Tesla Mobile Connector de handleiding

Tesla Mobile Connector de handleiding
-t
t
GEN 2 MOBIELE CONNECTOR
HANDLEIDING
EUROPA
rF
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie.....................2
Bewaar deze belangrijke
veiligheidsinstructies..................................................2
Waarschuwingen......................................................... 2
Aanwijzingen.................................................................3
Algemene informatie.....................4
Overzicht componenten van mobiele
connector....................................................................... 4
Specificaties.................................................................. 4
Referentie specificaties.............................................5
Laadtijd........................................................................... 5
Referentie laadniveau................................................ 5
Adapters.............................................7
Adapter verwijderen.................................................. 7
Adapter aansluiten..................................................... 8
Opladen.............................................. 9
Aansluiten...................................................................... 9
Ontkoppelen................................................................10
Meer informatie.......................................................... 10
Storingzoeken..................................11
Statuslampjes............................................................... 11
Vragen?..........................................................................13
Veiligheidsinformatie
Bewaar deze belangrijke veiligheidsinstructies
Dit document bevat belangrijke instructies en aanwijzingen die u bij het gebruik van de mobiele
connector moet volgen.
Waarschuwingen
Attentie: Lees dit document zorgvuldig voordat u de mobiele connector gebruikt. Het
negeren van deze aanwijzingen en instructies kan leiden tot brand, elektrische schokken,
ernstig letsel of de dood.
Attentie: Gebruik de mobiele connector alleen op de aangegeven wijze en binnen de
specifieke toleranties.
Attentie: De mobiele connector is uitsluitend ontwikkeld voor het opladen van een Tesla (excl.
Tesla Roadster). Gebruik de connector niet voor andere doeleinden of voor andere auto's of
apparaten. De mobiele connector is alleen bestemd voor auto's die niet gekoeld hoeven te
worden tijdens het opladen.
Attentie: Gebruik de adapters van de mobiele connector niet in stopcontacten waar ze niet
voor zijn bedoeld.
Attentie: Gebruik de mobiele connector niet (langer) als deze gebroken, gebarsten,
gescheurd of op enige andere wijze beschadigd is of niet werkt.
Attentie: Probeer de mobiele connector niet zelf te demonteren, te repareren, te isoleren of
aan te passen. De mobiele connector kan niet door de gebruiker gerepareerd worden. Neem
contact op met Tesla voor eventuele reparaties.
Attentie: Gebruik geen verlengkabels, stekkerblokken, haspels of verdeeldozen om de
mobiele connector aan te sluiten.
Attentie: Verwijder de mobiele connector tijdens het opladen van de auto nooit uit het
stopcontact.
Attentie: Sluit de mobiele connector niet aan op een beschadigd, los of versleten stopcontact.
Zorg ervoor dat de pennen van de mobiele connector goed in het wandstopcontact passen.
Attentie: Sluit de mobiele connector niet aan op een stopcontact dat niet goed geaard is.
Attentie: Stel de mobiele connector niet bloot aan licht ontvlambare stoffen en dampen. De
mobiele connector mag niet in een nis of een ruimte onder de vloer worden gebruikt of
opgeslagen. Als de mobiele connector binnen wordt gebruikt, bijvoorbeeld in een garage,
moet de hoofdregelaar van de mobiele connector ten minste 46 cm boven de vloer worden
geplaatst.
Attentie: Gebruik de mobiele connector niet bij hevige regen, sneeuw, onweer of andere
slechte weersomstandigheden.
Attentie: Behandel de mobiele connector voorzichtig tijdens transport, om beschadiging van
de componenten van de connector te voorkomen. Stel de mobiele connector niet bloot aan
overmatige krachten of slagen. Trek niet aan of sleep niet met de mobiele connector of de
componenten ervan, ga er niet op staan en verdraai of verwar geen componenten ervan.
Attentie: Bescherm de mobiele connector te allen tijde tegen vocht, water en vreemde
voorwerpen. Gebruik de mobiele connector niet als deze gecorrodeerd of beschadigd is.
