Dell Vostro 470 desktop Vodnik za hiter začetek

Add to My manuals
5 Pages

advertisement

Dell Vostro 470 desktop Vodnik za hiter začetek | Manualzz

Dell Vostro 470

Informacije o nastavitvi in funkcijah

O opozorilih

Opozorilo: OPOZORILO ozna č uje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

Pogled od spredaj in zadaj

Skica 1. Pogled od spredaj in zadaj

1. Pogon CD/DVD

2. Pogon CD/DVD (dodatna izbira)

3. Lu č ka dejavnosti trdega diska

4.

Č italniki medijskih kartic (dodatna izbira)

5. Priklju č ek za mikrofon

6. Priklju č ek za slušalke

7. Sprednja ploš č a ležiš č a pogona (odprta)

8. Gumba za izmet ploš č e CD/DVD (2)

9. Priklju č ek USB 2.0

10. Priklju č ek USB 2.0

11. Priklju č ka USB 3.0 (2)

12. Vratca sprednje ploš

13. Gumb za vklop

14. Diagnosti

17. Priklju č č na lu č č avnico č e (odprta) ka za napajanje

15. Stikalo za izbiro napetosti

16. Priklju č ek za napajanje ki na hrbtni ploš č i

18. Reže za razširitvene kartice (4)

19. Reža za varnostni kabel

20. Reža za klju

OPOMBA: Drugi gumb za izmet CD/DVD pogona deluje le, č e je v ra č unalnik nameš č en drugi CD/DVD pogon.

Regulativni model: D10M

Regulativni tip: D10M002

2011 - 10

Hrbtna ploš

č

a

2

Skica 2. Hrbtna ploš č a

1. Lu č ka celovitosti povezav

2. Priklju č ek za omrežno kartico

3. Lu č ka aktivnosti omrežja

4. Priklju č ek za sredinski zvo č nik/nizkotonec

5. Priklju č ek za vhodni vod

6. Sprednji izhodni priklju č ek L/D

7. Priklju č ek za mikrofon

8. Priklju č ek za zvo č nike L/D na hrbtni strani

9. Stranski priklju č ek za ozvo č enje L/D

10. Priklju č ek S/PDIF

11. Priklju č ek HDMI

12. Priklju č ek VGA

13. Priklju č ka USB 3.0 (2)

14. Priklju č ki USB 2.0 (4)

Hitra namestitev

Opozorilo: Preden za č nete postopke v tem poglavju, preberite varnostna navodila, ki so priložena ra č unalniku. Za dodatne informacije o varnem delu si oglejte www.dell.com/regulatory_compliance.

OPOMBA: Nekatere naprave niso vgrajene, č e jih niste naro č ili.

OPOMBA: Nekateri kabli ra č unalniku morda niso priloženi.

1.

Priklju č ite omrežni kabel (dodatna izbira).

Skica 3. Omrežna povezava

2.

Priklju č ite telefonski kabel (dodatna izbira).

Skica 4. Telefonska povezava

3.

Č e ste kupili dodatno diskretno grafi č no kartico, povežite zaslon s priklju č kom na diskretni grafi č ni kartici. Sicer zaslon povežite z vgrajenim priklju č kom VGA oz. HDMI. Monitor povežite samo z enim od spodnjih kablov:

Skica 5. Priklju č ka VGA in HDMI

4.

Priklju č ite tipkovnico ali miško USB (dodatna izbira).

Skica 6. Povezava USB

5.

Priklju č ite napajalne kable.

Skica 7. Priklju č itev napajanja

6.

Pritisnite gumba za vklop na monitorju in ra č unalniku.

3

4

Skica 8. Vklop

Tehni

č

ni podatki

OPOMBA: Naslednji tehni č ni podatki so le tisti, ki morajo biti priloženi ra č unalniku v skladu z zakonom. Za popoln in posodobljen seznam specifikacij za vaš ra č unalnik obiš č ite support.dell.com.

Napajanje

Mo č

Napetost (za pomembne informacije o napetosti si oglejte varnostne informacije, ki so priložene ra č unalniku)

Gumbna baterija

350 W - 460 W

100 V-127 V/200 V-240 V, 50 Hz/60 Hz, 8 A/4 A

3 V CR2032 litijeva gumbna baterija

Mere

Višina

Brez osnovne ploš č e

Z osnovno ploš č o

Širina

Globina

Teža

360,00 mm (14,17 palca)

362,90 mm (14,29 palca)

175,00 mm (6,89 palca)

445,00 mm (17,52 palca)

9,66 kg – 11,22 kg (21,30 – 24,74 palca)

Okolje

Delovna temperatura: od 10 °C do 35 °C

Iskanje dodatnih informacij in virov

Glejte varnostne dokumente in predpise, ki so bili priloženi vašemu ra č unalniku, ter stran v zvezi s skladnostjo s predpisi www.dell.com/regulatory_compliance za ve č informacij o:

• najboljšem ravnanju glede varnosti,

• predpisanih certifikatih,

• ergonomiki.

Oglejte si www.dell.com za ve č informacij o:

• garanciji,

• dolo č ilih in pogojih (le za ZDA),

• licen č ni pogodbi za kon č nega uporabnika.

Dodatne informacije o svojem izdelku dobite na support.dell.com/manuals.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

© 2012 Dell Inc. Vse pravice pridržane.

Vsakršno razmnoževanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano.

Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu: Dell ™ , logotip DELL, Dell Precision ™ , Precision ON ™ ,ExpressCharge ™ , Latitude ™ ,

Latitude ON ™ , OptiPlex ™ , Vostro ™ in Wi-Fi Catcher ™ so blagovne znamke družbe Dell Inc. Intel ® , Pentium ® , Xeon ® , Core ™ , Atom ™ ,

Centrino ® in Celeron ® so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Intel Corporation v Združenih državah in drugih državah. AMD ® je registrirana blagovna znamka in AMD Opteron ™ , AMD Phenom ™ , AMD Sempron ™ , AMD Athlon ™ , ATI Radeon ™ in

ATI FirePro ™ so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft ® , Windows ® , MS-DOS ® , Windows Vista ® , gumb start za Windows Vista in Office Outlook ® so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v

Združenih državah in/ali drugih državah. Blu-ray Disc ™ je blagovna znamka v lasti družbe Blu-ray Disc Association (BDA) in je na diskih in predvajalnikih uporabljena z licenco. Besedna znamka Bluetooth ® je registrirana blagovna znamka v lasti družbe Bluetooth ® SIG, Inc. in družba Dell Inc. jo uporablja z dovoljenjem. Wi-Fi ® je registrirana blagovna znamka združenja Wireless Ethernet Compatibility

Alliance, Inc.

V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne znamke in imena, ki se nanašajo na družbe, katerih last so blagovne znamke ali imena, oziroma na njihove izdelke. Družba Dell Inc. zavra č a kakršne koli lastniške interese do blagovnih imen, ki niso v njeni lasti.

5

advertisement

Key Features

  • PC Black 350 W
  • Intel® Core™ i5 i5-2400 3.1 GHz
  • 4 GB DDR3-SDRAM 1600 MHz 2 x 2 GB
  • 500 GB DVD±RW Card reader integrated
  • 1.02 TB Intel® HD Graphics 2000
  • Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth
  • Windows 7 Professional 64-bit

Related manuals

Download PDF

advertisement