advertisement

Flex BHW 1549 VR Manuel utilisateur | Manualzz

BHW 1549 VR

BED 18

BED 69

Originalbetriebsanleitung ................................... 3

Original operating instructions ........................ 12

Notice d'instructions d'origine ........................ 21

Istruzioni per l'uso originali .............................. 30

Instrucciones de funcionamiento originales ........................................................... 39

Instruções de serviço originais ....................... 48

Originele gebruiksaanwijzing ........................... 57

Originale driftsvejledning ................................. 66

Originale driftsanvisningen .............................. 75

Originalbruksanvisning .................................... 84

Alkuperäinen käyttöohjekirja ........................... 93

ÁõèåíôéêÝò ïäçãßåò ÷åéñéóìïý ...................

102

Instrukcja oryginalna ..........................................

112

Eredeti üzemeltetési útmutató ..........................

121

Originální návod k obsluze ................................

130

Originálny návod na obsluhu .............................

139

Originaalkasutusjuhend

.............................. 148

Originali naudojimo instrukcija

.................. 157

Lietošanas pam

ā

c

ī

bas oriìin

ā

ls ............

166

Opå¨å¸a濸aø å¸c¹pº®ýåø

ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ..........................................

175

Bohreinheit

Inhalt

Verwendete Symbole . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Zu Ihrer Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Geräusch und Vibration . . . . . . . . . . . . . . 5

Auf einen Blick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Gebrauchsanweisung . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Wartung und Pflege . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Entsorgungshinweise . . . . . . . . . . . . . . . 11

-Konformität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Haftungsausschluss . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Verwendete Symbole

t^okrkd>

_ÉòÉáÅÜåÉí=ÉáåÉ=ìåãáííÉäÄ~ê=ÇêçÜÉåÇÉ=dÉÑ~ÜêK=

_Éá=káÅÜíÄÉ~ÅÜíÉå=ÇÉë=eáåïÉáëÉë=ÇêçÜÉå=qçÇ=

çÇÉê=ëÅÜïÉêëíÉ=sÉêäÉíòìåÖÉåK slopf`eq>

_ÉòÉáÅÜåÉí=ÉáåÉ=ã ∏ ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ=ÖÉÑ®ÜêäáÅÜÉ= páíì~íáçåK=_Éá=káÅÜíÄÉ~ÅÜíÉå=ÇÉë=eáåïÉáëÉë=

ÇêçÜÉå=sÉêäÉíòìåÖÉå=çÇÉê=p~ÅÜëÅÜ®ÇÉåK efktbfp

_ÉòÉáÅÜåÉí=^åïÉåÇìåÖëíáéë=ìåÇ=ïáÅÜíáÖÉ= fåÑçêã~íáçåÉåK

Symbole am Gerät

sçê=fåÄÉíêáÉÄå~ÜãÉ=

_ÉíêáÉÄë~åäÉáíìåÖ=äÉëÉå>

^ìÖÉåëÅÜìíò=íê~ÖÉå> dÉÜ ∏ êëÅÜìíò=íê~ÖÉå> båíëçêÖìåÖëÜáåïÉáë=Ñ Ω ê=Ç~ë=

^äíÖÉê®í=EëáÉÜÉ=pÉáíÉ=NNF>

Zu Ihrer Sicherheit

t^okrkd> sçê=dÉÄê~ìÅÜ=ÇÉë=bäÉâíêçïÉêâòÉìÖë=äÉëÉå=

ìåÇ=Ç~å~ÅÜ=Ü~åÇÉäåW

ÇáÉ=îçêäáÉÖÉåÇÉ=_ÉíêáÉÄë~åäÉáíìåÖI

ÇáÉ= ł ^ääÖÉãÉáåÉå=páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ“=

òìã rãÖ~åÖ=ãáí=bäÉâíêçïÉêâòÉìÖÉå=áã=

ÄÉáÖÉäÉÖíÉå=eÉÑí=EpÅÜêáÑíÉåJkêKW PNRKVNRFI

ÇáÉ=Ñ Ω ê=ÇÉå=báåë~íòçêí=ÖÉäíÉåÇÉå=oÉÖÉäå=ìåÇ= sçêëÅÜêáÑíÉå=òìê=råÑ~ääîÉêÜ Ω íìåÖK aáÉëÉë=bäÉâíêçïÉêâòÉìÖ=áëí=å~ÅÜ=ÇÉã=pí~åÇ=

ÇÉê=qÉÅÜåáâ=ìåÇ=ÇÉå=~åÉêâ~ååíÉå=

ëáÅÜÉêÜÉáíëíÉÅÜåáëÅÜÉå=oÉÖÉäå=ÖÉÄ~ìíK= aÉååçÅÜ=â ∏ ååÉå=ÄÉá=ëÉáåÉã=dÉÄê~ìÅÜ= dÉÑ~ÜêÉå=Ñ Ω ê=iÉáÄ=ìåÇ=iÉÄÉå=ÇÉë=_ÉåìíòÉêë=

çÇÉê=aêáííÉê=ÄòïK=pÅÜ®ÇÉå=~å=ÇÉê=j~ëÅÜáåÉ=

çÇÉê=~å=~åÇÉêÉå=p~ÅÜïÉêíÉå=ÉåíëíÉÜÉåK= a~ë bäÉâíêçïÉêâòÉìÖ=áëí=åìê=òì=ÄÉåìíòÉå

Ó Ñ Ω ê=ÇáÉ=ÄÉëíáããìåÖëÖÉã® ≈ É=sÉêïÉåÇìåÖI

Ó áå=ëáÅÜÉêÜÉáíëíÉÅÜåáëÅÜ=Éáåï~åÇÑêÉáÉã= wìëí~åÇK aáÉ=páÅÜÉêÜÉáí=ÄÉÉáåíê®ÅÜíáÖÉåÇÉ=pí ∏ êìåÖÉå=

ìãÖÉÜÉåÇ=ÄÉëÉáíáÖÉåK

Bestimmungsgemäße

Verwendung

Diese Bohreinheit ist bestimmt

– für den gewerblichen Einsatz in Industrie und

Handwerk,

– für die Herstellung von Durchgangs- und

Sacklochbohrungen in Naturstein, Beton und artverwandte Materialien mit Diamant-

Bohrern unter Verwendung von Wasser,

– zum Freihandbohren oder zur Verwendung mit Bohrständern, die in dieser Anleitung angegeben oder vom Hersteller empfohlen werden,

– zum Einsatz mit Werkzeug und Zubehör, das in dieser Anleitung angegeben oder vom

Hersteller empfohlen wird. Die zulässige

Umfangsgeschwindigkeit und der maximale

Durchmesser dürfen nicht überschritten werden.

3

Sicherheitshinweise für

Bohreinheit

t^okrkd> iÉëÉå=páÉ=~ääÉ=páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ=ìåÇ=^åJ

ïÉáëìåÖÉåK =sÉêë®ìãåáëëÉ=ÄÉá=ÇÉê=báåÜ~äíìåÖ=

ÇÉê=páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ=ìåÇ=^åïÉáëìåÖÉå=

â ∏ ååÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉå=pÅÜä~ÖI=_ê~åÇ=ìåÇLçÇÉê=

ëÅÜïÉêÉ=sÉêäÉíòìåÖÉå=òìê=cçäÖÉ=Ü~ÄÉåK=

_Éï~ÜêÉå=páÉ=~ääÉ=páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ=ìåÇ=

^åïÉáëìåÖÉå=Ñ Ω ê=ÇáÉ=wìâìåÑí=~ìÑK

Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als Bohreinheit mit den dafür bestimmten Werkzeugen und Zubehör.

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,

Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie mit dem Gerät erhalten.

Wenn Sie die folgenden Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem

Schlag, Feuer und/oder schweren

Verletzungen kommen. Verwendungen, für die das Elektrowerkzeug nicht vorgesehen ist, können Gefährdungen und Verletzungen verursachen.

Verwenden Sie kein Zubehör, das vom

Hersteller nicht speziell für dieses

Elektrowerkzeug vorgesehen und empfohlen wurde.

Nur weil Sie das Zubehör an Ihrem

Elektrowerkzeug befestigen können, garantiert das keine sichere Verwendung.

Tragen Sie Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Halten Sie das Elektrowerkzeug beim

Arbeiten fest mit beiden Händen an den vorgesehenen Handgriffen und sorgen

Sie für einen sicheren Stand.

Das Elektrowerkzeug wird mit zwei

Händen sicherer geführt.

Verwenden Sie geeignete Suchgeräte, um verborgene Versorgungsleitungen aufzuspüren, oder ziehen Sie die örtliche

Versorgungsgesellschaft hinzu.

Kontakt mit Elektroleitungen kann zu

Feuer und elektrischem Schlag führen.

Beschädigungen einer Gasleitung kann zur Explosion führen. Eindringen in eine

Wasserleitung verursacht

Sachbeschädigung oder kann einen elektrischen Schlag verursachen.

4

Bohreinheit

Halten Sie das Netzkabel von sich drehenden Einsatzwerkzeugen fern.

Wenn Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt oder erfasst werden und Ihre Hand oder ihr Arm in das sich drehende

Einsatzwerkzeug geraten.

Sichern Sie das Werkstück.

Ein mit Spannvorrichtungen oder

Schraubstock festgehaltenes Werkstück ist sicherer gehalten als mit Ihrer Hand.

Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es ablegen.

Das Einsatzwerkzeug kann sich verhaken und zum Verlust der Kontrolle über das

Elektrowerkzeug führen.

Der Betrieb dieser Maschinen ist nur mit dem mitgeliefertem PRCD-Schalter zulässig. Der PRCD-Schalter ist grundsätzlich vor jedem Einsatz zu prüfen.

Vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Netzstecker ziehen.

Reparaturen am Elektrowerkzeug, wie zum Beispiel der Austausch des

Netzkabels, sind ausschließlich durch den Kundendienst des Herstellers vorzunehmen.

Bohreinheit

Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Schwingungswerte wurden entsprechend EN 60745 ermittelt.

Der A-bewertete Geräuschpegel des Gerätes beträgt typischerweise:

– Schalldruckpegel: 85,6 dB(A);

– Schall-Leistungspegel: 96,6 dB(A);

– Unsicherheit: K = 3 dB.

Schwingungsgesamtwert

(beim Bohren in Naturstein):

– Emissionswert:

(Vollbohrer Ø 8 mm)

(Hohlbohrer Ø 12 mm) a h a h

= 3,2 m/s

= 4,8 m/s

2

2

– Unsicherheit: K = 1,5 m/s

2

slopf`eq> aáÉ=~åÖÉÖÉÄÉåÉå=jÉëëïÉêíÉ=ÖÉäíÉå=Ñ Ω ê=åÉìÉ= dÉê®íÉK=fã=í®ÖäáÅÜÉå=báåë~íò=îÉê®åÇÉêå=ëáÅÜ= dÉê®ìëÅÜJ=ìåÇ=pÅÜïáåÖìåÖëïÉêíÉK efktbfp

Der in diesen Anweisungen angegebene

Schwingungspegel ist entsprechend einem in

EN 60745 genormten Messverfahren gemessen worden und kann für den Vergleich von

Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch für eine vorläufige

Einschätzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel repräsentiert die hauptsächlichen Anwendungen des

Elektrowerkzeugs.

Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere

Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen. Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung sollten auch die

Zeiten berücksichtigt werden, in denen das

Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist.

Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von

Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen,

Warmhalten der Hände, Organisation der

Arbeitsabläufe.

slopf`eq>

_Éá=ÉáåÉã=pÅÜ~ääÇêìÅâ= Ω ÄÉê=UR=Ç_E^F= dÉÜ ∏ êëÅÜìíò=íê~ÖÉåK

5

Bohreinheit

Auf einen Blick

5

6

7

3

4

1

2

Bügel-Handgriff

Spindelarretierung

Getriebegehäuse

Schalterwippe

Stellrad für Drehzahlvorwahl

Netzkabel mit PRCD-Schutzschalter

Typschild

8

9

Spannflansch

Werkzeugaufnahme M14/17

10 Wasseranschluss mit Absperrventil

11 Wasserspritzschutz

12 Schärfstein

13 Maulschlüssel 19

14 Maulschlüssel 17

6

Bohreinheit

Technische Daten

Bohrständer

Netzspannung

Schutzklasse

Leistungsaufnahme

Leistungsabgabe

Lastdrehzahl

Leerlaufdrehzahl

Werkzeugaufnahme

Diamant-Bohrer

Durchmesser/Länge/Bohrtiefe

Wasseranschluss

Gewicht (ohne Anschlusskabel)

Gerätetyp

V/Hz

W

W

U/min

U/min

BHW 1549 VR

Bohreinheit

BED 18

BD 18

BED 69

BD 06 gesonderte Bedienungsanleitung

230/50

I

1200

700

3000–9000

3500–10000

M14/17 mm kg

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

6/88/58

8/103/73

10/118/88

12/128/98

14/143/113

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

½

?

(für selbstschließende

Schnellkupplung), max. 6 bar

3,2 4,0 15,5

7

Gebrauchsanweisung

t^okrkd> sçê=~ääÉå=^êÄÉáíÉå=~ã=bäÉâíêçïÉêâòÉìÖ=ÇÉå= kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK

Vor der Inbetriebnahme

Elektrowerkzeug auspacken und auf

Vollständigkeit der Lieferung und Transportschäden kontrollieren.

Anschluss an die Stromversorgung

t^okrkd> aÉê=_ÉíêáÉÄ=ÇáÉëÉê=j~ëÅÜáåÉå=áëí=åìê=ãáí=ÇÉã=

ãáíÖÉäáÉÑÉêíÉã=mo`aJpÅÜ~äíÉê=òìä®ëëáÖK= aÉê mo`aJpÅÜ~äíÉê=áëí=ÖêìåÇë®íòäáÅÜ=îçê=

àÉÇÉã=báåë~íò=òì=éê Ω ÑÉåK efktbfp sçê=_Éí®íáÖìåÖ=ÇÉë=mo`aJpÅÜ~äíÉêë=éê Ω ÑÉåI=

çÄ=Ç~ë=bäÉâíêçïÉêâòÉìÖ=~ìëÖÉëÅÜ~äíÉí=áëíK

Prüfung vor jedem Einsatz:

1. Netzstecker in Steckdose stecken.

Bohreinheit

4. Nach erneuter Betätigung der Taste

„RESET“ muss sich die Maschine einschalten lassen.

t^okrkd> pÅÜ~äíÉí=ÇÉê=mo`aJpÅÜ~äíÉê=ÄÉáã=báåëÅÜ~äíÉå=

ÇÉê=j~ëÅÜáåÉ=ïáÉÇÉêÜçäí=~Ä=çÇÉê=ä ∏ ëí=ÇÉê= mo`aJpÅÜ~äíÉê=åáÅÜí=~ìëI=j~ëÅÜáåÉ=ëçÑçêí=

îçã=kÉíò=íêÉååÉåK= báå=ïÉáíÉêÉê=_ÉíêáÉÄ=áëí=åáÅÜí=òìä®ëëáÖK=

^ìëí~ìëÅÜ=ÇÉë=mo`aJpÅÜ~äíÉêë=åìê=ÇìêÅÜ=

ÇÉå=hìåÇÉåÇáÉåëí=ÇÉë=eÉêëíÉääÉêë=îçêåÉÜãÉå=

ä~ëëÉåK

Wasseranschluss herstellen

t^okrkd> t~ëëÉê=îçã=bäÉâíêçïÉêâòÉìÖ=ìåÇ=îçå= mÉêëçåÉå=áã=^êÄÉáíëÄÉêÉáÅÜ=ÑÉêåÜ~äíÉåK= kìê çêÇåìåÖëÖÉã® ≈ =~å=ÇáÉ=t~ëëÉêJ

îÉêëçêÖìåÖ=~åÖÉëÅÜäçëëÉåÉ=dÉê®íÉ=áå=_ÉíêáÉÄ=

åÉÜãÉåK=aáÅÜíìåÖÉåI=^ÄëéÉêêÜ~Üå=ìåÇ=

^åëÅÜäìëëëí Ω ÅâÉ=êÉÖÉäã® ≈ áÖ=~ìÑ=çêÇåìåÖëJ

ÖÉã® ≈ É=cìåâíáçå= Ω ÄÉêéê Ω ÑÉåK= efktbfp tÉåå=âÉáå=^åëÅÜäìëë=~å=Ç~ë=t~ëëÉêJ sÉêëçêÖìåÖëåÉíò=îçêÜ~åÇÉå=áëíI=ïáêÇ=ÇÉê= báåë~íò=ÇÉë=ãçÄáäÉå=t~ëëÉêÇêìÅâÄÉÜ®äíÉêë= ta NM=Ec~ëëìåÖëîÉêã ∏ ÖÉå=NM=iáíÉêI=

Q ãJaêìÅâëÅÜä~ìÅÜI=_ÉëíKJkêK=ORNKSOOF=

ÉãéÑçÜäÉåK=

2. Taste „RESET“ betätigen.

Die rote Kontrollleuchte muss aufleuchten.

3. Taste „TEST“ betätigen.

Der PRCD-Schalter muss abschalten, die Kontrollleuchte erlischt.

Wasserschlauch ½" mit handelsüblicher selbstschließender Schnellkupplung befestigen.

Absperrhahn erst am Einsatzort und bei laufendem Werkzeug öffnen.

Beim Abnehmen des Schlauches darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät läuft.

8

Bohreinheit

Diamant-Bohrer befestigen oder wechseln

t^okrkd> sçê=~ääÉå=^êÄÉáíÉå=~ã=bäÉâíêçïÉêâòÉìÖ=ÇÉå= kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK

Netzstecker ziehen.

Einstellung

1

2

3

4

5

6

Drehzahl (min

–1

)

3300

4600

6100

7300

8700

10000

Ein- und Ausschalten

Kurzzeitbetrieb ohne Einrasten:

Schalterwippe nach vorn schieben und festhalten.

Zum Ausschalten Schalterwippe loslassen.

Dauerbetrieb mit Einrasten:

slopf`eq> k~ÅÜ=ÉáåÉã=píêçã~ìëÑ~ää=ä®ìÑí=Ç~ë=

ÉáåÖÉëÅÜ~äíÉíÉ=dÉê®í=ïáÉÇÉê=~åK

Werkzeugaufnahme mit beiliegendem

Maulschlüssel 17 festhalten.

Diamant-Bohrer auf die Spindel schrauben.

Bohrer mit zweitem Maulschlüssel 19 festziehen.

Funktionstest:

Netzstecker in Steckdose stecken.

Elektrowerkzeug einschalten (ohne

Einrasten) und für ca. 30 Sekunden laufen lassen. Auf Unwuchten und Vibrationen kontrollieren.

Elektrowerkzeug ausschalten.

Drehzahlvorwahl

Schalterwippe nach vorn schieben und durch Druck auf vorderes Ende einrasten.

Zum Einstellen der Arbeitsdrehzahl das Stellrad auf den gewünschten Wert stellen.

Zum Ausschalten Schalterwippe durch

Druck auf hinteres Ende entriegeln.

9

Wasserspritzschutz befestigen oder einstellen

efktbfp aÉê=t~ëëÉêëéêáíòëÅÜìíò=ÇáÉåí=òìã=pÅÜìíò=ÇÉë=

_ÉåìíòÉêë=îçê=ÜÉêìãëéêáíòÉåÇÉã=t~ëëÉêK= aáÉ e~ìÄÉ=ëçääíÉ=ëç=ÉáåÖÉëíÉääí=ïÉêÇÉåI=Ç~ëë=

Ç~ë=^åë~ìÖÉå=îçå=t~ëëÉê=ÇìêÅÜ=Ç~ë=dÉê®í=

îÉêÜáåÇÉêí=ïáêÇK

Netzstecker ziehen.

Spannhebel lösen.

Wasserspritzschutz auf den Spannflansch schieben und in die gewünschte Position stellen.

Spannhebel wieder festziehen.

Arbeitshinweise

slopf`eq>

_Éá=sÉêïÉåÇìåÖ=ÉáåÉë=_çÜêëí®åÇÉêë=ÇáÉ= páÅÜÉêÜÉáíëJ=ìåÇ=^êÄÉáíëÜáåïÉáëÉ=~ìë=ÇÉê=

_ÉÇáÉåìåÖë~åäÉáíìåÖ=ÇÉë=_çÜêëí®åÇÉêë=

ÄÉ~ÅÜíÉåK

Diamant-Bohrer befestigen.

Wasserspritzschutz in die gewünschte

Position stellen.

Netzstecker einstecken.

Funktion des PRCD prüfen.

Mit der rechten Hand den Griff und mit der linken Hand den Bügelhandgriff erfassen.

Elektrowerkzeug einschalten.

Wasserzufuhr öffnen.

Bohrung ausführen.

Bei Bedarf Wasserzufuhr nachregeln.

Bohreinheit

Nach Bohrung Elektrowerkzeug ausschalten. Diamant-Bohrer läuft noch kurze Zeit nach!

Wasserzufuhr schließen.

Nach Arbeitsende:

Elektrowerkzeug und Zubehör gründlich reinigen.

Wartung und Pflege

t^okrkd> sçê=~ääÉå=^êÄÉáíÉå=~ã=bäÉâíêçïÉêâòÉìÖ=ÇÉå= kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK

Reinigung

Gerät und Lüftungsschlitze regelmäßig reinigen.

Häufigkeit ist vom bearbeiteten Material und von der Dauer des Gebrauchs abhängig.

Gehäuseinnenraum mit Motor regelmäßig mit trockener Druckluft ausblasen.

Kohlenbürsten

Das Elektrowerkzeug ist mit Abschaltkohlen ausgestattet. Nach Erreichen der Verschleißgrenze der Abschaltkohlen wird das

Elektrowerkzeug automatisch abgeschaltet.

efktbfp wìã=^ìëí~ìëÅÜ=åìê=lêáÖáå~äíÉáäÉ=ÇÉë= eÉêëíÉääÉêë=îÉêïÉåÇÉåK=_Éá=sÉêïÉåÇìåÖ=

îçå cêÉãÇÑ~Äêáâ~íÉå=Éêä ∏ ëÅÜÉå=ÇáÉ= d~ê~åíáÉîÉêéÑäáÅÜíìåÖÉå=ÇÉë=eÉêëíÉääÉêëK

Getriebe

efktbfp aáÉ=pÅÜê~ìÄÉå=~ã=dÉíêáÉÄÉâçéÑ=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê= d~ê~åíáÉòÉáí=åáÅÜí=ä ∏ ëÉåK=_Éá káÅÜíÄÉ~ÅÜíìåÖ=

Éêä ∏ ëÅÜÉå=ÇáÉ=d~ê~åíáÉîÉêéÑäáÅÜíìåÖÉå=ÇÉë= eÉêëíÉääÉêëK

Reparaturen

Reparaturen ausschließlich durch eine vom

Hersteller autorisierte Kundendienstwerkstatt ausführen lassen.

10

Bohreinheit

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteil/Zubehör Best.-Nr.

BD 06 Bohrständer für Kantenbohrungen

254.186

290.343

BD 18 Bohrständer mit Säulenführung

FLEX Wasserdruckbehälter WD10

(10 l Inhalt, 6 bar Druck, 4 m

Druckschlauch)

251.622

Weiteres Zubehör, insbesondere Einsatzwerkzeuge, den Katalogen des Herstellers entnehmen.

Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten finden Sie auf unserer Homepage:

www.flex-tools.com

Entsorgungshinweise

-Konformität

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technische Daten“ beschriebene

Produkt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt:

EN 60745 gemäß den Bestimmungen der

Richtlinien 2004/108/EG (bis 19.04.2016),

2014/30/EU (ab 20.04.2016),

2006/42/EG, 2011/65/EG.

Verantwortlich für technische Unterlagen:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

t^okrkd>

^ìëÖÉÇáÉåíÉ=dÉê®íÉ=ÇìêÅÜ=båíÑÉêåÉå=ÇÉë= kÉíòâ~ÄÉäë=ìåÄê~ìÅÜÄ~ê=ã~ÅÜÉåK

Nur für EU-Länder.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EG

über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und

Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten

Wiederverwertung zugeführt werden.

efktbfp

§ÄÉê=båíëçêÖìåÖëã ∏ ÖäáÅÜâÉáíÉå=ÄÉáã= c~ÅÜÜ®åÇäÉê=áåÑçêãáÉêÉå>

Ec k hard Rühle

Manager Re s earch &

Development (R & D)

K lau s Peter Weinper

Head of Quality

Department (QD)

30.06.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Haftungsausschluss

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden und entgangenen Gewinn durch

Unterbrechung des Geschäftsbetriebes, die durch das Produkt oder die nicht mögliche

Verwendung des Produktes verursacht wurden.

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße

Verwendung oder in Verbindung mit Produkten anderer Hersteller verursacht wurden.

11

Contents

Symbols used in this manual . . . . . . . . . 12

For your safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Noise and vibration . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Technical specifications . . . . . . . . . . . . . 16

Operating instructions . . . . . . . . . . . . . . 17

Maintenance and care . . . . . . . . . . . . . . 19

Disposal information . . . . . . . . . . . . . . . . 20

-Declaration of Conformity . . . . . . . . . 20

Exemption from liability . . . . . . . . . . . . . . 20

Symbols used in this manual

t^okfkd> aÉåçíÉë=áãéÉåÇáåÖ=Ç~åÖÉêK=kçåJçÄëÉêî~åÅÉ=

çÑ=íÜáë=ï~êåáåÖ=ã~ó=êÉëìäí=áå=ÇÉ~íÜ=çê=ÉñíêÉãÉäó=

ëÉîÉêÉ=áåàìêáÉëK

`^rqflk> aÉåçíÉë=~=éçëëáÄäó=Ç~åÖÉêçìë=ëáíì~íáçåK= kçåJçÄëÉêî~åÅÉ=çÑ=íÜáë=ï~êåáåÖ=ã~ó=êÉëìäí=áå=

ëäáÖÜí=áåàìêó=çê=Ç~ã~ÖÉ=íç=éêçéÉêíóK klqb aÉåçíÉë=~ééäáÅ~íáçå=íáéë=~åÇ=áãéçêí~åí=

áåÑçêã~íáçåK

Symbols on the power tool

_ÉÑçêÉ=ëïáíÅÜáåÖ=çå=íÜÉ=éçïÉê=

íççäI=êÉ~Ç=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=

áåëíêìÅíáçåë> tÉ~ê=ÖçÖÖäÉë> tÉ~ê=É~ê=éêçíÉÅíáçå> aáëéçë~ä=áåÑçêã~íáçå=Ñçê=íÜÉ=çäÇ=

ã~ÅÜáåÉ=EëÉÉ=é~ÖÉ=OMF>

Drilling unit

For your safety

t^okfkd>

_ÉÑçêÉ=ìëáåÖ=íÜÉ=éçïÉê=íççäI=éäÉ~ëÉ=êÉ~Ç=~åÇ=

ÑçääçïW

qÜÉëÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåëI

íÜÉ=“dÉåÉê~ä=ë~ÑÉíó=áåëíêìÅíáçåëÒ=çå=íÜÉ=

Ü~åÇäáåÖ=çÑ=éçïÉê=íççäë=áå=íÜÉ=ÉåÅäçëÉÇ=

ÄççâäÉí=EäÉ~ÑäÉíJåçKW PNRKVNRFI

íÜÉ=ÅìêêÉåíäó=î~äáÇ=ëáíÉ=êìäÉë=~åÇ=íÜÉ=

êÉÖìä~íáçåë=Ñçê=íÜÉ=éêÉîÉåíáçå=çÑ=~ÅÅáÇÉåíëK qÜáë=éçïÉê=íççä=áë=ëí~íÉ=çÑ=íÜÉ=~êí=~åÇ=Ü~ë=ÄÉÉå=

ÅçåëíêìÅíÉÇ=áå=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=~ÅâåçïJ

äÉÇÖÉÇ=ë~ÑÉíó=êÉÖìä~íáçåëK=kÉîÉêíÜÉäÉëëI=ïÜÉå=

áå=ìëÉI=íÜÉ=éçïÉê=íççä=ã~ó=ÄÉ=~=Ç~åÖÉê=

íç äáÑÉ ~åÇ=äáãÄ=çÑ=íÜÉ=ìëÉê=çê=~=íÜáêÇ=é~êíóI=

çê íÜÉ=éçïÉê=íççä=çê=çíÜÉê=éêçéÉêíó=ã~ó=ÄÉ=

Ç~ã~ÖÉÇK=qÜÉ=éçïÉê=íççä=ã~ó=ÄÉ=çéÉê~íÉÇ=

çåäó=áÑ=áí=áë

Ó ~ë=áåíÉåÇÉÇI

Ó áå=éÉêÑÉÅí=ïçêâáåÖ=çêÇÉêK c~ìäíë=ïÜáÅÜ=áãé~áê=ë~ÑÉíó=ãìëí=ÄÉ=êÉé~áêÉÇ=

áããÉÇá~íÉäóK

Intended use

This drilling unit is designed

– for commercial use in industry and trade,

– for drilling through-holes and blind holes in natural stone, concrete and related materials using diamond drill bits and water,

– for free-hand drilling or for use with drill stands which are indicated in these instructions or recommended by the manufacturer,

– for use with tools and accessories which are indicated in this manual or recommended by the manufacturer.

The ermitted circumferential speed and the maximum diameter must not be exceeded.

12

Drilling unit

Safety instructions for drilling unit

t^okfkd> oÉ~Ç=~ää=ë~ÑÉíó=áåëíêìÅíáçåë=~åÇ=çíÜÉê=

áåëíêìÅíáçåëK =c~áäìêÉ=íç=çÄëÉêîÉ=íÜÉ=ë~ÑÉíó=

áåëíêìÅíáçåë=~åÇ=çíÜÉê=áåëíêìÅíáçåë=ã~ó=êÉëìäí=

áå ~å=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâI=ÑáêÉ=~åÇLçê=ëÉêáçìë=áåàìêáÉëK= hÉÉé=~ää=ë~ÑÉíó=áåëíêìÅíáçåë=~åÇ=çíÜÉê=

áåëíêìÅíáçåë=áå=~=ë~ÑÉ=éä~ÅÉ=Ñçê=íÜÉ=ÑìíìêÉK

This electric power tool is to be used as a drilling unit with the designated tools and accessories.

Observe all safety information, instructions, diagrams and data which you receive with the power tool.

If you do not observe the following instructions, an electric shock, fire and/or serious injuries may occur. If the electric power tool is not used as intended, the user may be exposed to hazards and may be injured.

Never use accessories which the manufacturer did not intend or recommend especially for this electric power tool.

Just because you can attach the accessory to your electric power tool does not guarantee safe use.

Wear ear protection.

The effect of noise may result in loss of hearing.

When working, hold the electric power tool firmly with both hands on the designated handles and ensure that you have a secure footing.

The electric power tool is controlled more securely if held with both hands.

Use suitable detectors to detect concealed power supply cables or consult your local supply company.

Contact with electric cables may result in a fire and/or electric shock.

A damaged gas pipe may cause an explosion. Drilling into a water pipe will cause damage to property or may cause an electric shock.

Keep the power cord away from rotating insertion tools.

If you lose control of the appliance, the power cord could be severed or become caught and your hand or arm may strike the rotating insertion tool.

Secure the workpiece.

A workpiece is held more securely in a clamping device or vice than by hand.

Wait until the electric power tool has come to a standstill before putting it down.

The insertion tool may jam and cause you to lose control of the electric power tool.

These machines may be operated with the supplied PRCD switch only.

Before using the machine, always check the PRCD switch.

Before performing any work on the electric power tool, pull out the mains plug.

Repairs to the electric power tool, such as replacement of the power cord, may be performed by the manufacturer’s customer service only.

13

Noise and vibration

The noise and vibration values have been determined in accordance with EN 60745.

The A evaluated noise level of the power tool is typically:

– Sound pressure level:

– Sound power level:

85.6 dB(A);

96.6 dB(A);

– Uncertainty: K = 3 dB.

Total vibration value

(when drilling in natural stone):

– Emissions value:

(solid drill bit Ø 8 mm)

(hollow drill bit Ø 12 mm) a h a h

= 3.2 m/s

= 4.8 m/s

2

2

– Uncertainty: K = 1.5 m/s

2

`^rqflk> qÜÉ=áåÇáÅ~íÉÇ=ãÉ~ëìêÉãÉåíë=êÉÑÉê=íç=åÉï=

éçïÉê=íççäëK=a~áäó=ìëÉ=Å~ìëÉë=íÜÉ=åçáëÉ=~åÇ=

îáÄê~íáçå=î~äìÉë=íç=ÅÜ~åÖÉK

Drilling unit

klqb

The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745 and may be used to compare one tool with another.

It may be used for a preliminary assessment of exposure. The declared vibration emission level represents the main applications of the tool.

However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ.

This may significantly increase the exposure level over the total working period.

For a precise estimation of the vibration load the times should also be considered during which the power tool is switched off or even running, but not actually in use.

This may significantly decrease the exposure level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.

`^rqflk> tÉ~ê=É~ê=éêçíÉÅíáçå=~í=~=ëçìåÇ=éêÉëëìêÉ=

~ÄçîÉ=UR=Ç_E^FK

14

Drilling unit

Overview

3

4

1

2

5

6

7

Bail handle

Spindle lock

Gearbox

Switch rocker

Dial for preselecting the speed

Power cord with PRCD circuit breaker

Rating plate

8

9

Clamping flange

Tool holder M14/17

10 Water connection with shut-off valve

11 Water splash guard

12 Whetstone

13 Open-end wrench 19

14 Open-end wrench 17

15

Drilling unit

Technical specifications

Drill stand

Mains voltage

Protection class

Power input

Power output

Load speed

Idle speed

Tool holder

Diamond drill bit diameter/length/drilling depth

Machine type

V/Hz

W

W r.p.m.

r.p.m.

BHW 1549 VR

Drilling unit

BED 18

BD 18

BED 69

BD 06

Separate operating manual

230/50

I

1200

700

3000–9000

3500–10000

M14/17 mm

Water connection

Weight (without power cord) kg

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

6/88/58

8/103/73

10/118/88

12/128/98

14/143/113

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

½

?

(for self-closing quick-action coupling), max. 6 bar

3.2

4.0

15.5

16

Drilling unit

Operating instructions

t^okfkd>

_ÉÑçêÉ=éÉêÑçêãáåÖ=~åó=ïçêâ=çå=íÜÉ=ÉäÉÅíêáÅ=

éçïÉê=íççäI=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK

Before switching on the power tool

Unpack the electric power tool and check that no parts are missing or damaged.

Connection to the power supply

t^okfkd> qÜÉëÉ=ã~ÅÜáåÉë=ã~ó=ÄÉ=çéÉê~íÉÇ=ïáíÜ=

íÜÉ ëìééäáÉÇ=mo`a=ëïáíÅÜ=çåäóK=

_ÉÑçêÉ ìëáåÖ íÜÉ=ã~ÅÜáåÉI=~äï~óë=ÅÜÉÅâ=

íÜÉ mo`a=ëïáíÅÜK klqb

_ÉÑçêÉ=~Åíì~íáåÖ=íÜÉ=mo`a=ëïáíÅÜI=ÅÜÉÅâ=

ïÜÉíÜÉê=íÜÉ=ÉäÉÅíêáÅ=éçïÉê=íççä=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑK

Always check the machine before use:

1. Insert the mains plug into the socket.

4. When the “RESET” button is pressed again, it must be possible to switch on the machine.

t^okfkd> fÑ=íÜÉ=mo`a=ëïáíÅÜ=êÉéÉ~íÉÇäó=ëïáíÅÜÉë=çÑÑ=

ïÜÉå=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉ=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çå=çê=áÑ=íÜÉ= mo`a=ëïáíÅÜ=ÇçÉë=åçí=íêáéI=áããÉÇá~íÉäó=

ÇáëÅçååÉÅí=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉ=Ñêçã=íÜÉ=éçïÉê=

ëìééäóK= aç=åçí=ÅçåíáåìÉ=ìëáåÖ=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉK= qÜÉ mo`a ëïáíÅÜ=ã~ó=ÄÉ=êÉéä~ÅÉÇ=Äó=

íÜÉ ã~åìÑ~ÅíìêÉêÛë=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉ=çåäóK

Connecting the water

t^okfkd> hÉÉé=ï~íÉê=~ï~ó=Ñêçã=íÜÉ=ÉäÉÅíêáÅ=éçïÉê=íççä=

~åÇ=Ñêçã=éÉçéäÉ=ïáíÜáå=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=ê~åÖÉK= aç=åçí=ëïáíÅÜ=çå=éçïÉê=íççäë=ïÜáÅÜ=Ü~îÉ=åçí=

ÄÉÉå=ÅçååÉÅíÉÇ=ÅçêêÉÅíäó=íç=íÜÉ=ï~íÉê=ëìééäóK= oÉÖìä~êäó=ÅÜÉÅâ=íÜ~í=ëÉ~äëI=ëÜìíJçÑÑ=î~äîÉ=~åÇ=

ÅçååÉÅíçêë=ÑìåÅíáçå=ÅçêêÉÅíäóK= klqb fÑ=íÜÉêÉ=áë=åç=ÅçååÉÅíáçå=íç=íÜÉ=ï~íÉê=ëìééäó=

ã~áåëI=áí=áë=êÉÅçããÉåÇÉÇ=íç=ìëÉ=íÜÉ=ãçÄáäÉ=

ï~íÉê=éêÉëëìêÉ=í~åâ=ta=NM=EÅ~é~Åáíó=NM=äáíêÉëI=

Q=ã=éêÉëëìêÉ=ÜçëÉI=çêÇÉê=åçK=ORNKSOOFK=

2. Press “RESET” button.

The red indicator light must come on.

3. Press “TEST” button.

The PRCD switch must switch off, the indicator light goes out.

Attach ½" water hose to standard selflocking quick coupling.

Do not open shut-off valve until at the place of use and the tool is running.

When removing the hose, ensure that no water runs into the machine.

17

Attaching or changing diamond drill bit

t^okfkd>

_ÉÑçêÉ=éÉêÑçêãáåÖ=~åó=ïçêâ=çå=íÜÉ=ÉäÉÅíêáÅ=

éçïÉê=íççäI=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK

Pull out the mains plug.

Grip tool holder with enclosed open-end wrench 17.

Screw diamond drill bit onto the shank.

Tighten drill bit with second open-end wrench 19.

Function test:

Insert the mains plug into the socket.

Switch on the electric power tool (without locking the button) and leave it running for approx. 30 seconds.

Check for imbalances and vibrations.

Switch off the electric power tool.

Preselecting the speed

Drilling unit

Setting

1

2

3

4

5

6

Speed (min

–1

)

3300

4600

6100

7300

8700

10000

Switching on and off

Brief operation without engaged switch rocker:

Push the switch rocker forwards and hold in position.

To switch off the power tool, release the switch rocker.

Continuous operation with engaged switch rocker:

`^rqflk> cçääçïáåÖ=~=éçïÉê=Ñ~áäìêÉI=íÜÉ=ëïáíÅÜÉÇJçå=

ã~ÅÜáåÉ=ïáää=ëí~êí=êìååáåÖ=~Ö~áåK

Push the switch rocker forwards and engage by pressing the front end.

To set the operating speed, move the dial to the required value.

To switch off the power tool, release the switch rocker by pressing the rear end.

18

Drilling unit

Attaching or adjusting water splash guard

klqb qÜÉ=ï~íÉê=ëéä~ëÜ=Öì~êÇ=áë=ìëÉÇ=íç=éêçíÉÅí=íÜÉ=

ìëÉê=Ñêçã=ëéä~ëÜáåÖ=ï~íÉêK=qÜÉ ÜççÇ=ëÜçìäÇ=

ÄÉ=ëÉí=áå=ëìÅÜ=~=ï~ó=íç=éêÉîÉåí=ï~íÉê=Ñêçã=

ÄÉáåÖ=Çê~ïå=áå=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=éçïÉê=íççäK

Pull out the mains plug.

Loosen the clamping lever.

Push water splash guard onto the clamping flange and move into the required position.

Retighten the clamping lever.

Operating instructions

`^rqflk> fÑ=ìëáåÖ=~=Çêáää=ëí~åÇI=Ñçääçï=íÜÉ=ë~ÑÉíó=~åÇ=

çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=ïÜáÅÜ=Å~å=ÄÉ=ÑçìåÇ=

áå íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=ã~åì~ä=Ñçê=íÜÉ=Çêáää=ëí~åÇK

Attach diamond drill bit.

Move water splash guard into the required position.

Insert mains plug.

Check function of the PRCD.

Grip the handle with your right hand and the bail handle with your left hand.

Switch on the power tool.

Turn on water supply.

Start drilling.

If required, re-adjust the water supply.

After drilling, switch off the electric power tool.

Diamond drill bit continues running briefly!

Turn off water supply.

At the end of work:

Thoroughly clean the electric power tool and accessories.

Maintenance and care

t^okfkd>

_ÉÑçêÉ=éÉêÑçêãáåÖ=~åó=ïçêâ=çå=íÜÉ=ÉäÉÅíêáÅ=

éçïÉê=íççäI=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK

Cleaning

Regularly clean the power tool and ventilation slots. Frequency of cleaning is dependent on the material and duration of use.

Regularly blow out the housing interior and motor with dry compressed air.

Carbon brushes

The electric power tool features cut-off carbon brushes. When the cut-off carbon brushes reach their wear limit, the electric power tool switches off automatically.

klqb rëÉ=çåäó=çêáÖáå~ä=é~êíë=ëìééäáÉÇ=Äó=íÜÉ=

ã~åìÑ~ÅíìêÉê=Ñçê=êÉéä~ÅÉãÉåí=éìêéçëÉëK= fÑ åçåJçêáÖáå~ä=é~êíë=~êÉ=ìëÉÇI=íÜÉ=Öì~ê~åíÉÉ=

çÄäáÖ~íáçåë=çÑ=íÜÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉê=ïáää=ÄÉ=ÇÉÉãÉÇ=

åìää=~åÇ=îçáÇK

Gears

klqb aç=åçí=äççëÉå=íÜÉ=ëÅêÉïë=çå=íÜÉ=ÖÉ~ê=ÜÉ~Ç=

ÇìêáåÖ=íÜÉ=ï~êê~åíó=éÉêáçÇK=kçåJÅçãéäá~åÅÉ=

ïáää=ÇÉÉã=íÜÉ=Öì~ê~åíÉÉ=çÄäáÖ~íáçåë=çÑ=íÜÉ=

ã~åìÑ~ÅíìêÉê=åìää=~åÇ=îçáÇK

Repairs

Repairs may be carried out by an authorised customer service centre only.

19

Drilling unit

Spare parts and accessories

-Declaration of Conformity

no.

We declare under our sole responsibility that

BD 06 drill stand for edge drilling 254.186

the product described under “Technical

BD 18 drill stand with column guide

290.343

specifications” conforms to the following standards or normative documents:

FLEX water pressure tank WD10

(10 l capacity, 6 bar pressure,

4 m pressure hose)

Exploded drawings and spare-part lists can be found on our homepage:

www.flex-tools.com

251.622

Other accessories, in particular insertion tools, can be found in the manufacturer’s catalogues.

EN 60745 in accordance with the regulations of the directives

2004/108/EC (until 19.04.2016),

2014/30/EU (from 20.04.2016),

2006/42/EC, 2011/65/EC.

Responsible for technical documents:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Disposal information

t^okfkd> oÉåÇÉê=êÉÇìåÇ~åí=éçïÉê=íççäë=ìåìë~ÄäÉ=

Äó êÉãçîáåÖ=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇK

EU countries only.

Do not throw electric power tools into the household waste!

In accordance with the European Directive

2012/19/EC on Waste Electrical and Electronic

Equipment and transposition into national law used electric power tools must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.

klqb mäÉ~ëÉ=~ëâ=óçìê=ÇÉ~äÉê=~Äçìí=Çáëéçë~ä=çéíáçåë>

Ec k hard Rühle

Manager Re s earch &

Development (R & D)

K lau s Peter Weinper

Head of Quality

Department (QD)

30.06.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Exemption from liability

The manufacturer and his representative are not liable for any damage and lost profit due to interruption in business caused by the product or by an unusable product.

The manufacturer and his representative are not liable for any damage which was caused by improper use of the power tool or by use of the power tool with products from other manufacturers.

20

Unité de perçage

Table des matières

Symboles utilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Pour votre sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Bruit et vibrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Vue d'ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Données techniques . . . . . . . . . . . . . . . 25

Instructions d'utilisation . . . . . . . . . . . . . 26

Maintenance et nettoyage . . . . . . . . . . . 28

Consignes pour la mise au rebut . . . . . . 29

Conformité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Exclusion de responsabilité . . . . . . . . . . 29

Symboles utilisés

^sboqfppbjbkq=>

`É=ëóãÄçäÉ=éê¨îáÉåí=ÇÛìå=Ç~åÖÉê=áããáåÉåíX=

äÉ åçåJêÉëéÉÅí=ÇÉë=ÅçåëáÖåÉë=èìá=äÉ=ëìáîÉåí=

ëÛ~ÅÅçãé~ÖåÉ=ÇÛìå=Ç~åÖÉê=ÇÉ=ãçêí=çì=ÇÉ=

ÄäÉëëìêÉë=íê ≠ ë=Öê~îÉëK morabk`b=>

`É=ëóãÄçäÉ=ǨëáÖåÉ=ìåÉ=ëáíì~íáçå=éçíÉåíáÉääÉJ

ãÉåí=Ç~åÖÉêÉìëÉK=pá=îçìë=åÉ=êÉëéÉÅíÉò=é~ë=

ÅÉííÉ=ÅçåëáÖåÉI=îçìë=êáëèìÉò=ÇÉ=îçìë=ÄäÉëëÉê=

çì=ÇÉ=Å~ìëÉê=ÇÉë=ǨÖßíë=ã~í¨êáÉäëK obj^onrb=

`É=ëóãÄçäÉ=îçìë=ÇçååÉ=ÇÉë=ÅçåëÉáäë=

ÇÛìíáäáë~íáçå=Éí=ÇÉë=áåÑçêã~íáçåë=áãéçêí~åíÉëK

Symboles apposés sur l’appareil

^î~åí=ä~=ãáëÉ=Éå=ëÉêîáÅÉI=îÉìáääÉò=

äáêÉ=ä~=åçíáÅÉ=ÇDáåëíêìÅíáçåë=> mçêíÉò=ÇÉë=äìåÉííÉë=

ÇÉ éêçíÉÅíáçå=> mçêíÉò=ìå=Å~ëèìÉ=~åíáJÄêìáí=>

`çåëáÖåÉë=éçìê=ä~=ãáëÉ=

~ì=êÉÄìí=ÇÉ=äD~åÅáÉå=~éé~êÉáä=

Eîçáê=é~ÖÉ=OVF=>

Pour votre sécurité

^sboqfppbjbkq=>

^î~åí=ÇÛìíáäáëÉê=ÅÉí=~éé~êÉáä=¨äÉÅíêáèìÉI=îÉìáääÉò=

äáêÉ=ÅÉë=áåëíêìÅíáçåë=Éí=~Öáê=Éå=äÉë=êÉëéÉÅí~åí=W

ä~=éê¨ëÉåíÉ=åçíáÅÉ=ÇDáåëíêìÅíáçåëI

äÉë= `çåëáÖåÉë=Ö¨å¨ê~äÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨ Ê=

ê¨Öáëë~åí=äDÉãéäçá=ÇÉë=~éé~êÉáäë=¨äÉÅíêáèìÉë=

Éí=ê¨ìåáÉë=Ç~åë äÉ=Ñ~ëÅáÅìäÉ=ÅáJàçáåí=

Eê¨Ñ¨êÉåÅÉ=W PNRKVNRFI

äÉë=ê ≠ ÖäÉë=Éí=éêÉëÅêáéíáçåë=éê¨îÉåíáîÉë=ÇÉë=

~ÅÅáÇÉåíë=~ééäáÅ~ÄäÉë=ëìê=äÉ=äáÉì=ÇÉ=ãáëÉ=Éå=

ÌìîêÉK

`Éí=~éé~êÉáä=¨äÉÅíêáèìÉ=~=¨í¨=Åçåëíêìáí=Éå=äÛ¨í~í=

ÇÉ=ä~=íÉÅÜåáèìÉ=Éí=ÇÉë=ê ≠ ÖäÉë=íÉÅÜåáèìÉë=ÇÉ=

ë¨Åìêáí¨=êÉÅçååìÉëK=qçìíÉÑçáëI=ÇÉ=ëçå=Éãéäçá=

éÉìí=¨ã~åÉê=ìå=Ç~åÖÉê=ÇÉ=ãçêí=Éí=ìå=êáëèìÉ=

ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=Öê~îÉë=éçìê=äDìíáäáë~íÉìê=çì=äÉë=

íáÉêëI=çì=ìå=êáëèìÉ=ÇDÉåÇçãã~ÖÉê=ä~=ã~ÅÜáåÉ=

ÉääÉJãÆãÉ=çì=ÇD~ìíêÉë=çÄàÉíë=ÇÉ=î~äÉìêK= fä åÉ Ñ~ìí=ìíáäáëÉê=ÅÉí=~éé~êÉáä=¨äÉÅíêáèìÉ

Ó èìÛ¶=ÇÉë=Ñáåë=ÅçåÑçêãÉë=¶=äÛìë~ÖÉ=éê¨îìI

Ó Ç~åë=ìå=¨í~í=íÉÅÜåáèìÉ=Éí=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=

é~êÑ~áíK pìééêáãÉò=áãã¨Çá~íÉãÉåí=íçìí=Ǩê~åÖÉãÉåí=

ëìëÅÉéíáÄäÉ=ÇÉ=ÅçãéêçãÉííêÉ=ä~=ë¨Åìêáí¨K

Conformité d’utilisation

Cette unité de perçage est destinée

– aux utilisations professionnelles dans l’industrie et l’artisanat,

– à réaliser des trous traversants et borgnes dans la pierre naturelle, le béton et les matériaux apparentés, au moyen de forets diamantés et d’un apport d’eau,

– au perçage libre ou à l’utilisation avec des supports de perçage indiqués dans cette notice ou recommandés par le fabricant,

– à l’emploi avec des outils et accessoires indiqués dans la présente notice ou avec ceux recommandés par le fabricant.

Il ne faut pas dépasser la vitesse circonférentielle admissible et le diamètre maximal.

21

Consignes de sécurité pour l’unité de perçage

^sboqfppbjbkq=> sÉìáääÉò=äáêÉ=íçìíÉë=äÉë=ÅçåëáÖåÉë=

ÇÉ ë¨Åìêáí¨=Éí=áåëíêìÅíáçåëK =pá=äÉë=ÅçåëáÖåÉë=

ÇÛ~îÉêíáëëÉãÉåí=Éí=áåëíêìÅíáçåë=åÉ=ëçåí=é~ë=

ÅçêêÉÅíÉãÉåí=êÉëéÉÅí¨ÉëI=ÅÉä~=ÉåÖÉåÇêÉ=

ìå êáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçåI=ÇÛáåÅÉåÇáÉ=Éí=L=çì=

ÇÉ ÄäÉëëìêÉë=Öê~îÉëK= sÉìáääÉò=ÅçåëÉêîÉê=

íçìíÉë=äÉë=ÅçåëáÖåÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=Éí=áåëíêìÅJ

íáçåë=Ç~åë=ìå=ÉåÇêçáí=ëºê=éçìê=éçìîçáê=äÉë=

êÉÅçåëìäíÉê=ìäí¨êáÉìêÉãÉåíK

Il faut utiliser cet outil électroportatif comme unité de perçage en l’équipant des outils et accessoire qui lui sont destinés. Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et données reçues avec l'appareil.

Si vous ne respectez pas les instructions qui suivent, vous risquez une électrocution, de provoquer un incendie et / ou des blessures graves. Les formes d’utilisation non prévues de cet outil électroportatif peuvent engendrer des risques et des blessures.

N’utilisez jamais d’accessoires qui n'ont pas été spécialement prévus et recommandés par le fabricant pour servir sur cet outil électroportatif.

Le seul fait de pouvoir fixer l'accessoire contre votre outil électroportatif ne garantit aucunement que son utilisation sera sûre.

Portez un casque anti-bruit !

L’impact du bruit peut provoquer une perte d’acuité auditive.

Pendant le travail, tenez l’outil électroportatif avec les deux mains, par les poignées prévues, et veillez à bien vous tenir en équilibre.

Le guidage de l’outil électroportatif est plus sûr si vous le tenez des deux mains.

Unité de perçage

Utilisez des détecteurs appropriés pour localiser les lignes / conduites d'alimentation occultées, ou faites appel aux compagnies distributrices compétentes dans votre localité.

Une entrée en contact avec des câbles

électriques peut provoquer un incendie et une électrocution.

L'endommagement d'une conduite de gaz peut provoquer une explosion.

La pénétration de l’outil dans une conduite d’eau engendre des dégâts matériels ou risque de vous faire électrocuter.

Éloignez le cordon électrique des outils en train de tourner.

Si vous perdez le contrôle de l'appareil, l'outil risque de sectionner le cordon d'alimentation ou de la happer, et votre main ou votre bras risquent de se retrouver en contact avec l'outil en rotation.

Sécurisez la pièce.

Une pièce retenue au moyen de dispositifs de serrage ou d’un étau l’est plus sûrement qu’avec la main.

Avant de déposer l’outil électroportatif sur une surface, attendez qu’il se soit immobilisé.

L’outil installé risque de se coincer et de vous faire perdre le contrôle de l’outil

électroportatif.

L’exploitation de cette machine n'est autorisée qu’avec le disjoncteur PRCD livré d’origine. Vous devrez vérifier le disjoncteur PRCD systématiquement avant chaque utilisation.

Avant d’effectuer tous travaux sur l’outil

électroportatif, débranchez sa fiche mâle de la prise de courant.

Les réparations de l’outil électroportatif telles que le remplacement du cordon d’alimentation électrique sont exclusivement réservées au service après-vente du fabricant.

22

Unité de perçage

Bruit et vibrations

Les niveaux de bruits et vibrations ont été déterminés conformément à EN 60745.

Le niveau de bruit évalué en décibels (A) s'élève typiquement à :

– Niveau de pression acoustique : 85,6 dB(A) ;

– Niveau de puissance sonore : 96,6 dB(A) ;

– Marge d’incertitude : K = 3 dB.

Valeur totale des vibrations

(lors du perçage dans la pierre naturelle) :

– Valeur émissive :

(Foret massif Ø 8 mm)

(foret creux Ø 12 mm)

– Marge d’incertitude : a h a h

= 3,2 m/s

= 4,8 m/s

2

2

K = 1,5 m/s

2

morabk`b=> iÉë=î~äÉìêë=ÇÉ=ãÉëìêÉ=áåÇáèì¨Éë=ëÛ~ééäáèìÉåí=

~ìñ=~éé~êÉáäë=åÉìÑëK= mÉåÇ~åí=ä~=ãáëÉ=Éå=ÌìîêÉ=èìçíáÇáÉååÉI=

äÉë î~äÉìêë=ÇÉ=Äêìáí=Éí=ÇÉ=îáÄê~íáçåë=î~êáÉåíK obj^onrb=

Le niveau de vibrations indiqué dans ces instructions a été mesuré selon un procédé standardisé dans la norme EN 60745, et peut servir à comparer les outils électroportatifs entre eux. Ce procédé convient également pour estimer provisoirement la contrainte en vibrations. Le niveau de vibrations indiqué se réfère aux principales applications de l'outil

électroportatif.

Si toutefois ce dernier est utilisé à d’autres fins, avec des outils montés différents ou s’il ne subit qu’une maintenance insuffisante, le niveau de vibrations pourra dévier de ce qui est indiqué.

Cela peut accroître nettement la contrainte en vibrations sur l’ensemble de la période de travail.

Pour pouvoir évaluer exactement la contrainte en vibrations, il faudrait également tenir compte des temps au cours desquels l'appareil est

éteint, ou tourne mais sans être effectivement en action.

Cela peut réduire nettement la contrainte en vibrations sur l’ensemble de la période de travail.

Pour protéger l’utilisateur contre les effets des vibrations, définissez des mesures de sécurité supplémentaires, dont par exemple :

Maintenance de l’outil électroportatif et des outils installés, maintien des mains au chaud, organisation des séquences de travail.

morabk`b=> içêëèìÉ=ä~=éêÉëëáçå=~ÅçìëíáèìÉ=Ǩé~ëëÉ=

UR Ç_E^FI=îÉìáääÉò=éçêíÉê=ìå=Å~ëèìÉ=~åíáÄêìáíK

23

Unité de perçage

Vue d'ensemble

3

4

1

2

5

6

7

Poignée étrier

Dispositif de blocage de la broche

Carter de réducteur

Interrupteur à bascule

Molette de préréglage de la vitesse

Cordon d'alimentation électrique avec disjoncteur PRCD

Plaque signalétique

8

9

Bride de serrage

Logement d'outil M14/17

10 Raccord d’eau avec robinet de fermeture

11 Protection anti-éclaboussures

12 Pierre à aiguiser

13 Clé à fourche calibre 19

14 Clé à fourche calibre 17

24

Unité de perçage

Données techniques

Support de perçage

Tension du secteur

Classe de protection

Puissance absorbée

Puissance débitée

Vitesse de rotation en charge

Vitesse de marche à vide

Logement d'outil

Foret diamanté

Diamètre / Longueur / Profondeur de perçage

Type d'appareil

V/Hz

W

W t/mn t/mn

BHW 1549 VR

Unité de perçage

BED 18

BD 18

BED 69

BD 06

Notice d’utilisation à part

230/50

I

1200

700

3000–9000

3500–10000

M14/17 mm

Raccord à eau

Poids (sans le câble de raccordement) kg

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

6/88/58

8/103/73

10/118/88

12/128/98

14/143/113

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

½

?

(pour raccord rapide à ouverture / fermeture automatique), 6 bars max.

3,2 4,0 15,5

25

Instructions d'utilisation

^sboqfppbjbkq=>

^î~åí=ÇÛÉÑÑÉÅíìÉê=íçìë=íê~î~ìñ=ëìê=äÛçìíáä=

¨äÉÅíêçéçêí~íáÑI=ǨÄê~åÅÜÉò=ë~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=

ÇÉ ä~ éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK

Avant la mise en service

Déballez l'outil électroportatif puis vérifiez que la livraison est au complet et l'absence de dégâts survenus en cours de transport.

Raccordement à l’alimentation

électrique

^sboqfppbjbkq=> iÛÉñéäçáí~íáçå=ÇÉ=ÅÉííÉ=ã~ÅÜáåÉ=åDÉëí=~ìíçêáë¨É=

èìÛ~îÉÅ=äÉ=ÇáëàçåÅíÉìê=mo`a=äáîê¨=ÇÛçêáÖáåÉK= sçìë=ÇÉîêÉò=î¨êáÑáÉê=äÉ=ÇáëàçåÅíÉìê=mo`a=

ëóëí¨ã~íáèìÉãÉåí=~î~åí=ÅÜ~èìÉ=ìíáäáë~íáçåK obj^onrb=

^î~åí=ÇD~ÅíáçååÉê=äÉ=ÇáëàçåÅíÉìê=mo`aI=î¨êáÑáÉò=

ëá=äDçìíáä=¨äÉÅíêçéçêí~íáÑ=Éëí=¨íÉáåíK

Vérification avant chaque utilisation :

1. Branchez la fiche mâle dans la prise de courant.

Unité de perçage

4. Après avoir actionné à nouveau la touche

« RESET », la machine doit se laisser rallumer.

^sboqfppbjbkq=> pá=~ì=ãçãÉåí=ÇÉ=ê~ääìãÉê=ä~=ã~ÅÜáåÉ=äÉ=

ÇáëàçåÅíÉìê=mo`a=ÇáëàçåÅíÉ=ê¨é¨íáíáîÉãÉåí=

çì ëÛáä=åÉ=ÇáëàçåÅíÉ=é~ëI=ǨÄê~åÅÜÉò=

áãã¨Çá~íÉãÉåí=ä~=ã~ÅÜáåÉ=Çì=ëÉÅíÉìêK= fä=Éëí=áåíÉêÇáí=ÇÛÉå=éçìêëìáîêÉ=äÛÉñéäçáí~íáçåK= kÉ ÅçåÑáÉò=äÉ=êÉãéä~ÅÉãÉåí=Çì=ÇáëàçåÅíÉìê= mo`a=èìÛ~ì=ëÉêîáÅÉ=~éê ≠ ëJîÉåíÉ=Çì=Ñ~ÄêáÅ~åíK

Réaliser le raccordement à l’eau

^sboqfppbjbkq=> sÉáääÉò=¶=ÅÉ=èìÉ=äDÉ~ì=åDÉåíêÉ=é~ë=Éå=Åçåí~Åí=

~îÉÅ=äDçìíáä=¨äÉÅíêçéçêí~íáÑ=Éí=~îÉÅ=äÉë=éÉêëçåJ

åÉë=ëáíì¨Éë=Ç~åë=ä~=òçåÉ=ÇÉ=íê~î~áäK= kÉ ãÉííÉò Éå=ëÉêîáÅÉ=èìÉ=ÇÉë=~éé~êÉáäë=

ÅçêêÉÅíÉãÉåí=êÉäá¨ë=¶=äD~äáãÉåí~íáçå=Éå=É~ìK= s¨êáÑáÉò=ê¨Öìäá ≠ êÉãÉåí=èìÉ=ëá=äÉë=àçáåíëI=äÉ=

êçÄáåÉí=ÇÉ=ÑÉêãÉíìêÉ=Éí=äÉë=ê~ÅÅçêÇë=ÇÉ=

Äê~åÅÜÉãÉåí=ÑçåÅíáçååÉåí=ÅçêêÉÅíÉãÉåíK= obj^onrb= pá=îçìë=åÉ=ÇáëéçëÉò=ÇD~ìÅìå=ãçóÉå=

ÇÉ ê~ÅÅçêÇÉãÉåí=~ì=ê¨ëÉ~ì=ÇDÉ~ìI=åçìë=

êÉÅçãã~åÇçåë=ÇDìíáäáëÉê=äÉ=ê¨ëÉêîçáê=ÇDÉ~ì=

ëçìë=éêÉëëáçå=ta=NM=EÅçåíÉå~åÅÉ=NM=äáíêÉëI=

ÑäÉñáÄäÉ=ëçìë=éêÉëëáçå=ÇÉ=Q=ãI=åø=ÇÉ=ê¨ÑK=

ORNKSOOFK=

2. Actionnez la touche « RESET ».

Le voyant de contrôle rouge doit s’allumer.

3. Actionnez la touche « TEST ».

Le disjoncteur PRCD doit disjoncter et le voyant de contrôle s’éteindre.

26

Branchez le flexible à eau ½“ à l'aide d'un raccord rapide à fermeture automatique

(en vente habituelle dans le commerce).

N’ouvrez le robinet de fermeture qu’une fois sur l’emplacement de mise en œuvre et avec l'outil en train de tourner.

Lorsque vous débranchez le flexible, veillez

à ce qu’il ne coule pas d’eau dans l’appareil.

Unité de perçage

Fixer ou changer le foret diamanté

^sboqfppbjbkq=>

^î~åí=ÇÛÉÑÑÉÅíìÉê=íçìë=íê~î~ìñ=ëìê=äÛçìíáä=

¨äÉÅíêçéçêí~íáÑI=ǨÄê~åÅÜÉò=ë~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=

ÇÉ ä~ éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK

Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

Réglage

1

2

3

4

5

6

Vitesse (min

–1

)

3300

4600

6100

7300

8700

10000

Allumage et extinction

Marche de courte durée, sans activer le cran d'arrêt :

Poussez l'interrupteur à bascule vers l'avant et maintenez-le en position.

Pour éteindre, relâchez l'interrupteur

à bascule.

Marche permanente avec encrantage :

morabk`b=>

^éê ≠ ë=ìåÉ=ÅçìéìêÉ=ÇÉ=Åçìê~åíI=äD~éé~êÉáä=

êÉǨã~êêÉ=íçìí=ëÉìä=ëDáä=ëÉ=íêçìî~áí=ÉåÅçêÉ=

Éå éçëáíáçå=ÉåÅäÉåÅܨÉK

Retenez le logement d’outil avec la clé

à fourche 17 livrée d’origine.

Vissez le foret diamant sur la broche.

Serrez le foret avec la deuxième clé

à fourche 19.

Test fonctionnel :

Branchez la fiche mâle dans la prise de courant.

Allumez l'outil électroportatif (sans faire encranter l’interrupteur), puis laissez-le tourner env. 30 secondes.

Contrôlez l'absence de balourds et de vibrations.

Éteignez l'outil électroportatif.

Présélection de la vitesse

Poussez l'interrupteur à bascule vers l'avant puis appuyez sur sa partie avant.

Pour régler la vitesse de travail, amenez la molette sur le chiffre souhaité.

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la partie arrière de l'interrupteur.

27

Fixer ou régler la protection anti-éclaboussures

obj^onrb= i~=éêçíÉÅíáçå=~åíáJ¨Åä~ÄçìëëìêÉë=ëÉêí=

¶ éêçí¨ÖÉê=äÛìíáäáë~íÉìê=ÅçåíêÉ=äÉë=éêçàÉÅíáçåë=

ÇÛÉ~ìK=fä Ñ~ìÇê~áí=ê¨ÖäÉê=äÉ=Å~éçí=ÇÉ=ëçêíÉ=

¶ ÉãéÆÅÜÉê=äÛ~ëéáê~íáçå=ÇÛÉ~ì=¶=íê~îÉêë=

äÛ~éé~êÉáäK

Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

Desserrez le levier de serrage.

Enfilez la protection anti-éclaboussures sur le flasque de serrage et réglez-la sur la position voulue.

Resserrez à fond le levier de serrage.

Consignes de travail

morabk`b=> pá=îçìë=ìíáäáëÉò=ìå=ëìééçêí=ÇÉ=éÉê´~ÖÉI=

êÉëéÉÅíÉò=äÉë=ÅçåëáÖåÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=Éí=ÇÉ=

íê~î~áä=¨åçåŨÉë=Ç~åë=ä~=åçíáÅÉ=ÇDìíáäáë~íáçå=

ÇÉ ÅÉ=ëìééçêíK

Fixez le foret diamanté.

Réglez la protection anti-éclaboussures jusque sur la position souhaitée.

Branchez la fiche mâle dans une prise de courant.

Vérifiez le fonctionnement du disjoncteur

PRCD.

Saisissez la poignée avec la main droite, et avec la main gauche saisissez la poignée-

étrier.

Enclencher l’appareil électrique.

Ouvrez l'arrivée d'eau.

28

Unité de perçage

Effectuez le perçage.

Si nécessaire, rajustez le débit de l'alimentation en eau.

Après le perçage, éteignez l’outil électroportatif. Le foret diamanté continue de tourner brièvement !

Coupez l'alimentation en eau.

Après la fin du travail :

Nettoyez à fond l'outil électroportatif et ses accessoires.

Maintenance et nettoyage

^sboqfppbjbkq=>

^î~åí=ÇÛÉÑÑÉÅíìÉê=íçìë=íê~î~ìñ=ëìê=äÛçìíáä=

¨äÉÅíêçéçêí~íáÑI=ǨÄê~åÅÜÉò=ë~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=

ÇÉ ä~ éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK

Nettoyage

Nettoyez régulièrement l'appareil et les ouïes de ventilation. La fréquence des nettoyages dépend du matériau et de la durée d'utilisation.

Nettoyez régulièrement l'intérieur du boîtier et le moteur à l'aide d'air comprimé sec.

Balais de charbon

L'outil électroportatif est équipé de charbons coupant l’alimentation électrique une fois qu’ils sont usés. Une fois que ces charbons ont atteint leur limite d’usure, l'outil électroportatif s’éteint automatiquement.

obj^onrb= kÉ=êÉãéä~ÅÉò=ÅÉë=Ä~ä~áë=èìÉ=é~ê=ÇÉë=éá ≠ ÅÉë=

ÇDçêáÖáåÉ=ÑçìêåáÉë=é~ê=äÉ=Ñ~ÄêáÅ~åíK= bå Å~ë ÇDÉãéäçá=ÇÉ=éá ≠ ÅÉë=ÇD~ìíêÉë=ã~êèìÉëI=

äÉ=Ñ~ÄêáÅ~åí=ǨÅäáåÉê~=íçìíÉ=çÄäáÖ~íáçå=~ì=íáíêÉ=

Çì=êÉÅçìêë=Éå=Ö~ê~åíáÉK

Réducteur

obj^onrb= mÉåÇ~åí=ä~=é¨êáçÇÉ=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉI=åÉ=ǨîáëëÉò=

é~ë=äÉë=îáë=ëáíì¨Éë=ÅçåíêÉ=ä~=Äç ≤ íÉ=ÇDÉåÖêÉå~J

ÖÉëK=bå Å~ë=ÇÉ=åçåJêÉëéÉÅí=ÇÉ=ÅÉííÉ=ÅçåëáJ

ÖåÉI=äÉ=Ñ~ÄêáÅ~åí=ǨÅäáåÉê~=íçìíÉ=çÄäáÖ~íáçå=

~ì íáíêÉ=Çì=êÉÅçìêë=Éå=Ö~ê~åíáÉK

Réparations

Ne confiez les réparations qu'à un atelier de SAV agréé par le fabricant.

Unité de perçage

Pièces de rechange et accessoires

Pièce de rechange /

Accessoires

BD 06 Support pour perçages sur les bords

N° de réf.

254.186

BD 18 Support de perçage avec colonne de guidage

290.343

Réservoir d’eau sous pression

FLEX WD10

(contenance 10 l, pression 6 bar, flexible sous pression de 4 m)

251.622

Autres accessoires et notamment les outils utilisables : consultez les catalogues du fabricant.

Vous trouverez des vues éclatées et des listes de pièces de rechange sur notre site Web :

www.flex-tools.com

Consignes pour la mise au rebut

^sboqfppbjbkq=> içêëèìÉ=äÉë=~éé~êÉáäë=çåí=Ñáåá=ÇÉ=ëÉêîáêI=ÉåäÉîÉò=

äÉìê=ÅçêÇçå=ÇD~äáãÉåí~íáçå=¨äÉÅíêáèìÉ=éçìê=äÉë=

êÉåÇêÉ=áåìíáäáë~ÄäÉëK

Pays de l'UE uniquement

Ne mettez pas les outils électriques à la poubelle des déchets domestiques !

Conformément à la directive européenne

2012/19/CE visant les appareils électriques et

électroniques usagés, et à sa transposition en droit national, les outils électriques ne servant plus devront être collectés séparément et introduits dans un circuit de recyclage respectueux de l'environnement.

obj^onrb= mçìê=Åçåå~ ≤ íêÉ=äÉë=éçëëáÄáäáí¨ë=ÇÉ=ãáëÉ=~ì=

êÉÄìíI=îÉìáääÉò=ÅçåëìäíÉê=îçíêÉ=êÉîÉåÇÉìê=

ëé¨Åá~äáë¨K

Conformité

Nous déclarons sous notre responsabilité exclusive que le produit décrit à la rubrique

« Données techniques » se conforme aux normes ou aux documents normatifs suivants :

EN 60745 conformément aux dispositions énoncées dans les directives

2004/108/CE (jusqu'au 19/04/2016),

2014/30/UE (depuis le 20/04/2016),

2006/42/CE, 2011/65/CE.

Responsables de la documentation technique :

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Ec k hard Rühle

Manager Re s earch &

Development (R & D)

K lau s Peter Weinper

Head of Quality

Department (QD)

30.06.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Exclusion de responsabilité

Le fabricant et son représentant ne pourront

être tenus responsables des dommages et du bénéfice perdu en raison d'une interruption du fonctionnement de l'affaire, provoqués par le produit ou par l'impossibilité de l'utiliser.

Le fabricant et son représentant ne pourront

être tenus responsables des dommages provoqués par une utilisation inexperte du produit ou par son utilisation en association avec les produits d'autres fabricants.

29

Indice

Simboli utilizzati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Per la vostra sicurezza . . . . . . . . . . . . . . 30

Rumore e vibrazione . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Guida rapida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Dati tecnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Istruzioni per l’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Manutenzione e cura . . . . . . . . . . . . . . . 37

Istruzioni per la rottamazione e lo smaltimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Conformità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Esclusione della responsabilità . . . . . . . . 38

Simboli utilizzati

mbof`lil> fåÇáÅ~=ìå=éÉêáÅçäç=áããáåÉåíÉK=få=Å~ëç=

ÇÛáåçëëÉêî~åò~=ÇÉääÛ~îîÉêíÉåò~I=éÉêáÅçäç=Çá=

ãçêíÉ=ç=Çá=ÑÉêáíÉ=Öê~îáK morabkw^> fåÇáÅ~=ìå~=ëáíì~òáçåÉ=ÉîÉåíì~äãÉåíÉ=

éÉêáÅçäçë~K=få=Å~ëç=ÇÛáåçëëÉêî~åò~=ÇÉääÛ~îîáëçI=

éÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=ç=Ç~ååá=ã~íÉêá~äáK

^ssfpl fåÇáÅ~=ÅçåëáÖäá=éÉê=äÛáãéáÉÖç=ÉÇ=áåÑçêã~òáçåá=

áãéçêí~åíáK

Simboli sull’apparecchio

mêáã~=ÇÉää~=ãÉëë~=áå=ÑìåòáçåÉ=

äÉÖÖÉêÉ=äÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=äDìëç> fåÇçëë~êÉ=çÅÅÜá~äá=éêçíÉííáîá> fåÇçëë~êÉ=ä~=éêçíÉòáçåÉ=~ÅìëíáÅ~>

^îîáëç=éÉê=ä~=êçíí~ã~òáçåÉ=

ÇÉääD~éé~êÉÅÅÜáç=ÇáãÉëëç=

EîÉÇá é~Öáå~=PUF>

Unità di foratura

Per la vostra sicurezza

mbof`lil> iÉÖÖÉêÉ=éêáã~=Çá=ìë~êÉ=äDÉäÉííêçìíÉåëáäÉ=

ÉÇ ~ÖáêÉ=ÅçåÑçêãÉãÉåíÉW

äÉ=éêÉëÉåíá=áëíêìòáçåá=éÉê=äDìëçI

äÉ=Âfëíêìòáçåá=Çá=ëáÅìêÉòò~=ÖÉåÉê~äáÊ=éÉê=äÛìëç=

Çá=ÉäÉííêçìíÉåëáäáI=åÉääÛ~ÅÅäìëç=Ñ~ëÅáÅçäç=

EpÅêáííáJkøW PNRKVNRFI

äÉ=êÉÖçäÉ=É=äÉ=åçêãÉ=éÉê=ä~=éêÉîÉåòáçåÉ=ÇÉÖäá=

áåÑçêíìåá=îáÖÉåíá=åÉä=äìçÖç=ÇÛáãéáÉÖçK nìÉëíç=ÉäÉííêçìíÉåëáäÉ= ≠ =Åçëíêìáíç=ëÉÅçåÇç=

äç ëí~íç=ÇÉääD~êíÉ=É=äÉ=êÉÖçäÉ=íÉÅåáÅÜÉ=Çá=ëáÅìJ

êÉòò~=êáÅçåçëÅáìíÉK=qìíí~îá~=åÉä=ëìç=áãéáÉÖç=

éçëëçåç=ÇÉêáî~êÉ=éÉêáÅçäá=éÉê=äÛáåÅçäìãáí¶=

É ä~ îáí~=ÇÉääÛìíáäáòò~íçêÉ=É=Çá=íÉêòáI=åçåÅܨ=Ç~ååá=

~ää~=ã~ÅÅÜáå~=ç=~Ç=~äíêá=ÄÉåá=ã~íÉêá~äáK= rë~êÉ äÛÉäÉííêçìíÉåëáäÉ=ëçäç

Ó éÉê=äÛìëç=êÉÖçä~êÉ=éêÉîáëíçI

Ó áå=éÉêÑÉííç=ëí~íç=íÉÅåáÅç=Çá=ëáÅìêÉòò~K bäáãáå~êÉ=áããÉÇá~í~ãÉåíÉ=á=Öì~ëíá=ÅÜÉ=

éêÉÖáìÇáÅ~åç=ä~=ëáÅìêÉòò~K

Uso regolare

Questa unità di foratura è destinata

– all'impiego professionale nell'industria e nell'artigianato,

– all'esecuzione di fori passanti e fori ciechi in pietra naturale, calcestruzzo e materiali simili con punte diamantate e con impiego di acqua,

– per forare a mano libera o per l'impiego con supporti di foratura indicati in queste istruzioni o consigliati dal costruttore,

– all'impiego con gli utensili ed accessori indicati in questo libretto d'istruzioni per l'uso o consigliati dal costruttore.

È vietato superare la velocità periferica ammessa ed il diametro massimo.

30

Unità di foratura

Avvertenze di sicurezza per unità di foratura

mbof`lil> iÉÖÖÉêÉ=íìííÉ=äÉ=~îîÉêíÉåòÉ=Çá=ëáÅìêÉòò~=

É äÉ=áëíêìòáçåáK =lãáëëáçåá=åÉä=êáëéÉííç=ÇÉääÉ=

~îîÉêíÉåòÉ=Çá=ëáÅìêÉòò~=É=ÇÉääÉ=áëíêìòáçåá=

éçëëçåç=Åçãéçêí~êÉ=ëÅçëëÉ=ÉäÉííêáÅÜÉI=

áåÅÉåÇáç=ÉLç=äÉëáçåá=Öê~îáK= `çåëÉêî~êÉ=éÉê=

äÛìëç=Ñìíìêç=íìííÉ=äÉ=~îîÉêíÉåòÉ=Çá=ëáÅìêÉòò~=

ÉÇ=áëíêìòáçåáK

Questo elettroutensile è previsto per l'impiego come unità di foratura con utensili ed accessori a tal fine previsti.

Osservare tutte le istruzioni di sicurezza, indicazioni, illustrazioni e dati consegnati con l'apparecchio.

In caso di mancata osservanza delle istruzioni seguenti, possibilità di scossa elettrica, incendio e/o lesioni gravi.

Gli impieghi, per i quali l'elettroutensile non è previsto, possono causare pericoli e lesioni.

Non usare accessori, che non siano stati espressamente previsti e raccomandati dal costruttore per questo elettroutensile.

Il solo fatto che l'accessorio può essere fissato a questo elettroutensile non garantisce un uso sicuro.

Indossare la protezione acustica!

L'effetto del rumore può causare la perdita dell'udito.

Durante il lavoro mantenere saldamente l'elettroutensile con entrambe le mani sulle previste maniglie ed assumere una postura sicura.

Guidare in sicurezza l'elettroutensile con entrambe le mani.

Utilizzare idonei rilevatori, per sondare la presenza di condutture di alimentazione nascoste, o consultare la locale società di fornitura.

Il contatto con linee elettriche può causare incendio e scossa elettrica.

Il danneggiamento di una tubazione del gas può causare un'esplosione.

La penetrazione in una conduttura dell'acqua provoca danni materiali o può causare una scossa elettrica.

Tenere il cavo di alimentazione lontano da utensili montati in rotazione.

In caso di perdita del controllo dell'apparecchio, il cavo di alimentazione potrebbe essere troncato oppure potrebbe avvolgersi sull'utensile in rotazione avvicinandolo così alla vostra mano oppure al braccio.

Bloccare il pezzo da lavorare.

Un pezzo da lavorare fissato saldamente in un dispositivo di bloccaggio oppure in una morsa è tenuto con sicurezza maggiore che con la sola mano.

Prima di deporre l'elettroutensile, attendere che si sia fermato.

L'utensile montato può incepparsi e provocare la perdita del controllo sull'elettroutensile.

L'uso di questa macchina è autorizzato solo con l'interruttore PRCD fornito a corredo. L'interruttore PRCD deve essere sempre controllato prima di ogni impiego.

Prima di qualsiasi lavoro all'elettroutensile estrarre la spina di rete.

Le riparazioni all'elettroutensile, come ad esempio la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite esclusivamente dal servizio assistenza clienti del costruttore.

31

Rumore e vibrazione

I valori di rumore e vibrazione sono stati rilevati secondo EN 60745.

Il livello di rumore stimato A dell’apparecchio

è tipicamente:

– Livello di pressione acustica: 85,6 dB(A);

– Livello di potenza acustica: 96,6 dB(A);

– Insicurezza: K = 3 dB.

Valore totale di vibrazione

(nella foratura in pietra naturale):

– Valore di emissione:

(Punta piena Ø 8 mm)

(punta cava Ø 12 mm) a h a h

= 3,2 m/s

= 4,8 m/s

2

2

– Insicurezza: K = 1,5 m/s

2

morabkw^> f=î~äçêá=Çá=ãáëìê~=áåÇáÅ~íá=ëçåç=î~äáÇá=ëçäç=éÉê=

~éé~êÉÅÅÜá=åìçîáK=kÉääDáãéáÉÖç=èìçíáÇá~åç=

á î~äçêá=Çá=êìãçêÉ=É=îáÄê~òáçåÉ=Å~ãÄá~åçK

Unità di foratura

^ssfpl

Il livello di vibrazioni indicato in queste istruzioni

è stato misurato conformemente ad un procedimento di misura standardizzato in EN 60745 e può essere utilizzato per il confronto tra elettroutensili. Esso è idoneo anche per una valutazione temporanea della sollecitazione da vibrazioni. Livello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi principali dell'elettroutensile.

Se tuttavia l'elettroutensile viene impiegato per altri usi, con diverso utensile montato o manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni può differire. Questo può aumentare notevolmente la sollecitazione da vibrazioni per tutta la durata del lavoro. Per una stima precisa della vibrazione considerare anche i tempi, nei quali l'apparecchio è spento oppure è in funzione, tuttavia non effettivamente impiegato.

Questo può ridurre notevolmente la sollecitazione da vibrazioni per tutta la durata del lavoro.

Per proteggere l'operatore dall'effetto delle vibrazioni, stabilire misure di sicurezza aggiuntive, come ad esempio: manutenzione dell'elettroutensile e degli utensili impiegati, riscaldamento delle mani, organizzazione delle procedure di lavoro.

morabkw^> få=Å~ëç=Çá=éêÉëëáçåÉ=~ÅìëíáÅ~=ëìéÉêáçêÉ=

~ UR Ç_E^F=áåÇçëë~êÉ=ä~=éêçíÉòáçåÉ=~ÅìëíáÅ~K

32

Unità di foratura

Guida rapida

6

7

3

4

1

2

5

Maniglia a staffa

Arresto alberino

Scatola degli ingranaggi

Bilico dell’interruttore

Rotella di regolazione per preselezione velocità

Cavo di rete con interruttore automatico PRCD

Targhetta d’identificazione

8

9

Flangia di serraggio

Attacco utensile M14/17

10 Allacciamento dell'acqua con valvola di arresto

11 Paraspruzzi

12 Pietra per affilare

13 Chiave fissa 19

14 Chiave fissa 17

33

Unità di foratura

Dati tecnici

Supporto di foratura

La tensione di rete

Classe di protezione

Potenza assorbita

Potenza resa

Numero di giri sotto carico

Numero giri a vuoto

Attacco utensile

Punta diamantata

Diametro/lunghezza/profondità di foratura

Tipo di apparecchio

V/Hz

W

W g/min g/min

BHW 1549 VR

Unità di foratura

BED 18

BD 18

BED 69

BD 06 istruzioni per l'uso separate

230/50

I

1200

700

3000–9000

3500–10000

M14/17 mm

Raccordo dell'acqua

Peso

(senza cavo di collegamento) kg

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

6/88/58

8/103/73

10/118/88

12/128/98

14/143/113

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

½

?

(per giunto rapido autobloccante), max. 6 bar

3,2 4,0 15,5

34

Unità di foratura

Istruzioni per l’uso

mbof`lil> mêáã~=Çá=èì~äëá~ëá=ä~îçêç=~ääDÉäÉííêçìíÉåëáäÉ=

Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=êÉíÉK

Prima della messa in funzione

Disimballare l'elettroutensile e controllare la completezza della fornitura ed eventuali danni di trasporto.

Collegamento all’alimentazione elettrica

mbof`lil> iDìëç=Çá=èìÉëí~=ã~ÅÅÜáå~= ≠ =~ìíçêáòò~íç=ëçäç=

Åçå=äDáåíÉêêìííçêÉ=mo`a=Ñçêåáíç=~=ÅçêêÉÇçK= iDáåíÉêêìííçêÉ=mo`a=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=ëÉãéêÉ=

Åçåíêçää~íç=éêáã~=Çá=çÖåá=áãéáÉÖçK

^ssfpl mêáã~=Çá=~òáçå~êÉ=äDáåíÉêêìííçêÉ=mo`aI=

Åçåíêçää~êÉ=ëÉ=äDÉäÉííêçìíÉåëáäÉ= ≠ =ÇáëáåëÉêáíçK

Controllo prima di ogni impiego:

1. Inserire la spina d’alimentazione nella presa.

4. Attivando di nuovo il tasto «RESET» la macchina deve accendersi.

mbof`lil> pÉ=~ääD~ÅÅÉåëáçåÉ=ÇÉää~=ã~ÅÅÜáå~=äDáåíÉêêìííçêÉ= mo`a=ëá=ÇáëáåëÉêáëÅÉ=êáéÉíìí~ãÉåíÉ=çééìêÉ=

äDáåíÉêêìííçêÉ=mo`a=åçå=ëÅ~íí~I=ëí~ÅÅ~êÉ=

áããÉÇá~í~ãÉåíÉ=ä~=ã~ÅÅÜáå~=Ç~ää~=êÉíÉK=

Ð=îáÉí~íç=áå=í~ä=Å~ëç=äDìäíÉêáçêÉ=áãéáÉÖçK= c~êÉ ÉëÉÖìáêÉ=ä~=ëçëíáíìòáçåÉ=ÇÉääDáåíÉêêìííçêÉ= mo`a=ëçäç=Ç~ä=ëÉêîáòáç=~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíá=

ÇÉä ÅçëíêìííçêÉK

Collegare l'acqua

mbof`lil> kÉää~=òçå~=Çá=ä~îçêç=íÉåÉêÉ=äD~Åèì~=äçåí~åç=

Ç~ääDÉäÉííêçìíÉåëáäÉ=É=Ç~ääÉ=éÉêëçåÉK= jÉííÉêÉ áå ÑìåòáçåÉ=äD~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=ëÉ=

ÅçêêÉíí~ãÉåíÉ=ÅçääÉÖ~íç=~ääD~äáãÉåí~òáçåÉ=

ÇÉääD~Åèì~K=`çåíêçää~êÉ=êÉÖçä~êãÉåíÉ=ä~=

ÅçêêÉíí~=ÑìåòáçåÉ=Çá=Öì~êåáòáçåáI=êìÄáåÉííç=

Çá ÅÜáìëìê~=É=ê~ÅÅçêÇáK=

^ssfpl pÉ=åçå= ≠ =ÇáëéçåáÄáäÉ=ìå=ÅçääÉÖ~ãÉåíç=~ää~=êÉíÉ=

áÇêáÅ~I=ëá=ÅçåëáÖäá~=äDìëç=ÇÉä=ëÉêÄ~íçáç=ãçÄáäÉ=

~ éêÉëëáçåÉ=éÉê=~Åèì~=ta=NM=EÅ~é~Åáí¶=NM=äáíêáI=

íìÄç=~=éêÉëëáçåÉ=Q=ãI=ÅçÇáÅÉ=ÇDçêÇáåÉ= kø=ORNKSOOFK=

2. Attivare il tasto «RESET».

La spia di controllo rossa deve accendersi.

3. Azionare il tasto «TEST»

L'interruttore PRCD deve disinserirsi, la spia di controllo si spegne.

Collegare il tubo flessibile dell'acqua ½“ per mezzo di un giunto rapido autobloccante commerciale.

Aprire il rubinetto solo sul luogo d'impiego e con l'utensile in funzione.

Evitare la penetrazione di acqua nell'apparecchio quando si stacca il tubo flessibile.

35

Fissare o sostituire la punta diamantata

mbof`lil> mêáã~=Çá=èì~äëá~ëá=ä~îçêç=~ääDÉäÉííêçìíÉåëáäÉ=

Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=êÉíÉK

Estrarre la spina d’alimentazione.

Mantenere fermo il portautensile con l'acclusa chiave fissa 17.

Avvitare l'utensile sul mandrino.

Stringere la punta con la seconda chiave fissa 19.

Test funzionale:

Inserire la spina d’alimentazione nella presa.

Accendere l'elettroutensile (senza arrestare l'interruttore) e tenerlo in funzione per ca. 30 secondi.

Controllare eventuali squilibri e vibrazioni.

Spegnere l'elettroutensile

Preselezione del numero di giri

Unità di foratura

Regolazione

1

2

3

4

5

6

Giri (min

–1

)

3300

4600

6100

7300

8700

10000

Accendere e spegnere

Servizio discontinuo senza arresto del bilico:

Spingere il bilico dell’interruttore verso avanti e mantenerlo.

Per spegnere rilasciare il bilico dell’interruttore.

Servizio continuo con arresto del bilico:

morabkw^> açéç=ìåÛáåíÉêêìòáçåÉ=ÇÉääÛÉåÉêÖá~=ÉäÉííêáÅ~=

äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=áåëÉêáíç=ëá=êáãÉííÉ=áå=ÑìåòáçåÉK

Spingere il bilico dell’interruttore verso avanti ed arrestarlo con una pressione sull’estremità anteriore.

Per la regolazione del numero di giri di lavoro, disporre la rotella di regolazione sul valore desiderato.

Per spegnere, sbloccare il bilico dell’interruttore premendo sull’estremità posteriore.

36

Unità di foratura

Fissare o regolare il paraspruzzi

^ssfpl fä=é~ê~ëéêìòòá=ëÉêîÉ=éÉê=éêçíÉÖÖÉêÉ=äDìíáäáòò~íçêÉ=

Ç~Öäá=ëéêìòòá=Çá=~Åèì~K=i~ ÅìÑÑá~=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=

êÉÖçä~í~=áå=ãçÇç=Ç~=áãéÉÇáêÉ=äD~ëéáê~òáçåÉ=Çá=

~Åèì~=Ç~=é~êíÉ=ÇÉääD~éé~êÉÅÅÜáçK

Estrarre la spina d’alimentazione.

Allentare la leva di bloccaggio.

Spingere il paraspruzzi sulla flangia di serraggio e disporlo nella posizione desiderata.

Stringere di nuovo la leva di serraggio.

Istruzioni per il lavoro

morabkw^> pÉ=ëá=ìíáäáòò~=ìå=ëìééçêíç=Çá=Ñçê~íìê~=çëëÉêî~êÉ=

äÉ=~îîÉêíÉåòÉ=Çá=ëáÅìêÉòò~=É=Çá=ä~îçêç=ÇÉä=

ã~åì~äÉ=ÇDáëíêìòáçåá=éÉê=äDìëç=ÇÉä=ëìééçêíç=

Çá Ñçê~íìê~K

Fissare la punta diamantata.

Regolare il paraspruzzi nella posizione desiderata.

Inserire la spina di alimentazione.

Controllare il funzionamento dell'interruttore

PRCD.

Afferrare l'impugnatura con la mano destra e la maniglia a staffa con la mano sinistra.

Accendere l'elettroutensile.

Aprire l'alimentazione dell'acqua.

Eseguire il foro.

Se necessario correggere l'apporto di acqua.

Dopo avere eseguito il foro spegnere l'elettroutensile. La punta diamantata continua ancora brevemente la sua rotazione!

Chiudere l'alimentazione dell'acqua.

Alla fine del lavoro:

Pulire accuratamente l'elettroutensile e gli accessori.

Manutenzione e cura

mbof`lil> mêáã~=Çá=èì~äëá~ëá=ä~îçêç=~ääDÉäÉííêçìíÉåëáäÉ=

Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=êÉíÉK

Pulizia

Pulire regolarmente l’apparecchio e le fessure di ventilazione. La frequenza dipende dal materiale lavorato e dalla durata dell’uso.

Soffiare regolarmente con aria compressa secca l’interno della carcassa con il motore.

Spazzole di carbone

L'elettroutensile è dotato di spazzole di sicurezza. Raggiunto il limite di usura delle spazzole di sicurezza, l'elettroutensile si spegne automaticamente.

^ssfpl mÉê=ä~=ëçëíáíìòáçåÉ=ìë~êÉ=ëçäç=é~êíá=çêáÖáå~äá=ÇÉä=

éêçÇìííçêÉK=få=Å~ëç=Çá=ìëç=Çá=éêçÇçííá=ÇÛ~äíê~=

éêçîÉåáÉåò~=ëá=ÉëíáåÖìçåç=á=ÇçîÉêá=Çá=Ö~ê~åòá~=

ÇÉä=éêçÇìííçêÉK

Meccanismo

^ssfpl aìê~åíÉ=áä=éÉêáçÇç=Çá=Ö~ê~åòá~I=åçå=ëîáí~êÉ=äÉ=îáíá=

ëìää~=íÉëí~=áåÖê~å~ÖÖáK= få Å~ëç=ÇÛáåçëëÉêî~åò~=ëá=ÉëíáåÖìçåç=á=ÇçîÉêá=

Çá=Ö~ê~åòá~=ÇÉä=éêçÇìííçêÉK

Riparazioni

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente da un’officina del servizio assistenza clienti autorizzata dal produttore.

37

Unità di foratura

Ricambi ed accessori

Conformità

Ricambi/Accessori Cod. d’ord.

Dichiariamo sotto nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto descritto sotto «Dati

BD 06 supporto di foratura 254.186

tecnici» è conforme alle seguenti norme per forare bordi o documenti normativi:

BD 18 supporto di foratura con guida a colonna

290.343

EN 60745 ai sensi delle disposizioni delle direttive 2004/108/CE (fino al 19.04.2016),

FLEX serbatoio a pressione per acqua WD10

(contenuto 10 l, pressione 6 bar, tubo flessibile a pressione 4 m)

251.622

2014/30/EU (dal 20.04.2016),

2006/42/CE, 2011/65/CE.

Il responsabile della documentazione tecnica:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Per altri accessori, specialmente utensili inseribili, consultare il catalogo del produttore.

Per i disegni esplosi e le liste dei ricambi consultare il nostro sito:

www.flex-tools.com

Ec k hard Rühle

Manager Re s earch &

Development (R & D)

K lau s Peter Weinper

Head of Quality

Department (QD)

Istruzioni per la rottamazione e lo smaltimento

30.06.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

mbof`lil> oÉåÇÉêÉ=áåëÉêîáÄáäá=Öäá=~éé~êÉÅÅÜá=Ñìçêá=ìëç=

Éäáãáå~åÇç=áä=Å~îç=ÇÛ~äáãÉåí~òáçåÉK

Solo per paesi dell'UE.

Esclusione della responsabilità

Non gettare elettroutensili nei rifiuti domestici!

Secondo la Direttiva europea 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sua conversione nel diritto nazionale, gli elettroutensili dimessi devono essere raccolti separatamente ed avviati ad un riciclaggio ecologico.

Il produttore ed il suo rappresentante non rispondono di danni e lucro cessante derivanti da interruzione dell’esercizio dell’attività causata dal prodotto o da impossibilità d’utilizzazione del prodotto. Il produttore ed il suo rappresentante non rispondono di danni causati da impiego inappropriato o in collegamento con prodotti di altri produttori.

^ssfpl fåÑçêã~êëá=éêÉëëç=áä=êáîÉåÇáíçêÉ=ëéÉÅá~äáòò~íç=

ëìääÉ=éçëëáÄáäáí¶=Çá=êçíí~ã~òáçåÉK

38

Unidad perforadora

Contenido

Símbolos empleados . . . . . . . . . . . . . . . 39

Para su seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Ruidos y vibraciones . . . . . . . . . . . . . . . 41

De un vistazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Datos técnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Indicaciones para el uso . . . . . . . . . . . . . 44

Mantenimiento y cuidado . . . . . . . . . . . . 46

Indicaciones para la depolución . . . . . . . 47

Conformidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Exclusión de la garantía . . . . . . . . . . . . . 47

Símbolos empleados

fl ^asboqbk`f^> fåÇáÅ~=ìå=éÉäáÖêç=áåãáåÉåíÉK=bå=Å~ëç=ÇÉ=

áåÅìãéäáãáÉåíçI=ÉñáëíÉ=éÉäáÖêç=ÇÉ=ãìÉêíÉ=

ç äÉëáçåÉë=ÇÉ=ä~=ã~óçê=Öê~îÉÇ~ÇK fl `rfa^al> fåÇáÅ~=ìå~=ëáíì~Åá μ å=éçëáÄäÉãÉåíÉ=éÉäáÖêçë~K= bä=áåÅìãéäáãáÉåíç=áãéäáÅ~=Éä=éÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=

ç=Ç~¥çë=ã~íÉêá~äÉëK klq^ fåÇáÅ~=ÅçåëÉàçë=é~ê~=Éä=ìëç=É=áåÑçêã~ÅáçåÉë=

áãéçêí~åíÉëK

Símbolos en el aparato

fl iÉÉê=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=

ÇÉ ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=~åíÉë=

ÇÉ ä~ éìÉëí~=Éå=ã~êÅÜ~> fl ríáäáò~ê=éêçíÉÅÅá μ å=é~ê~=ä~=îáëí~> fl ríáäáò~ê=éêçíÉÅÅá μ å=é~ê~=Éä=ç ∞ Çç> fl bäáãáå~Åá μ å=ÇÉ=ã•èìáå~ë=

Éå ÇÉëìëç=EÅçåëìäí~ê=é•Öáå~=QTF>

Para su seguridad

fl ^asboqbk`f^> iÉÉê=~åíÉë=ÇÉä=ìëç=ó=çÄê~ê=ëÉÖ ∫ å=ëÉ=áåÇáÅ~W

Éëí~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíçI

ä~ë=ÂfåÇáÅ~ÅáçåÉë=ÖÉåÉê~äÉë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~ÇÊ=

Éå=Éä=ìëç=ÇÉ=ÜÉêê~ãáÉåí~ë=Éä¨ÅíêáÅ~ë=

Éå Éä Åì~ÇÉêåáääç=~Çàìåíç=Eåø=ÇÉ=íÉñíçW=

PNRKVNRFI

ä~ë=êÉÖä~ë=ó=éêÉëÅêáéÅáçåÉë=é~ê~=ä~=éêÉîÉåJ

Åá μ å=ÇÉ=~ÅÅáÇÉåíÉë=îáÖÉåíÉë=Éå=Éä=äìÖ~êK bëí~=ÜÉêê~ãáÉåí~=Éä¨ÅíêáÅ~=ÑìÉ=ÅçåëíêìáÇ~=

ëÉÖ ∫ å=Éä=Éëí~Çç=~Åíì~ä=ÇÉ=ä~=í¨ÅåáÅ~=ó=êÉÖä~ë=

í¨ÅåáÅ~ë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~Ç=êÉÅçåçÅáÇ~ëK=

^ éÉë~ê ÇÉ=ÉääçI=éìÉÇÉå=éêçÇìÅáêëÉ=êáÉëÖçë=

é~ê~=ä~=îáÇ~=ó=ë~äìÇ=ÇÉä=çéÉê~êáç=Çìê~åíÉ=

ëì ìëçI=ç=ÄáÉå=Ç~¥çë=Éå=ä~=ã•èìáå~=ì=çíêçë=

î~äçêÉëK=i~=ÜÉêê~ãáÉåí~=Éä¨ÅíêáÅ~=ÇÉÄÉê•=

ìíáäáò~êëÉ=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ

Ó é~ê~=íê~Ä~àçë=~ÇÉÅì~Ççë=~=ëì=ÑìåÅá μ åI

Ó Éå=Éëí~Çç= μ éíáãç=ÇÉ=ÅçåÇáÅáçåÉë=

ÇÉ í¨ÅåáÅ~ë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~ÇK aÉÄÉå=Éäáãáå~êëÉ=áåãÉÇá~í~ãÉåíÉ=íçÇ~ë=

~èìÉää~ë=éÉêíìêÄ~ÅáçåÉë=èìÉ=~ÑÉÅíÉå=

ä~ ëÉÖìêáÇ~ÇK

Utilización adecuada a su función

Esta unidad perforadora está destinada

– a su uso industrial en la industria y el oficio,

– para producir orificios de unión y ciegos en piedra, hormigón armado y materiales similares, mediante la aplicación de herramientas de diamante y el empleo de agua,

– para la perforación a manos libres o su utilización en monturas adecuadas especificadas a tal fin en estas instrucciones o bien recomendadas por el fabricante,

– para su uso con herramientas y accesorios indicados en estas instrucciones o bien recomendadas por el fabricante.

No debe excederse la velocidad periférica ni el diámetro máximo.

39

Advertencias de seguridad para la unidad perforadora

fl ^asboqbk`f^> iÉ~=íçÇ~ë=ä~ë=áåÇáÅ~ÅáçåÉë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~Ç=

ó ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉëK =lãáëáçåÉë=Éå=Éä=ÅìãéäáJ

ãáÉåíç=ÇÉ=ä~ë=áåÇáÅ~ÅáçåÉë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~Ç=

éìÉÇÉå=ëÉê=Å~ìë~=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~ë=Éä¨ÅíêáÅ~ëI=

áåÅÉåÇáçë=óLç=äÉëáçåÉë=ÇÉ=Öê~îÉÇ~ÇK=

`çåëÉêîÉ íçÇ~ë=ä~ë=~ÇîÉêíÉåÅá~ë=É=

áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~Ç=é~ê~=Éä=ÑìíìêçK

Esta herramienta eléctrica debe utilizarse como unidad perforadoras con las herramientas y accesorios a ella destinadas. Tener en cuenta todas las advertencias de seguridad, instrucciones, representaciones y datos que se entregan conjuntamente con este equipo.

En caso de ignorar estas advertencias, se corre peligro de descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Usos para los cuales es inadecuado el equipo eléctrico, pueden causar peligros y lesiones.

Utilizar exclusivamente accesorios que hayan sido aprobadas específicamente por el fabricante, para su uso con esta herramienta eléctrica.

El solo hecho de poder sujetar el accesorio en la herramienta eléctrica, no garantiza que su uso presente la seguridad necesaria.

¡Utilizar protección para el oído!

La acción del ruido puede causar pérdida de la audición.

Sujetar la herramienta eléctrica con ambas manos durante el trabajo, asiéndola de las manijas para ello previstas y cuidar encontrarse en una posición estable y segura.

La herramienta eléctrica se guía con seguridad, con ambas manos.

Unidad perforadora

Utilícese equipo adecuado para la localización de líneas de alimentación ocultas, o bien consúltese a las compañías proveedoras correspondientes.

El contacto con conductores eléctricos puede conducir a incendios o descargas eléctricas. Daños causados en una tubería de gas pueden ser causa de explosiones.

La penetración en una tubería de agua causa daños materiales o de descargas eléctricas.

Mantener el cable de alimentación alejado de partes de la herramienta que se encuentren en movimiento.

Si se pierde el control sobre el equipo, puede cortarse o ser tomado el cable de alimentación de red, entrando la mano o el brazo en contacto con la herramienta de aplicación que está girando.

Asegurar la pieza a procesar.

Una pieza a procesar sujeta mediante una montura adecuada o bien una morsa, presenta una firmeza mayor que aquella sujeta simplemente con la mano.

Esperar a que la herramienta eléctrica se haya parado por completo antes de depositarla al concluir la tarea.

La herramienta eléctrica puede trabarse, llevando a la pérdida de control sobre la misma.

El funcionamiento de esta máquina está autorizado exclusivamente conjuntamente con el conmutador

PRCD, que forma parte del volumen de entrega. Debe controlarse el conmutador PRCD antes de cada puesta en funcionamiento.

Antes de efectuar cualquier trabajo en el equipo eléctrico, desconectar el enchufe de red.

Las reparaciones en la herramienta eléctrica como por ejemplo el cambio de cable de conexión a la red, solamente deben efectuarlas el servicio a clientes del fabricante.

40

Unidad perforadora

Ruidos y vibraciones

Los niveles de ruido y de vibración fueron determinados según EN 60745.

El nivel de presión sonora A evaluado del equipo es típicamente de:

– Nivel de presión sonora: 85,6 dB(A);

– Nivel de rendimiento sonoro: 96,6 dB(A);

– Incertidumbre: K = 3 dB.

Valor de las vibraciones

(p. ej. en piedra):

– Valor de emisión:

(broca masiza Ø 8 mm)

(broca hueca Ø 12 mm) a h a h

= 3,2 m/s

= 4,8 m/s

2

2

– Incertidumbre: K = 1,5 m/s

2

fl `rfa^al> içë=î~äçêÉë=áåÇáÅ~Ççë=ëçå=î•äáÇçë=é~ê~=

Éèìáéçë=åìÉîçëK=içë=î~äçêÉë=ÇÉ=êìáÇç=

ó ÇÉ îáÄê~Åá μ å=ëÉ=ãçÇáÑáÅ~å=Çìê~åíÉ=

Éä ìëç Çá~êáçK klq^

El nivel de las oscilaciones indicado en estas instrucciones fue medido según un procedimiento de medición conforme a EN 60745 y puede utilizarse para la comparación de las herramientas eléctricas entre sí.

También es apto para una estimación provisoria de las oscilaciones. El nivel de oscilaciones indicado, es representativo para las principales aplicaciones de la herramienta eléctrica.

Sin embargo, si la herramienta eléctrica se utiliza con herramientas de aplicación diferentes o con un mantenimiento deficiente, pueden diferir los niveles de oscilación. Esto puede aumentar significativamente la carga por oscilaciones a lo largo de la totalidad del tiempo.

Para la determinación de las cargas por vibraciones deberán tenerse en cuenta también, los tiempos durante los cuales el equipo ha estado parado o bien, durante los cuales si bien ha estado en marcha, no ha trabajado realmente.

Esto puede reducir significativamente la carga por oscilaciones a lo largo de la totalidad del tiempo de trabajo. Implemente medidas de seguridad adicionales para la protección del operario, antes de determinar las oscilaciones, como por ejemplo: el mantenimiento de las herramientas eléctricas y de aplicación, mantener calientes las manos, organización de las secuencias de trabajo.

fl `rfa^al> ríáäáò~ê=éêçíÉÅÅá μ å=é~ê~=Éä=ç ∞ Çç=Éå=Å~ëç=

ÇÉ åáîÉäÉë=ÇÉ=éêÉëá μ å=ëçåçê~=ëìéÉêáçêÉë=

~ äçë UR=Ç_E^FK

41

Unidad perforadora

De un vistazo

6

7

3

4

1

2

5

Manija estribo

Traba para el husillo

Carcasa del engranaje

Conmutador balancín

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad de giro

Cable de conexión a la red con conmutador de protección PRCD

Chapa de características

8

9

Acoplamiento de montaje

Alojamiento para la herramienta

M14/17

10 Conexión para agua con válvula de bloqueo

11 Protección contra salpicaduras de agua

12 Piedra afiladora

13 Llave de boca 19

14 Llave de boca 17

42

Unidad perforadora

Datos técnicos

Soporte de perforación

Tensión de red

Tipo de protección

Consumo de energía

Potencia entregada

Velocidad de giro de la carga

Velocidad de giro sin carga

Alojamiento para la herramienta

Broca de diamante diámetro/longitud de perforación/ profundidad de perforación

Tipo de equipo

V/Hz

W

W r.p.m.

r.p.m.

Unidad perforadora

BHW 1549 VR

BED 18

BD 18

BED 69

BD 06 instrucciones de funcionamiento especiales

230/50

I

1200

700

3000–9000

3500–10000

M14/17 mm

Conexión para el agua

Peso (sin el cable de conexión) kg

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

6/88/58

8/103/73

10/118/88

12/128/98

14/143/113

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

½

?

(para acoplamientos rápidos de cierre automático), máx. 6 bar

3,2 4,0 15,5

43

Indicaciones para el uso

fl ^asboqbk`f^>

^åíÉë=ÇÉ=ÉÑÉÅíì~ê=Åì~äèìáÉê=íê~Ä~àç=Éå Éä Éèìáéç=

Éä¨ÅíêáÅçI=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä ÉåÅÜìÑÉ ÇÉ=êÉÇK

Antes de la puesta en marcha

Desembalar la herramienta eléctrica y controlar que el volumen de entrega esté completo y determinar si se han producido daños durante el transporte.

Conexión a la red eléctrica

fl ^asboqbk`f^> bä=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ÇÉ=Éëí~=ã•èìáå~=Éëí•=~ìíçJ

êáò~Çç=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=Åçåàìåí~ãÉåíÉ=Åçå=

Éä Åçåãìí~Ççê=mo`aI=èìÉ=Ñçêã~=é~êíÉ=

ÇÉä îçäìãÉå=ÇÉ=ÉåíêÉÖ~K= aÉÄÉ=Åçåíêçä~êëÉ=Éä=Åçåãìí~Ççê=mo`a=~åíÉë=

ÇÉ=Å~Ç~=éìÉëí~=Éå=ÑìåÅáçå~ãáÉåíçK klq^

^åíÉë=ÇÉ=~ÅÅáçå~ê=Éä=Åçåãìí~Ççê=mo`a=ÇÉÄÉ=

Åçåíêçä~êëÉ=èìÉ=ä~=ÜÉêê~ãáÉåí~=Éä¨ÅíêáÅ~=Éëí•=

~é~Ö~Ç~K

Control anterior a cada puesta en marcha:

1. Conectar el enchufe de red.

Unidad perforadora

4. Después de un nuevo accionamiento del pulsador «RESET», debe ser posible nuevamente poner en marcha la máquina.

fl ^asboqbk`f^> pá=Éä=Åçåãìí~Ççê=mo`a=ëÉ=~Åíáî~=êÉéÉíáÇ~J

ãÉåíÉ=~ä=éçåÉê=Éå=ã~êÅÜ~=ä~=ã•èìáå~=ç=ÄáÉå=

ëá=ÇáÅÜç=Åçåãìí~Ççê=åç=é~ê~=ä~=ã•èìáå~=

~ä ~Åíáî~êëÉI=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=ä~=ã•èìáå~=áåãÉÇá~J

í~ãÉåíÉ==ÇÉ=ä~=êÉÇK= kç=Éëí•=éÉêãáíáÇç=ëÉÖìáê=ìë~åÇç=ä~=ã•èìáå~K= e~ÅÉê=Å~ãÄá~ê=Éä=Åçåãìí~Ççê=mo`a=

ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=éçê=Éä=ëÉêîáÅáç=~=ÅäáÉåíÉë=

ÇÉä Ñ~ÄêáÅ~åíÉK

Efectuar la conexión de agua

fl ^asboqbk`f^> j~åíÉåÉê=~äÉà~Ç~=Éä=~Öì~=ÇÉ=ä~=ÜÉêê~ãáÉåí~=

Éä¨ÅíêáÅ~=ó=ÇÉ=ä~ë=éÉêëçå~ë=Éå=Éä=~ãÄáÉåíÉ=

ÇÉ íê~Ä~àçK=mçåÉê Éå=ã~êÅÜ~=~=äçë=Éèìáéçë=

ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=ëá=ÑìÉêçå=ÇÉÄáÇ~ãÉåíÉ=

ÅçåÉÅí~Ççë=~=ä~=~äáãÉåí~Åá μ å=ÇÉ=~Öì~K=

`çåíêçä~ê=êÉÖìä~êãÉåíÉ=ä~ë=àìí~ëI=Éä=ÖêáÑç=

ó ä~ë éáÉò~ë=ÇÉ=ÅçåÉñá μ åI=~=Ñáå=ÇÉ=ÇÉíÉêãáå~ê=

ëì=ÅçêêÉÅíç=ÑìåÅáçå~ãáÉåíçK= klq^

`ì~åÇç=åç=ëÉ=ÇáëéçåÉ=ÇÉ=ìå~=ÅçåÉñá μ å=~=ä~=

êÉÇ=ÇÉ=~Öì~=ÅçêêáÉåíÉI=ëÉ=êÉÅçãáÉåÇ~=Éä=ìëç=

ÇÉä=ÇÉé μ ëáíç=ÇÉ=~Öì~=éêÉëìêáò~Çç=ã μ îáä=ta=NM=

EÅ~é~ÅáÇ~Ç=ÇÉ=NM=äáíêçëI=ã~åÖìÉê~=ÇÉ=éêÉëá μ å=

ÇÉ=Q=ãI=åø=ÇÉ=éÉÇáÇç=ORNKSOOFK=

2. Accionar el pulsador «RESET».

Debe encenderse la luz roja de control.

3. Accionar el pulsador «TEST».

Debe activarse el conmutador PRCD y la luz indicadora debe apagarse.

44

Sujetar una manguera de agua de ½“ con un acoplamiento rápido de cierre automático de uso comercial.

Abrir el grifo recién en el sitio de aplicación y con la herramienta en marcha.

Cuidar que no penetre agua al interior del equipo al desconectar la manguera.

Unidad perforadora

Sujetar o cambiar la broca de diamante

fl ^asboqbk`f^>

^åíÉë=ÇÉ=ÉÑÉÅíì~ê=Åì~äèìáÉê=íê~Ä~àç=Éå=Éä=Éèìáéç=

Éä¨ÅíêáÅçI=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=ÉåÅÜìÑÉ=ÇÉ=êÉÇK

Desconectar el enchufe de red.

Ajuste

1

2

3

4

5

6

de la velocidad de giro (min

–1

)

3300

4600

6100

7300

8700

10000

Encendido y apagado

Marcha de tiempo reducido sin trabado:

Desplazar el conmutador balancín hacia delante y sujetarlo en esta posición.

Para el paro, soltar el conmutador balancín.

Funcionamiento continuo con traba:

fl `rfa^al> pá=Éä=Éèìáéç=Éëí•=ÉåÅÉåÇáÇçI=îìÉäîÉ=~=~êê~åÅ~ê=

ëçäç=ÇÉëéì¨ë=ÇÉ=ìå~=áåíÉêêìéÅá μ å=Éå=Éä=ëìãáJ

åáëíêç=ÇÉ=ÉåÉêÖ ∞ ~=Éä¨ÅíêáÅ~K

Sujetar el receptáculo para la herramienta mediante una llave de boca 17 que forma parte del volumen de entrega.

Enroscar la broca de diamante en el husillo.

Sujetar la broca mediante la segunda llave de boca 19.

Prueba de funcionamiento:

Conectar el enchufe de red.

Poner en marcha la herramienta eléctrica

(sin traba) y dejar en marcha durante aprox.

30 segundos. Controlar si existen excentricidades o vibraciones.

Parar la herramienta eléctrica.

Preselección de la velocidad de giro

Desplazar el conmutador balancín hacia delante y trabarlo presionando su parte anterior.

Para ajustar la velocidad de trabajo, girar la rueda de ajusta al valor deseado.

Para el apagado, presionar la parte posterior del conmutador balancín, a fin de destrabarlo.

45

Sujetar o orientar la protección contra salpicaduras de agua

klq^ i~=éêçíÉÅÅá μ å=Åçåíê~=ë~äéáÅ~Çìê~ë=ÇÉ=~Öì~=

ëáêîÉ=é~ê~=ä~=éêçíÉÅÅá μ å=ÇÉä=çéÉê~êáç=Åçåíê~=

ë~äéáÅ~Çìê~ë=ÇÉ=~Öì~=éêçÅÉÇÉåíÉë=ÇÉä=

éêçÅÉëçK=i~ ÅìÄáÉêí~=ÇÉÄÉê ∞ ~=~àìëí~êëÉ=

ÇÉ ãçÇç=ÇÉ=Éîáí~ê=èìÉ=Éä=Éèìáéç=~ëéáêÉ=~Öì~K

Desconectar el enchufe de red.

Aflojar la palanca de montaje.

Desplazar la protección contra salpicaduras de agua sobre el acoplamiento de montaje y ubicarlo en la posición deseada.

Volver a ajustar la palanca de montaje.

Indicaciones para el trabajo

fl `rfa^al>

`ì~åÇç=ëÉ=ìíáäáÅÉ=ìå=ëçéçêíÉ=ÇÉ=éÉêÑçê~Åá μ å=

ÇÉÄÉå=íÉåÉêëÉ=Éå=ÅìÉåí~=ä~ë=~ÇîÉêíÉåÅá~ë=

ÇÉ ëÉÖìêáÇ~Ç=ó=ÇÉ=íê~Ä~àç=èìÉ=ëÉ=ÉåÅìÉåíê~å=

Éå=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=

ÇÉ ÇáÅÜç=ÉèìáéçK

Sujetar la broca de diamante.

Ubicar la protección contra salpicaduras de agua en la posición deseada.

Conectar el enchufe de red.

Controlar el funcionamiento del PRCD.

Sujetar la manija con la mano derecha mientras que la izquierda sujeta la manija estribo.

Encender la herramienta eléctrica.

Abrir el acceso de agua.

Efectuar la perforación.

Volver a regular si hiciera falta.

46

Unidad perforadora

Parar la herramienta eléctrica un vez efectuada la perforación.

¡La broca de diamante presenta una breve marcha inercial adicional!

Cerrar el acceso de agua.

Concluida la tarea:

Limpiar la herramienta eléctrica y los accesorios prolijamente.

Mantenimiento y cuidado

fl ^asboqbk`f^>

^åíÉë=ÇÉ=ÉÑÉÅíì~ê=Åì~äèìáÉê=íê~Ä~àç=Éå=Éä=Éèìáéç=

Éä¨ÅíêáÅçI=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=ÉåÅÜìÑÉ=ÇÉ=êÉÇK

Limpieza

Limpiar regularmente el equipo y las ranuras de ventilación. La frecuencia de la limpieza dependerá del material y la intensidad de uso.

Limpiar periódicamente la parte interior de la carcasa y el motor con aire comprimido seco.

Escobillas de carbón

La herramienta eléctrica está equipada con escobillas de corte automático.

Una vez alcanzado el límite de desgaste, la herramienta eléctrica se para automáticamente.

klq^ ríáäáò~ê= ∫ åáÅ~ãÉåíÉ=êÉéìÉëíçë=äÉÖ ∞ íáãçë=ÇÉä=

Ñ~ÄêáÅ~åíÉK=bå=Å~ëç=ÇÉ=ìëç=ÇÉ=éêçÇìÅíçë=

ÇÉ íÉêÅÉêçëI=Éñéáê~=ä~=Ö~ê~åí ∞ ~=ÇÉä=Ñ~ÄêáÅ~åíÉK

Engranaje

klq^ kç=~Ñäçà~ê=äçë=íçêåáääçë=Éå=ä~=Å~ÄÉò~=ÇÉä=

ÉåÖê~å~àÉ=Çìê~åíÉ=Éä=éÉê ∞ çÇç=ÇÉ=Ö~ê~åí ∞ ~K= bä áåÅìãéäáãáÉåíç=ÅçåÇìÅÉ=~=èìÉ=ä~=Ö~ê~åí ∞ ~=

ÇÉä=Ñ~ÄêáÅ~åíÉ=Å~ÇìèìÉK

Reparaciones

Hacer efectuar las reparaciones exclusivamente por un taller de servicios a clientes autorizado por el fabricante.

Unidad perforadora

Repuestos y accesorios

Repuesto o accesorio

Soporte de perforación

BD 06 para perforaciones en bordes

Soporte de perforación

BD 18 con guía columna

N° de pedido

254.186

290.343

Depósito presurizado para gua FLEX WD10

(contenido 10 l, presión

6 bar, manguera de presión

4 m)

251.622

Por más accesorios, especialmente herramientas de aplicación, consultar el catálogo del fabricante.

Una gráfica de expansión y una lista de piezas de repuesto se encuentran en la homepage:

www.flex-tools.com

Indicaciones para la depolución

fl ^asboqbk`f^> fåìíáäáò~ê=Éèìáéçë=ê~Çá~ÇçëI=Åçêí~åÇç=Éä=Å~ÄäÉ=

ÇÉ=~äáãÉåí~Åá μ åK

Únicamente para países pertenecientes a la CE.

¡No arroje herramientas eléctricas en los residuos domiciliarios!

Según la pauta europea 2012/19/CE y su implementación a través de leyes nacionales, los equipos eléctricos o electrónicos en desuso deben coleccionarse por separado, haciéndoselos llegar a un reciclado que proteja el medio ambiente.

klq^ fl e•Ö~ëÉ=áåÑçêã~ê=éçê=ëì=ÅçãÉêÅá~åíÉ=

ÉëéÉÅá~äáò~Çç=êÉëéÉÅíç=ÇÉ=ä~ë=éçëáÄáäáÇ~ÇÉë=

ÇÉ Éäáãáå~Åá μ å>

Conformidad

Declaramos bajo nuestra única responsabilidad, que el producto descrito bajo «Datos técnicos» coincide con las siguientes normas y documentos normativos:

EN 60745 según las determinaciones de la pauta 2004/108/CE (hasta 19.04.2016),

2014/30/UE (a partir de 20.04.2016),

2006/42/CE, 2011/65/CE.

Responsable de la documentación técnica:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Ec k hard Rühle

Manager Re s earch &

Development (R & D)

K lau s Peter Weinper

Head of Quality

Department (QD)

30.06.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Exclusión de la garantía

El fabricante y su representante no asumen responsabilidad alguna por daños o pérdidas de ganancia causados a la interrupción del funcionamiento de la empresa, debidos al producto o la no utilización del mismo.

El fabricante y su representante no asumen responsabilidad alguna por daños causados por el uso indebido o la utilización en combinación con productos de otros fabricantes.

47

Índice

Símbolos utilizados . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Para sua segurança . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Ruído e vibração . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Panorâmica da máquina . . . . . . . . . . . . . 51

Características técnicas . . . . . . . . . . . . . 52

Instruções de utilização . . . . . . . . . . . . . 53

Manutenção e tratamento . . . . . . . . . . . 55

Indicações sobre reciclagem . . . . . . . . . 56

Conformidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Exclusão de responsabilidades . . . . . . . . 56

Símbolos utilizados

^sfpl>

`~ê~ÅíÉêáò~=ìã=éÉêáÖç=áãÉÇá~íç=É=ÉãáåÉåíÉK=

^ å©ç=çÄëÉêî~´©ç=Ç~=áåÇáÅ~´©çI=éçÇÉ=áãéäáÅ~ê=

ãçêíÉ=çì=ÑÉêáãÉåíçë=ãìáíç=Öê~îÉëK

^qbk†Íl>

`~ê~ÅíÉêáò~=ìã~=ëáíì~´©ç=éçëëáîÉäãÉåíÉ=

éÉêáÖçë~K=^=å©ç=çÄëÉêî~´©ç=Ç~=áåÇáÅ~´©çI=

éçÇÉ=áãéäáÅ~ê=ÑÉêáãÉåíçë=çì=éêÉàì ∞ òçë=

ã~íÉêá~áëK fkaf`^†Íl

`~ê~ÅíÉêáò~=ÅçåëÉäÜçë=é~ê~=ìíáäáò~´©ç=

É áåÑçêã~´ π Éë=áãéçêí~åíÉëK

Símbolos no aparelho

^åíÉë=Ç~=ÅçäçÅ~´©ç=Éã=ÑìåÅáçJ

å~ãÉåíç=äÉê=~ë=fåëíêì´ π Éë=

ÇÉ ëÉêîá´ç> rë~ê= μ Åìäçë=ÇÉ=éêçíÉÅ´©ç> rë~ê=éêçíÉÅ´©ç=é~ê~=çë=çìîáÇçëK fåÇáÅ~´ π Éë=ëçÄêÉ=êÉÅáÅä~ÖÉã=

é~ê~=ç=~é~êÉäÜç=~åíáÖç=

EîÉê=~=é•ÖI=RSF>

Berbequim angular

Para sua segurança

^sfpl> iÉê=~åíÉë=Ç~=ìíáäáò~´©ç=Ç~=ÑÉêê~ãÉåí~=Éä¨ÅíêáÅ~=

É=éêçÅÉÇÉê=Éã=ÅçåÑçêãáÇ~ÇÉW

~ë=éêÉëÉåíÉë=fåëíêì´ π Éë=ÇÉ=pÉêîá´çI

áåëíêì´ π Éë=ÖÉê~áë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~I=é~ê~=

ìíáäáò~´©ç=Åçã=ÑÉêê~ãÉåí~ë=Éä¨ÅíêáÅ~ë=

å~ ÇçÅìãÉåí~´©ç=~åÉñ~=

EqÉñíçëJåK ⁄ =PNRKVNRFI

~ë=êÉÖê~ë=É=~ë=åçêã~ë=Éã=îáÖçê=é~ê~=

éêÉîÉå´©ç=Åçåíê~=~ÅáÇÉåíÉë=åç=äçÅ~ä=ÇÉ=

ìíáäáò~´©ç=É=éêçÅÉÇÉê=Éã=ÅçåÑçêãáÇ~ÇÉK bëí~=ÑÉêê~ãÉåí~=Éä¨ÅíêáÅ~=Ñçá=Ñ~ÄêáÅ~Ç~=

ÇÉ ~ÅçêÇç=Åçã=~=ëáíì~´©ç=Ç~=í¨ÅåáÅ~=É=Åçã=

~ë=êÉÖê~ë=í¨ÅåáÅ~ë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~=Éã=îáÖçêK= kç Éåí~åíçI=å~=ëì~=ìíáäáò~´©çI=éçÇÉã=Éñáëíáê=

Ç~åçë=é~ê~=ç=ìíáäáò~Ççê=çì=íÉêÅÉáêçëI=çì=Ç~åçë=

å~=ã•èìáå~=çì=åçìíêçë=ÄÉåëK=

^ ÑÉêê~ãÉåí~ Éä¨ÅíêáÅ~=¨=ë μ =é~ê~=ìíáäáò~´©ç

Ó ÇÉ=~ÅçêÇç=Åçã=~ë=Çáëéçëá´ π Éë=äÉÖ~áëI

Ó Éã=éÉêÑÉáí~=ëáíì~´©ç=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~=í¨ÅåáÅ~K

^ë=~åçã~äá~ë=èìÉ=éêÉàìÇáèìÉã=~=ëÉÖìê~å´~=

ÇÉîÉã=ëÉê=áãÉÇá~í~ãÉåíÉ=Éäáãáå~Ç~ëK

Utilização de acordo com as disposições legais

Este berbequim angular está preparado

– para uma utilização na indústria e por profissionais,

– para efectuar furos de passagem e furos cegos em pedras naturais, betão e materiais semelhantes com brocas de diamante e utilizando água,

– para furar sem mãos ou para utilização com coluna, indicada nestas Instruções de Serviço ou recomendada pelo fabricante,

– para utilização com ferramentas e acessórios indicados nestas instruções ou recomendados pelo fabricante.

A velocidade periférica permitida e o diâmetro máximo não podem ser ultrapassados.

48

Berbequim angular

Indicações de segurança para o berbequim angular

^sfpl> iÉá~=íçÇ~ë=~ë=áåÇáÅ~´ π Éë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~=

É áåëíêì´ π ÉëK =^=å©ç=çÄëÉêîßåÅá~=Ç~ë=áåÇáÅ~J

´ π Éë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~=É=Ç~ë=áåëíêì´ π Éë=éçÇÉã=

íÉê Åçãç=ÅçåëÉèìÆåÅá~=ìã=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅçI=

áåÅÆåÇáç=ÉLçì=ÑÉêáãÉåíçë=Öê~îÉëK= dì~êÇÉ íçÇ~ë=~ë=áåÇáÅ~´ π Éë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~=

É=áåëíêì´ π Éë=é~ê~=ç=ÑìíìêçK

Esta ferramenta eléctrica deve ser usada como cabeça de furação com as ferramentas e acessórios a ela adequados.

Respeitar todas as indicações de segurança, instruções, apresentações e dados fornecidos juntamente com o aparelho.

Se as instruções seguintes não forem respeitadas, podem ser surgir choques eléctricos, incêndios e/ou ferimentos graves. Utilizações para as quais a ferramenta eléctrica não está prevista podem provocar perigos e ferimentos.

Não utilizar qualquer acessório que não tenha sido previsto e recomendado especialmente pelo fabricante para esta ferramenta eléctrica.

Só porque foi possível fixar o acessório na sua ferramenta eléctrica, isso não garante uma utilização com segurança.

Usar protecção para os ouvidos.

O efeito de ruído pode provocar perdas de audição.

Manter a ferramenta eléctrica fixa nos punhos previstos com ambas as mãos durante o trabalho e providenciar uma posição segura do corpo.

A ferramenta eléctrica é mais segura conduzida com ambas as mãos.

Utilizar aparelhos detectores adequados, para detectar tubagens de alimentação ocultas, peça a intervenção da entidade local responsável pelas tubagens de alimentação.

O contacto com cabos eléctricos pode provocar um incêndio e choque eléctrico.

Danos numa canalização de gás podem provocar uma explosão.

A penetração num cano de água provoca danos materiais ou pode provocar um choque eléctrico.

Manter o cabo de rede afastado de ferramentas em rotação.

Se o operador perder o controlo do aparelho, o cabo de rede pode ser cortado ou colhido e a mão ou o braço do operador podem ser atingidos pela ferramenta em rotação.

Fixar a peça a trabalhar.

Uma peça mantida fixa num dispositivo de aperto ou num torno de bancada está mais segura do que presa com a mão.

Esperar até que a ferramenta eléctrica esteja completamente parada, antes de a pousar.

A ferramenta de utilização pode prender e provocar a perda de controlo sobre a ferramenta eléctrica.

O funcionamento desta máquina só

é autorizado com o interruptor PRCD incluído no fornecimento.

O interruptor PRCD deve, em princípio, ser testado antes de qualquer utilização da máquina.

Antes de qualquer intervenção na ferramenta eléctrica, desligar a ficha da tomada.

Reparações na ferramenta eléctrica, como por exemplo, a substituição do cabo de rede, só devem ser executadas, exclusivamente, pela Assistência

Técnica do fabricante.

49

Ruído e vibração

Os valores de ruído e de vibração foram apurados de acordo com a EN 60745.

O nível de ruído A estimado do aparelho comporta normalmente:

– Nível de pressão acústica:

– Nível de ruído-potência:

85,6 dB(A);

96,6 dB(A);

– Insegurança: K = 3 dB.

Valor global de vibração

(ao furar pedras naturais):

– Valor de emissão:

(broca cheia Ø 8 mm)

(broca oca Ø 12 mm) a h a h

= 3,2 m/s

= 4,8 m/s

2

2

– Insegurança: K = 1,5 m/s

2

^qbk†Íl> lë=î~äçêÉë=ÇÉ=ãÉÇá´©ç=áåÇáÅ~Ççë=ë©ç=î•äáÇçë=

é~ê~=~é~êÉäÜçë=åçîçëK=k~=ìíáäáò~´©ç=Çá•êá~=

~äíÉê~ãJëÉ=çë=î~äçêÉë=ÇÉ=êì ∞ Çç=É=ÇÉ=çëÅáä~´©çK

Berbequim angular

fkaf`^†Íl

O nível de vibrações indicado nestas instruções foi medido em conformidade com um processo de medição normalizado na EN 60745 e pode ser utilizado para a comparação de ferramentas eléctricas entre si. Este processo também

é adequado para uma estimativa provisória da carga das vibrações. O nível de vibrações indicado representa as principais utilizações das ferramentas eléctricas.

Se, no entanto, a ferramenta eléctrica for aplicada noutras situações com ferramentas diferentes ou com insuficiente manutenção, o nível de vibrações também pode ser diferente.

Isto pode aumentar claramente a carga das vibrações durante o período global de trabalho.

Para uma avaliação exacta da carga de vibrações, devem também ser considerados os tempos em que o aparelho está desligado ou embora estando a funcionar não está em utilização.

Isto pode reduzir claramente a carga das vibrações durante o período global de trabalho.

Determinar medidas de segurança adicionais para protecção do utilizador do efeito das vibrações, como, por exemplo:

Manutenção da ferramenta eléctrica e das ferramentas aplicadas, manutenção das mãos quentes, organização dos ciclos de trabalho.

^qbk†Íl>

`çã=ìã=å ∞ îÉä=ÇÉ=éêÉëë©ç=~Å ∫ ëíáÅ~=ëìéÉêáçê=

~ UR=Ç_E^FI=ÇÉîÉ=ëÉê=ìë~Çç=ìã=éêçíÉÅíçê=

é~ê~ çë=çìîáÇçëK

50

Berbequim angular

Panorâmica da máquina

6

7

3

4

1

2

5

Punho em arco

Bloqueio do veio

Caixa da engrenagem

Interruptor basculante

Volante de ajuste para prévia selecção das rotações

Cabo de rede com interruptor de protecção PRCD

Chapa de características

8

9

Flange de aperto

Admissão da ferramenta M14/17

10 Ligação de água com válvula de corte

11 Protecção contra respingos de água

12 Pedra de afiar

13 Chave de bocas 19

14 Chave de bocas 17

51

Berbequim angular

Características técnicas

Coluna

Tensão da rede

Classe de protecção

Potência absorvida

Potência útil

Rotações em carga

Nr. de rotações em vazio

Admissão da ferramenta

Brocas de diamante

Diâmetro/Comprimento/

Profundidade do furo

Tipo do aparelho

V/Hz

W

W rpm rpm

Berbequim angular

BHW 1549 VR

BED 18

BD 18

BED 69

BD 06

Instruções de Serviço especiais

230/50

I

1200

700

3000–9000

3500–10000

M14/17 mm

Ligação da água

Peso (sem cabo de ligação) kg

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

6/88/58

8/103/73

10/118/88

12/128/98

14/143/113

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

½

?

(para acoplamento rápido de fecho automático), máx. 6 bar

3,2 4,0 15,5

52

Berbequim angular

Instruções de utilização

^sfpl>

^åíÉë=ÇÉ=èì~äèìÉê=áåíÉêîÉå´©ç=å~=ÑÉêê~ãÉåí~=

Éä¨ÅíêáÅ~I=ÇÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K

Antes da colocação em funcionamento

Desembalar a ferramenta eléctrica e controlar, se a totalidade do fornecimento está correcta e se existem danos provocados durante o transporte.

Ligação à alimentação de corrente

^sfpl> l=ÑìåÅáçå~ãÉåíç=ÇÉëí~=ã•èìáå~=ë μ =¨=~ìíçJ

êáò~Çç=Åçã=ç=áåíÉêêìéíçê=mo`a=áåÅäì ∞ Çç=åç=

ÑçêåÉÅáãÉåíçK=l=áåíÉêêìéíçê=mo`a=ÇÉîÉI=

Éã éêáåÅ ∞ éáçI=ëÉê=íÉëí~Çç=~åíÉë=ÇÉ=èì~äèìÉê=

ìíáäáò~´©ç=Ç~=ã•èìáå~K fkaf`^†Íl

^åíÉë=Çç=~ÅÅáçå~ãÉåíç=Çç=áåíÉêêìéíçê=mo`a==

îÉêáÑáÅ~êI=ëÉ=~=ÑÉêê~ãÉåí~=Éä¨ÅíêáÅ~=Éëí•=

ÇÉëäáÖ~Ç~K

Controlo antes de qualquer utilização:

1. Encaixar a ficha de rede na tomada.

3. Activar a tecla «TEST».

O interruptor PRCD tem que desligar, a lâmpada de controlo apaga-se.

4. Depois de novo accionamento da tecla

«RESET», a máquina tem que poder ser ligada.

^sfpl> pÉ=ç=áåíÉêêìéíçê=mo`a=ÇÉëäáÖ~êI=ëÉãéêÉ=èìÉ=

ëÉ=äáÖ~ê=~=ã•èìáå~=çì=ëÉ=ç=áåíÉêêìéíçê=mo`a=

å©ç=ÇÉëäáÖ~êI=Ñ~òÉêI=áãÉÇá~í~ãÉåíÉI=ç=ÅçêíÉ=

ÇÉ ÅçêêÉåíÉ=¶=ã•èìáå~K= k©ç=¨=éÉêãáíáÇ~=~=Åçåíáåì~´©ç=Çç=ÑìåÅáçå~J

ãÉåíç=Ç~=ã•èìáå~K=^=ëìÄëíáíìá´©ç=Çç=áåíÉêJ

êìéíçê=mo`a=ë μ =ÇÉîÉ=ëÉê=ÉÑÉÅíì~Ç~=éÉä~=

^ëëáëíÆåÅá~=q¨ÅåáÅ~=Çç=Ñ~ÄêáÅ~åíÉK

Efectuar a ligação da água

^sfpl> j~åíÉê=~=•Öì~=~Ñ~ëí~Ç~=Ç~=ÑÉêê~ãÉåí~=

Éä¨ÅíêáÅ~=É=ÇÉ=éÉëëç~ë=åç=äçÅ~ä=ÇÉ=íê~Ä~äÜçK=

`çäçÅ~ê=Éã=ÑìåÅáçå~ãÉåíç=ë μ =~é~êÉäÜçë=

ÅçêêÉÅí~ãÉåíÉ=äáÖ~Ççë=¶=êÉÇÉ=ÇÉ=~äáãÉåí~´©ç=

ÇÉ=•Öì~K=sÉêáÑáÅ~ê=êÉÖìä~êãÉåíÉ=îÉÇ~åíÉëI=

íçêåÉáê~=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~=É=éÉ´~ë=ÇÉ=äáÖ~´©ç=

èì~åíç=~ç=ëÉì=éÉêÑÉáíç=ÑìåÅáçå~ãÉåíçK= fkaf`^†Íl pÉ=å©ç=Éñáëíáê=Çáëéçå ∞ îÉä=ìã~=äáÖ~´©ç=¶=êÉÇÉ=

ÇÉ =ÇáëíêáÄìá´©ç=ÇÉ=•Öì~I=¨=êÉÅçãÉåÇ~Ç~=

~ ìíáäáò~´©ç=Çç=êÉÅáéáÉåíÉ=ã μ îÉä=ÇÉ=•Öì~=

ëçÄ éêÉëë©ç=ta=NM=EÅ~é~ÅáÇ~ÇÉ=NM=äáíêçëI=

ã~åÖìÉáê~=ÇÉ=éêÉëë©ç=ÇÉ=Q=ãI=

åK ⁄ =ÇÉ ÉåÅçãÉåÇ~=ORNKSOOFK=

2. Activar a tecla «RESET».

A lâmpada de controlo vermelha tem que acender.

Fixar a mangueira da água de ½“ com acoplamento rápido e de fecho automático corrente no mercado.

Abir a torneira de corte só no local de utiliza-

ção e com a ferramenta a funcionar.

53

Ao desmontar a mangueira, tomar atenção para que não escorra água para dentro do aparelho.

Fixar ou substituir a broca de diamante

^sfpl>

^åíÉë=ÇÉ=èì~äèìÉê=áåíÉêîÉå´©ç=å~=ÑÉêê~ãÉåí~=

Éä¨ÅíêáÅ~I=ÇÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K

Desligar a ficha da tomada.

Berbequim angular

Para regular as rotações de serviço, colocar o volante de ajuste no valor desejado.

Afinação Rotação (min

–1

)

1

2

3

4

3300

4600

6100

7300

5

6

8700

10000

Ligar e desligar

Funcionamento curta sem engate:

Deslocar o interruptor basculante para a frente e prendê-lo.

Para desligar, libertar o interruptor basculante.

Funcionamento contínuo com engate:

^qbk†Íl> kìã~=Ñ~äÜ~=ÇÉ=ÅçêêÉåíÉI=ç=~é~êÉäÜç=îçäí~=

~ ÑìåÅáçå~êI=ëÉ=íáîÉê=ëáÇç=ÇÉáñ~Çç=äáÖ~ÇçK

Reter a admissão de ferramenta com a chave de bocas 17 anexa.

Aparafusar a broca de diamante no veio de trabalho.

Apertar bem a broca com a segunda chave de bocas 19.

Teste de funcionamento:

Encaixar a ficha de rede na tomada.

Ligar a ferramenta eléctrica (sem engrenar) e deixar funcionar durante ca. de 30 segundos. Verificar, se existem desequilíbrios ou vibrações.

Desligar a ferramenta eléctrica.

Pré-selecção de rotações

Deslocar o interruptor basculante para a frente e engatá-lo, exercendo pressão na parte da frente.

54

Berbequim angular

Para desligar, exercer pressão na parte de trás do interruptor.

Fixar ou regular a protecção contra respingos de água

fkaf`^†Íl

^=éêçíÉÅ´©ç=Åçåíê~=êÉëéáåÖçë=ÇÉ=•Öì~=ëÉêîÉ=

é~ê~=éêçíÉÅ´©ç=Çç=çéÉê~Ççê=Åçåíê~=çë=ë~äéáÅçë=

Ç~=•Öì~K=^ í~ãé~=ÇÉîÉ=ëÉê=êÉÖìä~Ç~=ÇÉ=ãçÇç=

èìÉ=å©ç=Éñáëí~=ìã~=~ëéáê~´©ç=ÇÉ=•Öì~=~íê~î¨ë=

Çç=~é~êÉäÜçK

Desligar a ficha da tomada.

Desapertar a alavanca de fixação.

Deslocar a protecção contra respingos de

água sobre o flange de aperto e colocá-la na posição pretendida.

Voltar a apertar a alavanca de fixação.

Indicações sobre trabalho

^qbk†Íl> bã=Å~ëç=ÇÉ=ìíáäáò~´©ç=åìã~=Åçäìå~I=êÉëéÉáí~ê=

~ë=áåÇáÅ~´ π Éë=ëçÄêÉ=ëÉÖìê~å´~=É=íê~Ä~äÜç=å~ë= fåëíêì´ π Éë=ÇÉ=pÉêîá´ç=Ç~=Åçäìå~K

Fixar a broca de diamante.

Colocar a protecção contra respingos de água na posição pretendida.

Ligar a ficha à tomada.

Testar o funcionamento do PRCD.

Com a mão direita segurar o punho normal e com a mão esquerda segurar o punho em arco.

Ligar a ferramenta eléctrica.

Abrir a alimentação de água.

Executar o furo.

Em caso de necessidade regular a alimenta-

ção de água.

Depois de efectuado o furo, desligar a ferramenta eléctrica. A broca de diamante funciona por inércia durante um breve momento!

Fechar a alimentação de água.

Depois de terminado o trabalho:

Limpar minuciosamente a ferramenta eléctrica e os acessórios.

Manutenção e tratamento

^sfpl>

^åíÉë=ÇÉ=èì~äèìÉê=áåíÉêîÉå´©ç=å~=ÑÉêê~ãÉåí~=

Éä¨ÅíêáÅ~I=ÇÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K

Limpeza

Limpar regularmente o aparelho e as ranhuras de ventilação. A frequência da limpeza depende do material a trabalhar e da duração da utilização.

Limpar, regularmente, com ar comprimido seco, o interior da estrutura com motor.

Escovas de carvão

A ferramenta eléctrica está equipada com escovas de carvão para corte de ligação.

Depois de se atingir o limite máximo de desgaste das escovas de carvão, a ferramenta eléctrica desliga automaticamente da corrente.

fkaf`^†Íl k~=ëìÄëíáíìá´©çI=ìíáäáò~ê=ëçãÉåíÉ=éÉ´~ë=çêáÖáå~áë=

Çç=Ñ~ÄêáÅ~åíÉK=pÉåÇç=ìíáäáò~Ç~ë=éÉ´~ë=ÇÉ=çìíêçë=

Ñ~ÄêáÅ~åíÉëI=Éñéáê~ã=~ë=çÄêáÖ~´ π Éë=ÇÉ=Ö~ê~åíá~=

Çç=Ñ~ÄêáÅ~åíÉK

Engrenagem

fkaf`^†Íl k©ç=ÇÉë~éÉêí~ê=çë=é~ê~Ñìëçë=Ç~=Å~ÄÉ´~=

ÇÉ ÉåÖêÉå~ÖÉãK=pÉ=Éëí~=áåÇáÅ~´©ç=å©ç=Ñçê=

êÉëéÉáí~Ç~I=Éñéáê~ã=~ë=çÄêáÖ~´ π Éë=ÇÉ=Ö~ê~åíá~=

Çç=Ñ~ÄêáÅ~åíÉK

Reparações

As reparações devem ser executadas, exclusivamente, por Serviços Técnicos autorizados pelo fabricante.

55

Peças de reparação e acessórios

Peças de reparação/ acessórios

Coluna BD 06 para furos de canto

Coluna BD 18 com guia de colunas

N.º de encomenda.

254.186

290.343

Recipiente de água sob pressão FLEX WD10

(10 l de capacidade, 6 bar de pressão, 4 m mangueira de pressão)

251.622

Consultar os catálogos do fabricante para mais informação sobre outros acessórios, pricipalmente ferramentas de utilização.

Desenhos de explosão e listas de peças de reparação podem ser consultados na nossa Homepage:

www.flex-tools.com

Indicações sobre reciclagem

^sfpl> lë=~é~êÉäÜçë=Ñçê~=ÇÉ=ëÉêîá´ç=ÇÉîÉã=ëÉê=

áåìíáäáò~ÇçëI=êÉíáê~åÇçJäÜÉë=çë=Å~Äçë=ÇÉ=äáÖ~´©ç=

¶=êÉÇÉK

Só para os países da UE.

Não colocar as ferramentas eléctricas no lixo doméstico!

Em conformidade com a Directiva Europeia

2012/19/CE sobre aparelhos eléctricos e electrónicos usados e com a transposição para o Direito Nacional, as ferramentas eléctricas usadas têm que ser reunidas separadamente e encaminhadas para o reaproveitamento sem poluição do meio ambiente.

fkaf`^†Íl fåÑçêãÉJëÉ=ëçÄêÉ=éçëëáÄáäáÇ~ÇÉë=ÇÉ=êÉÅáÅä~ÖÉã=

àìåíç=Çç=~ÖÉåíÉ=ÉëéÉÅá~äáò~Çç>

Berbequim angular

Conformidade

Declaramos, sob nossa inteira responsabilidade, que o produto descrito em

«Características técnicas» se encontra em conformidade com as normas e os documentos normativos seguintes:

EN 60745 de acordo com as determina-

ções das directivas

2004/108/CE (até 19.04.2016),

2014/30/UE (a partir de 20.04.2016),

2006/42/CE, 2011/65/CE.

Responsável pela documentação técnica:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Ec k hard Rühle

Manager Re s earch &

Development (R & D)

K lau s Peter Weinper

Head of Quality

Department (QD)

30.06.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Exclusão de responsabilidades

O fabricante e seus representantes não se responsabilizam por danos e perda de lucros, resultantes da interrupção do negócio, provocada pelo produto ou pela possível não utilização do mesmo.

O fabricante e seus representantes não se responsabilizam por danos provocados por uma utilização inadequada ou em ligação com produtos de outros fabricantes.

56

Booreenheid

Inhoud

Gebruikte symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Voor uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Geluid en trillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

In één oogopslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . 61

Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Onderhoud en verzorging . . . . . . . . . . . . 64

Afvoeren van verpakking en machine . . . 65

-Conformiteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Uitsluiting van aansprakelijkheid . . . . . . . 65

Gebruikte symbolen

t^^op`ertfkd> dÉÉÑí=ÉÉå=çåãáÇÇÉääáàâ=ÇêÉáÖÉåÇ=ÖÉî~~ê=~~åK=

^äë=ÇÉ=ï~~êëÅÜìïáåÖ=åáÉí=áå=~ÅÜí=ïçêÇí=

ÖÉåçãÉåI=ÇêÉáÖÉå=äÉîÉåëÖÉî~~êäáàâÉ=çÑ=òÉÉê=

ÉêåëíáÖÉ=îÉêïçåÇáåÖÉåK sllowf`eqfd> dÉÉÑí=ÉÉå=ãçÖÉäáàâ=ÖÉî~~êäáàâÉ=ëáíì~íáÉ=~~åK=

^äë ÇÉ=~~åïáàòáåÖ=åáÉí=áå=~ÅÜí=ïçêÇí=ÖÉåçãÉåI=

âìååÉå=éÉêëççåäáàâ=äÉíëÉä=çÑ=ã~íÉêáØäÉ=ëÅÜ~ÇÉ=

ÜÉí=ÖÉîçäÖ=òáàåK ibq=lm dÉÉÑí=ÖÉÄêìáâëíáéë=Éå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=áåÑçêã~íáÉ=

~~åK

Symbolen op het gereedschap

iÉÉë=ÇÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=î μμ ê=

áåÖÉÄêìáâåÉãáåÖ> aê~~Ö=ÉÉå=ççÖÄÉëÅÜÉêãáåÖ> aê~~Ö=ÉÉå=ÖÉÜççêÄÉëÅÜÉêãáåÖ>

^ÑîçÉêÉå=î~å=ÜÉí=çìÇÉ=~éé~ê~~í=

EòáÉ=é~Öáå~=SRF>

Voor uw veiligheid

t^^op`ertfkd> iÉÉë=îççêÇ~í=ì=ÜÉí=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=

ÖÉÄêìáâí=Éå=Ü~åÇÉä=Ç~~êå~=îçäÖÉåëW

ÇÉòÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖI

ÇÉ= ł ^äÖÉãÉåÉ=îÉáäáÖÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉåÒ=

îççê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ÖÉêÉÉÇJ

ëÅÜ~ééÉå=áå=ÇÉ=ãÉÉÖÉäÉîÉêÇÉ=ÄêçÅÜìêÉ=

EÇçÅìãÉåíåìããÉê PNRKVNRFI

ÇÉ=çé=ÇÉ=éä~~íë=î~å=ÖÉÄêìáâ=ÖÉäÇÉåÇÉ=

êÉÖÉäë=Éå=îççêëÅÜêáÑíÉå=íÉê=îççêâçãáåÖ=

î~å çåÖÉî~ääÉåK aáí=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=áë=ÖÉÅçåëíêìÉÉêÇ=

îçäÖÉåë=ÇÉ=ëí~åÇ=î~å=ÇÉ=íÉÅÜåáÉâ=Éå=ÇÉ=

ÉêâÉåÇÉ=îÉáäáÖÜÉáÇëíÉÅÜåáëÅÜÉ=êÉÖÉäëK= qçÅÜ âìååÉå=Äáà=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=Éêî~å=äÉîÉåëJ

ÖÉî~~ê=Éå=îÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=îççê=ÇÉ=

ÖÉÄêìáâÉê=Éå=îççê=~åÇÉêÉ=éÉêëçåÉå=êÉëéK=

ÖÉî~êÉå=îççê=ÄÉëÅÜ~ÇáÖáåÖÉå=~~å=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=

çÑ=~~å=~åÇÉêÉ=ò~âÉå=çéíêÉÇÉåK= eÉí ÉäÉâíêáëÅÜÉ ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=ã~Ö=~ääÉÉå=

ïçêÇÉå=ÖÉÄêìáâí

Ó îçäÖÉåë=ÇÉ=ÄÉëíÉããáåÖI

Ó áå=ÉÉå=îÉáäáÖÜÉáÇëíÉÅÜåáëÅÜ=çéíáã~äÉ=

íçÉëí~åÇK sÉêÜÉäé=ëíçêáåÖÉå=ÇáÉ=ÇÉ=îÉáäáÖÜÉáÇ=áå=ÖÉî~~ê=

ÄêÉåÖÉå=çåãáÇÇÉääáàâK

Gebruik volgens bestemming

Deze booreenheid is bestemd

– voor professioneel gebruik in de industrie en door de vakman,

– voor het boren van doorgaande en nietdoorgaande boorgaten in natuursteen, beton en verwante materialen met diamantboren en met gebruik van water,

– voor boorwerkzaamheden zonder steun of met boorstandaards die in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld of door de fabrikant worden geadviseerd,

– voor gebruik met inzetgereedschappen en toebehoren zoals in deze handleiding aangegeven of door de fabrikant geadviseerd. De toegestane omtreksnelheid en de maximale diameter mogen niet overschreden worden.

57

Veiligheidsvoorschriften voor booreenheid

t^^op`ertfkd> iÉÉë=~ääÉ=îÉáäáÖÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉå=Éå=~~åJ

ïáàòáåÖÉåK =^äë=ÇÉ=îÉáäáÖÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉå=

Éå ~~åïáàòáåÖÉå=åáÉí=áå=~ÅÜí=ïçêÇÉå=ÖÉåçãÉåI=

â~å=Çáí=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâI=Äê~åÇ=

ÉåLçÑ=ÉêåëíáÖ=äÉíëÉä=íçí=ÖÉîçäÖ=ÜÉÄÄÉåK=

_Éï~~ê=~ääÉ=îÉáäáÖÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉå=Éå=

~~åïáàòáåÖÉå=îççê=ÇÉ=íçÉâçãëíK

Dit elektrische gereedschap moet worden gebruikt als booreenheid met de daarvoor bestemde inzetgereedschappen en het daarvoor bestemde toebehoren. Neem alle veiligheidsvoorschriften, aanwijzingen, afbeeldingen en gegevens die u bij het gereedschap ontvangt in acht.

Als u de volgende aanwijzingen niet in acht neemt, kunnen een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel het gevolg zijn.

Toepassingen waarvoor het elektrische gereedschap niet is voorzien, kunnen gevaren en verwondingen veroorzaken.

Gebruik uitsluitend toebehoren dat door de fabrikant speciaal voor dit elektrische gereedschap is voorzien en geadviseerd.

Het feit dat u het toebehoren aan het elektrische gereedschap kunt bevestigen, waarborgt nog geen veilig gebruik.

Draag een gehoorbescherming.

De blootstelling aan lawaai kan gehoorverlies tot gevolg hebben.

Houd het elektrische gereedschap tijdens de werkzaamheden stevig met beide handen aan de voorziene handgrepen vast en zorg ervoor dat u stevig staat.

Het elektrische gereedschap wordt met twee handen veiliger geleid.

Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.

Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische schok leiden.

Booreenheid

Beschadigingen van een gasleiding kunnen tot een explosie leiden.

Breuk van een waterleiding veroorzaakt materiële schade en kan een elektrische schok veroorzaken.

Houd de stroomkabel uit de buurt van draaiende inzetgereedschappen.

Als u de controle over het gereedschap verliest, kan de stroomkabel worden doorgesneden of meegenomen en uw hand of arm kan in het ronddraaiende inzetgereedschap terechtkomen.

Zet het werkstuk vast.

Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen.

Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is gekomen voordat u het neerlegt.

Het inzetgereedschap kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle over het elektrische gereedschap leiden.

Het gebruik van deze machines is alleen toegestaan met de meegeleverde

PRCD-schakelaar. De PRCD-schakelaar moet vóór het gebruik altijd worden gecontroleerd.

Trek altijd vóór werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de stekker uit het stopcontact.

Reparaties aan het elektrische gereedschap, zoals het vervangen van het netsnoer, mogen uitsluitend door de klantenservice van de fabrikant worden uitgevoerd.

58

Booreenheid

Geluid en trillingen

De geluids- en trillingswaarden zijn vastgesteld volgens EN 60745.

Het A-gewaardeerde geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend:

– Geluidsdrukniveau: 85,6 dB(A);

– Geluidsvermogenniveau: 96,6 dB(A);

– Onzekerheid: K = 3 dB.

Totale trillingswaarde

(bij boorwerkzaamheden in natuursteen):

– Emissiewaarde:

(volle boor Ø 8 mm)

(holle boor Ø 12 mm) a h a h

= 3,2 m/s

= 4,8 m/s

2

2

– Onzekerheid: K = 1,5 m/s

2

sllowf`eqfd> aÉ=~~åÖÉÖÉîÉå=ãÉÉíï~~êÇÉå=ÖÉäÇÉå=îççê=

åáÉìïÉ=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~ééÉåK=

_áà=Ç~ÖÉäáàâë=ÖÉÄêìáâ=îÉê~åÇÉêÉå=ÖÉäìáÇëJ=Éå=

íêáääáåÖëï~~êÇÉåK ibq=lm

Het is deze instructies vermelde trillingsniveau is gemeten volgens de meetmethode zoals beschreven in de norm EN 60745 en kan worden gebruikt voor de onderlinge vergelijking van elektrische gereedschappen.

Het is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting.

Het vermelde trillingsniveau geldt voor de voornaamste toepassingen van het elektrische gereedschap.

Indien het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of zonder voldoende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting over het gehele arbeidstijdvak duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt.

Dit kan de trillingsbelasting over het gehele arbeidstijdvak duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: onderhoud van elektrische gereedschap en inzetgereedschappen, warm houden van de handen, organisatie van de arbeidsprocessen.

sllowf`eqfd> aê~~Ö=ÉÉå=ÖÉÜççêÄÉëÅÜÉêãáåÖ=Äáà=ÉÉå=

ÖÉäìáÇëÇêìâ=î~å=ãÉÉê=Ç~å=UR=Ç_E^FK

59

Booreenheid

In één oogopslag

6

7

3

4

1

2

5

Beugelhandgreep

Blokkering van de uitgaande as

Machinehuis

Schakelaar

Stelwiel voor vooraf instelbaar toerental

Netsnoer met PRCD-veiligheidsschakelaar

Typeplaatje

8

9

Spanflens

Gereedschapopname M14/17

10 Wateraansluiting met afsluitventiel

11 Waterspatbescherming

12 Wetsteen

13 Steeksleutel 19

14 Steeksleutel 17

60

Booreenheid

Technische gegevens

Boorstandaard

Netspanning

Isolatieklasse

Opgenomen vermogen

Afgegeven vermogen

Belast toerental

Onbelast toerental

Gereedschapopname

Diamantboor

Diameter/lengte/boordiepte

Wateraansluiting

Gewicht (zonder aansluitkabel)

Machinetype

V/Hz

W

W o.p.m.

o.p.m.

BHW 1549 VR

Booreenheid

BED 18

BD 18

BED 69

BD 06

Aparte gebruiksaanwijzing

230/50

I

1200

700

3000–9000

3500–10000

M14/17 mm kg

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

6/88/58

8/103/73

10/118/88

12/128/98

14/143/113

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

½

?

(voor zelfsluitende snelkoppeling), max. 6 bar

3,2 4,0 15,5

61

Gebruiksaanwijzing

t^^op`ertfkd> qêÉâ=~äíáàÇ=î μμ ê=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=~~å=ÜÉí=

ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=

ëíçéÅçåí~ÅíK

Voor de ingebruikneming

Elektrisch gereedschap uitpakken en controleren of het volledig geleverd is en geen transportschade heeft.

Aansluiting aan de stroomvoorziening

t^^op`ertfkd> eÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÇÉòÉ=ã~ÅÜáåÉë=áë=~ääÉÉå=

íçÉÖÉëí~~å=ãÉí=ÇÉ=ãÉÉÖÉäÉîÉêÇÉ=mo`aJ

ëÅÜ~âÉä~~êK=aÉ=mo`aJëÅÜ~âÉä~~ê=ãçÉí=î μμ ê=

ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=~äíáàÇ=ïçêÇÉå=ÖÉÅçåíêçäÉÉêÇK ibq=lm

`çåíêçäÉÉê=î μμ ê=ÄÉÇáÉåáåÖ=î~å=ÇÉ=mo`aJ

ëÅÜ~âÉä~~ê=çÑ=ÜÉí=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=

ìáíÖÉëÅÜ~âÉäÇ=áëK

Controle vóór elk gebruik:

1. Steek de stekker in de contactdoos.

Booreenheid

3. Toets „TEST“ bedienen.

De PRCD-schakelaar moet in de uit-stand springen, de controlelamp gaat uit.

4. Na het opnieuw bedienen van de toets

„RESET" moet de machine kunnen worden ingeschakeld.

t^^op`ertfkd>

^äë=ÇÉ=mo`aJëÅÜ~âÉä~~ê=Äáà=ÜÉí=áåëÅÜ~âÉäÉå=

î~å=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=ãÉÉêã~~äë=ïçêÇí=ìáíÖÉëÅÜ~J

âÉäÇI=çÑ=~äë=ÇÉ=mo`aJëÅÜ~âÉä~~ê=åáÉí=ïçêÇí=

ìáíÖÉëÅÜ~âÉäÇI=ãçÉí=ì=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=çåãáÇÇÉääáàâ=

äçëâçééÉäÉå=î~å=ÜÉí=ëíêççãåÉíK= sÉêÇÉê=ÖÉÄêìáâ=áë=åáÉí=íçÉÖÉëí~~åK= sÉêî~åÖÉå î~å=ÇÉ=mo`aJëÅÜ~âÉä~~ê=ìáíëäìáJ

íÉåÇ=Çççê=ÇÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉ=î~å=ÇÉ=Ñ~Äêáâ~åíK

Wateraansluiting tot stand brengen

t^^op`ertfkd> t~íÉê=ìáí=ÇÉ=Äììêí=ÜçìÇÉå=î~å=ÜÉí=ÉäÉâíêáëÅÜ=

ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=Éå=î~å=éÉêëçåÉå=áå=ÇÉ=ïÉêâJ

çãÖÉîáåÖK=^ääÉÉå=ÅçêêÉÅí=çé=ÇÉ=ï~íÉêîççêòáÉJ

åáåÖ=~~åÖÉëäçíÉå=~éé~ê~íÉå=áå=ÄÉÇêáàÑ=åÉãÉåK=

^ÑÇáÅÜíáåÖÉåI=~Ñëäìáíâê~~å=Éå=~~åëäìáíëíìââÉå=

êÉÖÉäã~íáÖ=çé=ÅçêêÉÅíÉ=ïÉêâáåÖ=ÅçåíêçäÉêÉåK= ibq=lm

^äë=Éê=ÖÉÉå=~~åëäìáíáåÖ=~~å=ÜÉí=ï~íÉêäÉáÇáåÖåÉí=

~~åïÉòáÖ=áëI=ïçêÇí=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=ãçÄáÉäÉ=

ï~íÉêÇêìâêÉëÉêîçáê=ta=NM=EáåÜçìÇ=NM=iáíÉêI=

Çêìâëä~åÖ=Q=ãI=ÄÉëíÉäåêK=ORNKSOOF=

ÖÉ~ÇîáëÉÉêÇK=

2. Bedien de knop „RESET”.

De rode controlelamp moet branden.

62

Waterslang ½" met in de handel verkrijgbare zelfsluitende snelkoppeling bevestigen.

Afsluitkraan pas op plaats van toepassing en bij ronddraaiend inzetgereedschap openen.

Let er bij het verwijderen van de slang op dat er geen water in het gereedschap loopt.

Booreenheid

Diamantboor bevestigen of wisselen

t^^op`ertfkd> qêÉâ=~äíáàÇ=î μμ ê=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=~~å=

ÜÉí ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=ÇÉ=ëíÉââÉê=

ìáí ÜÉí ëíçéÅçåí~ÅíK

Trek de stekker uit de contactdoos.

Instelling

1

2

3

4

5

6

Toerental (min

–1

)

3300

4600

6100

7300

8700

10000

In- en uitschakelen

Gebruik voor korte duur zonder vergrendeling:

Duw de schakelaar naar voren en houd deze vast.

Als u de machine wilt uitschakelen, laat u de schakelaar los.

Continu gebruik met vergrendeling:

sllowf`eqfd> k~=ÉÉå=ëíêççãìáíî~ä=ëí~êí=ÇÉ=áåÖÉëÅÜ~âÉäÇÉ=

ã~ÅÜáåÉ=ïÉÉêK

Gereedschapopname met meegeleverde steeksleutel 17 vasthouden.

Diamantboor op de uitgaande as schroeven.

Boor met tweede steeksleutel 19 vastdraaien.

Functietest:

Steek de stekker in de contactdoos.

Schakel het elektrische gereedschap in (zonder vastklikken) en laat het ca. 30 seconden lopen.

Controleer de machine op onbalans en trillingen.

Schakel het elektrische gereedschap uit.

Vooraf instelbaar toerental

Duw de schakelaar naar voren en vergrendel vervolgens de schakelaar door deze vooraan in te drukken.

Als u het werktoerental wilt instellen, zet u het stelwiel op de gewenste waarde.

Als u de machine wilt uitschakelen, ontgrendelt u de schakelaar door deze achteraan in te drukken.

63

Waterspatbescherming bevestigen of instellen

ibq=lm aÉ=ï~íÉêëé~íÄÉëÅÜÉêãáåÖ=ÇáÉåí=íÉê=ÄÉëÅÜÉêJ

ãáåÖ=î~å=ÇÉ=ÖÉÄêìáâÉê=íÉÖÉå=ïÉÖëé~ííÉåÇ=

ï~íÉêK=aÉ â~é=ãçÉí=òç=ïçêÇÉå=áåÖÉëíÉäÇ=Ç~í=

~~åòìáÖÉå=î~å=ï~íÉê=Çççê=ÜÉí=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=

ïçêÇí=îççêâçãÉåK

Trek de stekker uit de contactdoos.

Maak de spanhendel los.

Waterspatbescherming op de spanflens schuiven en in de gewenste stand zetten.

Draai de spanhendel weer vast.

Tips voor de werkzaamheden

sllowf`eqfd>

_áà=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÉÉå=Äççêëí~åÇ~~êÇ=ÇÉ=îÉáäáÖJ

ÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉå=Éå=íáéë=îççê=ÇÉ=ïÉêâò~~ãJ

ÜÉÇÉå=ìáí=ÇÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=î~å=ÇÉ=ÄççêJ

ëí~åÇ~~êÇ=áå=~ÅÜí=åÉãÉåK

Diamantboor bevestigen.

Waterspatbescherming in de gewenste stand zetten.

Steek de stekker in het stopcontact.

Functie van PRCD controleren.

Met uw rechterhand de greep en met uw linkerhand de beugelhandgreep vastpakken.

Elektrisch gereedschap inschakelen.

Watertoevoer openen.

Boring uitvoeren.

Indien gewenst watertoevoer bijregelen.

Booreenheid

Na de boring het elektrische gereedschap uitschakelen. Diamantboor loopt nog korte tijd uit.

Watertoevoer sluiten.

Na einde van de werkzaamheden:

Elektrische gereedschap en toebehoren grondig reinigen.

Onderhoud en verzorging

t^^op`ertfkd> qêÉâ=~äíáàÇ=î μμ ê=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=~~å=

ÜÉí ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=ÇÉ=ëíÉââÉê=

ìáí ÜÉí ëíçéÅçåí~ÅíK

Reiniging

Reinig de machine en de ventilatieopeningen regelmatig. De frequentie van de reiniging is afhankelijk van het bewerkte materiaal en van de duur van het gebruik.

Blaas de binnenzijde van het machinehuis met de motor regelmatig met droge perslucht door.

Koolborstels

Het elektrische gereedschap is voorzien van uitschakelkoolborstels.

Na het bereiken van de slijtagegrens van de uitschakelkoolborstels wordt het elektrische gereedschap automatisch uitgeschakeld.

ibq=lm dÉÄêìáâ=ìáíëäìáíÉåÇ=çêáÖáåÉäÉ=îÉêî~åÖáåÖëJ

çåÇÉêÇÉäÉå=î~å=ÇÉ=Ñ~Äêáâ~åíK=

_áà=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=çåÇÉêÇÉäÉå=î~å=ÉÉå=~åÇÉêÉ=

Ñ~Äêáâ~åí=îÉêî~ääÉå=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉîÉêéäáÅÜíáåÖÉå=

î~å=ÇÉ=Ñ~Äêáâ~åíK

Machinekop

ibq=lm aê~~á=ÇÉ=ëÅÜêçÉîÉå=çé=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉâçé=íáàÇÉåë=

ÇÉ=Ö~ê~åíáÉíáàÇ=åáÉí=äçëK=

^åÇÉêë=îÉêî~ääÉå=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉîÉêéäáÅÜíáåÖÉå=î~å=

ÇÉ=Ñ~Äêáâ~åíK

Reparaties

Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een door de fabrikant erkende klantenservice.

64

Booreenheid

Vervangingsonderdelen en toebehoren

Vervangingsonderdeel/ toebehoren

BD 06 boorstandaard voor boorgaten langs opstaande randen

BD 18 boorstandaard met kolomgeleiding

FLEX waterdrukreservoir WD10

(10 l inhoud, 6 bar druk, 4 m drukslang)

Bestelnr.

254.186

290.343

251.622

Voor overig toebehoren, in het bijzonder inzetgereedschappen, de catalogi van de fabrikant raadplegen.

Explosietekeningen en onderdelenlijsten vindt u op onze website:

www.flex-tools.com

Afvoeren van verpakking en machine

t^^op`ertfkd> j~~â=ÉÉå=îÉêëäÉíÉå=ã~ÅÜáåÉ=çåÄêìáâÄ~~ê=Çççê=

ÜÉí=åÉíëåçÉê=íÉ=îÉêïáàÇÉêÉåK

Alleen voor EU-landen.

Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten versleten elektrische gereedschappen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze opnieuw worden gebruikt.

ibq=lm sê~~Ö=ìï=î~âÜ~åÇÉä=å~~ê=ÇÉ=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=

çã=ìï=çìÇÉ=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=~Ñ=ÖÉîÉåK

-Conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder „Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten:

EN 60745 volgens de bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG (tot 19-04-2016),

2014/30/EU (vanaf 20-04-2016),

2006/42/EG, 2011/65/EG.

Verantwoordelijk voor technische documentatie:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Ec k hard Rühle

Manager Re s earch &

Development (R & D)

K lau s Peter Weinper

Head of Quality

Department (QD)

30.06.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet aansprakelijk voor schade en verloren winst door onderbreking van de werkzaamheden die door het product of het niet-mogelijke gebruik van het product zijn veroorzaakt.

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet aansprakelijk voor schade die door onjuist gebruik of in combinatie met producten van andere fabrikanten is veroorzaakt.

65

Indhold

Anvendte symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

For Deres egen sikkerheds skyld . . . . . . 66

Støj og vibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Brugsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Vedligeholdelse og eftersyn . . . . . . . . . . 73

Bortskaffelseshenvisninger . . . . . . . . . . . 74

-Overensstemmelse . . . . . . . . . . . . . . 74

Ansvarsudelukkelse . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Anvendte symboler

^as^opbi>

_ÉíÉÖåÉê=Éå=ìãáÇÇÉäÄ~ê=íêìÉåÇÉ=Ñ~êÉK= sÉÇ íáäëáÇÉë‹ííÉäëÉ=~Ñ=ÜÉåîáëåáåÖÉå=çéëí™ê=

ÇÉê äáîëÑ~êÉ=ÉääÉê=Ñ~êÉ=Ñçê=~äîçêäáÖ=íáäëâ~ÇÉâçãëíK clopfdqfd>

_ÉíÉÖåÉê=Éå=ãìäáÖ=Ñ~êäáÖ=ëáíì~íáçåK= sÉÇ íáäëáÇÉë‹ííÉäëÉ=~Ñ=ÜÉåîáëåáåÖÉå=Éê=ÇÉê=Ñ~êÉ=

Ñçê=íáäëâ~ÇÉâçãëíI=ÉääÉê=ÇÉê=â~å=çéëí™=ã~íÉêáÉääÉ=

ëâ~ÇÉêK

_bjÃoh

_ÉíÉÖåÉê=~åîÉåÇÉäëÉëíáéë=çÖ=îáÖíáÖÉ=

áåÑçêã~íáçåÉêK

Symboler på maskinen

i‹ë=îÉåäáÖëí=ÇêáÑíëîÉàäÉÇåáåÖÉå=

áåÇÉå=ã~ëâáåÉå=í~ÖÉë=á=ÄêìÖ>

_Éåóí=›àÉåî‹êå>

_êìÖ=Ü›êÉî‹êå>

Boreenhed

For Deres egen sikkerheds skyld

^as^opbi> i‹ë=ÄÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖÉå=áåÇÉå=Éäî‹êâí›àÉí=

í~ÖÉë=á=ÄêìÖ=çÖ=Ñ›äÖW

ÇÉååÉ=ÇêáÑíëîÉàäÉÇåáåÖI

ł dÉåÉêÉääÉ=ëáââÉêÜÉÇë~åîáëåáåÖÉêÒ=Ñçê=

Ü™åÇíÉêáåÖ=~Ñ=Éäî‹êâí›àÉê=á=îÉÇä~ÖíÉ=

Ü‹ÑíÉ EëâêáÑíJåêKW PNRKVNRFI

ÇÉ=Ñçê=~åîÉåÇÉäëÉëëíÉÇÉí=Ö‹äÇÉåÇÉ=êÉÖäÉê=

çÖ=ÑçêëâêáÑíÉê=îÉÇê›êÉåÇÉ=ÑçêÉÄóÖÖÉäëÉ=

~Ñ ìäóââÉêK aÉííÉ=Éäî‹êâí›à=Éê=âçåëíêìÉêÉí=á=ÜÉåÜçäÇ=

íáä ~âíìÉäí=íÉâåáëâ=åáîÉ~ì=çÖ=~åÉêâÉåÇíÉ=

ëáââÉêÜÉÇëíÉâåáëâÉ=êÉÖäÉêK=

^ääáÖÉîÉä=â~å=ÇÉê=îÉÇ=ÄêìÖ=~Ñ=ã~ëâáåÉå=çéëí™=

Ñ~êÉ=Ñçê=ÄêìÖÉêë=ÉääÉê=íêÉÇàÉã~åÇë=äáî=çÖ=äÉããÉêI=

ã~ëâáåÉå=â~å=ÄÉëâ~ÇáÖÉëI=çÖ=ÇÉê=â~å=çéëí™=

ã~íÉêáÉääÉ=ëâ~ÇÉêK=bäî‹êâí›àÉí=ã™=âìå=ÄÉåóííÉë

Ó íáä=ÇÉí=ÇÉêíáä=ÄÉêÉÖåÉÇÉ=Ñçêã™äI

Ó á=ëáââÉêÜÉÇëíÉâåáëâ=âçêêÉâí=íáäëí~åÇK cÉàäI=ÇÉê=Ü~ê=åÉÖ~íáî=áåÇÑäóÇÉäëÉ=é™=ëáââÉêJ

ÜÉÇÉåI=ëâ~ä=~ÑÜà‹äéÉë=çãÖ™ÉåÇÉK

Bestemmelsesmæssig brug

Denne boreenhed er beregnet

– til erhvervsmæssig brug inden for industri og håndværk,

– til fremstilling af gennemgangs- og bundhulsboringer i natursten, beton og lignende materialer, idet der skal benyttes diamantbor og vand,

– til frihåndsboring eller anvendelse af borestativer som angivet i denne vejledning eller som fabrikanten har anbefalet,

– anvendelse sammen med det værktøj og tilbehør, der er angivet I denne vejledning eller anbefalet af fabrikanten.

Den tilladte periferihastighed og den maksimale diameter må ikke overskrides.

eÉåîáëåáåÖ=çã=Äçêíëâ~ÑÑÉäëÉ=

~Ñ ÇÉå=ìÇíàÉåíÉ=ã~ëâáåÉ=

EëÉ=ëáÇÉ=TQF>

66

Boreenhed

Sikkerhedshenvisninger vedrørende boreenheden

^as^opbi> i‹ë=îÉåäáÖëí=~ääÉ=ëáââÉêÜÉÇëÜÉåîáëåáåÖÉê=

çÖ=~åîáëåáåÖÉêK =sÉÇ=íáäëáÇÉë‹ííÉäëÉ=~Ñ=ëáââÉêJ

ÜÉÇëÜÉåîáëåáåÖÉêåÉ=çÖ=~åîáëåáåÖÉêåÉ=â~å=ÇÉí=

ãÉÇÑ›êÉ=ÉäÉâíêáëâÉ=ëí›ÇI=Äê~åÇ=çÖLÉääÉê=~äîçêäáÖÉ=

âî‹ëíÉäëÉêK= léÄÉî~ê=îÉåäáÖëí=ëáââÉêÜÉÇëJ

ÜÉåîáëåáåÖÉêåÉ=çÖ=áåëíêìâëÉêåÉ=~Ñ=ÜÉåëóå=

íáä=ëÉåÉêÉ=ÄêìÖK

Dette elværktøj skal anvendes som boreenhed med dertil beregnede værktøjer og tilbehør.

Følg alle sikkerhedshenvisninger, anvisninger, illustrationer og data, der følger med maskinen.

Hvis efterfølgende anvisninger tilsidesættes, kan det medføre elektriske stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Hvis elværktøjet anvendes til andre formål, end det er beregnet til, kan personer udsættes for fare og kvæstes.

Der må ikke anvendes tilbehør, der ikke specielt er beregnet og anbefalet af fabrikanten til dette elværktøj.

Selv om tilbehøret kan fastgøres på elværktøjet, er det ikke en garanti for en sikker brug.

Brug høreværn.

Man kan miste hørelsen ved påvirkning af støj.

Hold fast i elværktøjet med begge hænder i de dertil beregnede håndtag og sørg for at stå stabilt, når der arbejdes.

Elværktøjet kan føres mere sikkert med begge hænder.

Anvend egnede søgeapparater til søgning af skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale forsyningsselskab.

Kontakt med elledninger kan medføre brand og elektriske stød.

Beskadigelse af en gasledning kan medføre eksplosion.

Hvis der trænger vand ind i vandledningen, opstår der materielle skader, eller det kan forårsage elektriske stød.

Hold ledningen borte fra roterende indsatsværktøj.

Mister du kontrollen over maskinen, kan netkablet skæres over eller rammes, og din hånd eller arm kan trækkes ind i det roterende indsatsværktøj.

Sikring af arbejdsemnet.

Det er mere sikkert at fastholde arbejdsemnet med en spændeanordning end med hånden.

Vent til elværktøjet står helt stille, inden det lægges til side.

Indsatsværktøjet kan sætte sig fast, hvorved man kan miste kontrollen over elværktøjet.

Den medleverede PRCD-afbryder skal altid benyttes under driften af denne maskine. PRCD-afbryderen skal altid kontrolleres hver gang inden brug.

Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbejde på elværktøjet.

Reparationer på elværktøjet, f.eks. udskiftning af netkablet, må kun udføres af fabrikantens kundeservice.

67

Støj og vibration

Støj- og svingningsværdierne er beregnet ifølge

EN 60745.

Det A-vurderede støjniveau for maskinen er typisk:

– Lydtryksniveau: 85,6 dB(A);

– Lydeffektniveau: 96,6 dB(A);

– Usikkerhed: K = 3 dB.

Total svingningsværdi

(ved boring i natursten):

– Emissionsværdi:

(fuldbor 8 mm Ø)

(hulbor 12 mm Ø) a h a h

= 3,2 m/s

= 4,8 m/s

2

2

– Usikkerhed: K = 1,5 m/s

2

clopfdqfd> aÉ=~åÖáîåÉ=ã™äÉî‹êÇáÉê=Ö‹äÇÉê=âìå=Ñçê=åóÉ=

ã~ëâáåÉêK=pí›àJ=çÖ=ëîáåÖåáåÖëî‹êÇáÉêåÉ=

‹åÇêÉê=ëáÖ=îÉÇ=Ç~ÖäáÖ=ÄêìÖK

Boreenhed

_bjÃoh

Det svingningsniveau, der er angivet i disse instruktioner, er blevet målt i henhold til en standardiseret måleproces i EN 60745 og kan bruges til at sammenligne elværktøjerne.

Det egner sig også til en foreløbig vurdering af svingningsbelastningen.

Det angivne svingningsniveau repræsenterer elværktøjets hovedsagelige anvendelse.

Hvis elværktøjet dog benyttes til andre formål, med afvigende arbejdsværktøjer eller det vedligeholdes utilstrækkeligt, kan svingningsniveauet ændre sig. Dette kan øge svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.

For nøjagtigt at kunne vurdere svingningsbelastningen bør man også tage højde for de tider, hvor apparatet er slukket eller kører, men ikke bruges.

Dette kan reducere svingningsbelastningen betydeligt i hele arbejdstidsrummet.

Fastlæg derfor yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren imod påvirkning af svingninger, f.eks. vedligeholdelse af elværktøj og arbejdsværktøjer, varmholdelse af hænder, organisation af arbejdsforløb.

clopfdqfd> sÉÇ=Éí=äóÇíêóâ=é™=çîÉê=UR=Ç_E^F=ëâ~ä=ÇÉê=

ÄÉåóííÉë=Ü›êÉî‹êåK

68

Boreenhed

Oversigt

6

7

3

4

1

2

5

Bøjlehåndtag

Spindellås

Gearhus

Vippekontakt

Indstillingshjul til forvalg af omdrejningstal

Netkabel med PRCD beskyttelsesafbryder

Typeskilt

8

9

Spændeflange

Værktøjsoptagelse M14/17

10 Vandtilslutning med spærreventil

11 Vandsprøjtbeskyttelse

12 Skærpesten

13 Gaffelnøgle 19

14 Gaffelnøgle 17

69

Boreenhed

Tekniske data

Borestativ

Vandtilslutning

Vægt (uden tilslutningsledning)

Maskintype

Netspænding

Beskyttelsesklasse

Optagen effekt

V/Hz

Tomgangsomdrejningstal

Værktøjsoptagelse

W

Afgiven effekt W

Omdrejningstal under belastning omdr./min omdr./min

Diamantbor diameter/længde/boredybde mm kg

BHW 1549 VR

Boreenhed

BED 18

BD 18

BED 69

BD 06

Separat betjeningsvejledning

230/50

I

1200

700

3000–9000

3500–10000

M14/17

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

6/88/58

8/103/73

10/118/88

12/128/98

14/143/113

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

½

?

(til selvlukkende hurtigkobling), maks. 6 bar

3,2 4,0 15,5

70

Boreenhed

Brugsanvisning

^as^opbi> qê‹â=ëíáââÉí=ìÇ=~Ñ=ëíáââçåí~âíÉåI=Ñ›ê=ÇÉê=

ìÇÑ›êÉë=~êÄÉàÇÉ=é™=Éäî‹êâí›àÉíK

Inden ibrugtagning

Pak elværktøjet ud og kontrollér om det er komplet og ubeskadiget.

Tilslutning til strømforsyningen

^as^opbi> aÉå=ãÉÇäÉîÉêÉÇÉ=mo`aJ~ÑÄêóÇÉê=ëâ~ä=~äíáÇ=

ÄÉåóííÉë=ìåÇÉê=ÇêáÑíÉå=~Ñ=ÇÉååÉ=ã~ëâáåÉK= mo`aJ~ÑÄêóÇÉêÉå=ëâ~ä=~äíáÇ=âçåíêçääÉêÉë=ÜîÉê=

Ö~åÖ=áåÇÉå=ÄêìÖK

_bjÃoh hçåíêçää¨ê=çã=Éäî‹êâí›àÉí=Éê=ëäìââÉíI=áåÇÉå= mo`aJ~ÑÄêóÇÉêÉå=~âíáîÉêÉëK

Kontrol inden brug:

1. Sæt netstikket i stikkontakten.

^as^opbi> eîáë=mo`aJ~ÑÄêóÇÉêÉå=ëäìââÉë=ÑäÉêÉ=Ö~åÖÉI=

å™ê=ã~ëâáåÉå=í‹åÇÉëI=ÉääÉê=Üîáë=mo`aJ

~ÑÄêóÇÉêÉå=áââÉ=ìÇä›ëÉêI=ëâ~ä=ëíê›ãíáäÑ›êëäÉå=

íáä ã~ëâáåÉå=~ÑÄêóÇÉë=çãÖ™ÉåÇÉK= j~ëâáåÉå=ã™=á=ÇÉííÉ=íáäÑ‹äÇÉ=áââÉ=ÄÉåóííÉëK= mo`a=~ÑÄêóÇÉêÉå=ã™=âìå=ìÇëâáÑíÉë=

~Ñ Ñ~Äêáâ~åíÉåë=âìåÇÉëÉêîáÅÉK

Vandtilslutning

^as^opbi> eçäÇ=î~åÇ=ÄçêíÉ=Ñê~=Éäî‹êâí›àÉí=çÖ=Ñê~=éÉêëçåÉê=

á=çãê™ÇÉíI=Üîçê=ÇÉê=~êÄÉàÇÉëK= j~ëâáåÉåã™ Ñ›êëí=áÄêìÖí~ÖÉëI=å™ê=ÇÉå=

Éê ëäìííÉí=âçêêÉâí=íáä=î~åÇÑçêëóåáåÖÉåK= hçåíêçää¨ê ~Ñëé‹êêáåÖëÜ~åÉå=çÖ=ÑçêÄáåÇÉäëÉëJ

ëíóââÉê=ãÉÇ=à‹îåÉ=ãÉääÉãêìã=í‹íåáåÖÉê=ãÉÇ=

ÜÉåëóå=íáä=âçêêÉâí=ÑìåâíáçåK=

_bjÃoh eîáë=ÇÉê=áââÉ=ÑáåÇÉë=Éå=íáäëäìíåáåÖ=íáä=î~åÇÑçêëóJ

åáåÖëåÉííÉíI=~åÄÉÑ~äÉë=ÇÉí=~í=~åîÉåÇÉ=ÇÉå=

ãçÄáäÉ=î~åÇíêóâëÄÉÜçäÇÉê=ta=NM=EáåÇÜçäÇ=

NM äáíÉêI=Q=ãJíêóâëä~åÖÉI=î~êÉ=åêK=ORNKSOOFK=

2. Tryk på „RESET“ knappen.

Den røde kontrollampe skal lyse.

3. Tryk på „TEST“ knappen.

PRCD afbryderen skal slukke, kontrollampen slukkes.

4. Ved igen at trykke på „RESET“ knappen skal maskinen tændes.

Fastgør ½" vandslangen med en gængs selvlåsende lynkobling.

Der må først åbnes for afspærringshanen på anvendelsesstedet efter at værktøjet er igangsat.

Pas på at der ikke løber vand ind i maskinen, når slangen tages af.

71

Fastgøring eller udskiftning af diamantbor

^as^opbi> qê‹â=ëíáââÉí=ìÇ=~Ñ=ëíáââçåí~âíÉåI=Ñ›ê=ÇÉê=

ìÇÑ›êÉë=~êÄÉàÇÉ=é™=Éäî‹êâí›àÉíK

Træk netstikket ud.

Boreenhed

Indstilling

1

2

3

4

5

6

Omdrejningstal (min

–1

)

3300

4600

6100

7300

8700

10000

Tænd og sluk

Kortvarig drift uden indgreb:

Skub vippekontakten fremad og hold den fast.

Slip vippekontakten for at slukke.

Konstant drift med indgreb:

clopfdqfd> j~ëâáåÉå=ëí~êíÉê=áÖÉå=ÉÑíÉê=ëíê›ãëîáÖíI=Üîáë=

ÇÉå=Éê=í‹åÇíK

Hold værktøjsholderen fast med vedlagte gaffelnøgle, nøglevidde 17.

Skru diamantboret på spindlen.

Spænd boret fast med den anden gaffelnøgle, nøglevidde 19.

Funktionstest:

Sæt netstikket i stikkontakten.

Tænd elværktøjet (uden indgreb) og lad det køre ca. 30 sekunder. Kontrollér den for ubalance og vibrationer.

Sluk elværktøjet.

Forvalg af omdrejningstal

Skub vippekontakten fremad og lad den gå i indgreb ved at trykke på forreste ende.

Stil indstillingshjulet på den ønskede værdi for indstilling af arbejdshastigheden.

Frigør vippekontakten ved at trykke på bagerste ende for at slukke.

72

Boreenhed

Fastgørelse eller indstilling af vandsprøjtbeskyttelsen

_bjÃoh s~åÇëéê›àíÄÉëâóííÉäëÉå=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=

~í ÄÉëâóííÉ=ÄêìÖÉêÉå=ãçÇ=î~åÇëéê›àíK= e‹ííÉå ëâ~ä=áåÇëíáääÉë=ë™äÉÇÉëI=~í=ÇÉê=áââÉ=

ëìÖÉë=î~åÇ=áåÇ=ÖÉååÉã=ã~ëâáåÉåK

Træk netstikket ud.

Løsn spændearmen.

Anbring vandsprøjtbeskyttelsen på spændeflangen og indstil den i ønsket position.

Spænd spændearmen fast igen.

Arbejdsinstrukser

clopfdqfd> c›äÖ=ëáââÉêÜÉÇëJ=çÖ=~êÄÉàÇë~åîáëåáåÖÉêåÉ=

á ÄÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖÉå=íáä=ÄçêÉëí~íáîÉíI=Üîáë=

ÇÉê=ÄÉåóííÉë=Éí=ÄçêÉëí~íáîK

Fastgør diamantboret.

Indstil vandsprøjtbeskyttelsen i ønsket position.

Stik netstikket i stikkontakten.

Kontrollér PRCD-afbryderens funktion.

Tag fat i håndtaget med højre hånd og i bøjlehåndtaget med venstre hånd.

Tænde elværktøjet.

Luk op for vandtilførslen.

Udfør borearbejdet.

Efterregulér vandtilførslen, hvis det er nødvendigt.

Sluk elværktøjet efter borearbejdets afslutning. Diamantboret har en kort efterløbstid!

Luk for vandtilførslen.

Efter arbejdets afslutning:

Rengør elværktøjet og tilbehøret grundigt.

Vedligeholdelse og eftersyn

^as^opbi> qê‹â=ëíáââÉí=ìÇ=~Ñ=ëíáââçåí~âíÉåI=Ñ›ê=ÇÉê=

ìÇÑ›êÉë=~êÄÉàÇÉ=é™=Éäî‹êâí›àÉíK

Rengøring

Rengør maskinen og ventilationsåbningerne regelmæssigt.

Intervallerne afhænger af materialet, der skal bearbejdes, og af brugsvarigheden.

Blæs husets indre med motor ud regelmæssigt med tør trykluft.

Kulbørster

Elværktøjet er udstyret med udkoblingskul.

Når slidgrænsen er nået, slukkes elværktøjet automatisk.

_bjÃoh aÉê=ã™=âìå=~åîÉåÇÉë=çêáÖáå~äÉ=êÉëÉêîÉÇÉäÉ=Ñê~=

éêçÇìÅÉåíÉåK=sÉÇ=ÄêìÖ=~Ñ=ÑêÉããÉÇÑ~Äêáâ~íÉê=

ÄçêíÑ~äÇÉê=éêçÇìÅÉåíÉåë=Ö~ê~åíáÑçêéäáÖíÉäëÉêK

Gearkasse

_bjÃoh pâêìÉêåÉ=é™=ÖÉ~êÜçîÉÇÉí==ã™=áââÉ=ä›ëåÉë=

á Ö~ê~åíáéÉêáçÇÉåK=sÉÇ íáäëáÇÉë‹ííÉäëÉ=~Ñ=ÇÉííÉ=

ÄçêíÑ~äÇÉê=éêçÇìÅÉåíÉåë=Ö~ê~åíáÑçêéäáÖíÉäëÉêK

Reparationer

Reparationer må kun udføres af et af producenten godkendt kundeservice-værksted.

Reservedele og tilbehør

Reservedel/tilbehør

FLEX vandtryksbeholder WD10

(10 l indhold, 6 bar tryk, 4 m trykslange)

Vare-nr.

BD 06 borestativ til kantboringer 254.186

BD 18 borestativ med søjleføring 290.343

251.622

Yderligere tilbehør, især indsatsværktøjer: se venligst fabrikantens kataloger.

Eksplosionstegninger og reservedelslister findes på vores hjemmeside:

www.flex-tools.com

73

Bortskaffelseshenvisninger

^as^opbi> d›ê=ìÇíàÉåíÉ=ã~ëâáåÉê=ìÄêìÖÉäáÖÉ=îÉÇ=~í=ÑàÉêåÉ=

åÉíâ~ÄäÉíK

Kun for EU-lande

Elektroværktøjer er ikke normalt husholdningsaffald.

I henhold til europæisk direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsætning til national ret skal udtjente elektriske værktøjer samles separat og afleveres på et opsamlingssted for materialegenvinding.

_bjÃoh c~ÖÜ~åÇäÉå=ÖáîÉê=çéäóëåáåÖÉê=çã=

Äçêíëâ~ÑÑÉäëÉëãìäáÖÜÉÇÉê>

-Overensstemmelse

Vi erklærer under almindeligt ansvar, at produktet beskrevet under „Tekniske data“ er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter:

EN 60745 ifølge bestemmelserne i direktiv 2004/108/EF (indtil 19.04.2016),

2014/30/EU (fra 20.04.2016),

2006/42/EF, 2011/65/EF.

Ansvarlig for det tekniske dossier:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Boreenhed

Ansvarsudelukkelse

Fabrikanten og hans repræsentant overtager ikke ansvaret for skader og fortjeneste som virksomheden evt. er gået glip af som følge af driftsafbrydelse i virksomheden, forårsaget af produktet eller fordi produktet ikke kunne benyttes.

Fabrikanten og hans repræsentant overtager ikke ansvaret for skader, der skyldes usagkyndig brug, eller for skader, der er opstået i forbindelse med anvendelse af produkter fra andre fabrikanter.

Ec k hard Rühle

Manager Re s earch &

Development (R & D)

K lau s Peter Weinper

Head of Quality

Department (QD)

30.06.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

74

Boreenhet

Innhold

Symboler som brukes . . . . . . . . . . . . . . 75

For din egen sikkerhet . . . . . . . . . . . . . . 75

Støy og vibrasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Et overblikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Vedlikehold og pleie . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Henvisninger om skroting . . . . . . . . . . . . 83

-Konformitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Utelukkelse av ansvar . . . . . . . . . . . . . . . 83

Symboler som brukes

^as^opbi> dà›ê=çééãÉêâëçã=é™=Éå=ìãáÇÇÉäÄ~ê=íêìÉåÇÉ=

Ñ~êÉK=aÉí=Éê=â~å=çééëí™=äáîëÑ~êÉ=ÉääÉê=Ñ~êÉ=Ñçê=

~äîçêäáÖÉ=ëâ~ÇÉê=ÇÉêëçã=ÇÉííÉ=áââÉ=Ääáê=ÑìäÖíK clopfhqfd> dà›ê=çééãÉêâëçã=é™=Éå=ëáíì~ëàçå=ëçã=â~å=

î‹êÉ=Ñ~êäáÖK=aÉí=â~å=çééëí™=ëâ~ÇÉ=é™=éÉêëçåÉê=

ÉääÉê=íáåÖ=ÇÉêëçã=ÇÉííÉ=áââÉ=Ääáê=ÑìäÖíK ebksfpkfkd

_Éíóê=íáéë=çÖ=áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=ÄêìâÉåK

Symbolene på apparatet

c›ê=áÄêìâí~âáåÖ=ã™=ÇêáÑíë~åîáëJ

åáåÖÉå=äÉëÉë=áÖàÉååçã>

_êìâ=›óÉîÉêå>

For din egen sikkerhet

^as^opbi> j™=äÉëÉë=áÖàÉååçã=çÖ=í~ë=ÜÉåëóå=íáä=îÉÇ=Äêìâ=

~î=ÉäÉâíêçîÉêâí›óW

ÇÉå=îÉÇä~ÖíÉ=ÇêáÑíë~åîáëåáåÖÉåI

ÇÉ=“ÖÉåÉêÉääÉ=ëáââÉêÜÉíëÜÉåîáëåáåÖÉåÉÒ=

á çãÖ~åÖ=ãÉÇ=ÉäÉâíêçîÉêâí›ó=á=ÇÉå=îÉÇä~ÖíÉ=

ÄêçëàóêÉå=EkêK PNRKVNRFI

ÇÉ=êÉÖäÉê=çÖ=ÑçêëâêáÑíÉê=ëçã=ÖàÉäÇÉê=

é™ ëíÉÇÉí=Ñçê=ìÜÉääëÑçêÉÄóÖÖÉåÇÉ=íáäí~âK aÉííÉ=ÉäÉâíêçîÉêâí›óÉí=Éê=ÄóÖÖÉí=ÉííÉê=íÉâåáâJ

âÉåë=ëí~åÇ=çÖ=~åÉêâàÉåíÉ=ëáââÉêÜÉíëíÉâåáëâÉ=

êÉÖäÉêK=aÉí=â~å=~ääáâÉîÉä=çééëí™=ëâ~ÇÉ=Ñçê=äáî=çÖ=

äÉîåÉí=Ñçê=ÄêìâÉêÉå=ÉääÉê=íêÉÇàÉ=éÉêëçåÉê=ÉääÉê=

çÖë™=ëâ~ÇÉ=é™=íáåÖ=ìåÇÉê=ÄêìâÉå=~î=ã~ëâáåÉåK= bäÉâíêçîÉêâí›óÉí=ã™=âìå=ÄêìâÉë

Ó íáä=ÇÉ=~êÄÉáÇÉê=ÇÉå=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=ÑçêI

Ó å™ê=ÇÉå=Éê=á=ëáââÉêÜÉíëíÉâåáëâ=äóíÉÑêá=íáäëí~åÇK cÉáä=é™=ã~ëâáåÉå=ëçã=Ü~ê=áååÑäóíÉäëÉ=é™=ÇÉå=

íÉâåáëâÉ=ëáââÉêÜÉíÉå=ã™=ëíê~âë=ìíÄÉÇêÉëK

Forskriftsmessig bruk

Denne boreenheten er beregnet

– for bruk i industri og håndverk,

– for boring av gjennomgangs- og blindhullsboringer i natursten, betong og lignende materialer med diamant bor og med vann,

– for frihåndsboring eller for bruk av borestativ, som er angitt i denne driftsveiledningen eller som er anbefalt av produsenten,

– for bruk med verktøy og tilbehør som er angitt i denne anvisningen eller som er anbefalt av produsenten.

Den tillatte periferihastigheten og den maksimale diameteren må ikke overskrides.

aÉí=ã™=ÄêìâÉë=Ü›êëÉäëîÉêå> eÉåîáëåáåÖÉê=çã=~îëâ~ÑÑáåÖ=

~î Ö~ããÉäí=~éé~ê~í=

EëÉ=ëáÇÉ=UPF>

75

Sikkerhetsveiledninger for boreenheten

^as^opbi> iÉë=áÖàÉååçã=~ääÉ=ëáââÉêÜÉíëîÉáäÉÇåáåÖÉåÉ=

çÖ=~åîáëåáåÖÉåÉK =cçêë›ããÉäëÉê=å™ê=ÇÉí=

ÖàÉäÇÉê=çîÉêÜçäÇÉäëÉå=~î=ëáââÉêÜÉíëîÉáäÉÇJ

åáåÖÉåÉI=â~å=Ñ›êÉ=íáä=ÉäÉâíêáëâ=ëí›íI=Äê~åå=

çÖLÉääÉê=~äîçêäáÖÉ=ëâ~ÇÉêK= lééÄÉî~ê=~ääÉ=

ëáââÉêÜÉíëîÉáäÉÇåáåÖÉåÉ=Ñçê=ëÉåÉêÉ=ÄêìâK

Dette elektroverktøyet må brukes som boreenhet med verktøy og tilbehør som er beregnet for dette. Ta hensyn til alle sikkerhetsveiledninger, anvisninger, framstillinger og data som følger med maskinen.

Dersom de følgende anvisningene ikke blir tatt hensyn til, kan dette føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader.

Dersom elektroverktøyet brukes til formål som det ikke er beregnet for, kan det oppstå fare og skader.

Ikke bruk tilbehør som ikke er spesielt beregnet og godkjent av produsenten for bruk med dette elektroverktøyet.

Kun dersom tilbehøret blir festet fast til elektroverktøyet, garanteres en sikker bruk.

Det må brukes hørselsvern.

Påvirkning av støy kan føre til skade på hørselen.

Hold elektroverktøyet fast med begge hender og hold det fast i håndtaket.

Sørg for at du står sikkert.

Elektroverktøyet bør føres sikkert med to hender.

Bruk et egnet søkeapparat for å lete etter skulte forsyningsledninger eller forespør hos de offentlige myndighetene hvor slike ledninger finnes.

Kontakt med elektroledninger kan føre til grann og elektrisk støt.

Skade på en gassledning kan føre til eksplosjon. Dersom det bores inn i en vannledning, kan dette forårsake skader på ting og kan føre til elektrisk støt.

Boreenhet

Hold strømkabelen alltid borte fra verktøy som dreier seg.

Dersom du mister kontrollen over maskinen, kan strømkabelen bli kuttet over eller henge fast, slik at hånden eller armen din kan komme inn i verktøyet som dreies rundt.

Fest fast arbeidsstykket.

Det er bedre å sikre et arbeidsstykke med en spenninnretning eller en skrustokk, enn

å holde det fast med hånden.

Vent til elektroverktøyet er stoppet opp før du legger det fra deg.

Elektroverktøyet kan bli hengende fast og dette kan føre til at du mister kontrollen over det.

Driften av denne maskinen er kun tillatt med den PRCD bryteren som følger med.

PRCD bryteren må alltid kontrolleres før bruk.

Før alle arbeider med elektroverktøy må støpselet trekkes ut.

Reparasjoner på elektroverktøy, som f. eks. utskifting av strømkabelen, må kun utføres av produsentens kundeservice.

76

Boreenhet

Støy og vibrasjon

Lyd- og svingningsverdiene er målt i henhold til EN 60745.

Det målte A lydnivået på apparatet er typisk:

– Lydtrykknivå: 85,6 dB(A);

– Lydeffektnivå: 96,6 dB(A);

– Usikkerhet: K = 3 dB.

Samlet svingningsverdi

(under boring i natursten):

– Emisjonsverdi:

(Helbor Ø 8 mm)

(Hullbor Ø 12 mm) a h a h

= 3,2 m/s

= 4,8 m/s

2

2

– Usikkerhet: K = 1,5 m/s

2

clopfhqfd> aÉ=~åÖáííÉ=ã™äÉîÉêÇáÉåÉ=ÖàÉäÇÉê=Ñçê=åóÉ=

ã~ëâáåÉêK=råÇÉê=ÇÉå=Ç~ÖäáÖÉ=ÄêìâÉå=

Ñçê~åÇêÉë äóÇJ=çÖ=ëîáåÖåáåÖëîÉêÇáÉåÉK ebksfpkfkd

Det svingningsnivået som er angitt i denne anvisningen er målt i henhold til et målemetode som er normert etter EN 60745, og kan brukes for sammenligning av elektroverktøy.

Den egner seg også for en foreløpig vurdering av svingningsbelastningen.

Det angitte svingningsnivået representerer de hovedsakelige bruken av elektroverktøyet.

Dersom elektroverktøyet blir brukt for annen bruk med avvikende verktøy, eller det ikke foretas tilstrekkelig vedlikehold, kan svingningsnivået avvike. Dette kan føre til en tydelig forhøying av svingningsbelastningen for hele arbeidstiden. For en nøyaktig vurdering av svingningsbelastningen bør også tidene tas hensyn til hvor maskinen er slått av eller er i gang, men ikke blir brukt.

Denne kan tydelig redusere svingningsbelastningen over hele arbeidstiden. Det bør fastlegges ekstra sikkerhetstiltak for vern av brukeren overfor svingninger, som f. eks. vedlikehold av elektroverktøy og arbeidsverktøy, oppvarming av hendene, organisasjon av arbeidsforløpet.

clopfhqfd> sÉÇ=äóÇíêóââ=é™=çîÉê=UR=Ç_E^F=ã™=ÇÉí=ÄêìâÉë=

Ü›êëÉäëîÉêåK

77

Boreenhet

Et overblikk

5

6

7

3

4

1

2

Bøylehåndtak

Spindelstopper

Drivkasse

Bryterknapp

Innstillingshjul for forvalg av turtall

Strømkabel med PRCD vernebryter

Typeskilt

8

9

Spennflens

Verktøyopptak M14/17

10 Vanntilkopling med sperreventil

11 Vern mot vannsprut

12 Slipesten

13 Kjevenøkkel 19

14 Kjevenøkkel 17

78

Boreenhet

Tekniske data

Borestativ

Nettspenning

Beskyttelsesklasse

Effektopptak

Avgitt effekt

Turtall for last

Tomgangsturtall

Verktøyopptak

Diamantbor diameter/lengde/boredybde

Vanntilkopling

Vekt (uten tilkoplingskabel)

Maskintype

V/Hz

W

W o/min o/min

BHW 1549 VR

Boreenhet

BED 18

BD 18

BED 69

BD 06 særlig betjeningsanvisning

230/50

I

1200

700

3000–9000

3500–10000

M14/17 mm kg

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

6/88/58

8/103/73

10/118/88

12/128/98

14/143/113

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

½

?

(for selvlukkende hurtigkopling), max. 6 bar

3,2 4,0 15,5

79

Bruksanvisning

^as^opbi> c›ê=~ääÉ=~êÄÉáÇÉê=ãÉÇ=ÉäÉâíêçîÉêâí›ó=

ã™ ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìíK

Før ibruktaking

Pakk ut elektroverktøyet og kontroller det at det er fullstendig og ikke har transportskader ved leveringen.

Tilkopling til strømforsyningen

^as^opbi> aêáÑíÉå=~î=ÇÉååÉ=ã~ëâáåÉå=Éê=âìå=íáää~íí=ãÉÇ=

ÇÉå=mo`a=ÄêóíÉêÉå=ëçã=Ñ›äÖÉê=ãÉÇK=mo`a=

ÄêóíÉêÉå=ã™=~ääíáÇ=âçåíêçääÉêÉë=Ñ›ê=ÄêìâK ebksfpkfkd c›ê=mo`a=ÄêóíÉêÉå=ÄÉíàÉåÉëI=ã™=ÇÉí=

âçåíêçääÉêÉë=~í=ÉäÉâíêçîÉêâí›óÉí=Éê=ëä™íí=~îK

Kontroll før hver bruk:

1. Stikk støpselet inn i stikkontakten.

Boreenhet

4. Etter nok en gangs betjening av tasten

“RESET” må maskinen la seg slå på.

^as^opbi> aÉêëçã=mo`a=ÄêóíÉêÉå=ëä™ë=~î=ÑäÉêÉ=Ö~åÖÉê=

ìåÇÉê=ëí~êí=~î=ã~ëâáåÉåI=ÉääÉê=ÇÉêëçã=mo`a=

ÄêóíÉêÉå=áââÉ=ìíä›ëÉëI=ã™=ã~ëâáåÉå=ëâáääÉë=Ñê~=

ëíê›ãåÉííÉí=ëíê~âëK= aÉí=Éê=áââÉ=íáää~íí=™=ÄêìâÉ=ÇÉå=äÉåÖÉêK= ríëâáÑíáåÖ ~î=mo`a=ÄêóíÉêÉå=ã™=âìå=ÑçêÉí~ë=

~î éêçÇìëÉåíÉåë=âìåÇÉëÉêîáÅÉK

Legg opp vanntilkoplingen

^as^opbi> fââÉ=ä~=î~åå=ÉääÉê=éÉêëçåÉê=âçããÉ=á=å‹êÜÉíÉå=

~î=~êÄÉáÇëçãê™ÇÉí=Ñçê=ÉäÉâíêçîÉêâí›óK= q~âìå ~éé~ê~íÉê=á=ÄêìâI=ëçã=Éê=ÑçêëâêáÑíëJ

ãÉëëáÖ=íáäâçéäÉí=íáä=î~ååÑçêëóåáåÖÉåK= m~âåáåÖÉêI ëéÉêêÉâê~å=çÖ=íáäâçéäáåÖëëíóââÉê=ã™=

âçåíêçääÉêÉë=êÉÖÉäãÉëëáÖ=Ñçê=ÑçêëâêáÑíëãÉëëáÖ=

ÑìåâëàçåK= ebksfpkfkd aÉêëçã=ÇÉí=áââÉ=ÑáååÉë=Éå=íáäâçéäáåÖ=íáä=î~ååJ

ÑçêëóåáåÖÉåI=~åÄÉÑ~äÉë=Äêìâ=~î=Éå=ãçÄáä=

î~ååíêóââÄÉÜçäÇÉê=ta=NM=Eâ~é~ëáíÉí=NM=äáíÉêI=

Q ã=íêóââëä~åÖÉI=ÄÉëíK=åêK=ORNKSOOFK=

2. Betjen tasten “RESET”.

Den røde kontrollampen må lyse.

3. Tast “TEST“ betjenes.

PRCD bryteren må slås av, kontrollampen slukkes.

Vannslange ½" festes med vanlig selvlukkende hurtigkopling som fåes i handelen.

Sperrekranen må først åpnes på arbeidsstedet og først når verktøyet er igang.

Når slangen tas av, må det passes på at det ikke renner vann inn i maskinen.

80

Boreenhet

Festing eller utskifting av diamant bor

^as^opbi> c›ê=~ääÉ=~êÄÉáÇÉê=ãÉÇ=ÉäÉâíêçîÉêâí›ó=ã™=

ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìíK

Trekk ut støpselet.

Innstilling

1

2

3

4

5

6

Turtall (min

–1

)

3300

4600

6100

7300

8700

10000

Inn- og utkopling

Korttidsdrift uten fastlåsing:

Skyv bryteren framover og hold den fast.

For utkopling slippes bryteren igjen.

Varig drift med fastlåsing:

clopfhqfd> bííÉê=Éí=ëíê›ãÄêìÇÇ=Ö™ê=ã~ëâáåÉå=îáÇÉêÉ=

ÇÉêëçã=ÇÉå=Éê=ëä™íí=é™K

Hold verktøyholderen fast med vedlagte kjevenøkkel 17.

Skru diamantboret på spindelen.

Skru boret fast med en annen kjevenøkkel 19.

Funksjonstest:

Stikk støpselet inn i stikkontakten.

Slå på elektroverktøyet (uten å sette på sperren) og la det gå i ca. 30 sekunder.

Kontroller den for ujevnheter og vibrasjoner.

Slå av elektroverktøyet.

Turtallsforvalg

Skyv bryteren framover og trykk den fast i forreste posisjon.

For innstilling av arbeidsturtallet må innstillingshjulet stilles på ønsket verdi.

For utkopling frigjøres bryteren igjen ved

å trykke bak på den.

81

Fest fast eller still inn beskyttelsen mot vannsprut

ebksfpkfkd

_ÉëâóííÉäëÉå=ãçí=î~ååëéêìí=ÄÉëâóííÉê=ÄêìâÉêÉå=

ãçí=î~ååëéêìíK=eÉííÉå=ã™=áååëíáääÉë=ëäáâ=~í=ÇÉí=

ÑçêÜáåÇêÉë=~í=~éé~ê~íÉí=ëìÖÉê=çéé=î~ååK

Trekk ut støpselet.

Løsne spennspaken.

Beskyttelsen mot vannsprut skyves oppå spennflensen og innstilles i den ønskede posisjonen.

Skru spennspaken fast igjen.

Arbeidstips

clopfhqfd> sÉÇ=Äêìâ=~î=Éí=ÄçêÉëí~íáî=ã™=ÇÉí=í~ë=ÜÉåëóå=

íáä ëáââÉêÜÉíëJ=çÖ=~êÄÉáÇëîÉáäÉÇåáåÖÉåÉ=á=ÄêìâëJ

~åîáëåáåÖÉå=Ñçê=ÄçêÉëí~íáîÉíK

Feste av diamantbor.

Sett beskyttelsen mot vannsprut i den

ønskede posisjonen.

Stikk inn støpselet.

Kontroller funksjonen til PRCD.

Hold håndtaket fast med den høyre hånden og ta i bøylehåndtaket med den venstre hånden.

Innkoples elektroverktøyet.

Åpne så tilførselen av vann.

Foreta så boringen.

Om nødvendig kan vanntilførselen justeres.

Etter boringen slås elektroverktøyet av.

Diamantboret går etter i kort tid!

Steng vanntilførselen.

Etter avsluttet arbeid:

Rengjør elektroverktøyet og tilbehøret grundig.

82

Boreenhet

Vedlikehold og pleie

^as^opbi> c›ê=~ääÉ=~êÄÉáÇÉê=ãÉÇ=ÉäÉâíêçîÉêâí›ó=ã™=

ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìíK

Rengjøring

Maskinen og ventilasjonsåpningene må rengjøres regelmessig. Hvor ofte dette må skje er avhengig av hvor lenge maskinen er i bruk.

Innsiden av kapslingen med motoren må regelmessig blåses ut med tørr trykkluft.

Kullbørster

Elektroverktøyet er utstyrt med utkoplingskull.

Når disse utkoplingskullene har nådd sin grense for slitasje, blir elektroverktøyet automatisk slått av.

ebksfpkfkd cçê=ìíëâáÑíáåÖ=ã™=ÇÉí=âìå=ÄêìâÉë=çêáÖáå~äÇÉäÉê=

Ñê~=éêçÇìëÉåíÉåK=sÉÇ=Äêìâ=~î=~åÇêÉ=Ñ~Äêáâ~íÉêI=

ÖàÉäÇÉê=áââÉ=Ö~ê~åíáÉå=Ñê~=éêçÇìëÉåíÉåë=ëáÇÉK

Drevet

ebksfpkfkd pâêìÉå=é™=ÇêáîÜçÇÉí==ã™=áââÉ=ä›ëåÉë=á=Ö~ê~åíáíáJ

ÇÉåK=aÉêëçã=ÇÉííÉ=áââÉ=Ääáê=ÑìäÖíI=ëäÉííÉë=éêçÇìJ

ëÉåíÉåë=Ö~ê~åíáÑçêéäáâíÉäëÉK

Reparasjoner

Reparasjoner må kun utføres av et kundeservice verksted som er autorisert av produsenten.

Reservedeler og tilbehør

Reservedel/tilbehør

BD 06 borestativ for boring av kanter

Best. nr.

254.186

BD 18 borestativ med søyleføring 290.343

FLEX vanntrykkbeholder WD10

(10 l innhold, 6 bar trykk, 4 m trykkledning)

251.622

Annet tilbehør, særlig innsatsverktøy, finnes i katalogen fra produsenten.

Eksplosjonstegninger og lister for reservedeler finnes på vår hjemmeside:

www.flex-tools.com

Boreenhet

Henvisninger om skroting

^as^opbi> ríê~åÖÉêíÉ=ã~ëâáåÉê=ã™=Öà›êÉë=ìÄêìâÉäáÖÉ=îÉÇ=

™=ÑàÉêåÉ=ëíê›ãâ~ÄÉäÉåK

Kun for EU-land.

Ikke kast elektrisk verktøy i bosset.

I henhold til det europeiske direktivet 2012/19/

EF om avhending av elektrisk og elektronisk gammelt utstyr og omsetting av nasjonal rett, må brukte elektriske verktøy samles separat og avhendes på en miljøvennlig måte.

ebksfpkfkd c~ÖÜ~åÇÉäÉå=îáä=Öá=ÇÉÖ=áåÑçêã~ëàçå=çã=

~îÜÉåÇáåÖëã™íÉêK

-Konformitet

Vi erklærer hermed at vi alene er ansvarlig for at de punkter som er beskrevet under „Tekniske data“ stemmer overens med følgende normer eller normative dokumenter:

EN 60745 i henhold til bestemmelsene i direktivet 2004/108/EF (intil 19.04.2016),

2014/30/EU (fra og med 20.04.2016),

2006/42/EF, 2011/65/EF.

Ansvarlig for tekniske dokumenter:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Utelukkelse av ansvar

Produsenten og hans representant er ikke ansvarlige for skader eller tapt vinning på grunn av avbrytelser i driften som er forårsaket av produktet og ikke mulig bruk av produktet.

Produsenten og hans representant er ikke ansvarlige for skader som er forårsaket av ikke forskriftsmessig bruk av eller i forbindelse med produkter fra andre produsenter.

Ec k hard Rühle

Manager Re s earch &

Development (R & D)

K lau s Peter Weinper

Head of Quality

Department (QD)

30.06.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

83

Innehåll

Teckenförklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

För din säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Buller och vibration . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Skrotning och avfallshantering . . . . . . . . 92

-Försäkran om överensstämmelse . . . 92

Ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Teckenförklaring

s^okfkd> s~êå~ê=Ñ ∏ ê=Éå=çãÉÇÉäÄ~êí=Üçí~åÇÉ=Ñ~ê~>= oáëâ=Ñ ∏ ê=äáî=çÅÜ=äÉã=çã=î~êåáåÖÉå=Éà=ÄÉ~âí~ëK s^o=c£opfhqfd> s~êå~ê=Ñ ∏ ê=Éå=ã ∏ àäáÖ=Ñ~êäáÖ=ëáíì~íáçåK= lã î~êåáåÖÉå=Éà=ÄÉ~âí~ë=â~å=éÉêëçåJ=

ÉääÉê ë~âëâ~Ççê=ìééëí™K l_p e®åîáë~ê=íáää=íáéë=çÅÜ=îáâíáÖ=áåÑçêã~íáçåK

Tecken på maskinen

i®ë=áÖÉåçã=Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=

áåå~å=ã~ëâáåÉå=í~ë=á=Äêìâ>

^åî®åÇ=ëâóÇÇëÖä~ë ∏ Öçå>

Borrenhet

För din säkerhet

s^okfkd> i®ë=áåå~å=ÉäîÉêíóÖÉí=í~ë=á=Äêìâ=åçÖÖê~åí=

áÖÉåçã=çÅÜ=Ñ ∏ äà

ÇÉå=Ñ ∏ êÉäáÖÖ~åÇÉå=Äêìâë~åîáëåáåÖÉåI

Ò^ääã®åå~=ë®âÉêÜÉíë~åîáëåáåÖ~êÒ=

Ñ ∏ ê ÉäîÉêâíóÖ=á=ÇÉí=ÄáÑçÖ~ÇÉ=Ü®ÑíÉí=

EåêK PNRKVNRFI

Ö®ää~åÇÉ=~êÄÉí~êëâóÇÇëÄÉëí®ããÉäëÉêK aÉíí~=ÉäîÉêâíóÖ=®ê=âçåëíêìÉê~í=ÉåäáÖí=ãçÇÉêå=

íÉâåáâ=çÅÜ=îÉÇÉêí~Öå~=ë®âÉêÜÉíëíÉâåáëâ~=

êÉÖäÉêK=qêçíë=ÇÉí=â~å=Ñ~ê~=Ñ ∏ ê=äáî=çÅÜ=äÉã=äáâëçã=

Ñ ∏ ê=ã~ëâáåÉå=ÉääÉê=~åÇê~=Ñ ∏ êÉã™ä=ìééëí™K= bäîÉêâíóÖÉí=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=~åî®åÇ~ë

Ó Ñ ∏ ê=~îëÉíí=®åÇ~ã™ä

Ó á=íÉâåáëâí=ÑÉäÑêáíí=íáääëí™åÇK pí ∏ êåáåÖ~ê=ëçã=â~å=é™îÉêâ~=ë®âÉêÜÉíÉå=ã™ëíÉ=

çãÖ™ÉåÇÉ=™íÖ®êÇ~ëK

Avsedd användning

Denna borrenhet är avsedd för

– användning inom industri och hantverk,

– borrning i natursten, betong och liknande material med diamantborrar och vattenkylning,

– frihandsborrning eller med stativ som anges i denna anvisning eller är rekommenderade av tillverkaren,

– användning med verktyg och tillbehör som anges i denna anvisning eller rekommenderas av tillverkaren.

Den tillåtna periferihastigheten och maxdiametern får ej överskridas.

^åî®åÇ=Ü ∏ êëÉäëâóÇÇ>

^îÑ~ääëÜ~åíÉêáåÖ=EëâêçíåáåÖF=

EëÉ=ëáÇ~=VOF>

84

Borrenhet

Säkerhetsanvisningar för borrenhet

s^okfkd> i®ë=åçÖÖê~åí=áÖÉåçã=~ää~=ë®âÉêÜÉíë~åîáëJ

åáåÖ~êå~K =bà=ÄÉ~âí~ÇÉ=ë®âÉêÜÉíë~åîáëåáåÖ~ê=

çÅÜ= ∏ îêáÖ~=~åîáëåáåÖ~ê=â~å=äÉÇ~=íáää=ÉäÉâíêáëâ~=

ëí ∏ í~êI=Äê~åÇ=çÅÜLÉääÉê=ëî™ê~=ëâ~ÇçêK= c ∏ êî~ê~ ~ää~=ë®âÉêÜÉíë~åîáëåáåÖ~ê=çÅÜ=

∏ îêáÖ~=~åîáëåáåÖ~ê=Ñ ∏ ê=Ñê~ãíáÇ~=ÄêìâK

Detta elverktyg ska användas som borrenhet med därför avsedda verktyg och tillbehör. Beakta alla säkerhetsanvisningar, anvisningar, bilder och data som erhålls med maskinen.

Om följande anvisningar ej beaktas kan elektriska stötar, brand och/eller svåra personskador uppstå.

Ej avsedd användning av elverktyget kan leda till skador.

Använd aldrig tillbehör som inte av tillverkaren rekommenderats för detta elverktyg.

Bara för att ett tillbehör kan monteras på elverktyget garanteras ingen säker användning.

Använd hörselskydd!

Buller kan leda till hörselskador.

Håll alltid maskinen med båda händerna i de därför avsedda handtagen under arbetet och se till att du står stadigt.

Maskinen förs säkrare med två händer.

Använd lämpliga detektorer för att söka dolda försörjningsledningar eller tillkalla det lokala försörjningsföretaget.

Kontakt med elledningar kan leda till brand och elektriska stötar.

Skada på en gasledning kan leda till explosion. Intrång i en vattenledning förorsakar skada och utlösa en elektrisk stöt.

Håll alltid nätsladden på avstånd från roterande verktyg.

Om du tappar kontrollen över maskinen, kan nätsladden kapas eller gripas och din hand eller arm komma i kontakt med det roterande verktyget.

Säkra arbetsstycket.

Ett fastspänt arbetsstycke hålls säkrare

än med handen.

Vänta tills maskinen står stilla innan du lägger den ifrån dig.

Insatsverktyget kan haka fast och leda till att du tappar kontrollen över elverktyget.

Maskinen får endast användas med den medlevererade PRCD-brytaren.

PRCD-brytaren ska kontrolleras före varje användning.

Dra ut nätkontakten före alla åtgärder på elverktyget.

Reparationer på elverktyget som t. ex. byte av nätsladd, får endast utföras av kundtjänsten.

85

Buller och vibration

Buller- och svängningsvärdena har uppmätts enligt EN 60745.

Maskinens A-uppmätta ljudnivå under typiska förhållanden ger följande värden:

– Ljudtrycksnivå: 85,6 dB(A);

– Ljudeffektnivå: 96,6 dB(A);

– Osäkerhet: K = 3 dB.

Sammanlagt svängningsvärde

(vid borrning i natursten):

– Emission:

(helborr Ø 8 mm)

(ihålig borr Ø 12 mm) a h a h

= 3,2 m/s

= 4,8 m/s

2

2

– Osäkerhet: K = 1,5 m/s

2

s^o=c£opfhqfd> aÉ=~åÖáîå~=ã®íî®êÇÉå~=Ö®ääÉê=Ñ ∏ ê=åó~=

ã~ëâáåÉêK=f=Ç~ÖäáÖí=Äêìâ=®åÇê~ë=ÄìääÉê=

çÅÜ ëî®åÖåáåÖëî®êÇÉå~K

Borrenhet

l_p

Den i denna bruksanvisning angivna svängningsnivån är uppmätt enligt en i EN 60745 standardiserad mätmetod och kan användas för jämförelse av elverktyg med varandra.

Den lämpar sig också för en preliminär uppskattning av svängningsbelastningen.

Den angivna svängningsnivån gäller för elverktygets huvudsakliga användning.

Om elverktyget används för andra ändamål med avvikande insatsverktyg eller bristande skötsel, kan svängningsnivån avvika.

Detta kan avsevärt höja svängningsbelastningen

över hela livslängden. För en exakt bestämning av svängningsbelastningen bör även den tid som maskinen är frånslagen eller visserligen är igång men ej arbetar tas med i beräkningen.

Detta kan tydligt minska svängningsbelastningen över hela livslängden.

Bestäm extra säkerhetsåtgärder för användarens skydd mot svängningar som till exempel:

Skötseln av elverktyg, att händerna hålls varma och organisering av arbetsförloppen.

s^o=c£opfhqfd>

^åî®åÇ=Ü ∏ êëÉäëâóÇÇ=å®ê=äàìÇíêóÅâëåáî™å=

∏ îÉêëâêáÇÉê=UR=Ç_E^FK

86

Borrenhet

Översikt

5

6

7

3

4

1

2

Handtag

Spindellås

Motorhus

Vippkontakt

Hastighetsinställning

Nätsladd med PRCD-skyddsbrytare

Typskylt

8

9

Spännfläns

Verktygshållare M14/17

10 Vattenanslutning med avstängningsventil

11 Vattenstänkskydd

12 Brynsten

13 U-nyckel 19

14 U-nyckel 17

87

Tekniska data

Borrstativ

Nätspänning

Skyddsisolering

Märkeffekt

Avgiven effekt

Varvtal vid belastning

Tomgångsvarvtal

Verktygshållare

Diamantborr tvärsnitt/längd/borrdjup

Vattenanslutning

Vikt (utan nätsladd)

Borrenhet

V/Hz

W

W

Typ rpm rpm

BHW 1549 VR

Boorenhet

BED 18

BD 18

BED 69

BD 06 separat bruksanvisning

230/50

I

1200

700

3000–9000

3500–10000

M14/17 mm kg

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

6/88/58

8/103/73

10/118/88

12/128/98

14/143/113

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

½

?

(för självlåsande snabbkoppling), max. 6 bar

3,2 4,0 15,5

88

Borrenhet

Bruksanvisning

s^okfkd> aê~=ìí=å®íâçåí~âíÉå=Ñ ∏ êÉ=~ää~=™íÖ®êÇÉê=

é™ ÉäîÉêâíóÖÉíK

Före start

Packa upp elverktyget och kontrollera att leveransen är fullständig och om transportskador uppstått.

Anslutning till strömförsörjningen

s^okfkd> j~ëâáåÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=~åî®åÇ~ë=ãÉÇ=ÇÉå=

ãÉÇäÉîÉêÉê~ÇÉ=mo`aJÄêóí~êÉåK= mo`aJÄêóí~êÉå=ëâ~=âçåíêçääÉê~ë=Ñ ∏ êÉ=î~êàÉ=

~åî®åÇåáåÖK l_p hçåíêçääÉê~=áåå~å=mo`aJÄêóí~êÉå=~åî®åÇëI=

~íí ÉäîÉêâíóÖÉí=®ê=Ñê™åâçééä~íK

Kontroll före varje användning:

1. Stick nätkontakten i uttaget.

s^okfkd> aê~=ÖÉå~ëí=ìí=å®íâçåí~âíÉå=çã=mo`aJ

Äêóí~êÉå=ëä™ê=Ñê™å=ìééêÉé~ÇÉ=Ö™åÖÉê=å®ê=

ã~ëâáåÉå=âçééä~ë=íáää=ÉääÉê=çã=mo`aJÄêóí~êÉå=

áåíÉ=êÉ~ÖÉê~êK= cçêíë~íí=ÇêáÑí=®ê=Éà=íáää™íÉíK=mo`aJÄêóí~êÉå=Ñ™ê=

ÉåÇ~ëí=Äóí~ë=ìí=~î=íáääîÉêâ~êÉåë=âìåÇíà®åëíK

Vattenanslutning

s^okfkd> e™ää=î~ííÉå=é™=~îëí™åÇ=Ñê™å=ÉäîÉêâíóÖ=çÅÜ=

éÉêëçåÉê=á=~êÄÉíëçãê™ÇÉíK=

^åî®åÇ ÉåÇ~ëí ~éé~ê~íÉê=ëçã=®ê=~åëäìíå~=

íáää î~ííÉåÑ ∏ êë ∏ êàåáåÖÉå=é™=Ñ ∏ êÉëâêáîÉí=ë®ííK= hçåíêçääÉê~=í®íåáåÖ~êå~ëI=~îëí®åÖåáåÖëâê~åÉåë=

çÅÜ=~åëäìíåáåÖëëíóÅâÉå~ë=Ñìåâíáçå=

êÉÖÉäÄìåÇÉíK= l_p lã=áåÖÉå=~åëäìíåáåÖ=íáää=î~ííÉåå®íÉí=ÑáååëI=

êÉâçããÉåÇÉê~ë=~åî®åÇåáåÖ=~î=ÇÉå=ãçÄáä~=

î~ííÉåíêóÅâÄÉÜ™ää~êÉå=ta=NM=Eîçäóã=NM=äI=

Q ã íêóÅâëä~åÖI=ÄÉëíK=åê=ORNKSOOFK=

2. Tryck på RESET-knappen.

Den röda kontrollampan måste lysa.

3. Tryck på TEST-knappen

PRCD-brytaren måste slå från och kontrollampan slockna.

4. Efter ny tryckning på RESET-knappen måste maskinen kunna kopplas till.

Koppla vattenslangen ½” med vanlig självlåsande snabbkoppling.

Öppna avstängningskranen först på plats och med roterande verktyg.

Se till att inget vatten kommer in i maskinen när slangen tas av.

89

Montering eller byte av diamantborr

s^okfkd> aê~=ìí=å®íâçåí~âíÉå=Ñ ∏ êÉ=~ää~=™íÖ®êÇÉê=

é™ ÉäîÉêâíóÖÉíK

Dra ut nätkontakten.

Håll fast verktygshållaren med den bifogade u-nyckeln 17.

Skruva fast diamantborren på spindeln.

Dra åt borren med den andra u-nyckeln 19.

Funktionstest:

Stick nätkontakten i uttaget.

Starta elverktyget (utan att låta startknappen snäppa fast) och låt det gå ca 30 sekunder.

Beakta eventuell obalans och vibration.

Koppla från elverktyget.

Hastighetsinställning

Borrenhet

Inställning

1

2

3

4

5

6

Varvtal (r/min

–1

)

3300

4600

6100

7300

8700

10000

Till- och frånkoppling

Kort drift utan spärr:

Tillkoppling: För vippkontakten framåt och håll fast den där.

Frånkoppling: Släpp vippkontakten.

Kontinuerlig drift med spärr:

s^o=c£opfhqfd> bÑíÉê=ëíê ∏ ã~îÄêçíí=ëí~êí~ê=ÇÉå=íáääâçééä~ÇÉ=

ã~ëâáåÉå=áÖÉåK

Tillkoppling: För vippkontakten framåt och tryck på främre ändan tills den snäpper fast.

Ställ ratten på önskat arbetsvarvtal.

Frånkoppling: Tryck på vippkontaktens bakre ända.

90

Borrenhet

Montering eller inställning av vattenstänkskyddet

l_p s~ííÉåëí®åâëâóÇÇÉí=ëâóÇÇ~ê=~åî®åÇ~êÉå=ãçí=

ëí®åâ~åÇÉ=î~ííÉåK=pâóÇÇÉí=ëâ~=ëí®ää~ë=áå=ë™=~íí=

î~ííÉå=áåíÉ=â~å=ëìÖ~ë=áå=~î=ã~ëâáåÉåK

Dra ut nätkontakten.

Lossa spännspaken.

Skjut vattenstänkskyddet på spännflänsen och ställ in det i önskat läge.

Dra åt spännspaken igen.

Arbetsanvisningar

s^o=c£opfhqfd>

_É~âí~=ë®âÉêÜÉíëJ=çÅÜ=~êÄÉíë~åîáëåáåÖ~êå~=

á Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=îáÇ=~åî®åÇåáåÖ=

~î Äçêêëí~íáîK

Montera diamantborren.

Ställ vattenstänkskyddet i önskat läge.

Stick in nätkontakten.

Kontrollera PRCD-brytarens funktion.

Ta tag i handtaget med den högra handen och stödhandtaget med den vänstra.

Koppla till maskinen.

Öppna vattentillförseln.

Borra.

Justera vattentillförseln vid behov.

Stäng av elverktyget efter borrningen.

Diamantborren fortsätter att rotera under kort tid!

Stäng av vattentillförseln.

Efter arbetets slut:

Rengör elverktyg och tillbehör grundligt.

Underhåll

s^okfkd> aê~=ìí=å®íâçåí~âíÉå=Ñ ∏ êÉ=~ää~=™íÖ®êÇÉê=

é™ ÉäîÉêâíóÖÉíK

Rengöring

Rengör maskin och luftöppningar regelbundet.

Intervallen är beroende av det bearbetade materialet och arbetstiden.

Blås igenom motorrummet och kåpans insida med torr tryckluft regelbundet.

Kolborstar

Elverktyget är utrustat med frånkopplingskol.

När frånkopplingskolborstarna nått slitgränsen kopplas elverktyget automatiskt från.

l_p

^åî®åÇ=îáÇ=ÄóíÉ=~ääíáÇ=íáääîÉêâ~êÉåë=çêáÖáå~äÇÉä~êK= sáÇ=~åî®åÇåáåÖ=~î=~åÇê~=ÇÉä~ê=ìééÜ ∏ ê=íáääîÉêJ

â~êÉåë=Ö~ê~åíá=~íí=Ö®ää~K

Drev

l_p içëë~=~äÇêáÖ=ëâêìî~êå~=é™=ÇêÉîíçééÉå=ìåÇÉê=

Ö~ê~åíáíáÇÉåK=f=~åå~í=Ñ~ää=ìééÜ ∏ ê=íáääîÉêâ~êÉåë=

Ö~ê~åíá=~íí=Ö®ää~K

Reparation

Reparation får endast utföras av auktoriserad verkstad.

Reservdelar och tillbehör

BD 06 borrstativ för kantborrning 254.186

BD 18 borrstativ med pelarstyrning

290.343

FLEX vattentryckbehållare WD10

(innehåll 10 l, tryck 6 bar, tryckslang 4 m)

251.622

För tillbehör, särskilt insatsverktyg, se tillverkarens katalog.

Explosionsritningar och reservdelslistor

återfinns på vår hemsida:

www.flex-tools.com

91

Skrotning och avfallshantering

s^okfkd> d ∏ ê=Ñ ∏ êÄêìâ~ÇÉ=ã~ëâáåÉê=çÄêìâÄ~ê~=ÖÉåçã=~íí=

~îä®Öëå~=å®íëä~ÇÇÉåK

Endast för EU-stater

Kasta ej elverktyg i hushållssoporna!

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG ska förbrukade elverktyg samlas separat och hanteras enligt gällande avfallsbestämmelser.

l_p cê™Ö~=Ñ~ÅâÜ~åÇä~êÉå=ê ∏ ê~åÇÉ=

~îÑ~ääëÄÉëí®ããÉäëÉê>

-Försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar vi att den under ”Tekniska data” beskrivna produkten uppfyller kraven i följande standarder eller regelgivande dokument:

EN 60745 enligt kraven i direktiven

2004/108/EG (till 19.04.2016),

2014/30/EU (fom 20.04.2016),

2006/42/EG, 2011/65/EG.

Ansvarig för tekniska underlag:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Borrenhet

Ansvar

Tillverkaren och hans representant ikläder sig inget ansvar för skador eller förlorad vinst som uppstår genom produkten eller genom att produkten ej kan användas.

Tillverkaren och hans representant ikläder sig inget ansvar för skador som uppstår genom felaktig användning eller i förbindelse med andra tillverkares produkter.

Ec k hard Rühle

Manager Re s earch &

Development (R & D)

K lau s Peter Weinper

Head of Quality

Department (QD)

30.06.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

92

Porausyksikkö

Sisältö

Käytetyt symbolit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Turvallisuusasiaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Melu ja tärinä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Kuva koneesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Käyttöohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Huolto ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Kierrätysohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

-Vaatimustenmukaisuus . . . . . . . . . . 101

Vastuun poissulkeminen . . . . . . . . . . . . 101

Käytetyt symbolit

s^olfqrp> sááíí~~=î®äáíí ∏ ã®ëíá=ìÜâ~~î~~å=î~~ê~~åK= lÜàÉÉå åçìÇ~íí~ã~íí~=à®íí®ãáåÉå=ë~~íí~~=

àçÜí~~=âìçäÉã~~å=í~á=î~â~îááå=äçìââ~åíìãáëááåK s^ol> sááíí~~=ã~ÜÇçääáëÉëíá=î~~ê~ääáëÉÉå=íáä~åíÉÉëÉÉåK= lÜàÉÉå=åçìÇ~íí~ã~íí~=à®íí®ãáåÉå=ë~~íí~~=

àçÜí~~=äçìââ~~åíìãáëááå=í~á=ÉëáåÉî~ìêáçáÜáåK legb sááíí~~=âçåÉÉå=â®óíí ∏ ®=âçëâÉîááå=çÜàÉáëááå=

à~ í®êâÉáëááå=íáÉíçáÜáåK

Symbolit koneessa

iìÉ=â®óíí ∏ çÜàÉÉí=ÉååÉå=âçåÉÉå=

â®óíí ∏∏ åçííç~> h®óí®=ëáäãáÉåëìçà~áãá~> h®óí®=âììäçåëìçà~áãá~> s~åÜ~å=ä~áííÉÉå=âáÉêê®íóëçÜàÉÉí=

Eâ~íëç=ëáîì=NMNF>

Turvallisuusasiaa

s^olfqrp> iìÉ=çÜàÉÉí=ÉååÉå=ë®Üâ ∏ íó ∏ â~äìå=â®óíí ∏ ®=

à~ íçáãá=åááÇÉå=ãìâ~áëÉëíáW

â®ëáää®=çäÉî~=â®óíí ∏ çÜàÉâáêà~I

ë®Üâ ∏ íó ∏ â~äìàÉå=â®óíí ∏ ®=âçëâÉî~í=ÊväÉáëÉí=

íìêî~ääáëììëçÜàÉÉíÂ=çÜÉáëÉëë~=îáÜâçëÉëë~=

EÇçâìãÉåííáJåêçW PNRKVNRFI

â®óíí ∏ é~áâ~ää~=îçáã~ëë~=çäÉî~í=çÜàÉÉí=à~=

íó ∏ ëìçàÉäìã®®ê®óâëÉíK q®ã®=ë®Üâ ∏ íó ∏ â~äì=çå=î~äãáëíÉííì=ììëáãã~å=

íÉâåáëÉå=íáÉí®ãóâëÉå=à~=Üóî®âëóííóàÉå=

íìêî~íÉâåáëíÉå=ë®®åå ∏ ëíÉå=ãìâ~áëÉëíáK= q®ëí® Üìçäáã~íí~=ëÉå=â®óí ∏ ëí®=ë~~íí~~=

~áÜÉìíì~=ÜÉåÖÉåî~~ê~~=âçåÉÉå=â®óíí®à®ääÉ=à~=

ãìáääÉ=ÜÉåâáä ∏ áääÉ=à~=áíëÉ=âçåÉ=í~á=ãìì=ÉëáåÉáëí ∏ =

îçá=î~ìêáçáíì~K=p®Üâ ∏ íó ∏ â~äì~=ë~~=â®óíí®®=î~áå

Ó ã®®ê®óëíÉåãìâ~áëÉÉå=â®óíí ∏ í~êâçáíìâëÉÉåK

Ó ëÉå=çääÉëë~=íÉâåáëÉëíá=ãçáííÉÉííçã~ëë~=

âìååçëë~K qìêî~ääáëììíÉÉå=î~áâìíí~î~í=Ü®áêá ∏ í=çå=âçêà~íí~î~=

î®äáíí ∏ ã®ëíáK

Määräystenmukainen käyttö

Porausyksikkö on tarkoitettu

– ammattikäyttöön teollisuudessa ja työpajoissa,

– läpimenevien ja pohjareikien poraamiseen luonnonkiveen, betoniin ja samankaltaisiin materiaaleihin timanttiporilla vettä käyttäen,

– käytettäväksi käsivaraiseen poraukseen tai poraustelineiden kanssa, jotka on ilmoitettu tässä käyttöohjeessa tai joita valmistaja suosittelee,

– käytettäväksi tässä käyttöohjeessa ilmoitettujen tai valmistajan suosittelemien työkalujen ja tarvikkeiden kanssa.

Sallittua kehänopeutta ja maksimi halkaisijaa ei saa ylittää.

93

Porausyksikköä koskevat turvallisuusohjeet

s^olfqrp> iìÉ=â~áââá=íìêî~ääáëììëJ=à~=ãììí=çÜàÉÉíK = qìêî~ääáëììëçÜàÉáÇÉå=åçìÇ~íí~ãáëÉå=

ä~áãáåäó ∏ åíá=ë~~íí~~=àçÜí~~=ë®Üâ ∏ áëâììåI=

íìäáé~äççå=à~Lí~á=î~â~î~~å=äçìââ~~åíìãáëÉÉåK= p®áäóí®=â~áââá=íìêî~ääáëììëJ=à~=ãììí=çÜàÉÉí=

ãó ∏ ÜÉãé®®=â®óíí ∏ í~êîÉíí~=î~êíÉåK

Tämä sähkötyökalu on tarkoitettu käytettäväksi porausyksikkönä sille tarkoitettujen työkalujen ja varusteiden kanssa. Huomioi kaikki turvallisuusohjeet, käyttöohjeet, piirustukset ja tiedot, jotka toimitetaan koneen mukana.

Jollet noudata seuraavia ohjeita, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakavia loukkaantumisia.

Sähkötyökalun käyttö ohjeidenvastaisiin käyttötarkoituksiin voi aiheuttaa vaaratilanteita ja loukkaantumisia.

Älä käytä mitään tarvikkeita, joita valmistaja ei ole hyväksynyt tai suositellut nimenomaan tälle sähkötyökalulle.

Vaikka pystyt kiinnittämään lisätarvikkeen sähkötyökaluun, se ei takaa sen turvallista käyttöä.

Käytä kuulonsuojaimia!

Melu saattaa aiheuttaa kuulovammoja.

Pidä työskenneltäessä sähkötyökalusta kiinni molemmin käsin tarkoitukseen varatuista kahvoista ja seiso tukevassa asennossa.

Sähkötyökalun ohjaaminen on turvallista vain molemmin käsin.

Käytä tarkoitukseen sopivaa rakenneilmaisinta tms. etsintälaitetta piilossa olevien johtojen ja putkien paikantamiseen, tai käänny paikallisen energia- ja vesilaitoksen puoleen.

Sähköjohtoihin osuminen saattaa aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun.

Kaasuputken vahingoittaminen saattaa aiheuttaa räjähdyksen.

Osuminen vesijohtoon aiheuttaa aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sähköiskuun.

Porausyksikkö

Pidä verkkojohto poissa pyörivistä vaihtotyökaluista.

Jos menetät koneen hallinnan, verkkojohto voi katketa tai tarttua kiinni ja kätesi tai käsivartesi saattaa osua pyörivään vaihtotyökaluun.

Kiinnitä työkappale kunnolla.

Kiinnityslaitteeseen tai ruuvipuristimeen kiinnitettynä työkappale pysyy varmemmin paikallaan kuin käsin kiinnipitämällä.

Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen kuin lasket sen käsistäsi.

Vaihtotyökalu voi tarttua kiinni ja johtaa sähkötyökalun hallinnan menettämiseen.

Koneen käyttö on sallittu vain, kun kone on kytketty sen mukana toimitettavaan

PRCD-kytkimeen.

Tarkista PRCD-kytkimen toiminta aina ennen koneen käyttöä.

Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.

Sähkötyökalun korjaukset, esimerkiksi verkkojohdon vaihdon, saa tehdä ainoastaan valmistajan valtuuttama huoltoliike.

94

Porausyksikkö

Melu ja tärinä

Melu- ja tärinäarvot mitattiin standardin

EN 60745 mukaan.

Koneen A-painotettu melutaso on tavallisesti:

– Äänenpainetaso: 85,6 dB(A);

– Äänitehotaso: 96,6 dB(A);

– Epävarmuus: K = 3 dB.

Tärinän kokonaisarvo

(luonnonkiveä porattaessa):

– Päästöarvo:

(massiivipora Ø 8 mm)

(tappipora Ø 12 mm) a h a h

= 3,2 m/s

= 4,8 m/s

2

2

– Epävarmuus: K = 1,5 m/s

2

s^ol> fäãçáíÉíìí=ãáíí~ìë~êîçí=âçëâÉî~í=ììëá~=ä~áííÉáí~K= m®áîáíí®áëÉëë®=â®óí ∏ ëë®=ãÉäìJ=à~=í®êáå®~êîçí=

ãììííìî~íK legb

Näissä ohjeissa ilmoitettu tärinätaso on mitattu standardissa EN 60745 normitetun mittausmenetelmän mukaan ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalujen keskinäiseen vertailuun.

Se soveltuu myös tärinäaltistuksen alustavaan arviointiin. Ilmoitettu tärinätaso tarkoittaa altistumisen tasoa sähkötyökalun pääasiallisessa käyttötarkoituksessa.

Mutta jos sähkötyökalua käytetään muihin käyttötarkoituksiin, normaalista poikkeavilla käyttötyökaluilla tai sitä ei ole huollettu riittävästi, tärinätaso saattaa poiketa ilmoitetusta.

Tällöin koko työaikaa koskeva tärinäaltistus voi olla selvästi suurempi. Tärinäaltistuksen tarkassa arvioinnissa tulee huomioida myös ne ajat, jolloin laite on kytketty pois päältä tai se on käynnissä, mutta ei varsinaisesti käytössä.

Tällöin koko työaikaa koskeva tärinäaltistus voi olla selvästi alhaisempi.

Määrittäkää lisätoimenpiteet koneen käyttäjän suojaamiseksi tärinän vaikutukselta, kuten esimerkiksi: sähkötyökalun ja käyttötyökalujen huolto, käsien suojaaminen kylmältä, työnkulun suunnittelu.

s^ol> jÉäìí~ëçå=óäáíí®Éëë®=UR=Ç_E^F=â®óí®=

âììäçåëìçà~áãá~K

95

Porausyksikkö

Kuva koneesta

6

7

3

4

1

2

5

Kahva

Karalukko

Vaihteistokotelo

Käynnistyskytkin

Säätöpyörä kierrosnopeuden valitsemiseen

Verkkojohto ja PRCD-vikavirtasuojakytkin

Tyyppikilpi

8

9

Kiinnityslaippa

Työkalun kiinnitys M14/17

10 Vesiliitäntä ja sulkuventtiili

11 Veden roiskesuoja

12 Teroituskivi

13 Kiintoavain 19

14 Kiintoavain 17

96

Porausyksikkö

Tekniset tiedot

Porausteline

Verkkojännite

Suojausluokka

Ottoteho

Antoteho

Kierrosluku kuormitettuna

Tyhjäkäyntikierrosluku

Työkalun kiinnitys

Timanttipora halkaisija/pituus/poraussyvyys

Vesiliitäntä

Paino (ilman liitäntäjohtoa)

Konetyyppi

V/Hz

W

W r/min r/min

BHW 1549 VR

Porausyksikkö

BED 18

BD 18

BED 69

BD 06 erillinen käyttöohje

230/50

I

1200

700

3000–9000

3500–10000

M14/17 mm kg

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

6/88/58

8/103/73

10/118/88

12/128/98

14/143/113

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

½

?

(itsesulkeutuvalle pikaliittimelle), max. 6 bar

3,2 4,0 15,5

97

Käyttöohjeet

s^olfqrp> fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=ÉååÉå=â~áââá~=

ë®Üâ ∏ íó ∏ â~äììå=âçÜÇáëíìîá~=í ∏ áí®K

Ennen käyttöönottoa

Ota sähkötyökalu pois pakkauksesta ja tarkista, ettei toimituksesta puutu mitään ja ettei ole kuljetusvaurioita.

Liitäntä sähköverkkoon

s^olfqrp> hçåÉÉå=â®óíí ∏ =çå=ë~ääáííì=î~áåI=âìå=âçåÉ=

çå âóíâÉííó=ëÉå=ãìâ~å~=íçáãáíÉíí~î~~å= mo`aJâóíâáãÉÉåK=q~êâáëí~=mo`aJâóíâáãÉå=

íçáãáåí~=~áå~=ÉååÉå=âçåÉÉå=â®óíí ∏ ®K legb q~êâáëí~=ÉååÉå=mo`aJâóíâáãÉå=â®óíí ∏ ®I=

çåâç ë®Üâ ∏ íó ∏ â~äì=âóíâÉííó=éçáë=é®®äí®K

Toimintatesti ennen käyttöä:

1. Pane pistotulppa pistorasiaan.

Porausyksikkö

4. Painettaessa uudelleen »RESET« painiketta pitää koneen käynnistämisen olla mahdollista.

s^olfqrp> gçë=mo`aJâóíâáå=â~íâ~áëÉÉ=íçáëíìî~ëíá=îáêê~å=

â®óååáëíÉíí®Éëë®=âçåÉ=í~á=mo`aJâóíâáå=Éá=

àçëí~áå=ëóóëí®=íçáãáI=áêêçí~=âçåÉ=ÜÉíá=îÉêâçëí~K= hçåÉÉå=â®óíí ∏ =Éá=Éå®®=çäÉ=ë~ääáííìK= mo`aJâóíâáãÉå=ë~~=î~áÜí~~=î~áå=î~äãáëí~à~å=

î~äíììíí~ã~=ÜìçäíçäááâÉK

Vesiliitäntä

s^olfqrp> s~êçI=Éíí®=ë®Üâ ∏ íó ∏ â~äì=í~á=ÜÉåâáä ∏ í=Éáî®í=àçìÇì=

âçëâÉíìâëááå=îÉÇÉå=â~åëë~=íó ∏ ~äìÉÉää~K= lí~â®óíí ∏∏ å=î~áå=ä~áíÉI=àçâ~=çå=äááíÉííó=~ëá~åJ

ãìâ~áëÉëíá=îÉëáäááí®åí®®åK= q~êâáëí~ ã®®ê®î®äÉáåI Éíí®=íááîáëíÉÉíI=ëìäâìÜ~å~=

à~=äááíçëâ~éé~äÉÉí=íçáãáî~í=~ëá~åãìâ~áëÉëíáK= legb hìå=äááí®åí®=îÉÇÉåëó ∏ íí ∏ îÉêââççå=éììííììI=

çå ëìçëáíÉäí~î~~=â®óíí®®=ëááêêÉäí®î®®=é~áåÉJ

îÉëá~ëíá~~=ta=NM=Eë®áäá ∏ íáä~îììë=NM=äáíê~~I=

Q ã é~áåÉáäã~äÉíâìI=íáä~ìëåìãÉêç=ORNKSOOFK=

2. Paina palautuspainiketta »RESET«.

Punaisen merkkivalon tulee syttyä.

3. Paina testauspainiketta »TEST«.

PRCD-kytkimen tulee katkaista virta, merkkivalo sammuu.

98

Kiinnitä vesiletku ½" tavallisella itsestään sulkeutuvalla pikaliittimellä.

Avaa sulkuhana vasta käyttöpaikalla ja työkalun pyöriessä.

Kun irrotat letkun, varo ettei vettä pääse koneeseen.

Porausyksikkö

Timanttiporan kiinnitys tai vaihto

s^olfqrp> fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=ÉååÉå=â~áââá~=

ë®Üâ ∏ íó ∏ â~äììå=âçÜÇáëíìîá~=í ∏ áí®K

Irrota pistotulppa pistorasiasta.

Pidä kiinni työkaluliitoksesta koneen mukana tulevalla kiintoavaimella 17.

Kierrä timanttipora paikalleen karaan.

Kiristä pora toisella kiintoavaimella 19.

Toiminnan tarkastus:

Pane pistotulppa pistorasiaan.

Käynnistä sähkötyökalu (ilman lukitustoimintoa) ja anna sen käydä noin 30 sekuntia.

Tarkista, ettei ole epätasapainoa tai tärinää.

Kytke sähkötyökalu pois päältä.

Kierrosnopeuden valinta

Säätö

1

2

3

4

5

6

Kierrosluku (min

–1

)

3300

4600

6100

7300

8700

10000

Käynnistys ja pysäytys

Lyhytaikainen käyttö ilman lukitustoimintoa:

Työnnä käynnistyskytkin eteen ja pidä siitä kiinni.

Pysäytä kone vapauttamalla käynnistyskytkin.

Pitempi työjakso lukitustoiminnolla:

s^ol> m®®ääÉâóíâÉííó=âçåÉ=â®óååáëíóó=à®ääÉÉå=

ë®Üâ ∏ â~íâçå=à®äâÉÉåK

Työnnä käynnistyskytkin eteen ja lukitse se painamalla kytkimen etuosasta.

Valitse työhön sopiva kierrosnopeus asettamalla säätöpyörä tarvittavan nopeuden kohdalle.

Pysäytys: avaa lukitus painamalla käynnistyskytkimen takaosasta.

99

Veden roiskesuojan kiinnitys tai säätö

legb oçáëâÉëìçà~=çå=í~êâçáíÉííì=ëìçà~~ã~~å=

â®óíí®à®®=êçáëâìî~äí~=îÉÇÉäí®K=

^ëÉí~ ëìçà~ ëÉää~áëÉÉå=~ëÉåíççåI=Éíí®=îÉÇÉå=

î~äìãáåÉå=âçåÉÉëÉÉå=ÉëíóóK

Irrota pistotulppa pistorasiasta.

Avaa kiinnitin.

Työnnä veden roiskesuoja kiinnityslaipan päälle ja aseta se sopivaan asentoon.

Kiristä kiinnitin.

Työohjeita

s^ol> h®óíÉíí®Éëë®=éçê~ìëíÉäáåÉíí®=åçìÇ~í~=

éçê~ìëíÉäáåÉÉå=íìêî~ääáëììëJ=à~=â®óíí ∏ çÜàÉáí~K

Kiinnitä timanttipora.

Aseta veden roiskesuoja sopivaan asentoon.

Kytke verkkopistotulppa pistorasiaan.

Tarkista PRCD-kytkimen toiminta.

Tartu oikealla kädellä kahvaosaan ja vasemmalla kädellä lisäkahvaan.

Käynnistä sähkötyökalu.

Avaa vedentulo.

Aloita poraaminen.

Jälkisäädä vedentulo tarvittaessa.

Kun poraus on valmis, kytke sähkötyökalu pois päältä. Timanttipora pyörii vielä jonkin aikaa!

Sulje vedentulo.

Töiden jälkeen:

Puhdista sähkötyökalu ja tarvikkeet huolellisesti.

100

Porausyksikkö

Huolto ja hoito

s^olfqrp> fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=ÉååÉå=â~áââá~=

ë®Üâ ∏ íó ∏ â~äììå=âçÜÇáëíìîá~=í ∏ áí®K

Puhdistus

Puhdista kone ja jäähdytysilma-aukot säännöllisin välein. Puhdistusväli riippuu työstettävästä materiaalista ja käyttöajan pituudesta.

Puhalla koneen sisätila ja moottori puhtaaksi kuivalla paineilmalla säännöllisin välein.

Hiiliharjat

Sähkötyökalu on varustettu automaattisesti irtikytkeytyvillä hiilillä. Kun hiilet ovat kuluneet minimipituuteen, sähkötyökalu kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

legb s~áÜÇ~=ÜááäáÜ~êàçàÉå=íáä~ääÉ=î~áå=î~äãáëí~à~å=~äâìJ

éÉê®áëçë~íK=h®óíÉíí®Éëë® ãìáÇÉå î~äãáëí~àáÉå=

Üááäá®=î~äãáëí~à~å=ãó ∏ åí®ã®=í~âìì=Éá=Éå®®=çäÉ=

îçáã~ëë~K

Vaihteisto

legb

ûä®=~î~~=î~áÜíÉáëíçé®®å==êììîÉà~=âçåÉÉå=

í~âìì~áâ~å~K=gçääÉá=çÜàÉíí~=åçìÇ~íÉí~I=

î~äãáëí~à~å=ãó ∏ åí®ã®=í~âìì=ê~ìâÉ~~K

Korjaukset

Korjaukset saa suorittaa vain valmistajan valtuuttama huoltoliike.

Varaosat ja tarvikkeet

Varaosa/tarvike Til.-nro

BD 06 porausteline reunareikien poraamiseen

254.186

290.343

BD 18 porausteline pylväsohjaimella

FLEX painevesiastia WD10

(vetoisuus 10 l, paine 6 bar, paineletku 4 m)

251.622

Katso muut lisätarvikkeet, erityisesti vaihtotyökalut, valmistajan tuote-esitteistä.

Räjäytyskuvat ja varaosaluettelot löydät kotisivuiltamme:

www.flex-tools.com

Porausyksikkö

Kierrätysohjeita

s^olfqrp> qÉÉ=â®óí ∏ ëí®=éçáëíÉíìí=âçåÉÉí=

â®óíí ∏ âÉäîçííçã~âëá=áêêçíí~ã~ää~=äááí®åí®àçÜíçK

Vain EU-maat.

Käytöstä poistetut sähkötyökalut eivät kuulu sekajätteisiin!

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun

EU-direktiivin 2012/19/EY ja sen voimaansaattavien kansallisten säädösten mukaisesti tulee käytöstä poistetut sähkötyökalut kerätä erikseen ja toimittaa asianmukaiseen hyötykäyttöpisteeseen.

legb iáë®íáÉíçà~=âáÉêê®íóëã~ÜÇçääáëììâëáëí~=ë~~í=~ä~å=

äááââÉáëí®>

-Vaatimustenmukaisuus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että kohdassa »Tekniset tiedot« kuvattu tuote on seuraavien standardien tai ohjeellisten asiakirjojen mukainen:

EN 60745 direktiivien 2004/108/EY

(19.04.2016 asti), 2014/30/EU (alkaen

20.04.2016), 2006/42/EY, 2011/65/EY määräysten mukaisesti.

Teknisestä dokumentaatiosta vastaa:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Vastuun poissulkeminen

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivät vastaa vahingoista tai voiton menetyksestä, joiden syynä on liiketoiminnan keskeytyminen johtuen tuotteesta tai siitä, ettei tuotetta mahdollisesti voida käyttää.

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivät vastaa vahingoista, joiden syynä on ohjeiden vastainen käyttö tai koneen käyttö muiden kuin valmistajan tuotteiden kanssa.

Ec k hard Rühle

Manager Re s earch &

Development (R & D)

K lau s Peter Weinper

Head of Quality

Department (QD)

30.06.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

101

Ðåñéå÷üìåíá

×ñçóéìïðïéïýìåíá óýìâïëá . . . . . . . 102

Ãéá ôçí áóöÜëåéÜ óáò . . . . . . . . . . . . 102

Èüñõâïò êáé êñáäáóìüò . . . . . . . . . . 104

Ìå ìéá ìáôéÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ . . . . . . . . . . . 106

Ïäçãßåò ÷ñÞóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

ÓõíôÞñçóç êáé öñïíôßäá . . . . . . . . . . 109

Õðïäåßîåéò áðüóõñóçò . . . . . . . . . . . 110

ÄÞëùóç ðéóôüôçôáò . . . . . . . . . . . 111

Áðïêëåéóìüò åõèýíçò . . . . . . . . . . . . 111

×ñçóéìïðïéïýìåíá óýìâïëá

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Äçëþíåé Üìåóç áðåéëÞ êéíäýíïõ.

Óå ðåñßðôùóç ìç ôÞñçóçò ôçò õðüäåéîçò

õðÜñ÷åé êßíäõíïò èáíÜôïõ Þ âáñåéþí

ôñáõìáôéóìþí.

ÐÑÏÓÏ×Ç!

Äçëþíåé ìßá åíäå÷ïìÝíùò åðéêßíäõíç

êáôÜóôáóç. Óå ðåñßðôùóç ìç ôÞñçóçò

ôçò õðüäåéîçò õðÜñ÷åé êßíäõíïò

ôñáõìáôéóìþí Þ õëéêþí æçìéþí.

ÕÐÏÄÅÉÎÇ

Äçëþíåé óõìâïõëÝò åöáñìïãÞò

êáé óçìáíôéêÝò ðëçñïöïñßåò.

Óýìâïëá óôï ìç÷Üíçìá

Ðñéí ôç èÝóç óå ëåéôïõñãßá

äéáâÜóôå ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò!

ÖïñÜôå ðñïóôáôåõôéêÜ

ìáôïãõÜëéá!

ÖïñÜôå ùôïáóðßäåò!

Õðüäåéîç áðüóõñóçò

ãéá ôï ðáëéü ìç÷Üíçìá

(âë. óôç óåëßäá 110)!

ÌïíÜäá äéÜôñçóçò

Ãéá ôçí áóöÜëåéÜ óáò

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Ðñéí ôç ÷ñÞóç ôïõ çëåêôñéêïý åñãáëåßïõ

äéáâÜóôå êáé áêïëïõèÞóôå:

ôéò ðáñïýóåò ïäçãßåò ÷ñÞóçò,

ôéò ”ÃåíéêÝò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò”

ó÷åôéêÜ ìå ôç ÷ñÞóç çëåêôñéêþí åñãá-

ëåßùí óôï åðéóõíáðôüìåíï öõëëÜäéï

(áñ. öõëëáäßïõ: 315.915),

ôïõò ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò éó÷ýïíôåò

êáíüíåò êáé ðñïäéáãñáöÝò ó÷åôéêÜ ìå

ôçí ðñüëçøç áôõ÷çìÜôùí.

Áõôü ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï Ý÷åé êáôá-

óêåõáóôåß óýìöùíá ìå ôá ôåëåõôáßá

äåäïìÝíá ôçò ôå÷íéêÞò êáé âÜóåé ôùí

áíáãíùñéóìÝíùí êáíüíùí ôå÷íéêÞò

áóöÜëåéáò. Ùóôüóï ìðïñïýí êáôÜ ôç

÷ñÞóç ôïõ íá ðñïêýøïõí êßíäõíïé ãéá

ôç óùìáôéêÞ áêåñáéüôçôá êáé ôç æùÞ ôïõ

÷ñÞóôç Þ ôñßôùí Þ áíôßóôïé÷á æçìéÝò

óôï ìç÷Üíçìá Þ Üëëåò õëéêÝò æçìéÝò.

Ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï ðñÝðåé íá

÷ñçóéìïðïéåßôáé

ãéá ôçí áñìüæïõóá ÷ñÞóç,

óå Üøïãç êáôÜóôáóç áðü ðëåõñÜò

ôå÷íéêÞò áóöÜëåéáò.

Ïé âëÜâåò ðïõ Ý÷ïõí áñíçôéêÞ åðßðôùóç

óôçí áóöÜëåéá, ðñÝðåé íá áíôéìåôùðßæïíôáé

áìÝóùò.

Áñìüæïõóá ÷ñÞóç

Ç ðáñïýóá ìïíÜäá äéÜôñçóçò ðñïïñßæåôáé

– ãéá åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç óôç âéïìç÷áíßá

êáé âéïôå÷íßá,

– ãéá ôçí êáôáóêåõÞ äéáìðåñþí äéáôñÞ-

óåùí êáé ôç äéÜíïéîç ôõöëþí ïðþí óå

öõóéêÞ ðÝôñá, ìðåôüí êáé ðáñüìïéá

õëéêÜ ìå äéáìáíôïôñýðáíá ìå ÷ñÞóç

íåñïý,

– ãéá ôçí åëåýèåñç äéÜôñçóç Þ ãéá ôç

÷ñÞóç óå ïñèïóôÜôåò äéÜíïéîçò ïðþí,

ïé ïðïßïé áíáöÝñïíôáé óôéò ðáñïýóåò

ïäçãßåò Þ óõíéóôþíôáé áðü ôïí

êáôáóêåõáóôÞ,

102

ÌïíÜäá äéÜôñçóçò

– ãéá ôç ÷ñÞóç ìå åñãáëåßá êáé åîáñôÞ-

ìáôá ðïõ äßíïíôáé óôéò ðáñïýóåò

ïäçãßåò Þ óõíéóôþíôáé áðü ôïí êáôá-

óêåõáóôÞ. ÇåðéôñåðôÞ ðåñéìåôñéêÞ

ôá÷ýôçôá êáé ç ìÝãéóôç äéÜìåôñïò äåí

åðéôñÝðåôáé íá õðåñâëçèïýí.

Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò ãéá ôç

ìïíÜäá äéÜôñçóçò

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

ÄéáâÜóôå üëåò ôéò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò

êáé ôéò ïäçãßåò.

Ðáñáëåßøåéò óôçí ôÞñçóç

ôùí õðïäåßîåùí áóöáëåßáò êáé ôùí

ïäçãéþí ìðïñåß íá Ý÷ïõí ùò óõíÝðåéá

çëåêôñïðëçîßá, ðõñêáãéÜ êáé/Þ âáñéïýò

ôñáõìáôéóìïýò.

ÖõëÜîôå üëåò ôéò õðïäåß-

îåéò áóöáëåßáò êáé ôéò ïäçãßåò ãéá

ìåëëïíôéêÞ ÷ñÞóç.

Ôï ðáñüí åñãáëåßï ðñÝðåé íá

÷ñçóéìïðïéåßôáé ùò ìïíÜäá äéÜôñçóçò

ìå ôá ãé’ áõôÞí ðñïïñéæüìåíá åñãáëåßá

êáé åîáñôÞìáôá. Ôçñåßôå üëåò ôéò

õðïäåßîåéò áóöáëåßáò êáé ïäçãßåò êáé

ðñïóÝîôå ôéò ãñáöéêÝò ðáñáóôÜóåéò

êáé ôá äåäïìÝíá, ôá ïðïßá ëáìâÜíåôå

ìå ôï ìç÷Üíçìá.

Áí äåí ôçñÞóåôå ôéò áêüëïõèåò ïäçãßåò

ìðïñåß íá óõìâåß çëåêôñïðëçîßá,

ðõñêáãéÜ êáé/Þ âáñéÜ ôñáýìáôá.

×ñÞóåéò, ãéá ôéò ïðïßåò äåí ðñïïñßæåôáé

ôï çëåêôñéêü ìç÷Üíçìá, ìðïñåß íá

ðñïêáëÝóïõí êéíäýíïõò êáé ôñáõìáôé-

óìïýò.

Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðïôÝ åîáñôÞìáôá,

ôá ïðïßá äåí Ý÷ïõí ðñïâëåöèåß áðü

ôïí êáôáóêåõáóôÞ åéäéêÜ ãé' áõôü ôï

çëåêôñéêü ìç÷Üíçìá.

Ìüíïí åðåéäÞ ìðïñåßôå íá óôåñåþóåôå

ôá åîáñôÞìáôá óôï çëåêôñéêü ìç÷-

ÜíçìÜ óáò, áõôü äåí ìðïñåß íá

åããõçèåß ôçí áóöáëÞ ÷ñÞóç.

Íá öïñÜôå ùôïáóðßäåò.

Ç åðßäñáóç èïñýâïõ ìðïñåß íá

ðñïîåíÞóåé áðþëåéá ôçò áêïÞò.

ÊáôÜ ôçí åñãáóßá êñáôÜôå ôï

çëåêôñéêü åñãáëåßï ãåñÜ ìå ôá äýï

÷Ýñéá óôéò ðñïâëåðüìåíåò ÷åéñïëáâÝò

êáé öñïíôßæåôå íá óôÝêåóôå óôáèåñÜ.

Ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï ïäçãåßôáé

ìå áóöÜëåéá ìå ôá äýï ÷Ýñéá.

×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëåò óõóêåõÝò

áíß÷íåõóçò êáëõììÝíùí ôñïöïäïôé-

êþí áãùãþí Þ áðåõèõíèåßôå óôçí

ôïðéêÞ õðçñåóßá ôçò ÄÅÇ.

Ç åðáöÞ ìå çëåêôñéêïýò áãùãïýò

ìðïñåß íá ïäçãÞóåé óå öùôéÜ êáé

çëåêôñïðëçîßá. Ïé æçìéÝò óå áãùãïýò

áåñßïõ ìðïñïýí íá ïäçãÞóïõí óå

Ýêñçîç. Ç äéåßóäõóç óå áãùãü íåñïý

ðñïîåíåß õëéêÝò æçìéÝò Þ ìðïñåß

íá ðñïêáëÝóåé çëåêôñïðëçîßá.

ÊñáôÜôå ôï ôñïöïäïôéêü êáëþäéï

ìáêñéÜ áðü ðåñéóôñåöüìåíá åñãáëåßá

åöáñìïãÞò.

Áí ôõ÷üí ÷Üóåôå ôïí

Ýëåã÷ï ôïõ ìç÷áíÞìáôïò, ìðïñåß

íá êïðåß Þ íá ôñáõìáôéóôåß ôï

ôñïöïäïôéêü êáëþäéï êáé ôï ÷Ýñé óáò

Þ ï âñá÷ßïíÜò óáò íá âñåèåß óôï

åðßðåäï ôïõ ðåñéóôñåöüìåíïõ

åñãáëåßïõ åöáñìïãÞò.

Áóöáëßæåôå ôï êáôåñãáæüìåíï ôåìÜ÷éï.

Ôï êáôåñãáæüìåíï ôåìÜ÷éï ðïõ

óõãêñáôåßôáé ìå äéáôÜîåéò ôÜíõóçò

Þ ìÝããåíç êñáôéÝôáé áóöáëÝóôåñá

áð’ üôé ìå ôï ÷Ýñé óáò.

ÐåñéìÝíåôå, ìÝ÷ñé íá áêéíçôïðïéçèåß

ðëÞñùò ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï, ðñïôïý

ôï áðïèÝóåôå.

Ôï åñãáëåßï åöáñìïãÞò ìðïñåß íá

ìáãêþóåé êáé íá ïäçãÞóåé óå áðþëåéá

ôïõ åëÝã÷ïõ ôïõ çëåêôñéêïý åñãáëåßïõ.

Ç ëåéôïõñãßá áõôþí ôùí ìç÷áíçìÜôùí

åðéôñÝðåôáé ìüíï ìå ôïí äéáêüðôç

PRCD ðïõ óõíïäåýåé ôï åñãáëåßï.

Ï äéáêüðôçò PRCD ðñÝðåé íá åëÝã÷å-

ôáé âáóéêÜ ðñéí áðü êÜèå ÷ñÞóç.

Ðñéí áðü üëåò ôéò åñãáóßåò óôï

çëåêôñéêü ìç÷Üíçìá, âãÜëôå ôï

öéò áðü ôçí ðñßæá.

ÅðéóêåõÝò óôï çëåêôñéêü åñãáëåßï,

üðùò ãéá ðáñÜäåéãìá ç áëëáãÞ ôïõ

ôñïöïäïôéêïý êáëùäßïõ, ðñÝðåé íá

åêôåëïýíôáé áðïêëåéóôéêÜ áðü ôçí

õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò

ðåëáôþí ôïõ êáôáóêåõáóôÞ.

103

Èüñõâïò êáé êñáäáóìüò

ÏÏé ôéìÝò èïñýâïõ êáé êñáäáóìþí õðïëïãß-

óôçêáí óýìöùíá ìå ôï Åõñùðáúêü

Ðñüôõðï EN 60745.

Ç êáôÜ Á áîéïëïãçìÝíç áêïõóôéêÞ óôÜèìç

èïñýâùí ôïõ ìç÷áíÞìáôïò áíÝñ÷åôáé

÷áñáêôçñéóôéêÜ:

– ÓôÜèìç áêïõóôéêÞò ðßåóçò: 85,6 dB(A),

– ÓôÜèìç áêïõóôéêÞò éó÷ýïò: 96,6 dB(A),

– Áíáêñßâåéá: K = 3 dB.

ÓõíïëéêÞ ôéìÞ êñáäáóìþí

(óôç äéÜôñçóç öõóéêÞò ðÝôñáò):

– ÔéìÞ åêðïìðÞò:

(êïéíü ôñõðÜíé Ø 8 mm) a h

(ðïôçñïôñýðáíï

= 3,2 m/s

2

Ø 12 mm) a h

= 4,8 m/s

2

– Áíáêñßâåéá: K = 1,5 m/s

2

ÐÑÏÓÏ×Ç!

ÏÉ ôéìÝò ìÝôñçóçò ðïõ äßíïíôáé éó÷ýïõí

ìüíï ãéá íÝá ìç÷áíÞìáôá. Óôçí êáèçìåñéíÞ

÷ñÞóç áëëÜæïõí ïé ôéìÝò èïñýâùí êáé

êñáäáóìþí.

ÌïíÜäá äéÜôñçóçò

ÕÐÏÄÅÉÎÇ

Ç óôÜèìç êñáäáóìþí ðïõ äßíåôáé óôéò

Ïäçãßåò áõôÝò Ý÷åé ìåôñçèåß óýìöùíá ìå ìéá

ìÝèïäï ìÝôñçóçò ôõðïðïéçìÝíç âÜóåé ôïõ

ðñïôýðïõ ÅÍ 60745 êáé ìðïñåß íá ÷ñçóéìï-

ðïéçèåß ãéá ôç óýãêñéóç çëåêôñéêþí åñãá-

ëåßùí ìåôáîý ôïõò. Åðßóçò áõôÞ åßíáé êáôÜë-

ëçëç ãéá ôçí ðñïóùñéíÞ åêôßìçóç ôçò

öüñôéóçò ìå êñáäáóìïýò.

Ç óôÜèìç êñáäáóìþí ðïõ äßíåôáé áíôéðñï-

óùðåýåé ôéò êýñéåò åöáñìïãÝò ôïõ çëåêôñé-

êïý åñãáëåßïõ.

Óå ðåñßðôùóç üìùò ðïõ ôï çëåêôñéêü

åñãáëåßï ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá Üëëåò

åöáñìïãÝò ìå áðïêëßíïíôá åîáñôÞìáôá-

åñãáëåßá Þ ÷ùñßò åðáñêÞ óõíôÞñçóç,

ôüôå ìðïñåß íá áðïêëßíåé êáé ç óôÜèìç

ôùí êñáäáóìþí. Áõôü ìðïñåß íá áõîÞóåé

óçìáíôéêÜ ôç öüñôéóç ìå êñáäáóìïýò

êáôÜ ôç äéÜñêåéá ïëïêëÞñïõ ôïõ ÷ñïíéêïý

äéáóôÞìáôïò åñãáóßáò. Ãéá ôçí áêñéâÞ

åêôßìçóç ôçò äïíçôéêÞò åðéâÜñõíóçò èá

ðñÝðåé íá ëçöèïýí õðüøç åðßóçò ïé äéÜñêåéåò,

êáôÜ ôéò ïðïßåò ôï ìç÷Üíçìá âñßóêåôáé åêôüò

ëåéôïõñãßáò Þ åßíáé åíåñãïðïéçìÝíï, áëëÜ

äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðñáãìáôéêÜ ãéá åñãáóßá.

Áõôü ìðïñåß íá ìåéþóåé óçìáíôéêÜ ôç

öüñôéóç ìå êñáäáóìïýò êáôÜ ôç äéÜñêåéá

ïëïêëÞñïõ ôïõ ÷ñïíéêïý äéáóôÞìáôïò

åñãáóßáò. Êáèïñßóôå ôá ðñüóèåôá ìÝôñá

áóöáëåßáò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ÷åéñéóôÞ

ðñéí ôçí åðßäñáóç ôùí êñáäáóìþí, üðùò ãéá

ðáñÜäåéãìá: óõíôÞñçóç ôïõ çëåêôñéêïý

åñãáëåßïõ êáé ôùí åîáñôçìÜôùí-åñãáëåßùí,

æÝóôáìá ôùí ÷åñéþí ãéá ôï êñÜôçìá,

ïñãÜíùóç ôùí âçìÜôùí åñãáóßáò.

ÐÑÏÓÏ×Ç!

Óå áêïõóôéêÞ ðßåóç Üíù ôùí 85 dB(A)

íá öïñÜôå ùôïáóðßäåò.

104

ÌïíÜäá äéÜôñçóçò

Ìå ìéá ìáôéÜ

6

7

3

4

1

2

5

ÔïîïåéäÞò ÷åéñïëáâÞ

ÁóöÜëéóç áôñÜêôïõ

Ðåñßâëçìá ìåôÜäïóçò êßíçóçò

Äéáêüðôçò ðáëéíäñüìçóçò

Ôñï÷üò ñýèìéóçò ìå ðñïåðéëïãÞ

áñéèìïý óôñïöþí

Ôñïöïäïôéêü êáëþäéï ìå

ðñïóôáôåõôéêü äéáêüðôç PRCD

Ðéíáêßäá ôýðïõ

8

9

ÖëÜíôæá ôÜíõóçò

Õðïäï÷Þ åñãáëåßïõ M14/17

10 Óýíäåóç íåñïý ìå áðïöñáêôéêÞ

âáëâßäá

11 Ðñïóôáóßá áðü ðéôóéëßóìáôá

íåñïý

12 Áêüíé

13 Ãåñìáíéêü êëåéäß 19

14 Ãåñìáíéêü êëåéäß 17

105

ÌïíÜäá äéÜôñçóçò

Ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ

ÏñèïóôÜôçò äéÜíïéîçò ïðþí

ÔÜóç äéêôýïõ

Ôýðïò óõóêåõÞò

Êáôçãïñßá ðñïóôáóßáò (ìüíùóç)

Áðïññïöïýìåíç éó÷ýò

Áðïäéäüìåíç éó÷ýò

Áñéèìüò óôñïöþí öïñôßïõ Ó/ëåðôü

Áñéèìüò óôñïöþí ÷ùñßò öïñôßï Ó/ëåðôü

Õðïäï÷Þ åñãáëåßïõ

Äéáìáíôïôñýðáíï

äéÜìåôñïò/ìÞêïò/âÜèïò

äéÜôñçóçò

V/Hz

W

W mm

ÌïíÜäá äéÜôñçóçò

BHW 1549 VR BED 18 BED 69

BD 18 BD 06

Îå÷ùñéóôÝò ïäçãßåò ÷ñÞóçò

230/50

I

1200

700

3000–9000

3500–10000

M14/17

Óýíäåóç íåñïý

ÂÜñïò (÷ùñßò ôñïöïäïôéêü

êáëþäéï) kg

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

6/88/58

8/103/73

10/118/88

12/128/98

14/143/113

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

½

?

(ãéá áõôïáóöáëéæüìåíï

ôá÷õóýíäåóìï), 6 bar ôï ðïëý

3,2 4,0 15,5

106

ÌïíÜäá äéÜôñçóçò

Ïäçãßåò ÷ñÞóçò

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Ðñéí áðü üëåò ôéò åñãáóßåò óôï çëåêôñéêü

ìç÷Üíçìá, âãÜëôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.

Ðñéí ôç èÝóç óå ëåéôïõñãßá

ÎåðáêåôÜñåôå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï êáé

åëÝãîôå ôï ãéá ôçí ðëçñüôçôá ôçò ðáñÜäï-

óçò êáé åíäå÷üìåíåò æçìéÝò áðü ôç

ìåôáöïñÜ.

Óýíäåóç óôçí ôñïöïäïóßá

ìå ñåýìá

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Ç ëåéôïõñãßá áõôþí ôùí ìç÷áíçìÜôùí

åðéôñÝðåôáé ìüíï ìå ôïí äéáêüðôç PRCD

ðïõ óõíïäåýåé ôï åñãáëåßï.

Ï äéáêüðôçò PRCD ðñÝðåé íá åëÝã÷åôáé

âáóéêÜ ðñéí áðü êÜèå ÷ñÞóç.

ÕÐÏÄÅÉÎÇ

Ðñéí ôï ðÜôçìá ôïõ äéáêüðôç áôïìéêÞò

ðñïóôáóßáò (PRCD) åëÝãîôå, ìÞðùò

ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï Ý÷åé ôåèåß åêôüò

ëåéôïõñãßáò.

¸ëåã÷ïò ðñéí áðü êÜèå ÷ñÞóç:

1. ÂÜëôå ôï öéò óôçí ðñßæá.

3. ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï ”TEST”.

Ï äéáêüðôçò PRCD ðñÝðåé íá áðåíåñ-

ãïðïéåßôáé, ç åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá óâÞíåé.

4. ÌåôÜ áðü åê íÝïõ ðÜôçìá ôïõ

ðëÞêôñïõ ”RESET” ôï åñãáëåßï ðñÝðåé

íá ìðïñåß íá åíåñãïðïéçèåß.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Áí êáôÜ ôçí åíåñãïðïßçóç ôïõ ìç÷áíÞìá-

ôïò áðåíåñãïðïéåßôáé åðáíåéëçììÝíá

ï äéáêüðôçò PRCD Þ äåí åíåñãïðïéåßôáé

êáèüëïõ, ôüôå áðïìïíþóôå áìÝóùò ôï

ìç÷Üíçìá áðü ôï ñåýìá.

Ç ðåñáéôÝñù ëåéôïõñãßá äåí åðéôñÝðåôáé.

Ç áëëáãÞ ôïõ äéáêüðôç PRCD åðéôñÝðåôáé

íá ãßíåôáé ìüíï ìÝóù ôçò õðçñåóßáò

ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí ôïõ

êáôáóêåõáóôÞ.

ÁðïêáôÜóôáóç ôçò óýíäåóçò

íåñïý

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

ÊñáôÜôå ôï íåñü ìáêñéÜ áðü ôï çëåêôñéêü

åñãáëåßï êáé áðü ðñüóùðá óôçí ðåñéï÷Þ

åñãáóßáò. ÈÝôåôå óå ëåéôïõñãßá ìüíï ôá

ìç÷áíÞìáôá ðïõ åßíáé óõíäåìÝíá óùóôÜ

óôçí ôñïöïäïóßá íåñïý. ÅëÝã÷åôå ôáêôéêÜ

ôéò ôóéìïý÷åò, ôïí êñïõíü öñáãÞò êáé ôá

ñáêüñ ãéá ôç óùóôÞ ëåéôïõñãßá.

ÕÐÏÄÅÉÎÇ

Áí äåí õðÜñ÷åé óýíäåóç íåñïý óôï äßêôõï

ýäñåõóçò, óõíéóôÜôáé ç ÷ñÞóç ôïõ êéíçôïý

äï÷åßïõ íåñïý ðßåóçò WD 10 (÷ùñçôé-

êüôçôá 10 ëßôñá, 4 m åýêáìðôïò óùëÞíáò

ðßåóçò, êùäéêüò ðáñáããåëßáò. 251.622).

2. ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï ”TEST”.

Ç êüêêéíç åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá ðñÝðåé

í' áíÜøåé.

Óôåñåþóôå ôïí åýêáìðôï óùëÞíá íåñïý

½“ (ßíôóáò) ìå áõôïáóöáëéæüìåíï

ôá÷õóýíäåóìï ôïõ åìðïñßïõ.

Áíïßîôå ôïí êñïõíü öñáãÞò ìüíïí óôïí

ôüðï ÷ñÞóçò êáé ìå êéíïýìåíï åñãáëåßï.

107

ÊáôÜ ôçí áöáßñåóç ôïõ åýêáìðôïõ

óùëÞíá ðñïóÝîôå íá ìçí ôñÝîåé íåñü

ìÝóá óôï ìç÷Üíçìá.

Óôåñåþóôå Þ áëëÜîôå

ôï äéáìáíôïôñýðáíï

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Ðñéí áðü üëåò ôéò åñãáóßåò óôï çëåêôñéêü

ìç÷Üíçìá, âãÜëôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.

ÔñáâÞîôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.

ÌïíÜäá äéÜôñçóçò

ÐñïåðéëïãÞ áñéèìïý óôñïöþí

ÊñáôÜôå ôçí õðïäï÷Þ åñãáëåßïõ ìå ôï

ãåñìáíéêü êëåéäß 17 ðïõ ðáñáäßäåôáé

ìáæß ìå ôï åñãáëåßï.

Âéäþóôå ôï äéáìáíôïôñýðáíï óôçí

Üôñáêôï.

Óößîôå ôï ôñõðÜíé ìå Ýíá äåýôåñï

ãåñìáíéêü êëåéäß 19.

¸ëåã÷ïò ëåéôïõñãßáò:

ÂÜëôå ôï öéò óôçí ðñßæá.

ÈÝôåôå ôï çëåêôñéêü ìç÷Üíçìá óå

ëåéôïõñãßá (÷ùñßò êïýìðùìá) êáé

ôï áöÞíåôå íá ëåéôïõñãÞóåé åðß

ðåñ. 30 äåõôåñüëåðôá.

ÅëÝãîôå ôïí ãéá áíïìïéïìïñößåò êßíçóçò

êáé êñáäáóìïýò.

ÈÝôåôå ôï çëåêôñéêü ìç÷Üíçìá åêôüò

ëåéôïõñãßáò.

Ãéá ôç ñýèìéóç ôïõ áñéèìïý óôñïöþí

åñãáóßáò ñõèìßóôå ôïí ôñï÷ü ñýèìéóçò

óôçí åðéèõìçôÞ ôéìÞ.

Ñýèìéóç Áñéèìüò óôñïöþí (min

–1

)

1

2

3300

4600

3

4

5

6

6100

7300

8700

10000

ÈÝóç óå êáé åêôüò ëåéôïõñãßáò

Âñá÷ý÷ñïíç ëåéôïõñãßá ÷ùñßò

êïýìðùìá:

ÙèÞóôå ôïí äéáêüðôç ðáëéíäñüìçóçò

ðñïò ôá åìðñüò êáé êñáôÞóôå ôïí.

Ãéá ôç èÝóç åêôüò ëåéôïõñãßáò áöÞóôå

ôïí äéáêüðôç ðáëéíäñüìçóçò åëåýèåñï.

ÄéáñêÞò ëåéôïõñãßá ìå êïýìðùìá:

ÐÑÏÓÏ×Ç!

ÌåôÜ ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò äéáêïðÞò

ñåýìáôïò ôï áíáììÝíï ìç÷Üíçìá

îáíáîåêéíÜ.

ÙèÞóôå ôïí äéáêüðôç ðáëéíäñüìçóçò

ðñïò ôá åìðñüò êáé êïõìðþóôå ôïí,

ðéÝæïíôÜò ôïí óôçí åìðñüóèéá Üêñç.

108

ÌïíÜäá äéÜôñçóçò

Ãéá ôç èÝóç åêôüò ëåéôïõñãßáò áðáóöá-

ëßóôå ôïí äéáêüðôç ðáëéíäñüìçóçò,

ðéÝæïíôÜò ôïí óôçí ïðßóèéá Üêñç.

Óôåñåþóôå Þ ñõèìßóôå ôçí ðñï-

óôáóßá áðü ôá ðéôóéëßóìáôá íåñïý

ÕÐÏÄÅÉÎÇ

Ç ðñïóôáóßá áðü ôá ðéôóéëßóìáôá íåñïý

÷ñçóéìåýåé ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ÷ñÞóôç

áðü ôá ðéôóéëßóìáôá ôïõ íåñïý.

Ï ðñïöõëáêôÞñáò èá ðñÝðåé íá ñõèìéóôåß

Ýôóé, þóôå íá åìðïäßæåôáé ç áíáññüöçóç

ôïõ íåñïý áðü ôï ìç÷Üíçìá.

Õðïäåßîåéò åñãáóßáò

ÐÑÏÓÏ×Ç!

Óå ðåñßðôùóç ÷ñÞóçò ïñèïóôÜôç

äéÜíïéîçò ïðþí ðñïóÝîôå ôéò õðïäåßîåéò

áóöáëåßáò êáé åñãáóßáò áðü ôéò ïäçãßåò

÷ñÞóçò ôïõ ïñèïóôÜôç äéÜíïéîçò ïðþí.

Óôåñåþóôå ôï äéáìáíôïôñýðáíï.

Ñõèìßóôå ôçí ðñïóôáóßá áðü ôá

ðéôóéëßóìáôá íåñïý óôçí åðéèõìçôÞ

èÝóç.

ÂÜëôå ôï öéò óôçí ðñßæá.

ÅëÝãîôå ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç

áôïìéêÞò ðñïóôáóßáò (PRCD).

ÐéÜóôå ìå ôï äåîß ÷Ýñé ôç ëáâÞ êáé ìå ôï

áñéóôåñü ÷Ýñé ôçí ôïîïåéäÞ ÷åéñïëáâÞ.

ÈÝóç ôïõ çëåêôñéêïý åñãáëåßïõ óå

ëåéôïõñãßá.

Áíïßîôå ôçí ðáñï÷Þ íåñïý.

ÅêôåëÝóôå ôç äéÜôñçóç.

Áí ÷ñåéáóôåß ñõèìßóôå êáôüðéí ôçí

ðáñï÷Þ íåñïý.

ÌåôÜ ôç äéÜôñçóç áðåíåñãïðïéÞóôå

ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï.

Ôï äéáìáíôïôñýðáíï åîáêïëïõèåß íá

ëåéôïõñãåß ãéá êÜìðïóï ÷ñüíï áêüìá!

Êëåßóôå ôçí ðáñï÷Þ íåñïý.

ÌåôÜ ôï ôÝëïò ôçò åñãáóßáò:

Êáèáñßóôå êáëÜ ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï êáé

ôá åîáñôÞìáôá.

ÔñáâÞîôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.

Ëýóôå ôïí ìï÷ëü ôÜíõóçò.

ÙèÞóôå ôçí ðñïóôáóßá áðü ôá

ðéôóéëßóìáôá íåñïý óôçí öëÜíôæá

ôÜíõóçò êáé ñõèìßóôå ôçí óôçí

åðéèõìçôÞ èÝóç.

Îáíáóößîôå ôïí ìï÷ëü ôÜíõóçò.

109

ÓõíôÞñçóç êáé öñïíôßäá

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Ðñéí áðü üëåò ôéò åñãáóßåò óôï çëåêôñéêü

ìç÷Üíçìá, âãÜëôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.

Êáèáñéóìüò

Êáèáñßæåôå ôáêôéêÜ ôï ìç÷Üíçìá êáé ôéò

ó÷éóìÝò áåñéóìïý. Ç óõ÷íüôçôá åîáñôÜôáé

áðü ôï êáôåñãáæüìåíï õëéêü êáé áðü ôç

äéÜñêåéá ôçò ÷ñÞóçò.

Óôï åóùôåñéêü ôïõ ðåñéâëÞìáôïò ìå ôïí

êéíçôÞñá ðñÝðåé íá ãßíåôáé ôáêôéêÞ

åêöýóçóç ìå îçñü ðåðéåóìÝíï áÝñá.

ÊáñâïõíÜêéá (øÞêôñåò)

Ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï åßíáé åöïäéáóìÝíï

ìå êáñâïõíÜêéá áðüæåõîçò.

¼ôáí ôá êáñâïõíÜêéá áðüæåõîçò öèÜóïõí

óôï üñéï öèïñÜò ôüôå ôï çëåêôñéêü åñãá-

ëåßï ôßèåôáé áõôüìáôá åêôüò ëåéôïõñãßáò.

ÕÐÏÄÅÉÎÇ

Ãéá ôçí áëëáãÞ ÷ñçóéìïðïéåßôå ìüíïí

ãíÞóéá ìÝñç áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ.

ÊáôÜ ôç ÷ñÞóç Üëëçò ìÜñêáò ðáýïõí íá

éó÷ýïõí ðëÝïí ïé õðï÷ñåþóåéò ðáñï÷Þò

åããýçóçò ôïõ êáôáóêåõáóôÞ.

ÌåôÜäïóç êßíçóçò

ÕÐÏÄÅÉÎÇ

Ìç ëýóåôå ôéò âßäåò óôçí êåöáëÞ ìåôÜäï-

óçò êßíçóçò êáôÜ ôç äéÜñêåéá éó÷ýïò ôçò

ðáñï÷Þò åããýçóçò. Óå ðåñßðôùóç ìç

ôÞñçóçò ðáýåé íá éó÷ýåé ç áîßùóç ðáñï÷Þò

åããýçóçò áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ.

ÅðéóêåõÝò

Ôõ÷üí åðéóêåõÝò åðéôñÝðåôáé íá åêôåëïýí-

ôáé áðïêëåéóôéêÜ êáé ìüíï áðü êÜðïéï áðü

ôïí êáôáóêåõáóôÞ åîïõóéïäïôçìÝíï óõíåñ-

ãåßï ôçò ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ôùí

ðåëáôþí ìáò.

ÌïíÜäá äéÜôñçóçò

ÁíôáëëáêôéêÜ êáé åîáñôÞìáôá

Áíôáëëáêôéêü/ÅîÜñôçìá

BD 06 ïñèïóôÜôçò äéÜíïéîçò

ïðþí ãéá äéÜíïéîç ïðþí óå

áêìÝò

BD 18 ïñèïóôÜôçò äéÜíïéîçò

ïðþí ìå ïäçãü óôÞëçò

Äï÷åßï ðßåóçò íåñïý FLEX

WD10 (10 l ÷ùñçôéêüôçôá,

6 bar ðßåóç, 4 m åýêáìðôïò

óùëÞíáò ðßåóçò)

Êùä.

ðáñáãã.

254.186

290.343

251.622

ÐåñáéôÝñù åîáñôÞìáôá, éäéáßôåñá

åñãáëåßá åöáñìïãÞò, èá âñåßôå óôïõò

êáôáëüãïõò ôïõ êáôáóêåõáóôÞ.

ÁváëõôéêÜ ó÷Ýäéá êáé ëßóôåò ávôáëëáêôéêþí

èá âñåßôå óôçv éóôoóåëßäá ìáò.

www.flex-tools.com

Õðïäåßîåéò áðüóõñóçò

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Á÷ñçóôåýåôå ôá ðáëéÜ ìç÷áíÞìáôá ðïõ

äåí ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ðëÝïí, êüâïíôáò

ôï ôñïöïäïôéêü êáëþäéï.

¼÷é ãéá ÷þñåò ôçò ÅõñùðáúêÞò

¸íùóçò.

Ìçí ðåôÜôå ôá çëåêôñéêÜ åñãáëåßá

óôá ïéêéáêÜ áðïññßììáôá!

ÂÜóåé ôçò ÅõñùðáúêÞò Ïäçãßáò 2012/19/ÅÊ

ðåñß çëåêôñéêþí êáé çëåêôñïíéêþí ðáëéþí

óõóêåõþí êáé ìç÷áíçìÜôùí êáé ôçí åöáñ-

ìïãÞ ôçò óôï åèíéêü äßêáéï, ôá Ü÷ñçóôá

çëåêôñéêÜ åñãáëåßá ðñÝðåé íá óõëëÝãïíôáé

÷ùñéóôÜ êáé íá ïäçãïýíôáé óå öéëéêÞ ðñïò

ôï ðåñéâÜëëïí åðáíáîéïðïßçóç.

ÕÐÏÄÅÉÎÇ

Ó÷åôéêÜ ìå ôéò äõíáôüôçôåò áðüóõñóçò

áðåõèõíèåßôå óôï åéäéêü êáôÜóôçìá,

áð' üðïõ áãïñÜóáôå ôï åñãáëåßï!

110

ÌïíÜäá äéÜôñçóçò

ÄÞëùóç ðéóôüôçôáò

Äçëþíïõìå ìå áðïêëåéóðêÞ åõèýíç, üôé ôï

ðñïúüí ðïõ ðåñéãñÜöåôáé ïôï ÊåöÜëáéï

”Ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ” âñßóêåôáé

óå óõìöùíßá ìå ôá áêüëïõèá ðñüôõðá

Þ êáíïíéóôéêÜ íôïêïõìÝíôá:

EN 60745 âÜóåé ôùí äéáôÜîåùí ôùí

ïäçãéþí 2004/108/EÊ (Ýùò 19.04.2016),

2014/30/EE (áðü 20.04.2016),

2006/42/EK, 2011/65/EK.

Õðåýèõíïò ãéá ôå÷íéêÜ Ýããñáöá:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Áðïêëåéóìüò åõèýíçò

Ï êáôáóêåõáóôÞò êáé ï áíôéðñüóùðüò

ôïõ äåí áíáëáìâÜíïõí êáìßá åõèýíç

ãéá æçìéÝò êáé áðþëåéåò êÝñäïõò ëüãù

äéáêïðÞò ôçò ëåéôïõñãßáò ôçò åðé÷åßñ-

çóçò, ðïõ ðñïêëÞèçêáí áðü ôï ðñïúüí

Þ áðü ôç ìç äõíáôÞ ÷ñÞóç ôïõ ðñïúüíôïò.

Ï êáôáóêåõáóôÞò êáé ï áíôéðñüóùðüò

ôïõ äåí áíáëáìâÜíïõí êáìßá åõèýíç ãéá

æçìéÝò, ïé ïðïßåò ðñïêëÞèçêáí áðü ôç ìç

áñìüæïõóá ÷ñÞóç Þ óå óõíäõáóìü ìå

ðñïúüíôá Üëëùí êáôáóêåõáóôþí.

Ec k hard Rühle

Manager Re s earch &

Development (R & D)

K lau s Peter Weinper

Head of Quality

Department (QD)

30.06.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

111

Spis treœci

Zastosowane symbole . . . . . . . . . . . . . 112

Dla w ł asnego bezpieczeñstwa . . . . . . . . 112

Poziom ha ł asu i drgañ . . . . . . . . . . . . . . 114

Opis urz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Instrukcja obs ł ugi . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Przegl¹d, konserwacja i pielêgnacja . . . . 119

Wskazówki dotycz¹ce usuwania opakowania i zu¿ytego urz¹dzenia . . . . . 120

Deklaracja zgodnoœci . . . . . . . . . . . . 120

Wy ł ¹czenie z odpowiedzialnoœci . . . . . . . 120

Zastosowane symbole

OSTRZE¯ENIE!

Oznacza bezpoœrednio zagra¿aj¹ce niebezpieczeñstwo.

Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozi

œmierci¹ lub bardzo ciê¿kimi obra¿eniami.

OSTRO¯NIE!

Oznacza mo¿liwoœ ć wyst¹pienia niebezpiecznej sytuacji.

Nieprzestrzeganie tej wskazówki mo¿e doprowadzi ć do skaleczeñ lub szkód materialnych.

WSKAZÓWKA

Oznacza wskazówki dla u¿ytkownika i wa¿ne informacje.

Symbole na urz¹dzeniu

Przed uruchomieniem przyczyta ć instrukcjê obs ł ugi!

Zastosowa ć okulary ochronne!

U¿ywa ć ochronników s ł uchu!

Wskazówka dotycz¹ca usuwania zu¿ytego urz¹dzenia

(patrz strona 120)!

Jednostka wiertarska

Dla w

ł

asnego bezpieczeñstwa

OSTRZE¯ENIE!

Przed u¿yciem urz¹dzenia dok ł adnie przeczyta ć i postêpowa ć wed ł ug:

niniejszej instrukcji obs ł ugi,

„Ogólnych wskazówek bezpieczeñstwa” dotycz¹cych pracy narzêdziami elektrycznymi zamieszczonych w za ł ¹czonej broszurze (nr dokumentacji: 315.915),

zasad i przepisów terenowych obowi¹zuj¹cych na miejscu odnoœnie bezpieczeñstwa pracy.

Niniejsze narzêdzie elektryczne jest skonstruowane i zbudowane zgodnie z najnowszym stanem techniki i uznanymi zasadami bezpieczeñstwa technicznego.

Mimo to podczas u¿ytkowania urz¹dzenia mo¿e wyst¹pi ć zagro¿enie zdrowia i ¿ycia u¿ytkownika lub osób trzecich albo uszkodzenia maszyny lub rzeczy.

Urz¹dzenie stosowa ć tylko

zgodnie z przeznaczeniem,

we w ł aœciwym stanie technicznym zgodnym z zasadami bezpieczeñstwa i higieny pracy.

Usterki wp ł ywaj¹ce niekorzystnie na stan bezpieczeñstwa nale¿y natychmiast usun¹ ć .

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejsza jednostka wiertarska przeznaczona jest

– do profesjonalnego zastosowania w przemyœle i rzemioœle,

– do wiercenia otworów przelotowych i otworów

œlepych w kamieniu naturalnym, betonie i materia ł ach podobnego rodzaju za pomoc¹ wierte ł diamentowych z u¿yciem wody,

– do wiercenia z wolnej rêki lub z zastosowaniem stojaków wiertarskich, które podane s¹ w niniejszej instrukcji lub zalecane s¹ przez producenta do tego zastosowania,

– do u¿ywania z narzêdziami i wyposa¿eniem, które podane jest w tej instrukcji albo dopuszczone przez producenta do takiego zastosowania. Nie wolno przekracza ć dopuszczalnej prêdkoœci obwodowej ani maksymalnej

œrednicy.

112

Jednostka wiertarska

Wskazówki bezpieczeñstwa dla jednostki wiertarskiej

OSTRZE¯ENIE!

Przeczyta ć wszystkie wskazówki bezpieczeñstwa i pouczenia.

Zaniedbania w przestrzeganiu wskazówek bezpieczeñstwa i pouczeñ mog¹ spowodowa ć pora¿enie pr¹dem elektrycznym, po¿ar i/lub ciê¿kie zranienia.

Proszê zachowa ć wszystkie przepisy bezpieczeñstwa i wskazówki do przysz ł ego zastosowania.

Niniejsze urz¹dzenie elektryczne nale¿y stosowa ć jako jednostkê wiertarsk¹ z zastosowaniem odpowiednich narzêdzi i wyposa¿enia.

Proszê przestrzega ć wszystkich wskazówek bezpieczeñstwa, instrukcji, opisów i parametrów podanych w dokumentacji, która nale¿y do zakresu dostawy urz¹dzenia.

Nieprzestrzeganie nastêpuj¹cych wskazówek mo¿e spowodowa ć pora¿enie pr¹dem elektrycznym, wybuch po¿aru i/lub ciê¿kie zranienia.

Zastosowanie urz¹dzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem mo¿e spowodowa ć zagro¿enie lub niebezpieczeñstwo zranienia.

Nie wolno stosowa ć ¿adnego wyposa¿enia dodatkowego, które nie jest przewidziane ani polecane przez producenta specjalnie dla tego urz¹dzenia elektrycznego.

Sama mo¿liwoœ ć zamocowania wyposa¿enia do urz¹dzenia elektrycznego nie gwarantuje jeszcze bezpiecznego zastosowania.

U¿ywa ć ochronników s ł uchu.

Ha ł as mo¿e spowodowa ć uszkodzenie s ł uchu.

Podczas pracy nale¿y trzyma ć urz¹dzenie mocno obiema rêkoma za przewidziane do tego uchwyty i zapewni ć pewn¹ i stabiln¹ postawê.

Urz¹dzenie elektryczne prowadzi siê bezpieczniej trzymaj¹c je obiema rêkoma.

Proszê zastosowa ć odpowiednie urz¹dzenia wykrywaj¹ce przewody zasilaj¹ce albo zasiêgn¹ ć informacji w terenowych zak ł adach zaopatruj¹cych w wodê, gaz i energiê elektryczn¹.

Kontakt urz¹dzenia z przewodami elektrycznymi mo¿e spowodowa ć wybuch po¿aru lub pora¿enie pr¹dem elektrycznym.

Uszkodzenie przewodu gazowego mo¿e doprowadzi ć do wybuchu.

Przebicie przewodu wody narzêdziem spowoduje szkody materialne i mo¿e spowodowa ć pora¿enie pr¹dem elektrycznym.

Elektryczny przewód zasilaj¹cy prowadzi ć zawsze z dala od obracaj¹cych siê narzêdzi i koñcówek.

W przypadku utraty kontroli nad urz¹dzeniem mo¿e dojœ ć do zerwania elektrycznego przewodu zasilaj¹cego lub zetkniêcia z nim, a rêka u¿ytkownika mo¿e zosta ć wci¹gniêta przez obracaj¹ce siê narzêdzie lub koñcówkê urz¹dzenia.

Proszê zabezpieczy ć materia ł przeznaczony do obróbki.

Zamocowanie obrabianego materia ł u w odpowiednim uchwycie lub imadle jest pewniejsze, ni¿ trzymanie go w rêku.

Przed od ł o¿eniem na bok nale¿y zaczeka ć , a¿ urz¹dzenie elektryczne ca ł kowicie siê zatrzyma.

U¿yte narzêdzie mo¿e siê zaczepi ć lub zahaczy ć , co mo¿e z kolei prowadzi ć do utraty kontroli nad urz¹dzeniem elektrycznym.

U¿ytkowanie maszyny dopuszczalne jest tylko z prze ł ¹cznikiem ochronnym PRCD, który nale¿y do zakresu dostawy.

Prze ł ¹cznik ochronny PRCD nale¿y zawsze sprawdzi ć przed ka¿dym u¿yciem urz¹dzenia.

Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek prac przy urz¹dzeniu elektrycznym, nale¿y najpierw wyj¹ ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

Naprawy urz¹dzenia elektrycznego, jak na przyk ł ad wymiana elektrycznego przewodu zasilaj¹cego, mo¿e dokona ć tylko i wy ł ¹cznie autoryzowany serwis producenta.

113

Poziom ha

ł

asu i drgañ

Wartoœci poziomu ha ł asu i drgañ okreœlone zosta ł y zgodnie z norm¹ EN 60745.

Poziom ha ł asu wywo ł anego przez urz¹dzenie zmierzony na stanowisku pracy (A) wynosi w normalnym przypadku:

– Poziom ciœnienia akustycznego: 85,6 dB(A);

– Poziom ha ł asu podczas pracy: 96,6 dB(A);

– Dok ł adnoœ ć : K = 3 dB.

Wartoœ ć drgañ (przy wierceniu w kamieniu naturalnym):

– Wartoœ ć emisji:

(wiert ł o do wiercenia pe ł n¹

œrednic¹ owtoru

Ø

8 mm)

(wiert ł o rurowe trepanacyjne

Ø

12 mm) a a h h

= 3,2 m/s

= 4,8 m/s

– Dok ł adnoœ ć : K = 1,5 m/s

2

2

2

OSTRO¯NIE!

Podane wartoœci pomiarowe odnosz¹ siê do nowych urz¹dzeñ.

W codziennym u¿ytkowaniu wartoœci poziomu ha ł asu i drgañ zmieniaj¹ siê.

Jednostka wiertarska

WSKAZÓWKA

Wartoœ ć poziomu drgañ podana w niniejszej instrukcji zmierzona jest zgodnie z metod¹ pomiarow¹ podan¹ norm¹ EN 60745 i mo¿e by ć u¿yta do wzajemnego porównania narzêdzi elektrycznych. Nadaje siê ona równie¿ do prowizorycznego okreœlenia obci¹¿enia drganiami.

Podana wartoœ ć poziomu drgañ odnosi siê do podstawowego zastosowania narzêdzia elektrycznego.

Jednak w przypadku u¿ycia urz¹dzenia do innego zastosowania, z innym wyposa¿eniem albo w przypadku zaniedbañ w przegl¹dach i konserwacji, rzeczywisty poziom drgañ mo¿e odbiega ć od podanych wartoœci. Mo¿e to znacznie zwiêkszy ć obci¹¿enie drganiami w ca ł kowitym czasie pracy.

W celu dok ł adnej oceny obci¹¿enia drganiami nale¿y uwzglêdni ć odcinki czasu, w których urz¹dzenie jest wy ł ¹czone albo w ł ¹czone, ale nie pracuje.

Mo¿e to znacznie zredukowa ć obci¹¿enie drganiami w ca ł kowitym czasie pracy. Proszê wprowadzi ć dodatkowe œrodki bezpieczeñstwa w celu ochrony u¿ytkownika przed oddzia ł ywaniem drgañ, jak na przyk ł ad: przegl¹d i konserwacja narzêdzi elektrycznych i wyposa¿enia, zastosowanie œrodków zapewniaj¹cych utrzymanie d ł oni w cieple, odpowiednia organizacja procesów roboczych.

OSTRO¯NIE!

Przy ciœnieniu akustycznym powy¿ej 85 dB(A) nale¿y u¿ywa ć ochronników s ł uchu.

(A) = na stanowisku pracy

114

Jednostka wiertarska

Opis urz¹dzenia

3

4

1

2

5

6

7

Uchwyt kab ł ¹kowy

Blokada wrzeciona

Korpus przek ł adni

Prze ł ¹cznik suwakowy

Kó ł ko nastawnika liczby obrotów

Elektryczny przewód zasilaj¹cy z prze ł ¹cznikiem ochronnym PRCD

Tabliczka znamionowa

8

9

Ko ł nierz mocuj¹cy

Mocowanie narzêdzia M14/17

10 Przy ł ¹cze wody z zaworem odcinaj¹cym

11 Os ł ona chroni¹ca przed wod¹ rozbryzgow¹

12 Kamieñ do ostrzenia

13 Klucz p ł aski numer 19

14 Klucz p ł aski numer 17

115

Jednostka wiertarska

Dane techniczne

Stojak wiertarski

Napiêcie sieciowe

Klasa ochrony

Moc pobierana

Typ urz¹dzenia

V/Hz

Moc oddawana

Robocza liczba obrotów

W

W obr./min

Prêdkoœ ć obrotowa biegu ja ł owego obr./min

Mocowanie narzêdzia

Wiert ł o diamentowe

œrednica/d ł ugoœ ć /g ł êbokoœ ć wiercenia mm

Jednostka wiertarska

BHW 1549 VR

BED 18

BD 18

700

3000–9000

3500–10000

M14/17

BED 69

BD 06 oddzielna instrukcja obs ł ugi

230/50

I

1200

Przy ł ¹cze wody

Ciê¿ar (bez przewodu zasilaj¹cego) kg

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

6/88/58

8/103/73

10/118/88

12/128/98

14/143/113

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

½

?

(dla samozamykaj¹cej z ł ¹czki szybkomocuj¹cej), maks. 6 bar

3,2 4,0 15,5

116

Jednostka wiertarska

Instrukcja obs

ł

ugi

OSTRZE¯ENIE!

Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek prac przy urz¹dzeniu elektrycznym, nale¿y najpierw wyj¹ ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

Przed pierwszym uruchomieniem

Rozpakowa ć urz¹dzenie elektryczne, sprawdzi ć kompletnoœ ć zakresu dostawy i ewentualne uszkodzenia transportowe.

Pod

ł

¹czenie do elektrycznej sieci zasilaj¹cej

OSTRZE¯ENIE!

U¿ytkowanie maszyny dopuszczalne jest tylko z prze ł ¹cznikiem ochronnym PRCD, który nale¿y do zakresu dostawy.

Prze ł ¹cznik ochronny PRCD nale¿y zawsze sprawdzi ć przed ka¿dym u¿yciem urz¹dzenia.

WSKAZÓWKA

Przed naciœniêciem prze ł ¹cznika ochronnego

PRCD sprawdzi ć , czy urz¹dzenie elektryczne jest wy ł ¹czone.

Sprawdzenie przed ka¿dym u¿yciem:

1. Wtyczkê w ł o¿y ć do gniazdka sieciowego.

Prze ł ¹cznik ochronny PRCD musi wy ł ¹czy ć urz¹dzenie, lampka kontrolna gaœnie.

4. Po ponownym naciœniêciu przycisku „RESET” urz¹dzenie powino da ć siê w ł ¹czy ć .

OSTRZE¯ENIE!

Je¿eli po w ł ¹czeniu urz¹dzenia prze ł ¹cznik ochronny PRCD ponownie je wy ł ¹cza, albo gdy prze ł ¹cznik ochronny PRCD nie zadzia ł a, wtedy nale¿y natychmiast od ł ¹czy ć urz¹dzenie od sieci elektrycznej.

Dalsza eksploatacja urz¹dzenia jest zabroniona. Wymianê osobistego prze ł ¹cznika ochronnego PRCD zleci ć do wykonania tylko w autoryzowa-nym punkcie serwisowym producenta urz¹dzenia.

Przy

ł

¹czanie wody

OSTRZE¯ENIE!

Nie dopuszcza ć do kontaktu narzêdzia elektrycznego lub osób znajduj¹cych siê w obszarze pracy z wod¹.

Wolno uruchamia ć tylko urz¹dzenia, które pod ł ¹czone s¹ do sieci zasilania wod¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

Uszczelki, zawór odcinaj¹cy i z ł ¹czki sprawdza ć regularnie, czy dzia ł aj¹ odpowiednio z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

WSKAZÓWKA

Je¿eli nie ma mo¿liwoœci pod ł ¹czenia urz¹dzenia do sieci wodoci¹gowej, zaleca siê u¿ycie przenoœnego ciœnieniowego zbiornika wody

WD 10 (pojemnoœ ć 10 litrów, w¹¿ ciœnieniowy d ł ugoœci 4 m, nr katalogowy 251.622).

2. Nacisn¹ ć przycisk „RESET”.

Czerwona lampka kontrolna musi siê zapali ć .

3. Nacisn¹ ć przycisk „TEST”.

W¹¿ wody

½“

zamocowa ć dostêpn¹ w handlu samozamykaj¹c¹ z ł ¹czk¹ szybkomocuj¹c¹.

Zawór odcinaj¹cy otwiera ć dopiero na miejscu zastosowania przy w ł ¹czonym urz¹dzeniu.

 Przy zdejmowaniu wê¿a zwróci ć uwagê, aby woda nie dosta ł a siê do urz¹dzenia.

117

Mocowanie lub wymiana wiert

ł

a diamentowego

OSTRZE¯ENIE!

Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek prac przy urz¹dzeniu elektrycznym, nale¿y najpierw wyj¹ ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

Wyj¹ ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

Jednostka wiertarska

Nastawienie

1

2

3

4

5

6

Liczba obrotów (min

3300

4600

6100

7300

8700

10000

–1

)

W

ł

¹czanie i wy

ł

¹czanie

Praca chwilowa bez blokady:

Suwak prze ł ¹cznika przesun¹ ć do przodu i przytrzyma ć .

W celu wy ł ¹czenia zwolni ć suwak prze ł ¹cznika.

Praca ci¹g

ł

a z blokad¹:

OSTRO¯NIE!

W przypadku przerwy w dop ł ywie pr¹du w ł ¹czone urz¹dzenie zatrzyma siê i po przerwie w ł ¹czy siê ponownie.

Uchwyt do mocowania narzêdzi przytrzyma ć kluczem p ł askim numer 17, który nale¿y do zakresu dostawy.

Diamentowe wiert ł o przykrêci ć na wrzeciono.

 Wiert ł o dokrêci ć drugiem kluczem p ł askim numer 19.

Test prawid ł owoœci dzia ł ania:

 Wtyczkê w ł o¿y ć do gniazdka sieciowego.

W ł ¹czy ć urz¹dzenie elektryczne

(bez zatrzasku) i pozostawi ć pracuj¹ce ok.

30 sekund. Sprawdzi ć , czy urz¹dzenie jest wywa¿one i nie wystêpuj¹ drgania.

Wy ł ¹czy ć urz¹dzenie elektryczne.

Nastawianie liczby obrotów

 Suwak prze ł ¹cznika przesun¹ ć do przodu i zablokowa ć poprzez naciœniêcie na przedni¹ czêœ ć suwaka.

W celu nastawienia roboczej liczby obrotów przekrêci ć kó ł ko nastawnika na odpowiedni¹ wartoœ ć .

118

W celu wy ł ¹czenia zwolni ć blokadê poprzez naciœniêcie na tylnê czêœ ć suwaka prze ł ¹cznika.

Jednostka wiertarska

Mocowanie lub nastawianie os

ł

ony chroni¹cej przed wod¹ rozbryzgow¹

WSKAZÓWKA

Os ł ona chroni¹ca przed wod¹ rozbryzgow¹ s ł u¿y do ochrony u¿tkownika przed rozpryskiwan¹ wod¹. Os ł ona powinna by ć tak nastawiona, aby uniemo¿liwi ć zasysanie wody przez urz¹dzenie.

Wyj¹ ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

Zwolni ć dŸwigniê mocuj¹c¹.

 Os ł onê chroni¹ca przed wod¹ rozbryzgow¹ nasun¹ ć na ko ł nierz mocuj¹cy i ustawi ć w odpowiedniej pozycji.

 Zaci¹gn¹ ć dŸwigniê mocuj¹c¹.

Wskazówki u¿ytkowania

OSTRO¯NIE!

Przy zastosowaniu stojaka wiertarskiego przestrzega ć wskazówek bezpieczeñstwa i u¿ytkowania podanych w instrukcji obs ł ugi stojaka wiertarskiego.

 Zamocowa ć wiert ł o diamentowe.

 Os ł onê chroni¹ca przed wod¹ rozbryzgow¹ ustawi ć w odpowiedniej pozycji.

Wtyczkê w ł o¿y ć do gniazdka sieciowego.

Sprawdzi ć prawid ł owoœ ć dzia ł ania prze ł ¹cznika ochronnego PRCD.

Praw¹ rêk¹ chwyci ć za uchwyt, a lew¹ rêk¹ za uchwyt kab ł ¹kowy.

 W ł ¹czy ć urz¹dzenie elektryczne.

 Otworzy ć dop ł yw wody.

 Wykona ć wiercenie.

 W razie potrzeby doregulowa ć dop ł yw wody.

Po wywierceniu otworu wy ł ¹czy ć urz¹dzenie elektryczne. Wiert ł o diamentowa obraca siê jeszcze jakiœ czas!

 Zamkn¹ ć dop ł yw wody.

 Po zakoñczeniu pracy:

Urz¹dzenie elektryczne i narzêdzia nale¿y dok ł adnie wyczyœci ć .

Przegl¹d, konserwacja i pielêgnacja

OSTRZE¯ENIE!

Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek prac przy urz¹dzeniu elektrycznym, nale¿y najpierw wyj¹ ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie

Urz¹dzenie i otwory wentylacyjne nale¿y regularnie czyœci ć . Czêstoœ ć czyszczenia zale¿na jest od rodzaju obrabianego materia ł u i d ł ugoœci czasu obrabiania.

Wnêtrze obudowy i silnik nale¿y regularnie przedmuchiwa ć suchym, sprê¿onym powietrzem.

Szczotki wêglowe

Narzêdzie elektryczne wyposa¿one jest w wy ł ¹czaj¹ce szczotki wêglowe. Po osi¹gniêciu granicy zu¿ycia szczotek wêglowych, nastêpuje automatyczne wy ł ¹czenie urz¹dzenia elektrycznego.

WSKAZÓWKA

Zu¿yte szczotki wêglowe wymieni ć na nowe, oryginalne szczotki dopuszczone przez producenta urz¹dzenia. W przypadku zastosowania obcych fabrykatów wygasaj¹ prawa do roszczeñ z tytu ł u gwarancji udzielonej przez producenta.

Przek

ł

adnia

WSKAZÓWKA

Œrub znajduj¹cych siê na korpusie urz¹dzenia nie wolno odkrêca ć w okresie gwarancji.

W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia wygasaj¹ prawa do roszczeñ z tytu ł u gwarancji udzielonej przez producenta.

Naprawy

Naprawy urz¹dzenia zleca ć do wykonania wy ł ¹cznie w punkcie serwisowym autoryzowanym przez producenta.

119

Czêœci zamienne i wyposa¿enie dodatkowe

Czêœ ć zamienna/ wyposa¿enie

BD 06 Stojak wiertarski do wierceñ krawêdziowych

BD 18 Stojak wiertarski z prowadnic¹ s ł upow¹

Ciœnieniowy zbiornik wody

FLEX typu WD10

(pojemnoœ ć 10 l, ciœnienie 6 bar, w¹¿ ciœnieniowy d ł ugoœci 4 m)

Nr katalogowy

254.186

290.343

251.622

Kolejne elementy wyposa¿enia, a szczególnie narzêdzia do ró¿nych zastosowañ, podane s¹ w katalogach producenta urz¹dzenia.

Rysunek wybuchowy i listê czêœci zamiennych mo¿na znaleŸ ć na naszej stronie internetowej:

www.flex-tools.com

Wskazówki dotycz¹ce usuwania opakowania i zu¿ytego urz¹dzenia

OSTRZE¯ENIE!

Wys ł u¿one urz¹dzenia uczyni ć niezdatnymi do u¿ycia poprzez usuniêcie elektrycznego przewodu zasilaj¹cego.

Tylko dla krajów EU.

Proszê nie wyrzuca ć narzêdzi elektrycznych do domowych œmieci!

Zgodnie z dyrektyw¹ Unii Europejskiej

2012/19/WE o odpadach elektrycznych i elektronicznych oraz jej przejêciem do prawa narodowego istnieje obowi¹zek zbierania narzêdzi elektrycznych celem odzyskania surowców wtórnych i utylizacji.

WSKAZÓWKA

Aktualne informacje o sposobie usuniêcia zu¿ytego urz¹dzenia mo¿na uzyska ć w punkcie zakupu.

Jednostka wiertarska

Deklaracja zgodnoœci

Deklarujemy z pe ł n¹ odpowiedzialnoœci¹,

¿e produkt opisany w rozdziale „Dane techniczne“ jest zgodny z nastêpuj¹cymi normami lub dokumentami normatywnymi:

EN 60745 zgodnie z wymaganiami rozporz¹dzenia

2004/108/WE (do 19.04.2016),

2014/30/UE (od 20.04.2016),

2006/42/WE, 2011/65/WE.

Odpowiedzialny za dokumentacjê techniczn¹:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Ec k hard Rühle

Manager Re s earch &

K lau s Peter Weinper

Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)

30.06.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Wy

ł

¹czenie z odpowiedzialnoœci

Producent nie odpowiada za szkody i stracone zyski spowodowane przerw¹ w dzia ł alnoœci gospodarczej zak ł adu, której przyczyn¹ by ł nasz wyrób lub brak mo¿liwoœci jego zastosowania.

Producent i jego przedstawiciel nie odpowiadaj¹ za szkody spowodowane niew ł aœciwym u¿ywaniem urz¹dzenia lub powsta ł e przy u¿ywaniu urz¹dzenia w powi¹zaniu z wyrobami innych producentów.

120

Fúróegység

Tartalom

Használt szimbólumok . . . . . . . . . . . . . . .121

Az Ön biztonsága érdekében . . . . . . . . . .121

Zaj és vibráció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

Az elsõ pillantásra . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

Mûszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125

Használati útmutató . . . . . . . . . . . . . . . . .126

Karbantartás és ápolás . . . . . . . . . . . . . .128

Ártalmatlanítási tudnivalók . . . . . . . . . . . .129

-Megfelelõség . . . . . . . . . . . . . . . . . .129

Felelõsség kizárása . . . . . . . . . . . . . . . . .129

Használt szimbólumok

FIGYELMEZTETÉS!

Közvetlenül fenyegetõ veszélyt jelent. Az itteni megjegyzések figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos sérüléseket okozhat.

VIGYÁZAT!

Veszélyes helyzetekre hívja fel a figyelmet.

Az itteni megjegyzések figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

MEGJEGYZÉS

Használati tippeket ad, és fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet.

Szimbólumok a készüléken

Üzembe helyezés elõtt el kell olvasni az üzemeltetési

útmutatót!

Hordjon védõszemüveget!

Viseljen fülvédõt!

Tudnivalók az elhasznált készülék ártalmatlanításáról

(lásd a 129 oldalt)!

Az Ön biztonsága érdekében

FIGYELMEZTETÉS!

Az elektromos szerszám használata elõtt el kell olvasni és ezután szabad használni:

a jelen üzemeltetési útmutató,

az elektromos szerszámok kezelésére vonatkozó „Általános biztonsági tudnivalók” részt a mellékelt füzetben

(iratszám: 315.915),

a használat helyén a balesetvédelemre vonatkozó szabályokat és elõírásokat.

Ezt az elektromos szerszámot a technika mai szintjének és az elismert biztonságtechnikai szabályoknak megfelelõen gyártották.

Ennek ellenére a használata során a használója vagy más személyek testét és életét fenyegetõ, illetve a gépet és más anyagi javakat károsító veszélyek léphetnek fel.

Az elektromos szerszámot csak a következõkre lehet használni

rendeltetés szerinti célokra,

kifogástalan állapotban.

A biztonságát csökkentõ zavarokat azonnal el kell hárítani.

Rendeltetésszerû használat

A jelen fúróegység a következõ rendeltetési célokra készült:

– iparszerû felhasználás az iparban és a kézmûiparban,

– átmenõ- és zsáklyuk furatok készítése terméskõben, betonban és hasonló anyagokban gyémánt fúróval, víz használata mellett,

– szabadkezes fúrás vagy a jelen útmutatóban megadott vagy a gyártó által ajánlott fúróállványokkal történõ használat,

– olyan szerszámokkal és tartozékokkal való használata, amelyeket ez az útmutató megad, vagy amelyeket a gyártója ajánl.

Nemszabad túllépni a megengedett kerületi sebességet és a maximális átmérõt.

121

A fúróegységre vonatkozó biztonsági útmutatások

FIGYELMEZTETÉS!

Olvasson el minden biztonsági útmutatást

és utasítást.

A biztonsági útmutatások

és utasítások betartásánál elkövetett mulasztásoknak elektromos áramütés, tûz és/vagy súlyos sérülések lehetnek a következményei.

Minden biztonsági útmutatást és utasítást

õrizzen meg a jövõbeli felhasználás céljából.

A jelen elektromos szerszámot az ahhoz meghatározott szerszámokkal és tartozékokkal fúróegységként kell használni.

Figyelembe kell venni a készülékkel együtt kapott valamennyi biztonsági

útmutatást, utasítást, ábrát és adatot.

Amennyiben nem veszik figyelembe a következõ utasításokat, akkor elektromos áramütés, tûz és/vagy súlyos sérülés történhet. Az olyan alkalmazás, mely nem szerepel az elektromos szerszám rendeltetésében, veszélyeztetést és sérüléseket okozhat.

Ne használjon a gyártó által nem speciálisan ehhez az elektromos szerszámhoz elõirányzott és ajánlott tartozékokat.

Csak azért, mert a tartozék rögzíthetõ az

Ön elektromos szerszámához, még nem garantált a biztonságos használat.

Viseljen fülvédõt!

A zaj hatása hallásvesztést okozhat.

Munkavégzéskor tartsa erõsen két kézzel a szerszámot az arra elõirányzott fogantyúkkal, és gondoskodjon biztos

állásról.

Az elektromos szerszám két kézzel biztosabban kezelhetõ.

Használjon megfelelõ keresõkészülékeket a rejtett tápvezetékek felkutatására, vagy hívja segítségül a helyi szolgáltató vállalatokat.

Az érintkezés az elektromos vezetékekkel tüzet és áramütést okozhat.

Gázvezeték sérülése robbanást idézhet elõ.

Vízvezetékbe történõ behatolás anyagi károkat vagy elektromos áramütést okozhat.

Fúróegység

A hálózati kábelt távol kell tartani a forgó betétszerszámoktól.

Amennyiben Ön elveszíti ellenõrzését a készülék felett, a készülék átvághatja, vagy elérheti a hálózati kábelt, és az Ön keze vagy karja a forgó betétszerszámba kerülhet.

Biztosítsa a munkadarabot.

A befogó szerkezetekkel vagy satuval rögzített munkadarab biztosabban tartható, mint az Ön kezével.

Mielõtt leteszi az elektromos szerszámot, várja meg, míg leáll.

A betétszerszám elakadhat, és ez az elektromos szerszám feletti ellenõrzés elvesztéséhez vezethet.

Ezeket a gépeket csak a velük együtt szállított PRCD kapcsolóval szabad mûködtetni. Minden egyes használat elõtt meg kell vizsgálni a PRCD kapcsolót.

Az elektromos szerszámon történõ minden munkavégzés elõtt ki kell húzni a hálózati csatlakozót.

Az elektromos szerszámon javításokat, mint például a hálózati kábel cseréje, kizárólag a gyártó ügyfélszolgálatával szabad végeztetni.

122

Fúróegység

Zaj és vibráció

A zaj- és rezgésértékeket az EN 60745-nek megfelelõen állapították meg.

A készülék A értékelésû zajszintjének nagysága tipikusan:

– Hangnyomás szintje: 85,6 dB(A);

– Hangteljesítményszint: 96,6 dB(A);

– Bizonytalanság: K = 3 dB.

Teljes rezgési érték

(terméskõ fúrásakor):

– Emissziós érték:

(tömör fúró

Ø

8 mm)

(üreges fúró

Ø

12 mm) a a h h

= 3,2 m/s

= 4,8 m/s

– Bizonytalanság: K = 1,5 m/s

2

2

2

VIGYÁZAT!

A megadott mérési értékek új készülékekre vonatkoznak. A napi felhasználás során változnak a zaj- és rezgésértékek.

MEGJEGYZÉS

A jelen utasításokban megadott rezgésszint értéke az EN 60745-ben szabályozott mérési eljárásnak megfelelõen került lemérésre, és használható elektromos szerszámokkal történõ összehasonlításhoz. Az érték alkalmas a rezgésterhelés elõzetes megbecsülésére is.

A megadott rezgésszint-érték az elektromos szerszám legfõbb alkalmazásait reprezentálja.

Ha az elektromos szerszámot azonban más alkalmazásokhoz, eltérõ használt szerszámokkal vagy nem elegendõ karbantartással használják, a rezgésszint értéke eltérõ lehet.

Ez jelentõsen megnövelheti a rezgésterhelést a munkavégzés teljes idõtartama alatt.

A rezgésterhelés pontos megbecsüléséhez azokat az idõket is figyelembe kell venni, melyekben a készülék lekapcsolódik, vagy ugyan mûködik, azonban ténylegesen nincs használatban.

Ez jelentõsen csökkentheti a rezgésterhelést a munkavégzés teljes idõtartama alatt.

Határozzon meg további biztonsági intézkedéseket a kezelõ védelmére a rezgések hatása ellen, például: az elektromos és a használt szerszámok karbantartásával, a kezek melegen tartásával, a munkafolyamatok megszervezésével.

VIGYÁZAT!

85 dB(A) hangnyomás fölött hallásvédõt kell hordani.

123

Fúróegység

Az elsõ pillantásra

6

7

3

4

1

2

5

Kengyelfogantyú

Orsórögzítés

Hajtómûház

Kapcsológomb

Állítókerék a fordulatszám elõválasztásához

Hálózati kábel PRCD védõkapcsolóval

Típustábla

8

9

Szorító perem

Szerszámbefogó M14/17-es kulcsnyílású villáskulcs

10 Vízcsatlakozó elzárószeleppel

11 Fröccsenõ víz elleni védõ

12 Köszörûkõ

13 19-es kulcsnyílású villáskulcs

14 17-es kulcsnyílású villáskulcs

124

Fúróegység

Mûszaki adatok

Fúróállvány

Hálózati feszültség

Védelmi osztály

Teljesítményfelvétel

Teljesítményleadás

Terhelési fordulatszám

Üresjárati fordulatszám

Szerszámbefogó

Gyémántfúró-átmérõ/-hosszúság/ fúrási mélység

Készülék típusa

V/Hz

W

W

1/perc

1/perc

BHW 1549 VR

Fúróegység

BED 18

BD 18

BED 69

BD 06 külön kezelési útmutató

230/50

I

1200

700

3000–9000

3500–10000

M14/17 mm

Vízcsatlakozás

Súly (csatlakozókábel nélkül) kg

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

6/88/58

8/103/73

10/118/88

12/128/98

14/143/113

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

½

?

(önzáró gyorscsatolóhoz), max. 6 bar

3,2 4,0 15,5

125

Használati útmutató

FIGYELMEZTETÉS!

Az elektromos szerszámon történõ minden munkavégzés elõtt ki kell húzni a hálózati csatlakozót.

Üzembe helyezés elõtt

Csomagolja ki az elektromos szerszámot,

és ellenõrizze a szállítmányt a teljességére

és az esetleges szállítási károkra nézve.

Csatlakozás az áramellátásra

FIGYELMEZTETÉS!

Ezeket a gépeket csak a velük együtt szállított

PRCD kapcsolóval szabad mûködtetni.

Minden egyes használat elõtt meg kell vizsgálni a PRCD kapcsolót.

MEGJEGYZÉS

A PRCD kapcsoló mûködtetése elõtt ellenõrizni kell, hogy az elektromos szerszám ki van-e kapcsolva.

Minden egyes használat elõtti vizsgálat:

1. A hálózati csatlakozódugót csatlakoztassa a dugaszolóaljzatba.

Fúróegység

3. Nyomja meg a „TEST” gombot.

A PRCD kapcsolónak ki kell kapcsolnia,

és az ellenõrzõ lámpa kialszik.

4. A „RESET” gomb ismételt megnyomása után a gépnek bekapcsolhatónak kell lennie.

FIGYELMEZTETÉS!

Ha a PRCD kapcsoló a gép bekapcsolásakor

újra kikapcsol, vagy ha nem old ki a PRCD kapcsoló, akkor a gépet azonnal válassza le a hálózatról.

A gépet a továbbiakban nem szabad használni.

A PRCD kapcsoló cseréjét csak a gyártó

ügyfélszolgálatával szabad végeztetni.

A vízcsatlakozás létrehozása

FIGYELMEZTETÉS!

A vizet távol kell tartani az elektromos szerszámoktól és a munkaterületen tartózkodó személyektõl. Csaka vízellátásra szabályszerûen csatlakoztatott készülékeket szabad üzembe helyezni. A tömítések, az elzárócsap és a csatlakozóidomok szabályszerû mûködését rendszeresen ellenõrizni kell.

MEGJEGYZÉS

Ha nem áll rendelkezésre csatlakozás a vízellátóhálózatra, akkor a WD 10 (10 l ûrtartalom,

4 m-es nyomótömlõ, megrendelési szám

251.622) mobil víz-nyomótartály használata ajánlott.

2. Nyomja meg a „RESET” gombot.

A piros ellenõrzõ lámpának ki kell gyulladnia.

Rögzítse az

½“

-os víztömlõt kereskedelemben szokványos, önzáró gyorscsatolóval.

Az elzáró csapot csak az alkalmazási helyen és járó szerszám mellett nyissa ki.

 A tömlõ levételekor ügyeljen arra, hogy ne érje víz a készüléket.

126

Fúróegység

A gyémánt fúró rögzítése vagy cseréje

FIGYELMEZTETÉS!

Az elektromos szerszámon történõ minden munkavégzés elõtt ki kell húzni a hálózati csatlakozót.

Húzza ki a hálózati dugaszt.

Beállítás

1

2

3

4

5

6

Be- és kikapcsolás

Fordulatszám (min

3300

4600

6100

7300

8700

10000

–1

)

Rövid idejû üzem reteszelés nélkül:

Tolja elõre a kapcsológombot, és tartsa meg.

 A kikapcsoláshoz engedje el a kapcsológombot.

Tartós üzem reteszeléssel:

VIGYÁZAT!

Áramkimaradás után a bekapcsolt készülék

újraindul.

Tartsa meg a szerszámfelfogót a mellékelt

17-es kulcsnyílású villáskulccsal

 Csavarozza fel a gyémánt fúrót az orsóra.

 Húzza meg a fúrót a második, 19-es kulcsnyílású villáskulccsal.

A mûködés ellenõrzése:

 A hálózati csatlakozódugót csatlakoztassa a dugaszolóaljzatba.

Kapcsolja be az elektromos szerszámot

(a gomb rögzítése nélkül), és kb. 30 másodpercig járassa. Ellenõrizze a kiegyensúlyozatlanságát és a rezgéseit.

Kapcsolja ki az elektromos szerszámot.

Fordulatszám elõválasztása

 Tolja elõre a kapcsológombot, és az elülsõ végét megnyomva reteszelje be.

Az üzemi fordulatszám beállításához állítsa az állítókereket a kívánt értékre.

A kikapcsoláshoz nyomja meg a kapcsológomb hátsó végét, hogy kioldja a reteszelést.

127

A fröccsenõ víz elleni védõ rögzítése vagy beállítása

MEGJEGYZÉS

A fröccsenõ víz elleni védõ a felhasználó védelmére szolgál a szétfröcskölõdõ víz ellen.

A fedelet úgy kell beállítani, hogy megakadályozzák a készülék általi vízfelszívást.

Húzza ki a hálózati dugaszt.

 Lazítsa meg a szorítókart.

 Tolja rá a fröccsenõ víz elleni védõt a feszítõkarimára, és állítsa a kívánt pozícióba.

Szorítsa meg ismét a szorítókart.

Munkákra vonatkozó megjegyzések

VIGYÁZAT!

Fúróállvány használata esetén figyelembe kell venni a fúróállvány kezelési útmutatójában található biztonsági- és munkautasításokat.

 Rögzítse a gyémánt fúrót.

 Forgassa a vésõt a kívánt pozícióba.

Dugja be a hálózati dugót.

Ellenõrizze a PRCD kapcsoló mûködését.

 Fogja meg jobb kézzel a markolatot és bal kézzel a kengyelfogantyút.

 Kapcsolja be az elektromos szerszámot.

Nyissa ki a vízbetáplálást.

Végezze el a fúrást.

 Szükség esetén állítson a vízbetápláláson.

 A fúrás után kapcsolja ki az elektromos szerszámot. A gyémánt fúró még rövid ideig forog!

Zárja el a vízbetáplálást.

A munka befejezése után:

Alaposan tisztítsa meg az elektromos szerszámot és a tartozékokat.

128

Karbantartás és ápolás

Fúróegység

FIGYELMEZTETÉS!

Az elektromos szerszámon történõ minden munkavégzés elõtt ki kell húzni a hálózati csatlakozót.

Tisztítás

Rendszeres idõközönként tisztítsa meg a készüléket és a szellõzõ réseket. A gyakoriság a megmunkálandó anyagtól és a használat idõtartamától függ.

A ház belsõ terét és a motort száraz sûrített levegõvel rendszeresen át kell fújni.

Szénkefék

Az elektromos szerszám lekapcsoló szénkefékkel rendelkezik. Amikor a kikapcsoló szénkefék elérik a kopáshatárukat, az elektromos szerszám automatikusan kikapcsol.

MEGJEGYZÉS

Cseréhez csak a gyártómû eredeti alkatrészeit használja. Idegen gyártmányok használata esetén megszûnnek a gyártó cég garanciális kötelezettségei.

Hajtómû

MEGJEGYZÉS

A hajtásfejen lévõ csavarokat a garancia idõtartama alatt ne csavarja ki. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén megszûnnek a gyártó cég garanciális kötelezettségei.

Javítások

Javításokat kizárólag a gyártó cég által felhatalmazott ügyfélszolgálati mûhely végezhet.

Fúróegység

Pótalkatrészek és tartozékok

Pótalkatrész/tartozék

BD 06 fúróállvány peremfuratokhoz

BD 18 fúróállványhoz oszlopvezetéssel

FLEX WD10 víz-nyomótartály

(10 l ûrtartalom, 6 bar nyomás,

4 m nyomótömlõ)

Megrend. szám

254.186

290.343

251.622

A további tartozékok, különösen az alkalmazott szerszámok a gyártó katalógusában tekinthetõk meg.

Robbantott rajzok és pótalkatrész-jegyzékek honlapunkon találhatók:

www.flex-tools.com

Ártalmatlanítási tudnivalók

FIGYELMEZTETÉS!

A kiszolgált készülékeket a hálózati kábel eltávolításával használhatatlanokká kell tenni.

Csak az EU tagországai számára

Sohase dobja az elektromos szerszámokat a háztartási hulladék közé!

Az EK elhasznált elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó 2012/19/EK európai

és a nemzeti jogba átvett iránymutatása szerint az elhasznált elektromos szerszámokat elkülönítve kell gyûjteni, és gondoskodni kell a környezetkímélõ módon történõ

újrahasznosításukról.

MEGJEGYZÉS

Az ártalmatlanítási lehetõségekrõl tájékozódjon a szakkereskedõknél!

-Megfelelõség

Egyedüli felelõsségünk tudatában kijelentjük, hogy a „Mûszaki adatok” alatt leírt termék megfelel az alábbi szabványoknak vagy normatív dokumentumoknak.

EN 60745, a 004/108/EK (2016. 04. 19-ig),

2014/30/EU (2016. 04. 20-tõl), a 2006/42/EK, a 2011/65/EK irányelvek rendelkezései szerint.

A mûszaki dokumentációkért felelõ személy:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Ec k hard Rühle K lau s Peter Weinper

Manager Re s earch &

Head of Quality

Development (R & D)

Department (QD)

30.06.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Felelõsség kizárása

A gyártó cég és a képviselõi nem felelnek az olyan károkért vagy az üzletmenet megszakadása miatt elmaradt nyereségért, amelyeket a termék vagy a termék nem megengedett használata okozott.

A gyártó cég és a képviselõi nem felelnek az olyan károkért, amelyek szakszerûtlen használat miatt vagy más gyártó cégek gyártmányaival összefüggésben keletkeztek.

129

Obsah

Použité symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Pro Vaši bezpe č nost . . . . . . . . . . . . . . . 130

Hlu č nost a vibrace . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Na první pohled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Návod k použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Údržba a ošetøování . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Pokyny pro likvidaci . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Prohlášení o shodì . . . . . . . . . . . . . 138

Vylou č ení odpovìdnosti . . . . . . . . . . . . . 138

Použité symboly

VAROVÁNÍ!

Ozna č uje bezprostøednì hrozící nebezpe č í.

Pøi nedodržení upozornìní hrozí usmrcení nebo nejtìžší poranìní.

POZOR!

Ozna č uje nìjakou možnou nebezpe č nou situaci. Pøi nedodržení upozornìní hrozí poranìní nebo vìcné škody.

UPOZORNÌNÍ

Ozna č uje aplika č ní tipy a dùležité informace.

Symboly na náøadí

Pøed uvedením do provozu si pøe č tìte návod k obsluze!

Noste ochranu o č í!

Noste protihlukovou ochranu!

Pokyn pro likvidaci použitého spotøebi č e (viz stránka 138)!

Vrtací jednotka

Pro Vaši bezpe

č

nost

VAROVÁNÍ!

Pøed použitím elektrického náøadí si pøe č tìte a potom jednejte:

pøedložený návod k obsluze,

“Všeobecné bezpe č nostní pokyny” k zacházení s elektrickým náøadím v pøiloženém sešitu ( č ís. publikace:

315.915),

pravidla a pøedpisy k zabránìní úrazùm, platné pro místo nasazení a jednejte podle nich.

Toto elektrické náøadí je konstruováno podle sou č asného stavu techniky a uznávaných bezpe č nostnì-technických pøedpisù.

Pøi jeho používání mùže pøesto dojít k ohrožení života uživatele nebo tøetí osoby, event. poškození náøadí nebo jiných vìcných hodnot.

Elektrické náøadí používejte pouze

pro stanovené použití,

v bezvadném bezpe č nostnì-technickém stavu.

Okamžitì odstraòte poruchy omezující bezpe č nost.

Stanovené použití

Tato vrtací jednotka je ur č ena

– pro živnostenské použití v prùmyslu a øemeslné živnosti,

– pro zhotovení prùchozích a slepých dìr v pøírodním kamenu, betonu a materiálech podobného druhu pomocí diamantových vrtákù za použití vody,

– k ru č nímu vrtání nebo k použití s vrtacími stojany, které jsou uvedené v tomto návodu nebo byly doporu č ené výrobcem,

– k nasazení s nástrojem a pøíslušenstvím, které je v tomto návodu uvedeno nebo výrobcem doporu č eno. Nesmí se pøekro č it pøípustná obvodová rychlost a maximální prùmìr.

130

Vrtací jednotka

Bezpe

č

nostní pokyny pro vrtací jednotku

VAROVÁNÍ!

Pøe č tìte si všechna bezpe č nostní upozornìní a pokyny.

Zanedbání pøi dodržování bezpe č nostních upozornìní a pokynù mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo tìžká poranìní.

Všechna bezpe č nostní upozornìní a pokyny si do budoucna uschovejte.

Toto elektrické náøadí používejte jako vrtací jednotku s nástroji a pøíslušenstvím ur č eným k tomuto ú č elu.

Dodržujte všechna bezpe č nostní upozornìní, pokyny, zobrazení a údaje, které jste obdrželi s náøadím.

Nebudete-li následující pokyny dodržovat, mùže dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo tìžkým poranìním.

Použití, pro které není elektrické náøadí ur č eno, mohou zpùsobit ohrožení a poranìní.

Nepoužívejte žádné pøíslušenství, které nebylo výrobcem ur č eno a doporu č eno speciálnì pro toto elektrické náøadí.

Jenom to, že pøíslušenství mùžete na Vašem elektrickém náøadí upevnit, není zárukou žádného bezpe č ného použití.

Noste protihlukovou ochranu.

Pùsobení hluku mùže zpùsobit ztrátu sluchu.

Pøi práci držte elektrické náøadí pevnì obìma rukama za ur č ené rukojeti a postarejte se o stabilní postoj.

Elektrické náøadí bude obìma rukama jistìji vedeno.

Používejte vhodné hleda č e vedení, abyste vypátrali skrytá napájecí vedení nebo si pøizvìte energetický rozvodný podnik.

Kontakt s elektrickými vedeními mùže vést k požáru a úrazu elektrickým proudem.

Poškození plynového potrubí mùže vést k výbuchu. Vniknutí do vodovodního potrubí zpùsobí vìcné škody nebo mùže zpùsobit

úraz elektrickým proudem.

Veïte síˆový kabel v dostate č né vzdálenosti od rotujících vložných nástrojù.

Ztratíte-li kontrolu nad náøadím, mùže dojít k proøíznutí nebo zachycení síˆového kabelu a Vaše ruka nebo paže se mùže dostat do otá č ejícího se vložného nástroje.

Zabezpe č te obrobek.

Obrobek držený upínacími zaøízeními nebo ve svìráku je držen spolehlivìji než Vaší rukou.

Døíve než elektrické náøadí odložíte, po č kejte, až se zastaví.

Vložný nástroj se mùže zachytit a vést ke ztrátì kontroly nad elektrickým náøadím.

Provoz tohoto náøadí je pøípustný pouze s dodávaným spína č em PRCD.

Pøed každým použitím zásadnì zkontrolujte spína č PRCD.

Pøed veškerými pracemi na elektrickém náøadí vytáhnìte síˆovou zástr č ku.

Opravy na elektrickém náøadí, jako napøíklad výmìnu síˆového kabelu, nechejte provádìt výhradnì zákaznickým servisem výrobce.

131

Hlu

č

nost a vibrace

Hodnoty hluku a vibrací byly zjištìny podle

EN 60745.

Hladina hluku náøadí vyhodnocená s filtrem A č iní typicky:

– Hladina akustického tlaku: 85,6 dB(A);

– Hladina akustického výkonu: 96,6 dB(A);

– Nejistota: K = 3 dB.

Celková hodnota vibrací

(pøi vrtání pøírodního kamene):

– Hodnota emisí:

(plný vrták

Ø

8 mm)

(dutý vrták

Ø

12 mm) a a h h

= 3,2 m/s

= 4,8 m/s

– Nejistota: K = 1,5 m/s

2

2

2

POZOR!

Uvedené namìøené hodnoty platí pro nová náøadí. Pøi denním nasazení se hodnoty hlu č nosti a vibrací mìní.

Vrtací jednotka

UPOZORNÌNÍ

Úroveò vibrací uvedená v tìchto pokynech byla zmìøena mìøicí metodou stanovenou normou

EN 60745 a lze ji použít k vzájemnému srovnání elektrického náøadí. Je také vhodná pro pøedbìžný odhad kmitavého namáhání. Uvedená úroveò vibrací reprezentuje hlavní aplikace elektrického náøadí.

Bude-li ovšem elektrické náøadí použito pro jiné aplikace, s odlišnými vloženými nástroji nebo nedostate č nou údržbou, mùže se úroveò vibrací lišit. Mùže to podstatnì zvýšit kmitavé zatížení bìhem celé pracovní doby. Pro pøesné odhadnutí kmitavého namáhání se mají také zohlednit doby, ve kterých je náøadí vypnuto nebo sice bìží, ale ve skute č nosti se nepoužívá.

Mùže to podstatnì redukovat kmitavé namáhání bìhem celé pracovní doby. Stanovte dodate č ná bezpe č nostní opatøení k ochranì obsluhy pøed

ú č inky vibrací, jako napøíklad: údržba elektrického náøadí a vložených nástrojù, udržování teploty rukou, organizace prùbìhu práce.

POZOR!

Pøi akustickém tlaku vìtším než 85 dB(A) noste ochranu sluchu.

132

Vrtací jednotka

Na první pohled

6

7

3

4

1

2

5

Tømenová rukojeˆ

Aretace vøetena

Pøevodovka

Kolébkový vypína č

Nastavovací kole č ko pro pøedvolbu otá č ek

Síˆový kabel s ochranným spína č em

PRCD

Typový štítek

8

9

Upínací pøíruba

Upnutí nástroje M14/17

(otvor klí č e)

10 Pøípojka vody s uzavíracím ventilem

11 Ochrana proti rozstøiku vody

12 Ru č ní brousek

13 Otevøený klí č 19 (otvor klí č e)

14 Otevøený klí č 17 (otvor klí č e)

133

Vrtací jednotka

Technické údaje

Vrtací stojan

Síˆové napìtí

Tøída ochrany

Pøíkon

Výkon

Otá č ky pøi zatížení

Otá č ky naprázdno

Upnutí nástroje

Diamantový vrták prùmìr/délka/hloubka vrtání

Vodní pøípojka

Hmotnost (bez pøipojovacího kabelu)

Typ náøadí

V/Hz

W

W ot./min ot./min

Vrtací jednotka

BHW 1549 VR

BED 18

BD 18

BED 69

BD 06 zvláštní návod k obsluze

230/50

I

1200

700

3000–9000

3500–10000

M14/17 (otvor klí č e) mm kg

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

6/88/58

8/103/73

10/118/88

12/128/98

14/143/113

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

½

?

(pro samouzavírací rychlospojku), max. 6 bar

3,2 4,0 15,5

134

Vrtací jednotka

Návod k použití

VAROVÁNÍ!

Pøed veškerými pracemi na elektrickém náøadí vytáhnìte síˆovou zástr č ku.

Pøed uvedením do provozu

Vybalte elektrické náøadí a zkontrolujte je na kompletnost dodávky a transportní poškození.

Pøipojení na napájení elektrickým proudem

VAROVÁNÍ!

Provoz tohoto náøadí je pøípustný pouze s dodávaným spína č em PRCD. Pøed každým použitím zásadnì zkontrolujte spína č PRCD.

UPOZORNÌNÍ

Pøed stisknutím ochranného spína č e PRCD zkontrolujte, zda je elektrické náøadí vypnuto.

Kontrola pøed každým použitím:

1. Zastr č te síˆovou zástr č ku do zásuvky.

VAROVÁNÍ!

Jestliže se pøi zapnutí náøadí spína č PRCD opìtovnì vypne nebo spína č PRCD nezareaguje, odpojte náøadí okamžitì od elektrické sítì.

Další provoz není pøípustný. Výmìnu ochranného spína č e PRCD nechejte provést pouze zákaznickým servisem výrobce.

Zhotovení vodní pøípojky

VAROVÁNÍ!

Elektrické náøadí a osoby v pracovní oblasti musí být v dostate č né vzdálenosti od vody.

Uveïte do provozu pouze náøadí øádnì pøipojené na napájení vodou. Pravidelnì kontrolujte øádnou funkci tìsnìní, uzavíracího kohoutu a pøípojek.

UPOZORNÌNÍ

Není-li k dispozici žádný pøípoj na rozvodnou vodovodní síˆ, doporu č uje se použít mobilní tlakovou nádobu na vodu WD 10 (objem nádoby 10 l, tlaková hadice 4 m, obj. č íslo

251.622).

2. Stisknìte tla č ítko “RESET”.

Musí se rozsvítit č ervená kontrolka.

3. Stisknìte tla č ítko “TEST”.

Ochranný spína č PRCD se musí vypnout, kontrolka zhasne.

4. Po opìtovném stisknutí tla č ítka “RESET” se musí nechat náøadí zapnout.

Upevnìte hadici vody

½“

pomocí samouzavírací rychlospojky bìžné v prodeji.

 Otevøete uzavírací kohout teprve na místì nasazení a pøi bìžícím nástroji.

 Pøi sundávání hadice dbejte na to, aby do náøadí nenatekla žádná voda.

135

Uchycení nebo výmìna diamantového vrtáku

VAROVÁNÍ!

Pøed veškerými pracemi na elektrickém náøadí vytáhnìte síˆovou zástr č ku.

Vytáhnìte síˆovou zástr č ku.

Vrtací jednotka

Nastavení

1

2

3

4

5

6

Zapnutí a vypnutí

Otá č ky (min

3300

4600

6100

7300

8700

10000

–1

)

Krátkodobý provoz bez zasko

č

ení:

Posuòte kolébkový vypína č smìrem dopøedu a pevnì jej držte.

K vypnutí kolébkový vypína č uvolnìte.

Trvalý provoz se zasko

č

ením:

POZOR!

Po výpadku elektrického proudu se zapnuté náøadí znovu rozbìhne.

Pøidržujte uchycení nástroje pøiloženým otevøeným klí č em 17 (otvor klí č e).

Našroubujte diamantový vrták na vøeteno.

 Utáhnìte pevnì vrták druhým otevøeným klí č em 19 (otvor klí č e).

Funk č ní test:

Zastr č te síˆovou zástr č ku do zásuvky.

Zapnìte elektrické náøadí (bez aretace) a nechejte cca 30 sekund bìžet.

Zkontrolujte nevyváženost a vibrace.

Vypnìte elektrické náøadí.

Pøedvolba otá

č

ek

 Posuòte kolébkový vypína č smìrem dopøedu a stisknutím na pøední konec jej zasko č ením zajistìte.

K nastavení pracovních otá č ek nastavte nastavovací kole č ko na požadovanou hodnotu.

K vypnutí kolébkový vypína č stisknutím na zadní konec odblokujte.

136

Vrtací jednotka

Uchycení nebo nastavení ochrany proti rozstøiku vody

UPOZORNÌNÍ

Ochrana proti rozstøiku vody slouží k ochranì uživatele pøed odstøikující vodou.

Kryt se má nastavit tak, aby se zabránilo nasávání vody náøadím.

 Vytáhnìte síˆovou zástr č ku.

Uvolnìte upínací páku.

Nastr č te ochranu proti rozstøiku vody na upínací pøírubu a do požadované polohy.

 Upínací páku opìt pevnì utáhnìte.

Pracovní pokyny

POZOR!

Pøi použití vrtacího stojanu dodržujte bezpe č nostní a pracovní pokyny z návodu k obsluze vrtacího stojanu.

Upevnìte diamantový vrták.

Nastavte ochranu proti rozstøiku vody do požadované polohy.

 Zastr č te síˆovou zástr č ku.

 Zkontrolujte funkci ochranného spína č e PRCD.

 Uchopte pravou rukou rukojeˆ a levou rukou tømenovou rukojeˆ.

 Zapnìte elektrické náøadí.

 Otevøete pøívod vody.

 Proveïte vrtání.

 V pøípadì potøeby doregulujte pøívod vody.

 Po vrtání elektrické náøadí vypnìte.

Diamantový vrták ještì krátkou dobu dobíhá!

Zavøete pøívod vody.

Po ukon č ení práce:

Elektrické náøadí a pøíslušenství dùkladnì vy č istìte.

Údržba a ošetøování

VAROVÁNÍ!

Pøed veškerými pracemi na elektrickém náøadí vytáhnìte síˆovou zástr č ku.

Č

istìní

Náøadí a vìtrací štìrbiny pravidelnì č istìte.

Č etnost č istìní je závislá na opracovávaném materiálu a dobì používání.

Vnitøní prostor tìlesa s motorem pravidelnì vyfoukejte suchým stla č eným vzduchem.

Uhlíkové kartá

č

ky

Elektrické náøadí je vybaveno vypínacími uhlíky.

Po dosažení meze opotøebení vypínacích uhlíkù se elektrické náøadí automaticky vypne.

UPOZORNÌNÍ

K výmìnì používejte pouze originální díly výrobce. Pøi použití cizích výrobkù zaniknou záru č ní závazky výrobce.

Pøevodovka

UPOZORNÌNÍ

Bìhem záru č ní doby nepovolujte šrouby na pøevodové hlavì. Pøi nedodržení zaniknou záru č ní závazky výrobce.

Opravy

Opravy nechejte výhradnì provádìt prostøednictvím nìkteré servisní dílny, autorizované výrobcem.

Náhradní díly a pøíslušenství

Náhradní díly/pøíslušenství Objed. č ís.

BD 06 Vrtací stojan pro vrtání do hran

254.186

290.343

BD 18 Vrtací stojan s vodicími sloupky

FLEX Tlaková nádoba na vodu

WD10 (obsah 10 l, tlak 6 bar, tlaková hadice 4 m)

251.622

Další pøíslušenství, zejména vložné nástroje, si vyberte z katalogù výrobce.

Rozložená schémata a seznamy náhradních dílù najdete na naší webové stránce:

www.flex-tools.com

137

Pokyny pro likvidaci

VAROVÁNÍ!

Odstranìním síˆového kabelu u č iòte vysloužilé náøadí nepoužitelným.

Pouze pro zemì EU.

Nevyhazujte elektrické náøadí do domovního odpadu!

Podle evropské smìrnice 2012/19/ES o elektrických a elektronických použitých spotøebi č ích a její realizace do národního práva se použité elektrické náøadí musí sbírat oddìlenì a dodávat do ekologické recyklace.

UPOZORNÌNÍ

O možnostech likvidace se informujte u Vašeho specializovaného obchodníka!

Prohlášení o shodì

Prohlašujeme na svou výlu č nou odpovìdnost, že výrobek popsaný v č ásti “Technické údaje” je v souladu s následujícími normami nebo normativními dokumenty:

EN 60745 podle ustanovení smìrnic

2004/108/ES (do 19.04.2016),

2014/30/EU (od 20.04.2016),

2006/42/ES, 2011/65/ES.

Zodpovìdný za technické podklady:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Vrtací jednotka

Vylou

č

ení odpovìdnosti

Výrobce a jeho zástupce neru č í za škody a ušlý zisk vlivem pøerušení obchodní č innosti, která byla zpùsobená výrobkem nebo eventuálnì nemožností jeho použití.

Výrobce a jeho zástupce neru č í za škody, které byly zpùsobeny neodborným použitím nebo ve spojitosti s výrobky jiných výrobcù.

Ec k hard Rühle

Manager Re s earch &

Development (R & D)

K lau s Peter Weinper

Head of Quality

Department (QD)

30.06.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

138

Vàtacia jednotka

Obsah

Použité symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139

Pre Vašu bezpe č nosˆ . . . . . . . . . . . . . . .139

Hlu č nosˆ a vibrácia . . . . . . . . . . . . . . . . .141

Na prvý poh¾ad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142

Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143

Návod na použitie . . . . . . . . . . . . . . . . . .144

Údržba a ošetrovanie . . . . . . . . . . . . . . . .146

Pokyny pre likvidáciu . . . . . . . . . . . . . . . .147

Prehlásenie o zhode . . . . . . . . . . . . .147

Vylú č enie zodpovednosti . . . . . . . . . . . . .147

Použité symboly

VAROVANIE!

Ozna č uje bezprostredne hroziace nebezpe č enstvo. Pri nedodržaní upozornenia hrozí usmrtenie alebo najˆažšie poranenia.

POZOR!

Ozna č uje nejakú možnú nebezpe č nú situáciu.

Pri nedodržaní upozornenia hrozí poranenie alebo vecné škody.

UPOZORNENIE

Ozna č uje aplika č né tipy a dôležité informácie.

Symboly na náradí

Pred uvedením do prevádzky si pre č ítajte návod na obsluhu!

Noste ochranu o č í!

Noste protihlukovú ochranu!

Pokyn pre likvidáciu použitého spotrebi č a (pozri strana 147)!

Pre Vašu bezpe

č

nosˆ

VAROVANIE!

Pred použitím elektrického náradia si pre č ítajte a potom jednajte:

predložený návod na obsluhu,

„Všeobecné bezpe č nostné pokyny” na zaobchádzanie s elektrickým náradím v priloženom zošite ( č ís. publikácie:

315.915),

pravidla a predpisy na zabránenie úrazom, platné pre miesto nasadenia a jednajte pod¾a nich.

Toto elektrické náradie je konštruované pod¾a sú č asného stavu techniky a uznávaných bezpe č nostne-technických pravidiel.

Pri používaní môže napriek tomu dôjsˆ k ohrozeniu života používate¾a alebo tretej osoby, event. poškodeniu náradia alebo iných vecných hodnôt. Používajte elektrické náradie len

pre stanovené použitie,

v bezchybnom bezpe č nostne-technickom stave.

Okamžite odstráòte poruchy, ktoré obmedzujú bezpe č nosˆ.

Stanovené použitie

Táto vàtacia jednotka je ur č ená

– na živnostenské nasadenie v priemysle a remeslníctve,

– na zhotovenie priechodných a slepých otvorov v prírodnom kameni, betóne a materiáloch podobného druhu pomocou diamantových vrtákov s použitím vody,

– na ru č né vàtanie alebo na použitie s vàtacími stojanmi, ktoré sú v tomto návode uvedené alebo sú odporú č ané výrobcom.

– na nasadenie s nástrojom a príslušenstvom, ktoré sú v tomto návode uvedené alebo sú odporú č ané výrobcom. Nesmie sa prekro č iˆ prípustná obvodová rýchlosˆ a maximálny priemer.

139

Bezpe

č

nostné pokyny pre vàtaciu jednotku

VAROVANIE!

Pre č ítajte si všetky bezpe č nostné upozornenia a pokyny.

Zanedbanie dodržiavania bezpe č nostných upozornení a pokynov môže maˆ za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ˆažké poranenia.

Všetky bezpe č nostné upozornenia a pokyny uschovajte na budúce použitie.

Používajte toto elektrické náradie ako vàtaciu jednotku s nástrojmi a príslušenstvom ur č eným pre tento ú č el.

Dodržiavajte všetky bezpe č nostné upozornenia, pokyny, zobrazenia a údaje, ktoré ste obdržali spolu s náradím.

Nedodržanie nasledujúcich pokynov môže viesˆ k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/lebo vážnym poraneniam.

Použitia, pre ktoré nie je elektrické náradí predpokladané, môžu spôsobiˆ ohrozenia a poranenia.

Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nebolo výrobcom predpokladané a odporú č ané špeciálne pre toto elektrické náradie.

Len to, že príslušenstvo môžete na Vašom elektrickom náradí upevniˆ, nie je zárukou žiadneho bezpe č ného použitia.

Noste protihlukovú ochranu.

Pôsobenie hluku môže zaprí č iniˆ stratu sluchu.

Pri práci držte elektrické náradie pevne obidvomi rukami za ur č ené rukoväti a postarajte sa o stabilný postoj.

Elektrické náradie bude obidvomi rukami vedené istejšie.

Používajte vhodné prístroje na vyh¾adávanie skrytých elektrických vedení, alebo sa obráˆte na miestny energetický podnik.

Kontakt s elektrickými vedeniami môže spôsobiˆ požiar alebo maˆ za následok zásah elektrickým prúdom.

Poškodenie plynového potrubia môže maˆ za následok výbuch. Preniknutie do vodovodného potrubia spôsobí vecné škody alebo môže spôsobiˆ úraz elektrickým prúdom.

Vàtacia jednotka

Veïte sieˆový kábel v dostato č nej vzdialenosti od rotujúcich pracovných nástrojov.

Ak stratíte kontrolu nad náradím, môže dojsˆ k preˆatiu alebo zachyteniu sieˆového kábla a Vaša ruka alebo paža sa môžu dostaˆ do otá č ajúceho sa pracovného nástroja.

Zabezpe č te obrobok.

Obrobok, ktorý je uchytený upínacími zariadeniami alebo zverákom, je držaný spo¾ahlivejšie ako Vašou rukou.

Skôr ako elektrické náradie odložíte, po č kajte, kým sa úplne nezastaví.

Pracovný nástroj sa môže zaseknúˆ a viesˆ k strate kontroly nad elektrickým náradím.

Prevádzka tohto náradia je prípustná len s dodávaným spína č om PRCD.

Pred každým použitím spína č PRCD zásadne skontrolujte.

Pred všetkými prácami na elektrickom náradí vytiahnite sieˆovú zástr č ku.

Opravy na elektrickom náradí, ako napríklad výmenu sieˆového kábla, nechajte vykonávaˆ výhradne zákaznickým servisom výrobcu.

140

Vàtacia jednotka

Hlu

č

nosˆ a vibrácia

Hodnoty hluku a vibrácií boli zistené pod¾a

EN 60745.

Hladina hluku náradia vyhodnotená s filtrom

A je typicky:

– Hladina akustického tlaku: 85,6 dB(A);

– Hladina akustického výkonu: 96,6 dB(A);

– Neistota: K = 3 dB.

Celková hodnota vibrácií

(pri vàtaní prírodného kameòa):

– Hodnota emisií:

(plný vrták

Ø

8 mm)

(dutý vrták

Ø

12 mm) a a h h

= 3,2 m/s

= 4,8 m/s

– Neistota: K = 1,5 m/s

2

2

2

POZOR!

Uvedené namerané hodnoty platia pre nové náradie. Pri dennom nasadení sa hodnoty hlu č nosti a vibrácií menia.

UPOZORNENIE

Úroveò vibrácií uvedená v týchto pokynoch bola nameraná meracou metódou, ktorú stanovuje norma EN 60745 a je možné ju použiˆ na vzájomné porovnanie elektrického náradia.

Hodí sa aj na predbežné posúdenie kmitavého namáhania. Uvedená úroveò vibrácií reprezentuje hlavné aplikácie elektrického náradia.

Ak sa však elektrické náradie používa pre iné aplikácie, s odlišnými vloženými nástrojmi alebo s nedostato č nou údržbou, môže sa úroveò vibrácií líšiˆ. Toto môže kmitavé namáhanie v priebehu celej pracovnej doby podstatne zvýšiˆ. Pre presný odhad kmitavého namáhania by sa mali tiež zoh¾adniˆ doby, v ktorých je náradie vypnuté alebo je síce v chode, ale v skuto č nosti sa nepoužíva.

Toto môže kmitavé namáhanie v priebehu celej pracovnej doby zrete¾ne redukovaˆ.

Stanovte dodato č né bezpe č nostné opatrenia pre ochranu obsluhy pred ú č inkami vibrácií, ako napríklad: údržba elektrického náradia a vložených nástrojov, udržiavanie teploty rúk, organizácia pracovných postupov.

POZOR!

Pri akustickom tlaku vä č ším ako 85 dB(A) používajte ochranu sluchu.

141

Vàtacia jednotka

Na prvý poh¾ad

6

7

3

4

1

2

5

Strmeòová rukoväˆ

Aretácia vretena

Prevodovka

Kolieskový vypína č

Nastavovacie koliesko na predvo¾bu otá č ok

Sieˆový kábel s ochranným spína č om

PRCD

Typový štítok

8

9

Upínacia príruba

Upnutie nástroja M14/17

(otvor k¾ú č a)

10 Vodná prípojka s uzavieracim ventilom

11 Ochrana proti striekaniu vody

12 Brúsok

13 Otvorený k¾ú č 19 (otvor k¾ú č a)

14 Otvorený k¾ú č 17 (otvor k¾ú č a)

142

Vàtacia jednotka

Technické údaje

Vàtací stojan

Sieˆové napätie

Trieda ochrany

Príkon

Výkon

Otá č ky pri zaˆažení

Otá č ky chodu naprázdno

Upnutie nástroja

Diamantový vrták priemer/dåžka/håbka vàtania

Vodná prípojka

Hmotnosˆ

(bez pripojovacieho kábla)

Typ náradia

V/Hz

W

W ot./min ot./min

Vàtacia jednotka

BHW 1549 VR

BED 18

BD 18

BED 69

BD 06 samostatný návod na obsluhu

230/50

I

1200

700

3000–9000

3500–10000

M14/17 (otvor k¾ú č a) mm kg

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

6/88/58

8/103/73

10/118/88

12/128/98

14/143/113

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

½

?

(pre samouzatváraciu rýchlospojku), max. 6 bar

3,2 4,0 15,5

143

Návod na použitie

VAROVANIE!

Pred všetkými prácami na elektrickom náradí vytiahnite sieˆovú zástr č ku.

Pred uvedením do prevádzky

Vyba¾te elektrické náradie, skontrolujte kompletnosˆ dodávky a transportné poškodenia.

Pripojenie na napájanie elektrickým prúdom

VAROVANIE!

Prevádzka tohto náradia je prípustná len s dodávaným spína č om PRCD. Pred každým použitím spína č PRCD zásadne skontrolujte.

UPOZORNENIE

Pred stla č ením ochranného spína č a PRCD skontrolujte, č i je elektrické náradie vypnuté.

Kontrola pred každým použitím:

1. Zastr č te sieˆovú zástr č ku do zásuvky.

Vàtacia jednotka

VAROVANIE!

Ak sa pri zapnutí náradí spína č PRCD opätovne vypne alebo spína č PRCD nezareaguje, odpojte náradie okamžite od elektrickej siete.

Ïalšia prevádzka nie je prípustná.

Výmenu ochranného spína č a PRCD nechajte vykonaˆ len zákaznickým servisom výrobcu.

Zhotovenie vodnej prípojky

VAROVANIE!

Elektrické náradie a osoby v pracovnej oblasti sa musia nachádzaˆ v dostato č nej vzdialenosti od vody. Uvádzajte do prevádzky len náradie riadne pripojené na napájanie vodou.

Pravidelne kontrolujte riadnu funkciu tesnení, uzatváracieho kohúta a prípojok.

UPOZORNENIE

Ak nie je k dispozícii žiadne pripojenie na rozvodnú vodovodnú sieˆ, odporú č a sa použitie mobilnej tlakovej nádoby na vodu

WD 10 (objem nádoby 10 l, tlaková hadica

4 m, obj. č íslo 251.622).

2. Stla č te tla č idlo „RESET”.

Musí sa rozsvietiˆ č ervená kontrolka.

3. Stla č te tla č idlo „TEST”.

Ochranný spína č PRCD musí vypnúˆ, kontrolka zhasne.

4. Po opätovnom stla č ení tla č idla „RESET” sa musí daˆ náradie zapnúˆ.

144

Upevnite vodnú hadicu

½“

pomocou samouzatváracej rýchlospojky bežnej v obchodoch.

 Otvorte uzatvárací kohút až na mieste nasadenia a pri bežiacom nástroji.

 Pri odobratí hadice dbajte na to, aby do náradia nenatekla žiadna voda.

Vàtacia jednotka

Upevnenie alebo výmena diamantového vrtáka

VAROVANIE!

Pred všetkými prácami na elektrickom náradí vytiahnite sieˆovú zástr č ku.

Vytiahnite sieˆovú zástr č ku.

Nastavenie

1

2

3

4

5

6

Otá č ky (min

–1

)

3300

4600

6100

7300

8700

10000

Zapnutie a vypnutie

Krátkodobá prevádzka bez zasko

č

enia:

 Posuòte kolieskový vypína č smerom dopredu a pevne ho držte.

Na vypnutie kolieskový vypína č uvo¾nite.

Trvalá prevádzka so zasko

č

ením:

POZOR!

Po výpadku elektrického prúdu sa zapnuté náradie opäˆ rozbehne.

Pridržiavajte uchytenie nástroja priloženým otvoreným k¾ú č om 17 (otvor k¾ú č a).

Naskrutkujte diamantový vrták na vreteno.

 Utiahnite pevne vrták druhým otvoreným k¾ú č om 19 (otvor k¾ú č a).

Funk č ný test:

Zastr č te sieˆovú zástr č ku do zásuvky.

Zapnite elektrické náradie (bez zasko č enia) a nechajte ho cca 30 sekúnd v chode.

Skontrolujte nevyváženosˆ a vibrácie.

Vypnite elektrické náradie.

Predvo¾ba otá

č

ok

Posuòte kolieskový vypína č smerom dopredu a stla č ením na predný koniec ho zasko č ením zaistite.

Na nastavenie pracovných otá č ok nastavte nastavovacie koliesko na požadovanú hodnotu.

 Na vypnutie kolieskový vypína č stla č ením na zadný konec odblokujte.

145

Uchytenie alebo nastavenie ochrany proti striekaniu vody

UPOZORNENIE

Ochrana proti striekaniu vody slúži na ochranu užívate¾a pred odstrekujúcou vodou.

Kryt by sa mal nastaviˆ tak, aby sa zabránilo nasávaniu vody náradím.

Vytiahnite sieˆovú zástr č ku.

 Uvo¾nite upínaciu páku.

 Nastr č te ochranu proti striekaniu vody na upínaciu prírubu a do požadovanej polohy.

 Upínaciu páku opäˆ pevne utiahnite.

Pracovné pokyny

POZOR!

Pri použití vàtacieho stojana dodržiavajte bezpe č nostné a pracovné pokyny z návodu na obsluhu vàtacieho stojana.

Upevnite diamantový vrták.

Nastavte ochranu proti striekaniu vody do požadovanej polohy.

Zastr č te sieˆovú zástr č ku.

Skontrolujte funkciu ochranného spína č a PRCD.

Uchopte pravou rukou za rukoväˆ a ¾avou rukou za strmeòovú rukoväˆ.

 Zapnutie elektrické náradia.

 Otvorte prívod vody.

 Vykonajte vàtanie.

 V prípade potreby doregulujte prívod vody.

 Po vàtaní elektrické náradie vypnite.

Diamantový vrták ešte po krátky č as dobieha!

 Zatvorte prívod vody.

 Po ukon č ení práce:

Elektrické náradie a príslušenstvo dôkladne vy č istite.

Údržba a ošetrovanie

Vàtacia jednotka

VAROVANIE!

Pred všetkými prácami na elektrickom náradí vytiahnite sieˆovú zástr č ku.

Č

istenie

Náradie a vetracie štrbiny pravidelne č istite.

Č astosˆ č istenia je závislá na opracovávanom materiáli a dobe používania.

Vnútorný priestor telesa s motorom pravidelne vyfúkajte suchým stla č eným vzduchom.

Uhlíkové kefy

Elektrické náradie je vybavené vypínacími uhlíkmi.

Po dosiahnutí medze opotrebenia vypínacích uhlíkov sa elektrické náradie automaticky vypne.

UPOZORNENIE

Pri výmene používajte len originálne diely výrobcu. Pri použití cudzích výrobkov zaniknú záru č né záväzky výrobcu.

Prevodovka

UPOZORNENIE

Po č as záru č nej doby neuvo¾òujte skrutky na prevodovej hlave. Pri nedodržaní zaniknú záru č né záväzky výrobcu.

Opravy

Opravy nechajte vykonávaˆ výhradne prostredníctvom niektorej servisnej dielne, autorizovanej výrobcom.

Náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely/príslušenstvo Objed. č ís.

BD 06 Vàtací stojan pre vàtanie do hrán

254.186

290.343

BD 18 Vàtací stojan so ståpikovým vedením

FLEX Tlaková nádoba na vodu

WD10 (obsah 10 l, tlak 6 bar, tlaková hadica 4 m)

251.622

Ïalšie príslušenstvo, najmä pracovné nástroje, si preberte z katalógov výrobcu.

Výkresy zostavy a zoznamy náhradných dielov nájdete na našej webovej stránke:

www.flex-tools.com

146

Vàtacia jednotka

Pokyny pre likvidáciu

VAROVANIE!

Odstránením sieˆového kábla urobte doslúžené náradie nepoužite¾ným.

Len pre krajiny EÚ.

Nevyhadzujte elektrické náradie do domového odpadu!

Pod¾a evropskej smernice 2012/19/ES o elektrických a elektronických použitých spotrebi č och a jej realizácie do národného práva sa musí použité elektrické náradie zbieraˆ oddelene a dodávaˆ do ekologickej recyklácie.

UPOZORNENIE

O možnostiach likvidácie sa informujte u Vášho špecializovaného obchodníka!

Prehlásenie o zhode

Prehlasujeme na svoju výlu č nú zodpovednosˆ, že výrobok opísaný v č asti „Technické údaje“ je v súlade s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi dokumentmi:

EN 60745 pod¾a ustanovení smerníc

2004/108/ES (do 19.04.2016),

2014/30/EÚ (od 20.04.2016),

2006/42/ES, 2011/65/ES.

Zodpovednosˆ za technické podklady:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Vylú

č

enie zodpovednosti

Výrobca a jeho zástupca neru č ia za škody a ušlý zisk vplyvom prerušenia obchodnej č innosti, ktorá bola spôsobená výrobkom alebo eventuálne nemožnosˆou jeho použitia.

Výrobca a jeho zástupca neru č ia za škody, ktoré boli spôsobené neodborným použitím alebo v spojitosti s výrobkami iných výrobcov.

Ec k hard Rühle K lau s Peter Weinper

Manager Re s earch &

Development (R & D)

Head of Quality

Department (QD)

30.06.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

147

Sisukord

Kasutatud sümbolid . . . . . . . . . . . . . . .148

Teie ohutuse heaks . . . . . . . . . . . . . . .148

Müra- ja vibratsioon . . . . . . . . . . . . . . .150

Ülevaade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . .152

Kasutusjuhend . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153

Hooldus ja korrashoid . . . . . . . . . . . . .155

Jäätmekäitlus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156

-Vastavus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156

Vastutuse välistamine . . . . . . . . . . . . .156

Kasutatud sümbolid

HOIATUS!

Tähistab otsest ähvardavat ohtu.

Juhise eiramine võib lõppeda surmavalt või tekitada raskeid vigastusi.

ETTEVAATUST!

Tähistab ohtlikku olukorda.

Juhise eiramine võib põhjustada vigastusi või tekitada materiaalset kahju.

MÄRKUS

Tähistab olulist informatsiooni või nõuannet kasutajale.

Sümbolid seadmel

Enne kasutuselevõtmist lugeda kasutusjuhendit!

Kanda silmakaitset!

Kanda kuulmiskaitset!

Vana seadme jäätmekäitlus

(vaata lehekülge 156)!

Teie ohutuse heaks

Puurimisseade

HOIATUS!

Enne elektritööriista kasutamist lugeda läbi järgmised juhendid ja pidada neist kinni:

käesolev kasutusjuhend,

lisatud brošüür „Üldised ohutusjuhised” elektritööriistade käsitsemisel

(vihikud-nr 315.915),

töökohal kehtivad õnnetusjuhtumite

ärahoidmise eeskirjad.

Elektritööriist on valmistatud uusima tehnika ja tunnustatud ohutuseeskirjade järgi.

Sellest hoolimata võib käsitsemisel tekkida olukord, mis võib ohustada seadmega töötaja või kolmanda isiku elu ja tervist, kahjustada seadet ennast või tekitada muud varalist kahju. Kasutada elektritööriista ainult

selleks ette nähtud otstarbel,

tehniliselt korras seisundis.

Turvalisust ohustavad rikked tuleb kiiresti kõrvaldada.

Otstarbekohane kasutamine

Puurimisseade on ette nähtud

– professionaalseks kasutamiseks tööstuses ja käsitöönduses,

– läbivate ja mitteläbivate avade märgpuurimiseks looduslikku kivvi, betooni ja sarnastesse materjalidesse,

– puurimiseks, nii et mõlemad käed on töö tegemiseks vabad, või puuristatiivi (mida soovitatakse selles kasutusjuhendis või mida soovitab tootja) abil,

– kasutamiseks koos varustuse ja tarvikutega, mis on käesolevas kasutusjuhendis

ära nimetatud või mida soovitab tootja.

Lubatud ringkiirust ja maksimaalset läbimõõtu ei tohi ületada.

148

Puurimisseade

Ohutusnõuanded puurimisseadmega puurimiseks

HOIATUS!

Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised.

Ohutusnõuete ja juhiste mittetäitmise tagajärjel võib tekkida elektrilöök, puhkeda tulekahju ja/või tekkida rasked kehavigastused.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised alles, et neid ka hiljem lugeda.

Käesolevat elektritööriista saab puurimiseks kasutada koos selleks ette nähtud varustuse ja tarvikutega.

Pidage kinni kõikidest seadmega kaasa antud ohutusnõuetest, juhistest, kirjeldustest ja andmetest.

Kui te ei järgi nimetatud õpetusi, võib selle tagajärjel tekkida elektrilöök, puhkeda tulekahju ja/või tekkida tõsised vigastused. Kui elektriseadmega tehakse töid, mille jaoks see ei ole ette nähtud, võivad tekkida ohtlikud olukorrad või vigastused.

Ärge kasutage tarvikuid, mida tootja ei ole spetsiaalselt selle elektritööriistaga töötamiseks ette näinud või soovitanud.

Ainuüksi see, kui te saate tarviku elektritööriista külge kinnitada, ei tähenda veel, et sellega saab ka ohutult töötada.

Kanda kuulmiskaitset!

Müra võib põhjustada kuulmiskahjustusi.

Hoidke elektritööriistal mõlema käega selleks ette nähtud käepidemetest tugevalt kinni ja valige endale kindel ning ohutu tööasend.

Elektritööriista saab mõlema käega kinni hoides turvalisemalt juhtida.

Kasutage sobivat detektorit, et leida

üles varjatud juhtmeid või pöörduge informatsiooni saamiseks piirkondliku tarnija poole.

Kokkupuude elektrijuhtmega võib põhjustada põlengu ja tekitada elektrilöögi saamise ohu.

Gaasijuhtme kahjustamine võib tekitada plahvatuse. Veetorustiku vigastamine toob endaga kaasa materiaalse kahju või võib põhjustada elektrilöögi.

Hoidke võrgukaabel pöörlevatest tarvikutest eemal.

Seadme üle kontrolli kaotamisel võib seade võrgukaabli läbi lõigata või minna vastu võrgukaablit ning tõmmata teie käe või käsivarre vastu pöörlevat tarvikut.

Kinnitage töödeldav materjal.

Kinnitusrakisesse või kruustangide vahele kinnitatud materjal seisab kindlamini paigal kui käega kinni hoides.

Enne elektritööriista käest ära panemist peab see olema täielikult seiskunud.

Tarvik võib kinni jääda ja põhjustada kontrolli kaotamise elektritööriista üle.

Neid masinaid tohib kasutada ainult koos kaasapandud PRCD-lülitiga.

Enne kasutamist tuleb PRCD-lüliti alati üle kontrollida.

Enne igasuguste tööde alustamist elektritööriista juures tõmmata pistik pistikupesast välja.

Elektritööriista remonti, nagu näiteks võrgukaabli vahetamist, tohib teostada vaid tootja klienditeenindus.

149

Müra- ja vibratsioon

Müra- ja vibratsiooni näitajad on saadud

EN 60745 kohaselt.

Seadme tüüpiline A-väärtuse müratase:

– Helirõhu tase: 85,6 dB(A);

– Heli võimsustase: 96,6 dB(A);

– Määramatus: K = 3 dB.

Vibratsiooni koguväärtus

(loodusliku kivi puurimisel):

– Emissiooniväärtus:

(puuri

Ø

8 mm)

(kroonpuuri

Ø

12 mm) a a h h

= 3,2 m/s

= 4,8 m/s

2

2

ETTEVAATUST!

Antud mõõteväärtused kehtivad uute seadmete kohta. Igapäevases töös müra- ja vibratsiooni näitajad muutuvad.

Puurimisseade

MÄRKUS

Käesolevas õpetuses antud vibratsiooni tase on mõõdetud juhendi EN 60745 standarditud mõõtmismeetodi järgi ning seda võib kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. Sobib ka vibratsiooni koormuse esialgseks hindamiseks.

Antud vibratsiooni tase kehtib elektrilise tööriista jaoks ette nähtud kasutuste kohta.

Kui elektrilist tööriista kasutatakse muuks otstarbeks, muude tarvikutega või ei hooldata nõuetele vastavalt, võivad tekkida kõrvalekalded nimetatud vibratsiooni tasemest. Vibratsiooni koormus võib kogu tööaja lõikes tunduvalt suureneda.

Vibratsiooni koormuse täpsel hindamisel tuleks arvestada ka aegu, mil tööriist on välja lülitatud või küll käib, ent sellega ei töötata.

See võib vibratsiooni koormust kogu tööaja lõikes tunduvat vähendada.

Määrake kindlaks täiendavad kaitsemeetmed kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni mõju eest, nt elektrilise tööriista ja tarvikute hooldamine, organiseeritud tööprotsesside korraldamine, püüda alati hoida käed soojad.

ETTEVAATUST!

Kui helirõhk on üle 85 dB(A), tuleb kanda kuulmiskaitset.

150

Puurimisseade

Ülevaade

3

4

1

2

5

6

7

Lisakäepide

Spindli lukustus

Ülekande korpus

Lüliti

Pöörete reguleerimisratas

Võrgukaabel koos PRCD-isikukaitselülitiga

Andmesilt

8

9

Kinnitusäärik

Tööriista kinnitus M14/(17)

10 Veeühendus sulgeventiiliga

11 Veepritsmete kaitse

12 Terituskivi

13 Mutrivõti (19)

14 Mutrivõti (17)

151

Puurimisseade

Tehnilised andmed

Statiiv

Võrgupinge

Kaitseklass

Võimsustarve

Väljundvõimsus

Pöörded koormusel

Pöörete arv tühikäigul

Tööriista kinnitus

Teemantpuur läbimõõt/pikkus/ puurimissügavus

Veeühendus

Kaal (ilma ühenduskaablita)

Seadmetüüp

V/Hz

W

W p/min p/min mm kg

BHW 1549 VR

Puurimisseade

BED 18

BD 18

BED 69

BD 06 eraldi kasutusjuhend

230/50

I

1200

700

3000–9000

3500–10000

M14/(17)

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

6/88/58

8/103/73

10/118/88

12/128/98

14/143/113

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

½

?

(isesulguva kiirühendusega), max 6 bari

3,2 4,0 15,5

152

Puurimisseade

Kasutusjuhend

HOIATUS!

Enne igasuguste tööde alustamist elektritööriista juures tõmmata pistik pistikupesast välja.

Enne kasutuselevõttu

Võtta elektritööriist pakendist välja ja kontrollida, kas see on täielik ja ilma transpordikahjustuseta.

Ühendamine toiteallikaga

HOIATUS!

Neid masinaid tohib kasutada ainult koos kaasapandud PRCD-lülitiga.

Enne kasutamist tuleb PRCD-lüliti alati üle kontrollida.

MÄRKUS

Enne PRCD-lüliti aktiveerimist tuleb kontrollida, kas elektritööriist on välja lülitatud.

Kontrollimine enne tööd:

1. Panna pistik pistikupessa.

3. Vajutada klahvi „TEST”.

PRCD-lüliti peab välja lülituma, märgulamp kustub.

4. Uuesti klahvile „RESET” vajutamisel peab masin laskma end sisse lülitada.

HOIATUS!

Kui PRCD-lüliti lülitab masina sisselülitamisel korduvalt välja või PRCD-lüliti ei lülitu välja, tuleb masin kohe vooluvõrgust lahti

ühendada.

Masinaga edasi töötamine on keelatud.

PRCD-lülitit lasta vahetada vaid tootja klienditeeninduses.

Veeühenduse teostamine

HOIATUS!

Hoida vesi elektritööriistast ja tööpiirkonnas viibivatest inimestest eemal.

Võttakäitusse ainult seadmed, mis on nõuetele vastavalt veetoitega ühendatud.

Kontrollida regulaarselt tihendite, kraani ja liitmike töökorras olekut.

MÄRKUS

Kui puudub veevärgiga ühendamise võimalus, soovitame kasutada mobiilset veesurvemahutit WD 10 (maht 10 liitrit,

4 m-survevoolik, tellimuse nr 251.622).

2. Vajutada klahvi „RESET”.

Punane märgulamp peab süttima.

 Veevoolik kinnitada tavalise ½

"

isesulguva kiirühendusega.

Sulgemiskraan avada alles töökohal ning siis, kui tarvik on sisse lülitatud.

 Vooliku eemaldamisel jälgida, et vett ei voolaks seadmesse.

153

Teemantpuuri kinnitamine või vahetamine

HOIATUS!

Enne igasuguste tööde alustamist elektritööriista juures tõmmata pistik pistikupesast välja.

Tõmmata võrgupistik välja.

Puurimisseade

Seadistus

1

2

3

4

5

6

Pöörded (min

–1

3300

4600

6100

7300

8700

10000

)

Sisse- ja väljalülitamine

Lukustuseta lühirežiim:

 lükata lüliti ette ja hoida kinni,

 väljalülitamiseks lasta lüliti lahti.

Lukustusega püsirežiim:

ETTEVAATUST!

Pärast voolukatkestust käivitub sisselülitatud seade.

Hoida tarviku kinnitust kaasas oleva mutrivõtmega (17) kinni.

 Keerata teemantpuur spindlile.

 Keerata puur teise mutrivõtme (19) abil kinni.

Funktsioonikatsetus:

 Panna pistik pistikupessa.

Lülitada elektritööriist sisse (mitte fikseerida) ja lasta ca 30 sekundit käia.

Kontrollida disbalansi ja vibratsioonide suhtes.

Lülitada elektritööriist välja.

Pöörete eelvalik

 lükata lüliti ette ning lukustada vajutusega esiotsale.

Pöörete seadmiseks valida reguleerimisrattaga soovitud arvväärtus.

 väljalülitamiseks vajutada lüliti tagaotsale.

154

Puurimisseade

Veepritsmete kaitse kinnitamine või paigaldamine

MÄRKUS

Veepritsmete kaitse on mõeldud kasutaja kaitsmiseks veepritsmete eest.

Kaitse tuleb paigaldada nii, et tööriist ei saaks vett sisse tõmmata.

 Tõmmata võrgupistik välja.

 Vabastada kinnitushoob.

Asetada veepritsmete kaitse kinnitusä-

ärikule ja seada soovitud asendisse.

 Tõmmata kinnitushoob uuesti kinni.

Käitus

ETTEVAATUST!

Statiivi kasutamisel pidada kinni statiivi kasutusjuhendis kirjas olevatest ohutusnõuannetest ja tööjuhistest.

 Kinnitada teemantpuur.

 Seada veepritsmete kaitse soovitud asendisse.

 Ühendada võrgupistik pistikupessa.

 Kontrollida PRCD funktsiooni.

 Parema käega võtta kinni käepidemest ja vasaku käega lisakäepidemest.

 Elektritööriista sisselülitamine.

 Avada vee pealevool.

 Puurida ava.

Vajaduse korral reguleerida vee pealevoolu.

Pärast puurimise lõpetamist lülitada elektritööriist välja. Teemantpuur ei seisku koheselt!

Sulgeda vee pealevool.

 Kui töö on lõppenud:

Puhastada põhjalikult elektritööriist ja tarvikud.

Hooldus ja korrashoid

HOIATUS!

Enne igasuguste tööde alustamist elektritööriista juures tõmmata pistik pistikupesast välja.

Puhastamine

Seadet ja ventilatsioonipilusid puhastada regulaarselt. Sagedus sõltub töödeldavast materjalist ja kasutuse kestusest.

Korpuse sisepindasid, milles asub mootor, puhastada regulaarselt kuiva suruõhuga.

Süsiharjad

Elektritööriist on välja lülitamiseks varustatud süsiharjadega. Kui süsiharjad saavutavad oma kulumispiiri, lülitatakse elektritööriist automaatselt välja.

MÄRKUS

Kasutada ainult originaalvaruosasid.

Võõrfirmade varuosade kasutamisel kaotab tootja garantii oma kehtivuse.

Reduktor

MÄRKUS

Ajamimehhanismi pea juures olevaid kruvisid ei tohi garantiiaja jooksul lahti teha.

Sellest mittekinnipidamisel kaotab tootja garantii oma kehtivuse.

Remonttööd

Remonttöid lasta teha ainut tootja poolt autoriseeritud klienditeeninduses.

Varuosad ja tarvikud

Varuosa/tarvik

BD 06 statiiv avade puurimiseks servadesse

BD 18 statiiv sambajuhikuga

FLEX veesurvemahuti WD10

(maht 10 l, surve 6 bar, survevoolik 4 m)

Tellimis-nr

254.186

290.343

251.622

Lisatarvikute ja varuosade kohta vt tootja katalooge.

Joonised ja varuosade nimekirjad leiate meie kodulehelt:

www.flex-tools.com

155

Jäätmekäitlus

HOIATUS!

Vanal seadmel lõigata toitejuhe ära ning teha see nii kasutuskõlbmatuks.

Ainult EL riikidele.

Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!

Euroopa direktiivi 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ja selle rahvusliku seaduse rakendamise järgi tuleb koguda kasutatud elektrilisi tööriistu eraldi ning anda need keskkonnasäästlikku jäätmete taaskasutamisele.

MÄRKUS

Teavet jäätmekäitluse võimaluste kohta saate müüja käest!

-Vastavus

Kinnitame ainuvastutajana, et "Tehnilised andmed" all kirjeldatud toode on kooskõlas järgmiste direktiivide või normatiivsete dokumentidega:

EN 60745 kooskõlas direktiivide

2004/108/EÜ (kuni 19.04.2016),

2014/30/EL (alates 20.04.2016),

2006/42/EÜ, 2011/65/EÜ nõuetega.

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutav isik:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Puurimisseade

Vastutuse välistamine

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju ja töö katkemisest tingitud tulukaotuse eest, mille põhjustab toode või olukord, mis ei võimalda toodet kasutada.

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju eest, mille põhjustab toote asjakohatu kasutamine või toote kasutamine koos teiste tootjate toodetega.

Ec k hard Rühle

Manager Re s earch &

K lau s Peter Weinper

Head of Quality

Development (R & D)

Department (QD)

30.06.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

156

Gr ę žimo į renginys

Turinys

Naudojami simboliai . . . . . . . . . . . . . . 157

J ū s ų saugumui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Triukšmas ir vibracija . . . . . . . . . . . . . . 159

Bendras į rankio vaizdas . . . . . . . . . . . . 160

Techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . 161

Nurodymai dirbant . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Techninis aptarnavimas ir prieži ū ra . . 164

Nurodymai utilizuoti . . . . . . . . . . . . . . . 165

-Atitikimo deklaracija . . . . . . . . . . . 165

Atsakomyb ė s pašalinimas . . . . . . . . . . 165

Naudojami simboliai

Į SP Ė JIMAS!

Nurodo betarpiškai gresiant į pavoj ų .

Nesilaikant nurodym ų , gresia ž ū tis arba sunk ū s sužalojimai.

ATSARGIAI!

Nurodo potencialiai pavojing ą situacij ą .

Nesilaikant nurodym ų , gresia susižeidimo arba materialini ų nuostoli ų pavojus.

NURODYMAS

Nurodo patarimus, kaip dirbti į rankiu ir svarbi ą informacij ą .

Simboliai ant

į

rankio

Prieš prad ė dami naudoti perskaitykite naudojimo instrukcij ą !

Užsid ė kite apsauginius akinius!

Naudokite klausos apsaug ą !

Nuoroda d ė l seno į rankio utilizavimo (žr. 165 psl.)!

J

ū

s

ų

saugumui

Į SP Ė JIMAS!

Prieš naudodami elektrin į į rank į , pirmiausiai perskaitykite ir tik tada dirbkite. Laikykit ė s:

pateikt ą naudojimo instrukcij ą ,

”Bendr ų j ų saugos taisykli ų “, esan č i ų pridedamoje knygel ė je, naudojantis elektriniais į rankiais (spaudinio-Nr.:

315.915),

naudojimo vietoje galiojan č i ų taisykli ų , siekiant išvengti nelaiming ų atsitikim ų .

Šis elektrinis į rankis pagamintas pagal naujausi ą technikos lyg į ir pripažintas technikos saugos taisykles.

Ta č iau juo naudojantis, gali kilti pavojus juo dirban č iojo ar pašalinio asmens gyvybei ar sveikatai, taip pat gali b ū ti sugadintas į rankis ar atsirasti kiti materialiniai nuostoliai. Šis elektrinis į rankis gali b ū ti naudojamas tik

pagal numatyt ą paskirt į ,

ir turi b ū ti techniškai tvarkingas.

Gedimus, turin č ius į takos darbo saugai, nedelsiant pašalinkite.

Naudojimas pagal paskirt

į

Šis gr ę žimo į renginys yra skirtas

– profesionaliam naudojimui pramon ė s ir smulkaus verslo į mon ė se,

– kiaurosioms ir aklinosioms skyl ė ms gamtiniame akmenyje, betone ir panašios r ū šies medžiagose gr ę žti su deimantiniais gr ą žtais, naudojant vanden į ,

– gr ę žti laikant rankose arba naudojant su gr ę žimo stovais, kurie nurodomi

šioje instrukcijoje arba rekomenduojami gamintojo,

– su tais reikmenimis ir į rankiais, kurie nurodyti šioje instrukcijoje arba rekomenduojami gamintojo. Leistino išorin ė s dalies linijinio grei č io ir didžiausio leistino išorinio skersmens negalima viršyti.

157

Saugos nurodymai darbui su gr

ę

žimo

į

renginiu

Į SP Ė JIMAS!

Perskaitykite visus saugos nurodymus ir persp ė jimus.

Aplaidumo laikantis saugos nurodym ų ir persp ė jim ų pasekm ė gali b ū ti elektros sm ū gis, gaisras ir/arba sunk ū s sužeidimai.

Visus saugos nurodymus ir persp ė jimus saugokite atei č iai.

Š į elektrin į į rank į reikia naudoti kaip gr ę žimo į rengin į su tam skirtais į rankiais ir priedais. Atkreipkite d ė mes į į visas saugos nuorodas, nurodymus, paveiksl ė lius ir duomenis, kuriuos J ū s gausite kartu su prietaisu.

Jei nesilaikysite ši ų nurodym ų , galite gauti elektros sm ū gis, kilti gaisras ir/ arba b ū ti sunkiai susižeisti. Naudojant ne pagal paskirt į , galima sugadinti į rank į ir susižeisti.

Nenaudokite pried ų , kurie n ė ra gamintojo skirti arba rekomenduoti

šiam elektriniam į rankiui.

Tai, kad J ū s galite pritvirtinti pried ą prie elektrinio į rankio, negarantuoja saugaus naudojimo.

Naudokite klausos apsaug ą !

D ė l triukšmo poveikio galite prarasti klaus ą .

Dirbdami elektrin į į rank į laikykite tvirtai abejomis rankomis už tam skirt ų ranken ų ir stenkit ė s stov ė ti saugiai.

Elektrinis į rankis abejomis rankomis valdomas tvir č iau.

Pasl ė ptoms maitinimo linijoms aptikti naudokite tinkamus ieškiklius arba kreipkit ė s į vietin ę elektros energijos tiekimo į mon ę .

Kontaktas su elektros laidais gali sukelti gaisr ą ir elektros sm ū g į .

Pažeidus dujotiek į gali į vykti sprogimas.

Patekus į vandentiekio linij ą gali b ū ti sugadinamas turtas arba galima gauti elektros sm ū g į .

Gr ę žimo į renginys

Tinklo kabel į saugokite nuo besisukan č i ų darbini ų į ranki ų .

Jei J ū s nesuvaldysite prietaiso, tinklo kabelis gali b ū ti perpjautas arba pagriebtas ir J ū s ų plaštaka arba ranka gali pakli ū ti į besisukant į darbin į į rank į .

Į tvirtinkite gamin į .

Spaustuvuose arba veržiamajame į taise į tvirtintas gaminys yra laikomas tvir č iau nei ranka.

Prieš pad ė dami elektrin į į rank į palaukite, kol jis sustos.

Į dedamasis darbo į rankis gali į strigti, ir d ė l to J ū s galite nesuvaldyti elektrinio į rankio.

Jungti į tinkl ą š į į tais ą galima tik per komplekte esant į apsaugin į nuot ė kio srov ė s jungikl į (PRCD).

Nuot ė kio srov ė s jungikl į (PRCD) iš esm ė s reikia tikrinti kiekvien ą kart ą prieš pradedant darb ą .

Prieš bet kokius elektrinio į rankio aptarnavimo darbus ištraukite tinklo kabelio šakut ę iš rozet ė s.

Taisyti elektrin į į rank į , pvz., pakeisti tinklo kabel į , leidžiama tik gamintojo serviso tarnybai.

158

Gr ę žimo į renginys

Triukšmas ir vibracija

Triukšmo ir vibracijos dydžiai išmatuoti pagal EN 60745.

A-redukuoto į rankio triukšmo lygio tipin ė vert ė :

– Garso sl ė gio lygis: 85,6 dB(A);

– Triukšmo galios lygis: 96,6 dB(A);

– Paklaida: K = 3 dB.

Vibracijos lygis

(gr ę žiant gamtin į akmen į ):

– Bendru atveju skleidžiamas dydis:

(pilnaviduris gr ą žtas

Ø

8 mm)

(tuš č iaviduris gr ą žtas

Ø

12 mm) a a h h

= 3,2 m/s

= 4,8 m/s

– Paklaida: K = 1,5 m/s

2

2

2

ATSARGIAI!

Pateikiami dydžiai galioja naujam į rankiui

Kasdien naudojant, triukšmo ir vibracijos lygis kei č iasi.

NURODYMAS

Šiuose techniniuose reikalavimuose pateiktas vibracijos lygis buvo išmatuotas pagal

EN 60745 standarte patvirtintus matavimo metodus ir gali b ū ti taikomas elektrini ų į ranki ų palyginimo metu. Šis lygis taip pat gali b ū ti taikomas apytikslei vibracijos apkrovai į vertinti. Pateiktas vibracijos lygis nurodo pagrindine elektrinio į rankio taikymo srit į .

Ta č iau jei elektrinis į rankis bus naudojamas kitoje srityje, su kitais į statomaisiais į rankiais arba netinkamai atlikus technin ė s prieži ū ros darbus, vibracijos lygis gali pakisti.

Tod ė l darbo metu vibracijos apkrova gali smarkiai padid ė ti. Norint tiksliai į vertinti vibracijos apkrov ą , reik ė t ų atsižvelgti ir į laik ą , kada į renginys yra išjungtas arba veikia, ta č iau tuo metu nenaudojamas.

Šiuo atveju darbo metu vibracijos apkrova gali smarkiai sumaž ė ti. Kad operatorius b ū t ų apsaugotas nuo vibracijos poveikio, b ū tina imtis papildom ų saugos užtikrinimo priemoni ų , toki ų kaip elektrini ų ir į statom ų j ų į ranki ų technin ė prieži ū ra, šiltai laikomos rankos, darbo proceso organizavimas.

ATSARGIAI!

Jei triukšmo sl ė gis didesnis, negu 85 dB(A), b ū tina naudotis klausos apsauga.

159

Bendras

į

rankio vaizdas

Gr ę žimo į renginys

6

7

3

4

1

2

5

Lenkta rankena

Veleno fiksatorius

Pavaros korpusas

Jungiklis

Sukimosi grei č io reguliavimo ratukas

Tinklo kabelis su apsauginiu nuot ė kio srov ė s jungikliu (PRCD)

Į rankio skydelis

8

9

Tvirtinimo flanšas

Priedo jungtis M14/17

10 Vandens tiekimo galvut ė su uždaromuoju vožtuvu

11 Apsauga nuo purškiamo vandens

12 Galandimo akmuo

13 Veržliaraktis 19

14 Veržliaraktis 17

160

Gr ę žimo į renginys

Techniniai duomenys

Gr ę žimo stovas

Į rankio tipas

Gr ę žimo į renginys

BHW 1549 VR

BED 18

BD 18

Atskira naudojimo instrukcija

230/50

I

1200

700

3000–9000

3500–10000

M14/17

BED 69

BD 06

Tinklo į tampa

Saugos klas ė

Imama galia

V/Hz

W

Atiduodama galia W

S ū ki ų skai č ius, esant apkrovai aps/min

Tuš č ios veikos sukimosi greitis aps/min

Priedo jungtis

Deimantinis gr ą žtas

Skersmuo/ilgis/gr ę žimo gylis mm

Vandens jungiamasis vamzdelis

Svoris (be jungiamojo kabelio) kg

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

6/88/58

8/103/73

10/118/88

12/128/98

14/143/113

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

½

?

(savaime užsifiksuojan č iai greito prijungimo jung č iai ), maks. 6 bar

3,2 4,0 15,5

161

Nurodymai dirbant

Į SP Ė JIMAS!

Prieš bet kokius elektrinio į rankio aptarnavimo darbus ištraukite tinklo kabelio šakut ę iš rozet ė s.

Prieš pirm

ą

naudojim

ą

Išpakuokite elektrin į į rank į ir patikrinkite, ar patiektas komplektas yra visos sud ė ties ir ar neatsirado pažeidim ų transportuojant.

Jungimas

į

tinkl

ą

Į SP Ė JIMAS!

Jungti į tinkl ą š į į tais ą galima tik per komplekte esant į apsaugin į nuot ė kio srov ė s jungikl į (PRCD). Nuot ė kio srov ė s jungikl į

(PRCD) iš esm ė s reikia tikrinti kiekvien ą kart ą prieš pradedant darb ą .

NURODYMAS

Prieš jungdami apsaugin į nuot ė kio srov ė s jungikl į (PRCD), patikrinkite, ar elektrinis į rankis yra išjungtas.

Tikrinimas kiekvien ą kart ą prieš pradedant darb ą :

1.

Į kiškite šakut ę į lizd ą .

Gr ę žimo į renginys

3. Paspauskite mygtuk ą ”TEST“.

Nuot ė kio srov ė s jungiklis (PRCD) turi išsijungti, kontrolinis indikatorius užg ę sta.

4. V ė l paspaudus mygtuk ą ”RESET“, frezavimo į taisas turi į sijungti.

Į SP Ė JIMAS!

Jei, į sijungus į taisui, apsauginis srov ė s jungiklis (PRCD) v ė l išsijungia arba suveikia apsauga, b ū tina išjungti į tais ą iš elektros srov ė s tinklo.

Toliau bandyti dirbti negalima.

Apsauginio nuot ė kio srov ė s jungiklio

(PRCD) pakeitim ą paveskite atlikti tik gamintojo serviso tarnybai.

Prijunkite vanden

į

Į SP Ė JIMAS!

Elektrin į į rank į ir asmenis darbin ė je zonoje saugokite nuo vandens. Į junkite tik tinkamai prie vandentiekio sistemos prijungtus prietaisus. Reguliariai tikrinkite, ar tinkamai veikia tarpikliai, uždaromasis č iaupas ir jungiamosios detal ė s.

NURODYMAS

Jei n ė ra jungties prie vandens tiekimo tinklo, rekomenduojama naudoti nešiojam ą sias susl ė gto vandens talpas WD 10 (talpa

10 litr ų , 4 m sl ė gio žarna, užs. Nr. 251.622).

2. Paspauskite mygtuk ą ”RESET“.

Turi užsidegti raudonas kontrolinis indikatorius.

162

 Pritvirtinkite

½“

vandens žarn ą su į prastine savaime užsifiksuojan č ia greito tvirtinimo jungtimi.

Uždarom ą j į č iaup ą atidarykite tik darbo vietoje, kai į rankis sukasi.

Nuimdami žarn ą sekite, kad vanduo nesiliet ų ant į taiso.

Gr ę žimo į renginys

Deimantinio gr

ą

žto tvirtinimas arba keitimas

Į SP Ė JIMAS!

Prieš bet kokius elektrinio į rankio aptarnavimo darbus ištraukite tinklo kabelio šakut ę iš rozet ė s.

Ištraukite kištuk ą iš tinklo lizdo.

Nustatymas Sukimosi greitis

(min )

3

4

1

2

5

6

3300

4600

6100

7300

8700

10000

Į

jungimas ir išjungimas

Į

jungimas trumpalaikio darbo režimui be fiksavimo:

 Jungikl į pastumkite į priek į ir laikykite toje pad ė tyje.

 Nor ė dami išjungti, jungikl į atleiskite.

Į

jungimas ilgalaikio darbo režimui su fiksavimu:

ATSARGIAI!

Jei tinklo į tampa trumpam dingsta, jai v ė l atsiradus, į rankis v ė l pradeda veikti.

Į rankio tvirtinimo į tais ą laikykite su komplekte esan č iu veržliarak č iu 17.

 Deimantin į gr ą žt ą užsukite ant suklio.

 Gr ą žt ą užveržkite su antru veržliarak č iu 19.

Veikimo tikrinimas:

 Į kiškite šakut ę į lizd ą .

Į junkite elektrin į į rank į (nefiksuodami jungiklio) ir leiskite jam veikti apie

30 sekundži ų . Patikrinkite, ar n ė ra disbalanso arba vibracij ų .

Elektrin į į rank į išjunkite.

Sukimosi grei

č

io reguliavimas

 Jungikl į pastumkite į priek į ir užfiksuokite toje pad ė tyje, paspausdami jo priekin ę dal į .

Nor ė dami parinkti sukimosi greit į , reguliavimo ratuk ą pasukite į reikiam ą pad ė t į .

 Nor ė dami išjungti į rank į , atpalaiduokite jungikl į , paspausdami jo užpakalin ę dal į .

163

Apsaugos nuo purškiamo vandens pritvirtinimas arba nustatymas

NURODYMAS

Apsauga nuo purškiamo vandens skirta apsaugoti vartotoj ą nuo purškiamo vandens.

Gaubt ą nustatykite taip, kad prietaisas trukdyt ų siurbti vanden į .

Ištraukite kištuk ą iš tinklo lizdo.

 Atleiskite tempimo svert ą .

 Apsaug ą nuo purškiamo vandens pastumkite prie tvirtinimo jung ė s ir nustatykite į norim ą pad ė t į .

V ė l į tempkite tempimo svert ą .

Patarimai dirbant

ATSARGIAI!

Naudodami gr ę žimo stov ą , laikykit ė s saugos ir darbo nurodym ų iš gr ę žimo stovo naudojimo instrukcijos.

 Pritvirtinkite deimantin į gr ą žt ą .

 Apsaug ą nuo purškiamo vandens pasukite į norim ą pad ė t į .

Į junkite tinklo kabelio kištuk ą .

Patikrinkite, kaip veikia apsauginis nuot ė kio srov ė s jungiklis (PRCD).

 Su dešine ranka apimkite ranken ą , su kaire ranka – lenkt ą ranken ą .

 Į rankio į jungimas.

 Atidarykite vandens tiekim ą .

Išgr ę žkite skyl ę .

 Pagal poreik į nustatykite vandens tiekim ą .

Gr ę žimo į renginys

Po gr ę žimo išjunkite elektrin į į rank į .

Deimantinis gr ą žtas trump ą laik ą dar sukasi!

 Uždaryti vandens tiekim ą .

 Baigus darb ą :

Nuodugniai išvalykite elektrin į į rank į ir priedus.

Techninis aptarnavimas ir prieži

ū

ra

Į SP Ė JIMAS!

Prieš bet kokius elektrinio į rankio aptarnavimo darbus ištraukite tinklo kabelio šakut ę iš rozet ė s.

Valymas

Reguliariai valykite į rank į ir ventiliacinius plyšius. Kaip dažnai tai reikia daryti, priklauso nuo apdirbamos medžiagos ir naudojimo trukm ė s.

Vidin ę korpuso ertm ę reguliariai prap ū skite sausu suspaustu oru.

Angliniai šepet

ė

liai

Elektriniame į rankyje yra savaime atsijungiantys angliniai šepet ė liai.

Susid ė v ė jus angliniams šepet ė liams iki leistinos ribos, į taisas automatiškai atjungiamas.

NURODYMAS

Pakeitimui naudokite tik originalias, gamintojo tiekiamas dalis. Tuo atveju, jei naudojami kit ų firm ų gaminiai, gamintojo garantiniai į sipareigojimai negalioja.

Pavara

NURODYMAS

Neatsukin ė kite pavaros galvut ė s sraigt ų garantiniu laikotarpiu.

Jei nesilaikysite šio reikalavimo, gamintojo garantiniai į sipareigojimai negalios.

Remontas

Remontuoti atiduokite tik į gamintojo į galiotas dirbtuves.

164

Gr ę žimo į renginys

Atsargin

ė

s dalys, priedai ir reikmenys

Atsargin ė dalis/priedas

BD 06 Gr ę žimo stovas briaun ų skyl ė ms gr ę žti

BD 18 Gr ę žimo stovas su kreipian č i ą ja kolona

FLEX susl ė gto vandens talpa

WD10 (10 l kiekis, 6 bar sl ė gis,

4 m sl ė gio žarna)

Užs. Nr.

254.186

290.343

251.622

Informacij ą apie kitus priedus, ypa č į dedamuosius darbo į rankius (antgalius), rasite gamintojo kataloguose.

Surinkimo br ė žinius ir atsargini ų dali ų s ą rašus rasite m ū s ų pagrindiniame puslapyje:

www.flex-tools.com

Nurodymai utilizuoti

Į SP Ė JIMAS!

Pašalinkite susid ė v ė jusi ų į ranki ų tinklo kabel į , kad j ų neb ū t ų galima naudoti.

Tik ES šalyse

Neišmeskite elektrini ų į ranki ų į buitini ų atliek ų konteinerius

Pagal Europos S ą jungos direktyv ą

Nr. 2012/19/EB d ė l sen ų elektros ir elektronini ų į ranki ų ir pagal šalies vidaus į statymus pasen ę elektriniai į rankiai turi b ū ti renkami atskirai ir utilizuojami arba perdirbami taip, kad nekenkt ų aplinkai.

NURODYMAS

Informacij ą apie utilizavimo galimybes gausite iš pardav ė jo!

-Atitikimo deklaracija

Atsakingai pareiškiame, kad skirsnyje

„Techniniai duomenys“ aprašytas gaminys atitinka tokius standartus arba normatyvinius dokumentus:

EN 60745 pagal direktyv ų

2004/108/EB (iki 19.04.2016),

2014/30/ES (nuo 20.04.2016),

2006/42/EB, 2011/65/EB apibr ė žtis.

Už technin ę dokumentacij ą atsakingas:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Ec k hard Rühle K lau s Peter Weinper

Manager Re s earch &

Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)

30.06.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Atsakomyb

ė

s pašalinimas

Gamintojas ir jo atstovai neatsako už nuostolius ir negaut ą peln ą d ė l darbin ė s veiklos nutraukimo, kur į suk ė l ė į rankis arba netinkamas į rankio naudojimas.

Gamintojas ir jo atstovai neatsako už nuostolius, jeigu į rankis buvo naudojamas ne pagal paskirt į arba kartu su kit ų gamintoj ų gaminiais.

165

Saturs

Izmantotie simboli . . . . . . . . . . . . . . . .166

J ū su droš ī bai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166

Trokšòi un vibr ā cija . . . . . . . . . . . . . . .168

Ī ss apskats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169

Tehnisk ā inform ā cija . . . . . . . . . . . . . .170

Lietošanas noteikumi . . . . . . . . . . . . . .171

Tehnisk ā apkope un kopšana . . . . . . .173

Nor ā d ī jumi par likvid ē šanu . . . . . . . . .174

-Atbilst ī ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174

Atbild ī bas izsl ē gšana . . . . . . . . . . . . . .174

Izmantotie simboli

BR Ī DIN Ā JUMS!

Apz ī m ē tiešu draudošu b ī stam ī bu.

Š ī nor ā d ī juma neiev ē rošanas gad ī jum ā draud n ā ve vai ïoti smagas traumas.

UZMAN Ī BU!

Apz ī m ē iesp ē jamu b ī stamu situ ā ciju.

Š ī nor ā d ī juma neiev ē rošanas gad ī jum ā draud traumas vai materi ā li zaud ē jumi.

NOR Ā D Ī JUMS

Apz ī m ē izmantošanas ieteikumus un svar ī gu inform ā ciju.

Simboli uz instrumenta

Pirms ekspluat ā cijas izlasiet lietošanas pam ā c ī bu!

N ē s ā jiet acu aizsargu!

N ē s ā jiet trokšòu aizsargu!

Nor ā d ī jums par vec ā s iek ā rtas likvid ē šanu (sk. 174. lpp.)!

Urbšanas agreg ā ts

J

ū

su droš

ī

bai

BR Ī DIN Ā JUMS!

Pirms elektroinstrumenta izmantošanas izlasiet un r ī kojieties saskaò ā ar:

šo lietošanas pam ā c ī bu,

pievienot ā s broš ū ras „Visp ā r ē jiem droš ī bas tehnikas nor ā d ī jumiem” darb ā ar elektroinstrumentiem

(Aprakstu-Nr.: 315.915),

darba iecirkn ī paredz ē tajiem nelaimes gad ī jumu aizsardz ī bas noteikumiem un instrukcij ā m.

Šis elektroinstruments izgatavots atbilstoši tehnikas l ī menim, un balstoties uz atz ī tiem darba droš ī bas tehnikas noteikumiem.

Neskatoties uz to, t ā s izmantot ā jam vai trešaj ā m person ā m ekspluat ē šanas laik ā var rasties dz ī v ī bai b ī stamas situ ā cijas, k ā ar ī maš ī nas boj ā jumi vai citi materi ā li zaud ē jumi. Elektroinstrumentu dr ī kst izmantot tikai

paredz ē tajiem darbiem,

droš ī bas tehnikas noteikumiem atbilstoš ā st ā vokl ī .

Droš ī bu ietekm ē joši trauc ē jumi nekav ē joties j ā nov ē rš.

Noteikumiem atbilstoša izmantošana

Šis urbšanas agreg ā ts paredz ē ts

– profesion ā lai izmantošanai r ū pniec ī b ā un amatniec ī b ā ,

– caurumu un dobumu urbšanai dabiskajos b ū vakmeòos, beton ā un radniec ī gos materi ā los ar dimanta urbjiem, izmantojot ū deni,

– urbšanai ar roku vai izmantojot urbjstat-

òus, kuri ir nor ā d ī ti šaj ā lietošanas pam ā c ī b ā , vai kurus ir ieteicis ražot ā js,

– izmantošanai ar instrumentu un apr ī kojumu, kas ir nor ā d ī ts šaj ā lietošanas pam ā c ī b ā , vai ko ir ieteicis ražot ā js.

Nedr ī kst p ā rsniegt pieïaujamo aploces ā trumu un maksim ā lo diametru.

166

Urbšanas agreg ā ts

Droš

ī

bas tehnikas noteikumi darbam ar urbšanas agreg

ā

tu

BR Ī DIN Ā JUMS!

Izlasiet visus droš ī bas tehnikas noteikumus un nor ā d ī jumus.

Droš ī bas tehnikas noteikumu un nor ā d ī jumu neiev ē rošanas gad ī jum ā , var tikt izrais ī tas elektrotraumas, ugunsgr ē ks un/vai citi smagi ievainojumi.

Uzglab ā jiet droš ī bas tehnikas noteikumus un nor ā d ī jumus n ā kotnei.

Šis elektroinstruments paredz ē ts izmantošanai k ā iek ā rta ar tai paredz ē tajiem instrumentiem un apr ī kojumu. Iev ē rojiet visus droš ī bas tehnika noteikumus, nor ā d ī jumus, att ē lojumus un datus, kurus J ū s saò ē m ā t kop ā ar šo ier ī ci.

Ja netiks iev ē roti sekojošie nor ā d ī jumi, tad var tikt izrais ī ta elektrotrauma, uguns un/vai smagi ievainojumi.

Izmantojot elektroinstrumentu darbiem, kuriem tas nav paredz ē ts, var tikt izrais ī ta b ī stam ī ba un traumas.

Neizmantojiet apr ī kojumu, kuru ražot ā js nav speci ā li paredz ē jis vai ieteicis šim elektroinstrumentam.

Tas apst ā klis, ka J ū s varat apr ī kojumu piestiprin ā t pie sava elektroinstrumenta, v ē l negarant ē t ā drošu izmanto-

šanu.

N ē s ā jiet trokšòu aizsargu!

Trokšòa iedarb ī ba var izrais ī t dzirdes zudumu.

Str ā d ā jot turiet elektroinstrumentu stingri ab ā s rok ā s pie tam paredz ē tajiem rokturiem un nodrošiniet stabilu st ā ju.

Ar div ā m rok ā m elektroinstrumentu var vad ī t droš ā k.

Izmantojiet piem ē rotus kontrolapar ā tus apsl ē ptu elektropadeves vadu konstat ē šanai vai iesaistiet viet ē jo elektroapg ā des dienestu.

Kontakts ar elektriskajiem vadiem var izrais ī t degšanu un elektrotraumas.

G ā zes vada boj ā jumi var izrais ī t spr ā dzienu. Iekï ū šana ū densvad ā izraisa materi ā los zaud ē jumus vai var izrais ī t elektrotraumu.

Iev ē rojiet, lai t ī kla kabelis neatrastos rot ē jošo izmantojamo instrumentu tuvum ā .

Ja tiek pazaud ē ta kontrole p ā r ier ī ci, tad t ī kla kabeli var p ā rgriezt vai aizskart un J ū su delna vai roka var iekï ū t rot ē jošaj ā izmantojam ā instrument ā .

Nodrošiniet sagatavi.

Ar iesp ī l ē šanas ier ī c ē m vai skr ū vsp ī l ē m nostiprin ā tu sagatavi ir droš ā k tur ē t nek ā ar rok ā m.

Pirms elektroinstrumenta nolikšanas nogaidiet, l ī dz t ā darb ī ba piln ī gi apst ā jas.

Iesaist ā mais instruments var aizíerties un izrais ī t kontroles zudumu p ā r elektroinstrumentu.

Šo maš ī nu darb ī ba ir atïauta tikai ar l ī dzpieg ā d ā t ā PRCD sl ē dža pal ī dz ī bu.

PRCD sl ē dzi oblig ā ti j ā p ā rbauda pirms katras izmantošanas.

Pirms visu elektroinstrumenta apkopes darbu uzs ā kšanas atvienojiet t ī kla kontaktdakšu.

Elektroinstrumenta remontdarbus, k ā piem., t ī kla kabeïa nomaiòu, dr ī kst izpild ī t tikai ražot ā ja tehnisk ā servisa dienest ā .

167

Trokšòi un vibr

ā

cija

Trokšòu un sv ā rst ī bu koeficienti tika noteikti atbilstoši EN 60745.

Ar A nov ē rt ē tais ier ī ces trokšòa l ī menis parasti sast ā da:

– skaòas spiediena l ī meni: 85,6 dB(A);

– Skaòas jaudas l ī menis: 96,6 dB(A);

– Nedroš ī ba: K = 3 dB.

Sv ā rst ī bu summ ā r ā v ē rt ī ba

(urbjot dabiskajos b ū vakmeòos):

– Emisijas koeficients

(pilnurbis

Ø

8 mm) a h

(gredzenurbis

Ø

12 mm) a h

= 3,2 m/s

= 4,8 m/s

2

2

– Nedroš ī ba: K = 1,5 m/s

2

UZMAN Ī BU!

Dot ā s m ē rvien ī bas attiecas uz jaun ā m ier ī c ē m. Izmantojot katru dienu, izmain ā s trokšòu un sv ā rst ī bu koeficienti.

Urbšanas agreg ā ts

NOR Ā D Ī JUMS

Šaj ā s tehniskaj ā s pras ī b ā s nor ā d ī tais sv ā rst ī bu l ī menis ir izm ē r ī ts atbilstoši

EN 60745 norm ē tajai m ē r ī šanas metodei un elektroinstrumentu sal ī dzin ā šanai var tik savstarp ē ji izmantots. Tas ir piem ē rots ar ī iepriekš ē jai sv ā rst ī bu slodzes nov ē rt ē šanai.

Dotais sv ā rst ī bu l ī menis par ā da galvenos elektroinstrumenta izmantošanas veidus.

Bet, ja elektroinstruments ar atšíir ī giem rezerves instrumentiem vai nepietiekamu apkopi tiek pielietots cit ā dai izmantošanai, tad var rasties sv ā rst ī bu l ī meòa novirzes.

Tas var iev ē rojami palielin ā t sv ā rst ī bu slodzi vis ā darba laika period ā .

Prec ī zai sv ā rst ī bu slodzes noteikšanai j ā òem v ē r ā ar ī tas laiks, kur ā ier ī ce ir gan izsl ē gta, vai ar ī darbojas, bet faktiski neatrodas darba proces ā .

Tas var iev ē rojami samazin ā t sv ā rst ī bu slodzi vis ā darba laika period ā .

Sast ā diet droš ī bas tehnikas papildnoteikumus str ā d ā još ā s personas aizsardz ī bai pret sv ā rst ī bu iedarb ī bu, k ā piem., attiec ī b ā uz: elektroinstrumenta un rezerves instrumentu apkopi, roku siltuma saglab ā šanu, darba procesu organiz ā ciju.

UZMAN Ī BU!

Skaòas spiedienam p ā rsniedzot 85 dB(A), j ā n ē s ā skaòas aizsargu.

168

Urbšanas agreg ā ts

Ī

ss apskats

6

7

3

4

1

2

5

Lokveida rokturis

Darbv ā rpstas aret ē šana

P ā rvada korpuss

Sl ē dzis

Apgriezienu skaita iepriekšizv ē les nost ā d ī šanas disks

T ī kla kabelis ar PRCD aizsargsl ē dzi

Firmas pl ā ksn ī te

8

9

Savilc ē jatloks

Instrumenta nostiprin ā jums

M14/17

10 Ū dens piesl ē gums ar sl ē gventili

11 Ū dens smidzin ā šanas aizsargs

12 Galoda

13 Žokïatsl ē ga 19

14 Žokïatsl ē ga 17

169

Urbšanas agreg ā ts

Tehnisk

ā

inform

ā

cija

Urbjstatnis

T ī kla spriegums

Aizsargklase

Pat ē r ē jam ā jauda

Lietder ī g ā jauda

Agriezienu skaits ar slodzi

Apgriezienu skaits tukšgait ā

Instrumenta nostiprin ā jums

Dimanta urbis diametrs/garums/urbuma dziïums

Ier ī ces modelis

V/Hz

W

W apgr./min apgr./min

Urbšanas agreg ā ts

BHW 1549 VR

BED 18

BD 18

700

3000–9000

3500–10000

M14/17

BED 69

BD 06 atsevišía lietošanas pam ā c ī ba

230/50

I

1200 mm

Ū dens piesl ē gums

Svars (bez piesl ē guma kabeïa) kg

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

6/88/58

8/103/73

10/118/88

12/128/98

14/143/113

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

½

?

(pašnosl ē dzošajiem ā trdarb ī gajiem saj ū giem), maks. 6 b ā ri

3,2 4,0 15,5

170

Urbšanas agreg ā ts

Lietošanas noteikumi

BR Ī DIN Ā JUMS!

Pirms visu elektroinstrumenta apkopes darbu uzs ā kšanas atvienojiet t ī kla kontaktdakšu.

Pirms ekspluat

ā

cijas

Izòemiet no iepakojuma elektroinstrumentu un p ā rbaudiet pieg ā des komplekta piln ī bu un transport ē šanas boj ā jumus.

Piesl

ē

gums pie elektropadeves

BR Ī DIN Ā JUMS!

Šo maš ī nu darb ī ba ir atïauta tikai ar l ī dzpieg ā d ā t ā PRCD sl ē dža pal ī dz ī bu.

PRCD sl ē dzi oblig ā ti j ā p ā rbauda pirms katras izmantošanas.

NOR Ā D Ī JUMS

Pirms PRCD sl ē dža izmantošanas p ā rbaudiet, vai elektroinstruments ir izsl ē gts.

P ā rbaudiet pirms katras izmantošanas:

1. Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzd ā .

3. Darbiniet taustiòu „TEST”.

PRCD sl ē dzim j ā atsl ē dzas, kontrollampiòa nodziest.

4. No jauna nospiežot taustiòu „RESET”, maš ī nai j ā iesl ē dzas.

BR Ī DIN Ā JUMS!

Ja PRCD sl ē dzis, maš ī nu iesl ē dzot, no jauna atsl ē dzas vai PRCD sl ē dzis nenostr ā d ā , nekav ē joties atsl ē dziet maš ī nu no t ī kla.

T ā l ā ka darb ī bas turpin ā šana nav atïauta.

PRCD sl ē dža nomaiòu dr ī kst veikt tikai ražot ā ja tehnisk ā servisa dienest ā .

Ū

dens piesl

ē

guma realiz

ē

šana

BR Ī DIN Ā JUMS!

Iev ē rojiet, lai elektroinstrumenta tuvum ā neatrastos ū dens un personas darba iecirkn ī . Ekspluat ā ciju var uzs ā kt tikai ar t ā d ā m ier ī c ē m, kuras piesl ē gtas pie ū dens padeves atbilstoši noteikumiem.

Regul ā ri p ā rbaudiet bl ī v ē jumu, nosl ē gkr ā nu un savienot ā jdetaïu noteikumiem atbilstošo darb ī bu.

NOR Ā D Ī JUMS

Ja nav piesl ē guma pie ū dens padeves t ī kla, tad ir ieteicama mob ī l ā s ū densspiediena tvertnes WD 10 (ietilp ī ba 10 litri, 4 m-spiedienšï ū tene, pas ū t ī juma Nr. 251.622) izmantošana.

2. Nospiediet „RESET” taustiòu.

Sarkanajai kontroles lampiòai j ā iedegas.

Piestipriniet ū densšï ū teni

½“

ar standarta pašnosl ē dzošo ā trjaucamo savienojumu.

 Atgrieziet nosl ē dzošo kr ā nu tikai darba iecirkn ī un instrumenta darb ī bas laik ā .

 Atvienojot šï ū teni, iev ē rojiet, lai ū dens neiepl ū st ier ī c ē .

171

Dimanta urbja piestiprin

ā

šana vai nomaiòa

BR Ī DIN Ā JUMS!

Pirms visu elektroinstrumenta apkopes darbu uzs ā kšanas atvienojiet t ī kla kontaktdakšu.

Atvienojiet kontaktdakšu.

Urbšanas agreg ā ts

Nost ā d ī jums

3

4

1

2

5

6

Apgriezienu skaits

(min

–1

)

3300

4600

6100

7300

8700

10000

Iesl

ē

gšana un izsl

ē

gšana

Ī

slaic

ī

g

ā

darba rež

ī

ms bez iefiks

ē

šan

ā

s:

 Nob ī diet sl ē dzi uz priekšu un stingri turiet.

 Lai izsl ē gtu, sl ē dzi atlaidiet.

Ilgstošs darba rež

ī

ms ar iefiks

ē

šanos:

UZMAN Ī BU!

P ē c str ā vas padeves p ā rtraukuma iesl ē gt ā ier ī ce s ā k atkal no jauna darboties.

Stingri turiet instrumenta nostiprin ā jumu ar l ī dzpieg ā d ā to žokïatsl ē gu 17.

 Uzskr ū v ē jiet dimanta urbi uz darbv ā rpstas.

 Stingri pievelciet urbi ar otru žokïatsl ē gu 19.

Funkcijas p ā rbaude:

 Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzd ā .

 iesl ē dziet elektroinstrumentu (bez iefiks ē šan ā s) un ïaujiet apm.

30 sekundes darboties. Veiciet nel ī dzsvarot ī bas un vibr ā cijas p ā rbaudi.

Izsl ē dziet elektroinstrumentu.

Apgriezienu skaita iepriekšizv

ē

le

 Nob ī diet sl ē dzi uz priekšu un, nospiežot t ā priekšgalu, iefiks ē jiet.

Darba apgriezienu skaita nost ā d ī šanai pagrieztiet iestat ī šanas disku uz nepiecie-

šamo v ē rt ī bu.

 Lai izsl ē gtu, sl ē dzi atbloí ē jiet, nospiežot t ā pakaï ē jo galu.

172

Urbšanas agreg ā ts

Ū

dens smidzin

ā

šanas aizsarga piestiprin

ā

šana un nost

ā

d

ī

šana

NOR Ā D Ī JUMS

Ū dens smidzin ā šanas aizsargs kalpo izmantot ā ja aizsardz ī bai no ū dens smidzin ā šanas. Apvalku j ā nost ā da t ā , lai tiktu nov ē rsta ū dens ies ū kšana ar ier ī ci.

 Atvienojiet kontaktdakšu.

 Atlaidiet saspied ē jsviru.

 Uzb ī diet ū dens smidzin ā šanas aizsargu uz savilc ē jatloka un nost ā diet nepieciešamaj ā poz ī cij ā .

 No jauna stingri pievelciet saspied ē jsviru.

Darba nor

ā

d

ī

jumi

UZMAN Ī BU!

Izmantojot urbjstatni, iev ē rojiet lietošanas pam ā c ī b ā sniegtos droš ī bas tehnikas noteikumus un darba nor ā d ī jumus.

 Nostipriniet dimanta urbi.

 Nost ā diet nepieciešamaj ā poz ī cij ā ū dens smidzin ā šanas aizsargu.

 Iespraudiet t ī kla kontaktdakšu.

P ā rbaudiet PRCD funkciju.

 Satveriet ar labo roku rokturi un ar kreiso roku lokveida rokturi.

 Elektroinstrumenta iesl ē gšana

 Atgrieziet ū dens padevi.

Izpildiet urbumu.

 Ja nepieciešams, papildus ieregul ē jiet ū deni.

P ē c urbšanas izsl ē dziet elektroinstrumentu. Dimanta urbis k ā du laiku veic inerces izskr ē jienu!

 Nosl ē dziet ū dens padevi.

 P ē c darba beig ā m:

R ū p ī gi not ī riet elektroinstrumentu un apr ī kojumu.

Tehnisk

ā

apkope un kopšana

BR Ī DIN Ā JUMS!

Pirms visu elektroinstrumenta apkopes darbu uzs ā kšanas atvienojiet t ī kla kontaktdakšu.

T

ī

r

ī

šana

Regul ā ri t ī riet ier ī ci un ventil ā cijas spraugas.

T ī r ī šanas biežums atkar ā jas no apstr ā d ā jam ā materi ā la un no lietošanas ilguma.

Korpusa iekšpusi kop ā ar motoru regul ā ri j ā izp ū š ar sausu saspiesto gaisu.

Ogïsukas

Elektroinstruments ir apr ī kots ar atsl ē gšan ā s ogl ē m. P ē c atsl ē gšan ā s ogïu nodiluma robežas sasniegšanas elektroinstruments autom ā tiski atsl ē dzas.

NOR Ā D Ī JUMS

Nomaiòai izmantojiet tikai ražot ā ja oriìin ā ldetaïas. Izmantojot citus ražojumus, tiek dz ē sti ražot ā ja garantijas pien ā kumi.

P

ā

rvads

NOR Ā D Ī JUMS

Garantijas termiòa laik ā neatlaidiet p ā rvada galvas skr ū ves. Neiev ē rošanas gad ī jum ā tiek dz ē sti ražot ā ja garantijas pien ā kumi.

Remontdarbi

Remontdarbus j ā veic tikai ražot ā ja autoriz ē t ā klientu servisa darbn ī c ā .

173

Rezerves daïas un apr

ī

kojums

Rezerves daïa/apr ī kojums Pas ū t.-

Nr.

BD 06 urbjstatnis malu urbumiem

254.186

290.343

BD 18 urbjstatnis ar cilindrisku vadotni

FLEX ū dens spiediena tvertne

WD10 (10 l tilpums, 6 b ā ru spiediens, 4 m spiediena

šï ū tene)

251.622

Ar inform ā ciju par papildapr ī kojumu, ī paši par ievietojamiem instrumentiem, var iepaz ī ties ražot ā ja katalogos.

Detaïu izk ā rtojuma att ē lus un rezerves daïu sarakstus J ū s atrad ī siem m ū su m ā jas lap ā :

www.flex-tools.com

Nor

ā

d

ī

jumi par likvid

ē

šanu

BR Ī DIN Ā JUMS!

Nodrošiniet nolietoto ier īč u nelietojam ī bu, likvid ē jot to t ī kla kabeli.

Tikai ES valst ī m

Nelikvid ē jiet elektroinstrumentus kop ā ar parastajiem atkritumiem.

Vadoties p ē c Eiropas 2012/19/EK direkt ī vas „Par vec ā m elektronikas un elektroiek ā rt ā m“ un ietverot nacion ā laj ā likumdošan ā , nepieciešama nolietotu elektroinstrumentu šíirota sav ā kšana un nodošana otrreiz ē jai, vidi saudz ē jošai p ā rstr ā dei.

NOR Ā D Ī JUMS

Inform ā ciju par ier ī ces likvid ē šanas iesp ē j ā m var saòemt specializ ē taj ā veikal ā .

Urbšanas agreg ā ts

-Atbilst

ī

ba

Uz savu atbild ī bu deklar ē jam, ka sadaï ā

„Tehnisk ā inform ā cija“ aprakst ī tais izstr ā d ā jums atbilst š ā diem standartiem vai normat ī vajiem dokumentiem:

EN 60745 atbilstoši direkt ī vu

2004/108/EK (l ī dz 19.04.2016),

2014/30/ES (no 20.04.2016),

2006/42/EK, 2011/65/EK noteikumiem.

Par tehnisko dokument ā ciju atbild:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Ec k hard Rühle

Manager Re s earch &

K lau s Peter Weinper

Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)

30.06.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Atbild

ī

bas izsl

ē

gšana

Ražot ā js un viòa p ā rst ā vis nav atbild ī gi par zaud ē jumiem un peïòas zudumiem uzò ē muma darb ī bas p ā rtraukšanas gad ī jum ā , kurš tika izrais ī ts ražojuma vai ražojuma neiesp ē jam ā s izmantošanas d ē ï.

Ražot ā js un viòa p ā rst ā vis nav atbild ī gi par zaud ē jumiem, kuri radušies ier ī ces neprasm ī gas izmantošanas d ē ï, vai tika izrais ī ti citu ražot ā ju izstr ā d ā jumu pielietošanas rezult ā t ā .

174

šc¹a¸o ­ ®a ªæø c ­ epæe¸åø

Coªep²a¸åe

Åcÿoæ¿ μ ºe¯¾e cå¯ ­ oæ¾ . . . . . . . . . . 175

©æø  aòe¼ ¢e μ oÿac¸oc¹å . . . . . . . . . 175

Òº¯¾ å ­ å¢paýåø . . . . . . . . . . . . . . . 178

Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢ μ op . . . . . . . . . . . . . 179

™ex¸åñec®åe ªa¸¸¾e . . . . . . . . . . . . . 180

Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå . . . . . 181

™exo¢cæº²å ­ a¸åe å ºxoª . . . . . . . . . 183

š®a μ a¸åø ÿo º¹åæå μ aýåå . . . . . . . . . 184

Coo¹ ­ e¹c¹ ­ åe ¸op¯a¯ . . . . . . . . 185

Åc®æ÷ñe¸åe o¹ ­ e¹c¹ ­ e¸¸oc¹å . . . . . 185

Åcÿoæ¿

μ

ºe¯¾e cå¯

­

oæ¾

¥PE©š¥PE±©EHÅE!

Õ¹o¹ cå¯ ­ oæ o¢o μ ¸añae¹ ¸eÿocpeªc¹-

­ e¸¸o º¨po²a÷óº÷ oÿac¸oc¹¿.

He ­ ¾ÿoæ¸e¸åe o¢o μ ¸añe¸¸o¨o ¹a®å¯ o¢pa μ o¯ º®a μ a¸åø ¯o²e¹ ÿo ­ æeñ¿ μ a co¢o¼ ¹ø²eæ¾e ¹eæec¸¾e ÿo ­ pe²ªe¸åø

åæå ªa²e c¯ep¹¿.

 HÅMAHÅE!

Õ¹o¹ cå¯ ­ oæ o¢o μ ¸añae¹ ­ o μ ¯o²¸oc¹¿

­ o μ ¸å®¸o ­ e¸åø oÿac¸o¼ c幺aýåå.

He ­ ¾ÿoæ¸e¸åe o¢o μ ¸añe¸¸o¨o ¹a®å¯ o¢pa μ o¯ º®a μ a¸åø ¯o²e¹ ÿo ­ æeñ¿ μ a co¢o¼ ¹eæec¸¾e ÿo ­ pe²ªe¸åø åæå

¯a¹epåa濸¾¼ ºóep¢.

šKA³AHÅE

¥oª õ¹å¯ μ a¨oæo ­ ®o¯ ÿpå ­ oªø¹cø pe®o¯e¸ªaýåå ÿo ÿpa ­ å濸o¯º

ÿpå¯e¸e¸å÷ å ­ a²¸aø å¸íop¯aýåø.

Cå¯

­

oæ¾ ¸a ¯aò帮e

¥poñå¹a¼¹e ÿepeª ÿpå ­ eªe-

¸åe¯ ­ ªe¼c¹ ­ åe å¸c¹pº®ýå÷

ÿo õ®cÿæºa¹aýåå!

Haªe¸¿¹e μ aó幸¾e oñ®å!

¥oæ¿ μ º¼¹ec¿ ÿpåcÿoco¢æe-

¸åø¯å ªæø μ aóå¹¾ op¨a¸o ­ cæºxa!

š®a μ a¸åø ÿo º¹åæå μ aýåå o¹cæº²å ­ òåx c ­ o¼ cpo® õæe®¹poÿpå¢opo ­

(c¯o¹på¹e ¸a c¹pa¸åýe 184)!

©æø



aòe¼ ¢e

μ

oÿac¸oc¹å

¥PE©š¥PE±©EHÅE!

¥epeª ¸añaæo¯ pa¢o¹¾ c õæe®¹poå¸c¹pº-

¯e¸¹o¯ ÿpoñ¹å¹e ÿepeñåcæe¸¸º÷ ¸å²e

ªo®º¯e¸¹aýå÷ å ÿoc¹ºÿa¼¹e co¨æac¸o

º®a μ a¸åø¯, ÿpå ­ eªe¸¸¾¯:

­ ÿpåæa¨ae¯o¼ å¸c¹pº®ýåå ÿo

õ®cÿæºa¹aýåå,

­ å¯e÷óe¼cø ­ ®o¯ÿæe®¹e ÿoc¹a ­ ®å

¯aòå¸®å ¢poò÷pe «O¢óåe º®a μ a¸åø

ÿo ¹ex¸å®e ¢e μ oÿac¸oc¹å ÿpå o¢paóe-

¸åå c õæe®¹påñec®å¯ å¸c¹pº¯e¸¹o¯»

(N o

ªo®º¯e¸¹aýåå: 315.915),

­ ÿpa ­ åæax å ÿpeªÿåca¸åøx ÿo ÿpeªo¹-

­ paóe¸å÷ ¸ecñac¹¸o¨o cæºñaø, ªe¼c¹-

­ º÷óåx ¸a ¯ec¹e õ®cÿæºa¹aýåå

õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹a.

©a¸¸¾¼ õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ c®o¸c¹pºåpo ­ a¸ å å μ ¨o¹o ­ æe¸ c åcÿoæ¿ μ o ­ a¸åe¯

¸o ­ e¼òåx ªoc¹å²e¸å¼ ¸aº®å å ¹ex¸å®å

å ­ coo¹ ­ e¹c¹ ­ åå c o¢óeÿpå μ ¸a¸¸¾¯å

ÿpa ­ åæa¯å ¹ex¸å®å ¢e μ oÿac¸oc¹å.

Ho, ¸ec¯o¹pø ¸a õ¹o, ÿpå ee õ®cÿæºa¹a-

ýåå ¸e åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿ ªæø ²å μ ¸å

æåýa, ®o¹opoe ÿoæ¿ μ ºe¹cø ¯aò帮o¼,

åæå æåýa, ÿpåcº¹c¹ ­ º÷óe¨o ÿpå õ¹o¯, a ¹a®²e ÿoæo¯®a ¯aò帮å åæå ­ o μ ¸å®¸o-

­ e¸åe ®a®o¨o-æå¢o ªpº¨o¨o ¯a¹epåaæ¿-

¸o¨o ºóep¢a.

Õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ ªoæ²e¸

åcÿoæ¿ μ o ­ a¹¿cø

¹oæ¿®o ÿo ¸a μ ¸añe¸å÷ å,

­ ¢e μ ºÿpeñ¸o¯ coc¹oø¸åå, o¹ ­ eña-

÷óe¯ ¹pe¢o ­ a¸åø¯ ¹ex¸å®å ¢e μ oÿac-

¸oc¹å.

Heåcÿpa ­ ¸oc¹å, c¸å²a÷óåe ¢e μ oÿac-

¸oc¹¿ pa¢o¹¾ c ¯aò帮o¼, cæeªºe¹

¸e¯eªæe¸¸o ºc¹pa¸ø¹¿.

175

Åcÿoæ¿

μ

o

­

a¸åe ÿo ¸a

μ

¸añe¸å÷

Õ¹a ºc¹a¸o ­ ®a ªæø c ­ epæe¸åø ÿpeª¸a μ -

¸añe¸a

— ªæø ÿpo¯¾òæe¸¸o¨o åcÿoæ¿ μ o ­ a¸åø

­ pa μ æåñ¸¾x o¹pacæøx 帪ºc¹påå

å ñac¹¸o¯ ÿpoå μ­ oªc¹ ­ e,

— ªæø c ­ epæe¸åø c® ­ o μ ¸¾x å ¨æºxåx o¹ ­ epc¹å¼ ­ ÿpåpoª¸o¯ ®a¯¸e,

¢e¹o¸e å ¯a¹epåaæax ÿoªo¢¸o¨o poªa ÿpå ÿo¯oóå aæ¯a μ ¸¾x c ­ epæ c ÿpå¯e¸e¸åe¯ ­ oª¾,

— ªæø pºñ¸o¨o ÿepíopa¹op¸o¨o c ­ epæe-

¸åø åæå ªæø åcÿoæ¿ μ o ­ a¸åø co ò¹a¹å-

­ a¯å, ®o¹op¾e º®a μ a¸¾ ­ ªa¸¸o¼

å¸c¹pº®ýåå åæå pe®o¯e¸ªº÷¹cø

ÿpoå μ­ oªå¹eæe¯,

— ªæø åcÿoæ¿ μ o ­ a¸åø ­ ®o¯ÿæe®¹e c å¸c¹pº¯e¸¹a¯å å ÿpå¸aªæe²-

¸oc¹ø¯å, ®o¹op¾e ÿpå ­ eªe¸¾

­ ªa¸¸o¼ å¸c¹pº®ýåå å pe®o¯e¸ªo-

­ a¸¾ ® åcÿoæ¿ μ o ­ a¸å÷ å μ ¨o¹o ­ å¹eæe¯

¯aò帾. ©oÿºc¹å¯aø o®pº²¸aø c®opoc¹¿ å ¯a®cå¯a濸o-ªoÿºc¹å¯¾e pa μ ¯ep¾ ªåa¯e¹po ­ ¸e ªo沸¾

ÿpe ­ ¾òa¹¿cø.

¥pa

­

åæa ÿo ¹ex¸å®e ¢e

μ

oÿac-

¸oc¹å ªæø pa¢o¹¾ c ºc¹a¸o

­

-

®a¯å ªæø c

­

epæe¸åø

¥PE©š¥PE±©EHÅE!

¥poñå¹a¼¹e ­ ce º®a μ a¸åø ÿo ¹ex¸å®e

¢e μ oÿac¸oc¹å å ¸ac¹a ­ æe¸åø.

šÿºóe¸åø ÿpå co¢æ÷ªe¸åå º®a μ a¸å¼ ÿo

¹ex¸å®e ¢e μ oÿac¸oc¹å å ¸ac¹a ­ æe¸å¼

¯o¨º¹ ÿpå ­ ec¹å ® ÿopa²e¸å÷ õæe®¹på-

ñec®å¯ ¹o®o¯, ÿo²apº å/åæå ¹ø²e澯

¹pa ­ ¯a¯.

Xpa¸å¹e ­ ce º®a μ a¸åø ÿo

¹ex¸å®e ¢e μ oÿac¸oc¹å å ¸ac¹a ­ æe¸åø

ªæø åcÿoæ¿ μ o ­ a¸åø ­ ¢ºªºóe¯.

šc¹a¸o ­ ®a ªæø c ­ epæe¸åø

Õ¹o¹ õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ ÿpeª¸a μ -

¸añe¸ ªæø ÿpå¯e¸e¸åø ­ ®añec¹ ­ e

ºc¹a¸o ­ ®å ªæø c ­ epæe¸åø c ÿpeª-

¸a μ ¸añe¸¸¾¯å ªæø õ¹o¨o ¸acaª®a¯å

å ÿpå¸aªæe²¸oc¹ø¯å.

O¢pa¹å¹e ­ ¸å¯a¸åe ¸a ­ ce ÿoæºñe¸-

¸¾e ­ ¯ec¹e c ÿpå¢opo¯ º®a μ a¸åø ÿo

¹ex¸å®e ¢e μ oÿac¸oc¹å, å¸c¹pº®ýåå,

å μ o¢pa²e¸åø å å¸íop¯aýå÷.

Heco¢æ÷ªe¸åe  a¯å ÿpå ­ eªe¸¸¾x

¸å²e º®a μ a¸å¼ ¯o²e¹ ÿpå ­ ec¹å

® ºªapº ¹o®o¯, ÿo²apº å/åæå

® ¹ø²e澯 ¹pa ­ ¯a¯.

Åcÿoæ¿ μ o ­ a¸åe ªa¸¸o¨o õæe®¹po-

å¸c¹pº¯e¸¹a ¸e ÿo ¸a μ ¸añe¸å÷

¯o²e¹ ÿpå ­ ec¹å ® ­ ¾xoªº ¯aò帮å

å μ c¹poø å ¹pa ­ ¯åpo ­ a¸å÷ o¢cæº-

²å ­ a÷óe¨o ÿepco¸aæa.

He åcÿoæ¿ μ º¼¹e ¸å®a®åx ªpº¨åx

ªe¹aæe¼, ®po¯e ¹ex, ®o¹op¾e cÿeýåa濸o ÿpeª¸a μ ¸añe¸¾ åæå pe®o¯e¸ªo ­ a¸¾ å μ ¨o¹o ­ å¹eæe¯

ªæø ªa¸¸o¨o õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹a.

™oæ¿®o ¹o, ñ¹o  ¾ c¯o¨æå μ a®peÿ广

ªe¹aæ¿ ¸a c ­ oe¯ õæe®¹poå¸c¹pº-

¯e¸¹e, ¸e o¢ecÿeñå ­ ae¹ ¢e μ oÿac-

¸oc¹å åcÿoæ¿ μ o ­ a¸åø.

¥oæ¿ μ º¼¹ec¿ ÿpåcÿoco¢æe¸åø¯å

ªæø μ aóå¹¾ op¨a¸o ­ cæºxa!

 o μ ªe¼c¹ ­ åe òº¯a ¯o²e¹ ÿpå ­ ec¹å

® ÿo¹epe cæºxa.

©ep²å¹e ®peÿ®o o¢eå¯å pº®a¯å

õ¹o¹ õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ ­ o ­ pe¯ø pa¢o¹¾ μ a ÿpeªºc¯o¹pe¸¸¾e ªæø

õ¹o¨o pº®oø¹®å å ÿpå ­ eªå¹e c ­ oe

¹eæo ­ ºc¹o¼ñå ­ oe ÿoæo²e¸åe.

©æø o¢ecÿeñe¸åø ¸aªe²¸oc¹å pa¢o¹¾

õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ cæeªºe¹ ªep²a¹¿

ª ­ º¯ø pº®a¯å.

176

šc¹a¸o ­ ®a ªæø c ­ epæe¸åø

¥oæ¿ μ º¼¹ec¿ cÿeýåa濸¾¯å ÿpå¢opa¯å ªæø o¢¸apº²e¸åø c®p¾¹¾x

õæe®¹po-, ¨a μ o- åæå ­ oªoÿpo ­ oªo ­ ,

åæå o¢paóa¼¹ec¿ ÿo õ¹o¯º ÿo ­ oªº

μ a ÿo¯oó¿÷ ­ ¯ec¹¸¾e ÿpeªÿpåø¹åø

ÿo õæe®¹po-, ¨a μ o- åæå ­ oªoc¸a¢-

²e¸å÷.

¥o ­ pe²ªe¸åe õæe®¹poÿpo ­ oªo ­

¯o²e¹ ÿpå ­ ec¹å ® ­ o μ ¸å®¸o ­ e¸å÷

ÿo²apa åæå ¹pa ­ ¯åpo ­ a¸å÷ æ÷ªe¼

­ pe μ ºæ¿¹a¹e õæe®¹påñec®o¨o ºªapa.

¥o ­ pe²ªe¸åe ¨a μ oÿpo ­ oªa ¯o²e¹

ÿpå ­ ec¹å ® ­μ p¾ ­ a¯.

¥o ­ pe²ªe¸åe ­ oªoÿpo ­ oªa ÿpå ­ oªå¹

® ­ o μ ¸å®¸o ­ e¸å÷ ¯a¹epåa濸o¨o

ºóep¢a å ¯o²e¹ c¹a¹¿ ÿpåñå¸o¼

ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯.

©ep²å¹e ò¸ºp õæe®¹poÿå¹a¸åø

­ c¹opo¸e o¹ ­ paóa÷óåxcø ¸acaªo®.

 pe μ ºæ¿¹a¹e ÿo¹epå ®o¸¹poæø ¸aª

¯aò帮o¼ ò¸ºp õæe®¹poÿå¹a¸åø

¯o²e¹ ¢¾¹¿ pacceñe¸ åæå μ aªe¹, a  aòa pº®a ¯o²e¹ ÿoÿac¹¿

­ o ­ paóa÷óåecø ¸acaª®å.

³aíå®cåpº¼¹e o¢pa¢a¹¾ ­ ae¯oe

å μ ªeæåe.

O¢pa¢a¹¾ ­ ae¯oe å μ ªeæåe ºªep²å-

­ ae¹cø ­ μ a²å¯¸o¯ ºc¹po¼c¹ ­ e åæå

­ ¹åc®ax ¢oæee ¸aªe²¸o, ñe¯  aòå¯å pº®a¯å.

©o²ªå¹ec¿ ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o ­ ®å

õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹a ÿepeª ¹e¯,

®a® ­ ¾æo²å¹¿ e¨o å μ pº®.

 c¹a ­ ¸o¼ å¸c¹pº¯e¸¹ ¯o²e¹ μ aýe-

ÿ广cø μ a ÿo ­ epx¸oc¹¿, å  ¾ ¯o²e¹e

ÿo¹epø¹¿ ®o¸¹poæ¿ ¸aª õæe®¹po-

å¸c¹pº¯e¸¹o¯.

Õ®cÿæºa¹aýåø ªa¸¸o¼ ¯aò帮å pa μ peòe¸a ¹oæ¿®o c åcÿoæ¿ μ o ­ a¸åe¯

­ xoªøóe¨o ­ ®o¯ÿæe®¹ ÿoc¹a ­ ®å

­ ¾®æ÷ña¹eæø PRCD.

 ¾®æ÷ña¹eæ¿ PRCD o¢ø μ a¹e濸o cæeªºe¹ ÿpo ­ epø¹¿ ÿepeª ®a²ª¾¯

åcÿoæ¿ μ o ­ a¸åe¯ ¯aòå¸®å ¸a ÿpa-

­ å濸oc¹¿ íº¸®ýåo¸åpo ­ a¸åø.

¥epeª ÿpo ­ eªe¸åe¯ æ÷¢¾x pa¢o¹

ÿo ¹exo¢cæº²å ­ a¸å÷ å ºxoªº μ a

õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹o¯ ­ ce¨ªa

å μ­ æe®a¼¹e ­ å殺 å μ po μ e¹®å.

Pe¯o¸¹ õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹a, ¸aÿpå-

¯ep, μ a¯e¸a ce¹e ­ o¨o ò¸ºpa, ªo沸a

­ ¾ÿoæ¸ø¹¿cø ¹oæ¿®o cep ­ åc¸o¼ c溲¢o¼ å μ ¨o¹o ­ å¹eæø.

177

Òº¯¾ å

­

å¢paýåø

³¸añe¸åø ºpo ­ ¸ø òº¯a å ­ å¢paýåå ¢¾æå oÿpeªeæe¸¾ co¨æac¸o ¸op¯a¹å ­ ¸o¼

ªo®º¯e¸¹aýåå EN 60745.

Oÿpeªeæe¸¸¾¼ ÿpå pa¢o¹e ªa¸¸o¨o ¹åÿa

¯aòå¸o® ºpo ­ e¸¿ òº¯a:

— ºpo ­ e¸¿ μ­ º®a: 85,6 ª¡(A);

— ºpo ­ e¸¿ ¯oó¸oc¹å òº¯a: 96,6 ª¡(A);

— ÿo¨peò¸oc¹¿: K = 3 ª¡.

O¢óå¼ ºpo ­ e¸¿ ­ å¢paýåå

(ÿpå c ­ epæe¸åå ­ ÿpåpoª¸o¯ ®a¯¸e):

—  eæåñå¸a õ¯åccåå:

(cÿæoò¸oe c ­ epæo

Ø 8 ¯¯) a h

= 3,2 ¯/ce®

2

(ÿºc¹o¹eæoe c ­ epæo

Ø 12 ¯¯) a h

= 4,8 ¯/ce®

2

— ÿo¨peò¸oc¹¿: K = 1,5 ¯/ce®

2

 HÅMAHÅE!

¥på ­ eªe¸¸¾e μ ªec¿ pe μ ºæ¿¹a¹¾ å μ ¯epe-

¸å¼ ªe¼c¹ ­ å¹e濸¾ æåò¿ ªæø ¸o ­ ¾x

¯aòå¸o®. ¥på e²eª¸e ­ ¸o¯ åcÿoæ¿ μ o ­ a-

¸åå ¯aò帮å μ ¸añe¸åø òº¯a å ­ å¢paýåå,

­ o μ ¸å®a÷óåe ÿpå pa¢o¹e c ¸e¼,

å μ ¯e¸ø÷¹cø.

šc¹a¸o ­ ®a ªæø c ­ epæe¸åø

šKA³AHÅE

š®a μ a¸¸¾¼ ­ ªa¸¸o¼ å¸c¹pº®ýåå ºpo ­ e¸¿

­ å¢paýåå ¢¾æ oÿpeªeæe¸ c¹a¸ªap¹å μ åpo-

­ a¸¸¾¯ ¯e¹oªo¯ å μ ¯epe¸åø, ÿpå ­ eªe¸-

¸¾¯ ­ ¸op¯a¹å ­ ¸o¼ ªo®º¯e¸¹aýåå

EN 60745, å ¯o²e¹ ¢¾¹¿ åcÿoæ¿ μ o ­ a¸ ÿpå cpa ­ ¸e¸åå õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹o ­ ªpº¨ c ªpº¨o¯. O¸ ÿpå¨oªe¸ ¹a®²e ªæø ÿpeª-

­ apå¹e濸o¼ oýe¸®å ­ å¢paýåo¸¸o¼

¸a¨pº μ ®å. ¥på ­ eªe¸¸¾¼ μ ªec¿ ºpo ­ e¸¿

­ å¢paýåå ­ o μ ¸å®ae¹ ÿpå åcÿoæ¿ μ o ­ a¸åå

õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹a ÿo oc¸o ­ ¸o¯º

¸a μ ¸añe¸å÷.

Ecæå ²e õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ ¢ºªe¹ åcÿoæ¿-

μ o ­ a¹¿cø ¸e ÿo ¸a μ ¸añe¸å÷, ­ ®o¯ÿæe®¹e c ¸acaª®a¯å, o¹æåña÷óå¯åcø o¹ pe®o¯e¸-

ªºe¯¾x ­ ªa¸¸o¼ å¸c¹pº®ýåå, åæå ÿpå

¸eªoc¹a¹oñ¸o¯ ¹exo¢cæº²å ­ a¸åå, ¹o

ía®¹åñec®å¼ ºpo ­ e¸¿ ­ å¢paýåå ¯o²e¹ o¹æåña¹¿cø o¹ ÿpå ­ eªe¸¸o¨o ­ ªa¸¸o¼

å¸c¹pº®ýåå.  õ¹o¯ cæºñae ­ å¢paýåo¸¸aø

¸a¨pº μ ®a ­ pacñe¹e ¸a ­ c÷ ÿpoªoæ²å¹eæ¿-

¸oc¹¿ pa¢o¹¾ c å¸c¹pº¯e¸¹o¯ ¯o²e¹

μ ¸añå¹e濸o ÿo ­ ¾c广cø.

ѹo¢¾ ¯o²¸o ¢¾æo ¹oñ¸o oÿpeªeæ广

­ å¢paýåo¸¸º÷ ¸a¨pº μ ®º, ¸eo¢xoªå¯o

ºñå¹¾ ­ a¹¿ ¹a®²e ­ pe¯ø, ­ ¹eñe¸åe

®o¹opo¨o ºc¹po¼c¹ ­ o oc¹ae¹cø ­ ¾®æ÷ñe¸-

¸¾¯ åæå o¸o ­ ®æ÷ñe¸o, ¸e ¸axoªå¹cø

­ pa¢o¹e.

 ªa¸¸o¯ cæºñae ­ å¢paýåo¸¸aø ¸a¨pº μ ®a

­ pacñe¹e ¸a ­ c÷ ÿpoªoæ²å¹e濸oc¹¿ pa¢o¹¾ c å¸c¹pº¯e¸¹o¯ ¯o²e¹ μ ¸añå¹eæ¿-

¸o c¸å μ 广cø. ¥på¯å¹e, ÿo²a溼c¹a,

ªoÿoæ¸å¹e濸¾e ¯ep¾ ÿo μ aóå¹e ÿoæ¿ μ o-

­ a¹eæø o¹ ­ peª¸o¨o ­ o μ ªe¼c¹ ­ åø

­ å¢paýåå, ¸aÿpå¯ep: pe¨ºæøp¸oe ÿpo ­ e-

ªe¸åe ¹exo¢cæº²å ­ a¸åø õæe®¹poå¸c¹pº-

¯e¸¹a å åcÿoæ¿ μ ºe¯¾x ­ ®o¯ÿæe®¹e c ¸å¯ ¸acaªo®, co μ ªa¸åe ­ o μ ¯o²¸oc¹å

ÿoæ¿ μ o ­ a¹eæ÷ ­ ce¨ªa ªep²a¹¿ pº®å

­ ¹eÿæe, ñe¹®aø op¨a¸å μ aýåø pa¢oñe¨o

ÿpoýecca.

 HÅMAHÅE!

¥på a®ºc¹åñec®o¼ ¸a¨pº μ ®e c ­ ¾òe

85 ª¡(A) cæeªºe¹ ÿoæ¿ μ o ­ a¹¿cø ÿpåcÿoco¢æe¸åø¯å ªæø μ aóå¹¾ op¨a¸o ­ cæºxa.

178

šc¹a¸o ­ ®a ªæø c ­ epæe¸åø

Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢

μ

op

3

4

1

2

5

6

7

Pºñ®a-c®o¢a

Íå®ca¹op òÿ帪eæø

Kopÿºc ¹pa¸c¯åccåå

¡aæa¸cåp¸¾¼ ­ ¾®æ÷ña¹eæ¿

Pºñ®a ºc¹a¸o ­ ®å ñåcæa o¢opo¹o ­

Ce¹e ­ o¼ ò¸ºp c ­ ¾®æ÷ña¹eæe¯

PRCD

Íåp¯e¸¸aø ¹a¢æåñ®a

8

9

³a²å¯¸o¼ íæa¸eý

¥påcÿoco¢æe¸åe ªæø μ a²å¯a

å¸c¹pº¯e¸¹a M14/17

10 šc¹po¼c¹ ­ o ÿoª ­ oªa ­ oª¾ c μ aÿop¸¾¯ ®æaÿa¸o¯

11 ³aó幸oe ºc¹po¼c¹ ­ o o¹ ¢p¾ μ ¨

12 ™oñå濸¾¼ ®a¯e¸¿

13 ¦aeñ¸¾¼ ®æ÷ñ 19

14 ¦aeñ¸¾¼ ®æ÷ñ 17

179

šc¹a¸o ­ ®a ªæø c ­ epæe¸åø

™ex¸åñec®åe ªa¸¸¾e

Ò¹a¹å ­

Haÿpø²e¸åe ­ ce¹å

Kæacc μ aóå¹¾

¥o¹pe¢æøe¯aø ¯oó¸oc¹¿

¥oæe μ ¸aø ¯oó¸oc¹¿

Ñac¹o¹a ­ paóe¸åø ÿoª

¸a¨pº μ ®o¼

Ñåcæo o¢opo¹o ­ ¸a xoæoc¹o¯ xoªº

¥påcÿoco¢æe¸åe ªæø μ a²å¯a

å¸c¹pº¯e¸¹a

Aæ¯a μ ¸oe c ­ epæo ªåa¯e¹p/

ªæå¸a/¨æº¢å¸a c ­ epæe¸åø

™åÿ ¯aò帮å

 /¦ý

 ¹

 ¹ o¢./¯å¸

šc¹a¸o ­ ®a ªæø c ­ epæe¸åø

BHW 1549 VR BED 18 BED 69

— BD 18 BD 06 o¹ªe濸aø å¸c¹pº®ýåø

ÿo õ®cÿæºa¹aýåå

230/50

I

1200

700

3000—9000 o¢./¯å¸

¯¯

3500—10000

M14/17

Õæe¯e¸¹ ÿoª®æ÷ñe¸åø

 ec (¢e μ ò¸ºpa

õæe®¹poÿå¹a¸åø)

­ oª¾

®¨

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

6/88/58

8/103/73

10/118/88

12/128/98

14/143/113

5/60/25

6/80/50

8/80/50

10/80/50

½

?

(ªæø ca¯o μ a®p¾ ­ a÷óe¼cø

¢¾c¹popa μ ½e¯¸o¼ ¯ºí¹¾), ¯a®c. 6 ¢ap

3,2 4,0 15,5

180

šc¹a¸o ­ ®a ªæø c ­ epæe¸åø

Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå

¥PE©š¥PE±©EHÅE!

¥epeª ÿpo ­ eªe¸åe¯ æ÷¢¾x pa¢o¹ ÿo

¹exo¢cæº²å ­ a¸å÷ å ºxoªº μ a õæe®¹po-

å¸c¹pº¯e¸¹o¯ ­ ce¨ªa å μ­ æe®a¼¹e ­ å殺

å μ po μ e¹®å.

¥epeª

­­

oªo¯

­

õ®cÿæºa¹aýå÷

Å μ­ æe®å¹e õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ å μ ºÿa®o ­ -

®å å ÿpo ­ ep¿¹e ¸a ®o¯ÿæe®¹¸oc¹¿ ÿoc¹a ­ -

®å å ¸a o¹cº¹c¹ ­ åe ÿo ­ pe²ªe¸å¼ ­ o ­ pe¯ø

¹pa¸cÿop¹åpo ­ ®å.

¥oª®æ÷ñe¸åe ® ce¹å õæe®¹po-

ÿå¹a¸åø

¥PE©š¥PE±©EHÅE!

Õ®cÿæºa¹aýåø ªa¸¸o¼ ¯aò帮å pa μ pe-

òe¸a ¹oæ¿®o c åcÿoæ¿ μ o ­ a¸åe¯ ­ xoªøóe¨o

­ ®o¯ÿæe®¹ ÿoc¹a ­ ®å ­ ¾®æ÷ña¹eæø PRCD.

 ¾®æ÷ña¹eæ¿ PRCD o¢ø μ a¹e濸o cæeªºe¹

ÿpo ­ epø¹¿ ÿepeª ®a²ª¾¯ åcÿoæ¿ μ o-

­ a¸åe¯ ¯aòå¸®å ¸a ÿpa ­ å濸oc¹¿

íº¸®ýåo¸åpo ­ a¸åø.

šKA³AHÅE

¥po ­ ep¿¹e ÿepeª ­ ®æ÷ñe¸åe¯ ­ ¾®æ÷-

ña¹eæø PRCD, ­ ¾®æ÷ñe¸ æå õæe®¹po-

å¸c¹pº¯e¸¹.

¥po ­ ep®a ­ ¾®æ÷ña¹eæø ÿepeª

®a²ª¾¯ åcÿoæ¿ μ o ­ a¸åe¯ ¯aò帮å:

1.

 c¹a ­ ¿¹e ­ å殺 ­ po μ e¹®º.

2. Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º «RESET».

Kpac¸aø ®o¸¹po濸aø æa¯ÿoñ®a

ªo沸a μ ac ­ e¹å¹¿cø.

3. Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º «TEST».

 ¾®æ÷ña¹eæ¿ PRCD ªoæ²e¸ cpa¢o¹a¹¿ å ®o¸¹po濸aø æa¯ÿoñ®a

ÿo¨ac¸e¹.

4. ¥ocæe ÿo ­ ¹op¸o¨o ¸a²a¹åø ¸a ®¸oÿ®º

«RESET» ¯aò帮a ªo沸a

­ ®æ÷ña¹¿cø.

¥PE©š¥PE±©EHÅE!

Ecæå ÿpå ­ ®æ÷ñe¸åå ¯aòå¸®å ­ ¾®æ÷-

ña¹eæ¿ PRCD c¸o ­ a ÿepexoªå¹ ­ ÿoæo-

²e¸åe ­ ¾®æ÷ñe¸åø åæå ecæå ­ ¾®æ÷-

ña¹eæ¿ PRCD ¸e cpa¢a¹¾ ­ ae¹, ¹o ¯aò帮º cæeªºe¹ ¸e¯eªæe¸¸o o¹®æ÷ñ广 o¹ ce¹å.

©a濸e¼òaø õ®cÿæºa¹aýåø ¯aò帮å

­ õ¹o¯ cæºñae ¸eªoÿºc¹å¯a.

³a¯e¸a ­ ¾®æ÷ña¹eæø PRCD ªo沸a

­ ¾ÿoæ¸ø¹¿cø ¹oæ¿®o cep ­ åc¸o¼ c溲¢o¼

å μ ¨o¹o ­ å¹eæø.

¥oª®æ÷ñe¸åe

­

oª¾

¥PE©š¥PE±©EHÅE!

O¢ø μ a¹e濸o å μ ¢e¨a¼¹e ÿoÿaªa¸åø ­ oª¾

¸a õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ å æåý, ¸axoªø-

óåxcø ­ μ o¸e pa¢o¹. ¥oæ¿ μ º¼¹ec¿ ¹oæ¿®o

ÿpå¢opa¯å c ¸aªæe²aóå¯ ÿoª®æ÷ñe-

¸åe¯ ® ­ oªoc¸a¢²e¸å÷.

¥po ­ epø¼¹e pe¨ºæøp¸o ¸aªæe²aóee

íº¸®ýåo¸åpo ­ a¸åe ºÿæo¹¸e¸å¼,

μ aÿop¸o¨o ®pa¸a å coeªå¸å¹e濸¾e

ªe¹aæå.

šKA³AHÅE

 cæºñae ecæå ¸e¹ ­ o μ ¯o²¸oc¹å ªæø

ÿoª®æ÷ñe¸åø ® ­ oªoÿpo ­ oªº, pe®o¯e¸-

ªºe¹cø åcÿoæ¿ μ o ­ a¸åe ÿepe¸oc¸o¨o

¸aÿop¸o¨o ¨åªpo¢a®a WD 10 ( ­ ¯ec¹å-

¯oc¹¿÷ 10 æå¹po ­ , 4 ¯ ¸aÿop¸¾¼ òæa¸¨,

¸o¯ep ªæø μ a®a μ a 251.622).

181

³a®peÿå¹e òæa¸¨ ÿoªañå ­ oª¾ ½“ ÿpå

ÿo¯oóå c¹a¸ªap¹¸o¼ ca¯o μ a®p¾ ­ a-

÷óe¼cø ¢¾c¹popa μ ½e¯¸o¼ ¯ºí¹¾.

O¹®po¼¹e μ aÿop¸¾¼ ®pa¸ æåò¿ ¸a

¯ec¹e pa¢o¹¾ å ÿpå pa¢o¹a÷óe¯

å¸c¹pº¯e¸¹e.

¥på o¹coeªå¸e¸åå òæa¸¨a ÿoªañå ­ oª¾

¸eo¢xoªå¯o cæeªå¹¿ μ a ¹e¯, ñ¹o¢¾

­ oªa ¸e ÿoæåæac¹¿ ­ ¯aò帺.

³a®peÿæe¸åe åæå

μ

a¯e¸a aæ¯a

μ

¸o¨o c

­

epæa

¥PE©š¥PE±©EHÅE!

¥epeª ÿpo ­ eªe¸åe¯ æ÷¢¾x pa¢o¹ ÿo

¹exo¢cæº²å ­ a¸å÷ å ºxoªº μ a õæe®¹po-

å¸c¹pº¯e¸¹o¯ ­ ce¨ªa å μ­ æe®a¼¹e ­ å殺

å μ po μ e¹®å.

Å μ­ æe®å¹e ­ å殺 å μ po μ e¹®å.

šªep²å ­ a¼¹e ÿpåcÿoco¢æe¸åe ªæø

®peÿæe¸åø ¸acaªo® c ÿo¯oó¿÷

­ xoªøóe¨o ­ ®o¯ÿæe®¹ ÿoc¹a ­ ®å

¨aeñ¸o¨o ®æ÷ña 17.

³a ­ 帹å¹e aæ¯a μ ¸oe c ­ epæo ¸a

òÿ帪eæe.

³a¹ø¸å¹e c ­ epæo ­ ¹op¾¯ ¨aeñ¸¾¯

®æ÷ño¯ 19.

¥po ­ ep®a ªe¼c¹ ­ åø:

 c¹a ­ ¿¹e ­ å殺 ­ po μ e¹®º.

 ®æ÷ñå¹e õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹

(¢e μ íå®caýåå) å ªa¼¹e ÿopa¢o¹a¹¿ o®. 30 ce®º¸ª ¸a xoæoc¹o¯ xoªº.

¥pocæeªå¹e, ñ¹o¢¾ å¸c¹pº¯e¸¹

­ paóaæcø ¢e μ ¢åe¸å¼ å ­ å¢paýåå.

 ¾®æ÷ñå¹e õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹.

šc¹a¸o

­

šc¹a¸o ­ ®a ªæø c ­ epæe¸åø

®a ñåcæa o¢opo¹o

­

©æø ºc¹a¸o ­ ®å pa¢oñe¼ c®opoc¹å ­ paóa¼¹e

ºc¹a¸o ­ oñ¸º÷ pºñ®º ªo ¹ex ÿop, ÿo®a

¸aÿpo¹å ­ c¹peæ®å ¸e o®a²e¹cø ºc¹a¸o ­ oñ-

¸oe μ ¸añe¸åe, coo¹ ­ e¹c¹ ­ º÷óee ¸eo¢xo-

ªå¯o¼  a¯ c®opoc¹å ­ paóe¸åø ª ­ å¨a¹eæø.

¥oæo²e¸åe Ñåcæo ­ pe¨ºæø¹opa (¯å¸

—1

)

1

2

3300

4600

5

6

3

4

6100

7300

8700

10000



®æ÷ñe¸åe å

­

¾®æ÷ñe¸åe

Kpa¹®o

­

pe¯e¸¸¾¼ pe²å¯ pa¢o¹¾

¢e

μ

íå®caýåå

­

¾®æ÷ña¹eæø:

¥epeª ­ 帿¹e ¢aæa¸cåp¸¾¼ ­ ¾®æ÷-

ña¹eæ¿ ­ ÿepeª å ªep²å¹e e¨o ­ õ¹o¯

ÿoæo²e¸åå.

©æø ­ ¾®æ÷ñe¸åø ¯aò帮å o¹ÿºc¹å¹e

­ ¾®æ÷ña¹eæ¿.

¥poªoæ²å¹e濸¾¼ pe²å¯ pa¢o¹¾ c íå®caýåe¼

­

¾®æ÷ña¹eæø:

 HÅMAHÅE!

Ecæå ÿocæe o¹®æ÷ñe¸åø õæe®¹poõ¸ep¨åå

¯aò帮a ¸e ¢¾æa ­ ¾®æ÷ñe¸a, ¹o ÿpå

ÿoªañe ¹o®a o¸a c¸o ­ a μ apa¢o¹ae¹.

182

šc¹a¸o ­ ®a ªæø c ­ epæe¸åø

¥epeª ­ 帿¹e ­ ¾®æ÷ña¹eæ¿ ­ ÿepeª

å μ aíå®cåpº¼¹e e¨o ­ õ¹o¯ ÿoæo²e¸åå,

¸a²a ­ ¸a e¨o ÿepeª¸å¼ ®o¸eý.

©æø ­ ¾®æ÷ñe¸åø ¯aò帮å pa μ ¢æo®åpº¼¹e ¢aæa¸cåp¸¾¼ ­ ¾®æ÷ña¹eæ¿

ÿº¹e¯ ¸a²a¹åø ¸a e¨o μ aª¸å¼ ®o¸eý.

³a®peÿæe¸åe åæå pe¨ºæåpo

­

®a

μ

aó幸o¨o ºc¹po¼c¹

­

a o¹ ¢p¾

μ

¨

šKA³AHÅE

³aó幸oe ºc¹po¼c¹ ­ o o¹ ¢p¾ μ ¨ c溲å¹

ªæø μ aóå¹¾ ÿoæ¿ μ o ­ a¹eæø o¹ pa μ ¢p¾ μ ¨å-

­ a÷óe¼cø ­ oª¾. Ko²ºx ¸eo¢xoªå¯o

ºc¹a¸o ­ 广 ¹a®å¯ o¢pa μ o¯, ñ¹o¢¾ å μ ¢e-

²a¹¿ ­ cac¾ ­ a¸åø ­ oª¾ õæe®¹poå¸c¹pº-

¯e¸¹o¯.

Å μ­ æe®å¹e ­ å殺 å μ po μ e¹®å.

O¹ÿºc¹å¹e μ a²å¯¸o¼ p¾ña¨.

³aó幸oe ºc¹po¼c¹ ­ o o¹ ¢p¾ μ ¨ ¸aca-

ªå¹e ¸a μ a²å¯¸o¼ íæa¸eý å ºc¹a¸o-

­ å¹e ­ ¹pe¢ºe¯o¯ ÿoæo²e¸åå.

C¸o ­ a μ a¹ø¸å¹e μ a²å¯¸o¼ p¾ña¨.

š®a

μ

a¸åø ÿo pa¢o¹e

 HÅMAHÅE!

¥på åcÿoæ¿ μ o ­ a¸åå ò¹a¹å ­ a co¢æ÷ªa¼¹e

º®a μ a¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢e μ oÿac¸oc¹å

å º®a μ a¸åø ªæø pa¢o¹¾, coªep²aóåecø

­ å¸c¹pº®ýåå ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ò¹a¹å ­ a.

³a®peÿå¹e aæ¯a μ ¸oe c ­ epæo.

šc¹a¸o ­ å¹e μ aó幸oe ºc¹po¼c¹ ­ o o¹ ¢p¾ μ ¨ ­ ¹pe¢ºe¯o¯ ÿoæo²e¸åå.

 c¹a ­ ¿¹e ­ å殺 ­ po μ e¹®º.

¥po ­ ep¿¹e íº¸®ýåo¸åpo ­ a¸åe PRCD.

šªep²å ­ a¼¹e ÿpa ­ o¼ pº®o¼ pºñ®º

å æe ­ o¼ pº®o¼ pºñ®º-c®o¢º.

 ®æ÷ñ¹åe õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹.

O¹®po¼¹e ÿoªañº ­ oª¾.

 ¾ÿoæ¸å¹e c ­ epæe¸åe.

¥på ¸eo¢xoªå¯oc¹å o¹pe¨ºæåpº¼¹e

ÿoªañº ­ oª¾.

 ¾®æ÷ñå¹e õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ ÿocæe c ­ epæe¸åø. Aæ¯a μ ¸oe c ­ epæo eóe

­ paóae¹cø ®opo¹®oe ­ pe¯ø cÿºc¹ø!

³a®po¼¹e ÿoªañº ­ oª¾.

¥ocæe o®o¸ña¸åø pa¢o¹¾:

¥oñåc¹å¹e ¹óa¹e濸o õæe®¹poå¸c¹pº-

¯e¸¹ å ÿpå¸aªæe²¸oc¹å.

™exo¢c溲å

­

a¸åe å ºxoª

¥PE©š¥PE±©EHÅE!

¥epeª ÿpo ­ eªe¸åe¯ æ÷¢¾x pa¢o¹ ÿo

¹exo¢cæº²å ­ a¸å÷ å ºxoªº μ a õæe®¹po-

å¸c¹pº¯e¸¹o¯ ­ ce¨ªa å μ­ æe®a¼¹e ­ å殺

å μ po μ e¹®å.

Ñåc¹®a

Pe¨ºæøp¸o ÿpo ­ oªå¹e ñåc¹®º ¯aò帮å

å ee ­ e¸¹åæøýåo¸¸¾x o¹ ­ epc¹å¼.

Ka® ñac¹o õ¹o cæeªºe¹ ­ ¾ÿoæ¸ø¹¿,

μ a ­ åcå¹ o¹ o¢pa¢a¹¾ ­ ae¯o¨o ¯a¹epåaæa

å ÿpoªoæ²å¹e濸oc¹å åcÿoæ¿ μ o ­ a¸åø

¯aò帮å.

© ­ å¨a¹eæ¿ ¯aò帮å å ee ®opÿºc å μ ¸º¹på cæeªºe¹ ÿpoªº ­ a¹¿ cºxå¯ c²a¹¾¯

­ o μ ªºxo¯.

183

š¨o濸¾e óe¹®å

Õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ oc¸aóe¸ º¨o濸¾¯å o¹®æ÷ña÷óå¯å õæe¯e¸¹a¯å.

¥o ªoc¹å²e¸å÷ ¨pa¸åý¾ å μ ¸oca º¨o濸¾x o¹®æ÷ña÷óåx õæe¯e¸¹o ­ õæe®¹poå¸c¹pº-

¯e¸¹ a ­ ¹o¯a¹åñec®å o¹®æ÷ñae¹cø.

šKA³AHÅE

©eíe®¹¸¾e ªe¹aæå cæeªºe¹ μ a¯e¸ø¹¿

¹oæ¿®o ¸a μ aÿñac¹å, ÿpoå μ­ oªå¯¾e

íåp¯o¼-å μ ¨o¹o ­ å¹eæe¯ ¯aò帮å.

¥på åcÿoæ¿ μ o ­ a¸åå μ aÿñac¹e¼ ÿpoå μ -

­ oªc¹ ­ a ªpº¨åx íåp¯ a¸¸ºæåpºe¹cø

ÿpa ­ o ÿoæ¿ μ o ­ a¹eæø ¸a ¨apa¸¹å¼¸oe o¢cæº²å ­ a¸åe.

Peªº®¹op

šKA³AHÅE

 ¹eñe¸åe ­ ce¨o ¨apa¸¹å¼¸o¨o cpo®a å μ

ÿpå ­ oª¸o¼ ¨oæo ­ ®å ¸eæ¿ μ ø ­ ¾®pºñå ­ a¹¿

­ 帹¾. ¥på ¸e ­ ¾ÿoæ¸e¸åå õ¹o¨o ºcæo ­ åø a¸¸ºæåpºe¹cø ÿpa ­ o ÿoæ¿ μ o ­ a¹eæø

¸a ¨apa¸¹å¼¸oe o¢cæº²å ­ a¸åe.

Pe¯o¸¹

Pe¯o¸¹ õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹a ¯o²¸o

ÿopºña¹¿ ¹oæ¿®o cÿeýåaæåc¹a¯ cep ­ åc¸o¼

¯ac¹epc®o¼, å¯e÷óe¼ pa μ peòe¸åe

å μ ¨o¹o ­ å¹eæø ¸a pe¯o¸¹ e¨o å μ ªeæå¼.

³aÿñac¹å å ÿpå¸aªæe²¸oc¹å

³aÿñac¹å/¥på¸aªæe²¸oc¹å N o

ªæø

μ a®a μ a

BD 06 Ò¹a¹å ­ ªæø

®po¯oñ¸o¨o c ­ epæe¸åø

254.186

BD 18 Ò¹a¹å ­ c ­ ep¹å®a濸o¼

¸aÿpa ­ æø÷óe¼

290.343

 oªo¸aÿop¸¾¼ ¢aææo¸ FLEX

WD10 ( ­ ¯ec¹å¯oc¹¿ 10 æ,

ªa ­ æe¸åe 6 ¢ap, òæa¸¨

ÿo ­ ¾òe¸¸o¨o ªa ­ æe¸åø 4 ¯)

251.622

©oÿoæ¸å¹e濸¾e ÿpå¸aªæe²¸oc¹å,

­ ñac¹¸oc¹å, ­ c¹a ­ ¸¾e ¸acaª®å,  ¾

¸a¼ªe¹e ­ ®a¹aæo¨ax å μ ¨o¹o ­ å¹eæø.

¥o®o¯ÿo¸e¸¹¸oe å μ o¢pa²e¸åe c ÿpoc¹pa¸c¹ ­ e¸¸¾¯ pa μ ªeæe¸åe¯ ªe¹aæe¼

å cÿåc®å μ aÿac¸¾x ñac¹e¼  ¾ ¸a¼ªe¹e

¸a ¸aòe¯ ca¼¹e ­ Ÿ¹ep¸e¹e:

www.flex-tools.com

184

šc¹a¸o ­ ®a ªæø c ­ epæe¸åø

š®a

μ

a¸åø ÿo º¹åæå

μ

aýåå

¥PE©š¥PE±©EHÅE!

O¹pa¢o¹a ­ òåe c ­ o¼ cpo® õæe®¹poå¸c¹pº-

¯e¸¹¾ cæeªºe¹ ­ ¾ ­ oªå¹¿ å μ ºÿo¹pe¢æe-

¸åø ÿº¹e¯ o¹pe μ a¸åø ce¹e ­ o¨o ò¸ºpa.

™oæ¿®o ªæø c¹pa¸, ­ xoªøóåx ­ EC.

Hå®o¨ªa ¸e ­ ¾¢pac¾ ­ a¼¹e c¹ap¾e

õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹¾ ­ ¯ºcop

­ ¯ec¹e c ¢¾¹o ­ ¾¯å o¹xoªa¯å!

Co¨æac¸o ©åpe®¹å ­ e EC 2012/19/EC o¹¸ocå¹e濸o o¹cæº²å ­ òåx c ­ o¼ cpo®

õæe®¹påñec®åx å õæe®¹po¸¸¾x ÿpå¢opo ­

å ¸aýåo¸a濸¾¯ μ a®o¸a¯, co μ ªa¸¸¾¯

¸a oc¸o ­ e õ¹o¼ ©åpe®¹å ­ ¾, c¹ap¾e

õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹¾ ªo沸¾ co¢åpa¹¿cø o¹ªe濸o o¹ ÿpoñåx o¹xoªo ­

å cªa ­ a¹¿cø ­ ÿpåe¯¸¾e ÿº¸®¹¾, o¹ ­ e¹c¹ ­ e¸¸¾e μ a åx õ®oæo¨åñ¸º÷

º¹åæå μ aýå÷.

šKA³AHÅE

Ÿíop¯aýå÷ o ­ o μ ¯o²¸¾x ¯e¹oªax

º¹åæå μ aýåå  ¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广

º  aòe¨o ¹op¨o ­ o¨o a¨e¸¹a!

šc¹a¸o ­ ®a ªæø c ­ epæe¸åø

Coo¹

­

e¹c¹

­

åe ¸op¯a¯

M¾ μ aø ­ æøe¯ ÿoª c ­ o÷ co¢c¹ ­ e¸¸º÷ o¹ ­ e¹c¹ ­ e¸¸oc¹¿, ñ¹o å μ ªeæåe, oÿåca¸¸oe ­ pa μ ªeæe «™ex¸åñec®åe

ªa¸¸¾e», coo¹ ­ e¹c¹ ­ ye¹ cæeªº÷óå¯

¸op¯a¯ åæå ¸op¯a¹å ­ ¸¾¯ ªo®º¯e¸¹a¯:

EN 60745 ­ coo ­ ¹e¹c¹ ­ åå c oÿpeªeæe¸å-

ø¯å, ÿpå ­ eªe¸¸¾¯å ­ ©åpe®¹å ­ ax

2004/108/EG (ªo 19.04.2016 ¨.),

2014/30/EC (¸añå¸aø c 20.04.2016 ¨.),

2006/42/EC å 2011/65/EC.

O¹ ­ e¹c¹ ­ e¸¸aø μ a ¹ex¸åñec®º÷ ªo®º-

¯e¸¹aýå÷ ®o¯ÿa¸åø:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Åc®æ÷ñe¸åe o¹

­

e¹c¹

­

e¸¸oc¹å

Å μ ¨o¹o ­ å¹eæ¿ å e¨o ÿpeªc¹a ­ å¹eæ¿ ¸e

¸ecº¹ o¹ ­ e¹c¹ ­ e¸¸oc¹å μ a ¯a¹epåaæ¿-

¸¾¼ ºóep¢ å ÿo¹epø¸¸º÷ ÿp墾æ¿,

­ o μ ¸å®òåe ­ pe μ ºæ¿¹a¹e ÿpep¾ ­ a¸åø

ÿpo¯¾òæe¸¸o¼ ªeø¹e濸oc¹å, o¢ºcæo ­ -

æe¸¸o¨o åcÿoæ¿ μ ºe¯¾¯ å¸c¹pº¯e¸¹o¯

åæå ¸e ­ o μ ¯o²¸oc¹¿÷ åcÿoæ¿ μ o ­ a¸åø

å¸c¹pº¯e¸¹a.

Å μ ¨o¹o ­ å¹eæ¿ å e¨o ÿpeªc¹a ­ å¹eæ¿ ¸e

¸ecº¹ o¹ ­ e¹c¹ ­ e¸¸oc¹å μ a ¯a¹epåaæ¿-

¸¾¼ ºóep¢, ®o¹op¾¼ ­ o μ ¸å® ­ pe μ ºæ¿-

¹a¹e åcÿoæ¿ μ o ­ a¸åø å¸c¹pº¯e¸¹a ¸e

ÿo ¸a μ ¸añe¸å÷ åæå ÿpå åcÿoæ¿ μ o ­ a¸åå

å¸c¹pº¯e¸¹a ­ ¯ec¹e c ÿpoªº®ýåe¼

ªpº¨åx íåp¯.

Ec k hard Rühle

Manager Re s earch &

Development (R & D)

K lau s Peter Weinper

Head of Quality

Department (QD)

30.06.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

185

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement