Dell Vostro 470 desktop Manualul proprietarului

Add to My manuals
65 Pages

advertisement

Dell Vostro 470 desktop Manualul proprietarului | Manualzz
Dell Vostro 470
Manualul proprietarului
Reglementare de Model: D10M
Reglementare de Tip: D10M002
Note, atenţionări şi avertismente
NOTIFICARE: O NOTĂ indică informaţii importante care vă ajută să optimizaţi utilizarea computerului.
AVERTIZARE: O ATENŢIONARE indică un pericol potenţial de deteriorare a hardware-ului sau de pierdere a
datelor dacă nu sunt urmate instrucţiunile.
AVERTISMENT: Un AVERTISMENT indică un pericol potenţial de deteriorare a bunurilor, de vătămare corporală
sau de deces.
Informaţiile din această publicaţie pot fi modificate fără notificare.
© 2012 Dell Inc. Toate drepturile rezervate.
Este strict interzisă reproducerea sub orice formă a acestor materiale, fără permisiunea scrisă a Dell Inc.
Mărcile comerciale utilizate în acest text: Dell™, sigla DELL, Dell Precision,™ Precision ON,™ ExpressCharge,™ Latitude,™
Latitude ON,™ OptiPlex,™ Vostro™ şi Wi-Fi Catcher™ sunt mărci comerciale ale Dell Inc. Intel,® Pentium,® Xeon,® Core,™ Atom,™
Centrino® şi Celeron® sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Intel Corporation în SUA şi în alte ţări. AMD® este o
marcă comercială înregistrată şi AMD Opteron,™ AMD Phenom,™ AMD Sempron,™ AMD Athlon,™ ATI Radeon™ şi ATI FirePro™ sunt
mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft,® Windows,® MS-DOS,® Windows Vista,® butonul de pornire Windows
Vista şi Office Outlook® sunt fie mărci comerciale, fie mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în
alte ţări. Blu-ray Disc™ este o marcă comercială deţinută de Blu-ray Disc Association (BDA) şi licenţiată pentru utilizare pe discuri şi
playere. Marca verbală Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată şi deţinută de Bluetooth® SIG, Inc. şi orice utilizare a mărcii de
către Dell Inc. este sub licenţă. Wi-Fi® este o marcă comercială înregistrată a Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.
Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale pot fi utilizate în această publicaţie pentru referire fie la entităţile care au drepturi asupra
mărcilor şi denumirilor, fie la produsele acestora. Dell Inc. neagă orice interes de proprietate asupra mărcilor comerciale şi denumirilor
comerciale care nu îi aparţin.
2012 – 03
Rev. A00
Cuprins
Note, atenţionări şi avertismente................................................................................................2
Capitolul 1: Efectuarea de lucrări la computerul dvs...............................................................5
Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.............................................................................................5
Instrumente recomandate........................................................................................................................................6
Oprirea computerului................................................................................................................................................6
După efectuarea unor operaţii în interiorul calculatorului dvs.................................................................................6
Capitolul 2: Scoaterea capacului.................................................................................................9
Instalarea capacului...............................................................................................................................................10
Capitolul 3: Scoaterea memoriei................................................................................................11
Instalarea memoriei................................................................................................................................................11
Capitolul 4: Îndepărtarea plăcii de extensie ...........................................................................13
Instalarea plăcii de extensie...................................................................................................................................14
Capitolul 5: Demontarea unităţii optice de disc......................................................................15
Instalarea unităţii optice de disc............................................................................................................................16
Capitolul 6: Demontarea unităţii de hard disk.........................................................................17
Instalarea unităţii de hard disk...............................................................................................................................18
Capitolul 7: Demontarea cititorului de carduri de memorie..................................................21
Instalarea cititorului de carduri de memorie..........................................................................................................22
Capitolul 8: Demontarea ventilatorului din spatele sistemului.............................................23
Instalarea ventilatorului din spatele sistemului......................................................................................................24
Capitolul 9: Scoaterea bateriei rotunde....................................................................................25
Instalarea bateriei rotunde.....................................................................................................................................25
Capitolul 10: Scoaterea radiatorului..........................................................................................27
Instalarea radiatorului............................................................................................................................................28
Capitolul 11: Scoaterea procesorului........................................................................................29
Instalarea procesorului..........................................................................................................................................29
Capitolul 12: Îndepărtarea sursei de alimentare.....................................................................31
Instalarea sursei de alimentare..............................................................................................................................34
Capitolul 13: Scoaterea plăcii de sistem..................................................................................35
Instalarea plăcii de sistem......................................................................................................................................37
Capitolul 14: Scoaterea cadrului frontal...................................................................................39
Instalarea cadrului frontal......................................................................................................................................40
Capitolul 15: Scoaterea plăcii WLAN........................................................................................41
Instalarea plăcii WLAN...........................................................................................................................................42
Capitolul 16: Demontarea butonului de alimentare şi a LED-ului de activitate pentru
hard disk........................................................................................................................................43
Instalarea butonului de alimentare şi a LED-ului de activitate pentru hard disk....................................................44
Capitolul 17: Demontarea modulului audio frontal..................................................................47
Instalarea modulului audio frontal..........................................................................................................................48
Capitolul 18: Demontarea modulului frontal USB....................................................................49
Instalarea modulului frontal USB............................................................................................................................49
Capitolul 19: Prezentarea generală a configurării sistemului...............................................51
Accesarea configurării sistemului..........................................................................................................................51
Ecranele de configurare a sistemului.....................................................................................................................51
Opţiunile de configurare a sistemului.....................................................................................................................52
Main (Principal)................................................................................................................................................52
Advanced (Complex)........................................................................................................................................53
Security (Securitate)........................................................................................................................................55
Boot (Pornire sistem)........................................................................................................................................56
Exit (Ieşire)........................................................................................................................................................56
Capitolul 20: Mesaje de eroare la diagnosticare....................................................................57
Codurile sonore de diagnosticare..........................................................................................................................58
Mesaje de sistem....................................................................................................................................................58
Capitolul 21: Specificaţii..............................................................................................................61
Capitolul 22: Cum se poate contacta Dell.................................................................................65
Cum se poate contacta Dell....................................................................................................................................65
Efectuarea de lucrări la computerul dvs.
1
Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului
Utilizaţi următoarele recomandări privind siguranţa pentru a vă ajuta să protejaţi computerul împotriva potenţialelor
daune şi pentru a vă ajuta să asiguraţi siguranţa personală. În lipsa altor recomandări, fiecare procedură inclusă în acest
document presupune existenţa următoarelor condiţii:
•
•
aţi citit informaţiile de siguranţă livrate împreună cu computerul;
o componentă poate fi înlocuită sau, dacă este achiziţionată separat, instalată efectuând procedura de
îndepărtare în ordine inversă.
AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiţi informaţiile privind siguranţa care
însoţesc computerul. Pentru informaţii suplimentare privind siguranţa şi cele mai bune practici, consultaţi Pagina
principală privind Conformitatea cu legislaţia de la adresa www.dell.com/regulatory_compliance.
