Dell Vostro 470 desktop Snabbstartsguide

Add to My manuals
5 Pages

advertisement

Dell Vostro 470 desktop Snabbstartsguide | Manualzz

Dell Vostro 470

Information om installation och funktioner

Om varningar

VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.

Framsida och baksida

Figur 1. Framsida och baksida

1. cd/dvd-enhet

2. cd- eller dvd-enhetsuttag (tillval)

3. indikator för hårddiskaktivitet

4. mediekortläsare (tillval)

5. mikrofonkontakt

6. hörlurskontakt

7. frontpanel för enhetsfack (öppen)

8. cd/dvd-utmatningsknappar (2)

9. strömsatt USB 2.0-kontakt

10. USB 2.0-kontakt

11. USB 3.0-kontakter (2)

12. frontpanellucka (öppen)

13. strömbrytare

14. diagnostikindikator för strömförsörjning

15. spänningsväljare

16. nätkontakt

17. kontakter på bakpanelen

18. kortplatser för expansionskort (4)

19. säkerhetskabeluttag

20. hänglåsuttag

OBS: Utmatningsknappen för den andra optiska enheten fungerar endast om det finns en andra optisk enhet installerad i datorn.

Regleringsmodell: D10M

Regleringstyp: D10M002

2011 - 10

Bakpanel

Figur 2. Bakpanel

1. indikator för länkintegritet

2. nätverksadapterkontakt

3. indikator för nätverksaktivitet

4. mitt-/bashögtalarkontakt

5. linjeingångskontakt

6. främre L/R-linjeutgångskontakt

7. mikrofonkontakt

8. bakre L/R-högtalarkontakt

9. L/R-surroundkontakt på sidan

10. S/PDIF-kontakt

11. HDMI-kontakt

12. VGA-kontakt

13. USB 3.0-kontakter (2)

14. USB 2.0-kontakter (4)

Snabbinstallation

VARNING: Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säker hantering finns på www.dell.com/ regulatory_compliance.

OBS: En del enheter kanske inte finns med eftersom du inte beställde dem.

OBS: Vissa kablar kanske inte levererades med datorn.

1.

Anslut nätverkskabeln (valfritt).

Figur 3. Nätverksanslutning

2.

Anslut telefonkabeln (tillval).

2

Figur 4. Telefonanslutning

3.

Om du har köpt ett separat grafikkort som tillval ansluter du skärmen till grafikkortets port. Du kan också ansluta skärmen med hjälp av den integrerade VGA- eller HDMI-kontakten. Använd någon av dessa kablar för att ansluta bildskärmen:

Figur 5. VGA och HDMI

4.

Anslut USB-tangentbordet eller musen (tillval).

Figur 6. USB-anslutning

5.

Anslut en eller flera nätkablar.

Figur 7. Ansluta ström

6.

Tryck på strömbrytaren på datorn och på skärmen.

3

4

Figur 8. Slå på strömmen

Specifikationer

OBS: Följande specifikationer är endast vad som enligt lag måste levereras med datorn. Fullständiga och aktuella specifikationer för datorn finns på support.dell.com.

Strömförsörjning

Effekt 350 W/460 W

Spänning (I säkerhetsinformationen som följde med datorn kan du läsa om viktiga spänningsinställningar.)

100 V – 127 V/200 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz, 8 A/4 A

Knappcellsbatteri 3 V CR2032-litiumcellbatteri

Fysiska mått

Höjd

Utan bas

Med bas

Bredd

Djup

Vikt

360,00 mm (14,17 tum)

362,90 mm (14,29 tum)

175,00 mm (6,89 tum)

445,00 mm (17,52 tum)

9,66 kg – 11,22 kg (21,30 lb – 24,74 lb)

Miljöpåverkan

Drifttemperatur 10 °C till 35 °C (50 °F till 95 °F)

Hitta mer information och resurser

Se säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn samt hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/ regulatory_compliance för mer information om:

• Säkert handhavande

• Föreskrifter

• Ergonomi

Se www.dell.com för ytterligare information om:

• Garanti

• Villkor (endast USA)

• Licensavtal för slutanvändare

Ytterligare information om din produkt finns på support.dell.com/manuals.

Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande.

© 2012 Dell Inc. Med ensamrätt.

Återgivning av dessa material i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Varumärken som används i denna text: Dell ™ , DELL-logotypen, Dell Precision ™ , Precision ON ™ ,ExpressCharge ™ , Latitude ™ ,

Latitude ON ™ , OptiPlex ™ , Vostro ™ och Wi-Fi Catcher ™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Intel ® , Pentium ® , Xeon ® , Core ™ , Atom ™ ,

Centrino ® och Celeron ® är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. AMD ® är ett registrerat varumärke och AMD Opteron ™ , AMD Phenom ™ , AMD Sempron ™ , AMD Athlon ™ , ATI Radeon ™ och ATI FirePro ™ är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft ® , Windows ® , MS-DOS ® , Windows Vista ® , Windows Vistastartknappen och Office Outlook ® är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/ eller andra länder. Blu-ray Disc ™ är ett varumärke som ägs av Blu-ray Disc Association (BDA) och är licensierad för användning på skivor och i spelare. Bluetooth ® -ordmärket är ett registrerat varumärke som ägs av Bluetooth ® SIG, Inc. och används av Dell Inc. under licens. Wi-Fi ® är ett registrerat varumärke som tillhör Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Övriga varumärken kan användas i dokumentet som hänvisning till antingen de enheter som gör anspråk på varumärkena eller deras produkter. Dell Inc. frånsäger sig allt ägarintresse av andra varumärken än sina egna.

5

advertisement

Key Features

  • PC Black 350 W
  • Intel® Core™ i5 i5-2400 3.1 GHz
  • 4 GB DDR3-SDRAM 1600 MHz 2 x 2 GB
  • 500 GB DVD±RW Card reader integrated
  • 1.02 TB Intel® HD Graphics 2000
  • Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth
  • Windows 7 Professional 64-bit

Related manuals

Download PDF

advertisement