Dell Vostro 470 desktop Skrócona instrukcja obsługi

Add to My manuals
5 Pages

advertisement

Dell Vostro 470 desktop Skrócona instrukcja obsługi | Manualzz

Dell Vostro 470

Konfiguracja i funkcje komputera

Informacja o ostrzeżeniach

PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Widok z przodu i z tyłu

Rysunek 1. Widok z przodu i z tyłu

1. napęd CD/DVD

2. napęd CD /DVD (opcjonalny)

3. lampka aktywności dysku twardego

4. czytniki kart multimedialnych (opcjonalne)

5. złącze mikrofonu

6. złącze słuchawek

7. panel przedni wnęki na napędy (otwarty)

8. przyciski wysuwania napędu CD/DVD (2)

9. zasilane złącze USB 2.0

10. złącze USB 2.0

11. złącza USB 3.0 (2)

12. klapka panelu przedniego (otwarta)

13. przycisk zasilania

14. lampka diagnostyczna zasilania

15. przełącznik wyboru napięcia

16. złącze zasilania

17. złącza na panelu tylnym

18. gniazda kart rozszerzeń (4)

19. gniazdo linki zabezpieczającej

20. ucho kłódki

UWAGA: Przycisk wysuwania dodatkowego napędu CD/DVD działa tylko wtedy, gdy w komputerze zainstalowano dodatkowy napęd CD/DVD.

Model regulacji: D10M

Typ regulacji: D10M002

2011 - 10

Panel tylny

Rysunek 2. Panel tylny

1. lampka integralności łącza

2. złącze karty sieciowej

3. lampka aktywności sieci

4. złącze głośnika środkowego/niskotonowego

5. złącze wejścia liniowego

6. złącze wyjścia liniowego P/L

7. złącze mikrofonu

8. tylne złącze głośnika P/L

9. boczne złącze głośnika dźwięku dookólnego P/L

10. złącze S/PDIF

11. złącze HDMI

12. złącze VGA

13. złącza USB 3.0 (2)

14. złącza USB 2.0 (4)

Szybka konfiguracja

PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem procedur opisanych w tym rozdziale należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia można znaleźć na stronie www.dell.com/regulatory_compliance.

UWAGA: Niektóre urządzenia są dostarczane z komputerem tylko wtedy, gdy zostały zamówione.

UWAGA: Niektóre kable mogą nie być dostarczane z komputerem.

1.

Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie).

Rysunek 3. Połączenie sieciowe

2.

Podłącz kabel telefoniczny (opcjonalnie).

2

Rysunek 4. Połączenie telefoniczne

3.

Jeśli zakupiono opcjonalną, dyskretną kartę graficzną, ekran należy podłączyć do złącza dyskretnej karty graficznej. W pozostałych przypadkach podłącz ekran, korzystając ze zintegrowanego złącza VGA lub HDMI. Podłącz monitor, korzystając wyłącznie z jednego z poniższych kabli:

Rysunek 5. Złącze VGA i HDMI

4.

Podłącz klawiaturę lub mysz USB (opcjonalnie).

Rysunek 6. Podłączanie urządzeń USB

5.

Podłącz kabel (lub kable) zasilania.

Rysunek 7. Podłączanie zasilania

6.

Naciśnij przyciski zasilania monitora i komputera.

3

4

Rysunek 8. Włączanie zasilania

Dane techniczne

UWAGA: Poniżej zamieszczono wyłącznie dane techniczne, które muszą być dostarczone z komputerem w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Pełne i aktualne dane techniczne komputera są dostępne w witrynie support.dell.com

.

Zasilanie

Moc

Napięcie (zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi z komputerem, w których zamieszczono ważne informacje dotyczące ustawień napięcia)

Bateria pastylkowa

350 W/460 W

100 V-127 V/200 V-240 V, 50 Hz/60 Hz, 8 A/4 A litowa bateria pastylkowa 3 V CR2032

Wymiary i masa

Wysokość bez podstawy z podstawą

Szerokość

Długość

Masa

360,00 mm (14,17")

362,90 mm (14,29")

175,00 mm (6,89")

445,00 mm (17,52")

9,66 kg – 11,22 kg (21,30 funta – 24,74 funta)

Środowisko pracy

Temperatura pracy: 10 °C do 35 °C (50 °F do 95 °F)

Dodatkowe informacje i zasoby

W dostarczonych z komputerem dokumentach dotyczących bezpieczeństwa i przepisów prawnych oraz w witrynie poświęconej zgodności z przepisami, pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance , można znaleźć szczegółowe informacje na następujące tematy:

• Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

• Certyfikaty i przepisy prawne

• Ergonomia

W witrynie www.dell.com

można znaleźć dodatkowe informacje na następujące tematy:

• Gwarancja

• Warunki sprzedaży w Stanach Zjednoczonych

• Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego

Dodatkowe informacje o zakupionym produkcie są dostępne w witrynie support.dell.com/manuals .

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

© 2012 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: nazwa Dell ™ , logo DELL, Dell Precision ™ , Precision ON ™ , ExpressCharge ™ , Latitude ™ , Latitude ON ™ ,

OptiPlex ™ , Vostro ™ oraz Wi-Fi Catcher ™ są znakami towarowymi należącymi do firmy Dell Inc. Intel ® , Pentium ® , Xeon ® , Core ™ , Atom ™ , Centrino ® oraz Celeron ® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AMD ® jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a AMD Opteron ™ , AMD Phenom ™ , AMD Sempron ™ , AMD Athlon ™ , ATI Radeon ™ , oraz ATI FirePro ™ są znakami towarowymi należącymi do firmy Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft ® , Windows ® , MS-DOS ® , Windows Vista ® oraz klawisz startowy

Windows Vista oraz Office Outlook ® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Microsoft Corporation w

Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Blu-ray Disc ™ jest znakiem towarowym należącym do firmy Blu-ray Disc Association (BDA) i jest używany na zasadzie licencji odnośnie dysków i odtwarzaczy. Słowo Bluetooth ® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy

Bluetooth ® SIG, Inc., używanym przez firmę Dell Inc. na zasadzie licencji. Wi-Fi ® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy

Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Inne znaki towarowe oraz nazwy handlowe mogą zostać wykorzystane w niniejszej publikacji w odniesieniu do innych jednostek określających oznaczenia i nazwy swoich produktów, firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków towarowych i nazw handlowych niebędących jej własnością.

5

advertisement

Key Features

  • PC Black 350 W
  • Intel® Core™ i5 i5-2400 3.1 GHz
  • 4 GB DDR3-SDRAM 1600 MHz 2 x 2 GB
  • 500 GB DVD±RW Card reader integrated
  • 1.02 TB Intel® HD Graphics 2000
  • Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth
  • Windows 7 Professional 64-bit

Related manuals

Download PDF

advertisement