AVERTIZARE: Multe reparaţii pot fi efectuate exclusiv de către un tehnician de service certificat. Trebuie să
efectuaţi numai depanare şi reparaţii simple conform autorizării din documentaţia produsului dvs. sau conform
instrucţiunilor echipei de service şi asistenţă online sau telefonică. Deteriorarea datorată operaţiilor de service
neautorizate de Dell nu este acoperită de garanţia dvs. Citiţi şi respectaţi instrucţiunile de siguranţă furnizate
împreună cu produsul.
AVERTIZARE: Pentru a evita descărcarea electrostatică, conectaţi-vă la împământare utilizând o brăţară
antistatică sau atingând periodic o suprafaţă metalică nevopsită, cum ar fi un conector de pe partea din spate a
computerului.
AVERTIZARE: Manevraţi componentele şi plăcile cu grijă. Nu atingeţi componentele sau contactele de pe o placă.
Apucaţi placa de muchii sau de suportul de montare metalic. Apucaţi o componentă, cum ar fi un procesor de
muchii, nu de pini.
AVERTIZARE: Când deconectaţi un cablu, trageţi de conector sau de protuberanţa prevăzută în acest scop, nu de
cablu în sine. Unele cabluri au conectori cu dispozitiv de fixare; dacă deconectaţi un cablu de acest tip,apăsaţi pe
dispozitivul de fixare înainte de a deconecta cablul. În timp ce îndepărtaţi conectorii, menţineţi-i aliniaţi pentru a
evita îndoirea pinilor lor. De asemenea, înainte de a conecta un cablu, asiguraţi-vă că ambii conectori sunt
orientaţi şi aliniaţi corect.
NOTIFICARE: Culoarea computerului dvs. şi anumite componente pot diferi faţă de ceea ce este prezentat în acest
document.
Pentru a evita deteriorarea computerului urmaţi paşii de mai jos înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
1.
Asiguraţi-vă că suprafaţa de lucru este plană şi curată pentru a preveni zgârierea capacului computerului.
2.
Opriţi computerul (consultaţi Oprirea computerului).
AVERTIZARE: Pentru a deconecta un cablu de reţea, întâi decuplaţi cablul de la computer şi apoi decuplaţi-l de la
dispozitivul de reţea.
3.
Deconectaţi toate cablurile de reţea de la computer.
4.
Deconectaţi computerul şi toate dispozitivele ataşate de la prizele electrice.
5
5.
Ţineţi apăsat pe butonul de alimentare în timp ce computerul este deconectat pentru a lega placa de bază la
pământ.
6.
Îndepărtaţi capacul.
AVERTIZARE: Înainte de a atinge vreun obiect din interiorul computerului, legaţi-vă la pământ atingând o suprafaţă
metalică nevopsită, cum ar fi placa metalică din partea posterioară a computerului. În timp ce lucraţi, atingeţi
periodic o suprafaţă metalică nevopsită pentru a disipa electricitatea statică, care poate deteriora componentele
interne.
Instrumente recomandate
Procedurile din acest document pot necesita următoarele instrumente:
•
şurubelniţă mică cu vârful lat;
•
şurubelniţă Phillips #0;
•
şurubelniţă Phillips #1;
•
ştift de plastic mic;
•
CD cu programul de actualizare Flash BIOS.
Oprirea computerului
AVERTIZARE: Pentru a evita pierderea datelor, salvaţi şi închideţi toate fişierele deschise şi ieşiţi din toate
programele deschise înainte să opriţi computerul.
1.
Închideţi sistemul de operare:
–
În Windows Vista:
Faceţi clic pe Start
, apoi faceţi clic pe săgeata din colţul din dreapta jos al meniului Start ca în imaginea
de mai jos şi apoi faceţi clic pe Shut Down (Oprire).
–
În Windows XP:
Faceţi clic pe Start → Turn Off Computer (Oprire computer) → Turn Off (Oprire) . Computerul se opreşte
după finalizarea procesului de închidere a sistemului de operare.
2.
Asiguraţi-vă că computerul şi toate dispozitivele ataşate sunt oprite. În cazul în care computerul şi dispozitivele
ataşate nu se opresc automat când închideţi sistemul de operare, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de alimentare
timp de 4 secunde pentru a le opri.
După efectuarea unor operaţii în interiorul calculatorului dvs.
După ce aţi finalizat toate procedurile de remontare, asiguraţi-vă că aţi conectat toate dispozitivele externe, cardurile şi
cablurile înainte de a porni calculatorul.
1.
Remontaţi capacul.
AVERTIZARE: Pentru a conecta un cablu de reţea, mai întâi introduceţi cablul în dispozitivul de reţea şi apoi
conectaţi-l la computer.
2.
Conectaţi orice cabluri de reţea sau de telefonie la computerul dvs.
3.
Vonectaţi computerul şi toate dispozitivele ataşate la prizele electrice.
6
4.
Porniţi computerul.
5.
Verificaţi funcţionarea corectă a computerului rulând programul Dell Diagnostics.
7
8
Scoaterea capacului
1.
Urmaţi procedurile din secţiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
2.
Scoateţi cele două şuruburi cu cap striat care fixează capacul pe computer.
2
Figura 1.
3.
Glisaţi capacul computerului spre partea din spate a acestuia şi apoi demontaţi-l de pe computer.
Figura 2.
4.
Ridicaţi capacul de pe computer.
9
Figura 3.
Instalarea capacului
1.
Aşezaţi capacul computerului pe acesta şi glisaţi-l spre interior, pornind din spatele computerului.
2.
Aşezaţi la loc şi strângeţi şuruburile cu cap striat care fixează capacul pe computer.
3.
Urmaţi procedurile din secţiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.
10
Scoaterea memoriei
1.
Urmaţi procedurile din secţiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
2.
Scoateţi capacul.
3.
Apăsaţi în jos lamelele de fixare a memoriei de pe fiecare parte a modulelor de memorie şi ridicaţi modulul de
memorie pentru a-l scoate din computer.
3
Figura 4.
Instalarea memoriei
1.
Aliniaţi canelura de pe cardul de memorie cu lamela din conectorul plăcii de sistem.
2.
Introduceţi modulul de memorie în soclul memoriei.
3.
Apăsaţi pe modulul de memorie până când clemele de fixare fixează memoria în poziţie.
4.
Instalaţi capacul.
5.
Urmaţi procedurile din secţiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.
11
12
Îndepărtarea plăcii de extensie
1.
Urmaţi procedurile din secţiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
2.
Scoateţi capacul.
3.
Apăsaţi lamela albastră de blocare înspre exterior şi împingeţi panoul de fixare în jos.
4
Figura 5.
4.
Apăsaţi dispozitivul de blocare şi trageţi cardul de extensie afară din computer.
Figura 6.
13
Instalarea plăcii de extensie
1.
Apăsaţi cardul de extensie în slotul cardului şi fixaţi dispozitivul de blocare.
2.