Attentie: Als het regent tijdens het laden, zorg er dan voor dat er geen regenwater langs de
laadkabel naar het stopcontact of het laadcontact stroomt waardoor deze nat kunnen
worden.
2
Veiligheidsinformatie
Attentie: Sluit de mobiele connector niet aan op een stopcontact dat nat is of bedekt is met
sneeuw. Als in zo'n geval de mobiele connector al is aangesloten en ontkoppeld moet
worden, schakel dan eerst de stroom uit met de circuitonderbreker voordat u de mobiele
connector ontkoppelt.
Attentie: Raak de contacten van de mobiele connector niet aan met metalen voorwerpen
zoals ijzerdraad, gereedschap of naalden. Vouw de mobiele connector niet en let erop dat
deze niet door scherpe voorwerpen beschadigd kan raken. Steek geen vreemde voorwerpen
in enig onderdeel van de mobiele connector.
Attentie: Laad geen auto op die is afgedekt met een niet door Tesla goedgekeurde autohoes.
Attentie: Let erop dat de laadkabel van de mobiele connector geen obstakel vormt voor
voetgangers, andere weggebruikers, auto's en objecten.
Attentie: Het gebruik van de mobiele connector kan de werking van medische elektronische
apparaten en implantaten zoals pacemakers en defibrillators verstoren. Raadpleeg de
informatie van de fabrikant van het elektronische apparaat over de mogelijke effecten die het
opladen kan hebben op een dergelijk apparaat, voordat u de mobiele connector gebruikt.
Attentie: Gebruik geen oplosmiddelen om de mobiele connector schoon te maken.
Aanwijzingen
Let op!: Gebruik geen eigen generator als voedingsbron voor het opladen.
Let op!: Gebruik de mobiele connector niet buiten het temperatuurbereik van -30°C tot
+50°C.
Let op!: Bewaar de mobiele connector in een schone, droge ruimte bij een temperatuur van
-40°C tot +85°C.
Veiligheidsinformatie
3
Algemene informatie
Overzicht componenten van mobiele connector
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Handgreep
Knop op handgreep
Kabel
Adapter met randaarde
3-polige IEC 60309-adapter (blauw)
Regelaar van mobiele connector
Statuslampjes
Specificaties
Gebruik uitsluitend een correct geaard stopcontact met 50-60 hertz enkelfase AC-voeding van
200-240 volt. De minimale stroomsterkte is 8 A (enkelfase).
Gebruik indien mogelijk een wandcontactdoos met één stopcontact. Als er alleen een dubbel
stopcontact is, sluit dan geen ander apparaat aan op het tweede stopcontact.
4
Algemene informatie
De mobiele connector is 6 meter lang. Gebruik een bestaand stopcontact of installeer een nieuw
stopcontact binnen een afstand van ongeveer 4 meter van het laadcontact van de auto en op een
hoogte van ten minste 45 cm boven de vloer. Het laadcontact bevindt zich aan de linkerzijde van
de auto, achter een klepje bij het achterlicht.
Attentie: Gebruik geen verlengkabels, stekkerblokken, haspels of verdeeldozen om de
mobiele connector aan te sluiten.
Referentie specificaties
Omschrijving
Technische specificaties
Spanning
100-240 volt AC eenfase
Maximale stroom
Maximaal 32 A; geregeld door de betreffende adapter
Netfrequentie
50 of 60 Hz
Kabellengte
20 ft (6 m) met geïnstalleerde adapter
Afmetingen regelaar van mobiele
connector
Hoogte: 7,1 in (179,8 mm)
Breedte: 3,2 in (81,7 mm)
Diepte: 1,9 in (47,3 mm)
Gewicht
5,2 lbs (2,4 kg)
Bedrijfstemperatuur
-22°F tot +122°F (-30°C tot +50°C)
Behuizingstype
IP 55 (binnen- en buitengebruik)
Ventilatie
Niet vereist
Laadtijd
De laadtijd is afhankelijk van de spanning en de stroomsterkte van de beschikbare voedingsbron
en andere omstandigheden. De laadtijd is ook afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de
temperatuur van de accu in de auto. Als de batterij te warm of te koud is, verwarmt of koelt de
auto de accu voor of tijdens het opladen.
