Dell Vostro 470 desktop El kitabı

Add to My manuals
63 Pages

advertisement

Dell Vostro 470 desktop El kitabı | Manualzz

Dell Vostro 470

Kullanıcı El Kitabı

Resmi Model: D10M

Resmi Tip: D10M002

Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar

NOT:

NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri anlatır.

DİKKAT: DİKKAT, yönergelere uyulmadığında donanımın zarar görebileceğini veya veri kaybı olabileceğini belirtir.

UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

Bu yayındaki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

© 2012 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.

Dell Inc.'ın yazılı izni olmadan bu materyallerin herhangi bir şekilde çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell ™ , DELL logosu, Dell Precision ™ , Precision ON ™ ,ExpressCharge ™ , Latitude ™ , Latitude ON ™ , OptiPlex ™ ,

Vostro ™ ve Wi-Fi Catcher ™ Dell Inc.'nin ticari markalarıdır. Intel ® , Pentium ® , Xeon ® , Core ™ , Atom ™ , Centrino ® ve Celeron ® Intel Corporation'ın

ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. AMD ® , Advanced Micro Devices, Inc.'nin tescilli ticari markası ve

AMD Opteron ™ , AMD Phenom ™ , AMD Sempron ™ , AMD Athlon ™ , ATI Radeon ™ ve ATI FirePro ™ da ticari markalarıdır. Microsoft ® , Windows ® ,

MS-DOS ® , Windows Vista ® , Windows Vista başlat düğmesi ve Office Outlook ® Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Blu-ray Disc ™ Blu-ray Disc Association'ın (BDA) sahip olduğu bir ticari markadır ve disklerde ve oynatıcılarda kullanım için lisanslıdır. Bluetooth ® sözcüğü markası tescilli bir ticari marka olup Bluetooth ® SIG, Inc.'e aittir ve böyle bir markanın Dell

Inc. tarafından kullanımı lisansa tabidir. Wi-Fi, ® Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.

Bu belgede, marka ve adların sahiplerine veya ürünlerine atıfta bulunmak için başka ticari marka ve ticari adlar kullanılabilir. Dell Inc. kendine ait olanların dışındaki ticari markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir mülkiyet hakkı olmadığını beyan eder.

2012 – 03

Rev. A00

İçindekiler

Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar...........................................................................2

Bölüm 1: Bilgisayarınızda Çalışma..........................................................................................5

Bilgisayarınızın İçinde Çalışmaya Başlamadan Önce

................................................................................................5

Önerilen Araçlar

....................................................................................................................................................6

Bilgisayarınızı Kapatma

.........................................................................................................................................6

Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra

...........................................................................................................................6

Bölüm 2: Kapağı Çıkarma.........................................................................................................7

Kapağı Takma

......................................................................................................................................................8

Bölüm 3: Belleği Çıkarma..........................................................................................................9

Belleği Takma

.......................................................................................................................................................9

Bölüm 4: Genişletme Kartını Çıkarma ...................................................................................11

Genişletme Kartını Takma

....................................................................................................................................12

Bölüm 5: Optik Disk Sürücüsünü Çıkarma............................................................................13

Optik Disk Sürücüyü Takma

.................................................................................................................................14

Bölüm 6: Sabit Sürücüyü Çıkarma.........................................................................................15

Sabit Sürücüyü Takma

.........................................................................................................................................16

Bölüm 7: Bellek Kartı Okuyucusunu çıkarma.......................................................................19

Bellek Kartı Okuyucusunu Takma

.........................................................................................................................20

Bölüm 8: Sistem Fanını Çıkarma............................................................................................21

Arka Sistem Fanını Takma

...................................................................................................................................22

Bölüm 9: Düğme Pili Çıkarma.................................................................................................23

Düğme Pili Takma

...............................................................................................................................................23

Bölüm 10: Isı Emicisini Çıkarma.............................................................................................25

Isı Emicisini Takma

..............................................................................................................................................26

Bölüm 11: İşlemciyi Çıkarma..................................................................................................27

İşlemciyi Takma

..................................................................................................................................................27

Bölüm 12: Güç Kaynağı Ünitesini Çıkarma...........................................................................29

Güç Kaynağı Ünitesini Takma

...............................................................................................................................32

Bölüm 13: Sistem Kartını Çıkarma.........................................................................................33

Sistem Kartını Takma

..........................................................................................................................................35

Bölüm 14: Ön Çerçeveyi Çıkarma..........................................................................................37

Ön Çerçeveyi Takma

...........................................................................................................................................38

Bölüm 15: WLAN Kartını Çıkarma..........................................................................................39

WLAN Kartını Takma

...........................................................................................................................................40

Bölüm 16: Güç Düğmesi ve Sabit Sürücü Etkinliği LED'ini çıkarma..................................41

Güç Anahtarı ve Sabit Sürücü Etkinliği LED'inin Takılması

.......................................................................................42

Bölüm 17: Ön Ses Modülü Çıkarma.......................................................................................45

Ön ses modülünün takılması

................................................................................................................................46

Bölüm 18: Ön USB Panelini Çıkarma.....................................................................................47

Dahili USB Modülünün Takılması

..........................................................................................................................47

Bölüm 19: Sistem Kurulumuna Genel Bakış.........................................................................49

Sistem Kurulumuna Girme

....................................................................................................................................49

Sistem Kurulum Ekranları

.....................................................................................................................................49

Sistem Kurulumu Seçenekleri

...............................................................................................................................50

Main (Ana)

...................................................................................................................................................50

Advanced (Gelişmiş)

.....................................................................................................................................51

Security (Güvenlik)

........................................................................................................................................53

Boot (Önyükleme)

.........................................................................................................................................53

Exit (Çıkış)

...................................................................................................................................................54

Bölüm 20: Teşhis Hata Mesajları............................................................................................55

Diagnostik Sesli Uyarı Kodları

...............................................................................................................................56

Sistem İletileri

.....................................................................................................................................................57

Bölüm 21: Özellikler.................................................................................................................59

Bölüm 22: Dell'e Başvurma.....................................................................................................63

Dell'e Başvurma

..................................................................................................................................................63

1

Bilgisayarınızda Çalışma

Bilgisayarınızın İçinde Çalışmaya Başlamadan Önce

Bilgisayarınızı potansiyel hasardan korumak ve kişisel güvenliğinizi sağlamak için aşağıdaki güvenlik yönergelerini uygulayın. Aksi belirtilmedikçe, bu belgedeki her prosedür aşağıdaki koşulların geçerli olduğunu varsaymaktadır:

• Bilgisayarınızla birlikte gelen güvenlik bilgilerini okumuş olmanız.

• Çıkarma prosedürü ters sırayla uygulanarak bir bileşen değiştirilebilir veya (ayrıca satın alınmışsa) takılabilir.

UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalışmadan önce bilgisayarınızla gönderilen güvenlik bilgilerini okuyun. Diğer en iyi güvenlik uygulamaları bilgileri için www.dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana

Sayfası'na bakın.

DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.

DİKKAT: Elektrostatik boşalımı önlemek için, bir bilek topraklama kayışı kullanarak ya da bilgisayarın arkasındaki konnektör gibi boyanmamış metal yüzeylere sık sık dokunarak kendinizi topraklayın.

DİKKAT: Bileşenlere ve kartlara dikkatle muamele edin. Bir kartın üzerindeki bileşenlere veya kontaklara dokunmayın. Kartları kenarlarından veya metal montaj braketinden tutun. İşlemci gibi bileşenleri pimlerinden değil kenarlarından tutun.

DİKKAT: Bir kabloyu çıkardığınızda, konnektörünü veya çekme tırnağını çekin. Bazı kablolarda kilitleme tırnağı olan konnektörler bulunur; bu tür bir kabloyu çıkarıyorsanız kabloyu çıkarmadan önce kilitlemek tırnaklarına bastırın.

Konnektörleri ayırdığınzda, konnektör pimlerinin eğilmesini önlemek için bunları eşit şekilde hizalanmış halde tutun.

Ayrıca, bir kabloyu bağlamadan önce her iki konnektörün de doğru biçimde yönlendirildiğinden ve hizalandığından emin olun.

NOT:

Bilgisayarınızın ve belirli bileşenlerin rengi bu belgede gösterilenden farklı olabilir.

Bilgisayara zarar vermekten kaçınmak için, bilgisayarın içinde çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki adımları uygulayın.

1.

Bilgisayar kapağının çizilmesini önlemek için, çalışma yüzeyinin düz ve temiz olmasını sağlayın.

2.

Bilgisayarınızı kapatın (bkz. Bilgisayarınızı Kapatma).

DİKKAT: Ağ kablosunu çıkarmak için, önce kabloyu bilgisayarınızdan ve ardından ağ aygıtından çıkarın.

3.

Tüm ağ kablolarını bilgisayardan çıkarın.

4.

Bilgisayarınızı ve tüm bağlı aygıtları elektrik prizlerinden çıkarın.

5.

Sistem kartını topraklamak için, sistem bağlantısı yokken güç düğmesini basılı tutun.

6.

Kapağı çıkarın.

5

DİKKAT: Bilgisayarınızın içindeki herhangi bir şeye dokunmadan önce, bilgisayarın arkasındaki metal gibi boyanmamış metal bir yüzeye dokunarak kendinizi topraklayın. Çalışırken, dahili bileşenlere zarar verebilecek olan statik elektriği dağıtmak için düzenli olarak boyanmamış metal yüzeylere dokunun.

Önerilen Araçlar

Bu belgedeki yordamlar için aşağıdaki araçlar gerekebilir:

• Küçük düz uçlu tornavida

• 0 Numaralı Phillips tornavida

• 1 Numaralı Phillips tornavida

• Küçük plastik çizici

• Flash BIOS güncelleştirme program CD'si

Bilgisayarınızı Kapatma

DİKKAT: Veri kaybını önlemek için, bilgisayarınızı kapatmadan önce tüm açık dosyaları kaydedip kapatın ve açık programlardan çıkın.

1.

İşletim sistemini kapatın:

– Windows Vista'da:

Başlat

düğmesini tıklatın, ardından aşağıda gösterildiği gibi

Başlat

menüsünün sağ alt köşesindeki oku tıklatın ve ardından

Kapat

öğesini tıklatın.

6

– Windows XP'de:

Başlat

Bilgisayarı Kapat

Kapat

öğelerini tıklatın. Bilgisayar, işletim sistemi kapatma işlemi tamamlandıktan sonra kapanır.

2.

Bilgisayarın ve tüm takılı aygıtların kapandığından emin olun. İşletim sisteminizi kapattığınızda bilgisayarınız ve takılı aygıtlar otomatik olarak kapanmazsa, bunları kapatmak için güç düğmesine basın ve yaklaşık 4 saniye basılı tutun.

Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra

Herhangi bir değiştirme işlemini tamamladıktan sonra, bilgisayarınızı açmadan önce harici aygıtları, kartları, kabloları vs. taktığınızdan emin olun.

1.

Bilgisayar kapağını takın.

DİKKAT: Ağ kablosu takmak için önce ağ aygıtına takın ve ardından bilgisayara takın.

2.

Bilgisayarınıza telefon veya ağ kablolarını bağlayın.

3.

Bilgisayarınızı ve tüm bağlı aygıtları elektrik prizlerine takın.

4.

Bilgisayarınızı açın.

5.

Dell Diagnostics programını çalıştırarak bilgisayarın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Kapağı Çıkarma

1.

Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2.

Bilgisayarınızın kapağını bilgisayara sabitleyen iki adet kelebek vidayı çıkartın.

2

Rakam 1.

3.

Bilgisayar kapağını bilgisayarın arkasına doğru kaydırın ve ardından, bilgisayardan çıkartın.

Rakam 2.

4.

Üst kapağı bilgisayardan kaldırın.

7

8

Rakam 3.

Kapağı Takma

1.

Bilgisayar kapağını bilgisayara yerleştirin ve bilgisayarın arka tarafından ileriye kaydırın.

2.

Bilgisayarın kapağını bilgisayarın üstüne sabitleyen kelebek vidaları değiştirin ve sıkın.

3.

Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

Belleği Çıkarma

1.

Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2.

Kapağı çıkarın.

3.

Bellek modüllerinin yan taraflarında bulunan bellek tutma tırnaklarına aşağı bastırın ve bellek modülünü bilgisayardan

çıkarmak için yukarı kaldırın.

3

Rakam 4.

Belleği Takma

1.

Bellek kartı üzerindeki çentik ile sistem kartı konnektörü içindeki tırnağı aynı hizaya getirin.

2.

Bellek modülünü bellek yuvasına takın.

3.

Sabitleme klipsleri belleği yerine sabitleyene kadar bellek modülüne basın.

4.

Kapağı takın.

5.

Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

9

10

Genişletme Kartını Çıkarma

1.

Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2.

Kapağı çıkarın.

3.

Mavi renkli tutucu tırnağı dışa bastırın ve tutucu paneli aşağı bastırın.

4

Rakam 5.

4.

Mandala bastırın ve genişletme kartını bilgisayarın dışına çekin.

Rakam 6.

11

Genişletme Kartını Takma

1.

Genişletme kartını yuvasına itin ve mandalı bağlayın.

2.

Genişletme kartı tutucu modülünü kasaya takın.

3.

Kapağı takın.

4.

Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

12

Optik Disk Sürücüsünü Çıkarma

1.

Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2.

Kapağı çıkarın.

3.

Optik sürücünün arkasındaki güç kablosunu ve veri kablosunu çıkarın.

5

Rakam 7.

4.

Optik sürücüyü sürücü kafesine sabitleyen vidaları çıkarın.

Rakam 8.

5.

Optik sürücüyü bilgisayarın önünden dışarı doğru kaydırın.

13

Rakam 9.

Optik Disk Sürücüyü Takma

1.

Optik sürücüyü bilgisayarın önünden içe doğru kaydırın.

2.

Optik sürücüyü, sürücü kafesine sabitleyen dört vidayı takın.

3.

Güç kablosunu ve veri kablosunu optik sürücüye takın.

4.

Kapağı takın.

5.

Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

14

Sabit Sürücüyü Çıkarma

1.

Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2.

Kapağı çıkarın.

3.

Sabit sürücünün arkasındaki güç kablosunu ve veri kablosunu çıkarın.

6

Rakam 10.

4.

Sabit sürücü kafesini kasaya sabitleyen vidaları çıkarın.

Rakam 11.

15

5.

Yukarı doğru kaldırarak sabit sürücüyü kaydırın.

Rakam 12.

6.

Sabit sürücüyü sürücü kafesine sabitleyen vidaları çıkarın.

Rakam 13.

7.

Sabit sürücüyü kafesinden çıkarmak için belirtilen yöne doğru kafesin içine itin.

Rakam 14.

Sabit Sürücüyü Takma

1.

Sabit sürücüyü sürücü kafesine sabitleyen vidaları sıkın.

2.

Sabit sürücüyü yuvaya yerleştirin ve sabit sürücü kafesini kasaya sabitleyen vidaları sıkın.

16

3.

Güç kablosunu ve veri kablosunu sabit sürücüye bağlayın.

4.

Kapağı takın.

5.

Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

17

18

Bellek Kartı Okuyucusunu çıkarma

1.

Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2.

Kapağı çıkarın.

3.

Bellek kartı kablosunu sistem kartından çıkarın.

7

Rakam 15.

4.

Bellek kartı okuyucusunun kablosunu tutma klipsinden çıkarın.

Rakam 16.

5.

Bellek kartı okuyucusunu sürücü kafesine sabitleyen vidaları sökün.

19

Rakam 17.

6.

Multimedya kart okuyucusunu bilgisayarın önünden dışa doğru kaydırın.

Rakam 18.

Bellek Kartı Okuyucusunu Takma

1.

Bellek kartı okuyucusunu bilgisayarın önünden kaydırın.

2.

Multimedya kart okuyucusunu sürücü kafesine sabitleyen vidaları değiştirin ve sıkın.

3.

Bellek kartı okuyucu kablosunu tutma klipsinden yönlendirin.

4.

Bellek kartı okuyucu kablosunu sistem kartına konnektörüne bağlayın

5.

Kapağı takın.

6.

Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

20

Sistem Fanını Çıkarma

1.

Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2.

Kapağı çıkarın.

3.

Sistem kartından fan kablosunu çıkarın.

8

Rakam 19.

4.

Fanı kasaya sabitleyen vidaları çıkartın ve fanı bilgisayarın dışına kaldırın.

Rakam 20.

21

Arka Sistem Fanını Takma

1.

Fanı kasa içerisinde bilgisayarın ortasına doğru yerleştirin.

2.

Kasa fanını yerinde tutarken, fanı kasaya sabitleyen dört vidayı değiştirin.

3.

Fan kablosunu sistem kartına bağlayın

4.

Kapağı takın.

5.

Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

22

Düğme Pili Çıkarma

1.

Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2.

Kapağı çıkarın.

3.

Genişletme kartını çıkarın

4.

Serbest bırakma mandalına bastırarak pilden ayırın ve bataryayı sistem kartının üstündeki yuvadan çıkartın.

9

Rakam 21.

Düğme Pili Takma

1.

Düğme pili yuvasına takın.

2.

Genişletme kartını takın.

3.

Kapağı takın.

4.

Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

23

24

Isı Emicisini Çıkarma

1.

Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2.

Kapağı çıkarın.

3.

Sistem kartından ısı emicisi fan kablosunu çıkarın.

10

Rakam 22.

4.

Isı emicisi grubunu sistem kartına sabitleyen vidaları çıkarın ve ısı emicisini bilgisayardan çıkarın.

Rakam 23.

25

Isı Emicisini Takma

1.

Isı emici fan kablosunu sistem kartına bağlayın.

2.

ısı emicisi grubunu sistem kartına bağlayan vidaları takın.

3.

Kapağı takın.

4.

Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

26

İşlemciyi Çıkarma

1.

Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2.

Kapağı çıkarın.

3.

Isı emici grubunu çıkarın.

4.

Serbest bırakma kolunu aşağıya ittirin ve sabitleme kancasından serbest kalması için dışarıya doğru bastırın.

5.

İşlemci kapağını kaldırın ve bilgisayardan çıkarmak için işlemciyi yukarı kaldırın.

11

Rakam 24.

İşlemciyi Takma

1.

İşlemciyi yuvasına takın.

2.

Yuvasına sabitlemek için işlemciyi aşağı bastırın.

3.

Serbest bırakma kolunu aşağıya ittirin ve sabitleme kancasının tutması için içe doğru bastırın.

4.

Isı emici grubunu takın.

5.

Kapağı takın.

6.

Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

27

28

Güç Kaynağı Ünitesini Çıkarma

1.

Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2.

Kapağı çıkarın.

3.

Serbest bırakma mandalına bastırın ve sistem kartının üstündeki mandaldan çıkartmak için kablo tutucuyu kaldırın.

12

Rakam 25.

4.

Optik sürücünün arkasındaki güç/veri kablosunu çıkarın.

Rakam 26.

29

5.

Optik sürücünün arkasındaki güç/veri kablosunu çıkarın.

Rakam 27.

6.

Güç kaynağı kablosunu sistem kartından çıkarın.

Rakam 28.

7.

Güç kaynağı ünitesini bilgisayar kasasına sabitleyen vidaları sökün.

30

Rakam 29.

8.

Güç kaynağının yanındaki mavi serbest bırakma tırnağını itin ve güç kaynağını bilgisayarın ön tarafına doğru kaydırın.

Rakam 30.

9.

Güç kaynağını bilgisayardan dışarı doğru kaldırın.

31

Rakam 31.

Güç Kaynağı Ünitesini Takma

1.

Güç kaynağı ünitesini bilgisayara takın.

2.

Güç kaynağı ünitesini yerine oturuncaya kadar bilgisayarın arkasına doğru kaydırın.

3.

Güç kaynağı ünitesini bilgisayara sabitleyen vidaları takın.

4.

Sistem kartı ve sürücülere gelen tüm güç kablolarını takın.

5.

Kapağı takın.

6.

Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

32

Sistem Kartını Çıkarma

1.

Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2.

Kapağı çıkarın.

3.

Bellek modüllerini çıkarın.

4.

Genişletme kartını çıkarın

5.

Isı emiciyi çıkarın.

6.

İşlemciyi çıkarın.

7.

Sabit sürücüyü çıkarın.

8.

Optik sürücüyü çıkarın.

9.

Bellek kartı okuyucusunu çıkarın.

10.

Sistem kartının üstündeki tüm kabloları çıkartın ve sökün.

13

Rakam 32.

11.

Sistem kartını bilgisayar kasasına sabitleyen vidaları çıkartın.

33

Rakam 33.

12.

Sistem kartını bilgisayarın ön tarafına doğru kaydırın.

Rakam 34.

13.

Sistem kartını kaldırarak bilgisayardan çıkartın.

34

Rakam 35.

Sistem Kartını Takma

1.

Sistem kartını bilgisayara takın.

2.

Sistem kartını bilgisayarın arka tarafına doğru kaydırın.

3.

Sistem kartını bilgisayar kasasına sabitleyen vidaları takın.

4.

Sistem kartına bağlı tüm kabloları geçirin ve bağlayın.

5.

İşlemciyi takın.

6.

Isı emcisini takın.

7.

Bellek modüllerini takın.

8.

Optik sürücüyü takın.

9.

Sabit sürücüyü takın.

10.

Genişletme kartını takın.

11.

Kapağı takın.

12.

Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

35

36

Ön Çerçeveyi Çıkarma

1.

Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2.

Kapağı çıkarın.

3.

Çerçevenin kenarını kasadan ayırmak için tutma klipslerini hafifçe yukarı kaldırın.

14

Rakam 36.

4.

Ön çerçeveyi bilgisayardan çıkarın.

Rakam 37.

37

Ön Çerçeveyi Takma

1.

Kancaları kasaya yerleştirmek için çerçeveyi bilgisayara doğru döndürün.

2.

Çerçevenin kenarını kasaya kilitlemek için tutturucu klipsi aşağı doğru yerleştirin.

3.

Kapağı takın.

4.

Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

38

WLAN Kartını Çıkarma

1.

Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2.

Kapağı çıkarın.

3.

Ön çerçeveyi sökün.

4.

Anten kablolarını WLAN kartından çıkarın.

5.

WLAN kartını sabitleyen vidayı sökün ve kartı yuvasından çıkarın.

Rakam 38.

6.

WLAN kablosunu yönlendirme klipslerinden serbest bırakın ve yukarı yönde kaldırın.

15

Rakam 39.

7.

WLAN kartı kablosunu bilgisayarın ön tarafından kaydırarak bilgisayardan çıkarın.

39

Rakam 40.

WLAN Kartını Takma

1.

WLAN kartı kablosunu sabitleme klipslerinin etrafından geçirin.

2.

WLAN kartını yuvasına kaydırın.

3.

WLAN kartını yerine sabitlemek için vidaları sıkın.

4.

Anten kablolarını WLAN kartındaki renk koduna göre bağlayın.

5.

Ön çerçeveyi takın.

6.

Kapağı takın.

7.

Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

40

Güç Düğmesi ve Sabit Sürücü Etkinliği LED'ini

çıkarma

16

1.

Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2.

Kapağı çıkarın.

3.

Ön çerçeveyi sökün.

4.

Güç anahtarı kablosunu sistem kartından çıkarın.

Rakam 41.

5.

Güç düğmesi kablosunu yönlendirme klipsinden çıkarın.

Rakam 42.

6.

Sabit sürücü etkinliği LED'i kablosunu ön çerçevenin yanındaki yönlendirme klipslerinden çıkarın.

41

Rakam 43.

7.

Sabit sürücü etkinliği LED'ini serbest bırakmak için yanlarından bastırın ve ön çerçeveden çıkarmak için sabit sürücü etkinliği

LED'ini içeri bastırın.

Rakam 44.

8.

Güç düğmesini serbest bırakmak için yanlarından bastırın ve ön çerçeveden çıkarmak için güç düğmesini içe bastırın.

Rakam 45.

Güç Anahtarı ve Sabit Sürücü Etkinliği LED'inin Takılması

1.

Güç anahtarı kablosunu ve sabit sürücü etkinliği LED kablosunu yönlendirme klipslerinden geçirin.

2.

Güç anahtarı kablosunu sistem kartına bağlayın.

3.

Güç anahtarını ve sabit sürücü etkinliği LED kablosunu bilgisayarın ön tarafından sokun.

4.

Ön çerçeveyi takın.

5.

Kapağı takın.

42

6.

Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

43

44

Ön Ses Modülü Çıkarma

1.

Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2.

Kapağı çıkarın.

3.

Ön çerçeveyi sökün.

4.

Ön ses modülü kablosunu sistem kartından çıkartın.

17

Rakam 46.

5.

Kabloyu kasanın üstündeki yönlendirme klipsleri içerisine yönlendirerek ön ses modülünü çıkartın.

Rakam 47.

6.

Ön ses modülünü ön çerçeveye sabitleyen vidayı çıkartın ve ön ses modülünü bilgisayardan çıkartın.

45

Rakam 48.

Ön ses modülünün takılması

1.

Ses modülünü ön çerçevenin üstüne yerleştirin ve sabitleyen vidayı sıkın.

2.

Ön ses modülü kablosunu kasanın üstündeki yönlendirme klipsleri içerisine yönlendirin.

3.

Ön ses modülü kablosunu sistem kartının üstündeki konektöre bağlayın.

4.

Ön çerçeveyi takın.

5.

Kapağı takın.

6.

Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

46

Ön USB Panelini Çıkarma

1.

Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.

2.

Kapağı çıkarın.

3.

Ön çerçeveyi sökün.

4.

Ön USB modülü veri kablosunu ve güç kablosunu sistem kartından çıkartın.

18

Rakam 49.

5.

Ön USB modülünü ön çerçeveye sabitleyen vidayı çıkartın ve ön USB modülünü bilgisayardan çıkartın.

Rakam 50.

Dahili USB Modülünün Takılması

1.

Ön USB modülünü ön çerçevenin üstüne yerleştirin ve ön USB modülünü ön çerçeveye sabitleyen vidayı takın.

2.

USB kartı tablosunu sistem kartına bağlayın.

3.

Ön çerçeveyi takın.

4.

Kapağı takın.

5.

Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

47

48

19

Sistem Kurulumuna Genel Bakış

Sistem Kurulumu aşağıdakileri gerçekleştirmenizi sağlar:

• bilgisayarınıza herhangi bir donanım ekledikten veya bir donanımı değiştirdikten ya da çıkardıktan sonra sistem yapılandırma bilgilerini değiştirmek için.

• kullanıcı parolası gibi kullanıcı tarafından belirlenebilen bir seçeneği ayarlamak veya değiştirmek için.

• geçerli bellek miktarını okumak veya takılı sabit sürücü türünü ayarlamak için.

Sistem Kurulumu'nu kullanmadan önce ileride kullanmak üzere Sistem Kurulumu ekran bilgilerini bir yere not etmeniz önerilir.

DİKKAT: Uzman bir bilgisayar kullanıcısı değilseniz, bu programın ayarlarını değiştirmeyin. Bazı değişiklikler bilgisayarınızın yanlış çalışmasına neden olabilir.

Sistem Kurulumuna Girme

1.

Bilgisayarınızı açın (veya yeniden başlatın).

2.

Mavi DELL logosu görüntülendiğinde, F2 isteminin görünüp görünmediğine dikkat etmeniz gerekir.

3.

F2 istemi görüntülendikten hemen sonra <F2> düğmesine basın.

NOT:

F2 istemi klavyenin başlatılmış olduğunu belirtir. Bu istem çok hızlı bir şekilde görünebilir, bu nedenle görünmesini dikkatle bekleyin ve sonra <F2> tuşuna basın. İstenmeden önce <F2> tuşuna basarsanız, bu tuş vuruşu kaybedilir.

4.

Çok uzun süre bekler ve işletim sistemi logosunu görürseniz, Microsoft Windows masaüstü görünene kadar beklemeye devam edin ve sonra bilgisayarınızı kapatıp yeniden deneyin.

Sistem Kurulum Ekranları

Tablo 1. Sistem Kurulum Ekranları

Menü

Sistem Kurulum

penceresinin üstünde görüntülenir. Bu alan, Sistem Kurulum seçeneklerine erişmek için bir menü sağlar. Gezinmek için < Sol Ok > ve < Sağ Ok > tuşlarına basın. Bir

Menü

seçeneği vurgulandığında,

Seçenekler Listesi

bilgisayarınıza takılı donanımı tanımlayan seçenekleri listeler.

Seçenekler Listesi

Sistem Kurulum

penceresinin sol tarafında görüntülenir.

Bu alan, takılı donanım, güç tasarrufu ve güvenlik özellikleri de dahil olmak üzere bilgisayarınızın yapılandırmasını tanımlayan özellikleri listeler. Yukarı ve aşağı ok tuşlarıyla listede yukarı ve aşağı yönde gezinin. Bir seçenek vurgulandığında,

Seçenekler Alanı

seçeneğin mevcut ve kullanılabilir ayarlarını görüntüler.

Seçenekler Alanı

Seçenekler

Listesinin

sağında görüntülenir ve

Seçenekler Listesi'nde

listelenen her bir seçenekle ilgili bilgi içerir. Bu alanda bilgisayarınız hakkındaki bilgileri görüntüleyebilir ve mevcut ayarlarınızda değişiklik yapabilirsiniz. Mevcut ayarlarınızda değişiklik yapmak için <

Enter> tuşuna basın.

Seçenekler

Listesi'ne

dönmek için <ESC> tuşuna basın.

Help (Yardım)

System Setup

(Sistem

Kurulumu) penceresinin sağında görüntülenir ve

Options List

'te

(Seçenekler Listesi) belirlenen seçenek hakkında yardım bilgileri içerir.

49

NOT:

Options List (Seçenekler

Listesi) seçeneğinde listelenen tüm ayarlar değiştirilemez.

Key Functions

(Anahtar İşlevler) —

Options List

(Seçenekler Listesi) altında görünür ve etkin sistem kurulumu alanındaki tuşları ve onların işlevlerini listeler.

System Setup (Sistem Kurulumu) ekranlarında gezinmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tablo 2. Sistem Kurulumu Ekranlarını Gezinme

Tuş vuruşu

< F2 >

< Esc >

Eylem

System Setup (Sistem Kurulumu) içindeki seçili her bir öğe hakkında bilgi gösterir.

Mevcut görünümden çıkın veya mevcut görünümü System

Setup (Sistem Ayarları) içindeki

Exit

(Çıkış) sayfasına geçirin.

< Up Arrow > (Yukarı Ok) veya < Down Arrow > (Aşağı Ok) Görüntülenecek bir öğe seçer.

< Left Arrow > (Sol Ok) veya < Right Arrow > (Sağ Ok) Görüntülenecek bir menü seçer.

– veya +

<Enter>

Geçerli öğenin değerini değiştirir.

Alt menüyü seçer veya komutu yürütür.

< F9 >

<F10>

Varsayılan kur ayarlarını yükler.

Geçerli yapılandırmayı kaydeder ve System Setup (Sistem

Kurulumu) kısmından çıkar.

Sistem Kurulumu Seçenekleri

Main (Ana)

Main (Ana) sekmesi bilgisayarın temel donanım özelliklerini listeler. Aşağıdaki tablo her bir seçeneğin işlevini tanımlar.

Tablo 3. System Information (Sistem Bilgileri)

Açıklama Seçenek

System Information (Sistem Bilgileri)

BIOS Revizyonu

BIOS Build Date (BIOS Oluşturma Tarihi)

Sistem Adı

System Time (Sistem Saati)

System Date (Sistem Tarihi)

Service Tag (Servis Etiketi)

Servis Etiketi Girişi

Asset Tag (Demirbaş Etiketi)

BIOS sürümünü görüntüler.

BIOS oluşturma tarihini gösterir.

Bilgisayarın model numarasını görüntüler.

Bilgisayarın dahili saatini sıfırlar.

Bilgisayarın dahili takvimindeki tarihi sıfırlar.

Bilgisayarınızın servis etiketini gösterir.

Kullanıcının servis etiketi girmesini sağlar.

Bilgisayarınızın asset tag'ını (demirbaş etiketi) gösterir.

50

Seçenek Açıklama

İşlemci Bilgisi

Seçenek

İşlemci Türü

Processor ID

Processor Core Count

L1 Cache Size (L1 Önbellek Boyutu)

L2 Cache Size (L2 Önbellek Boyutu)

L3 Cache Size (L3 Önbellek Boyutu)

Açıklama

İşlemci türünü görüntüler.

İşlemci ID'sini görüntüler.

Etkin çekirdeklerin sayısını gösterir.

İşlemci L1 önbelleği boyutunu görüntüler.

İşlemci L2 önbelleği boyutunu görüntüler.

İşlemci L3 önbelleği boyutunu görüntüler.

Bellek Bilgileri

Seçenek

Takılı Bellek

Memory Available (Kullanılabilir Bellek)

Memory Speed (Bellek Hızı)

Bellek Teknolojisi

Açıklama

Toplam bilgisayar belleğini gösterir.

Kullanılabilir bilgisayar belleğini gösterir.

Bellek hızını görüntüler.

Bellek türünü ve teknolojisini gösterir.

SATA Information

Seçenek

SATA 1

SATA 2

SATA 3 eSATA /mSATA

Açıklama

Sabit sürücünün model numarasını ve kapasitesini görüntüler.

Sabit sürücünün model numarasını ve kapasitesini görüntüler.

Sabit sürücünün model numarasını ve kapasitesini görüntüler.

Bir eSATA veya mSATA sabit sürücüsünün model numarasını ve kapasitesini görüntüler.

Advanced (Gelişmiş)

Advanced (Gelişmiş) sekmesi bilgisayarın performansını etkileyen çeşitli işlevleri ayarlamanızı sağlar. Aşağıdaki tablo her bir seçeneğin işlevini ve varsayılan değerini tanımlar.

Tablo 4. CPU Yapılandırması

Seçenek

Intel Hyper-Threading Technology

Intel SpeedStep

Açıklama

İşlemci hyper-threading özelliğini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Intel SpeedStep özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Varsayılan: Enabled (Etkin)

Varsayılan: Enabled (Etkin)

51

Seçenek

Intel Virtualization Teknolojisi

CPU XD Desteği

Sınır CPUID Değeri

Multi Core (Çoklu Çekirdek) Desteği

Intel Turbo Boost Technology

Açıklama

Intel Virtualization özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Varsayılan: Enabled (Etkin)

CPU XD özelliğini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Varsayılan: Enabled (Etkin)

Limit CPUID Value (Sınır CPUID Değeri)

özelliğini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Varsayılan: Enabled (Etkin)

Etkin çekirdeklerin sayısını gösterir.

Intel Turbo Boost Technology özelliğini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Varsayılan: Enabled (Etkin)

Varsayılan: Enabled (Etkin)

AMD Cool 'N' Quiet

AMD Cool 'N' Quiet Technology özelliğini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Varsayılan: Enabled (Etkin)

Secure Virtual Machine Mode (Güvenli

Sanal Makine Modu)

Secure Virtual Machine Mode'yi (Sanal

Makine Modu) etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Varsayılan: Enabled (Etkin)

Tablo 5. CPU Yapılandırması

USB Yapılandırması

Seçenek

Front USB Ports (Ön USB Bağlantı

Noktaları)

Rear USB Ports (Arka USB Bağlantı

Noktaları)

Side USB Ports (Yan USB Bağlantı

Noktaları)

Tablo 6. Yerleşik Aygıt Yapılandırması

Yerleşik Aygıt Yapılandırması

Seçenek

Yerleşik Ses Denetleyicisi

SATA Modu

Intel Multi-Display

Yerleşik LAN Denetleyicisi

Yerleşik LAN Önyükleme ROM'u

Açıklama

Ön USB Bağlantı Noktalarını etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Varsayılan: Enabled (Etkin)

Arka USB Bağlantı Noktalarını etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Varsayılan: Enabled (Etkin)

Yan USB Bağlantı Noktalarını etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Varsayılan: Enabled (Etkin)

Açıklama

Yerleşik ses denetleyicisini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Varsayılan: Enabled (Etkin)

SATA işletim modunu seçmenizi sağlar.

Varsayılan: AHCI

Intel Multi-Display özelliğini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Varsayılan: Disabled (Devre Dışı)

Varsayılan: Enabled (Etkin) Yerleşik LAN denetleyicisini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Yerleşik LAN önyükleme ROM'unu etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Varsayılan: Disabled (Devre Dışı)

52

Yerleşik Aygıt Yapılandırması

Yerleşik 1394 Denetleyicisi

USB denetleyicisini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Varsayılan: Enabled (Etkin)

Tablo 7. Power Management (Güç Yönetimi)

Power Management (Güç Yönetimi)

Seçenek

Wake Up by Integrated LAN/WLAN

AC Recovery (AC Kurtarma)

USB PowerShare in S4/S5 State

USB PowerShare in Sleep State

Otomatik Başlatma

Auto Power On Mode

Auto Power On Date (Otomatik

Başlatma Tarihi)

Auto Power On Time (Otomatik

Başlatma Saati)

Açıklama

Tümleşik LAN/WLAN ile uyandırma

özelliğini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Bilgisayarın AC güç Kaybını geri kazanmasını sağlar.

Bilgisayarın uzaktan açılmasını sağlar.

Varsayılan: Disabled (Devre Dışı)

Varsayılan: Güç Kapalı

Uyku durumunda USB bağlantı noktalarını etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Bilgisayarın otomatik olarak açılma

özelliğini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Varsayılan: Enabled (Etkin)

Varsayılan: Normal

Varsayılan: Disabled (Devre Dışı)

Seçilen tarihte bilgisayarın başlatılmasını etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Her Gün; Seçilen Gün

Seçilen tarihte bilgisayarın başlatılmasını etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

15

Seçilen saatte bilgisayarın başlatılmasını etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Saat: 0–23 ; Dakika: 0–59 ; Saniye ; 0–59

Security (Güvenlik)

Security (Güvenlik) sekmesi güvenlik durumunu gösterir ve bilgisayarınızın güvenlik özelliklerini yönetmenizi sağlar.

Tablo 8. Security (Güvenlik)

Supervisor Password Status (Yönetici Şifresi Durumu)

User Password Status (Kullanıcı Şifresi Durumu)

Yönetici Parolasını Ayarla

User Access Level (Kullanıcı Erişim Düzeyi)

Set User Password (Kullanıcı Parolasını Ayarla)

Password Check (Parola Denetimi)

Bir yönetici şifresinin atanıp atanmadığını belirler.

Bir kullanıcı şifresinin atanıp atanmadığını belirler.

Bir yönetici şifresi atamanızı sağlar.

Kullanıcı erişim düzeyini belirler.

Bir kullanııcı şifresi atamanızı sağlar.

Ayarı çalıştırırken parolayı kontrol etmenize izin verir.

Boot (Önyükleme)

Boot (Önyükleme) sekmesi önyükleme sırasını değiştirmenizi sağlar.

53

Exit (Çıkış)

Bu bölüm System Setup (Sistem Kurulumu) bölümünden çıkmadan önce varsayılan ayarları kaydetmenizi, atmanızı veya yüklemenizi sağlar.

54

20

Teşhis Hata Mesajları

Bilgisayarda bir sorun ya da hata oluştuğunda, kullanıcının sorunun nedenini ve sorunu çözmek için gerekli eylemi belirlemesine yardımcı olacak bir Sistem Mesajı görüntülenebilir. Alınan mesaj aşağıdaki örneklerde belirtilmemişse, işletim sistemi ya da mesaj belirdiği anda çalışmakta olan programa ait belgelere bakın.

Teşhis Hata Mesajları Açıklama

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support. (Uyarı!

Bu sistemin önceki önyükleme girişimleri denetim noktasında başarısız oldu [nnnn]. Bu sorunu çözme konusunda yardım almak için, lütfen bu denetim noktasını kaydedin ve Dell Teknik

Destek ile iletişime geçin.)

The computer failed to complete the boot routine three consecutive times for the same error. (Bilgisayar aynı hata için arka arkaya üç defa önyükleme yordamını başaramadı.)

System fan failure (Sistem fanı arızası)

CPU fan failure (CPU fanı arızası)

Hard-disk drive failure (Sabit sürücü arızası)

Possible fan failure (Olası fan arızası)

CPU fan has failed (CPU fanı arızalı)

Hard-disk drive read failure (Sabit sürücü okuma arızası)

Possible hard disk drive failure during POST. (POST sırasında olası sabit sürücü arızası.)

Possible hard disk drive failure during HDD boot test. (HDD

önyükleme testi sırasında olası sabit sürücü arızası.)

Keyboard failure (Klavye arızası)

RTC is reset, BIOS Setup default has been loaded. Strike the

F1 key to continue, F2 to run the setup utility. (RTC sıfırlandı

BIOS Kurulumu varsayılanı yüklendi. Devam etmek için F1 tuşuna, kurulum yardımcı programını çalıştırmak için F2 tuşuna basın.)

RTC Jumper may be wrongly set. (RTC Jumper'ı düzgün takılmamış olabilir.)

No boot device available (Hiçbir önyükleme aygıtı yok)

Keyboard failure or loose cable. If reseating the cable does not solve the problem, replace the keyboard. (Klavye arızası ya da gevşek kablo. Kablo tekrar takıldığında sorun çözülmüyorsa, klavyeyi değiştirin.)

No bootable partition on hard disk drive, the hard disk drive cable is loose, or no bootable device exists. (Sabit sürücüde

önyüklenebilir bölüm yok veya sabit sürücü kablosu gevşek ya da önyüklenebilir bir aygıt yok.)

• If the hard drive is your boot device, ensure that the cables are connected and that the drive is installed properly and partitioned as a boot device. (Önyükleme aygıtınız sabit disk sürücüsü ise, kabloların bağlı, sürücünün doğru şekilde takılmış ve önyüklenebilir aygıt olarak bölümlendirilmiş olduğundan emin olun.)

• Enter system setup and ensure that the boot sequence information is correct. (Sistem kurulumuna

55

Teşhis Hata Mesajları Açıklama

girin ve önyükleme sırası bilgisinin doğru olduğundan emin olun.)

No timer tick interrupt (Saat ilerleme kesintisi yok)

USB over current error (USB aşırı akım hatası)

A chip on the system board might be malfunctioning or motherboard failure (Sistem kartı üzerindeki bir mikrodevre veya anakart arızalı olabilir)

Disconnect the USB device. The USB device needs more power for it to function properly. Use an external power source to connect the USB device, or if the device has two USB cables, connect both of them. (USB aygıtını çıkarın. USB aygıtının düzgün çalışabilmesi için daha fazla güç gerekir. USB aygıtını bağlamak için bir harici güç kaynağı kullanın ya da aygıtta iki USB kablosu mevcutsa, her ikisini de bağlayın.)

CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly.

A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem. (DİKKAT - Sabit Sürücü OTOMATİK

İZLEME SİSTEMİ, normal çalışma aralığını aşan bir parametre bildirdi. Dell verilerinizi düzenli olarak yedeklemenizi önerir.

Aralık dışı bir parametre, potansiyel bir sabit sürücü sorunu olduğunuz gösterir veya göstermez.)

S.M.A.R.T error, possible hard disk drive failure. (S.M.A.R.T hatası, olası sabit sürücü arızası.)

Diagnostik Sesli Uyarı Kodları

Ekran hataları veya sorunları görüntüleyemiyorsa, bilgisayar başlatma sırasında bir dizi sesli uyarıda bulunabilir. Sesli uyarı kodları olarak adlandırılan bu sesli uyarılar dizisi, çeşitli sorunları tanımlar. Her bir sesli uyarı arasındaki gecikme 300 ms, her bir sesli uyarı dizisi arasındaki gecikme ise 3 saniyedir ve uyarı sesi 300 ms sürer. Her bir sesli uyarı ve sesli uyarılar dizisinden sonra,

BIOS kullanıcının güç düğmesine basıp basmadığını algılamalıdır. Basıyorsa, BIOS döngülemeden atlar ve normal kapatma işlemini ve güç sistemini yürütür.

Kod Neden ve Sorun Giderme Adımları

1

Çalışan ya da hatalı BIOS ROM sağlama toplamı

Sistem kartı hatası, BIOS bozulmasını veya ROM hatasını kapsar

2

RAM algılanmadı

Bellek algılanmadı

3

Yonga Seti Hatası (North ve South Bridge Yonga Seti, DMA/IMR/ Zamanlayıcı Hatası) , Gün Saati test hatası, Kapı A20 hatası, Süper G/Ç mikrodevre arızası, Klavye denetleyici test hatası

Sistem kartı arızası

4

RAM Okuma/Yazma hatası

Bellek arızası

5

Gerçek zamanlı saat güç arızası

CMOS pil arızası

56

Kod Neden ve Sorun Giderme Adımları

6

Video BIOS sınama hatası

Ekran kartı arızası

7

İşlemci arızası

İşlemci arızası

Sistem İletileri

Bilgisayarınızda bir sorun ya da bir hata varsa, sorunun ya da hatanın nedenini ve sorunu gidermek için yapılması gerekenleri saptamanıza yardımcı olacak bir Sistem Mesajı görüntülenebilir

NOT:

Aldığınız ileti aşağıdaki örnekler arasında değilse, işletim sisteminin veya ileti görüntülendiğinde çalışmakta olan programın belgelerine bakın.

Tablo 9. Sistem İletileri

Sistem İletisi Açıklama

Alarm! Bu sistemin önceki önyükleme girişimleri denetim noktasında başarısız oldu [nnnn]. Bu sorunu çözme konusunda yardım almak için, lütfen bu denetim noktasını kaydedin ve Dell

Teknik Destek ile iletişime geçin

The computer failed to complete the boot routine three consecutive times for the same error. (Bilgisayar aynı hata için arka arkaya üç defa önyükleme yordamını başaramadı.)

CMOS sağlama toplamı hatası

CPU fan failure (CPU fanı arızası)

Olası ana kart hatası veya RTC pil gücü düşük.

CPU fan has failed (CPU fanı arızalı)

System fan failure (Sistem fanı arızası)

Hard-disk drive failure (Sabit sürücü arızası)

Hard-disk drive read failure (Sabit sürücü okuma arızası)

Keyboard failure (Klavye arızası)

No boot device available (Hiçbir önyükleme aygıtı yok)

Sistem fanı arızalanmış

Possible hard disk drive failure during POST. (POST sırasında olası sabit sürücü arızası.)

Possible hard disk drive failure during HDD boot test.

(HDD önyükleme testi sırasında olası sabit sürücü arızası.)

Klavye arızası ya da gevşek kablo. Kablo tekrar takıldığında sorun çözülmüyorsa, klavyeyi değiştirin.

No bootable partition on hard disk drive, the hard disk drive cable is loose, or no bootable device exists. (Sabit sürücüde önyüklenebilir bölüm yok veya sabit sürücü kablosu gevşek ya da önyüklenebilir bir aygıt yok.)

• If the hard drive is your boot device, ensure that the cables are connected and that the drive is installed properly and partitioned as a boot device. (Önyükleme aygıtınız sabit disk sürücüsü ise, kabloların bağlı, sürücünün doğru şekilde takılmış ve önyüklenebilir aygıt olarak bölümlendirilmiş olduğundan emin olun.)

• Enter system setup and ensure that the boot sequence information is correct. (Sistem kurulumuna girin ve önyükleme sırası bilgisinin doğru olduğundan emin olun.)

No timer tick interrupt (Saat ilerleme kesintisi yok)

Sistem kartı üzerindeki yonga veya anakart arızalı olabilir.

57

Sistem İletisi

USB over current error (USB aşırı akım hatası)

DİKKAT - Sabit Sürücü KENDİNİ GÖZLEYEN SİSTEMİ bir parametrenin normal işletim aralığını aştığını bildirmiştir. Dell, verilerinizi düzenli olarak yedeklemenizi önerir. Aralık dışı bir parametre olası bir sabit sürücü sorununu gösterebilir veya göstermeyebilir

Açıklama

Disconnect the USB device. The USB device needs more power for it to function properly. Use an external power source to connect the USB device, or if the device has two

USB cables, connect both of them. (USB aygıtını çıkarın.

USB aygıtının düzgün çalışabilmesi için daha fazla güç gerekir. USB aygıtını bağlamak için bir harici güç kaynağı kullanın ya da aygıtta iki USB kablosu mevcutsa, her ikisini de bağlayın.)

S.M.A.R.T error, possible hard disk drive failure.

(S.M.A.R.T hatası, olası sabit sürücü arızası.)

58

Tablo 11. Boyutlar

Boyutlar

Yükseklik tabansız tabanlı

Genişlik

Derinlik

Ağırlık

Tablo 12. Bellek

Bellek

Konektörler

Tür

Hız

21

Özellikler

NOT:

Teklifler bölgeye göre değişebilir. Aşağıdaki teknik özellikler sadece yasaların bilgisayarınızla birlikte gönderilmesini şart koştuğu teknik özelliklerdir. Bilgisayarınızın yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için

Başlat

Yardım ve Destek

öğelerini tıklatın ve bilgisayarınız hakkındaki bilgileri gösteren seçimi yapın.

Tablo 10. System Information (Sistem Bilgileri)

System Information (Sistem Bilgileri)

Model

İşlemci

L2 önbellek

L3 önbellek

Sistem Yonga Kümesi

DMI hızı

İşlemci veri genişliği

RAID desteği (yalnız dahili SATA sürücüleri)

Vostro 470

Intel Core i3 (2nci Nesil)

Intel Core i5 (3ncü Nesil)

Intel Core i7 (3ncü Nesil)

256 KB

8 MB'ye kadar

Intel H77 Express Yonga Kümesi

5.0 GT/s

64 bit

RAID 0, RAID 1, RAID 5 ve RAID 10

360,00 mm (14,17 inç)

362,90 mm (14,29 inç)

175,00 mm (6,89 inç)

445,00 mm (17,52 inç)

9,66 kg – 11,22 kg (21,30 lb – 24,74 lb)

Kullanıcı tarafından erişilebilen dört adet DDR3 DIMM yuvası tamponsuz, ECC dışı, dört kanallı DDR3

1600 MHz'ye kadar

59

Bellek

Kapasiteler

Desteklenen yapılandırmalar

Minimum bellek

Maksimum bellek

Tablo 13. Video

Video

Video denetleyici

Tümleşik

Ayrı

Video belleği

Tümleşik

Ayrı

Tablo 14. Bağlantı Noktaları

Bağlantı Noktaları

Arka panel bağlantı noktaları

Ağ Adaptörü

USB

Ses

Video

Ön Panel Bağlantı Noktaları

USB

60

2 GB, 4 GB, 8 GB, 24 GB, ve 32 GB.

NOT:

Bilgisayarınızın desteklediği kapasiteler, sipariş edilen yapılandırmaya göre değişiklik gösterebilir.

2 GB, 4 GB, 8 GB, 12 GB, ve 16 GB.

2 GB

32 GB

YOK

Intel HD Graphics 2500/4000 bir adet PCI Express x16, tek genişlik, tam boyutlu grafik kartı.

1024 MB'ye kadar

2 GB'ye kadar atanmış video belleği

NOT:

Kullanılabilir video belleği bilgisayarınıza takılan grafik kartına bağlıdır.

bir adet RJ–45 bağlantı noktası dört adet 4 pimli USB 2.0 uyumlu bağlantı noktası iki adet 9 pimli USB 3.0 uyumlu bağlantı noktası beş adet ses çıkışı/kulaklık bağlantı noktası bir adet optik S/PDIF bağlantı noktası bir adet ses girişi/mikrofon bağlantı noktası bir adet VGA bağlantı noktası bir adet HDMI bağlantı noktası iki adet 9 pimli USB 3.0 uyumlu bağlantı noktası

Tablo 15. İletişim

İletişim

Ağ adaptörü

Kablosuz

Tablo 16. Ses

Ses

Tür

Denetleyici

Tablo 17. Sürücüler

Sürücüler

Dışarıdan erişilebilen

İçeriden erişilebilen

Tablo 18. Genişletme Veriyolu

Genişletme Veriyolu

PCI Express x1

Konektörler konnektör boyutu

PCI Express x16

Konektörler konnektör boyutu

PCI-E mini kart

Konektörler konnektör boyutu

Tablo 19. Güç

Güç

Giriş voltajı

Giriş frekansı

Nominal giriş akımı

10/100/1000 Mbps tümleşik ağ kartı

Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz teknolojisi

S/PDIF desteği içeren tümleşik, 7,1 kanallı Yüksek Tanımlı Ses

ALC3800-CG

Blu-ray Disk birleşik (isteğe bağlı), Blu-ray Disk Yazıcısı (isteğe bağlı) veya DVD +/- RW için iki adet 5,25 inç sürücü yuvası

SATA sabit sürücüler için İki adet 3,5-inç sürücü yuvası bir adet mSATA SSD sürücü (isteğe bağlı)

üç

36 pimli bir

164 pimli bir

52 pimli

100-127 VAC / 200-240 VAC

50/60 Hz

8,0/4,0 A

61

Tablo 20. Çevre

Çevre

Sıcaklık:

Çalışma

Depolama

Bağıl nem:

Maksimum titreşim:

Çalışma

Çalışma Dışı

Maksimum darbe:

Çalışma

Çalışma Dışı

Yükseklik:

Çalışma

Depolama

Havadan geçen madde düzeyi

10 °C - 35 °C (50 °F - 95 °F)

–10 °C - 45 °C (–14 °F - 113 °F)

%20 - %80 (yoğuşmasız)

0,25 GRMS

2,20 Grms hızda 20 inç/sn'lik (51 cm/s) değişiklikle 2 ms için 40 G

Hızda 320 inç/sn (813 cm/sn) değişiklikle 26 ms için 50G

–15,20 m - 3048 m (–50 ft - 10.000 ft)

–15,20 m - 10.668 m (–50 - 35.000 ft)

ISA-S71.04-1985 ile tanımlanan biçimde G2 veya daha düşük

62

22

Dell'e Başvurma

Dell'e Başvurma

NOT:

Etkin bir Internet bağlantınız yoksa, başvuru bilgilerini satış faturanızda, irsaliyede, fişte veya Dell ürün kataloğunda bulabilirsiniz.

Dell birden fazla çevrimiçi ve telefon tabanlı destek ve servis seçeneği sunar. Kullanılabilirlik ülkeye ve ürüne göre değişir ve bazı hizmetler bulunduğunuz bölgede olmayabilir. Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konularda Dell'e başvurmak için:

1.

support.dell.com

adresini ziyaret edin.

2.

Destek kategorinizi seçin.

3.

ABD müşterisi değilseniz,

support.dell.com

sayfasının altından ülkenizin kodunu seçin veya diğer seçenekleri görüntülemek için

Tümü

öğesini seçin.

4.

Gereksiniminize uygun hizmet veya destek bağlantısını seçin.

63

advertisement

Key Features

  • PC Black 350 W
  • Intel® Core™ i5 i5-2400 3.1 GHz
  • 4 GB DDR3-SDRAM 1600 MHz 2 x 2 GB
  • 500 GB DVD±RW Card reader integrated
  • 1.02 TB Intel® HD Graphics 2000
  • Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth
  • Windows 7 Professional 64-bit

Related manuals