Dell Vostro 470 desktop Hurtig start guide

Add to My manuals
5 Pages

advertisement

Dell Vostro 470 desktop Hurtig start guide | Manualzz

Dell Vostro 470

Informasjon om oppsett og funksjoner

Om advarsler

ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

Sett forfra og bakfra

Figur 1. Sett forfra og bakfra

1. CD/DVD-stasjon

2. CD/DVD-stasjon (tilleggsutstyr)

3. lampe for harddiskaktivitet

4. mediekortlesere (tilleggsutstyr)

5. mikrofonkontakt

6. kontakt til hodetelefon

7. frontpanel for stasjonsplass (ledig)

8. utløserknapper for CD/DVD (2)

9. USB 2.0-kontakt med egen strømforsyning

10. USB 2.0-kontakt

11. USB 3.0-kontakter (2)

12. frontpaneldeksel (åpen)

13. strømknapp

14. diagnoselampe for strømforsyning

15. spenningsvalgbryter

16. strømkontakt

17. kontakter på bakpanelet

18. spor for utvidelseskort (4)

19. spor for sikkerhetskabel

20. spor for hengelås

MERK: Utmatingsknappen til den andre CD/DVD-stasjonen vil bare fungere hvis det er installert en sekundær CD/

DVD-stasjon i datamaskinen.

Forskriftsmessig modell: D10M

Forskriftmessig type: D10M002

2011 - 10

Bakpanel

2

Figur 2. Bakpanel

1. lampe for koblingsintegritet

2. kontakt for nettverkskort

3. lampe for nettverksaktivitet

4. senter/subwoofer-kontakt

5. linjeinngang

6. fremre V/H linjeutgang

7. mikrofonkontakt

8. bakre V/H høyttalerkontakt

9. side V/H surround-kontakt

10. S/PDIF-kontakt

11. HDMI-kontakt

12. VGA-kontakt

13. USB 3.0-kontakter (2)

14. USB 2.0-kontakter (4)

Hurtigoppsett

ADVARSEL: Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om gode rutiner på www.dell.com/regulatory_compliance.

MERK: Noen enheter følger kanskje ikke med hvis du ikke bestilte dem.

MERK: Noen av kablene kan være ekstradeler som ikke leveres sammen med datamaskinen.

1.

Koble til nettverkskabelen (tilleggsutstyr).

Figur 3. Nettverkstilkobling

2.

Koble til telefonkabelen (tilleggsutstyr).

Figur 4. Telefontilkobling

3.

Hvis du har kjøpt diskret grafikk-kort, kobler du skjermen til kontakten på grafikkortet. Ellers kobler du til skjermen ved å bruke den integrerte VGA- eller HDMI-kontakten. Koble til skjermen ved å bruke bare én av følgende kabler:

Figur 5. VGA-kontakt og HDMI-kontakt

4.

Koble til USB-tastaturet eller -musen (tilleggsutstyr).

Figur 6. USB-tilkobling

5.

Koble til strømkabelen (kablene).

Figur 7. Koble til strøm

6.

Trykk inn strømknappene på skjermen og datamaskinen.

3

4

Figur 8. Slå på strøm

Spesifikasjoner

MERK: Følgende er spesifikasjoner som loven krever at skal følge med datamaskinen. Hvis du vil ha en komplett og oppdatert liste over spesifikasjonene for datamaskinen, kan du gå til support.dell.com.

Strøm

Effekt

Spenning (se sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen, for viktig informasjon om innstilling av spenning)

Knappcellebatteri

350 W/460 W

100 V-127 V/200 V-240 V, 50 Hz/60 Hz, 8 A/4 A

3V CR2032-litiumbatteri

Fysiske mål

Høyde

Uten fot

Med fot

Bredde

Dybde

Vekt

360,00 mm (14,17 tommer)

362,90 mm (14,29 tommer)

175,00 mm

445,00 mm (17,52 tommer)

9,66 kg – 11,22 kg (21,30 – 24,74 pund)

Omgivelser

Driftstemperatur 10 °C til 35 °C (50 °F til 95 °F)

Finne mer informasjon og ressurser

Se sikkerhets- og forskriftsdokumentene som fulgte med datamaskinen, samt hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory_compliance, hvis du vil ha mer informasjon om:

• Gode sikkerhetsrutiner

• Forskriftssertifisering

• Ergonomi

Se www.dell.com for mer informasjon om:

• Garanti

• Vilkår og betingelser (bare i USA),

• Lisensavtale for sluttbruker

Ekstra informasjon om produktet er tilgjengelig på support.dell.com/manuals.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

© 2012 Dell Inc. Med enerett.

Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker brukt i denne teksten: Dell ™ , DELL-logoen, Dell Precision ™ , Precision ON ™ ,ExpressCharge ™ , Latitude ™ , Latitude ON ™ ,

OptiPlex ™ , Vostro ™ og Wi-Fi Catcher ™ er varemerker tilhørende Dell Inc. Intel ® , Pentium ® , Xeon ® , Core ™ , Atom ™ , Centrino ® og

Celeron ® er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Intel Corporation i USA og andre land. AMD ® er et registrert varemerke og AMD Opteron ™ , AMD Phenom ™ , AMD Sempron ™ , AMD Athlon ™ , ATI Radeon ™ og ATI FirePro ™ er varemerker tilhørende

Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft ® , Windows ® , MS-DOS ® , Windows Vista ® , Windows Vista startknapp og Office Outlook ® er enten varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Blu-ray Disc ™ er et varemerke eid av Blu-ray Disc Association (BDA) og lisensiert for bruk på plater og spillere. Bluetooth ® -ordmerket er et registrert varemerke og eies av Bluetooth ® SIG, Inc. og all bruk av et slikt merke av Dell Inc. er under lisens. Wi-Fi ® er et registrert varemerke tilhørende Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andre varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet som henvisninger enten til institusjonene som innehar rettighetene til merkene og navnene eller til produktene deres. Dell Inc. fraskriver seg enhver eiendomsinteresse i andre varemerker og varenavn enn sine egne.

5

advertisement

Key Features

  • PC Black 350 W
  • Intel® Core™ i5 i5-2400 3.1 GHz
  • 4 GB DDR3-SDRAM 1600 MHz 2 x 2 GB
  • 500 GB DVD±RW Card reader integrated
  • 1.02 TB Intel® HD Graphics 2000
  • Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth
  • Windows 7 Professional 64-bit

Related manuals

Download PDF

advertisement