Instalaţi modulul de fixare a cardului de extensie pe carcasă.
3.
Instalaţi capacul.
4.
Urmaţi procedurile din secţiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.
14
Demontarea unităţii optice de disc
1.
Urmaţi procedurile din secţiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
2.
Scoateţi capacul.
3.
Deconectaţi cablul de alimentare şi cablul de date de la partea din spate a unităţii optice.
5
Figura 7.
4.
Scoateţi şuruburile care fixează unitatea optică pe cutia unităţii.
Figura 8.
5.
Glisaţi în afară unitatea optică prin partea din faţă a computerului.
15
Figura 9.
Instalarea unităţii optice de disc
1.
Glisaţi înăuntru unitatea optică prin partea din faţă a computerului.
2.
Aşezaţi la loc şuruburile care fixează unitatea optică pe cutia unităţii.
3.
Conectaţi cablul de alimentare şi cablul de date la unitatea optică.
4.
Instalaţi capacul.
5.
Urmaţi procedurile din secţiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.
16
Demontarea unităţii de hard disk
1.
Urmaţi procedurile din secţiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
2.
Scoateţi capacul.
3.
Deconectaţi cablul de alimentare şi cablul de date din partea din spate a unităţii de hard disk.
6
Figura 10.
4.
Scoateţi şuruburile care fixează cutia unităţii de hard disk pe carcasă.
Figura 11.
17
5.
Glisaţi în afară şi ridicaţi unitatea de hard disk.
Figura 12.
6.
Scoateţi şuruburile care fixează hard diskul pe carcasa de unitate.
Figura 13.
7.
Scoateţi cutia unităţii de hard disk în direcţia indicată, pentru a demonta unitatea de hard disk de pe cutia acesteia.
Figura 14.
Instalarea unităţii de hard disk
1.
Strângeţi şuruburile care fixează unitatea de hard disk pe cutia unităţii.
2.
Aşezaţi unitatea de hard disk în slot şi strângeţi şuruburile care fixează cutia unităţii de hard disk pe carcasă.
18
3.
Conectaţi cablul de alimentare şi cablul de date la unitatea de hard disk.
4.
Instalaţi capacul.
5.
Urmaţi procedurile din secţiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.
19
20
Demontarea cititorului de carduri de memorie
1.
Urmaţi procedurile din secţiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
2.
Scoateţi capacul.
3.
Deconectaţi cablul cardului de memorie de la placa de sistem.
7
Figura 15.
4.
Scoateţi cablul cititorului de carduri de memorie din clema de fixare.
Figura 16.
5.
Scoateţi şuruburile care fixează cititorul de carduri de memorie pe cutia unităţii.
21
Figura 17.
6.
Glisaţi în afară cititorul de carduri multimedia prin partea frontală a computerului.
Figura 18.
Instalarea cititorului de carduri de memorie
1.
Glisaţi înăuntru cititorul de carduri de memorie prin partea din faţă a computerului.
2.
Aşezaţi la loc şi strângeţi şuruburile care fixează cititorul de carduri multimedia pe cutia unităţii.
3.
Treceţi cablul cititorului de carduri de memorie prin clema de fixare.
4.
Conectaţi cititorul de carduri de memorie la conectorul plăcii de sistem.
5.
Instalaţi capacul.
6.
Urmaţi procedurile din secţiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.
22
8
Demontarea ventilatorului din spatele sistemului
1.
Urmaţi procedurile din secţiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
2.
Scoateţi capacul.
3.
Deconectaţi cablul ventilatorului de la placa de sistem.
Figura 19.
4.
Scoateţi şuruburile care fixează ventilatorul pe cadru şi ridicaţi ventilatorul afară din computer.
Figura 20.
23
Instalarea ventilatorului din spatele sistemului
1.
Poziţionaţi ventilatorul către centrul computerului, pe carcasă.
2.
În timp ce ţineţi ventilatorul carcasei pe poziţie, aşezaţi la loc şuruburile care fixează ventilatorul pe carcasă.
3.
Reconectaţi cablul ventilatorului la placa de sistem.
4.
Instalaţi capacul.
5.
Urmaţi procedurile din secţiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.
24
Scoaterea bateriei rotunde
1.
Urmaţi procedurile din secţiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
2.
Scoateţi capacul.
3.
Scoateţi placa de extensie.
4.
Apăsaţi dispozitivul de deblocare pentru a permite bateriei să sară din soclul de pe placa de sistem.
9
Figura 21.
Instalarea bateriei rotunde
1.
Introduceţi bateria rotundă în slot.
2.
Instalaţi placa de extensie.
3.
Instalaţi capacul.
4.
Urmaţi procedurile din secţiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.
25
26
Scoaterea radiatorului
1.
Urmaţi procedurile din secţiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
2.
Scoateţi capacul.
3.
Deconectaţi cablul pentru ventilatorul radiatorului de la placa de sistem.
10
Figura 22.
4.
Scoateţi şuruburile care fixează cablul ansamblului pe placa de sistem şi demontaţi radiatorul de pe computer.
Figura 23.
27
Instalarea radiatorului
1.
Conectaţi cablul pentru ventilatorul radiatorului la placa de sistem.
2.
Instalaţi şuruburile care fixează ansamblul radiatorului pe placa de sistem.
3.
Instalaţi capacul.
4.
Urmaţi procedurile din secţiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.
28
Scoaterea procesorului
11
1.
Urmaţi procedurile din secţiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
2.
Scoateţi capacul.
3.
Demontaţi ansamblul radiatorului.
4.
Apăsaţi maneta de deblocare a procesorului în jos şi apoi spre exterior pentru a o elibera din cârligul care o ţine
fixată.
5.
Ridicaţi capacul procesorului şi ridicaţi procesorul pentru a-l demonta de pe computer.
Figura 24.
Instalarea procesorului
1.
Instalaţi procesorul în soclu.
2.
Apăsaţi pe capacul procesorului pentru a-l fixa în soclu.
3.
Apăsaţi maneta de deblocare în jos şi apoi spre interior pentru a cupla cârligul care o ţine fixată.
4.
Instalaţi ansamblul radiatorului.
5.
Instalaţi capacul.
6.
Urmaţi procedurile din secţiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.
29
30
Îndepărtarea sursei de alimentare
12
1.
Urmaţi procedurile din secţiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
2.
Scoateţi capacul.
3.
Apăsaţi pe dispozitivul de deblocare şi ridicaţi suportul pentru cabluri pentru a-l deconecta de la dispozitivul de
blocare de pe placa de sistem.
Figura 25.
4.
Deconectaţi cablul de alimentare din spatele unităţii de hard disk.
Figura 26.
31
5.
Deconectaţi cablul de alimentare din spatele unităţii optice.
Figura 27.
6.
Deconectaţi cablul de alimentare de la placa de sistem.
Figura 28.
7.
32
Scoateţi şuruburile care fixează sursa de alimentare pe carcasa computerului.
Figura 29.
8.
Apăsaţi pe lamela albastră de deblocare de lângă sursa de alimentare şi glisaţi sursa de alimentare spre partea din
faţă a computerului.
Figura 30.
9.
Ridicaţi sursa de alimentare afară din computer.
33
Figura 31.
Instalarea sursei de alimentare
1.
Instalaţi sursa de alimentare pe computer.
2.
Glisaţi sursa de alimentare spre partea din spate a computerului până când se fixează cu un sunet specific pe
poziţie.
3.
Instalaţi şuruburile care fixează sursa de alimentare pe computer.
4.
Conectaţi toate cablurile de alimentare la placa de sistem şi la unităţi.
5.
Instalaţi capacul.
6.
Urmaţi procedurile din secţiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.
34
Scoaterea plăcii de sistem
1.
Urmaţi procedurile din secţiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
2.
Scoateţi capacul.
3.
Demontaţi modulele de memorie.
4.
Scoateţi placa de extensie.
5.
Scoateţi radiatorul.
6.
Scoateţi procesorul.
7.
Scoateţi hard diskul.
8.
Scoateţi unitatea optică.
9.
Demontaţi cititorul de carduri de memorie.
13
10. Deconectaţi şi desfaceţi toate cablurile de pe placa de sistem.
Figura 32.
11. Scoateţi şuruburile care fixează placa de sistem pe carcasa computerului.
35
Figura 33.
12. Glisaţi placa de bază către partea frontală a computerului.
Figura 34.
13. Ridicaţi placa de sistem afară din computer.
36
Figura 35.
Instalarea plăcii de sistem
1.
Poziţionaţi placa de sistem în computer.
2.
Glisaţi placa de sistem către partea din spate a computerului.
3.
Instalaţi şuruburile care fixează placa de sistem pe carcasa computerului.
4.
Trageţi şi conectaţi toate cablurile la placa de sistem.
5.
Instalaţi procesorul.
6.
Instalaţi radiatorul.
7.
Instalaţi modulele de memorie.
8.
Instalaţi unitatea optică.
9.
Instalaţi hard diskul.
10. Instalaţi placa de extensie.
11. Instalaţi capacul.
12. Urmaţi procedurile din secţiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.
37
38
Scoaterea cadrului frontal
1.
Urmaţi procedurile din secţiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
2.
Scoateţi capacul.
3.
Ridicaţi uşor clemele de fixare pentru a elibera marginea cadrului de pe carcasă.
14
Figura 36.
4.
Demontaţi cadrul frontal de pe computer.
Figura 37.
39
Instalarea cadrului frontal
1.
Rotiţi cadrul înspre computer pentru a poziţiona cârligele pe carcasă.
2.
Aşezaţi clemele de fixare în jos pentru a bloca marginea cadrului pe carcasă.
3.
Instalaţi capacul.
4.
Urmaţi procedurile din secţiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.
40
Scoaterea plăcii WLAN
1.
Urmaţi procedurile din secţiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
2.
Scoateţi capacul.
3.
Scoateţi cadrul frontal.
4.
Deconectaţi cablurile antenelor de la placa WLAN.
5.
Scoateţi şuruburile care fixează cardul WLAN şi demontaţi-l din slotul cardului.
15
Figura 38.
6.
Desprindeţi cablul cardului WLAN din clemele de ghidare şi ridicaţi-le.
Figura 39.
7.
Scoateţi cablul cardului WLAN din computer glisându-l prin partea din faţă a computerului.
41
Figura 40.
Instalarea plăcii WLAN
1.
Treceţi cablul cardului WLAN de jur împrejurul clemelor de fixare.
2.
Glisaţi placa WLAN în slot.
3.
Strângeţi şuruburile pentru a fixa placa WLAN în poziţie.
4.
Conectaţi cablurile antenelor conform codului de culori pe placa WLAN.
5.
Instalaţi cadrul frontal.
6.
Instalaţi capacul.
7.
Urmaţi procedurile din secţiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.
42
Demontarea butonului de alimentare şi a LEDului de activitate pentru hard disk
1.
Urmaţi procedurile din secţiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
2.
Scoateţi capacul.
3.
Scoateţi cadrul frontal.
4.
Deconectaţi cablul comutatorului de alimentare de la placa de bază.
16
Figura 41.
5.
Desprindeţi cablul butonului de alimentare din clemele de ghidare.
Figura 42.
6.
Desprindeţi cablul LED-ului de activitate pentru hard disk din clemele de ghidare de lângă cadrul frontal.
43
Figura 43.
7.
Apăsaţi pe marginile LED-ul de activitate pentru hard disk pentru a-l debloca şi apoi apăsaţi-l în interior pentru a-l
demonta de pe cadrul frontal.
Figura 44.
8.
Apăsaţi pe marginile butonului de alimentare pentru a-l debloca şi apoi apăsaţi-l în interior pentru a-l demonta de
pe cadrul frontal.
Figura 45.
Instalarea butonului de alimentare şi a LED-ului de activitate pentru
hard disk
1.
Treceţi cablul butonului de alimentare şi cablul LED-ului de activitate pentru hard disk prin clemele de ghidare.
2.
Conectaţi cablul butonului de alimentare la placa de sistem.
3.
Introduceţi cablul butonului de alimentare şi cablul LED-ului de activitate pentru hard disk în partea din faţă a
computerului.
44
4.
Instalaţi cadrul frontal.
5.
Instalaţi capacul.
6.
Urmaţi procedurile din secţiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.
45
46
Demontarea modulului audio frontal
1.
Urmaţi procedurile din secţiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
2.
Scoateţi capacul.
3.
Scoateţi cadrul frontal.
4.
Deconectaţi cablul modulului audio frontal de la placa de sistem.
17
Figura 46.
5.
Scoateţi ghidajul cablului pentru modulul audio frontal prin clemele de ghidare de pe carcasă.
Figura 47.
47
6.
Scoateţi şurubul care fixează modulul audio frontal pe cadrul din faţă şi demontaţi modulul audio frontal de pe
computer.
Figura 48.
Instalarea modulului audio frontal
1.
Poziţionaţi modulul audio frontal pe cadrul din faţă şi instalaţi şurubul care îl fixează.
2.
Treceţi cablul modulul audio frontal prin clemele de ghidare de pe carcasă.
3.
Conectaţi cablul modulului audio frontal la conectorul său de pe placa de sistem.
4.
Instalaţi cadrul frontal.
5.
Instalaţi capacul.
6.
Urmaţi procedurile din secţiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.
48
Demontarea modulului frontal USB
1.
Urmaţi procedurile din secţiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
2.
Scoateţi capacul.
3.
Scoateţi cadrul frontal.
4.
Deconectaţi cablul de date şi cablul de alimentare ale modulului frontal USB de la placa de sistem.
18
Figura 49.
5.
Scoateţi şurubul care fixează modulul frontal USB pe cadrul din faţă şi demontaţi modulul frontal USB de pe
computer.
Figura 50.
Instalarea modulului frontal USB
1.
Poziţionaţi modulul frontal USB pe cadrul din faţă şi instalaţi şurubul care fixează modulul pe acesta.
2.
Conectaţi cablul modulului frontal USB la placa de sistem.
3.
Instalaţi cadrul frontal.
4.
Instalaţi capacul.
49
5.
50
Urmaţi procedurile din secţiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.
19
Prezentarea generală a configurării sistemului
Configurarea sistemului vă permite:
•
să modificaţi informaţiile de configurare a sistemului după ce adăugaţi, schimbaţi sau scoateţi orice
componente hardware din computerul dvs.;
•
să setaţi sau să modificaţi o opţiune selectabilă de către utilizator, cum ar fi parola de utilizator;
•
să citiţi valoarea curentă a memoriei sau să setaţi tipul de hard disk instalat.
Înainte de a utiliza meniul de configurare a sistemului, se recomandă să notaţi informaţiile din ecranul de configurare a
sistemului pentru referinţe ulterioare.
AVERTIZARE: Dacă nu sunteţi expert în utilizarea computerului, nu modificaţi setările acestui program. Anumite
modificări pot duce la funcţionarea incorectă a computerului.
Accesarea configurării sistemului
1.
Porniţi (sau reporniţi) computerul.
2.
După afişarea siglei albastre DELL, trebuie să aşteptaţi afişarea solicitării de a apăsa pe tasta F2.
3.
Apăsaţi pe tasta <F2> imediat ce solicitarea de a apăsa pe tasta F2 este afişată pe ecran.
NOTIFICARE: Afişarea solicitării de a apăsa pe tasta F2 indică faptul că s-a iniţializat tastatura. Această solicitare
poate să apară foarte repede, de aceea trebuie să o urmăriţi pe afişaj şi apoi să apăsaţi pe <F2>. Dacă apăsaţi pe
<F2> înainte de solicitare, tastarea se va pierde.
4.
Dacă aşteptaţi prea mult şi apare deja sigla sistemului de operare, continuaţi să aşteptaţi până când este afişat
desktopul Microsoft Windows. Apoi opriţi computerul şi încercaţi din nou.
Ecranele de configurare a sistemului
Tabel 1. Ecranele de configurare a sistemului
Menu (Meniu) — apare în partea superioară a ferestrei System Setup (Configurare sistem). Acest câmp oferă un
meniu pentru a accesa opţiunile din System Setup (Configurare sistem). Apăsaţi pe tastele < săgeată la stânga > şi <
săgeată la dreapta > pentru a naviga. Atunci când o opţiune din Menu (Meniu) este evidenţiată, ecranul Options List
(Listă opţiuni) listează opţiunile care definesc componentele hardware instalate pe computer.
Options List (Listă opţiuni) — apare în
partea stângă a ferestrei System
Setup (Configurare sistem). Acest
câmp prezintă caracteristicile care
definesc configuraţia computerului,
inclusiv componentele hardware
instalate, economia de energie şi
caracteristicile de securitate. Defilaţi
în sus şi în jos în listă cu săgeţile în
Options Field (Câmp opţiuni) — apare
în partea dreaptă a ferestrei Options
List (Listă opţiuni) şi conţine informaţii
despre fiecare opţiune prezentată în
Options List (Listă opţiuni). În acest
câmp puteţi vizualiza informaţii despre
computer şi puteţi modifica setările
curente. Apăsaţi pe < Enter> pentru a
modifica setările curente. Apăsaţi pe
Help (Ajutor) — apare în partea
dreaptă a ferestrei System Setup
(Configurare sistem) şi conţine
informaţii de ajutor despre opţiunea
selectată în Options List (Listă
opţiuni).
51
sus şi în jos. La evidenţierea unei
<ESC> pentru a reveni la Options List
opţiuni, Options Field (Câmp opţiuni)
(Listă opţiuni).
afişează setările disponibile şi curente
NOTIFICARE: Nu toate setările
ale opţiunii.
listate în ecranul Options Field
(Câmp opţiuni) pot fi modificate.
Key Functions (Taste funcţionale)— Apare sub Options Field (Câmp opţiuni) şi prezintă tastele şi funcţiile acestora în
cadrul câmpului activ de configurare a sistemului.
Utilizaţi tastele următoare pentru a naviga prin ecranele de configurare a sistemului:
Tabel 2. Navigarea în ecranele de configurare a sistemului
Combinaţie de taste
Acţiune
< F2 >
Afişează informaţii despre orice element selectat în meniul
System Setup (Configurare sistem).
< Esc >
Ieşiţi din vizualizarea curentă sau comutaţi vizualizarea
curentă la pagina Exit (Ieşire) din meniul System Setup
(Configurare sistem).
< Săgeată în sus > sau < Săgeată în jos >
< Săgeată la stânga > sau < Săgeată la dreapta >
– sau +
< Enter >
Selectaţi un element de afişat.
Selectaţi un meniu de afişat.
Modificaţi valoarea existentă a elementului.
Selectaţi submeniul sau executaţi o comandă.
< F9 >
Încărcaţi setările implicite de configurare.
< F10 >
Salvaţi configuraţia curentă şi ieşiţi din meniul System
Setup (Configurare sistem).
Opţiunile de configurare a sistemului
Main (Principal)
Fila Main (Principal) prezintă caracteristicile principale ale componentelor hardware ale computerului. Tabelul de mai
jos defineşte funcţia fiecărei opţiuni.
Tabel 3. Informaţii despre sistem
Opţiune
Descriere
Informaţii despre sistem
52
BIOS Revision (Versiune BIOS)
Afişează versiunea sistemului BIOS.
BIOS Build Date (Dată versiune BIOS)
Afişează data versiunii BIOS.
System Name (Nume sistem)
Afişează numărul de model al computerului.
System Time (Oră sistem)
Resetează ora ceasului intern al computerului.
System Date (Dată sistem)
Resetează data calendarului intern al
computerului.
Opţiune
Descriere
Service Tag (Etichetă de service)
Afişează eticheta de service a computerului.
Service Tag Input (Introducere etichetă
service)
Permite utilizatorului să introducă eticheta de
service.
Asset Tag (Etichetă activ)
Afişează eticheta de activ a computerului.
Processor Information (Informaţii despre procesor)
Opţiune
Descriere
Processor Type (Tip procesor)
Afişează tipul procesorului.
Processor ID (ID procesor)
Afişează ID-ul procesorului.
Processor Core Count (Număr nuclee
procesor)
Afişează numărul de nuclee ale procesorului.
L1 Cache Size (Dimensiune memorie cache de Afişează dimensiunea memoriei cache de
nivel 1)
nivel 1 a procesorului.
L2 Cache Size (Dimensiune memorie cache de Afişează dimensiunea memoriei cache de
nivel 2)
nivel 2 a procesorului.
L3 Cache Size (Dimensiune memorie cache de Afişează dimensiunea memoriei cache de
nivel 3)
nivel 3 a procesorului.
Memory Information (Informaţii despre memorie)
Opţiune
Descriere
Memory Installed (Memorie instalată)
Afişează memoria totală a computerului.
Memory Available (Memorie disponibilă)
Afişează memoria disponibilă a computerului.
Memory Speed (Viteză memorie)
Afişează viteza memoriei.
Memory Technology (Tehnologie memorie)
Afişează tipul şi tehnologia.
Opţiune
Descriere
SATA 1
Afişează numărul de model şi capacitatea hard
diskului.
SATA 2
Afişează numărul de model şi capacitatea hard
diskului.
SATA 3
Afişează numărul de model şi capacitatea hard
diskului.
eSATA /mSATA
Afişează numărul modelului şi capacitatea
unui hard disk eSATA sau mSATA.
Informaţii SATA
Advanced (Complex)
Fila Advanced (Complex) vă permite să setaţi diferite funcţii care afectează performanţa computerului. Tabelul de mai
jos defineşte funcţia fiecărei opţiuni şi valoarea sa implicită.
53
Tabel 4. CPU Configuration (Configurare procesor)
Opţiune
Descriere
Tehnologia Intel Hyper-Threading
Activaţi sau dezactivaţi tehnologia
hyper-threading a procesorului.
Intel SpeedStep
Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Setare implicită: Enabled (Activat)
Intel SpeedStep.
Intel Virtualization Technology
(Tehnologie de virtualizare Intel)
Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Setare implicită: Enabled (Activat)
Intel Virtualization.
CPU XD Support (Compatibilitate XD
procesor)
Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Setare implicită: Enabled (Activat)
CPU XD.
Limit CPUID Value (Valoare limită ID
procesor)
Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Setare implicită: Enabled (Activat)
Limit CPUID Value (Valoare limită ID
procesor).
Multi Core Support (Compatibilitate
pentru mai multe nuclee)
Afişează numărul de nuclee active.
Tehnologia Intel Turbo Boost
Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Setare implicită: Enabled (Activat)
Tehnologie Intel Boost.
AMD Cool 'N' Quiet
Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Setare implicită: Enabled (Activat)
Tehnologie AMD Cool 'N' Quiet.
Secure Virtual Machine Mode (Modul Activaţi sau dezactivaţi Modul
echipament virtual securizat)
echipament virtual securizat (SVM,
Secure Virtual Machine Mode).
Setare implicită: Enabled (Activat)
Setare implicită: Enabled (Activat)
Setare implicită: Enabled (Activat)
Tabel 5. CPU Configuration (Configurare procesor)
USB Configuration (Configurare USB)
Opţiune
Descriere
Porturi USB frontale
Activaţi sau dezactivaţi porturile USB
din faţă.
Setare implicită: Enabled (Activat)
Porturi USB din spate
Activaţi sau dezactivaţi porturile USB
din spate.
Setare implicită: Enabled (Activat)
Porturi USB laterale
Activaţi sau dezactivaţi porturile USB
laterale.
Setare implicită: Enabled (Activat)
Tabel 6. Configurarea dispozitivelor integrate
Configurarea dispozitivelor integrate
Opţiune
Descriere
Onboard Audio Controller (Controler
audio pe placa de sistem)
Activaţi sau dezactivaţi controlerul
audio pe placa de sistem.
Setare implicită: Enabled (Activat)
SATA Mode (Mod SATA)
Vă permite să selectaţi modul de
funcţionare SATA.
Setare implicită: AHCI
54
Configurarea dispozitivelor integrate
Multi-afişaj Intel
Activaţi sau dezactivaţi funcţia Multiafişaj Intel.
Setare implicită: Disabled (Dezactivat)
Onboard LAN Controller (Controler
LAN pe placa de sistem)
Activaţi sau dezactivaţi controlerul
LAN pe placa de sistem.
Setare implicită: Enabled (Activat)
Onboard LAN Boot ROM (Memorie
Activaţi sau dezactivaţi memoria ROM Setare implicită: Disabled (Dezactivat)
ROM pornire LAN pe placa de sistem) de pornire a reţelei LAN pe placa de
sistem.
Onboard 1394 Controller (Controler
1394 pe placa de sistem)
Activaţi sau dezactivaţi controlerul
USB.
Setare implicită: Enabled (Activat)
Tabel 7. Power Management (Gestionare alimentare)
Power Management (Gestionare alimentare)
Opţiune
Descriere
Wake Up by Integrated LAN/WLAN
(Activare prin LAN/WLAN integrat)
Activaţi sau dezactivaţi funcţia
Activare prin LAN/WLAN integrat.
AC Recovery (Recuperare c.a.)
Permite computerului să restabilească Setare implicită: Power Off
pierderea alimentării de c.a.
(Alimentare oprită)
USB PowerShare in S4/S5 State
(Partajare alimentare USB în starea
S4/S5)
Permite pornirea computerului la
distanţă.
Setare implicită: Enabled (Activat)
USB Powershare in Sleep State
(Partajare alimentare USB în starea
Repaus)
Activaţi sau dezactivaţi porturile USB
în stare de repaus.
Default: Normal (Implicit: Normal)
Auto Power On (Pornire automată)
Activaţi sau dezactivaţi pornirea
automată a computerului.
Setare implicită: Disabled (Dezactivat)
Auto Power On Mode (Mod pornire
automată)
Activaţi sau dezactivaţi computerul să Every Day ; Selected Day (În fiecare
pornească în ziua selectată.
zi; În ziua selectată)
Auto Power On Date (Dată pornire
automată)
Activaţi sau dezactivaţi computerul să 15
pornească în data selectată.
Auto Power On Time (Oră pornire
automată)
Activaţi sau dezactivaţi computerul să Oră: 0–23 ; Minute: 0–59 ; Secunde: 0–
pornească la ora selectată.
59
Setare implicită: Disabled (Dezactivat)
Security (Securitate)
Fila Security (Securitate) afişează starea securităţii şi vă permite să gestionaţi caracteristicile de securitate ale
computerului.
Tabel 8. Security (Securitate)
Supervisor Password Status (Stare parolă supervizor)
Specifică dacă s-a atribuit o parolă de administrator.
User Password Status (Stare parolă utilizator)
Specifică dacă s-a atribuit o parolă de utilizator.
55
Setare parolă supraveghetor
Vă permite să setaţi o parolă de administrator.
User Access Level (Nivel de acces utilizator)
Specifică nivelul de acces al utilizatorului.
Set User Password (Configurare parolă utilizator)
Vă permite să setaţi o parolă pentru utilizator.
Password Check (Verificare parolă)
Vă permite să verificaţi o parolă în timpul invocării
configurării.
Boot (Pornire sistem)
Fila Boot (Pornire sistem) vă permite să schimbaţi secvenţa de pornire.
Exit (Ieşire)
Această secţiune vă permite să salvaţi, să renunţaţi şi să încărcaţi setările implicite înainte de a ieşi din configurarea
sistemului.
56
Mesaje de eroare la diagnosticare
20
Dacă există o eroare sau o problemă a computerului, este posibil să se afişeze un mesaj de sistem care va ajuta
utilizatorul să identifice cauza şi acţiunea necesară pentru rezolvarea problemei. Dacă mesajul primit nu se regăseşte
printre exemplele următoare, consultaţi documentaţia sistemului de operare sau a programului care se executa când a
apărut mesajul.
Mesaje de eroare la diagnosticare
Descriere
Alertă! Încercările anterioare de iniţializare a acestui
sistem nu au reuşit în punctul de verificare [nnnn]. Pentru
ajutor în vederea rezolvării acestei probleme, notaţi acest
punct de verificare şi contactaţi Asistenţa tehnică Dell.
Computerul nu a reuşit să finalizeze rutina de pornire de
trei ori consecutiv din cauza aceleiaşi erori.
Eroare ventilator sistem
Eroare posibilă ventilator
Eroare ventilator CPU
Ventilatorul CPU prezintă o eroare
Eroare de hard disk
Eroare posibilă de hard disk în timpul POST.
Eroare la citirea hard diskului
Eroare posibilă de hard disk în timpul testului de pornire a
hard diskului.
Eroare tastatură
Eroare de tastatură sau cablu desfăcut. Dacă
reconectarea cablului nu rezolvă problema, înlocuiţi
tastatura.
S-a resetat RTC, s-au încărcat configurarea BIOS
implicită. Apăsaţi pe tasta F1 pentru a continua, pe F2
pentru a executa utilitarul de configurare.
Este posibil ca puntea RTC să fie aşezată incorect.
Niciun dispozitiv de pornire disponibil
Nu există partiţie care poate fi folosită pentru pornire pe
hard disk sau cablul hard diskului este desprins sau nu
există niciun dispozitiv care să poată fi folosit pentru
pornire.
•
Dacă hard diskul este dispozitivul de pornire,
asiguraţi-vă de conectarea cablurilor şi de faptul
că unitatea este instalată corect şi partiţionată ca
dispozitiv de pornire.
•
Intraţi în configurarea sistemului şi asiguraţi-vă că
informaţiile referitoare la secvenţa de pornire sunt
corecte
Nicio întrerupere a sincronizatorului
Un circuit integrat de pe placa de sistem poate să
funcţioneze defectuos sau s-a produs o eroare la placa de
bază
Eroare supracurent USB
Deconectaţi dispozitivul USB. Dispozitivul USB necesită
alimentare mai mare pentru a funcţiona normal. Utilizaţi o
57
Mesaje de eroare la diagnosticare
Descriere
sursă de alimentare externă pentru a conecta dispozitivul
USB sau, dacă dispozitivul are două cabluri USB,
conectaţi-le pe amândouă.
ATENŢIE - Sistemul de monitorizare automată a hard
diskului a raportat că un parametru a depăşit intervalul
normal de funcţionare. Dell vă recomandă să efectuaţi
regulat copierea de rezervă a datelor. Un parametru care
a depăşit intervalul poate sau nu poate indica o eventuală
problemă a hard diskului.
Eroare S.M.A.R.T, posibilă eroare a hard diskului.
Codurile sonore de diagnosticare
Computerul poate emite o serie de semnale sonore în timpul pornirii dacă ecranul nu poate afişa erori sau probleme.
Aceste serii de semnale sonore, denumite coduri sonore, identifică diverse probleme. Intervalul dintre semnalele sonore
este de 300 ms, intervalul dintre seturile de semnale sonore este de 3 secunde, iar sunetul unui semnal sonor durează
300 ms. După fiecare semnal sonor şi set de semnal sonore, BIOS-ul trebuie să detecteze dacă utilizatorul apasă pe
butonul de alimentare. În caz afirmativ, BIOS-ul va ieşi din buclă şi va executa procesul de închidere normal şi va porni
sistemul.
Cod Cauză şi paşi de depanare
1
Suma de verificare pentru memoria ROM a BIOS-ului este în curs de efectuare sau este eronată
Eroare placă de sistem, cuprinde eroare de BIOS sau de memorie ROM.
2
Nu s-a detectat memoria RAM.
Nu s-a detectat memoria
3
Eroare chipset (chipset punte nord şi sud, eroare temporizator DMA/IMR/), eroare test ceas cu ora zilei, eroare
poartă A20, eroare chip Super I/O, eroare test controler tastatură.
Eroare placă de sistem.
4
Eroare citire/scriere memorie RAM.
Eroare de memorie.
5
Eroare alimentare ceas în timp real.
Eroare baterie CMOS.
6
Eroare test video BIOS.
Eroare placă video.
7
Eroare procesor.
Eroare procesor.
Mesaje de sistem
În cazul în care calculatorul se confruntă cu o problemă sau o eroare, poate afişa un mesaj de sistem care vă va ajuta să
identificaţi cauza şi acţiunea necesară pentru rezolvarea problemei.
NOTIFICARE: Dacă mesajul primit nu este listat în exemplele următoare, consultaţi documentaţia sistemului de
operare sau a programului care era executat atunci când a fost afişat mesajul.
58
Tabel 9. Mesaje de sistem
Mesajul sistemului
Descriere
Alert! Previous attempts at booting this system have failed at
checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please
note this checkpoint and contact Dell Technical Support
Computerul nu a reuşit să finalizeze rutina de pornire
de trei ori consecutiv din cauza aceleiaşi erori.
CMOS checksum error
Posibilă eroare la placa de bază sau baterie RTC
consumată.
Eroare ventilator CPU
Ventilatorul CPU s-a defectat.
Eroare ventilator sistem
Ventilatorul sistemului s-a defectat.
Eroare de hard disk
Eroare posibilă de hard disk în timpul POST.
Eroare la citirea hard diskului
Eroare posibilă de hard disk în timpul testului de
pornire a hard diskului.
Eroare tastatură
Eroare tastatură sau cablu desprins. Dacă
reinstalarea cablului nu rezolvă problema, înlocuiţi
tastatura.
Niciun dispozitiv de pornire disponibil
Nu există partiţie care poate fi folosită pentru pornire
pe hard disk sau cablul hard diskului este desprins
sau nu există niciun dispozitiv care să poată fi folosit
pentru pornire.
•
•
Dacă hard diskul este dispozitivul de pornire,
asiguraţi-vă de conectarea cablurilor şi de
faptul că unitatea este instalată corect şi
partiţionată ca dispozitiv de pornire.
Intraţi în configurarea sistemului şi asiguraţivă că informaţiile referitoare la secvenţa de
pornire sunt corecte
Nicio întrerupere a sincronizatorului
Un circuit integrat de pe placa de bază poate să
funcţioneze defectuos sau s-a produs o eroare la
nivelul plăcii de bază.
Eroare supracurent USB
Deconectaţi dispozitivul USB. Dispozitivul USB
necesită alimentare mai mare pentru a funcţiona
normal. Utilizaţi o sursă de alimentare externă pentru
a conecta dispozitivul USB sau, dacă dispozitivul are
două cabluri USB, conectaţi-le pe amândouă.
CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has
reported that a parameter has exceeded its normal operating
range. Dell recommends that you back up your data regularly.
A parameter out of range may or may not indicate a potential
hard drive problem
Eroare S.M.A.R.T, posibilă eroare a hard diskului.
59
60
21
Specificaţii
NOTIFICARE: Ofertele pot diferi în funcţie de regiune. Specificaţiile următoare sunt exclusiv cele a căror livrare
împreună cu computerul este stipulată de lege. Pentru informaţii suplimentare despre configuraţia computerului
dvs., faceţi clic pe Start → Ajutor şi asistenţă şi selectaţi opţiunea de vizualizare a informaţiilor despre computerul
dvs.
Tabel 10. Informaţii despre sistem
Informaţii despre sistem
Model
Vostro 470
Procesor
Intel Core i3 (generaţia a doua)
Intel Core i5 (generaţia a treia)
Intel Core i7 (generaţia a treia)
Memorie cache de nivel 2
256 KB
Memorie cache de nivel 3
până la 8 MB
Chipset sistem
Chipset Intel H77 Express
Viteză DMI
5.0 GT/s
Mărime date procesor
64 de biţi
Acceptă RAID (numai cu unităţi SATA interne)
RAID 0, RAID 1, RAID 5 şi RAID 10
Tabel 11. Dimensiuni
Dimensiuni
Înălţime
fără bază
360 mm (14,17 inchi)
cu bază
362,90 mm (14,29 inchi)
Lăţime
175 mm (6,89 inchi)
Adâncime
445 mm (17,52 inchi)
Greutate
9,66 – 11,22 kg (21,30 – 24,74 livre)
Tabel 12. Memorie
Memorie
Conectori
patru socluri DIMM DDR3 accesibile din interior
Tip
fără memorie tampon, non-ECC, DDR3 quad‑channel
61
Memorie
Viteză
până la 1.600 MHz
Capacităţi
2 GB, 4 GB, 8 GB, 24 GB şi 32 GB.
NOTIFICARE: Capacităţile acceptate de computerul dvs.
pot varia în funcţie de configuraţia comandată.
Configuraţii acceptate
2 GB, 4 GB, 8 GB, 12 GB şi 16 GB.
Memorie minimă
2 GO
Memorie maximă
32 GB
Tabel 13. Video
Video
Controler video
NA
Integrată
Intel HD Graphics 2500/4000
Separată
o placă grafică PCI Express x16, cu lăţime normală şi
lungime completă.
Memorie video
Integrată
până la 1.024 MB
Separată
Memorie video separată de până la 2 GB
NOTIFICARE: Memoria video disponibilă va depinde de
placa grafică instalată pe computer.
Tabel 14. Porturi
Porturi
Porturi pe panoul din spate
Adaptor de reţea
un port RJ–45
USB
patru porturi cu 4 pini compatibili USB 2.0
două porturi cu 9 pini compatibili USB 3.0
Audio
cinci porturi de ieşire audio/căşti
un port optic S/PDIF
un port de intrare audio/microfon
Video
un port VGA
un port HDMI
Porturi pe panoul frontal
USB
62
două porturi cu 9 pini compatibili USB 3.0
Tabel 15. Comunicaţii
Comunicaţii
Adaptor de reţea
placă de reţea integrată de 10/100/1.000 Mbps
Wireless
Tehnologie wireless Wi-Fi şi Bluetooth
Tabel 16. Audio
Audio
Tip
integrat cu 7.1 canale, audio de înaltă definiţie cu
compatibilitate S/PDIF
Controler
ALC3800-CG
Tabel 17. Drives (Unităţi)
Drives (Unităţi)
Accesibile din exterior
două socluri pentru unităţi de 5,25" pentru o unitate combo
Blu-ray Disc (opţional), unitate de scriere Blu-ray Disc
(opţional) sau DVD+/-RW
Accesibile din interior
două socluri pentru unităţi de 3,5" pentru unităţi de hard disk
SATA
o unitate mSATA SSD (opţional)
Tabel 18. Magistrală extensie
Magistrală extensie
PCI Express x1
Conectori
trei
Dimensiune conector
36 de pini
PCI Express x16
Conectori
una
Dimensiune conector
164 de pini
PCI-E mini-card
Conectori
una
Dimensiune conector
52 de pini
Tabel 19. Alimentare
Alimentare
Tensiune de alimentare
100-127 V c.a. / 200-240 V c.a.
Frecvenţă de intrare
50/60 Hz
63
Alimentare
Curent de intrare nominal
8 A/4 A
Tabel 20. Specificaţii de mediu
Specificaţii de mediu
Temperatură:
În stare de funcţionare
între 10 şi 35 °C (între 50 şi 95 °F)
Depozitare
între –10 °C şi 45 °C (între –14 °F şi 113 °F)
Umiditate relativă:
între 20 şi 80 % (fără condensare)
Nivel maxim de vibraţii:
În stare de funcţionare
0,25 Grms
În stare de nefuncţionare
2,20 GRMS
Nivel maxim de şocuri:
În stare de funcţionare
40 G timp de 2 ms cu o schimbare de velocitate de 20 inchi/s (51
cm/s)
În stare de nefuncţionare
50 G timp de 26 ms cu o schimbare de velocitate de 320"/s (813
cm/s)
Altitudine:
În stare de funcţionare
între –15,20 şi 3.048 m (între –50 şi 10.000 ft)
Depozitare
între –15,20 şi 10.668 m (între –50 şi 35.000 ft)
Nivel contaminant în suspensie
64
G2 sau inferior, aşa cum este definit de ISA-S71.04-1985
Cum se poate contacta Dell
22
Cum se poate contacta Dell
NOTIFICARE: Dacă nu dispuneţi de o conexiune Internet activă, puteţi găsi informaţii de contact pe factura de
achiziţie, bonul de livrare, foaia de expediţie sau catalogul de produse Dell.
Dell oferă mai multe opţiuni de service şi asistenţă online şi prin telefon. Disponibilitatea variază în funcţie de ţară şi
produs şi este posibil ca anumite servicii să nu fie disponibile în zona dvs. Pentru a contacta Dell referitor la probleme de
vânzări, asistenţă tehnică sau servicii pentru clienţi:
1.
Vizitaţi support.dell.com.
2.
Selectaţi categoria de asistenţă.
3.
Dacă nu sunteţi un client din S.U.A., selectaţi codul de ţară în partea de jos a paginii support.dell.com sau selectaţi
Toate pentru a vizualiza mai multe opţiuni.
4.
Selectaţi serviciul sau legătura de asistenţă tehnică adecvată, în funcţie de necesităţile dvs.
65

advertisement

Key Features

  • PC Black 350 W
  • Intel® Core™ i5 i5-2400 3.1 GHz
  • 4 GB DDR3-SDRAM 1600 MHz 2 x 2 GB
  • 500 GB DVD±RW Card reader integrated
  • 1.02 TB Intel® HD Graphics 2000
  • Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth
  • Windows 7 Professional 64-bit

Related manuals

Download PDF

advertisement