Dell Vostro 2520 laptop Hurtig start guide

Add to My manuals
7 Pages

advertisement

Dell Vostro 2520 laptop Hurtig start guide | Manualzz

Dell Vostro 2420/2520

Oplysninger om installation og funktioner

Angående advarsler

ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

Vostro 2420 – Set forfra og bagfra

Figur 1. Set forfra

1. statusindikator for kamera

2. kamera

3. skærm

4. højttalere (2)

5. USB 2.0 -stik (2)

6. optisk drev

7. knap til udskubning af optisk drev

8. lydstik

9. mikrofon

10. pegefelt

11. hukommelseskortlæser

12. knapper på pegefelt (2)

13. statusindikatorer for enhed

14. tastatur

15. tænd/sluk-knap

Forordningsmodel: P22G,P18F

Forordningstype: P22G004, P18F004

2012 - 02

Figur 2. Set bagfra

1. sikkerhedskabelstik

2. batteri

3. strømstik

4. køleventilatorer

5. netværksstik

6. VGA-stik

7. HDMI-stik

8. USB 2.0-stik

ADVARSEL: Undgå at blokere, skubbe genstande ind i eller lade støv samle sig i ventilationshullerne. Opbevar ikke

Dell-computeren et sted med lav luftgennemstrømning, f.eks. i en lukket taske, når den er tændt. Begrænsning af luftgennemstrømningen kan beskadige computeren eller forårsage brand. Computeren tænder blæseren, når den bliver varm. Blæserstøj er normalt og betyder ikke, at der er problemer med blæseren eller computeren.

2

Vostro 2520 – Set forfra og bagfra

Figur 3. Set forfra

1. statusindikator for kamera

2. kamera

3. skærm

4. højttalere (2)

5. optisk drev

6. knap til udskubning af optisk drev

7. USB 2.0 -stik (2)

8. pegefelt

9. knapper på pegefelt (2)

10. mikrofon

11. hukommelseskortlæser

12. statusindikatorer for enhed

13. tastatur

14. tænd/sluk-knap

3

4

Figur 4. Set bagfra

1. sikkerhedskabelstik

2. batteri

3. strømstik

4. køleventilatorer

5. netværksstik

6. VGA-stik

7. HDMI-stik

8. USB 2.0-stik

9. lydstik

ADVARSEL: Undgå at blokere, skubbe genstande ind i eller lade støv samle sig i ventilationshullerne. Opbevar ikke

Dell-computeren et sted med lav luftgennemstrømning, f.eks. i en lukket taske, når den er tændt. Begrænsning af luftgennemstrømningen kan beskadige computeren eller forårsage brand. Computeren tænder blæseren, når den bliver varm. Blæserstøj er normalt og betyder ikke, at der er problemer med blæseren eller computeren.

Hurtig installation

ADVARSEL: Inden du går i gang med nogen af procedurerne, som beskrives i dette afsnit, skal du læse de sikkerhedsanvisninger, der fulgte med computeren. Du kan finde flere oplysninger om best practices på www.dell.com/regulatory_compliance

ADVARSEL: Vekselstrømsadapteren fungerer med stikkontakter over hele verden. Der er imidlertid forskel på stikkontakter og stikdåser i forskellige lande. Hvis du bruger et inkompatibelt kabel eller tilslutter kablet forkert til strømskinnen eller stikkontakten, kan det medføre brand eller skader på udstyret.

FORSIGTIG: Når du kobler vekselstrømsadapterkablet fra computeren, skal du tage fat i stikket (ikke i selve kablet) og trække fast, men forsigtigt, for at undgå at beskadige kablet. Når du pakker vekselstrømsadapterkablet sammen, skal du sørge for at følge vinklen på vekselstrømsadapterstikket for at undgå at beskadige kablet.

BEMÆRK: Visse enheder er måske ikke inkluderet, hvis du ikke bestilte dem.

1.

Tilslut vekselstrømsadapteren til vekselstrømsadapterstikket på computeren og til stikkontakten.

Figur 5. Vekselstrømsadapter

2.

Tilslut netværkskabel (valgfrit tilbehør).

Figur 6. Netværksstik

3.

Tilslut USB-enheder som f.eks. en mus eller et tastatur (valgfrit tilbehør).

Figur 7. USB-stik

4.

Åbn computerskærmen, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.

Figur 8. Tænd/sluk-knap

BEMÆRK: Det anbefales, at du tænder og slukker computeren mindst en gang, før du installerer noget kort eller tilslutter computeren til en dockingenhed eller anden ekstern enhed, f.eks. en printer.

Specifikationer

BEMÆRK: Udvalget kan variere fra område til område. Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med computeren. Du kan finde flere oplysninger om computerens konfiguration, ved at klikke på

Start → Hjælp og Support vælge indstillingen for visning af oplysninger om computeren.

Strøm

Vekselstrømsadapter

Vostro 2420 / Vostro 2520 med indbygget skærmkort 65 W

5

Strøm

Vostro 2420 med diskret skærmkort

Indgangsspænding

Knapcellebatteri

Fysisk

Højde (med et WLED-panel)

Bredde

Dybde

Vægt (minimum)

Vostro 2420

31,50 mm til 34,70 mm

342,00 mm

244 mm

2,20 kg

90 W

100 VAC til 240 VAC

3 V CR2032 litium-ion

Vostro 2520

31,50 mm til 34,50 mm

376,00 mm

260 mm

2,37 kg

Miljø

Driftstemperatur 0 °C til 35 °C

Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

Du kan finde flere oplysninger i de dokumenter om sikkerhed og overholdelse af lovgivningen, der blev leveret med computeren og på webstedet om overholdelse af lovgivningen på www.dell.com/regulatory_compliance:

• Best practices for sikkerhed

• Lovpligtig certificering

• Ergonomi

Se www.dell.com for flere oplysninger om:

• Garanti

• Vilkår og betingelser (kun USA)

• Slutbrugerlicensaftale

Du kan finde flere oplysninger om produktet på support.dell.com/manuals.

Information para NOM (únicamente para México)

Følgende oplysninger findes på enheden, som er beskrevet i dette dokument i overenstemmelse med kravene i den officielle Mexicanske standard (NOM):

Voltaje de alimentación

Frecuencia

Consumo eléctrico

Voltaje de salida

Intensidad de salida

100 V CA – 240 V CA

50 Hz – 60 Hz

1,50 A /1,60 A /1,70 A

19,50 V de CC

3,34 A /4,62 A

Oplysningerne i denne udgivelse kan ændres uden varsel.

© 2012 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

6

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker i denne tekst: Dell ™ , DELL-logoet, Dell Precision ™ , Precision ON ™ ,ExpressCharge ™ , Latitude ™ , Latitude ON ™ , OptiPlex ™ ,

Vostro ™ og Wi-Fi Catcher ™ er varemærker, der er ejet af Dell Inc. Intel ® , Pentium ® , Xeon ® , Core ™ , Atom ™ , Centrino ® og Celeron ® er registrerede varemærker eller varemærker, der er ejet af Intel Corporation i USA og andre lande. AMD ® er et registreret varemærke og

AMD Opteron ™ , AMD Phenom ™ , AMD Sempron ™ , AMD Athlon ™ , ATI Radeon ™ og ATI FirePro ™ er varemærker, der er ejet af

Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft ® , Windows ® , MS-DOS ® , Windows Vista ® , Windows Vista-startknappen og Office Outlook ® er enten varemærker eller registrerede varemærker, der er ejet af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Blu-ray Disc ™ er et varemærke, der er ejet af Blu-ray Disc Association (BDA) og givet i licens til brug på diske og afspillere. Ordmærket Bluetooth ® er et registreret varemærke og er ejet af Bluetooth ® SIG, Inc. og enhver brug af sådant mærke af Dell Inc. sker under licens. Wi-Fi ® er et registreret varemærke, der er ejet Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i denne udgivelse til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver interesse eller tingslig rettighed, til andre varemærker og firmanavne end deres egne

7

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement