Dell Vostro 470 desktop Vodič za brzi početak

Add to My manuals
5 Pages

advertisement

Dell Vostro 470 desktop Vodič za brzi početak | Manualzz
Dell Vostro 470
Informacije o podešavanju i karakteristikama
O upozorenjima
UPOZORENJE: UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnost od oštećenja imovine, zadobijanja telesnih povreda ili
smrti.
Prikaz sa prednje i zadnje strane
Slika 1. Prikaz sa prednje i zadnje strane
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
CD/DVD disk jedinica
CD/DVD disk jedinica (opcionalno)
svetlo aktivnosti jedinice čvrstog diska
čitači medijskih kartica (opcionalno)
konektor za mikrofon
konektor za slušalice
prednja ploča ležišta za disk (otvorena)
tasteri za izbacivanje CD/DVD diska (2)
USB 2.0 konektor sa napajanjem
USB 2.0 konektor
USB 3.0 konektori (2)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
vrata prednje ploče (otvorena)
taster za uključivanje/isključivanje
dijagnostičko svetlo za napajanje
prekidač za izbor napona
konektor za napajanje
konektori na zadnjoj ploči
slotovi za proširenje (4)
slot za zaštitni kabl
slot za zaključavanje
NAPOMENA: Taster za izbacivanje drugog CD/DVD diska je u funkciji samo ako je na računaru instaliran drugi
CD/DVD disk.
Model sa regulacijom: D10M
Tip sa regulacijom: D10M002
2011 - 10
Zadnja ploča
Slika 2. Zadnja ploča
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
svetlo za ispravnost veze
konektor mrežnog adaptera
svetlo za aktivnost mreže
konektor za centralni/subwoofer zvučnik
konektor za linijski ulaz
konektor za prednji L/D linijski izlaz
konektor za mikrofon
konektor za zadnji L/D zvučnik
9.
10.
11.
12.
13.
14.
konektor za bočni L/D surround zvučnik
S/PDIF konektor
HDMI konektor
VGA konektor
USB 3.0 konektori (2)
USB 2.0 konektori (4)
Brzo podešavanje
UPOZORENJE: Pre nego što započnete bilo koji postupak u ovom odeljku, pročitajte bezbednosne informacije koje
ste dobili uz računar. Dodatne informacije o najboljim postupcima potražite na www.dell.com/
regulatory_compliance.
NAPOMENA: Neki uređaji neće biti isporučeni ako ih niste naručili
NAPOMENA: Neki kablovi možda neće biti isporučeni sa vašim računarom.
1.
Povežite mrežni kabl (opcionalno).
Slika 3. Povezivanje mreže
2.
2
Povežite telefonski kabl (opcionalno).
Slika 4. Povezivanje telefona
3.
Ako ste kupili opcionalnu diskretnu grafičku karticu, povežite ekran sa konektorom na diskretnoj grafičkoj kartici. U
suprotnom, povežite ekran pomoću integrisanog VGA ili HDMI konektora. Povežite monitor pomoću samo jednog od
sledećih kablova:
Slika 5. VGA konektor i HDMI konektor
4.
Povežite USB tastaturu ili miša (opcionalno).
Slika 6. USB povezivanje
5.
Povežite kablove za napajanje.
Slika 7. Povezivanje napajanja
6.
Pritisnite tastere za uključivanje/isključivanje na monitoru i računaru.
3
Slika 8. Uključivanje napajanja
Specifikacije
NAPOMENA: Sledeće specifikacije su samo one koje se po zakonu moraju isporučivati sa računarom. Potpuni i
trenutni spisak specifikacija za računar potražite na support.dell.com.
Napajanje
Napon u vatima
350 W/460 W
Napon (važne informacije o podešavanju napona potražite 100 V – 127 V/200 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz, 8 A/4 A
u sigurnosnim informacijama koje su isporučene sa vašim
računarom)
Coin-cell baterija
Litijumska coin cell baterija 3 V CR2032
Fizičke karakteristike
Visina
bez osnove
360,00 mm (14,17 inča)
sa osnovom
362,90 mm (14,29 inča)
Širina
175,00 mm (6,89 inča)
Dubina
445,00 mm (17,52 inča)
Težina
9,66 kg – 11,22 kg (21,30 lb – 24,74 lb)
Okruženje
Radna temperatura:
10 °C do 35 °C (50 °F do 95 °F)
Pronalaženje dodatnih informacija i izvora
Pogledajte bezbednosna i regulatorna dokumenta koja ste dobili uz vaš računar i posetite web stranicu za usklađenost
sa propisima na www.dell.com/regulatory_compliance za više informacija o sledećem:
•
Najbolje bezbednosne prakse
•
Regulatorni sertifikati
•
Ergonomija
Posetite www.dell.com za dodatne informacije o sledećem:
•
4
Garancija
•
Odredbe i uslovi (samo SAD)
•
Licencni ugovor sa krajnjim korisnikom
Dodatne informacije o vašem proizvodu su dostupne na stranici support.dell.com/manuals.
Informacije u ovoj brošuri podložne su promenama bez prethodne najave.
© 2012 Dell Inc. Sva prava zadržana.
Umnožavanje ovih materijala na bilo koji način bez prethodne pisane dozvole kompanije Dell Inc. je strogo zabranjeno.
Trgovačke oznake korišćene u ovom tekstu: Dell™, DELL logotip, Dell Precision™, Precision ON™,ExpressCharge™, Latitude™,
Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ i Wi-Fi Catcher™ su trgovačke oznake kompanije Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™,
Centrino® i Celeron® su registrovane trgovačke oznake ili trgovačke oznake kompanije Intel Corporation u SAD-u i drugim državama.
AMD® je registrovana trgovačka oznaka i AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ i
ATI FirePro™ su trgovačke oznake kompanije Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®,
Windows Vista start dugme i Office Outlook® su trgovačke oznake ili registrovane trgovačke oznake kompanije Microsoft Corporation u
Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. Blu-ray Disc™ je trgovačka oznaka u vlasništvu kompanije Blu-ray Disc Association (BDA) i
licencirana je za upotrebu na diskovima i plejerima. Bluetooth® oznaka je registrovana trgovačka oznaka u vlasništvu kompanije
Bluetooth® SIG, Inc. i svako korišćenje takve oznake od strane kompanije Dell Inc. je na osnovu licence. Wi-Fi® je registrovana
trgovačka oznaka kompanije Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.
Ostale trgovačke oznake i trgovački nazivi mogu se koristiti u ovom dokumentu da označe pravna lica vlasnike oznaka i naziva ili njihove
proizvode. Dell Inc. se odriče bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene trgovačke oznake i nazive, osim vlastitih.
5

advertisement

Key Features

  • PC Black 350 W
  • Intel® Core™ i5 i5-2400 3.1 GHz
  • 4 GB DDR3-SDRAM 1600 MHz 2 x 2 GB
  • 500 GB DVD±RW Card reader integrated
  • 1.02 TB Intel® HD Graphics 2000
  • Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth
  • Windows 7 Professional 64-bit

Related manuals

Download PDF

advertisement