută de Bluetooth® SIG, Inc şi orice
utilizare a mărcii de către Dell Inc este sub licenţă. Wi-Fi® este o marcă înregistrată de Wireless Ethernet
Compatibility Alliance, Inc.
Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale pot fi utilizate în această publicaţie pentru referire, fie la
entităţile care au drepturi asupra mărcilor şi denumirilor fie la produsele acestora. Dell Inc neagă orice
interes de proprietate asupra mărcilor şi denumirilor comerciale care nu îi aparţin.
2011 – 08
Rev. A00
Cuprins
Note, atenţionări şi avertismente...............................................................2
Capitolul 1: Efectuarea de lucrări la computerul dvs..............................7
Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.....................................................7
Instrumente recomandate.................................................................................................9
Oprirea computerului........................................................................................................9
După efectuarea unor operaţii în interiorul computerului dvs........................................10
Capitolul 2: Scoaterea bateriei..................................................................11
Instalarea bateriei...........................................................................................................12
Capitolul 3: Scoaterea cardului Secure Digital (SD).............................13
Instalarea cardului Secure Digital (SD)..........................................................................14
Capitolul 4: Scoaterea capacului balamalei...........................................15
Instalarea capacului balamalei.......................................................................................16
Capitolul 5: Scoaterea tastaturii...............................................................17
Instalarea tastaturii.........................................................................................................18
Capitolul 6: Scoaterea unităţii optice de disc.........................................19
Instalarea unităţii optice de disc.....................................................................................20
Capitolul 7: Scoaterea modulului de memorie........................................21
Instalarea modulului de memorie....................................................................................22
Capitolul 8: Scoaterea zonei de sprijin pentru mâini.............................23
Instalarea zonei de sprijin pentru mâini..........................................................................25
Capitolul 9: Scoaterea plăcii butonului de alimentare..........................27
Instalarea plăcii butonului de alimentare........................................................................28
Capitolul 10: Scoaterea hard diskului......................................................31
Instalarea hard diskului...................................................................................................32
Capitolul 11: Scoaterea plăcii WLAN (Placă de reţea locală
wireless).......................................................................................................33
Instalarea plăcii WLAN (Placă de reţea locală wireless)................................................34
Capitolul 12: Scoaterea bateriei rotunde.................................................35
Instalarea bateriei rotunde..............................................................................................36
Capitolul 13: Scoaterea plăcii USB...........................................................37
Instalarea plăcii USB.......................................................................................................38
Capitolul 14: Demontarea microfonului...................................................39
Instalarea microfonului...................................................................................................40
Capitolul 15: Scoaterea radiatorului şi a ansamblului
ventilatorului CPU........................................................................................41
Instalarea radiatorului şi a ansamblului ventilatorului CPU............................................42
Capitolul 16: Scoaterea procesorului.......................................................43
Instalarea procesorului...................................................................................................44
Capitolul 17: Scoaterea plăcii de sistem.................................................45
Instalarea plăcii de sistem..............................................................................................46
Capitolul 18: Scoaterea boxelor................................................................49
Instalarea boxelor...........................................................................................................51
Capitolul 19: Scoaterea ansamblului afişajului.......................................53
Instalarea ansamblului afişajului.....................................................................................55
Capitolul 20: Scoaterea mufei de intrare c.c. şi a suportului...............57
Instalarea mufei de intrare c.c. şi a suportului................................................................59
Capitolul 21: Scoaterea cadrului afişajului..............................................61
Instalarea cadrului afişajului...........................................................................................62
Capitolul 22: Scoaterea camerei...............................................................63
Instalarea camerei..........................................................................................................64
Capitolul 23: Scoaterea panoului afişajului.............................................65
Instalarea panoului afişajului..........................................................................................67
Capitolul 24: Scoaterea cablului LVDS (semnalizare diferenţială
de joasă tensiune).......................................................................................69
Instalarea cablului LVDS (semnalizare diferenţială de joasă tensiune)..........................70
Capitolul 25: Accesarea configurării sistemului....................................73
Prezentarea generală a configurării sistemului..............................................................73
Ecranele de configurare a sistemului.............................................................................74
Opţiunile de configurare a sistemului.............................................................................75
Capitolul 26: Semnale sonore de diagnosticare.....................................79
Indicatoarele luminoase de stare a bateriei...................................................................80
Indicatoarele luminoase de stare a dispozitivului...........................................................80
Capitolul 27: Specificaţii.............................................................................81
Capitolul 28: Cum se poate contacta Dell................................................87
6
1
Efectuarea de lucrări la computerul
dvs.
Înainte de a efectua lucrări în interiorul
computerului
Utilizaţi următoarele recomandări privind siguranţa pentru a vă ajuta să protejaţi
computerul împotriva potenţialelor daune şi pentru a vă ajuta să asiguraţi
siguranţa personală. În lipsa altor recomandări, fiecare procedură inclusă în
acest document presupune existenţa următoarelor condiţii:
•
•
•
aţi urmat paşii din secţiunea „Efectuarea de lucrări la computerul dvs.”;
aţi citit informaţiile de siguranţă livrate împreună cu computerul;
o componentă poate fi înlocuită sau, dacă este achiziţionată separat,
instalată efectuând procedura de îndepărtare în ordine inversă.
AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi
informaţiile privind siguranţa care însoţesc computerul. Pentru informaţii
suplimentare privind siguranţa şi cele mai bune practici, consultaţi Pagina
principală privind conformitatea cu reglementările la adresa www.dell.com/
regulatory_compliance.
AVERTIZARE: Multe reparaţii pot fi efectuate exclusiv de către un tehnician de
service certificat. Trebuie să efectuaţi numai operaţii de depanare şi reparaţii
simple conform autorizării din documentaţia produsului dvs. sau conform
instrucţiunilor echipei de service şi asistenţă online sau telefonică. Deteriorarea
datorată operaţiilor de service neautorizate de Dell nu este acoperită de garanţia
dvs. Citiţi şi respectaţi instrucţiunile de siguranţă furnizate împreună cu produsul.
AVERTIZARE: Pentru a evita descărcarea electrostatică, conectaţi-vă la
împământare utilizând o brăţară antistatică sau atingând periodic o suprafaţă
metalică nevopsită, cum ar fi un conector de pe partea din spate a computerului.
7
AVERTIZARE: Manevraţi componentele şi plăcile cu grijă. Nu atingeţi
componentele sau contactele de pe o placă. Apucaţi placa de muchii sau de
suportul de montare metalic. Apucaţi o componentă, cum ar fi un procesor, de
muchii, nu de pini.
AVERTIZARE: Când deconectaţi un cablu, trageţi de conector sau de protuberanţa
prevăzută în acest scop, nu de cablu în sine. Unele cabluri au conectori cu
dispozitiv de fixare; dacă deconectaţi un cablu de acest tip, apăsaţi pe dispozitivul
de fixare înainte de a deconecta cablul. În timp ce îndepărtaţi conectorii, menţineţii aliniaţi pentru a evita îndoirea pinilor lor. De asemenea, înainte de a conecta un
cablu, asiguraţi-vă că ambii conectori sunt orientaţi şi aliniaţi corect.
NOTIFICARE: Culoarea computerului dvs. şi anumite componente pot diferi faţă de
ceea ce este prezentat în acest document.
Pentru a evita deteriorarea computerului, urmaţi paşii de mai jos înainte de a
efectua lucrări în interiorul computerului.
1.
Asiguraţi-vă că suprafaţa de lucru este plană şi curată pentru a preveni
zgârierea capacului computerului.
2.
Opriţi computerul (consultaţi secţiunea Oprirea computerului).
3.
În cazul în care computerul este conectat la un dispozitiv de andocare
(andocat), cum ar fi baza pentru dispozitive optice sau bateria secundară
opţionale, anulaţi andocarea.
AVERTIZARE: Pentru a deconecta un cablu de reţea, întâi decuplaţi cablul de la
computer şi apoi decuplaţi-l de la dispozitivul de reţea.
4.
Deconectaţi toate cablurile de reţea de la computer.
5.
Deconectaţi computerul şi toate dispozitivele ataşate de la prizele electrice.
6.
Închideţi afişajul şi întoarceţi computerul cu faţa în jos pe o suprafaţă de
lucru plană.
NOTIFICARE: Pentru a preveni deteriorarea plăcii de bază, trebuie să scoateţi
bateria înainte de a depana computerul.
7.
Scoateţi bateria:
8.
Întoarceţi computerul cu faţa în sus.
9.
Deschideţi afişajul.
10. Apăsaţi butonul de alimentare pentru legarea la împământare a plăcii de
bază.
8
AVERTIZARE: Pentru a vă proteja împotriva şocurilor electrice, deconectaţi
întotdeauna computerul de la priza electrică înainte de a deschide afişajul.
AVERTIZARE: Înainte de a atinge vreun obiect din interiorul computerului, legaţi-vă
la împământare atingând o suprafaţă metalică nevopsită, cum ar fi placa metalică
din partea posterioară a computerului. În timp ce lucraţi, atingeţi periodic o
suprafaţă metalică nevopsită pentru a disipa electricitatea statică, care poate
deteriora componentele interne.
11. Scoateţi cardurile ExpressCard sau Smart instalate din sloturile aferente.
Instrumente recomandate
Procedurile din acest document pot necesita următoarele instrumente:
•
•
•
•
•
şurubelniţă mică cu vârful lat;
şurubelniţă Phillips #0;
şurubelniţă Phillips #1;
ştift de plastic mic;
CD cu programul de actualizare Flash BIOS.
Oprirea computerului
AVERTIZARE: Pentru a evita pierderea datelor, salvaţi şi închideţi toate fişierele
deschise şi ieşiţi din toate programele deschise înainte să opriţi computerul.
1.
Închideţi sistemul de operare:
•
În Windows Vista:
Faceţi clic pe Start , apoi faceţi clic pe săgeata din colţul din dreapta
jos al meniului Start ca în imaginea de mai jos şi apoi faceţi clic pe Shut
Down (Oprire).
•
2.
În Windows XP:
Faceţi clic pe Start → Turn Off Computer (Oprire computer) → Turn Off
(Oprire) . Computerul se opreşte după finalizarea procesului de
închidere a sistemului de operare.
Asiguraţi-vă că computerul şi toate dispozitivele ataşate sunt oprite. În
cazul în care computerul şi dispozitivele ataşate nu se opresc automat când
9
închideţi sistemul de operare, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
alimentare timp de 4 secunde pentru a le opri.
După efectuarea unor operaţii în interiorul
computerului dvs.
După ce aţi finalizat toate procedurile de remontare, asiguraţi-vă că aţi conectat
toate dispozitivele externe, plăcile şi cablurile înainte de a porni computerul.
AVERTIZARE: Pentru a evita deteriorarea computerului, utilizaţi numai bateria
creată pentru acest computer Dell. Nu utilizaţi baterii create pentru alte computere
Dell.
1.
2.
Conectaţi toate dispozitivele externe, cum ar fi replicatorul de porturi,
bateria secundară sau baza pentru dispozitive optice, şi reinstalaţi toate
cardurile, cum ar fi un ExpressCard.
Conectaţi toate cablurile de reţea sau de telefonie la computerul dvs.
AVERTIZARE: Pentru a conecta un cablu de reţea, mai întâi introduceţi cablul în
dispozitivul de reţea şi apoi conectaţi-l la computer.
3.
4.
5.
10
Remontaţi bateria.
Conectaţi computerul şi toate dispozitivele ataşate la prizele electrice.
Porniţi computerul.
Scoaterea bateriei
2.
Urmaţi procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul
computerului.
Glisaţi dispozitivele de eliberare pentru a debloca bateria.
3.
Glisaţi şi scoateţi bateria din computer.
1.
2
11
Instalarea bateriei
1.
2.
12
Glisaţi bateria în slot până când se fixează în poziţie.
Urmaţi procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul
computerului.
Scoaterea cardului Secure Digital
(SD)
1.
Urmaţi procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul
computerului.
2.
Apăsaţi pe cardul de memorie SD pentru a-l elibera din computer.
3.
Glisaţi cardul de memorie pentru a-l scoate din computer.
3
13
Instalarea cardului Secure Digital (SD)
1.
2.
14
Împingeţi cardul de memorie în compartiment până când se fixează cu un
declic.
Urmaţi procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul
computerului.
Scoaterea capacului balamalei
1.
Urmaţi procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul
computerului.
2.
Scoateţi bateria.
3.
Scoateţi şuruburile care fixează capacul balamalei.
4.
Întoarceţi invers computerul şi scoateţi capacul balamalei.
4
15
Instalarea capacului balamalei
1.
2.
3.
4.
16
Instalaţi capacul balamalei şi apăsaţi pe acesta pentru a-l fixa de computer.
Întoarceţi computerul invers şi montaţi şuruburile care fixează capacul
balamalei.
Instalaţi bateria.
Urmaţi procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul
computerului.
Scoaterea tastaturii
5
1.
Urmaţi procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul
computerului.
2.
Scoateţi bateria.
3.
Faceţi pârghie în sus pentru a elibera cele patru lamele de sus care fixează
tastatura de computer.
4.
Întoarceţi tastatura invers şi aşezaţi-o pe zona de sprijin pentru mâini.
17
5.
Deconectaţi cablul tastaturii de la placa de bază.
6.
Scoateţi tastatura din computer.
Instalarea tastaturii
1.
Conectaţi cablul tastaturii la placa de sistem.
2.
Introduceţi tastatura la un unghi de 30 de grade în compartiment.
3.
Apăsaţi pe tastatură pentru a o fixa în lamelele de sus.
4.
Instalaţi bateria.
5.
Urmaţi procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul
computerului.
18
Scoaterea unităţii optice de disc
1.
2.
3.
4.
5.
6
Urmaţi procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul
computerului.
Scoateţi bateria.
Scoateţi tastatura.
Scoateţi şurubul care fixează unitatea optică.
Utilizaţi o şurubelniţă pentru a face pârghie cu grijă pe unitatea optică
pentru a o scoate din computer.
19
Instalarea unităţii optice de disc
1.
2.
3.
4.
5.
20
Glisaţi unitatea optică în compartiment, în partea stângă a şasiului.
Strângeţi şurubul pentru a fixa unitatea optică pe computer.
Instalaţi tastatura.
Instalaţi bateria.
Urmaţi procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul
computerului.
Scoaterea modulului de memorie
1.
2.
3.
4.
5.
7
Urmaţi procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul
computerului.
Scoateţi bateria.
Scoateţi tastatura.
Desprindeţi clemele de reţinere de pe modulul de memorie până când
acesta sare din poziţie.
Scoateţi modulul de memorie din computer.
21
Instalarea modulului de memorie
1.
2.
3.
4.
5.
22
Introduceţi modulul de memorie în soclul memoriei.
Apăsaţi pe modulul de memorie până când clemele de reţinere fixează
modulul de memorie în poziţie.
Instalaţi tastatura.
Instalaţi bateria.
Urmaţi procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul
computerului.
Scoaterea zonei de sprijin pentru
mâini
1.
2.
3.
4.
5.
8
Urmaţi procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul
computerului.
Scoateţi bateria.
Scoateţi tastatura.
Scoateţi şuruburile care fixează baza inferioară.
Întoarceţi computerul invers şi deconectaţi cablul plăcii de alimentare (1) şi
cablul touchpadului (2).
23
6.
Scoateţi şuruburile care fixează zona de sprijin pentru mâini pe computer.
7.
Faceţi pârghie în sus pe zona de sprijin pentru mâini utilizând un ştift de
plastic pentru a elibera toate lamelele de pe părţile inferioară, stângă şi
dreaptă ale zonei de sprijin pentru mâini. După eliberarea tuturor lamelelor,
ridicaţi şi scoateţi zona de sprijin pentru mâini din computer.
24
Instalarea zonei de sprijin pentru mâini
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Introduceţi zona de sprijin pentru mâini spre ecranul afişajului la un unghi
de 30 de grade.
Aliniaţi şi poziţionaţi zona de sprijin pentru mâini înainte de a o apăsa pentru
a o fixa în lamele.
Conectaţi cablul plăcii de alimentare şi cablul touchpadului la conectorii
respectivi.
Instalaţi şuruburile care fixează zona de sprijin pentru mâini pe computer.
Întoarceţi computerul invers şi montaţi şuruburile care fixează baza
inferioară.
Instalaţi tastatura.
Instalaţi bateria.
Urmaţi procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul
computerului.
25
26
Scoaterea plăcii butonului de
alimentare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9
Urmaţi procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul
computerului.
Scoateţi bateria.
Scoateţi tastatura.
Scoateţi zona de sprijin pentru mâini.
Desprindeţi cablul plăcii butonului de alimentare de pe banda adezivă care
îl fixează de zona de sprijin pentru mâini.
Întoarceţi invers ansamblul zonei de sprijin pentru mâini şi scoateţi şurubul
care fixează placa butonului de alimentare pe ansamblul zonei de sprijin
pentru mâini.
27
7.
Ridicaţi placa butonului de alimentare şi scoateţi cablul plăcii butonului de
alimentare prin deschidere.
Instalarea plăcii butonului de alimentare
1.
Introduceţi cablul plăcii butonului de alimentare prin deschidere.
2.
Fixaţi placa butonului de alimentare în compartiment.
3.
Instalaţi şurubul pentru a fixa placa butonului de alimentare.
4.
Întoarceţi invers computerul şi ataşaţi cablul plăcii butonului de alimentare
de zona de sprijin pentru mâini.
5.
Instalaţi zona de sprijin pentru mâini.
6.
Instalaţi tastatura.
7.
Instalaţi bateria.
28
8.
Urmaţi procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul
computerului.
29
30
Scoaterea hard diskului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10
Urmaţi procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul
computerului.
Scoateţi bateria.
Scoateţi tastatura.
Scoateţi zona de sprijin pentru mâini.
Glisaţi hard diskul şi ridicaţi-l din computer.
Scoateţi şuruburile care fixează suportul hard diskului şi desprindeţi-l de
hard disk.
31
Instalarea hard diskului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
32
Montaţi suportul hard diskului pe hard disk.
Strângeţi şuruburile care fixează suportul hard diskului.
Aşezaţi hard diskul în compartiment şi glisaţi-l spre conectorul SATA pentru
a-l fixa pe placa de sistem.
Instalaţi zona de sprijin pentru mâini.
Instalaţi tastatura.
Instalaţi bateria.
Urmaţi procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul
computerului.
11
Scoaterea plăcii WLAN (Placă de
reţea locală wireless)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Urmaţi procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul
computerului.
Scoateţi bateria.
Scoateţi tastatura.
Scoateţi zona de sprijin pentru mâini.
Deconectaţi antenele conectate la placa WLAN.
Faceţi pârghie pe dispozitivele de deblocare pentru a elibera placa WLAN
din compartiment.
33
7.
Scoteţi placa WLAN din computer.
Instalarea plăcii WLAN (Placă de reţea locală
wireless)
1.
Glisaţi placa WLAN în slot.
2.
Prindeţi în lamele placa WLAN în dispozitivul de blocare pentru a o fixa.
3.
Conectaţi antenele conform codului de culori pe placa WLAN.
4.
Instalaţi zona de sprijin pentru mâini.
5.
Instalaţi tastatura.
6.
Instalaţi bateria.
7.
Urmaţi procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul
computerului.
34
Scoaterea bateriei rotunde
3.
4.
5.
Urmaţi procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul
computerului.
Scoateţi bateria.
Scoateţi tastatura.
Scoateţi zona de sprijin pentru mâini.
Deconectaţi cablul bateriei rotunde de la placa de sistem.
6.
Scoateţi bateria rotundă din computer.
1.
2.
12
35
Instalarea bateriei rotunde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
36
Instalaţi bateria rotundă în compartimentul său.
Conectaţi cablul bateriei rotunde la placa de sistem.
Instalaţi zona de sprijin pentru mâini.
Instalaţi tastatura.
Instalaţi bateria.
Urmaţi procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul
computerului.
Scoaterea plăcii USB
3.
4.
5.
6.
Urmaţi procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul
computerului.
Scoateţi bateria.
Scoateţi tastatura.
Scoateţi unitatea optică.
Scoateţi zona de sprijin pentru mâini.
Deconectaţi cablul plăcii USB de la placa de sistem.
7.
Scoateţi şurubul care fixează placa USB.
1.
2.
13
37
8.
Ridicaţi placa USB şi scoateţi-o din computer.
Instalarea plăcii USB
1.
Introduceţi şi aliniaţi placa USB în compartimentul său din computer.
2.
Montaţi şurubul care fixează placa USB în poziţie.
3.
Conectaţi cablul plăcii USB la placa de sistem.
4.
Instalaţi zona de sprijin pentru mâini.
5.
Instalaţi unitatea optică.
6.
Instalaţi tastatura.
7.
Instalaţi bateria.
8.
Urmaţi procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul
computerului.
38
Demontarea microfonului
2.
Urmaţi procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul
computerului.
Scoateţi bateria.
3.
4.
5.
Scoateţi tastatura.
Scoateţi zona de sprijin pentru mâini.
Deconectaţi cablul microfonului de la placa de sistem.
6.
Ridicaţi şi scoateţi microfonul din compartiment.
1.
14
39
Instalarea microfonului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
40
Introduceţi şi aliniaţi microfonul în compartimentul său.
Conectaţi cablul microfonului la placa de sistem.
Instalaţi zona de sprijin pentru mâini.
Instalaţi tastatura.
Instalaţi bateria.
Urmaţi procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul
computerului.
Scoaterea radiatorului şi a
ansamblului ventilatorului CPU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
15
Urmaţi procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul
computerului.
Scoateţi bateria.
Scoateţi tastatura.
Scoateţi zona de sprijin pentru mâini.
Deconectaţi cablul ventilatorului CPU de la placa de sistem.
Scoateţi şuruburile care fixează radiatorul şi ansamblul ventilatorului CPU în
ordinea prezentată în imagine.
41
7.
Scoateţi radiatorul şi ansamblul ventilatorului CPU din computer.
Instalarea radiatorului şi a ansamblului
ventilatorului CPU
1.
Aşezaţi şi aliniaţi radiatorul şi ansamblul ventilatorului CPU.
2.
Strângeţi şuruburile care fixează radiatorul şi ansamblul ventilatorului CPU.
3.
Conectaţi cablul ventilatorului CPU la placa de sistem.
4.
Instalaţi zona de sprijin pentru mâini.
5.
Instalaţi tastatura.
6.
Instalaţi bateria.
7.
Urmaţi procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul
computerului.
42
Scoaterea procesorului
16
3.
4.
5.
6.
Urmaţi procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul
computerului.
Scoateţi bateria.
Scoateţi tastatura.
Scoateţi zona de sprijin pentru mâini.
Scoateţi radiatorul şi ansamblul ventilatorului CPU.
Rotiţi şurubul cu camă al procesorului în sens contrar acelor de ceasornic.
7.
Ridicaţi procesorul şi scoateţi-l din computer.
1.
2.
43
Instalarea procesorului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
44
Introduceţi procesorul în soclul său. Asiguraţi-vă că procesorul este aşezat
corect.
Strângeţi şurubul cu camă în direcţia acelor de ceasornic, în poziţia de
blocare.
Instalaţi radiatorul şi ansamblul ventilatorului CPU.
Instalaţi zona de sprijin pentru mâini.
Instalaţi tastatura.
Instalaţi bateria.
Urmaţi procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul
computerului.
Scoaterea plăcii de sistem
1.
Urmaţi procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul
computerului.
2.
Scoateţi bateria.
3.
Scoateţi cardul de memorie SD.
4.
Scoateţi tastatura.
5.
Scoateţi unitatea optică.
6.
Scoateţi modulul de memorie.
7.
Scoateţi zona de sprijin pentru mâini.
8.
Scoateţi hard diskul.
9.
Scoateţi placa WLAN.
17
10. Scoateţi radiatorul şi ansamblul ventilatorului CPU.
11. Deconectaţi cablul afişajului (1), cablul de intrare c.c. (2), cablul plăcii USB
(3), cablul boxelor (4), cablul plăcii de sunet (5) şi cablul bateriei rotunde (6).
12. Scoateţi şuruburile care fixează placa de sistem.
45
13. Ridicaţi în plan înclinat placa de sistem şi glisaţi-o afară din soclurile LAN,
VGA, HDMI şi USB.
Instalarea plăcii de sistem
1.
Introduceţi placa de sistem cu conectorii LAN, VGA, HDMI şi USB în
soclurile corespunzătoare şi aliniaţi placa de sistem în poziţie.
2.
Montaţi şuruburile care fixează placa de sistem în poziţie.
3.
Conectaţi cablul LCD, cablul de intrare c.c., cablul plăcii USB, cablul plăcii
de sunet, cablul bateriei rotunde şi cablul boxelor.
4.
Instalaţi procesorul.
5.
Instalaţi radiatorul şi ansamblul ventilatorului CPU.
6.
Instalaţi placa WLAN.
7.
Instalaţi hard diskul.
46
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Instalaţi zona de sprijin pentru mâini.
Instalaţi modulul de memorie.
Instalaţi unitatea optică.
Instalaţi tastatura.
Instalaţi cardul de memorie SD.
Instalaţi bateria.
Urmaţi procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul
computerului.
47
48
Scoaterea boxelor
1.
Urmaţi procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul
computerului.
2.
Scoateţi bateria.
3.
Scoateţi cardul de memorie SD.
4.
Scoateţi tastatura.
5.
Scoateţi unitatea optică.
6.
Scoateţi modulul de memorie.
7.
Scoateţi zona de sprijin pentru mâini.
8.
Scoateţi hard diskul.
9.
Scoateţi placa WLAN.
18
10. Scoateţi radiatorul şi ansamblul ventilatorului CPU.
11. Scoateţi placa de sistem.
12. Desprindeţi cablul boxelor din canalul de ghidare.
13. Apăsaţi pe dispozitivele de deblocare şi ridicaţi boxa din stânga.
49
14. Apăsaţi pe dispozitivele de deblocare şi ridicaţi boxa din dreapta.
15. Scoateţi ansamblul boxelor şi cablul boxelor din computer.
50
Instalarea boxelor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Introduceţi şi ataşaţi boxele din stânga şi din dreapta în compartimentele
aferente.
Aliniaţi şi amplasaţi cablul boxelor pe traseul de pe şasiu.
Instalaţi placa de sistem.
Instalaţi procesorul.
Instalaţi radiatorul şi ansamblul ventilatorului CPU.
Instalaţi placa WLAN.
Instalaţi hard diskul.
Instalaţi zona de sprijin pentru mâini.
Instalaţi modulul de memorie.
Instalaţi unitatea optică.
Instalaţi tastatura.
Instalaţi cardul de memorie SD.
Instalaţi bateria.
Urmaţi procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul
computerului.
51
52
Scoaterea ansamblului afişajului
19
3.
4.
5.
6.
Urmaţi procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul
computerului.
Scoateţi bateria.
Scoateţi capacul balamalei.
Scoateţi tastatura.
Scoateţi zona de sprijin pentru mâini.
Deconectaţi cablul LVDS de la placa de sistem.
7.
Deconectaţi antena WLAN şi eliberaţi-o din canalul de ghidare de pe şasiu.
1.
2.
53
8.
Scoateţi şuruburile care fixează balamalele din stânga şi din dreapta.
9.
Ridicaţi şi scoateţi ansamblul afişajului din computer.
54
Instalarea ansamblului afişajului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Introduceţi balamalele ansamblului afişajului în suporturile acestora.
Instalaţi şuruburile care fixează ambele balamale.
Conectaţi cablul LVDS la placa de sistem.
Aliniaţi cablul de ghidare al antenei WLAN cu suportul său şi conectaţi
antena la placa WLAN.
Conectaţi cablul plăcii USB.
Instalaţi zona de sprijin pentru mâini.
Instalaţi tastatura.
Instalaţi capacul balamalei.
Instalaţi bateria.
Urmaţi procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul
computerului.
55
56
20
Scoaterea mufei de intrare c.c. şi a
suportului
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Urmaţi procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul
computerului.
Scoateţi bateria.
Scoateţi capacul balamalei.
Scoateţi tastatura.
Scoateţi zona de sprijin pentru mâini.
Îndepărtaţi ansamblul afişajului.
Deconectaţi cablul de intrare c.c. de la placa de sistem.
8.
Scoateţi şurubul care fixează mufa de intrare c.c. şi suportul.
1.
57
9.
Ridicaţi suportul mufei de intrare c.c.
10. Ridicaţi şi scoateţi mufa de intrare c.c. din computer.
58
Instalarea mufei de intrare c.c. şi a suportului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Inseraţi mufa de intrare c.c. şi suportul în compartiment.
Aliniaţi suportul şi strângeţi şurubul care fixează suportul şi mufa de intrare
c.c.
Conectaţi cablul de intrare c.c. la placa de sistem.
Instalaţi ansamblul afişajului.
Instalaţi zona de sprijin pentru mâini.
Instalaţi tastatura.
Instalaţi capacul balamalei.
Instalaţi bateria.
Urmaţi procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul
computerului.
59
60
Scoaterea cadrului afişajului
1.
2.
3.
4.
21
Urmaţi procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul
computerului.
Scoateţi bateria.
Începând din partea de jos, faceţi pârghie pe cadrul afişajului dinspre
interior spre exterior din ansamblul afişajului şi spre colţurile din stânga şi
din dreapta ale cadrului afişajului.
Scoateţi cadrul din ansamblul afişajului după eliberarea din toatele
lamelele.
61
Instalarea cadrului afişajului
1.
2.
3.
4.
62
Aliniaţi cadrul afişajului cu capacul superior.
Începând cu partea inferioară, apăsaţi în jos cadrul afişajului pentru a fixa
lamelele.
Instalaţi bateria.
Urmaţi procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul
computerului.
Scoaterea camerei
22
1.
Urmaţi procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul
computerului.
2.
Scoateţi bateria.
3.
Scoateţi cadrul afişajului.
4.
Deconectaţi cablul camerei de la modulul camerei.
5.
Faceţi pârghie pe dispozitivul de deblocare şi ridicaţi şi scoateţi camera.
63
Instalarea camerei
1.
2.
3.
4.
5.
64
Introduceţi şi aliniaţi modulul camerei în compartiment.
Conectaţi cablul camerei la modulul camerei.
Instalaţi cadrul afişajului.
Instalaţi bateria.
Urmaţi procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul
computerului.
Scoaterea panoului afişajului
2.
Urmaţi procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul
computerului.
Scoateţi bateria.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Scoateţi capacul balamalei.
Scoateţi tastatura.
Scoateţi zona de sprijin pentru mâini.
Scoateţi ansamblul afişajului.
Scoateţi cadrul afişajului.
Deconectaţi cablul camerei de la modulul camerei.
9.
Scoateţi şuruburile care fixează suporturile afişajului şi balamalele.
1.
23
65
10. Eliberaţi antena wireless din balamaua din dreapta.
11. Eliberaţi cablul LVDS din balamaua din stânga.
66
12. Ridicaţi panoul afişajului şi suporturile de pe capacul superior al afişajului.
13. Scoateţi şuruburile de la suporturile afişajului din stânga şi din dreapta şi
scoateţi panoul afişajului.
Instalarea panoului afişajului
1.
Ataşaţi suporturile din stânga şi din dreapta pe panoul afişajului şi strângeţi
şuruburile.
2.
Introduceţi pe traseu cablul afişajului şi antena wireless în balamalele din
stânga şi din dreapta.
3.
Aliniaţi panoul de afişaj cu suporturile de pe capacul superior.
4.
Aliniaţi cablul de ghidare al antenei WLAN cu suportul său şi conectaţi
antena la placa WLAN.
5.
Instalaţi şuruburile care fixează panoul de afişaj şi suporturile.
67
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
68
Conectaţi cablul camerei la modulul camerei.
Instalaţi cadrul afişajului.
Instalaţi ansamblul afişajului.
Instalaţi zona de sprijin pentru mâini.
Instalaţi tastatura.
Instalaţi capacul balamalei.
Instalaţi bateria.
Urmaţi procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul
computerului.
24
Scoaterea cablului LVDS
(semnalizare diferenţială de joasă
tensiune)
1.
Urmaţi procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul
computerului.
2.
Scoateţi bateria.
3.
Scoateţi capacul balamalei.
4.
Scoateţi tastatura.
5.
Scoateţi unitatea optică.
6.
Scoateţi zona de sprijin pentru mâini.
7.
Scoateţi ansamblul afişajului.
8.
Scoateţi cadrul afişajului.
9.
Scoateţi panoul afişajului.
10. Desprindeţi banda care fixează cablul LVDS.
11. Deconectaţi cablul LVDS de la panoul afişajului.
69
12. Desprindeţi în întregime cablul afişajului de pe banda adezivă care-l fixează
de panoul afişajului.
Instalarea cablului LVDS (semnalizare diferenţială
de joasă tensiune)
1.
Ataşaţi cablul afişajului la panoul afişajului.
2.
Conectaţi conectorul cablului afişajului la panoul afişajului şi lipiţi banda
pentru a-l fixa.
3.
Instalaţi panoul afişajului.
4.
Instalaţi cadrul afişajului.
5.
Instalaţi ansamblul afişajului.
6.
Instalaţi zona de sprijin pentru mâini.
70
7.
8.
9.
10.
11.
Instalaţi unitatea optică.
Instalaţi tastatura.
Instalaţi capacul balamalei.
Instalaţi bateria.
Urmaţi procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul
computerului.
71
72
25
Accesarea configurării sistemului
1.
2.
3.
Porniţi (sau reporniţi) computerul.
La afişarea siglei DELL albastre, aşteptaţi să apară solicitarea F2.
În momentul apariţiei solicitării F2, apăsaţi imediat pe <F2>.
NOTIFICARE: Solicitarea F2 indică faptul că tastatura este iniţializată. Această
solicitare poate apărea foarte repede, astfel încât trebuie să urmăriţi apariţia sa pe
ecran şi apoi să apăsaţi pe <F2>. Dacă apăsaţi pe <F2> înainte de a se solicita,
tastarea se va pierde.
4.
Dacă aşteptaţi prea mult şi se afişează sigla sistemului de operare, aşteptaţi
până când se afişează desktopul Microsoft Windows. Apoi opriţi
computerul şi încercaţi din nou.
Prezentarea generală a configurării sistemului
Configurarea sistemului vă permite:
•
•
•
să modificaţi informaţiile de configurare a sistemului după ce adăugaţi,
modificaţi sau eliminaţi componente hardware din computerul dvs.
să setaţi sau să modificaţi o opţiune ce poate fi selectată de către utilizator,
cum ar fi parola utilizatorului.
să citiţi capacitatea curentă de memorie sau să setaţi tipul hard diskului
instalat.
Înainte de a utiliza Configurarea sistemului, este recomandat să notaţi
informaţiile din ecranul Configurare sistem pentru referinţă ulterioară.
AVERTIZARE: Dacă nu sunteţi un expert în utilizarea computerului, nu modificaţi
setările pentru acest program. Anumite modificări pot duce la funcţionarea
incorectă a computerului.
73
Ecranele de configurare a sistemului
Meniu
Apare în partea de sus a ferestrei Configurare sistem. Acest câmp oferă un
meniu pentru accesarea opţiunilor de configurare a sistemului. Apăsaţi pe
tastele < Săgeată stânga > şi < Săgeată dreapta > pentru a naviga. La
evidenţierea unei opţiuni de Meniu, Listă opţiuni prezintă opţiunile care
definesc componentele hardware instalate în computer.
Listă
opţiuni
Apare în partea de sus a ferestrei Configurare sistem. Acest câmp oferă un
meniu pentru accesarea opţiunilor de configurare a sistemului. Apăsaţi pe
tastele < Săgeată stânga > şi < Săgeată dreapta > pentru a naviga. La
evidenţierea unei opţiuni de Meniu, Listă opţiuni prezintă opţiunile care
definesc componentele hardware instalate în computer.
Câmp
opţiuni
Apare în partea dreaptă a ferestrei Listă opţiuni şi conţine informaţii despre
fiecare opţiune prezentată în Listă opţiuni. În acest câmp puteţi vizualiza
informaţii despre computer şi puteţi modifica setările curente. Apăsaţi pe <
Enter> pentru a modifica setările curente. Apăsaţi pe <ESC> pentru a reveni
la Listă opţiuni.
NOTIFICARE: Nu toate setările listate în Câmp opţiuni pot fi modificate.
Ajutor
Apare în partea dreaptă a ferestrei Configurare sistem şi conţine informaţii
de ajutor despre opţiunea selectată în Listă opţiuni .
Utilizaţi tastele următoare pentru a naviga prin ecranele de configurare a
sistemului:
Combinaţie de taste
Acţiune
< F2 >
Afişează informaţii despre orice element
selectat în Configurare sistem.
< Esc >
Ieşiţi din vizualizarea curentă sau comutaţi de
la vizualizarea curentă la pagina Ieşire din
Configurare sistem.
< Săgeată sus > sau < Săgeată jos >
Selectaţi un element de afişat.
< Săgeată stânga > sau < Săgeată
dreapta >
Selectaţi un meniu de afişat.
– sau +
Modificaţi valoarea existentă a elementului.
74
Combinaţie de taste
Acţiune
< Enter >
Selectaţi meniul secundar sau executaţi o
comandă.
< F9 >
Încărcaţi setările implicite de configurare.
< F10 >
Salvaţi configuraţia curentă şi ieşiţi din
Configurare sistem.
Opţiunile de configurare a sistemului
Principal
Informaţii despre sistem
Afişează numărul de model al
computerului.
Dată sistem
Restabileşte data calendarului intern al
computerului.
Oră sistem
Restabileşte ora ceasului intern al
computerului.
Versiune BIOS
Afişează versiunea sistemului BIOS.
Nume produs
Afişează numele produsului şi numărul
modelului.
Etichetă de service
Afişează eticheta de service a
computerului.
Etichetă activ
Afişează eticheta de activ a computerului
(dacă este disponibilă).
Tip CPU
Afişează tipul procesorului.
Viteză CPU
Afişează viteza procesorului.
Identificare CPU
Afişează identificarea procesorului.
Dimensiune memorie cache de nivel 1
Afişează dimensiunea memoriei cache de
nivel 1 a procesorului.
Dimensiune memorie cache de nivel 2
Afişează dimensiunea memoriei cache de
nivel 2 a procesorului.
Dimensiune memorie cache de nivel 3
Afişează dimensiunea memoriei cache de
nivel 3 a procesorului.
Memorie extinsă
Afişează memoria instalată pe computer.
75
Memorie de sistem
Afişează memoria integrată în computer.
Viteză memorie
Afişează viteza memoriei.
Hard disk fix
Afişează numărul de model şi capacitatea
hard diskului.
Unitate optică SATA
Afişează numărul de model şi capacitatea
unităţii optice.
Tip adaptor de c.a.
Afişează tipul adaptorului de c.a.
Avansat
Intel SpeedStep
Activaţi sau dezactivaţi
caracteristica Intel
SpeedStep.
Implicit: Activată
Virtualizare
Activaţi sau dezactivaţi
caracteristica de
virtualizare Intel.
Implicit: Activată
Placă de reţea integrată
Activaţi sau dezactivaţi
alimentarea plăcii de reţea
integrate.
Implicit: Activată
Emulare USB
Activaţi sau dezactivaţi
caracteristica de emulare
USB.
Implicit: Activată
Asistenţă la reactivarea
prin USB
Permite dispozitivelor USB Implicit: Dezactivat
să activeze computerul din
starea de veghe. Această
caracteristică este activată
numai dacă este conectat
adaptorul de c.a.
Funcţionare SATA
Modificaţi modul
controlerului SATA la ATA
sau AHCI.
Avertismente pentru
adaptor
Activează sau dezactivează Implicit: Activată
avertismentele adaptorului.
Comportament chei
funcţionale
Specifică comportamentul
tastei funcţionale <Fn> .
Implicit: Mai întâi tasta
funcţională
Comportament încărcător
Specifică dacă bateria
computerului se va încărca
Implicit: Activată
76
Implicit: AHCI
atunci când este conectată
la sursa de alimentare cu
c.a.
Diverse dispozitive
Aceste câmpuri vă permit
să activaţi şi să dezactivaţi
diverse dispozitive
încorporate:
Securitate
Setare etichetă de service
Aceste câmpuri afişează eticheta de
service a sistemului. Dacă eticheta de
service nu este deja setată, se poate
utiliza acest câmp pentru a o introduce.
Setare parolă administrator
Vă permite să schimbaţi sau să ştergeţi
parola de administrator.
Setare parolă hard disk
Vă permite să setaţi o parolă pe hard diskul
intern al computerului (HDD).
Evitare parolă
Vă permite să evitaţi parola de sistem şi
solicitarea parolei pentru hard diskul
intern la repornirea/reluarea funcţionării
sistemului din starea de hibernare.
Computrace
Activaţi sau dezactivaţi caracteristica
Computrace pe computer.
Pornire
Ordinea priorităţii la pornire
Specifică ordinea diverselor dispozitive de
pe care porneşte computerul.
Hard diskuri
Specifică hard diskul de pe care poate
porni computerul.
Dispozitiv de stocare USB
Specifică dispozitivul de stocare USB de
pe care poate porni computerul.
Unităţi CD/DVD ROM
Specifică unitatea CD/DVD de pe care
poate porni computerul.
Reţea
Specifică reţeaua din care poate porni
computerul.
77
Ieşire
Această secţiune vă permite să salvaţi, să renunţaţi şi să încărcaţi setările
implicite înainte de a ieşi din configurarea sistemului.
78
26
Semnale sonore de diagnosticare
Computerul poate emite o serie de semnale sonore în timpul pornirii dacă
ecranul nu poate afişa erori sau probleme. Aceste serii de semnale sonore,
denumite coduri sonore, identifică diverse probleme. Intervalul dintre semnalele
sonore este de 300 ms, intervalul dintre seturile de semnale sonore este de 3
secunde, iar sunetul unui semnal sonor durează 300 ms. După fiecare semnal
sonor şi set de semnal sonore, BIOS-ul trebuie să detecteze dacă utilizatorul
apasă pe butonul de alimentare. În caz afirmativ, BIOS-ul va ieşi din buclă şi va
executa procesul de închidere normal şi va porni sistemul.
Cod Cauză şi paşi de depanare
1
Suma de verificare pentru memoria ROM a BIOS-ului este în curs de efectuare
sau este eronată
Eroare placă de sistem; deteriorare BIOS sau eroare ROM
2
Nu s-a detectat memoria RAM
Nu s-a detectat memoria
3
Eroare chipset (chipset punte nord şi sud, eroare temporizator DMA/IMR/) ,
eroare test ceas cu ora zilei, eroare poartă A20, eroare chip Super I/O, eroare test
controler tastatură
Eroare placă de sistem
4
Eroare citire/scriere RAM
Eroare memorie
5
Eroare alimentare ceas în timp real
Eroare baterie CMOS
6
Eroare test video BIOS
Eroare placă video
7
Eroare procesor
Eroare procesor
8
Afişaj
79
Cod Cauză şi paşi de depanare
Eroare afişaj
Indicatoarele luminoase de stare a bateriei
În cazul în care computerul este conectat la o priză electrică, indicatorul
luminos al bateriei se comportă în felul următor:
•
•
•
•
•
Lumină portocalie şi lumină albă intermitente alternativ — La laptop este
ataşat un adaptor de c.a. non-Dell neautentificat sau neacceptat.
Lumină portocalie intermitentă alternativ cu lumină albă constantă — Eroare
temporară a bateriei cu prezenţa adaptorului de c.a.
Lumină portocalie intermitentă constant — Eroare fatală a bateriei cu
prezenţa adaptorului de c.a.
Lumină stinsă — Baterie în modul de încărcare completă cu prezenţa
adaptorului de c.a.
indicator alb aprins - bateria se încarcă, când este conectat un adaptor de
c.a.
Indicatoarele luminoase de stare a dispozitivului
Se aprinde când porniţi computerul şi clipeşte când computerul se află într-un
mod de gestionare a alimentării.
Se aprinde când computerul citeşte sau scrie date.
Se aprinde continuu sau clipeşte pentru a indica starea de încărcare a bateriei.
Se aprinde când reţeaua wireless este activată.
80
27
Specificaţii
NOTIFICARE: Ofertele pot diferi în funcţie de regiune. Specificaţiile următoare sunt
exclusiv cele a căror livrare împreună cu computerul este stipulată de lege. Pentru
informaţii suplimentare despre configuraţia computerului dvs., faceţi clic pe Start
→ Ajutor şi asistenţă şi selectaţi opţiunea de vizualizare a informaţiilor despre
computerul dvs.
Informaţii despre sistem
Chipset
Vostro 1450/Vostro 1550
Intel HM67
Vostro 1440/Vostro 1540
Intel HM57
Lăţime magistrală DRAM
64 de biţi
Memorie EPROM flash
SPI 32 Mbiţi
Procesor
Tipuri
•
•
•
Memorie cache de nivel 2
până la 6 MB
Frecvenţă magistrală externă
1.333 MHz
Intel Celeron
Intel Core seria i3
Intel Core seria i5
Memorie
Conector de memorie
două sloturi SODIMM
Capacitate memorie
1, 2 sau 4 GB
Tip memorie
SDRAM DDR3 (la 1.333 MHz)
Memorie minimă
1 GB
Memorie maximă
8 GB
81
Audio
Tip
sunet de înaltă definiţie pe 2+1 canale
Controler
IDT 92HD87B1
Conversie stereo
24 de biţi (analogic la digital şi digital la
analogic)
Interfaţă:
Internă
sunet de înaltă definiţie
Externă
conector de intrare pentru microfon/căşti
stereo/boxe externe
Difuzoare
2 x 2 waţi
Comenzi volum
taste funcţionale pe tastatură şi meniuri de
programe
Video
Tip placă video
•
•
integrată pe placa de bază
separată
Magistrală de date:
UMA
placă video integrată
Separată
•
•
PCI-E x16 Gen1
PCI-E x16 Gen2
Controler video:
UMA
Intel HD Graphics
Vostro 1450/Vostro 1550
•
•
Vostro 1440/Vostro 1540
Intel HD graphics
Intel HD Graphics
Intel HD Graphics 3000
Separată
82
Vostro 1440
AMD Radeon HD6450M
Vostro 1450
AMD Radeon HD6470M
Cameră
Rezoluţie cameră
1,3 megapixeli
Rezoluţie video
640 x 480 la 30 cadre/sec. (maximă)
Comunicaţii
Adaptor de reţea
LAN Ethernet 10/100/1000 Mbps
Wireless
reţea locală wireless (WLAN) internă
Porturi şi conectori
Audio
un conector pentru microfon; un conector
pentru căşti/difuzoare stereo
Video
•
•
Adaptor de reţea
un conector RJ-45
USB
trei conectori cu 4 pini compatibili USB 2.0
cititor de carduri media
unul 3 în 1 (SD/MMC/MS)
un conector VGA cu 15 pini
un conector HDMI cu 19 pini
Afişaj
Tip
HD WLED TrueLife; HD WLED AG
Dimensiune
Vostro 1440/Vostro 1450
14 inchi
Vostro 1540/Vostro 1550
15 inchi
Dimensiuni: Vostro 1440/Vostro 1450
Înălţime
192,5 mm (7,58 inchi)
Lăţime
324 mm (12,76 inchi)
Diagonală
355,6 mm (14 inchi)
Suprafaţă activă (X/Y)
344,23 x 193,54 mm
Dimensiuni: Vostro 1540/Vostro 1550
Înălţime
193,5 mm (7,62 inchi)
83
Afişaj
Lăţime
344,2 mm (13,55 inchi)
Diagonală
396,24 mm (15,6 inchi)
Suprafaţă activă (X/Y)
344,23 x 193,54 mm
Rezoluţie maximă
1.366 x 768 pixeli la 262 de mii de culori
Luminozitate maximă
220 niţi
Unghi de funcţionare
0° (închis) - 140°
Rată de reîmprospătare
60 Hz
Unghiuri de vizualizare minime:
Pe orizontală
40/40
Pe verticală
15/30 (Î/L)
Distanţă între puncte
0,23 x 0,23 mm
Tastatura
Număr de taste:
Statele Unite şi Canada: 86 de taste, Europa şi
Brazilia: 87 de taste, Japonia: 90 de taste
Touchpad
Suprafaţă activă:
Axa X
90 mm (3,54 inchi)
Axa Y
49 mm (1,93 inchi)
Baterie
Tip
Baterie litiu-ion cu 6 elemente (2,2 Wh)
Dimensiuni:
Înălţime
20,2 mm (0,8 inchi)
Lăţime
208,36 mm (8,2 inchi)
Adâncime
56,52 mm (2,22 inchi)
Greutate
84
0,33 kg (0,73 lb)
Baterie
Timp de încărcare
aproximativ 4 ore (cu computerul oprit)
Tensiune
11,1 V c.c.
Interval de temperatură:
În stare de funcţionare
între 0 şi 35 °C (între 32 şi 95 °F)
În stare de nefuncţionare
între –40 şi 65 °C (între –40 şi 149 °F)
Baterie tip monedă
baterie tip monedă, cu litiu, CR2032, de 3 V
Adaptor de c.a.
Tip:
Vostro 1440/Vostro 1450/Vostro
1540/Vostro 1550 cu placă video
integrată
65 W
Vostro 1440 cu placă video
separată
65 W
Vostro 1450 cu placă video
separată
90 W
Tensiune de intrare
între 100 şi 240 V c.a.
Curent de intrare (maxim)
1,5/1,6/1,7/2,1 A
Frecvenţă de intrare
între 50 şi 60 Hz
Putere la ieşire
65 şi 90 W
Curent de ieşire
65 W
3,34 A (continuu)
90 W
4,62 A
Tensiune de ieşire nominală
19,5 V c.c. (+/– 1 V c.c.)
Dimensiuni:
Înălţime
28,2 mm (1,11 inchi)
Lăţime
57,9 mm (2,28 inchi)
Adâncime
137,16 mm (5,4 inchi)
85
Adaptor de c.a.
Interval de temperatură:
În stare de funcţionare
între 0 şi 40 °C (între 32 şi 104 °F)
În stare de nefuncţionare
între –40 şi 70 °C (între –40 şi 158 °F)
Date fizice
Vostro 1440/Vostro 1450:
Înălţime (cu un panou WLED)
între 31,5 şi 34,7 mm (între 1,24 şi 1,36 inchi)
Lăţime
342 mm (13,46 inchi)
Adâncime
244 mm (9,6 inchi)
Greutate (minimă)
2,2 kg (4,85 lb)
Vostro 1540/Vostro 1550:
Înălţime (cu un panou WLED)
între 31,5 şi 34,5 mm (între 1,24 şi 1,35 inchi)
Lăţime
376 mm (14,8 inchi)
Adâncime
260 mm (10,23 inchi)
Greutate (minimă)
2,37 kg (5,22 lb)
Specificaţii de mediu
Temperatură:
În stare de funcţionare
între 0 şi 35 °C (între 32 şi 95 °F)
Depozitare
între –40 şi 65 °C (între –40 şi 149 °F)
Umiditate relativă (maximă):
În stare de funcţionare
între 10 şi 90 % (fără condensare)
Depozitare
între 5 şi 95 % (fără condensare)
Altitudine (maximă):
În stare de funcţionare
între –15,2 şi 3.048 m (între –50 şi 10.000 ft)
În stare de nefuncţionare
între –15,2 şi 10.668 m (între –50 şi 35.000 ft)
Nivel contaminant în suspensie
G1, aşa cum este definit de ISA-71.04-1985
86
Cum se poate contacta Dell
28
NOTIFICARE: Dacă nu dispuneţi de o conexiune Internet activă, puteţi găsi
informaţii de contact pe factura de achiziţie, bonul de livrare, foaia de expediţie sau
catalogul de produse Dell.
Dell oferă mai multe opţiuni de service şi asistenţă online şi prin telefon. Disponibilitatea
variază în funcţie de ţară şi produs şi este posibil ca anumite servicii să nu fie disponibile
în zona dvs. Pentru a contacta Dell referitor la probleme de vânzări, asistenţă tehnică sau
servicii pentru clienţi:
1.
2.
3.
4.
Vizitaţi support.dell.com.
Selectaţi categoria de asistenţă.
Dacă nu sunteţi un client din S.U.A., selectaţi codul de ţară în partea de jos
a paginii sau selectaţi Toate pentru a vizualiza mai multe opţiuni.
Selectaţi serviciul sau legătura de asistenţă tehnică adecvată, în funcţie de
necesităţile dvs.
87

advertisement

Related manuals

advertisement