Om de totale laadtijd van de batterij in uren te schatten (van nul procent tot bijna honderd
procent), deelt u de batterijgrootte (kWh) door het vermogen (kW). Verschillende adapters
leveren verschillende stroom- en voedingsuitgangen.
Tijdens het opladen van uw auto kunt u ook op het pictogram Charging tikken om de informatie
over de laadstatus te bekijken. De resterende tijd waarin de batterij volledig is opgeladen met het
geselecteerde laadniveau wordt weergegeven.
Ga voor meer informatie over de oplaadtijd voor uw Tesla naar www.tesla.com/support.
Referentie laadniveau
Adapter
Stroom
Voeding van 230 volt
Randaarde
13A
2,9 kW
Algemene informatie
5
Algemene informatie
Adapter
Stroom
Voeding van 230 volt
Italië
13A
2,9 kW
Zwitserland
10A
2,2 kW
Verenigd Koninkrijk
10A
2,2 kW
AU 10
8A
1,8 kW
AU 15
12A
2,6 kW
16A blauw
16 A
3,5 kW
32A blauw
32A
7 kW
6
Adapters
De mobiele connector wordt geleverd met een aantal adapters zodat u de connector op de
meeste voedingsbronnen in uw regio kunt aansluiten. De adapters zijn speciaal afgestemd op het
land van bestemming.
De volgende adapters zijn bij voorbeeld beschikbaar:
Randaarde:
3-polig IEC 60309 (blauw):
Er zijn mogelijk extra verloopstekkers te koop. Neem contact op met uw lokale Teslavertegenwoordiger.
Adapter verwijderen
U verwijdert een adapter door deze stevig vast te pakken en uit het stopcontact te trekken.
Adapters
7
Adapters
Adapter aansluiten
Sluit een adapter aan door deze uit lijnen met de regelaar van de mobiele connector en in het
stopcontact te drukken totdat de adapter op zijn plaats vastklikt.
Opmerking: De mobiele connector detecteert automatisch de aangesloten adapter en stelt de
juiste stroomafname in.
8
Opladen
Aansluiten
Let op!: Controleer de mobiele connector en adapter altijd op beschadigingen voordat u deze
gebruikt.
1.
2.
Zorg dat u de juiste verloopstekker hebt om de mobiele connector aan te sluiten.
Steek de adapter van de mobiele connector in het stopcontact. De adapter moet helemaal in
het stopcontact worden gestoken.
3.
Ontgrendel de auto en druk op de knop boven op de handgreep van de mobiele connector.
Het klepje van het laadcontact gaat open.
Opmerking: Uw auto wordt ontgrendeld wanneer de sleutel in de buurt is en automatische
ontgrendeling is ingeschakeld. U kunt het klepje van het laadcontact ook op een van de
volgende manieren openen:
•
•
•
Opladen
Gebruik op het touchscreen het startprogramma voor apps om de oplaad-app te openen
en tik vervolgens op OPEN CHARGE PORT.
Druk op het klepje van het laadcontact wanneer is de auto ontgrendeld of er zich een
herkende sleutel in de buurt bevindt.
Model S, Model X: Houd de knop voor de kofferbak op de sleutel 1-2 seconden ingedrukt.
9
Opladen
•
•
4.
5.
Model 3: Tik op het oplaadpictogram op de autostatus op het touchscreen.
Model 3: Tik op het "kaartgedeelte" op het touchscreen op het oplaadpictogram en druk
vervolgens op OPEN CHARGE PORT.
Sluit de handgreep van de mobiele connector aan op het laadcontact van de auto.
Als u de mobiele connector aansluit op de auto, gaat het indicatielampje van het laadcontact
groen knipperen tijdens het laden en verschijnt in de auto informatie over het opladen. Het
display gaat uit nadat u alle portieren hebt gesloten en het indicatielampje van het
laadcontact stopt met knipperen kort nadat u de auto hebt vergrendeld.
Ontkoppelen
Als de batterij helemaal opgeladen is, stopt het groene lampje met knipperen en brandt het
continu.
1.
Houd bij ontgrendelde auto de knop op de handgreep van de mobiele connector ingedrukt,
wacht tot het indicatielampje van het laadcontact wit wordt en trek dan de mobiele connector
uit het laadcontact.
Opmerking: Om te voorkomen dat de laadkabel door onbevoegden wordt losgetrokken, moet
de auto ontgrendeld zijn of moet er een geldige sleutel in de buurt aanwezig zijn om de
laadkabel los te kunnen maken.
2.
Opmerking: Wanneer de vergrendeling in het laadcontact losklikt, levert de mobiele connector
geen voeding meer en kunt u deze veilig van de auto ontkoppelen.
De klep van het laadcontact gaat automatisch dicht nadat u de laadkabel verwijdert.
Opmerking: Als uw auto niet is uitgerust met een laadcontact met elektrische klep, moet u de
klep van het laadcontact dichtdrukken.
Tesla raadt aan de mobiele connector in het stopcontact te laten zitten om slijtage door
dagelijks gebruik tegen te gaan. Als u de mobiele connector een lange tijd niet zult gebruiken
(bijvoorbeeld als u met vakantie gaat), koppel de connector dan los en bewaar deze op een
geschikte plaats.
Meer informatie
Raadpleeg het hoofdstuk over laden in de handleiding van de auto voor meer gedetailleerde
informatie over het opladen van uw auto (laadinstellingen wijzigen, weergave van laadstatus etc.).
10
Storingzoeken
Statuslampjes
Onder normale omstandigheden lichten tijdens het opladen de lampjes van het Tesla-logo na
elkaar op en is het rode lampje uit. Let op deze lampjes om te zien of er problemen zijn.
In sommige gevallen kan het nodig zijn om het apparaat te resetten door de mobiele connector
los te koppelen van het voertuig of het stopcontact.
Groene
lampjes
Rood lampje
Alles 1
seconde aan
Uit
Startfase.
Niets. De mobiele connector
wordt gestart.
Alles aan
Uit
Voeding aan. De mobiele
connector heeft voeding en is
stand-by, maar laadt niet.
Zorg dat de mobiele
connector op de auto is
aangesloten.
Streaming
Uit
Bezig met laden.
Niets. Het opladen verloopt
zonder problemen.
Streaming
1 x knipperen
De laadstroom wordt verlaagd
vanwege de hoge temperatuur
die in de Vehicle Connector is
gedetecteerd.
Koppel de mobiele connector
los van de auto en sluit deze
vervolgens weer aan. Laad de
batterij op in een koelere
omgeving, zet de auto
bijvoorbeeld in een garage of
in de schaduw. Neem contact
op met Tesla als de storing
blijft bestaan.
Streaming
2 x knipperen
De laadstroom wordt verlaagd
vanwege de hoge temperatuur
die is gedetecteerd in de
stekker waarmee de mobiele
connector is aangesloten.
Ontkoppel de mobiele
connector van zowel de auto
als de wand. Controleer of de
adapter volledig in de
aansluiting is gestoken, sluit
de mobiele connector aan op
de wand en vervolgens op de
auto. Neem contact op met
Tesla als de storing blijft
bestaan.
Storingzoeken
Betekenis
Wat te doen
11
Storingzoeken
Groene
lampjes
Rood lampje
Betekenis
Streaming
3 x knipperen
De laadstroom wordt verlaagd
vanwege de hoge temperatuur
die in de regelaar van de
mobiele connector is
gedetecteerd.
Koppel de mobiele connector
los van de auto en sluit deze
vervolgens weer aan. Laad de
batterij op in een koelere
omgeving, zet de auto
bijvoorbeeld in een garage of
in de schaduw. Neem contact
op met Tesla als de storing
blijft bestaan.
Streaming
4 x knipperen
De laadstroom wordt verlaagd
vanwege de hoge temperatuur
die in de wandstekker is
gedetecteerd.
Controleer of het stopcontact
geschikt is voor laden en of de
stekker correct is aangesloten.
Overweeg de kabel aan te
sluiten op een ander
stopcontact. Raadpleeg bij
twijfel een elektricien.
Streaming
5 x knipperen
De laadstroom wordt verlaagd
vanwege een storing die in de
adapter is gedetecteerd.
Zorg dat de verloopstekker
van de mobiele connector
goed is aangesloten.
Uit
1 x knipperen
Massaprobleem. Er lekt stroom Koppel de mobiele connector
weg via een onveilige
los van de auto en sluit deze
verbinding.
vervolgens weer aan. Probeer
een ander stopcontact. Neem
contact op met Tesla als de
storing blijft bestaan.
Uit
2 x knipperen
Massaverlies. De mobiele
connector detecteert
massaverlies.
Zorg ervoor dat de
voedingsbron een goede
massaverbinding heeft.
Overweeg de kabel aan te
sluiten op een ander
stopcontact. Raadpleeg bij
twijfel een elektricien.
Uit
3 x knipperen
Relais-/contactgeverstoring
Koppel de mobiele connector
los van de auto en sluit deze
vervolgens weer aan. Probeer
een ander stopcontact. Neem
contact op met Tesla als de
storing blijft bestaan.
Uit
4 x knipperen
Over- en
onderspanningsbeveiliging.
Controleer of het stopcontact
geschikt is voor laden en of de
stekker correct is aangesloten.
Overweeg de kabel aan te
sluiten op een ander
stopcontact. Raadpleeg bij
twijfel een elektricien.
Uit
5 x knipperen
Adapterstoring.
Zorg dat de verloopstekker
van de mobiele connector
goed is aangesloten.
12
Wat te doen
Storingzoeken
Groene
lampjes
Rood lampje
Betekenis
Uit
6 x knipperen
Stuurstroomfout. De
stuurstroomsterkte is onjuist.
Koppel de mobiele connector
los van de auto en sluit deze
vervolgens weer aan. Probeer
een ander stopcontact. Neem
contact op met Tesla als de
storing blijft bestaan.
Uit
7 x knipperen
Softwarefout of verkeerde
combinatie.
Update de software van de
auto wanneer een update
beschikbaar is. Neem contact
op met Tesla als geen update
beschikbaar is.
Uit
Aan
Zelfcontrole mislukt.
Koppel de mobiele connector
los van de auto en sluit deze
vervolgens weer aan. Als het
probleem blijft bestaan,
koppel de mobiele connector
dan los van zowel de auto als
het stopcontact en sluit de
connector vervolgens weer
aan.
Alles aan
1 x knipperen
Thermische storing.
Laad de batterij op in een
koelere omgeving, zet de auto
bijvoorbeeld in een garage of
in de schaduw. Neem contact
op met Tesla als de storing
blijft bestaan.
Alles aan
5 x knipperen
Adapterstoring. De laadstroom Koppel de mobiele connector
wordt beperkt tot 8A.
los van de auto. Sluit de
mobiele connector weer op de
auto aan. Als het probleem
blijft bestaan, koppel de
mobiele connector dan los van
zowel de auto als het
stopcontact en sluit de
connector vervolgens weer
aan.
Uit
Uit
Voeding onderbroken.
Wat te doen
Ontkoppel de mobiele
connector en controleer of de
voedingsbron stroom levert.
Vragen?
[email protected]
http://tesla.com/callEU
Storingzoeken
13
-t
t
30/10/2018
rF
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement